Sony | DAV-DZ30 | Sony DAV-DZ30 Használati útmutató

filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\Cover\01cov-cel.fm]
masterpage:Right
gb02reg.book Page 1 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
3-283-028-11(1)
DVD-házimozi
rendszer
Kezelési útmutató
DAV-DZ30
© 2008 Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
model name [DAV-DZ30]
[3-283-028-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gb02reg.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
gb02reg.book Page 2 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
FIGYELMEZTETÉS
A tűzveszély és az áramütés elkerülése
érdekében ne tegye ki a készüléket
csapadék vagy nedvesség hatásának.
Ne helyezze el a készüléket zárt helyen, például
könyvszekrényben vagy beépített szekrényben.
A tűzveszély megelőzése érdekében ne takarja el a
készülék szellőzőnyílásait újságpapírral, terítővel,
függönnyel stb. Soha ne állítson égő gyertyát a
készülékre.
A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében soha ne
tegyen folyadékkal teli edényt, például virágvázát a
készülékre.
Ne tegye ki az elemeket magas hőmérséklet, például
közvetlen napsugárzás, tűz vagy egyéb hatásának.
A készülék besorolása
„CLASS 1 LASER” termék (1. osztályú lézerberendezés). Az ezt tanúsító jelölés a készülék
hátoldalán található.
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus
készülékek hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai
Unió és egyéb európai
országok szelektív
hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt
jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási
hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és
elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen
adja le. A feleslegessé vált termékének helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi
egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem
követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz
vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Feleslegessé vált elemek
hulladékként való eltávolítása (Használható az
Európai Unió és egyéb
európai országok szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy a csomagolásán azt jelzi,
hogy a termékhez mellékelt elemet ne kezelje háztartási
hulladékként. Az elemek hulladékként való
elhelyezésének szakszerű módjával segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. Olyan termékek esetén, ahol
biztonsági, hatékonysági és adatkezelési okok miatt az
elemek állandó használata szükséges, az elemek
eltávolításához szakember szükséges. Az elemek
szakszerű hulladékkezelése érdekében a készülék hasznos
élettartamának végén adja le azt a megfelelő
hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító telepen. Más típusú
elemek esetében olvassa el az útmutató azon szakaszát,
mely az elemek szakszerű eltávolítását részletezi. Az
elemeket adja le a használt elemek számára kiejlölt
hulladékgyűjtő helyen. A termék vagy az elemek
újrahasznosítása érdekében további információért
forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez,
ahol a terméket megvásárolta.
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió, 1-71 Konan, Minato-ku) gyártotta. A termékbiztonsággal
és az EMC irányelvekkel kapcsolatban a Sony
Deutschland GmbH (Németország, 70327 Stuttgart,
Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult képviselő. Kérjük,
bármely szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos
ügyben, a különálló szerviz- vagy
garanciadokumentumokban megadott címekhez
forduljon
Óvintézkedések
Az energiaellátásról
• A hálózati csatlakozóvezeték cseréjét kizárólag
szakember végezheti.
• A készülék kikapcsolt állapotban is áram alatt van. A
teljes áramtalanításhoz húzza ki a hálózati
csatlakozót a hálózati aljzatból.
• Úgy helyezze el a készüléket, hogy üzemzavar esetén
azonnal ki tudja húzni a hálózati vezetéket a hálózati
aljzatból.
Tisztelt Vásárló!
Köszönjük, hogy ezt a Sony DVD-házimozi
rendszert választotta. A készülék használata
előtt figyelmesen olvassa el ezt a kezelési
útmutatót, és őrizze meg, mert a későbbiekben
szüksége lehet még rá.
2HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gb02regTOC.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 3 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
Tartalomjegyzék
Tisztelt Vásárló!......................................2
Néhány szó az útmutatóról......................5
Ezzel a készülékkel az alábbi lemezeket
lehet lejátszani ..................................6
Kezdeti lépések
– Alapmûveletek –
1. lépés: Csatlakoztatás a tvkészülékhez............................... 9
2. lépés: A rendszer elhelyezése .......................................... 13
3. lépés: Gyorsbeállítás ............... 13
Kezdeti lépések
– További lehetõségek –
A bemutató üzemmód kikapcsolása......16
A hangsugárzók felszerelése a falra......17
Alapmûveletek
Lemezek lejátszása ...................... 18
Külső műsorforrás vagy a rádió
hallgatása ................................ 19
A tv-készülék hangjának lejátszása
az összes hangsugárzón ....... 20
A Movie (film) vagy Music (zenei)
hangzás kiválasztása ............. 21
Hangbeállítás
A térhangzás bekapcsolása ...................22
Haladó mûveletek lejátszás
közben
Keresési lehetőségek .............................24
(Pásztázás, lassítás, képenkénti
lejátszás)
Tétel, fejezet, műsorszám, jelenet stb.
keresése...........................................25
Jelenetek keresése .................................26
(képnavigáció)
A lejátszás folytatása a megszakítási
ponttól .............................................26
(Folytatólagos lejátszás)
Lejátszási program létrehozása .............27
(Programozott lejátszás)
Lejátszás véletlen sorrendben ...............29
(Véletlen sorrendű lejátszás)
Ismételt lejátszás................................... 30
(Ismétlés)
A DVD-menük használata.................... 31
A műsor hangjának kiválasztása........... 31
Az [ORIGINAL] vagy a [PLAY LIST]
funkció kiválasztása DVD-R/DVDRW lemezen ................................... 33
A lemez információinak ellenőrzése .... 34
A kameraállás megváltoztatása ............ 36
A szinkronfeliratok megjelenítése ........ 37
A kép és a hang közötti késés
beállítása......................................... 37
(A/V SYNC)
Néhány szó az MP3 audio zeneszámokról
és a JPEG képfájlokról ................... 38
MP3 audio műsorszámokat és JPEG
képeket tartalmazó DATA CD vagy
DATA DVD lejátszása................... 40
Hanggal kiegészített diavetítés ............. 42
DivX® videók lejátszása....................... 44
(A nagy-britanniai és az északamerikai modellek kivételével)
PBC funkciókkal (2.0 verzió) rendelkező
VIDEO CD-lemezek lejátszása...... 46
(PBC lejátszás)
Rádióhallgatás
A rádióállomások tárolása .................... 47
Rádióhallgatás ...................................... 48
A rádiós adatrendszer (RDS)
használata ....................................... 49
További mûveletek
A tv-készülék vezérlése a mellékelt
távvezérlővel .................................. 50
A THEATRE SYNC funkció
használata ....................................... 50
A hanghatások használata..................... 51
A kikapcsolás időzítő használata.......... 52
Az előlapi kijelző háttérfényerejének
módosítása...................................... 52
A készülék gombjainak zárolása .......... 53
(Gyermekzár)
3HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gb02regTOC.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
gb02reg.book Page 4 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
Különleges funkciók és
beállítások
Lemezek zárolása.................................. 54
(CUSTOM PARENTAL
CONTROL, PARENTAL
CONTROL)
A szobának megfelelő térhangzás......... 57
(SPEAKER FORMATION)
Az alapbeállítások menü ....................... 59
A menük és a hang nyelvének
kiválasztása..................................... 60
[LANGUAGE SETUP]
A képernyő beállítása............................ 61
[SCREEN SETUP]
Egyéni beállítások................................. 62
[CUSTOM SETUP]
A hangsugárzók beállítása .................... 63
[SPEAKER SETUP]
Visszaállás az alapbeállításokra............ 65
További információk
Óvintézkedések ..................................... 66
Megjegyzések a lemezekről.................. 67
Hibaelhárítás ......................................... 67
Öndiagnózis funkció ............................. 71
(Ha a kijelzőn betűk, számok
jelennek meg)
Minőségtanúsítás................................... 71
Fogalommagyarázat.............................. 73
Nyelvkód lista ....................................... 76
A készülék kezelőszervei és
részegységei.................................... 77
Útmutató a vezérlőmenühöz ................. 79
DVD beállító képernyő
(Setup Display) elemei ................... 82
A rendszer (System) menü elemei ........ 83
Tárgymutató.......................................... 84
4HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gb03reg.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 5 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
Ikon
Néhány szó az útmutatóról
• Az útmutatóban feltüntetett kezelőszervek a
távvezérlő kezelőszerveit jelentik. Az egyes
funkciók a készülék azonos elnevezésű
kezelőszerveivel is működtethetők.
• A vezérlőmenü elemei a vásárlás helyétől
függően eltérőek lehetnek.
• A „DVD” kifejezést a DVD VIDEO,
DVD+RW, DVD+R és DVD-RW, DVD-R
lemezek általános gyűjtőfogalmaként is
használhatjuk.
• Az észak-amerikai modelleknél a
hosszméretek lábban (ft) vannak feltüntetve.
• A kezelési útmutatóban az alábbi ikonokat
használjuk.
Ikon
Jelentés
Ez a szimbólum az MP31)
zeneszámokat, JPEG képfájlokat és
DivX2) 3) 4) videofájlokat tartalmazó
DATA (adat) DVD-lemezekre
(DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW,
DVD+R, DVD+RW) vonatkozó
funkciókat jelöli.
1) Az
MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) egy szabványos
ISO/MPEG technológia a hang tömörítésére.
2)
3)
A nagy-britanniai és az észak-amerikai modellek
kivételével.
A DivX® egy videofájl tömörítési technológia,
melyet a DivX Inc. fejlesztett ki.
4) A
DivX, DivX Certified és az ehhez kapcsolódó
logok a DivX Inc. védjegyei, és felhasználásuk a
vállalat engedélyével történt.
Jelentés
Ez a szimbólum a DVD VIDEO és
DVD-R/DVD-RW lemezekre
(videó módban), illetve a DVD+R/
DVD+RW lemezekre vonatkozó
funkciókat jelöli.
Ez a szimbólum a DVD-R/DVDRW lemezekre vonatkozó
funkciókat jelöli, VR (videó
felvételi) mód esetén.
Ez a szimbólum a VIDEO CDlemezekre (beleértve a Super VCDlemezeket, vagy a VIDEO CD
illetve Super VCD formátumban
felvett CD-R/CD-RW lemezeket)
vonatkozó funkciókat jelöli.
Ez a szimbólum a zenei CDlemezekre, illetve a zenei CD
formátumban felvett CD-R/CD-RW
lemezekre vonatkozó funkciókat
jelöli.
Ez a szimbólum a DATA (adat)
CD-lemezekre (MP31) audio
műsorszámokat, JPEG képfájlokat
és DivX2) 3) videofájlokat
tartalmazó CD-ROM, CD-R, CDRW lemezek) vonatkozó funkciókat
jelöli.
5HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gb03reg.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
gb02reg.book Page 6 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
Ezzel a készülékkel az
alábbi lemezeket lehet
lejátszani
Formátumok
Lemez jelölése
DVD VIDEO
DVD-RW,
DVD-R
DVD+RW,
DVD+R
VIDEO CD
(1.1 és 2.0
verziós
lemezek)/
Audio CD
CD-RW, CD-R
(audio lemez)
(MP3 fájlok)
(JPEG fájlok)
A „DVD+RW”, a „DVD-RW”, a „DVD+R”,
a „DVD VIDEO” és a „CD” logo védjegy.
Megjegyzés a CD-, DVDlemezekrõl
Ez a rendszer olyan CD-ROM, CD-R, CD-RW
lemezeket képes lejátszani, melyek műsorát a
következő formátumok valamelyikében vették fel:
– audio CD formátum,
– VIDEO CD formátum,
– MP3 audio műsorszámok, JPEG képfájlok és
DivX videofájlok*, melyek megfelelnek az
ISO 9660 1-es, 2-es szintnek, vagy ezek
kiterjesztett formátumának (Joliet).
Ez a rendszer olyan DVD-ROM, DVD+RW,
DVD-RW, DVD+R, DVD-R lemezeket képes
lejátszani, melyek műsorát a következő
formátumban vették fel:
– UDF (általános lemezformátum) szabványnak megfelelő MP3 audio műsorszámok,
JPEG képfájlok és DivX videofájlok*
* A nagy-britanniai és az észak-amerikai modellek
kivételével.
Példák lemezekre, melyeket a
készülék nem tud lejátszani
A készülék nem tudja lejátszani az alábbi
lemezeket:
• A 6. oldalon felsoroltaktól eltérő formátumú
CD-ROM, CD-R, CD-RW lemezek.
• PHOTO CD formátumban felvett CD-ROM
lemezek.
• CD-Extra lemezek adatsávjai.
• DVD Audio lemezek.
• Super Audio CD-lemezek.
• Olyan DATA DVD (adat) lemezek, melyek
nem tartalmaznak MP3 audio műsorszámokat,
JPEG képfájlokat vagy DivX videofájlokat.*
* A nagy-britanniai és az észak-amerikai modellek
kivételével.
• DVD-RAM lemezek.
A készülék szintén nem tudja lejátszani az
alábbi típusú lemezeket:
• Eltérő régiókóddal rendelkező DVD VIDEO
lemezek (7., 74. oldal).
• Szabálytalan alakú lemezek (pl. kártya, szív).
• Olyan lemez, melyre címkét vagy matricát
ragasztottak.
• Olyan lemez, melyről a celofán vagy egyéb
csomagolóanyagot nem távolították el
megfelelően.
Megjegyzések a CD-R, CD-RW,
DVD-R, DVD-RW, DVD+R,
DVD+RW lemezekhez
Lehetnek olyan CD-R, CD-RW, DVD-R, DVDRW, DVD+R, DVD+RW lemezek, melyek – a
lemez állapotától, a felvétel minőségétől, illetve
a felvevő berendezés vagy a felíró szoftver
sajátosságaitól függően – nem játszhatók le
ezzel a rendszerrel.
6HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gb03reg.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 7 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
Ugyanígy nem játszhatók le azok a lemezek,
melyeken a lezárás nem történt meg
megfelelően. További információkért olvassa el
a felvevő berendezés kezelési utasítását.
Lehetnek olyan DVD+RW, DVD+R lemezek,
melyeknél egyes lejátszási funkciók akkor sem
működnek, ha a lemez lezárása megfelelően
megtörtént. Ilyen esetben csak a normál
lejátszási funkciót javasolt használni. Kérjük ne
feledje, hogy egyes Packet Write formátumban
megírt DATA CD-, DATA DVD-lemezeket ez a
készülék nem képes olvasni.
Másolásvédelemmel ellátott
zenei lemezek
Ez a készülék a Compact Disc (CD) szabványnak megfelelő lemezek lejátszására képes.
Napjainkban egyre több lemeztársaság
másolásvédelemmel ellátott zenei CDlemezeket hoz forgalomba. Kérjük ne feledje,
hogy ezek között vannak olyanok is, melyek
nem felelnek meg a CD-szabványnak, ezért
ezzel a készülékkel nem lehet lejátszani.
A DualDisc lemezekrõl
A DualDisc olyan kétoldalas lemez, melynek
egyik oldalán DVD-műsor, a másikon pedig
digitális audio program található.
Mivel a hanganyagot tartalmazó oldal nem felel
meg a Compact Disc (CD) szabványnak, az
ilyen lemezek lejátszása nem garantált.
A többmenetes CD-lemezekrõl
• Ezzel a készülékkel többmenetes CD-lemezt is
lejátszhat, amennyiben az első menetben MP3
audio fájlok találhatók. Ebben az esetben a
későbbi menetekben felvett MP3 audio
műsorszámok is lejátszhatók.
• Ezzel a készülékkel többmenetes CD-lemezt is
lejátszhat, amennyiben az első menetben
JPEG képfájlok találhatók. Ebben az esetben a
későbbi menetekben felvett JPEG képfájlok is
lejátszhatók.
• Ha az első menetben zenei vagy VIDEO CD
formátumban felvett hangfájlok és képfájlok
találhatók, csak az első menet játszható le.
Régiókód
Az Ön készülékének hátoldalán egy régiókód
található, és a készülék csak olyan DVD-
lemezeket játszik le, amelyeken ezzel azonos
régiókód van feltüntetve.
Az ALL szimbólummal ellátott DVD VIDEO
lemezek szintén lejátszhatók a készülékkel.
Ha nem megfelelő régiókóddal ellátott DVD
VIDEO lemezt próbál meg lejátszani, a tvképernyőn a [Playback prohibited by area
limitations.] (A lemez lejátszása a területi
azonosító kód eltérése miatt nem lehetséges)
üzenet jelenik meg. Egyes DVD VIDEO
lemezek esetében előfordulhat, hogy a régiókód
nincs feltüntetve, és a készülék mégsem képes
lejátszani azt a fentebb említett területi
azonosító kód eltérése miatt.
Megjegyzés a DVD- és VIDEO
CD-lemezek lejátszásához
Bizonyos DVD- és VIDEO CD-lemezek esetében a szoftvergyártó néhány lejátszási műveletet
rögzített a lemezen. Mivel ez a készülék a DVDés VIDEO CD-lemezeket a gyártó eredeti,
lemezen elhelyezett utasításai alapján játssza le,
előfordulhat, hogy egyes funkciók nem állnak
rendelkezésre. Lásd a DVD- vagy VIDEO CDlemezekhez mellékelt utasítást.
Szerzõi jogok
Ez a készülék olyan másolásvédelmi technológiával van ellátva, amely az Egyesült Államok
szabadalmi oltalma alatt áll, illetve egyéb
szellemi tulajdont képez. Ezt a másolásvédelmi
technológiát csak a Macrovision engedélyével
és kizárólag otthoni vagy kisebb csoportos
szórakoztatási célokra szabad felhasználni,
hacsak a Macrovision másképpen nem
rendelkezik. Feltörése és visszafejtése tilos!
Ez a rendszer a Dolby* Digital, a Dolby Pro
Logic (II) adaptív mátrix térhangzás dekódert és
a DTS** Digital Surround System technológiát
alkalmazza.
* A készülék gyártása a Dolby Laboratories
engedélyével történt.
A „Dolby”, „Pro Logic” és a dupla-D szimbólum a
Dolby Laboratories védjegye.
** A készülék gyártása a DTS Inc. engedélyével
történt.
A „DTS” és a „DTS Digital Surround” a DTS Inc.
bejegyzett védjegye.
7HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gb04gsb.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
gb02reg.book Page 8 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
t
Kezdeti lépések – Alapműveletek –
Kezdeti lépések – Alapműveletek –
A kicsomagolást lásd a Minőségtanúsítás fejezetben a 71. oldalon.
Az elemek behelyezése a távvezérlõbe
A készülék a mellékelt távvezérlővel is működtethető. Helyezzen be két AA (R6) típusú elemet a
távvezérlőbe, ügyelve a helyes 3 és # polaritásra. Amikor a távvezérlőt használja, fordítsa azt a
rendszeren lévő távvezérlés-érzékelő irányába.
Megjegyzés
• Ne tárolja a távvezérlőt szélsőségesen meleg vagy nedves helyen.
• Ne használjon együtt régi és új elemeket.
• Különösen az elemek cseréjénél ügyeljen arra, hogy semmilyen tárgy ne kerülhessen a távvezérlő belsejébe.
• Ne tegye ki a készülék távvezérlés-érzékelőjét közvetlen napfény vagy erős fényforrás hatásának, mert ez hibás
működést okozhat.
• Ha hosszabb ideig nem használja a távvezérlőt, vegye ki belőle az elemeket, így elkerülheti a kifolyó elektrolit
okozta meghibásodásokat.
8HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gb04gsb.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 9 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
1. lépés: Csatlakoztatás a tv-készülékhez
Tekintse át az alábbi csatlakoztatási ábrát, és olvassa el a következő oldalakon található 1–4
fejezeteket.
Első hangsugárzó (jobb)
Középső hangsugárzó
Első hangsugárzó (bal)
AM keretantenna
ANTENNA
EURO AV
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
CENTER
AM
SUBWOOFER
SPEAKER
COAXIAL
FM75
OUTPUT(TO TV)
Hálózati vezeték
FM huzalantenna
Tv-készülék
Mélyhangsugárzó
Hátsó hangsugárzó (bal)
Hátsó hangsugárzó (jobb)
: jeláramlás iránya
9HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
Kezdeti lépések – Alapműveletek –
Az alábbiakban látható a készülék hangsugárzókhoz és tv-készülékhez csatlakoztatásának módja.
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gb04gsb.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
gb02reg.book Page 10 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
Kezdeti lépések – Alapműveletek –
1 A hangsugárzók csatlakoztatása
A szükséges vezetékek
A csatlakozódugasz és a jelölőhüvely színe megegyezik a megfelelő csatlakozóaljzatokat jelölő címke
színével.
Szürke
A SPEAKER aljzathoz
(+)
(–)
Jelölőhüvely
Fekete
Megjegyzés
• A hangsugárzóvezeték külső szigetelőhüvelyét ne tolja be a SPEAKER aljzatba.
A hangsugárzók rövidre zárásának megakadályozása
A hangsugárzók rövidre zárása a rendszer meghibásodását okozhatja. Ennek megakadályozása
érdekében tartsa be az alábbi óvintézkedéseket a hangsugárzók csatlakoztatásakor. Győződjön meg
arról, hogy a vezetékek lecsupaszított vége nem ér-e hozzá egy másik hangsugárzó aljzathoz, vagy egy
másik hangsugárzóvezeték lecsupaszított végéhez.
A lecsupaszított
hangsugárzóvezeték hozzáér a
másik hangsugárzó aljzathoz.
A szigetelés túlzott mértékű
eltávolítása miatt a lecsupaszított
vezetékek összeérnek.
Az összes berendezés, a hangsugárzók és a hálózati vezeték csatlakoztatása után a teszthang funkcióval
ellenőrizze a hangsugárzók megfelelő csatlakoztatását. A teszthang funkcióról bővebben a 64. oldalon
olvashat.
Ha a teszthang funkció használata közben a hang nem hallható, vagy nem abból a hangsugárzóból szól,
amelyik a kijelzőn látható, a hangsugárzón rövidzárlat léphetett fel. Ilyenkor ellenőrizze újból a
hangsugárzók csatlakoztatását.
Megjegyzés
• Csatlakoztassa a vezetékeket a megfelelő aljzatokba: a 3 vezetéket a 3, a # vezetéket a # aljzathoz kell
csatlakoztatni. Ha bármelyik hangsugárzónál felcseréli a polaritást, a hang torzított lehet, és a mélyhangok nem
lesznek hallhatóak.
10HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gb04gsb.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 11 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
2 A tv-készülék csatlakoztatása
SCART (EURO AV)-vezeték (külön megvásárolható)
.
A SCART (EURO AV)-vezetéket a készülék EURO AV T OUTPUT (TO TV) aljzatához kell
csatlakoztatni.
Ha SCART (EURO AV)-vezetéket használ a csatlakoztatáshoz, ellenőrizze, hogy a tv-készülék képes-e
S-video- vagy RGB-jelek fogadására. Ha a tv-készülék S-videojelek fogadására képes, kapcsolja a tvkészüléket az RGB kompatibilis bemenetre. Olvassa el a csatlakoztatni kívánt tv-készülék kezelési
útmutatóját.
Hasznos tanács
• Ha a csatlakoztatott tv-készülék vagy egy kétcsatornás sztereó hangforrás hangját 6 hangsugárzón keresztül kívánja
hallgatni, válassza ki a „Dolby Pro Logic”, a „Dolby Pro Logic II MOVIE” vagy a „Dolby Pro Logic II MUSIC”
hangzásképet (22. oldal).
3 Az antenna csatlakoztatása
Az AM antenna csatlakoztatása
Az antenna alakját és hosszát kifejezetten AM jelek vételéhez terveztük. Ne szerelje le vagy csévélje
le az antennát.
1
2
3
Válassza le a keretet a műanyag állványról.
Állítsa be az AM keretantennát.
Csatlakoztassa az antennavezetékeket az AM aljzatokhoz.
Az (A) és a (B) vezetéket bármelyik aljzathoz csatlakoztathatja.
Az aljzat rögzítőjét
lenyomva illessze be a
vezetéket.
A
B
Eddig a részig
helyezze be.
Megjegyzés
• Zaj kialakulásának elkerülése érdekében az AM keretantennát a készüléktől és egyéb külső berendezésektől
távol helyezze el.
Hasznos tanács
• Forgassa az AM keretantennát, amíg a legjobb AM-vételt meg nem találja.
11HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
Kezdeti lépések – Alapműveletek –
A szükséges vezetékek
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gb04gsb.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
gb02reg.book Page 12 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
Kezdeti lépések – Alapműveletek –
4
Enyhe meghúzással ellenőrizze, hogy az AM keretantenna megfelelően csatlakozik-e a
készülékhez.
Az FM huzalantenna csatlakoztatása
Csatlakoztassa az FM huzalantennát a COAXIAL FM 75 Ω aljzathoz.
FM huzalantenna
(tartozék)
FM huzalantenna
(tartozék)
vagy
COAXIAL FM 75 Ω aljzat
COAXIAL FM 75 Ω aljzat
Megjegyzés
• Csatlakoztatás után feszítse ki teljes hosszában az FM huzalantennát.
• Az FM huzalantennát a csatlakoztatás után lehetőleg vízszintes helyzetben kell rögzíteni.
Hasznos tanács
• Ha az FM vétel gyenge, egy 75 Ω-os koaxiális vezetékkel (külön megvásárolható) csatlakoztasson a készülékhez
egy kültéri FM antennát az ábra szerint.
A készülék
Kültéri FM antenna
4 A hálózati vezeték csatlakoztatása
Mielőtt a készülék hálózati vezetékét a hálózati aljzathoz csatlakoztatná, csatlakoztassa a
hangsugárzókat a készülékhez.
12HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gb04gsb.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 13 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
3. lépés: Gyorsbeállítás
Az alábbiakban a rendszer alapbeállításához
szükséges lépéseket részletezzük.
A hangsugárzók elhelyezése
A térhangzású hangélmény legjobb hatásának
elérése érdekében a hangsugárzókat (a mélyhangsugárzó kivételével) a hallgatási helyzettől
egyenlő távolságra (A) javasolt elhelyezni.
Ez a rendszer azonban lehetővé teszi, hogy a
középső hangsugárzót 1,6 m-rel (B), a hátsó
hangsugárzókat pedig 5 m-rel (C) közelebb
vihesse a hallgatási helyzethez.
Az első hangsugárzókat a hallgatási helyzettől
(A) számított 1–7 méteres tartományon belül
helyezheti el.
A hangsugárzókat az alábbi ábra szerint
helyezze el.
"/1
C/X/x/c,
DISPLAY
1
2
Kapcsolja be a tv-készüléket.
Nyomja meg a [/1 gombot.
Megjegyzés
• Ellenőrizze, hogy a rendszert „DVD”
üzemmódba kapcsolta-e (18. oldal).
3
Megjegyzés
• A hangsugárzókat nem szabad lejtős felületre állítani.
• A hangsugárzókat ne helyezze olyan helyre, amely:
– szélsőséges hidegtől és melegtől,
– poros vagy piszkos,
– túlzottan párás,
– rázkódásnak van kitéve,
– közvetlen napfénynek van kitéve.
• A hangsugárzók tisztításához használjon puha ruhát,
például olyat, amilyet az ablaktisztításhoz szokott
használni.
• A hangsugárzók tisztításához ne használjon
súrolószivacsot, súrolószert vagy oldószert, például
alkoholt vagy benzint.
Válassza ki a tv-készüléken a rendszer
számára fenntartott videocsatornát.
A tv-készülék képernyőjének alján
megjelenik a [Press [ENTER] to run
QUICK SETUP.] (A gyorsbeállítás
elindításához nyomja meg az ENTER
gombot.) üzenet. Ha az üzenet nem jelenik
meg lépjen vissza a gyorsbeállítás
képernyőre (15. oldal) és ismételje meg az
utasításokat.
Hasznos tanács
• Ha áthelyezi a hangsugárzókat ajánlatos megváltoztatni a beállításokat is. A részleteket lásd az „A szobának megfelelő térhangzás” (57. oldal) fejezetben.
13HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
Kezdeti lépések – Alapműveletek –
2. lépés: A rendszer
elhelyezése
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gb04gsb.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
gb02reg.book Page 14 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
Kezdeti lépések – Alapműveletek –
4
Lemez behelyezése nélkül nyomja meg
a
gombot.
A képernyőn megjelenik a nyelv
kiválasztására szolgáló menü.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
FRENCH
SPANISH
PORTUGUESE
9
A C/c gombokkal válassza ki a
pillanatnyi elrendezésnek megfelelő
formátumábrát.
A részleteket lásd „A szobának megfelelő
térhangzás” című fejezetben (57. oldal).
SPEAKER FORMATION
STANDARD
5
A X/x gombbal válasszon nyelvet.
A rendszer a kiválasztott nyelven jeleníti
meg a menüt és a szinkronfeliratokat.
6
Nyomja meg a
gombot.
Megjelenik a csatlakoztatandó tv-készülék
képarányának beállítására szolgáló menü.
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
10 Nyomja meg a
gombot.
A hangsugárzók távolságának beállítására
szolgáló menü megjelenik.
SPEAKER SETUP
CONNECTION:
DISTANCE:
LEVEL(FRONT):
LEVEL(SURROUND):
OFF
TEST TONE:
FRONT:
CENTER:
SURROUND:
3.0m
3.0m
3.0m
11 A X/x gombbal állítsa be az első
7
A X/x gombbal válassza ki a tvkészülék típusának megfelelő
beállítást.
x Ha szélesképernyős tv-készüléke
vagy szélesképernyős üzemmóddal
ellátott normál (4:3) képarányú
készüléke van
[16:9] (61. oldal)
x Normál (4:3) képarányú tvkészüléknél
[4:3 LETTER BOX] vagy [4:3 PAN
SCAN] (61. oldal)
8
Nyomja meg a
hangsugárzóknak a műsornézési
helyzettől mért távolságát, majd
nyomja meg a
gombot.
Az első hangsugárzók műsornézési
helyzettől mért távolsága 1–7 méter között
állítható be.
SPEAKER SETUP
CONNECTION:
DISTANCE:
LEVEL(FRONT):
LEVEL(SURROUND):
OFF
TEST TONE:
FRONT:
CENTER:
SURROUND:
3.0m
3.0m
3.0m
gombot.
Megjelenik a hangsugárzó-elrendezés
beállítására szolgáló menü.
14HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gb04gsb.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 15 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
12 A X/x gombbal állítsa be a középső
12(27)
18(34)
T
0:00:02
A középső hangsugárzókat az első
hangsugárzók műsornézési helyzettől mért
távolságánál 1,6 méterrel közelebb is
elhelyezheti.
SPEAKER SETUP
CONNECTION:
DISTANCE:
LEVEL(FRONT):
LEVEL(SURROUND):
OFF
TEST TONE:
FRONT:
CENTER:
SURROUND:
DVD VIDEO
QUICK
QUICK
CUSTOM
RESET
BNR
3 A X/x gombokkal válassza ki a [QUICK]
menüpontot, majd nyomja meg a
gombot.
Megjelenik a gyorsbeállítási képernyő.
3.0m
3.0m
3.0m
13 A X/x gombbal állítsa be a hátsó
hangsugárzóknak a műsornézési
helyzettől mért távolságát, majd
nyomja meg a
gombot.
A videó kimenõjelek típusának
kiválasztása
A készülék hátoldalán lévő EURO AV T
OUTPUT (TO TV) aljzaton megjelenő
kimenőjel típusának beállítására szolgál.
A hátsó hangsugárzókat az első
hangsugárzók műsornézési helyzettől mért
távolságánál 5 méterrel közelebb is
elhelyezheti.
A gyorsbeállítás befejeződött. Az összes
beállítási és csatlakoztatási művelet
lezajlott.
FUNCTION
VIDEO
FORMAT
Kilépés a gyorsbeállításból
Bármelyik lépésnél nyomja meg a
DISPLAY gombot.
Hasznos tanács
• Ha áthelyezi a hangsugárzókat ajánlatos
megváltoztatni a beállításokat is. A részleteket lásd az
„A szobának megfelelő térhangzás” (57. oldal)
fejezetben.
• Ha módosítani szeretné valamelyik beállítást,
lapozzon „Az alapbeállítások menüje” fejezethez (59.
oldal).
Visszalépés a gyorsbeállítás
képernyõre
1 Állj üzemmódban nyomja meg a
DISPLAY gombot.
Megjelenik a vezérlőmenü.
2 A X/x gombokkal válassza ki a
[SETUP] menüt, majd nyomja meg
a
gombot.
Megjelennek a [SETUP] menü beállításai.
1
2
A FUNCTION gombbal kapcsoljon
„DVD” üzemmódba.
Nyomja meg a VIDEO FORMAT
gombot.
A VIDEO FORMAT gomb többszöri
megnyomására a kijelzés az alábbiak
szerint változik:
t LINE VIDEO
r
LINE RGB
• „LINE VIDEO”: videó jelkimenet.
• „LINE RGB”: RGB-jelek továbbítása.
Megjegyzés
• Ha a tv-készülék nem tud RGB-jeleket fogadni,
a képernyőn akkor sem jelenik meg a műsor, ha
kiválasztja az „LINE RGB” beállítást. Olvassa
el a tv-készülék kezelési útmutatóját.
15HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
Kezdeti lépések – Alapműveletek –
hangsugárzónak a műsornézési
helyzettől mért távolságát, majd
nyomja meg a
gombot.
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gb05gsa.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
gb02reg.book Page 16 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
A bemutató üzemmód ki- és
bekapcsolása
Kezdeti lépések
– További lehetőségek –
A bemutató üzemmód
kikapcsolása
1
2
3
4
X/x/c,
A X/x gombbal válassza ki a „DEMO”
menüpontot, majd nyomja meg a
vagy a c gombot.
Válassza ki a megfelelő beállítást a X/x
gombbal.
Az alapértelmezett beállítást aláhúzás jelzi.
• „DEMO ON”: a bemutató üzemmód
bekapcsolása.
• „DEMO OFF”: a bemutató üzemmód
kikapcsolása.
"/1
SYSTEM
MENU
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
Nyomja meg a
gombot.
A beállítás módosul.
5
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
A rendszer menü kikapcsol.
Miután a hálózati vezetéket csatlakoztatta, az
előlapi kijelzőn a bemutató képsor jelenik meg.
Ha megnyomja a távvezérlő "/1 gombját, a
bemutató kikapcsol.
Megjegyzés
• Ha a készülék "/1 gombját nyomja meg, a bemutató
nem kapcsol ki.
• Ha a rendszer menüben bekapcsolta a bemutató
üzemmódot, a bemutató képernyő a távvezérlő "/1
gombjával nem kapcsolható ki. Először kapcsolja ki
a bemutató üzemmódot a menüben, majd nyomja
meg a távvezérlő "/1 gombját. Ha a bemutató
üzemmódot a menüben kikapcsolja, a rendszer
készenléti állapotban energiát takarít meg.
• A rendszer gyári alapbeállításai szerint (például a
„COLD RESET” (hidegindítás) (65. oldal) elvégzése
után) a bemutató módot egyszerűen a távvezérlő "/1
gombjának megnyomásával kikapcsolhatja.
Egyébként a bemutató kikapcsolásához a „DEMO”
menüpontot „DEMO OFF” értékre kell állítani
16HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gb05gsa.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 17 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
A többi hangsugárzó esetén
A hangsugárzók
felszerelése a falra
6–9 mm
A hangsugárzók felszerelése
a falra
1
Készítsen elő olyan csavarokat (külön
megvásárolható), melyek megfelelnek
a hangsugárzó hátoldalán lévő
furatnak. Lásd az alábbi illusztrációt.
3
Akassza a hangsugárzókat a
csavarokra.
5 mm
4 mm
10 mm
30 mm
5 mm
10 mm
2
Furat a hangsugárzó
hátoldalán (a
középső
hangsugárzó
kivételével)
Hajtsa be a csavarokat a falba.
Kezdeti lépések – További lehetőségek –
A hangsugárzókat a falra szerelve használhatja.
A hangsugárzók hátoldala
A középső hangsugárzók esetén
Megjegyzés
160 mm
7–9 mm
• A fal anyagának és teherbírásának megfelelő
csavarokat használjon. Mivel a gipszkarton falak
rendkívül törékenyek, a csavarokat csavarozza be egy
tartólécbe, majd azt erősítse fel a falra. A
hangsugárzókat függőleges, sík felületre, lehetőleg a
fal megerősített részére kell felszerelni.
• A fal anyagával és a használandó csavarokkal
kapcsolatban keressen fel egy szaküzletet vagy
szakképzett szerelőt.
• A Sony nem vállal felelősséget a szakszerűtlen
felszerelésből (pl. nem megfelelő teherbírású fal vagy
szakszerűtlen csavarozás stb.), a termék helytelen
használatából vagy természeti csapásokból eredő
személyi sérülésekért vagy anyagi károkért.
17HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gb06bas.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
gb02reg.book Page 18 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
5
Helyezzen be egy lemezt.
Helyezzen egy lemezt a lemeztálcára és
nyomja meg a A gombot.
Alapműveletek
Alapműveletek
Lemezek lejátszása
A hangerő
beállítása
"/1
A
H FUNCTION
Megjegyzés
• Ha 8 cm-es lemezt akar lejátszani, helyezze azt
a lemeztálca belső körébe. Ügyeljen arra, hogy
a lemez ne ferdén legyen a tálca belső körén.
• A lemeztálcát nem szabad kézzel betolni, mert a
készülék meghibásodhat.
• A lemeztálcába nem szabad egynél több lemezt
helyezni.
Lemeztálca
Z
"/1
6
Megkezdődik a lejátszás (folyamatos
lejátszás).
Állítsa be a hangerőt a készüléken.
A hangerőszint megjelenik a tv-képernyőn
és az előlapi kijelzőn.
FUNCTION
MUTING
VOLUME +/–
/
X
./>
H
x
A lejátszani kívánt DVD VIDEO vagy VIDEO
CD-lemeztől függően egyes funkciók működése
korlátozott, vagy a megszokottól eltérő lehet.
Olvassa el a lemezhez mellékelt tájékoztatót.
1
2
3
Kapcsolja be a tv-készüléket.
A tv-készüléken válassza ki azt a
bemenetet, melyhez ezt a rendszert
csatlakoztatta.
Nyomja meg a "/1 gombot.
A készülék bekapcsol.
Ha a készülék nem „DVD” üzemmódban
működik, a FUNCTION gombbal
kapcsoljon „DVD” üzemmódba
4
Nyomja meg a H gombot.
Megjegyzés
• A rendszer pillanatnyi állapotától függően
előfordulhat, hogy a hangerőszint nem jelenik meg a
tv-képernyőn.
Energiatakarékos készenléti
üzemmód
A készülék bekapcsolása közben nyomja meg a
"/1 gombot. A készenléti üzemmód
kikapcsolásához nyomja meg egyszer a "/1
gombot.
További mûveletek
Funkció
Nyomja meg a...
Állj
... x gombot.
Szünet
... X gombot.
A lejátszás folytatása szünet ... X vagy H gombot.
után
Ugrás a következő fejezetre, ... > gombot (JPEG
műsorszámra vagy jelenetre kivételével).
Nyomja meg a A gombot.
18HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gb06bas.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 19 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
Funkció
Nyomja meg a...
Ugrás az előző fejezetre,
... . gombot (JPEG
műsorszámra vagy jelenetre kivételével).
... MUTING gombot. A
hang bekapcsolásá-hoz
nyomja meg ismét ezt
vagy a VOLUME +
gombot.
A lejátszás megállítása, a
lemez kivétele
... Z gombot a
távvezérlőn vagy a A
gombot a készüléken.
Az előző jelenet
megismétlése*
...
(visszajátszás) gombot
lejátszás közben.
Gyorskeresés előre a
...
pillanatnyi jeleneten belül** (továbbítás) gombot
lejátszás közben.
* Csak DVD VIDEO és DVD-RW, DVD-R
lemezeknél. Ez a gomb DivX videofájloknál nem
használható (a nagy-britanniai és észak-amerikai
modellek kivételével).
** Csak DVD VIDEO, DVD-RW, DVD-R,
DVD+RW, DVD+R lemezeknél. Ez a gomb DivX
videofájloknál nem használható (a nagy-britanniai
és észak-amerikai modellek kivételével).
Megjegyzés
• Az azonnali visszajátszási vagy a továbbítási funkció
bizonyos jeleneteknél nem használható.
FUNCTION
SYSTEM
MENU
X/x/c,
A csatlakoztatott komponens
kiválasztása
Nyomja meg többször a FUNCTION
gombot, amíg a kívánt funkciónév
megjelenik a kijelzőn.
A FUNCTION gomb többszöri megnyomásakor
az üzemmódkijelzések az alábbi sorrendben
jelennek meg.
DVD t TUNER FM t TUNER AM t
TV t …
A csatlakoztatott komponens
bemeneti jelszintjének
beállítása
A hátoldali EURO AV T OUTPUT (TO TV)
aljzathoz csatlakoztatott tv-készülék műsorának
lejátszásakor torzítás fordulhat elő. Ez nem
hibajelenség, és a csatlakoztatott komponenstől
függ.
Ennek megelőzése érdekében módosíthatja a
jelszintet.
1
Nyomja meg többször a FUNCTION
gombot, míg a „TV” felirat meg nem
jelenik az előlapi kijelzőn.
19HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
Alapműveletek
A hang ideiglenes
kikapcsolása
Külsõ mûsorforrás vagy a
rádió hallgatása
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gb06bas.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
gb02reg.book Page 20 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
2
3
Alapműveletek
4
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
Nyomja meg többször a X/x gombot
amíg az „ATTENUATE” kijelzés
megjelenik a kijelzőn, majd nyomja
meg a
vagy a c gombot.
Válasszon beállítást a X/x gombbal.
Az alapértelmezett beállítást aláhúzás jelzi.
• „ATT ON”: a bemenőjel csillapítása. A
hangerőszint módosul.
• „ATT OFF”: normál bemenő jelszint.
5
A tv-készülék hangjának
lejátszása az összes
hangsugárzón
Nyomja meg a
A tv-készülék hangját hallgathatja a rendszer
összes hangsugárzóján is.
A részleteket lásd az „1. lépés: Csatlakoztatás a
tv-készülékhez” (9. oldal) fejezetet.
gombot.
A beállítás módosul.
6
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
SOUND
FIELD
A rendszer menü kikapcsol.
1
2
FUNCTION
Nyomja meg többször a FUNCTION
gombot, míg a „TV” felirat meg nem
jelenik az előlapi kijelzőn.
A SOUND FIELD gomb többszöri
megnyomásával kiválaszthatja a kívánt
hangzásképet.
Ha a tv-készülék hangját, vagy egy
kétcsatornás műsorforrás sztereó műsorát e
rendszer 6 hangsugárzóján keresztül
szeretné, meghallgatni, válassza ki a „PRO
LOGIC”, a „PLII MOVIE” vagy a „PLII
MUSIC” hangzásképet.
A hangzásképekről bővebben a 22. oldalon
olvashat.
20HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gb06bas.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 21 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
A MOVIE (film) vagy MUSIC
(zenei) hangzás
kiválasztása
Alapműveletek
Film vagy zene lejátszása közben kiválaszthatja
a megfelelő hangzást.
MOVIE/
MUSIC
Lejátszás közben nyomja meg a MOVIE/
MUSIC gombot.
Nyomja meg többször a MOVIE/MUSIC
gombot a kívánt hangzásmód előlapi kijelzőn
történő megjelenéséig. Az alapértelmezett
beállítást aláhúzás jelzi.
• AUTO: a megfelelő hangzásmód önműködő
kiválasztása a lejátszott lemeztől függően.
• MOVIE: filmek lejátszásához.
• MUSIC: zene lejátszásához.
Hasznos tanács
• Amikor a film vagy a zenei üzemmódot kiválasztja, a
„MOVIE” vagy a „MUSIC” jelzés megjelenik a
kijelzőn. Amikor sem a „MOVIE” sem a „MUSIC”
jelzés nem jelenik meg a kijelzőn, akkor az „AUTO”
mód lett kiválasztva.
21HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gb07sou.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
gb02reg.book Page 22 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
Az eredeti hang önmûködõ
visszaadása
Hangbeállítás
x AUTO FORMAT DIRECT STANDARD
A térhangzás
bekapcsolása
A lejátszani kívánt műsor típusának
függvényében a gyárilag beállított térhangzás
hangzásképek közül rendkívül egyszerűen
kiválaszthatja a megfelelőt. Így otthonában
élvezheti a filmszínházak erőteljes, izgalmas
légkörét.
Ebben az üzemmódban a készülék önműködően
megállapítja az audio bemenőjel típusát (Dolby
Digital, DTS vagy normál 2 csatornás sztereó),
és szükség esetén elvégzi a dekódolást. Ennél az
üzemmódnál a hang az eredeti (felvételi)
formában hallható, bármilyen hanghatás (pl.
zengés) hozzáadása nélkül.
Ha azonban a műsor nem tartalmaz mélyhang
jelet (Dolby Digital LFE stb.), a készülék egy
önállóan előállított mélyhangot továbbít a
mélysugárzóhoz.
A hang visszaadása több
hangsugárzón keresztül
SOUND
FIELD
x AUTO FORMAT DIRECT MULTI
Ennél az üzemmódnál bármilyen típusú lemez
műsorát az összes hangsugárzó bevonásával
szólaltathatja meg.
Megjegyzés
• A műsorforrástól függően előfordulhat, hogy nem az
összes hangsugárzóból hallható hang.
Nyomja meg a SOUND FIELD gombot.
A SOUND FIELD gomb többszöri
megnyomásával kiválaszthatja a kívánt
hangzásképet.
A választható hangzásképek
A választható
hangzásképek
Kijelző
AUTO FORMAT DIRECT
STANDARD
A.F.D. STD
AUTO FORMAT DIRECT
MULTI
A.F.D. MULTI
Dolby Pro Logic
PRO LOGIC
Dolby Pro Logic II MOVIE
PLII MOVIE
Dolby Pro Logic II MUSIC
PLII MUSIC
2 CHANNEL STEREO
2CH STEREO
Kétcsatornás mûsorforrások
(pl. CD) hangjának
megszólaltatása 5.1
csatornán keresztül
x Dolby Pro Logic
A Dolby Pro Logic rendszer a kétcsatornás
hangforrás műsorából öt kimenő csatornát állít
elő. A bemenőjel Pro Logic rendszerű
dekódolása után a műsor az első, a középső és a
hátsó hangsugárzókon keresztül szólal meg. A
hátsó csatornák hangja mono.
x Dolby Pro Logic II MOVIE/MUSIC
A Dolby Pro Logic II rendszer a kétcsatornás
hangforrás műsorából öt teljes sávszélességű
kimenő csatornát állít elő. Ezt egy korszerű,
nagy jeltisztaságú mátrix térhangzás dekóder
végzi, mely bármilyen új hanginformáció
hozzáadása vagy hangelszíneződés okozása
nélkül kivonja és feldolgozza a térhangzás
információkat az eredeti felvételből.
22HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gb07sou.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 23 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
Megjegyzés
• Ha a bemenőjel többcsatornás műsorforrásból
érkezik, a Dolby Pro Logic és a Dolby Pro Logic II
MOVIE/MUSIC dekóder kikapcsol, és a
többcsatornás műsorforrás jele közvetlenül kerül a
hangsugárzókra.
• Kéthangú műsorok esetén a Dolby Pro Logic és a
Dolby Pro Logic II MOVIE/MUSIC dekóder nem
működik.
Hangbeállítás
Csak a két elsõ hangsugárzó
és a mélyhangsugárzó
mûködtetése
x 2 CHANNEL STEREO
Ebben az üzemmódban a hang csak az első két
(jobb és bal) hangsugárzóból és a
mélysugárzóból hallható. A hagyományos
kétcsatornás műsorforrások hangja teljesen
elkerüli a hangfeldolgozó áramköröket. A
többcsatornás műsort kétcsatornásra keveri le a
készülék.
Így bármilyen műsorforrás műsorát lejátszhatja
csak a bal és jobb első illetve a mélyhangsugárzó
használatával.
A térhangzás kikapcsolása
Nyomja meg a SOUND FIELD gombot
mindaddig, míg az „A.F.D. STD” vagy a „2CH
STEREO” jelzés meg nem jelenik az előlapi
kijelzőn.
23HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gb08pla.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
gb02reg.book Page 24 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
Ellentétes lejátszási irány
Haladó műveletek lejátszás közben
Keresési lehetõségek
(Pásztázás, lassítás, képenkénti
lejátszás)
A kép figyelése közben a kívánt részletet
többféle sebességgel keresheti a lemezen.
Megjegyzés
• A lejátszani kívánt DVD, DivX videó, VIDEO CDlemez típusától függően elképzelhető, hogy egyes
funkciók nem működnek.
* A nagy-britanniai és az észak-amerikai modellek
kivételével.
A kívánt jelenet megkeresése
gyorsított lejátszással elõre
vagy hátra (pásztázás)
(JPEG kivételével)
A lemez lejátszása közben nyomja meg a /
m vagy M/ gombot. A keresett részlet
megtalálása után a H gombbal kapcsolhat
vissza normál lejátszásra. Gyorskeresés közben
a /m vagy M/ gomb többszöri
megnyomásakor a lejátszás sebessége változik.
Az említett gomb többszöri megnyomásakor az
alábbi kijelzések jelennek meg. A tényleges
sebesség lemezenként különböző lehet.
×2b t 1m t 2m t 3m
3m (csak DVD VIDEO, DVD-VR mód, DivX
videó*, VIDEO CD)
×2b (csak DVD VIDEO)
* A nagy-britanniai és az észak-amerikai modellek
kivételével.
A lejátszás sebessége minden újabb
gombnyomásra növekszik.
Lejátszás képenként (lassítás)
(csak DVD VIDEO, DVD-R, DVD-RW,
DivX videó*, VIDEO CD)
* A nagy-britanniai és az észak-amerikai modellek
kivételével.
Szünet üzemmódban nyomja meg a /m vagy
M/ gombot. A keresett részlet megtalálása
után a H gombbal kapcsolhat vissza normál
lejátszásra. Lassítás közben a /m vagy M/
gomb többszöri megnyomásakor a lejátszás
sebessége változik. Két sebesség közül választhat.
Az említett gomb többszöri megnyomásakor az
alábbi kijelzések jelennek meg:
Normál lejátszási irány
2
y1
Ellentétes lejátszási irány (csak DVD VIDEO)
2
y1
Képenkénti lejátszás
(képléptetés)
Normál lejátszási irány
(csak DVD VIDEO, DVD-R, DVD-RW,
DivX videó*, VIDEO CD)
×2B t 1M t 2M t 3M
* A nagy-britanniai és az észak-amerikai modellek
kivételével.
3M (csak DVD VIDEO, DVD-VR mód, DivX
videó*, VIDEO CD)
×2B (csak DVD VIDEO, CD)
* A nagy-britanniai és az észak-amerikai modellek
kivételével.
Szünet üzemmódban a
(léptetés)
gombbal a következő képkockára ugorhat.
Nyomja meg a
(léptetés) gombot, ha
az előző képkockára kíván ugrani (csak DVD
VIDEO, DVD-R, DVD-RW-nél). A H
gombbal visszakapcsolhat normál lejátszásra.
Megjegyzés
• VR módban felvett DVD-R, DVD-RW lemezen nem
lehet állóképet keresni.
• DATA (adat) CD-lemezek esetében ez a funkció csak a
DivX videofájlokhoz használható (a nagy-britanniai és
az észak-amerikai modellek kivételével).
24HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gb08pla.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 25 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
Tétel, fejezet, mûsorszám,
jelenet stb. keresése
1
Nyomja meg a DISPLAY gombot.
(JPEG képfájlokat tartalmazó DATA
CD, DATA DVD lejátszásakor nyomja
meg kétszer a DISPLAY gombot.)
Megjelenik a vezérlőmenü.
2
A X/x gombokkal válassza ki a keresés
módját.
A lemeztől függően különböző
menüelemek jelenhetnek meg.
[TITLE], [TRACK], [SCENE]
[CHAPTER], [INDEX]
[TIME/TEXT]
Ha az időkód beírásával szeretne jelenetet
megkeresni, válassza ki az idő, szöveg
([TIME/TEXT]) szerinti keresést.
[TRACK]
[ALBUM]
gombot.
A [** (**)] helyett a [– – (**)] kijelzés
jelenik meg.
12(27)
(34)
T
1:32:55
4
5
DVD VIDEO
A X/x gombbal vagy a számgombokkal
válassza ki a kerese
tétel, fejezet, műsorszám, index,
jelenet stb. számát.
Ha elrontja a beírást
A CLEAR gombbal törölje a beírt számot
és válassza ki a megfelelő számjegyet.
6
Nyomja meg a
gombot.
A készülék a kiválasztott számmal indítja a
lejátszást.
Jelenet keresése az idõkód
segítségével (csak DVD VIDEO
lemez és DVD-VR mód esetén)
1 A 2. lépésben válassza ki a
[TIME/
TEXT] opciót.
A [T **:**:**] (a jelenlegi tétel lejátszási
ideje) kerül kiválasztásra.
2 Nyomja meg a
gombot.
A [T **:**:**] helyett a [T – –:– –:– –]
kijelzés jelenik meg.
3 A számgombokkal írja be a megfelelő
[FILE]
Példa: ha a
[CHAPTER] (fejezet)
keresési módot választja.
A [** (**)] kijelzés jelenik meg (a **
számokat jelöl).
A zárójelben lévő szám a tételek, fejezetek,
műsorszámok, indexek, jelenetek, albumok
vagy fájlok összes számát jelenti.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
Nyomja meg a
Haladó műveletek lejátszás közben
A DVD-lemezen kereshet tétel vagy fejezet
alapján, a VIDEO CD-, CD-, DATA (adat)
CD-, DATA DVD-lemezen műsorszám, index
vagy jelenet alapján. Mivel a lemez minden tétele és műsorszáma egyedi sorszámmal van azonosítva, a kívánt tétel vagy műsorszám a megfelelő sorszám beírásával is kiválasztható. Lehetőség van az időkód alapján történő keresésre is.
3
DVD VIDEO
időkódot, majd nyomja meg a
gombot.
Ha például a lemez 2 óra 10 perc 20
másodpercnyi műsora utáni részletet keres,
írja be a [2:10:20] időkódot.
Hasznos tanács
• A vezérlőmenü kikapcsolt állapotában a kívánt
fejezetet (DVD VIDEO, DVD-R, DVD-RW),
műsorszámot (VIDEO CD, CD) vagy fájlt (DATA
CD, DATA DVD (DivX videó)) a megfelelő
számgombok és a
gomb megnyomásával is
kiválaszthatja.
* A nagy-britanniai és az észak-amerikai modellek
kivételével.
Megjegyzés
Kiválasztott sor
• DVD+RW lemezen nem lehet az időkód beírásával
keresni.
25HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gb08pla.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
gb02reg.book Page 26 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
Jelenetek keresése
(Képnavigáció)
A lejátszás folytatása a
megszakítási ponttól
(Folytatólagos lejátszás)
A képernyő 9 részre (indexképernyőkre) történő
felosztásával gyorsan és egyszerűen
megkeresheti a kívánt jelenetet.
1
Lejátszás közben nyomja meg a
PICTURE NAVI gombot.
Az alábbi képernyő jelenik meg.
CHAPTER VIEWER
ENTER
Ha megállítja a lejátszást, a készülék megjegyzi
a x gomb megnyomásának helyét, és a
„RESUME” jelzés megjelenik a kijelzőn. Amíg
nem veszi ki a lemezt, a folytatólagos lejátszási
funkció működik, még akkor is, ha a készüléket
kikapcsolja a "/1 gombbal.
1
2
A PICTURE NAVI gomb többszöri
megnyomásával válassza ki a kívánt
funkciót.
• [TITLE VIEWER] (csak DVD VIDEO)
• [CHAPTER VIEWER] (csak DVD
VIDEO)
• [TRACK VIEWER] (csak VIDEO CD
vagy Super VCD)
3
Nyomja meg a
gombot.
A tételek, fejezetek vagy műsorszámok első
jelenete a következő elrendezésű
képernyőn jelenik meg.
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A C/X/x/c gombokkal válassza ki a
kívánt fejezetet, tételt vagy műsorszámot és nyomja meg a
gombot.
A készülék a kiválasztott jelenettől indítja a
lejátszást.
Visszakapcsolás normál
lejátszásra kiválasztás közben
Nyomja meg a O RETURN gombot.
Megjegyzés
• A lejátszott lemeztől függően előfordulhat, hogy
egyes elemek nem választhatók ki.
Lejátszás közben nyomja meg a x
gombot a lejátszás leállításához.
A készülék kijelzőjén megjelenik a
„RESUME” jelzés.
Ha a „RESUME” jelzés nem világít, a
folytatólagos lejátszási funkció nem
használható.
2
Nyomja meg a H gombot.
A készülék onnan folytatja a lejátszást, ahol
az 1. lépésben leállította.
Megjegyzés
• A leállítás helyétől függően előfordulhat, hogy a
készülék nem pontosan a megszakítási ponttól
folytatja a lejátszást.
• A leállítási pont helye törlődhet a memóriából, ha:
– kiveszi a lemezt,
– a rendszer készenléti üzemmódba kapcsol (csak
DATA CD, DATA DVD esetén),
– megváltoztatja vagy törli a beállításokat az
alapbeállítási menüben,
– a FUNCTION gombbal egy másik üzemmódba
kapcsol,
– kihúzza a hálózati csatlakozóvezetéket.
• DVD-R és DVD-RW lemezek (VR formátum),
illetve VIDEO CD-, CD-, DATA (adat) CD- és
DATA DVD-lemezek esetében a készülék megőrzi a
lemez lejátszásának megszakítási helyét.
• A folytatólagos lejátszás nem működik véletlen és
programozott sorrendű lejátszási üzemmódban.
• Lehetnek olyan lemezek, melyeknél ez a funkció nem
használható.
Hasznos tanács
• Ha a lejátszást a lemez elején kívánja kezdeni,
nyomja meg kétszer a x gombot, majd nyomja meg
a H gombot.
26HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gb08pla.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 27 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
Korábban lejátszott lemez
folytatása (többlemezes
lejátszás folytatás)
(csak DVD VIDEO, VIDEO CD esetén)
(Programozott lejátszás)
A lemez műsorszámainak meghatározhatja a
lejátszási sorrendjét, így a lemez tartalmát
tetszés szerinti sorrendben játszhatja le. A
program legfeljebb 99 műsorszámot
tartalmazhat.
1
Nyomja meg a
DISPLAY gombot.
Megjelenik a vezérlőmenü.
2
A X/x gombbal válassza ki a
[PROGRAM] menüt, majd
nyomja meg a
gombot.
Megjelennek a [PROGRAM] menü
beállításai.
Hasznos tanács
• Ha a lejátszást a lemez elején kívánja kezdeni,
nyomja meg kétszer a x gombot, majd nyomja meg
a H gombot.
T
Megjegyzés
6 (14)
2:50
PLAY
CD
OFF
OFF
SET
ON
• Ha a [CUSTOM SETUP] menü [MULTI-DISC
RESUME] funkciójának [OFF] beállítását
kiválasztotta (62. oldal), a leállítási pont helye
törlődik a memóriából, amikor a FUNCTION
gombbal átkapcsol egy másik üzemmódba.
3
Haladó műveletek lejátszás közben
Ha megállítja a lejátszást, a készülék legfeljebb
40 lemez esetén megjegyzi az állj gomb
megnyomásának helyét, és ha legközelebb
behelyezi a lemezt, folytatja a lejátszást. Ha a
41. lemeznél tárolja a megszakítási pontot az
első lemez megszakítási pontja törlődik a
memóriából.
A funkció bekapcsolásához válassza ki a
[CUSTOM SETUP] menü [MULTI-DISC
RESUME] funkciójának [ON] beállítását. A
részleteket lásd a „[MULTI-DISC RESUME]
(csak DVD VIDEO, VIDEO CD)” című
fejezetben a 62. oldalon.
Lejátszási program
létrehozása
A X/x gombbal válassza ki a [SET t]
opciót, majd nyomja meg a
gombot.
VIDEO CD- vagy CD-lemez lejátszásakor a
[TRACK] jelző világít.
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK – –
3. TRACK – –
4. TRACK – –
5. TRACK – –
6. TRACK – –
7. TRACK – –
A lemezen lévő
műsorszámok
0:00:00
T
––
01
02
03
04
05
06
A beprogramozott műsorszámok lejátszási ideje
27HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gb08pla.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
gb02reg.book Page 28 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
4
Nyomja meg a c gombot.
A kurzor a műsorszám sorszámainak
oszlopába ([T]) ugrik (ebben az esetben a
[01] sorba).
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK – –
2. TRACK – –
3. TRACK – –
4. TRACK – –
5. TRACK – –
6. TRACK – –
7. TRACK – –
5
0:00:00
T
––
01
02
03
04
05
06
Válassza ki a kívánt műsorszámot.
Válassza ki például a [02] műsorszámot.
A X/x gombbal válassza ki a [02]-t a [T]
oszlopban, majd nyomja meg a
gombot.
A kiválasztott műsorszám
A program módosítása vagy
törlése
1 Hajtsa végre a „Lejátszási program
létrehozása” című fejezet 1–3. lépéseit.
2 Válassza ki a módosítani vagy törölni kívánt
műsorszámot a X/x gombbal.
Ha a műsorszámot törölni szeretné a
programból, nyomja meg a CLEAR gombot.
3 Folytassa az új program kialakítását az 5.
lépéssel.
A program törléséhez válassza a [– –]
kijelzést a [T] oszlopban és nyomja meg a
gombot.
A program összes
mûsorszámának törlése
1 Hajtsa végre a „Lejátszási program
létrehozása” című fejezet 1–3. lépéseit.
0:15:30
T
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
02
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
06
2 Nyomja meg a X gombot és válassza ki az
[ALL CLEAR] funkciót.
3 Nyomja meg a
gombot.
A beprogramozott műsorszámok lejátszási ideje
6
Ha több műsorszámot is szeretne
beprogramozni, ismételje meg a 4–5.
lépéseit.
A beprogramozott műsorszámok
sorrendben megjelennek a képernyőn.
7
A program lejátszását a H gombbal
indíthatja el.
A program lejátszása megkezdődik.
Lejátszás után a H gomb megnyomásával
ismét lejátszhatja a programot.
Visszakapcsolás normál
lejátszásra
Nyomja meg a CLEAR gombot, vagy a 3.
lépésben válassza ki az [OFF] beállítást. Ha a
programot szeretné újból lejátszani, a 3.
lépésben válassza ki az [ON] beállítást és
nyomja meg a
gombot.
A vezérlõmenü kikapcsolása
Nyomja meg többször a
vezérlőmenü eltűnéséig.
DISPLAY gombot a
28HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gb08pla.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 29 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
Lejátszás véletlen
sorrendben
(Véletlen sorrendű lejátszás)
A készülék „megkeveri” a lemez műsorszámait,
és véletlen sorrendben játssza le azokat. A
lejátszási sorrend minden esetben eltér az előző
véletlen sorrendű lejátszástól.
Megjegyzés
1
Lejátszás közben nyomja meg a
DISPLAY gombot.
Megjelenik a vezérlőmenü.
2
4
Nyomja meg a
gombot.
A véletlen sorrendű lejátszás megkezdődik.
Visszakapcsolás normál
lejátszásra
A 3. lépésben nyomja meg a CLEAR gombot
vagy válassza ki az [OFF] beállítást.
A vezérlõmenü kikapcsolása
Nyomja meg többször a
vezérlőmenü eltűnéséig.
DISPLAY gombot a
Megjegyzés
• PBC funkcióval ellátott VIDEO CD- és Super VCDlemezeknél ez a funkció nem használható.
A X/x gombbal válassza ki a
[SHUFFLE] ikont, majd nyomja
meg a
gombot.
Megjelenik a [SHUFFLE] menü tartalma.
T
6 (14)
2:50
PLAY
CD
OFF
OFF
TRACK
3
Haladó műveletek lejátszás közben
• MP3 lejátszás esetén a műsorszámok ismétlődhetnek.
Megjegyzés
• A már lejátszott műsorszámok újra kiválasztásra
kerülhetnek.
A X/x gombokkal válassza ki a
megkeverni kívánt elemeket.
x VIDEO CD- vagy CD-lemez
lejátszásakor
• [TRACK]: a lemez műsorszámainak
véletlen lejátszása.
x Ha a programozott lejátszás aktív
• [ON]: a készülék „megkeveri” a lemez
beprogramozott műsorszámait.
x DATA CD (DivX* kivételével) vagy
DATA DVD (DivX* kivételével)
lejátszásakor
• [ON (MP3)]: a lemez pillanatnyi
albumában lévő MP3 műsorszámok
véletlen lejátszása. Ha nincs album
kiválasztva, az első album műsorszámai
kerülnek lejátszásra.
* A nagy-britanniai és az észak-amerikai
modellek kivételével.
29HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gb08pla.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
gb02reg.book Page 30 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
• [TRACK]: a pillanatnyi műsorszám
ismétléses lejátszása.
Ismétléses lejátszás
(Ismétlés)
x DATA CD- vagy DATA DVD-lemez
lejátszásakor
Ismételten lejátszhatja a lemez összes tételét,
műsorszámát vagy albumát, illetve egyetlen
tételt, fejezetet, műsorszámot vagy albumot.
Az ismétlési funkciót a véletlen sorrendű vagy
programozott lejátszással is kombinálhatja.
• [OFF]: az ismétléses lejátszás
kikapcsolva.
• [DISC]: a lemez összes albumának
ismétléses lejátszása.
• [ALBUM]: a pillanatnyi album ismétlése.
• (csak MP3 audio műsorszám esetén): a
pillanatnyi műsorszám ismétléses
lejátszása.
• [FILE] (csak DivX videofájlok esetén): a
pillanatnyi fájl ismétlése.*
1
Lejátszás közben nyomja meg a
DISPLAY gombot.
* A nagy-britanniai és az észak-amerikai
modellek kivételével.
Megjelenik a vezérlőmenü.
2
A X/x gombokkal válassza ki a
[REPEAT] ikont, majd nyomja
meg a
gombot.
Megjelennek a [REPEAT] menü
beállításai.
T
6 (14)
2:50
PLAY
CD
OFF
OFF
DISC
TRACK
4
Nyomja meg a
gombot.
A kiválasztás megtörtént.
Visszakapcsolás normál
lejátszásra
A 3. lépésben nyomja meg a CLEAR gombot
vagy válassza ki az [OFF] beállítást.
A vezérlõmenü kikapcsolása
Nyomja meg többször a
vezérlőmenü eltűnéséig.
DISPLAY gombot a
Megjegyzés
3
A X/x gombbal válassza ki az ismételni
kívánt elemeket.
Az alapértelmezett beállítást aláhúzás jelzi.
x DVD VIDEO vagy DVD-VR lemez
lejátszásakor
• [OFF]: az ismétléses lejátszás
kikapcsolva.
• [DISC]: az összes tétel ismétléses
lejátszása.
• [TITLE]: a lemez pillanatnyi tételének
ismétléses lejátszása.
• [CHAPTER]: a pillanatnyi fejezet
ismétléses lejátszása.
• PBC funkcióval ellátott VIDEO CD- és Super VCDlemezeknél ez a funkció nem használható.
• Ha olyan DATA CD-, DATA DVD-lemezt játszik le,
mely MP3 audio műsorszámokat és JPEG képfájlokat
egyaránt tartalmaz, de azok lejátszási ideje nem
azonos, a hang és a kép lejátszása nem lesz
szinkronban.
• Ha a [MODE (MP3, JPEG)] menüpontban az
[IMAGE (JPEG)] beállítást választotta ki (42. oldal),
a [TRACK] ismétlési mód nem választható ki.
x VIDEO CD- vagy CD-lemez
lejátszásakor
• [OFF]: az ismétléses lejátszás
kikapcsolva.
• [DISC]: a lemez összes műsorszámának
ismétléses lejátszása.
30HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gb08pla.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 31 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
A DVD-menük használata
1
Nyomja meg a DVD TOP MENU vagy a
DVD MENU gombot.
A lemezmenü megjelenik a tv-képernyőn.
A menü tartalma lemezenként eltérő.
2
3
A C/X/x/c gombokkal vagy a
számgombokkal válassza ki a
lejátszani kívánt tételt.
Nyomja meg a
Ha a DVD VIDEO vagy a DATA CD, DATA
DVD (DivX videofájlokkal*) lemezen többféle
hangformátum is található (PCM, Dolby Digital,
MPEG audio vagy DTS), lejátszás közben
kiválaszthatja a kívánt hangformátumot. Ha
többnyelvű DVD VIDEO lemezt játszik le,
kiválaszthatja a kívánt nyelvet.
VIDEO CD-, CD-, DATA CD- vagy DATA
DVD-lemez lejátszásakor, kiválaszthatja a jobb
vagy a bal hangcsatornát és a kiválasztott
csatorna műsorát lejátszhatja a bal és jobb
hangsugárzón keresztül.
* A nagy-britanniai és az észak-amerikai modellek
kivételével.
1
gombot.
Lejátszás közben nyomja meg az
AUDIO gombot.
Az alábbi képernyő jelenik meg.
1:ENGLISH DOLBY DIGITAL 3/2.1
2
Haladó műveletek lejátszás közben
A DVD-lemezeken lévő filmet vagy zenei
anyagot általában több egységre bontják. Ezeket
az egységeket tételnek (title) nevezik. Ha olyan
DVD-t játszik le, amelyik több tételt tartalmaz,
a TOP MENU gomb használatával tud
választani közülük.
Ha olyan DVD-t játszik le, amelyik lehetővé
teszi a szinkronfelirat és a szinkronhang
kiválasztását, akkor használja a DVD MENU
gombot.
A mûsor hangjának
kiválasztása
Az AUDIO gomb ismételt
megnyomásával válassza ki a kívánt
audiojelet.
x DVD VIDEO lejátszása közben
A kiválasztható nyelvek a DVD VIDEO
lemeztől függően változnak.
Ha egy 4 számjegyű kód jelenik meg, a
nyelv kiválasztása a megfelelő kód
beírásával történik. A választható kódokat
lásd a „Választható nyelvek listája”
szakaszban a 76. oldalon. Ha egy nyelv
többször szerepel, a műsort az adott
nyelven többféle hangformátummal vették
fel a DVD VIDEO lemezre.
x DVD-VR lejátszása közben
A lemezre felvett hangsávtípusok
megjelennek. Az alapértelmezett beállítást
aláhúzás jelzi.
31HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gb08pla.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
gb02reg.book Page 32 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
Példa:
• [1: MAIN] (fő hangsáv)
• [1: SUB] (mellék hangsáv)
• [1: MAIN+SUB] (fő- és mellék hangsáv)
• [2: MAIN]
• [2: SUB]
• [2: MAIN+SUB]
Megjegyzés
• A [2: MAIN], a [2: SUB] és a [2: MAIN+SUB]
nem jelenik meg, ha a lemezre csak egyféle
hangformátumot rögzítettek.
x VIDEO CD, CD, DATA CD (MP3
audio) vagy DATA DVD (MP3 audio)
lejátszása közben
Az alapértelmezett beállítást aláhúzás jelzi.
• [STEREO]: normál sztereó hang
• [1/L]: a bal csatorna hangja (mono)
• [2/R]: a jobb csatorna hangja (mono)
x DATA (adat) CD (DivX videó) vagy
DATA DVD (DivX videó) lejátszása
közben (a nagy-britanniai és az északamerikai modellek kivételével)
Az audio jelformátum
ellenõrzése
(csak DVD, DivX videó*)
* A nagy-britanniai és az észak-amerikai modellek
kivételével.
Ha lejátszás közben többször megnyomja az
AUDIO gombot, a pillanatnyi audiojel (PCM,
Dolby Digital, DTS stb.) formátuma az alábbiak
szerint ellenőrizhető.
x DVD-lemez lejátszásakor
Példa:
5.1 csatornás Dolby Digital
1:ENGLISH DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
Első (bal, jobb)
+ középső
L
C
Példa:
x Super VCD lejátszása közben
3 csatornás Dolby Digital
R
LFE
LS
A DATA CD- vagy DATA DVD-lemez
hangformátuma a lemezen lévő DivX
videofájltól függ. A pillanatnyi formátum a
kijelzőn ellenőrizhető.
Az alapértelmezett beállítást aláhúzás jelzi.
• [1:STEREO]: az 1-es hangsáv sztereó
műsora
• [1:1/L]: a bal csatorna hangja (mono) az
1-es hangsávon
• [1:2/R]: a jobb csatorna hangja (mono) az
1-es hangsávon
• [2:STEREO]: a 2-es hangsáv sztereó
műsora
• [2:1/L]: a bal csatorna hangja (mono) a 2es hangsávon
• [2:2/R]: a jobb csatorna hangja (mono) a
2-es hangsávon
LFE (mélyhang hatás)
Hátsó (bal, jobb)
RS
A pillanatnyi
hangformátum
Első (bal, jobb)
Hátsó (mono)
2:SPANISH DOLBY DIGITAL 2 / 1
L
R
S
A pillanatnyi
hangformátum
Megjegyzés
• Ha olyan Super VCD-lemezt játszik le, melynél a 2es hangsáv nem tartalmaz műsort, a készülék néma
marad, ha a [2:STEREO], [2:1/L] vagy [2:2/R]
beállítást választja ki.
32HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gb08pla.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 33 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
x DATA (adat) CD (DivX videó) vagy DATA
DVD (DivX videó) lejátszása közben (a
nagy-britanniai és az észak-amerikai
modellek kivételével)
Példa:
Az [ORIGINAL] vagy a [PLAY
LIST] funkció kiválasztása
DVD-R/DVD-RW lemezen
MP3 audio
1: MP3 128k
Bitsűrűség
A lemezre felvett audiojelek az alábbi hangkomponenseket (csatornákat) tartalmazhatják.
Mindegyik csatorna külön hangsugárzóból szól.
• Első (bal)
• Első (jobb)
• Középső
• Hátsó (bal)
• Hátsó (jobb)
• Hátsó (mono): a Dolby Surround processzorral
feldolgozott jel vagy a Dolby Digital jel hátsó
komponense.
• LFE (mélyhang hatás)
1
Állj üzemmódban nyomja meg a
DISPLAY gombot.
Megjelenik a vezérlőmenü.
2
A X/x gombokkal válassza ki az
[ORIGINAL/PLAY LIST] ikont, majd
nyomja meg a
gombot.
Megjelenik az [ORIGINAL/PLAY LIST]
választómenü.
1 (44)
3 ( 28)
T
1:30:50
Haladó műveletek lejátszás közben
Az audiojelekrõl
Bizonyos típusú DVD-R/DVD-RW lemezeknél
VR (videó felvételi) formátumban kétféle
műsorszámtípus közül lehet választani a
lejátszás elindítása előtt: az eredetileg felvett
műsorszámok (tételek) ([ORIGINAL]) illetve a
szerkesztés céljából a lemezre felvett
műsorszámok (tételek) ([PLAY LIST]).
Kiválaszthatja a lejátszani kívánt műsorszámok
típusát.
DVD-VR
PLAY LIST
PLAY LIST
ORIGINAL
3
A X/x gombokkal válasszon a
beállítások közül.
Az alapértelmezett beállítást aláhúzás jelzi.
• [PLAY LIST]: az [ORIGINAL]
tételekből szerkesztés céljára létrehozott
tételek lejátszása.
• [ORIGINAL]: az eredeti tételek
lejátszása.
4
Nyomja meg a
gombot.
33HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gb08pla.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
gb02reg.book Page 34 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
A lemez információinak
ellenõrzése
VIDEO CD- (PBC funkciók nélkül)
vagy CD-lemez lejátszása közben
1 A pillanatnyi műsorszámból eltelt idő
2 A pillanatnyi műsorszámból hátralévő idő
3 A lemez lejátszási ideje
4 A lemezből hátralévő idő
5 Lemez címe
6 Műsorszám és index*
A lejátszásból eltelt vagy
hátralévõ idõ ellenõrzése az
elõlapi kijelzõn
* Csak VIDEO CD esetén.
Az előlap kijelzőjén megjelenő kijelzések
segítségével ellenőrizhetők a lemezre vonatkozó
információk, pl. a hátralévő lejátszási idő vagy a
tételek száma a DVD-lemezen, illetve a
műsorszámok száma a VIDEO CD, CD vagy
MP3 lemezen, továbbá a DivX videofájl* neve
(78. oldal).
1 A pillanatnyi műsorszám száma és lejátszási
ideje
2 Műsorszám (fájl) neve
* A nagy-britanniai és az észak-amerikai modellek
kivételével.
Nyomja meg a DISPLAY gombot.
Ha lejátszás közben többször megnyomja a
DISPLAY gombot, a kijelzett információk
sorrendje a következő 1 t 2 t ...
t 1 t ...
Egyes kijelzések néhány másodperc után
eltűnnek.
DVD-VIDEO vagy DVD-R/DVD-RW
lemez lejátszása közben
1 A pillanatnyi tétel lejátszási ideje és száma
2 A pillanatnyi tételből hátralévő idő
3 A pillanatnyi fejezet lejátszási ideje és száma
4 A pillanatnyi fejezetből hátralévő idő
5 Lemez címe
6 Tétel és fejezet
DATA CD (DivX videó) vagy DATA
DVD (DivX videó) lemez
lejátszása közben
(A nagy-britanniai és az északamerikai modellek kivételével)
1 A pillanatnyi fájl lejátszási ideje
2 A pillanatnyi fájl neve
3 A pillanatnyi album és fájl száma
DATA CD vagy DATA DVD (MP3
audio) lejátszása közben
Hasznos tanács
• Ha PBC funkcióval ellátott VIDEO CD-lemezt
játszik le, a lejátszási idő jelenik meg.
Megjegyzés
• A rendszer csak az első szintű DVD-, CD-text
információkat (pl. a lemez neve vagy előadója) képes
megjeleníteni.
• Ha az MP3 műsorszám címe nem jeleníthető meg, a
„*” jelenik meg a kijelzőn.
• A szöveg típusától függően előfordulhat, hogy a
lemezcím vagy a műsorszámnév nem jelenik meg.
• Az MP3 audio műsorszámok és a DivX videofájl*
lejátszási ideje esetenként pontatlan lehet
* A nagy-britanniai és az észak-amerikai modellek
kivételével.
A lejátszási idõ és a hátralévõ
idõ ellenõrzése
Az alábbi művelettel ellenőrizheti a pillanatnyi
tétel, fejezet vagy műsorszám lejátszási idejét, a
lejátszásból hátralévő időt, továbbá a lemezből
eltelt vagy hátralévő műsoridőt. Hasonló módon
ellenőrizheti a DVD-text információkat vagy
MP3 esetén a mappa-, fájlnevet is.
1
Lejátszás közben nyomja meg a
DISPLAY gombot.
Az alábbi képernyő jelenik meg.
T 1:01:57
Idő információk
34HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gb08pla.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 35 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
2
A DISPLAY gomb többszöri
megnyomásával válassza ki az idő
információkat.
A lemez lejátszási
információinak ellenõrzése
A kijelzés módja és a kiválasztható időfajta
az éppen lejátszott lemeztől függ.
A DVD-, CD-text ellenõrzése
x DVD VIDEO vagy DVD-RW lemez
lejátszásakor
x VIDEO CD-lemez lejátszása közben
(PBC funkciókkal)
• **:**
A jelenetből eltelt idő
x VIDEO CD- (PBC funkciók nélkül)
vagy CD-lemez lejátszása közben
• T **:**
A műsorszámból eltelt idő
• T–**:**
A műsorszámból hátralévő idő
• D **:**
A lemezből eltelt idő
• D–**:**
A lemezből hátralévő idő
BRAHMS SYMPHONY
A szöveges információk
ellenõrzése DATA CD-, DATA
DVD- (MP3 audio, DivX videó*)
lemezen
DATA CD-, DATA DVD-lemezre felvett MP3
audio műsorszám vagy DivX videofájl*
lejátszása közben nyomja meg a DISPLAY
gombot, ha a tv-képernyőn szeretné ellenőrizni
az album, műsorszám, fájl címét vagy a
bitsűrűséget (az audio műsorszám
másodpercenkénti adatmennyisége).
Haladó műveletek lejátszás közben
• T **:**:**
A tételből eltelt idő
• T–**:**:**
A tételből hátralévő idő
• C **:**:**
A fejezetből eltelt idő
• C–**:**:**
A fejezetből hátralévő idő
A 2. lépésben nyomja meg többször a DISPLAY
gombot a DVD-, CD-lemezre felvett szöveges
információk megjelenítéséhez.
A DVD-, CD-text csak akkor jelenik meg, ha
van ilyen szöveg a lemezen. Ez a szöveg nem
módosítható. Ha a lemez nem tartalmaz
szöveget, a „NO TEXT” felirat jelenik meg.
Bitsűrűség**
x DATA CD vagy DATA DVD (MP3
audio) lejátszása közben
T 17:30
128k
• T **:**
A műsorszámból eltelt idő
x DATA CD (DivX videó) vagy DATA
DVD (DivX videó) lemez lejátszása
közben (a nagy-britanniai és az északamerikai modellek kivételével)
• **:**:**
A fájl lejátszási ideje
Megjegyzés
• Elképzelhető, hogy egyes nyelvek esetén nem
minden karakter, jelzés jelenik meg.
• A lejátszott lemez típusától függően a rendszer csak
korlátozott számú karakter megjelenítésére képes. A
lejátszott lemez függvényében előfordulhat, hogy a
készülék nem jeleníti meg az összes karaktert.
JAZZ
RIVER SIDE
Album név
Műsorszám vagy fájl* név
* A nagy-britanniai és az észak-amerikai modellek
kivételével.
** Akkor jelenik meg, ha:
– DATA CD-, DATA DVD-lemezre felvett MP3
audio műsorszámot játszik le.
– DATA (adat) CD-, DATA DVD-lemezre felvett
olyan DivX videofájlt játszik le, mely MP3 audio
formátumú hangot tartalmaz (a nagy-britanniai és
észak-amerikai modellek kivételével).
35HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gb08pla.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
gb02reg.book Page 36 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
A dátum ellenõrzése
(csak JPEG esetén)
Ha a JPEG képfájl Exif* mezőt is tartalmaz, a
képfájl lejátszása közben ellenőrizheti a felvételi
dátumot.
Lejátszás közben nyomja meg kétszer a
DISPLAY gombot.
Megjelenik a vezérlőmenü.
1(8)
1(20)
31/ 01/ 2007
DATA CD JPEG
Dátum
A kameraállás
megváltoztatása
Ha olyan DVD VIDEO lemezt játszik le,
amelynek egyes jeleneteit több nézőszögből
(kameraállásból) vették fel, lejátszás közben
megváltoztathatja a kameraállást.
Lejátszás közben nyomja meg az ANGLE
gombot.
Az ANGLE gomb minden megnyomásakor egy
másik kameraállás jelenik meg.
Megjegyzés
* Az „Exchangable Image File Format”
(csereszabatos képfájl formátum) a digitális
fényképformátum egyik szabványa, melyet a Japan
Electronics & Information Technology Industries
Association (JEITA) definiált.
• A lejátszott DVD VIDEO lemeztől függően
előfordulhat, hogy a több kameraállásból felvett
jelenet lejátszásakor nem választható ki a kívánt
kameraállás.
Hasznos tanács
• A dátum kijelzése [DD/MM/YYYY].
DD: nap
MM: hónap
YYYY: év
36HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gb08pla.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 37 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
A szinkronfelirat
megjelenítése
*
A kép és a hang közötti
késés beállítása
*
* A nagy-britanniai és az észak-amerikai modellek
kivételével.
Lejátszás közben nyomja meg a SUBTITLE
gombot.
*
* A nagy-britanniai és az észak-amerikai modellek
kivételével.
Ha a kép késik a hanghoz képest, ezzel a
funkcióval szinkronba hozhatja a képet és a
hangot.
1
Nyomja meg a
DISPLAY gombot.
Megjelenik a vezérlőmenü.
2
A X/x gombokkal válassza ki az
[A/V SYNC] ikont, majd nyomja
A SUBTITLE gomb minden megnyomásakor
egy másik nyelven jelenik meg a szinkronfelirat.
meg a
Megjegyzés
Megjelennek az [A/V SYNC] menü
beállításai.
• A lejátszott DVD VIDEO lemeztől függően
előfordulhat, hogy a többnyelvű
szinkronfeliratozással ellátott DVD-lemezen nem
választható ki a szinkronfelirat. Előfordulhat, hogy a
szinkronfeliratot nem lehet kikapcsolni
• DivX videofájlok esetében csak akkor módosítható a
szinkronfelirat nyelve, ha a videofájl kiterjesztése
„.AVI” vagy „.DIVX”, és a szinkronfelirat
információk ugyanazon fájlon belül találhatók (a
nagy-britanniai és észak-amerikai modellek
kivételével).
*
gombot.
1(12)
1(28)
T
0:00:02
DVD VIDEO
OFF
OFF
ON
3
Haladó műveletek lejátszás közben
A szinkronfeliratozással ellátott lemezek
lejátszása közben a szinkronfeliratot bármikor
be- vagy kikapcsolhatja. Ha többnyelvű
szinkronfeliratozással ellátott lemezt játszik le,
lejátszás közben bármikor kiválaszthatja a
kívánt nyelvű szinkronfeliratot, illetve ki- vagy
bekapcsolhatja azt.
(A/V SYNC)
A X/x gombokkal válasszon a
beállítások közül.
Az alapértelmezett beállítást aláhúzás jelzi.
• [OFF]: nincs korrekció.
• [ON]: a kép és a hang közötti késés
beállítása.
4
Nyomja meg a
gombot.
Megjegyzés
• A bemenőjel formátumától függően elképzelhető,
hogy a fenti funkció hatása nem érvényesül.
37HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gb08pla.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
gb02reg.book Page 38 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
Néhány szó az MP3 audio
zeneszámokról és a JPEG
képfájlokról
Mi is az az MP3 és a JPEG?
A készülékkel lejátszható
MP3 audio vagy JPEG
képfájlok
Az alábbi műsorszámok és fájlok lejátszása
lehetséges:
• „.MP3” kiterjesztéssel rendelkező MP3 audio
műsorszámok, illetve „.JPEG”/„.JPG”
kiterjesztéssel rendelkező JPEG fájlok
• a DCF* fájlformátumnak megfelelő fájlok
Az MP3 egy olyan szabványos hangtömörítési
technológia, mely megfelel az ISO/MPEG
előírásoknak. A JPEG a képek tömörítésére
szolgáló eljárás neve.
* „Design rule for Camera File system”: a Japán
Elektronikai és Információtechnológiai Szövetség
(JEITA) által előírt, a digitális fényképezőgépekre
vonatkozó képszabvány elnevezése.
A készülékkel lejátszható
lemezek
• A készülék minden olyan fájlt lejátszik,
melynek „.MP3”, „.JPG” vagy „.JPEG” a
kiterjesztése, még akkor is, ha az nem MP3
vagy JPEG formátumú. Ilyen esetben azonban
olyan hangos zaj keletkezhet, amely a
hangsugárzókat károsíthatja.
• Ezzel a rendszerrel nem lehet az MP3PRO
formátumú fájlokat lejátszani.
Megjegyzés
MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) vagy JPEG
formátumú DATA CD (CD-ROM, CD-R, CDRW) vagy DATA DVD (DVD-R, DVD-RW,
DVD+R, DVD+RW, DVD-ROM) lemezeket
játszhat le. A készülék csak akkor ismeri fel a
műsorszámokat (vagy fájlokat), ha a DATA
CD-lemezt az ISO 9660 1-es, 2-es szint szerinti
vagy Joliet, illetve a DATA DVD-lemezt UDF
(Universal Disk Format) formátumban vették
fel. Lejátszhat többmenetes lemezeket is.
A felvételi formátum részleteit lásd a CD-R/CDRW vagy a DVD-R/DVD-RW felvevő
készülék, vagy a felvevő szoftver (külön
megvásárolható) kezelési útmutatójában.
Többmenetes lemezek
Ha az első menetben MP3 audio vagy JPEG
képfájlok találhatók, a későbbi menetekben lévő
MP3 audio műsorszámokat vagy JPEG képeket
is lejátssza a készülék. Ha az első menetben
zenei vagy VIDEO CD formátumban felvett
hangfájlok és képfájlok találhatók, csak az első
menet játszható le.
Megjegyzés
• Ez a készülék nem tudja lejátszani a Packet Write
formátumú DATA (adat) CD-, DATA DVD-lemezek
bizonyos típusait.
38HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gb08pla.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 39 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
Az MP3 audio mûsorszámok
és JPEG képfájlok lejátszási
sorrendje
A DATA CD- vagy DATA DVD-lemezre
felvett MP3 műsorszámok és JPEG képfájlok
lejátszási sorrendje a következő:
x A lemez könyvtárszerkezete
1. szint
3. szint
4. szint
Megjegyzés
5. szint
• A DATA (adat) CD-t vagy DATA DVD-t létrehozó
szoftver függvényében, illetve ha az egyes albumok
több mint 200 albumot és 300 fájlt tartalmaznak
előfordulhat, hogy a lejátszási sorrend eltér a fentebb
leírttól.
• A rendszer legfeljebb 200 albumot képes felismerni,
ezért az azt követő albumok műsorszámait nem
játssza le.
• A lejátszás előkészítése hosszabb időt vehet igénybe,
amikor a készülék a következő vagy egy másik
albumra ugrik.
• Lehetnek olyan JPEG fájlok, melyeket ez a készülék
nem tud lejátszani.
Haladó műveletek lejátszás közben
Album
2. szint
Hasznos tanács
• Ha műsorszámok (vagy fájlok) neve elé sorszámokat
ír (pl. 01, 02, 03 stb.) a lemez műsorszámainak
felírásakor a készülék a számok sorrendjében játssza
le a műsorszámokat vagy a fájlokat.
• A bonyolult könyvtárszerkezettel rendelkező
lemezek lejátszásának megkezdése hosszabb időt
vesz igénybe.
Műsorszám (MP3 audio)
vagy fájl (JPEG képfájl)
Ha behelyez egy DATA (adat) CD-t vagy
DATA DVD-t és megnyomja a H gombot, a
sorszámozott műsorszámokat (vagy fájlokat) a
készülék lejátssza 1-től 7-ig. A pillanatnyi
albumban lévő almappák, műsorszámok (vagy
fájlok) elsőbbséget élveznek a
könyvtárszerkezet többi albumával szemben.
(Példa: a D album a C album almappája, ezért
a 4-es műsorszám az 5-ös előtt lesz lejátszva.)
Ha megnyomja a DVD MENU gombot, az
albumok listája jelenik meg (40. oldal), és az
albumok az alábbi sorrendbe rendeződnek:
A t B t C t D t F t G. A
műsorszámot (vagy fájlt) nem tartalmazó
albumok (pl. E) nem jelennek meg a listában.
39HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gb08pla.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
gb02reg.book Page 40 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
MP3 audio mûsorszámokat és JPEG képeket tartalmazó DATA CD vagy
DATA DVD lejátszása
A kiválasztott műsorszám lejátszása
megkezdődik. A műsorszámlistát a DVD
MENU gombbal kikapcsolhatja. A DVD
MENU gomb ismételt megnyomása után
újból az albumlista látható.
A lejátszás leállítása
Nyomja meg a x gombot.
A következõ vagy az elõzõ MP3
audio mûsorszám lejátszása
MP3 audio mûsorszám vagy
album kiválasztása
1
Helyezze be a DATA CD- vagy DATA
DVD-lemezt.
Megjelenik a DATA CD- vagy DATA
DVD-lemezre felvett albumok listája. Az
éppen lejátszott album neve kiemelve
jelenik meg.
3( 30)
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
2
Válassza ki a kívánt albumot a X/x
gombbal.
x Egy album kiválasztásakor
A H gombbal indítsa el az album
lejátszását.
Nyomja meg a ./> gombot. A pillanatnyi
album utolsó műsorszámának elérésekor a >
gombbal a következő album első műsorszámára
ugorhat, azonban az album első műsorszámának
elérésekor a . gombbal nem lehet az előző
albumra ugrani. Ha az előző albumra szeretne
visszalépni, válassza ki azt az albumlistából.
Visszatérés az elõzõ
képernyõhöz
Nyomja meg a O RETURN gombot.
A kijelzõ kikapcsolása
Nyomja meg a DVD MENU gombot.
JPEG képfájl vagy album
kiválasztása
1
Helyezze be a DATA CD- vagy DATA
DVD-lemezt.
Megjelenik a DATA CD- vagy DATA
DVD-lemezre felvett albumok listája. Az
éppen lejátszott album neve kiemelve
jelenik meg.
x Egy műsorszám kiválasztásakor
Nyomja meg a
gombot.
Megjelenik az albumban lévő
műsorszámok listája.
MY FAVOURITE SONG
1(256)
3( 30)
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
WALTZ FOR DEBBY
MY ROMANCE
MILES TONES
MY FUNNY VALENTINE
AUTUMN LEAVES
ALL BLUES
S O M E D A Y M Y P R I N C E W ...
Válasszon műsorszámot a X/x gombbal és
nyomja meg a
gombot.
40HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gb08pla.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 41 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
2
A X/x gombbal válasszon egy albumot.
A JPEG kép elforgatása
x Egy album kiválasztásakor
A képernyőn látható JPEG képet 90°-kal
elforgathatja.
Amíg a kép a képernyőn látható, nyomja meg a
X/x gombot. A X gomb minden
megnyomásakor a kép 90°-kal az óramutató
járásával ellentétes irányba fordul:
A H gombbal indítsa el az album
lejátszását.
x Egy kép kiválasztásakor
Nyomja meg a PICTURE NAVI gombot.
Az albumban lévő képfájlok 16 kisméretű
(index) képen jelennek meg.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Válassza ki a megnézni kívánt képet a C/X/
x/c gombokkal és nyomja meg a
gombot.
A CLEAR gombbal visszakapcsolhat a normál
nézetre.
A lejátszás leállítása
Nyomja meg a x gombot.
Hasznos tanács
• A képernyő jobb oldalán görgetősáv jelenik meg.
További képfájlok megjelenítéséhez válassza ki a
képernyő legalsó képét, és nyomja meg a x gombot.
Ha az előző képernyőre szeretne visszakapcsolni,
válassza ki a felső képet és nyomja meg a X gombot.
Haladó műveletek lejátszás közben
1
A forgatás iránya
A következõ vagy az elõzõ JPEG
kép megjelenítése
Nyomja meg a C/c gombot, ha a vezérlőmenü
nem látható. A pillanatnyi album utolsó képének
elérésekor a c gombbal a következő album első
képére ugorhat, azonban az album első képének
elérésekor a C gombbal nem lehet az előző
albumra ugrani. Ha az előző albumra szeretne
visszalépni, válassza ki azt az albumlistából.
41HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gb08pla.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
gb02reg.book Page 42 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
Hanggal kiegészített
diavetítés
Ha a JPEG képeket és az MP3 műsorszámokat
közös albumba helyezi a DATA CD-n vagy a
DATA DVD-n a diavetítést audio
műsorszámokkal kísérheti. A DATA CD vagy
DATA DVD lejátszása közben válassza ki az
[AUTO] üzemmódot az alábbiak szerint.
1
2
Helyezze be a DATA CD- vagy DATA
DVD-lemezt.
Állj üzemmódban nyomja meg a
DISPLAY gombot.
Megjelenik a vezérlőmenü.
3
A X/x gombbal válassza ki a
[MODE (MP3, JPEG)] ikont,
majd nyomja meg a
gombot.
Megjelennek a [MODE (MP3, JPEG)]
menü beállításai.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DATA CD MP3
A X/x gombokkal válasszon a
beállítások közül.
Nyomja meg a
A kiválasztott album lejátszása elindul.
A DVD MENU gombbal az albumlista kiés bekapcsolható.
Hasznos tanács
• Ha az [AUTO] beállítást választja ki, a rendszer minden
albumban legfeljebb 300 MP3 és 300 JPEG fájlt tud
felismerni. Ha az [AUDIO (MP3)] vagy az [IMAGE
(JPEG)] beállítást választja ki, a rendszer minden
albumban legfeljebb 600 MP3 vagy 600 JPEG fájlt tud
felismerni. A kiválasztott üzemmódtól függetlenül, a
készülék legfeljebb 200 albumot képes nyilvántartani.
Megjegyzés
• Ha egy csak MP3 audio műsorszámokat tartalmazó
lemeznél az [IMAGE (JPEG)] illetve a csak JPEG
képfájlokat tartalmazó lemeznél az [AUDIO (MP3)]
beállítást választja ki a [MODE (MP3, JPEG)]
menüpontban, előfordulhat, hogy a [MODE (MP3,
JPEG)] menüpont beállítását nem tudja módosítani.
• [AUDIO (MP3)] beállítás esetén a PICTURE NAVI
funkció nem működik.
• Ha nagyméretű MP3 műsorszámot és JPEG képet
játszik le egyszerre, hangkiesés fordulhat elő.
Javasoljuk, hogy 128 kbps-os vagy ennél kisebb
bitsűrűségű MP3 állományokat hozzon létre. Ha még
ekkor is hangkiesés tapasztalható, csökkentse a JPEG
fájl méretét.
(csak JPEG esetén)
Az alapértelmezett beállítást aláhúzás jelzi.
• [AUTO]: az azonos albumban lévő JPEG
képek és MP3 audio műsorszámok
lejátszása, diavetítés formájában.
• [AUDIO (MP3)]: csak az MP3 audio
műsorszámok folyamatos lejátszása.
• [IMAGE (JPEG)]: csak a JPEG képek
lejátszása diavetítésként.
5
6
Válassza ki a lejátszani kívánt albumot
a X/x gombbal, majd nyomja meg a H
gombot.
A diavetítés idõtartamának
beállítása
AUTO
AUTO
AUDIO (MP3)
IMAGE (JPEG)
4
7
gombot.
Nyomja meg a DVD MENU gombot.
Megjelenik a DATA CD- vagy DATA
DVD-lemezre felvett albumok listája.
JPEG képekből összeállított diavetítésnél
beállíthatja az egyes képek vetítési idejét.
1
Nyomja meg kétszer a
gombot.
DISPLAY
Megjelenik a vezérlőmenü.
2
A X/x gombokkal válassza ki az
[INTERVAL] ikont, majd
nyomja meg a
gombot.
Megjelennek az [INTERVAL] menü
beállításai.
3 ( 12)
4)
1(
29/10/2007
NORMAL
NORMAL
FAST
SLOW1
SLOW2
DATA CD JPEG
42HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gb08pla.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 43 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
3
A X/x gombokkal válassza ki a
megfelelő beállítást.
3
Az alapértelmezett beállítást aláhúzás jelzi.
• [NORMAL]: a vetítési időtartam
körülbelül 6–9 másodperc.
• [FAST]: a vetítési időtartam rövidebb,
mint a [NORMAL] beállítás esetén.
• [SLOW1]: a vetítési időtartam hosszabb,
mint a [NORMAL] beállítás esetén.
• [SLOW2]: a vetítési időtartam hosszabb,
mint a [SLOW1] beállítás esetén.
4
Nyomja meg a
Megjegyzés
4
Nyomja meg a
gombot.
Képhatás beállítása a
diavetítéshez
(Csak JPEG esetén)
JPEG képlejátszás közben kiválaszthatja azt a
képhatást, mely szerint a képek megjelennek a
diavetítés folyamán.
1
Nyomja meg kétszer a
gombot.
Haladó műveletek lejátszás közben
Az alapértelmezett beállítást aláhúzás jelzi.
• [MODE1]: a kép felülről beúszva jelenik
meg a tv-képernyőn.
• [MODE2]: a kép balról jobbra beúszva
jelenik meg a tv-képernyőn.
• [MODE3]: a kép a képernyő közepéről
kinyílva jelenik meg a tv-képernyőn.
• [MODE4]: a képek a fenti három képhatás
véletlenszerű váltogatásával jelennek
meg.
• [MODE5]: a következő kép az előző kép
fölé úszik.
• [OFF]: a funkció kikapcsolva.
gombot.
• Lehetnek olyan JPEG fájlok, melyek megjelenítési
ideje hosszabb a többinél, ezért a vetítési idő
meghaladhatja az Ön által kiválasztott értéket.
Különösen a progresszív tömörítésű JPEG fájlok
vagy a 3 000 000 képpontnál nagyobb JPEG fájlok
esetén fordul.
A X/x gombokkal válassza ki a
megfelelő beállítást.
DISPLAY
Megjelenik a vezérlőmenü.
2
A X/x gombokkal válassza ki az
[EFFECT] ikont, majd nyomja
meg a
gombot.
Megjelennek az [EFFECT] menü
beállításai.
3 ( 12)
4)
1(
23/10/2007
DATA CD JPEG
MODE1
MODE1
MODE2
MODE3
MODE4
MODE5
OFF
43HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gb08pla.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
gb02reg.book Page 44 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
DivX® videók lejátszása
(A nagy-britanniai és az északamerikai modellek kivételével)
Néhány szó a DivX
videofájlokról
DivX®
A
egy videofájl tömörítési technológia,
melyet a DivX, Inc. dolgozott ki. Ez a termék
egy hivatalos, DivX® által jóváhagyott készülék.
Ez a készülék alkalmas DivX® videofájlokat
tartalmazó DATA CD- és DATA DVD-lemezek
lejátszására.
A készülékkel lejátszható DATA
CD- és DATA DVD-lemezek
A DATA CD-k (CD-ROM, CD-R, CD-RW) és
DATA DVD-k (DVD-R/DVD-RW, DVD+R,
DVD+RW) lejátszására az alábbi korlátozások
érvényesek (erre a készülékre vonatkoztatva):
– Az MP3 audio zeneszámokat, JPEG
képfájlokat és DivX videofájlokat egyaránt
tartalmazó DATA CD-, DATA DVDlemezek esetében a készülék csak a DivX
videofájlokat játssza le.
A rendszer azonban csak az ISO 9660 1-es/2-es
szint vagy Joliet logikai formátumú DATA CDket, és az Universal Disk Format (UDF)
szabványnak megfelelő DATA DVD-ket képes
lejátszani.
A felvételi formátum részleteit lásd a
lemezmeghajtó és a (külön megvásárolható)
felvevő szoftver kezelési útmutatójában.
A készülék az alábbi típusú DivX
videofájlokat képes lejátszani
Ez a rendszer olyan adatfájlokat képes
lejátszani, melyeket DivX formátumban vettek
fel, és „.AVI” vagy „.DIVX” kiterjesztéssel
rendelkeznek. Ez a készülék nem játssza le az
„.AVI” vagy „.DIVX” kiterjesztésű fájlokat, ha
azokat nem DivX formátumban rögzítették.
Hasznos tanács
• Az ezzel a készülékkel lejátszható MP3 audio és
JPEG képfájlokat lásd „A készülékkel lejátszható
lemezekről” című fejezetben (38. oldal).
Megjegyzés
• Elképzelhető, hogy a készülék nem játssza le azokat
a DivX fájlokat, melyeket kettő vagy több DivX
videofájl kombinálásával állítottak elő.
• Ez a készülék nem képes lejátszani azokat a DivX
videofájlokat, melyek mérete nagyobb mint 720
(szélesség) × 576 (magasság), illetve 2 GB.
• Lehetnek olyan DivX videofájlok, melyek
lejátszásakor kép- vagy hanghiba fordul elő.
• Lehetnek olyan, 3 óránál hosszabb DivX videofájlok,
melyeket ez a készülék nem képes lejátszani.
• Lehetnek olyan DivX videofájlok, melyek
lejátszásakor a kép kimerevedik vagy gyenge
minőségű. Ilyen esetben javasoljuk, hogy kisebb
bitsűrűséggel hozza létre a fájlt. Ha a hang továbbra
is zajos, az MP3 hangformátum alkalmazása javasolt.
A rendszer nem alkalmas WMA (Windows Media
Audio) formátumú hang lejátszására.
• A DivX videofájlok tömörítési technológiájának
sajátosságai miatt a kép bizonyos késéssel jelenik
meg a H gomb megnyomását követően.
Album kiválasztása
1
Megjelenik a lemezre felvett albumok
listája. Csak a DivX videofájlokat
tartalmazó albumok jelennek meg.
A DATA CD- vagy DATA DVDlemezek lejátszási sorrendjérõl
Lásd „Az MP3 audio műsorszámok és JPEG
képfájlok lejátszási sorrendje” című fejezetet
(39. oldal). A DivX videofájlt létrehozó szoftver
beállításaitól függően, illetve ha az egyes
albumok több mint 200 albumot és 600 DivX
videofájlt tartalmaznak, a lejátszási sorrend
eltérhet a szokásostól.
Megjegyzés
• Ez a készülék nem tudja lejátszani a Packet Write
formátumú DATA (adat) CD-, DATA DVD-lemezek
bizonyos típusait.
Nyomja meg a DVD MENU gombot.
3( 3)
SUMMER 2003
NEW YEAR'S DAY
MY FAVOURITES
2
Válassza ki a kívánt albumot a X/x
gombbal.
44HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gb08pla.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 45 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
3
Nyomja meg a H gombot.
A kiválasztott album lejátszása elindul.
A DivX videofájlok kiválasztását lásd a
„DivX videofájl kiválasztása” című
fejezetben (45. oldal).
Ugrás a következõ vagy az elõzõ
oldalra
Nyomja meg a C/c gombot.
A kijelzõ kikapcsolása
Nyomja meg többször a DVD MENU gombot.
Nyomja meg a x gombot.
DivX videofájl kiválasztása
1
„Az album kiválasztása” fejezet 2.
lépése után, nyomja meg a
gombot.
Megjelenik az albumban lévő fájlok listája.
A ./> gombbal az album előző vagy
következő DivX videofájljára ugorhat.
Ha a pillanatnyi album utolsó fájljának
lejátszása közben megnyomja a > gombot, a
készülék a következő album első fájljára ugrik.
Az album első fájljának lejátszása közben
azonban a . gombbal nem lehet az előző
albumra ugrani. Ha az előző albumra szeretne
visszalépni, válassza ki az albumlistából
Hasznos tanács
• Ha a lejátszási szám korlátozott, a DivX videofájlt
csak meghatározott számú alkalommal lehet
lejátszani. Az alábbi események során növekszik a
számlálás:
– a rendszer kikapcsolása,
– egy másik fájl lejátszása,
– a lemeztálca kinyitása.
MY FAVOURITES
1(2 )
HAWAII 2004
VENUS
2
Haladó műveletek lejátszás közben
A lejátszás leállítása
Ugrás a következõ vagy az elõzõ
DivX videofájlra, a fenti lista
megjelenítése nélkül
Válassza ki a kívánt fájlt a X/x gombbal
és nyomja meg a
gombot.
Megkezdődik a kiválasztott fájl lejátszása.
Ugrás a következõ vagy az elõzõ
oldalra
Nyomja meg a C/c gombot.
Visszatérés az elõzõ kijelzéshez
Nyomja meg a O RETURN gombot.
A lejátszás leállítása
Nyomja meg a x gombot.
45HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gb08pla.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
gb02reg.book Page 46 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
PBC funkciókkal (2.0
verzió) rendelkezõ VIDEO
CD-lemezek lejátszása
(PBC lejátszás)
Ha PBC funkciókkal rendelkező lemezt játszik
le, egyszerűen használható, interaktív
műveletekkel (keresés stb.) vezérelheti a
készüléket.
A PBC lejátszás lehetővé teszi a VIDEO CD
műsorának interaktív módon, képernyőmenün
keresztül történő lejátszását.
1
Indítsa el a PBC funkciókkal
rendelkező VIDEO CD-lemez
lejátszását.
Megjelenik az interaktív menü.
2
3
4
Válassza ki a kívánt menüpont számát
a számgombokkal.
Nyomja meg a
gombot.
Kövesse az interaktív menüben
megjelenő utasításokat.
Olvassa el a lemezhez mellékelt
tájékoztatót, mert a menü szerkezete
VIDEO CD-lemezenként eltérő lehet.
Visszakapcsolás a
menüképernyõre
Nyomja meg a O RETURN gombot.
Megjegyzés
• A VIDEO CD-lemeztől függően előfordulhat, hogy a
lemezhez mellékelt tájékoztatóban a 3. lépésben
szereplő [Press ENTER] (Nyomja meg az ENTER
gombot) utasítást a [Press SELECT] felirat
helyettesíti. Ilyenkor nyomja meg a H gombot.
Hasznos tanács
• A PBC funkció használata nélküli lejátszáshoz állj
üzemmódban válassza ki a kívánt műsorszámot a
./> gombbal vagy a számgombokkal, majd
nyomja meg a H vagy a
gombot. A készülék
folyamatos lejátszási üzemmódba kapcsol.
Állóképek – pl. menüképernyő – nem jeleníthetők
meg. Ha szeretne visszakapcsolni PBC lejátszásra,
nyomja meg kétszer a x gombot, majd egyszer a H
gombot.
46HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gb09rad.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 47 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
A memóriahely számának
módosítása
Rádióhallgatás
Ismételje meg a műveletet az 1. lépéstől.
A rádióállomások tárolása
A készülék memóriájában 20 FM és 10 AM
rádióállomás tárolható. Hangolás előtt ne feledje
lecsökkenteni a készülék hangerejét.
1
2
A FUNCTION gomb többszöri
megnyomásával válassza ki a „TUNER
FM” vagy „TUNER AM” hullámsávot a
kijelzőn.
Tartsa nyomva a TUNING + vagy –
gombot a keresés megkezdéséig.
3
4
5
Rádióhallgatás
A keresés az első jól fogható állomásnál
kikapcsol. Az előlapi kijelzőn a „TUNED”
és az „ST” (sztereó rádióadóknál) jelző
megjelenik.
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
A X/x gombbal válassza ki a
„MEMORY” kijelzést a készülék
kijelzőjén.
Nyomja meg a
vagy c gombot.
Az előlapi kijelzőn megjelenik egy
memóriahely száma.
6
A X/x gombbal válassza ki a kívánt
memóriahelyet.
Hasznos tanács
• A memóriahelyet kiválaszthatja közvetlenül a
számgombok segítségével is.
7
Nyomja meg a
gombot.
Az állomás tárolása megtörtént.
8
9
További állomás tárolásához ismételje
meg az 1–7. lépéseket.
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
A rendszer menü kikapcsol.
47HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gb09rad.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
gb02reg.book Page 48 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
Rádióhallgatás
Először tárolnia kell a rádióállomásokat a
készülék memóriájában (lásd „A rádióadók
tárolása” című fejezetet az 47. oldalon).
1
A FUNCTION gomb többszöri
megnyomásával válassza ki a „TUNER
FM” vagy „TUNER AM” hullámsávot a
kijelzőn.
A készülék behívja a memóriából a
legutoljára hallgatott állomást.
2
A PRESET + vagy – gombbal válassza
ki a kívánt rádióállomást.
Ha az FM vétel zajos
Ha az FM vétel zajos, kapcsoljon mono
üzemmódba. A vétel minősége javulni fog, de a
műsor csak monoban lesz hallható.
1 Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
2 Az X/x gombbal válassza ki az „FM MODE”
kijelzést a készülék kijelzőjén.
3 Nyomja meg a
vagy c gombot.
4 A X/x gombbal válassza ki a „MONO”
opciót.
Az alapértelmezett beállítást aláhúzás jelzi.
• „STEREO”: sztereó vétel.
• „MONO”: mono vétel.
A gomb többszöri megnyomásával egymás
után kiválaszthatja a tárolt állomásokat.
Hasznos tanács
• A memóriahelyet kiválaszthatja közvetlenül a
számgombok segítségével is.
3
Állítsa be a hangerőt a VOLUME +/–
gombbal.
5 Nyomja meg a
gombot.
A beállítás módosul.
6 Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
A rendszer menü kikapcsol.
A rádió kikapcsolása
Nyomja meg a "/1 gombot.
A memóriában nem tárolt
rádióadók hallgatása
A 2. lépésben végezzen kézi vagy önműködő
hangolást
A kézi hangoláshoz nyomja meg többször a
TUNING + vagy – gombot.
Az önműködő hangoláshoz nyomja meg és tartsa
nyomva a TUNING + vagy – gombot. A keresés
önműködően leáll, amikor a készülék egy-egy
állomást megtalál. A hangolás kézi leállításához
nyomja meg a TUNING + vagy – gombot.
A tárolt rádióállomások
elnevezése
A tárolt rádióállomásokat elnevezheti. Az elnevezett rádióadó kiválasztásakor az állomás neve
(például „XYZ”) megjelenik az előlapi kijelzőn.
Ne feledje, hogy minden állomáshoz csupán egy
nevet rendelhet.
Megjegyzés
• Az RDS-rendszerű rádióállomások nem nevezhetők
el (49. oldal).
1
Az ismert frekvenciájú rádióadók
behangolása
A készülék behívja a memóriából a
legutoljára hallgatott állomást.
A 2. lépésben végezzen kézi hangolást.
1 Nyomja meg a D.TUNING gombot.
2 A számgombokkal írja be a kívánt állomás
vételi frekvenciáját.
3 Nyomja meg a
gombot.
Hasznos tanács
A FUNCTION gomb többszöri
megnyomásával válassza ki a „TUNER
FM” vagy „TUNER AM” hullámsávot a
kijelzőn.
2
3
4
A PRESET + vagy – gombbal válassza
ki az elnevezni kívánt rádióállomást.
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
A X/x gombbal válassza ki a „NAME
IN” kijelzést a készülék kijelzőjén.
• A vételi minőség javítása érdekében helyezze át vagy
forgassa el a mellékelt antennákat.
48HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gb09rad.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 49 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
5
6
Nyomja meg a
vagy a c gombot.
A kurzor gombokkal írja be a kívánt
nevet.
A X/x gombbal válassza ki a kívánt
karaktert, majd a c gombbal mozgassa a
kurzort a következő karakterhelyre.
Az elnevezéshez betűket, számokat és
egyéb szimbólumokat használhat.
Ha elrontja a beírást
7
Nyomja meg a
gombot.
A „COMPLETE” felirat jelenik meg az
előlapi kijelzőn, és a név tárolása
megtörténik.
8
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
Mi is az a rádiós
adatrendszer?
Az RDS (Rádiós Adatrendszer) egy olyan
távközlési szolgáltatás, amely lehetővé teszi azt,
hogy a rádióállomások a normál rádióműsorral
együtt kiegészítő információkat juttassanak el a
hallgatókhoz. Az Ön készüléke nagyon hasznos
RDS szolgáltatásokat nyújt, pl. a műsornév
kijelzést. Az RDS funkció csak az FM
hullámsávon használható.*
Megjegyzés
• Az RDS szolgáltatás működése bizonytalanná válhat,
ha az adott állomás sugárzási jelei gyengék, vagy ha
az állomás nem RDS rendszerű.
* Nem minden FM állomás sugároz RDS adást,
illetve nem minden RDS állomás nyújtja
ugyanazokat a szolgáltatásokat. Kérdés esetén
vegye fel a kapcsolatot az adott rádióállomással.
Rádióhallgatás
Nyomja meg a C/c gombot, míg a javítani
kívánt karakter villogni nem kezd a
kijelzőn, majd a X/x gombbal válassza ki a
megfelelő karaktert.
Egy karakter törléséhez nyomja meg a C/c
gombot mindaddig, míg a kívánt karakter
villogni nem kezd, majd nyomja meg a
CLEAR gombot.
A rádiós adatrendszer
(RDS) használata
A rendszer menü kikapcsol.
Az RDS információk vétele
Hasznos tanács
• A DISPLAY gombbal ellenőrizheti a vételi
frekvenciát (49. oldal).
Az állomásnév és a vételi
frekvencia megjelenítése az
elõlapi kijelzõn
Ha a készülék „TUNER FM” vagy „TUNER
AM” üzemmódban működik, az előlapi kijelzőn
ellenőrizheti a vételi frekvenciát.
Válasszon egy állomást az FM
hullámsávon.
Ha a kiválasztott állomás RDS információkat is
sugároz, az előlapi kijelzőn megjelenik az
állomás neve.
* Ha az RDS információkat nem tudja fogni a
készülék, akkor az állomás neve nem jelenik meg az
előlapi kijelzőn.
Nyomja meg a DISPLAY gombot.
Ha többször megnyomja a DISPLAY gombot, a
kijelzett információk a következők szerint
változnak.
1 Állomásnév*
2 Frekvencia**
* Csak akkor jelenik meg, ha a rádióállomást
elnevezte.
** Néhány másodperc után visszakapcsol az eredeti
kijelzésre.
49HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gb10oth.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
gb02reg.book Page 50 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
További műveletek
A tv-készülék vezérlése a
mellékelt távvezérlõvel
A THEATRE SYNC funkció
használata
A mellékelt távvezérlővel tv-készülékét (csak
SONY gyártmány) is működtetheti.
A THEATRE SYNC funkció lehetővé teszi,
hogy egyetlen gombnyomásra e készülékkel
együtt bekapcsoljon a Sony tv-készülék is, és ez
a készülék „DVD” üzemmódba, míg a tvkészülék a megfelelő bemenetre kapcsoljon.
A tv-készülék vezérlése a
távvezérlõvel
Elõkészületek a THEATRE
SYNC funkció használatához
A tv-készüléket a következő gombokkal
vezérelheti.
Regisztráltassa a rendszerrel a csatlakoztatott tvkészülék bemeneti csatlakozóját.
Gomb
Művelet
TV [/1
A tv-készülék ki- és bekapcsolása.
TV INPUT
A bemenet kiválasztása a tvkészüléken (tv-készülék vagy
külső műsorforrás).
TV VOL +/–
A tv-készülék hangerejének
beállítása.
TV CH +/–
Csatornaválasztás a tvkészüléken.
Számgombok*
Enter*
Csatornaválasztás a tvkészüléken.
DVD MENU*
A tv-készülék menüjének
megjelenítésére szolgál.
C/X/x/c*,
ENTER*
RETURN*
*, Egy menüpont kiválasztása a
menüből.
Visszatérés az előző csatornára
vagy a tv-készülék menüjének
előző oldalára.
* A TV gomb nyomva tartása mellett használja ezeket
a gombokat.
A 10-nél nagyobb sorszámú csatornák beírása
előtt meg kell nyomni a - gombot. (Például a
25-ös csatorna kiválasztásához nyomja meg a
- gombot, majd a 2-es és az 5-ös
számgombot.)
Megjegyzés
• A csatlakoztatott tv-készüléktől függően
előfordulhat, hogy a fentiek közül egyes gombok nem
működnek, vagy a tv-készülék nem vezérelhető.
A TV INPUT gomb nyomva tartása közben,
írja be a számgombokkal annak a tvbemeneti csatlakozónak a kódszámát (lásd
a táblázatot), melyhez ezt a készüléket
csatlakoztatja.
A TV bemeneti csatlakozó kiválasztása
megtörtént.
Kapcsolja a tv-készüléket az e rendszer számára
fenntartott programhelyre. A részleteket lásd a
tv-készülék kezelési útmutatójában.
Gomb
Szám
Tv-készülék bemeneti csatlakozó
TV INPUT
0
Nincs bemenet
(alapértelmezés)
1
VIDEO1
2
VIDEO2
3
VIDEO3
4
VIDEO4
5
VIDEO5
6
VIDEO6
7
VIDEO7
8
VIDEO8
9*
COMPONENT 1
CLEAR*
COMPONENT 2
SYSTEM
MENU*
COMPONENT 3
PICTURE
NAVI*
COMPONENT 4
* Az észak-amerikai modellek kivételével.
50HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gb10oth.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 51 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
A THEATRE SYNC funkció
használata
Fordítsa a távvezérlőt a tv-készülék és a
rendszer felé, majd nyomja meg egyszer a
THEATRE SYNC gombot.
Ha a funkció nem működik, módosítsa a
jelátviteli időtartamot. A jelátviteli időtartam tvkészülékenként eltérhet.
A jelátviteli idõtartam
módosítása
A TV CH + nyomva tartása közben a
számgombokkal adja meg a jelátviteli idő
kódját (lásd a táblázatot).
A hanghatások használata
A mélyhangok erõsítése
Ezzel a funkcióval erősítheti a
mélyhangtartományt.
Nyomja meg a DYNAMIC BASS gombot.
A mélyhangtartomány érezhetően erősödik.
A hanghatás kikapcsolása
Nyomja meg ismét a DYNAMIC BASS
gombot.
A távvezérlő jelátviteli időtartama módosul.
Szám
Jelátviteli időtartam
TV CH +
1
0,5 (alapértelmezés)
2
1
3
1,5
4
2
5
3
6
4
7
5
8
6
További műveletek
Gomb
Megjegyzés
• Ez a funkció csak SONY tv-készülékekkel
használható. (Lehetnek olyan SONY tv-készülékek,
melyeknél ez a funkció nem működik.)
• Ha a tv-készülék és ez a rendszer túlságosan távol van
egymástól, a fenti funkció nem működik. Helyezze
közelebb a rendszert a tv-készülékhez.
• A kód beírása közben tartsa a távvezérlőt a tvkészülék és a rendszer felé fordítva.
51HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gb10oth.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
gb02reg.book Page 52 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
A kikapcsolás idõzítõ
használata
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a készülék egy
meghatározott időtartam eltelte után
kikapcsoljon, így nyugodtan elalhat akkor is, ha
a készülék be van kapcsolva. Az időtartamok 1
vagy 10 perces lépésekkel állíthatók be.
1
2
3
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
A X/x gombbal válassza ki a „SLEEP”
menüpontot, majd nyomja meg a vagy
a
vagy a c gombot.
A X/x gombokkal válassza ki a
megfelelő beállítást.
Az elõlapi kijelzõ
háttérfényerejének
módosítása
Az előlapi kijelző háttérfényereje két
fokozatban állítható be.
1
2
3
A X/x gombbal válassza ki a „DIMMER”
menüpontot, és nyomja meg a
vagy
a c gombot.
A X/x gombbal állítsa be a kijelző
háttérfényerejét.
Az alapértelmezett beállítást aláhúzás jelzi.
• „DIMMER OFF”: normál háttérfényerő.
• „DIMMER ON”: az előlapi kijelző
háttérfényereje csökken.
Az időtartamok (kikapcsolásig hátralévő
idő) az alábbi sorrendben jelennek meg:
SLEEP 90M y SLEEP 80M y SLEEP 70M
Y
Y
SLEEP OFF y SLEEP 10M ..... SLEEP 60M
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
4
Nyomja meg a
gombot.
A beállítás módosul.
Hasznos tanács
• A kikapcsolásig hátralévő időt a számgombok
segítségével is kiválaszthatja. Ebben az esetben
az időtartamot 1 perces lépésekkel állíthatja be.
4
Nyomja meg a
5
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
A rendszer menü kikapcsol.
gombot.
A beállítás aktív és a „SLEEP” felirat
jelenik meg a kijelzőn.
5
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
A rendszer menü kikapcsol.
A hátralévõ idõ módosítása
Ismételje meg a műveletet az 1. lépéstől.
A funkció kikapcsolása
A 3. lépésben válassza ki az „SLEEP OFF”
beállítást.
52HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gb10oth.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 53 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
A készülék gombjainak
zárolása
(CHILD LOCK)
Letilthatja a készüléken lévő gombokat (a "/1
gomb kivételével) a hibás kezelés, mint például
a gyermeki csíny, megelőzésének érdekében
(gyermekzár funkció).
Ha a gyermekzár funkció aktiválva van, akkor a
készüléken lévő gombok zárolás alá kerülnek és
az előlapi kijelzőn a „
” jelzés világít. (A
távvezérlővel ilyenkor is működtetheti a
rendszert.)
Megjegyzés
1
2
3
További műveletek
• Ha a gyermekzár funkció bekapcsolt állapotában
próbálja használni a készüléken lévő gombokat,
akkor a „CHILD LOCK” felirat jelenik meg az
előlapi kijelzőn.
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
Nyomja meg a X/x gombokat
ismételten, míg a „CHILD LOCK” felirat
meg nem jelenik az előlapi kijelzőn,
majd nyomja meg a
vagy a c
gombot.
A X/x gombokkal válassza ki a
megfelelő beállítást.
Az alapértelmezett beállítást aláhúzás jelzi.
• „OFF”: a gyermekzár funkció
kikapcsolva.
• „ON”: a gyermekzár funkció
bekapcsolva.
4
Nyomja meg a
gombot.
A beállítás módosul.
5
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
A rendszer menü kikapcsol.
Hasznos tanács
• Legalább 5 másodpercig nyomva tartva a x gombot
bekapcsolhatja a gyermekzár funkciót („
” jelző
világít a kijelzőn).
A funkció kikapcsolásához tartsa lenyomva a x
gombot legalább 5 másodpercig, amíg a „
”
jelző el nem tűnik a kijelzőről.
53HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gb11adv.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
gb02reg.book Page 54 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
4
Különleges funkciók és beállítások
A X/x gombbal válassza ki az [ON t]
beállítást, majd nyomja meg a
gombot.
x Ha még nem írt be jelszót
Lemezek zárolása
A képernyőn megjelenik az új jelszó
beírására szolgáló menü.
(CUSTOM PARENTAL CONTROL,
PARENTAL CONTROL)
PARENTAL CONTROL
A kívánt lemezt kétféle zárolással láthatja el.
• Személyre szabott szülői felügyelet
A lejátszás letiltásával megakadályozhatja a
nemkívánatos lemezek lejátszását.
• Szülői felügyelet
A DVD VIDEO lemezek lejátszása a megadott
paraméter, pl. a készüléket kezelő személy
életkorának függvényében szabályozható, korlátozható. A nemkívánatos jelenetet a készülék
kihagyja, vagy más jelenettel helyettesíti.
Ugyanazt a jelszót használhatja a személyre
szabott szülői felügyelet, illetve a szülői
felügyelet funkcióhoz.
Enter a new 4-digit password,
then press ENTER .
A számgombokkal adja meg a négyjegyű
jelszó számjegyeit, majd nyomja meg a
gombot.
A készülék kéri a beírt jelszó megerősítését.
x Ha korábban már beírt egy jelszót
A készülék kéri a jelszó megadását.
A nemkívánatos lemezek
lejátszásának korlátozása
[CUSTOM PARENTAL
CONTROL]
A szülői letiltás funkciót akár 40 lemezre is
beprogramozhatja. A 41. lemez beprogramozásakor azonban az első lemez beállítása törlődik.
1
2
Helyezze be a zárolni kívánt lemezt.
Ha a kívánt lemez lejátszása folyamatban
van, állítsa le a lejátszást a x gombbal.
Állj üzemmódban nyomja meg a
DISPLAY gombot.
Megjelenik a vezérlőmenü.
3
A X/x gombokkal válassza ki a
[PARENTAL CONTROL]
opciót, majd nyomja meg a
gombot.
Megjelennek a [PARENTAL CONTROL]
menü beállításai.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD VIDEO
PARENTAL CONTROL
Enter password, then press
5
ENTER
.
A számgombokkal írja be a négyjegyű
jelszó számjegyeit, majd nyomja meg a
gombot.
A [Custom parental control is set.]
(Személyre szabott szülői felügyelet
funkció beállítva.) felirat jelenik meg, és a
képernyőn újból a vezérlőmenü lesz
látható.
A személyre szabott szülõi
felügyelet funkció kikapcsolása
1 Kövesse „A nemkívánatos lemezek
lejátszásának korlátozása [CUSTOM
PARENTAL CONTROL]” fejezet 1–3.
lépéseinek utasításait.
2 A X/x gombbal válassza ki az [OFF t]
beállítást, majd nyomja meg a
OFF
ON
PLAYER
PASSWORD
gombot.
3 A számgombok segítségével adja meg a
négyjegyű jelszót, majd nyomja meg a
gombot.
54HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gb11adv.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 55 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
A személyre szabott szülõi
felügyelet funkcióval ellátott
lemez lejátszása
2
A X/x gombokkal válassza ki a
[PARENTAL CONTROL]
menüt, majd nyomja meg a
1 Helyezze be a személyre szabott szülői
gombot.
Megjelennek a [PARENTAL CONTROL]
menü beállításai.
felügyelet funkcióval védett lemezt.
Megjelenik a [CUSTOM PARENTAL
CONTROL] képernyő.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD VIDEO
CUSTOM PARENTAL CONTROL
OFF
ON
PLAYER
PASSWORD
Custom parental control is already
set. To play, enter your password
and press ENTER .
3
2 A számgombok segítségével adja meg a
négyjegyű jelszót, majd nyomja meg a
gombot.
A készülék készen áll a lejátszásra.
A X/x gombbal válassza ki a
[PLAYER t] funkciót, majd nyomja
meg a
gombot.
x Ha még nem írt be jelszót
A képernyőn megjelenik az új jelszó
beírására szolgáló menü.
A lejátszás korlátozása
gyermekek számára
[PARENTAL CONTROL]
(Csak DVD esetén)
Egyes DVD VIDEO lemezek lejátszása
bizonyos határoló tényező, például a készüléket
kezelő személy életkorának függvényében
szabályozható. A [PARENTAL CONTROL]
(szülői felügyelet) funkcióval beállíthatja a
kívánt korlátozási szintet.
1
Állj üzemmódban nyomja meg a
DISPLAY gombot.
PARENTAL CONTROL
Enter a new 4-digit password,
then press ENTER .
A számgombokkal adja meg a négyjegyű
jelszó számjegyeit, majd nyomja meg a
gombot.
A készülék kéri a beírt jelszó megerősítését.
x Ha korábban már beírt egy jelszót
Különleges funkciók és beállítások
Hasznos tanács
• Ha elfelejtette a jelszót, a számgombokkal írja be az
„199703” hatjegyű kódot (amikor a [CUSTOM
PARENTAL CONTROL] menü kéri a jelszó
beírását), majd nyomja meg a
gombot. A
készülék kéri egy új négyjegyű jelszó beírását.
A készülék kéri a jelszó megadását.
PARENTAL CONTROL
Enter password, then press
ENTER
.
Megjelenik a vezérlőmenü.
55HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gb11adv.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
gb02reg.book Page 56 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
4
A számgombokkal írja be a négyjegyű
jelszó számjegyeit, majd nyomja meg a
gombot.
A képernyőn megjelenik a korlátozási szint
beállító menü.
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
5
A X/x gombokkal válassza ki a kívánt
korlátozási szintet, majd nyomja meg a
gombot.
A szülői felügyelet beállítása megtörtént.
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
OFF
USA
A X/x gombokkal válassza ki a
[STANDARD] opciót, majd nyomja meg
a
gombot.
Megjelennek a [STANDARD] opcióra
vonatkozó beállítások.
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
8
4:
PG13
USA
Minél alacsonyabb értéket állít be, annál
szigorúbb a korlátozás.
A szülõi letiltás funkció
kikapcsolása
A 8. lépésben a [LEVEL] menüpontban válassza
az [OFF] beállítást.
A szülõi felügyelet funkcióval
ellátott lemez lejátszása
OFF
USA
USA
OTHERS
1 Helyezze be a lemezt és nyomja meg a H
gombot.
Megjelenik a jelszó beírására szolgáló képernyő.
2 A számgombok segítségével adja meg a
6
A X/x gombok segítségével válassza ki
a földrajzi elhelyezkedést, mint a
lejátszási korlátozás szintjét, majd
nyomja meg a
gombot.
A terület kiválasztása megtörtént.
Ha az [OTHERS t] opciót választja,
válasszon ki és a számgombok segítségével
adjon meg egy országkódot, melyet a
„Szülői felügyelet területi kódlista”
táblázatban (76. oldal) találhat meg.
7
A X/x gombokkal válassza ki a [LEVEL]
beállítást, majd nyomja meg a
gombot.
Megjelennek a [LEVEL] opcióra
vonatkozó beállítások.
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
OFF
OFF
8:
7:
6:
5:
NC17
R
négyjegyű jelszót, majd nyomja meg a
gombot.
A készülék megkezdi a lejátszást.
Hasznos tanács
• Ha elfelejtené a jelszót, vegye ki a lemezt és ismételje
meg „A nemkívánatos lemezek lejátszásának
korlátozása [CUSTOM PARENTAL CONTROL]”
fejezet 1–3. lépéseit. A jelszó kérésekor a
számgombok segítségével adja meg a „199703”
számsorozatot, majd nyomja meg a
gombot.
Ezután a képernyőn megjelenő üzenet egy új,
négyjegyű jelszó megadását kéri. Az új, négyjegyű
jelszó megadása után, cserélje ki a lemezt és nyomja
meg a H gombot. A jelszó bevitelére szolgáló
képernyő megjelenésekor adja meg az új jelszót.
Megjegyzés
• Ha szülői felügyelet funkcióval nem rendelkező
lemezt játszik le, a lejátszás nem korlátozható a
rendszeren.
• A lemez típusától függően előfordulhat, hogy
lejátszás közben a készülék kéri a korlátozási szint
módosítását. Ebben az esetben adja meg a jelszót,
majd módosítsa a korlátozási szintet. Ha a
folytatólagos lejátszás megszakad, az utolsó
korlátozási szint lép érvénybe.
56HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gb11adv.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 57 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
A jelszó megváltoztatása
1
2
Állj üzemmódban nyomja meg a
DISPLAY gombot.
Megjelenik a vezérlőmenü.
(SPEAKER FORMATION)
A X/x gombokkal válassza ki a
A szoba alakjától függően előfordulhat, hogy
egyes hangsugárzókat nem tud üzembe
helyezni. A jobb térhangzás érdekében elsőként
határozza meg a hangsugárzók helyzetét.
[PARENTAL CONTROL]
opciót, majd nyomja meg a
3
A szobának megfelelõ
térhangzás
gombot.
Megjelennek a [PARENTAL CONTROL]
menü beállításai.
1
A X/x gombokkal válassza ki a
[PASSWORD t] menüpontot, majd
nyomja meg a
gombot.
2
A készülék kéri a jelszó megadását.
4
5
Állj üzemmódban nyomja meg a
DISPLAY gombot.
Megjelenik a vezérlőmenü.
3
A X/x gombokkal válassza ki a
[SPEAKER FORMATION]
A számgombok segítségével adja meg
az új négyjegyű jelszót, majd nyomja
meg a
gombot.
menüpontot, majd nyomja meg a
gombot.
A megerősítéshez a számgombok
segítségével adja meg újból a
négyjegyű jelszót, majd nyomja meg a
gombot.
1(44)
3(28)
T
0:03:04
SPEAKER FORMATION
SPEAKER FORMATION
DVD VIDEO
Ha tévesen adta meg a jelszót
A
gomb megnyomása előtt nyomja meg a C
gombot, és adja meg a megfelelő számot.
4
Nyomja meg a
gombot.
Megjelennek a [SPEAKER FORMATION]
menüpont beállítási lehetőségei.
Különleges funkciók és beállítások
6
A számgombok segítségével adja meg
a négyjegyű jelszót, majd nyomja meg
a
gombot.
Nyomja meg többször a FUNCTION +/–
gombot, míg a „DVD” felirat meg nem
jelenik az előlapi kijelzőn.
SPEAKER FORMATION
STANDARD
57HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gb11adv.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
gb02reg.book Page 58 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
5
A C/c gombokkal válasszon ki egy
beállítást.
• [ALL FRONT]: ha az összes
hangsugárzót a hallgatási helyzet elé
helyezi.
• [STANDARD]: a hangszórók normál
elhelyezése.
• [ALL FRONT – NO CENTER]: ha az
első és a hátsó hangsugárzókat a
hallgatási helyzet elé helyezi el.
• [NO CENTER]: az első és a hátsó
hangsugárzók használatakor.
• [NO SURROUND]: a középső és az első
hangsugárzók használatakor.
• [SECOND ROOM]: ha az első és a hátsó
hangsugárzókat külön szobában helyezi
el.
• [FRONT ONLY]: az első hangsugárzók
használatakor.
Megjegyzés
• A másik szobában levő hangsugárzók hangzása
megfelel a hátsó és az első hangsugárzók által
nyújtott hangzásnak.
6
Nyomja meg a
gombot.
A beállítás módosul.
Megjegyzés
• Az előlapi kijelzőn megjelenik a kiválasztott
hangsugárzó elrendezés. A kijelzés alapján nem
állapítható meg, hogy mely hangsugárzók
szólaltatják meg a hangot.
• Ha a [SPEAKER SETUP] menüben megváltoztatja a
[CONNECTION] beállításokat a [SPEAKER
FORMATION] visszaáll a [STANDARD]
beállításra.
58HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gb11adv.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 59 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
Az alapbeállítások menü
5
Az alapbeállítások menüben többek között
beállíthatja a kép és a hang paramétereit.
A beállítható funkciók áttekintő listáját lásd a
82. oldalon.
A kijelzett elemek országonként eltérőek.
Megjelenik a beállítandó elem.
Példa: [SCREEN SETUP]
Kiválasztott menü
Megjegyzés
• Az alapbeállításokkal szemben a lemezen tárolt
lejátszási beállítások elsőbbséget élveznek, ezért
előfordulhat, hogy az alább leírt funkciók nem
mindegyike használható.
1
2
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
4:3 OUTPUT:
Nyomja meg a FUNCTION gombot
többször egymás után, amíg a „DVD”
felirat jelenik meg a kijelzőn.
Állj üzemmódban nyomja meg a
DISPLAY gombot.
Megjelenik a vezérlőmenü.
Menüelemek
6
A X/x gombokkal válassza ki a
A X/x gombokkal válasszon egy
paramétert, majd nyomja meg a
gombot.
Megjelennek a kiválasztott menü
beállításai.
Példa: [TV TYPE]
[SETUP] menüt, majd nyomja
meg a
16:9
ON
JACKET PICTURE
FULL
gombot.
Megjelennek a [SETUP] menü beállításai.
12(27)
18(34)
T
0:00:02
DVD VIDEO
7
A X/x gombokkal válassza ki a
[CUSTOM] menüpontot, majd nyomja
meg a
gombot.
Megjelenik az alapbeállítások menü.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
Opciók
QUICK
QUICK
CUSTOM
RESET
BNR
4
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
4:3 OUTPUT:
ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
AUDIO FOLLOW
A X/x gombokkal válasszon ki egy
beállítást, majd nyomja meg a
gombot.
Különleges funkciók és beállítások
3
A X/x gombokkal válassza ki a
beállítandó elemet a megjelenő
listából: [LANGUAGE SETUP],
[SCREEN SETUP], [CUSTOM SETUP]
vagy [SPEAKER SETUP]. Ezután
nyomja meg a
gombot.
A kiválasztás megtörtént és a beállítás
befejeződött.
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
4:3 OUTPUT:
4:3 LETTER BOX
ON
JACKET PICTURE
FULL
Kiválasztott beállítás
59HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gb11adv.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
gb02reg.book Page 60 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
A [SETUP] menü összes
paraméterének visszaállítása
1 A 3. lépésnél válassza a [RESET] opciót,
majd nyomja meg a
gombot.
2 A X/x gombokkal válassza ki a [YES] opciót.
Megszakíthatja a műveletet és visszatérhet a
vezérlőmenübe a [NO] opció kiválasztásával.
3 Nyomja meg a
gombot.
A 60–64. oldalon felsorolt összes beállítási
visszakapcsol az alapértelmezett beállítási
értékre. Az alapértelmezett beállítási értékre
történő visszaállítás közben – amely néhány
másodpercet igénybe vehet – ne nyomja meg
a [/1 gombot.
A menük és a hang
nyelvének kiválasztása
[LANGUAGE SETUP]
A [LANGUAGE SETUP] menü segítségével
beállíthatja a menüképernyők nyelvét vagy a
filmekhez tartozó hangsáv nyelvét.
A képernyőmenüből válassza ki a [LANGUAGE
SETUP] főmenüt. A részleteket lásd „Az
alapbeállítások menü” fejezetben (59. oldal).
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
Megjegyzés
• Ha az alapértelmezett beállítási értékek visszaállítása
után bekapcsolja a rendszert és a lemeztartóban nincs
lemez, a tv-képernyőn megjelenik a beállítási
útmutató. Ha a gyorsbeállítást szeretné újból
végrehajtani (13. oldal), nyomja meg a
gombot.
Ha a normál képernyőre kíván visszakapcsolni,
nyomja meg a CLEAR gombot.
ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
AUDIO FOLLOW
x [OSD] (Képernyőmenü)
Beállíthatja a képernyőn megjelenő menü
nyelvét.
x [MENU] (csak DVD VIDEO esetén)
Beállíthatja a lemezen található menü nyelvét.
x [AUDIO] (csak DVD VIDEO esetén)
A hangsáv nyelvének kiválasztása.
Az [ORIGINAL] opciót kiválasztása esetén
lemez elsődleges nyelvének hangsávja szólal
meg.
x [SUBTITLE] (csak DVD VIDEO esetén)
A DVD VIDEO lemezre rögzített különböző
nyelvű feliratok közül választhat.
Ha az [AUDIO FOLLOW] opciót választja, a
felirat nyelve a szerint változik, hogy milyen
nyelvű hangsávot választ ki.
Hasznos tanács
• Ha az [OTHERS t] beállítást választotta ki a
[MENU], az [AUDIO] vagy a [SUBTITLE] menüben, a számgombokkal válassza ki a kívánt nyelvet a
listából („Választható nyelvek listája”, 76. oldal).
Megjegyzés
• Ha a [MENU], az [AUDIO] vagy a [SUBTITLE]
menüben olyan nyelvet választ ki, amelyik a DVD
VIDEO lemezen nem található meg, a készülék
önműködően kiválaszt egyet a lemezen rendelkezésre
álló nyelvek közül (lehetnek olyan lemezek,
melyeknél az önműködő kiválasztás nem működik).
60HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gb11adv.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 61 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
A képernyõ beállításai
[16:9]
[SCREEN SETUP]
Válassza ki a csatlakoztatott tv-készüléknek
megfelelő beállítást.
A képernyőmenüből válassza ki a [SCREEN
SETUP] főmenüt. A részleteket lásd „Az
alapbeállítások menü” című fejezetben (59.
oldal).
Az alapértelmezett beállítást aláhúzás jelzi.
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
16:9
ON
JACKET PICTURE
[4:3 LETTER BOX]
[4:3 PAN SCAN]
Megjegyzés
• A lejátszott DVD-lemeztől függően előfordulhat,
hogy a készülék a [4:3 PAN SCAN] üzemmód helyett
önműködően [4:3 PAN SCAN] üzemmódba kapcsol,
és fordítva.
x [SCREEN SAVER]
A csatlakoztatott tv-készülék
képernyőtípusának beállítása (4:3 normál vagy
szélesképernyős).
A vásárlás helyétől függően az alapértelmezett
beállítási érték eltérő.
[16:9]
[4:3 LETTER
BOX]
Válassza ezt a beállítást, ha szélesképernyős vagy szélesképernyős
üzemmóddal rendelkező tvkészüléket csatlakoztat.
Válassza ezt a beállítást, ha
hagyományos, 4:3 képarányú tvkészüléket csatlakoztatott.
Szélesképernyős kép jelenik meg,
a képernyő alsó és felső részén
fekete sáv látható.
[4:3 PAN SCAN] Válassza ezt a beállítást, ha
hagyományos, 4:3 képarányú tvkészüléket csatlakoztatott.
Önműködően széles kép jelenik
meg az egész képernyőt kitöltve. A
kép szélei levágásra kerülnek.
A képernyővédő abban az esetben indul el, ha a
házimozi rendszert 15 percre megállítja vagy szünet módban hagyja, valamint ha CD-lemezt vagy
MP3 audio műsorszámokat tartalmazó DATA
CD- vagy DATA DVD-lemezt játszik le, több
mint 15 percen át. A képernyővédő megóvja a
képmegjelenítő egységét a károsodástól (képbeégés). A képernyővédő kikapcsolásához nyomja
meg a H, vagy bármelyik másik gombot.
[ON]
A képernyővédő bekapcsolása.
[OFF]
A képernyővédő kikapcsolása.
x [BACKGROUND]
Kiválaszthatja a háttérképet vagy a háttér színét,
mely állj üzemmódban vagy CD-, DATA CD
(MP3 műsorszám) vagy DATA DVD-lemez
lejátszásakor jelenik meg a tv-képernyőn.
[JACKET
PICTURE]
A borító kép (állókép) jelenik
meg, de csak akkor, ha a lemez
tartalmaz ilyet (CD-EXTRA stb.).
Ha a lemez nem tartalmaz
borítóképet, a [GRAPHICS]
menüpontban beállított kép
jelenik meg.
[GRAPHICS]
A házimozi rendszer által tárolt
kép jelenik meg.
[BLUE]
Kék háttérszín.
[BLACK]
Fekete háttérszín.
Különleges funkciók és beállítások
x [TV TYPE]
61HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gb11adv.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
gb02reg.book Page 62 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
Egyéni beállítások
[CUSTOM SETUP]
Beállíthatja a lejátszással kapcsolatos
funkciókat, és egyéb paramétereket.
A képernyőmenüből válassza ki a [CUSTOM
SETUP] főmenüt. A részleteket lásd „Az
alapbeállítások menü” című fejezetben (59.
oldal).
Az alapértelmezett beállítást aláhúzás jelzi.
CUSTOM SETUP
AUTO
PAUSE MODE:
OFF
TRACK SELECTION:
ON
MULTI-DISC RESUME:
OFF
AUDIO DRC:
Registration Code
DivX:
x [PAUSE MODE] (csak DVD VIDEO, DVDR, DVD-RW esetén)
A szünet üzemmódban megjelenő kép
kiválasztása.
[AUTO]
[FRAME]
A kép, beleértve a dinamikusan
mozgó részeket is,
remegésmentesen jelenik meg.
Általános esetben válassza ezt a
beállítást.
A kép, beleértve azokat a
tárgyakat is, amik nem mozognak
dinamikusan, nagyfelbontásban
jelenik meg.
x [TRACK SELECTION] (csak DVD VIDEO)
Ezzel a beállítással annak a hangsávnak adhat
elsőbbséget, mely a legnagyobb számú
csatornával rendelkezik. Többcsatornás hanggal
(PCM, DTS, MPEG audio vagy Dolby Digital)
rögzített DVD VIDEO lemezek lejátszásakor
van jelentősége.
[OFF]
Nincs elsőbbség.
[AUTO]
Az elsőbbség engedélyezve.
elsőbbséget élvez a [LANGUAGE SETUP]
menüpont, [AUDIO] beállításával szemben (60.
oldal). (A lemeztől függően előfordulhat, hogy ez a
funkció nem működik.)
• Ha a PCM, a DTS, az MPEG audio és a Dolby Digital
hangsáv legmagasabb számú hangcsatornája
megegyezik, az elsőbbségi sorrend a következő:
PCM, DTS, Dolby Digital és MPEG audio.
x [MULTI-DISC RESUME] (csak DVD
VIDEO, VIDEO CD esetén)
A többlemezes lejátszás folytatási funkció bevagy kikapcsolása.
[ON]
A rendszer akár 40 lemezre
vonatkozó megállítási pontot tárol
a memóriájában.
[OFF]
A készülék nem tárolja a
megállítási pontokat. Csak a
pillanatnyi lemezre vonatkozik az
utolsó megállítás helyéről való
újraindítás lehetősége.
x [AUDIO DRC] (csak DVD VIDEO)
Szűkítheti a hangsáv dinamikatartományát.
Ez a beállítás alacsony hangerő melletti,
éjszakai filmnézéshez javasolt.
[OFF]
Nincs dinamikatartományszűkítés.
[STANDARD]
A hangmérnök beállításainak
megfelelő dinamikatartományban
adja vissza a hangot.
[MAX]
Teljesen lecsökkenti a
dinamikatartományt.
x [DivX]
(A nagy-britanniai és az észak-amerikai
modellek kivételével)
Megjelenítheti a készülék regisztrációs kódját.
További információkat a http://www.divx.com
honlapon találhat.
Megjegyzés
• Ha az [AUTO] beállítást választja, előfordulhat, hogy
a hangsáv nyelve megváltozik. A [TRACK
SELECTION] menüpontban végzett beállítás
62HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gb11adv.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 63 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
A hangsugárzók beállítása
[SPEAKER SETUP]
A lehető legjobb hangzás elérése érdekében
állítsa be a hangsugárzók csatlakoztatását és a
hallgatási helyzettől mért távolságukat. Ezután a
teszthang segítségével állítsa be a hangsugárzók
hangerejét és hangerőegyensúlyát.
x [DISTANCE]
A hangsugárzók alaptávolság beállítása a hallgatási helyzethez képest az alábbi ábrán látható.
Ha a távolságot a gyorsbeállító menü (13. oldal)
segítségével már beállította, a beállított érték
önműködően megjelenik.
A képernyőmenüből válassza ki a [SPEAKER
SETUP] főmenüt. A részleteket lásd „Az alapbeállítások menü” című fejezetben (59. oldal).
Az alapértelmezett beállítást aláhúzás jelzi.
1–7 m3)
0–7 m2)
SPEAKER SETUP
CONNECTION:
DISTANCE:
LEVEL(FRONT):
LEVEL(SURROUND):
TEST TONE:
OFF
FRONT:
CENTER:
SURROUND:
SUBWOOFER:
YES
YES
YES
YES
Válassza ki a paramétert, majd nyomja meg a
CLEAR gombot. Vegye figyelembe, hogy a
[CONNECTION] paraméter nem áll vissza az
alapbeállításra.
x [CONNECTION]
Ha nem csatlakoztat középső- vagy hátsó
hangsugárzókat állítsa be a [CENTER] és a
[SURROUND] paramétereit és határozza meg a
hátsó hangsugárzó helyzetét. Mivel az első- és a
mélyhangsugárzó beállítása rögzített, ezeket
nem módosíthatja.
[FRONT]
[YES]
[CENTER]
[YES]: általános esetben ezt
válassza.
[NONE]: válassza ezt a beállítást,
ha nem használ középső
hangsugárzót.
[SURROUND]
[YES]: általános esetben ezt
válassza.
[NONE]: válassza ezt a beállítást,
ha nem használ hátsó
hangsugárzót.
[SUBWOOFER]
[YES]
[FRONT]
3.0 m/10 ft1)
Az első hangsugárzó hallgatási
helyzettől mért távolsága 1–7
méter3).
[CENTER]
3.0 m/10 ft1)
A középső hangsugárzó akár 1,6
méterrel közelebb helyezhető a
(Akkor jelenik meg, hallgatási helyzethez az első
ha a
hangsugárzókhoz képest.
[CONNECTION]
beállításánál a
[CENTER]
értékhez a [YES]
beállítást választja.)
[SURROUND]
3.0 m/10 ft1)
A mélyhangsugárzó akár 5
méterrel közelebb helyezhető a
(Akkor jelenik meg, hallgatási helyzethez az első
ha a
hangsugárzókhoz képest.
[CONNECTION]
beállításánál a
[SURROUND]
értékéhez a [YES]
beállítást választja.)
Különleges funkciók és beállítások
Az alapbeállítások visszaállítása
A hangsugárzók áthelyezésekor módosítsa a
távolság értéket az alapbeállítások menüben.
1) Ha a gyorsbeállítási funkciót (13. oldal) használja, az
alapértelmezett beállítási értékek módosulnak.
Az észak-amerikai modell esetén 0–6,9 méter.
3)
Az észak-amerikai modell esetén 0–6,9 méter.
2)
Megjegyzés
Megjegyzés
• Ha megváltoztatja a [CONNECTION] beállításait, a
[SPEAKER FORMATION] beállítás visszaáll a
[STANDARD] értékre.
• Ha az első vagy hátsó hangsugárzó párok valamelyik
tagja nem azonos távolságra van a hallgatási
helyzettől, a közelebbi hangsugárzó távolságát kell
beállítani.
63HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gb11adv.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
gb02reg.book Page 64 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
• A hátsó hangsugárzókat ne tegye távolabb a
hallgatási helyzettől, mint az első hangsugárzókat.
• Lehetnek olyan típusú bemenőjelek, melyeknél a
[DISTANCE] paraméter hatása nem érzékelhető.
[ON]
x [LEVEL (FRONT)]
Az alábbi módszerrel beállíthatja az első
hangsugárzók jelszintjét. A beállítás
megkönnyítése érdekében válassza ki a [TEST
TONE] funkció [ON] beállítását.
[L/R]
0.0 dB
[CENTER]
0.0 dB
(Akkor jelenik meg,
ha a
[CONNECTION]
beállításánál a
[CENTER] értékhez
a [YES] beállítást
választja.)
[SUBWOOFER]
0.0 dB
Állítsa be az értéket –6 dB és 0
dB között.
Állítsa be az értéket –6 dB és 6
dB között.
A hangsugárzók
hangerejének beállítása a
teszthang segítségével
1
2
A X/x gombokkal válassza ki a
[SETUP] ikont, majd nyomja meg a
gombot.
Megjelennek a [SETUP] menü beállításai.
Állítsa be az értéket –6 dB és 6
dB között.
Az alábbi módszerrel beállíthatja a hátsó
hangsugárzók jelszintjét. A beállítás
megkönnyítése érdekében válassza ki a [TEST
TONE] funkció [ON] beállítását.
(Akkor jelenik meg,
ha a
[CONNECTION]
beállításánál a
[SURROUND]
értékéhez a [YES]
beállítást választja.)
Állj üzemmódban nyomja meg a
DISPLAY gombot.
Megjelenik a vezérlőmenü.
3
x [LEVEL (SURROUND)]
[L/R]
0.0 dB
A hangsugárzó jelszint beállítása közben a
teszthang sorban végighalad a hangsugárzókon. Ha kiválasztja a [SPEAKER SETUP]
menü valamelyik elemét, a teszthang sorban
végighalad a hangsugárzókon.
Állítsa be az értéket –6 dB és 6 dB
között.
Az összes hangsugárzó
hangerejének egyidejû beállítása
Megjelenik az alapbeállítások menü.
4
A X/x gombok többszöri
megnyomásával válassza ki a
[SPEAKER SETUP] menüpontot, majd
nyomja meg a
vagy a c gombot.
5
A X/x gombok ismételt
megnyomásával válassza ki a [TEST
TONE] menüpontot, majd nyomja meg
a
vagy a c gombot.
6
A X/x gombokkal válassza ki az [ON]
opciót, majd nyomja meg a
gombot.
A teszthang egymás után hallható az egyes
hangsugárzókból.
7
Forgassa el a készülék hangerőszabályzóját vagy
nyomja meg a VOLUME +/– gombot a távvezérlőn.
A hallgatási helyzetből állítsa be a
[LEVEL (FRONT)] vagy a [LEVEL
(SURROUND)] értékét a C/X/x/c
gombok segítségével.
A teszthang csak abból a hangsugárzóból
szól, melyet éppen beállít.
x [TEST TONE]
A hangsugárzók egy teszthangot bocsátanak ki a
[LEVEL (FRONT)] és a [LEVEL
(SURROUND)] beállítás elvégzéséhez.
8
[OFF]
9
A hangsugárzók nem bocsátanak ki
teszthangot.
A X/x gombokkal válassza ki a
[CUSTOM] menüpontot, majd nyomja
meg a
gombot.
Ha befejezte a beállítást, nyomja meg a
gombot.
A X/x gombokkal válassza ki a [TEST
TONE] menüpontot, majd nyomja meg
a
gombot.
10 A X/x gombokkal válassza ki az [OFF]
opciót, majd nyomja meg a
gombot.
64HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gb11adv.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 65 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
Visszaállás az
alapbeállításokra
A rendszer egyes paramétereit – például a
hangsugárzó beállításokat és a memóriahelyek
tartalmát – visszaállíthatja az alapértelmezett
beállítás szerinti értékre.
"/1
1
2
A
x
Kapcsolja be a rendszert a "/1
gombbal.
Nyomja meg a készüléken egyszerre a
x, A, és "/1 gombokat.
Különleges funkciók és beállítások
Az előlapi kijelzőn megjelenik a „COLD
RESET” felirat, és a beállítások
visszaállnak a gyárilag beállított értékekre.
65HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gb12add.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
gb02reg.book Page 66 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
Hangerõbeállítás
További információk
Óvintézkedések
• Ne hangosítsa fel a készüléket nagyon halk vagy
teljesen hiányzó bemeneti jel esetén. Amennyiben
mégis így tenne, a hangsugárzók károsodhatnak,
amikor hirtelen újra egy hangos részt játszik le.
Az energiaellátásról
A tisztításról
• Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza
ki a csatlakozódugót a hálózati aljzatból. Kihúzáskor
mindig a csatlakozódugót fogja meg, ne a vezetéket.
• Kímélő tisztítószerrel enyhén megnedvesített puha
ruhával törölje le a készülék burkolatát és
kezelőszerveit. A tisztításhoz soha ne használjon
súrolószert, súrolószivacsot, benzint vagy alkoholt.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen kérdése
vagy problémája merül fel, keresse fel a vásárlás
helyét.
Az elhelyezésrõl
• Úgy helyezze el a készüléket, hogy a levegő szabadon
áramolhasson körülötte, máskülönben túlmelegedhet.
• Ha a készülék hosszú időn keresztül magas hangerőn
működik, a külseje átforrósodik. Ez nem
hibajelenség. A készüléket azonban ilyenkor nem
tanácsos megérinteni. Ne helyezze a készüléket zárt,
rosszul szellőző térbe, mert túlmelegedhet.
• Ne helyezzen semmit a készülék tetejére, mert a
szellőzőnyílásokat eltakarhatja. A rendszer
nagyteljesítményű erősítővel van felszerelve. Ha a
szellőzőnyílásokat eltakarja, a készülék
túlmelegedhet és meghibásodhat.
• Ne helyezze a készüléket puha felületre, pl.
szőnyegre, takaróra, vagy olyan anyagok közelébe,
pl. függöny, sötétítő, amelyek eltakarhatják a
szellőzőnyílásokat.
• Kerülje az alábbi elhelyezéseket: fűtőtestek
közelében illetve olyan helyen, ahol közvetlen
napfénynek, túlzott pornak vagy rázkódásnak,
mechanikai behatásnak van kitéve.
• A készülék kizárólag vízszintes helyzetben
üzemeltethető. Elhelyezéskor erre különös figyelmet
fordítson.
• készüléket és a lemezeket tartsa távol az erős
mágnessel rendelkező berendezésektől (pl.
mikrohullámú sütő, nagyméretű hangsugárzók stb.).
• Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre.
Az üzemeltetésrõl
• Ha a készüléket közvetlenül egy hideg helyről egy
meleg térbe viszi, vagy párás szobában helyezi el, a
házimozi rendszer belsejében található lencséken
páralecsapódás jöhet létre. Amennyiben ez előfordul,
a rendszer működése bizonytalanná válhat. Ebben az
esetben vegye ki a lemezt és legalább fél óráig hagyja
bekapcsolva a készüléket, amíg a nedvesség
elpárolog belőle.
• A rendszer szállítása előtt vegye ki belőle a lemezt. A
lemez megsérülhet, ha a készülékben hagyja.
• Ha bármilyen tárgy esne a készülék belsejébe, húzza
ki a hálózati aljzatból a készüléket, és a további
használat előtt ellenőriztesse szakemberrel.
A lemezek tisztítása, lemez és
lencsetisztítók
• Ne használjon tisztítólemezeket vagy lemez,
lencsetisztítókat (száraz vagy szóró típus). A
készülék meghibásodhat.
A tv-készülék színei
• Ha a hangsugárzók színeltéréseket okoznak tvkészüléke képernyőjén, kapcsolja ki a tv-készüléket,
majd kapcsolja vissza 15–30 perc múlva. Ha a
színeltérés még mindig fenn áll, helyezze a
hangsugárzókat a tv-készüléktől távolabbra.
FONTOS FIGYELMEZTETÉS
Figyelem! Az Ön által megvásárolt készülék
gyakorlatilag korlátlan ideig képes egy állóképet
vagy egy menüképernyőt a tv-képernyőn
megjeleníteni. Ha egy állóképet vagy egy
menüképernyőt hosszabb ideig a tv-képernyőn
hagy, a tv-képernyő maradandó károsodást
szenvedhet. Fokozottan érvényes ez a kivetítős tvkészülékekre.
Ha a rendszert szállítja
A házimozi rendszer elmozdítása előtt győződjön meg
róla, hogy kivette-e a lemezt és húzza ki a hálózati
csatlakozóvezetéket a hálózati aljzatból.
66HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gb12add.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 67 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
Megjegyzések a
lemezekrõl
A lemezek helyes kezelése
• A lemez tisztán tartása érdekében, mindig a
szélénél fogja meg azt. Soha ne érintse meg a
felületét.
• Ne ragasszon papírt vagy ragasztószalagot a
lemezre.
Hibaelhárítás
Ha a rendszer használatakor az alábbi jelenségek
valamelyikét észleli, a javítás igénylése előtt a
következő hibaelhárítási útmutató alapján
próbálja meg elhárítani a problémát. Ha az
alábbi ellenőrzések végrehajtása után is fennáll
az adott hibajelenség, forduljon a legközelebbi
Sony márkaszervizhez.
Ha a javítás során alkatrészek cseréje szükséges,
előfordulhat, hogy a rossz alkatrészek a javítást
végző szervizben maradnak.
Energiaellátás
• Ne tegye ki a lemezeket közvetlen
napsugárzásnak vagy hőnek (mint például
hőlégbefúvó), és ne hagyja napon parkoló
járműben, mert a jármű belső terének
hőmérséklete jelentősen megnőhet.
• Használat után helyezze a lemezt a tokjába.
• Lejátszás előtt egy tisztító kendővel tisztítsa
meg a lemezt.
A törlést a közepétől kifelé haladva végezze.
• A tisztításhoz soha ne használjon benzint,
hígítót vagy háztartási tisztítószereket. Az
antisztatizáló szer csak analóg lemezekhez
használható.
Ez a házimozi rendszer csak a hagyományos,
kör alakú lemezek lejátszására képes. Az ettől
eltérő alakú (pl. kártya, szív vagy csillag)
lemezek használata meghibásodást okozhat.
Ne használjon olyan lemezeket, melyekhez a
kereskedelemben kapható kiegészítőket
rögzítettek, mint pl. címke vagy gyűrű.
Ha a „PROTECTOR” és a „PUSH POWER”
feliratok jelennek meg váltakozva az előlapi
kijelzőn.
Kapcsolja ki a készüléket a "/1 gombbal, majd
ellenőrizze a következőket, miután a „STANDBY”
felirat eltűnik.
• A + és – hangsugárzóvezetékek között nincs
rövidzár?
• Az előírt típusú hangsugárzókat használja?
• Nem zárja el egy tárgy a rendszer
szellőzőnyílásait?
A fentiek ellenőrzése és a hiba elhárítása után
kapcsolja be a rendszert. Ha a hiba oka, a fentiek
ellenőrzése után sem állapítható meg, keresse fel a
legközelebbi Sony márkaszervizt.
További információk
A tisztításról
A készülék nem kapcsol be.
• Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozóvezetéket
megfelelően csatlakoztatta-e.
• Nyomja meg a "/1 gombot miután a
„STANDBY” felirat eltűnt az előlapi kijelzőről.
Kép
Nincs kép.
• Ellenőrizze, hogy a SCART (EURO AV)vezetéket megfelelően csatlakoztatta-e.
• A SCART (EURO AV)-vezeték megsérült.
• Nem a megfelelő EURO AV t INPUT aljzathoz
csatlakoztatta a készüléket (9. oldal).
• A tv-készülék bemeneti jelei közül nem azt
választotta ki, melyen keresztül a képek
megtekinthetőek.
• Ellenőrizze a kimenőjel típusának beállítását ezen
a készüléken (15. oldal).
Képzaj észlelhető.
• A lemez foltos vagy szennyezett.
67HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gb12add.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
gb02reg.book Page 68 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
Annak ellenére, hogy a képarányt beállította a
[SCREEN SETUP] menü [TV TYPE]
menüpontjában, a kép nem tölti ki a tvképernyőjét.
• A lemez képaránya nem módosítható.
Színeltérés tapasztalható a tv-képernyőn.
Ebben a rendszerben a mélyhangsugárzó és az első
hangsugárzók mágnesesen árnyékoltak,
megelőzendő a mágneses tér nem kívánt hatásait.
Ennek ellenére, mivel nagy erősségű mágneseket
tartalmaznak, némi mágneses tér keletkezhet a
hangsugárzók környezetében. Ebben az esetben
ellenőrizze a következőket:
• Ha a hangsugárzókat katódsugárcsöves tvkészülék vagy kivetítő mellé helyezi, a tvkészülék és a hangsugárzók között hagyjon
legalább 0,3 m távolságot.
• Ha a színhiba továbbra is fenn áll, kapcsolja ki a
tv-készüléket és kapcsolja vissza 15–30 perc
múlva.
• Ha gerjedés jelentkezik, helyezze távolabb a
hangsugárzókat a tv-készüléktől.
• Győződjön meg róla, hogy a hangsugárzók
közelében ne legyen mágneses tárgy (mágneszár a
tv-állványon, életmentő készülék, játék stb.).
Hang
Nincs hang.
• A hangsugárzóvezetékek csatlakoztatása nem
megfelelő.
• Ha az előlapi kijelzőn a „MUTING ON” felirat
látható, nyomja meg a MUTING (némítás)
gombot a távvezérlőn.
• A házimozi rendszert szünet vagy lassított
lejátszás üzemmódba kapcsolta. A normál
lejátszási üzemmódba való visszatéréshez nyomja
meg a H gombot.
• A házimozi rendszert gyorskeresés előre vagy
hátra üzemmódba kapcsolta. A normál lejátszási
üzemmódba való visszatéréshez nyomja meg a
H gombot.
• Ellenőrizze a hangsugárzó beállításokat (63.
oldal).
A jobb és bal csatorna hangereje nem azonos,
vagy a két oldal felcserélődött.
• Ellenőrizze, hogy a hangsugárzókat és a külső
berendezéseket megfelelően csatlakoztatta-e.
A mélyhangsugárzó néma marad.
• Ellenőrizze a hangsugárzók csatlakoztatását és
beállítását (9., 63. oldal).
• Válassza ki az „A.F.D. STD” hangzásteret (22.
oldal).
Búgás vagy zaj hallható.
• Ellenőrizze, hogy a hangsugárzókat és a külső
készülékeket megfelelően csatlakoztatta-e.
• Ellenőrizze, hogy csatlakozóvezeték közelében ne
legyen transzformátor vagy elektromos motor,
valamint legalább 3 méterre ne legyen tv-készülék
vagy fénycső.
• A tv-készüléket a hangfrekvenciás
berendezésektől távolabb helyezze el.
• A csatlakozóaljzatok és dugaszok szennyeződtek.
Alkohollal enyhén megnedvesített ruhával törölje
meg azokat.
• Tisztítsa meg a lemezt.
MP3 műsorszám, VIDEO CD- vagy CD-lemez
lejátszásakor nincs sztereóhatás.
• Az AUDIO gomb megnyomásával alkalmazza a
[STEREO] beállítást az [AUDIO] menüpontra
(31. oldal).
• Ellenőrizze a készülék csatlakoztatásait.
A térhangzás gyengén hallható Dolby Digital,
DTS vagy MPEG audio hangsáv lejátszásakor.
• Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a térhangzás
funkciót (22. oldal).
• Ellenőrizze a hangsugárzók csatlakoztatását és
beállítását (9., 63. oldal).
• A DVD-lemeztől függően előfordulhat, hogy a
kimenő jel nem 5.1 csatornás. Még ha Dolby
Digital vagy MPEG audio formátumban
rögzítették is, lehet mono és sztereó is.
Csak a középső hangsugárzóból hallható
hang.
• A lemeztől függően előfordulhat, hogy a hang
csak a középső hangsugárzóból szól.
A középső hangsugárzó néma marad.
• Ellenőrizze a hangsugárzók csatlakoztatását és
beállítását (9., 63. oldal).
• Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a térhangzás
funkciót (22. oldal).
• A műsorforrástól függően előfordulhat, hogy a
középső hangsugárzó hatása kevésbé érzékelhető.
• 2 csatornás műsort játszik le.
Nem hallható hang vagy nagyon halk hang
hallható a hátsó hangsugárzókból.
• Ellenőrizze a hangsugárzók csatlakoztatását és
beállítását (9., 63. oldal).
• Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a térhangzás
funkciót (22. oldal).
• A műsorforrástól függően előfordulhat, hogy a
hátsó hangsugárzók hatása kevésbé észlelhető.
• 2 csatornás műsort játszik le.
68HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gb12add.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 69 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
Nem hallható hang az előlapi kijelzőn kijelzett
hangsugárzókból.
• Az előlapi kijelzőn a kiválasztott hangsugárzó
elrendezés látható. Ez nem a megszólaló hangsugárzókat jelzi (22., 57. oldal).
Mûködtetés
A rádióállomásokat nem lehet behangolni.
• Ellenőrizze, hogy az antennákat megfelelően
csatlakoztatta-e. Állítsa az antennát a megfelelő
irányba, vagy szükség esetén csatlakoztasson
kültéri antennát.
• A rádióadó sugárzási térereje alacsony (az
önműködő hangolás használatakor). Használja a
közvetlen hangolást.
• Nem tárolta a rádióadókat a készülék
memóriájában, vagy a tárolt állomások törlődtek
(ha a memóriapásztázást használja). Tárolja újból
a rádióadókat (47. oldal).
• Az előlapi kijelzőn ellenőrizheti a frekvencia
értékét a DISPLAY gomb megnyomásával.
A lemezt nem lehet lejátszani.
• Nem helyezett be lemezt.
• Fordítva tette be a lemezt.
A lejátszható oldallal lefelé helyezze be a lemezt.
• A lemezt ferdén helyezte a tálcára.
• A rendszer nem tudja lejátszani a CD-ROM stb.
lemezeket (6. oldal).
• A DVD-lemez régiókódja nem egyezik meg a
készülék régiókódjával.
• Pára csapódott le a készülék belsejében és ez a
lencsék károsodását okozhatja. Távolítsa el a
lemezt és hagyja bekapcsolva a házimozi
rendszert kb. fél óráig.
Az MP3 audio műsorszámot nem lehet
lejátszani.
• A DATA CD-lemez nem olyan MP3
formátumban készült el, mely megfelel az ISO
9660 1/2 szintjeinek vagy a Jolietnek.
• A DATA DVD-lemez nem olyan MP3
formátumban készült el, mely megfelel az UDFnek (általános lemezformátum).
• Az MP3 audio műsorszám nem „.MP3”
kiterjesztésű.
A JPEG képfájlt nem lehet lejátszani.
• A DATA CD-lemez nem olyan JPEG
formátumban készült el, mely megfelel az ISO
9660 1/2 szintjeinek vagy a Jolietnek.
• A DATA DVD-lemez nem olyan JPEG
formátumban készült el, mely megfelel az UDFnek (általános lemezformátum).
• A fájl kiterjesztése nem „.JPEG” vagy „.JPG”.
• A fájl mérete nagyobb 3072 (szélesség) × 2048
(magasság) képpontnál normál módban vagy
nagyobb 2 000 000 képpontnál, progresszív JPEG
(főként internetes megjelenítésre használt) esetén.
• A fájl nem tölti ki a képernyőt (le lett csökkentve).
• A [MODE (MP3, JPEG)] menüpont [AUDIO
(MP3)] állásban van (42. oldal).
• Ha nem lehet módosítani a [MODE (MP3, JPEG)]
beállítást, vegye ki és tegye vissza a lemezt vagy
kapcsolja ki, majd vissza a készüléket.
• A DATA CD, DATA DVD DivX videofájlt
tartalmaz (a nagy-britanniai és az észak-amerikai
modellek kivételével).
További információk
A távvezérlő nem működik.
• Valamilyen akadály van a távvezérlő és a
készülék között.
• A rendszer és a távvezérlő közötti távolság túl
nagy.
• A távvezérlőt nem a készülék érzékelője felé
irányítja.
• A távvezérlő elemei lemerültek.
• Az adatok bár „.MP3” kiterjesztésűek, de nem
MP3 formátumúak.
• Az adatok nem MPEG1 Audio Layer 3 adatok.
• A házimozi rendszer nem képes az MP3PRO
formátumú audio műsorszámok lejátszására.
• A [MODE (MP3, JPEG)] menüpont [IMAGE
(JPEG)] állásban van (42. oldal).
• Ha nem lehet módosítani a [MODE (MP3, JPEG)]
beállítást, vegye ki és tegye vissza a lemezt vagy
kapcsolja ki, majd vissza a készüléket.
• A DATA CD, DATA DVD DivX videofájlt
tartalmaz (a nagy-britanniai és az észak-amerikai
modellek kivételével).
Az MP3 műsorszámok és a JPEG képfájl
lejátszása egyszerre indul el.
• A [MODE (MP3, JPEG)] menüpontban az
[AUTO] beállítást választotta (42. oldal).
A DivX videofájlt nem lehet lejátszani (a nagybritanniai és észak-amerikai modellek
kivételével).
• A fájl nem DivX formátumban készült.
• A fájl kiterjesztése nem „.AVI” vagy „.DIVX”.
• A DATA CD-, DATA DVD-lemez nem olyan
DivX formátumban készült el, mely megfelel az
ISO 9660 1/2 szintjeinek vagy a Joliet/UDF-nek.
• A DivX videofájl mérete nagyobb mint 720
(szélesség) × 576 (magasság).
69HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gb12add.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
gb02reg.book Page 70 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
Az albumok, műsorszámok, fájlok neve nem
megfelelően jelenik meg.
• A házimozi rendszer csak számok és betűk
megjelenítésére képes. Az egyéb karakterek
helyett a [*] jelenik meg.
Nem lehet kiválasztani a kameraállást.
• A lejátszott DVD-lemez nem tartalmaz több
kameraállást (36. oldal).
• A kameraállás kiválasztása az adott DVDlemezen nem engedélyezett.
A lemez lejátszása nem az elejéről indul.
• A programozott, véletlenszerű vagy az ismételt
lejátszási mód aktív.
Nyomja meg a CLEAR gombot, mielőtt
elindítaná a lemezt.
• A folytatólagos lejátszás funkció aktív.
Állj üzemmódban, nyomja meg a x gombot a
készüléken vagy a távvezérlőn, majd indítsa el a
lejátszást (26. oldal).
• A tétel, DVD vagy PBC menü önműködően
jelenik meg a tv-képernyőjén.
A lemezt nem lehet kivenni és a „LOCKED”
(zárva) üzenet jelenik meg az előlapi kijelzőn.
• Keresse fel a vásárlás helyét, vagy a legközelebbi
Sony márkaszervizt.
A rendszer önműködően elindítja a lemez
lejátszását.
• A DVD önműködő lejátszási funkcióval
rendelkezik.
A lejátszás önműködően leáll.
• Néhány lemez egy önműködő szünetjelet
tartalmaz. Ilyen lemez lejátszásakor, ha a rendszer
eléri a jelet, a lejátszás megáll.
Néhány művelet, mint a megállítás, keresés,
lassított lejátszás vagy az ismételt lejátszás
nem végrehajtható.
• A lemeztől függően előfordulhat, hogy a fenti
műveletek közül egy vagy több nem elérhető.
Olvassa el a lemezhez kapott kezelési útmutatót.
A képernyőn nem a kívánt nyelven jelenik meg
az üzenet.
• Az alapbeállítások menüjében állítsa be a kívánt
nyelvet a képernyőn megjelenő menühöz a
[LANGUAGE SETUP] menü [OSD]
menüpontjában (60. oldal).
DATA CD- vagy DATA DVD-lemez
lejátszásakor a [Data error] (adat hiba) üzenet
jelenik meg a képernyőn.
• A lejátszani kívánt MP3 audio műsorszám, JPEG
képfájl, DivX videofájl* sérült.
• Az adatok nem MPEG1 Audio Layer 3 adatok.
• A JPEG képfájl formátuma nem felel meg a DCF
szabványoknak.
• A fájl „.JPEG” vagy „.JPG” kiterjesztéssel
rendelkezik ugyan, de nem JPEG formátumú.
• A lejátszani kívánt fájl kiterjesztése „.AVI” vagy
„.DIVX”, de nem DivX formátumú vagy bár
DivX formátumú, de a DivX által hivatalosan el
nem ismert gyártó terméke.*
* A nagy-britanniai és az észak-amerikai modellek
kivételével.
A házimozi rendszer rendellenesen működik.
• Húzza ki a hálózati csatlakozóvezetéket a hálózati
aljzatból, majd néhány perc elteltével dugja
vissza.
A készülék nem működik és egy gomb
megnyomásakor az előlapi kijelzőn a „CHILD
LOCK” felirat jelenik meg
• Kapcsolja ki a gyermekzár funkciót (53. oldal).
Nem lehet kiválasztani a műsor hangjának
nyelvét.
• A lejátszott DVD-lemez nem tartalmaz
többnyelvű hangsávokat.
• A hang nyelvének kiválasztása az adott DVDlemezen nem engedélyezett.
Nem lehet kiválasztani a szinkronfelirat
nyelvét.
• A lejátszott DVD-lemez nem tartalmaz
többnyelvű szinkronfeliratot.
• A szinkronfelirat nyelvének kiválasztása az adott
DVD-lemezen nem engedélyezett.
Nem lehet kikapcsolni a szinkronfeliratot.
• A DVD-lemez letiltja a felirat kikapcsolását.
70HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gb12add.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 71 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
Öndiagnózis funkció
(Ha a kijelzőn betűk vagy számok
jelennek meg)
Amikor az öndiagnózis funkció aktiválódik, hogy
a rendszer megelőzze az esetleges
meghibásodásokat, egy betűből és négyszámjegyű álló szerviz kód (pl. C 13 50) jelenik meg a
képernyőn és az előlapi kijelzőn. Ebben az
esetben ellenőrizze a következő táblázatot.
C:13:50
A szervizkód Ok és/vagy hibaelhárítás
első 3 karaktere
C 13
C 31
A lemezt nem megfelelően helyezte
be.
,Indítsa újra a rendszert, majd
helyezze be helyesen a lemezt.
A meghibásodás elkerülése
érdekében a rendszer öndiagnózist
hajtott végre.
,Vegye fel a kapcsolatot Sony
kereskedőjével vagy a
legközelebbi Sony
márkaszervizzel és adja meg az 5
karakterből álló szervizkódot.
Példa: E 61 10
Ha a verziószám jelenik meg a tvképernyõn
Előfordulhat, hogy a rendszer bekapcsolásakor a
[VER.X.XX] verziószám (X egy számot jelöl)
jelenik meg a képernyőn. Bár ez nem utal
meghibásodásra (a Sony szervizek használják
ezt a funkciót), de a normál működtetés ilyenkor
nem lehetséges. Kapcsolja ki a készüléket, majd
kapcsolja vissza.
VER.X.XX
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a
DAV-DZ30 típusú készülék a 2/1984. (III.
10.) számú BkM-IpM együttes rendeletben
előírtak szerint megfelel a következő műszaki
jellemzőknek.
Erősítő
50 W + 50 W (3 Ω,
1 kHz, 1% THD)
Térhangzás mód (referencia) RMS kimenő teljesítmény
FL/FR/C/SL/SR*: 67 W
(csatornánként 3 Ω,
1 kHz, 10% THD)
Mélyhangsugárzó*: 65 W
(3 Ω, 80 Hz, 10% THD)
Sztereó mód (névleges)
* A hangzáskép beállítástól és a műsorforrástól függően
előfordulhat, hogy a hangsugárzó néma marad.
Bemenetek (analóg))
TV (AUDIO IN)
Érzékenység: 450/250 mV
DVD rendszer
Lézer
Jelszabvány
Félvezető lézer
(DVD: λ = 650 nm)
(CD: λ = 790 nm)
Kibocsátási időtartam:
folyamatos
PAL/NTSC
Vevőegység
Rendszer
FM vevőegység
Vételi frekvenciák
Észak-amerikai modell:
Egyéb modellek:
PLL kvarcvezérelt
frekvenciaszabályzású
vevőegység
További információk
E XX
(az xx egy
számot jelöl)
A lemez szennyezett.
,Tisztítsa meg a lemezt egy puha
kendővel (67. oldal).
Minõségtanúsítás
87,5–108,0 MHz (100 kHz
lépésköz)
87,5–108,0 MHz (50 kHz
lépésköz)
FM huzalantenna
75 Ω, aszimmetrikus
10,7 MHz
Antenna
Antennacsatlakozók
Középfrekvencia
AM vevőegység
Vételi frekvenciák
Európai, orosz, és közép-keleti modell:
531–1602 kHz (9 kHz-es
léptetőfrekvencia)
Antenna
AM keretantenna
Középfrekvencia
450 kHz
Videó rész
Kimenetek
VIDEO: 1 Vp-p 75 Ω
R/G/B: 0,7 Vp-p 75 Ω
folytatódik
71HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gb12add.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
gb02reg.book Page 72 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
Hangsugárzók
Első, hátsó (SS-TS71)
Hangsugárzó rendszer
Hangszóró egység
Névleges impedancia
Méretek (kb.)
Tömeg (kb.)
Teljes sávú bassz-reflex,
mágnesesen árnyékolt
65 mm, kúpos
3,0 Ω
93 × 162 × 75 mm (szé ×
ma × mé)
0,6 kg
Középső (SS-CT71)
Hangsugárzó rendszer
Hangszóró egység
Névleges impedancia
Méretek (kb.)
Tömeg (kb.)
Teljes sávú bassz-reflex,
mágnesesen árnyékolt
65 mm, kúpos
3,0 Ω
265 × 91 × 80 mm (szé ×
ma × mé)
0,7 kg
Mélyhangsugárzó (SS-WS84)
Hangsugárzó rendszer
Hangszóró egység
Névleges impedancia
Méretek (kb.)
Tömeg (kb.)
Mélyhangsugárzó basszreflex
150 mm, kúpos
3,0 Ω
169 × 300 × 335 mm
(szé × ma × mé)
3,8 kg
Kicsomagolás
• Első hangsugárzók (2 db)
• Középső hangsugárzó (1 db)
• Hátsó hangsugárzók (2 db)
• Mélyhangsugárzó (1 db)
• AM keretantenna (1 db)
• FM huzalantenna (1 db)
• Hangsugárzóvezetékek (6 db, piros, fehér, zöld,
szürke, kék, lila)
• Távvezérlő (1 db)
• AA (R6) típusú elemek (2 db)
• Kezelési útmutató
• Készenléti teljesítményfelvétel 0,3 W.
• A nyomtatott áramköri lapokban nem
használtunk halogénezett égésgátló
anyagokat.
• Az erősítő 85% feletti hatásfokát a
teljes digitális működésű működésű Smaster erősítővel értük el.
Általános jellemzők
Energiaellátási követelmények
220–240 V, 50/60 Hz-es
váltóáram
Teljesítményfelvétel
bekapcsolva: 80 W
készenléti üzemmódban:
0,3 W (energiatakarékos
üzemmódban)
Méretek (kb.)
430 × 67 × 310 mm (szé ×
ma × mé) a kinyúló
részekkel
Tömeg (kb.)
3,2 kg
A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül megváltozhatnak.
72HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gb12add.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 73 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
Fogalommagyarázat
Album
Adathordozó CD-lemez része, mely MP3
formátumú zeneszámokat vagy JPEG
képfájlokat rendszerez.
DivX® (a nagy-britanniai és az északamerikai modellek kivételével)
A DivX Inc. által megalkotott digitális videó
technológia. A DivX technológiával kódolt
videók viszonylag kis fájlméret mellett a
legjobb minőségű formátumok közé tartoznak.
Dolby Digital
Dolby Pro Logic II
A Dolby Pro Logic II rendszer a kétcsatornás
hangforrás műsorából öt teljes sávszélességű
kimenő csatornát állít elő. Ezt egy korszerű,
nagy jeltisztaságú mátrix térhangzás dekóder
végzi, mely bármilyen új hanginformáció
hozzáadása vagy hangelszíneződés okozása
nélkül kivonja és feldolgozza a térhangzás
információkat az eredeti felvételből.
x Film (Movie) üzemmód
A Mozi üzemmód Dolby Surround kódolású
sztereó tv-adások és egyéb műsorok
megtekintésére szolgál. Használatával javul a
hangzástér irányultsága, mely megközelíti az
5.1 csatornás hangzást.
A zenei üzemmód a sztereó zenei hangfelvételek
hangzását helyezi egy szélesebb és mélyebb
térbe.
Dolby Surround Pro Logic
Mint a Dolby Surround dekódolási eljárások
egyike, a Dolby Surround Pro Logic is
négycsatornás hangot állít elő kétcsatornás
forrásból. Összehasonlítva a korábbi Dolby
Surround rendszerrel, a Dolby Surround Pro
Logic még valósághűbb bal-jobb átmenetet
szólaltat meg és a hangzást precízebben helyezi
el térbelileg. A Dolby Surround Pro Logic
előnyeinek teljes kihasználásához egy pár hátsó
és egy középső hangsugárzó szükséges. A hátsó
hangsugárzókból mono hang szól.
DTS
A DTS által kifejlesztett digitális hangtömörítési
technológia. Ez a technológia az 5.1 csatornás
térhangzás kódolásnak felel meg. Ebben a
rendszerben a sztereó hátsó csatorna, és egy
elkülönített mélyhang csatorna fokozza a
térhangzású hang élményét. A DTS rendszer 5.1
teljesen azonos, kiváló minőségű elkülönített
digitális hangcsatornát alkalmaz. A kiváló
elkülönülési jellemzők a teljesen külön rögzített
és digitálisan feldolgozott hangsávoknak
köszönhetőek.
DVD
A CD-lemezzel megegyező átmérőjű, de akár 8
órányi mozgófilmet is tartalmazó digitális
lemez.
Az egyrétegű, egyoldalas DVD-lemez
tárterülete 4,7 GB (gigabájt), amely 7-szerese a
CD-lemezének. A kétrétegű, egyoldalas DVD
lemez tárterülete 8,5 GB, az egyrétegű,
kétoldalas DVD-lemezé 9,4 GB, míg a
kétrétegű, kétoldalas DVD-lemez 17 GB
információt tartalmazhat.
A képtömörítés az MPEG 2 formátumon alapul,
amely a digitális adattömörítési technológia
egyik világszabványa. Ezzel a képtömörítési
eljárással a képadatokat az eredeti méretükhöz
képest 1/40-ed részre lehet összesűríteni. A
DVD egy másik technológiát is alkalmaz – a
változó tömörítésű arányú kódolási technológiát
–, mely lehetővé teszi a kép állapotától függő
adatkiosztást.
További információk
Ez a filmszínházi hangformátum fejlettebb, mint
a Dolby Surround Pro Logic. Ebben a
formátumban a hátsó hangsugárzók a sztereó
hangot egy bővített frekvenciatartományban
sugározzák, miközben a mélyhang tartományt
egy elkülönített mélyhangsugárzó csatorna
fokozza. Ezt a formátumot „5.1”-es rendszernek
is nevezik, ahol a mélyhangsugárzót a 0.1
csatornának tervezték (mivel csak akkor
működik, amikor a mély basszus hanghatásokra
van szükség). A rendszer mind a hat
csatornájának hangját egymástól függetlenül
rögzítik, a kiváló csatorna elkülönülési
jellemzők elérése érdekében. A digitális
jelfeldolgozásnak köszönhetően kevesebb a
csökkent minőségű jelek mennyisége.
x Zenei (Music) üzemmód
73HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gb12add.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
gb02reg.book Page 74 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
A hangot többcsatornás – Dolby Digital és PCM
– formátumban rögzítik, így a hatás még
élethűbb.
Ezen kívül számos egyéb, korszerű funkció – pl.
kameraállás és nyelv kiválasztás, szülői
felügyelet – gazdagítja a DVD-lemezek
szolgáltatásainak körét.
interaktív programokat játszhat, kihasználhatja a
kereső funkciót stb.
Mozifilm alapú mûsor, videó alapú
mûsor
A DVD+RW írható és újraírható lemez. A
DVD+RW olyan felvételi formátumot használ,
mely hasonló a DVD VIDEO formátumhoz.
A DVD-lemezeket film és videó alapú
szoftverként osztályozhatjuk. A film alapú DVD
a mozifilmekkel megegyező (24 képkocka
másodpercenként) képmennyiséget használ. A
videó alapú DVD, például tv-játékok esetében
30 képkockát (vagy 60 félképet) használ
másodpercenként.
DVD-RW
MPEG audio
A DVD-RW egy olyan írható illetve újraírható
le-mez, mely a DVD VIDEO lemezzel
megegyező méretű. A DVD-RW lemezekre két
különböző módon készíthető felvétel: VR
üzemmódban és videó üzemmódban. A videó
üzemmód kompatibilis a DVD VIDEO
formátummal, míg a VR (videó felvételi)
üzemmód változatos programozási és
szerkesztési funkciókat kínál.
Digitális audiojelek tömörítésére használatos
kódolási eljárás. Az MPEG-1 MP3 (MPEG-1
Audio Layer-3) esetén alkalmazott. az MPEG-2
a DVD egyik audio formátumaként alkalmazott.
DVD+RW
Fájl
DATA CD-lemezre rögzített JPEG kép, vagy
DATA CD-, DATA DVD-lemezre rögzített
DivX videó.* (A „fájl” szó erre a rendszerre
kizárólagosan alkalmazott kifejezés.) Egy fájl
egy darab képet vagy mozgóképet tartalmaz.
* A nagy-britanniai és az észak-amerikai modellek
kivételével.
Fejezet
A DVD-lemezen lévő tételek egy rövidebb
szakasza. Egy tétel több fejezetből áll.
Jelenet
A PBC (Playback Control) funkcióval ellátott
VIDEO CD-lemezeken a menüképernyők, a
mozgóképek és az állóképek egységekre bontva
jelennek meg, melyeket „jeleneteknek”
nevezünk
Kameraállás funkció
Egyes DVD-lemezeken egy jelenet több
kameraállásból is megtekinthető.
Lejátszás vezérlés (PBC)
A VIDEO CD-lemezeken (2.0 verzió)
találhatóak a lejátszás vezérlésére szolgáló
jelek.
A PBC funkcióval ellátott VIDEO CD-lemezeken menüképernyők segítségével egyszerű
Mûsorszám
A VIDEO CD-, CD-lemezek, vagy MP3
hordozó kép- vagy hanganyagának kisebb
szakaszai. Egy album több műsor-számból
tevődik össze (csak MP3 esetében).
PCM (impulzus kód moduláció)
Eljárás az analóg audiojelek digitálissá
alakítására. A kompakt lemez (Compact Disc –
CD) audio formátum esetén alkalmazott.
Régiókód
Ez a rendszer a szerzői jogok védelmére szolgál.
Minden DVD-rendszerhez és DVD-lemezhez
egy régiókódot rendeltek, a vásárlás helye
szerint. Minden egyes régiókódot feltüntetnek a
rendszeren és a lemezek csomagolásán is. A
rendszer olyan lemezeket tud lejátszani,
melyeknek megegyezik a régiókódja. A
rendszer az „ ” jellel ellátott lemezeket is le
tud játszani. Ha a DVD-lemezen nincs
feltüntetve a régiókód, a regionális szabályozás
akkor is érvényes.
ALL
Szülõi felügyelet
A DVD-lemezek egyik funkciója, mely lehetővé
teszi, hogy az egyes országokban érvényes
szabályozás szerint a néző kora szerint
korlátozható legyen a lemez lejátszása. A
korlátozás lemezenként eltérő lehet; aktiválás
esetén a készülék a lejátszást teljesen letilthatja,
egyes esetekben az erőszakos jeleneteket
átugorja, vagy más jelenetekkel helyettesíti
azokat stb.
74HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gb12add.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 75 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
Tétel
A DVD-lemez leghosszabb összefüggő videó
vagy audio programja: pl. egy film a
videoműsort tartalmazó lemezrészen, vagy egy
zenei album a hangfrekvenciás műsort
tartalmazó lemezrészen.
Többnyelvû funkció
Egyes DVD-lemezek több nyelven rögzített
hangot és szinkronfeliratot is tartalmaznak.
VIDEO CD
További információk
Mozgóképeket tartalmazó kompaktlemez.
A képadatok formátuma az MPEG 1, a digitális
tömörítő technológiák egyik legelterjedtebb
változata. A képadatokat körülbelül eredeti
méretük 1/140-ed részére tömöríti. Egy 12 cmes VIDEO CD-lemez akár 74 perc mozgóképet
is tartalmazhat.
A VIDEO CD-lemezek tömörített audio
adatokat is tartalmazhatnak. Az emberi fül
számára nem érzékelhető tartomány hangjait
tömöríti, míg a hallható tartomány hangjait nem
tömöríti. A VIDEO CD-lemezek a
hagyományos CD-lemezeknél hatszor több
információt képesek tárolni.
A VIDEO CD-lemezeknek 2 változata létezik.
• 1.1 változat: csak mozgóképek és hangok
lejátszása.
• 2.0 változat: nagyfelbontású állóképeket
jeleníthet meg és PBC funkciókat használhat.
Ez a rendszer mindkét formátumot támogatja.
75HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gb12add.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
gb02reg.book Page 76 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
Nyelvkód lista
A nyelvek helyesírása megfelel az ISO 639:1988 (E/F) szabványnak.
Kód Nyelv
Kód Nyelv
Kód Nyelv
Kód Nyelv
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703 Egyéb
Területkódok a szülõi felügyelethez
Kód Ország
Kód Ország
Kód Ország
Kód Ország
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2115
2165
2174
2109
2248
2238
2254
2276
2304
2363
2362
2376
2390
2379
2427
2424
2436
2489
2501
2149
2499
2086
2528
2184
Argentína
Ausztrália
Ausztria
Belgium
Brazilia
Kanada
Chile
Kina
Dánia
Finnország
Franciaország
Németország
India
Indonézia
Olaszország
Japán
Korea
Malájzia
Mexikó
Hollandia
Új-Zéland
Norvégia
Pakisztán
Fülöp-szigetek
Portugália
Oroszország
Szingapur
Spanyolország
Svédország
Svájc
Thaiföld
Egyesült
Királyság
76HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gb12add.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 77 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
A készülék kezelõszervei és részegységei
A zárójelben megadott oldalakon bővebb információt találhat az adott részegységről vagy
kezelőszervről.
Elõlap
A "/1 (be/készenlét) (18)
F
B A (nyit/zár) (18)
G VOLUME (hangerő) szabályzó (18)
C Lemezműveletek (18)
H Lemeztálca (18)
(távvezérlés érzékelő) (8)
További információk
D FUNCTION (18)
E Előlapi kijelző (78)
Hátlap
ANTENNA
EURO AV
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
CENTER
AM
SUBWOOFER
SPEAKER
COAXIAL
FM75
OUTPUT(TO TV)
A SPEAKER (hangsugárzó) aljzatok (9)
C AM csatlakozó (9)
B EURO AV T OUTPUT (TO TV) aljzat (9)
D COAXIAL FM 75 Ω aljzat (9)
77HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gb12add.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
gb02reg.book Page 78 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
Elõlapi kijelzõ
Néhány szó az elõlapi kijelzõn megjelenõ kijelzésekrõl
A Akkor világít, ha a tétel vagy fejezet idő
információi megjelennek az előlapi
kijelzőn (csak DVD) (34)
I Akkor világít, ha a gyermekzár funkció
be van kapcsolva (53)
B NTSC lemez behelyezése esetén világít
J A kiválasztott hangsugárzó elrendezés
[SPEAKER FORMATION] kijelzése (57)
C Egy rádióállomás behangolásakor
kezd világítani (csak rádióvételnél) (47)
K A pillanatnyi térhangzás formátuma
(kivéve JPEG képfájl)
D Mono/sztereó (csak rádióvételnél) (48)
L A DYNAMIC BASS funkció
kiválasztásakor világít (51)
E Akkor világít, ha beállította a
kikapcsolás időzítőt (52)
F A zenei vagy mozi üzemmód
kiválasztásakor világít (21)
G A lejátszás állapota (csak DVD-lemezek
esetén)
M Megjelenik a rendszer állapota, mint pl.
a fejezet, tétel vagy műsorszám száma,
időadatok, rádióállomás frekvenciája,
lejátszási állapot, hangzástér beállítás
stb.
H A beállított ismétlési mód (30)
78HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gb12add.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 79 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
Útmutató a vezérlõmenühöz
DISPLAY
A vezérlőmenü a funkciók kiválasztására és az azokkal kapcsolatos információk megjelenítésére
szolgál. A vezérlőmenü bekapcsolásához vagy a képernyők váltásához nyomja meg többször a
DISPLAY gombot. A vezérlőmenü képernyői a következőképpen követik egymást:
Vezérlõmenü képernyõk
Az 1. és 2. vezérlőmenü képernyők lemeztípusonként eltérő elemeket tartalmaznak. Az egyes
kijelzések részleteiről a zárójelben feltüntetett oldalakon olvashat.
További információk
, 1. számú vezérlőmenü
m
2. számú vezérlőmenü (csak bizonyos lemeztípusoknál)
m
Vezérlőmenü kikapcsolva
Példa: az 1-es vezérlőmenü DVD VIDEO lemez lejátszása esetén.
79HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gb12add.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
gb02reg.book Page 80 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
Tétel száma1)
Fejezet száma2)
A lemez tételeinek száma1)
A lemez fejezeteinek száma2)
A vezérlõmenü
elemei
12
18
T
Kiválasztott opció
A vezérlőmenü
kiválasztott
funkciójának
megnevezése
(27)
(34)
1:32:55
DVD VIDEO
Lejátszási állapot
(N lejátszás,
X szünet,
x állj stb.)
A lejátszott lemez
típusa3)
Lejátszási idő4)
OFF
OFF
DISC
TITLE
CHAPTER
Jelenlegi beállítás
Opciók
REPEAT
ENTER
Quit:
DISPLAY
Végrehajtási művelet
1)
2)
3)
VIDEO CD-nél (PBC bekapcsolva) a jelenet számát, VIDEO CD, CD-nél a műsorszám számát, DATA (adat) CDnél az album számát jelzi. DATA DVD, DATA CD-nél a DivX videoalbum számát jelzi (a nagy-britanniai és
észak-amerikai modellek kivételével).
VIDEO CD-lemezeknél az index szám, DATA CD-, DATA DVD-lemezeknél az MP3 műsorszám vagy a JPEG
képfájl száma látható. DATA CD-, DATA DVD-lemezek esetén a DivX videofájl száma is megjelenhet (a nagybritanniai és észak-amerikai modellek kivételével).
Super VCD-lemezek esetén az „SVCD” kijelzés látható. DATA CD-, DATA DVD-lemezek esetén az „MP3”
felirat jelenik meg a 1. vezérlő menüben vagy a „JPEG” felirat a 2. vezérlő menüben.
4) A
JPEG képfájlok esetén a készítés dátuma látható.
A kijelzõ kikapcsolása
Nyomja meg a
DISPLAY gombot.
A vezérlõmenü elemei
Menüpont
Menüpont neve, funkció, jellemző lemeztípus
[TITLE] (25. oldal)/[SCENE] (25. oldal)/[TRACK] (25. oldal)
A lejátszani kívánt tétel, jelenet vagy műsorszám kiválasztása.
[CHAPTER] (25. oldal)/[INDEX] (25. oldal)
A lejátszani kívánt fejezet vagy index kiválasztása.
[TRACK] (25. oldal)
A lejátszani kívánt műsorszám kiválasztása.
[ORIGINAL/PLAY LIST] (33. oldal)
A lejátszandó tételek típusának (DVD-RW, DVD-R) kiválasztása az [ORIGINAL] (eredeti)
vagy a szerkesztett [PLAY LIST] opciók szerint.
80HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gb12add.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 81 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
[TIME/TEXT] (25. oldal)
Az eltelt és a hátralevő lejátszási idő ellenőrzésére szolgál.
Az időkód beírásával kereshet képet vagy zenét a lemezen.
A DVD-, CD-text szöveges információinak, illetve az MP3 műsorszámok nevének
megjelenítése.
[SPEAKER FORMATION] (57. oldal)
A hangsugárzó elrendezés kiválasztása.
[PROGRAM] (27. oldal)
A műsorszámok lejátszási sorrendjének beállítása.
[SHUFFLE] (29. oldal)
A műsorszámok véletlen sorrendű lejátszása.
[REPEAT] (30. oldal)
A teljes lemez (összes tétel, műsorszám, album) vagy a lemez kiválasztott tételének,
fejezetének, műsorszámának, albumának ismételéses lejátszása.
[A/V SYNC] (37. oldal)
A kép és a hang közötti késés mértékének beállítása.
*
*
[PARENTAL CONTROL] (54. oldal)
A lemez lejátszásának korlátozása.
[SETUP] (59. oldal)
[ALBUM] (25. oldal)
A lejátszani kívánt album kiválasztása.
[FILE] (25. oldal)
A lejátszani kívánt JPEG kép vagy DivX videofájl* kiválasztása.
További információk
[QUICK] Setup (Gyorsbeállítás) (13. oldal)
A gyorsbeállításban kiválaszthatja a képernyőmenü nyelvét, a tv-készülék képaranyát, a
hangsugárzó elrendezést, valamint megadhatja, hogy elinduljon-e az önműködő kalibrálás.
CUSTOM Setup (Egyéni beállítások)
A gyorsbeállítás menüpontjain kívül számos egyéb jellemzőt állíthat be.
[RESET]
A [SETUP] menü elemeinek visszaállítása a gyári értékre.
** [DATE] (36. oldal)
A digitális fényképezőgéppel készített kép felvételi dátumának megjelenítése.
** [INTERVAL] (42. oldal)
Diavetítés üzemmódban a képváltási intervallumot állíthatja be.
** [EFFECT] (43. oldal)
A diaképek átmenetéhez használt képhatás kiválasztása.
** [MODE (MP3, JPEG)] (42. oldal)
DATA CD-, DATA DVD-lemez lejátszásakor kiválaszthatja a lejátszandó adatok típusát;
MP3 műsorszám esetén az (AUDIO), JPEG képfájl esetén az (IMAGE), mindkét fájltípus
esetén pedig az (AUTO) beállítást válassza.
* A nagy-britanniai és az észak-amerikai modellek kivételével.
** Ezek az elemek nem jelennek meg, ha DivX videofájlt tartalmazó DATA CD-, DATA DVD-lemezt játszik le (a
nagy-britanniai és az észak-amerikai modellek kivételével).
Hasznos tanács
• A vezérlőmenü ikonjainak jelzője zölden világít
, ha az [OFF]-tól eltérő beállítást választ
t
ki. (Csak a [PROGRAM], [SHUFFLE], [REPEAT], [A/V SYNC] menünél). Az [ORIGINAL/PLAY LIST] jelző
zölden világít, ha a [PLAY LIST] beállítást választja ki (alapértelmezés szerinti beállítás).
81HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gb12add.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
gb02reg.book Page 82 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
A DVD beállítás képernyõ (Setup Display) elemei
A DVD beállítás képernyőn a következőket állíthatja be.
A feltüntetett jellemzők eltérő sorrendben jelenhetnek meg a készülék kijelzőjén.
LANGUAGE SETUP
CUSTOM SETUP
PAUSE
MODE
OSD*
MENU*
AUTO
FRAME
TRACK
OFF
SELECTION AUTO
MULTI-DISC
ON
RESUME
OFF
AUDIO*
SUBTITLE*
AUDIO DRC
OFF
STANDARD
MAX
DivX**
SCREEN SETUP
TV TYPE
SCREEN SAVER
BACKGROUND
SPEAKER SETUP
16:9
4:3 LETTER
BOX
4:3 PAN SCAN
ON
OFF
JACKET
PICTURE
GRAPHICS
BLUE
BLACK
CONNECTION
FRONT
CENTER
YES
YES
NONE
SURROUND YES
NONE
SUBWOOFER YES
DISTANCE
FRONT
1.0 m–7.0 m
0.0 m–7.0 m
CENTER
SURROUND 0.0 m–7.0 m
–6.0 dB–0.0 dB
L
LEVEL
–6.0 dB–0.0 dB
R
(FRONT)
–6.0 dB–+6.0 dB
CENTER
SUBWOOFER –6.0 dB–+6.0 dB
–6.0 dB–+6.0 dB
L
LEVEL
–6.0 dB–+6.0 dB
R
(SURROUND)
OFF
TEST TONE
ON
* Válassza ki a kívánt nyelvet a megjelenő listából.
** A nagy-britanniai és az észak-amerikai modellek kivételével.
82HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gb12add.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 83 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
A rendszer (System) menü elemei
A következőket állíthatja be a távvezérlő SYSTEM MENU gombjának használatával.
System menu
MEMORY1)
FM MODE2)
NAME IN1)
SLEEP
DIMMER
DEMO
ATTENUATE3)
CHILD LOCK
1)Csak
MEMORY 1–20 (FM), MEMORY 1–10 (AM)
STEREO
MONO
SLEEP OFF, SLEEP 90M–1M
DIMMER OFF
DIMMER ON
DEMO ON
DEMO OFF
ATT ON
ATT OFF
OFF
ON
a „TUNER FM” vagy „TUNER AM” esetén jelenik meg.
2)
Csak a „TUNER FM” esetén jelenik meg.
3)
A kiválasztott funkciótól függően elképzelhető, hogy az „ATTENUATE” nem jelenik
További információk
83HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gb02regIX.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
gb02reg.book Page 84 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
Tárgymutató
Számok
E
L
16:9 61
4:3 LETTER BOX 61
4:3 PAN SCAN 61
5.1 csatornás térhangzás 32
EFFECT 43
Elemek 8
Előlap 77
Előlapi kijelző 34, 78
A
F
LANGUAGE SETUP 60
Lassítás 24
Lemezek kezelése 67
LINE RGB 15
LINE VIDEO 15
A/V SYNC 37
ALBUM 25
Album 73
ANGLE 36
ATTENUATE 20
AUDIO 60
AUDIO DRC 62
Azonnali visszajátszás 18
Fájl 74
Fejezet 73
FILE 25
Film alapú műsorok 74
FM MODE 48
Folyamatos lejátszás 18
Folytatólagos lejátszás 26
B
G
BACKGROUND 61
Beállítás képernyő 59, 82
Bemutató 16
Gyermekzár 53
Gyorscsévélés előre 24
Gyorscsévélés hátra 24
Gyorskeresés 18
C
H
CHAPTER 25
COLD RESET 65
CUSTOM 59
CUSTOM PARENTAL
CONTROL 54
CUSTOM SETUP 62
Hallgatás
a lemezen bizonyos pontja 24
külső készülékek 19
A tv-készülék hangja 20
Hangsugárzók felszerelése a
falra 17
Hangzáskép 22
Használható lemezek 6
Hátlap 77
Hibaelhárítás 67
D
DATA CD 40, 44
DATA DVD 40, 44
DEMO 16
Diavetítés 42
DIMMER 52
DISPLAY 49
DivX® 44, 62, 73
Dolby Digital 31, 73
Dolby Pro Logic II 73
Dolby Surround Pro Logic 73
DTS 31, 73
DVD 73
DVD+RW 74
DVD menü 31
DVD-RW 33, 74
DYNAMIC BASS 51
I
INDEX 25
INTERVAL 42
Ismételt lejátszás 30
J
Jelenet 74
JPEG 38, 40
M
MENU 60
MODE (MP3, JPEG) 42
MOVIE/MUSIC 21
MP3 38, 40
MPEG audio 74
MULTI-DISC RESUME 62
MUTING 18
Műsorszám 74
N
Nyelvkód lista 76
O
ORIGINAL 33
OSD 60
P
PARENTAL CONTROL 55
PAUSE MODE 62
PBC Playback 46
PCM (impulzus kód
moduláció) 74
PICTURE NAVI 26, 41
PLAY LIST 33
Lejátszás vezérlés (PBC) 74
Programozott lejátszás 27
R
Rádió 48
Rádióállomások 47
RDS 49
Rendszer menü elemei 83
RESET 60
K
Kameraállás funkció 36, 74
Képenkénti lejátszás 24
Keresés 24
Kicsomagolás 72
Kiválasztás 21
84HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gb02regIX.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 85 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
S
SCENE 25
SCREEN SAVER 61
SCREEN SETUP 61
SETUP 59
SLEEP 52
SPEAKER FORMATION 57
SPEAKER SETUP 63
CONNECTION 63
DISTANCE 63
LEVEL 64
SUBTITLE 37, 60
SYSTEM MENU 16, 19, 48,
52, 53
Szülői felügyelet 74
T
Tárolt rádióállomások
elnevezése 48
Távvezérlő 8, 50
Területkód 7, 74
TEST TONE 64
Tétel 74
THEATRE SYNC 50
TIME/TEXT 25
TITLE 25
Többmenetes CD 7
Többnyelvű funkció 74
TRACK 25
TRACK SELECTION 62
Tv-készülék vezérlése 50
TV TYPE 61
V
Véletlen sorrendű lejátszás 29
Vezérlőmenü képernyők 79
VIDEO CD 75
85HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
gb02reg.book Page 86 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gbbco.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 87 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
Távvezérlõ
GOMBOK LEÍRÁSA
ABC-SORRENDBEN
A–M
P–V
ANGLE 5 (36)
AUDIO 4 (31)
CLEAR ef (25, 50, 60)
D.TUNING wf (48)
DISC SKIP* eg
DISPLAY 2 (34, 49)
DVD MENU wh (31, 44, 50)
DVD TOP MENU qf (31)
DYNAMIC BASS wd (51)
ENTER wg (50)
FUNCTION ws (18, 19, 26, 47,
57)
MOVIE/MUSIC qj (21)
MUTING 7 (18)
PICTURE NAVI 6 (26, 50)
PRESET +/– wk es (48)
SOUND FIELD qh (22)
SUBTITLE wf (37)
SYSTEM MENU wg (16, 19, 50,
52, 83)
Számgombok** qg (25, 48, 50,
54)
THEATRE SYNC w; (51)
TUNING +/– 0 qs (47)
TV e; (50)
TV CH +/– wa (50)
TV INPUT qk (50)
TV VOL +/– eh (50)
VIDEO FORMAT 3 (15)
VOLUME +/–** 8 (18, 48, 64)
[/1 (be/készenlét) 1 (13, 16, 18,
26, 48)
TV [/1 (be/készenlét) ej (50)
C/X/x/c/
qd (13, 16, 19, 25,
47, 54)
REPLAY/
ADVANCE 9 (18)
./> es wk (18)
m/M qs 0 (24)
/
SLOW qs 0 (24)
H (lejátszás)** ea (18, 26, 56)
STEP 9 (24)
x (állj) wl (18, 26, 54)
X (szünet) qa (18)
Z (nyit/zár) ql (18)
DISPLAY wj (15, 25, 54, 79)
O RETURN ed (26)
-/-- ef (50)
* Ezen a modellen a DISC SKIP
gomb nem elérhető.
** A H, 5-ös számgombon, és a
VOLUME + gombon
tapintópont található. A
tapintópontotokat
referenciaként használhatja a
készülék vezérlése közben.
87HU
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DAV-DZ30\01 tordelt\gbbco.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
gb02reg.book Page 88 Wednesday, April 16, 2008 9:20 AM
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
(1)
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
Download PDF