Sony | DAV-TZ135 | Sony DAV-TZ135 TZ135 DVD Home Cinema with USB playback Használati útmutató

Európai és mexikói modellek esetén:
Ez a készülék
a CLASS 1
LASER
termékosztályba
sorolható. Ez
a jelzés a készülék
hátlapján
található.
FIGYELMEZTETÉS
4-272-768-11(1) (HU)
A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében
óvja a készüléket a cseppenő vagy fröccsenő
víztől, és soha ne tegyen folyadékkal teli
edényt, például virágvázát a készülékre.
A tűzveszély megelőzése érdekében ne takarja
el a készülék szellőzőnyílásait újságpapírral,
terítővel, függönnyel stb.
Soha ne állítson égő gyertyát a készülékre.
A hálózati csatlakozóval választhatja le
a készüléket a hálózatról, ezért könnyen
hozzáférhető hálózati aljzathoz csatlakoztassa
a készüléket. Amennyiben bármilyen
rendellenességet észlel a készülék
működésében, azonnal húzza ki a hálózati
csatlakozót az aljzatból.
A hálózati csatlakozóval választhatja le
a készüléket a hálózati aljzatról, tehát úgy
helyezze el a készüléket, hogy könnyen
ki tudja húzni azt.
A készüléket nem szabad több oldalról
zárt térben elhelyezni és működtetni
(pl. könyvszekrényben vagy beépített fülkében).
Az elemeket vagy az elemekkel ellátott eszközt
ne helyezze olyan helyre, ahol nagy
hőhatásnak (például napfénynek vagy tűznek)
van kitéve.
A készülék mindaddig áram alatt van, amíg
a hálózati csatlakozóvezetéket nem húzta ki
a hálózati aljzatból, még akkor is, ha maga
a készülék kikapcsolt állapotban van.
A sérülések elkerülése érdekében a készüléket
a telepítési útmutatónak megfelelően
biztonságosan rögzíteni kell a padlóra/falra.
Csak beltéri használatra.
DVD házimozirendszer
Kezelési utasítás
Megjegyzés a vásárlók számára: A következő
információk csak az EU irányelveket
alkalmazó országokban eladott
készülékekre érvényesek.
A termék gyártója a Sony Corporation (Japán,
108-0075 Tokió, 1-7-1 Konan Minato-ku).
A termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel
kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH
(Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger
Strasse 61.) a jogosult képviselő. Kérjük, bármely
szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos
ügyben forduljon a különálló szerviz- vagy
garanciadokumentumokban megadott címekhez.
Az egyesült államokbeli vásárlók
számára
A tűzveszély és az áramütés elkerülése
érdekében ne tegye ki a készüléket csapadék,
nedvesség hatásának.
Ennek a jelzésnek a célja
a felhasználó figyelmeztetése
a termék borításán belül a szigetelés
nélküli „veszélyes feszültségre”, amely eléggé
nagy lehet ahhoz, hogy áramütés kockázatát
hordozza magában.
Ennek a jelzésnek a célja
a felhasználó figyelmeztetése
a készülékhez kapott leírásban
szereplő fontos működtetési és karbantartási
(szervizelési) utasításokra.
FIGYELEM!
Az ebben a termékben található optikai
készülékek használata veszélyeztetheti
a szemet.
Tulajdonos feljegyzései
A típus- és sorozatszámok a készülék
hátlapján találhatók. Írja fel a sorozatszámot
az alábbi helyre. A termékkel kapcsolatos
©2011 Sony Corporation
FOGYASZTÓ KÓDOLT SZEMÉLYES ÉS
NEM KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGE
SORÁN ÉS/VAGY AMELYEKET OLYAN
VIDEOSZOLGÁLTATÓTÓL KAPTAK,
AMELY AZ MPEG LA ENGEDÉLYÉVEL
KÉSZÍT MPEG-4 VIDEÓKAT.
SEMMILYEN MÁS KÖZVETLEN VAGY
KÖZVETETT HASZNÁLAT NINCS
ENGEDÉLYEZVE.
TOVÁBBI, TÖBBEK KÖZÖTT
A PROMÓCIÓS, BELSŐ ÉS
KERESKEDELMI HASZNÁLATTAL ÉS
AZ ENGEDÉLYEZÉSSEL KAPCSOLATOS
INFORMÁCIÓK KAPHATÓK AZ MPEG
LA, LLC CÉGTŐL. LÁSD:
http://www.mpegla.com/
Védjegyek
Ez a rendszer Dolby* Digital and Dolby Pro
Logic adaptív mátrix térhangzás kitömörítőt
tartalmaz.
* A készülék gyártása a Dolby Laboratories
engedélyével történt.
A Dolby, a Pro Logic és a dupla D szimbólum
a Dolby Laboratories hivatalos védjegye.
A rendszer a High-Definition Multimedia
Interface (HDMI™) technológiát alkalmazza.
A HDMI, a HDMI embléma és a HighDefinition Multimedia Interface kifejezés
a HDMI Licensing LLC védjegye vagy
bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban
és egyéb országokban.
A „BRAVIA” a Sony Corporation védjegye.
DVD
CD
A „DVD” előfordulhat általános kifejezésként
a DVD VIDEO, DVD+RW/DVD+R és
DVD-RW/DVD-R helyett.
A rendszer automatikusan készenléti
módba lép.
Ha a rendszer szünet, leállás, megnyitás vagy
lemez nélküli módban van, 30 perc múlva
automatikusan készenléti módba lép.
Megjegyzés a többmenetes CD-ről
A többmenetes lemezek nem minden menete
játszható le.
A következő FCC nyilatkozat csak az Egyesült
Államokban való eladásra gyártott típusváltozatra
érvényes. Más verziók nem feltétlenül felelnek
meg az FCC műszaki előírásainak.
MEGJEGYZÉS:
Ezt a berendezést a Class B digitális
berendezésekre vonatkozó szabvány szerint
tesztelték és megfelelőnek minősítették, az FCC
szabályok 15. fejezete szerint. Ezek
a korlátozások elfogadható védelmet jelentenek
a lakóhelyi használat körülményei között is. Ez
a berendezés rádiófrekvenciás energiát termel,
használ, és azt ki is sugározhatja, amely
a használati útmutatónak nem megfelelő
telepítés esetén a rádiókommunikációt
zavarhatja. Mindazonáltal nem garantálható,
hogy egyes telepítéseknél nem keletkezik
zavarás. Ha ez a berendezés a rádió- vagy
televízióvételt zavarja, amely a készülék be- és
kikapcsolása útján ellenőrizhető, javasolt, hogy
a felhasználó a zavarást az alábbi módszerek
egyikével, vagy egyes módszerek együttes
használatával kísérelje meg megszüntetni:
—A vevőantenna irányának vagy
elhelyezésének változtatása;
—A berendezés és a vevőkészülék közti
távolság megnövelése;
—A berendezésnek és a vevőkészüléknek
különböző hálózati csatlakozóaljzatba való
csatlakoztatása;
—Segítségkérés a forgalmazótól vagy képzett
rádió-/tv-szerelőtől.
5
8)
9)
10)
11)
12)
FIGYELEM!
Lejátszható fájltípusok
Fájlformátum
Kiterjesztések
MPEG4 Video1)
.mp4, .m4v
Xvid Video2)
.avi
Zene
Fájlformátum
Kiterjesztések
MP3 (MPEG1 Audio .mp3
Layer 3)3)
WMA4)
.wma
AAC
.m4a
Fájlformátum
Kiterjesztések
JPEG
.jpg, .jpeg

A távirányító előkészítése
8
Tipp
y Európai modellek esetén a SCARTadapteren keresztül csatlakoztassa
a tartozék videovezetéket és egy külön
megvásárolható audiovezetéket
a tv-készülékhez.
Tv és set-top box csatlakoztatása
Az FM huzalantenna
csatlakoztatása
 Audio
 Video
 Audio
 A videokészülék csatlakoztatása a tv-hez
BAL ELSŐ HANGSUGÁRZÓ (FEHÉR)
Megjegyzés
y Járjon el elővigyázatosan, amikor
a hangsugárzókat és/vagy a hangsugárzókra
szerelt hangsugárzó-állványokat
különlegesen kezelt (viaszolt, olajozott,
fényezett stb.) padlóra helyezi, mivel foltok
vagy fakulások keletkezhetnek.
y HDMI-vezeték (1)
Helyezzen be két R6 (AA méretű) elemet (tartozék) úgy, hogy a  és a  végeik feleljenek meg
az elemtartó rekesz belsejében látható jelzéseknek.
A tv csatlakozó aljzataitól függően lehet a csatlakozási módszert megválasztani:
MÉLYSUGÁRZÓ
y FM huzalantenna (1 db)
y Mélysugárzó (1)
Tipp
JOBB ELSŐ
y Ha gyenge az FM-vétel, kösse össze az
egységet 75 ohmos koaxiális kábellel
(nem tartozék) egy kültéri FM antennával.
1. módszer (tartozék)
2
A hangsugárzók
elhelyezése a falon
Rögzítse a csavarokat a falba, majd
akassza rájuk a hangsugárzót.
A becsavart csavar kilógása
Figyelem!
y A fal építőanyagával vagy a használandó
csavarokkal kapcsolatos információkért
forduljon a csavarok vagy a szerelés terén
járatos szakemberhez.
y Az építőanyagnak és a falvastagságnak
megfelelő csavarokat használjon. Mivel
a gipszkartonfalak különösen gyengék,
a csavarokat biztonságos módon a gerendába
hajtsa be. A hangsugárzókat függőleges,
egyenes felületű, megerősített falra szerelje.
y A Sony nem felelős a nem megfelelő
felszerelésből, falvastagságból,
csavarrögzítésből vagy természeti csapásból
eredő balesetekért és károkért stb.
1
BAL ELSŐ
y R6 (AA méretű) elemek
(2 db)
y Kezelési utasítás
(ez az útmutató)
JOBB HÁTSÓ HANGSUGÁRZÓ
(SZÜRKE)
KÖZÉPSŐ
A tartozékok ellenőrzése
(A SCART-adapter és a HDMI-vezeték a régiótól/típustól függően szerepel a csomagban.)
y Hangsugárzók (5)
y Fő egység (1)
y Távirányító
(távvezérlő) (1)
y SCART-adapter (1)
Video
 Video
JOBB ELSŐ
HANGSUGÁRZÓ (VÖRÖS)
Kicsomagolás
y Videovezeték (1)
A tv/set-top box csatlakoztatása
BAL HÁTSÓ
HANGSUGÁRZÓ (KÉK)
Ez a szimbólum a készüléken vagy
a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket
ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük,
hogy az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le.
A feleslegessé vált termékének helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet
és az emberi egészség károsodását,
mely bekövetkezhetne, ha nem követi
a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében. A termék újrahasznosítása
érdekében további információért forduljon
a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz
az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Használható tartozékok: távirányító.
y Lábpárnák
(mélysugárzó) (1 készlet)
1) Az AVC nem kompatibilis.
2) Nem érhető el az egyesült államokbeli
modelleken.
3) Az MP3PRO formátum nem kompatibilis.
4) A WMA DRM,WMA Lossless vagy
a WMA PRO formátum nem
kompatibilis.
MÉLYSUGÁRZÓ (BÍBOR)
Vegye le a lábpárnákat
a védő burkolatról.
Feleslegessé vált elektromos
és elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Az Európai Unióra és egyéb,
szelektív hulladékgyűjtési
rendszerrel rendelkező
országokra érvényes.)
7
Csak tv csatlakoztatása
A lábpárnák felhelyezése
a mélysugárzóra
Az európai vásárlók számára
Fénykép
A tv vagy a set-top box csatlakozó aljzataitól és funkcióitól függően lehet a videoés hangcsatlakozási módszert megválasztani.
KÖZÉPSŐ HANGSUGÁRZÓ (ZÖLD)
Ez a jelölés az elemen vagy annak
csomagolásán arra figyelmeztet, hogy az
elemet ne kezelje háztartási hulladékként.
Egyes elemeken ez a jelzés egy vegyjellel együtt
van feltüntetve. A higany (Hg) vagy ólom (Pb)
vegyjele akkor van feltüntetve, ha az elem több,
mint 0,0005% higanyt vagy 0,004% ólmot
tartalmaz. A feleslegessé vált elemek helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet
és az emberi egészség károsodását,
mely bekövetkezhetne, ha nem követi
a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében. Olyan termékek esetén, ahol
biztonsági, hatékonysági és adatkezelési okok
miatt állandó kapcsolat szükséges a beépített
elemekkel, az elemek eltávolításához
szakember szükséges. Az elemek szakszerű
hulladékkezelése érdekében a készülék hasznos
élettartamának végén adja le azt a megfelelő
hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító telepen.
Egyéb elemek esetén olvassa el az elemek
biztonságos kicserélésére vonatkozó szakaszt.
Az elemet adja le a megfelelő gyűjtőhelyen.
A termék vagy az elem újrahasznosítása
érdekében további információért forduljon
a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz
az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
vagy
A tv-készülék csatlakoztatása
A fő egység hátlapja
A kimerült elemek hulladékként
való eltávolítása (Az Európai
Unióra és egyéb, szelektív
hulladékgyűjtési rendszerrel
rendelkező országokra
érvényes.)
4
y A rendszer az ADAT DVD, ADAT CD
lemezeken és USB-eszközökön lévő alábbi
fájlok és mappák felismerésére képes:
—legfeljebb 300 mappa
—legfeljebb 648 fájl
y A fájlok olvasása a következő esetekben
sokáig tarthat:
—túl sok mappa vagy fájl van;
—a használt USB-eszköz
memóriakapacitása nagyon nagy;
—a használt USB-eszköz memóriája
töredezett.
Videó
6
Figyelem!
13) Villámlással kísért viharok, illetve hosszú
használati szünet idejére húzza ki
a készüléket.
14) Minden javítást bízzon szakemberre.
A javítás akkor szükséges, ha a készülék
bármilyen módon megsérült, például
akkor, ha a hálózati csatlakozóvezeték
vagy a dugasz megsérült, folyadék került
vagy tárgyak hullottak a készülék
belsejébe, ha a készülék esőnek, párának
volt kitéve, ha nem működik megfelelően,
vagy leesett.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a készüléknek
a jelen útmutatóban leírtaktól eltérő
módosítása vagy átalakítása után a készüléket
nem szabad tovább üzemeltetni.
y Egyes fájlok nem feltétlenül játszhatók le
a formátumtól, a kódolástól vagy a rögzítési
feltételtől függően.
y Előfordulhat, hogy egyes USB-eszközök
nem működnek ezzel a rendszerrel.
y A rendszer támogatja az ISO 9660 Level 1/
Level 2 vagy Joliet előírásait az ADAT CD
lemezeknél.
y A rendszer támogatja az UDF (Universal
Disk Format) formátumot az ADAT DVD
lemezeknél.
y A rendszer támogatja a FAT12, FAT16 és
FAT32 fájlrendszert az USB-eszközöknél.
A hangsugárzó-vezetékeket úgy csatlakoztassa, hogy a színek egyezzenek az egység
HANGSUGÁRZÓ-aljzatainak színeivel, és addig nyomja be a huzalvégeket, amíg be nem kattannak.
Csak a rendszerrel kapott hangsugárzókat
használja.
Olvassa el ezeket az utasításokat.
Őrizze meg az utasításokat.
Vegye figyelembe a figyelmeztetéseket.
Kövesse az utasításokat.
A készüléket ne használja víz közelében.
Csak száraz törlőkendővel tisztítsa.
Ne takarja el egyik szellőzőnyílást se.
A gyártói utasítások szerint telepítse
a készüléket.
A készüléket ne helyezze fűtőtestek,
hősugárzók, sütő közelébe, illetve olyan
készülékek (például erősítő) mellé,
amelyek hőt termelnek.
Ne kerülje ki az irányfüggő vagy földelt
hálózati dugasszal szerelt csatlakozó
védelmi szerepét. Az irányfüggő dugasszal
szerelt csatlakozó egyik csatlakozókése
szélesebb, mint a másik. A földelt dugasszal
szerelt csatlakozónak két érintkezőkése
van, valamint egy földelésre szolgáló
érintkezőkése. A széles, avagy a harmadik
csatlakozókés az Ön biztonságát szolgálja.
Ha a dugasz nem illeszkedik a fali
csatlakozóba, akkor egy elektromos
szakemberrel vegye fel a kapcsolatot az
elavult fali csatlakozó cseréje érdekében.
Védje meg a vezetéket attól, hogy járjanak
rajta vagy becsípődjön, legfőképpen
a csatlakozóknál, csatlakozóaljzatoknál és
olyan pontokon, ahol a készülékből kilépnek.
Csak a gyártó által javasolt felszereléseket
és kiegészítőket használja.
Csak a gyártó által javasolt vagy árusított
gurulós kocsit, állványt, háromlábú állványt,
konzolt, asztalt használja a készülékhez.
A felborulásból eredő sérülések elkerülése
érdekében óvatosan mozgassa a gurulós
kocsival egybeépített készüléket.
Megjegyzés
Megjegyzések a lemezekről
Ezt a terméket a kompaktlemez (CD)
szabványnak megfelelő lemezek lejátszására
tervezték. A DualDiscs és a másolásvédelmi
technológiákkal kódolt egyes lemezek nem
felelnek meg a kompaktlemez (CD)
szabványnak, ezért előfordulhat, hogy ezek
a lemezek nem kompatibilisek a termékkel.
AZ MPEG-4 VISUAL TERMÉKRŐL:
EZ A TERMÉK AZ MPEG-4 VIZUÁLIS
SZABADALOMCSOMAG ALAPJÁN
A FOGYASZTÓK SZÁMÁRA, SZEMÉLYES
ÉS NEM KERESKEDELMI HASZNÁLATRA,
AZ MPEG-4 VIZUÁLIS SZABVÁNYNAK
MEGFELELŐ OLYAN VIDEÓK („MPEG-4
VIDEO”) DEKÓDOLÁSÁRA VAN
ENGEDÉLYEZVE, AMELYEKET EGY
A hangsugárzók
csatlakoztatása
Terület (csak DVD VIDEO)
A rendszer területkódja az egység hátlapjára
van nyomtatva, és csak ezzel egyező
területkóddal vagy ALL szimbólummal
felcímkézett DVD VIDEO (csak lejátszás)
lemezt lehet lejátszani.
A következő lemezek nem játszhatók le:
y Blu-ray lemezek
y HD DVD-k
y DVD-RAM-ok
y DVD Audio lemezek
y PHOTO CD-k
y Super Audio CD-k
y CD-Extra lemezek adatsávja
y DualDisc lemezek hanganyagot tartalmazó
oldala
y VR (videofelvétel) módú DVD-R/
DVD-RW/DVD+R/DVD+RW
y CPRM (Content Protection for Recordable
Media)-kompatibilis, „Copy once” (Egyszer
másolható) jelzéssel ellátott tartalommal
rendelkező DVD-R/RW.
Néhány szó a jelen kezelési
utasításról
A Windows Media a Microsoft Corporation
bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült
Államokban és/vagy egyéb országokban. Ez
a termék olyan technológiát használ, amely
a Microsoft egyes szellemi tulajdonjogainak
hatálya alá eshet. Ennek a technológiának
a használata vagy terjesztése ezen terméken
kívül tilos a Microsoft megfelelő engedélye(i)
nélkül.
Megjegyzés a kétrétegű DVD lemezekről
A lejátszás képe és hangja a rétegek váltásakor
rövid időre megszakadhat.
Akkor sem lehet a CD vagy DVD lemezt
lejátszani, ha nincs megfelelően lezárva.
További információkért olvassa el a felvevő
eszközhöz kapott kezelési utasítást.
Minden más védjegy a vonatkozó
tulajdonosokhoz tartozik.
Az MPEG Layer-3 audiokódolási technológiát
és szabadalmait a Fraunhofer IIS és
a Thomson licenceli.
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD-DA (zenei CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
VIDEO CD
Super VCD
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
3
Megjegyzés a lejátszás működtető
gombjairól
Gyakran előfordul, hogy a szoftverek gyártói
szándékosan korlátozzák a DVD lejátszási
műveleteit. Mivel ez a rendszer a DVD
lemezeket a szoftvergyártók által kialakított
tartalomnak megfelelően játssza le, egyes
lejátszási funkciók hiányozhatnak.
Lejátszható lemezek
Fontos biztonsági előírások
Típusszám: DAV-TZ135
Sorozatszám: ______________
2
HU
DAV-TZ135
panasz esetén hivatkozzon ezekre
a Sony-forgalmazójánál.
8–10 mm
Készítse elő a hangsugárzók hátulján
található furatokba illeszkedő
csavarokat (külön megvásárolható),
lásd az alábbi ábrát:
4 mm
30 mm
Ez az alapkapcsolat.
2. módszer (csak egyes modellekhez adott)
Fő egység
Ez jobb képminőséget eredményez, mint az 1. módszer.
Furat a hangsugárzó hátulján
 A tv/set-top box audiojelének csatlakoztatása
5 mm
Ha a tv vagy a set-top box hangját a rendszeren keresztül kívánja hallgatni, egy külön
megvásárolható audiovezetékkel hozza létre a kapcsolatot.
JOBB HÁTSÓ
10 mm
BAL HÁTSÓ
Külön megvásárolható
9
Színrendszer beállítása
1
2
10
11
Részek és kezelőszervek:
Csatlakoztassa a hálózati vezetéket.
Kapcsolja be a fő egységet és
a tv-készüléket.
Előlap
Távirányító




/
MASTER VOLUME
/ (áramellátás)
3
4
5
6
7
8
9
12

A FUNCTION vagy a DVD/CD gomb
ismételt megnyomásával váltson át
DVD/CD funkcióra.
Automatikus lejátszási funkcióval
rendelkező lemez betöltésekor a lejátszás
automatikusan elindul. Nyomja meg a 
gombot kétszer a lejátszás leállításához.
Állítsa be a tv-készülék
bemenetválasztóját a „Home Theatre
System” felirat megjelenítéséhez.
Nyomja meg a SETUP gombot leállás
üzemmódban.
Megjelenik a beállítómenü.
Nyomja meg többször a / gombot
a [Preference Page] (Beállításlap)
kiválasztásához, majd nyomja
meg a gombot.
Nyomja meg többször a / gombot
a [TV Type] (Tv típusa) kiválasztásához,
majd nyomja meg a gombot.
Nyomja meg többször a / gombot
a [PAL] vagy az [NTSC] kiválasztásához
a megjelenített listáról, majd nyomja
meg a gombot.
Nyomja meg a SETUP gombot
a beállítómenü kikapcsolásához.

/ (be/készenlét)
Az egység bekapcsolása vagy készenléti
állapotba helyezése.
A lejátszás működtető gombjai
 (kitol/behúz)
A lemeztálca kitolása vagy behúzása.
 (lejátszás)
A lejátszás elindítása vagy újraindítása
(a lejátszás folytatása).
 (leállítás)
A lejátszás leállítása, és a leállási pont
(folytatási pont) megjegyzése.
A számok/sávok folytatási pontja az
utolsó lejátszott pont.

FUNCTION
A funkciók kiválasztása sorban.
FUNCTION
A lejátszás forrásának kiválasztása.

(USB) port
USB-eszköz csatlakoztatására
használható.
Előlapi kijelző
 (távirányító érzékelője)
MASTER VOLUME szabályzó
A rendszer hangerejének módosítása.
Lemeztálca
Hátlap

VIDEO OUT aljzat
HDMI OUT aljzat
TV/CABLE (AUDIO IN L/R) aljzatok
Megjegyzés
y A tv-képernyőn rövid időre megszakadhat
a megjelenítés, miután a fentiek szerint
módosította a színrendszert.
13
  
 DVD MENU
A DVD menüjének megnyitása vagy bezárása.
MUTING
A hang ideiglenes kikapcsolása.
///
A kiemelést egy megjelenített elemre lehet
vinni ezekkel.
(ENTER)
Belépés a kijelölt elembe.
VOLUME +/–
A hangerő módosítása.
SETUP
A beállítómenü megnyitása vagy bezárása.
DISPLAY
A kijelző menüjének megnyitása vagy
bezárása.
TIME
Idővel kapcsolatos információk váltása
a lejátszás során.
A lejátszás működtető gombjai
/ (előző/következő)
/ (gyors hátra-/előretekerés)
/ (lassú)
Lassú hátra-/előretekerés aktiválása szünet
módban megnyomva.
 (lejátszás)
 (szünet)
 (leállítás)
/ (be/készenlét)
A rendszer bekapcsolása vagy készenléti
állapotba helyezése.
Funkcióválasztó gombok
A lejátszás forrásának kiválasztása.
DVD/CD
FM
USB
TV/CABLE
TV INPUT
A v bemeneti forrásának átkapcsolása a tv-jel
és egyéb bemeneti források között.
BRAVIA Sync
ONE-TOUCH PLAY
Az egygombos lejátszás aktiválása.
TV I/ (be/készenlét)
A tv bekapcsolása vagy készenléti állapotba
helyezése.

ANTENNA (FM COAXIAL 75Ω) aljzat
SPEAKERS aljzatok
14
REPEAT
Az ismétlődő/véletlen sorrendű lejátszás mód
aktiválása.
SURROUND
Térhatású hangkimeneti mód kiválasztása.
EQ
Az EQ mód kiválasztása.
AUDIO
A hangformátum/-sáv és az FM mód
kiválasztása.
SUBTITLE
A feliratozás nyelvének kiválasztása
különböző nyelvű feliratozás esetén.
ANGLE
Másik nézőszögre váltás, ha több szög van
rögzítve a DVD VIDEO lemezen.
Számgombok
A műsorszámok/fejezetek számai, a tárolt
rádióállomások stb. bevitele.
PROGRAM
A lejátszás programozásának és a
rádióállomások beállításának aktiválása.
SLEEP
A kikapcsolásidőzítő beállítása.
DVD TOP MENU
A DVD legfelső menüjének megnyitása.
A rádió működtető gombjai
PRESET +/–
TUNING +/–
SHIFT
Nyomja meg hosszan ezt a gombot
a rózsaszínű szöveges címkével ellátott
gombok használatához.
Megjegyzés
AUDIO IN
Ez a gomb nem működik.
15
16
folytatás 
DAV-TZ135 4-272-768-11(1) (HU)
Lejátszás lemezről
1
2
3
Fájlok lejátszása lemezről/
USB-eszközről
Nyomja meg a DVD/CD gombot.
Ezt a funkciót a FUNCTION gomb
ismételt megnyomásával is kiválaszthatja.
1
Nyomja meg a  gombot
a lemeztálca kitolásához.
Helyezzen egy lemezt a lemeztálcára,
és nyomja meg a  gombot.
2
Nyomja meg a DVD/CD vagy USB
gombot.
y DVD/CD: Lemez esetén.
y USB: USB-eszköz esetén.
Ezt a funkciót a FUNCTION gomb
ismételt megnyomásával is kiválaszthatja.
Töltse be a forrást.
 Lemez esetén
A lemeztálca megnyitására és bezárására
szolgáló  gomb megnyomása után
helyezzen egy lemezt a tálcára.
 USB-eszköz esetén
Csatlakoztassa az USB-eszközt az
(USB) porthoz.
A címkével felfelé.
4
Nyomja meg a  gombot a lejátszás
indításához.
5
A VOLUME +/– gombbal módosítsa
a hangerőt.
USB-eszköz
3
A / gombokkal válasszon ki egy
mappát, majd nyomja meg a
gombot, és jelöljön ki egy fájlt.
4
Nyomja meg a  gombot a lejátszás
indításához.
5
A VOLUME +/– gombbal módosítsa
a hangerőt.
Megjegyzés
y Működés közben ne távolítsa el az
USB-eszközt. Az adatvesztés vagy az
USB-eszköz károsodásának elkerülése
érdekében kapcsolja ki a rendszert az
USB-eszköz csatlakoztatásakor vagy
eltávolításakor.
Egyéb lejátszási műveletek
Szögek módosítása
A kikapcsolásidőzítő funkció
megszakítása
Nyomja meg hosszan a SHIFT gombot, majd
nyomja meg többször a SLEEP gombot, amíg
az „OFF” (Kikapcsolva) felirat meg nem
jelenik az előlapi kijelzőn.
A Control for HDMI (HDMI-vezérlés)
funkcióval kompatibilis tv-készülék
vezérelhető, ha egy HDMI-vezetékkel
a rendszerhez csatlakoztatja azt.
Használható szolgáltatások
y Egygombos lejátszás
A távirányítón a ONE-TOUCH PLAY
egyetlen megnyomásával a rendszer és
a tv-készülék automatikusan bekapcsol és
a tv bemenete a rendszerre vált; a lemez
lejátszása automatikusan elindul.
y Összehangolt kikapcsolás
Amikor kikapcsolja a tv-készüléket a tv
távirányítójának / gombjával vagy a tv
/ gombjával a rendszer távirányítóján,
a rendszer automatikusan kikapcsol.
y Összehangolt hangvezérlés
A hangkimenetet a tv menüjének
segítségével átválthatja a tv hangsugárzóira
vagy a rendszer hangsugárzóira.
1
Feliratozás megjelenítése
A feliratozás nyelvének kiválasztásához
lejátszás közben nyomja meg a SUBTITLE
gombot.
2
3
A hang módosítása
Több hangformátumban (PCM, Dolby Digital
vagy MPEG audio) rögzített DVD VIDEO,
Xvid vagy MPEG4 videofájl lejátszásakor
módosíthatja a hangformátumot. Ha a DVD
VIDEO különböző nyelvű számokat
tartalmaz, a nyelvet is módosíthatja.
VIDEO CD vagy CD esetén kiválaszthatja
a jobb vagy a bal csatorna hangját, és azt a jobb
és a bal hangsugárzón keresztül is hallgathatja.
A kívánt hangjel kiválasztásához nyomja meg
ismételten az AUDIO gombot a lejátszás során.
A kiválasztott hangjelformátum megjelenik
a tv-képernyőn.
Nyomja meg a
DISPLAY gombot
a lejátszás során.
A tv-képernyőn megjelenik a kijelző
menüje.
A / gombokkal válasszon ki egy
beállítást, majd nyomja meg a
gombot.
Hosszan nyomja meg a SHIFT
gombot, majd a számgombokkal
ugorjon a kívánt beállításra.
„ CD lejátszása esetén
1
2
Nyomja meg a
DISPLAY gombot
a lejátszás során.
A tv-képernyőn megjelenik a kiválasztás
kijelzője.
Hosszan nyomja meg a SHIFT
gombot, majd a számgombokkal
ugorjon a kívánt számra.
„ Video-/zenei és fényképfájl lejátszása
esetén
1
PBC funkciókkal rendelkező
VIDEO CD lejátszása
A PBC (Playback control, Lejátszásvezérlés)
funkciókkal rendelkező VIDEO CD
lejátszásának indításakor megjelenik
a kiválasztásra szolgáló menü.
2
Lejátszás a PBC használata nélkül
Hosszan nyomja meg a SHIFT gombot, majd
a számgombokkal válassza ki a kívánt
elemszámot leállás módban.
Nyomja meg a
DISPLAY gombot
a lejátszás során.
A tv-képernyőn megjelenik a kiválasztás
kijelzője.
Hosszan nyomja meg a SHIFT
gombot, majd a számgombokkal
ugorjon a kívánt számra.
Lejátszás programozott
sorrendben
Lehetőség van a kívánt sorrendben
lejátszandó számok kiválasztására
(csak CD-k esetén).
A lemezre vonatkozó
információk megtekintése
Az aktuális cím, fejezet vagy szám lejátszási
és hátralévő ideje is ellenőrizhető.
Nyomja meg hosszan a SHIFT gombot, majd
nyomja meg többször a TIME gombot.
Valahányszor hosszan megnyomja a SHIFT
gombot, majd megnyomja a TIME gombot
a lemez lejátszása során, a megjelenített elem
a lemeztől függően változik.
A beállítóképernyő
használata
General Setup Page (Általános
beállítások lapja)
„ [TV Display] (TV-kijelző)
A képek, hangok és más elemek beállításait
számos módon módosíthatja.
A megjelenített elemek az adott országban
forgalmazott típustól függően változhatnak.
Az alapértelmezett beállítás alá van húzva.
1
Nyomja meg a SETUP gombot leállás
üzemmódban.
Megjelenik a beállítómenü.
2
A / gombokkal válassza ki
a beállítómenü egyik kategóriáját,
majd nyomja meg a gombot.
3
A / gombokkal válasszon ki egy
beállítási elemet, majd nyomja meg
a  vagy a gombot.
4
Válassza ki a módosítandó beállítást,
majd nyomja meg a gombot
a megerősítéshez és a visszalépéshez
az előzőleg kiválasztott elemhez.
[16:9]: Válassza ezt a beállítást, ha
a készülékhez széles képernyős tv-t vagy
széles képernyős megjelenítést támogató tv-t
csatlakoztat.
[4:3 Letter Box] (postaláda): Ezzel
a beállítással a készülék széles képet jelenít
meg, az alján és a tetején fekete csíkkal.
[4:3 Pan Scan] (pásztázás és letapogatás):
A készülék teljes magasságú képet jelenít meg
a teljes képernyőn, levágott szélekkel.
-- General Setup Page -TV Display
OSD Lang
Control for HDMI
HDMI Audio
Screen Saver
Last Memory
Auto Standby
Nyomja meg hosszan a SHIFT gombot, majd
nyomja meg a SLEEP gombot.
A gomb minden egyes megnyomásakor
10 perccel változik a látható időtartam
(a hátralévő idő).
A készülék kikapcsolásáig hátralévő utolsó
20 másodperc visszaszámlálása jelenik meg
az előlapi kijelzőn.
Kiválasztott
beállítás
16:9 16:9
ENG 4:3 Letter Box
On 4:3 Pan Scan
Off
On
On
1
2
3
4
Hosszan nyomja meg a SHIFT
gombot, majd a számgombokkal
adjon meg egy hatszámjegyű jelszót
a [New Password] (Új jelszó)
szakaszban.
Hosszan nyomja meg a SHIFT
gombot, majd a számgombokkal
ismét adja meg az új hatszámjegyű
jelszót a [Confirm PWD] (Jelszó
megerősítése) szakaszban.
Működés
y Ha a rendszert a hidegről közvetlenül meleg
helyre viszi, illetve nagyon nedves szobába
helyezi, a nedvesség a készülékben
lecsapódhat a lencsékre. Ekkor előfordulhat,
hogy a rendszer nem működik megfelelően.
Ilyen esetben távolítsa el a lemezt, és hagyja
bekapcsolva a rendszert körülbelül fél órán
át, amíg a nedvesség elpárolog.
y Ha bármi a készülék belsejébe kerül, húzza
ki a hálózati csatlakozóvezetéket, és
a további használat előtt ellenőriztesse egy
szakemberrel.
Az [OK] gombot megnyomva lépjen
ki a menüből.
Tisztítás
y Kímélő tisztítószerrel enyhén megnedvesített
puha kendővel törölje le a készülék burkolatát
és kezelőszerveit. A tisztításhoz soha ne
használjon súrolószert, súrolószivacsot,
benzint vagy alkoholt.
Ha a rendszerrel kapcsolatban bármilyen
kérdése vagy problémája merül fel, keresse fel
a legközelebbi Sony-forgalmazót.
Beállítások
A tv színe
FONTOS MEGJEGYZÉS
Figyelem! A rendszer korlátlan ideig képes
álló videoképeket vagy képernyőkijelzéseket
megjeleníteni a televízió képernyőjén.
Ha hosszú ideig hagyja megjelenítve ezeket
a képeket, a tv-képernyő tartós károsodását
okozhatja. A projektoros televíziók
különösen érzékenyek erre.
Bemenetek
TV/VEZETÉK:
Melegedés
A fő egység keskeny kialakítása
következtében a tetejét melegnek érezheti.
Ez normális működés. Ha bármilyen kérdése
van, keresse fel a legközelebbi Sonyforgalmazót.
A kívánt lejátszási mód kiválasztásához
nyomja meg ismételten a REPEAT gombot
lejátszás módban. A kiválasztott mód
megjelenik az előlap kijelzőjén.
y „REP CHP”: Az aktuális fejezet
megismétlése.
y „REP TT”: Az aktuális cím megismétlése.
y „REP ALL”: Az összes cím megismétlése.
y „REP TRA”: Az aktuális szám
megismétlése.
y „REP OFF”: A rendszer visszatér a normál
lejátszás módba.
y „SHUFFLE”: A tartalmak lejátszása egyszer
véletlen sorrendben a teljes tartalom
lejátszásáig.
y „SHUF REP”: Véletlen sorrendű lejátszás
ismétlése.
y „FOLDER”: Az aktuális mappa lejátszása.
y „RANDOM”: Az összes fájl lejátszása
véletlen sorrendben.
y „SINGLE”: Az aktuális fájl lejátszása.
y „REP ONE”: Az aktuális fájl megismétlése.
y „REP FLD”: Az aktuális mappa
megismétlése.
Vevőegység
Rendszer
Digitális szintézeres,
fáziszárt hurkú (PLL)
kvarc hangolóegység
Vételi frekvenciák
Észak-amerikai és brazil modellek:
87,5 MHz – 108,0 MHz
(100 kHz-es lépésekben)
Más modellek:
87,5 MHz – 108,0 MHz
(50 kHz-es lépésekben)
Antennacsatlakozók 75 Ω,
kiegyensúlyozatlan
Középfrekvencia
10,7 MHz
Videó
Kimenetek
VIDEÓ: Tűs
csatlakozóaljzat
HDMI OUT:
19 érintkezős HDMI
Térhatású hangbeállítás
Nyomja meg a SURROUND gombot
a lejátszás során egy térhatású hangkimeneti
mód kiválasztásához. A kiválasztott mód
megjelenik az előlap kijelzőjén.
y „MULTI” (A.F.D. MULTI): Ha a forrás
kétcsatornás, a hang minden hangsugárzón
megszólal.
y „STANDARD” (A.F.D. STANDARD):
A rendszer felismeri a forrás
hangformátumát, és a hang az eredeti
felvétel/kódolás szerint hallható.
y „DOLBY PL” (PRO LOGIC): Dolby Pro
Logic dekódolást hajt végre.
y „2CH ST” (2CH STEREO): A készülék
minden formátumot két csatornára kever le.
Megjegyzés
Megjegyzés
y A lejátszási adatfolyamtól függően
előfordulhat, hogy a térhatású hangbeállítás
nem jut érvényre.
„ [HDMI Audio]
A rendszer áthelyezése
A rendszer áthelyezése előtt győződjön meg
arról, hogy nincs benne lemez, és húzza ki
a hálózati vezetéket a hálózati aljzatból
(konnektorból).
„ [Screen Saver] (Képernyőkímélő)
[On] (Bekapcsolva): Ha körülbelül 15 percen
keresztül nem használja a rendszert,
megjelenik a képernyőkímélő képe.
[Off] (Kikapcsolva): Kikapcsolás.
A rendszer visszatér ahhoz a ponthoz, ahol
a legutóbbi lejátszáskor leállította a lemezt,
és amikor legközelebb behelyezi ugyanazt
a lemezt, attól a ponttól folytatja a lejátszást.
[On] (Bekapcsolva): A rendszer
a memóriában tárolja a folytatási pontot.
[Off] (Kikapcsolva): A rendszer nem tárolja
a memóriában a folytatási pontot. A lejátszás
csak a készülékben lévő aktuális lemez esetén
indul újra a folytatási pontnál.
Tömeg (kb.)
Tömeg (kb.)
Nyomja meg az FM gombot.
3
Nyomja meg hosszan a SHIFT
gombot, majd nyomja meg
a PROGRAM gombot.
A „P 01” felirat villan fel az előlapi kijelzőn.
4
Nyomja meg hosszan a SHIFT
gombot, majd a számgombokkal
ugorjon egy tárolt számra.
5
Nyomja meg a gombot az állomás
frekvenciájának a tárolásához.
Nyomja meg és 2 másodpercig tartsa
nyomva a TUNING +/– gombot
a hangolás indításáig, amíg meg nem
találja a kívánt rádióállomást.
A „SEARCH +” vagy a „SEARCH –”
felirat jelenik meg az előlap kijelzőjén,
amíg meg nem találja a megfelelő
jelerősségű rádióállomást.
Tárolt rádióállomás kiválasztása
1
2
Nyomja meg az FM gombot.
A PRESET +/- gombbal válasszon
ki egy tárolt számot.
Tárolt számot kiválaszthat
a számgombokkal is, miközben lenyomva
tartja a SHIFT gombot.
Ha egy FM-program zajos, beállíthat mono
vételt. Ekkor nem lesz sztereó hatás, a vétel
azonban javul.
Nyomja meg az AUDIO gombot.
„STEREO”: Sztereó vétel.
„MONO”: Mono vétel.
Ha áthelyezi a hangsugárzók valamelyikét,
ne felejtse el beállítani a hangsugárzók és
a hallgatási hely közötti távolságot.
[L/R] (B/J): A bal/jobb hangsugárzók
távolságának módosítása. A paraméterekben
1,0 és 7,0 m közötti távolságot adhat meg.
[C] (K): A középső hangsugárzó távolságának
módosítása. A paramétert módosíthatja az
(A) értékről, amely a bal/jobb csatornáénál
1,6 méterrel rövidebb, a (B) értékre, amely
megegyezik a bal/jobb csatornáéval (vagyis
{bal/jobb–1,6 m} értékről bal/jobbra).
[Ls/Rs] (BH/JH): A bal/jobb hátsó hangsugárzók
távolságának módosítása. A paramétert
módosíthatja az (A) értékről, amely a bal/jobb
csatornáénál 5,0 méterrel rövidebb, a (B) értékre,
amely megegyezik a bal/jobb csatornáéval
(vagyis {bal/jobb–5,0 m} értékről bal/jobbra).
Megjegyzés
y Ha a lejátszás folytatási pontját tároló
memória megtelt, törlődik a legkorábbi
lemez folytatási pontja.
„ [Auto Standby] (Automatikus készenlét)
[On] (Bekapcsolva): Ha a rendszer leállás,
szünet, lemez nélküli vagy kiadás módban
van több mint 30 percig, automatikusan
készenléti módba lép.
[Off] (Kikapcsolva): A készülék nem lép
automatikusan készenléti módba.
„ [Center Speaker] (Középső hangsugárzó)
Ha a rendszer működésében az alábbi
rendellenességek bármelyikét észleli, a javítás
előtt próbálkozzon meg a hiba elhárításával az
útmutatóban leírt módon. Ha a probléma
tartósan fennáll, keresse fel a legközelebbi
Sony-forgalmazót.
Ne feledje, hogy ha a javítás közben a szerviz
kicserél egyes alkatrészeket, azokat
visszatarthatják.
Áramellátás
„ [TV Type] (Tv típusa)
A Tv típusa alapértelmezett beállítás
a területtől függően eltér.
[PAL]: PAL rendszerű tv esetén.
[NTSC]: NTSC rendszerű tv esetén.
„ [Sur. Speaker] (Hátsó hangsugárzó)
[On] (Bekapcsolva): A hátsó hangsugárzók
bekapcsolása.
[Off] (Kikapcsolva): A hátsó hangsugárzók
kikapcsolása.
„ [Audio]
Kiválaszthatja a különböző nyelvű hangsávokat
tartalmazó DVD-k elsődleges nyelvét.
„ [Subtitle] (Feliratozás)
„ [Test Tone] (Teszthang)
Átválthatja a DVD VIDEO lemezen rögzített
feliratozás nyelvét.
A hangsugárzókból teszthang szólal meg,
lehetővé téve a Level (Szint) beállítását.
[On] (Bekapcsolva): A hangsugárzókból
a teszthang szólal meg.
[Off] (Kikapcsolva): A teszthang nem szólal
meg a hangsugárzókból.
„ [Disc Menu] (Lemez menü)
Átválthatja a lemez menüjének megjelenített
nyelvét.
„ [Parental] (Szülői felügyelet)
Tipp
A besorolással rendelkező DVD-k lejátszása
korlátozható. Megtiltható egyes jelenetek
lejátszása, illetve helyettük másik lejátszandó
jelenet állítható be.
y Az összes hangsugárzó hangerejét
a készülék MASTER VOLUME gombjának
forgatásával vagy a távirányító
VOLUME +/- gombjának
a megnyomásával módosíthatja.
y A /// gombok ismételt
megnyomásával válassza ki a hangsugárzót
és a kívánt hangerőt vagy távolságot.
Video Setup Page
(Videobeállítási lap)
1
A / gombokkal válasszon ki egy
besorolási szintet 1 és 8 között vagy
az [Off] (Kikapcsolva) beállítást, majd
nyomja meg a gombot.
2
Hosszan nyomja meg a SHIFT
gombot, majd a számgombokkal
adja meg hatszámjegyű jelszavát.
„ [HDMI Resolution] (HDMI felbontás)
„ [Default] (Alapbeállítás)
Kiválaszthatja a HDMI OUT aljzaton kimenő
videojel típusát.
[Auto] (Automatikus): A rendszer optimális
videojelet ad ki a csatlakoztatott tv-re.
[480p/576p]: A rendszer 720 × 480p* vagy
720 × 576p* videojelet ad ki.
[720p]: A rendszer 1280 × 720p* videojelet ad ki.
[1080i]: A rendszer 1920 × 1080i* videojelet ad ki.
[1080p]: A rendszer 1920 × 1080p* videojelet ad ki.
* i: váltott soros, p: progresszív
Ez a funkció a [Password] (Jelszó) és
a [Parental] (Szülői felügyelet) elemek
jelszavának kivételével lehetővé teszi
a beállítómenü összes lehetőségének és saját
személyes beállításainak visszaállítását a gyári
alapértékekre.
gomb megnyomásával erősítse meg az
A
alapértékek visszaállítását.
24
Elszíneződés tapasztalható a tvképernyőn.
A rendszer hangsugárzói mágneses
részeket tartalmaznak, ezért előfordulhat
mágneses torzítás. Ha a tv-képernyőn
elszíneződés tapasztalható, ellenőrizze az
alábbi elemeket.
y Telepítse a hangsugárzókat legalább
0,3 méterre a tv-készüléktől.
y Ha az elszíneződés tartósan fennáll,
kapcsolja ki a tv-készüléket,
majd 15-30 perc múlva kapcsolja be.
y Helyezze a hangsugárzókat
a tv-készüléktől távolabbra.
Hibaelhárítás
Preference Page (Beállításlap)
[On] (Bekapcsolva): A középső hangsugárzó
bekapcsolása.
[Off] (Kikapcsolva): A középső hangsugárzó
kikapcsolása.
A [TV Type] (Tv típusa) beállítás nem
egyezik meg a televíziójával.
A [TV Type] az alábbi eljárással
visszaállítható:
1. Nyomja meg a  gombot a lemeztálca
kitolásához.
DISPLAY gombot.
2. Nyomja meg a
gombot.
3. Nyomja meg a
A [TV Type] beállítás alaphelyzetbe áll.
Hang
Nincs hang. Erős zúgás vagy zaj hallható.
y A hangsugárzó-vezetékek csatlakozása
nem megfelelő.
y Tisztítsa meg a lemezt.
VIDEO CD vagy CD lejátszásakor a hang
esetén nincs sztereó hatás.
y Az AUDIO gomb megnyomásával állítsa
a hang beállítását [Stereo] (Sztereó)
értékre.
A lemez lejátszása nem az elejéről indul el.
y A lejátszás folytatását választotta ki.
A leállítás során nyomja meg a  gombot,
majd indítsa újra a lejátszást.
y Programozott lejátszást választott ki.
A leállítás során nyomja meg a  gombot,
majd indítsa újra a lejátszást.
y Véletlen sorrendű lejátszást választott ki.
A leállítás során nyomja meg a  gombot,
majd indítsa újra a lejátszást.
Művelet
A rádióállomásokat nem lehet
behangolni.
y Ellenőrizze, hogy az antennát megfelelően
csatlakoztatta-e. Állítsa az antennát
a megfelelő irányba, és csatlakoztasson
külső antennát, ha szükséges.
Nem játszható le egy lemez.
y A DVD-n található területkód nem
egyezik meg a rendszerével.
y Nedvesség csapódott le az egység
belsejében, ami károsíthatja a lencséket.
Távolítsa el a lemezt, és hagyja
bekapcsolva a rendszert körülbelül fél
órán át.
A lemez nem adható ki, és a „LOCKED”
felirat jelenik meg az előlapi kijelzőn.
y Forduljon a Sony-forgalmazóhoz vagy
a helyileg illetékes Sony-szervizhez.
A rendszer nem működik megfelelően.
y Húzza ki a hálózati vezetéket a hálózati
aljzatból, majd néhány perc múlva
csatlakoztassa újra.
Nem játszható le egy ADAT CD/ADAT DVD.
y Az ADAT CD felvétele nem az ISO 9660
Level 1/Level 2 vagy Joliet előírásai szerint
történt.
y Az ADAT DVD felvétele nem UDF
(Universal Disk Format) formátumban
történt.
A HDMI-vezérlés funkció nem működik.
y Állítsa a [General Setup Page] (Általános
beállítások lapja) [Control for HDMI]
(HDMI vezérlés) beállítását [On]
(Bekapcsolva) értékre.
y Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott
készülék kompatibilis-e a [Control for
HDMI] (HDMI-vezérlés) funkcióval.
y Ellenőrizze a csatlakoztatott készülék HDMIvezérlésre vonatkozó beállításait. Olvassa el
a készülékhez kapott kezelési utasítást.
Nem játszható le egy JPEG képfájl.
y A fájl mérete a 2048 (szélesség) ×
1536 (magasság) értéknél nagyobb
normál módban, illetve a főleg internetes
webhelyeken használt progresszív
formátumban meghaladja
a 2 000 000 képpontot.
USB-eszköz
Nem játszható le egy videofájl.
y A videofájl felbontása nagyobb,
mint 720 (szélesség) × 576 (magasság).
Az „OVERLOAD” felirat jelenik meg az
előlap kijelzőjén.
(USB)
y Távolítsa el az USB-eszközt az
portról. Ellenőrizze, hogy minden
rendben van-e az USB-eszközzel.
A mappa vagy a fájl neve nem jelenik
meg megfelelően.
y A rendszer csak a számokat és az ábécé
betűit tudja megjeleníteni. Más karakterek
helyett [_] áll.
Az USB-eszköz (hangfájl/JPEG képfájl)
nem játszható le.
y A titkosított vagy jelszóval védett stb.
fájlok nem játszhatók le.
y Nincs lejátszható fájl az USB-eszközön.
27
28
31
32
Általános
Energiaellátási követelmények
Észak-amerikai és mexikói modellek:
120 V AC, 60 Hz
Argentin modellek: 220 V – 240 V AC,
50/60 Hz
Latin-amerikai modellek:
110 V – 240 V AC,
50/60 Hz
Más modellek:
220 V – 240 V AC,
50/60 Hz
Teljesítményfelvétel Bekapcsolva: 67 W
Készenlét: <1 W*
* Az alábbi beállítás esetén érvényes:
— A [Control for HDMI] (HDMI-vezérlés)
beállítása [Off] (Kikapcsolva).
Méret (kb.)
360 mm × 56 mm ×
342 mm (sz/ma/mé)
a legnagyobb
kinyúlásokkal
Tömeg (kb.)
2,6 kg
91 mm × 112 mm ×
101 mm (sz/ma/mé)
a legnagyobb
kinyúlásokkal
0,4 kg
91 mm × 112 mm ×
101 mm (sz/ma/mé)
a legnagyobb
kinyúlásokkal
0,5 kg
Hátsó
SS-TS107
Méret (kb.)
„ [Distance] (Távolság)
A kép annak ellenére nem tölti ki
a tv-képernyőt, hogy beállította
a méretarányt a [General Setup Page]
(Általános beállítások lapja) [TV Display]
(TV-kijelző) beállításában.
y A lemezen a méretarány rögzített.
Középső
SS-CT102
Méret (kb.)
Módosíthatja az összes hangsugárzó és
a mélynyomó hangerejét.
[L] (B): A bal hangsugárzó hangerejének
módosítása. A paraméterekben -6,0 és
+0,0 dB közötti hangerőt adhat meg.
[C] (K): A középső hangsugárzó hangerejének
módosítása. A paraméterekben -6,0 és +6,0 dB
közötti hangerőt adhat meg.
[R] (J): A jobb hangsugárzó hangerejének
módosítása. A paraméterekben –6.0 és
+0.0 dB közötti hangerőt adhat meg.
[RS] (JH): A jobb hátsó hangsugárzó
hangerejének módosítása. A paraméterekben
-6,0 és +6,0 dB közötti hangerőt adhat meg.
[LS] (BH): A bal hátsó hangsugárzó
hangerejének módosítása. A paraméterekben
-6,0 és +6,0 dB közötti hangerőt adhat meg.
[SW] (MS): A mélysugárzó hangerejének
módosítása. A paraméterekben -6,0 és
+6,0 dB közötti hangerőt adhat meg.
Nincs kép.
y A videokészülék-vezetékek csatlakozása
kilazult.
y Az egység nincs csatlakoztatva a tv
megfelelő bemeneti aljzatához.
y A rendszer nincs kiválasztva a tv
videobemenetén keresztül.
y Ellenőrizze a kimeneti módot
a rendszeren.
A lemezek tisztítása
y Lejátszás előtt tisztítsa meg a lemezt egy
törlőkendővel.
A lemezt a belsejétől kifelé törölje le.
y Ne használjon oldószert, például benzint,
hígítószert, a kereskedelemben kapható
tisztítószereket vagy a bakelitlemezekhez
készült antisztatikus spray-ket.
Tömeg (kb.)
„ [Level] (Szint)
Kép
A lemezek kezelése
y A lemezt a tisztán tartása érdekében a szélénél
fogja meg, és ne érintse meg a felületét.
y Ne ragasszon papírt vagy ragasztószalagot
a lemezre.
y Ne tegye ki a lemezt közvetlen napfénynek
vagy hőhatásnak (például hővezetékek
hőjének), és ne hagyja közvetlen
napsütésben álló autóban, mivel az autó
belseje nagyon felmelegedhet.
SS-TS107
Méret (kb.)
1
2
20
Speaker Setup Page
(Hangsugárzó-beállítási lap)
Ez a beállítás csak akkor szükséges,
ha a HDMI OUT aljzatot használja
a hangkapcsolathoz.
[Off] (Kikapcsolva): Kikapcsolja a HDMIhangkimenetet. A hang továbbra is
a rendszeren keresztül szólal meg.
[All] (Mind): A HDMI hangkimeneti
formátum a hangadatfolyam lejátszásakor
ugyanaz lesz. Ha a lejátszás hangformátuma
nem támogatott, a hangkimenet
automatikusan PCM értékre változik.
[PCM]: A készülék a HDMI hangkimenetet
lineáris PCM (kétcsatornás) értékre keveri le.
Az egység nincs bekapcsolva.
y Ellenőrizze, hogy a hálózati vezetéket
biztonságosan csatlakoztatta-e.
Hangsugárzók
USB
(USB) port:
Maximális áramerősség:
500 mA
Bal első/Jobb első/Bal
hátsó/Jobb hátsó: 43 W
(csatornánként 3 Ω
esetén, 1 kHz)
Középső: 89 W
(6 Ω, 1 kHz)
Mélysugárzó: 89 W
(6 Ω, 100 Hz)
Ismétlődő/véletlen sorrendű stb.
lejátszás
Rádióállomások beállítása
Legfeljebb 20 FM-állomás tárolható.
Az állomások bármelyikét egyszerűen
behangolhatja a megfelelő tárolt szám
kiválasztásával.
23
A rendszer csak szabványos kerek lemezeket
tud lejátszani. A szabványostól vagy kerektől
eltérő (például kártya, szív vagy csillag alakú)
lemez használata meghibásodáshoz vezethet.
Ne használjon olyan lemezt, amelyen
a kereskedelemben kapható kiegészítő,
például címke vagy gyűrű van elhelyezve.
Tisztítólemezek, lemez-/lencsetisztítók
y Ne használjon tisztítólemezeket vagy
lemez-/lencsetisztítókat (beleértve
a folyékony és a szórófejes típusúakat is).
Ez a készülék meghibásodásához vezethet.
Első
Kibocsátás időtartama:
Folyamatos
Lézerkimenet*: Kisebb
mint 1000 μW
* Ez a kimenet a 7 mm-es apertúrájú optikai
vevőegység objektívjének felületétől
200 mm-re mért érték.
Erősítő
KIMENŐ TELJESÍTMÉNY (névleges):
Bal első + Jobb első 32 W + 32 W (3 Ω,
1 kHz, 1% THD)
KIMENŐ TELJESÍTMÉNY (referencia):
Ez a funkció akkor használható, ha egy
HDMI-vezetékkel a rendszerhez csatlakoztatja
a Control for HDMI (HDMI-vezérlés)
funkcióval kompatibilis tv-készüléket.
[On] (Bekapcsolva): A HDMI-vezetékkel
összekötött készülékeket egymásról vezérelheti.
[Off] (Kikapcsolva): Kikapcsolás.
26
CD/DVD rendszer
Lézerdióda jellemzői
AUDIO-TELJESÍTMÉNYJELLEMZŐK
Az egyesült államokbeli modellek
esetén:
KIMENŐ TELJESÍTMÉNY ÉS
HARMONIKUS TORZÍTÁS:
(FTC)
Bal első + Jobb első 3 Ω terhelésnél,
mindkét csatornát
egyszerre vezérelve,
180–15 000 Hz
frekvenciamenetnél;
23 W csatornánkénti
RMS teljesítmény,
1%-nál kisebb teljes
harmonikus torzítás
250 mW-tól egészen
a névleges kimenő
teljesítményig terjedő
terhelés mellett.
Átválthatja a tv-képernyőn megjelenített
szöveg nyelvét.
„ [Control for HDMI] (HDMI-vezérlés)
25
Műszaki adatok
Nyomja meg az EQ gombot a lejátszás során
addig, amíg a kívánt mód meg nem jelenik az
előlap kijelzőjén.
y „FLAT”: Egyenletes és tiszta hangzásmód.
y „CLASSIC”: Ideális komolyzenéhez és élő
koncertek megnézéséhez DVD-n.
y „JAZZ”: Tiszta közepes és magas
tartomány. Olyan hangulatot teremt,
mintha egy igazi klubban lenne, szemben
az előadóval. Kiváló dzsessz hallgatásához
és színdarabok megnézéséhez.
y „ROCK”: Továbbfejlesztett alacsony
és magas hangtartomány nagyhatású
filmeffektusokhoz és hangulathoz.
Kiváló akciófilmekhez és rock/popzenéhez.
A /// gombokkal válassza
ki a [Start] (Indítás) funkciót
a programozott lejátszáshoz.
22
Elhelyezés
y Ha hosszabb időn keresztül magas
hangerőn használja a készüléket, a burkolat
felmelegszik. Ez nem jelent hibás
működést, de lehetőleg ne érintse meg
a készülék burkolatát. Ne helyezze
a rendszert rosszul szellőző, több oldalról
zárt térbe, mert az túlmelegedést okozhat.
y Ne helyezze a rendszert fűtőtestek (például
radiátorok vagy légvezetékek) közelébe,
illetve olyan helyre, ahol közvetlen
napfénynek, túlzott pornak, mechanikai
rázkódásnak vagy ütődésnek van kitéve.
y Ne döntse meg a rendszert, mert csak
vízszintes helyzetű működtetéshez készült.
y Ne tegyen nehéz tárgyakat a rendszerre.
Hosszan nyomja meg a SHIFT
gombot, majd a számgombokkal
adja meg a „000000” jelszót vagy
a legutoljára beállított hatszámjegyű
jelszavát az [Old Password] (Régi
jelszó) szakaszban.
„ [OSD Lang] (OSD nyelv) (Megjelenítés
képernyőn)
On
21
Az alapértelmezett jelszó „000000”. A jelszót
az alábbiak szerint módosíthatja:
Hosszan nyomja meg a SHIFT
gombot, majd a számgombokkal
ugorjon a kívánt számra.
„ [Last Memory] (Legutóbbi memória)
Nyomja meg a SETUP gombot
a menü kikapcsolásához.
Kiválasztott
Beállítási
kategória
kategóriák
Beállíthatja a rendszert, hogy egy megadott
időpontban kikapcsoljon, így zenehallgatás
közben merülhet álomba.
Óvintézkedések
Hangszínszabályzó-beállítás
kiválasztása
Vevőegység használata
19
Kikapcsolásidőzítő
„ [Password] (Jelszó)
3
A hangeffektus
kiválasztása
y A választható módok és sorrendjük
a lemeztől vagy a fájltól függnek.
5
Password Setup Page
(Jelszóbeállítási lap)
2
Nyomja meg hosszan a SHIFT
gombot, majd nyomja meg
a PROGRAM gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a Program
(Programozás) menü.
18
A hátralévő idő megjelenítése
Nyomja meg hosszan a SHIFT és a SLEEP
gombot 3 másodpercig. Az egység
kikapcsolásáig hátralévő idő megjelenik az
előlapi kijelzőn.
A Control for HDMI (HDMIvezérlés) funkció („BRAVIA”
Sync) ismertetése
1
„ DVD/VCD lejátszása esetén
A kívánt szög kiválasztásához lejátszás
közben nyomja meg az ANGLE gombot.
17
Kényelmi funkciók
Cím, fejezet, sáv, jelenet stb.
keresése
91 mm × 112 mm ×
101 mm (sz/ma/mé)
a legnagyobb
kinyúlásokkal
0,4 kg
A kivitel és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül megváltozhatnak.
Mélysugárzó
SS-WS103
Méret (kb.)
Tömeg (kb.)
190 mm × 345 mm ×
225 mm (sz/ma/mé)
a legnagyobb
kinyúlásokkal
3,5 kg
Tűs csatlakozóaljzat
29
30
DAV-TZ135 4-272-768-11(1) (HU)
Download PDF

advertising