Sony | DAV-DZ340 | Sony DAV-DZ740 DAV-DZ740 DVD házimozi-rendszer Használati útmutató

filename[E:\projekty\LionBridge\Sony
Europe\DAV\target\HU\OI\DTP\OI_HU_DZ340_740_4262748111\4262748111\4262748111DAVDZ340
CEK\Cover\01cov-cel.fm]
masterpage:Right
gb_book.book Page 1 Wednesday, March 9, 2011 2:30 PM
4-262-748-11(1) (HU)
DVD házimozirendszer
Kezelési utasítás
DAV-DZ340/DAV-DZ740
model name [DAV-DZ340/DAV-DZ740]
[4-262-748-11(1) (HU)]
filename[E:\projekty\LionBridge\Sony
Europe\DAV\target\HU\OI\DTP\OI_HU_DZ340_740_4262748111\4262748111\4262748111DAVDZ340
CEK\gb02saf.fm]
gb_book.book Page 2 Wednesday, March 9, 2011 2:30 PM
FIGYELMEZTETÉS
Vigyázat - az ebben
a termékben található optikai
készülékek használata
veszélyeztetheti a szemet.
A készüléket nem szabad több
oldalról zárt térben elhelyezni és
működtetni (pl. könyvszekrényben
vagy beépített fülkében).
A tűzveszély megelőzése érdekében
ne takarja el a készülék
szellőzőnyílásait újsággal, terítővel,
függönnyel stb. Ne tegyen nyílt
lángot keltő tárgyat, például égő
gyertyát a készülékre.
A tűzeset és az áramütés elkerülése
érdekében óvja a készüléket
a cseppenő vagy fröccsenő víztől, és
soha ne tegyen folyadékkal teli edényt,
például virágvázát a készülékre.
Az elemeket vagy az elemekkel
ellátott eszközt ne helyezze olyan
helyre, ahol nagy hőhatásnak
(például napfénynek vagy tűznek)
van kitéve.
A sérülések elkerülése érdekében
a készüléket a telepítési útmutatónak
megfelelően biztonságosan rögzíteni
kell a padlóra/falra.
Csak beltéri használatra.
Ez a készülék a CLASS 1 LASER
termékosztályba sorolható. Ez a jelzés
a hátlap külső részén található.
Feleslegessé
vált elektromos
és elektronikus
készülékek
hulladékként
való
eltávolítása (Az Európai
Unióra és egyéb, szelektív
hulladékgyűjtési
rendszerrel rendelkező
országokra érvényes.)
Ez a szimbólum a készüléken vagy
a csomagolásán azt jelzi, hogy
a terméket ne kezelje háztartási
hulladékként. Kérjük, hogy az
elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen
adja le. A feleslegessé vált
termékének helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi
egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi
a hulladékkezelés helyes módját.
Az anyagok újrahasznosítása
segít a természeti erőforrások
megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon
a lakhelyén az illetékesekhez,
a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az
üzlethez, ahol a terméket
megvásárolta.
A kimerült
elemek
hulladékként
való
eltávolítása
(Az Európai
Unióra és
egyéb, szelektív
hulladékgyűjtési
rendszerrel rendelkező
országokra érvényes.)
Ez a jelölés az elemen vagy annak
csomagolásán arra figyelmeztet,
hogy az elemet ne kezelje háztartási
hulladékként. Egyes elemeken ez
a jelzés egy vegyjellel együtt van
feltüntetve. A higany (Hg) vagy
ólom (Pb) vegyjele akkor van
feltüntetve, ha az elem több, mint
0,0005% higanyt vagy 0,004%
ólmot tartalmaz. A feleslegessé vált
elemek helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi
egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi
a hulladékkezelés helyes módját.
Az anyagok újrahasznosítása
segít a természeti erőforrások
megőrzésében. Olyan termékek
esetén, ahol biztonsági,
hatékonysági és adatkezelési okok
masterpage:Left
specdef v20070110
miatt állandó kapcsolat szükséges
a beépített elemekkel, az elemek
eltávolításához szakember
szükséges. Az elemek szakszerű
hulladékkezelése érdekében
a készülék hasznos élettartamának
végén adja le azt a megfelelő
hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító
telepen. Egyéb elemek esetén
olvassa el az elemek biztonságos
kicserélésére vonatkozó szakaszt.
Az elemet adja le a megfelelő
gyűjtőhelyen. A termék vagy az
elem újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon
a lakhelyén az illetékesekhez,
a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz
az üzlethez, ahol a terméket
megvásárolta.
Megjegyzés a vásárlók számára:
a következő információk csak
az EU irányelveket alkalmazó
országokban eladott készülékekre
érvényesek.
Ennek a terméknek a gyártója
a Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
A termékbiztonsággal és az EMC
irányelvekkel kapcsolatban a Sony
Deutschland GmbH (Németország,
70327 Stuttgart, Hedelfinger
Strasse 61.) a jogosult képviselő.
Kérjük, bármely szervizeléssel vagy
garanciával kapcsolatos ügyben
forduljon a különálló szerviz- vagy
garanciadokumentumokban
megadott címekhez.
2HU
model name [DAV-DZ340/DAV-DZ740]
[4-262-748-11(1)]
filename[E:\projekty\LionBridge\Sony
Europe\DAV\target\HU\OI\DTP\OI_HU_DZ340_740_4262748111\4262748111\4262748111DAVDZ340
CEK\gb02saf.fm]
gb_book.book Page 3 Wednesday, March 9, 2011 2:30 PM
Óvintézkedések
Áramforrások
• A készülék mindaddig áram alatt
van, amíg a hálózati
csatlakozóvezetéket nem húzta ki
a hálózati aljzatból, még akkor is,
ha maga a készülék kikapcsolt
állapotban van.
• A hálózati csatlakozóval
választhatja le a készüléket
a hálózatról, ezért könnyen
hozzáférhető hálózati aljzathoz
csatlakoztassa a készüléket.
Amennyiben bármilyen
rendellenességet észlel a készülék
működésében, azonnal húzza ki
a hálózati csatlakozót az aljzatból.
Szerzői jogok
Ez a rendszer Dolby* Digital és
Dolby Pro Logic adaptív mátrix
térhangzás kitömörítőt, illetve
DTS** Digital Surround
System rendszert tartalmaz.
* A készülék gyártása a Dolby
Laboratories engedélyével történt.
A Dolby, Pro Logic és a dupla D
szimbólum a Dolby Laboratories
hivatalos védjegye.
** A készülék gyártása a következő
számú U.S. szabadalmak
felhasználásával történt:
5,451,942; 5,956,674; 5,974,380;
5,978,762; 6,487,535 számú és
egyéb egyesült államokbeli,
valamint azon kívüli megadott
és folyamatban levő nemzetközi
szabadalmak. A DTS és
a szimbólum bejegyzett
védjegyek; a DTS Digital
Surround és a DTS logók a DTS,
Inc. védjegyei. A termék
szoftvert tartalmaz. © DTS, Inc.
Minden jog fenntartva.
Ez a rendszer alkalmazza a HighDefinition Multimedia Interface
(HDMITM) technológiát.
A HDMI, a HDMI-logó és
a High-Definition Multimedia
Interface kifejezés a HDMI
Licensing LLC védjegye vagy
bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban és egyéb
országokban.
A „DVD-RW”, „DVD-R”,
„DVD+RW”, „DVD+R”,
„VIDEO DVD” és „CD” logók
hivatalos védjegyek.
A „BRAVIA” a Sony
Corporation hivatalos védjegye.
A „PLAYSTATION” a Sony
Computer Entertainment Inc.
hivatalos védjegye.
Az MPEG Layer-3
audiokódolási technológiát és
szabadalmait a Fraunhofer IIS
és a Thomson licenceli.
A Windows Media a Microsoft
Corporation bejegyzett
védjegye vagy védjegye az
Egyesült Államokban és/vagy
egyéb országokban. Ez a termék
olyan technológiát használ,
amely a Microsoft egyes
szellemi tulajdonjogainak
hatálya alá eshet. Ennek
a technológiának a használata
vagy terjesztése ezen terméken
kívül tilos a Microsoft megfelelő
engedélye(i) nélkül.
MPEG-4 Visual
EZ A TERMÉK A MPEG-4
VIZUÁLIS
SZABADALOMPORTFÓLIÓ
ALAPJÁN A FOGYASZTÓK
SZÁMÁRA, SZEMÉLYES ÉS
NEM KERESKEDELMI
HASZNÁLATRA, AZ MPEG-4
VIZUÁLIS SZABVÁNYNAK
MEGFELELŐ OLYAN
VIDEÓK („MPEG-4
VIDEÓK”) DEKÓDOLÁSÁRA
VAN ENGEDÉLYEZVE,
AMELYEKET EGY
FOGYASZTÓ KÓDOLT
SZEMÉLYES ÉS NEM
KERESKEDELMI
TEVÉKENYSÉGE SORÁN ÉS/
masterpage:Right
specdef v20070110
VAGY AMELYEKET OLYAN
VIDEOSZOLGÁLTATÓTÓL
KAPTAK, AMELY A MPEG
LA ENGEDÉLYÉVEL KÉSZÍT
MPEG-4 VIDEÓKAT.
SEMMILYEN MÁS
KÖZVETLEN VAGY
KÖZVETETT HASZNÁLAT
NINCS ENGEDÉLYEZVE.
TOVÁBBI, TÖBBEK KÖZÖTT
A PROMÓCIÓS, BELSŐ ÉS
KERESKEDELMI
HASZNÁLATTAL ÉS AZ
ENGEDÉLYEZÉSSEL
KAPCSOLATOS
INFORMÁCIÓK
KAPHATÓK A MPEG LA,
LLC CÉGTŐL. LÁSD A
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
HONLAPOT
Minden más védjegy a vonatkozó
tulajdonosokhoz tartozik.
Erről a Kezelési
utasításról
általában
• Az ebben a Kezelési
utasításban szereplő
instrukciók a mellékelt
távirányító kezelőszerveire
vonatkoznak. Használhatja az
egység kezelőszerveit is, ha
azok neve azonos vagy hasonló
a távirányítón találhatóval.
• A vezérlőmenü elemei
változhatnak a területtől
függően.
• A „DVD” előfordulhat
általános kifejezésként
a DVD VIDEO, DVD+RW/
DVD+R, and DVD-RW/
DVD-R helyett.
• A menük alapértelmezett
beállítása alá van húzva.
3HU
model name [DAV-DZ340/DAV-DZ740]
[4-262-748-11(1)]
filename[E:\projekty\LionBridge\Sony
Europe\DAV\target\HU\OI\DTP\OI_HU_DZ340_740_4262748111\4262748111\4262748111DAVDZ340
CEK\gb_TOC.fm]
gb_book.book Page 4 Wednesday, March 9, 2011 2:30 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
Tartalomjegyzék
Óvintézkedések ...........................................3
Erről a Kezelési utasításról általában........3
Lejátszható lemezek/fájlok
USB-eszközön.......................................5
A csomag tartalma ......................................9
Index – részek és kezelőszervek ..............10
Útmutató a vezérlő menühöz..................14
Kezdeti lépések
1. lépés: A rendszer telepítése......... 17
2. lépés: A rendszer összekötése..... 20
3. lépés: A rendszer beállítása ......... 25
Lejátszás
Lejátszás lemezről .....................................28
Fájlok lejátszása lemezről/
USB-eszközről ....................................28
Egyéb lejátszási műveletek.......................30
A lejátszási mód kiválasztása ...................33
Lemez/USB-eszköz információinak
a megjelenítése....................................36
A csatlakoztatott készülék hangjának/
videójának használata........................38
Beállítások
Az előlapi kijelző fényerejének
módosítása ..........................................48
A bemutatómód be- és kikapcsolása......48
A gyorsbeállítás megismétlése.................48
A rendszer automatikus készenléti
módba léptetése..................................48
További beállítások megadása.................49
További információk
Óvintézkedések .........................................55
Hibaelhárítás .............................................57
Műszaki adatok .........................................64
Tárgymutató..............................................68
Vevőegység
Rádióállomások beállítása........................39
A rádió hallgatása......................................39
A Radio Data System (RDS, rádiós
adatrendszer) használata...................40
Hangeffektus
Az effektus kiválasztása a forrásnak
megfelelően .........................................41
Kényelmi funkciók
A Control for HDMI funkció használata
a „BRAVIA” Sync technológiájú
készülékekkel ......................................42
Dalok átvitele USB-eszközre ...................44
A kikapcsolásidőzítő használata .............47
A kép és a hang közötti késés
módosítása ..........................................47
Multiplex-alapú műsorok hangjának
megszólaltatása...................................47
A csatlakoztatott készülékekről
érkező hang bemeneti jelszintjének
módosítása ..........................................47
4HU
model name [DAV-DZ340/DAV-DZ740]
[4-262-748-11(1)]
filename[E:\projekty\LionBridge\Sony
Europe\DAV\target\HU\OI\DTP\OI_HU_DZ340_740_4262748111\4262748111\4262748111DAVDZ340
CEK\gb03reg.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
gb_book.book Page 5 Wednesday, March 9, 2011 2:30 PM
Lejátszható lemezek/fájlok USB-eszközön
Típus
Lemez logó
Jellemzők
Ikon
VIDEO DVD
• VIDEO DVD
• DVD VIDEO formátumú vagy video
módú DVD-R/DVD-RW
• DVD VIDEO formátumú DVD+R/
DVD+RW
VR (videofelvétel)
módú DVD VIDEO
• VR (videofelvétel) módú DVD-R/
DVD-RW (a DVD-R DL kivételével)
VIDEO CD
• VIDEO CD (Ver. 1.1 és 2.0 lemezek)
• Super VCD
• Video CD formátumú vagy Super VCD
formátumú CD-R/CD-RW/CD-ROM
CD
• Audio CD
• Audio CD formátumú CD-R/CD-RW
ADAT CD
–
• ADAT CD formátumú, a következő
típusú fájlokat tartalmazó CD-R/
CD-RW/CD-ROM, amely megfelel az
ISO 96601) Level 1/Level 2 vagy Joliet
előírásainak (kibővített formátum):
– MP3 fájlok2)3)
– JPEG képfájlok4)
– Xvid/MPEG4 videofájlok
ADAT DVD
–
• ADAT DVD formátumú, a következő
típusú fájlokat tartalmazó DVD-ROM/
DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW,
amely megfelel az UDF (Universal Disk
Format) előírásainak:
– MP3 fájlok2)3)
– JPEG képfájlok4)
– Xvid/MPEG4 videofájlok
USB-eszköz
–
• A következő típusú fájlokat tartalmazó
USB-eszköz:
– MP3 fájlok2)3) vagy WMA/AAC
fájlok3)
– JPEG képfájlok4)
– Xvid/MPEG4 videofájlok
5HU
model name [DAV-DZ340/DAV-DZ740]
[4-262-748-11(1)]
filename[E:\projekty\LionBridge\Sony
Europe\DAV\target\HU\OI\DTP\OI_HU_DZ340_740_4262748111\4262748111\4262748111DAVDZ340
CEK\gb03reg.fm]
gb_book.book Page 6 Wednesday, March 9, 2011 2:30 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
1)
CD-ROM-okon található fájlok és mappák logikai formátuma, az ISO (Nemzetközi Szabványosítási Szervezet)
definiálta.
2)Az MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) a tömörített hangadatok ISO/MPEG által definiált szabványos formátuma.
Az MP3 fájloknak MPEG1 Audio Layer 3 formátumúaknak kell lenniük.
3)
A rendszer nem képes másolásvédett (Digitális jogkezelés) fájlokat lejátszani.
4)A JPEG képfájloknak DCF képfájl-formátumúaknak kell lenniük. (DCF „Tervezési szabály a kamerafájlrendszerhez”: A Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA) által
szabályozott képszabvány digitális fényképezőgépekhez.)
Megjegyzések a lemezekről
Ezt a terméket a kompaktlemez (CD) szabványnak megfelelő lemezek lejátszására tervezték.
A DualDiscs és a másolásvédelmi technológiákkal kódolt egyes lemezek nem felelnek meg
a kompaktlemez (CD) szabványnak, ezért ezek a lemezek esetleg nem kompatibilisek ezzel a termékkel.
Példák olyan lemezekre, amelyeket a rendszer nem tud lejátszani
A rendszer nem tudja lejátszani a következő lemezeket:
• nem az 5. oldalon felsorolt formátumban rögzített CD-ROM/CD-R/CD-RW
• PHOTO CD formátumban rögzített CD-ROM
• CD-Extra adatrésze
• CD Graphics lemez
• DVD Audio
• Super Audio CD
• nem MP3 fájlokat, JPEG képfájlokat, Xvid videofájlokat vagy MPEG4 videofájlokat tartalmazó
ADAT CD/ADAT DVD
• Packet Write formátumban létrehozott ADAT CD/ADAT DVD
• DVD-RAM
• Blu-ray lemez
A rendszer nem tudja lejátszani a következő lemezeket sem:
• eltérő területkódú DVD VIDEO (7. oldal)
• nem szabványos alakú (pl. kártya, szív) lemez
• olyan lemez, amin papír vagy címke van
• olyan lemez, amelyre celofán vagy címke ragadt.
Megjegyzések a CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW lemezekről
Egyes esetekben a CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW lemezeket nem lehet
lejátszani ezen a rendszeren a lemez felvételi minősége vagy fizikai állapota miatt, vagy a felvevő eszköz
és a létrehozó szoftver jellemzői miatt.
Akkor sem lehet a lemezt lejátszani, ha nincs megfelelően lezárva. Ha további információkra kíváncsi,
olvassa el a felvevő eszköz kezelési utasítását.
Vegye figyelembe, hogy egyes lejátszási funkciók esetleg nem működnek bizonyos DVD+RW/DVD+R
lemezek esetén, még ha azok megfelelően le is vannak zárva. Az ilyen lemezeket normál lejátszással
nézze meg. A Packet Write formátumban létrehozott egyes ADAT CD/ ADAT DVD lemezeket sem
lehet lejátszani.
6HU
model name [DAV-DZ340/DAV-DZ740]
[4-262-748-11(1)]
filename[E:\projekty\LionBridge\Sony
Europe\DAV\target\HU\OI\DTP\OI_HU_DZ340_740_4262748111\4262748111\4262748111DAVDZ340
CEK\gb03reg.fm]
gb_book.book Page 7 Wednesday, March 9, 2011 2:30 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
Megjegyzések a multi-session CD-kről
• A rendszer le tudja játszani a többmenetes CD-ket, ha az első szekció egy MP3 fájlt tartalmaz.
A későbbi szekciókban található további MP3 fájlok is lejátszhatók.
• A rendszer le tudja játszani a többmenetes CD-ket, ha az első szekció egy JPEG képfájlt tartalmaz.
A későbbi szekciókban található további JPEG képfájlok is lejátszhatók.
• Ha zenei CD formátumban vagy video CD formátumban vannak MP3 fájlok és JPEG képfájlok
felvéve az első szekció részeként, csak az első szekciót játssza le a készülék.
Területkód
A rendszer területkódja az egység hátlapjára van nyomtatva, és csak ezzel egyező területkóddal
felcímkézett DVD-t lehet lejátszani.
A ALL címkével ellátott DVD VIDEO szintén lejátszható ezen a rendszeren.
Ha bármilyen más DVD VIDEO lemezt próbál lejátszani, a [Playback prohibited by area limitations.]
(a lejátszás le van tiltva a területi korlátozások miatt) szöveg jelenik meg a tv képernyőjén. A DVD
VIDEO függvényében a készülék esetleg nem jelzi a területkód-korlátozást olyan esetekben, amikor
a lejátszás le van tiltva a területi korlátozások miatt.
Megjegyzések a DVD vagy VIDEO CD lemezek lejátszási műveleteiről
Gyakran előfordul, hogy a szoftverek gyártói szándékosan beállítják a DVD vagy a VIDEO CD
lejátszási műveleteit. Mivel ez a rendszer a DVD vagy a VIDEO CD lemezeket azok szoftvergyártók
által kialakított tartalmának megfelelően játssza le, egyes lejátszási funkciók hiányozhatnak.
Mindenképpen olvassa el a DVD vagy a VIDEO CD kezelési utasítását.
Megjegyzések a lejátszható fájlokról
• A rendszer legfeljebb 200 mappát képes felismerni, beleértve az olyan albumokat (mappákat) is,
amelyek nem tartalmaznak hangfájlokat, JPEG képfájlokat vagy videofájlokat. Ha 200-nál több
mappa van az ADAT CD/ADAT DVD/USB-eszközön, vagy 150-nél több fájl van valamelyik
mappában, a rendszer által felismert mappák/fájlok eltérhetnek a mappák elrendezésétől függően.
• A rendszer a következő fájlokat tudja lejátszani:
Fájl
A fájl kiterjesztése
MP3 fájl
„.mp3”
WMA fájl*
„.wma”
AAC fájl*
„.m4a”
JPEG képfájl
„.jpg” vagy „.jpeg”
Xvid videofájl
„.avi”
MPEG4 videofájl
„.mp4” vagy „.m4v”
* Csak USB-eszköz esetén.
A rendszer megpróbálja a fenti kiterjesztések valamelyikét tartalmazó nevű bármilyen adatfájlt
lejátszani, még akkor is, ha az nem MP3/WMA/AAC/JPEG/Xvid/MPEG4 formátumú. Az ilyen
adatok lejátszása hangos zajt eredményezhet, ami károsíthatja a hangsugárzórendszert.
7HU
model name [DAV-DZ340/DAV-DZ740]
[4-262-748-11(1)]
filename[E:\projekty\LionBridge\Sony
Europe\DAV\target\HU\OI\DTP\OI_HU_DZ340_740_4262748111\4262748111\4262748111DAVDZ340
CEK\gb03reg.fm]
gb_book.book Page 8 Wednesday, March 9, 2011 2:30 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
• A következők növelhetik a lejátszás elindításának időtartamát:
– ha az ADAT CD/ADAT DVD/USB-eszköz bonyolult faszerkezetben van felvéve,
– ha előzőleg egy másik mappában levő hangfájlokat, JPEG képfájlokat vagy videofájlokat játszott le
a készülék.
• Az ADAT CD/ADAT DVD lemezeken / USB-eszközökön levő egyes fájlokat a rendszer esetleg nem
képes lejátszani a fájlformátumtól függően.
• A rendszer csak 8 mappa mélységben képes lejátszani.
• A rendszer esetleg nem képes lejátszani hangfájlokat, JPEG képfájlokat vagy videofájlokat a fájl
típusától függően.
• A számítógéppel vagy hasonló eszközzel felvett fájlokat a rendszer esetleg nem a felvétel sorrendjében
játssza le.
• A nem hangfájlokat, JPEG képfájlokat vagy videofájlokat tartalmazó mappákat átugorja a rendszer.
• A kompatibilitás az összes MP3/WMA/AAC kódoló- és írószoftverrel, rögzítő eszközzel és írható
adathordozóval nem garantálható.
• A kompatibilitás az összes MPEG4 videokódoló és -író szoftverrel, rögzítő eszközzel és írható
adathordozóval nem garantálható.
• A lejátszás sorrendje a hangfájl, JPEG képfájl vagy videofájl létrehozására használt szoftvertől függően
esetleg nem alkalmazható, ha 200-nál több mappa van, vagy 150-nél több fájl van mindegyik mappában.
Megjegyzések az USB-eszközökről
• Ez a rendszer támogatja a háttértár osztályba (MSC) tartozó eszközöket.
• Az azonban nem garantálható, hogy a rendszer az összes USB-eszközzel működjön.
• Noha sokféle bonyolult funkció áll rendelkezése az USB-eszközök számára, a rendszerhez
csatlakoztatott USB-eszközök lejátszható tartalma a zenei, fénykép- és videotartalmakra
korlátozódik. A részleteket lásd az USB-eszközök kezelési utasításában.
• Az USB-eszköz csatlakoztatásakor a rendszer beolvassa az USB-eszközön található összes fájlt. Ha az
USB-eszközön sok mappa vagy fájl van, sokáig tarthat az USB-eszköz beolvasásának befejezése.
• Ne kösse össze a rendszert és az USB-eszközt USB-hubon keresztül.
• Ha több USB-eszköz van csatlakoztatva, a rendszer által végrehajtott művelet késleltetést szenvedhet.
• A rendszer lejátszási sorrendje eltérhet a csatlakoztatott USB-eszköz lejátszási sorrendjétől.
• Mindig kapcsolja ki a rendszert, mielőtt eltávolítja az USB-eszközt. Ha a rendszer be van kapcsolva az
USB-eszköz eltávolításakor, az USB-eszközön található adatok elveszhetnek.
• Az USB-eszköz használata előtt győződjön meg róla, hogy nincsenek-e vírusos fájlok az USB-eszközön.
8HU
model name [DAV-DZ340/DAV-DZ740]
[4-262-748-11(1)]
filename[E:\projekty\LionBridge\Sony
Europe\DAV\target\HU\OI\DTP\OI_HU_DZ340_740_4262748111\4262748111\4262748111DAVDZ340
CEK\gb03reg.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
gb_book.book Page 9 Wednesday, March 9, 2011 2:30 PM
A csomag tartalma
Fő egység
Hangsugárzócsomagok
• DAV-DZ340
• DAV-DZ740
• Hangsugárzó-vezetékek
(1 készlet)
(piros/fehér/zöld/szürke/kék)
• Lábpárnák (1 készlet)
• A hangsugárzók szerelési alkatrészei a keskeny magas hangsugárzókhoz
A DAV-DZ740
(2)
(2)
(2)
(4)
Tartozékok
• Távirányító (távvezérlő)
(1 db)
• R6 (AA méretű) elemek
(2 db)
• Kezelési utasítás
• Útmutató a gyors
beállításhoz
• Útmutató a hangsugárzók
telepítéséhez (csak a DAVDZ740 modellhez)
• FM huzalantenna (1 db)
vagy
9HU
model name [DAV-DZ340/DAV-DZ740]
[4-262-748-11(1)]
filename[E:\projekty\LionBridge\Sony
Europe\DAV\target\HU\OI\DTP\OI_HU_DZ340_740_4262748111\4262748111\4262748111DAVDZ340
CEK\gb03reg.fm]
gb_book.book Page 10 Wednesday, March 9, 2011 2:30 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
Index – részek és kezelőszervek
További információk találhatók a zárójelben megadott oldalakon.
Előlap
REC TO USB
A Lemeztálca
B A távirányító érzékelője
A távirányító jelének vétele. A távirányító
használatakor irányítsa azt erre pontra.
I A lejátszás működtető gombjai
Z (kitol/behúz)
A lemeztálca kitolása vagy behúzása.
N (lejátszás)
C Előlapi kijelző
A lejátszás elindítása vagy újraindítása.
D Az áramellátás jelzője (csak DAV-DZ740)
x ( leállítás)
Világít mindaddig, amíg a rendszer be van
kapcsolva.
E VOLUME vezérlés
A rendszer hangerejének módosítása.
F REC TO USB (44. oldal)
Számok/MP3 fájlok/rádióműsorok
továbbítása az USB-eszközre.
Világít a számok/MP3 fájlok/rádióműsorok
átvitele alatt.
G
A lejátszás leállítása, és a leállási pont
(folytatási pont) megjegyzése.
./> (előző/következő)
Ugrás az előző/következő fejezetre, számra
vagy fájlra.
J "/1 (be/készenlét)
Az egység bekapcsolása vagy készenléti
állapotba helyezése.
(USB) port (28. oldal)
Az USB -eszköz csatlakoztatására
használható.
H FUNCTION
A lejátszás forrásának kiválasztása.
10HU
model name [DAV-DZ340/DAV-DZ740]
[4-262-748-11(1)]
filename[E:\projekty\LionBridge\Sony
Europe\DAV\target\HU\OI\DTP\OI_HU_DZ340_740_4262748111\4262748111\4262748111DAVDZ340
CEK\gb03reg.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
gb_book.book Page 11 Wednesday, March 9, 2011 2:30 PM
Hátlap
COAXIAL 75
FM
ANTENNA
EURO AV
OUTPUT(TO TV)
DIGITAL
IN
ARC
SUR R
SUR L
SUBWOOFER
SPEAKERS
CENTER
FRONT R
FRONT L
SPEAKERS
A SPEAKERS aljzatok (20. oldal)
B TV (DIGITAL IN OPTICAL) aljzat (21. oldal)
C ANTENNA (COAXIAL 75Ω FM) aljzat
(23. oldal)
OPTICAL
TV
OUT
D EURO AV T OUTPUT (TO TV) aljzat
(21. oldal)
E HDMI OUT aljzat (21. oldal)
11HU
model name [DAV-DZ340/DAV-DZ740]
[4-262-748-11(1)]
filename[E:\projekty\LionBridge\Sony
Europe\DAV\target\HU\OI\DTP\OI_HU_DZ340_740_4262748111\4262748111\4262748111DAVDZ340
CEK\gb03reg.fm]
gb_book.book Page 12 Wednesday, March 9, 2011 2:30 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
B A következő gombokon fekete-fehér
szöveges címke található:
Távirányító
Funkcióválasztó gombok (28., 38.,
39. oldal)
THEATRE
ONE-TOUCH
PLAY
1
TV
BRAVIA Sync
1
2
DVD/CD
3
FM
USB
4
5
6
TV
AUDIO
IN
FUNCTION
7
8
9
TIME/
TEXT
SOUND
MODE
SYSTEM
MENU
CLEAR
0
TV INPUT
AUDIO
DVD
TOP MENU
SUBTITLE
ANGLE
D.TUNING
MEM SEL
2,3
DVD/CD
FM
USB
TV
DVD
MENU MUTING
VOLUME
4
7
RETURN
TUNING
PRESET
TUNING
FUNCTION
A funkciók kiválasztása sorban.
TIME/TEXT (36. oldal)
DISPLAY
PRESET
A lejátszás forrásának kiválasztása.
A rendszer automatikusan bekapcsol,
ha kikapcsolt állapotában megnyomja
a következő funkcióválasztó gombok
valamelyikét:
5
Váltja az előlap kijelzőjén megjelenő
információkat.
SOUND MODE (41. oldal)
6
SHIFT
A hangzásmód kiválasztása.
SYSTEM MENU (39., 47., 48. oldal).
Az 5. számjegy/AUDIO IN, VOLUME +,
AUDIO és N gombokon tapintópontok
találhatók. A tapintópont viszonyítási pontként
használható a távirányító használata közben.
A THEATRE (42. oldal)
Automatikus optimális video üzemmódra
kapcsolás a filmek nézéséhez.
A tv-től függően előfordulhat, hogy
ez a funkció nem működik.
Belépés a rendszermenübe.
AUDIO (32. oldal)
A hangformátum/sáv kiválasztása.
SUBTITLE (32. oldal)
A feliratozás nyelvének kiválasztása, ha
többnyelvű feliratozás található a DVD
VIDEO lemezen.
ANGLE (32. oldal)
ONE-TOUCH PLAY (42. oldal)
Másik nézőszögre váltás, ha több szög van
rögzítve a DVD VIDEO lemezen.
Az egygombos lejátszás aktiválása.
D.TUNING (39. oldal)
TV "/1 (be/készenlét)*
A rádiófrekvencia kiválasztása.
A tv bekapcsolása vagy készenléti állapotba
helyezése.
MEM SEL (28., 44. oldal).
"/1 (be/készenlét) (25. oldal)
Az USB-eszköz memóriaszámának
kiválasztása a lejátszáshoz vagy az átvitelhez.
A rendszer bekapcsolása vagy készenléti
állapotba helyezése.
12HU
model name [DAV-DZ340/DAV-DZ740]
[4-262-748-11(1)]
filename[E:\projekty\LionBridge\Sony
Europe\DAV\target\HU\OI\DTP\OI_HU_DZ340_740_4262748111\4262748111\4262748111DAVDZ340
CEK\gb03reg.fm]
gb_book.book Page 13 Wednesday, March 9, 2011 2:30 PM
C A következő gombokon rózsaszínű
szöveges címke található, a funkció
a SHIFT gomb (6) megnyomásakor
és nyomva tartásakor jut érvényre:
Számgombok (31., 39. oldal)
A műsorszámok/fejezetek számai,
a rádiófrekvenciák stb. bevitelére.
CLEAR (30., 33., 46. oldal).
O RETURN (29. oldal)
Visszatérés az előző kijelzéshez.
DISPLAY (14., 25., 28., 30., 33., 42.,
44., 49. oldal)
A lejátszási információk megjelenítése
a tv-képernyőn.
* Csak Sony tv esetén működik. A tv-től függően
egyes gombokat esetleg nem lehet használni.
A beviteli mező törlése.
Megjegyzés
TV INPUT*
• Az AUDIO IN gomb nem működik ennél
a modellnél.
A tv bemeneti forrásának átkapcsolása.
D MUTING
A hang ideiglenes kikapcsolása.
VOLUME +/– (28. oldal)
A hangerő módosítása.
E A lejátszás működtető gombjai
masterpage:Right
specdef v20070110
Az elemek behelyezése
Helyezzen be két R6 (AA méretű) elemet
(tartozék) úgy, hogy a 3 és # végeik feleljenek
meg az elemtartó rekesz belsejében látható
jelzéseknek.
Lásd: „Egyéb lejátszási műveletek”
(30. oldal).
./> (előző/következő)
m/M (gyors hátra-/előretekerés)
/
(lassú)
N (lejátszás)
X (szünet)
x ( leállítás)
A rádió működtető gombjai
Lásd: „A rádió hallgatása” (39. oldal).
PRESET +/–
TUNING +/–
F SHIFT
Nyomja meg és tartsa nyomva ezt a gombot
a rózsaszínű szöveges címkével ellátott
gombok (3) használatához.
G DVD TOP MENU (32. oldal)
A DVD legfelső menüjének megnyitása
vagy bezárása.
DVD MENU (32. oldal)
A DVD menüjének megnyitása vagy
bezárása.
Megjegyzés
• Ne hagyja a távirányítót szélsőségesen forró vagy
nedves helyen.
• Ne használjon új és régi elemet együtt.
• Ne ejtsen idegen tárgyat a távirányító házába,
különösen elemcserekor.
• Ha hosszabb ideig nem használja a távirányítót, vegye
ki az elemeket az elemek szivárgása és korróziója
miatti esetleges károsodás megelőzése érdekében.
C/X/x/c
A kiemelést egy megjelenített elemre lehet
vinni ezekkel.
(ENTER)
Belépés a kijelölt elembe.
13HU
model name [DAV-DZ340/DAV-DZ740]
[4-262-748-11(1)]
filename[E:\projekty\LionBridge\Sony
Europe\DAV\target\HU\OI\DTP\OI_HU_DZ340_740_4262748111\4262748111\4262748111DAVDZ340
CEK\gb03reg.fm]
gb_book.book Page 14 Wednesday, March 9, 2011 2:30 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
Útmutató a vezérlő menühöz
A vezérlő menü a funkciók kiválasztására és a kapcsolódó információk megtekintésére szolgál.
DISPLAY
Nyomja meg a
DISPLAY gombot a „DVD/CD” vagy „USB” funkció használata alatt.
A
DISPLAY gomb minden megnyomásakor a vezérlő menü vált:
1 t 2 t 3 t 1 t ...
1 1. vezérlő menü
2 2. vezérlő menü (akkor jelenik meg, ha rendelkezésre áll)
3 Vezérlő menü ki
14HU
model name [DAV-DZ340/DAV-DZ740]
[4-262-748-11(1)]
filename[E:\projekty\LionBridge\Sony
Europe\DAV\target\HU\OI\DTP\OI_HU_DZ340_740_4262748111\4262748111\4262748111DAVDZ340
CEK\gb03reg.fm]
gb_book.book Page 15 Wednesday, March 9, 2011 2:30 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
Vezérlő menü
Példa: 1. vezérlő menü DVD VIDEO lejátszásakor.
Az éppen játszott cím száma
Az éppen játszott fejezet száma
A címek összes száma
A fejezetek összes száma
Vezérlő menüpontok
98( 99)
13( 99)
T
0: 04: 17
OFF
OFF
DISC
TITLE
CHAPTER
Kijelölt elem
DVD VIDEO
A lejátszás állapota
(N Lejátszás,
X Szünet,
x Leállás stb.)
Az éppen játszott forrás
típusa
Játszási idő
Jelenlegi beállítás
Beállítások
A kiválasztott vezérlő
menüpont funkciójának
neve
REPEAT
ENTER
Quit:
DISPLAY
Működési üzenet
A vezérlő menüpontok listája
Az 1. és 2. vezérlő menükben a forrástól függően különböző menüpontok jelennek meg. A részletek
megtalálhatók az alábbi táblázatban kerek zárójelek között szereplő számú oldalakon.
Menüpont
A menüpont neve, funkciója, lényeges forrása
[TITLE] (cím) (31. oldal)/[SCENE] (jelenet) (31. oldal)/[TRACK] (sáv) (31. oldal)
Ki lehet a lejátszandó címet, jelenetet vagy számot választani.
[CHAPTER] (fejezet) (31. oldal)/[INDEX] (index) (31. oldal)
Ki lehet a lejátszandó fejezet vagy indexet választani.
[TRACK] (sáv) (31. oldal)
Ki lehet a lejátszandó számot választani.
[ORIGINAL/PLAY LIST] (eredeti/lejátszási lista) (33. oldal)
DVD-RW/DVD-R használata esetén ki lehet választani a lejátszás sorrendjét ([ORIGINAL]
vagy [PLAY LIST] (lejátszási lista).
[TIME] (idő) (31. oldal)
Ellenőrizni lehet az eltelt időt és a hátralevő lejátszási időt.
A lejátszást lehet a kívánt ponttól indítani az időkód beadásával (csak DVD VIDEO/DVD-VR
esetén).
[PROGRAM] (programozás) (33. oldal)
Ki lehet a kívánt sorrendben lejátszandó számokat választani.
[SHUFFLE] (keverve) (34. oldal)
A számokat/fájlokat véletlenszerű sorrendben lehet lejátszani.
15HU
model name [DAV-DZ340/DAV-DZ740]
[4-262-748-11(1)]
filename[E:\projekty\LionBridge\Sony
Europe\DAV\target\HU\OI\DTP\OI_HU_DZ340_740_4262748111\4262748111\4262748111DAVDZ340
CEK\gb03reg.fm]
gb_book.book Page 16 Wednesday, March 9, 2011 2:30 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
[REPEAT] (ismétlés) (35. oldal)
Le lehet az egész lemezt/USB-eszközt (az összes címet/összes számot/összes mappát/összes
fájlt), vagy egy címet/számot/mappát/fájlt ismételten játszani.
[A/V SYNC] (audio-video szinkron) (47. oldal)
A kép és a hang közötti késés módosítható.
[DISC MENU] (lemez menü) (32. oldal)
A DVD menüje megjeleníthető.
[BROWSING] (böngészés) (29. oldal)
A mappák/JPEG képfájlok listája megjeleníthető.
[SETUP] (beállítás) (49. oldal)
[CUSTOM] (egyedi)
A gyorsbeállításon túlmenően sokféle egyéb beállítás is elvégezhető.
[QUICK] (gyors) (25. oldal)
El lehet elvégezni az alapvető beállításokat.
[FOLDER] (mappa) (31. oldal)
Ki lehet a lejátszandó mappát választani.
[FILE] (fájl) (31. oldal)
Ki lehet a lejátszandó JPEG képfájlokat vagy videofájlokat választani.
1)
[DATE] (dátum) (38. oldal)
Megjeleníthető az a dátum, amikor a képet felvették digitális fényképezőgéppel.
1)
[INTERVAL] (időköz) (36. oldal)
Ki lehet választani azt az időtartamot, ameddig a diák láthatóak legyenek a tv-képernyőn.
1)
[EFFECT] (effektus) (35. oldal)
Ki lehet választani a diavetítéshez a diák váltásakor használandó effektusokat.
[MEDIA] (média) (30. oldal)
Ki lehet választani a lejátszandó fájltípusok (MP3/AAC2)/WMA2) fájlok, JPEG képfájlok,
videofájlok vagy MP3 és JPEG képfájlok3)) lejátszási prioritását ADAT CD/ADAT DVD/
USB-eszköz használatakor.
[USB TRANSFER] (USB átvitel) (44. oldal)
Át lehet vinni audio CD-n levő számokat vagy ADAT CD/ADAT DVD lemezen levő MP3
fájlokat USB-eszközre.
1)
Ezek az elemek nem jelennek meg videofájlokat tartalmazó ADAT CD/ADAT DVD/USB-eszköz lejátszásakor.
2)Csak
3)
USB-eszköz esetén.
Csak ADAT CD/ADAT DVD esetén.
Tipp
• A vezérlő menü ikon jelző sárga fénnyel világít
t
bármely menüpont kiválasztásakor,
az [OFF] (Kikapcsolva) kivételével (csak [PROGRAM] (programozás), [SHUFFLE] (keverve), [REPEAT]
(ismétlés) és [A/V SYNC] (audio-video szinkron). Az [ORIGINAL/PLAY LIST] (eredeti/lejátszási lista)
jelző sárga fénnyel világít a [PLAY LIST] (lejátszási lista) kiválasztásakor (alapértelmezett beállítás).
16HU
model name [DAV-DZ340/DAV-DZ740]
[4-262-748-11(1)]
filename[E:\projekty\LionBridge\Sony
Europe\DAV\target\HU\OI\DTP\OI_HU_DZ340_740_4262748111\4262748111\4262748111DAVDZ340
CEK\gb04gst.fm]
gb_book.book Page 17 Wednesday, March 9, 2011 2:30 PM
masterpage:Right
specdef v20100910
Kezdeti lépések
Kezdeti lépések
1. lépés: A rendszer telepítése
A rendszer elhelyezése
A rendszert az alábbi ábra szerint telepítse.
A
B
F
C
G
D
A Első hangsugárzó (L (bal))
B Első hangsugárzó (R (jobb))
C Középső hangsugárzó
D Hátsó hangsugárzó (L (bal))
E Hátsó hangsugárzó (R (jobb))
F Mélysugárzó
G Egység
E
A lábpárnák felhelyezése a mélysugárzóra
,
Vegye le a lábpárnákat
a védő burkolatról.
Megjegyzés
• Járjon el elővigyázatosan, amikor a hangsugárzókat és/vagy a hangsugárzókra szerelt hangsugárzó-állványokat
különlegesen kezelt (viaszolt, olajozott, fényezett stb.) padlóra helyezi, mivel foltok vagy fakulások keletkezhetnek.
A hangsugárzók összeszerelése
(csak DAV-DZ740 esetén)
A hangsugárzók összeszerelését a mellékelt „Útmutató a hangsugárzók telepítéséhez” alapján végezze.
17HU
model name [DAV-DZ340/DAV-DZ740]
[4-262-748-11(1)]
filename[E:\projekty\LionBridge\Sony
Europe\DAV\target\HU\OI\DTP\OI_HU_DZ340_740_4262748111\4262748111\4262748111DAVDZ340
CEK\gb04gst.fm]
gb_book.book Page 18 Wednesday, March 9, 2011 2:30 PM
masterpage:Left
specdef v20100910
Kezdeti lépések
A hangsugárzókat a falra is lehet szerelni.
Figyelem!
• A fal építőanyagával vagy a használandó csavarokkal kapcsolatos információkért forduljon a csavarok vagy
a szerelés terén járatos szakemberhez.
• Az építőanyagnak és a falvastagságnak megfelelő csavarokat használjon. Mivel a gipszkartonfalak különösen
gyengék, a csavarokat biztonságos módon a gerendába hajtsa be. A hangsugárzókat függőleges, egyenes felületű,
megerősített falra szerelje.
• A Sony nem felelős a nem megfelelő felszerelésből, falvastagságból, csavarrögzítésből vagy természeti csapásból stb.
eredő balesetekért és károkért.
1
A színes csővel ellátott hangsugárzó-vezetéket a 3 csatlakozóba, a színes cső nélküli
hangsugárzó-vezetéket pedig a # csatlakozóba csatlakoztassa.
Színes cső
Bal első hangsugárzó (L): fehér
Jobb első hangsugárzó (R): piros
Középső hangsugárzó: zöld
Bal hátsó hangsugárzó (L): kék
Jobb hátsó hangsugárzó (R): szürke
2
Készítse elő a hangsugárzók hátulján található furatokba illeszkedő csavarokat (külön
megvásárolható), lásd az alábbi ábrát:
4 mm
30 mm
5 mm
Furat a hangsugárzó
hátulján
10 mm
18HU
model name [DAV-DZ340/DAV-DZ740]
[4-262-748-11(1)]
filename[E:\projekty\LionBridge\Sony
Europe\DAV\target\HU\OI\DTP\OI_HU_DZ340_740_4262748111\4262748111\4262748111DAVDZ340
CEK\gb04gst.fm]
masterpage:Right
specdef v20100910
gb_book.book Page 19 Wednesday, March 9, 2011 2:30 PM
3
Rögzítse a csavarokat a falba, majd akassza rájuk a hangsugárzót.
A becsavart csavar kilógása
Kezdeti lépések
8-10 mm
A középső hangsugárzóhoz
A keskeny magas hangsugárzókhoz
(csak DAV-DZ740 esetén)
145 mm
400 mm
A kis hangsugárzókhoz
19HU
model name [DAV-DZ340/DAV-DZ740]
[4-262-748-11(1)]
filename[E:\projekty\LionBridge\Sony
Europe\DAV\target\HU\OI\DTP\OI_HU_DZ340_740_4262748111\4262748111\4262748111DAVDZ340
CEK\gb04gst.fm]
gb_book.book Page 20 Wednesday, March 9, 2011 2:30 PM
masterpage:Left
specdef v20100910
Kezdeti lépések
2. lépés: A rendszer összekötése
A hangsugárzók csatlakoztatása
1
A színes csővel ellátott hangsugárzó-vezetéket a 3 csatlakozóba, a színes cső nélküli
hangsugárzó-vezetéket pedig a # csatlakozóba csatlakoztassa.
A mélysugárzó hangsugárzó-vezetéke rögzítve van a mélysugárzóhoz.
A hangsugárzó hátlapja
Színes cső (+)
(–)
Csatlakozó
Megjegyzés
• A hangsugárzó-vezetékek szigetelését (gumi burkolatát) ne csíptesse be a hangsugárzó csatlakozóiba.
2
A hangsugárzó-vezetékeket úgy csatlakoztassa, hogy a színek egyezzenek az egység
SPEAKERS aljzatainak színeivel, és addig nyomja be a huzalvégeket, amíg be nem kattannak.
L
DIGITA
IN
OPTIC
OOFE
SUBW
SUR R
NT
R CE
ER
TR
FRON
TL
FRON
A
Fehér
(Bal első hangsugárzó (L))
RS
SPEAKE
SUR L
Piros
(Jobb első hangsugárzó (R))
RS
SPEAKE
Szürke
(Jobb hátsó hangsugárzó (R))
TV
Zöld
(Középső hangsugárzó)
Bíbor
(Mélysugárzó)
Kék
(Bal hátsó hangsugárzó (L))
20HU
model name [DAV-DZ340/DAV-DZ740]
[4-262-748-11(1)]
filename[E:\projekty\LionBridge\Sony
Europe\DAV\target\HU\OI\DTP\OI_HU_DZ340_740_4262748111\4262748111\4262748111DAVDZ340
CEK\gb04gst.fm]
masterpage:Right
specdef v20100910
gb_book.book Page 21 Wednesday, March 9, 2011 2:30 PM
A tv/set-top box csatlakoztatása
Kezdeti lépések
Csak tv csatlakoztatása
Tv és set-top box csatlakoztatása
Video
1 Video
2 Audio
1 Video
2 Audio
1 A videokészülék csatlakoztatása a tv-hez
A tv csatlakozó aljzataitól függően lehet a csatlakozási módszert megválasztani:
x 1. módszer: SCART (EURO AV) kábeles (külön megvásárolható) csatlakozás
Ez az alapvető csatlakozás, video- és audiojeleket egyaránt továbbít (analóg sztereó).
x 2. módszer: HDMI-vezetékkel (külön megvásárolható) történő csatlakozás
Ez jobb képminőséget eredményez, mint az 1. módszer.
Ha a tv kompatibilis az Audio visszacsatorna funkcióval, ez a csatlakozás digitális audiojelet is továbbít
a tv-től. Ezért nem kell külön audio-összeköttetést is létrehozni a tv hangjának hallgatásához. Az Audio
visszacsatorna funkcióval kapcsolatos részleteket lásd: „A tv digitális hangjelének fogadása” (43. oldal).
AV
EURO
IN
HDMI
TV)
UT(TO
OUTP
AV
EURO
ARC
OUT
1. módszer
(külön megvásárolható)
2. módszer
(külön megvásárolható)
21HU
model name [DAV-DZ340/DAV-DZ740]
[4-262-748-11(1)]
filename[E:\projekty\LionBridge\Sony
Europe\DAV\target\HU\OI\DTP\OI_HU_DZ340_740_4262748111\4262748111\4262748111DAVDZ340
CEK\gb04gst.fm]
gb_book.book Page 22 Wednesday, March 9, 2011 2:30 PM
masterpage:Left
specdef v20100910
Kezdeti lépések
2 A tv/set-top box audiojelének csatlakoztatása
Ha a tv vagy a set-top box hangját a rendszeren keresztül kívánja hallgatni, használja a következő
csatlakozási módok egyikét:
x 1. módszer: SCART (EURO AV) kábeles (külön megvásárolható) csatlakozás
(csak a tv csatlakoztatására)
Ehhez a csatlakozáshoz lásd az „1 A videokészülék csatlakoztatása a tv-hez” eljárás 1. módszerét.
x 2. módszer: Optikai digitális vezetékes (külön megvásárolható) csatlakozás
Ez a csatlakozás digitális audiojelet juttat a tv-től/set-top boxtól a rendszerbe. A többcsatornás hang
élvezetéhez hozza létre ezt a csatlakozást is az 1. módszeren felül.
T
AL OU
DIGIT
L
CA
OPTI
L
DIGITA
IN
AL
OPTIC
TV
2. módszer
(külön megvásárolható)
Megjegyzés
• A rendszer képes mind digitális, mind analóg jeleket fogadni. A digitális jelek elsőbbséget élveznek az analóg
jelekhez képest. Ha a digitális jel megszűnik, a készülék néhány másodpercen belül megkezdi az analóg jel
feldolgozását.
Tipp
• Más készüléket, például VCR-t, digitális műholdvevőt vagy PlayStation-t lehet csatlakoztatni a tv-aljzatba
a tv helyett.
22HU
model name [DAV-DZ340/DAV-DZ740]
[4-262-748-11(1)]
filename[E:\projekty\LionBridge\Sony
Europe\DAV\target\HU\OI\DTP\OI_HU_DZ340_740_4262748111\4262748111\4262748111DAVDZ340
CEK\gb04gst.fm]
gb_book.book Page 23 Wednesday, March 9, 2011 2:30 PM
masterpage:Right
specdef v20100910
Az antenna csatlakoztatása
Kezdeti lépések
IAL 75
COAX
FM
A
ANTENN
vagy
FM huzalantenna (antenna)
(tartozék)
Megjegyzés
• Az FM huzalantennát a csatlakoztatás után kifeszítve és lehetőleg vízszintes állásban kell rögzíteni.
23HU
model name [DAV-DZ340/DAV-DZ740]
[4-262-748-11(1)]
filename[E:\projekty\LionBridge\Sony
Europe\DAV\target\HU\OI\DTP\OI_HU_DZ340_740_4262748111\4262748111\4262748111DAVDZ340
CEK\gb04gst.fm]
gb_book.book Page 24 Wednesday, March 9, 2011 2:30 PM
masterpage:Left
specdef v20100910
Kezdeti lépések
A hálózati (táp)vezeték csatlakoztatása
1
Csatlakoztassa a hálózati (táp)vezetéket.
A jelzés megjelenik az előlap kijelzőjén.
Fali dugaszoló aljzat (hálózat): a fali
dugaszoló aljzat (hálózat) formája
eltérhet a területtől függően.
2
Nyomja meg a "/1 gombot a távirányítón a rendszer bekapcsolásához, majd nyomja meg
még egyszer a "/1 gombot a jelzés kikapcsolásához.
"/1
24HU
model name [DAV-DZ340/DAV-DZ740]
[4-262-748-11(1)]
filename[E:\projekty\LionBridge\Sony
Europe\DAV\target\HU\OI\DTP\OI_HU_DZ340_740_4262748111\4262748111\4262748111DAVDZ340
CEK\gb04gst.fm]
masterpage:Right
specdef v20100910
gb_book.book Page 25 Wednesday, March 9, 2011 2:30 PM
Megjegyzés
• Ha nem jelenik meg ez az üzenet, nyomja meg
a DVD/CD gombot. Ha még mindig nem
jelenik meg ez az üzenet, térjen vissza a Quick
Setup (gyorsbeállítás) képernyőhöz (48. oldal).
5
A Quick Setup (gyorsbeállítás)
elvégzése
A X/x gombokkal válassza ki a nyelvet,
majd nyomja meg a
gombot.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
A megjelenített elemek változhatnak a területtől
és a modelltől függően.
ENGLISH
ENGLISH
FRENCH
SPANISH
PORTUGUESE
"/1
6
A X/x gombokkal válassza ki a tv
típusának megfelelő beállítást, majd
nyomja meg a
gombot.
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
C/X/x/c,
DISPLAY
1
2
3
4
• [16:9]: Ez a méretarány széles képernyős
tv-hez, vagy széles képernyős
üzemmóddal rendelkező 4:3 méretarányú
hagyományos tv-hez való (50. oldal).
• [4:3 LETTER BOX] (postaláda) vagy
[4:3 PAN SCAN] (pásztázás és letapogatás):
Ez a méretarány a 4:3 méretarányú
hagyományos tv-hez való (50. oldal).
Kapcsolja be a tv-t.
Állítsa be a tv-készülék bemenetválasztóját
úgy, hogy a rendszerről érkező jel jelenjen
meg a tv-képernyőn.
Nyomja meg az "/1 gombot a rendszer
bekapcsolásához.
Nyomja meg a
gombot anélkül,
hogy lemezt tenne be vagy USB-eszközt
csatlakoztatna.
7
A X/x gombokkal válassza ki a videojelek
kiviteli módját, majd nyomja meg a
gombot.
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
16:9
VIDEO
VIDEO
RGB
VIDEO
Home Theatre System
Press
Press
ENTER
CLEAR
to run QUICK SETUP.
to erase this message.
• [VIDEO]: Videojelek kivitele.
• [RGB]: RGB jelek kivitele.
25HU
model name [DAV-DZ340/DAV-DZ740]
[4-262-748-11(1)]
Kezdeti lépések
3. lépés: A rendszer
beállítása
filename[E:\projekty\LionBridge\Sony
Europe\DAV\target\HU\OI\DTP\OI_HU_DZ340_740_4262748111\4262748111\4262748111DAVDZ340
CEK\gb04gst.fm]
gb_book.book Page 26 Wednesday, March 9, 2011 2:30 PM
A X/x gombokkal válassza ki a Control for
HDMI (HDMI-vezérlés) beállítását, majd
nyomja meg a
gombot.
Kezdeti lépések
8
4
HDMI SETUP
AUTO(1920x1080p)
HDMI RESOLUTION:
OFF
CONTROL FOR HDMI:
AUDIO RETURN CHANNEL:
OFF
YCBCR/RGB(HDMI):
CR
YCBON
AUDIO(HDMI):
OFF
JPEG RESOLUTION:
SD
• [OFF] (Kikapcsolva): a HDMI-vezérlés
kikapcsolása.
• [ON] (Bekapcsolva): a HDMI-vezérlés
bekapcsolása.
5
A tv-nek megfelelő típusú video
kimenet beállítása
A HDMI OUT aljzaton megjelenő kimenő
videojel típusának kiválasztása
Ha az egység és a tv HDMI-vezetékkel van
összekötve, válassza ki a HDMI OUT aljzaton
megjelenő kimenő videojel típusát:
1
2
3
Nyomja meg a DVD/CD gombot.
A X/x gombokkal válassza ki a [HDMI
SETUP] (HDMI beállítása) lehetőséget,
majd nyomja meg a
gombot.
HDMI SETUP
AUTO(1920x1080p)
HDMI RESOLUTION:
CONTROL FOR HDMI:
OFF
AUDIO RETURN CHANNEL:
AUTO
YCBCR
YCBCR/RGB(HDMI):
AUDIO(HDMI):
OFF
JPEG RESOLUTION:
SD
DISPLAY gombot bármely
A tv csatlakozó aljzataitól függően (21. oldal)
lehet a rendszer video kimenetének típusát
megválasztani.
A X/x gombokkal válassza ki a [CUSTOM]
(Egyedi) lehetőséget, majd nyomja meg
a
gombot.
CUSTOM
CUSTOM
QUICK
A Quick Setup (gyorsbeállítás) elhagyása
Nyomja meg a
lépés során.
masterpage:Left
specdef v20100910
6
A X/x gombokkal válassza ki a [HDMI
RESOLUTION] (HDMI felbontás)
lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
HDMI SETUP
AUTO(1920x1080p)
HDMI RESOLUTION:
CONTROL FOR HDMI:
OFF
AUDIO RETURN CHANNEL:
AUTO
YCBCR
YCBCR/RGB(HDMI):
AUDIO(HDMI):
OFF
JPEG RESOLUTION:
SD
Nyomja meg a
DISPLAY gombot, amikor
a rendszer a leállás üzemmódban van.
A X/x gombokkal válassza ki a
[SETUP] (Beállítás) lehetőséget, majd
nyomja meg a
gombot.
CUSTOM
26HU
model name [DAV-DZ340/DAV-DZ740]
[4-262-748-11(1)]
filename[E:\projekty\LionBridge\Sony
Europe\DAV\target\HU\OI\DTP\OI_HU_DZ340_740_4262748111\4262748111\4262748111DAVDZ340
CEK\gb04gst.fm]
gb_book.book Page 27 Wednesday, March 9, 2011 2:30 PM
7
masterpage:Right
specdef v20100910
A X/x gombokkal válassza ki a kívánt
beállítást, majd nyomja meg a
gombot.
Kezdeti lépések
HDMI SETUP
AUTO(1920x1080p)
HDMI RESOLUTION:
CONTROL FOR HDMI: AUTO(1920x1080p)
LEVEL2
AUDIO RETURN CHANNEL: 1920x1080i
AUTO
YCBCR
1280x720p
YCBCR/RGB(HDMI):
720x480p
AUDIO(HDMI):
OFF
JPEG RESOLUTION:
SD
• [AUTO (1920 × 1080p)]: A rendszer
optimális videojelet ad ki a csatlakoztatott
tv-re.
• [1920 × 1080i]: A rendszer 1920 × 1080i*
videojelet ad ki.
• [1280 × 720p]: A rendszer 1280 × 720p*
videojelet ad ki.
• [720 × 480p]**: A rendszer 720 × 480p*
videojelet ad ki.
* i: váltott soros, p: progresszív
** A területtől függően [720 × 480/576p]
jelenhet meg, és a rendszer 720 × 576p
videojelet adhat ki.
27HU
model name [DAV-DZ340/DAV-DZ740]
[4-262-748-11(1)]
filename[E:\projekty\LionBridge\Sony
Europe\DAV\target\HU\OI\DTP\OI_HU_DZ340_740_4262748111\4262748111\4262748111DAVDZ340
CEK\gb05ply.fm]
gb_book.book Page 28 Wednesday, March 9, 2011 2:30 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
Fájlok lejátszása lemezről/
USB-eszközről
Lejátszás
Lejátszás lemezről
Z
Z
"/1
DVD/CD
DVD/CD
USB
FUNCTION
FUNCTION
MEM SEL
C/X/x/c,
DVD MENU
VOLUME +/–
VOLUME +/–
O RETURN
DISPLAY
N
N
x
1
Nyomja meg a DVD/CD gombot.
1
2
3
Nyomja meg a Z gombot a lemeztálca
kitolásához.
Helyezzen egy lemezt a lemeztálcára,
és nyomja meg a Z gombot.
Nyomja meg a DVD/CD vagy az USB gombot.
• DVD/CD: Lemez esetén.
• USB: USB-eszköz esetén.
A funkciót a FUNCTION gomb ismételt
megnyomásával is kiválaszthatja.
A funkciót a FUNCTION gomb ismételt
megnyomásával is kiválaszthatja.
2
Töltse be a forrást.
x Lemez esetén
A lemeztálca megnyitására és bezárására
szolgáló Z gomb megnyomása után
helyezzen egy lemezt a tálcára.
x USB-eszköz esetén
Csatlakoztassa az USB-eszközt az
porthoz.
(USB)
A címkével felfelé
4
5
Nyomja meg a N gombot a lejátszás
indításához.
A VOLUME +/– gombbal módosítsa
a hangerőt.
USB-eszköz
28HU
model name [DAV-DZ340/DAV-DZ740]
[4-262-748-11(1)]
filename[E:\projekty\LionBridge\Sony
Europe\DAV\target\HU\OI\DTP\OI_HU_DZ340_740_4262748111\4262748111\4262748111DAVDZ340
CEK\gb05ply.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
gb_book.book Page 29 Wednesday, March 9, 2011 2:30 PM
Az USB-eszköz eltávolítása
1
Nyomja meg a x gombot a lejátszás
leállításához.
2
Nyomja meg a [/1 gombot a rendszer
kikapcsolásához.
A tv-képernyőn megjelenik a [FOLDER
LIST] (Mappalista).
Ha nem jelenik meg a [FOLDER LIST]
(Mappalista), nyomja meg a DVD MENU
gombot.
3
A X/x gombokkal válasszon ki egy mappát.
1
Adott fájl lejátszása
FOLDER LIST
01
02
03
04
05
06
07
08
4
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
Távolítsa el az USB-eszközt.
2
3
Válasszon ki egy mappát a „Fájlok lejátszása
lemezről/USB-eszközről” (28. oldal) című
részben található lépéseket végrehajtva.
Nyomja meg a
gombot a fájllista
megjelenítéséhez.
Válasszon ki egy fájlt.
Ha vissza szeretne térni a mappalistához,
nyomja meg a O RETURN gombot.
x Video- vagy hangfájlok esetén
Nyomja meg a N gombot a lejátszás
indításához.
A X/x gombokkal válasszon ki egy fájlt.
x Video- vagy hangfájlok esetén
TRACK LIST
03 In the Middle of Nowher...
A rendszer elindítja a kiválasztott
mappában lévő fájlok lejátszását.
01_Geronimo_s_Cadillac
02_Riding_On_A_White_Swan
03_Give_Me_Peace_On_Earth
04_Sweet_Little_Shella
05_Ten_Thousand_Lonely_Drums
06_Lonely_Tears_In_Chinatown
07_In_Shaire
x JPEG képfájlok esetén
A rendszer elindítja a kiválasztott
mappában lévő fájlok vetítését.
5
A VOLUME +/– gombbal módosítsa
a hangerőt.
x JPEG fájlok esetén
A C/X/x/c gombokkal válasszon ki egy képet.
Az USB-eszköz lejátszási forrásának
kiválasztása
A lejátszáshoz az USB-eszköztől függően
választhatja ki a memóriaszámot.
Nyomja meg a MEM SEL gombot.
Kiválasztott memóriaszám
USB Memory 2 selected.
Home Theatre System
Lejátszás
3
Megjegyzés
• A csatlakoztatott USB-eszköz típusától függően
körülbelül 10 másodpercig is eltarthat
a „READING” felirat megjelenése az előlapi
kijelzőn.
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Indítsa el a lejátszást.
x Video- vagy hangfájlok esetén
Nyomja meg a N gombot a lejátszás
indításához a kiválasztott fájlról.
Megjegyzés
• Ha a memória nem választható ki, az [Operation not
possible.] (A művelet nem lehetséges) felirat jelenik
meg a tv-képernyőn.
• A memóriaszám az USB-eszköztől függően változik.
x JPEG képfájlok esetén
Nyomja meg a N gombot a lejátszás
indításához a kiválasztott fájlról. Nyomja
meg a
gombot kizárólag a kiválasztott
fájl megjelenítéséhez.
29HU
model name [DAV-DZ340/DAV-DZ740]
[4-262-748-11(1)]
filename[E:\projekty\LionBridge\Sony
Europe\DAV\target\HU\OI\DTP\OI_HU_DZ340_740_4262748111\4262748111\4262748111DAVDZ340
CEK\gb05ply.fm]
gb_book.book Page 30 Wednesday, March 9, 2011 2:30 PM
A mappa-/fájllista be-/kikapcsolása
Nyomja meg a DVD MENU gombot.
A mappa-/fájllista be-/kikapcsolása
a vezérlő menü használatával
1
2
3
Nyomja meg a
DISPLAY gombot.
A X/x gombokkal válassza ki a
[BROWSING] (Böngészés) funkciót, majd
nyomja meg a
gombot.
Nyomja meg a X/x gombot a kívánt lista
kiválasztásához, majd nyomja meg a
gombot.
• [FOLDER LIST] (Mappalista):
Megjelenik egy mappalista. Ha a fájlok
listáját szeretné megjeleníteni, a X/x
gombokkal válasszon ki egy mappát,
majd nyomja meg a
gombot.
• [PICTURE LIST] (Képlista) (csak JPEG
képfájlok): Megjelenik a mappában lévő
JPEG képfájlok miniatűr listája.
Ha a lemez/USB-eszköz különböző
fájltípusokat tartalmaz
H a lemezen vagy USB-eszközön vegyes fájlok
(hangfájlok, JPEG képfájlok vagy videofájlok)
találhatók, lehetősége van az elsődlegesen
lejátszandó fájltípus kiválasztására.
1
2
3
Nyomja meg a
DISPLAY gombot.
A X/x gombokkal válassza ki a
[MEDIA] (Média) funkciót, majd nyomja
meg a
gombot.
Az alapértelmezett beállítás a forrástól
függően eltér.
A fájltípusok lejátszási prioritásáról
a [MEDIA] (Média) beállítás esetén
a következő témakörben olvashat:
„Fájltípusok lejátszási prioritása” (66. oldal).
Egyéb lejátszási műveletek
A lejátszási műveletek gombjai
a távvezérlőn
A lemez vagy fájl típusától függően előfordulhat,
hogy a funkció nem működik.
Művelet
Gomb
Leállítás
Szünet
Visszatérés
a normál
lejátszáshoz vagy
a lejátszás
folytatása
szüneteltetés után
A folytatási pont
megszüntetése
Az aktuális fejezet,
szám, fájl vagy
jelenet átugrása.
x.
X.
N.
A X/x gombokkal válasszon ki egy
beállítást, majd nyomja meg a
gombot.
• [MUSIC/PHOTO] (Zene/Fénykép)
(csak ADAT CD/ADAT DVD):
Az ugyanazon mappában lévő JPEG
képfájlokat és MP3 fájlokat egyaránt
lejátszhatja diavetítésként.
• [MUSIC] (Zene): A hangfájlok lejátszása
elsőbbséget élvez.
• [VIDEO] (Videó): A videofájlok lejátszása
elsőbbséget élvez.
• [PHOTO] (Fénykép): A JPEG képfájlok
lejátszása elsőbbséget élvez. A JPEG
képfájlok lejátszhatók diavetítésként.
masterpage:Left
specdef v20070110
Az aktuális JPEG
képfájl átugrása.
Egy pont
megkeresése
gyorsan
x kétszer.
. vagy >.
• .: ugrás az elejére.
• Nyomja meg a . gombot
kétszer egy másodpercen belül
az előző elemre ugráshoz.
• >: ugrás a következő elemre.
C vagy c a lejátszás során.
• C: ugrás az előző fájlra.
• c: ugrás a következő elemre.
/m vagy M/
egy
lemez lejátszása során.
•
/m: gyors keresés
hátrafelé.
• M/
: gyors keresés előre.
Valahányszor a keresés során
megnyomja a
/m vagy
a M/
gombot, megváltozik
a keresés sebessége.
30HU
model name [DAV-DZ340/DAV-DZ740]
[4-262-748-11(1)]
filename[E:\projekty\LionBridge\Sony
Europe\DAV\target\HU\OI\DTP\OI_HU_DZ340_740_4262748111\4262748111\4262748111DAVDZ340
CEK\gb05ply.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
gb_book.book Page 31 Wednesday, March 9, 2011 2:30 PM
Gomb
Képkockánkénti
lejátszás
X, majd a
/m vagy a M/
gomb.
•
/m: lassított lejátszás
(hátratekerés).
• M/
: lassított lejátszás
(előretekerés).
Valahányszor a lassított lejátszás
során megnyomja a
/m
vagy a M/
gombot,
megváltozik a lejátszás sebessége.
Nyomja meg a X/x gombokat egy
JPEG képfájl megtekintésekor.
A normál nézethez való
visszalépéshez nyomja meg
a CLEAR gombot, miközben
lenyomva tartja a SHIFT gombot.
JPEG képfájl
forgatása
Példa:
[CHAPTER] (Fejezet)
[** (**)] ki van választva (** egy számot jelöl).
A zárójelben lévő szám jelzi a címek,
fejezetek, számok, tárgymutatók, jelenetek,
mappák vagy fájlok teljes számát.
98( 99)
13( 99)
T
0: 03: 17
Kijelölt sor
Megjegyzés
• Ha a [MEDIA] (Média) funkcióhoz a [MUSIC/
PHOTO] (Zene/Fénykép) beállítást adta meg, és
a
[FILE] (Fájl) nem jelenik meg,
nyomja meg ismét a
DISPLAY gombot.
Tipp
• A > gomb (c JPEG képfájlok esetén) folyamatos
megnyomásával a fájlok lejátszása során kiválaszthatja
az aktuális mappában lévő utolsó fájl után következő
mappát; az előző mappához azonban nem léphet vissza
a . gomb megnyomásával (C JPEG képfájlok
esetén). Ha az előző mappához szeretne visszalépni,
válassza ki a mappát a mappalistából.
• A JPEG képfájlok nem forgathatók, ha a [HDMI
SETUP] (HDMI beállítás) menüben a [JPEG
RESOLUTION] (JPEG felbontása) beállításhoz az
[(1920 × 1080i) HD
] vagy az [(1920 × 1080i) HD]
értéket adja meg (51. oldal).
3
1
2
Nyomja meg a
DISPLAY gombot.
A X/x gomb megnyomásával válassza ki
a keresési módot, majd nyomja meg a
gombot.
•
•
•
•
•
[TITLE/SCENE/TRACK]
(Cím/Jelenet/Szám)
[CHAPTER/INDEX]
(Fejezet/Tárgymutató)
[TRACK] (Szám)
[FOLDER] (Mappa)
[FILE] (Fájl)
A X/x gombokkal válassza ki a kívánt
cím-, fejezet-, sáv- vagy jelenetszámot,
majd nyomja meg a
gombot.
A számot kiválaszthatja a számgombokkal is,
miközben lenyomva tartja a SHIFT gombot.
98( 99)
13( 99)
T
0: 03: 17
Adott cím, fejezet, szám, jelenet
stb. lejátszása
A cím, fejezet, szám, jelenet, tárgymutató,
fájlszám kiválasztása lejátszáshoz
DVD VIDEO
Lejátszás
Művelet
DVD VIDEO
Ha hibát vét, a szám törléséhez a SHIFT
gombot lenyomva tartva nyomja meg
a CLEAR gombot.
Jelenet kiválasztása időkód használatával
1
2
3
Nyomja meg a
DISPLAY gombot.
A X/x gombokkal válassza ki a
[TIME] (Idő) funkciót, majd nyomja meg
a
gombot.
A SHIFT gombot lenyomva tartva
a számgombokkal írja be az időkódot,
majd nyomja meg a
gombot.
Ha például a kezdet után 2 óra 10 perc és
20 másodpercnél szeretne megtalálni egy
jelenetet, a SHIFT gombot lenyomva tartva
nyomja meg a 2, 1, 0, 2, 0 ([2:10:20]) gombokat.
31HU
model name [DAV-DZ340/DAV-DZ740]
[4-262-748-11(1)]
filename[E:\projekty\LionBridge\Sony
Europe\DAV\target\HU\OI\DTP\OI_HU_DZ340_740_4262748111\4262748111\4262748111DAVDZ340
CEK\gb05ply.fm]
gb_book.book Page 32 Wednesday, March 9, 2011 2:30 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
Megjegyzés
x DVD-VR
• DVD+RW lemezen nem kereshető jelenet az időkód
használatával.
Ha egy lemez több hangsávot tartalmaz,
lehetősége van váltani közöttük.
x VIDEO CD/CD/ADAT CD (MP3 fájl)/ADAT
DVD (MP3 fájl)/USB-eszköz (hangfájl)
Szögek módosítása
A kívánt szög kiválasztásához lejátszás
közben nyomja meg az ANGLE gombot.
A hangsáv módosítható.
• [STEREO] (Sztereó): A sztereó hang.
• [1/L] (1/B): A bal csatorna hangja (mono).
• [2/R] (2/J): A jobb csatorna hangja (mono).
x ADAT CD (Xvid videofájl)/ADAT DVD (Xvid
videofájl)/USB-eszköz (Xvid videofájl)
Feliratozás megjelenítése
Ha egy videofájl több hangsávot tartalmaz,
lehetősége van váltani közöttük.
x Super VCD
A feliratozás nyelvének kiválasztásához
lejátszás közben nyomja meg a SUBTITLE
gombot.
A hang módosítása
A hang kiválasztásához lejátszás közben
nyomja meg ismételten az AUDIO gombot.
x VIDEO DVD
Ha a forrás több formátumban vagy nyelven
tartalmazza a hangot, a formátum vagy nyelv
átváltható.
A megjelenített négy számjegy nyelvkódot jelent.
Ha meg szeretné ismerni, hogy a kód melyik
nyelvre vonatkozik, olvassa el a következő részt:
„Nyelvkódok listája” (67. oldal).
Ha ugyanaz a nyelv legalább kétszer látható,
a DVD VIDEO felvétele több
hangformátumban történt.
Példa:
Dolby Digital 5.1 csatorna
LFE (Alacsony
frekvenciás hatás)
Térhatás (B/J)
1: ENGLISH
Elülső (B/J) +
Középső
A hangsáv módosítható.
• [1:STEREO] (Sztereó): Az. 1. hangsáv sztereó
hangja.
• [1:1/L] (1:1/B): Az 1. hangsáv bal
csatornájának a hangja (mono).
• [1:2/R] (1:2/J): Az 1. hangsáv jobb
csatornájának a hangja (mono).
• [2:STEREO] (2:Sztereó): A 2. hangsáv sztereó
hangja.
• [2:1/L] (2:1/B): A 2. hangsáv bal csatornájának
a hangja (mono).
• [2:2/R] (2:2/J): A 2. hangsáv jobb
csatornájának a hangja (mono).
A DVD menüjének használata
Ha egy több címmel rendelkező DVD lemezt
játszik le, a DVD TOP MENU segítségével
kiválaszthatja a kívánt címet.
Ha olyan DVD lemezt játszik le, amely lehetővé
teszi többek között a feliratok és a hang
nyelvének a kiválasztását, ezeket a DVD MENU
segítségével választhatja ki.
1
Nyomja meg a DVD TOP MENU vagy
a DVD MENU gombot.
DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
L
C
R
LFE
LS
RS
Az éppen játszott program formátuma
32HU
model name [DAV-DZ340/DAV-DZ740]
[4-262-748-11(1)]
filename[E:\projekty\LionBridge\Sony
Europe\DAV\target\HU\OI\DTP\OI_HU_DZ340_740_4262748111\4262748111\4262748111DAVDZ340
CEK\gb05ply.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
gb_book.book Page 33 Wednesday, March 9, 2011 2:30 PM
2
A C/X/x/c gombokkal válassza ki
a lejátszani vagy módosítani kívánt
elemet, majd nyomja meg a
gombot.
A számot kiválaszthatja a számgombokkal is,
miközben lenyomva tartja a SHIFT gombot.
A DVD menüjének megjelenítése
a vezérlő menün
3
Nyomja meg a
DISPLAY gombot.
A X/x gombokkal válassza ki a
[DISC MENU] (Lemez menü) funkciót,
majd nyomja meg a
gombot.
A X/x gombokkal válassza ki a [MENU]
(Menü) vagy a [TOP MENU] (Legfelső
menü) funkciót, majd nyomja meg
a
gombot.
Eredeti vagy szerkesztett cím
kiválasztása DVD-VR lemezen
Lejátszás programozott
sorrendben
(Lejátszás programozása)
A lemez tartalmát lejátszhatja tetszőleges
sorrendben is, ha a lemezen lévő számok
sorrendjét átrendezi, és saját programot hoz
létre. Legfeljebb 99 sávot programozhat be.
1
2
3
Ez a funkció csak olyan DVD-VR lemezek
esetén érhető el, amelyekhez lejátszási lista lett
létrehozva.
1
Nyomja meg a
A X/x gombokkal válassza ki a
[PROGRAM] (Programozás) funkciót,
majd nyomja meg a
gombot.
A X/x gombokkal válassza ki a [SET t]
(Beállítás) funkciót, majd nyomja meg
a
gombot.
PROGRAM
A X/x gombokkal válassza ki az
[ORIGINAL/PLAY LIST] (Eredeti/lejátszási
lista) funkciót, majd nyomja meg a
gombot.
3
A X/x gombokkal válasszon ki egy
beállítást, majd nyomja meg a
gombot.
• [PLAY LIST] (Lejátszási lista): A címek
a meglévő lejátszási lista sorrendjében
játszhatók le.
• [ORIGINAL] (Eredeti): A címek az
eredeti rögzítés sorrendje szerint
játszhatók le.
DISPLAY gombot.
A programozott számok teljes ideje
Nyomja meg a
DISPLAY gombot,
amikor a rendszer a leállás üzemmódban
van.
2
Lejátszás
1
2
A lejátszási mód
kiválasztása
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
0: 00:00
T
––
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
06
Egy lemezre felvett számok
4
Nyomja meg a c gombot.
A kurzor a szám sorára [T] lép (amely
a jelen esetben [01]).
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
0: 00:00
T
––
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
06
33HU
model name [DAV-DZ340/DAV-DZ740]
[4-262-748-11(1)]
filename[E:\projekty\LionBridge\Sony
Europe\DAV\target\HU\OI\DTP\OI_HU_DZ340_740_4262748111\4262748111\4262748111DAVDZ340
CEK\gb05ply.fm]
gb_book.book Page 34 Wednesday, March 9, 2011 2:30 PM
5
Válassza ki a programozni kívánt számot.
Pl. a 2. szám beállítása az első programozott
számként
A X/x gombokkal válassza ki a [T] oszlop
[02] elemét, majd nyomja meg a
gombot.
Kijelölt szám
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
Sávszám [T]
––
01
02
03
04
05
06
A programozott számok teljes ideje
6
7
A programban lévő összes sáv
megszakítása
1
2
0: 03:51
T
02
––
––
––
––
––
––
A 4. és 5. lépés ismétlésével további
számokat programozhat be.
Nyomja meg a N gombot a lejátszás
programozásához.
2
Megjegyzés
• MP3 fájlok lejátszásakor ugyanaz a szám ismételten is
lejátszható.
1
A X/x gombokkal válassza ki a
[SHUFFLE] (Véletlenszerű) beállítást,
majd nyomja meg a
gombot.
3
Nyomja meg a X/x gombot az elem
véletlenszerű felcseréléséhez.
x VIDEO CD/CD
• [OFF] (Kikapcsolva): Kikapcsolás.
• [TRACK] (Szám): Összekeverheti
a számok sorrendjét a lemezen.
x Lejátszás programozása során
• [OFF] (Kikapcsolva): Kikapcsolás.
• [ON] (Bekapcsolva): A lejátszás
programozásában kiválasztott számok
sorrendjét keverheti össze.
Végezze el a „Lejátszás programozott
sorrendben” című témakörben
ismertetett 1–3. lépést.
A X/x gombokkal válassza ki
a módosítani vagy megszakítani kívánt
sáv programszámát.
x ADAT CD (csak hangfájlok)/ADAT DVD
(csak hangfájlok)/USB-eszköz (csak
hangfájlok)
• [OFF] (Kikapcsolva): Kikapcsolás.
• [ON (MUSIC)] (Bekapcsolva (Zene)):
A aktuális lemezen/USB-eszközön
összekeverheti a mappában lévő
hangfájlokat. Ha nem választott ki
mappát, az első mappában lévő hangfájlok
sorrendje változik meg.
Új programozáshoz végezze el
a „Lejátszás programozott sorrendben”
című témakörben ismertetett 5. lépést.
Program megszakításához a [T] oszlopban
válassza a [--] lehetőséget, majd nyomja
meg a
gombot.
Nyomja meg a
DISPLAY gombot
a lejátszás során.
2
Ha a számot törölni szeretné a programból,
a SHIFT gombot lenyomva tartva nyomja
meg a CLEAR gombot.
3
A X gombbal válassza ki az [ALL CLEAR]
(Összes törlése) funkciót, majd nyomja
meg a
gombot.
(Véletlen sorrendű lejátszás)
Program módosítása vagy megszakítása
1
Végezze el a „Lejátszás programozott
sorrendben” című témakörben
ismertetett 1–3. lépést.
Lejátszás véletlenszerű sorrendben
Visszalépés a normál lejátszáshoz
Ha a programbeállítás kijelzője nem jelenik meg
a tv-képernyőn, a SHIFT gombot lenyomva tartva
nyomja meg a CLEAR gombot, vagy válassza az
[OFF] (Kikapcsolva) beállítást a 3. lépésben. Ha
ugyanazt a programot szeretné ismét lejátszani,
a 3. lépésben válassza az [ON] (Bekapcsolva)
lehetőséget, és nyomja meg a
gombot.
masterpage:Left
specdef v20070110
4
Nyomja meg a
gombot a véletlen
sorrendű lejátszáshoz.
34HU
model name [DAV-DZ340/DAV-DZ740]
[4-262-748-11(1)]
filename[E:\projekty\LionBridge\Sony
Europe\DAV\target\HU\OI\DTP\OI_HU_DZ340_740_4262748111\4262748111\4262748111DAVDZ340
CEK\gb05ply.fm]
gb_book.book Page 35 Wednesday, March 9, 2011 2:30 PM
Visszalépés a normál lejátszáshoz
masterpage:Right
specdef v20070110
• [FILE] (Fájl) (csak videofájlok):
Megismételheti az aktuális fájlt.
A SHIFT gombot lenyomva tartva nyomja meg
a CLEAR gombot, vagy válassza az [OFF]
(Kikapcsolva) beállítást a 3. lépésben.
4
Megjegyzés
Visszalépés a normál lejátszáshoz
• A véletlen sorrendű lejátszás nem működik PBC
módú VIDEO CD vagy Super VCD lemez esetén.
(Ismétlődő lejátszás)
1
2
3
Nyomja meg a
DISPLAY gombot
a lejátszás során.
A SHIFT gombot lenyomva tartva nyomja meg
a CLEAR gombot, vagy válassza az [OFF]
(Kikapcsolva) beállítást a 3. lépésben.
Megjegyzés
• Az ismétlődő lejátszás nem működik PBC módú
VIDEO CD vagy Super VCD lemez esetén.
Effektus kiválasztása
a diavetítéshez
A X/x gombokkal válassza ki a
[REPEAT] (Ismétlés) beállítást, majd
nyomja meg a
gombot.
1
A X/x gombokkal válassza ki az ismételni
kívánt elemet, majd nyomja meg a
gombot.
2
A X/x gombokkal válassza ki az
[EFFECT] (Effektus) pontot, majd nyomja
meg a
gombot.
3
A X/x gombokkal válasszon ki egy
beállítást, majd nyomja meg a
gombot.
x DVD VIDEO/DVD-VR
• [OFF] (Kikapcsolva): Kikapcsolás.
• [DISC] (Lemez): Megismételheti az összes
címet a lemezen.
• [TITLE] (Cím): Megismételheti az
aktuális címet a lemezen.
• [CHAPTER] (Fejezet): Megismételheti
az aktuális fejezetet a lemezen.
x VIDEO CD/CD
• [OFF] (Kikapcsolva): Kikapcsolás.
• [DISC] (Lemez): Megismételheti az összes
számot a lemezen.
• [TRACK] (Szám): Megismételheti az
aktuális számot.
x ADAT CD/ADAT DVD/USB-eszköz
• [OFF] (Kikapcsolva): Kikapcsolás.
• [DISC] (Lemez) (csak ADAT CD/ADAT
DVD): Megismételheti az összes mappát
a lemezen.
• [MEMORY] (Memória) (csak USBeszköz): Megismételheti az összes mappát
az USB-eszközön.
• [FOLDER] (Mappa): Megismételheti
az aktuális mappát.
• [TRACK] (Szám) (csak hangfájlok):
Megismételheti az aktuális fájlt.
Lejátszás
Ismétlődő lejátszás
Nyomja meg a N gombot az ismétlődő
lejátszáshoz.
Nyomja meg ismételten a
DISPLAY
gombot, amíg az
[EFFECT] (Effektus)
pont meg nem jelenik a vezérlő menüben.
• [MODE 1] (1. mód): A JPEG képfájl
a tv-képernyő tetejéről úszik be az alja felé.
• [MODE 2] (2. mód): A JPEG képfájl
a tv-képernyő bal szélétől húzódik a jobb
szélére.
• [MODE 3] (3. mód): A JPEG képfájl
a tv-képernyő közepétől tágul.
• [MODE 4] (4. mód): A program
véletlenszerűen körben alkalmazza az
effektusokat a JPEG képfájlon.
• [MODE 5] (5. mód): A következő JPEG
képfájl az előzőre úszik.
• [OFF] (Kikapcsolva): Kikapcsolás.
Megjegyzés
• Az [EFFECT] (Effektus) beállítás nem működik, ha
a [HDMI SETUP] (HDMI beállítás) menüben
a [JPEG RESOLUTION] (JPEG felbontása)
beállításhoz az [(1920 × 1080i) HD
] vagy [(1920 ×
1080i) HD] (51. oldal) értéket adja meg.
• Az [EFFECT] (Effektus) beállítás nem választható ki,
ha JPEG képfájlt nem tartalmazó lemezt vagy USBeszközt játszik le, illetve ha a [MEDIA] (Média)
funkcióhoz olyan beállítást ad meg, amellyel nem
játszhatók le JPEG képfájlok.
35HU
model name [DAV-DZ340/DAV-DZ740]
[4-262-748-11(1)]
filename[E:\projekty\LionBridge\Sony
Europe\DAV\target\HU\OI\DTP\OI_HU_DZ340_740_4262748111\4262748111\4262748111DAVDZ340
CEK\gb05ply.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
gb_book.book Page 36 Wednesday, March 9, 2011 2:30 PM
A diavetítés időtartamának
megadása
1
4
Nyomja meg ismételten a
DISPLAY
gombot, amíg az
[INTERVAL]
(Időköz) meg nem jelenik a vezérlő
menüben.
5
2
A X/x gombokkal válassza ki az
[INTERVAL] (Időköz) elemet, majd nyomja
meg a
gombot.
6
3
A X/x gombokkal válasszon ki egy
beállítást, majd nyomja meg a
gombot.
• [NORMAL] (Normál): A diavetítés képei
a szabványos időtartamig jelennek meg.
• [FAST] (Gyors): A [NORMAL] beállításnál
rövidebb időtartamot adhat meg.
• [SLOW 1] (Lassú 1): A [NORMAL]
beállításnál hosszabb időtartamot adhat
meg.
• [SLOW 2] (Lassú 2): A [SLOW 1]
(Lassú 1) beállításnál hosszabb
időtartamot adhat meg.
Ha a [MUSIC/PHOTO] (Zene/Fénykép)
a kiválasztott beállítás, ugorjon az 5.
lépésre. Ha ettől eltérő beállítás van
megadva, a X/x gombokkal válassza
ki a [MUSIC/PHOTO] (Zene/Fénykép)
funkciót, majd nyomja meg a
gombot.
Ha nem jelenik meg a mappalista, nyomja
meg a DVD MENU gombot.
A mappalistát a DVD MENU gomb ismételt
megnyomásával is be- vagy kikapcsolhatja.
A X/x gombokkal válassza ki a kívánt
mappát, majd nyomja meg a N gombot.
Megjegyzés
• Ha egyidejűleg játszik le egy nagyméretű MP3 fájlt
és egy JPEG képfájlt, a hang akadozhat. A Sony
javasolja, hogy a fájl létrehozásakor az MP3
bitsebességét állítsa 128 kb/s vagy alacsonyabb
értékre. Ha a hang továbbra is akadozik, csökkentse
a JPEG képfájl méretét.
Lemez/USB-eszköz
információinak
a megjelenítése
Megjegyzés
• Egyes JPEG képfájlok megjelenítése hosszabb időt
vehet igénybe a kiválasztott beállításnál, főleg
progresszív JPEG képfájlok vagy a legalább
3 000 000 képpont méretű JPEG képfájlok esetén.
• Az [INTERVAL] (Időköz) beállítás nem választható
ki, ha JPEG képfájlt nem tartalmazó lemezt vagy
USB-eszközt játszik le, illetve ha a [MEDIA] (Média)
funkcióhoz olyan beállítást ad meg, amellyel nem
játszhatók le JPEG képfájlok.
Lejátszási információk megtekintése
Nyomja meg a ismételten a TIME/TEXT
gombot a lejátszás során.
Információk a tv-képernyőn
Diavetítés lejátszása hanggal
1
T
1
3
192k MP3
Mappa előkészítése egy MP3 fájlokat és
JPEG képfájlokat is tartalmazó lemezen.
Az MP3 fájlok és a JPEG képfájlok nem
lehetnek külön mappákban. A lemez
készítéséről a számítógép, szoftver stb.
kezelési utasításában olvashat bővebben.
2
3
0: 13
2
Nyomja meg a
DISPLAY gombot.
A X/x gombokkal válassza ki a
[MEDIA] (Média) funkciót, majd nyomja
meg a
gombot.
4, 5
Dvorak/Tchaikovsky/NedPho/Kreizberg
Adagio - Allegro molto
1 [T **:**:**/C **:**:**/D **:**:**]
Az aktuális elem lejátszási ideje
A „T” mutatja a címet/számot, a „C”
a fejezetet és a „D” a lemezt.
36HU
model name [DAV-DZ340/DAV-DZ740]
[4-262-748-11(1)]
filename[E:\projekty\LionBridge\Sony
Europe\DAV\target\HU\OI\DTP\OI_HU_DZ340_740_4262748111\4262748111\4262748111DAVDZ340
CEK\gb05ply.fm]
gb_book.book Page 37 Wednesday, March 9, 2011 2:30 PM
[T-**:**:**/C-**:**:**/D-**:**:**]
Az aktuális elem hátralévő ideje
A „T” mutatja a címet/számot, a „C”
a fejezetet és a „D” a lemezt.
[**:**:**]
Az aktuális jelenet/videofájl lejátszási ideje
2 Bitsebesség
3 Fájl típusa
Hang-/videofájl lejátszásakor látható.
4 Mappa/fájl neve
Hang-/videofájl vagy JPEG képfájl
lejátszásakor látható.
Ha egy MP3 fájl ID3 címkével rendelkezik,
a rendszer az ID3 címke információi szerint
jeleníti meg az album/szám címét.
Az rendszer az 1.0/1.1/2.2/2.3 verziójú ID3
címkéket támogatja.
A 2.2/2.3 verziójú ID3 címkeinformációnak
prioritása van az egyszerű MP3 fájlokhoz
használt 1.0/1.1 és 2.2/2.3 verziójú
címkékkel szemben.
5 Szöveges információk
A DVD/CD szövege csak akkor jelenik meg,
ha a lemezen szöveget rögzítettek. A szöveg
nem módosítható. Ha a lemez nem
tartalmaz szöveget, a „NO TEXT” felirat
jelenik meg.
Megjegyzés
• A rendszer a játszott forrástól függően csak korlátozott
számú karaktert tud megjeleníteni, a szöveges
karakterek némelyike pedig nem jelenik meg.
Információk az előlapi kijelzőn
Valahányszor a lassított lejátszás során
megnyomja a TIME/TEXT gombot,
megjelennek az alábbi információk.
Egyes megjelenített elemek pár másodperc
múlva eltűnnek.
x VIDEO CD (PBC funkciókkal)/Super VCD
(PBC funkciókkal)
1 Az aktuális elem lejátszási ideje
2 Lemez neve
3 Jelenet száma
x VIDEO CD (PBC funkciók nélkül)/CD
1 Az aktuális szám lejátszási ideje
2 Az aktuális szám hátralévő ideje
3 A lemez lejátszási ideje
4 A lemez hátralévő ideje
5 Szám neve
6 Szám és tárgymutató*
Lejátszás
Hangfájl lejátszásakor látható.
masterpage:Right
specdef v20070110
* Csak VIDEO CD esetén.
x Super VCD (PBC funkciók nélkül)
1 Az aktuális szám lejátszási ideje
2 Szám szövege
3 Sáv- és tárgymutatószám
x ADAT CD/ADAT DVD/USB-eszköz (hangfájl)
1 Lejátszási idő és aktuális sávszám
2 Szám (fájl) neve*
* Ha egy MP3 fájl ID3 címkével rendelkezik,
a rendszer az ID3 címkeinformációk szerint jeleníti
meg a címeket.
Az rendszer az 1.0/1.1/2.2/2.3 verziójú ID3
címkéket támogatja.
A 2.2/2.3 verziójú ID3 címkeinformációnak
prioritása van az egyszerű MP3 fájlokhoz használt
1.0/1.1 és 2.2/2.3 verziójú címkékkel szemben.
x ADAT CD (videofájl)/ADAT DVD (videofájl)/
USB-eszköz (videofájl)
1 Az aktuális fájl lejátszási ideje
2 Aktuális fájl neve
3 Aktuális album és fájlszám
Megjegyzés
• A rendszer a DVD/CD szövegének csak az első
szintjét, például a lemez nevét vagy címét tudja
megjeleníteni.
• A szövegtől függően előfordulhat, hogy a lemez neve
vagy a szám címe nem jelenik meg.
• Előfordulhat, hogy az MP3 fájlok és a videofájlok
lejátszási ideje nem jelenik meg megfelelően.
x DVD VIDEO/DVD-VR
1 Az aktuális cím lejátszási ideje
2 Az aktuális cím hátralévő ideje
3 Az aktuális fejezet lejátszási ideje
4 Az aktuális fejezet hátralévő ideje
5 Lemez neve
6 Cím és fejezet
37HU
model name [DAV-DZ340/DAV-DZ740]
[4-262-748-11(1)]
filename[E:\projekty\LionBridge\Sony
Europe\DAV\target\HU\OI\DTP\OI_HU_DZ340_740_4262748111\4262748111\4262748111DAVDZ340
CEK\gb05ply.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
gb_book.book Page 38 Wednesday, March 9, 2011 2:30 PM
A JPEG képfájlok
dátuminformációinak
a megtekintése
A csatlakoztatott készülék
hangjának/videójának
használata
Lehetősége van a dátuminformációk
ellenőrzésére a lejátszás során, ha az Exif* címke
a JPEG képfájlban rögzítve van.
Funkcióválasztó
gombok
Nyomja meg ismételten a
DISPLAY
gombot, amíg a
[DATE] (Dátum) pont
meg nem jelenik a vezérlő menüben.
5(
8)
10( 15)
18/9/2002
DATA CD
Dátuminformációk
1
* Az „Exchangeable Image File Format” a digitális
kamerák Japan Electronics and Information
Technology Industries Association (JEITA) által
meghatározott képformátuma.
A funkcióválasztó gombokkal
választható ki a kívánt funkció.
A kiválasztott elem megjelenik az előlap
kijelzőjén.
Gomb
Forrás
DVD/CD
A rendszeren lejátszott
lemez.
FM
FM rádió
USB
USB-eszköz
TV
TV vagy set-top box
A szükséges funkciót a FUNCTION gomb
ismételt megnyomásával is kiválaszthatja.
2
Készítse fel a forrást.
• DVD/CD: Helyezzen be egy lemezt
a készülékbe (28. oldal).
• FM: Válasszon ki egy rádióműsort
(39. oldal).
• USB: Csatlakoztasson közvetlenül egy
USB-eszközt (28. oldal).
• TV: Válasszon egy csatornát a tv- vagy
a set-top box készüléken.
3
Működteti a csatlakoztatott készüléket.
Set-top box használatához válassza ki a settop box bemenetét a tv-n keresztül,
amelyhez csatlakozik.
38HU
model name [DAV-DZ340/DAV-DZ740]
[4-262-748-11(1)]
filename[E:\projekty\LionBridge\Sony
Europe\DAV\target\HU\OI\DTP\OI_HU_DZ340_740_4262748111\4262748111\4262748111DAVDZ340
CEK\gb06rad.fm]
gb_book.book Page 39 Wednesday, March 9, 2011 2:30 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
A memóriahely módosítása
Vevőegység
Rádióállomások beállítása
A PRESET +/– (39. oldal) gomb megnyomásával
válassza ki a kívánt memóriahelyet, majd hajtsa
végre az eljárást a 3. lépéstől.
Legfeljebb 20 FM-állomás tárolható.
Aktuális állomás
Aktuális sáv és memóriahely
FM 10 : 88.00 MHz
SONY RADIO
Állomás neve
1
2
Nyomja meg az FM gombot.
Nyomja meg és tartsa lenyomva
a TUNING +/– gombot, amíg az
automatikus keresés el nem indul.
A keresés leáll, amikor a rendszer behangol
egy állomást.
3
4
5
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
A X/x gombokkal válassza ki
a „MEMORY” beállítást.
Nyomja meg a következő gombot:
vagy c.
Az előlap kijelzőjén megjelenik egy
memóriahely.
6
A X/x gombokkal válassza ki a kívánt
memóriahelyet.
Először tárolja a rádióállomásokat a rendszer
memóriájában (lásd: „Rádióállomások
beállítása” (39. oldal)).
1
2
3
Nyomja meg az FM gombot.
Nyomja meg ismételten a PRESET +/–
gombot a tárolt állomás kiválasztásához.
Vevőegység
FM
A rádió hallgatása
A hangerő a VOLUME +/– gomb
megnyomásával módosítható.
Rádióállomások hallgatása, ha ismeri
a frekvenciákat
Nyomja meg a D.TUNING gombot a 2. lépésben,
és a frekvenciák kiválasztásához a SHIFT gomb
lenyomása mellett nyomja meg a számgombokat,
majd nyomja meg a
gombot.
Nem tárolt rádióállomások hallgatása
A 2. lépésben használjon kézi vagy automatikus
hangolást.
Kézi hangoláshoz nyomja meg ismételten
a TUNING +/– gombot.
Automatikus hangoláshoz nyomja meg és tartsa
lenyomva a TUNING +/– gombot. Az
automatikus hangolás automatikusan leáll,
amikor a rendszer megtalálja a rádióállomást.
Az automatikus hangolás leállításához nyomja
meg a TUNING +/– vagy a x gombot.
Zajos FM-program esetén
7
Nyomja meg a
gombot.
Megjelenik a „COMPLETE” felirat
az előlap kijelzőjén, és a készülék tárolja
az állomást.
8
9
A 2–7. lépések ismétlésével további
állomásokat tárolhat.
Ha egy FM-program zajos, beállíthat mono
vételt. Ekkor nem lesz sztereó hatás, a vétel
azonban javul.
1
2
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
A X/x gomb megnyomásával válassza
ki az „FM MODE” beállítást
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
39HU
model name [DAV-DZ340/DAV-DZ740]
[4-262-748-11(1)]
filename[E:\projekty\LionBridge\Sony
Europe\DAV\target\HU\OI\DTP\OI_HU_DZ340_740_4262748111\4262748111\4262748111DAVDZ340
CEK\gb06rad.fm]
gb_book.book Page 40 Wednesday, March 9, 2011 2:30 PM
3
4
Nyomja meg a következő gombot:
vagy c.
A X/x gombokkal válassza ki a „MONO”
beállítást.
• „STEREO”: Sztereó vétel.
• „MONO”: Mono vétel.
5
6
Nyomja meg a
masterpage:Left
specdef v20070110
A Radio Data System (RDS,
rádiós adatrendszer)
használata
gombot.
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
Az állomásnév vagy a frekvencia
megtekintése az előlap kijelzőjén
Az állomás nevét vagy a frekvenciát az előlap
kijelzőjén ellenőrizheti.
Az állomás nevének első 8 betűje jelenik meg.
Nyomja meg a TIME/TEXT gombot.
A TIME/TEXT gomb minden megnyomásakor
a kijelző az alábbiak szerint módosul.
Ha az állomásnév fogadása az RDS funkción
keresztül történik:
1 Állomás neve
Pl. „SONY FM”
2 Frekvencia
Pl. „12 87.50”
3 Az „FM MODE” beállítás
Pl. „STEREO”
Ha az állomásnév nincs megadva:
1 Frekvencia
Pl. „12 87.50”
2 Az „FM MODE” beállítás
Pl. „STEREO”
Mi az a Radio Data System?
A Radio Data System (RDS, rádiós
adatrendszer) egy műsorszolgáltatás, amely
lehetővé teszi, hogy a rádióállomások a normál
rádióműsorral együtt kiegészítő információkat
juttassanak el a hallgatókhoz. A vevőegység
nagyon hasznos RDS-szolgáltatásokat nyújt
(például az állomásnév kijelzését).
RDS-adások vétele
Egyszerűen válasszon ki egy állomást.
Ha egy RDS-szolgáltatásokat nyújtó állomást
hangol be, az állomás neve* megjelenik az előlap
kijelzőjén.
* Ha nem fogható egy RDS-adás, az állomás neve nem
jelenik az előlap kijelzőjén.
Megjegyzés
• Nem minden FM-állomás sugároz RDS-adást, illetve
nem mindegyik nyújtja ugyanazokat
a szolgáltatásokat. Ha nem ismeri az RDSszolgáltatásokat, a részletekért és az elérhetőségre
vonatkozó információkért vegye fel a kapcsolatot
a helyi rádióállomásokkal.
40HU
model name [DAV-DZ340/DAV-DZ740]
[4-262-748-11(1)]
filename[E:\projekty\LionBridge\Sony
Europe\DAV\target\HU\OI\DTP\OI_HU_DZ340_740_4262748111\4262748111\4262748111DAVDZ340
CEK\gb07sou.fm]
gb_book.book Page 41 Wednesday, March 9, 2011 2:30 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
Hangeffektus
Az effektus kiválasztása
a forrásnak megfelelően
A rendszer a forrásnak vagy a lejátszási
helyzetnek megfelelő hat előre programozott
hangzásmóddal rendelkezik. Az eredeti forrás
legtökéletesebb hangzását egyszerűen elérheti
a hangzásmódok egyikének a kiválasztásával.
Hangeffektus
Nyomja meg ismételten a SOUND MODE
gombot addig, amíg a kívánt mód meg nem
jelenik az előlap kijelzőjén.
• „STANDARD”: A rendszer automatikusan
kiválaszt egy hangeffektust, amely (a forrástól
függően) megfelel a filmeknek vagy a zenének.
• „CLEAR VOICE”: A rendszer a hangok
párbeszéd-kiemelőjének használatával jobban
hallhatóan szólaltatja meg a beszédhangokat
• „MOVIE”: A rendszer a filmekhez
megfelelően szólaltatja meg a hangot. Ha az
eredeti forrás kétcsatornás, a rendszer a Dolby
Pro Logic dekódoló rendszer használatával
szimulálja a térhangzást, és minden
hangsugárzón megszólaltatja a hangot.
• „HI-FI”: A rendszer a zenéhez megfelelően
szólaltatja meg a hangot. Az eredeti forrásnak
megfelelő pontos hangzást élvezhet.
• „BGM”: A rendszer ugyanolyan hangzást
nyújt a teljes szobában. Ez a mód használható
például egy nagy rendezvényteremben.
• „2CH STEREO”: A rendszer a csatornák
eredeti számától függetlenül az első
hangsugárzókról és a mélysugárzóról
szólaltatja meg a hangot. Ha az eredeti forrás
többcsatornás, a rendszer kétcsatornásra
keveri le azt.
Megjegyzés
• A forrástól függően előfordulhat, hogy a hangzás
módja nem lesz megfelelő.
41HU
model name [DAV-DZ340/DAV-DZ740]
[4-262-748-11(1)]
filename[E:\projekty\LionBridge\Sony
Europe\DAV\target\HU\OI\DTP\OI_HU_DZ340_740_4262748111\4262748111\4262748111DAVDZ340
CEK\gb08con.fm]
gb_book.book Page 42 Wednesday, March 9, 2011 2:30 PM
Kényelmi funkciók
A Control for HDMI
(HDMI-vezérlés) funkció
használata a „BRAVIA” Sync
technológiájú készülékekkel
Ez a funkció csak a „BRAVIA” Sync technológiát
támogató tv-készülékeken érhető el.
Ha a Control for HDMI (HDMI-vezérlés)
funkcióval kompatibilis Sony készülékeket
csatlakoztat (külön megvásárolható) HDMIvezetékkel, a működtetés egyszerűbbé válik az
alábbi szolgáltatásoknak köszönhetően:
– Összehangolt kikapcsolás (42. oldal)
– Egygombos lejátszás (43. oldal)
– Színház mód (43. oldal)
– Összehangolt hangvezérlés (43. oldal)
– Audio Return Channel (43. oldal)
– Egyszerű távvezérlés (43. oldal)
– Nyelvkövetés (43. oldal)
A Control for HDMI (HDMI-vezérlés) egy
olyan többutas vezérlési szabvány, melyet a CEC
(Consumer Electronics Control) használ
a HDMI (High-Definition Multimedia
Interface) technológiához.
Megjegyzés
• A csatlakoztatott készülék típusától függően elképzelhető,
hogy a HDMI-vezérlés nem működik. További
információkért olvassa el a készülék kezelési utasítását.
A Control for HDMI (HDMI-vezérlés)
funkció előkészítése
(HDMI-vezérlés – gyorsbeállítás)
Ha a tv-készüléke kompatibilis a „HDMIvezérlés – gyorsbeállítás” funkcióval, akkor
a rendszer [CONTROL FOR HDMI] (HDMIvezérlés) funkcióját automatikusan beállíthatja
a tv-készüléknek beállításával. A részleteket lásd
a tv-készülék kezelési utasításában.
Ha a tv-készüléke nem kompatibilis
a „HDMI-vezérlés – gyorsbeállítás” funkcióval,
akkor a rendszer és a tv-készülék Control for
masterpage:Left
specdef v20070110
HDMI (HDMI-vezérlés) funkcióját manuálisan
állíthatja be.
1
2
3
4
Győződjön meg róla, hogy a tv és a rendszer
össze van kötve egy HDMI-vezetékkel.
Kapcsolja be a tv-t, és nyomja meg a [/1
gombot a rendszer bekapcsolásához.
Állítsa be a tv-készülék bemenetválasztóját
úgy, hogy a rendszerről a HDMI-bemeneten
keresztül érkező jel jelenjen meg a tvképernyőn.
Állítsa be a tv-készülék Control for HDMI
(HDMI-vezérlés) funkcióját.
A tv-készülék beállításának módját lásd
a tv-készülék kezelési utasításában.
5
6
A rendszeren nyomja meg a DVD/CD
gombot.
Nyomja meg a
DISPLAY gombot, amikor
a rendszer a leállás üzemmódban van.
7
A X/x gombokkal válassza ki a
[SETUP] (Beállítás) lehetőséget, majd
nyomja meg a
gombot.
8
A X/x gombokkal válassza ki a [CUSTOM]
(Egyedi) lehetőséget, majd nyomja meg
a
gombot.
9
A X/x gombokkal válassza ki a [HDMI
SETUP] (HDMI beállítása) lehetőséget,
majd nyomja meg a
gombot.
10 A X/x gombokkal válassza ki a [CONTROL
FOR HDMI] (HDMI-vezérlés) lehetőséget,
majd nyomja meg a
gombot.
11 A X/x gombokkal válassza ki az [ON]
(Bekapcsolva) lehetőséget, majd nyomja
meg a
gombot.
A rendszer kikapcsolása
a tv-készülékkel együtt
(Összehangolt kikapcsolás)
Amikor kikapcsolja a tv-készüléket
a tv-távvezérlő POWER gombjával vagy
a rendszer távvezérlőjének TV [/1 gombjával,
a rendszer is automatikusan kikapcsol.
Megjegyzés
• Ez a funkció a tv beállításaira hagyatkozik.
A részleteket lásd a tv-készülék kezelési utasításában.
• Bizonyos használati módok (például CD lejátszása
vagy rádióhallgatás) közben előfordulhat, hogy
a rendszer nem kapcsol ki automatikusan.
42HU
model name [DAV-DZ340/DAV-DZ740]
[4-262-748-11(1)]
filename[E:\projekty\LionBridge\Sony
Europe\DAV\target\HU\OI\DTP\OI_HU_DZ340_740_4262748111\4262748111\4262748111DAVDZ340
CEK\gb08con.fm]
gb_book.book Page 43 Wednesday, March 9, 2011 2:30 PM
DVD lejátszása egyetlen
gombnyomással
(Egygombos lejátszás)
Nyomja meg a ONE-TOUCH PLAY gombot.
A tv bekapcsol, átvált arra a HDMI-bemenetre,
amelyikre a rendszer csatlakoztatva van, és
a rendszer automatikusan elkezdi lejátszani
a lemezt.
Az összehangolt hangvezérlés is automatikusan
aktiválódik.
masterpage:Right
specdef v20070110
• Amikor bekapcsolja a rendszert a funkcióválasztó
gomb megnyomásával, előfordulhat, hogy a kép és
a hang nincs szinkronban.
• A tv típusától függően a hangerőszint megjelenhet
a tv-képernyőn a rendszer hangerejének
módosításakor. Ilyenkor a tv-képernyőn és a rendszer
előlapi panelén eltérő hangerőszint jelenhet meg.
Tipp
• Az összehangolt hangvezérlést a tv-készülék
menürendszerén keresztül is működtetheti.
• A rendszer hangerőszabályzóját és némítófunkcióját
a tv-készülék menürendszerén keresztül is kezelheti.
A tv digitális hangjelének fogadása
A Színház mód használata
Nyomja meg a THEATRE gombot.
(Audio Return Channel)
A rendszer fogadni tudja a tv digitális hangjelét
egy HDMI-vezetéken keresztül, ha a tv
kompatibilis az Audio Return Channel funkcióval.
A tv hangját a rendszeren keresztül élvezheti
csupán egyetlen HDMI-vezeték használatával.
A részleteket lásd: [AUDIO RETURN
CHANNEL] (audio visszacsatorna) (51. oldal).
Kényelmi funkciók
(Színház mód)
Ha a tv-készüléke kompatibilis a Színház
móddal, optimális, a mozifilmekhez illő képés hangminőséget élvezhet, és az összehangolt
hangvezérlés is automatikusan aktiválódik.
Megjegyzés
• A tv-től függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem
működik.
A tv-műsor hangjának
megszólaltatása a rendszer
hangsugárzóin keresztül
(Összehangolt hangvezérlés)
A funkció használatához csatlakoztassa
egymáshoz a rendszert és a tv-készüléket egy
SCART (EURO AV) vezetékkel és egy HDMIvezetékkel (21. oldal).
Miközben a tv be van kapcsolva, nyomja meg
a [/1 gombot a rendszer bekapcsolásához.
Az összehangolt hangvezérlés aktiválódik.
A hang a rendszerhez csatlakoztatott
hangsugárzókon keresztül hallható, és a tv
hangsugárzói automatikusan elnémulnak.
A rendszer működtetése a tv
távvezérlőjével
(Egyszerű távvezérlés)
A rendszer alapvető funkcióit a tv távvezérlőjével
irányíthatja, ha a rendszer videokimenete
a tv-képernyőre van irányítva. A részleteket lásd
a tv-készülék kezelési utasításában.
A rendszer képernyőn
megjelenített feliratai nyelvének
módosítása a tv-vel egyidejűleg
(Nyelvkövetés)
Ha módosítja a tv képernyőn megjelenített
feliratainak nyelvét, a rendszer képernyőn
megjelenített elemeinek nyelve is megváltozik.
Megjegyzés
Megjegyzés
• Az összehangolt hangvezérlés nem működik, ha a tv
PAP (picture and picture, azaz „kép és kép”)
üzemmódban van. Amikor a tv kilép a PAP
üzemmódból, visszatér arra a kimeneti módszerre,
amelyet a PAP üzemmód előtt használt.
• Miközben a rendszer képernyőn megjelenített
kijelzése látható, ez a funkció nem működik.
43HU
model name [DAV-DZ340/DAV-DZ740]
[4-262-748-11(1)]
filename[E:\projekty\LionBridge\Sony
Europe\DAV\target\HU\OI\DTP\OI_HU_DZ340_740_4262748111\4262748111\4262748111DAVDZ340
CEK\gb08con.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
gb_book.book Page 44 Wednesday, March 9, 2011 2:30 PM
Dalok átvitele USB-eszközre
Az audio CD-ken található vagy
a rádióműsorokban lejátszott dalokat átviheti
USB-eszközre MP3 formátumba kódolva. Akár
az ADAT CD/ADAT DVD lemezen levő MP3
fájlokat is át lehet vinni USB-eszközre.
Az USB-eszköz csatlakoztatásával kapcsolatban
lásd: „Fájlok lejátszása lemezről/USB-eszközről”
(28. oldal).
Az USB-eszköz átviteli céljának
kiválasztása
Az átvitelhez az USB-eszköztől függően
választhatja ki a memóriaszámot.
Nyomja meg a MEM SEL gombot.
Kiválasztott memóriaszám
USB Memory 2 selected.
Home Theatre System
Az átvitt zene csakis személyes célra használható.
A zene más célra való felhasználásához
a jogtulajdonos engedélye szükséges.
Megjegyzések az USB-eszközre való
átvitellel kapcsolatban
• Ne kösse össze az egységet és az USB-eszközt
USB-hubon keresztül.
• Ellenőrizze, hogy elegendő szabad hely van-e
az átvitelhez az USB-eszközön.
• Átvitel közben ne távolítsa el az USB-eszközt.
• Az audio CD-ről átvitt számokat a rendszer
128 kb/s bitsebességű MP3 fájlokként rögzíti.
• Az ADAT CD/ADAT DVD lemezről átvitt
MP3 fájlokat a rendszer az eredeti
bitsebességgel viszi át.
• Az átvitt rádióműsorokat a rendszer 128 kb/s
bitsebességű MP3 fájlokként rögzíti.
• A CD-szöveg információkat nem viszi át
a rendszer a létrehozott MP3 fájlokba.
• Ha a művelet befejezése előtt megállítja egy
audio CD átvitelét, a létrehozás alatt álló MP3
fájl törlődik.
• Az átvitel automatikusan leáll, ha:
– az USB-eszközön elfogy a hely átvitel
közben, vagy
– az USB-eszközön található mappák száma
eléri azt a korlátot, amelyet a rendszer
kezelni képes.
• Egy mappában legfeljebb 150 fájl tárolható.
• Egy USB-eszközön legfeljebb 199 fájl tárolható.
• Ha az átvitt mappával vagy fájllal megegyező
nevű fájl vagy mappa található az USBeszközön, a rendszer egy sorszámot fűz
a névhez, és nem írja felül az eredeti mappát
vagy fájlt.
Megjegyzés
• Ha a memória nem választható ki, az [Operation not
possible.] (A művelet nem lehetséges) felirat jelenik
meg a tv-képernyőn.
• A memóriaszám az USB-eszköztől függően változik.
• Az átvitel előtt válasszon ki egy átviteli célt.
A mappák és fájlok létrehozásának
szabályai
USB-eszközre való átvitel esetén a rendszer egy
„MUSIC” nevű mappát hoz létre közvetlenül
a „ROOT” mappa alatt. A mappákat és fájlokat
ezen a „MUSIC” mappán belül az alábbiak
szerint hozza létre az átvitel módjának és
forrásának megfelelően.
• Audio CD lemezen lévő több szám vagy
ADAT CD/ADAT DVD lemezen lévő több
MP3 fájl átvitele
Forrás
Mappanév
MP3
Audio CD
Az átviteli forrással azonos1)
„FLDR001”2)
„TRACK001”3)
Fájlnév
• Audio CD lemezen lévő egyetlen szám vagy
ADAT CD/ADAT DVD lemezen lévő egyetlen
MP3 fájl átvitele
Forrás
Mappanév
Fájlnév
MP3
„REC1-MP3”4)
Az átviteli
forrással azonos1)
Audio CD
„REC1-CD”4)
„TRACK001”3)
44HU
model name [DAV-DZ340/DAV-DZ740]
[4-262-748-11(1)]
filename[E:\projekty\LionBridge\Sony
Europe\DAV\target\HU\OI\DTP\OI_HU_DZ340_740_4262748111\4262748111\4262748111DAVDZ340
CEK\gb08con.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
gb_book.book Page 45 Wednesday, March 9, 2011 2:30 PM
6
• Rádióműsor átvitele
Mappanév
Fájlnév
„FM001”4)
„TRACK001”3)
Az átvitel megszakításához nyomja meg
a x gombot.
1)A
rendszer a név első 64 karakterét használja fel
(beleértve a kiterjesztést).
2)
Ezt követően sorszámmal látja el a rendszer a mappákat.
3)
Ezt követően sorszámmal látja el a rendszer a fájlokat.
4)
Az új fájlokat a „REC1-MP3” vagy „REC1-CD” mappába
viszi át a rendszer minden egyszámos átvitel alkalmával.
Audio CD-n lévő számok vagy ADAT
CD/ADAT DVD lemezen lévő MP3
fájlok átvitele USB-eszközre
2
3
Egyedi számok/MP3 fájlok/mappák
kiválasztása
Jelölje ki a kívánt számot/MP3 fájlt/mappát a X/
x gombokkal, majd a
gomb megnyomásával
jelölje be az 5. lépésben látható módon.
A jelölés törléséhez jelölje ki a kívánt számot/
MP3 fájlt/mappát, majd távolítsa el a jelet a
gomb megnyomásával.
x Audio CD esetén
Az USB-eszközön fennmaradó szabad hely
Helyezzen be egy audio CD/ADAT CD/
ADAT DVD lemezt.
USB TRANSFER
1
Nyomja meg a
DISPLAY gombot, amikor
a rendszer a leállás üzemmódban van.
2
3
A X/x gombokkal válassza ki az
[USB TRANSFER] (USB-átvitel) lehetőséget,
majd nyomja meg a
gombot.
x Audio CD esetén
Nyomja meg a
lépésre.
gombot, és ugorjon az 5.
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
01
02
03
04
05
06
07
08
START
ALL
ALL
Kényelmi funkciók
1
Válassza ki a [START] (Indítás)
lehetőséget a C/X/x/c gombokkal,
majd nyomja meg a
gombot.
Az átviendő fájlok
x ADAT CD/ADAT DVD esetén
x ADAT CD/ADAT DVD esetén
Az USB-eszközön fennmaradó szabad hely
Folytassa a következő lépéssel.
4
• [TRACK] (Szám): Megjelenik a mappalista.
A X/x gombokkal válassza ki a kívánt
mappát, majd nyomja meg a
gombot.
• [FOLDER] (Mappa): Megjelennek az
ADAT CD/ADAT DVD lemezen
található mappák. Az adott mappában
lévő összes MP3 fájl átvihető.
5
USB TRANSFER
2002_Remixes
A X/x gombokkal válassza ki a [TRACK]
(Szám) vagy [FOLDER] (Mappa) lehetőséget,
majd nyomja meg a
gombot.
A C/X/x/c gombokkal válassza ki az [x
ALL] (Mindegyik) lehetőséget audio CD,
illetve az [ ALL] (Mindegyik)
lehetőséget ADAT CD/ADAT DVD esetén,
majd nyomja meg a
gombot.
Az összes szám kijelölésének
megszüntetéséhez válassza az [s ALL]
(Mindegyik) lehetőséget, majd nyomja meg
a
gombot.
01_Back_Seat_O...
02_One_Nights_...
03_Are_You_Ma...
04_I_Can_Lose_...
05_Soul_Survivo...
06_Strangers_B...
07_Stay_maxi_ve...
START
ALL
ALL
Az átviendő MP3 fájlok/mappák
Átvitel egyetlen gombnyomással
A számokat vagy MP3 fájlokat egyszerűen
átviheti USB-eszközre a REC TO USB funkció
használatával.
1
Helyezzen be egy audio CD/ADAT CD/
ADAT DVD lemezt.
45HU
model name [DAV-DZ340/DAV-DZ740]
[4-262-748-11(1)]
filename[E:\projekty\LionBridge\Sony
Europe\DAV\target\HU\OI\DTP\OI_HU_DZ340_740_4262748111\4262748111\4262748111DAVDZ340
CEK\gb08con.fm]
gb_book.book Page 46 Wednesday, March 9, 2011 2:30 PM
2
Nyomja meg a x gombot.
Az összes szám átviteléhez ugorjon
a 4. lépésre.
Egyetlen szám átviteléhez folytassa
a következő lépéssel.
3
4
Válassza ki a kívánt számot vagy MP3
fájlt, majd nyomja meg a N gombot.
Az egységen nyomja meg a REC TO USB
gombot.
A REC TO USB gomb felgyullad, és az
előlapi kijelzőn megjelenik a „READING”
felirat. Ezután a „PUSH PLAY” felirat és az
USB-eszközön található szabad hely mérete
jelenik meg váltakozva az előlapi kijelzőn.
5
Nyomja meg a N gombot az átvitel
elindításához.
Amikor az átvitel befejeződik,
a „COMPLETE” felirat jelenik meg az
előlapi kijelzőn, valamint a lemez és az
USB-eszköz lejátszása automatikusan leáll.
Az átvitel megszakításához nyomja meg
a x gombot.
Rádióműsor átvitele
Új MP3 fájl létrehozása átvitel közben
Nyomja meg a REC TO USB gombot az átvitel
közben.
A kijelzőn a „NEW TRK” felirat jelenik meg,
és az átvitelt új MP3 fájlt kezdve folytatja
a rendszer közvetlenül a REC TO USB gomb
megnyomása után.
Ha néhány másodpercen belül ismét
megnyomja a REC TO USB gombot, a rendszer
nem tud új MP3 fájlt létrehozni.
Megjegyzés
• Az új MP3 fájl létrehozásakor az átvitel ideiglenesen
leáll.
Tipp
• A rendszer automatikusan új MP3 fájlt hoz létre
körülbelül 1 órányi átvitel után.
Hangfájlok törlése USB-eszközről
Az USB-eszközön található hangfájlokat (.mp3,
.wma vagy .m4a) törölheti.
1
2
3
A hallgatott rádióműsorokat átviheti USBeszközre.
1
2
3
4
5
Válassza ki a hangfájl(oka)t.
x Hangfájl törlése
Nyomja meg a
gombot, a X/x
gombokkal válassza ki a kívánt hangfájlt,
majd nyomja meg a CLEAR gombot
a SHIFT gombot nyomva tartva.
Az egységen nyomja meg a REC TO USB
gombot.
Nyomja meg a x gombot az átvitel
leállításához.
A X/x gombokkal válasszon ki egy mappát.
x Az összes hangfájl törlése egy mappából
Válassza ki a rádióállomást a PRESET +/–
vagy TUNING +/– gombokkal.
Nyomja meg a N gombot az átvitel
elindításához.
Nyomja meg az USB gombot.
Nyomja meg a CLEAR gombot, miközben
nyomva tartja a SHIFT gombot.
Nyomja meg az FM gombot.
A REC TO USB gomb felgyullad, és az
előlapi kijelzőn megjelenik a „PLEASE
WAIT” felirat. Ezután a „PUSH PLAY”
felirat és az USB-eszközön található szabad
hely mérete jelenik meg váltakozva az
előlapi kijelzőn.
masterpage:Left
specdef v20070110
4
A C/c gombokkal válassza ki a [YES]
(Igen) lehetőséget, majd nyomja meg
a
gombot.
A művelet megszakításához válassza a [NO]
(Nem) lehetőséget, és nyomja meg a
gombot.
Megjegyzés
• Törlés közben ne távolítsa el az USB-eszközt.
• Ha a kiürítendő mappa nem hangformátumú
fájlokat vagy almappákat tartalmaz, ezek eltűnnek
a tv-képernyőn látható listáról, de az USB-eszközön
rajta maradnak.
46HU
model name [DAV-DZ340/DAV-DZ740]
[4-262-748-11(1)]
filename[E:\projekty\LionBridge\Sony
Europe\DAV\target\HU\OI\DTP\OI_HU_DZ340_740_4262748111\4262748111\4262748111DAVDZ340
CEK\gb08con.fm]
gb_book.book Page 47 Wednesday, March 9, 2011 2:30 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
A kikapcsolásidőzítő
használata
Multiplex-alapú műsorok
hangjának megszólaltatása
Beállíthatja a rendszert, hogy egy megadott
időpontban kikapcsoljon, így zenehallgatás
közben merülhet álomba.
(DUAL MONO)
1
2
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
Az X/x gombokkal válassza ki a SLEEP
lehetőséget, majd nyomja meg a
vagy
a c gombot.
A kiválasztott elem megjelenik az előlap
kijelzőjén.
A X/x gombokkal válasszon ki egy
beállítást, majd nyomja meg a
gombot.
A gomb minden egyes megnyomásakor
10 perccel változik a feltüntetett időtartam
(a hátralévő idő).
4
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
A kép és a hang közötti
késés módosítása
[A/V SYNC]
Ha a hang nincs szinkronban a tv-képernyőn
látható képekkel, módosíthatja a kép és a hang
közötti késést.
1
2
3
Nyomja meg a
DISPLAY gombot.
A X/x gombokkal válassza ki az
[A/V
SYNC] (Audio-video szinkron) lehetőséget,
majd nyomja meg a
gombot.
Megjegyzés
• A Dolby Digital jel fogadásához digitális koaxiális
vagy optikai vezetékkel kell csatlakoztatnia egy tv-t
vagy más készüléket az egységhez (21. oldal).
Ha a tv-készülék kompatibilis az Audio Return
Channel funkcióval (43. oldal), a Dolby Digital
jeleket HDMI-vezetéken keresztül fogadhatja.
Nyomja meg többször egymás után a AUDIO
gombot a hangjel kiválasztásához.
A kiválasztott elem megjelenik az előlap kijelzőjén.
• „MAIN”: Az adás a fő nyelven történik.
• „SUB”: Az adás a másodlagos nyelven
történik.
• „MAIN+SUB”: Az adás a fő és a másodlagos
nyelven vegyesen történik.
A csatlakoztatott
készülékekről érkező hang
bemeneti jelszintjének
módosítása
A csatlakoztatott készülékekről érkező hang
torzítása mérsékelhető a bemeneti jelerősség
csökkentésével.
1
2
3
A X/x gombokkal válasszon ki egy
beállítást, majd nyomja meg a
gombot.
• [OFF] (Kikapcsolva): Kikapcsolás.
• [ON] (Bekapcsolva): A kép és a hang
közötti késés módosítható.
4
Nyomja meg a TV gombot.
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
A X/x gombokkal válassza ki az ATT
lehetőséget, majd nyomja meg a
vagy
c gombot.
A X/x gombokkal válasszon ki egy
beállítást, majd nyomja meg a
gombot.
• „ON”: A rendszer csillapítja a bemeneti
jelerősséget.
• „OFF”: Normál bemeneti jelerősség.
Megjegyzés
• A bemeneti adatfolyamtól függően előfordulhat,
hogy az [A/V SYNC] beállítás nem lép életbe.
Kényelmi funkciók
3
Multiplex-alapú műsorok hangzását élvezheti,
ha a rendszer Dolby Digital multiplex adásjelet
fogad vagy játszik le.
5
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
47HU
model name [DAV-DZ340/DAV-DZ740]
[4-262-748-11(1)]
filename[E:\projekty\LionBridge\Sony
Europe\DAV\target\HU\OI\DTP\OI_HU_DZ340_740_4262748111\4262748111\4262748111DAVDZ340
CEK\gb09set.fm]
gb_book.book Page 48 Wednesday, March 9, 2011 2:30 PM
Beállítások
Az előlapi kijelző
fényerejének módosítása
1
2
A kiválasztott elem megjelenik az előlap
kijelzőjén.
3
A gyorsbeállítás
megismétlése
1
2
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
A X/x gombokkal válassza ki a DIMMER
lehetőséget, majd nyomja meg a
vagy
a c gombot.
4
A X/x gombokkal válassza ki a [QUICK]
(Gyors) lehetőséget, majd nyomja meg
a
gombot.
Végezze el a gyorsbeállítást a „A Quick
Setup (gyorsbeállítás) elvégzése” (25. oldal)
fejezetben olvasható leírás szerint.
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
• A DAV-DZ740 készülék esetén az áramellátás jelzője
is elhalványul az ON lehetőség kiválasztására.
A bemutatómód beés kikapcsolása
Az előlapi panelen készenléti módban futó
bemutatót be- és kikapcsolhatja.
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
A X/x gombokkal válassza ki a DEMO
lehetőséget, majd nyomja meg a
vagy
a c gombot.
A rendszer automatikus
készenléti módba léptetése
A rendszer automatikusan készenléti módba lép,
ha körülbelül 30 percen keresztül nem használja,
illetve körülbelül 30 percig nem kerül hang
a kimenetre. Körülbelül 2 perccel az előtt, hogy
a rendszer készenléti módba lép, az előlapi
kijelzőn villogni kezd az „AUTO.STBY” felirat.
Az automatikus készenléti üzemmódba lépést
be- és kikapcsolhatja.
1
2
A kiválasztott elem megjelenik az előlap
kijelzőjén.
3
A X/x gombokkal válasszon ki egy
beállítást, majd nyomja meg a
gombot.
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
A X/x gombokkal válassza ki az
„AUTO.STBY” lehetőséget, majd nyomja
meg a
vagy a c gombot.
A kiválasztott elem megjelenik az előlap
kijelzőjén.
3
A X/x gombokkal válassza ki a beállítást,
majd nyomja meg a
gombot.
• „ON”: Bekapcsolás.
• „OFF”: Kikapcsolás.
• „ON”: Bekapcsolás.
• „OFF”: Kikapcsolás.
4
Nyomja meg a
DISPLAY gombot,
amikor a rendszer a leállás üzemmódban
van.
A X/x gombokkal válassza ki a
[SETUP] (Beállítás) lehetőséget, majd
nyomja meg a
gombot.
A X/x gombok megnyomásával válassza
ki az előlapi kijelző fényerejét, majd
nyomja meg a
gombot.
Tipp
1
2
Nyomja meg a DVD/CD gombot.
3
• „OFF”: Az előlapi kijelző fényesen világít.
• „ON”: Az előlapi kijelző halványan világít.
4
masterpage:Left
specdef v20070110
4
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
48HU
model name [DAV-DZ340/DAV-DZ740]
[4-262-748-11(1)]
filename[E:\projekty\LionBridge\Sony
Europe\DAV\target\HU\OI\DTP\OI_HU_DZ340_740_4262748111\4262748111\4262748111DAVDZ340
CEK\gb09set.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
gb_book.book Page 49 Wednesday, March 9, 2011 2:30 PM
6
További beállítások
megadása
A X/x gombokkal jelöljön ki egy elemet,
és nyomja meg a
gombot.
Megjelennek a kijelölt elemhez tartozó
beállítások.
Példa: [TV TYPE] (Tv típusa)
A képek, hangok és más elemek beállításait
számos módon módosíthatja.
A megjelenített elemek változhatnak a területtől
és a modelltől függően.
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
16:9
16:9
OFF
4:3 LETTERFULL
BOX
AUTO
4:3 PAN SCAN
Megjegyzés
• A lemezen tárolt lejátszási beállítások felülbírálják a Setup
képernyőn megadott beállításokat, valamint nem biztos,
hogy az összes ismertetett funkció működik.
1
2
3
Nyomja meg a DVD/CD gombot.
Nyomja meg a
DISPLAY gombot, amikor
a rendszer a leállás üzemmódban van.
4
A X/x gombokkal válassza ki a [CUSTOM]
(Egyedi) lehetőséget, majd nyomja meg
a
gombot.
5
Válassza ki a beállításelemet a X/x
gombokkal, és nyomja meg a
gombot.
• [LANGUAGE SETUP] (Nyelv beállítása)
(49. oldal)
• [VIDEO SETUP] (Kép beállítása)
(50. oldal)
• [HDMI SETUP] (HDMI beállítása)
(51. oldal)
• [AUDIO SETUP] (Hang beállítása)
(52. oldal)
• [SYSTEM SETUP] (Rendszer beállítása)
(52. oldal)
• [SPEAKER SETUP] (Hangsugárzók
beállítása) (53. oldal)
Példa: [VIDEO SETUP] (Kép beállítása)
Kijelölt elem
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
16:9
VIDEO
AUTO
7
A X/x gombokkal válasszon ki egy
beállítást, majd nyomja meg a
gombot.
A beállítás aktiválódik, és a beállítási
folyamat befejeződik.
Példa: [4:3 LETTER BOX] (postaláda)
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
4:3 LETTER BOX
VIDEO
AUTO
Beállítások
A X/x gombokkal válassza ki a
[SETUP] (Beállítás) lehetőséget, majd
nyomja meg a
gombot.
Beállítások
Kiválasztott beállítás
A [SETUP] (Beállítás) képernyőn
megadható összes beállítás
alaphelyzetbe állítása
A [SETUP] (Beállítás) képernyőn megadható összes
beállítás alaphelyzetbe állításával kapcsolatban lásd:
[RESET] (Alaphelyzet) (53. oldal).
A megjelenítési nyelv és
a hangsávnyelv beállítása
[LANGUAGE SETUP] (Nyelv beállítása)
Megadhatja a képernyőn megjelenített szöveg és
a hangsáv nyelvét.
x [OSD] (Képernyőkijelzés)
Átválthatja a tv-képernyőn megjelenített szöveg
nyelvét.
x [MENU] (Menü)
Beállításelemek
Átválthatja a lemez menüjének megjelenítési
nyelvét.
49HU
model name [DAV-DZ340/DAV-DZ740]
[4-262-748-11(1)]
filename[E:\projekty\LionBridge\Sony
Europe\DAV\target\HU\OI\DTP\OI_HU_DZ340_740_4262748111\4262748111\4262748111DAVDZ340
CEK\gb09set.fm]
gb_book.book Page 50 Wednesday, March 9, 2011 2:30 PM
x [AUDIO] (Hang)
Átválthatja a hangsáv nyelvét.
Ha az [ORIGINAL] (Eredeti) beállítást választja,
a lemezen előnyben részesített nyelvet használja
a rendszer.
masterpage:Left
specdef v20070110
[4:3 LETTER BOX] (postaláda): Válassza ezt
a lehetőséget, ha hagyományos, 4:3-as
képarányú tv-t csatlakoztat. A rendszer széles
képet jelenít meg, a tv-képernyő alján és
a tetején fekete csíkkal.
x [SUBTITLE] (Feliratozás)
Átválthatja a DVD VIDEO lemezen rögzített
feliratok nyelvét.
Ha az [AUDIO FOLLOW] (Hang követése)
lehetőséget választja, a feliratozási nyelv a választott
hangsávnyelvnek megfelelően változik.
Megjegyzés
• Ha egy olyan nyelvet választ a [MENU] (Menü),
[AUDIO] (Hang) vagy [SUBTITLE] (Feliratozás)
beállításban, amely nem található meg a DVD VIDEO
lemezen, a rendszer automatikusan kiválasztja
valamelyik lemezen szereplő nyelvet (bizonyos
lemezeken a nyelv nem választható ki automatikusan).
Tipp
• Ha az [OTHERS t] (Egyéb) lehetőséget választotta
a [MENU] (Menü), [AUDIO] (Hang) vagy
[SUBTITLE] (Feliratozás) beállításban, keresse ki
a megfelelő nyelvkódot a „Nyelvkódok listája”
(67. oldal) listából, és írja be a számgombokkal.
A megjelenítés beállításai
[VIDEO SETUP] (Kép beállítása)
Válassza ki a tv-készülékének megfelelő
beállításokat.
x [TV TYPE] (Tv típusa)
Kiválaszthatja a csatlakoztatott tv-készülék
méretarányát.
[4:3 PAN SCAN] (pásztázás és letapogatás):
Válassza ezt a lehetőséget, ha hagyományos,
4:3-as képarányú tv-t csatlakoztat. A rendszer
automatikusan széles képet jelenít meg a teljes
képernyőn, és levágja azokat a részeket, amelyek
nem férnek el.
x [LINE] (Vonal)
Kiválaszthatja az EURO AV T OUTPUT (TO
TV) aljzaton kimenő videojel típusát.
[VIDEO]: A rendszer videojelet továbbít.
[RGB]: A rendszer RGB-jelet továbbít.
Megjegyzés
• Ha a tv-készülék nem tud RGB-jelet fogadni,
a tv-képernyőn nem jelenik meg kép akkor sem,
ha kiválasztja az [RGB] lehetőséget. További
tudnivalókért olvassa el a tv kezelési utasítását.
• Nem választhatja ki az [RGB] beállítást, miközben
bármilyen készülék csatlakoztatva van HDMI-vezetéken
keresztül. Az [RGB] beállításról automatikusan átvált
a rendszer a [VIDEO] beállításra a HDMI-vezetékkel
csatlakoztatott készülék bekapcsolásakor.
x [PAUSE MODE] (Szünet mód)
[16:9]: Válassza ezt a beállítást, ha a rendszerhez
széles képernyős tv-t vagy széles képernyős
megjelenítést támogató tv-t csatlakoztat.
(csak DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW lemezek esetén)
Kiválaszthatja, hogy milyen kép jelenjen meg
Szünet módban.
[AUTO] (Automatikus): A kép, beleértve
a dinamikusan mozgó tárgyakat is, szaggatás
nélkül jelenik meg. Ez a normál körülmények
között használandó beállítás.
[FRAME] (Képkocka): A kép, beleértve a nem
dinamikusan mozgó tárgyakat is, nagy
felbontásban jelenik meg.
50HU
model name [DAV-DZ340/DAV-DZ740]
[4-262-748-11(1)]
filename[E:\projekty\LionBridge\Sony
Europe\DAV\target\HU\OI\DTP\OI_HU_DZ340_740_4262748111\4262748111\4262748111DAVDZ340
CEK\gb09set.fm]
gb_book.book Page 51 Wednesday, March 9, 2011 2:30 PM
A HDMI-kapcsolat beállításai
[HDMI SETUP] (HDMI beállítása)
x [HDMI RESOLUTION] (HDMI-felbontás)
Kiválaszthatja a HDMI OUT aljzaton kimenő
videojel típusát.
[AUTO (1920 × 1080p)]: A rendszer optimális
videojelet ad ki a csatlakoztatott tv-re.
[1920 × 1080i]: A rendszer 1920 × 1080i*
videojelet ad ki.
[1280 × 720p]: A rendszer 1280 × 720p*
videojelet ad ki.
[720 × 480p]**: A rendszer 720 × 480p*
videojelet ad ki.
x [YCBCR/RGB (HDMI)]
Kiválaszthatja a HDMI OUT aljzaton
továbbított HDMI-jel típusát.
[YCBCR]: A rendszer YCBCR formátumú jelet
továbbít.
[RGB]: A rendszer RGB-jelet továbbít.
x [AUDIO (HDMI)] (HDMI-hang)
Kiválaszthatja a HDMI OUT aljzat
hangkimeneti állapotát.
[OFF] (Kikapcsolva): A rendszer nem továbbít
hangot a HDMI OUT aljzaton.
[ON] (Bekapcsolva): A rendszer a Dolby Digital,
DTS és 96 kHz-es/24 bites PCM formátumú
hangjeleket 48 kHz-es/16-bites PCM-jelekké
alakítva továbbítja.
Megjegyzés
• Ha nem a DVD/CD vagy USB funkciót használja,
a rendszer akkor sem továbbítja a hangot a HDMI
OUT aljzaton, ha az [AUDIO (HDMI)] (HDMIhang) beállítást az [ON] (Bekapcsolva) értékre állítja.
x [CONTROL FOR HDMI] (HDMI-vezérlés)
Ez a funkció akkor használható, ha a Control
for HDMI (HDMI-vezérlés) funkcióval
kompatibilis tv-készüléket csatlakoztat
a rendszerhez HDMI-vezetékkel.
[OFF] (Kikapcsolva): Kikapcsolás.
[ON]: Bekapcsolás. A HDMI-vezetékkel
összekötött készülékeket egymásról vezérelheti.
x [AUDIO RETURN CHANNEL] (Audio
visszacsatorna)
Ez a funkció akkor használható, ha
a rendszerhez csatlakoztatott tv kompatibilis az
Audio Return Channel funkcióval.
Beállítások
* i: váltott soros, p: progresszív
** A területtől függően a [720 × 480/576p] érték
jelenhet meg.
masterpage:Right
specdef v20070110
x [JPEG RESOLUTION] (JPEG-felbontás)
Kiválaszthatja HDMI OUT aljzaton továbbított
JPEG képfájlok felbontását.
[SD
]: A rendszer hagyományos felbontású
képet továbbít fekete kerettel.
[HD ]: A rendszer HD felbontású képet
továbbít fekete kerettel.
[HD]: A rendszer HD felbontású képet továbbít
fekete keret nélkül.
[(1920 × 1080i) HD ]: A rendszer teljes HD
felbontású képet továbbít fekete kerettel.
[(1920 × 1080i) HD]: A rendszer teljes HD
felbontású képet továbbít fekete keret nélkül.
Megjegyzés
[AUTO] (Automatikus): A rendszer
automatikusan fogadhatja a tv-ről érkező
digitális hangjelet HDMI-vezetéken keresztül.
[OFF] (Kikapcsolva): Kikapcsolás.
Megjegyzés
• Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a [CONTROL
FOR HDMI] (HDMI-vezérlés) beállítás [On]
(Bekapcsolva) értékre van állítva.
• A [JPEG RESOLUTION] (JPEG-felbontás) beállítás
csak akkor lép érvénybe, ha a [VIDEO SETUP]
(Kép beállítása) képernyőn a [TV TYPE] (Tv típusa)
beállítást a [16:9] értékre, valamint a [HDMI
SETUP] (HDMI beállítása) képernyőn a [HDMI
RESOLUTION] (HDMI-felbontás) beállítást
a [720 × 480p] és [720 × 480/576p] értéktől
különböző értékre állítja.
• Az [(1920 × 1080i) HD
] és az [(1920 × 1080i)
HD] értéket csak akkor választhatja, ha a [HDMI
SETUP] (HDMI beállítása) képernyőn a [HDMI
RESOLUTION] (HDMI-felbontás) beállításban az
[1920 × 1080i] értéket jelöli ki.
51HU
model name [DAV-DZ340/DAV-DZ740]
[4-262-748-11(1)]
filename[E:\projekty\LionBridge\Sony
Europe\DAV\target\HU\OI\DTP\OI_HU_DZ340_740_4262748111\4262748111\4262748111DAVDZ340
CEK\gb09set.fm]
gb_book.book Page 52 Wednesday, March 9, 2011 2:30 PM
• A HDMI-jel ideiglenesen megszakad, amikor:
– a rendszer bevon vagy kiad egy ADAT CD vagy
ADAT DVD lemezt, illetve
– a felhasználó csatlakoztat vagy eltávolít egy
USB-eszközt.
masterpage:Left
specdef v20070110
Egyéb beállítások
[SYSTEM SETUP] (Rendszer beállítása)
x [SCREEN SAVER] (Képernyőkímélő)
A hang beállításai
[AUDIO SETUP] (Hang beállítása)
x [AUDIO DRC]
A felhasználó szűkítheti a hangsáv
dinamikatartományát. Az [AUDIO DRC]
hasznos funkció az éjszakai halk filmnézéshez.
[OFF] (Kikapcsolva): A rendszer nem szűkíti
a dinamikatartományt.
[STANDARD] (Normál): A rendszer
a hangsávot a hangmérnök által meghatározott
dinamikatartománnyal játssza le.
[MAX] (Maximális): A rendszer teljes
mértékben leszűkíti a dinamikatartományt.
Megjegyzés
• Az [AUDIO DRC] funkció csak a Dolby Digital
formátumhoz használható.
x [TRACK SELECTION] (Hangsáv kiválasztása)
Ha több hangformátum (PCM, DTS, Dolby
Digital vagy MPEG) is rögzítve van, előnyben
részesítheti a legtöbb csatornával rendelkező
hangsávot.
[OFF] (Kikapcsolva): Kikapcsolás.
[AUTO] (Automatikus): A rendszer
automatikusan kiválasztja a hangsávot
a prioritásnak megfelelően.
Mérsékelheti a megjelenítőeszköz esetleges
károsodását (szellemképesség).
A képernyőkímélő megszakításához nyomja meg
bármelyik gombot (például a N gombot).
[ON] (Bekapcsolva): Ha körülbelül 15 percen
keresztül nem használja a rendszert, megjelenik
a képernyőkímélő képe.
[OFF] (Kikapcsolva): Kikapcsolás.
x [BACKGROUND] (Háttér)
Kiválaszthatja a tv-képernyő háttérszínét vagy
háttérképét.
[JACKET PICTURE] (Tasakkép): A tasakkép
(állókép) jelenik meg, de csak akkor, ha fel van
véve a lemezre (CD-EXTRA stb.). Ha a lemez
nem tartalmaz tasakképet, a rendszerben tárolt
kép jelenik meg.
[GRAPHICS] (Grafika): A rendszerben tárolt
kép jelenik meg.
[BLUE] (Kék): A háttér kék színű.
[BLACK] (Fekete): A háttér fekete színű.
x [PARENTAL CONTROL] (Szülői felügyelet)
A [PARENTAL CONTROL] (Szülői felügyelet)
funkcióval korlátozható a besorolással
rendelkező DVD-k lejátszása. Megtiltható egyes
jelenetek lejátszása, illetve helyettük másik
lejátszandó jelenet állítható be.
1
Megjegyzés
• Ha az elemet az [AUTO] (Automatikus) értékre
állítja, a nyelv megváltozhat. A [TRACK
SELECTION] (Hangsáv kiválasztása) beállítás
felülbírálja a [LANGUAGE SETUP] (Nyelv
beállítása) (49. oldal) képernyőn megadott [AUDIO]
(Hang) beállításokat. (A lemeztől függően
előfordulhat, hogy ez a funkció nem működik.)
2
Írja be vagy ismételje meg a négyjegyű
jelszavát a számgombokkal, majd nyomja
meg a
gombot.
A X/x gombokkal válassza ki
a [STANDARD] (Normál) beállítást,
és nyomja meg a
gombot.
52HU
model name [DAV-DZ340/DAV-DZ740]
[4-262-748-11(1)]
filename[E:\projekty\LionBridge\Sony
Europe\DAV\target\HU\OI\DTP\OI_HU_DZ340_740_4262748111\4262748111\4262748111DAVDZ340
CEK\gb09set.fm]
gb_book.book Page 53 Wednesday, March 9, 2011 2:30 PM
3
A X/x gombokkal válasszon ki egy
földrajzi helyet a lejátszáskorlátozás
szintjének meghatározásához, majd
nyomja meg a
gombot.
4
Ha az [OTHERS t] (Egyéb) lehetőséget
választja, adjon meg a számgombokkal egy
szabványos nyelvkódot a „Szülői felügyeleti
területkódok listája” (67. oldal) listából.
x [MULTI-DISC RESUME] (Többlemezes
folytatás)
4
A X/x gombokkal jelölje ki a [LEVEL]
(Szint) lehetőséget, majd nyomja meg
a
gombot.
5
A X/x gombokkal válassza ki a kívánt
szintet, majd nyomja meg a
gombot.
Minél alacsonyabb az érték, annál
szigorúbb a korlátozás.
A [PARENTAL CONTROL] (Szülői felügyelet) funkció
kikapcsolása
A [PARENTAL CONTROL] (Szülői felügyelet)
funkcióval korlátozott lemez lejátszása
A lemez behelyezését és a N gomb
megnyomását követően megjelenik a nyelvkód
megadására szolgáló felület. Írja be a négyjegyű
jelszavát a számgombokkal, majd nyomja meg
a
gombot.
Tipp
• Ha elfelejtette a jelszavát, írja be az 199703 számsort
a számgombokkal, majd nyomja meg a
gombot.
A rendszer új négyjegyű jelszó megadására fogja
kérni. Miután megadta az új négyjegyű jelszót, vegye
ki és helyezze be újra a lemezt, majd nyomja meg
a N gombot. Amikor megjelenik a nyelvkód
megadására szolgáló felület, adja meg az új jelszavát.
A jelszó megváltoztatása
2
3
Írja be a négyjegyű jelszavát
a számgombokkal, majd nyomja meg
a
gombot.
Válassza ki a [CHANGE PASSWORD t]
(Jelszó megváltoztatása) lehetőséget
a X/x gombokkal, majd nyomja meg
a
gombot.
Írjon be egy új négyjegyű jelszót
a számgombokkal, majd nyomja meg
a
gombot.
Ha hibás számjegyet ír be a jelszó megadása
közben, nyomja meg a C gombot, mielőtt
a
gombot megnyomná, és adja meg
a helyes számot.
A jelszó megerősítéséhez írja be azt újra
a számgombokkal, majd nyomja meg
a
gombot.
A rendszer visszatér ahhoz a ponthoz, ahol
a legutóbbi lejátszáskor leállította a lemezt, és
amikor legközelebb behelyezi ugyanazt a lemezt,
attól a ponttól folytatja a lejátszást.
[ON] (Bekapcsolva): A rendszer a memóriában
tárolja a folytatási pontot legfeljebb 10 lemezhez.
[OFF] (Kikapcsolva): A rendszer nem tárolja
a memóriában a folytatási pontot. A lejátszás
csak a készülékben lévő aktuális lemez esetén
indul újra a folytatási pontnál.
Megjegyzés
• Ha a lejátszás folytatási pontját tároló memória
megtelt, törlődik a legkorábbi lemez folytatási pontja.
x [RESET] (Alaphelyzet)
Alaphelyzetbe állíthatja a [SETUP] (Beállítás)
képernyő beállításait a [PARENTAL
CONTROL] (Szülői felügyelet) kivételével.
Beállítások
Állítsa a [LEVEL] (Szint) beállítást az [OFF]
(Kikapcsolva) értékre az 5. lépésben.
1
masterpage:Right
specdef v20070110
A C/c gombokkal válassza ki a [YES] (Igen)
lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
A folyamatot meg is szakíthatja, és visszatérhet
a vezérlőmenübe, ha itt a [NO] (Nem)
lehetőséget választja.
Ne nyomja meg a [/1 gombot a rendszer
alaphelyzetbe állítása közben, mivel a folyamat
eltarthat néhány másodpercig.
Megjegyzés
• A [MEDIA] (Média), [INTERVAL] (Időköz) és
[EFFECT] (Effektus) beállítás szintén alaphelyzetbe áll.
A hangsugárzók beállításai
[SPEAKER SETUP] (Hangsugárzók
beállítása)
A hangsugárzó-beállításokat manuálisan,
a gyorsbeállítás elvégzése nélkül is módosíthatja.
Válassza ki a használni kívánt hangsugárzókat,
állítsa be a hallgatási helytől mért távolságukat,
majd állítsa be az egyes hangsugárzók
hangszintjét. A hangszint beállításához a [TEST
TONE] (Teszthang) funkciót használhatja.
53HU
model name [DAV-DZ340/DAV-DZ740]
[4-262-748-11(1)]
filename[E:\projekty\LionBridge\Sony
Europe\DAV\target\HU\OI\DTP\OI_HU_DZ340_740_4262748111\4262748111\4262748111DAVDZ340
CEK\gb09set.fm]
gb_book.book Page 54 Wednesday, March 9, 2011 2:30 PM
x [CONNECTION] (Csatlakoztatás)
[FRONT] (Első)
[YES] (Igen)
[CENTER] (Középső)
[YES] (Igen): Általában ezt a beállítást kell
választani.
[NONE] (Nincs): Válassza ezt a beállítást,
ha nem használ középső hangsugárzót.
[SURROUND] (Hátsó)
[YES] (Igen): Általában ezt a beállítást kell
választani.
[NONE] (Nincs): Válassza ezt a beállítást,
ha nem használ hátsó hangsugárzókat.
[SUBWOOFER] (Mélysugárzó)
[YES] (Igen)
x [DISTANCE] (Távolság)
Állítsa be a hangsugárzók távolságát a hallgatási
helyhez képest.
A lehető legjobb térhangzás eléréséhez
a hangsugárzók mindegyikét azonos
távolságban helyezze el a hallgatási helytől.
A távolság 1,0 és 7,0 méter között mozoghat
az első hangsugárzók esetében, illetve 0,0
és 7,0 méter között a középső és a hátsó
hangsugárzók esetében.
Ha a középső hangsugárzót nem tudja azonos
távolságban elhelyezni, legfeljebb 1,6 méterrel
közelebb hozhatja a hallgatási helyhez.
Ha a hátsó hangsugárzókat nem tudja azonos
távolságban elhelyezni, legfeljebb 5,0 méterrel
közelebb hozhatja azokat a hallgatási helyhez.
[FRONT] (Első) 3.0 m: Állítsa be az első
hangsugárzók távolságát.
[CENTER] (Középső) 3.0 m: Állítsa be
a középső hangsugárzó távolságát (legfeljebb
1,6 méterrel közelebb hozhatók az első
hangsugárzókhoz).
[SURROUND] (Hátsó) 3.0 m: Állítsa be a hátsó
hangsugárzók távolságát (legfeljebb 5,0 méterrel
közelebb hozhatók az első hangsugárzókhoz).
x [LEVEL (FRONT)] (Szint – első)
Módosíthatja az első hangsugárzók, a középső
hangsugárzó és a mélysugárzó hangszintjét.
Az [L/R] (B/J) paramétert –6,0 dB és 0 dB között
határozhatja meg, a [CENTER] (Középső) és
masterpage:Left
specdef v20070110
[SUBWOOFER] (Mélysugárzó) paramétert
pedig –6,0 dB és +6,0 dB között. Ne felejtse el
[ON] (Bekapcsolva) értékre állítani a [TEST
TONE] (Teszthang) beállítást a megfelelő
hangerő egyszerűbb megtalálása érdekében.
[L/R] (B/J) 0.0 dB: Állítsa be az első
hangsugárzók hangszintjét.
[CENTER] (Középső) 0.0 dB: Állítsa be
a középső hangsugárzó hangszintjét.
[SUBWOOFER] (Mélysugárzó) +2.0 dB:
Állítsa be a mélysugárzó hangszintjét.
x [LEVEL (SURROUND)] (Szint – hátsó)
Módosíthatja a hátsó hangsugárzók
hangszintjét. A paraméterben -6,0 dB és +6,0 dB
közötti értéket adhat meg. Állítsa [ON]
(Bekapcsolva) értékre a [TEST TONE]
(Teszthang) beállítást a megfelelő hangerő
egyszerűbb megtalálása érdekében.
[L/R] (B/J) 0.0 dB: Állítsa be a hátsó
hangsugárzók hangszintjét.
x [TEST TONE] (Teszthang)
A hangsugárzók hangszintjének beállításához
a [TEST TONE] (Teszthang) funkciót használhatja.
[OFF] (Kikapcsolva): A teszthang nem szólal
meg a hangsugárzókból.
[ON] (Bekapcsolva): A teszthang sorrendben
megszólal a hangsugárzókból a hangszint
beállítása során.
A hangsugárzók hangszintjét az alábbiak szerint
állítsa be.
1
2
3
4
Állítsa a [TEST TONE] (Teszthang)
beállítást [On] (Bekapcsolva) értékre.
A C/X/x/c gombok többszöri
megnyomásával válassza ki a kívánt
hangsugárzót és hangszintet, majd
nyomja meg a
gombot.
Ismételje meg a 2. lépést.
A C/X/x/c gombokkal állítsa [OFF]
(Kikapcsolva) értékre a [TEST TONE]
(Teszthang) beállítást a hangsugárzók
hangszintjének módosítását követően.
54HU
model name [DAV-DZ340/DAV-DZ740]
[4-262-748-11(1)]
filename[E:\projekty\LionBridge\Sony
Europe\DAV\target\HU\OI\DTP\OI_HU_DZ340_740_4262748111\4262748111\4262748111DAVDZ340
CEK\gb10add.fm]
gb_book.book Page 55 Wednesday, March 9, 2011 2:30 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
A hangerő módosítása
További információk
Óvintézkedések
Áramforrások
• Ha hosszabb ideig nem használja az egységet, húzza
ki a fali dugaszolóaljzatból (konnektorból). Mindig
a csatlakozódugasznál, és soha ne a vezetéknél fogva
húzza ki a vezetéket.
Elhelyezés
Működés
Tisztítás
• Kímélő tisztítószerrel enyhén megnedvesített puha
kendővel törölje le a készülék burkolatát és
kezelőszerveit. A tisztításhoz soha ne használjon
súrolószivacsot, súrolószert vagy oldószereket,
például alkoholt vagy benzint.
Ha a rendszerrel kapcsolatban bármilyen kérdése
vagy problémája merül fel, keresse fel a legközelebbi
Sony-forgalmazót.
Tisztítólemezek, lemez-/lencsetisztítók
• Ne használjon tisztítólemezeket vagy lemez-/
lencsetisztítókat (beleértve a folyékony és
a szórófejes típusúakat is). Ez a készülék
meghibásodásához vezethet.
A tv színe
• Ha a tv-képernyőn a hangsugárzók közelében
elszíneződés jelentkezik, kapcsolja ki a tv-készüléket,
majd 15–30 perc múlva kapcsolja be. Ha az
elszíneződés tartósan fennáll, helyezze
a hangsugárzókat a tv-készüléktől távolabbra.
FONTOS MEGJEGYZÉS
Figyelem! A rendszer korlátlan ideig képes
álló videoképeket vagy képernyőkijelzéseket
megjeleníteni a televízió képernyőjén. Ha hosszú
ideig hagyja megjelenítve ezeket a képeket,
a tv-képernyő tartós károsodását okozhatja.
A projektoros televíziók különösen
érzékenyek erre.
További információk
• Úgy helyezze el a rendszert, hogy a levegő szabadon
áramolhasson körülötte, máskülönben túlmelegedhet.
• Ha hosszabb időn keresztül magas hangerőn
használja a készüléket, a burkolat felmelegszik.
Ez nem jelent hibás működést, de lehetőleg ne érintse
meg a készülék burkolatát. Ne helyezze a rendszert
rosszul szellőző, több oldalról zárt térbe, mert az
túlmelegedést okozhat.
• Ne helyezzen semmilyen olyan tárgyat a rendszerre,
amely eltakarhatja a szellőzőnyílásokat. A rendszer
nagyteljesítményű erősítőt tartalmaz. Ha
a szellőzőnyílások elzáródnak, a rendszer
túlmelegedhet, ami működési hibákhoz vezethet.
• Ne helyezze a rendszer olyan felületekre (szőnyegre,
pokrócra stb.) vagy olyan anyagok (függönyök és más
drapériák) közelébe, amelyek eltakarhatják
a szellőzőnyílásokat.
• Ne helyezze a rendszert fűtőtestek (például
radiátorok vagy légvezetékek) közelébe, illetve olyan
helyre, ahol közvetlen napfénynek, túlzott pornak,
mechanikai rázkódásnak vagy ütődésnek van kitéve.
• Ne döntse meg a rendszert, mert csak vízszintes
helyzetű működtetéshez készült.
• Tartsa távol a rendszert és a lemezeket az erős
mágneses terű berendezésektől, például mikrohullámú
sütőktől vagy nagyméretű hangszóróktól.
• Ne tegyen nehéz tárgyakat a rendszerre.
• Ne hangosítsa fel a rendszert a nagyon halk vagy
hangjel nélküli részeknél, mert a hangsugárzók
megsérülhetnek, amikor hirtelen nagy hangerejű
rész következik.
A rendszer áthelyezése
• A rendszer áthelyezése előtt győződjön meg arról,
hogy nincs benne lemez, és húzza ki a hálózati
vezetéket a hálózati aljzatból (konnektorból).
• Ha a rendszert a hidegről közvetlenül meleg helyre
viszi, illetve nagyon nedves szobába helyezi,
a nedvesség a készülékben lecsapódhat a lencsékre.
Ekkor előfordulhat, hogy a rendszer nem működik
megfelelően. Ilyen esetben távolítsa el a lemezt, és
hagyja bekapcsolva a rendszert körülbelül fél órán át,
amíg a nedvesség elpárolog.
• Ha bármi a készülék belsejébe kerül, húzza ki
a hálózati csatlakozóvezetéket, és a további használat
előtt ellenőriztesse egy szakemberrel.
55HU
model name [DAV-DZ340/DAV-DZ740]
[4-262-748-11(1)]
filename[E:\projekty\LionBridge\Sony
Europe\DAV\target\HU\OI\DTP\OI_HU_DZ340_740_4262748111\4262748111\4262748111DAVDZ340
CEK\gb10add.fm]
gb_book.book Page 56 Wednesday, March 9, 2011 2:30 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
Megjegyzések a lemezekkel
kapcsolatban
A lemezek kezelése
• A lemezt a tisztán tartása érdekében a szélénél
fogja meg, és ne érintse meg a felületét.
• Ne ragasszon papírt vagy ragasztószalagot
a lemezre.
• Ne tegye ki a lemezt közvetlen napfénynek
vagy hőhatásnak (például hővezetékek
hőjének), és ne hagyja közvetlen napsütésben
álló autóban, mivel az autó belseje nagyon
felmelegedhet.
• Lejátszás után helyezze vissza a lemezt
a tokjába.
Tisztítás
• Lejátszás előtt tisztítsa meg a lemezt egy
törlőkendővel.
A lemezt a belsejétől kifelé törölje le.
• Ne használjon oldószert, például benzint,
hígítószert, a kereskedelemben kapható
tisztítószereket vagy a bakelitlemezekhez
készült antisztatikus spray-ket.
A rendszer csak szabványos kerek lemezeket tud
lejátszani. A szabványostól vagy kerektől eltérő
(például kártya, szív vagy csillag alakú) lemez
használata meghibásodáshoz vezethet.
Ne használjon olyan lemezt, amelyen
a kereskedelemben kapható kiegészítő, például
címke vagy gyűrű van elhelyezve.
56HU
model name [DAV-DZ340/DAV-DZ740]
[4-262-748-11(1)]
filename[E:\projekty\LionBridge\Sony
Europe\DAV\target\HU\OI\DTP\OI_HU_DZ340_740_4262748111\4262748111\4262748111DAVDZ340
CEK\gb10add.fm]
gb_book.book Page 57 Wednesday, March 9, 2011 2:30 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
Hibaelhárítás
Ha a rendszer működésében az alábbi rendellenességek bármelyikét észleli, a javítás előtt próbálkozzon
meg a hiba elhárításával az útmutatóban leírt módon. Ha a probléma tartósan fennáll, keresse fel
a legközelebbi Sony-forgalmazót.
Ne feledje, hogy ha a javítás közben a szerviz kicserél egyes alkatrészeket, azokat visszatarthatják.
Általános
Jelenség
Problémák és megoldások
Az egység nincs bekapcsolva.
A távvezérlő nem működik.
• Ellenőrizze, hogy a hálózati vezetéket biztonságosan csatlakoztatta-e.
• A távvezérlő és az egység túl messze van egymástól.
• Kimerültek a távvezérlő elemei.
• Húzza ki a hálózati vezetéket a hálózati aljzatból, majd néhány perc múlva
csatlakoztassa újra.
• Hajtsa végre az alábbi műveleteket (vegye figyelembe, hogy
a rendszerparaméterek, például a tárolt állomások, visszaállnak az
alapértékekre):
1 Nyomja meg az "/1 gombot a rendszer bekapcsolásához.
2 Nyomja meg az egységen egyszerre a N, a FUNCTION és a "/1 gombot.
Az előlapi kijelzőn megjelenik a RESET felirat.
A rendszer nem működik
megfelelően.
Jelenség
Problémák és megoldások
Nincs kép.
• A tv-készülék videobemenete nem úgy van beállítva, hogy megjeleníthesse
a képeket a rendszerről.
• Ellenőrizze a kimeneti módot a rendszeren.
• Az egység olyan bemeneti eszközhöz van csatlakoztatva, amely nem
kompatibilis a HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)
szabvánnyal.
• Ha a HDMI OUT aljzatot használja videokimenetként, módosítsa a HDMI
OUT aljzaton továbbított videojel típusát (51. oldal).
Csatlakoztassa a tv-t másik videoaljzatra a HDMI OUT aljzat helyett, és váltsa
át a tv-bemenetet ennek megfelelően, hogy megjeleníthesse
a képernyőkijelzéseket. Módosítsa a HDMI OUT aljzaton továbbított videojel
típusát, és állítsa vissza a tv bemenetét a HDMI aljzatra. Ha továbbra sincs kép,
ismételje meg a lépéseket, és próbálkozzon más beállításokkal.
• Ha az EURO AV T OUTPUT (TO TV) aljzatról torzított jel érkezik,
módosítsa a HDMI OUT aljzaton továbbított videojel típusát a [HDMI
SETUP] (HDMI beállítása) képernyő [HDMI RESOLUTION] (HDMIfelbontás) beállításában a [720 × 480p] * (51. oldal) értékre.
* A területtől függően a [720 × 480/576p] érték jelenhet meg.
• Ellenőrizze a [TV TYPE] (Tv típusa) beállítást a [VIDEO SETUP]
(Kép beállítása) képernyőn (50. oldal).
• A lemezen a méretarány rögzített.
Nincs kép, amikor a HDMIvezetékkel létesít kapcsolatot.
Képzaj jelentkezik.
Egy kép nem a teljes
tv-képernyőn jelenik meg.
További információk
Kép
57HU
model name [DAV-DZ340/DAV-DZ740]
[4-262-748-11(1)]
filename[E:\projekty\LionBridge\Sony
Europe\DAV\target\HU\OI\DTP\OI_HU_DZ340_740_4262748111\4262748111\4262748111DAVDZ340
CEK\gb10add.fm]
gb_book.book Page 58 Wednesday, March 9, 2011 2:30 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
Jelenség
Problémák és megoldások
Elszíneződés tapasztalható a tvképernyőn.
A rendszer hangsugárzói mágneses részeket tartalmaznak, ezért előfordulhat
mágneses torzítás. Ha a tv-képernyőn elszíneződés tapasztalható, végezze el az
alábbi teendőket:
• Helyezze a hangsugárzókat legalább 0,3 méterre a tv-készüléktől.
• Ha az elszíneződés tartósan fennáll, kapcsolja ki a tv-készüléket,
majd 15–30 perc múlva kapcsolja be.
• Gondoskodjon róla, hogy ne legyen mágneses tárgy (tv-állvány mágneszára,
egészségügyi eszköz, játék stb.) a hangsugárzók közelében.
• Helyezze a hangsugárzókat a tv-készüléktől távolabbra.
• Állítsa át az [YCBCR] értéket az [YCBCR/RGB (HDMI)] beállításban az [RGB]
(51. oldal) értékre.
A lejátszott kép torz.
Hang
Jelenség
Problémák és megoldások
Nincs hang.
• A hangsugárzó-vezetékek csatlakozása nem megfelelő.
• Ellenőrizze a hangsugárzók beállításait (53. oldal).
Nincs hang, ha egy készülék
• Végezze el az alábbi műveleteket:
(digitális műholdvevő, PlayStation – Csatlakoztassa a tv-t a rendszerhez egy SCART (EURO AV) vezetékkel
3 stb.) közvetlenül a tv-hez
(21. oldal), és válassza ki a TV funkciót.
csatlakozik HDMI-vezetékkel.
– Tiltsa le a tv hangsugárzóit.
Nem hallható a DIGITAL IN
• A bejövő adatfolyam mintavételezési frekvenciája 48 kHz-nél magasabb.
OPTICAL aljzaton érkező hang.
Nem érkezik digitális hang
• A [HDMI SETUP] (HDMI beállítása) képernyőn állítsa az [AUDIO RETURN
a HDMI OUT aljzaton az Audio CHANNEL] (Audio visszacsatorna) beállítást az [AUTO] (Automatikus)
Return Channel funkció
értékre (51. oldal).
használatakor.
• A [HDMI SETUP] (HDMI beállítása) képernyőn állítsa a [CONTROL FOR
HDMI] (HDMI-vezérlés) beállítást az [ON] (Bekapcsolva) értékre (51. oldal).
• Győződjön meg róla, hogy a tv-készüléke kompatibilis az Audio Return
Channel funkcióval.
• Ellenőrizze, hogy a HDMI-vezeték olyan aljzatra van csatlakoztatva a tv-n,
amely kompatibilis az Audio Return Channel funkcióval.
• A bejövő adatfolyam mintavételezési frekvenciája 48 kHz-nél magasabb.
A rendszer nem megfelelő
• A [HDMI SETUP] (HDMI beállítása) képernyőn állítsa az [AUDIO RETURN
hangot ad ki, ha set-top box
CHANNEL] (Audio visszacsatorna) beállítást az [OFF] (Kikapcsolva) értékre
készülékhez van csatlakoztatva.
(51. oldal).
Erős zúgás vagy zaj hallható.
• Vigye távolabb a tv-készüléket az audiokészülékektől.
• Tisztítsa meg a lemezt.
VIDEO CD, CD vagy hangfájl
• Válasszon sztereó hangzást az AUDIO gomb megnyomásával (32. oldal).
lejátszásakor nincs sztereó hatás.
Nincs hang, vagy csak nagyon
• Ellenőrizze a hangzásmódot (41. oldal).
halk hang hallható egyes
• Ellenőrizze a hangsugárzók csatlakoztatását és beállításait (20. és 53. oldal).
hangsugárzókból vagy
• Egyes DVD-ken nincs rögzítve a teljes 5.1-es hangzás minden csatornája.
mindegyik hangsugárzóból.
Csak a középső hangsugárzóból • Vannak olyan lemezek, amelyekről csak a középső hangsugárzón játszható
szólal meg hang.
le hang.
Nem hallható a rendszer hangja • A [HDMI SETUP] (HDMI beállítása) képernyőn állítsa az [AUDIO (HDMI)]
a tv-n.
(HDMI-hang) beállítást az [ON] (Bekapcsolva) értékre (51. oldal).
• Végezze el az alábbi műveleteket:
1Kapcsolja ki a rendszert, majd kapcsolja be újra.
2Kapcsolja ki a csatlakoztatott készüléket, majd kapcsolja be újra.
3Válassza le, és csatlakoztassa újra a HDMI-vezetéket.
58HU
model name [DAV-DZ340/DAV-DZ740]
[4-262-748-11(1)]
filename[E:\projekty\LionBridge\Sony
Europe\DAV\target\HU\OI\DTP\OI_HU_DZ340_740_4262748111\4262748111\4262748111DAVDZ340
CEK\gb10add.fm]
gb_book.book Page 59 Wednesday, March 9, 2011 2:30 PM
Jelenség
masterpage:Right
specdef v20070110
Problémák és megoldások
Az ADAT CD-n, ADAT DVD-n • Túl alacsony volt a mintavételezési frekvencia a hangfájlok kódolásakor.
vagy USB-eszközön található
Vigye át a hangfájlokat magasabb bitsebességgel kódolva az ADAT CD-re,
fájlok lejátszásakor torz a hang.
ADAT DVD-re vagy USB-eszközre.
Zaj vagy ugrás hallható egy USB- • Másolja a fájlokat a számítógépre, formázza az USB-eszközt FAT12, FAT16
eszközről való lejátszáskor.
vagy FAT32 fájlrendszerrel, és vigye át újra a fájlokat az USB-eszközre.
Lejátszás lemezről
Jelenség
Problémák és megoldások
Nem játszható le egy lemez.
További információk
• A DVD-n található területkód nem egyezik meg a rendszerével.
• Nedvesség csapódott le az egység belsejében, ami károsíthatja a lencséket.
Távolítsa el a lemezt, és hagyja bekapcsolva a rendszert körülbelül fél órán át.
Nem változtatható meg a hangsáv • Állítsa be a nyelvet a lemez menüjében.
vagy a feliratozás nyelve.
A lemez lejátszása nem az
• Leállás üzemmódban nyomja meg a x gombot az egységen vagy a távvezérlőn,
elejéről indul el.
és ezután indítsa el a lejátszást (30. oldal).
Nem játszható le egy ADAT CD/ • Az ADAT CD felvétele nem az ISO 9660 Level 1/Level 2 vagy Joliet szabvány
ADAT DVD.
szerint történt.
• Az ADAT DVD felvétele nem az UDF (Universal Disk Format) szabvány
szerint történt.
Egy fájl nem játszható le.
• Nem megfelelő a fájlnév kiterjesztése vagy a fájlformátum. Lásd: „Lejátszható
lemezek/fájlok USB-eszközön” (5. oldal).
• Ellenőrizze a [MEDIA] (Média) beállítást (30. oldal).
• A rendszer csak 8 mappa mélységben képes lejátszani.
• Győződjön meg róla, hogy a mappaszerkezet legfeljebb 200 mappát tartalmaz.
• Ellenőrizze, hogy a mappában legfeljebb 150 hangfájl/JPEG képfájl található.
Nem jeleníthető meg egy JPEG • A JPEG képfájl mérete a 3072 (szélesség) × 2048 (magasság) képpontnál
képfájl.
nagyobb normál formátumban, illetve a főleg internetes webhelyeken használt
progresszív formátumban meghaladja a 2 000 000 képpontot.
Nem játszható le egy videofájl. • A videofájl felbontása meghaladja a 720 (szélesség) × 576 (magasság) értéket.
A mappák vagy fájlok neve nem • A rendszer csak a számokat és az ábécé betűit tudja megjeleníteni.
jelenik meg megfelelően.
Más karakterek nem jelennek meg megfelelően.
Lejátszás USB-eszközről
Jelenség
Problémák és megoldások
Az USB-eszköz lejátszása nem az • Leállás üzemmódban nyomja meg a x gombot az egységen vagy a távvezérlőn,
elejéről indul el.
és ezután indítsa el a lejátszást (30. oldal).
Nem játszható le egy USBeszköz.
• A nem USB, FAT12 vagy FAT16 fájlrendszerű USB-eszközök nem
támogatottak.*
* Ez a rendszer támogatja a FAT12, FAT16 és FAT32 formátumokat, de egyes
USB-eszközök nem támogatják mindhármat. Bővebb részleteket az USBeszköz kezelési útmutatójában olvashat, vagy a gyártónál is érdeklődhet.
• Ha particionált USB-eszközt használ, csak az első partíción lévő hangfájlok
játszhatók le.
Egy fájl nem játszható le.
• Nem megfelelő a fájlnév kiterjesztése vagy a fájlformátum. Lásd: „Lejátszható
lemezek/fájlok USB-eszközön” (5. oldal).
• Ellenőrizze a [MEDIA] (Média) beállítást (30. oldal).
• A rendszer csak 8 mappa mélységben képes lejátszani.
• Győződjön meg róla, hogy a mappaszerkezet legfeljebb 200 mappát tartalmaz.
• Ellenőrizze, hogy a mappában legfeljebb 150 hangfájl/JPEG képfájl található.
• A titkosított vagy jelszóval védett stb. fájlok nem játszhatók le.
59HU
model name [DAV-DZ340/DAV-DZ740]
[4-262-748-11(1)]
filename[E:\projekty\LionBridge\Sony
Europe\DAV\target\HU\OI\DTP\OI_HU_DZ340_740_4262748111\4262748111\4262748111DAVDZ340
CEK\gb10add.fm]
gb_book.book Page 60 Wednesday, March 9, 2011 2:30 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
Jelenség
Problémák és megoldások
Nem jeleníthető meg egy JPEG
képfájl.
• A JPEG képfájl mérete a 3072 (szélesség) × 2048 (magasság) képpontnál
nagyobb normál formátumban, illetve a főleg internetes webhelyeken használt
progresszív formátumban meghaladja a 2 000 000 képpontot.
Nem játszható le egy videofájl.
• A videofájl felbontása meghaladja a 720 (szélesség) × 576 (magasság) értéket.
Egy WMA fájl nem játszható le. • A WMA DRM, WMA Lossless és WMA formátumú WMA hangfájlok nem
játszhatók le.
Egy AAC fájl nem játszható le.
• Az AAC és AAC Lossless formátumú AAC fájlok nem játszhatók le.
A mappák vagy fájlok neve nem • A rendszer csak a számokat és az ábécé betűit tudja megjeleníteni.
jelenik meg megfelelően.
Más karakterek nem jelennek meg megfelelően.
A lejátszás lassan indul el.
• Miután a rendszer az összes fájlt beolvasta az USB-eszközről, a lejátszás
elindulására a megszokottnál többet kell várni, ha:
– az USB-eszközön sok mappa vagy fájl van;
– a mappaszerkezet vagy a fájlok rendszere nagyon összetett;
– a memória kapacitása nagyon nagy;
– a fájlméret különösen nagy; vagy
– a belső memória töredezett.
• A rendszer AAC formátumú hangfájlt játszik le.
Nem működik egy olyan USBeszköz, amelyet előzőleg egy
másik készüléken használt.
• Elképzelhető, hogy a felvétel nem támogatott formátumban készült. Ebben az
esetben először óvintézkedésként készítsen biztonsági másolatot az USBeszközön található fontos fájlokról a számítógép merevlemezén. Ezután
formázza az USB-eszközt FAT12, FAT16 vagy FAT32 fájlrendszerrel, és vigye
át újra a fájlokat az USB -eszközre.
Számok/fájlok átvitele
Jelenség
Problémák és megoldások
Nem lehet átvitelt indítani egy
USB-eszközre.
• Az alábbi problémák léphettek fel:
– Az USB-eszköz megtelt.
– Az USB-eszközön található hangfájlok és mappák száma elérte azt a korlátot,
amelyet a rendszer kezelni képes.
– Az USB-eszköz írásvédett.
Az átvitel leáll, mielőtt
befejeződne.
• Az USB-eszköz kommunikációs sebessége különösen alacsony.
Csatlakoztasson olyan USB-eszközt, amelyet a rendszer le tud játszani.
• Ha az átviteli és törlési művelet sokszor ismétlődik, az USB-eszköz
fájlszerkezete összetetté válik. Formázza az USB-eszközt az USB-eszköz kezelési
útmutatójában bemutatott módon. Ha a probléma nem szűnik meg, keresse fel
a legközelebbi Sony-forgalmazót.
• Az USB-eszköz megtelt.
• Az USB-eszközön található hangfájlok és mappák száma elérte azt a korlátot,
amelyet a rendszer kezelni képes.
Hibával ér véget az átvitel egy
USB-eszközre.
• Törlés közben megszakadt a kapcsolat az USB-eszközzel, vagy megszűnt az
áramellátás. Törölje a részlegesen törölt fájlt. Ha ez nem oldja meg a problémát,
elképzelhető, hogy elromlott az USB-eszköz. Formázza az USB-eszközt az USBeszköz kezelési útmutatójában bemutatott módon. Ha a probléma nem szűnik
meg, keresse fel a legközelebbi Sony-forgalmazót.
• Ellenőrizze, hogy nem írásvédett-e az USB-eszköz.
Nem lehet törölni hangfájlokat
vagy mappákat az USBeszközről.
60HU
model name [DAV-DZ340/DAV-DZ740]
[4-262-748-11(1)]
filename[E:\projekty\LionBridge\Sony
Europe\DAV\target\HU\OI\DTP\OI_HU_DZ340_740_4262748111\4262748111\4262748111DAVDZ340
CEK\gb10add.fm]
gb_book.book Page 61 Wednesday, March 9, 2011 2:30 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
Vevőegység
Jelenség
Problémák és megoldások
A rádióállomásokat nem lehet
behangolni.
• Ellenőrizze, hogy az antennát megfelelően csatlakoztatta-e. Állítsa az antennát
a megfelelő irányba, és csatlakoztasson külső antennát, ha szükséges.
• Az állomások jelerőssége túl alacsony (az automatikus hangolás használatakor).
Használja a közvetlen hangolási módszert.
Az FM-vétel gyenge.
• Csatlakoztassa az egységet 75 ohmos koaxiális kábellel (nem tartozék) egy
kültéri FM-antennához.
Az RDS funkció nem működik
megfelelően.
• A behangolt állomás nem továbbítja megfelelően az RDS-jeleket, vagy gyenge
a jelerősség.
HDMI-vezérlés
Jelenség
Problémák és megoldások
További információk
A Control for HDMI (HDMI• A [HDMI SETUP] (HDMI beállítása) képernyőn állítsa a [CONTROL FOR
vezérlés) funkció nem működik. HDMI] (HDMI-vezérlés) beállítást az [ON] (Bekapcsolva) értékre (51. oldal).
• Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott készülék kompatibilis-e a [CONTROL FOR
HDMI] (HDMI-vezérlés) funkcióval.
• Ellenőrizze a csatlakoztatott készülék Control for HDMI (HDMI-vezérlés)
vonatkozó beállításait. További információkért olvassa el a készülék kezelési
útmutatóját.
• Ha módosította a HDMI-kapcsolatot, csatlakoztatta és leválasztotta a hálózati
(táp)vezetéket, vagy pedig áramszünet volt, állítsa a [HDMI SETUP] (HDMI
beállítása) képernyő [CONTROL FOR HDMI] (HDMI-vezérlés) beállítását
[OFF] (Kikapcsolva) értékre, majd újból [ON] (Bekapcsolva) értékre (51. oldal).
• Részletekért lásd: „A Control for HDMI (HDMI-vezérlés) funkció használata
a „BRAVIA” Sync technológiájú készülékekkel” (42. oldal).
Nem továbbítódik hang
• Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott tv-készülék kompatibilis-e az összehangolt
a rendszerről és a tv-készülékről hangvezérlés funkcióval.
az összehangolt hangvezérlés
• Részletekért lásd: „A Control for HDMI (HDMI-vezérlés) funkció használata
használatakor.
a „BRAVIA” Sync technológiájú készülékekkel” (42. oldal).
A tv-készülék nem vált át
• A [HDMI SETUP] (HDMI beállítása) képernyőn állítsa a [CONTROL FOR
automatikusan a megfelelő
HDMI] (HDMI-vezérlés) beállítást az [OFF] (Kikapcsolva) értékre (51. oldal).
bemenetre, miután SCART
(EURO AV) vezetékkel
csatlakoztatja a rendszerhez.
61HU
model name [DAV-DZ340/DAV-DZ740]
[4-262-748-11(1)]
filename[E:\projekty\LionBridge\Sony
Europe\DAV\target\HU\OI\DTP\OI_HU_DZ340_740_4262748111\4262748111\4262748111DAVDZ340
CEK\gb10add.fm]
gb_book.book Page 62 Wednesday, March 9, 2011 2:30 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
Üzenetek
Jelenség
Problémák és megoldások
• Kapcsolja ki a rendszert a "/1 gombbal, és ellenőrizze a következőket, miután
a „STANDBY” szöveg eltűnik:
– Nincs rövidzárlat a + és a - hangsugárzó-vezeték között?
– Nem takarja el valami a rendszer szellőzőnyílásait?
– Miután ellenőrizte a fentieket, és elhárította az esetleges problémákat, kapcsolja
be a rendszert. Ha a probléma okára a fenti összes ellenőrzési lépés elvégzését
követően sem derül fény, keresse fel a legközelebbi Sony-forgalmazót.
Az „OVERLOAD”, „REMOVE”, • A rendszer az
(USB) port áramerősségével kapcsolatos problémát észlelt.
USB, majd a PUSH PWR üzenet Kapcsolja ki a rendszert, és távolítsa el az USB eszközt az
(USB) portról.
jelenik meg.
Ellenőrizze, hogy minden rendben van-e az USB-eszközzel. Ha az üzenet
továbbra is megjelenik, keresse fel a legközelebbi Sony-forgalmazót.
A „LOCKED” üzenet jelentik
• Forduljon a Sony-forgalmazóhoz vagy a helyileg illetékes Sony-szervizhez.
meg, és a lemez nem adható ki.
A „DATA ERR” üzenet jelenik • A lejátszani kívánt fájl sérült.
meg.
• A fájl formátuma nem egyezik a fájlnév kiterjesztésével. Lásd: „Lejátszható
lemezek/fájlok USB-eszközön” (5. oldal).
• A JPEG képfájl formátuma nem felel meg a DCF szabványnak.
Lejátszás közben hosszú ideig
• Az olvasási folyamat sokáig tarthat, ha:
látható a „READING” felirat.
– az USB-eszközön sok mappa vagy fájl van;
– a mappaszerkezet vagy a fájlok rendszere nagyon összetett;
– a memória kapacitása nagyon nagy; vagy
– a belső memória töredezett.
Megjelenik egymást váltva
a „PROTECT” és a „PUSH
PWR” üzenet.
62HU
model name [DAV-DZ340/DAV-DZ740]
[4-262-748-11(1)]
filename[E:\projekty\LionBridge\Sony
Europe\DAV\target\HU\OI\DTP\OI_HU_DZ340_740_4262748111\4262748111\4262748111DAVDZ340
CEK\gb10add.fm]
gb_book.book Page 63 Wednesday, March 9, 2011 2:30 PM
Öndiagnosztizáló funkció
(Amikor betűk/számok jelennek meg
a kijelzőn)
Amikor a rendszer hibás működésének
kiküszöbölése érdekében elindul az
öndiagnosztizáló funkció, egy ötkarakteres, egy
betűből és négy számból álló szervizkód (például
C 13 50) jelenik meg a tv-képernyőn vagy az
előlapi kijelzőn. Ebben az esetben tekintse meg
az alábbi táblázatot:
masterpage:Right
specdef v20070110
Amikor a tv-képernyőn megjelenik
a verziószám
A rendszer bekapcsolásakor megjelenhet
a verziószám [VER.X.XX] (X egy szám)
a tv-képernyőn. Habár ez nem működési hiba,
és csupán a Sony-szervizek munkáját segíti,
a rendszer nem használható a szokásos módon.
Kapcsolja ki a rendszert, majd kapcsolja be újra,
hogy ismét használhassa.
VER.X.XX
C:13:50
Ok és/vagy helyreállítási lépés
C 13
A lemez szennyezett.
,Tisztítsa meg a lemezt egy puha
kendővel (56. oldal).
E XX
(XX egy szám)
A működési hiba elhárítása
érdekében a rendszer öndiagnózist
végzett.
,Forduljon a Sonyforgalmazóhoz vagy a helyileg
illetékes Sony-szervizhez, és adja
meg az ötjegyű szervizkódot.
Példa: E 61 10
További információk
A szervizkód
első
3 karaktere
63HU
model name [DAV-DZ340/DAV-DZ740]
[4-262-748-11(1)]
filename[E:\projekty\LionBridge\Sony
Europe\DAV\target\HU\OI\DTP\OI_HU_DZ340_740_4262748111\4262748111\4262748111DAVDZ340
CEK\gb10add.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
gb_book.book Page 64 Wednesday, March 9, 2011 2:30 PM
Hangsugárzók
Műszaki adatok
Első
DAV-DZ340 (SS-TS111)
Erősítő
KIMENŐ TELJESÍTMÉNY (névleges):
Bal első/jobb első/középső/
bal hátsó/jobb hátsó:
108 W (csatornánként 3 Ω,
1 kHz, 1% THD esetén)
KIMENŐ TELJESÍTMÉNY (referencia):
Bal első/jobb első/középső/
bal hátsó/jobb hátsó:
167 W (csatornánként 3 Ω,
1 kHz, 1% THD esetén)
Mélysugárzó: 165 W
(3 Ω, 80 Hz)
Bemenetek (analóg)
TV (AUDIO IN)
Érzékenység: 450/250 mV
Bemenetek (digitális)
TV (Audio Return Channel/OPTICAL IN)
Bemeneti adatfolyam:
Dolby Digital 5.1 csat./
DTS 5.1 csat./lineáris
2 csat. PCM (mintavételi
frekvencia: kisebb mint
48 kHz)
Méret (kb.)
Tömeg (kb.)
108 mm × 164 mm ×
88 mm (sz/ma/mé)
0,5 kg
DAV-DZ740 (SS-TS113)
Méret (kb.)
Tömeg (kb.)
108 mm × 595 mm ×
79 mm (sz/ma/mé)
(falra szerelt rész)
260 mm × 1005 mm ×
260 mm (sz/ma/mé) (teljes
hangsugárzó)
1,1 kg (falra szerelt rész)
2,3 kg (teljes hangsugárzó)
Középső (SS-CT111)
Méret (kb.)
Tömeg (kb.)
261 mm × 82 mm × 79 mm
(sz/ma/mé)
0,6 kg
Hátsó (SS-TS111)
Méret (kb.)
Tömeg (kb.)
108 mm × 164 mm ×
88 mm (sz/ma/mé)
0,5 kg
Mélysugárzó
CD/DVD rendszer
DAV-DZ340 (SS-WS101)
Lézerdióda jellemzői
Méret (kb.)
Kibocsátás időtartama:
Folyamatos
Lézerkimenet: Kisebb mint
44,6 μW
* Ez a kimenet a 7 mm-es apertúrájú optikai
vevőegység objektívjének felületétől 200 mm-re
mért érték.
Jelformátumrendszer
PAL/NTSC
USB
(USB) port:
Maximális áramerősség:
500 mA
Vevőegység
Rendszer
Vételi tartomány
Antenna
Antennacsatlakozók
Digitális szintézeres,
fáziszárt hurkú (PLL)
kvarc hangolóegység
87,5 MHz – 108,0 MHz
(50 kHz lépésköz)
FM-huzalantenna
75 Ω, kiegyensúlyozatlan
Videó
Kimenetek
VIDEO: 1 Vp-p, 75 Ω
R/G/B: 0,7 Vp-p, 75 Ω
HDMI OUT: Type A
(19 érintkezős)
Tömeg (kb.)
169 mm × 300 mm ×
320 mm (sz/ma/mé)
5,3 kg
DAV-DZ740 (SS-WS111)
Méret (kb.)
Tömeg (kb.)
230 mm × 400 mm ×
305 mm (sz/ma/mé)
6,1 kg
Általános
Energiaellátási követelmények
220 V – 240 V AC
50/60 Hz
Teljesítményfelvétel
Bekapcsolva: 160 W
Készenlét: 0,3 W*
* Az alábbi beállítás esetén érvényes:
– A „DEMO” beállítása „OFF”.
– A [CONTROL FOR HDMI] (HDMI-vezérlés)
beállítása [OFF] (Kikapcsolva).
Méret (kb.)
430 mm × 55 mm ×
350 mm (sz/ma/mé)
a legnagyobb
kinyúlásokkal
Tömeg (kb.)
3,5 kg
64HU
model name [DAV-DZ340/DAV-DZ740]
[4-262-748-11(1)]
filename[E:\projekty\LionBridge\Sony
Europe\DAV\target\HU\OI\DTP\OI_HU_DZ340_740_4262748111\4262748111\4262748111DAVDZ340
CEK\gb10add.fm]
gb_book.book Page 65 Wednesday, March 9, 2011 2:30 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
Támogatott fájlformátum
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3)
Fájlkiterjesztés:
Bitsebesség:
Mintavételi frekvenciák:
mp3
32 kb/s – 320 kb/s
32/44,1/48 kHz
WMA (csak USB-eszköz esetén)
Fájlkiterjesztés:
Bitsebesség:
Mintavételi frekvenciák:
wma
48 kb/s – 192 kb/s
44,1 kHz
AAC (csak USB-eszköz esetén)
Fájlkiterjesztés:
Bitsebesség:
Mintavételi frekvenciák:
m4a
48 kb/s – 320 kb/s
44,1 kHz
Xvid
Fájlkiterjesztés:
avi
Videokodek:
Xvid video
Bitsebesség:
4,854 Mb/s (max.)
Felbontás/képkockasebesség:
720 × 480, 30 fps
720 × 576, 25 fps
Audiokodek:
MP3
Fájlformátum:
Fájlkiterjesztés:
Videokodek:
Bitsebesség:
Képkockasebesség:
Felbontás:
Hangkodek:
DRM:
További információk
MPEG4
MP4 fájlformátum
mp4/m4v
MPEG4 Simple Profile
(Az AVC formátum nem
kompatibilis.)
4 Mb/s
30 fps
720 × 576
AAC-LC (A HE-AAC nem
kompatibilis.)
Nem kompatibilis
A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül
megváltozhatnak.
• A készenléti teljesítményfelvétel 0,3 W.
• Több mint 85%-os hatásfok érhető el a teljesen
digitális S-Master erősítővel.
65HU
model name [DAV-DZ340/DAV-DZ740]
[4-262-748-11(1)]
filename[E:\projekty\LionBridge\Sony
Europe\DAV\target\HU\OI\DTP\OI_HU_DZ340_740_4262748111\4262748111\4262748111DAVDZ340
CEK\gb10add.fm]
gb_book.book Page 66 Wednesday, March 9, 2011 2:30 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
Fájltípusok lejátszási prioritása
Az alábbi táblázat ismerteti a fájltípusok lejátszási prioritását a [MEDIA] (Média) beállítás egyes
értékeinél.
Lemezen vagy USBeszközön található
fájltípus
A [MEDIA] (Média) beállítás értéke
[VIDEO]
[MUSIC/
PHOTO]
[PHOTO]
[MUSIC]
Lemez
USB-eszköz
Lemez
Lemez/
USB-eszköz
Lemez/
USB-eszköz
Csak videofájlok
Videofájlok
Videofájlok
Videofájlok
Videofájlok
Videofájlok
Csak JPEG képfájlok
JPEG képfájlok JPEG képfájlok JPEG képfájlok JPEG képfájlok JPEG képfájlok
Csak hangfájlok
MP3 fájlok
Hangfájlok
MP3 fájlok
Videofájlok és JPEG
képfájlok
Videofájlok
Videofájlok
JPEG képfájlok JPEG képfájlok Videofájlok
Hangfájlok*
Videofájlok
MP3 fájlok
Videofájlok és hangfájlok
Videofájlok
Hangfájlok és JPEG
képfájlok
MP3 fájlok és Hangfájlok
JPEG képfájlok
diavetítéssel
MP3 fájlok és JPEG képfájlok Hangfájlok*
JPEG képfájlok
diavetítéssel
Videofájlok, hangfájlok és
JPEG képfájlok
Videofájlok
MP3 fájlok és JPEG képfájlok Hangfájlok*
JPEG képfájlok
diavetítéssel
Videofájlok
Hangfájlok*
Hangfájlok*
Hangfájlok*
* Lemez használata esetén csak MP3 fájlok játszhatók le.
66HU
model name [DAV-DZ340/DAV-DZ740]
[4-262-748-11(1)]
filename[E:\projekty\LionBridge\Sony
Europe\DAV\target\HU\OI\DTP\OI_HU_DZ340_740_4262748111\4262748111\4262748111DAVDZ340
CEK\gb10add.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
gb_book.book Page 67 Wednesday, March 9, 2011 2:30 PM
Nyelvkódok listája
A nyelvek írásmódja az ISO 639: 1988 (E/F) szabványt követi.
Kód
Nyelv
Kód
Nyelv
Kód
Nyelv
Kód
Nyelv
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
További információk
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian;
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Nincs megadva
Szülői felügyeleti területkódok listája
Kód
Terület
Argentína
Ausztrália
Ausztria
Belgium
Brazília
USA, Kanada
Chile
Kína
Dánia
Kód
Terület
Finnország
Franciaország
Németország
India
Indonézia
Olaszország
Japán
Korea
Malajzia
Kód
Terület
Mexikó
Hollandia
Új-Zéland
Norvégia
Pakisztán
Fülöp-szigetek
Portugália
Oroszország
Szingapúr
Kód
Terület
Spanyolország
Svédország
Svájc
Thaiföld
Egyesült
Királyság
67HU
model name [DAV-DZ340/DAV-DZ740]
[4-262-748-11(1)]
filename[E:\projekty\LionBridge\Sony
Europe\DAV\target\HU\OI\DTP\OI_HU_DZ340_740_4262748111\4262748111\4262748111DAVDZ340
CEK\gb_IX.fm]
gb_book.book Page 68 Wednesday, March 9, 2011 2:30 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
Tárgymutató
A
M
A/V SYNC 47
AUDIO 50
AUDIO (HDMI) 51
AUDIO DRC 52
AUDIO RETURN
CHANNEL 51
AUDIO SETUP 52
AUTO.STBY 48
(média) 30, 36
MENU 49
MULTI-DISC RESUME 53
multiplex-alapú műsorok
hangzása 47
multi-session CD 7
B
nyelvkódok listája 67
BACKGROUND 52
O
C
OSD 49
CONTROL FOR HDMI 51
Control for HDMI 42
CUSTOM 49
P
D
Q
DEMO 48
DIMMER 48
DUAL MONO 47
DVD menüje 32
Quick Setup 25
E
effektus 35
előlap 10
N
PARENTAL CONTROL 52
PAUSE MODE 50
R
RDS 40
RESET 53
S
hátlap 11
HDMI
YCBCR/RGB (HDMI) 51
HDMI RESOLUTION 51
HDMI SETUP 51
SCREEN SAVER 52
SETUP 49
SLEEP 47
SOUND MODE 41
SPEAKER SETUP 53
CONNECTION 54
DISTANCE 54
LEVEL 54
SUBTITLE 50
SYSTEM MENU 39, 47, 48
SYSTEM SETUP 52
szög 32
I
T
idő 31
INTERVAL 36
ismétlődő lejátszás 35
távirányító 12
területkód 7
TEST TONE 54
TRACK SELECTION 52
TV TYPE 50
F
feliratozás 32
FM MODE 39
H
J
JPEG RESOLUTION 51
L
LANGUAGE SETUP 49
lejátszás programozása 33
lejátszható lemezek 5
LINE 50
V
Vezérlő menü 14
véletlen sorrendű lejátszás 34
VIDEO SETUP 50
68HU
model name [DAV-DZ340/DAV-DZ740]
[4-262-748-11(1)]
gb_book.book Page 69 Wednesday, March 9, 2011 2:30 PM
model name [DAV-DZ340/DAV-DZ740]
[4-262-748-11(1)]
gb_book.book Page 70 Wednesday, March 9, 2011 2:30 PM
model name [DAV-DZ340/DAV-DZ740]
[4-262-748-11(1)]
gb_book.book Page 71 Wednesday, March 9, 2011 2:30 PM
model name [DAV-DZ340/DAV-DZ740]
[4-262-748-11(1)]
filename[E:\projekty\LionBridge\Sony
Europe\DAV\target\HU\OI\DTP\OI_HU_DZ340_740_4262748111\4262748111\4262748111DAVDZ340
CEK\Cover\gbbco.fm]
gb_book.book Page 72 Wednesday, March 9, 2011 2:30 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje
háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt
gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni
a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi
a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon
a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez,
ahol a terméket megvásárolta.
model name [DAV-DZ340/DAV-DZ740]
[4-262-748-11(1)]
Download PDF

advertising