Sony | BDV-N590 | Sony BDV-N590 Blu-ray Disc™ házimozi-rendszer Gyors beállítási és használatbavételi útmutató

Blu-ray Disc™/DVD házimozi-rendszer
HU
Kezdje itt
Gyors üzembe helyezési útmutató
BDV-N590
1
2
A csomagolás tartalma/A hangsugárzók beállítása

 


A tv-készülék csatlakoztatása
3
Egyéb készülékek csatlakoztatása
4
A képernyőn megjelenő Easy Setup (Gyorsbeállítás) funkció
5
Lemez lejátszása és az egyéb funkciók használata

Fő egység

Első hangsugárzók

Hátsó hangsugárzók

Középső hangsugárzó

Mélysugárzó
 
A csomagolás tartalma
Távvezérlő
R6 (AA méretű) elemek (2)
FM huzalantenna
vagy
Videovezeték
Kalibrációs mikrofon
iPod/iPhone-dokkoló
(TDM-iP30)
USB-kábel
03
1
Első lépésként helyezze el a
hangsugárzókat a helyiségben
a hátlapjukon látható színes
címkéknek megfelelően.
SUBWOOFER
FRONT L
FRONT R
CENTER
Fő egység
SUR L
04
SUR R
Ezután csatlakoztassa a
hangsugárzókat a fő egységhez.
05
2
A kép és a hang úgy lesz
a legjobb minőségű, ha a
csatlakozáshoz nagy sebességű
HDMI-kábelt  (külön
megvásárolható) használ.
Ha a tv-készülék nem rendelkezik
HDMI ARC-aljzattal, és szeretné
a tv hangját a rendszer
hangsugárzóin keresztül élvezni,
a csatlakoztatáshoz használjon
digitális optikai kábelt  (külön
megvásárolható).


06
3
Set-top box, játékkonzol vagy
digitális műholdvevő
csatlakoztatásához
használjon HDMI-kábelt. 
FM rádióadások hallgatásához
csatlakoztassa a mellékelt
huzalantennát, és húzza ki azt
a tisztább vétel érdekében. 
A mellékelt dokkoló segítségével
iPod vagy iPhone készülékét is
csatlakoztathatja a rendszerhez és
a tv-készülékhez. 


vagy

07
3
Vezeték nélküli hálózaton
keresztül vagy hálózati kábel
(külön megvásárolható)
használatával kapcsolódhat
az internethez és az otthoni
hálózathoz.
A hálózati beállítások
a főmenüből érhetők el
(lásd 13. oldal).
További tudnivalókért látogassa
meg a következő webhelyet:
http://support.sony-europe.com/
Szélessávú útválasztóhoz
08
Csatlakoztassa a tápkábelt egy
konnektorhoz.
09
4
Csatlakoztassa a kalibrációs
mikrofont, és helyezze oda, ahol
ülni szokott.
Ez azért szükséges, hogy a lehető
legjobb térhangzás eléréséhez
optimalizálhassa a hangsugárzók
beállításait. A mikrofon a folyamat
befejezése után eltávolítható.
10
A rendszer bekapcsolásához
nyomja meg a / gombot.
Az előlap kijelzőjén megjelenik
a „SETUP” (Beállítás) felirat.
Ha elő szeretné készíteni
a rendszert használatra, a kapott
távvezérlő segítségével végezze
el az Easy Initial Settings (Gyors
kezdeti beállítások) lépéseit.
Ez csupán néhány percet vesz
igénybe.
Amikor a képernyőn megjelenik
az [Easy Initial Settings are
complete.] (A gyors kezdeti
beállítás befejeződött.) üzenet,
válassza a [Finish] (Befejezés)
lehetőséget, és a rendszer máris
használatra kész.
Ha nem jelenik meg a beállítási
képernyő, a tv-készüléken
válassza ki a megfelelő
AV-bemenetet.
/
///,
11
5
Lemezről történő lejátszáshoz
helyezzen be egy lemezt
a lemeznyílásba a címkézett
oldalával az előlap irányában.
A lemez kiadásához nyomja meg
a  gombot.
Ha a lejátszás nem indul el
automatikusan, válassza ki
a ikont a [Video] (Videó),
[Music] (Zene) vagy [Photo]
(Fénykép) kategóriában, és
nyomja meg a gombot.

Ennyi az egész!

12
A további funkciók eléréséhez nyomja meg
a HOME gombot.
Példák:
 Rádióhallgatás a rendszer hangsugárzóin
keresztül
 Tárolt rádióállomások
 Internetes tartalom elérése
 Lejátszás iPod vagy iPhone készülékről
a rendszer hangsugárzóin keresztül









Ebben a menüben
adhatja meg a hálózati
beállításokat, ha a fő
egység szélessávú
útválasztóhoz
csatlakozik.
HOME
13
5
Rádióállomások beállítása
1 Nyomja meg ismételten
a FUNCTION gombot, amíg
az „FM” felirat meg nem jelenik
az előlap kijelzőjén.
2 Nyomja meg és tartsa
lenyomva a TUNING +/–
gombot, amíg az automatikus
keresés el nem indul.
3 Nyomja meg az OPTIONS
gombot.
FUNCTION
4 A / gombokkal válassza
ki a [Preset Memory] (Tárolt
memória) lehetőséget, majd
nyomja meg a  gombot.
5 A / gombokkal válassza ki
a kívánt memóriahelyet, majd
nyomja meg a  gombot.
6 A 2–5. lépések ismétlésével
további állomásokat tárolhat.
///,
OPTIONS
HOME
PRESET +/–
Tárolt állomás kiválasztása
1 Nyomja meg ismételten
a FUNCTION gombot, amíg
az „FM” felirat meg nem jelenik
az előlap kijelzőjén.
2 Nyomja meg többször egymás
után a PRESET +/– gombot a
tárolt állomás kiválasztásához.
14
TUNING +/–
Hibaelhárítás
Ha a rendszer működésében az alábbi rendellenességek
bármelyikét észleli, a javítás előtt próbálkozzon meg a hiba
elhárításával az útmutatóban leírt módon.
Tanulmányozza az alábbi webhelyen elérhető kezelési utasítást is:
http://support.sony-europe.com/
Az egység nem kapcsolható be.
 Ellenőrizze, hogy a tápkábelt megfelelően csatlakoztatta-e
a konnektorhoz.
A rendszer nem működik megfelelően.
 Húzza ki a hálózati vezetéket a hálózati aljzatból, majd néhány
perc múlva csatlakoztassa újra.
A rendszer nem szólaltatja meg a tv-műsor hangját, ha beltéri
egységhez csatlakozik.
 Ellenőrizze a csatlakozásokat.
 Válassza ki a rendszeren azt a bemenetet, amelyhez a beltéri
egység csatlakozik.
Nem játszható le egy lemez.
 A lemez területkódja nem egyezik meg a rendszerével.
 Nedvesség csapódott le a fő egység belsejében található
lencséken. Távolítsa el a lemezt, és hagyja bekapcsolva a fő
egységet körülbelül fél órán át.
 A lemez nincs megfelelően lezárva.
Az energiafogyasztás 0,3 W alá csökkentése
készenléti módban
Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza ki a [System
Settings] (Rendszerbeállítások) képernyő [Setup] (Beállítás)
elemét a /// gombokkal. Győződjön meg arról, hogy
az alábbi beállításoknál a következő értékek szerepelnek:
 A [HDMI Settings] (HDMI-beállítások) részben a [Control for
HDMI] (HDMI-vezérlés) beállítása [Off ] (Kikapcsolva).
 A [Quick Start Mode] (Gyorsindítás mód) beállítása [Off ]
(Kikapcsolva).
15
Ez a gyors üzembe helyezési útmutató
környezetbarát
A természeti erőforrások megőrzése érdekében a Sony drasztikusan csökkentette a papírfelhasználását
azzal, hogy nem mellékel teljes nyomtatott használati utasítást. A teljes kezelési útmutató azonban –
további dokumentációval együtt – elérhető online, a következő webhelyen:
http://support.sony-europe.com/
4-418-170-11(1) (HU)
2012 Sony Corporation
(1)
Download PDF

advertising