Sony | DAV-DZ700FW | Sony DAV-DZ700FW Használati útmutató

2-635-104-11(1)
DVD házimozi
rendszer
Kezelési útmutató
DAV-DZ700FW
©2005 Sony Corporation
Hangsugárzó és televízió csatlakoztatás
A jobb oldali képen egy példa látható az A ~ H egységek és a televízió elrendezésére.
A csatlakoztatást a lenti ábra szerint kell végrehajtani. A hangsugárzó csatlakozódugók és -vezetékek
színe megegyezik a csatlakoztatandó aljzat színével. További információkért és tudnivalókért
feltétlenül olvassa el a kezelési útmutatót.
A
B
D
F
G
E
H
C
A
F
D
C
L
SPEAKER ND R
SURROU
SURROUND
DIR-R2
R
CENTER
)
M VID EO
E
SPEAKE
INPUT (FRO
EURO AV
POWE
R
WOOFER
INPUT (FROM VIDEO)
FRONT L
FRONT R
H
D
SAT
COAXIAL
IN
DIGITAL
OPTICAL
IN
DIGITAL
C
VIDEO
P B /C
IN L
R AUDIO
Y
VIDEO IN
VIDEO OUT
COMPONENT
P R /C R
B
DVD ONLY
DIR-T1
OUTPUT
(TO TV )
EURO AV
OUTPUT (TO TV)
H
COAXIAL
FM 75
AM
B
G
3
FIGYELMEZTETÉS
A tűzveszély és az áramütés elkerülése
érdekében ne tegye ki a készüléket
csapadék, nedvesség hatásának.
A készüléket nem szabad szűk helyen, pl. beépített
szekrényben elhelyezni.
A tűzveszély megelőzése érdekében ne takarja el
a készülék szellőzőnyílásait újságpapírral, terítővel,
függönnyel, stb.
Soha ne állítson égő gyertyát a készülékre.
A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében soha ne
tegyen folyadékkal teli edényt, pl. virágvázát
a készülékre.
Az elemet ne dobja a háztartási hulladék
közé. Kezelje veszélyes hulladékként.
E készülék besorolása
CLASS 1 LASER
(1. osztályú
lézerberendezés).
A jelölés a készülék
hátulján található.
Előírások
Néhány szó a biztonságról
• Ha bármilyen szilárd anyag, vagy folyadék kerül
a készülék belsejébe, húzza ki a hálózati
csatlakozóvezetéket, és forduljon szakemberhez.
• A készülék mindaddig feszültség alatt áll, amíg a fali
konnektorhoz van csatlakoztatva, még akkor is, ha
a ki van kapcsolva.
• Ha hosszú ideig nem használja készülékét, húzza ki
a hálózati csatlakozót a fali konnektorból. Mindig
a csatlakozódugót, és soha ne a vezetéket fogja meg.
Javaslatok a készülék elhelyezéséhez
• Úgy helyezze el a készüléket, hogy a levegő
szabadon áramolhasson körülötte, máskülönben
túlmelegedhet.
• Ne helyezze a készüléket olyan felületre (pl. takaró,
szövet), illetve olyan anyag közelébe (pl. függöny,
drapéria), amely eltakarhatja a ventillációs
nyílásokat.
• Óvakodjon az alábbi elhelyezésektől: Fűtőtest
közelében, illetve olyan helyen, ahol közvetlen
napfénynek, túlzott pornak vagy mechanikai
behatásnak van kitéve.
• A készülék kizárólag vízszintes helyzetben
üzemeltethető. Elhelyezéskor erre különös figyelmet
fordítson.
2HU
• A készüléket és a lemezeket tartsa távol az erős
mágnessel rendelkező berendezésektől (pl.
mikrohullámú sütő, nagyméretű hangsugárzók, stb.).
• A készülékre ne helyezzen nehéz tárgyakat.
• Ha a készüléket hideg helyről meleg helyre viszi,
pára csapódhat le a DVD házimozi belsejében, ami
a kiolvasó fejet károsíthatja. A készülék első üzembe
helyezésekor, illetve ha hideg helyről meleg helyre
viszi, várjon kb. 30 percet a bekapcsolásig.
Használt elektromos és
elektronikus készülékek
elhelyezése hulladékként
Ez a szimbólum, mely általában
a készüléken vagy
a csomagoláson van feltüntetve,
azt jelenti, hogy a terméket nem
szabad háztartási hulladékként
kezelni. Ahelyett, hogy
a háztartási hulladék közé dobná,
vigye el az elektromos és elektronikus készülékek
kijelölt újrahasznosító telepére. E készülék szakszerű
megsemmisítésével segíthet abban, hogy megelőzzük
azt a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt
negatív hatást, ami a helytelen hulladékkezelésből
adódik. Az anyagok újrahasznosítása abban is segít,
hogy megőrizzük természeti erőforrásainkat.
E készülék újrahasznosításáról további információkat
a helyileg illetékes hivatalban, a hulladékkezelő
telepen vagy vásárlás helyén kaphat.
Tisztelt vásárló!
Köszönjük, hogy Sony DVD házimozi rendszert
vásárolt. A szolgáltatások maximális
kihasználása érdekében kérjük, olvassa el
figyelmesen e kezelési útmutatót és őrizze meg
későbbi felhasználás céljából.
3HU
Tartalomjegyzék
Tisztelt vásárló!....................................... 3
Néhány szó az útmutatóról...................... 6
Ezzel a készülékkel az alábbi lemezeket
lehet lejátszani .................................. 6
Útmutató a vezérlőmenühöz ................. 10
A kezdő lépések
Kicsomagolás........................................ 13
Az elemek behelyezése
a távvezérlőbe ................................. 13
A csatlakoztatások áttekintése .............. 14
1. lépés: A hangsugárzók
csatlakoztatása ................................ 15
2. lépés: Az antenna csatlakoztatása ..... 25
3. lépés: Csatlakoztatás
tv-készülékhez ................................ 26
4. lépés: Csatlakoztatás egyéb
komponenshez ................................ 30
5. lépés: A hálózati vezeték
csatlakoztatása ................................ 32
6. lépés: A bemutató üzemmód
kikapcsolása.................................... 32
7. lépés: A vezeték nélküli rendszer
beállítása ......................................... 33
8. lépés: Gyorsbeállítás ......................... 35
Hangsugárzó beállítás ........................... 37
Lemezek lejátszása
4HU
Lemezek lejátszása................................ 39
A DVD-menük használata .................... 43
Az [ORIGINAL] vagy a [PLAY LIST]
funkció kiválasztása DVD-RW
lemezen........................................... 44
A lejátszási terület kiválasztása Super
Audio CD-lemezen ......................... 44
PBC funkciókkal (2.0 verzió) rendelkező
VIDEO CD-lemezek lejátszása ...... 45
(PBC lejátszás)
Néhány szó az MP3 audio zeneszámokról
és a JPEG képfájlokról ................... 46
MP3 audio műsorszámokat és JPEG
képeket tartalmazó DATA (adat) CD
lejátszása......................................... 48
Hanggal kiegészített diavetítés ............. 50
DivX® videók lejátszása ....................... 52
A kép és a hang közötti késés
korrigálása ...................................... 54
(A/V SYNC)
Keresési lehetőségek............................. 55
(pásztázás, lassítás, képenkénti
lejátszás)
Tétel/fejezet/műsorszám/jelenet stb.
keresése .......................................... 56
Jelenetek keresése................................. 58
(Navigációs képernyő)
A lemez információinak ellenőrzése .... 59
A hang beállítása
A műsor hangjának kiválasztása........... 63
A térhatású hangzás bekapcsolása........ 65
A televízió vagy a videomagnó hangjának
lejátszása az összes hangsugárzón
keresztül ......................................... 68
A hanghatások használata..................... 68
A készülék speciális
funkcióinak használata
A kameraállás megváltoztatása ............ 70
A szinkronfelirat bekapcsolása............. 70
Lemezek zárolása ................................. 71
(szülői letiltás, szülői felügyelet)
Egyéb műveletek
A tv-készülék vezérlése a mellékelt
távvezérlővel .................................. 75
A THEATRE SYNC funkció
használata ....................................... 76
Külső készülékek hangjának
meghallgatása e rendszeren
keresztül ......................................... 77
Multiplex hang kiválasztása ................. 78
(DUAL MONO)
Rádióhallgatás ...................................... 79
A rádiós adatrendszer (RDS)
használata ....................................... 81
Kikapcsolás időzítő .............................. 81
A kijelző fényerejének módosítása....... 82
Visszakapcsolás az alapértelmezés
szerinti beállításokra....................... 82
Alapbeállítások
Az alapbeállítások menüje .................... 83
A kijelzések és a hang nyelvének
kiválasztása ..................................... 84
[LANGUAGE SETUP]
A kép paramétereinek beállítása ........... 85
[SCREEN SETUP]
Egyéni beállítások ................................. 86
[CUSTOM SETUP]
A hangsugárzók beállítása .................... 87
[SPEAKER SETUP]
További információk
Elővigyázatossági óvintézkedések........ 90
Megjegyzések a lemezekhez................. 91
Hibaelhárítás ......................................... 91
Az öndiagnózis funkció ........................ 94
(Ha betűk/számok jelennek meg
a kijelzőn)
Minőségtanúsítás................................... 95
Fogalom magyarázat ............................. 96
Választható nyelvek listája ................... 99
Kezelőszervek és szabályzók .............. 100
Az alapbeállítási menü elemei ............ 105
Az AMP menü elemei......................... 106
Tárgymutató ........................................ 107
5HU
Néhány szó az útmutatóról
• Az útmutatóban feltüntetett kezelőszervek
a távvezérlő kezelőszerveire vonatkoznak.
A funkciók a készülék azonos elnevezésű
kezelőszerveivel is működtethetők.
• A vezérlőmenü elemei a vásárlás helyétől
függően eltérhetnek.
• A „DVD” kifejezést a DVD VIDEO,
DVD+RW/DVD+R és DVD-RW/DVD-R
lemezek általános gyűjtőfogalmaként is
használhatjuk.
• A kezelési útmutatóban az alábbi ikonokat
használjuk:
Ikon:
Ezzel a készülékkel az
alábbi lemezeket lehet
lejátszani
Lemez
formátumok
Lemez logo
DVD VIDEO
DVD-RW
Jelentés:
Ez a szimbólum a DVD VIDEO és
DVD-R/DVD-RW lemezekre (videó
üzemmódban), illetve a DVD+R/
DVD+RW lemezekre vonatkozó
funkciókat jelöli.
Ez a szimbólum a DVD-RW lemezekre
vonatkozó funkciókat jelöli, VR (videó
felvételi) formátum esetén.
Ez a szimbólum a VIDEO CDlemezekre (beleértve a Super VCDlemezeket, vagy a videó CD, illetve
Super VCD formátumban felvett
CD-R/CD-RW lemezeket) vonatkozó
funkciókat jelöli.
Ez a szimbólum a Super Audio CDlemezekre vonatkozó funkciókat jelöli.
VIDEO CD
Super Audio
CD
Audio CD
CD-R/CD-RW
(audio adatok)
(MP3 fájlok)
(JPEG fájlok)
Ez a szimbólum a zenei CD-lemezekre,
illetve a zenei CD formátumban felvett
CD-R/CD-RW lemezekre vonatkozó
funkciókat jelöli.
Ez a szimbólum a DATA (adat) CDlemezekre ( MP3*1 audio
műsorszámokat, JPEG képfájlokat és
DivX*2*3 videofájlokat tartalmazó
CD-ROM/CD-R/CD-RW lemezek)
vonatkozó funkciókat jelöli.
Ez a szimbólum a DivX*2*3
videofájlokat tartalmazó DATA (adat)
DVD-lemezekre (DVD+RW/DVD+R/
DVD-RW/DVD-R) vonatkozó
funkciókat jelöli.
*1 Az MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) egy szabványos
ISO/MPEG technológia a hang tömörítésére.
*2 A DivX® egy videofájl tömörítési technológia,
melyet a DivXNetworks, Inc. fejlesztett ki.
*3 A DivX, DivX Certified és az ehhez kapcsolódó
logok a DivXNetworks, Inc. védjegyei, és
felhasználásuk a cég engedélyével történt.
6HU
A „DVD VIDEO” logo és a „DVD-RW” logo védjegy.
Megjegyzés a CD/DVDlemezekhez
Ez a rendszer olyan CD-ROM/CD-R/CD-RW
lemezeket képes lejátszani, melyek műsorát
a következő formátumok valamelyikében vették
fel:
– zenei CD
– videó CD
– MP3 audio műsorszám, JPEG képfájl és
DivX videofájl, mely megfelel az ISO 9660
1-es, 2-es szintnek, vagy ezek kiterjesztett
formátumának (Joliet)
Ez a rendszer olyan DVD-ROM/DVD+RW/
DVD-RW/DVD+R/DVD-R lemezeket képes
lejátszani, melyek műsorát a következő
formátumban vették fel:
– UDF szabványnak megfelelő DivX
videofájlok.
Példák olyan lemezekre,
melyeket a készülék nem tud
lejátszani
Másolásvédelmi rendszerrel
ellátott zenei lemezek
Ez a készülék olyan lemezek lejátszására alkalmas,
melyek megfelelnek a kompaktlemezekre (CD)
vonatkozó szabvány előírásainak.
Napjainkban egyre több lemeztársaság
másolásvédelemmel ellátott zenei CD-ket hoz
forgalomba. Kérjük, ne feledje, hogy ezek között
lehetnek olyanok is, melyek nem felelnek meg a CDszabványnak, ezért ezzel a készülékkel nem lehet
lejátszani azokat.
A készülék nem tudja lejátszani az alábbi
lemezeket:
• A 6. oldalon felsoroltaktól eltérő formátumú
CD-ROM/CD-R/CD-RW lemezek.
• PHOTO CD formátumban felvett CD-ROM
lemezek.
• CD-Extra lemezek adatsávjai.
• DVD Audio lemezek.
• DVD-RAM lemezek.
DualDisc (kettős formátumú)
lemezek
A készülék szintén nem tudja lejátszani az
alábbi típusú lemezeket:
• Eltérő régiókóddal rendelkező DVD VIDEO
lemezek (8, 98. oldal).
• Szabálytalan alakú lemezek (pl. kártya, szív,
stb.).
• Olyan lemez, melyre címkét vagy matricát
ragasztottak.
• Olyan lemez, melyről a celofán vagy egyéb
csomagolóanyagot nem távolították el
megfelelően.
Megjegyzés a PBC funkcióhoz
(Lejátszás vezérlés)
(VIDEO CD-k)
Megjegyzések a CD-R/CD-RW/
DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW
lemezekhez
Lehetnek olyan CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/
DVD+R/DVD+RW lemezek, melyek – a lemez
állapotától, a felvétel minőségétől, illetve a felvevő
berendezés vagy a felíró szoftver sajátosságaitól
függően – nem játszhatók le ezzel a rendszerrel.
Ugyanígy nem játszhatók le azok a lemezek, melyeken
a lezárás nem történt meg megfelelően. További
információkért olvassa el a felvevő berendezés
kezelési utasítását.
Kérjük, ne feledje, hogy a Packet Write formátumban
megírt lemezeket ez a készülék nem képes olvasni.
Ez a készülék a Compact Disc (CD) szabványnak
megfelelő lemezeket képes lejátszani. A DualDisc
olyan kétoldalas lemez, melynek egyik oldalán DVDműsor, a másikon pedig digitális audio program
található. Kérjük, ne feledje, hogy a DualDisc lemez
digitális audio oldalát nem minden esetben játssza le ez
a készülék, mert az nem a CD szabványnak
megfelelően lett rögzítve.
Ez a készülék megfelel a VIDEO CD szabvány
1.1 és 2.0 verziójának. A lemez típusától
függően kétféle lejátszás közül választhat.
Lemez típusa:
Lehetőség:
PBC funkciók
nélküli VIDEO
CD-k
(1.1 verzió).
Videoműsor (mozgókép) és
zenei műsor lejátszása.
PBC
funkciókkal
ellátott VIDEO
CD-k
(2.0 verzió).
Az 1.1 verziójú VIDEO CD-k
lejátszási lehetőségein kívül a
lemezen lévő interaktív szoftver
is lejátszható a tv-képernyőn
megjelenő menük segítségével
(PBC lejátszás). Ezen kívül,
lejátszhatók a lemezen lévő
nagyfelbontású állóképek is
(ha vannak ilyenek).
A többmenetes (Multi
Session) CD-lemezekről
• Ezzel a készülékkel többmenetes CD-lemezt is
lejátszhat, amennyiben az első menetben MP3
audio fájlok találhatók. Ebben az esetben
a későbbi menetekben felvett MP3 audio
műsorszámok is lejátszhatók.
7HU
• Ezzel a készülékkel többmenetes CD-lemezt is
lejátszhat, amennyiben az első menetben
JPEG képfájlok találhatók. Ebben az esetben
a későbbi menetekben felvett JPEG képfájlok
is lejátszhatók.
• Ha az első menetben zenei vagy videó CD
formátumban felvett hangfájlok és képfájlok
találhatók, csak az első menet játszható le.
A Super Audio CD réteg a kétcsatornás és
a többcsatornás lejátszási területből épül fel.
• Kétcsatornás terület: A lemez azon területe,
mely kétcsatornás sztereó műsorszámokat
tartalmaz.
• Többcsatornás terület: A lemez azon
területe, mely többcsatornás (maximum 5.1)
műsort tartalmaz.
Néhány szó a Super Audio CDlemezekről
A Super Audio CD egy olyan új, kiváló
minőségű audio lemez-szabvány, melyre DSD
(Direct Stream Digital) formátumban veszik fel
a műsort (a hagyományos CD-lemezek PCM
formátumúak). A DSD technológiának
köszönhetően – mely a hagyományos CDlemezekhez képest 64-szer nagyobb
mintavételezési frekvenciát, és 1 bites
kvantálást alkalmaz – széles frekvenciasáv és
nagy dinamika jellemzi a teljes hallható
hangtartományt, ily módon az eredeti forráshoz
rendkívül közel álló, hihetetlenül élethű
hangreprodukcióban lehet része a hallgatónak.
A Super Audio CD fajtái
A Super Audio CD-réteg és a CD-réteg
kombinálásának függvényében kétféle lemez
létezik:
• Super Audio CD-réteg: nagy jelsűrűségű
adatréteg a Super Audio CD műsorok
számára.
• CD-réteg*1: hagyományos CD-lejátszókkal
is olvasható réteg.
Egyrétegű lemez
(az ilyen lemez egyetlen Super Audio CD rétegből
áll)
Super Audio CD
réteg
Hibrid lemez*2
(az ilyen lemez egy Super Audio CD és egy CDrétegből áll)
CD réteg*3
Super Audio CD
réteg*3
8HU
Kétcsatornás terület*4
Többcsatornás
terület*4
Super Audio CD
réteg
*1 Ezt a lemezt hagyományos CD-játszóval is le lehet
játszani.
*2 Mivel mindkét réteg a lemez ugyanazon oldalán
található, így a lemezt nem kell megfordítani.
*3 A lejátszási réteg kiválasztását lásd „A lejátszási
terület kiválasztása Super Audio CD-lemez esetén“
című fejezetben (44. oldal).
*4 A lejátszási terület kiválasztását lásd „A lejátszási
terület kiválasztása Super Audio CD-lemez esetén“
című fejezetben (44. oldal).
Régiókód
Az Ön készülékének hátoldalán egy régiókód
található, és a készülék csak olyan DVDlemezeket játszik le, amelyeken ezzel azonos
régiókód van feltüntetve.
A ALL szimbólummal ellátott DVD VIDEO
lemezek szintén lejátszhatók ezzel a készülékkel.
Ha nem megfelelő régiókóddal ellátott DVD
VIDEO lemezt próbál meg lejátszani, a tvképernyőn a [Playback prohibited by area
limitations.] (A lemez lejátszása a területi
azonosító kód eltérése miatt nem lehetséges)
üzenet jelenik meg.
Egyes DVD VIDEO lemezek esetében
előfordulhat, hogy a régiókód nincs feltüntetve,
és a készülék mégsem képes lejátszani azt
a fentebb említett területi azonosító kód eltérése
miatt.
Megjegyzés a DVD és VIDEO
CD-lemezek lejátszásához
Bizonyos DVD és VIDEO CD-lemezek
esetében a szoftvergyártó néhány lejátszási
műveletet rögzített a lemezen. Mivel ez
a készülék a DVD és VIDEO CD-lemezeket
a gyártó eredeti, lemezen elhelyezett utasításai
alapján játssza le, előfordulhat, hogy egyes
funkciók nem állnak rendelkezésre. Lásd a DVD
vagy VIDEO CD-lemezekhez mellékelt
utasítást.
Szerzői jogvédelem
Ez a készülék olyan másolásvédelmi
technológiával van ellátva, amely a módszer
tekintetében az Egyesült Államokban
szabadalmi oltalom alatt áll, illetve
a jogtulajdonosok szellemi tulajdonát képezi.
Ezt a másolásvédelmi technológiát csak
a Macrovision engedélyével és kizárólag
otthoni, vagy kiscsoportos szórakoztatási
célokra szabad felhasználni, hacsak
a Macrovision másképpen nem rendelkezik.
Feltörése és másolása tilos.
Ez a rendszer a Dolby*1 Digital, a Dolby Pro
Logic (II) adaptív mátrix surround dekódert és
a DTS*2 Digital Surround System technológiát
alkalmazza.
*1 A készülék gyártása a Dolby Laboratories
engedélyével történt.
A „Dolby”, a „Pro Logic” és a dupla D szimbólum
a Dolby Laboratories hivatalos védjegye.
*2 A készülék gyártása a Digital Theater Systems, Inc.
engedélyével történt.
A „DTS” és a „DTS Digital Surround” a Digital
Theatre Systems Inc. bejegyzett védjegye.
9HU
Útmutató a vezérlőmenühöz
DISPLAY
A vezérlőmenün keresztül kiválaszthatja a használni kívánt funkciót és megtekintheti a kapcsolódó
információkat. A
DISPLAY gomb megfelelő számú megnyomásával válassza ki a kívánt kijelzést:
, 1. számú vezérlőmenü
m
2. számú vezérlőmenü (csak bizonyos típusú lemezek esetén)
m
Vezérlőmenü kikapcsolva
Vezérlőmenü
Az 1-es és a 2-es vezérlőmenü elemei az aktuális lemez típusától függően változnak. Az elemeket
részletesebben a zárójelben feltüntetett oldalon olvashatja.
10HU
Példa: az 1-es vezérlőmenü DVD VIDEO lejátszása esetén.
Aktuális tétel száma*1
Aktuális fejezet száma*2
A lemez tételeinek száma*1
A lemez fejezeteinek száma*2
Vezérlőmenü
elemei
12
18
T
Kiválasztott opció
A kiválasztott funkció
megnevezése
(27)
(34)
1:32:55
DVD VIDEO
Lejátszási funkció
(N lejátszás,
X szünet,
x állj, stb.)
A lejátszott lemez
típusa*3
Lejátszásból
eltelt idő*4
OFF
OFF
DISC
TITLE
CHAPTER
Jelenlegi beállítás
Választási
lehetőségek
REPEAT
ENTER
Quit:
DISPLAY
Végrehajtási művelet
*1 VIDEO CD-nél (PBC bekapcsolva) a jelenet számát, VIDEO CD/Super Audio CD/CD-nél a műsorszám számát,
DATA (adat) CD-nél az album számát jelzi. DATA DVD/DATA CD esetén a DivX videó album száma látható.
*2 VIDEO CD/Super Audio CD-nél az index számát, DATA (adat) CD-nél az MP3 audio műsorszám vagy a JPEG
fájl számát jelzi. DATA (adat) CD/DATA DVD esetén a DivX videofájl száma látható.
*3 A Super VCD-lemez kijelzése „SVCD” formában történik. Az 1-es vezérlőmenüben az „MP3”, a 2-es
vezérlőmenüben a „JPEG” jelenik meg DATA (adat) CD esetén.
*4 JPEG fájl esetén a dátumot jelzi.
A kijelzés kikapcsolása
Nyomja meg a
DISPLAY gombot.
A vezérlőmenü elemei
Ikon
Ikon neve, funkció, lemez típusa
[TITLE] (56. oldal)/[SCENE] (56. oldal)/[TRACK] (56. oldal)
A lejátszani kívánt tétel, jelenet vagy műsorszám kiválasztása.
[CHAPTER] (56. oldal)/[INDEX] (56. oldal)
A lejátszani kívánt fejezet vagy index kiválasztása.
[INDEX] (56. oldal)
Az indexek megjelenítése, és a lejátszani kívánt index kiválasztása.
[TRACK] (56. oldal)
A lejátszani kívánt műsorszám kiválasztása.
[ORIGINAL/PLAY LIST] (44. oldal)
A lejátszani kívánt műsorszámok (DVD-RW) típusának kiválasztása: az eredeti [ORIGINAL]
vagy a szerkesztett lista [PLAY LIST].
[TIME/TEXT] (57. oldal)
Ellenőrizheti az eltelt és hátralévő lejátszási időt.
Az időkód beírásával kereshet képet vagy zenét a lemezen.
Bekapcsolhatja a DVD/CD-text szöveges információit, illetve az MP3 műsorszámok címét.
folytatódik
11HU
[MULTI/2CH] (44. oldal)
A lejátszási terület kiválasztása a Super Audio CD-lemezeken (ha lehetséges).
[PROGRAM] (41. oldal)
Beállíthatja a műsorszámok lejátszási sorrendjét.
[SHUFFLE] (42. oldal)
A lemez műsorszámait véletlen sorrendben játssza le a készülék.
[REPEAT] (42. oldal)
A lemez kiválasztott tételét/fejezetét/műsorszámát/albumát, illetve a teljes lemezt (összes
tétel/műsorszám/album) ismételten lejátszhatja.
[PARENTAL CONTROL] (71. oldal)
Korlátozhatja a kívánt lemez lejátszását.
[SETUP] (83. oldal)
[QUICK] Setup (35. oldal) (Gyorsbeállítás)
Ebben a menüben beállíthatja a képernyőkijelzés nyelvét, a tv-képernyő formátumát és
a csatlakoztatott hangsugárzók méretét.
[CUSTOM] Setup (Egyéni beállítások)
A gyorsbeállítás menüpontjain kívül számos egyéb jellemzőt állíthat be.
[RESET]
A [SETUP] menü elemeinek visszaállítása a gyári értékre.
[ALBUM] (56. oldal)
A lejátszani kívánt album kiválasztása.
[FILE] (56. oldal)
A lejátszani kívánt JPEG kép vagy DivX videofájl kiválasztása.
* [DATE] (61. oldal)
A digitális fényképezőgéppel készített kép felvételi dátumának megjelenítése.
* [INTERVAL] (51. oldal)
Diavetítés üzemmódban a képváltási intervallumot állíthatja be.
* [EFFECT] (52. oldal)
Diavetítés közben a kívánt hatás bekapcsolására szolgál.
* [MODE (MP3, JPEG)] (50. oldal)
DATA (adat) CD lejátszása esetén az adattípus kiválasztása: MP3 audio műsorszám
(AUDIO), JPEG kép (IMAGE) vagy mindkettő (AUTO).
* Ezek a kijelzések nem jelennek meg DivX videofájlt tartalmazó DATA (adat) CD lejátszása közben.
Hasznos tudnivaló
• A vezérlőmenü ikonjainak jelzője zölden világít
, ha az [OFF]-tól eltérő beállítást választ
t
ki. (Csak a [PROGRAM], [SHUFFLE], [REPEAT] menünél). Az [ORIGINAL/PLAY LIST] jelző zölden világít,
ha a [PLAY LIST] beállítást választja ki (alapértelmezés szerinti beállítás). A [MULTI/2CH] jelző zölden világít,
ha a Super Audio CD-lemez többcsatornás lejátszási területét választja ki.
12HU
A kezdő lépések
A készülék kicsomagolásakor ellenőrizze, hogy
az alábbi tartozékok megtalálhatók-e
a dobozban:
• Hangsugárzók (5)
• Mélyhangsugárzó (1)
• Oszlopok (hosszú × 4, rövid × 4)
• Talpak (4)
• Csatlakozófedelek (4)
• Csavarok (20)
• Infravörös jeladó* (1)
• Infravörös jelérzékelő* (1)
• Állvány az infravörös jelérzékelőhöz (1)
• Hangsugárzó talp (1)
• AM keretantenna (1)
• FM huzalantenna (1)
• Hangsugárzó vezetékek (5 m × 6)
• Távvezérlő (1)
• AA (R6) elemek (2)
• Párnák a falra szereléshez
• Kezelési útmutató
• Hangsugárzó és tv-csatlakoztatási útmutató
(kártya) (1)
* Az infravörös jeladóhoz és az infravörös
jelérzékelőhöz mellékelt vezetékeket kizárólag
ehhez a rendszerhez szabad használni.
A szaküzletekben kapható vezetékhosszabbítók
nem használhatók.
A készülék a mellékelt távvezérlővel is
működtethető. Helyezzen be két „R6” (AA)
típusú elemet a távvezérlőbe, ügyelve a helyes
3 és # polaritásra. Amikor a távvezérlőt
használja, fordítsa azt a középső hangsugárzó
távvezérlés érzékelője irányába.
A kezdő lépések
Kicsomagolás
Az elemek behelyezése
a távvezérlőbe
Megjegyzések
• Ne tárolja a távvezérlőt szélsőségesen meleg vagy
nedves helyen.
• Ne használjon együtt régi és új elemet.
• Különösen az elemek cseréjénél ügyeljen arra, hogy
semmilyen tárgy ne kerülhessen a távvezérlő
belsejébe.
• Ne irányítsa a készülék távvezérlés érzékelőjét
közvetlen napfény vagy erős fényforrás felé, mert
hibás működést idézhet elő.
• Ha hosszabb ideig nem használja a távvezérlőt, vegye
ki belőle az elemeket, így elkerülheti a kifolyó
elektrolit okozta meghibásodásokat.
13HU
A csatlakoztatások áttekintése
Az 1–8. lépések utasításait követve végezze el az összes szükséges csatlakoztatást és beállítást.
„1. lépés: A hangsugárzók csatlakoztatása” (15. oldal)
„2. lépés: Az antenna csatlakoztatása” (25. oldal)
„3. lépés: Csatlakoztatás tv-készülékhez” (26. oldal)
„4. lépés: Csatlakoztatás egyéb komponenshez” (30. oldal)
„5. lépés: A hálózati vezeték csatlakoztatása” (32. oldal)
„6. lépés: A bemutató üzemmód kikapcsolása” (32. oldal)
„7. lépés: A vezeték nélküli rendszer beállítása” (33. oldal)
„8. lépés: Gyorsbeállítás” (35. oldal)
A készülék a videojelet a tv-készülékre küldi, és a műsor megjelenik a képernyőn; az audio jeleket
feldolgozás után a csatlakoztatott hangsugárzókra továbbítja a rendszer. A DVD és CD-lemezeken
kívül egyéb műsorforrások, pl. tv-műsorok megtekintésére is lehetősége van.
14HU
1. lépés: A hangsugárzók csatlakoztatása
A kezdő lépések
Csatlakoztassa a mellékelt hangsugárzókat a mellékelt hangsugárzó vezetékekkel, és ügyeljen arra,
hogy a színes vezetékeket a megegyező színű aljzatokhoz csatlakoztassa. A készülékhez kizárólag
a mellékelt hangsugárzókat szabad csatlakoztatni.
A maximális térhangzás érdekében állítsa be a hangsugárzó paramétereket (távolság, hangerő, stb.).
Lásd a 87. oldalon.
A szükséges vezetékek
Hangsugárzó vezetékek
A csatlakozóvezetékek csatlakozódugójának és jelölő hüvelyének színe megegyezik a megfelelő
csatlakozóaljzatokat jelölő címke színével.
Szürke
(+)
(+)
(–)
színes hüvely
(–)
Fekete
A vezeték nélküli rendszerhez szükséges eszközök
Infravörös jeladó
A hangokat infravörös jelek segítségével továbbítja. A rendszerhez kell csatlakoztatni.
IR érzékelő
Az infravörös sugarakkal továbbított hangot érzékeli. A térhangerősítőhöz kell csatlakoztatni.
folytatódik
15HU
Az IR érzékelőhöz mellékelt állvány felszerelésénél ügyeljen arra, hogy az IR érzékelőn és az
állványon lévő két-két deltajelzés egymáshoz igazodjon.
IR érzékelő
Deltajelzések
Állvány az IR érzékelőhöz
Térhang erősítő
Az IR érzékelőtől érkező jelek fogadása, és továbbítása a térhang (hátsó) hangsugárzókhoz.
Csatlakoztassa a térhang (hátsó) hangsugárzókat és az IR érzékelőt a térhangerősítőhöz.
POWER/ON LINE
POWER
A hangsugárzók felszerelése az állványra
Mielőtt a hangsugárzókat a rendszerhez csatlakoztatná, erősítse a hangsugárzókat a megfelelő
állványra.
Megjegyzés
• A padló sérülésének megelőzése érdekében terítsen le egy ruhát.
Hasznos tudnivaló
• A hangsugárzót az állvány nélkül is használhatja, ha felszereli a falra (22. oldal).
1
16HU
Illessze az oszlopot a talprészbe.
A hosszú oszlop a padlón, a rövid oszlopot az asztalon történő elhelyezéshez terveztük.
vagy
A kezdő lépések
Oszlop (hosszú)
Oszlop (rövid)
Furatok a csavarok számára
Talp
2
A csavarokkal rögzítse az oszlopot a talprészhez.
A talprész alja
Csavarok (3)
3
Fűzze át a vezetéket a talprészben lévő furaton, majd állítsa talpra az állványt.
A talprész alja
,
Hangsugárzó vezeték
folytatódik
17HU
4
Fűzze át a vezetéket az oszlopon.
Furat
Hangsugárzó
Hangsugárzó vezeték
Hangsugárzó
,
5
Szerelje fel a hangsugárzót az oszlopra.
,
Megjegyzések
• Ügyeljen arra, hogy a hangsugárzó vezeték be ne szoruljon a hangsugárzó és az oszlop közé.
• Ügyeljen arra, hogy szerelés közben a hangsugárzó le ne essen a földre.
18HU
6
Csatlakoztassa a hangsugárzó vezetéket a hangsugárzóhoz, majd állítsa be
a hangsugárzó vezeték hosszát.
A kezdő lépések
Állítsa be a hangsugárzó vezeték hosszát.
7
Erősítse a csatlakozófedelet a hangsugárzóra a csavarok segítségével.
Csatlakozófedél
Csavarok (2)
19HU
A hangsugárzók csatlakoztatása
Első hangsugárzó (jobb)
Első hangsugárzó (bal)
Középső hangsugárzó
Az első hangsugárzó
hátoldala.
Az első hangsugárzó
hátoldala.
COMPONENT VIDEO OUT DVD ONLY
Y
FRONT R
FRONT L
CENTER
WOOFER
COAXIAL
DIGITAL IN
P B /C B
OPTICAL
DIGITAL IN
OUTPUT(TO TV)
R AUDIO IN L
SAT
EURO AV
P R /C R
VIDEO IN
VIDEO
SPEAKER
DIR-T1
IR jeladó
IR érzékelő
Mélyhangsugárzó
A hátsó
hangsugárzó
hátoldala.
A hátsó
hangsugárzó
hátoldala.
SPEAKER
SURROUND L
SURROUND R
Hátsó hangsugárzó (bal)
20HU
Térhang erősítő
DIR-R2
Hátsó hangsugárzó (jobb)
Megjegyzések
A kezdő lépések
• A hangsugárzókat nem szabad lejtős felületre állítani.
• A hangsugárzókat ne helyezze olyan helyre, mely:
– Különösképpen meleg vagy hideg.
– Poros vagy piszkos.
– Túlzottan párás.
– Rázkódásnak van kitéve.
– Közvetlen napfénynek van kitéve.
• Ha a hangsugárzókat és/vagy az állványra (nem mellékelt tartozék) szerelt hangsugárzókat speciálisan kezelt
(viaszolt, olajozott, polírozott stb.) padlóra helyezi, ügyeljen arra, hogy foltosodás vagy elszíneződés léphet fel.
• A hangsugárzók tisztításához használjon puha ruhát, például olyat, amilyet az ablaktisztításhoz szokott használni.
• Ne használjon súrolószivacsot, súrolószert vagy oldószert, például alkoholt vagy benzint.
• Ne dőljön neki vagy kapaszkodjon fel a hangsugárzókra, mert felborulhat.
Megjegyzések az IR jeladó és az IR érzékelő elhelyezéséhez
• Az IR érzékelőt nem szabad olyan helyen felszerelni vagy felállítani, ahol közvetlen napfény érheti vagy erős
fényforrás fénye zavarhatja működését.
• Az IR jeladóhoz és az IR érzékelőhöz mellékelt vezetéket csak ehhez a készülékhez szabad használni. Ne használja
a szaküzletekben kapható vezetékhosszabbítót.
Megjegyzések a térhang erősítő és a hangsugárzó talp elhelyezéséhez
• A mellékelt hangsugárzókon kívül semmilyen más tárgyat ne helyezzen a térhangerősítőre és a hangsugárzó talpra,
illetve ne álljon rá arra.
• Ha a hangsugárzót a térhangerősítőre vagy a hangsugárzó talpra helyezi, ügyeljen rá, hogy biztonságosan helyezze
egymás tetejére az egységeket.
A hangsugárzó vezetékek csatlakoztatása
Csatlakoztatás előtt enyhén hajlítsa meg a hangsugárzó vezeték szigetelés nélküli (lecsupaszított)
végét. Így elkerülheti, hogy a hangsugárzó aljzat a külső szigetelőhüvelyt is befogja.
Megjegyzés
• Ügyeljen arra, hogy a hangsugárzó vezeték külső szigetelőhüvelyét ne tolja be a SPEAKER aljzatba.
A hangsugárzók rövidre zárásának megakadályozása
A hangsugárzók rövidre zárása a rendszer meghibásodását okozhatja. Ennek megakadályozása
érdekében tartsa be az alábbi előírásokat a hangsugárzók csatlakoztatásakor. Győződjön meg arról,
hogy a vezetékek lecsupaszított vége nem ér-e hozzá egy másik hangsugárzó aljzathoz, vagy egy másik
hangsugárzó vezeték lecsupaszított végéhez.
21HU
Példák a hangsugárzó vezeték hibás érintkezésére
A lecsupaszított hangsugárzó
vezeték hozzáér a másik
hangsugárzó aljzathoz.
A szigetelés túlzott mértékű
eltávolítása miatt a lecsupaszított
vezetékek összeérnek.
Az összes berendezés, a hangsugárzók és a hálózati vezeték csatlakoztatása után a teszthang funkcióval
ellenőrizze a hangsugárzók megfelelő csatlakoztatását. A teszthang funkcióról bővebben a 89. oldalon
olvashat.
Ha a teszthang funkció használata közben a hang nem hallható, vagy nem abból a hangsugárzóból szól,
amelyik az előlap kijelzőjén látható, a hangsugárzón rövidzárlat léphetett fel. Ilyenkor ellenőrizze újból
a hangsugárzók csatlakoztatását.
Megjegyzés
• Csatlakoztassa a vezetékeket a megfelelő aljzatokba: a 3 vezetéket a 3, a # vezetéket a # aljzathoz kell
csatlakoztatni. Ha bármelyik hangsugárzónál felcseréli a polaritást, a hang torzítással terhelt lesz, és nem lesznek
mélyhangok.
A hangsugárzók felszerelése a falra
1
Készítsen elő olyan csavarokat (nem mellékelt tartozék), melyek megfelelnek
a hangsugárzó hátoldalán lévő furatnak. Lásd az alábbi illusztrációt.
4 mm (5/32 hüvelyk)
4.6 mm
(3/16 hüvelyk)
25 mm (1 hüvelyk)
2
Furat a hangsugárzó
hátoldalán
10 mm
(13/32 hüvelyk)
Csavarozza be a csavarokat a falba.
A csavarok kb. 7–8 mm-re álljanak ki a falból.
165 mm (6 1/2 hüvelyk)
7–8 mm
(9/32–11/32 hüvelyk)
3
22HU
Távolítsa el a csavarfuratokat takaró védőfóliát a hangsugárzók hátoldaláról.
A kezdő lépések
4
Erősítse fel a mellékelt párnákat a hangsugárzók hátoldalára.
Párnák a falra szereléshez
(7 × 7 mm, 3 mm vastag)
(9/32 × 9/32 hüvelyk, 1/8 hüvelyk vastag)
5
Akassza fel a hangsugárzókat a csavarokra.
4.6 mm
(3/16 hüvelyk)
Furat a hangsugárzó
hátoldalán
10 mm
(13/32 hüvelyk)
Megjegyzések
• A fala anyagának és teherbírásának megfelelő csavarokat használjon. Mivel a gipszkarton falak rendkívül
törékenyek, a csavarokat csavarozza be egy tartólécbe, majd azt erősítse fel a falra. A hangsugárzókat függőleges,
síkfelületre, lehetőleg a fal megerősített részére kell felszerelni.
• A fal anyagával és a használandó csavarokkal kapcsolatban keressen fel egy szaküzletet, vagy szakképzett szerelőt.
• A Sony nem vállal felelősséget a szakszerűtlen felszerelésből (pl. nem megfelelő teherbírású fal vagy szakszerűtlen
csavarozás stb.), a termék helytelen használatából vagy természeti csapásokból eredő személyi sérülésekért vagy
anyagi károkért.
23HU
Néhány szó a vezeték nélküli rendszerről
Ez a vezeték nélküli rendszer a digitális infravörös jelátviteli rendszert (Digital Infrared Audio
Transmission) alkalmazza. Az alábbi ábra a hasznos infravörös jelátviteli tartományt mutatja (azt
a teret, melyet az infravörös sugarak beterítenek).
Felülnézet
Oldalnézet
Infravörös jel
Infravörös jel
10
10
10
10
IR jeladó
Kb. 10 m
IR érzékelő
IR jeladó
Kb. 10 m
IR érzékelő
Megjegyzések
• Az IR érzékelőt nem szabad olyan helyen felszerelni vagy felállítani, ahol közvetlen napfény érheti vagy erős
fényforrás fénye zavarhatja működését.
• Csak a mellékelt IR érzékelőt és IR jeladót használja. Más típust ne használjon.
24HU
2. lépés: Az antenna csatlakoztatása
AM keretantenna
A kezdő lépések
Rádióhallgatás előtt csatlakoztassa a mellékelt AM/FM antennákat a készülékhez.
FM huzalantenna
Megjegyzések
• Az interferencia zajok kialakulásának elkerülése érdekében az AM keretantennát ettől a készüléktől és egyéb
berendezésektől távol kell elhelyezni.
• Csatlakoztatás után feszítse ki teljes hosszában az FM huzalantennát.
• Az FM huzalantennát a csatlakoztatás után lehetőleg vízszintes pozícióban kell rögzíteni.
Hasznos tudnivalók
• Az AM keretantenna csatlakoztatásakor az (A) és a (B) jelű vezetéket bármelyik aljzathoz csatlakoztathatja.
A
B
• Ha az FM vétel gyenge, egy 75 ohmos koaxiális kábellel (nem mellékelt tartozék) csatlakoztasson a rendszerhez
egy kültéri FM antennát az ábra szerint.
Ez a rendszer
Kültéri FM antenna
25HU
3. lépés: Csatlakoztatás tv-készülékhez
Először a videó csatlakoztatásokat, majd az audio csatlakoztatásokat kell elvégezni.
Ha a tv-készülék hangkimenetét e rendszerhez csatlakoztatja, a tv-készülék hangját a rendszer
hangsugárzóin keresztül hallgathatja.
A videó vezetékek csatlakoztatása
A DVD-lemezről lejátszott műsort a tv-képernyőre továbbítja.
A COMPONENT
VIDEO OUT aljzathoz
COMPONENT VIDEO OUT DVD ONLY
Y
P B /C B
P R /C R
EURO AV
AM
FRONT R
FRONT L
CENTER
WOOFER
COAXIAL
DIGITAL IN
OPTICAL
DIGITAL IN
OUTPUT(TO TV)
R AUDIO IN L
SAT
VIDEO IN
VIDEO
COAXIAL
SPEAKER
DIR-T1
FM 75
Az EURO AV
T OUTPUT
(TO TV) aljzathoz
COMPONENT VIDEO IN
aljzatokkal rendelkező tvkészülékhez
Az EURO AV
t INPUT (FROM VIDEO) aljzathoz
EURO AV
Y
INPUT(FROM VIDEO)
PB/CB
PR/CR
COMPONENT VIDEO IN
aljzatokkal rendelkező tvkészülék
TV
Csatlakoztassa a tv-készüléket a rendszerhez a SCART (EURO AV) vezetékkel.
A SCART (EURO AV) csatlakozóvezetéket e rendszer EURO AV T OUTPUT (TO TV) aljzatához
kell csatlakoztatni.
Ha SCART (EURO AV) vezetéket használ a csatlakoztatáshoz, ellenőrizze, hogy a tv-készülék képese S-videó vagy RGB jelek fogadására. Ha a tv-készülék S-videó jelek fogadására képes, kapcsolja a tvkészüléket az RGB kompatibilis bemenetre. Olvassa el a csatlakoztatni kívánt tv-készülék kezelési
útmutatóját.
Ha COMPONENT VIDEO IN aljzatokkal rendelkező tv-készüléket
csatlakoztat
26HU
Használjon komponens videovezetéket (nem mellékelt tartozék). A COMPONENT VIDEO OUT
(Y, PB/CB, PR/CR) aljzatokhoz csak olyan tv-készüléket vagy monitort csatlakoztasson, mely
Zöld
Kék
Piros
Csatlakoztatás hagyományos 4:3 képarányú tv-készülékhez
A lejátszott lemeztől függően előfordulhat, hogy a műsor nem megfelelően tölti ki a képernyőt.
Ha módosítani kívánja a képarányt, lapozzon a 85. oldalra.
A kezdő lépések
rendelkezik COMPONENT VIDEO IN (Y,PB/CB, PR/CR) aljzatokkal. Ha a tv-készülék progresszív
jelek fogadására is képes, ezt a csatlakoztatási módszert kell használnia, és a rendszer jelkimenetét
progresszív üzemmódba kell kapcsolnia (27. oldal).
Az Ön tv-készüléke képes progresszív jelek fogadására?
A progresszív formátum egy olyan eljárás a tv-kép megjelenítésére, mely csökkenti a képvillogást, és
fokozza a képélességet. Ha ezt a jelformátumot szeretné használni, ezt a rendszert olyan tv-készülékhez
kell csatlakoztatni, mely képes progresszív jelek fogadására.
FUNCTION
PROGRESSIVE
Amikor ez a rendszer progresszív formátumú jeleket továbbít, a „P AUTO” vagy a „P VIDEO” világít
az előlapon lévő kijelzőn.
1
2
A FUNCTION gombbal kapcsoljon a „DVD” üzemmódba.
Nyomja meg a PROGRESSIVE gombot.
A PROGRESSIVE gomb többszöri megnyomásakor a kijelzések az alábbi sorrendben jelennek
meg:
t P AUTO (PROGRESSIVE AUTO)
r
P VIDEO (PROGRESSIVE VIDEO)
r
INTERLACE
x P AUTO (PROGRESSIVE AUTO)
Csak akkor válassza ezt a beállítást, ha:
– televíziója képes progresszív jelek fogadására, és
– a televíziót a COMPONENT VIDEO OUT aljzatokhoz csatlakoztatta.
Általában ezt a beállítást kell választani. A készülék automatikusan felismeri a formátumot, és
kiválasztja a megfelelő átalakítási módszert.
folytatódik
27HU
Ha a fenti két feltétel nem teljesül, a kép nem lesz tiszta, vagy egyáltalán nem jelenik meg, ha ezt
a beállítást választja ki.
x P VIDEO (PROGRESSIVE VIDEO)
Csak akkor válassza ezt a beállítást, ha:
– televíziója képes progresszív jelek fogadására, és
– a televíziót a COMPONENT VIDEO OUT aljzatokhoz csatlakoztatta, és
– a videofilmek lejátszásához minden esetben a PROGRESSIVE VIDEO átalakítási módszert
kívánja alkalmazni.
Válassza ki ezt a beállítást, ha a PROGRESSIVE AUTO beállításnál a kép nem tiszta. Ha a fenti
feltételek nem teljesülnek, a kép nem lesz tiszta, vagy egyáltalán nem jelenik meg, amikor ezt
a beállítást kiválasztja.
x INTERLACE
Válassza ezt a beállítást, ha:
– televíziója nem képes progresszív jelek fogadására, vagy
– a televíziót nem a COMPONENT VIDEO OUT aljzatokhoz csatlakoztatta (hanem az EURO
AV T OUTPUT (TO TV) aljzathoz).
Néhány szó a DVD műsorok típusairól és az átalakítási módszerekről
A DVD műsorok két nagy csoportba sorolhatók: mozifilm alapú és videó alapú műsorok. A videó alapú
műsorok általában tv-műsorok (pl. sorozatok és szórakoztató műsorok), melyeknél a műsor
megjelenítése másodpercenként 30 kép/60 félkép sebességgel történik. A mozifilm alapú műsorok
eredete rendszerint a filmszínházakhoz kötődik, melyekben a 24 kép/másodperces megjelenítés
a jellemző. Vannak olyan DVD-lemezek, melyek mind mozifilm, mind videó alapú műsort
tartalmaznak.
Annak érdekében, hogy ezek a képek természetes formában jelenjenek meg a képernyőn akkor is, ha
progresszív módba kapcsol, a progresszív jeleket át kell alakítani a DVD műsor típusának megfelelően.
Megjegyzések
• Ha videó alapú műsort progresszív jelformátumban játszik le, bizonyos típusú képek egyes részei – a jelkonverzió
miatt – természetellenes formában jelenhetnek meg a COMPONENT VIDEO OUT aljzaton keresztül.
A „PROGRESSIVE AUTO” vagy a „PROGRESSIVE VIDEO” beállítás az EURO AV T OUTPUT (TO TV)
aljzatokon megjelenő képekre nincs hatással, mert ezek az aljzatok csak normál (sorváltásos) képet továbbítanak.
• Ha a [LINE] menüpont [RGB] beállítását választja ki a [SCREEN SETUP] menüben (86. oldal), a készülék
„INTERLACE” beállításra kapcsol. Ez abban az esetben is megtörténik, ha a „PROGRESSIVE AUTO” vagy
a „PROGRESSIVE VIDEO” beállítást választotta ki.
• Ha a [LINE] menüpont [RGB] beállítását választja ki a [SCREEN SETUP] menüben (86. oldal), ez a rendszer nem
továbbít komponens jeleket.
Az audio vezetékek csatlakoztatása
A tv-készülék hangját e rendszer hangsugárzóira továbbítja.
28HU
TV
A kezdő lépések
AUDIO
OUT
L
R
A VIDEO (AUDIO IN) aljzathoz
COMPONENT VIDEO OUT DVD ONLY
Y
P B /C B
P R /C R
EURO AV
AM
FRONT R
FRONT L
CENTER
WOOFER
COAXIAL
DIGITAL IN
OPTICAL
DIGITAL IN
OUTPUT(TO TV)
R AUDIO IN L
SAT
SPEAKER
VIDEO IN
VIDEO
COAXIAL
DIR-T1
FM 75
A tv-készülék AUDIO OUT aljzatainak csatlakoztatása e rendszer
VIDEO (AUDIO IN) aljzataihoz
Egy audio csatlakozóvezetékkel (nem mellékelt tartozék) csatlakoztassa a tv-készüléket a VIDEO
(AUDIO IN) aljzatokhoz. A vezetékek csatlakoztatásánál ügyeljen arra, hogy színes hüvellyel
megjelölt csatlakozódugókat a megfelelő színű aljzatokhoz csatlakoztassa.
Fehér (bal/hang)
Piros (jobb/hang)
Megjegyzések
• Az elektronikus zajok megelőzése érdekében ügyeljen a biztos csatlakoztatásra.
• Ha a tv-készülék nem rendelkezik AUDIO OUT aljzatokkal, a tv-műsor hangját nem lehet ezzel a rendszerrel
meghallgatni.
• Ha a VIDEO (AUDIO IN) aljzatokhoz tv-készüléket csatlakoztat, egyéb komponenst – pl. videomagnót – nem lehet
csatlakoztatni (koaxiális vezetékkel (nem mellékelt tartozék) azonban további külső komponenst is csatlakoztathat
a COAXIAL DIGITAL IN aljzathoz (31. oldal)).
Hasznos tudnivalók
• Ha a tv-készülék hangját szeretné hallgatni, a FUNCTION gombbal kapcsoljon a megfelelő üzemmódba.
A részleteket lásd a 68. oldalon.
• Ha a csatlakoztatott tv-készülék vagy egy kétcsatornás sztereó hangforrás hangját 6 hangsugárzón keresztül kívánja
hallgatni, válassza ki a „Dolby Pro Logic”, a „Dolby Pro Logic II MOVIE”, vagy a „Dolby Pro Logic II MUSIC”
hangzásképet (65. oldal).
29HU
4. lépés: Csatlakoztatás egyéb komponenshez
Ha a külső komponens VIDEO/AUDIO OUT aljzatait ehhez a rendszerhez csatlakoztatja,
a komponens műsorát a rendszer hangsugárzóin keresztül hallgathatja meg.
Megjegyzés
• Ha a VIDEO aljzatokhoz tv-készüléket csatlakoztat (3. lépés) (26. oldal), egyéb komponenst – pl. videomagnót –
nem lehet csatlakoztatni (koaxiális vezetékkel (nem mellékelt tartozék) azonban további külső komponenst is
csatlakoztathat a COAXIAL DIGITAL IN aljzathoz (31. oldal)).
A külső komponens csatlakoztatása
A külső komponens műsorát e rendszeren keresztül játszhatja le.
Digitális műholdvevő vagy
PlayStation 2 stb.
COAXIAL
DIGITAL
OUT
A SAT (COAXIAL
DIGITAL IN) aljzathoz
COMPONENT VIDEO OUT DVD ONLY
Y
P B /C B
P R /C R
EURO AV
AM
FRONT R
FRONT L
CENTER
WOOFER
COAXIAL
DIGITAL IN
OPTICAL
DIGITAL IN
OUTPUT(TO TV)
R AUDIO IN L
SAT
SPEAKER
A VIDEO (OPTICAL
DIGITAL IN) aljzathoz
VIDEO IN
VIDEO
COAXIAL
DIR-T1
FM 75
A VIDEO (VIDEO/
AUDIO IN) aljzatokhoz
VIDEO
OUT
OPTICAL
DIGITAL
OUT
AUDIO
OUT
L
R
Videomagnó, digitális műholdvevő
vagy PlayStation 2 stb.
A külső komponens VIDEO/AUDIO OUT aljzatainak csatlakoztatása
e rendszer VIDEO (VIDEO/AUDIO IN) aljzataihoz
Egy audio/videó csatlakozóvezetékkel (nem mellékelt tartozék) csatlakoztassa a videomagnót vagy
egyéb komponenst a VIDEO (VIDEO/AUDIO IN) aljzatokhoz. A vezetékek csatlakoztatásánál
ügyeljen arra, hogy színes hüvellyel megjelölt csatlakozódugókat a megfelelő színű aljzatokhoz
csatlakoztassa.
Sárga (kép)
Fehér (bal/hang)
Piros (jobb/hang)
30HU
Ha digitális műholdvevőt csatlakoztatott a DIGITAL OUT (COAXIAL
vagy OPTICAL) aljzathoz
Ha DIGITAL OUT aljzat nélküli digitális műholdvevőt csatlakoztat
A digitális műholdvevőt e rendszer VIDEO AUDIO IN aljzataihoz kell csatlakoztatni.
A kezdő lépések
A digitális műholdvevőt a VIDEO AUDIO IN aljzatok helyett a rendszer VIDEO (OPTICAL
DIGITAL IN) vagy SAT (COAXIAL DIGITAL IN) aljzatához is csatlakoztathatja. Ez a rendszer
digitális és analóg jelek fogadására egyaránt alkalmas. A digitális jelek elsőbbséget élveznek az
analógokkal szemben. Ha a digitális jelfolyam megszakad, 2 másodperc után a készülék az analóg jelek
feldolgozására kapcsol.
Hordozható audioeszköz csatlakoztatása a rendszerhez
Csatlakoztassa a hordozható audioeszköz audio kimenetét a rendszer előlapján lévő AUDIO IN
aljzatokhoz. Használjon sztereó minidugasszal rendelkező vezetéket (nem mellékelt tartozék).
Megjegyzés
• Az elektronikus zajok megelőzése érdekében ügyeljen a biztos csatlakoztatásra.
Hasznos tudnivaló
• Ha a csatlakoztatott külső komponens hangját szeretné hallgatni, a FUNCTION gombbal kapcsoljon a megfelelő
üzemmódba (77. oldal).
31HU
5. lépés: A hálózati
vezeték csatlakoztatása
6. lépés: A bemutató
üzemmód kikapcsolása
Mielőtt a rendszer hálózati vezetékét a fali
konnektorhoz csatlakoztatná, csatlakoztassa
a hangsugárzókat e rendszerhez (15. oldal).
"/1
"/1
AMP MENU
X/x/c
ENTER
"/1
Miután a hálózati vezetéket csatlakoztatta,
a kijelzőn a bemutató képsor jelenik meg. Ha
megnyomja a távvezérlő "/1 gombját,
a bemutató kikapcsol.
A rendszer bekapcsolása
Nyomja meg a "/1 gombot.
A rendszer kikapcsolása
Nyomja meg a "/1 gombot. A rendszer
készenléti üzemmódba kapcsol. Lemez
lejátszása közben ne kapcsolja ki a készüléket
a "/1 gombbal. Ellenkező esetben
a menübeállítások törlődhetnek. Először állítsa
le a lejátszást a x gombbal, majd nyomja meg
a "/1 gombot.
Megjegyzések
• Ha a rendszer "/1 gombját nyomja meg, a bemutató
nem kapcsol ki.
• Ha az AMP menüben bekapcsolta a bemutató
üzemmódot, a bemutató képernyő a távvezérlő "/1
gombjával nem kapcsolható ki. Először kapcsolja ki
a bemutató üzemmódot a menüben, majd nyomja
meg a távvezérlő "/1 gombját.
A bemutató üzemmód ki- és
bekapcsolása
1
2
3
Nyomja meg az AMP MENU gombot.
A X/x gombbal válassza ki a „DEMO”
menüpontot, majd nyomja meg az
ENTER vagy a c gombot.
A X/x gombbal válassza ki a kívánt
beállítást.
• DEMO OFF: a bemutató üzemmód
kikapcsolása.
• DEMO ON: a bemutató üzemmód
bekapcsolása.
4
32HU
Nyomja meg az ENTER vagy az AMP
MENU gombot.
Az AMP menü kikapcsol.
A hangsugárzók, a térhang erősítő, az IR jeladó,
az IR érzékelő és a hálózati vezetékek szakszerű
csatlakoztatása után optimalizálni kell a vezeték
nélküli rendszer vételi körülményeit.
Példa az elhelyezésre
Az ábra szerint helyezze el az IR jeladót és az IR
érzékelőt.
Fordítsa egymással szembe az IR jeladót és az
IR érzékelőt, majd addig módosítsa
pozíciójukat, amíg a POWER/ON LINE jelző
színe zöldre nem vált.
Felülnézet
A kezdő lépések
7. lépés: A vezeték nélküli
rendszer beállítása
IR jeladó
"/1
Középső hangsugárzó
Első
Első
hangsugárzó
hangsugárzó
(jobb)
(bal)
POWER/ON LINE jelző
POWER
TV
Mélyhangsugárzó
POWER/ON LINE
POWER
1
Műsorhallgatási hely
Nyomja meg a "/1 gombot
a rendszeren, illetve a POWER gombot
a térhangerősítőn.
A rendszer és a térhangerősítő bekapcsol, és
a POWER/ON LINE jelző pirosan világít.
2
Fordítsa egymással szembe az IR
jeladót és az IR érzékelőt.
Addig módosítsa a két egység pozícióját,
amíg a POWER/ON LINE jelző zölden
világítani nem kezd.
Hasznos tudnivaló
• Az egyszerűbb beállítás érdekében az IR jeladó
mozgatható kivitelű.
Megjegyzések
• Győződjön meg róla, hogy semmilyen akadály – pl.
személy vagy tárgy – nincs az IR jeladó és az IR
érzékelő között. Ellenkező esetben a hátsó
hangsugárzók hangja megszakadhat.
• Ha a POWER/ON LINE jelző színe pirosra vált,
a jelátvitel nem megfelelő. Addig módosítsa az IR
jeladó és az IR érzékelő pozícióját, amíg a POWER/
ON LINE jelző színe zöldre nem vált.
• Ha a POWER/ON LINE jelző pirosan villog, az IR
érzékelő egy másik Sony vezeték nélküli rendszer
jeleit érzékeli. Mozgassa az IR jeladót és/vagy az IR
érzékelőt mindaddig, amíg a POWER/ON LINE
jelző színe zöldre nem vált.
Hátsó
hangsugárzó
(bal)
Térhangerősítő
Hátsó
hangsugárzó
(jobb)
Hangsugárzó talp
IR érzékelő
Az IR jeladó és az IR érzékelő
felszerelése a falra
Az alábbi esetekben javasolt az IR jeladót és az
IR érzékelőt a falra felszerelni:
– ha valamilyen akadály van az IR jeladó és az
IR érzékelő között.
– ha gyakran haladnak át személyek az IR
jeladó és az IR érzékelő között.
Ha mind az IR jeladót, mind az IR érzékelőt
a falra szeretné felszerelni, első lépésként
válassza ki az IR érzékelő helyét, majd ezt
követően állítsa be az IR jeladó pozícióját.
33HU
Az IR érzékelő felszerelése
a falra
1
IR jeladó
Erősítsen a falba egy megfelelő
teherbírású normál csavart úgy, hogy
az kb. 4 mm-re lógjon ki a falból.
Állvány
2
4 mm
2
Erősítsen a falba két megfelelő
teherbírású normál csavart úgy, hogy
azok kb. 4 mm-re lógjanak ki a falból.
A két csavar 30 mm-re legyen egymástól.
Válassza le az IR érzékelőt az
állványról, és az érzékelő hátoldalán
lévő furat segítségével akassza fel
a falba erősített csavarra.
30 mm
Ellenőrizze, hogy az IR érzékelő stabilan
a helyén áll-e.
IR érzékelő
4 mm
3
A hátoldalán lévő furatok segítségével
akassza fel a jeladót a falba erősített
csavarokra.
Ellenőrizze, hogy az IR jeladó stabilan
a helyén áll-e.
Állvány az IR érzékelőhöz
IR jeladó
Hasznos tudnivaló
• Ha az IR érzékelőt szeretné újra az állványra
helyezni, ügyeljen arra, hogy az IR érzékelőn és az
állványon lévő két-két delta jelzés egymáshoz
igazodjon (16. oldal).
Az IR jeladó felszerelése a falra
1
Fordítsa el az IR jeladó állványát.
Állvány
Hasznos tudnivaló
• A vezetéket elrejtheti az állvány vájatában.
34HU
8. lépés: Gyorsbeállítás
Vájat
Az alábbiakban azokat a lépéseket részletezzük,
melyek a rendszer alapbeállításához
szükségesek.
Egy-egy lépést a > gombbal ugorhat át.
A . gombbal visszaléphet az előző
beállításra.
A kezdő lépések
Állvány
"/1
Megjegyzések
• A fal anyagának és szerkezetének megfelelő
csavarokat használjon.
• Ne szerelje az IR jeladót és az IR érzékelőt gyenge
teherbírású falra.
• A Sony nem vállal felelősséget a szakszerűtlen
felszerelésből (pl. nem megfelelő teherbírású fal
stb.), a termék helytelen használatából vagy
természeti csapásokból eredő személyi sérülésekért
vagy anyagi károkért.
• A vezetékek csatlakoztatása/leválasztása előtt vegye
le az IR jeladót vagy az IR érzékelőt a falról.
CLEAR
X/x
ENTER
./>
1
2
Kapcsolja be a tv-készüléket.
Nyomja meg a [/1 gombot.
Megjegyzések
• A gyorsbeállítás idejére húzza ki a fejhallgatót
a készülékből. Ha a fejhallgató csatlakoztatva
marad, a 10. lépés utáni műveletek nem
végezhetők el.
• Ellenőrizze, hogy a rendszert „DVD”
üzemmódba kapcsolta-e.
3
Válassza ki a tv-készüléken a rendszer
számára fenntartott videocsatornát.
A [Press [ENTER] to run QUICK SETUP]
(Nyomja meg az ENTER gombot
a gyorsbeállítás elindításához) üzenet
jelenik meg a képernyő alján. Ha az üzenet
nem jelenik meg, indítsa el újból
a gyorsbeállítást (37. oldal).
Megjegyzés
• Ha az információs képernyő megjelenése után
megnyomja a CLEAR gombot, az információk
eltűnnek. Ha a beállításokat később módosítani
kívánja, olvassa el „A gyorsbeállítási képernyő
újbóli behívása” című fejezetet (37. oldal).
folytatódik
35HU
4
Lemez behelyezése nélkül nyomja meg
az ENTER gombot.
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
LINE:
4:3 OUTPUT:
A képernyőn megjelenik a nyelv
kiválasztására szolgáló menü.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
FRENCH
SPANISH
PORTUGUESE
9
16:9
ON
JACKET PICTURE
VIDEO
VIDEO
RGB
A X/x gombbal válassza ki a videó
kimenőjelek típusát.
• [VIDEO]: videó kimenőjelek.
• [RGB]: RGB kimenőjelek.
5
A X/x gombbal válassza ki a nyelvet.
A rendszer a kiválasztott nyelven jeleníti
meg a menüt és a szinkronfeliratot.
Megjegyzés
• A választható nyelvek a forgalmazás helyétől
függően eltérőek lehetnek.
6
Nyomja meg az ENTER gombot.
A csatlakoztatandó tv-készülék
képarányának beállítására szolgáló menü
megjelenik.
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
LINE:
4:3 OUTPUT:
7
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
FULL
A X/x gombbal válassza ki a tvkészülék típusának megfelelő
beállítást.
x Ha normál (4:3) képarányú készüléke
van:
[4:3 LETTER BOX] vagy [4:3 PAN
SCAN] (85. oldal).
x Ha széles képernyős tv-készüléke,
vagy szélesvásznú üzemmóddal
ellátott normál (4:3) képarányú
készüléke van:
[16:9] (85. oldal).
8
Nyomja meg az ENTER gombot.
Az EURO AV T OUTPUT (TO TV)
aljzaton megjelenő videojel típusának
beállítására szolgáló menü megjelenik.
36HU
Megjegyzés
• Ha a tv-készülék nem tud RGB jeleket fogadni,
a képernyőn akkor sem jelenik meg a műsor, ha
kiválasztja az [RGB] beállítást. Olvassa el a tvkészülék kezelési útmutatóját.
10 Nyomja meg az ENTER gombot.
A hangsugárzók távolságának beállítására
szolgáló menü megjelenik.
11 A X/x gombbal állítsa be az első
hangsugárzóknak a műsornézési
pozíciótól mért távolságát, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
1,0 és 7,0 méter közötti távolságot állíthat
be.
SPEAKER SETUP
SIZE:
DISTANCE:
LEVEL(FRONT):
LEVEL(SURROUND):
OFF
TEST TONE:
FRONT:
CENTER:
SURROUND:
3.0m
3.0m
3.0m
12 A X/x gombbal állítsa be a középső
hangsugárzónak a műsornézési
pozíciótól mért távolságát, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
0 és 7,0 méter közötti távolságot állíthat be.
SPEAKER SETUP
SIZE:
DISTANCE:
LEVEL(FRONT):
LEVEL(SURROUND):
OFF
TEST TONE:
FRONT:
CENTER:
SURROUND:
3.0m
3.0m
3.0m
Megjegyzés
• A beállítási tartomány az első hangsugárzók
egyéb paraméter-beállításaitól is függ.
13 A X/x gombbal állítsa be a hátsó
hangsugárzóknak a műsornézési
pozíciótól mért távolságát.
SPEAKER SETUP
SIZE:
DISTANCE:
LEVEL(FRONT):
LEVEL(SURROUND):
OFF
TEST TONE:
FRONT:
CENTER:
SURROUND:
3.0m
3.0m
3.0m
Megjegyzés
• A beállítási tartomány az első hangsugárzók
egyéb paraméter-beállításaitól is függ.
14 Nyomja meg az ENTER gombot.
A gyorsbeállítás befejeződött. Az összes
beállítási és csatlakoztatási művelet
lezajlott.
A hangsugárzók elhelyezése
A térhatású hangélmény maximális hatásának
elérése érdekében a hangsugárzókat
(a mélyhangsugárzó kivételével) a hallgatási
pozíciótól (A) egyenlő távolságra javasolt
elhelyezni.
Ez a rendszer azonban lehetővé teszi, hogy
a középső hangsugárzót 1,6 m-rel (B), a hátsó
hangsugárzókat pedig 5 m-rel (C) közelebb
vihesse a hallgatási pozícióhoz.
Az első hangsugárzókat a hallgatási pozíciótól
(A) számított 1,0–7,0 méteres tartományon
belül helyezheti el.
A kezdő lépések
0 és 7,0 méter közötti távolságot állíthat be.
Hangsugárzó beállítás
A hangsugárzókat az alábbi ábra szerint
rendezze el:
Kilépés a gyorsbeállításból
Bármelyik lépésnél nyomja meg
a
DISPLAY gombot.
Megjegyzés
• Ha bármelyik beállítást módosítani szeretné,
lapozzon „Az alapbeállítások menüje” című
fejezethez (83. oldal).
A gyorsbeállítási képernyő újbóli
behívása
1
Amikor a rendszer állj üzemmódban
van, nyomja meg a
DISPLAY
gombot.
A vezérlőmenü megjelenik.
2
A X/x gombbal válassza ki a
[SETUP] menüt, és nyomja meg az
ENTER gombot.
Megjelenik a [SETUP] menü tartalma.
12(27)
18(34)
:
:
DVD VIDEO
QUICK
QUICK
CUSTOM
RESET
3
BNR
A X/x gombbal válassza ki a [QUICK]
menüpontot, és nyomja meg az ENTER
gombot.
Megjelenik a gyorsbeállítási képernyő.
Megjegyzés
• A középső és hátsó hangsugárzók hallgatási
pozíciótól mért távolsága ne legyen nagyobb, mint az
első hangsugárzóké.
Ha színrendellenességet észlel
egy közeli tv-készülék
képernyőjén
Az ebben a rendszerben található első és
középső hangsugárzók, illetve
a mélyhangsugárzó mágnesesen árnyékoltak,
így a tv-készülék közelében is elhelyezhető.
Ennek ellenére színrendellenesség következhet
be néhány készüléktípus esetében. Mivel a hátsó
hangsugárzók mágneses árnyékolással nem
rendelkeznek, helyezze azokat a tv-készüléktől
távolabb.
37HU
Ha színrendellenességet
tapasztal...
Kapcsolja ki a tv-készüléket, majd kapcsolja be
ismételten körülbelül 15–30 perc múlva.
Ha ismét színrendellenességet
tapasztal...
Helyezze távolabb a hangsugárzót a tvkészüléktől.
Gerjedés esetén
Helyezze távolabb a hangsugárzókat, vagy
csökkentse a rendszer hangerejét.
38HU
5
Helyezzen be egy lemezt.
Helyezzen egy lemezt a lemeztartóba és
nyomja meg a A gombot.
Lemezek lejátszása
Lemezek lejátszása
A H
A 8 cm-es lemezt a lemeztálca kisebb
átmérőjű bemélyedésébe kell helyezni.
Ügyeljen arra, nehogy ferdén álljon a lemez.
Lemezek lejátszása
FUNCTION
"/1
Megjegyzések
Lemeztartó
Állítsa be
a hangerőt
• A lemeztartót nem szabad kézzel betolni, mert
a készülék meghibásodhat.
• A lemeztartóba nem szabad kettő vagy több
lemezt helyezni.
Csatlakoztasson
fejhallgatót
6
"/1
Nyomja meg a H gombot.
FUNCTION
A lejátszás megkezdődik (folyamatos
lejátszás).
Állítsa be a hangerőt a rendszeren.
ALBUM –/+
• A lejátszott lemez típusától függően a képernyőn
egy menü jelenhet meg. A menü utasításait követve
a lemez interaktív módon lejátszható. (DVD:
43. oldal), (VIDEO CD: 45. oldal).
REPEAT
Hasznos tudnivaló
X/x/c
ENTER
MUTING
VOLUME +/–
DISPLAY
/
./>
H
x
X
A lejátszani kívánt DVD VIDEO vagy VIDEO
CD-lemeztől függően egyes funkciók működése
korlátozott, vagy a megszokottól eltérő lehet.
Olvassa el a lemezhez mellékelt tájékoztatót.
1
2
3
Nyomja meg a "/1 gombot, miközben
a készülék bekapcsol (a készenléti jelző világít).
A készenléti üzemmód kikapcsolásához nyomja
meg egyszer a "/1 gombot.
További műveletek
Funkció:
Nyomja meg ezt
a gombot:
Kapcsolja be a tv-készüléket.
Állj.
x
A tv-készüléken válassza ki azt
a bemenetet, melyhez ezt a rendszert
csatlakoztatta.
Szünet.
X
A lejátszás folytatása
szünet után.
X vagy H
Nyomja meg a "/1 gombot.
Ugrás a következő
fejezetre, műsorszámra
vagy jelenetre.
> (JPEG kivételével)
Ugrás az előző fejezetre,
műsorszámra vagy
jelenetre.
. (JPEG kivételével)
A készülék bekapcsol.
Ha a készülék nem „DVD” üzemmódban
működik, a FUNCTION gombbal
kapcsoljon „DVD” üzemmódba.
4
Energiatakarékos készenléti
üzemmód
Nyomja meg a A gombot.
folytatódik
39HU
Funkció:
Nyomja meg ezt
a gombot:
A hang kikapcsolása.
MUTING. A hang
bekapcsolásához nyomja
meg ismét ezt, vagy
a VOLUME + gombot.
A lejátszás kikapcsolása
és a lemez kivétele.
A
Az előző jelenet
megismétlése.*1
(visszajátszás)
gombot lejátszás közben.
Gyorskeresés előre az
(továbbítás)
aktuális jeleneten belül.*2 gombot lejátszás közben.
Ugrás a következő vagy
az előző albumra.*3
ALBUM + vagy –
lejátszás közben.
*1 Csak DVD VIDEO és DVD-RW/DVD-R
lemezeknél. Ez a gomb DivX videofájloknál nem
használható.
*2 Csak DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R/DVD+RW
lemezeknél. Ez a gomb DivX videofájloknál nem
használható.
*3 Csak DATA (adat) CD/DVD-lemezeknél.
Megjegyzés
• Ha a készülékben nincs lemez, a kijelzőn a „NO
DISC” felirat jelenik meg.
Hasznos tudnivalók
• Az azonnali visszajátszási funkcióval az elmulasztott
jelenetet vagy párbeszédet egyszerűen
megismételheti.
• A továbbítási funkcióval átugorhatja azokat
a részeket, melyeket nem kíván megnézni.
• Az azonnali visszajátszási vagy a továbbítási funkció
bizonyos jeleneteknél nem használható.
A lejátszás folytatása
a megszakítási ponttól
(folytatólagos lejátszás)
Ha megállítja a lejátszást, a készülék megjegyzi
a x gomb megnyomásának helyét, és
a „RESUME” jelzés megjelenik a kijelzőn.
Amíg ki nem veszi a lemezt, a folytatólagos
lejátszási funkció működik, még akkor is, ha
a készüléket kikapcsolja a "/1 gombbal.
1
Lejátszás közben nyomja meg a x
gombot a lejátszás leállításához.
A készülék kijelzőjén megjelenik
a „RESUME” jelzés, és a következő
alkalommal a készülék a leállítási ponttól
folytatja a lejátszást.
Ha a „RESUME” jelzés nem világít,
a folytatólagos lejátszási funkció nem
használható.
40HU
2
Nyomja meg a H gombot.
A készülék onnan folytatja a lejátszást, ahol
az 1. lépésben leállította.
Megjegyzések
• Ha a [CUSTOM SETUP] menü [MULTI-DISC
RESUME] funkciójának [OFF] beállítását
kiválasztotta (87. oldal), és a FUNCTION gombbal
átkapcsol egy másik üzemmódba, a leállítási pont
törlődik a memóriából.
• A leállítási pont helye törlődik a memóriából, ha:
– megváltoztatja a lejátszási üzemmódot.
– megváltoztatja a beállításokat az alapbeállítási
menüben.
– a FUNCTION gombbal egy másik üzemmódba
kapcsol.
– kihúzza a hálózati csatlakozóvezetéket.
• DVD-RW lemezek (VR formátum), illetve CD,
Super Audio CD és DATA (adat) CD és DATA
DVD-lemezek esetében a készülék megőrzi az
aktuális lemez lejátszásának megszakítási pozícióját.
A folytatási pont helye törlődik a memóriából, ha:
– kiveszi a lemezt.
– a rendszer készenléti üzemmódba kapcsol (csak
DATA (adat) CD/DVD esetén).
• A folytatólagos lejátszás nem működik véletlen és
programozott sorrendű lejátszási üzemmódban.
• Lehetnek olyan lemezek, melyeknél ez a funkció nem
használható.
• A leállítás helyétől függően előfordulhat, hogy
a készülék nem pontosan a megszakítási ponttól
folytatja a lejátszást.
Hasznos tudnivaló
• Ha a lejátszást a lemez elején kívánja kezdeni,
nyomja meg kétszer a x gombot, majd nyomja meg
a H gombot.
Korábban lejátszott lemez
folytatása (többlemezes
lejátszás folytatás)
(csak DVD VIDEO, VIDEO CD)
Ha megállítja a lejátszást, a készülék maximum
40 lemez esetén megjegyzi az állj gomb
megnyomásának helyét, és ha legközelebb
behelyezi a lemezt, folytatja a lejátszást. Ha
a 41. lemeznél tárolja a megszakítási pontot, az
első lemez megszakítási pontja törlődik
a memóriából.
A funkció bekapcsolásához válassza ki
a [CUSTOM SETUP] menü [MULTI-DISC
RESUME] funkciójának [ON] beállítását.
A részleteket lásd a „[MULTI-DISC RESUME]
(csak DVD VIDEO, VIDEO CD)” című
fejezetben a 87. oldalon.
4
Megjegyzés
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK – –
2. TRACK – –
3. TRACK – –
4. TRACK – –
5. TRACK – –
6. TRACK – –
7. TRACK – –
5
A lemez műsorszámainak meghatározhatja
a lejátszási sorrendjét, így a lemez tartalmát
tetszés szerinti sorrendben játszhatja le.
A program maximum 99 műsorszámot
tartalmazhat.
Nyomja meg a
A kiválasztott műsorszám.
0:15:30
T
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
A X/x gombbal válassza ki a
[PROGRAM] ikont, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
A [PROGRAM] menü tartalma megjelenik.
6 (14)
T
2:50
OFF
OFF
SET
ON
Válassza ki a kívánt műsorszámot.
DISPLAY gombot.
A vezérlőmenü megjelenik.
2
––
01
02
03
04
05
06
Válassza ki például a [02] műsorszámot.
A X/x gombbal válassza ki a [02]
sorszámot a [T] oszlopban és nyomja meg
az ENTER gombot. Super Audio CD-lemez
esetén a sorszám háromjegyű is lehet.
(csak VIDEO CD, Super Audio CD, CD)
1
0:00:00
T
Lemezek lejátszása
Lejátszási program
létrehozása (Programozott
lejátszás)
Nyomja meg a c gombot.
A kurzor a műsorszám sorszámainak
oszlopába ([T]) ugrik (ebben az esetben
a [01] sorba).
• Ha a [CUSTOM SETUP] menü [MULTI-DISC
RESUME] funkciójának [ON] beállítását
kiválasztotta (87. oldal), és nem gyárilag felvett
lemezt – pl. DVD-RW lemezt – játszik le,
előfordulhat, hogy a készülék egy másik nem
gyárilag felvett lemez lejátszásakor is ugyanattól
a ponttól folytatja a lejátszást. Ha a lejátszást a lemez
elején kívánja kezdeni, nyomja meg kétszer a x
gombot, majd nyomja meg a H gombot.
02
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
06
A beprogramozott műsorszámok teljes
lejátszási ideje.
PLAY
CD
6
Ha több műsorszámot is szeretne
beprogramozni, ismételje meg a 4–5.
lépést.
A beprogramozott műsorszámok
sorrendben megjelennek a képernyőn.
3
A X/x gombbal válassza ki a [SET t]
funkciót és nyomja meg az ENTER
gombot.
VIDEO CD, Super Audio CD vagy CD
lejátszás közben a [TRACK] világít.
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK – –
3. TRACK – –
4. TRACK – –
5. TRACK – –
6. TRACK – –
7. TRACK – –
A lemezen lévő
műsorszámok.
0:00:00
T
––
01
02
03
04
05
06
A beprogramozott
műsorszámok teljes
lejátszási ideje.
7
A program lejátszását a H gombbal
indíthatja el.
A program lejátszása megkezdődik.
Lejátszás után a H gomb megnyomásával
ismét lejátszhatja a programot.
Visszakapcsolás normál
lejátszásra
Nyomja meg a CLEAR gombot, vagy a 2.
lépésben válassza ki az [OFF] beállítást. Ha
a programot szeretné újból lejátszani, a 3.
lépésben válassza ki az [ON] beállítást és
nyomja meg az ENTER gombot.
folytatódik
41HU
A vezérlőmenü kikapcsolása
2
Nyomja meg ismételten a
DISPLAY gombot
mindaddig, míg a vezérlőmenü el nem tűnik.
A X/x gombbal válassza ki a
[SHUFFLE] ikont, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
A [SHUFFLE] menü tartalma megjelenik.
A program módosítása vagy
törlése
T
1 Kövesse a „Lejátszási program létrehozása
6 (14)
2:50
PLAY
CD
OFF
OFF
TRACK
(Programozott lejátszás)” című fejezet 1–3.
lépéseit.
2 Válassza ki a módosítani vagy törölni kívánt
műsorszámot a X/x gombbal. Ha
a műsorszámot törölni szeretné
a programból, nyomja meg a CLEAR
gombot.
3
x VIDEO CD, Super Audio CD vagy CDlemez lejátszásakor
3 Folytassa az új program kialakítását az 5.
lépéssel. A program törléséhez válassza ki
a [--] kijelzést a [T] oszlopban és nyomja
meg az ENTER gombot.
• [TRACK]: a lemez műsorszámainak
véletlen lejátszása.
x Ha a programozott lejátszás aktív
A program összes
műsorszámának törlése
1 Hajtsa végre a „Lejátszási program
létrehozása (Programozott lejátszás)” című
fejezet 1–3. lépését.
2 Nyomja meg a X gombot és válassza ki az
[ALL CLEAR] funkciót.
3 Nyomja meg az ENTER gombot.
Hasznos tudnivaló
• A beprogramozott tételeket, fejezeteket vagy
műsorszámokat ismételt vagy véletlen sorrendű
üzemmódban is lejátszhatja. Programozott lejátszási
üzemmódban kövesse az „Ismételt lejátszás”
(42. oldal) vagy a „Véletlen sorrendű lejátszás”
(42. oldal) lépéseit.
Megjegyzés
• Ez a funkció nem használható a PBC lejátszási
programmal ellátott VIDEO CD és Super VCDlemezeknél.
Lejátszás véletlen sorrendben
(Véletlen sorrendű lejátszás)
• [ON]: a készülék „megkeveri” a lemez
beprogramozott műsorszámait.
4
Nyomja meg az ENTER gombot.
A véletlen sorrendű lejátszás megkezdődik.
Visszakapcsolás normál
lejátszásra
Nyomja meg a CLEAR gombot, vagy a 2.
lépésben válassza ki az [OFF] beállítást.
A vezérlőmenü kikapcsolása
Nyomja meg ismételten a
DISPLAY gombot
mindaddig, míg a vezérlőmenü el nem tűnik.
Hasznos tudnivalók
• A véletlen sorrendű lejátszást állj üzemmódban is
bekapcsolhatja. A [SHUFFLE] funkció kiválasztása
után nyomja meg a H gombot. A készülék véletlen
sorrendű lejátszásra kapcsol.
Megjegyzés
• PBC funkcióval ellátott VIDEO CD és Super VCDlemezeknél ez a funkció nem használható.
(csak VIDEO CD, Super Audio CD, CD)
Ismételt lejátszás (ismétlés)
A készülék „megkeveri” a lemez műsorszámait,
és véletlen sorrendben játssza le azokat.
A lejátszási sorrend minden esetben eltér az
előző véletlen sorrendű lejátszástól.
Ismételten lejátszhatja a lemez összes tételét,
műsorszámát vagy albumát, illetve egyetlen
tételt, fejezetet, műsorszámot vagy albumot.
Az ismétlési funkciót a véletlen sorrendű vagy
programozott lejátszással is kombinálhatja.
1
Lejátszás közben nyomja meg
a
DISPLAY gombot.
A vezérlőmenü megjelenik.
42HU
A X/x gombbal válassza ki
a „megkeverni” kívánt elemeket.
1
Lejátszás közben nyomja meg
a
DISPLAY gombot.
A vezérlőmenü megjelenik.
2
A X/x gombbal válassza ki a
[REPEAT] ikont, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
A [REPEAT] menü tartalma megjelenik.
A vezérlőmenü kikapcsolása
Nyomja meg ismételten a
DISPLAY gombot
mindaddig, míg a vezérlőmenü el nem tűnik.
Hasznos tudnivalók
PLAY
CD
OFF
OFF
DISC
TRACK
3
A X/x gombbal válassza ki az ismételni
kívánt elemeket.
Az alapértelmezés szerinti beállítást
aláhúzással jelöltük.
x DVD VIDEO vagy DVD-RW lemez
lejátszásakor
• [OFF]: az ismételt lejátszás kikapcsolva.
• [DISC]: az összes tétel ismételt lejátszása.
• [TITLE]: a lemez aktuális tételének
megismétlése.
• [CHAPTER]: a lemez aktuális
fejezetének megismétlése.
• Az ismételt lejátszást állj üzemmódban is
bekapcsolhatja. A [REPEAT] funkció kiválasztása
után nyomja meg a H gombot. A készülék ismételt
lejátszásra kapcsol.
• A [REPEAT] funkció állapota a REPEAT gombbal
egyszerűen ellenőrizhető. A REPEAT gomb minden
megnyomásakor a [REPEAT] funkció állapota
megváltozik.
Megjegyzések
Lemezek lejátszása
T
6 (14)
2:50
• PBC funkcióval ellátott VIDEO CD és Super VCDlemezeknél ez a funkció nem használható.
• Ha olyan DATA (adat) CD-lemezt játszik le, mely
MP3 audio műsorszámokat és JPEG képfájlokat
egyaránt tartalmaz, de azok lejátszási ideje nem
azonos, a hang és a kép lejátszása nem lesz
szinkronban.
• Ha a [MODE (MP3, JPEG)] menüpontban az
[IMAGE (JPEG)] beállítást választotta ki (50. oldal),
a [TRACK] ismétlési mód nem választható ki.
A DVD-menük használata
x VIDEO CD, Super Audio CD vagy CDlemez lejátszásakor
• [OFF]: az ismételt lejátszás kikapcsolva.
• [DISC]: a lemez összes műsorszámának
ismételt lejátszása.
• [TRACK]: a lemez aktuális
műsorszámának megismétlése.
x DATA (adat) CD vagy DATA DVD
lejátszásakor
• [OFF]: az ismételt lejátszás kikapcsolva.
• [DISC]: az összes album ismételt
lejátszása.
• [ALBUM]: az aktuális album ismételt
lejátszása.
• [TRACK] (csak MP3 audio
műsorszámok): az aktuális műsorszám
megismétlése.
• [FILE] (csak DivX videofájlok): az
aktuális fájl megismétlése.
4
Nyomja meg az ENTER gombot.
A kiválasztás megtörtént.
Ha normál lejátszásra kíván
visszakapcsolni, nyomja meg a CLEAR
gombot, vagy a 2. lépésben válassza ki az
[OFF] beállítást.
A DVD-lemezeken lévő filmet vagy zenei
anyagot általában több egységre bontják. Ezeket
az egységeket tételnek (title) nevezik. Ha olyan
DVD-t játszik le, amelyik több tételt tartalmaz,
a TOP MENU gomb használatával tud
választani közülük.
Ha olyan DVD-t játszik le, amelyik lehetővé
teszi a szinkronfelirat és a szinkronhang
kiválasztását, akkor használja a MENU gombot.
Számgombok
TOP
MENU
MENU
C/X/x/c
ENTER
43HU
1
Nyomja meg a TOP MENU vagy
a MENU gombot.
1 (44)
3 ( 28)
T
1:30:50
PLAY LIST
PLAY LIST
ORIGINAL
A tv-képernyőn megjelenik
a műsorismertető menü. A menü tartalma
lemezről-lemezre változik.
2
3
A C/X/x/c gombokkal vagy
a számgombokkal válassza ki
a lejátszani kívánt tételt.
Nyomja meg az ENTER gombot.
Az [ORIGINAL] vagy a [PLAY
LIST] funkció kiválasztása
DVD-RW lemezen
Bizonyos típusú DVD-RW lemezeknél VR
(videó felvételi) formátumban kétféle
műsorszámtípus közül lehet választani
a lejátszás elindítása előtt: az eredetileg felvett
műsorszámok (tételek) ([ORIGINAL]), illetve
a szerkesztés céljából a lemezre felvett
műsorszámok (tételek) ([PLAY LIST]).
Kiválaszthatja a lejátszani kívánt műsorszámok
típusát.
3
DVD-RW
A X/x gombokkal válassza ki
a megfelelő beállítást.
• [PLAY LIST]: az [ORIGINAL]
tételekből szerkesztés céljára létrehozott
tételek lejátszása.
• [ORIGINAL]: az eredeti tételek
lejátszása.
4
Nyomja meg az ENTER gombot.
A lejátszási terület
kiválasztása Super Audio
CD-lemezen
SA-CD/CD
MULTI/2CH
X/x
ENTER
DISPLAY
1
Állj üzemmódban nyomja meg
a
DISPLAY gombot.
A vezérlőmenü megjelenik.
2
A X/x gombokkal válassza ki az
[ORIGINAL/PLAY LIST] ikont,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik az [ORIGINAL/PLAY LIST]
választómenü.
44HU
A lejátszási terület
kiválasztása
kétcsatornás+többcsatornás
műsort is tartalmazó Super
Audio CD-lemezen
Vannak olyan Super Audio CD-lemezek,
melyek kétcsatornás és többcsatornás lejátszási
területet (szektort) is tartalmaznak.
Kiválaszthatja a lejátszani kívánt területet.
1
Állj üzemmódban nyomja meg
a MULTI/2CH gombot.
Az alábbi kijelzés jelenik meg.
2CH
(PBC lejátszás)
2
A MULTI/2CH gomb megfelelő számú
megnyomásával válassza ki a kívánt
lejátszási területet.
• [MULTI]: többcsatornás lejátszási terület.
• [2CH]: kétcsatornás lejátszási terület.
A többcsatornás terület lejátszása közben
az előlapon lévő „MULTI” jelző világít.
Ha PBC funkciókkal rendelkező lemezt játszik
le, egyszerűen használható, interaktív
műveletekkel (keresés, stb.) vezérelheti
a készüléket.
A PBC lejátszás lehetővé teszi a VIDEO CD
műsorának interaktív módon, képernyőmenün
keresztül történő lejátszását.
Lemezek lejátszása
PBC funkciókkal (2.0
verzió) rendelkező VIDEO
CD-lemezek lejátszása
Megjegyzés
• Lejátszás közben a lejátszási terület nem választható
ki.
A lejátszási réteg
kiválasztása hibrid Super
Audio CD-lemezen
Számgombok
Lehetnek olyan Super Audio CD-lemezek,
melyek egy HD réteget és egy CD réteget
tartalmaznak. Kiválaszthatja a lejátszani kívánt
réteget.
ENTER
Állj üzemmódban nyomja meg az SA-CD/
CD gombot.
E gomb többszöri megnyomásakor a készülék
felváltva a HD rétegre és a CD rétegre ugrik.
A CD réteg lejátszása közben az előlapon lévő
„CD” jelző világít.
1
Indítsa el a PBC funkciókkal
rendelkező VIDEO CD-lemez
lejátszását.
Megjelenik az interaktív menü.
Megjegyzések
• A Super Audio CD-lemezekről bővebben a 8. oldalon
olvashat.
• Mindegyik lejátszási mód csupán a kiválasztott
rétegen vagy lejátszási területen belül működik.
• Lejátszás közben a lejátszási réteg nem választható
ki.
• A CD-réteg kiválasztása után a MULTI/2CH
gombbal nem választhatja ki a lejátszási területet.
2
3
4
Válassza ki a kívánt menüpont számát
a számgombokkal.
Nyomja meg az ENTER gombot.
Kövesse az interaktív menüben
megjelenő utasításokat.
Olvassa el a lemezhez mellékelt
tájékoztatót, mert a menü szerkezete
VIDEO CD-lemezenként eltérő lehet.
Visszakapcsolás
a menüképernyőre
Nyomja meg a O RETURN gombot.
folytatódik
45HU
Megjegyzések
• Az aktuális VIDEO CD-lemeztől függően
előfordulhat, hogy az interaktív menü nem jelenik
meg az 1. lépésben.
• Az aktuális VIDEO CD-lemeztől függően
előfordulhat, hogy a lemezhez mellékelt
tájékoztatóban a 3. lépésben szereplő [Press ENTER]
(Nyomja meg az ENTER gombot) utasítást a [Press
SELECT] felirat helyettesíti. Ilyenkor nyomja meg
a H gombot.
Hasznos tudnivaló
• A PBC funkció használata nélküli lejátszáshoz állj
üzemmódban válassza ki a kívánt műsorszámot
a ./> gombbal vagy a számgombokkal, majd
nyomja meg az ENTER vagy a H gombot.
• A képernyőn a [Play without PBC] (Lejátszás PBC
funkciók nélkül) felirat jelenik meg, és a készülék
folyamatos lejátszási üzemmódba kapcsol.
Állóképek – pl. menüképernyő – nem jeleníthetők
meg. Ha szeretne visszakapcsolni PBC lejátszásra,
nyomja meg kétszer a x gombot, majd egyszer a H
gombot.
Néhány szó az MP3 audio
zeneszámokról és a JPEG
képfájlokról
Mi is az az MP3/JPEG?
Az MP3 egy olyan szabványos hangtömörítési
technológia, mely megfelel az ISO/MPEG
előírásoknak. A JPEG a képek tömörítésére
szolgáló eljárás neve.
A készülékkel lejátszható
lemezekről
MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) és JPEG
formátumú DATA (adat) CD (CD-ROM/CD-R/
CD-RW) lemezeket játszhat le. A készülék csak
akkor ismeri fel a műsorszámokat (vagy
fájlokat), ha a lemezt az ISO 9660 1-es, 2-es
szint szerinti vagy Joliet formátumban vették
fel. Lejátszhat többmenetes lemezt is.
A felvételi formátum részleteit lásd a CD-R/
CD-RW felvevő készülék, vagy a felvevő
szoftver (nem mellékelt tartozék) kezelési
útmutatójában.
Többmenetes lemezek
Ha az első menetben MP3 audio vagy JPEG
képfájlok találhatók, a későbbi menetekben lévő
MP3 audio műsorszámokat vagy JPEG képeket
is lejátssza a készülék. Ha az első menetben
zenei vagy videó CD formátumban felvett
hangfájlok és képfájlok találhatók, csak az első
menet játszható le.
Megjegyzés
• Ez a készülék nem tudja lejátszani a Packet Write
formátumú DATA (adat) CD-lemezek bizonyos
típusait. Ebben az esetben a lemezre felvett JPEG
képeket nem tudja megtekinteni.
A készülékkel lejátszható
MP3 audio vagy JPEG
képfájlok
46HU
A készülék az alábbi műsorszámok és fájlok
lejátszására képes:
• „.MP3” kiterjesztéssel rendelkező MP3 audio
műsorszámok, illetve „.JPEG”/„.JPG”
kiterjesztéssel rendelkező JPEG fájlok.
• a DCF* formátumnak megfelelő JPEG
képfájlok.
Megjegyzések
• A készülék minden olyan fájlt lejátszik,
melynek „.MP3”, „.JPG” vagy „.JPEG”
a kiterjesztése, még akkor is, ha az nem MP3
vagy JPEG formátumú. Ilyen esetben azonban
olyan hangos zaj keletkezhet, amely
a hangsugárzókat károsíthatja.
• Ezzel a rendszerrel nem lehet az MP3PRO
formátumú fájlokat lejátszani.
Az MP3 audio műsorszámok
és JPEG képfájlok lejátszási
sorrendje
A DATA (adat) CD-lemezre felvett MP3
műsorszámok és JPEG képfájlok lejátszási
sorrendje a következő.
x A lemez adatstruktúrája
1. szint
2. szint
3. szint
5. szint
Hasznos tudnivalók
• Ha műsorszámnevek/fájlnevek elé sorszámokat ír
(pl. 01, 02, 03 stb.) a lemez műsorszámainak
felírásakor, a készülék a számok sorrendjében játssza
le a műsorszámokat vagy a fájlokat.
• Mivel a bonyolult fastruktúrával rendelkező lemezek
lejátszásának megkezdése hosszabb időt vesz
igénybe, javasoljuk, hogy két szintnél bonyolultabb
hierarchiát ne hozzon létre.
Megjegyzések
• A DATA (adat) CD-t létrehozó szoftver
függvényében előfordulhat, hogy a lejátszási sorrend
eltér a fentebb leírttól.
• A fenti lejátszási sorrend módosulhat, ha az egyes
albumok több mint 200 albumot és 300 fájlt
tartalmaznak.
• A rendszer maximum 200 albumot képes felismerni
(a készülék csak az albumokat tartja nyilván,
beleértve az MP3 audio műsorszámokat vagy JPEG
képeket nem tartalmazó albumokat is). A készülék
nem játssza le az első 200 album utáni albumok
műsorszámait.
• A lejátszás előkészítése hosszabb időt vehet igénybe,
amikor a készülék a következő, vagy egy másik
albumra ugrik.
• Lehetnek olyan JPEG fájlok, melyeket ez a készülék
nem tud lejátszani.
ROOT
Album
4. szint
Ha megnyomja a MENU gombot, az albumok
listája megjelenik (48. oldal), és az albumok az
alábbi sorrendbe rendeződnek:
A t B t C t D t F t G.
A műsorszámot (vagy fájlt) nem tartalmazó
albumok (pl. E) nem jelennek meg a listán.
Lemezek lejátszása
* „Design rule for Camera File system”: a Japán
Elektronikai és Információtechnológiai Szövetség
(JEITA) által előírt, a digitális fényképezőgépekre
vonatkozó képszabvány elnevezése.
Ha behelyez egy DATA (adat) CD-t és
megnyomja a H gombot, a sorszámozott
műsorszámokat (vagy fájlokat) a készülék
lejátssza 1-től 7-ig. Az aktuális albumban
lévő almappák/műsorszámok (vagy fájlok)
elsőbbséget élveznek a struktúra többi
albumával szemben. (Példa: a D album a C
album almappája, ezért a 4-es műsorszám az
5-ös előtt kerül lejátszásra.)
Műsorszám (MP3
audio) vagy fájl
(JPEG kép)
47HU
MP3 audio műsorszámokat
és JPEG képeket tartalmazó
DATA (adat) CD lejátszása
A DATA (adat) CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW)
lemezekre felvett MP3 audio műsorszámokat
vagy JPEG fájlokat lejátszhatja ezzel
a készülékkel.
3( 30)
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
2
Válassza ki a kívánt albumot a X/x
gombbal, és nyomja meg a H gombot.
A lejátszás a kiválasztott album
műsorszámaival kezdődik.
A lejátszás leállítása
PICTURE
NAVI
MENU
C/X/x/c
ENTER
H
x
Hasznos tudnivalók
• MP3 audio műsorszámok és JPEG képek lejátszása
közben ellenőrizheti a lemez információit (59. oldal).
• MP3 audio műsorszámok és JPEG képek lejátszása
közben ismételt lejátszásra kapcsolhat (42. oldal),
illetve MP3 audio műsorszámok lejátszása közben
használhatja az [AUDIO] menüpontot (63. oldal).
Album kiválasztása
1
Helyezze be a DATA (adat) CD-t.
Megjelenik a DATA (adat) CD-lemezre
felvett albumok listája. Az éppen lejátszott
album neve kiemelve jelenik meg.
A listát a MENU gombbal ki- és
bekapcsolhatja.
Nyomja meg a x gombot.
A következő vagy az előző MP3
audio műsorszám lejátszása
Nyomja meg a ./> gombot. Ha az
aktuális album utolsó műsorszámának
elérésekor megnyomja a > gombot,
a készülék a következő album első
műsorszámára ugrik.
Az album első műsorszámának elérésekor
azonban a . gombbal nem lehet az előző
albumra ugrani. Ha az előző albumra szeretne
visszalépni, válassza ki azt az album listából.
A következő vagy az előző JPEG
kép lejátszása
Nyomja meg a C/c gombot, ha a vezérlőmenü
nem látható a képernyőn. Ha az aktuális album
utolsó képének elérésekor megnyomja a c
gombot, a készülék a következő album első
képére ugrik. Az album első képének elérésekor
azonban a C gombbal nem lehet az előző
albumra ugrani. Ha az előző albumra szeretne
visszalépni, válassza ki azt az album listából.
A kijelzés kikapcsolása
Nyomja meg a MENU gombot.
MP3 audio műsorszám
kiválasztása
1
48HU
Helyezze be a DATA (adat) CD-t.
Megjelenik a DATA (adat) CD-lemezre
felvett albumok listája. Az éppen lejátszott
album neve kiemelve jelenik meg.
2
Válassza ki a kívánt albumot a X/x
gombbal és nyomja meg az ENTER
gombot
Az albumban lévő képfájlok 16 kisméretű
(index) képen jelennek meg.
Megjelenik az albumban lévő
műsorszámok listája.
WALTZ FOR DEBBY
MY ROMANCE
MILES TONES
MY FUNNY VALENTINE
AUTUM LEAVES
ALL BLUES
S O M E D A Y M Y P R I N C E W ...
3
Válassza ki a kívánt műsorszámot
a X/x gombbal és nyomja meg az
ENTER gombot.
3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Válassza ki a megnézni kívánt képet
a C/X/x/c gombokkal és nyomja meg
az ENTER gombot.
Lemezek lejátszása
MY FAVOURITE SONG
1(256)
1
A kiválasztott műsorszám lejátszása
megkezdődik. A műsorszám-listát a MENU
gombbal kikapcsolhatja. Ha újból
megnyomja a MENU gombot, az albumlista jelenik meg.
A lejátszás leállítása
Nyomja meg a x gombot.
A következő vagy az előző MP3
audio műsorszám lejátszása
Nyomja meg a ./> gombot. Ha az
aktuális album utolsó műsorszámának
elérésekor megnyomja a > gombot,
a készülék a következő album első
műsorszámára ugrik.
Az album első műsorszámának elérésekor
azonban a . gombbal nem lehet az előző
albumra ugrani. Ha az előző albumra szeretne
visszalépni, válassza ki azt az album listából.
Visszakapcsolás az előző
kijelzésre
Nyomja meg a O RETURN gombot.
A kijelzések kikapcsolása
A következő vagy az előző JPEG
kép lejátszása
Nyomja meg a C/c gombot, ha a vezérlőmenü
nem látható a képernyőn. Ha az aktuális album
utolsó képének elérésekor megnyomja a c
gombot, a készülék a következő album első
képére ugrik. Az album első képének elérésekor
azonban a C gombbal nem lehet az előző
albumra ugrani. Ha az előző albumra szeretne
visszalépni, válassza ki azt az album listából.
A JPEG kép elforgatása
A képernyőn látható JPEG képet 90 fokkal
elforgathatja. Amíg a kép a képernyőn látható,
nyomja meg a X/x gombot. A X gomb minden
megnyomásakor a kép 90 fokkal balra fordul.
Ha például egyszer megnyomja a X gombot:
Forgatási irány
Nyomja meg a MENU gombot.
JPEG képfájl kiválasztása
1
Helyezze be a DATA (adat) CD-t.
Megjelenik a DATA (adat) CD-lemezre
felvett albumok listája. Az éppen lejátszott
album neve kiemelve jelenik meg.
2
A X/x gombbal válasszon egy albumot,
és nyomja meg a PICTURE NAVI
gombot.
folytatódik
49HU
A CLEAR gombbal visszakapcsolhat a normál
nézetre.
Megjegyzések
• Ha az album első képének megjelenítése közben
megnyomja a C gombot, semmi sem történik.
• Ha a C/c gombbal a következő vagy az előző képre
ugrik, a készülék visszakapcsol normál nézetre
(„A JPEG kép elforgatása” funkció kikapcsol).
• Ha megnyomja a X/x gombot, a képbemutató
kikapcsol.
A lejátszás leállítása
Hanggal kiegészített
diavetítés
Ha a JPEG képeket és az MP3 audio
műsorszámokat közös albumba helyezi a DATA
(adat) CD-n, a diavetítést hanggal kísérheti.
A DATA CD lejátszása közben válassza ki az
[AUTO] üzemmódot az alábbiak szerint.
Nyomja meg a x gombot.
Hasznos tudnivalók
• A képernyő jobb oldalán görgetősáv jelenik meg.
További képfájlok megjelenítéséhez válassza ki a
képernyő legalsó képét, és nyomja meg a x gombot.
Ha az előző képernyőre szeretne visszakapcsolni,
válassza ki a felső képet, és nyomja meg a X gombot.
• Beállíthatja a JPEG képbemutató időtartamát
(51. oldal) és képhatásait (52. oldal).
MENU
X/x
ENTER
DISPLAY
H
1
2
Helyezze be a DATA (adat) CD-t.
Nyomja meg a
DISPLAY gombot.
A vezérlőmenü megjelenik.
3
Válassza ki a
[MODE (MP3,
JPEG)] menüpontot a X/x gombbal és
nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a [MODE (MP3, JPEG)] menü
tartalma.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
AUTO
AUTO
AUDIO (MP3)
IMAGE (JPEG)
4
DATA CD MP3
Válassza ki a kívánt beállítást a X/x
gombbal és nyomja meg az ENTER
gombot.
A gyári beállítást aláhúzással jelöltük.
50HU
5
6
• Ha nagyméretű MP3 műsorszámot és JPEG képet
játszik le egyszerre, hangkiesés fordulhat elő.
Javasoljuk, hogy 128 kbps-os vagy ennél kisebb
bitsebességű MP3 állományokat hozzon létre. Ha
még ekkor is hangkiesés tapasztalható, csökkentse
a JPEG fájl méretét.
Nyomja meg a MENU gombot.
A diavetítés időtartamának
beállítása
Megjelenik a DATA (adat) CD-re felvett
albumok listája.
(csak JPEG)
Válassza ki a lejátszani kívánt albumot
a X/x gombbal, nyomja meg a H
gombot.
A hangos diavetítés megkezdődik.
A MENU gombbal az album-lista ki- és
bekapcsolható.
JPEG képekből összeállított diavetítésnél
beállíthatja az egyes képek vetítési idejét.
1
2
Válassza ki az
[INTERVAL]
menüpontot a X/x gombbal, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik az [INTERVAL] menü
tartalma.
3 ( 12)
4)
1(
10 / 29 / 2 004
NORMAL
NORMAL
FAST
SLOW1
SLOW2
3
DATA CD JPEG
Válassza ki a megfelelő beállítást a X/x
gombbal.
A gyári beállítást aláhúzás jelöli.
• [NORMAL]: A vetítési időtartam 6–9
másodperc. (A négy millió pixeles vagy
annál nagyobb felbontású képek esetén az
időtartam növekszik.)
• [FAST]: A vetítési időtartam rövidebb,
mint a [NORMAL] beállítás esetén.
• [SLOW1]: A vetítési időtartam hosszabb,
mint a [NORMAL] beállítás esetén.
• [SLOW2]: A vetítési időtartam hosszabb,
mint a [SLOW1] beállítás esetén.
Megjegyzések
• Ez a funkció nem használható, ha az MP3
műsorszámok és a JPEG képek nem ugyanabban az
albumban találhatók.
• Ha a JPEG képfájl lejátszási ideje hosszabb, mint az
MP3 audio műsorszámé, a képbemutató hang nélkül
folytatódik.
• Ha az MP3 audio műsorszám lejátszási ideje
hosszabb, mint a JPEG képfájlé, a műsorszám
lejátszása kép nélkül folytatódik.
• Ha a lemezen nincsenek MP3 audio műsorszámok és
JPEG képfájlok, a [No audio data] és a [No image
data] üzenet jelenik meg.
• Ha egy csak MP3 audio műsorszámokat tartalmazó
lemeznél az [IMAGE (JPEG)], illetve a csak JPEG
képfájlokat tartalmazó lemeznél az [AUDIO (MP3)]
beállítást választja ki a [MODE (MP3, JPEG)]
menüpontban, előfordulhat, hogy a [MODE (MP3,
JPEG)] menüpont beállítását nem tudja módosítani.
• [AUDIO (MP3)] beállítás esetén a PICTURE NAVI
funkció nem működik.
DISPLAY
A JPEG képek vezérlőmenüje megjelenik.
Hasznos tudnivalók
• Beállíthatja a JPEG képbemutató időtartamát
(51. oldal) és képhatásait (52. oldal).
• Ha a teljes képbemutató alatt ugyanazt
a műsorszámot szeretné hallani, használja az
ismétlési funkciót (42. oldal).
• Ha az [AUTO] beállítást választja ki, a rendszer
minden albumban maximum 300 MP3 és 300 JPEG
fájlt tud felismerni. Ha az [AUDIO (MP3)] vagy az
[IMAGE (JPEG)] beállítást választja ki, a rendszer
minden albumban maximum 600 MP3 vagy 600
JPEG fájlt tud felismerni. A kiválasztott üzemmódtól
függetlenül, a készülék maximum 200 albumot képes
nyilvántartani.
Nyomja meg kétszer a
gombot.
Lemezek lejátszása
• [AUTO]: Az azonos albumban lévő JPEG
képek és MP3 audio műsorszámok
lejátszása, diavetítés formájában.
• [AUDIO (MP3)]: Az MP3 audio
műsorszámok folyamatos lejátszása.
• [IMAGE (JPEG)]: A JPEG képek
lejátszása diavetítésként.
4
Nyomja meg az ENTER gombot.
A beállítás érvénybe lép.
Megjegyzés
• Lehetnek olyan JPEG fájlok, melyek megjelenítési
ideje hosszabb a többinél, ezért a vetítési idő
meghaladhatja az Ön által kiválasztott értéket.
Különösen a progresszív tömörítésű JPEG fájlok
vagy a 3 000 000 pixelnél nagyobb JPEG fájlok
esetén fordul elő.
51HU
DivX® videók lejátszása
Képhatás beállítása
a diavetítéshez
(csak JPEG)
JPEG képlejátszás közben kiválaszthatja azt
a képhatást, mely szerint a képek megjelennek
a diavetítés folyamán.
1
Nyomja meg kétszer a
gombot.
DISPLAY
A JPEG képek vezérlőmenüje megjelenik.
2
Válassza ki az
[EFFECT]
menüpontot a X/x gombbal és nyomja
meg az ENTER gombot.
Megjelenik az [EFFECT] menü tartalma.
3 ( 12)
4)
1(
10/23/2004
DATA CD JPEG
MODE1
MODE1
MODE2
MODE3
MODE4
MODE5
OFF
3
Válassza ki a megfelelő beállítást a X/x
gombbal.
A gyári beállítást aláhúzás jelöli.
• [MODE1]: A kép felülről beúszva jelenik
meg.
• [MODE2]: A kép balról jobbra beúszva
jelenik meg.
• [MODE3]: A kép a képernyő közepéről
kinyílva jelenik meg.
• [MODE4]: A képek a fenti három
képhatás véletlenszerű váltogatásával
jelennek meg.
• [MODE5]: A következő kép az előző kép
fölé úszik.
• [OFF]: A funkció kikapcsolva.
4
Nyomja meg az ENTER gombot.
A kiválasztott hatás érvénybe lép.
52HU
MENU
C/X/x/c
ENTER
H
Néhány szó a DivX
videofájlokról
A DivX® egy videofájl tömörítési technológia,
melyet a DivXNetworks, Inc. dolgozott ki. Ez
a termék egy hivatalos, DivX® által jóváhagyott
készülék.
Ezzel a készülékkel lejátszhatja a DivX
videofájlokat tartalmazó DATA (adat) CD-ket
és DATA DVD-ket.
Ezzel a készülékkel az alábbi
DATA (adat) CD-ket és DATA
DVD-ket lehet lejátszani
A DATA (adat) CD-k (CD-ROM/CD-R/
CD-RW), illetve DATA DVD-k (DVD-R/
DVD-RW/DVD+R/DVD+RW) lejátszására
az alábbi korlátozások érvényesek (erre
a készülékre vonatkoztatva):
– Az MP3 audio zeneszámokat, JPEG
képfájlokat és DivX videofájlokat egyaránt
tartalmazó DATA CD-lemezek esetében a
készülék csak a DivX videofájlokat játssza le.
– DATA DVD-lemezek esetében a készülék
csak a DivX videofájlokat játssza le.
Semmilyen más adatot – pl. MP3 audio vagy
JPEG képfájlt – nem játszik le a készülék.
Ez a rendszer azonban csak az ISO 9660 1-es
szint/2-es szint vagy Joliet logikai formátumú
DATA CD-lemezeket, illetve az Universal Disk
Format (UDF) szabványnak megfelelő DATA
DVD-lemezeket képes lejátszani.
A DATA CD-k vagy DATA DVD-k
lejátszási sorrendjéről
Lásd „Az MP3 audio műsorszámok és JPEG
képfájlok lejátszási sorrendje” című fejezetet
(47. oldal). A DivX videofájlt létrehozó szoftver
beállításaitól függően, illetve ha az egyes
albumok több mint 200 albumot és 600 DivX
videofájlt tartalmaznak, a lejátszási sorrend
eltérhet a szokásostól.
Megjegyzés
• Ez a készülék nem tudja lejátszani a Packet Write
formátumú DATA (adat) CD/DATA DVD-lemezek
bizonyos típusait.
A készülék az alábbi típusú DivX
videofájlokat képes lejátszani
Hasznos tudnivaló
• DivX videofájl lejátszása közben ellenőrizheti
lemezinformációkat (59. oldal).
Megjegyzések
• Ha a DATA DVD-lemezen nincs DivX videofájl, egy
üzenet jelenik meg, mely arra figyelmeztet, hogy
a lemezt nem lehet lejátszani.
• Lehetnek olyan DivX videofájlok, melyek
lejátszásakor a kép kimerevedik vagy gyenge
minőségű. Ilyen esetben javasoljuk, hogy kisebb
bitmennyiséggel hozza létre a fájlt. Ha a hang
továbbra is zajos, az MP3 hangformátum
alkalmazása javasolt. Felhívjuk a figyelmét, hogy
ez a rendszer nem alkalmas WMA (Windows Media
Audio) formátumú hang lejátszására.
• A DivX videofájlok tömörítési technológiájának
sajátosságai miatt a kép bizonyos késéssel jelenik
meg a H gomb megnyomását követően.
• Lehetnek olyan DivX videofájlok, melyeknél
a képernyőn megjelenő kép, és a hang nincsen
szinkronban.
Lemezek lejátszása
Lejátszhatók a többmenetes DATA CDlemezek is (46. oldal), de a többmenetes DATA
DVD-lemezeket nem lehet lejátszani ezzel
a készülékkel.
A felvételi formátum részleteit lásd
a lemezmeghajtó és a felvevő szoftver (nem
mellékelt tartozék) kezelési útmutatójában.
Album kiválasztása
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Megjelenik a lemezre felvett albumok
listája. Csak a DivX videofájlokat
tartalmazó albumok jelennek meg.
Ez a rendszer olyan adatfájlokat képes
lejátszani, melyeket DivX formátumban vettek
fel, és „.AVI” vagy „.DIVX” kiterjesztéssel
rendelkeznek. Ez a készülék nem játssza le az
„.AVI” vagy „.DIVX” kiterjesztésű fájlokat, ha
azokat nem DivX formátumban rögzítették.
3( 3)
SUMMER 2003
NEW YEAR'S DAY
MY FAVOURITES
Hasznos tudnivaló
• Az ezzel a készülékkel lejátszható MP3 audio és
JPEG képfájlokat lásd „A készülékkel lejátszható
lemezekről” című fejezetben (46. oldal).
Megjegyzések
• Elképzelhető, hogy a készülék nem játssza le azokat
a DivX fájlokat, melyeket kettő vagy több DivX
videofájl kombinálásával állítottak elő.
• Ez a készülék nem képes lejátszani azokat a DivX
videofájlokat, melyek mérete nagyobb mint 720
(szélesség) × 576 (magasság), illetve 2 GB.
• Lehetnek olyan DivX videofájlok, melyek
lejátszásakor kép- vagy hanghiba fordul elő.
• Lehetnek olyan, 3 óránál hosszabb DivX videofájlok,
melyeket ez a készülék nem képes lejátszani.
DivX videofájlok lejátszása
Ezzel a készülékkel lejátszhatja a DATA (adat)
CD-re (CD-ROM/CD-R/CD-RW), illetve
DATA DVD-re (DVD-R/DVD-RW/DVD+R/
DVD+RW) felvett DivX videofájlokat.
2
3
Válassza ki a kívánt albumot a X/x
gombbal.
Nyomja meg a H gombot.
A lejátszás a kiválasztott album fájljával
kezdődik.
A DivX videofájlok kiválasztását lásd
a „DivX videofájl kiválasztása” című
fejezetben (54. oldal).
A lejátszás leállítása
Nyomja meg a x gombot.
Ugrás a következő vagy az előző
oldalra
Nyomja meg a C/c gombot.
A kijelzés kikapcsolása
Nyomja meg a MENU gombot.
53HU
DivX videofájl kiválasztása
1
Az „Album kiválasztása” című fejezet
2. lépése után nyomja meg az ENTER
gombot.
A kép és a hang közötti
késés korrigálása
(A/V SYNC)
Megjelenik az albumban lévő fájlok listája.
MY FAVOURITES
1(2 )
HAWAII 2004
VENUS
Ha a kép késik a hanghoz képest, ezzel
a funkcióval szinkronba hozhatja a képet és
a hangot.
AMP MENU
2
Válassza ki a kívánt fájlt a X/x gombbal
és nyomja meg az ENTER gombot.
A kiválasztott fájl lejátszása megkezdődik.
A lejátszás leállítása
Nyomja meg a x gombot.
X/x/c
ENTER
Ugrás a következő vagy az előző
oldalra
Nyomja meg a C/c gombot.
Visszakapcsolás az előző
kijelzésre
Nyomja meg a O RETURN gombot.
1
2
Ugrás a következő vagy az előző
DivX videofájlra, a fenti lista
megjelenítése nélkül
3
A ./> gombbal az album előző vagy
következő DivX videofájljára ugorhat.
Ha az aktuális album utolsó fájljának lejátszása
közben megnyomja a > gombot, a készülék
a következő album első fájljára ugrik. Az album
első fájljának lejátszása közben azonban a .
gombbal nem lehet az előző albumra ugrani. Ha
az előző albumra szeretne visszalépni, válassza
ki azt az album listából.
Hasznos tudnivaló
• Ha a lejátszási szám korlátozott, a DivX videofájlt
csak meghatározott számú alkalommal lehet
lejátszani. Az alábbi események egy-egy lejátszási
alkalomnak számítanak:
– Ha a rendszert kikapcsolja.
– Ha a lemeztartó fiókot kinyitja.
– Ha egy másik fájlt lejátszik.
54HU
Nyomja meg az AMP MENU gombot.
A X/x gombokkal válassza ki az „A/V
SYNC” menüt, majd nyomja meg az
ENTER vagy a c gombot.
A X/x gombokkal válassza ki
a megfelelő beállítást.
• SYNC OFF: nincs korrigálás.
• SYNC ON: a kép és a hang közötti késés
korrigálása.
4
Nyomja meg az ENTER vagy az AMP
MENU gombot.
Az AMP menü kikapcsol.
Megjegyzések
• A bemenőjel formátumától függően elképzelhető,
hogy a fenti funkció hatása nem érvényesül.
• Az aktuális hangzásképtől függően elképzelhető,
hogy a fenti funkció hatása nem érvényesül.
Normál lejátszási irány
Keresési lehetőségek
×2B t 1M t 2M t 3M
(pásztázás, lassítás, képenkénti
lejátszás)
Ellentétes lejátszási irány
A kép figyelése közben a kívánt részletet
többféle sebességgel keresheti a lemezen.
×2b t 1m t 2m t 3m
3m (csak DVD VIDEO/DVD-RW/DivX videó/
VIDEO CD)
×2b (csak DVD VIDEO)
Lemezek lejátszása
3M (csak DVD VIDEO/DVD-RW/DivX videó/
VIDEO CD)
×2B (csak DVD VIDEO/Super Audio CD/CD)
A „×2B”/„×2b” lejátszási sebesség mintegy
kétszer gyorsabb, mint a normál sebesség.
A „3M”/„3m” lejátszási sebesség gyorsabb,
mint a „2M”/„2m”, illetve a „2M”/
„2m” lejátszási sebesség gyorsabb, mint az
„1M”/„1m”.
/
H
SLOW
m/M
/
X
A kívánt jelenet megkeresése
lassított lejátszással
(lassítás)
(csak DVD, DVD-RW, DivX videó,
VIDEO CD)
Megjegyzés
• A lejátszani kívánt DVD/VIDEO CD-lemez típusától
függően egyes funkciók nem működhetnek.
A kívánt jelenet megkeresése
gyorsított lejátszással előre
vagy hátra (pásztázás)
(JPEG kivételével)
A lemez lejátszása közben nyomja meg
a
m vagy a M
gombot. A keresett
részlet megtalálása után a H gombbal
kapcsolhat vissza normál lejátszásra.
Gyorskeresés közben a
m vagy a M
gomb többszöri megnyomásakor a lejátszás
sebessége változik. Az említett gomb többszöri
megnyomásakor az alábbi kijelzések jelennek
meg. A tényleges sebesség lemezenként
különböző lehet.
Szünet üzemmódban nyomja meg a
m
vagy a M
gombot. A keresett részlet
megtalálása után a H gombbal kapcsolhat
vissza normál lejátszásra. Lassítás közben
a
m vagy a M
gomb többszöri
megnyomásakor a lejátszás sebessége változik.
Két sebesség közül választhat. Az említett gomb
többszöri megnyomásakor az alábbi kijelzések
jelennek meg:
Normál lejátszási irány
2
y1
Ellentétes lejátszási irány (csak DVD VIDEO)
2
y1
A „2 ”/„2 ” lejátszási sebesség lassabb,
mint az „1 ”/„1 ”.
folytatódik
55HU
Képenkénti lejátszás
(képléptetés)
(Super Audio CD, CD és JPEG
kivételével)
Szünet üzemmódban a
(léptetés)
gombbal a következő képkockára ugorhat.
Nyomja meg a
(léptetés) gombot, ha az
előző képkockára kíván ugrani (csak DVD
VIDEO/DVD-RW-nél). A H gombbal
visszakapcsolhat normál lejátszásra.
Megjegyzések
• VR formátumban felvett DVD-RW lemezen nem
lehet állóképet keresni.
• DATA (adat) CD-lemezek esetében ez a funkció csak
a DivX videofájlokhoz használható.
Tétel/fejezet/
műsorszám/jelenet stb.
keresése
A DVD-lemezen kereshet tétel vagy fejezet
alapján, a VIDEO CD/Super Audio CD/CD/
DATA (adat) CD/DATA DVD-lemezen
műsorszám, index vagy jelenet alapján. Mivel
a lemez minden tétele és műsorszáma egyedi
sorszámmal van azonosítva, a kívánt tétel vagy
műsorszám a megfelelő sorszám beírásával is
kiválasztható. Lehetőség van az időkód alapján
történő keresésre is.
Számgombok
CLEAR
X/x
ENTER
DISPLAY
1
Nyomja meg a
DISPLAY gombot.
(JPEG képfájlokat tartalmazó DATA
(adat) CD lejátszása közben nyomja
meg kétszer a
DISPLAY gombot.)
A vezérlőmenü megjelenik.
2
A X/x gombbal válassza ki a kívánt
keresési módot.
x DVD VIDEO/DVD-RW lejátszása
közben
[TITLE] (tétel)
[CHAPTER] (fejezet)
[TIME/TEXT] (idő/szöveg)
Ha az időkód beírásával szeretne egy
jelenetet megkeresni, válassza ki az idő/
szöveg ([TIME/TEXT]) szerinti keresést.
56HU
x VIDEO CD/Super VCD lejátszása
közben (PBC funkció nélkül)
12(27)
(34)
T
1:32:55
[TRACK] (műsorszám)
DVD VIDEO
[INDEX] (index)
[SCENE] (jelenet)
x Super Audio CD lejátszása közben
4
[TRACK] (műsorszám)
[INDEX] (index)
Ha hibázik
x CD lejátszása közben
A CLEAR gombbal törölje a beírt számot
és válassza ki a megfelelő számjegyet.
[TRACK] (műsorszám)
x DATA (adat) CD (MP3 audio)
lejátszása közben
[ALBUM] (album)
A X/x gombbal vagy a számgombokkal
válassza ki a keresett tétel, fejezet,
műsorszám, index, jelenet stb. számát.
Lemezek lejátszása
x VIDEO CD/Super VCD-lemez PBC
lejátszása közben
5
Nyomja meg az ENTER gombot.
A készülék a kiválasztott számmal indítja
a lejátszást.
[TRACK] (műsorszám)
x DATA (adat) CD (JPEG képfájl)
lejátszása közben
[ALBUM] (album)
1 A 2. lépésben válassza ki a
[TIME/
TEXT] keresési módot.
[FILE] (fájl)
x DivX videofájl lejátszása közben
[ALBUM] (album)
[FILE] (fájl)
Példa: ha a
[CHAPTER] (fejezet)
keresési módot választja.
A [** (**)] kijelzés jelenik meg (a **
számokat jelent).
A zárójelben lévő szám a tételek, fejezetek,
műsorszámok, indexek, jelenetek vagy
fájlok összes számát jelenti.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
Jelenet keresése az időkód
segítségével (csak DVD VIDEO)
A [T**:**:**] (a jelenlegi tétel lejátszási
ideje) kerül kiválasztásra.
2 Nyomja meg az ENTER gombot.
A [T**:**:**] helyett a [T--:--:--] kijelzés
jelenik meg.
3 A számgombokkal írja be a megfelelő
időkódot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
Ha például a lemez 2 óra 10 perc 20
másodpercnyi műsora utáni részletet keres,
írja be a [2:10:20] időkódot.
Hasznos tudnivaló
DVD VIDEO
Kiválasztott sor
• A vezérlőmenü kikapcsolt állapotában a kívánt
fejezetet (DVD VIDEO/DVD-RW), műsorszámot
(Super Audio CD/CD) vagy fájlt (DATA (adat) CD
(DivX videó)/DATA DVD) a megfelelő
számgombok és az ENTER gomb megnyomásával is
kiválaszthatja.
Megjegyzések
3
Nyomja meg az ENTER gombot.
A [** (**)] helyett a [– – (**)] kijelzés
jelenik meg.
• DVD+RW lemezen nem lehet az időkód beírásával
keresni.
• A megjelenített tétel, fejezet vagy műsorszám
sorszám megegyezik a lemezen lévő tétel, fejezet
vagy műsorszám sorszámmal.
57HU
Jelenetek keresése
(Navigációs képernyő)
A képernyő 9 részre (index képernyőkre) történő
felosztásával gyorsan és egyszerűen
megkeresheti a kívánt jelenetet.
4
PICTURE
NAVI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A C/X/x/c gombokkal válassza ki
a kívánt fejezetet, tételt vagy
műsorszámot és nyomja meg az
ENTER gombot.
A kiválasztott jelenet lejátszása
megkezdődik.
Visszakapcsolás normál
lejátszásra a kiválasztási
művelet közben
C/X/x/c
ENTER
DISPLAY
Nyomja meg a O RETURN vagy
a
DISPLAY gombot.
Hasznos tudnivaló
1
Lejátszás közben nyomja meg
a PICTURE NAVI gombot.
Az alábbi képernyő jelenik meg.
CHAPTER VIEWER
ENTER
• Ha több mint 9 tétel, fejezet vagy műsorszám van
a lemezen, a képernyő jobb alsó részén a V
szimbólum jelenik meg.
A többi tétel, fejezet vagy műsorszám
megjelenítéséhez válassza ki az alsó jeleneteket és
nyomja meg a x gombot. Ha az előző jelenetre kíván
visszakapcsolni, válassza ki a felső jeleneteket és
nyomja meg a X gombot.
Megjegyzés
2
• A lejátszott lemeztől függően előfordulhat, hogy
egyes elemek nem választhatók ki.
A PICTURE NAVI gomb megfelelő
számú megnyomásával válassza ki
a kívánt funkciót.
• [TITLE VIEWER] (csak DVD VIDEO):
a tételek első jelenetét mutatja be.
• [CHAPTER VIEWER] (csak DVD
VIDEO): a fejezetek első jelenetét
mutatja be.
• [TRACK VIEWER] (csak VIDEO CD/
Super VCD): a műsorszámok első
jelenetét mutatja be.
3
Nyomja meg az ENTER gombot.
A tételek, fejezetek vagy műsorszámok első
jelenete a következő elrendezésű
képernyőn jelenik meg.
58HU
A lemez információinak
ellenőrzése
DISPLAY
A lejátszásból eltelt vagy
hátralévő idő ellenőrzése
a kijelzőn
Az előlap kijelzőjén megjelenő kijelzések
segítségével ellenőrizhetők a lemezre vonatkozó
információk, pl. a hátralévő lejátszási idő, vagy
a tételek száma a DVD-lemezen, illetve
a műsorszámok száma a Super Audio CD,
VIDEO CD, CD vagy MP3 lemezen, továbbá
a DivX videofájl neve (101. oldal).
t Az aktuális tétel száma és lejátszási ideje
r
Az aktuális tételből hátralévő idő
r
Az aktuális fejezet száma és lejátszási
ideje
r
Az aktuális fejezetből hátralévő idő
r
Lemez címe
r
Tétel és fejezet
r
2 másodperc múlva a kijelzés
visszakapcsol a felső kijelzésre
Lemezek lejátszása
DISPLAY
DVD-VIDEO vagy DVD-RW lemez
lejátszása közben
DATA (adat) CD (DivX videó) vagy
DATA DVD (DivX videó)
lejátszása közben
t Az aktuális fájl lejátszási ideje
r
Az aktuális fájl neve
r
Az aktuális album és fájl neve
r
2 másodperc múlva a kijelzés
visszakapcsol a felső kijelzésre
Nyomja meg a DISPLAY gombot.
Ha lejátszás közben többször megnyomja
a DISPLAY gombot, a kijelzett információk
a következő ábrának megfelelően változnak.
59HU
VIDEO CD (PBC funkciók nélkül),
Super Audio CD vagy CD-lemez
lejátszása közben
t Az aktuális műsorszám lejátszási ideje
r
Az aktuális műsorszámból hátralévő idő
r
A lemez lejátszási ideje
r
A lemezből hátralévő idő
r
Lemez címe
r
Műsorszám és index*
r
2 másodperc múlva a kijelzés
visszakapcsol a felső kijelzésre
• Ha csak MP3 audio műsorszámokat tartalmazó
lemezt játszik le, a „NO IMAGE” üzenet jelenik meg,
amennyiben a [MODE (MP3, JPEG)] menüpont
[IMAGE (JPEG)] beállítását választotta ki
(50. oldal).
Az állomásnév és a vételi
frekvencia kijelzése
Ha a készülék „TUNER AM” vagy „TUNER
FM” üzemmódban működik, az előlapon
ellenőrizheti a vételi frekvenciát.
Nyomja meg a DISPLAY gombot.
Ha többször megnyomja a DISPLAY gombot,
a kijelzett információk a következő ábrának
megfelelően változnak.
t Állomásnév*1
r
Frekvencia*2
* CD kivételével.
MP3 lejátszás közben
t Az aktuális műsorszám száma és
lejátszási ideje
r
Műsorszám (fájl) címe
Hasznos tudnivalók
• Ha PBC funkcióval ellátott VIDEO CD-lemezt
játszik le, a lejátszási idő jelenik meg.
• Ha PBC funkciók nélküli VIDEO CD-lemezt játszik
le, a lemezcím után a műsorszám száma és az indexszám jelenik meg.
• Az idő- és a szöveges információkat a vezérlőmenü
segítségével is ellenőrizheti.
Megjegyzések
60HU
• Ha a lemez nem tartalmaz szöveges információt,
a lemezcím vagy a műsorszám (fájl) neve helyett
a „NO TEXT” jelenik meg.
• A rendszer csak az első szintű DVD/CD-text
információkat (pl. a lemez neve vagy előadója) képes
megjeleníteni.
• Ha az MP3 műsorszám címe nem jeleníthető meg,
a „*” jelenik meg a kijelzőn.
• A szöveg típusától függően előfordulhat, hogy
a lemezcím vagy a műsorszámnév nem jelenik meg.
• Az MP3 audio műsorszámok és a DivX videofájl
lejátszási ideje esetenként pontatlan lehet.
• Ha csak JPEG képfájlokat tartalmazó lemezt játszik
le, a „NO AUDIO” üzenet jelenik meg, amennyiben
a [MODE (MP3, JPEG)] menüpont [AUTO] vagy
[AUDIO (MP3)] beállítását választotta ki (50. oldal).
*1 Csak akkor jelenik meg, ha a rádióállomást
elnevezte (80. oldal).
*2 Több másodperc után visszakapcsol az eredeti
kijelzésre.
A lejátszási idő és a hátralévő
idő ellenőrzése
Az alábbi művelettel ellenőrizheti az aktuális
tétel, fejezet vagy műsorszám lejátszási idejét,
illetve a lejátszásból hátralévő időt, továbbá
a lemezből eltelt vagy hátralévő műsoridőt.
Hasonló módon ellenőrizheti a DVD-text
információkat vagy az MP3 mappanevet/
fájlnevet is.
1
Nyomja meg a DISPLAY gombot
lejátszás közben.
A vezérlőmenü megjelenik.
T 1:01:57
Idő információ
2
A DISPLAY gomb ismételt
megnyomásával válassza ki az idő
információkat.
A kijelzés módja és a kiválasztható időfajta az éppen lejátszott lemeztől függ.
x DVD-VIDEO vagy DVD-RW lemez
lejátszása közben
x VIDEO CD-lemez lejátszása közben
(PBC funkciókkal)
• **:**
Az aktuális jelenetből eltelt idő.
x VIDEO CD (PBC funkciók nélkül),
Super Audio CD vagy CD-lemez
lejátszása közben
• T **:**
Az aktuális műsorszámból eltelt idő.
• T –**:**
Az aktuális műsorszámból hátralévő
idő.
• D **:**
Az aktuális lemezből eltelt idő.
• D –**:**
Az aktuális lemezből hátralévő idő.
BRAHMS SYMPHONY
A szöveges információk
ellenőrzése DATA (adat) CD (MP3
audio/DivX videó)/DATA DVD
(DivX videó) lemezen
Lemezek lejátszása
• T **:**:**
Az aktuális tételből eltelt idő.
• T –**:**:**
Az aktuális tételből hátralévő idő.
• C **:**:**
Az aktuális fejezetből eltelt idő.
• C –**:**:**
Az aktuális fejezetből hátralévő idő.
A DVD/Super Audio CD/CD-text csak akkor
jelenik meg, ha van ilyen szöveg a lemezen.
A szöveg nem módosítható. Ha a lemez nem
tartalmaz szöveget, a „NO TEXT” felirat jelenik
meg.
DATA (adat) CD-lemezre felvett MP3 audio
műsorszám, illetve DATA CD/DATA DVD-re
felvett DivX videofájl lejátszása közben nyomja
meg a DISPLAY gombot, ha a tv-képernyőn
szeretné ellenőrizni a műsorszám/album/fájl
címét, vagy a bitmennyiséget (az aktuális audio
műsorszám másodpercenkénti
adatmennyisége).
Bitmennyiség*
T 17:30
128k
x DATA (adat) CD (MP3 audio)
lejátszás közben
• T **:**
Az aktuális műsorszámból eltelt idő.
x DATA (adat) CD (DivX videó)/DATA
DVD (DivX videó) lejátszás közben
• **:**:**
Az aktuális fájlból eltelt idő.
Megjegyzések
• Csak az ábécé betűi, és számok jeleníthetők meg.
• A lejátszott lemez típusától függően a rendszer csak
korlátozott számú karakter megjelenítésére képes.
A lejátszott lemez függvényében előfordulhat, hogy
a készülék nem jeleníti meg az összes karaktert.
A lemez lejátszási
információinak ellenőrzése
A DVD/Super Audio CD/CD-text
ellenőrzése
A 2. lépésben nyomja meg többször a DISPLAY
gombot a DVD/Super Audio CD/CD-lemezre
felvett szöveges információk megjelenítéséhez.
JAZZ
RIVER SIDE
Album címe
Műsorszám/fájl címe
* Akkor jelenik meg, ha:
– DATA (adat) CD-re felvett MP3 audio
műsorszámot játszik le.
– DATA (adat) CD/DATA DVD-re felvett olyan
DivX videofájlt játszik le, mely MP3 audio
formátumú hangot tartalmaz.
A dátum ellenőrzése
(csak JPEG)
Ha a JPEG képfájl Exif* mezőt is tartalmaz,
a képfájl lejátszása közben ellenőrizheti
a felvételi dátumot.
folytatódik
61HU
Lejátszás közben nyomja meg kétszer
a
DISPLAY gombot.
A vezérlőmenü megjelenik.
1(8)
1(20)
01/ 01/ 2003
DATA CD JPEG
Dátum információ
* Az „Exchangable Image File Format”
(csereszabatos képfájl formátum) a digitális
fényképformátum egyik szabványa, melyet a Japan
Electronics & Information Technology Industries
Association (JEITA) definiált.
Hasznos tudnivaló
• A dátum kijelzése: [DD/MM/YYYY].
DD: nap
MM: hónap
YYYY: év
Megjegyzés
• Ha a lemezen nincs dátum információ, vagy az
információ sérült, a felvételi dátum nem jeleníthető
meg.
62HU
x DVD VIDEO lejátszása közben
A hang beállítása
A műsor hangjának
kiválasztása
Ha a DVD VIDEO vagy a DATA (adat) CD/
DATA DVD (DivX videofájlokkal) lemezen
többféle hangformátum is található (PCM,
Dolby Digital, MPEG audio vagy DTS),
lejátszás közben kiválaszthatja a kívánt
hangformátumot. Ha többnyelvű DVD VIDEO
lemezt játszik le, kiválaszthatja a kívánt nyelvet.
Ha CD, DATA (adat) CD vagy VIDEO CDlemezt játszik le, kiválaszthatja a jobb vagy a bal
hangcsatornát, és a kiválasztott csatorna
műsorát lejátszhatja a csatlakoztatott bal és jobb
hangsugárzón keresztül. Tegyük fel például,
hogy egy lemezen a jobb csatorna tartalmazza az
énekhangot (vokált), a bal csatorna pedig
a hangszeres zenét. Ha Ön csak a hangszeres
zenét kívánja meghallgatni, kapcsoljon a bal
csatornára, és a készülék mindkét hangsugárzón
keresztül csak az instrumentális műsort
sugározza.
x DVD-RW lejátszása közben
A lemezre felvett hangsávtípusok
megjelennek. A gyári beállítást aláhúzás
jelzi.
Példa:
• [1: AUDIO]
• [2: AUDIO]
A hang beállítása
A kiválasztható nyelvek a DVD VIDEO
lemeztől függően változnak.
Ha egy 4 számjegyű kód jelenik meg,
a nyelv kiválasztása a megfelelő kód
beírásával történik. A választható kódokat
lásd a 99. oldalon („Választható nyelvek
listája”). Ha egy nyelv többször szerepel,
a műsort az adott nyelven többféle
hangformátummal vették fel a DVD
VIDEO lemezre.
Megjegyzés
• A [2: AUDIO] nem jelenik meg, ha a lemezre
csak egyféle hangformátumot rögzítettek.
x VIDEO CD, CD vagy DATA (adat) CD
(MP3 audio) lejátszása közben
A gyári beállítást aláhúzással jelöltük.
• [STEREO]:Normál sztereó hang.
• [1/L]: A bal csatorna hangja (mono).
• [2/R]: A jobb csatorna hangja (mono).
x DATA (adat) CD (DivX videó) vagy
DATA DVD (DivX videó) lemez
lejátszása közben
AUDIO
A DATA (adat) CD vagy DATA DVDlemez hangformátuma a lemezen lévő
DivX videofájltól függ. Az aktuális
formátum a kijelzőn ellenőrizhető.
x Super VCD lejátszása közben
1
Lejátszás közben nyomja meg az
AUDIO gombot.
Az alábbi képernyő jelenik meg.
1:ENGLISH DOLBY DIGITAL 3/2.1
2
Az AUDIO gomb ismételt
megnyomásával válassza ki a kívánt
audio jelet.
A gyári beállítást aláhúzással jelöltük.
• [1:STEREO]: Az 1-es hangsáv sztereó
műsora.
• [1:1/L]: A bal csatorna hangja (mono) az
1-es hangsávon.
• [1:2/R]: A jobb csatorna hangja (mono) az
1-es hangsávon.
• [2:STEREO]: A 2-es hangsáv sztereó
műsora.
• [2:1/L]: A bal csatorna hangja (mono)
a 2-es hangsávon.
• [2:2/R]: A jobb csatorna hangja (mono)
a 2-es hangsávon.
folytatódik
63HU
Megjegyzések
• Ha olyan Super VCD-lemezt játszik le, melynél
a 2-es hangsáv nem tartalmaz műsort, a készülék
néma marad, ha a [2:STEREO], [2:1/L] vagy [2:2/R]
beállítást választja ki.
• Super Audio CD-lemez esetén a hang nem
módosítható.
Példa:
MP3 audio
1: MP3 128k
Bitmennyiség
Az audio formátum
ellenőrzése
(csak DVD, DivX)
Az audio jelekről
Ha lejátszás közben többször megnyomja az
AUDIO gombot, az aktuális audio jel (PCM,
Dolby Digital, DTS stb.) formátuma az alábbiak
szerint ellenőrizhető.
A lemezre felvett audio jelek az alábbi
hangkomponenseket (csatornákat)
tartalmazhatják. Mindegyik csatorna külön
hangsugárzóból szól.
• Első (bal)
• Első (jobb)
• Középső
• Hátsó (bal)
• Hátsó (jobb)
• Hátsó (mono): A Dolby Surround
processzorral feldolgozott jel vagy a Dolby
Digital jel hátsó komponense
• LFE (kisfrekvenciás hangcsatorna)
x DVD VIDEO lemez lejátszása közben
Példa:
Dolby Digital 5.1 ch
LFE (kisfrekvenciás
hangcsatorna)
Hátsó (bal/jobb)
1:ENGLISH DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
Első (bal/jobb) +
Középső
L
C
R
LFE
LS
RS
Az aktuális hangformátum
Példa:
Dolby Digital 3 ch
Első (bal/jobb)
Hátsó (mono)
2:SPANISH DOLBY DIGITAL 2 / 1
L
R
S
Az aktuális hangformátum
64HU
x DATA (adat) CD (DivX videó) vagy DATA
DVD (DivX videó) lejátszása közben
A térhatású hangzás
bekapcsolása
Hangzásképek:
Kijelzés:
JÁTÉK
GAME
SPORT
SPORTS
MONO FILM
MONO MOVIE
ÉJSZAKAI
NIGHT
2 CSATORNÁS SZTEREÓ 2CH STEREO
FEJHALLGATÓ
TÉRHANG
HP THEATER
KÉTCSATORNÁS
HP 2CH
SZTEREÓ FEJHALLGATÓ
* DCS technológiát alkalmazó hangzásképek.
Az audio bemenőjel
automatikus dekódolása
SOUND
FIELD
C/c
Nyomja meg a SOUND FIELD gombot.
A SOUND FIELD gomb többszöri
megnyomásával kiválaszthatja a kívánt
hangzásképet.
A kiválasztáshoz használhatja a C/c gombot is.
A választható hangzásképek
Hangzásképek:
Kijelzés:
AUTO FORMAT DIRECT
AUTO
A.F.D. AUTO
Dolby Pro Logic
PRO LOGIC
Dolby Pro Logic II MOVIE
PLII MOVIE
Dolby Pro Logic II MUSIC
PLII MUSIC
CINEMA STUDIO EX A
C. ST. EX A*
CINEMA STUDIO EX B
C. ST. EX B*
CINEMA STUDIO EX C
C. ST. EX C*
TÖBBCSATORNÁS
SZTEREÓ
MULTI ST.
HÁTSÓ SZTEREÓ
REAR ST.
TEREM
HALL
DZSESSZ KLUB
JAZZ CLUB
ÉLŐ KONCERT
L. CONCERT
A hang beállítása
A lejátszani kívánt műsor típusának
függvényében a gyárilag beállított térhatású
hangzásképek közül rendkívül egyszerűen
kiválaszthatja a megfelelőt. Így otthonában
élvezheti a filmszínházak izgalmas, erőteljes
akusztikáját.
x AUTO FORMAT DIRECT AUTO
Ebben az üzemmódban a készülék
automatikusan megállapítja az audio bemenőjel
típusát (Dolby Digital, DTS vagy normál 2
csatornás sztereó), és szükség esetén elvégzi
a dekódolást. Ennél az üzemmódnál a hang az
eredeti (felvételi) formában hallható, bármilyen
hanghatás (pl. visszhang) hozzáadása nélkül.
Ha azonban a műsor nem tartalmaz
mélyfrekvenciás jelet (Dolby Digital LFE, stb.),
a készülék egy önállóan generált mélyhangot
továbbít a mélyhangsugárzóhoz.
Csak a két első hangsugárzó
és a mélyhangsugárzó
működtetése
x 2 CHANNEL STEREO
Ebben az üzemmódban a hang csak az első két
(jobb és bal) hangsugárzóból és
a mélyhangsugárzóból hallható.
A hagyományos kétcsatornás műsorforrások
hangja teljesen elkerüli a hangfeldolgozó
áramköröket. A többcsatornás műsort
kétcsatornásra keveri le a készülék.
Így bármilyen műsorforrás műsorát lejátszhatja
csak a bal és jobb első, illetve
a mélyhangsugárzó használatával.
folytatódik
65HU
Kétcsatornás műsorforrások
(pl. CD) hangjának
megszólaltatása 5.1
csatornán keresztül
x Dolby Pro Logic
A Sony Pictures Entertainment „Kim Novak
Theatre” stúdió hangterének imitációja. Ez az
üzemmód ideális a hanghatásokban gazdag
fantasztikus- és akciófilmekhez.
A Dolby Pro Logic rendszer a kétcsatornás
hangforrás műsorából öt kimenő csatornát állít
elő. A bemenőjel Pro Logic rendszerű
dekódolása után a műsor az első, a középső és
a hátsó hangsugárzókon keresztül szólal meg.
A hátsó csatornák hangja mono.
x CINEMA STUDIO EX C (Cinema Studio
EX C)
x Dolby Pro Logic II MOVIE/MUSIC
Néhány szó a Cinema Studio EX
hangzásképekről
A Dolby Pro Logic II rendszer a kétcsatornás
hangforrás műsorából öt teljes sávszélességű
kimenő csatornát állít elő. Ezt egy korszerű,
nagy jeltisztaságú mátrix surround dekóder
végzi, mely bármilyen új hanginformáció
hozzáadása vagy hangelszíneződés okozása
nélkül kivonja és feldolgozza a térhatás
információkat az eredeti felvételből.
Megjegyzések
• Ha a bemenőjel többcsatornás műsorforrásból
érkezik, a Dolby Pro Logic, és a Dolby Pro Logic II
MOVIE/MUSIC dekóder kikapcsol, és a
többcsatornás műsorforrás jele közvetlenül kerül
a hangsugárzókra.
• Kéthangú műsorok esetén a Dolby Pro Logic, és
a Dolby Pro Logic II MOVIE/MUSIC dekóder nem
funkcionál.
Digitális térhang (DCS)
Néhány szó a DCS (Digital
Cinema Sound) hangzásképekről
A Sony Pictures vállalattal együttműködve
a Sony pontosan bemérte hangstúdióinak
akusztikus viszonyait, és ezeket az
eredményeket saját DSP (Digital Signal
Processor) technológiájával ötvözve
kifejlesztette a „Digital Cinema Sound”
hangtechnológiát. A Digital Cinema Sound
hangtérrel a rendező eredeti elképzelései
a házimozi környezetben is tökéletesen
megvalósíthatók.
x CINEMA STUDIO EX A (Cinema Studio
EX A)
A Sony Pictures Entertainment „Cary Grant
Theatre” stúdió hangterének imitációja. Ez
a normál üzemmód, csaknem minden
filmtípushoz használható.
66HU
x CINEMA STUDIO EX B (Cinema Studio
EX B)
A Sony Pictures Entertainment zenekari színpad
hangterének imitációja. Ez az üzemmód ideális
a zenében gazdag filmekhez (pl. musicalek és
klasszikus filmek).
A Cinema Studio EX hangzásképek kiválóan
alkalmasak a többcsatornás térhanggal műsorok,
például Dolby Digital DVD filmek hangjának
lejátszásához. Ezekkel a hangzásképekkel
a Sony Pictures Entertainment
szinkronstúdiójának hangterét állíthatja elő
otthonának falai között.
A Cinema Studio EX hangzásképek három fő
alkotóeleme a következő:
• Virtual Multi Dimension (virtuális hangtér)
Egyetlen hátsó hangsugárzó-pár hangja úgy
alakítható át, mintha 5 pár hátsó hangsugárzó
lenne a rendszerben.
• Screen Depth Matching (képernyő mélység)
Egy filmszínházban úgy érzékeljük, mintha
a hang a mozivásznon látható kép belsejéből
jönne. Ezzel a paraméterrel ugyanezt az érzést
kelthetjük a szobában is. A készülék az első
hangsugárzók hangterét úgy alakítja át, mintha
a hang a tv-készülék belsejéből jönne.
• Cinema Studio Reverberation (visszhang)
A filmszínházak jellegzetes, visszhangos
akusztikáját reprodukálja. A Cinema Studio
EX az az integrált hangzáskép, mely a fenti
három paramétert egyszerre alkalmazza
a hangtér kialakításában.
Megjegyzések
• A virtuális hangzásképek által előállított hanghatások
zajszint növekedést okozhatnak a lejátszás közben.
• Ha olyan hangzásképet használ, amely virtuális hátsó
hangsugárzókat generál, közvetlenül a hátsó
hangsugárzóból jövő hangokat nem fog hallani.
Kétcsatornás műsorok
megszólaltatása a hátsó
hangsugárzók használatával
x MULTI ST.
x REAR ST.
Ennél a hangzásképnél a kétcsatornás műsorok
csak a hátsó hangsugárzókon keresztül
szólalnak meg. (Ennél a hangzásképnél az első
hangsugárzók nem szólnak, ha azonban
a [SURROUND SETUP] menüben
a [SURROUND] menüpont [NONE] beállítását
kiválasztotta, az első hangsugárzók
megszólalnak (87. oldal).)
Hasznos tudnivaló
• Ha a „MULTI ST.” vagy a „REAR ST.” beállítást
választja ki, a „LINK” jelző világít a kijelzőn.
Ebben az üzemmódban a hang a két fejhallgató
csatornából (bal és jobb) szól. A hagyományos
kétcsatornás (sztereó) műsorforrások hangja
teljesen elkerüli a hangfeldolgozó áramköröket.
A többcsatornás műsort kétcsatornásra keveri le
a készülék.
A térhatású hang kikapcsolása
Nyomja meg a SOUND FIELD gombot
mindaddig, míg az „A.F.D. AUTO” vagy
a „2CH STEREO” kijelzés meg nem jelenik
a kijelzőn.
Hasznos tudnivaló
• A készülék minden műsorforrásnál memorizálja az
utoljára használt hangzásképet.
Egy-egy műsorforrás (pl. DVD vagy TUNER)
kiválasztásakor a készülék automatikusan
bekapcsolja az utoljára használt hangzásképet.
Ha például egy DVD-lemez hangját HALL
hangzásképpel hallgatja meg, majd átkapcsol egy
másik funkcióra, ezután újból visszakapcsol DVD
üzemmódba, a készülék automatikusan bekapcsolja
a HALL hangzásképet.
A hang beállítása
Ennél a hangzásképnél a kétcsatornás műsorok
az első és a hátsó hangsugárzókon keresztül
szólalnak meg. A hátsó hangsugárzókon és az
első hangsugárzókon megszólaló hang teljesen
azonos.
x HEADPHONE 2CHANNEL STEREO
Hangzásképek kiválasztása
filmekhez, sportműsorokhoz,
zenéhez, hírekhez és egyéb
programokhoz
x HALL, JAZZ CLUB, LIVE CONCERT,
GAME, SPORTS, MONO MOVIE
Ezekkel a hangzásképekkel a hallgatott zene
típusához illeszkedő akusztikus atmoszférát
teremthet.
Műsorhallgatás alacsony
hangerőn
x NIGHT
Alacsony hangerőnél is ugyanúgy élvezheti
a hanghatásokat és a párbeszédeket, mint
a filmszínházakban. Kiválóan használható ez
a funkció, ha késő éjjel filmet néz.
Térhatású hang
a fejhallgatóban
x HEADPHONE THEATER
Ez a hangzáskép térhatásúvá alakítja a bal és
jobb fejhallgató csatornán beérkező jelet.
67HU
A televízió vagy
a videomagnó hangjának
lejátszása az összes
hangsugárzón keresztül
A hanghatások használata
AMP MENU
DSGX
A televízió vagy a videomagnó hangját
a rendszer összes hangsugárzóján keresztül is
meghallgathatja.
A részleteket lásd a „3. lépés: Csatlakoztatás tvkészülékhez” (26. oldal) és a „4. lépés:
Csatlakoztatás egyéb komponenshez”
(30. oldal) fejezetekben.
X/x/c
ENTER
FUNCTION
SOUND
FIELD
A kisfrekvenciás hangok
erősítése
Ezzel a funkcióval erősítheti
a mélyhangtartományt.
Nyomja meg a DSGX gombot.
1
2
A FUNCTION gomb megfelelő számú
megnyomásával válassza ki a „TV”,
„VIDEO” vagy a „SAT” üzemmódot
(a kiépített csatlakoztatásoktól
függően) a rendszer kijelzője
segítségével.
A SOUND FIELD gomb többszöri
megnyomásával kiválaszthatja a kívánt
hangzásképet.
Ha a televízió hangját, vagy egy
kétcsatornás műsorforrás műsorát
e rendszer 6 hangsugárzóján keresztül
szeretné meghallgatni, válassza ki a „Dolby
Pro Logic”, a „Dolby Pro Logic II MOVIE”
vagy a „Dolby Pro Logic II MUSIC”
hangzásképet.
Megjegyzés
• Ha a SAT aljzatot (analóg csatlakoztatás) és az
OPTICAL DIGITAL IN aljzatot (digitális
csatlakoztatás) egyidejűleg használja, a digitális
aljzat rendelkezik elsőbbséggel.
68HU
A kisfrekvenciás (mély) hangtartomány
érezhetően erősödik.
A hanghatás kikapcsolása
Nyomja meg újból a DSGX gombot.
Műsorhallgatás alacsony
hangerővel
Szűkítheti a hangsáv dinamikatartományát. Ez
a funkció nagyon hasznos lehet, ha éjszaka
alacsony hangerővel szeretne filmet nézni.
1
2
3
Nyomja meg az AMP MENU gombot.
A x/X gombbal válassza ki az „AUDIO
DRC” menüpontot, majd nyomja meg
az ENTER vagy a c gombot.
A x/X gombbal válassza ki a kívánt
beállítást.
• DRC STD: A hangmérnök által tervezett
dinamikával történő lejátszás.
• DRC MAX: Maximális dinamikaszűkítés alkalmazása.
• DRC OFF: Nincs dinamika-szűkítés.
4
Nyomja meg az ENTER vagy az AMP
MENU gombot.
Az AMP menü kikapcsol.
Megjegyzés
• A dinamika-szűkítés (AUDIO DRC) csak Dolby
Digital műsoroknál működik.
A hang beállítása
69HU
A készülék speciális funkcióinak
használata
A kameraállás
megváltoztatása
Ha olyan DVD VIDEO lemezt játszik le,
amelynek egyes jeleneteit több nézőszögből
(kameraállásból) vették fel, lejátszás közben
megváltoztathatja a kameraállást.
Ha például egy mozgó vonatban zajló jelenetet
játszik le, megnézheti a vonat elejéből, a bal
oldali, vagy a jobb oldali ablakból látható
látványt anélkül, hogy a vonat mozgása
megszakadna.
A szinkronfelirat
bekapcsolása
A szinkronfeliratozással ellátott lemezek
lejátszása közben a szinkronfeliratot bármikor
be- vagy kikapcsolhatja. Ha többnyelvű
szinkronfeliratozással ellátott lemezt játszik le,
lejátszás közben bármikor kiválaszthatja
a kívánt nyelvű szinkronfeliratot, illetve kivagy bekapcsolhatja azt. Nyelvgyakorlás
céljából például, a könnyebb megértés
érdekében bekapcsolhatja a megfelelő nyelvű
szinkronfeliratot.
SUBTITLE
ANGLE
Lejátszás közben nyomja meg a SUBTITLE
gombot.
Lejátszás közben nyomja meg az ANGLE
gombot.
Az ANGLE gomb minden megnyomásakor egy
másik kameraállás jelenik meg.
Megjegyzés
• A lejátszott DVD VIDEO lemeztől függően
előfordulhat, hogy a több kameraállásból felvett
jelenet lejátszásakor nem választható ki a kívánt
kameraállás.
70HU
A SUBTITLE gomb minden megnyomásakor
egy másik nyelven jelenik meg a szinkronfelirat.
Megjegyzések
• A lejátszott DVD VIDEO lemeztől függően
előfordulhat, hogy a többnyelvű
szinkronfeliratozással ellátott lemezen nem
választható ki a kívánt nyelvű szinkronfelirat.
Előfordulhat, hogy a szinkronfeliratot nem lehet
kikapcsolni.
• DivX videofájlok esetében csak akkor módosítható
a szinkronfelirat nyelve, ha a videofájl kiterjesztése
„.AVI” vagy „.DIVX”, és a szinkronfelirat
információk ugyanazon fájlon belül találhatók.
3
Lemezek zárolása
(szülői letiltás, szülői felügyelet)
A [PARENTAL CONTROL] menü
megjelenik.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD VIDEO
OFF
ON
PLAYER
PASSWORD
4
A X/x gombbal válassza ki az [ON t]
beállítást, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
x Ha még nem írt be jelszót:
A képernyőn megjelenik a jelszó beírási
menü.
PARENTAL CONTROL
Enter a new 4-digit password,
then press ENTER .
Számgombok
A készülék speciális funkcióinak használata
A kívánt lemezt kétféle zárolással láthatja el:
• Szülői letiltás
A lejátszás letiltásával megakadályozhatja
a nemkívánatos lemezek lejátszását.
• Szülői felügyelet
A DVD VIDEO lemezek lejátszása a megadott
paraméter, pl. a készüléket kezelő személy
életkorának függvényében szabályozható,
korlátozható. A nemkívánatos jelenetet
a készülék kihagyja, vagy más jelenettel
helyettesíti.
Ugyanazt a jelszót használhatja a szülői
felügyelet funkcióhoz, illetve a szülői letiltás
funkcióhoz.
A X/x gombbal válassza ki a
[PARENTAL CONTROL] ikont, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
A számgombokkal válassza ki a négyjegyű
jelszó számjegyeit, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
A készülék kéri a beírt jelszó megerősítését.
C/X/x
ENTER
DISPLAY
x
x Ha korábban már beírt egy jelszót:
A készülék kéri az érvényes jelszó beírását.
A nemkívánatos lemezek
lejátszásának korlátozása
[CUSTOM PARENTAL
CONTROL]
A szülői letiltás funkciót akár 40 lemezre is
beprogramozhatja. A 41. lemez
beprogramozásakor azonban az első lemez
beállítása törlődik.
1
Helyezze be a zárolni kívánt lemezt.
Ha éppen a kívánt lemezt játssza le
a készülék, a x gombbal állítsa le
a lejátszást.
2
Állj üzemmódban nyomja meg
a
DISPLAY gombot.
PARENTAL CONTROL
Enter password, then press
5
ENTER
.
A számgombokkal írja be a négyjegyű
jelszó számjegyeit, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
A [Custom parental control is set.]
(Felügyeleti funkció beállítva.) felirat lesz
látható, és a képernyőn újból a vezérlőmenü
jelenik meg.
A vezérlőmenü megjelenik.
71HU
A szülői letiltás funkció
kikapcsolása
1 Kövesse „A nemkívánatos lemezek
lejátszásának korlátozása [CUSTOM
PARENTAL CONTROL]” fejezet 1–3.
lépésének utasításait.
1
A vezérlőmenü megjelenik.
2
beállítást, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
3 A számgombokkal válassza ki a négyjegyű
jelszó számjegyeit, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
DVD VIDEO
OFF
ON
PLAYER
PASSWORD
A szülői letiltás funkcióval
ellátott lemez lejátszása
Megjelenik a [CUSTOM PARENTAL
CONTROL] képernyő.
A X/x gombbal válassza ki a
[PARENTAL CONTROL] menüt, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a [PARENTAL CONTROL]
menü.
2 A X/x gombbal válassza ki az [OFF t]
1 Helyezze be a jelszóval védett lemezt.
Állj üzemmódban nyomja meg
a
DISPLAY gombot.
3
A X/x gombbal válassza ki
a [PLAYER t] funkciót, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
x Ha még nem írt be jelszót:
A képernyőn megjelenik a jelszó beírási
menü.
CUSTOM PARENTAL CONTROL
Custom parental control is already
set. To play, enter your password
and press ENTER .
PARENTAL CONTROL
Enter a new 4-digit password,
then press ENTER .
2 A számgombokkal válassza ki a négyjegyű
jelszó számjegyeit, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
A készülék készen áll a lejátszásra.
A számgombokkal válassza ki a négyjegyű
jelszó számjegyeit, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
A készülék kéri a beírt jelszó megerősítését.
Hasznos tudnivaló
• Ha elfelejtette a jelszót, írja be az „199703” hatjegyű
kódot (amikor a [CUSTOM PARENTAL
CONTROL] menü kéri a jelszó beírását), majd
nyomja meg az ENTER gombot. A készülék kéri egy
új négyjegyű jelszó beírását.
x Ha korábban már beírt egy jelszót:
A készülék kéri az érvényes jelszó beírását.
A lejátszás korlátozása
gyermekek számára
[PARENTAL CONTROL]
PARENTAL CONTROL
Enter password, then press
ENTER
.
(csak DVD)
Egyes DVD VIDEO lemezek lejátszása
bizonyos limitáló tényező, például a készüléket
kezelő személy életkorának függvényében
szabályozható. A [PARENTAL CONTROL]
(szülői felügyelet) funkcióval beállíthatja
a kívánt korlátozási szintet.
72HU
4
A számgombokkal írja be, vagy
ismételje meg a négyjegyű jelszót,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik a korlátozási szint
beállító menü.
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
5
OFF
USA
A [STANDARD] menü beállítási
képernyője megjelenik.
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
OFF
USA
USA
OTHERS
4:
PG13
USA
Minél alacsonyabb értéket állít be, annál
szigorúbb a korlátozás.
A szülői letiltás funkció
kikapcsolása
Válassza ki a [LEVEL] funkció [OFF]
beállítását a 8. lépésben.
A szülői felügyelettel ellátott
lemez lejátszása
1 Helyezze be a lemezt és nyomja meg a H
gombot.
Megjelenik a jelszó beírására szolgáló
képernyő.
6
A X/x gombbal válasszon ki egy
világrészt, amely a korlátozási szint
beállításához szükséges, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
A világrész kiválasztása megtörtént.
Ha az [OTHERS t] beállítást választja ki,
be kell írnia egy megfelelő szabványkódot
(területkódot) is a 74. oldalon található
táblázatból, a számgombok segítségével.
7
A X/x gombbal válassza ki a [LEVEL]
funkciót, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
A [LEVEL] menü beállítási képernyője
megjelenik.
2 A számgombokkal válassza ki a négyjegyű
jelszó számjegyeit, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
A készülék megkezdi a lejátszást.
Hasznos tudnivaló
A készülék speciális funkcióinak használata
A X/x gombbal válassza ki
a [STANDARD] funkciót, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
• Ha elfelejtette a jelszót, vegye ki a lemezt és ismételje
meg „A nemkívánatos lemezek lejátszásának
korlátozása [CUSTOM PARENTAL CONTROL]”
című fejezet 1–3. lépéseit. Amikor a készülék kéri
a jelszót, írja be az „199703” hatjegyű kódot, majd
nyomja meg az ENTER gombot. A készülék kéri egy
új négyjegyű jelszó beírását. Miután beírta az új
négyjegyű jelszót, helyezze be újból a lemezt és
nyomja meg a H gombot. Amikor a jelszó beírására
szolgáló képernyő megjelenik, írja be az új jelszót.
Megjegyzések
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
OFF
OFF
8:
7:
6:
5:
8
NC17
R
A X/x gombbal válassza ki a kívánt
korlátozási szintet, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
• A vezérlőmenü tartalma a lemeztípus függvényében
eltérhet.
• Ha olyan lemezt játszik le, amelyik nem rendelkezik
„Parental Control” (szülői felügyelet) funkcióval,
a lejátszás ezzel a készülékkel nem korlátozható.
• Bizonyos típusú lemezek lejátszása közben
megjelenhet egy üzenet, amely kéri a korlátozási
szint módosítását. Ilyenkor írja be a megfelelő
jelszót, és módosítsa a korlátozási szintet. Ha
a folytatólagos lejátszási funkciót kikapcsolja,
a korlátozási szint visszakapcsol az eredeti értékre.
A szülői felügyelet beállítása megtörtént.
73HU
Területkódok
Ha hibás jelszót írt be
Ország
Kódszám
Ország
Kódszám
Argentína
2044
Malajzia
2363
Ausztrália
2047
Mexikó
2362
Ausztria
2046
Hollandia
2376
Belgium
2057
Új-Zéland
2390
Brazília
2070
Norvégia
2379
Kanada
2079
Pakisztán
2427
Chile
2090
2092
Fülöpszigetek
2424
Kína
Dánia
2115
Portugália
2436
Finnország
2165
Franciaország
2174
Németország
2109
India
2248
Indonézia
2238
Olaszország
2254
Japán
2276
Korea
2304
Oroszország
2489
Szingapúr
2501
Spanyolország 2149
Svédország
2499
Svájc
2086
Thaiföld
2528
NagyBritannia
2184
A jelszó módosítása
1
Állj üzemmódban nyomja meg
a
DISPLAY gombot.
A vezérlőmenü megjelenik.
2
A X/x gombbal válassza ki a
[PARENTAL CONTROL] menüt, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a [PARENTAL CONTROL]
menü.
3
A X/x gombbal válassza ki
a [PASSWORD t] funkciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a jelszó módosítási képernyő.
4
5
6
74HU
A számgombokkal válassza ki a régi
négyjegyű jelszó számjegyeit, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
A számgombokkal válassza ki az új
négyjegyű jelszó számjegyeit, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Az új jelszó megerősítéséhez
a számgombokkal válassza ki ismét
a jelszó számjegyeit, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
Az ENTER gomb megnyomása előtt a C
gombbal lépjen vissza a hibás számjegyre, és
módosítsa azt.
TV
Gyártmány
Egyéb műveletek
A tv-készülék vezérlése
a mellékelt távvezérlővel
Ha beállítja a megfelelő kódot, a mellékelt
távvezérlővel a tv-készüléket is vezérelheti.
01
DAEWOO
02
GRUNDIG
16
HITACHI
02, 04
JVC
05
MITSUBISHI/MGA 02, 06
PANASONIC
TV ?/1
TV/VIDEO
12, 15
PHILIPS
13, 14
SAMSUNG
02, 07, 13
SANYO
03
SHARP
08
THOMSON
09
TOSHIBA
08, 10, 11
A tv-készülék vezérlése
TV VOL +/–
A tv-készüléket a következő gombokkal
vezérelheti.
Egyéb műveletek
Számgombok
Kódszám
SONY
TV CH –/+
Ezzel a
gombbal:
Ezt a műveletet hajthatja végre:
TV [/1
A tv-készülék ki- vagy
bekapcsolása.
Megjegyzések
TV/VIDEO
• Ha egy új kódszámot ír be, a korábban beírt kódszám
törlődik.
• Ha kicseréli az elemeket a távvezérlőben,
automatikusan az eredeti kódszám (SONY) léphet
érvénybe. Írja be újból a megfelelő kódszámot.
A bemenet kiválasztása a tvkészüléken (tv vagy külső
műsorforrás).
TV VOL +/–
(a TV gombot
nyomva tartva)
A tv-készülék hangerejének
beállítása.
TV CH +/–
(a TV gombot
nyomva tartva)
Csatornaválasztás a tvkészüléken.
TV
Tv-készülékek vezérlése
a távvezérlővel
Miközben lenyomva tartja a TV [/1 gombot,
a számgombokkal írja be a tv-készülék
gyártmányának megfelelő kódot (lásd
a táblázatban). Ezután engedje el a TV [/1
gombot.
Ha a beírt gyártmánykód megfelelő, a távvezérlő
ki-/bekapcsolási jelet küld a televízióhoz.
A vezérelhető tv-készülékek
kódszámai
Ha az adott gyártmány sorában több kódszám is
szerepel, próbálja ki egymás után mindegyiket
mindaddig, míg a megfelelőt meg nem találja.
Csatornaválasztás a tvSzámgombok
(a TV gombot
készüléken.
nyomva tartva)*
* Csak Sony televíziók esetén.
A kívánt tv-csatornát a számgombokkal is
kiválaszthatja.
A kétszámjegyű csatornák beírása előtt meg kell
nyomni a -/-- gombot. (Például a 25-ös csatorna
kiválasztásához nyomja meg a -/-- gombot, majd
a 2-es és az 5-ös számgombot.)
Megjegyzés
• A csatlakoztatott tv-készüléktől függően
előfordulhat, hogy a fentiek közül egyes gombok nem
működnek, vagy a tv-készülék nem vezérelhető.
75HU
A THEATRE SYNC funkció
használata
Nyomva
tartva:
Kódszám:
Tv bemeneti
csatlakozó:
TV/VIDEO
0
Nincs bemenet
(alapértelmezés)
VIDEO1
VIDEO2
VIDEO3
VIDEO4
VIDEO5
VIDEO6
VIDEO7
VIDEO8
COMPONENT 1
INPUT
COMPONENT 2
INPUT
COMPONENT 3
INPUT
COMPONENT 4
INPUT
1
2
3
4
5
6
7
8
9*
A THEATRE SYNC funkció lehetővé teszi,
hogy egyetlen gombnyomásra e készülékkel
együtt bekapcsoljon a SONY TV is, és ez
a készülék „DVD” üzemmódba, míg a televízió
a megfelelő bemenetre kapcsoljon.
TV/VIDEO
THEATRE
SYNC
CLEAR*
ALBUM –*
Számgombok
ALBUM –/+
ALBUM +*
CLEAR
* Az észak-amerikai modellek kivételével.
TV CH +
Előkészületek a THEATRE
SYNC funkció használatához
Regisztráltassa a rendszerrel a csatlakoztatott tvkészülék bemeneti csatlakozóját.
Miközben nyomva tartja a TV/VIDEO
gombot, írja be a számgombokkal annak
a tv bemeneti csatlakozónak a kódszámát
(lásd a következő oldali táblázatot),
melyhez ezt a rendszert csatlakoztatja.
A tv bemeneti csatlakozó regisztrálása
megtörtént. Kapcsolja a televíziót az e rendszer
számára fenntartott programhelyre.
A részleteket lásd a televízió kezelési
útmutatójában.
76HU
A THEATRE SYNC funkció
használata
Fordítsa a távvezérlőt a televízió és
e rendszer felé, majd nyomja meg egyszer
a THEATRE SYNC gombot.
Ha ez a módszer nem működik, módosítsa
a jelátviteli időtartamot. A jelátviteli időtartam
tv-készülékenként eltérhet.
A jelátviteli időtartam
módosítása
Miközben nyomva tartja a TV CH + gombot,
írja be a kívánt jelátviteli időtartamnak
megfelelő kódot (lásd az alábbi táblázatot)
a számgombokkal.
A távvezérlő jelátviteli időtartama módosul.
Nyomva
tartva:
Kódszám:
Jelátviteli időtartam:
TV CH +
1
0,5 (alapértelmezés)
2
1
3
1,5
4
2
5
2,5
6
3
7
3,5
8
4
Megjegyzések
• Ez a funkció csak SONY televíziókkal használható.
(Lehetnek olyan SONY tv-készülékek, melyeknél ez
a funkció nem működik.)
• Ha a tv-készülék és ez a rendszer túlságosan távol van
egymástól, a fenti funkció nem működik. Helyezze
közelebb ezt a rendszert a tv-készülékhez.
• A kód beírása közben tartsa a távvezérlőt a tvkészülék és e rendszer felé fordítva.
Külső készülékek
hangjának meghallgatása
e rendszeren keresztül
AMP MENU
FUNCTION
Egyéb műveletek
X/x/c
ENTER
A csatlakoztatott komponens
kiválasztása
Használhatja a hátoldalon lévő VIDEO vagy
SAT, illetve az előlapon elhelyezett AUDIO IN
aljzatokhoz csatlakoztatott videomagnót vagy
egyéb készüléket is. A működtetés részleteit
lásd a csatlakoztatott készülékhez mellékelt
kezelési útmutatóban.
A FUNCTION gomb megfelelő számú
megnyomásával válassza ki a „VIDEO”,
„SAT” vagy az „AUDIO” üzemmódot.
A FUNCTION gomb többszöri megnyomásakor
az üzemmódok az alábbi sorrendben jelennek
meg:
DVD t TUNER FM t TUNER AM t
VIDEO t TV t SAT t AUDIO t DVD
t…
Az előlapon lévő AUDIO IN
aljzatok jelszintjének
beállítása
Lehetnek olyan komponensek, melyeknél
a magas bemenő jelszint miatt torzítás
folytatódik
77HU
észlelhető, amikor az előlapon lévő AUDIO IN
aljzatokhoz csatlakoztatott komponens műsorát
hallgatja.
Ennek megakadályozása érdekében
módosíthatja az előlapon lévő AUDIO IN
aljzatok jelszintjét.
1
2
3
Nyomja meg az AMP MENU gombot.
A X/x gombbal válassza ki az „AUDIO
ATT” menüpontot, majd nyomja meg
az ENTER vagy a c gombot.
A X/x gombbal válassza ki az „ATT
ON” beállítást.
A jelszint módosul.
Ha az „ATT OFF” beállítást választja ki, és
megnyomja a x gombot, a funkció
kikapcsol.
4
Multiplex hang
kiválasztása
(DUAL MONO)
Ha ez a rendszer AC-3 multiplex műsorszóró
jelet érzékel, kiválaszthatja a kívánt multiplex
hangot.
Megjegyzés
• AC-3 formátumú jelek vételéhez digitális
műholdvevőt kell csatlakoztatni ehhez a rendszerhez
egy optikai vagy koaxiális kábellel (31. oldal), és
a digitális műholdvevőn ki kell választani az AAC
digitális kimenőjel formátumot.
Nyomja meg az ENTER vagy az AMP
MENU gombot.
AMP MENU
Az AMP menü kikapcsol.
X/x/c
ENTER
1
2
3
Nyomja meg az AMP MENU gombot.
A x/X gombbal válassza ki a „DUAL
MONO” menüpontot, és nyomja meg az
ENTER vagy a c gombot.
A x/X gombbal válassza ki a kívánt
multiplex hangot.
• MAIN: A fő hang a jobb és bal
hangsugárzóból hallható.
• SUB: A másodhang a jobb és bal
hangsugárzóból hallható.
• MAIN+SUB: A főhang és a másodhang
a jobb és bal hangsugárzóból hallható.
• MAIN/SUB: A főhang a bal
hangsugárzóból, a másodhang a jobb
hangsugárzóból hallható.
4
78HU
Nyomja meg az ENTER vagy az AMP
MENU gombot.
Az AMP menü kikapcsol.
6
Rádióhallgatás
TUNER
MENU
FUNCTION
7
A X/x gombbal válassza ki a kívánt
memóriahelyet.
Nyomja meg az ENTER gombot.
Az állomás tárolása megtörtént.
8
CLEAR
VOLUME +/–
PRESET
–/+
TUNING –/+
A rádióadók tárolása
A készülék memóriájában 20 FM és 10 AM
rádióállomás tárolható. Hangolás előtt ne feledje
minimumra csökkenteni a készülék hangerejét.
1
2
A memóriahely sorszámának
megváltoztatása
Ismételje meg a hangolási műveletet az 1.
lépéstől.
Rádióhallgatás
Először tárolnia kell a rádióállomásokat
a készülék memóriájában (lásd „A rádióadók
tárolása” című fejezetet a 79. oldalon).
1
A FUNCTION gomb ismételt
megnyomásával válassza ki a kívánt
hullámsávot a kijelzőn.
Nyomja meg ismételten a FUNCTION
gombot mindaddig, míg az „FM” vagy
az „AM” kijelzés meg nem jelenik
a kijelzőn.
A készülék a legutoljára hallgatott állomást
behívja a memóriából.
Tartsa nyomva a TUNING + vagy –
gombot mindaddig, míg a keresés meg
nem kezdődik.
A keresés az első jól fogható állomásnál
kikapcsol. A kijelzőn a „TUNED” és az
„ST” (sztereó rádióadóknál) jelző
megjelenik.
Egyéb műveletek
C/X/x/c
ENTER
A többi állomást az 1–7. lépések
ismételt végrehajtásával tárolhatja.
2
A PRESET + vagy – gombbal válassza
ki a kívánt rádióállomást.
E gomb többszöri megnyomásával egymás
után kiválaszthatja a tárolt állomásokat.
3
4
5
3
Nyomja meg a TUNER MENU gombot.
A C/X/x/c gombbal válassza ki
a „MEMORY” kijelzést a készülék
kijelzőjén.
Nyomja meg az ENTER gombot.
A kijelzőn megjelenik egy memóriahely
száma.
Állítsa be a hangerőt a VOLUME +/–
gombbal.
A rádió kikapcsolása
Nyomja meg a "/1 gombot.
A memóriában nem tárolt
rádióadók hallgatása
A 2. lépésben végezzen kézi vagy automatikus
hangolást. A kézi hangoláshoz nyomja meg
többször a TUNING + vagy – gombot.
folytatódik
79HU
a kijelzőn, majd a X/x gombbal válassza ki
a megfelelő karaktert.
Egy karakter törléséhez nyomja meg a C/c
gombot mindaddig, míg a kívánt karakter
villogni nem kezd, majd nyomja meg
a CLEAR gombot.
Az automatikus hangoláshoz nyomja meg és
tartsa nyomva a TUNING + vagy – gombot.
A hangolás leállításához nyomja meg a x
gombot.
Hasznos tudnivalók
• Ha az FM vétel zajos, nyomja meg az FM MODE
gombot a távvezérlőn, és ellenőrizze, hogy
a „MONO” kijelzés megjelenik-e a kijelzőn. A vétel
minősége javulni fog, de a műsor csak monoban lesz
hallható. Nyomja meg újból ezt a gombot, ha sztereó
vételre szeretne visszakapcsolni.
• A vételi minőség javítása érdekében helyezze át,
vagy forgassa a mellékelt antennákat.
• A DISPLAY gombbal ellenőrizheti a vételi
frekvenciát (60. oldal).
A tárolt állomások elnevezése
A tárolt rádióállomásokat elnevezheti. Az
elnevezett rádióadó kiválasztásakor az állomás
neve (például „XYZ”) megjelenik a kijelzőn.
Ne feledje, hogy minden állomáshoz csupán
egyetlen nevet rendelhet.
1
Nyomja meg ismételten a FUNCTION
gombot mindaddig, míg az „FM” vagy
az „AM” kijelzés meg nem jelenik.
A készülék a legutoljára hallgatott állomást
behívja a memóriából.
2
3
4
5
6
A PRESET + vagy – gombbal válassza
ki az elnevezni kívánt rádióállomást.
Nyomja meg a TUNER MENU gombot.
A C/X/x/c gombbal válassza ki
a „NAME IN” kijelzést a készülék
kijelzőjén.
Nyomja meg az ENTER gombot.
A kurzor gombokkal írja be a kívánt
nevet.
A X/x gombbal válassza ki a kívánt
karaktert, majd a c gombbal mozgassa
a kurzort a következő karakterhelyre. Az
elnevezéshez betűket, számokat és egyéb
szimbólumokat használhat.
Ha hibát vétett
Nyomja meg a C/c gombot mindaddig, míg
a javítani kívánt karakter villogni nem kezd
80HU
7
Nyomja meg az ENTER gombot.
A név tárolása megtörtént.
A rádiós adatrendszer
(RDS) használata
Mi is az a rádiós
adatrendszer?
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a készülék egy
meghatározott időtartam eltelte után
kikapcsoljon, így nyugodtan elalhat akkor is, ha
a készülék be van kapcsolva. Az időtartamok
10 perces lépésekkel állíthatók be.
SLEEP
Egyéb műveletek
Az RDS (Rádiós Adatrendszer) egy olyan
távközlési szolgáltatás, amely lehetővé teszi azt,
hogy a rádióállomások a normál rádióműsorral
együtt kiegészítő információkat juttassanak el
a hallgatókhoz. Az Ön készüléke nagyon
hasznos RDS szolgáltatásokat nyújt, pl.
a műsornév kijelzést. Az RDS funkció csak az
FM hullámsávon használható.*
Kikapcsolás időzítő
Megjegyzés
• Az RDS szolgáltatás működése bizonytalanná válhat,
ha az adott állomás sugárzási jelei gyengék, vagy ha
az állomás nem RDS rendszerű.
* Nem minden FM állomás sugároz RDS adást,
illetve nem minden RDS állomás nyújtja
ugyanazokat a szolgáltatásokat. Bizonytalanság
esetén vegye fel a kapcsolatot az adott
rádióállomással.
Az RDS információk vétele
Egyszerűen válasszon ki egy FM állomást.
Ha a kiválasztott állomás RDS információkat is
sugároz, a kijelzőn (a TUNER mezőben)
megjelenik az állomás neve (műsornév*).
* Ha az RDS információkat nem tudja fogni
a készülék, a műsornév nem jelenik meg.
Nyomja meg a SLEEP gombot.
E gomb többszöri megnyomásakor az
időtartamok (kikapcsolásig hátralévő idő) az
alábbi sorrendben jelennek meg:
SLEEP 90M t SLEEP 80M t SLEEP 70M
R
r
SLEEP OFF T SLEEP 10M ..... SLEEP 60M
A kikapcsolásig hátralévő
időtartam ellenőrzése
Nyomja meg egyszer a SLEEP gombot.
A hátralévő idő módosítása
A SLEEP gomb megfelelő számú
megnyomásával válassza ki a kívánt
időtartamot.
A funkció kikapcsolása
Nyomja meg a SLEEP gombot mindaddig, míg
a „SLEEP OFF” felirat meg nem jelenik
a kijelzőn.
81HU
A kijelző fényerejének
módosítása
Az előlapon lévő kijelző fényereje két
fokozatban szabályozható.
Visszakapcsolás az
alapértelmezés szerinti
beállításokra
A rendszer egyes paramétereit – például
a memóriahelyek tartalmát – visszaállíthatja
a gyári beállítás szerinti értékre.
AMP MENU
"/1
X/x/c
ENTER
1
2
1
2
3
4
Nyomja meg az AMP MENU gombot.
A X/x gombbal válassza ki a „DIMMER”
menüpontot, és nyomja meg az ENTER
vagy a c gombot.
A X/x gombbal állítsa be a kijelző
fényerejét.
Nyomja meg az ENTER vagy az AMP
MENU gombot.
Az AMP menü kikapcsol.
82HU
A
x
Kapcsolja be a rendszert a "/1
gombbal.
Nyomja meg egyszerre a x, A és a "/1
gombot a rendszeren.
A „COLD RESET” felirat megjelenik
a kijelzőn, és a készülék visszakapcsol
a gyári beállítási értékekre.
3
Alapbeállítások
Az alapbeállítási képernyő megjelenik.
Az alapbeállítások menüje
Az alapbeállítások menüjében elvégezheti
a készülék alapvető működéséhez szükséges
beállításokat, pl. a kép- és hangminőség
beállítását. Kiválaszthatja a szinkronfeliratozás
és a képernyőmenü nyelvét, stb. Az egyes
funkciók beállításának módját a 84–89. oldalon
részletezzük. A beállítható funkciók áttekintő
listáját lásd a 105. oldalon.
A X/x gombbal válassza ki a [CUSTOM]
almenüt és nyomja meg az ENTER
gombot.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
4
Megjegyzés
A X/x gombbal válassza ki a kívánt
főmenüt: [LANGUAGE SETUP],
[SCREEN SETUP], [CUSTOM SETUP]
vagy [SPEAKER SETUP]. Ezután
nyomja meg az ENTER gombot.
A kiválasztott főmenü megjelenik.
Példa: [SCREEN SETUP]
Kiválasztott menü
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
LINE:
4:3 OUTPUT:
Alapbeállítások
• Az alapbeállításokkal szemben a lemezen tárolt
lejátszási beállítások elsőbbséget élveznek, ezért
előfordulhat, hogy az alább leírt funkciók nem
mindegyike használható.
ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
ENGLISH
16:9
ON
JACKET PICTURE
VIDEO
FULL
Főmenük
X/x
ENTER
5
DISPLAY
1
Megjelennek a kiválasztott funkció
beállítható értékei.
Példa: [TV TYPE]
Állj üzemmódban nyomja meg
a
DISPLAY gombot.
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
LINE:
4:3 OUTPUT:
A vezérlőmenü megjelenik.
2
A X/x gombbal válassza ki a kívánt
funkciót, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
A X/x gombbal válassza ki a
[SETUP] ikont és nyomja meg az
ENTER gombot.
A [SETUP] menü megjelenik.
12(27)
18(34)
:
:
QUICK
QUICK
CUSTOM
RESET
BNR
DVD VIDEO
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
FULL
Beállítási lehetőségek
6
A X/x gombbal válassza ki a kívánt
beállítást, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
A kiválasztás megtörtént és a beállítás
befejeződött.
folytatódik
83HU
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
LINE:
4:3 OUTPUT:
4:3 LETTER BOX
ON
JACKET PICTURE
VIDEO
FULL
Kiválasztott beállítás
A [SETUP] menü összes
paraméterének visszaállítása
a gyári értékre
1 A 3. lépésben válassza ki a [RESET]
funkciót, és nyomja meg az ENTER gombot.
A kijelzések és a hang
nyelvének kiválasztása
[LANGUAGE SETUP]
A [LANGUAGE SETUP] menüben számos
nyelv közül választhatja ki a képernyőkijelzések
és a műsor nyelvét.
Az alapbeállítási menüben válassza ki
a [LANGUAGE SETUP] főmenüt.
A beállítások végrehajtásának módját lásd
„Az alapbeállítások menüje” című fejezetben
(83. oldal).
2 A X/x gombbal válassza ki a [YES]
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
beállítást.
Ha a visszaállítást mégsem szeretné
végrehajtani, válassza ki a [NO] beállítást.
ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
ENGLISH
3 Nyomja meg az ENTER gombot.
A 84–89. oldalon felsorolt összes beállítási
visszakapcsol a gyári értékre. A gyári
beállításra történő visszaállítás közben –
amely néhány másodpercet igénybe vehet –
ne nyomja meg a [/1 gombot.
Megjegyzés
• Ha a gyári értékek visszaállítása után bekapcsolja
a rendszert, és a lemeztartóban nincs lemez, a tvképernyőn megjelenik a beállítási útmutató. Ha
a gyorsbeállítást szeretné újból végrehajtani
(35. oldal), nyomja meg az ENTER gombot. Ha
a normál képernyőre kíván visszakapcsolni, nyomja
meg a CLEAR gombot.
x [OSD] (képernyőkijelzés)
A képernyőkijelzések nyelvének kiválasztására
szolgál.
x [MENU] (csak DVD VIDEO)
A DVD-lemezmenü nyelvének kiválasztására
szolgál.
x [AUDIO] (csak DVD VIDEO)
A műsor nyelvének kiválasztására szolgál.
A kívánt nyelvet a megjelenő listáról
választhatja ki.
x [SUBTITLE] (csak DVD VIDEO)
A DVD VIDEO lemezre felvett szinkronfelirat
nyelvének kiválasztására szolgál.
Ha az [AUDIO FOLLOW] beállítást választja
ki, a szinkronfelirat nyelve meg fog egyezni
a műsor nyelvével.
Hasznos tudnivaló
• Ha az [OTHERS t] beállítást választotta ki
a [MENU], az [AUDIO] vagy a [SUBTITLE]
menüben, a számgombokkal válassza ki a kívánt
nyelvet a listából („Választható nyelvek listája”,
99. oldal).
Megjegyzés
84HU
• Ha a [MENU], az [AUDIO] vagy a [SUBTITLE]
menüben olyan nyelvet választ ki, amelyik a DVD
VIDEO lemezen nem található meg, a készülék
automatikusan kiválaszt egyet a lemezen
rendelkezésre álló nyelvek közül (lehetnek olyan
lemezek, melyeknél az automatikus kiválasztás nem
működik).
A kép paramétereinek
beállítása
[SCREEN SETUP]
[4:3 LETTER BOX]
[4:3 PAN SCAN]
Válassza ki a csatlakoztatott tv-készüléknek
megfelelő beállítást.
Az alapbeállítási menüben válassza ki
a [SCREEN SETUP] főmenüt. A beállítások
végrehajtásának módját lásd „Az
alapbeállítások menüje” című fejezetben
(83. oldal).
A gyári beállítási értéket aláhúzással jelöltük.
16:9
ON
JACKET PICTURE
VIDEO
FULL
x [TV TYPE]
A csatlakoztatott tv-készülék képernyőtípusának beállítására szolgál (4:3 normál vagy
szélesvásznú).
A forgalmazás helyétől függően a gyári beállítás
eltérhet.
[4:3 LETTER
BOX]
Válassza ki ezt a beállítást, ha
hagyományos 4:3 képernyős tvkészüléket csatlakoztatott.
Szélesvásznú műsor lejátszásakor
fekete csík jelenik meg a képernyő
alsó és felső részén.
[4:3 PAN SCAN] Válassza ki ezt a beállítást, ha
hagyományos 4:3 képernyős tvkészüléket csatlakoztatott.
Szélesvásznú műsor lejátszásakor
a műsor a teljes képernyőn látható,
de a kép széleit levágja a készülék.
[16:9]
Válassza ki ezt a beállítást, ha
szélesképernyős televíziót vagy
szélesvásznú üzemmóddal ellátott
készüléket csatlakoztatott.
Megjegyzés
• A lejátszott DVD-lemeztől függően előfordulhat,
hogy a készülék a [4:3 PAN SCAN] üzemmód helyett
automatikusan [4:3 LETTER BOX] üzemmódba
kapcsol, és fordítva.
x [SCREEN SAVER]
A képernyőkímélő be- és kikapcsolására
szolgál. Ha ezt a rendszert több mint 15 percig
szünet vagy állj üzemmódban hagyja, illetve ha
a készülék 15 percig CD, Super Audio CD vagy
DATA (adat) CD (MP3 audio) lejátszási
üzemmódban működik, a képernyőkímélő
automatikusan bekapcsol. A képernyőkímélővel
a tv-képernyő károsodása (beégés) előzhető
meg. A képernyőkímélő kikapcsolásához
nyomja meg a H gombot.
[ON]
A képernyőkímélő bekapcsolása.
[OFF]
A képernyőkímélő kikapcsolása.
Alapbeállítások
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
LINE:
4:3 OUTPUT:
[16:9]
x [BACKGROUND]
Az állj üzemmódban vagy CD, Super Audio CD
vagy DATA (adat) CD (MP3 audio) lejátszás
közben megjelenő tv-képernyő háttérszínének
vagy háttérképének beállítására szolgál.
[JACKET
PICTURE]
A lemezborító jelenik meg
háttérképként (állókép), ha
a lemezborító képét felvették
a lemezre (CD-EXTRA, stb.). Ha
a lejátszott lemezre nincs felvéve
a lemezborító képe,
a [GRAPHICS] kép jelenik meg.
[GRAPHICS]
A készülék memóriájában tárolt
grafikus kép megjelenítése
háttérképként.
[BLUE]
Kék háttérszín.
[BLACK]
Fekete háttérszín.
folytatódik
85HU
x [LINE]
A készülék hátoldalán lévő EURO AV T
OUTPUT (TO TV) aljzaton megjelenő
kimenőjel típusának beállítására szolgál.
[VIDEO]
Normál videojel továbbítása.
[RGB]
RGB jel továbbítása.
Megjegyzés
• Ha az Ön tv-készüléke nem képes RGB jelek
fogadására, a képernyőn nem jelenik meg a műsor,
hiába választja ki az [RGB] beállítást. Olvassa el a tvkészülék kezelési útmutatóját.
Egyéni beállítások
[CUSTOM SETUP]
Beállíthatja a lejátszással kapcsolatos
funkciókat, és egyéb paramétereket.
Az alapbeállítási menüben válassza ki
a [CUSTOM SETUP] főmenüt. A beállítások
végrehajtásának módját lásd „Az
alapbeállítások menüje” című fejezetben
(83. oldal).
A gyári beállítási értéket aláhúzással jelöltük.
x [4:3 OUTPUT]
Ez a beállítás csak akkor használható, ha a [TV
TYPE] menüpont [16:9] beállítását választotta
ki a [SCREEN SETUP] menüben (85. oldal). Ez
a beállítás a 4:3 képarányú progresszív jelek
megjelenítéséhez szükséges. Ha a progresszív
formátummal (525p/625p) kompatibilis
televízión módosítható a képarány, a beállítást
a televízión, és nem ezen a rendszeren javasolt
elvégezni.
Megjegyzés
• Ez a beállítás csak akkor használható, ha
a PROGRESSIVE gombbal a „P AUTO
(PROGRESSIVE AUTO)” vagy a „P VIDEO
(PROGRESSIVE VIDEO)” beállítást választotta ki
(27. oldal).
[FULL]
Válassza ki ezt a beállítást, ha
a televízión módosítható
a képarány.
[NORMAL]
Válassza ki ezt a beállítást, ha
a televízión nem módosítható
a képarány. 16:9 képarányú műsor
esetén a kép bal és jobb oldalán
fekete csík látható.
16:9 képarányú televízió
CUSTOM SETUP
AUTO
PAUSE MODE:
OFF
TRACK SELECTION:
ON
MULTI-DISC RESUME:
Registration Code
DivX:
x [PAUSE MODE] (csak DVD VIDEO/
DVD-RW)
A szünet üzemmódban megjelenő kép
kiválasztása.
[AUTO]
A dinamikus (gyors) mozgású
tárgyakat tartalmazó kép is
remegés nélkül, stabilan jelenik
meg a képernyőn. Általában ezt
a beállítást kell kiválasztani.
[FRAME]
A dinamikus (gyors) mozgású
tárgyakat nem tartalmazó kép
nagy felbontással, kiváló
minőségben jelenik meg.
x [TRACK SELECTION] (csak DVD VIDEO)
A legmagasabb számú hangfrekvenciás
csatornával rendelkező formátumok
elsőbbségének kijelölése a több audio
hangsávos (PCM, DTS, MPEG audio vagy
Dolby Digital) DVD VIDEO lemez
lejátszásakor.
[OFF]
Nincs kijelölés.
[AUTO]
Kijelölés bekapcsolva.
Megjegyzések
• Ha az [AUTO] beállítást választja ki, a műsor nyelve
változhat. A [TRACK SELECTION] funkció
beállítása elsőbbséggel rendelkezik a [LANGUAGE
SETUP] menü [AUDIO] funkciójának beállításával
86HU
szemben (lásd a 84. oldalon). (Lehetnek olyan
lemezek, melyeknél ez a funkció nem működik.)
• Ha a PCM, a DTS, az MPEG audio és a Dolby Digital
hangsáv legmagasabb számú hangcsatornája
megegyezik, az elsőbbségi sorrend a következő:
PCM, DTS, Dolby Digital és MPEG audio.
x [MULTI-DISC RESUME] (csak DVD
VIDEO/VIDEO CD)
A többlemezes lejátszás folytatási funkció bevagy kikapcsolása. A megszakítási pont
pozíciója 40 különböző DVD VIDEO/VIDEO
CD-lemeznél tárolható (40. oldal).
A megszakítási pont pozíciójának
tárolása 40 különböző lemeznél.
[OFF]
A megszakítási pontot nem tárolja
a készülék a memóriában.
A lejátszás csak a készülékben
lévő lemeznél folytatódik
a megszakítási ponttól.
[SPEAKER SETUP]
A térhatású hang maximális kihasználása
érdekében állítsa be a csatlakoztatott
hangsugárzók méretét, és a hallgatási pozíciótól
mért távolságát. Ezután a teszthang segítségével
állítsa be a hangerőt és a balanszot úgy, hogy
a hangsugárzók hangereje azonos legyen.
A képernyőmenüből válassza ki a [SPEAKER
SETUP] főmenüt. A részleteket lásd „Az
alapbeállítások menüje” című fejezetben
(83. oldal).
A gyári beállítást aláhúzással jelöltük.
Megjegyzés
• Ezek a beállítások nem módosíthatók, ha
a rendszerhez fejhallgatót csatlakoztatott.
x [DivX]
SPEAKER SETUP
SIZE:
DISTANCE:
LEVEL(FRONT):
LEVEL(SURROUND):
OFF
TEST TONE:
FRONT:
CENTER:
SURROUND:
SUBWOOFER:
Az e készülékre érvényes regisztrációs kódot
jeleníti meg. További információkért látogasson
el a http://www.divx.com Internetes oldalra.
Alapbeállítások
[ON]
A hangsugárzók beállítása
YES
YES
BEHIND
YES
Visszakapcsolás a gyári
beállításra
Válassza ki a kívánt menüpontot, majd nyomja
meg a CLEAR gombot. Ne feledje, hogy
a [SIZE] paraméter nem kapcsol vissza a gyári
beállításra.
x [SIZE]
Ha nem csatlakoztatott középső vagy hátsó
hangsugárzót, illetve ha a hátsó hangsugárzókat
áthelyezi, állítsa be a [CENTER] és
a [SURROUND] paramétereket, illetve a hátsó
hangsugárzók pozícióját. Mivel az első
hangsugárzók és a mélyhangsugárzó beállítása
rögzített, ezeket nem lehet módosítani.
folytatódik
87HU
Pozíció diagram
1,0–7,0 m/
4–23 láb
0,0–7,0 m/
0–23 láb
90
A
A
45
B
B
20
[FRONT]
[YES]
[CENTER]
[YES]: Általában ezt a beállítást
kell használni.
[NONE]: Ha nem csatlakoztatott
középső hangsugárzót, ezt
a beállítást kell kiválasztani.
[SURROUND]
[SUBWOOFER]
[BEHIND]: Ha a hátsó
hangsugárzókat a B
tartományban helyezi el, válassza
ki ezt a beállítást.
[SIDE]: Ha a hátsó
hangsugárzókat az A
tartományban helyezi el, válassza
ki ezt a beállítást.
[NONE]: Ha nem csatlakoztatott
hátsó hangsugárzókat, ezt
a beállítást kell kiválasztani.
[YES]
Megjegyzések
• Az egyes menübeállítások kiválasztásakor a hang
rövid időre elnémul.
• A többi hangsugárzó beállításától függően
előfordulhat, hogy a mélyhangsugárzó túlzottan
magas jelszintű hangot bocsát ki.
88HU
Ha a hangsugárzókat a későbbiekben áthelyezi,
ne feledje el megismételni az alábbi beállítást.
[FRONT]
3.0 m*
Az első hangsugárzóknak
a műsorhallgatási pozícióhoz
viszonyított távolsága 1,0 és
7,0 méter között állítható be,
0,2 m-es lépésekkel.
[CENTER]
3.0 m*
(akkor jelenik meg, ha
a [SIZE] menüben
a [CENTER] menüpont
[YES] beállítását
választotta ki)
A középső hangsugárzónak
a műsorhallgatási pozícióhoz
viszonyított távolsága 0,0 és
7,0 méter között állítható be,
0,2 m-es lépésekkel.
[SURROUND]
3.0 m*
(ez a menüpont minden
esetben megjelenik,
kivéve, ha a [SIZE]
menüben
a [SURROUND]
menüpont [NONE]
beállítását választotta ki)
A hátsó hangsugárzóknak
a műsorhallgatási pozícióhoz
viszonyított távolsága 0,0 és
7,0 méter között állítható be,
0,2 m-es lépésekkel.
* Ha a gyorsbeállítási funkciót (35. oldal) használja,
az alapértelmezés szerinti beállítások módosulnak.
x [DISTANCE]
Megjegyzések
Ebben a menüpontban beállíthatja
a hangsugárzók távolságát a műsornézési
pozícióhoz viszonyítva (lásd az ábrát).
Ha a távolságot a gyorsbeállító menü (35. oldal)
segítségével már beállította, a beállított érték
automatikusan megjelenik.
• Az egyes hangsugárzó távolságok kiválasztásakor
a hang rövid időre elnémul.
• Ha az első vagy hátsó hangsugárzó párok valamelyik
tagja nem azonos távolságra van a hallgatási
pozíciótól, a közelebbi hangsugárzó távolságát kell
beállítani.
• A hátsó hangsugárzókat ne tegye távolabb
a hallgatási pozíciótól, mint az első hangsugárzókat.
• Lehetnek olyan típusú bemenőjelek, melyeknél
a [DISTANCE] paraméter hatása nem érzékelhető.
x [LEVEL (FRONT)]
[ON]
Az alábbi módszerrel beállíthatja az első
hangsugárzók jelszintjét. A beállítás
megkönnyítése érdekében válassza ki a [TEST
TONE] funkció [ON] beállítását.
A bal első hangsugárzó
jelszintjének beállítása –6 dB és
0 dB között, 1 dB-es lépésekkel.
[R]
0 dB
A jobb első hangsugárzó
jelszintjének beállítása –6 dB és
0 dB között, 1 dB-es lépésekkel.
[CENTER]
0 dB
(akkor jelenik meg, ha
a [SIZE] menüben a
[CENTER] menüpont
[YES] beállítását
választotta ki)
A középső hangsugárzó
jelszintjének beállítása –6 dB és
+6 dB között, 1 dB-es
lépésekkel.
[SUBWOOFER]
0 dB
A mélyhangsugárzó
jelszintjének beállítása –6 dB és
+6 dB között, 1 dB-es
lépésekkel.
x [LEVEL (SURROUND)]
Az alábbi módszerrel beállíthatja a hátsó
hangsugárzók jelszintjét. A beállítás
megkönnyítése érdekében válassza ki a [TEST
TONE] funkció [ON] beállítását.
Ez a menüpont minden esetben megjelenik,
kivéve, ha a [SIZE] menüben a [SURROUND]
menüpont [NONE] beállítását választotta ki).
[L]
0 dB
A bal hátsó hangsugárzó jelszintjének
beállítása –6 dB és +6 dB között,
1 dB-es lépésekkel.
[R]
0 dB
A jobb hátsó hangsugárzó
jelszintjének beállítása –6 dB és +6
dB között, 1 dB-es lépésekkel.
Az összes hangsugárzó
hangerejét egyszerre is
módosíthatja
A hangsugárzók jelszintjének
beállítása a teszthang
segítségével
1
Állj üzemmódban nyomja meg
a
DISPLAY gombot.
A vezérlőmenü megjelenik.
2
A X/x gombbal válassza ki a
[SETUP] ikont, és nyomja meg az
ENTER gombot.
A [SETUP] menü megjelenik.
3
A X/x gombbal válassza ki a [CUSTOM]
almenüt, és nyomja meg az ENTER
gombot.
Az alapbeállítási képernyő megjelenik.
4
5
6
A X/x gombbal válassza ki a [SPEAKER
SETUP] menüpontot, és nyomja meg
az ENTER vagy a c gombot.
A X/x gombbal válassza ki a [TEST
TONE] funkciót, és nyomja meg az
ENTER vagy a c gombot.
A X/x gombbal válassza ki az [ON]
beállítást, és nyomja meg az ENTER
gombot.
A teszthang sorban végighalad
a hangsugárzókon.
7
A műsorhallgatási pozícióban ülve
állítsa be a [LEVEL (FRONT)] vagy
a [LEVEL (SURROUND)] paramétert
a C/X/x/c gombbal.
Beállítás közben a teszthang az éppen
beállítandó hangsugárzóból szól.
8
Ha a beállítás megfelelő, nyomja meg
az ENTER gombot.
Használja a VOLUME hangerőszabályzót
a rendszeren, vagy nyomja meg a VOLUME +/
– gombot a távvezérlőn.
9
x [TEST TONE]
10 A X/x gombbal válassza ki az [OFF]
A készülék teszthangot bocsát ki, amit a
hangsugárzók [LEVEL (FRONT)] és [LEVEL
(SURROUND)] paraméterének beállítása
közben javasolt használni.
[OFF]
A teszthang nem hallható.
Alapbeállítások
[L]
0 dB
A hangsugárzó jelszint beállítása közben
a teszthang sorban végighalad
a hangsugárzókon. Ha kiválasztja
a [SPEAKER SETUP] menü valamelyik
elemét, a teszthang sorban végighalad
a hangsugárzókon.
A X/x gombbal válassza ki a [TEST
TONE] funkciót, és nyomja meg az
ENTER gombot.
beállítást, és nyomja meg az ENTER
gombot.
Megjegyzés
• A különböző hangsugárzó beállítások
kiválasztásakor a hang egy pillanatra elnémul.
89HU
További információk
Elővigyázatossági
óvintézkedések
A tisztítólemezekről
Néhány szó a tápfeszültség
forrásokról
• Ne használja a szaküzletekben kapható CD/DVD
tisztítólemezt. A készülék meghibásodhat.
• A hálózati csatlakozóvezeték cseréjét kizárólag
szakember végezheti.
Ha színhiba fordul elő a tvkészüléken
Javaslat a készülék
elhelyezéséhez
• Ha a hangsugárzók színhibát okoznak a tvkészüléken, kapcsolja ki a tv-készüléket, majd
15–30 perc múlva kapcsolja be ismét. Ha a színhiba
továbbra is fennáll, vigye távolabb a hangsugárzókat.
• Úgy helyezze el a készüléket, hogy a levegő
szabadon áramolhasson körülötte, máskülönben
túlmelegedhet.
• Ha a készüléket hosszú ideig magas hangerőn
hallgatja, a burkolat felforrósodhat. Ez nem
hibajelenség. A burkolat megérintését azonban
kerülje. Nem szabad a készüléket zárt térben
működtetni, mert az elégtelen szellőzés a készülék
túlmelegedését okozhatja.
• Ne helyezzen semmit a készülék tetejére, mert
a szellőzőnyílásokat eltakarhatja. A rendszer
nagyteljesítményű erősítővel van felszerelve. Ha
a szellőzőnyílásokat eltakarja, a készülék
túlmelegedhet és meghibásodhat.
• Ne helyezze a készüléket puha felületre, pl. takaróra
és ne takarja el a szellőzőnyílásokat.
• Óvakodjon az alábbi elhelyezésektől: Fűtőtest
közelében, illetve olyan helyen, ahol közvetlen
napfénynek, túlzott pornak vagy mechanikai
behatásnak van kitéve.
Páralecsapódás
• Ha a készüléket hideg helyről meleg helyre viszi,
továbbá, ha túlságosan nedves helyen tárolja, pára
csapódhat le a kiolvasófejen. A készülék ekkor
működésképtelenné válhat. Vegye ki a lemezt, hagyja
bekapcsolva a készüléket, és várjon kb. fél órát, hogy
a lecsapódott nedvesség elpárologjon.
• Ha a készüléket szállítani vagy áthelyezni kívánja,
vegye ki a lemezt. Ha ezt nem teszi meg, a lemez
megsérülhet.
A hangerő beállítása
• Halk részeknél, vagy szünetekben ne állítsa túl
nagyra a hangerőt, mert később, a hangos
részleteknél a hangsugárzók károsodhatnak.
A készülék tisztítása
• Kímélő tisztítószerrel enyhén megnedvesített puha
ruhával törölje le a készülék burkolatát,
90HU
kezelőszerveit és szabályzóit. A tisztításhoz soha ne
használjon súrolószert, súrolószivacsot, benzint vagy
alkoholt.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen kérdése
vagy problémája merül fel, keresse fel a vásárlás
helyét.
A TA-WR2 modellnél:
Az adattábla a készülék alján található.
FONTOS FIGYELMEZTETÉS
Figyelem: Az Ön által megvásárolt készülék
gyakorlatilag korlátlan ideig képes egy állóképet
vagy egy menüképernyőt a tv-képernyőn
megjeleníteni. Ha egy állóképet vagy egy
menüképernyőt hosszabb ideig a tv-képernyőn
hagy, a televízió képernyője maradandó károsodást
szenvedhet. Fokozottan érvényes ez a kivetítéses
rendszerű tv-készülékekre (projektorok).
Ha a rendszert szállítja
A készülék szállítása előtt az alábbi művelet
végrehajtásával megóvhatja a belső mechanizmust
a sérülésektől.
1 A FUNCTION gombbal kapcsoljon „DVD”
üzemmódba.
2 Vegye ki a lemezt a készülékből.
3 Nyomja meg egyszerre a x és a "/1
gombot.
A kijelzőn megjelenik a „STANDBY”, majd
a „MECHA LOCK” felirat.
4 Húzza ki a hálózati vezetéket a fali
konnektorból.
Megjegyzések
a lemezekhez
A lemezek helyes kezelése
• A lemez tisztán tartása érdekében, mindig
a szélénél fogja meg azt. Soha ne érintse
a felületét.
• Ne ragasszon papírt vagy matricát a lemezre.
Hibaelhárítás
Ha a készülék használata során az alábbi
jelenségek valamelyikét észleli, hajtsa végre az
előírt műveletet. Ha az alábbi ellenőrzések
végrehajtása után is fennáll az adott
hibajelenség, keresse fel a vásárlás helyét.
Ha a probléma a térhangerősítőnél észlelhető,
a rendszer többi egységét (rendszer, IR jeladó és
IR jelérzékelő) is ellenőriztesse a megfelelő
szakemberrel.
Tápfeszültség
A lemezek tisztítása
• Lejátszás előtt egy tisztítókendővel tisztítsa
meg a lemezt.
Középről kifelé, sugárirányban haladjon.
• A tisztításhoz soha ne használjon benzint,
hígítót, vagy háztartási tisztítószereket, illetve
az analóg (hang) lemezekhez használható
antisztatizáló sprayt.
Ez a rendszer csak szabványos, kör alakú lemezt
tud lejátszani. Nem szabványos, nem kör alakú
(pl. kártya, szív vagy csillag) lemezek
használata a készülék meghibásodását
okozhatja.
Ne használjon olyan lemezt, melyre gyárilag
valamilyen tartozékot (címkét, gyűrűt, stb.)
ragasztottak.
A „PROTECT” és az „UNPLUG” kijelzés
felváltva megjelenik a kijelzőn.
Azonnal húzza ki a hálózati csatlakozóvezetéket, és
ellenőrizze az alábbiakat:
• A hangsugárzó + és – vezetékei nincsenek
felcserélve?
• Az előírt típusú hangsugárzókat használja?
• Nem takarja el valami a készülék
szellőzőnyílásait?
A fentiek ellenőrzése és a hiba okának
megszüntetése után csatlakoztassa a hálózati
vezetéket és kapcsolja be a készüléket. Ha a jelző
továbbra is villog, illetve ha a hiba forrását nem
sikerült megtalálni a fenti ellenőrzések
végrehajtásával, keresse fel a vásárlás helyét.
További információk
• Óvja a lemezeket erős napfénytől, és ne
helyezze hősugárzó vagy fűtőtest közelébe. Ne
felejtse a lemezeket tűző napon parkoló
gépkocsiban, mert a túl magas hőmérséklet
károsíthatja azokat.
• Lejátszás után helyezze vissza a lemezt
védőtokjába.
A készülék nem kapcsol be.
• Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozóvezetéket
megfelelően csatlakoztatta-e.
A POWER/ON LINE jelző nem kapcsol be.
• A + és a – hangsugárzó vezeték rövidre van zárva.
Ilyen esetben húzza ki a térhang erősítő hálózati
vezetékét a fali konnektorból, ellenőrizze
a csatlakoztatásokat, majd kapcsolja be
a térhangerősítőt.
Kép
Nincs kép.
• A készüléket progresszív üzemmódba kapcsolta,
de a tv-készülék nem képes progresszív jelek
fogadására. Ebben az esetben kapcsoljon vissza
sorváltásos üzemmódba (alapbeállítás)
(27. oldal).
• Előfordulhat, hogy a rendszer kimenetének
progresszív üzemmódba kapcsolása esetén a tvkép akkor sem lesz megfelelő, ha a tv-készüléke
kompatibilis a progresszív formátummal (525p/
625p). Ebben az esetben kapcsoljon vissza
sorváltásos üzemmódba (alapbeállítás)
(27. oldal).
folytatódik
91HU
• A SCART (EURO AV) vezeték nincs
megfelelően csatlakoztatva.
• A SCART (EURO AV) vezeték megsérült.
• A készüléket nem a megfelelő EURO AV t
INPUT aljzathoz csatlakoztatta (26. oldal).
• Nem a megfelelő videobemenetet választotta ki
a tv-készüléken.
• Ellenőrizze a kimenőjel típusának beállítását ezen
a készüléken (86. oldal).
Képzajok észlelhetők.
• A lemez szennyezett vagy hibás.
Hiába választotta ki a megfelelő képernyő
üzemmódot a [SCREEN SETUP] menü [TV
TYPE] menüpontjában, a kép nem tölti ki
a képernyőt.
• A lejátszott lemezen a képarány rögzített.
Hang
Nincs hang.
• A hangsugárzókat nem megfelelően
csatlakoztatta.
• Ha a „MUTING ON” jelző világít a kijelzőn,
nyomja meg a MUTING gombot a távvezérlőn.
• A készüléket szünet vagy lassított lejátszás
üzemmódba kapcsolta. Nyomja meg a H
gombot a normál lejátszás elindításához.
• A készülék gyorskeresést vagy lassított lejátszást
végez előre vagy hátra. Nyomja meg a H
gombot a normál lejátszás elindításához.
• Ellenőrizze a hangsugárzók beállítását (87. oldal).
A jobb és bal csatorna hangereje nem azonos,
vagy a két oldal felcserélődött.
• Ellenőrizze, hogy a hangsugárzókat és a külső
berendezéseket megfelelően és biztosan
csatlakoztatta-e.
A mélyhangsugárzó nem szól.
• Ellenőrizze a hangsugárzók csatlakoztatását és
beállítását (15., 87. oldal).
• Válassza ki az „AUTO FORMAT DIRECT
AUTO” hangzásképet (65. oldal).
Erős elektromos zaj hallható.
• Ellenőrizze, hogy a hangsugárzókat és a külső
berendezéseket megfelelően csatlakoztatta-e.
• A csatlakozókábeleket transzformátortól vagy
motortól távol, illetve legalább 3 méterre helyezze
el a tv-készüléktől vagy fluoreszcens
fényforrástól.
• A tv-készüléket a hangfrekvenciás
berendezésektől távolabb helyezze el.
• A csatlakozóaljzatok és -dugók szennyeződtek.
Alkohollal enyhén megnedvesített ruhával törölje
meg azokat.
• Tisztítsa meg a lemezt.
92HU
VIDEO CD, CD vagy MP3 lemez lejátszásakor
a sztereóhatás nem érvényesül.
• Válassza ki az [AUDIO] menüpont [STEREO]
beállítását az AUDIO menüben (63. oldal).
• Ellenőrizze, hogy a rendszert megfelelően
csatlakoztatta-e.
Dolby Digital, DTS vagy MPEG hangsáv
lejátszásakor a térhatás nem érvényesül
megfelelően.
• Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a megfelelő
hangzásképet (65. oldal).
• Ellenőrizze a hangsugárzók csatlakoztatását és
beállítását (15., 87. oldal).
• Előfordulhat, hogy bizonyos DVD-lemezek
lejátszásakor a kimenőjel nem a teljes 5.1 csatorna
lesz, hanem csak mono vagy sztereó, még akkor
is, ha a hangsávot Dolby Digital vagy MPEG
formátumban rögzítették.
Csak a középső hangsugárzó szól.
• Előfordulhat, hogy bizonyos lemezek
lejátszásakor csak a középső hangsugárzó szól.
A középső hangsugárzó nem szól.
• Ellenőrizze a hangsugárzók csatlakoztatását és
beállítását.
• Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a megfelelő
hangzásképet (65. oldal).
• Lehetnek olyan műsorforrások, melyeknél a
középső hangsugárzó hatása kevésbé érzékelhető.
A hátsó hangsugárzók nem, vagy csak
nagyon halkan szólnak.
• Ellenőrizze a hangsugárzók csatlakoztatását és
beállítását.
• Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a megfelelő
hangzásképet (65. oldal).
• Lehetnek olyan műsorforrások, melyeknél a hátsó
hangsugárzó hatása kevésbé érzékelhető.
• A hátsó hangsugárzók vezeték nélküli
rendszerének beállítása nem megfelelő
(33. oldal).
• A közelben lévő plazmakijelző hatással lehet
a jelátvitelre, ezért állítsa be az IR jeladó és az IR
érzékelő pozícióját (33. oldal).
• Az IR érzékelőt nem szabad olyan helyen
felszerelni vagy felállítani, ahol közvetlen
napfény érheti vagy erős fényforrás fénye
zavarhatja működését.
• Tisztítsa meg az IR jeladó és az IR érzékelő
felületét.
Működtetés
A rádióadókat nem lehet behangolni.
• Ellenőrizze, hogy az antennákat megfelelően
csatlakoztatta-e. Állítsa az antennákat a megfelelő
irányba, vagy csatlakoztasson külső antennát, ha
szükséges.
• A rádióadó sugárzási térereje alacsony (az
automatikus hangolás használatakor). Használja
a közvetlen hangolási módszert.
• Nem tárolta a rádióadókat a készülék
memóriájában, vagy a tárolt állomások törlődtek
(ha a memóriapásztázást használja). Tárolja újból
a rádióadókat (lásd a 79. oldalon).
• Nyomja meg a DISPLAY gombot, így
a frekvenciaértéket ellenőrizheti a kijelzőn.
A távvezérlő nem működik.
• Távolítsa el az akadályt a készülék és a távvezérlő
útjából.
• Vigye közelebb a távvezérlőt a készülékhez.
• A távvezérlőt irányítsa a készülék érzékelője felé.
• Az elemek kimerültek a távvezérlőben.
A POWER/ON LINE jelző színe egy rövid időre
pirosra változik.
• Az említett jelző esetenként rövid ideig pirosan
világíthat. Ez nem hibajelenség.
A készülék nem játssza le a lemezt.
• A rendszerben nincsen lemez.
• A lemezt fordítva helyezte be.
Úgy helyezze be a lemezt, hogy a lejátszandó
oldal lefelé nézzen.
• A lemezt ferdén helyezte be a készülékbe.
• Ez a rendszer nem alkalmas CD-ROM, stb.
lemezek lejátszására (7. oldal).
• A DVD-lemez régiókódja nem egyezik ezzel
a rendszerével.
• Páralecsapódás fordult elő a készülék belsejében,
ami a kiolvasófejet károsíthatja. Vegye ki
a lemezt, és hagyja bekapcsolva a készüléket kb.
félóráig.
Az MP3 audio fájlok nem játszhatók le.
• A DATA (adat) CD műsorát nem az ISO 9660
1-es, vagy 2-es szintű szabványnak, vagy a Joliet
formátumnak megfelelően vették fel.
• Az MP3 audio fájl nem rendelkezik „.MP3”
kiterjesztéssel.
• Az adatfájlok nem MP3 formátumúak, annak
ellenére, hogy „.MP3” kiterjesztéssel
rendelkeznek
• Ez a rendszer csak az MPEG1 Audio Layer3
formátumú adatfájlokat képes lejátszani.
• A rendszer nem tudja lejátszani az MP3PRO
formátumú fájlokat.
• A [MODE (MP3, JPEG)] menüpont [IMAGE
(JPEG)] beállítását választotta ki (50. oldal).
• Ha nem sikerül módosítani a [MODE (MP3,
JPEG)] menüpont beállítását, vegye ki és
A JPEG képfájlok nem játszhatók le.
• A DATA (adat) CD műsorát nem az ISO 9660
1-es, vagy 2-es szintű szabványnak, vagy a Joliet
formátumnak megfelelően készítették el.
• A képfájl nem rendelkezik „.JPG” vagy „.JPEG”
kiterjesztéssel.
• A fájl mérete nagyobb mint 3072 (szélesség) ×
2048 (magasság) normál formátumban, vagy több
mint 3 300 000 képpont progresszív JPEG
formátumban.
• A kép nem fér el a képernyőn (a készülék
csökkenti a méretét).
• A [MODE (MP3, JPEG)] menüpont [AUDIO
(MP3)] beállítását választotta ki (50. oldal).
• Ha nem sikerül módosítani a [MODE (MP3,
JPEG)] menüpont beállítását, vegye ki és
helyezze be újból a lemezt, vagy kapcsolja ki és be
a készüléket.
• A DATA (adat) CD DivX videofájlt tartalmaz.
• Ez a készülék nem tudja lejátszani a DATA DVDre felvett JPEG képfájlokat.
Az MP3 audio műsorszámok és JPEG képek
lejátszása egyszerre történik.
• A [MODE (MP3, JPEG)] menüpont [AUTO]
beállítását választotta ki (50. oldal).
További információk
A POWER/ON LINE jelző pirosan villog.
• Ezt a rendszert helyezze távolabb a közelben lévő
másik vezeték nélküli rendszertől.
• Fordítsa egymással pontosan szembe az IR jeladót
és az IR érzékelőt.
helyezze be újból a lemezt, vagy kapcsolja ki és be
a készüléket.
• A DATA (adat) CD DivX videofájlt tartalmaz.
• Ez a készülék nem tudja lejátszani a DATA DVDre felvett MP3 zeneszámokat.
A DivX videofájlt nem lehet lejátszani.
• A fájlt nem DivX formátumban vették fel.
• A fájl kiterjesztése nem „.DIVX” vagy „.AVI”.
• A DATA (adat) CD-t (DivX)/DATA DVD-t nem
az ISO 9660 Level 1/Level 2 vagy Joliet/UDF
szabványnak megfelelő DivX formátumban
vették fel.
• A DivX videofájl mérete nagyobb mint 720
(szélesség) × 576 (magasság).
Az album/műsorszám/fájl címének kijelzése
nem megfelelő.
• A rendszer csak az ábécé betűit és számokat képes
megjeleníteni. Az ettől eltérő karakterek helyén
a [*] szimbólum jelenik meg.
A készülék nem az elejétől játssza le a műsort.
• A rendszert programozott, véletlen sorrendű vagy
ismételt lejátszási üzemmódba kapcsolta.
Lejátszás előtt kapcsolja ki a fenti funkciókat
a CLEAR gombbal.
• A rendszert folytatólagos lejátszási üzemmódba
kapcsolta.
Állj üzemmódban nyomja meg a x gombot az
előlapon vagy a távvezérlőn, majd indítsa el
a lejátszást (40. oldal).
folytatódik
93HU
• A tétel menü, a DVD-menü vagy a PBC menü
automatikusan megjelenik a tv-képernyőn.
A készülék automatikusan lejátssza a lemezt.
• A DVD-lemez automatikus lejátszási funkcióval
rendelkezik.
A lejátszás automatikusan kikapcsol.
• Egyes lemezekre gyárilag automatikus szünetjelet
vesznek fel. Az ilyen lemezek lejátszása közben
a szünetjelnél a lejátszás leáll.
A leállítást, keresést, lassítást vagy ismételt
lejátszást stb. nem lehet végrehajtani.
• A lejátszott lemeztől függően előfordulhat, hogy
a fenti műveletek valamelyikét nem lehet
végrehajtani. Lásd a lemezhez mellékelt
útmutatót.
A képernyőkijelzések nem a kívánt nyelven
jelennek meg.
• Az alapbeállítási menü [LANGUAGE SETUP]
főmenüjének [OSD] funkciójával válassza ki
a kívánt nyelvet (84. oldal).
Nem lehet kiválasztani a műsor hangjának
nyelvét.
• A lejátszott DVD-lemez nem többnyelvű.
• A műsor nyelvének kiválasztása az adott DVDlemezen nem engedélyezett.
Nem lehet kiválasztani a szinkronfeliratozás
nyelvét.
• A lejátszott DVD-lemez nem tartalmaz
többnyelvű szinkronfeliratot.
• A szinkronfeliratozás nyelvének kiválasztása az
adott DVD-lemezen nem engedélyezett.
Nem lehet kikapcsolni a szinkronfeliratot.
• Az aktuális DVD-lemezen a szinkronfeliratot nem
lehet kikapcsolni.
Nem lehet kiválasztani a kameraállást.
• A lejátszott DVD-lemez nem tartalmaz több
kameraállásból felvett jeleneteket (70. oldal).
• A kameraállás kiválasztása az adott DVDlemezen nem engedélyezett.
A lemezt nem adja ki a készülék, és
a „LOCKED” kijelzés jelenik meg az előlap
kijelzőjén.
• Keresse fel a vásárlás helyét, vagy a legközelebbi
Sony márkaszervizt.
DATA (adat) CD vagy DATA DVD lejátszása
közben a [Data error] felirat jelenik meg a tvképernyőn.
• A lejátszani kívánt MP3 audio műsorszám/JPEG
kép/DivX videofájl megsérült.
• Az adatfájl nem felel meg az MPEG1 Audio
Layer 3 formátumnak.
• A JPEG képfájl nem felel meg a DCF
szabványnak.
94HU
• A fájl „.JPEG” vagy „.JPG” kiterjesztéssel
rendelkezik ugyan, de nem JPEG formátumú.
• A lejátszani kívánt fájl kiterjesztése „.DIVX”
vagy „.AVI” ugyan, de nem DivX formátumú,
vagy nem felel meg a DivX szabványprofilnak.
A készülék nem működik megfelelően.
• Húzza ki a hálózati csatlakozóvezetéket, majd
néhány perc múlva csatlakoztassa újból.
Az öndiagnózis funkció
(Ha a kijelzőn betűk/számok jelennek
meg)
A készülék öndiagnosztikai funkcióval is
rendelkezik, mely számokból és betűkből álló
ötjegyű hibakód (egy betű és négy számjegy, pl.
C 13 50) megjelenítésével tájékoztat a készülék
állapotáról. Ha egy ilyen kijelzés megjelenik,
ellenőrizze az alábbi táblázatot.
C:13:50
A hibakód Ok és/vagy elhárítás
első három
karaktere
C 13
A behelyezett lemez piszkos.
,Tisztítsa meg a lemezt egy puha
kendővel (91. oldal).
C 31
A lemezt nem megfelelően helyezte be.
,Indítsa újra a rendszert, majd
helyezze be megfelelően a lemezt.
E XX
(xx
bármilyen
szám lehet)
A készülék rendellenes működésének
megakadályozása érdekében
bekapcsolt a készülék
öndiagnosztizáló funkciója.
,Vegye fel a kapcsolatot
a legközelebbi Sony szervizzel, és
informálja őket az 5 karakterről.
Például E 61 10.
Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a Sony
DAV-DZ700FW típusú DVD házimozi
rendszer az IpM-BkM. 2/1984. (III. 10.) számú
együttes rendeletben előírtak szerint megfelel
a következő műszaki jellemzőknek.
Erősítő
* A kiválasztott hangzáskép és a műsorforrás
függvényében előfordulhat, hogy ez a csatorna nem
szól.
Érzékenység: 450 mV
Impedancia: 50 kohm
Bemenetek (digitális)
VIDEO (optikai)
SAT (koaxiális)
AUDIO IN
Fejhallgató
Impedancia: 75 ohm
Érzékenység:
250/125 mV
Impedancia: 50 kohm
Alacsony és magas
impedanciájú fejhallgatók
használhatók.
Super Audio CD/DVD-lejátszó
Lézer
Jelszabvány
Félvezető lézer
(Super Audio CD/DVD:
λ = 650 nm)
(CD: λ = 790 nm)
Emisszió: folyamatos
PAL/NTSC
Frekvenciaátvitel (2 CH STEREO üzemmódban)
Harmonikus torzítás
FM tuner
Vételi frekvenciák
Antenna
Antennacsatlakozó
Középfrekvencia
AM tuner
Vételi frekvenciák
Antenna
Középfrekvencia
DVD (PCM):
2 Hz–22 kHz (±1,0 dB)
CD: 2 Hz–20 kHz
(±1,0 dB)
kevesebb mint 0,03%
PLL kvarcvezérelt
digitális szintézer
87,5–108,0 MHz (50 kHzes lépések)
FM huzalantenna
75 ohm, aszimmetrikus
10,7 MHz
531–1602 kHz (9 kHz-es
lépések)
AM keretantenna
450 kHz
Videó rész
Kimenetek
Videó: 1 Vp-p 75 ohm
R/G/B: 0,7 Vp-p 75 ohm
COMPONENT:
Y: 1 Vp-p 75 ohm
PB/CB, PR/CR: 0,7 Vp-p
75 ohm
Bemenetek
VIDEO: 1 Vp-p 75 ohm
Hangsugárzók
Első
Hangsugárzó rendszer
Hangszóró egység
Bemenetek (analóg)
TV, VIDEO
Rendszer
Névleges impedancia
Méretek (kb.)
Tömeg (kb.)
Kétutas, basszreflex,
mágnesesen árnyékolt
70 × 100 mm-es kónuszos,
25 mm-es szimmetrikus
dóm
2,7 ohm
265 × 1108 ×265 mm
(szé/ma/mé)
3,6 kg
További információk
Sztereó üzemmódban (névleges)
55 W + 55 W (3 ohm,
1 kHz, DIN)
Térhang üzemmódban
(referencia) zenei
teljesítmény
Első: 143 W + 143 W
(az SS-TS46 modellel)
Középső*: 143 W
(az SS-CT46 modellel)
Hátsó*: 143 W + 143 W
(az SS-TS46B modellel)
Mélyhangsugárzó*: 285 W
(az SS-WS42 modellel)
Tuner
Középső
Hangsugárzó rendszer
Hangszóró egység
Névleges impedancia
Méretek (kb.)
Tömeg (kb.)
Kétutas, basszreflex,
mágnesesen árnyékolt
55 × 110 mm-es kónuszos
25 mm-es szimmetrikus
dóm
2,7 ohm
300 × 79 × 116 mm
(szé/ma/mé)
1,2 kg
Hátsó
Hangsugárzó rendszer
Hangszóró egység
Névleges impedancia
Kétutas, basszreflex
70 × 100 mm-es kónuszos
25 mm-es szimmetrikus
dóm
2,7 ohm
folytatódik
95HU
Méretek (kb.)
Tömeg (kb.)
265 × 1108 × 265 mm
(szé/ma/mé)
3,4 kg
Album
Mélyhangsugárzó
Hangsugárzó rendszer
Hangszóró egység
Névleges impedancia
Méretek (kb.)
Tömeg (kb.)
Basszreflex, mágnesesen
árnyékolt
200 mm-es kónuszos
1,3 ohm
206 × 382 × 392 mm
(szé/ma/mé)
7,8 kg
Általános jellemzők
Üzemi feszültség
Teljesítmény felvétel
Érintésvédelmi osztály:
Méretek (kb.)
Tömeg (kb.)
Mellékelt tartozékok
220–240 V, 50/60 Hz
Bekapcsolt állapotban:
130 W
Készenléti: 0,3 W
(energiatakarékos
üzemmódban)
II.
430 × 70 × 295 mm
(szé/ma/mé) maximális
kinyúlásokkal
3,6 kg
Lásd a 13. oldalon
Térhangerősítő
Hálózati feszültség
Teljesítmény felvétel
Méretek (kb.)
Tömeg (kb.)
Fogalom magyarázat
220–240 V, 50/60 Hz
50 W
260 × 260,5 × 58 mm
(szé/ma/mé)
1,45 kg
A modell és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül változhatnak.
MP3 audio műsorszámokat vagy JPEG fájlokat
tartalmazó adat CD egy meghatározott
szekciója.
Fejezet
A DVD-lemezen lévő videó vagy audio
műsorok egy a tételnél rövidebb szakasza.
Mindegyik tétel több fejezetből áll.
Digitális infravörös jelátviteli
rendszer
Napjainkban a DVD-készülékek, a digitális
műholdvevők és egyéb kiváló minőség
eszközök gyors térhódításának lehetünk
szemtanúi. Azért, hogy az említett korszerű
készülékek hihetetlenül finom hangfelbontását
minőségromlás nélkül lehessen megszólaltatni,
a Sony kifejlesztette a digitális infravörös
jelátviteli rendszert, mellyel a digitális
hangjeleket tömörítés nélkül, infravörös
technológiával lehet továbbítani. Ezt a rendszert
alkalmazza ez a készülék is.
Az említett technológia a digitális hangjeleket
tömörítés nélkül továbbítja az IEC (International
Electronic Committee) és a JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association) által a hifi
hangtovábbítási alkalmazásokra kiosztott
segédvivő frekvenciasávon belül. (Lásd az 1.
ábrát.)
Digitális jelátvitel (digitális
infravörös jelátviteli)
Analóg
jelátvitel
L
2
R
3
4
5
6 [MHz]
1. ábra: A digitális infravörös jelátviteli rendszer
jelspektruma
DivX®
A DivXNetworks, Inc. digitális
videotechnológiája. A DivX technológia
felhasználásával kódolt videók viszonylag kis
méretűek, és kiváló minőségűek.
Dolby Digital
Ez a filmszínházakban alkalmazott
hangformátum a Dolby Surround Pro Logic
96HU
korszerűbb változata. Ennél a formátumnál
a hátsó hangsugárzó csatorna sztereó, és
megnövelt frekvenciaátviteli tartománnyal
rendelkezik, továbbá egy külön mélyhang
csatorna biztosítja az igazi basszust. Ezt
a formátumot a gyakran „5.1” csatornás
hangrendszernek is nevezik, mivel a mélyhang
csatorna csak 0,1 csatornának számít (ugyanis
csak akkor működik, amikor a speciális
kisfrekvenciás hanghatások megkívánják).
A kivételes csatorna elkülönítést (áthallási
csillapítás) a hat csatorna műsorának különkülön történő felvétele biztosítja. Ezen kívül, az
összes jel digitális úton történő feldolgozása
miatt lecsökken a jeltorzulás mértéke.
a sztereó hátsó csatorna, és egy elkülönített
mélyhang csatorna fokozza a térhatású hang
élményét. A DTS ugyanazt a kiváló minőségű,
elkülönített 5.1 csatornás rendszert alkalmazza.
A kiváló csatorna elkülönülési jellemzők
a műsor csatornánkénti rögzítésének és digitális
feldolgozásának köszönhetők.
DVD
x Zenei üzemmód
DVD-RW
A zenei üzemmód bármilyen sztereó zenei
felvételhez használható, és széles tartományú,
mély hangteret reprodukál.
A DVD-RW egy olyan írható, illetve újraírható
lemez, mely a DVD VIDEO lemezzel
megegyező méretű. A DVD-RW lemezekre két
különböző módon készíthető felvétel: VR
üzemmódban és videó üzemmódban. A videó
üzemmód kompatibilis a DVD VIDEO
formátummal, míg a VR (videó felvételi)
üzemmód változatos programozási és
szerkesztési funkciókat kínál.
Dolby Pro Logic II
A Dolby Pro Logic II rendszer a kétcsatornás
hangforrás műsorából öt teljes sávszélességű
kimenő csatornát állít elő. Ezt egy korszerű,
nagy jeltisztaságú mátrix surround dekóder
végzi, mely bármilyen új hanginformáció
hozzáadása vagy hangelszíneződés okozása
nélkül kivonja és feldolgozza a térhatás
információkat az eredeti felvételből.
x Mozi üzemmód
Dolby Surround Pro Logic
Mint a Dolby Surround formátum egyik
dekódolási módszere, a Dolby Surround Pro
Logic térhatású rendszer négy elkülönített
csatornán alapul. A korábbi Dolby Surround
rendszerhez képest a Dolby Surround Pro Logic
térhatású rendszer a balról jobbra történő
mozgás és a hangtér pozícionálás tökéletesebb
változatát kínálja. A Dolby Surround Pro Logic
térhatású hang maximális kihasználásához
szükséges egy hátsó hangsugárzó-pár, illetve
egy középső hangsugárzó. A hátsó
hangsugárzók mono hangot közvetítenek.
DTS
A Digital Theatre Systems által kifejlesztett
digitális hangtömörítési technológia. Ez
a technológia az 5.1 csatornás térhang
kódolásnak felel meg. Ebben a rendszerben
További információk
A mozi üzemmódot a sztereó tv show-khoz és
minden Dolby Surround kódolású műsorhoz
javasolt használni. Ennek eredménye a fokozott
hangtér pozícionálás, mely már-már megközelíti
az elkülönített 5.1 csatornás üzemmód
minőségét.
A CD-lemezzel megegyező méretű, de akár 8
órányi mozgóképet is tartalmazó digitális lemez.
Az egyrétegű, egyoldalas DVD-lemez
információ kapacitása 4,7 GB (Giga bájt), amely
7-szerese a CD-lemezének. A kétrétegű,
egyoldalas DVD-lemez információ kapacitása
8,5 GB, az egyrétegű, kétoldalas DVD-lemezé
9,4 GB, míg a kétrétegű, kétoldalas DVD-lemez
17 GB információt tartalmazhat.
A képtömörítés az MPEG 2 formátumon alapul,
amely a digitális adattömörítési technológia
egyik világszabványa. Ezzel a képtömörítési
eljárással a képadatokat az eredeti méretükhöz
képest 1/40 részre lehet összesűríteni. A DVD
egy másik technológiát is alkalmaz – a változó
sűrítési arányú kódolási technológiát –, amely
lehetővé teszi a kép állapotától függő
adatkiosztást.
A hangot Dolby Digital és PCM formátumban is
rögzítik, így a hatás még élethűbb.
Számos egyéb korszerű funkció – pl.
kameraállás és nyelv kiválasztás, szülői letiltás –
gazdagítja a DVD-lemezek szolgáltatásainak
körét.
DVD+RW
A DVD-RW egy olyan írható, illetve újraírható
lemez, mely a DVD VIDEO lemezzel
megegyező méretű. A DVD-RW lemezekre két
különböző módon készíthető felvétel: VR
üzemmódban és videó üzemmódban. A videó
üzemmód kompatibilis a DVD VIDEO
formátummal, míg a VR (videó felvételi)
üzemmód változatos programozási és
szerkesztési funkciókat kínál.
folytatódik
97HU
Fájl
A DATA (adat) CD-re felvett JPEG kép, illetve
DATA CD/DATA DVD-re felvett DivX
videofájl formátuma. (A „fájl” elnevezést
kifejezetten csak erre a rendszerre alkalmaztuk.)
Egy fájl egyetlen képet vagy filmet tartalmazhat.
lemezt az értékesítési régiónak megfelelő
jelzőszámmal látnak el. A régiókódot mind
a lejátszón, mind a DVD-lemez borítóján
feltüntetik. Ez a rendszer csak azokat
a lemezeket képes lejátszani, melyek régiókódja
megegyezik a készülék régiókódjával. Ez
a rendszer a
szimbólummal ellátott
lemezeket is lejátssza. Egyes DVD-lemezek
esetében előfordulhat, hogy a régiókód nincs
feltüntetve, és a készülék mégsem képes
lejátszani azt a fentebb említett régiókód eltérése
miatt.
ALL
Film alapú szoftver, videó alapú
szoftver
A DVD-ket csoportosíthatjuk aszerint, hogy
film alapú vagy videó alapú szoftvert (műsort)
tartalmaznak. A film alapú szoftver
ugyanazokat a képkockákat tartalmazza
(másodpercenként 24 képkocka), melyet
a filmszínházakban is láthatunk. A videó alapú
szoftver – pl. televíziós dráma –
másodpercenként 30 képkockát (vagy 60
félképet) jelenít meg.
A PBC (lejátszásvezérlő) funkcióval ellátott
VIDEO CD-lemezeken a menüképernyők,
a mozgóképek és az állóképek különböző
szakaszokra – jelenetekre – vannak osztva.
Kameraállás funkció
Tétel
Egyes DVD-lemezeken bizonyos jeleneteket
több nézőpontból, kameraállásból rögzítettek.
A DVD-lemez leghosszabb összefüggő videó
vagy audio programja: pl. egy film
a videoműsort tartalmazó lemezrészen, vagy
egy zenei album a hangfrekvenciás műsort
tartalmazó lemezrészen.
Nyelvkiválasztási funkció
Egyes DVD-lemezeken a szinkronfeliratokat és
a műsor hangját több nyelven rögzítették.
Szülői felügyelet
A DVD-lemezen lévő lejátszás-korlátozási
funkció, amely az adott országban érvényes
korlátozási szintnek megfelelően, a kezelő
életkorának függvényében engedélyezi
a lejátszást. A korlátozás lemezenként változó;
aktivizálás után a lejátszást teljesen letiltja, az
erőszakos jeleneteket átugorja, vagy más
jelenetekkel helyettesíti, stb.
Lejátszás vezérlés (PBC)
A lejátszás vezérlését szolgáló kódolt jelek
a VIDEO CD-lemezeken (2.0 verzió).
A VIDEO CD-lemezekre felvett PBC
képernyőmenü lehetővé teszi a VIDEO CD
műsorának interaktív módon történő lejátszását,
keresést, stb.
Progresszív formátum (szekvenciális
letapogatás)
Ellentétben a sorváltásos formátummal,
a progresszív formátum az összes letapogatott
sor (NTSC esetén 525 sor) reprodukálásával
másodpercenként 60 képet képes megjeleníteni.
Ennek köszönhetően az általános képminőség
javul, az állóképek, a szöveg és a vízszintes
vonalak élesebben láthatók. Ez a rendszer az
„525” vagy a „625” progresszív formátummal
kompatibilis.
Régiókód
98
Jelenet
A szerzői jogok védelme érdekében alkalmazott
rendszer. Minden DVD-lejátszót és DVDHU
Műsorszám
A CD, VIDEO CD vagy MP3 lemezek képvagy hanganyagának kisebb szakaszai. Egy
album számos műsorszámot tartalmaz (csak
MP3).
VIDEO CD
Kompaktlemez, amely mozgóképeket tartalmaz.
A képtömörítés az MPEG 1 formátumon alapul,
amely a digitális adattömörítési technológia
egyik világszabványa. Ezzel a képtömörítési
eljárással a képadatokat az eredeti méretükhöz
képest 1/140 részre lehet összesűríteni. Ennek
megfelelően egy 12 cm-es VIDEO CD-lemez
akár 74 perces videoműsort is tartalmazhat.
A VIDEO CD-lemezek részleges
hangtömörítést alkalmaznak. Az emberi fül
hallástartományán kívül eső hangokat a rendszer
tömöríti, míg a hallható hangok tömörítés nélkül
kerülnek felvételre. A VIDEO CD-lemezek
a hagyományos audio CD-khez képest 6-szoros
mennyiségű hangfrekvenciás információt
tartalmazhatnak.
A VIDEO CD-lemezeknek 2 verziója létezik:
• 1.1 verzió: Csak a videoműsor és a hang
játszható le.
• 2.0 verzió: Nagyfelbontású állóképeket
jeleníthet meg, és használhatja a PBC
funkciókat.
Ez a készülék mindkét verzió lejátszására
alkalmas.
Választható nyelvek listája
A nyelvek helyesírása a megfelel az ISO 639: 1988 (E/F) szabványnak.
Nyelv
Kód
Nyelv
Kód
Nyelv
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
afar
abház
afrikaans
amharic
arab
asszián
ajmara
azeri
baskír
belorussz
bulgár
bihari
bislama
bengáli; bangla
tibeti
breton
katalán
korzikai
cseh
walesi
dán
német
butáni
görög
angol
eszperantó
spanyol
észt
baszk
perzsa
finn
fidzsi
faroéz
francia
fríz
ír
skót kelta
galíciai
guarani
gujarati
hausza
hindi
horvát
magyar
örmény
interlingua
interlingue
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
inupiak
indonéz
izlandi
olasz
héber
japán
jiddis
jávai
grúz
kazah
grönlandi
kambodzsai
kanadai
koreai
kasmíri
kurd
kirgiz
latin
lingala
laoszi
litván
lett-litván
madagaszkári
maori
macedon
malayalam
mongol
moldáv
marati
maláj
máltai
burmai
nauru
nepáli
holland
norvég
occitan
afan (oromo)
orija
pandzsáb
lengyel
pahsto; pushto
portugál
kecsua
rétoromán
kirundi
román
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
orosz
kinyarwanda
szanszkrit
szindi
sangho
szerb-horvát
szingaléz
szlovák
szlovén
szamoai
sona
szomáli
albán
szerb
siswati
sesotho
szundanéz
svéd
szuahéli
tamil
telugo
tadzsik
tháj
tigrinya
türkmén
tagalog
setswana
tonga
török
tsonga
tatár
twi
ukrán
urdu
üzbég
vietnámi
volapük
volof
xhosa
joruba
kínai
zulu
1703
nem azonosított
További információk
Kód
99HU
Kezelőszervek és szabályzók
További információkért lapozzon a zárójelben szereplő oldalra.
Előlap
A "/1 (be/készenlét) (32, 39, 82)
H FUNCTION gomb (39)
B Lemeztartó (39)
I PHONES aljzat (39)
C A (nyitó/záró) (39, 82)
J VOLUME (39)
D H (lejátszás) gomb (39)
K
E X (szünet) gomb (39)
L Kijelző az előlapon (101)
F x (állj) gomb (39, 82)
M AUDIO IN aljzat
G ./> gomb (39)
100HU
(távvezérlés érzékelő) (13)
Kijelző az előlapon
Az előlap kijelzőjén megjelenő kijelzések
F Aktuális hangformátum (kivéve Super
Audio CD) (64)
B Akkor világít, amikor a tétel vagy
a fejezet időinformációi megjelennek
a kijelzőn. (csak DVD)
G Aktuális lejátszási mód (csak DVD
üzemmódban)
C Mono/sztereó vételi üzemmód (csak
rádió) (79)
D Akkor világít, amikor kétcsatornás
műsorforrás hangja szól a hátsó
hangsugárzókból (67)
H Többcsatornás (MULTI) lejátszás
közben világít (csak Super Audio CD)
(44)
I Lejátszási művelet (csak DVD
üzemmódban)
További információk
A PBC lejátszás közben világít (csak
VIDEO CD) (45)
E Aktuális hanghatás (68)
101HU
Hátoldal
COMPONENT VIDEO OUT DVD ONLY
Y
P B /C B
EURO AV
P R /C R
AM
FRONT R
FRONT L
CENTER
WOOFER
COAXIAL
DIGITAL IN
OPTICAL
DIGITAL IN
OUTPUT(TO TV)
R AUDIO IN L
SAT
SPEAKER
A SPEAKER aljzatok (15)
VIDEO
COAXIAL
DIR-T1
FM 75
F AM antennacsatlakozó (25)
B SAT COAXIAL DIGITAL IN aljzat (30)
G FM 75Ω COAXIAL aljzat (25)
C VIDEO OPTICAL DIGITAL IN aljzat (30)
H DIR-T1 aljzat (15)
D COMPONENT VIDEO OUT aljzatok (26)
I VIDEO VIDEO/AUDIO IN aljzatok (28,
30)
E EURO AV T OUTPUT (TO TV) aljzat
(26)
102HU
VIDEO IN
A távvezérlő
J CLEAR, - gomb (35, 41, 75, 76)
K TOP MENU gomb (43)
L C/X/x/c/ENTER gomb (32, 41, 65, 71,
77, 82, 83)
M O RETURN gomb (45)
N
REPLAY, STEP gomb (39)
O . PRESET –, TV CH – gomb (35, 39,
75, 79)
P m/
SLOW, TUNING – gomb (55, 79)
Q H (lejátszás) gomb (39)
A H gombon tapintópont található.*
R TV gomb (75)
S THEATRE SYNC gomb (76)
T "/1 (be/készenlét) gomb (32, 39, 79)
U AMP MENU gomb (32, 77, 82)
V DSGX gomb (68)
X SOUND FIELD gomb (65)
Y DISPLAY gomb (79)
Z PICTURE NAVI gomb (49)
wj AUDIO gomb (63)
wk SUBTITLE gomb (70)
wl ANGLE gomb (70)
További információk
W FUNCTION gomb (27, 39, 68, 77)
e; ALBUM –/+ gomb (39, 76)
ea MENU gomb (43)
es MUTING gomb (39)
ed VOLUME, TV VOL +/– gomb (39, 75, 79)
A VOLUME, TV VOL + gombon
tapintópont található.*
ef
DISPLAY gomb (10, 35, 41, 71, 83)
eg > PRESET +, TV CH + gomb (35, 39,
75, 79)
A TV [/1 (be/készenlét) gomb (75)
eh
B TV/VIDEO gomb (75)
ej M/
C TUNER MENU gomb (79)
ek x (állj) gomb (39, 71, 79)
D SLEEP gomb (81)
el X (szünet) gomb (39)
E SA-CD/CD gomb (44)
* A tapintópontot referenciaként használhatja
a készülék vezérlése közben.
F PROGRESSIVE gomb (27)
ADVANCE, STEP gomb (39)
SLOW, TUNING + gomb (55, 79)
G REPEAT/FM MODE gomb (42, 79)
H MULTI/2CH gomb (44)
I Számgombok (43, 71, 75)
Az 5-ös számgombon tapintópont
található.*
103HU
A térhangerősítő
POWER/ON LINE
POWER
Előlap
SPEAKER
SURROUND L
SURROUND R
104HU
DIR-R2
Hátoldal
A POWER/ON LINE jelző (33)
C DIR-R2 aljzat (15)
B POWER (33)
D SPEAKER aljzatok (15)
Az alapbeállítási menü elemei
A DVD alapbeállítási menüben az alábbi jellemzőket állíthatja be.
A következő listában feltüntetett jellemzők eltérő sorrendben jelenhetnek meg a készülék
kijelzőjén.
LANGUAGE SETUP
SCREEN SETUP
OSD
(Válassza ki a kívánt
nyelvet a megjelenő
listából.)
TV TYPE
MENU
(Válassza ki a kívánt
nyelvet a megjelenő
listából.)
SCREEN SAVER
(Válassza ki a kívánt
nyelvet a megjelenő
listából.)
SUBTITLE
(Válassza ki a kívánt
nyelvet a megjelenő
listából.)
CUSTOM SETUP
PAUSE
MODE
AUTO
FRAME
TRACK
OFF
SELECTION AUTO
MULTI-DISC
ON
RESUME
OFF
DivX
LINE
4:3 OUTPUT
SPEAKER SETUP
SIZE
FRONT
CENTER
YES
YES
NONE
SURROUND BEHIND
SIDE
NONE
SUBWOOFER YES
DISTANCE
FRONT
1,0 m – 7,0 m
0,0 m – 7,0 m
CENTER
SURROUND 0,0 m – 7,0 m
–6 dB – 0 dB
L
LEVEL
R
–6 dB – 0 dB
(FRONT)
–6 dB – +6 dB
CENTER
SUBWOOFER –6 dB – +6 dB
L
LEVEL
–6 dB – +6 dB
R
–6 dB – +6 dB
(SURROUND)
OFF
TEST TONE
ON
További információk
AUDIO
BACKGROUND
16:9
4:3 LETTER
BOX
4:3 PAN SCAN
ON
OFF
JACKET
PICTURE
GRAPHICS
BLUE
BLACK
VIDEO
RGB
FULL
NORMAL
105HU
Az AMP menü elemei
A távvezérlő AMP MENU gombjával az alábbi beállítási lehetőségek közül választhat.
AMP menu
AUDIO DRC
DUAL MONO
A/V SYNC
DIMMER
DEMO
AUDIO ATT
106HU
DRC STD
DRC MAX
DRC OFF
MAIN
SUB
MAIN+SUB
MAIN/SUB
SYNC OFF
SYNC ON
DIMMER ON
DIMMER OFF
DEMO ON
DEMO OFF
ATT ON
ATT OFF
Tárgymutató
Numerikus
címszavak
16:9 85
4:3 LETTER BOX 85
4:3 OUTPUT 86
4:3 PAN SCAN 85
5.1 csatornás térhang 64
A
A/V SYNC 54
Alapbeállítási menü 83, 105
ALBUM 56
Album 96
AMP menü 32, 54, 68, 78
AMP menülista 106
ANGLE 70
Antenna csatlakoztatás 25
AUDIO 84
AUDIO ATT 78
AUDIO DRC 68
B
BACKGROUND 85
Bemutató 32
C
CHAPTER 56
COMPONENT VIDEO OUT
27
Csatlakoztatások áttekintése 14
CUSTOM 83
CUSTOM PARENTAL
CONTROL 71
CUSTOM SETUP 86
D
DATA CD 48, 52
DATA DVD 52
DEMO 32
Digitális csatlakoztatás 31
Digitális infravörös audio
jelátvitel 96
DIMMER 82
DISPLAY 59
DISTANCE 88
DivX® 52, 87, 96
DOLBY DIGITAL 63
Dolby Digital 97
Dolby Pro Logic II 97
Dolby Surround Pro Logic 97
DSGX 68
DTS 63, 97
DUAL MONO 78
DVD 97
DVD menü 43
DVD+RW 97
DVD-RW 44, 97
E
EFFECT 52
Elemek 13
Előlap 100
F
Fájl 97
Fejezet 96
FILE 56
Film alapú műsorok 98
Folyamatos lejátszás 39
Folytatólagos lejátszás 40
G
Gyorsbeállítás 35
Gyorsított lejátszás előre 55
Gyorsított lejátszás hátra 55
H
Hálózati vezeték csatlakoztatása
32
Hangsugárzó beállítás 37
Hangsugárzók csatlakoztatása
15
Hangsugárzók felszerelése a
falra 22
Hangzásképek 65
Használható lemezek 6
Hátoldal 102
Hibaelhárítás 91
vezérlőmenü 10
alapbeállítási menü 83
Keresés 55
Keresés
műsorrészlet a tv-képernyő
figyelésével 55
Kijelzések az előlapon 59, 101
Kijelzések
alapbeállítások menüje 83
Külső készülékek
csatlakoztatása 30
Külső komponens műsorának
meghallgatása 77
L
LANGUAGE SETUP 84
Lassított lejátszás 55
Lemezek kezelése 91
LEVEL (FRONT) 88
LEVEL (SURROUND) 89
LINE 86
M
MENU 84
MODE (MP3, JPEG) 50
MP3 46, 48
MULTI-DISC RESUME 87
Multiplex hangú műsorszórás
78
Műsorszám 98
N
Némítás 39
Nyelv kiválasztás 98
Nyelvek listája 99
O
I
ORIGINAL 44
OSD 84
INDEX 56
INTERVAL 51
Ismételt lejátszás 42
P
J
Jelenet 98
JPEG 46, 48
K
Kameraállás funkció 70, 98
Képbemutató 50
Képernyőkijelzések
PARENTAL CONTROL 72, 98
Pásztázás 55
PAUSE MODE 86
PBC lejátszás 7, 45, 98
PICTURE NAVI 49, 58
PLAY LIST 44
Programozott lejátszás 41
PROGRESSIVE AUTO 27
PROGRESSIVE VIDEO 28
Progresszív formátum 27, 98
folytatódik
107HU
R
Rádió 79
RDS 81
Régiókód 8, 98
RESET 84
S
SCENE 56
SCREEN SAVER 85
SCREEN SETUP 85
SETUP 83
SIZE 87
SLEEP 81
SPEAKER SETUP 87
SUBTITLE 70, 84
Super Audio CD 8, 44
T
Tárolt állomás 79
Tárolt rádióadók elnevezése 80
Tartozékok 13
Távvezérlő 13, 75, 103
TEST TONE 89
Tétel 98
THEATRE SYNC 76
TIME/TEXT 57
TITLE 56
Többmenetes CD 7
Továbbítás 39
TRACK 56
TRACK SELECTION 86
TUNER MENU 79
Tv csatlakoztatás 26
TV TYPE 85
Tv-készülék vezérlése 75
Tv-műsor hangjának
meghallgatása 68
V
Véletlen sorrendű lejátszás 42
Vezérlőmenü 10
Vezeték nélküli rendszer 24, 33
VIDEO CD 98
Visszajátszás 39
108HU
zst14874
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
Download PDF

advertising