Sony | DAV-DZ260 | Sony DAV-DZ260 Használati útmutató

filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\Cover\01cov-cel.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAV-
masterpage:Right
gb_book.book Page 1 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
3-283-036-11(2)
DVD-házimozi
rendszer
Kezelési útmutató
DAV-DZ260
© 2008 Sony Corporation
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
A5meretzett001.indd 1
2008.02.06. 8:38:05
A5meretzett001.indd 2
2008.02.06. 8:38:06
3-292-830-11(1)
Hangsugárzók és tv-készülék csatlakoztatása
Az alábbi útmutatót követve csatlakoztassa és állítsa be a hangsugárzókat és a tvkészüléket.
További információkért olvassa el a kezelési útmutatót.
1
FRONT R
FRONT L
CENTER
SPEAKER
SPEAKER
CENTER
FRONT R
SUBWOOFER
FRONT L
SUR R
SUR L
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
COAXIAL 75
FM
SPEAKER
CENTER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
SUR R
A5meretzett001.indd 3
SUBWOOFER
SUBWOOFER
DMPORT
OUTPUT(TO TV)
SPEAKER
SPEAKER
CENTER
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
SUR L
2008.02.06. 8:38:06
2
Ha csupán a tv-készülékhez csatlakoztatja a rendszert
Tv-készülék
EURO AV
A
DIGITAL OUT
COAXIAL
OPTICAL
TV/VIDEO
OUTPUT(TO TV)
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
COAXIAL 75
FM
SPEAKER
CENTER
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
OUTPUT(TO TV)
DMPORT
STB (Set-Top Box) vagy digitális műholdvevő csatlakoztatása
C
Tv-készülék
1 IN
B
2 IN
B
OUT
DIGITAL OUT
1 IN
COAXIAL
OPTICAL
DIGITAL OUT
2 IN
TV/VIDEO
COAXIAL
OPTICAL
TV/VIDEO
STB vagy digitális
műholdvevő
DIGITAL IN
COAXIAL
HDMI OUT
OPTICAL
TV
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
COAXIAL 75
FM
SPEAKER
CENTER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
DMPORT
A
SCART (EURO AV)-vezeték (külön megvásárolható)
B
HDMI-vezeték (külön megvásárolható)
C
Digitális optikai, koaxiális vezeték (külön megvásárolható)
A5meretzett001.indd 4
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
OUTPUT(TO TV)
2008.02.06. 8:38:06
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb02saf.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Left
specdef v20070110
gb_book.book Page 2 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
FIGYELEM!
A tűzveszély és az áramütés elkerülése
érdekében ne tegye ki a készüléket
csapadék, nedvesség hatásának.
A készüléket nem szabad szűk helyen, pl. beépített
szekrényben elhelyezni.
A tűzveszély megelőzése érdekében ne takarja el a
készülék szellőzőnyílásait újságpapírral, terítővel,
függönnyel vagy egyéb tárggyal. Soha ne állítson égő
gyertyát a készülékre.
A tűzeset és az áramütés veszélyének elkerülése
érdekében soha ne tegyen folyadékkal teli edényt, pl.
virágvázát a készülékre
Az elemeket vagy az elemekkel ellátott eszközt ne
helyezze el olyan helyen, ahol sugárzó hőnek van
kitéve, például a napfény vagy tűz.
A készüléket kizárólag beltéri használatra tervezték.
A készülék besorolása
„CLASS 1 LASER” termék (1. osztályú lézerberendezés). Az ezt tanúsító
jelölés a készülék
hátoldalán található.
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus
készülékek hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt
jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási
hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és
elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen
adja le. A feleslegessé vált termékének helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi
egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem
követi a hulladék kezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz
vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Kimerült elemek
hulladékként való
eltávolítása
(Használható az Európai
Unió és egyéb európai
országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy a csomagolásán azt
jelzi, hogy a termékhez mellékelt elemet ne kezelje
háztartási hulladékként. Az elemek hulladékként való
elhelyezésének szakszerű módjáról történő
gondoskodás segít megelőzni a környezet és az emberi
egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem
követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében. Olyan termékek esetén, ahol
biztonsági, hatékonysági és adatkezelési okok miatt
állandó kapcsolat szükséges a beépített elemekkel, az
elemek eltávolításához szakember szükséges. Az
elemek szakszerű hulladékkezelése érdekében a
készülék hasznos élettartamának végén adja le azt a
megfelelő hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító telepen.
Más típusú elemek esetében olvassa el az útmutató
azon szakaszát, mely az elemek szakszerű eltávolítását
részletezi. Az elemeket adja le a használt elemek
számára kijelölt hulladékgyűjtő helyen. A termék vagy
az elemek újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez,
a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az
üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió, 1-71 Konan, Minato-ku) gyártotta. A termékbiztonsággal
és az EMC irányelvekkel kapcsolatban a Sony
Deutschland GmbH (Németország, 70327 Stuttgart,
Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult képviselő. Kérjük,
bármely szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos
ügyben, a különálló szerviz- vagy
garanciadokumentumokban megadott címekhez
forduljon.
2HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb02saf.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Right
specdef v20070110
gb_book.book Page 3 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
Óvintézkedések
Áramforrások
• A hálózati csatlakozóvezeték cseréjét csak
szakember végezheti.
• A készülék kikapcsolt állapotban is áram alatt van. A
teljes áramtalanításhoz húzza ki a hálózati vezetéket
a hálózati aljzatból.
• Úgy helyezze el a készüléket, hogy a hálózati
vezetéket haladéktalanul kihúzhassa, ha valamilyen
probléma fordul elő.
Néhány szó errõl a
kezelési útmutatóról
• Az útmutatóban feltüntetett kezelőszervek a
távvezérlő kezelőszerveit jelentik. Az egyes
funkciók a készülék azonos elnevezésű
kezelőszerveivel is működtethetők.
• A vezérlőmenü elemei a vásárlás helyétől
függően eltérőek lehetnek.
• A „DVD” kifejezést a DVD VIDEO,
DVD+RW, DVD+R illetve a DVD-RW,
DVD-R lemezek általános gyűjtőfogalmaként
is használhatjuk.
• Az észak-amerikai modelleknél a
hosszméretek lábban (ft) vannak feltüntetve.
• Az alapértelmezett beállítást aláhúzás jelzi.
3HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb_TOC.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Left
specdef v20070110
gb_book.book Page 4 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
Tartalomjegyzék
Néhány szó erről a kezelési
útmutatóról........................................ 3
Lejátszható lemezek................................ 5
Kezdeti lépések
1. lépés: a rendszer telepítése .....10
2. lépés: a rendszer csatlakoztatása ..................................13
3. lépés: gyorsbeállítás ................20
4. lépés: a hang lejátszása az
összes hangsugárzón.............23
Hangzásbeállítás
Térhangzás előállítása a megfelelő
hangzáskép kiválasztásával ............ 25
A hangzás beállítása.............................. 27
Multiplex hangsugárzás ........................ 27
Lemezek
Lemez lejátszása ................................... 28
Változatos lejátszási funkciók............... 34
Keresés és kiválasztás a lemezen.......... 36
MP3 zeneszámok és JPEG képek
lejátszása......................................... 38
DivX® videók lejátszása ....................... 41
A kép és a hang közötti késés
beállítása ......................................... 43
A lemez lejátszásának korlátozása........ 44
Az alapbeállítások menü ....................... 46
Rádió
A DIGITAL MEDIA PORT illesztő
használata ....................................... 69
További funkciók
A szobának megfelelő térhangzás ........ 71
A megfelelő beállítások önműködő
kalibrálása....................................... 72
A tv-készülék vezérlése a mellékelt
távvezérlővel .................................. 73
A hanghatások használata..................... 74
Kikapcsolás időzítő .............................. 74
A kijelző háttérfényerejének
módosítása...................................... 75
A lemez információinak ellenőrzése .... 75
Az alapértelmezett érték szerinti értékek
visszaállítása................................... 78
Egyéb információk
Óvintézkedések..................................... 79
Megjegyzések a lemezekhez ................ 80
Hibaelhárítás......................................... 81
Az öndiagnózis funkció ........................ 89
Minőségtanúsítás .................................. 90
Fogalom magyarázat ............................ 91
Választható nyelvek listája ................... 93
A készülék részegységei és
kezelőszervei .................................. 94
Útmutató a vezérlőmenü
használatához ................................. 98
Tárgymutató ....................................... 102
A rádióadók tárolása ............................. 53
Rádióhallgatás....................................... 54
A rádiós adatrendszer (RDS)
használata........................................ 56
HDMI eszköz és külsõ
készülék vezérlése
A HDMI vezérlés használata a
„BRAVIA” szinkronizált
működtetéshez ................................ 57
Zeneszámok, JPEG képek lejátszása USBeszközről......................................... 60
Zeneszámok tárolása az
USB-eszközön ................................ 66
Lejátszható USB-eszközök ................... 69
4HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb03reg.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Right
specdef v20070110
gb_book.book Page 5 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
Lejátszható lemezek
Típus
Lemez szimbólum
Jellemzők
Ikon
DVD VIDEO
• DVD VIDEO lemezek
• DVD VIDEO vagy videó formátumú
DVD-R, DVD-RW lemezek
• DVD VIDEO formátumú DVD+R,
DVD+RW lemezek
VR (videofelvételi)
formátum
• VR (videofelvételi) formátumú
DVD-R, DVD-RW lemezek (a DVDR DL lemezek kivételével)
Super Audio CD
• Super Audio CD lemezek
VIDEO CD
• VIDEO CD (1.1 és 2.0
programváltozatú) lemezek
• Super VCD lemezek
• VIDEO CD vagy Super VCD
formátumú CD-R, CD-RW, CDROM lemezek
CD
• Audio CD lemezek
• Audio CD formátumú CD-R, CDRW lemezek
DATA CD
–
• Adat CD formátumú CD-R, CD-RW,
CD-ROM lemezek, melyek MP3
fájlokat1), JPEG fájlokat2) és DivX
videofájlokat3) 4) 5) tartalmazhatnak, és
megfelelnek az ISO 96606) (1-es és 2-es
szint) vagy a Joliet (kibővített
formátum) szabványoknak
DATA DVD
–
• Adat CD formátumú DVD-ROM,
DVD-R, DVD-RW, DVD+R,
DVD+RW lemezek, melyek MP3
fájlokat1), JPEG fájlokat2) és DivX
videofájlokat3) 4) 5) tartalmazhatnak,
és megfelelnek az UDF (általános
lemezformátum) formátumnak
1) Az
2)
MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) egy szabványos ISO/MPEG technológia a hang tömörítésére. Az MP3 fájloknak
MPEG1 Audio Layer 3 formátumúnak kell lenniük.
A JPEG képfájloknak meg kell felelniük a DCF képfájl formátumnak. (DCF: a Japán Elektronikai és Információtechnológiai Szövetség (JEITA) által előírt, a digitális fényképezőgépekre vonatkozó képszabvány elnevezése.
5HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb03reg.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Left
specdef v20070110
gb_book.book Page 6 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
3)
A
4) A
5)
nagy-britanniai és az észak-amerikai modellek kivételével.
DivX® egy videofájl tömörítési technológia, melyet a DivX Inc. fejlesztett ki.
A DivX, DivX Certified és az ehhez kapcsolódó logok a DivX Inc. védjegyei, és felhasználásuk a vállalat engedélyével
történt.
6) Az ISO által definiált, a CD-ROM-on található fájlok és mappák egy logikai formátuma.
A „DVD-RW”, „DVD+RW”, „DVD+R”, „DVD VIDEO” és a „CD” szimbólumok védjegyek.
Példák olyan lemezekre, melyeket a készülék nem tud lejátszani
A készülék nem tudja lejátszani az alábbi lemezeket:
• az 5. oldalon felsoroltaktól eltérő formátumú CD-ROM, CD-R, CD-RW lemezek,
• PHOTO CD formátumban felvett CD-ROM lemezek,
• CD-Extra lemezek adatsávjai,
• grafikus CD-lemezek,
• DVD Audio lemezek,
• olyan DATA DVD lemezek, melyek nem tartalmaznak MP3 fájlokat, JPEG képfájlokat vagy DivX
videofájlokat,*
• DVD-RAM lemezek.
* A nagy-britanniai és az észak-amerikai modellek kivételével.
A készülék szintén nem tudja lejátszani az alábbi típusú lemezeket:
• eltérő régiókóddal rendelkező DVD VIDEO lemezek (7. oldal),
• nem szabványos alakú lemezek (pl. kártya, szív),
• olyan lemez, melyre címkét ragasztottak,
• olyan lemez, melyről a celofánt vagy egyéb csomagolóanyagot nem távolították el megfelelően.
Megjegyzések a CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW lemezekhez
Lehetnek olyan CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW lemezek, melyek a lemez
állapotától, a felvétel minőségétől, illetve a felvevő berendezés vagy a felíró szoftver sajátosságaitól
függően nem játszhatók le ezzel a rendszerrel.
Ugyanígy nem játszhatók le azok a lemezek, melyeken a lezárás nem történt meg megfelelően. További
információkért olvassa el a felvevő berendezés kezelési utasítását.
Lehetnek olyan DVD+RW, DVD+R lemezek, melyeknél egyes lejátszási funkciók akkor sem
működnek, ha a lemez lezárása megfelelően megtörtént. Ilyen esetben csak a normál lejátszási funkciót
javasolt használni. Kérjük ne feledje, hogy egyes Packet Write formátumban megírt DATA CD, DATA
DVD lemezeket ez a készülék nem képes olvasni.
Másolásvédelmi rendszerrel ellátott zenei lemezek
Ez a készülék a Compact Disc (CD) szabványnak megfelelő lemezek lejátszására képes.
Napjainkban egyre több lemeztársaság másolásvédelemmel ellátott zenei lemezeket hoz forgalomba.
Kérjük ne feledje, hogy ezek között lehetnek olyanok is, melyek nem felelnek meg a CD-szabványnak,
ezért ezzel a készülékkel nem lehet lejátszani azokat.
DualDisc (kettõs formátumú) lemezek
A DualDisc elnevezés olyan kétoldalas lemezeket takar, melyek egyik oldalán a DVD-lejátszók által
lejátszható tartalom, a másik oldalukon digitális hanganyag található. Mivel a hanganyagot tartalmazó
oldal nem felel meg a Compact Disc (CD) szabványnak, az ilyen lemezek lejátszása nem garantált.
6HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb03reg.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Right
specdef v20070110
gb_book.book Page 7 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
A többmenetes (Multi Session) CD-lemezekrõl
• Ezzel a készülékkel többmenetes CD-lemezt is lejátszhat, amennyiben az első menetben MP3 fájlok
találhatók. Ebben az esetben a későbbi menetekben felvett MP3 fájlok is lejátszhatók.
• Ezzel a készülékkel többmenetes CD-lemezt is lejátszhat, amennyiben az első menetben JPEG
képfájlok találhatók. Ebben az esetben a későbbi menetekben felvett JPEG képfájlok is lejátszhatók.
• Ha az első menetben zenei vagy VIDEO CD formátumban felvett MP3 fájlok vagy JPEG képfájlok
találhatók, csak az első menet játszható le.
Régiókód
Az Ön készülékének hátoldalán egy régiókód található, és a készülék csak olyan DVD-lemezeket
játszik le, amelyeken ezzel azonos régiókód van feltüntetve.
Az ALL szimbólummal ellátott DVD VIDEO lemezek szintén lejátszhatók a készülékkel.
Ha nem megfelelő régiókóddal ellátott DVD VIDEO lemezt próbál meg lejátszani, a tv-képernyőn a
[Playback prohibited by area limitations]. (A lemez lejátszása a területi azonosító kód eltérése miatt
nem lehetséges) üzenet jelenik meg. Egyes DVD VIDEO lemezek esetében előfordulhat, hogy a
régiókód nincs feltüntetve, és a készülék mégsem képes lejátszani azt a fentebb említett területi
azonosító kód eltérése miatt.
Megjegyzés a DVD- és VIDEO CD lemezek lejátszásához
Bizonyos DVD- és VIDEO CD lemezek esetében a szoftvergyártó néhány lejátszási műveletet rögzített
a lemezen. Mivel ez a készülék a DVD- és VIDEO CD lemezeket a gyártó eredeti, lemezen elhelyezett
utasításai alapján játssza le, előfordulhat, hogy egyes funkciók nem állnak rendelkezésre. Lásd a DVDvagy VIDEO CD lemezekhez mellékelt utasítást.
Szerzõi jogok
Ez a készülék olyan másolásvédelmi technológiával van ellátva, amely az Egyesült Államok szabadalmi
oltalma alatt áll, illetve egyéb szellemi tulajdont képez. Ezt a másolásvédelmi technológiát csak a
Macrovision engedélyével és kizárólag otthoni vagy kisebb csoportos szórakoztatási célokra szabad
felhasználni, hacsak a Macrovision másképpen nem rendelkezik. Feltörése és visszafejtése tilos!
Ez a rendszer a Dolby* Digital, a Dolby Pro Logic (II) adaptív mátrix surround dekódert és a DTS**
Digital Surround System technológiát alkalmazza.
* A készülék gyártása a Dolby Laboratories engedélyével történt.
A „Dolby”, a „Pro Logic” és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories hivatalos védjegye.
** A készülék gyártása a DTS Inc. engedélyével történt.
A „DTS” és a „DTS Digital Surround” a DTS Inc. bejegyzett védjegye.
Ez a rendszer High-Definition Multimedia Interface (HDMI™) technológiát alkalmaz. A HDMI név,
a HDMI-logo és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI szerződés LLC. védjegye és
bejegyzett védjegye.
A „BRAVIA” és a
a Sony Corporation védjegye.
7HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb04gst.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Left
specdef v20071018
gb_book.book Page 8 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
Kezdeti lépések
Kezdeti lépések
Kicsomagolás
• Első hangsugárzók (2 db) és
hátsó hangsugárzók (2 db)
• AM keretantenna (1 db)
• R6 (AA méretű) elemek (2 db)
• Mérőmikrofon (1 db)
• FM huzalantenna (1 db)
• Középső hangsugárzó (1 db)
vagy
• Csúszásgátló talpak (1 készlet)
• Mélyhangsugárzó (1 db)
• Hangsugárzóvezetékek (6
db, piros, fehér, zöld,
szürke, kék, lila)
• Távvezérlő (1 db)
• Kezelési útmutató
• Hangsugárzó és tvcsatlakoztatások (kártya) (1
db)
8HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb04gst.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Right
specdef v20071018
gb_book.book Page 9 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
Az elemek behelyezése a távvezérlõbe
Megjegyzés
• Ne hagyja a távvezérlőt szélsőségesen meleg vagy nedves helyen.
• Ne használjon együtt régi és új elemeket.
• Ügyeljen arra, különösen az elemek cseréjénél, hogy semmilyen tárgy ne kerülhessen a távvezérlő belsejébe.
• Ne tegye ki a készülék távvezérlés-érzékelőjét közvetlen napfény vagy erős fényforrás hatásának, mert ez hibás
működést okozhat.
• Ha hosszabb ideig nem használja a távvezérlőt, vegye ki belőle az elemeket, így elkerülheti a kifolyó elektrolit
okozta meghibásodásokat.
A csúszásgátló talpak felerõsítése a mélyhangsugárzóra
Az elmozdulás megakadályozása és a biztos rögzítés érdekében erősítse fel a mellékelt talpakat a
mélyhangsugárzóra.
,
Válassza le a csúszásgátló
talpakat a hordozóról.
9HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
Kezdeti lépések
Helyezzen be két AA (R6) típusú elemet a távvezérlőbe, ügyelve a helyes 3 és # polaritásra. Amikor
a távvezérlőt használja, fordítsa azt a rendszeren lévő távvezérlés-érzékelő ( ) irányába.
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb04gst.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Left
specdef v20071018
gb_book.book Page 10 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
Kezdeti lépések
1. lépés: a rendszer telepítése
A térhangzású hangélmény legjobb hatásának elérése érdekében a hangsugárzókat (a mélyhangsugárzó
kivételével) a hallgatási helyzettől egyenlő távolságra (A) javasolt elhelyezni.
Ez a rendszer azonban lehetővé teszi, hogy a középső hangsugárzót 1,6 m-rel (B), a hátsó
hangsugárzókat pedig 5 m-rel (C) közelebb vihesse az első hangsugárzókhoz.
Az első hangsugárzókat a hallgatási helyzettől (A) számított 1–7 méteres tartományon belül
helyezheti el.
A rendszert az alábbi ábra szerint javasolt elhelyezni.
A Első hangsugárzó (bal)
B Első hangsugárzó (jobb)
C Középső hangsugárzó
D Hátsó hangsugárzó (bal)
E Hátsó hangsugárzó (jobb)
F Mélyhangsugárzó
G Készülék
B
A
C
G
A A
D
F
E
Felülnézet
A
A
C
A
A
A
B
B
A
C
C
D
E
Megjegyzés
• A hangsugárzókat nem szabad lejtős felületre állítani.
• A hangsugárzókat ne helyezze olyan helyre, amely:
– különösképpen meleg vagy hideg,
– poros vagy piszkos,
– túlzottan párás,
– rázkódásnak van kitéve,
– közvetlen napfénynek van kitéve.
• Ha a hangsugárzókat és/vagy az állványokat különlegesen kezelt (viaszolt, olajozott, polírozott stb.) padlóra
helyezi, vegye figyelembe, hogy foltosodás vagy elszíneződés léphet fel.
• A hangsugárzók tisztításához ne használjon súrolószivacsot, súrolószert vagy oldószert, például alkoholt vagy
benzint.
• Ne dőljön neki vagy kapaszkodjon fel a hangsugárzóra, mert az felborulhat.
Hasznos tudnivaló
• Ha áthelyezi a hangsugárzókat, ajánlatos megváltoztatni a beállításokat is. A részleteket lásd az „A szobának
megfelelő térhangzás” (71. oldal) és az „A megfelelő beállítások önműködő kalibrálása” (72. oldal) fejezetben.
10HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb04gst.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Right
specdef v20071018
gb_book.book Page 11 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
A hangsugárzók felerõsítése a falra
Színes hüvely
Első hangsugárzó (bal): fehér
Első hangsugárzó (jobb): piros
Középső hangsugárzó: zöld
Hátsó hangsugárzó (bal): kék
Hátsó hangsugárzó (jobb): szürke
1
Készítsen elő olyan csavarokat (külön megvásárolható), melyek illeszkednek a
hangsugárzó hátoldalán lévő furathoz. Lásd az alábbi illusztrációt.
4 mm
5 mm
30 mm
2
Furat a hangsugárzó
hátoldalán.
10 mm
Csavarozza be a csavarokat a falba.
A középsõ hangsugárzónál:
A többi hangsugárzónál:
145 mm
8–10 mm
8–10 mm
3
Akassza fel a hangsugárzókat a csavarokra.
5 mm
Furat a hangsugárzó
hátoldalán.
10 mm
A hangsugárzó hátoldala.
11HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
Kezdeti lépések
Mielőtt a hangsugárzót a falra szerelné, csatlakoztassa a hangsugárzóvezetéket a hangsugárzóhoz.
Ügyeljen rá, hogy a vezetékeket a hangsugárzó megfelelő aljzataihoz csatlakoztassa: a színes hüvellyel
ellátott hangsugárzóvezetéket a 3 aljzathoz, a hüvely nélkülit pedig a # aljzathoz kell csatlakoztatni.
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb04gst.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Left
specdef v20071018
gb_book.book Page 12 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
Kezdeti lépések
Megjegyzés
• A fal anyagának és teherbírásának megfelelő csavarokat használjon. Mivel a gipszkarton falak rendkívül
törékenyek, a csavarokat csavarozza be egy tartólécbe, majd azt erősítse fel a falra. A hangsugárzókat függőleges,
sík felületre, lehetőleg a fal megerősített részére kell felszerelni.
• A fal anyagával és a használandó csavarokkal kapcsolatban keressen fel egy szaküzletet vagy szakképzett szerelőt.
• A Sony nem vállal felelősséget a szakszerűtlen felszerelésből (pl. nem megfelelő teherbírású fal vagy szakszerűtlen
csavarozás stb.), a termék helytelen használatából vagy természeti csapásokból eredő személyi sérülésekért vagy
anyagi károkért.
12HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb04gst.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Right
specdef v20071018
gb_book.book Page 13 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
2. lépés: a rendszer csatlakoztatása
Megjegyzés
• Az elektronikus zajok megelőzése érdekében ügyeljen a biztos csatlakoztatásra.
• Ha hangerőszabályzóval rendelkező külső készüléket csatlakoztat, olyan szintre hangosítsa fel a készüléket, ahol a
hangzás nem torzul.
3 DIGITAL MEDIA
PORT illesztő
3 Hordozható audioeszköz
2 Tv-készülék
4 AM keretantenna
4 FM huzalantenna
5 Hálózati vezeték
1 Középső
hangsugárzó
1 Mélyhangsugárzó
1 Első hangsugárzó
(bal)
1 Első hangsugárzó
(jobb)
1 Hátsó hangsugárzó (jobb)
1 Hátsó hangsugárzó (bal)
: jeláramlás iránya
13HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
Kezdeti lépések
Tekintse át az alábbi csatlakoztatási ábrát, és olvassa el a következő oldalakon található 1–5
fejezeteket.
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb04gst.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Left
specdef v20071018
gb_book.book Page 14 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
Kezdeti lépések
1 A hangsugárzók csatlakoztatása
A hangsugárzóvezetékek csatlakozódugaszának és jelölő hüvelyének színe megegyezik a megfelelő
csatlakozóaljzatokat jelölő címke színével. Ügyeljen rá, hogy a vezetékeket a hangsugárzó megfelelő
aljzataihoz csatlakoztassa: a színes hüvellyel ellátott hangsugárzóvezetéket a 3 aljzathoz, a hüvely
nélkülit pedig a # aljzathoz kell csatlakoztatni. Ügyeljen arra, hogy a hangsugárzóvezeték külső
szigetelőhüvelyét ne tolja be a hangsugárzó aljzatba
A hangsugárzó hátoldala
Színes hüvely
(+)
(–)
Csatlakozó
A csatlakozódugaszt tolja be ütközésig a készülék megfelelő aljzatába.
Hátoldal
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
COAXIAL 75
FM
SPEAKER
CENTER
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
COAXIAL
TV
R
KE
EA
SP
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
HDMI OUT
OUTPUT(TO TV)
DMPORT
R
FE
OO
BW
A bal hátsó hangsugárzóhoz (kék).
SU
ER
NT
CE
A jobb hátsó hangsugárzóhoz (szürke).
RL
SU
R
KE
EA
SP
RR
SU
TL
ON
FR
TR
A középső hangsugárzóhoz (zöld).
A mélyhangsugárzóhoz (lila).
ON
FR
A jobb első hangsugárzóhoz
(piros).
A bal első hangsugárzóhoz
(fehér).
14HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb04gst.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Right
specdef v20071018
gb_book.book Page 15 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
2 A tv-készülék csatlakoztatása
Optikai digitális vezeték (külön
megvásárolható)
Koaxiális digitális vezeték (külön
megvásárolható)
DIGITA
COAXIAL
L IN
OPTICAL
TV
vagy
A tv-készülék koaxiális
digitális kimenetéhez
A tv-készülék optikai
digitális kimenetéhez
FRONT L
SUR R
SUR L
COAXIAL 75
FM
SPEAKER
CENTER
Hátoldal
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
OUTPUT(TO TV)
DMPORT
HDMI* vezeték
(külön megvásárolható)
SCART (EURO AV)-vezeték
(külön megvásárolható)
EURO
HDMI
AV
OUT
OU TP
A tv-készülék HDMI IN
aljzatához
UT (TO
TV )
A tv-készülék SCART
(EURO AV) aljzatához
* HDMI (nagyfelbontású multimédiás csatlakozó)
Ha a tv-készülék rendelkezik HDMI aljzattal, válassza ezt a csatlakoztatási módot és állítsa be a megfelelő
kimenőjelet (22. oldal).
Megjegyzés
• A „DMPORT” funkció használata közben a videojelek nem jelennek meg a HDMI OUT aljzaton.
• A rendszer egyaránt képes a digitális és az analóg jelek vételére. A digitális jelek előnyt élveznek az analóg jelekkel
szemben. (A COAXIAL aljzat elsőbbséget élvez az OPTICAL aljzattal szemben.) Ha a digitális jel kiesik, 2
másodperc elteltével az analóg jel lesz feldolgozva.
15HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
Kezdeti lépések
Ellenőrizze a tv-készülék videobemeneteit, és válasszon az A vagy B csatlakoztatási mód közül. A
képminőség az A-tól (normál) a B (HDMI) módszer felé haladva magasabb lesz.
Ha a tv-készülék rendelkezik digitális vagy optikai kimenettel, fokozott hangminőségben lehet része,
ha azokhoz digitális vezetékkel (A) csatlakoztatja a készüléket.
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb04gst.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Left
specdef v20071018
gb_book.book Page 16 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
Kezdeti lépések
3 Külsõ készülék csatlakoztatása
A külső készülék műsorát e rendszer hat hangsugárzóján keresztül hallgathatja meg.
• Hordozható audiokészülék: A
• DIGITAL MEDIA PORT illesztő: B
Csatlakozóvezeték sztereó minijackkel
(külön megvásárolható)
A hordozható
audioeszközhöz
Előlap
(USB) aljzat (lásd a 60. oldalon)
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
CENTER
Hátoldal
SUR L
COAXIAL 75
FM
SPEAKER
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
OUTPUT(TO TV)
DMPORT
DC5VMAX
0.7A
RT
DMPO
DIGITAL MEDIA PORT illesztő
(külön megvásárolható)
A DIGITAL MEDIA PORT illesztõ csatlakoztatása
Csatlakoztassa a DIGITAL MEDIA PORT illesztőt (külön megvásárolható) a DMPORT aljzathoz. A
DIGITAL MEDIA PORT illesztő részleteivel kapcsolatban lásd „A DIGITAL MEDIA PORT illesztő
használata” fejezetet (69. oldal).
Megjegyzés
• A DIGITAL MEDIA PORT illesztőt úgy kell csatlakoztatni, hogy a V jelölések illeszkedjenek egymáshoz.
Leválasztáskor az A részeket megnyomva kell kihúzni a dugaszt.
A
16HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb04gst.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Right
specdef v20071018
gb_book.book Page 17 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
Ha a tv-készülék több audio-, videobemenettel rendelkezik
Videomagnó, digitális
műholdvevő, PlayStation stb.
Tv-készülék
Videomagnó, digitális
műholdvevő, PlayStation stb.
Házimozi rendszer
: jeláramlás iránya
Válassza ki a megfelelő bemenetet a tv-készüléken. A részleteket lásd a tv-készülék kezelési
útmutatójában.
Ha a tv-készülék nem rendelkezik több audio-, videobemenettel, egy kapcsolóegységre lesz szükség
akkor, ha kettőnél több külső berendezést csatlakoztat a tv-készülékhez.
17HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
Kezdeti lépések
A külső készülékek hangját a csatlakoztatott tv-készüléken keresztül, e rendszer hangsugárzóiból
hallhatja. A készülékeket az alábbiak szerint csatlakoztassa.
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb04gst.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Left
specdef v20071018
gb_book.book Page 18 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
Kezdeti lépések
4 Az antenna csatlakoztatása
AM keretantenna
(tartozék)
A
B
Megjegyzés
• Az (A) és a (B) vezetéket bármelyik aljzathoz
csatlakoztathatja.
FRONT L
SUR R
SUR L
COAXIAL 75
FM
CENTER
Hátoldal
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
SPEAKER
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
OUTPUT(TO TV)
DMPORT
NNA
ANTE
FM huzalantenna (tartozék)
IAL 75
FM
COAX
vagy
Megjegyzés
• A zajok kialakulásának elkerülése érdekében az AM keretantennát és a vezetéket ettől a rendszertől és egyéb AVberendezésektől távol kell elhelyezni.
• Csatlakoztatás után feszítse ki teljes hosszában az FM huzalantennát.
• Az FM huzalantennát a csatlakoztatás után lehetőleg vízszintes állásban kell rögzíteni.
Hasznos tudnivaló
• Forgassa az AM keretantennát, amíg a legjobb AM-vételt meg nem találja.
• Ha az FM vétel gyenge, egy 75 Ω-os koaxiális vezetékkel (külön megvásárolható) csatlakoztasson a készülékhez
egy kültéri FM antennát az ábra szerint.
Kültéri FM antenna
Készülék
ANTENNA
COAXIAL 75
FM
AM
18HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb04gst.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Right
specdef v20071018
gb_book.book Page 19 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
5 A hálózati vezeték csatlakoztatása
Kezdeti lépések
Mielőtt a készülék hálózati vezetékét a hálózati aljzathoz csatlakoztatná, csatlakoztassa a
hangsugárzókat a készülékhez.
Hátoldal
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
COAXIAL 75
FM
SPEAKER
CENTER
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
DMPORT
OUTPUT(TO TV)
A hálózati aljzathoz
A bemutató üzemmód
Miután a hálózati vezetéket csatlakoztatta, az előlapi kijelzőn a bemutató képsor jelenik meg.
A bemutató üzemmód ki- és bekapcsolása
1
Nyomja meg a [/1 gombot a készüléken.
A rendszer bekapcsol.
2
3
4
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
A X/x gombbal válassza ki a „DEMO” menüpontot, majd nyomja meg a
gombot.
vagy a c
A X/x gombokkal válasszon ki egy beállítást.
• „DEMO ON”: bekapcsolva.
• „DEMO OFF”: kikapcsolva.
5
Nyomja meg a
gombot.
A beállítás megtörtént.
6
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
A rendszer menü kikapcsol.
Hasznos tudnivaló
• Ha a készüléket újonnan vásárolta, illetve ha visszaállította gyári alapbeállításra, (például a „COLD RESET”
funkció (78. oldal) használatával), a bemutató módot egyszerűen a távvezérlő [/1 gombjának megnyomásával
kikapcsolhatja.
19HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb04gst.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Left
specdef v20071018
gb_book.book Page 20 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
Kezdeti lépések
3. lépés: gyorsbeállítás
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
Az alábbiakban azokat a műveleteket
részletezzük, melyek a rendszer
alapbeállításához szükségesek
ENGLISH
ENGLISH
FRENCH
SPANISH
PORTUGUESE
Megjegyzés
• Ha a rendszert és a tv-készüléket HDMI-vezetékkel
(külön megvásárolható) csatlakoztatja, be kell
állítania a tv-készülék típusának megfelelő
videokimenetet. A részleteket lásd az „A tv-készülék
típusának megfelelő videokimenet beállítása” című
részben (22. oldal).
5
A X/x gombbal válasszon nyelvet.
A rendszer a kiválasztott nyelven jeleníti
meg a menüt és a szinkronfeliratot.
6
Nyomja meg a
"/1
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
C/X/x/c,
DISPLAY
1
2
7
Kapcsolja be a tv-készüléket.
Nyomja meg a [/1 gombot.
A tv-készülék képernyőjének alján
megjelenik a [Press [ENTER] to run QUICK
SETUP.] (A gyorsbeállítás elindításához
nyomja meg az ENTER gombot.) üzenet. Ha
az üzenet nem jelenik meg, lépjen vissza a
gyorsbeállítás képernyőre (22. oldal) és
ismételje meg a műveleteket.
4
Lemez behelyezése nélkül nyomja meg
a
gombot.
A X/x gombbal válassza ki a tvkészülék típusának megfelelő
beállítást.
[16:9] (47. oldal)
x Ha normál (4:3) képarányú készüléke
van
• Ellenőrizze, hogy a rendszert „DVD”
üzemmódba kapcsolta-e (23. oldal).
Válassza ki a tv-készüléken a rendszer
számára fenntartott videocsatornát.
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
x Ha szélesképernyős tv-készüléke,
vagy szélesképernyős üzemmóddal
ellátott normál (4:3) képarányú
készüléke van
Megjegyzés
3
gombot.
A csatlakoztatandó tv-készülék képarányának beállítására szolgáló menü megjelenik.
[4:3 LETTER BOX] vagy [4:3 PAN
SCAN] (47. oldal)
8
Nyomja meg a
gombot.
Megjelenik a hátoldali EURO AV T
OUTPUT (TO TV) aljzaton megjelenő
videojel típusának beállítására szolgáló
menü.
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
16:9
VIDEO
VIDEO
RGB
VIDEO
A képernyőn megjelenik a nyelv
kiválasztására szolgáló menü.
20HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb04gst.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Right
specdef v20071018
gb_book.book Page 21 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
9
A X/x gombbal válassza ki a videó
kimenőjelek típusát.
IC
AL M
Megjegyzés
O
I
AUD
• Ha a tv-készülék nem tud RGB-jeleket fogadni,
a képernyőn akkor sem jelenik meg a műsor, ha
kiválasztja az [RGB] beállítást. Olvassa el a tvkészülék kezelési útmutatóját.
10 Nyomja meg a
Kezdeti lépések
• [VIDEO]: videojel továbbítása.
• [RGB]: RGB jelkimenet.
A.C
IN /
gombot.
Megjelenik a hangsugárzó-elrendezés
beállítására szolgáló menü.
Mérőmikrofon
11 A C/c gombbal válassza ki a jelenlegi
elrendezésnek megfelelő
formátumábrát.
A részleteket lásd „A szobának megfelelő
térhangzás” című fejezetben (71. oldal).
SPEAKER FORMATION
STANDARD
12 Nyomja meg a gombot.
13 Csatlakoztassa a mérőmikrofont az
előlapi A.CAL MIC aljzathoz.
Egy állvány (külön megvásárolható) vagy
hasonló eszköz segítségével rögzítse kb.
fejmagasságban a mikrofont. Mindegyik
hangsugárzó előlapja nézzen a mikrofon
felé, és ne legyen közöttük semmilyen
akadály.
14 A C/c gombbal válassza ki a [YES]
beállítást.
Megjegyzés
• Húzza ki a fejhallgatót. Ha a fejhallgató
csatlakoztatva marad, a következő lépés utáni
műveletek nem végezhetők el.
15 Nyomja meg a
gombot.
Az [AUTO CALIBRATION] funkció
megkezdődik.
Mérés közben gondoskodjon a lehető
legnagyobb csendről.
Megjegyzés
• Az [AUTO CALIBRATION] (önműködő
kalibrálás) elindulásakor hangos teszthang szólal
meg. A hang nem halkítható le. Vegye figyelembe,
hogy a gyermekeket és a szomszédokat zavarhatja.
• A mérés közben (kb. 3 percig tart) ne tartózkodjon
a mérési területen, és kerülje a zajkeltést, mert
ezzel befolyásolhatja a mérés eredményét.
16 Húzza ki a mérőmikrofont, és a C/c
gombbal válassza ki a [YES] beállítást.
Megjegyzés
• A szoba környezete, amelyben a rendszer telepítve
van, befolyásolhatja a mérés eredményét.
21HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb04gst.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Left
specdef v20071018
gb_book.book Page 22 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
Kezdeti lépések
• Ha a mérés meghiúsul, kövesse a képernyőn
megjelenő utasítást, és indítsa újra az [AUTO
CALIBRATION] funkciót.
17 Nyomja meg a
gombot.
A gyorsbeállítás befejeződött. Az összes
beállítási és csatlakoztatási művelet lezajlott.
Kilépés a gyorsbeállításból
Nyomja meg bármelyik lépésnél a
DISPLAY gombot.
Hasznos tudnivaló
• Ha áthelyezi a hangsugárzókat, ajánlatos
megváltoztatni a beállításokat is. A részleteket lásd az
„A szobának megfelelő térhangzás” (71. oldal) és az
„A megfelelő beállítások önműködő kalibrálása” (72.
oldal) fejezetben
• Ha bármelyik beállítást módosítani szeretné, olvassa el
„Az alapbeállítások menü” című fejezetet (46. oldal).
A gyorsbeállítási képernyõ újbóli
behívása
1
2
3
Nyomja meg többször a FUNCTION +/–
gombot, amíg a „DVD” felirat
megjelenik az előlapi kijelzőn.
Ha a rendszer állj üzemmódban van,
DISPLAY gombot.
nyomja meg a
Ha a rendszert és a tv-készüléket HDMIvezetékkel csatlakoztatja, állítsa be a HDMI
OUT aljzaton megjelenő videojel típusát.
A részletekért lásd a tv-készülék, kivetítő stb.
kezelési útmutatóját is.
1
2
A X/x gombbal válassza ki a
[SETUP] menüt, és nyomja meg a
gombot.
A [SETUP] menü megjelenik.
94 ( 99 )
1( 1)
0: 01: 08
3
CUSTOM
CUSTOM
QUICK
A X/x gombbal válassza ki a [QUICK]
funkciót, és nyomja meg a
gombot.
Megjelenik a gyorsbeállítási képernyő.
A tv-készülék típusának megfelelõ videokimenet beállítása
A tv-készülék csatlakoztatási módjának (15.
oldal) függvényében állítsa be a megfelelő videó
kimeneti jelet.
Ha a rendszer állj üzemmódban van,
nyomja meg a
DISPLAY gombot.
A X/x gombbal válassza ki a
[SETUP] menüt, és nyomja meg a
gombot.
A [SETUP] menü megjelenik.
4
A X/x gombbal válassza ki a [CUSTOM]
menüpontot, és nyomja meg a
gombot.
Megjelenik az alapbeállítások menüje.
5
A X/x gombbal válassza ki a [HDMI
SETUP] funkciót, és nyomja meg a
gombot.
Megjelennek a [HDMI SETUP] menüpont
beállításai.
6
7
DVD VIDEO
Nyomja meg többször a FUNCTION +/–
gombot, amíg a „DVD” felirat
megjelenik az előlapi kijelzőn.
A tv-képernyőn megjelenik a vezérlőmenü.
A tv-képernyőn megjelenik a vezérlőmenü.
T
4
A HDMI OUT aljzatból érkezõ
videojel típusának kiválasztása
A X/x gombbal válassza ki a [HDMI
RESOLUTION] opciót, és nyomja meg a
gombot.
Válassza ki a kívánt beállítást a X/x
gombbal és nyomja meg a
gombot.
• [AUTO (1920 × 1080p)]: a rendszer a
csatlakoztatott tv-készüléknek
legmegfelelőbb videojelet továbbítja.
• [1920 × 1080i]: a rendszer 1920 × 1080i*
videojelet továbbít.
• [1280 × 720p]: a rendszer 1280 × 720p*
videojelet továbbít.
• [720 × 480p]**: a rendszer 720 × 480p*
videojelet továbbít.
* i: sorváltásos, p: progresszív
** Az országtól függően a [720 × 576p] jelenhet meg.
Megjegyzés
• Ha az előlapon világít a „HDMI” jelzés, a [720 ×
480p] vagy [720 × 576p]-től eltérő felbontású képek
függőlegesen megnyújtva jelennek meg.
22HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb04gst.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Right
specdef v20071018
gb_book.book Page 23 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
Megjegyzés
A DVD-lejátszó, tv-készülék vagy a
videomagnó hangját a rendszer összes
hangsugárzóján keresztül is meghallgathatja.
2
3
4
FUNCTION
+/–
A X/x gombbal válassza ki a „DEC.
MODE” menüpontot, majd nyomja meg
a
vagy c gombot.
A X/x gombbal válassza ki a kívánt
kitömörítési módot (az előlapi kijelzőn).
Ha a tv-készülék hangját, vagy egy
kétcsatornás műsorforrás sztereó műsorát e
rendszer 6 hangsugárzóján keresztül
szeretné meghallgatni, válassza ki a „PRO
LOGIC”, a „PLII MOVIE” vagy a „PLII
MUSIC” kitömörítési módot.
A részleteket lásd a 25. oldalon.
SYSTEM
MENU
X/x/c,
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
5
Nyomja meg a
gombot.
A beállítás megtörtént.
6
1
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
A rendszermenü kikapcsol.
Nyomja meg többször a FUNCTION +/–
gombot, amíg a kívánt üzemmód neve
megjelenik a kijelzőn.
A FUNCTION +/– többszöri
megnyomásakor az üzemmódok az alábbi
sorrendben jelennek meg.
„DVD” t „TUNER FM” t „TUNER
AM” t „USB” t „TV” t „DMPORT”
t „AUDIO” t …
Üzemmód
Műsorforrás
„DVD”
A rendszer által lejátszott
lemez.
„TUNER FM”,
”TUNER AM”
FM, AM rádió (53. oldal).
„USB”
USB-eszköz (60. oldal).
„TV”
Tv-készülék.
„DMPORT”
DIGITAL MEDIA PORT
illesztő (69. oldal).
„AUDIO”
Hordozható audioeszköz
(melyet az előlapon lévő
AUDIO IN aljzathoz
csatlakoztatott).
Megjegyzés
• Lehetnek olyan tv-készülékek, melyeknél a beépített
hangsugárzókat ki kell kapcsolni ahhoz, hogy a
rendszer térhangzású hangzását élvezhesse.
Hasznos tudnivaló
• A rendszerrel fokozható a hordozható audioeszközről
lejátszott zeneszámok hangzása.
A FUNCTION +/– gombbal kapcsoljon „AUDIO”
üzemmódba. Csatlakoztassa a hordozható
audioeszközt. A „DEC. MODE” menüpontban
válassza ki az „A.F.D. STD” beállítást.
Ha szeretné kikapcsolni, válasszon egy másik
beállítást.
A csatlakoztatott komponens bemeneti jelszintjének beállítása
A hátoldali EURO AV T OUTPUT (TO TV)
aljzathoz, vagy az előlapon lévő AUDIO IN
aljzathoz csatlakoztatott készülék műsorának
lejátszásakor torzítás fordulhat elő. Ez nem
hibajelenség, és a csatlakoztatott készülék
típusától függ.
A torzítás megelőzése érdekében módosítsa a
külső készülékből érkező bemenőjel jelszintjét.
23HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
Kezdeti lépések
4. lépés: a hang lejátszása
az összes hangsugárzón
• Ha a TV aljzatot (COAXIAL vagy OPTICAL
DIGITAL IN) használja (digitális
csatlakoztatás), a digitális kapcsolat élvez
elsőbbséget.
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb04gst.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Left
specdef v20071018
gb_book.book Page 24 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
Kezdeti lépések
1
2
3
4
Nyomja meg többször a FUNCTION +/–
gombot, amíg a „TV” vagy „AUDIO”
üzemmód meg nem jelenik a kijelzőn.
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
A X/x gombbal válassza ki az
„ATTENUATE” menüpontot, majd
nyomja meg a
vagy c gombot.
A X/x gombbal válasszon egy
beállítást.
• „ATT ON”: bemenőjel csillapítása. A
hangerőszint módosul.
• „ATT OFF”: normál bemenő jelszint.
5
Nyomja meg a
gombot.
A beállítás megtörtént.
6
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
A rendszermenü kikapcsol.
24HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb05sou.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Right
specdef v20070110
gb_book.book Page 25 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
Hangzásbeállítás
A lejátszani kívánt műsor típusának függvényében a gyárilag beállított térhangzás hangzásképek közül
rendkívül egyszerűen kiválaszthatja a megfelelőt. Így otthonában élvezheti a filmszínházak izgalmas,
erőteljes hangulatát.
Hangzásbeállítás
Térhangzás elõállítása a megfelelõ hangzáskép
kiválasztásával
SYSTEM
MENU
X/x/c,
1
2
3
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
A X/x gombbal válassza ki a „DEC. MODE” menüpontot, majd nyomja meg a
gombot.
vagy c
A X/x gombbal válassza ki a kívánt kitömörítési módot (az előlapi kijelzőn).
Kijelzés
Kitömörítési mód
Hatás
„A.F.D. STD”
AUTO FORMAT
DIRECT
STANDARD
Ennél az üzemmódnál a hang az eredeti (felvételi, tömörítési)
formában hallható.
A műsorforrástól függően előfordulhat, hogy nem az összes
hangsugárzóból hallható hang.
„A.F.D. MULTI”
AUTO FORMAT
DIRECT MULTI
Kétcsatornás műsorforrás: a két hangcsatornát (bal és jobb
elsőcsatorna) tartalmazó műsor a bal és jobb hátsó hangsugárzókon
keresztül is hallható lesz. Ennél az üzemmódnál a hang a jobb és bal
első, a jobb és bal hátsó hangsugárzóból, illetve a
mélyhangsugárzóból hallható. A középső hangsugárzó nem ad ki
hangot.
Többcsatornás műsorforrás: a műsorforrástól függően előfordulhat,
hogy nem mindegyik hangsugárzóból hallható a hang.
„PRO LOGIC”
Dolby Pro Logic
A Pro Logic kitömörítés a kétcsatornás hangforrás műsorából
térhangzású hangzást állít elő.
Ez az üzemmód a rendszer összes hangsugárzójával és a
mélyhangsugárzóval állítja elő a hangot. A műsorforrástól függően
előfordulhat, hogy nem mindegyik hangsugárzóból hallható a hang.
25HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb05sou.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Left
specdef v20070110
gb_book.book Page 26 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
Kijelzés
Kitömörítési mód
Hatás
„PLII MOVIE”
Dolby Pro Logic II
MOVIE
A Pro Logic II Movie kitömörítés a kétcsatornás hangforrás
műsorából öt teljes sávszélességű kimenő csatornát állít elő. Ez az
ideális beállítás, ha régi filmet néz videón, vagy a filmet
szinkronizálták.
Ez az üzemmód a rendszer összes hangsugárzójával és a
mélyhangsugárzóval állítja elő a hangot. A műsorforrástól függően
előfordulhat, hogy nem mindegyik hangsugárzóból hallható a hang.
„PLII MUSIC”
Dolby Pro Logic II
MUSIC
A Pro Logic II Music kitömörítés a kétcsatornás hangforrás
műsorából öt teljes sávszélességű kimenő csatornát állít elő. Ez az
ideális beállítás normál sztereó műsorforrások, pl. CD-lemez
lejátszása esetén.
Ez az üzemmód a rendszer összes hangsugárzójával és a
mélyhangsugárzóval állítja elő a hangot. A műsorforrástól függően
előfordulhat, hogy nem mindegyik hangsugárzóból hallható a hang.
„2CH STEREO”
2 CHANNEL
STEREO
Ebben az üzemmódban a hang csak az első két (jobb és bal)
hangsugárzóból és a mélysugárzóból hallható. A többcsatornás
műsort kétcsatornásra keveri le a készülék.
„HP 2CH”
HEADPHONE
2 CHANNEL
STEREO
Ebben az üzemmódban a hang a két fejhallgató csatornából (bal és
jobb) szól. A többcsatornás műsort kétcsatornásra keveri le a
készülék.
„HP VIRTUAL”
HEADPHONE
VIRTUAL
Ebben az üzemmódban a két fejhallgató csatornából (bal és jobb)
térhangzású hang szól. Ez a beállítás csak többcsatornás
műsorforrásoknál használható.
4
Nyomja meg a
gombot.
A beállítás megtörtént.
5
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
A rendszermenü kikapcsol.
A térhangzás kikapcsolása
A „DEC. MODE” menüpontban válassza az „A.F.D. STD” vagy a „2CH STEREO” beállítást.
Megjegyzés
• Ha a bemenőjel többcsatornás műsorforrásból érkezik, a „PRO LOGIC”, „PLII MOVIE” és a „PLII MUSIC”
dekóder kikapcsol, és a többcsatornás műsorforrás jele közvetlenül kerül a hangsugárzókra.
• Kéthangú műsorok esetén a „PRO LOGIC”, „PLII MOVIE” és a „PLII MUSIC” dekóder nem működik.
• A kitömörítési eljárás nem választható ki, ha a készülék USB-eszközről olvassa be a fájlokat, vagy zeneszámokat
vesz fel, illetve játszik le.
• A bemenőjel formátumától függően elképzelhető, hogy a kitömörítési eljárás hatása nem érvényesül.
• Ha az „A.F.D. MULTI” beállítást választja ki, a térhangzás vagy a sztereóhatás nem érzékelhető megfelelően. Ilyen
esetben válassza ki az „A.F.D. STD”, „PRO LOGIC”, „PLII MOVIE” vagy „PLII MUSIC” beállítást.
26HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb05sou.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Right
specdef v20070110
gb_book.book Page 27 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
A hangzás beállítása
Multiplex hangsugárzás
Film vagy zene lejátszása közben kiválaszthatja
a megfelelő hangzást.
(DUAL MONO)
Megjegyzés
SOUND
MODE
• Dolby Digital jelek vételéhez a tv-készüléket vagy
egyéb külső eszközt optikai vagy koaxiális digitális
vezetékkel (15. oldal) kell e rendszerhez
csatlakoztatnia, és a tv-készülék vagy a külső eszköz
digitális kimeneti módját Dolby Digital-ra kell
állítania.
Hangzásbeállítás
Ha a rendszer Dolby Digital multiplex sugárzású
jeleket fogad vagy játszik le, készülékével
meghallgathatja ezeket.
AUDIO
Lejátszás közben nyomja meg ismételten a
SOUND MODE gombot mindaddig, míg a
kívánt hangzás neve meg nem jelenik a
kijelzőn.
• „AUTO”: a rendszer önműködően kiválasztja
a pillanatnyi lemeznek megfelelő
hangzásképet („MOVIE” vagy „MUSIC”).
• „MOVIE”: filmekhez ajánlott hangzáskép.
• „MUSIC”: zenéhez ajánlott hangzáskép.
Megjegyzés
• Nem végezheti el ezeket a beállításokat, ha
fejhallgatót csatlakoztat a készülékhez.
Nyomja meg ismételten az AUDIO gombot
mindaddig, míg a kívánt jeltípus kijelzése
meg nem jelenik az előlapi kijelzőn.
• „MAIN”: a fő nyelv hangsávja szólal meg.
• „SUB”: a második nyelv hangsávja szólal
meg.
• „MAIN+SUB”: a fő- és a második nyelv
hangsávjai egyszerre hallhatóak.
27HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb06dsc.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Left
specdef v20070110
gb_book.book Page 28 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
Helyezzen egy lemezt a lemeztálcára és
nyomja meg a A gombot.
Lemezek
Lemez lejátszása
A lejátszani kívánt DVD VIDEO vagy VIDEO
CD lemeztől függően egyes funkciók működése
korlátozott, vagy a megszokottól eltérő lehet.
Olvassa el a lemezhez mellékelt tájékoztatót.
Megjegyzés
Állítsa be a hangerőt.
"/1
A
H
FUNCTION
6
Lemeztálca.
Csatlakoztasson
fejhallgatót.
"/1
FUNCTION
+/–
MUTING
STEP
/
/
VOLUME +/–
,
/m/
M/
./>
H
x
X
1
2
3
4
5
7
• Ha 8 cm-es lemezt akar lejátszani, helyezze azt a
lemeztálca belső körébe. Ügyeljen arra, hogy a
lemez ne ferdén legyen a tálca belső körén.
• A lemeztálcát nem szabad kézzel betolni, mert a
készülék meghibásodhat.
• A lemeztálcába nem szabad egynél több lemezt
helyezni.
Nyomja meg a H gombot.
A lejátszás megkezdődik (folyamatos
lejátszás).
Állítsa be a hangerőt a távvezérlő
VOLUME +/– gombjával, vagy a
készülék VOLUME szabályozójával.
A hangerőszint megjelenik a tv-képernyőn
és az előlapi kijelzőn.
Megjegyzés
• A rendszer aktuális állapotától függően előfordulhat,
hogy a hangerőszint nem jelenik meg a tv-képernyőn.
• Ha bekapcsolja a HDMI vezérlést, a HDMI-vezetékkel
(külön megvásárolható) csatlakoztatott tv-készülék
szinkronizáltan működtethető a készülékkel. A részleteket
lásd az „A HDMI vezérlés használata a „BRAVIA”
szinkronizált működtetéshez” című részben (57. oldal).
Hasznos tudnivaló
• Ha a rendszert és a tv-készüléket HDMI-vezetékkel (külön
megvásárolható) csatlakoztatja, egyszerűen működtetheti
azokat a HDMI CONTROL funkció segítségével. A
részleteket lásd az „A HDMI vezérlés használata a
„BRAVIA” szinkronizált működtetéshez” című részben
(57. oldal).
Kapcsolja be a tv-készüléket.
A készülék kikapcsolása
A tv-készüléken válassza ki azt a
bemenetet, melyhez ezt a rendszert
csatlakoztatta.
Nyomja meg a "/1 gombot.
Nyomja meg a "/1 gombot. A rendszer
készenléti üzemmódba kapcsol.
A rendszer bekapcsol.
Ha a készülék más üzemmódban működik,
a FUNCTION +/– gombbal kapcsoljon
„DVD” módba.
Nyomja meg a A gombot.
Energiamegtakarítás készenléti
állapotban
Nyomja meg a "/1 gombot, miközben a
készülék bekapcsol.
A rendszer csak akkor kapcsol energiatakarékos
készenléti állapotba, ha az alábbi feltételek
teljesülnek:
Helyezzen be egy lemezt.
28HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb06dsc.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Right
specdef v20070110
gb_book.book Page 29 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
– A „DEMO” funkció beállítása „OFF” (19.
oldal).
– A [CONTROL FOR HDMI] menüpont
beállítása [OFF] (57. oldal).
Fejhallgató használata
Csatlakoztassa a fejhallgatót a készüléken lévő
PHONES aljzatba. A rendszer hangsugárzói
elnémulnak.
Funkció
Gombnyomás
Állj.
x
Szünet.
X
Lejátszás folytatás szünet X vagy H
üzemmódból.
Ugrás a következő
fejezetre, műsorszámra
vagy jelenetre.1)
>
Ugrás az előző fejezetre,
műsorszámra vagy
jelenetre.1)
.
A hang ideiglenes
kikapcsolása.
MUTING.
A hang bekapcsolásához
nyomja meg ismét ezt vagy a
VOLUME + gombot.
Gombnyomás
Az előző jelenet
megismétlése (10
másodperces szakasz).7)
(azonnali visszajátszás)
lejátszás közben.
Gyorskeresés előre a
(azonnali továbbítás)
pillanatnyi jeleneten belül lejátszás közben.
(30 másodperces
szakasz).8)
1)
JPEG képfájlok kivételével.
A keresési sebesség lemezenként különböző lehet.
3)
Csak DVD VIDEO, DVD-R, DVD-RW, VIDEO CD
lemezeknél.
4)
VIDEO CD lemezek kivételével.
5)
DVD-VR formátumú lemezen nem lehet állóképet
keresni.
6)DATA CD, DATA DVD lemezek esetében ez a funkció
csak a DivX videofájlokhoz használható (a nagybritanniai és az észak-amerikai modellek kivételével).
7)
Csak DVD VIDEO, DVD-RW, DVD-R lemezeknél.
DivX videofájlok esetén a gomb nem használható (a
nagy-britanniai és az észak-amerikai modellek
kivételével).
8)
Csak DVD VIDEO, DVD-RW, DVD-R, DVD+RW,
DVD+R lemezeknél.
DivX videofájlok esetén a gomb nem használható (a
nagy-britanniai és az észak-amerikai modellek
kivételével).
2)
Lemezek
Egyéb mûveletek
Funkció
Megjegyzés
• Az azonnali visszajátszási vagy a továbbítási funkció
bizonyos jeleneteknél nem használható.
Leállítás és a kívánt lemez A a készüléken.
kivétele.
A kívánt jelenet
megkeresése gyorsított
lejátszással előre vagy
hátra (pásztázás).1) 2)
Lejátszás lassítva
(lassítás).3)
Képenkénti lejátszás
(képkimerevítés).3) 5) 6)
M/
vagy
/m lemez
lejátszása közben.
Gyorskeresés közben a M/
vagy
/m gomb
többszöri megnyomásakor a
lejátszás sebessége változik. A
H gombbal visszakapcsolhat
normál lejátszásra. A tényleges
sebesség lemezenként
különböző lehet.
M/
vagy
/m4)
amikor a rendszer szünet
üzemmódban van. A lassítás
sebessége a M/
vagy
/m4) gomb többszöri
megnyomásával
változtatható. Két sebesség
közül választhat. A H
gombbal visszakapcsolhat
normál lejátszásra.
Szünet üzemmódban a STEP
(léptetés) gombbal a
következő képkockára ugorhat.
Nyomja meg a STEP
(léptetés) gombot, ha az előző
képkockára kíván ugrani (csak
DVD VIDEO, DVD-R, DVDRW lemeznél). A H gombbal
visszakapcsolhat normál
lejátszásra.
Kameraállások és szinkronfeliratok megjelenítése
A kameraállás módosítása
Ha olyan DVD VIDEO lemezt játszik le,
amelynek egyes jeleneteit több nézőszögből
(kameraállásból) vették fel, lejátszás közben
megváltoztathatja a kameraállást.
Lejátszás közben nyomja meg az ANGLE
gombot.
Megjegyzés
• A lejátszott DVD VIDEO lemeztől függően
előfordulhat, hogy a több kameraállásból felvett
jelenet lejátszásakor nem választható ki a kívánt
nézőszög.
29HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb06dsc.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Left
specdef v20070110
gb_book.book Page 30 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
A szinkronfelirat megjelenítése
*
*
* A nagy-britanniai és az észak-amerikai modellek
kivételével.
A szinkronfeliratozással ellátott lemezek
lejátszása közben a szinkronfeliratot bármikor
be- vagy kikapcsolhatja. Ha többnyelvű
szinkronfeliratozással ellátott lemezt játszik le,
lejátszás közben bármikor kiválaszthatja a
kívánt nyelvű szinkronfeliratot, illetve ki- vagy
bekapcsolhatja azt.
Lejátszás közben nyomja meg többször a
SUBTITLE gombot a kívánt nyelv
kiválasztásához.
Megjegyzés
• A lejátszott DVD VIDEO lemeztől függően
előfordulhat, hogy a többnyelvű
szinkronfeliratozással ellátott DVD-lemezen nem
választható ki a szinkronfelirat. Esetenként a
szinkronfeliratot nem lehet kikapcsolni.
• DivX videofájlok esetében csak akkor módosítható a
szinkronfelirat nyelve, ha a videofájl kiterjesztése
„.AVI” vagy „.DIVX”, és a szinkronfelirat
információk ugyanazon fájlon belül találhatók (a nagybritanniai és észak-amerikai modellek kivételével).
A hang módosítása
Ha a DVD VIDEO vagy a DATA CD, DATA
DVD (DivX videofájlokkal*) lemezen többféle
hangformátum is található (PCM, Dolby Digital,
MPEG audio vagy DTS), lejátszás közben
kiválaszthatja a kívánt hangformátumot. Ha
többnyelvű DVD VIDEO lemezt játszik le,
kiválaszthatja a kívánt nyelvet.
VIDEO CD, CD-, DATA CD vagy DATA DVD
lemez lejátszásakor, kiválaszthatja a jobb vagy a
bal hangcsatornát és a kiválasztott csatorna
műsorát lejátszhatja a bal és jobb hangsugárzón
keresztül.
Super Audio CD lemezeknél nem választhat a
hangsávok közül.
* A nagy-britanniai és az észak-amerikai modellek
kivételével.
Az AUDIO gomb ismételt megnyomásával
válassza ki a kívánt hangot.
x DVD VIDEO
A kiválasztható nyelvek a DVD VIDEO
lemeztől függően változnak.
Ha egy 4 számjegyű kód jelenik meg, a nyelv
kiválasztása a megfelelő kód beírásával történik.
A választható kódokat lásd a 93. oldalon
(„Választható nyelvek listája”). Ha egy nyelv
többször szerepel, a műsort az adott nyelven
többféle hangformátummal vették fel a DVD
VIDEO lemezre.
x DVD-VR
A lemezre felvett hangsávtípusok megjelennek.
Példa:
• [1: MAIN] (fő hangsáv)
• [1: SUB] (mellék hangsáv)
• [1: MAIN+SUB] (fő és mellék hangsáv)
• [2: MAIN]
• [2: SUB]
• [2: MAIN+SUB]
Megjegyzés
• A [2: MAIN], a [2: SUB] és a [2: MAIN+SUB] nem
jelenik meg, ha a lemezre csak egyféle
hangformátumot rögzítettek.
x VIDEO CD, CD, DATA CD (MP3 fájl),
DATA DVD (MP3 fájl)
• [STEREO]: normál sztereó hang.
• [1/L]: a balcsatorna hangja (mono).
• [2/R]: a jobbcsatorna hangja (mono).
x DATA CD (DivX videofájl), DATA DVD
(DivX videofájl) (a nagy-britanniai és az
észak-amerikai modellek kivételével)
A DATA CD vagy DATA DVD lemez
hangformátuma a lemezen lévő DivX
videofájltól függ. A pillanatnyi formátum a
kijelzőn ellenőrizhető.
x Super VCD
• [1:STEREO]: az 1-es hangsáv sztereó műsora.
• [1:1/L]: a balcsatorna hangja (mono) az 1-es
hangsávon.
• [1:2/R]: a jobbcsatorna hangja (mono) az 1-es
hangsávon.
• [2:STEREO]: a 2-es hangsáv sztereó műsora.
• [2:1/L]: a balcsatorna hangja (mono) a 2-es
hangsávon.
• [2:2/R]: a jobbcsatorna hangja (mono) a 2-es
hangsávon.
30HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb06dsc.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Right
specdef v20070110
gb_book.book Page 31 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
Megjegyzés
• Ha olyan Super VCD lemezt játszik le, melynél a 2es hangsáv nem tartalmaz műsort, a készülék néma
marad, ha a [2:STEREO], [2:1/L] vagy [2:2/R]
beállítást választja ki.
x DATA CD (DivX videofájl)/DATA DVD
(DivX videofájl) (a nagy-britanniai és az
észak-amerikai modellek kivételével)
Példa:
MP3 audio
Az audio formátum ellenõrzése
*
1:MP3
*
128k
Ha lejátszás közben többször megnyomja az
AUDIO gombot, az audiojel (PCM, Dolby
Digital, DTS stb.) formátuma az alábbiak szerint
ellenőrizhető.
Lemezek
Bitsűrűség
* A nagy-britanniai és az észak-amerikai modellek
kivételével.
A lejátszandó terület kiválasztása Super Audio CD-rõl
x DVD
Super Audio CD lejátszása közben (92. oldal)
kiválaszthatja a lejátszási területet.
Példa:
Dolby Digital 5.1-csatorna
Mélyhang
Hátsó (bal, jobb)
1: ENGLISH
DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
L
Első (bal, jobb)
+ középső
C
R
LFE
LS
RS
A pillanatnyi hangformátum
A lejátszandó terület kiválasztása 2 csatornás + többcsatornás
Super Audio CD-rõl
Egyes Super Audio CD lemezek egyaránt
tartalmaznak 2 csatornás és többcsatornás
lejátszási területeket. Kiválaszthatja a lejátszani
kívánt területet.
1
Ha a rendszer állj üzemmódban van,
nyomja meg a
DISPLAY gombot.
A vezérlőmenü megjelenik a tv-képernyőn.
2
Példa:
3 csatornás Dolby Digital
Első (bal, jobb)
Megjelenik az [MULTI/2CH]
választómenü.
Hátsó (mono)
1:SPANISH
3
DOLBY DIGITAL 2 / 1
L
R
S
A pillanatnyi hangformátum
A X/x gombbal válassza ki a
[MULTI/2CH] menüpontot, majd
nyomja meg a
gombot.
A X/x gombbal válassza ki a kívánt
beállítást, majd nyomja meg a
gombot.
• [MULTI]: a többcsatornás terület
lejátszása.
• [2CH]: a 2 csatornás terület lejátszása.
Megjegyzés
• Lejátszás közben nem lehet lejátszási területet
váltani.
31HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb06dsc.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Left
specdef v20070110
gb_book.book Page 32 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
A lejátszandó réteg kiválasztása
hibrid Super Audio CD-rõl
Egyes Super Audio CD lemezek egyaránt
tartalmaznak HD- és CD rétegeket.
Kiválaszthatja a lejátszani kívánt réteget.
Megjegyzés
• Ha a Super Audio CD nem tartalmaz HD-réteget, a
lejátszási réteg nem választható ki.
1
Ha a rendszer állj üzemmódban van,
nyomja meg a
DISPLAY gombot.
A PBC lejátszás lehetővé teszi a VIDEO CD
műsorának interaktív módon, képernyőmenün
keresztül történő lejátszását.
1
2
3
4
A vezérlőmenü megjelenik a tv-képernyőn.
2
Megjelenik a [SUPER AUDIO CD/CD
LAYER] választómenü.
3
A X/x gombbal válassza ki a kívánt
beállítást, majd nyomja meg a
gombot.
• [SUPER AUDIO CD]: a HD-réteg
lejátszása.
A HD-réteg lejátszása közben az „SACD” jelző világít az előlapi kijelzőn.
• [CD]: a CD réteg lejátszása.
A CD réteg lejátszása közben a „CD”
jelző világít az előlapi kijelzőn.
Megjegyzés
• A lejátszási módok csak a kiválasztott rétegen és
lejátszási területen érvényesek.
• A CD réteg kiválasztása után nem lehet lejátszási
területet váltani.
• A Super Audio CD jelei nem jelennek meg a HDMI
OUT aljzaton.
PBC funkciókkal (2.0 programváltozat) rendelkezõ VIDEO CD
lemezek lejátszása
(PBC lejátszás)
Ha PBC funkciókkal rendelkező lemezt játszik le,
egyszerűen használható, interaktív műveletekkel
(keresés stb.) vezérelheti a készüléket.
Megjelenik az interaktív menü.
Válassza ki a kívánt menüpont számát
a számgombokkal.
Nyomja meg a
gombot.
Kövesse az interaktív menüben
megjelenő utasításokat.
Olvassa el a lemezhez mellékelt
tájékoztatót, mert a műveleti sorrend
VIDEO CD lemezenként eltérő lehet.
A X/x gombbal válassza ki a
[SUPER AUDIO CD/CD LAYER] menüpontot, majd nyomja meg a
gombot.
Indítsa el a PBC funkciókkal rendelkező
VIDEO CD lemez lejátszását.
Visszakapcsolás az elõzõ menüre
Nyomja meg a O RETURN gombot.
Megjegyzés
• A pillanatnyi VIDEO CD lemeztől függően
előfordulhat, hogy a lemezhez mellékelt tájékoztatóban
a 3. lépésben szereplő [Press ENTER] (Nyomja meg az
ENTER gombot) utasítást a [Press SELECT] felirat
helyettesíti. Ilyenkor nyomja meg a H gombot.
Hasznos tudnivaló
• A PBC funkció használata nélküli lejátszáshoz állj
üzemmódban válassza ki a kívánt műsorszámot a ./
> gombbal vagy a számgombokkal, majd nyomja
meg a H vagy
gombot. A készülék folyamatos
lejátszási üzemmódba kapcsol. Állóképek – pl.
menüképernyő – nem jeleníthetők meg. Ha szeretne
visszakapcsolni PBC lejátszásra, nyomja meg kétszer a
x gombot, majd egyszer a H gombot.
A lejátszás folytatása a
megszakítási ponttól
(folytatólagos lejátszás)
Ha megállítja a lejátszást, a készülék megjegyzi
a x gomb megnyomásának helyét, és a
„RESUME” jelzés megjelenik a kijelzőn. Amíg
nem veszi ki a lemezt, a folytatólagos lejátszási
funkció működik, még akkor is ha a készüléket
készenléti állapotba kapcsolja a "/1 gombbal.
1
Lejátszás közben nyomja meg a x
gombot a lejátszás leállításához.
32HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb06dsc.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Right
specdef v20070110
gb_book.book Page 33 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
2
A készülék kijelzőjén megjelenik a
„RESUME” jelzés.
Nyomja meg a H gombot.
A készülék onnan folytatja a lejátszás, ahol
az 1. lépésben leállította.
Megjegyzés
Hasznos tudnivaló
• Ha a lejátszást a lemez elején kívánja kezdeni,
nyomja meg kétszer a x gombot, majd nyomja meg
a H gombot.
Lemezek
• A leállítási ponttól függően előfordulhat, hogy a
készülék eltérő állásból folytatja a lejátszást.
• A leállítási pont helye törlődhet a memóriából, ha:
– kiveszi a lemezt,
– a rendszer készenléti üzemmódba kapcsol (csak
DATA CD, DATA DVD lemezek esetében),
– megváltoztatja vagy törli a beállításokat az
alapbeállítási menüben,
– megváltoztatja a szülői felügyelet szintjét,
– a FUNCTION +/– gombbal egy másik
üzemmódba kapcsol,
– kihúzza a hálózati csatlakozóvezetéket.
• DVD- (VR formátumú), VIDEO CD, Super Audio
CD, CD-, DATA CD és DATA DVD lemezek esetén
a rendszer a lemeztálcán lévő lemez megállításának
pontját feljegyezi.
• A folytatólagos lejátszás nem működik programozott
és véletlen sorrendű lejátszás esetében.
• Lehetnek olyan lemezek, melyeknél ez a funkció nem
használható.
• Ha a [SYSTEM SETUP] menü [MULTI-DISC
RESUME] menüpontjában az [OFF] beállítást
választotta ki (50. oldal), a folytatási pont helye
törlődik, ha a FUNCTION +/– gombbal átkapcsol
egy másik üzemmódba.
Hasznos tudnivaló
• Ha a lejátszást a lemez elején kívánja kezdeni,
nyomja meg kétszer a x gombot, majd nyomja meg
a H gombot.
Korábban lejátszott lemez
folytatása
(többlemezes lejátszás folytatása)
Ha megállítja a lejátszást, a készülék megjegyzi
az állj gomb megnyomásának helyét, és ha
legközelebb behelyezi a lemezt, folytatja a
lejátszást. Ha a memória megtelik, a rendszer
törli a legelső lemezre vonatkozó folytatási
pontokat.
A funkció bekapcsolásához válassza ki a
[SYSTEM SETUP] menü [MULTI-DISC
RESUME] funkciójának [ON] beállítását. A
részleteket lásd a „[MULTI-DISC RESUME]
(csak DVD VIDEO, VIDEO CD)” című
fejezetben az 50. oldalon.
Megjegyzés
• Ez a rendszer legfeljebb 10 lemeznél képes tárolni a
lejátszás folytatási pontját.
33HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb06dsc.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Left
specdef v20070110
gb_book.book Page 34 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
Változatos lejátszási
funkciók
Kiválasztott műsorszám
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
Lejátszási program összeállítása
(programozott lejátszás)
A lemez műsorszámainak meghatározhatja a
lejátszási sorrendjét, így a lemez tartalmát tetszés
szerinti sorrendben játszhatja le. A program
legfeljebb 99 műsorszámot tartalmazhat.
1
2
Nyomja meg a
6
DISPLAY gombot.
7
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
0: 00:00
T
––
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
06
A lemezen lévő műsorszámok
4
Nyomja meg a c gombot.
A kurzor a műsorszám sorszámainak oszlopába ([T]) ugrik (ebben az esetben a [01] sorba).
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
5
0: 00:00
T
––
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
06
Válassza ki a kívánt műsorszámot.
Pl. válassza ki a [02] műsorszámot.
A X/x gombbal válassza ki a [02] sorszámot a
[T] oszlopban, és nyomja meg a
gombot.
Ha több műsorszámot is szeretne
beprogramozni, ismételje meg a 4–5.
lépéseket.
A H gombbal indítsa el a program
lejátszását.
Elkezdődik a program lejátszása.
Lejátszás után a H gomb megnyomásával
ismét lejátszhatja a programot.
A X/x gombbal válassza ki a [SET t]
opciót, majd nyomja meg a
gombot.
A program teljes műsorideje
––
01
02
03
04
05
06
A beprogramozott műsorszámok
sorrendben megjelennek a képernyőn.
Megjelenik a [PROGRAM] menü tartalma.
3
02
––
––
––
––
––
––
A program teljes műsorideje
Megjelenik a vezérlőmenü.
A X/x gombbal válassza ki a
[PROGRAM] menüpontot, majd nyomja
meg a
gombot.
0: 03:51
T
Visszakapcsolás normál
lejátszásra
Amikor a programozási menü nem látható a tvképernyőn, nyomja meg a CLEAR gombot,
vagy a 3. lépésben válassza ki az [OFF]
beállítást. Ha a programot szeretné újból
lejátszani, a 3. lépésben válassza ki az [ON]
beállítást és nyomja meg a
gombot.
A vezérlõmenü kikapcsolása
Nyomja meg ismételten a
DISPLAY gombot
mindaddig, míg a vezérlőmenü el nem tűnik.
A program módosítása vagy
törlése
1
2
Hajtsa végre a „Lejátszási program
összeállítása” című fejezet 1–3. lépéseit.
Válassza ki a módosítani vagy törölni
kívánt műsorszámot a X/x gombbal.
Ha a műsorszámot törölni szeretné a
programból, nyomja meg a CLEAR gombot.
3
Folytassa az új program kialakítását az
5. lépéssel.
A program törléséhez válassza ki a [--]
kijelzést a [T] oszlopban és nyomja meg a
gombot.
34HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb06dsc.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Right
specdef v20070110
gb_book.book Page 35 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
A program összes
mûsorszámának törlése
1
2
Nyomja meg a X gombot, és válassza ki
az [ALL CLEAR] opciót.
Nyomja meg a
gombot.
Lejátszás véletlen sorrendben
(véletlen sorrendű lejátszás)
A készülék véletlen sorrendben játssza le a
lemez műsorszámait. A lejátszási sorrend
minden esetben eltér az előző sorrendtől.
4
* A nagy-britanniai és az észak-amerikai
modellek kivételével.
Nyomja meg a
gombot.
A véletlen sorrendű lejátszás elkezdődik.
Visszakapcsolás normál
lejátszásra
Nyomja meg a CLEAR gombot, vagy a 3.
lépésben válassza ki az [OFF] beállítást.
A vezérlõmenü kikapcsolása
Lemezek
3
Hajtsa végre a „Lejátszási program
összeállítása” című fejezet 1–3.
lépéseit.
kiválasztva, az első album műsorszámai
kerülnek lejátszásra.
Nyomja meg ismételten a
DISPLAY gombot
mindaddig, míg a vezérlőmenü el nem tűnik.
Megjegyzés
• PBC funkcióval ellátott VIDEO CD és Super VCD
lemezeknél ez a funkció nem használható.
Megjegyzés
• MP3 lejátszás esetén a műsorszámok ismétlődhetnek.
1
Lejátszás közben nyomja meg a
DISPLAY gombot.
Ismételt lejátszás
(lejátszás ismétlés)
A tv-képernyőn megjelenik a vezérlőmenü.
2
A X/x gombbal válassza ki a
[SHUFFLE] funkciót, majd nyomja meg
a
gombot.
Megjelennek a [SHUFFLE] funkció
beállítási lehetőségei.
3
A X/x gombbal válassza ki a
„megkeverni” kívánt elemeket.
A lemez műsorszámait ismételten lejátszhatja.
Az ismételt lejátszást kombinálhatja a
programozott és a véletlen sorrendű lejátszással
is.
1
x VIDEO CD, Super Audio CD, CD
• [OFF]: kikapcsolva.
• [TRACK]: a lemez műsorszámainak
véletlen sorrendű lejátszása.
A tv-képernyőn megjelenik a vezérlőmenü.
2
x Programozott lejátszás közben
• [OFF]: kikapcsolva.
• [ON]: a program műsorszámainak
„megkeverése”.
x DATA CD (DivX videofájl*
kivételével)/DATA DVD (DivX videofájl*
kivételével)
• [OFF]: kikapcsolva.
• [ON (MUSIC)]: a lemez aktuális
albumában lévő MP3 műsorszámok
véletlen lejátszása. Ha nincs album
Lejátszás közben nyomja meg a
DISPLAY gombot.
A X/x gombbal válassza ki a
[REPEAT] funkciót, majd nyomja meg a
gombot.
Megjelennek a [REPEAT] funkció
beállítási lehetőségei.
3
A X/x gombbal válassza ki az ismételni
kívánt elemeket.
x DVD VIDEO, DVD-VR
• [OFF]: kikapcsolva.
• [DISC]: a lemez összes tételének
megismétlése.
• [TITLE]: a lemez jelenlegi tételének
megismétlése.
35HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb06dsc.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Left
specdef v20070110
gb_book.book Page 36 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
• [CHAPTER]: a jelenlegi fejezet
megismétlése.
x VIDEO CD, Super Audio CD, CD
• [OFF]: kikapcsolva.
• [DISC]: a lemez összes műsorszámának
megismétlése.
• [TRACK]: a jelenlegi műsorszám
megismétlése.
Keresés és kiválasztás a
lemezen
A DVD menüjének használata
x DATA CD, DATA DVD
• [OFF]: kikapcsolva.
• [DISC]: a lemez összes mappájának
megismétlése.
• [FOLDER]: a jelenlegi mappa
megismétlése.
• [TRACK] (csak MP3 fájlok): a jelenlegi
fájl megismétlése.
• [FILE] (csak DivX videofájlok): a
jelenlegi fájl megismétlése (a nagybritanniai és észak-amerikai modellek
kivételével).
4
Nyomja meg a
A DVD-lemez összefüggő videó vagy zenei
programjai rendszerint több részre vannak
felosztva. Ezeket „tételeknek” nevezzük. Ha
több tételt tartalmazó DVD-lemezt játszik le, a
DVD TOP MENU főmenü segítségével
kiválaszthatja a kívánt tételt.
Ha olyan DVD-t játszik le, amelyik lehetővé
teszi a szinkronfelirat és a szinkronhang
kiválasztását, akkor használja a DVD MENU
gombot.
1
gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a műsorismertető menü.
A menü tartalma lemezenként eltérő.
A kiválasztás megtörtént.
Visszakapcsolás normál
lejátszásra
Nyomja meg a CLEAR gombot, vagy a 3.
lépésben válassza ki az [OFF] beállítást.
A vezérlõmenü kikapcsolása
Nyomja meg ismételten a
DISPLAY gombot
mindaddig, míg a vezérlőmenü el nem tűnik.
Megjegyzés
• Ez a funkció nem használható a PBC lejátszási
programmal ellátott VIDEO CD és Super VCD
lemezeknél.
• Ha olyan DATA CD, DATA DVD lemezt játszik le,
mely MP3 audio műsorszámokat és JPEG képfájlokat
egyaránt tartalmaz, de azok lejátszási ideje nem
azonos, a hang és a kép lejátszása nem lesz
szinkronban.
• Ha a [MODE (MUSIC, IMAGE)] menüpontban az
[IMAGE] beállítást választotta ki (40. oldal), a
[TRACK] opció nem használható.
Nyomja meg a DVD TOP MENU vagy a
DVD MENU gombot.
2
3
A C/X/x/c vagy a számgombokkal
válassza ki a lejátszandó tételt vagy a
megváltoztatandó beállítást.
Nyomja meg a
gombot.
A DVD-menü megjelenítése a
vezérlõmenüben
1
Lejátszás közben nyomja meg a
DISPLAY gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a vezérlőmenü.
2
A X/x gombbal válassza ki a
[DISC MENU] funkciót, majd nyomja
meg a
gombot.
Megjelennek a [DISC MENU] funkció
beállítási lehetőségei.
3
4
A X/x gombbal válassza ki a [MENU]
vagy a [TOP MENU] opciót.
Nyomja meg a
gombot.
A vezérlõmenü kikapcsolása
Nyomja meg ismételten a
DISPLAY gombot
mindaddig, míg a vezérlőmenü el nem tűnik.
36HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb06dsc.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Right
specdef v20070110
gb_book.book Page 37 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
Az [ORIGINAL] vagy a [PLAY
LIST] funkció kiválasztása
DVD-VR formátumú lemezen
2
Példa:
[CHAPTER]
A [** (**)] kiválasztása esetén (a **
szimbólumok számokat helyettesítenek).
A zárójelben lévő szám a tételek, fejezetek,
műsorszámok, indexek, jelenetek, mappák
vagy fájlok összes számát jelenti.
98( 99)
13( 99)
T
0: 03: 17
Lejátszás közben nyomja meg a
DISPLAY gombot.
DVD VIDEO
A tv-képernyőn megjelenik a vezérlőmenü.
2
A X/x gombbal válassza ki az
[ORIGINAL/PLAY LIST] funkciót, majd
nyomja meg a
gombot.
Megjelennek az [ORIGINAL/PLAY LIST]
funkció beállítási lehetőségei.
3
Kiválasztott sor
3
A X/x gombbal válasszon egy
beállítást.
Nyomja meg a
gombot.
4
DVD VIDEO
A X/x gombbal vagy a számgombokkal
válassza ki a tétel, fejezet, műsorszám,
index, jelenet stb. számát.
Ha hibázik, a CLEAR gombbal törölheti a
beírt számot.
5
1
gombot.
98( 99)
13( 99)
T
0: 03: 17
Tétel, fejezet, mûsorszám,
jelenet stb. keresése
A DVD VIDEO, DVD-VR lemezen kereshet
tétel vagy fejezet alapján, a VIDEO CD, Super
Audio CD, CD-, DATA CD, DATA DVD
lemezen műsorszám, index vagy jelenet alapján.
DATA CD, DATA DVD esetén mappát és fájlt
is kereshet. Mivel a lemez minden tétele és
műsorszáma egyedi sorszámmal van azonosítva,
a kívánt tétel vagy műsorszám a megfelelő
sorszám beírásával is kiválasztható. Lehetősége
van időkód alapján történő keresésre is.
Nyomja meg a
A [** (**)] helyett a [– – (**)] kijelzés
jelenik meg.
• [PLAY LIST]: az [ORIGINAL]
tételekből szerkesztési céllal létrehozott
tételek lejátszása.
• [ORIGINAL]: az eredeti felvételek
lejátszása.
4
Lemezek
Ez a funkció csak olyan DVD-VR formátumú
lemeznél használható, mely lejátszási listával is
rendelkezik.
1
A X/x gombbal válassza ki a keresési
módot.
Nyomja meg a
gombot.
A készülék a kiválasztott számmal indítja a
lejátszást.
Hasznos tudnivaló
• A vezérlőmenü kikapcsolt állapotában a kívánt
fejezetet (DVD VIDEO, DVD-R, DVD-RW),
műsorszámot (VIDEO CD, Super Audio CD, CD)
vagy fájlt (DATA CD, DATA DVD (DivX videó))*
a megfelelő számgombok és a
gomb
megnyomásával is kiválaszthatja.
* A nagy-britanniai és az észak-amerikai modellek
kivételével.
Nyomja meg a
DISPLAY gombot.
(JPEG képfájlokat tartalmazó DATA
CD, DATA DVD lejátszásakor nyomja
meg kétszer a
DISPLAY gombot.)
A tv-képernyőn megjelenik a vezérlőmenü.
37HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb06dsc.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Left
specdef v20070110
gb_book.book Page 38 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
Jelenet keresése az idõkód
segítségével
1
A 2. lépésben válassza ki a
[TIME] opciót.
A [T **:**:**] (a pillanatnyi tétel
lejátszási ideje) van kiválasztva.
2
Nyomja meg a
gombot.
A [T **:**:**] helyett a [T – –:– –:– –]
kijelzés jelenik meg.
3
A számgombokkal írja be a megfelelő
időkódot.
Például a 2 óra, 10 perc és 20 másodpercnél
kezdődő jelenet megkereséséhez írja be
meg a 2, 1, 0, 2, 0 számsorozatot
([2:10:20]).
4
MP3 zeneszámok és
JPEG képek lejátszása
Nyomja meg a
gombot.
Megjegyzés
• DVD+RW lemezen nem lehet az időkód beírásával
keresni.
Az alábbi MP3 fájlok és JPEG képfájlok
lejátszása lehetséges:
• „.MP3” kiterjesztéssel rendelkező MP3
zeneszámok, illetve „.JPEG”/„.JPG”
kiterjesztéssel rendelkező JPEG fájlok,
• a DCF* formátumnak megfelelő képfájlok.
* „Design rule for Camera File system”: a Japán
elektronikai és információtechnológiai szövetség
(JEITA) által előírt, a digitális fényképezőgépekre
vonatkozó képszabvány elnevezése.
Megjegyzés
• A készülék minden olyan fájlt lejátszik, melynek
„.MP3”, „.JPG” vagy „.JPEG” a kiterjesztése, még
akkor is, ha az nem MP3 vagy JPEG formátumú.
Ilyen esetben azonban olyan hangos zaj keletkezhet,
amely a hangsugárzókat károsíthatja.
• Ezzel a rendszerrel nem lehet az MP3PRO
formátumú fájlokat lejátszani.
• A rendszer legtöbb 200 albumot képes felismerni, ezért
az azt követő albumok műsorszámait nem játssza le. (A
könyvtárszerkezettől függően előfordulhat, hogy a
felismerhető mappák száma ennél kevesebb.)
• A rendszer minden albumban legtöbb 150 MP3 és
JPEG fájlt tud felismerni.
• A lejátszás előkészítése hosszabb időt vehet igénybe,
amikor a készülék a következő vagy egy másik
mappába ugrik.
• Előfordulhat, hogy bizonyos típusú JPEG fájlokat (pl.
a 8 (szélesség) × 8 (magasság) képpontnál kisebb
fájlokat) a rendszer nem jelenít meg.
MP3 fájl vagy mappa kiválasztása
1
Helyezze be a DATA CD vagy DATA
DVD lemezt.
Megjelenik a DATA CD vagy DATA DVD
lemezre felvett mappák listája. Az éppen
lejátszott mappa neve kiemelve jelenik meg.
FOLDER LIST
01
02
03
04
05
06
07
08
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
38HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb06dsc.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Right
specdef v20070110
gb_book.book Page 39 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
2
A X/x gombbal válasszon egy mappát.
FOLDER LIST
x A mappában lévő MP3 fájlok
lejátszása
01
02
03
04
05
06
07
08
A H gombbal indítsa el a lejátszást.
x Egy MP3 fájl kiválasztása
Nyomja meg a
gombot.
A mappában lévő fájlok listája megjelenik.
01_Geronimo_s_Cadillac
02_Riding_On_A_White_Swan
03_Give_Me_Peace_On_Earth
04_Sweet_Little_Shella
05_Ten_Thousand_Lonely_Drums
06_Lonely_Tears_In_Chinatown
07_In_Shaire
A X/x gombbal válasszon egy fájlt, és
nyomja meg a
gombot.
Megkezdődik a kiválasztott fájl lejátszása. A
fájllistát a DVD MENU gombbal
kikapcsolhatja. A DVD MENU gomb ismételt
megnyomása után újból a mappalista látható.
A lejátszás leállítása
Nyomja meg a x gombot.
A következõ vagy az elõzõ MP3
fájl lejátszása
Nyomja meg a >/. gombot. A pillanatnyi
mappa utolsó műsorszámának elérésekor a >
gombbal a következő mappa első műsorszámára
ugorhat, azonban a mappa első műsorszámának
elérésekor a . gombbal nem lehet az előző
mappára ugrani. Ha az előző mappába szeretne
visszalépni, válassza ki azt a mappalistából.
Visszatérés az elõzõ kijelzéshez
Nyomja meg a O RETURN gombot.
A kijelzés kikapcsolása
Nyomja meg a DVD MENU gombot.
JPEG képfájl vagy mappa
kiválasztása
1
Helyezze be a DATA CD vagy DATA
DVD lemezt.
Megjelenik a DATA CD vagy DATA DVD
lemezre felvett mappák listája. Az éppen
lejátszott mappa neve kiemelve jelenik meg.
2
A X/x gombbal válasszon egy mappát.
x A mappában lévő JPEG képfájlok
lejátszása
A H gombbal indítsa el a lejátszást.
Lemezek
TRACK LIST
03 In the Middle of Nowher...
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
x Egy JPEG képfájl kiválasztása az
indexképernyőről
Nyomja meg a PICTURE NAVI gombot.
A mappában lévő JPEG képfájlok 16
kisméretű (index) képen jelennek meg.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Válassza ki a megnézni kívánt képet a C/X/
x/c gombokkal, majd nyomja meg a
gombot.
Ha a normál képernyőre szeretne visszakapcsolni, nyomja meg a O RETURN gombot.
Megjegyzés
• Ha a [MODE (MUSIC, IMAGE)] menüpontban
a [MUSIC] beállítást választotta ki, a PICTURE
NAVI funkció nem működik.
Hasznos tudnivaló
• A képernyő jobb oldalán görgetősáv jelenik meg.
További JPEG képfájlok megjelenítéséhez
válassza ki a képernyő legalsó JPEG képét, és
nyomja meg a x gombot. Ha az előző képernyőre
szeretne visszakapcsolni, válassza ki a felső JPEG
képet és nyomja meg a X gombot.
A következõ vagy az elõzõ JPEG
kép lejátszása
Nyomja meg a c/C gombot, ha a vezérlőmenü
nem látható. A pillanatnyi mappa utolsó
képének elérésekor a c gombbal a következő
mappa első képére ugorhat, azonban a mappa
első képének elérésekor a C gombbal nem lehet
az előző mappába ugrani. Ha az előző mappába
39HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb06dsc.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Left
specdef v20070110
gb_book.book Page 40 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
szeretne visszalépni, válassza ki azt a
mappalistából.
A JPEG kép elforgatása
A képernyőn látható JPEG képet 90°-kal elforgathatja.
Amíg a JPEG kép a képernyőn látható, nyomja meg a X/
x gombot.
A CLEAR gombbal visszakapcsolhat a normál nézetre.
Megjegyzés
• Ha a [HDMI SETUP] menü [JPEG RESOLUTION]
menüpontjában az [(1920 × 1080i) HD
] vagy az
[(1920 × 1080i) HD] (49. oldal) beállítást válaszotta
ki, a JPEG képet nem lehet elforgatni.
2
3
4
A lejátszás leállítása
Nyomja meg a x gombot.
Az MP3 fájlok, JPEG képfájlok
listájának megjelenítése
1
2
3
Lejátszás közben nyomja meg a
DISPLAY gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a vezérlőmenü.
A X/x gombbal válassza ki a
[BROWSING] funkciót, majd nyomja
meg a
gombot.
7
A X/x gombbal válassza ki a kívánt
listát, és nyomja meg a
gombot.
MP3 fájlok és JPEG képfájlok lejátszása hanggal kísért diavetítésként
Ha a JPEG képeket és az MP3 műsorszámokat
közös albumba helyezi a DATA CD vagy
DATA DVD lemezen, a diavetítést audio
műsorszámokkal kísérheti.
Helyezze be a DATA CD vagy DATA
DVD lemezt.
A tv-képernyőn megjelenik a vezérlőmenü.
A X/x gombbal válassza ki a
[MODE (MUSIC, IMAGE)] funkciót,
majd nyomja meg a
gombot.
Megjelennek a [MODE (MUSIC,
IMAGE)] funkció beállítási lehetőségei.
A X/x gombbal válasszon egy
beállítást.
• [AUTO]: az azonos mappában lévő JPEG
képek és MP3 fájlok lejátszása, diavetítés
formájában.
• [MUSIC]: csak az MP3 fájlok lejátszása,
folyamatosan.
• [IMAGE]: csak a JPEG képek lejátszása,
diavetítés formájában.
Nyomja meg a
gombot.
Nyomja meg a DVD MENU gombot.
Megjelenik a DATA CD-re vagy DATA
DVD-re felvett mappák listája.
A X/x gombbal válassza ki a kívánt
mappát, és nyomja meg a H gombot.
A lejátszás a kiválasztott mappa fájljával
kezdődik.
A DVD MENU gombbal a mappalista kiés bekapcsolható.
Megjelennek a [BROWSING] funkció
beállítási lehetőségei.
• [FOLDER LIST]: a mappalista
megjelenítése. Kövesse az „MP3 fájl vagy
mappa kiválasztása” című rész 2.
lépésének utasításait.
• [PICTURE LIST]: a mappában lévő
JPEG képfájlok 16 képes indexképernyőn
jelennek meg. Kövesse a „JPEG képfájl
vagy mappa kiválasztása” című rész 2.
lépésének utasításait.
1
5
6
Amikor a rendszer állj üzemmódban van,
nyomja meg a
DISPLAY gombot.
Megjegyzés
• Ha csak MP3 fájlokat tartalmazó lemeznél az
[IMAGE], illetve a csak JPEG képfájlokat tartalmazó
lemeznél a [MUISIC] beállítást választja ki a [MODE
(MUSIC, IMAGE)] menüpontban, előfordulhat, hogy a
[MODE (MUSIC, IMAGE)] menüpont beállítását nem
tudja módosítani.
• [MUSIC] beállítás esetén a PICTURE NAVI funkció
nem működik.
• Ha nagyméretű MP3 fájlt és JPEG képet játszik le
egyszerre, hangkiesés fordulhat elő. Javasoljuk, hogy
128 kbps-os vagy ennél kisebb bitsűrűségű MP3
állományokat hozzon létre. Ha még ekkor is
hangkiesés tapasztalható, csökkentse a JPEG fájl
méretét.
A JPEG diavetítés idõtartamának
beállítása
1
2
Nyomja meg kétszer a
gombot.
DISPLAY
A tv-képernyőn megjelenik a vezérlőmenü.
A X/x gombbal válassza ki az
[INTERVAL] funkciót, majd nyomja
meg a
gombot.
40HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb06dsc.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Right
specdef v20070110
gb_book.book Page 41 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
3
A X/x gombbal válasszon egy
beállítást.
• [NORMAL]: normál időtartam.
• [FAST]: rövidebb időtartam, mint a
[NORMAL] beállításnál.
• [SLOW 1]: hosszabb időtartam, mint a
[NORMAL] beállításnál.
• [SLOW 2]: hosszabb időtartam, mint a
[SLOW 1] beállításnál.
Nyomja meg a
gombot.
Megjegyzés
• Egyes JPEG fájlok megjelenítési ideje hosszabb a
többinél, ezért a vetítési idő meghaladhatja az Ön
által kiválasztott értéket. Különösen a progresszív
tömörítésű JPEG fájlok, vagy a 3 000 000 képpontnál
nagyobb JPEG fájlok esetén fordulhat elő.
• Az időtartam hossza a [HDMI SETUP] menü [JPEG
RESOLUTION] menüpontjának beállításától is függ
(48. oldal).
Képhatás beállítása a JPEG
diavetítéshez
1
2
3
4
Nyomja meg kétszer a
gombot.
DISPLAY
A tv-képernyőn megjelenik a vezérlőmenü.
A X/x gombbal válassza ki az
[EFFECT] funkciót, majd nyomja meg a
gombot.
Megjelennek az [EFFECT] funkció
beállítási lehetőségei.
A X/x gombbal válasszon egy
beállítást.
• [MODE 1]: a JPEG kép felülről beúszva
jelenik meg.
• [MODE 2]: a JPEG kép balról jobbra
beúszva jelenik meg a tv-képernyőn.
• [MODE 3]: a JPEG kép középről kinyílva
jelenik meg a tv-képernyőn.
• [MODE 4]: a JPEG képek a fenti három
képhatás véletlenszerű váltogatásával
jelennek meg.
• [MODE 5]: a következő JPEG kép az előző
kép fölé úszik.
• [OFF]: képhatás kikapcsolva.
Nyomja meg a
gombot.
Megjegyzés
• Ha a [HDMI SETUP] menü [JPEG RESOLUTION]
menüpontjában az [(1920 × 1080i) HD
] vagy az
[(1920 × 1080i) HD] (49. oldal) beállítást válaszotta
ki, az [EFFECT] beállítás nem érvényesül.
DivX® videók lejátszása
(A nagy-britanniai és az északamerikai modellek kivételével.)
Néhány szó a DivX videofájlokról
A DivX® egy videofájl tömörítési technológia,
melyet a DivXNetworks, Inc. dolgozott ki. Ez a
termék egy hivatalos, DivX® által jóváhagyott
készülék.
Ezzel a lejátszóval a DATA CD és DATA DVD
lemezeken található DivX® videofájlok
lejátszása lehetséges.
Lemezek
4
Megjelennek az [INTERVAL] funkció
beállítási lehetőségei.
Ezzel a készülékkel az alábbi
DATA CD és DATA DVD
lemezeket lehet lejátszani
A DATA CD-k (CD-ROM, CD-R, CD-RW) és
DATA DVD-k (DVD-R, DVD-RW, DVD+R,
DVD+RW) lejátszására az alábbi korlátozások
érvényesek (erre a készülékre vonatkoztatva):
– Az MP3 audio zeneszámokat, JPEG
képfájlokat és DivX videofájlokat egyaránt
tartalmazó DATA CD, DATA DVD lemezek
esetében a készülék csak a DivX
videofájlokat játssza le.
A rendszer azonban csak az ISO 9660 1-es/2-es
szint vagy Joliet logikai formátumú DATA CD
lemezeket, és az általános lemezformátum
(UDF) szabványnak megfelelő DATA DVD
lemezeket képes lejátszani.
A felvételi formátum részleteit lásd a
lemezmeghajtó és a felvevő szoftver (külön
megvásárolható) kezelési útmutatójában.
A DATA CD vagy DATA DVD
lemezek lejátszási sorrendjérõl
A DivX videofájlt létrehozó szoftver
beállításaitól függően, illetve ha az egyes
mappák több mint 200 mappát és mappánként
150 DivX videofájlt tartalmaznak, a lejátszási
sorrend eltérhet a szokásostól.
Megjegyzés
• Ez a készülék nem tudja lejátszani a Packet Write
formátumú DATA CD, DATA DVD lemezek
bizonyos típusait.
41HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb06dsc.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Left
specdef v20070110
gb_book.book Page 42 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
A készülék az alábbi típusú DivX
videofájlokat képes lejátszani
Ez a rendszer olyan adatfájlokat képes
lejátszani, melyeket DivX formátumban vettek
fel, és „.AVI” vagy „.DIVX” kiterjesztéssel
rendelkeznek. Ez a készülék nem játssza le az
„.AVI” vagy „.DIVX” kiterjesztésű fájlokat, ha
azokat nem DivX formátumban rögzítették.
Hasznos tudnivaló
• Az ezzel a készülékkel lejátszható MP3 audio és
JPEG képfájlokat (DATA CD vagy DATA DVD
lemezen) lásd a „Lejátszható lemezek” című
fejezetben (5. oldal).
2
3
Válassza ki a kívánt mappát a X/x
gombbal.
Nyomja meg a H gombot.
A lejátszás a kiválasztott mappa fájljával
kezdődik.
A DivX videofájlok kiválasztását lásd a
„DivX videofájl kiválasztása” című
fejezetben (42. oldal).
Ugrás a következõ vagy elõzõ
oldalra
Nyomja meg a
/
gombot.
A kijelzés kikapcsolása
Megjegyzés
• Elképzelhető, hogy a készülék nem játssza le azokat
a DivX fájlokat, melyeket kettő vagy több DivX
videofájl kombinálásával állítottak elő.
• Ez a készülék nem képes lejátszani azokat a DivX
videofájlokat, melyek mérete nagyobb mint 720
(szélesség) × 576 (magasság), illetve 2 GB.
• Lehetnek olyan DivX videofájlok, melyek
lejátszásakor kép- vagy hanghiba fordul elő.
• Lehetnek olyan, 3 óránál hosszabb DivX videofájlok,
melyeket ez a készülék nem képes lejátszani.
• Lehetnek olyan DivX videofájlok, melyek
lejátszásakor a kép kimerevedik vagy gyenge
minőségű. Ilyen esetben javasoljuk, hogy kisebb
bitsűrűséggel hozza létre a fájlt. Ha a hang továbbra
is zajos, az MP3 hangformátum alkalmazása javasolt.
A rendszer nem alkalmas WMA (Windows Media
Audio) formátumú hang lejátszására.
• A DivX videofájlok tömörítési technológiájának
sajátosságai miatt a kép bizonyos késéssel jelenik
meg a H gomb megnyomását követően.
Mappa kiválasztása
1
Nyomja meg többször a DVD MENU gombot.
A lejátszás leállítása
Nyomja meg a x gombot.
DivX videofájl kiválasztása
1
A „Mappa kiválasztása” című rész 2.
lépése után nyomja meg a
gombot.
Megjelenik a mappában lévő fájlok listája.
FILE LIST
MY FAVOURITES
HAWAII 2004
VENUS
2
Válassza ki a kívánt fájlt a X/x gombbal
és nyomja meg a
gombot.
Megkezdődik a kiválasztott fájl lejátszása.
Nyomja meg a DVD MENU gombot.
A lemezen található mappák listája jelenik
meg. Csak a DivX videofájlt tartalmazó
mappák láthatók.
FOLDER LIST
SUMMER 2003
NEW YEAR'S DAY
MY FAVOURITES
Ugrás a következõ vagy elõzõ
oldalra
Nyomja meg a
/
gombot.
Visszatérés az elõzõ kijelzéshez
Nyomja meg a O RETURN gombot.
A lejátszás leállítása
Nyomja meg a x gombot.
42HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb06dsc.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Right
specdef v20070110
gb_book.book Page 43 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
Ugrás a következõ vagy az elõzõ
DivX videofájlra, a fenti lista
megjelenítése nélkül
Hasznos tudnivaló
• Ha a lejátszási szám korlátozott, a DivX videofájlt
csak meghatározott számú alkalommal lehet
lejátszani. Az alábbi események egy-egy lejátszási
alkalomnak számítanak:
– ha a rendszert kikapcsolja,
– ha egy másik fájlt játszik le,
– ha a lemeztálcát kinyitja.
[A/V SYNC]
*
*
* A nagy-britanniai és az észak-amerikai modellek
kivételével.
Ha a kép késik a hanghoz képest, ezzel a
funkcióval szinkronba hozhatja a képet és a
hangot.
1
Nyomja meg a
Lemezek
A pillanatnyi mappa következő vagy előző
DivX videofájljainak kiválasztásához nyomja
meg a >/. gombokat. Ha a mappa utolsó
fájljának lejátszása közben megnyomja a >
gombot, a készülék a következő mappa első
fájljára ugrik. A mappa első fájljának lejátszása
közben azonban a . gombbal nem lehet az
előző mappába ugrani. Ha az előző mappába
szeretne visszalépni, válassza ki azt a
mappalistából.
A kép és a hang közötti
késés beállítása
DISPLAY gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a vezérlőmenü.
2
A X/x gombbal válassza ki az
[A/V SYNC] funkciót, majd nyomja meg
a
gombot.
Megjelennek az [A/V SYNC] funkció
beállítási lehetőségei.
3
A X/x gombbal válasszon egy
beállítást.
• [OFF]: kikapcsolva.
• [ON]: a kép és a hang közötti késés
beállítása.
4
Nyomja meg a
gombot.
Megjegyzés
• A bemenőjel formátumától függően elképzelhető,
hogy az [A/V SYNC] funkció hatása nem érvényesül.
43HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb06dsc.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Left
specdef v20070110
gb_book.book Page 44 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
A lemez lejátszásának
korlátozása
PARENTAL CONTROL
Enter a new 4-digit password,
then press ENTER .
[PARENTAL CONTROL]
A DVD VIDEO lemezek lejátszása a megadott
paraméter, pl. a készüléket kezelő személy
életkorának függvényében szabályozható,
korlátozható. A nemkívánatos jelenetet a
készülék kihagyja, vagy más jelenettel
helyettesíti.
A korlátozás beállítása jelszó beírásával
történik. Ha bekapcsolja a [PARENTAL
CONTROL] funkciót, a korlátozott lemez
lejátszásához be kell írnia a megfelelő jelszót.
1
2
A számgombokkal írja be a négyjegyű
jelszó számjegyeit, és nyomja meg a
gombot.
A készülék kéri a beírt jelszó megerősítését.
x Ha korábban már beírt egy jelszót
Megjelenik a jelszóbeíró képernyő.
7
A képernyőn megjelenik a korlátozási szint
beállító menü.
Nyomja meg többször a FUNCTION +/–
gombot, amíg a „DVD” felirat
megjelenik az előlapi kijelzőn.
PARENTAL CONTROL
Amikor a rendszer állj üzemmódban
van, nyomja meg a
DISPLAY
gombot.
LEVEL:
STANDARD:
CHANGE PASSWORD:
A tv-képernyőn megjelenik a vezérlőmenü.
3
A X/x gombbal válassza ki a
[SETUP] menüt, majd nyomja meg a
gombot.
A [SETUP] menü elemei megjelennek.
4
5
A X/x gombbal válassza ki a [SYSTEM
SETUP] menüpontot, majd nyomja
meg a
gombot.
A [SYSTEM SETUP] menüpont elemei
megjelennek.
6
8
A X/x gombbal válassza ki a [CUSTOM]
almenüt, majd nyomja meg a
gombot.
A beállítómenü megjelenik.
A X/x gombbal válassza ki a
[PARENTAL CONTROL t] funkciót,
majd nyomja meg a
gombot.
x Ha még nem írt be jelszót
Megjelenik az új jelszó beírására szolgáló
menü.
A számgombokkal írja be, vagy
ismételje meg a 4 számjegyű jelszót, és
nyomja meg a
gombot.
OFF
USA
A X/x gombbal válassza ki a
[STANDARD] funkciót, majd nyomja
meg a
gombot.
Megjelennek a [STANDARD] funkció
beállítási lehetőségei.
9
A X/x gombbal válasszon ki egy
világrészt, amely a korlátozási szint
beállításához szükséges, majd nyomja
meg a
gombot.
A világrész kiválasztása megtörtént.
Ha az [OTHERS t] opciót választja, a
számgombok segítségével adja meg a
kívánt országkódot a „Területkódok a
szülői letiltáshoz” című táblázatból (93.
oldal).
10 A X/x gombokkal válassza ki a [LEVEL]
beállítást, majd nyomja meg a
gombot.
A [LEVEL] menü beállítási képernyője
megjelenik.
44HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb06dsc.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Right
specdef v20070110
gb_book.book Page 45 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
11 A X/x gombbal válassza ki a kívánt
korlátozási szintet, majd nyomja meg a
gombot.
A [PARENTAL CONTROL] funkció
beállítása megtörtént.
Minél kisebb az érték, a korlátozás annál
szigorúbb.
Válassza ki a [LEVEL] menüpont [OFF]
beállítását a 11. lépésben.
A szülõi felügyelettel
([PARENTAL CONTROL]) ellátott
lemez lejátszása
1
2
A tv-képernyőn megjelenik a vezérlőmenü.
3
A számgombokkal írja be a négyjegyű
jelszó számjegyeit, és nyomja meg a
gombot.
4
Megjegyzés
Hasznos tudnivaló
• Ha elfelejtené a jelszót, vegye ki a lemezt és ismételje
meg „A lemez lejátszásának korlátozása” fejezet 1–7.
lépéseit. A jelszó kérésekor a számgombok segítségével
adja meg a „199703” számsorozatot, majd nyomja meg
a
gombot. Ezután a képernyőn megjelenő üzenet egy
új, négyjegyű jelszó megadását kéri. Az új, négyjegyű
jelszó megadása után helyezze be a lemezt és nyomja
meg a H gombot. A jelszó bevitelére szolgáló
képernyő megjelenésekor adja meg az új jelszót.
A X/x gombbal válassza ki a [CUSTOM]
almenüt, majd nyomja meg a
gombot.
A beállítómenü megjelenik.
5
A X/x gombbal válassza ki a [SYSTEM
SETUP] menüpontot, majd nyomja
meg a
gombot.
A [SYSTEM SETUP] menüpont elemei
megjelennek.
6
A X/x gombbal válassza ki a
[PARENTAL CONTROL t] funkciót,
majd nyomja meg a
gombot.
Megjelenik a jelszó beírására szolgáló
kijelzés.
A lejátszás megkezdődik.
• Ha olyan lemezt játszik le, amelyik nem rendelkezik
[PARENTAL CONTROL] (szülői felügyelet)
funkcióval, a lejátszás ezzel a készülékkel nem
korlátozható
• Bizonyos típusú lemezek lejátszása közben
megjelenhet egy üzenet, amely kéri a korlátozási
szint módosítását. Ilyenkor írja be a megfelelő
jelszót, és módosítsa a korlátozási szintet. Ha a
folytatólagos lejátszási funkciót kikapcsolja, a
korlátozási szint visszakapcsol az eredeti értékre.
A X/x gombbal válassza ki a
[SETUP] menüt, majd nyomja meg a
gombot.
A [SETUP] menü elemei megjelennek.
Helyezze be a lemezt és nyomja meg a
H gombot.
Megjelenik a jelszó beírására szolgáló
képernyő.
Amikor a rendszer állj üzemmódban
van, nyomja meg a
DISPLAY
gombot.
Lemezek
A [PARENTAL CONTROL] funkció
kikapcsolása
2
7
8
9
A számgombokkal írja be a négyjegyű
jelszó számjegyeit, és nyomja meg a
gombot.
A X/x gombbal válassza ki a [CHANGE
PASSWORD t] funkciót, majd nyomja
meg a
gombot.
A számgombokkal írja be a régi
négyjegyű jelszó számjegyeit, és
nyomja meg a
gombot.
10 A számgombokkal írja be az új
négyjegyű jelszó számjegyeit, és
nyomja meg a
gombot.
11 Az új jelszó megerősítéséhez a
számgombokkal adja meg ismét a
számjegyeket, majd nyomja meg a
gombot.
Ha elrontotta a jelszó beírását
A
gomb megnyomása előtt nyomja meg a C
gombot és adja meg a megfelelő számot.
A jelszó megváltoztatása
1
Nyomja meg többször a FUNCTION +/–
gombot, amíg a „DVD” felirat
megjelenik az előlapi kijelzőn.
45HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb06dsc.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Left
specdef v20070110
gb_book.book Page 46 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
Az alapbeállítások menü
6
A X/x gombbal válasszon egy
paramétert, majd nyomja meg a
gombot.
Megjelennek a kiválasztott paraméter
beállítható értékei.
Példa: [TV TYPE]
Ebben a menüben többek között beállíthatja a
kép és a hang paramétereit.
A kijelzett elemek országonként eltérhetnek.
Megjegyzés
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
• Az alapbeállításokkal szemben a lemezen tárolt
lejátszási beállítások elsőbbséget élveznek, ezért
előfordulhat, hogy az alább leírt funkciók nem
mindegyike használható.
1
2
A tv-képernyőn megjelenik a vezérlőmenü.
3
Beállítható értékek
Nyomja meg többször a FUNCTION +/–
gombot, amíg a „DVD” felirat
megjelenik az előlapi kijelzőn.
Amikor a rendszer állj üzemmódban
van, nyomja meg a
DISPLAY
gombot.
A X/x gombbal válassza ki a
[SETUP] menüt, majd nyomja meg a
gombot.
7
A X/x gombbal válasszon egy
beállítást, majd nyomja meg a
gombot.
A kiválasztás megtörtént és a beállítás
befejeződött.
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
A [SETUP] menü elemei megjelennek.
4
16:9
16:9
OFF
4:3 LETTERFULL
BOX
AUTO
4:3 PAN SCAN
A X/x gombbal válassza ki a [CUSTOM]
almenüt, majd nyomja meg a
gombot.
4:3 LETTER BOX
VIDEO
AUTO
Kiválasztott beállítás
A beállítómenü megjelenik.
5
A X/x gombbal válassza ki a kívánt
menüpontot, majd nyomja meg a
gombot.
•
•
•
•
•
•
[LANGUAGE SETUP] (47. oldal)
[VIDEO SETUP] (47. oldal)
[HDMI SETUP] (48. oldal)
[AUDIO SETUP] (49. oldal)
[SYSTEM SETUP] (50. oldal)
[SPEAKER SETUP] (51. oldal)
Példa: [VIDEO SETUP]
Kiválasztott menüpont
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
16:9
VIDEO
AUTO
Megjegyzés
• Ha az alapértelmezett beállítási értékek visszaállítása
után bekapcsolja a rendszert és a lemeztartóban nincs
lemez, a tv-képernyőn megjelenik a beállítási
útmutató. Ha a gyorsbeállítást szeretné újból
végrehajtani (20. oldal), nyomja meg a
gombot.
Ha a normál képernyőre kíván visszakapcsolni,
nyomja meg a CLEAR gombot.
A [SETUP] menü összes
paraméterének visszaállítása a
gyári értékre
A [SETUP] menü összes paraméterének
visszaállításához hajtsa végre az „A [SETUP]
menü elemeinek visszaállítása a gyári értékre”
című fejezet utasításait (78. oldal).
Menüpontok
46HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb06dsc.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Right
specdef v20070110
gb_book.book Page 47 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
A kijelzések és a hang
nyelvének kiválasztása
[LANGUAGE SETUP]
Ebben a menüben számos nyelv közül választhatja
ki azt, amely a képernyőkijelzések és a műsor
hangja számára a legmegfelelőbb Önnek.
[VIDEO SETUP]
Válassza ki a csatlakoztatni kívánt tv-készülék
típusának megfelelő beállítást.
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
16:9
VIDEO
AUTO
ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
AUDIO FOLLOW
Lemezek
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
A képernyõ beállítása
x [TV TYPE]
x [OSD] (képernyőkijelzés)
A képernyőmenük nyelvének kiválasztására
szolgál.
x [MENU] (csak DVD VIDEO)
Kiválaszthatja a csatlakoztatott tv-készülék
képernyőtípusát.
[16:9]: válassza ki ezt a beállítást, ha
szélesképernyős tv-készüléket vagy
szélesképernyős üzemmóddal ellátott
készüléket csatlakoztatott.
A lemezmenü nyelvének kiválasztására szolgál.
x [AUDIO] (csak DVD VIDEO)
A műsor nyelvének kiválasztására szolgál.
Ha az [ORIGINAL] opciót választja, a lemez által
elsőbbséget élvező nyelv hangsávja szólal meg.
x [SUBTITLE] (csak DVD VIDEO)
A DVD VIDEO lemezre rögzített
szinkronfelirat-nyelvek közül választhat.
Ha az [AUDIO FOLLOW] opciót választja, a
szinkronfelirat nyelve meg fog egyezni a műsor
nyelvével.
Megjegyzés
• Ha olyan nyelvet választ ki a [MENU], [AUDIO]
vagy a [SUBTITLE] menüpontokban, amelyik a
DVD VIDEO lemezen nem található meg, a készülék
önműködően kiválaszt egyet a lemezen rendelkezésre
álló nyelvek közül. (A lemeztől függően előfordulhat,
hogy ez a funkció nem működik.)
[4:3 LETTER BOX]: válassza ezt a beállítást, ha
hagyományos, 4:3 képarányú tv-készüléket
csatlakoztatott. Szélesképernyős kép jelenik
meg, a képernyő alsó és felső részén fekete sáv
látható.
[4:3 PAN SCAN]: válassza ezt a beállítást, ha
hagyományos, 4:3 képarányú tv-készüléket
csatlakoztatott. Szélesképernyős műsor
lejátszásakor a műsor a teljes képernyőn látható,
de a kép széleit levágja a készülék.
Hasznos tudnivaló
• Ha az [OTHERS t] beállítást választja a [MENU],
az [AUDIO] vagy a [SUBTITLE] menüpontokban,
keresse ki a nyelv kódját a 93. oldalon található
„Választható nyelvek listájából”, majd írja be a
számgombok segítségével.
47HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb06dsc.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Left
specdef v20070110
gb_book.book Page 48 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
Megjegyzés
• A DVD-lemeztől függően a [4:3 LETTER BOX]
kerülhet önműködően kiválasztásra a [4:3 PAN
SCAN] beállítással szemben vagy fordítva.
x [LINE]
A készülék hátoldalán lévő EURO AV T
OUTPUT (TO TV) aljzaton megjelenő
kimenőjel típusának beállítására szolgál.
[AUTO (1920 × 1080p)]: a rendszer a
csatlakoztatott tv-készülék típusának
legmegfelelőbb jelet továbbítja.
[1920 × 1080i]: a rendszer 1920 × 1080i*
videojelet továbbít.
[1280 × 720p]: a rendszer 1280 × 720p*
videojelet továbbít.
[720 × 480p]**: a rendszer 720 × 480p*
videojelet továbbít.
* i: sorváltásos, p: progresszív
** Modelltől függően a [720 × 576p] jelenhet meg.
[VIDEO]: videó jelkimenet.
[RGB]: RGB jelkimenet.
Megjegyzés
Megjegyzés
• Ha a tv-készülék nem tud RGB-jeleket fogadni, a
képernyőn akkor sem jelenik meg a műsor, ha
kiválasztja az [RGB] beállítást. Olvassa el a tvkészülék kezelési útmutatóját.
• Nem választhatja az [RGB] beállítást, miközben a
HDMI jelző világít. Az [RGB] beállítás önműködően
[VIDEO]-ra vált, amikor bekapcsol egy
csatlakoztatott HDMI kompatibilis készüléket.
x [PAUSE MODE] (csak DVD VIDEO, DVDR, DVD-RW)
A szünet üzemmódban megjelenő kép
beállítása.
[AUTO]: a kép, beleértve a dinamikusan mozgó
részeket is, remegésmentesen jelenik meg.
Általános esetben válassza ezt a beállítást.
[FRAME]: a gyorsan mozgó tárgyakat nem
tartalmazó kép nagyfelbontással, kiváló
minőségben jelenik meg.
HDMI beállítások
x [CONTROL FOR HDMI]
A [CONTROL FOR HDMI] funkció be- vagy
kikapcsolása. A funkció csak akkor elérhető, ha a
rendszert HDMI-vezetékkel csatlakoztatja a tvkészülékhez. A részleteket lásd az „A HDMI
vezérlés használata a „BRAVIA” szinkronizált
működtetéshez” című részben (57. oldal).
[OFF]: kikapcsolva.
[ON]: bekapcsolva. A kívánt funkciót a HDMIvezetékkel csatlakoztatott készülékek
bármelyikén elindíthatja.
Megjegyzés
• Ha a tv-készüléket nem HDMI-vezetékkel
csatlakoztatja, és beállítja be az [ON] értéket,
megjelenik a [Please verify the HDMI connection]
(Ellenőrizze a HDMI csatlakozást) üzenet, és az [ON]
érték beállítása nem lehetséges.
x [VOLUME LIMIT]
[HDMI SETUP]
HDMI SETUP
HDMI RESOLUTION:
CONTROL FOR HDMI:
VOLUME LIMIT:
YCBCR/RGB(HDMI):
AUDIO(HDMI):
JPEG RESOLUTION:
• Ha az előlapon világít a „HDMI” jelzés, a [720 ×
480p] vagy [720 × 576p]-től eltérő felbontású képek
függőlegesen megnyújtva jelennek meg.
AUTO(1920x1080P)
OFF
LEVEL2
YCBCR
OFF
HD
x [HDMI RESOLUTION]
Kiválaszthatja a HDMI OUT aljzaton továbbított
HDMI-jel típusát. A részleteket lásd az „A HDMI
OUT aljzatból érkező videojel típusának
kiválasztása” című részben (22. oldal).
Ha a tv-menün keresztül, vagy a THEATRE
gomb megnyomásával megváltoztatja a tvkészülék hang kimeneti módját (a rendszer
hangsugárzóinak irányába), a System Audio
Control funkció (59. oldal) bekapcsol, és a
rendszer hangerőszintjétől függően nagyon
hangos jelet bocsáthat ki. A legnagyobb
hangerőszint korlátozásával ez megelőzhető.
[LEVEL3]: a legnagyobb hangerőszint 10.
[LEVEL2]: a legnagyobb hangerőszint 15.
[LEVEL1]: a legnagyobb hangerőszint 20.
[OFF]: kikapcsolva.
Megjegyzés
• Ez a funkció csak akkor használható, ha a
[CONTROL FOR HDMI] menüpont beállítása [ON].
48HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb06dsc.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Right
specdef v20070110
gb_book.book Page 49 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
x [YCBCR, RGB (HDMI)]
Kiválaszthatja a HDMI OUT aljzaton
továbbított HDMI-jel típusát.
[YCBCR]: YCBCR jelkimenet.
[RGB]: RGB jelkimenet.
Megjegyzés
x [AUDIO (HDMI)]
A HDMI OUT aljzaton továbbított hangjel
kiválasztása.
[OFF]: a HDMI OUT aljzat nem továbbít hangot.
[ON]: audio jelkimenet Dolby Digital, DTS
vagy 96 kHz/24 bit PCM-jelek konvertálásával
48 kHz/16 bites PCM-jelekké.
Lemezek
• Ha a lejátszott kép torzított, válassza a [YCBCR]
menüpont [RGB] beállítását.
• Ha a HDMI OUT aljzatot egy DVI aljzattal
rendelkező készülékhez csatlakoztatta, önműködően
[RGB] jelek kerülnek továbbításra, még abban az
esetben is, ha az [YCBCR] beállítást választotta.
• Az [(1920 × 1080i) HD
] vagy [(1920 × 1080i)
HD] beállítás csak akkor választható, ha a [HDMI
SETUP] menü [HDMI RESOLUTION]
menüpontjában az [1920 × 1080i] beállítás van
kiválasztva.
• Ha az [(1920 × 1080i) HD
] vagy [(1920 × 1080i)
HD] beállítást választotta, a következő kép fekete
háttér után jelenik meg.
• A HDMI jeltovábbítás rövid időre megszakad, ha:
– a rendszerbe DATA CD vagy DATA DVDlemezt helyez be vagy vesz ki,
– USB-eszközt csatlakoztat vagy választ le.
A hang beállítása
[AUDIO SETUP]
AUDIO SETUP
SPEAKER FORMATION:
AUTO CALIBRATION:
AUDIO DRC:
TRACK SELECTION:
OFF
OFF
Megjegyzés
• Ha a rendszert és a tv-készüléket HDMI csatlakozóvezetékkel köti össze, és az [ON] beállítást választja,
az [AUDIO DRC], [A/V SYNC], DYNAMIC BASS,
„DEC. MODE” funkciók és a hangzásképek nem
befolyásolják a tv-készülékből bejövő hangot.
• Ha „DVD”-től eltérő üzemmódba kapcsol, a rendszer
nem ad ki hangot a HDMI OUT aljzaton (akkor sem,
ha az [AUDIO (HDMI)] menüpontban az [ON]
beállítást válaszotta).
x [JPEG RESOLUTION]
Beállíthatja a HDMI OUT aljzaton továbbított
JPEG képek felbontását.
[SD ]: normál képfelbontás, fekete kerettel.
[HD ]: HD képfelbontás, fekete kerettel.
[HD]: HD képfelbontás, fekete keret nélkül.
[(1920 × 1080i) HD ]: legnagyobb HD
képfelbontás, fekete kerettel.
[(1920 × 1080i) HD]: legnagyobb HD
képfelbontás, fekete keret nélkül.
Megjegyzés
• A [JPEG RESOLUTION] menüpont csak akkor
használható, ha a [VIDEO SETUP] menü [TV
TYPE] menüpontjában a [16:9] értéket állította be, és
a [HDMI SETUP] menü [HDMI RESOLUTION]
menüpontjában nem a [720 × 480p] vagy [720 ×
576p] felbontás van beállítva.
x [SPEAKER FORMATION]
Az kedvező térhangzás elérése érdekében
meghatározhatja a hangsugárzók helyzetét. A
részleteket lásd az „A szobának megfelelő
térhangzás” (71. oldal) című részben.
x [AUTO CALIBRATION]
A megfelelő beállításokat a rendszer önműködően is végre tudja hajtani. A részleteket lásd
az „A megfelelő beállítások önműködő
kalibrálása” (72. oldal) című részben.
x [AUDIO DRC] (csak DVD VIDEO)
Szűkítheti a hangsáv dinamikatartományát. Az
[AUDIO DRC] funkció kiválóan használható,
ha éjszaka, alacsony hangerővel hallgatja a
készüléket.
[OFF]: nincs dinamikatartomány-szűkítés.
[STANDARD]: a hangmérnök által tervezett
dinamikával történő lejátszás.
[MAX]: a dinamikatartomány legnagyobb
mértékű szűkítése.
49HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb06dsc.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Left
specdef v20070110
gb_book.book Page 50 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
Megjegyzés
• Az [AUDIO DRC] funkció csak Dolby Digital
műsoroknál működik.
x [TRACK SELECTION] (csak DVD VIDEO)
A legmagasabb számú hangfrekvenciás csatornával rendelkező formátum elsőbbségének kijelölése
a több hangsávos (PCM, DTS, MPEG audio vagy
Dolby Digital) DVD VIDEO lemez lejátszásakor.
[OFF]: kikapcsolva.
[AUTO]: a hangsáv önműködő kiválasztása, az
elsőbbségi kijelölésnek megfelelően.
Megjegyzés
• Ha az [AUTO] beállítást választja, előfordulhat, hogy a
hangsáv nyelve megváltozik. A [TRACK SELECTION]
menüpontban végzett beállítás elsőbbséget élvez a
[LANGUAGE SETUP] menüpont [AUDIO]
beállításával szemben (47. oldal). (A lemeztől függően
előfordulhat, hogy ez a funkció nem működik.)
• Ha a PCM, a DTS, a Dolby Digital és az MPEG audio
hangsáv legmagasabb számú hangcsatornája
megegyezik, az elsőbbségi sorrend a következő:
PCM, DTS, Dolby Digital és MPEG audio.
Egyéb beállítások
[SYSTEM SETUP]
SYSTEM SETUP
ON
SCREEN SAVER:
JACKET PICTURE
BACKGROUND:
PARENTAL CONTROL:
Registration Code
DivX:
MULTI-DISC RESUME:
ON
RESET:
x [SCREEN SAVER]
Csökkentheti a kijelzőeszköz károsodását
(beégés). A képernyőkímélő kikapcsolásához
nyomjon meg egy gombot (pl. a H).
[ON]: a képernyővédő abban az esetben indul el,
ha a házimozi rendszert 15 percre megállítja vagy
szünet módban hagyja, valamint ha Super Audio
CD, CD-lemezt vagy MP3 fájlokat tartalmazó
DATA CD vagy DATA DVD lemezt játszik le,
több mint 15 percen át.
[OFF]: kikapcsolva.
x [BACKGROUND]
Kiválaszthatja azt a háttérképet vagy háttérszínt,
mely állj üzemmódban, vagy Super Audio CD,
CD-, DATA CD (MP3) vagy DATA DVD(MP3) lemez lejátszásakor jelenik meg a tvképernyőn.
[JACKET PICTURE]: a lemezborító jelenik
meg háttérképként (állókép), ha a lemezborító
képét felvették a lemezre (CD-EXTRA stb.). Ha
a lemezen nincs rajta a lemezborító képe, a
[GRAPHICS] kép jelenik meg.
[GRAPHICS]: a készülék memóriájában tárolt
kép megjelenítése háttérképként.
[BLUE]: kék háttérszín.
[BLACK]: fekete háttérszín.
x [PARENTAL CONTROL]
Beállíthatja a lemez lejátszásának korlátozását.
A részleteket lásd az „A lemez lejátszásának
korlátozása” című részben (44. oldal).
x [DivX]
(A nagy-britanniai és az észak-amerikai
modellek kivételével.)
Megjelenítheti a készülék regisztrációs kódját.
További információkért látogasson el a
http://www.divx.com honlapra.
x [MULTI-DISC RESUME] (csak DVD
VIDEO, VIDEO CD)
A [MULTI-DISC RESUME] (többlemezes
lejátszás folytatás) funkció ki- vagy
bekapcsolása.
[ON]: a megszakítási pont tárolása legfeljebb 10
különböző lemeznél.
[OFF]: a megszakítási pontot nem tárolja a
készülék a memóriában. A lejátszás csak a
pillanatnyi lemeznél folytatódik a megszakítási
ponttól.
x [RESET]
A [SET UP] menü összes beállítását (a
[PARENTAL CONTROL] funkció kivételével)
a gyári értékre állíthatja vissza. A részleteket
lásd az „A [SETUP] menü elemeinek
visszaállítása a gyári értékre” című részben (78.
oldal).
50HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb06dsc.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Right
specdef v20070110
gb_book.book Page 51 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
x [DISTANCE (FRONT)]
A hangsugárzók beállítása
[SPEAKER SETUP]
Lemezek
A lehető legjobb hangzás elérése érdekében
állítsa be a hangsugárzók csatlakoztatását és a
hallgatási helyzettől mért távolságukat. Ezután a
teszthang segítségével állítsa be a hangsugárzók
hangerejét és hangerőegyensúlyát.
Ha elmozdítja az első hangsugárzókat és a
középső hangsugárzót, állítsa be újból a
műsorhallgatási helyzettől mért távolság
értékeket (A).
A beállítási tartomány az első hangsugárzóknál
1 és 7 méter között1), a középső hangsugárzónál
0 és 7 méter között2) van.
Megjegyzés
• Ha fejhallgatót csatlakoztat a készülékhez, nem
végezheti el a [SPEAKER SETUP] beállításokat.
SPEAKER SETUP
CONNECTION:
DISTANCE(FRONT):
DISTANCE(SURROUND):
LEVEL(FRONT):
LEVEL(SURROUND):
TEST
TONE
FRONT:
CENTER:
SURROUND:
SUBWOOFER:
A
YES
YES
YES
YES
x [CONNECTION]
Ha nem csatlakoztat középső vagy hátsó
hangsugárzókat, állítsa be a [CENTER] és a
[SURROUND] paramétereit. Mivel az első és a
mélyhangsugárzó beállítása rögzített, ezeket
nem módosíthatja.
[FRONT]
[YES]
[CENTER]
[YES]: általában ezt a beállítást használja.
[NONE]: válassza ezt a beállítást, ha nem
használ középső hangsugárzót.
[SURROUND]
[YES]: általában ezt a beállítást használja.
[NONE]: válassza ezt a beállítást, ha nem
használ hátsó hangsugárzót.
[SUBWOOFER]
[YES]
Megjegyzés
[L/R] 3,0 m/10 ft3): az első hangsugárzók
távolsága.
[CENTER] 3,0 m/10 ft3) 4): a középső
hangsugárzó távolsága (akár 1,6 méterrel
közelebb helyezhető a hallgatási helyzethez az
első hangsugárzókhoz képest).
1)
Az észak-amerikai modell esetén 0,9–6,9 méter.
2)
Az észak-amerikai modell esetén 0–6,9 méter.
3)Ha a gyorsbeállítási funkciót (20. oldal) használja, az
alapértelmezett beállítási értékek módosulnak.
4)
Akkor jelenik meg, ha a [CONNECTION]
menüpontban a [CENTER] paraméter [YES]
beállítását választja.
x [DISTANCE (SURROUND)]
Ha elmozdítja a hátsó hangsugárzókat, állítsa be
újból a műsorhallgatási helyzettől mért távolság
értéket (B).
A beállítási tartomány 0 és 7 méter között1) van.
• Ha megváltoztatja a [CONNECTION] menüpont
beállításait, a [SPEAKER FORMATION] funkció
[STANDARD] paraméterének beállítása nem
módosul, azonban a [SPEAKER FORMATION]
funkció többi beállítása [STANDARD] értékre áll
vissza.
51HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb06dsc.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Left
specdef v20070110
gb_book.book Page 52 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
* Akkor jelenik meg, ha a [CONNECTION]
menüpontban a [CENTER] paraméter [YES]
beállítását választja.
x [LEVEL (SURROUND)]
B
Beállíthatja a hátsó hangsugárzók
hangerőszintjét. Az egyszerűbb beállítás
érdekében válassza ki a [TEST TONE]
paraméter [ON] opcióját.
[L/R] 0.0 dB*: a hátsó hangsugárzók
jelszintjének beállítása.
* Akkor jelenik meg, ha a [CONNECTION]
menüpontban a [SURROUND] paraméter [YES]
beállítását választja.
[L/R] 3,0 m/10 ft2) 3): a hátsó hangsugárzó
távolsága (akár 5 méterrel közelebb helyezhető a
hallgatási helyzethez az első hangsugárzókhoz
képest).
1)
Az észak-amerikai modell esetén 0–6,9 méter.
2)Ha a gyorsbeállítási funkciót (20. oldal) használja, az
alapértelmezett beállítási értékek módosulnak.
3)
Akkor jelenik meg, ha a [CONNECTION]
menüpontban a [SURROUND] paraméter [YES]
beállítását választja.
Megjegyzés
• Ha az első vagy hátsó hangsugárzó párok valamelyik
tagja nem azonos távolságra van a hallgatási
helyzettől, a közelebbi hangsugárzó távolságát kell
beállítani.
• A hátsó hangsugárzókat ne tegye távolabb a
hallgatási helyzettől, mint az első hangsugárzókat.
• Lehetnek olyan típusú bemenőjelek, melyeknél a
[DISTANCE] paraméter hatása nem érzékelhető.
x [LEVEL (FRONT)]
Beállíthatja az első hangsugárzók, a középső
hangsugárzó és a mélyhangsugárzó
hangerőszintjét. Az egyszerűbb beállítás
érdekében válassza ki a [TEST TONE]
paraméter [ON] opcióját.
x [TEST TONE]
A hangsugárzók teszthangot bocsátanak ki a
[LEVEL (FRONT)] és a [LEVEL
(SURROUND)] beállítás elvégzéséhez.
[OFF]: a teszthang nem hallható.
[ON]: a hangsugárzó jelszint beállítása közben a
teszthang sorban végighalad a hangsugárzókon.
Ha kiválasztja a [SPEAKER SETUP] menü
valamelyik elemét, a teszthang sorban
végighalad a hangsugárzókon.
Az alábbiak szerint hajtsa végre a beállítást.
1
2
3
4
5
Válassza ki a [TEST TONE] funkció
[ON] beállítását.
A C/X/x/c gombbal válassza ki a kívánt
hangsugárzót, és állítsa be a jelszintet.
Nyomja meg a
gombot.
Ismételje meg az 1–3. lépéseket.
A jelszint beállítása után válassza ki a
[TEST TONE] funkció [OFF] beállítását
a C/X/x/c gombbal.
Megjegyzés
• A HDMI OUT aljzaton keresztül nem szólal meg a
teszthang.
Hasznos tudnivaló
[L/R] 0.0 dB: az első hangsugárzók jelszintjének
beállítása.
[CENTER] 0.0 dB*: a középső hangsugárzó
jelszintjének beállítása.
[SUBWOOFER] +2.0 dB: a mélyhangsugárzó
jelszintjének beállítása.
• Az összes hangsugárzó hangerejének együttes
beállításához használja a készülék VOLUME
szabályozóját, vagy nyomja meg a VOLUME +/–
gombot a távvezérlőn.
• Ha beállítás közben szeretné visszaállítani az
alapértéket, válassza ki a kívánt menüpontot, majd
nyomja meg a CLEAR gombot. Ne feledje, hogy a
[CONNECTION] paraméter értéke nem áll vissza az
alapértelmezett beállítási értékre.
52HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb07rad.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Right
specdef v20070110
gb_book.book Page 53 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
Hasznos tudnivaló
Rádió
A rádióadók tárolása
A készülék memóriájában 20 FM és 10 AM
rádióállomás tárolható. Hangolás előtt ne feledje
lecsökkenteni a készülék hangerejét.
Hasznos tudnivaló
Jelenlegi állomás
Jelenlegi hullámsáv és memóriahely
Nyomja meg a
gombot.
A „COMPLETE” felirat jelenik meg az
előlapi kijelzőn, és a rádióállomás tárolása
megtörténik.
8
9
A többi állomást a 2–7. lépések ismételt
végrehajtásával tárolhatja.
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
A rendszermenü kikapcsol.
A memóriahely sorszámának
megváltoztatása
Rádió
• A rádió működtetéséhez használhatja az alábbi
képernyőkijelzéseket is.
7
• A memóriahelyet kiválaszthatja közvetlenül a
számgombok segítségével is.
Ismételje meg a hangolási műveletet a 2.
lépéstől.
FM
FM 10 : 88.00 MHz
SONY RADIO
Állomásnév
1
2
A FUNCTION +/– gomb többszöri
megnyomásával válassza ki a „TUNER
FM” vagy „TUNER AM” hullámsávot a
kijelzőn.
Tartsa nyomva a TUNING +/– gombot a
keresés megkezdéséig.
A keresés az első jól fogható állomásnál
kikapcsol. Az előlapi kijelzőn a „TUNED”
és az „ST” (sztereó rádióadóknál) jelző
megjelenik.
3
4
5
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
A X/x gombbal válassza ki a
„MEMORY” kijelzést a készülék
kijelzőjén.
Nyomja meg a
vagy a c gombot.
Az előlapi kijelzőn megjelenik egy
memóriahely száma.
6
A X/x gombbal válassza ki a kívánt
memóriahelyet.
53HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb07rad.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Left
specdef v20070110
gb_book.book Page 54 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
Ha az FM vétel zajos
Rádióhallgatás
Először tárolnia kell a rádióállomásokat a
készülék memóriájában (lásd „A rádióadók
tárolása” című fejezetet az 53. oldalon).
1
2
A FUNCTION +/– gomb többszöri megnyomásával válassza ki a „TUNER FM”
vagy „TUNER AM” hullámsávot a kijelzőn.
A készülék behívja a memóriából a
legutoljára hallgatott állomást.
A PRESET +/– gombbal válassza ki a
kívánt rádióállomást.
Ha az FM vétel zajos, kapcsoljon mono
üzemmódba. A vétel minősége javulni fog, de a
műsor csak monoban lesz hallható.
1
2
3
4
E gomb többszöri megnyomásával egymás
után kiválaszthatja a tárolt állomásokat.
Hasznos tudnivaló
3
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
Az X/x gombbal válassza ki az „FM
MODE” kijelzést a készülék kijelzőjén.
Nyomja meg a
vagy a c gombot.
A X/x gombbal válassza ki a „MONO”
beállítást.
• „STEREO”: sztereó vétel.
• „MONO”: mono vétel.
• A memóriahelyet kiválaszthatja közvetlenül a
számgombok segítségével is.
5
Állítsa be a hangerőt a VOLUME +/–
gombbal.
6
Nyomja meg a
gombot.
A beállítás megtörtént.
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
A rendszermenü kikapcsol.
A rádió kikapcsolása
Nyomja meg a "/1 gombot.
A memóriában nem tárolt
rádióadók hallgatása
A 2. lépésben végezzen kézi vagy önműködő
hangolást.
A kézi hangoláshoz nyomja meg többször a
TUNING +/– gombot.
Az önműködő hangoláshoz nyomja meg és tartsa
nyomva a TUNING +/– gombot. A keresés
önműködően leáll, amikor a készülék egy-egy
állomást megtalál. A hangolás kézi leállításához
nyomja meg a TUNING +/– vagy a x gombot.
Az ismert frekvenciájú rádióadók
behangolása
1
2
3
4
A FUNCTION +/– gomb többszöri megnyomásával válassza ki a „TUNER FM”
vagy „TUNER AM” hullámsávot a kijelzőn.
Nyomja meg a D.TUNING gombot.
A számgombokkal írja be a vételi
frekvenciát.
Nyomja meg a
gombot.
Tárolt állomások elnevezése
A tárolt rádióállomásokat elnevezheti. Az
elnevezett rádióadó kiválasztásakor az állomás
neve (például „XYZ”) megjelenik az előlapi
kijelzőn.
Minden állomáshoz csupán egyetlen nevet
rendelhet.
Megjegyzés
• Az RDS-rendszerű rádióállomások nem nevezhetők
el (56. oldal).
1
A FUNCTION +/– gomb többszöri megnyomásával válassza ki a „TUNER FM”
vagy „TUNER AM” hullámsávot a kijelzőn.
A készülék behívja a memóriából a
legutoljára hallgatott állomást.
2
3
4
A PRESET +/– gombbal válassza ki az
elnevezni kívánt rádióállomást.
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
A X/x gombbal válassza ki a „NAME
IN” kijelzést a készülék kijelzőjén.
Hasznos tudnivaló
• A vételi minőség javítása érdekében helyezze át vagy
forgassa el a csatlakoztatott antennákat.
54HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb07rad.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Right
specdef v20070110
gb_book.book Page 55 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
5
6
Nyomja meg a
vagy a c gombot.
A C/X/x/c gombbal válassza ki a
karaktereket.
A X/x gombbal válassza ki a kívánt
karaktert, majd a c gombbal mozgassa a
kurzort a következő karakterhelyre.
Ha az állomást még nem nevezte el:
1 Frekvencia
Pl. „FM1 87.50”
2 Az „FM MODE” beállítása
Pl. „STEREO”
x „TUNER AM”
Ha az állomást elnevezte:
Az elnevezéshez betűket, számokat és
egyéb szimbólumokat használhat.
Nyomja meg a C/c gombot, míg a javítani
kívánt karakter villogni nem kezd a
kijelzőn, majd a X/x gombbal válassza ki a
megfelelő karaktert.
Egy karakter törléséhez válassza ki a törölni
kívánt karaktert a C/c gombbal, és nyomja
meg a CLEAR gombot.
7
Nyomja meg a
Ha az állomást még nem nevezte el:
1 Frekvencia
Pl. „AM1 576”
Rádió
Ha hibát vétett
1 Állomásnév
Pl. „SONY RADIO”
2 Frekvencia
Pl. „AM1 576”
Megjegyzés
• Néhány másodperc után visszakapcsol az eredeti
kijelzésre.
gombot.
A „COMPLETE” felirat jelenik meg az
előlapi kijelzőn, és a név tárolása
megtörténik.
8
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
A rendszermenü kikapcsol.
Az állomásnév és a vételi
frekvencia kijelzése a
készülék kijelzõjén
Ha a készülék „TUNER FM” vagy „TUNER
AM” üzemmódban működik, az előlapi kijelzőn
ellenőrizheti a vételi frekvenciát.
Nyomja meg a DISPLAY gombot.
A DISPLAY gomb többszöri megnyomásakor
az alábbi sorrendben jelennek meg a kijelzések:
1 t 2 t .... t 1 t ....
x „TUNER FM”
Ha az állomást elnevezte:
1 Állomásnév
Pl. „SONY RADIO”
2 Frekvencia
Pl. „FM1 87.50”
3 Az „FM MODE” beállítása
Pl. „STEREO”
55HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb07rad.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Left
specdef v20070110
gb_book.book Page 56 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
A rádiós adatrendszer
(RDS) használata
Mi is az a rádiós adatrendszer?
Az RDS (rádiós adatrendszer) egy olyan
távközlési szolgáltatás, amely lehetővé teszi azt,
hogy a rádióállomások a normál rádióműsorral
együtt kiegészítő információkat juttassanak el a
hallgatókhoz. Az Ön készüléke nagyon hasznos
RDS szolgáltatásokat nyújt, pl. a műsornév
kijelzést. Az RDS funkció csak az FM
hullámsávon használható.*
Megjegyzés
• Az RDS szolgáltatás működése bizonytalanná válhat,
ha a behangolt állomás sugárzási jelei gyengék, vagy
ha az állomás nem RDS rendszerű.
* Nem minden FM állomás sugároz RDS adást,
illetve nem minden RDS állomás nyújtja
ugyanazokat a szolgáltatásokat. Kérdés esetén
vegye fel a kapcsolatot az adott rádióállomással.
RDS adások vétele
Válasszon egy állomást az FM
hullámsávon.
Ha a kiválasztott állomás RDS információkat is
sugároz, a kijelzőn megjelenik az állomás neve
(műsornév*).
* Ha az RDS információkat nem tudja fogni a
készülék, az állomás neve nem jelenik meg az
előlapi kijelzőn.
56HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb08ext.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Right
specdef v20070110
gb_book.book Page 57 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
Megjegyzés
HDMI eszköz és külsõ készülék
vezérlése
A HDMI vezérlést használata
a „BRAVIA” szinkronizált
mûködtetéshez
Elõkészületek a HDMI vezérlés
használatához
(HDMI vezérlés – Easy Setting)
Ez a rendszer kompatibilis az Easy Setting
(egyszerű beállítás) HDMI vezérléssel. Ha a
csatlakoztatott tv-készülék is kompatibilis-e
vezérlőfunkcióval, a rendszer [CONTROL FOR
HDMI] funkciója önműködően beállítható a tvkészüléken keresztül. A részleteket lásd a tvkészülék kezelési útmutatójában.
Ha a csatlakoztatott tv-készülék nem
kompatibilis az Easy Setting funkcióval, a
HDMI vezérlést kézi vezérléssel kell beállítani
mindkét készüléken.
Megjegyzés
A HDMI egy összehangolt vezérlési szabvány,
melyet a CEC (háztartási elektronikai vezérlőrendszerek) dolgozott ki a HDMI (nagyfelbontású
multimédiás csatlakozó) kapcsolat számára.
• A kijelzett elemek országonként eltérőek lehetnek.
A HDMI vezérlés az alábbi esetekben nem
működik:
– Ha ezt a rendszert olyan készülékhez
csatlakoztatja, mely nem kompatibilis a
HDMI vezérlés.
– Ha a készülék nem rendelkezik HDMI
aljzattal.
2
A rendszer távvezérlőjén olyan gombok is
megtalálhatók, melyek a tv-készülék
működtetésére szolgálnak, pl. THEATRE,
ONE-TOUCH PLAY, TV [/1. A részleteket
lásd az „A tv-készülék vezérlése a mellékelt
távvezérlővel” (73. oldal) című részben, illetve a
tv-készülék kezelési útmutatójában.
THEATRE
ONE-TOUCH
PLAY
BRAVIA Sync
TV
1
3
4
Ellenőrizze, hogy a rendszert és a tvkészüléket HDMI-vezetékkel
csatlakoztatta-e.
HDMI eszköz és külsõ készülék vezérlése
Ez a funkció csak „BRAVIA” szinkronizált
működtetéssel rendelkező tv-készülékekkel
használható.
Ha egy (külön megvásárolható) HDMIvezetékkel olyan Sony készüléket csatlakoztat a
felvevőhöz, amely kompatibilis a HDMI
vezérléssel, a működtetés az alábbi módon
egyszerűsödik:
– Mozi üzemmód (Theatre Mode) (58. oldal).
– Egy gombnyomásos lejátszás (One-Touch
Play) (58. oldal).
– Összehangolt kikapcsolás (System Power
Off) (58. oldal).
– Összehangolt hangbeállítás (System Audio
Control) (59. oldal).
– Hangerőkorlátozás (Volume Limit) (59. oldal).
• A csatlakoztatott készülék típusától függően
elképzelhető, hogy a HDMI vezérlés nem működik.
Olvassa el a külső készülék kezelési útmutatóját.
• Ha nem Sony készüléket csatlakoztat, elképzelhető,
hogy a HDMI vezérlés akkor sem működik, ha maga
a készülék kompatibilis a HDMI vezérlés.
Kapcsolja be a tv-készüléket, és
nyomja meg a [/1 gombot a
rendszeren.
Válassza ki a tv-készüléken a rendszer
számára fenntartott HDMI
videocsatornát, és ellenőrizze, hogy a
kép megjelenik-e a tv-képernyőn.
Kapcsolja be a HDMI vezérlést a
rendszeren és a tv-készüléken.
A rendszer beállításának módját lásd az
alábbiakban. A tv-készülék beállításainak
lépéseit a tv-készülék kezelési
útmutatójában olvashatja (lehetnek olyan
tv-készülékek, melyeknél alapértelmezett
érték szerint a HDMI vezérlés ki van
kapcsolva).
57HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb08ext.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Left
specdef v20070110
gb_book.book Page 58 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
A [CONTROL FOR HDMI] funkció
be- és kikapcsolása
1
2
3
4
5
6
7
Nyomja meg többször a FUNCTION +/–
gombot, amíg a „DVD” felirat
megjelenik az előlapi kijelzőn.
Amikor a rendszer állj üzemmódban van,
nyomja meg a
DISPLAY gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a vezérlőmenü.
A X/x gombbal válassza ki a
[SETUP] menüt, majd nyomja meg a
gombot.
A [SETUP] menü elemei megjelennek.
A X/x gombbal válassza ki a [CUSTOM]
almenüt, majd nyomja meg a
gombot.
Az egy gombnyomásos lejátszás akkor is
bekapcsol, ha:
– A lemeztálca nyitott állapotában (ha a H jelzés
világít az előlapon) megnyomja a A gombot.
– Kézzel bezárja a lemeztálcát.
– Megnyomja a DVD TOP MENU/DVD MENU
gombot, és a H jelzés világít az előlapon.
– A FUNCTION +/– gombbal „DVD”
üzemmódba kapcsol, és a H jelzés megjelenik
a kijelzőn.
Megjegyzés
• Az egy gombnyomásos lejátszás nem működik, ha
megnyomja a H gombot.
A beállítómenü megjelenik.
A rendszer és a tv-készülék a következőképpen
működik:
A X/x gombbal válassza ki a [HDMI
SETUP] menüpontot, majd nyomja
meg a
gombot.
Ez a rendszer
A tv-készülék
bekapcsol. (Ha még nincs
bekapcsolva.)
r
„DVD” üzemmódba
kapcsol.
r
Megkezdi a lejátszást, és
a hang a hangsugárzókon
keresztül hallható lesz.
bekapcsol. (Ha még nincs
bekapcsolva.)
r
HDMI-bemenetre
kapcsol.
r
Minimum szintre állítja a
hangerőt.
(System Audio Control)
A [HDMI SETUP] elemei megjelennek.
A X/x gombbal válassza ki a
[CONTROL FOR HDMI] funkciót, majd
nyomja meg a
gombot.
A X/x gombbal válassza ki a kívánt
beállítást, és nyomja meg a
gombot.
• [OFF]: kikapcsolva.
• [ON]: bekapcsolva.
Megjegyzés
• Ha a [Please verify the HDMI connection.] (Kérjük,
ellenőrizze a HDMI csatlakoztatást.) üzenet jelenik meg,
ellenőrizze, hogy a HDMI csatlakoztatás megfelelő-e.
A mozi üzemmód használata
(Theatre Mode)
Ha a tv-készülék kompatibilis a Theatre Mode
funkcióval, és Ön megnyomja a THEATRE
gombot, a készülék önműködően a filmekre
kedvező képjellemzőket állítja be, és a hangot a
rendszer hangsugárzóira irányítja.
DVD lejátszás egyetlen
gombnyomással
(One-Touch Play)
A ONE-TOUCH PLAY gomb megnyomásakor
a tv-készülék bekapcsol, kiválasztja a DVDbemenetet, majd a rendszer önműködően
elindítja a lejátszást.
Megjegyzés
• Ellenőrizze, hogy a HDMI csatlakoztatás megfelelőe, és válassza ki a [CONTROL FOR HDMI]
menüpont [ON] beállítását.
• A tv-készülék típusától függően elképzelhető, hogy a
lejátszás első néhány másodperce nem látható.
• A lemeztől függően előfordulhat, hogy a lejátszás
elindítása hosszabb ideig tart.
A rendszer és a tv-készülék
összehangolt kikapcsolása
(System Power Off)
Ha megnyomja a POWER gombot a tv-készülék
távvezérlőjén, vagy a TV [/1 gombot a rendszer
távvezérlőjén, a tv-készülék és a rendszer kikapcsol.
Megjegyzés
• Az összehangolt kikapcsolási funkció használata előtt
végezze el a megfelelő beállítást a tv-készüléken. A
részleteket lásd a tv-készülék kezelési útmutatójában.
• A rendszer pillanatnyi állapotától (pl. ha nem „DVD”
vagy „TV” üzemmódban működik, vagy ha CDlemezt játszik le) függően előfordulhat, hogy az
összehangolt kikapcsolás nem működik.
58HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb08ext.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Right
specdef v20070110
gb_book.book Page 59 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
A tv-készülék hangjának
lejátszása a rendszer
hangsugárzóin keresztül
(System Audio Control)
A tv-készülék hangját egyszerű művelettel a
rendszer hangsugárzóira irányíthatja.
Ez a funkció csak akkor használható, ha a rendszert
és a tv-készüléket audiovezetékkel (külön
megvásárolható) és HDMI-vezetékkel (külön
megvásárolható) is csatlakoztatta (15. oldal).
A rendszer legnagyobb
hangerõszintjének módosítása
(Volume Limit)
Ha a tv-készülék menüjén keresztül, vagy a
THEATRE gomb megnyomásával
megváltoztatja a tv-készülék hang kimeneti
módját, a rendszer – a hangerőszinttől függően –
nagyon hangos jelet bocsáthat ki. A legnagyobb
hangerőszint korlátozásával ez megelőzhető. A
részleteket lásd a „[VOLUME LIMIT]” opció
leírásánál (48. oldal).
Az összehangolt hangbeállítás a
következőképpen működik:
• Ha tv-nézés közben a rendszert „TV”
üzemmódba kapcsolja, a tv-műsor hangja
önműködően a rendszer hangsugárzóin
keresztül lesz hallható.
• A rendszer hangerejét a tv-készülék
távvezérlőjével szabályozhatja.
• Ha a rendszert kikapcsolja, vagy átkapcsol egy
másik üzemmódba (a „TV”-n kívül), a tvműsor hangja a tv-készülék hangsugárzóiból
lesz hallható.
HDMI eszköz és külsõ készülék vezérlése
A tv-készülék típusától függően, amikor a
rendszert „TV” üzemmódba kapcsolja, az
összehangolt hangbeállítási funkció bekapcsol.
A tv-műsor hangja a rendszer hangsugárzóin
keresztül lesz hallható, és a tv-készülék
hangereje önműködően minimumra csökken.
Hasznos tudnivaló
• A tv-készülék és a rendszer között digitális
hangkapcsolat is létesíthető. A részleteket lásd a 16.
oldalon.
Az összehangolt hangbeállítás a tv-készülék
menüjéből is elindítható. A részleteket lásd a tvkészülék kezelési útmutatójában.
Megjegyzés
• Ha a rendszer bekapcsolásakor a tv-készülék már be van
kapcsolva, a tv-műsor hangja rövid időre elnémul.
• Ha a tv-készülék PAP (kép és kép) üzemmódban
működik, az összehangolt hangbeállítás nem
használható. A PAP funkció kikapcsolása után a tvkészülék visszakapcsol a PAP funkció bekapcsolását
megelőző üzemmódba.
• Ha DVD lejátszás közben kiválaszt egy tv-csatornát a
rendszeren, a rendszer önműködően „TV”
üzemmódba kapcsol, és a hang a rendszer
hangsugárzóin keresztül lesz hallható.
• Ha tv-nézés közben bekapcsolja az egy gombnyomásos
funkciót, az összehangolt hangbeállítás is
aktivizálódik, és a tv-készülék hangja elnémul.
• Amíg egy audio CD-lemezről USB-eszközre másol
műsorszámokat, az összehangolt hangbeállítási
funkció nem működik.
59HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb08ext.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Left
specdef v20070110
gb_book.book Page 60 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
Zeneszámok, JPEG
képek lejátszása USBeszközrõl
A rendszerhez csatlakoztatott, külön
megvásárolható USB-eszközről (pl. digitális
zenelejátszó vagy USB-háttértár) lejátszhatja az
azon tárolt audiofájlokat (MP3, WMA, AAC
fájlok) és JPEG képeket.
A csatlakoztatható USB-eszközök típusait a
„Lejátszható USB-eszközök” című részben
ellenőrizheti (70. oldal).
Ez a rendszer csak az MP3, WMA, AAC
formátumú fájlokat* játssza le.
* A másolásvédelemmel (digitális szerzői
jogvédelemmel) ellátott zeneszámok nem
játszhatók le.
Megjegyzés
• Ez a rendszer nem játssza le a DATA CD, DATA
DVD lemezre felvett WMA és AAC fájlokat.
Az USB-eszköz csatlakoztatása
Előlap
USB-eszköz
Megjegyzés
• Ha egy USB-eszköz csatlakoztatva van, és az
AUDIO IN/A.CAL MIC aljzatot szeretné használni,
legyen óvatos, mert a hely korlátozott.
1
A FUNCTION +/– gombbal válassza ki
az „USB” kijelzést az előlapi kijelzőn.
2
Csatlakoztasson egy USB-eszközt (pl.
digitális zenelejátszó vagy USBháttértár) az
(USB) aljzathoz.
Miután az USB-eszközt csatlakoztatta, a
„READING” felirat jelenik meg a kijelzőn,
és mindaddig világít, amíg az adatok
beolvasása folyik.
Megjegyzés
• Az USB-eszköz csatlakoztatásakor ellenőrizze, hogy
a dugasz helyzete megfelelő-e.
• Ne próbálja meg erővel csatlakoztatni az USBeszközt, mert az eszköz megsérülhet.
• Az aljzathoz kizárólag USB-eszközt szabad
csatlakoztatni.
• Az USB-eszköz típusától függően akár 10 másodperc
is eltelhet, mire a „READING” felirat megjelenik a
kijelzőn.
Az USB-eszköz eltávolítása
1
2
3
Állítsa le a lejátszást a x gombbal.
Kapcsolja ki a rendszert a [/1 gombbal.
Húzza ki az USB-eszközt.
Megjegyzések az USBeszközökkel kapcsolatban
• A rendszer legfeljebb 200 mappát képes
felismerni (beleértve az audio fájlokat vagy
JPEG képeket nem tartalmazó mappákat is).
Ha az USB-eszköz 200-nál több mappát
tartalmaz, a felismert mappák listája a
könyvtárszerkezettől függ.
• Ez a rendszer az alábbi fájltípusokat játssza le.
Fájltípus
Kiterjesztés
MP3
„.mp3”
WMA
„.wma”
AAC
„.m4a”
JPEG kép
„.jpg” vagy „.jpeg”
A készülék minden olyan adatfájlt lejátszik,
melynek a fentiekkel megegyező a
kiterjesztése, még akkor is, ha az nem MP3,
WMA, AAC vagy JPEG formátumú. Ilyen
esetben azonban olyan hangos zaj keletkezhet,
amely a hangsugárzókat károsíthatja.
• Az alábbi USB-eszközök vagy körülmények
késleltethetik a lejátszás megkezdését:
– bonyolult könyvtárszerkezettel rendelkező
USB-eszköz,
– ha egy másik mappában lévő audiofájlt
vagy JPEG képet játszott le.
60HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb08ext.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Right
specdef v20070110
gb_book.book Page 61 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
Audiofájl vagy mappa
kiválasztása
1
2
A FUNCTION +/– gombbal válassza ki
az „USB” kijelzést az előlapi kijelzőn.
Nyomja meg a
DISPLAY gombot, ha
a rendszer állj üzemmódban van.
A vezérlőmenü megjelenik a tv-képernyőn.
3
A X/x gombbal válassza ki a
[MODE (MUSIC, IMAGE)] menüpontot,
majd nyomja meg a
gombot.
A [MODE (MUSIC, IMAGE)] menüpont
opciói megjelennek.
4
5
6
A X/x gombbal válassza ki a [MUSIC]
opciót.
Nyomja meg a
gombot.
Nyomja meg a DVD MENU gombot.
Megjelenik az USB-eszközre felvett
mappák listája. Az éppen lejátszott mappa
neve kiemelve jelenik meg.
FOLDER LIST
01
02
03
04
05
06
07
08
7
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
HDMI eszköz és külsõ készülék vezérlése
• A fájlformátumtól függően lehetnek olyan
USB-eszközök, melyeket ez a rendszer nem
képes lejátszani.
• Ez a rendszer legfeljebb 8 almappát képes
felismerni.
• Lehetnek olyan audio fájltípusok, melyeket az
a rendszer nem képes lejátszani.
• Az USB-eszköz csatlakoztatása után a
rendszer beolvassa az eszközön lévő fájlokat.
Ha az USB-eszköz sok mappát tartalmaz, a
beolvasás hosszabb ideig is eltarthat.
• A rendszert és az USB-eszközt ne
csatlakoztassa USB-elosztón keresztül.
• Lehetnek olyan USB-eszközök, melyeknél
egy funkció elindítása után rövid ideig várni
kell, amíg az adott funkció a rendszeren
végrehajtásra kerül.
• Ha a lejátszás-folytatási funkció bekapcsolt
állapotában kikapcsolja a rendszert, a
legközelebbi bekapcsoláskor a lejátszás a
félbeszakított fájl elején fog kezdődni.
• Előfordulhat, hogy ez a rendszer nem
támogatja a csatlakoztatott USB-eszköz összes
lehetséges funkcióját.
• A számítógéppel és hasonló eszközzel felvett
fájlok lejátszási sorrendje nem egyezik meg a
rögzítés sorrendjével.
• A rendszer által alkalmazott lejátszási sorrend
nem minden esetben egyezik meg a
csatlakoztatott USB-eszköz lejátszási
sorrendjével.
• Az USB-eszköz leválasztása előtt mindig
kapcsolja ki a rendszert. Ha bekapcsolt
állapotban húzza ki az USB-eszközt, a rajta
tárolt adatok sérülhetnek.
• Az audiofájlokat és JPEG képeket tartalmazó
USB-eszközön ne tároljon más típusú fájlokat
és felesleges mappákat.
• Az audiofájlokat vagy JPEG képeket nem
tartalmazó mappák nem kerülnek lejátszásra.
• A kompatibilitás nem garantált az összes MP3,
WMA, AAC tömörítő és író szoftverrel,
felvevővel, adathordozóval. A nem
kompatibilis USB-eszközök zajt vagy
szaggatott hangot eredményezhetnek vagy
lejátszásuk nem lehetséges.
• Az USB-eszköz csatlakoztatása előtt
ellenőrizze, hogy az eszköz vírusmentes-e.
A X/x gombbal válasszon egy mappát.
x A mappában lévő audiofájlok
lejátszása
A H gombbal indítsa el a lejátszást.
x Egy audiofájl kiválasztása
Nyomja meg a
gombot.
A mappában lévő fájlok listája megjelenik.
TRACK LIST
03 In the Middle of Nowher...
01_Geronimo_s_Cadillac
02_Riding_On_A_White_Swan
03_Give_Me_Peace_On_Earth
04_Sweet_Little_Shella
05_Ten_Thousand_Lonely_Drums
06_Lonely_Tears_In_Chinatown
07_In_Shaire
A X/x gombbal válasszon egy fájlt, és
nyomja meg a
gombot.
61HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb08ext.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Left
specdef v20070110
gb_book.book Page 62 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
Megkezdődik a kiválasztott fájl lejátszása. A
fájllistát a DVD MENU gombbal
kikapcsolhatja. A DVD MENU gomb ismételt
megnyomása után újból a mappalista látható.
Megjelenik az USB-eszközre felvett
mappák listája. Az éppen lejátszott mappa
neve kiemelve jelenik meg.
FOLDER LIST
Hasznos tudnivaló
• Ez a rendszer mappánként legfeljebb 150 audiofájlt
ismer fel.
01
02
03
04
05
06
07
08
A lejátszás leállítása
Nyomja meg a x gombot.
A következõ vagy az elõzõ
audiofájl lejátszása
Nyomja meg a >/. gombot. A pillanatnyi
mappa utolsó műsorszámának elérésekor a >
gombbal a következő mappa első műsorszámára
ugorhat, azonban a mappa első műsorszámának
elérésekor a . gombbal nem lehet az előző
mappára ugrani. Ha az előző mappába szeretne
visszalépni, válassza ki azt a mappalistából.
Visszatérés az elõzõ kijelzéshez
Nyomja meg a O RETURN gombot.
A kijelzés kikapcsolása
Nyomja meg a DVD MENU gombot.
Egyéb mûveletek
7
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
A X/x gombbal válasszon egy mappát.
x A mappában lévő JPEG képfájlok
lejátszása
A H gombbal indítsa el a lejátszást.
A JPEG képeket diavetítés formájában
játssza le a készülék. Beállíthatja a képek
megjelenítési idejét (64. oldal), és
képváltási hatások közül választhat (64.
oldal).
x Egy JPEG képfájl kiválasztása az
indexképernyőről
Nyomja meg a PICTURE NAVI gombot.
A mappában lévő JPEG képfájlok 16
kisméretű (index) képen jelennek meg.
Lásd az „Egyéb műveletek” című részt (29.
oldal).
JPEG képfájl vagy mappa
kiválasztása
1
2
A FUNCTION +/– gombbal válassza ki
az „USB” kijelzést az előlapi kijelzőn.
Nyomja meg a
DISPLAY gombot, ha
a rendszer állj üzemmódban van.
A vezérlőmenü megjelenik a tv-képernyőn.
3
A X/x gombbal válassza ki a
[MODE (MUSIC, IMAGE)] menüpontot,
majd nyomja meg a
gombot.
A [MODE (MUSIC, IMAGE)] menüpont
opciói megjelennek.
4
5
6
A X/x gombbal válassza ki az [IMAGE]
opciót.
Nyomja meg a
gombot.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Válassza ki a megnézni kívánt képet a C/X/
x/c gombokkal, majd nyomja meg a
gombot.
Ha a normál képernyőre szeretne visszakapcsolni, nyomja meg a O RETURN gombot.
Hasznos tudnivaló
• A képernyő jobb oldalán görgetősáv jelenik meg.
További JPEG képfájlok megjelenítéséhez
válassza ki a képernyő legalsó JPEG képét, és
nyomja meg a x gombot. Ha az előző képernyőre
szeretne visszakapcsolni, válassza ki a felső JPEG
képet és nyomja meg a X gombot.
• Ez a rendszer mappánként legfeljebb 150 JPEG
képfájlt ismer fel.
Nyomja meg a DVD MENU gombot.
62HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb08ext.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Right
specdef v20070110
gb_book.book Page 63 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
A következõ vagy az elõzõ JPEG
kép lejátszása
Nyomja meg a c/C gombot, ha a vezérlőmenü
nem látható. A pillanatnyi mappa utolsó
képének elérésekor a c gombbal a következő
mappa első képére ugorhat, azonban a mappa
első képének elérésekor a C gombbal nem lehet
az előző mappába ugrani. Ha az előző mappába
szeretne visszalépni, válassza ki azt a
mappalistából.
A JPEG kép elforgatása
Megjegyzés
Képhatás beállítása a JPEG
diavetítéshez
1
2
3
Nyomja meg a x gombot.
Egyéb mûveletek
Lásd az „Egyéb műveletek” című részt (29.
oldal).
2
DISPLAY
A X/x gombbal válassza ki az
[EFFECT] funkciót, majd nyomja meg a
gombot.
Megjelennek az [EFFECT] funkció
beállítási lehetőségei.
A lejátszás leállítása
Nyomja meg kétszer a
gombot.
DISPLAY
A tv-képernyőn megjelenik a vezérlőmenü.
• Ha a [HDMI SETUP] menü [JPEG RESOLUTION]
menüpontjában az [(1920 × 1080i) HD
] vagy az
[(1920 × 1080i) HD] beállítást választotta ki, a JPEG
képet nem lehet elforgatni.
1
Nyomja meg kétszer a
gombot.
4
A X/x gombbal válasszon egy
beállítást.
• [MODE 1]: a JPEG kép felülről beúszva
jelenik meg.
• [MODE 2]: a JPEG kép balról jobbra
beúszva jelenik meg a tv-képernyőn.
• [MODE 3]: a JPEG kép középről kinyílva
jelenik meg a tv-képernyőn.
• [MODE 4]: a JPEG képek a fenti három
képhatás véletlenszerű váltogatásával
jelennek meg.
• [MODE 5]: a következő JPEG kép az előző
kép fölé úszik.
• [OFF]: képhatás kikapcsolva.
Nyomja meg a
gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a vezérlőmenü.
Megjegyzés
A X/x gombbal válassza ki az
[INTERVAL] funkciót, majd nyomja
meg a
gombot.
• Ha a [HDMI SETUP] menü [JPEG RESOLUTION]
menüpontjában az [(1920 × 1080i) HD
] vagy az
[(1920 × 1080i) HD] (49. oldal) beállítást válaszotta
ki, az [EFFECT] beállítás nem érvényesül.
HDMI eszköz és külsõ készülék vezérlése
A képernyőn látható JPEG képet 90°-kal
elforgathatja.
Amíg a JPEG kép a képernyőn látható, nyomja
meg a X/x gombot.
A CLEAR gombbal visszakapcsolhat a normál
nézetre.
Megjegyzés
• Egyes JPEG fájlok megjelenítési ideje hosszabb a
többinél, ezért a vetítési idő meghaladhatja az Ön
által kiválasztott értéket. Különösen a progresszív
tömörítésű JPEG fájlok, vagy a 3 000 000 képpontnál
nagyobb JPEG fájlok esetén fordulhat elő.
Megjelennek az [INTERVAL] funkció
beállítási lehetőségei.
3
A X/x gombbal válasszon egy
beállítást.
• [NORMAL]: normál időtartam.
• [FAST]: rövidebb időtartam, mint a
[NORMAL] beállításnál.
• [SLOW 1]: hosszabb időtartam, mint a
[NORMAL] beállításnál.
• [SLOW 2]: hosszabb időtartam, mint a
[SLOW 1] beállításnál.
4
Nyomja meg a
gombot.
Az audiofájlok, JPEG képfájlok
listájának megjelenítése
1
Lejátszás közben nyomja meg a
DISPLAY gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a vezérlőmenü.
2
A X/x gombbal válassza ki a
[BROWSING] funkciót, majd nyomja
meg a
gombot.
Megjelennek a [BROWSING] funkció
beállítási lehetőségei.
63HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb08ext.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Left
specdef v20070110
gb_book.book Page 64 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
3
A X/x gombbal válassza ki a kívánt
listát, és nyomja meg a
gombot.
• [FOLDER LIST]: a mappalista
megjelenítése. Kövesse az „Audiofájl
vagy mappa kiválasztása” című rész 2.
lépésének utasításait.
• [PICTURE LIST]: a mappában lévő
JPEG képfájlok 16 képes indexképernyőn
jelennek meg. Kövesse a „JPEG képfájl
vagy mappa kiválasztása” című rész 2.
lépésének utasításait.
Ismételt lejátszás
Audiofájl, JPEG kép, mappa
stb. keresése
Kereshet az USB-eszközön lévő audiofájlok,
JPEG képek és mappák között. Mivel az USBeszköz minden audiofájlja és JPEG képe egyedi
sorszámmal van azonosítva, a kívánt audiofájl
vagy JPEG kép a megfelelő sorszám beírásával
is kiválasztható.
1
(lejátszás ismétlés)
A tv-képernyőn megjelenik a vezérlőmenü.
Az USB-eszköz audiofájljait vagy JPEG képeit
ismételten lejátszhatja.
1
2
A X/x gombbal válassza ki a
[REPEAT] funkciót, majd nyomja meg a
gombot.
A [** (**)] kiválasztása esetén (a **
szimbólumok számokat helyettesítenek).
A zárójelben lévő szám az audiofájlok,
JPEG képek vagy mappák összes számát
jelenti.
Megjelennek a [REPEAT] funkció
beállítási lehetőségei.
3
4
A X/x gombbal válassza ki az ismételni
kívánt elemeket.
• [OFF]: kikapcsolva.
• [MEMORY]: az USB-eszközön lévő
összes mappa megismétlése.
• [FOLDER]: a jelenlegi mappa
megismétlése.
• [TRACK] (csak audiofájlok): a jelenlegi
audiofájl megismétlése.
Nyomja meg a
gombot.
A kiválasztás megtörtént.
Visszakapcsolás normál
lejátszásra
Nyomja meg a CLEAR gombot, vagy a 3.
lépésben válassza ki az [OFF] beállítást.
A X/x gombbal válassza ki a keresési
módot.
• [TRACK]: audiofájlok.
• [FILE]: JPEG képfájlok.
• [FOLDER]: mappák.
Lejátszás közben nyomja meg a
DISPLAY gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a vezérlőmenü.
2
Nyomja meg a
DISPLAY gombot.
(JPEG képfájlok lejátszásakor nyomja
meg kétszer a
DISPLAY gombot.)
T
1(
1)
1( 144)
0: 23
USB MUSIC
Kiválasztott sor
3
Nyomja meg a
gombot.
A [** (**)] helyett a [– – (**)] kijelzés
jelenik meg.
T
1(
1)
1( 144)
1: 31
USB MUSIC
A vezérlõmenü kikapcsolása
Nyomja meg ismételten a
DISPLAY gombot
mindaddig, míg a vezérlőmenü el nem tűnik.
Megjegyzés
• Ha a [MODE (MUSIC, IMAGE)] menüpontban az
[IMAGE] beállítást választotta ki (63. oldal), a
[TRACK] opció nem használható.
64HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb08ext.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Right
specdef v20070110
gb_book.book Page 65 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
4
A X/x gombbal vagy a számgombokkal
válassza ki a kívánt sorszámot.
Bitsűrűség
Ha hibázik, a CLEAR gombbal törölheti a
beírt számot.
5
Nyomja meg a
T
0: 13
192k MP3
gombot.
A készülék a kiválasztott számmal indítja a
lejátszást.
Az audiofájl adatainak
megjelenítése a kijelzõn
Nyomja meg többször a DISPLAY gombot.
1 Az audiofájl lejátszási ideje és sorszáma
2 Műsorszám (fájl) neve*
* Ha az MP3 fájl rendelkezik ID3 mezővel, a rendszer
abból olvassa ki és jeleníti meg a mappanevet és a
fájlnevet.
Ez a rendszer az ID3 mező 1.0, 1.1, 2.2, 2.3
programváltozat számait támogatja.
A 2.2, 2.3 programváltozatú ID3 mező adatai
élveznek elsőbbséget, ha az MP3 fájl 1.0, 1.1 és 2.2,
2.3 programváltozatú ID3 mezővel egyaránt
rendelkezik.
Mappanév*
Fájlnév*
* Ha az MP3 fájl rendelkezik ID3 mezővel, a rendszer
abból olvassa ki és jeleníti meg a mappanevet és a
fájlnevet.
Ez a rendszer az ID3 mező 1.0, 1.1, 2.2, 2.3
programváltozat számait támogatja.
A 2.2/2.3 programváltozatú ID3 mező adatai
élveznek elsőbbséget, ha az MP3 fájl 1.0, 1.1 és 2.2,
2.3 programváltozatú ID3 mezővel egyaránt
rendelkezik.
Megjegyzés
• Elképzelhető, hogy egyes nyelvek esetén nem
minden karakter vagy szimbólum jelenik meg.
• A lejátszott fájl típusától függően a rendszer csak
korlátozott számú karakter megjelenítésére képes. A
lejátszott fájl függvényében előfordulhat, hogy a
készülék nem jeleníti meg az összes karaktert.
Megjegyzés
• Ha az audiofájl fájlneve nem jeleníthető meg, a „*”
jelenik meg a kijelzőn.
• A szöveg típusától függően előfordulhat, hogy a
fájlnév nem jelenik meg.
• Az MP3 fájlok lejátszási idejének kijelzése
esetenként pontatlan lehet.
HDMI eszköz és külsõ készülék vezérlése
Ha lejátszás közben többször megnyomja a
DISPLAY gombot, a kijelzett információk a
következő ábrának megfelelően változnak:
1y2
2002_Remixes
Soul_Survivor_rap_version
Az audiofájl adatainak
megjelenítése a tv-képernyõn
A tv-képernyőn is ellenőrizheti az audiofájl
adatait (lejátszási idő, mappa és fájl neve,
bitsűrűség (az audiofájl másodpercenkénti
adatsűrűsége)).
Lejátszás közben nyomja meg a DISPLAY
gombot.
Az audiofájl adatai megjelennek a tvképernyőn.
65HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb08ext.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Left
specdef v20070110
gb_book.book Page 66 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
A JPEG képek dátumadatainak
ellenõrzése
Ha a JPEG képfájl Exif* mezőt is tartalmaz, a
képfájl lejátszása közben ellenőrizheti a felvételi
dátumot.
Lejátszás közben nyomja meg kétszer a
DISPLAY gombot.
A vezérlőmenü megjelenik a tv-képernyőn.
2(
2)
6 ( 30)
16/9/2002
USB IMAGE
Zeneszámok tárolása az
USB-eszközön
Az audio CD-lemezen lévő zeneszámokat MP3
formátumban átírhatja az USB-eszközre. A
DATA CD, DATA DVD lemezen lévő MP3
fájlokat átmásolhatja az USB-eszközre.
Az USB-eszköz csatlakoztatását lásd az „Az USBeszköz csatlakoztatása” című részben (61. oldal).
A felvett zeneszámok csak magáncélra
használhatók fel. A zeneszámok minden egyéb
típusú felhasználásához a jogtulajdonos
engedélye szükséges.
Dátumadatok
Megjegyzések az USB-eszközre
történõ átíráshoz, másoláshoz
* Az „Exchangable Image File Format”
(csereszabatos képfájl formátum) a digitális
fényképformátum egyik szabványa melyet a Japan
Electronics & Information Technology Industries
Association (JEITA) definiált.
Hasznos tudnivaló
• A dátum kijelzése [DD/MM/YYYY] formában
történik.
DD: nap
MM: hónap
YYYY: év
• A rendszert és az USB-eszközt ne
csatlakoztassa USB-elosztón keresztül.
• Ellenőrizze, hogy rendelkezésre áll-e elegendő
szabad hely az átíráshoz vagy a másoláshoz az
USB-eszközön.
• Átírás vagy másolás közben ne húzza ki az
USB-eszközt.
• Ez a rendszer 128 kbps bitsűrűségű MP3 fájlok
formájában írja át a CD műsorszámait az USBeszközre.
• Ha DATA CD-ről, DATA DVD-ről másol át
MP3 fájlokat, az átmásolt MP3 fájlok bitsűrűsége
meg fog egyezni az eredeti fájlok bitsűrűségével.
• A CD-text adatokat a rendszer nem másolja át
az MP3 fájlokba.
• Ha az átírást megszakítja, a részben átmásolt
MP3 fájl törlődik.
• Az átírás önműködően megszakad, ha:
– átírás vagy másolás közben az USB-eszköz
megtelik,
– az USB-eszközre átírt vagy másolt fájlok
száma meghaladja azt a mennyiséget,
melyet ez a rendszer képes felismerni.
• Minden mappa legfeljebb 150 fájlt
tartalmazhat.
• Az USB-eszköz legfeljebb 199 mappát
tartalmazhat.
• Ha a törölni kívánt mappa nem audio
formátumú fájlokat vagy almappákat is
tartalmaz, a rendszer azokat nem törli.
• Ha az átírni vagy átmásolni kívánt mappa vagy
fájl már megtalálható az USB-eszközön, a
66HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb08ext.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Right
specdef v20070110
gb_book.book Page 67 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
x Egy műsorszám kijelölésének
megszüntetése
készülék az eredeti névhez hozzáír egy
sorszámot, és a már meglévő mappát vagy fájlt
nem írja felül.
• A fájlformátumtól függően lehetnek olyan
USB-eszközök, melyeket ez a rendszer nem
képes lejátszani.
Az audio CD zeneszámainak
átírása USB-eszközre
1
2
Helyezzen be egy audio CD-t.
A X/x gombbal válassza ki a kívánt műsorszámot, és nyomja meg a
gombot. A
kijelölés megszűnik.
x Az összes műsorszám kijelölésének
megszüntetése
A C/X/x/c gombbal válassza ki az [s
ALL] opciót, és nyomja meg a
gombot.
6
Amikor a rendszer állj üzemmódban van,
nyomja meg a
DISPLAY gombot.
4
A X/x gombbal válassza ki az
[USB RECORDING] menüpontot, majd
nyomja meg a
gombot.
A X/x gombbal válassza ki a [TRACK]
opciót, majd nyomja meg a
gombot.
A kijelzőn a „READING” felirat látható
mindaddig, míg az audio CD műsorszámai
meg nem jelennek a tv-képernyőn.
Megjegyzés
5
• A műsorszámok számától függően a
megjelenítés akár több percig is eltarthat.
Az USB-eszköz
szabad tárterülete
1
2
3
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
Free:
01
02
03
04
05
06
07
08
1
2
START
ALL
ALL
Átírni kívánt műsorszámok
x A kívánt műsorszám kiválasztása
A X/x gombbal válassza ki a kívánt műsorszámot, és nyomja meg a
gombot.
A műsorszámok átírása a kijelölés
sorrendjében történik.
x Az audio CD összes műsorszámának
kijelölése
Helyezzen be egy DATA CD, DATA DVD
lemezt.
Amikor a rendszer állj üzemmódban van,
nyomja meg a
DISPLAY gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a vezérlőmenü.
3
Válassza ki az átírni kívánt
műsorszámot.
USB RECORDING
MP3 fájlok másolása DATA CD,
DATA DVD lemezrõl USB-eszközre
4
A X/x gombbal válassza ki az
[USB RECORDING] menüpontot, majd
nyomja meg a
gombot.
A X/x gombbal válassza ki a [TRACK]
vagy [FOLDER] opciót, majd nyomja
meg a
gombot.
HDMI eszköz és külsõ készülék vezérlése
A rendszer megkezdi az átírást, és a
folyamatjelző megjelenik.
Az átírás megszakításához nyomja meg a x
gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a vezérlőmenü.
3
A C/X/x/c gombbal válassza ki a
[START] funkciót, és nyomja meg a
gombot.
• [TRACK]: a DATA CD-re, DATA DVDre felvett mappák megjelennek. A kívánt
MP3 fájlt átmásolhatja.
• [FOLDER]: a DATA CD-re, DATA
DVD-re felvett mappák megjelennek. A
mappában lévő összes MP3 fájlt
átmásolhatja. Ugorjon a 6. lépésre.
A kijelzőn a „READING” felirat látható
mindaddig, míg a műsorszámok, mappák
meg nem jelennek a tv-képernyőn.
Megjegyzés
• A mappák, műsorszámok számától függően a
megjelenítés akár több percig is eltarthat.
A C/X/x/c gombbal válassza ki az [x
ALL] opciót, és nyomja meg a
gombot.
67HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb08ext.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Left
specdef v20070110
gb_book.book Page 68 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
5
A X/x gombbal válassza ki a kívánt
mappát, majd nyomja meg a
gombot.
Megjelennek a kiválasztott mappában lévő
MP3 fájlok.
6
Visszakapcsolás az elõzõ kijelzésre
Nyomja meg a O RETURN gombot.
Megjegyzés
• A DATA CD-ről, DATA DVD-ről csak az MP3
formátumú audiofájlok másolhatók át.
Válassza ki az átmásolni kívánt MP3
fájlt, mappát.
Az USB-eszköz
szabad tárterülete
USB RECORDING
2002_Remixes
01_Back_Seat_O...
02_One_Nights_...
03_Are_You_Ma...
04_I_Can_Lose_...
05_Soul_Survivo...
06_Strangers_B...
07_Stay_maxi_ve...
Free:
START
Audiofájlok törlése az USBeszközrõl
Törölheti az USB-eszközön lévő audiofájlokat.
1
ALL
ALL
2
A FUNCTION +/– gombbal válassza ki
az „USB” kijelzést az előlapi kijelzőn.
A X/x gombbal válasszon ki egy
mappát.
x A mappa összes audiofájljának
törlése
Átmásolni kívánt MP3 fájlok, mappák.
Nyomja meg a CLEAR gombot.
x Egyetlen audiofájl törlése
x A kívánt MP3 fájl, mappa kijelölése
A X/x gombbal válassza ki a kívánt MP3
fájlt vagy mappát, és nyomja meg a
gombot.
Az MP3 fájlok, mappák kijelölése
megtörtént.
x Az összes MP3 fájl, mappa kijelölése
A C/X/x/c gombbal válassza ki az
[ ALL] opciót, és nyomja meg a
gombot.
x Az MP3 fájl, mappa kijelölésének
megszüntetése
A X/x gombbal válassza ki a kívánt MP3
fájlt vagy mappát, és nyomja meg a
gombot. A kijelölés megszűnik.
x Az összes MP3 fájl, mappa
kijelölésének megszüntetése
A C/X/x/c gombbal válassza ki az
[ ALL] opciót, és nyomja meg a
gombot.
7
Nyomja meg a
gombot.
Megjelennek a mappában lévő fájlok.
A X/x gombbal válassza ki a törölni kívánt
audiofájlt, majd nyomja meg a CLEAR
gombot.
3
A C/c gombbal válassza ki a [YES]
opciót, és nyomja meg a
gombot.
Ha mégsem szeretné törölni a fájlt, válassza
ki a [NO] opciót, és nyomja meg a
gombot.
Megjegyzés
• Törlés közben ne húzza ki az USB-eszközt a
rendszerből.
• Ha a törölni kívánt mappa nem audio formátumú
fájlokat vagy almappákat is tartalmaz, a rendszer
azokat nem törli.
Visszakapcsolás az elõzõ kijelzésre
Nyomja meg a O RETURN gombot.
A C/X/x/c gombbal válassza ki a
[START] funkciót, és nyomja meg a
gombot.
A rendszer megkezdi az átmásolást, és a
folyamatjelző megjelenik.
Az átmásolás megszakításához nyomja
meg a x gombot.
68HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb08ext.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Right
specdef v20070110
gb_book.book Page 69 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
Lejátszható USB-eszközök
Ezzel a rendszerrel az alábbi USB-eszközök
használhatók.
Kipróbált Sony digitális
zenelejátszók (a 2007. áprilisi
állapot szerint)
Terméknév
Walkman®
Modellnév
NWD-B103, NWD-B105, NWDB103F, NWD-B105F
NWZ-S515, NWZ-S516, NWZS615F, NWZ-S616F, NWZS618F
Kipróbált Sony digitális
diktafonok (a 2007. áprilisi
állapot szerint)
Terméknév
Modellnév
IC diktafon
ICD-U50, ICD-U60, ICD-U70
ICD-SX57, ICD-SX67, ICDSX77
Kipróbált Sony USB-adattárolók
(a 2007. áprilisi állapot szerint)
Terméknév
Modellnév
MICROVAULT USM 512JX, USM 1GJX, USM
2GJX, USM 4GJX
Megjegyzés
• Csak a fentiekben felsorolt USB-eszközöket
használja. A fentiekben fel nem sorolt eszközök
hibátlan működése nem garantálható.
• Még a fentiekben felsorolt USB-eszközök
használhatósága sem garantálható minden esetben.
• Lehetnek olyan országok, ahol a felsorolt USBeszközök némelyike nem kapható.
A DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT)
illesztő segítségével lehet hordozható
audioeszközről vagy számítógépről hangot
betáplálni a rendszerbe. A DIGITAL MEDIA
PORT illesztőt csatlakoztatva, a külső eszközről
betáplált hangot hallgathatja a rendszeren.
A rendelkezésre álló DIGITAL MEDIA PORT
illesztők a területtől függően változhatnak.
A DIGITAL MEDIA PORT illesztő
csatlakoztatásának részleteiről bővebben az „A
DIGITAL MEDIA PORT illesztő csatlakoztatása”
című részben olvashat (16. oldal).
Megjegyzés
• DIGITAL MEDIA PORT illesztőn kívül más típusú
illesztőt ne csatlakoztasson.
• A készülék bekapcsolt állapotában ne csatlakoztassa
vagy távolítsa el a DIGITAL MEDIA PORT illesztőt.
• A DIGITAL MEDIA PORT illesztő típusától
függően, képeket is jeleníthet meg a kimeneten.
Ebben az esetben a rendszer csak EURO AV
OUTPUT kimenő jelet szolgáltat, függetlenül a
videojel típusától.
A csatlakoztatott készülék mûsorának lejátszása a rendszeren
1
2
HDMI eszköz és külsõ készülék vezérlése
NWZ-A815, NWZ-A816, NWZA818
A DIGITAL MEDIA PORT
illesztõ használata
Nyomja meg többször a FUNCTION +/–
gombot, míg a „DMPORT” felirat
megjelenik az előlapi kijelzőn.
Indítsa el a lejátszást a csatlakoztatott
berendezésről.
A külső berendezésről érkező képek és
hangok a rendszeren vagy a csatlakoztatott
tv-készüléken kerülnek lejátszásra.
A működési részletekről a DIGITAL
MEDIA PORT illesztő kezelési
útmutatójában olvashat részletesebben.
Hasznos tudnivaló
• A hordozható audioeszközről lejátszott MP3 vagy
egyéb tömörített zeneszámok hangzása a rendszerrel
fokozható. A „DEC. MODE” menüpontban válassza
ki az „A.F.D. STD” beállítást (25. oldal).
Ha szeretné kikapcsolni, válasszon egy másik
beállítást.
69HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb08ext.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Left
specdef v20070110
gb_book.book Page 70 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
• A DIGITAL MEDIA PORT illesztő típusától
függően, vezérelheti a csatlakoztatott berendezést a
távvezérlőn vagy a készüléken lévő gombokkal is. A
következő ábra egy példát mutat az ilyen esetben
használható gombokról.
./>
X
H
x
70HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb09oth.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Right
specdef v20070110
gb_book.book Page 71 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
7
További funkciók
[SPEAKER FORMATION]
A szoba alakjától függően előfordulhat, hogy
egyes hangsugárzókat nem tud üzembe
helyezni. A jobb térhangzás érdekében a Sony
azt javasolja Önnek, hogy elsőként határozza
meg a hangsugárzók helyzetét.
2
3
Nyomja meg többször a FUNCTION +/–
gombot, amíg a „DVD” felirat
megjelenik az előlapi kijelzőn.
Amikor a rendszer állj üzemmódban
van, nyomja meg a
DISPLAY
gombot.
8
A tv-képernyőn megjelenik a vezérlőmenü.
9
A X/x gombbal válassza ki a
[SETUP] menüt, majd nyomja meg a
gombot.
A [SETUP] menü elemei megjelennek.
4
A X/x gombbal válassza ki a [CUSTOM]
almenüt, majd nyomja meg a
gombot.
A beállítómenü megjelenik.
5
A X/x gombbal válassza ki az [AUDIO
SETUP] menüpontot, majd nyomja
meg a
gombot.
Az [AUDIO SETUP] menüpont elemei
megjelennek.
6
A X/x gombbal válassza ki a
[SPEAKER FORMATION] funkciót,
majd nyomja meg a
gombot.
A [SPEAKER FORMATION] funkció
beállítási lehetőségei megjelennek.
Nyomja meg a
gombot.
A beállítás megtörtént, és a képernyőn
megerősítést kérő üzenet jelenik meg.
A C/c gombbal válasszon a [YES] vagy
a [NO] opció közül, és nyomja meg a
gombot.
További funkciók
• [STANDARD]: a hangsugárzók normál
elhelyezése.
• [NO CENTER]: ha csak első és hátsó
hangsugárzókat csatlakoztatott.
• [NO SURROUND]: ha csak középső és
első hangsugárzókat csatlakoztatott.
• [FRONT ONLY]: ha csak első
hangsugárzókat csatlakoztatott.
• [ALL FRONT]: ha az összes
hangsugárzót a hallgatási állás elé
helyezi.
• [ALL FRONT - NO CENTER]: ha csak
első és a hátsó hangsugárzókat
csatlakoztatott, és azokat a hallgatási állás
elé helyezi.
A szobának megfelelõ
térhangzás
1
A C/c gombbal válasszon egyet az
alábbi lehetőségek közül.
• [YES]: a művelet folytatása az [AUTO
CALIBRATION] beállítással. Lásd „A
megfelelő beállítások önműködő
kalibrálása” fejezet 4. lépését (73. oldal).
• [NO]: kilépés a [SPEAKER
FORMATION] menüből.
Megjegyzés
• Annak érdekében, hogy a hangsugárzók áthelyezése
után is megfelelő térhangzás jöhessen létre, a Sony
azt javasolja, hogy állítsa be a [SPEAKER
FORMATION], majd az [AUTO CALIBRATION]
menüt (72. oldal).
• Ha a [SPEAKER SETUP] menüben megváltoztatja a
[CONNECTION] beállításokat (51. oldal), a
[SPEAKER FORMATION] visszaáll a
[STANDARD] beállításra.
SPEAKER FORMATION
STANDARD
71HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb09oth.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Left
specdef v20070110
gb_book.book Page 72 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
Mindegyik hangsugárzó előlapja nézzen a
mikrofon felé, és ne legyen közöttük
semmilyen akadály.
A megfelelõ beállítások
önmûködõ kalibrálása
[AUTO CALIBRATION]
A D.C.A.C. (önműködő digitális házimozi
kalibrálás) segítségével önműködően
beállíthatja a megfelelő térhangzást.
N/
IO I
IC
AL M
A.C
AUD
Megjegyzés
• Az [AUTO CALIBRATION] funkció működése
közben teszthang szólal meg. A hangerő nem
módosítható. Vegye figyelembe, hogy a hang a
gyermekeket és a szomszédokat zavarhatja.
• Húzza ki a fejhallgatót. Az alábbi műveletek nem
hajthatók végre, ha a fejhallgató csatlakoztatva van.
1
2
Mérőmikrofon
Nyomja meg többször a FUNCTION +/–
gombot, amíg a „DVD” felirat
megjelenik az előlapi kijelzőn.
Amikor a rendszer állj üzemmódban
van, nyomja meg a
DISPLAY
gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a vezérlőmenü.
3
A X/x gombbal válassza ki a
[SETUP] menüt, majd nyomja meg a
gombot.
A [SETUP] menü elemei megjelennek.
4
A X/x gombbal válassza ki a [CUSTOM]
almenüt, majd nyomja meg a
gombot.
A beállítómenü megjelenik.
5
A X/x gombbal válassza ki az [AUDIO
SETUP] menüpontot, majd nyomja
meg a
gombot.
Az [AUDIO SETUP] menüpont elemei
megjelennek.
6
A X/x gombbal válassza ki az [AUTO
CALIBRATION] funkciót, majd nyomja
meg a
gombot.
Az [AUTO CALIBRATION] funkció
beállítási lehetőségei megjelennek.
7
Csatlakoztassa a mellékelt
mérőmikrofont az előlapi A.CAL MIC
aljzathoz.
Egy külön megvásárolható állvány vagy
hasonló eszköz segítségével rögzítse kb.
fejmagasságban a mikrofont.
8
9
A C/c gombbal válassza ki a [YES]
beállítást.
Nyomja meg a
gombot.
Az [AUTO CALIBRATION] beállítás
megkezdődik.
Mérés közben gondoskodjon a lehető
legnagyobb csendről.
Megjegyzés
• A mérési hibák elkerülése érdekében a művelet
időtartama alatt (kb. 3 perc) ne tartózkodjon a
mérési térben és ne keltsen zajt. A mérés közben
teszthangok hallhatók a hangsugárzókból.
• A szoba környezete, amelyben a rendszer
telepítve van, befolyásolhatja a mérés
eredményét.
• Ha egy hibaüzenet jelenik meg, kövesse az
utasításait, majd válassza a [YES] opciót.
Hibaüzenet jelenik meg, ha:
– fejhallgatót csatlakoztatott a készülékhez,
– nem csatlakoztatta a mérőmikrofont,
72HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb09oth.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Right
specdef v20070110
gb_book.book Page 73 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
– az első hangsugárzók csatlakoztatása nem
megfelelő,
– a hátsó hangsugárzók csatlakoztatása nem
megfelelő,
– az első és a hátsó hangsugárzók
csatlakoztatása nem megfelelő.
10 A C/c gombbal válassza ki a [YES]
vagy a [NO] opciót, és nyomja meg a
gombot.
x Ha a mérés sikeres
Húzza ki a mérőmikrofont, és válassza a
[YES] opciót. A mérési eredményeket
érvényesíti a rendszer.
x Ha a mérés sikertelen
Olvassa el az üzenetet, majd a mérés
újraindításához válassza a [YES] opciót.
• Az önműködő kalibrálás közben:
– ne kapcsolja ki a készüléket,
– ne nyomja meg egyik gombot sem,
– ne változtassa a hangerőt,
– ne kapcsoljon másik üzemmódba,
– ne cseréljen lemezt,
– ne helyezzen be vagy vegyen ki lemezt,
– ne csatlakoztassa a fejhallgatót,
– ne húzza ki a mérőmikrofont.
• A mérés alatt a [SUBWOOFER] értéke mindig
[YES], mert a rendszer nem végez mélyhangsugárzó
kalibrálást.
Hasznos tudnivaló
A tv-készüléket a következő gombokkal
vezérelheti. A lenti gombokat a TV gomb
nyomva tartása közben kell megnyomni (kivéve
a TV [/1, TV INPUT és a TV VOL +/–
gombot).
Megjegyzés
• A csatlakoztatott tv-készüléktől függően
előfordulhat, hogy egyes gombok nem működnek,
vagy a tv-készülék nem vezérelhető.
Gomb
Funkció
TV [/1
A tv-készülék ki- vagy
bekapcsolása.
TV INPUT
A bemenet kiválasztása a tvkészüléken (tv-készülék vagy
külső műsorforrás).
TV VOL +/–
A tv-készülék hangerejének
beállítása.
PROG +/–*
Tv-csatorna kiválasztása.
Számgombok*,
-* ENTER*
Tv-csatorna kiválasztása.
TOOLS*
A pillanatnyi kijelzéshez tartozó
vezérlőmenü megjelenítése.
RETURN*
Visszatérés az előző csatornára
vagy a tv-készülék menüjének
előző oldalára.
MENU*
A tv-készülék menüjének
behívása.
• Ellenőrizheti a hallgatási helyzet és az egyes
hangsugárzók közötti távolságot. Lásd az 51. oldalt.
MUTING*
C/X/x/c*,
További funkciók
Megjegyzés
A tv-készülék vezérlése
a mellékelt
távvezérlõvel
A hang ideiglenes kikapcsolása.
* Egy menüpont kiválasztása a
menüből.
* A TV gomb nyomva tartása közben nyomja meg
ezeket a gombokat.
73HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb09oth.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Left
specdef v20070110
gb_book.book Page 74 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
A hanghatások
használata
A mélyhangok erõsítése
Ezzel a funkcióval erősítheti a
mélyhangtartományt.
Nyomja meg a DYNAMIC BASS gombot.
A „D. BASS ON” megjelenik a kijelzőn, és a
mélyhangtartomány érezhetően erősödik.
A hanghatás kikapcsolása
Nyomja meg újból a DYNAMIC BASS gombot.
A hangminõség fokozása
alacsony hangerõn
Alacsony hangerőnél is ugyanúgy élvezheti a
hanghatásokat és a párbeszédeket, mint a
filmszínházakban. Kiválóan használható ez a
funkció, ha késő éjjel filmet néz.
Nyomja meg a NIGHT gombot.
A „NIGHT ON” megjelenik a kijelzőn, és a
hanghatás bekapcsol.
Megjegyzés
• Ez a hanghatás Super Audio CD lemez lejátszása
közben nem működik. Ha a „NIGHT ON” funkció
bekapcsolt állapotában behelyez egy Super Audio
CD-t, a hanghatás önműködően kikapcsol.
• Ha a középső hangsugárzó be van kapcsolva, ez a
hatás fokozottan érzékelhető, mivel a beszédhangok
(pl. párbeszédek a filmben stb.) könnyebben érthetők
lesznek. Ha a középső hangsugárzó nincs
bekapcsolva, vagy fejhallgatót használ, a rendszer
önműködően beállítja az legjobb hangerőt.
Kikapcsolás idõzítõ
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a készülék egy
meghatározott időtartam eltelte után
kikapcsoljon, így nyugodtan elalhat akkor is, ha
a készülék be van kapcsolva. Az időtartamok 1
vagy 10 perces lépésekkel állíthatók be.
Nyomja meg a SLEEP gombot.
A SLEEP gomb minden megnyomásakor 10
perccel változik az időkijelzés (kikapcsolásig
hátralévő idő).
Ha beállította a kikapcsolás időzítőt, a „SLEEP”
felirat villog a kijelzőn.
A kikapcsolásig hátralévõ
idõtartam ellenõrzése
Nyomja meg egyszer a SLEEP gombot.
A hátralévõ idõ módosítása
A SLEEP gomb megfelelő számú megnyomásával válassza ki a kívánt időtartamot.
Az idõzítés kikapcsolása
Nyomja meg a SLEEP gombot mindaddig, míg
a „SLEEP OFF” felirat meg nem jelenik a
kijelzőn.
A kikapcsolás idõzítõ beállítása a
rendszermenün keresztül
1
2
3
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
A X/x gombbal válassza ki a „SLEEP”
funkciót az előlapi kijelzőn, majd
nyomja meg a
vagy a c gombot.
A X/x gombbal válasszon egy
beállítást.
Az időkijelzés (kikapcsolásig hátralévő
idő) 10 perces lépésekkel változik.
Hasznos tudnivaló
A hanghatás kikapcsolása
Nyomja meg újból a NIGHT gombot.
4
• A kikapcsolásig hátralévő időt a számgombok
segítségével is kiválaszthatja. Ebben az esetben
az időtartamot 1 perces lépésekkel állíthatja be.
Nyomja meg a
gombot.
A beállítás aktív és a „SLEEP” felirat villog
a kijelzőn.
5
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
A rendszermenü kikapcsol.
74HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb09oth.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Right
specdef v20070110
gb_book.book Page 75 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
A kijelzõ
háttérfényerejének
módosítása
Az előlapi kijelző fényereje két fokozatban
állítható be.
1
2
3
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
A X/x gombbal válassza ki a „DIMMER”
funkciót az előlapi kijelzőn, majd
nyomja meg a
vagy c a gombot.
A X/x gombbal válassza ki a kívánt
háttérfényerő beállítást.
Nyomja meg többször a DISPLAY gombot.
A beállítás megtörtént.
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
x DVD VIDEO, DVD-VR
A rendszermenü kikapcsol.
1 A pillanatnyi tételből eltelt idő
2 A pillanatnyi tételből hátralévő idő
3 A pillanatnyi fejezetből eltelt idő
4 A pillanatnyi fejezetből hátralévő idő
5 Lemeznév
6 Tétel és fejezet
Nyomja meg a
gombot.
További funkciók
5
A lejátszásból eltelt vagy
hátralévõ idõ ellenõrzése az
elõlapi kijelzõn
Ha lejátszás közben többször megnyomja a
DISPLAY gombot, a kijelzett információk
sorrendje a következő:
1 t 2 t ... t 1 t ...
Egyes kijelzések néhány másodperc után
eltűnnek.
• „DIMMER OFF”: világos kijelző.
• „DIMMER ON”: sötétebb kijelző.
4
A lemez információinak
ellenõrzése
x VIDEO CD (PBC funkciók nélkül), Super
Audio CD vagy CD
1 A pillanatnyi műsorszámból eltelt idő
2 A pillanatnyi műsorszámból hátralévő idő
3 A lemez lejátszási ideje
4 A lemezből hátralévő idő
5 A műsorszám neve
6 Műsorszám és index*
* Csak VIDEO CD, Super Audio CD.
x DATA CD (MP3 fájl)/DATA DVD (MP3 fájl)
1 A pillanatnyi műsorszám lejátszási ideje és
száma
2 Műsorszám (fájl) neve*
* Ha az MP3 fájl rendelkezik ID3 mezővel, a rendszer
abból olvassa ki és jeleníti meg a mappanevet és a
fájlnevet.
Ez a rendszer az ID3 mező 1.0, 1.1, 2.2, 2.3
programváltozat számait támogatja.
A 2.2, 2.3 programváltozatú ID3 mező adatai
élveznek elsőbbséget, ha az MP3 fájl 1.0, 1.1 és 2.2,
2.3 programváltozatú ID3 mezővel egyaránt
rendelkezik.
75HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb09oth.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Left
specdef v20070110
gb_book.book Page 76 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
x DATA CD (DivX videofájl), DATA DVD
(DivX videofájl) (a nagy-britanniai és az
észak-amerikai modellek kivételével)
1 A pillanatnyi fájlból eltelt idő
2 A pillanatnyi fájl neve
3 A pillanatnyi album és fájl száma
Megjegyzés
• A rendszer csak az első szintű DVD-, CD-text
információkat (pl. a lemez neve vagy előadója) képes
megjeleníteni.
• Ha az MP3 műsorszám címe nem jeleníthető meg, a
„*” jelenik meg a kijelzőn.
• A szöveg típusától függően előfordulhat, hogy a
lemezcím vagy a műsorszámnév nem jelenik meg.
• Az MP3 fájlok és a DivX videofájlok lejátszási ideje
esetenként pontatlan lehet.
* A nagy-britanniai és az észak-amerikai modellek
kivételével.
Hasznos tudnivaló
• Ha PBC funkcióval ellátott VIDEO CD lemezt
játszik le, a lejátszási idő jelenik meg.
A lejátszásból eltelt vagy hátralévõ idõ ellenõrzése a tv-képernyõn
1
Lejátszás közben nyomja meg a
DISPLAY gombot.
Az alábbi kijelzés jelenik meg a tv-képernyőn.
T
1: 01: 40
Idő információ
2
A DISPLAY gomb többszöri
megnyomásával válasszon az idő
információk közül.
A kijelzés módja és a kiválasztható időfajta
az éppen lejátszott lemeztől függ.
x DVD VIDEO, DVD-VR
• T **:**:**
A pillanatnyi tételből eltelt idő
• T–**:**:**
A pillanatnyi tételből hátralévő idő
• C **:**:**
A pillanatnyi fejezetből eltelt idő
• C–**:**:**
A pillanatnyi fejezetből hátralévő idő
x VIDEO CD (PBC funkciókkal)
•
**:**
A pillanatnyi jelenetből eltelt idő
x VIDEO CD (PBC funkciók nélkül),
Super Audio CD, CD
• T **:**
A pillanatnyi műsorszám lejátszási
ideje
• T–**:**
A pillanatnyi műsorszám hátralévő
játékideje
• D **:**
A pillanatnyi lemezből eltelt idő
• D–**:**
A pillanatnyi lemezből hátralévő idő
x DATA CD (MP3 fájl), DATA DVD (MP3 fájl)
• T **:**
A pillanatnyi műsorszám lejátszási
ideje
x DATA CD (DivX videofájl), DATA
DVD (DivX videofájl) (a nagy-britanniai
és az észak-amerikai modellek
kivételével)
•
**:**:**
A pillanatnyi fájl lejátszási ideje
Megjegyzés
• Elképzelhető, hogy egyes nyelvek esetén nem
minden karakter vagy szimbólum jelenik meg.
• A lejátszott lemez típusától függően a rendszer csak
korlátozott számú karakter megjelenítésére képes. A
lejátszott lemez függvényében előfordulhat, hogy a
készülék nem jeleníti meg az összes karaktert.
A lemez lejátszási
információinak ellenõrzése
A DVD-, Super Audio CD, CD-text
ellenõrzése
Lejátszás közben nyomja meg többször a
DISPLAY gombot a DVD-, Super Audio CD,
CD-lemezre felvett szöveges információk
megjelenítéséhez.
A DVD-, Super Audio CD, CD-text csak akkor
jelenik meg, ha van ilyen szöveg a lemezen. A
szöveg nem módosítható. Ha a lemez nem tartalmaz szöveget, a „NO TEXT” felirat jelenik meg.
Dvorak/Tchaikovsky /NedPho/Kreizberg
Adagio - Allegro molto
76HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb09oth.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Right
specdef v20070110
gb_book.book Page 77 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
A szöveges információk
ellenõrzése DATA CD, DATA DVD
(MP3 fájl, DivX videofájl3))
lemezen
Ha DATA CD-re, DATA DVD-re felvett MP3
fájlok vagy DivX videofájlok3) lejátszása
közben megnyomja a DISPLAY gombot, a tvképernyőn ellenőrizheti a mappa, MP3 fájl,
DivX videofájl3) nevét és az audio bitsűrűséget
(a pillanatnyi műsorszám másodpercenkénti
adatsűrűségét).
Bitsűrűség1)
T
0: 13
192k MP3
A dátum ellenõrzése (csak
JPEG képfájlok esetén)
Ha a JPEG képfájl Exif* mezőt is tartalmaz, a
képfájl lejátszása közben ellenőrizheti a felvételi
dátumot.
Lejátszás közben nyomja meg kétszer a
DISPLAY gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a vezérlőmenü.
5(
8)
10( 15)
18/ 9/ 2002
DATA CD JPEG
Dátum információ
Mappanév2)
MP3 fájl2), DivX videofájl3)
neve
1)Akkor
jelenik meg, ha:
– DATA CD-re, DATA DVD-re felvett MP3 fájlt
játszik le,
– DATA CD-re, DATA DVD-re felvett olyan DivX
videofájlt játszik le, mely MP3 formátumú hangot
tartalmaz (a nagy-britanniai és észak-amerikai
modellek kivételével).
* Az „Exchangable Image File Format”
(csereszabatos képfájl formátum) a digitális
fényképformátum egyik szabványa, melyet a Japan
Electronics & Information Technology Industries
Association (JEITA) definiált.
További funkciók
2002_Remixes
Soul_Survivor_rap_version
Hasznos tudnivaló
• A dátumkijelzés formátuma: [DD/MM/YYYY].
DD: nap
MM: hónap
YYYY: év
2)
Ha az MP3 fájl rendelkezik ID3 mezővel, a rendszer
abból olvassa ki és jeleníti meg a mappanevet és a
fájlnevet.
Ez a rendszer az ID3 mező 1.0, 1.1, 2.2, 2.3
programváltozat számait támogatja.
A 2.2, 2.3 programváltozatú ID3 mező adatai
élveznek elsőbbséget, ha az MP3 fájl 1.0, 1.1 és 2.2,
2.3 programváltozatú ID3 mezővel egyaránt
rendelkezik.
3)A
nagy-britanniai és az észak-amerikai modellek
kivételével.
77HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb09oth.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Left
specdef v20070110
gb_book.book Page 78 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
Az alapértelmezett érték
szerinti értékek
visszaállítása
A rendszerparaméterek –
például a memóriahelyek
tartalmának – visszaállítása az
alapértelmezett értékre
"/1
A
4
A beállítómenü megjelenik.
5
6
7
2
Nyomja meg egyszerre a x, A és "/1
gombot a készüléken.
A „COLD RESET” felirat megjelenik a
kijelzőn, és a készülék visszakapcsol az
alapértelmezett beállítási értékekre.
A X/x gombbal válassza ki a [RESET]
funkciót és nyomja meg a c gombot.
A C/c gombbal válassza ki a [YES]
opciót.
Megszakíthatja a műveletet és visszatérhet
a vezérlőmenübe a [NO] opció
kiválasztásával.
x
A "/1 gombbal kapcsolja be a
rendszert.
A X/x gombbal válassza ki a [SYSTEM
SETUP] menüpontot, majd nyomja
meg a
gombot.
A [SYSTEM SETUP] menüpont elemei
megjelennek.
8
1
A X/x gombbal válassza ki a [CUSTOM]
almenüt, majd nyomja meg a
gombot.
Nyomja meg a
gombot.
A visszaállítási művelet közben (mely
néhány másodpercig is tarthat), ne nyomja
meg a [/1 gombot.
Megjegyzés
• A [MODE (MUSIC, IMAGE)], [INTERVAL],
[EFFECT] és a [MULTI/2CH] menüpont beállításai
szintén visszakapcsolnak a gyári értékre.
A [SETUP] menü elemeinek
visszaállítása a gyári értékre
A [SETUP] menü beállításait (46. oldal) (a
[PARENTAL CONTROL] menüpont
kivételével) visszaállíthatja a gyári értékekre.
1
2
Nyomja meg többször a FUNCTION +/–
gombot, amíg a „DVD” felirat
megjelenik az előlapi kijelzőn.
Amikor a rendszer állj üzemmódban
van, nyomja meg a
DISPLAY
gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a vezérlőmenü.
3
A X/x gombbal válassza ki a
[SETUP] menüt, majd nyomja meg a
gombot.
A [SETUP] menü elemei megjelennek.
78HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb10add.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Right
specdef v20070110
gb_book.book Page 79 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
Hangerõbeállítás
Egyéb információk
Óvintézkedések
Áramforrások
• Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza
ki a hálózati vezetéket a hálózati aljzatból.
Kihúzáskor mindig a csatlakozódugót fogja meg, ne
a vezetéket.
Elhelyezés
Mûködtetés
• Ha a készüléket közvetlenül egy hideg helyről egy
meleg térbe viszi, vagy párás szobában helyezi el, a
vezérlőegység belsejében található lencséken
páralecsapódás jöhet létre. Amennyiben ez előfordul,
a rendszer működése bizonytalanná válhat. Ebben az
esetben vegye ki a lemezt és legalább fél óráig hagyja
bekapcsolva a készüléket, amíg a nedvesség
elpárolog belőle.
• A készülék szállítása előtt vegyen ki minden lemezt a
lejátszóból. Ha ezt nem teszi meg, a lemez megsérülhet.
• Ha bármilyen tárgy esne a készülék belsejébe, húzza
ki a hálózati aljzatból a készüléket, és a további
használat előtt ellenőriztesse szakemberrel.
A készülék tisztítása
• Kímélő tisztítószerrel enyhén megnedvesített puha
ruhával törölje le a készülék burkolatát és
kezelőszerveit. A tisztításhoz soha ne használjon
súrolószert, súrolószivacsot, benzint vagy alkoholt.
Ha a házimozi rendszerrel kapcsolatban bármilyen
kérdése vagy problémája merül fel, keresse fel a
vásárlás helyét, vagy a legközelebbi Sony kereskedőt.
A lemezek tisztítása, lemez-,
lencsetisztítók
• Ne használjon tisztítólemezeket vagy lemez-,
lencsetisztítókat (száraz vagy szóró típus). A
készülék meghibásodhat.
A tv-készülék színhibái
• Ha a hangsugárzók színeltéréseket okoznak tvkészüléke képernyőjén, kapcsolja ki a tv-készüléket,
majd kapcsolja vissza 15–30 perc múlva. Ha a
színeltérés még mindig fenn áll, helyezze a
hangsugárzókat a tv-készüléktől távolabbra.
FONTOS TUDNIVALÓ!
Figyelem! Az Ön által megvásárolt készülék
gyakorlatilag korlátlan ideig képes egy állóképet
vagy egy menüképernyőt a tv-képernyőn
megjeleníteni. Ha egy állóképet vagy egy
menüképernyőt hosszabb ideig a tv-képernyőn
hagy, a tv-készülék képernyője maradandó
károsodást szenvedhet. Fokozottan érvényes ez a
kivetítős tv-készülékekre.
Egyéb információk
• Úgy helyezze el a készüléket, hogy a levegő
szabadon áramolhasson körülötte, máskülönben
túlmelegedhet.
• Ha a készülék hosszú időn keresztül magas hangerőn
működik, a külseje átforrósodik. Ez nem
hibajelenség. A készüléket azonban ilyenkor nem
tanácsos megérinteni. Ne helyezze a készüléket zárt,
rosszul szellőző térbe, mert túlmelegedhet.
• Ne helyezzen semmit a készülék tetejére, mert a
szellőzőnyílásokat eltakarhatja. A rendszer
nagyteljesítményű erősítővel van felszerelve. Ha a
szellőzőnyílásokat eltakarja, a készülék
túlmelegedhet és meghibásodhat.
• Ne helyezze a készüléket puha felületre, pl.
szőnyegre, takaróra, vagy olyan anyagok közelébe,
pl. függöny, sötétítő, amelyek eltakarhatják a
szellőzőnyílásokat.
• Kerülje az alábbi elhelyezéseket: fűtőtestek
közelében illetve olyan helyen, ahol közvetlen
napfénynek, túlzott pornak vagy rázkódásnak,
ütődésnek van kitéve.
• A készüléket ne helyezze el döntött állásban. A
készülék kizárólag vízszintes helyzetben
üzemeltethető.
• A készüléket és a lemezeket tartsa távol az erős
mágnessel rendelkező berendezésektől (pl.
mikrohullámú sütő, nagyméretű hangsugárzók stb.).
• Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre.
• Ne hangosítsa fel a készüléket nagyon halk vagy
teljesen hiányzó bemeneti jel esetén. Amennyiben
mégis így tenne, a hangsugárzók károsodhatnak,
amikor hirtelen újra egy hangos részt játszik le.
A házimozi rendszer
mozgatásáról
A házimozi rendszer elmozdítása előtt győződjön meg
róla, hogy kivette-e a lemezt és húzza ki a hálózati
csatlakozóvezetéket a hálózati aljzatból.
79HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb10add.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Left
specdef v20070110
gb_book.book Page 80 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
Megjegyzések a
lemezekhez
A lemezek helyes kezelése
• A lemez tisztán tartása érdekében, mindig a
szélénél fogja meg azt. Soha ne érintse meg a
felületét.
• Ne ragasszon papírt vagy ragasztószalagot a
lemezre.
• Ne tegye ki a lemezeket közvetlen
napsugárzásnak vagy hőnek (mint például
hőlégbefúvó), és ne hagyja napon parkoló
járműben, mert a jármű belső terének
hőmérséklete jelentősen megnőhet.
• Használat után helyezze a lemezt a tokjába.
A készülék tisztítása
• Lejátszás előtt egy tisztító kendővel tisztítsa
meg a lemezt.
A törlést a közepétől kifelé haladva végezze.
• A tisztításhoz soha ne használjon benzint,
hígítót, vagy a kereskedelemben kapható
tisztítószereket, illetve az analóg (hang)
lemezekhez használatos antisztatizáló szert.
Ez a házimozi rendszer csak a hagyományos,
kör alakú lemezek lejátszására képes. Az ettől
eltérő alakú (pl. kártya, szív vagy csillag)
lemezek használata meghibásodást okozhat.
Ne használjon olyan lemezeket, melyekhez a
kereskedelemben kapható kiegészítőket
rögzítettek, mint pl. címke vagy gyűrű.
80HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb10add.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Right
specdef v20070110
gb_book.book Page 81 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
Hibaelhárítás
Ha a rendszer használatakor az alábbi jelenségek valamelyikét észleli, a javítás igénylése előtt a
következő hibaelhárítási útmutató alapján próbálja meg elhárítani a problémát. Ha az alábbi
ellenőrzések végrehajtása után is fennáll az adott hibajelenség, forduljon a legközelebbi Sony
márkaszervizhez.
Ha a javítás során alkatrészek cseréje szükséges, elõfordulhat, hogy a rossz alkatrészeket a javítást
végzõ szakember megtartja.
Tápfeszültség
Lehetséges megoldás
A készülék nem kapcsol be.
• Ellenőrizze, hogy a hálózati vezetéket megfelelően csatlakoztatta-e.
• Nyomja meg a "/1 gombot miután a „STANDBY” felirat eltűnt az előlapi
kijelzőről.
Ha a „PROTECTOR” és a
„PUSH POWER” felirat jelenik
meg váltakozva az előlapi
kijelzőn.
Kapcsolja ki a készüléket a "/1 gombbal, majd ellenőrizze a következőket,
miután a „STANDBY” felirat eltűnik.
• A + és – hangsugárzóvezetékek között nincs rövidzár?
• Az előírt típusú hangsugárzókat használja?
• Nem zárja el egy tárgy a rendszer szellőzőnyílásait?
• A fentiek ellenőrzése és a hiba elhárítása után kapcsolja be a rendszert. Ha a
hiba oka, a fentiek ellenőrzése után sem állapítható meg, keresse fel a
legközelebbi Sony márkaszervizt.
Kép
Tünet
Lehetséges megoldás
Nincs kép.
• Ellenőrizze, hogy a SCART (EURO AV)-vezetéket megfelelően
csatlakoztatta-e.
• A SCART (EURO AV) vezeték megsérült.
• Nem a megfelelő EURO AV t INPUT aljzathoz csatlakoztatta a készüléket
(15. oldal).
• A tv-készülék bemeneti jelei közül nem azt választotta ki, melyen keresztül a
képek megtekinthetőek.
• Ellenőrizze a kimenőjel típusának beállítását ezen a készüléken (15. oldal).
• Csatlakoztassa újra megfelelően a csatlakozóvezetéket.
• A rendszert egy olyan készülékhez csatlakoztatta, mely nem HDCP (szélessávú
digitális tartalomvédelem) kompatibilis (az előlapi kijelzőn nem jelenik meg a
„HDMI” jelzés). Lásd 15. oldal.
• Ha a kép megjelenítésére a HDMI OUT aljzatot használja, elképzelhető, hogy
a videojel kimenet típusának megváltoztatása megoldja a problémát (22. oldal).
Ne a HDMI OUT aljzaton csatlakoztassa a készüléket a tv-készülékhez, és
kapcsolja a tv-készülék bemenetét a csatlakoztatott videobemenetre, így a
képernyőmenü látható lesz. Állítsa át a videojel kimenetet a HDMI OUT
aljzatról, és kapcsolja vissza a tv-készülék bemenetét HDMI-re. Ha a kép még
mindig nem jelenik meg, ismételje meg a lépéseket, és próbáljon ki másik
beállítást.
Képzajok észlelhetők.
• A lemez szennyezett vagy hibás.
• Ha az EURO AV T OUTPUT (TO TV) aljzatból érkező jel torzítva jelenik meg,
módosítsa a HDMI OUT aljzaton megjelenő videojel típusát [720 × 480p]* értékre
a [HDMI SETUP] menü [HDMI RESOLUTION] menüpontjában (22. oldal).
* Modelltől függően a [720 × 576p] jelenhet meg.
Egyéb információk
Tünet
81HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb10add.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Left
specdef v20070110
gb_book.book Page 82 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
Tünet
Lehetséges megoldás
Annak ellenére, hogy a
képarányt beállította a [VIDEO
SETUP] menü [TV TYPE]
menüpontjában, a kép nem tölti
ki a tv-képernyőt.
• A lemez képaránya nem módosítható.
Színeltérés tapasztalható a tvképernyőn.
Ebben a rendszerben a mélyhangsugárzó és az első hangsugárzók mágnesesen
árnyékoltak, megelőzendő a mágneses tér nem kívánt hatásait. Ennek ellenére,
mivel nagy erősségű mágneseket tartalmaznak, némi mágneses tér keletkezhet a
hangsugárzók környezetében. Ebben az esetben ellenőrizze a következőket:
• Ha a hangsugárzókat katódsugárcsöves tv-készülék vagy kivetítő mellé
helyezi, a tv és a hangsugárzók között hagyjon legalább 0,3 m távolságot.
• Ha a színhiba továbbra is fennáll, kapcsolja ki a tv-készüléket, majd 15–30 perc
múlva kapcsolja vissza.
• Ha gerjedés jelentkezik, helyezze távolabb a hangsugárzókat a tv-készüléktől.
• Győződjön meg róla, hogy a hangsugárzók közelében ne legyen mágneses
tárgy (mágneszár a tv-állványon, életmentő készülék, játék stb.).
Hang
Tünet
Lehetséges megoldás
Nincs hang.
• A hangsugárzókat nem megfelelően csatlakoztatta.
• Ha a „MUTING ON” jelző világít a kijelzőn, nyomja meg a MUTING gombot
a távvezérlőn.
• A házimozi rendszert szünet vagy lassított lejátszás üzemmódba kapcsolta. A
normál lejátszási üzemmódba való visszatéréshez nyomja meg a H gombot.
• A házimozi rendszert gyorskeresés előre vagy hátra üzemmódba kapcsolta. A
normál lejátszási üzemmódba való visszatéréshez nyomja meg a H gombot.
• Ellenőrizze a hangsugárzó beállításokat (51. oldal).
• A HDMI OUT aljzat nem továbbítja a Super Audio CD lemezek hangját.
• A HDMI OUT aljzathoz csatlakoztatott készülék nem képes az adott
jelformátum vételére. Ilyenkor válassza a [HDMI SETUP] menü [AUDIO
(HDMI)] menüpontjában az [ON] beállítást (49. oldal).
A HDMI OUT aljzat nem
továbbít hangot.
• Válassza a [HDMI SETUP] menü [AUDIO (HDMI)] menüpontjában az [ON]
beállítást (49. oldal).
• A HDMI OUT aljzaton keresztül egy olyan DVI (Digital Visual Interface –
digitális képi kapcsolat) eszközhöz csatlakozik, melynek DVI aljzata nem
képes a hang vételére.
• A HDMI OUT aljzat nem továbbítja a Super Audio CD jeleket.
• Próbálja meg a következőt: 1 Kapcsolja ki, majd be a rendszert. 2 Kapcsolja
ki, majd be a csatlakoztatott készüléket. 3 Húzza ki, majd dugja vissza a
HDMI-vezetéket.
A jobb- és a baloldali hangcsatorna kiegyensúlyozatlan,
vagy fel van cserélve.
• Ellenőrizze, hogy a hangsugárzókat és a külső készülékeket megfelelően és
biztosan csatlakoztatta-e.
A mélyhangsugárzó néma
marad.
• Ellenőrizze a hangsugárzók csatlakoztatását és beállítását (14., 51. oldal).
• Válassza ki a „DEC. MODE” funkció „A.F.D. STD” beállítását (25. oldal).
82HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb10add.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Right
specdef v20070110
gb_book.book Page 83 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
Tünet
Lehetséges megoldás
Erős zúgás vagy zaj.
• Ellenőrizze, hogy a hangsugárzókat és a külső komponenseket megfelelően
csatlakoztatta-e.
• Ellenőrizze, hogy csatlakozóvezeték közelében ne legyen transzformátor vagy
elektromos motor, valamint legalább 3 méterre ne legyen tv-készülék vagy
fénycső.
• Vigye távolabb a tv-készüléket a hangfrekvenciás berendezéstől.
• A csatlakozóaljzatok és -dugaszok szennyeződtek. Alkohollal enyhén
megnedvesített ruhával törölje meg azokat.
• Tisztítsa meg a lemezt.
MP3 műsorszám, VIDEO CD
vagy CD-lemez lejátszásakor
nincs sztereóhatás.
• Az AUDIO gomb megnyomásával alkalmazza a [STEREO] beállítást az
[AUDIO] menüpontra (30. oldal).
• Ellenőrizze a készülék csatlakoztatásait.
A térhangzás gyenge Dolby
• Ellenőrizze a „DEC. MODE” funkció beállítását (25. oldal).
Digital, DTS vagy MPEG audio • Ellenőrizze a hangsugárzók csatlakoztatását és beállítását (14., 51. oldal).
hangsáv lejátszásakor.
• A DVD-lemeztől függően előfordulhat, hogy a kimenő jel nem 5.1-csatornás.
Még ha Dolby Digital vagy MPEG audio formátumban rögzítették is, lehet
mono és sztereó is.
Csak a középső hangsugárzóból • A lemeztől függően előfordulhat, hogy a hang csak a középső hangsugárzóból
hallható hang.
szól.
• Ellenőrizze a hangsugárzók csatlakoztatását és beállítását (14., 51. oldal).
• Ellenőrizze a „DEC. MODE” funkció beállítását (25. oldal).
• A műsorforrástól függően előfordulhat, hogy a középső hangsugárzó hatása
kevésbé érzékelhető.
• 2-csatornás műsort játszik le.
Nem hallható hang, vagy nagyon • Ellenőrizze a hangsugárzók csatlakoztatását és beállítását (14., 51. oldal).
halk hang hallható a hátsó
• Ellenőrizze a „DEC. MODE” funkció beállítását (25. oldal).
hangsugárzókból.
• A műsorforrástól függően előfordulhat, hogy a hátsó hangsugárzók hatása
kevésbé érzékelhető.
• 2-csatornás műsort játszik le.
A DIGITAL IN COAXIAL/
OPTICAL aljzaton keresztül
beérkező műsor nem hallható.
Egyéb információk
A középső hangsugárzó néma
marad.
• A bemenőjel mintavételezési frekvenciája kisebb mint 48 kHz.
Mûködés
Tünet
Lehetséges megoldás
A rádióadókat nem lehet
behangolni.
• Ellenőrizze, hogy az antennákat megfelelően csatlakoztatta-e. Állítsa az
antennát a megfelelő irányba, vagy szükség esetén csatlakoztasson kültéri
antennát.
• A rádióadó sugárzási térereje alacsony (az automatikus hangolás
használatakor). Használja a közvetlen hangolási módszert.
• Nem tárolta a rádióadókat a készülék memóriájában, vagy a tárolt állomások
törlődtek (ha a memóriapásztázást használja). Tárolja újból a rádióadókat (53.
oldal).
• Nyomja meg a DISPLAY gombot, így a frekvenciaértéket ellenőrizheti a
kijelzőn.
A távvezérlő nem működik.
• Valamilyen akadály van a távvezérlő és a készülék között.
• A rendszer és a távvezérlő közötti távolság túl nagy.
• A távvezérlőt nem a készülék érzékelője felé irányítja.
• A távvezérlő elemei lemerültek.
83HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb10add.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Left
specdef v20070110
gb_book.book Page 84 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
Tünet
Lehetséges megoldás
A készülék nem játssza le a
lemezt.
• Nem helyezett be lemezt.
• Fordítva tette be a lemezt.
A lejátszható oldallal lefelé helyezze be a lemezt.
• A lemezt ferdén helyezte a tálcára.
• A rendszer nem tudja lejátszani a CD-ROM stb. lemezeket (5. oldal).
• A DVD-lemez régiókódja nem egyezik meg a készülék régiókódjával.
• Pára csapódott le a készülék belsejében és ez a lencsék károsodását okozhatja.
Távolítsa el a lemezt és hagyja bekapcsolva a házimozi rendszert kb. fél óráig.
Az MP3 fájlt nem lehet
lejátszani.
• A DATA CD lemez nem olyan MP3 formátumban készült el, mely megfelel az
ISO 9660 1/2 szintjeinek vagy a Jolietnek.
• A DATA DVD lemez nem olyan MP3 formátumban készült el, mely megfelel
az UDF-nek (általános lemezformátum).
• Az MP3 fájl nem „.MP3” kiterjesztésű.
• Az adatok bár „.MP3” kiterjesztésűek, de nem MP3 formátumúak.
• Az adatok nem MPEG1 Audio Layer 3 adatok.
• A házimozi rendszer nem képes az MP3PRO formátumú audio műsorszámok
lejátszására.
• A [MODE (MUSIC, IMAGE)] menüpont [IMAGE] beállítását választotta ki
(40. oldal).
• Ha nem lehet módosítani a [MODE (MUSIC, IMAGE)] beállítást, vegye ki és
tegye vissza a lemezt vagy kapcsolja ki, majd vissza a készüléket.
• A DATA CD, DATA DVD DivX videofájlt tartalmaz (a nagy-britanniai és
észak-amerikai modellek kivételével).
A JPEG képfájl nem játszható le. • A DATA CD lemez nem olyan JPEG formátumban készült el, mely megfelel
az ISO 9660 1/2 szintjeinek vagy a Jolietnek.
• A DATA DVD lemez nem olyan JPEG formátumban készült el, mely megfelel
az UDF-nek (általános lemezformátum).
• A fájl nem „.JPEG” vagy „.JPG” kiterjesztéssel rendelkezik.
• A fájl mérete nagyobb 3072 (szélesség) × 2048 (magasság) képpontnál normál
módban vagy nagyobb 2 000 000 képpontnál, progresszív JPEG (főként
internetes megjelenítésre használt) esetén.
• A fájl nem tölti ki a képernyőt (a mérete csökkentett).
• A [MODE (MUSIC, IMAGE)] menüpont [MUSIC] beállítását választotta ki (40.
oldal).
• Ha nem lehet módosítani a [MODE (MUSIC, IMAGE)] beállítást, vegye ki és
tegye vissza a lemezt vagy kapcsolja ki, majd vissza a készüléket.
• A DATA CD, DATA DVD DivX videofájlt tartalmaz (a nagy-britanniai és
észak-amerikai modellek kivételével).
Az MP3 fájlok és JPEG képek
lejátszása egyszerre történik.
• A [MODE (MUSIC, IMAGE)] menüpont [AUTO] beállítását választotta ki
(40. oldal).
A DivX videofájlt nem lehet
lejátszani (a nagy-britanniai és
észak-amerikai modellek
kivételével).
• A fájl nem DivX formátumban készült.
• A fájl kiterjesztése nem „.AVI” vagy „.DIVX”.
• A DATA CD, DATA DVD lemez nem olyan DivX formátumban készült el,
mely megfelel az ISO 9660 1/2 szintjeinek vagy a Joliet/UDF-nek.
• A DivX videofájl mérete nagyobb mint 720 (szélesség) × 576 (magasság).
A mappa és fájl nevének
kijelzése nem megfelelő.
• A házimozi rendszer csak számok és a latin betűk megjelenítésére képes. Az
egyéb karakterek helyett a [*] jelenik meg.
A lemez lejátszása nem az
elejéről indul.
• A programozott, véletlenszerű vagy az ismételt lejátszási mód aktív.
Nyomja meg a CLEAR gombot, mielőtt elindítaná a lemezt.
• A folytatólagos lejátszás funkció aktív.
Állj üzemmódban, nyomja meg a x gombot a készüléken vagy a távvezérlőn,
majd indítsa el a lejátszást (32. oldal).
• A tétel, DVD vagy PBC menü önműködően jelenik meg a tv-képernyőjén.
A rendszer önműködően
elindítja a lemez lejátszását.
• A DVD önműködő indítási funkciót tartalmaz.
84HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb10add.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Right
specdef v20070110
gb_book.book Page 85 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
Tünet
Lehetséges megoldás
A lejátszás önműködően leáll.
• Néhány lemez önműködő szünetjelet tartalmaz. Ilyen lemez lejátszásakor, ha a
rendszer eléri a jelet, a lejátszás megáll.
Néhány művelet, mint a
megállítás, keresés, lassított
lejátszás vagy az ismételt
lejátszás nem végrehajtható.
• A lemeztől függően előfordulhat, hogy a fenti műveletek közül egy vagy több
nem elérhető. Olvassa el a lemezhez kapott kezelési útmutatót.
A képernyőn nem a kívánt
nyelven jelenik meg az üzenet.
• Az alapbeállítások menüjében állítsa be a kívánt nyelvet a képernyőn megjelenő menühöz a [LANGUAGE SETUP] menü [OSD] menüpontjában (47. oldal).
Nem lehet kiválasztani a műsor
hangjának nyelvét.
• A lejátszott DVD-lemez nem tartalmaz többnyelvű hangsávokat.
• A hang nyelvének kiválasztása az adott DVD-lemezen nem engedélyezett.
Nem lehet kiválasztani a
szinkronfelirat nyelvét.
• A lejátszott DVD-lemez nem tartalmaz többnyelvű szinkronfeliratot.
• A DVD-lemez letiltja a felirat nyelvének módosítását.
Nem lehet kikapcsolni a
szinkronfelirat nyelvét.
• A szinkronfelirat kikapcsolása az adott DVD-lemezen nem engedélyezett.
Nem lehet kiválasztani a
kameraállást.
• A lejátszott DVD-lemez nem tartalmaz több kameraállásból felvett jeleneteket
(29. oldal).
• A kameraállás kiválasztása az adott DVD-lemezen nem engedélyezett.
DATA CD vagy DATA DVD
• A lejátszani kívánt MP3 audio műsorszám, JPEG képfájl vagy DivX videófájl
sérült (a nagy-britanniai és észak-amerikai modellek kivételével).
lemez lejátszásakor a [Data
error] (adat hiba) üzenet jelenik • Az adatok nem MPEG1 Audio Layer 3 adatok.
meg a képernyőn.
• A JPEG képfájl formátuma nem felel meg a DCF szabványoknak.
• A képfájl, bár „.JPG” vagy „.JPEG” kiterjesztésű, de nem JPEG formátumú.
• A lejátszani kívánt fájl kiterjesztése „.AVI” vagy „.DIVX”, de nem DivX
formátumú vagy bár DivX formátumú, de a DivX által hivatalosan el nem
ismert gyártó terméke (a nagy-britanniai és észak-amerikai modellek
kivételével).
A házimozi rendszer
rendellenesen működik.
Egyéb információk
A lemezt nem lehet kivenni és a • Keresse fel a vásárlás helyét vagy a legközelebbi Sony márkaszervizt.
„LOCKED” (zárva) üzenet
jelenik meg az előlapi kijelzőn.
• Húzza ki a hálózati csatlakozóvezetéket a hálózati aljzatból, majd néhány perc
elteltével dugja vissza.
A HDMI vezérlés nem működik. • Ellenőrizze a HDMI csatlakozást, ha a „HDMI” kijelzés nem látható az
előlapon (15. oldal).
• Állítsa a [HDMI SETUP] menü [CONTROL FOR HDMI] beállítását [ON]
értékre (48. oldal).
• Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott készülék kompatibilis-e a [CONTROL FOR
HDMI] funkcióval.
• Ellenőrizze, hogy a külső készülék hálózati vezetékét megfelelően csatlakoztatta-e.
• Ellenőrizze a csatlakoztatott készülék HDMI vezérlésének beállítását. Lásd a
készülék kezelési útmutatóját.
• Ha megváltoztatja a HDMI csatlakozást, csatlakoztatja vagy kihúzza a hálózati
csatlakozóvezetéket, vagy áramszünet esetén állítsa a [HDMI SETUP] menü
[CONTROL FOR HDMI] beállítását [OFF]-ra, majd állítsa a [HDMI SETUP]
menü [CONTROL FOR HDMI] beállítását [ON]-ra (48. oldal).
• A részleteket lásd az „A HDMI vezérlés használata a „BRAVIA” szinkronizált
működtetéshez” című fejezetben (57. oldal).
• Állítsa a [CUSTOM SETUP] menü [AUDIO (HDMI)] beállítását [ON]-ra (49. oldal).
A készüléknek és a tvkészüléknek nincs hangkimenete • Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott tv-készülék kompatibilis-e a System Audio
Control (összehangolt hangbeállítás) funkcióval.
a System Audio Control
(összehangolt hangbeállítás)
• A részleteket lásd az „A HDMI vezérlés használata a „BRAVIA” szinkronizált
működtetéshez” című fejezetben (57. oldal).
funkció használata esetén.
85HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb10add.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Left
specdef v20070110
gb_book.book Page 86 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
USB-eszköz
Tünet
Lehetséges megoldás
Az „OVERLOAD” felirat
jelenik meg az előlapi kijelzőn.
• Az
(USB) aljzat feszültségszintjével probléma keletkezett. Kapcsolja ki a
rendszert, és húzza ki az USB-eszközt a
(USB) aljzatból. Ellenőrizze, hogy
az USB-eszköz működőképes-e. Ha a hibajelenség továbbra is fennáll, keresse
fel a vásárlás helyét.
A rendszer által támogatott
USB-eszközt használ?
• Ha olyan USB-eszközt használ, melyet a rendszer nem támogat, az alábbi
hibajelenségek léphetnek fel. A támogatott eszközöket a „Lejátszható USBeszközök” (69. oldal) című fejezetben ellenőrizheti.
– Az USB-eszközt nem ismeri fel a rendszer.
– A fájl- vagy mappanevek neveket nem írja ki a rendszer.
– A lejátszás nem lehetséges.
– Hangkiesés fordul elő.
– Zaj észlelhető.
– A hang torzított.
– Befejezés előtt megszakad a felvétel.
Nincs hang.
• Az USB-eszközt nem megfelelően csatlakoztatta. Kapcsolja ki a rendszert,
majd csatlakoztassa újból az USB-eszközt.
A hang torzított.
• Az audiofájlok felvételi bitsűrűsége alacsony. Magasabb bitsűrűségű
audiofájlokat írjon fel az USB-eszközre.
Zaj vagy hangkiesés fordul elő.
• Kapcsolja ki a rendszert, majd csatlakoztassa újból az USB-eszközt.
• A felvételi vagy másolási folyamat közben zaj fordult elő. Törölje a fájlt, majd
ismételje meg az átírást vagy másolást.
• Másolja a fájlokat a számítógépre, formázza az USB-eszközt FAT12, FAT16
vagy FAT32 fájlrendszerrel, majd másolja vissza a fájlokat az USB-eszközre.*
* Ez a rendszer a FAT12, FAT16 és FAT32 fájlrendszert támogatja, de nem
minden USB-eszköz kompatibilis ezekkel a FAT formátumokkal. A
részletekért olvassa el az USB-eszköz kezelési útmutatóját, vagy forduljon a
gyártóhoz.
Az USB-eszközt nem sikerül
csatlakoztatni az
(USB)
aljzathoz.
Az USB-eszközt fordított helyzetben próbálta meg csatlakoztatni.
Csatlakoztassa a megfelelő helyzetben.
Miután egy másik készülékben
használta, az USB-eszköz nem
működik ezzel a rendszerrel.
• Előfordulhat, hogy nem támogatott formátumban készített rá felvételt. Ha így
van, első lépésként készítsen biztonsági másolatot az USB-eszköz fontos
fájljairól (pl. számítógéppel). Ezután formázza az USB-eszközt FAT12, FAT16
vagy FAT32 fájlrendszerrel, majd másolja vissza a fájlokat az USB-eszközre.*
* Ez a rendszer a FAT12, FAT16 és FAT32 fájlrendszert támogatja, de nem
minden USB-eszköz kompatibilis ezekkel a FAT formátumokkal. A
részletekért olvassa el az USB-eszköz kezelési útmutatóját, vagy forduljon a
gyártóhoz.
A „READING” felirat hosszú
ideig látható a kijelzőn.
• Az adatbeolvasás az alábbi esetekben hosszabb ideig tarthat.
– Nagyon sok mappa van az USB-eszközön.
– A könyvtárszerkezet rendkívül bonyolult.
– A memóriakapacitás túl nagy.
– A belső memória töredezett.
• A Sony az alábbiakat javasolja.
– Az USB-eszköz legtöbb mappaszáma 200 vagy kevesebb legyen.
– Minden mappa legfeljebb 150 fájlt tartalmazzon.
Hibás kijelzés.
• Írja vissza a zeneszámokat az USB-eszközre, mert valószínűleg az USB-eszköz
tárolt adatai megsérültek.
• Ez a házimozi rendszer csak számok és a latin betűk megjelenítésére képes.
Egyéb karakterek esetén a kijelzés hibás lehet.
86HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb10add.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Right
specdef v20070110
gb_book.book Page 87 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
Tünet
Lehetséges megoldás
USB-eszközről történő lejátszás • A lejátszani kívánt audiofájl vagy JPEG képfájl sérült.
közben a „DATA ERROR”
• Az adatok nem MPEG1 Audio Layer 3 adatok.
felirat jelenik meg a kijelzőn.
• A JPEG képfájl formátuma nem felel meg a DCF szabványoknak.
• A képfájl, bár „.JPG” vagy „.JPEG” kiterjesztésű, de nem JPEG formátumú.
A lejátszás nem indul el.
• Kapcsolja ki a rendszert, majd válassza le és csatlakoztassa újra az USBeszközt.
• Olyan USB-eszközt csatlakoztasson, mely kompatibilis e rendszerrel (69.
oldal).
• Indítsa el a lejátszást a H gombbal.
A lejátszás nem az első
műsorszámmal kezdődik.
• Kapcsolja ki az ismételt lejátszás funkciót (64. oldal).
Egyéb információk
Az USB-eszköz fájljai (audio- és • Ez a rendszer csak a FAT12, FAT16 vagy FAT32 fájlrendszerrel formattált
JPEG fájlok) nem játszhatók le.
USB-eszközöket támogatja.*
• A titkosított, jelszóval védett stb. fájlokat nem lehet lejátszani ezzel a
rendszerrel.
• Az MP3 fájl nem rendelkezik „.MP3” kiterjesztéssel.
• A WMA fájl nem rendelkezik „.wma” kiterjesztéssel.
• Az AAC fájl nem rendelkezik „.m4a” kiterjesztéssel.
• Az adatokat nem a megfelelő formátumban tárolta.
• Nem játszhatók le az MPEG 1 Audio Layer 3-tól eltérő formátumú MP3 fájlok.
• Ha particionált USB-eszközt csatlakoztat, ez a rendszer csak az első partíció
audiofájljait játssza le.
• Ez a rendszer csak 8 almappa mélységig képes felismerni a műsorszámokat.
• Audiofájlok vagy JPEG képek esetén ellenőrizze a [MODE (MUSIC,
IMAGE)] menüpont beállítását (61., 62. oldal).
• A mappák száma meghaladja a 200-at.
• A fájlok száma meghaladja a 150-et.
• Audiofájlok és JPEG képek esetén a mappa 150-nél több fájlt tartalmaz.
• A JPEG képfájl nem rendelkezik „.JPG” vagy „.JPEG” kiterjesztéssel.
• A JPEG képfájl mérete nagyobb 3072 (szélesség) × 2048 (magasság)
képpontnál normál módban vagy nagyobb 2 000 000 képpontnál, progresszív
JPEG (főként internetes megjelenítésre használt formátum) esetén.
• Ha a JPEG képfájl szélesség: hosszúság aránya túlságosan magas, a rendszer
nem tudja lejátszani azt.
• A WMA DRM, WMA Lossless vagy WMA PRO formátumú WMA fájlokat ez
a rendszer nem támogatja.
• Az AAC DRM vagy AAC Lossless formátumú AAC fájlokat ez a rendszer nem
támogatja.
* Ez a rendszer a FAT12, FAT16 és FAT32 fájlrendszert támogatja, de nem
minden USB-eszköz kompatibilis ezekkel a FAT formátumokkal. A
részletekért olvassa el az USB-eszköz kezelési útmutatóját, vagy forduljon a
gyártóhoz.
87HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb10add.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Left
specdef v20070110
gb_book.book Page 88 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
Tünet
Lehetséges megoldás
Egyes audiofájlok vagy JPEG
képek lejátszása hosszabb idő
után indul el, mint másoké.
• A következő esetekben, az USB-eszköz információnak beolvasása után a
lejátszás elindítása tovább tarthat a szokásosnál:
– a mappák vagy fájlok száma nagyon nagy,
– a mappák vagy fájlok struktúrája nagyon bonyolult,
– a memóriakapacitás nagyon nagy,
– a fájlméret túlságosan nagy,
– a fizikai memória adatstruktúrája töredezett.
• A Sony az alábbiakat javasolja.
– Az USB-eszköz legtöbb mappaszáma 200 vagy kevesebb legyen.
– Minden mappa legfeljebb 150 fájlt tartalmazzon.
Az USB-eszközre történő átírás, • Az alábbi problémák egyike léphetett fel.
átmásolás nem indul el.
– Az USB-eszköz megtelt.
– Az USB-eszközön tárolható MP3 fájlok és mappák száma elérte a
legnagyobb értéket.
– Az USB-eszköz írásvédett.
Az átírás, átmásolás a befejezés • Az USB-eszköz adatátviteli sebessége nagyon alacsony. Olyan USB-eszközt
előtt megszakad.
csatlakoztasson, mely kompatibilis ezzel a rendszerrel.
• Ha a felvételkészítési, másolási és törlési műveletet nagyon sokszor használta,
az USB-eszköz fájlszerkezete töredezetté válhatott. Az USB-eszköz kezelési
útmutatójának utasításai alapján formattálja meg az eszközt. Ha a hibajelenség
továbbra is fennáll, keresse fel a vásárlás helyét.
Az USB-eszközre történő írás
nem sikerül.
• Olyan USB-eszközt használ, melyet a rendszer nem támogat. Lásd a
„Lejátszható USB-eszközök” (69. oldal) című fejezetet.
• Átírás, átmásolás közben az USB-eszközt leválasztotta, vagy a rendszert
kikapcsolta. Törölje a töredék fájlt, és ismételje meg az átírást, átmásolást. Ha
ez nem oldja meg a problémát, az USB-eszköz adatai valószínűleg
megsérültek. Az USB-eszköz kezelési útmutatójának utasításai alapján
formattálja meg az eszközt. Ha a hibajelenség továbbra is fennáll, keresse fel a
vásárlás helyét.
Az USB-eszközön lévő fájlokat, • Ellenőrizze, az USB-eszköz nem írásvédett-e.
mappákat nem lehet törölni.
• Törlés közben az USB-eszközt leválasztotta, vagy a rendszert kikapcsolta.
Törölje a töredék fájlt, és ismételje meg a törlést. Ha ez nem oldja meg a
problémát, az USB-eszköz adatai valószínűleg megsérültek. Az USB-eszköz
kezelési útmutatójának utasításai alapján formattálja meg az eszközt. Ha a
hibajelenség továbbra is fennáll, keresse fel a vásárlás helyét.
88HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb10add.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Right
specdef v20070110
gb_book.book Page 89 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
Az öndiagnózis funkció
(Ha a kijelzőn betűk, számok jelennek
meg)
Amikor az öndiagnózis funkció aktiválódik,
hogy a rendszer megelőzze az esetleges
meghibásodásokat, egy betűből és négy
számjegyből álló szerviz kód (pl. C 13 50)
jelenik meg a képernyőn és az előlapi kijelzőn.
Ebben az esetben ellenőrizze a következő
táblázatot.
Ha a programváltozat szám
jelenik meg a tv-képernyõn
Előfordulhat, hogy a rendszer bekapcsolásakor a
[VER.X.XX] programváltozat szám (X egy
számot jelöl) jelenik meg a képernyőn. Bár ez
nem utal meghibásodásra (a Sony szervizek
használják ezt a funkciót), de a normál
működtetés ilyenkor nem lehetséges. Kapcsolja
ki a készüléket, majd kapcsolja vissza.
VER.X.XX
C:13:50
Ok és/vagy hibaelhárítás
C 13
A behelyezett lemez piszkos.
,Tisztítsa meg a lemezt egy puha
kendővel (80. oldal).
C 31
A lemezt nem megfelelően helyezte
be.
,Indítsa újra a rendszert, majd
helyezze vissza helyesen a
lemezt.
Egyéb információk
A szervizkód
első három
karaktere
E XX
A meghibásodás elkerülése
(Az XX helyén érdekében a rendszer öndiagnózist
egy szám áll.) hajtott végre.
,Vegye fel a kapcsolatot Sony
kereskedőjével vagy a
legközelebbi Sony
márkaszervizzel és adja meg az
5 karakterből álló szervizkódot.
Példa: E 61 10
89HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb10add.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Left
specdef v20070110
gb_book.book Page 90 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
Minõségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a DAVDZ260 típusú készülék a 2/1984. (III. 10.)
számú BkM-IpM együttes rendeletben előírtak
szerint megfelel a következő műszaki
jellemzőknek.
Erősítő egység
108 W + 108 W (3 Ω,
1 kHz, 1% THD)
Térhangzás mód (referencia) RMS kimenőteljesítmény
FL/FR/C/SL/SR*: 142 W
(csatornánként 3 Ω-on, 1
kHz, 10% THD)
Mélyhangsugárzó*: 140 W
(3 Ω, 80 Hz, 10% THD)
Sztereó mód (névleges)
* A kiválasztott hangzáskép és műsorforrás függvényében előfordulhat, hogy ez a csatorna nem szól.
Bemenetek (analóg)
TV (AUDIO IN)
AUDIO IN
Érzékenység: 450/250 mV
Érzékenység: 250/125 mV
Bemenetek (digitális)
TV (COAXIAL IN/OPTICAL IN)
Impedanica: 75 Ω/–
Kimenetek (analóg)
Fejhallgató
Alacsony és a magas
impedanciájú fejhallgatók
egyaránt használhatók.
Super Audio CD, DVD rendszer
Lézer
Jelszabvány
Félvezető lézer
(Super Audio CD, DVD: λ
= 650 nm)
(CD: λ = 790 nm)
Kibocsátás: folyamatos
PAL/NTSC
FM vevőegység
Vételi frekvenciák
Észak-amerikai modell:
Egyéb modellek:
Antenna
Antennacsatlakozó
Középfrekvencia
AM vevőegység
Vételi frekvenciák
Észak-amerikai, mexikói és latin-amerikai modell:
530–1710 kHz (10 kHz-es
léptetőfrekvencia)
531–1710 kHz (9 kHz-es
léptetőfrekvencia)
Európai, orosz és közép-keleti modell:
531–1602 kHz (9 kHz-es
léptetőfrekvencia)
Ausztrál és új-zélandi modell:
531–1710 kHz (9 kHz-es
léptetőfrekvencia)
530–1710 kHz (10 kHz-es
léptetőfrekvencia)
Egyéb modellek:
531–1602 kHz (9 kHz-es
léptetőfrekvencia)
530–1610 kHz (10 kHz-es
léptetőfrekvencia)
Antenna
AM keretantenna
Középfrekvencia
450 kHz
Videó egység
R/G/B: 0,7 Vp-p 75 Ω
HDMI OUT: A típus (19
érintkezős)
Kimenetek
Hangsugárzók
Első, hátsó (SS-TS80)
Hangsugárzó rendszer
USB egység
Támogatott bitsűrűség
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32–320 kbps
WMA:
48–192 kbps
AAC:
48–320 kbps
Mintavételezési frekvenciák
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA:
44,1 kHz
AAC:
44,1 kHz
(USB) aljzat:
Legnagyobb áramerősség: 500 mA
Vevőegység
Rendszer
PLL kvarcvezérelt
frekvenciaszabályzású
vevőegység
87,5–108,0 MHz (100
kHz-es lépések)
87,5–108,0 MHz (50 kHzes lépések)
FM huzalantenna
75 Ω, aszimmetrikus
10,7 MHz
Hangszóró egység
Névleges impedancia
Méretek (kb.)
Tömeg (kb.)
Teljes sávszélességű,
bassz-reflex, mágnesesen
árnyékolt
65 mm-es kúpos
3Ω
103 × 164 × 82 mm (szé ×
ma × mé)
0,6 kg
Középső (SS-CT80)
Hangsugárzó rendszer
Hangszóró egység
Névleges impedancia
Méretek (kb.)
Tömeg (kb.)
Teljes sávszélességű,
bassz-reflex, mágnesesen
árnyékolt
65 mm-es kúpos
3Ω
265 × 93 × 71 mm (szé ×
ma × mé)
0,7 kg
90HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb10add.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Right
specdef v20070110
gb_book.book Page 91 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
Mélyhangsugárzó (SS-WS80)
Hangsugárzó rendszer
Hangszóró egység
Névleges impedancia
Méretek (kb.)
Tömeg (kb.)
Mélysugárzó, bassz-reflex
160 mm-es kúpos
3Ω
205 × 325 × 325 mm (szé ×
ma × mé)
5,2 kg
Általános jellemzők
A modell és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül változhatnak.
• Készenléti teljesítményfelvétel 0,3 W.
• A nyomtatott áramköri lapokban nem
használtunk halogénezett égésgátló
anyagokat.
• Az erősítő 85% feletti hatásfokát a
teljes digitális működésű működésű Smaster erősítővel értük el.
Dolby Digital
Ez a filmszínházi hangformátum fejlettebb, mint a
Dolby Surround Pro Logic. Ebben a formátumban
a hátsó hangsugárzók a sztereó hangot egy
bővített frekvenciatartományban sugározzák,
miközben a mélyhang tartományt egy elkülönített
mélyhangsugárzó csatorna fokozza. Ezt a
formátumot „5.1”-es rendszernek is nevezik, ahol
a mélyhangsugárzót a 0.1 csatornának tervezték
(mivel csak akkor működik, amikor a mély
basszus hanghatásokra van szükség). A rendszer
mind a hat csatornájának hangját egymástól
függetlenül rögzítik, a kiváló csatorna
elkülönülési jellemzők elérése érdekében. A
digitális jelfeldolgozásnak köszönhetően
kevesebb a csökkent minőségű jelek mennyisége.
Dolby Pro Logic II
A Dolby Pro Logic II rendszer a kétcsatornás
hangforrás műsorából öt teljes sávszélességű
kimenő csatornát állít elő. Ezt egy korszerű,
nagy jeltisztaságú mátrix surround dekóder
végzi, mely bármilyen új hanginformáció
hozzáadása vagy hangelszíneződés okozása
nélkül kivonja és feldolgozza a térhangzás
információkat az eredeti felvételből.
Egyéb információk
Energiaellátási követelmények
220–240 V, 50/60 Hz,
váltóáram
Teljesítményfelvétel
Bekapcsolt állapotban: 160
W
Készenléti: 0,3 W
(energiatakarékos
üzemmódban)
Kimenő feszültség (DIGITAL MEDIA PORT)
DC 5 V
Kimenő áram (DIGITAL MEDIA PORT)
700 mA
Méretek (kb.)
430 × 66 × 385 mm (szé ×
ma × mé) legnagyobb
kinyúlásokkal
Tömeg (kb.)
4,2 kg
Fogalom magyarázat
x Mozi (MOVIE) üzemmód
A Mozi üzemmód Dolby Surround tömörítésű
sztereó tv-adások és egyéb műsorok
megtekintésére szolgál. Használatával javul a
hangzástér irányultsága, mely megközelíti az
5.1-csatornás hangzást.
x Zenei (MUSIC) üzemmód
A zenei üzemmód a sztereó zenei hangfelvételek
hangzását helyezi egy szélesebb és mélyebb
térbe.
Dolby Surround Pro Logic
Mint a Dolby Surround kitömörítési eljárások
egyike, a Dolby Surround Pro Logic is
négycsatornás hangot állít elő kétcsatornás
forrásból. Összehasonlítva a korábbi Dolby
Surround rendszerrel, a Dolby Surround Pro
Logic még valósághűbb bal-jobb átmenetet
szólaltat meg és a hangzást precízebben helyezi el
térbelileg. A Dolby Surround Pro Logic
előnyeinek teljes kihasználásához egy pár hátsó
és egy középső hangsugárzó szükséges. A hátsó
hangsugárzókból mono hang szól.
91HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb10add.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Left
specdef v20070110
gb_book.book Page 92 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
DTS
x Super Audio CD lemezek típusai
A DTS által kifejlesztett digitális hangtömörítési
technológia. Ez a technológia az 5.1-csatornás
térhangzás tömörítésnek felel meg. Ebben a
rendszerben a sztereó hátsócsatorna, és egy
elkülönített mélyhang csatorna fokozza a
térhangzású hang élményét. A DTS rendszer 5.1
teljesen azonos, kiváló minőségű elkülönített
digitális hangcsatornát alkalmaz. A kiváló
elkülönülési jellemzők a teljesen külön rögzített
és digitálisan feldolgozott hangsávoknak
köszönhetőek.
A Super Audio CD és a CD rétegek
kombinációjától függően két lemeztípust
különböztetünk meg.
• Super Audio CD réteg: a Super Audio CD
lemezek nagyfelbontású jelrétege
• CD réteg1): hagyományos CD-lejátszókkal
is lejátszható réteg.
Egyrétegű lemez
(egy Super Audio CD réteggel rendelkező lemez)
HDMI (nagyfelbontású multimédiás
csatlakozó)
A HDMI olyan interfész, mely egyetlen digitális
kapcsolaton keresztül támogatja az audio- és a
videojelek továbbítását, és lehetővé teszi a magas
minőségű digitális képek és hangok alkalmazását.
A HDMI szabvány támogatja a HDCP (nagy
sávszélességű digitális tartalomvédelem)
másolásvédelmi technológiát, amely a digitális
videojelek tömörítési technológiáját tartalmazza.
Super Audio CD
réteg
Hibrid lemez2)
(egy Super Audio CD és egy CD réteggel
rendelkező lemez)
CD réteg3)
Super Audio CD
réteg3)
Önmûködõ digitális házimozi
kalibrálás
Az önműködő digitális házimozi kalibrálási
eljárást a Sony fejlesztette ki. Segítségével a
hangsugárzók gyorsan bemérhetők és beállíthatók
a hallgatási környezetnek megfelelően.
A Super Audio CD réteg egy kétcsatornás vagy
egy többcsatornás területet tartalmazhat.
• Kétcsatornás terület: erre a területre
kétcsatornás, sztereó műsorszámokat
rögzítenek.
• Többcsatornás terület: erre a területre
többcsatornás (5.1-csatornáig) műsorszámokat
rögzítenek.
Parental Control (szülõi felügyelet)
A DVD-lemezen lévő lejátszáskorlátozási
funkció, mely az adott országban érvényes
korlátozási szintnek megfelelően, a kezelő
életkorának függvényében engedélyezi a
lejátszást. A korlátozás lemezenként változó;
aktivizálás után a lejátszást teljesen letiltja, az
erőszakos jeleneteket átugorja vagy más
jelenetekkel helyettesíti stb.
2-csatornás terület4)
Super Audio CD
A Super Audio CD lemezek, a DSD (közvetlen
digitális jelfolyam) technológia segítségével
tárolják a hangot (a hagyományos CD-lemezek
PCM formátumot használnak). A DSD formátum
által használt mintavételi frekvencia 64-szer
nagyobb, mint a hagyományos CD-lemezek esetében, és az 1 bites felbontás-súlyozás (kvantálás)
segítségével széles frekvenciatartomány és nagy
dinamikatartomány érhető el a hallható
frekvenciatartományban, melynek köszönhetően
kiváló minőségben és hanghűségben képesek
visszaadni az eredeti hangzást.
Többcsatornás
terület4)
Super Audio CD
réteg
1)
A CD réteg lejátszható a hagyományos CD-lejátszókkal.
Mivel mindkét réteg a lemez ugyanazon oldalán
helyezkedik el, nem kell megfordítani.
3)A réteg kiválasztásáról olvassa el „A lejátszandó réteg
kiválasztása hibrid Super Audio CD-ről” című részt a 32.
oldalon.
4)
A terület kiválasztásáról olvassa el „A lejátszandó terület
kiválasztása Super Audio CD-ről” című részt a 31.
oldalon.
2)
92HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb10add.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Right
specdef v20070110
gb_book.book Page 93 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
Választható nyelvek listája
A nyelvek helyesírása megfelel az ISO 639:1988 (E/F) szabványnak.
Kód Nyelv
Kód
Nyelv
Kód Nyelv
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Egyéb információk
Kód Nyelv
1703 Egyéb
Területkódok a szülõi letiltáshoz
Kód Terület
Kód Terület
Kód Terület
Kód Terület
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2115
2165
2174
2109
2248
2238
2254
2276
2304
2363
2362
2376
2390
2379
2427
2424
2436
2489
2501
2149
2499
2086
2528
Argentína
Ausztrália
Ausztria
Belgium
Brazília
Kanada
Chile
Kína
Dánia
Finnország
Franciaország
Németország
India
Indonézia
Olaszország
Japán
Korea
Malajzia
Mexikó
Hollandia
Új-Zéland
Norvégia
Pakisztán
Spanyolország
Svédország
Svájc
Thaiföld
2184 Nagy-Britannia
Fülöp-Szigetek
Portugália
Oroszország
Szingapúr
93HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb10add.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Left
specdef v20070110
gb_book.book Page 94 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
A készülék részegységei és kezelõszervei
További információkért lapozzon a zárójelben feltüntetett oldalra.
Elõlap
A "/1 (be/készenlét) (20, 78)
G VOLUME szabályozó (28)
B A (nyit/zár) (28)
H PHONES aljzat (28)
C Előlapi kijelző (97)
I AUDIO IN/A.CAL MIC aljzat (16, 20, 72)
D Lejátszás vezérlő gombok (28)
J
E
K Lemeztálca (28)
(távvezérlés érzékelő) (9)
(USB) aljzat (60)
F FUNCTION gomb (23)
94HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb10add.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Right
specdef v20070110
gb_book.book Page 95 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
Hátoldal
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
COAXIAL 75
FM
SPEAKER
CENTER
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
A SPEAKER aljzatok (14)
B COAXIAL 75 Ω FM aljzat (18)
D EURO AV T OUTPUT (TO TV) aljzat
(15)
E DMPORT (DIGITAL MEDIA PORT) aljzat
(16, 69)
F HDMI OUT aljzat (15)
G TV (DIGITAL IN COAXIAL/OPTICAL)
aljzatok (15)
Egyéb információk
C AM csatlakozó (18)
OUTPUT(TO TV)
DMPORT
95HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb10add.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Left
specdef v20070110
gb_book.book Page 96 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
Elõlapi kijelzõ
Az elõlapi kijelzõn megjelenõ kijelzések
A Lejátszási állapot.
B Villog, ha beállította a kikapcsolás
időzítőt. (74)
C Megjelenik a rendszer állapota, mint pl.
a fejezet, tétel vagy műsorszám száma,
időadatok, rádióállomás frekvenciája,
lejátszási állapot, kitömörítési eljárás
stb.
D Egy rádióállomás behangolásakor
világít (csak rádióvételnél). (53)
E Sztereó, mono (csak rádióvételnél).
(54)
F Akkor világít, ha a HDMI OUT aljzatot
megfelelően összeköti egy HDCP
(High-bandwidth Digital Content
Protection – szélessávú digitális
tartalomvédelem) kompatibilis eszköz
HDMI vagy DVI (Digital Visual Interface
– digitális képi kapcsolat)
bemenetével. (15)
G A pillanatnyi térhangzás formátuma
(kivéve JPEG képfájl).
H NTSC lemez behelyezése esetén
világít.
I USB-eszközre történő átírás,
átmásolás közben világít. (66)
J Akkor világít, ha Super Audio CD vagy
CD-lemezt helyezett be. (31)
96HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb10add.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Right
specdef v20070110
gb_book.book Page 97 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
Távvezérlõ
ÁBÉCÉ SORRENDBEN
P–Z
ANGLE 3 (29)
AUDIO qh (30)
CLEAR es (34, 46, 54)
D.TUNING ws (54)
DISC SKIP1) ed
DISPLAY wa (55, 65, 75)
DVD MENU wg (36)
DVD TOP MENU qd (36)
DYNAMIC BASS 6 (74)
ENTER2) wf (19, 20, 31, 34, 53,
71)
FUNCTION +/– 2 (23, 28)
MENU wg (73)
MUTING 7 (28)
NIGHT wd (74)
ONE-TOUCH PLAY eg (58)
PICTURE NAVI qg (39, 62)
PRESET +/– wj (54)
PROG +/– wj (73)
S-AIR MODE1) 4
SLEEP qj (74)
SOUND MODE 5 (27)
SUBTITLE ws (30)
SYSTEM MENU wf (19, 23, 74,
75)
THEATRE qk (57)
TOOLS wh (73)
TUNING +/– 0 (53)
TV wl (73)
TV INPUT w; (73)
TV VOL +/– ef (73)
VOLUME +/– 8 (28)
LEÍRÁS
Számgombok qf (32, 53, 73)
[/1 (be/készenlét) 1 (19, 20, 28)
TV [/1 (be/készenlét) ql (73)
C/X/x/c/
qs (19, 20, 31, 34,
53, 71)
REPLAY/ADVANCE
9 (28)
./> wj (28)
m/M 0 (28)
STEP
/
9 (28)
SLOW
/
0 (28)
H (lejátszás) e; (28)
x (állj) wk (28)
X (szünet) qa (28)
DISPLAY3) wh (20, 31, 34, 71)
O RETURN ea (32, 73)
-/-- es (73)
1)
Ennél a modellnél ez a gomb
nem működik.
2)Az
ENTER gomb funkciója
ugyanaz, mint a
gombé.
A tv-készülék
működtetésekor az ENTER
gomb csatornaválasztásra, a
gomb pedig a
menüpontok kiválasztására
szolgál (73. oldal).
3)
Egyéb információk
A–O
Ennek a gombnak csak
„DVD” vagy „USB”
üzemmódban van funkciója.
97HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb10add.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Left
specdef v20070110
gb_book.book Page 98 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
Útmutató a vezérlõmenü használatához
A vezérlőmenün keresztül kiválaszthatja a használni kívánt funkciót és megtekintheti a kapcsolódó
információkat.
DISPLAY
Nyomja meg többször a
DISPLAY gombot.
Ha többször megnyomja a
DISPLAY gombot, a vezérlőmenü tartalma az alábbiak szerint változik:
1 t 2 t ... t 1 t ...
1 1. számú vezérlőmenü
2 2. számú vezérlőmenü (csak bizonyos lemeztípusoknál)
3 Vezérlőmenü kikapcsolva
Megjegyzés
• A vezérlőmenü csak „DVD” és „USB” üzemmódban jelenik meg.
A vezérlõmenü tartalma
Az 1-es és a 2-es vezérlőmenü elemei a lemez típusától függően változnak. Az elemeket részletesebben
a zárójelben feltüntetett oldalon olvashatja.
98HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb10add.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Right
specdef v20070110
gb_book.book Page 99 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
Példa: az 1-es vezérlőmenü DVD VIDEO lemez lejátszása esetén.
Pillanatnyi tétel száma1)
Pillanatnyi fejezet száma2)
Lemez tételeinek száma1)
Lemez fejezeteinek száma2)
Vezérlõmenü elemei
98 ( 9 9 )
13 ( 9 9 )
T
0: 04: 17
OFF
OFF
DISC
TITLE
CHAPTER
Kiválasztott menüpont
Lejátszási funkció
(N lejátszás,
X szünet,
x állj stb.)
Lejátszott lemez
típusa3)
DVD VIDEO
Lejátszási idő4)
Jelenlegi beállítás
Beállítási lehetőségek
A kiválasztott funkció
megnevezése
REPEAT
ENTER
Quit:
DISPLAY
1) VIDEO
CD-nél (PBC bekapcsolva) a jelenet száma, VIDEO CD-nél, Super Audio CD-nél, CD-nél a műsorszám
száma, DATA CD-nél, DATA DVD-nél a mappa száma. DATA CD-nél, DATA DVD-nél a DivX videómappa
száma (a nagy-britanniai és az észak-amerikai modellek kivételével).
2) VIDEO
CD-nél, Super Audio CD-nél az index száma, DATA CD-nél, DATA DVD-nél az MP3 fájl vagy JPEG
képfájl száma. DATA CD-nél, DATA DVD-nél a DivX videofájl száma (a nagy-britanniai és az észak-amerikai
modellek kivételével).
Egyéb információk
Végrehajtási művelet
3)A
Super VCD lemez kijelzése „SVCD” formában történik.
Az 1-es vezérlőmenüben az „MP3”, a 2-es vezérlőmenüben a „JPEG” jelenik meg DATA CD, DATA DVD esetén.
4)
JPEG fájl esetén a dátumot jelzi.
A kijelzés kikapcsolása
Nyomja meg a
DISPLAY gombot.
A vezérlõmenü elemei (az USB üzemmód kivételével)
Menüelem
Menüpont neve, funkció, jellemző lemeztípus
[TITLE] (37. oldal)/[SCENE] (37. oldal)/[TRACK] (37. oldal)
A lejátszani kívánt tétel, jelenet vagy műsorszám kiválasztása.
[CHAPTER] (37. oldal)/[INDEX] (37. oldal)
A lejátszani kívánt fejezet vagy index kiválasztása.
[INDEX] (37. oldal)
Az indexek megjelenítése, és a lejátszani kívánt index kiválasztása.
[TRACK] (37. oldal)
A lejátszani kívánt műsorszám kiválasztása.
[ORIGINAL/PLAY LIST] (37. oldal)
A lejátszandó tételek típusának (DVD-RW, DVD-R) kiválasztása az [ORIGINAL] (eredeti)
vagy a szerkesztett [PLAY LIST] opciók szerint.
99HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb10add.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Left
specdef v20070110
gb_book.book Page 100 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
[TIME] (37. oldal)
Ellenőrizheti az eltelt és hátralévő lejátszási időt.
Az időkód beírásával kereshet képek vagy zeneszámok között.
A rendszer megjeleníti a DVD-, Super Audio CD, CD-lemez szöveges információit illetve az
MP3 fájlnevet.
[MULTI/2CH] (31. oldal)
Lejátszási terület (amennyiben van ilyen) kiválasztása Super Audio CD lemeznél.
[SUPER AUDIO CD/CD LAYER] (31. oldal)
Lejátszási réteg (amennyiben van ilyen) kiválasztása Super Audio CD lemeznél.
[PROGRAM] (34. oldal)
Beállíthatja a műsorszámok lejátszási sorrendjét.
[SHUFFLE] (35. oldal)
A műsorszámok, fájlok véletlen sorrendben történő lejátszása.
[REPEAT] (35. oldal)
A teljes lemezt (összes tétel, műsorszám, album) vagy a lemez kiválasztott tételét, fejezetét,
műsorszámát, albumát ismételten lejátszhatja.
[A/V SYNC] (43. oldal)
Ha a kép késik a hanghoz képest, szinkronba hozhatja a képet és a hangot.
1)
1)
[DISC MENU] (36. oldal)
A DVD-menü megjelenítése.
[BROWSING] (40. oldal)
Megjelenítheti a mappák, JPEG képfájlok listáját.
[SETUP] (46. oldal)
[QUICK] (20. oldal)
Elvégezheti az alapvető beállításokat. A gyorsbeállításban kiválaszthatja a képernyőmenü
nyelvét, a tv-készülék képaranyát, a hangsugárzó elrendezést, valamint megadhatja, hogy
elinduljon-e az önműködő kalibrálás.
[CUSTOM]
A gyorsbeállítás menüpontjain kívül számos egyéb jellemzőt állíthat be.
[FOLDER] (37. oldal)
Kiválaszthatja a lejátszani kívánt mappát.
[FILE] (37. oldal)
Kiválaszthatja a lejátszani kívánt JPEG képfájlt vagy DivX videofájlt1).
2)
[DATE] (77. oldal)
A digitális fényképezőgéppel készített kép felvételi dátumának megjelenítése.
2)
[INTERVAL] (40. oldal)
Beállíthatja az egyes képek vetítési idejét.
2)
[EFFECT] (41. oldal)
A diaképek átmenetéhez használt képhatás kiválasztása.
2)
[MODE (MUSIC, IMAGE)] (40. oldal)
DATA CD, DATA DVD lemez lejátszásakor kiválaszthatja a lejátszandó adatok típusát: MP3
fájl, JPEG képfájl vagy mindkettő.
1)
2)
A nagy-britanniai és az észak-amerikai modellek kivételével.
Ezek az elemek nem jelennek meg, ha DivX videofájlt tartalmazó DATA CD, DATA DVD lemezt játszik le (a
nagy-britanniai és az észak-amerikai modellek kivételével).
100HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb10add.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Right
specdef v20070110
gb_book.book Page 101 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
A vezérlõmenü elemei USB üzemmódban
Menüelem
Menüpont neve, funkció, jellemző lemeztípus
[REPEAT] (64. oldal)
Az USB-eszköz teljes tartalmát (összes mappa, fájl) vagy a kiválasztott mappát, fájlt
ismételten lejátszhatja.
[BROWSING] (63. oldal)
Megjelenítheti a mappák, JPEG képfájlok listáját.
[DATE] (66. oldal)
A digitális fényképezőgéppel készített kép felvételi dátumának megjelenítése.
[INTERVAL] (63. oldal)
Beállíthatja az egyes képek vetítési idejét.
[EFFECT] (63. oldal)
A diaképek átmenetéhez használt képhatás kiválasztása.
[MODE (MUSIC, IMAGE)] (61., 62. oldal)
USB-eszköz lejátszásakor kiválaszthatja a lejátszandó adatok típusát: audiofájl vagy JPEG
képfájl.
[USB RECORDING] (66. oldal)
Hasznos tudnivaló
• A vezérlőmenü ikonjainak jelzője sárgán világít
, ha az [OFF]-tól eltérő beállítást választ ki.
t
(Csak a [PROGRAM], [SHUFFLE], [REPEAT], [A/V SYNC] menünél.) Az [ORIGINAL/PLAY LIST] jelző
sárgán világít, ha a [PLAY LIST] beállítást választja ki (alapértelmezett érték szerinti beállítás).
Egyéb információk
Az audio CD műsorszámait átírhatja, a DATA CD MP3 fájljait átmásolhatja az USBeszközre.
101HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gb_IX.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Left
specdef v20070110
gb_book.book Page 102 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
Tárgymutató
Számok
F
5.1-csatornás térhangzás 31
FM MODE 54
Folytatólagos lejátszás 32
A
A/V SYNC 43
AAC fájl 60
ANGLE 29
ATTENUATE 24
AUDIO 47
AUDIO (HDMI) 49
AUDIO DRC 49
AUDIO SETUP 49
AUTO CALIBRATION 49, 72,
91
Azonnali továbbítás 29
Azonnali visszajátszás 29
B
G
Gyorsbeállítás 20
H
Hangzásképek 27
Hátoldal 95
HDMI
YCBCR, RGB (HDMI) 49
HDMI (nagyfelbontású
multimédiás csatlakozó) 92
HDMI RESOLUTION 48
HDMI SETUP 48
HDMI vezérlés 57
BACKGROUND 50
I
C
INTERVAL 40, 63
Ismételt lejátszás 35
COLD RESET 78
CONTROL FOR HDMI 48
CUSTOM 46
J
D
D. C. A. C. (önműködő digitális
házimozi kalibrálás) 72, 91
DATA CD 41
DATA DVD 41
DEC. MODE 25
DEMO 19
Diavetítés 40
DIGITAL MEDIA PORT 69
DIMMER 75
DISPLAY 55
DivX® 41, 50
Dolby Digital 30, 91
Dolby Pro Logic II 91
Dolby Surround Pro Logic 91
DTS 30, 92
DUAL MONO 27
DVD-menü 36
DYNAMIC BASS 74
E
EFFECT 41, 63
Előlap 94
Előlapi kijelző 75, 96
JPEG képfájl 38, 60
JPEG RESOLUTION 49
L
LANGUAGE SETUP 47
Lejátszható lemezek 5
LINE 48
M
MENU 47
MODE (MUSIC, IMAGE) 40,
61, 62
MP3 fájl 38, 60
MULTI-DISC RESUME 50
Multiplex hangsugárzás 27
N
NIGHT 74
O
ORIGINAL 37
OSD 47
PICTURE NAVI 39, 62
PLAY LIST 37
Programozott lejátszás 34
R
RDS 56
Régiókód 7
RESET 50, 78
S
SCREEN SAVER 50
SETUP 46
SLEEP 74
SPEAKER FORMATION 49,
71
SPEAKER SETUP 51
CONNECTION 51
DISTANCE 51
LEVEL 52
SUBTITLE 30, 47
Super Audio CD 31, 92
SYSTEM MENU 19, 23, 24,
25, 54, 74, 75
SYSTEM SETUP 50
T
Tárolt állomások elnevezése 54
Távvezérlő 9
TEST TONE 52
TIME 37
Többmenetes CD 7
TRACK SELECTION 50
TV TYPE 47
U
USB-eszköz 60
V
Választható nyelvek listája 93
Véletlen sorrendű lejátszás 35
Vezérlőmenü 98
VIDEO SETUP 47
VOLUME LIMIT 48
W
WMA fájl 60
P
PARENTAL CONTROL 44,
50, 92
PAUSE MODE 48
PBC lejátszás 32
102HU
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
gb_book.book Page 103 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
filename[D:\munka\0001 sony\00004
DZ260\gbbco.fm]
keszleadott\DAV-DZ260\02 gatyirazott\DAVmasterpage:Left
specdef v20070110
gb_book.book Page 104 Friday, April 18, 2008 8:31 AM
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
(2)
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(2)]
Download PDF

advertising