Sony | DAV-TZ715 | Sony DAV-TZ715 DVD-házimozi-rendszer Használati útmutató

filename[D:\DTP\@_SONY\DAVTZ715\Print\4295622131(HU)\4295622131DAVTZ215E12\Cover\01cov-cel.fm]
masterpage:Right
hu_book.book Page 1 Tuesday, July 10, 2012 2:12 PM
4-295-622-13(1) (HU)
IFP7
DVD házimozirendszer
Kezelési utasítás
HU
DAV-TZ215/DAV-TZ715
model name [DAV-TZ215/DAV-TZ715]
[4-295-622-13(1) (HU)]
filename[D:\DTP\@_SONY\DAV-TZ715\Print\4295622131(HU)\4295622131DAVTZ215E12\hu02saf.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
hu_book.book Page 2 Tuesday, July 10, 2012 2:12 PM
FIGYELMEZTETÉS
Vigyázat - az ebben a
termékben található optikai
készülékek használata
veszélyeztetheti a szemet.
A készüléket nem szabad több
oldalról zárt térben elhelyezni és
működtetni (pl. könyvszekrényben
vagy beépített fülkében).
A tűzveszély megelőzése érdekében
ne takarja el a készülék
szellőzőnyílásait újsággal, terítővel,
függönnyel stb. Ne tegyen nyílt
lángot keltő tárgyat, például égő
gyertyát a készülékre.
A tűzeset és az áramütés elkerülése
érdekében óvja a készüléket
a cseppenő vagy fröccsenő víztől,
és soha ne tegyen folyadékkal teli
edényt, például virágvázát
a készülékre.
Az elemeket vagy az elemekkel
ellátott eszközt ne helyezze olyan
helyre, ahol nagy hőhatásnak
(például napfénynek vagy tűznek)
van kitéve.
A sérülések elkerülése érdekében a
készüléket a telepítési útmutatónak
megfelelően biztonságosan
rögzíteni kell a padlóra/falra.
Csak beltéri használatra.
Ez a készülék a CLASS 1 LASER
termékosztályba sorolható.
Ez a jelzés a hátlap külső részén
található.
Az európai vásárlók
számára
Feleslegessé
vált elektromos
és elektronikus
készülékek
hulladékként
való eltávolítása
(Az Európai Unióra és egyéb,
szelektív hulladékgyűjtési
rendszerrel rendelkező
országokra érvényes.)
Ez a szimbólum a készüléken vagy
a csomagolásán azt jelzi, hogy
a terméket ne kezelje háztartási
hulladékként. Kérjük, hogy az
elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja
le. A feleslegessé vált termékének
helyes kezelésével segít megelőzni
a környezet és az emberi egészség
károsodását, mely bekövetkezhetne,
ha nem követi a hulladékkezelés
helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A
termék újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon a
lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket
megvásárolta.
A kimerült
elemek
hulladékként
való eltávolítása
(Az Európai
Unióra és
egyéb,
szelektív hulladékgyűjtési
rendszerrel rendelkező
országokra érvényes.)
Ez a jelölés az elemen vagy annak
csomagolásán arra figyelmeztet,
hogy az elemet ne kezelje háztartási
hulladékként.
Egyes elemeken ez a jelzés egy
vegyjellel együtt van feltüntetve.
A higany (Hg) vagy ólom (Pb)
vegyjele akkor van feltüntetve, ha
az elem több, mint 0,0005% higanyt
vagy 0,004% ólmot tartalmaz.
A feleslegessé vált elemek helyes
kezelésével segít megelőzni
a környezet és az emberi
egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi
a hulladékkezelés helyes módját.
Az anyagok újrahasznosítása segít
a természeti erőforrások
megőrzésében.
Olyan termékek esetén, ahol
biztonsági, hatékonysági és
adatkezelési okok miatt állandó
kapcsolat szükséges a beépített
elemekkel, az elemek
eltávolításához szakember
szükséges.
Az elemek szakszerű
hulladékkezelése érdekében
a készülék hasznos élettartamának
végén adja le azt a megfelelő
hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító
telepen.
Egyéb elemek esetén olvassa el az
elemek biztonságos kicserélésére
vonatkozó szakaszt. Az elemet adja
le a megfelelő gyűjtőhelyen.
A termék vagy az elem
újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a
lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket
megvásárolta.
Megjegyzés a vásárlók számára:
a következő információk csak
az EU irányelveket alkalmazó
országokban eladott készülékekre
érvényesek.
Ennek a terméknek a gyártója
a Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
A termékbiztonsággal és az EMC
irányelvekkel kapcsolatban a Sony
Deutschland GmbH (Németország,
70327 Stuttgart, Hedelfinger
Strasse 61.) a jogosult képviselő.
Kérjük, bármely szervizeléssel vagy
garanciával kapcsolatos ügyben
forduljon a különálló szerviz- vagy
garanciadokumentumokban
megadott címekhez.
2HU
model name [DAV-TZ215/DAV-TZ715]
[4-295-622-13(1) (HU)]
filename[D:\DTP\@_SONY\DAV-TZ715\Print\4295622131(HU)\4295622131DAVTZ215E12\hu02saf.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
hu_book.book Page 3 Tuesday, July 10, 2012 2:12 PM
Óvintézkedések
Áramforrások
• A készülék mindaddig áram
alatt van, amíg a hálózati
csatlakozóvezetéket nem húzta ki
a hálózati aljzatból, még akkor is,
ha maga a készülék kikapcsolt
állapotban van.
• A hálózati csatlakozóval
választhatja le a készüléket
a hálózatról, ezért könnyen
hozzáférhető hálózati aljzathoz
csatlakoztassa a készüléket.
Amennyiben bármilyen
rendellenességet észlel a készülék
működésében, azonnal húzza ki
a hálózati csatlakozót az aljzatból.
A HDMI, a HDMI-logó és
a High-Definition Multimedia
Interface kifejezés a HDMI
Licensing LLC védjegye vagy
bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban és egyéb
országokban.
A „DVD-RW”, a „DVD-R”,
a „DVD+RW”, a „DVD+R”,
a „DVD VIDEO” és a „CD”
embléma védjegy.
A „BRAVIA” a
Sony Corporation védjegye.
A „PLAYSTATION” a Sony
Computer Entertainment Inc.
bejegyzett védjegye.
Szerzői jogok
Ez a rendszer Dolby* Digital és
Dolby Pro Logic (II) adaptív
mátrix térhangzás kitömörítőt,
illetve DTS** Digital Surround
System rendszert tartalmaz.
* A készülék gyártása a Dolby
Laboratories engedélyével
történt.
A Dolby, a Pro Logic és
a dupla D szimbólum a Dolby
Laboratories hivatalos védjegye.
** A készülék gyártása a(z)
5,956,674; 5,974,380;
6,487,535 számú és más,
egyesült államokbeli és
nemzetközi, megítélt és
függőben lévő szabadalmak
licence alapján történt. A DTS,
a szimbólum, az & DTS és
a szimbólum a DTS, Inc.
bejegyzett védjegyei, az & DTS
Digital Surround és a DTS
embléma pedig annak védjegyei.
A termék licencelt szoftvereket
tartalmaz. © DTS, Inc. Minden
jog fenntartva.
Az MPEG Layer-3
audiokódolási technológiát és
szabadalmait a Fraunhofer IIS
és a Thomson licenceli.
A Windows Media
a Microsoft Corporation
bejegyzett védjegye vagy
védjegye az Egyesült
Államokban és/vagy egyéb
országokban. Ez a termék
olyan technológiát használ,
amely a Microsoft egyes
szellemi tulajdonjogainak
hatálya alá eshet. Ennek
a technológiának a használata
vagy terjesztése ezen terméken
kívül tilos a Microsoft
megfelelő engedélye(i) nélkül.
Az MPEG-4 Visual
termékről
EZ A TERMÉK AZ
MPEG-4 VIZUÁLIS
SZABADALOMCSOMAG
ALAPJÁN A FOGYASZTÓK
SZÁMÁRA, SZEMÉLYES ÉS
NEM KERESKEDELMI
HASZNÁLATRA, AZ
MPEG-4 VIZUÁLIS
SZABVÁNYNAK
MEGFELELŐ OLYAN
VIDEÓK („MPEG-4 VIDEO”)
DEKÓDOLÁSÁRA VAN
ENGEDÉLYEZVE,
AMELYEKET EGY
FOGYASZTÓ KÓDOLT
SZEMÉLYES ÉS NEM
KERESKEDELMI
TEVÉKENYSÉGE SORÁN ÉS/
VAGY AMELYEKET OLYAN
VIDEOSZOLGÁLTATÓTÓL
KAPTAK, AMELY AZ MPEG
LA ENGEDÉLYÉVEL KÉSZÍT
MPEG-4 VIDEÓKAT.
SEMMILYEN MÁS
KÖZVETLEN VAGY
KÖZVETETT HASZNÁLAT
NINCS ENGEDÉLYEZVE.
TOVÁBBI, TÖBBEK
KÖZÖTT A PROMÓCIÓS,
BELSŐ ÉS KERESKEDELMI
HASZNÁLATTAL ÉS AZ
ENGEDÉLYEZÉSSEL
KAPCSOLATOS
INFORMÁCIÓK
KAPHATÓK AZ MPEG LA,
LLC CÉGTŐL. LÁSD
A HTTP://
WWW.MPEGLA.COM
HONLAPOT.
Minden más védjegy
a vonatkozó tulajdonosokhoz
tartozik.
Ez a rendszer alkalmazza
a High-Definition Multimedia
Interface (HDMI™)
technológiát.
3HU
model name [DAV-TZ215/DAV-TZ715]
[4-295-622-13(1) (HU)]
filename[D:\DTP\@_SONY\DAV-TZ715\Print\4295622131(HU)\4295622131DAVTZ215E12\hu02saf.fm]
hu_book.book Page 4 Tuesday, July 10, 2012 2:12 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
Erről a Kezelési
utasításról
általában
• Az ebben a Kezelési
utasításban szereplő
instrukciók a mellékelt
távirányító kezelőszerveire
vonatkoznak. Használhatja
az egység kezelőszerveit is,
ha azok neve azonos vagy
hasonló a távirányítón
találhatóval.
• A vezérlőmenü elemei
változhatnak a területtől
függően.
• A „DVD” előfordulhat
általános kifejezésként a
DVD VIDEO, DVD+RW/
DVD+R és DVD-RW/DVDR helyett.
• Az alapértelmezett beállítás
alá van húzva.
4HU
model name [DAV-TZ215/DAV-TZ715]
[4-295-622-13(1) (HU)]
filename[D:\DTP\@_SONY\DAV-TZ715\Print\4295622131(HU)\4295622131DAVTZ215E12\hu_TOC.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
hu_book.book Page 5 Tuesday, July 10, 2012 2:12 PM
Tartalomjegyzék
Óvintézkedések........................................... 3
Erről a Kezelési utasításról általában ....... 4
Lejátszható lemezek/fájlok
USB-eszközön ...................................... 6
A csomag tartalma.................................... 10
Index – részek és kezelőszervek.............. 12
Útmutató a vezérlő menühöz ................. 17
Kezdeti lépések
1. lépés: A rendszer telepítése ........ 20
2. lépés: A rendszer összekötése..... 23
3. lépés: A rendszer beállítása......... 27
Lejátszás
Lejátszás lemezről..................................... 30
Fájlok lejátszása lemezről/
USB-eszközről.................................... 30
Egyéb lejátszási műveletek ...................... 32
A lejátszási mód kiválasztása .................. 36
Lemez/USB-eszköz információinak
megjelenítése ...................................... 40
A csatlakoztatott készülék hangjának/
videójának használata ....................... 41
Beállítások
Az előlapi kijelző fényerejének
módosítása.......................................... 54
A bemutatómód be- és kikapcsolása ..... 54
A gyorsbeállítás megismétlése ................ 54
A rendszer automatikus készenléti
módba léptetése ................................. 54
További beállítások megadása ................ 55
További információk
Óvintézkedések......................................... 62
Hibaelhárítás ............................................. 64
Műszaki adatok......................................... 70
Tárgymutató ............................................. 74
Vevőegység
Rádióállomások beállítása ....................... 42
A rádió hallgatása ..................................... 42
Hangeffektus
Térhatású hangzás .................................... 44
A hangeffektus kiválasztása..................... 46
Kényelmi funkciók
A Control for HDMI (HDMI-vezérlés)
funkció használata a „BRAVIA”
Sync szolgáltatáshoz .......................... 47
Dalok átvitele USB-eszközre................... 49
A kikapcsolásidőzítő használata............. 52
A kép és a hang közötti késés
módosítása.......................................... 53
A csatlakoztatott készülékekről érkező
hang bemeneti jelszintjének
módosítása.......................................... 53
5HU
model name [DAV-TZ215/DAV-TZ715]
[4-295-622-13(1) (HU)]
filename[D:\DTP\@_SONY\DAV-TZ715\Print\4295622131(HU)\4295622131DAVTZ215E12\hu03reg.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
hu_book.book Page 6 Tuesday, July 10, 2012 2:12 PM
Lejátszható lemezek/fájlok USB-eszközön
Típus
Lemez logó
Jellemzők
Ikon
VIDEO DVD
• VIDEO DVD
• DVD VIDEO formátumú vagy video
módú DVD-R/DVD-RW
• DVD VIDEO formátumú DVD+R/
DVD+RW
VR (videofelvétel)
mód
• VR (videofelvétel) módú DVD-R/DVDRW (a DVD-R DL kivételével)
VIDEO CD
• VIDEO CD (Ver. 1.1 és 2.0 lemezek)
• Super VCD
• Video CD formátumú vagy Super VCD
formátumú CD-R/CD-RW/CD-ROM
Super Audio CD
• Super Audio CD
CD
• Audio CD
• Audio CD formátumú CD-R/CD-RW
DATA CD
–
• ADAT CD formátumú, a következő
típusú fájlokat tartalmazó CD-R/CDRW/CD-ROM, amely megfelel az ISO
96601) Level 1/Level 2 vagy Joliet
előírásainak (kibővített formátum).
– MP3 fájlok2)3)
– JPEG képfájlok4)
– Xvid/MPEG4-videofájlok
ADAT DVD
–
• ADAT DVD formátumú, a következő
típusú fájlokat tartalmazó DVD-ROM/
DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW,
amely megfelel az UDF (Universal Disk
Format) előírásainak.
– MP3 fájlok2)3)
– JPEG képfájlok4)
– Xvid/MPEG4-videofájlok
6HU
model name [DAV-TZ215/DAV-TZ715]
[4-295-622-13(1) (HU)]
filename[D:\DTP\@_SONY\DAV-TZ715\Print\4295622131(HU)\4295622131DAVTZ215E12\hu03reg.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
hu_book.book Page 7 Tuesday, July 10, 2012 2:12 PM
Típus
USB-eszköz
Lemez logó
–
Jellemzők
Ikon
• A következő típusú fájlokat tartalmazó
USB-eszköz.
– MP3 fájlok2)3) vagy WMA/AAC
fájlok3)
– JPEG képfájlok4)
– Xvid/MPEG4-videofájlok
1)CD-ROM-okon
található fájlok és mappák logikai formátuma, az ISO (International Organization for
Standardization) definiálta.
2)Az MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) a tömörített hangadatok ISO/MPEG által definiált szabványos formátuma.
Az MP3 fájloknak MPEG1 Audio Layer 3 formátumúaknak kell lenniük.
3)
A rendszer nem képes másolásvédett (DRM, Digital Rights Management) fájlokat lejátszani.
4)
A JPEG képfájloknak DCF képfájl-formátumúaknak kell lenniük. (DCF „Design rule for Camera File system”:
a digitális fényképezőgépek képszabványait a JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries
Association) szabályozza.)
Megjegyzések a lemezekről
Ezt a terméket a kompaktlemez (CD) szabványnak megfelelő lemezek lejátszására tervezték.
A DualDisc lemezek és a másolásvédelmi technológiákkal kódolt egyes lemezek nem felelnek meg a
Compact Disc (CD) szabványnak, és ezért elképzelhető, hogy nem kompatibilisek ezzel a készülékkel.
Példák olyan lemezekre, amelyeket a rendszer nem tud lejátszani
A rendszer nem tudja lejátszani a következő lemezeket:
• nem az 6. oldalon felsorolt formátumban rögzített CD-ROM/CD-R/CD-RW
• PHOTO CD formátumban rögzített CD-ROM
• CD-Extra adatrésze
• CD Graphics lemez
• DVD Audio
• nem MP3 fájlokat, JPEG képfájlokat, Xvid videofájlokat vagy MPEG4 videofájlokat tartalmazó
ADAT CD/ADAT DVD
• Packet Write formátumban létrehozott ADAT CD/ADAT DVD
• DVD-RAM
• Blu-ray lemez
A rendszer nem tudja lejátszani a következő lemezeket sem:
• eltérő területkódú DVD VIDEO (8. oldal)
• nem szabványos alakú (pl. kártya, szív) lemez
• olyan lemez, amin papír vagy címke van
• olyan lemez, amelyre celofán vagy címke ragadt.
7HU
model name [DAV-TZ215/DAV-TZ715]
[4-295-622-13(1) (HU)]
filename[D:\DTP\@_SONY\DAV-TZ715\Print\4295622131(HU)\4295622131DAVTZ215E12\hu03reg.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
hu_book.book Page 8 Tuesday, July 10, 2012 2:12 PM
Megjegyzések a CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW lemezekről
Egyes esetekben a CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW lemezeket nem lehet
lejátszani ezen a rendszeren a lemez felvételi minősége vagy fizikai állapota miatt, vagy a felvevő eszköz
és a létrehozó szoftver jellemzői miatt.
Akkor sem lehet a lemezt lejátszani, ha nincs megfelelően lezárva. További tudnivalókért olvassa el
a felvevő eszköz kezelési utasítását.
Vegye figyelembe, hogy egyes lejátszási funkciók esetleg nem működnek bizonyos DVD+RW/DVD+R
lemezek esetén, még ha azok megfelelően le is vannak zárva. Az ilyen lemezeket normál lejátszással
nézze meg. A Packet Write formátumban létrehozott egyes ADAT CD/ADAT DVD lemezeket sem
lehet lejátszani.
Megjegyzések a multi-session CD-kről
• A rendszer le tudja játszani a többmenetes CD-ket, ha az első szekció egy MP3 fájlt tartalmaz.
A későbbi szekciókban található további MP3 fájlok is lejátszhatók.
• A rendszer le tudja játszani a többmenetes CD-ket, ha az első szekció egy JPEG képfájlt tartalmaz.
A későbbi szekciókban található további JPEG képfájlok is lejátszhatók.
• Ha zenei CD formátumban vagy video CD formátumban vannak MP3 fájlok és JPEG képfájlok
felvéve az első szekció részeként, csak az első szekciót játssza le a készülék.
Területkód
A rendszer területkódja az egység hátlapjára van nyomtatva, és csak ezzel egyező területkóddal
felcímkézett DVD-t lehet lejátszani.
A ALL címkével ellátott DVD VIDEO szintén lejátszható ezen a rendszeren.
Ha bármilyen más DVD VIDEO lemezt próbál lejátszani, a [Playback prohibited by area limitations.]
(A lejátszás le van tiltva a területi korlátozások miatt.) szöveg jelenik meg a tv képernyőjén. A DVD
VIDEO függvényében a készülék esetleg nem jelzi a területkód-korlátozást olyan esetekben, amikor
a lejátszás le van tiltva a területi korlátozások miatt.
Megjegyzések a DVD vagy VIDEO CD lemezek lejátszási műveleteiről
Gyakran előfordul, hogy a szoftverek gyártói szándékosan beállítják a DVD vagy a VIDEO CD
lejátszási műveleteit. Mivel ez a rendszer a DVD vagy a VIDEO CD lemezeket azok szoftvergyártók
által kialakított tartalmának megfelelően játssza le, egyes lejátszási funkciók hiányozhatnak.
Mindenképpen olvassa el a DVD vagy a VIDEO CD kezelési utasítását.
Megjegyzések a lejátszható fájlokról
• A rendszer legfeljebb 200 mappát képes felismerni, beleértve az olyan albumokat (mappákat) is,
amelyek nem tartalmaznak hangfájlokat, JPEG képfájlokat vagy videofájlokat. Ha 200-nál több
mappa van a DATA CD/DATA DVD/USB-eszközön, vagy 150-nél több fájl van valamelyik
mappában, a rendszer által felismert mappák/fájlok eltérhetnek a mappák elrendezésétől függően.
8HU
model name [DAV-TZ215/DAV-TZ715]
[4-295-622-13(1) (HU)]
filename[D:\DTP\@_SONY\DAV-TZ715\Print\4295622131(HU)\4295622131DAVTZ215E12\hu03reg.fm]
hu_book.book Page 9 Tuesday, July 10, 2012 2:12 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
• A rendszer a következő fájlokat tudja lejátszani.
Fájl
A fájl kiterjesztése
MP3 fájl
WMA fájl*
AAC fájl*
JPEG képfájl
Xvid videofájl
MPEG4 videofájl
„.mp3”
„.wma”
.m4a
„.jpg” vagy „.jpeg”
.avi
„.mp4” vagy „.m4v”
A rendszer megpróbálja a fenti kiterjesztések valamelyikét tartalmazó nevű bármilyen adatfájlt
lejátszani, még akkor is, ha az nem MP3/WMA/AAC/JPEG/Xvid/MPEG4 formátumú. Az ilyen adatok
lejátszása hangos zajt eredményezhet, ami károsíthatja a hangsugárzórendszert.
• A következők növelhetik a lejátszás elindításának időtartamát:
– ha a DATA CD/DATA DVD/USB-eszköz bonyolult faszerkezetben van felvéve,
– ha előzőleg egy másik mappában levő hangfájlokat, JPEG képfájlokat vagy videofájlokat játszott le
a készülék.
• Az ADAT CD/ADAT DVD lemezeken / USB-eszközökön levő egyes fájlokat a rendszer esetleg nem
képes lejátszani a fájlformátumtól függően.
• A rendszer csak 8 mappa mélységben képes lejátszani.
• A rendszer esetleg nem képes lejátszani hangfájlokat, JPEG képfájlokat vagy videofájlokat a fájl típusától
függően.
• A számítógéppel vagy hasonló eszközzel felvett fájlokat a rendszer esetleg nem a felvétel sorrendjében
játssza le.
• A nem hangfájlokat, JPEG képfájlokat vagy videofájlokat tartalmazó mappákat átugorja a rendszer.
• A kompatibilitás az összes MP3/WMA/AAC kódoló- és írószoftverrel, rögzítő eszközzel és írható
adathordozóval nem garantálható.
• A kompatibilitás az összes MPEG4 videokódoló és -író szoftverrel, rögzítő eszközzel és írható
adathordozóval nem garantálható.
• A lejátszás sorrendje a hangfájl, JPEG képfájl vagy videofájl létrehozására használt szoftvertől függően
esetleg nem alkalmazható, ha 200-nál több mappa van, vagy 150-nél több fájl van mindegyik mappában.
* Csak USB-eszköz esetén.
Megjegyzések az USB-eszközökről
• Ez a rendszer támogatja az MSC (Mass Storage Class) eszközöket.
• Az azonban nem garantálható, hogy a rendszer az összes USB-eszközzel működjön.
• Noha sokféle bonyolult funkció áll rendelkezése az USB-eszközök számára, a rendszerhez
csatlakoztatott USB-eszközök lejátszható tartalma a zenei, fénykép- és videotartalmakra korlátozódik.
A részleteket lásd az USB-eszközök kezelési utasításában.
• Az USB-eszköz csatlakoztatásakor a rendszer beolvassa az USB-eszközön található összes fájlt. Ha az
USB-eszközön sok mappa vagy fájl van, az USB-eszköz beolvasásának befejezése sokáig tarthat.
• Ne kösse össze a rendszert és az USB-eszközt USB-hubon keresztül.
• Ha több USB-eszköz van csatlakoztatva, a rendszer által végrehajtott művelet késleltetést szenvedhet.
• A rendszer lejátszási sorrendje eltérhet a csatlakoztatott USB-eszköz lejátszási sorrendjétől.
• Mindig kapcsolja ki a rendszert, mielőtt eltávolítja az USB-eszközt. Ha a rendszer be van kapcsolva az
USB-eszköz eltávolításakor, az USB-eszközön található adatok elveszhetnek.
• Az USB-eszköz használata előtt győződjön meg róla, hogy nincsenek-e vírusos fájlok az USB-eszközön.
9HU
model name [DAV-TZ215/DAV-TZ715]
[4-295-622-13(1) (HU)]
filename[D:\DTP\@_SONY\DAV-TZ715\Print\4295622131(HU)\4295622131DAVTZ215E12\hu03reg.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
hu_book.book Page 10 Tuesday, July 10, 2012 2:12 PM
A csomag tartalma
Fő egység
Hangsugárzócsomagok
• DAV-TZ215
• DAV-TZ715
• Hangsugárzó-vezetékek
(1 készlet)
(piros/fehér/zöld/szürke/kék)
• Lábpárnák (1 készlet)
• A hangsugárzók szerelési alkatrészei a keskeny magas hangsugárzókhoz
A DAV-TZ715 modellhez
(4)
(4)
(16)
10HU
model name [DAV-TZ215/DAV-TZ715]
[4-295-622-13(1) (HU)]
filename[D:\DTP\@_SONY\DAV-TZ715\Print\4295622131(HU)\4295622131DAVTZ215E12\hu03reg.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
hu_book.book Page 11 Tuesday, July 10, 2012 2:12 PM
Tartozékok
• Távirányító (távvezérlő)
(1 db)
• R6 (AA méretű) elemek
(2 db)
• FM huzalantenna (1 db)
vagy
• Videovezeték (1)
• Nagy sebességű HDMIkábel* (1)
• Kezelési utasítás
• Útmutató a gyors
beállításhoz
• Útmutató a hangsugárzók
telepítéséhez (csak a DAVTZ715 modellhez)
* Nagysebességű HDMI-vezetéket
csak bizonyos modellekkel/
térségekben szállítunk.
11HU
model name [DAV-TZ215/DAV-TZ715]
[4-295-622-13(1) (HU)]
filename[D:\DTP\@_SONY\DAV-TZ715\Print\4295622131(HU)\4295622131DAVTZ215E12\hu03reg.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
hu_book.book Page 12 Tuesday, July 10, 2012 2:12 PM
Index – részek és kezelőszervek
További információk találhatók a zárójelben megadott oldalakon.
Előlap
A Lemeztálca
H A lejátszás működtető gombjai
B Előlapi kijelző (13. oldal)
Z (kitol/behúz)
C
A lemeztálca kitolása vagy behúzása.
(távvezérlő érzékelője)
A távirányító jelének vétele. A távirányító
használatakor irányítsa azt erre pontra.
D MASTER VOLUME vezérlés
A rendszer hangerejének módosítása.
E REC TO USB (49. oldal)
Számok/MP3 fájlok/rádióműsorok
továbbítása az USB-eszközre.
F
(USB) port (30. oldal)
N (lejátszás)
A lejátszás elindítása vagy újraindítása.
x (leállítás)
A lejátszás leállítása, és a leállási pont
(folytatási pont) megjegyzése.
I "/1 (be/készenlét)
Az egység bekapcsolása vagy készenléti
állapotba helyezése.
USB-eszköz csatlakoztatására használható.
G FUNCTION
A lejátszás forrásának kiválasztása.
12HU
model name [DAV-TZ215/DAV-TZ715]
[4-295-622-13(1) (HU)]
filename[D:\DTP\@_SONY\DAV-TZ715\Print\4295622131(HU)\4295622131DAVTZ215E12\hu03reg.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
hu_book.book Page 13 Tuesday, July 10, 2012 2:12 PM
Előlapi kijelző
A Lejátszási állapotjelző
B SLEEP jelzés
Villog, amikor beállítja az elalvási időzítőt.
C Rendszerállapot kijelzése
D TUNED jelző (csak a rádiónál)
Állomásra hangolt állapotban világít.
E ST jelző (csak a rádiónál)
Sztereó hang vételekor világít.
F Térhatás formátumának jelzője
G HDMI jelzés
Világít, amikor létrejön a tv és a készülék
közötti jelkapcsolat a HDMI-n keresztül.
H NTSC jelzés
Világít, ha a színrendszer NTSC-re van
állítva. (csak az ázsiai, közel-keleti és
európai modellek esetén)
I USB-átvitel jelzője
USB-átvitel közben világít.
J SA-CD jelzés
Super Audio CD/CD betöltésekor világít.
13HU
model name [DAV-TZ215/DAV-TZ715]
[4-295-622-13(1) (HU)]
filename[D:\DTP\@_SONY\DAV-TZ715\Print\4295622131(HU)\4295622131DAVTZ215E12\hu03reg.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
hu_book.book Page 14 Tuesday, July 10, 2012 2:12 PM
Hátlap
ANTENNA
FM
COAXIAL 75
VIDEO
OUT
SPEAKERS
OUT
L
TV
AUDIO IN
R
FRONT R
FRONT L
SUR R
ONLY FOR SS-TS
SUR L
CENTER SUBWOOFER
ONLY FOR ONLY FOR
SS-CT
SS-WS
A SPEAKERS aljzatok (23. oldal)
D TV (AUDIO IN L/R) aljzatok (24. oldal)
B VIDEO OUT aljzat (24. oldal)
E HDMI OUT aljzat (24. oldal)
C ANTENNA (COAXIAL 75Ω FM) aljzat
(26. oldal)
14HU
model name [DAV-TZ215/DAV-TZ715]
[4-295-622-13(1) (HU)]
filename[D:\DTP\@_SONY\DAV-TZ715\Print\4295622131(HU)\4295622131DAVTZ215E12\hu03reg.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
hu_book.book Page 15 Tuesday, July 10, 2012 2:12 PM
B Fekete-fehér szöveges címkéjű gombok
távirányító
Funkcióválasztó gombok
(30., 41., 42. oldal)
THEATRE
ONE-TOUCH
PLAY
1
TV
BRAVIA Sync
1
2
DVD/CD
3
FM
USB
4
5
6
TV
AUDIO
IN
FUNCTION
7
8
9
TIME/
TEXT
SOUND
MODE
SYSTEM
MENU
CLEAR
0
TV INPUT
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
D.TUNING
MEM SEL
DVD
TOP MENU
2,3
A lejátszás forrásának kiválasztása.
A rendszer automatikusan bekapcsol,
ha kikapcsolt állapotában megnyomja
a következő funkcióválasztó gombok
valamelyikét:
DVD/CD
FM
USB
TV
DVD
MENU MUTING
FUNCTION
A funkciók kiválasztása sorban.
VOLUME
4
7
TIME/TEXT (40. oldal)
RETURN
6
Váltja az előlap kijelzőjén megjelenő
információkat.
DISPLAY
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
5
SHIFT
Az 5. számjegy/AUDIO IN, VOLUME +,
AUDIO és N gombokon tapintópontok
találhatók. A tapintópont viszonyítási pontként
használható a távirányító használata közben.
A THEATRE (47. oldal)
Automatikus optimális video üzemmódra
kapcsolás a filmek nézéséhez.
ONE-TOUCH PLAY (47. oldal)
Az egygombos lejátszás aktiválása.
TV "/1 (be/készenlét)*
A tv bekapcsolása vagy készenléti állapotba
helyezése.
"/1 (be/készenlét) (27. oldal)
A rendszer bekapcsolása vagy készenléti
állapotba helyezése.
SOUND MODE (46. oldal)
A hangzásmód kiválasztása.
SYSTEM MENU (42., 44., 52., 54. oldal)
Belépés a rendszermenübe.
AUDIO (34. oldal)
A hangformátum/sáv kiválasztása.
SUBTITLE (34. oldal)
A feliratozás nyelvének kiválasztása, ha
többnyelvű feliratozás található a DVD
VIDEO lemezen.
ANGLE (34. oldal)
Másik nézőszögre váltás, ha több szög van
rögzítve a DVD VIDEO lemezen.
D.TUNING (42. oldal)
A rádiófrekvencia kiválasztása.
MEM SEL (30., 49. oldal)
Az USB-eszköz memóriaszámának
kiválasztása a lejátszáshoz vagy az
átvitelhez.
15HU
model name [DAV-TZ215/DAV-TZ715]
[4-295-622-13(1) (HU)]
filename[D:\DTP\@_SONY\DAV-TZ715\Print\4295622131(HU)\4295622131DAVTZ215E12\hu03reg.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
hu_book.book Page 16 Tuesday, July 10, 2012 2:12 PM
C Rózsaszínű szöveges címkéjű gombok
(A következő gombok a SHIFT gomb
lenyomása és lenyomva tartása mellett
működnek (6).)
DISPLAY (17., 27., 30., 32., 36., 47., 49.,
55. oldal)
A lejátszási információk megjelenítése a tvképernyőn.
Számgombok (33., 42. oldal)
A műsorszámok/fejezetek számai,
a rádiófrekvenciák stb. bevitelére.
* Csak Sony tv esetén működik. A tv-től függően
egyes gombokat esetleg nem lehet használni.
CLEAR (32., 36., 52. oldal)
Note
A beviteli mező törlése.
• Az AUDIO IN gomb nem működik ennél
a modellnél.
TV INPUT*
A tv bemeneti forrásának átkapcsolása.
D MUTING
A hang ideiglenes kikapcsolása.
VOLUME +/– (30. oldal)
A hangerő módosítása.
Az elemek behelyezése
Helyezzen be két R6 (AA méretű) elemet
(tartozék) úgy, hogy a 3 és # végeik feleljenek
meg az elemtartó rekesz belsejében látható
jelzéseknek.
E A lejátszás működtető gombjai
Lásd: „Egyéb lejátszási műveletek”
(32. oldal).
./> (előző/következő)
m/M (gyors hátra-/előretekerés)
/
(lassú)
N (lejátszás)
X (szünet)
x (leállítás)
A rádió működtető gombjai
Lásd: „A rádió hallgatása” (42. oldal).
PRESET +/–
TUNING +/–
F SHIFT
Nyomja meg és tartsa nyomva ezt a gombot
a rózsaszínű szöveges címkével ellátott
gombok (3) használatához.
G DVD TOP MENU (35. oldal)
A DVD legfelső menüjének megnyitása
vagy bezárása.
DVD MENU (35. oldal)
A DVD menüjének megnyitása vagy
bezárása.
Note
• Ne hagyja a távirányítót szélsőségesen forró vagy
nedves helyen.
• Ne használjon új és régi elemet együtt.
• Ne ejtsen idegen tárgyat a távirányító házába,
különösen elemcserekor.
• Ha hosszabb ideig nem használja a távirányítót, vegye
ki az elemeket az elemek szivárgása és korróziója
miatti esetleges károsodás megelőzése érdekében.
C/X/x/c
A kiemelést egy megjelenített elemre lehet
vinni ezekkel.
(ENTER)
Belépés a kijelölt elembe.
O RETURN (31. oldal)
Visszatérés az előző kijelzéshez.
16HU
model name [DAV-TZ215/DAV-TZ715]
[4-295-622-13(1) (HU)]
filename[D:\DTP\@_SONY\DAV-TZ715\Print\4295622131(HU)\4295622131DAVTZ215E12\hu03reg.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
hu_book.book Page 17 Tuesday, July 10, 2012 2:12 PM
Útmutató a vezérlő menühöz
A vezérlő menü a funkciók kiválasztására és a kapcsolódó információk megtekintésére szolgál.
DISPLAY
Nyomja meg a
DISPLAY gombot a „DVD/CD” vagy „USB” funkció használata alatt.
A DISPLAY gomb minden megnyomásakor a vezérlő menü vált:
1 t 2 t 3 t 1 t ...
1 1. vezérlő menü
2 2. vezérlő menü (akkor jelenik meg, ha rendelkezésre áll)
3 Vezérlő menü ki
17HU
model name [DAV-TZ215/DAV-TZ715]
[4-295-622-13(1) (HU)]
filename[D:\DTP\@_SONY\DAV-TZ715\Print\4295622131(HU)\4295622131DAVTZ215E12\hu03reg.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
hu_book.book Page 18 Tuesday, July 10, 2012 2:12 PM
Vezérlő menü
Példa: 1. vezérlő menü DVD VIDEO lejátszásakor.
Az éppen játszott cím száma
Az éppen játszott fejezet száma
A címek összes száma
A fejezetek összes száma
Vezérlő menüpontok
98( 99)
13( 99)
T
0: 04: 17
OFF
OFF
DISC
TITLE
CHAPTER
Kijelölt elem
A lejátszás állapota
(N Lejátszás,
X Szünet,
x Leállás stb.)
DVD VIDEO
Az éppen játszott forrás
típusa
Játszási idő
Jelenlegi beállítás
Beállítások
A kiválasztott vezérlő
menüpont funkciójának
neve
REPEAT
ENTER
Quit:
DISPLAY
Működési üzenet
A vezérlő menüpontok listája
Az 1. és 2. vezérlő menükben a forrástól függően különböző menüpontok jelennek meg. A részletek
megtalálhatók az alábbi táblázatban kerek zárójelek között szereplő számú oldalakon.
Menüpont
A menüpont neve, funkciója, lényeges forrása
[TITLE] (cím) (33. oldal)/[SCENE] (jelenet) (33. oldal)/[TRACK] (sáv) (33. oldal)
Ki lehet a lejátszandó címet, jelenetet vagy számot választani.
[CHAPTER] (fejezet) (33. oldal)/[INDEX] (index) (33. oldal)
Ki lehet a lejátszandó fejezet vagy indexet választani.
[INDEX] (33. oldal)
Megjelenítheti az indexet és kiválaszthatja a lejátszani kívánt indexet.
[TRACK] (sáv) (33. oldal)
Kiválaszthatja a lejátszani kívánt számot.
[ORIGINAL/PLAY LIST] (eredeti/lejátszási lista) (35. oldal)
Kiválaszthatja a lejátszani kívánt címek típusát (DVD-RW/DVD-R), az [ORIGINAL]
(eredeti) elemet vagy egy szerkesztett [PLAY LIST] (lejátszási lista) lehetőséget.
[TIME] (idő) (34. oldal)
Ellenőrizni lehet az eltelt időt és a hátralevő lejátszási időt.
A lejátszást lehet a kívánt ponttól indítani az időkód beadásával (csak DVD VIDEO/DVD-VR
esetén).
[MULTI/2CH] (multi/2csat.) (35. oldal)
Ha elérhető, akkor kiválaszthatja a lejátszási területet Super Audio CD esetén.
[SUPER AUDIO CD/CD LAYER] (Super Audio CD/CD-réteg) (36. oldal)
Ha elérhető, akkor kiválaszthatja a lejátszási réteget Super Audio CD esetén.
18HU
model name [DAV-TZ215/DAV-TZ715]
[4-295-622-13(1) (HU)]
filename[D:\DTP\@_SONY\DAV-TZ715\Print\4295622131(HU)\4295622131DAVTZ215E12\hu03reg.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
hu_book.book Page 19 Tuesday, July 10, 2012 2:12 PM
[PROGRAM] (programozás) (36. oldal)
Ki lehet a kívánt sorrendben lejátszandó számokat választani.
[SHUFFLE] (keverve) (37. oldal)
A számokat/fájlokat véletlenszerű sorrendben lehet lejátszani.
[REPEAT] (ismétlés) (38. oldal)
Le lehet az egész lemezt/USB-eszközt (az összes címet/összes számot/összes mappát/összes
fájlt), vagy egy címet/számot/mappát/fájlt ismételten játszani.
[A/V SYNC] (audio-video szinkron) (53. oldal)
A kép és a hang közötti késés módosítható.
[DISC MENU] (lemez menü) (35. oldal)
A DVD menüje megjeleníthető.
[BROWSING] (böngészés) (31. oldal)
A mappák/JPEG képfájlok listája megjeleníthető.
[SETUP] (beállítás) (55. oldal)
[CUSTOM] (egyedi)
A gyorsbeállításon túlmenően sokféle egyéb beállítás is elvégezhető.
[QUICK] (gyors) (27. oldal)
El lehet elvégezni az alapvető beállításokat. A gyorsbeállítással megadhatja a képernyőn
megjelenő kijelzés nyelvét és a tv méretarányát.
[FOLDER] (mappa) (33. oldal)
Ki lehet a lejátszandó mappát választani.
[FILE] (fájl) (33. oldal)
Ki lehet a lejátszandó JPEG képfájlokat vagy videofájlokat választani.
[DATE] (dátum) (41. oldal)
Megjeleníthető az a dátum, amikor a képet felvették digitális fényképezőgéppel.
[INTERVAL] (időköz) (39. oldal)
Ki lehet választani azt az időtartamot, ameddig a diák láthatóak legyenek a tv-képernyőn.
[EFFECT] (effektus) (38. oldal)
Ki lehet választani a diavetítéshez a diák váltásakor használandó effektusokat.
[MEDIA] (Média) (32. oldal)
Kiválaszthatja a különféle médiatípusok (MP3/AAC1)/WMA1) fájlok, JPEG képfájlok,
videofájlok vagy MP3 és JPEG képfájlok2)) lejátszási prioritását ADAT CD/ADAT DVD/
USB-eszköz használatakor.
[USB TRANSFER] (USB átvitel) (49. oldal)
Át lehet vinni audio CD-n levő számokat vagy ADAT CD/ADAT DVD lemezen levő MP3
fájlokat USB-eszközre.
1)Csak
USB-eszköz esetén.
2)Csak
ADAT CD/ADAT DVD esetén.
Tip
• A vezérlő menü ikon jelző sárga fénnyel világít
t
bármely menüpont kiválasztásakor, az [OFF]
(kikapcsolva) kivételével (csak [PROGRAM] (programozás), [SHUFFLE] (keverve), [REPEAT] (ismétlés) és [A/V
SYNC] (audio-video szinkron)). Az [ORIGINAL/PLAY LIST] (eredeti/lejátszási lista) jelző sárga fénnyel világít
a [PLAY LIST] (lejátszási lista) kiválasztásakor (alapértelmezett beállítás). A [MULTI/2CH] (multi/2csat.) jelző
sárgán világít, ha egy Super Audio CD többcsatornás lejátszási területét választja.
19HU
model name [DAV-TZ215/DAV-TZ715]
[4-295-622-13(1) (HU)]
filename[D:\DTP\@_SONY\DAV-TZ715\Print\4295622131(HU)\4295622131DAVTZ215E12\hu04gst.fm]
masterpage:Left
specdef v20091013
hu_book.book Page 20 Tuesday, July 10, 2012 2:12 PM
Kezdeti lépések
Kezdeti lépések
1. lépés: A rendszer telepítése
A rendszer elhelyezése
A rendszert az alábbi ábra szerint telepítse.
A
B
F
C
G
D
A Első hangsugárzó (L (bal))
B Első hangsugárzó (R (jobb))
C Középső hangsugárzó
D Hátsó hangsugárzó (L (bal))
E Hátsó hangsugárzó (R (jobb))
F Mélysugárzó
G Egység
E
A lábpárnák felhelyezése a mélysugárzóra
,
Vegye le a lábpárnákat a védő
burkolatról.
Note
• Járjon el elővigyázatosan, amikor a hangsugárzókat és/vagy a hangsugárzókra szerelt hangsugárzó-állványokat
különlegesen kezelt (viaszolt, olajozott, fényezett stb.) padlóra helyezi, mivel foltok vagy fakulások keletkezhetnek.
A hangsugárzók összeszerelése
(csak a DAV-TZ715 esetén)
A hangsugárzók összeszerelését a mellékelt „Útmutató a hangsugárzók telepítéséhez” alapján végezze.
20HU
model name [DAV-TZ215/DAV-TZ715]
[4-295-622-13(1) (HU)]
filename[D:\DTP\@_SONY\DAV-TZ715\Print\4295622131(HU)\4295622131DAVTZ215E12\hu04gst.fm]
masterpage:Right
specdef v20091013
hu_book.book Page 21 Tuesday, July 10, 2012 2:12 PM
A hangsugárzókat a falra is lehet szerelni.
• A fal építőanyagával vagy a használandó csavarokkal kapcsolatos információkért forduljon a csavarok vagy a
szerelés terén járatos szakemberhez.
• Az építőanyagnak és a falvastagságnak megfelelő csavarokat használjon. Mivel a gipszkartonfalak különösen
gyengék, a csavarokat biztonságos módon a gerendába hajtsa be. A hangsugárzókat függőleges, egyenes felületű,
megerősített falra szerelje.
• A Sony nem felelős a nem megfelelő felszerelésből, falvastagságból, csavarrögzítésből vagy természeti csapásból
eredő balesetekért és károkért stb.
1
A színes csővel ellátott hangsugárzó-vezetéket a 3 csatlakozóba, a színes cső nélküli
hangsugárzó-vezetéket pedig a # csatlakozóba csatlakoztassa.
Színes cső
Bal első hangsugárzó (L): fehér
Jobb első hangsugárzó (R): piros
Középső hangsugárzó: zöld
Bal hátsó hangsugárzó (L): kék
Jobb hátsó hangsugárzó (R): szürke
2
Készítse elő a hangsugárzók hátulján található furatokba illeszkedő csavarokat (külön
megvásárolható), lásd az alábbi ábrát:
4 mm
30 mm
5 mm
Furat a hangsugárzó
hátulján
10 mm
21HU
model name [DAV-TZ215/DAV-TZ715]
[4-295-622-13(1) (HU)]
Kezdeti lépések
Figyelem!
filename[D:\DTP\@_SONY\DAV-TZ715\Print\4295622131(HU)\4295622131DAVTZ215E12\hu04gst.fm]
masterpage:Left
specdef v20091013
hu_book.book Page 22 Tuesday, July 10, 2012 2:12 PM
3
Rögzítse a csavarokat a falba, majd akassza rájuk a hangsugárzót.
Kezdeti lépések
A becsavart csavar kilógása
8–10 mm
A középső hangsugárzóhoz
A keskeny magas hangsugárzókhoz (csak a DAVTZ715 esetén)
145 mm
101,6 mm
Az alacsony hangsugárzókhoz (csak a DAV-TZ215
esetén)
22HU
model name [DAV-TZ215/DAV-TZ715]
[4-295-622-13(1) (HU)]
filename[D:\DTP\@_SONY\DAV-TZ715\Print\4295622131(HU)\4295622131DAVTZ215E12\hu04gst.fm]
masterpage:Right
specdef v20091013
hu_book.book Page 23 Tuesday, July 10, 2012 2:12 PM
2. lépés: A rendszer összekötése
1
A hangsugárzó-vezetékeket úgy csatlakoztassa, hogy a színek egyezzenek az egység
SPEAKERS aljzatainak színeivel, és addig nyomja be a huzalvégeket, amíg be nem kattannak.
Zöld
(Középső hangsugárzó)
Bíbor
(Mélysugárzó)
SPEA
TR
FRON
R
SUR
TL
FRON
SS-TS
FOR
ONLY
KERS
SUR
L
ER
CENT R
FO
ONLY
SS-CT
R
OOFE
SUBW FOR
ONLYS
SS-W
Kék
(Bal hátsó hangsugárzó (L))
Piros
(Jobb első hangsugárzó (R))
Szürke
(Jobb hátsó hangsugárzó (R))
Fehér
(Bal első hangsugárzó (L))
2
A színes csővel ellátott hangsugárzó-vezetéket a 3 csatlakozóba, a színes cső nélküli
hangsugárzó-vezetéket pedig a # csatlakozóba csatlakoztassa.
A mélysugárzó hangsugárzó-vezetéke rögzítve van a mélysugárzóhoz.
A hangsugárzó hátlapja
Színes cső (+)
Csatlakozó
(–)
Note
• A hangsugárzó-vezetékek szigetelését (gumi burkolatát) ne csíptesse be a hangsugárzó csatlakozóiba.
23HU
model name [DAV-TZ215/DAV-TZ715]
[4-295-622-13(1) (HU)]
Kezdeti lépések
A hangsugárzók csatlakoztatása
filename[D:\DTP\@_SONY\DAV-TZ715\Print\4295622131(HU)\4295622131DAVTZ215E12\hu04gst.fm]
masterpage:Left
specdef v20091013
hu_book.book Page 24 Tuesday, July 10, 2012 2:12 PM
Kezdeti lépések
A tv/set-top box csatlakoztatása
Tv és set-top box csatlakoztatása
Csak tv csatlakoztatása
Video
1 Video
2 Audio
1 Video
2 Audio
1 A videokészülék csatlakoztatása a tv-hez
A tv csatlakozó aljzataitól függően lehet a csatlakozási módszert megválasztani:
x 1. módszer: Videovezeték (mellékelve) csatlakoztatása
Ez az alapkapcsolat.
x 2. módszer: HDMI-kábeles* csatlakozás
Ez jobb képminőséget eredményez, mint az 1. módszer.
IN
VIDEO
IN
HDMI
VIDEO
OUT
OUT
1. módszer
(tartozék)
2. módszer*
* Nagysebességű HDMI-vezetéket csak bizonyos modellekkel/térségekben szállítunk.
24HU
model name [DAV-TZ215/DAV-TZ715]
[4-295-622-13(1) (HU)]
filename[D:\DTP\@_SONY\DAV-TZ715\Print\4295622131(HU)\4295622131DAVTZ215E12\hu04gst.fm]
masterpage:Right
specdef v20091013
hu_book.book Page 25 Tuesday, July 10, 2012 2:12 PM
2 A tv/set-top box audiojelének csatlakoztatása
OUT
AUDIO L
R
L
TV
AUDIO
IN
R
Audiovezeték
(külön megvásárolható)
Tip
• Más készüléket, például VCR-t, digitális műholdvevőt vagy PlayStationt lehet csatlakoztatni a TV-aljzatba a tv
helyett.
A színrendszer módosításához (PAL vagy NTSC) (csak ázsiai, közel-keleti és európai
típusok)
A tv-től függően esetleg ki kell kiválasztania a PAL vagy az NTSC színrendszert.
A közel-keleti és az európai típusok alapértelmezett beállítása a PAL.
Az ázsiai típusok alapértelmezett beállítása az NTSC.
1
2
Kapcsolja ki a rendszert a "/1 gombbal.
Kapcsolja be az egységet a készülék "/1 gombjával, miközben a FUNCTION gombot is nyomva
tartja.
A művelet minden egyes végrehajtásakor a színrendszer átvált PAL és NTSC között.
Amikor a színrendszer beállítsa az NTSC, az előlapi kijelzőn az „NTSC” felirat látható.
25HU
model name [DAV-TZ215/DAV-TZ715]
[4-295-622-13(1) (HU)]
Kezdeti lépések
Ha a tv vagy a set-top box hangját a rendszeren keresztül kívánja hallgatni, egy külön megvásárolható
audiovezetékkel hozza létre a kapcsolatot.
filename[D:\DTP\@_SONY\DAV-TZ715\Print\4295622131(HU)\4295622131DAVTZ215E12\hu04gst.fm]
masterpage:Left
specdef v20091013
hu_book.book Page 26 Tuesday, July 10, 2012 2:12 PM
Kezdeti lépések
Az antenna csatlakoztatása
NNA
ANTE
CO
FM
75
AXIAL
vagy
FM huzalantenna (tartozék)
Note
• Az FM huzalantennát a csatlakoztatás után kifeszítve és lehetőleg vízszintes állásban kell rögzíteni.
A hálózati (táp)vezeték csatlakoztatása
1
Csatlakoztassa a hálózati (táp)vezetéket.
A jelzés megjelenik az előlap kijelzőjén.
Fali dugaszoló aljzat (hálózat): a fali
dugaszoló aljzat (hálózat) formája
eltérhet a területtől függően.
2
Nyomja meg a "/1 gombot a rendszer bekapcsolásához, majd nyomja meg még egyszer a "/1
gombot a jelzés kikapcsolásához.
"/1
26HU
model name [DAV-TZ215/DAV-TZ715]
[4-295-622-13(1) (HU)]
filename[D:\DTP\@_SONY\DAV-TZ715\Print\4295622131(HU)\4295622131DAVTZ215E12\hu04gst.fm]
masterpage:Right
specdef v20091013
hu_book.book Page 27 Tuesday, July 10, 2012 2:12 PM
Note
• Ha nem jelenik meg ez az üzenet, nyomja meg a
DVD/CD gombot. Ha még mindig nem jelenik
meg ez az üzenet, térjen vissza a Quick Setup
(Gyorsbeállítás) képernyőhöz (54. oldal).
5
A Quick Setup (gyorsbeállítás)
elvégzése
A X/x gombokkal válassza ki a nyelvet,
majd nyomja meg a
gombot.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
A megjelenített elemek változhatnak a területtől
függően.
ENGLISH
ENGLISH
FRENCH
SPANISH
PORTUGUESE
"/1
6
A X/x gombokkal válassza ki a tv
típusának megfelelő beállítást, majd
nyomja meg a
gombot.
VIDEO SETUP
16:9
TV TYPE:
16:9
COLOR SYSTEM (VIDEO CD):
4:3 LETTER BOX
PAUSE MODE:
4:3 PAN SCAN
C/X/x/c,
• [16:9]: Ez a méretarány széles képernyős
tv-hez, vagy széles képernyős üzemmóddal
rendelkező 4:3 méretarányú hagyományos
tv-hez való (56. oldal).
• [4:3 LETTER BOX] (postaláda) vagy [4:3
PAN SCAN] (pásztázás és letapogatás):
Ez a méretarány a 4:3 méretarányú
hagyományos tv-hez való (56. oldal).
DISPLAY
1
2
3
4
Kapcsolja be a tv-t.
Állítsa be a tv-készülék
bemenetválasztóját úgy, hogy
a rendszerről érkező jel jelenjen meg
a tv-képernyőn.
Nyomja meg az "/1 gombot a rendszer
bekapcsolásához.
Nyomja meg a
gombot anélkül,
hogy lemezt tenne be vagy USB-eszközt
csatlakoztatna.
7
A X/x gombokkal válassza ki a Control for
HDMI (HDMI-vezérlés) beállítását, majd
nyomja meg a
gombot.
HDMI SETUP
HDMI RESOLUTION:
CONTROL FOR HDMI:
VOLUME LIMIT:
YCBCR/RGB(HDMI):
AUDIO(HDMI):
JPEG RESOLUTION:
AUTO(1920x1080p)
ON
ON
OFF
OFF
SD
Home Theatre System
Press
Press
ENTER
CLEAR
to run QUICK SETUP.
to erase this message.
• [ON] (bekapcsolva): a Control for HDMI
(HDMI-vezérlés) bekapcsolása.
• [OFF] (kikapcsolva): a Control for HDMI
(HDMI-vezérlés) kikapcsolása.
27HU
model name [DAV-TZ215/DAV-TZ715]
[4-295-622-13(1) (HU)]
Kezdeti lépések
3. lépés: A rendszer
beállítása
filename[D:\DTP\@_SONY\DAV-TZ715\Print\4295622131(HU)\4295622131DAVTZ215E12\hu04gst.fm]
masterpage:Left
specdef v20091013
hu_book.book Page 28 Tuesday, July 10, 2012 2:12 PM
Kezdeti lépések
8
A C/c gombok megnyomásával válassza ki
a hangsugárzók valódi elhelyezkedésének
megfelelő képet, majd nyomja meg a
gombot.
1
2
SPEAKER FORMATION
3
STANDARD
• [STANDARD] (normál): Akkor válassza
ezt, amikor az összes hangsugárzót
a szokásos módon telepíti.
• [NO CENTER] (nincs középső): Akkor
válassza ezt, amikor csak az első és a hátsó
hangsugárzókat helyezi üzembe.
• [NO SURROUND] (nincs hátsó): Akkor
válassza ezt, amikor csak a középső és az
első hangsugárzókat helyezi üzembe.
• [FRONT ONLY] (csak első): Akkor
válassza ezt, amikor csak az első
hangsugárzókat helyezi üzembe.
• [ALL FRONT] (minden elöl): Akkor
válassza ezt, ha az összes hangsugárzót
a hallgatási helyzet elé helyezi.
• [ALL FRONT - NO CENTER] (minden
elöl, nincs középső: Akkor válassza ezt,
ha az első és a hátsó hangsugárzókat
a hallgatási helyzet elé helyezi.
A Quick Setup elhagyása
Nyomja meg a
lépés során.
DISPLAY gombot bármely
A tv-nek megfelelő típusú
videokimenet beállítása
Nyomja meg a DVD/CD gombot.
Nyomja meg a
DISPLAY gombot,
amikor a rendszer a leállás
üzemmódban van.
A X/x gombokkal válassza ki a
[SETUP] (beállítás) lehetőséget, majd
nyomja meg a
gombot.
CUSTOM
4
A X/x gombokkal válassza ki a [CUSTOM]
(egyedi) lehetőséget, majd nyomja meg
a
gombot.
CUSTOM
CUSTOM
QUICK
5
A X/x gombokkal válassza ki a [HDMI
SETUP] (HDMI-beállítás) lehetőséget,
majd nyomja meg a
gombot.
HDMI SETUP
HDMI RESOLUTION:
CONTROL FOR HDMI:
VOLUME LIMIT:
YCBCR/RGB(HDMI):
AUDIO(HDMI):
JPEG RESOLUTION:
AUTO(1920x1080p)
ON
OFF
YCBCR
OFF
SD
A tv csatlakozó aljzataitól függően (24. oldal)
lehet a rendszer video kimenetének típusát
megválasztani.
A HDMI OUT aljzaton megjelenő kimenő
videojel típusának kiválasztása
Ha az egység és a tv HDMI-vezetékkel van
összekötve, válassza ki a HDMI OUT aljzaton
megjelenő kimenő videojel típusát:
28HU
model name [DAV-TZ215/DAV-TZ715]
[4-295-622-13(1) (HU)]
filename[D:\DTP\@_SONY\DAV-TZ715\Print\4295622131(HU)\4295622131DAVTZ215E12\hu04gst.fm]
hu_book.book Page 29 Tuesday, July 10, 2012 2:12 PM
6
Kezdeti lépések
A X/x gombokkal válassza ki a [HDMI
RESOLUTION] (HDMI-felbontás)
lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
HDMI SETUP
HDMI RESOLUTION:
CONTROL FOR HDMI:
VOLUME LIMIT:
YCBCR/RGB(HDMI):
AUDIO(HDMI):
JPEG RESOLUTION:
7
masterpage:Right
specdef v20091013
AUTO(1920x1080p)
ON
OFF
YCBCR
OFF
SD
A X/x gombokkal válassza ki a kívánt
beállítást, majd nyomja meg a
gombot.
HDMI SETUP
HDMI RESOLUTION:
CONTROL FOR HDMI:
VOLUME LIMIT:
YCBCR/RGB(HDMI):
AUDIO(HDMI):
JPEG RESOLUTION:
AUTO(1920x1080p)
AUTO(1920x1080p)
OFF
1920x1080i
LEVEL2
1280x720p
YCBCR
720x480p
OFF
SD
• [AUTO (1920 × 1080p)]: A rendszer
optimális videojelet ad ki a csatlakoztatott
tv-re.
• [1920 × 1080i]: A rendszer 1920 × 1080i*
videojelet ad ki.
• [1280 × 720p]: A rendszer 1280 × 720p*
videojelet ad ki.
• [720 × 480p]**: A rendszer 720 × 480p*
videojelet ad ki.
* i: váltott soros, p: progresszív
** A területtől függően [720 × 480/576p] jelenhet
meg, és a rendszer 720 × 576p videojelet
adhat ki.
29HU
model name [DAV-TZ215/DAV-TZ715]
[4-295-622-13(1) (HU)]
filename[D:\DTP\@_SONY\DAV-TZ715\Print\4295622131(HU)\4295622131DAVTZ215E12\hu05ply.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
hu_book.book Page 30 Tuesday, July 10, 2012 2:12 PM
Fájlok lejátszása lemezről/
USB-eszközről
Lejátszás
Lejátszás lemezről
Z
Z
"/1
DVD/CD
USB
FUNCTION
DVD/CD
FUNCTION
C/X/x/c,
DVD MENU
O
RETURN
VOLUME +/–
VOLUME +/–
DISPLAY
N
N
x
1
1
Nyomja meg a DVD/CD gombot.
• DVD/CD: Lemez esetén.
• USB: USB-eszköz esetén.
A funkciót a FUNCTION gomb ismételt
megnyomásával is kiválaszthatja.
A funkciót a FUNCTION gomb ismételt
megnyomásával is kiválaszthatja.
2
3
Nyomja meg a Z gombot a lemeztálca
kitolásához.
Helyezzen egy lemezt a lemeztálcára,
és nyomja meg a Z gombot.
Nyomja meg a DVD/CD vagy az USB
gombot.
2
Töltse be a forrást.
x Lemez esetén
A lemeztálca megnyitására és bezárására
szolgáló Z gomb megnyomása után
helyezzen egy lemezt a tálcára.
x USB-eszköz esetén
Az USB-eszközt közvetlenül az egységhez
csatlakoztassa.
A címkével felfelé.
4
5
Nyomja meg a N gombot a lejátszás
indításához.
A VOLUME +/– gombbal módosítsa
a hangerőt.
USB-eszköz
30HU
model name [DAV-TZ215/DAV-TZ715]
[4-295-622-13(1) (HU)]
filename[D:\DTP\@_SONY\DAV-TZ715\Print\4295622131(HU)\4295622131DAVTZ215E12\hu05ply.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
hu_book.book Page 31 Tuesday, July 10, 2012 2:12 PM
Note
• Ha a memória nem választható ki, az [Operation not
possible.] (A művelet nem lehetséges.) felirat jelenik
meg a tv-képernyőn.
• A memóriaszám az USB-eszköztől függően változik.
A tv-képernyőn megjelenik a [FOLDER
LIST] (mappalista).
Ha nem jelenik meg a [FOLDER LIST]
(mappalista), nyomja meg a DVD MENU
gombot.
Az USB-eszköz eltávolítása
A X/x gombokkal válasszon ki egy
mappát.
3
FOLDER LIST
01
02
03
04
05
06
07
08
4
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
Nyomja meg a N gombot a lejátszás
indításához.
x Video- vagy hangfájlok esetén
5
1
Nyomja meg a x gombot a lejátszás
leállításához.
2
Nyomja meg a [/1 gombot a rendszer
kikapcsolásához.
Távolítsa el az USB-eszközt.
Adott fájl lejátszása
1
2
3
Válasszon ki egy mappát a „Fájlok
lejátszása lemezről/USB-eszközről”
(30. oldal) című részben található
lépéseket végrehajtva.
Nyomja meg a
gombot a fájllista
megjelenítéséhez.
Válasszon ki egy fájlt.
A rendszer elindítja a kiválasztott
mappában lévő fájlok lejátszását.
Ha vissza szeretne térni a mappalistához,
nyomja meg a O RETURN gombot.
x JPEG képfájlok esetén
x Video- vagy hangfájlok esetén
A rendszer elindítja a kiválasztott
mappában lévő fájlok vetítését.
A X/x gombokkal válasszon ki egy fájlt.
A VOLUME +/– gombbal módosítsa
a hangerőt.
TRACK LIST
03 In the Middle of Nowher...
01_Geronimo_s_Cadillac
02_Riding_On_A_White_Swan
03_Give_Me_Peace_On_Earth
04_Sweet_Little_Shella
05_Ten_Thousand_Lonely_Drums
06_Lonely_Tears_In_Chinatown
07_In_Shaire
Az USB-eszköz lejátszási forrásának
kiválasztása
A lejátszáshoz az USB-eszköztől függően
választhatja ki a memóriaszámot.
Nyomja meg a MEM SEL gombot.
Kiválasztott memóriaszám
USB Memory 2 selected.
Lejátszás
3
Note
• A csatlakoztatott USB-eszköz típusától függően
körülbelül 10 másodpercig is eltarthat a
„READING” (olvasás) felirat megjelenése az
előlapi kijelzőn.
x JPEG fájlok esetén
A C/X/x/c gombokkal válasszon ki egy
képet.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Home Theatre System
31HU
model name [DAV-TZ215/DAV-TZ715]
[4-295-622-13(1) (HU)]
filename[D:\DTP\@_SONY\DAV-TZ715\Print\4295622131(HU)\4295622131DAVTZ215E12\hu05ply.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
hu_book.book Page 32 Tuesday, July 10, 2012 2:12 PM
4
Indítsa el a lejátszást.
x Video- vagy hangfájlok esetén
Nyomja meg a N gombot a lejátszás
indításához a kiválasztott fájlról.
x JPEG képfájlok esetén
Nyomja meg a N gombot a lejátszás
indításához a kiválasztott fájlról. Nyomja
meg a
gombot kizárólag a kiválasztott
fájl megjelenítéséhez.
A mappa-/fájllista be-/kikapcsolása
Nyomja meg a DVD MENU gombot.
A mappa-/fájllista be-/kikapcsolása
a vezérlő menü használatával
1
2
3
Nyomja meg a
DISPLAY gombot.
A X/x gombokkal válassza ki a
[BROWSING] (böngészés) funkciót, majd
nyomja meg a
gombot.
Nyomja meg a X/x gombot a kívánt lista
kiválasztásához, majd nyomja meg a
gombot.
• [FOLDER LIST] (mappalista): Megjelenik
egy mappalista. Ha a fájlok listáját
szeretné megjeleníteni, a X/x gombokkal
válasszon ki egy mappát, majd nyomja
meg a
gombot.
• [PICTURE LIST] (képlista) (csak JPEG
képfájlok): Megjelenik a mappában lévő
JPEG képfájlok miniatűr listája.
Ha a lemez/USB-eszköz különböző
fájltípusokat tartalmaz
Ha a lemezen vagy USB-eszközön vegyes fájlok
(hangfájlok, JPEG képfájlok vagy videofájlok)
találhatók, lehetősége van az elsődlegesen
lejátszandó fájltípus kiválasztására.
1
2
Nyomja meg a
DISPLAY gombot.
A X/x gombokkal válassza ki a
[MEDIA] (média) funkciót, majd nyomja
meg a
gombot.
3
A X/x gombokkal válasszon ki egy
beállítást, majd nyomja meg a
gombot.
• [MUSIC/PHOTO] (zene/fénykép)
(csak ADAT CD/ADAT DVD only):
Az ugyanazon mappában lévő JPEG
képfájlokat és MP3 fájlokat egyaránt
lejátszhatja diavetítésként.
• [MUSIC] (zene): A hangfájlok lejátszása
elsőbbséget élvez.
• [VIDEO] (videó): A videofájlok lejátszása
elsőbbséget élvez.
• [PHOTO] (fénykép): A JPEG képfájlok
lejátszása elsőbbséget élvez. A JPEG
képfájlok lejátszhatók diavetítésként.
Az alapértelmezett beállítás a forrástól
függően eltér.
A fájltípusok lejátszási prioritásáról
a [MEDIA] (Média) beállítás esetén
a következő témakörben olvashat:
„Fájltípusok lejátszási prioritása”
(72. oldal).
Egyéb lejátszási műveletek
A lejátszási műveletek gombjai
a távvezérlőn
A lemez vagy fájl típusától függően előfordulhat,
hogy a funkció nem működik.
Művelet
Gomb
Leállítás
x
Szünet
X
Visszatérés a
N
normál lejátszáshoz
vagy a lejátszás
folytatása
szüneteltetés után
A folytatási pont
megszüntetése
x kétszer.
32HU
model name [DAV-TZ215/DAV-TZ715]
[4-295-622-13(1) (HU)]
filename[D:\DTP\@_SONY\DAV-TZ715\Print\4295622131(HU)\4295622131DAVTZ215E12\hu05ply.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
hu_book.book Page 33 Tuesday, July 10, 2012 2:12 PM
Művelet
Gomb
Az aktuális fejezet,
szám, fájl vagy
jelenet átugrása.
. vagy >.
• .: ugrás az elejére.
• Nyomja meg a . gombot
kétszer egy másodpercen belül
az előző elemre ugráshoz.
• >: ugrás a következő elemre.
C vagy c a lejátszás során.
• C: ugrás az előző fájlra.
• c: ugrás a következő elemre.
Egy pont
megkeresése
gyorsan
/m vagy M/
egy
lemez lejátszása során.
•
/m: gyors keresés
hátrafelé.
• M/
: gyors keresés előre.
Valahányszor a keresés során
megnyomja a
/m vagy
gombot, megváltozik
a M/
a keresés sebessége.
Képkockánkénti
lejátszás
JPEG képfájl
forgatása
X, majd a
/m vagy a M/
gomb.
•
/m: lassított lejátszás
(hátratekerés).
: lassított lejátszás
• M/
(előretekerés).
Valahányszor a lassított lejátszás
során megnyomja a
/m
vagy a M/
gombot,
megváltozik a lejátszás
sebessége.
Nyomja meg a X/x gombokat
egy JPEG képfájl
megtekintésekor.
A normál nézethez való
visszalépéshez nyomja meg
a CLEAR gombot, miközben
lenyomva tartja a SHIFT
gombot.
A cím, fejezet, szám, jelenet,
tárgymutató, fájlszám kiválasztása
lejátszáshoz
1
2
Nyomja meg a
A X/x gomb megnyomásával válassza ki
a keresési módot, majd nyomja meg a
gombot.
•
[TITLE/SCENE/TRACK] (cím/
jelenet/szám)
•
[CHAPTER/INDEX] (fejezet/
index)
•
[TRACK] (szám)
•
[INDEX]
•
[FOLDER] (mappa)
•
[FILE] (fájl)
Példa:
[CHAPTER] (fejezet)
[** (**)] ki van választva (** egy számot
jelöl).
A zárójelben lévő szám jelzi a címek,
fejezetek, számok, tárgymutatók, jelenetek,
mappák vagy fájlok teljes számát.
98( 99)
13( 99)
T
0: 03: 17
DVD VIDEO
Kijelölt sor
Tip
• A > gomb (c JPEG képfájlok esetén) folyamatos
megnyomásával a fájlok lejátszása során kiválaszthatja
az aktuális mappában lévő utolsó fájl után következő
mappát; az előző mappához azonban nem léphet
vissza a . gomb megnyomásával (C JPEG
képfájlok esetén). Ha az előző mappához szeretne
visszalépni, válassza ki a mappát a mappalistából.
• A JPEG képfájlok nem forgathatók, ha a [HDMI
SETUP] (HDMI-beállítás) menüben a [JPEG
RESOLUTION] (JPEG felbontása) beállításhoz az
[(1920 × 1080i) HD
] vagy az [(1920 × 1080i) HD]
értéket adja meg (57. oldal).
DISPLAY gombot.
Lejátszás
Az aktuális JPEG
képfájl átugrása.
Adott cím, fejezet, szám, jelenet
stb. lejátszása
Note
• Ha a [MEDIA] (Média) funkcióhoz a [MUSIC/
PHOTO] (Zene/Fénykép) beállítást adta meg, és
a
[FILE] (Fájl) nem jelenik meg, nyomja
meg ismét a
DISPLAY gombot.
33HU
model name [DAV-TZ215/DAV-TZ715]
[4-295-622-13(1) (HU)]
filename[D:\DTP\@_SONY\DAV-TZ715\Print\4295622131(HU)\4295622131DAVTZ215E12\hu05ply.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
hu_book.book Page 34 Tuesday, July 10, 2012 2:12 PM
3
A X/x gombokkal válassza ki a kívánt
cím-, fejezet-, sáv- vagy jelenetszámot,
majd nyomja meg a
gombot.
A számot kiválaszthatja a számgombokkal
is, miközben lenyomva tartja a SHIFT
gombot.
98( 99)
13( 99)
T
0: 03: 17
Feliratozás megjelenítése
A feliratozás nyelvének kiválasztásához
lejátszás közben nyomja meg a SUBTITLE
gombot.
DVD VIDEO
A hang módosítása
Ha hibát vét, a szám törléséhez a SHIFT
gombot lenyomva tartva nyomja meg
a CLEAR gombot.
Jelenet kiválasztása időkód
használatával
1
2
3
Nyomja meg a
DISPLAY gombot.
A X/x gombokkal válassza ki a
[TIME] (Idő) funkciót, majd nyomja meg
a
gombot.
A SHIFT gombot lenyomva tartva
a számgombokkal írja be az időkódot,
majd nyomja meg a
gombot.
Ha például a kezdet után 2 óra 10 perc és
20 másodpercnél szeretne megtalálni egy
jelenetet, a SHIFT gombot lenyomva tartva
nyomja meg a 2, 1, 0, 2, 0 ([2:10:20])
gombokat.
Note
• DVD+RW lemezen nem kereshető jelenet az időkód
használatával.
A hang kiválasztásához lejátszás közben
nyomja meg ismételten az AUDIO gombot.
x VIDEO DVD
Ha a forrás több formátumban vagy nyelven
tartalmazza a hangot, a formátum vagy nyelv
átváltható.
A megjelenített négy számjegy nyelvkódot jelent.
Ha meg szeretné ismerni, hogy a kód melyik
nyelvre vonatkozik, olvassa el a következő részt:
„Nyelvkódok listája” (73. oldal).
Ha ugyanaz a nyelv legalább kétszer látható,
a DVD VIDEO felvétele több hangformátumban
történt.
Példa:
Dolby Digital 5.1 csatorna
LFE (alacsony
frekvenciás hatás)
Térhatás (B/J)
1: ENGLISH
Elülső (B/J) +
Középső
DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
L
C
R
LFE
LS
RS
Az éppen játszott program formátuma
Szögek módosítása
x DVD-VR
Ha egy lemez több hangsávot tartalmaz,
lehetősége van váltani közöttük.
A kívánt szög kiválasztásához lejátszás
közben nyomja meg az szög gombot.
x VIDEO CD/CD/ADAT CD (MP3 fájl)/ADAT
DVD (MP3 fájl)/USB-eszköz (hangfájl)
A hangsáv módosítható.
• [STEREO] (sztereó): A sztereó hang.
• [1/L] (1/B): A bal csatorna hangja (monó).
• [2/R] (2/J): A jobb csatorna hangja (monó).
34HU
model name [DAV-TZ215/DAV-TZ715]
[4-295-622-13(1) (HU)]
filename[D:\DTP\@_SONY\DAV-TZ715\Print\4295622131(HU)\4295622131DAVTZ215E12\hu05ply.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
hu_book.book Page 35 Tuesday, July 10, 2012 2:12 PM
x Super VCD
A DVD menüjének használata
Eredeti vagy szerkesztett cím
kiválasztása DVD-VR lemezen
Ez a funkció csak olyan DVD-VR lemezek
esetén érhető el, amelyekhez lejátszási lista lett
létrehozva.
1
2
A X/x gombokkal válassza ki az
[ORIGINAL/PLAY LIST] (eredeti/lejátszási
lista) funkciót, majd nyomja meg a
gombot.
3
A X/x gombokkal válasszon ki egy
beállítást, majd nyomja meg a
gombot.
Ha egy több címmel rendelkező DVD lemezt
játszik le, a DVD TOP MENU segítségével
kiválaszthatja a kívánt címet.
Ha olyan DVD lemezt játszik le, amely lehetővé
teszi többek között a feliratok és a hang
nyelvének a kiválasztását, ezeket a DVD MENU
segítségével választhatja ki.
1
2
Nyomja meg a DVD TOP MENU vagy
a DVD MENU gombot.
A C/X/x/c gombokkal válassza ki a
lejátszani vagy módosítani kívánt elemet,
majd nyomja meg a
gombot.
A számot kiválaszthatja a számgombokkal
is, miközben lenyomva tartja a SHIFT
gombot.
A DVD menüjének megjelenítése
a vezérlő menün
1
2
3
Nyomja meg a
Nyomja meg a
DISPLAY gombot,
amikor a rendszer a leállás
üzemmódban van.
Lejátszás
A hangsáv módosítható.
• [1:STEREO] (sztereó): Az. 1. hangsáv sztereó
hangja.
• [1:1/L] (1:1/B): Az 1. hangsáv bal
csatornájának a hangja (mono).
• [1:2/R] (1:2/J): Az 1. hangsáv jobb
csatornájának a hangja (mono).
• [2:STEREO] (2:sztereó): A 2. hangsáv sztereó
hangja.
• [2:1/L] (2:1/B): A 2. hangsáv bal csatornájának
a hangja (mono).
• [2:2/R] (2:2/J): A 2. hangsáv jobb
csatornájának a hangja (mono).
• [PLAY LIST] (lejátszási lista): A címek
a meglévő lejátszási lista sorrendjében
játszhatók le.
• [ORIGINAL] (Eredeti): A címek az
eredeti rögzítés sorrendje szerint
játszhatók le.
Lejátszási terület választása Super
Audio CD esetén
Egyes Super Audio CD-lemezeken egy két
csatornás és egy többcsatornás lejátszási terület
is található. Kiválaszthatja azt a lejátszási
területet, amelyet hallgatni szeretne.
1
DISPLAY gombot.
Nyomja meg a DISPLAY gombot,
amikor a rendszer a leállás
üzemmódban van.
A X/x gombokkal válassza ki a
[DISC MENU] (lemez menü) funkciót, majd
nyomja meg a
gombot.
2
A X/x gombokkal válassza ki az
[MULTI/2CH] (multi/2csat.) lehetőséget,
majd nyomja meg a
gombot.
A X/x gombokkal válassza ki a [MENU]
(menü) vagy a [TOP MENU] (legfelső
menü) funkciót, majd nyomja meg a
gombot.
3
A X/x gombokkal válassza ki a beállítást,
majd nyomja meg a
gombot.
• [MULTI]: Lejátszhatja a többcsatornás
lejátszási területet.
• [2CH] (2csat.): Lejátszhatja a 2 csatornás
lejátszási területet.
35HU
model name [DAV-TZ215/DAV-TZ715]
[4-295-622-13(1) (HU)]
filename[D:\DTP\@_SONY\DAV-TZ715\Print\4295622131(HU)\4295622131DAVTZ215E12\hu05ply.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
hu_book.book Page 36 Tuesday, July 10, 2012 2:12 PM
Lejátszási réteg választása hibrid
Super Audio CD esetén
Egyes Super Audio CD-lemezeken egy Super
Audio CD-réteg és egy CD-réteg található.
Beállíthatja azt a lejátszási réteget, amelyet
hallgatni szeretne.
1
2
Nyomja meg a
DISPLAY gombot,
amikor a rendszer a leállás
üzemmódban van.
A X/x gombokkal válassza a
[SUPER AUDIO CD/CD LAYER] (Super
Audio CD/CD-réteg) lehetőséget, majd
nyomja meg a
gombot.
x Amikor az aktuális réteg a CD-réteg
A [SUPER AUDIO CD] felirat látható.
x Amikor az aktuális réteg a Super Audio
CD-réteg
A [CD] felirat látható.
3
A lejátszási mód
kiválasztása
Lejátszás programozott
sorrendben
(Lejátszás programozása)
A lemez tartalmát lejátszhatja tetszőleges
sorrendben is, ha a lemezen lévő számok
sorrendjét átrendezi, és saját programot hoz
létre. Legfeljebb 99 sávot programozhat be.
1
2
3
A
megnyomásával módosítsa
a réteget.
DISPLAY gombot.
A X/x gombokkal válassza ki a
[PROGRAM] (Programozás) funkciót,
majd nyomja meg a
gombot.
A X/x gombokkal válassza ki a [SET t]
(Beállítás) funkciót, majd nyomja meg
a
gombot.
A programozott számok teljes ideje
• [SUPER AUDIO CD]: Lejátszhatja
a Super Audio CD-réteget.
Amikor a rendszer a Super Audio CDréteget játssza le, az előlapi kijelzőn az
„SA-CD” felirat látható.
• [CD]: Lejátszhatja a CD-réteget.
Amikor a rendszer a CD-réteget játssza le,
az előlapi kijelzőn a „CD” felirat látható.
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
0: 00:00
T
––
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
06
Egy lemezre felvett számok
Note
• A Super Audio CD hangjelét nem a HDMI OUT
aljzaton keresztül továbbítja a rendszer.
Nyomja meg a
4
Nyomja meg a c gombot.
A kurzor a szám sorára [T] lép (amely
a jelen esetben [01]).
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
0: 00:00
T
––
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
06
36HU
model name [DAV-TZ215/DAV-TZ715]
[4-295-622-13(1) (HU)]
filename[D:\DTP\@_SONY\DAV-TZ715\Print\4295622131(HU)\4295622131DAVTZ215E12\hu05ply.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
hu_book.book Page 37 Tuesday, July 10, 2012 2:12 PM
5
Válassza ki a programozni kívánt számot.
Pl. a 2. szám beállítása az első programozott
számként
A X/x gombokkal válassza ki a [T] oszlop
[02] elemét, majd nyomja meg a
gombot.
Kijelölt szám
1
2
Sávszám [T]
0: 03:51
T
02
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
06
Végezze el a „Lejátszás programozott
sorrendben” című témakörben
ismertetett 1–3. lépést.
A X gombbal válassza ki az [ALL CLEAR]
(összes törlése) funkciót, majd nyomja
meg a
gombot.
Lejátszás véletlenszerű
sorrendben
Lejátszás
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
A programozott sorrendben lévő összes
sáv megszakítása
(Véletlen sorrendű lejátszás)
A programozott számok teljes ideje
6
7
A 4. és 5. lépés ismétlésével további
számokat programozhat be.
Nyomja meg a N gombot a lejátszás
programozásához.
Visszalépés a normál lejátszáshoz
Ha a programbeállítás kijelzője nem jelenik meg
a tv-képernyőn, a SHIFT gombot lenyomva
tartva nyomja meg a CLEAR gombot, vagy
válassza az [OFF] (Kikapcsolva) beállítást a 3.
lépésben. Ha ugyanazt a programot szeretné
ismét lejátszani, a 3. lépésben válassza az [ON]
(Bekapcsolva) lehetőséget, és nyomja meg a
gombot.
Program módosítása vagy megszakítása
1
2
Végezze el a „Lejátszás programozott
sorrendben” című témakörben
ismertetett 1–3. lépést.
A X/x gombokkal válassza ki a módosítani
vagy megszakítani kívánt sáv
programszámát.
Ha a számot törölni szeretné a programból,
a SHIFT gombot lenyomva tartva nyomja
meg a CLEAR gombot.
3
Új programozáshoz végezze el a
„Lejátszás programozott sorrendben”
című témakörben ismertetett 5. lépést.
Program megszakításához a [T] oszlopban
válassza a [--] lehetőséget, majd nyomja meg
a
gombot.
Note
• MP3 fájlok lejátszásakor ugyanaz a szám ismételten is
lejátszható.
1
Nyomja meg a
DISPLAY gombot
a lejátszás során.
2
A X/x gombokkal válassza ki a
[SHUFFLE] (Véletlenszerű) beállítást, majd
nyomja meg a
gombot.
3
Nyomja meg a X/x gombot az elem
véletlenszerű felcseréléséhez.
x VIDEO CD/Super Audio CD/CD
• [OFF] (kikapcsolva): Kikapcsolás.
• [TRACK] (szám): Összekeverheti
a számok sorrendjét a lemezen.
x Lejátszás programozása során
• [OFF] (kikapcsolva): Kikapcsolás.
• [ON] (Bekapcsolva): A lejátszás
programozásában kiválasztott számok
sorrendjét keverheti össze.
x ADAT CD (csak hangfájlok)/ADAT DVD
(csak hangfájlok)/USB-eszköz (csak
hangfájlok)
• [OFF] (kikapcsolva): Kikapcsolás.
• [ON (MUSIC)] (bekapcsolva (zene)):
Az aktuális lemezen/USB-eszközön
összekeverheti a mappában lévő
hangfájlokat. Ha nem választott ki
mappát, az első mappában lévő hangfájlok
sorrendje változik meg.
37HU
model name [DAV-TZ215/DAV-TZ715]
[4-295-622-13(1) (HU)]
filename[D:\DTP\@_SONY\DAV-TZ715\Print\4295622131(HU)\4295622131DAVTZ215E12\hu05ply.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
hu_book.book Page 38 Tuesday, July 10, 2012 2:12 PM
4
Nyomja meg a
gombot a véletlen
sorrendű lejátszáshoz.
• [FOLDER] (mappa): Megismételheti az
aktuális mappát.
• [TRACK] (szám) (csak hangfájlok
esetén): Megismételheti az aktuális fájlt.
• [FILE] (Fájl) (csak videofájlok):
Megismételheti az aktuális fájlt.
Visszalépés a normál lejátszáshoz
A SHIFT gombot lenyomva tartva nyomja meg
a CLEAR gombot, vagy válassza az [OFF]
(kikapcsolva) beállítást a 3. lépésben.
4
Note
• A véletlen sorrendű lejátszás nem működik PBC
módú VIDEO CD vagy Super VCD lemez esetén.
Ismétlődő lejátszás
(Ismétlődő lejátszás)
Nyomja meg a N gombot az ismétlődő
lejátszáshoz.
Visszalépés a normál lejátszáshoz
A SHIFT gombot lenyomva tartva nyomja meg
a CLEAR gombot, vagy válassza az [OFF]
(kikapcsolva) beállítást a 3. lépésben.
Note
• Az ismétlődő lejátszás nem működik PBC módú
VIDEO CD vagy Super VCD lemez esetén.
1
Nyomja meg a
lejátszás során.
DISPLAY gombot a
2
A X/x gombokkal válassza ki a
[REPEAT] (Ismétlés) beállítást, majd
nyomja meg a
gombot.
3
A X/x gombokkal válassza ki az ismételni
kívánt elemet, majd nyomja meg a
gombot.
x DVD VIDEO/DVD-VR
• [OFF] (kikapcsolva): Kikapcsolás.
• [DISC] (lemez): Megismételheti az összes
címet a lemezen.
• [TITLE] (Cím): Megismételheti az
aktuális címet a lemezen.
• [CHAPTER] (Fejezet): Megismételheti az
aktuális fejezetet a lemezen.
x VIDEO CD/Super Audio CD/CD
• [OFF] (kikapcsolva): Kikapcsolás.
• [DISC] (lemez): Megismételheti az összes
számot a lemezen.
• [TRACK] (szám): Megismételheti az
aktuális számot.
x ADAT CD/ADAT DVD/USB-eszköz
• [OFF] (kikapcsolva): Kikapcsolás.
• [DISC] (lemez) (csak ADAT CD/ADAT
DVD esetén): Megismételheti az összes
mappát a lemezen.
• [MEMORY] (memória) (csak USBeszköz esetén): Megismételheti az összes
mappát az USB-eszközön.
Effektus kiválasztása a
diavetítéshez
1
Nyomja meg ismételten a
DISPLAY
gombot, amíg az
[EFFECT]
(effektus) pont meg nem jelenik a vezérlő
menüben.
2
A X/x gombokkal válassza ki az
[EFFECT] (Effektus) pontot, majd nyomja
meg a
gombot.
3
A X/x gombokkal válasszon ki egy
beállítást, majd nyomja meg a
gombot.
• [MODE 1] (1. mód): A JPEG képfájl a tvképernyő tetejéről úszik be az alja felé.
• [MODE 2] (2. mód): A JPEG képfájl a tvképernyő bal szélétől húzódik a jobb
szélére.
• [MODE 3] (3. mód): A JPEG képfájl a tvképernyő közepétől tágul.
• [MODE 4] (4. mód): A program
véletlenszerűen körben alkalmazza az
effektusokat a JPEG képfájlon.
• [MODE 5] (5. mód): A következő JPEG
képfájl az előzőre úszik.
• [OFF] (Kikapcsolva): Kikapcsolás.
38HU
model name [DAV-TZ215/DAV-TZ715]
[4-295-622-13(1) (HU)]
filename[D:\DTP\@_SONY\DAV-TZ715\Print\4295622131(HU)\4295622131DAVTZ215E12\hu05ply.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
hu_book.book Page 39 Tuesday, July 10, 2012 2:12 PM
Note
A diavetítés időtartamának
megadása
Diavetítés lejátszása hanggal
1
Az MP3 fájlok és a JPEG képfájlok nem
lehetnek külön mappákban. A lemez
készítéséről a számítógép, szoftver stb.
kezelési utasításában olvashat bővebben.
2
3
4
1
Nyomja meg ismételten a
DISPLAY
gombot, amíg az
[INTERVAL]
(Időköz) meg nem jelenik a vezérlő
menüben.
2
A X/x gombokkal válassza ki az
[INTERVAL] (Időköz) elemet, majd nyomja
meg a
gombot.
3
A X/x gombokkal válasszon ki egy
beállítást, majd nyomja meg a
gombot.
• [NORMAL] (normál): Beállíthatja
a normál időtartamot.
• [FAST] (gyors): A [NORMAL] (normál)
beállításnál rövidebb időtartamot
adhat meg.
• [SLOW 1] (Lassú 1): A [NORMAL]
beállításnál hosszabb időtartamot
adhat meg.
• [SLOW 2] (Lassú 2): A [SLOW 1]
(Lassú 1) beállításnál hosszabb
időtartamot adhat meg.
Mappa előkészítése egy MP3 fájlokat és
JPEG képfájlokat is tartalmazó lemezen.
5
Nyomja meg a
DISPLAY gombot.
Lejátszás
• Az [EFFECT] (Effektus) beállítás nem működik, ha a
[HDMI SETUP] (HDMI-beállítás) menüben a [JPEG
RESOLUTION] (JPEG felbontása) beállításhoz az
[(1920 × 1080i) HD
] vagy [(1920 × 1080i) HD]
értéket adja meg (57. oldal).
• Az [EFFECT] (effektus) beállítás nem választható ki,
ha JPEG képfájlt nem tartalmazó lemezt vagy USBeszközt játszik le, illetve ha a [MEDIA] (média)
funkcióhoz olyan beállítást ad meg, amellyel nem
játszhatók le JPEG képfájlok.
A X/x gombokkal válassza ki a
[MEDIA] (média) funkciót, majd nyomja
meg a
gombot.
Ha a [MUSIC/PHOTO] (Zene/Fénykép)
a kiválasztott beállítás, ugorjon az 5.
lépésre. Ha ettől eltérő beállítás van
megadva, a X/x gombokkal válassza ki
a [MUSIC/PHOTO] (Zene/Fénykép)
funkciót, majd nyomja meg a
gombot.
Ha nem jelenik meg a mappalista, nyomja
meg a DVD MENU gombot.
A mappalistát a DVD MENU gomb
ismételt megnyomásával is be- vagy
kikapcsolhatja.
6
A X/x gombokkal válassza ki a kívánt
mappát, majd nyomja meg a N gombot.
Note
• Ha nagy MP3-fájlt és JPEG-képet egyszerre játszik le,
akkor előfordulhat, hogy a hang ugrik lejátszás
közben. A Sony ajánlása szerint az MP3 bitsebességét
128 kbps vagy alacsonyabb értékre állítsa a fájl
létrehozásakor. Ha a hang továbbra is akadozik,
csökkentse a JPEG képfájl méretét.
Note
• Egyes JPEG képfájlok megjelenítése hosszabb időt
vehet igénybe a kiválasztott beállításnál, főleg
progresszív JPEG képfájlok vagy a legalább 3 000 000
képpont méretű JPEG képfájlok esetén.
• Az [INTERVAL] (időköz) beállítás nem választható
ki, ha JPEG képfájlt nem tartalmazó lemezt vagy
USB-eszközt játszik le, illetve ha a [MEDIA] (média)
funkcióhoz olyan beállítást ad meg, amellyel nem
játszhatók le JPEG képfájlok.
39HU
model name [DAV-TZ215/DAV-TZ715]
[4-295-622-13(1) (HU)]
filename[D:\DTP\@_SONY\DAV-TZ715\Print\4295622131(HU)\4295622131DAVTZ215E12\hu05ply.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
hu_book.book Page 40 Tuesday, July 10, 2012 2:12 PM
Az rendszer az 1.0/1.1/2.2/2.3 verziójú ID3
címkéket támogatja.
A 2.2/2.3 verziójú ID3 címkeinformációnak
prioritása van az egyszerű MP3 fájlokhoz
használt 1.0/1.1 és 2.2/2.3 verziójú
címkékkel szemben.
Lemez/USB-eszköz
információinak
megjelenítése
5 Szöveges információk
A DVD/Super Audio CD/CD szövege csak
akkor jelenik meg, ha a lemezen szöveget
rögzítettek. A szöveg nem módosítható.
Ha a lemez nem tartalmaz szöveget, a „NO
TEXT” felirat jelenik meg.
Lejátszási információk
megtekintése
Note
Nyomja meg többször a TIME/TEXT gombot
a lejátszás során.
Információk a tv-képernyőn
• A rendszer a játszott forrástól függően csak
korlátozott számú karaktert tud megjeleníteni,
a szöveges karakterek némelyike pedig nem
jelenik meg.
Információk az előlapi kijelzőn
1
T
0: 13
2
3
192k MP3
4, 5
Dvorak/Tchaikovsky/NedPho/Kreizberg
Adagio - Allegro molto
1 [T **:**:**/C **:**:**/D **:**:**]
Az aktuális cím, sáv/fejezet/lemez lejátszási
ideje
[T-**:**:**/C-**:**:**/D-**:**:**]
Az aktuális cím, sáv/fejezet/lemez hátra
levő lejátszási ideje
[**:**:**]
Az aktuális jelenet/videofájl lejátszási ideje
2 Bitsebesség
Hangfájl lejátszásakor látható.
3 Fájl típusa
Hang-/videofájl lejátszásakor látható.
4 Mappa/fájl neve
Hang-/videofájl vagy JPEG képfájl
lejátszásakor látható.
Ha egy MP3 fájl ID3 címkével rendelkezik,
a rendszer az ID3 címke információi szerint
jeleníti meg az album/szám címét.
Valahányszor a lassított lejátszás során
megnyomja a TIME/TEXT gombot,
megjelennek az alábbi információk.
Egyes megjelenített elemek pár másodperc
múlva eltűnnek.
x DVD VIDEO/DVD-VR
1 Az aktuális cím lejátszási ideje
2 Az aktuális cím hátralévő ideje
3 Az aktuális fejezet lejátszási ideje
4 Az aktuális fejezet hátralévő ideje
5 Lemez neve
6 Cím és fejezet
x VIDEO CD (PBC funkciókkal)/Super VCD
(PBC funkciókkal)
1 Az aktuális elem lejátszási ideje
2 Lemez neve
3 Jelenet száma
x VIDEO CD (PBC funkciók nélkül)/Super
Audio CD/CD
1 Az aktuális szám lejátszási ideje
2 Az aktuális szám hátralévő ideje
3 A lemez lejátszási ideje
4 A lemez hátralévő ideje
5 Szám neve
6 Szám és tárgymutató*
* Csak VIDEO CD/Super Audio CD esetén.
x Super VCD (PBC funkciók nélkül)
1 Az aktuális szám lejátszási ideje
2 Szám szövege
3 Sáv- és tárgymutatószám
40HU
model name [DAV-TZ215/DAV-TZ715]
[4-295-622-13(1) (HU)]
filename[D:\DTP\@_SONY\DAV-TZ715\Print\4295622131(HU)\4295622131DAVTZ215E12\hu05ply.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
hu_book.book Page 41 Tuesday, July 10, 2012 2:12 PM
x ADAT CD/ADAT DVD/USB-eszköz (hangfájl)
1 Lejátszási idő és aktuális sávszám
2 Szám (fájl) neve*
Funkcióválas
ztó gombok
x ADAT CD (videofájl)/ADAT DVD (videofájl)/
USB-eszköz (videofájl)
Lejátszás
* Ha egy MP3 fájl ID3 címkével rendelkezik,
a rendszer az ID3 címkeinformációk szerint jeleníti
meg a címeket.
Az rendszer az 1.0/1.1/2.2/2.3 verziójú ID3
címkéket támogatja.
A 2.2/2.3 verziójú ID3 címkeinformációnak
prioritása van az egyszerű MP3 fájlokhoz használt
1.0/1.1 és 2.2/2.3 verziójú címkékkel szemben.
A csatlakoztatott készülék
hangjának/videójának
használata
1 Az aktuális fájl lejátszási ideje
2 Aktuális fájl neve
3 Aktuális album és fájlszám
Note
• A rendszer a DVD/CD szövegének csak az első
szintjét, például a lemez nevét vagy címét tudja
megjeleníteni.
• A szövegtől függően előfordulhat, hogy a lemez neve
vagy a szám címe nem jelenik meg.
• Előfordulhat, hogy az MP3 fájlok és a videofájlok
lejátszási ideje nem jelenik meg megfelelően.
1
A kiválasztott elem megjelenik az előlap
kijelzőjén.
A JPEG képfájlok
dátuminformációinak
a megtekintése
Lehetősége van a dátuminformációk
ellenőrzésére a lejátszás során, ha az Exif* címke
a JPEG képfájlban rögzítve van.
Nyomja meg ismételten a
DISPLAY
gombot, amíg a
[DATE] (dátum) pont
meg nem jelenik a vezérlő menüben.
5(
8)
10( 15)
18/9/2002
A funkcióválasztó gombokkal
választható ki a kívánt funkció.
Forrás
DVD/CD
A rendszeren lejátszott
lemez.
FM
FM rádió
USB
USB-eszköz
TV
TV vagy set-top box
A szükséges funkciót a FUNCTION gomb
ismételt megnyomásával is kiválaszthatja.
2
Készítse fel a forrást.
• DVD/CD: Helyezze be a lemezt
a készülékbe (30. oldal).
• TUNER FM: Válassza ki a rádióműsort
(42. oldal).
• USB: Az USB-eszközt csatlakoztassa
közvetlenül az egységhez.
• TV: Válassza ki a csatornát a tv- vagy
a set-top box készüléken.
DATA CD
Dátuminformációk
* Az „Exchangeable Image File Format” egy
képformátum a digitális fényképezőgépekhez,
amelyet a JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries Association)
hozott létre.
Gomb
3
Működteti a csatlakoztatott készüléket.
Set-top box használatához válassza ki a settop box bemenetét a tv-n keresztül,
amelyhez csatlakozik.
41HU
model name [DAV-TZ215/DAV-TZ715]
[4-295-622-13(1) (HU)]
filename[D:\DTP\@_SONY\DAV-TZ715\Print\4295622131(HU)\4295622131DAVTZ215E12\hu06rad.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
hu_book.book Page 42 Tuesday, July 10, 2012 2:12 PM
9
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
A memóriahely módosítása
Vevőegység
Rádióállomások beállítása
A PRESET +/– (42. oldal) gomb megnyomásával
válassza ki a kívánt memóriahelyet, majd hajtsa
végre az eljárást a 3. lépéstől.
Legfeljebb 20 FM-állomás tárolható.
Aktuális állomás
Aktuális sáv és memóriahely
FM
FM 10 : 88.00 MHz
A rádió hallgatása
Először tárolja a rádióállomásokat a rendszer
memóriájában (lásd: „Rádióállomások
beállítása” (42. oldal)).
1
2
1
2
Nyomja meg az FM gombot.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a TUNING
+/– gombot, amíg az automatikus keresés
el nem indul.
A keresés leáll, amikor a rendszer behangol
egy állomást. Az előlapi kijelzőn megjelenik
a „TUNED” felirat. Sztereo program
vételekor az „ST” felirat is megjelenik az
előlap kijelzőjén.
3
4
5
Nyomja meg ismételten a PRESET +/–
gombot a tárolt állomás kiválasztásához.
A hangerő a VOLUME +/– gomb
megnyomásával módosítható.
Rádióállomások hallgatása, ha ismeri
a frekvenciákat
Nyomja meg a D.TUNING gombot a 2.
lépésben, és a frekvenciák kiválasztásához
a SHIFT gomb lenyomása mellett nyomja meg a
számgombokat, majd nyomja meg a
gombot.
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
A X/x gombokkal válassza ki a
„MEMORY” beállítást.
Nyomja meg a következő gombot:
vagy c.
Az előlap kijelzőjén megjelenik egy
memóriahely.
6
3
Nyomja meg az FM gombot.
A X/x gombokkal válassza ki a kívánt
memóriahelyet.
Nem tárolt rádióállomások hallgatása
A 2. lépésben használjon kézi vagy automatikus
hangolást.
Kézi hangoláshoz nyomja meg ismételten
a TUNING +/– gombot.
Automatikus hangoláshoz nyomja meg és tartsa
lenyomva a TUNING +/– gombot.
Az automatikus hangolás automatikusan leáll,
amikor a rendszer megtalálja a rádióállomást.
Az automatikus hangolás leállításához nyomja
meg a TUNING +/– vagy a x gombot.
Zajos FM-program esetén
7
Nyomja meg a
gombot.
Megjelenik a „COMPLETE” felirat az
előlap kijelzőjén, és a készülék tárolja az
állomást.
8
Ha egy FM-program zajos, beállíthat mono
vételt. Ekkor nem lesz sztereó hatás, a vétel
azonban javul.
1
2
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
A X/x gomb megnyomásával válassza ki
az „FM MODE” beállítást
A 2–7. lépések ismétlésével további
állomásokat tárolhat.
42HU
model name [DAV-TZ215/DAV-TZ715]
[4-295-622-13(1) (HU)]
filename[D:\DTP\@_SONY\DAV-TZ715\Print\4295622131(HU)\4295622131DAVTZ215E12\hu06rad.fm]
hu_book.book Page 43 Tuesday, July 10, 2012 2:12 PM
3
4
masterpage:Right
specdef v20070110
Nyomja meg a következő gombot:
vagy c.
A X/x gombokkal válassza ki a „MONO”
beállítást.
• „STEREO”: Sztereó vétel.
• „MONO”: Monó vétel.
5
6
Nyomja meg a
gombot.
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
Vevőegység
43HU
model name [DAV-TZ215/DAV-TZ715]
[4-295-622-13(1) (HU)]
filename[D:\DTP\@_SONY\DAV-TZ715\Print\4295622131(HU)\4295622131DAVTZ215E12\hu07sou.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
hu_book.book Page 44 Tuesday, July 10, 2012 2:12 PM
Hangeffektus
Térhatású hangzás
A térhatású hangzáshoz egyszerűen válassza a rendszer előre beprogramozott térhatású beállításának
egyikét.
A tv hangjának hallgatása az 5.1 csatornás térhatású effektussal
1
2
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
A X/x gombokkal válassza ki a „SUR.SETTING” lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
vagy c
A kiválasztott elem megjelenik az előlap kijelzőjén.
3
4
A X/x gombokkal válassza ki a „PRO LOGIC” lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
Note
• Ha a tv-adás monó, akkor a hang csak a középső hangsugárzóból szól.
A térhatású hangbeállítások kiválasztása a hallgatási szokások alapján
1
2
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
A X/x gombokkal válassza ki a „SUR.SETTING” lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
vagy c
A kiválasztott elem megjelenik az előlap kijelzőjén.
3
A X/x gombokkal válassza ki a kívánt térhangzási beállítást, majd nyomja meg a
gombot.
A következő táblázat a térhatású beállítások leírásait tartalmazza.
4
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
A hangsugárzó-kimenet
Az alábbi táblázat ismerteti a beállításokat arra az esetre, amikor minden hangsugárzó csatlakoztatva
van az egységhez, és a [SPEAKER FORMATION] (hangsugárzó-elrendezés) értéke [STANDARD]
(normál) (58. oldal).
Megszólaló hangsugárzók
Térhatású hang
beállítása
Hatás
„A.F.D. MULTI”
• Kétcsatornás forrás: A rendszer a 2-csatornás hangot kiadja
az első és a hátsó hangsugárzókra a 2 csatorna
továbbításával a bal és a jobb hátsó csatornákra is.
• Többcsatornás forrás: A rendszer a forráscsatornák
számától függően szólaltatja meg a hangot
a hangsugárzókon.
(AUTO FORMAT
DIRECT MULTI)
44HU
model name [DAV-TZ215/DAV-TZ715]
[4-295-622-13(1) (HU)]
filename[D:\DTP\@_SONY\DAV-TZ715\Print\4295622131(HU)\4295622131DAVTZ215E12\hu07sou.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
hu_book.book Page 45 Tuesday, July 10, 2012 2:12 PM
Megszólaló hangsugárzók
Hatás
„PRO LOGIC”
„PLII MOVIE”
„PLII MUSIC”
• Kétcsatornás forrás: A rendszer szimulálja a térhangzást a 2csatornás forrás alapján, és az összes hangsugárzókon kiadja
a hangot.
– „PRO LOGIC”: Dolby Pro Logic dekódolást hajt végre.
– „PLII MOVIE: Dolby Pro Logic II movie módú
dekódolást végez.
– „PLII MUSIC”: Dolby Pro Logic II music módú
dekódolást végez.
• Többcsatornás forrás: A rendszer a forráscsatornák
számától függően szólaltatja meg a hangot
a hangsugárzókon.
„2CH STEREO”
A rendszer a hangformátumtól vagy a csatornák számától
függetlenül az első hangsugárzókon és a mélysugárzón
szólaltatja meg a hangot. A többcsatornás térhatású
formátumokat a készülék két csatornára keveri le.
„A.F.D. STD”
A rendszer felismeri a forrás hangformátumát, és a hang az
Hangeffektus
A forrástól függ.
Térhatású hang
beállítása
eredeti felvétel/kódolás szerint hallható.
(AUTO FORMAT
DIRECT STANDARD)
Note
• A térhatású hang beállításait nem módosíthatja, amikor a rendszer éppen egy lemezt tölt be.
• A bemeneti adatfolyamtól függően előfordulhat, hogy a térhatású hangbeállítás nem használható.
45HU
model name [DAV-TZ215/DAV-TZ715]
[4-295-622-13(1) (HU)]
filename[D:\DTP\@_SONY\DAV-TZ715\Print\4295622131(HU)\4295622131DAVTZ215E12\hu07sou.fm]
hu_book.book Page 46 Tuesday, July 10, 2012 2:12 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
A hangeffektus kiválasztása
Az effektus kiválasztása
a forrásnak megfelelően
Nyomja meg ismételten a SOUND MODE
gombot a lejátszás során addig, amíg a kívánt
mód meg nem jelenik az előlap kijelzőjén.
• „AUTO”: A rendszer automatikusan
kiválasztja a „MOVIE” vagy a „MUSIC”
módot a forrástól függő hangeffektus
létrehozásához. Az előlapi kijelzőn megjelenik
a „AUTO” felirat.
• „MOVIE”: A rendszer a filmekhez megfelelő
hangzást biztosít. Az előlapi kijelzőn
megjelenik a „MOVIE” felirat.
• „MUSIC”: A rendszer a zenéhez megfelelő
hangzást biztosít. Az előlapi kijelzőn
megjelenik a „MUSIC” felirat.
Note
• Ez a funkció Super Audio CD lejátszásakor nem
működik.
Tömörített hang javítása
Javíthatja a tömörített hangfájlok, például
az MP3-fájlok hangzását.
Az effektus automatikusan bekapcsol
a következő feltételek együttes teljesülésekor:
– A funkció „USB” lesz.
– „SUR.SETTING” értéke „A.F.D. STD”
vagy „A.F.D. MULTI” lesz (44. oldal).
A hangeffektus kikapcsolása
Ne az „A.F.D. STD” vagy az „A.F.D. MULTI”
értéket válassza a „SUR.SETTING” beállításnak
(44. oldal).
46HU
model name [DAV-TZ215/DAV-TZ715]
[4-295-622-13(1) (HU)]
filename[D:\DTP\@_SONY\DAV-TZ715\Print\4295622131(HU)\4295622131DAVTZ215E12\hu08con.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
hu_book.book Page 47 Tuesday, July 10, 2012 2:12 PM
Kényelmi funkciók
A Control for HDMI (HDMIvezérlés) funkció
használata a „BRAVIA” Sync
szolgáltatáshoz
A Control for HDMI (HDMI-vezérlés) egy
olyan többutas vezérlési szabvány, melyet
a CEC (Consumer Electronics Control)
használ a HDMI (High-Definition Multimedia
Interface) kapcsolathoz.
Ha a tv-készüléke nem kompatibilis a „HDMIvezérlés – gyorsbeállítás” funkcióval, akkor a
rendszer és a tv-készülék Control for HDMI
(HDMI-vezérlés) funkcióját manuálisan
állíthatja be.
1
2
3
4
A Control for HDMI (HDMI-vezérlés)
funkció előkészítése
(Control for HDMI (HDMI-vezérlés) –
gyorsbeállítás)
Ha a tv-készüléke kompatibilis a „HDMIvezérlés – gyorsbeállítás” funkcióval, akkor
a rendszer [CONTROL FOR HDMI] (HDMIvezérlés) funkcióját automatikusan beállíthatja
Kapcsolja be a tv-t, és nyomja meg a [/1
gombot a rendszer bekapcsolásához.
Állítsa be a tv-készülék
bemenetválasztóját úgy, hogy a
rendszerről a HDMI-bemeneten keresztül
érkező jel jelenjen meg a tv-képernyőn.
Állítsa be a tv-készülék Control for HDMI
(HDMI-vezérlés) funkcióját.
A tv-készülék beállításának módját lásd
a tv-készülék kezelési utasításában.
5
6
A rendszeren nyomja meg a DVD/CD
gombot.
Nyomja meg a
DISPLAY gombot,
amikor a rendszer a leállás
üzemmódban van.
7
A X/x gombokkal válassza ki a
[SETUP] (beállítás) lehetőséget, majd
nyomja meg a
gombot.
8
A X/x gombokkal válassza ki a [CUSTOM]
(Egyedi) lehetőséget, majd nyomja meg
a
gombot.
9
A X/x gombokkal válassza ki a [HDMI
SETUP] (HDMI-beállítás) lehetőséget,
majd nyomja meg a
gombot.
Note
• A csatlakoztatott készülék típusától függően
elképzelhető, hogy a Control for HDMI
(HDMI-vezérlés) nem működik. További
információkért olvassa el a készülék kezelési
utasítását.
Győződjön meg róla, hogy a tv és a
rendszer össze van kötve egy HDMIvezetékkel.
Kényelmi funkciók
Ez a funkció csak a „BRAVIA” Sync technológiát
támogató tv-készülékeken érhető el.
Ha a Control for HDMI (HDMI-vezérlés)
funkcióval kompatibilis Sony készülékeket
csatlakoztat (külön megvásárolható) HDMIvezetékkel, a működtetés egyszerűbbé válik
az alábbi szolgáltatásoknak köszönhetően:
– Összehangolt kikapcsolás (48. oldal)
– Egygombos lejátszás (48. oldal)
– Színház mód (48. oldal)
– Összehangolt hangvezérlés (48. oldal)
– Hangerőkorlát (48. oldal)
– Egyszerű távvezérlés (49. oldal)
– Nyelvkövetés (49. oldal)
a tv-készüléknek beállításával. A részleteket lásd
a tv-készülék kezelési utasításában.
10 A X/x gombokkal válassza ki a [CONTROL
FOR HDMI] (HDMI-vezérlés) lehetőséget,
majd nyomja meg a
gombot.
11 A X/x gombokkal válassza ki az [ON]
(Bekapcsolva) lehetőséget, majd nyomja
meg a
gombot.
47HU
model name [DAV-TZ215/DAV-TZ715]
[4-295-622-13(1) (HU)]
filename[D:\DTP\@_SONY\DAV-TZ715\Print\4295622131(HU)\4295622131DAVTZ215E12\hu08con.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
hu_book.book Page 48 Tuesday, July 10, 2012 2:12 PM
A rendszer kikapcsolása a tvkészülékkel együtt
(Összehangolt kikapcsolás)
Amikor kikapcsolja a tv-készüléket a tvtávvezérlő POWER gombjával vagy a rendszer
távvezérlőjének TV [/1 gombjával, a rendszer is
automatikusan kikapcsol.
Note
• Ez a funkció a tv beállításaira hagyatkozik.
A részleteket lásd a tv-készülék kezelési utasításában.
• Bizonyos használati módok (például CD lejátszása)
közben előfordulhat, hogy a rendszer nem kapcsol ki
automatikusan.
DVD lejátszása egyetlen
gombnyomással
(Egygombos lejátszás)
Nyomja meg a ONE-TOUCH PLAY gombot.
A tv bekapcsol, átvált arra a HDMI-bemenetre,
amelyikre a rendszer csatlakoztatva van,
és a rendszer automatikusan elkezdi lejátszani
a lemezt.
Az összehangolt hangvezérlés is automatikusan
aktiválódik.
A tv-műsor hangjának
megszólaltatása a rendszer
hangsugárzóin keresztül
(Összehangolt hangvezérlés)
A funkció használatához csatlakoztassa
egymáshoz a rendszert és a tv-készüléket egy
audiovezetékkel és egy HDMI-vezetékkel
(24. oldal).
Miközben a tv be van kapcsolva, nyomja meg
a [/1 gombot a rendszer bekapcsolásához.
Az összehangolt hangvezérlés aktiválódik.
A hang a rendszerhez csatlakoztatott
hangsugárzókon keresztül hallható, és a tv
hangsugárzói automatikusan elnémulnak.
Note
• Az összehangolt hangvezérlés nem működik,
ha a tv PAP (picture and picture, azaz „kép és kép”)
üzemmódban van. Amikor a tv kilép a PAP
üzemmódból, visszatér arra a kimeneti módszerre,
amelyet a PAP üzemmód előtt használt.
• Amikor bekapcsolja a rendszert a funkcióválasztó
gomb megnyomásával, előfordulhat, hogy a kép és
a hang nincs szinkronban.
• A tv típusától függően a hangerőszint megjelenhet
a tv-képernyőn a rendszer hangerejének
módosításakor. Ilyenkor a tv-képernyőn és a rendszer
előlapi panelén eltérő hangerőszint jelenhet meg.
Tip
A Színház mód használata
(Színház mód)
Ha a tv-készüléke kompatibilis a Színház
móddal, optimális, a mozifilmekhez illő képés hangminőséget élvezhet, és az összehangolt
hangvezérlés is automatikusan aktiválódik.
Nyomja meg a THEATRE gombot.
Note
• A tv-től függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem
működik.
• Az összehangolt hangvezérlést a tv-készülék
menürendszerén keresztül is működtetheti.
• A rendszer hangerőszabályzóját és némítófunkcióját
a tv-készülék menürendszerén keresztül is kezelheti.
A tv-műsor hangerejének
korlátozása a rendszer
hangsugárzóin keresztül
(Hangerőkorlát)
Ha összehangolt hangvezérlés használatakor a tv
hangját a rendszer hangsugárzói adják ki, akkor
a hangerő maximális beállítása a [VOLUME
LIMIT] (hangerőkorlát) értéke lehet.
Részletekért lásd: [VOLUME LIMIT]
(hangerőkorlát) (57. oldal).
48HU
model name [DAV-TZ215/DAV-TZ715]
[4-295-622-13(1) (HU)]
filename[D:\DTP\@_SONY\DAV-TZ715\Print\4295622131(HU)\4295622131DAVTZ215E12\hu08con.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
hu_book.book Page 49 Tuesday, July 10, 2012 2:12 PM
A rendszer működtetése a tv
távvezérlőjével
(Egyszerű távvezérlés)
A rendszer alapvető funkcióit a tv
távvezérlőjével irányíthatja, ha a rendszer
videokimenete a tv-képernyőre van irányítva.
A részleteket lásd a tv-készülék kezelési
utasításában.
A rendszer képernyőn
megjelenített feliratai nyelvének
módosítása a tv-vel egyidejűleg
Note
• Miközben a rendszer képernyőn megjelenített
kijelzése látható, ez a funkció nem működik.
Dalok átvitele USB-eszközre
Az audio CD-ken található vagy a
rádióműsorokban lejátszott dalokat átviheti
USB-eszközre MP3 formátumba kódolva. Akár
az ADAT CD/ADAT DVD lemezen levő MP3
fájlokat is át lehet vinni USB-eszközre.
Az USB-eszköz csatlakoztatásával kapcsolatban
lásd: „Fájlok lejátszása lemezről/USB-eszközről”
(30. oldal).
Az átvitt zene csakis személyes célra
használható. A zene más célra való
felhasználásához a jogtulajdonos engedélye
szükséges.
• Ne kösse össze az egységet és az USB-eszközt
USB-hubon keresztül.
• Ellenőrizze, hogy elegendő szabad hely van-e
az átvitelhez az USB-eszközön.
• Átvitel közben ne távolítsa el az USB-eszközt.
• Az audio CD-ről átvitt számokat a rendszer
128 kb/s bitsebességű MP3 fájlokként rögzíti.
• Az ADAT CD/ADAT DVD lemezről átvitt
MP3 fájlokat a rendszer az eredeti
bitsebességgel viszi át.
• Az átvitt rádióműsorokat a rendszer 128 kb/s
bitsebességű MP3 fájlokként rögzíti.
• A CD-szöveg információkat nem viszi át
a rendszer a létrehozott MP3 fájlokba.
• Ha a művelet befejezése előtt megállítja egy
audio CD átvitelét, a létrehozás alatt álló MP3
fájl törlődik.
• Az átvitel automatikusan leáll, ha:
– az USB-eszközön elfogy a hely átvitel
közben, vagy
– az USB-eszközön található mappák száma
eléri azt a korlátot, amelyet a rendszer
kezelni képes.
• Egy mappában legfeljebb 150 fájl tárolható.
• Egy USB-eszközön legfeljebb 199 fájl
tárolható.
• Ha az átvitt mappával vagy fájllal megegyező
nevű fájl vagy mappa található az USBeszközön, a rendszer egy sorszámot fűz
a névhez, és nem írja felül az eredeti mappát
vagy fájlt.
Kényelmi funkciók
(Nyelvkövetés)
Ha módosítja a tv képernyőn megjelenített
feliratainak nyelvét, a rendszer képernyőn
megjelenített elemeinek nyelve is megváltozik.
Megjegyzések az USB-eszközre való
átvitellel kapcsolatban
Az USB-eszköz átviteli céljának
kiválasztása
Az átvitelhez az USB-eszköztől függően
választhatja ki a memóriaszámot.
Nyomja meg a MEM SEL gombot.
Kiválasztott memóriaszám
USB Memory 2 selected.
Home Theatre System
49HU
model name [DAV-TZ215/DAV-TZ715]
[4-295-622-13(1) (HU)]
filename[D:\DTP\@_SONY\DAV-TZ715\Print\4295622131(HU)\4295622131DAVTZ215E12\hu08con.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
hu_book.book Page 50 Tuesday, July 10, 2012 2:12 PM
Note
• Ha a memória nem választható ki, az [Operation not
possible.] (A művelet nem lehetséges.) felirat jelenik
meg a tv-képernyőn.
• A memóriaszám az USB-eszköztől függően változik.
• Az átvitel előtt válasszon ki egy átviteli célt.
A mappák és fájlok létrehozásának
szabályai
USB-eszközre való átvitel esetén a rendszer egy
MUSIC nevű mappát hoz létre közvetlenül a
ROOT mappa alatt. A mappákat és fájlokat ezen
a MUSIC mappán belül az alábbiak szerint
hozza létre az átvitel módjának és forrásának
megfelelően.
• Audio CD lemezen lévő több szám vagy
ADAT CD/ADAT DVD lemezen lévő több
MP3 fájl átvitele
Forrás
Mappanév
MP3
Audio CD
Az átviteli forrással azonos1)
„FLDR001”2)
„TRACK001”3)
Audio CD-n lévő számok vagy ADAT
CD/ADAT DVD lemezen lévő MP3
fájlok átvitele USB-eszközre
1
2
3
Fájlnév
MP3
„REC1-MP3”4)
Az átviteli
forrással azonos1)
Audio CD
„REC1-CD”4)
„TRACK001”3)
Fájlnév
„FM001”4)
„TRACK001”3)
Folytassa a következő lépéssel.
4
A X/x gombokkal válassza ki a [TRACK]
(Szám) vagy [FOLDER] (Mappa)
lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
• [TRACK] (Szám): Megjelenik a
mappalista. A X/x gombokkal válassza ki
a kívánt mappát, majd nyomja meg a
gombot.
• [FOLDER] (Mappa): Megjelennek az
ADAT CD/ADAT DVD lemezen
található mappák. Az adott mappában
lévő összes MP3 fájl átvihető.
5
1)
A rendszer a név első 64 karakterét használja fel
(beleértve a kiterjesztést).
2)Ezt
követően sorszámmal látja el a rendszer
a mappákat.
A C/X/x/c gombokkal válassza ki az
[x ALL] (minden) lehetőséget audio CD,
illetve az [ ALL] (minden) lehetőséget
ADAT CD/ADAT DVD esetén, majd nyomja
meg a
gombot.
Az összes szám kijelölésének
megszüntetéséhez válassza az [s ALL]
(Mindegyik) lehetőséget, majd nyomja
meg a
gombot.
3)Ezt követően sorszámmal látja el a rendszer a fájlokat.
4)
Az új fájlokat a „REC1-MP3” vagy „REC1-CD”
mappába viszi át a rendszer minden egyszámos átvitel
alkalmával.
gombot, és ugorjon az 5.
x ADAT CD/ADAT DVD esetén
• Rádióműsor átvitele
Mappanév
A X/x gombokkal válassza ki az
[USB TRANSFER] (USB-átvitel)
lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
Nyomja meg a
lépésre.
• Audio CD lemezen lévő egyetlen szám vagy
ADAT CD/ADAT DVD lemezen lévő egyetlen
MP3 fájl átvitele
Mappanév
Nyomja meg a
DISPLAY gombot,
amikor a rendszer a leállás
üzemmódban van.
x Audio CD esetén
Fájlnév
Forrás
Helyezzen be egy audio CD/ADAT CD/
ADAT DVD lemezt.
6
Válassza ki a [START] (Indítás)
lehetőséget a C/X/x/c gombokkal,
majd nyomja meg a
gombot.
Az átvitel megszakításához nyomja meg
a x gombot.
50HU
model name [DAV-TZ215/DAV-TZ715]
[4-295-622-13(1) (HU)]
filename[D:\DTP\@_SONY\DAV-TZ715\Print\4295622131(HU)\4295622131DAVTZ215E12\hu08con.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
hu_book.book Page 51 Tuesday, July 10, 2012 2:12 PM
Egyedi számok/MP3 fájlok/mappák
kiválasztása
3
Jelölje ki a kívánt számot/MP3 fájlt/mappát
a X/x gombokkal, majd a
gomb
megnyomásával jelölje be az 5. lépésben
látható módon.
A jelölés törléséhez jelölje ki a kívánt számot/
MP3 fájlt/mappát, majd távolítsa el a jelet a
gomb megnyomásával.
4
x Audio CD esetén
5
01
02
03
04
05
06
07
08
START
ALL
ALL
Rádióműsor átvitele
Az átvinni kívánt fájlok.
A hallgatott rádióműsorokat átviheti USBeszközre.
x ADAT CD/ADAT DVD esetén
Az USB-eszközön fennmaradó szabad hely
USB TRANSFER
2002_Remixes
01_Back_Seat_O...
02_One_Nights_...
03_Are_You_Ma...
04_I_Can_Lose_...
05_Soul_Survivo...
06_Strangers_B...
07_Stay_maxi_ve...
START
ALL
1
2
3
ALL
Nyomja meg az FM gombot.
Válassza ki a rádióállomást a PRESET +/–
vagy TUNING +/– gombokkal.
Az egységen nyomja meg a REC TO USB
gombot.
A z gomb felgyullad, és az előlapi kijelzőn
felváltva megjelenik a „PLEASE” és a
„WAIT” felirat. Ezután a „PUSH PLAY”
felirat és az USB-eszközön található szabad
hely mérete jelenik meg váltakozva az
előlapi kijelzőn.
Az átvinni kívánt MP3 fájlok/mappák.
Átvitel egyetlen gombnyomással
4
Nyomja meg a N gombot az átvitel
elindításához.
A számokat vagy MP3 fájlokat egyszerűen
átviheti USB-eszközre a REC TO USB funkció
használatával.
5
Nyomja meg a x gombot az átvitel
leállításához.
1
Új MP3 fájl létrehozása átvitel közben
2
Helyezzen be egy audio CD/ADAT CD/
ADAT DVD lemezt.
Kényelmi funkciók
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
Nyomja meg a N gombot az átvitel
elindításához.
Amikor az átvitel befejeződik,
a „COMPLETE” felirat jelenik meg az
előlapi kijelzőn, valamint a lemez és az
USB-eszköz lejátszása automatikusan leáll.
Az átvitel megszakításához nyomja meg
a x gombot.
USB TRANSFER
2
3
Az egységen nyomja meg a REC TO USB
gombot.
A z gomb felgyullad, és az előlapi kijelzőn
megjelenik a „READING” felirat. Ezután
a „PUSH PLAY” felirat és az USB-eszközön
található szabad hely mérete jelenik meg
váltakozva az előlapi kijelzőn.
Az USB-eszközön fennmaradó szabad hely
1
Válassza ki a kívánt számot vagy MP3
fájlt, majd nyomja meg a N gombot.
Nyomja meg a x gombot.
Nyomja meg a REC TO USB gombot az átvitel
közben.
Az összes szám átviteléhez ugorjon a 4.
lépésre.
Egyetlen szám átviteléhez folytassa
a következő lépéssel.
Az előlapi kijelzőn a „NEW TRACK” felirat
jelenik meg, és az átvitelt új MP3 fájlt kezdve
folytatja a rendszer közvetlenül a REC TO USB
gomb megnyomása után.
51HU
model name [DAV-TZ215/DAV-TZ715]
[4-295-622-13(1) (HU)]
filename[D:\DTP\@_SONY\DAV-TZ715\Print\4295622131(HU)\4295622131DAVTZ215E12\hu08con.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
hu_book.book Page 52 Tuesday, July 10, 2012 2:12 PM
Ha néhány másodpercen belül ismét
megnyomja a REC TO USB gombot, a rendszer
nem tud új MP3 fájlt létrehozni.
Note
• Az új MP3 fájl létrehozásakor az átvitel ideiglenesen
leáll.
Tip
• A rendszer automatikusan új MP3 fájlt hoz létre
körülbelül 1 órányi átvitel után.
A kikapcsolásidőzítő
használata
Beállíthatja a rendszert, hogy egy megadott
időpontban kikapcsoljon, így zenehallgatás
közben merülhet álomba.
1
2
Hangfájlok törlése USB-eszközről
Az USB-eszközön található hangfájlokat
(„.mp3”, „.wma”, vagy „.m4a”) törölheti.
1
2
3
Nyomja meg az USB gombot.
Az X/x gombokkal válassza ki a SLEEP
lehetőséget, majd nyomja meg a
vagy
a c gombot.
A kiválasztott elem megjelenik az előlap
kijelzőjén.
3
A X/x gombokkal válasszon ki egy
mappát.
A X/x gombokkal válasszon ki egy
beállítást, majd nyomja meg a
gombot.
A gomb minden egyes megnyomásakor
10 perccel változik a feltüntetett időtartam
(a hátralévő idő).
Válassza ki a hangfájl(oka)t.
x Az összes hangfájl törlése egy
mappából
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
4
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
Nyomja meg a CLEAR gombot, miközben
nyomva tartja a SHIFT gombot.
x Hangfájl törlése
Nyomja meg a
gombot, a X/x
gombokkal válassza ki a kívánt hangfájlt,
majd nyomja meg a CLEAR gombot
a SHIFT gombot nyomva tartva.
4
A C/c gombokkal válassza ki a [YES]
(igen) lehetőséget, majd nyomja meg
a
gombot.
A művelet megszakításához válassza a [NO]
(nem) lehetőséget, és nyomja meg a
gombot.
Note
• Törlés közben ne távolítsa el az USB-eszközt.
• Ha a kiürítendő mappa nem hangformátumú fájlokat
vagy almappákat tartalmaz, ezek eltűnnek a tvképernyőn látható listáról, de az USB-eszközön rajta
maradnak.
52HU
model name [DAV-TZ215/DAV-TZ715]
[4-295-622-13(1) (HU)]
filename[D:\DTP\@_SONY\DAV-TZ715\Print\4295622131(HU)\4295622131DAVTZ215E12\hu08con.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
hu_book.book Page 53 Tuesday, July 10, 2012 2:12 PM
A kép és a hang közötti
késés módosítása
[A/V SYNC] (kép és hang szinkronba
hozása)
Ha a hang nincs szinkronban a tv-képernyőn
látható képekkel, módosíthatja a kép és a hang
közötti késést.
3
Nyomja meg a
DISPLAY gombot.
A X/x gombokkal válassza ki az
[A/V SYNC] (Audio-video szinkron)
lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
A csatlakoztatott készülékekről érkező hang
torzítása mérsékelhető a bemeneti jelerősség
csökkentésével.
1
2
3
4
A X/x gombokkal válasszon ki egy
beállítást, majd nyomja meg a
gombot.
• [OFF] (kikapcsolva): Kikapcsolás.
• [ON] (bekapcsolva): A kép és a hang
közötti késés módosítható.
Nyomja meg a TV gombot.
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
Az X/x gombokkal válassza ki a
ATTENUATE lehetőséget, majd nyomja
meg a
vagy a c gombot.
A X/x gombokkal válasszon ki egy
beállítást, majd nyomja meg a
gombot.
• „ATT ON”: Csillapítja a bemeneti
jelerősséget.
• „ATT OFF”: Normál bemeneti jelerősség.
5
Kényelmi funkciók
1
2
A csatlakoztatott
készülékekről érkező hang
bemeneti jelszintjének
módosítása
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
Note
• A bemeneti adatfolyamtól függően előfordulhat,
hogy az [A/V SYNC] (kép és hang szinkronba
hozása) beállítás nem lép életbe.
53HU
model name [DAV-TZ215/DAV-TZ715]
[4-295-622-13(1) (HU)]
filename[D:\DTP\@_SONY\DAV-TZ715\Print\4295622131(HU)\4295622131DAVTZ215E12\hu09set.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
hu_book.book Page 54 Tuesday, July 10, 2012 2:12 PM
Beállítások
Az előlapi kijelző
fényerejének módosítása
1
2
1
2
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
A X/x gombokkal válassza ki a DIMMER
lehetőséget, majd nyomja meg a
vagy
a c gombot.
A kiválasztott elem megjelenik az előlap
kijelzőjén.
3
A gyorsbeállítás
megismétlése
A X/x gombokkal válassza ki a
[SETUP] (Beállítás) lehetőséget, majd
nyomja meg a
gombot.
4
A X/x gombokkal válassza ki a [QUICK]
(Gyors) lehetőséget, majd nyomja meg
a
gombot.
A X/x gombok megnyomásával válassza
ki az előlapi kijelző fényerejét, majd
nyomja meg a
gombot.
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
A bemutatómód be- és
kikapcsolása
Az előlapi panelen készenléti módban futó
bemutatót be- és kikapcsolhatja.
1
2
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
A X/x gombokkal válassza ki a DEMO
lehetőséget, majd nyomja meg a
vagy
a c gombot.
Végezze el a gyorsbeállítást „A Quick Setup
(gyorsbeállítás) elvégzése” (27. oldal)
fejezetben olvasható leírás szerint.
A rendszer automatikus
készenléti módba léptetése
A rendszer automatikusan készenléti módba lép,
ha körülbelül 30 percen keresztül nem használja,
illetve körülbelül 30 percig nem kerül hang
a kimenetre. Körülbelül 2 perccel az előtt, hogy
a rendszer készenléti módba lép, az előlapi
kijelzőn villogni kezd az AUTO STBY felirat.
Az automatikus készenléti üzemmódba lépést
be- és kikapcsolhatja.
1
2
A kiválasztott elem megjelenik az előlap
kijelzőjén.
3
A X/x gombokkal válasszon ki egy
beállítást, majd nyomja meg a
gombot.
• „DEMO OFF”: Kikapcsolás.
• „DEMO ON”: Bekapcsolás.
4
Nyomja meg a
DISPLAY gombot,
amikor a rendszer a leállás
üzemmódban van.
3
• „DIMMER OFF”: Az előlapi kijelző
fényesen világít.
• „DIMMER ON”: Az előlapi kijelző
halványan világít.
4
Nyomja meg a DVD/CD gombot.
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
Az X/x gombokkal válassza ki az AUTO
STBY lehetőséget, majd nyomja meg a
vagy a c gombot.
A kiválasztott elem megjelenik az előlap
kijelzőjén.
3
A X/x gombokkal válassza ki a beállítást,
majd nyomja meg a
gombot.
• „ON”: Bekapcsolás.
• „OFF”: Kikapcsolás.
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
4
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
54HU
model name [DAV-TZ215/DAV-TZ715]
[4-295-622-13(1) (HU)]
filename[D:\DTP\@_SONY\DAV-TZ715\Print\4295622131(HU)\4295622131DAVTZ215E12\hu09set.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
hu_book.book Page 55 Tuesday, July 10, 2012 2:12 PM
Példa: [VIDEO SETUP] (Kép beállítása)
További beállítások
megadása
Kijelölt elem
VIDEO SETUP
TV TYPE:
COLOR SYSTEM (VIDEO CD):
PAUSE MODE:
A képek, hangok és más elemek beállításait
számos módon módosíthatja.
A megjelenített elemek változhatnak a területtől
függően.
Note
• A lemezen tárolt lejátszási beállítások felülbírálják
a Setup képernyőn megadott beállításokat, valamint
nem biztos, hogy az összes ismertetett funkció
működik.
1
2
Beállításelemek
6
Nyomja meg a
DISPLAY gombot,
amikor a rendszer a leállás
üzemmódban van.
4
A X/x gombokkal válassza ki a [CUSTOM]
(Egyedi) lehetőséget, majd nyomja meg
a
gombot.
5
Válassza ki a beállításelemet a X/x
gombokkal, és nyomja meg a
gombot.
• [LANGUAGE SETUP] (Nyelv beállítása)
(56. oldal)
• [VIDEO SETUP] (Kép beállítása)
(56. oldal)
• [HDMI SETUP] (HDMI beállítása)
(57. oldal)
• [AUDIO SETUP] (Hang beállítása)
(58. oldal)
• [SYSTEM SETUP] (Rendszer beállítása)
(59. oldal)
• [SPEAKER SETUP] (Hangsugárzók
beállítása) (60. oldal)
VIDEO SETUP
16:9
TV TYPE:
16:9
COLOR SYSTEM (VIDEO CD):
OFF
4:3 LETTERFULL
BOX
PAUSE MODE:
AUTO
4:3 PAN SCAN
Beállítások
7
Beállítások
A X/x gombokkal válassza ki a
[SETUP] (Beállítás) lehetőséget, majd
nyomja meg a
gombot.
A X/x gombokkal jelöljön ki egy elemet,
és nyomja meg a
gombot.
Megjelennek a kijelölt elemhez tartozó
beállítások.
Példa: [TV TYPE] (Tv típusa)
Nyomja meg a DVD/CD gombot.
3
16:9
AUTO
AUTO
A X/x gombokkal válasszon ki egy
beállítást, majd nyomja meg a
gombot.
A beállítás aktiválódik, és a beállítási
folyamat befejeződik.
Példa: [4:3 LETTER BOX] (postaláda)
VIDEO SETUP
4:3 LETTER BOX
TV TYPE:
COLOR SYSTEM (VIDEO CD):
AUTO
PAUSE MODE:
AUTO
Kiválasztott beállítás
A [SETUP] (beállítás) képernyőn
megadható összes beállítás
alaphelyzetbe állítása
A [SETUP] (beállítás) képernyőn megadható
összes beállítás alaphelyzetbe állításával
kapcsolatban lásd: [RESET] (alaphelyzet)
(60. oldal).
55HU
model name [DAV-TZ215/DAV-TZ715]
[4-295-622-13(1) (HU)]
filename[D:\DTP\@_SONY\DAV-TZ715\Print\4295622131(HU)\4295622131DAVTZ215E12\hu09set.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
hu_book.book Page 56 Tuesday, July 10, 2012 2:12 PM
A megjelenítési nyelv és a
hangsávnyelv beállítása
A megjelenítés beállításai
[VIDEO SETUP] (Kép beállítása)
[LANGUAGE SETUP] (nyelv beállítása)
Megadhatja a képernyőn megjelenített szöveg és
a hangsáv nyelvét.
Válassza ki a tv-készülékének megfelelő
beállításokat.
x [TV TYPE] (Tv típusa)
x [OSD] (Képernyőkijelzés)
Átválthatja a tv-képernyőn megjelenített szöveg
nyelvét.
x [MENU] (Menü)
Átválthatja a lemez menüjének megjelenítési
nyelvét.
Kiválaszthatja a csatlakoztatott tv-készülék
méretarányát.
[16:9]: Válassza ezt a beállítást, ha a rendszerhez
széles képernyős tv-t vagy széles képernyős
megjelenítést támogató tv-t csatlakoztat.
x [AUDIO] (Hang)
Átválthatja a hangsáv nyelvét.
Ha az [ORIGINAL] (Eredeti) beállítást választja,
a lemezen előnyben részesített nyelvet használja
a rendszer.
x [SUBTITLE] (Feliratozás)
Átválthatja a DVD VIDEO lemezen rögzített
feliratok nyelvét.
Ha az [AUDIO FOLLOW] (Hang követése)
lehetőséget választja, a feliratozási nyelv
a választott hangsávnyelvnek megfelelően
változik.
Note
• Ha egy olyan nyelvet választ a [MENU] (Menü),
[AUDIO] (Hang) vagy [SUBTITLE] (Feliratozás)
beállításban, amely nem található meg a DVD
VIDEO lemezen, a rendszer automatikusan
kiválasztja valamelyik lemezen szereplő nyelvet
(bizonyos lemezeken a nyelv nem választható ki
automatikusan).
[4:3 LETTER BOX] (postaláda): Válassza ezt a
lehetőséget, ha hagyományos, 4:3-as képarányú
tv-t csatlakoztat. A rendszer széles képet jelenít
meg, a tv-képernyő alján és a tetején fekete
csíkkal.
[4:3 PAN SCAN] (pásztázás és letapogatás):
Válassza ezt a lehetőséget, ha hagyományos,
4:3-as képarányú tv-t csatlakoztat. A rendszer
automatikusan széles képet jelenít meg a teljes
képernyőn, és levágja azokat a részeket, amelyek
nem férnek el.
Tip
• Ha az [OTHERS t] (Egyéb) lehetőséget választotta
a [MENU] (Menü), [AUDIO] (Hang) vagy
[SUBTITLE] (Feliratozás) beállításban, keresse ki
a megfelelő nyelvkódot a „Nyelvkódok listája”
(73. oldal) listából, és írja be a számgombokkal.
x [COLOR SYSTEM (VIDEO CD)] (színrendszer
(video cd))
(csak az ázsiai, közel-keleti és európai modellek
esetén)
Megadhatja a VIDEO CD lejátszásakor használt
színrendszert.
[AUTO] (automatikus): A rendszer a lemez
videojelét adja ki, amely PAL és NTSC is lehet.
56HU
model name [DAV-TZ215/DAV-TZ715]
[4-295-622-13(1) (HU)]
filename[D:\DTP\@_SONY\DAV-TZ715\Print\4295622131(HU)\4295622131DAVTZ215E12\hu09set.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
hu_book.book Page 57 Tuesday, July 10, 2012 2:12 PM
Ha a tv mindkét rendszert támogatja, akkor
válassza az [AUTO] értéket.
[PAL]: A rendszer átalakítja az NTSC lemezek
videojelét, és PAL jelet ad ki.
[NTSC]: A rendszer átalakítja a PAL lemezek
videojelét, és NTSC jelet ad ki.
Note
• A lemez saját színrendszerét nem lehet módosítani.
• A rendszer színrendszerét a csatlakoztatott tv-nek
megfelelően állítsa be (24. oldal).
x [BLACK LEVEL] (feketeszint)
(csak a latin-amerikai modellek esetén)
Megadhatja a feketeszintet (beállítási szintet)
a HDMI OUT aljzaton kívül a kiadott
videojelekre.
* i: váltott soros, p: progresszív
** A területtől függően a [720 × 480/576p] érték
jelenhet meg.
x [CONTROL FOR HDMI] (HDMI-vezérlés)
Ez a funkció akkor használható, ha a Control for
HDMI (HDMI-vezérlés) funkcióval
kompatibilis tv-készüléket csatlakoztat
a rendszerhez HDMI-vezetékkel.
[ON] (bekapcsolva): Bekapcsolás. A HDMIvezetékkel összekötött készülékeket egymásról
vezérelheti.
[OFF] (kikapcsolva): Kikapcsolás.
x [VOLUME LIMIT] (hangerőkorlát)
Kiválaszthatja, hogy milyen kép jelenjen meg
Szünet módban.
Az összehangolt hangvezérlés (48. oldal)
használatakor hangos hangokat kaphat a
rendszer hangerő-beállításának függvényében.
Ezt megakadályozhatja a hangerő maximális
szintjének korlátozásával az összehangolt
hangvezérlés használatakor.
[AUTO] (Automatikus): A kép, beleértve
a dinamikusan mozgó tárgyakat is, szaggatás
nélkül jelenik meg. Ez a normál körülmények
között használandó beállítás.
[FRAME] (Képkocka): A kép, beleértve a nem
dinamikusan mozgó tárgyakat is, nagy
felbontásban jelenik meg.
[OFF] (kikapcsolva): Kikapcsolás.
[LEVEL3] (3-as szint): A maximális hangerő
10-re állítása.
[LEVEL2] (2-es szint): A maximális hangerő
15-re állítása.
[LEVEL1] (1-es szint): A maximális hangerő
20-ra állítása.
x [PAUSE MODE] (szünet mód)
(csak DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW lemezek esetén)
Beállítások
[ON] (bekapcsolva): A normál szint.
[OFF] (kikapcsolva): Lejjebb veheti a
szabványos feketeszintet. Akkor tegye ezt,
amikor a kép túl fehér.
[1280 × 720p]: A rendszer 1280 × 720p*
videojelet ad ki.
[720 × 480p]**: A rendszer 720 × 480p*
videojelet ad ki.
Note
A HDMI beállításai
[HDMI SETUP] (HDMI-beállítás)
• Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a [CONTROL
FOR HDMI] (HDMI-vezérlés) beállítás [On]
(bekapcsolva) értékre van állítva.
x [YCBCR/RGB (HDMI)]
x [HDMI RESOLUTION] (HDMI felbontás)
Kiválaszthatja a HDMI OUT aljzaton kimenő
videojel típusát.
[AUTO (1920 × 1080p)]: A rendszer optimális
videojelet ad ki a csatlakoztatott tv-re.
[1920 × 1080i]: A rendszer 1920 × 1080i*
videojelet ad ki.
Kiválaszthatja a HDMI OUT aljzaton
továbbított HDMI-jel típusát.
[YCBCR]: A rendszer YCBCR formátumú jelet
továbbít.
[RGB]: A rendszer RGB-jelet továbbít.
57HU
model name [DAV-TZ215/DAV-TZ715]
[4-295-622-13(1) (HU)]
filename[D:\DTP\@_SONY\DAV-TZ715\Print\4295622131(HU)\4295622131DAVTZ215E12\hu09set.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
hu_book.book Page 58 Tuesday, July 10, 2012 2:12 PM
x [AUDIO (HDMI)]
Kiválaszthatja a HDMI OUT aljzat
hangkimeneti állapotát.
[OFF] (kikapcsolva): A rendszer nem továbbít
hangot a HDMI OUT aljzaton.
[ON] (bekapcsolva): A rendszer a Dolby Digital,
DTS és 96 kHz-es/24 bites PCM formátumú
hangjeleket 48 kHz-es/16-bites PCM-jelekké
alakítva továbbítja.
Note
• Ha nem a DVD/CD vagy USB funkciót használja,
a rendszer akkor sem továbbítja a hangot a HDMI
OUT aljzaton, ha az [AUDIO (HDMI)] (HDMIhang) beállítást az [ON] (bekapcsolva) értékre állítja.
x [JPEG RESOLUTION] (JPEG felbontás)
Kiválaszthatja HDMI OUT aljzaton továbbított
JPEG képfájlok felbontását.
[SD ]: A rendszer hagyományos felbontású
képet továbbít fekete kerettel.
[HD ]: A rendszer HD felbontású képet
továbbít fekete kerettel.
[HD]: A rendszer HD felbontású képet továbbít
fekete keret nélkül.
[(1920 × 1080i) HD ]: A rendszer teljes HD
felbontású képet továbbít fekete kerettel.
[(1920 × 1080i) HD]: A rendszer teljes HD
felbontású képet továbbít fekete keret nélkül.
Note
• A [JPEG RESOLUTION] (JPEG-felbontás) beállítás
csak akkor lép érvénybe, ha a [VIDEO SETUP]
(Kép beállítása) képernyőn a [TV TYPE] (Tv típusa)
beállítást a [16:9] értékre, valamint a [HDMI SETUP]
(HDMI beállítása) képernyőn a [HDMI
RESOLUTION] (HDMI-felbontás) beállítást a [720 ×
480p] és [720 × 480/576p] értéktől különböző értékre
állítja.
• Az [(1920 × 1080i) HD
] és az [(1920 × 1080i)
HD] értéket csak akkor választhatja, ha a [HDMI
SETUP] (HDMI beállítása) képernyőn a [HDMI
RESOLUTION] (HDMI-felbontás) beállításban
az [1920 × 1080i] értéket jelöli ki.
• A HDMI-jel ideiglenesen megszakad, amikor:
– a rendszer bevon vagy kiad egy ADAT CD vagy
ADAT DVD lemezt, illetve
– a felhasználó csatlakoztat vagy eltávolít egy USBeszközt.
A hang beállításai
[AUDIO SETUP] (hang beállítása)
x [SPEAKER FORMATION] (hangsugárzóelrendezés)
A szoba alakjától függően egyes hangsugárzókat
esetleg nem lehet üzembe helyezni. A lehető
legjobb térhangzás eléréséhez a Sony elsőként
a hangsugárzók helyének meghatározását
javasolja.
[STANDARD] (normál): Akkor válassza ezt,
amikor az összes hangsugárzót a szokásos
módon telepíti.
[NO CENTER] (nincs középső): Akkor válassza
ezt, amikor csak az első és a hátsó
hangsugárzókat helyezi üzembe.
[NO SURROUND] (nincs hátsó): Akkor
válassza ezt, amikor csak a középső és az első
hangsugárzókat helyezi üzembe.
[FRONT ONLY] (csak első): Akkor válassza ezt,
amikor csak az első hangsugárzókat helyezi
üzembe.
[ALL FRONT] (minden elöl): Akkor válassza
ezt, ha az összes hangsugárzót a hallgatási
helyzet elé helyezi.
[ALL FRONT - NO CENTER] (minden elöl,
nincs középső): Akkor válassza ezt, ha az első és
a hátsó hangsugárzókat a hallgatási helyzet elé
helyezi.
x [AUDIO DRC]
A felhasználó szűkítheti a hangsáv
dinamikatartományát. Az [AUDIO DRC]
hasznos funkció az éjszakai halk filmnézéshez.
[OFF] (kikapcsolva): A rendszer nem szűkíti
a dinamikatartományt.
[STANDARD] (Normál): A rendszer
a hangsávot a hangmérnök által meghatározott
dinamikatartománnyal játssza le.
[MAX] (Maximális): A rendszer teljes
mértékben leszűkíti a dinamikatartományt.
Note
• Az [AUDIO DRC] funkció csak a Dolby Digital
formátumhoz használható.
58HU
model name [DAV-TZ215/DAV-TZ715]
[4-295-622-13(1) (HU)]
filename[D:\DTP\@_SONY\DAV-TZ715\Print\4295622131(HU)\4295622131DAVTZ215E12\hu09set.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
hu_book.book Page 59 Tuesday, July 10, 2012 2:12 PM
x [TRACK SELECTION] (hangsáv kiválasztása)
x [PARENTAL CONTROL] (Szülői felügyelet)
Ha több hangformátum (PCM, DTS, Dolby
Digital vagy MPEG) is rögzítve van, előnyben
részesítheti a legtöbb csatornával rendelkező
hangsávot.
A [PARENTAL CONTROL] (Szülői felügyelet)
funkcióval korlátozható a besorolással
rendelkező DVD-k lejátszása. Megtiltható egyes
jelenetek lejátszása, illetve helyettük másik
lejátszandó jelenet állítható be.
[OFF] (kikapcsolva): Kikapcsolás.
[AUTO] (automatikus): A rendszer
automatikusan kiválasztja a hangsávot
a prioritásnak megfelelően.
1
2
A X/x gombokkal válassza ki a
[STANDARD] (Normál) beállítást,
és nyomja meg a
gombot.
3
A X/x gombokkal válasszon ki egy
földrajzi helyet a lejátszáskorlátozás
szintjének meghatározásához, majd
nyomja meg a
gombot.
Note
Egyéb beállítások
[SYSTEM SETUP] (Rendszer beállítása)
x [SCREEN SAVER] (Képernyőkímélő)
Mérsékelheti a megjelenítőeszköz esetleges
károsodását (szellemképesség).
A képernyőkímélő megszakításához nyomja meg
bármelyik gombot (például a N gombot).
[ON] (bekapcsolva): Ha körülbelül 15 percen
keresztül nem használja a rendszert, megjelenik
a képernyőkímélő képe.
[OFF] (Kikapcsolva): Kikapcsolás.
x [BACKGROUND] (Háttér)
Kiválaszthatja a tv-képernyő háttérszínét vagy
háttérképét.
[JACKET PICTURE] (Tasakkép): A tasakkép
(állókép) jelenik meg, de csak akkor, ha fel van
véve a lemezre (CD-EXTRA stb.). Ha a lemez
nem tartalmaz tasakképet, a rendszerben tárolt
kép jelenik meg.
[GRAPHICS] (Grafika): A rendszerben tárolt
kép jelenik meg.
[BLUE] (Kék): A háttér kék színű.
[BLACK] (Fekete): A háttér fekete színű.
Ha az [OTHERS t] (Egyéb) lehetőséget
választja, adjon meg a számgombokkal egy
szabványos nyelvkódot a „Szülői felügyeleti
területkódok listája” (73. oldal) listából.
4
A X/x gombokkal jelölje ki a [LEVEL]
(Szint) lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
5
A X/x gombokkal válassza ki a kívánt
szintet, majd nyomja meg a
gombot.
Beállítások
• Ha az elemet az [AUTO] (Automatikus) értékre
állítja, a nyelv megváltozhat. A [TRACK
SELECTION] (Hangsáv kiválasztása) beállítás
felülbírálja a [LANGUAGE SETUP] (Nyelv
beállítása) (56. oldal) képernyőn megadott [AUDIO]
(Hang) beállításokat. (A lemeztől függően
előfordulhat, hogy ez a funkció nem működik.)
Írja be vagy ismételje meg a négyjegyű
jelszavát a számgombokkal, majd nyomja
meg a
gombot.
Minél alacsonyabb az érték, annál
szigorúbb a korlátozás.
A [PARENTAL CONTROL] (Szülői felügyelet) funkció
kikapcsolása
Állítsa a [LEVEL] (Szint) beállítást az [OFF]
(Kikapcsolva) értékre az 5. lépésben.
A [PARENTAL CONTROL] (Szülői felügyelet)
funkcióval korlátozott lemez lejátszása
A lemez behelyezését és a N gomb
megnyomását követően megjelenik a nyelvkód
megadására szolgáló felület. Írja be a négyjegyű
jelszavát a számgombokkal, majd nyomja meg a
gombot.
Tip
• Ha elfelejtette a jelszavát, írja be az „199703” számsort
a számgombokkal, majd nyomja meg a
gombot.
A rendszer új négyjegyű jelszó megadására fogja
kérni. Miután megadta az új négyjegyű jelszót, vegye
ki és helyezze be újra a lemezt, majd nyomja meg
a N gombot. Amikor megjelenik a nyelvkód
megadására szolgáló felület, adja meg az új jelszavát.
59HU
model name [DAV-TZ215/DAV-TZ715]
[4-295-622-13(1) (HU)]
filename[D:\DTP\@_SONY\DAV-TZ715\Print\4295622131(HU)\4295622131DAVTZ215E12\hu09set.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
hu_book.book Page 60 Tuesday, July 10, 2012 2:12 PM
A jelszó megváltoztatása
1
2
3
Írja be a négyjegyű jelszavát
a számgombokkal, majd nyomja meg
a
gombot.
Válassza ki a [CHANGE PASSWORD t]
(Jelszó megváltoztatása) lehetőséget
a X/x gombokkal, majd nyomja meg a
gombot.
Írjon be egy új négyjegyű jelszót a
számgombokkal, majd nyomja meg a
gombot.
Ha hibás számjegyet ír be a jelszó megadása
közben, nyomja meg a C gombot, mielőtt
a
gombot megnyomná, és adja meg
a helyes számot.
4
A jelszó megerősítéséhez írja be azt újra a
számgombokkal, majd nyomja meg a
gombot.
Note
• A [MEDIA] (média), [INTERVAL] (időköz),
[EFFECT] (effektus) és [MULTI/2CH] (multi/2csat.)
beállítás szintén alaphelyzetbe áll.
A hangsugárzók beállításai
[SPEAKER SETUP] (Hangsugárzók
beállítása)
A hangsugárzó-beállításokat manuálisan,
a gyorsbeállítás elvégzése nélkül is módosíthatja.
Válassza ki a használni kívánt hangsugárzókat,
állítsa be a hallgatási helytől mért távolságukat,
majd állítsa be az egyes hangsugárzók
hangszintjét. A hangszint beállításához a [TEST
TONE] (Teszthang) funkciót használhatja.
x [CONNECTION] (csatlakoztatás)
[FRONT] (Első)
x [MULTI-DISC RESUME] (Többlemezes
folytatás)
[YES] (Igen)
A rendszer visszatér ahhoz a ponthoz, ahol
a legutóbbi lejátszáskor leállította a lemezt, és
amikor legközelebb behelyezi ugyanazt a lemezt,
attól a ponttól folytatja a lejátszást.
[CENTER] (Középső)
[ON] (Bekapcsolva): A rendszer a memóriában
tárolja a folytatási pontot legfeljebb 10 lemezhez.
[OFF] (Kikapcsolva): A rendszer nem tárolja a
memóriában a folytatási pontot. A lejátszás csak
a készülékben lévő aktuális lemez esetén indul
újra a folytatási pontnál.
[SURROUND] (Hátsó)
[YES] (Igen): Általában ezt a beállítást kell
választani.
[NONE] (Nincs): Válassza ezt a beállítást,
ha nem használ hátsó hangsugárzókat.
Note
[YES] (igen)
• Ha a lejátszás folytatási pontját tároló memória
megtelt, törlődik a legkorábbi lemez folytatási pontja.
x [RESET] (Alaphelyzet)
Alaphelyzetbe állíthatja a [SETUP] (Beállítás)
képernyő beállításait a [PARENTAL
CONTROL] (Szülői felügyelet) kivételével.
A C/c gombokkal válassza ki a [YES] (igen)
lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
A folyamatot meg is szakíthatja, és visszatérhet a
vezérlőmenübe, ha itt a [NO] (Nem) lehetőséget
választja.
Ne nyomja meg a [/1 gombot a rendszer
alaphelyzetbe állítása közben, mivel a folyamat
eltarthat néhány másodpercig.
[YES] (igen): Általában ezt a beállítást kell
választani.
[NONE] (Nincs): Válassza ezt a beállítást,
ha nem használ középső hangsugárzót.
[SUBWOOFER] (mélysugárzó)
Note
• A [CONNECTION] (csatlakoztatás) beállítás
módosításakor a [SPEAKER FORMATION]
(hangsugárzó-elrendezés) értéke mindenképpen
[STANDARD] (normál) lesz.
x [DISTANCE] (távolság)
Állítsa be a hangsugárzók távolságát a hallgatási
helyhez képest.
A lehető legjobb térhangzás eléréséhez a
hangsugárzók mindegyikét azonos távolságban
helyezze el a hallgatási helytől. A távolság 1,0 és
7,0 méter között mozoghat az első hangsugárzók
esetében, illetve 0,0 és 7,0 méter között a középső
és a hátsó hangsugárzók esetében.
60HU
model name [DAV-TZ215/DAV-TZ715]
[4-295-622-13(1) (HU)]
filename[D:\DTP\@_SONY\DAV-TZ715\Print\4295622131(HU)\4295622131DAVTZ215E12\hu09set.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
hu_book.book Page 61 Tuesday, July 10, 2012 2:12 PM
Ha a középső hangsugárzót nem tudja azonos
távolságban elhelyezni, legfeljebb 1,6 méterrel
közelebb hozhatja a hallgatási helyhez.
Ha a hátsó hangsugárzókat nem tudja azonos
távolságban elhelyezni, legfeljebb 5,0 méterrel
közelebb hozhatja azokat a hallgatási helyhez.
[FRONT] (Első) 3,0 m: Állítsa be az első
hangsugárzók távolságát.
[CENTER] (Középső) 3,0 m: Állítsa be a
középső hangsugárzó távolságát (legfeljebb
1,6 méterrel közelebb hozhatók az első
hangsugárzókhoz).
[SURROUND] (Hátsó) 3,0 m: Állítsa be a hátsó
hangsugárzók távolságát (legfeljebb 5,0 méterrel
közelebb hozhatók az első hangsugárzókhoz).
x [LEVEL (FRONT)] (Szint – első)
A hangsugárzók hangszintjének beállításához
a [TEST TONE] (Teszthang) funkciót
használhatja.
[OFF] (Kikapcsolva): A teszthang nem szólal
meg a hangsugárzókból.
[ON] (Bekapcsolva): A teszthang sorrendben
megszólal a hangsugárzókból a hangszint
beállítása során.
A hangsugárzók hangszintjét az alábbiak szerint
állítsa be.
1
2
3
4
Állítsa a [TEST TONE] (Teszthang)
beállítást [On] (Bekapcsolva) értékre.
A C/X/x/c gombok többszöri
megnyomásával válassza ki a kívánt
hangsugárzót és hangszintet, majd
nyomja meg a
gombot.
Ismételje meg a 2. lépést.
A C/X/x/c gombokkal állítsa [OFF]
(Kikapcsolva) értékre a [TEST TONE]
(Teszthang) beállítást a hangsugárzók
hangszintjének módosítását követően.
Beállítások
Módosíthatja az első hangsugárzók, a középső
hangsugárzó és a mélysugárzó hangszintjét.
Az [L/R] (B/J) paramétert –6,0 dB és 0 dB között
határozhatja meg, a [CENTER] (Középső) és
[SUBWOOFER] (Mélysugárzó) paramétert
pedig –6,0 dB és +6,0 dB között. Ne felejtse el
[ON] (Bekapcsolva) értékre állítani a [TEST
TONE] (Teszthang) beállítást a megfelelő
hangerő egyszerűbb megtalálása érdekében.
x [TEST TONE] (teszthang)
[L/R] (B/J) 0,0 dB: Állítsa be az első
hangsugárzók hangszintjét.
[CENTER] (Középső) 0,0 dB: Állítsa be
a középső hangsugárzó hangszintjét.
[SUBWOOFER] (Mélysugárzó) +2,0 dB:
Állítsa be a mélysugárzó hangszintjét.
x [LEVEL (SURROUND)] (Szint – hátsó)
Módosíthatja a hátsó hangsugárzók
hangszintjét. A paraméterben -6,0 dB és
+6,0 dB közötti értéket adhat meg. Állítsa
[ON] (Bekapcsolva) értékre a [TEST TONE]
(Teszthang) beállítást a megfelelő hangerő
egyszerűbb megtalálása érdekében.
[L/R] (B/J) 0,0 dB: Állítsa be a hátsó
hangsugárzók hangszintjét.
61HU
model name [DAV-TZ215/DAV-TZ715]
[4-295-622-13(1) (HU)]
filename[D:\DTP\@_SONY\DAV-TZ715\Print\4295622131(HU)\4295622131DAVTZ215E12\hu10add.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
hu_book.book Page 62 Tuesday, July 10, 2012 2:12 PM
A hangerő módosítása
További információk
Óvintézkedések
Áramforrások
• Ha hosszabb ideig nem használja az egységet, húzza
ki a fali dugaszolóaljzatból (konnektorból). Mindig
a csatlakozódugasznál, és soha ne a vezetéknél fogva
húzza ki a vezetéket.
Elhelyezés
• Úgy helyezze el a rendszert, hogy a levegő szabadon
áramolhasson körülötte, máskülönben
túlmelegedhet.
• Ha hosszabb időn keresztül magas hangerőn
használja a készüléket, a burkolat felmelegszik.
Ez nem jelent hibás működést, de lehetőleg ne érintse
meg a készülék burkolatát. Ne helyezze a rendszert
rosszul szellőző, több oldalról zárt térbe, mert az
túlmelegedést okozhat.
• Ne helyezzen semmilyen olyan tárgyat a rendszerre,
amely eltakarhatja a szellőzőnyílásokat.
A rendszer nagyteljesítményű erősítőt tartalmaz.
Ha a szellőzőnyílások elzáródnak, a rendszer
túlmelegedhet, ami működési hibákhoz vezethet.
• Ne helyezze a rendszer olyan felületekre (szőnyegre,
pokrócra stb.) vagy olyan anyagok (függönyök és más
drapériák) közelébe, amelyek eltakarhatják a
szellőzőnyílásokat.
• Ne helyezze a rendszert fűtőtestek (például
radiátorok vagy légvezetékek) közelébe, illetve olyan
helyre, ahol közvetlen napfénynek, túlzott pornak,
mechanikai rázkódásnak vagy ütődésnek van kitéve.
• Ne döntse meg a rendszert, mert csak vízszintes
helyzetű működtetéshez készült.
• Tartsa távol a rendszert és a lemezeket az erős
mágneses terű berendezésektől, például
mikrohullámú sütőktől vagy nagyméretű
hangszóróktól.
• Ne tegyen nehéz tárgyakat a rendszerre.
• Ne hangosítsa fel a rendszert a nagyon halk vagy
hangjel nélküli részeknél, mert a hangsugárzók
megsérülhetnek, amikor hirtelen nagy hangerejű rész
következik.
Tisztítás
• Kímélő tisztítószerrel enyhén megnedvesített puha
kendővel törölje le a készülék burkolatát és
kezelőszerveit. A tisztításhoz soha ne használjon
súrolószivacsot, súrolószert vagy oldószereket,
például alkoholt vagy benzint.
Ha a rendszerrel kapcsolatban bármilyen kérdése
vagy problémája merül fel, keresse fel a legközelebbi
Sony-forgalmazót.
Tisztítólemezek, lemez-/lencsetisztítók
• Ne használjon tisztítólemezeket vagy lemez-/
lencsetisztítókat (beleértve a folyékony és
a szórófejes típusúakat is). Ez a készülék
meghibásodásához vezethet.
A tv színe
• Ha a tv-képernyőn a hangsugárzók közelében
elszíneződés jelentkezik, kapcsolja ki a tv-készüléket,
majd 15–30 perc múlva kapcsolja be.
Ha az elszíneződés tartósan fennáll, helyezze
a hangsugárzókat a tv-készüléktől távolabbra.
FONTOS MEGJEGYZÉS
Figyelem! A rendszer korlátlan ideig képes
álló videoképeket vagy képernyőkijelzéseket
megjeleníteni a televízió képernyőjén. Ha
hosszú ideig hagyja megjelenítve ezeket a képeket,
a tv-képernyő tartós károsodását okozhatja.
A projektoros televíziók különösen érzékenyek erre.
A rendszer áthelyezése
• A rendszer áthelyezése előtt győződjön meg arról,
hogy nincs benne lemez, és húzza ki a hálózati
vezetéket a hálózati aljzatból (konnektorból).
Működés
• Ha a rendszert a hidegről közvetlenül meleg helyre
viszi, illetve nagyon nedves szobába helyezi,
a nedvesség a készülékben lecsapódhat a lencsékre.
Ekkor előfordulhat, hogy a rendszer nem működik
megfelelően. Ilyen esetben távolítsa el a lemezt,
és hagyja bekapcsolva a rendszert körülbelül fél
órán át, amíg a nedvesség elpárolog.
• Ha bármi a készülék belsejébe kerül, húzza ki
a hálózati csatlakozóvezetéket, és a további használat
előtt ellenőriztesse egy szakemberrel.
62HU
model name [DAV-TZ215/DAV-TZ715]
[4-295-622-13(1) (HU)]
filename[D:\DTP\@_SONY\DAV-TZ715\Print\4295622131(HU)\4295622131DAVTZ215E12\hu10add.fm]
hu_book.book Page 63 Tuesday, July 10, 2012 2:12 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
Megjegyzések a lemezekkel
kapcsolatban
A lemezek kezelése
• A lemezt a tisztán tartása érdekében a szélénél
fogja meg, és ne érintse meg a felületét.
• Ne ragasszon papírt vagy ragasztószalagot
a lemezre.
További információk
• Ne tegye ki a lemezt közvetlen napfénynek
vagy hőhatásnak (például hővezetékek
hőjének), és ne hagyja közvetlen napsütésben
álló autóban, mivel az autó belseje nagyon
felmelegedhet.
• Lejátszás után helyezze vissza a lemezt
a tokjába.
Tisztítás
• Lejátszás előtt tisztítsa meg a lemezt egy
törlőkendővel.
A lemezt a belsejétől kifelé törölje le.
• Ne használjon oldószert, például benzint,
hígítószert, a kereskedelemben kapható
tisztítószereket vagy a bakelitlemezekhez
készült antisztatikus spray-ket.
A rendszer csak szabványos kerek lemezeket tud
lejátszani. A szabványostól vagy kerektől eltérő
(például kártya, szív vagy csillag alakú) lemez
használata meghibásodáshoz vezethet.
Ne használjon olyan lemezt, amelyen a
kereskedelemben kapható kiegészítő, például
címke vagy gyűrű van elhelyezve.
63HU
model name [DAV-TZ215/DAV-TZ715]
[4-295-622-13(1) (HU)]
filename[D:\DTP\@_SONY\DAV-TZ715\Print\4295622131(HU)\4295622131DAVTZ215E12\hu10add.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
hu_book.book Page 64 Tuesday, July 10, 2012 2:12 PM
Hibaelhárítás
Ha a rendszer működésében az alábbi rendellenességek bármelyikét észleli, a javítás előtt próbálkozzon
meg a hiba elhárításával az útmutatóban leírt módon. Ha a probléma tartósan fennáll, keresse fel
a legközelebbi Sony-forgalmazót.
Ne feledje, hogy ha a javítás közben a szerviz kicserél egyes alkatrészeket, azokat visszatarthatják.
Általános
Jelenség
Problémák és megoldások
Az egység nincs bekapcsolva.
• Ellenőrizze, hogy a hálózati vezetéket biztonságosan csatlakoztatta-e.
A távvezérlő nem működik.
• A távvezérlő és az egység túl messze van egymástól.
• Kimerültek a távvezérlő elemei.
A rendszer nem működik
megfelelően.
• Húzza ki a hálózati vezetéket a hálózati aljzatból, majd néhány perc múlva
csatlakoztassa újra.
• Végezze el az alábbi műveleteket. (Vegye figyelembe, hogy a
rendszerparaméterek, például a tárolt állomások, visszaállnak az alapértékekre.)
1 Nyomja meg az "/1 gombot a rendszer bekapcsolásához.
2 Nyomja meg az egységen egyszerre a N, a FUNCTION és a "/1 gombot.
Az előlapi kijelzőn megjelenik a „COLD RESET” felirat.
Kép
Jelenség
Problémák és megoldások
Nincs kép.
• A tv-készülék videobemenete nem úgy van beállítva, hogy megjeleníthesse
a képeket a rendszerről.
• Ellenőrizze a kimeneti módot a rendszeren.
Nincs kép, amikor a HDMIvezetékkel létesít kapcsolatot.
• Az egység olyan bemeneti eszközhöz van csatlakoztatva, amely nem
kompatibilis a HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection
szabvánnyal (az előlapi kijelzőn nem világít a „HDMI” jelzés).
• Ha a HDMI OUT aljzatot használja videokimenetként, módosítsa a HDMI
OUT aljzaton továbbított videojel típusát (57. oldal).
Csatlakoztassa a tv-t másik videoaljzatra a HDMI OUT aljzat helyett, és váltsa át
a tv-bemenetet ennek megfelelően, hogy megjeleníthesse a képernyőkijelzéseket.
Módosítsa a HDMI OUT aljzaton továbbított videojel típusát, és állítsa vissza
a tv bemenetét a HDMI aljzatra. Ha továbbra sincs kép, ismételje meg
a lépéseket, és próbálkozzon más beállításokkal.
Képzaj jelentkezik.
• Ha a rendszer képkimenete videomagnón halad át, mielőtt a tv-re kerül,
a DVD-műsorok egy részére alkalmazott másolásvédelmi jel ronthatja
a képminőséget. Az egységet közvetlenül a tv-hez csatlakoztassa.
Egy kép nem a teljes tvképernyőn jelenik meg.
• Ellenőrizze a [TV TYPE] (Tv típusa) beállítást a [VIDEO SETUP]
(Kép beállítása) képernyőn (56. oldal).
• A lemezen a méretarány rögzített.
64HU
model name [DAV-TZ215/DAV-TZ715]
[4-295-622-13(1) (HU)]
filename[D:\DTP\@_SONY\DAV-TZ715\Print\4295622131(HU)\4295622131DAVTZ215E12\hu10add.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
hu_book.book Page 65 Tuesday, July 10, 2012 2:12 PM
Jelenség
Problémák és megoldások
Elszíneződés tapasztalható a tvképernyőn.
A rendszer hangsugárzói mágneses részeket tartalmaznak, ezért előfordulhat
mágneses torzítás. Ha a tv-képernyőn elszíneződés tapasztalható, ellenőrizze az
alábbi elemeket.
• Helyezze a hangsugárzókat legalább 0,3 méterre a tv-készüléktől.
• Ha az elszíneződés tartósan fennáll, kapcsolja ki a tv-készüléket, majd 15–30
perc múlva kapcsolja be.
• Gondoskodjon róla, hogy ne legyen mágneses tárgy (tv-állvány mágneszára,
egészségügyi eszköz, játék stb.) a hangsugárzók közelében.
• Helyezze a hangsugárzókat a tv-készüléktől távolabbra.
A lejátszott kép torz.
• Állítsa át az [YCBCR] értéket az [YCBCR/RGB (HDMI)] beállításban az [RGB]
(57. oldal) értékre.
Hang
Problémák és megoldások
Nincs hang.
• A hangsugárzó-vezetékek csatlakozása nem megfelelő.
• Ellenőrizze a hangsugárzók beállításait (60. oldal).
Nincs hang, ha egy készülék
(digitális műholdvevő,
PlayStation 3 stb.) közvetlenül
a tv-hez csatlakozik HDMIvezetékkel.
• Ellenőrizze a következő állapotot.
– Kösse össze egy hangkábellel a tv AUDIO OUT (hangkimenet) aljzatát és
a rendszert (24. oldal), majd válassza a „TV” funkciót.
– Tiltsa le a tv hangsugárzóit.
Erős zúgás vagy zaj hallható.
• Vigye távolabb a tv-készüléket az audiokészülékektől.
• Tisztítsa meg a lemezt.
VIDEO CD, CD vagy hangfájl
• Válasszon sztereó hangzást az AUDIO gomb megnyomásával (34. oldal).
lejátszásakor nincs sztereó hatás.
Nincs hang, vagy csak nagyon
halk hang hallható egyes
hangsugárzókból vagy
mindegyik hangsugárzóból.
• Ellenőrizze a térhatású hangzás beállítását (44. oldal).
• Ellenőrizze a hangsugárzók csatlakoztatását és beállításait (23. és 60. oldal).
• Egyes DVD-ken nincs rögzítve a teljes 5.1-es hangzás minden csatornája.
• Kétcsatornás forrást játszik le.
További információk
Jelenség
Csak a középső hangsugárzóból • Vannak olyan lemezek, amelyekről csak a középső hangsugárzón játszható le
szólal meg hang.
hang.
Nem hallható a rendszer hangja • A [HDMI SETUP] (HDMI beállítása) alatt állítsa az [AUDIO (HDMI)]
a tv-n.
(HDMI-hang) beállítást az [ON] (bekapcsolva) értékre (58. oldal).
• A rendszer nem ad ki Super Audio CD hangot a HDMI OUT aljzaton.
• Végezze el az alábbi műveleteket.
1 Kapcsolja ki a rendszert, majd kapcsolja be újra.
2 Kapcsolja ki a csatlakoztatott készüléket, majd kapcsolja be újra.
3 Válassza le, és csatlakoztassa újra a HDMI-vezetéket.
Az ADAT CD-n, ADAT DVD-n • Túl alacsony volt a mintavételezési frekvencia a hangfájlok kódolásakor. Vigye
vagy USB-eszközön található
át a hangfájlokat magasabb bitsebességgel kódolva az ADAT CD-re, ADAT
fájlok lejátszásakor torz a hang.
DVD-re vagy USB-eszközre.
Zaj vagy ugrás hallható egy USB- • Másolja a fájlokat a számítógépre, formázza az USB-eszközt USB, FAT12,
eszközről való lejátszáskor.
FAT16 vagy FAT32 fájlrendszerrel, és vigye át újra a fájlokat az USB-eszközre.
65HU
model name [DAV-TZ215/DAV-TZ715]
[4-295-622-13(1) (HU)]
filename[D:\DTP\@_SONY\DAV-TZ715\Print\4295622131(HU)\4295622131DAVTZ215E12\hu10add.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
hu_book.book Page 66 Tuesday, July 10, 2012 2:12 PM
Lejátszás lemezről
Jelenség
Problémák és megoldások
Nem játszható le egy lemez.
• A DVD-n található területkód nem egyezik meg a rendszerével.
• Nedvesség csapódott le az egység belsejében, ami károsíthatja a lencséket.
Távolítsa el a lemezt, és hagyja bekapcsolva a rendszert körülbelül fél órán át.
Nem változtatható meg a
• Állítsa be a nyelvet a lemez menüjében.
hangsáv vagy a feliratozás nyelve.
A lemez lejátszása nem az
elejéről indul el.
• Leállás üzemmódban nyomja meg a x gombot az egységen vagy a távvezérlőn,
és ezután indítsa el a lejátszást (32. oldal).
Nem játszható le egy ADAT CD/ • Az ADAT CD felvétele nem az ISO 9660 Level 1/Level 2 vagy Joliet szabvány
ADAT DVD.
szerint történt.
• Az ADAT DVD felvétele nem UDF (Universal Disk Format) formátumban
történt.
Egy fájl nem játszható le.
• Nem megfelelő a fájlnév kiterjesztése vagy a fájlformátum. Lásd: „Lejátszható
lemezek/fájlok USB-eszközön” (6. oldal).
• Ellenőrizze a [MEDIA] (Média) beállítást (32. oldal).
• A rendszer csak 8 mappa mélységben képes lejátszani.
• Győződjön meg róla, hogy a mappaszerkezet legfeljebb 200 mappát tartalmaz.
• Ellenőrizze, hogy a mappában legfeljebb 150 hangfájl/JPEG képfájl található.
Nem jeleníthető meg egy JPEG
képfájl.
• A JPEG képfájl mérete a 3072 (szélesség) × 2048 (magasság) képpontnál
nagyobb normál formátumban, illetve a főleg internetes webhelyeken használt
progresszív formátumban meghaladja a 2 000 000 képpontot.
Nem játszható le egy videofájl.
• A videofájl felbontása meghaladja a 720 (szélesség) × 576 (magasság) értéket.
A mappák vagy fájlok neve nem • A rendszer csak a számokat és az ábécé betűit tudja megjeleníteni. Más
jelenik meg megfelelően.
karakterek helyett [_] áll.
A fájlnevek nem jelennek meg
megfelelően.
• A rendszer által megjeleníthető karakterkódok csak a számokat és az ábécé
betűit jelentik. Más karakterek nem jelennek meg megfelelően.
Lejátszás USB-eszközről
Jelenség
Problémák és megoldások
Az USB-eszköz lejátszása nem az • Leállás üzemmódban nyomja meg a x gombot az egységen vagy a távvezérlőn,
elejéről indul el.
és ezután indítsa el a lejátszást (32. oldal).
Nem játszható le egy USBeszköz.
• A nem FAT12, FAT16 vagy FAT32 fájlrendszerű USB-eszközök nem
támogatottak.*
* Ez a rendszer támogatja a FAT12, FAT16 és FAT32 formátumokat, de egyes
USB-eszközök nem támogatják mindhármat. Bővebb részleteket az USBeszköz kezelési útmutatójában olvashat, vagy a gyártónál is érdeklődhet.
• Ha particionált USB-eszközt használ, csak az első partíción lévő hangfájlok
játszhatók le.
Egy fájl nem játszható le.
• Nem megfelelő a fájlnév kiterjesztése vagy a fájlformátum. Lásd: „Lejátszható
lemezek/fájlok USB-eszközön” (6. oldal).
• Ellenőrizze a [MEDIA] (Média) beállítást (32. oldal).
• A rendszer csak 8 mappa mélységben képes lejátszani.
• Győződjön meg róla, hogy a mappaszerkezet legfeljebb 200 mappát tartalmaz.
• Ellenőrizze, hogy a mappában legfeljebb 150 hangfájl/JPEG képfájl található.
• A titkosított vagy jelszóval védett stb. fájlok nem játszhatók le.
Nem jeleníthető meg egy JPEG
képfájl.
• A JPEG képfájl mérete a 3072 (szélesség) × 2048 (magasság) képpontnál
nagyobb normál formátumban, illetve a főleg internetes webhelyeken használt
progresszív formátumban meghaladja a 2 000 000 képpontot.
66HU
model name [DAV-TZ215/DAV-TZ715]
[4-295-622-13(1) (HU)]
filename[D:\DTP\@_SONY\DAV-TZ715\Print\4295622131(HU)\4295622131DAVTZ215E12\hu10add.fm]
hu_book.book Page 67 Tuesday, July 10, 2012 2:12 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
Jelenség
Problémák és megoldások
Nem játszható le egy videofájl.
• A videofájl felbontása meghaladja a 720 (szélesség) × 576 (magasság) értéket.
Egy WMA fájl nem játszható le. • A WMA DRM, WMA Lossless és WMA PRO formátumú WMA hangfájlok
nem játszhatók le.
Egy AAC fájl nem játszható le.
• Az AAC DRM és AAC Lossless formátumú AAC fájlok nem játszhatók le.
A mappák vagy fájlok neve nem • A rendszer csak a számokat és az ábécé betűit tudja megjeleníteni. Más
jelenik meg megfelelően.
karakterek helyett [_] áll.
• A rendszer által megjeleníthető karakterkódok csak a számokat és az ábécé
betűit jelentik. Más karakterek nem jelennek meg megfelelően.
A lejátszás lassan indul el.
• Miután a rendszer az összes fájlt beolvasta az USB-eszközről, a lejátszás
elindulására a megszokottnál többet kell várni, ha:
– az USB-eszközön sok mappa vagy fájl van;
– a mappaszerkezet vagy a fájlok rendszere nagyon összetett;
– a memória kapacitása nagyon nagy;
– a fájlméret különösen nagy; vagy
– a belső memória töredezett.
• A rendszer AAC formátumú hangfájlt játszik le.
Nem működik egy olyan USBeszköz, amelyet előzőleg egy
másik készüléken használt.
• Elképzelhető, hogy a felvétel nem támogatott formátumban készült. Ebben az
esetben először óvintézkedésként készítsen biztonsági másolatot az USBeszközön található fontos fájlokról a számítógép merevlemezén. Ezután
formázza az USB-eszközt FAT12, FAT16 vagy FAT32 fájlrendszerrel, és vigye
át újra a fájlokat az USB-eszközre.
Számok/fájlok átvitele
Jelenség
Problémák és megoldások
Nem lehet átvitelt indítani egy
USB-eszközre.
• Az alábbi problémák léphettek fel.
– Az USB-eszköz megtelt.
– Az USB-eszközön található hangfájlok és mappák száma elérte azt a korlátot,
amelyet a rendszer kezelni képes.
– Az USB-eszköz írásvédett.
Az átvitel leáll, mielőtt
befejeződne.
• Az USB-eszköz kommunikációs sebessége különösen alacsony.
Csatlakoztasson olyan USB-eszközt, amelyet a rendszer le tud játszani.
• Ha az átviteli és törlési művelet sokszor ismétlődik, az USB-eszköz
fájlszerkezete összetetté válik. Formázza az USB-eszközt az USB-eszköz kezelési
útmutatójában bemutatott módon. Ha a probléma nem szűnik meg, keresse fel
a legközelebbi Sony-forgalmazót.
• Az USB-eszköz megtelt.
• Az USB-eszközön található hangfájlok és mappák száma elérte azt a korlátot,
amelyet a rendszer kezelni képes.
Hibával ér véget az átvitel egy
USB-eszközre.
• Törlés közben megszakadt a kapcsolat az USB-eszközzel, vagy megszűnt az
áramellátás. Törölje a részlegesen törölt fájlt. Ha ez nem oldja meg a problémát,
elképzelhető, hogy elromlott az USB-eszköz. Formázza az USB-eszközt az USBeszköz kezelési útmutatójában bemutatott módon. Ha a probléma nem szűnik
meg, keresse fel a legközelebbi Sony-forgalmazót.
• Ellenőrizze, hogy nem írásvédett-e az USB-eszköz.
Nem lehet törölni hangfájlokat
vagy mappákat az USBeszközről.
További információk
A fájlnevek nem jelennek meg
megfelelően.
67HU
model name [DAV-TZ215/DAV-TZ715]
[4-295-622-13(1) (HU)]
filename[D:\DTP\@_SONY\DAV-TZ715\Print\4295622131(HU)\4295622131DAVTZ215E12\hu10add.fm]
hu_book.book Page 68 Tuesday, July 10, 2012 2:12 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
Vevőegység
Jelenség
Problémák és megoldások
A rádióállomásokat nem lehet
behangolni.
• Ellenőrizze, hogy az antennát megfelelően csatlakoztatta-e. Állítsa az antennát
a megfelelő irányba, és csatlakoztasson külső antennát, ha szükséges.
• Az állomások jelerőssége túl alacsony (az automatikus hangolás használatakor).
Használja a közvetlen hangolási módszert.
Az FM-vétel gyenge.
• Csatlakoztassa az egységet 75 ohmos koaxiális kábellel (nem tartozék) egy
kültéri FM-antennához.
Control for HDMI (HDMI-vezérlés)
Jelenség
Problémák és megoldások
A Control for HDMI (HDMI• A [HDMI SETUP] (HDMI beállítása) képernyőn állítsa a [CONTROL FOR
vezérlés) funkció nem működik. HDMI] (HDMI-vezérlés) beállítást az [ON] (Bekapcsolva) értékre (57. oldal).
• Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott készülék kompatibilis-e a [CONTROL FOR
HDMI] (HDMI-vezérlés) funkcióval.
• Ellenőrizze a csatlakoztatott készülék Control for HDMI-re (HDMI-vezérlésre)
vonatkozó beállításait. További információkért olvassa el a készülék kezelési
utasítását.
• Ha módosította a HDMI-kapcsolatot, csatlakoztatta és leválasztotta a hálózati
(táp)vezetéket, vagy pedig áramszünet volt, állítsa a [HDMI SETUP] (HDMI
beállítása) képernyő [CONTROL FOR HDMI] (HDMI-vezérlés) beállítását
[OFF] (kikapcsolva) értékre, majd újból [ON] (bekapcsolva) értékre (57. oldal).
• Részletekért lásd: „A Control for HDMI (HDMI-vezérlés) funkció használata a
„BRAVIA” Sync szolgáltatáshoz” (47. oldal).
Nem továbbítódik hang a
• Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott tv-készülék kompatibilis-e az összehangolt
rendszerről és a tv-készülékről az hangvezérlés funkcióval.
összehangolt hangvezérlés
• Részletekért lásd: „A Control for HDMI (HDMI-vezérlés) funkció használata a
használatakor.
„BRAVIA” Sync szolgáltatáshoz” (47. oldal).
Üzenetek
Jelenség
Problémák és megoldások
Megjelenik egymást váltva a
„PROTECTOR” és a „PUSH
POWER” üzenet.
• Kapcsolja ki a rendszert a "/1 gombbal, és ellenőrizze a következőket, miután
a STANDBY szöveg eltűnik.
– Nincs rövidzárlat a + és a - hangsugárzó-vezeték között?
– Nem takarja el valami a rendszer szellőzőnyílásait?
– Miután ellenőrizte a fentieket, és elhárította az esetleges problémákat,
kapcsolja be a rendszert. Ha a probléma okára a fenti összes ellenőrzési lépés
elvégzését követően sem derül fény, keresse fel a legközelebbi Sonyforgalmazót.
Az „OVERLOAD”, „REMOVE
USB” majd a „PUSH POWER”
üzenet jelenik meg.
• A rendszer az
(USB) port áramerősségével kapcsolatos problémát észlelt.
Kapcsolja ki a rendszert, és távolítsa el az USB-eszközt az
(USB) portról.
Ellenőrizze, hogy minden rendben van-e az USB-eszközzel. Ha az üzenet
továbbra is megjelenik, keresse fel a legközelebbi Sony-forgalmazót.
A „LOCKED” üzenet jelentik
meg, és a lemez nem adható ki.
• Forduljon a Sony-forgalmazóhoz vagy a helyileg illetékes Sony-szervizhez.
68HU
model name [DAV-TZ215/DAV-TZ715]
[4-295-622-13(1) (HU)]
filename[D:\DTP\@_SONY\DAV-TZ715\Print\4295622131(HU)\4295622131DAVTZ215E12\hu10add.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
hu_book.book Page 69 Tuesday, July 10, 2012 2:12 PM
Jelenség
Problémák és megoldások
A „DATA ERROR” üzenet
jelenik meg.
• A lejátszani kívánt fájl sérült.
• A fájl formátuma nem egyezik a fájlnév kiterjesztésével. Lásd: „Lejátszható
lemezek/fájlok USB-eszközön” (6. oldal).
• A JPEG képfájl formátuma nem felel meg a DCF szabványnak.
Lejátszás közben hosszú ideig
látható a „READING” felirat.
• Az olvasási folyamat sokáig tarthat, ha:
– az USB-eszközön sok mappa vagy fájl van;
– a mappaszerkezet vagy a fájlok rendszere nagyon összetett;
– a memória kapacitása nagyon nagy; vagy
– a belső memória töredezett.
További információk
69HU
model name [DAV-TZ215/DAV-TZ715]
[4-295-622-13(1) (HU)]
filename[D:\DTP\@_SONY\DAV-TZ715\Print\4295622131(HU)\4295622131DAVTZ215E12\hu10add.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
hu_book.book Page 70 Tuesday, July 10, 2012 2:12 PM
Öndiagnosztizáló funkció
(Amikor betűk/számok jelennek meg
a kijelzőn)
Amikor a rendszer hibás működésének
kiküszöbölése érdekében elindul az
öndiagnosztizáló funkció, egy ötkarakteres, egy
betűből és négy számból álló szervizkód (például
C 13 50) jelenik meg a tv-képernyőn vagy az
előlapi kijelzőn. Ebben az esetben tekintse meg
az alábbi táblázatot.
C:13:50
Műszaki adatok
Erősítő
KIMENŐ TELJESÍTMÉNY (névleges):
Bal első + jobb első:
65 W + 65 W (3 Ω, 1 kHz,
1% THD)
KIMENŐ TELJESÍTMÉNY (referencia):
Bal első/jobb első/középső/
bal hátsó/jobb hátsó:
100 W (csatornánként 3 Ω,
1 kHz, 1% THD esetén)
Mélysugárzó: 100 W (3 Ω,
80 Hz)
Bemenetek (analóg)
TV (AUDIO IN)
Érzékenység: 450/250 mV
Super Audio CD/DVD-rendszer
Lézerdióda jellemzői
A szervizkód
első 3
karaktere
Ok és/vagy helyreállítási lépés
C 13
A lemez szennyezett.
,Tisztítsa meg a lemezt egy puha
kendővel (63. oldal).
E XX
(XX egy szám)
A működési hiba elhárítása
érdekében a rendszer öndiagnózist
végzett.
,Forduljon a Sonyforgalmazóhoz vagy a helyileg
illetékes Sony-szervizhez, és adja
meg az ötjegyű szervizkódot.
Példa: E 61 10
Kibocsátás időtartama:
Folyamatos
Lézerkimenet: Kisebb mint
44,6 μW
* Ez a kimenet a 7 mm-es apertúrájú optikai
vevőegység objektívjének felületétől 200 mm-re
mért érték.
Jelformátumrendszer
Latin-amerikai modellek: NTSC
Más modellek:
NTSC/PAL
USB
(USB) port:
Maximális áramerősség:
Vevőegység
Rendszer
Vételi tartomány
Amikor a tv-képernyőn megjelenik
a verziószám
A rendszer bekapcsolásakor megjelenhet
a verziószám [VER.X.XX] (X egy szám) a tvképernyőn. Habár ez nem működési hiba,
és csupán a Sony-szervizek munkáját segíti,
a rendszer nem használható a szokásos módon.
Kapcsolja ki a rendszert, majd kapcsolja be újra,
hogy ismét használhassa.
500 mA
Antenna
Antennacsatlakozók
Digitális szintézeres,
fáziszárt hurkú (PLL)
kvarc hangolóegység
87,5 MHz – 108,0 MHz
(50 kHz lépésköz)
FM-huzalantenna
75 Ω, kiegyensúlyozatlan
Videó
Kimenetek
VIDEO: 1 Vp-p, 75 Ω
HDMI OUT: Type A
(19 érintkezős)
Hangsugárzók
Első
DAV-TZ215 (SS-TS102)
VER.X.XX
Méret (kb.)
Tömeg (kb.)
103 mm × 164 mm ×
85 mm (sz/ma/mé)
0,5 kg
70HU
model name [DAV-TZ215/DAV-TZ715]
[4-295-622-13(1) (HU)]
filename[D:\DTP\@_SONY\DAV-TZ715\Print\4295622131(HU)\4295622131DAVTZ215E12\hu10add.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
hu_book.book Page 71 Tuesday, July 10, 2012 2:12 PM
DAV-TZ715 (SS-TS103)
Méret (kb.)
Tömeg (kb.)
Támogatott fájlformátum
235 mm × 1000 / 970 /
940 / 910 mm × 235 mm
(csak a hangsugárzó:
103 mm × 545 mm ×
77 mm) (sz/ma/mé))
2,2 kg
Középső (SS-CT101)
Méret (kb.)
Tömeg (kb.)
265 mm × 94 mm × 70 mm
(sz/ma/mé)
0,6 kg
DAV-TZ215 (SS-TS102)
Tömeg (kb.)
103 mm × 164 mm ×
85 mm (sz/ma/mé)
0,5 kg
DAV-TZ715 (SS-TS103)
Méret (kb.)
235 mm × 1000 / 970 /
940 / 910 mm × 235 mm
(csak a hangsugárzó:
103 mm × 545 mm ×
77 mm) (sz/ma/mé))
2,2 kg
Mélysugárzó
DAV-TZ215 (SS-WS101)
Méret (kb.)
Tömeg (kb.)
169 mm × 300 mm ×
320 mm (sz/ma/mé)
5,3 kg
DAV-TZ715 (SS-WS102)
Méret (kb.)
Tömeg (kb.)
225 mm × 395 mm ×
315 mm (sz/ma/mé)
6,5 kg
Általános
Áramellátási követelmények
Latin-amerikai modellek: 110–240 V AC,
50/60 Hz
Szaúd-arábiai modellek: 127–240 V AC,
50/60 Hz
Más modellek:
220–240 V AC,
50/60 Hz
Teljesítményfelvétel
Bekapcsolva: 105 W
Készenlét: 0,2 W*
* Az alábbi beállítás esetén érvényes:
– A „DEMO” beállítása „OFF”.
– A [CONTROL FOR HDMI] (HDMI-vezérlés)
beállítása [OFF] (kikapcsolva).
Méret (kb.)
430 mm × 67 mm ×
335 mm (sz/ma/mé) a
legnagyobb kinyúlásokkal
Tömeg (kb.)
3,6 kg
mp3
32–320 kb/s
32/44,1/48 kHz
WMA (csak USB-eszköz esetén)
Fájlkiterjesztés:
Bitsebesség:
Mintavételi frekvenciák:
wma
48–192 kb/s
44,1 kHz
AAC (csak USB-eszköz esetén)
m4a
48–320 kb/s
44,1 kHz
Xvid
Fájlkiterjesztés:
Videokodek:
Bitsebesség:
Felbontás/
képkockasebesség:
Audiokodek:
avi
Xvid video
4,854 Mb/s (max.)
720 × 480 / 30 fps
720 × 576 / 25 fps
MP3
MPEG4
Fájlformátum:
Fájlkiterjesztés:
Videokodek:
Bitsebesség:
Felbontás/
képkockasebesség:
Hangkodek:
DRM:
MP4 fájlformátum
mp4/m4v
MPEG4 Simple Profile
(Az AVC formátum nem
kompatibilis.)
4 Mb/s
720 × 576 / 30 fps
AAC-LC (A HE-AAC nem
kompatibilis.)
Nem kompatibilis
További információk
Tömeg (kb.)
Fájlkiterjesztés:
Bitsebesség:
Mintavételi frekvenciák:
Fájlkiterjesztés:
Bitsebesség:
Mintavételi frekvenciák:
Hátsó
Méret (kb.)
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3)
A külső és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül
megváltozhatnak.
• A készenléti teljesítményfelvétel 0,2 W.
• A nyomtatott áramköri lapok egy részében nem
használtunk halogénezett égésgátló anyagokat.
• Több mint 85%-os hatásfok érhető el a teljesen
digitális S-Master erősítővel.
71HU
model name [DAV-TZ215/DAV-TZ715]
[4-295-622-13(1) (HU)]
filename[D:\DTP\@_SONY\DAV-TZ715\Print\4295622131(HU)\4295622131DAVTZ215E12\hu10add.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
hu_book.book Page 72 Tuesday, July 10, 2012 2:12 PM
Fájltípusok lejátszási prioritása
Az alábbi táblázat ismerteti a fájltípusok lejátszási prioritását a [MEDIA] (média) beállítás egyes
értékeinél.
Lemezen vagy USBeszközön található
fájltípus
A [MEDIA] (média) beállítás értéke
[VIDEO] (videó)
[PHOTO]
[MUSIC/
PHOTO] (zene/ (fénykép)
fénykép)
[MUSIC] (zene)
Lemez
USB-eszköz
Lemez
Lemez/USBeszköz
Lemez/USBeszköz
Csak videofájlok
Videofájlok
Videofájlok
Videofájlok
Videofájlok
Videofájlok
Csak JPEG képfájlok
JPEG képfájlok JPEG képfájlok JPEG képfájlok JPEG képfájlok JPEG képfájlok
Csak hangfájlok*
MP3 fájlok
Hangfájlok
MP3 fájlok
Videofájlok és JPEG
képfájlok
Videofájlok
Videofájlok
JPEG képfájlok JPEG képfájlok Videofájlok
Videofájlok és hangfájlok*
Videofájlok
Videofájlok
MP3 fájlok
Hangfájlok* és JPEG
képfájlok
MP3 fájlok és Hangfájlok
JPEG képfájlok
diavetítéssel
Videofájlok, hangfájlok* és Videofájlok
JPEG képfájlok
Videofájlok
Hangfájlok*
Hangfájlok*
Hangfájlok*
Hangfájlok*
MP3 fájlok és JPEG képfájlok Hangfájlok*
JPEG képfájlok
diavetítéssel
MP3 fájlok és JPEG képfájlok Hangfájlok*
JPEG képfájlok
diavetítéssel
* Lemez használata esetén csak MP3 fájlok játszhatók le.
72HU
model name [DAV-TZ215/DAV-TZ715]
[4-295-622-13(1) (HU)]
filename[D:\DTP\@_SONY\DAV-TZ715\Print\4295622131(HU)\4295622131DAVTZ215E12\hu10add.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
hu_book.book Page 73 Tuesday, July 10, 2012 2:12 PM
Nyelvkódok listája
A nyelvek írásmódja az ISO 639: 1988 (E/F) szabványt követi.
Nyelv
Kód
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Nyelv
Kód
Nyelv
Kód
Nyelv
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
További információk
Kód
1703 Nincs
megadva
Szülői felügyeleti területkódok listája
Kód
2044
2047
2046
2057
2070
2090
2115
2184
Terület
Argentína
Ausztrália
Ausztria
Belgium
Brazília
Chile
Dánia
Egyesült
Királyság
2165 Finnország
Terület
Kód
Terület
Kód
Terület
2174 Franciaország
2424 Fülöpszigetek
2376 Hollandia
2248 India
2238 Indonézia
2276 Japán
2079 Kanada
2092 Kína
2304 Korea
Kód
2363
2362
2109
2379
2254
2489
2427
2436
2149
Malajzia
Mexikó
Németország
Norvégia
Olaszország
Oroszország
Pakisztán
Portugália
Spanyolország
2086
2499
2501
2528
2390
Svájc
Svédország
Szingapúr
Thaiföld
Új-Zéland
73HU
model name [DAV-TZ215/DAV-TZ715]
[4-295-622-13(1) (HU)]
filename[D:\DTP\@_SONY\DAV-TZ715\Print\4295622131(HU)\4295622131DAVTZ215E12\hu_IX.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
hu_book.book Page 74 Tuesday, July 10, 2012 2:12 PM
Tárgymutató
A
L
V
A/V SYNC 53
ATTENUATE 53
AUDIO 56
AUDIO (HDMI) 58
AUDIO DRC 58
AUDIO SETUP 58
AUTO STBY 54
LANGUAGE SETUP 56
lejátszás programozása 36
lejátszható lemezek 6
Vezérlő menü 17
véletlen sorrendű lejátszás 37
VIDEO SETUP 56
VOLUME LIMIT 57
M
B
MEDIA 32, 39
MENU 56
MULTI-DISC RESUME 60
multi-session CD 8
BACKGROUND 59
BLACK LEVEL 57
NY
C
nyelvkódok listája 73
COLOR SYSTEM
(VIDEO CD) 56
Control for HDMI
(HDMI-vezérlés) 47
CONTROL FOR HDMI
(HDMI-vezérlés) 57
CUSTOM 55
O
D
DEMO 54
DIMMER 54
DVD menüje 35
E
effektus 38
előlap 12
Előlapi kijelző 13
F
feliratozás 34
FM MODE 42
H
hátlap 14
HDMI
YCBCR/RGB (HDMI) 57
HDMI RESOLUTION 57
HDMI SETUP 57
I
idő 34
INTERVAL 39
ismétlődő lejátszás 38
J
JPEG RESOLUTION 58
OSD 56
P
PARENTAL CONTROL 59
PAUSE MODE 57
Q
Quick Setup (gyorsbeállítás) 27
R
RESET 60
S
SCREEN SAVER 59
SETUP 55
SLEEP 52
SPEAKER FORMATION 58
SPEAKER SETUP 60
CONNECTION 60
DISTANCE 60
LEVEL 61
SUBTITLE 56
Super Audio CD 35
SYSTEM MENU 42, 44, 52,
53, 54
SYSTEM SETUP 59
SZ
szög 34
T
területkód 8
TEST TONE 61
TRACK SELECTION 59
TV TYPE 56
74HU
model name [DAV-TZ215/DAV-TZ715]
[4-295-622-13(1) (HU)]
filename[D:\DTP\@_SONY\DAV-TZ715\Print\4295622131(HU)\4295622131DAVTZ215E12\hu_IX.fm]
masterpage:None Right
hu_book.book Page 75 Tuesday, July 10, 2012 2:12 PM
model name1[DAV-DZ260]
[4-295-622-13(1) (HU)]
filename[D:\DTP\@_SONY\DAVTZ715\Print\4295622131(HU)\4295622131DAVTZ215E12\Cover\gbbco.fm]
hu_book.book Page 76 Tuesday, July 10, 2012 2:12 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
4-295-622-13(1) (HU)
©2012 Sony Corporation
model name [DAV-TZ215/DAV-TZ715]
[4-295-622-13(1) (HU)]
Download PDF

advertising