Sony | BDV-N9200W | Sony BDV-N9200W Blu-ray házimozi-rendszer Bluetooth® technológiával Gyors beállítási és használatbavételi útmutató

Blu-ray Disc™/DVD házimozirendszer
HU
Kezdje itt
Gyors üzembe helyezési útmutató
BDV-N7200W
BDV-N9200W
BDV-N9200W
BDV-N7200W
1
A doboz tartalma/A hangsugárzók üzembe helyezése
BDV-N9200W
 
 

2

Televízió-készülék csatlakoztatása


BDV-N7200W

 

3

Egyéb készülékek csatlakoztatása
4
A képernyőn megjelenő Easy Setup (Gyorsbeállítás) funkció
5
Lemez lejátszása és egyéb funkciók használata

Főegység

Első hangsugárzók

Surround hangsugárzók

Középső hangsugárzó

Mélysugárzó

Surround erősítő

A doboz tartalma
Hangsugárzókábelek (5)
R03-as (AAA méretű) elemek (2)
Csavarok (nagy)
(csak a BDV-N9200W modell
esetén (4))
Csavarok (kicsi)
(BDV-N9200W (12))
FM-huzalantenna
Kalibrációs mikrofon
Távvezérlő
(BDV-N7200W (8))
vagy
03
1
Első lépésként helyezze el
a hangsugárzókat a helyiségben
a hátlapjukon látható címkéknek
megfelelően .
[All Front] (Mind elöl)
elrendezésben is elhelyezheti
a hangsugárzókat . További
részletek itt találhatók:
http://support.sony-europe.com/


Főegység
Főegység
Surround erősítő
04
Surround erősítő
Ezután csatlakoztassa
a hangsugárzókat a főegységhez
és a surround erősítőhöz.
A hangsugárzók összeszerelését
a mellékelt „Útmutató
a hangsugárzók telepítéséhez”
című dokumentum alapján
végezze.
05
2
A kép és a hang úgy lesz
a legjobb minőségű,
ha a csatlakoztatáshoz
nagysebességű HDMI-kábelt 
(nem mellékelt tartozék),
valamint optikai digitális kábelt 
(nem mellékelt tartozék) használ.
Ha a tv-készüléken HDMI ARC
(Audio Return Channel, Audio
visszacsatorna) aljzat található,
nincs szükség digitális optikai
kábelre  (nem mellékelt
tartozék).
Csatlakoztatás HDMI ARC aljzat nélküli tv-készülékhez

06

Csatlakoztatás HDMI ARC aljzattal rendelkező tv-készülékhez

3
Beltéri egység, játékkonzol
vagy digitális műholdvevő
csatlakoztatásához HDMIkábelt  (nem mellékelt tartozék)
használjon.
FM-rádióadások hallgatásához
csatlakoztassa a mellékelt FMhuzalantennát , és egyenesítse
ki a tisztább vétel érdekében.


vagy
07
3
Az internethez és az otthoni
hálózathoz vezeték nélküli
hálózaton keresztül vagy hálózati
kábellel  (nem mellékelt
tartozék) csatlakozhat.
A hálózati beállítások
a főmenüből érhetők el (13. oldal).
További részletek itt találhatók:
http://support.sony-europe.com/
Csatlakoztassa a főegység
és a surround erősítő hálózati
tápkábelét  a fali csatlakozóhoz.


Szélessávú útválasztóhoz (routerhez)

08
4
Csatlakoztassa a kalibrációs
mikrofont, és tegye oda, ahol
ülni szokott.
Ez azért szükséges, hogy a lehető
legjobb surround hangélmény
eléréséhez optimalizálhassa
a hangsugárzók beállításait.
A mikrofon a folyamat befejezése
után eltávolítható.
09
4
A / gombot megnyomva
kapcsolja be a rendszert.
A felső kijelzőn megjelenik
a „SETUP” felirat.
Ha elő szeretné készíteni
a rendszert használatra, a kapott
távvezérlő segítségével végezze
el az Easy Initial Settings (Gyors
kezdeti beállítások) lépéseit.
Ez csupán néhány percet vesz
igénybe.
Ha nem jelenik meg a beállítási
képernyő, a tv-készüléken
válassza ki a megfelelő AV
bemenetet.
/
///,
10
Amikor a képernyőn megjelenik
az [Easy Initial Settings are
complete.] (A gyors kezdeti
beállítás befejeződött) üzenet,
válassza a [Finish] (Befejezés)
lehetőséget, és a rendszer máris
használatra kész.
5
Lemez lejátszásához a  gombot
megnyomva nyissa ki
a lemezfedelet, pattintsa
a tengelyre a lemezt (címkéjével
felfelé), majd a  gombot
megnyomva zárja be
a lemezfedelet.
Ha a lejátszás nem indul el
automatikusan, válassza ki
[Video] (Videó),
a ikont a
a [Music] (Zene) vagy
a
[Photo] (Fénykép)
kategóriában, majd nyomja
meg a
gombot.


11
5
Az okostelefonjáról és egyéb
eszközeiről származó zenét
BLUETOOTH-kapcsolat
segítségével hallgathatja
ezzel a rendszerrel.
BLUETOOTH-eszközét a következő
eljárások valamelyikével
párosíthatja/csatlakoztathatja:
 nyomja meg a BLUETOOTH
gombot, vagy
 tartsa az eszközt a főegység
N-jele közelében (csak NFCkompatibilis eszközök esetén).
Mindkét esetben az eszközön is
kell műveleteket végezni.
További részletek itt találhatók:
http://support.sony-europe.com/


BLUETOOTH
12
További funkciók eléréséhez nyomja meg
a HOME gombot.
Példák:
 Rádióhallgatás a rendszer hangsugárzóin keresztül
 Rádióállomások beállítása
 Internetes tartalom elérése
 A csatlakoztatott USB-eszközön található fájlok
lejátszása









Ebben a menüben
adhatja meg a hálózati
beállításokat, ha a fő
egység szélessávú
útválasztóhoz csatlakozik.
HOME
13
Rádióállomások beállítása
1
Addig nyomogassa a FUNCTION
gombot, amíg a felső kijelzőn
meg nem jelenik az „FM”
üzenet.
2
Nyomja meg és addig tartsa
lenyomva a TUNING +/–
gombot, amíg el nem indul
az automatikus keresés.
3
Nyomja meg az OPTIONS
gombot.
4
A / gombokkal válassza
ki a [Preset Memory]
(Programhely) lehetőséget,
majd nyomja meg a
gombot.
/,
OPTIONS
5
A / gombokkal válassza ki
a kívánt programhelyet, majd
nyomja meg a
gombot.
HOME
6
A 2–5. lépések ismétlésével
további állomásokat tárolhat el.
TUNING +/–
Tárolt állomás (programhely)
kiválasztása
1
Addig nyomogassa
a FUNCTION gombot, amíg
a felső kijelzőn meg nem
jelenik az „FM” üzenet.
2
A PRESET +/– gombot többször
megnyomva válassza ki a tárolt
állomást.
14
PRESET +/–

Hibaelhárítás
Ha a rendszer működésében az alábbi rendellenességek
bármelyikét észleli, a javítás előtt próbálkozzon meg a hiba
elhárításával az útmutatóban leírt módon.
Tanulmányozza az alábbi weboldalon elérhető Kezelési
utasítást is:
http://support.sony-europe.com/
Az egység nem kapcsolható be.
 Ellenőrizze, hogy a hálózati tápkábel megfelelően
csatlakozik-e a konnektorhoz.

A rendszer nem működik megfelelően.
 Húzza ki a hálózati tápkábelt a hálózati aljzatból, majd
néhány perc múlva csatlakoztassa újra.
A rendszer nem szólaltatja meg a tv-műsor hangját, amikor
beltéri egységhez csatlakozik.
 Ellenőrizze a csatlakozásokat.
 A rendszeren azt a bemenetet válassza ki, amelyhez a beltéri
egység csatlakozik.
Nincs hang, vagy a vezeték nélküli átvitel nem aktív.
 Ellenőrizze a surround erősítő LINK/STANDBY kijelzőjének
állapotát.
 Kialszik.
 Ellenőrizze, hogy a surround erősítő hálózati tápvezetékét
biztonságosan csatlakoztatta-e.
 Az erősítő / gombját megnyomva kapcsolja be
a surround erősítőt.

Piros fénnyel villog.
 A / gombot megnyomva kapcsolja ki a surround
erősítőt, és ellenőrizze a következőket.
 Nincs rövidzárlat a + és a – hangsugárzó-kábelek
között?
 Nem takarja el valami a surround erősítő
szellőzőnyílásait?
Miután ellenőrizte a fentieket, és elhárította az esetleges
problémákat, kapcsolja be a surround erősítőt.
Ha a probléma okára a fenti összes ellenőrzési lépés
végrehajtását követően sem derül fény, keresse fel
a legközelebbi Sony márkakereskedőt.
Lassan, zöld vagy narancssárga fénnyel villog, vagy
pirosra vált.
 A hangátvitel gyenge minőségű. Helyezze át a surround
erősítőt olyan helyre, ahol a LINK/STANDBY jelző zöld
vagy narancssárga színre vált.
 Helyezze a rendszert távolabb az egyéb vezeték nélküli
eszközöktől.
 Ne használjon más vezeték nélküli eszközöket.
Zöld vagy narancssárga színre vált.
 Ellenőrizze a hangsugárzók csatlakozásait.
Az energiafogyasztás 0,3 W alá csökkentése
készenléti üzemmódban
A [Setup] (Beállítás) funkció kiválasztásához nyomja meg
a HOME gombot, majd rendre a következőket: ///.
Győződjön meg arról, hogy az alábbi beállításoknál a következő
értékek szerepelnek:
 Válassza rendre a következőket: [System Settings]
(Rendszerbeállítások) > [HDMI Settings] (HDMI-beállítások) >
[Control for HDMI] (HDMI-vezérlés), majd a [Control for HDMI]
(HDMI-vezérlés) elemet állítsa [Off] (Ki) értékre.
 Válassza rendre a következőket: [System Settings]
(Rendszerbeállítások) > [Quick Start Mode] (Gyorsindító
üzemmód), majd a [Quick Start Mode] (Gyorsindító üzemmód)
elemet állítsa [Off] (Ki) értékre.
 Válassza a [System Settings] (Rendszerbeállítások) > [NFC]
menüpontot, majd állítsa az [NFC] beállítást [Off] (Ki) értékre.
 Válassza rendre a következőket: [Network Settings] (Hálózati
beállítások) > [Remote Start] (Távoli indítás), majd a [Remote
Start] (Távoli indítás) elemet állítsa [Off] (Ki) értékre.
Nem szólnak a surround hangsugárzók.
 Nyomja meg az OPTIONS gombot, és ellenőrizze, hogy
a [Sound Field] (Hangzáskép) beállítás [ClearAudio]
(Tiszta zene) értékű-e.
Nem játszható le egy lemez.
 A lemez területkódja nem egyezik meg a rendszerével.
 Nedvesség csapódott le a főegység belsejében található
lencséken. Távolítsa el a lemezt, és hagyja bekapcsolva
a fő egységet körülbelül fél órán át.
 A lemez nincs megfelelően lezárva.
15
16
Egy ehhez a modellhez kifejlesztett alkalmazás, amely a Google Play és az App Store portálon
is elérhető. A kényelmes funkciók megismeréáséhez keressen a „SongPal” kifejezésre és töltse
le az ingyenes alkalmazást.
Az egyszerű távvezérlő „SongPal” alkalmazás támogatja a vezeték nélküli működtetést. Lehetővé teszi a következőket:
 zene-/hangtartalmak kiválasztása különféle eszközök és okostelefonok beépített funkciójával.
 különböző beállítások intuitív vezérlése.
 a zene vizuális javítása az okostelefon kijelzőjével.
Ehhez a funkcióhoz ne felejtse el frissíteni a szoftvert.
Ez a gyors üzembe helyezési útmutató
környezetbarát
A természeti erőforrások megőrzése érdekében a Sony drasztikusan csökkentette
a papírfelhasználását azzal, hogy nem mellékel teljes nyomtatott használati utasítást.
A teljes kezelési útmutató azonban – további dokumentációval együtt – elérhető online
formában, a következő weboldalon:
http://support.sony-europe.com/
4-485-821-12(1) (HU)
©2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising