Sony | DAV-LF1 | Sony DAV-LF1 Használati útmutató

F1_OI\CZ+SK+HU 001-001 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 1 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
2-108-606-11(2)
DVD Home Theatre
System
DVD systém domácího kina
Návod k obsluze ____________________________________ CZ
DVD systém domáceho kina
Návod na použitie ___________________________________ SK
DVD házimozi rendszer
Kezelési útmutató ___________________________________ HU
DAV-LF1
©2004 Sony Corporation
DAV-LF1
Középső hangsugárzó
A SONY TV DIRECT funkció
használata
SONY TV
DIRECT
Ha ez a rendszer és a csatlakoztatott SONY tvkészülék készenléti állapotban van, és Ön megnyomja
a SONY TV DIRECT gombot, ez a rendszer felkészül a
DVD-lejátszásra. Ha újból megnyomja a SONY TV
DIRECT gombot, a távvezérlő az alábbi utasítássorozatot küldi:
Tv-készülék bekapcsolása t Rendszert bekapcsolása
t Rendszert „DVD” üzemmódba kapcsolása t
a Tv-készülék bemenetének kiválasztása
x Előkészületek (kivéve az európai
modelleket)
TV/VIDEO
TV
Számgombok
Regisztráltassa a rendszerrel a csatlakoztatott tvkészülék bemeneti csatlakozóját.
Megjegyzések
• Ez a funkció csak SONY televíziókkal használható.
• Ha a tv-készülék és ez a középső hangsugárzó
túlságosan távol van egymástól, a fenti funkció
nem működik. Helyezze közelebb ezt a középső
hangsugárzót a tv-készülékhez.
Miközben nyomva tartja a TV/VIDEO
gombot, írja be a számgombokkal annak a
tv bemeneti csatlakozónak a kódszámát,
melyez ezt a rendszert csatlakoztatja.
A tv-készülék bemeneti csatlakozóit lásd az alábbi
táblázatban.
IHU
HU DAV-LF1_FLYERY.pmd
1
3.9.2004, 10:21
Nyomva tartva: Kódszám:
TV/VIDEO
Tv bemeneti csatlakozó:
0
Nincs bemenet (alapértelmezés)
1
VIDEO1
2
VIDEO2
3
VIDEO3
4
VIDEO4
5
VIDEO5
6
VIDEO6
7*
COMPONENT 1 INPUT
8*
COMPONENT 2 INPUT
* Az észak-amerikai modellek kivételével.
x Beállítási művelet
Fordítsa a távvezérlőt a tv-készülék és e középső hangsugárzó felé, majd nyomja meg
egyszer a SONY TV DIRECT gombot.
A távvezérlő kódok továbbítása közben a TV gomb villog.
Amíg a TV gomb villog, tartsa a távvezérlőt a tv-készülék és e középső hangsugárzó felé fordítva.
Hasznos tudnivaló
Ha ez a rendszer nem kapcsol a kiválasztott tv-jelforrásra, módosítsa a jelátviteli időtartamot. A részleteket lásd a
kezelési útmutató „Egyéb műveletek” – „A SONY TV DIRECT funkció használata” című fejezetében.
A vezeték nélküli rendszer üzembe helyezése
Ez a rendszer infravörös jelek segítségével továbbítja a hangokat a hátsó hangsugárzóhoz.
Infravörös
jelérzékelő
DIR-T1
Infravörös
jeladó
Csatlakoztassa az infravörös jeladó aljzatát (rózsaszín) a mélyhangsugárzó DIR-T1 aljzatához (rózsaszín). Az
infravörös jeladó, az infravörös jelérzékelő (hátsó hangsugárzó (bal)) és a hangsugárzók csatlakoztatásának
részleteit lásd a mellékelt „Hangsugárzók – Csatlakoztatási és üzembe helyezési útmutató” című tájékoztatóban.
IIHU
HU DAV-LF1_FLYERY.pmd
2
25.8.2004, 18:30
Felülnézet
Első hang- Középső hangsugárzó Első hangsugárzó (bal)
sugárzó (jobb)
Infravörös
jeladó
Mélyhangsugárzó TV
Műsorhallgatási hely
A hátsó
hangsugárzó
infravörös
jelérzékelője
Hátsó
hangsugárzó
(bal)
Hátsó
hangsugárzó
(jobb)
Az ábra szerint helyezze el az infravörös jeladót és a hátsó hangsugárzót (bal). Fordítsa egymással szembe
(közvetlen rálátással) az infravörös jeladót és a hátsó hangsugárzó (bal) infravörös jelérzékelőjét, majd addig
módosítsa pozíciójukat, amíg a POWER/ON LINE jelző színe zöldre nem vált. Az infravörös jeladó és a hátsó
hangsugárzó (bal) infravörös jelérzékelőjének jelútját korlátozó akadály (pl. személy vagy tárgy) esetén
használhatja a mellékelt infravörös jelérzékelőt is.
A vezeték nélküli rendszer beállítása
1
2
Nyomja meg a `/1 gombot a rendszeren, illetve a POWER gombot a hátsó hangsugárzón (bal).
A rendszer és a hátsó hangsugárzó (bal) bekapcsol, és a POWER/ON LINE jelző pirosan világít.
Fordítsa egymással szembe az infravörös jeladót és a hátsó hangsugárzó (bal) infravörös jelérzékelőjét.
Addig módosítsa a két egység pozícióját, amíg a POWER/ON LINE jelző zölden világítani nem kezd.
A beállítás részleteit lásd a Kezelési útmutató 29. oldalán.
Ha külső infravörös jelérzékelőt használ
Csatlakoztassa az infravörös jeladó aljzatát (égszínkék) a hátsó hangsugárzó (bal) DIR-R3 aljzatához (égszínkék).
POWER
Infravörös
jelérzékelő
DIR-R3
Ha a fali konnektor közelebb van a jobb hátsó hangsugárzóhoz, felcserélheti a hátsó hangsugárzó (bal)(az
infravörös jelérzékelővel) és a hátsó hangsugárzó (jobb) pozícióját. A részleteket lásd a Kezelési útmutató
29. oldalán.
IIIHU
HU DAV-LF1_FLYERY.pmd
3
25.8.2004, 18:30
DAV-LF1
Amikor a lemezt kiveszi, mindig a szélénél fogja meg.
Ne érintse meg a felületét. (A)
Ne használjon olyan lemezt, melyre gyárilag valamilyen
tartozékot (címkét, gyűrűt, stb.) ragasztottak. (B)
Ne használjon lemez-adaptert a 8 cm-es CD-lemezek
lejátszásához. (C)
Ezzel a készülékkel nem játszhatók le az alábbi típusú
lemezek: (D)
Gyűrű
• Szabálytalan alakú lemezek (pl. kártya, szív, csillag
stb.)
• Olyan lemez, melyre címkét vagy matricát
ragasztottak.
• Olyan lemez, melyről a celofán vagy egyéb
csomagolóanyagot nem távolították el megfelelően.
Címke
Adapter
Nem használható
IVHU
HU DAV-LF1_FLYERY.pmd
4
25.8.2004, 18:30
masterpage:Left
04 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 2 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
3
FIGYELMEZTETÉS
A tűzveszély és az áramütés elkerülése
érdekében ne tegye ki a készüléket
csapadék, nedvesség hatásának.
A készüléket nem szabad szűk helyen, pl. beépített
szekrényben elhelyezni.
A tűzveszély megelőzése érdekében ne takarja el a
készülék szellőzőnyílásait újságpapírral, terítővel,
függönnyel, stb.
Soha ne állítson égő gyertyát a készülékre.
A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében soha ne
tegyen folyadékkal teli edényt, pl. virágvázát a
készülékre.
Az elemet ne dobja a háztartási hulladék
közé. Kezelje veszélyes hulladékként.
E készülék besorolása
CLASS 1 LASER
(1. osztályú
lézerberendezés).
A jelölés a készülék
alján található.
Előírások
Néhány szó a biztonságról
• Ha bármilyen szilárd anyag, vagy folyadék kerül
a készülék belsejébe, húzza ki a hálózati
csatlakozóvezetéket, és forduljon szakemberhez.
• A készülék mindaddig feszültség alatt áll, amíg a fali
konnektorhoz van csatlakoztatva, még akkor is, ha ki
van kapcsolva.
• Ha hosszú ideig nem használja készülékét, húzza ki
a hálózati csatlakozót a fali konnektorból. Mindig a
csatlakozódugót, és soha ne a vezetéket fogja meg.
Javaslatok a készülék elhelyezéséhez
• Úgy helyezze el a készüléket, hogy a levegő
szabadon áramolhasson körülötte, máskülönben
túlmelegedhet.
• Ne helyezze a készüléket olyan felületre (pl. takaró,
szövet), illetve olyan anyag közelébe (pl. függöny,
drapéria), amely eltakarhatja a szellőzőnyílásokat.
• Óvakodjon az alábbi elhelyezésektől: Fűtőtest
közelében, illetve olyan helyen, ahol közvetlen
napfénynek, túlzott pornak vagy mechanikai
behatásnak van kitéve.
• A készülék kizárólag vízszintes helyzetben
üzemeltethető. Elhelyezéskor erre különös figyelmet
fordítson.
2HU
• A készüléket és a lemezeket tartsa távol az erős
mágnessel rendelkező berendezésektől (pl.
mikrohullámú sütő, nagyméretű hangsugárzók, stb.).
• A készülékre ne helyezzen nehéz tárgyakat.
• Ha a készüléket hideg helyről meleg helyre viszi,
pára csapódhat le a DVD házimozi belsejében, ami a
kiolvasó fejet károsíthatja. A készülék első üzembe
helyezésekor, illetve ha hideg helyről meleg helyre
viszi, várjon kb. 30 percet a bekapcsolásig.
masterpage:Right
04 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 3 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
Tisztelt vásárló!
Köszönjük, hogy Sony DVD házimozi rendszert
vásárolt. A szolgáltatások maximális
kihasználása érdekében kérjük, olvassa el
figyelmesen e kezelési útmutatót és őrizze meg
későbbi felhasználás céljából.
kikapcsolásához húzza ki a hálózati vezetéket a fali
konnektorból.
• Ne mozgassa a készüléket bekapcsolt állapotban.
A hangerő beállítása
Halk részeknél, vagy szünetekben ne állítsa túl nagyra
a hangerőt, mert később, a hangos részleteknél a
hangsugárzók károsodhatnak.
A készülék tisztítása
Fontos tudnivalók
Néhány szó a tápfeszültség
forrásokról
A hálózati csatlakozóvezeték cseréjét kizárólag
szakember végezheti.
Javaslat a készülék
elhelyezéséhez
• Úgy helyezze el a készüléket, hogy a levegő
szabadon áramolhasson körülötte, máskülönben
túlmelegedhet.
• Ha a készüléket hosszú ideig magas hangerőn
hallgatja, a burkolat felforrósodhat. Ez nem
hibajelenség. A burkolat megérintését azonban
kerülje. Nem szabad a készüléket zárt térben
működtetni, mert az elégtelen szellőzés a készülék
túlmelegedését okozhatja.
• Ne helyezzen semmit a készülék tetejére, mert a
hűtőventilátort vagy a szellőzőnyílásokat
eltakarhatja. Ne helyezze a készüléket puha felületre,
mert ezzel az alsó felén lévő szellőzőnyílásokat
eltakarja. A rendszer nagyteljesítményű erősítővel
van felszerelve. Ha a hűtőventilátort vagy a
szellőzőnyílásokat eltakarja, a készülék
túlmelegedhet és meghibásodhat.
• Óvakodjon az alábbi elhelyezésektől: Fűtőtest
közelében, illetve olyan helyen, ahol közvetlen
napfénynek, túlzott pornak vagy mechanikai
behatásnak van kitéve.
Páralecsapódás
• Ha a készüléket hideg helyről meleg helyre viszi,
továbbá ha túlságosan nedves helyen tárolja, pára
csapódhat le a kiolvasó fejen. A készülék ekkor
működésképtelenné válhat. Vegye ki a lemezt, hagyja
bekapcsolva a készüléket, és várjon kb. fél órát, hogy
a lecsapódott nedvesség elpárologjon.
• Ha a készüléket szállítani vagy áthelyezni kívánja,
vegye ki a lemezt. Ha ezt nem teszi meg, a lemez
megsérülhet.
• Az energiatakarékosság érdekében a készüléket a "/1
gombbal készenléti üzemmódba kapcsolhatja (a
készenléti jelző világít). A készülék teljes
Kímélő tisztítószerrel enyhén megnedvesített puha
ruhával törölje le a készülék burkolatát, kezelőszerveit
és szabályzóit. A tisztításhoz soha ne használjon
súrolószert, súrolószivacsot, benzint vagy alkoholt.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy
problémája merül fel, keresse fel a vásárlás helyét.
A tisztítólemezekről
Ne használja a szaküzletekben kapható CD/DVD
tisztítólemezt. A készülék meghibásodhat.
Ha színhiba fordul elő a tvkészüléken
Ha a hangsugárzók színhibát okoznak a tv-készüléken,
kapcsolja ki a tv-készüléket, majd 15–30 perc múlva
kapcsolja be ismét. Ha a színhiba továbbra is fennáll,
vigye távolabb a hangsugárzókat.
FONTOS FIGYELMEZTETÉS
Figyelem: Az Ön által megvásárolt készülék
gyakorlatilag korlátlan ideig képes egy állóképet
vagy egy menüképernyőt a tv-képernyőn
megjeleníteni. Ha egy állóképet vagy egy
menüképernyőt hosszabb ideig a tv-képernyőn
hagy, a televízió képernyője maradandó károsodást
szenvedhet. Fokozottan érvényes ez a kivetítéses
rendszerű tv-készülékekre (projektorok).
Ha a rendszert szállítja
A készülék szállítása előtt az alábbi művelet
végrehajtásával megóvhatja a belső mechanizmust
a sérülésektől.
1 Vegye ki a lemezt a készülékből.
2 A távvezérlő FUNCTION gombjával, vagy
az érintőképernyő (41. oldal)
megérintésével kapcsoljon „DVD”
üzemmódba.
3 Érintse meg egyszerre a . (41. oldal) és
a Z ikont az érintőképernyőn néhány
másodpercig, amíg a kijelzőn meg nem
folytatódik
3HU
masterpage:Left
04 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 4 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
jelenik a „Mecha Lock” felirat. Ha ettől eltérő
felirat jelenik meg, hagyja figyelmen kívül.
A műveletből a "/1 gombbal léphet ki.
4 Húzza ki a hálózati vezetéket a fali
konnektorból.
Megjegyzés
Amíg a vezérlőegységet mozgatja vagy a készüléket
a vezérlőegységgel működteti, ne fogja meg az
érintőképernyőt, mert eltörhet.
4HU
masterpage:Right
06 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 5 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
Tartalomjegyzék
Tisztelt vásárló!....................................... 3
Fontos tudnivalók.................................... 3
Néhány szó az útmutatóról...................... 7
A készülékkel az alábbi lemezeket lehet
lejátszani ........................................... 7
A lemezekkel kapcsolatos fogalmak....... 7
Megjegyzések a lemezekhez................... 9
Útmutató a vezérlőmenühöz ................. 10
A kezdő lépések
Kicsomagolás........................................ 12
Az elemek behelyezése a távvezérlőbe .. 13
1. lépés: A hangsugárzók
csatlakoztatása ................................ 15
2. lépés: Az antenna csatlakoztatása ..... 23
3. lépés: Csatlakoztatás tv-készülékhez és
videoberendezéshez ........................ 25
4. lépés: A hálózati vezeték
csatlakoztatása és a rendszer
bekapcsolása ................................... 28
5. lépés: A vezeték nélküli rendszer
beállítása ......................................... 29
6. lépés: Gyorsbeállítás ......................... 34
Hangsugárzó beállítás ........................... 36
Lemezek lejátszása
Lemezek lejátszása................................ 39
A vezérlőképernyő használata .............. 41
A lejátszás folytatása a megszakítási
ponttól ............................................. 42
(folytatólagos lejátszás)
A DVD-menük használata .................... 43
PBC funkciókkal (2.0 verzió) rendelkező
VIDEO CD-lemezek lejátszása ...... 43
(PBC lejátszás)
MP3 audio műsorszámok lejátszása ..... 44
JPEG képfájlok lejátszása ..................... 46
Lejátszási program létrehozása ............. 48
(programozott lejátszás)
Lejátszás véletlen sorrendben ............... 50
(véletlen sorrendű lejátszás)
Ismételt lejátszás ................................... 51
(ismétlés)
A kívánt jelenet megkeresése................ 52
(gyorskeresés, lassítás)
Tétel/fejezet/műsorszám/index/album/fájl
keresése .......................................... 53
A lemez információinak ellenőrzése .... 55
A hang beállítása
A műsor hangjának kiválasztása........... 60
A térhatású hangzás bekapcsolása ........ 62
A hanghatások használata..................... 66
A készülék speciális
funkcióinak használata
A kameraállás megváltoztatása ............ 67
A szinkronfelirat bekapcsolása ............. 68
Lemezek zárolása ................................. 69
(szülői letiltás, szülői felügyelet)
Egyéb műveletek
A tv-készülék vezérlése a mellékelt
távvezérlővel .................................. 74
A SONY TV DIRECT funkció
használata ....................................... 76
Videomagnó vagy egyéb készülékek
használata ....................................... 78
Multiplex hang kiválasztása
(Dual Mono) ................................... 78
Rádióhallgatás ...................................... 79
A rádiós adatrendszer (RDS)
használata ....................................... 82
Kikapcsolás időzítő............................... 83
A kijelző fényerejének módosítása....... 83
Visszakapcsolás az alapértelmezés
szerinti beállításokra....................... 84
folytatódik
5HU
masterpage:Left
06 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 6 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
Alapbeállítások
Az alapbeállítások menüje .................... 85
A kijelzések és a hang nyelvének
kiválasztása ..................................... 86
(LANGUAGE SETUP)
A kép paramétereinek beállítása ........... 86
(SCREEN SETUP)
Egyéni beállítások................................. 88
(CUSTOM SETUP)
A hangsugárzók beállítása .................... 89
(SPEAKER SETUP)
A rendszer gyorsbeállítása és
memóriájának törlése...................... 94
(SETUP)
További információk
Hibaelhárítás ......................................... 95
Minőségtanúsítás................................... 98
Fogalom magyarázat........................... 100
Kezelőszervek és szabályzók.............. 103
A választható nyelvek kódlistája ........ 108
Az alapbeállítási menü elemei ............ 109
Az AMP menü elemei......................... 111
Tárgymutató........................................ 112
Gyors útmutató távvezérlő
kezelőszerveihez ........................... 113
6HU
masterpage:Right
11 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 7 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
Néhány szó az útmutatóról
Lemez
formátumok:
Lemez logo:
Audio CD
• Az útmutatóban feltüntetett kezelőszervek a
távvezérlő kezelőszerveire vonatkoznak.
A műveletek a készülék azonos elnevezésű
kezelőszerveire is érvényesek.
• A használati utasításban az alábbi ikonokat
használjuk:
Ikon:
Jelentés:
Ez a szimbólum a DVD VIDEO és
DVD-R/DVD-RW lemezekre
(videó üzemmódban), illetve a
DVD+R/DVD+RW lemezekre
vonatkozó funkciókat jelöli.
Ez a szimbólum a VIDEO CD
üzemmódban használható
funkciókat jelöli.
Ez a szimbólum a CD üzemmódban
használható funkciókat jelöli.
Ez a szimbólum a Super Audio CD
és audio CD üzemmódban
használható funkciókat jelöli.
Ez a szimbólum az MP3* audio
műsorszámokra vonatkozó
funkciókat jelöli.
Ez a szimbólum a JPEG fájlokra
vonatkozó funkciókat jelöli.
* Az MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) egy szabványos
(ISO/MPEG) technológia a hang tömörítésére.
A készülékkel az alábbi
lemezeket lehet lejátszani
Lemez
formátumok:
DVD VIDEO
Super Audio
CD
VIDEO CD
CD-R/CD-RW
(audio adatok)
(MP3 fájlok)
(JPEG fájlok)
Lemez logo:
A „DVD VIDEO” logo védjegy.
A lemezekkel kapcsolatos
fogalmak
• Tétel
A DVD-lemez leghosszabb összefüggő videó
vagy audio programja, pl. egy film a
videoműsort tartalmazó lemezrészen, vagy
egy zenei album a hangfrekvenciás műsort
tartalmazó lemezrészen.
• Fejezet
A videó vagy audio műsorok egy-egy, a
tételnél rövidebb szakasza. Mindegyik tétel
több fejezetből áll. Egyes lemezeken a műsor
nincsen fejezetekre osztva.
• Album
MP3 audio műsorszámokat vagy JPEG
fájlokat tartalmazó adat-CD egy-egy, képeket
vagy audio műsort tartalmazó területe.
• Műsorszám
A VIDEO CD, Super Audio CD, CD vagy
MP3 lemezek kép- vagy hanganyagának
kisebb szakaszai.
• Index (Super Audio CD, CD)/Kép index
(VIDEO CD)
Olyan számok, amelyek a VIDEO CD, a Super
Audio CD vagy a CD-lemezek műsorszámait
néhány egyszerűen megkereshető részletre
bontják. Egyes lemezeken a műsorszámok
nincsenek index jelekkel felosztva.
• Jelenet
A PBC funkcióval (lásd a 43. oldalon) ellátott
VIDEO CD-lemezeken a menüképernyők, a
folytatódik
7HU
masterpage:Left
11 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 8 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
mozgóképek és az állóképek „jelenetekre”
vannak osztva.
• Fájl
JPEG képfájlokat tartalmazó adat-CD
strukturális alapegysége.
JPEG képfájlok találhatók. Ebben az esetben a
későbbi menetekben felvett JPEG képfájlok is
lejátszhatók.
• Ha az első menetben zenei vagy videó CD
formátumban felvett hangfájlok és képfájlok
találhatók, csak az első menet játszható le.
Lemez
A DVD
szerkezete
A régiókód
Tétel
Fejezet
A VIDEO
CD, Super
Audio CD
vagy a CD
szerkezete
Lemez
Műsorszám
Index
Lemez
MP3 lemez
szerkezete
Album
Műsorszám
Lemez
JPEG
lemez
szerkezete
Album
Fájl
Megjegyzés a PBC funkcióhoz
(Lejátszás vezérlés) (VIDEO CD-k)
Ez a készülék megfelel a VIDEO CD szabvány
1.1 és 2.0 verziójának. A lemez típusától
függően kétféle lejátszás közül választhat.
Lemez típusa:
Lehetőség:
PBC funkciók
nélküli VIDEO
CD-k
(1.1 verzió).
Videoműsor (mozgókép) és
zenei műsor lejátszása.
PBC
funkciókkal
ellátott VIDEO
CD-k
(2.0 verzió).
Az 1.1 verziójú VIDEO CD-k
lejátszási lehetőségein kívül a
lemezen lévő interaktív szoftver
is lejátszható a tv-képernyőn
megjelenő menük segítségével.
Ezen kívül lejátszhatók a
lemezen lévő nagyfelbontású
állóképek is (ha vannak ilyenek).
A többmenetes (Multi Session)
CD-lemezekről
• Ezzel a készülékkel többmenetes CD-lemezt is
lejátszhat, amennyiben az első menetben MP3
audio fájlok találhatók. Ebben az esetben a
későbbi menetekben felvett MP3 audio
műsorszámok is lejátszhatók.
• Ezzel a készülékkel többmenetes CD-lemezt is
lejátszhat, amennyiben az első menetben
8HU
Az Ön DVD-lejátszójának hátoldalán egy
régiókód található, és a készülék csak olyan
DVD-lemezeket játszik le, amelyeken ezzel
azonos régiókód van feltüntetve.
A ALL szimbólummal ellátott DVD-lemezek
szintén lejátszhatók ezzel a készülékkel. Ha nem
megfelelő régiókóddal ellátott DVD-lemezt
próbál meg lejátszani, a tv-képernyőn a
[Playback prohibited by area limitations.]
(A lemez lejátszása a területi azonosítókód
eltérése miatt nem lehetséges) üzenet jelenik
meg. Egyes DVD-lemezek esetében előfordulhat,
hogy a régiókód nincs feltüntetve, és a készülék
mégsem képes lejátszani azt a fentebb említett
területi azonosítókód eltérése miatt.
Példa olyan lemezekre,
melyeket a készülék nem tud
lejátszani
A készülék nem tudja lejátszani az alábbi
lemezeket:
• CD-ROM lemezek (kivéve az „.MP3”, „.JPG”
vagy „.JPEG” kiterjesztésű fájlokat).
• Az alábbi formátumoktól eltérő CD-R/
CD-RW lemezek:
– zenei CD.
– videó CD.
– MP3/JPEG formátum, mely megfelel az
ISO9660* 1-es, 2-es szintnek, vagy ezek
kiterjesztett formátumának (Joliet).
• CD-Extra lemezek adatsávjai.
• DVD-ROM lemezek.
• DVD Audio lemezek.
• DVD-RAM lemezek.
• Progresszív tömörítésű JPEG fájlok.
* A CD-ROM-on található fájloknak és mappáknak
egy, az ISO által definiált logikai formátuma.
masterpage:Right
11 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 9 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
Ne helyezze be az alábbi típusú lemezeket a
készülékbe:
• Eltérő régiókóddal rendelkező DVD-lemezek
(8., 102. oldal).
• Szabálytalan alakú lemezek (pl. kártya, szív
vagy csillag).
• Olyan lemez, melyre címkét vagy matricát
ragasztottak.
• Olyan lemez, melyről a celofán vagy egyéb
csomagolóanyagot nem távolították el
megfelelően.
Megjegyzések a CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/
DVD+R/DVD+RW lemezekhez
Lehetnek olyan CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/
DVD+R/DVD+RW lemezek, melyek – a lemez
állapotától, a felvétel minőségétől, illetve a felvevő
berendezés vagy a felíró szoftver sajátosságaitól
függően – nem játszhatók le ezzel a lejátszóval.
Ugyanígy nem játszhatók le azok a lemezek, melyeken
a lezárás nem történt meg megfelelően. További
információkért olvassa el a felvevő berendezés
kezelési utasítását.
Kérjük, ne feledje, hogy a Packet Write formátumban
megírt lemezeket ez a készülék nem képes olvasni.
Másolásvédelmi rendszerrel ellátott zenei
lemezek
Ez a készülék olyan lemezek lejátszására alkalmas,
melyek megfelelnek a kompaktlemezekre (CD)
vonatkozó szabvány előírásainak.
Napjainkban egyre több lemeztársaság
másolásvédelemmel ellátott zenei CD-ket hoz
forgalomba. Kérjük, ne feledje, hogy ezek között
lehetnek olyanok is, melyek nem felelnek meg a
CD-szabványnak, ezért ezzel a készülékkel nem lehet
lejátszani azokat.
Szerzői jogvédelem
Ez a készülék olyan másolásvédelmi
technológiával van ellátva, amely a módszer
tekintetében az Egyesült Államokban
szabadalmi oltalom alatt áll, illetve a
jogtulajdonosok szellemi tulajdonát képezi. Ezt
a másolásvédelmi technológiát csak a
Macrovision Corporation engedélyével és
kizárólag otthoni, vagy kiscsoportos
szórakoztatási célokra szabad felhasználni,
hacsak a Macrovision Corporation másképpen
nem rendelkezik. Feltörése és másolása tilos.
Ez a rendszer a Dolby* Digital, a Dolby Pro
Logic (II) adaptív mátrix surround dekódert és
a DTS** Digital Surround System technológiát
alkalmazza.
* A készülék gyártása a Dolby Laboratories
engedélyével történt.
A „Dolby”, a „Pro Logic” és a dupla D szimbólum
a Dolby Laboratories hivatalos védjegye.
** A készülék gyártása a Digital Theater Systems, Inc.
engedélyével történt.
A „DTS”, a „DTS-ES” és a „DTS Digital Surround”
a Digital Theatre Systems Inc. bejegyzett védjegye.
Megjegyzések a lemezekhez
A lemezek helyes kezelése
• A lemez tisztán tartása érdekében, mindig a
szélénél fogja meg azt. Soha ne érintse a
felületét.
• Ne ragasszon papírt vagy matricát a lemezre.
Megjegyzés a DVD és VIDEO
CD-lemezek lejátszásához
Bizonyos DVD és VIDEO CD-lemezek
esetében a szoftvergyártó néhány lejátszási
műveletet rögzített a lemezen. Mivel ez a
készülék a DVD és VIDEO CD-lemezeket a
gyártó eredeti, lemezen elhelyezett utasításai
alapján játssza le, előfordulhat, hogy egyes
funkciók nem állnak rendelkezésre. Lásd a DVD
vagy VIDEO CD-lemezekhez mellékelt
utasítást.
• Óvja a lemezeket erős napfénytől, és ne
helyezze hősugárzó vagy fűtőtest közelébe. Ne
felejtse a lemezeket tűző napon parkoló
gépkocsiban, mert a túl magas hőmérséklet
károsíthatja azokat.
• Lejátszás után helyezze vissza a lemezt
védőtokjába.
9HU
masterpage:Left
11 DAV-LF1.fm]
HU 007-011 DAV-LF1.fm Page 10 Friday, September 3, 2004 10:23 AM
A lemezek tisztítása
az analóg (hang) lemezekhez használható
antisztatizáló sprayt.
• Lejátszás előtt egy tisztítókendővel tisztítsa
meg a lemezt.
Középről kifelé, sugárirányban haladjon.
Ez a rendszer csak szabványos, kör alakú lemezt
tud lejátszani. Nem szabványos, nem kör alakú
(pl. kártya, szív vagy csillag) lemezek
használata a készülék meghibásodását
okozhatja.
• A tisztításhoz soha ne használjon benzint,
hígítót, vagy háztartási tisztítószereket, illetve
Ne használjon olyan lemezt, melyre gyárilag
valamilyen tartozékot (címkét, gyűrűt, stb.)
ragasztottak.
Útmutató a vezérlőmenühöz
A vezérlőmenün keresztül kiválaszthatja a használni kívánt funkciót. A vezérlőmenü akkor jelenik
meg, amikor megnyomja a DVD DISPLAY gombot. A részleteket lásd a zárójelben lévő oldalon.
Aktuális tétel száma (Videó CD/Super
Audio CD/CD: műsorszám száma)
Aktuális fejezet száma
(Videó CD/Super Audio
CD/CD: index száma)
A lemez tételeinek
vagy műsorszámainak
száma
A lemez fejezeteinek vagy index-jeleinek száma
Lemezcím vagy
lemeztípus
Aktuális tétel címe
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITLE 12
18(34)
Lejátszásból eltelt idő
T
A kiválasztott
funkció ikonja
1: ENGLISH
2: FRENCH
3: SPANISH
SUBTITLE
Select:
DVD
A lejátszott lemez
típusa
1:32:55
Vezérlőmenü elemei
A kiválasztott funkció
megnevezése
Lejátszási állapot
(N lejátszás, X szünet, x állj, stb.)
Jelenlegi beállítás
Választási
lehetőségek
ENTER
Végrehajtási művelet
A vezérlőmenü elemei
DISC
A készülékbe helyezett lemez címének vagy típusának
megjelenítése.
A lejátszani kívánt tétel (DVD) vagy műsorszám (VIDEO
TITLE (csak DVD) (53. oldal)/
SCENE (csak VIDEO CD PBC lejátszásakor)/ CD) kiválasztása.
A jelenet megjelenítése (VIDEO CD PBC lejátszásakor).
TRACK (csak VIDEO CD) (53. oldal)
CHAPTER (csak DVD) (54. oldal)/ A lejátszani kívánt fejezet (DVD) vagy index (VIDEO CD)
kiválasztása.
INDEX (csak VIDEO CD) (54. oldal)
ALBUM (csak MP3) (45.,
53. oldal)
10HU
A lejátszani kívánt album (MP3) kiválasztása.
masterpage:Right
11 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 11 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
TRACK (csak Super Audio CD/
CD/MP3) (45., 53. oldal)
INDEX (csak Super Audio CD/
CD) (54. oldal)
A lejátszani kívánt műsorszám (Super Audio CD/CD/MP3)
kiválasztása.
A lejátszani kívánt index (Super Audio CD) megjelenítése és
kiválasztása.
TIME (54. oldal)
Ellenőrizheti az eltelt és hátralévő lejátszási időt. Az időkód
beírásával kereshet a lemezen.
AUDIO (csak DVD/VIDEO CD/
A hangbeállítások módosítása.
Super Audio CD/CD/MP3) (60. oldal)
SUBTITLE (csak DVD) (68. oldal) A szinkronfelirat bekapcsolása.
Kiválaszthatja a szinkronfelirat nyelvét.
ALBUM (csak JPEG) (46. oldal)
Kiválaszthatja a lejátszandó albumot (JPEG).
FILE (csak JPEG) (46. oldal)
Kiválaszthatja a lejátszandó fájlt (JPEG).
DATE (csak JPEG) (59. oldal)
A dátum információ kijelzése.
ANGLE (csak DVD) (67. oldal)
Kiválaszthatja a kívánt kameraállást.
PLAYMODE (csak VIDEO CD/
A lejátszási üzemmód kiválasztása.
Super Audio CD/CD/MP3/JPEG) (50. oldal)
REPEAT (51. oldal)
A teljes lemez (összes tétel/összes műsorszám), a kiválasztott
tétel/fejezet/műsorszám/album, illetve a program elemeinek
ismételt lejátszása.
CUSTOM PARENTAL
Korlátozhatja a lemez lejátszását.
CONTROL (69. oldal)
Hasznos tudnivalók
• Ha a DVD DISPLAY gombot többször megnyomja, az alábbi kijelzések jelennek meg:
Vezérlőmenü
m
Vezérlőmenü kikapcsolva
A vezérlőmenü elemei az aktuális lemeztől függően változhatnak.
• A vezérlőmenü ikonjainak jelzője zölden világít
t
, ha a [REPEAT] funkció [OFF]-tól eltérő
beállítását választja ki.
• Az [ANGLE] jelző csak akkor világít zölden, ha a kameraállás módosítható.
11HU
masterpage:Left
38 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 12 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
A kezdő lépések
Kicsomagolás
A készülék kicsomagolásakor ellenőrizze, hogy az alábbi tartozékok megtalálhatók-e a dobozban:
• Hangsugárzók (5)
• Mélyhangsugárzó (1)
• Vezérlőegység (1)
• Infravörös jeladóa) (1)
• Infravörös jelérzékelőa)b) (1)
• Állvány az infravörös jelérzékelőhözb) (1)
• Külső vevőegység (1)
• Fedél (S) (4)
• Tisztítókendő az előlaphoz (80 × 80 mm) (1)
• AM keretantenna (1)
• FM huzalantenna (1)
• RM-SP320 távvezérlő (1)
• AAA (R03) elemek (2)
• Kezelési útmutató (1)
• Hangsugárzók – Csatlakoztatási és üzembe helyezés (kártya) (1)
a)
b)
12HU
Az infravörös jeladóhoz és az infravörös jelérzékelőhöz mellékelt vezetékeket kizárólag ehhez a rendszerhez
szabad használni. A szaküzletekben kapható vezetékhosszabbítók nem használhatók.
Akkor javasolt használni, ha a hátsó hangsugárzó (bal) infravörös jelérzékelője a hangsugárzó pozíciója miatt
nem képes a jelek megfelelő vételére. A részleteket lásd „Az infravörös jelérzékelő használata” című fejezetben
(31. oldal).
masterpage:Right
38 DAV-LF1.fm]
HU 012-038 DAV-LF1.fm Page 13 Friday, September 3, 2004 10:26 AM
A távvezérlő használata
A készülék a mellékelt távvezérlővel is működtethető. Helyezzen be két „R03” (AAA) típusú elemet a
távvezérlőbe, ügyelve a helyes 3 és # polaritásra. Amikor a távvezérlőt használja, fordítsa azt a
középső hangsugárzó távvezérlés érzékelője irányába.
A kezdő lépések
Az elemek behelyezése a távvezérlőbe
Vegye le a fedelet.
Megjegyzések
• Ne tárolja a távvezérlőt szélsőségesen meleg vagy nedves helyen.
• Ne használjon együtt régi és új elemet.
• Különösen az elemek cseréjénél ügyeljen arra, hogy semmilyen tárgy ne kerülhessen a távvezérlő belsejébe.
• Ne irányítsa a készülék távvezérlés érzékelőjét közvetlen napfény vagy erős fényforrás felé, mert hibás működést
idézhet elő.
• Ha hosszabb ideig nem használja a távvezérlőt, vegye ki belőle az elemeket, így elkerülheti a kifolyó elektrolit
okozta meghibásodásokat.
folytatódik
13HU
masterpage:Left
38 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 14 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
Néhány szó a távvezérlés érzékelőről
A középső hangsugárzó használata esetén
Fordítsa a távvezérlőt a középső hangsugárzó távvezérlés érzékelője
felé.
TV
(távvezérlés érzékelő)
Középső hangsugárzó
A középső hangsugárzó használata nélkül
Fordítsa a távvezérlőt a külső vevőegység távvezérlés érzékelője felé. Csatlakoztassa a külső
vevőegységet a mélyhangsugárzó REMOTE CONTROL aljzata felé (106. oldal).
Mélyhangsugárzó
(távvezérlés érzékelő)
EURO AV
ANTENNA
OUTPUT(TO TV)
AM
VIDEO
IN
VIDEO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
DIR-T1
CENTER
FRONT L
FRONT R
IMPEDANCE USE 4
PHONES
L
OPTICAL
L DIGITAL IN
R
R
FM
75
COAXIAL
REMOTE
CONTROL
VIDEO
14HU
SAT
SYSYTEM CONNECTOR
SPEAKER
masterpage:Right
38 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 15 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
1. lépés: A hangsugárzók csatlakoztatása
A kezdő lépések
Csatlakoztassa a mellékelt hangsugárzókat a mellékelt hangsugárzó kábelekkel, és ügyeljen arra, hogy
a színes vezetékeket a megegyező színű aljzatokhoz csatlakoztassa. A készülékhez kizárólag a
mellékelt hangsugárzókat szabad csatlakoztatni.
A maximális térhangzás érdekében állítsa be a hangsugárzó paramétereket (távolság, hangerő, stb.).
Lásd a 38. oldalon.
A mélyhangsugárzó csatlakoztatása
Csatlakoztassa a vezérlőegység rendszercsatlakozóját a mélyhangsugárzó SYSTEM CONNECTOR
aljzatához.
A SYSTEM CONNECTOR vezeték dugaszának csatlakoztatásánál fogja meg két oldalról és nyomja
meg a csatlakozódugót.
Mélyhangsugárzó
EURO AV
ANTENNA
OUTPUT(TO TV)
AM
VIDEO
IN
VIDEO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
DIR-T1
FRONT R
CENTER
FRONT L
IMPEDANCE USE 4
PHONES
OPTICAL
L DIGITAL IN
L
SPEAKER
FM
75
COAXIAL
REMOTE
CONTROL
R
R
VIDEO
SAT
SYSYTEM CONNECTOR
Vezérlőegység
SYSTEM CONNECTOR vezeték
Megjegyzés
Amíg a vezérlőegységet mozgatja vagy a készüléket a vezérlőegységgel működteti, ne fogja meg az érintőképernyőt,
mert eltörhet.
A szükséges vezetékek
Hangsugárzó vezetékek
A csatlakozóvezetékek csatlakozódugójának és jelölő hüvelyének színe megegyezik a megfelelő
csatlakozóaljzatokat jelölő címke színével.
(–)
(+)
(–)
(+)
színes hüvely
folytatódik
15HU
masterpage:Left
38 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 16 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
A vezeték nélküli rendszerhez szükséges eszközök
Infravörös jeladó
A hangokat infravörös jelek segítségével továbbítja. A rendszerhez kell csatlakoztatni.
Hátsó hangsugárzó (bal)
A hátsó hangsugárzó (bal) magában foglalja az infravörös jelérzékelőt, mely érzékeli az infravörös
jeladó által küldött hangokat, és továbbítja azokat a másik hátsó hangsugárzóhoz (jobb).
A hátsó hangsugárzóhoz (jobb) kell csatlakoztatni.
Infravörös jelérzékelő
POWER
DIR-R3
16HU
masterpage:Right
38 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 17 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
Infravörös jelérzékelő
A kezdő lépések
Akkor javasolt használni, ha pozíciója miatt a hátsó hangsugárzó nem tudja érzékelni az infravörös
jeleket. A hátsó hangsugárzóhoz (bal) kell csatlakoztatni. A részleteket lásd „Az infravörös jelérzékelő
használata” című fejezetben (31. oldal).
Ha az infravörös jelérzékelőhöz tartozó állványt használni kívánja, az állvány csatlakoztatásánál
illessze egymáshoz a deltajelzéseket.
Infravörös jelérzékelő
Deltajelzések
Állvány az infravörös jelérzékelőhöz
Megjegyzés
Amikor az infravörös jelérzékelőt a hátsó hangsugárzóhoz (bal) csatlakoztatja, az infravörös jelérzékelő elsőbbséget
élvez a hátsó hangsugárzóban (bal) lévő infravörös jelérzékelővel szemben.
folytatódik
17HU
masterpage:Left
38 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 18 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
A hangsugárzó csatlakozóaljzatok
Csatlakoztassa a(z):
A következő aljzathoz:
Első hangsugárzókat
SPEAKER FRONT L (fehér) és R (piros) a rendszeren.
Középső hangsugárzót
SPEAKER CENTER (zöld) és REMOTE CONTROL a rendszeren.
Hátsó hangsugárzót (jobb)
SPEAKER SURR R (szürke) a hátsó hangsugárzón (bal).
Infravörös jeladót
WIRELESS SPEAKER (rózsaszín) a rendszeren.
Középső hangsugárzó
Első hangsugárzó
(jobb)
Első hangsugárzó
(bal)
Infravörös
jeladó
EURO AV
ANTENNA
OUTPUT(TO TV)
Mélyhangsugárzó
AM
VIDEO
IN
VIDEO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
DIR-T1
FRONT R
CENTER
FRONT L
IMPEDANCE USE 4
PHONES
OPTICAL
L DIGITAL IN
L
FM
75
COAXIAL
SPEAKER
REMOTE
CONTROL
R
VIDEO
Hátsó
hangsugárzó
(jobb)
18HU
R
SAT
Infravörös jelérzékelő
Akkor használja, ha a
hátsó hangsugárzó
(bal) beépített
érzékelőjét nem
kívánja használni
(31. oldal).
SYSYTEM CONNECTOR
Hátsó hangsugárzó
(bal) a beépített
infravörös
jelérzékelővel
POWER
DIR-R3
masterpage:Right
38 DAV-LF1.fm]
HU 012-038 DAV-LF1.fm Page 19 Friday, September 3, 2004 10:25 AM
Hasznos tudnivaló
Az első és a hátsó hangsugárzókat a megfelelő konzol (nem mellékelt tartozék) segítségével felszerelheti a falra is.
• A hangsugárzókat nem szabad lejtős felületre állítani.
• A hangsugárzókat ne állítsa olyan helyre, mely:
– Különösképpen meleg vagy hideg.
– Poros vagy piszkos.
– Túlzottan párás.
– Rázkódásnak van kitéve.
– Közvetlen napfénynek van kitéve.
• Ha a mélyhangsugárzót, vagy a nagyméretű hangsugárzókat speciálisan kezelt (viaszolt, olajozott, polírozott stb.)
padlóra helyezi, ügyeljen arra, hogy foltosodás vagy elszíneződés léphet fel.
• Ne dőljön neki vagy kapaszkodjon fel a hangsugárzóra mert felborulhat.
A kezdő lépések
A hangsugárzók elhelyezésével kapcsolatban
Megjegyzések az infravörös jeladó és a hátsó hangsugárzó (bal) (vagy az infravörös
jelérzékelő) elhelyezéséhez
• A hátsó hangsugárzót (bal) (vagy az infravörös jelérzékelőt) nem szabad olyan helyen felállítani, ahol közvetlen
napfény érheti vagy erős fényforrás fénye zavarhatja működését.
• Az infravörös jeladóhoz és az infravörös jelérzékelőhöz mellékelt vezetéket csak ehhez a készülékhez szabad
használni. Ne használja a szaküzletekben kapható vezetékhosszabbítót.
Hasznos tudnivaló a hátsó hangsugárzó (bal) elhelyezéséhez
A hangsugárzó elrendezés és a fali konnektorok helyének függvényében a hátsó hangsugárzó (bal) és (jobb) helyét
felcserélheti (29. oldal).
Megjegyzés
Ügyeljen arra, hogy a hangsugárzó vezeték külső szigetelőhüvelyét ne tolja be a SPEAKER aljzatba.
Hasznos tudnivaló
Csatlakoztatás előtt enyhén hajlítsa meg a hangsugárzó vezeték szigetelés nélküli (lecsupaszított) végét. Így
elkerülheti, hogy a SPEAKER aljzat a külső szigetelőhüvelyt is befogja.
folytatódik
19HU
masterpage:Left
38 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 20 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
A hangsugárzók rövidre zárásának megakadályozása
A hangsugárzók rövidre zárása a rendszer meghibásodását okozhatja. Ennek megakadályozása
érdekében tartsa be az alábbi előírásokat a hangsugárzók csatlakoztatásakor. Győződjön meg arról,
hogy a vezetékek lecsupaszított vége nem ér-e hozzá egy másik hangsugárzó aljzathoz, vagy egy másik
hangsugárzó vezeték lecsupaszított végéhez.
Példák a hangsugárzó vezeték hibás érintkezésére
A lecsupaszított hangsugárzó
vezeték hozzáér a másik
hangsugárzó aljzathoz.
A szigetelés túlzott mértékű
eltávolítása miatt a lecsupaszított
vezetékek összeérnek.
Az összes berendezés, a hangsugárzók és a hálózati vezeték csatlakoztatása után a teszthang funkcióval
ellenőrizze a hangsugárzók megfelelő csatlakoztatását. A teszthang funkcióról bővebben a 90. oldalon
olvashat.
Ha a teszthang funkció használata közben a hang nem hallható, vagy nem abból a hangsugárzóból szól,
amelyik az előlap kijelzőjén látható, a hangsugárzón rövidzárlat léphetett fel. Ilyenkor ellenőrizze újból
a hangsugárzók csatlakoztatását.
Megjegyzések
• Csatlakoztassa a vezetékeket a megfelelő aljzatokba: a 3 vezetéket a 3, a # vezetéket a # aljzathoz kell
csatlakoztatni. Ha bármelyik hangsugárzónál felcseréli a polaritást, a hang torzítással terhelt lesz, és nem lesznek
mélyhangok.
• Ha a hangsugárzó vezetéket nem megfelelően csatlakoztatja, vagy ha rövidzár lép fel, és Ön növeli a hangerőt, a
készenléti jelző villog, és a készülék készenléti üzemmódba kapcsol. Ilyen esetben húzza ki, majd csatlakoztassa
újból a hálózati vezetéket, és kapcsolja be a készüléket.
20HU
masterpage:Right
38 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 21 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
A hangsugárzó vezetékek cseréje
Leválasztás
A kezdő lépések
Ha a hangsugárzó vezetéket szeretné kicserélni, a mellékelt hangsugárzó vezetéket leválaszthatja a
csatlakozódugóról.
Retesz
Szorítsa a csatlakozódugót egy síkfelületre úgy, hogy a retesz lefelé nézzen, és húzza ki a vezetékeket
a csatlakozódugóból.
Csatlakoztatás
A csatlakozódugót leszorítva tartva illessze a csatlakozódugóba az új vezetékeket. Ellenőrizze, hogy a
csíkkal megjelölt vezetéket a negatív (–) aljzathoz csatlakoztatta-e.
Megjegyzések
• Ügyeljen arra, hogy a hangsugárzó vezetékek csatlakoztatásánál/leválasztásánál ne sérüljön meg a munkafelület
(asztal, stb.), melyre a csatlakozódugót leszorította.
• Ha mélyhangsugárzó vezetéket csatlakoztat, ügyeljen arra, hogy a külső fekete vezetékek, illetve a betűvel
megjelölt vezetékek a negatív vezetékek.
(–)
(–)
(+)
(+)
(–)
(–)
• Ha a mélyhangsugárzó vezetéket nem megfelelően csatlakoztatja, vagy ha rövidzár lép fel, és Ön növeli a hangerőt,
a készenléti jelző villog, és a készülék készenléti üzemmódba kapcsol. Ilyen esetben húzza ki, majd csatlakoztassa
újból a hálózati vezetéket, és kapcsolja be a készüléket.
Hasznos tudnivalók
• Bármilyen típusú, a szaküzletekben kapható hangsugárzó vezetéket használhat, melynek mérete AWG#18 és
AWG#22 közötti.
• Az új vezeték csatlakoztatása előtt csupaszítsa le kb. 10 mm hosszan a vezetékek végeit, és sodorja össze a
vezetékek szálait.
10 mm
folytatódik
21HU
masterpage:Left
38 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 22 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
Néhány szó a vezeték nélküli rendszerről
Ez a vezeték nélküli rendszer a digitális infravörös jelátviteli rendszert (Digital Infrared Audio
Transmission) alkalmazza (100. oldal). Az alábbi ábra a hasznos infravörös jelátviteli tartományt
mutatja (azt a teret, melyet az infravörös sugarak beterítenek).
Ha a hátsó hangsugárzó (bal) infravörös jelérzékelőjét használja
Felülnézet
Oldalnézet
Infravörös jel
Infravörös jel
10
10
10
10
Infravörös jeladó
Kb. 10 m
Infravörös
jeladó
Hátsó hangsugárzó (bal)
Kb. 10 m
Infravörös
jelérzékelő
Hátsó hangsugárzó (bal)
Ha az infravörös jelérzékelőt használja
Felülnézet
Oldalnézet
Infravörös jel
Infravörös jeladó
Infravörös jel
10
10
10
10
Kb. 10 m
Infravörös jelérzékelő
Infravörös jeladó
Kb. 10 m
Infravörös jelérzékelő
Megjegyzések
• A hátsó hangsugárzót (bal) (vagy az infravörös jelérzékelőt) nem szabad olyan helyen felszerelni vagy felállítani,
ahol közvetlen napfény érheti vagy erős fényforrás fénye zavarhatja működését.
• Csak a mellékelt hátsó hangsugárzót (bal) (vagy az infravörös jelérzékelőt) használja. Más típust ne használjon.
22HU
masterpage:Right
38 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 23 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
2. lépés: Az antenna csatlakoztatása
A kezdő lépések
Rádióhallgatás előtt csatlakoztassa a mellékelt AM/FM antennákat a készülékhez.
Csatlakozóaljzatok az antenna csatlakoztatásához
Csatlakoztassa a(z):
Az alábbi aljzathoz:
AM keretantennát
AM
FM huzalantennát
FM 75Ω COAXIAL
AM keretantenna
EURO AV
ANTENNA
OUTPUT(TO TV)
AM
VIDEO
IN
VIDEO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
DIR-T1
FRONT R
CENTER
FRONT L
IMPEDANCE USE 4
PHONES
OPTICAL
L DIGITAL IN
L
FM
75
COAXIAL
SPEAKER
REMOTE
CONTROL
R
R
VIDEO
SAT
SYSYTEM CONNECTOR
FM huzalantenna
Megjegyzések
• Az interferencia zajok kialakulásának elkerülése érdekében az AM keretantennát ettől a készüléktől és egyéb
berendezésektől távol kell elhelyezni.
• Csatlakoztatás után feszítse ki teljes hosszában az FM huzalantennát.
• Az FM huzalantennát a csatlakoztatás után lehetőleg vízszintes pozícióban kell rögzíteni.
Hasznos tudnivaló
Az AM keretantenna csatlakoztatásakor az (A) és a (B) jelű vezetéket bármelyik aljzathoz csatlakoztathatja.
AM
A
B
folytatódik
23HU
masterpage:Left
38 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 24 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
Hasznos tudnivaló
Ha az FM vétel gyenge, egy 75 ohmos koaxiális kábellel (nem mellékelt tartozék) csatlakoztasson a rendszerhez egy
kültéri FM antennát az ábra szerint.
Kültéri FM
antenna
ANTENNA
Rendszer
AM
FM
75
COAXIAL
24HU
masterpage:Right
38 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 25 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
A szükséges csatlakozóvezetékek
SCART (EURO AV) vezeték (nem mellékelt tartozék) a tv-készülék
csatlakoztatásához
A kezdő lépések
3. lépés: Csatlakoztatás tv-készülékhez és
videoberendezéshez
Audio vezetékek (nem mellékelt tartozék)
A vezetékek csatlakoztatásánál ügyeljen arra, hogy színes hüvellyel megjelölt csatlakozódugókat a
megfelelő színű aljzatokhoz csatlakoztassa.
Sárga (kép)
Fehér (bal/hang)
Piros (jobb/hang)
Aljzatok a videokészülékek csatlakoztatásához
Csatlakoztassa a(z):
Ehhez az aljzathoz:
Tv-készüléket (VIDEO IN)
EURO AV OUTPUT (TO TV) T
Videomagnót (VIDEO/AUDIO OUT)
VIDEO (VIDEO IN/AUDIO IN (L/R))
Digitális műholdvevőt (VIDEO/AUDIO OUT)
SAT (VIDEO IN/AUDIO IN (L/R))
A rendszer csatlakoztatása tv-készülékhez
Csatlakoztassa ezt a házimozi rendszert a tv-készülékhez egy SCART (EURO AV)
csatlakozóvezetékkel. A SCART (EURO AV) csatlakozóvezetéket e készülék EURO AV OUTPUT
(TO TV) T aljzatához kell csatlakoztatni.
Ha SCART (EURO AV) vezetéket használ a csatlakoztatáshoz, ellenőrizze, hogy a tv-készülék képese S-videó vagy RGB jelek fogadására. Ha a tv-készülék S-videó jelek fogadására képes, kapcsolja a tvkészüléket az RGB kompatibilis bemenetre. Olvassa el a csatlakoztatni kívánt tv-készülék kezelési
útmutatóját.
folytatódik
25HU
masterpage:Left
38 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 26 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
EURO AV
ANTENNA
OUTPUT(TO TV)
AM
VIDEO
IN
VIDEO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
DIR-T1
CENTER
FRONT L
FRONT R
IMPEDANCE USE 4
PHONES
OPTICAL
L DIGITAL IN
L
SPEAKER
FM
75
COAXIAL
REMOTE
CONTROL
R
VIDEO
OUT
R
SAT
SYSYTEM CONNECTOR
OUT
OUT
VIDEO
OUT
VIDEO
OUT
AUDIO
OUT
AUDIO
OUT
OPTICAL
DIGITAL
OUT
IN
EURO AV
INTPUT(FROM VIDEO)
L
L
R
R
Videomagnó
Digitális műholdvevő vagy
PlayStation 2, stb.
TV
Megjegyzések
• Az elektronikus zajok megelőzése érdekében ügyeljen a biztos csatlakoztatásra.
• Olvassa el a tv-készülékhez mellékelt kezelési útmutatót is.
• Ez a rendszer nem továbbít komponens videojeleket.
• Ez a rendszer nem továbbít audio jelet a csatlakoztatott televízióhoz. Csak a tv-készülék audio jelei jutnak el a
házimozi rendszerhez csatlakoztatott hangsugárzókhoz.
Hasznos tudnivalók
• Ha a csatlakoztatott tv-készülék vagy egy kétcsatornás sztereó hangforrás hangját 6 hangsugárzón keresztül kívánja
hallgatni, válasszon ki egy az „Auto Format Direct Auto”-tól vagy a „2Channel Stereo”-tól eltérő hangzásképet
(62. oldal).
• Ha a VIDEO AUDIO IN aljzatokhoz csatlakoztatott műsorforrás hangjának lejátszása közben torzítás észlelhető,
csatlakoztassa a műsorforrást a SAT AUDIO IN aljzatokhoz.
Ha OPTICAL OUT kimenettel rendelkező digitális műholdvevőt
csatlakoztat
A digitális műholdvevőt a SAT AUDIO IN (L/R) aljzatok helyett a SAT OPTICAL DIGITAL IN
aljzatokhoz is csatlakoztathatja.
Ez a rendszer mind digitális, mind analóg jelek fogadására képes. A digitális jelek elsőbbséggel
rendelkeznek az analóg jelekkel szemben. Ha a digitális jelek megszűnnek, a készülék 2 másodperc
után megkezdi az analóg jelek feldolgozását.
Ha OPTICAL OUT kimenettel nem rendelkező digitális műholdvevőt
csatlakoztat
A digitális műholdvevőt a SAT AUDIO IN (L/R) aljzatokhoz kell csatlakoztatni.
26HU
masterpage:Right
38 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 27 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
Videojáték (pl. PlayStation 2) hangjának lejátszása ezzel a rendszerrel
Megjegyzések
• Ez a készülék nem továbbít S-videó jeleket.
• Ha a FUNCTION gombbal VIDEO vagy SAT üzemmódba kapcsol (78. oldal), az AUDIO IN (L/R) aljzatokon
megjelenő műsor a hangsugárzókon keresztül hallható. Az audio jel nem jelenik meg az EURO AV OUTPUT (TO
TV) T aljzaton.
A kezdő lépések
Megfelelő típusú audio vezetékekkel (nem mellékelt tartozék) csatlakoztassa a videojáték
hangkimenetét a rendszer SAT AUDIO IN (L/R) aljzataihoz.
Csatlakoztatás a hagyományos 4:3 képarányú tv-készülékhez
A lejátszott lemeztől függően előfordulhat, hogy a műsor nem megfelelően tölti ki a képernyőt.
Ha módosítani kívánja a képarányt, lapozzon a 86. oldalra.
27HU
masterpage:Left
38 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 28 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
4. lépés: A hálózati vezeték csatlakoztatása és a rendszer
bekapcsolása
Mielőtt a mélyhangsugárzó, illetve a hátsó hangsugárzó (bal) hálózati vezetékét a fali konnektorhoz
csatlakoztatná, csatlakoztassa a középső és az első hangsugárzókat e rendszerhez, a jobb hátsó
hangsugárzót pedig a bal hátsó hangsugárzóhoz (18. oldal).
A vezérlőegység üzembe helyezése
Miután a vezérlőegységet feszültség alá helyezi, az önműködő alapbeállítás megkezdődik. E művelet
közben nem szabad megérinteni a vezérlőképernyőt.
A rendszer bekapcsolásához nyomja meg a "/1 gombot a vezérlőegységen vagy a távvezérlőn, illetve
helyezzen be egy lemezt.
"/1
FUNCTION
+
VOL.
-
Vezérlőképernyő
Megjegyzés
Az önműködő alapbeállítás közben mintegy 5 másodpercig egy animáció fut a képernyőn. Minden
alkalommal, amikor a rendszert bekapcsolja, az önműködő alapbeállítás megkezdődik.
FUNCTION
+
VOL.
-
28HU
Vezérlőképernyő
masterpage:Right
38 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 29 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
5. lépés: A vezeték nélküli rendszer beállítása
POWER/
ON LINE
jelző
Infravörös
jelérzékelő
Ha a bal és a jobb hátsó
hangsugárzót felcseréli
A fali konnektorok helyének függvényében a
hátsó hangsugárzó (bal, a beépített infravörös
jelérzékelővel) és (jobb) helyét szükség esetén
felcserélheti.
A kezdő lépések
A hangsugárzók, az infravörös jeladó és a
hálózati vezetékek szakszerű csatlakoztatása
után optimalizálni kell a vezeték nélküli
rendszer vételi körülményeit.
POWER
POWER
DIR-R3
C/X/x/c/
ENTER
1
Nyomja meg a POWER gombot a hátsó
hangsugárzón (bal).
A rendszer és a hátsó hangsugárzó (bal)
bekapcsol, és a POWER/ON LINE jelző
pirosan világít.
2
Fordítsa egymással szembe az
infravörös jeladót és a hátsó
hangsugárzó (bal) infravörös
jelérzékelőjét.
Addig módosítsa a két egység pozícióját,
amíg a POWER/ON LINE jelző zölden
világítani nem kezd.
AMP MENU
A fedél nyitott állapotában.
1
2
Hasznos tudnivaló
Az egyszerűbb beállítás érdekében az infravörös jeladó
mozgatható kivitelű.
Megjegyzések
• Győződjön meg róla, hogy semmilyen akadály – pl.
személy vagy tárgy – nincs az infravörös jeladó és
a hátsó hangsugárzó (bal) infravörös jelérzékelője
között. Ellenkező esetben a hátsó hangsugárzók
hangja megszakadhat.
• Ha a POWER/ON LINE jelző színe pirosra vált,
a jelátvitel nem megfelelő. Addig módosítsa az
infravörös jeladó és a hátsó hangsugárzó (bal)
infravörös jelérzékelőjének pozícióját, amíg a
POWER/ON LINE jelző színe zöldre nem vált.
• Ha a POWER/ON LINE jelző pirosan villog, a hátsó
hangsugárzó (bal) infravörös jelérzékelője egy másik
Sony vezeték nélküli rendszer jeleit érzékeli.
Mozgassa az infravörös jeladót és/vagy a hátsó
hangsugárzót (bal) mindaddig, amíg a POWER/ON
LINE jelző színe zöldre nem vált.
Nyomja meg az AMP MENU gombot.
A X/x gombbal válassza ki a
„Customize” menüt, majd nyomja meg
az ENTER vagy a c gombot.
A rendszer egyéni beállítási üzemmódba
kapcsol.
3
4
A X/x gombbal válassza ki a „Surround
Speaker Reverse” menüpontot, és
nyomja meg az ENTER vagy a c
gombot.
A X/x gombbal válassza ki a kívánt
opciót.
xReverse Off SL SR (gyári beállítás)
A hátsó hangsugárzó (bal) (az infravörös
jelérzékelővel) bal hátsó pozícióba kerül.
xReverse On SR SL
A hátsó hangsugárzó (bal) (az infravörös
jelérzékelővel) jobb hátsó pozícióba kerül.
5
Nyomja meg az AMP MENU gombot.
Az AMP menü kikapcsol.
folytatódik
29HU
masterpage:Left
38 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 30 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
Példa az elhelyezésre
Az ábra szerint helyezze el az infravörös jeladót és a hátsó hangsugárzót (bal). Fordítsa egymással
szembe (közvetlen rálátással) az infravörös jeladót és a hátsó hangsugárzó (bal) infravörös
jelérzékelőjét, majd addig módosítsa pozíciójukat, amíg a POWER/ON LINE jelző színe zöldre nem
vált.
Felülnézet
Első hangsugárzó
(bal)
Középső hangsugárzó
Első hangsugárzó
(jobb)
Infravörös jeladó
Mélyhangsugárzó
TV
Műsorhallgatási hely
A hátsó
hangsugárzó
infravörös
jelérzékelője
30HU
Hátsó
hangsugárzó
(bal)
Hátsó
hangsugárzó
(jobb)
masterpage:Right
38 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 31 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
Az infravörös jelérzékelő használata
Az infravörös jelérzékelő csatlakoztatása
Csatlakoztassa az infravörös jelérzékelő vezetékét a hátsó hangsugárzó (bal) DIR-R3 jelű aljzatához.
A kezdő lépések
A hangsugárzók elrendezésétől (pl. ha a hátsó hangsugárzót (bal) a műsorhallgatási pozíció közelében
helyezi el) függően, illetve az infravörös jeladó és a hátsó hangsugárzó (bal) infravörös
jelérzékelőjének jelútját korlátozó akadály (pl. személy vagy tárgy) esetén használhatja a mellékelt
infravörös jelérzékelőt is. Az infravörös jelérzékelő kompakt, és egyszerűen telepíthető.
POWER
Infravörös
jelérzékelő
DIR-R3
Megjegyzések
• Amikor az infravörös jelérzékelőt csatlakoztatja, az infravörös jelérzékelő automatikusan bekapcsol, míg a hátsó
hangsugárzóban (bal) lévő beépített infravörös jelérzékelő kikapcsol.
• Az infravörös jelérzékelő elhelyezésére vonatkozó előírások és javaslatok megegyeznek a hátsó hangsugárzóban
(bal) lévő beépített infravörös jelérzékelőre vonatkozó ilyen jellegű információkkal.
folytatódik
31HU
masterpage:Left
38 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 32 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
Az infravörös jeladó és az infravörös jelérzékelő felszerelése
a falra
Az alábbi esetekben javasolt az infravörös jeladót és az infravörös jelérzékelőt a falra felszerelni:
– ha valamilyen akadály van az infravörös jeladó és az infravörös jelérzékelő között.
– ha gyakran haladnak át személyek az infravörös jeladó és az infravörös jelérzékelő között.
Ha mind az infravörös jeladót, mind az infravörös jelérzékelőt a falra szeretné felszerelni, első
lépésként válassza ki az infravörös jelérzékelő helyét, majd ezt követően állítsa be az infravörös jeladó
pozícióját.
Az infravörös jelérzékelő
felszerelése a falra
Az infravörös jeladó felszerelése
a falra
1
1
Erősítsen a falba egy megfelelő
teherbírású normál csavart úgy, hogy
az kb. 4 mm-re lógjon ki a falból.
Fordítsa el az infravörös jeladó
talplemezét.
Infravörös jeladó
4 mm
Talplemez
2
Válassza le az infravörös jelérzékelőt
az állványról, és az érzékelő hátoldalán
lévő furat segítségével akassza fel azt a
falba erősített csavarra.
Ellenőrizze, hogy az infravörös jelérzékelő
stabilan a helyén áll-e.
Infravörös jelérzékelő
2
Erősítsen a falba két megfelelő
teherbírású normál csavart úgy, hogy
azok kb. 4 mm-re lógjanak ki a falból.
A két csavar 30 mm-re legyen egymástól.
30 mm
4 mm
Állvány az infravörös jelérzékelőhöz
Hasznos tudnivaló
Ha az infravörös jelérzékelőt szeretné újra az állványra
helyezni, ügyeljen arra, hogy az infravörös
jelérzékelőn és az állványon lévő két-két deltajelzés
egymáshoz igazodjon (17. oldal).
32HU
masterpage:Right
38 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 33 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
3
A hátoldalán lévő furatok segítségével
akassza fel a jeladót a falba erősített
csavarokra.
Infravörös jeladó
• A fal anyagának és szerkezetének megfelelő
csavarokat használjon.
• Ne szerelje az infravörös jeladót és az infravörös
jelérzékelőt gyenge teherbírású falra.
• A Sony nem vállal felelősséget a szakszerűtlen
felszerelésből (pl. nem megfelelő teherbírású fal
stb.), a termék helytelen használatából vagy
természeti csapásokból eredő személyi sérülésekért
vagy anyagi károkért.
• A vezetékek csatlakoztatása/leválasztása előtt vegye
le az infravörös jeladót vagy az infravörös
jelérzékelőt a falról.
A kezdő lépések
Ellenőrizze, hogy az infravörös jeladó
stabilan a helyén áll-e.
Megjegyzések
Talplemez
Hasznos tudnivaló
A vezetéket elrejtheti a talplemez vájatában.
Talplemez
Vájat
33HU
masterpage:Left
38 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 34 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
6. lépés: Gyorsbeállítás
Az első 4 lépés végrehajtása után a gyorsbeállítási funkcióval elvégezheti a legfontosabb
alapbeállításokat. Lépésről lépésre beállíthatja a [LANGUAGE SETUP], a [ROOM SIZE], a
[LISTENING POSITION] és a [TV TYPE] menüpontok paramétereit.
A gyorsbeállítás végrehajtása után a rendszer készen áll mozifilmek, zenei CD-k stb. lejátszására. Ha
további hangsugárzó beállításokra van szükség, olvassa el „A hangsugárzók beállítása” című fejezetet
a 89. oldalon.
Hogyan használjuk a
gyorsbeállítási funkciót?
5
Nyomja meg az ENTER gombot.
A [LANGUAGE SETUP] menü
megjelenik.
LANGUAGE SETUP
"/1
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
DANSK
SVENSKA
SUOMI
PORTUGUÉS
FUNCTION
C/X/x/c/
ENTER
O RETURN
DVD
SETUP
Megjegyzések
• A választható menük országonként eltérhetnek.
• A készülék a [LANGUAGE SETUP] menüben
kiválasztott nyelvet alkalmazza az [OSD]
(képernyő kijelzés), a [DVD MENU] (DVDmenü) és a [SUBTITLE] (szinkronfelirat)
nyelveként is (86. oldal).
CLEAR
A fedél nyitott állapotában.
1
2
3
4
Kapcsolja be a tv-készüléket.
A tv-készüléken válassza ki azt a
bemenetet, melyhez ezt a rendszert
csatlakoztatta.
A X/x gombbal válassza ki a kívánt
nyelvet, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
A kiválasztás megtörtént, és a [ROOM
SIZE] menü jelenik meg.
ROOM SIZE
Nyomja meg a "/1 gombot.
Az üzemmódválasztóval válassza ki a
„DVD” üzemmódot.
Az információs képernyő megjelenik.
Megjegyzés
Ha a készülékben van lemez, az információs
képernyő nem jelenik meg.
34HU
6
SMALL
FRONT:
1.6m
SURROUND:
1.6m
masterpage:Right
38 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 35 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
7
Kilépés a gyorsbeállításból
A kiválasztás megtörtént, és a
[LISTENING POSITION] menü jelenik
meg.
Megjegyzések
LISTENING POSITION
FRONT:
1.6m
SURROUND:
1.6m
A [LISTENING POSITION] (műsornézési
hely) beállítások lehetséges száma a
[ROOM SIZE] menüpont aktuális
beállításának függvényében változik:
[SMALL]: Három pozíció.
[MEDIUM]: Négy pozíció.
[LARGE]: Öt pozíció.
8
A X/x gombbal válassza ki a megfelelő
műsornézési helyet, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
Bármelyik lépésnél nyomja meg a DVD SETUP
gombot.
• Ha az információs képernyő megjelenése után
megnyomja a CLEAR gombot, az információk
eltűnnek. Ha a beállításokat később módosítani
kívánja, válassza ki a [SETUP] menüpont [QUICK]
funkcióját az alapbeállítási menüben (94. oldal).
• Ha a [TV TYPE] menüpontban a [4:3] beállítást
választja ki, a készülék automatikusan [4:3 LETTER
BOX] beállításra kapcsol (86. oldal).
• A hangsugárzók távolságának és jelszintjének
beállítása a [ROOM SIZE] és a [LISTENING
POSITION] menüpont beállításának függvényében,
automatikusan történik (89. oldal).
• Ha az egyes menüpontok beállítását módosítani
kívánja, lapozzon „Az alapbeállítások menüje” című
fejezethez (85. oldal).
• A [ROOM SIZE] és a [LISTENING POSITION]
menüpontban megjelenő illusztrációk csupán példák,
és eltérhetnek az aktuális helyiség mérettől és
hangsugárzó elrendezéstől. A [SPEAKER SETUP]
menüpont nem jelenik meg a gyorsbeállítási
menüben (89. oldal).
A kezdő lépések
A X/x gombbal válassza ki a helyiség
méretének megfelelő beállítást a
[SMALL], [MEDIUM] és [LARGE] közül,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
A kiválasztás megtörtént, és a [TV TYPE]
menü jelenik meg.
TV TYPE
16 : 9
9
4:3
A C/c gombbal válassza ki a
csatlakoztatott tv-készülék típusát,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
A gyorsbeállítás befejeződött.
A gyorsbeállítás végrehajtása után a
készülék tárolja a beállított értékeket, és az
információs képernyő nem jelenik meg a
készülék legközelebbi bekapcsolásakor.
Ha eltévesztette a beállítást
Nyomja meg a O RETURN gombot, és
válassza ki a megfelelő értéket.
35HU
masterpage:Left
38 DAV-LF1.fm]
HU 012-038 DAV-LF1.fm Page 36 Friday, September 3, 2004 10:26 AM
Hangsugárzó beállítás
A hangugárzók elhelyezése
A térhatású hangélmény maximális hatásának
elérése érdekében a hangsugárzókat (a
mélyhangsugárzó kivételével) a hallgatási
pozíciótól (A) egyenlő távolságra javasolt
elhelyezni.
Ez a rendszer azonban lehetővé teszi, hogy a
középső hangsugárzót 1,6 m-rel (B), a hátsó
hangsugárzókat pedig 4,6 m-rel (C) közelebb
vihesse a hallgatási pozícióhoz.
Az első hangsugárzókat a hallgatási pozíciótól
(A) számított 1,0–7,0 méteres tartományon
belül helyezheti el.
Az első és a hátsó hangsugárzók
magasságának beállítása
A magasság beállításához fektesse le vízszintes
helyzetbe a hangsugárzót, és párnázza körbe
puha anyagokkal, így elkerülheti, hogy a
hangsugárzó megsérüljön, ha véletlenül leesik.
1
Válassza le a hátsó takarófedelet.
A hangsugárzókat az alábbi ábra szerint
helyezheti el:
2
Válassza le a takarófedelet, és távolítsa
el a két ütközőt. (Bár az oszlop
belsejében három ütköző található, a
talplemez közelében lévő ütközőt nem
szabad eltávolítani.)
Példa: a bal hátsó
hangsugárzó
Megjegyzés
A középső és hátsó hangsugárzók hallgatási pozíciótól
mért távolsága ne legyen nagyobb, mint az első
hangsugárzóké.
36HU
masterpage:Right
38 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 37 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
3
5
Helyezze vissza a takarófedelet.
A kezdő lépések
Nyugodt, lassú mozdulatokkal állítsa
be a megfelelő hosszat, ügyelve arra,
hogy a rögzítőszalag a helyén
maradjon, és a hátsó hangsugárzó
csatlakozóvezetéke (és hálózati
vezetéke) be ne csípődjön a
hangsugárzó és az oszlop közé.
Ne húzza túlzott erővel a hangsugárzó
csatlakozóvezetéket, mert a vezeték
leválhat a hangsugárzóról.
Példa: a bal hátsó
hangsugárzó
Megjegyzések
• A hangsugárzó leesésének elkerülése érdekében, a
magasság beállítása közben tartsa vízszintesen a
hangsugárzót.
• Ha szeretné leválasztani a hangsugárzó vezetéket,
csúsztassa a hangsugárzót a 3. lépésben leírttal
ellentétes irányba. Ezután lazítsa fel az ütközőt, és
távolítsa el a hangsugárzót. Ebben az állapotban
csatlakoztassa újra a vezetéket, és állítsa be a
hangsugárzó magasságát.
4
Illessze a helyére a fedelet (S), és tolja
le ütközésig a hangsugárzót.
A középső hangsugárzó
dőlésszögének beállítása
Példa: a bal hátsó
hangsugárzó
A csavarok segítségével beállíthatja a
dőlésszöget.
Csavarok
Hasznos tudnivaló
Az első és a hátsó hangsugárzókat a megfelelő konzol
(nem mellékelt tartozék) segítségével felszerelheti a
falra is.
folytatódik
37HU
masterpage:Left
38 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 38 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
A mágnesesen árnyékolt
hangsugárzókról (a tv-képernyőn
észlelhető színfoltok megelőzése
érdekében)
Az ebben a rendszerben található
mélyhangsugárzó mágnesesen árnyékolt, így a
mágneses szivárgás eshetősége csekély.
A rendkívül erős mágnes miatt azonban
előfordulhat némi szivárgás. Ha a
mélyhangsugárzót katódsugárcsöves televízió
vagy projektor közelében működteti, hagyjon
legalább 30 cm távolságot az említett
készülékektől. Ha túl közel helyezi, színhiba
fordulhat elő a képernyőn. Ha színhiba fordul
elő a tv-készüléken, kapcsolja ki a tv-készüléket,
majd 15–30 perc múlva kapcsolja be ismét. Ha a
színhiba továbbra is fennáll, vigye távolabb a
mélyhangsugárzót a tv-készüléktől. Ha a
színhiba ezek után sem szűnik meg, ellenőrizze,
hogy nincs-e valamilyen mágnes a
mélyhangsugárzó közelében. A színhibát a
mélyhangsugárzó és a mágnes közötti
kölcsönhatás is okozhatja.
Mágneses interferenciát okozhatnak az alábbi
mágnesek: tv-állvány stb. mágneses retesze,
egészségügyi eszközök, játékok, stb.
A hangsugárzó paraméterek
beállítása
A térhatású hang maximális kihasználása
érdekében először meg kell adni a műsornézési
pozíció és a hangsugárzók közötti távolságot,
majd be kell állítani a balanszot és a hangerőt.
Az azonos hangerő beállításához a teszthang
funkciót javasolt használni.
A beállításhoz használja a [SPEAKER SETUP]
menüt. A részleteket lásd „A hangsugárzók
beállítása” című fejezetben (89. oldal).
38HU
masterpage:Right
59 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 39 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
1
2
Lemezek lejátszása
Lemezek lejátszása
A tv-készüléken válassza ki azt a
bemenetet, melyhez ezt a rendszert
csatlakoztatta.
Nyomja meg a "/1 gombot ezen a
készüléken.
A készülék bekapcsol.
Ha a készülék nem „DVD” üzemmódban
működik, a távvezérlő FUNCTION
gombjával kapcsoljon „DVD” üzemmódba,
vagy érintse meg a vezérlőképernyőt
(41. oldal).
A „No Disc” felirat jelenik meg a kijelzőn,
és a készülék várja a lemez behelyezését.
A lejátszani kívánt DVD vagy VIDEO
CD-lemeztől függően egyes funkciók működése
korlátozott, vagy a megszokottól eltérő lehet.
Olvassa el a lemezhez mellékelt tájékoztatót.
Lemezbetöltő nyílás
Z
4
Lemezek lejátszása
3
Kapcsolja be a tv-készüléket.
Helyezzen be egy lemezt.
Tolja be a lemezt a lemezbetöltő nyílásba
mindaddig, míg az automatika be nem
húzza azt.
A készülék automatikusan behúzza a
lemezt, és a „Reading” felirat megjelenik
a kijelzőn.
"/1
Készenléti jelző
A feliratos oldal előre nézzen.
EURO AV
ANTENNA
OUTPUT(TO TV)
AM
VIDEO
IN
VIDEO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
DIR-T1
CENTER
FRONT L
FRONT R
IMPEDANCE USE 4
PHONES
L
OPTICAL
L DIGITAL IN
R
R
FM
75
COAXIAL
SPEAKER
REMOTE
CONTROL
VIDEO
SAT
SYSYTEM CONNECTOR
5
Csatlakoztasson fejhallgatót
"/1
Z
FUNCTION
H
x
Állítsa be a
hangerőt
Nyomja meg a H gombot a
távvezérlőn, vagy érintse meg a
vezérlőképernyőt (41. oldal).
A lejátszás megkezdődik (folyamatos
lejátszás).
Állítsa be a hangerőt a készüléken, vagy
a vezérlőképernyőn (41. oldal).
Az 5. lépés után
A lejátszott lemez típusától függően a
képernyőn egy menü jelenhet meg. A menü
utasításait követve a lemez interaktív módon
lejátszható. (DVD: 43. oldal), (VIDEO CD: 43.
oldal).
folytatódik
39HU
masterpage:Left
59 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 40 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
A lemez kivétele
Nyomja meg a Z gombot. Miután a készülék
kiadta a lemezt, vegye ki azt. A „No Disc” felirat
megjelenik a kijelzőn.
További műveletek
Z
A rendszer bekapcsolása
Nyomja meg a "/1 gombot a készüléken.
A rendszer bekapcsol. Készenléti üzemmódból
egy lemez behelyezésével is bekapcsolható a
rendszer.
X
./>
x
H
MUTING
VOL +/–
A rendszer kikapcsolása
Nyomja meg a "/1 gombot. A készülék
készenléti üzemmódba kapcsol és a készenléti
jelző pirosan világít. A készülék teljes
kikapcsolásához húzza ki a hálózati vezetéket a
fali konnektorból.
Lemez lejátszása közben ne kapcsolja ki a
készüléket a "/1 gombbal. Ha ezt teszi, a
menübeállítások törlődhetnek. Kikapcsolás előtt
állítsa le a lejátszást a x gombbal, majd nyomja
meg a "/1 gombot.
Energiatakarékos készenléti
üzemmód
Nyomja meg a "/1 gombot, miközben a
készülék bekapcsol (a készenléti jelző világít).
A készenléti üzemmód kikapcsolása
Nyomja meg egyszer a "/1 gombot.
Funkció:
Nyomja meg ezt a
gombot:
Állj.
x
Szünet.*
X
A lejátszás folytatása szünet X vagy H
után.
Ugrás a következő fejezetre, >
műsorszámra, jelenetre
vagy fájlra folyamatos
lejátszás közben.
Ugrás az előző fejezetre,
műsorszámra, jelenetre
vagy fájlra folyamatos
lejátszás közben.
.
A lejátszás leállítása és a
lemez kiadása.
Z
A hang kikapcsolása.
MUTING. A hang
bekapcsolásához
nyomja meg ismét ezt,
vagy a VOL + gombot.
* JPEG lejátszás közben nem lehet szünet
üzemmódba kapcsolni.
Megjegyzések
• Ha a készülékben nincs lemez, a kijelzőn a „No Disc”
felirat jelenik meg.
• Ha a DVD-lejátszót kb. egy óráig szünet
üzemmódban hagyja, a teljes rendszer automatikusan
kikapcsol.
Hasznos tudnivaló
Ha a DVD-lemez kettőnél több tételt tartalmaz, a .
vagy > gombbal nem léphet az előző vagy a
következő tételre. Ezek a gombok csak a tételen belüli
kereséshez használhatók. Ha az előző vagy a
következő tételre kíván ugrani, nyomja meg a DVD
TOP MENU vagy a DVD MENU gombot, majd a
vezérlőmenüből válassza ki a kívánt tételt.
40HU
masterpage:Right
59 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 41 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
A FUNCTION ikon többszöri megérintésekor az
üzemmódok az alábbi sorrendben jelennek meg:
FM t AM t VIDEO t SAT t TV t DVD
t FM...
A vezérlőképernyő
használata
Megjegyzések
Normál kijelzés
FUNCTION
• Amíg a vezérlőegységet mozgatja vagy a készüléket
a vezérlőegységgel működteti, ne fogja meg az
érintőképernyőt, mert eltörhet.
• A képernyőt nem szabad súrolóeszközzel,
súrolóporral vagy oldószerekkel – pl. benzinnel,
acetonnal vagy alkohollal – tisztítani, mert a felülete
károsodhat.
Lemezek lejátszása
A rendszert a vezérlőegység vezérlőképernyőjén
látható ikonok megérintésével is működtetheti.
A vezérlőképernyő működtetése előtt hajtsa
végre a „Lemezek lejátszása” című fejezet 1–4.
(39. oldal), vagy „A rádióadók tárolása” című
fejezet 1–8. lépéseit (79. oldal).
DVD
+
VOL.
TITLE
1
-
0.01.11
Funkció:
Érintse meg:
Üzemmódválasztó képernyő
bekapcsolása
FUNCTION*
Hangerő beállító képernyő
bekapcsolása/Hangerő növelése
VOL. +
Hangerő beállító képernyő
bekapcsolása/Hangerő
csökkentése
VOL. –
Választóképernyő bekapcsolása/
Ugrás a következő fejezetre,
műsorszámra, jelenetre, fájlra
(vagy tárolt rádióállomásra)
folyamatos lejátszás közben.
>
Választóképernyő bekapcsolása/
Ugrás az előző fejezetre,
műsorszámra, jelenetre, fájlra
(vagy tárolt rádióállomásra)
folyamatos lejátszás közben.
.
A lejátszás leállítása
x
A lejátszás elindítása/Szünet/
Lejátszás folytatása
u
* Ha a hangerő beállító képernyőn, vagy a
választóképernyőn megérinti a FUNCTION ikont, a
készülék visszakapcsol a kiválasztott üzemmód
normál képernyőjére.
41HU
masterpage:Left
59 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 42 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
Hasznos tudnivaló
A lejátszás folytatása
a megszakítási ponttól
(folytatólagos lejátszás)
Ha megállítja a lejátszást, a készülék megjegyzi
a x gomb megnyomásának helyét, és a
„Resume” jelzés megjelenik a kijelzőn. Amíg
nem veszi ki a lemezt, a folytatólagos lejátszási
funkció működik, még akkor is, ha a készüléket
kikapcsolja a "/1 gombbal.
H
1
x
Lejátszás közben nyomja meg a x
gombot a lejátszás leállításához.
A készülék kijelzőjén megjelenik a
„Resume” jelzés, és a következő
alkalommal a készülék a leállítási ponttól
folytatja a lejátszást.
Ha a „Resume” jelzés nem világít, a
folytatólagos lejátszási funkció nem
használható.
2
Nyomja meg a H gombot.
A készülék onnan folytatja a lejátszást, ahol
az 1. lépésben leállította.
Megjegyzések
• Véletlen sorrendű vagy programozott lejátszás
közben a lejátszás nem folytatható a megszakítási
ponttól.
• A leállítás helyétől függően előfordulhat, hogy a
készülék nem pontosan a megszakítási ponttól
folytatja a lejátszást.
• A leállítási pont helye törlődik a memóriából, ha:
– megváltoztatja a lejátszási üzemmódot.
– megváltoztatja a beállításokat az alapbeállítási
menüben.
42HU
Ha a lejátszást a lemez elején kívánja kezdeni, nyomja
meg kétszer a x gombot, majd nyomja meg a H
gombot.
masterpage:Right
59 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 43 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
A DVD-menük használata
DVD TOP
MENU/
ALBUM–
(PBC lejátszás)
Ha PBC funkciókkal rendelkező lemezt játszik
le, egyszerűen használható, interaktív
műveletekkel (keresés, stb.) vezérelheti a
készüléket.
A PBC lejátszás lehetővé teszi a VIDEO CD
műsorának interaktív módon, képernyőmenün
keresztül történő lejátszását.
Lemezek lejátszása
A DVD-lemezeken lévő filmet vagy zenei
anyagot általában több egységre bontják. Ezeket
az egységeket tételnek (title) nevezik. Ha olyan
DVD-t játszik le, amelyik külön tételeket
tartalmaz, a DVD TOP MENU/ALBUM– gomb
használatával tud választani közülük.
Ha olyan DVD-t játszik le, amelyik lehetővé
teszi a szinkronfelirat és a szinkronhang
kiválasztását, akkor használja a DVD MENU/
ALBUM+ gombot.
PBC funkciókkal (2.0
verzió) rendelkező VIDEO
CD-lemezek lejátszása
DVD MENU/
ALBUM+
./>
x
C/X/x/c/
ENTER
H
X/x/
ENTER
O RETURN
Számgombok
Számgombok
A fedél nyitott állapotában.
1
Nyomja meg a DVD TOP MENU/
ALBUM– vagy a DVD MENU/ALBUM+
gombot.
A fedél nyitott állapotában.
1
A tv-képernyőn megjelenik a
műsorismertető menü. A menü tartalma
lemezről-lemezre változik.
2
3
A C/X/x/c gombokkal vagy a
számgombokkal válassza ki a
lejátszani kívánt tételt.
Nyomja meg az ENTER gombot.
Megjegyzés
Ha egy DVD lejátszása közben kb. egy óráig a
DVD-főmenü vagy egy DVD-menü marad a
képernyőn, a teljes rendszer automatikusan kikapcsol.
Indítsa el a PBC funkciókkal
rendelkező VIDEO CD-lemez
lejátszását.
Megjelenik az interaktív menü.
2
3
4
Válassza ki a kívánt menüpont számát
a X/x gombbal vagy a számgombokkal.
Nyomja meg az ENTER gombot.
Kövesse az interaktív menüben
megjelenő utasításokat.
Olvassa el a lemezhez mellékelt
tájékoztatót, mert a menü szerkezete
VIDEO CD-lemezenként eltérő lehet.
folytatódik
43HU
masterpage:Left
59 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 44 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
Visszakapcsolás a menüképernyőre
Nyomja meg a O RETURN gombot.
Megjegyzések
• Az aktuális VIDEO CD-lemeztől függően
előfordulhat, hogy az interaktív menü nem jelenik
meg az 1. lépésben.
• Az aktuális VIDEO CD-lemeztől függően
előfordulhat, hogy a lemezhez mellékelt
tájékoztatóban a 3. lépésben szereplő „Press
ENTER” (Nyomja meg az ENTER gombot) utasítást
a „Press SELECT” felirat helyettesíti. Ilyenkor
nyomja meg a H gombot.
Hasznos tudnivaló
A PBC funkció használata nélküli lejátszáshoz állj
üzemmódban válassza ki a kívánt műsorszámot a
./> gombbal vagy a számgombokkal, majd
nyomja meg az ENTER vagy a H gombot.
A képernyőn a „Play without PBC” (Lejátszás PBC
funkciók nélkül) felirat jelenik meg, és a készülék
folyamatos lejátszási üzemmódba kapcsol. Állóképek
– pl. menüképernyő – nem jeleníthetők meg. Ha
szeretne visszakapcsolni PBC lejátszásra, nyomja meg
kétszer a x gombot, majd egyszer a H gombot.
MP3 audio műsorszámok
lejátszása
Ezzel a készülékkel lejátszhatja a CD-ROM,
CD-R vagy CD-RW lemezekre felvett MP3
műsorszámokat is. A készülék azonban csak
akkor ismeri fel a műsorszámokat, ha a lemezt
az ISO9660 1-es, 2-es szint szerinti vagy Joliet
formátumban vették fel. Lejátszhat többmenetes
lemezt is. A felvételi formátum részleteit lásd a
CD-R/RW felvevő készülék, vagy a felvevő
szoftver (nem mellékelt tartozék) kezelési
útmutatójában.
1
2
Helyezze a készülékbe az MP3
műsorszámokat tartalmazó
adatlemezt.
Nyomja meg a H gombot.
A készülék megkezdi a lemez első
albumában lévő első MP3 műsorszám
lejátszását.
Megjegyzések
• Ezzel a lejátszóval csak MP3 (MPEG1 Audio
Layer3) műsorszámokat lehet lejátszani. Az
MP3PRO formátumú fájlokat nem játssza le a
készülék.
• Ezzel a készülékkel többmenetes CD-lemezt is
lejátszhat, amennyiben az első menetben MP3 audio
fájlok találhatók. Ebben az esetben a későbbi
menetekben felvett MP3 audio műsorszámok is
lejátszhatók.
• A lemezen lévő albumok száma maximum 99 lehet
(az albumok legfeljebb 250 MP3 műsorszámot
tartalmazhatnak).
• A készülék átugorja azokat az albumokat, melyek
nem tartalmaznak MP3 műsorszámot.
• Ha nem MP3 formátumú fájlokhoz hozzáírja az
„.MP3” kiterjesztést, a készülék nem ismeri fel
megfelelően a formátumot, és olyan hangos zaj
keletkezhet, amely a hangsugárzókat károsíthatja.
• Ha a készülék nem játssza le az MP3 műsorszámokat,
válassza ki a [CUSTOM SETUP] főmenüt, majd a
[DATA CD PRIORITY] menüpont [MP3] beállítását
(88. oldal).
• A készülék legfeljebb 8 alkönyvtár mélységig képes
a műsorszámok lejátszására (beleértve
a gyökérkönyvtárat is).
44HU
masterpage:Right
59 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 45 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
4
Album és műsorszám
kiválasztása
Válassza ki a
(TRACK) ikont
a X/x gombbal és nyomja meg az
ENTER gombot.
Megjelennek az albumban lévő
műsorszámok.
DVD TOP
MENU/
ALBUM–
DVD MENU/
ALBUM+
C/X/x/c/
ENTER
DVD
DISPLAY
1
O RETURN
Ha az ablakban nem fér el a lemezen lévő
összes műsorszám vagy album, a
gördítősáv megjelenik. A c gombbal
ugorjon a gördítősávra, majd a X/x
gombbal görgesse a listát. A műsorszámok
vagy az albumok listájának elejére a C vagy
a O RETURN gombbal ugorhat vissza.
Nyomja meg a DVD DISPLAY gombot.
Megjelenik az MP3 műsorszámokat
tartalmazó lemez neve, és a vezérlőmenü.
2
Válassza ki az
(ALBUM) ikont
a X/x gombbal és nyomja meg az
ENTER vagy a c gombot.
Megjelennek a lemezen lévő albumok.
HOME TOWN
ROCK BEST HIT
KARAOKE
JAZZ
R&B
MY FAVORITE SONGS
CLASSICAL
SALSA OF CUBA
BOSSANOVA
MP3
1.HIGHWAY
2.VIEW POINT
3.MY CHILDREN
4.DANCING
5.GOOD TASTE
6.DESTINATION
7.MARATHON
8.PLACE-KICK
9.TAKE IT EASY
10.PORT TOWER
11.STANDARD
5
Lemezek lejátszása
HOME TOWN
ROCK BEST HIT
Válassza ki a kívánt műsorszámot a X/x
gombbal és nyomja meg az ENTER
gombot.
A készülék megkezdi a kiválasztott
műsorszám lejátszását.
MP3
Visszakapcsolás az előző
kijelzésre
Nyomja meg a O RETURN vagy a C gombot.
A kijelzés kikapcsolása
Nyomja meg a DVD DISPLAY gombot.
3
Válassza ki a kívánt albumot a X/x
gombbal és nyomja meg az ENTER
gombot.
Megjegyzések
• Az albumok és műsorszámok neve csak betűket és
számokat tartalmazhat. Bármilyen más karaktert a „ ”
szimbólum helyettesít.
• Ha a lejátszott MP3 műsorszám ID3 mezővel is
rendelkezik, az ID3 mező tartalma
műsorszámcímként jelenik meg.
• Csak az 1-es verziójú ID3 mező jeleníthető meg.
• Ha egy VBR (változó bitmennyiségű) MP3 fájlt
játszik le, az eltelt játékidő kijelzés nem lesz pontos.
• A lemez lejátszása vagy egy album kiválasztása
közben (2. lépés) az album neve „**ALBUM”
formában jelenik meg (a ** számokat jelent) a
vezérlőmenüben, majd megjelenik az album teljes
neve is.
Hasznos tudnivaló
Az MP3 lemez behelyezése után a távvezérlő DVD
MENU/ALBUM+ vagy DVD TOP MENU/ALBUM–
gombjával is kiválaszthatja a kívánt albumot.
45HU
masterpage:Left
59 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 46 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
JPEG képfájlok lejátszása
Ezzel a készülékkel lejátszhatja a CD-ROM,
CD-R vagy CD-RW lemezekre felvett JPEG
képfájlokat is. A készülék azonban csak akkor
ismeri fel a képfájlokat, ha a lemezt az ISO9660
1-es, 2-es szint szerinti vagy Joliet formátumban
vették fel. Lejátszhat többmenetes lemezt is.
A felvételi formátum részleteit lásd a CD-R/RW
felvevő készülék, vagy a felvevő szoftver (nem
mellékelt tartozék) kezelési útmutatójában.
1
2
Helyezze a készülékbe a JPEG fájlokat
tartalmazó adatlemezt.
Album és fájl kiválasztása
DVD TOP
MENU/
ALBUM–
1
Hasznos tudnivaló
Az előző vagy a következő képfájlra a . vagy a
> gombbal léphet.
46HU
O RETURN
Nyomja meg a DVD DISPLAY gombot.
Megjelenik a JPEG fájlokat tartalmazó
lemez neve, és a vezérlőmenü.
2
Megjegyzések
• Ez a készülék csak a „.JPG” vagy „.JPEG”
kiterjesztésű fájlok lejátszására képes.
• Ez a készülék többmenetes CD-ket is lejátszik.
• A JPEG fájlokat nem tartalmazó albumokat a
készülék kihagyja.
• Ha a készülék nem játssza le a JPEG képeket,
válassza ki a [CUSTOM SETUP] főmenüt, majd a
[DATA CD PRIORITY] menüpont [JPEG]
beállítását (88. oldal).
• Ha a JPEG kép hossza vagy szélessége meghaladja a
4720 képpontot, a lejátszás nem lehetséges ezzel a
készülékkel.
• Ha a JPEG kép függőleges/vízszintes méretaránya túl
magas érték, a kép nem jeleníthető meg.
• A fájlformátum függvényében előfordulhat, hogy
egyes CD-R vagy CD-RW lemezek nem játszhatók
le.
• A készülék legfeljebb 8 alkönyvtár mélységig képes
a fájlok lejátszására (beleértve a gyökérkönyvtárat
is).
• Progresszív tömörítésű JPEG fájlok lejátszása nem
lehetséges ezzel a készülékkel.
• A lemezen lévő albumok száma maximum 99 lehet
(az albumok legfeljebb 250 JPEG képfájlt
tartalmazhatnak).
C/X/x/c/
ENTER
DVD
DISPLAY
Nyomja meg a H gombot.
A készülék megkezdi a lemez első
albumában lévő első JPEG fájl lejátszását.
DVD MENU/
ALBUM+
Válassza ki az
(ALBUM) ikont
a X/x gombbal és nyomja meg az
ENTER vagy a c gombot.
Megjelennek a lemezen lévő albumok.
MOUNTAIN
JPEG
FAMILY
FLOWER
GARDEN
TRAIN
CAR
3
4
Válassza ki a kívánt albumot a X/x
gombbal és nyomja meg az ENTER
gombot.
Válassza ki a
(FILE) ikont a
X/x gombbal és nyomja meg az ENTER
gombot.
Megjelennek az albumban lévő fájlok.
MOUNTAIN
FAMILY
1.HAPPY
2.BIRTHDAY
3.CELEBRATION
4.CHRISTMAS
5.MOM
6.BASEBALL
7.PARTY
8.DAD
9.TRAVEL
10.FRIEND
11.DRIVE
JPEG
masterpage:Right
59 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 47 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
5
Képbemutató JPEG
adatlemezen
M
Válassza ki a kívánt fájlt a X/x gombbal
és nyomja meg az ENTER gombot.
H
A készülék megkezdi a kiválasztott fájl
lejátszását.
Visszakapcsolás az előző
kijelzésre
Lemezek lejátszása
Ha az ablakban nem fér el a lemezen lévő
összes fájl vagy album, a gördítősáv
megjelenik. A c gombbal ugorjon a
gördítősávra, majd a X/x gombbal görgesse
a listát. A fájlok vagy az albumok listájának
elejére a C vagy a O RETURN gombbal
ugorhat vissza.
Nyomja meg a O RETURN vagy a C gombot.
A kijelzés kikapcsolása
1
Nyomja meg a DVD DISPLAY gombot.
A képbemutató az aktuális képpel
kezdődik.
Megjegyzések
Hasznos tudnivaló
A JPEG lemez behelyezése után a távvezérlő DVD
MENU/ALBUM+ vagy DVD TOP MENU/ALBUM–
gombjával is kiválaszthatja a kívánt albumot.
2
Amikor a képbemutatót szeretné
kikapcsolni, nyomja meg a H gombot.
A készülék az aktuális képtől kezdődően
visszakapcsol normál lejátszásra.
A képbemutató képváltási
intervallumának beállítása
Ha a képbemutató közben megnyomja a M
gombot, a képváltási intervallum változik.
E gomb többszöri megnyomásával az alábbi
intervallumok közül választhat:
1M t 2M t 3M
t
• Az albumok és műsorszámok neve csak betűket és
számokat tartalmazhat. Bármilyen más karaktert a „ ”
szimbólum helyettesít.
• A lemez lejátszása vagy egy album kiválasztása
közben (2. lépés) az album neve „**ALBUM”
formában jelenik meg (a ** számokat jelent) a
vezérlőmenüben, majd megjelenik az album teljes
neve is.
Egy JPEG kép lejátszása közben
nyomja meg a M gombot.
A 3M képváltási intervallum rövidebb, mint a
2M.
Megjegyzés
A képbemutató csak a normál lejátszási irányban
működik.
folytatódik
47HU
masterpage:Left
59 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 48 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
Az aktuális kép elforgatása
Lejátszási program
létrehozása
(programozott lejátszás)
H
C/c
Meghatározhatja a lemez műsorszámainak vagy
albumainak lejátszási sorrendjét, és így a lemez
tartalmát tetszés szerinti sorrendben játszhatja
le. A lejátszási program maximum
25 műsorszámot vagy albumot tartalmazhat.
Az aktuális kép elforgatásához használja
a C/c gombot.
H
A c gomb minden megnyomásakor a kép
90°-kal jobbra fordul.
A C gomb minden megnyomásakor a kép
90°-kal balra fordul.
C/X/x/c/
ENTER
REPEAT
Megjegyzés
Képbemutató közben a képek nem forgathatók el.
Elforgatás előtt kapcsoljon normál lejátszásra a H
gombbal.
O RETURN
PLAY
MODE
Számgombok
CLEAR
A fedél nyitott állapotában.
1
Állj üzemmódban nyomja meg
ismételten a PLAY MODE gombot
mindaddig, míg a „PGM” jelző meg
nem jelenik a készülék kijelzőjén.
A programozási menü megjelenik a tvképernyőn.
Válasszunk ki például egy műsorszámot
egy MP3 lemezről.
Program
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
48HU
Total Time - - : - -
Ha az egyszer már kiválasztott
műsorszámokat vagy albumokat szeretné
ellenőrizni, a C gombbal ugorjon a
gördítősávra, majd a X/x gombbal görgesse
masterpage:Right
59 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 49 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
2
A beprogramozott műsorszámok
sorrendben megjelennek a képernyőn.
6
A program lejátszását a H gombbal
indíthatja el.
A kurzor a műsorszám mezőbe (ebben az
esetben az „1” sorba) ugrik. Ha MP3
műsorszámot kíván beprogramozni, először
ki kell választania a megfelelő albumot.
A programozott lejátszás megkezdődik.
A program lejátszása után a H gomb
megnyomásával ismét lejátszhatja a
programot.
Total Time - - : - -
Visszakapcsolás normál
lejátszásra
Állj üzemmódban nyomja meg a PLAY MODE
gombot mindaddig, míg a „PGM” jelző ki nem
alszik.
További műveletek
Ha olyan műsorszámot szeretne
kiválasztani, mely nem látható az ablakban,
a c gombbal ugorjon a gördítősávra, majd a
X/x gombbal görgesse a listát.
A műsorszámok listájának elejére a C vagy
a O RETURN gombbal ugorhat vissza.
A gördítősáv csak akkor jelenik meg, ha a
listán több mint 9 műsorszám szerepel.
Funkció:
Teendő:
A programozási
menü
kikapcsolása.
Állj üzemmódban nyomja meg a
PLAY MODE gombot a
programozási menü
kikapcsolásához.
A program
törlése.
Az 5. lépésben nyomja meg a
CLEAR gombot, és ezzel a
módszerrel egyenként törölheti a
program műsorszámait.
Válassza ki a műsorszámot.
Válassza ki például a „7”-es műsorszámot.
Program
1 Album
2 1 ALBUM
Track
3 2 ALBUM
ALL TRACKS
4 3 ALBUM
1 TRACK1
5 4 ALBUM
2 TRACK2
6 5 ALBUM
3 TRACK3
7
4 TRACK4
8
5 TRACK5
9
6 TRACK6
10
7 TRACK7
8 TRACK8
9 TRACK9
4
Ha több műsorszámot is szeretne
beprogramozni, ismételje meg a
2–4. lépést.
Nyomja meg a c gombot.
Program
1 Album
2 1 ALBUM
Track
3 2 ALBUM
ALL TRACKS
4 3 ALBUM
1 TRACK1
5 4 ALBUM
2 TRACK2
6 5 ALBUM
3 TRACK3
7
4 TRACK4
8
5 TRACK5
9
6 TRACK6
10
7 TRACK7
8 TRACK8
9 TRACK9
3
5
Total Time - - : - -
Megjegyzések
• Ez a programozási funkció nem használható DVD és
JPEG lemez lejátszása közben.
• Ha kiveszi a lemezt, a programozott lejátszás
kikapcsol, és az összeállított program törlődik.
• MP3 műsorszámok kiválogatása esetén a program
teljes lejátszási idejének helyén a „- - : - -” kijelzés
jelenik meg.
Hasznos tudnivaló
A X/x gombbal vagy a számgombokkal
válassza ki a „7”-es sorszámot, és
nyomja meg az ENTER gombot.
A beprogramozott műsorszámok összesített
lejátszási ideje (MP3 kivételével).
Program
1 ALBUM 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Lemezek lejátszása
a listát. A műsorszámok listájának elejére a
c vagy a O RETURN gombbal ugorhat
vissza.
A gördítősáv csak akkor jelenik meg, ha a
listán több mint 9 beprogramozott
műsorszám vagy album szerepel.
Lehetőség van arra, hogy a beprogramozott
műsorszámokat ismételten lejátssza. Programozott
lejátszás közben nyomja meg a REPEAT gombot,
vagy válassza ki a [REPEAT] funkció [ALL]
beállítását a vezérlőmenüben (51. oldal).
Total Time - - : - TRACK 7
49HU
masterpage:Left
59 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 50 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
A véletlen sorrendű lejátszás
bekapcsolása a
vezérlőmenün keresztül
Lejátszás véletlen
sorrendben
(véletlen sorrendű lejátszás)
Választhat a normál és az albumon belüli (csak
MP3 esetén) véletlen sorrendű lejátszás között.
A készülék „megkeveri” a lemez műsorszámait
és véletlen sorrendben játssza le azokat.
A lejátszási sorrend minden esetben eltér az
előző véletlen sorrendű lejátszástól.
H
C/X/x/c/
ENTER
DVD
DISPLAY
H
1
Nyomja meg a DVD DISPLAY gombot.
A vezérlőmenü megjelenik.
PLAY
MODE
2
Válassza ki a
(PLAY MODE)
ikont a X/x gombbal és nyomja meg az
ENTER vagy a c gombot.
HOME TOWN
ROCK BEST HIT
(15)
A fedél nyitott állapotában.
1
Állj üzemmódban nyomja meg
ismételten a PLAY MODE gombot
mindaddig, míg a „SHUF” jelző meg
nem jelenik a készülék kijelzőjén.
CONTINUE
CONTINUE(ALBUM)
SHUFFLE
SHUFFLE(ALBUM)
PROGRAM
3
MP3 lemez esetén a lemez összes
albumának összes műsorszámát lejátszhatja
véletlen sorrendben. Az albumok véletlen
sorrendű lejátszását lásd az 50. oldalon.
2
Visszakapcsolás normál
lejátszásra
50HU
A X/x gombbal válassza ki a
[SHUFFLE] vagy a [SHUFFLE
(ALBUM)] funkciót, és nyomja meg az
ENTER gombot.
[SHUFFLE]: A lemez műsorszámainak
véletlen sorrendű lejátszása.
[SHUFFLE (ALBUM)]: A kiválasztott
album műsorszámainak véletlen sorrendű
lejátszása.
Nyomja meg a H gombot.
Állj üzemmódban nyomja meg a PLAY MODE
gombot mindaddig, míg a „SHUF” jelző ki nem
alszik (SHUFFLE kikapcsolva). Ugyanez
vonatkozik a SHUFFLE (ALBUM) esetére is.
MP3
4
Nyomja meg a H gombot.
A véletlen sorrendű lejátszás megkezdődik.
Megjegyzés
A véletlen sorrendű lejátszás kikapcsol, ha kiveszi a
lemezt. A lejátszási mód az alábbi sorrendben változik:
SHUFFLE t CONTINUE
SHUFFLE (ALBUM) t CONTINUE (ALBUM)
masterpage:Right
59 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 51 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
x DVD-lemez lejátszásakor
Ismételt lejátszás
(ismétlés)
H
x VIDEO CD/Super Audio CD/CD/MP3
lemez lejátszásakor, illetve ha a
programozott lejátszás OFF beállítását
választotta ki
• OFF: az ismételt lejátszás kikapcsolva.
• ALL: a lemez összes műsorszámának
ismételt lejátszása, vagy az aktuális
album megismétlése (ha a
CONTINUE (ALBUM) vagy a
SHUFFLE (ALBUM) lejátszási
módot választotta ki).
• TRACK: a lemez aktuális
műsorszámának megismétlése.
Lemezek lejátszása
Ismételten lejátszhatja a lemez összes tételét/
műsorszámát/fájlját, illetve egyetlen tételt/
fejezetet/műsorszámot.
Véletlen sorrendű vagy programozott lejátszás
közben a készülék megismétli a véletlen
sorrendben kiválogatott vagy a beprogramozott
műsorszámokat.
VIDEO CD-lemez PBC lejátszása közben (lásd a
43. oldalon) az ismétlési funkció nem működik.
• OFF: az ismételt lejátszás kikapcsolva.
• ALL: az összes tétel ismételt lejátszása.
• TITLE: a lemez aktuális tételének
megismétlése.
• CHAPTER: az aktuális fejezet
megismétlése.
x JPEG fájlok lejátszásakor
• OFF: az ismételt lejátszás kikapcsolva.
• ALL: a lemez összes fájljának
ismételt lejátszása (ha a CONTINUE
lejátszási módot választotta ki), vagy
az aktuális album megismétlése (ha a
CONTINUE (ALBUM) lejátszási
módot választotta ki).
C/X/x/c/
ENTER
DVD
DISPLAY
REPEAT
x Ha a programozott lejátszás ON
beállítását választotta ki
• OFF: az ismételt lejátszás kikapcsolva.
• ALL: a program ismételt lejátszása.
A fedél nyitott állapotában.
1
2
Nyomja meg a DVD DISPLAY gombot.
Megjegyzések
A vezérlőmenü megjelenik.
• A DVD-lemeztől függően előfordulhat, hogy az
ismétlési funkció nem működik.
• Az ismétlési funkció kikapcsol, ha kiveszi a lemezt.
• Ha az [ALL] beállítást választotta ki, a készülék
legfeljebb 5-ször ismétli meg a lejátszást.
A X/x gombbal válassza ki a
(REPEAT) ikont, majd nyomja meg az
ENTER vagy a c gombot.
Ha nem az [OFF] beállítást választja ki, a
[REPEAT] jelző zölden világít.
3
Válassza ki a kívánt ismétlési módot,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITLE12
18(34)
T
1:32:55
DVD
Hasznos tudnivalók
• Az ismétlési funkció állj üzemmódban is
bekapcsolható. Válassza ki a [REPEAT] kijelzést,
majd nyomja meg a H gombot. A készülék ismételt
lejátszási üzemmódba kapcsol.
• A [REPEAT] kijelzést gyorsabban is bekapcsolhatja.
Nyomja meg a távvezérlő REPEAT gombját.
• Az ismétlési funkció csak az olyan DVD-tételeknél
használható, melyek több fejezetből állnak.
OFF
ALL
TITLE
CHAPTER
51HU
masterpage:Left
59 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 52 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
A keresési sebesség módosítása
(csak DVD/VIDEO CD-nél)
A kívánt jelenet
megkeresése
A kívánt műsorrészletet megkeresheti a
gyorsított lejátszás figyelésével, vagy lassított
lejátszással.
Normál lejátszási irány
1M t 2M
t
(gyorskeresés, lassítás)
Gyorskeresés közben a m vagy a M gomb
többszöri megnyomásakor a lejátszás sebessége
változik. Két sebesség közül választhat. Az
említett gomb többszöri megnyomásakor az
alábbi kijelzések jelennek meg:
H
SLOW
m/M
/
t
Ellentétes lejátszási irány
1m t 2m
A 2M/2m lejátszási sebesség gyorsabb,
mint a 1M/1m.
Lejátszás képenként
(lassítás) (csak DVD/VIDEO
CD-nél)
Megjegyzések
• A lejátszani kívánt DVD/VIDEO CD-lemez típusától
függően egyes funkciók nem működhetnek.
• Gyorsított lejátszás vagy lassítás közben a műsor
hangja nem hallható.
A kívánt jelenet megkeresése
gyorsított lejátszással, előre
vagy hátra (gyorskeresés)
2
A H gombbal visszakapcsolhat normál
lejátszásra.
A lassított lejátszás
sebességének módosítása
A lemez lejátszása közben nyomja meg
a m vagy a M gombot.
Lassítás közben a
vagy a
gomb többszöri
megnyomásakor a lejátszás sebessége változik.
Két sebesség közül választhat. Az említett gomb
többszöri megnyomásakor az alábbi kijelzések
jelennek meg:
A keresett részlet megtalálása után
a H gombbal kapcsolhat vissza
normál lejátszásra.
Normál lejátszási irány
2 t1
t
1
Szünet üzemmódban nyomja meg a
vagy a
gombot.
t
Ellentétes lejátszási irány (csak DVD)
2 t1
A 2 /2 lejátszási sebesség lassabb, mint a
1 /1 .
52HU
masterpage:Right
59 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 53 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
x DVD lejátszás közben
Tétel/fejezet/műsorszám/
index/album/fájl keresése
(tétel)
x VIDEO CD lejátszás közben
(műsorszám)
(műsorszám)
Kereshet egy tételt (DVD), fejezetet (DVD),
műsorszámot (CD, VIDEO CD, Super Audio
CD, MP3), indexet (VIDEO CD, Super Audio
CD), albumot (MP3, JPEG) és fájlt (JPEG).
Mivel a tételek, műsorszámok, albumok és
fájlok egyedi névvel vannak azonosítva, a név
alapján is kiválaszthatja azokat a
vezérlőmenüből. Mivel a lemez minden fejezete
és index száma egyedi sorszámmal van
azonosítva, a keresett elem a megfelelő sorszám
beírásával is kiválasztható. Lehetőség van az
időkód alapján történő keresésre is (időkeresés).
VIDEO CD-lemezen nem kereshet a jelenetek
között (ha a PBC funkció be van kapcsolva).
x CD lejátszás közben
(műsorszám)
x MP3 lejátszás közben
(album) vagy
(műsorszám)
x JPEG fájl megjelenítés közben
(album) vagy
CD
1.HIGHWAY
2.VIEW POINT
3.MY CHILDREN
4.DANCING
5.GOOD TASTE
6.DESTINATION
7.MARATHON
8.PLACE-KICK
9.TAKE IT EASY
10.PORT TOWER
11.STANDARD
12.LADY
C/X/x/c/
ENTER
O RETURN
DVD
DISPLAY
Ha az ablakban nem fér el a lemezen lévő
összes műsorszám vagy album, a
gördítősáv megjelenik. A c gombbal
ugorjon a gördítősávra, majd a X/x
gombbal görgesse a listát. A műsorszámok
vagy az albumok listájának elejére a C vagy
a O RETURN gombbal ugorhat vissza.
Számgombok
CLEAR
CD
A fedél nyitott állapotában.
Nyomja meg a DVD DISPLAY gombot.
A vezérlőmenü megjelenik.
A X/x gombbal válassza ki a kívánt
keresési módot, majd nyomja meg az
ENTER vagy a c gombot.
CD
13.STAY
14.BAD
15.BEAUTIFUL
16.HOLD.ME
17.FIRST TIME
18.BLUE SKY
19.OUR EARTH
20.NO NAME
21.SWEETEST
22.KISS ME
23.FIRE
24.ANGEL
Tétel/műsorszám/album/fájl
keresése
2
(fájl)
Példa: ha a
(műsorszám) szerinti
keresést választotta ki.
A lemezen lévő műsorszámok listája
megjelenik.
CD
1
Lemezek lejátszása
x Super Audio CD lejátszás közben
3
A X/x gombbal válassza ki a kívánt
műsorszámot, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
A készülék a kiválasztott számmal indítja a
lejátszást.
folytatódik
53HU
masterpage:Left
59 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 54 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
5
Fejezet/index keresése
1
Nyomja meg a DVD DISPLAY gombot.
A vezérlőmenü megjelenik.
2
Ha PBC funkciókkal ellátott VIDEO CD-lemezt
játszik le, az index-keresési funkció nem működik.
A vezérlőmenü kikapcsolása
x DVD lejátszás közben
(fejezet)
x VIDEO CD lejátszás közben (PBC
funkciók nélkül)
(index)
x Super Audio CD lejátszás közben
Nyomja meg ismételten a DVD DISPLAY
gombot mindaddig, míg a vezérlőmenü el nem
tűnik.
Jelenet keresése az időkód
alapján (időkeresés)
Példa: Ha egy DVD-lemez aktuális tételén belül
kíván keresni a lejátszási idő alapján.
(index)
Példa: ha a
(fejezet) szerinti
keresést választotta ki.
A „** (**)” kijelzés jelenik meg (a **
számokat jelent).
A zárójelben lévő szám a fejezetek vagy
indexek összes számát jelenti.
T
A lejátszó a kiválasztott számmal indítja a
lejátszást.
Megjegyzés
A X/x gombbal válassza ki a kívánt
keresési módot.
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITLE12
18(34)
Nyomja meg az ENTER gombot.
DVD
1 A 2. lépésben válassza ki a
(TIME) menüpontot.
A „T **:**:**” kijelzés (az aktuális tétel
lejátszási ideje) jelenik meg.
2 Nyomja meg az ENTER vagy a c gombot.
A „T**:**:**” kijelzés fölött a „T--:--:--”
kijelzés jelenik meg.
3 A számgombokkal írja be az időkódot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Ha például a lemez 2 óra 10 perc
20 másodpercnyi műsora utáni részletet
keres, írja be a „2:10:20” időkódot.
1:32:55
Megjegyzések
3
Nyomja meg az ENTER vagy a c
gombot.
A „** (**)” helyett a „-- (**) kijelzés
jelenik meg.
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITLE12
––(34)
T
1:32:55
DVD
• A kijelzett tétel, fejezet és műsorszám sorszámok
megegyeznek a lemezen lévő tétel, fejezet és
műsorszám sorszámokkal.
• Ezzel a funkcióval nem kereshet a VIDEO CD
jelenetei között (ha a PBC funkció be van kapcsolva).
• Ha DVD-lemezt játszik le, az időkóddal az aktuális
tételen belül kereshet. Ha CD, Super Audio CD,
VIDEO CD vagy MP3 lemezt játszik le, az időkóddal
az aktuális műsorszámon belül kereshet.
Hasznos tudnivaló
Választhat, hogy a kijelzőn a lejátszásból eltelt idő
vagy a lejátszásból hátralévő idő jelenjen-e meg.
A részleteket lásd „A lejátszási idő és a hátralévő idő
ellenőrzése” című fejezetben (58. oldal).
4
A X/x gombbal vagy a számgombokkal
válassza ki a keresett fejezet vagy
index számát.
Ha hibázik
A CLEAR gombbal törölje a beírt számot
és válassza ki a megfelelő számjegyet.
54HU
masterpage:Right
59 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 55 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
A lemez információinak
ellenőrzése
Az előlap kijelzőjén megjelenő kijelzések
segítségével ellenőrizhetők a lemezre vonatkozó
információk, pl. a hátralévő lejátszási idő, vagy
a tételek száma a DVD-lemezen, illetve a
műsorszámok száma a Super Audio CD,
VIDEO CD, CD vagy MP3 lemezen
(104. oldal).
Az aktuális tétel száma és lejátszási ideje
DVD
1
TITLE
0.01.11
Az aktuális tétel száma és
a lejátszásból hátralévő
idő
DVD
Lemezek lejátszása
A lejátszásból eltelt vagy
hátralévő idő ellenőrzése
a kijelzőn
DVD-lemez lejátszása közben
1
TITLE
-1.48.21
Az aktuális fejezet száma
és lejátszási ideje
DVD
DISPLAY
1
CHAP
0.01.42
Az aktuális fejezet száma és
a lejátszásból hátralévő idő
DVD
Nyomja meg a DISPLAY gombot.
Ha lejátszás közben többször megnyomja a
DISPLAY gombot, a kijelzett információk
a következő ábrának megfelelően változnak.
1
CHAP
-0.08.21
Tétel címe
DVD
1
TITLE
SONY
Aktuális hangzáskép
DVD
folytatódik
55HU
masterpage:Left
59 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 56 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
VIDEO CD (PBC funkciók nélkül),
Super Audio CD vagy CD-lemez
lejátszása közben
MP3 lemez lejátszása közben
Az aktuális műsorszám száma és lejátszási ideje
MP3
Az aktuális műsorszám száma és lejátszási ideje
CD
ALBM
TRK
1
TRK
0.59
6
0.28
Az aktuális műsorszám száma
és a lejátszásból hátralévő idő
MP3
Az aktuális műsorszám
száma és a lejátszásból
hátralévő idő
CD
ALBM
TRK
1
TRK
-4.02
6
-2.20
Műsorszám (fájl) címe
MP3
A lemez lejátszási ideje
CD
ALBM
TRK
SONY
1.42
6
Album (mappa) címe
MP3
A lemezből hátralévő idő
CD
ALBM
ALBM
SONY ROCK
-44.41
Aktuális üzemmód
Az aktuális műsorszám címe és
sorszáma
CD
MP3
ALBM
TRK
SONY
Aktuális üzemmód
CD
56HU
1
masterpage:Right
59 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 57 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
JPEG lejátszás közben
Hasznos tudnivalók
Az aktuális fájl száma
JPEG
ALBM
4
Fájlnév
JPEG
ALBM
FILE
SONY
Lemezek lejátszása
FILE
• Ha PBC funkcióval ellátott VIDEO CD-lemezt
játszik le, csak az aktuális jelenet lejátszási ideje
jelenik meg.
• Az aktuális fejezet, tétel, műsorszám, jelenet vagy
lemez lejátszásából eltelt vagy hátralévő idő a tvképernyőn is megjelenik. Az információk
értelmezését lásd a következő fejezetben
(„A lejátszási idő és a hátralévő idő ellenőrzése”).
4
Album (mappa) címe
JPEG
ALBM
ALBM
SONY ROCK
Aktuális üzemmód
JPEG
Megjegyzések
• A lejátszott lemez típusától és a kiválasztott lejátszási
üzemmódtól függően a fenti lemezinformációk nem
minden esetben jelennek meg.
• Az ID3 mező csak az 1-es verzióra korlátozódik.
• Ha a lejátszott MP3 műsorszám ID3 mezővel is
rendelkezik, az ID3 mező tartalma műsorszám (fájl)
címként jelenik meg.
• Csak az ábécé betűi és számok szerepelhetnek az
album, műsorszám és fájlnevekben. Az
inkompatibilis karakterek helyett a „ ” jelenik meg.
• A következő esetben az eltelt játékidő nem kerül
pontosan megjelenítésre.
– Ha egy VBR (változó bitmennyiségű) MP3 fájlt
játszik le.
folytatódik
57HU
masterpage:Left
59 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 58 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
A lejátszási idő és a hátralévő
idő ellenőrzése
Az alábbi művelettel ellenőrizheti az aktuális
tétel, fejezet vagy műsorszám lejátszási idejét,
illetve a lejátszásból hátralévő időt, továbbá a
lemezből eltelt vagy hátralévő műsoridőt.
Hasonló módon ellenőrizheti a DVD/CD/Super
Audio CD-text információkat vagy MP3 esetén
a mappanevet/fájlnevet/ID3 mezőt (csak
műsorszámcím) is.
x DVD-lemez lejátszása közben
• T **:**:**
Az aktuális tételből eltelt idő.
• T–**:**:**
Az aktuális tételből hátralévő idő.
• C **:**:**
Az aktuális fejezetből eltelt idő.
• C–**:**:**
Az aktuális fejezetből hátralévő idő.
• **:**:**
A menü, vagy a fejezetekkel nem
rendelkező aktuális tétel lejátszási
ideje.
x VIDEO CD-lemez lejátszása közben
(PBC funkciókkal)
DISPLAY
• **:**
Az aktuális jelenetből eltelt idő.
x VIDEO CD (PBC funkciók nélkül),
Super Audio CD vagy CD-lemez
lejátszása közben
DVD
DISPLAY
1
Nyomja meg a DVD DISPLAY gombot
lejátszás közben.
A vezérlőmenü megjelenik.
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITLE12
18(34)
T
1:32:55
Idő információ
2
DVD
Lemez
típusa
A DISPLAY gomb ismételt
megnyomásával válassza ki az idő
információkat.
A kijelzés módja és a kiválasztható időfajta az éppen lejátszott lemeztől függ.
• T **:**
Az aktuális műsorszámból eltelt idő.
• T–**:**
Az aktuális műsorszámból hátralévő
idő.
• D **:**
Az aktuális lemezből eltelt idő.
• D–**:**
Az aktuális lemezből hátralévő idő.
x MP3 lejátszás közben
• T **:**
Az aktuális műsorszámból eltelt idő.
• T–**:**
Az aktuális műsorszámból hátralévő
idő.
A vezérlőmenü kikapcsolása
Nyomja meg ismételten a DVD DISPLAY
gombot, és ellenőrizze, hogy a vezérlőmenü
eltűnik-e a képernyőről.
Megjegyzések
• Csak az ábécé betűi, és számok jeleníthetők meg.
• A lejátszott lemez típusától függően a rendszer csak
korlátozott számú karakter megjelenítésére képes.
A lejátszott lemez függvényében előfordulhat, hogy
a készülék nem jeleníti meg az összes karaktert.
58HU
masterpage:Right
59 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 59 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
A dátum ellenőrzése (csak
JPEG-nél)
Lemezek lejátszása
Ha a JPEG képfájl Exif* mezőt is tartalmaz, a
képfájl lejátszása közben ellenőrizheti a felvételi
dátumot.
DVD
DISPLAY
Lejátszás közben nyomja meg a DVD
DISPLAY gombot.
A vezérlőmenü megjelenik.
MOUNTAIN
FAMILY
1 ( 2 0 ) BIRTHDAY
JPEG
01 / 01/ 2004
Dátum információ
* Az „Exchangable Image File Format”
(csereszabatos képfájl formátum) a digitális
fényképformátum egyik szabványa, melyet a Japan
Electronics & Information Technology Industries
Association (JEITA) definiált.
Megjegyzés
Ha a lemezen nincs dátum információ, vagy az
információ sérült, a felvételi dátum nem jeleníthető
meg.
Hasznos tudnivaló
A [CUSTOM SETUP] menü [JPEG DATE]
menüpontjában módosíthatja a dátum információk
sorrendjét (88. oldal).
59HU
masterpage:Left
66 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 60 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
2
A hang beállítása
A X/x gombbal válassza ki az
(AUDIO) ikont, majd nyomja meg az
ENTER vagy a c gombot.
Az AUDIO menü tartalma megjelenik.
A műsor hangjának
kiválasztása
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITLE12
18(34)
DVD
T
1:32:55
1: ENGLISH
2: FRENCH
3: SPANISH
Ha többnyelvű DVD-lemezt játszik le, a DVD
lejátszása közben kiválaszthatja a kívánt
nyelvet.
Ha a DVD-lemezen többféle hangformátum is
található (PCM, Dolby Digital, MPEG audio
vagy DTS), lejátszás közben kiválaszthatja a
kívánt hangformátumot.
Ha sztereó CD, VIDEO CD vagy MP3 lemezt
játszik le, kiválaszthatja a jobb vagy a bal
hangcsatornát, és a kiválasztott csatorna
műsorát lejátszhatja a csatlakoztatott bal és jobb
hangsugárzón keresztül (ebben az esetben a
sztereóhatás megszűnik). Tegyük fel például,
hogy egy lemezen a jobb csatorna tartalmazza az
énekhangot (vokált), a bal csatorna pedig a
hangszeres zenét. Ha Ön csak a hangszeres zenét
kívánja meghallgatni, kapcsoljon a bal
csatornára, és a készülék mindkét hangsugárzón
keresztül csak az instrumentális műsort
sugározza.
3
A X/x gombbal válassza ki a kívánt
audio jelet.
x DVD-lemez lejátszása közben
A kiválasztható nyelvek DVD-lemezenként
eltérőek lehetnek.
Ha egy 4 számjegyű kód jelenik meg, a
nyelv kiválasztása a megfelelő kód
beírásával történik. A választható kódokat
lásd a 108. oldalon. Ha egy nyelv többször
szerepel, a DVD-műsort az adott nyelven
többféle hangformátummal vették fel.
x VIDEO CD, CD vagy MP3 lemez
lejátszása közben
A gyári beállítást aláhúzással jelöltük.
• STEREO: Normál sztereó hang.
• 1/L: A bal csatorna hangja (mono).
• 2/R: A jobb csatorna hangja (mono).
x Super Audio CD-lemez lejátszása
közben
C/X/x/c/
ENTER
DVD
DISPLAY
AUDIO
Állj üzemmódban – az adott Super Audio
CD-lemeztől függően – a választási
lehetőségek különbözhetnek.
• MULTI: A lemez sokcsatornás
lejátszási területtel rendelkezik.
• 2CH: A lemez kétcsatornás lejátszási
területtel rendelkezik.
• CD: Ha a lemezt hagyományos
CD-lemezként kívánja lejátszani.
Megjegyzések
A fedél nyitott állapotában.
1
Lejátszás közben nyomja meg a DVD
DISPLAY gombot.
A vezérlőmenü megjelenik.
60HU
• Super Audio CD lejátszás közben nem minden
esetben áll rendelkezésre a fenti három
választási lehetőség. Mindez a Super Audio
CD-lemezen lévő rétegek elrendezésétől függ.
• Egy Super Audio CD kétcsatornás
műsorterületének lejátszása közben, illetve
2 CHANNEL STEREO üzemmódban a
térhangerősítő POWER/ON LINE jelzőjének
színe pirosra változik.
masterpage:Right
66 DAV-LF1.fm]
HU 060-066 DAV-LF1.fm Page 61 Friday, September 3, 2004 10:28 AM
4
Nyomja meg az ENTER gombot.
A vezérlőmenü kikapcsolása
Nyomja meg ismételten a DVD DISPLAY
gombot mindaddig, míg a vezérlőmenü el nem
tűnik.
Néhány példa az audio
információk kijelzésére:
• PCM (sztereó)
PROGRAM FORMAT
PCM 48kHz 24bit
Megjegyzések
• Dolby Surround
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 2/0
DOLBY SURROUND
Hasznos tudnivaló
Az [AUDIO] menüpontokat az AUDIO gombbal
közvetlenül is kiválaszthatja. E gomb minden
megnyomásakor a menüpont változik.
• Dolby Digital 5.1 csatornás üzemmód
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
A lemez audio információinak
ellenőrzése (csak DVD)
Az [AUDIO] menü kiválasztásakor a képernyőn
megjelennek az aktuális hangfrekvenciás
csatornák.
A Dolby Digital formátum esetében például
a hangjeleket a mono üzemmódtól kezdve
egészen az 5.1 csatornás üzemmódig rögzíthetik
a DVD-lemezen. A DVD-lemeztől függően a
felvett csatornák száma eltérő lehet.
A hang beállítása
• Ha a lemez nem tartalmaz többféle audio
formátumot, a műsor hangja nem választható ki.
• DVD-lemez lejátszása közben a hangformátum
automatikusan megváltozhat.
• DTS
PROGRAM FORMAT
DTS 3/2.1
Hasznos tudnivalók
• Ha a jel hátsó hangkomponenst is tartalmaz – pl. LS,
RS vagy S – a térhangzás hatása erősebb lesz.
• MPEG AUDIO hangsáv lejátszásakor a rendszer
kimenetein PCM (sztereó) jel jelenik meg.
Aktuális audio formátum*
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITLE12
18(34)
DVD
T
1:32:55
1: ENGLISH
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
* A [PCM], [MPEG], [DTS] vagy [DOLBY
DIGITAL] jelzés jelenhet meg.
[DOLBY DIGITAL] üzemmódban a
csatornák kijelzése számokkal történik, az
alábbiak szerint:
Dolby Digital 5.1 csatornás üzemmód
esetében:
Hátsó komponens (2)
DOLBY DIGITAL 3 / 2 . 1
Első komponens (2) +
Középső komponens (1)
LFE-komponens
(kisfrekvenciás
hangcsatorna) (1)
61HU
masterpage:Left
66 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 62 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
A térhatású hangzás
bekapcsolása
A lejátszani kívánt műsor típusának
függvényében a gyárilag beállított térhatású
hangzásképek közül rendkívül egyszerűen
kiválaszthatja a megfelelőt. Így otthonában
élvezheti a filmszínházak izgalmas, erőteljes
akusztikáját.
A hangzásképek kiválasztásához nyomja meg az
AUTO FORMAT DIRECT vagy a MODE
gombot a távvezérlőn mindaddig, míg a kívánt
hangzáskép meg nem jelenik a kijelzőn.
Az audio bemenőjel
automatikus dekódolása
(AUTO FORMAT DIRECT
AUTO)
Ebben az üzemmódban a készülék
automatikusan megállapítja az audio bemenőjel
típusát (Dolby Digital, DTS vagy normál 2
csatornás sztereó), és szükség esetén elvégzi a
dekódolást. Ennél az üzemmódnál a hang az
eredeti (felvételi) formában hallható, bármilyen
hanghatás (pl. visszhang) hozzáadása nélkül.
Ha azonban a műsor nem tartalmaz
mélyfrekvenciás jelet (Dolby Digital LFE, stb.),
a készülék egy önállóan generált mélyhangot
továbbít a mélyhangsugárzóhoz.
Hasznos tudnivaló
Ha a tv-készülék vagy egy kétcsatornás
műsorforrás hangját a rendszer 6
hangsugárzóján keresztül szeretné lejátszani,
válasszon ki egy az „Auto Format Direct
Auto”-tól vagy a „2 Channel Stereo”-tól eltérő
hangzásképet.
AUTO FORMAT
DIRECT
A fedél nyitott állapotában.
Az AUTO FORMAT DIRECT gomb többszöri
megnyomásával válassza ki az „Auto Format
Direct Auto” feliratot a kijelzőn.
62HU
Hangzáskép:
Kijelzés:
AUTO FORMAT DIRECT
AUTO
Auto Format Direct
Auto
masterpage:Right
66 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 63 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
Csak a két első hangsugárzó
és a mélyhangsugárzó
működtetése (2 CHANNEL
STEREO)
További hangzásképek
kiválasztása (AUTO FORMAT
DIRECT gomb)
AUTO FORMAT
DIRECT
A hang beállítása
Ebben az üzemmódban a hang csak az első két
(jobb és bal) hangsugárzóból és a
mélyhangsugárzóból hallható. A hagyományos
kétcsatornás műsorforrások hangja teljesen
elkerüli a hangfeldolgozó áramköröket.
A többcsatornás műsort kétcsatornásra keveri le
a készülék.
Így bármilyen műsorforrás műsorát lejátszhatja
csak a bal és jobb első, illetve a
mélyhangsugárzó használatával.
A fedél nyitott állapotában.
MODE
A fedél nyitott állapotában.
A MODE gomb többszöri megnyomásával
válassza ki a „2Channel Stereo” feliratot
a kijelzőn.
Hangzáskép:
Kijelzés:
2 csatornás sztereó
2Channel Stereo
Az AUTO FORMAT DIRECT gomb
megfelelő számú megnyomásával válassza
ki a kívánt hangzáskép nevét a kijelzőn.
Hangzásképek:
Kijelzés:
AUTO FORMAT DIRECT
PRO LOGIC II MOVIE
Pro Logic II Movie
AUTO FORMAT DIRECT
PRO LOGIC II MUSIC
Pro Logic II Music
x AUTO FORMAT DIRECT PRO LOGICII
MOVIE/MUSIC
A Dolby Pro Logic II rendszer a kétcsatornás
hangforrás műsorából öt teljes sávszélességű
kimenő csatornát állít elő. Ezt egy korszerű,
nagy jeltisztaságú mátrix surround dekóder
végzi, mely bármilyen új hanginformáció
hozzáadása vagy hangelszíneződés okozása
nélkül kivonja és feldolgozza a térhatás
információkat az eredeti felvételből.
Megjegyzések
• Ha a bemenőjel többcsatornás műsorforrásból
érkezik, a PRO LOGIC, és a PRO LOGIC II MOVIE/
MUSIC dekóder kikapcsol, és a többcsatornás
műsorforrás jele közvetlenül kerül a hangsugárzókra.
• Ez a rendszer nem kompatibilis a DTS 96/24
dekódolási funkcióval. A DTS 96/24 formátumú
lemezeket a készülék normál lemezként játssza le.
folytatódik
63HU
masterpage:Left
66 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 64 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
• Ha a D.C.S. hangot tartalmazó lemezt a CINEMA
STUDIO EX vagy a SPORTS hangzáskép
használatával játssza le, a Pro Logic II jelző világít.
Ebben az esetben a hangot a ProLogic dekóder
dolgozza fel.
Hangzásképek kiválasztása
(MODE gomb)
x CINEMA STUDIO EX A (Cinema Studio
EX A)
A Sony Pictures Entertainment „Cary Grant
Theatre” stúdió hangterének imitációja. Ez a
normál üzemmód, csaknem minden
filmtípushoz használható.
x CINEMA STUDIO EX B (Cinema Studio
EX B)
A Sony Pictures Entertainment „Kim Novak
Theatre” stúdió hangterének imitációja. Ez az
üzemmód ideális a hanghatásokban gazdag
fantasztikus- és akciófilmekhez.
x CINEMA STUDIO EX C (Cinema Studio
EX C)
MODE
A Sony Pictures Entertainment zenekari színpad
hangterének imitációja. Ez az üzemmód ideális
a zenében gazdag filmekhez (pl. musicalek és
klasszikus filmek).
Néhány szó a Cinema Studio EX
hangzásképekről
A fedél nyitott állapotában.
A MODE gomb megfelelő számú
megnyomásával válassza ki a kívánt
hangzáskép nevét a kijelzőn.
Filmekhez
Hangzásképek:
Kijelzés:
CINEMA STUDIO EX A
Cinema Studio EX A*
CINEMA STUDIO EX B
Cinema Studio EX B*
CINEMA STUDIO EX C
Cinema Studio EX C*
* DCS technológia használatával
Néhány szó a DCS (Digital Cinema
Sound) hangzásképekről
A Sony Pictures Entertainment vállalattal
együttműködve a Sony pontosan bemérte
hangstúdióinak akusztikus viszonyait, és ezeket
az eredményeket saját DSP (Digital Signal
Processor) technológiájával ötvözve
kifejlesztette a „Digital Cinema Sound”
hangtechnológiát. A Digital Cinema Sound
hangtérrel a rendező eredeti elképzelései
a házimozi környezetben is tökéletesen
megvalósíthatók.
64HU
A Cinema Studio EX hangzásképek maximális
hangélményt garantálnak a többcsatornás
hanggal felvett mozifilmek (pl. Dolby Digital
DVD) lejátszásakor. Ezek a hangzásképek a
Sony Pictures Entertainment hangstúdióinak
hangterét reprodukálják.
A Cinema Studio EX hangzásképek három fő
alkotóeleme a következő:
• Virtual Multi Dimension (virtuális hangtér)
Egyetlen hátsó hangsugárzó-pár hangját úgy
alakítja át, mintha 5 pár hátsó hangsugárzó
lenne a rendszerben.
• Screen Depth Matching (képernyő mélység)
Egy filmszínházban úgy érzékeljük, mintha a
hang a mozivásznon látható kép belsejéből
jönne. Ezzel a paraméterrel ugyanezt az érzést
kelthetjük a szobában is. Az erősítő az első
hangsugárzók hangterét úgy alakítja át, mintha
a hang a tv-készülék belsejéből jönne.
• Cinema Studio Reverberation (visszhang)
A filmszínházak jellegzetes, visszhangos
akusztikáját reprodukálja. A Cinema Studio
EX az az integrált hangzáskép, mely a fenti
három paramétert egyszerre alkalmazza a
hangtér kialakításában.
Megjegyzések
• A virtuális hangzásképek által előállított hanghatások
zajszint növekedést okozhatnak a lejátszás közben.
masterpage:Right
66 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 65 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
• Ha olyan hangzásképet használ, amely virtuális hátsó
hangsugárzókat generál, közvetlenül a hátsó
hangsugárzóból jövő hangokat nem fog hallani.
Zenei és egyéb műsorokhoz
Kijelzés:
Terem
Hall
Dzsessz klub
Jazz Club
Nyomja meg az AUTO FORMAT DIRECT
gombot mindaddig, míg az „Auto Format Direct
Auto” kijelzés meg nem jelenik a kijelzőn.
Ha fejhallgatót csatlakoztat a PHONES
aljzathoz
Élő koncert
Live Concert
Játék
Game
Nyomja meg az AUTO FORMAT DIRECT
vagy a MODE gombot mindaddig, míg a
készülék kijelzőjén meg nem jelenik a „Head
Phone 2Channel” felirat.
Sport
Sports
Megjegyzések
Mono film
Mono Movie
• Ez a funkció Super Audio CD-lemezek lejátszása
közben, illetve 2048 frame-es dts jelbemenet esetén
nem használható.
• Ha Super Audio CD-lemezt játszik le (Direct Stream
Digital), a készülék automatikusan „Auto Format
Direct Auto” üzemmódba kapcsol.
• Ez a rendszer nem kompatibilis a DTS 96/24
dekódolási funkcióval. A DTS 96/24 formátumú
lemezeket a készülék normál lemezként játssza le.
x HALL (terem)
Négyszögletes koncertterem akusztikájának
szimulálása.
x JAZZ CLUB (dzsessz klub)
Egy dzsessz klub akusztikáját imitálja.
x LIVE CONCERT (élőkoncert)
Egy 300 férőhelyes élőkoncert-helyszín
akusztikáját imitálja.
x GAME (játék)
A videojátékok hanghatásainak maximális
kihasználásához.
x SPORTS (sport)
Egy sportpálya vagy stadion akusztikáját
imitálja.
x MONO MOVIE (mono film)
Mono hangot állít elő, mely régi filmek
lejátszásakor lehet hatásos.
Ha fejhallgatót használ
Hangzásképek:
Kijelzés:
HEADPHONE 2CH
Head Phone 2Channel
HEADPHONE THEATER
Head Phone Theater
x HEADPHONE 2CH
Ebben az üzemmódban a hang a két fejhallgató
csatornából (bal és jobb) szól. A hagyományos
kétcsatornás (sztereó) műsorforrások hangja
teljesen elkerüli a hangfeldolgozó áramköröket.
A többcsatornás műsort kétcsatornásra keveri le
a készülék.
x HEADPHONE THEATER
A hang beállítása
Hangzásképek:
A térhatású hang kikapcsolása
Hasznos tudnivalók
• Ha a csatlakoztatott tv-készülék vagy egy
kétcsatornás sztereó hangforrás hangját 6 vagy 7
hangsugárzón keresztül kívánja hallgatni, válasszon
ki egy az „Auto Format Direct Auto”-tól vagy a
„2Channel Stereo”-tól eltérő hangzásképet.
• A készülék minden műsorforrásnál memorizálja az
utoljára használt hangzásképet.
Egy-egy műsorforrás (pl. DVD vagy TUNER)
kiválasztásakor a készülék automatikusan
bekapcsolja az utoljára használt hangzásképet. Ha
például egy DVD-lemez hangját HALL
hangzásképpel hallgatja meg, majd átkapcsol egy
másik funkcióra, ezután újból visszakapcsol DVD
üzemmódba, a készülék automatikusan bekapcsolja a
HALL hangzásképet. A tunernél a készülék minden
tárolt rádióállomásnál tárolja az alkalmazott
hangzásképet.
• A hangkódolás jelzése rendszerint a hanghordozó
külső csomagolásán fel van tüntetve.
– A Dolby Digital kódolású lemezeken a
logo látható.
– A DTS-ES kódolású műsorokat a DTS-ES jelzés
azonosítja.
– A Dolby Surround műsorokat a
logo azonosítja.
– A DTS Digital Surround kódolású lemezeken
a DTS jelzés van feltüntetve.
Ez a hangzáskép térhatásúvá alakítja a bal és
jobb fejhallgató csatornán beérkező jelet.
65HU
masterpage:Left
66 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 66 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
A hanghatások használata
A megfelelő gomb megnyomásával két beépített
hanghatás közül választhat. Válassza ki az
igényeinek megfelelő hanghatást.
DSGX
NIGHT
MODE
A fedél nyitott állapotában.
Nyomja meg a NIGHT MODE vagy a DSGX
gombot a távvezérlőn.
A hanghatás bekapcsol.
x NIGHT MODE
Ebben az üzemmódban a mozifilmek
hanghatásai és párbeszédei – még alacsony
hangerőbeállításnál is – tökéletesen hallhatóak,
mintha egy filmszínházban ülne. Kiválóan
használható például késő éjszakai filmnézésnél.
x DSGX
Ha bekapcsolja a DSGX funkciót, a
mélyhangtartomány érezhetően erősödik.
A hanghatás kikapcsolása
Nyomja meg újból a NIGHT MODE vagy a
DSGX gombot.
Megjegyzések
• A NIGHT MODE funkció csak Dolby Digital
formátumú műsorok esetén használható.
• Ha fejhallgatót csatlakoztatott a készülékhez, a
DSGX funkció nem használható.
• A két hanghatás nem használható egyszerre.
• Lehetnek olyan bemenőjel-formátumok, melynél a
DSGX hatása nem érzékelhető megfelelően.
66HU
masterpage:Right
73 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 67 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
3
A készülék speciális funkcióinak
használata
Nyomja meg az ENTER vagy a c
gombot.
Az aktuális kameraállás száma helyett a „-”
kijelzés jelenik meg.
A kameraállás
megváltoztatása
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITLE12
18(34)
T
DVD
1:32:55
–(9)
4
A számgombokkal vagy a X/x gombbal
válassza ki a kívánt kameraállás
számát, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
A lejátszó az új kameraállásra kapcsol.
A vezérlőmenü kikapcsolása
Nyomja meg ismételten a DVD DISPLAY
gombot mindaddig, míg a vezérlőmenü el nem
tűnik.
Megjegyzés
C/X/x/c/
ENTER
DVD
DISPLAY
A lejátszott DVD-lemeztől függően előfordulhat, hogy
a több kameraállásból felvett jelenet lejátszásakor nem
választható ki a kívánt kameraállás.
Hasznos tudnivaló
A kameraállást az ANGLE gombbal közvetlenül is
kiválaszthatja. E gomb minden megnyomásakor a
kameraállás változik.
ANGLE
Számgombok
A készülék speciális funkcióinak használata
Ha olyan DVD-lemezt játszik le, amelynek
egyes jeleneteit több nézőszögből
(kameraállásból) vették fel, lejátszás közben
megváltoztathatja a kameraállást.
Ha például egy mozgó vonatban zajló jelenetet
játszik le, megnézheti a vonat elejéből, a bal oldali,
vagy a jobb oldali ablakból látható látványt
anélkül, hogy a vonat mozgása megszakadna.
A fedél nyitott állapotában.
1
Lejátszás közben nyomja meg a DVD
DISPLAY gombot.
A vezérlőmenü megjelenik.
2
A X/x gombbal válassza ki az
(ANGLE) ikont.
Az aktuális kameraállás száma megjelenik.
A zárójelben lévő szám a kiválasztható
kameraállások számát jelzi. Az [ANGLE]
jelző zölden világít, ha a kameraállás
módosítható.
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITLE12
18(34)
T
DVD
1:32:55
1(9)
67HU
masterpage:Left
73 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 68 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
3
A szinkronfelirat
bekapcsolása
A szinkronfeliratozással ellátott lemezek
lejátszása közben a szinkronfeliratot bármikor
be- vagy kikapcsolhatja. Ha többnyelvű
szinkronfeliratozással ellátott lemezt játszik le,
lejátszás közben bármikor kiválaszthatja a
kívánt nyelvű szinkronfeliratot, illetve ki- vagy
bekapcsolhatja azt. Nyelvgyakorlás céljából
például, a könnyebb megértés érdekében
bekapcsolhatja a megfelelő nyelvű
szinkronfeliratot.
A X/x gombbal válassza ki a megfelelő
nyelvet.
A kiválasztható nyelvek DVD-lemezenként
eltérőek lehetnek.
Ha egy 4 számjegyű kód jelenik meg, a
nyelv kiválasztása a megfelelő kód
beírásával történik. A választható kódokat
lásd a 108. oldalon, a „A választható
nyelvek kódlistája” című fejezetben.
4
Nyomja meg az ENTER gombot.
A szinkronfelirat [SUBTITLE]
kikapcsolása
A 3. lépésben válassza ki az [OFF] beállítást.
A vezérlőmenü kikapcsolása
Nyomja meg ismételten a DVD DISPLAY
gombot mindaddig, míg a vezérlőmenü el nem
tűnik.
Megjegyzés
DVD
DISPLAY
C/X/x/c/
ENTER
SUBTITLE
A fedél nyitott állapotában.
1
Lejátszás közben nyomja meg a DVD
DISPLAY gombot.
A vezérlőmenü megjelenik.
2
A X/x gombbal válassza ki a
(SUBTITLE) ikont, majd nyomja meg az
ENTER vagy a c gombot.
A [SUBTITLE] menü tartalma megjelenik.
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITLE12
18(34)
T
1:32:55
OFF
1: ENGLISH
2: FRENCH
3: SPANISH
68HU
DVD
A lejátszott DVD-lemeztől függően előfordulhat, hogy
a többnyelvű szinkronfeliratozással ellátott DVDlemezen nem választható ki a kívánt nyelvű
szinkronfelirat.
Hasznos tudnivaló
A szinkronfelirat nyelvét a SUBTITLE gombbal
közvetlenül is kiválaszthatja. E gomb minden
megnyomásakor a nyelv változik.
masterpage:Right
73 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 69 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
3
Lemezek zárolása
(szülői letiltás, szülői felügyelet)
A X/x gombbal válassza ki a
(CUSTOM PARENTAL CONTROL)
ikont, majd nyomja meg az ENTER
vagy a c gombot.
A [CUSTOM PARENTAL CONTROL]
menü megjelenik.
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITLE12
18(34)
T
DVD
1:32:55
ON
PASSWORD
4
A X/x gombbal válassza ki az [ON t]
beállítást, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
x Ha még nem írt be jelszót:
A képernyőn megjelenik a jelszó beírási
menü.
Szülői letiltás
A szülői letiltás funkciót akár 25 lemezre is
beprogramozhatja. A 26. lemez
beprogramozásakor azonban az első lemez
beállítása törlődik.
x
C/X/x/c/
ENTER
CUSTOM PARENTAL CONTROL
Enter a new 4-digit password,
then press ENTER .
A készülék speciális funkcióinak használata
A kívánt lemezt kétféle zárolással láthatja el:
• Szülői letiltás
A lejátszás letiltásával megakadályozhatja a
nemkívánatos lemezek lejátszását.
• Szülői felügyelet
A DVD-lemezek lejátszása a megadott
paraméter, pl. a készüléket kezelő személy
életkorának függvényében szabályozható,
korlátozható.
Ugyanazt a jelszót használhatja a szülői
felügyelet funkcióhoz, illetve a szülői letiltás
funkcióhoz.
A számgombokkal válassza ki a négyjegyű
jelszó számjegyeit, majd nyomja meg az
ENTER gombot. A készülék kéri a beírt
jelszó megerősítését.
x Ha korábban már beírt egy jelszót:
O RETURN
DVD
DISPLAY
Számgombok
A készülék kéri az érvényes jelszó beírását.
CUSTOM PARENTAL CONTROL
Enter password, then press
ENTER
.
A fedél nyitott állapotában.
1
Helyezze be a zárolni kívánt lemezt.
Ha éppen a kívánt lemezt játssza le a
készülék, a x gombbal állítsa le a lejátszást.
2
Állj üzemmódban nyomja meg a DVD
DISPLAY gombot.
A vezérlőmenü megjelenik.
folytatódik
69HU
masterpage:Left
73 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 70 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
5
A számgombokkal írja be a négyjegyű
jelszó számjegyeit, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
A [Custom parental control is set.]
(Felügyeleti funkció beállítva.) felirat lesz
látható, és a képernyőn újból a vezérlőmenü
jelenik meg.
A szülői letiltás funkcióval
ellátott lemez lejátszása
1
Helyezze be a jelszóval védett lemezt.
Megjelenik a [CUSTOM PARENTAL
CONTROL] képernyő.
Ha téves számjegyet választ ki a jelszó
beírása közben
CUSTOM PARENTAL CONTROL
Az ENTER gomb megnyomása előtt
nyomja meg a C gombot, és válassza ki a
megfelelő számot.
Custom parental control is already
set. To play, enter your password
and press ENTER .
Ha hibás jelszót írt be
Nyomja meg a O RETURN gombot, majd
ismételje meg a fenti műveletet a 3. lépéstől
kezdve.
A vezérlőmenü kikapcsolása
Nyomja meg ismételten a DVD DISPLAY
gombot mindaddig, míg a vezérlőmenü el nem
tűnik.
A szülői letiltás funkció
kikapcsolása
1 A 4. lépésben válassza ki a [OFF t]
beállítást, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
2 A számgombokkal válassza ki a négyjegyű
jelszó számjegyeit, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
A jelszó módosítása
1 A 4. lépésben a X/x gombbal válassza ki a
[PASSWORD t] funkciót, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
Megjelenik a jelszó módosítási képernyő.
2 A számgombokkal válassza ki a régi
négyjegyű jelszó számjegyeit, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
3 A számgombokkal válassza ki az új
négyjegyű jelszó számjegyeit, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
4 Az új jelszó megerősítéséhez a
számgombokkal válassza ki ismét a jelszó
számjegyeit, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
70HU
2
A számgombokkal válassza ki a
négyjegyű jelszó számjegyeit, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
A készülék készen áll a lejátszásra.
Megjegyzések
• Ha szülői letiltással ellátott Super Audio CD
lejátszása közben lejátszási réteget vagy földrajzi
régiót vált, a jelszó beírási képernyő megjelenhet.
• Ha hibrid (kétrétegű) Super Audio CD-lemezre
beállítja a szülői letiltás funkciót, a korlátozás csak az
aktuális rétegre fog vonatkozni.
Hasznos tudnivaló
Ha elfelejtette a jelszót, írja be az „199703” hatjegyű
kódot (amikor a [CUSTOM PARENTAL CONTROL]
menü kéri a jelszó beírását), majd nyomja meg az
ENTER gombot. A készülék kéri egy új négyjegyű
jelszó beírását.
masterpage:Right
73 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 71 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
A lejátszás korlátozása
(szülői felügyelet)
(csak DVD-nél)
3
A X/x gombbal válassza ki a
[PARENTAL CONTROL t] funkciót,
majd nyomja meg az ENTER vagy a c
gombot.
x Ha még nem írt be jelszót:
Egyes DVD-lemezek lejátszása bizonyos
limitáló tényező, például a készüléket kezelő
személy életkorának függvényében
szabályozható. A „Parental Control” (szülői
felügyelet) funkcióval beállíthatja a kívánt
korlátozási szintet.
A korlátozással ellátott jelenetet kihagyja a
készülék, vagy helyette egy másik jelenetet
játszik le.
A képernyőn megjelenik a jelszó beírási
menü.
CUSTOM SETUP
PARENTAL CONTROL
A számgombokkal válassza ki a négyjegyű
jelszó számjegyeit, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
A készülék kéri a beírt jelszó megerősítését.
x Ha korábban már beírt egy jelszót:
C/X/x/c/
ENTER
DVD
SETUP
A készülék kéri az érvényes jelszó beírását.
O RETURN
CUSTOM SETUP
PARENTAL CONTROL
Enter password, then press
ENTER
.
Számgombok
A fedél nyitott állapotában.
1
Állj üzemmódban nyomja meg a DVD
SETUP gombot.
4
A készülék speciális funkcióinak használata
Enter a new 4-digit password,
then press ENTER .
A számgombokkal írja be a jelszót,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik a korlátozási szint
beállítási és a jelszó módosítási menü.
Az alapbeállítási menü megjelenik.
2
A X/x gombbal válassza ki a [CUSTOM
SETUP] menüt, majd nyomja meg az
ENTER vagy a c gombot.
CUSTOM SETUP
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
CHANGE PASSWORD
OFF
USA
Megjelenik a [CUSTOM SETUP] menü.
CUSTOM SETUP
PARENTAL CONTROL
TRACK SELECTION
OFF
AUDIO DRC:
OFF
DATA CD PRIORITY:
MP3
JPEG DATE:
MM/DD/YYYY
folytatódik
71HU
masterpage:Left
73 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 72 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
5
A X/x gombbal válassza ki a
[STANDARD] funkciót, majd nyomja
meg az ENTER vagy a c gombot.
A [STANDARD] menü beállítási
képernyője megjelenik.
CUSTOM SETUP
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
OFF
STANDARD:
USA
CHANGE PASSWORD OTHERS
Ha hibás jelszót írt be
A O RETURNvagy a C gombbal
visszakapcsolhat az előző képernyőre.
Az alapbeállítási menü
kikapcsolása
Nyomja meg ismételten a DVD SETUP gombot
mindaddig, míg az alapbeállítási menü el nem
tűnik.
A szülői letiltás funkció
kikapcsolása és a DVD lejátszása
a jelszó beírása után
6
7
A X/x gombbal válasszon ki egy
világrészt, amely a korlátozási szint
beállításához szükséges, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
Válassza ki a [LEVEL] funkció [OFF]
beállítását a 8. lépésben.
A világrész kiválasztása megtörtént.
Ha az [OTHERS t] beállítást választja ki,
be kell írnia egy megfelelő szabványkódot
(területkódot) is a 73. oldalon található
táblázatból, a számgombok segítségével.
1 Az 5. lépésben a x gombbal válassza ki a
A X/x gombbal válassza ki a [LEVEL]
funkciót, majd nyomja meg az ENTER
vagy a c gombot.
A [LEVEL] menü beállítási képernyője
megjelenik.
CUSTOM SETUP
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
8:
CHANGE PASSWORD 7:
6:
5:
4:
3:
2:
1:
8
OFF
NC17
R
PG13
PG
G
A X/x gombbal válassza ki a kívánt
korlátozási szintet, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
A szülői felügyelet beállítása megtörtént.
CUSTOM SETUP
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
4:
STANDARD:
CHANGE PASSWORD
PG13
USA
Minél alacsonyabb értéket állít be, annál
szigorúbb a korlátozás.
72HU
A jelszó módosítása
[CHANGE PASSWORD t] funkciót, majd
nyomja meg az ENTER vagy a c gombot.
Megjelenik a jelszó módosítási képernyő.
2 A 3. lépés megismétlésével írja be az új
jelszót.
masterpage:Right
73 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 73 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
A szülői felügyelettel ellátott
lemez lejátszása
1
2
Területkódok
Ország
Kódszám
Argentína
2044
Helyezze be a lemezt és nyomja meg a
H gombot.
Ausztrália
2047
Ausztria
2046
Megjelenik a [PARENTAL CONTROL]
menü.
Belgium
2057
A számgombokkal válassza ki a
négyjegyű jelszó számjegyeit, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
• Ha olyan DVD-lemezt játszik le, amelyik nem
rendelkezik „Parental Control” (szülői felügyelet)
funkcióval, a lejátszás ezzel a készülékkel nem
korlátozható.
• Egyes DVD-lemezek lejátszása közben megjelenhet
egy üzenet, amely kéri a korlátozási szint
módosítását. Ilyenkor írja be a megfelelő jelszót, és
módosítsa a korlátozási szintet. Ha a folytatólagos
lejátszási funkciót kikapcsolja, a korlátozási szint
visszakapcsol az eredeti értékre.
2070
Dánia
2115
Finnország
2165
Franciaország
2174
Fülöp-szigetek
2424
Hollandia
2376
Hong Kong
2219
Chile
2090
India
2248
Indonézia
2238
Japán
2276
Kanada
2079
Kína
2092
Korea
2304
Hasznos tudnivaló
Malajzia
2363
Ha elfelejtette a jelszót, vegye ki a lemezt és ismételje
meg „A lejátszás korlátozása” című fejezet 1–3. lépéseit.
Amikor a készülék kéri a jelszót, írja be az „199703”
hatjegyű kódot, majd nyomja meg az ENTER gombot.
A készülék kéri egy új négyjegyű jelszó beírását.
Miután beírta az új négyjegyű jelszót (3. lépés),
helyezze be újból a lemezt és nyomja meg a H
gombot. Amikor a [PARENTAL CONTROL] menü
megjelenik, írja be az új jelszót.
Mexikó
2362
Nagy-Britannia
2184
Németország
2109
Norvégia
2379
Olaszország
2254
Oroszország
2489
Pakisztán
2427
Portugália
2436
Spanyolország
2149
Svájc
2086
Svédország
2499
Szingapúr
2501
Tájföld
2528
Tajvan
2543
Új-Zéland
2390
A készülék speciális funkcióinak használata
A készülék megkezdi a lejátszást.
Megjegyzések
Brazília
73HU
masterpage:Left
84 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 74 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
A vezérelhető tv-készülékek
kódszámai
Egyéb műveletek
A tv-készülék vezérlése a
mellékelt távvezérlővel
TV
Ha beállítja a megfelelő kódot, a mellékelt
távvezérlővel a tv-készüléket is vezérelheti.
Gyártmány
SONY
001
Megjegyzések
Admiral
012, 016, 039
• Ha egy új kódszámot ír be, a korábban beírt kódszám
törlődik.
• Ha kicseréli az elemeket a távvezérlőben,
automatikusan az eredeti kódszám (SONY) léphet
érvénybe. Írja be újból a megfelelő kódszámot.
AIWA
001, 007, 008
AKAI
002, 010, 027
Tv-készülékek vezérlése a
távvezérlővel
TV ?/1
TV/VIDEO
Számgombok
TV gomb
TV CH +/–
TV VOL +/–
A fedél nyitott állapotában.
74HU
Ha az adott gyártmány sorában több kódszám is
szerepel, próbálja ki egymás után mindegyiket
mindaddig, míg a megfelelőt meg nem találja.
Kódszám
AOC
002
Bell&Howell
016, 039
Bestar
027
Blaupunkt
052, 053
Blue sky
027
Brandt
045
Broksonic
(Brocsonic)
002
Bush
006, 027
Clatronic
027
Croslex
034
CURTIS-MATHES
002, 046
DAEWOO
002, 003, 004, 005, 006, 027
Daytron
020
Deccacolour
037
DUAL
027
EMERSON
002, 020
Ferguson
035, 042, 045
First line
010, 027
FISHER
009, 010
FUJITSU
055
FUNAI
054
Miközben lenyomva tartja a TV [/1 gombot,
a számgombokkal írja be a tv-készülék
gyártmányának megfelelő kódot (lásd a
következő oldalon). Ezután engedje el a
TV [/1 gombot.
Fraba
027
GRUNDIG
038, 052, 053
Ha a beírt gyártmánykód megfelelő, a TV gomb
kétszer felvillan (lassan). Ha a beállítás nem
megfelelő, a TV gomb ötször felvillan
(gyorsan).
HITACHI
002, 013, 014, 015, 020, 021,
027
Inno-Hit
027
General Electric
002, 012, 049
Goodmans
006, 027, 045
Irradio
027
ITT/NOKIA
025, 026
JC Penny
002, 012
JVC
018, 019
masterpage:Right
84 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 75 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
Kódszám
Gyártmány
Kendo
027
Supervision
027
Kiton
027
SYLVANIA
002, 034
KTV
002, 020
TaTung
027
LG/Goldstar
002, 020, 027, 028, 038
TEAC
027
LOEWE
027, 028, 038
Techimagen
027
LXI(Sears)
002, 009, 012, 034, 046
TELEFUNKEN
035, 041, 042, 043, 044, 045
MAGNAVOX
002, 020, 027, 034
THOMSON
035, 041, 043, 045
MARANTZ
022
Thorn
027
Mark
027
TOSHIBA
039, 046, 047, 048
Matsui
010, 052, 053
Universum
027
Medion
027
Vestel
027
Mitsubishi/MGA
002, 021, 022
Videch
002, 015
NEC
002, 020, 023, 024, 048
W.W.House
027
NEI
027
WARDS
002, 020
NOKIA
025, 026
Watson
027
Nokia Oceanic
026
ZENITH
016, 017
Nordmende
035, 042
Okano
027
ORION
007
PANASONIC
049, 050, 051
Philco
002, 004, 015, 020, 034
PHILIPS
013, 027, 034
Phoenix
027
PIONEER
029, 030, 031, 046, 049
Portland
002
Provision
027
PYE
027
QUASAR
039, 049
Radio
027
RADIO SHACK
002, 012, 022
Radiola
034
RCA/PROSCAN
002, 012, 032, 033
SABA
035, 041, 042, 043, 045
SAMSUNG
002, 013, 020, 027, 028, 036,
037, 038
SANYO
009, 010, 011
Schneider
027
SCOTT
002
SHARP
020, 039, 040
SIEMENS
052
Signature
016, 039, 040
Sinudyne
027
Supertech
027
Kódszám
Egyéb műveletek
Gyártmány
folytatódik
75HU
masterpage:Left
84 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 76 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
A tv-készülék vezérlése
A tv-készüléket a következő gombokkal
vezérelheti.
Ezzel a
gombbal:
Ezt a műveletet hajthatja végre:
TV [/1
A tv-készülék ki- vagy
bekapcsolása.
TV/VIDEO
A bemenet kiválasztása a tvkészüléken (tv vagy külső
műsorforrás).
TV VOL +/–
A tv-készülék hangerejének
beállítása.
TV CH +/–
Csatornaválasztás a tvkészüléken.
A SONY TV DIRECT funkció
használata
A SONY TV DIRECT funkció lehetővé teszi,
hogy egyetlen gombnyomásra e készülékkel
együtt bekapcsoljon a SONY TV is, és ez a
készülék „DVD” üzemmódba, míg a televízió a
megfelelő bemenetre kapcsoljon.
SONY TV
DIRECT
A számgombok használata a tvkészülék vezérlésére
Miután a távvezérlőt tv üzemmódba kapcsolta, a
számgombokkal a televíziót is működtetheti.
Nyomja meg a TV gombot.
A TV gomb színe pirosra változik, és a
távvezérlő tv üzemmódba kapcsol. Ekkor a tvcsatornákat a távvezérlő számgombjaival is
kiválaszthatja.
A 10-nél nagyobb sorszámú csatornák
kiválasztásához használja a >10 gombot.
Ha szeretne kilépni tv üzemmódból, nyomja
meg újból a TV gombot.
Megjegyzések
• A csatlakoztatott tv-készüléktől függően
előfordulhat, hogy a fentiek közül egyes gombok nem
működnek, vagy a tv-készülék nem vezérelhető.
• Ha a távvezérlőt több mint 10 másodpercig nem
használja, a TV gomb kikapcsol.
Hasznos tudnivaló
A tv-készülék gyártmányától függően az alábbi
módszert is használhatja. Először nyomja meg a >10
gombot, majd a megfelelő számgombokat. (Például a
25-ös programhely kiválasztásához először a >10
gombot, majd a 2-es és 5-ös gombot kell megnyomni.)
TV/VIDEO
Számgombok
TV gomb
TV CH +
A fedél nyitott állapotában.
Ha e készülék EURO AV OUTPUT (TO TV)
T aljzatát a televízió EURO AV INPUT
bemenetéhez csatlakoztatja egy SCART (EURO
AV) csatlakozóvezetékkel (nem mellékelt
tartozék), a következő lépéseket nem kell
végrehajtania.
Előkészületek
Regisztráltassa a rendszerrel a csatlakoztatott tvkészülék bemeneti csatlakozóját.
Miközben nyomva tartja a TV/VIDEO
gombot, írja be a számgombokkal annak a
tv bemeneti csatlakozónak a kódszámát
(lásd a következő oldali táblázatot),
melyhez ezt a rendszert csatlakoztatja.
A tv bemeneti csatlakozó regisztrálása
megtörtént.
Ha a tv bemeneti csatlakozó kódszámának
beírása sikeresen megtörtént, a TV gomb kétszer
lassan felvillan. Ha a beállítás sikertelen, a TV
gomb ötször gyorsan felvillan.
76HU
masterpage:Right
84 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 77 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
Megjegyzések
Kódszám:
Tv bemeneti
csatlakozó:
TV/VIDEO
0
Nincs bemenet
(alapértelmezés)
1
VIDEO1
2
VIDEO2
3
VIDEO3
4
VIDEO4
5
VIDEO5
6
VIDEO6
7*
COMPONENT1
INPUT
8*
COMPONENT2
INPUT
* Az észak-amerikai modellek kivételével.
Beállítási művelet
Fordítsa a távvezérlőt a televízió és e rendszer
felé, majd nyomja meg egyszer a SONY TV
DIRECT gombot.
• Ez a funkció csak SONY televíziókkal használható.
• Ha a tv-készülék és ez a rendszer túlságosan távol van
egymástól, a fenti funkció nem működik. Helyezze
közelebb ezt a rendszert a tv-készülékhez.
• Amíg a TV gomb villog, tartsa a távvezérlőt a tvkészülék és e rendszer felé fordítva.
Egyéb műveletek
Nyomva
tartva:
A távvezérlő kódok továbbítása közben a TV
gomb villog.
Ha ez a módszer nem működik, módosítsa a
jelátviteli időtartamot. A jelátviteli időtartam tvkészülékenként eltérhet.
A jelátviteli időtartam módosítása
Miközben nyomva tartja a TV CH + gombot,
írja be a kívánt jelátviteli időtartamnak
megfelelő kódot (lásd az alábbi táblázatot) a
számgombokkal.
A távvezérlő jelátviteli időtartama módosul. Ha
a jelátviteli időtartam kódszámának beírása
sikeresen megtörtént, a TV gomb kétszer lassan
felvillan. Ha a beállítás sikertelen, a TV gomb
ötször gyorsan felvillan.
Nyomva
tartva:
Kódszám:
Jelátviteli időtartam:
TV CH+
1
0,5 (alapértelmezés)
2
1
3
1,5
4
2
5
2,5
6
3
7
3,5
8
4
77HU
masterpage:Left
84 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 78 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
Videomagnó vagy egyéb
készülékek használata
Használhatja a VIDEO vagy a SAT aljzatokhoz
csatlakoztatott videomagnót vagy egyéb
készüléket is. A működtetés részleteit lásd a
csatlakoztatott készülékhez mellékelt kezelési
útmutatóban.
FUNCTION
A FUNCTION gomb megfelelő
megnyomásával válassza ki azt az aljzatot
(VIDEO vagy SAT), amelyhez a működtetni
kívánt készüléket csatlakoztatta.
Multiplex hang kiválasztása
(Dual Mono)
Ha ez a rendszer AC-3 multiplex műsorszóró
jelet érzékel, kiválaszthatja a kívánt multiplex
hangot.
Megjegyzés
AC-3 formátumú jelek vételéhez digitális
műholdvevőt kell csatlakoztatni ehhez a rendszerhez
egy OPTIKAI kábellel (26. oldal), és a digitális
műholdvevőn ki kell választani az AAC digitális
kimenőjel formátumot.
C/X/x/c/
ENTER
A FUNCTION gomb többszöri megnyomásakor
az üzemmódok az alábbi sorrendben jelennek
meg:
FM t AM t VIDEO t SAT t TV* t
DVD t FM...
* Ha a TV üzemmódot választja, a tv-készülék
hangját fogja hallani. Ha a tv-készülékhez csak a
SCART aljzattal csatlakozik, a tv-készülék hangja
nem lesz hallható.
AMP MENU
A fedél nyitott állapotában.
1
2
Nyomja meg az AMP MENU gombot.
A x/X gombbal válassza ki a
„Customize” menüt, és nyomja meg az
ENTER vagy a c gombot.
A rendszer egyéni beállítási üzemmódba
kapcsol.
3
A x/X gombbal válassza ki a „Dual
Mono” menüpontot, és nyomja meg az
ENTER vagy a c gombot.
4
A x/X gombbal válassza ki a kívánt
multiplex hangot.
x Dual Mono Main
A fő hang a jobb és bal hangsugárzóból
hallható.
78HU
masterpage:Right
84 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 79 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
x Dual Mono Sub
A másodhang a jobb és bal hangsugárzóból
hallható.
x Dual Mono Main/Sub
A főhang a bal hangsugárzóból, a
másodhang a jobb hangsugárzóból hallható.
x Dual Mono Main+Sub
A főhang és a másodhang a jobb és bal
hangsugárzóból hallható.
5
Rádióhallgatás
A rádióadók tárolása
A készülék memóriájában 20 FM és 10 AM
rádióállomás tárolható. Hangolás előtt ne feledje
minimumra csökkenteni a készülék hangerejét.
Nyomja meg az AMP MENU gombot.
TUNER/
BAND
Az AMP menü kikapcsol.
A Dual Mono funkció csak akkor használható, ha a
készüléket OPTIKAI kábellel csatlakoztatta, és a SAT
műsorforrást választotta ki.
TUNING –/+
Egyéb műveletek
Megjegyzés
C/X/x/c/
ENTER
TUNER
MENU
A fedél nyitott állapotában.
1
A TUNER/BAND gomb ismételt
megnyomásával válassza ki a kívánt
hullámsávot a kijelzőn.
A TUNER/BAND gomb többszöri
megnyomásakor az FM és az AM
hullámsáv felváltva jelenik meg.
2
Tartsa nyomva a TUNING + vagy –
gombot mindaddig, míg a keresés meg
nem kezdődik, majd engedje el a
gombot.
A keresés az első jól fogható állomásnál
kikapcsol. A kijelzőn a „TUNED” jelző
megjelenik.
FM
TUNED
108.0MHz
3
Nyomja meg a TUNER MENU gombot.
folytatódik
79HU
masterpage:Left
84 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 80 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
4
5
A C/c/x/X gombbal válassza ki a
„Memory ?” kijelzést a készülék
kijelzőjén.
Nyomja meg az ENTER gombot.
A kijelzőn megjelenik egy memóriahely
száma.
Rádióhallgatás
Először tárolnia kell a rádióállomásokat a
készülék memóriájában (lásd „A rádióadók
tárolása” című fejezetet a 79. oldalon).
TUNER/
BAND
Memory
DISPLAY
FM 4
PRESET
–/+
108.0MHz
6
"/1
FUNCTION
TUNING –/+
x
VOL +/–
A C/c/x/X gombbal válassza ki a kívánt
memóriahelyet.
Memory
FM 7
FM MODE
108.0MHz
7
A fedél nyitott állapotában.
Nyomja meg az ENTER gombot.
Az állomás tárolása megtörtént.
1
Complete
Nyomja meg ismételten a FUNCTION
gombot mindaddig, míg az „FM” vagy
az „AM” kijelzés meg nem jelenik a
kijelzőn.
A készülék a legutoljára hallgatott állomást
behívja a memóriából.
FM 7
TUNED
m
FM 7
TUNED
108.0MHz
108.0MHz
8
2
E gomb többszöri megnyomásával egymás
után kiválaszthatja a tárolt állomásokat.
A TUNER/BAND gomb többszöri
megnyomásakor az AM és az FM kijelzés
jelenik meg felváltva.
A többi állomást az 1–7. lépések
ismételt végrehajtásával tárolhatja.
A memóriahely sorszámának
megváltoztatása
Ismételje meg a hangolási műveletet az
1. lépéstől.
A PRESET + vagy – gombbal válassza
ki a kívánt rádióállomást.
3
Állítsa be a hangerőt a VOL +/–
gombbal.
A rádió kikapcsolása
Nyomja meg a "/1 gombot.
80HU
masterpage:Right
84 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 81 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
A memóriában nem tárolt
rádióadók hallgatása
A 2. lépésben végezzen kézi vagy automatikus
hangolást. A kézi hangoláshoz nyomja meg
többször a TUNING + vagy – gombot a
távvezérlőn.
Az automatikus hangoláshoz nyomja meg és
tartsa nyomva a TUNING + vagy – gombot a
távvezérlőn. A hangolás leállításához nyomja
meg a x gombot.
A tárolt állomások elnevezése
A tárolt rádióállomásokat egy-egy – maximum
8 karakterből álló – névvel azonosíthatja.
A tárolt rádióadó kiválasztásakor az állomás
neve (például „XYZ”) megjelenik a kijelzőn.
Ne feledje, hogy minden állomáshoz csupán
egyetlen nevet rendelhet.
TUNER/
BAND
Hasznos tudnivalók
FUNCTION
PRESET
–/+
Egyéb műveletek
• Ha az FM vétel zajos, nyomja meg az FM MODE
gombot a távvezérlőn, és ellenőrizze, hogy a
„MONO” kijelzés megjelenik-e a kijelzőn. A vétel
minősége javulni fog, de a műsor csak monoban lesz
hallható. Nyomja meg újból ezt a gombot, ha sztereó
vételre szeretne visszakapcsolni.
• A vételi minőség javítása érdekében helyezze át,
vagy forgassa a mellékelt antennákat.
C/X/x/c/
ENTER
Az aktuális frekvencia vagy
hangzáskép ellenőrzése
Nyomja meg ismételten a DISPLAY gombot.
A DISPLAY gomb többszöri megnyomásakor a
kijelzések az alábbi sorrendben jelennek meg:
a rádióállomás elnevezése*,
frekvencia, és a memóriahely száma
R
t FM (vagy AM)
A fedél nyitott állapotában.
1
TUNER
MENU
Nyomja meg ismételten a FUNCTION
gombot mindaddig, míg az „FM” vagy
az „AM” kijelzés meg nem jelenik.
A TUNER/BAND gombbal választhat az
AM vagy az FM hullámsáv közül.
A készülék a legutoljára hallgatott állomást
behívja a memóriából.
A FUNCTION gomb többszöri
megnyomásakor az üzemmódok az alábbi
sorrendben jelennek meg a kijelzőn:
FM t AM t VIDEO t SAT t TV t
DVD t FM...
* Akkor jelenik meg, ha elnevezte a rádióállomást
(81. oldal).
2
3
4
5
A PRESET + vagy – gombbal válassza
ki az elnevezni kívánt rádióállomást.
Nyomja meg a TUNER MENU gombot.
A C/c gombbal válassza ki a „Name
In?” kijelzést a készülék kijelzőjén.
Nyomja meg az ENTER gombot.
folytatódik
81HU
masterpage:Left
84 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 82 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
6
A kurzor gombokkal írja be a kívánt
nevet:
A X/x gombbal válassza ki a kívánt
karaktert, majd a c gombbal mozgassa
a kurzort a következő karakterhelyre.
Ha hibát vétett
Nyomja meg a C/c gombot mindaddig, míg
a javítani kívánt karakter villogni nem kezd
a kijelzőn, majd a X/x gombbal válassza ki
a megfelelő karaktert. Az elnevezéshez
nagybetűket, számokat és egyéb
szimbólumokat használhat.
7
Nyomja meg az ENTER gombot.
A név tárolása megtörtént.
Megjegyzés
RDS rádióállomás (82. oldal) vétele közben az
elnevezési funkció nem használható. Ha a név beírása
közben átkapcsol egy RDS állomásra, a beírt név
törlődik.
A rádiós adatrendszer
(RDS) használata
Mi is az a rádiós
adatrendszer?
Az RDS (Rádiós Adatrendszer) egy olyan
távközlési szolgáltatás, amely lehetővé teszi azt,
hogy a rádióállomások a normál rádióműsorral
együtt kiegészítő információkat juttassanak el a
hallgatókhoz. Az Ön készüléke nagyon hasznos
RDS szolgáltatásokat nyújt, pl. a műsornév
kijelzést. Az RDS funkció csak az FM
hullámsávon használható.*
Megjegyzés
Az RDS szolgáltatás működése bizonytalanná válhat,
ha az adott állomás sugárzási jelei gyengék, vagy ha az
állomás nem RDS rendszerű.
* Nem minden FM állomás sugároz RDS adást,
illetve nem minden RDS állomás nyújtja
ugyanazokat a szolgáltatásokat. Bizonytalanság
esetén vegye fel a kapcsolatot az adott
rádióállomással.
Az RDS információk vétele
Egyszerűen válasszon ki egy FM állomást.
Ha a kiválasztott állomás RDS információkat is
sugároz, a kijelzőn (a TUNER mezőben)
megjelenik az állomás neve (műsornév*).
* Ha az RDS információkat nem tudja fogni a
készülék, a műsornév nem jelenik meg.
82HU
masterpage:Right
84 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 83 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
Kikapcsolás időzítő
E funkció lehetővé teszi, hogy a készülék egy
meghatározott időtartam eltelte után
kikapcsoljon, így nyugodtan elalhat akkor is, ha
a készülék be van kapcsolva. Az időtartamok
10 perces lépésekkel állíthatók be.
A kijelző fényerejének
módosítása
Az előlapon lévő kijelző fényereje két
fokozatban szabályozható.
SLEEP
Egyéb műveletek
C/X/x/c/
ENTER
Nyomja meg a SLEEP gombot.
AMP MENU
E gomb többszöri megnyomásakor az
időtartamok (kikapcsolásig hátralévő idő) az
alábbi sorrendben jelennek meg:
Sleep Auto t Sleep 90min t 80min t 70min
r
R
Sleep Off T 10min ..... 50min T 60min
A fedél nyitott állapotában.
1
2
Ha a Sleep Auto beállítást választja
A készülék automatikusan kikapcsol, amikor az
aktuális lemez lejátszása befejeződik (maximum
240 perc). Ha a lejátszást kézi vezérléssel
leállítja, a készülék kikapcsol.
A „Sleep Auto” beállítás csak akkor működik,
ha a megfelelő üzemmódot – például DVD – a
„Sleep Auto” beállítás aktiválása előtt
kiválasztotta.
A kikapcsolásig hátralévő
időtartam ellenőrzése
Nyomja meg az AMP MENU gombot.
A x/X gombbal válassza ki a
„Customize” menüt, és nyomja meg az
ENTER vagy a c gombot.
A rendszer egyéni beállítási üzemmódba
kapcsol.
3
A x/X gombbal válassza ki a „Dimmer”
menüpontot, és nyomja meg az ENTER
vagy a c gombot.
4
A x/X gombbal válassza ki a kijelző
fényerejét.
5
Nyomja meg az AMP MENU gombot.
Az AMP menü kikapcsol.
Nyomja meg egyszer a SLEEP gombot.
A „Sleep Auto” beállítás esetén a hátralévő idő
nem ellenőrizhető.
A hátralévő idő módosítása
A SLEEP gomb megfelelő számú
megnyomásával válassza ki a kívánt időtartamot.
A funkció kikapcsolása
Nyomja meg a SLEEP gombot mindaddig, míg
a „Sleep Off” felirat meg nem jelenik a kijelzőn.
83HU
masterpage:Left
84 DAV-LF1.fm]
HU 074-084 DAV-LF1.fm Page 84 Friday, September 3, 2004 10:29 AM
Visszakapcsolás az
alapértelmezés szerinti
beállításokra
A rendszer egyes paramétereit – például a
hangsugárzó beállításokat és a memóriahelyek
tartalmát – visszaállíthatja a gyári beállítás
szerinti értékre.
Z
ON
FUNCTI
+
VOL.
-
Érintőképernyő
VOL. –
Tartsa megérintve az érintőképernyő VOL.
– ikonját (41. oldal), és ezzel egy időben
nyomja meg és tartsa nyomva a Z gombot.
A „Cold Reset” felirat megjelenik a kijelzőn, és
a készülék visszakapcsol a gyári beállítási
értékekre.
84HU
masterpage:Right
94 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 85 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
2
Alapbeállítások
Az alapbeállítások menüje
Az alapbeállítások menüjében elvégezheti a
készülék alapvető működéséhez szükséges
beállításokat, pl. a kép- és hangminőség
beállítását. Kiválaszthatja a szinkronfeliratozás
és a képernyőmenü nyelvét, stb. Az egyes
funkciók beállításának módját a 86–91. oldalon
részletezzük. A beállítható funkciók áttekintő
listáját lásd a 109. oldalon.
A X/x gombbal válassza ki a kívánt
főmenüt: [LANGUAGE SETUP],
[SCREEN SETUP], [CUSTOM SETUP],
[SPEAKER SETUP] és [SETUP]. Ezután
nyomja meg az ENTER vagy a c gombot.
A kiválasztott főmenü megjelenik.
Példa: [SCREEN SETUP]
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
LINE:
3
A X/x gombbal válassza ki a kívánt
funkciót, majd nyomja meg az ENTER
vagy a c gombot.
Megjelennek a kiválasztott funkció
beállítható értékei.
Példa: [TV TYPE]
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
LINE:
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
Alapbeállítások
Az alapbeállítások menüjének
használata
16:9
ON
JACKET PICTURE
VIDEO
C/X/x/c/
ENTER
O RETURN
DVD
SETUP
Beállítási lehetőségek
Az alapbeállítási menü elemeire a C vagy a
O RETURN gombbal kapcsolhat vissza.
4
A kiválasztás megtörtént és a beállítás
befejeződött.
Példa: [4:3 PAN SCAN]
A fedél nyitott állapotában.
1
A X/x gombbal válassza ki a kívánt
beállítást, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
Kiválasztott beállítás
Állj üzemmódban nyomja meg a DVD
SETUP gombot.
Az alapbeállítási menü megjelenik.
Főmenü
LANGUAGE SETUP
OSD :
DVD MENU :
AUDIO :
SUBTITLE :
ENGLISH
ENGLISH
ENGLISH
ENGLISH
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
LINE:
4:3 PAN SCAN
ON
JACKET PICTURE
VIDEO
Az alapbeállítási menü kikapcsolása
Nyomja meg ismételten a DVD SETUP gombot
mindaddig, míg az alapbeállítási menü el nem
tűnik.
85HU
masterpage:Left
94 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 86 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
A kijelzések és a hang
nyelvének kiválasztása
A kép paramétereinek
beállítása
(LANGUAGE SETUP)
(SCREEN SETUP)
A [LANGUAGE SETUP] menüben számos
nyelv közül választhatja ki a képernyőkijelzések
és a műsor nyelvét.
Válassza ki a csatlakoztatott tv-készüléknek
megfelelő beállítást.
Az alapbeállítási menüben válassza ki a
[LANGUAGE SETUP] főmenüt. A beállítások
végrehajtásának módját lásd „Az
alapbeállítások menüjének használata” című
fejezetben (85. oldal).
LANGUAGE SETUP
OSD :
DVD MENU :
AUDIO :
SUBTITLE :
Az alapbeállítási menüben válassza ki a
[SCREEN SETUP] főmenüt. A beállítások
végrehajtásának módját lásd „Az
alapbeállítások menüjének használata” című
fejezetben (85. oldal).
A gyári beállítási értéket aláhúzással jelöltük.
ENGLISH
ENGLISH
ENGLISH
ENGLISH
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
LINE:
16:9
ON
JACKET PICTURE
VIDEO
x OSD (képernyőkijelzés)
A képernyőkijelzések nyelvének kiválasztására
szolgál. A kívánt nyelvet a megjelenő listáról
választhatja ki.
x DVD MENU (csak DVD)
A DVD-lemezmenü nyelvének kiválasztására
szolgál. A kívánt nyelvet a megjelenő listáról
választhatja ki.
x TV TYPE (csak DVD)
A csatlakoztatott tv-készülék képernyőtípusának beállítására szolgál (4:3 normál vagy
szélesvásznú).
16:9
Válassza ki ezt a beállítást, ha
szélesképernyős televíziót vagy
szélesvásznú üzemmóddal ellátott
készüléket csatlakoztatott.
4:3
LETTER
BOX
Válassza ki ezt a beállítást, ha
hagyományos 4:3 képernyős tvkészüléket csatlakoztatott.
Szélesvásznú műsor lejátszásakor
fekete csík jelenik meg a képernyő
alsó és felső részén.
4:3
PAN SCAN
Válassza ki ezt a beállítást, ha
hagyományos 4:3 képernyős tvkészüléket csatlakoztatott.
Szélesvásznú műsor lejátszásakor
a műsor a teljes képernyőn látható,
de a kép széleit levágja a készülék.
x AUDIO (csak DVD)
A műsor nyelvének kiválasztására szolgál.
A kívánt nyelvet a megjelenő listáról
választhatja ki.
x SUBTITLE (csak DVD)
A lemezre felvett szinkronfelirat nyelvének
kiválasztására szolgál.
A kívánt nyelvet a megjelenő listáról
választhatja ki.
Megjegyzés
Ha olyan nyelvet választ ki, amelyik a DVD-lemezen
nem található meg, a készülék automatikusan kiválaszt
egyet a lemezen rendelkezésre álló nyelvek közül (az
[OSD] kivételével).
Hasznos tudnivaló
86HU
Ha az [OTHERS t] beállítást választotta ki a [DVD
MENU], az [AUDIO] vagy a [SUBTITLE] menüben,
a számgombokkal válassza ki a kívánt nyelvet a
listából (108. oldal).
A kiválasztás elvégzése után a nyelv négyjegyű kódja
jelenik meg, amikor legközelebb kiválasztja az
[OTHERS t] beállítást.
masterpage:Right
94 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 87 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
x LINE
16:9
A készülék hátoldalán lévő EURO AV
OUTPUT (TO TV) T aljzaton megjelenő
kimenőjel típusának beállítására szolgál.
4:3 LETTER BOX
VIDEO
Normál videojel továbbítása.
RGB
RGB jel továbbítása.
Megjegyzés
Ha az Ön tv-készüléke nem képes RGB jelek
fogadására, a képernyőn nem jelenik meg a műsor,
hiába választja ki az [RGB] beállítást. Olvassa el a tvkészülék kezelési útmutatóját.
4:3 PAN SCAN
Megjegyzés
x SCREEN SAVER
A képernyőkímélő be- és kikapcsolására
szolgál. Ha a DVD-lejátszót több mint 15 percig
szünet vagy állj üzemmódban hagyja, illetve ha
a készülék 15 percig CD, Super Audio CD, MP3
vagy JPEG (a képvetítési üzemmód kivételével)
lejátszási üzemmódban működik, a
képernyőkímélő automatikusan bekapcsol.
A képernyőkímélővel a tv-képernyő károsodása
(beégés) előzhető meg. A képernyőkímélő
kikapcsolásához nyomja meg a H gombot.
ON
A képernyőkímélő bekapcsolása.
OFF
A képernyőkímélő kikapcsolása.
Alapbeállítások
A lejátszott DVD-lemeztől függően előfordulhat, hogy
a készülék a [4:3 PAN SCAN] üzemmód helyett
automatikusan [4:3 LETTER BOX] üzemmódba
kapcsol, és fordítva.
x BACKGROUND
Az állj üzemmódban vagy CD-lejátszás közben
megjelenő tv-képernyő háttérszínének vagy
háttérképének beállítására szolgál.
JACKET
PICTURE
A lemezborító jelenik meg
háttérképként (állókép), ha a
lemezborító képét felvették a
lemezre (CD-EXTRA, stb.). Ha a
lejátszott lemezre nincs felvéve a
lemezborító képe, a [GRAPHICS
1] kép jelenik meg.
GRAPHICS 1-5
A készülék memóriájában tárolt
grafikus kép megjelenítése
háttérképként.
BLUE
Kék háttérszín.
BLACK
Fekete háttérszín.
87HU
masterpage:Left
94 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 88 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
x AUDIO DRC*
Egyéni beállítások
(CUSTOM SETUP)
A hangsáv dinamikatartományát (DYNAMIC)
szűkíti.
Éjszaka, alacsony hangerőn történő
műsornézéshez javasolt használni.
* Dynamic Range Compression (Dinamika-szűkítés)
Beállíthatja a szülői felügyelet funkciót és egyéb
paramétereket.
Az alapbeállítási menüben válassza ki a
[CUSTOM SETUP] főmenüt. A beállítások
végrehajtásának módját lásd „Az
alapbeállítások menüjének használata” című
fejezetben (85. oldal).
A gyári beállítási értéket aláhúzással jelöltük.
CUSTOM SETUP
PARENTAL CONTROL
TRACK SELECTION
OFF
AUDIO DRC:
OFF
DATA CD PRIORITY:
MP3
JPEG DATE:
MM/DD/YYYY
OFF
Nincs dinamika-szűkítés.
ON
A hangmérnök által tervezett
dinamikával történő lejátszás.
Megjegyzés
A dinamika-szűkítés (AUDIO DRC) csak Dolby
Digital műsoroknál működik.
x DATA CD PRIORITY (csak MP3, JPEG
esetén)
MP3 audio műsorszámokat és JPEG képfájlokat
tartalmazó DATA (adat) CD (CD-ROM/CD-R/
CD-RW) lejátszás esetén az elsőbbségi sorrend
megállapítása.
MP3
Ha a lemezen egy MP3 fájl is
található, a készülék „MP3
lemezként” kezeli azt. Ha a
lemezen csak JPEG fájlok
találhatók, a készülék „JPEG
lemezként” kezeli azt.
JPEG
Ha a lemezen egy JPEG fájl is
található, a készülék „JPEG
lemezként” kezeli azt. Ha a
lemezen csak MP3 fájlok
találhatók, a készülék „MP3
lemezként” kezeli azt.
x PARENTAL CONTROL t (csak DVD)
A jelszó és a korlátozási szint beállítása a
lejátszás-korlátozási funkcióval (szülői
felügyelet) ellátott DVD-lemezek esetében.
A részleteket lásd „A lejátszás korlátozása
(szülői felügyelet)” című fejezetben (71. oldal).
x TRACK SELECTION (csak DVD)
A legnagyobb hangcsatorna-számú formátumok
elsőbbségének kijelölése a több audio
hangsávos (PCM, MPEG audio, DTS vagy
Dolby Digital) DVD-lemez lejátszásakor.
OFF
Nincs kijelölés.
AUTO
Kijelölés bekapcsolva.
Megjegyzések
• Ha az [AUTO] beállítást választja ki, a műsor nyelve
változhat. A [TRACK SELECTION] funkció
beállítása elsőbbséggel rendelkezik a [LANGUAGE
SETUP] menü [AUDIO] funkciójának beállításával
szemben (86. oldal).
• Ha a PCM, a DTS, az MPEG audio és a Dolby Digital
hangsáv hangcsatornáinak száma megegyezik, az
elsőbbségi sorrend a következő: PCM, DTS, Dolby
Digital és MPEG audio.
• Bizonyos DVD-lemezeknél a hangsávok elsőbbségi
viszonyait a lemezen rögzítik. Ebben az esetben a
DTS, a Dolby Digital vagy az MPEG audio hangsáv
elsőbbségének kijelölése az [AUTO] beállítás
kiválasztásával nem lehetséges.
88HU
x JPEG DATE
A JPEG képen lévő dátum információk
megjelenítési módjának beállítása a
vezérlőmenüben.
MM/DD/YYYY
YYYY/MM/DD
DD/MM/YYYY
YYYY/DD/MM
YYYY: Év
MM: Hónap
DD: Nap
masterpage:Right
94 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 89 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
A hangsugárzók
beállítása
FRONT
YES
CENTER
YES: Általában ezt a beállítást kell
használni.
NONE: Ha nem csatlakoztatott
középső hangsugárzót, ezt a
beállítást kell kiválasztani.
SURROUND
BEHIND: Ha a hátsó
hangsugárzókat a B tartományban
helyezi el, válassza ki ezt a
beállítást.
Ha a hátsó hangsugárzókat az A
tartományban helyezi el, válassza ki
ezt a beállítást.
NONE: Ha nem csatlakoztatott
hátsó hangsugárzókat, ezt a
beállítást kell kiválasztani.
(SPEAKER SETUP)
A térhatású hang maximális kihasználása
érdekében állítsa be a csatlakoztatott
hangsugárzók méretét, és a hallgatási pozíciótól
mért távolságát. Ezután a teszthang segítségével
állítsa be a hangerőt és a balanszot úgy, hogy a
hangsugárzók hangereje azonos legyen.
SUBWOOFER YES
Megjegyzések
SPEAKER SETUP
SIZE:
DISTANCE:
LEVEL:
BALANCE:
TEST TONE:
Visszakapcsolás a gyári beállításra
Válassza ki a kívánt menüpontot, majd nyomja
meg a CLEAR gombot.
x SIZE
Ha nem csatlakoztatott középső vagy hátsó
hangsugárzót, illetve ha a hátsó hangsugárzókat
áthelyezi, állítsa be a [CENTER] és a
[SURROUND] paramétereket, illetve a hátsó
hangsugárzók pozícióját és magasságát. Mivel
az első hangsugárzók és a mélyhangsugárzó
beállítása rögzített, ezeket nem lehet módosítani.
• Az egyes menübeállítások kiválasztásakor a hang
rövid időre elnémul.
• A többi hangsugárzó beállításától függően
előfordulhat, hogy a mélyhangsugárzó túlzottan
magas jelszintű hangot bocsát ki.
Alapbeállítások
A képernyőmenüből válassza ki a [SPEAKER
SETUP] főmenüt. A részleteket lásd „Az
alapbeállítások menüjének használata” című
fejezetben (85. oldal).
A gyári beállítást aláhúzással jelöltük.
x DISTANCE
Az alábbi módszerrel beállíthatja a
hangsugárzók távolságát a műsornézési
pozícióhoz viszonyítva (az alapbeállítási
értékeket lásd az alábbi ábrán).
Ha a távolságot a gyorsbeállító menü (34. oldal)
segítségével már beállította, a beállított érték
automatikusan megjelenik.
1,6 m
1,6 m
1,6 m
Pozíció diagram
1,6 m
1,6 m
90
A
B
45
A
B
20
folytatódik
89HU
masterpage:Left
94 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 90 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
Ha a hangsugárzókat a későbbiekben áthelyezi,
ne feledje el megismételni az alábbi beállítást.
FRONT
1.6 m*
Az első hangsugárzók távolsága
1,0 és 7,0 méter között állítható
be, 0,2 m-es lépésekkel.
CENTER
1.6 m*
(akkor jelenik meg,
ha a [SIZE] menüben
a [CENTER]
menüpont [YES]
beállítását választotta
ki)
A középső hangsugárzó
távolságát 0,2 m-es lépésekkel
állíthatja be a műsorhallgatási
pozícióhoz viszonyítva
(legfeljebb 1,6 m-re közelítheti
meg azt).
SURROUND
1.6 m*
(ez a menüpont
minden esetben
megjelenik, kivéve,
ha a [SIZE] menüben
a [SURROUND]
menüpont [NONE]
beállítását választotta
ki)
A hátsó hangsugárzók
távolságát 0,2 m-es lépésekben
állíthatja be az első
hangsugárzónak a
műsorhallgatási pozíciótól mért
távolsága, illetve a
műsorhallgatási pozícióhoz
4,6 m-rel közelebb eső
tartományon belül.
* Ha a gyorsbeállítási funkciót (34. oldal) használja,
az alapértelmezés szerinti beállítások módosulnak.
SURROUND
LEFT 0 dB*
SURROUND
RIGHT 0 dB*
(ez a menüpont
minden esetben
megjelenik, kivéve,
ha a [SIZE] menüben
a [SURROUND]
menüpont [NONE]
beállítását választotta
ki)
A hátsó hangsugárzók
jelszintjének beállítása (–6 dB és
+6 dB között, 1 dB-es
lépésekkel).
SUBWOOFER
+4 dB*
A mélyhangsugárzó
jelszintjének beállítása (–6 dB és
+6 dB között, 1 dB-es lépésekkel).
* Ha a gyorsbeállítási funkciót (34. oldal) használja,
az alapértelmezés szerinti beállítások módosulnak.
x BALANCE
Az alábbi módszerrel beállíthatja a bal és jobb
hangsugárzó közötti hangerőegyensúlyt.
A beállítás megkönnyítése érdekében válassza
ki a [TEST TONE] funkció [ON] beállítását.
FRONT
(CENTER)
Megjegyzések
• Az egyes hangsugárzó távolságok kiválasztásakor a
hang rövid időre elnémul.
• Ha az első vagy hátsó hangsugárzó párok valamelyik
tagja nem azonos távolságra van a hallgatási
pozíciótól, a közelebbi hangsugárzó távolságát kell
beállítani.
• A hátsó hangsugárzókat ne tegye távolabb a
hallgatási pozíciótól, mint az első hangsugárzókat.
• Lehetnek olyan bemenőjelek, melyeknél a
[DISTANCE] paraméter hatása nem érzékelhető.
x LEVEL
Az alábbi módszerrel beállíthatja a
hangsugárzók jelszintjét. A beállítás
megkönnyítése érdekében válassza ki a [TEST
TONE] funkció [ON] beállítását.
CENTER
0 dB*
(akkor jelenik meg,
ha a [SIZE] menüben
a [CENTER]
menüpont [YES]
beállítását választotta
ki)
90HU
A középső hangsugárzó
jelszintjének beállítása (–6 dB és
+6 dB között, 1 dB-es
lépésekkel).
Állítsa be a bal és jobb első
hangsugárzó közötti
hangerőegyensúlyt.
A középső pozíciót a „---” jelzi.
(Középállásból jobbra és balra egyaránt
6 lépésben módosítható.)
Az összes hangsugárzó
hangerejét egyszerre is
módosíthatja
Használja a VOL hangerőszabályzót a
vezérlőegységen, vagy nyomja meg a VOL +/–
gombot.
x TEST TONE
A készülék teszthangot bocsát ki, amit a
hangsugárzók [LEVEL] és [BALANCE]
paraméterének beállítása közben javasolt
használni.
OFF
A teszthang nem hallható.
ON
A balansz beállítása közben a teszthang a
bal és a jobb hangsugárzóból egyszerre
szól. Ha kiválasztja a [SPEAKER SETUP]
menü valamelyik elemét, a teszthang
sorban végighalad a hangsugárzókon.
masterpage:Right
94 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 91 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
A hangsugárzók
hangerőegyensúlyának és
jelszintjének beállítása a
teszthang segítségével
1
2
3
Állj üzemmódban nyomja meg a DVD
SETUP gombot.
A hangsugárzókat az erősítő menü (AMP menü)
segítségével is beállíthatja, ebben az esetben a
kijelzőn megjelenő információkat kell figyelni.
Az alapbeállítási menü megjelenik.
Az AMP főmenü elemei
Válassza ki a [SPEAKER SETUP]
menüt a X/x gombbal és nyomja meg
az ENTER vagy a c gombot.
Válassza ki a [TEST TONE] funkciót a
X/x gombbal és nyomja meg az ENTER
vagy a c gombot.
Válassza ki az [ON] beállítást a X/x
gombbal és nyomja meg az ENTER
gombot.
A teszthang sorban végighalad a
hangsugárzókon.
5
A műsorhallgatási pozícióban ülve
állítsa be a [BALANCE] és a [LEVEL]
paramétert a C/X/x/c gombbal.
A hangerőegyensúly [BALANCE]
beállítása közben a teszthang a bal és a jobb
hangsugárzókból egyszerre szól.
A jelszint [LEVEL] beállítása közben a
teszthang az éppen beállítandó
hangsugárzóból szól.
6
7
8
Ha a beállítás megfelelő, nyomja meg
az ENTER gombot.
Válassza ki a [TEST TONE] funkciót a
X/x gombbal és nyomja meg az ENTER
gombot.
Válassza ki az [OFF] beállítást a X/x
gombbal és nyomja meg az ENTER
gombot.
Megjegyzések
Speaker Setup
Center Speaker
Center Speaker Yes
Center Speaker No
Surround Speaker
Surround Speaker
Yes
Surround Speaker
No
Front Speaker Distance
1.0 m–7.0 m
Center Speaker Distance*
1.0 m–7.0 m
Surround Speaker Distance* 1.0 m–7.0 m
Surround Speaker
Surround Speaker
Position*
Position Behind
Alapbeállítások
4
A hangsugárzók beállítása
a készülék előlapjának
kijelzései alapján
Surround Speaker
Position Side
Level
Test Tone
Front Balance
Test Tone Off
Test Tone On
6 fokozat balra vagy jobbra
Center Level*
–6 dB – +6 dB
Surround Left Level*
–6 dB – +6 dB
Surround Right Level*
–6 dB – +6 dB
Sub Woofer Level
–6 dB – +6 dB
Audio D.R.C.
Audio D.R.C. Off
Audio D.R.C. On
* Ez a menüpont akkor jelenik meg, ha a
megfelelő hangsugárzó „Yes” beállítását
választotta ki a „Speaker Setup” menüben.
A különböző hangsugárzó beállítások kiválasztásakor
a hang egy pillanatra elnémul.
Hasznos tudnivaló
Ha a hangerőegyensúly és a jelszint beállítását a
teszthang bekapcsolása nélkül kívánja elvégezni,
a 3. lépésben válassza ki a [BALANCE] vagy a
[LEVEL] paramétert, és nyomja meg az ENTER
gombot. Ezután állítsa be a hangerőegyensúlyt vagy a
hangerőt a X/x gombbal, és nyomja meg az ENTER
gombot.
folytatódik
91HU
masterpage:Left
94 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 92 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
Customize
Dual Mono
Dual Mono Main
Dual Mono Sub
Dual Mono Main/Sub
Dual Mono Main+Sub
Surround Speaker
Reverse*
Reverse Off SL SR
Reverse On SR SL
Dimmer
Dimmer Off
Dimmer On
Lip Sync
Lip Sync Off
Lip Sync On
* Ez a menüpont akkor jelenik meg, ha a
„Surround Speaker” menüpont „Surround
Speaker Yes” beállítását választotta ki a
„Speaker Setup” menüben.
C/X/x/c/
ENTER
AMP MENU
A fedél nyitott állapotában.
1
2
Nyomja meg az AMP MENU gombot.
A X/x gombbal válassza ki a kívánt
menüt a kijelzőn megjelenő listából.
xSpeaker Setup
A hangsugárzók méretének, távolságának
és helyének beállítása.
A következő menüpontok közül választhat.
A gyári beállítást aláhúzással jelöltük.
Megjegyzés
DVD lejátszás közben a Speaker Setup és a Dual
Mono menüpont paraméterei állíthatók be.
xSpaker Setup
Center
Center Speaker Yes: Ezt
Speaker
válassza, ha használ középső
(középső
hangsugárzót.
hangsugárzó)
Center Speaker No: Ezt
válassza, ha nem használ
középső hangsugárzót.
Surround
Surround Speaker Yes: Ezt
Speaker
válassza, ha használ hátsó
(hátsó
hangsugárzókat.
hangsugárzók)
Surround Speaker No: Ezt
válassza, ha nem használ
hátsó hangsugárzókat.
Front
Speaker
Distance
(első
hangsugárzók
távolsága)
1.6ma)
Az első hangsugárzóknak a
műsorhallgatási pozíciótól
mért távolsága 1,0 és
7,0 méter között, 0,2 m-es
lépésekkel állítható be.
Center
Speaker
Distanceb)
(középső
hangsugárzó
távolsága)
1.6ma)
1.6ma)A középső
hangsugárzót max.
1,6 méterrel közelebb viheti a
műsorhallgatási pozícióhoz,
mint az első hangsugárzókat
(0,2 m-es lépésekkel).
Surround
Speaker
Distanceb)
(hátsó
hangsugárzók
távolsága)
1.6ma)
A hátsó hangsugárzókat max.
4,6 méterrel közelebb viheti a
műsorhallgatási pozícióhoz,
mint az első hangsugárzókat
(0,2 m-es lépésekkel).
Surround
Speaker
Positionb)
(hátsó
hangsugárzók
pozíciója)
Surround Speaker Position
Behind: Ezt válassza, ha a
hátsó hangsugárzókat a
műsorhallgatási pozíció
mögötti területen helyezi el.
Surround Speaker Position
Side: Ezt válassza, ha a hátsó
hangsugárzókat a
műsorhallgatási pozíció
melletti területen helyezi el.
xLevel
A hangsugárzók hangerőegyensúlyának és
jelszintjének beállítása, illetve a teszthang
ki- és bekapcsolása.
3
4
92HU
Nyomja meg az ENTER vagy a c gombot.
a)
A X/x gombbal válassza ki a kívánt
menüpontot, majd nyomja meg az
ENTER vagy a c gombot.
b)
A menüpont beállításához használja a X/x
gombot, majd nyomja meg az ENTER vagy
az AMP MENU gombot.
Ha a gyorsbeállítási funkciót (34. oldal)
használja, az alapértelmezés szerinti
beállítások módosulnak.
Ez a menüpont akkor jelenik meg, ha a
megfelelő hangsugárzó „Yes” beállítását
választotta ki a „Speaker Setup” menüben
(92. oldal).
masterpage:Right
94 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 93 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
xLevel
xCustomize
Test Tone Off: A teszthang
kikapcsolt állapotban van.
Test Tone On: A balansz
beállítása közben a teszthang a
bal és a jobb hangsugárzóból
egyszerre szól. Ha kiválasztja
a „Level” menü valamelyik
elemét, a teszthang sorban
végighalad a hangsugárzókon.
Front
Balance
(első
hangsugárzók
hangerőegyensúlya)
0
A hangerőegyensúly beállítása
a bal és a jobb első
hangsugárzó között.
(Középállásból 6 lépésben
tolható el balra (L6) vagy
jobbra (R6).)
Center
Levelb)
(középső
hangsugárzó
jelszintje)
0a)
A középső hangsugárzó
jelszintjének beállítása (–6 dB
és +6 dB között, 1 dB-es
lépésekkel).
Surround
Left Levelb)
(bal hátsó
hangsugárzó
jelszintje)
0a)
A bal hátsó hangsugárzó
jelszintjének beállítása (–6 dB
és +6 dB között, 1 dB-es
lépésekkel).
Surround
Right Levelb)
(jobb hátsó
hangsugárzó
jelszintje)
0a)
A jobb hátsó hangsugárzó
jelszintjének beállítása (–6 dB
és +6 dB között, 1 dB-es
lépésekkel).
SubWoofer
Level
(mélyhangsugárzó
jelszintje)
+4a)
A mélyhangsugárzó
jelszintjének beállítása (–6 dB
és +6 dB között, 1 dB-es
lépésekkel).
Audio D.R.C.
(dinamikaszűkítés)
Audio D.R.C. Off: Nincs
dinamika-szűkítés.
Audio D.R.C. On:
A hangmérnök által tervezett
dinamikával történő lejátszás.
a)
b)
Dual Mono
(kettős
mono)
Dual Mono Main
Dual Mono Sub
Dual Mono Main/Sub
Dual Mono Main+Sub
A részleteket lásd a „Multiplex
hang kiválasztása (Dual
Mono)” című fejezetben
a 78. oldalon.
Surround
Speaker
Reverse*
(hátsó
hangsugárzók
pozíciójának
felcserélése)
Reverse Off SL SR
Reverse On SL SR
A részleteket lásd a „Ha a bal
és a jobb hátsó hangsugárzót
felcseréli” című fejezetben a
29. oldalon.
Dimmer
(fényerő)
Dimmer Off
Dimmer On
A részleteket lásd „A kijelző
fényerejének módosítása”
című fejezetben a 83. oldalon.
Lip Sync
(időigazítás)
Lip Sync Off
Lip Sync On: A kép és a hang
közötti késés kiegyenlítése. Ha
a hangzáskép (MODE) vagy a
Head Phone Theater funkciót
bekapcsolta, a Lip Sync
beállításnak nincs hatása.
Lehetnek olyan bemenőjel
formátumok, melynél a Lip
Sync beállításnak nincs hatása.
Alapbeállítások
Test Tone
(teszthang)
* Ez a menüpont akkor jelenik meg, ha a
„Surround Speaker” menüpont „Surround
Speaker Yes” beállítását választotta ki a
„Speaker Setup” menüben.
Ha a gyorsbeállítási funkciót (34. oldal)
használja, az alapértelmezés szerinti
beállítások módosulnak.
Ez a menüpont akkor jelenik meg, ha a
megfelelő hangsugárzó „Yes” beállítását
választotta ki a „Speaker Setup” menüben
(92. oldal).
93HU
masterpage:Left
94 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 94 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
Megjegyzések
A rendszer
gyorsbeállítása és
memóriájának törlése
(SETUP)
A képernyőmenüből válassza ki a [SETUP]
főmenüt. A részleteket lásd „Az alapbeállítások
menüjének használata” című fejezetben
(85. oldal).
SETUP
QUICK
RESET
x QUICK
A készülék legelső bekapcsolásakor, illetve a
memória törlését követően az információs
képernyő jelenik meg, és elvégezhető a
gyorsbeállítás. Ha a gyorsbeállítási funkciót
kikapcsolta, de később szeretné újra lefuttatni, a
fenti menüképernyőt kell bekapcsolnia.
A részleteket lásd a „Hogyan használjuk a
gyorsbeállítási funkciót?” című fejezetben a
34. oldalon.
Megjegyzés
A gyorsbeállítás elvégzését követően az alábbi
menüpontok beállításai módosulnak:
– [OSD], [DVD MENU] és [SUBTITLE] a
[LANGUAGE SETUP] főmenüben.
– [DISTANCE] és [LEVEL] a [SPEAKER SETUP]
főmenüben.
– [TV TYPE] a [SCREEN SETUP] főmenüben.
x RESET
Törölheti a készülék memóriáját.
A [RESET] menüpont kiválasztása és az
ENTER gomb megnyomása után válassza ki a
[YES] opciót a memória törléséhez (a
végrehajtás néhány másodpercet vesz igénybe).
Ha nem kívánja törölni a memóriát, válassza a
[NO] opciót, és nyomja meg az ENTER gombot.
A memória törlése közben ne nyomja meg a "/1
gombot.
94HU
• A [RESET] funkció végrehajtásakor az összes
beállítás visszakapcsol a gyári (alap) beállítási
értékre.
• Amikor a memória törlése után bekapcsolja a
készüléket, megjelenik az információs képernyő.
A gyorsbeállítás (34. oldal) végrehajtásához először
kapcsoljon vissza a normál képernyőre az ENTER
gombbal, majd nyomja meg a CLEAR gombot.
masterpage:Right
11 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 95 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
További információk
Hibaelhárítás
Ha a készülék használata során az alábbi
jelenségek valamelyikét észleli, hajtsa végre az
előírt műveletet. Ha az alábbi ellenőrzések
végrehajtása után is fennáll az adott
hibajelenség, forduljon a legközelebbi Sony
márkaszervizhez.
Tápfeszültség
A készülék nem kapcsol be.
• Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozóvezetéket
megfelelően csatlakoztatta-e.
A POWER/ON LINE jelző nem kapcsol be.
• A + és a – hangsugárzó vezeték rövidre van zárva.
Ilyen esetben húzza ki a hátsó hangsugárzó (bal)
hálózati vezetékét a fali konnektorból, majd
csatlakoztassa újból és kapcsolja be a hátsó
hangsugárzót (bal).
Kép
Nincs kép.
• A SCART (EURO AV) vezeték nincs
megfelelően csatlakoztatva.
• A SCART (EURO AV) vezeték megsérült.
• A készüléket nem a megfelelő t EURO AV
INPUT aljzathoz csatlakoztatta (25. oldal).
• Nem a megfelelő videobemenetet választotta ki
a tv-készüléken.
• Ellenőrizze a kimenőjel típusának beállítását ezen
a készüléken (87. oldal).
Hiába választotta ki a megfelelő képernyő
üzemmódot a [SCREEN SETUP] menü [TV
TYPE] menüpontjában, a kép nem tölti ki a
képernyőt.
• A lejátszott lemezen a képarány rögzített.
Hang
Nincs hang.
• A hangsugárzókat nem megfelelően
csatlakoztatta.
• Ha a „Muting” jelző világít a kijelzőn, nyomja
meg a MUTING gombot a távvezérlőn.
• A készüléket szünet vagy lassított lejátszás
üzemmódba kapcsolta. Nyomja meg a H
gombot a normál lejátszás elindításához.
• A készülék gyorskeresést vagy lassított lejátszást
végez előre vagy hátra. Nyomja meg a H
gombot a normál lejátszás elindításához.
• Ellenőrizze a hangsugárzók beállítását (36.,
89. oldal).
A jobb és bal csatorna hangereje nem azonos,
vagy a két oldal felcserélődött.
• Ellenőrizze, hogy a hangsugárzókat és a külső
berendezéseket megfelelően és biztosan
csatlakoztatta-e.
• Állítsa be a balanszot a [BALANCE] menüben
(90. oldal).
• Ellenőrizze, hogy az AMP menü „Surround
Speaker Reverse” menüpontjában a megfelelő
beállítást választotta-e ki (29. oldal).
További információk
A készenléti jelző villog.
Azonnal húzza ki a hálózati csatlakozóvezetéket, és
ellenőrizze az alábbiakat:
• A hangsugárzó + és – vezetékei nincsenek
felcserélve?
• Az előírt típusú hangsugárzókat használja?
• Nem takarja el valami a készülék tetején lévő
szellőzőnyílásokat?
• A mélyhangsugárzót megfelelően csatlakoztatta?
A fentiek ellenőrzése és a hiba okának
megszüntetése után csatlakoztassa a hálózati
vezetéket és kapcsolja be a készüléket. Ha a jelző
továbbra is villog, illetve ha a hiba forrását nem
sikerült megtalálni a fenti ellenőrzések
végrehajtásával, forduljon a Sony márkaszervizhez.
Képzajok észlelhetők.
• A lemez szennyezett vagy hibás.
A mélyhangsugárzó nem szól.
• Ellenőrizze a hangsugárzók csatlakoztatását és
beállítását (36., 89. oldal).
• Válassza ki az „Auto Format Direct Auto”
hangzásképet (62. oldal).
Erős elektromos zaj hallható.
• Ellenőrizze, hogy a hangsugárzókat és a külső
berendezéseket megfelelően csatlakoztatta-e.
• A csatlakozókábeleket transzformátortól vagy
motortól távol, illetve legalább 3 méterre helyezze
el a tv-készüléktől vagy fluoreszcens
fényforrástól.
• A tv-készüléket a hangfrekvenciás
berendezésektől távolabb helyezze el.
• A csatlakozóaljzatok és -dugók szennyeződtek.
Alkohollal enyhén megnedvesített ruhával törölje
meg azokat.
• Tisztítsa meg a lemezt.
folytatódik
95HU
masterpage:Left
11 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 96 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
VIDEO CD, CD vagy MP3 lemez lejátszásakor
a sztereóhatás nem érvényesül.
• Válassza ki az [AUDIO] menüpont [STEREO]
beállítását a vezérlőmenüben (60. oldal).
• Ellenőrizze, hogy a rendszert megfelelően
csatlakoztatta-e.
Dolby Digital, DTS vagy MPEG hangsáv
lejátszásakor a térhatás nem érvényesül
megfelelően.
• Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a megfelelő
hangzásképet (62. oldal).
• Ellenőrizze a hangsugárzók csatlakoztatását és
beállítását (36., 89. oldal).
• Előfordulhat, hogy bizonyos DVD-lemezek
lejátszásakor a kimenőjel nem a teljes 5.1 csatorna
lesz, hanem csak mono vagy sztereó, még akkor
is, ha a hangsávot Dolby Digital vagy MPEG
formátumban rögzítették.
Csak a középső hangsugárzó szól.
• Előfordulhat, hogy bizonyos lemezek
lejátszásakor csak a középső hangsugárzó szól.
A középső hangsugárzó nem szól.
• Ellenőrizze a hangsugárzók csatlakoztatását és
beállítását.
• Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a megfelelő
hangzásképet (62. oldal).
• Lehetnek olyan műsorforrások, melyeknél a
középső hangsugárzó hatása kevésbé érzékelhető.
A hátsó hangsugárzók nem, vagy csak
nagyon halkan szólnak.
• Ellenőrizze a hangsugárzók csatlakoztatását és
beállítását.
• Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a megfelelő
hangzásképet (62. oldal).
• Válasszon ki egy olyan hangzásképet, amelyik
a „Cinema Studio EX” kifejezést tartalmazza
(lásd az 64. oldalon).
• Lehetnek olyan műsorforrások, melyeknél a hátsó
hangsugárzó hatása kevésbé érzékelhető.
• A hátsó hangsugárzó vezeték nélküli
rendszerének beállítása nem megfelelő
(29. oldal).
• A közelben lévő plazmakijelző hatással lehet a
jelátvitelre, ezért állítsa be az infravörös jeladó és
a hátsó hangsugárzó infravörös jelérzékelőjének
(vagy az infravörös jelérzékelő) pozícióját
(29. oldal).
• A hátsó hangsugárzó infravörös jelérzékelőjét
(vagy az infravörös jelérzékelőt) nem szabad
olyan helyen felszerelni vagy felállítani, ahol
közvetlen napfény érheti, vagy erős fényforrás
fénye zavarhatja működését.
96HU
• Tisztítsa meg az infravörös jeladó és a hátsó
hangsugárzó infravörös jelérzékelőjének (vagy az
infravörös jelérzékelő) felületét.
Működtetés
A rádióadókat nem lehet behangolni.
• Ellenőrizze, hogy az antennákat megfelelően
csatlakoztatta-e. Állítsa az antennákat a megfelelő
irányba, vagy csatlakoztasson külső antennát, ha
szükséges.
• A rádióadó sugárzási térereje alacsony (az
automatikus hangolás használatakor). Használja a
közvetlen hangolási módszert.
• Nem tárolta a rádióadókat a készülék
memóriájában, vagy a tárolt állomások törlődtek
(ha a memóriapásztázást használja). Tárolja újból
a rádióadókat (lásd a 79. oldalon).
• Nyomja meg a DISPLAY gombot, így a
frekvenciaértéket ellenőrizheti a kijelzőn.
A távvezérlő nem működik.
• Távolítsa el az akadályt a készülék és a távvezérlő
útjából.
• Vigye közelebb a távvezérlőt a készülékhez.
• A távvezérlőt irányítsa a készülék érzékelője felé.
• Az elemek kimerültek a távvezérlőben.
A POWER/ON LINE jelző színe egy rövid időre
pirosra változik.
• MP3 vagy DVD-lejátszás közben, illetve a
lemezek kicserélésekor az említett jelző rövid
ideig pirosan világít. Ez nem hibajelenség.
A POWER/ON LINE jelző pirosan villog.
• Ezt a rendszert helyezze távolabb a közelben lévő
másik vezeték nélküli rendszertől.
• Fordítsa egymással pontosan szembe az
infravörös jeladót és a hátsó hangsugárzó (bal)
infravörös jelérzékelőjét (vagy az infravörös
jelérzékelőt).
A készülék nem játssza le a lemezt.
• A lejátszóban nincsen lemez.
• A lejátszóban nincsen lemez.
Úgy helyezze be a lemezt, hogy a lejátszandó
oldal lefelé nézzen.
• A lemezt ferdén helyezte be a készülékbe.
• Ez a lejátszó nem alkalmas CD-ROM, stb.
lemezek lejátszására (8. oldal).
• Ellenőrizze a DVD-lemez régiókódját.
• Páralecsapódás fordult elő. Vegye ki a lemezt, és
hagyja bekapcsolva a készüléket kb. félóráig (lásd
a 2. oldalon).
masterpage:Right
11 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 97 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
Az MP3 audio fájlok nem játszhatók le.
• A DATA (adat) CD műsorát nem az ISO9660
1-es, vagy 2-es szintű szabványnak, vagy a Joliet
formátumnak megfelelően vették fel.
• Az MP3 audio fájl nem rendelkezik „.MP3”
kiterjesztéssel.
• Az adatfájlok nem MP3 formátumúak, annak
ellenére, hogy „.MP3” kiterjesztéssel
rendelkeznek.
• Ez a lejátszó csak az MP3 (MPEG1 Audio
Layer3) formátumú fájlokat képes lejátszani.
• Válassza ki a [CUSTOM SETUP] főmenüt, majd
ott a [DATA CD PRIORITY] menüpont [MP3]
beállítását (88. oldal).
• Az alkönyvtárak szerkezeti mélysége nagyobb
mint 8.
• A lemez több mint 99 albumot tartalmaz
(mindegyik album legfeljebb 250 MP3
műsorszámot tartalmazhat).
A jelszó beíró képernyő nem jelenik meg
Super Audio CD lejátszása közben, holott
a szülői letiltási funkció be van kapcsolva.
• A szülői letiltási funkciót a Super Audio
CD-lemez egy másik rétegére állította be.
A JPEG képfájlok nem játszhatók le.
• A DATA (adat) CD műsorát nem az ISO9660
1-es, vagy 2-es szintű szabványnak, vagy a Joliet
formátumnak megfelelően készítették el.
• A JPEG képfájl nem rendelkezik „.JPG” vagy
„.JPEG” kiterjesztéssel.
• Az adatfájlok nem JPEG formátumúak, annak
ellenére, hogy „.JPG” vagy „.JPEG”
kiterjesztéssel rendelkeznek.
• A kép szélessége vagy magassága meghaladja a
4720 képpontot.
• Válassza ki a [CUSTOM SETUP] főmenüt, majd
ott a [DATA CD PRIORITY] menüpont [JPEG]
beállítását (88. oldal).
• Az alkönyvtárak szerkezeti mélysége nagyobb
mint 8.
• Progresszív tömörítésű JPEG fájlok nem
játszhatók le.
• Ha a JPEG kép szélesség/hosszúság aránya
túlságosan nagy, a kép nem játszható le.
• A lemez több mint 99 albumot tartalmaz
(mindegyik album legfeljebb 250 MP3
műsorszámot tartalmazhat).
A készülék nem az elejétől játssza le a műsort.
• A rendszert programozott, véletlen sorrendű vagy
ismételt lejátszási üzemmódba kapcsolta (48., 50.,
51. oldal).
• A lejátszót folytatólagos lejátszási üzemmódba
kapcsolta.
Állj üzemmódban nyomja meg a x gombot az
előlapon vagy a távvezérlőn, majd indítsa el a
lejátszást (42. oldal).
• A tétel menü, a DVD-menü vagy a PBC menü
automatikusan megjelenik a tv-képernyőn.
A készülék automatikusan lejátssza a lemezt.
• A DVD-lemez automatikus lejátszási funkcióval
rendelkezik.
A lejátszás automatikusan kikapcsol.
• Egyes lemezekre gyárilag automatikus szünetjelet
vesznek fel. Az ilyen lemezek lejátszása közben a
szünetjelnél a lejátszás leáll.
DVD-lejátszás közben a rendszer
automatikusan kikapcsol.
• Ha DVD-lejátszás közben a készülék egy óránál
hosszabb ideig szünet üzemmódban marad, illetve
ha a képernyőn 1 óránál hosszabb ideig a DVDfőmenü vagy egy DVD-menü látható, a rendszer
automatikusan kikapcsol.
További információk
Az MP3 audio album vagy műsorszám
címének kijelzése nem megfelelő.
• A lejátszó csak az ábécé betűit és számokat képes
megjeleníteni. Az ettől eltérő karakterek helyén a
„ ” szimbólum jelenik meg.
A JPEG album vagy fájl címének kijelzése nem
megfelelő.
• A lejátszó csak az ábécé betűit és számokat képes
megjeleníteni. Az ettől eltérő karakterek helyén a
„ ” szimbólum jelenik meg.
A leállítást, keresést, lassítást, ismételt
lejátszást, véletlen sorrendű lejátszást vagy a
programozott lejátszást, stb. nem lehet
végrehajtani.
• A lejátszott lemeztől függően előfordulhat, hogy a
fenti műveletek valamelyikét nem lehet
végrehajtani. Lásd a lemezhez mellékelt
útmutatót.
A képernyőkijelzések nem a kívánt nyelven
jelennek meg.
• Az alapbeállítási menü [LANGUAGE SETUP]
főmenüjének [OSD] funkciójával válassza ki a
kívánt nyelvet (86. oldal).
Nem lehet kiválasztani a műsor hangjának
nyelvét.
• A lejátszott DVD-lemez nem többnyelvű.
• A műsor nyelvének kiválasztása az adott DVDlemezen nem engedélyezett.
folytatódik
97HU
masterpage:Left
11 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 98 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
Nem lehet kiválasztani a szinkronfeliratozás
nyelvét.
• A lejátszott DVD-lemez nem tartalmaz
többnyelvű szinkronfeliratot.
• A szinkronfeliratozás nyelvének kiválasztása az
adott DVD-lemezen nem engedélyezett.
Nem lehet kikapcsolni a szinkronfeliratot.
• Az aktuális DVD-lemezen a szinkronfeliratot nem
lehet kikapcsolni.
Nem lehet kiválasztani a kameraállást.
• A lejátszott DVD-lemez nem tartalmaz több
kameraállásból felvett jeleneteket (67. oldal).
• A kameraállás kiválasztása az adott DVDlemezen nem engedélyezett.
Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a Sony DAV-LF1
típusú DVD házimozi rendszer a 2/1984. (III. 10.)
BkM-IpM együttes rendeletében előírtak szerint
megfelel a következő műszaki jellemzőknek.
Erősítő
Sztereó üzemmódban (névleges)
86 W + 86 W (4 ohm,
1 kHz, DIN)
Térhang üzemmódban
(referencia)
zenei teljesítmény
A lemezt nem adja ki a készülék, és a
„Locked” kijelzés jelenik meg az előlap
kijelzőjén.
• Keresse fel a vásárlás helyét, vagy a legközelebbi
Sony márkaszervizt.
A „Cannot Lock” jelenik meg a készülék
kijelzőjén.
• A készülék [/1 gombjával kapcsolja ki, majd
ismét be a rendszert, és hajtsa végre a „Ha a
rendszert szállítja” című fejezet lépéseit (3. oldal).
Ha a „Cannot Lock” felirat újból megjelenik a
kijelzőn, keresse fel a vásárlás helyét, vagy a
legközelebbi Sony márkaszervizt.
Első: 86 W (egyenként)
(az SS-TSLF1 modellel)
Középső*: 86 W
(az SS-CTLF1 modellel)
Hátsó (jobb)*: 86 W
(az SS-TSLF1W modellel)
Hátsó (bal): 86 W
(az SS-TSLF1 modellel)
Mélyhangsugárzó*:
85 W × 2
(az SA-WSLF1 modellel)
* A kiválasztott hangzáskép és a műsorforrás függvényében
előfordulhat, hogy ez a csatorna nem szól.
Bemenetek
VIDEO/TV/SAT:
Érzékenység: 300 mV
Impedancia: 50 kohm
Alacsony és magas
impedanciájú fejhallgatók
használhatók.
A készülék nem működik megfelelően.
• Húzza ki a hálózati csatlakozóvezetéket, majd
néhány perc múlva csatlakoztassa újból.
Fejhallgató
Az érintőképernyő nem működik normálisan
• Húzza ki a hálózati csatlakozóvezetéket, majd
néhány perc múlva csatlakoztassa újból, és várjon,
amíg a vezérlőegység elvégzi az önellenőrzést
(28. oldal).
Super Audio CD/DVD-lejátszó
Lézer
Félvezető lézer
(Super Audio CD/DVD:
λ = 650 nm)
(CD: λ = 780 nm)
Emisszió: folyamatos
Jelszabvány
PAL/NTSC
Frekvenciaátvitel (2 CH STEREO üzemmódban)
DVD (PCM):
2 Hz–22 kHz (±1,0 dB)
Harmonikus torzítás
98HU
CD: 2 Hz–20 kHz
(±1,0 dB)
kevesebb mint 0,03%
masterpage:Right
11 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 99 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
Tuner
Rendszer
FM tuner
Vételi frekvenciák
Antenna
Antennacsatlakozó
Középfrekvencia
AM tuner
Vételi frekvenciák
Antenna
Középfrekvencia
Mélyhangsugárzó
PLL kvarcvezérelt digitális
szintézer
87,5–108,0 MHz
(50 kHz-es lépések)
FM huzalantenna
75 ohm, aszimmetrikus
10,7 MHz
531–1602 kHz
(9 kHz-es lépések)
AM keretantenna
450 kHz
Hangsugárzó rendszer
Hangsugárzó egység
Névleges impedancia
Méretek (kb.)
Tömeg (kb.)
Üzemi feszültség
Teljesítmény felvétel
Vezérlőegység
Méretek (kb.)
Videó rész
Kimenetek
Bemenetek
Videó: 1 Vp-p 75 ohm
Videó: 1 Vp-p 75 ohm
Basszreflex
180 mm-es kónuszos
4 ohm × 2
241 × 606 × 241 mm
(szé × ma × mé)
14 kg
220–240 V, 50/60 Hz
120 W
0,3 W (energiatakarékos
üzemmódban)
Tömeg (kb.)
568 × 200 × 120 mm
(szé × ma × mé) maximális
kinyúlásokkal
4,7 kg
Hátsó hangsugárzó (bal)
Hangsugárzó rendszer
Hangsugárzó egység
Névleges impedancia
Méretek (kb.)
Tömeg (kb.)
Kétutas, zárt dobozos
100 mm-es kónuszos
25 mm-es aszimmetrikus
dóm magassugárzó
4 ohm
300 × 1205 × 300 mm
(szé × ma × mé)
Első (bal) (jobb): 5,8 kg
Hátsó (jobb): 5,4 kg
Üzemi feszültség
Teljesítmény felvétel
Érintésvédelmi osztály:
220–240 V, 50/60 Hz
45 W (220–240 V, AC)
II.
Mellékelt tartozékok
Lásd a 12. oldalon
A modell és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül változhatnak.
További információk
Hangsugárzók
Első (bal) (jobb)/Hátsó (jobb)
Középső
Hangsugárzó rendszer
Hangsugárzó egység
Névleges impedancia
Méretek (kb.)
Tömeg (kb.)
Kétutas, zárt dobozos
100 mm-es kónuszos
25 mm-es aszimmetrikus
dóm magassugárzó
4 ohm
470 × 170 × 81 mm
(szé × ma × mé)
2,5 kg
Hátsó (bal)
Hangsugárzó rendszer
Hangsugárzó egység
Névleges impedancia
Méretek (kb.)
Tömeg (kb.)
Kétutas, zárt dobozos
100 mm-es kónuszos
25 mm-es aszimmetrikus
dóm magassugárzó
4 ohm
300 × 1205 × 300 mm
(szé × ma × mé)
6,5 kg
99HU
masterpage:Left
11 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 100 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
Fogalom magyarázat
Album
MP3 audio műsorszámokat vagy JPEG fájlokat
tartalmazó adat CD egy meghatározott szekciója.
Digitális mozihang (DCS)
A Sony nevéhez fűződő digitális jelfeldolgozási
technológia által előállított térhatású hang
átfogó neve. Az ezt megelőző, többnyire zenei
anyagok hangjának feldolgozására szolgáló
térhatású hangképekkel ellentétben, a Digital
Cinema Sound kifejezetten a filmek
hangélményének fokozását hivatott szolgálni.
Digitális infravörös jelátviteli
rendszer
Napjainkban a DVD-készülékek, a digitális
műholdvevők és egyéb kiváló minőség
eszközök gyors térhódításának lehetünk
szemtanúi. Azért, hogy az említett korszerű
készülékek hihetetlenül finom hangfelbontását
minőségromlás nélkül lehessen megszólaltatni,
a Sony kifejlesztette a digitális infravörös
jelátviteli rendszert, mellyel a digitális
hangjeleket tömörítés nélkül, infravörös
technológiával lehet továbbítani. Ezt a rendszert
alkalmazza DAV-LF1 készülék is.
Az említett technológia a digitális hangjeleket
tömörítés nélkül továbbítja az IEC (International
Electronic Committee) és a JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association) által a hifi hangtovábbítási
alkalmazásokra kiosztott segédvivő
frekvenciasávon belül. (Lásd az 1. ábrát.)
Digitális jelátvitel (digitális
infravörös jelátviteli)
Analóg
jelátvitel
megnövelt frekvenciaátviteli tartománnyal
rendelkezik, továbbá egy külön mélyhang
csatorna biztosítja az igazi basszust. Ezt a
formátumot a gyakran „5.1” csatornás
hangrendszernek is nevezik, mivel a mélyhang
csatorna csak 0,1 csatornának számít (ugyanis
csak akkor működik, amikor a speciális
kisfrekvenciás hanghatások megkívánják).
A kivételes csatorna elkülönítést (áthallási
csillapítás) a hat csatorna műsorának különkülön történő felvétele biztosítja. Ezen kívül, az
összes jel digitális úton történő feldolgozása
miatt lecsökken a jeltorzulás mértéke.
Dolby Digital EX
A Dolby Laboratories és a Lucasfilm THX
közös fejlesztésű Dolby Digital 5.1
csereszabatos formátuma, mely három hátsó
hangsugárzó használatával, és a
mátrixkódolásnak köszönhetően 6.1 (három
hátsó hangsugárzó) csatornás lejátszást tesz
lehetővé.
Dolby Pro Logic II
A Dolby Pro Logic II rendszer a kétcsatornás
hangforrás műsorából öt teljes sávszélességű
kimenő csatornát állít elő. Ezt egy korszerű,
nagy jeltisztaságú mátrix surround dekóder
végzi, mely bármilyen új hanginformáció
hozzáadása vagy hangelszíneződés okozása
nélkül kivonja és feldolgozza a térhatás
információkat az eredeti felvételből.
x Mozi üzemmód
A mozi üzemmódot a sztereó tv show-khoz és
minden Dolby Surround kódolású műsorhoz
javasolt használni. Ennek eredménye a fokozott
hangtér pozícionálás, mely már-már megközelíti
az elkülönített 5.1 csatornás üzemmód minőségét.
x Zenei üzemmód
A zenei üzemmód bármilyen sztereó zenei
felvételhez használható, és széles tartományú,
mély hangteret reprodukál.
Dolby Surround Pro Logic
L
2
R
3
4
5
6 [MHz]
1. ábra: A digitális infravörös jelátviteli rendszer
jelspektruma
Dolby Digital
Ez a filmszínházakban alkalmazott
hangformátum a Dolby Surround Pro Logic
korszerűbb változata. Ennél a formátumnál a
hátsó hangsugárzó csatorna sztereó, és
100HU
Mint a Dolby Surround formátum egyik
dekódolási módszere, a Dolby Surround Pro
Logic térhatású rendszer négy elkülönített
csatornán alapul. A korábbi Dolby Surround
rendszerhez képest a Dolby Surround Pro Logic
térhatású rendszer a balról jobbra történő
mozgás és a zene tökéletes harmóniáját kínálja.
A Dolby Surround Pro Logic térhatású hang
maximális kihasználásához szükséges egy hátsó
hangsugárzó-pár, illetve egy középső
masterpage:Right
11 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 101 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
hangsugárzó. A hátsó hangsugárzók mono
hangot közvetítenek.
DTS
A Digital Theatre Systems által kifejlesztett
digitális hangtömörítési technológia. Ez a
technológia az 5.1 csatornás térhang kódolásnak
felel meg. Ebben a rendszerben a sztereó hátsó
csatorna, és egy elkülönített mélyhang csatorna
fokozza a térhatású hang élményét. A DTS
ugyanazt a kiváló minőségű, elkülönített 5.1
csatornás rendszert alkalmazza. A kiváló
csatorna elkülönülési jellemzők a műsor
csatornánkénti rögzítésének és digitális
feldolgozásának köszönhetők.
DVD
Fájl
JPEG képeket tartalmazó adat CD egy
meghatározott szekciója.
Fejezet
A DVD-lemezen lévő videó vagy audio
műsorok egy a tételnél rövidebb szakasza.
Mindegyik tétel több fejezetből áll.
Film alapú szoftver, videó alapú szoftver
Index (Super Audio CD, CD)/képindex
(VIDEO CD)
Számozott jelölés, mely a kívánt műsorrészlet
egyszerűbb megkeresése érdekében több részre
osztja fel a VIDEO CD, Super Audio CD vagy a
CD műsorát. Lehetnek olyan lemezek, melyek
nem tartalmaznak index jeleket.
Jelenet
A PBC (lejátszásvezérlő) funkcióval ellátott
VIDEO CD-lemezeken a menüképernyők, a
mozgóképek és az állóképek különböző
szakaszokra – jelenetekre – vannak osztva.
Kameraállás funkció
Egyes DVD-lemezeken bizonyos jeleneteket
több nézőpontból, kameraállásból rögzítettek.
Lejátszás vezérlés (PBC)
A lejátszás vezérlését szolgáló kódolt jelek a
VIDEO CD-lemezeken (2.0 verzió).
Műsorszám
A Super Audio CD, CD, VIDEO CD vagy MP3
lemezek kép- vagy hanganyagának kisebb
szakaszai. Egy album számos műsorszámot
tartalmaz (csak MP3).
További információk
A CD-lemezzel megegyező méretű, de akár
8 órányi mozgófilmet is tartalmazó digitális
lemez.
Az egyrétegű, egyoldalas DVD-lemez
információ kapacitása 4,7 GB (Giga bájt), amely
7-szerese a CD-lemezének. A kétrétegű,
egyoldalas DVD-lemez információ kapacitása
8,5 GB, az egyrétegű, kétoldalas DVD-lemezé
9,4 GB, míg a kétrétegű, kétoldalas DVD-lemez
17 GB információt tartalmazhat.
A képtömörítés az MPEG 2 formátumon alapul,
amely a digitális adattömörítési technológia
egyik világszabványa. Ezzel a képtömörítési
eljárással a képadatokat az eredeti méretükhöz
képest 1/40 részre lehet összesűríteni. A DVD
egy másik technológiát is alkalmaz – a változó
sűrítési arányú kódolási technológiát –, amely
lehetővé teszi a kép állapotától függő
adatkiosztást.
A hangot Dolby Digital és PCM formátumban is
rögzítik, így a hatás még élethűbb.
Számos egyéb korszerű funkció – pl.
kameraállás és nyelv kiválasztás, szülői letiltás –
gazdagítja a DVD-lemezek szolgáltatásainak
körét.
tartalmaznak. A film alapú szoftver ugyanazokat
a képkockákat tartalmazza (másodpercenként
24 képkocka), melyet a filmszínházakban is
láthatunk. A videó alapú szoftver – pl. televíziós
dráma – másodpercenként 30 képkockát (vagy
60 félképet) jelenít meg.
Nyelvkiválasztási funkció
Egyes DVD-lemezeken a szinkronfeliratokat és
a műsor hangját több nyelven rögzítették.
Régiókód
A szerzői jogok védelme érdekében alkalmazott
rendszer. Minden DVD-lejátszót és DVDlemezt az értékesítési régiónak megfelelő
jelzőszámmal látnak el. A régiókódot mind a
lejátszón, mind a DVD-lemez borítóján
feltüntetik. A lejátszó csak azokat a lemezeket
képes lejátszani, melyek régiókódja megegyezik
a készülék régiókódjával. A lejátszó a ALL
szimbólummal ellátott lemezeket is lejátssza.
Egyes DVD-lemezek esetében előfordulhat,
hogy a régiókód nincs feltüntetve, és a készülék
mégsem képes lejátszani azt a fentebb említett
régiókód eltérése miatt.
A DVD-ket csoportosíthatjuk aszerint, hogy film
alapú vagy videó alapú szoftvert (műsort)
folytatódik
101HU
masterpage:Left
11 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 102 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
Super Audio CD
Szülői felügyelet
A DSD (Direct Stream Digital) technológiának
köszönhetően a Super Audio CD hihetetlen
hangzáshűséggel képes megszólaltatni a felvett
műsort. A DSD formátum 2,8224 MHz-es
mintavételezési frekvenciát (mely 64-szer
nagyobb a hagyományos CD frekvenciájánál) és
1 bites kvantálást alkalmaz, mely 4-szer annyi
információ tárolását teszi lehetővé, mint a
hagyományos CD esetén használt PCM
formátum. A Super Audio CD-lemezeket az
alábbiak szerint csoportosítják:
• Super Audio CD (egyrétegű lemez)
Ez a lemez egyetlen HD rétegből* áll.
A DVD-lemezen lévő lejátszás-korlátozási
funkció, amely az adott országban érvényes
korlátozási szintnek megfelelően, a kezelő
életkorának függvényében engedélyezi a
lejátszást. A korlátozás lemezenként változó;
aktivizálás után a lejátszást teljesen letiltja, az
erőszakos jeleneteket átugorja, vagy más
jelenetekkel helyettesíti, stb.
A VIDEO CD-lemezekre felvett PBC
képernyőmenü lehetővé teszi a VIDEO CD
műsorának interaktív módon történő lejátszását,
keresést, stb.
* Nagy jelsűrűségű réteg a Super Audio CDlemezeken.
HD (nagy jelsűrűségű)
réteg
• Super Audio CD (kétrétegű lemez)
Ez a lemez két HD rétegből áll, mely a
hagyományosnál jóval hosszabb idejű
lejátszást tesz lehetővé.
A kétrétegű HD lemez mindkét rétege a lemez
ugyanazon oldalán található, így a lemezt nem
kell megfordítani.
HD réteg
HD réteg
• Super Audio CD + CD (hibrid lemez)
Ez a lemez egy HD és egy CD rétegből áll.
A hibrid lemez mindkét rétege a lemez
ugyanazon oldalán található, így a lemezt nem
kell megfordítani. Ezt a lemezt a hagyományos
CD-játszóval is le lehet játszani.
CD réteg
HD réteg
• Kétcsatornás + sokcsatornás Super Audio CD
Ez a lemez kétcsatornás és sokcsatornás
lejátszási területet is tartalmaz.
Kétcsatornás lejátszási
terület
Sokcsatornás lejátszási
terület
102HU
Tétel
A DVD-lemez leghosszabb összefüggő videó
vagy audio programja: pl. egy film a
videoműsort tartalmazó lemezrészen, vagy egy
zenei album a hangfrekvenciás műsort
tartalmazó lemezrészen.
VIDEO CD
Kompaktlemez, amely mozgóképeket tartalmaz.
A képtömörítés az MPEG 1 formátumon alapul,
amely a digitális adattömörítési technológia
egyik világszabványa. Ezzel a képtömörítési
eljárással a képadatokat az eredeti méretükhöz
képest 1/140 részre lehet összesűríteni. Ennek
megfelelően egy 12 cm-es VIDEO CD-lemez
akár 74 perces videoműsort is tartalmazhat.
A VIDEO CD-lemezek részleges
hangtömörítést alkalmaznak. Az emberi fül
hallástartományán kívül eső hangokat a rendszer
tömöríti, míg a hallható hangok tömörítés nélkül
kerülnek felvételre. A VIDEO CD-lemezek a
hagyományos audio CD-khez képest 6-szoros
mennyiségű hangfrekvenciás információt
tartalmazhatnak.
A VIDEO CD-lemezeknek 2 verziója létezik:
• 1.1 verzió: Csak a videoműsor és a hang
játszható le.
• 2.0 verzió: Nagyfelbontású állóképeket
jeleníthet meg, és használhatja a PBC
funkciókat.
Ez a készülék mindkét verzió lejátszására
alkalmas.
masterpage:Right
11 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 103 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
Kezelőszervek és szabályzók
További információkért lapozzon a zárójelben szereplő oldalra.
Előlap
FUNCTION
+
VOL.
-
További információk
Fedőlap
A DISC jelző*
H [/1 (üzemi) kapcsoló/készenléti jelző
(39)
B Érintőképernyő (41)
C Kijelző az előlapon (104)
*
D DOLBY DIGITAL jelző
I Lemezbetöltő nyílás (39)
J Z (kiadás) (39)
*
E DTS jelző
F DOLBY PRO LOGIC II jelző*
G D.C.S. jelző*
* Csak a funkció aktív állapotában világít.
folytatódik
103HU
masterpage:Left
11 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 104 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
Kijelző az előlapon
DVD-lemez lejátszása közben
Aktuális lejátszási mód
Lejátszási művelet
DVD
REP1
TITLE
11
0.01.11
Lejátszási idő
Aktuális tétel
száma
Super Audio CD, CD, VIDEO CD (PBC funkciók nélkül) vagy MP3 lemez
lejátszása közben
Lejátszott lemez
PBC lejátszás
(csak VIDEO CD)
Lejátszási művelet
SA-CD
PBC
MULTI
TRK
20
28.51
Többcsatornás lejátszási terület
(MULTI) (csak Super Audio CD)
104HU
Lejátszási idő
Aktuális műsorszám száma
masterpage:Right
11 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 105 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
Rádió üzemmódban
Memóriahely száma
Aktuális hullámsáv
FM 10
MONO
108.0MHz
Mono/Sztereó üzemmód
Aktuális rádióállomás
További információk
JPEG lejátszás közben
Lejátszási művelet
JPEG
ALBM
FILE
4
Aktuális fájl
száma
folytatódik
105HU
masterpage:Left
11 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 106 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
Mélyhangsugárzó (hátoldal)
EURO AV
ANTENNA
OUTPUT(TO TV)
AM
VIDEO
IN
VIDEO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
DIR-T1
CENTER
FRONT L
FRONT R
IMPEDANCE USE 4
PHONES
OPTICAL
L DIGITAL IN
L
FM
75
COAXIAL
SPEAKER
REMOTE
CONTROL
R
VIDEO
SYSYTEM CONNECTOR
A PHONES aljzat (39)
G SYSTEM CONNECTOR (15)
B EURO AV OUTPUT (TO TV) T aljzat
(25)
H SAT OPTICAL DIGITAL IN aljzat (26)
C DIR-T1 aljzat (18)
D AM antenna (23)
106HU
R
SAT
I SAT (VIDEO IN/AUDIO IN (L/R)) aljzatok
(25)
E FM 75Ω COAXIAL aljzat (23)
J VIDEO (VIDEO IN/AUDIO IN (L/R))
aljzatok (25)
F SPEAKER aljzatok (18)
K REMOTE CONTROL aljzat (18)
masterpage:Right
11 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 107 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
A távvezérlő
A Z (kiadás) (39, 40)
B DISPLAY (55, 58, 80)
C SLEEP (83)
D ./>, PRESET –/+ (40, 43, 80, 81)
E H (lejátszás) (40, 42, 47, 48, 51, 52)
F DVD TOP MENU/ALBUM– (43, 45, 46)
G C/X/x/c/ENTER (34, 43, 43, 45, 46, 48,
48, 50, 51, 53, 60, 67, 68, 69, 71, 79, 81,
83, 85, 91)
H DVD DISPLAY (45, 46, 50, 51, 53, 58, 59,
60, 67, 68, 69)
I AUTO FORMAT DIRECT (62, 63)
J DSGX (66)
K DVD SETUP (34, 71, 85)
L SUBTITLE (68)
M AUDIO (60)
N ANGLE (67)
P ENTER
Q TUNER MENU (79, 81)
R TV [/1 (be/készenlét) (74)
S "/1 (készenlét) (34, 39, 80)
T SONY TV DIRECT (76)
U TUNER/BAND (79, 80, 81)
További információk
O Számgombok (43, 43, 48, 53, 67, 69, 71,
74, 76)
V FUNCTION (39, 78, 80, 81)
Nyissa ki a fedelet.
W m/M/SLOW
52, 79, 80)
/
, TUNING –/+ (47,
X x (állj) (40, 42, 43, 69, 80)
Y X (szünet) (40)
Z MUTING (40)
wj DVD MENU/ALBUM+ (43, 45, 46)
wk VOL +/– (40, 80)
wl O RETURN (43, 45, 46, 48, 53, 69, 71,
85)
e; MODE (63, 64)
ea NIGHT MODE (66)
es PLAY MODE (48, 50)
ed REPEAT (48, 51)
ef TV (74, 76)
eg TV/VIDEO (74, 76)
Megjegyzés
Ez a távvezérlő sötétben világít. Ehhez azonban a
távvezérlőt rövid időre fénynek kell kitenni.
eh TV CH +/– (74, 76)
ej TV VOL +/– (74)
ek AMP MENU (29, 78, 83, 91)
el CLEAR (34, 48, 53)
r; FM MODE (80)
107HU
masterpage:Left
11 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 108 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
A választható nyelvek kódlistája
A nyelvek helyesírása megfelel az ISO 639: 1988 (E/F) szabványnak.
108HU
Kód
Nyelv
Kód
Nyelv
Kód
Nyelv
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali; Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan) Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto; Pushto
Portuguese
Quechua
Rhaeto-Romance
Kirundi
Romanian
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volap k
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703
nem azonosított
masterpage:Right
11 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 109 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
Az alapbeállítási menü elemei
A DVD alapbeállítási menüben az alábbi jellemzőket állíthatja be.
A következő listában feltüntetett jellemzők eltérő sorrendben jelenhetnek meg a készülék
kijelzőjén.
LANGUAGE SETUP
SCREEN SETUP
OSD
(Válassza ki a kívánt
nyelvet a megjelenő
listából.)
TV TYPE
DVD MENU
(Válassza ki a kívánt
nyelvet a megjelenő
listából.)
SCREEN SAVER
(Válassza ki a kívánt
nyelvet a megjelenő
listából.)
SUBTITLE
(Válassza ki a kívánt
nyelvet a megjelenő
listából.)
CUSTOM SETUP
PARENTAL
CONTROL
LEVEL
DATA CD
PRIORITY
MP3
JPEG
JPEG
DATE
MM/DD/YYYY
YYYY/MM/DD
DD/MM/YYYY
YYYY/DD/MM
LINE
OFF
8.
7. NC17
6.
R
5.
4. PG13
3.
PG
2.
1.
G
STANDARD USA
OTHERSt
CHANGE PASSWORD
TRACK
OFF
SELECTION AUTO
AUDIO
OFF
DRC
ON
További információk
AUDIO
BACKGROUND
16:9
4:3 LETTER
BOX
4:3 PAN SCAN
ON
OFF
JACKET
PICTURE
GRAPHICS 1
GRAPHICS 2
GRAPHICS 3
GRAPHICS 4
GRAPHICS 5
BLUE
BLACK
VIDEO
RGB
folytatódik
109HU
masterpage:Left
11 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 110 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
SPEAKER SETUP
SIZE
FRONT
CENTER
SURROUND
SUBWOOFER
DISTANCE
LEVEL
FRONT
CENTER
SURROUND
CENTER
SURROUND
LEFT
SURROUND
RIGHT
SUBWOOFER
BALANCE
TEST
TONE
FRONT
OFF
ON
YES
YES
NONE
BEHIND
SIDE
NONE
YES
1.0m–7.0m
1.0m–7.0m*
1.0m–7.0m*
–6 dB – +6 dB
–6 dB – +6 dB
–6 dB – +6 dB
–6 dB – +6 dB
6 lépés balra vagy jobbra
* A beállítható értékek az első hangsugárzó
beállításaitól (89. oldal) függően
eltérhetnek.
SETUP
QUICK
RESET
110HU
YES
NO
masterpage:Right
11 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 111 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
Az AMP menü elemei
A távvezérlő AMP MENU gombjával az alábbi beállítási lehetőségek közül választhat.
Customize
Speaker Setup
Center Speaker
Center Speaker Yes
Center Speaker No
Surround Speaker
Surround Speaker
Yes
Surround Speaker
No
Front Speaker Distance
1.0 m–7.0 m
Center Speaker Distance
1.0 m–7.0 m*
Surround Speaker Distance 1.0 m–7.0 m*
Surround Speaker
Surround Speaker
Position
Position Behind
* A beállítható értékek az első hangsugárzó
beállításaitól (91. oldal) függően eltérhetnek.
Level
Test Tone
Front Balance
Center Level
Test Tone Off
Test Tone On
6 lépés balra vagy jobbra
Dual Mono Main
Dual Mono Sub
Dual Mono Main/Sub
Dual Mono Main+Sub
Surround Speaker
Reverse*
Reverse Off SL SR
Reverse On SR SL
Dimmer
Dimmer Off
Dimmer On
Lip Sync
Lip Sync Off
Lip Sync On
További információk
Surround Speaker
Position Side
Dual Mono
–6 dB – +6 dB
Surround Left Level
–6 dB – +6 dB
Surround Right Level
–6 dB – +6 dB
Sub Woofer Level
–6 dB – +6 dB
Audio D.R.C.
Audio D.R.C. Off
Audio D.R.C. On
111HU
masterpage:Left
15 DAV-LF1.fm]
HU 112-115 DAV-LF1.fm Page 112 Friday, September 3, 2004 10:30 AM
Tárgymutató
Numerikus
címszavak
O
16:9 86
4:3 LETTER BOX 86
4:3 PAN SCAN 86
Folyamatos lejátszás
CD/VIDEO CD/Super Audio
CD/DVD/MP3 39
Folytatólagos lejátszás 42
G
A
Gyorsított lejátszás előre 52
Gyorsított lejátszás hátra 52
PARENTAL
CONTROL 71, 88, 101
Pásztázás 52
PBC lejátszás 43, 101
PLAY MODE 48, 50
Programozott lejátszás 48
Alapbeállítási menü 85
ALBUM 45, 53
Album 7, 100
ANGLE 67
Antenna csatlakoztatás 23
AUDIO 60, 86
AUDIO DRC 88
B
BACKGROUND 87
BALANCE 90
C
CHAPTER 54
CUSTOM PARENTAL
CONTROL 69
CUSTOM SETUP 88
D
DATA CD PRIORITY 88
Digital Cinema Sound 100
Digitális infravörös jelátvitel 100
DIMMER 83
DISPLAY 55
DISTANCE 89
Dolby Digital 100
Dolby Digital EX 100
Dolby Pro Logic II 100
Dolby Surround Pro Logic 100
DSGX 66
DTS 101
Dual Mono 78
DVD 101
DVD MENU 86
Hangsugárzók
csatlakoztatása 15
Hangzásképek 62
Használható lemezek 7
Hátoldal 106
Hibaelhárítás 95
I
INDEX 54
Index, tárgymutató 7, 101
J
Jelenet 7, 102
JPEG 46
JPEG DATE 88
K
Kameraállás funkció 67, 101
Képbemutató 47
Képernyőkijelzések
vezérlőmenü 10
Kijelzések az előlapon 104
L
LANGUAGE SETUP 86
Lassított lejátszás 52
Lemezek kezelése 9
LEVEL 90
LINE 87
M
Előlap 103
MP3 44
MUTING 40
Műsorszám 7, 45, 102
F
N
Fájl 7, 101
Fejezet 7, 100
NIGHT MODE 66
Nyelv kiválasztás 60, 101
E
112HU
H
OSD 86
P
R
Rádió 80
Rádióhallgatás 80
RDS 82
Régiókód 8, 102
REPEAT 51
S
SCENE 10
SCREEN SAVER 87
SCREEN SETUP 86
SHUFFLE 50
SIZE 89
SLEEP 83
SPEAKER SETUP 89
SUBTITLE 68, 86
Super Audio CD 102
T
Tárolt állomás 79
Távvezérlő 74, 107
TEST TONE 90
Tétel 7, 102
TIME SEARCH 54
TITLE 53
TRACK 53
TRACK SELECTION 88
Tv és videó csatlakoztatás 25
TV TYPE 86
V
Véletlen sorrendű lejátszás 50
Vezérlőmenü 10
Vezeték nélküli rendszer 22, 29
VIDEO CD 102
masterpage:Right
16 DAV-LF1.fm]
HU DAV-LF1.book Page 113 Wednesday, August 25, 2004 5:23 PM
Gyors útmutató távvezérlő kezelőszerveihez
Nyissa ki a fedelet.
Megjegyzés
A készülékhez mellékelt távvezérlő egyéb Sony DVDtermékekkel azonos vezérlőjeleket alkalmaz. Éppen ezért, az
éppen működtetett funkciótól függően előfordulhat, hogy a
távvezérlő parancsra más DVD-termék is reagál.
A Kiadja a lemezt.
B Az előlap kijelzőjén megjelenő információk
kiválasztása.
C A beállított időtartam letelte után automatikusan
kikapcsolja a készüléket.
D ./>: Nyomja meg, ha a következő vagy az
előző fejezetre vagy műsorszámra kíván ugrani.
PRESET –/+: A tárolt állomások pásztázása.
E Lemez lejátszása.
F A műsorismertető menü megjelenítése a tvképernyőn.
MP3/JPEG: Album kiválasztás.
G A funkciók vagy beállítások kiválasztására és
végrehajtására szolgál.
H A különböző paraméterek beállítására szolgáló
vezérlőmenü megjelenítése a tv-képernyőn.
I A kívánt hangzáskép kiválasztására szolgál.
J A mélyhangok hatékony erősítésére szolgál.
K A különböző paraméterek beállítására szolgáló
alapbeállítási menü megjelenítése a tvképernyőn.
L A szinkronfelirat nyelvének kiválasztása.
M A hang kiválasztása.
N A kameraállás kiválasztása DVD-lejátszás
közben.
O A beállítási értékek kiválasztására vagy beírására
szolgál. TV: Tv-csatorna kiválasztása.*
P A funkciók vagy beállítások végrehajtására,
tárolására szolgál.
Q A behangolt rádióállomás tárolására szolgál.
Bekapcsolja az elnevezési funkciót.
R A tv-készülék ki- és bekapcsolására szolgál.
S A rendszer ki- és bekapcsolására szolgál.
T A SONY tv-készülék és e rendszer bekapcsolása,
és a megfelelő bemenet kiválasztása a tvkészüléken.
U Az AM vagy az FM hullámsáv kiválasztására
szolgál.
V A használni kívánt komponens kiválasztása.
W m/M (SCAN): A kívánt műsorrészlet
megkeresése bekapcsolt képpel.
SLOW / : Lassított lejátszásra kapcsolhat
szünet üzemmódból.
TUNING –/+: A fogható rádióállomások
behangolása.
X A lejátszás kikapcsolása.
Y A lejátszás szüneteltetése.
Z A hang némítása.
wj A DVD menü megjelenítése a tv-képernyőn.
MP3/JPEG: Album kiválasztás.
wk A rendszer hangerejének beállítására szolgál.
wl Visszakapcsolás az előző menüképernyőre, stb.
e; A hangzáskép kiválasztása.
ea Ezzel a funkcióval a műsor hangja alacsony
hangerőn is érthető és élvezhető marad.
es Ezzel a funkcióval a műsor hangja alacsony
hangerőn is érthető és élvezhető marad.
ed Ezzel a funkcióval a műsor hangja alacsony
hangerőn is érthető és élvezhető marad.
ef A távvezérlő tévé üzemmódba kapcsolása:
Normál mód: nem világít.
Tévé mód: pirosan világít.
eg A tv-készülék bemeneti üzemmódjának
kapcsolása.
eh Tv-csatorna kiválasztása.
ej A tv-készülék hangerejének beállítása.
ek A hangsugárzó paraméterek beállítása és a kijelző
fényerejének módosítása két fokozatban.
el Nyomja meg, ha a beprogramozott műsorszámot
törölni kívánja stb.
r; Mono vagy sztereó FM vételre kapcsolhat ezzel a
gombbal.
* A tv-készülék gyártmányának függvényében az alábbi
módszert is használhatja. Nyomja meg a >10 gombot, majd
a megfelelő számgombokat. (Például a 25-ös programhely
kiválasztásához először a >10 gombot, majd a 2-es és az
5-ös gombot kell megnyomni.)
113HU
Download PDF

advertising