Sony | BDV-E370 | Sony BDV-E370 Használati útmutató

filename[E:\munka\0001 sony\00004
vegleg\book\Cover\01cov-cel.fm]
keszleadott\BDV-E370, ~870\02
masterpage:Right
gb_book.book Page 1 Tuesday, April 13, 2010 3:59 PM
4-178-247-11(1)
Blu-ray lemez-, DVD-lejátszó
házimozi rendszer
Kezelési útmutató
BDV-E870, BDV-E370
© 2010 Sony Corporation
model name [BDV-E870, BDV-E370]
[4-178-247-11(1)]
BDV-E3670 fly ins-hunn-csakmagya1 1
2010. 03. 29. 16:51:21
4-192-175-11(1)
Tervezett szoftver frissítés a 3D-vételhez
Ebben az évben a későbbiek során a Sony tervezi a 3D Blu-ray lemezek lejátszását ezen a
Blu-ray és DVD-lemezlejátszós házimozi rendszeren lehetővé tevő szoftver frissítésének
kiadását.
Ez a bővítés ingyenesen és önműködően lesz elérhető az internetes hálózati letöltésen
keresztül a lejátszójára.
A szoftverfrissítés után megtekinheti a 3D-s tartalmakat és igénybe veheti a 3D
szolgáltatásokat, de 3D lemez lejátszása közben vegye figyelembe, hogy
a 3D látvány élvezetéhez szüksége van egy olyan HDTV készülékre, amely a 3D adást meg
tudja jeleníteni, továbbá megfelelő 3D szemüveget kell viselnie, amelyhez jeladó társul.
Bármely szabványos Blu-ray lemez továbbra is lejátszható marad a szoftver frissítése után
is.
Amennyiben a lejátszót nem csatlakoztatja az internethez, a szoftverfrissítést az alábbi
honlapon leírt eljárás követésével tudja megtenni.
A szoftverfrissítéssel kapcsolatos további részletekkel kapcsolatban látogassa meg az alábbi
honlapot:
http://support.sony-europe.com/
I
BDV-E3670 fly ins-hunn-csakmagya5 5
2010. 03. 29. 16:51:22
Gyorsbeállítási útmutató
4-178-254-11(1)
A részleteket lásd
a kezelési útmutató
részben.
BDV-E870W, BDV-E370W
Csatlakoztassa a hangsugárzókat.
1
Csatlakoztassa a hangsugárzóvezetékeket a készülék megfelelő színű SPEAKER aljzataihoz.
A készülék hátoldala.
KERS
SPEA
SUR R
KERS
Szürke
SUR L
SPEA
R
R
FRONT
L
FRONT
OOFE
SUBW
Kék
ER
CENT
Fehér
Zöld
Piros
Lila
KÖZÉPSŐ
JOBB ELSŐ
MÉLYSUGÁRZÓ
BAL ELSŐ
Készülék
JOBB HÁTSÓ
BAL HÁTSÓ
II
BDV-E3670 fly ins-hunn-csakmagya6 6
2010. 03. 29. 16:51:22
A hangsugárzóvezetékek csatlakoztatásának módja
Hangsugárzó hátoldala vagy alja
sd
tató
2
Csatlakoztassa a tv-készüléket.
A tv-készülék vagy set-top box aljzatainak függvényében válassza ki a megfelelő videó és
audio csatlakoztatási módszert.
A videojel csatlakoztatása a tv-készülékhez
VIDEO
EO
TV/VID
TV
VIDEO
IN
IN
T
L OU
DIGITA
HDMI
TL
DIO OU
R AU
IAL
COAX
AL
OPTIC
Y
O IN
T VIDE
ONEN
COMP
PB/CB
PR/CR
T
O OU
VIDE
T10
EZW-R
O
AUDI
ARC
)
(100
LAN
R ID
OUT
Y
E
CABL
SAT/
TAL IN
DIGI
L MIC
A. CA
AC2
ECM-
PR / CR
PB / C B
T
O OU
T VIDE
ONEN
COMP
FM
TV
TAL IN
S-AI
A
B
C
DIO
R AU
IN L
IAL 75
COAX A
NN
ANTE
DIGI
3. módszer
AL
OPTIC
IAL
COAX
1. módszer**
ER
CENT
2. módszer*
*Külön megvásárolható.
**Csak a szingapúri, kínai és tajvani modellek tartozéka.
III
BDV-E3670 fly ins-hunn-csakmagya7 7
2010. 03. 29. 16:51:22
A set-top box audiojelének csatlakoztatása
Olvassa el a „A tv-készülék csatlakoztatása (audio csatlakoztatás)” részt a kezelési
útmutató részben, amennyiben nem használ set-top boxot.
AUDIO
AUDIO
L OUT
DIGITTAICAL
L OUT
DIGITA IAL
R
OP
OUT
L
COAX
O
AUDI
DIO
R AU
E
CABL
SAT/
TAL IN
DIGI
IN L
TV
TAL IN
DIGI
AL
IAL
COAX
OPTIC
2. módszer*
1. módszer*
*Külön megvásárolható.
IV
BDV-E3670 fly ins-hunn-csakmagya8 8
2010. 03. 29. 16:51:22
3
A hálózati vezeték csatlakoztatása.
Csatlakoztassa a hálózati vezetékeket (), és kapcsolja be a
készülékeket ().



er*
tó.

V
BDV-E3670 fly ins-hunn-csakmagya9 9
2010. 03. 29. 16:51:22
4
Az „Easy Setup” (gyorsbeállítás) végrehajtása.
Amíg a gyorsbeállítás be nem fejeződik, ne helyezzen lemezt a készülékbe.
1.Helyezze be az elemeket a távvezérlőbe.
2.Válassza ki a tv-készüléken azt a bemenetet, amelynél az alábbi ábrák
egyike látható a képernyőn.
Nyitóképernyő
„Easy Setup” képernyő
3.A képernyőn megjelenő utasításokat követve, állítsa be az alábbi
paramétereket a /// és a
gombokkal.
///,
Amikor a gyorsbeállítás befejeződik, az [Easy Setup is now
complete.] felirat jelenik meg.
VI
BDV-E3670 fly ins-hunn-csakmagya10 10
2010. 03. 29. 16:51:22
5
Lemez lejátszása

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
///,
1.Nyomja meg a  gombot, és helyezzen egy lemezt a lemeztálcára.
2.Nyomja meg a  gombot a lemeztálca bezárásához.
A lejátszás megkezdődik. Amennyiben a lejátszás nem kezdődik
meg önműködően, a [Video], [Music], vagy [Photo]
kategóriában válassza a -t, és nyomja meg a
gombot.
Különleges BD-funkciók
Olvassa el a kezelési útmutató „A BonusView, BD-Live funkció használata”
című szakaszát.
VII
BDV-E3670 fly ins-hunn-csakmagya11 11
2010. 03. 29. 16:51:23
filename[E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\BDV-E370, ~870\02 vegleg\book\gb02saf.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
gb_book.book Page 2 Tuesday, April 13, 2010 3:59 PM
FIGYELEM!
A készüléket nem szabad több
oldalról zárt térben elhelyezni és
működtetni (pl. könyvszekrényben
vagy beépített fülkében).
A tűzveszély megelőzése
érdekében ne takarja el a készülék
szellőzőnyílásait újságpapírral,
terítővel, függönnyel stb. Soha ne
állítson égő gyertyát a készülékre.
A tűzeset és az áramütés elkerülése
érdekében óvja a készüléket a
cseppenő és fröccsenő víztől, és
soha ne tegyen folyadékkal teli
edényt, pl. virágvázát a készülékre.
Az elemeket vagy az elemekkel
ellátott eszközt ne helyezze el olyan
helyen, ahol sugárzó hőnek van
kitéve, például a napfény vagy tűz.
A sérülések megelőzése érdekében
a berendezést a telepítési
útmutatónak megfelelően rögzíteni
kell a padlóhoz vagy falhoz.
Csak belső használatra.
FIGYELEM!
Ha ezt a berendezést egy másik
optikai készülékkel együtt
használja, növekszik a szem
veszélyeztetettsége. Mivel ez a
Blu-ray, DVD-lemezlejátszós
házimozi rendszer olyan
lézersugárral működik, amely
veszélyes lehet az emberi szemre,
soha ne szerelje szét a készüléket.
A javítást bízza szakemberre.
A készülék besorolása CLASS 3R
LASER termék (R3 osztályú
lézerberendezés). A lézervédő
burkolat eltávolításakor látható és
nem látható lézer sugárzás kerül
kibocsátásra, ezért ügyeljen, hogy
ne károsítsa a szemét.
Ez a jelölés a készülékházban, a
lézervédő burkolaton található.
A készülék besorolása „CLASS 1
LASER” termék (1. osztályú
lézerberendezés). Az ezt tanúsító
jelölés a készülék hátoldalán
található.
Feleslegessé
vált
elektromos és
elektronikus
készülékek
hulladékként
való eltávolítása
(Használható az Európai
Unió és egyéb európai
országok szelektív
hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy
a csomagolásán azt jelzi, hogy a
terméket ne kezelje háztartási
hulladékként. Kérjük, hogy az
elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen
adja le. A feleslegessé vált
termékének helyes kezelésével
segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladékkezelés helyes módját. Az
anyagok újrahasznosítása segít a
természeti erőforrások
megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén
az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket
megvásárolta.
Feleslegessé
vált elemek
hulladékként
való
eltávolítása (Használható
az Európai Unió és egyéb
európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a jelölés az elemen vagy annak
csomagolásán arra figyelmeztet,
hogy az elemet ne kezelje háztartási
hulladékként. Egyes elemeken ez a
jelzés egy vegyjellel együtt van
feltüntetve. A higany (Hg) vagy
ólom (Pb) vegyjele akkor van
feltüntetve, ha az elem több, mint
0,0005 higanyt vagy 0,004 ólomot
tartalmaz. A feleslegessé vált
elemek helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi
egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladékkezelés helyes módját. Az
anyagok újrahasznosítása segít a
természeti erőforrások
megőrzésében. Olyan termékek
esetén, ahol biztonsági,
hatékonysági és adatkezelési okok
miatt állandó kapcsolat szükséges a
beépített elemekkel, az elemek
eltávolításához szakember
szükséges. Az elemek szakszerű
hulladékkezelése érdekében a
készülék hasznos élettartamának
végén adja le azt a megfelelő
hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító
telepen. Más típusú elemek
esetében olvassa el az útmutató
azon szakaszát, mely az elemek
szakszerű eltávolítását részletezi.
Az elemeket adja le a használt
elemek számára kijelölt
hulladékgyűjtő helyen. A termék
vagy az elemek újrahasznosítása
érdekében további információért
forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket
megvásárolta.
Megjegyzés az EU irányelveket
alkalmazó országok vásárlói
számára
2HU
model name [BDV-E970W / E670W]
[4-178-244-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\BDV-E370, ~870\02 vegleg\book\gb02saf.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
gb_book.book Page 3 Tuesday, April 13, 2010 3:59 PM
Ezt a terméket a Sony Corporation
(Japán, Tokió, 1-7-1 Konan,
Minato-ku) gyártotta. A
termékbiztonsággal és az EMC
irányelvekkel kapcsolatban a Sony
Deutschland GmbH (Németország,
70327 Stuttgart, Hedelfinger
Strasse 61.) a jogosult képviselő.
Kérjük, bármely szervizeléssel
vagy garanciával kapcsolatos
ügyben, a különálló szerviz- vagy
garanciadokumentumokban
megadott címekhez forduljon.
Óvintézkedések
Ez a készülék a tesztek alapján
megfelelt az EMC irányelvek 3
méternél rövidebb
csatlakozóvezeték használata
esetén megadott határértékeinek.
(Csak az európai és orosz
modelleken.)
Áramforrások
• A készülék mindaddig áram alatt
van, amíg a hálózati
csatlakozóvezetéket nem húzta ki
a hálózati aljzatból, még akkor is,
ha maga a készülék kikapcsolt
állapotban van.
• A készüléket könnyen
hozzáférhető hálózati aljzathoz
csatlakoztassa. Amennyiben
bármilyen rendellenességet észlel
a készülék működésében, azonnal
húzza ki a hálózati aljzatból.
Védjegyek és szerzõi
jogok
• Ez a készülék olyan
másolásvédelmi technológiával
van ellátva, amely az Egyesült
Államok szabadalmi oltalma alatt
áll, illetve egyéb szellemi
tulajdont képez.
Ezt a másolásvédelmi
technológiát csak a Macrovision
engedélyével és kizárólag otthoni
vagy kisebb csoportos
szórakoztatási célokra szabad
felhasználni, hacsak a
Macrovision másképpen nem
rendelkezik.
Feltörése és visszafejtése tilos!
• Ez a rendszer a Dolby* Digital, a
Dolby Pro Logic (II) adaptív
mátrix surround dekódert és a
DTS** Digital Surround System
technológiát alkalmazza.
** A készülék gyártása a
Dolby Laboratories
engedélyével történt. A
„Dolby”, a „Pro Logic” és a
dupla D szimbólum a Dolby
Laboratories hivatalos
védjegye.
** A készülék gyártása a
következő egyesült
államokbeli szabadalmak
alapján történt: 5.451.942;
5.956.674; 5.974.380;
5.978.762; 6.226.616;
6.487.535; 7.212.872;
7.333.929; 7.392.195;
7.272.567 valamint egyéb,
az Egyesült Államokon
kívüli nemzetközi
szabványok kerültek
bejegyzésre. A DTS, a DTS
logok, szimbólum, DTSHD és DTS-HD Master
Audio a DTS, Inc.
védjegyei. © 1996–2008
DTS, minden jog
fenntartva.
• Ez a rendszer High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™)
technológiát alkalmaz. A HDMI
név, a HDMI-logo és a HighDefinition Multimedia Interface a
HDMI Licensing LLC. védjegye
és bejegyzett védjegye.
• A Java és minden Java-alapú
alkalmazás márkaneve és logoja a
Sun Microsystems, Inc. védjegye
vagy bejegyzett védjegye.
• A „BD-LIVE” és a
„BONUSVIEW” a Blu-ray Disc
Association bejegyzett védjegyei.
• A „Blu-ray Disc” védjegy.
• A „Blu-ray Disc”, „DVD+RW”,
„DVD-RW”, „DVD+R”, „DVDR”, „DVD VIDEO” és „CD”
logok védjegyek.
• A „BRAVIA” a Sony Corporation
védjegye.
• Az „AVCHD” és az „AVCHD”
logo a Matsushita Electric
Industrial Co. Ltd. és a Sony
Corporation védjegye.
• Az „S-AIR” és logoja a Sony
Corporation védjegyei.
•A
, „XMB” és a „xross media
bar” a Sony Corporation és a Sony
Computer Entertainment Inc.
védjegyei.
• A „PLAYSTATION” a Sony
Computer Entertainment Inc.
védjegye.
• A DivX®, DivX Certified® és az
ehhez kapcsolódó logok a DivX
Inc. védjegyei, és felhasználásuk
a vállalat engedélyével történt.
• A zene- és videofelismerési
technológiát és a szükséges
adatokat a Gracenote® biztosítja.
A Gracenote egy ipari szabvány a
zenefelismerési technológiák
területén és az ahhoz kapcsolódó
tartalomszolgáltatásban. További
információkért látogassa meg a
www.gracenote.com honlapot.
A CD-, DVD-, Blu-ray
lemezekkel, zenékkel és
videofelvételekkel kapcsolatos
adatokat a Gracenote, Inc.
biztosítja, copyright © 2000jelenleg Gracenote. Gracenote
szoftver, copyright © 2000jelenleg Gracenote. A termékre és
szolgáltatásra vonatkozó egy
vagy több szabvány tulajdonosa a
Gracenote. A vonatkozó
Gracenote szabványok nem teljes
listáját lásd a Gracenote
honlapján. A Gracenote, CDDB,
MusicID, MediaVOCS, a
Gracenote logo és logotípus,
valamint a „Powered by
Gracenote” logo a Gracenote
bejegyzett védjegyei vagy
védjegyei az Egyesült
Államokban és/vagy egyéb
országokban.
• A „PhotoTV HD” és a „PhotoTV
HD” logo a Sony Corporation
védjegyei.
• Az MPEG Layer-3
hangtömörítési technológia és
3HU
model name [BDV-E970W / E670W]
[4-178-244-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\BDV-E370, ~870\02 vegleg\book\gb02saf.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
gb_book.book Page 4 Tuesday, April 13, 2010 3:59 PM
szabadalom felhasználása a
Fraunhofer IIS és Thomson
engedélyével történt.
• Az iPod az Apple Inc. által az
Egyesült Államokban és más
országokban bejegyzett védjegy.
• A „Made for iPod” azt jelenti,
hogy az elektromos tartozékot
kifejezetten iPodhoz
csatlakoztatásra tervezte a
fejlesztője, hogy megfeleljen az
Apple teljesítmény
követelményeinek.
• Az Apple nem felelős a készülék
működéséért, valamint a
biztonsági előírások és
szabványoknak való
megfeleléséért.
• Az egyéb rendszerek és
terméknevek a gyártóik védjegyei
vagy bejegyzett védjegyei. Ebben
az útmutatóban a ™ és ® jelölések
nincsenek feltűntetve.
A kezelési
útmutatóról
• Az útmutatóban feltüntetett
kezelőszervek a távvezérlő
kezelőszerveit jelentik. Az
egyes funkciók a készülék
azonos elnevezésű
kezelőszerveivel is
működtethetők.
• Ebben az útmutatóban a
„lemez” egy általános
elnevezés a BD-, DVD-,
Super Audio CD- vagy CDlemezekre, kivéve, ha a
szöveg vagy ábra ennek
ellenkezőjét hangsúlyozza.
• Jelen útmutató utasításai a
BDV-E870 és BDV-E370
készülékekre vonatkoznak.
Az ábrákon a BDV-E870
típus látható. A működés
esetleges eltérései
egyértelműen fel vannak
tüntetve a szövegben, például
„BDV-E870”.
• A tv-képernyőn megjelenő
elemek a területtől függően
eltérőek.
• Az alapértelmezett beállítást
aláhúzás jelzi.
• A rendszer kompatibilis az
S-AIR funkcióval, amely
lehetővé teszi az S-AIR
termékek közötti vezeték
nélküli hangátvitelt. Az
S-AIR funkció részleteit lásd
„Az S-AIR termékek
használata” szakaszban (39.
oldal).
• Ezen kezelési útmutatóban a
térhangzású erősítőre, a hátsó
térhangzás-erősítőre vagy SAIR vevőre vonatkozó
megjegyzések vagy
utasítások kizárólag
térhangzású erősítő, a hátsó
térhangzás-erősítő vagy SAIR vevő használatakor
érvényesek.
4HU
model name [BDV-E970W / E670W]
[4-178-244-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00004
vegleg\book\gb_TOC.fm]
keszleadott\BDV-E370, ~870\02
masterpage:Right
specdef v20070110
gb_book.book Page 5 Tuesday, April 13, 2010 3:59 PM
Tartalomjegyzék
A kezelési útmutatóról ............................4
Mellékelt tartozékok ...............................6
A részegységek és kezelőszervek
elhelyezkedése ..................................8
Kezdeti lépések
1. lépés: a rendszer
elhelyezése.............................. 13
2. lépés: a rendszer
csatlakoztatása ....................... 19
3. lépés: gyorsbeállítás ................ 25
4. lépés: a műsorforrás
kiválasztása............................. 26
5. lépés: térhangzás ..................... 27
Lejátszás
Lemez lejátszása ...................................29
Lejátszás USB-eszközről ......................30
iPod használata......................................30
Hálózati lejátszás ..................................31
Rendelkezésre álló beállítások..............32
Hangbeállítás
A hangforráshoz megfelelő
hanghatás kiválasztása ....................34
A hangformátum, többnyelvű
hangsávok vagy csatorna
kiválasztása .....................................34
Multiplex hangsugárzás ........................35
A hanghatások használata .....................35
A készülék gombjainak zárolása .......... 49
A tv-készülék működtetése a mellékelt
távvezérlővel .................................. 49
Energiatakarékos készenléti állapot...... 49
Alapbeállítások
Az alapbeállítás menü........................... 53
[Network Update] ................................. 53
[Screen Settings]................................... 54
[Audio Settings].................................... 55
[BD/DVD Viewing Settings]................ 55
[Parental Control Settings] ................... 56
[Music Settings].................................... 56
[System Settings].................................. 57
[Network Settings]................................ 58
[Easy Setup].......................................... 58
[Resetting] ............................................ 58
További információk
Óvintézkedések..................................... 56
Megjegyzések a lemezekhez ................ 57
Hibaelhárítás......................................... 58
A lejátszható lemezek........................... 65
Lejátszható fájltípusok.......................... 66
Támogatott hangformátumok ............... 67
A videokimenet felbontása ................... 67
Minőségtanúsítás .................................. 68
A választható nyelvek listája ................ 70
Fogalommagyarázat.............................. 71
Tárgymutató.......................................... 74
Vevõegység
Rádió hallgatása ....................................37
A rádiós adatrendszer (RDS)
használata
(RDS)..............................................38
Külsõ audioeszköz
S-AIR eszköz használata.......................39
Egyéb mûveletek
A HDMI vezérlés funkció használata
„BRAVIA” Sync esetén .................44
A megfelelő beállítások önműködő
kalibrálása .......................................46
A hangsugárzók beállítása ....................47
A kikapcsolás időzítő használata ..........49
5HU
model name [BDV-E970W / E670W]
[4-178-244-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00004
vegleg\book\gb03par.fm]
keszleadott\BDV-E370, ~870\02
masterpage:Left
specdef v20070110
gb_book.book Page 6 Tuesday, April 13, 2010 3:59 PM
Mellékelt tartozékok
BDV-E870
• Első hangsugárzók (2 db)
• Csavarok (6 db)
• Mélysugárzó (1 db)
• Hangsugárzó alsó burkolat (2
db)
• FM huzalantenna (1 db)
vagy
• Hangsugárzóvezetékek (3 db,
kék, szürke, zöld)
•
•
•
•
Kezelési útmutató
Hangsugárzó szerelési útmutató
Gyorsbeállítási útmutató
Végfelhasználói szerződés
• Hátsó hangsugárzók (2 db)
• Videovezeték (1 db)
• Távvezérlő (1 db)
• Középső hangsugárzó (1 db)
• R6 (AA méretű) elemek (2 db)
• Mérőmikrofon (1 db)
• Talpak (2 db)
6HU
model name [BDV-E970W / E670W]
[4-178-244-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00004
vegleg\book\gb03par.fm]
keszleadott\BDV-E370, ~870\02
masterpage:Right
specdef v20070110
gb_book.book Page 7 Tuesday, April 13, 2010 3:59 PM
BDV-E370
• Első hangsugárzók (2 db)
• Mérőmikrofon (1 db)
• FM huzalantenna (1 db)
vagy
• Hátsó hangsugárzók (2 db)
• Hangsugárzóvezetékek (5 db,
fehér, piros, kék, szürke, zöld)
• Középső hangsugárzó (1 db)
• Videovezeték (1 db)
• Kezelési útmutató
• Gyorsbeállítási útmutató
• Végfelhasználói szerződés
• Távvezérlő (1 db)
• Mélysugárzó (1 db)
• R6 (AA méretű) elemek (2 db)
A távvezérlõ elõkészítése
Helyezzen be két AA (R6) típusú elemet a távvezérlőbe, ügyelve a helyes 3 és # polaritásra (az
elemtartóban feltüntetve).
7HU
model name [BDV-E970W / E670W]
[4-178-244-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00004
vegleg\book\gb03par.fm]
keszleadott\BDV-E370, ~870\02
masterpage:Left
specdef v20070110
gb_book.book Page 8 Tuesday, April 13, 2010 3:59 PM
A részegységek és kezelõszervek elhelyezkedése
További információkért lapozzon a zárójelben feltüntetett oldalra.
Elõlap
FUNCTION
A "/1 (be, készenlét)
A készülék bekapcsolása vagy készenléti
állapotba helyezése.
B Lejátszás kezelőgombok
Z (nyit, zár) (29. oldal)
A lemeztálca nyitása vagy zárása.
N (lejátszás)
A lejátszás elindítása vagy folytatása
(folytatólagos lejátszás).
JPEG képfájlokat tartalmazó lemeznél a
képekből összeállított diavetítés kezdődik.
C
VOLUME
VOLUME
(USB) aljzat (30. oldal)
USB-eszköz csatlakoztatásához.
D Előlapi kijelző
E
(távvezérlés érzékelő)
F Bekapcsolásjelző
Akkor világít, ha a rendszer be van
kapcsolva.
G Lemeztálca (29. oldal)
x (állj)
Megállítja a lejátszást és megjegyzi a lemez
megállításának pontját (folytatási pont).
A folytatási pont helye egy tétel vagy
műsorszám esetén a leállítási hely,
fényképfájl esetén a legutoljára
megtekintett fénykép.
FUNCTION
A műsorforrás kiválasztása.
VOLUME +/–
A rendszer hangerejének beállítása.
8HU
model name [BDV-E970W / E670W]
[4-178-244-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00004
vegleg\book\gb03par.fm]
keszleadott\BDV-E370, ~870\02
masterpage:Right
specdef v20070110
gb_book.book Page 9 Tuesday, April 13, 2010 3:59 PM
Elõlapi kijelzõ
Az elõlapi kijelzõn megjelenõ kijelzések
A A jelenlegi hangformátum
megjelenítése.
G Akkor villog, ha beállította a
kikapcsolás időzítőt (49. oldal).
B 1920 × 1080p/24 Hz videojel kimenet
esetén világít.
H SS-AIR jelző (csak akkor, ha a (külön
megvásárolható) vezeték nélküli
jeladót behelyezte a készülékbe).
C Akkor világít, ha a készülék 720p,
1080i, 1080p videojeleket továbbít a
HDMI OUT aljzaton vagy 720p, 1080i
videojeleket a COMPONENT VIDEO
OUT aljzatokon.
D Akkor világít, ha a HDMI OUT aljzatot
megfelelően köti össze egy HDCP
(high-bandwidth digital content
protection) kompatibilis eszköz HDMI
vagy DVI (Digital Visual Interface)
bemenetével.
E Egy rádióállomás behangolásakor
kezd világítani (csak rádióvételnél).
(37. oldal)
F Sztereórádióvétel esetén világít (csak
rádióvételnél). (37. oldal)
A vezeték nélküli átvitel során világít.
Villog, ha a [Standby] beállítása [On],
és a rendszer készenlét módban van,
de a vezeték nélküli átvitel a készülék
és az S-AIR vevő között nincs
bekapcsolva (39. oldal).
I A rendszer állapotának megjelenítése,
például fejezet, tétel vagy műsorszám
száma, idő információ, rádió
frekvencia, lejátszási állapot,
térhangzás beállítás stb.
J Akkor világít, ha az ismétléses
lejátszás be van kapcsolva.
K A rendszer lejátszási állapotának
megjelenítése.
L Akkor világít, ha a némítás be van
kapcsolva.
9HU
model name [BDV-E970W / E670W]
[4-178-244-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00004
vegleg\book\gb03par.fm]
keszleadott\BDV-E370, ~870\02
masterpage:Left
specdef v20070110
gb_book.book Page 10 Tuesday, April 13, 2010 3:59 PM
Hátoldal
Csavarok*
VIDEO OUT
LAN(100)
ARC
Y
PB / CB
PR / CR
OUT
COMPONENT VIDEO OUT
SPEAKERS
SPEAKERS
SAT/CABLE
TV
DIGITAL IN
DIGITAL IN
EZW-T100
A. CAL MIC
FM COAXIAL 75
AUDIO
ECM-AC2
ANTENNA
FRONT R
A
FRONT L SUBWOOFER
CENTER
SUR R
SUR L
COAXIAL
(USB) aljzat (30. oldal)
B LAN (100) csatlakozó (24. oldal)
OPTICAL
R AUDIO IN L
I ANTENNA (FM COAXIAL 75Ω)
csatlakozó (23. oldal)
C COMPONENT VIDEO OUT csatlakozók
(20. oldal)
J TV (DIGITAL IN OPTICAL) csatlakozó
(21. oldal)
D VIDEO OUT csatlakozó (20. oldal)
K SAT/CABLE (DIGITAL IN COAXIAL)
csatlakozó (22. oldal)
E HDMI OUT csatlakozó (20. oldal)
F EZW-T100 aljzat (39. oldal)
G AUDIO (AUDIO IN L/R) csatlakozók (22.
oldal)
H A.CAL MIC csatlakozó (25., 46. oldal)
L SPEAKERS csatlakozók (19. oldal)
*
FIGYELEM!
A csavarokat ne távolítsa el, csak ha üzembe
helyezte az EZW-T100-et.
10HU
model name [BDV-E970W / E670W]
[4-178-244-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00004
vegleg\book\gb03par.fm]
keszleadott\BDV-E370, ~870\02
masterpage:Right
specdef v20070110
gb_book.book Page 11 Tuesday, April 13, 2010 3:59 PM
B Számgombok (38., 49. oldal)
Távvezérlõ
A tétel-, fejezetszám, rádiófrekvencia stb.
beírása.
(hang) (34., 35. oldal)
ONE-TOUCH
THEATRE PLAY
A hangformátum, hangsáv kiválasztása.
TV
1
BRAVIA Sync
SLEEP
9
SYSTEM
MENU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
2
D.TUNING (37. oldal)
A rádiófrekvenciák kiválasztása.
D.TUNING
3
TOP MENU
POP UP/ MENU
4
RETURN
OPTIONS
FUNCTION
SOUND MODE
HOME
8
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
5
6
TV
7
Az 5 számgombok, a
, a 2 + és a N
gombokon tapintópont található. A távvezérlő
működtetésekor a tapintópontot tájékozódási
pontként használhatja.
•
C Színes gombok (piros, zöld, sárga, kék)
A BD lemezmenü használata közben
bizonyos funkciók gyorskiválasztó
gombjaiként működnek (a BD Java alapú
interaktív alkalmazásainál is használhatók).
D TOP MENU
A BD- vagy DVD-lemez főmenüjének beés kikapcsolása.
POP UP/MENU
A BD-ROM előbukkanó menüjének vagy a
DVD-lemez menüjének be- és
kikapcsolása.
DISPLAY
TV
(felirat) (53. oldal)
A felirat nyelvének kiválasztása, ha a BDROM, DVD VIDEO többnyelvű feliratokat
tartalmaz.
: tv-készülék üzemeltetése
(A részleteket lásd „A tv-készülék vezérlése a
mellékelt távvezérlővel” szakaszban (49. oldal).)
OPTIONS (32. oldal)
A beállítás menü megjelenítése a tvképernyőn.
RETURN
Visszakapcsolás az előző képernyőre.
C/X/x/c
A kurzor mozgatása a kiválasztandó
menüpontra.
(ENTER)
Belépés a kiválasztott menüpontba.
E FUNCTION (26., 37. oldal)
A THEATRE (45. oldal)
A készülék önműködően kiválasztja a
filmnézéshez legkedvezőbb videó módot.
A lejátszási forrás kiválasztása.
HOME (25., 37., 39., 46., 47., 50. oldal)
ONE-TOUCH PLAY (45. oldal)
Belépés a főmenőbe vagy kilépés a
főmenüből.
Az egygombos lejátszás bekapcsolása.
SOUND MODE (34. oldal)
TV "/1 (be-, készenlét) (49. oldal)
Kiválaszthatja a hang üzemmódot.
F Lejátszás kezelőgombok
A tv-készülék bekapcsolása vagy készenléti
állapotba helyezése.
"/1 (be-, készenlét) (25., 37. oldal)
A rendszer bekapcsolása vagy készenléti
állapotba helyezése.
Lásd „Lejátszás” (29. oldal).
./> (előző, következő)
Ugrás az előző vagy következő fejezetre,
műsorszámra vagy fájlra.
11HU
model name [BDV-E970W / E670W]
[4-178-244-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00004
vegleg\book\gb03par.fm]
keszleadott\BDV-E370, ~870\02
masterpage:Left
specdef v20070110
gb_book.book Page 12 Tuesday, April 13, 2010 3:59 PM
(visszajátszás/gyorskeresés)
A jelenlegi jelenet utolsó 10
másodpercének megismétlése, 15
másodperces ugrás előre a jelenetben.
m/M (gyorskeresés vissza,
gyorskeresés előre)
Gyorskeresés előre vagy vissza a lemezen,
lejátszás közben. A keresési sebesség a
gomb minden megnyomásakor
megváltozik.
Ha szünet üzemmódban egy másodpercnél
tovább tartja nyomva, a készülék lassított
lejátszásra kapcsol. Ha szünet üzemmódban
röviden megnyomja, a készülék képenként
lépteti a műsort.
N (lejátszás)
A lejátszás elindítása vagy folytatása
(folytatólagos lejátszás).
JPEG képfájlokat tartalmazó lemeznél a
képekből összeállított diavetítés kezdődik.
X (szünet)
Lejátszás szüneteltetése vagy folytatása.
x (állj)
H DISPLAY (29., 31. oldal)
A lejátszási információk megjelenítése a tvképernyőn.
A „TUNER FM” funkció használatakor
megváltoztatja a rádió információt az
előlapi kijelzőn (Csak az európai és orosz
modelleken.).
A „TV” vagy „SAT/CABLE” funkció
használatakor, ha a digitális jelek a
DIGITAL IN aljzaton keresztül
továbbítódnak, az előlapi kijelzőn
megjelenik az adatfolyam információ.
I Z (nyit, zár)
A lemeztálca nyitása vagy zárása.
SLEEP (49. oldal)
A kikapcsolás időzítő beállítása.
SYSTEM MENU (27., 33., 35., 37. oldal)
Belépés a rendszermenübe.
(kedvencek)
A kedvencek listához hozzáadott honlapok
megjelenítése. Összesen 18 kedvenc
honlapot tárolhat.
A lejátszás leállítása és a leállítási pont
megjegyzése (folytatási pont). A folytatási
pont helye egy tétel vagy műsorszám esetén
a leállítási hely, fényképfájl esetén a
legutoljára megtekintett fénykép.
A rádió kezelőgombjai
Lásd „Rádió” (37. oldal).
PRESET +/–
TUNING +/–
G
(némítás)
A hang ideiglenes kikapcsolása
2 (hangerő) +/– (37. oldal)
A hangerő beállítása.
TV 2 (hangerő) +/–
A tv-készülék hangerejének beállítása.
TV t (tv-bemenet)
A bemenet kiválasztása a tv-készüléken (tvkészülék vagy külső műsorforrás).
12HU
model name [BDV-E970W / E670W]
[4-178-244-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\BDV-E370, ~870\02 vegleg\book\gb04gst.fm]
masterpage:Right
specdef v20080116
gb_book.book Page 13 Tuesday, April 13, 2010 3:59 PM
Kezdeti lépések
Kezdeti lépések
1. lépés: a rendszer telepítése
A hangsugárzók elhelyezése
A lehető legjobb térhangzás érdekében az összes hangsugárzót azonos távolságra helyezze el a
hallgatási helyzettől (A). A távolság 0–7 méter lehet.
Ha a középső hangsugárzót és a hátsó hangsugárzókat nem tudja azonos (A) távolságra elhelyezni,
helyezze azokat a hallgatási helyzethez 7 méternél közelebb.
A hátsó hangsugárzókat a hallgatási helyzet mögött helyezze el (B).
A mélysugárzó a szobában bárhol elhelyezhető.
Középső hangsugárzó
Mélysugárzó
Bal első hangsugárzó (L)
Jobb első hangsugárzó (R)
A
A
B
Bal hátsó hangsugárzó (L)
A
30
45
30
45
A
A
B
Jobb hátsó hangsugárzó (R)
Megjegyzés
• Ha a hangsugárzókat és/vagy az állványokat különlegesen kezelt (viaszolt, olajozott, polírozott stb.) padlóra
helyezi, vegye figyelembe, hogy foltosodás vagy elszíneződés léphet fel.
• Ne dőljön neki vagy kapaszkodjon fel a hangsugárzóra, mert az felborulhat.
13HU
model name [BDV-E970W / E670W]
[4-178-244-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\BDV-E370, ~870\02 vegleg\book\gb04gst.fm]
masterpage:Left
specdef v20080116
gb_book.book Page 14 Tuesday, April 13, 2010 3:59 PM
Kezdeti lépések
Külön megvásárolható hátsó kiegészítõ hangsugárzó használata
A vezeték nélküli hátsó kiegészítő hangsugárzó rendszer (WAHT-SBP2, külön megvásárolható) 7.1csatornás hangzást élvezhet. A rendelkezésre álló külön megvásárolható termékek a területtől függően
eltérőek.
A hátsó hangsugárzó elhelyezését lásd az alábbi ábrán (C).
Középső hangsugárzó
Mélysugárzó
Bal első hangsugárzó (L)
Jobb első hangsugárzó (R)
Bal hátsó
hangsugárzó (L)
Jobb hátsó
hangsugárzó (R)
30
30
45
Bal hátsó kiegészítő
hangsugárzó (L)
(külön megvásárolható)
C
45
C Jobb hátsó kiegészítő
hangsugárzó (R)
(külön megvásárolható)
Megjegyzés
• A hátsó kiegészítő hangsugárzók használatához válassza a [Speaker Settings] menü [Surround Back] (47. oldal)
menüpontjának [Yes] beállítását a gyorsbeállítás során (25. oldal).
A hangsugárzók felszerelése a falra
Figyelem!
• A fal anyagával és a használandó csavarokkal kapcsolatban keressen fel egy szaküzletet vagy szakképzett szerelőt.
• A fal anyagának és teherbírásának megfelelő csavarokat használjon. Mivel a gipszkarton falak rendkívül
törékenyek, a csavarokat csavarozza be egy tartólécbe, majd azt erősítse fel a falra. A hangsugárzókat függőleges,
sík felületre, lehetőleg a fal megerősített részére kell felszerelni.
• A Sony nem vállal felelősséget a szakszerűtlen felszerelésből (pl. nem megfelelő teherbírású fal vagy szakszerűtlen
csavarozás stb.), a termék helytelen használatából vagy természeti csapásokból eredő személyi sérülésekért vagy
anyagi károkért.
A BDV-E870 első hangsugárzónak falra szerelése előtt szét kell szerelnie a hangsugárzókat. A
hangsugárzó felső részét szerelje fel a falra.
14HU
model name [BDV-E970W / E670W]
[4-178-244-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\BDV-E370, ~870\02 vegleg\book\gb04gst.fm]
masterpage:Right
specdef v20080116
gb_book.book Page 15 Tuesday, April 13, 2010 3:59 PM
A hangsugárzó szétszerelése
(Kizárólag a BDV-E870 első hangsugárzó esetén)
Válassza le a hangsugárzóvezetéket a hangsugárzóról.
Kezdeti lépések
1
A hangsugárzó hátoldala
2
Vegye ki a csavart (gyárilag beszerelt) a hangsugárzó hátuljából.
A csavar szükséges a hangsugárzó összeszereléséhez, ezért ügyeljen, hogy ne veszítse el.
Csavar
3
A hangsugárzó hátoldala
Szerelje szét a hangsugárzót a hangsugárzó felső részének felemeléséhez.
Felső rész
Alsó rész
A hangsugárzó hátoldala
15HU
model name [BDV-E970W / E670W]
[4-178-244-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\BDV-E370, ~870\02 vegleg\book\gb04gst.fm]
masterpage:Left
specdef v20080116
gb_book.book Page 16 Tuesday, April 13, 2010 3:59 PM
4
Húzza ki a hangsugárzóvezetéket a hangsugárzó alsó részéből.
Kezdeti lépések
Az eltávolított hangsugárzóvezeték a hangsugárzó falra szerelésekor szükséges.
A hangsugárzó alsó része
,
Hangsugárzóvezeték
5
Vegye le a védőpapírt a hangsugárzó alsó burkolatáról, majd szerelje fel a hangsugárzó
alsó burkolatát a hangsugárzó felső részének aljára.
A hangsugárzó felső
részének alja
Védőpapír
,
,
Hangsugárzó alsó burkolat
Megjegyzés
• A védőpapírt a hangsugárzó alsó burkolat horony feletti résznél fogva távolíthatja el.
A teljesen szétszerelt állapot ábrája
A hangsugárzó
felső része
A hangsugárzó
alsó része
Hangsugárzóvezeték
Csavar
16HU
model name [BDV-E970W / E670W]
[4-178-244-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\BDV-E370, ~870\02 vegleg\book\gb04gst.fm]
masterpage:Right
specdef v20080116
gb_book.book Page 17 Tuesday, April 13, 2010 3:59 PM
A hangsugárzók felszerelése a falra
Jelölőhüvely
Bal első hangsugárzó (L): fehér
Jobb első hangsugárzó (R): piros
Középső hangsugárzó: zöld
Bal hátsó hangsugárzó (L): kék
Jobb hátsó hangsugárzó (R): szürke
1
Készítsen elő olyan csavarokat (külön megvásárolható), melyek megfelelnek a
hangsugárzó hátoldalán lévő furatnak. Lásd az alábbi illusztrációt.
4 mm
30 mm
5 mm
Furat a hangsugárzó
hátoldalán
10 mm
17HU
model name [BDV-E970W / E670W]
[4-178-244-11(1)]
Kezdeti lépések
Mielőtt felszereli a hangsugárzókat a falra, csatlakoztassa a hangsugárzókhoz a hangsugárzóvezetéket.
Ügyeljen, hogy a megfelelő hangsugárzóvezetéket csatlakoztassa a hangsugárzó megfelelő aljzatához:
a jelölőhüvellyel ellátott hangsugárzóvezetéket a 3, a jelölőhüvely nélküli hangsugárzóvezetéket a #
aljzathoz.
filename[E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\BDV-E370, ~870\02 vegleg\book\gb04gst.fm]
masterpage:Left
specdef v20080116
gb_book.book Page 18 Tuesday, April 13, 2010 3:59 PM
Kezdeti lépések
2
Csavarozza be a csavarokat a falba.
BDV-E870
BDV-E370
Az elsõ hangsugárzók esetén
A középsõ hangsugárzó esetén
219 mm
304 mm
8–10 mm
8–10 mm
A középsõ hangsugárzó esetén
Egyéb hangsugárzók esetén
219 mm
8–10 mm
8–10 mm
Egyéb hangsugárzók esetén
8–10 mm
3
Akassza a hangsugárzókat a csavarokra.
5 mm
Furat a hangsugárzó
hátoldalán
10 mm
A hangsugárzó hátoldala
18HU
model name [BDV-E970W / E670W]
[4-178-244-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\BDV-E370, ~870\02 vegleg\book\gb04gst.fm]
masterpage:Right
specdef v20080116
gb_book.book Page 19 Tuesday, April 13, 2010 3:59 PM
2. lépés: a rendszer csatlakoztatása
Megjegyzés
• Ha hangerőszabályzóval rendelkező külső készüléket csatlakoztat olyan szintre halkítsa le a készüléket, ahol a
hangzás nem torzul.
A hangsugárzók csatlakoztatása
A hangsugárzóvezetékek csatlakozói és a jelölőhüvely színe a hangsugárzó típusától függ. A
hangsugárzóvezetékeket a készülék megfelelő színű SPEAKERS aljzataihoz csatlakoztassa.
Ügyeljen, hogy a megfelelő hangsugárzóvezetéket csatlakoztassa a hangsugárzó megfelelő aljzatához:
a jelölőhüvellyel ellátott hangsugárzóvezetéket a 3, a jelölőhüvely nélküli hangsugárzóvezetéket a #
aljzathoz. Ügyeljen arra, hogy a hangsugárzóvezeték szigetelését (gumi bevonat) ne tolja be a
hangsugárzó aljzatába.
A hangsugárzóvezetékek csatlakoztatása a hangsugárzókhoz.
A készülék csatlakoztatásakor kattanásig illessze be a csatlakozókat.
A készülék hátoldala
Szürke
(Jobb hátsó hangsugárzó (R))
SPEA
SPEA
FRON
TR
FRON
SUR R
KERS
WO
T L SUB
OFER
KERS
SUR L
Kék
(Bal hátsó hangsugárzó (L))
CENTER
Zöld
(Középső hangsugárzó)
Piros
(Jobb első
hangsugárzó (R))
Lila
(Mélysugárzó)
Fehér
(Bal első hangsugárzó (L))
A hangsugárzóvezetékek csatlakoztatása a hangsugárzókhoz
Jelölőhüvely
Csatlakozó
A hangsugárzó hátulja vagy alja
(+)
(–)
19HU
model name [BDV-E970W / E670W]
[4-178-244-11(1)]
Kezdeti lépések
A rendszer csatlakoztatásához olvassa el a következő oldalakon lévő információkat.
Ne csatlakoztassa a készülék hálózati csatlakozóvezetékét a hálózati aljzathoz a többi csatlakoztatás
elvégzése előtt.
filename[E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\BDV-E370, ~870\02 vegleg\book\gb04gst.fm]
masterpage:Left
specdef v20080116
gb_book.book Page 20 Tuesday, April 13, 2010 3:59 PM
Kezdeti lépések
Tv-készülék csatlakoztatása (video-csatlakozás)
Ez a csatlakozó videojelet továbbít a tv-készüléknek.
Válassza ki a tv-készüléken lévő aljzatoknak megfelelő csatlakoztatási módot.
A készülék hátoldala
B Komponens videovezeték
(külön megvásárolható)
OUT
VIDEO
ARC
OUT
PB / CB
PR / CR
T
EO OU
T VID
Y
ONEN
COMP
A HDMI-vezeték*
C Videovezeték (tartozék)
A tv-készülék
komponens
videobementéhez.
A tv-készülék
videobemenetéhez.
A tv-készülék HDMI
IN aljzatához.
* A HDMI-vezeték csak a szingapúri, thai és tajvani modellek esetén tartozék.
1. módszer: csatlakoztatás HDMI-vezetékkel (A)
Ha a tv-készülék rendelkezik HDMI aljzattal, HDMI-vezetékkel csatlakoztassa a tv-készüléket. A
képminőség jobb, mint a komponens videovezeték vagy a videovezeték használata esetén.
HDMI-vezetékkel csatlakoztatás esetén ki kell választania a kimenőjel típusát (51. oldal).
2. módszer: csatlakoztatás komponens videovezetékkel (B)
Ha a tv-készüléke nem rendelkezik HDMI aljzattal, de rendelkezik komponens videó bemeneti
aljzattal, a komponens videovezetékkel csatlakoztassa a tv-készüléket. A képminőség jobb, mint a
videovezetékkel történő csatlakoztatás esetén.
A komponens videovezetékkel történő csatlakoztatás esetén ki kell választania a kimenőjel típusát (51.
oldal).
3. módszer: csatlakoztatás videovezetékkel (C)
Ha nem rendelkezik HDMI-vezetékkel vagy komponens videovezetékkel, ideiglenesen használja ezt a
csatlakoztatási módot.
20HU
model name [BDV-E970W / E670W]
[4-178-244-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\BDV-E370, ~870\02 vegleg\book\gb04gst.fm]
masterpage:Right
specdef v20080116
gb_book.book Page 21 Tuesday, April 13, 2010 3:59 PM
A tv-készülék csatlakoztatása (audio csatlakoztatás)
Kezdeti lépések
Ezzel a csatlakoztatással audiojeleket továbbíthat a tv-készülékről. A tv-készülék hangjának
hallgatásához a rendszeren, használja ezt a csatlakoztatást.
A készülék hátoldala
AUDIO
DIO
R AU
ABLE
SAT/C
L IN
DIGITA
IN L
TV
L IN
DIGITA
AL
OPTIC
IAL
COAX
Digitális optikai vezeték
(külön megvásárolható)
A tv-készülék digitális optikai
csatlakozójához.
Digitális audiocsatlakoztatás esetén a rendszer Dolby Digital multiplex jelet fogad, így multiplex
hangzást élvezhet.
Megjegyzés
• A tv-készülék és a készülék audiovezetékkel csatlakoztatása esetén lásd „Az egyéb készülékek csatlakoztatása”
(22. oldal).
Az audio visszacsatlakoztatás
Ha a tv-készülék kompatibilis az Audio Return Channel funkcióval, akkor a HDMI-vezeték a tvkészüléktől is továbbít audiojeleket. A tv-készülék hangjának hallgatásához nem szükséges különálló
audiocsatlakozás használata. Az Audio Return Channel funkció részleteit lásd az [Audio Return
Channel] menüpontban (54. oldal).
21HU
model name [BDV-E970W / E670W]
[4-178-244-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\BDV-E370, ~870\02 vegleg\book\gb04gst.fm]
masterpage:Left
specdef v20080116
gb_book.book Page 22 Tuesday, April 13, 2010 3:59 PM
Kezdeti lépések
Külsõ berendezések csatlakoztatása
A rendszer és külső berendezések tv-készülékhez csatlakoztatásakor a rendszer és a komponensek
videojelei továbbításra kerülnek a tv-készüléknek, a komponensek audiojelei pedig a rendszernek, az
alábbiak szerint.
Tv-készülék
Jeláramlás iránya
Rendszer
: videojel
: audiojel
Hallgathatja a csatlakoztatott komponenseket a rendszer hangsugárzóin.
• Videomagnó vagy digitális műholdvevő stb. (külön megvásárolható), amely rendelkezik digitális
koaxiális kimenettel: D
• Videomagnó vagy digitális műholdvevő, PlayStation vagy hordozható audioeszköz stb. (külön
megvásárolható): E
A készülék hátoldala
D Digitális koaxilás
vezeték (külön
megvásárolható)
AUDIO
DIO
R AU
ABLE
SAT/C
L IN
DIGITA
IN L
TV
L IN
DIGITA
AL
OPTIC
IAL
COAX
Videomagnó, digitális
műholdvevő stb. digitális
koaxiális kimenetéhez.
E Audiovezeték
(külön
megvásárolható)
Videomagnó, digitális műholdvevő,
PlayStation vagy hordozható
audioeszköz stb. audiokimenetéhez.
22HU
model name [BDV-E970W / E670W]
[4-178-244-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\BDV-E370, ~870\02 vegleg\book\gb04gst.fm]
masterpage:Right
specdef v20080116
gb_book.book Page 23 Tuesday, April 13, 2010 3:59 PM
Az antenna csatlakoztatása
Kezdeti lépések
Az antenna csatlakoztatása
A készülék hátoldala
FM
AL 75
COAXI A
NN
ANTE
vagy
FM huzalantenna
(tartozék)
Megjegyzés
• Csatlakoztatás után feszítse ki teljes hosszában az FM huzalantennát.
• Az FM huzalantennát a csatlakoztatás után lehetőleg vízszintes állásban kell rögzíteni.
Hasznos tanács
• Ha az FM vétel gyenge, egy 75 Ω-os koaxiális vezetékkel (külön megvásárolható) csatlakoztasson a készülékhez
egy kültéri FM antennát az ábra szerint.
Kültéri FM antenna
Készülék
FM COAXIAL 75
ANTENNA
23HU
model name [BDV-E970W / E670W]
[4-178-244-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\BDV-E370, ~870\02 vegleg\book\gb04gst.fm]
masterpage:Left
specdef v20080116
gb_book.book Page 24 Tuesday, April 13, 2010 3:59 PM
Kezdeti lépések
Csatlakoztatás a hálózathoz
Vezetékes beállítás
Használjon LAN-vezetéket a készülék LAN
(100) csatlakozójával történő csatlakoztatáshoz.
Megjegyzés
• Az USB vezeték nélküli hálózati adapter és a vezeték
nélküli hálózati router közötti távolság a használat
körülményeitől függ. Ha a rendszer nem csatlakozik
a hálózathoz vagy a hálózati kapcsolat bizonytalan
mozgassa az USB vezeték nélküli hálózati adaptert
más helyzetbe vagy helyezze közelebb egymáshoz az
USB vezeték nélküli hálózati adaptert és a vezeték
nélküli hálózati routert.
Hálózati beállítások
A beállítás végrehajtásához a részleteket lásd a
[Network Settings] (55. oldal) szakaszban és
kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
LAN-vezeték
(külön megvásárolható)
ADSL modem,
vezetékes modem
Szélessávú
router
Internet
USB vezeték nélküli beállítás
A vezeték nélküli hálózat használatához
csatlakoztassa a (külön megvásárolható) USB
vezeték nélküli hálózati adaptert (csak Sony
UWA-BR100*).
Elképzelhető, hogy az USB vezeték nélküli
hálózati adapter egyes országokban nem
használható.
* 2010. januári állapot.
A hosszabbító vezeték vagy az USB vezeték
nélküli hálózati adapter csatlakoztatása előtt
kapcsolja ki a készüléket. Az USB vezeték
nélküli adapter beillesztése előtt a hosszabbító
vezeték alapjához és csatlakoztassa a
hosszabbító vezetéket az
(USB) aljzathoz
(első vagy hátsó), majd kapcsolja be ismét a
készüléket.
VIDEO OUT
LAN(100)
ARC
Y
PB / CB
PR / C R
OUT
COMPONENT VIDEO OUT
SPEAKERS
SPEAKERS
SAT/CABLE
TV
DIGITAL IN
DIGITAL IN
EZW-T100
A. CAL MIC
FM COAXIAL 75
AUDIO
ECM-AC2
ANTENNA
FRONT R
FRONT L SUBWOOFER
CENTER
SUR R
SUR L
COAXIAL
OPTICAL
R AUDIO IN L
A vezeték nélküli hálózat
biztonsága
Mivel a vezeték nélküli hálózat funkció
rádióhullámok alkalmazásával kommunikál, a
vezeték nélküli jel lehallgatható lehet. A vezeték
nélküli adatátvitel védelméhez a rendszer
különféle biztonsági funkciókat támogat.
Ügyeljen, hogy a hálózati környezetnek
megfelelően állítsa be a biztonsági beállításokat.
No security (nincs védelem)
Ezt a beállítást könnyen elvégezheti, azonban
bárki különböző bonyolult eszközök nélkül
lehallgathatja a vezeték nélküli adatátvitelt vagy
behatolhat a vezeték nélküli hálózatába. Ne
feledje, hogy a fenn áll a jogosulatlan hozzáférés
vagy adatok lehallgatásának veszélye.
WEP
A WEP biztonsági intézkedéseket alkalmaz a
kívülállók lehallgatása vagy vezeték nélküli
hálózatba behatolásának megelőzésére. A WEP
egy hagyományos biztonsági technológia,
amely lehetővé teszi régebbi, a TKIP/AES
funkciót nem támogató eszközök
csatlakoztatását.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
USB
vezetéknélküli
hálózati
adapter
Internet
Hálózati vezeték (külön
megvásárolható)
A TKIP egy a WEP hiányosságainak
kijavítására tervezett biztonsági eljárás. A TKIP
magasabb biztonsági szintet nyújt, mint a WEP.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
ADSL modem,
Vezeték nélküli
vezetékes modem hálózati router
Az AES funkciót a fejlettebb biztonsági eljárásai
különböztetnek meg a WEP és TKIP eljárástól.
Az AES magasabb biztonsági szintet nyújt, mint
a WEP vagy a TKIP.
24HU
model name [BDV-E970W / E670W]
[4-178-244-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\BDV-E370, ~870\02 vegleg\book\gb04gst.fm]
masterpage:Right
specdef v20080116
gb_book.book Page 25 Tuesday, April 13, 2010 3:59 PM
3. lépés: gyorsbeállítás
2
Csatlakoztassa a mérőmikrofont a
hátoldali A.CAL MIC aljzathoz.
A 3-as lépés végrehajtása elõtt
A hálózati csatlakozóvezetéket csak akkor
csatlakoztassa, ha már minden csatlakoztatás
megfelelő.
Az alábbiakban a rendszer alapbeállításának
lépéseit részletezzük.
A kijelzett elemek országonként eltérőek.
Megjegyzés
• A külön megvásárolható hátsó kiegészítő
hangsugárzók használatához válassza a [Speaker
Settings] menü [Surround Back] menüpontjának
[Yes] beállítását (47. oldal).
MIC
A. CAL
C2
ECM-A
"/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Mérőmikrofon
C/X/x/c,
HOME
1
Kapcsolja be a tv-készüléket.
3
4
Nyomja meg a készüléken a [/1
gombot.
Válassza ki a tv-készülék
bemenetválasztójával a rendszer jeleit
a tv-képernyőn.
Megjelenik a gyorsbeállítás képernyőmenü
nyelvének kiválasztási képernyője.
Easy Setup - OSD
Select the language to be displayed by this unit.
English
Deutsch
Français
Italiano
Español
25HU
model name [BDV-E970W / E670W]
[4-178-244-11(1)]
Kezdeti lépések
Egy (külön megvásárolható) állvány vagy
hasonló eszköz segítségével rögzítse kb.
fejmagasságban a mikrofont. Mindegyik
hangsugárzó előlapja nézzen a mikrofon felé,
és ne legyen közöttük akadály.
filename[E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\BDV-E370, ~870\02 vegleg\book\gb04gst.fm]
masterpage:Left
specdef v20080116
gb_book.book Page 26 Tuesday, April 13, 2010 3:59 PM
Kezdeti lépések
5
Végezze el az [Easy Setup]
(gyorsbeállítást). Kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat az
alapbeállítások elvégzéséhez a C/X/x/c
és
gombokkal.
Az [Easy Setup] menü [Auto Calibration]
menüpont beállításainak részleteit lásd „A
megfelelő beállítások önműködő
végrehajtása” szakaszban (46. oldal).
4. lépés: a mûsorforrás
kiválasztása
Kiválaszthatja a lejátszási forrást.
Visszalépés a gyorsbeállítás
képernyõre
1
3
4
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Nyomja meg a HOME gombot.
A tv-képernyőn megjelenik az alapbeállítás
menü.
2
1
FUNCTION
A C/c gombokkal válassza ki a
[Setup] opciót.
A X/x gombokkal válassza ki az [Easy
Setup] opciót, majd nyomja meg a
gombot.
A C/c gombokkal válassza ki a [Start]
opciót, majd nyomja meg a
gombot.
Megjelenik a gyorsbeállítás képernyő.
Nyomja meg többször a FUNCTION
gombot, amíg a kívánt funkció megjelenik a
kijelzőn.
A funkció az alábbiak szerint változik a
FUNCTION gomb minden lenyomásakor.
„BD/DVD” t „D. MEDIA” t „TUNER FM”
t„TV” t „SAT/CABLE” t „AUDIO” t
„BD/DVD” t …
Funkció
Műsorforrás
„BD/DVD”
„D. MEDIA”
A rendszeren lejátszott lemez.
USB-eszközhöz, iPod vagy
BRAVIA Internet Video.
FM-rádió (37. oldal).
A hátoldalon lévő TV (DIGITAL
IN OPTICAL) aljzathoz csatlakoztatott komponens (tv-készülék
stb.) vagy az Audio Return
Channel funkcióval kompatibilis,
a hátoldalon lévő HDMI OUT
aljzathoz csatlakoztatott tvkészülék (21. oldal).
A hátoldalon lévő SAT/CABLE
(DIGITAL IN COAXIAL)
aljzathoz csatlakoztatott
komponens (22. oldal).
A hátoldalon lévő AUDIO
(AUDIO IN L/R) aljzatokhoz
csatlakoztatott komponens (22.
oldal).
„TUNER FM”
„TV”
„SAT/CABLE”
„AUDIO”
26HU
model name [BDV-E970W / E670W]
[4-178-244-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\BDV-E370, ~870\02 vegleg\book\gb04gst.fm]
masterpage:Right
specdef v20080116
gb_book.book Page 27 Tuesday, April 13, 2010 3:59 PM
5. lépés: térhangzás
SYSTEM MENU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
X/x/c,
Az Önnek megfelelõ térhangzás beállítások
1
2
3
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
A X/x gombok többszöri megnyomásával válassza ki a „SUR.SETTING” opciót az
előlapi kijelzőn, majd nyomja meg a
vagy c gombot.
A X/x gombok többszöri megnyomásával válassza ki a kívánt beállítást az előlapi
kijelzőn.
A térhangzás beállítások ismertetését lásd az alábbi táblázatban.
4
Nyomja meg a
gombot.
A beállítás módosul.
5
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
A rendszer menü kikapcsol.
Az egyes térhangzás beállítások hangsugárzó kimenetei
Az alábbi táblázat a készülék összes hangsugárzójának csatlakoztatása esetén ismerteti a beállításokat.
Az alapértelmezett beállítás „A.F.D. MULTI”.
Hangforrás
Térhangzás
beállítás
Hatás
A hangforrástól függ.
„A.F.D. STD”
A rendszer meghatározza a hangforrás hangformátumát és a
(AUTO FORMAT
felvételnek vagy a kódolásnak megfelelően továbbítja a hangot.
DIRECT STANDARD)
27HU
model name [BDV-E970W / E670W]
[4-178-244-11(1)]
Kezdeti lépések
Az előző lépések elvégzése és a lejátszás elindítása után könnyedén élvezheti a térhangzást.
Kiválaszthat a különböző hangforrásokhoz előre elkészített térhangzás beállításokat is. Így otthonában
élvezheti a filmszínházak izgalmas, erőteljes légkörét.
filename[E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\BDV-E370, ~870\02 vegleg\book\gb04gst.fm]
masterpage:Left
specdef v20080116
gb_book.book Page 28 Tuesday, April 13, 2010 3:59 PM
Kezdeti lépések
Hangforrás
Térhangzás
beállítás
Hatás
„A.F.D. MULTI”
(AUTO FORMAT
DIRECT MULTI)
• 2-csatornás hangforrás: a rendszer a 2-csatornás
hangforrásból 5.1-csatornás hangzást állít elő, a 2-csatornás
hangforrás hangsugárzóinak megkétszerezésével.
• Többcsatornás hangforrás: a rendszer a hangforrásnak
megfelelő számú hangsugárzón továbbít hangot.
„PRO LOGIC”
„PLII MOVIE”
• 2-csatornás hangforrás: a rendszer térhangzású hangot állít
elő a 2-csatornás hangforrásból, és ezt továbbítja az 5.1csatornás hangsugárzókra.
– A „PRO LOGIC” Dolby Pro Logic dekódolást végez.
– A „PLII MOVIE” Dolby Pro Logic II film üzemmódú
dekódolást végez.
• Többcsatornás hangforrás: a rendszer a hangforrásnak
megfelelő számú hangsugárzón továbbít hangot.
„NEO6 CIN”
„NEO6 MUS”
• 2-csatornás hangforrás: a rendszer térhangzást állít elő a
kétcsatornás hangforrásból és 6.1-csatornás hangzást állít
elő.
– A „NEO6 CIN” DTS Neo:6 filmszínház üzemmódú
dekódolást végez.
– A „NEO6 MUS” DTS Neo:6 zene üzemmódú
dekódolást végez.
• Többcsatornás hangforrás: a rendszer a hangforrásnak
megfelelő számú hangsugárzón továbbít hangot.
„2CH STEREO”
A rendszer az első hangsugárzókon és a mélysugárzón továbbít
hangot, a hangformátumtól vagy a csatornák számától
függetlenül. A többcsatornás hangformátum lekeverése 2
csatornára.
Megjegyzés
• Az „A.F.D. MULTI” kiválasztásakor a lemeztől vagy a hangforrástól függően a hang eleje levágásra kerülhet a
kedvező mód önműködő kiválasztásakor. A hangkiesés megelőzéséhez válassza az „A.F.D. STD” opciót.
• Ha a bemenet kétnyelvű adás, a „PRO LOGIC” és „PLII MOVIE” kiválasztása hatástalan.
• A bemenőjeltől függően elképzelhető, hogy térhangzás beállítás nem hatásos.
• Ha az S-AIR vevő használatakor módosítja a térhangzás beállítást, az S-AIR vevő hangkiesését tapasztalhatja.
• Super Audio CD lejátszásakor a térhangzás beállítások nem használhatók.
Hasznos tanács
• A rendszer megjegyzi az egyes funkciók utoljára kiválasztott beállítását.
Egy funkció kiválasztásakor (pl. „BD/DVD” vagy „TUNER FM”) önműködően alkalmazásra kerül az a térhangzás
beállítás, melyet utoljára használt az adott funkcióhoz. Például, ha egy „BD/DVD” lemezt „PRO LOGIC”
dekódolással hallgat, majd áttér egy másik funkcióra, és onnan újra a „BD/DVD” bemenetre, a „PRO LOGIC”
dekódolást önműködően kiválasztja a készülék.
28HU
model name [BDV-E970W / E670W]
[4-178-244-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\BDV-E370, ~870\02 vegleg\book\gb05ply.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
gb_book.book Page 29 Tuesday, April 13, 2010 3:59 PM
Hasznos tanács
Lejátszás
Lemez lejátszása
1
2
Válassza ki a tv-készüléken a rendszer
számára fenntartott videocsatornát.
Nyomja meg a Z gombot és helyezzen
egy lemezt a lemeztálcára.
A lejátszási információ
megjelenítése
Lejátszás
A lejátszható lemezeket lásd „A lejátszáshoz
használható lemezek” fejezetben (65. oldal).
• Törölje a felesleges adatokat a belső memóriából
vagy az USB memóriából. A felesleges adatok
törléséhez válassza ki az [Erase BD Data] opciót a
[Video] menüben. Ha helyi tárolóként USB
memóriát használ, minden a [BUDA/BUDB]
mappában tárolt adat törlődik.
Az információkat stb. a DISPLAY
megnyomásával ellenőrizheti.
A megjelenített információ a lemeztípustól és a
lejátszási állapottól függően eltérő lehet.
Példa: BD-ROM lejátszásakor
3
Zárja be a lemeztálcát a Z gombbal.
Megjelenik a
az alapbeállítás menüben
és a lejátszás elkezdődik.
Ha a lejátszás nem kezdődik meg
önműködően, válassza ki a
opciót a
[Video],
[Music] vagy
[Photo]
kategóriában és nyomja meg a
gombot.
A A jelenleg kiválasztott kameraállás.
A BONUSVIEW, BD-LIVE
használata
B Tételszám vagy név.
C A jelenleg kiválasztott hangbeállítás.
D Elérhető funkciók (
Néhány „BD-LIVE Logo*” jelzéssel ellátott
BD-ROM lemezen extra tartalmak és más
adatok is találhatóak, amiket le lehet tölteni.
*
1
2
Készüljön elő a BONUSVIEW, BD-LIVE
használatára.
• Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz
(24. oldal).
• Válassza a [BD Internet Connection]
opció [Allow] beállítását (52. oldal).
hang,
kameraállás,
felirat).
E Lejátszási információ.
A lemeztípus, lejátszási mód, ismétlés típus,
videó kódolási eljárás, bitsűrűség, lejátszási
állapotjelző sáv, lejátszási idő és teljes idő
megjelenítése.
F Fejezetszám.
G Kimeneti felbontás, videofrekvencia.
Helyezzen be egy BONUSVIEW, BDLIVE funkcióval rendelkezõ BD-ROM
lemezt.
A működés a lemeztípustól függően eltérhet.
Lásd a lemezhez mellékelt útmutatót.
29HU
model name [BDV-E970W / E670W]
[4-178-244-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\BDV-E370, ~870\02 vegleg\book\gb05ply.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
gb_book.book Page 30 Tuesday, April 13, 2010 3:59 PM
Lejátszás USB-eszközrõl
iPod használata
Lejátszhatja a csatlakoztatott USB-eszközön
lévő video-, zene- és fényképfájlokat.
A lejátszható fájltípusokat lásd „A lejátszható
fájltípusok” szakaszban (69. oldal).
Hallgathatja a rendszeren az iPodot és töltheti
annak akkumulátorát.
1
Az alábbi iPod modellek használhatók. Frissítse
az iPod szoftverét a legújabbra, mielőtt a
rendszerrel használná.
Csatlakoztassa az USB-eszközt a
készülék
(USB) aljzatához.
A csatlakoztatás előtt olvassa el az USBeszköz kezelési útmutatóját.
Kompatibilis iPod modellek
USB-eszköz
USB-eszköz
2
3
A C/c gombbal válassza ki a
[Video],
[Music] vagy
[Photo] opciót.
A X/x gombbal válassza ki az
[USB
device (front)] vagy [USB device (rear)]
opciót, majd nyomja meg a
gombot.
Megjegyzés
• Ne távolítsa el az USB-eszközt működés
közben. Az adatvesztés és az USB-eszköz
károsodásának megelőzése érdekében kapcsolja
ki a rendszer az USB-eszköz csatlakoztatása
vagy eltávolítása előtt.
1
2
3
Csatlakoztassa az iPodot a készülék
előlapi
(USB) aljzatához az iPod
USB-vezetékével.
A C/c gombbal válassza ki a
opciót.
[Music]
A X/x gombbal válassza ki az [iPod
(front)] opciót, majd nyomja meg a
gombot.
Az iPod hangja a rendszeren hallható.
Az iPod vezérelhető a távvezérlő
gombjaival.
A részleteket lásd az iPod kezelési
útmutatójában.
30HU
model name [BDV-E970W / E670W]
[4-178-244-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\BDV-E370, ~870\02 vegleg\book\gb05ply.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
gb_book.book Page 31 Tuesday, April 13, 2010 3:59 PM
Az iPod mûködtetése a
távvezérlõvel
Lejátszás hálózaton
Az iPod működtethető a távvezérlő gombjaival.
Az alábbi táblázatban a használható gombok
példája látható.
Művelet
N, X
azonos az iPod N/X gombjával
x
szünet
m vagy M gyorskeresés vissza vagy előre
. vagy
>
azonos az iPod . vagy >
gombjaival
DISPLAY,
RETURN,
C
azonos az iPod MENU gombjával
X/x
azonos az iPod görgőjével
,c
azonos az iPod középső gombjával
Megjegyzés
• Az iPod töltődik, amikor csatlakoztatva van a
bekapcsolt rendszerhez.
• Nem másolhat műsorszámokat az iPodra.
• A Sony nem vállal felelősséget az iPodra felvett
adatok elvesztéséért vagy sérüléséért az iPod
készülékhez csatlakoztatva történő használatakor.
• Ezt a készüléket kifejezetten az iPodal működéshez
tervezték, és megfelel az Apple teljesítmény
követelményeinek.
• Ne távolítsa el működés közben az iPodot. Az iPod
adatvesztésének és sérülésének megelőzése
érdekében kapcsolja ki a rendszert az iPod
csatlakoztatásakor vagy eltávolításakor.
A BRAVIA Internet Video átjáróként szolgál a
kiválasztott internetes tartalmakhoz és számos
egyenesen az Ön készülékére továbbított
igényelt anyaghoz.
1
2
3
Lejátszás
Gomb
BRAVIA Internet Video
adatfolyam
Előkészületek a BRAVIA Internet Video
használatához.
Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz
(24. oldal).
A C/c gombbal válassza ki a
[Video],
[Music] vagy
[Photo] opciót.
A X/x gombbal válasszon ki egy
internetes tartalomszolgáltató ikont,
majd nyomja meg a
gombot.
A még le nem töltött internetes tartalom
listát meg nem szerzett vagy új ikon jelöli.
A vezérlõpanel használata
A videolejátszás megkezdésekor megjelenik a
vezérlőtábla. A megjelenített elemek az
internetes tartalomszolgáltatótól függően
eltérőek.
Az ismételt megjelenítéshez nyomja meg a
DISPLAY gombot.
A Vezérlő kijelző.
A lejátszási műveletekhez használja a C/X/x/
c vagy
gombokat.
B Lejátszási állapotjelző sáv.
Állapotsáv, kurzor jelzi a jelenlegi helyzetet,
lejátszási idő, a videofájl hosszúsága.
C A következő videofájl neve.
D A jelenleg kiválasztott videofájl neve és
értékelése.
31HU
model name [BDV-E970W / E670W]
[4-178-244-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\BDV-E370, ~870\02 vegleg\book\gb05ply.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
gb_book.book Page 32 Tuesday, April 13, 2010 3:59 PM
Csak
Elérhetõ beállítások
Különböző beállítások és lejátszási műveletek
érhetők el az OPTIONS megnyomásával. A
rendelkezésre álló menüpontok a helyzettől
függőek.
[Video] esetén
Menüpont
Részletek
[Video Settings]
• [Picture Quality Mode]: a
képbeállítások kiválasztása
a különböző környezeti
megvilágításhoz.
• [FNR]: a képen megjelenő
véletlen zaj csökkentése.
• [BNR]: a képen megjelenő
mozaikzaj csökkentése.
• [MNR]: a kép körvonalai
körül megjelenő kisebb zaj
(moszkitózaj) csökkentése.
[Play/Pause]
A lejátszás elindítása vagy
szüneteltetése.
[Top Menu]
A BD vagy DVD felső menü
megjelenítése.
[Menu/Popup Menu]
A BD-ROM előugró menü
vagy a DVD menü
megjelenítése.
[Title Search]
Egy tétel keresése a BDROM, DVD VIDEO lemezen
és a lejátszás elindítása az
elejétől.
[Chapter Search]
Egy fejezet keresése és a
lejátszás elindítása az
elejétől.
[Angle]
Másik kameraállás
kiválasztása, ha a BD-ROM,
DVD VIDEO több
kameraállást tartalmaz.
Közös beállítások
Menüpont
Részletek
[Playback History]
A tételek vagy műsorszámok
megjelenítése a BD-ROM,
DVD-ROM, CD-DA (zenei
CD) lejátszás történetében a
Gracenote technológia
alkalmazásával.
[Search History]
[Search Contents]
A vonatkozó információ
keresése Gracenote kulcsszó
alapján az információs
kijelzőn (csak a orosz, thai és
tajvani modelleknél).
BRAVIA Internet Video
tartalom keresése Gracenote
kulcsszó alapján az
információs kijelzőn (csak az
orosz, thai és tajvani
modelleknél).
[Repeat Setting]
Az ismétléses lejátszás
beállítása.
[Favourites List]
A kedvencek listájának
megjelenítése.
[Play/Stop]
A lejátszás elindítása vagy
leállítása.
[Play from start]
A tétel lejátszása az elejétől.
[Information Display] A BD-ROM, DVD-ROM,
CD-DA (zenei CD)
információ megjelenítése a
Gracenote technológia
alkalmazásával.
[Add to Favourites]
Internet tartalom hozzáadása
a kedvencek listához.
[Remove from
Favourites]
Internet tartalom törlése a
kedvencek listából.
Csak
[Music] esetén
Menüpont
Részletek
[Add Slideshow
BGM]
A zenei fájlok regisztrálása az
USB memóriakártyán
diavetítés háttérzenéjeként
(csak az orosz, thai és tajvani
modelleknél).
32HU
model name [BDV-E970W / E670W]
[4-178-244-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\BDV-E370, ~870\02 vegleg\book\gb05ply.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
gb_book.book Page 33 Tuesday, April 13, 2010 3:59 PM
Csak
[Photo] esetén
Menüpont
Részletek
Diavetítés megkezdése.
[Slideshow Speed]
A diavetítés sebességének
módosítása.
[Slideshow Effect]
A diavetítés képhatásának
beállítása (csak az orosz, thai
és tajvani modelleknél).
[Slideshow BGM]
A diavetítés háttérzenéjének
beállítása. Csak CD-DA
(zenei CD) vagy regisztrált
diavetítés háttérzene állítható
be (csak az orosz, thai és
tajvani modelleknél).
[Rotate Left]
A fénykép elforgatása az
óramutató járásával ellentétes
irányban 90°-kal.
[Rotate Right]
A fénykép elforgatása az
óramutató járásának
irányában 90°-kal.
[View Image]
A kiválasztott kép
megjelenítése.
Lejátszás
[Slideshow]
Megjegyzés
• A bemenőjeltől függően elképzelhető, hogy az A/V
SYNC nem hatásos.
A kép és a hang közötti késés
beállítása
(AV SYNC)
Ha a kép késik a hanghoz képest, ezzel a
funkcióval szinkronba hozhatja a képet és a
hangot.
1
2
3
4
5
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
Nyomja meg többször a X/x gombot,
amíg az elõlapi kijelzõn megjelenik az
„A/V SYNC” menüpont, majd nyomja
meg a
vagy c gombot.
A X/x gombbal állítsa be a kép és a hang
közötti késést.
A beállítást a 0–300 ezredmásodperc
tartományban végezheti el, 25
ezredmásodperces lépésekben.
Nyomja meg a
gombot.
A beállítás megtörtént.
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
A készülék kilép a rendszermenüből.
33HU
model name [BDV-E970W / E670W]
[4-178-244-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00004
vegleg\book\gb06sou.fm]
keszleadott\BDV-E370, ~870\02
masterpage:Left
specdef v20070110
gb_book.book Page 34 Tuesday, April 13, 2010 3:59 PM
Hangbeállítás
A forrásnak megfelelõ
hanghatás kiválasztása
Kiválaszthatja a filmhez vagy zenéhez
legjobban illő hangzásképet.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Hang mód
• Ha az S-AIR vevő használatakor módosítja a
hangzásmódot, az S-AIR vevő hangkiesését
tapasztalhatja.
• Ez a funkció Super Audio CD lejátszása esetén nem
használható.
Hangformátum, többnyelvû mûsorszámok és
a csatorna kiválasztása
Ha a BD, DVD VIDEO vagy a DATA CD,
DATA DVD (DivX videofájlok) lemezen
többféle hangformátum (PCM, Dolby Digital,
MPEG audio vagy DTS), vagy többnyelvű
műsorszámok is találhatóak, lejátszás közben
kiválaszthatja a kívánt hangformátumot, illetve
a kívánt nyelvet.
Ha CD-lemezt játszik le, kiválaszthatja a jobb
vagy a bal hangcsatornát, és a kiválasztott
csatorna műsorát lejátszhatja a csatlakoztatott
bal és jobb hangsugárzón keresztül.
Lejátszás közben nyomja meg többször a
SOUND MODE gombot, amíg a kívánt mód
megjelenik az előlapi kijelzőn.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
• „AUTO”: a rendszer önműködően kiválasztja
a lemeznek, vagy hangforrásnak megfelelő
hangzásképet a „MOVIE” vagy „MUSIC”
közül.
• „MOVIE”: filmekhez ajánlott hangzáskép.
• „MUSIC”: zenéhez ajánlott hangzáskép.
• „SPORTS”: a rendszer visszhanghatással
szólaltatja meg a sportprogramokat.
• „NEWS”: az emberi hangokat tartalmazó
műsorokhoz, például a hírekhez, ajánlott
hangzáskép.
• „GAME ROCK”: zenés, ritmusos játékokhoz
ajánlott hangzáskép.
Nyomja meg többször a
gombot a
kívánt audiojel kiválasztásához.
Megjegyzés
A hanginformáció megjelenik a tv-képernyőn.
• Az „AUTO” opció kiválasztásakor, a lemeztől, vagy
hangforrástól függően előfordulhat, hogy a hang eleje
le lesz vágva, amíg a rendszer kiválasztja az
megfelelő hangzásképet. A hang levágásának
elkerüléséhez az „AUTO” opciótól eltérő opciót
válasszon.
• A bemeneti forrástól függően elképzelhető, hogy a
hangzás mód nem érvényesül.
0
x BD/DVD VIDEO
A kiválasztható nyelvek a BD, DVD videó
lemeztől függően változnak.
Ha egy 4 számjegyű kód jelenik meg, a nyelv
kiválasztása a megfelelő kód beírásával történik.
A különböző nyelveknek megfelelő választható
kódokat lásd a 70. oldalon. Ha egy nyelv
többször szerepel, a műsort az adott nyelven
34HU
model name [BDV-E970W / E670W]
[4-178-244-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00004
vegleg\book\gb06sou.fm]
keszleadott\BDV-E370, ~870\02
masterpage:Right
specdef v20070110
gb_book.book Page 35 Tuesday, April 13, 2010 3:59 PM
többféle hangformátummal vették fel a BD-,
DVD-lemezre.
x DVD-VR
A lemezre felvett hangsávtípusok megjelennek.
Példa:
• [ Stereo]
• [ Stereo (Audio1)]
• [ Stereo (Audio2)]
• [ Main]
• [ Sub]
• [ Main/Sub]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Hangbeállítás
Megjegyzés
• A [ Stereo (Audio1)] és a [ Stereo (Audio2)] nem
jelenik meg, ha a lemezre csak egyféle
hangformátumot rögzítettek.
x DATA CD (DivX videofájl), DATA DVD
(DivX videofájl)
A DATA CD vagy DATA DVD lemez
hangformátuma a lemezen lévő DivX
videofájltól függ. A pillanatnyi formátum a tvképernyőn ellenőrizhető.
x CD
•[
•[
•[
Stereo]: normál sztereó hang.
1/L]: a bal csatorna hangja (mono).
2/R]: a jobb csatorna hangja (mono).
Multiplex hangsugárzás
(DUAL MONO)
Nyomja meg többször a
gombot,
amíg a kívánt jeltípus megjelenik az előlapi
kijelzőn.
• „MAIN”: a fő nyelv hangsávja szólal meg.
• „SUB”: a második nyelv hangsávja szólal meg.
• „MAIN/SUB”: a fő- és a második nyelv
hangsávjai egyszerre hallhatóak.
A hanghatások használata
SYSTEM
MENU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
C/X/x/c,
Ha a rendszer Dolby Digital multiplex sugárzású
jeleket fogad, készülékével meghallgathatja
ezeket.
Megjegyzés
• A Dolby Digital jelek vételéhez a tv-készüléket vagy
egyéb külső készüléket digitális koaxiális vagy
optikai vezetékkel (21., 22. oldalak) kell a
készülékhez csatlakoztatnia. Ha a tv-készüléke
kompatibilis az Audio Return Channel funkcióval 45.
oldal, akkor a Dolby Digital jeleket HDMI-vezetéken
keresztül is fogadhatja.
A hangminõség fokozása
alacsony hangerõn
Alacsony hangerőnél is ugyanúgy élvezheti a
hanghatásokat és a párbeszédeket, mint a
filmszínházakban. Kiválóan használható ez a
funkció, ha késő éjjel filmet néz.
35HU
model name [BDV-E970W / E670W]
[4-178-244-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00004
vegleg\book\gb06sou.fm]
keszleadott\BDV-E370, ~870\02
masterpage:Left
specdef v20070110
gb_book.book Page 36 Tuesday, April 13, 2010 3:59 PM
1
2
3
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
Nyomja meg többször a X/x gombot,
amíg az előlapi kijelzőn megjelenik a
„NIGHT MODE” felirat, majd nyomja
meg a
vagy a c gombot.
A X/x gombbal válassza ki a beállítást.
• „NIGHT ON”: bekapcsolva.
• „NIGHT OFF”: kikapcsolva.
4
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
A rendszer menü kikapcsol.
Megjegyzés
• Ha hallható hang a középső hangsugárzóból, például
beszéd (párbeszéd filmben stb.) a hangzáskép hatása
jobban hallható. Ha nem hallható hang a középső
hangsugárzóból, vagy fejhallgató használata esetén a
rendszer beállítja a megfelelő hangerőt.
A mélyhangok erõsítése
Ezzel a funkcióval erősítheti a
mélyhangtartományt.
1
2
3
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
Nyomja meg többször a X/x gombot,
amíg az előlapi kijelzőn megjelenik a
„D.BASS” felirat, majd nyomja meg a
vagy a c gombot.
A X/x gombbal válassza ki a beállítást.
• „D.BASS ON”: bekapcsolva.
• „D.BASS OFF”: kikapcsolva.
4
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
A rendszer menü kikapcsol.
36HU
model name [BDV-E970W / E670W]
[4-178-244-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00004
vegleg\book\gb07rad.fm]
keszleadott\BDV-E370, ~870\02
masterpage:Right
specdef v20070110
gb_book.book Page 37 Tuesday, April 13, 2010 3:59 PM
Kézi hangolás
Rádió
3
Rádió hallgatása
"/1
3
5
6
7
8
9
0
Számgombok
1
2
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
A X/x gomb többszöri megnyomásával
válassza ki az előlapi kijelzőn az „FM
MODE” feliratot.
D.TUNING
C/X/x/c,
HOME
PRESET +/–
FUNCTION
Ha az FM vétel zajos, kapcsoljon mono
üzemmódba. A vétel minősége javulni fog, de a
műsor csak monoban lesz hallható.
3
4
TUNING +/–
x
2 +/–
5
vagy a c gombot.
A X/x gombbal válassza ki a „MONO”
opciót.
• „STEREO”: sztereó vétel.
• „MONO”: monó vétel.
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
A rendszer menü kikapcsol.
Jelenlegi rádióállomás
Hullámsáv és memóriahely szám
Nyomja meg a
Rádió
SYSTEM
MENU
2
4
Állítsa be a hangerőt a 2 +/– gombbal.
Ha az FM vétel zajos
Rádióadást hallgathat a készülék hangsugárzóin
keresztül.
1
Nyomja meg többször a TUNING +/– gombot.
A rádió kikapcsolása
Nyomja meg a "/1 gombot.
FM 7
A rádióadók tárolása
88.00 MHz
SONY FM
Állomás neve (csak az európai és
orosz modelleken).
1
2
Nyomja meg többször a FUNCTION
gombot, amíg a „TUNER FM” felirat
megjelenik az előlapi kijelzőn.
Válassza ki a rádióállomást.
Önmûködõ hangolás
Tartsa nyomva a TUNING + vagy –
gombot mindaddig, míg a keresés meg nem
kezdődik.
[Auto Tuning] felirat jelenik meg a tvképernyőn. A keresés az első jól fogható
állomásnál kikapcsol.
A hangolás kézi leállításához nyomja meg a
TUNING +/– vagy a x gombot.
A készülék memóriájában 20 rádióállomás
tárolható. Hangolás előtt ne feledje minimumra
csökkenteni a készülék hangerejét.
1
2
3
4
Nyomja meg többször a FUNCTION
gombot, amíg a „TUNER FM” felirat
megjelenik az előlapi kijelzőn.
Tartsa lenyomva a TUNING +/– gombot
a keresés megkezdéséig.
A keresés az első jól fogható állomásnál
kikapcsol.
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
Nyomja meg többször a X/x gombot,
amíg a „MEMORY” felirat megjelenik az
előlapi kijelzőn, majd nyomja meg a
vagy a c gombot.
A kijelzőn megjelenik egy memóriahely
száma.
37HU
model name [BDV-E970W / E670W]
[4-178-244-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00004
vegleg\book\gb07rad.fm]
keszleadott\BDV-E370, ~870\02
masterpage:Left
specdef v20070110
gb_book.book Page 38 Tuesday, April 13, 2010 3:59 PM
5
A X/x gombbal válassza ki a kívánt
memóriahelyet.
2
3
Hasznos tanács
6
• A memóriahelyet kiválaszthatja közvetlenül a
számgombok segítségével is.
Nyomja meg a
8
4
Nyomja meg többször a FUNCTION
gombot, amíg a „TUNER FM” felirat
megjelenik az előlapi kijelzőn.
Nyomja meg a D.TUNING gombot.
A számgombokkal írja be a kívánt
állomás vételi frekvenciáját.
Nyomja meg a
gombot.
gombot.
Az előlapi kijelzőn a „COMPLETE” felirat
jelenik meg, és az állomás eltárolásra kerül.
7
1
További állomás tárolásához ismételje
meg a 2–6. lépéseket.
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
A rendszer menü kikapcsol.
A memóriahely sorszámának
megváltoztatása
A PRESET +/– gombbal válassza ki a kívánt
memóriahelyet, majd ismételje meg az eljárást a
3. lépéstől.
A rádiós adatrendszer
(RDS) használata
Mi az a rádiós adatrendszer?
Az RDS (rádiós adatrendszer) egy olyan távközlési szolgáltatás, amely lehetővé teszi azt, hogy
a rádióállomások a normál rádióműsorral együtt
kiegészítő információkat juttassanak el a hallgatókhoz. Az Ön készüléke nagyon hasznos RDS
szolgáltatásokat nyújt, pl. a műsornév kijelzést.
Az állomás neve a tv-képernyőn is megjelenik.
A tárolt rádióadó kiválasztása
1
Nyomja meg többször a FUNCTION
gombot, amíg a „TUNER FM” felirat
megjelenik az előlapi kijelzőn.
A készülék behívja a memóriából a
legutoljára hallgatott állomást.
2
A PRESET +/– gomb többszöri megnyomásával válassza ki az állomást.
A memóriahely sorszáma és a frekvencia
jelenik meg a tv-képernyőn és a kijelzőn.
A gomb többszöri megnyomásával egymás
után kiválaszthatja a tárolt állomásokat.
Hasznos tanács
• A memóriahelyet kiválaszthatja közvetlenül a
számgombok segítségével is.
Rádióállomás kiválasztása a
vételi frekvencia közvetlen
megadásával
Ha ismeri egy rádióállomás vételi frekvenciáját,
akkor kiválaszthatja azt frekvencia közvetlen
megadásával is.
RDS adások vétele
Válasszon egy állomást az FM
hullámsávon.
Ha a kiválasztott állomás RDS információkat is
sugároz, a kijelzőn (a TUNER mezőben)
megjelenik az állomás neve (műsornév*).
* Ha az RDS információkat nem tudja fogni a készülék,
az állomás neve nem jelenik meg az előlapi kijelzőn.
Megjegyzés
• Az RDS szolgáltatás működése bizonytalanná válhat,
ha az adott állomás sugárzási jelei gyengék, vagy ha
az állomás nem RDS rendszerű.
• Nem minden FM állomás sugároz RDS adást, illetve
nem minden RDS állomás nyújtja ugyanazokat a
szolgáltatásokat. Kérdés esetén vegye fel a
kapcsolatot az adott rádióállomással.
Hasznos tanács
• Egy RDS állomás vétele közben nyomja meg a
DISPLAY gombot, kiválaszthatja, hogy az állomás
neve vagy vételi frekvenciája jelenjen meg az előlapi
kijelzőn.
38HU
model name [BDV-E970W / E670W]
[4-178-244-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\BDV-E370, ~870\02 vegleg\book\gb08ext.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
gb_book.book Page 39 Tuesday, April 13, 2010 3:59 PM
Megjegyzés
Külsõ audioeszköz
S-AIR termék használata
Az S-AIR termék megvásárlásakor el kell
végeznie az alábbi beállításokat a vezeték
nélküli jelátvitel létrehozásához.
Az S-AIR termékekrõl
• A vezeték nélküli adó és vevő behelyezésekor
ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozóvezeték ne
legyen csatlakoztatva a hálózati aljzathoz.
• Ne érintse meg a vezeték nélküli adó vagy vevő
csatlakozóit.
A vezeték nélküli adó
behelyezése a készülékbe
1
Az S-AIR termékeknek két típusa van.
• S-AIR főegység (ez a készülék): a hang
átvitelére szolgál. Akár három S-AIR
főegységet is használhat. (A használható SAIR főegységek száma a környezettől függ.)
• S-AIR alegység: a hang vételére szolgál.
– Térhangzás-erősítő (tartozék):
lehetővé teszi a hátsó hangsugárzók
vezeték nélküli használatát.
– S-AIR vevő (külön megvásárolható):
lehetővé teszi a rendszer hangjának
hallgatását másik szobában.
A készülék hátoldala
EZW-T100
Külső audioeszköz
„A” szoba
Távolítsa el a csavarokat közvetlenül a
jel alól.
00
-T1
EZW
Megjegyzés
S-AIR főegység
2
• Vegye ki a jelzett csavarokat. Egyéb csavarokat
ne távolítson el.
Helyezze be a vezeték nélküli adót.
A készülék hátoldala
EZW-T100
S-AIR alegység
(térhangzás-erősítő)
„B” szoba
0
-T10
EZW
S-AIR alegység
(S-AIR vevő)
(külön megvásárolható)
A vezeték nélküli adó és vevõ
behelyezése
Az S-AIR funkció használatához be kell
helyeznie a vezeték nélküli jeladót a készülékbe
és vevőt pedig az S-AIR alegységbe.
Megjegyzés
• A vezeték nélküli adót az S-AIR logoval felfelé
helyezze be.
• A vezeték nélküli adó behelyezésekor ügyeljen
a V jelzések illesztésére.
• Ne helyezzen a vezeték nélküli adótól eltérő
eszközt az EZW-T100 aljzatba.
39HU
model name [BDV-E970W / E670W]
[4-178-244-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\BDV-E370, ~870\02 vegleg\book\gb08ext.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
gb_book.book Page 40 Tuesday, April 13, 2010 3:59 PM
3
Ugyanazokkal a csavarokkal rögzítse a
vezeték nélküli adót.
A tv-képernyőn megjelenik a menü
alapképernyő.
3
A készülék hátoldala
EZW-T100
4
5
6
7
• Ne használjon másféle csavarokat a vezeték
nélküli adó rögzítéséhez.
A vezeték nélküli vevõ
behelyezése az S-AIR alegységbe
A vezeték nélküli vevő S-AIR alegységbe,
például térhangzás erősítőbe vagy S-AIR
vevőbe, beszerelésének részleteit lásd az S-AIR
alegység kezelési útmutatójában.
A X/x gombbal válassza ki a [System
Settings] opciót, majd nyomja meg a
gombot.
A X/x gombbal válassza ki az [S-AIR
Settings]opciót, majd nyomja meg a
gombot.
Megjelenik az [S-AIR Settings] képernyő.
0
-T10
EZW
Megjegyzés
A C/c gombbal válassza ki a
[Setup] opciót.
A X/x gombbal válassza ki az [ID]
opciót, majd nyomja meg a
gombot.
AX/x gombbal válassza ki a kívánt ID
azonosítót.
Bármelyik azonosítót kiválaszthatja (A, B,
vagy C).
8
Nyomja meg a
gombot.
A beállítás módosul.
9
Állítsa be az S-AIR alegységet
ugyanarra az azonosítóra.
A vezeték nélküli jelátvitel az alábbiak
szerint történik (példa):
Hasznos tanács
• Ha megváltoztatja az S-AIR beállítását, a Sony
javasolja, hogy hajtsa végre az önműködő kalibrálást.
A részleteket lásd az „A megfelelő beállítások
önműködő kalibrálása” (46. oldal).
Az S-AIR ID (azonosító)
megadása a vezeték nélküli
átvitel aktiváláshoz
A térhangzás-erősítőhöz
Az S-AIR vevőhöz
A vezeték nélküli hangátvitel egyszerűen a
készülék és az S-AIR alegység azonosítójának
(ID) megegyező beállításával valósítható meg.
„A” azonosító
„A” azonosító
„A” azonosító
A térhangzás-erõsítõ
azonosítójának (ID) megadása
Lásd a térhangzás erősítő kezelési útmutatóját.
Az S-AIR vevõ azonosítójának
beállítása
Lásd a térhangzás-erősítő kezelési útmutatóját.
A készülék azonosítójának (ID)
beállítása
1
Nyomja meg a készüléken a "/1
gombot.
A rendszer bekapcsol.
2
7.1-csatornás rendszer
hallgatása
Vezeték nélküli térhangsugárzó készlet
(WAHT-SBP2, külön megvásárolható)
használatával még valósághűbb térhangzást
Nyomja meg a HOME gombot.
40HU
model name [BDV-E970W / E670W]
[4-178-244-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\BDV-E370, ~870\02 vegleg\book\gb08ext.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
gb_book.book Page 41 Tuesday, April 13, 2010 3:59 PM
élvezhet a 7.1-csatornán keresztül. A részleteket
lásd a vezeték nélküli térhangsugárzó készlet
kezelési útmutatójában.
Ha ezt szeretné használni, állítsa a [Speaker
Settings] beállítás [Surround Back] opcióját
[Yes] értékre (47. oldal).
A rendszer hangjának
hallgatása másik szobában
S-AIR vevő
1
2
3
4
5
6
7
8
Nyomja meg a HOME gombot.
A HOME menü megjelenik a tv-képernyőn.
Az S-AIR vevõ használata a
készülék készenléti
állapotában
S-AIR vevő
Az S-AIR vevőt a készülék készenléti
állapotában is használhatja, ha a [Standby] opció
[On] beállítását választja ki.
1
2
A C/c gombbal válassza ki a
[Setup] opciót.
3
A X/x gombbal válassza ki a [System
Settings] opciót, majd nyomja meg a
gombot.
4
A X/x gombbal válassza ki az [S-AIR
Settings] opciót, majd nyomja meg a
gombot.
Az [S-AIR Settings] képernyő jelenik meg.
5
A X/x gombbal válassza ki a [Mode],
opciót, majd nyomja meg a
gombot.
6
A X/x gombbal válassza ki a kívánt
beállítást.
• [Party]: az S-AIR vevőn a készüléken
beállított funkció hangkimenete hallható.
• [Separate]: beállíthatja a kívánt funkciót
az S-AIR vevőn, míg a készülék funkciója
nem változik.
Nyomja meg a
gombot.
Állítsa be a hangerőt az S-AIR vevőn.
7
Nyomja meg a HOME gombot.
A HOME menü megjelenik a tv-képernyőn.
A C/c gombbal válassza ki a
[Setup] opciót.
A X/x gombbal válassza ki a [System
Settings] opciót, majd nyomja meg a
gombot.
A X/x gombbal válassza ki az [S-AIR
Settings] opciót, majd nyomja meg a
gombot.
Külső audioeszköz
A rendszer hangját az S-AIR vevő használatával
egy másik szobában is hallgathatja.
9
Az [S-AIR Settings] képernyő jelenik meg.
A X/x gombbal válassza ki a [Standby]
opciót, majd nyomja meg a
gombot.
A X/x gombbal válassza ki a kívánt
beállítást.
• [On]: az S-AIR vevő a készülék készenléti
és bekapcsolt állapotában egyaránt
használható. A készenléti mód
teljesítmény felvétele megnövekszik.
• [Off]: az S-AIR vevő nem használható a
készülék kikapcsolt állapotában.
Nyomja meg a
gombot.
A beállítás módosul.
A beállítás módosul.
Megjegyzés
A 6. lépésben a [Separate] opció
kiválasztásakor nyomja meg az S-AIR
CH gombot is az S-AIR vevőn a funkció
kiválasztásához.
Az S-AIR vevő funkciója az alábbi
sorrendben változik.
„MAIN UNIT” t „TUNER FM” t
„AUDIO” t …
• Ha kikapcsolja a rendszert, amikor a [Standby]
beállítása [On], az előlapi kijelzőn az „S-AIR” felirat
villog (ha a készülék és az S-AIR vevő között nincs
vezeték nélküli hangátvitel), vagy világít (ha a
készülék és az S-AIR vevő között van vezeték nélküli
hangátvitel).
A készülékkel azonos funkció használatához válassza a „MAIN UNIT” opciót.
41HU
model name [BDV-E970W / E670W]
[4-178-244-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\BDV-E370, ~870\02 vegleg\book\gb08ext.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
gb_book.book Page 42 Tuesday, April 13, 2010 3:59 PM
A készülék azonosítása egy SAIR alegységgel (párosítás)
x Az S-AIR vevőhöz
9
A térhangzás-erősítőhöz
Az S-AIR vevőhöz
2
3
4
5
6
7
8
Megjegyzés
• A 9. lépésben a párosítást néhány percen belül
végezze el. Ha nem így tesz a [Pairing failed.
Retry?] jelenik meg a tv-képernyőn. A párosítás
folytatásához válassza [OK] opciót és nyomja
meg a , gombot, majd kezdje újra a 8.
lépéstől a folyamatot. A párosítás
megszakításához válassza a [Cancel] opciót.
Helyezze a párosítani kívánt S-AIR
alegységet a készülék közelébe.
Állítson be azonos azonosítót (ID) a
készüléken és az S-AIR alegységen.
• A készülék azonosítójának (ID) beállítását
lásd „A készülék azonosítójának (ID)
beállítása” (40. oldal) fejezetben.
• A térhangzás-erősítő azonosítójának
beállítását lásd a térhangzás-erősítő
kezelési útmutatójában.
• Az azonosító (ID) beállítását az S-AIR
vevőn lásd az S-AIR vevő kezelési
útmutatójában.
Nyomja meg a HOME gombot.
A HOME menü megjelenik a tv-képernyőn.
A C/c gombbal válassza ki a
[Setup] opciót.
A X/x gombbal válassza ki a [System
Settings] opciót, majd nyomja meg a
gombot.
A X/x gombbal válassza ki az [S-AIR
Settings] opciót, majd nyomja meg a
gombot.
Az [S-AIR Settings] képernyő jelenik meg.
A X/x gombbal válassza ki a [Pairing],
opciót, majd nyomja meg a
gombot.
Kezdje el az S-AIR alegység párosítását.
x A térhangzás-erősítőhöz
Lásd a térhangzás erősítő kezelési
útmutatóját.
A C/c gombbal válassza ki a [Start]
opciót, majd nyomja meg a
gombot.
A készülék megkezdi a párosítást.
A párosítás elkezdésekor a PAIRING jelző
villog a térhangzás-erősítőn.
Ha a vezeték nélküli átvitel létrejött, a
térhangzás-erősítő PAIRING jelzője világít.
A párosítás megszakításához válassza a
[Cancel] opciót.
S-AIR termékek használatakor, ha az azonosító
megegyezik, a szomszédok is vehetik a rendszer
hangját, vagy ön is veheti a hangot a
szomszédból. Ennek megelőzése érdekében
azonosítsa a készüléket és az adott S-AIR
alegységet a párosítás elvégzésével.
A párosítás elvégzésével a vezeték nélküli
átvitel csak a főegység és az S-AIR alegység
között jön létre.
1
Lásd az S-AIR vevő kezelési útmutatóját.
A párosítás törlése
Módosítsa a főegység és az alegység
azonosítóját (ID) (40. oldal).
Ha a vezeték nélküli
hangátvitel nem állandó
A térhangzás-erősítőhöz
Az S-AIR vevőhöz
Ha több vezeték nélküli rendszert használ,
például vezeték nélküli LAN vagy Bluetooth,
elképzelhető, hogy az egyéb vezeték nélküli
rendszerek kapcsolata nem állandó. Ilyen
esetben az átvitel javítható az alábbi [RF
Change] beállítás módosításával.
1
2
3
4
Nyomja meg a HOME gombot.
A HOME menü megjelenik a tv-képernyőn.
A C/c gombbal válassza ki a
[Setup] opciót.
A X/x gombbal válassza ki a [System
Settings] opciót, majd nyomja meg a
gombot.
A X/x gombbal válassza ki az [S-AIR
Settings] opciót, majd nyomja meg a
gombot.
Az [S-AIR Settings] képernyő jelenik meg.
42HU
model name [BDV-E970W / E670W]
[4-178-244-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\BDV-E370, ~870\02 vegleg\book\gb08ext.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
gb_book.book Page 43 Tuesday, April 13, 2010 3:59 PM
5
6
8
A X/x gombbal válassza ki a kívánt
beállítást, majd nyomja meg a
gombot.
• [Auto]: általában ezt a beállítást válassza.
A rendszer önműködően választ az [RF
Change] [On] vagy [Off] beállításai
közül.
• [On]: a rendszer a hangátvitelekor jobb
átviteli csatornát keres.
• [Off]: a rendszer a hangátvitelt állandó
átviteli csatornán végzi.
Nyomja meg a
Külső audioeszköz
7
A X/x gombbal válassza ki a [RF
Change] opciót, majd nyomja meg a
gombot.
gombot.
A beállítás módosul.
Az [RF Change] [Off] beállítása esetén
válassza ki azt az azonosítót (ID), amely
esetén a vezeték nélküli átvitel a
legállandóbb (40. oldal).
Megjegyzés
• Általában nem szükséges ezen beállítás módosítása.
– Ha az [RF CHANGE] beállítása [OFF], az átvitel
a készülék és az S-AIR alegység között az alábbi
csatornák egyikén működik.
– S-AIR ID A: az IEEE 802.11b/g szabvány 1-es
csatornájával azonos.
– S-AIR ID B: az IEEE 802.11b/g szabvány 6-os
csatornájával azonos.
– S-AIR ID C: az IEEE 802.11b/g szabvány 11-es
csatornájával azonos.
• A további vezeték nélküli rendszer(ek) átviteli
csatornájának (frekvencia) módosításával
elképzelhető, hogy az átviteli minőség javul. A
részleteket lásd a további vezeték nélküli
rendszer(ek) kezelési útmutatójában.
43HU
model name [BDV-E970W / E670W]
[4-178-244-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00004
vegleg\book\gb09oth.fm]
keszleadott\BDV-E370, ~870\02
masterpage:Left
specdef v20070110
gb_book.book Page 44 Tuesday, April 13, 2010 3:59 PM
Egyéb mûveletek
A HDMI vezérlés funkció
használata „BRAVIA”
Sync esetén
Ez a funkció a „BRAVIA” Sync funkcióval
rendelkező tv-készülékkel használható.
A HDMI vezérlés funkcióval kompatibilis Sony
készülékek HDMI-vezetékkel történő
csatlakoztatásakor a kezelés az alábbiak szerint
leegyszerűsödik:
– összehangolt kikapcsolás (45. oldal),
– egygombos lejátszás (45. oldal),
– filmszínház mód (45. oldal),
– összehangolt hangvezérlés (45. oldal),
– hangerő korlátozás (45. oldal),
– audio visszacsatlakoztatás (45. oldal),
– egyszerű távvezérlés (46. oldal),
– nyelvkövetés (46. oldal).
• Ha nem Sony készüléket csatlakoztat a HDMI
vezérlés funkció nem működik, akkor sem, ha a
készülék kompatibilis a HDMI vezérlés funkcióval.
Elõkészületek a HDMI vezérlés
funkció használatához
(HDMI vezérlés – egyszerű beállítás)
Ha a tv-készülék szintén kompatibilis a HDMI
vezérlés egyszerű beállítás funkcióval, a rendszer
[Control for HDMI] funkcióját önműködően
beállíthatja a tv-készülék beállításával. A részleteket
lásd a tv-készülék kezelési útmutatójában.
Ha a tv-készülék nem kompatibilis a HDMI
vezérlés egyszerű beállítás funkcióval, állítsa be
kézzel a HDMI vezérlés funkciót a rendszeren
és a tv-készüléken.
Megjegyzés
• A tv-készülék beállításának módját lásd a tv-készülék
kezelési útmutatójában.
1
2
Ellenőrizze, hogy a rendszer és a tvkészülék csatlakoztatva legyen a
HDMI-vezetékkel.
Kapcsolja be a tv-készüléket és nyomja
meg a [/1 gombot a rendszer
bekapcsolásához.
A HDMI vezérlés egy a CEC (Consumer
Electronics Control) által a HDMI-hez (HighDefinition Multimedia Interface) használatos
kölcsönös vezérlési szabvány.
3
A HDMI vezérlés funkció nem működik, ha a
HDMI funkcióval nem kompatibilis készüléket
csatlakoztat.
A rendszer [Control for HDMI]
funkciójának beállítása a kézi beés kikapcsoláshoz
A rendszer távvezérlőjén lévő gombokkal,
például THEATRE, ONE-TOUCH PLAY, és
TV "/1 vezérelheti a tv-készüléket. A
részleteket lásd a „Távvezérlés” (11. oldal)
szakaszban és a tv-készülék kezelési
útmutatójában.
THEATRE
ONE-TOUCH
PLAY
1
A HDMI vezérlés funkció egyszerre
bekapcsol a rendszeren és a tv-készüléken.
1
2
3
TV
BRAVIA Sync
2
3
4
Megjegyzés
• A csatlakoztatott készülék típusától függően
elképzelhető, hogy a HDMI vezérlés nem működik.
Olvassa el a külső készülék kezelési útmutatóját.
Állítsa be a HDMI vezérlés funkciót a
rendszeren és a tv-készüléken.
5
Nyomja meg a HOME gombot.
A tv-képernyőn megjelenik az alapbeállítás
menü.
A C/c gombbal válassza ki a
[Setup] opciót.
A X/x gombbal válassza ki a [System
Settings] opciót, majd nyomja meg a
gombot.
A X/x gombbal válassza ki a [HDMI
Settings] opciót, majd nyomja meg a
gombot.
Megjelenik a [HDMI Settings] menü.
A X/x gombbal válassza ki a [Control
for HDMI] opciót, majd nyomja meg a
gombot.
44HU
model name [BDV-E970W / E670W]
[4-178-244-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00004
vegleg\book\gb09oth.fm]
keszleadott\BDV-E370, ~870\02
masterpage:Right
specdef v20070110
gb_book.book Page 45 Tuesday, April 13, 2010 3:59 PM
6
A X/x gombbal válassza ki a beállítást,
majd nyomja meg a
gombot.
• [On]: be.
• [Off]: ki.
A rendszer kikapcsolása a tvkészülékkel
(összehangolt kikapcsolás)
Ha a tv-készülék POWER gombjával vagy a
rendszer távvezérlőjének TV "/1 gombjával
kikapcsolja a tv-készüléket, a rendszer
önműködően kikapcsol.
Megjegyzés
BD-, DVD-mûsor megtekintése
egy gombnyomással
(egygombos lejátszás)
Nyomja meg a ONE-TOUCH PLAY gombot.
A rendszer és a tv-készülék bekapcsol, a tvkészülék arra a HDMI bemenetre kapcsol,
amelyhez a rendszer csatlakoztatva van, és a
rendszer önműködően megkezdi a lemez
lejátszását.
A rendszer hangvezérlés funkció szintén
önműködően bekapcsol.
Egy lemez behelyezésekor bekapcsol az
egygombos lejátszás funkció. Ha az egygombos
lejátszás nem indul el (az önműködő lejátszás
funkcióval nem kompatibilis lemez behelyezése
esetén), nyomja meg többször a FUNCTION
gombot a „BD/DVD” kiválasztásához, majd
nyomja meg a N vagy ONE-TOUCH PLAY
gombot.
A filmszínház mód használata
(filmszínház mód)
Nyomja meg a THEATRE gombot.
Ha a tv-készülék kompatibilis a filmszínház
móddal, filmekhez megfelelő képet és hangot
élvezhet, és az összehangolt hangvezérlés
funkció önműködően bekapcsol.
(összehangolt hangvezérlés)
Leegyszerűsítheti a működést a tv-készülék
hangjának hallgatásához a rendszer
hangsugárzóin.
Ennek a funkciónak a használatához
csatlakoztassa a rendszert és a tv-készüléket
audiovezetékkel és HDMI-vezetékkel (20., 21.
oldal).
Az összehangolt hangvezérlés a
következőképpen működik.
• Ha a rendszer be van kapcsolva, a tv-készülék
hangja a rendszer hangsugárzóin hallható.
• Ha a tv-készülék hangja a rendszer
hangsugárzóin hallható, megváltoztathatja a
kimenetet a tv-készülék hangsugárzóira a tvkészülék menüjében.
• Ha a tv-készülék hangkimenete a rendszer
hangsugárzóin hallható, beállíthatja a rendszer
hangerejét és kikapcsolhatja a rendszer hangját
a tv-készülék távvezérlőjével.
Egyéb műveletek
• E funkció működése a tv-készülék beállításaitól függ. A
részleteket lásd a tv-készülék kezelési útmutatójában.
A tv-készülék hangjának
lejátszása a rendszer
hangsugárzóin
Megjegyzés
• Ha a tv-készülék PAP (kép és kép) üzemmódban van,
az összehangolt hangvezérlés funkció nem működik.
• A tv-készüléktől függően a készülék hangerejének
beállításakor a hangerő megjelenhet a tv-képernyőn.
Ilyen esetben a tv-képernyőn és a készülék előlapján
megjelenő hangerő eltérő lehet.
A rendszer legnagyobb
hangerejének beállítása
(hangerő korlátozás)
Ha az összehangolt hangvezérlés funkció be van
kapcsolva, a rendszer hangerejétől függően a
hangerő a rendszeren beállított hangerőtől
függően túl magas lehet. Ezt megelőzheti a
legnagyobb hangerő korlátozásával. A
részleteket lásd a [Volume Limit] (54. oldal)
szakaszban.
45HU
model name [BDV-E970W / E670W]
[4-178-244-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00004
vegleg\book\gb09oth.fm]
keszleadott\BDV-E370, ~870\02
masterpage:Left
specdef v20070110
gb_book.book Page 46 Tuesday, April 13, 2010 3:59 PM
A tv-készülék digitális
audiojelének fogadása
(visszatérő hangcsatorna)
A rendszer alkalmas a tv-készülék digitális
audiojelének fogadására HDMI-vezetéken
keresztül, ha a tv-készülék kompatibilis a
visszatérő hangcsatorna funkcióval. A tvkészülék hangját egyetlen HDMI-vezeték
alkalmazásával hallgathatja a rendszer
hangsugárzóin. A részleteket lásd az [Audio
Return Channel] szakaszban (54. oldal).
1
2
3
4
5
A rendszer mûködtetése a tvkészülék távvezérlõjével
Nyomja meg a HOME gombot.
A tv-képernyőn megjelenik az alapbeállítás
menü.
A C/c gombbal válassza ki a
[Setup] opciót.
A X/x gombbal válassza ki az [Audio
Settings] opciót, majd nyomja meg a
gombot.
A X/x gombbal válassza ki az [Auto
Calibration] opciót, majd nyomja meg a
gombot.
Megjelenik az [Auto Calibration]
jóváhagyás-kérése.
Csatlakoztassa a mérőmikrofont a
hátoldali A.CAL MIC aljzathoz.
Egy állvány (külön megvásárolható) vagy
hasonló eszköz segítségével rögzítse kb.
fejmagasságban a mikrofont. Mindegyik
hangsugárzó előlapja nézzen a mikrofon
felé, és ne legyen közöttük akadály.
(egyszerű távvezérlés)
A rendszer alapvető funkcióit a tv-készülék
távvezérlőjével is működtetheti, ha a rendszer
videokimenete látható a tv-képernyőn. A
részleteket lásd a tv-készülék kezelési
útmutatójában.
MIC
A. CAL
C2
ECM-A
A tv-készülék képernyõmenü
nyelvének módosítása
(nyelvkövetés)
Ha módosítja a tv-készülék képernyőmenüjének
nyelvét, a rendszer képernyőmenüjének nyelve
önműködően megváltozik a rendszer ki- és
bekapcsolása után.
Mérőmikrofon
A megfelelõ beállítások
önmûködõ kalibrálása
[Auto Calibration]
A D. C. A. C. (önműködő digitális házimozi
kalibrálás) segítségével önműködően
beállíthatja a megfelelő térhangzást.
Megjegyzés
• A rendszer az [AUTO CALIBRATION] (önműködő
kalibrálás) elindulásakor hangos teszthangot bocsát
ki. A hang nem halkítható le. Vegye figyelembe,
hogy a gyermekeket és a szomszédokat zavarhatja.
6
A X/x gombbal válassza ki az [OK] opciót.
7
Nyomja meg a
A megszakításhoz válassza ki a [Cancel] opciót.
gombot.
Az [Auto Calibration] megkezdődik.
A rendszer önműködően elvégzi a
hangsugárzók beállítását.
46HU
model name [BDV-E970W / E670W]
[4-178-244-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00004
vegleg\book\gb09oth.fm]
keszleadott\BDV-E370, ~870\02
masterpage:Right
specdef v20070110
gb_book.book Page 47 Tuesday, April 13, 2010 3:59 PM
Mérés közben gondoskodjon a lehető
legnagyobb csendről.
Megjegyzés
Nyugtázza az [Auto Calibration]
eredményeit.
A készülékhez csatlakoztatott
hangsugárzók [Yes] beállítással jelennek
meg a tv-képernyőn a listában.
Megjegyzés
9
• Ha a mérés sikertelen, kövesse az üzenet
utasításait, majd próbálja újra végrehajtani az
[Auto Calibration] menüpontot.
• A [Subwoofer] mérés eredménye mindig [Yes]
és a [Speaker Settings] visszatér az
alapértelmezett beállításokra az [Auto
Calibration] végrehajtásakor.
A X/x gombbal válassza ki az [OK]
vagy [Cancel] opciót, majd nyomja
meg a
gombot.
x A mérés sikeres.
[Speaker Settings]
A lehető legjobb hangzás elérése érdekében
állítsa be a hangsugárzók csatlakoztatását és a
hallgatási helyzettől mért távolságukat. Ezután a
teszthang segítségével állítsa be a hangsugárzók
hangerejét és hangerőegyensúlyát.
1
2
3
4
5
Nyomja meg a HOME gombot.
A tv-képernyőn megjelenik az alapbeállítás
menü.
A C/c gombbal válassza ki a
[Setup] opciót.
A X/x gombbal válassza ki az [Audio
Settings] opciót, majd nyomja meg a
gombot.
A X/x gombbal válassza ki a [Speaker
Settings] opciót, majd nyomja meg a
gombot.
Megjelenik a [Speaker Settings] képernyő.
A X/x gombbal válassza ki a menüpontot, majd nyomja meg a
gombot.
Ellenőrizze a következő beállításokat.
x [Connection]
Ha nem csatlakoztatja a középső vagy hátsó hangsugárzót, módosítsa a [Center] és [Surround]
beállításait. Mivel az első hangsugárzók és a mélysugárzó beállítása állandó, azok nem módosíthatók.
A vezeték nélküli térhangzás hangsugárzó készlet
(WAHT-SBP2, külön megvásárolható) használatakor hátsó kiegészítő hangsugárzóként (14.
oldal), végezze el a [Surround Back] beállítását is.
Húzza ki a mérőmikrofont, és válassza az
[OK] opciót. A mérési eredmények
megjelennek.
[Front]
x A mérés sikertelen.
[Yes]: általában ezt válassza.
[None]: a nem csatlakoztatott középső
hangsugárzót, ezt a beállítást kell kiválasztani.
Kövesse az üzenet utasításait, majd
válassza az [OK] opciót az ismétléshez.
Megjegyzés
• Az önműködő kalibrálás közben:
– ne kapcsolja ki a készüléket,
– ne nyomja meg egyik gombot sem,
– ne változtassa a hangerőt,
– ne válasszon másik funkciót,
– ne cseréljen lemezt,
– ne helyezzen be lemezt,
– ne húzza ki a mérőmikrofont.
Egyéb műveletek
8
• Az [AUTO CALIBRATION] megkezdése előtt
ellenőrizze, hogy a térhangzás-erősítő be legyen
kapcsolva, és a megfelelő helyen legyen
elhelyezve. Ha nem megfelelően helyezi el a
térhangzás-erősítőt, például másik szobában, a
mérés nem lesz sikeres.
• A vezeték nélküli térhangzás hangsugárzó
készlet (WAHT-SBP2, külön megvásárolható)
használatakor hátsó kiegészítő hangsugárzóként
(14. oldal), helyezze el a hangsugárzókat a
megfelelő helyen, majd kapcsolja be a
térhangzás-erősítőt. A hátsó kiegészítő
hangsugárzók használatához válassza a
[Speaker Settings] menü [Surround Back]
menüpontjának [Yes] beállítását (47. oldal).
A hangsugárzók beállítása
[Yes]
[Center]
[Surround]
[Yes]: általában ezt válassza.
[None]: ha nem csatlakoztatott hátsó hangsugárzókat, ezt a beállítást kell kiválasztani.
[Surround Back]
[Yes]: ha hátsó kiegészítő hangsugárzókat
csatlakoztatott, ezt a beállítást válassza.
[None]: ha nem csatlakoztatott hátsó kiegészítő
hangsugárzókat, ezt a beállítást válassza.
[Subwoofer]
[Yes]
47HU
model name [BDV-E970W / E670W]
[4-178-244-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00004
vegleg\book\gb09oth.fm]
keszleadott\BDV-E370, ~870\02
masterpage:Left
specdef v20070110
gb_book.book Page 48 Tuesday, April 13, 2010 3:59 PM
x [Distance]
Ha áthelyezi a hangsugárzókat állítsa be a hangsugárzók hallgatási helytől mért távolságát (A).
A hangsugárzók távolságát a 0–7 méter
tartományban állíthatja be.
Az ábrán lévő hangsugárzók a következők:
1középső hangsugárzó
2bal első hangsugárzó (L)
3jobb első hangsugárzó (R)
4mélysugárzó
5bal hátsó hangsugárzó (L)
6jobb hátsó hangsugárzó (R)
7bal hátsó kiegészítő hangsugárzó (L) (külön
megvásárolható)
8jobb hátsó kiegészítő hangsugárzó (L) (külön
megvásárolható)
1
2
3
4
A
5
6
Az egyszerű beállításhoz ne feledje kiválasztani
a [Test Tone] menüpont [On] beállítását.
[Front Left/Right] 0.0 dB: az első hangsugárzó
hangerejének beállítása.
[Center]* 0.0 dB: a középső hangsugárzó
hangerejének beállítása.
[Surround Left/Right]* 0.0 dB: a hátsó
hangsugárzó hangerejének beállítása.
[Surround Back Left/Right]* 0.0 dB: a hátsó
kiegészítő hangsugárzó hangerejének beállítása.
[Subwoofer] 0.0 dB: a mélysugárzó
hangerejének beállítása.
* Ez a menüpont akkor jelenik meg, ha kiválasztja a
[Connection] opció [Yes] beállítását.
x [Test Tone]
A hangsugárzók teszthangot bocsátanak ki a
[Level] beállításához.
[Off]: a teszthang nem hallható.
[On]: a hangsugárzó jelszint beállítása közben a
teszthang sorban végighalad a hangsugárzókon.
Ha kiválasztja a [Speaker Settings] menü
valamelyik elemét, a teszthang sorban
végighalad a hangsugárzókon.
A hangerő beállítását az alábbiak szerint
végezheti el.
1
7
A
8
[Front Left/Right] 3.0 m: az első hangsugárzók
távolságának beállítása.
[Center]* 3.0 m: a középső hangsugárzó
távolságának beállítása.
[Surround Left/Right]* 3.0 m: a hátsó
hangsugárzók távolságának beállítása.
[Surround Back Left/Right]* 3.0 m: a hátsó
kiegészítő hangsugárzók távolságának
beállítása.
[Subwoofer] 3.0 m: a mélysugárzó távolságának
beállítása.
* Ez a beállítás a [Connection] menüpont [Yes]
beállítása esetén jelenik meg.
Megjegyzés
2
3
4
5
6
7
8
9
Válassza a [Test Tone] opció [On]
beállítását.
A X/x gombbal válassza ki a [Level]
opciót, majd nyomja meg a
gombot.
A X/x gombbal válassza ki a kívánt
hangsugárzó típust, majd nyomja meg
a
gombot.
A C/c gombbal válassza ki a bal vagy
jobb hangsugárzót, majd a X/x
gombbal állítsa be a hangerőt.
Nyomja meg a
gombot.
Ismételje a 3–5. lépéseket.
Nyomja meg a RETURN gombot.
A rendszer visszatér az előző kijelzéshez.
A X/x gombbal válassza ki a [Test Tone]
opciót, majd nyomja meg a
gombot.
A X/x gombbal válassza ki az [Off]
opciót, majd nyomja meg a
gombot.
• A bemenőjeltől függően elképzelhető, hogy a
[Distance] nem hatásos.
Megjegyzés
x [Level]
• A HDMI OUT aljzaton keresztül nem szólal meg a
teszthang.
Beállíthatja a hangsugárzók hangerejét. A
beállítást a –6–6 dB tartományban végezheti el.
48HU
model name [BDV-E970W / E670W]
[4-178-244-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00004
vegleg\book\gb09oth.fm]
keszleadott\BDV-E370, ~870\02
masterpage:Right
specdef v20070110
gb_book.book Page 49 Tuesday, April 13, 2010 3:59 PM
Hasznos tanács
• Az összes hangsugárzó hangerejének egyidejű
beállításához használja a 2 +/– gombot.
A kikapcsolás idõzítõ
használata
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a készülék egy
meghatározott időtartam eltelte után
kikapcsoljon, így nyugodtan elalhat akkor is, ha
a készülék be van kapcsolva. Az időtartamok 10
perces lépésekkel állíthatók be.
Nyomja meg a SLEEP gombot.
A hátralévõ idõ ellenõrzése
Nyomja meg egyszer a SLEEP gombot.
A hátralévõ idõ módosítása
Nyomja meg többször a SLEEP gombot a kívánt
időtartam beállításához.
A vezérlőjel beállítása után a mellékelt
távvezérlővel tv-készülékét is működtetheti.
Megjegyzés
• Elemcsere után előfordulhat, hogy a távvezérlő kódja
visszaáll az alapértelmezett (SONY) értékre. Ilyenkor
állítsa be újra a megfelelő kódot.
A távvezérlõ elõkészítése a tvkészülék vezérléséhez
A tv-készülék gyártói kódjának (lásd a
táblázatot) számgombokkal történő
megadása közben tartsa lenyomva a TV [/1
gombot. A kód megadása után elengedheti
a TV [/1 gombot.
Ha a beállítás sikertelen, a beállított kód nem
változik meg. Adja meg újra a kódszámot.
A vezérelhetõ tv-készülékek
kódszámai
A készülék gombjainak
zárolása
Ha az adott gyártmány sorában több kódszám is
szerepel, próbálja ki egymás után mindet, amíg
a megfelelőt meg nem találja.
(Child Lock)
Letilthatja a készüléken lévő gombokat (a "/1
gomb kivételével) a hibás kezelés, mint például
a gyermeki csíny, megelőzésének érdekében
(gyermekzár funkció).
Gyártó
Kódszám
SONY
01 (alapértelmezett)
SAMSUNG
02, 08
Tartsa nyomva a készüléken a x gombot
legalább 5 másodpercig.
Az előlapi kijelzőn megjelenik a „CHILD
LOCK” és az „ON” felirat.
A gyermekzár funkció bekapcsol és a készülék
gombjai reteszelődnek. (A távvezérlővel
működtetheti a rendszert.)
A kikapcsoláshoz tartsa nyomva legalább 5
másodpercig a x gombot, amíg a „CHILD
LOCK” és az „OFF” megjelenik az előlapi
kijelzőn.
Megjegyzés
• Ha a gyermekzár funkció bekapcsolt állapotában
próbálja használni a készüléken lévő gombokat,
akkor a „CHILD LOCK” felirat jelenik meg az
előlapi kijelzőn.
Egyéb műveletek
A kijelzőn a perc kijelzés (hátralévő idő) 10
perces egységekben változik a SLEEP gomb
minden egyes megnyomásakor.
A kikapcsolás időzítő beállításakor a „SLEEP”
villog az előlapi kijelzőn.
A tv-készülék
mûködtetése a mellékelt
távvezérlõvel
LG
05
PHILIPS
02, 03, 07
PANASONIC
06
TOSHIBA
04
Energiatakarékos
készenléti mód
Ellenőrizze az alábbi beállítások elvégzését:
– A [HDMI Settings] menü [Control for
HDMI] menüpontjának beállítása [Off] (44.
oldal).
– Az [S-AIR Settings] menü [Standby]
menüpontjának beállítása [Off] (41. oldal).
– A [Quick Start Mode] beállítása [Off] (54.
oldal).
49HU
model name [BDV-E970W / E670W]
[4-178-244-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\BDV-E370, ~870\02 vegleg\book\gb10set.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
gb_book.book Page 50 Tuesday, April 13, 2010 3:59 PM
Ikon
Alapbeállítások
[Network Update] (50. oldal)
Az alapbeállítás menü
Elvégezheti a kép és a hang különböző
beállításait.
A rendszer beállításainak megváltoztatásához az
alapbeállítás menüben válassza ki a
(Setup)
opciót.
Az alapértelmezett beállítást aláhúzás jelzi.
Megjegyzés
• Az alapbeállításokkal szemben a lemezen tárolt
lejátszási beállítások elsőbbséget élveznek, ezért
előfordulhat, hogy az alább leírt funkciók nem
mindegyike használható.
1
2
Magyarázat
A lejátszó szoftverének
frissítése.
[Screen Settings] (52. oldal)
A képernyő beállítások
elvégzése a csatlakozóaljzatok
típusának megfelelően.
[Audio Settings] (52. oldal)
Az audiobeállítások elvégzése a
csatlakozóaljzatok típusának
megfelelően.
[BD/DVD Viewing Settings]
(53. oldal)
A BD-, DVD-lejátszás részletes
beállításai.
[Parental Control Settings]
(53. oldal)
Nyomja meg a HOME gombot.
A szülői felügyelet funkció
részletes beállításai.
A tv-képernyőn megjelenik az alapbeállítás
menü.
[Music Settings] (53. oldal)
A C/c gombokkal válassza ki a
[Setup] opciót.
A Super Audio CD lemez
lejátszás részletes beállításai.
[System Settings] (54. oldal)
A rendszer beállításainak
elvégzése.
[Network Settings] (55. oldal)
Az Internet és a hálózat részletes
beállításai.
[Easy Setup] (55. oldal)
A gyorsbeállítás ismételt
elindítása az alapbeállítások
elvégzéséhez.
3
[Resetting] (55. oldal)
A X/x gombokkal válassza ki a
beállítási kategória ikonját, majd
nyomja meg a
gombot.
A rendszer visszaállítása a gyári
beállításokra.
Példa: [Screen Settings]
[Network Update]
Setup
TV Type
Set the screen aspect ratio of your TV.
Screen Format
Original
DVD Aspect Ratio
Letter Box
Cinema Conversion Mode
Auto
Frissítheti és fejlesztheti a rendszer funkcióit.
A frissítési lehetőségekről az alábbi honlapon
tájékozódhat:
http://support.sony-europe.com/
Az alábbi beállításokat végezheti el.
50HU
model name [BDV-E970W / E670W]
[4-178-244-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\BDV-E370, ~870\02 vegleg\book\gb10set.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
gb_book.book Page 51 Tuesday, April 13, 2010 3:59 PM
[Screen Settings]
x [TV Type]
[16:9]: válassza ezt a beállítást, ha szélesképernyős
vagy szélesképernyős üzemmóddal rendelkező tvkészüléket csatlakoztatott.
[4:3]: válassza ezt a beállítást, ha hagyományos,
szélesképernyős üzemmód nélküli, 4:3
képarányú tv-készüléket csatlakoztatott.
x [Screen Format]
Megjegyzés
• Ha a HDMI OUT aljzatot és más videó kimeneti
aljzatokat is csatlakoztatott egyszerre, akkor válassza
a [Component Video] opciót.
• Ha a [HDMI] vagy [Component Video] felbontás
beállításakor nincs kép, próbálkozzon másik
felbontás beállítással.
x [BD/DVD-ROM 1080/24p Output]
x [DVD Aspect Ratio]
[Auto]: a kimenet beállítása 1920 × 1080p/24
Hz videojelre csak HDMI OUT aljzaton
keresztül csatlakoztatott, 1080/24p-kompatibilis
tv-készülék használata esetén.
[Off]: ezt az opciót válassza, ha a tv-készüléke
nem kompatibilis az 1080/24p videojelekkel.
[Letter Box]: a szélesképernyős kép alján és
tetején fekete csík látható.
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Pan & Scan]: a kép teljesen kitölti a képernyőt
(függőleges irányban is), de a kép széleit levágja
a készülék.
[Auto]: a külső eszköz típusának önműködő
érzékelése és átkapcsolás a megfelelő
színbeállításra.
[YCbCr (4:2:2)]: YCbCr 4:2:2 videojel kimenet.
[YCbCr (4:4:4)]: YCbCr 4:4:4 videojel kimenet.
[RGB]: DVI aljzattal rendelkező HDCP
kompatibilis eszköz csatlakoztatásakor ezt
válassza.
Alapbeállítások
[Original]: válassza ezt szélesképernyős üzemmóddal
rendelkező tv-készülék csatlakoztatásakor. A 4:3
képarányú kép 16:9 képaránnyal jelenik meg
szélesképernyős tv-készüléken is.
[Fixed Aspect Ratio]: a képméret átalakítása a
képernyő méretére az eredeti képarány megtartásával.
felbontásnál rosszabb, a készülék feljavítja SD
(normál) felbontásra).
[Component Video]: a tv-készüléknek
megfelelő felbontás kiválasztása.
[Video]: a legalacsonyabb képfelbontás
önműködő beállítása.
x [HDMI Deep Colour Output]
x [Cinema Conversion Mode]
[Auto]: általános esetben ezt válassza. A lejátszó
önműködően meghatározza, hogy video-alapú
vagy film-alapú műsort néz, és kiválasztja a
megfelelő átalakítási eljárást.
[Video]: a video-alapú eljárás kiválasztása
függetlenül a műsortól.
x [Output Video Format]
[HDMI]: általános esetben válassza az [Auto]
opciót. Válassza az [Original Resolution] opciót
a műsor lemezen rögzített képfelbontásával való
megjelenítéséhez (ha a felbontás SD (normál)
[Auto]: általában ezt válassza.
[12bit], [10bit]: 12 bites vagy 10 bites videojel
kimenet, a mély színekkel kompatibilis tvkészülék csatlakoztatásakor.
[Off]: ezt válassza, ha a kép bizonytalan vagy a
színek természetellenesek.
x [Pause Mode] (csak BD, DVD VIDEO,
DVD-R, DVD-RW esetén)
[Auto]: a gyorsan mozgó tárgyakat tartalmazó
kép is remegés nélkül jelenik meg a képernyőn.
Általában ezt a beállítást kell kiválasztani.
[Frame]: a gyorsan mozgó tárgyakat nem
tartalmazó kép nagyfelbontással, kiváló
minőségben jelenik meg.
51HU
model name [BDV-E970W / E670W]
[4-178-244-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\BDV-E370, ~870\02 vegleg\book\gb10set.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
gb_book.book Page 52 Tuesday, April 13, 2010 3:59 PM
[Audio Settings]
• Ha az összehangolt hangvezérlés funkció (47. oldal)
be van kapcsolva, ez a beállítás önműködően
változhat.
x [BD Audio MIX Setting]
x [Sound Effect]
[On]: az interaktív hang és a másodlagos hang
rákeverése az elsődleges hangra.
[Off]: csak az elsődleges hang továbbítása.
Válassza ezt a beállítást AV-rádióerősítőre
továbbított HD audiojel esetén.
A rendszer hanghatások (SOUND MODE,
„D.BASS”, „NIGHT MODE” és
„SUR.SETTING”) be- vagy kikapcsolása.
x [Audio DRC]
A műsorszám dinamika tartományának
csökkentése.
[Auto]: a lemezen beállított dinamikatartománnyal történő lejátszás (csak BD-ROM
esetén).
[Off]: nincs dinamikatartomány szűkítés.
[On]: a hangmérnök által tervezett dinamikával
történő lejátszás.
[On]: az összes hanghatás bekapcsolása. A
mintavételezési frekvencia felső határértéke 48
kHz.
[Off]: a hanghatások kikapcsolása. Válassza ezt
az opciót, ha nem akarja beállítani a
mintavételezési frekvencia felső határértékét.
x [Speaker Settings]
A lehető legjobb térhangzás eléréséhez állítsa be
a hangsugárzókat. A részleteket lásd az „A
hangsugárzók beállítása” című fejezetben (47.
oldal).
x [Attenuate - AUDIO]
x [Auto Calibration]
Az AUDIO (AUDIO IN L/R) aljzathoz
csatlakoztatott készülék műsorának lejátszásakor
torzítás fordulhat elő. Ennek megelőzéséhez
csökkentse le a készüléken a bemeneti jelszintet.
A megfelelő beállítások önműködő kalibrálása.
A részleteket lásd az „A megfelelő beállítások
önműködő kalibrálása” című fejezetben (46.
oldal).
[On]: a bemenőjel csillapítása. A hangerőszint
módosul.
[Off]: normál bemeneti jelszint.
x [Audio Output]
A rendszer nem képes a többcsatornás hang
egyidejű továbbítására a HDMI OUT aljzaton és
a rendszer hangsugárzóin keresztül.
[BD/DVD Viewing
Settings]
A BD-, DVD-lejátszás részletes beállításai.
x [BD/DVD Menu]
[Speaker]: többcsatornás hang továbbítása csak
a rendszer hangsugárzóin keresztül.
[Speaker + HDMI]: többcsatornás hang
továbbítása a rendszer hangsugárzóin keresztül
és 2-csatornás lineáris PCM-jelek továbbítása
HDMI OUT aljzaton keresztül.
[HDMI]: hang továbbítása csak HDMI OUT
aljzaton keresztül. A hangformátum a
csatlakoztatott készüléktől függ.
Megjegyzés
• Ha az [Audio Output] beállítása [HDMI], a SOUND
MODE, „D.BASS”, „NIGHT MODE” és
„SUR.SETTING” funkciók kikapcsolnak.
A BD-ROM, DVD VIDEO lemezmenü
alapértelmezett nyelvének kiválasztása.
A [Select Language Code] kiválasztásakor
megjelenik a nyelvkód megadására szolgáló
képernyő. Adja meg a kívánt nyelv kódját a
„Választható nyelvek listája” alapján (70. oldal).
x [Audio]
A BD-ROM és DVD VIDEO lemezek
alapértelmezett nyelv hangsávjának kiválasztása.
Az [Original] kiválasztásakor a lemez
elsődleges nyelve kerül kiválasztásra.
52HU
model name [BDV-E970W / E670W]
[4-178-244-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\BDV-E370, ~870\02 vegleg\book\gb10set.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
gb_book.book Page 53 Tuesday, April 13, 2010 3:59 PM
A [Select Language Code] kiválasztásakor
megjelenik a nyelvkód megadására szolgáló
képernyő. Adja meg a kívánt nyelv kódját a
„Választható nyelvek listája” alapján (70. oldal).
x [Subtitle]
A BD-ROM és DVD VIDEO lemezek
alapértelmezett felirat nyelvének kiválasztása.
A [Select Language Code] kiválasztásakor
megjelenik a nyelvkód megadására szolgáló
képernyő. Adja meg a kívánt nyelv kódját a
„Választható nyelvek listája” alapján (70. oldal).
x [BD Hybrid Disc Playback Layer]
[BD]: a BD-réteg lejátszása.
[DVD/CD]: a DVD- vagy CD-réteg lejátszása.
x [BD Internet Connection]
x [BD Data Storage Options]
[Internal memory]: a belső memória
kiválasztása a BD-adatok tárolásához.
[USB device (front)]: a BD-adatok tárolásához
válassza ki az előlapon található
(USB) aljzatot.
[USB device (rear)]: a BD-adatok tárolásához
válassza ki a hátoldalon található
(USB) aljzatot.
[Parental Control
Settings]
x [Password]
A szülői felügyelet jelszavának megadása vagy
módosítása. A jelszó lehetővé teszi a korlátozás
beállítását BD-ROM, DVD VIDEO vagy
Internetről való lejátszáskor. Szükség esetén
eltérő korlátozási szintet állíthat be a BD-ROM
és a DVD VIDEO lemezekhez.
Egyes BD-ROM lemezek lejátszása
korlátozható a felhasználó életkora alapján. A
nemkívánatos jelenetet a készülék kihagyja,
vagy más jelenettel helyettesíti. Kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat és írja be a
négyjegyű jelszavát.
x [DVD Parental Control]
Egyes DVD VIDEO lemezek lejátszása a
megadott paraméter, pl. a készüléket kezelő
személy életkorának függvényében
szabályozható, korlátozható. A nemkívánatos
jelenetet a készülék kihagyja, vagy más
jelenettel helyettesíti. Kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat és írja be a négyjegyű
jelszavát.
x [Internet Video Parental Control]
Egyes internetes videók lejátszása korlátozható
a felhasználó életkora alapján. A nemkívánatos
jelenetet a készülék kihagyja, vagy más
jelenettel helyettesíti. Kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat és írja be a négyjegyű
jelszavát.
Alapbeállítások
[Allow]: általában ezt válassza.
[Do not allow]: az Internet csatlakozás letiltása.
x [BD Parental Control]
x [Internet Video Unrated]
[Allow]: a nem kategorizált internetes videók
lejátszásának engedélyezése.
[Block]: a nem kategorizált internetes videók
lejátszásának korlátozása.
[Music Settings]
A Super Audio CD lemez lejátszás részletes
beállításai.
x [Super Audio CD Playback Layer]
[Super Audio CD]: a Super Audio CD réteg
lejátszása.
[CD]: a CD-réteg lejátszása.
x [Parental Control Area Code]
Egyes BD-ROM és DVD VIDEO lemezek lejátszása
korlátozható a földrajzi terület alapján. A
nemkívánatos jelenetet a készülék kihagyja, vagy
más jelenettel helyettesíti. Kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat és írja be négyjegyű jelszavát.
x [Super Audio CD Playback Channels]
[DSD 2ch]: a 2-csatornás terület lejátszása.
[DSD Multi]: a többcsatornás terület lejátszása.
53HU
model name [BDV-E970W / E670W]
[4-178-244-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\BDV-E370, ~870\02 vegleg\book\gb10set.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
gb_book.book Page 54 Tuesday, April 13, 2010 3:59 PM
[Off]: kikapcsolva.
[System Settings]
A rendszerrel kapcsolatos paraméterek beállításai.
x [OSD]
Válassza ki a képernyőkijelzések nyelvét.
x [S-AIR Settings]
Az S-AIR beállítások elvégzése. A részleteket
lásd az „S-AIR eszköz használata” fejezetben
(39. oldal).
[Info]: a kiválasztott S-AIR ID megjelenik.
[Pairing]: a rendszer és az S-AIR
mélyhangsugárzó párosítása a térhangzáserősítővel vagy S-AIR vevővel.
[RF Change]: ha a vezeték nélküli átvitel nem
állandó, állítsa be ezt a funkciót.
[Mode]: a rendszer hangját egy másik szobában
is hallgathatja.
[Standby]: az S-AIR vevőt a készülék készenléti
állapotában is használhatja.
x [Dimmer]
[Bright]: normál fényerő.
[Dark]: alacsony fényerő.
x [HDMI Settings]
A HDMI vezérlés funkcióval kompatibilis Sony
készülékek HDMI-vezetékkel történő csatlakoztatásakor a kezelés leegyszerűsödik. A részleteket
lásd „A HDMI vezérlés funkció használata
„BRAVIA” Sync esetén” fejezetben (44. oldal).
Megjegyzés
• Ez a funkció csak akkor elérhető, ha a [Control for
HDMI] beállítása [On].
[Volume Limit]
Ha a rendszer hangvezérlés funkció (45. oldal)
be van kapcsolva, a rendszeren beállított
hangerőtől függően hangos zaj lehet hallható.
Ezt megelőzheti a legnagyobb hangerő
korlátozásával, a rendszer hangvezérlés funkció
bekapcsolásakor.
[Level3]: a legnagyobb hangerő beállítása 10.
[Level2]: a legnagyobb hangerő beállítása 15.
[Level1]: a legnagyobb hangerő beállítása 20.
[Off]: kikapcsolva.
Megjegyzés
• Ez a funkció csak akkor elérhető, ha a [Control for
HDMI] beállítása [On].
x [Quick Start Mode]
[On]: a készenléti üzemmódból bekapcsolás
idejének lerövidítése. A rendszer használatát a
bekapcsolás után rövid idővel megkezdheti.
[Off]: az alapértelmezett beállítás.
x [Auto Standby]
[On]: az [Auto Standby] funkció bekapcsolása.
Ha a rendszert körülbelül 30 percig nem
használja, önműködően készenléti állapotba
kapcsol.
[Off]: a funkció kikapcsolása.
x [Auto Display]
[Control for HDMI]
A [Control for HDMI] funkció be- és
kikapcsolása.
[On]: bekapcsolva. A beállítást el kell végeznie
mindkét HDMI-vezetékkel csatlakozott
készüléken.
[Off]: kikapcsolva.
[Audio Return Channel]
Ez a funkció akkor elérhető, ha a rendszert az
Audio Return Channel funkcióval kompatibilis
tv-készülékhez csatlakoztatja.
[Auto]: a rendszer önműködően fogadhatja a tvkészülék digitális audiojelét egy HDMIvezetéken keresztül.
[On]: önműködően információt jelenít meg a
képernyőn a nézett tétel, kép üzemmód, audiojel
stb. módosításakor.
[Off]: az információkat csak a DISPLAY gomb
megnyomásakor jeleníti meg.
x [Screen Saver]
[On]: a képernyővédő bekapcsolása.
[Off]: kikapcsolva.
x [Software Update Notification]
[On]: a rendelkezésre álló szoftverfrissítési
információ megjelenítése (50. oldal).
[Off]: kikapcsolva.
54HU
model name [BDV-E970W / E670W]
[4-178-244-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\BDV-E370, ~870\02 vegleg\book\gb10set.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
gb_book.book Page 55 Tuesday, April 13, 2010 3:59 PM
x [Gracenote Settings]
[Auto]: a lemezre vonatkozó információk
önműködő letöltése a lejátszás leállításakor. A
letöltéshez, a rendszert csatlakoztatni kell a
hálózathoz.
[Manual]: a lemezre vonatkozó információk
letöltése, ha kiválasztja a [Playback History]
vagy [Information Display] opciót a beállítások
menüben.
[Wired Setup]: válassza ezt a beállítást,
közvetlenül egy szélessávú routerhez való
csatlakoztatáskor.
[USB Wireless Setup]: válassza ezt a beállítást,
USB vezeték nélküli hálózati adapter
használatakor.
További információkért látogasson el az alábbi
honlapra:
http://support.sony-europe.com/
x [DivX® VOD]
A készülék regisztrációs vagy regisztráció
törlési kódjának megjelenítése, vagy a rendszer
regisztrációjának törlése.
A regisztráció kikapcsolt állapotában
A regisztráció engedélyezésekor
A C/c gombbal válasszon az [OK] vagy
[Cancel] opciók közül, majd nyomja meg a
gombot.
[OK]: az eszköz regisztrációja törlődik és a
regisztráció törlési kód megjelenik.
[Cancel]: visszatérés az előző képernyőre.
További információkért látogasson el a
http://www.divx.com honlapra.
A hálózat megfelelő csatlakoztatási
beállításainak ellenőrzésére hálózati
diagnosztikát futtathat.
x [BD Remote Device Registration]
A „BD remote” eszköz regisztrálása.
x [Registered BD Remote Devices]
A regisztrált „BD remote” eszközök listájának
megjelenítése.
Alapbeállítások
[Registration Code]: a regisztrációs kód
megjelenítése.
[Deregistration Code]: a regisztráció törlési kód
megjelenítése (ez az elem csak a regisztrációs
kód megjelenítése után választható).
x [Network Connection Diagnostics]
[Easy Setup]
A gyorsbeállítás ismételt elindítása az
alapbeállítások elvégzéséhez. Kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat.
x [System Information]
A rendszer szoftverváltozatának és a fizikai
címének (MAC) megjelenítése.
[Network Settings]
[Resetting]
x [Reset to Factory Default Settings]
Az Internet és a hálózat részletes beállításai.
Visszatérhet a rendszer gyári beállításaihoz egy
beállítás-csoportban. A kiválasztott csoport
beállításai alaphelyzetbe állnak.
x [Internet Settings]
x [Initialize Personal Information]
Először csatlakoztassa a rendszert a hálózathoz.
A részleteket lásd a „Csatlakoztatás a
hálózathoz” fejezetben (24. oldal).
Letörölheti a rendszerben tárolt személyes
információkat.
[View Network Status]: a hálózati állapot
megjelenítése.
55HU
model name [BDV-E970W / E670W]
[4-178-244-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00004
vegleg\book\gb11add.fm]
keszleadott\BDV-E370, ~870\02
masterpage:Left
specdef v20070110
gb_book.book Page 56 Tuesday, April 13, 2010 3:59 PM
Mûködés
További információk
Óvintézkedések
Biztonság
• A tűz és áramütés megelőzése érdekében ne
helyezzen folyadékkal teli tárgyakat, például vázákat
a rendszerre, és ne tegye a rendszert víz, például
fürdőkád vagy zuhanyfülke közelébe. Ha bármilyen
szilárd anyag vagy folyadék kerül a rendszer
belsejébe, húzza ki a hálózati csatlakozóvezetéket, és
a további használat előtt forduljon szakemberhez.
• Ne érintse meg nedves kézzel a hálózati
csatlakozóvezetéket, mert áramütést szenvedhet.
Áramforrások
• Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza
ki a csatlakozódugót a hálózati aljzatból. Kihúzáskor
mindig a csatlakozódugót fogja meg, ne a vezetéket.
Elhelyezés
• Úgy helyezze el a készüléket, hogy a levegő
szabadon áramolhasson körülötte, máskülönben
túlmelegedhet.
• Ha a készülék hosszú időn keresztül magas hangerőn
működik, a külseje átforrósodik. Ez nem
hibajelenség. A készüléket azonban ilyenkor nem
tanácsos megérinteni. Ne helyezze a rendszert zárt,
rosszul szellőző térbe, mert túlmelegedhet.
• Ne helyezzen semmit a készülék tetejére, mert a
szellőzőnyílásokat eltakarhatja. A rendszer
nagyteljesítményű erősítővel van felszerelve. Ha a
szellőzőnyílásokat eltakarja, a rendszer
túlmelegedhet és meghibásodhat.
• Ne helyezze a rendszert puha felületre, pl. szőnyegre,
takaróra, vagy olyan anyagok közelébe, pl. függöny,
sötétítő, amelyek eltakarhatják a szellőzőnyílásokat.
• Ne helyezze a rendszert zárt térbe, pl. szekrénybe
vagy hasonló helyre.
• Kerülje az alábbi elhelyezéseket: fűtőtestek
közelében illetve olyan helyen, ahol közvetlen
napfénynek, túlzott pornak vagy rázkódásnak,
ütődésnek van kitéve.
• Ne helyezze el döntött helyzetben a rendszert. A
készülék kizárólag vízszintes helyzetben
üzemeltethető.
• A rendszert és a lemezeket tartsa távol az erős
mágnessel rendelkező berendezésektől (pl.
mikrohullámú sütő, nagyméretű hangsugárzók stb.).
• Ne helyezzen nehéz tárgyakat a rendszerre.
• Ha a rendszert közvetlenül egy hideg helyről egy meleg
térbe viszi, vagy párás szobában helyezi el, a házimozi
rendszer belsejében található lencséken páralecsapódás
jöhet létre. Amennyiben ez előfordul, a rendszer
működése bizonytalanná válhat. Ebben az esetben vegye
ki a lemezt és legalább fél óráig hagyja bekapcsolva a
készüléket, amíg a nedvesség elpárolog belőle.
• A rendszer szállítása előtt vegye ki belőle a lemezt. A
lemez megsérülhet, ha a készülékben hagyja.
• Ha bármilyen tárgy esne a készülék belsejébe, húzza
ki a hálózati aljzatból a készüléket, és a további
használat előtt ellenőriztesse szakemberrel.
Hangerõbeállítás
• Ne hangosítsa fel a készüléket nagyon halk vagy
teljesen hiányzó bemeneti jel esetén. Amennyiben
mégis így tenne, a hangsugárzók károsodhatnak,
amikor hirtelen újra egy hangos részt játszik le.
A készülék tisztítása
• Kímélő tisztítószerrel enyhén megnedvesített puha
ruhával törölje le a készülék burkolatát és
kezelőszerveit. A tisztításhoz soha ne használjon
súrolószert, súrolószivacsot, benzint vagy alkoholt.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy
problémája merül fel, keresse fel a vásárlás helyét.
A lemezek tisztítása, lemez-,
lencsetisztítók
• Ne használjon tisztítólemezeket vagy lemez-,
lencsetisztítókat (száraz vagy szóró típus).
Ellenkező esetben a készülék meghibásodhat.
Alkatrészek cseréje
• A rendszer javítása esetén a cserélt alkatrészeket
összegyűjthetik újrafelhasználás vagy
újrahasznosítás céljából.
A tv-készülék színhibái
• Ha a hangsugárzók színeltéréseket okoznak tvkészüléke képernyőjén, kapcsolja ki a tv-készüléket,
majd kapcsolja vissza 15–30 perc múlva. Ha a
színeltérés még mindig fenn áll, helyezze a
hangsugárzókat a tv-készüléktől távolabbra.
FONTOS FIGYELMEZTETÉS
Figyelem! Az Ön által megvásárolt készülék gyakorlatilag korlátlan ideig képes egy állóképet vagy egy
menüképernyőt a tv-képernyőn megjeleníteni. Ha
egy állóképet vagy egy menüképernyőt hosszabb
ideig a tv-képernyőn hagy, a tv-készülék képernyője
maradandó károsodást szenvedhet. Fokozottan
érvényes ez a kivetítős tv-készülékekre.
56HU
model name [BDV-E970W / E670W]
[4-178-244-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00004
vegleg\book\gb11add.fm]
keszleadott\BDV-E370, ~870\02
masterpage:Right
specdef v20070110
gb_book.book Page 57 Tuesday, April 13, 2010 3:59 PM
A rendszer mozgatásáról
• A rendszer elmozdítása előtt győződjön meg róla,
hogy kivette-e a lemezt és húzza ki a hálózati
csatlakozóvezetéket a hálózati aljzatból.
Megjegyzések a
lemezekrõl
A lemezek helyes kezelése
• A lemez tisztán tartása érdekében, mindig a
szélénél fogja meg azt. Soha ne érintse meg a
felületét.
• Ne ragasszon papírt vagy ragasztószalagot a
lemezre.
A készülék tisztítása
• Lejátszás előtt egy tisztító kendővel tisztítsa
meg a lemezt.
A törlést a közepétől kifelé haladva végezze.
További információk
• Ne tegye ki a lemezeket közvetlen
napsugárzásnak vagy hőnek (mint például
hőlégbefúvó), és ne hagyja napon parkoló
járműben, mert a jármű belső terének
hőmérséklete jelentősen megnőhet.
• Használat után helyezze a lemezt a tokjába.
• A tisztításhoz soha ne használjon
oldószereket, benzint, hígítót vagy a
kereskedelemben kapható tisztítószereket. Az
antisztatizáló szer csak analóg (hang)
lemezekhez használható.
Ez a rendszer csak a hagyományos, kör alakú
lemezek lejátszására képes. Az ettől eltérő alakú
(pl. kártya, szív vagy csillag) lemezek
használata meghibásodást okozhat.
Ne használjon olyan lemezeket, melyekhez a
kereskedelemben kapható kiegészítőket
rögzítettek, mint pl. címke vagy gyűrű.
57HU
model name [BDV-E970W / E670W]
[4-178-244-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00004
vegleg\book\gb11add.fm]
keszleadott\BDV-E370, ~870\02
masterpage:Left
specdef v20070110
gb_book.book Page 58 Tuesday, April 13, 2010 3:59 PM
Hibaelhárítás
Ha a készülék használata során az alábbi jelenségek valamelyikét észleli, hajtsa végre az előírt
műveletet. Ha az alábbi ellenőrzések végrehajtása után is fennáll az adott hibajelenség, forduljon a
legközelebbi Sony márkaszervizhez.
Ha a javítás során alkatrészek cseréje szükséges, előfordulhat, hogy a rossz alkatrészek a javítást végző
szervizben maradnak.
Ha a hiba az S-AIR funkcióval kapcsolatos, a Sony kereskedésnek a teljes rendszert kell ellenőriznie
(S-AIR főegység és S-AIR alegység).
Energiaellátás
Jelenség
Problémák és megoldások
A készülék nem kapcsol be.
• Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozóvezetéket megfelelően csatlakoztatta-e.
Ha a „PROTECTOR” és a
„PUSH POWER” feliratok
jelennek meg váltakozva az
előlapi kijelzőn.
Kapcsolja ki a rendszert a "/1 gombbal, és a „STANDBY” eltűnése után
ellenőrizze az alábbiakat.
• A + és – hangsugárzóvezetékek között nincs rövidzár?
• Az előírt típusú hangsugárzókat használja?
• Nem zárja el egy tárgy a rendszer szellőzőnyílásait?
• A fentiek ellenőrzése és a hiba elhárítása után kapcsolja be a rendszert. Ha a
hiba oka, a fentiek ellenőrzése után sem állapítható meg, keresse fel a
legközelebbi Sony márkaszervizt.
Általános
Jelenség
Problémák és megoldások
A távvezérlő nem működik.
• A rendszer és a távvezérlő közötti távolság túl nagy.
• A távvezérlő elemei lemerültek.
• Ha nem tudja végrehajtani a menü műveleteket az előlapi kijelzőn, nyomja meg
a HOME gombot a távvezérlőn.
A házimozi rendszer
rendellenesen működik.
• Húzza ki a hálózati csatlakozóvezetéket a hálózati aljzatból, majd néhány perc
elteltével dugja vissza.
Kép
Jelenség
Problémák és megoldások
Nincs kép
• Ellenőrizze a videocsatlakozást (20. oldal).
• A készülék nincs csatlakoztatva a megfelelő tv-készülék bemeneti aljzathoz
(20. oldal).
• A tv-készülék videobemenete nem úgy van beállítva, hogy láthassa a rendszer
képét.
• Ellenőrizze a kimenőjel típusának beállítását a rendszeren (20. oldal).
• A rendszert egy olyan készülékhez csatlakoztatta, mely nem HDCP (szélessávú
digitális tartalomvédelem) kompatibilis (az előlapi kijelzőn nem jelenik meg a
„HDMI” jelzés). (20. oldal).
• Kétrétegű DVD lejátszásakor a kép és a hang közvetítésében pillanatnyi szünet
jelentkezhet azon a ponton, ahol a rétegek közötti váltás történik.
Nem jelenik meg kép, ha az
• Tartsa nyomva a N és VOLUME – gombot a készüléken legalább 5
„Output Video Format” menüben másodpercig a videokimenet felbontás visszaállításához a legalacsonyabb
a videokimenet felbontásának
felbontásra.
beállítása nem megfelelő.
58HU
model name [BDV-E970W / E670W]
[4-178-244-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00004
vegleg\book\gb11add.fm]
keszleadott\BDV-E370, ~870\02
masterpage:Right
specdef v20070110
gb_book.book Page 59 Tuesday, April 13, 2010 3:59 PM
Jelenség
Problémák és megoldások
A HDMI OUT és egyéb
• Válassza a [Screen Settings] menü [Output Video Format] menüpontjának
videokimenetek egyidejű
[Component Video] beállítását (51. oldal).
csatlakoztatásakor csak a HDMI
OUT aljzaton van videojel
kimenet.
• Válassza a [Picture Quality Mode] menüpont [Standard] (alapértelmezett)
beállítását (32. oldal).
A kép kimenet nem megfelelő.
• Ellenőrizze a [Screen Settings] menü [Output Video Format] beállításait (54.
oldal).
• Analóg és digitális jelek egyidejű továbbítása esetén válassza a [Screen
Settings] menü [BD/DVD-ROM 1080/24p Output] menüpontjának [Off]
beállítását (51. oldal).
• BD-ROM lemezek esetén ellenőrizze a [Screen Settings] menü [BD/DVDROM 1080/24p Output] beállításait (51. oldal).
Képzaj jelenik meg.
• A lemez szennyezett vagy hibás.
• Ha az e rendszer által továbbított képet egy videomagnón keresztül juttatja a tvkészülékre, az egyes BD-, DVD-lemezeken alkalmazott másolásvédelmi
rendszer befolyásolhatja a képminőséget. Ha a hiba akkor is fennáll, ha a
rendszert közvetlenül a tv-készülékhez csatlakoztatja, próbálja meg a rendszert
a tv-készülék másik aljzatához csatlakoztatni.
Annak ellenére, hogy a
• A lemez képaránya nem módosítható.
képarányt beállította a [Screen
Settings] menü [TV Type]
menüpontjában, a kép nem tölti
ki a tv-képernyőjét.
Színeltérés tapasztalható a tvképernyőn.
• Ha a hangsugárzókat katódsugárcsöves tv-készülék vagy kivetítő mellé
helyezi, a tv és a hangsugárzók között hagyjon legalább 0,3 m távolságot.
• Ha a színhiba továbbra is fennáll, kapcsolja ki a tv-készüléket, majd 15–30 perc
múlva kapcsolja vissza.
• Győződjön meg róla, hogy a hangsugárzók közelében ne legyen mágneses
tárgy (mágneszár a tv-állványon, életmentő készülék, játék stb.).
További információk
A kép sötét területei túlságosan
sötétek, a világos területek
túlságosan világosak vagy
természetellenesek.
Hang
Jelenség
Problémák és megoldások
Nincs hang.
• A hangsugárzókat nem megfelelően csatlakoztatta.
• Ellenőrizze a hangsugárzó beállításokat (47. oldal).
• A rendszert gyorskeresés előre vagy hátra üzemmódba kapcsolta. A normál
lejátszási üzemmódba való visszatéréshez nyomja meg a N gombot.
• A rendszer lassított vagy képenkénti lejátszást végez. Nyomja meg a N
gombot a normál lejátszási üzemmódba való visszatéréshez.
A HDMI OUT aljzat nem
továbbít hangot.
• Válassza az [Audio Output] menüpont [HDMI] beállítását (52. oldal).
A jobb és a baloldali hangcsatorna hangereje kiegyensúlyozatlan, vagy fel van cserélve.
• Ellenőrizze, hogy a hangsugárzókat és a külső készülékeket megfelelően és
biztosan csatlakoztatta-e.
A mélyhangsugárzó néma
marad.
• Ellenőrizze a hangsugárzó csatlakozását és beállításait (19., 47. oldal).
59HU
model name [BDV-E970W / E670W]
[4-178-244-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00004
vegleg\book\gb11add.fm]
keszleadott\BDV-E370, ~870\02
masterpage:Left
specdef v20070110
gb_book.book Page 60 Tuesday, April 13, 2010 3:59 PM
Jelenség
Problémák és megoldások
A visszatérő hangcsatorna
funkció használatakor a HDMI
OUT aljzat nem továbbít
digitális hangot.
• Válassza a [System Settings] menü [HDMI Settings] menüpont [Control for
HDMI] opciójának [On] beállítását (54. oldal), valamint válassza a [System
Settings] menü [HDMI Settings] menüpont [Audio Return Channel]
opciójának [Auto] beállítását (54. oldal).
• Ellenőrizze, hogy a tv-készülék kompatibilis legyen a visszatérő hangcsatorna
funkcióval.
• Ellenőrizze, hogy a tv-készülék aljzatához csatlakoztatott HDMI-vezeték
kompatibilis legyen a visszatérő hangcsatorna funkcióval.
• A bemenőjel mintavételezési frekvenciája magasabb legyen, mint 48 kHz.
Set-top boxhoz csatlakoztatáskor • Válassza a [System Settings] menü [HDMI Settings] menüpont [Audio Return
a rendszer nem megfelelően
Channel] opciójának [Off] beállítását (45. oldal).
továbbítja a hangot.
Búgás vagy zaj hallható.
• A csatlakozóvezetékeket transzformátortól vagy motortól távol, illetve
legalább 3 méterre helyezze el a tv-készüléktől vagy gerjesztési elven működő
fényforrástól.
• Vigye távolabb a tv-készüléket a hangfrekvenciás berendezéstől.
• Tisztítsa meg a lemezt.
CD-lemez lejátszásakor a hang
nem sztereó.
• Válassza ki a sztereó hangzást a
megnyomásával (34. oldal).
A térhangzás gyengén hallható • Ellenőrizze a térhangzás beállítást (27. oldal).
Dolby Digital, DTS vagy MPEG • Ellenőrizze a hangsugárzó csatlakozását és beállításait (19., 47. oldal).
audio hangsáv lejátszásakor.
• A BD-, DVD-lemeztől függően előfordulhat, hogy a kimenő jel nem 5.1csatornás. Akkor is lehet mono és sztereó is, ha Dolby Digital vagy MPEG
audio formátumban rögzítették.
Csak a középső hangsugárzóból • A lemeztől függően előfordulhat, hogy a hang csak a középső hangsugárzóból
hallható hang.
szól.
A középső hangsugárzó néma
marad.
• Ellenőrizze a hangsugárzó csatlakozását és beállításait (19., 47. oldal).
• Ellenőrizze a térhangzás beállítást (27. oldal).
• A műsorforrástól függően előfordulhat, hogy a középső hangsugárzó hatása
kevésbé érzékelhető.
• Kétcsatornás műsort játszik le.
Nem hallható hang, vagy nagyon • Ellenőrizze a hangsugárzó csatlakozását és beállításait (19., 47. oldal).
halk hang hallható a hátsó
• Ellenőrizze a térhangzás beállítást (27. oldal).
hangsugárzókból.
• A műsorforrástól függően előfordulhat, hogy a hátsó hangsugárzók hatása
kevésbé észlelhető.
• Kétcsatornás műsort játszik le.
A hang eleje nem hallható.
• Válassza a „MOVIE” vagy „MUSIC” hangzásképet (34. oldal).
• Válassza a „SUR.SETTING” opció „A.F.D. STD” beállítását (27. oldal).
A hangzásképek nem elérhetők. • Elképzelhető, hogy a SOUND MODE, „D.BASS”, „NIGHT MODE” és
„SUR.SETTING” a bemeneti forrástól függően nem elérhető (52. oldal).
A csatlakoztatott komponens
hangja torzul.
• Csökkentse a csatlakoztatott komponens bemenő jelszintjét az [Attenuate AUDIO] beállítással (52. oldal).
Mûködés
Jelenség
Problémák és megoldások
A rádióállomásokat nem lehet
behangolni.
• Ellenőrizze, hogy az antennákat megfelelően csatlakoztatta-e. Állítsa az antennát
a megfelelő irányba, vagy szükség esetén csatlakoztasson kültéri antennát.
• A rádióadó sugárzási térereje alacsony (az automatikus hangolás
használatakor). Használja a közvetlen hangolási módszert.
60HU
model name [BDV-E970W / E670W]
[4-178-244-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00004
vegleg\book\gb11add.fm]
keszleadott\BDV-E370, ~870\02
masterpage:Right
specdef v20070110
gb_book.book Page 61 Tuesday, April 13, 2010 3:59 PM
Problémák és megoldások
A lemezt nem lehet lejátszani.
• Olyan lemezt próbált meg lejátszani, melynek formátuma nem játszható le ezen
a rendszeren (65. oldal).
• A BD-, DVD-lemez régiókódja nem egyezik a házimozi rendszerével.
• Pára csapódott le a készülék belsejében és ez a lencsék károsodását okozhatja.
Távolítsa el a lemezt és hagyja bekapcsolva a házimozi rendszert kb. fél óráig.
• A rendszer nem játssza le a lezáratlan lemezeket (65. oldal).
A fájlnevek nem megfelelően
jelennek meg.
• A rendszer kizárólag ISO 8859-1 kompatibilis karakter formátumokat tud
megjeleníteni. Az ettől eltérő karakter formátumok hibásan jelenhetnek meg.
• Az alkalmazott író szoftvertől függően elképzelhető, hogy a megadott
karakterek hibásan jelennek meg.
A készülék nem az elejétől
játssza le a műsort.
• A készülék folytatólagos lejátszási üzemmódban működik. Nyomja meg az
OPTIONS gombot és válassza ki a [Play from start] opciót, majd nyomja meg
a
gombot.
• A tétel vagy a BD-, DVD-menü önműködően megjelenik a tv-képernyőjén.
A lejátszás nem az utoljára
megállított folytatási ponttól
kezdődik.
• A folytatási pont törlődik a memóriából, ha
– kinyitja a lemeztálcát,
– leválasztja az USB-eszközt,
– egyéb tartalmat játszik le,
– kikapcsolja a készüléket.
A rendszer önműködően
elindítja a lemez lejátszását.
• A BD, DVD önműködő lejátszási funkcióval rendelkezik.
A lejátszás önműködően leáll.
• Néhány lemez egy önműködő szünetjelet tartalmaz. Ilyen lemez lejátszásakor,
ha a rendszer eléri a jelet, a lejátszás megáll.
Egyes funkciókat, például a
• A lejátszott lemeztől függően előfordulhat, hogy a némelyik műveletet nem
leállítást vagy keresést nem lehet lehet végrehajtani. Lásd a lemezhez mellékelt útmutatót.
végrehajtani.
A képernyőn nem a kívánt
nyelven jelenik meg az üzenet.
• A megjelenítési beállítások menüben állítsa be a képernyőmenü kívánt nyelvét
a [System Settings] menü [OSD] menüpontjában (54. oldal).
Nem lehet kiválasztani a műsor
hangjának vagy
szinkronfeliratának nyelvét,
vagy a kameraállás nem
módosítható.
• Próbálja a BD- vagy DVD-menüt használni.
• Nincsenek többnyelvű hangsávok vagy szinkronfeliratok, illetve különböző
kameraállások a lejátszott DVD-lemezen.
• A BD- vagy DVD-lemez letiltja a hang- vagy felirat nyelvének vagy a
kameraállások módosítását.
A lemeztálca nem nyílik ki és
lemezt nem lehet kivenni a Z
(nyit, zár) gombbal.
• Próbálja meg a következőt: 1 tartsa nyomva a N és Z gombokat a
készüléken legalább 5 másodpercig a lemeztálca nyitásához. 2 távolítsa el a
lemezt. 3 Válassza le a hálózati vezetéket a hálózati aljzatból, majd
csatlakoztassa újra néhány perc múlva.
További információk
Jelenség
A lemezt nem lehet kivenni és a • Keresse fel a vásárlás helyét vagy a legközelebbi Sony márkaszervizt.
„TLK ON” (zárva) üzenet jelenik
meg az előlapi kijelzőn.
61HU
model name [BDV-E970W / E670W]
[4-178-244-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00004
vegleg\book\gb11add.fm]
keszleadott\BDV-E370, ~870\02
masterpage:Left
specdef v20070110
gb_book.book Page 62 Tuesday, April 13, 2010 3:59 PM
Jelenség
Problémák és megoldások
A HDMI vezérlés nem működik. • Válassza ki a [Control for HDMI] opció [On] beállítását a [System Settings]
menü [HDMI Settings] menüpontjában (54. oldal).
• Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott készülék kompatibilis-e a [Control for
HDMI] funkcióval.
• Ellenőrizze a csatlakoztatott készülék HDMI CONTROL funkciójának
beállítását. Lásd a készülék kezelési útmutatóját.
• Ha módosítja a HDMI csatlakozást, csatlakoztassa és válassza le a hálózati
vezetéket, vagy okozzon áramkimaradást, válassza a [Control for HDMI] opció
[Off] beállítását a [System Settings] menü [HDMI Settings] menüpontjában,
majd válassza a [Control for HDMI] opció [On] beállítását (54. oldal).
• A részleteket lásd „A HDMI vezérlés funkció használata „BRAVIA” Sync
esetén” szakaszban (44. oldal).
A készüléknek és a tv• Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott tv-készülék kompatibilis-e a System Audio
készüléknek nincs hangkimenete Control funkcióval.
a System Audio Control funkció • A részleteket lásd „A HDMI vezérlés használata „BRAVIA” Sync esetén” (46.
használata esetén.
oldal).
A BD-ROM-on lévő kiegészítő
tartalmak és egyéb adatok
lejátszása nem lehetséges.
• Próbálja meg a következőt: 1 vegye ki a lemezt. 2 Kapcsolja ki a rendszert.
3 Távolítsa el, majd csatlakoztassa újra az USB-eszközt (30. oldal). 4
Kapcsolja be a rendszert. 5 Helyezze be a BONUSVIEW, BD-LIVE tartalmú
BD-ROM lemezt.
A képernyőn a belső tárolón nem • Törölje a felesleges adatokat a belső vagy az USB memóriáról. [Video]
módban válassza az [Erase BD Data] opciót az adatok törléséhez. Amennyiben
elegendő szabad helyre
USB memóriát használ belső memóriaként, a [BUDA/BUDB] könyvtárban
figyelmeztető üzenet jelenik
meg.
lévő minden adat törlésre kerül. Készítsen másolatot a [BUDA/BUDB]
könyvtár videó-, zene-, fényképadatokról (29. oldal).
A készülék nem működik és egy • Kapcsolja ki a gyermekzár funkciót (51. oldal).
gomb megnyomásakor az előlapi
kijelzőn a „CHILD LOCK”
felirat jelenik meg.
A rendszermenü nem működik.
• Nyomja meg a távvezérlő HOME gombját.
USB-eszköz
Jelenség
Problémák és megoldások
A rendszer nem ismeri fel az
USB-eszközt.
• Próbálja meg a következőt: 1 kapcsolja ki a rendszert. 2 Távolítsa el, majd
csatlakoztassa újra az USB-eszközt. 3 Kapcsolja be a rendszert.
• Ellenőrizze, hogy az USB-eszközt megfelelően csatlakoztatta-e az
(USB)
aljzathoz.
• Ellenőrizze, hogy az USB-eszköz vagy a vezeték nem sérült-e.
• Ellenőrizze, hogy az USB-eszköz be van-e kapcsolva.
• Ha az USB-eszközt USB-elosztón (hub) keresztül csatlakoztatta, válassza le, és
közvetlenül a készülékhez csatlakoztassa az USB-eszközt.
62HU
model name [BDV-E970W / E670W]
[4-178-244-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00004
vegleg\book\gb11add.fm]
keszleadott\BDV-E370, ~870\02
masterpage:Right
specdef v20070110
gb_book.book Page 63 Tuesday, April 13, 2010 3:59 PM
S-AIR
Jelenség
Problémák és megoldások
Nem hallható hang az S-AIR
• Ha másik S-AIR főegységet is használ, helyezze 8 méternél távolabb ettől az Salegységből, zaj hallható az
AIR főegységtől.
S-AIR alegységből, vagy az
• Egymáshoz közelebb helyezze el az S-AIR főegységet és S-AIR alegységet.
S-AIR alegység hangja kimarad. • Ne használjon elektromágneses energiát kibocsátó eszközt, például
mikrohullámú sütőt.
• Az S-AIR főegységet és S-AIR alegységet vezeték nélküli eszközöktől távol
helyezze el.
• Lásd a „Ha a vezeték nélküli átvitel bizonytalan” szakaszt (42. oldal).
• Módosítsa az S-AIR főegység és S-AIR alegység azonosítóját (ID).
• Kapcsolja ki a rendszert és az S-AIR alegységet, majd kapcsolja vissza őket.
BRAVIA Internet Video
Jelenség
Problémák és megoldások
A kép túl kicsi.
• Nyomja meg a X gombot a nagyításhoz.
Hálózati csatlakozás
Jelenség
Problémák és megoldások
A rendszer nem csatlakozik a
hálózathoz.
• Módosítsa a hálózati kapcsolatot (24. oldal) és a hálózati beállításokat (55.
oldal).
Nem tudja csatlakoztatni a
számítógépet az internethez a
[Wi-Fi Protected Setup (WPS)]
beállítás végrehajtása után.
• A router vezeték nélküli beállítása önműködően megváltozhat a Wi-Fi
Protected Setup funkció router beállítása előtt történő használata esetén. Ilyen
esetben módosítsa megfelelően a számítógép vezeték nélküli beállításait.
Nem tudja csatlakoztatni a
rendszert a vezeték nélküli
hálózati routerhez.
• Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli hálózati router be legyen kapcsolva.
• A használati környezettől függően, beleértve a fal anyagát, rádióhullám vételi
körülményeket, akadályokat a rendszer és a vezeték nélküli router között, az
elérhető adatátviteli távolság rövidebb lehet. Helyezze közelebb egymáshoz a
rendszert és a vezeték nélküli hálózati routert.
• A 2,4 GHz frekvenciasávot használó eszközök, például mikrohullámú sütő,
Bluetooth vagy digitális vezeték nélküli eszközök, megszakíthatják az
adatátvitelt. Vigye távolabb a készüléket az ilyen eszközöktől vagy kapcsolja ki
az ilyen eszközöket.
További információk
A kép vagy hang rossz
• A kép vagy hang az internetes tartalomszolgáltatótól függően rossz minőségű
minőségű, egyes programok
lehet.
részletei hiányoznak, különösen • A kép vagy hang minősége a kapcsolat sebességének módosításával javulhat.
gyorsan mozgó vagy sötét
A Sony szabványos felbontású videóhoz legalább 2,5 Mbps, nagyfelbontású
jelenetek esetén.
videóhoz legalább 10 Mbps adatsebességet javasol.
• Nem minden videofelvétel tartalmaz hangot.
A készülék nem érzékeli a kívánt • Nyomja meg a RETURN gombot az előző képernyőre visszatéréshez, és
vezeték nélküli routert, még a
próbálja ismét végrehajtani a keresést [Scan]. Ha a kívánt vezeték nélküli
[Scan] végrehajtása esetén sem. routert még mindig nem érzékeli a készülék, nyomja meg a RETURN gombot
a [Manual registration] kiválasztásához.
63HU
model name [BDV-E970W / E670W]
[4-178-244-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00004
vegleg\book\gb11add.fm]
keszleadott\BDV-E370, ~870\02
masterpage:Left
specdef v20070110
gb_book.book Page 64 Tuesday, April 13, 2010 3:59 PM
Jelenség
Problémák és megoldások
A rendszer bekapcsolásakor az • Lásd a lejátszó szoftverének frissítését a [Network Update] (53. oldal)
„A new software version has
szakaszban.
been found on the network.
Perform update under »Network
Update.«” üzenet jelenik meg a
képernyőn.
Egyebek
Jelenség
Problémák és megoldások
Az előlapi kijelzőn megjelenik
az „Exxxx” üzenet.
• Vegye fel a kapcsolatot Sony kereskedőjével vagy a legközelebbi Sony
márkaszervizzel és közölje a hibakódot.
A
jelzés jelenik meg üzenet • Keresse fel a vásárlás helyét vagy a legközelebbi Sony márkaszervizt.
nélkül a teljes képernyőn.
64HU
model name [BDV-E970W / E670W]
[4-178-244-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00004
vegleg\book\gb11add.fm]
keszleadott\BDV-E370, ~870\02
masterpage:Right
specdef v20070110
gb_book.book Page 65 Tuesday, April 13, 2010 3:59 PM
A lejátszható lemezek
Blu-ray lemez
DVD3)
CD3)
BD-ROM1)
BD-R, BD-RE2)
DVD-ROM
DVD-R, DVD-RW
DVD+R, DVD+RW
CD-DA (Music CD)
CD-ROM
CD-R, CD-RW
Super Audio CD
1)
Bizonyos BD- és DVD-lemezek esetében a
szoftvergyártó néhány lejátszási műveletet
rögzített a lemezen. Mivel ez a készülék a BDés DVD-lemezeket a gyártó eredeti, lemezen
elhelyezett utasításai alapján játssza le,
előfordulhat, hogy egyes funkciók nem állnak
rendelkezésre.
Megjegyzés a kétrétegû BD-,
DVD-lemezekhez
A rétegváltás helyén rövid kép- és
hangkimaradás léphet fel.
Régiókód (csak BD-ROM, DVD
VIDEO esetén)
Az Ön készülékének hátoldalán egy régiókód
található, és a készülék csak olyan BD-ROM,
DVD VIDEO lemezeket játszik le, amelyeken
ezzel azonos régiókód vagy az
feltüntetve.
ALL
jelzés van
Nem lejátszható lemezek:
•
•
•
•
•
•
•
•
További információk
Mivel a Blu-ray lemezek műszaki szabványa
jelenleg van kialakulóban, előfordulhat, hogy a
készülék nem minden lemezváltozatot és lemeztípust
képes lejátszani. A hangkimenet típusa a jelforrástól,
a kimenőaljzat típusától és a kiválasztott
beállításoktól is függ.
2)
BD-RE: 2.1 verzió
BD-R: 1.1, 1.2, 1.3 verzió, a szerves festékanyag
típusú BD-R (LTH típusú) lemez lejátszását is
beleértve.
A számítógéppel készített BD-R lemezek nem
játszhatók le, ha az utóirat nincs lezárva.
3) Azok a CD- vagy DVD-lemezek, melyeken a
véglegesítés (lezárás) nem történt meg, nem
játszhatók le. További információkért olvassa el a
felvevő berendezés kezelési utasítását.
Megjegyzés a BD-, DVD-lemezek
lejátszásához
tokkal ellátott BD-lemezek,
DVD-RAM lemezek,
HD DVD lemezek,
DVD Audio lemezek,
PHOTO CD lemezek,
CD-Extra lemezek adatsávjai,
VCD-, Super VCD lemezek,
DualDiscs lemezek audio oldala.
Megjegyzések a lemezekrõl
Ez a készülék olyan lemezek lejátszására
alkalmas, melyek megfelelnek a Compact Discre (CD) vonatkozó szabvány előírásainak.
A DualDisc lemezek és egyes zenei lemezek
olyan másolásvédelemmel vannak ellátva,
melyek nem felelnek meg a Compact Disc (CD)
szabványnak, ezért az ilyen lemezek nem
kompatibilisek ezzel a készülékkel.
65HU
model name [BDV-E970W / E670W]
[4-178-244-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00004
vegleg\book\gb11add.fm]
keszleadott\BDV-E370, ~870\02
masterpage:Left
specdef v20070110
gb_book.book Page 66 Tuesday, April 13, 2010 3:59 PM
Lejátszható fájltípusok
Video
Fájlformátum
Kiterjesztés
MPEG-1 Video, PS1)
„.mpg”, „.mpeg”, „.m2ts”,
MPEG-2 Video, PS, TS1) „.mts”
DivX2)
„.avi”, „.divx”
MPEG 4, AVC1)
„.mkv”, „.mp4”, „.m4v”,
„.m2ts”, „.mts”
WMV91)
„.wmv”, „.asf”
AVCHD
3)
Music
Fájlformátum
Kiterjesztés
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
„.mp3”
AAC1) 4)
„.m4a”
WMA9 Standard1 )4)
„.wma”
LPCM
„.wav”
Photo
Fájlformátum
Kiterjesztés
JPEG
„.jpg”, „.jpeg”, „.jpe”
Megjegyzés
• A formátumtól, kódolástól vagy felvételi
körülményektől függően egyes fájlok lejátszása nem
lehetséges.
• Elképzelhető, hogy egyes számítógéppel módosított
fájlok lejátszása nem lehetséges.
• A rendszer a BD-, DVD-, CD-lemezen vagy USBeszközön az alábbi fájlokat vagy mappákat ismeri fel:
– az 5. könyvtárszintig elhelyezkedőket,
– egy szinten összesen 500 fájlig.
• Elképzelhető, hogy egyes USB-eszközök nem
működnek a rendszerrel.
• A rendszer a FAT kompatibilis és nem particionált
háttértár típusú (MSC) eszközöket (például flashmemória vagy merevlemez), fénykép készítő
eszközöket (SICD) és 101 gombos billentyűzeteket
(csak az előlapi
(USB) aljzaton) ismeri fel.
• Az adatvesztés vagy az USB-eszköz vagy egyéb
eszköz károsodásának megelőzése érdekében
kapcsolja ki a rendszert az USB memória vagy egyéb
eszközök csatlakoztatása vagy eltávolítása előtt.
• Elképzelhető, hogy a rendszer nem alkalmas nagy
bitsűrűségű videofájlok egyenletes lejátszására
DATA CD lemezről. A magas bitsűrűségű
videofájlokat ajánlott DATA DVD lemezről
lejátszani.
1) A rendszer nem játssza le a DRM kódolást alkalmazó
fájlokat.
A DivX videóról: a DivX® egy digitális
videoformátum, melyet a DivX, Inc. hozott létre. Ez
az eszköz hivatalos DivX minősítéssel rendelkezik,
így alkalmas DivX videó lejátszására. További
információkért és a fájlok DivX videofájlra
átalakításához szükséges eszközökért látogassa meg
a www.divx.com honlapot.
A DIVX VIDEO-ON-DEMAND-RÓL: ezt a DivX
Certified® eszközt regisztrálni kell, hogy alkalmas
legyen DIVX VIDEO-ON-DEMAND (VOD)
tartalom lejátszására. A regisztrációs kód
létrehozásához keresse meg a DivX VOD szakaszt az
eszköz beállítás menüben. Keresse fel a
vod.divx.com honlapot ezzel a kóddal a regisztráció
befejezéséhez, és további információk
megszerezéséhez a DivX VOD-al kapcsolatban.
3)
A rendszer alkalmas digitális videokamerával stb.
készített AVCHD formátumú fájlok lejátszására.
AVCHD formátumú fájlok lejátszásához az AVCHD
formátumú fájlokat tartalmazó lemezt le kell zárni.
4)
A rendszer nem alkalmas veszteségmentes stb.
tömörítéssel rendelkező fájlok lejátszására.
2)
66HU
model name [BDV-E970W / E670W]
[4-178-244-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00004
vegleg\book\gb11add.fm]
keszleadott\BDV-E370, ~870\02
masterpage:Right
specdef v20070110
gb_book.book Page 67 Tuesday, April 13, 2010 3:59 PM
Támogatott hangformátumok
A rendszer által támogatott audioformátumok a következők.
Formátum
LPCM 2-cs.
Funkció
LPCM 5.1-cs., Dolby Digital
LPCM 7.1-cs.
Dolby
TrueHD,
Dolby Digital
Plus
DTS
DTS-ES
Discrete 6.1,
DTS-ES
Matrix 6.1,
DTS 96/24
DTS-HD
nagyfelbontású
Audio
DTS-HD
Master Audio
„BD/DVD”
a
a
a
a
a
a
a
a
„SAT/CABLE”
„TV”
(DIGITAL IN)
a
–
a
–
a
–
–
–
a: támogatott formátum.
–: nem támogatott formátum.
A kimenõ videojel felbontása
A felbontás
beállítása
Ha az [Output Video Format] beállítása
[HDMI]
VIDEO OUT
aljzat
COMPONENT
VIDEO OUT
aljzatok
HDMI OUT
aljzat
Ha az [Output Video Format] beállítása
[Component Video]
VIDEO OUT
aljzat
COMPONENT
VIDEO OUT
aljzatok
HDMI OUT
aljzat
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480p/576p
480i/576i
480p/576p
480p/576p
480i/576i
480p/576p
480p/576p
720p
480i/576i
720p*
720p
480i/576i
720p*
720p
1080i
480i/576i
1080i*
1080i
480i/576i
1080i*
1080i
1080p
480i/576i
1080i*
1080p
nem
választható ki
nem
választható ki
nem
választható ki
További információk
A kimenő videojel felbontása a [Screen Settings] menü [Output Video Format] menüpontjának
beállításától függ (54. oldal).
* A DVD-lemezen lévő védett tartalom kimenete 480p/576p felbontású.
Ha az [Output Video Format] beállítása [Video]
A VIDEO OUT vagy COMPONENT VIDEO OUT aljzat kimenete 480i/576i, a HDMI OUT aljzat
kimenete pedig 480p/576p.
67HU
model name [BDV-E970W / E670W]
[4-178-244-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00004
vegleg\book\gb11add.fm]
keszleadott\BDV-E370, ~870\02
masterpage:Left
specdef v20070110
gb_book.book Page 68 Tuesday, April 13, 2010 3:59 PM
Legnagyobb áram:
Minõségtanúsítás
LAN (100) csatlakozó
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a BDV-E870
és a BDV-E370 típusú készülékek a 2/1984. (III.
10.) számú BkM-IpM. együttes rendeletben
előírtak szerint megfelelnek a következő
műszaki jellemzőknek.
Bemenetek (analóg)
AUDIO (AUDIO IN)
érzékenység: 450/250 mV
Bemenetek (digitális)
SAT/CABLE (COAXIAL), TV (OPTICAL)
támogatott formátumok:
LPCM 2-csatornás (48
kHz-ig), Dolby Digital,
DTS
Rendszer
FM vevőegység
Vételi frekvenciák
Antenna
Antennacsatlakozó
Középfrekvencia
VIDEO: 1 Vp-p 75 Ω
COMPONENT:
Y: 1 Vp-p 75 Ω
BD, DVD, Super Audio CD, CD rendszer
Jelformátum
PAL/NTSC
87,5–108,0 MHz
(50 kHz lépésköz)
FM huzalantenna
75 Ω, kiegyensúlyozatlan
10,7 MHz
Első, hátsó (SS-TSB101) BDV-E370 esetén
Hátsó (SS-TSB101) BDV-E870 esetén
Hangsugárzó rendszer
Hangszóró egység
Névleges impedancia
Méretek (kb.)
Tömeg (kb.)
teljes tartományt lefedő,
bassz-reflex
55 mm × 80 mm, kónuszos
3Ω
75 mm × 251 mm × 71 mm
(szé × ma × mé)
0.45 kg
Első (SS-TSB104) BDV-E870 esetén
Hangsugárzó rendszer
Hangszóró egység
Névleges impedancia
Méretek (kb.)
Tömeg (kb.)
teljes tartományt lefedő,
bassz-reflex,
55 mm × 80 mm kónuszos
3Ω
75 mm × 610 mm × 70 mm
(szé × ma × mé) (falra
szerelhető rész)
251 mm × 1 205 mm × 251
mm (szé × ma × mé) (teljes
hangsugárzó)
0,9 kg (falra szerelhető
rész)
2,7 kg (teljes hangsugárzó)
Középső (SS-CTB101)
Hangsugárzó rendszer
PB/CB, PR/CR: 0,7 Vp-p
75 Ω
HDMI OUT: A-típusú (19
érintkező)
PLL, kvarcvezérelt
frekvenciaszabályzású
vevőegység
Hangsugárzók
Videó egység
Kimenetek
100BASE-TX csatlakozó
Vevőegység
Erősítő
BDV-E870
KIMENŐ TELJESÍTMÉNY (névleges)
Bal első + jobb első:
108 W + 108 W (3 Ω-on,
1 kHz, 1% THD)
KIMENŐ TELJESÍTMÉNY (referencia)
Bal első, jobb első, középső, bal hátsó, jobb hátsó:
167 W (csatornánként,
3 Ω-on, 1 kHz)
Mélysugárzó:
165 W (3 Ω-on, 80 Hz)
BDV-E370:
KIMENŐ TELJESÍTMÉNY (névleges)
Bal első + jobb első:
108 W + 108 W (3 Ω-on,
1 kHz, 1% THD)
KIMENŐ TELJESÍTMÉNY (referencia)
Bal első, jobb első, középső, bal hátsó, jobb hátsó:142
W W (csatornánként,
3 Ω-on, 1 kHz)
Mélysugárzó:
140 W (3 Ω-on, 80 Hz)
500 mA
LAN rész
Hangszóró egység
Névleges impedancia
Méretek (kb.)
Tömeg (kb.)
teljes tartományt lefedő
akusztikusan hangolt,
mágnesesen árnyékolt
30 mm × 60 mm, kónuszos
3Ω
290 mm × 49 mm × 49 mm
(szé × ma × mé)
0,28 kg
USB rész
(USB) aljzat:
A-típusú (USB memória,
memóriakártya-olvasó,
digitális fényképezőgép és
digitális videokamera
csatlakoztatásához)
Mélysugárzó (SS-WSB101)
Hangsugárzó rendszer
Hangszóró egység
Névleges impedancia
bassz-reflex mélysugárzó
160 mm, kónuszos
3Ω
68HU
model name [BDV-E970W / E670W]
[4-178-244-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00004
vegleg\book\gb11add.fm]
keszleadott\BDV-E370, ~870\02
masterpage:Right
specdef v20070110
gb_book.book Page 69 Tuesday, April 13, 2010 3:59 PM
Méretek (kb.)
Tömeg (kb.)
260 mm × 320 mm × 260
mm (szé × ma × mé)
5,2 kg
Általános
Energiaellátási követelmények
220–240 V, 50/60 Hz-es
váltóáram
Teljesítményfelvétel
bekapcsolva: 170 W
készenlétben: 0,3 W
(energiatakarékos
üzemmódban)
Méretek (kb.)
430 mm × 85 mm × 335
mm (szé × ma × mé) a
kinyúló részekkel
Tömeg (kb.)
4,8 kg
A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül megváltozhatnak.
További információk
• Készenléti teljesítményfelvétel 0,3 W.
• A nyomtatott áramköri lapok egy részében nem
használtunk halogénezett égésgátló anyagokat.
• Az erősítő 85% feletti hatásfokát a teljes digitális
működésű S-master erősítővel értük el.
69HU
model name [BDV-E970W / E670W]
[4-178-244-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00004
vegleg\book\gb11add.fm]
keszleadott\BDV-E370, ~870\02
masterpage:Left
specdef v20070110
gb_book.book Page 70 Tuesday, April 13, 2010 3:59 PM
A választható nyelvek listája
A nyelvek helyesírása megfelel az ISO 639:1988 (E/F) szabványnak.
Kód Nyelv
Kód Nyelv
Kód Nyelv
Kód Nyelv
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703
Nem
azonosított
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali; Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto; Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Területkódok a szülõi felügyelethez
Kód Terület
Kód Terület
Kód Terület
Kód Terület
2044
2047
2046
2057
2070
2090
2115
2165
2174
2424
2200
2219
2376
2248
2238
2239
2276
2092
2093
2304
2428
2333
2363
2362
2184
2109
2379
2254
2489
2427
2436
2149
2086
2499
2501
2543
2528
2390
Argentína
Ausztrália
Ausztria
Belgium
Brazília
Chile
Dánia
Finnország
Franciaország
Fülöp-szigetek
Görögország
Hong Kong
Hollandia
India
Indonézia
Írország
Japán
Kína
Kolumbia
Korea
Lengyelország
Luxemburg
Malajzia
Mexikó
Nagy-Britannia
Németország
Norvégia
Olaszország
Oroszország
Pakisztán
Portugália
Spanyolország
Svájc
Svédország
Szingapúr
Tajvan
Thaiföld
Új-Zéland
70HU
model name [BDV-E970W / E670W]
[4-178-244-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00004
vegleg\book\gb11add.fm]
keszleadott\BDV-E370, ~870\02
masterpage:Right
specdef v20070110
gb_book.book Page 71 Tuesday, April 13, 2010 3:59 PM
BD-ROM
Fogalommagyarázat
AVCHD
Az AVCHD egy nagyfelbontású digitális
kamkorder formátum, mely hatékony
adattömörítő technológia segítségével DVDlemezre rögzíti az SD (normál felbontású) és
HD (nagyfelbontású) jeleket, az 1080i* vagy a
720p** szabványnak megfelelően. Az MPEG-4
AVC/H.264 eljárás a képadatok, a Dolby Digital
vagy lineáris PCM rendszer a hangadatok
tömörítésére szolgál. Az MPEG-4 AVC/H.264 a
hagyományos eljárásokhoz képest nagyobb
hatékonysággal képes a képadatok tömörítésére.
Az MPEG-4 AVC/H.264 lehetővé teszi a
digitális kamkorderrel rögzített nagyfelbontású
(HD) videojelek felírását DVD-lemezre, mintha
azok normál felbontású (SD) televíziójelek
lennének.
BD-J alkalmazás
A BD-ROM formátum Java alkalmazásokat
használ az interaktív funkciókhoz.
A „BD-J” rendszer a tartalomszolgáltatók
számára csaknem korlátlan funkcionalitást kínál
interaktív BD-ROM lemezek létrehozásakor.
BD-R
A BD-R (Blu-ray Disc Recordable) egy olyan,
egyszer írható Blu-ray lemez, mely a lentebb
említett BD tárterületekkel kerül forgalomba.
Mivel a felvett tartalmat nem lehet felülírni, a
BD-R lemez kiválóan alkalmas az értékes
adatok archiválására vagy a videofelvételek
tárolására és megosztására.
BD-RE
A BD-RE (Blu-ray Disc Rewritable) egy olyan
újraírható Blu-ray lemez, mely a lentebb említett
BD tárterületekkel kerül forgalomba. Újraírható
tulajdonsága miatt ez a lemeztípus széleskörű
szerkesztési és időeltolásos alkalmazások
végrehajtására alkalmas.
Blu-ray Disc (BD)
Nagyfelbontású (HD) videó (HDTV stb.
alkalmazásra) felvételére és lejátszására,
valamint nagymennyiségű adat tárolására
kifejlesztett lemezformátum. Egy Blu-ray lemez
réteg akár 25 GB, egy kétrétegű Blu-ray lemez
akár 50 GB adatot tartalmazhat.
Önmûködõ digitális házimozi
kalibrálás (D. C. A. C.)
Az önműködő digitális házimozi kalibrálási
eljárást a Sony fejlesztette ki. Segítségével a
hangsugárzók gyorsan bemérhetők és
beállíthatók a hallgatási környezetnek
megfelelően.
További információk
* Nagyfelbontású szabvány, mely 1080-soros
tényleges letapogatást és sorváltásos
képmegjelenítő rendszert alkalmaz.
** Nagyfelbontású szabvány, mely 720-soros effektív
letapogatást és progresszív képmegjelenítő
rendszert alkalmaz.
A BD-ROM (Blu-ray Disc Read-Only Memory)
lemez olyan gyárilag felvett műsort tartalmazó
adathordozó, mely a lentebb említett BD
tárterületekkel kerül forgalomba. A
hagyományos mozgókép és videotartalmakon
kívül ezek a lemezek olyan különleges
funkciókkal is rendelkeznek, mint interaktív
tartalmak, menüműveletek előbukkanó
menükkel, szinkronfelirat kiválasztás és
diavetítés. Habár a BD-ROM bármilyen
formátumú adat tárolására képes, a legtöbb ilyen
adathordozó nagyfelbontású (HD) filmet
tartalmaz, melyet Blu-ray készülékkel lehet
lejátszani.
Dolby Digital
Ez a filmszínházi hangformátum fejlettebb, mint
a Dolby Surround Pro Logic. Ebben a
formátumban a hátsó hangsugárzók a sztereó
hangot egy bővített frekvenciatartományban
sugározzák, miközben a mélyhang tartományt
egy elkülönített mélyhangsugárzó csatorna
fokozza. Ezt a formátumot „5.1”-es rendszernek
is nevezik, ahol a mélyhangsugárzót a 0.1
csatornának tervezték (mivel csak akkor
működik, amikor a mély basszus hanghatásokra
van szükség). A rendszer mind a hat
csatornájának hangját egymástól függetlenül
rögzítik, a kiváló csatorna elkülönülési
jellemzők elérése érdekében. A digitális
jelfeldolgozásnak köszönhetően kevesebb a
csökkent minőségű jelek mennyisége.
71HU
model name [BDV-E970W / E670W]
[4-178-244-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00004
vegleg\book\gb11add.fm]
keszleadott\BDV-E370, ~870\02
masterpage:Left
specdef v20070110
gb_book.book Page 72 Tuesday, April 13, 2010 3:59 PM
Dolby Digital Plus
DTS-HD High Resolution Audio
A Dolby Digital kiterjesztéseként 7.1-csatornás
térhangzás támogatására alkalmas formátum.
A DTS Digital Surround formátum
kiterjesztése. Támogatja a 96 kHz
mintavételezési frekvenciát és a 7.1-csatornás
térhangzást.
A DTS-HD nagyfelbontású audio legnagyobb
átviteli sebessége 6 Mbps, veszteséges
tömörítéssel.
Dolby Pro Logic II
A Dolby Pro Logic II rendszer a kétcsatornás
hangforrás műsorából öt teljes sávszélességű
kimenő csatornát állít elő. Ezt egy korszerű,
nagy jeltisztaságú mátrix surround dekóder
végzi, mely bármilyen új hanginformáció
hozzáadása vagy hangelszíneződés okozása
nélkül kivonja és feldolgozza a térhangzás
információkat az eredeti felvételből.
x Mozi üzemmód
A Mozi üzemmód Dolby Surround kódolású
sztereó tv-adások és egyéb műsorok
megtekintésére szolgál. Használatával javul a
hangzástér irányultsága, mely megközelíti az
5.1-csatornás hangzást.
Dolby Surround Pro Logic
Mint a Dolby Surround dekódolási eljárások
egyike, a Dolby Surround Pro Logic is
négycsatornás hangot állít elő kétcsatornás
forrásból. Összehasonlítva a korábbi Dolby
Surround rendszerrel, a Dolby Surround Pro
Logic még valósághűbb bal-jobb átmenetet
szólaltat meg és a hangzást precízebben helyezi
el térbelileg. A Dolby Surround Pro Logic
előnyeinek teljes kihasználásához egy pár hátsó
és egy középső hangsugárzó szükséges. A hátsó
hangsugárzókból mono hang szól.
Dolby TrueHD
A Dolby TrueHD egy veszteségmentes
tömörítési eljárás, amely támogatja a 8csatornás térhangzást a következő generációs
optikai lemezek számára. A visszaadott hang
minden bitje megfelel az eredeti hangzásnak.
DTS
A DTS által kifejlesztett digitális hangtömörítési
technológia. Ez a technológia az 5.1-csatornás
térhangzás kódolásnak felel meg. Ebben a
rendszerben a sztereó hátsó csatorna, és egy
elkülönített mélyhang csatorna fokozza a
térhangzású hang élményét. A DTS rendszer 5.1
teljesen azonos, kiváló minőségű elkülönített
digitális hangcsatornát alkalmaz. A kiváló
elkülönülési jellemzők a teljesen külön rögzített
és digitálisan feldolgozott hangsávoknak
köszönhetőek.
DTS-HD Master Audio
A DTS-HD Master Audio legnagyobb átviteli
sebessége 24,5 Mbps, és veszteségmentes
tömörítést alkalmaz. A DTS-HD Master Audio
legnagyobb mintavételezési frekvenciája 192
kHz és támogatja a 7.1 csatornát.
Elõugró menü
Egy BD-ROM lemezeken használható fejlett
menürendszer. Az előugró menü akkor jelenik
meg, ha lejátszás közben megnyomja a POP UP/
MENU gombot, és működtetése közben a
lejátszás folyamatos.
HDMI (nagyfelbontású multimédia
kapcsolat – High-Definition
Multimedia Interface)
A HDMI olyan interfész, mely egyetlen digitális
kapcsolaton keresztül támogatja az audio- és a
videojelek továbbítását, és lehetővé teszi a
magas minőségű digitális képek és hangok
alkalmazását. A HDMI szabvány támogatja a
HDCP (nagy sávszélességű digitális
tartalomvédelem) másolásvédelmi technológiát,
amely a digitális videojelek kódolási
technológiáját tartalmazza.
LTH (Low to High – alacsonytól
magasig)
Az LTH egy olyan felvételi rendszer, amely
támogatja a szerves festékanyag típusú BD-R
lemezeket.
PhotoTV HD
A „PhotoTV HD” nagyfelbontású részletgazdag
képet és fényképszerű finom mintázatot és
színeket biztosít. A Sony „PhotoTV HD”
kompatibilis eszközökkel, HDMI-vezetékkel
csatlakoztatva, a fényképek teljesen új világát
élvezheti a lélegzetelállító teljes HD
minőségben. Például az emberi bőr, virágok,
homok és hullámok finom mintázata fénykép
minőségben jeleníthető meg nagyképernyőn.
72HU
model name [BDV-E970W / E670W]
[4-178-244-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00004
vegleg\book\gb11add.fm]
keszleadott\BDV-E370, ~870\02
masterpage:Right
specdef v20070110
gb_book.book Page 73 Tuesday, April 13, 2010 3:59 PM
Progresszív formátum
(soronkénti pásztázás)
Ellentétben a sorváltásos formátummal, a
progresszív formátum 50/60 képet vetít
másodpercen-ként, az összes sor (525 sor NTSC
rendszer esetén) megjelenítésével. Ennek
köszönhetően az általános képminőség javul, az
állóképek, a szöveg és a vízszintes vonalak
élesebben láthatók. Ez a formátum kompatibilis
az 525 vagy a 625 progresszív formátummal.
S-AIR
(Sony interaktív rádiófrekvenciás
hangátvitel)
24p True Cinema
A filmes kamerával készített felvételek
másodpercenként 24 képkockát tartalmaznak.
Mivel a hagyományos tv-készülékek (CRT és
sík képernyős egyaránt) a 1/60 vagy 1/50
másodpercenként jelenítik meg a képet, a 24
képkocka nem biztosít egyenletes képet.
Ha a lejátszót 24p kompatibilis tv-készülékhez
csatlakoztatja, a képmegjelenítés 1/24-ed
másodperces gyakorisággal történik – ami
megegyezik az eredeti filmfelvétellel, ennek
köszönhetően kivételes élethűséggel adva vissza
a mozifilmeket.
További információk
A legutóbbi időkben lehettünk tanúi a BD-,
DVD-lemezek, digitális műholdvevők és egyéb
csúcsminőségű adathordozók elterjedésének.
Annak biztosításához, hogy ezen magas
minőségű hanghordozók minden apró
hangrészlete torzulás nélkül továbbítódjon, a
Sony kifejlesztett egy „S-AIR” elnevezésű
technológiát a digitális audiojelek rádiós
átviteléhez, és ezt a technológiát beépítette az
EZW-RT10/EZW-RT10A/EZW-T100
készülékekbe.
Ez a technológia tömörítés nélkül továbbítja a
digitális audiojeleket az ISM (ipari tudományos
és orvosi sáv) hullámsáv 2,4 GHz
hullámsávjának felhasználásával, amelyet
például a vezeték nélküli LAN és a Bluetooth
alkalmazások is használnak.
Sorváltásos formátum (váltottsoros
letapogatás)
A sorváltásos formátum az NTSC szabványos
eljárása a tv-képernyő másodpercenként 30
képkockás letapogatására. Mindegyik
képkockát kétszer tapogatják le, a páros és
páratlan sorok között váltakozva,
másodpercenként 60 alkalommal.
Szülõi felügyelet
A BD-, DVD-lemezek egyik funkciója, mely
lehetővé teszi, hogy az egyes országokban
érvényes szabályozás szerint a néző kora szerint
korlátozható legyen a lemez lejátszása. A
korlátozás lemezenként eltérő lehet; aktiválás
esetén a készülék a lejátszást teljesen letilthatja,
egyes esetekben az erőszakos jeleneteket
átugorja, vagy más jelenetekkel helyettesíti
azokat stb.
73HU
model name [BDV-E970W / E670W]
[4-178-244-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\BDV-E370, ~870\02 vegleg\book\gb_IX.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
gb_book.book Page 74 Tuesday, April 13, 2010 3:59 PM
Tárgymutató
Számok
24p True Cinema 73
A
AV SYNC 33
Alaphelyzetbe állítás 55
Audio 52
Audio DRC 52
Audiokimenet 52
Auto Display 54
Auto Standby 54
AVCHD 71
B
BD Audio MIX Setting 52
BD adattároló beállítások 53
BD hibrid lemez lejátszási réteg
53
BD Internet csatlakoztatás 53
BD szülői felügyelet 53
BD távvezérlő regisztráció 55
BD/DVD megjelenítési
beállítások 52
BD/DVD menü 52
BD/DVD-ROM 1080/24p
kimenet 51
BD-LIVE 29
BD-R 71
BD-RE 71
Belső memória 29
Blu-ray lemez 71
BONUSVIEW 29
BRAVIA internetes videó 31
C
CD 65
D
D. C. A. C. (Önműködő
digitális házimozi kalibrálás)
46, 71
D.BASS 36
Diavetítés 33
Dimmer 54
DivX® VOD 55
Dolby Digital 31, 71
Dolby Digital Plus 71
Dolby Pro Logic II 72
Dolby Surround Pro Logic 72
Dolby TrueHD 72
DTS 31, 72
K
DTS-HD 72
DVD 65
DVD képarány 51
DVD szülői felügyelet 53
Képernyő beállítások 51
Képernyő formátum 51
Képernyőkímélő 54
Kimenő videoformátum 51
E
L
Előlap 8
Előlapi kijelző 9
Lejátszási információ 29
Lejátszható lemezek 65
LTH 72
F
Felirat 53
FM MODE 37
Frissítés 48
M
Mozi átalakítási mód 51
Multiplex hangsugárzás 35
G, Gy
Gracenote beállítások 55
Gyári beállítások visszaállítása
55
Gyermekzár 49
Gyorsbeállítás 25, 55
Gyorsindítás üzemmód 54
H
Hálózati beállítások 55
Hálózati csatlakoztatás
diagnosztika 55
Hálózat frissítés 50
Hangbeállítás 52
Hanghatás 52
Hangsugárzó beállítás 47, 52
csatlakoztatás 47
távolság 48
szint 48
Hátoldal 10
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 51
HDMI (nagyfelbontású
multimédiás kimenet) 72
HDMI mély színkimenet 51
HDMI vezérlés 43, 54
I
Internet beállítások 55
Internetes tartalom 31
Internetes video szülői
felügyelet 53
Internetes video besorolás
nélkül 53
J
Jelszó 53
N
Némítás – AUDIO 52
NIGHT MODE 36
O, Ö
OSD 54
Önműködő kalibrálás 46, 52
P
PhotoTV HD 72
Progresszív formátum 73
R
RDS 38
Régiókód 65
Regisztrált BD távoli eszközök
55
Rendszerinformáció 55
S, Sz
S-AIR 39, 73
Üzemmód 41
Párosítás 42
RF Change 42
S-AIR vevő 39
Készenlét 41
S-AIR Settings 54
SLEEP 49
Sorváltásos formátum 72
Super Audio CD lejátszási
csatornák 53
Super Audio CD lejátszási
réteg 53
SYSTEM MENU 27, 33, 35,
36
74HU
model name [BDV-E970W / E670W]
[4-178-244-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\BDV-E370, ~870\02 vegleg\book\gb_IX.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
gb_book.book Page 75 Tuesday, April 13, 2010 3:59 PM
Személyes információ beállítás
55
Szülői felügyelet 72
Szülői felügyelet beállítások 53
Szülői felügyelet területkódok
53
Szünet üzemmód 51
T
Távvezérlő 11
Teszthang 48
Térhangzás-erősítő 39
Tv-típus 51
U
USB 30
V
Választható nyelvek listája 70
Visszatérő hangcsatorna 54
W
WEP 24
WPA2-PSK (AES) 24
WPA2-PSK (TKIP) 24
WPA-PSK (AES) 24
WPA-PSK (TKIP) 24
Z
Zenei beállítások 53
75HU
model name [BDV-E970W / E670W]
[4-178-244-11(1)]
gb_book.book Page 76 Tuesday, April 13, 2010 3:59 PM
BDV-E3670 fly ins-hunn-csakmagya3 3
2010. 03. 29. 16:51:21
filename[E:\munka\0001 sony\00004
vegleg\book\Cover\gbbco.fm]
keszleadott\BDV-E370, ~870\02
masterpage:Left
specdef v20070110
gb_book.book Page 80 Tuesday, April 13, 2010 3:59 PM
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
A készülék szoftvere a későbbiek során frissíthető lehet. Az elérhető szoftverfrissítések
részleteivel kapcsolatban látogassa meg a következő honlapot.
http://support.sony-europe.com/
Printed in Czech Republic (EU)
(1)
model name [BDV-E970W / E670W]
[4-178-244-11(1)]
Download PDF

advertising