Sony | DAR-RD100 | Sony DAR-RD100 Használati útmutató

2-631-916-32(1)
Házimozi rendszer
DVD-felvevővel
Kezelési útmutató
DAR-RD100
© 2005 Sony Corporation
Csatlakoztatási útmutató
Körültekintően olvassa el ezt a Csatlakoztatási útmutatót a rendszer részegységeinek összekötéséhez.
A részleteket a Kezelési útmutatóban találja.
TV
: A nyilak az elülső oldalt jelzik.
Hangsugárzó csatlakoztatás
Helyezze el az A~F hangsugárzókat a fenti példa alapján, majd csatlakoztassa azokat a jobb oldali
ábra szerint.
Fordítsa oldalára az F hangsugárzót, és sorban csatlakoztassa hozzá az A~E hangsugárzókat. Az
E hangsugárzó csatlakoztatásánál az 1 és 2* vezetéket a számok sorrendjében csatlakoztassa.
A csatlakoztatások végrehajtása után állítsa talpra az F hangsugárzót. Az interferencia
megakadályozása érdekében tartsa távol az FM/AM antennát a rendszertől és a külső komponensektől.
*
A csatlakozódugókat ütközésig tolja az aljzatokba.
z Hasznos tudnivaló
• Ha a hangsugárzó-rendszert szeretné hallgatni, kapcsolja be a mélyhangsugárzót.
• Minden vezetéket mellékelünk.
Hátsó bal
Hátsó jobb
Középs
ő
Első bal
AM
FM
L
75 COAXIA
-CTRD1
AERIAL
SS-CTRD1
10
RDR-GX2
OPTICAL
2
FRONT L
SURR R
SURR L
CENTER
DVD
FRONT R
DIGITAL IN
ROL
SPEAKERS
Első jobb
L
CONTRO
SYSTEM
TEM CONT
1
A tv-készülék és az optikai digitális vezeték csatlakoztatása
1
2
Csatlakoztassa a mélyhangsugárzót és a felvevőt a mellékelt optikai digitális vezeték A
használatával.
Csatlakoztassa a tv-készüléket B C, a tv-antennát D E és a felvevőt a lenti ábra
szerint.
z Hasznos tudnivaló
• A tv-készüléket a B vagy a C módszerrel csatlakoztassa.
• A B C E vezetékeket nem mellékeljük.
3
Az összes csatlakoztatás kialakítása után dugja be a felvevő és a mélyhangsugárzó hálózati
vezetékét a fali konnektorba.
z Hasznos tudnivaló
Ha a tv-készülék műsorát a 6 hangsugárzón keresztül szeretné meghallgatni, olvassa el a Kezelési útmutató
„A térhatású hangzás bekapcsolása” című fejezetét, és válassza ki a megfelelő hangzásképet („PLII MOVIE/
MUSIC” stb.).
TV
VHF/UHF
IN
EURO AV
LINE IN
S VIDEO
M
INPUT (FRO
VID EO )
VIDEO
L
AUDIO
R
D
C
E
B
LINE 2 OUT
LINE 1-TVP
AERIAL IN
ODER
LINE 3 / DEC
AERIAL
IN
LINE 1
AERIAL OUT
OUT
- TV
DIGITAL
OUT
COMPONENT
VIDEO OUT
COAXIAL
VIDEO OUT
SELECT
RGB
COMPONENT
LINE 2 OUT
L
PCM/DTS/
MPEG/
L
DOLBY DIGITA
PB/CB
LINE 2 OUT
PR/CR
Y
LINE 4 IN
L
AUDIO
AUDIO
R
VIDEO
OU
DIGITAL
T
G/
PCM/DTS/MPE
AL
DOLBY DIGIT
OPTICAL
R
VIDEO
S VIDEO
DIGITAL OUT
AM
FM
IAL
75 COAX
AERIAL
A
SS-CTRD1
CONTROL
SYSTEM
210
RDR-GX
OPTICAL
DIGITAL IN
DVD
DVD
Alapbeállítások
AMP/DVD
kapcsolót
DVD '/1
1
2
4
5
6
7
8
9
0
3
A DVD-felvevő/házimozi rendszer használatának
megkezdése előtt végezze el az alábbi
alapbeállításokat:
1
2
3
</M/m/,,
ENTER
4
5
Helyezzen be két R6 (AA méretű) elemet
a távvezérlőbe.
Kapcsolja be a tv-készüléket, és válassza
ki a felvevő számára fenntartott
videobemenetet.
Kapcsolja be a felvevőt a DVD &/1
gombbal.
Amikor a felvevő állj üzemmódban
működik, kapcsolja az AMP/DVD kapcsolót
DVD állásba és nyomja meg a SET UP
gombot.
A </M/m/, gombok és az ENTER
gomb segítségével végezze el az
alapbeállításokat az alábbi sorrendben.
A tuner és a csatornakiosztás beállítása
m
A képernyőkijelzés nyelvének beállítása
m
Az óra beállítása
SET UP
m
A tv-készülék típusának beállítása
m
Hangsugárzó alapbeállítások
Az alapbeállításokról bővebben a Kezelési
útmutató „8. lépés: Alapbeállítások” című
fejezetében olvashat.
FIGYELMEZTETÉS
A tűzveszély és az áramütés elkerülése
érdekében ne tegye ki a készüléket
csapadék vagy nedvesség hatásának.
A készülék burkolatát ne távolítsa el,
mert ez áramütést okozhat. A javítást
bízza szakemberre!
A hálózati csatlakozóvezetéket
kizárólag szakszervizben cserélhetik.
E készülék besorolása CLASS 1
LASER (1. osztályú lézerberendezés).
A CLASS 1 LASER PRODUCT
jelölés a készülék hátoldalon található.
FIGYELEM
Ha ezt a berendezést egy másik optikai
készülékkel együtt használja,
növekszik a szem veszélyeztetettsége.
Mivel ez a DVD-felvevő olyan
lézersugárral működik, amely
veszélyes lehet az emberi szemre, soha
ne szerelje szét a készüléket.
A javítást bízza szakemberre.
CAUTION
CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN.
AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.
ADVARSEL
KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING.
UNDGÅ UDSAETTELSE FOR STRÅLING.
ADVARSEL
KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPENS.
UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.
VARNING
KLASS 3B SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR
ÖPPNAD. STRÄLEN ÄR FARLIG.
VARO!
KURSSI 3B NÄKYVÄ JA NÄKYMÄTÖN AVATTAESSA OLET ALTTIINA
LASERÄTEILYLLE. ÄLÄ KATSO SÄTEESEN.
Ez a jelölés a készülékházban,
a lézervédő burkolaton található.
Előírások
• Ez a készülék 220–240 V-os, 50/
60 Hz-es hálózati feszültséggel
üzemel. Ellenőrizze, hogy a helyi
elektromos hálózat feszültsége
megfelel-e ennek.
• A tűzveszély megelőzése érdekében
ne takarja el a készülék
szellőzőnyílásait újságpapírral,
terítővel, függönnyel, stb. Soha ne
állítson égő gyertyát a készülékre.
• A tűzeset és az áramütés elkerülése
érdekében soha ne tegyen
folyadékkal teli edényt, pl.
virágvázát a készülékre.
2HU
A VIDEO Plus+ és a PlusCode
a Gemstar Development Corporation
bejegyzett védjegye. A VIDEO Plus+
rendszer gyártása a Gemstar
Development Corporation
engedélyével történt.
Az elemet ne dobja
a háztartási hulladék
közé. Kezelje
veszélyes
hulladékként.
Használt elektromos és
elektronikus készülékek
elhelyezése hulladékként
Ez a szimbólum, mely
általában a készüléken
vagy a csomagoláson
van feltüntetve, azt
jelenti, hogy
a terméket nem
szabad háztartási
hulladékként kezelni.
Ahelyett, hogy a háztartási hulladék
közé dobná, vigye el az elektromos és
elektronikus készülékek kijelölt
újrahasznosító telepére. E készülék
szakszerű megsemmisítésével segíthet
abban, hogy megelőzzük azt
a környezetre és az emberi egészségre
gyakorolt negatív hatást, ami
a helytelen hulladékkezelésből adódik.
Az anyagok újrahasznosítása abban is
segít, hogy megőrizzük természeti
erőforrásainkat. E készülék
újrahasznosításáról további
információkat a helyileg illetékes
hivatalban, a hulladékkezelő telepen
vagy vásárlás helyén kaphat.
Előírások
Néhány szó a biztonságról
Ha bármilyen szilárd anyag vagy
folyadék kerül a készülék belsejébe,
húzza ki a hálózati
csatlakozóvezetéket, és azonnal
forduljon szakemberhez.
Amikor kihúzza a hálózati vezetéket
a fali konnektorból, ne érjen hozzá
az aljzat vagy a csatlakozódugó
fémes részéhez.
Ne dugjon semmilyen tárgyat
a készülék nyílásaiba
(szellőzőnyílás, aljzatok, stb.).
Áramütést szenvedhet.
Néhány szó a tápfeszültségről
• A készülék mindaddig feszültség
alatt áll, amíg a fali konnektorhoz
van csatlakoztatva, még akkor is,
ha a készülék ki van kapcsolva.
• Ha hosszú ideig nem használja
készülékét, húzza ki a hálózati
csatlakozót a fali konnektorból.
Mindig a csatlakozódugót, és soha
ne a vezetéket fogja meg.
• Amíg a készüléket üzemelteti, ne
húzza ki a hálózati
csatlakozóvezetéket.
Néhány szó az elhelyezésről
• Úgy helyezze el a készüléket,
hogy a levegő szabadon
áramolhasson körülötte,
máskülönben túlmelegedhet.
• Ha a készüléket hosszú ideig
magas hangerőn hallgatja,
a burkolat felforrósodhat. Ez nem
hibajelenség. A burkolat
megérintését azonban kerülje.
Nem szabad a készüléket zárt
térben működtetni, mert az
elégtelen szellőzés a készülék
túlmelegedését okozhatja.
• Ne helyezzen semmit a készülék
tetejére, mert a szellőzőnyílásokat
eltakarhatja. A rendszer
nagyteljesítményű erősítővel van
felszerelve. Ha a
szellőzőnyílásokat eltakarja,
a készülék túlmelegedhet és
meghibásodhat.
• Ne helyezze a készüléket puha
felületre – pl. takaróra –, amely
eltakarhatja a szellőzőnyílásokat.
• Ne helyezze a készüléket zárt
térbe, pl. szekrénybe vagy hasonló
helyre.
• Óvakodjon az alábbi
elhelyezésektől: Fűtőtestek
közelében, illetve olyan helyen,
ahol közvetlen napfénynek, túlzott
pornak vagy mechanikai
behatásnak van kitéve.
• A készüléket ne helyezze el
döntött pozícióban. A készülék
kizárólag vízszintes helyzetben
üzemeltethető.
• A készüléket és a lemezeket tartsa
távol az erős mágnessel
rendelkező berendezésektől (pl.
mikrohullámú sütő, nagyméretű
hangsugárzók, stb.).
• A készülékre ne helyezzen súlyos
tárgyakat.
• Ne helyezzen semmilyen tárgyat
a hangsugárzók elé, mert magas
hangerőnél a hangnyomás
felboríthatja azokat.
• Ha a készüléket hideg helyről
meleg helyre viszi, továbbá, ha
túlságosan nedves helyen tárolja,
pára csapódhat le a DVD-felvevős
házimozi rendszer kiolvasófején.
A készülék ekkor
működésképtelenné válhat. Vegye
ki a lemezt, hagyja bekapcsolva
a készüléket és várjon kb.
30 percet, hogy a lecsapódott
nedvesség elpárologjon.
• Ez a készülék olyan
másolásvédelmi technológiával
van ellátva, amely az Egyesült
Államok szabadalmi oltalma alatt
áll, illetve egyéb szellemi
tulajdont képez. Ezt
a másolásvédelmi technológiát
csak a Macrovision engedélyével
és kizárólag otthoni vagy
kiscsoportos szórakoztatási
célokra szabad felhasználni,
hacsak a Macrovision másképpen
nem rendelkezik. Feltörése és
másolása tilos.
• Ez a rendszer a Dolby*1 Digital,
a Dolby Pro Logic (II) adaptív
mátrix surround dekódert és
a DTS*2 Digital Surround System
technológiát alkalmazza.
*1
*2
A készülék gyártása a Dolby
Laboratories engedélyével
történt.
A „Dolby”, a „Pro Logic” és
a dupla D szimbólum a Dolby
Laboratories hivatalos védjegye.
A készülék gyártása a Digital
Theater Systems, Inc.
engedélyével történt.
A „DTS” és a „DTS Digital
Surround” a Digital Theatre
Systems Inc. bejegyzett
védjegye.
Néhány szó az útmutatóról
• Az útmutatóban feltüntetett
kezelőszervek a távvezérlő
kezelőszerveire vonatkoznak.
Egyes esetekben azonban
a készülék azonos elnevezésű
kezelőszerveire is érvényesek.
• A képernyőn megjelenő opciónevek és üzenetek zárójelben
szerepelnek. A készülék kijelzőjén
megjelenő üzeneteket idézőjelbe
foglalva tüntettük fel.
• Az útmutatóban látható
menüképernyő illusztrációk
eltérhetnek az Ön tv-képernyőjén
megjelenő képtől.
• Az útmutatóban található
lemezekkel kapcsolatos
magyarázatok az ezen a felvevőn
készített lemezekre vonatkoznak.
A magyarázatok nem vonatkoznak
azokra a lemezekre, melyeket ezen
a készüléken játszanak le, de
a felvétel másik készülékkel
történt.
Másolásvédelmi funkció
• A gyártó nem vonható
felelősségre, ha a felvétel vagy
a lejátszás a készülék vagy a lemez
működési hibája miatt elmarad.
• Készítsen próbafelvételeket
a tényleges felvétel előtt.
Mivel ez a készülék másolásvédelmi
funkcióval rendelkezik, és a külső
tuneren (nem tartozék) keresztül
beérkező műsorok másolásvédelmi
jeleket tartalmazhatnak
(másolásvédelmi funkció), a felvétel
nem minden esetben lehetséges
(a jel típusától függően).
Szerzői jogok
FONTOS FIGYELMEZTETÉS
• A televíziós műsorok, filmek,
videokazetták, lemezek és egyéb
anyagok szerzői jogvédelem alatt
állhatnak. Az ilyen anyagok
engedély nélküli felvétele
ellenkezhet a szerzői jogi
rendelkezésekkel. Ha a készüléket
kábeltelevíziós adások felvételére
szeretné használni, szükség lehet
a kábeltelevíziós műsorszóró és/
vagy a műsor tulajdonosának
engedélyére.
Figyelem: Az Ön által megvásárolt
készülék gyakorlatilag korlátlan
ideig képes egy állóképet vagy egy
menüképernyőt a tv-képernyőn
megjeleníteni. Ha egy állóképet
vagy egy menüképernyőt hosszabb
ideig a tv-képernyőn hagy,
a televízió képernyője maradandó
károsodást szenvedhet. Fokozottan
érvényes ez a plazmaképernyős és
a projektoros tv-készülékekre.
Néhány szó a felvételről
Ha a készülékkel kapcsolatban
bármilyen kérdése vagy problémája
merül fel, keresse fel a vásárlás
helyét.
3HU
Tartalomjegyzék
FIGYELMEZTETÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Előírások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
A DVD-felvevő/házimozi rendszer használata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Gyors útmutató a lemeztípusokhoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Csatlakoztatások és beállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Áttekintés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1. lépés: Kicsomagolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2. lépés: A hangsugárzó-rendszer csatlakoztatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3. lépés: Az FM/AM antennák csatlakoztatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4. lépés: A hangsugárzó rendszer és a felvevő csatlakoztatása . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
5. lépés: Tv-antenna csatlakoztatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
6. lépés: A tv-készülék és a felvevő csatlakoztatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
7. lépés: A hálózati vezeték csatlakoztatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Csatlakoztatás egyéb komponenshez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
8. lépés: Alapbeállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
DVD-felvevő alapműveletek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Lemez behelyezése és formattálása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Egy tv-műsor felvétele lemezre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
A felvett műsorok megtekintése (tétel lista) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
A lejátszási információk és a lejátszási idő ellenőrzése. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
A felvett műsor címének módosítása (név bevitel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Egy lemez elnevezése és védelme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
A DVD lejátszása egy másik készülékkel (lezárás) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Felvételkészítés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Mielőtt hozzákezdene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Időzített felvétel (Normál és VIDEO Plus+) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Az időzítési beállítások ellenőrzése, megváltoztatása és érvénytelenítése
(Timer List). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Felvétel az időzítő használata nélkül . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Felvételkészítés külső készülékről. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Lejátszás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
DVD és VIDEO CD-lemezek lejátszása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Tétel/fejezet/műsorszám, stb. keresése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Zenei CD-k és MP3 audio műsorszámok lejátszása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
JPEG képfájlok lejátszása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
DVD-lemezek szerkesztése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Mielőtt hozzákezdene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Tételek törlése és szerkesztése. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Tétel szerkesztése fejezetenként. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Lejátszási lista szerkesztése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
4HU
DV-másolás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Mielőtt megkezdené a DV-másolást . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Digitális videokamera csatlakoztatása a DV IN aljzathoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
DV/Digital 8 formátumú kazetta műsorának másolása DVD-lemezre . . . . . . . . . . . . . 71
DVD-felvevő alapbeállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Az alapbeállítások menüje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
A tv-csatorna és az óra beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Tv és videó beállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Nyelv beállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
A hang paramétereinek beállítása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Szülői letiltás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Felvételi beállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
A térhangzás beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Az állapotinformációk ellenőrzése a központi egység kijelzőjén . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
A térhatású hangzás bekapcsolása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
A kisfrekvenciás hangok erősítése (DSGX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Műsorhallgatás alacsony hangerővel („AUDIO DRC”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
A kép és a hang közötti késés korrigálása („A/V SYNC”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Sztereó vagy kétnyelvű műsorok vétele („DUAL MONO”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Tv-készülék vagy videomagnó hangjának lejátszása a hangsugárzó-rendszeren
keresztül . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
A hangsugárzó-rendszer beállító menüje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Az AMP menü használata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
A hangsugárzó-rendszer alapbeállításai („SP SETUP”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
A hangsugárzók jelszintjének beállítása („LEVEL”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
A hangsugárzó-rendszer további beállításai („CUSTOMIZE”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
További műveletek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Rádióhallgatás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Kikapcsolás időzítő . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Külső készülékek vezérlése a távvezérlővel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
A hangsugárzó-rendszer és a felvevő memóriájának törlése . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
További információk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Néhány szó a felvevőről . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Minőségtanúsítás, műszaki jellemzők . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Kezelőszervek és szabályzók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Fogalom magyarázat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
A választható nyelvek listája . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Területkódok listája . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Tárgymutató . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
5HU
A DVD-felvevő/házimozi rendszer használata
A felvett műsorok gyors elérése – Tétel lista
, A lemezre felvett összes műsor listájának
megtekintéséhez – beleértve a felvételi
dátumot, csatornát, felvételi módot és
mintaképeket is – nyissa meg a Tétel listát
(33. oldal).
Tétel lista
1/7
Title List
Original
DVD-RW
SLP
2:45:00
Free
Title 1
07/12
Title 2
0:45:00 09/12
Title 3
1:00:00 10/12
0:15:00
Title 4
13/12
Title 5
0:10:00 16/12
Title 6
0:10:00 19/12
0:25:00
Saját program összeállítása – Lejátszási lista
, A DVD-RW lemezre (VR módban) felvett
műsorokból törléssel, áthelyezéssel és új
jelenetek igény szerinti hozzáadásával
elkészítheti saját programját (63. oldal).
Eredeti
Lejátszási lista
DV/Digital 8 kazetták műsorának lemezre másolása – DV-másolás
, Csatlakoztassa digitális videokameráját
a DV IN bemeneti aljzathoz, és
átmásolhatja DVD-lemezre a kazetta teljes
tartalmát, illetve a kiválasztott jeleneteket
(70. oldal).
Vezérlés
Másolás
6HU
Progresszív PAL lejátszás
, Ha a tv-készülék képes progresszív jelek
fogadására és megjelenítésére,
a progresszív üzemmód segítségével
kifogástalan színreprodukciót és kivételes
képminőséget élvezhet.
JPEG fájlok lejátszása
, JPEG formátumú fényképeit lejátszhatja
a tv-képernyőn. Készítse el a fotókat egy
digitális fényképezőgéppel, majd egy
számítógép segítségével mentse ki azokat
JPEG formátumban CD-RW/CD-R
lemezre. A CD-RW/CD-R lemezen tárolt
fényképeket egyszerűen lejátszhatja ezzel
a készülékkel (61. oldal).
Fotózzon
Mentse
Játssza le!
Többcsatornás műsorok lejátszása a hangsugárzókon keresztül
, Bármilyen kereskedelmi forgalomban lévő
DVD VIDEO lemez műsorát lejátszhatja
a rendszer kiváló minőségű, dinamikus 5.1
csatornás hangsugárzó-rendszerén
keresztül. A beépített hangzásképek
segítségével számos akusztikus környezet
szimulálható, így például a tv-műsorok
hangja meghallgatható a hátsó
hangsugárzók használatával, illetve a teljes
5.1 csatornás rendszeren keresztül
(85. oldal).
A felvételhez használható és lejátszható lemezek listája a 8. oldalon található.
7HU
Gyors útmutató a lemeztípusokhoz
Felvételre és lejátszásra használható lemezek
Lemez
jelölés
Típus
DVD+RW
Ebben az
útmutaFormattálás
tóban
(új lemezek)
használt
ikon
+RW
Automatikus formattálás
DVD+RW kompatibilis lejátszókon
játszható le (automatikus lezárás)
VR
mód
-RWVR
Csak VR móddal kompatibilis
Automatikus formattálás
lejátszókon játszható le (lezárás nem
VR módban
szükséges)
Videó
mód
-RWVideo
Kézi formattálás videó
módban (31. oldal)
DVDRW
DVD+R
+R
DVD-R
-R
A legtöbb DVD-lejátszón lejátszható
(lezárás szükséges)
(39. oldal)
DVD+R kompatibilis lejátszókon
Automatikus formattálás játszható le (lezárás szükséges)
(39. oldal)
A legtöbb DVD-lejátszón lejátszható
Automatikus formattálás (lezárás szükséges)
(39. oldal)
Használható lemez verziók (2005. februári
állapot szerint)
• 4× vagy lassabb DVD+RW lemezek
• 4× vagy lassabb DVD-RW lemezek (Ver.1.1,
Ver.1.2 CPRM-mel*1)
• 8× vagy lassabb DVD+R lemezek
• 8× vagy lassabb DVD-R lemezek (Ver.2.0)
A „DVD+RW”, a „DVD-RW”, a „DVD+R” és
a „DVD-R” védjegyek.
*1
*2
*3
8HU
Kompatibilitás más
DVD-lejátszókkal (lezárás)
A CPRM (Content Protection for Recordable Media,
Írható média tartalomvédelem) egy kódolási
technológia, mely a képekhez fűződő szerzői jogokat
védi.
Lemezterület felszabadításához törölje a lemez utolsó
műsorát.
A műsorok törlése nem szabadít fel lemezterületet.
Felvételi jellemzők
Szerkesztési jellemzők
Fejezet
Auto16:9-es
Műsor
Manuális törlés/
Lejátszási
matikus
Újraírás
A-B törlés
Fejezet
felvétel
törlése
fejezet
lista
fejezet
(41. oldal)
(65. oldal)
(83. oldal)
(65. oldal)
(68. oldal) elrejtés
(63. oldal)
(83. oldal)
(67. oldal)
Igen
Nem
Igen
Igen*2
Nem
Igen
Nem/Igen
Nem
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen/Nem
Igen
Igen
Nem
Igen
Igen*2
Nem
Nem
Nem/Nem
Nem
Nem
Nem
Igen
Igen*3
Nem
Igen
Nem/Igen
Nem
Nem
Nem
Igen
Igen*3
Nem
Nem
Nem/Nem
Nem
Lemezek, amelyekre nem készíthető felvétel
• DVD-RW lemezek (Ver.1.0).
• DVD+RW lemezek, melyek nem
kompatibilisek a 2,4× sebességgel.
• Kétrétegű lemezek.
• 8 cm-es lemezek.
,folytatódik
9HU
Lejátszható lemezek
Típus
Lemez
jelölés
Ebben
az útmutatóban
használt
ikon
Jellemzők
DVD VIDEO
DVD
Általában filmet tartalmazó lemezek, melyek
megvásárolhatók vagy kölcsönözhetők.
VIDEO CD
VCD
VIDEO CD-lemezek vagy CD-R/CD-RW lemezek VIDEO
CD/Super VIDEO CD formátumban.
CD
Megvásárolható zenei CD-k vagy CD-R/CD-RW lemezek
zenei CD formátumban.
CD
DATA CD
DATA CD
MP3 zenei műsorszámokat vagy JPEG képfájlokat
tartalmazó CD-ROM/CD-R/CD-RW lemezek.
Megjegyzés a CD-lemezekhez
Lemezek, melyek nem játszhatók le
• Ez a készülék az alábbi formátumú CD-ROM/
CD-R/CD-RW lemezeket képes lejátszani:
• Minden CD-ROM (beleértve a PHOTO CD-ket
is).
• Olyan CD-R/CD-RW lemezek melyek nem
felenek meg a fenti formátumoknak.
• A CD-Extra lemezek adat-része.
• DVD-ROM lemezek.
• DVD Audio lemezek.
• DVD-RAM lemezek.
• DVD+R DL (kétrétegű) lemezek.
• A Super Audio CD-k HD rétege.
• Eltérő régió kóddal rendelkező DVD VIDEO
lemezek (11. oldal).
– zenei CD formátum.
– videó CD formátum.
– MP3 audio műsorszám és JPEG képfájl, mely
megfelel az ISO 9660* 1-es, 2-es szintnek vagy ezek
kiterjesztett formátumának (Joliet).
* Az ISO (Nemzetközi Szabványügyi Hivatal) által
definiált, a CD-ROM-on található fájlok és mappák
egy logikai formátuma.
• CD-lemezen lévő DTS-kódolású műsor
lejátszásakor a hang csak e rendszer
hangsugárzóin keresztül hallgatható meg. Az
audio jelek nem jelennek meg a felvevő LINE
kimenetein.
10HU
z Hasznos tudnivaló
Ez a készülék képes 8 cm-es CD és 8 cm-es lezárt DVDlemezek lejátszására is.
Megjegyzés a DVD VIDEO és VIDEO CDlemezek lejátszásához
Bizonyos DVD VIDEO és VIDEO CD-lemezek
esetében a szoftvergyártó néhány lejátszási
műveletet rögzített a lemezen. Mivel ez a készülék
a DVD VIDEO és VIDEO CD-lemezeket a gyártó
eredeti, lemezen elhelyezett utasításai alapján
játssza le, előfordulhat, hogy egyes funkciók nem
állnak rendelkezésre. Lásd a DVD VIDEO vagy
VIDEO CD-lemezekhez mellékelt utasítást.
Régiókód (csak DVD VIDEO)
Az Ön DVD-felvevőjének hátoldalán egy
régiókód található, és a készülék csak olyan DVD
VIDEO lemezeket játszik le (csak lejátszás),
amelyeken ezzel azonos régiókód van feltüntetve.
A régiókód a szerzői jogok védelmét szolgálja.
A ALL szimbólummal ellátott DVD VIDEO
lemezek szintén lejátszhatók ezzel a készülékkel.
Ha nem megfelelő régiókóddal ellátott DVD
VIDEO lemezt próbál meg lejátszani, a tvképernyőn a [Playback prohibited by area
limitations] (A lemez lejátszása a területi
azonosító kód eltérése miatt nem lehetséges)
üzenet jelenik meg. Egyes DVD VIDEO lemezek
esetében előfordulhat, hogy a régiókód nincs
feltüntetve, és a készülék mégsem képes lejátszani
azt a fentebb említett területi azonosító kód
eltérése miatt.
RDR–XXXX
XXV XXHz XXW
X
Megjegyzések
• Lehetnek olyan DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/
DVD-R vagy CD-R/CD-RW lemezek, melyek –
a lemez állapotától, a felvétel minőségétől, illetve
a felvevő berendezés sajátosságaitól függően – nem
játszhatók le ezzel a lejátszóval. Ugyanígy nem
játszhatók le azok a lemezek, melyeken a véglegesítés
(lezárás) nem történt meg megfelelően. További
információkért olvassa el a felvevő berendezés kezelési
utasítását.
• Ugyanazon a DVD-RW lemezen nem keverheti a VR
módot és a Videó módot. A lemez formátumának
megváltoztatásához formattálja meg a lemezt
(31. oldal). Ne feledje, hogy a lemez tartalma
a formattáláskor törlésre kerül.
• A felvételhez szükséges időt nem rövidítheti, még nagy
sebességű lemezek esetében sem.
• Olyan lemezek használata ajánlott, melyek
csomagolásán a „For Video” felirat fel van tüntetve.
• Az DVD-R és DVD-RW lemezekre (videó mód) nem
készíthet felvételt, ha azokon más DVD-készülékkel
készített felvétel található.
• Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy nem tud újabb
felvételt rögzíteni az olyan DVD+RW lemezre,
melyeken más DVD-készülékkel készített felvétel
található. Ne feledje, hogy új felvétel hozzáadása
esetén ez a készülék fölülírja a DVD-menüt.
• Ha a lemez olyan PC adatot tartalmaz, melyet
a készülék nem ismer fel, akkor lehetséges, hogy az
adatokat törölni fogja.
Régiókód
Másolásvédelemmel ellátott zenei lemezek
Ez a készülék olyan lemezek lejátszására
alkalmas, melyek megfelelnek
a kompaktlemezekre (CD) vonatkozó szabvány
előírásainak. Napjainkban egyre több
lemeztársaság másolásvédelemmel ellátott zenei
CD-ket hoz forgalomba. Kérjük, ne feledje, hogy
ezek között lehetnek olyanok is, melyek nem
felelnek meg a CD-szabványnak, ezért ezzel
a készülékkel nem lehet lejátszani.
DualDisc (kettős formátumú) lemezek
A DualDisc olyan kétoldalas lemez, melynek
egyik oldalán DVD-műsor, a másikon pedig
digitális audio program található. Kérjük, ne
feledje, hogy a DualDisc lemez digitális audio
oldalát nem minden esetben játssza le ez
a készülék, mert az nem a CD szabványnak
megfelelően lett rögzítve.
11HU
Csatlakoztatások és beállítások
1. lépés: Kicsomagolás
Áttekintés
Ellenőrizze, hogy az alábbi tartozékokat
megkapta-e:
Az alábbi lépések utasításait követve végezze el
a DVD-felvevő/házimozi rendszer üzembe
helyezéséhez szükséges lépéseket.
A DVD kartondobozában:
• DVD-felvevő (1)
• Tv-antenna vezeték (1)
„1. lépés: Kicsomagolás” (12. oldal)
m
„2. lépés: A hangsugárzó-rendszer csatlakoztatása”
(14. oldal)
m
„3. lépés: Az FM/AM antennák csatlakoztatása”
(17. oldal)
m
„4. lépés: A hangsugárzó rendszer és a felvevő
csatlakoztatása (18. oldal)
m
„5. lépés: Tv-antenna csatlakoztatása” (19. oldal)
m
„6. lépés: A tv-készülék és a felvevő csatlakoztatása”
(20. oldal)
m
„7. lépés: A hálózati vezeték csatlakoztatása”
(23. oldal)
m
„8. lépés: Alapbeállítások” (28. oldal)
Az 1–4. lépések a hangsugárzó rendszer, az 5. és
6. lépés a felvevő üzembe helyezéséhez
szükségesek. Miután az összes csatlakoztatást
elvégezte, csatlakoztassa a hálózati vezetéket
(7. lépés), majd hajtsa végre az alapbeállításokat
(„8. lépés: Alapbeállítások”).
A fő dobozban:
• Aktív mélyhangsugárzó (1)
• Központi egység (1)
• Hangsugárzók (4)
• AM keretantenna (1)
• FM huzalantenna (1)
• Hangsugárzó vezetékek (rövid × 2, hosszú × 2)
• Optikai digitális csatlakozóvezeték (1)
• Távvezérlő (1)
• AA (R6) elemek (2)
• Hangsugárzó talpak*
• Kezelési útmutató (1)
• Csatlakoztatási útmutató (kártya) (1)
* Erősítse fel a hangsugárzók aljára.
Az elemek behelyezése
a távvezérlőbe
A felvevőt és a hangsugárzó rendszert a mellékelt
távvezérlővel is működtetheti. Helyezzen be két
„R6” (AA) típusú elemet a távvezérlőbe, ügyelve
a helyes 3 és # polaritásra.
Amikor a távvezérlőt használja, fordítsa azt
a felvevő távvezérlés érzékelője
irányába.
Vagy ha a hangsugárzó rendszert kívánja
működtetni, fordítsa a központi egységen lévő
érzékelő
irányába.
Megjegyzések
• A zavaró elektromos zajok megelőzése érdekében
ügyeljen a csatlakozódugók szoros csatlakoztatására.
• Olvassa el a csatlakoztatni kívánt készülékek kezelési
útmutatóját is.
• Ezt a felvevőt nem lehet olyan tv-készülékhez
csatlakoztatni, amely nem rendelkezik SCART vagy
videó bemeneti aljzattal.
• Csatlakoztatás előtt kapcsolja ki a csatlakoztatni kívánt
készülékeket.
Megjegyzések
• Ha a mellékelt távvezérlő akaratlanul más Sony DVDfelvevő vagy -lejátszó berendezés funkcióit is
működteti, válasszon ki másik vezérlési módot ezen
a felvevőn (99. oldal).
12HU
Csatlakoztatások és beállítások
• Ha nem Sony gyártmányú televíziót használ, állítsa be
a tv-készülék gyártmányának megfelelő kódot
(98. oldal).
• Az esetleges elemszivárgás és korrózió megelőzése
érdekében szakszerűen használja az elemeket.
A kifolyt elektrolitot ne érintse meg csupasz kézzel.
Ügyeljen az alábbiakra:
– Ne használjon együtt régi és új elemet, illetve
különböző márkájú elemeket.
– Ne próbálja meg feltölteni az elemeket.
– Ha hosszabb ideig nem használja a távvezérlőt,
vegye ki belőle az elemeket.
– Ha az elektrolit kifolyik az elemekből, törölje
szárazra az elemtartó belsejét és helyezzen be új
elemeket.
• Ne irányítsa a távvezérlés érzékelőket (
szimbólum
jelzi a felvevőn és a központi egységen) közvetlen
napfény vagy erős fényforrás felé. A rendszer nem fog
megfelelően reagálni a távvezérlő utasításokra.
13HU
2. lépés: A hangsugárzó-rendszer csatlakoztatása
Csatlakoztassa a rendszer komponenseit a mellékelt A és B jelű vezetékekkel.
Első hangsugárzó (jobb)
Első hangsugárzó (bal)
Színes címke
Központi egység
Mélyhangsugárzó
a SYSTEM
CONTROL
aljzathoz
B
AM
FM
75 COAXIAL
AERIAL
SYSTEM CONTROL
DIGITAL IN OPTICAL
DVD
Rendszerkábel
Hangsugárzó vezeték
Hátsó hangsugárzó (bal)
Hátsó hangsugárzó (jobb)
A
SPEAKERS
FRONT R
FRONT L
SURR R
SURR L
CENTER
a SPEAKER aljzathoz alul
Megjegyzések
• A hangsugárzókat nem szabad lejtős felületre állítani.
• A hangsugárzókat ne helyezze olyan helyre, mely:
– Különösképpen meleg vagy hideg.
– Poros vagy piszkos.
– Túlzottan párás.
– Rázkódásnak van kitéve.
– Közvetlen napfénynek van kitéve.
• Kizárólag a mellékelt hangsugárzókat használja
a rendszerhez.
14HU
• Ha a hangsugárzókat és/vagy az állványra (nem
mellékelt tartozék) szerelt hangsugárzókat speciálisan
kezelt (viaszolt, olajozott, polírozott, stb.) padlóra
helyezi, ügyeljen arra, hogy foltosodás vagy
elszíneződés léphet fel.
Példa:
A A hangsugárzó vezetékek
megfelelő csatlakoztatása
Szürke
A lecsupaszított hangsugárzó
vezeték hozzáér a másik
hangsugárzó aljzathoz.
(+)
(+)
(–)
Jelölőhüvely
(–)
Fekete
A rendszerkomponensek és a hálózati vezeték
csatlakoztatása után a teszthang funkcióval
ellenőrizze a hangsugárzók megfelelő
csatlakoztatását (94. oldal). Ha a teszthang
funkció használata közben a hang nem hallható,
vagy nem abból a hangsugárzóból szól, amelyik
a központi egység kijelzőjén látható, ellenőrizze
újból a hangsugárzók csatlakoztatását.
Csatlakoztatások és beállítások
Csatlakoztassa a mellékelt hangsugárzókat
a mélyhangsugárzó alján lévő SPEAKER
aljzatokhoz.
Ügyeljen arra, hogy a vezetékeket a jelölőhüvely
színével megegyező színű címkével ellátott
aljzatokhoz csatlakoztassa.
A szigetelés túlzott mértékű
eltávolítása miatt
a lecsupaszított vezetékek
összeérnek.
B A mélyhangsugárzó és a központi
egység csatlakoztatása
Megjegyzések
• Csatlakoztatás előtt terítsen le egy textíliát a földre.
• Csatlakoztassa a vezetékeket a megfelelő aljzatokba:
a 3 vezetéket a 3 (szürke), a # vezetéket a # (fekete)
aljzathoz kell csatlakoztatni. Ha bármelyik
hangsugárzónál felcseréli a polaritást, a hang
torzítással terhelt lesz, és nem lesznek mélyhangok.
Csatlakoztassa a központi egység rendszerkábelét
a mélyhangsugárzó SYSTEM CONTROL
aljzatához, majd csatlakoztassa a hangsugárzó
vezetéket a CENTER SPEAKER aljzathoz.
A csatlakozódugókat ütközésig tolja az
aljzatokba.
a SYSTEM CONTROL aljzathoz
Megjegyzések a hangsugárzó vezetékek
helyes kezeléséhez
• Ügyeljen arra, hogy a hangsugárzó vezeték
külső szigetelőhüvelyét ne tolja be az aljzatba.
Csatlakoztatás előtt enyhén hajlítsa meg
a hangsugárzó vezeték szigetelés nélküli
(lecsupaszított) végét.
FM
75 COAXIAL
AM
AERIAL
SYSTEM CONTROL
DIGITAL IN OPTICAL
DVD
T
L
ON RO
Megjegyzés
• A hangsugárzók rövidre zárásának megelőzése
érdekében győződjön meg arról, hogy
a vezetékek lecsupaszított vége nem ér-e hozzá
egy másik hangsugárzó aljzathoz, vagy egy
másik hangsugárzó vezeték lecsupaszított
végéhez.
Ha a készülék bekapcsolt állapotában kihúzza
a rendszerkábelt, a hangsugárzó rendszer készenléti
üzemmódba kapcsol (101. oldal).
,folytatódik
15HU
A hangsugárzók elhelyezése
A térhatású hangélmény maximális hatásának
elérése érdekében a hangsugárzókat
(a mélyhangsugárzó kivételével) a hallgatási
pozíciótól (A) egyenlő távolságra javasolt
elhelyezni.
Ez a rendszer azonban lehetővé teszi, hogy
a középső hangsugárzót 1,6 m-rel (B), a hátsó
hangsugárzókat pedig 4,6 m-rel (C) közelebb
vihesse a hallgatási pozícióhoz.
Az első hangsugárzókat a hallgatási pozíciótól
(A) számított 1,0–7,0 méteres tartományon belül
helyezheti el.
A hangsugárzók felszerelése a falra
1
Készítsen elő olyan csavarokat (nem
mellékelt tartozék), melyek megfelelnek
a hangsugárzók hátoldalán lévő furatnak.
4 mm
30 mm
Furat a hangsugárzó hátoldalán
4,6 mm
10 mm
2
Csavarozza be a csavarokat a falba.
A csavarok kb. 5–7 mm-re álljanak ki a falból.
Megjegyzés
5–7 mm
A középső és hátsó hangsugárzók hallgatási pozíciótól
mért távolsága ne legyen nagyobb, mint az első
hangsugárzóké.
Megjegyzés a mélyhangsugárzó
elhelyezéséhez
Ha a mélyhangsugárzót túlságosan közel helyezi
egy katódsugárcsöves (CRT) televízióhoz vagy
projektorhoz, a mágneses szivárgás zavarhatja
a színjeleket és színhibát okozhat.
Ha színrendellenességet tapasztal, kapcsolja ki
a tv-készüléket vagy a projektort, majd kapcsolja
be újból körülbelül 15–30 perc múlva. Ha ismét
színrendellenességet tapasztal:
– Helyezze a mélyhangsugárzót legalább 30 cm-re
a tv-készüléktől vagy a projektortól.
– Távolítson el minden mágneses eszközt
(egészségügyi készülékek, játékok, stb.)
a mélyhangsugárzó közeléből. A tv-állványok
mágneses retesze is okozhatják a fenti
problémát.
16HU
3
Akassza fel a hangsugárzókat a csavarokra.
Furat a hangsugárzó hátoldalán
4,6 mm
10 mm
Megjegyzések
3. lépés: Az FM/AM
antennák csatlakoztatása
Mélyhangsugárzó
AM keretantenna
FM
75 COAXIAL
AM
AERIAL
FM huzalantenna
Csatlakoztatások és beállítások
• A fala anyagának és teherbírásának megfelelő
csavarokat használjon. Mivel a gipszkarton falak
rendkívül törékenyek, a csavarokat csavarozza be egy
tartólécbe, majd azt erősítse fel a falra.
A hangsugárzókat függőleges, sima felületre, lehetőleg
a fal megerősített részére kell felszerelni.
• A fal anyagával és a használandó csavarokkal
kapcsolatban keressen fel egy szaküzletet vagy
szakképzett szerelőt.
• A Sony nem vállal felelősséget a szakszerűtlen
felszerelésből (pl. nem megfelelő teherbírású fal vagy
szakszerűtlen csavarozás, stb.), a termék helytelen
használatából vagy természeti csapásokból eredő
személyi sérülésekért vagy anyagi károkért.
z Hasznos tudnivalók
• Az AM keretantenna csatlakoztatásakor az (A) és a (B)
jelű vezetéket bármelyik aljzathoz csatlakoztathatja.
A
B
• Ha az FM vétel gyenge, egy 75 ohmos koaxiális
kábellel (nem mellékelt tartozék) csatlakoztasson
a rendszerhez egy kültéri FM antennát az ábra szerint.
Kültéri FM antenna
(nem mellékelt tartozék)
Mélyhangsugárzó
FM
75 COAXIAL
AM
AERIAL
Megjegyzések
• Az interferencia zajok kialakulásának elkerülése
érdekében az AM keretantennát ettől a készüléktől és
egyéb berendezésektől távol kell elhelyezni.
• Csatlakoztatás után feszítse ki teljes hosszában az FM
huzalantennát.
• Az FM huzalantennát a csatlakoztatás után lehetőleg
vízszintes pozícióban kell rögzíteni.
17HU
4. lépés: A hangsugárzó rendszer és a felvevő
csatlakoztatása
Csatlakoztassa a mélyhangsugárzó DVD (DIGITAL IN OPTICAL) aljzatát a felvevő DIGITAL OUT
(OPTICAL) aljzatához a mellékelt optikai digitális vezeték segítségével.
DVD-felvevő
AERIAL
LINE 3 / DECODER
DIGITAL OUT
COMPONENT LINE 2 OUT
VIDEO OUT
LINE 4 IN
COAXIAL
IN
PCM/DTS/
MPEG/
DOLBY DIGITAL
LINE 1
- TV
VIDEO OUT LINE 2 OUT
SELECT
RGB
PB/CB
L
L
AUDIO
AUDIO
DIGITAL OUT
PR/CR
R
R
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
OUT
COMPONENT
OPTICAL
S VIDEO
a DIGITAL OUT
(OPTICAL)
aljzathoz
Y
VIDEO
VIDEO
DIGITAL OUT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
OPTICAL
Optikai digitális
vezeték (mellékelt
tartozék)
Mélyhangsugárzó
FM
75 COAXIAL
AM
AERIAL
SYSTEM CONTROL
DIGITAL IN OPTICAL
DIGITAL IN OPTICAL
DVD
DVD
a DVD (DIGITAL IN
OPTICAL) aljzathoz
18HU
5. lépés: Tv-antenna csatlakoztatása
Csatlakoztassa a tv-antennát, az alábbi lépéseket követve. Ne csatlakoztassa a hálózati vezetéket, amíg el
nem jut a „7. lépés: A hálózati vezeték csatlakoztatása” művelethez (23. oldal).
AERIAL
LINE 3 / DECODER
DIGITAL OUT
COMPONENT LINE 2 OUT
VIDEO OUT
DVD-felvevő
LINE 4 IN
COAXIAL
IN
PCM/DTS/
MPEG/
DOLBY DIGITAL
LINE 1
- TV
VIDEO OUT LINE 2 OUT
SELECT
RGB
PB/CB
L
L
AUDIO
AUDIO
DIGITAL OUT
PR/CR
R
R
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
OUT
COMPONENT
OPTICAL
S VIDEO
Y
VIDEO
VIDEO
Csatlakoztatások és beállítások
az AERIAL IN csatlakozóhoz
AERIAL
IN
OUT
TV
az AERIAL OUT
csatlakozóhoz
Tv-antennavezeték
(mellékelt tartozék)
: Jeláramlás
1
2
Húzza ki az antennavezetéket a tv-készülékből és csatlakoztassa a felvevő hátoldalán lévő
AERIAL IN csatlakozóhoz.
Csatlakoztassa a felvevő AERIAL OUT csatlakozóját a tv-készülék antennabemeneti
csatlakozójához a mellékelt antennavezetékkel.
19HU
6. lépés: A tv-készülék és a felvevő csatlakoztatása
A kép megjelenítéséhez csatlakoztatni kell a videó vezetéket. A tv-készülék vagy a projektor bemeneti
aljzatainak típusától függően válassza ki a megfelelő csatlakoztatási módot (A–D).
C
INPUT
COMPONENT
VIDEO IN
Komponens videó
vezeték (nem
mellékelt tartozék)
S-videó vezeték
(nem mellékelt
tartozék)
Y
S VIDEO
PB
D
(zöld)
(kék)
PR
(piros)
TV, projektor vagy AVerősítő (rádióerősítő)
TV, projektor vagy AVerősítő (rádióerősítő)
(kék)
(piros)
a LINE 2 OUT (S VIDEO)
csatlakozóba
AERIAL
LINE 3 / DECODER
DIGITAL OUT
COMPONENT LINE 2 OUT
VIDEO OUT
a COMPONENT VIDEO
OUT csatlakozóba
DVD-felvevő
LINE 4 IN
COAXIAL
IN
PCM/DTS/
MPEG/
DOLBY DIGITAL
LINE 1
- TV
VIDEO OUT LINE 2 OUT
SELECT
RGB
PB/CB
L
L
AUDIO
AUDIO
DIGITAL OUT
PR/CR
R
R
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
OUT
a i LINE1-TV
csatlakozóba
(zöld)
COMPONENT
OPTICAL
S VIDEO
Y
VIDEO OUT
SELECT
kapcsoló
VIDEO
VIDEO
a LINE 2 OUT (VIDEO)
csatlakozóba
B
SCART
vezeték
(nem
mellékelt
tartozék)
INPUT
VIDEO
Videó vezeték
(tartozék)
A
L
AUDIO
R
TV, projektor vagy AVerősítő (rádióerősítő)
TV
: Jeláramlás
Megjegyzés
Ne csatlakoztassa egyszerre több típusú videó vezetékkel a felvevőt és a tv-készüléket.
20HU
A Ha SCART aljzathoz
csatlakoztatja a felvevőt
Zöld
Zöld
Kék
Kék
Piros
Piros
„Szélesvásznú” felvételek lejátszásakor
Előfordulhat, hogy a felvett műsor nem
megfelelően tölti ki a képernyőt. Ha módosítani
kívánja a képarányt, lapozzon a 78. oldalra.
Ha videomagnóhoz csatlakoztatja a felvevőt
B Ha videó bemeneti aljzathoz
csatlakoztatja a felvevőt
Csatlakoztassa a videó vezetéket (mellékelt
tartozék) a LINE 2 OUT (VIDEO) aljzathoz.
Ennél a csatlakoztatási módnál normál
képminőséget élvezhet.
C Ha S VIDEO bemeneti aljzathoz
csatlakoztatja a felvevőt
Csatlakoztassa az S-videó vezetéket (nem
mellékelt tartozék) a LINE 2 OUT (S VIDEO)
aljzathoz. Magasabb képminőséget élvezhet.
Csatlakoztassa a videomagnót a felvevő hátulján
lévő LINE 3/DECODER csatlakozó aljzathoz
(24. oldal).
Csatlakoztatások és beállítások
Csatlakoztassa a SCART vezetéket (nem
mellékelt tartozék) a LINE 1-TV csatlakozóhoz és
a tv-készülékhez. Az elektromos zajok
megelőzése érdekében ügyeljen a biztos
csatlakoztatásra.
Olvassa el a csatlakoztatni kívánt tv-készülék
kezelési útmutatóját. Kapcsolja a hátoldalon lévő
VIDEO OUT SELECT kapcsolót „RGB” állásba.
módszert kell alkalmazni, és a [Settings] menüben
a [Progressive Mode] funkció [On] beállítását kell
kiválasztani (78. oldal). A készülék
PROGRESSIVE jelzője világít.
Megjegyzések
• Felhívjuk vásárlóink figyelmét, hogy vannak olyan
nagyfelbontású televíziók, melyek nem kompatibilisek
teljes mértékben ezzel a készülékkel, ezért
a megjelenített kép esetenként nem valósághű. Ha
problémákat tapasztal a 625 progresszív jelből
előállított képpel, javasoljuk, hogy váltson át egy olyan
csatlakoztatási módra, mely normál felbontású képeket
továbbít. Ha bármilyen kérdése merülne fel a Sony tvkészülékek és jelen 625p DVD-felvevő
kompatibilitását illetően, keresse fel a vásárlás helyét.
• Ha a tv-készüléket az SCART aljzaton keresztül
csatlakoztatja a felvevőhöz, a televízió automatikusan
a videocsatornára kapcsol, amikor elindítja a lejátszást.
Ebben az esetben a távvezérlő TV/DVD gombjával
kapcsolhat vissza tv-bemenetre.
D Ha komponens videó bemeneti
aljzathoz (PB/CB, PR/CR, Y)
csatlakoztatja a felvevőt
Csatlakoztassa a külső komponenst a
COMPONENT VIDEO OUT aljzathoz egy
komponens videokábellel (nem mellékelt
tartozék) vagy három egyforma típusú és
hosszúságú videokábellel (nem mellékelt
tartozék). Ez a csatlakoztatási mód elsőrendű
színreprodukciót és kiváló képminőséget kínál.
Kapcsolja a hátoldalon lévő VIDEO OUT
SELECT kapcsolót „COMPONENT” állásba.
Ha a tv-készülék progresszív (625p) formátumú
jelek fogadására is képes, ezt a csatlakoztatási
,folytatódik
21HU
Az audio vezetékek csatlakoztatása
Ha a műsor hangját a tv-készülék hangszóróin keresztül kívánja hallgatni, csatlakoztassa a felvevő LINE
2 OUT aljzatait a tv-készülék hangbemenetéhez.
INPUT
Audio vezeték
(mellékelt
tartozék)
(fehér)
LINE 2 OUT
VIDEO
(fehér)
L
L
AUDIO
AUDIO
(piros)
(piros)
R
R
TV, projektor vagy
AV-erősítő
(rádióerősítő)
VIDEO
a LINE 2 OUT (AUDIO L/R) aljzathoz
AERIAL
LINE 3 / DECODER
DIGITAL OUT
COMPONENT LINE 2 OUT
VIDEO OUT
LINE 4 IN
COAXIAL
IN
PCM/DTS/
MPEG/
DOLBY DIGITAL
LINE 1
- TV
VIDEO OUT LINE 2 OUT
SELECT
RGB
PB/CB
L
L
AUDIO
AUDIO
DIGITAL OUT
PR/CR
R
R
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
OUT
COMPONENT
OPTICAL
S VIDEO
Y
VIDEO
VIDEO
: Jeláramlás
z Hasznos tudnivaló
A DIGITAL OUT (COAXIAL) aljzathoz AV-erősítőt
csatlakoztathat. Válassza ki a megfelelő beállítást az
[Audio] menüben (80. oldal). A rendszer térhatású
hangzásképei nem használhatók.
Megjegyzések
• Ne csatlakoztassa egyidejűleg a tv-készülék
hangkimeneti csatlakozóit a felvevő LINE IN (AUDIO
L/R) aljzataihoz. Ellenkező esetben a tv-készülék
hangszórói nem kívánt zajt keltenek.
• Ne csatlakoztassa egyszerre a LINE 4 IN (AUDIO L/
R) és a LINE 2 OUT (AUDIO L/R) csatlakozókat a tvkészülék hangkimeneti aljzataihoz. Ellenkező esetben
a tv-készülék hangszórói nem kívánt zajt keltenek.
22HU
A felvevő térhangzású funkcióinak használata
A fenti audio csatlakoztatások használata esetén
a bal és jobb első hangsugárzó által létrehozott
virtuális térhangzás élményében lehet része.
A funkció bekapcsolásához nyomja meg
a távvezérlő SUR gombját. A [SUR ON]
megjelenik a tv-képernyőn. A funkció
kikapcsolásához nyomja meg újból a távvezérlő
SUR gombját.
A felvevő ki- és bekapcsolása
Nyomja meg a DVD [/1 gombot.
Amikor a felvevőt kikapcsolja, a felvevő
készenléti üzemmódba kapcsol.
Csatlakoztassa a felvevő, a mélyhangsugárzó és
a tv-készülék hálózati vezetékét a fali
konnektorhoz.
A hangsugárzó-rendszer ki- és bekapcsolása
DVD-felvevő
a fali konnektorba
Nyomja meg az AMP [/1 gombot.
Amikor a hangsugárzó-rendszert kikapcsolja,
a hangsugárzó-rendszer készenléti üzemmódba
kapcsol, és a központi egység [/1 jelzője pirosan
világít.
Csatlakoztatások és beállítások
7. lépés: A hálózati vezeték
csatlakoztatása
Mélyhangsugárzó
a fali konnektorba
Miután a mélyhangsugárzó hálózati vezetékét
csatlakoztatta, ellenőrizze, hogy a "/1 jelző
világít-e a központi egységen.
Központi egység
FUNCTION
VOLUME
"/1 jelző
A felvevő hálózati vezetékének csatlakoztatása
után várjon egy kis időt a felvevő használatának
megkezdésével. A felvevőt akkor használhatja, ha
az előlapon lévő kijelző világít és a felvevő
készenléti állapotba kapcsol.
Ha más eszközöket is csatlakoztatni kíván
a felvevőhöz, olvassa el a „Csatlakoztatás egyéb
komponenshez” című fejezetet (24. oldal), mielőtt
a hálózati vezetéket csatlakoztatná.
Miután minden csatlakoztatás készen áll, kövesse
a „8. lépés: Alapbeállítások” című fejezet
utasításait (28. oldal).
23HU
Csatlakoztatás egyéb komponenshez
A felvevő LINE IN aljzataihoz egyéb külső készülékeket (videomagnó, műholdvevő, PAY-TV dekóder,
stb.) csatlakoztathat.
A külső készülék csatlakoztatása előtt húzza ki a felvevő hálózati vezetékét.
Ha a külső készülék DV kimenettel (i.LINK aljzattal) (71. oldal) is rendelkezik, csatlakoztassa azt az
előlapon lévő DV IN bemenethez.
Olvassa el a csatlakoztatni kívánt készülékhez mellékelt kezelési útmutatót is.
Ha ezen a felvevőn szeretne felvételt rögzíteni, olvassa el a „Felvételkészítés külső készülékről” fejezetet
(49. oldal). Ha a külső készülék műsorát ezen a hangsugárzó-rendszeren keresztül szeretné meghallgatni,
olvassa el „A tv vagy videomagnó hangjának meghallgatása a hangsugárzó-rendszeren keresztül” című
fejezetet (90. oldal).
Csatlakoztatás videomagnóhoz vagy hasonló eszközhöz
Csatlakoztatás a LINE 3 aljzathoz
Csatlakoztassa a videomagnót vagy hasonló felvevő eszközt e felvevő LINE 3/DECODER aljzatához.
TV
Videomagnó
SCART vezeték
(nem mellékelt tartozék)
a SCART bemeneti
csatlakozóhoz
a i LINE 3/DECODER
csatlakozóhoz
a i LINE 1-TV
csatlakozóhoz
AERIAL
LINE 3 / DECODER
DIGITAL OUT
COMPONENT LINE 2 OUT
VIDEO OUT
DVD-felvevő
LINE 4 IN
COAXIAL
IN
PCM/DTS/
MPEG/
DOLBY DIGITAL
LINE 1
- TV
VIDEO OUT LINE 2 OUT
SELECT
RGB
PB/CB
L
L
AUDIO
AUDIO
DIGITAL OUT
PR/CR
R
R
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
OUT
COMPONENT
OPTICAL
S VIDEO
Y
VIDEO
VIDEO
Megjegyzések
• A másolatkészítést korlátozó másolásvédelmi jelekkel ellátott műsorokról nem készíthető felvétel.
• Előfordulhat, hogy a tv-képernyőn megjelenő kép nem tiszta, ha a felvevő jeleit a videomagnón keresztül továbbítja.
DVD-felvevő
videomagnó
TV
Ügyeljen arra, hogy a videomagnót az alábbi sorrendben csatlakoztassa a DVD-felvevőhöz és a tv-készülékhez.
Használja a tv-készülék második vonalbemeneti csatlakozóját („2. vonalbemenet” az ábrán), ha a műsorokat
videokazettáról szeretné nézni.
1. vonalbemenet
videomagnó
DVD-felvevő
TV
2. vonalbemenet
• DVD-felvevőről videomagnóra történő felvétel közben ne kapcsolja át a bemeneti forrást tv-készülékre (a távvezérlő
TV/DVD gombjával).
• Ha kihúzza a felvevő hálózati csatlakozóvezetékét, a felvevőhöz csatlakoztatott videomagnóról lejátszott műsor nem
jelenik meg a képernyőn.
24HU
Csatlakoztatás a LINE 2 IN vagy LINE 4 IN aljzathoz
Csatlakoztassa a videomagnót vagy hasonló felvevő eszközt a felvevő LINE 2 IN vagy LINE 4 IN
aljzatához. Ha a LINE 2 IN aljzatot használja, és a csatlakoztatni kívánt készülék rendelkezik S-videó
aljzattal, akkor a csatlakoztatáshoz S-videó vezetéket is használhat a videó vezeték helyett.
Videomagnó, stb.
AUDIO
L
Csatlakoztatások és beállítások
OUTPUT
VIDEO
S VIDEO
R
Audio
vezeték
(nem
mellékelt
tartozék)
Videó vezeték
(nem mellékelt
tartozék)
a LINE 2 IN csatlakozóhoz
S-videó
vezeték
(nem mellékelt
tartozék)
DVD-felvevő (előlap)
(hátlap)
AERIAL
LINE 3 / DECODER
DIGITAL OUT
COMPONENT LINE 2 OUT
VIDEO OUT
LINE 4 IN
COAXIAL
IN
PCM/DTS/
MPEG/
DOLBY DIGITAL
LINE 1
- TV
VIDEO OUT LINE 2 OUT
SELECT
RGB
PB/CB
L
L
AUDIO
AUDIO
DIGITAL OUT
PR/CR
R
R
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
OUT
COMPONENT
OPTICAL
S VIDEO
Y
VIDEO
VIDEO
a LINE 4 IN
csatlakozóhoz
Videomagnó,
stb.
: Jeláramlás
z Hasznos tudnivaló
Ha a csatlakoztatott készülék csak egy csatornás (mono) hangkimenettel rendelkezik, használjon olyan audio vezetéket,
mely az egy hangcsatornás hangot szétosztja bal és jobb csatornára (nem mellékelt tartozék).
Megjegyzések
• Ne csatlakoztassa a készüléket a sárga LINE IN (VIDEO) aljzaton keresztül, ha S-videó vezetéket használ.
• Ne csatlakoztassa ennek a felvevőnek a kimeneti aljzatát egy másik készülék bemeneti aljzatához, ha a másik készülék
kimeneti aljzata e felvevő bemeneti aljzatához van csatlakoztatva, ellenkező esetben zaj (gerjedés) keletkezhet.
• Ne csatlakoztassa a felvevőt egyidejűleg több videó vezetékkel a tv-készülékhez.
,folytatódik
25HU
Csatlakoztatás műholdvevőhöz vagy digitális tunerhez
Csatlakoztassa a műholdvevőt vagy a digitális tunert a felvevő LINE 3/DECODER aljzatához.
A csatlakoztatás előtt húzza ki a felvevő hálózati vezetékét.
TV
a SCART bemenethez
SCART vezeték (nem
mellékelt tartozék)
Műholdvevő, stb.
a i LINE 1-TV
csatlakozóhoz
a i LINE 3/DECODER
csatlakozóhoz
DVD-felvevő
AERIAL
LINE 3 / DECODER
DIGITAL OUT
COMPONENT LINE 2 OUT
VIDEO OUT
LINE 4 IN
COAXIAL
IN
PCM/DTS/
MPEG/
DOLBY DIGITAL
LINE 1
- TV
VIDEO OUT LINE 2 OUT
SELECT
RGB
PB/CB
L
L
AUDIO
AUDIO
DIGITAL OUT
PR/CR
R
R
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
OUT
COMPONENT
OPTICAL
S VIDEO
Y
VIDEO
VIDEO
z Hasznos tudnivaló
Ha a csatlakoztatott műholdvevő műsorát szeretné nézni
a tv-készüléken, ezt a felvevőt nem szükséges
bekapcsolni.
Megjegyzések
• Ha B Sky B műholdvevőt használ, a műholdvevő VCR
SCART aljzatát e felvevő LINE 3/DECODER
aljzatához kell csatlakoztatni.
• Ha kihúzza a felvevő hálózati vezetékét, a felvevőhöz
csatlakoztatott tunerről érkező műsor nem jelenik meg
a képernyőn.
• Ha a felvevő ki van kapcsolva, a LINE 3/DECODER
aljzat nem fogad 16:9 formátumú jeleket.
26HU
PAY-TV/Canal Plus dekóder csatlakoztatása
PAY-TV és Canal Plus műsorokat rögzíthet a felvevővel, ha a készülékhez egy dekódert (nem mellékelt
tartozék) csatlakoztat. A dekóder csatlakoztatása előtt húzza ki a felvevő hálózati vezetékét.
A PAY-TV és Canal Plus műsorok megnézéséhez vagy felvételéhez e felvevő csatornáit megfelelően be
kell állítani. Lásd a [Settings] menü [Channel Settings] menüpontját (75. oldal).
az AERIAL IN
csatlakozóhoz
a SCART bemenethez
SCART vezeték
(nem mellékelt
tartozék)
PAY-TV/Canal
Plus dekóder
Csatlakoztatások és beállítások
TV
Antenna vezeték
(mellékelt tartozék)
SCART vezeték
(nem mellékelt
tartozék)
a i LINE
1-TV
csatlakozóhoz
az AERIAL OUT
csatlakozóhoz
AERIAL
LINE 3 / DECODER
a i LINE 3/DECODER
csatlakozóhoz
DIGITAL OUT
COMPONENT LINE 2 OUT
VIDEO OUT
DVD-felvevő
LINE 4 IN
COAXIAL
IN
PCM/DTS/
MPEG/
DOLBY DIGITAL
LINE 1
- TV
VIDEO OUT LINE 2 OUT
SELECT
RGB
PB/CB
L
L
AUDIO
AUDIO
DIGITAL OUT
PR/CR
R
R
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
OUT
COMPONENT
OPTICAL
S VIDEO
Y
VIDEO
VIDEO
z Hasznos tudnivaló
Ha a csatlakoztatott dekóder műsorát szeretné nézni a tvkészüléken, ezt a felvevőt nem szükséges bekapcsolni.
Megjegyzések
• Ha a PAY-TV és Canal Plus műsorokat a LINE 1-TV
aljzaton keresztül szeretné megnézni vagy felvenni,
válassza ki a [Line1 Decoder] menüpont [On]
beállítását a [Settings] menüben (78. oldal).
• Ha kihúzza a felvevő hálózati vezetékét, a felvevőhöz
csatlakoztatott dekóderről érkező műsor nem jelenik
meg a képernyőn.
27HU
8. lépés: Alapbeállítások
Az alábbiakban azokat a lépéseket részletezzük
(alapbeállítási menü és AMP menü), melyek
a felvevő alapbeállításához szükségesek.
A beállítás a következő sorrendben történjen:
3
4
m
Amikor a felvevő állj üzemmódban van,
állítsa az AMP/DVD kapcsolót DVD
állásba, és nyomja meg a SET UP gombot.
A képernyőn megjelenik a felvevő
alapbeállításait tartalmazó menü. Az
alapbeállítási menüről bővebben a 74. oldalon
olvashat.
1. A tuner és a csatornakiosztás beállítása
2. A képernyőkijelzések nyelvének beállítása
Válassza ki a felvevő számára fenntartott
programhelyet a tv-készüléken.
5
m
Ha a [Start] opció van kiválasztva, nyomja
meg az ENTER gombot.
A készülék automatikusan megkezdi
a fogható csatornák keresését és tárolását.
3. Az óra beállítása
m
4. A tv-készülék típusának beállítása
Settings
m
Auto Preset
Sweden
Channel Settings
5. Hangsugárzó alapbeállítások
Clock
Stop
TV Aspect
Kövesse az alábbi lépéseket az „1. A tuner és
a csatornakiosztás beállítása” című fejezettől
kezdve az „5. Hangsugárzó alapbeállítások”
fejezetig.
AMP/DVD
kapcsoló
DVD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
AMP MENU
</M/m/,,
ENTER
SET UP
1. A tuner és a csatornakiosztás
beállítása
28HU
Kapcsolja be a tv-készüléket.
Nyomja meg a DVD [/1 gombot a felvevő
bekapcsolásához.
11%
Line1 Decoder
Progressive Mode
PBC
Factory Setup
A csatornák kézi beállításához, törléséhez
vagy finomhangolásához olvassa el
a „[Channel Settings]” fejezetet a [Settings]
menü leírásánál (75. oldal).
DVD "/1
AMP "/1
0
1
2
Searching
Display Mode
6
A < gombbal kapcsoljon vissza az
alapbeállítási menübe, és kövesse
a „2. A képernyőkijelzések nyelvének
beállítása” című (következő) fejezet
utasításit.
Ha a nyelvet nem kívánja módosítani, ugorjon
a „3. Az óra beállítása” című fejezetre
(29. oldal).
Ha a beállítás nem megfelelő, állítsa be kézi
vezérléssel az órát (77. oldal). Ellenkező
esetben az időzített felvételkészítés nem fog
megfelelően működni.
2. A képernyőkijelzések nyelvének
beállítása
1
3
A M/m gombbal válassza ki az [OSD]
menüpontot, majd nyomja meg a ,
gombot.
4. A tv-készülék típusának
beállítása
A [Language] menü megjelenik.
2
1
Language
OSD
English
Menu
Deutsch
Audio
Italiano
Subtitle
Español
Kövesse a „4. A tv-készülék típusának
beállítása” című (következő) fejezet
utasításit.
A M/m gombbal válassza ki a [TV Aspect]
menüpontot, majd nyomja meg a ,
gombot.
Settings
Csatlakoztatások és beállítások
A M/m gombbal válassza ki a
[Language] menüt, majd nyomja meg
a , gombot.
Auto Preset
Português
Channel Settings
Clock
TV Aspect
4:3
Display Mode
16:9
Line1 Decoder
Progressive Mode
3
A M/m gombbal válassza ki a nyelvet,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
A képernyőkijelzések a kiválasztott nyelven
jelennek meg.
4
PBC
Factory Setup
2
A < gombbal kapcsoljon vissza az
alapbeállítási menübe, és kövesse
a „3. Az óra beállítása” című (következő)
fejezet utasításit.
[4:3]: Szélesvásznú üzemmód nélküli,
hagyományos 4:3 képernyős készülékekhez.
Válassza ki a [Display Mode] megfelelő
beállítását a [Settings] menüben.
[16:9]: Szélesképernyős készülékekhez vagy
szélesvásznú móddal rendelkező
hagyományos tv-készülékekhez.
3. Az óra beállítása
1
A M/m gombbal válassza ki a
[Settings]
menüt, majd nyomja meg a , gombot.
A [Settings] menü megjelenik.
2
A M/m gombbal válassza ki a [Clock]
menüpontot, és ellenőrizze, hogy az
órabeállítás megfelelő-e.
Auto Preset
Channel Settings
Clock
Auto Adjust On
TV Aspect
Auto Adjust Off
Date
12 /
Progressive Mode
Year
2005
PBC
Time 12 :
04
Line1 Decoder
Factory Setup
3
A SET UP gombbal lépjen ki a menüből, és
kövesse az „5. Hangsugárzó
alapbeállítások” című fejezet utasításait
(30. oldal).
Ha a COMPONENT VIDEO OUT aljzatokhoz
625p jelek fogadására képes tv-készüléket
csatlakoztat
Settings
Display Mode
A M/m gombbal válassza ki
a csatlakoztatott tv-készüléknek megfelelő
képformátumot, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
00
A [Settings] menüben a [Progressive Mode]
funkció [On] beállítását ki kell választani
(78. oldal).
z Hasznos tudnivaló
Az alapbeállítási menüben számos egyéb paramétert – pl.
a képet, a hangot, a szinkronfeliratot, stb. – is beállíthat.
(Lásd a „DVD-felvevő alapbeállítások” című fejezetet
a 74. oldalon).
,folytatódik
29HU
8
5. Hangsugárzó alapbeállítások
A készülék hangzását beállíthatja a hangsugárzók
aktuális pozíciójának megfelelően. A központi
egység kijelzőjét figyelve állítsa be
a hangsugárzók távolságát az AMP menü
segítségével. Az AMP menüről bővebben
a 91. oldalon olvashat; a hangsugárzók
pozíciójáról a 16. oldalon talál részletesebb
információkat.
1
2
Állítsa az AMP/DVD kapcsolót AMP
állásba, fordítsa a távvezérlőt a központi
egység felé, és nyomja meg az AMP MENU
gombot.
Az AMP menü megjelenik.
3
A távolság 0,2 méteres lépésekkel állítható
be, 1,0 és 7,0 méter között. Ha a két
hangsugárzó nem azonos távolságra van
a hallgatási pozíciótól, a közelebbi
hangsugárzó távolságát kell beállítani.
Példa: Ha a bal és jobb első hangsugárzónak
a hallgatási pozíciótól mért távolsága
5,8 méter:
Az AMP [/1 gombbal kapcsolja be
a hangsugárzó-rendszert.
Ha a központi egység kijelzőjén az „FM”
vagy „AM” kijelzés jelenik meg, a távvezérlő
DVD gombjával kapcsoljon DVD kijelzésre.
A M/m gombbal válassza ki az „SP SETUP”
(hangsugárzó beállítás) menüpontot, majd
nyomja meg az ENTER vagy a , gombot.
Példa:
A M/m gombbal állítsa be az első
hangsugárzóknak a műsorhallgatási
pozíciótól mért távolságát.
L
9
10
R
m
A < gombbal visszaléphet az előző
oldalra.
A 7–9. lépések megismétlésével állítsa
be a „CEN DIST” (középső hangsugárzó
távolsága) és a „SURR DIST” (hátsó
hangsugárzó távolsága) paraméter
értékét.
11 Az AMP MENU gombbal kapcsolja ki az
AMP menüt.
A hangsugárzó-rendszer finomabb beállítása
4
A M/m gombbal válassza ki a „SURR SP”
(hátsó hangsugárzó) menüpontot, majd
nyomja meg az ENTER vagy a , gombot.
SL
5
Az alapvető csatlakoztatások és beállítások
ezzel készen állnak. Megkezdheti a rendszer
használatát.
SR
A M/m gombbal válassza ki az aktuális
pozíciónak megfelelő beállítást.
Ha a hangsugárzók pozícióját illetően
bizonytalan, olvassa el a „„SURR SP” (hátsó
hangsugárzó)” című fejezetet a 92. oldalon.
6
7
A < gombbal visszaléphet az előző
oldalra.
A M/m gombbal válassza ki a „FRONT
DIST” (első hangsugárzó távolsága)
menüpontot, majd nyomja meg az ENTER
vagy a , gombot.
L
30HU
R
Egyenként is beállíthatja a hangsugárzók
jelszintjét, stb. Lásd a „A hangsugárzók
jelszintjének beállítása („LEVEL”)” című
fejezetet (93. oldal).
m
DVD-felvevő alapműveletek
Lemez behelyezése és
formattálása
+RW
+R
-RWVR -RWVideo
-R
6
Miután a „LOADING” felirat eltűnik
a kijelzőről, a készülék kéri a formattálás
megerősítését.
7
AMP/DVD
kapcsoló
DVD "/1
Z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Zárja be a lemeztartót a Z (nyitó/záró)
gombbal.
A < gombbal válassza ki az [OK] opciót,
és nyomja meg az ENTER gombot.
A készülék megkezdi a lemez formattálását.
A kijelzőn megjelenik a formattálás várható
időtartama.
8
0
DVD-felvevő alapműveletek
Ha egy új lemezt helyez a készülékbe, a felvevő
kéri a lemez formattálását. Az alábbi lépéseket
követve formattálja a lemezt. A DVD+RW vagy
DVD-RW lemez újraformattálásával üres lemezt
hozhat létre.
Feliratos oldalával fölfelé.
Amikor az [OK] megjelenik, nyomja meg
az ENTER gombot.
• DVD-RW lemeznél a felvevő
automatikusan VR üzemmódban végzi
a formattálást. Videó üzemmódú
formattáláshoz olvassa el „A lemez
újraformattálása” című lenti fejezetet.
</M/m/,,
ENTER
z Hasznos tudnivaló
Ha formattált lemezt helyez be, a lemez használatát
akkor kezdheti meg, amikor a fenti 6. lépésnél
a „LOADING” felirat eltűnik a kijelzőről.
SET UP
A lemez újraformattálása
+RW
1
2
3
4
5
Kapcsolja be a tv-készüléket.
Nyomja meg a DVD &/1 gombot.
A felvevő bekapcsol.
Válassza ki a felvevő számára fenntartott
programhelyet a tv-készüléken.
Állítsa az AMP/DVD kapcsolót DVD
állásba.
Nyomja meg a Z (nyitó/záró) gombot és
helyezzen egy lemezt a lemeztartóra.
-RWVR -RWVideo
A lemez tartalmának törlésével üres lemezt hozhat
létre. Ha egy DVD-RW lemezt Videó
üzemmódban kíván formattálni, az első
formattálás után újraformattálást kell végeznie.
1
2
3
4
Helyezzen be egy lemezt.
Állítsa az AMP/DVD kapcsolót DVD
állásba, és kapcsolja be a menüt a SET UP
gombbal.
Válassza ki a
[Disc Info] menüpontot,
majd nyomja meg a , gombot.
Válassza ki a [Format DVD] funkciót, majd
nyomja meg a , gombot.
,folytatódik
31HU
Disc Info
Format DVD
Start
Finalize
Disc Name
Protect
Egy tv-műsor felvétele
lemezre
+RW
5
-RWVR -RWVideo
-R
Ebben a fejezetben az aktuális tv-műsor
felvételének alapműveleteit ismertetjük.
A részleteket lásd a 41. oldalon.
Ha a [Start] opció van kiválasztva, nyomja
meg az ENTER gombot.
A készülék megerősítést kér.
• DVD-RW lemez esetében válassza ki
a felvételi formátumot (VR vagy Videó),
majd nyomja meg az ENTER gombot.
6
+R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PROG +/–
0
Válassza ki az [OK] opciót, és nyomja meg
az ENTER gombot.
A formattálás megkezdődik.
x
z REC
REC MODE
1
Helyezzen be egy lemezt.
A lemez behelyezéséről és az új lemez
formattálásáról bővebben a „Lemez
behelyezése és formattálása” című fejezetben
olvashat, a 31. oldalon.
2
3
A PROG +/– gomb segítségével válassza ki
a kívánt programhelyet.
A REC MODE gombbal válassza ki a kívánt
felvételi módot.
A REC MODE gomb többszöri
megnyomásakor a felvételi módok az alábbi
sorrendben jelennek meg:
A felvételi módokról bővebben a 41. oldalon
olvashat.
4
Nyomja meg a z REC gombot.
A felvétel megkezdődik, és a „z” (piros)
jelző megjelenik a kijelzőn.
A felvétel mindaddig folytatódik, míg le nem
állítja azt vagy a lemez meg nem telik.
32HU
A felvétel leállítása
Nyomja meg a x gombot. A felvétel leállítása
eltarthat néhány másodpercig.
z Hasznos tudnivaló
Ez a felvevő különböző típusú lemezekre képes felvételt
készíteni. Válassza ki az igényeinek legmegfelelőbb
lemeztípust (8. oldal).
A felvett műsorok
megtekintése (tétel lista)
+RW
+R
-RWVR -RWVideo
-R
AMP/DVD
kapcsoló
AMP "/1
DVD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DVD-felvevő alapműveletek
A lemezre felvett műsorok a tétel listában jelennek
meg, mely a lemez egyéb információit – pl.
a lemez nevét a maradék felvételi időt, stb. – is
tartalmazza. A felvett műsor lejátszásához
kövesse az alábbi lépéseket.
A tétel listában szereplő műsorokat szerkesztheti
is (64. oldal).
0
DISPLAY
TITLE LIST
</M/m/,,
ENTER
O RETURN
x
REC MODE
1
2
PICTURE
MARK
Helyezzen be egy lemezt.
Ha használni kívánja a hangsugárzórendszert, kapcsolja be az AMP "/1
gombbal.
Ha a központi egység kijelzőjén az „FM”
vagy „AM” kijelzés jelenik meg, a távvezérlő
DVD gombjával kapcsoljon DVD kijelzésre.
3
Állítsa az AMP/DVD kapcsolót DVD állásba
és nyomja meg a TITLE LIST gombot.
A tétel listán megjelenik a lemez tartalma.
,folytatódik
33HU
Példa: DVD-RW (VR formátum) lemez
tétel listája (eredeti)
1/7
Title List
Original
• Ha az almenüt szeretné kikapcsolni, és egy
másik tételt kíván választani, nyomja meg
a O RETURN gombot.
5
DVD-RW
SLP
2:45:00
Free
Title 1
07/12
Title 2
0:45:00 09/12
Title 3
1:00:00 10/12
0:15:00
Title 4
13/12
Title 5
0:10:00 16/12
Title 6
0:10:00 19/12
0:25:00
Válassza ki a [Play] opciót, és nyomja meg
az ENTER gombot.
A kiválasztott tétel lejátszása megkezdődik.
Tétel lista DVD-RW lemezeknél (VR formátum)
A Tétel típusa (csak DVD-RW (VR
formátum)):
A tétel típusát jelzi (eredeti vagy lejátszási
lista).
B Lemeznév (38. oldal):
A lemez neve. VR formátumú lemez esetén
a kijelzőn világít a „VR” jelző.
C Lemezkapacitás/maradék idő jelző:
A REC MODE gomb többszöri
megnyomásával ellenőrizheti az egyes
felvételi üzemmódok maradék felvételi idejét.
D Index képek:
A </, gombbal az előző/következő tételre
léphet. Hatnál több tétel esetén a M/m
gombbal ugorhat az előző/következő indexkép sorra.
A tételek index-képének megváltoztatása
A tétel listán megjelenített index-kép helyett
kiválaszthat egy másik állóképet a jelenetből.
1
2
Válassza ki azt a tételt, amelyiknek az indexképét meg szeretné változtatni.
Az index-képnek használni kívánt jelenetnél
nyomja meg a PICTURE MARK gombot.
A kiválasztott állókép lesz az aktuális tétel új
minta-képe.
A lejátszás leállítása
Nyomja meg a x gombot.
E Tétel információ:
A tétel számát, felvételi dátumát és felvételi
idejét jeleníti meg.
A kiválasztott tétel részletes információinak
megjelenítéséhez nyomja meg a DISPLAY
gombot (lejátszási lista esetén nem
lehetséges).
4
A Tétel listában választhat, hogy az Original
(eredeti) vagy a Playlist (lejátszási lista) tételeket
kívánja-e megjeleníteni.
Az előlapon lévő kijelzőn a „PLAYLIST” jelző
jelenik meg, ha a „Playlist” megjelenítést
választja.
További részletekért olvassa el a „Lejátszási lista
tételeinek szerkesztése” fejezetet (63. oldal).
Válasszon ki egy tételt, és nyomja meg az
ENTER gombot.
Egy almenü jelenik meg, mely a kiválasztott
tételre vonatkozó opciókat tartalmazza. Az
opciók az aktuális állapottól és a lemez
típusától függően változnak.
A tétel lista kikapcsolása
Nyomja meg a O RETURN gombot.
Fejezet lista
+RW
-RWVR
+R
Ha a tételhez tartozó almenüből kiválasztja
a [Chapter List] opciót, megjelenik a fejezet lista,
mely a tétel tartalmát fejezetenként jeleníti meg.
A fejezet kiválasztása és az ENTER gomb
megnyomása után megjelenő almenü egyes
fejezeteit lejátszhatja vagy szerkesztheti.
1/7
Title List
Original
DVD-RW
SLP
2:45:00
Free
Chapter List
Original
Title 1
07/12
Title 2
0:45:00 09/12
Title 3
1:00:00 10/12
0:15:00
Title 4
13/12
Title 5
0:10:00 16/12
Title 6
0:10:00 19/12
0:25:00
Play
Chapter List
Erase
Edit
Playlist
A kiválasztott tételre vonatkozó opciók.
34HU
Title 1
07/12 Tue
0:45:00
1/5
A Tétel információ
B Fejezet index-képek
A </, gombbal az előző/következő
fejezetre léphet. Hatnál több fejezet esetén
a M/m gombbal ugorhat az előző/következő
index-kép sorra.
A lejátszási információk és
a lejátszási idő ellenőrzése
Az alábbi művelettel a tv-képernyőn vagy
a felvevő kijelzőjén ellenőrizheti a lejátszási
információkat vagy a lejátszásból hátralévő időt.
AMP/DVD
kapcsoló
Válasszon ki egy fejezetet és nyomja meg az
ENTER gombot. Válassza ki a [Title List] opciót
az almenüből, és nyomja meg az ENTER gombot.
z Hasznos tudnivaló
Felvételkészítés után automatikusan a felvétel (tétel) első
jelenete lesz az index-kép.
Megjegyzések
• Előfordulhat, hogy a tétel lista nem jelenik meg más
DVD-felvevőn készített lemezek esetében.
• A nem megjeleníthető betűk helyén helytelen karakter
szerepel.
• A tétel index-képek csak ezen a felvevőn jelennek meg.
• A tétel index-képek megjelenítése pár másodpercet
vehet igénybe.
• Előfordulhat, hogy szerkesztés után a tétel index-képe
a felvétel (tétel) első jelenetére vált.
• Az index-képek a PICTURER MARK gomb
megnyomási helyének megközelítő pozíciójában lévő
képek lesznek, ezért az eredmény enyhén eltérhet
a kívánttól.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
DISPLAY
DVD-felvevő alapműveletek
Visszatérés a tétel listára
</M/m/,,
ENTER
TIME
A lejátszási információk ellenőrzése
a képernyőn
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
DVD
VCD
Állítsa az AMP/DVD kapcsolót DVD állásba, és
nyomja meg többször egymás után a DISPLAY
gombot a különböző információk
megjelenítéséhez.
A megjelenő információk a lemeztípustól és
a lejátszás állapotától függően eltérő lehet.
A kijelzés kikapcsolásához nyomja meg újból
a DISPLAY gombot.
A kívánt opciót a M/m gombbal választhatja ki,
majd a </, gombbal módosíthatja vagy
kiválaszthatja a kívánt értéket. Az egyes opciókról
bővebben a zárójelben szereplő oldalon olvashat.
1/7
1/23
00:00:30
1 ENG
D
5.1CH
1 ENG
1/1
SUR OFF
Title
,folytatódik
35HU
[Tilte]: Aktuális tétel (vagy műsorszám) száma/
összes tétel (vagy műsorszám) száma (56)
[Chapter]: Aktuális fejezet száma/összes fejezet
száma (56)
[Time]: Eltelt lejátszási idő (56) (a TIME gomb
megnyomásakor a hátralévő időt jelzi ki)
[Audio]: A kiválasztott nyelv (csak DVD VIEO)
vagy hangcsatorna (53)
[Subtitle]: A kiválasztott szinkronfelirat (53)
[Angle]: A kiválasztott kameraállás/összes
kameraállás száma (53)
[Sound]: Kiválasztott hangüzemmód (53)
Példa: CD-lemez lejátszásakor
A műsorszámból eltelt idő és az aktuális
műsorszám száma.
m
Az aktuális műsorszámból hátralévő idő.
m
A lemezből eltelt idő.
m
A lemezből hátralévő idő.
Megjegyzések
z Hasznos tudnivaló
Ha a hangsugárzó-rendszert használja, ellenőrizheti
a térhang információkat a központi egység kijelzőjén
(84. oldal).
Megjegyzés
Ha tíz másodpercig egyetlen gombot sem nyom meg,
a lejátszási információs kijelző kikapcsol.
A lejátszási idő és a hátralévő idő
ellenőrzése
+RW
VCD
-RWVR -RWVideo
CD
+R
-R
DVD
DATA CD
Az eltelt és hátralévő lejátszási idő információkat
a tv-készülék képernyőjén és az előlapon lévő
kijelzőn is láthatja. A kijelzőn megjelenő
információk megegyeznek a tv-képernyőn
kijelzett információkkal.
Nyomja meg többször a TIME gombot.
A megjelenő kijelzések a lemeztípustól és
a lejátszás állapotától függően eltérhetnek.
◆A felvevő kijelzőjén
Példa: DVD-lemez lejátszásakor
Az aktuális tétel lejátszási ideje és száma
TITLE
CHP
Az aktuális tétel hátralévő ideje
TITLE
36HU
CHP
• Előfordulhat, hogy az MP3 audio műsorszámok
lejátszási ideje nem pontosan jelenik meg.
• Ha „13:15:21”-nél hosszabb műsoridejű lejátszási
listát hoz létre, a kijelző nullázódik („0:00:00”) és
a számlálás elölről kezdődik.
A felvett műsor címének
módosítása (név bevitel)
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
4
A karakterbeviteli képernyő megjelenik. Az
alapértelmezés szerinti tételcím megjelenik
a karakterbeviteli mezőben.
Karakterbeviteli mező
Alapértelmezés szerint a lemezre felvett tételek
elnevezése ([Title 1], [Title 2], ...) sorrendben
történik.
A karakterbeviteli képernyő segítségével (mely
a lemezek vagy csatornák elnevezésekor is
megjelenik) módosíthatja a tételek címét.
A tételek és a lemezek elnevezéséhez egyenként
maximum 21 karakter, a csatornák elnevezéséhez
legfeljebb 5 karakter használható, de a menüben
(pl. a tétel listán) megjelenő karakterszám
változhat.
Upper Case
2
3
4
5
6
7
8
9
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
0
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Erase
Karaktertábla
• A </, gombbal választhat a beállító
gombok közül. A beállító gombok,
a karaktertípus doboz és a karakterbeviteli
mező között a M/m gombbal mozoghat.
• A kurzor mozgatásához a karakterbeviteli
mezőn belül használja a [b] vagy [B]
gombot, és az ENTER gombot.
• Egy karakter törléséhez mozgassa a kurzort
a törlendő karakter jobb oldalára. Válassza
az [Erase] opciót, és nyomja meg az ENTER
gombot.
5
Ugorjon a karaktertípus dobozra és a </
, gombbal válasszon karaktertípust.
[Upper Case] (nagybetűk), [Lower Case]
(kisbetűk) és [Symbol] (szimbólumok) közül
választhat.
Állítsa az AMP/DVD kapcsolót DVD
állásba, és nyomja meg a TITLE LIST
gombot a tétel lista bekapcsolásához.
A tétel listáról bővebben a 33. oldalon
olvashat.
2
3
Beállító gombok
TITLE LIST
1
2
Finish Cancel Space
0
</M/m/,,
ENTER
1
DVD-felvevő alapműveletek
1
Karaktertípus doboz
Title 1
AMP/DVD
kapcsoló
Számgombok
Válassza a [Title Name] opciót, és nyomja
meg az ENTER gombot.
Válasszon egy tételt és nyomja meg az
ENTER gombot.
Válassza az [Edit] funkciót a megjelenő
almenüből, és nyomja meg az ENTER
gombot.
A kiválasztott tétel szerkesztési opciói
megjelennek.
A karaktertábla a kiválasztott
karaktertípusnak megfelelően módosul.
6
Ugorjon a karaktertáblára és a </M/m/
, gombbal válasszon karaktert, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
A kiválasztott karakter megjelenik
a karakterbeviteli mezőben.
A
Upper Case
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Finish Cancel Space
0
Erase
,folytatódik
37HU
• Ékezetes betű beírásához válassza ki az
ékezet nélküli karaktert, és írjon utána egy
ékezetet.
Példa: az à karakter beírásához válassza az
„a” majd a „`” karaktert.
• Szünet beszúrásához válassza a [Space]
opciót és nyomja meg az ENTER gombot.
• Egy karakter beszúrásához mozgassa
a kurzort a beszúrási pozíció jobb oldalára.
Válassza ki a kívánt karaktert
a karaktertáblából és nyomja meg az
ENTER gombot.
7
Egy lemez elnevezése és
védelme
AMP/DVD
kapcsoló
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
További karakterek beírásához ismételje
az 5. és a 6. lépést.
ABC
</M/m/,,
ENTER
Upper Case
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Finish Cancel Space
0
Erase
SET UP
• Ha a tétel elnevezése nélkül szeretne
visszakapcsolni a tétel listára, válassza
a [Cancel] opciót és nyomja meg az ENTER
gombot.
8
Válassza a [Finish] opciót, és nyomja meg
az ENTER gombot.
A számgombok használatával
A karakterbevitelhez használhatja
a számgombokat is.
1
Válassza ki a beírandó karaktert tartalmazó
sort, és nyomja meg a megfelelő
számgombokat.
Példa: Az „MT” beírása
Válassza a „K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T” sort.
Nyomja meg a 3-as számgombot, majd a 0
számgombot.
2
Válassza a [Finish] opciót, és nyomja meg az
ENTER gombot.
Egy lemez elnevezése
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
A lemezt a készülék automatikusan elnevezi
a típusa alapján. A lemez nevét bármikor
megváltoztathatja (max. 21 karakterig).
1
2
3
4
Helyezzen be egy lemezt.
Állítsa az AMP/DVD kapcsolót DVD
állásba, és kapcsolja be a menüt a SET UP
gombbal.
Válassza ki a
[Disc Info] menüpontot,
majd nyomja meg a , gombot.
Válassza ki a [Disc Name] funkciót, majd
nyomja meg a , gombot.
Disc Info
Format DVD
Finalize
Disc Name
Protect
38HU
Edit
5
Ha az [Edit] opció van kiválasztva, nyomja
meg az ENTER gombot.
Megjelenik a karakterbeviteli képernyő.
A karakterek beírásának módját lásd
a 37. oldalon.
A DVD lejátszása egy másik
készülékkel (lezárás)
+RW
Megjegyzés
A lemez védelme
+RW
-RWVR
+R
A lemez tételeit védelemmel láthatja el, így
megakadályozhatja azok véletlen felülírását,
szerkesztését vagy törlését.
1
2
3
4
Helyezzen be egy lemezt.
Állítsa az AMP/DVD kapcsolót DVD
állásba, és kapcsolja be a menüt a SET UP
gombbal.
A lemeztípusok közti különbségek
+RW
-RWVR
Disc Info
Format DVD
Finalize
Disc Name
Protect
Off
On
-RWVideo
5
Válassza az [On] beállítást, és nyomja
meg az ENTER gombot.
A védelem feloldása
Ismételje meg a fenti lépéseket, majd az
5. lépésben válassza az [Off] beállítást, nyomja
meg az ENTER gombot.
-R
A lezárás akkor szükséges, ha az ezen a felvevőn
készült lemezeket más DVD-készüléken szeretné
lejátszani.
A DVD+RW, DVD-RW (Videó mód), DVD+R
vagy DVD-R lemezek lezárásakor automatikusan
egy DVD-menü készül, mely más DVDkészüléken megjeleníthető.
A lezárás előtt ellenőrizze a különböző
lemeztípusok közti különbséget az alábbi
táblázatban.
Válassza ki a
[Disc Info] menüpontot,
majd nyomja meg a , gombot.
Válassza ki a [Protect] funkciót, majd
nyomja meg a , gombot.
+R
+R
-R
DVD-felvevő alapműveletek
Az elnevezést a lemez lezárása előtt kell elvégezni.
Lezárás után a lemez neve nem módosítható.
-RWVR -RWVideo
A lemezek a felvevőből való
eltávolításkor le vannak zárva.
Ugyanakkor előfordulhat, hogy
a lemezeket néhány DVD-készüléken
való lejátszáshoz, vagy ha a felvételi idő
rövid, külön le kell zárni. A lemezre
a lezárás után is rögzíthet felvételt vagy
szerkesztheti azokat.
A lemez lezárása szükségtelen VR
formátum kompatibilis készüléken való
lejátszáshoz.
Előfordulhat, hogy egyes VR formátum
kompatibilis DVD-készülék esetében
mégis le kell zárni a lemezt, különösen
akkor, ha a felvételi idő rövid. A lemez
tartalmát lezárás után nem szerkesztheti,
és nem készíthet rá újabb felvételt.
Ehhez a lezárást fel kell oldania.
A lezárás szükséges, ha a lemezt nem
ezen a készüléken akarja lejátszani.
A lezárás után a lemezre nem rögzíthet
több felvételt, és a lemez tartalmát nem
szerkesztheti. Ehhez a lezárást fel kell
oldania.
A lezárás szükséges, ha a lemezt nem
ezen a készüléken akarja lejátszani.
A lezárás után a lemezre nem rögzíthet
több felvételt, és a lemez tartalmát nem
szerkesztheti.
z Hasznos tudnivaló
DVD+RW és DVD+R lemezeknél a tételeket külön is
védheti (66. oldal).
,folytatódik
39HU
AMP/DVD
kapcsoló
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7
Amikor az [OK] felirat megjelenik, nyomja
meg az ENTER gombot.
A DVD-RW lemez lezárásának feloldása
Ha a lezárt DVD-RW lemezre nem tud újabb
felvételt rögzíteni vagy annak tartalmát
szerkeszteni (ezt egy üzenet jelzi), szüntesse meg
a lemez lezárását az [Unfinalize] opciót
kiválasztva a fenti műveletsor 5. lépésében.
0
</M/m/,,
ENTER
z Hasznos tudnivaló
Azt, hogy egy lemez le van-e zárva vagy sem,
ellenőrizheti. Ha a fenti műveletsor 5. lépésében nem
tudja kiválasztani a [Finalize] opciót, akkor a lemez már
le van zárva.
Megjegyzések
SET UP
1
2
3
4
Helyezzen be egy lemezt.
Állítsa az AMP/DVD kapcsolót DVD
állásba, és kapcsolja be a menüt a SET UP
gombbal.
Válassza ki a
[Disc Info] menüpontot,
majd nyomja meg a , gombot.
Válassza ki a [Finalize] funkciót, majd
nyomja meg a , gombot.
Disc Info
Format DVD
Finalize
Finalize
Disc Name
Protect
5
Válassza a [Finalize] beállítást, és nyomja
meg az ENTER gombot.
A készülék a lezárási utasítás megerősítését
kéri.
6
Válassza az [OK] opciót, és nyomja meg az
ENTER gombot.
A készülék megkezdi a lezárást.
A kijelzőn megjelenik a művelethez
befejezéséig hátralévő (becsült) időtartam.
Egyes lemezek lezárásához több idő
szükséges, mint amit a készülék kijelez.
40HU
• A lezáráshoz szükséges időtartam függ a lemez
típusától, a felvételi időtől vagy a lemezre felvett
tételek számától.
• A lemez, a felvétel vagy a DVD-készülék állapotától
függően előfordulhat, hogy a lemezeket még akkor sem
lehet lejátszani, ha le vannak zárva.
• Előfordulhat, hogy ez a felvevő nem tudja lezárni
a lemezt, ha az egy másik felvevőn készült.
• Ha a felvételi idő rövid, előfordulhat, hogy bizonyos
DVD-lejátszók nem képesek lejátszani azt.
Megjegyzések
Felvételkészítés
Mielőtt hozzákezdene
Mielőtt elkezdené a felvételt
z Hasznos tudnivalók
• DVD+RW és DVD+R lemezekre legfeljebb 49 tétel
vehető fel. Egyéb lemezeknél ez a szám 99.
• DVD+RW lemez esetében az új felvétellel felülírhatja
a régit.
• DVD-RW (VR formátum) lemezre történő
felvételkészítés esetén kiválaszthatja a képformátumot.
Válassza ki a [4:3] vagy a [16:9] beállítást a [Rec
Setting] menüpont [Rec Aspect Ratio] opciójában
(83. oldal).
Sztereó és kétnyelvű műsorok
felvétele
Ez a felvevő képes a ZWEITON vagy NICAM
rendszeren alapuló sztereó, valamint kétnyelvű
műsorok vételére és rögzítésére.
Kétnyelvű műsor felvétele előtt a
(audio)
gombbal válassza ki a kívánt hangcsatornát
(fő+mellék, fő vagy mellék). A kiválasztott
csatorna megjelenik a tv-képernyőn, és a készülék
azt alkalmazza a felvételnél. Időzített felvételnél
a készülék automatikusan a „Main+Sub”
beállítást alkalmazza. Felvétel közben
a hangcsatorna nem változtatható.
Felvételkészítés
• Ez a felvevő különböző típusú lemezekre képes
felvételt készíteni. Válassza ki az igényeinek
legmegfelelőbb lemeztípust (8. oldal).
• A rendelkezésre álló felvételi idő ellenőrzéséhez
használja a tétel listát (33. oldal). DVD+RW és
DVD-RW lemezeknél a tételek törlésével
lemezterületet szabadíthat fel (63. oldal).
• Az alábbiak miatt kismértékű pontatlanság
következhet be a felvételi időt illetően.
– Gyenge vétellel felvett műsor vagy gyenge
képminőségű műsorforrás.
– Felvétel egy már szerkesztett lemezre.
– Állókép vagy csak hang felvétele.
• A kijelzett maradék felvételi idő csak megközelítő
pontosságú, ezért eltérhet a ténylegestől.
ZWEITON (német sztereó) rendszer
Felvételi mód
A videomagnók LP és LP felvételi üzemmódjához
hasonlóan ez a felvevő négy különböző felvételi
móddal rendelkezik.
A szükséges felvételi idő és a képminőség
függvényében válassza ki a legmegfelelőbb
felvételi módot. Ha például a felvételi minőség
a legfontosabb szempont, válassza a HQ
üzemmódot. Ha a hosszú felvételi idő a cél, az
SLP üzemmód lehet a legjobb választás.
A REC MODE gomb megfelelő számú
megnyomásával válassza ki a kívánt felvételi
módot.
Az alábbi táblázatban szereplő felvételi idők csak
megközelítő pontosságúak.
Felvételi üzemmód
Felvételi idő (perc)
HQ (kiváló minőségű)
60
SP (normál üzemmód) R
120
EP
240
r
SLP (hosszú felvételi idejű) 360
Ha ZWEITON alapú sztereó vagy kétnyelvű
műsort érzékel a készülék, az „ST” vagy „BIL”
jelzés jelenik meg a kijelzőn.
NICAM rendszer
Ha NICAM alapú sztereó vagy kétnyelvű műsort
érzékel a készülék, a „NICAM” jelzés jelenik meg
a kijelzőn.
NICAM műsor felvételéhez kapcsolja be
a [Settings] menü [Channel Setting] almenüjében
a [NICAM/Standard] beállítást (alapértelmezett).
Ha a hang nem elég tiszta NICAM adás esetén,
akkor kapcsolja ki a [NICAM/Standard] beállítást
(lásd a „[Channel Settings]” fejezetet
a 75. oldalon).
z Hasznos tudnivaló
• Ha a felvett lemezt másik DVD-készülékkel játssza le,
előfordulhat, hogy kétnyelvű műsoroknál nem tud
kapcsolni a fő hang és a mellék hang között. Ha
a lemezt másik DVD-készülékkel fogja lejátszani,
felvételkészítés előtt válassza ki a „Main” vagy a „Sub”
opciót.
• Válthat a különböző hangcsatornák között, és
kiválaszthatja a megfelelő hangsugárzó kimenetet
(89. oldal).
,folytatódik
41HU
Nem rögzíthető műsorok
A másolásvédelemmel ellátott műsorok ezzel
a felvevővel nem rögzíthetők.
Ha a felvevő másolásvédelmi jelet érzékel,
a felvétel leáll.
Másolásvédelmi
jelek
Másolás – Szabad
Írható lemezek
+RW
+R
Másolás – Egyszer
-RWVR -RWVideo
-R
-RWVR
(Ver.1.1, Ver.1.2
CPRM*-mel)
Másolás – Tiltott
Nincs
* A felvétel csak CPRM-kompatibilis készüléken
játszható le.
Időzített felvétel (Normál és
VIDEO Plus+)
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
Az időzítést maximum 7 műsor felvételére
állíthatja be, 1 hónapra előre. Az időzítő kétféle
módon programozható: általános illetve VIDEO
Plus+ módszerrel.
• Általános: Állítsa be kézzel a műsor dátumát,
idejét és programhelyét.
• VIDEO Plus+: Adja meg a műsorhoz
hozzárendelt PlusCode számot (44. oldal).
Megjegyzések
• Az időzített felvétel nem indul el, ha a felvevő be van
kapcsolva.
• Felvételkészítés közben nem programozható be másik
felvétel.
Az időzítő kézi beállítása (általános)
AMP/DVD
kapcsoló
DVD '/1
Z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
TIMER
</M/m/,,
ENTER
O RETURN
x
42HU
1
• Ha véletlenül hibás értéket állít be, válasza
ki ismét a paramétert, és adja meg a helyes
értéket.
Nyomja meg a Z (nyitó/záró) gombot és
helyezzen be egy lemezt.
5
Nyomja meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik a Timer List menü az
Ön által beállított programmal.
Timer List
A feliratos oldal felfelé nézzen.
Állítsa az AMP/DVD kapcsolót DVD
pozícióba, és nyomja meg a TIMER
gombot.
Timer Standard
SP
100 Min Free
PR
Date
Start
Stop
Mode
Repeat
PDC/VPS
12
12/4 Tue
19:20
19:50
SP
Today
Off
• Ha a képernyőn az időzítő lista vagy
a [Video Plus +] menü jelenik meg,
a TIMER gomb megnyomásával váltson
a [Timer Standard] menüre.
4
Start
Length
Mode
Check
12
12/4 Tue
19:20
30
SP
Rec. OK
Nyomja meg ismét a Z (nyitó/záró)
gombot a lemeztartó tálca bezárásához.
Várjon, amíg a „LOADING” felirat eltűnik az
előlapon lévő kijelzőről.
Új lemezek esetében a behelyezés és
formattálás módját lásd a „Lemez
behelyezése és formattálása” című fejezetben
(31. oldal).
3
Date
A </, gombok segítségével válassza ki
a kívánt paramétert, majd a M/m gombok
segítségével állítsa be a kívánt értéket.
[PR]: A programhely vagy a bemeneti forrás
beállítása.
[Date]: A dátum beállítása akár egy hónapra
előre.
[Start]: A kezdési idő beállítása.
[Stop]: A befejezési idő beállítása.
[Mode]: A felvételi mód beállítása (41. oldal).
Ha az [AT] opciót választja, beállíthatja
a felvételi módot. Lásd a „Rec Mode Adjust
(Felvételi mód beállítás) funkció” című
fejezetben a 44. oldalon.
[Repeat]: Az ismétlődés kiválasztása: [Today]
(csak egyszer), [Mon-Fri] (hétfőtől péntekig
minden nap) vagy [Weekly] (minden héten
egyszer).
[PDC/VPS]: A PDC/VPS funkció beállítása.
Lásd alább „A PDC/VPS funkció” részt.
További felvétel beprogramozásához
a TIMER gombbal kapcsoljon vissza a [Timer
Standard] menüre, és ismételje meg a 4. és
5. lépést.
6
7
Felvételkészítés
2
: PDC/VPS
PR
Nyomja meg a O RETURN gombot az
időzítési lista kikapcsolásához.
A DVD '/1 gombbal kapcsolja a felvevőt
készenléti üzemmódba.
Az előlapi kijelzőn a TIMER REC jelző
világít, és a felvevő készen áll a felvételre.
A felvétel leállítása időzített felvétel közben
Nyomja meg a x gombot. A felvételi művelet
megállítása néhány másodpercet igénybe vehet.
A PDC/VPS funkció
Néhány műsorszóró rendszer PDC/VPS jelet
továbbít a tv-műsorokkal együtt. Ezek a jelek
biztosítják, hogy az időzített felvételek
elkészüljenek függetlenül a műsor későbbi vagy
korábbi kezdésétől és a műsor megszakításától.
◆A PDC/VPS funkció használata
Állítsa a [PDC/VPS] paraméter értékét [On]-ra
a fenti műveletsor 4. lépésében. Az időzítési listán
a [*] jelenik meg a beprogramozott felvétel [Start]
ideje mellett.
Ha ezt a funkciót bekapcsolja, a felvevő az
időzített felvétel megkezdése előtt pásztázást
futtat a csatornán. Ha éppen műsort néz a tvkészüléken, amikor a pásztázás elindul, a tvkészülék képernyőjén egy üzenet jelenik meg. Ha
tv-műsort szeretne nézni, kapcsoljon át a tvkészülék tunerjére.
,folytatódik
43HU
Rec Mode Adjust (Felvételi mód beállítás)
funkció
Ha a lemezen nincs elég szabad terület a felvétel
rögzítéséhez, a felvevő automatikusan beállítja
a felvételi módot úgy, hogy a teljes műsor
biztosan ráférjen a lemezre. Ehhez használja az
[AT] felvételi módot, és a [PDC/VPS] menüben
válassza ki az [Off] opciót.
Ha az időzítési beállítások átfedésben vannak
Ha az időzítések átfedésben vannak, a [Dup. Date]
jelenik meg az időzítési listában. A részleteket
lásd a „Ha az időzítési beállítások átfedik
egymást” című fejezetben (46. oldal).
• Ha az előlapon villog a TIMER REC jelző, hogy az
írható lemezt megfelelően helyezte-e be, és
a rendelkezésre álló lemezkapacitás elegendő-e.
Tv-műsorok felvétele a VIDEO Plus+
rendszer használatával
A VIDEO Plus+ egy olyan funkció, amely
leegyszerűsíti az időzítő beállítását. Csak
egyszerűen írja be a tv-műsorismertetőben
található PlusCode számot. A műsor dátumának,
idejének és csatornájának beállítása
automatikusan történik.
Ellenőrizze a csatornák beállítását a [Settings]
menü [Channel Setup] menüpontjában (75. oldal).
Az időzített felvételek jóváhagyása,
megváltoztatása vagy érvénytelenítése
AMP/DVD
kapcsoló
Lásd „Az időzítési beállítások (Timer List)
ellenőrzése, megváltoztatása és érvénytelenítése”
fejezetet (46. oldal).
z Hasznos tudnivalók
• A felvett műsort a Title List (tétel lista) menüben is
kiválaszthatja, és lejátszhatja.
• Az időzítő beállítása után is használhatja a felvevőt.
Egyszerűen nyomja meg a DVD '/1 gombot
a készüléken. Mielőtt az időzített felvétel elkezdődne,
a DVD '/1 gombbal kapcsolja a felvevőt felvételi
készenléti üzemmódba.
CLEAR
44HU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Számgombok
0
TIMER
</M/m/,,
ENTER
O RETURN
Megjegyzések
• Ellenőrizze, hogy az óra pontosan be van-e állítva,
mielőtt az időzített felvételt beprogramozza. Ellenkező
esetben a felvétel nem időzíthető.
Műholdas adás felvételéhez kapcsolja be
a műholdvevőt és válassza ki a felvenni kívánt műsort.
Ne kapcsolja ki a műholdvevőt addig, amíg a felvevő
be nem fejezte a felvételt.
• Az időzített felvételkészítés csak akkor kezdődik el, ha
a felvevő készenléti üzemmódban van.
• Prioritást élvező műsor felvétele közben másik
időzített felvétel nem indítható, még akkor sem, ha az
időzítés már be van állítva.
• Ha az időzítő ugyanarra a napi vagy heti műsorra van
beállítva, de egy másik időzítéssel átfedésben van,
akkor a prioritást élvező műsor kerül felvételre.
A Timer List menüben az átfedésben lévő beállításnál
a [Dup. Date] felirat jelenik meg. Ellenőrizze
a beállítások prioritás sorrendjét (46. oldal).
• A Rec Mode Adjust (felvételi mód beállítás) funkció
csak időzített felvétel esetén és kikapcsolt PDC/VPS
funkció mellett működik. A Quick Timer funkcióval
(48. oldal) együtt nem használható.
• Előfordulhat, hogy néhány felvétel eleje lemarad
a PDC/VPS funkció használata esetén.
DVD '/1
x
1
2
Helyezzen be egy írható lemezt.
Állítsa az AMP/DVD kapcsolót DVD
pozícióba, és nyomja meg kétszer a TIMER
gombot.
ShowView
Number
Repeat
Today
• Ha a képernyőn az időzítő lista vagy
a [Timer Standard] menü jelenik meg,
a TIMER gomb megnyomásával váltson
a [Video Plus +] menüre.
3
A számgombok segítségével írja be
a PlusCode számot.
• Ha véletlenül hibás számot írt be, nyomja
meg a CLEAR gombot, majd írja be a helyes
számot.
4
A , gombbal ugorjon a [Repeat]
oszlopba, és a M/m gombokkal válassza ki
a felvétel gyakoriságát.
A [Today] (csak egyszer), [Mon-Fri] (hétfőtől
péntekig minden nap) vagy [Weekly] (minden
héten egyszer) opció közül választhat.
5
Nyomja meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik a programhely,
a dátum, a kezdési és befejezési idő,
a felvételi mód, a gyakoriság és a PDC/VPS
beállítás (43. oldal).
SP
100 Min Free
PR
Date
Start
Stop
Mode
Repeat
PDC/VPS
12
12/4 Tue
19:20
19:50
SP
Today
Off
Ha módosítani kívánja a beállításokat, nyomja
meg a </, gombokat a paraméter
kiválasztásához, majd a M/m gombokkal
változtassa meg az értékét.
6
Nyomja meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik a Timer List menü az
Ön által beállított programmal.
Nyomja meg a x gombot. A felvételi művelet
megállítása néhány másodpercet igénybe vehet.
Ha az időzítési beállítások átfedésben vannak
Ha az időzítések átfedésben vannak, a [Dup. Date]
jelenik meg az időzítési listában. A részleteket
lásd a „Ha az időzítési beállítások átfedik
egymást” című fejezetben (46. oldal).
Az időzített felvételek jóváhagyása,
megváltoztatása vagy érvénytelenítése
Lásd „Az időzítési beállítások (Timer List)
ellenőrzése, megváltoztatása és érvénytelenítése”
fejezetet (46. oldal).
z Hasznos tudnivalók
• A Rec Mode Adjust (felvételi mód beállítás) funkciót
ennél az időzítési módszernél is használhatja
(44. oldal).
• Az időzítő beállítása után is használhatja a felvevőt.
Egyszerűen nyomja meg a DVD '/1 gombot
a készüléken. Mielőtt az időzített felvétel elkezdődne,
a DVD '/1 gombbal kapcsolja a felvevőt felvételi
készenléti üzemmódba.
Felvételkészítés
Timer Standard
A felvétel leállítása időzített felvétel közben
Megjegyzések
Timer List
: PDC/VPS
PR
Date
Start
Length
Mode
Check
12
12/4 Tue
19:20
30
SP
Rec. OK
További felvétel beprogramozásához
a TIMER gombbal kapcsoljon vissza a [Video
Plus +] menüre, és ismételje meg a 3–6.
lépéseket.
7
8
Nyomja meg a O RETURN gombot az
időzítési lista kikapcsolásához.
A DVD '/1 gombbal kapcsolja a felvevőt
készenléti üzemmódba.
• Ellenőrizze, hogy az óra pontosan be van-e állítva,
mielőtt az időzített felvételt beprogramozza. Ellenkező
esetben a felvétel nem időzíthető.
• Az időzített felvételkészítés csak akkor kezdődik el, ha
a felvevő készenléti üzemmódban van.
• Prioritást élvező műsor felvétele közben másik
időzített felvétel nem indítható, még akkor sem, ha az
időzítés már be van állítva.
• Ha az időzítő ugyanarra a napi vagy heti műsorra van
beállítva, de egy másik időzítéssel átfedésben van,
akkor a prioritást élvező műsor kerül felvételre.
A Timer List menüben az átfedésben lévő beállításnál
a [Dup. Date] felirat jelenik meg. Ellenőrizze
a beállítások prioritás sorrendjét (46. oldal).
• Előfordulhat, hogy néhány felvétel eleje lemarad
a PDC/VPS funkció használata esetén.
• Ha az előlapon villog a TIMER REC jelző, hogy az
írható lemezt megfelelően helyezte-e be, és
a rendelkezésre álló lemezkapacitás elegendő-e.
Az előlapi kijelzőn a TIMER REC jelző
világít, és a felvevő készen áll a felvételre.
45HU
Az időzítési beállítások
ellenőrzése, megváltoztatása
és érvénytelenítése
(Timer List)
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
• A [Start] idő melletti [*] azt jelzi, hogy
a [PDC/VPS] funkciót bekapcsolta ([On])
(43. oldal).
2
A képernyőn megjelenik a kiválasztott
időzítésre vonatkozó programhely, dátum,
kezdési és befejezési idő, felvételi mód,
gyakoriság és PDC/VPS beállítás.
-R
Az időzítés beállításokat a Timer List menüben
ellenőrizheti, módosíthatja vagy érvénytelenítheti.
3
AMP/DVD
kapcsoló
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CLEAR
4
Az időzítési beállítások törlése
1
A fenti 1. lépés után válassza ki a kívánt
időzítést és nyomja meg a CLEAR gombot.
A készülék a törlés megerősítését kéri.
2
Az időzítési beállítások módosítása
Az időzítési lista (Timer List) max. 7 programot
tartalmazhat. Az időzített felvétel megkezdődése
előtt bármelyik programot kiválaszthatja és
módosíthatja.
Állítsa az AMP/DVD kapcsolót DVD
pozícióba, és a TIMER gomb többszöri
megnyomásával kapcsolja be az időzítési
listát.
Az összes időzítési beállítás megjelenik.
Ellenőrizheti a felvételi dátumot, időt,
felvételi módot, stb.
Timer List
Date
Nyomja meg az ENTER gombot.
A készülék frissíti a kiválasztott időzítés
beállításait.
</M/m/,,
ENTER
O RETURN
PR
Válasszon ki a kívánt paramétert a </,
gombok segítségével, majd a M/m
gombokkal végezze el a módosítást.
• Ha módosítás nélkül szeretne visszalépni az
időzítési listára, nyomja meg a TIMER
gombot.
0
TIMER
1
Válassza ki a kívánt időzítés beállítást,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
: PDC/VPS
Start
Length
Mode
Check
12
12/4 Tue
19:20
30
SP
Rec. OK
12
13/4 Wed
20:00
30
SP
Dup. Date
10
13/4 Wed
20:15
15
SP
Dup. Date
Válassza az [OK] opciót, és nyomja meg az
ENTER gombot.
A kiválasztott időzítési program törlődik az
időzítési listáról.
• Ha a törlést szeretné visszavonni,
a 2. lépésben válassza a [Cancel] opciót és
nyomja meg az ENTER gombot.
Az időzítési lista kikapcsolása
Nyomja meg a O RETURN gombot.
Ha az időzítési beállítások átfedik egymást
Az időzítési listában az átfedésben lévő
beállításnál a [Dup. Date] felirat jelenik meg. Az
elsőként induló műsor prioritást élvez, és
a második műsor felvétele csak akkor indul el, ha
az első felvétele már befejeződött.
7:00
8:00
lemarad
• [Rec. OK]: Azt jelzi, hogy a beállítás
felvételre kész. Átfedés esetén a [Dup. Date]
jelenik meg.
46HU
9:00
10:00
A
B
◆Ha a felvételek ugyanabban az időben
kezdődnek
Az utolsóként beállított műsor prioritást élvez.
Ebben a példában az A időzítés a B után lett
beállítva, így az A időzítés eleje lemarad
a felvételről.
7:00
8:00
9:00
Felvétel az időzítő
használata nélkül
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
10:00
AMP/DVD
kapcsoló
A
B
2
3
4
5
6
7
8
9
0
PROG +/–
INPUT
SELECT
t TV/DVD
TITLE LIST
DISPLAY
7:00
8:00
9:00
10:00
Felvételkészítés
◆Ha egy felvétel befejezési ideje és egy másik
felvétel kezdési ideje azonos
Előfordulhat, hogy az első felvétel befejezése után
a következő felvétel késleltetve indul.
1
</M/m/,,
ENTER
A
B
X
Megjegyzések
• Felvételkészítés közben az aktuális felvételre
vonatkozó időzítési beállítások nem módosíthatók.
• Ha egy vagy több időzített felvétel [PDC/VPS]
paraméterének beállítása [On], előfordulhat, hogy
a felvételek kezdési ideje a műsor késése vagy korai
kezdése miatt megváltozik.
• Prioritást élvező műsor felvétele közben másik
időzített felvétel nem indítható, még akkor sem, ha az
időzítés már be van állítva.
• Ha az időzítő ugyanarra a napi vagy heti műsorra van
beállítva, de egy másik időzítéssel átfedésben áll, akkor
a prioritást élvező műsor kerül felvételre. A Timer List
menüben az átfedésben lévő beállításnál a [Dup. Date]
jelzés jelenik meg. Ellenőrizze a beállítások prioritás
sorrendjét.
x
z REC
REC MODE
1
2
3
Helyezzen be egy írható lemezt.
Nyomja meg a PROG +/– vagy az INPUT
SELET gombot annak a programhelynek
vagy bemeneti forrásnak a kiválasztásához,
ahonnan fel kíván venni.
Nyomja meg többször a REC MODE gombot
a felvételi mód kiválasztásához.
E gomb minden egyes megnyomásakor a tvkészülék képernyőjén látható kijelzés
a következőképpen változik:
A felvételi módról bővebben a 41. oldalon
olvashat.
4
Nyomja meg a z REC gombot.
A felvétel megkezdődik, és a „z” (piros)
jelző megjelenik a kijelzőn.
A felvétel egészen addig tart, amíg meg nem
állítja azt vagy a lemez meg nem telik.
,folytatódik
47HU
A felvétel leállítása
A Quick Timer funkció ellenőrzése
Nyomja meg a x gombot. A felvétel megállítása
néhány másodpercet vehet igénybe.
A felvétel szüneteltetése
Nyomja meg egyszer a z REC gombot felvétel
közben. A hátralévő felvételi idő és egyéb
felvételi információk (programhely, felvételi mód,
stb.) rövid ideig megjelennek a tv-képernyőn.
Nyomja meg a X gombot. A felvétel
újraindításához ismét nyomja meg ezt a gombot.
A Quick Timer funkció kikapcsolása
Egy másik tv-műsor nézése felvétel közben
Ha a tv-készüléket a LINE 1-TV aljzathoz
csatlakoztatta, a t TV/DVD gomb segítségével
kapcsolja a tv-készüléket a tv-bemenetre, majd
válassza ki a nézni kívánt tv-műsort. Ha a tvkészüléket a LINE 2 OUT vagy a COMPONENT
VIDEO OUT aljzathoz csatlakoztatta, a t TV/
DVD gomb segítségével kapcsolja a tv-készüléket
a tv-bemenetre (98. oldal).
z Hasznos tudnivaló
Ha a felvétel közben nem kívánja nézni a tv-műsort,
kapcsolja ki a tv-készüléket. Ha dekódert használ,
ügyeljen arra, hogy a dekóder bekapcsolt állapotban
maradjon.
Megjegyzések
• A z REC gomb megnyomása és a felvétel elkezdése
között néhány másodperc eltelhet.
• A felvétel alatt vagy a felvétel szüneteltetése közben
a felvételi módot nem tudja megváltoztatni.
• Áramkimaradás esetén az éppen felvett műsor
törlődhet.
• PAY-TV/Canal Plus műsort felvétele közben nem
nézhet egy másik PAY-TV/Canal Plus műsort.
A Quick Timer (gyors időzítés)
funkció
A felvétel időtartamát 10 perces időegységekben
tudja beállítani.
Ha felvétel közben kétszer megnyomja a z REC
gombot, a felvevő normál felvételi üzemmódba
kapcsol. A [Continue] rövid ideig megjelenik a tvképernyőn. A felvétel kikapcsolásához nyomja
meg a x gombot. A felvétel megállítása néhány
másodpercet vehet igénybe.
A felvételi idő meghosszabbítása
Nyomja meg többször a z REC gombot felvétel
közben. A felvevő normál felvételi üzemmódba
kapcsol, és minden gombnyomás 10 perccel
növeli a felvételi időtartamot (a lehetséges
lemezkapacitás eléréséig).
A felvételi állapot ellenőrzése
felvétel közben
A felvételi információkat – mint például felvételi
idő és felvételi mód – a felvétel közben is
ellenőrizheti.
Állítsa az AMP/DVD kapcsolót DVD pozícióba,
és felvétel közben nyomja meg a DISPLAY
gombot.
A tv-képernyőn megjelennek a felvételi
információk.
0:19:55
Input : Pr. 8
MONO
SP 1H 40M Free
Nyomja meg a z REC gombot egymás után
többször az időtartam beállításához.
A felvétel az első gombnyomás után
megkezdődik. A gyors időzítés a második
gombnyomástól kezdődik, és minden
gombnyomás 10 perccel növeli az időtartamot
(a lehetséges felvételi időn belül).
Folytatás
10M
20M
30M
A Eltelt felvételi idő
B Programhely vagy műsorforrás
C Felvételi folyamatjelző
D Hangcsatorna
E Felvételi mód
A hátralévő felvételi idő rövid ideig megjelenik
a tv-képernyőn.
Az időszámláló értéke percenként csökken
0:00-ig (vagy a lemezkapacitás végéig) a kijelzőn,
majd a felvevő befejezi a felvételt (és kikapcsol).
48HU
F A lemez maradék felvételi ideje
Nyomja meg a DISPLAY gombot a felvételi
információk képernyőjének bezárásához.
z Hasznos tudnivaló
Felvétel közben a kijelzőn ellenőrizheti a felvételi időt és
egyéb információkat, pl. lemez típusát/formátumát, tétel/
fejezet számát, stb. (111. oldal).
Fejezetek létrehozása a tételen
belül
z Hasznos tudnivaló
Fejezeteket manuálisan is létrehozhat, ha DVD+RW,
DVD-RW (VR formátum) vagy DVD+R lemezt játszik
le (68. oldal).
Korábbi felvétel felülírása
+RW
A tétel lista használatával kiválaszthatja azt
a tételt, melyet az új felvétellel szeretne felülírni.
A tétel listáról bővebben a 33. oldalon olvashat.
1
2
3
4
5
6
Felvételkészítés külső
készülékről
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
Felvételt készíthet a felvevőhöz csatlakoztatott
videomagnóról vagy hasonló eszközről.
A videomagnó csatlakoztatásához olvassa el
a „Csatlakoztatás videomagnóhoz vagy hasonló
eszközhöz” fejezetet (24. oldal). Ha a külső
készülék rendelkezik DV kimeneti aljzattal
(i.LINK aljzat), használja az előlapon lévő DV IN
aljzatot.
Helyezzen be egy DVD+RW lemezt.
Állítsa az AMP/DVD kapcsolót DVD
állásba.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Felvételkészítés
A felvevő a felvett műsort (tételt) felvételkészítés
közben automatikusan fejezetekre bontja 5, 10
vagy 15 perces időegységenként. A [Rec Setting]
menü [Auto Chapter] menüpontjában
kiválaszthatja a kívánt időközt, amely [5Min],
[10Min] vagy [15Min] lehet (83. oldal).
Megjegyzések
• A védett tételt nem lehet felülírni (66. oldal).
• Ha a kiválasztott tétel rövidebb, mint az új felvétel,
vagy nem hosszabb, mint 10 másodperc, a készülék
automatikusan felülírja a tétel lista következő tételét.
Ha valamelyik tételt nem szeretné felülírni, használja
a védelem funkciót (66. oldal).
INPUT
SELECT
Nyomja meg a PROG +/– vagy az INPUT
SELET gombot annak a programhelynek
vagy bemeneti forrásnak a kiválasztásához,
ahonnan fel kíván venni.
Nyomja meg a TITLE LIST gombot a tétel
lista bekapcsolásához.
A </M/m/, gombbal válassza ki
a felülírni kívánt tételt.
Nyomja meg a z REC gombot.
x
z REC
REC MODE
A felvétel megkezdődik.
A felvétel leállítása
Nyomja meg a x gombot. A felvétel megállítása
néhány másodpercet vehet igénybe.
z Hasznos tudnivaló
Ha egy tételt töröl a DVD+RW lemezről, a tétel [Erased
title] (törölt tétel) formájában megjelenik a tétel listában.
Ez azonban nem növeli a lemez maradék felvételi idejét.
A tétel listából kiválaszthatja az [Erased title] tételt és
kiválaszthatja felülírásra (65. oldal).
1
2
Helyezzen be egy írható lemezt.
Nyomja meg az INPUT SELECT gombot az
aktuális csatlakoztatási módnak megfelelő
bemeneti forrás kiválasztásához.
Az előlapon az alábbi kijelzések jelennek
meg:
Tv programhely
LINE1
DV
LINE4
LINE2
LINE3
,folytatódik
49HU
3
Nyomja meg többször a REC MODE gombot
a felvételi mód kiválasztásához.
A felvételi módok a következő sorrendben
jelennek meg:
4
5
Helyezze be a kazettát a külső készülékbe,
és kapcsolja azt lejátszási szünet
üzemmódba.
Nyomja meg egyszerre a z REC gombot
ezen a felvevőn és a szünet vagy
a lejátszás gombot a lejátszón.
A felvétel elindul.
A felvétel megállításához nyomja meg a x
gombot ezen a felvevőn.
Ha DV IN aljzattal rendelkező digitális
videokamerát csatlakoztat a felvevőhöz
A DV IN aljzaton keresztül történő felvételről
részletesebben a „DV-másolás” fejezetben
olvashat (70. oldal).
Megjegyzések
• Videojáték képének felvételekor előfordulhat, hogy
a kép nem lesz tiszta.
• A Copy-Never (másolásvédett) másolásvédelmi jellel
ellátott műsorok nem vehetők fel. A felvevő néhány
másodperc után kikapcsol.
50HU
5
Lejátszás
Állítsa az AMP/DVD kapcsolót DVD
állásba, és nyomja meg a TITLE LIST
gombot.
A tétel listáról további részleteket „A felvett
műsorok megtekintése (tétel lista)” fejezetben
olvashat (33. oldal).
DVD és VIDEO CD-lemezek
lejátszása
Példa: DVD-RW (VR formátum)
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
DVD
VCD
1/7
Title List
Original
AMP/DVD
kapcsoló
DVD '/1
AMP '/1
Z
DVD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
6
TITLE LIST
TOP MENU
MENU
</M/m/,,
ENTER
2:45:00
Free
Title 1
07/12
Title 2
0:45:00 09/12
Title 3
1:00:00 10/12
0:15:00
Title 4
13/12
Title 5
0:10:00 16/12
Title 6
0:10:00 19/12
0:25:00
Válassza ki a lejátszani kívánt tételt, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Lejátszás
Számgombok,
SET
DVD-RW
SLP
A képernyőn megjelenik az almenü.
7
Válassza ki a [Play] opciót, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
A lejátszás elindul a kiválasztott tételtől
kezdve.
H
x
1
2
Kapcsolja be a tv-készüléket, és válassza
ki a megfelelő videobemenetet.
Az AMP '/1 gombbal kapcsolja be
a hangsugárzó-rendszert.
Ha a központi egység kijelzőjén az „FM”
vagy „AM” kijelzés jelenik meg, a távvezérlő
DVD gombjával kapcsoljon DVD kijelzésre.
3
Nyomja meg a Z (nyitó/záró) gombot és
helyezzen egy lemezt a lemeztartóra.
Fejezet kiválasztása a fejezet listáról (csak
DVD+RW, DVD-RW (VR formátum) és DVD+R
lemeznél)
1
A fenti 7. lépésben válassza ki a [Chapter List]
opciót az almenüből.
A kiválasztott tételhez tartozó fejezet lista
megjelenik. A fejezet listáról bővebben
a 34. oldalon olvashat.
2
Válassza ki a lejátszani kívánt fejezetet, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
3
Válassza ki a [Play] opciót az almenüből,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
A lejátszás elindul a kiválasztott fejezettől
kezdve.
A DVD-lemez menüjének használata
A lejátszható oldal lefelé nézzen.
4
Zárja be a lemeztartót a Z (nyitó/záró)
gombbal.
Ha DVD VIDEO vagy lezárt DVD+RW,
DVD-RW (Videó formátum), DVD+R illetve
DVD-R lemezt játszik le, a lemez menüjét a TOP
MENU vagy a MENU gomb megnyomásával
nyithatja meg.
Ha DVD VIDEO vagy VIDEO CD-lemezt
helyezett be, nyomja meg a H gombot.
A lemeztől függően a lejátszás automatikusan
is elindulhat.
,folytatódik
51HU
PBC funkcióval rendelkező VIDEO CD-lemezek
lejátszása
1
A számgombok segítségével írja be
négyjegyű jelszavát.
A PBC (Playback Control, Lejátszás vezérlés)
funkció lehetővé teszi a VIDEO CD-lemezek
interaktív lejátszását a tv-képernyőn megjelenő
menü segítségével.
Ha PBC funkcióval rendelkező VIDEO CDlemezt játszik le, a menü megjelenik a tvképernyőn.
A számgombok segítségével válasszon ki egy
tételt, majd nyomja meg az ENTER gombot.
Ezután kövesse a menüben látható utasításokat
(nyomja meg a H gombot, amikor a „Press
SELECT” felirat megjelenik).
2
Az [OK] kiválasztásához nyomja meg a SET
gombot.
A készülék megkezdi a lejátszást.
Energiatakarékos készenléti üzemmód
Nyomja meg az AMP "/1 és/vagy a DVD "/1
gombot, miközben a készülék bekapcsol.
A készenléti üzemmód kikapcsolásához nyomja
meg egyszer a megfelelő gombot.
A lejátszás megállítása
Nyomja meg a x gombot.
A lejátszás folytatása a megszakítási ponttól
(folytatólagos lejátszás)
Ha megállítja a lejátszást, a készülék megjegyzi az
állj gomb megnyomásának helyét (még akkor is,
ha a lemezt kiveszi vagy a felvevőt kikapcsolja).
Állítsa le a lejátszást a x gombbal. Amikor
a lemezt ismét lejátssza, a felvevő attól a ponttól
folytatja a lejátszást, ahol azt korábban leállította.
Ha a legelejéről szeretné elkezdeni a lejátszást,
nyomja meg kétszer a x gombot. A lejátszás
a tétel/műsorszám/jelenet elejéről indul.
Az aktuális lemez folytatási pont helye törlődik
a memóriából, ha:
– egy másik tételre kapcsol.
– a lejátszás megállítása után szerkeszti a tételt.
– a felvevő beállításait megváltoztatja.
– felvételt készít.
Jelszóval védett DVD-lemezek lejátszása
(szülői letiltás)
Ha a szülői letiltás funkcióval korlátozott DVDlemezt játszik le, a tv-képernyőn a [Playback
limited by Parental Control.] üzenet jelenik meg,
és a képernyőn megjelenik a jelszó beírására
szolgáló menü.
52HU
A jelszó beírásához vagy megváltoztatásához
olvassa el a „Szülői letiltás” fejezetet (82. oldal).
z Hasznos tudnivalók
• Ha a lemezt PBC funkciók nélkül kívánja lejátszani,
válassza ki a [PBC] menüpont [Off] beállítását
a [Settings] menüben (79. oldal). A VIDEO CDlemezek ebben az esetben csak folyamatos
üzemmódban játszhatók le.
• A 7. lépésben (51. oldal) a lejátszás elindításához
használhatja a H gombot is.
• Ha a DVD+RW vagy DVD+R lemez rejtett fejezeteit
is szeretné lejátszani, válassza ki a [Full Play] opciót
a 7. lépésben (51. oldal). A rejtett fejezetekről
bővebben a 68. oldalon olvashat.
Lejátszási lehetőségek
Z
CLEAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Lejátszás
MUTING
</M/m/,
2 +/–
/
./>
m
/
M
H
X
ZOOM
A-B
REPEAT
RANDOM
SUR
Gombok
Műveletek
Lemezek
Z (nyit/zár)
A lejátszás kikapcsolása és a lemez kivétele.
Minden lemez.
X (szünet)
A lejátszás szüneteltetése.
Minden lemez.
. (előző)/
> (következő)
Ugrás az előző/következő tétel/fejezet/jelenet/
műsorszám elejére.
Minden lemez.
Ha normál lejátszás közben többször megnyomja,
a készülék gyorsított lejátszása kapcsol hátra vagy
előre.
A keresés sebessége a következőképpen változik:
Minden lemez.
(gyorsított lejátszás
hátra/előre)
gyorsított lejátszás hátra
FR1 T
FR2 T T
FR3 T T T
FR4*1 T T T T
gyorsított lejátszás előre
t FF1
t t FF2
t t t FF3
t t t t FF4*1
*1Az
FR4 és FF4
funkció VIDEO CDlemezeknél nem
használható.
,folytatódik
53HU
Gombok
Műveletek
Lemezek
Ha szünet üzemmódban többször megnyomja,
a készülék lassításra kapcsol.
A keresés sebessége a következőképpen változik:
Minden lemez.
(lassítás)
lassítás hátra*2
SR1 T
SR2 T T
SR3 T T T
SR4 T T T T
/
(azonnali
visszajátszás/
továbbítás)
(audio)
lassítás előre
t SF1
t t SF2
t t t SF3
t t t t SF4*2
Az előző jelenet megismétlése/gyorskeresés előre az
aktuális jeleneten belül.
Szünet üzemmódban a
gombbal képenként
léptetheti a műsort.
Többszöri megnyomásával a lemezre felvett hangsávok
közül választhat.
*2
Az SR1–SR4 és az
SF4 funkció VIDEO
CD-lemezeknél nem
használható.
+RW
+R
-RWVR -RWVideo
-R
DVD
Minden lemez.
DVD : A nyelv kiválasztása.
+RW
+R
-R
-RWVR -RWVideo
A felvett hangsávok közül választhat.
SUR (térhatás)
Lejátszás közben ezzel a gombbal bekapcsolhatja
([SUR ON]) vagy kikapcsolhatja ([SUR OFF])
a térhatású hangot.
Ezzel a funkcióval térhatású hangot állíthat elő a bal és
jobb hangsugárzó használatával.
Ez a funkció a LINE kimenethez csatlakoztatott
készülékekhez használható.
(szinkronfelirat)
Többszöri megnyomásával a lemezre felvett
szinkronfeliratok közül választhat.
(kameraállás)
Többszöri megnyomásával kameraállást választhat.
A jelenet azon részénél, ahol a kameraállás
módosítható, a „
” rövid időre megjelenik.
Ha a lemezen van olyan jelenet, melyet több
kameraállásból vettek fel, a „
” szimbólum
megjelenik az előlapon lévő kijelzőn.
MUTING
A hangsugárzó-rendszer használata esetén elnémítja
a hangot. A némítás feloldásához nyomja meg újból
a MUTING gombot, vagy nyomja meg a 2 + gombot.
A normál lejátszáshoz való visszatéréshez nyomja
meg a H gombot.
Megjegyzések
• Ha a
szimbólum jelenik meg, az adott művelet nem
használható azon a lemezen.
• Az ezzel a készülékkel felvett lemez lejátszása közben
a kameraállás és a szinkronfelirat nem módosítható.
• Super VCD-lemez lejátszása közben a 2. hangsáv nem
választható ki (ha van ilyen a lemezen).
54HU
VCD :
Minden lemez.
DVD
DVD
Minden lemez.
• DVD-RW lemez (VR formátum) lejátszása közben,
a térhatású hangzásképek egyes típusainak használata
esetén a térhatás megszűnhet.
A videó kép nagyítása (Zoom)
A kép lejátszása közben nyomja meg a ZOOM
gombot az alábbiak szerint:
×2 méret t ×4 méret t normál méret
Megjegyzés
Lehetnek olyan Super VCD-lemezek, melyeknél az A-B
ismétlési funkció nem működik megfelelően.
2
A kép mozgatásához használja a </M/m/,
gombokat. A normál lejátszás folytatásához
nyomja meg a CLEAR gombot.
Nyomja meg a RANDOM gombot lejátszás
közben. A [RANDOM] felirat jelenik meg a tvképernyőn.
Normál lejátszásra a RANDOM gombbal
kapcsolhat vissza.
z Hasznos tudnivaló
A ./> gomb megnyomásával kiválaszthat egy
másik tételt, melynek műsorszámait véletlen sorrendben
játssza le.
Megjegyzés
Ismételt lejátszás
A REPEAT gomb többszöri megnyomásával
válassza ki a kívánt ismétlési üzemmódot.
[Chapter]: Az aktuális fejezet ismétlése (csak
DVD).
[Title]: Az aktuális tétel ismétlése (csak DVD).
[Track]: Az aktuális műsorszám ismétlése (csak
VIDEO CD).
[All]: A lemez összes műsorszámának ismétlése
(csak VIDEO CD).
[Off]: Ismétlés kikapcsolva.
Lejátszás
Megjegyzés
Lehetnek olyan lemezek, melyeknél a zoom funkció nem
működik.
Véletlen sorrendű lejátszás (csak VIDEO CD
vagy Karaoke DVD)
PBC funkcióval ellátott VIDEO CD esetén ki kell
kapcsolnia a [PBC] funkciót ([Off]) a [Settings]
menüben (79. oldal).
A tv-műsor megjelenítése kisképen a lejátszás
közben (kép a képben)
Lemez lejátszása közben a tv-műsort egy kisképen
megjelenítheti.
Lejátszás közben a
(kép a képben) gomb
megnyomásával bekapcsolhatja a kisképet a tvképernyőn.
Megjegyzések
• PBC funkcióval ellátott VIDEO CD esetén ki kell
kapcsolnia a [PBC] funkciót a [Settings] menüben
(79. oldal).
• Ha ismételt lejátszás közben megnyomja a ./>
(előző/következő), a x (állj) vagy a
(visszajátszás) gombot, az ismétlési funkció kikapcsol.
Egy műsorrészlet ismétlése (A-B)
Ismételten lejátszhatja egy tétel, fejezet vagy
műsorszám kijelölt részletét.
1
Lejátszás közben nyomja meg az A-B gombot
a kezdőpont („A” pont) kiválasztásához.
Az [A-] jelenik meg a tv-képernyőn.
2
Nyomja meg ismét az A-B gombot
a választott végpontnál („B” pont).
Az [A-B] jelenik meg a tv-képernyőn, és
a kiválasztott rész ismétlése megkezdődik.
Normál lejátszásra az A-B gombbal
kapcsolhat vissza [Off].
A kiskép programhelyének vagy bemeneti
forrásának a kiválasztásához nyomja meg a PROG
+/– vagy az INPUT SELECT gombot.
A kiskép pozíciójának módosításához használja
a </, gombokat. E gomb minden
megnyomásakor a kiskép az óramutató járásával
megegyező vagy ellentétes irányban változtatja
helyét.
A kiskép kikapcsolásához nyomja meg újból a
gombot.
z Hasznos tudnivaló
Ha a tv-műsort teljes képernyőn szeretné megtekinteni,
állítsa le a lejátszást a x gombbal.
,folytatódik
55HU
Megjegyzések a felvevő térhatás funkciójához
• A távvezérlő SUR gombja csak a LINE 1-TV,
a LINE 2 OUT (AUDIO L/R) és a LINE 3/
DECODER kimenethez csatlakoztatott
készülékek esetében használható.
A hangsugárzó-rendszer térhatású funkciójáról
a 85. oldalon olvashat.
• Lehetnek olyan lemezek, melyeknél ez a funkció
nem működik.
• Ha a térhatású módok valamelyikét használja,
kapcsolja ki a tv-készülék vagy az erősítő
(rádióerősítő) térhatású hangbeállításait.
• Ügyeljen arra, hogy Ön az első hangsugárzók
között, azoktól egyenlő távolságra helyezkedjen
el a műsornézés közben, és a hangsugárzók
hasonló környezetben álljanak.
Megjegyzés a CD-lemezre felvett DTS műsorok
lejátszásához
DTS hangkódolású CD-lemez lejátszása esetén az
analóg sztereó aljzatokon erős zaj jelenik meg
a sztereó LINE kimeneten. A hangrendszer
esetleges károsodásának elkerülése érdekében
a vásárlónak meg kell tennie a szükséges
óvintézkedéseket, mielőtt a felvevő sztereó LINE
aljzatait egy erősítő rendszerhez csatlakoztatja.
DTS Digital Surround™ hangú műsor
lejátszásához a hangsugárzó-rendszert a felvevő
digitális optikai aljzatához kell csatlakoztatni.
Megjegyzés a DTS hangsávot tartalmazó DVDlemezek lejátszásához
Tétel/fejezet/műsorszám,
stb. keresése
+RW
+R
-RWVR -RWVideo
-R
DVD
VCD
DVD-lemezen kereshet tétel vagy fejezet szerint,
VIDEO CD-lemezen pedig műsorszám szerint.
Mivel a lemez minden tétele és műsorszáma
egyedi sorszámmal van azonosítva, a kívánt tétel
vagy műsorszám a megfelelő sorszám beírásával
is kiválasztható. Lehetőség van az időkód alapján
történő keresésre is.
AMP/DVD
kapcsoló
Számgombok,
SET
CLEAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
SEARCH
MODE
BOOKMARK
DISPLAY
</M/m/,,
ENTER
1
A DTS audio jelek csak a DIGITAL OUT aljzaton
jelennek meg.
Ha DTS hangsávot tartalmazó DVD-lemezt
játszik le, válassza ki az [Audio] menü [DTS]
menüpontjának [On] beállítását (80. oldal).
Állítsa az AMP/DVD kapcsolót DVD
állásba, és lejátszás közben nyomja meg
a DISPLAY gombot.
A képernyőkijelzés megjelenik.
1/7
1/23
00:00:30
1 ENG
D
5.1CH
1 ENG
1/1
SUR OFF
Title
2
Válassza ki a keresési módot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
• „Title” (tétel keresés) (DVD-lemezek
esetében)
• „Chapter” (fejezet keresés) (DVD-lemezek
esetében)
• „Track” (műsorszám keresés) (VIDEO CDlemezek esetében, kikapcsolt PBC
funkcióval)
• „Time” (idő keresés) (a lejátszási kezdőpont
kijelölése az időkód beírásával történik)
56HU
3
A számgombokkal válassza ki a keresett
tétel, fejezet, időkód, stb. számát.
Például: Time Search (idő keresés)
Ha a lemez 2 óra 10 perc 20 másodpercnyi
műsora utáni részletet keres, írja be a „21020”
időkódot és nyomja meg a SET gombot.
Ha hibázik, a CLEAR gombbal törölje a beírt
számot és válassza ki a megfelelő számjegyet.
A felvevő a kiválasztott időnél vagy fejezetnél
indítja a lejátszást.
Zenei CD-k és MP3 audio
műsorszámok lejátszása
CD
DATA CD
A DATA (adat) CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW)
lemezekre felvett MP3 audio műsorszámokat is
lejátszhatja ezzel a készülékkel. Az MP3 audio
műsorszámokról bővebben a „Néhány szó az MP3
audio műsorszámokról” című fejezetben olvashat
(60. oldal).
AMP/DVD
kapcsoló
DVD
A kedvenc jelenetek megjelölése
(könyvjelző)
AMP '/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lejátszás
z Hasznos tudnivaló
A fenti 3. lépésben a kívánt elemet a </, gombbal is
kiválaszthatja. A lejátszás elindításához nyomja meg az
ENTER gombot.
0
A készülék képes arra, hogy a lemez kijelölt
pontjainak pozícióját (könyvjelző) a memóriában
tárolja, így a lejátszást azonnal (keresés nélkül)
a kívánt ponton lehet kezdeni. Maximum 9
könyvjelzőt lehet tárolni a memóriában.
TOP MENU
MENU
</M/m/,,
ENTER
O RETURN
A kívánt pozíció megjelölése
H
Lejátszás közben a megjelölni kívánt pozícióban
nyomja meg a BOOKMARK gombot.
A könyvjelző száma megjelenik a tv-képernyőn.
Könyvjelzővel megjelölt jelenet keresése
1
1
Nyomja meg a SEARCH MODE gombot.
A könyvjelző keresési képernyő megjelenik.
A </, gombbal vagy a számgombokkal
válassza ki a könyvjelző számát.
A lejátszás a megjelölt jelenettel kezdődik.
3
Nyomja meg a SEARCH MODE gombot
a kereső képernyő kikapcsolásához.
A könyvjelző törlése
1
Nyomja meg a SEARCH MODE gombot
a kereső képernyő bekapcsolásához.
Az AMP '/1 gombbal kapcsolja be
a hangsugárzó-rendszert.
Ha a központi egység kijelzőjén az „FM”
vagy „AM” kijelzés jelenik meg, a távvezérlő
DVD gombjával kapcsoljon DVD kijelzésre.
• Ha a tv-képernyőn megjelenő listát szeretné
használni, kapcsolja be a tv-készüléket, és
válassza ki a megfelelő videobemenetet.
A megjelenő listából egyszerűen
kiválaszthatja a kívánt műsorszámot.
12-------
2
2
Helyezzen be egy lemezt.
A műsorszám lista megjelenik a képernyőn.
Példa: DATA (adat) CD:
00:00:00
MP3
List
2
A </, gombbal vagy a számgombokkal
válassza ki a törlendő könyvjelző számát, és
nyomja meg a CLEAR gombot.
x
Program
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
3
Nyomja meg a SEARCH MODE gombot
a kereső képernyő kikapcsolásához.
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
,folytatódik
57HU
Lehetnek olyan lemezek, melyek lejátszása
automatikusan megkezdődik. Ha egy
műsorszámot szeretne kiválasztani, ugorjon
a 3. lépésre.
3
Lejátszási funkciók
Z
Állítsa az AMP/DVD kapcsolót DVD
állásba, válasszon egy albumot, és
nyomja meg az ENTER gombot.
Az albumon belüli műsorszámok listája
megjelenik. Az albumok listájára a [
] ikon
kiválasztásával és az ENTER gomb
megnyomásával kapcsolhat vissza.
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Válasszon egy műsorszámot, és nyomja
meg a H vagy az ENTER gombot.
A lejátszás a kiválasztott műsorszámtól
kezdődően elindul.
MUTING
2 +/–
./>
m/M
H
X
A lejátszás leállítása
Nyomja meg a x gombot.
Amikor legközelebb elindítja a lejátszást,
a felvevő a leállítási ponttól folytatja a műsorszám
lejátszását.
Ha a lemez/műsorszám elején kívánja kezdeni
a lejátszást, nyomja meg kétszer a x gombot.
Megjegyzés a CD-lemezre felvett DTS hangú
műsorok lejátszásához
DTS hangkódolású CD-lemez lejátszása esetén
a sztereó LINE kimeneten erős zaj jelenik meg.
A hangrendszer esetleges károsodásának
elkerülése érdekében a vásárlónak meg kell tennie
a szükséges óvintézkedéseket, mielőtt a felvevő
sztereó LINE aljzatait egy erősítő rendszerhez
csatlakoztatja. DTS Digital Surround™ hangú
műsor lejátszásához a hangsugárzó-rendszert
a felvevő digitális optikai aljzatához kell
csatlakoztatni.
z Hasznos tudnivalók
• CD-lemezek esetében a műsorszámot
a számgombokkal is kiválaszthatja a 3. lépésben.
• A lista következő/előző oldalára a M/m gombbal
ugorhat.
• Ha megnyomja a O RETURN gombot, a lejátszás
kikapcsol, és a lista képernyő eltűnik. A lista
bekapcsolásához nyomja meg a MENU gombot.
• Ha a lemez MP3 audio műsorszámokat és JPEG
képfájlokat is tartalmaz, válthat az egyes listák között.
Nyomja meg a TOP MENU gombot, majd a </,
gombbal válassza ki az [MP3] vagy a [JPEG] opciót
a menü felső részén, és nyomja meg az ENTER
gombot.
58HU
A-B
REPEAT
SUR
RANDOM
Gombok
Műveletek
Z (nyit/zár)
A lejátszás kikapcsolása és
a lemeztartó nyitása.
X (szünet)
A lejátszás szüneteltetése.
./>
(előző/
következő)
Ugrás az előző/következő
műsorszám elejére.
m/M
(gyorsított
lejátszás
hátra/előre)
(DATA
(adat) CD
esetén nem
használható)
Ha lejátszás közben többször
megnyomja, a készülék
gyorsított lejátszása kapcsol
hátra vagy előre.
A keresés sebessége
a következőképpen változik:
gyorsított gyorsított
lejátszás hátra lejátszás előre
FR1 T t FF1
FR2 T T t t FF2
FR3 T T T t t t FF3
Gombok
Műveletek
SUR
(térhatás)
Lejátszás közben ezzel
a gombbal bekapcsolhatja
([SUR ON]) a térhatású hangot.
Ezzel a funkcióval virtuális
térhatású hangot állíthat elő
a bal és jobb hangsugárzó
használatával. Ez a funkció
csak a LINE kimenethez
csatlakoztatott külső készülék
esetén használható.
(A kapcsolódó megjegyzéseket
lásd az 56. oldalon.)
RANDOM
REPEAT
A-B (A-B
ismétlés)
A lemez műsorszámainak meghatározhatja
a lejátszási sorrendjét, így a lemez tartalmát
tetszés szerinti sorrendben játszhatja le. CD
esetében 99 műsorszámot, DATA (adat) CD
esetében 256 műsorszámot programozhat be. Ha
a lemezt kiveszi, a program törlődik.
AMP/DVD
kapcsoló
A hangsugárzó-rendszer
használata esetén elnémítja
a hangot. A némítás
feloldásához nyomja meg újból
a MUTING gombot, vagy
nyomja meg a 2 + gombot.
CLEAR
A műsorszámok véletlen
sorrendű lejátszása.
A [Random] megjelenik.
2
3
4
5
6
7
8
9
0
</M/m/,,
ENTER
Többszöri megnyomásával
kétféle ismétlési mód közül
választhat lejátszás közben.
[TRACK]: az aktuális
műsorszám ismétlése.
[ALL]: a lemez (CD) vagy az
album (DATA CD) összes
műsorszámának ismétlése.
Megnyomásával kijelölheti az
ismétlendő részletet lejátszás
közben.
Első megnyomásával jelölje ki
az ismétlés kezdőpontját („A”
pont). Az [A] megjelenik.
Második megnyomásával
jelölje ki az ismétlés végpontját
(„B” pont). Az [A-B]
megjelenik.
1
Lejátszás
MUTING
Egyéni lejátszási program
létrehozása (programozott
lejátszás)
H
x
PROGRAM
REPEAT
1
Helyezzen be egy lemezt.
A műsorszám lista megjelenik a képernyőn.
Példa: DATA (adat) CD:
00:00:00
MP3
List
Program
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
A normál lejátszáshoz való visszatéréshez nyomja
meg a H gombot.
A véletlen sorrendű lejátszás, az ismétlés vagy az
A-B ismétlés funkció kikapcsolásához nyomja
meg újból a megfelelő gombot, és ellenőrizze,
hogy a kijelzés eltűnt-e.
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
Ha egy műsorszámot szeretne kiválasztani
a zenei CD-n, ugorjon a 3. lépésre.
2
3
Állítsa az AMP/DVD kapcsolót DVD
állásba, válasszon egy albumot, és
nyomja meg az ENTER gombot.
Válasszon ki egy műsorszámot.
,folytatódik
59HU
4
Nyomja meg a PROGRAM gombot, vagy
a , gombbal válassza ki a [ ]
(program) opciót és nyomja meg az ENTER
gombot.
A kiválasztott műsorszám megjelenik
a [Program] listában.
00:00:00
003/009
MP3
List
Program
2-My Romance.mp3
1-Waltz for Debby.mp3
2-My Romance.mp3
3-Milestones.mp3
4-My Funny Valentine.mp3
5-Autumn Leaves.mp3
6-All Blues.mp3
7-In A Silent Way.mp3
5
A 2–4. lépésekkel válasszon ki további
műsorszámokat a programba.
Ha a lemez összes műsorszámát szeretné
hozzáadni, válassza a [
] (összes
kiválasztása) opciót és nyomja meg az
ENTER gombot.
6
7
A [Program] listában válassza ki azt
a műsorszámot, mellyel a lejátszást
szeretné elindítani.
Nyomja meg a H vagy az ENTER gombot
a programozott lejátszás elindításához.
A lista műsorszámait a beprogramozási
sorrendben lejátssza a készülék.
A lista összes műsorszámának lejátszása után
a lejátszás kikapcsol.
Műsorszámok törlése a [Program] listáról
1
2
Műsorszám törlése a [Program] listáról.
Nyomja meg a CLEAR gombot, vagy
válassza ki a [ ] (törlés) opciót és nyomja
meg az ENTER gombot.
A lista összes műsorszámának törléséhez
válassza ki a [ ] (összes törlése) opciót és
nyomja meg az ENTER gombot.
A program megismétlése
Programozott lejátszás közben nyomja meg
a REPEAT gombot az ismételni kívánt elem
kiválasztásához.
[TRACK]: aktuális műsorszám megismétlése.
[ALL]: a lista összes műsorszámának
megismétlése.
Nincs kijelzés: ismétlés kikapcsolva.
A programozott lejátszás leállítása
Nyomja meg a x gombot.
60
HU
Néhány szó az MP3 audio
műsorszámokról
Az MP3 egy olyan szabványos hangtömörítési
technológia, mely megfelel az ISO/MPEG
előírásoknak. DATA (adat) CD (CD-ROM/CD-R/
CD-RW) lemezekre felvett MP3 (MPEG1 Audio
Layer 3) fájlokat játszhat le. A készülék csak
akkor ismeri fel a műsorszámokat (vagy fájlokat),
ha a lemezt az ISO 9660 1-es, 2-es szint szerinti
vagy Joliet formátumban vették fel. Lejátszhat
többmenetes lemezt is.
A felvételi formátum részleteit lásd a CD-R/
CD-RW felvevő készülék vagy a felvevő szoftver
(nem mellékelt tartozék) kezelési útmutatójában.
z Hasznos tudnivalók
• Az album összes MP3 audio műsorszámának lejátszása
után a lejátszás kikapcsol.
• Mivel a bonyolult fastruktúrával rendelkező lemezek
lejátszásának megkezdése hosszabb időt vesz igénybe,
javasoljuk, hogy két szintnél bonyolultabb hierarchiát
ne hozzon létre.
Megjegyzések
• Ez a készülék nem tudja lejátszani a Packet Write
formátumú DATA (adat) CD-lemezek bizonyos
típusait.
• Ha nem MP3 formátumú fájlokhoz hozzáírja az
„.MP3” kiterjesztést, a készülék nem ismeri fel
megfelelően a formátumot, és olyan hangos zaj
keletkezhet, amely a hangsugárzókat károsíthatja.
• Ezzel a felvevővel nem lehet az MP3PRO formátumú
fájlokat lejátszani.
• A felvevő maximum 999 albumot vagy műsorszámot
képes felismerni a DATA (adat) CD-lemezen.
Lehetnek olyan lemezek, melyek – a lemez állapotától
vagy a felvevő berendezés sajátosságaitól függően –
nem játszhatók le ezzel a lejátszóval.
• A felvevő a következő mintavételi frekvenciával
felvett MP3 audio műsorszámokat tudja lejátszani:
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz.
• Az albumok és műsorszámok elnevezéséhez csak az
ábécé betűit és számokat használhat.
• Az ID3 címke tartalma nem jeleníthető meg.
JPEG képfájlok lejátszása
3
A kiválasztott kép megjelenik az előnézeti
ablakban.
• Ha nem a [X] (kikapcsolva) diavetítési
sebességet ( ) választotta ki, a képvetítés
a kiválasztott fájllal kezdődik. Lásd
a „Képek vetítése (diavetítés)” című
fejezetet lentebb.
DATA CD
A DATA (adat) CD (CD-R/CD-RW) lemezekre
felvett JPEG képeket is lejátszhatja ezzel
a készülékkel. A JPEG képekről bővebben
a „Néhány szó a JPEG képfájlokról” című
fejezetben olvashat (62. oldal).
4
3
5
6
7
8
9
A kép forgatása
A kép megjelenítése közben nyomja meg a M/m
gombot. E gomb minden megnyomásakor a kép
90 fokkal elfordul az óramutató járásával
megegyező vagy ellentétes irányba.
0
TOP MENU
Az előző vagy a következő kép megtekintése
Nyomja meg a ./> vagy a </, gombot.
</M/m/,,
ENTER
O RETURN
./>
x
X
Helyezzen be egy DATA (adat) CD-lemezt.
A műsorszám lista megjelenik a tvképernyőn.
z Hasznos tudnivalók
• A M/m gombbal a lista előző vagy következő oldalára
ugorhat.
• A lista kikapcsolásához nyomja meg ismételten
a O RETURN gombot. A lista bekapcsolásához
nyomja meg a MENU gombot.
Képek vetítése (diavetítés)
JPEG
List
Visszakapcsolás a listára
Nyomja meg a x gombot.
H
1
Preview
JPEG Folder 1
JPEG Folder 2
JPEG Folder 3
JPEG Folder 4
JPEG Folder 5
JPEG Folder 6
A DATA (adat) CD-re felvett JPEG képeket
diavetítés formájában, egymás után lejátszhatja.
1
JPEG Folder 7
JPEG Folder 8
Folder : JPEG Folder 1/
Ha a lemez MP3 audio műsorszámokat és
JPEG képfájlokat is tartalmaz, válthat az
egyes listák között. Nyomja meg a TOP
MENU gombot. A </, gombbal válassza
ki a [JPEG] opciót a menü felső részén, és
nyomja meg az ENTER gombot.
2
Lejátszás
2
4
Nyomja meg a H vagy az ENTER gombot.
A kiválasztott kép a teljes képernyőn
megjelenik.
AMP/DVD
kapcsoló
1
Válassza ki a megtekinteni kívánt fájlt.
Állítsa az AMP/DVD kapcsolót DVD
állásba, válasszon egy mappát, és nyomja
meg az ENTER gombot.
2
3
4
Válassza ki a megtekinteni kívánt mappát,
és nyomja meg az ENTER gombot.
A , gombbal válassza ki a [
(képbemutató) funkciót.
A m gombbal válassza ki a [
sebesség) opciót.
]
] (lejátszási
A </, gombbal válassza ki a kívánt
lejátszási sebességet: >>> (gyors), >>
(normál) vagy > (lassú), és nyomja meg az
ENTER gombot.
Az albumon belüli fájlok listája megjelenik.
A mappák listájára a [
] ikon
kiválasztásával és az ENTER gomb
megnyomásával kapcsolhat vissza.
,folytatódik
61HU
JPEG
List
Preview
JPEG Folder 1
1-Image file1.jpg
2-Image file2.jpg
3-Image file3.jpg
4-Image file4.jpg
5-Image file5.jpg
6-Image file6.jpg
7-Image file7.jpg
Folder :
5
Válasszon ki egy fájlt és nyomja meg a H
vagy az ENTER gombot.
A képvetítés a kiválasztott képpel kezdődik.
A lejátszás szüneteltetéséhez nyomja meg
a X gombot.
A képvetítés leállításához és a listához való
visszatéréshez nyomja meg a x vagy
a O RETURN gombot.
Néhány szó a JPEG képfájlokról
A JPEG egy képtömörítési technológia. DATA
(adat) CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW) lemezekre
felvett JPEG fájlokat játszhat le. A készülék csak
akkor ismeri fel a képeket, ha a lemezt az ISO
9660 1-es, 2-es szint szerinti vagy Joliet
formátumban vették fel.
Lejátszhat többmenetes lemezt is. A felvételi
formátum részleteit lásd a CD-R/CD-RW felvevő
készülék vagy a felvevő szoftver (nem mellékelt
tartozék) kezelési útmutatójában.
z Hasznos tudnivalók
• Ha fájlnevek elé sorszámokat ír (pl. 01, 02, 03, stb.),
a készülék a számok sorrendjében játssza le a fájlokat.
• Mivel a bonyolult fastruktúrával rendelkező lemezek
lejátszásának megkezdése hosszabb időt vesz igénybe,
javasoljuk, hogy két szintnél bonyolultabb hierarchiát
ne hozzon létre.
Megjegyzések
• Ez a felvevő csak a „.JPG” kiterjesztésű fájlokat képes
lejátszani.
• A felvevő maximum 999 mappát vagy műsorszámot
képes felismerni a lemezen. Lehetnek olyan lemezek,
melyek – a lemez állapotától vagy a felvevő berendezés
sajátosságaitól függően – nem játszhatók le ezzel
a lejátszóval.
• A lemez típusától és a képfájlok méretétől függően
a lejátszás elindítása hosszabb időt is igénybe vehet.
• A felvevő nem képes a 8192 × 7680 pixelnél nagyobb
méretű képek megjelenítésére.
• A progresszív és a veszteségmentes tömörítésű JPEG
képfájlokat nem támogatja a készülék.
62HU
DVD-lemezek szerkesztése
Mielőtt hozzákezdene
Ez a felvevő különféle lemezekhez és tételekhez
különféle szerkesztési módokat kínál.
A szerkesztés előtt ellenőrizze ezeket a típusokat,
és az annak megfelelő opciót válassza.
Lemezterület felszabadítása (csak DVD+RW/
DVD-RW (VR formátum)/DVD-RW (videó
formátum) lemezeknél)
A Videó formátumú vagy az eredeti tételek
törlésével helyet szabadíthat fel a lemezen. Ennek
mértéke a lemez típusától és a törlési helytől függ.
A kapacitás
felszabadításának módja
DVD+RW
Törölje a lemez legutolsó
tételét. A többi tételt is törölheti
vagy felülírhatja; de ilyenkor
a kijelzett szabad
lemezkapacitás nem növekszik.
A törölt tételek a tétel lista törölt
elemei között jelennek meg.
DVD-RW
(VR formátum)
A lemez bármely részéről
törölheti a felesleges tételt.
DVD-RW
(Videó
formátum)
Törölje a lemez legutolsó
tételét.
DVD+R/
DVD-R
A szabad lemezkapacitás nem
növelhető, mert ezek a lemezek
csak egyszer írhatók.
Megjegyzések
• A szerkesztett tartalom elveszhet, ha a szerkesztés
közben kiveszi a lemezt.
• A szerkesztést és a felvételt a lemez lezárása előtt kell
végrehajtani. Lezárás után a felvétel és a szerkesztés
nem lehetséges.
• Ha egy üzenet jelenik meg, amely arra figyelmeztet,
hogy a lemezvezérlő információk számára nincs
elegendő hely, törölje a szükségtelen tételeket.
Videó formátumú/eredeti tételek
szerkesztése
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
Megjegyzés
A DVD+RW/DVD-RW (Videó formátum)/
DVD+R/DVD-R lemezekre felvett Videó
formátumú műsor, illetve a DVD-RW (VR
formátum) lemezre felvett eredeti műsor
szerkesztésekor a lemez tényleges tartalma
módosul. A végrehajtott szerkesztési műveletek
egyike sem vonható vissza, és az eredeti tartalom
véglegesen elveszhet.
Előfordulhat, hogy a DVD+RW és a DVD-RW (VR
formátum) lemezeknél a lemez szabad kapacitásának
kijelzése nem pontos. A felvevő csak a legutolsó tétel
utáni szabad hely mennyiségét jelzi ki.
z Hasznos tudnivaló
Ha DVD-RW (VR formátum) lemezt használ, lejátszási
lista létrehozásával az eredeti tartalom megőrizhető
(Lásd a „Lejátszási lista tételeinek szerkesztése” című
fejezetet lentebb.)
Ha DVD-RW (VR formátum) lemezt használ,
lejátszási lista létrehozásával az eredeti tartalom
(a lemez tényleges tartalma) megőrizhető.
A lejátszási lista szerkesztés céljából, az eredeti
tételekből összeállított lejátszási sorrend. Ha
lejátszási listát hoz létre, a lejátszáshoz szükséges
vezérlőinformációk is – mint például a lejátszási
sorrend – tárolódnak a lemezen. Mivel az eredeti
tételek változatlanok maradnak, a lejátszási
listával a tételek újraszerkeszthetők.
DVD-lemezek szerkesztése
Lemez típusa
Lejátszási lista tételeinek
szerkesztése
-RWVR
Például: Ön felvette DVD-RW (VR formátum)
lemezre a labdarúgó bajnokság utolsó néhány
meccsét. Ezután szeretne készíteni egy
összefoglalót a gólokról és egyéb kiemelkedő
eseményről, de ugyanakkor szeretné megőrizni az
eredeti felvételeket is.
,folytatódik
63HU
Tételek törlése és
szerkesztése
Ebben az esetben lejátszási listát hozhat létre
a kiválasztott tételekből és fejezetekből.
A lejátszási listán belül még a lejátszási sorrendet
is megváltoztathatja (69. oldal).
z Hasznos tudnivaló
DVD-RW (VR formátum) lemeznél a lejátszási lista
tételeit a Title List (Playlist) menüben, az eredeti tételeket
pedig a Title List (Original) menüben tekintheti meg.
A kétféle tétel lista menü közötti váltáshoz nyomja meg
a TITLE LIST gombot.
Ebben a részben azokkal az alapvető szerkesztési
funkciókkal ismerkedhet meg, melyek a Videó
formátumú tételek, az eredeti tételek és a lejátszási
lista tételei esetében is azonosak.
Ne feledje, hogy a Videó formátumú és az eredeti
tételek esetében a szerkesztés eredménye nem
visszafordítható, hiszen az a lemez eredeti
tartalmát érinti. Ha a DVD-RW (VR formátum)
lemez tartalmát az eredeti tartalom
megváltoztatása nélkül szeretné szerkeszteni,
hozzon létre lejátszási listát (68. oldal).
AMP/DVD
kapcsoló
Szerkesztési lehetőségek
Válasszon az alábbi lehetőségek közül, és
lapozzon a zárójelben feltüntetett oldalra.
Mindegyik fejezetben külön jelöljük, hogy az
adott művelet milyen lemezzel és melyik tétel
listával használható.
– Egy tétel elnevezése (65. oldal).
– Egy tétel törlése (65. oldal).
– A tétel egy részének törlése (A-B törlés)
(65. oldal).
– Egy tétel ellátása törlésvédelemmel (66. oldal).
– Egy tétel több tételre bontása (66. oldal).
– Egy fejezet törlése (67. oldal).
– Fejezetek összevonása (67. oldal).
– Egy fejezet elrejtése (68. oldal).
– Fejezetek kézi vezérlésű kijelölése (68. oldal).
– Lejátszási lista létrehozása (68. oldal).
– Meglévő lejátszási lista bővítése (69. oldal).
– Fejezetek átrendezése a lejátszási listán belül
(69. oldal).
Megjegyzés
Mielőtt egy tételt szerkeszteni kezdene, mindig gondolja
végig a Videó formátum/eredeti tétel szerkesztés és
a lejátszási lista szerkesztés közti különbséget (lásd
fentebb).
64HU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
TITLE LIST
</M/m/,,
ENTER
H
m/M
x
X
Megjegyzés
Ha lejátszási lista létrehozása után a lemez eredeti
tartalmát szerkeszti, a módosítások érinthetik a lejátszási
lista tételeit is.
1
Állítsa az AMP/DVD kapcsolót DVD
állásba, és nyomja meg a TITLE LIST
gombot a tétel lista bekapcsolásához.
A tétel lista megjelenik, mellyel ellenőrizheti
a lemez tartalmát.
DVD-RW (VR formátum) lemez szerkesztése
esetén a TITLE LIST gomb megnyomásával
választhat a Title List (Playlist) menü vagy
a Title List (Original) menü megjelenítése
közül.
Példa: Title List (Original) (eredeti tartalom
listája)
1/7
Title List
Original
z Hasznos tudnivaló
A DVD-lemezek is elnevezhetők, illetve a létrehozott
név módosítható (38. oldal).
DVD-RW
SLP
2:45:00
Free
Title 1
07/12
Title 2
0:45:00 09/12
Title 3
1:00:00 10/12
Title 4
13/12
Title 5
0:10:00 16/12
Title 6
0:10:00 19/12
0:15:00
Egy tétel törlése
+RW
2
1
Válasszon egy tételt és nyomja meg az
ENTER gombot.
Megjelenik az almenü a választható
opciókkal.
[Chapter List]: A fejezet lista megjelenítése,
mely a lemez tartalmát fejezetekre bontva
jeleníti meg (lásd a „Tétel szerkesztése
fejezetenként” című részt a 67. oldalon).
[Erase]: A tétel törlése (65. oldal).
A lemezkapacitásra gyakorolt hatását lásd
a 63. oldalon.
[Protect]: A tétel megvédése a törlés vagy
a módosítás ellen (66. oldal).
[Edit]: Az alábbi opciók megjelenítése:
[Title Name]: Elnevezheti a tételt
(65. oldal).
[Divide]: Két részre bonthatja a tételt
(66. oldal).
[A-B Erase]: A tétel egy részét törölheti
(65. oldal).
[Playlist]: Új lejátszási listát hozhat létre, vagy
a régebbi lejátszási listát bővítheti (lásd
a „Lejátszási lista szerkesztése” fejezetet
a (68). oldalon.)
+R
-R
A „Tételek törlése és szerkesztése” című
fejezet 3. lépésénél válassza ki az [Erase]
opciót és nyomja meg az ENTER gombot.
A készülék kéri a törlés megerősítését.
2
Válassza az [OK] opciót, és nyomja meg az
ENTER gombot.
A tétel törlődik.
z Hasznos tudnivalók
• Ha az összes tételt törölni szeretné, formattálja meg
a lemezt (31. oldal).
• Ha DVD+RW lemezről töröl egy tételt, a törölt tétel
a tétel lista törölt elemei között jelenik meg. A törölt
tételt kijelölheti felülírásra.
A tétel egy részének törlése (A-B
törlés)
DVD-lemezek szerkesztése
3
0:25:00
-RWVR -RWVideo
-RWVR
1
2
Válassza ki a kívánt opciót és nyomja meg
az ENTER gombot.
A „Tételek törlése és szerkesztése” című
fejezet 3. lépésénél válassza ki az [Edit]
opciót és nyomja meg az ENTER gombot.
Válassza az [A-B Erase] funkciót, és
nyomja meg az ENTER gombot.
Az alábbi kijelzés jelenik meg.
A kiválasztott szerkesztési opció megjelenik.
A végrehajtás menetét lásd a zárójelben
feltüntetett oldalon.
Title Edit
A-B Erase
Title 1
07/12 0:45:00
A tétel elnevezése
+RW
1
2
-RWVR -RWVideo
+R
-R
A „Tételek törlése és szerkesztése” című
fejezet 3. lépésénél válassza ki az [Edit]
opciót és nyomja meg az ENTER gombot.
Válassza a [Title Name] funkciót, és
nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a karakterbeviteli képernyő.
Maximum 21 karaktert használhat az
elnevezéshez. Kövesse „A felvett műsor
címének módosítása (név bevitel)” című
fejezet magyarázatát (37. oldal).
Set Point A
Set Point B
Cancel
OK
00:00:00
Aktuális lejátszási pozíció
3
Nyomja meg a H gombot, és keresse
meg a törölni kívánt jelenetet a x, X és
a m/M gombokkal.
,folytatódik
65HU
4
A törölni kívánt jelenet elején („A” pont)
nyomja meg az ENTER gombot.
Az „A” pont index-képe.
A tétel megvédése a törlés vagy
a módosítás ellen
+RW
Title Edit
A-B Erase
Title 1
07/12 0:45:00
Point A
Set Point A
Set Point B
Cancel
OK
5
00:15:00
00:15:00
+R
A „Tételek törlése és szerkesztése” című
fejezet 3. lépésénél válassza ki a [Protect]
opciót és nyomja meg az ENTER gombot.
A készülék védelemmel látja el a tételt, és a [ ]
(védelem) ikon megjelenik a tétel listában.
A védelem feloldásához válassza ki újra
a [Protect] opciót.
A tétel két részre bontása
A törölni kívánt jelenet végén („B” pont)
nyomja meg az ENTER gombot.
+RW
1
Title Edit
A-B Erase
Title 1
07/12 0:45:00
2
Point A
Set Point A
Set Point B
Cancel
OK
00:15:00
A „Tételek törlése és szerkesztése” című
fejezet 3. lépésénél válassza ki az [Edit]
opciót és nyomja meg az ENTER gombot.
Válassza a [Divide] funkciót, és nyomja
meg az ENTER gombot.
A szétválasztási pozíció beállítására szolgáló
képernyő jelenik meg.
00:15:20
Point B
00:15:20
A „B” pont index-képe.
Title Edit
Divide
Title 2
07/12 0:45:00
Az „A” vagy a „B” pont helyének
módosításához válassza ki a [Cancel] opciót,
és ismételje meg a fenti műveletet a 3. lépéstől.
6
Divide
Cancel
OK
Válassza az [OK] opciót, és nyomja meg az
ENTER gombot.
A készülék a törlés megerősítését kéri.
Ha nem kívánja törölni a jelenetet, válassza ki
a [Cancel] opciót és nyomja meg az ENTER
gombot.
7
#01
Válassza az [OK] opciót, és nyomja meg az
ENTER gombot.
3
4
Nyomja meg a H gombot, és válassza ki
a szétválasztási pozíciót a x, X és a m/
M gombokkal.
Amikor a szétválasztási pozíciót
megtalálta, nyomja meg az ENTER
gombot.
A szétválasztási pozíció helyének
módosításához válassza ki a [Cancel] opciót,
és ismételje meg a fenti műveletet a 3. lépéstől.
Megjegyzések
66HU
00:00:00
Aktuális lejátszási pozíció
A jelenet törlődik.
• A képben vagy a hangban pillanatnyi kiesés
jelentkezhet azon a ponton, ahol a jelenetet törölte.
• Öt másodpercnél rövidebb részek nem törölhetők.
• A törölt rész enyhén eltérhet a kiválasztott pontok által
meghatározott szakasztól.
• Az A-B törlési pozícióban a készülék nem helyez el
fejezetjelet.
00:00:04
5
Válassza az [OK] opciót, és nyomja meg az
ENTER gombot.
A készülék két részre bontja a tételt. Ha a tételt
szeretné elnevezni, lapozzon a 65. oldalra.
Ha nem kívánja szétválasztani a jelenetet,
válassza ki a [Cancel] opciót és nyomja meg
az ENTER gombot.
4
Tétel szerkesztése
fejezetenként
Megjelenik az almenü a választható
opciókkal.
[Title List]: A tétel lista megjelenítése (lásd
a „Tételek törlése és szerkesztése” című
fejezetet a 64. oldalon).
[Erase]: A fejezet törlése (67. oldal).
[Edit]: Az alábbi opciók megjelenítése:
[Combine]: Két fejezet összevonása
(67. oldal).
[Hide/Show]: Fejezet rejtése/Rejtett
fejezetet megjelenítése (68. oldal).
[Move]: A tételen belüli fejezet-sorrend
módosítása. Kövesse ugyanazokat az
utasításokat, mint ami a „Fejezetek
átrendezése a lejátszási listán belül” című
rész 6. lépésében olvasható (69. oldal).
A fejezet lista használatával (mely a lemez
tartalmát fejezetenként jeleníti meg)
részletesebben szerkesztheti a lemez tartalmát.
AMP/DVD
kapcsoló
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Válasszon egy fejezetet, és nyomja meg az
ENTER gombot.
0
TITLE LIST
Válassza ki a kívánt opciót és nyomja meg
az ENTER gombot.
A kiválasztott fejezetszerkesztési opció
megjelenik. A végrehajtás menetét lásd
a zárójelben feltüntetett oldalon.
CHAPTER
MARK
Egy fejezet törlése
-RWVR
1
2
3
Állítsa az AMP/DVD kapcsolót DVD
pozícióba, és nyomja meg a TITLE LIST
gombot a tétel lista bekapcsolásához.
1
A „Tétel szerkesztése fejezetenként” című
fejezet 5. lépésénél válassza ki az [Erase]
opciót és nyomja meg az ENTER gombot.
DVD-RW (VR formátum) lemez szerkesztése
esetén a TITLE LIST gomb megnyomásával
választhat a Title List (Playlist) menü vagy
a Title List (Original) menü megjelenítése
közül (ha szükséges).
2
Válasszon egy tételt és nyomja meg az
ENTER gombot.
Fejezetek összevonása
Megjelenik az almenü.
A készülék kéri a törlés megerősítését.
+RW
1
A fejezet lista megjelenik, mellyel
ellenőrizheti a lemez tartalmát (fejezetekre
lebontva).
Példa: Chapter List (Original) (eredeti
tartalom listája)
2
Original
Title 1
07/12 Tue
Válassza az [OK] opciót, és nyomja meg az
ENTER gombot.
A fejezet törlődik.
Válassza a [Chapter List] opciót, és nyomja
meg az ENTER gombot.
Chapter List
DVD-lemezek szerkesztése
5
</M/m/,,
ENTER
-RWVR
+R
A „Tétel szerkesztése fejezetenként” című
fejezet 5. lépésénél válassza ki az [Edit]
opciót és nyomja meg az ENTER gombot.
Válassza a [Combine] opciót, és nyomja
meg az ENTER gombot.
A kiválasztott fejezet összeolvad a tétel
listában szereplő következő fejezettel.
0:45:00
1/5
Megjegyzés
Ha a DVD+RW vagy a DVD+R lemez következő
fejezetének státusza rejtett, az összevonás előtt jelenítse
meg a fejezetet a tétel listán. Lásd az „Egy fejezet
elrejtése” című részt (68. oldal)
,folytatódik
67HU
Egy fejezet elrejtése
+RW
Megjegyzés
+R
A kijelölt fejezeteket lejátszás közben átugorja
a készülék, így nem szükséges törölni azokat.
1
2
A „Tétel szerkesztése fejezetenként” című
fejezet 5. lépésénél válassza ki az [Edit]
opciót és nyomja meg az ENTER gombot.
Válassza a [Hide] opciót, és nyomja meg
az ENTER gombot.
Az aktuális fejezet elszürkülve jelenik meg
a fejezet listán.
Tétel lejátszása a rejtett fejezetekkel együtt
A „Tétel szerkesztése fejezetenként” című fejezet
3. lépésénél válassza ki a [Full Play] opciót és
nyomja meg az ENTER gombot.
A fejezet megjelenítése (rejtés
megszüntetése)
Ismételje a fenti műveletet, és a 2. lépésben
válassza a [Show] opciót.
Megjegyzések
• A képben vagy a hangban pillanatnyi kiesés
jelentkezhet azon a ponton, ahol a jelenetet elrejtette.
• Más Sony DVD-készülékkel történő lejátszásnál
a rejtett fejezetek nem kerülnek kihagyásra.
Ha egy arra figyelmeztető üzenet jelenik meg, hogy több
fejezet jelölés nem helyezhető el, a lemez a továbbiakban
már nem szerkeszthető, illetve nem készíthető rá újabb
felvétel.
Lejátszási lista
szerkesztése
-RWVR
A lejátszási lista lehetővé teszi, hogy az eredeti
tartalom érintetlenül hagyásával szerkessze vagy
újraszerkessze a felvett műsort.
Ebben a fejezetben azokat az opciókat ismertetjük,
melyek csak a lejátszási lista tételeivel
használhatók. Az előző szakaszban leírt
szerkesztési műveletek is használhatók, ha ezt
a szöveg említi.
Megjegyzések
• Ha lejátszási lista létrehozása után a lemez eredeti
tartalmát szerkeszti, a módosítások érinthetik
a lejátszási lista tételeit is.
• Amikor a lejátszás egy szerkesztett jelenethez ér,
a készülék szünet üzemmódba kapcsolhat.
AMP/DVD
kapcsoló
Fejezetek kézi vezérlésű kijelölése
+RW
-RWVR
+R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
A tételen belül kézi vezérléssel is elhelyezhet
fejezet jelöléseket, és ezekkel fejezetekre
bonthatja a tételt.
TITLE LIST
Lejátszás közben nyomja meg a CHAPTER
MARK gombot annál a pontnál, ahol a tételt
fejezetekre kívánja bontani.
</M/m/,,
ENTER
A felosztási pontban az alábbi kijelzés jelenik
meg. A tétel e pontot megelőző és követő része
önálló fejezetté alakul.
Lejátszási lista létrehozása
CHAPTER MARK
z Hasznos tudnivaló
Két fejezetet összevonhat (67. oldal).
68HU
1
Állítsa az AMP/DVD kapcsolót DVD
pozícióba, és nyomja meg a TITLE LIST
gombot az eredeti tétel lista (Title List
(Original)) bekapcsolásához.
Ha a lejátszási tétel lista (Title List (Playlist))
jelenik meg, nyomja meg újból a TITLE LIST
gombot.
2
3
4
Válasszon egy tételt és nyomja meg az
ENTER gombot.
Megjelenik az almenü.
[Playlist]: A lejátszási lista nevek
megjelenítése a Title List (Playlist) menüben.
[Chapter List]: Az eredeti fejezet lista
(Chapter List (Original)) megjelenítése. Ha
egy eredeti fejezetet szeretne hozzáadni
a lejátszási listához, válassza ezt az opciót és
nyomja meg az ENTER gombot. Miután az
eredeti fejezet lista (Chapter List (Original))
megjelenik, válassza ki a fejezetet és nyomja
meg az ENTER gombot, majd folytassa
a 3. lépéssel.
Válassza a [Playlist] opciót, és nyomja
meg az ENTER gombot.
Válassza a [New Playlist] opciót, és
nyomja meg az ENTER gombot.
Meglévő lejátszási lista bővítése
1
2
3
Válassza a lejátszási lista nevét, és
nyomja meg az ENTER gombot.
A 2. lépésben kiválasztott eredeti tételt
a készülék hozzáírja a lejátszási listához. Ha
a tételt szeretné átnevezni, lapozzon
a 65. oldalra. Maximum 21 karakter szerepelhet
a névben.
Fejezetek átrendezése a lejátszási
listán belül
A lejátszási listán belül átrendezheti a fejezeteket, így
egy új lejátszási sorrendet alakíthat ki.
1
2
3
Állítsa az AMP/DVD kapcsolót DVD
pozícióba, és nyomja meg a TITLE LIST
gombot a lejátszási tétel lista (Title List
(Playlist)) bekapcsolásához.
Ha az eredeti tétel lista (Title List (Original))
jelenik meg, nyomja meg újból a TITLE LIST
gombot.
Válasszon egy tételt és nyomja meg az
ENTER gombot.
Megjelenik az almenü.
Válassza a [Chapter List] opciót, és nyomja
meg az ENTER gombot.
A tételen belüli fejezetek megjelennek.
Állítsa az AMP/DVD kapcsolót DVD
állásba, és nyomja meg a TITLE LIST
gombot az eredeti tétel lista (Title List
(Original)) bekapcsolásához.
Chapter List
Playlist
Title 1
07/12 Tue
DVD-lemezek szerkesztése
A tételt vagy fejezetet új lejátszási tételként
hozzáírja a készülék a lejátszási listához.
További lejátszás lista tételek hozzáadásához
nyomja meg a TITLE LIST gombot, és
ismételje meg a fenti lépést.
4
0:45:00
1/5
Ha a lejátszási tétel lista (Title List (Playlist))
jelenik meg, nyomja meg újból a TITLE LIST
gombot.
Válasszon egy tételt és nyomja meg az
ENTER gombot.
Megjelenik az almenü.
[Playlist]: A lejátszási lista nevek
megjelenítése a Title List (Playlist) menüben.
[Chapter List]: Az eredeti fejezet lista
(Chapter List (Original)) megjelenítése. Ha
egy eredeti fejezetet szeretne hozzáadni
a lejátszási listához, válassza ezt az opciót és
nyomja meg az ENTER gombot. Miután az
eredeti fejezet lista (Chapter List (Original))
megjelenik, válassza ki a fejezetet és nyomja
meg az ENTER gombot, majd folytassa
a 3. lépéssel.
Válassza a [Playlist] opciót, és nyomja
meg az ENTER gombot.
4
5
6
7
A lemezen lévő lejátszási listák megjelennek
(ha vannak).
Válasszon ki egy fejezetet, és nyomja meg
az ENTER gombot.
Megjelenik az almenü az adott fejezet
választható opcióival. A részleteket lásd a „Tétel
szerkesztése fejezetenként” című részben
a 67. oldalon.
Válassza az [Edit] opciót, és nyomja meg
az ENTER gombot.
Válassza a [Move] opciót, és nyomja meg
az ENTER gombot.
Válassza ki a fejezet új pozícióját a fejezet
listában, és nyomja meg az ENTER
gombot.
A fejezet áthelyeződik az új pozícióba. További
fejezetek áthelyezéséhez ismételje meg a fenti
lépéseket. Ha a tételt szeretné átnevezni,
lapozzon a 65. oldalra.
Select a Playlist
New Playlist
.
Title 1
Title 2
Megjegyzés
A képben vagy a hangban pillanatnyi kiesés jelentkezhet
azon a ponton, ahol jelenetváltás történik.
69HU
i.LINK adatátviteli sebesség
DV-másolás
Mielőtt megkezdené a DVmásolást
Ez a fejezet az előlapon lévő DV IN aljzaton
keresztül, digitális videokameráról történő
másolást mutatja be. Kövesse a „Digitális
videokamera csatlakoztatása a DV IN aljzathoz”
című fejezet utasításait, majd folytassa a másolás
menetét ismertető résszel.
Ha a másolás után további utómunkálatokat is
tervez a lemezen, használja a DV IN csatlakozót,
és DVD-RW lemezre (VR formátum) készítse
a felvételt.
Ha a LINE IN aljzaton keresztül szeretne másolni,
olvassa el a „Felvétel külső készülékről” fejezetet
(49. oldal).
Felvétel a DV IN aljzaton keresztül
A felvevőn található DV IN aljzat megfelel az
i.LINK szabványnak. A felvevőhöz bármilyen
külső készüléket csatlakoztathat, amely
rendelkezik i.LINK (DV) aljzattal, és arról
digitális jeleket vehet fel.
Az i.LINK kompatibilis készülékek egyetlen
i.LINK kábellel csatlakoztathatók. Leggyakoribb
felhasználási területe a digitális AV berendezések
közötti kommunikáció és vezérelhetőség
megteremtése. Ha ehhez a felvevőhöz kettő vagy
több i.LINK készüléket csatlakoztat egymás után
felfűzve, a külső vezérlés és adatcsere nem csupán
az ehhez a felvevőhöz csatlakoztatott
berendezéssel történhet, hanem a közvetlen
csatlakoztatási láncban szereplő bármely
készülékkel is.
Ne feledje azonban, hogy a vezérlési művelet
kivitelezése a csatlakoztatott berendezés
típusának és jellemzőinek függvényében eltérhet.
Egyes esetekben a vezérlés és az adatátvitel
egyáltalán nem lehetséges.
Használjon egy mindkét végén 4 érintkezős
dugóval ellátott Sony i.LINK kábelt (DV-másolás
közben).
Az i.LINK és a
70HU
szimbólum védjegyek.
Az i.LINK rendszer maximális adatátviteli
sebessége a csatlakoztatott készülék típusától
függ. Három maximális adatátviteli sebességet
definiáltak:
S100 (kb. 100 Mbps*)
S200 (kb. 200 Mbps)
S400 (kb. 400 Mbps)
Az adatátviteli sebesség értéke rendszerint
a kérdéses készülékek kezelési útmutatójának
„Műszaki adatok” fejezetében található meg.
Egyes készülékek esetében azonban az i.LINK
aljzat közelében is feltüntetik ezt az értéket.
Azokon a készülékeken, melyeken nincs
feltüntetve, a maximális bitsebesség „S100”.
Ha eltérő adatátviteli sebességgel rendelkező
készülékeket csatlakoztat, az átvitel sebessége
eltérhet a feltüntetett értéktől.
* Mit jelent az Mbps?
Az Mbps a „megabit/sec” – azaz az egy másodperc
alatt továbbítható vagy fogadható adatmennyiség –
rövidítése. A 100 Mbps átviteli sebesség például azt
jelenti, hogy másodpercenként maximum
100 megabitnyi adat küldhető el.
Megjegyzés
Ehhez a felvevőhöz általában csak egy külső
berendezés csatlakoztatható az i.LINK kábellel (DV
csatlakozóvezeték). Ha ezt a felvevőt egy olyan i.LINK
kompatibilis külső berendezéshez kívánja csatlakoztatni,
amely kettő vagy több i.LINK aljzattal (DV
csatlakozóval) rendelkezik, kérjük, olvassa el
a csatlakoztatni kívánt készülék kezelési útmutatóját is.
Digitális videokamera
csatlakoztatása a DV IN
aljzathoz
A felvevő DV IN aljzatához digitális
videokamerát csatlakoztathat, és a DV/Digital 8
formátumú kazetta tartalmát szerkesztheti vagy
felvehet arról. A művelet nagyon egyszerű, mert
a felvevő automatikusan előrecsévéli és
visszacsévéli a kazettát – Önnek semmit sem kell
tennie a digitális videokamerával. Tegye
a következőket a felvevő „DV Edit” funkciójának
használatához.
A csatlakoztatás előtt olvassa el a digitális
videokamerához mellékelt kezelési útmutatót is.
Megjegyzések
Csatlakoztatások
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
A DV/Digital 8 formátumú kazetta műsorát
lemezre másolhatja. A digitális videokamerát
a felvevő vezérli. A felvevő távvezérlőjével előreés hátracsévélheti, illetve megállíthatja a szalagot,
így kikeresheti a kívánt jelenetet.
◆Hogyan jönnek létre a fejezetek?
Az átmásolt tartalom a lemezen egyetlen tételként
jelenik meg, és több fejezetre oszlik. A felvevő
a tételeket 5, 10 vagy 15 perces részekre osztja
(vagy felosztás nélkül másolja át), a [Rec Settings]
menüpont beállításának megfelelően (83. oldal).
AMP/DVD
kapcsoló
Z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
INPUT
SELECT
DV-másolás
• A DV IN aljzat csak bemeneti aljzat, jeleket nem ad ki.
• A DV IN aljzatot nem használhatja, ha:
– az Ön digitális videokamerája nem működik ezzel a
felvevővel. Csatlakoztassa a kamerát a felvevő LINE
IN aljzatához, és kövesse a „Felvétel külső
készülékről” fejezetben (49. oldal) található
útmutatást.
– a bemeneti jel nem DVC-SD formátumú. Ne
csatlakoztasson a felvevőhöz MICRO MV
formátumú digitális videokamerát, még akkor sem,
ha az rendelkezik i.LINK aljzattal.
– a kazettán lévő műsor olyan másolásvédelmi jeleket
tartalmaz, melyek korlátozzák a felvételt.
• Ha a lemezt másik DVD-készülékkel kívánja
lejátszani, a lemezt le kell zárnia (39. oldal).
DV/Digital 8 formátumú
kazetta műsorának
másolása DVD-lemezre
</M/m/,,
ENTER
O RETURN
m/M
DVD-felvevő
H
X
x
z REC
REC MODE
a DV IN aljzathoz
SET UP
1
i.LINK kábel (nem
mellékelt tartozék)
DV kimenet
Nyomja meg a Z (nyitó/záró) gombot, és
helyezzen egy írható lemezt a
lemeztartóra.
Ügyeljen arra, hogy a lemez elegendő szabad
területtel rendelkezzen a kazetta tartalmának
felvételéhez.
Digitális videokamera
: Jeláramlás
Feliratos oldalával fölfelé.
,folytatódik
71HU
2
Várjon, amíg a „LOADING” felirat eltűnik az
előlapon lévő kijelzőről.
Új lemezek esetében a behelyezés és
formattálás módját lásd a „Lemez
behelyezése és formattálása” című fejezetben
(31. oldal).
3
4
9
Válassza ki a kívánt opciót, és nyomja
meg az ENTER gombot.
Helyezze be a másolni kívánt DV/Digital 8
formátumú kazettát a digitális
videokamerába.
10 Nyomja meg a O RETURN gombot
A digitális videokamerának videó lejátszási
módban kell működnie ahhoz, hogy a felvevő
felvenni, illetve szerkeszteni tudjon.
11 Indítsa el a DV/Digital 8 formátumú
Nyomja meg többször a távvezérlőn lévő
INPUT SELECT gombot a „DV” üzemmód
kiválasztásához.
Az előlapon lévő kijelző a következőképpen
változik:
TV programhely
LINE1
DV
5
[Stereo 1] (alapértelmezett): Csak az eredeti
hangot veszi fel. Normális esetben válassza
ezt az opciót a DV kazetta másolásakor.
[Stereo 2]: Csak a kiegészítő hangot veszi fel.
Válassza ezt az opciót, ha a digitális
videokamerával egy második hangsávot
(utóhangosítás) is felvett.
Nyomja meg a Z (nyitó/záró) gombot
a lemeztartó tálca bezárásához.
LINE2
LINE4
LINE3
Nyomja meg többször a távvezérlőn lévő
REC MODE gombot a felvételi mód
kiválasztásához.
A felvételi mód a következőképpen változik:
a beállító menü kikapcsolásához.
kazetta lejátszását a H gombbal.
A lejátszott műsor megjelenik a képernyőn.
12 A képernyőt figyelve keresse meg
a felvétel kezdőpontját a m/M
gombokkal.
13 Amikor a kezdőpontot megtalálja,
nyomja meg a X gombot.
14 Nyomja meg a z REC gombot.
A lejátszás a kiválasztott pozíciótól
kezdődik, és a felvevő megkezdi
a felvételkészítést.
A felvétel leállítása
Nyomja meg a x gombot. A felvétel leállítása
eltarthat néhány másodpercig.
A felvételi módokról bővebben a 41. oldalon
olvashat.
6
Állítsa az AMP/DVD kapcsolót DVD
pozícióba, és nyomja meg a távvezérlő
SET UP gombját.
A beállító menü megjelenik.
7
8
Válassza ki
[Rec Setting] menüt, és
nyomja meg a , gombot.
Válassza ki [DV Audio Input] menüpontot,
és nyomja meg a , gombot.
Rec Setting
Rec Mode Set
Rec Aspect Ratio
72HU
DV Audio Input
Stereo 1
Auto Chapter
Stereo 2
Megjegyzések
• Ha a lemezt másik DVD-készülékkel kívánja
lejátszani, a lemezt le kell zárnia (39. oldal).
• A felvevőhöz egyszerre csak egy digitális videó
készüléket csatlakoztathat.
• A felvevőt más készülékről vagy egy másik, azonos
kategóriába tartozó felvevőről nem vezérelheti.
• A kazetta memóriájában lévő dátumot, időt és egyéb
tartalmat nem veheti föl.
• Ha a DV/Digital 8 formátumú kazetta műsorát a DV IN
aljzaton keresztül veszi fel lemezre, ez a felvevő
a kazetta lejátszás elindítása után mintegy 5
másodperccel kezdi meg a felvételkészítést.
• Ha számítógéppel szerkesztett DV/Digital 8
formátumú kazetta műsorát a DV IN aljzaton keresztül
veszi fel lemezre, a 2. sztereó hangsávra felvett műsor
zajként jelenhet meg a felvételen.
• Ha olyan DV/Digital 8 formátumú kazettáról vesz fel,
amely több mintavételi frekvenciával (48 kHz,
44,1 kHz vagy 32 kHz) felvett hangsávot tartalmaz,
a mintavételi frekvencia váltásának pozíciójában nem
hallható hang vagy természetellenes hang hallható
a kész felvételen.
• A felvett képet rövid időre befolyásolhatja, ha
a forráskép mérete változik vagy ha nincs felvétel
a kazettán.
• Ha a DV IN aljzaton keresztül másolja a jeleneteket,
a készülék 4:3 képaránnyal rögzíti a műsort,
függetlenül attól, hogy a [Rec Setting] menü [Rec
Aspect] menüpontjában milyen beállítást választott ki
(page 83). A képméret csak DVD-RW (VR formátum)
lemezeknél választható ki.
• Zaj hallható, ha az audio mintavételezési frekvencia
értékét módosítja (pl. 48 kHz/16 bit t 32 kHz/12 bit).
• A felvett képben és hangban kiesés fordulhat elő
azokon a részeken, ahol az eredeti szalagon
felvételindítási/leállítási pont volt.
• Ha a kazettán 1 másodperces vagy annál hosszabb
szünet (üres szakasz) található, a DV-másolás
automatikusan befejeződik.
DV-másolás
73HU
2
DVD-felvevő alapbeállítások
Állj üzemmódban nyomja meg a SET UP
gombot.
Az alapbeállítások menüje megjelenik.
Settings
Az alapbeállítások menüje
Auto Preset
Channel Settings
Clock
Az alapbeállítások menüjében elvégezheti
a készülék alapvető működéséhez szükséges
beállításokat, a kép- és hangminőség beállítását,
kiválaszthatja a szinkronfeliratozás és
a képernyőmenü nyelvét, stb.
Az alapbeállítások menüje több szintből áll.
A következő szintre a , gombbal ugorhat.
Az előző szintre a < gombbal léphet vissza.
TV Aspect
Display Mode
Line1 Decoder
Progressive Mode
PBC
Factory Setup
Menüpontok:
[Settings], [Language], [Audio], [Parental
Control], [Rec Setting], [Disc Info]
Megjegyzés
Az alapbeállításokkal szemben a lemezen tárolt lejátszási
beállítások elsőbbséget élveznek, ezért előfordulhat,
hogy az alább leírt funkciók nem mindegyike
használható.
A [Disc Info] menüpontról bővebben
a „DVD-felvevő alapműveletek” című
fejezetben olvashat (31. oldal).
3
AMP/DVD
kapcsoló
Válassza ki a kívánt főmenüt a M/m
gombbal, majd nyomja meg a , gombot.
Példa:
Settings
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Auto Preset
Sweden
Channel Settings
Clock
0
Start
TV Aspect
Display Mode
Line1 Decoder
Progressive Mode
PBC
Factory Setup
</M/m/,,
ENTER
4
Válassza ki a beállítani kívánt menüpontot
a M/m gombbal, majd nyomja meg a ,
gombot.
Megjelennek a kiválasztott menüpont
beállítható értékei.
Példa: [TV Aspect]
SET UP
Settings
Auto Preset
Channel Settings
1
Állítsa az AMP/DVD kapcsolót DVD
pozícióba.
Clock
TV Aspect
4:3
Display Mode
16:9
Line1 Decoder
Progressive Mode
PBC
Factory Setup
74HU
5
A M/m gombbal válassza ki a beállítani
kívánt értéket, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
Egyes menüpontok további beállításokat is
igényelhetnek.
A tv-csatorna és az óra
beállítása
A [Settings] menüben elvégezheti a felvevőre
vonatkozó tuner, óra és csatorna beállításokat.
Settings
Auto Preset
Channel Settings
Clock
TV Aspect
4:3
Display Mode
16:9
Line1 Decoder
Progressive Mode
Válassza ki a
[Settings] főmenüt az
alapbeállítások menüjében. A menü
használatának módját lásd „Az alapbeállítások
menüje” című fejezetben (74. oldal).
PBC
Settings
Factory Setup
Auto Preset
Sweden
Channel Settings
Clock
Start
TV Aspect
Az alapbeállítási menü kikapcsolása
Display Mode
Nyomja meg a SET UP gombot.
Line1 Decoder
Progressive Mode
PBC
Factory Setup
Az összes fogható csatorna automatikus
behangolása és tárolása. Válassza ki az országot.
Ezután válassza ki a [Start] opciót és nyomja meg
az ENTER gombot.
[Channel Settings]
A fogható csatornák kézi beállítása.
Ha néhány csatornát nem tud beállítani az Auto
Preset funkcióval, akkor azokat manuálisan
beállíthatja.
Ha nincs hang vagy a kép torzult, előfordulhat,
hogy az [Auto Preset] funkcióval nem a megfelelő
sugárzási szabvány lett beállítva. A következő
lépésekben beállíthatja a megfelelő szabványt.
1
DVD-felvevő alapbeállítások
[Auto Preset]
Állítsa az AMP/DVD kapcsolót DVD állásba,
válassza ki a [Channel Settings] menüpontot,
és nyomja meg a , gombot.
Settings
Auto Preset
Channel Settings
Setting
Clock
TV Aspect
Display Mode
Line1 Decoder
Progressive Mode
PBC
Factory Setup
,folytatódik
75HU
2
Amíg a [Setting] opció van kiemelve, nyomja
meg az ENTER gombot.
A csatornalista megjelenik.
PR-01
3
NICAM
Ch.
C 12
C 23
C7
C 27
C 17
C 33
C 34
C 47
C 10
Fine
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Station
AWB1
AWB2
DTV
CH2
LHTV
CSN
PTGLE
PSG
TV2
◆A csatornák kézi beállítása
Ha a fenti 4. lépésben a [Channel Settings]
menüpontot választja ki, a csatornabeállító
kijelzés jelenik meg.
1
A M/m gombbal válassza ki a beállítani kívánt
programhelyet, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
PR-01
NICAM
Channel Settings
Station Name
Move
Erase
Decoder On/Off
NICAM/Standard
4
PR
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Megjegyzés
A nem kívánt csatorna eltávolítása előtt ellenőrizze, hogy
a megfelelő csatornát választotta-e ki. Ha véletlenül egy
másik csatornát távolít el, azt kézi vezérléssel újra be kell
hangolnia.
PR
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Ch.
C 12
C 23
C7
C 27
C 17
C 33
C 34
C 47
C 10
Fine
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PR
[Channel Settings]: A csatorna kézi beállítása.
Lásd „A csatornák kézi beállítása” című részt
lentebb.
[Station Name]: Az állomásnév módosítása.
A karakterbeviteli képernyő megjelenik.
A név beírásának módját lásd a 37. oldalon.
[Move]: A csatornák sorrendjének
átrendezése a csatornalistában. A M/m
gombbal mozgassa a kiválasztott csatornát az
új pozícióba.
[Erase]: A nem kívánt csatornát eltávolíthatja.
[Decoder On/Off]: Beállíthatja a dekóderes
csatornákat. Ezt a beállítást el kell végezni
a PAY-TV/Canal Plus csatornák
megnézéséhez. Nyomja meg az ENTER
gombot, és ellenőrizze, hogy a [Decoder]
megjelenik-e a kijelzőn. A beállítás
kikapcsolásához nyomja meg újból az
ENTER gombot.
[NICAM/Standard]: Beállíthatja a NICAM
rendszerű csatornákat. Ilyenkor rendszerint
a [NICAM] világít a kijelzőn. Ha a NICAM
műsor vétele zajos, kapcsolja ki a [NICAM]
jelzőt az ENTER gombbal.
Seek
1
Station
AWB1
AWB2
DTV
CH2
LHTV
CSN
PTGLE
PSG
TV2
Válasszon egy opciót a megjelenő almenüből,
és nyomja meg az ENTER gombot.
A </, gombbal válassza ki a kívánt opciót,
és a M/m gombbal végezze el a beállítást.
A [PR] az aktuális programhelyet jelöli.
Ch.
Fine
C2
0
[Seek]: A csatorna automatikus keresése.
Amikor a készülék megtalál egy állomást,
a keresés leáll.
[Ch.]: A csatornaszám módosítása.
[Fine]: A csatorna finomhangolásával
javíthatja a képminőséget.
2
Válassza ki az [OK] opciót, és nyomja meg az
ENTER gombot.
A beállítást tárolja a készülék, és újra
a csatornalista jelenik meg.
További csatornák beállításához kövesse
a csatornák beállításának műveletét
a 3. lépéstől kezdve (75. oldal).
◆Fogható csatornák
Sugárzási
szabvány
Csatorna lefedettség
BG (Nyugat-európai E2–E12 VHF
országok, kivéve
Olaszország A–H VHF
a felsoroltakat)
Színszabvány: PAL E21–E69 UHF
S1–S20 CATV
S21–S41 HYPER
S01–S05 CATV
DK (Kelet-európai
országok)
Színszabvány: PAL
R1–R12 VHF
R21–R69 UHF
S1–S20 CATV
S21–S41 HYPER
S01–S05 CATV
76HU
OK
Sugárzási
szabvány
Csatorna lefedettség
I (Nagy-Britannia/
Írország)
Színszabvány: PAL
Írország A–J VHF
Settings
Auto Preset
Channel Settings
Dél-Afrika 4–13 VHF
Auto Adjust Off
Date
12
2005
S1–S20 CATV
Progressive Mode
PBC
Time 12 :
S21–S41 HYPER
Factory Setup
F2–F10 VHF
3
F21–F69 UHF
B–Q CATV
S21–S41 HYPER
◆[Auto Adjust]
Settings
Auto Preset
Channel Settings
Clock
TV Aspect
Display Mode
Auto Adjust On
Auto Adjust Off
Date
12 /
Progressive Mode
Year
2005
PBC
Time 12 :
04
Line1 Decoder
00
A M/m gombokkal állítsa be a napot, majd
nyomja meg a , gombot.
Állítsa be a hónapot, évet, órát és perceket
egymás után. A </, gombokkal válassza
ki a kívánt elemet, majd a M/m gombokkal
állítsa be a számértéket.
4
Nyomja meg az ENTER gombot az óra
elindításához.
DVD-felvevő alapbeállítások
Válassza ki a [Clock] menüpontot, és nyomja
meg a , gombot.
00
A számérték megváltoztatásához lépjen
vissza a kívánt elemre a < gombbal, majd
állítsa be a M/m gombok segítségével.
[Clock]
Bekapcsolja az automatikus órabeállítási funkciót,
mely önműködően beállítja az órát, ha valamelyik
adó sugározza a megfelelő jeleket a vételi körzetben.
04
Line1 Decoder
Year
S01–S05 CATV
1
Auto Adjust On
TV Aspect
Display Mode
B21–B69 UHF
L (Franciaország)
Színszabvány:
SECAM
Clock
Factory Setup
2
Válassza ki az [Auto Adjust On] opciót, és
nyomja meg az ENTER gombot.
z Hasznos tudnivaló
Ha az [Auto Adjust On] opciót választja, a felvevő
minden kikapcsoláskor aktiválódik az automatikus
órabeállítási funkció.
◆Az óra kézi beállítása
Ha az automatikus órabeállítási funkció nem
állította be pontosan a helyi időt, állítsa be az órát
kézi vezérléssel.
1
Válassza ki a [Clock] menüpontot, és nyomja
meg a , gombot.
2
Nyomja meg a , gombot.
77HU
Tv és videó beállítások
Ebben a menüben a képpel kapcsolatos
paraméterek (pl. méret) beállítását végezheti el.
Válassza ki a csatlakoztatott tv-készüléknek,
tunernek vagy dekódernek megfelelő beállítást.
Válassza ki a
[Settings] főmenüt az
alapbeállítások menüjében. A menü
használatának módját lásd „Az alapbeállítások
menüje” című fejezetben (74. oldal).
[16:9]
[4:3 Letter Box]
[4:3 Pan Scan]
Settings
Auto Preset
Sweden
Channel Settings
Clock
Start
TV Aspect
Display Mode
Line1 Decoder
Megjegyzés
A lejátszott lemeztől függően előfordulhat, hogy
a készülék a [Pan Scan] üzemmód helyett automatikusan
[Letter Box] üzemmódba kapcsol, és fordítva.
Progressive Mode
PBC
Factory Setup
[TV Aspect]
Kiválaszthatja a csatlakoztatott tv-készülék
képernyő-arányának megfelelő beállítást (4:3
vagy szélesképernyős).
[ 4:3 ]
Válassza ki ezt a beállítást, ha 4:3
képernyős tv-készüléket
csatlakoztatott. Ha a [4:3] opciót
választotta ki, állítsa be a [Display
Mode] opciót is (lentebb).
[ 16:9 ]
Válassza ki ezt a beállítást, ha
szélesképernyős vagy
szélesvásznú üzemmóddal
rendelkező normál képernyős tvkészüléket csatlakoztatott.
[Display Mode]
Beállíthatja, hogy a szélesvásznú műsor hogyan
jelenjen meg a képernyőn a [TV Aspect]
menüpont [4:3] opciójának kiválasztása esetén.
78HU
[ Letter
Box ]
Szélesvásznú műsor lejátszásakor
fekete csík jelenik meg
a képernyő alsó és felső részén.
[ Pan
Scan ]
Szélesvásznú műsor lejátszásakor
a műsor a teljes képernyőn
látható, de a kép széleit levágja
a készülék.
[Line1 Decoder]
A LINE 1-TV aljzat kiválasztása a kódolt
videojelek betáplálásához.
[ Off ]
A LINE 1-TV aljzat jeleinek
fogadása. Általában ezt
a beállítást kell használni.
[ On ]
A LINE 1-TV aljzatról beérkező
jeleket a LINE 3/DECODER
aljzatra továbbítja dekódolás
céljából. A dekódolt jelek ezután
a LINE 3/DECODER aljzaton
keresztül visszaérkeznek
a készülékbe, és így a PAY-TV/
Canal Plus műsorok is felvehetők
vagy megnézhetők. Ilyenkor az
INPUT SELECT gombbal ki kell
választani a „LINE 1” bemenetet.
[Progressive Mode] (progresszív formátumú
műsor lejátszásához)
Beállíthatja, hogy a COMPONENT VIDEO OUT
aljzat továbbítsa-e a progresszív jeleket.
[ Off ]
Válassza ezt a beállítást, ha
televíziója nem képes progresszív
jelek fogadására, vagy a televíziót
nem a COMPONENT VIDEO
OUT aljzatokhoz csatlakoztatta.
[ On ]
Válassza ezt a beállítást, ha
televíziója képes progresszív
jelek fogadására, és a televíziót
a COMPONENT VIDEO OUT
aljzatokhoz csatlakoztatta. Pontos
színreprodukciót és kiváló
képminőséget élvezhet.
Megjegyzések
[PBC] (lejátszás vezérlés)
VIDEO CD lejátszás közben be- vagy
kikapcsolhatja a PBC funkciót.
[ Off ]
[ On ]
A PBC funkció kikapcsolva.
A PBC rendszerű VIDEO CD
lejátszása az audio CDlemezekhez hasonló módon
történik.
A PBC funkció bekapcsolása
PBC rendszerű VIDEO CD
lejátszása esetén.
A [Language] menüben beállíthatja a felvevő
képernyőkijelzéseinek és a lemezek nyelvét.
Válassza ki a
[Language] főmenüt az
alapbeállítások menüjében. A menü
használatának módját lásd „Az alapbeállítások
menüje” című fejezetben (74. oldal).
Az alapértelmezett beállítások aláhúzva
szerepelnek.
Language
OSD
English
Menu
Deutsch
Audio
Italiano
Subtitle
Español
Português
[OSD] (képernyőkijelzés)
A képernyőkijelzések nyelvének kiválasztására
szolgál.
[Menu] (csak DVD VIDEO)
A DVD-lemezmenü nyelvének kiválasztására
szolgál.
[Audio] (csak DVD VIDEO)
A műsor nyelvének kiválasztására szolgál.
DVD-felvevő alapbeállítások
• Ha a készülék hátoldalán lévő VIDEO OUT SELECT
kapcsolót „RGB” állásba kapcsolta, az [On] beállítás
nem választható ki. Feltétlenül ellenőrizze, hogy
„COMPONENT” pozícióban áll-e a kapcsoló
(21. oldal).
• Ha az [On] beállítást választotta ki, a képek
megjelennek a progresszív jeleket kezelni képes tvkészüléken vagy monitoron. A progresszív jelek csak
a COMPONENT VIDEO OUT aljzaton jelennek meg.
A beállítás kikapcsolásához vegye ki a lemezt és zárja
be a lemeztartót. Ezután tartsa nyomva 5 másodpercig
a felvevő x (állj) gombját.
• Ha a tv-készülék nem képes progresszív jelek
fogadására, a [Progressive Mode] menüpont néhány
másodperc múlva automatikusan [Off] beállításra
kapcsol.
Nyelv beállítások
[Subtitle] (csak DVD VIDEO)
A lemezre felvett szinkronfelirat nyelvének
kiválasztására szolgál.
[ Original ]
A lemezen fő nyelvként kijelölt
nyelv kap elsőbbséget.
[ Other ]
A nyelv kódjának beírására
szolgáló képernyő jelenik meg.
Válassza ki a kívánt nyelvet
a „Választható nyelvek
listájából” a számgombokkal
(116. oldal), és nyomja meg az
ENTER gombot.
Megjegyzés
Ha olyan nyelvet választ ki a [Menu], [Subtitle] vagy
[Audio] menüben, amelyik a DVD VIDEO lemezen nem
található meg, a készülék automatikusan kiválaszt egyet
a lemezen rendelkezésre álló nyelvek közül.
79HU
A hang paramétereinek
beállítása
Az [Audio] menüben – a lejátszási és
csatlakoztatási feltételeknek megfelelően –
beállíthatja a hang paramétereit.
Válassza ki az
[Audio] főmenüt az
alapbeállítások menüjében. A menü
használatának módját lásd „Az alapbeállítások
menüje” című fejezetben (74. oldal).
A mellékelt hangsugárzókra optimált –
alapértelmezett – beállítások aláhúzva
szerepelnek.
[ On ]
Megjegyzés
Ha az [Off] beállítást választotta, a hangsugárzók némák
maradnak a DVD-lemez DTS hangsávjának
lejátszásakor.
[MPEG] (csak DVD VIDEO)
Az MPEG kimenőjel típusának kiválasztása, ha
a DIGITAL OUT (OPTICAL vagy COAXIAL)
aljzatot használja.
[ PCM ]
Válassza ki ezt a beállítást, ha
a felvevőt a hangsugárzórendszerhez csatlakoztatta. Ha
MPEG audio műsorszámokat
játszik le, a felvevő a sztereó
jeleket a DIGITAL OUT
(OPTICAL vagy COAXIAL)
aljzaton keresztül továbbítja.
[ Bitstream ]
Válassza ki ezt a beállítást, ha
a felvevőt beépített MPEG
dekóderrel rendelkező audio
rendszerhez csatlakoztatja.
Audio
Dolby Digital
D-PCM
DTS
Dolby Digital
MPEG
Sampling Freq.
Audio DRC
Vocal
[Dolby Digital] (csak DVD)
A Dolby Digital kimenőjel típusának kiválasztása,
ha a DIGITAL OUT (OPTICAL vagy
COAXIAL) aljzatot használja.
[ D-PCM ]
[ Dolby
Digital ]
Válassza ki ezt a beállítást, ha
a felvevőt olyan audio
berendezéshez csatlakoztatja,
amelyikben nincs Dolby Digital
dekóder.
Válassza ki ezt a beállítást, ha
a felvevőt a hangsugárzórendszerhez csatlakoztatja.
Megjegyzés
Válassza ki ezt a beállítást, ha
a felvevőt DTS dekóderrel
rendelkező audio rendszerhez
csatlakoztatja.
Megjegyzés
A mellékelt hangsugárzó-rendszer ne fogad MPEG
audio jeleket. Ha a [Bitstream] beállítást választja,
a hangsugárzók némák maradnak.
[Sampling Freq.] (csak DVD VIDEO)
Az audio kimenőjel mintavételezési
frekvenciájának beállítása.
[ 48kHz ]
A készülék a DVD VIDEO lemez
audio jeleit minden esetben
48 kHz/16 bitessé alakítja.
[ 96kHz ]
Miden jeltípus – beleértve
a 96 kHz/24 bites jeleket is – az
eredeti formában jelenik meg
a kimeneten.
A [D-PCM] beállításnál a térhatású hangzásképek egyes
típusainak használata esetén a térhatás megszűnhet.
[DTS] (csak DVD VIDEO)
A DTS jelkimenet be- vagy kikapcsolása, ha
a DIGITAL OUT (OPTICAL vagy COAXIAL)
aljzatot használja.
[ Off ]
80HU
Válassza ki ezt a beállítást, ha
a felvevőt DTS dekóderrel nem
rendelkező audio rendszerhez
csatlakoztatja.
Megjegyzés
A [96kHz] beállításnál a térhatású hangzásképek egyes
típusainak használata esetén a térhatás megszűnhet.
[Audio DRC] (dinamikaszabályozás) (csak
Dolby Digital DVD)
Ha az [Audio DRC] funkcióval ellátott DVDlemezt lehalkított hangerővel hallgatja, ez
a funkció tisztán érthetővé teszi a műsort. Ez
a funkció az alábbi kimenetekre van hatással:
– LINE 2 OUT (AUDIO L/R)
– LINE 1-TV
– LINE 3/DECODER
– DIGITAL OUT (OPTICAL vagy COAXIAL),
ha a [Dolby Digital] funkció [D-PCM]
beállítását választotta ki (80. oldal).
[ Off ]
Általában ezt a beállítást javasolt
használni.
[ On ]
Alacsony hangerőnél is tisztán
érthetővé teszi a műsort.
*1
*2
Csak Dolby Digital DVD-lemezeknél. Mind az
analóg, mind a digitális kimenetre hatással van.
Csak Dolby Digital DVD-lemezeknél. Csak
a hangsugárzók hangjára van hatással.
Kétcsatornás.
Sokcsatornás.
*3
*4
[Vocal] (csak Karaoke DVD)
A karaoke csatornákat normál sztereó csatornákra
keveri le. Ez a funkció csak többcsatornás karaoke
DVD-lemezeknél használható.
[ Off ]
A karaoke csatornákat nem keveri
le normál sztereó csatornákra.
Többcsatornás DVD-lemezen
kikapcsolhatja a kísérő vokált.
[ On ]
Általában ezt a beállítást javasolt
használni.
Megjegyzés
Néhány szó az Audio DRC funkcióról
Az Audio DRC funkció a készülék
hangbeállításainak függvényében eltérően
működhet.
FELVEVŐ [Audio]
menü:
[Dolby
Digital]
HANGSUGÁRZÓ
Audio
AMP menü:
DRC
[Audio
„Audio DRC” hatása:
DRC]
[Off]
[D-PCM]*3
[On]
„DRC OFF”
Nem
„DRC MAX”
vagy
„DRC STD”
Nem
„DRC OFF”
Igen*1
„DRC MAX”
vagy
Igen*1
„DRC OFF”
Nem
„DRC STD”
[Off]
„DRC MAX”
vagy
Igen*2
„DRC OFF”
Nem
„DRC STD”
[Dolby
Digital]*4
[On]
„DRC MAX”
vagy
„DRC STD”
DVD-felvevő alapbeállítások
Ha a hangsugárzó kimenő jelszintjét szeretné a fentihez
hasonlóan módosítani, használja az AMP főmenü
„CUSTOMIZE” menüpontjának „AUDIO DRC”
funkcióját (87. oldal).
Igen*2
81HU
Szülői letiltás
Egyes DVD VIDEO lemezek lejátszásának
korlátozása a készüléket kezelő személy
életkorának függvényében szabályozható.
A jeleneteket letilthatja, vagy más jelenetekkel
helyettesítheti.
Válassza ki a
[Parental Control] főmenüt az
alapbeállítások menüjében. A menü
használatának módját lásd „Az alapbeállítások
menüje” című fejezetben (74. oldal).
z Hasznos tudnivaló
Ha elfelejtette a jelszót, törölje a régi jelszót és írjon be
egy újat.
A SET UP gombbal kapcsolja be az alapbeállítási menüt.
A számgombokkal írja be a 210499 hatjegyű kódot.
Válassza az [OK] opciót és nyomja meg az ENTER
gombot. A régi jelszó törlődik.
[Parental Control]
A korlátozási szint beállítása.
1
Állítsa az AMP/DVD kapcsolót DVD
pozícióba, válassza ki a [Parental Control]
opciót, és nyomja meg a , gombot.
Parental Control
[Set Password]
A jelszó beállítása vagy módosítása a [Parental
Control] funkcióhoz.
1
Állítsa az AMP/DVD kapcsolót DVD
pozícióba, válassza ki a [Set Password]
opciót, és nyomja meg a , gombot.
Ha még nem írt be jelszót, a képernyőn
megjelenik az új jelszó beírására szolgáló
menü.
Change
Parental Control
Delete
New Password
Area Code
OK
A számgombok segítségével írja be 4
számjegyű jelszót, és nyomja meg az ENTER
gombot. Írja be újból a 4 számjegyű jelszót
(megerősítés), és nyomja meg az ENTER
gombot, amíg az [OK] kiemelve látható.
A jelszót tárolja a készülék.
• Ha téves számjegyet ír be, a < gombbal
egyenként törölje a számokat, majd írja be
a helyes számot.
2
82HU
A jelszó módosításához nyomja meg az
ENTER gombot, amíg a [Change] kiemelve
látható.
[Erase]: A jelszó törlése. Írja be a régi jelszót
és nyomja meg az ENTER gombot.
3
Írja be a régi jelszót és nyomja meg az
ENTER gombot.
4
Írja be az új 4 számjegyű jelszót és nyomja
meg az ENTER gombot.
5
Írja be újra a jelszót (megerősítés) és nyomja
meg az ENTER gombot.
No Limit
Parental Control
Level 8 (Adult)
Area Code
Level 7
Level 6
Level 5
Level 4
Level 3
Level 2
Level 1 (Kids)
A készülék kéri az érvényes jelszó beírását.
2
A számgombok segítségével írja be 4
számjegyű jelszót, és nyomja meg az ENTER
gombot.
3
Válassza ki a korlátozási szintet, és nyomja
meg az ENTER gombot.
Minél alacsonyabb értéket állít be, annál
szigorúbb a korlátozás. Ha a [No Limit]
opciót választja, a szülői letiltás nem kapcsol
be.
Parental Control
Set Password
Set Password
[Area Code]
Földrajzi világrész kódjának beállítása, mely
a korlátozási szint beállításához szükséges. Lásd
a „Területkódok listája” táblázatot (117. oldal)
1
Állítsa az AMP/DVD kapcsolót DVD
pozícióba, válassza ki az [Area Code] opciót,
és nyomja meg a , gombot.
2
A számgombok segítségével írja be 4
számjegyű jelszót, és nyomja meg az ENTER
gombot.
3
A M/m gombbal válassza ki a területkód első
karakterét, és nyomja meg a , gombot.
4
A M/m gombbal válassza ki a területkód
második karakterét, és nyomja meg az
ENTER gombot.
[DV Audio Input]
Megjegyzések
• Ha olyan lemezt játszik le, amelyik nem rendelkezik
Parental Control (szülői letiltás) funkcióval, a lejátszás
ezzel a készülékkel nem korlátozható.
• Bizonyos típusú lemezek lejátszása közben
előfordulhat, hogy a lemez kéri a korlátozási szint
módosítását. Ilyen esetben írja be a jelszót, és
módosítsa a korlátozási szintet.
Felvételi beállítások
A [Rec Settings] főmenüben beállíthatja
a felvételi képminőséget és képméretet.
Válassza ki a
[Rec Settings] főmenüt az
alapbeállítások menüjében. A menü
használatának módját lásd „Az alapbeállítások
menüje” című fejezetben (74. oldal). Az
alapértelmezett beállítások aláhúzva szerepelnek.
Rec Setting
HQ
Rec Aspect Ratio
SP
DV Audio Input
EP
Auto Chapter
SLP
[Rec Mode Set]
A következő felvételi módok közül választhat:
HQ (kiváló minőség), SP (normál felvétel), EP
(hosszú felvételi idő), SLP (extra hosszú felvételi
idő).
[ Stereo 1 ]
A műsor eredeti hangjának
felvételéhez. Általában ezt
a beállítás kell használni DV/
Digital 8 formátumú kazetta
műsorának lemezre másolásakor.
[ Stereo 2 ]
A műsor utóhangosítással
rögzített hangjának felvételéhez.
[Auto Chapter]
A fejezetjelek segítségével egy felvételt (tételt)
automatikusan több részre bonthat, a megadott
időközök szerint. A jeleket a felvevő felvétel
közben szúrja be.
[ Off ]
Nincs fejezetjel beszúrás.
[ 5Min ]
A fejezetjeleket 5 perces
időközönként szúrja be.
[ 10Min ]
A fejezetjeleket 10 perces
időközönként szúrja be.
[ 15Min ]
A fejezetjeleket 15 perces
időközönként szúrja be.
Megjegyzés
A készülő felvétel méretétől függően a valós időköz
némileg eltérhet attól, ami az [Auto Chapter] opcióban be
lett állítva. A kiválasztott időköz a fejezetek létrehozása
szempontjából csak hozzávetőleges érték.
DVD-felvevő alapbeállítások
Rec Mode Set
A megfelelő sztereó hangsáv kiválasztása, ha
a készülék előlapján lévő DV IN aljzathoz
csatlakoztatott digitális videokameráról készít
felvételt.
[Rec Aspect Ratio] (csak DVD-RW (VR
formátum) lemezeknél)
A felvenni kívánt műsor képarányának
kiválasztására szolgál.
Ha nem DVD-RW (VR formátum) lemezre készít
felvételt, a felvételi képarány 4:3 értékre kapcsol,
és nem módosítható.
[ 4:3 ]
4:3 képarány kiválasztása.
[ 16:9 ]
16:9 (szélesvásznú) képarány
kiválasztása.
83HU
A központi egység kijelzőjének halványítása
(DIMMER)
A térhangzás beállítása
AMP/DVD
kapcsoló
Az állapotinformációk
ellenőrzése a központi
egység kijelzőjén
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
A központi egységen megjelenő kijelzések
segítségével beállíthatja a hangsugárzó-rendszer
megfelelő paramétereit.
Központi egység kijelzője
DIGITAL
PL
C
L
R LINK
SL SW SR
A/V
SYNC DCS
DSGX
Az alábbi információk jelennek meg:
„; DIGITAL”
(Dolby Digital),
„
” (DTS)
Az aktuális audio jel
formátumának kijelzése.
„; PL” (Dolby Pro
Logic), „; PLII”
(Dolby Pro LogicII),
„DCS”
Az aktuális térhang
üzemmódot jelzi
(86. oldal).
„LINK”
Akkor világít, ha a hátsó
hangsugárzók
kétcsatornás műsor
hangját közvetítik
(86. oldal).
„DSGX”
A DSGX funkció
bekapcsolása után világít
(87. oldal).
„A/V SYNC”
Az A/V SYNC funkció
bekapcsolása után világít
(88. oldal).
„L”, „C”, „R”, „SL”, Az éppen beállított
hangsugárzót jelzi.
„SW”, „SR”
84HU
DIMMER
Állítsa az AMP/DVD kapcsolót AMP pozícióba,
és nyomja meg a DIMMER gombot. E gomb
többszöri megnyomásakor a központi egység
kijelzőjének fényereje csökken („ON”), illetve
növekszik („OFF”).
A térhatású hangzás
bekapcsolása
A lejátszani kívánt műsor típusának
függvényében a gyárilag beállított térhatású
hangzásképek közül rendkívül egyszerűen
kiválaszthatja a megfelelőt. Így otthonában
élvezheti a filmszínházak izgalmas, erőteljes
akusztikáját.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
SOUND
FIELD +/–
Példa:
A központi egység kijelzőjén az alábbi
hangzásképek jelennek meg. A részleteket lásd
a zárójelben lévő oldalon.
Hangzásképek:
„A.F.D. AUTO”
A hang eredeti formában
történő, hanghatások nélküli
megszólaltatása (85. oldal).
„PRO LOGIC”,
„PLII MOVIE”,
„PLII MUSIC”
Kétcsatornás műsorforrások
(pl. CD) hangjának
megszólaltatása 5.1
csatornán keresztül.
A Dolby Pro Logic dekóder
a 2 csatornás műsorforrások
hangjából 5 hangcsatornát
állít elő (86. oldal).
„C.ST.EX A”,
„C.ST.EX B”,
„C.ST.EX C”
A filmszínházak
akusztikájának előállítása
a DCS (Digital Cinema
Sound) technológia
segítségével (86. oldal).
„MULTI ST.”
„REAR ST.”
Kétcsatornás műsorok
megszólaltatása a hátsó
hangsugárzók
használatával, illetve csak
a hátsó hangsugárzókkal
(86. oldal).
„HALL”
„JAZZ CLUB”
„L. CONCERT”
(élő koncert)
„GAME”
„SPORTS”
„MONO MOVIE”
Ezekkel a hangzásképekkel
a hallgatott zene típusához
(film, zene, hírek, sport
vagy egyéb) illeszkedő
akusztikus atmoszférát
teremthet.
„NIGHT”
Alacsony hangerőnél is
ugyanúgy élvezheti
a hanghatásokat és
a párbeszédeket, mint
a filmszínházakban.
Kiválóan használható ez
a funkció, ha késő éjjel
filmet néz.
„2CH STEREO”
A hang csak az első két
(jobb és bal)
hangsugárzóból és
a mélyhangsugárzóból
hallható. Hangzáskép nincs
bekapcsolva (85. oldal).
A térhangzás beállítása
Nyomja meg a SOUND FIELD +/– gombot
a kívánt hangzáskép kiválasztásához.
Hangzásképek:
„A.F.D. AUTO” (Auto Format Direct Auto)
Ennél az üzemmódnál a hang az eredeti (felvételi)
formában hallható, bármilyen hanghatás
(pl. visszhang) hozzáadása nélkül. Ebben az
üzemmódban a készülék automatikusan
megállapítja az audio bemenőjel típusát (Dolby
Digital, DTS vagy normál 2 csatornás sztereó), és
szükség esetén elvégzi a dekódolást. Ha azonban
a műsor nem tartalmaz kisfrekvenciás jelet (Dolby
Digital LFE, stb.), a készülék egy önállóan
generált mélyhangot továbbít
a mélyhangsugárzóhoz.
„2 CH STEREO” (kétcsatornás sztereó)
Ebben az üzemmódban a hang az első két (jobb és
bal) hangsugárzóból és a mélyhangsugárzóból
hallható. A hagyományos kétcsatornás (sztereó)
műsorforrások hangja teljesen elkerüli
a hangfeldolgozó áramköröket. A többcsatornás
műsort kétcsatornásra keveri le a készülék.
,folytatódik
85HU
„PRO LOGIC” (Dolby Pro Logic)
A Dolby Pro Logic rendszer a kétcsatornás
hangforrás műsorából öt kimenő csatornát állít
elő. A bemenőjel Pro Logic rendszerű dekódolása
után a műsor az első, a középső és a hátsó
hangsugárzókon keresztül szólal meg. A hátsó
csatornák hangja mono.
„PL II MOVIE/ PL II MUSIC” (Dolby Pro Logic II
Movie/Music))
A Dolby Pro Logic II rendszer a kétcsatornás
hangforrás műsorából öt teljes sávszélességű
kimenő csatornát állít elő. Ezt egy korszerű, nagy
jeltisztaságú mátrix surround dekóder végzi, mely
bármilyen új hanginformáció hozzáadása vagy
hangelszíneződés okozása nélkül kivonja és
feldolgozza a térhatás információkat az eredeti
felvételből.
z Hasznos tudnivalók
• Ha a térhatást szeretné kikapcsolni, válassza ki az
„A.F.D. AUTO” vagy a „2CH STEREO”
hangzásképet.
• Egy-egy műsorforrás kiválasztásakor a készülék
automatikusan bekapcsolja az utoljára használt
hangzásképet (ha például egy DVD-lemez hangját
„HALL” hangzásképpel hallgatja meg, majd átkapcsol
az FM/AM rádióra és kiválaszt egy másik
hangzásképet, ezután újból visszakapcsol DVD
üzemmódba, a készülék automatikusan bekapcsolja
a „HALL” hangzásképet
Megjegyzés
Ha a bemenőjel többcsatornás műsorforrásból érkezik,
a Dolby Pro Logic, és a Dolby Pro Logic II Movie/Music
dekóder kikapcsol, és a többcsatornás műsorforrás jele
közvetlenül kerül a hangsugárzókra.
Kétcsatornás műsorok
megszólaltatása a hátsó
hangsugárzók használatával
„MULTI ST.” (Multi Stereo)
A kétcsatornás műsorok az első és a hátsó
hangsugárzókon keresztül szólalnak meg. A hátsó
hangsugárzókon és az első hangsugárzókon
megszólaló hang teljesen azonos.
„REAR ST.” (Rear Stereo)
A kétcsatornás műsorok csak a hátsó
hangsugárzókon keresztül szólalnak meg. Az első
hangsugárzók csak akkor szólnak, ha az AMP
menü „SURR SP” menüpontjában a „NONE”
beállítását választotta ki (92. oldal).
86HU
z Hasznos tudnivaló
Ha a „MULTI ST.” vagy a „REAR ST.” beállítást
választja ki, a „LINK” jelző világít a központi egység
kijelzőjén.
Digitális térhang (DCS)
A Sony Pictures vállalattal együttműködve a Sony
pontosan bemérte hangstúdióinak akusztikus
viszonyait, és ezeket az eredményeket saját DSP
(Digital Signal Processor) technológiájával
ötvözve kifejlesztette a „Digital Cinema Sound”
hangtechnológiát. A „Digital Cinema Sound”
hangtérrel a rendező eredeti elképzelései
a házimozi környezetben is tökéletesen
megvalósíthatók.
„C. ST. EX A” (Cinema Studio EX A)
A Sony Pictures Entertainment „Cary Grant
Theatre” stúdió hangterének imitációja. Ez
a normál üzemmód, csaknem minden
filmtípushoz használható.
„C. ST. EX B” (Cinema Studio EX B)
A Sony Pictures Entertainment „Kim Novak
Theatre” stúdió hangterének imitációja. Ez az
üzemmód ideális a hanghatásokban gazdag
fantasztikus- és akciófilmekhez.
„C. ST. EX C” (Cinema Studio EX C)
A Sony Pictures Entertainment zenekari színpad
hangterének imitációja. Ez az üzemmód ideális
a zenében gazdag filmekhez (pl. musicalek és
klasszikus filmek).
Néhány szó a Cinema Studio EX
hangzásképekről
A Cinema Studio EX hangzásképek kiválóan
alkalmasak a többcsatornás térhanggal műsorok,
például Dolby Digital DVD-filmek hangjának
lejátszásához. Ezekkel a hangzásképekkel a Sony
Pictures Entertainment szinkronstúdiójának
hangterét állíthatja elő otthonának falai között.
A Cinema Studio EX hangzásképek három fő
alkotóeleme a következő:
• Virtual Multi Dimension (virtuális hangtér)
Egyetlen hátsó hangsugárzó-pár hangja úgy
alakítható át, mintha 5 pár hátsó hangsugárzó
lenne a rendszerben.
• Screen Depth Matching (képernyő mélység)
Egy filmszínházban úgy érzékeljük, mintha a hang
a mozivásznon látható kép belsejéből jönne. Ezzel
a paraméterrel ugyanezt az érzést kelthetjük
a szobában is. A készülék az első hangsugárzók
hangterét úgy alakítja át, mintha a hang a tvkészülék belsejéből jönne.
• Cinema Studio Reverberation (visszhang)
A filmszínházak jellegzetes, visszhangos
akusztikáját reprodukálja. A Cinema Studio EX az
az integrált hangzáskép, mely a fenti három
paramétert egyszerre alkalmazza a hangtér
kialakításában.
Megjegyzések
• A virtuális hangzásképek által előállított hanghatások
zajszint növekedést okozhatnak a lejátszás közben.
• Ha olyan hangzásképet használ, amely virtuális hátsó
hangsugárzókat generál, közvetlenül a hátsó
hangsugárzóból jövő hangokat nem fog hallani.
A kisfrekvenciás hangok
erősítése (DSGX)
Műsorhallgatás alacsony
hangerővel („AUDIO DRC”)
Az AUDIO DRC (Dynamic Range Compression)
funkcióval szűkítheti a hangsáv
dinamikatartományát. Ez a funkció nagyon
hasznos lehet, ha éjszaka alacsony hangerővel
szeretne filmet nézni.
Megjegyzések
• A dinamika-szűkítés (AUDIO DRC) csak Dolby
Digital műsoroknál működik.
• Ez a beállítás csak a hangsugárzó-rendszerre
vonatkozik. Ha az AUDIO DRC funkciót a felvevő egy
másik kimenetére szeretné beállítani, válassza ki az
[Audio] menü [Audio DRC] menüpontjának [On]
beállítását (81. oldal).
AMP/DVD
kapcsoló
A DSGX (Extended Dynamic Sound Generator)
funkcióval erősítheti a mélyhangtartományt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
2
3
4
5
6
7
8
9
A térhangzás beállítása
1
AMP MENU
0
</M/m/,,
ENTER
1
Állítsa az AMP/DVD kapcsolót AMP
pozícióba, és nyomja meg az AMP MENU
gombot.
Az AMP menü megjelenik a központi egység
kijelzőjén.
2
A M/m gombbal válassza ki
a „CUSTOMIZE” menüt, majd nyomja
meg az ENTER vagy a , gombot.
Példa:
DSGX
Nyomja meg a DSGX gombot.
A DSGX funkció bekapcsol, és a központi egység
kijelzőjén világít a „DSGX” jelző. A hanghatás
kikapcsolásához nyomja meg újból a DSGX
gombot.
3
A M/m gombbal válassza ki az „AUDIO
DRC” menüpontot, majd nyomja meg az
ENTER vagy a , gombot.
,folytatódik
87HU
4
A M/m gombbal válassza ki a kívánt
beállítást.
„DRC STD”: A hangmérnök által tervezett
dinamikával történő lejátszás.
„DRC MAX”: Maximális dinamika-szűkítés
alkalmazása.
„DRC OFF” (alapértelmezés): Nincs
dinamika-szűkítés.
5
A menü kikapcsolásához nyomja meg az
ENTER vagy az AMP MENU gombot.
A kép és a hang közötti
késés korrigálása
(„A/V SYNC”)
Ha a kép késik a hanghoz képest, ezzel
a funkcióval szinkronba hozhatja a képet és
a hangot.
AMP/DVD
kapcsoló
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
AMP MENU
</M/m/,,
ENTER
1
Állítsa az AMP/DVD kapcsolót AMP
pozícióba, és nyomja meg az AMP MENU
gombot.
Az AMP menü megjelenik a központi egység
kijelzőjén.
2
3
A M/m gombbal válassza ki
a „CUSTOMIZE” menüt, majd nyomja
meg az ENTER vagy a , gombot.
A M/m gombbal válassza ki az „A/V SYNC”
menüpontot, majd nyomja meg az ENTER
vagy a , gombot.
„SYNC OFF” (alapértelmezés): nincs
korrigálás.
„SYNC ON”: a kép és a hang közötti késés
korrigálása.
4
A M/m gombbal válassza ki a „SYNC ON”
beállítást.
Az A/V SYNC funkció bekapcsol, és
a központi egység kijelzőjén világít az „A/V
SYNC” jelző.
88HU
5
A menü kikapcsolásához nyomja meg az
ENTER vagy az AMP MENU gombot.
A funkció kikapcsolásához ismételje meg
a fenti műveletet, és a 4. lépésben válassza
a „SYNC OFF” beállítást.
Megjegyzés
A bemenőjel formátumától vagy a kiválasztott
műsorforrástól és az aktuális hangzásképtől függően
elképzelhető, hogy a fenti funkció hatása nem
érvényesül. A funkció működése közben az „A/V
SYNC” jelző világít a központi egység kijelzőjén.
Sztereó vagy kétnyelvű
műsorok vétele
(„DUAL MONO”)
Ez a felvevő képes a ZWEITON vagy NICAM
rendszeren alapuló műsorok vételére. A műsor
vétele vagy felvétele közben, illetve DVD-RW
lemezek lejátszása közben kiválaszthatja
a megfelelő hangcsatornát. Az alábbiak szerint
válassza ki a csatornát és a hangsugárzó
kimenetet.
AMP/DVD
kapcsoló
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
AMP MEMU
1
Állítsa az AMP/DVD kapcsolót AMP
pozícióba, és nyomja meg az AMP MENU
gombot.
A térhangzás beállítása
</M/m/,,
ENTER
Az AMP menü megjelenik a központi egység
kijelzőjén.
2
3
A M/m gombbal válassza ki
a „CUSTOMIZE” menüt, majd nyomja
meg az ENTER vagy a , gombot.
A M/m gombbal válassza ki a „DUAL
MONO” menüpontot, majd nyomja meg az
ENTER vagy a , gombot.
Példa:
4
A M/m gombbal válassza ki a kívánt
beállítást.
„MAIN” (alapértelmezés): A fő hang
a középső hangsugárzóból hallható.
„SUB”: A másodhang a középső
hangsugárzóból hallható.
,folytatódik
89HU
„MAIN+SUB”: A főhang és a másodhang
a középső hangsugárzóból hallható.
„MAIN/SUB”: A főhang a bal első,
a másodhang a jobb első hangsugárzóból
hallható.
5
Az AMP menü kikapcsolásához nyomja
meg az ENTER vagy az AMP MENU gombot.
3
Az INPUT SELECT gomb megfelelő
számú megnyomásával válassza ki
a csatlakoztatásnak megfelelő bemenetet.
A felvevő kijelzőjén az alábbi bemenetek
jelennek meg:
Tv programhely
LINE1
DV
Megjegyzés
Ha az AMP menü „CENTER SP” menüpontjában
a „CENTER NO” beállítást választja ki (92. oldal),
a hang a bal és jobb első hangsugárzóból szól.
4
LINE4
LINE2
LINE3
A SOUND FIELD +/– gombbal válassza ki
a kívánt hangzásképet.
Megjegyzés
Tv-készülék vagy
videomagnó hangjának
lejátszása a hangsugárzórendszeren keresztül
A csatlakoztatott külső eszköz hangját lejátszhatja
a hangsugárzó-rendszeren keresztül. Ellenőrizze,
hogy a tv-készüléket vagy egyéb külső eszközt
megfelelően csatlakoztatta-e.
DVD "/1
AMP "/1
DVD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
INPUT SELECT
0
SOUND
FIELD +/–
1
Kapcsolja be a felvevőt a DVD "/1
gombbal.
Ha tv-készülék műsorát kívánja nézni,
kapcsolja a tv-készüléket a megfelelő
videobemenetre.
2
Kapcsolja be a hangsugárzó-rendszert az
AMP "/1 gombbal.
Ha a központi egység kijelzőjén az „FM”
vagy „AM” kijelzés jelenik meg, a távvezérlő
DVD gombjával kapcsoljon „DVD”
kijelzésre.
90HU
Ha a tv-műsort vagy egy kétcsatornás műsorforrás
hangját a hat hangsugárzón keresztül szeretné
meghallgatni, válassza ki a „PRO LOGIC” vagy a „PLII
MUSIC/MOVIE” hangzásképet.
*2
A hangsugárzó-rendszer beállító
menüje
Az AMP menü használata
◆Az AMP menü szerkezete
A tényleges kijelzések rövidített formában
jelennek meg.
1. szint
2. szint
A beállítási érték nem jelenik meg, ha
a „SURROUND SPEAKER” menüpontban
a „NONE” beállítást választotta ki.
A központi egység kijelzőjén megjelenő AMP
menü segítségével beállíthatja a hangsugárzórendszer optimális hangzását. A hangsugárzórendszer térhatás-beállítására vonatkozó
lehetőségekről bővebben a 85. oldalon olvashat.
AMP/DVD
kapcsoló
3. szint
SPEAKER SETUP
CENTER SPEAKER
YES/NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
SURROUND SPEAKER
BEHIND/SIDE/NONE
AMP MENU
FRONT SPEAKER DISTANCE
1,0 m - 7,0 m
</M/m/,,
ENTER
CENTER SPEAKER DISTANCE*1
0 m - 7,0 m
SURROUND SPEAKER DISTANCE*2
0 m - 7,0 m
SPEAKER LEVEL
OFF/ON
1
FRONT L SPEAKER LEVEL
–6 dB - 0 dB
Irányítsa a távvezérlőt a központi egység
felé, állítsa az AMP/DVD kapcsolót DVD
állásba és nyomja meg az AMP MENU
gombot.
A hangsugárzó-rendszer beállító menüje
TEST TONE
A központi egység kijelzőjén megjelenik egy
AMP menü opció.
Példa:
CENTER SPEAKER LEVEL*1
–6 dB - +6 dB
FRONT R SPEAKER LEVEL
–6 dB - 0 dB
SURROUND R SPEAKER LEVEL*2
–6 dB - +6 dB
SURROUND L SPEAKER LEVEL*2
2
–6 dB - +6 dB
„SP SETUP” (hangsugárzó beállítás):
Beállíthatja a hangsugárzó-pozíciókat, stb.
(92. oldal).
„LEVEL” (jelszint): A teszthang ki- és
bekapcsolása, illetve a hangsugárzók
jelszintjének beállítása (93. oldal).
„CUSTOMIZE” (egyéni beállítások):
A hangsugárzó-rendszer további beállításai
(95. oldal).
SUBWOOFER SPEAKER LEVEL
–6 dB - +6 dB
CUSTOMIZE
AUDIO DRC
OFF/STANDARD/MAX
DUAL MONO
MAIN / SUB / MAIN+SUB /
MAIN/SUB
A/V SYNC
OFF/ON
*1
A beállítási érték nem jelenik meg, ha a „CENTER
SPEAKER” menüpontban a „NO” beállítást
választotta ki.
A M/m gombbal válasszon egy
menüpontot.
3
Nyomja meg az ENTER vagy a , gombot.
Megjelenik a 2. menüszint egy eleme.
Példa: „CENTER SP” (középső hangsugárzó)
,folytatódik
91HU
4
A M/m gombbal válasszon egy opciót.
Példa: „FRONT DIST” (első hangsugárzó
távolsága)
5
Nyomja meg az ENTER vagy a , gombot.
L
6
R
A hangsugárzó-rendszer
alapbeállításai
(„SP SETUP”)
Betáplálhatja az egyes hangsugárzók pozícióját,
illetve azt, hogy csatlakoztatott-e középső vagy
hátsó hangsugárzókat vagy sem.
m
A M/m gombbal válassza ki a kívánt
beállítási értéket.
A hangsugárzó-rendszer a kiválasztott
beállításra kapcsol.
Visszakapcsolás az előző menüszintre
Nyomja meg a < gombot.
Az AMP MENU kikapcsolása
Nyomja meg újból az AMP MENU gombot.
Válassza ki az „SP SETUP” menüpontot az AMP
menüben. Az AMP menü használatának módját
lásd „Az AMP menü használata” című fejezetben
(91. oldal). A hangsugárzók távolság beállításáról
bővebben az „5. Hangsugárzó alapbeállítások”
című fejezetben olvashat (30. oldal).
Az alapértelmezés szerinti beállításokat
aláhúzással jelöltük.
Megjegyzések
• Ha a „8. lépés: Alapbeállítások” című fejezet utasításait
(28. oldal) követve betáplálta a rendszerbe
a hangsugárzók aktuális elhelyezkedését, előfordulhat,
hogy az alábbi táblázatban szereplő menüpontok
alapértelmezése eltérő lesz.
• Ha módosítja a hangsugárzó-rendszer elrendezését,
annak megfelelően módosítsa a rendszer beállításait is.
„CENTER SP” (középső hangsugárzó)
„CENTER YES”
Általában ezt a beállítást kell
használni.
„CENTER NO”
Válassza ezt a beállítást, ha
nem csatlakoztatott középső
hangsugárzót.
„SURR SP” (hátsó hangsugárzó)
Ha a hátsó hangsugárzókat
a B tartományban helyezi
el, válassza ki ezt a beállítást.
Ha a hátsó hangsugárzókat
az A tartományban helyezi
el, válassza ki ezt a beállítást.
„BEHIND”
„SIDE”
„NONE”
Ha nem csatlakoztatott hátsó
hangsugárzókat, ezt
a beállítást kell kiválasztani.
90
A
92HU
A
45
B
B
20
„FRONT DIST” (első hangsugárzók távolsága)
Az első hangsugárzóknak a műsorhallgatási
pozícióhoz viszonyított távolsága 1,0 és 7,0 méter
között állítható be, 0,2 m-es lépésekkel. Az
alapértelmezés szerinti távolság „3.0.”
A hangsugárzók
jelszintjének beállítása
(„LEVEL”)
„CEN DIST” (középső hangsugárzó távolsága)
Az alábbi módszerrel egyenként beállíthatja
a hangsugárzók jelszintjét. A beállítás
megkönnyítése érdekében kapcsolja be
a teszthangot (lásd „A hangsugárzók jelszintjének
beállítása a teszthang segítségével” című fejezetet
a 94. oldalon).
A középső hangsugárzó távolsága a „FRONT
DIST” értéke és a „FRONT DIST” értékénél
1,6 m-rel kisebb érték között állítható be (0,2 m-es
lépésekkel). Az alapértelmezés szerinti távolság
„3.0”.
„SURR DIST” (hátsó hangsugárzók távolsága)
A hátsó hangsugárzók távolsága a „FRONT
DIST” értéke és a „FRONT DIST” értékénél
4,6 m-rel kisebb érték között állítható be (0,2 m-es
lépésekkel). Az alapértelmezés szerinti távolság
„3.0”.
A jelszintet a teszthang használata nélkül is
beállíthatja. Az AMP menüben válassza ki
a „LEVEL” (jelszint) menüpontot. Az AMP menü
használatának módját lásd „Az AMP menü
használata” című fejezetben (91. oldal).
Az alapértelmezés szerinti beállításokat
aláhúzással jelöltük.
„TEST TONE”
0 - 7,0 m
A teszthang nincs
bekapcsolva.
„T.TONE ON”
A teszthang egymás után
megjelenik a
hangsugárzókon.
„FL LEVEL” (bal első hangsugárzó jelszintje)
A bal első hangsugárzó jelszintjének beállítása
–6 dB és 0 dB között, 1 dB-es lépésekkel. Az
alapértelmezés szerinti érték „0”.
„CEN LEVEL” (középső hangsugárzó jelszintje)
Megjegyzések
• Az egyes hangsugárzó távolságok kiválasztásakor
a hang rövid időre elnémul.
• A többi hangsugárzó beállításától függően
előfordulhat, hogy a mélyhangsugárzó túlzott
hangerővel szólal meg.
• Ha az első vagy hátsó hangsugárzó párok valamelyik
tagja nem azonos távolságra van a hallgatási pozíciótól,
a közelebbi hangsugárzó távolságát kell beállítani.
• A hátsó hangsugárzókat és a középső hangsugárzót ne
tegye távolabb a hallgatási pozíciótól, mint az első
hangsugárzókat.
• Lehetnek olyan típusú bemenőjelek, melyeknél
a távolság paraméter hatása nem érzékelhető.
A középső hangsugárzó jelszintjének beállítása
–6 dB és +6 dB között, 1 dB-es lépésekkel. Az
alapértelmezés szerinti érték „0”.
„FR LEVEL” (jobb első hangsugárzó jelszintje)
A hangsugárzó-rendszer beállító menüje
1,0 - 7,0 m
„T.TONE OFF”
A jobb első hangsugárzó jelszintjének beállítása 6 dB és 0 dB között, 1 dB-es lépésekkel. Az
alapértelmezés szerinti érték „0”.
„SR LEVEL” (jobb hátsó hangsugárzó
jelszintje)
A jobb hátsó hangsugárzó jelszintjének beállítása
–6 dB és +6 dB között, 1 dB-es lépésekkel. Az
alapértelmezés szerinti érték „0”.
„SL LEVEL” (bal hátsó hangsugárzó jelszintje)
A bal hátsó hangsugárzó jelszintjének beállítása
–6 dB és +6 dB között, 1 dB-es lépésekkel. Az
alapértelmezés szerinti érték „0”.
,folytatódik
93HU
„SW LEVEL” (mélyhangsugárzó jelszintje)
6
A mélyhangsugárzó jelszintjének beállítása –6 dB
és +6 dB között, 1 dB-es lépésekkel. Az
alapértelmezés szerinti érték „0”.
Az összes hangsugárzó hangerejét egyszerre is
módosíthatja
A kiválasztott hangsugárzóból megszólal
a teszthang.
7
Nyomja meg a 2 +/– gombot a távvezérlőn.
Vagy használja a VOLUME +/–
hangerőszabályzót a központi egységen.
Állítsa az AMP/DVD kapcsolót AMP
pozícióba, és nyomja meg az AMP MENU
gombot.
Az AMP menü megjelenik a központi egység
kijelzőjén.
2
A M/m gombbal válassza ki a „LEVEL”
(jelszint) menüt, majd nyomja meg az
ENTER vagy a , gombot.
Példa:
3
A M/m gombbal válassza ki a „TEST
TONE” (teszthang) menüpontot, majd
nyomja meg az ENTER vagy a , gombot.
A műsorhallgatási pozícióban ülve állítsa
be az egyes hangsugárzók jelszintjét a M/
m gombbal.
Ellenőrizze az aktuális értéket a kijelzőn.
Példa: Ha –4 dB-es teszthangot bocsát ki
a bal első hangsugárzó.
A hangsugárzók jelszintjének
beállítása a teszthang segítségével
1
Nyomja meg az ENTER vagy a ,
gombot.
dB
L
8
9
Az 5–7. lépések megismétlésével állítsa
be a többi hangsugárzó jelszintjét is.
Amikor befejezte a beállítást, a <
gombbal lépjen vissza az előző menübe.
10 A M/m gombbal válassza ki a „TEST
TONE” (teszthang) menüpontot, majd
nyomja meg az ENTER vagy a , gombot.
11 A M/m gombbal válassza ki a „T. TONE
OFF” (teszthang kikapcsolva) beállítást,
és az AMP MENU gombbal lépjen ki az
AMP menüből.
Megjegyzés
A hangsugárzó beállításának pillanatában a hang egy
pillanatra elnémulhat.
4
A M/m gombbal válassza ki a „T. TONE
ON” (teszthang bekapcsolva) beállítást.
A hangsugárzókon egymás után megjelenik
a teszthang.
5
A < gombbal lépjen vissza az előző
menüszintre, és a M/m gombbal válassza
ki a kívánt hangsugárzót;
„FL LEVEL” (bal első hangsugárzó
jelszintje),
„CEN LEVEL” (középső hangsugárzó
jelszintje),
„FR LEVEL” (jobb első hangsugárzó
jelszintje),
„SR LEVEL” (jobb hátsó hangsugárzó
jelszintje),
„SL LEVEL” (bal hátsó hangsugárzó
jelszintje),
vagy „SW LEVEL” (mélyhangsugárzó
jelszintje.
94HU
A hangsugárzó-rendszer
további beállításai
(„CUSTOMIZE”)
A hangsugárzó-rendszer számos további
paraméterét is beállíthatja a térhatás egyéni
konfigurálása érdekében. A választható opciókról
bővebben „A térhangzás beállítása” című
fejezetben olvashat, a 84. oldaltól kezdve.
Megjegyzés
Ha az AMP menü „CENTER SP” menüpontjában
a „CENTER NO” beállítást választja ki (92. oldal),
a hang a bal és jobb első hangsugárzóból szól.
„A/V SYNC”
Ezzel a funkcióval szinkronba hozhatja a képet és
a hangot. A részleteket a 88. oldalon olvashatja.
„SYNC OFF”
Nincs korrigálás.
„SYNC ON”
A kép és a hang közötti késés
korrigálása.
Az AMP menüben válassza ki a „CUSTOMIZE”
menüpontot. Az AMP menü használatának módját
lásd „Az AMP menü használata” című fejezetben
(91. oldal). Az alapértelmezés szerinti
beállításokat aláhúzással jelöltük.
„AUDIO DRC” (audio dinamikatartomány
szűkítés) (csak Dolby Digital DVD esetén)
Ezzel a funkcióval szűkítheti a hangsáv
dinamikatartományát, így alacsony hangerőnél is
érthető marad a szöveg. Ez a beállítás csak
a mellékelt hangsugárzó-rendszerre érvényes.
A részleteket lásd a 87. oldalon.
Nincs dinamika-szűkítés.
„DRC STD”
(DRC standard)
A hangmérnök által tervezett
dinamikával történő
lejátszás.
„DRC MAX”
Maximális dinamikaszűkítés alkalmazása.
„DUAL MONO” (kettős mono) (csak multiplex
műsorszórás esetén)
Ha ez a rendszer AC-3 multiplex műsorszóró jelet
érzékel, kiválaszthatja a kívánt multiplex hangot.
A részleteket a 89. oldalon olvashatja.
„MAIN”
A fő hang a középső
hangsugárzóból hallható.
„SUB”
A másodhang a középső
hangsugárzóból hallható.
„MAIN+SUB”
A főhang és a másodhang
a középső hangsugárzóból
hallható.
„MAIN/SUB”
A főhang a bal első,
a másodhang a jobb első
hangsugárzóból hallható.
A hangsugárzó-rendszer beállító menüje
„DRC OFF”
95HU
A keresés az első jól fogható állomásnál
kikapcsol. A kijelzőn a „TUNED” és az „ST”
(sztereó rádióadóknál) jelző megjelenik.
További műveletek
ST
Rádióhallgatás
TUNED
MHz
Csatlakoztassa az FM/AM antennát
a mélyhangsugárzóhoz (17. oldal), és hangolja be
a rádióadókat.
5
Nyomja meg az FM/AM MEMORY gombot.
A kijelzőn megjelenik egy memóriahely
száma.
ST
TUNED
Megjegyzés
Az FM/AM rádió műsora nem vehető fel a DVDfelvevővel vagy a csatlakoztatott külső készülékkel.
6
AMP/DVD
kapcsoló
AMP "/1
FM/AM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
FM DISPLAY
M/m, ENTER
A M/m gombbal válassza ki a kívánt
memóriahelyet.
ST
7
TUNED
Nyomja meg az ENTER gombot.
Az állomás tárolása megtörtént.
FM/AM
PRESET +/–
FM/AM
MEMORY
ST
8
2 +/–
TUNING +/–
TUNED
A többi állomást a 3–7. lépések ismételt
végrehajtásával tárolhatja.
A memóriahely sorszámának megváltoztatása
Ismételje meg a hangolási műveletet, és
a 6. lépésben válasszon egy másik memóriahelyet.
Rádióhallgatás
FM MODE
A rádióadók tárolása
1
2
A készülék memóriájában 20 FM és 10 AM
rádióállomás tárolható. Hangolás előtt ne feledje
minimumra csökkenteni a készülék hangerejét.
1
2
3
4
96HU
Kapcsolja be a hangsugárzó-rendszert az
AMP "/1 gombbal.
Az FM/AM gombbal válassza ki az FM vagy
az AM hullámsávot.
A készülék a legutoljára hallgatott állomást
behívja a memóriából.
Kapcsolja be a hangsugárzó-rendszert az
AMP "/1 gombbal.
ST
TUNED
MHz
Állítsa az AMP/DVD kapcsolót AMP
pozícióba.
3
Az FM/AM gombbal válassza ki az FM vagy
az AM hullámsávot.
4
Tartsa nyomva a TUNING + vagy – gombot
mindaddig, míg a keresés meg nem
kezdődik.
A rádió kikapcsolása
Az FM/AM PRESET +/– gombbal válassza ki
a kívánt rádióállomást.
Állítsa be a hangerőt a 2 (hangerő) +/–
gombbal.
Nyomja meg az AMP "/1 gombot a hangsugárzórendszer kikapcsolásához.
A memóriában nem tárolt rádióadók
hallgatása
A 3. lépésben végezzen kézi vagy automatikus
hangolást.
• A kézi hangoláshoz nyomja meg többször
a TUNING +/– gombot.
• Az automatikus hangoláshoz nyomja meg és
tartsa nyomva a TUNING +/– gombot.
A hangolás leállításához nyomja meg újból
a TUNING +/– gombot.
Ha az FM vétel zajos
Nyomja meg az FM MODE gombot, és
ellenőrizze, hogy a „MONO” kijelzés megjelenike a központi egység kijelzőjén. A vétel minősége
javulni fog, de a műsor csak monoban lesz
hallható. Nyomja meg újból az FM MODE
gombot, ha sztereó vételre szeretne
visszakapcsolni.
* Ha az RDS információkat nem tudja fogni a készülék,
a műsornév nem jelenik meg.
z Hasznos tudnivaló
Ha az állomásnév jelenik meg a kijelzőn,
a frekvenciaérték kijelzésre az FM DISPLAY gomb
megnyomásával kapcsolhat át.
Kikapcsolás időzítő
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a készülék egy
meghatározott időtartam eltelte után kikapcsoljon,
így nyugodtan elalhat akkor is, ha a készülék be
van kapcsolva. Az időtartamok 10 perces
lépésekkel állíthatók be, egészen 90 percig.
Megjegyzés
A kikapcsolás időzítő csak a hangsugárzó-rendszert
kapcsolja ki. A felvevő bekapcsolt állapotban marad.
z Hasznos tudnivalók
• A kívánt memóriahelyet a számgombok és a SET gomb
segítségével is kiválaszthatja.
• A vételi minőség javítása érdekében helyezze át vagy
forgassa a mellékelt antennákat.
• Az FM vagy AM hullámsávot a központi egység
FUNCTION gombjával is kiválaszthatja. Az „AM”
vagy az „FM” megjelenik a központi egység kijelzőjén.
AMP/DVD
kapcsoló
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
További műveletek
A rádiós adatrendszer (RDS)
használata
Az RDS (Rádiós Adatrendszer) egy olyan
távközlési szolgáltatás, amely lehetővé teszi azt,
hogy a rádióállomások a normál rádióműsorral
együtt kiegészítő információkat juttassanak el
a hallgatókhoz. Az Ön készüléke nagyon hasznos
RDS szolgáltatásokat nyújt, pl. a műsornév
kijelzést. Az RDS funkció csak az FM
hullámsávon használható.*
* Nem minden FM állomás sugároz RDS adást, illetve
nem minden RDS állomás nyújtja ugyanazokat
a szolgáltatásokat. Bizonytalanság esetén vegye fel
a kapcsolatot az adott rádióállomással.
Megjegyzés
Az RDS szolgáltatás működése bizonytalanná válhat, ha
az adott állomás sugárzási jelei gyengék, vagy ha az
állomás nem RDS rendszerű.
Az RDS információk vétele
Egyszerűen válasszon ki egy FM állomást.
Ha a kiválasztott állomás RDS információkat is
sugároz, a kijelzőn megjelenik az állomás neve
(műsornév*).
SLEEP
1
2
Állítsa az AMP/DVD kapcsolót AMP
pozícióba.
Nyomja meg ismételten a SLEEP gombot.
E gomb többszöri megnyomásakor az
időtartamok (kikapcsolásig hátralévő idő) az
alábbi sorrendben jelennek meg:
SLEEP 70M
SLEEP 90M
SLEEP 80M
SLEEP OFF
SLEEP 10M ..... SLEEP 60M
A „SLEEP” jelző világít a központi egység
kijelzőjén.
,folytatódik
97HU
A kikapcsolásig hátralévő időtartam
ellenőrzése
Nyomja meg egyszer a SLEEP gombot.
Külső készülékek vezérlése
a távvezérlővel
A hátralévő idő módosítása
A SLEEP gomb megfelelő számú
megnyomásával válassza ki a kívánt időtartamot.
A funkció kikapcsolása
Nyomja meg a SLEEP gombot mindaddig, míg
a „SLEEP OFF” felirat meg nem jelenik
a központi egység kijelzőjén.
A mellékelt távvezérlővel tv-készüléket vagy
egyéb Sony DVD-lejátszót/felvevőt is vezérelhet
(99. oldal).
A tv-készülék vezérlése
a távvezérlővel
A jelkimenet megfelelő beállítása után
a távvezérlővel a tv-készülékét is vezérelheti.
Megjegyzések
• A csatlakoztatott készülék típusától függően
előfordulhat, hogy a távvezérlő lentebb felsorolt
gombjaival vagy azok egy részével a tv-készülék nem
vezérelhető.
• Ha egy új kódszámot ír be, a korábban beírt kódszám
törlődik.
• Ha kicseréli az elemeket a távvezérlőben,
automatikusan a gyári beállítás szerinti kódszám lép
érvénybe. Írja be újból a megfelelő kódszámot.
TV "/1
Számgombok,
-/--
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
PROG +/–
t, TV/DVD
2 +/–
TV
1
2
3
Tartsa lenyomva a TV [/1 gombot.
A számgombokkal írja be a tv-készülék
gyártmányának megfelelő kódot (lásd
a „Vezérelhető tv-készülékek kódszámai”
táblázatot).
Engedje el a TV [/1 gombot.
A távvezérlőt ezzel beállította a tv-készülék
vezérlésére. A TV gombot lenyomva tartva az
alábbi gombokkal vezérelheti a tv-készüléket.
98HU
TV [/1
A tv-készülék be- vagy
kikapcsolása.
2 (hangerő) +/–
A tv-készülék hangerejének
beállítása.
t TV/DVD
A bemenet kiválasztása a tvkészüléken.
PROG +/–
A programhelyet kiválasztása
a Sony tv-készüléken.
Számgombok és
-/--*
A programhely kiválasztása
a Sony tv-készüléken.
Ha Önnek Sony DVD-lejátszója, vagy
több Sony DVD-felvevője van
Ha a mellékelt távvezérlő zavarja az Ön többi
Sony DVD-lejátszójának/felvevőjének
működését, állítsa át ennek a felvevőnek és
a mellékelt távvezérlőnek a parancsmód számát
egy olyanra, amely különbözik a másik DVDfelvevő vagy lejátszó készülékétől.
x
* Ha a számgombokat használja a programhely
kiválasztásához, a kétszámjegyű számokhoz nyomja
meg a -/-- gombot, majd a kívánt számgombokat.
A TV/DVD gomb használata (csak SCART
csatlakozás esetén)
Vezérelhető tv-készülékek kódszámai
Ha az adott gyártmány sorában több kódszám is
szerepel, próbálja ki egymás után mindegyiket
mindaddig, míg a megfelelőt meg nem találja.
Gyártmány
Kódszám
Sony
01 (gyári beállítás)
Grundig
04
Hitachi
06
1
2
3
Kapcsolja ki a felvevőt.
Tartsa nyomva a felvevő x (állj) gombját
mindaddig, míg a „MODE” meg nem
jelenik a készülék kijelzőjén.
Miközben nyomva tartja az x (állj)
gombot, a készülék ./> gombjával
válassza ki a kívánt parancsmódot
(MODE1, 2 vagy 3).
A készülék kijelzője
4
Miközben nyomva tartja a távvezérlő
DVD "/1 gombját, a számgombokkal
válassza ki a fentiek szerint megadott
parancsmód számát.
További műveletek
A t TV/DVD gombbal a felvevő és a tvkészüléken utoljára használt bemeneti forrás
között válthat. Ha ezt a gombot használja,
irányítsa a távvezérlőt a felvevő felé. Ha a felvevőt
SCART aljzaton keresztül csatlakoztatja a tvkészülékhez, a lejátszás elindításakor a tvkészülék automatikusan a felvevőnek megfelelő
bemenetre kapcsol. Ha egy másik műsorforrást
szeretne nézni, tartsa nyomva a TV gombot, és
a t TV/DVD gombbal váltson egy másik
bemeneti forrásra a tv-készüléken.
./>
DVD "/1
Számgombok
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Panasonic
05, 12
Philips
02, 03
Samsung
13
Sanyo
07
Sharp
08
Parancsmód
Beírás
Thomson
11
„MODE 1”
01
Toshiba
10
„MODE 2”
02
JVC
09
„MODE 3”
(alapértelmezés)
03
0
99HU
A hangsugárzó-rendszer és
a felvevő memóriájának
törlése
A felvevő memóriájának törlése
A felvevő összes beállítását visszaállíthatja az
alapértelmezett értékre. Csak a [Parental Control],
az [Auto Preset], [Clock] és az [OSD] funkció
beállításai őrződnek meg.
1
AMP/DVD
kapcsoló
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
3
0
Állítsa az AMP/DVD kapcsolót DVD
pozícióba, és kapcsolja be az
alapbeállítási menüt a SET UP gombbal.
Válassza ki a
[Settings] főmenüt, és
nyomja meg a , gombot.
Válassza ki a [Factory Setup] opciót, és
nyomja meg a , gombot.
Settings
Auto Preset
</M/m/,,
ENTER
Channel Settings
Clock
TV Aspect
Display Mode
Line1 Decoder
Progressive Mode
PBC
Factory Setup
4
SET UP
Start
Ha a [Start] opció kiemelve látható,
nyomja meg az ENTER gombot.
A készülék kéri a memóriatörlési utasítás
megerősítését.
FUNCTION
"/1
VOLUME
FUNCTION
A hangsugárzó-rendszer
memóriájának törlése
Az alábbi művelettel a hangsugárzó-rendszer
különböző paramétereinek (hangsugárzó, rádió,
stb.) beállítását visszaállíthatja a gyári értékre.
1
2
A központi egység "/1 gombjával
kapcsolja be a hangsugárzó-rendszert.
Tartsa nyomva a FUNCTION gombot, és öt
másodpercig nyomja le a "/1 gombot.
A „COLD RESET” felirat megjelenik
a kijelzőn, és a készülék visszakapcsol a gyári
beállítási értékekre.
100HU
5
Válassza ki az [OK] opciót, és nyomja meg
az ENTER gombot.
További információk
Hibaelhárítás
Ha a rendszer használata során az alábbi
jelenségek valamelyikét észleli, a javítás
igénylése előtt a következő hibaelhárítási
útmutató alapján próbálja meg elhárítani
a problémát. Ha az alábbi ellenőrzések
végrehajtása után is fennáll az adott hibajelenség,
keresse fel a vásárlás helyét.
Ha a rendszer javításra szorul, vigye magával
annak minden komponensét.
Ez egy komplett hangrendszer, ezért a hiba
megállapításához minden komponens jelenlétére
szükség van.
Tápfeszültség
A készülék nem kapcsol be.
, Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozó vezetéket
megfelelően csatlakoztatta-e.
, A rendszerkábelt nem csatlakoztatta
megfelelően a mélyhangsugárzóhoz. Húzza ki
a mélyhangsugárzó hálózati vezetékét, majd
a rendszerkábelt. Mintegy 2 perc múlva
csatlakoztassa újból a rendszerkábelt, és
a hálózati vezetéket.
, Azonnal húzza ki a mélyhangsugárzó hálózati
vezetékét, és ellenőrizze az alábbiakat:
– A hangsugárzó vezetékek nincsenek rövidre
zárva?
– Az előírt típusú hangsugárzókat használja?
– Nem takarja el valami a készülék
szellőzőnyílásait?
A fentiek ellenőrzése és a hiba okának
megszüntetése után várjon kb. 2 percet (amíg
a [/1 jelző villogása meg nem szűnik), majd
csatlakoztassa a mélyhangsugárzó hálózati
vezetékét és kapcsolja be a készüléket. Ha a jelző
továbbra is villog, keresse fel a vásárlás helyét.
Képzaj észlelhető.
, Ha a felvevőt egy videomagnón vagy tv/
videomagnó kombináción keresztül
csatlakoztatta a tv-készülékhez, az egyes DVDlemezeken alkalmazott másolásvédelmi rendszer
befolyásolhatja a képminőséget. Ha a felvevő
közvetlenül tv-készülékhez csatlakoztatása után
a probléma továbbra is fennáll, próbálja meg
a felvevőt közvetlenül a tv-készülék S-videó
aljzatához csatlakoztatni.
, A felvevőt progresszív módba kapcsolta
(a PROGRESSIVE jelző világít), de a televízió
nem képes progresszív jelek fogadására. Ebben
az esetben vegye ki a lemezt és zárja be
a lemeztartót. Ezután tartsa nyomva 5
másodpercig a felvevő x (állj) gombját.
, Előfordulhat, hogy a felvevő kimenetének
progresszív üzemmódba kapcsolása esetén a tvkép akkor sem lesz megfelelő, ha a tv-készüléke
kompatibilis a progresszív formátummal (625p).
Ebben az esetben vegye ki a lemezt és zárja be
a lemeztartót. Ezután tartsa nyomva 5
másodpercig a felvevő x (állj) gombját.
, A lejátszott lemez színszabványa eltér a tvkészülék színszabványától.
A tv-műsor nem tölti ki a képernyőt.
Kép
, Állítsa be manuálisan a [Settings] menü
[Channel Setting] opcióját (75. oldal).
, Az INPUT SELECT gomb segítségével válassza
ki a megfelelő bemeneti forrást, vagy válasszon
ki egy tv-programot a PROG +/– gombokkal.
Nincs kép.
A tv-műsorok képe torzult.
, Ellenőrizze, hogy a rendszert megfelelően
csatlakoztatta-e.
, A csatlakozókábelek megsérültek.
, Ellenőrizze a tv-készülék csatlakoztatását
(20. oldal).
További információk
A központi egység [/1 jelzője villog.
, Kapcsolja a tv-készülék jelbement választóját
úgy, hogy a felvevő képe megjelenjen
a képernyőn (például „VCR” bemenetre).
, Ha a tv-készüléket a felvevő LINE 1-TV
aljzatához csatlakoztatta, állítsa a készülék
hátoldalán lévő VIDEO OUT SELECT
kapcsolót „RGB” állásba (21. oldal).
, Ha a tv-készüléket csak a COMPONENT
VIDEO OUT aljzaton keresztül csatlakoztatta
a felvevőhöz, állítsa a készülék hátoldalán lévő
VIDEO OUT SELECT kapcsolót
„COMPONENT” állásba (21. oldal).
, Ha a [Progressive Mode] menüben az [On]
beállítást választotta ki (78. oldal), a kimenőjelek
csak a COMPONENT VIDEO OUT aljzaton
jelennek meg.
, Ez a felvevő nem tud NTSC jeleket rögzíteni.
, Változtassa meg a tv-antenna tájolását.
, Állítsa be a képet (olvassa el a tv-készülékhez
mellékelt kezelési útmutatót).
, Helyezze a felvevőt és a tv-készüléket távolabb
egymástól.
,folytatódik
101HU
, Helyezze távolabb a tv-készüléket a felcsévélt
antennakábeltől.
, Az RF kábel a felvevő AERIAL OUT aljzatához
van csatlakoztatva. Csatlakoztassa a kábelt az
AERIAL IN aljzathoz.
A tv-csatorna nem kapcsolható át.
, A csatorna le van tiltva (75. oldal).
, Időzített felvétel indult, így a csatorna nem
kapcsolható át.
A felvevőhöz csatlakoztatott külső
készülék képe nem jelenik meg
a képernyőn.
Ha a külső készülék a LINE 1-TV aljzathoz
csatlakozik, az INPUT SELECT gombbal
válassza ki az előlapi kijelzőn a „LINE 1” opciót.
Ha a külső készülék a LINE 2 IN aljzathoz
csatlakozik, az INPUT SELECT gombbal
válassza ki az előlapi kijelzőn a „LINE 2” opciót.
Ha a külső készülék a LINE 4 IN aljzathoz
csatlakozik, az INPUT SELECT gombbal
válassza ki az előlapi kijelzőn a „LINE 4” opciót.
Ha a külső készülék a LINE 3/DECODER
aljzathoz csatlakozik, az INPUT SELECT
gombbal válassza ki az előlapi kijelzőn a „LINE
3” opciót.
Ha a külső készülék a DV IN aljzathoz
csatlakozik (általában digitális videokamera
csatlakoztatása esetén), az INPUT SELECT
gombokkal válassza ki az előlapi kijelzőn az
„DV” opciót.
A felvevőn keresztül csatlakoztatott külső
készülék vagy a tv-műsor képe torzult.
, Ha egy DVD-lejátszó, videomagnó vagy tuner
lejátszási képe a felvevőn keresztül jut el a tvkészülékhez, akkor az egyes műsorokhoz
csatolt másolásvédelmi jel befolyásolhatja
a képminőséget. Ebben az esetben csatlakoztassa
az érintett készüléket közvetlenül a tvkészülékhez.
A kép nem tölti ki a képernyőt.
, Állítsa be a [Settings] menü [TV Aspect]
opcióját a tv-készülék képarányának
megfelelően (78. oldal).
A kép nem tölti ki a képernyőt, annak
ellenére, hogy a [Settings] menü [TV
Aspect] opciója a megfelelő képarányra
van beállítva.
, A DVD-lemez rögzített képaránnyal
rendelkezik.
102HU
A lejátszott műsor fekete-fehérben jelenik
meg.
, Olyan SACRT csatlakozóvezetéket használjon,
melyben az összes érintkező (21 pólus) be van
kötve.
Hang
Nincs hang.
, A csatlakozókábel megsérült.
, A hangsugárzó-rendszer bemeneti beállításai
vagy a hangsugárzó-rendszer csatlakoztatása
nem megfelelő.
, A felvevőt gyorskeresés előre vagy hátra, szünet
vagy lassított lejátszás üzemmódba kapcsolta.
, Ha a DIGITAL OUT (OPTICAL vagy
COAXIAL) csatlakozón nem jelenik meg
a műsor, ellenőrizze az [Audio] menü beállításait
(80. oldal).
, Ha a „MUTING ON” jelző világít a központi
egység kijelzőjén, nyomja meg a MUTING
gombot.
, Ellenőrizze a hangsugárzó beállításokat
(14. oldal).
A hang zajos.
, DTS hangot tartalmazó CD-lemezek
lejátszásakor a LINE 2 OUT (AUDIO L/R),
LINE 1-TV vagy LINE3/DECODER aljzatokon
csak zaj jelenik meg (56. oldal).
A hangerő túlságosan alacsony.
Vannak olyan DVD-lemezek, melyeken
a hangerő az átlagosnál alacsonyabb.
A hangerőszint javulhat, ha az AMP menüben az
„AUDIO DRC” menüpont „DRC MAX” vagy
„DRC STD” beállítását kiválasztja (87. oldal).
Külső műsorforrás esetén válassza ki az [Audio
DRC] menüpont [On] beállítását az [Audio]
menüben (81. oldal).
Második hangsáv nem rögzíthető vagy
nem játszható le.
, Ha nem a „Fő+Mellék” hangcsatornát választja
ki, a fő és mellék hangsáv műsora egyszerre nem
vehető fel. A felvétel elindítása előtt ellenőrizze
a kiválasztott hangcsatornát.
, Ha kétnyelvű műsorokat szeretne hallgatni
a hangsugárzó-rendszeren keresztül, válassza ki
a megfelelő beállítást az AMP menü „DUAL
MONO” menüpontjában (89. oldal).
Erős elektromos zaj hallható.
, Ellenőrizze, hogy a hangsugárzókat és
a komponenseket megfelelően csatlakoztatta-e.
, A csatlakozókábeleket transzformátortól vagy
motortól távol, illetve legalább 3 méterre
helyezze el a tv-készüléktől vagy fluoreszcens
fényforrástól.
, A tv-készüléket a hangsugárzó-rendszertől
távolabb helyezze el.
, A csatlakozóaljzatok és -dugók szennyeződtek.
Alkohollal enyhén megnedvesített ruhával
törölje meg azokat.
, Tisztítsa meg a lemezt.
DVD+RW, DVD+R, DVD-RW, DVD-R vagy
VIDEO CD-lemez lejátszásakor
a sztereóhatás nem érvényesül.
, Válassza ki a megfelelő hangsávot a
(audio)
gombbal (53. oldal).
, Ellenőrizze, hogy a rendszert megfelelően
csatlakoztatta-e.
, Ellenőrizze a „DUAL MONO” menüpont
beállítását (89. oldal).
Dolby Digital vagy DTS hangsáv
lejátszásakor a térhatás nem érvényesül
megfelelően.
A mélyhangsugárzó nem szól.
, Ellenőrizze a hangsugárzó beállításokat (14.,
91. oldal).
, Kapcsolja be az „A.F.D. AUTO” hangzásképet
(85. oldal).
A jobb és bal csatorna hangereje nem
azonos, vagy a két oldal felcserélődött.
, Ellenőrizze, hogy a hangsugárzókat és
a komponenseket megfelelően és biztosan
csatlakoztatta-e.
Csak a középső hangsugárzó szól.
, Előfordulhat, hogy bizonyos lemezek
lejátszásakor csak a középső hangsugárzó szól.
A középső hangsugárzó nem szól.
, Ellenőrizze a hangsugárzók csatlakoztatását és
beállítását (14., 91. oldal).
A hátsó hangsugárzók nem vagy csak
nagyon halkan szólnak.
, Ellenőrizze a hangsugárzók csatlakoztatását és
beállítását (14., 91. oldal).
, Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a megfelelő
hangzásképet (85. oldal).
, Lehetnek olyan műsorforrások, melyeknél
a hátsó hangsugárzó hatása kevésbé érzékelhető.
Lejátszás
A készülék nem játssza le a lemezt.
, Fordítva tette be a lemezt. Úgy helyezze be
a lemezt, hogy a lejátszható oldal lefelé nézzen.
, A lemez helytelenül lett behelyezve.
, Páralecsapódás fordult elő a lejátszó belsejében.
Távolítsa el a lemezt és hagyja bekapcsolva
a felvevőt kb. fél óráig, hogy a lecsapódott
nedvesség elpárologhasson.
, Ha a lemez másik felvevőn készült és nem lett
lezárva, akkor ez a készülék nem tudja lejátszani
(39. oldal).
A készülék nem az elejétől játssza le
a műsort.
, A felvevőt folytatólagos lejátszási üzemmódba
kapcsolta (52. oldal).
, Olyan lemezt helyezett be, melynek tétel- vagy
DVD-menüje automatikusan megjelenik a tvképernyőn. Használja a menüt a lejátszás
megkezdéséhez.
A készülék automatikusan lejátssza
a lemezt.
További információk
, Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a megfelelő
hangzásképet (85. oldal).
, Ellenőrizze a hangsugárzók csatlakoztatását és
beállítását (14., 80. oldal).
, Előfordulhat, hogy bizonyos DVD-lemezek
lejátszásakor a kimenőjel nem a teljes 5.1
csatorna lesz, hanem csak mono vagy sztereó,
még akkor is, ha a hangsávot Dolby Digital
formátumban rögzítették.
, Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a megfelelő
hangzásképet (85. oldal).
, Lehetnek olyan műsorforrások, melyeknél
a középső hangsugárzó hatása kevésbé
érzékelhető.
, A DVD VIDEO lemez automatikus lejátszási
funkcióval rendelkezik.
A lejátszás automatikusan kikapcsol.
, Egyes lemezekre gyárilag automatikus
szünetjelet vesznek fel. Az ilyen lemezek
lejátszása közben a szünetjelnél a lejátszás leáll.
A leállítást, keresést vagy lassítást nem
lehet végrehajtani.
, A lejátszott lemeztől függően előfordulhat, hogy
a fenti műveletek valamelyikét nem lehet
végrehajtani. Lásd a lemezhez mellékelt
útmutatót.
,folytatódik
103HU
Nem lehet kiválasztani a műsor
hangjának nyelvét.
, A lejátszott lemez nem többnyelvű.
, A hang nyelvének kiválasztása az adott DVD
VIDEO lemezen nem engedélyezett.
, Próbálkozzon a DVD VIDEO lemez menüjének
használatával.
Nem lehet kiválasztani vagy kikapcsolni
a szinkronfelirat nyelvét.
, A lejátszott DVD VIDEO lemez nem tartalmaz
többnyelvű szinkronfeliratot.
, A szinkronfelirat nyelvének kiválasztása az adott
DVD VIDEO lemezen nem engedélyezett.
, Próbálkozzon a DVD VIDEO lemez menüjének
használatával.
, Az ezen a készüléken felvett tételek esetén
a szinkronfelirat nem változtatható.
Nem lehet kiválasztani a kameraállást.
, A lejátszott DVD VIDEO lemez nem tartalmaz
több nézőszögből felvett jelenetet.
, A kameraállás csak akkor változtatható, ha
a kijelzőn az „
” jelző világít (53. oldal).
, A kameraállás kiválasztása az adott DVD
VIDEO lemezen nem engedélyezett.
, Próbálkozzon a DVD VIDEO lemez menüjének
használatával.
, Az ezzel a készüléken felvett műsoroknál
a kameraállás nem változtatható.
Az MP3 audio műsorszámok vagy JPEG
képfájlok nem játszhatók le.
, Az MP3 audio műsorszámok vagy JPEG
képfájlok a felvevő által nem lejátszható
formátumban lettek felvéve (10. oldal).
Felvétel/időzített felvétel/
szerkesztés
Nem tud átkapcsolni arról a csatornáról,
ahonnan éppen felvételt készít.
, Állítsa a tv-készülék bemenetét „TV”-re.
A felvétel nem indul el azonnal a z REC
gomb megnyomása után.
, A felvevőt csak azután használja, ha az előlapi
kijelzőről a „LOADING”, „INITIALIZE” vagy
„WRITE DISC” felirat eltűnik.
A készülék nem vett fel semmit, az időzítő
helyes beállítása ellenére sem.
, A beprogramozott időpontban a készülék be volt
kapcsolva. A beprogramozott időpont előtt
kapcsolja készenléti üzemmódba a felvevőt.
HU
104
, A felvétel közben áramkimaradás történt.
, A felvevő belső órája megállt egy
áramkimaradás miatt. Állítsa be az órát újra
(77. oldal).
, A csatorna le lett tiltva az időzített felvétel
beállítása után. Olvassa el a [Channel Settings]
fejezetet a 75. oldalon.
, Húzza ki a hálózati csatlakozókábelt, majd
csatlakoztassa újra.
, A műsor a felvételt korlátozó másolásvédelmi
jeleket tartalmaz.
, Egy másik időzítő beállítás átfedésben van az
aktuális időzítéssel (46. oldal).
, Nincs írható lemez a felvevőben.
, Nincs elegendő szabad hely a felvételhez.
, A lemez védett (DVD+RW, DVD-RW,
DVD+R) (39. oldal).
, A felvevő DV-másolási műveletet hajtott végre
(70. oldal).
A felvétel nem áll le azonnal a x gomb
megnyomása után.
, A lemez információ felírása néhány másodpercet
vesz igénybe, mielőtt a felvétel leállna.
Az időzített felvétel nem teljes vagy nem
az elejétől indul.
, A felvétel közben vagy előtt áramkimaradás
történt. Állítsa be újra az órát (77. oldal).
, Egy másik időzítő beállítás átfedésben van az
aktuális időzítéssel (46. oldal).
, A lemezterület nem volt elegendő a felvételhez.
, A PDC/VPS funkció be van kapcsolva
(43. oldal).
A korábban felvett tartalom törlődött.
, A számítógéppel DVD-lemezre felvett adatok
törlődnek a lemez behelyezésekor.
A PDC/VPS funkció nem működik.
, Ellenőrizze, hogy az óra és a dátum be van-e
állítva.
, Ellenőrizze, hogy a beállított PDC/VPS idő
helyes-e (előfordulhat, hogy a tvműsorismertetőben hiba van). Ha a felvenni
kívánt adás nem pontos PDC/VPS információt
küldött, akkor a felvevő nem indítja el a felvételt.
, Ha a vételi jel gyenge, a PDC/VPS jel
megváltozhat és előfordulhat, hogy a felvevő
nem indítja el a felvételt.
, A [PDC/VPS] funkció [Off] beállítása van
kiválasztva (43. oldal).
Kijelző
Az óra megállt.
, Állítsa be ismét az órát (77. oldal).
, Áramkimaradás miatt az óra megállt. Állítsa be
az órát (77. oldal).
A TIMER REC jelzés villog.
, A lemezen nincs elég szabad terület.
, Helyezzen írható lemezt a felvevőbe.
A felvételi mód kijelzés helytelen.
, Ha a felvétel vagy másolás időtartama kevesebb
mint három perc, előfordulhat, hogy a felvételi
mód helytelenül jelenik meg. Az adott felvétel
a kiválasztott felvételi módban megtörténik.
Távvezérlő
, Nem tárolta a rádióadókat a készülék
memóriájában, vagy a tárolt állomások törlődtek
(ha a memóriapásztázást használja). Tárolja
újból a rádióadókat (lásd a 96. oldalon).
, Nyomja meg az FM DISPLAY gombot, így
a frekvenciaértéket ellenőrizheti a kijelzőn.
, Az AM antennát a rendszertől és egyéb
komponensektől (felvevő, mélyhangsugárzó, tvkészülék, stb.) távolabb kell felállítani.
A felvevő nem működik megfelelően.
, Indítsa újra a felvevőt. Tartsa lenyomva
a DVD "/1 gombot a felvevőn több mint tíz
másodpercig, amíg a készülék ki nem kapcsol.
Ha a készülékben van lemez, nyomja meg a Z
(nyitó/záró) gombot, és vegye ki.
, Ha a lejátszó működését statikus elektromosság,
stb. zavarja, kapcsolja ki a felvevőt és várjon,
amíg az óra meg nem jelenik a kijelzőn. Ezután
húzza ki a hálózati vezetéket, majd kis idő
elteltével csatlakoztassa újra.
A távvezérlő nem működik.
Más Sony készülék reagál a távvezérlőre.
, A másik készülék és a felvevő ugyanazt
a parancsmódot használja. Állítson be másik
parancsmódot a felvevőn (99. oldal).
Egyéb
A rádióadókat nem lehet behangolni.
, Ellenőrizze, hogy az FM/AM antennát
megfelelően csatlakoztatta-e. Állítsa az
antennákat a megfelelő irányba, vagy
csatlakoztasson külső antennát, ha szükséges.
, A vétel gyenge. Használja a kézi hangolási
módszert (96. oldal).
A lemezfiók nem nyílik ki a Z (nyitó/záró)
gomb megnyomása után.
, A lemezfiók kinyitása pár másodpercet vehet
igénybe felvétel vagy szerkesztés után.
A felvevő ilyenkor még adatokat ír a lemezre.
A felvevő kikapcsolt állapotában
mechanikus zaj hallható.
, Amikor az Auto Clock Set funkció az órát állítja
be, vagy a PDC/VPS funkció csatornapásztázást
végez, még kikapcsolt állapotban is lehet
működési zajokat hallani (mint például
a hűtőventilátor zaja). Nem hibajelenség.
Mechanikus zaj hallható
a mélyhangsugárzóból vagy a felvevőből,
holott a készülék nem játszik le lemezt.
További információk
, Az elemek kimerültek.
, A távvezérlő túl messze van a felvevőtől.
, A távvezérlő gyári kódja alapértelmezett értékre
változott az elemek cseréjekor. Állítsa be a kódot
(98. oldal).
, Kapcsolja be a felvevőt és/vagy a központi
egységet.
, A távvezérlőt irányítsa a felvevő távvezérlés
érzékelője felé (ha a felvevőt kívánja vezérelni),
vagy a központi egység felé (ha a hangsugárzórendszert kívánja vezérelni).
, A felvevő és a távvezérlő parancsmódja nem
egyezik. Állítsa be ugyanazt a parancsmódot
(99. oldal).
, Állítsa az AMP/DVD kapcsolót a másik állásba,
és próbálkozzon újból (110. oldal).
, A mélyhangsugárzó és a felvevő beépített
hűtőventilátorral rendelkezik, mely a készülék
bekapcsolt állapotában bármikor működésbe
léphet. A lemez forgása is okozhat némi zajt.
Ezek normál üzemi zajok, és nem
hibajelenségek.
A hangsugárzó nem működik
megfelelően.
, Húzza ki a mélyhangsugárzó hálózati vezetékét
a fali konnektorból. Várjon kb. 2 percig (amíg
a központi egység "/1 jelzője ki nem alszik),
majd csatlakoztassa újból a hálózati vezetéket.
105HU
Néhány szó a felvevőről
Néhány szó az üzemeltetésről
• Ha a készüléket hideg helyről meleg helyre
viszi, továbbá, ha túlságosan nedves helyen
tárolja, pára csapódhat le a kiolvasófejen.
A készülék ekkor működésképtelenné válhat.
Vegye ki a lemezt, hagyja bekapcsolva
a készüléket, és várjon kb. fél órát, hogy
a lecsapódott nedvesség elpárologjon.
• A készülék elmozdítása előtt vegyen ki minden
lemezt a felvevőből. Ha ezt nem teszi meg,
a készülék megsérülhet.
A hangerő beállítása
A nagyon halk vagy műsor nélküli részeken ne
hangosítsa fel túlságosan a készüléket. Ellenkező
esetben a túl hangos részleteknél a hangsugárzók
károsodhatnak.
A tisztításról
Kímélő tisztítószerrel enyhén megnedvesített
puha ruhával törölje le a készülék burkolatát és
kezelőszerveit. A tisztításhoz soha ne használjon
súrolószert, súrolószivacsot, benzint vagy
alkoholt.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen kérdése
vagy problémája merül fel, keresse fel a vásárlás
helyét.
A tisztítólemezekről
Ne használja a szaküzletekben kapható
tisztítólemezt. A készülék meghibásodhat.
Ha színhiba fordul elő a tv-készüléken
Ha a hangsugárzók színhibát okoznak a tvkészüléken, kapcsolja ki a tv-készüléket, majd
15–30 perc múlva kapcsolja be ismét. Ha
a színhiba továbbra is fennáll, vigye távolabb
a hangsugárzókat a tv-készüléktől.
Megjegyzések a lemezek gondozásához
• A lemezek tisztántartása érdekében csak
a széleknél fogja meg azokat. A lemez felületét
ne érintse meg. A lemez felületén lévő por,
ujjlenyomatok, karcolások a lemez hibás
működését eredményezhetik.
106HU
• Ne tegye ki a lemezeket közvetlen
napsugárzásnak vagy hőnek (mint például
hőlégbefúvó), és ne hagyja napon parkoló
autóban, mert az autó belső terének
hőmérséklete jelentősen megnőhet.
• A lejátszás után tárolja a lemezt a tokjában.
• A lemezt puha tisztítókendővel törölje le.
A törlést a lemez közepétől a széle felé végezze.
• A tisztításhoz ne használjon oldószert, például
benzint, hígítót, a kereskedelemi forgalomban
kapható tisztítószert vagy a hanglemezekhez
használt antisztatizáló sprayt.
• Ne használja a következő lemezeket:
– Nem hagyományos formájú (például
négyszögletes vagy szív alakú) lemezt.
– Olyan lemezt, amelyen matrica vagy címke
van.
– Olyan lemezt, amelyen ragasztószalag vagy
matricaragasztó-maradvány van.
Minőségtanúsítás, műszaki
jellemzők
A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül változhatnak. A mellékelt tartozékokat lásd
a 12. oldalon.
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a DAR-RD100
típusú DVD-felvevős házimozi rendszer a BkMIpM 2/1984. (III. 10.) számú együttes rendeletben
előírtak szerint megfelel a következő műszaki
jellemzőknek.
A DVD-felvevő műszaki adatai
Rendszer
Lézer: Félvezető lézer
Csatorna lefedettség:
PAL/SECAM (B/G, D/K, I, L)
VHF: E2–E12, R1–R12, F1–F10,
Olaszország A–H, Írország A–J,
Dél-Afrika 4–13/ UHF: E21–E69,
R21–R69, B21–B69, F21–F69/CATV:
S01–S05, S1–S20, Franciaország B–Q/
HYPER: S21–S41
Videojel vétel: Frekvenciaszintézeres rendszer
Audiojel vétel: Osztott vivőjel rendszer
Antenna kimenet: 75 ohmos aszimmetrikus
antennacsatlakozó
Időzítő: Óra: Kvarcvezérelt/Időzítő kijelzés:
24-órás ciklus (digitális)
Videó felvételi formátum: MPEG Video
Audio felvételi formátum: Dolby Digital/2 ch
Be- és kimenetek
LINE 2 OUT
(AUDIO): RCA/2 Vrms/600 ohm
(VIDEO): RCA/1.0 Vp-p
(S VIDEO): 4 pólusú mini DIN/Y: 1,0 Vp-p,
C: 0,3 Vp-p (PAL)
LINE 2 IN/LINE 4 IN
(AUDIO): RCA/2 Vrms/több mint 47 kohm
(VIDEO): RCA/1.0 Vp-p
Általános jellemzők
Hálózati feszültség: 220–240 V, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel: 30 W
Befoglaló méretek (kb.): 430 × 75 × 293 mm
(szé × ma × mé) a maximális kinyúlásokkal
Tömeg (kb.): 4,0 kg
Üzemi hőmérséklet: 5–35°C
Üzemi páratartalom: 25–80%
Kompatibilis színrendszerek
A felvevő PAL színrendszerben tud felvételt
készíteni és lejátszani.
SECAM színrendszerű jeleket a készülék foghat,
és azokat fel is veheti, de csak PAL
színrendszerben tudja azokat lejátszani. Más
színrendszerek felvétele nem garantált.
További információk
A fenti csatorna lefedettség csak
a csatornakiosztást biztosítja ezeken a területeken.
Nem garantálja a tökéletes vételt minden
körülmény között.
(S VIDEO): 4 pólusú mini DIN/Y: 1,0 Vp-p,
C: 0,3 Vp-p (PAL)
LINE 1-TV: 21-tűs
CVBS IN/OUT
RGB OUT (felfelé)
LINE 3/DECODER: 21-tűs
CVBS IN/OUT
Dekóder
DV IN: 4-tűs /i.LINK S100
DIGITAL OUT (OPTICAL): Optikai
kimenet/–18 dBm (hullámhossz: 660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL): RCA/
0,5 Vp-p/75 ohm
COMPONENT VIDEO OUT
(Y, PB/CB, PR/CR):
RCA/Y: 1,0 Vp-p, PB/CB, PR/CR: 0,7 Vp-p
A hangsugárzó-rendszer műszaki
adatai
AUDIO TELJESÍTMÉNY
Erősítő
Sztereó üzemmódban (névleges):
55 W + 55 W (3 ohm, 1 kHz, DIN)
Térhang üzemmódban (referencia) zenei
teljesítmény:
Első: 120 W + 120 W (az SS-TS31
modellel)
Középső*: 120 W (az SS-CTRD1 modellel)
Hátsó*: 120 W + 120 W (az SS-TS31B
modellel)
Mélyhangsugárzó*: 120 W (az SA-WSRD1
modellel)
,folytatódik
107HU
* A kiválasztott hangzáskép és a műsorforrás
függvényében előfordulhat, hogy ez a csatorna nem
szól.
FM/AM tuner
Rendszer: PLL kvarcvezérelt digitális szintézer
FM tuner: Vételi frekvenciák: 87,5–108,0 MHz
(50 kHz-es lépések)/Antenna: FM
huzalantenna/Antennacsatlakozó: 75 ohm,
aszimmetrikus/Középfrekvencia: 10,7 MHz
AM tuner: Vételi frekvenciák: 531–1602 kHz
(9 kHz-es lépések)/Antenna: AM
keretantenna/Középfrekvencia: 450 kHz
Hangsugárzók
Első: Hangsugárzó rendszer: Basszreflex/
Hangszóró egység: 65 mm átmérőjű
kónuszos/Névleges impedancia: 2,7 ohm/
Méretek (kb.): 90 × 132 × 107 mm
(szé × ma × mé)/Tömeg (kb.): 0,6 kg
Középső: Hangsugárzó rendszer: Basszreflex/
Hangszóró egység: 65 mm átmérőjű
kónuszos/Névleges impedancia: 2,7 ohm/
Méretek (kb.): 360 × 110 × 97 mm
(szé × ma × mé)/Tömeg (kb.): 1,5 kg
Hátsó: Hangsugárzó rendszer: Basszreflex/
Hangszóró egység: 65 mm átmérőjű
kónuszos/Névleges impedancia: 2,7 ohm/
Méretek (kb.): 90 × 132 × 107 mm
(szé × ma × mé)/Tömeg (kb.): 0,5 kg
Mélyhangsugárzó: Hangsugárzó rendszer:
Basszreflex/Hangszóró egység: 200 mm
átmérőjű kónuszos/Névleges impedancia:
2,7 ohm/Méretek (kb.): 270 × 325 × 413 mm
(szé ×ma × mé)/Tömeg (kb.): 10,0 kg
Általános jellemzők
Üzemi feszültség: 220–240 V, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel: Bekapcsolt állapotban:
145 W/Készenléti: 0,3 W
Érintésvédelmi osztály: II.
108HU
Kezelőszervek és szabályzók
Részletes információért olvassa el a zárójelben lévő oldalak tartalmát. A távvezérlőn lévő gombok
funkciója megegyezik a felvevőn és a központi egységen lévőkkel, ha nevük hasonló vagy megegyezik.
Távvezérlő
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
A mellékelt távvezérlő mind a felvevőt, mind
a központi egységet képes vezérelni.
Irányítsa a távvezérlőt a felvevő
(távvezérlés)
érzékelője felé. Vagy irányítsa a központi egység
(távvezérlés) érzékelője felé, ha
a hangsugárzó-rendszert kívánja működtetni.
A AMP/DVD kapcsoló (28, 30)
B Z (nyitó/záró) gomb (31, 53, 58)
C DVD gomb (33)
FM/AM gomb (96)
D Számgombok (38, 44, 56, 99)
SET gomb (56)
Az 5-ös számgombon gombon tapintható
jelölés van.
E CLEAR/–/– – (kétjegyű szám) gomb (44,
46, 56, 98)
F
(audio) gomb (53)
(szinkronfelirat) gomb (53)
G SOUND FIELD +/– gombok (85)
I TOP MENU gomb (51, 57, 61)
J </M/m/,/ENTER gomb (28, 33, 37)
K O RETURN gomb (33, 42, 46, 57, 61)
További információk
H DISPLAY gomb (35, 48, 56)/
FM DISPLAY* gomb (96)
L . (előző)/> (következő) gomb (53,
58, 61)
M m / M (kereső) gombok (53, 58)/
TUNING +/–* gombok (96)
A fedél
kinyitása
N TV gomb (98)
O z REC gomb (32, 47, 49, 71)
P REC MODE gomb (32, 41, 49, 71)
Q REPEAT gomb (55, 58)
A-B gomb (55, 58)
R SUR (térhatás) gomb (22)/
SLEEP* gomb (97)
,folytatódik
109HU
S SET UP gomb (28, 31, 74)/
DIMMER* gomb (84)
ed
T DVD [/1 (DVD-felvevő be/készenlét)
kapcsoló (28, 31, 42, 44)
ef H (lejátszás) gomb* (51, 57)
X (szünet) gomb (47, 53, 58, 61)
x (állj) gomb (32, 33)
U TV/AMP [/1 (tv/hangsugárzó-rendszer be/
készenlét) kapcsoló (30, 96, 98)
V PROG (program) +/– gomb* (32, 47)
W INPUT SELECT gomb (49, 71)
(azonnali visszajátszás)/
(továbbítás) gomb (53)
eg CHAPTER MARK gomb (68)
PICTURE MARK gomb (34)
eh
(kép a képben) gomb (55)
ZOOM gomb (54)
(kameraállás) gomb (53)
X t TV/DVD gomb (48, 98)
Y BOOKMARK gomb (56)
SEARCH MODE gomb (56)
ej PROGRAM gomb (59)
RANDOM gomb (55, 58)
Z FM/AM PRESET +/– gombok (96)
ek DSGX gomb (87)
wj TIMER gomb (42, 44, 46), FM/AM
MEMORY* gomb (96)
el FM MODE gomb (96)
wk TITLE LIST gomb (33, 51, 64)/AMP
MENU* gomb (91)
wl MUTING gomb (53)
e; MENU gomb (51, 57)
ea
2 (hangerő) +/– gomb (96, 98)
es TIME gomb (36)
* Csak akkor működik, ha az AMP/DVD kapcsoló AMP
pozícióban áll.
z Hasznos tudnivalók
• Azok a gombok, melyek mellett narancssárga pont van,
a tv-készülék vezérlésére is használhatók, ha lenyomja
a TV gombot (98. oldal).
• A PROG +, az 5-ös, a
(audio), a H (lejátszás) és
a 2 (hangerő) +/– gombokon tapintópont található.
A tapintópontot referenciaként használhatja a készülék
vezérlése közben.
DVD-felvevő
Nyomja meg, ha
szeretné lehajtani.
110HU
A @/1 (be/készenlét) kapcsoló (28, 31, 42, 44)
H z REC gomb (32, 47, 49, 71)
B Kijelző az előlapon (36, 111)
I
C Lemeztartó fiók (31)
D TIMER REC jelző (42, 44)
J ./> (előző/következő) gomb
(53, 58)
E A (nyitó/záró) gomb (31, 53, 58)
K PROGRAM +/– gomb (32, 47)
F PROGRESSIVE jelző (21)
L
G H (lejátszás) gomb (51, 57)
X (szünet) gomb (47, 53, 58, 61)
x (állj) gomb (32, 33)
M LINE 2 IN (VIDEO, AUDIO L/R,
S VIDEO) aljzatok (25)
(távvezérlés érzékelő) (12)
DV IN aljzat (70)
Hátoldal
AERIAL
LINE 3 / DECODER
DIGITAL OUT
COMPONENT LINE 2 OUT
VIDEO OUT
LINE 4 IN
COAXIAL
IN
PCM/DTS/
MPEG/
DOLBY DIGITAL
LINE 1
- TV
VIDEO OUT LINE 2 OUT
SELECT
RGB
PB/CB
L
L
AUDIO
AUDIO
DIGITAL OUT
PR/CR
R
R
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
OUT
COMPONENT
OPTICAL
S VIDEO
Y
VIDEO
VIDEO
B LINE 3/DECODER aljzat (26, 27)
F LINE 4 IN (AUDIO L/R, VIDEO) aljzat
(25)
C DIGITAL OUT (COAXIAL) aljzat (22)
G Hálózati vezeték (23)
D COMPONENT VIDEO OUT (PB/CB,
PR/CR, Y) aljzat (20)
H DIGITAL OUT (OPTICAL) aljzat (18)
E LINE 2 OUT (AUDIO L/R, VIDEO) aljzat
(20, 22)
J VIDEO OUT SELECT kapcsoló (20)
A AERIAL IN/OUT aljzatok (19)
I LINE 2 OUT (S VIDEO) aljzat (20)
K LINE 1 - TV aljzat (20)
Az előlapon lévő kijelző
DVD
RW
V CD
PLAYLIST
D
VR TITLE TV TRK CHP NICAM
ST
BIL
HQ SP EP SLP
H
B Lemeztípus*/felvételi formátum (8)
I Audio formátum jelzők (35, 53, 57)
C TV jelző (48)
J PLAYLIST jelző (34, 63)
D NICAM jelző (41)
(kameraállás) jelző (53)
* A DATA (adat) CD-lemezeknél „CD” jelenik meg.
E ST (sztereó)/BIL (kétnyelvű) jelző (41)
További információk
A Lejátszási/felvételi állapot (36, 48)
F Felvételi mód jelzők (32, 41, 49)
G A következőket jeleníti meg: (36, 48)
•
•
•
•
•
Lejátszási idő/hátralévő idő
Aktuális tétel/fejezet/műsorszám száma
Felvételi idő/maradék idő
Óra
Programhely
,folytatódik
111HU
Központi egység
FUNCTION
A [/1 (hangsugárzó-rendszer bekapcsoló/
készenlét) gomb (100)
B [/1 jelző (23)
C Központi egység kijelzője (lásd lentebb)
D
(távvezérlés érzékelő) (a hangsugárzórendszer működtetéséhez) (12)
Ha a rádiót vagy a hangsugárzó-rendszert
működteti, irányítsa a távvezérlő erre
a pontra.
VOLUME
E FUNCTION gomb (100)
A mélyhangsugárzó üzemmódjának
kiválasztása:
„DVD” t „FM” t „AM”
F VOLUME +/– gombok (93)
A központi egység kijelzője
A központi egység kijelzője a rádió és a hangsugárzó-rendszer működtetése közben megjelenő
információkat jelzi ki. A beállítások végrehajtása közben figyelje az alábbi kijelzéseket. A részleteket
lásd „Az állapotinformációk ellenőrzése a központi egység kijelzőjén” című fejezetben (84. oldal), és
a zárójelben szereplő oldalakon.
DIGITAL
PL
C
L
R LINK
SL SW SR
ST MONO TUNED A/V
A Aktuális audio jelformátum (84)
B Rádióvételi állapot (ST (sztereó)/MONO
(mono)/TUNED (behangolva) (96)
C Aktuális hangbeállítások:
• A/V SYNC (88)
• DCS (86)
• DSGX (87)
D SLEEP jelző (97)
112HU
SYNC DCS
DSGX
SLEEP dB
m
kHz
MHz
E Az alábbiakat jelzi ki:
• Rádióállomás/frekvencia/kHz (AM
hullámsávon)/MHz (FM hullámsávon) (96)
• Hangsugárzó beállítások (távolság, jelszint)
(91)
• Hangzáskép (85)
• Üzemmód neve (51, 96)
F Az éppen beállított hangsugárzót jelzi
(távolság és jelszint beállítás közben) (91)
Mélyhangsugárzó (hátoldal)
A AERIAL (FM 75Ω COAXIAL) aljzat (17)
B AERIAL (AM) antennacsatlakozó (17)
C SYSTEM CONTROL aljzat (14)
AM
FM
75 COAXIAL
AERIAL
SYSTEM CONTROL
D DVD (DIGITAL IN OPTICAL) aljzat (18)
E SPEAKERS (FRONT R/FRONT L/SURR
R/SURR L/CENTER) aljzatok (14)
DIGITAL IN OPTICAL
DVD
F Hálózati csatlakozóvezeték (23)
SPEAKERS
FRONT R
FRONT L
SURR R
SURR L
CENTER
További információk
113HU
◆Mozi üzemmód
Fogalom magyarázat
Album (57. oldal)
A DATA (adat) CD-lemez olyan egysége, mely MP3
audio műsorszámok tárolására szolgál. (Az „album”
elnevezést kifejezetten csak erre a lejátszóra
alkalmaztuk.)
A mozi üzemmódot a sztereó tv show-khoz és
minden Dolby Surround kódolású műsorhoz javasolt
használni. Ennek eredménye a fokozott hangtér
pozícionálás, mely már-már megközelíti az
elkülönített 5.1 csatornás üzemmód minőségét.
◆Zenei üzemmód
A zenei üzemmód bármilyen sztereó zenei
felvételhez használható, és széles tartományú, mély
hangteret reprodukál.
Fejezet (56. oldal)
A lemezen lévő videó vagy audio műsorok egy
a tételnél rövidebb szakasza. Mindegyik tétel több
fejezetből áll. Lehetnek olyan lemezek, amelyeken
nincsenek fejezetek.
Másolásvédelmi jelek (42. oldal)
A másolásvédelmet a szerzői jog tulajdonosai, stb.
szabhatják meg. Ezeket a jeleket néhány műsor és tvadás tartalmazza, és a felvételt korlátozza ezen
a felvevőn.
DCS (86. oldal)
A Sony által kifejlesztett digitális jelfeldolgozó
technológia felhasználásával előállított térhatású
hangtér általános elnevezése. A korábbi, főleg zenei
műsorokra kifejlesztett térhatású hangzásképekkel
szemben a Digital Cinema Sound rendszert
kifejezetten a mozifilmek hangjának reprodukálására
tervezték.
Dolby Digital (80. oldal)
A Dolby Laboratories Corporation által kifejlesztett
digitális hangtömörítési technológia. Ez a
technológia a többcsatornás térhang kódolásnak felel
meg. Ebben a rendszerben a sztereó hátsó csatorna, és
egy elkülönített mélyhang csatorna fokozza
a térhatású hang élményét. A Dolby Digital ugyanazt
a kiváló minőségű, elkülönített hangcsatornákkal
kialakított rendszert alkalmazza, amelyekkel
a „Dolby Digital” digitális filmszínházakban
találkozhat.
A kiváló csatorna elkülönülési jellemzők a műsor
csatornánkénti rögzítésének és digitális
feldolgozásának köszönhetők.
Dolby Pro Logic II (85. oldal)
A Dolby Pro Logic II rendszer a kétcsatornás
hangforrás műsorából öt teljes sávszélességű kimenő
csatornát állít elő. Ezt egy korszerű, nagy
jeltisztaságú mátrix surround dekóder végzi, mely
bármilyen új hanginformáció hozzáadása vagy
hangelszíneződés okozása nélkül kivonja és
feldolgozza a térhatás információkat az eredeti
felvételből.
114HU
Dolby Surround Pro Logic (85. oldal)
Mint a Dolby Surround formátum egyik dekódolási
módszere, a Dolby Surround Pro Logic térhatású
rendszer négy elkülönített csatornán alapul.
A korábbi Dolby Surround rendszerhez képest
a Dolby Surround Pro Logic térhatású rendszer
a balról jobbra történő mozgás és a zene tökéletes
harmóniáját kínálja. A Dolby Surround Pro Logic
térhatású hang maximális kihasználásához szükséges
egy hátsó hangsugárzó-pár, illetve egy középső
hangsugárzó. A hátsó hangsugárzók mono hangot
közvetítenek.
DTS (80. oldal)
A Digital Theatre Systems által kifejlesztett digitális
hangtömörítési technológia. Ez a technológia
a többcsatornás térhang kódolásnak felel meg. Ebben
a rendszerben a sztereó hátsó csatorna, és egy
elkülönített mélyhang csatorna fokozza a térhatású
hang élményét. A DTS ugyanazt a kiváló minőségű,
elkülönített hangcsatornákkal kialakított rendszert
alkalmazza, amelyekkel a DTS filmszínházakban
találkozhat.
A kiváló csatorna elkülönülési jellemzők a műsor
csatornánkénti rögzítésének és digitális
feldolgozásának köszönhetők.
DVD+R (8. oldal)
A DVD+R (ejtsd: plusz R) olyan írható lemez, mely
a DVD VIDEO lemezzel megegyező méretű. A
DVD+R lemezre egyszer készíthető felvétel, mely
formátuma megegyezik a DVD VIDEO
formátummal.
DVD-R (8. oldal)
A DVD-R olyan írható lemez, mely a DVD VIDEO
lemezzel megegyező méretű. A DVD-R lemezre
egyszer készíthető felvétel, mely formátuma
megegyezik a DVD VIDEO formátummal.
DVD+RW (8. oldal)
A DVD+RW (ejtsd: plusz RW) írható, és újraírható
lemez. A DVD+RW olyan felvételi formátumot
használ, mely hasonló a DVD VIDEO formátumhoz.
DVD-RW (8. oldal)
A DVD-RW egy olyan írható, illetve újraírható
lemez, mely a DVD VIDEO lemezzel megegyező
méretű. A DVD-RW lemezekre két különböző
módon készíthető felvétel: VR üzemmódban és videó
üzemmódban. A videó üzemmód kompatibilis
a DVD VIDEO formátummal, míg a VR (videó
felvételi) üzemmód változatos programozási és
szerkesztési funkciókat kínál.
DVD VIDEO (10. oldal)
A CD-lemezzel megegyező méretű, de akár 8 órányi
mozgófilmet is tartalmazó digitális lemez.
Az egyrétegű, egyoldalas DVD-lemez információ
kapacitása 4,7 GB (Giga bájt), amely 7-szerese a CDlemezének. A kétrétegű, egyoldalas DVD-lemez
információ kapacitása 8,5 GB, az egyrétegű,
kétoldalas DVD-lemezé 9,4 GB, míg a kétrétegű,
kétoldalas DVD-lemez 17 GB információt
tartalmazhat.
A képtömörítés az MPEG 2 formátumon alapul,
amely a digitális adattömörítési technológia egyik
világszabványa. Ezzel a képtömörítési eljárással
a képadatokat az eredeti méretükhöz képest 1/40
részre lehet összesűríteni. A DVD egy másik
technológiát is alkalmaz – a változó sűrítési arányú
kódolási technológiát –, amely lehetővé teszi a kép
állapotától függő adatkiosztást. A hangot
többcsatornás – pl. Dolby Digital –formátumban
rögzítik, így a hatás még élethűbb.
Ezen kívül, számos egyéb, korszerű funkció – pl.
kameraállás és nyelv kiválasztás, szülői letiltás –
gazdagítja a DVD-lemezek szolgáltatásainak körét.
A DATA (adat) CD-lemezre felvett JPEG kép.
(A „fájl” elnevezést kifejezetten csak erre a lejátszóra
alkalmaztuk.) Egy fájl egyetlen képet vagy filmet
tartalmazhat.
MPEG audio (80. oldal)
Az ISO/IEC által elfogadott nemzetközi
szabványeljárás, mely a digitális hangok tömörítésére
szolgál. A DVD-lemezeken alkalmazott MPEG 2
eljárással akár 7.1 csatornás műsorokat is lehet
tömöríteni.
Eredeti (63. oldal)
A DVD-RW (VR formátum) lemezre eredetileg
felvett tételek. Az eredeti tételek törlésével lemez
területet szabadíthat fel.
Lejátszási lista (63. oldal)
A DVD-RW (VR formátum) lemezen fizikailag tárolt
felvételekből készült lejátszási információ.
A lejátszási lista az eredeti tételeket változatlanul
hagyja, és csak a lejátszáshoz szükséges
információkat tartalmazza. A lejátszási listák nagyon
kis helyet foglalnak a lemezen.
Progresszív formátum (78. oldal)
Ellentétben a sorváltásos formátummal, mely
felváltva jeleníti meg egy adott kép (mező) két
félképét, a progresszív formátum a teljes képet
egyetlen mezőként képzi le. Ez azt jelenti, hogy míg
a sorváltásos formátum másodpercenként 25/30
képet (50/60 félképet) jelenít meg, addig
a progresszív formátum 50/60 képet vetít
másodpercenként. Ennek köszönhetően az általános
képminőség javul, az állóképek, a szöveg és
a vízszintes vonalak élesebben láthatók.
Mappa (61. oldal)
Egység, mely a DATA (adat) CD-lemezre felvett
JPEG képeket tartalmazza. (A „mappa” elnevezést
kifejezetten csak erre a lejátszóra alkalmaztuk.)
Sorváltásos formátum (78. oldal)
Ez a formátum a kép minden második sorát külön
mezőként (félkép) jeleníti meg, mely a televíziós
képmegjelenítés szabvány eljárása. A páros számú
mezők a kép páros sorait, a páratlan mezők a kép
páratlan sorait jelenítik meg.
További információk
Fájl (61. oldal)
kétirányú továbbítására, illetve egyéb külső
berendezések vezérlésére képes.
A Sony által javasolt i.LINK kifejezés az IEEE 1394
adatátviteli busz könnyebben megjegyezhető
formája, és egyben olyan védjegy is, melyet számos
nagyvállalat elfogadott és használ. Az IEEE 1394 az
Elektromos és Elektronikai Mérnöki Intézmény által
kiadott nemzetközi szabvány.
Tétel (56. oldal)
A DVD-lemez leghosszabb összefüggő videó vagy
audio programja: pl. egy film a videoműsort
tartalmazó lemezrészen, vagy egy zenei album
a hangfrekvenciás műsort tartalmazó lemezrészen.
Műsorszám (56. oldal)
A VIDEO CD, CD vagy DATA (adat) CD-lemezek
kép- vagy hanganyagának kisebb szakaszai (egy dal
hossza). (A „műsorszám” elnevezést kifejezetten
csak erre a lejátszóra alkalmaztuk.)
i.LINK (70. oldal)
Az i.LINK egy digitális soros csatlakozó, amely az
i.LINK aljzattal ellátott berendezések közötti
digitális videó, digitális audio és egyéb adatok
115HU
A választható nyelvek listája
A részleteket lásd a 79. oldalon.
A nyelvek helyesírása a megfelel az ISO 639: 1988 (E/F) szabványnak.
116HU
Nyelv
Kód
Nyelv
Kód
Nyelv
Kód
Nyelv
Kód
Abházi
Afar
Afrikaans
Albán
Amharic
Angol
Arab
Asszam
Aymara
Azerbajdzsán
Baskír
Baszk
Belorusz
Bengáli; Bangla
Bhutani
Bihari
Breton
Bulgár
Burmai
Cseh
Dán
Eszperantó
Észt
Feröer-szigeteki
Fidzsi
Finn
Francia
Fríz
Galíciai
Görög
Grönlandi
Grúz
Guaráni
Gujarati
Hausza
6566
6565
6570
8381
6577
6978
6582
6583
6588
6590
6665
6985
6669
6678
6890
6672
6682
6671
7789
6783
6865
6979
6984
7079
7074
7073
7082
7089
7176
6976
7576
7565
7178
7185
7265
Héber
Hindi
Holland
Horvát
Indonéz
Interlingua
Ír
Izlandi
Japán
Jávai
Jiddis
Kambodzsai
Kannada
Kasmír
Katalán
Kazah
Kínai
Kirgiz
Koreai
Korzikai
Kurd
Laoszi
Latin
Lengyel
Lett-Litván
Lingala
Litván
Macedón
Madagaszkári
Magyar
Maláj
Malaja
Máltai
Maori
Maráthi
7387
7273
7876
7282
7378
7365
7165
7383
7465
7487
7473
7577
7578
7583
6765
7575
9072
7589
7579
6779
7585
7679
7665
8076
7686
7678
7684
7775
7771
7285
7783
7776
7784
7773
7782
Moldván
Mongol
Nauru
Német
Nepáli
Norvég
Olasz
Oriya
Orosz
Örmény
Pahsto; Pushto
Pandzsáb
Perzsa
Portugál
Quechua
Rétoromán
Román
Shona
Sindhi
Skót Kelta
Spanyol
Sundanese
Svéd
Szamoai
Szanszkrit
Szerb
Szerb-horvát
Szingaléz
Szlovák
Szlovén
Szomáli
Szuahéli
Tadzsik
Tagalog
Tamil
7779
7778
7865
6869
7869
7879
7384
7982
8285
7289
8083
8065
7065
8084
8185
8277
8279
8378
8368
7168
6983
8385
8386
8377
8365
8382
8372
8373
8375
8376
8379
8387
8471
8476
8465
Tatár
Telugu
Thai
Tibeti
Tigrinya
Tonga
Török
Türkmén
Twi
Ukrán
Urdu
Üzbég
Vietnámi
Volapük
Walesi
Wolof
Xhosa
Yoruba
Zulu
8484
8469
8472
6679
8473
8479
8482
8475
8487
8575
8582
8590
8673
8679
6789
8779
8872
8979
9085
Területkódok listája
A részleteket lásd a 82. oldalon.
Kód Ország
Kód Ország
Kód Ország
Kód Ország
AF
AR
AU
AT
BE
BT
BO
BR
CL
CR
CZ
GR
GL
HM
MY
MV
MA
MX
MC
MN
GB
DE
NP
NG
NO
IT
OM
RU
PK
PA
PY
PT
RO
ES
LK
CH
SE
SA
SN
SG
SK
SI
TW
TH
TR
UG
NZ
UA
UY
UZ
VN
ZW
DK
ZA
KR
EC
US
EG
SV
ET
FJ
FI
FR
PH
Afganisztán
Argentína
Ausztrália
Ausztria
Belgium
Bhutan
Bolívia
Brazília
Chile
Costa Rica
Cseh
Köztársaság
Dánia
Dél Afrika
Dél-Korea
Ecuador
Egyesült
Államok
Egyiptom
El Salvador
Etiópia
Fiji
Finnország
Franciaország
Fülöp-szigetek
AN
NL
HK
HR
IN
ID
IL
JM
JP
KH
CA
KE
CN
CO
CG
KW
PL
LY
LU
HU
Görögország
Grönland
Heard és
McDonaldsSzigetek
Holland-Antillák
Hollandia
Hong Kong
Horvátország
India
Indonézia
Izrael
Jamaica
Japán
Kambodzsa
Kanada
Kenya
Kína
Kolumbia
Kongó
Kuvait
Lengyelország
Líbia
Luxemburg
Magyarország
Malajzia
Maldív Szigetek
Marokkó
Mexikó
Monaco
Mongólia
Nagy Britannia
Németország
Nepál
Nigéria
Norvégia
Olaszország
Omán
Oroszország
Pakisztán
Panama
Paraguay
Portugália
Románia
Spanyolország
Sri Lanka
Svájc
Svédország
Szaúd Arábia
Szenegál
Szingapúr
Szlovákia
Szlovénia
Taiwan
Thaiföld
Törökország
Uganda
Új-Zéland
Ukrajna
Uruguay
Üzbegisztán
Vietnam
Zimbabwe
További információk
117HU
Tárgymutató
A szögletes zárójelben szereplő
szavak megjelennek
a képernyőkijelzésen.
Számok
[16:9] 29, 77, 82
[4:3] 29, 77, 82
[48kHz] 80
[96kHz] 80
D
[A-B Erase] 65
A/V SYNC 88
A-B ismétlés 55, 59
Alapbeállítások 28
Alapbeállítások menüje 74
Album 57, 114
Almenü 34
AMP menü 91
AMP/DVD kapcsoló 31, 96
Antenna 19
Audio 79
[Audio DRC] 80
AUDIO DRC 87
Audio vezeték 22
[Auto Adjust] 77
[Auto Chapter] 49, 82
[Auto Preset] 75
Automatikus órabeállítás 29,
77
Automatikus tárolás 28
DATA CD 10
DCS 86
[Decoder On/Off] 76
[Disc Info] 31
DIGITAL OUT (OPTICAL)
18
Digitális videokamera 71
[Disc Name] 38
[Display Mode] 77
[Divide] 66
Dolby Digital 79, 114
[D-PCM] 79
DSGX 87
DTS 79, 114
DUAL MONO 89
[DV Audio Input] 72, 82
DV IN 70
DVD VIDEO 10, 115
DVD+R 8, 114
DVD+RW 8, 114
DVD-R 8, 114
DVD-RW 8, 63, 115
DV-másolás 70
B
E
A
[Bitstream] 80
C
Canal Plus 27
CD 10
[Channel Settings] 75
[Clock] 29, 77
[Combine] 67
COMPONENT VIDEO OUT
20
CPRM 8
118HU
Csatlakoztatás
antennavezeték 22
FM/AM antennák 17
hangsugárzó-rendszer 14
tv antennavezeték 19
videó vezeték 20
Csatlakoztatások és
beállítások áttekintése 12
Csatornalista 76
[Edit] 39, 65, 67
Egyszer másolható 42
Elemek 12
Előlap 110, 112
Előlapi kijelző 36, 111
[Erase] 65, 67, 76
Eredeti 34, 63, 115
F
Fájl 61, 115
Fejezet 49, 68, 114
Fejezet lista 34, 51, 67, 69
Fejezetek létrehozása 68
Felvehető lemezek 8
Felvételkészítés 32, 41, 47,
49, 82
korábbi műsor
felülírásával 49
felvételi formátum 8
felvételi mód 41, 82
felvételi idő 41
egy másik műsor nézése
közben 48
Felvevő memóriájának törlése
100
[Finalize] 40
[Fine] 76
Folytatólagos lejátszás 52
[Format DVD] 31
[Full Play] 52, 68
G
Gyors időzítés 48
Gyors útmutató
a lemeztípusokhoz 8
H
Hálózati vezeték 23
Hangsugárzó beállítás
jelszint 93, 94
pozíció 29, 92
teszthang 93, 94
Hangsugárzó pozíció 16
Hangzáskép 85
Használható lemezek 8, 10
Hátoldal 111, 113
Hibaelhárítás 101
[Hide] 68
I
Időzítési lista 46
Időzített felvétel
ellenőrzése/módosítása/
törlése 46
kézi beállítása 42
Rec Mode Adjust 44
időzítési lista 46
VIDEO Plus+ 44
Index képek 34
INPUT SELECT 49, 72
Ismételt lejátszás 55, 59
J
JPEG képfájlok 61
Kameraállás 54
Karakterek beírása 37
Kép a képben 55
Képernyő kijelzések 35
alapbeállítások
menüje 74
almenü 34
Képvetítés 61
Keresés
gyorskereséssel
előre 53, 58
gyorskereséssel
hátra 53, 58
tétel/fejezet/műsorszám
elejének
megkeresése 53, 58
keresési mód 56
Kétnyelvű felvételek 41
Kézi órabeállítás 77
Kijelző 112
központi egységen 84,
112
előlapon 36, 111
képernyőkijelzések 35
alapbeállítások
menüje 74
Kijelző halványítás 84
Könyvjelző 57
Központi egység kijelzője 84,
112
L
Lejátszás 51, 53, 57
A-B ismétlés 55, 59
gyorskeresés előre 53, 58
gyorskeresés hátra 53, 58
gyors továbbítás 54
gyors visszajátszás 54
véletlen sorrendű
lejátszás 55, 59
ismételt lejátszás 55, 59
folytatólagos lejátszás 52
lassítás 54
Lejátszási idő 36
Lejátszási lista 34, 63, 68, 115
Lejátszható lemezek 10
Lemezek kezelése 106
Lemezkapacitás 63
Lemeztípusok 8
[Letter Box] 77
[Line1 Decoder] 78
LINE 1 - TV 20
LINE 2 IN 25
LINE 2 OUT 20, 22
LINE 3/DEODER 24, 26, 27
LINE 4 IN 25
M
Mappa 61, 115
Maradék idő 36
Másolásvédelem 114
Másolásvezérlő jelek 42
MENU 51
Menü 79
DVD-menü 51
lemezmenü 51
[Move] 69, 76
MP3 audio műsorszámok 57
MPEG 80, 115
Műsorszám 57, 115
N
Nem másolható 42
NICAM 41, 76
O
OSD nyelv 28, 79
P
[Pan Scan] 77
Parancsmód 99
PAY-TV 27
PBC lejátszás 51, 78
[PCM] 80
PDC 443
Programozott lejátszás 59
Progresszív formátum 21, 78,
115
[Protect] 39, 66
R
Rádió 96
REC 32, 47
[Rec Aspect Ratio] 82
Rec Mode Adjust 44
[Rec Mode Set] 82
[Rec Setting] 72, 82
Régiókód 11
S
S VIDEO 20, 21
[Sampling Freq.] 80
SET 57
[Set Password] 81
[Show] 68
[Station Name] 76
[Stereo 1] 82
[Stereo 2] 82
Sorváltásos formátum 115
Super VIDEO CD 10
SYSTEM CONTROL 14
Szabadon másolható 42
Számgombok 38, 44, 57
Szerkesztés 63
Szinkronfelirat 54, 79
Színszabvány 107
Szülői letiltás 52, 81, 82
T
Távvezérlő 12, 98, 109
Térhatás 54, 59, 84
Területkód 82, 117
Tétel 33, 51, 115
Tétel lista 33, 51, 64
TIME 36
TIMER 42, 44
Tisztítólemez 106
TITLE LIST 33, 51
[Title Name] 37, 65
TOP MENU 51
[TV Aspect] 29, 77
TV/DVD 48, 99
Tv-készülék vezérlése
a távvezérlővel 98
U
[Unfinalize] 40
V
Véletlen sorrendű lejátszás 55,
59
Videó bemenet 21
VIDEO CD 10, 51
,folytatódik
119HU
Videó mód 8
VIDEO OUT SELECT
kapcsoló 21
VIDEO Plus+ 44
[Vocal] 81
VPS 43
VR formátum 8
Z
Zoom 54
ZWEITON 41
120HU
Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való
eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne
kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével
segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne,
ha nem követi a hulladék kezelés helyes módját. Az anyagok, újrahasznosítása segít
a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz
vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Download PDF

advertising