Sony | BDV-EF1100 | Sony BDV-EF1100 Blu-ray Disc™ házimozi-rendszer Használati útmutató

4-446-737-11(1) (HU)
Blu-ray Disc™-/DVD
házimozi-rendszer
Kezelési utasítás
BDV-EF1100
FIGYELMEZTETÉS
A készüléket nem szabad több oldalról
zárt térben elhelyezni és működtetni
(pl. könyvszekrényben vagy beépített
fülkében).
A tűzveszély csökkentése érdekében ne takarja
el a készülék szellőzőnyílásait újságpapírral,
terítővel, függönnyel stb.
Ne tegye ki a készüléket nyílt láng (például
égő gyertya) hatásának.
A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében
óvja a készüléket a rácseppenő és ráfröccsenő
víztől, és soha ne tegyen folyadékkal teli
edényt, például virágvázát a készülékre.
Az elemet/akkumulátort és az elemet/
akkumulátort tartalmazó eszközt ne tegye
olyan helyre, ahol sugárzó hőnek, például
napfénynek vagy tűznek vannak kitéve.
A sérülések elkerülése érdekében a készüléket
a telepítési útmutatónak megfelelően
biztonságosan rögzíteni kell a padlóra/falra.
Csak beltéri használatra.
FIGYELEM!
Ha optikai eszközzel használja ezt a terméket,
az veszélyeztetheti a szemet.
Az ebben a Blu-ray Disc-/DVDházimozirendszerben használt lézersugár
ártalmas a szemre, ezért ne próbálja meg
szétszerelni a készülék házát.
Minden javítást bízzon szakemberre.
2HU
Ez a készülék a CLASS 3R LASER
termékosztályba sorolható. Látható és nem
látható lézersugárzást bocsát ki a készülék,
ha kinyitják a lézer-védőházat, ezért gondosan
kerülje el a sugarak szembe jutását.
Ez a jelzés a doboz belsejében, a lézervédőházon található.
Ez a készülék a CLASS 1 LASER
termékosztályba sorolható. Ez a jelzés
a hátlap külső részén található.
A adattábla a készülékház alján található.
Az európai vásárlók számára
Feleslegessé vált
elektromos és
elektronikus készülékek
hulladékként való
eltávolítása (az Európai
Unióra és egyéb, szelektív
hulladékgyűjtési
rendszerrel rendelkező
országokra érvényes)
Ez a szimbólum a készüléken vagy
a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket
ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük,
hogy az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le.
A feleslegessé vált termékének helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet
és az emberi egészség károsodását,
mely bekövetkezhetne, ha nem követi
a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében. A termék újrahasznosítása
érdekében további információért forduljon
a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz
az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Csak Európában
A lemerült elemek
hulladékként való
eltávolítása (az Európai
Unióra és egyéb, szelektív
hulladékgyűjtési
rendszerrel rendelkező
országokra érvényes)
Ez a jelölés az elemen vagy annak
csomagolásán arra figyelmeztet, hogy az
elemet ne kezelje háztartási hulladékként.
Egyes elemeken ez a jelzés egy vegyjellel együtt
van feltüntetve. A higany (Hg) vagy ólom (Pb)
vegyjele akkor van feltüntetve, ha az elem
több, mint 0,0005% higanyt vagy 0,004%
ólmot tartalmaz.
A feleslegessé vált elemek helyes kezelésével
segít megelőzni a környezet és az emberi
egészség károsodását, mely bekövetkezhetne,
ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít
a természeti erőforrások megőrzésében.
Olyan termékek esetén, ahol biztonsági,
hatékonysági és adatkezelési okok miatt
állandó kapcsolat szükséges a beépített
elemekkel, az elemek eltávolításához
szakember szükséges.
Az elemek szakszerű hulladékkezelése
érdekében a készülék hasznos élettartamának
végén adja le azt a megfelelő hulladékgyűjtő
vagy újrahasznosító telepen.
Egyéb elemek esetén olvassa el az elemek
biztonságos kicserélésére vonatkozó szakaszt.
Az elemet adja le a megfelelő gyűjtőhelyen.
A termék vagy az elem újrahasznosítása
érdekében további információért forduljon
a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz
az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Megjegyzés a vásárlók számára: a következő
információk csak az EU-s irányelveket
alkalmazó országokban eladott
készülékekre érvényesek.
Ezt a terméket a Sony Corporation
(címe: 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan) gyártotta vagy gyárttatta.
A termék európai uniós rendelkezéseknek
való megfelelésével kapcsolatos kérdéseket
címezze a hivatalos képviseletnek
(Sony Deutschland GmbH, címe: Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany).
A szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos
ügyekben forduljon a különálló szerviz- vagy
garanciadokumentumokban megadott
címekhez.
A Sony Corp. ezennel kijelenti, hogy ez
a berendezés megfelel az 1999/5/EK irányelv
alapvető követelményeinek és egyéb rá
vonatkozó előírásainak.
A részletekért keresse fel a következő URLcímet: http://www.compliance.sony.de/
Óvintézkedések
Ezt a berendezést bevizsgálták, és 3 méternél
rövidebb csatlakozókábel használata esetén
az EMC-irányelvben előírt határértékeknek
megfelelőnek minősítették. (Csak európai
modellek esetén)
Áramforrások
• A készülék mindaddig áram alatt van, amíg
a hálózati tápkábelt nem húzta ki a hálózati
aljzatból, még akkor is, ha maga a készülék
kikapcsolt állapotban van.
• A készüléket könnyen hozzáférhető hálózati
aljzathoz csatlakoztassa. Amennyiben
bármilyen rendellenességet észlel a készülék
működésében, azonnal húzza ki a hálózati
aljzatból.
3HU
A térhatású képek nézésével
kapcsolatban
Egyesek számára kellemetlenségeket (a szem
megerőltetése, fáradtság vagy émelygés)
okozhat a térhatású képek nézése. A Sony azt
ajánlja, hogy mindenki tartson rendszeresen
szüneteket a térhatású képek nézése közben.
A szükséges szünetek hossza és gyakorisága
egyénenként változik. Önnek kell eldöntenie,
mi a legjobb a Ön számára. Ha kellemetlenséget
érez, hagyja abba a térhatású képek nézését,
és várja meg, amíg a kellemetlen érzet elmúlik;
forduljon orvoshoz, ha szükségét érzi. Olvassa
el (i) az ezzel a készülékkel használt bármely
más eszköz, illetve az ezen a készüléken
lejátszott Blu-ray lemez használati útmutatóját
és/vagy figyelmeztető üzenetét, valamint
(ii) a weboldalunkon
(http://esupport.sony.com/) található
legfrissebb információkat. A kisgyermekekre
(különösen a hat évesnél fiatalabbakra)
vonatkozó nézési szabályok fejlesztés alatt
vannak. Kérjen tanácsot orvosától
(gyermekgyógyász vagy szemorvos), mielőtt
megengedné kisgyermekének a térhatású
képek megnézését.
A felnőttek tartsák szemmel a kisgyermekeket
annak érdekében, hogy kövessék a fenti
ajánlásokat.
Másolásvédelem
• Engedje meg, hogy tájékoztassuk
a Blu-ray Disc- és DVD-lemezek
esetén használt fejlett tartalomvédelmi
rendszerekről. Ezek az AACS (Advanced
Access Content System – fejlett tartalomhozzáférési rendszer) és CSS (Content
Scramble System – tartalom-összezavaró
rendszer) elnevezésű rendszerek bizonyos
korlátozásokat jelenthetnek a lejátszás, az
analóg kimenet és más hasonló jellemzők
terén. A termék működése és az érvényes
korlátozások a vásárlás időpontjától függően
eltérőek lehetnek, mivel az AACS
intézőbizottsága a vásárlás időpontja után
módosíthatja a korlátozás szabályait, vagy
akár újakat is elfogadhat.
4HU
• Megjegyzés a Cinavia technológiával
kapcsolatban
Ez a termék a Cinavia technológiával
korlátozza egyes kereskedelmi forgalomban
lévő filmek, videók és filmzenék nem
hivatalos másolatainak használatát. Amikor
a készülék egy nem hivatalos másolat
engedély nélküli használatát észleli,
megjelenik egy figyelmeztető üzenet,
és a lejátszás vagy másolás leáll.
A Cinavia technológiával kapcsolatos
további tudnivalókért forduljon a Cinavia
online fogyasztótájékoztatási központjához:
http://www.cinavia.com. Ha levélben
szeretne tájékoztatást kapni a Cinavia
rendszeréről, küldjön egy, az Ön levelezési
címét tartalmazó levelezőlapot a következő
címre: Cinavia Consumer Information
Center, P.O. Box 86851, San Diego,
CA, 92138, USA.
Szerzői jogok és védjegyek
• Ez a rendszer Dolby* Digital és DTS**
Digital Surround System rendszert tartalmaz.
* A készülék gyártása a Dolby
Laboratories engedélyével történt.
A Dolby és a dupla D szimbólum
a Dolby Laboratories védjegye.
** A készülék gyártása az 5,956,674;
5,974,380; 6,226,616; 6,487,535;
7,212,872; 7,333,929; 7,392,195;
7,272,567 számú és más, egyesült
államokbeli és nemzetközi, megítélt
és függőben lévő szabadalmak licence
alapján történt. A DTS-HD, annak
szimbóluma, valamint a DTS-HD és
annak szimbóluma együttesen a DTS,
Inc. bejegyzett védjegye. A termék
szoftvert tartalmaz. © DTS, Inc.
Minden jog fenntartva.
• A rendszer a HD multimédia interfész
(High-Definition Multimedia Interface –
HDMI™) technológiát alkalmazza.
A HDMI és a High-Definition Multimedia
Interface kifejezés, valamint a HDMI
embléma a HDMI Licensing LLC védjegye
vagy bejegyzett védjegye az Amerikai
Egyesült Államokban és más országokban.
• A Java az Oracle és/vagy az Oracle
leányvállalatainak védjegye.
• A „DVD logo” embléma a DVD Format/
Logo Licensing Corporation védjegye.
• A „Blu-ray Disc”, a „Blu-ray”, a „Blu-ray
3D”, a „BD-LIVE”, a „BONUSVIEW”,
valamint ezek emblémája a Blu-ray Disc
Association védjegye.
• A „Blu-ray Disc”, a „DVD+RW”, a „DVDRW”, a „DVD+R”, a „DVD-R”, a „DVD
VIDEO” és a „CD” emblémája védjegy.
• A „BRAVIA” a Sony Corporation védjegye.
• Az „AVCHD 3D/Progressive” és az
„AVCHD 3D/Progressive” embléma
a Panasonic Corporation és
a Sony Corporation védjegye.
• A , Az „XMB” és az „xross media bar”
a Sony Corporation és a Sony Computer
Entertainment Inc. védjegye.
• A „PlayStation” a Sony Computer
Entertainment Inc. bejegyzett védjegye.
• A „Sony Entertainment Network” embléma
és a „Sony Entertainment Network”
a Sony Corporation védjegye.
• A zene- és video-felismerő technológiát,
valamint a kapcsolódó adatokat a
Gracenote® bocsátotta rendelkezésre.
A Gracenote a zenefelismerő technológia
és a vele kapcsolatos tartalomszolgáltatás
ipari szabványa. További információk a
www.gracenote.com honlapon találhatók.
A CD-kkel, DVD-kkel, Blu-ray Disc
lemezekkel, illetve a zenével és videóval
kapcsolatos adatok a Gracenote, Inc. cégtől
származnak. Copyright © Gracenote, Inc.
2000-től napjainkig. A Gracenote Software
szerzői jogaira: © Gracenote 2000-től
napjainkig. Erre a termékre és szolgáltatásra
a Gracenote által birtokolt egy vagy több
szabadalom vonatkozik. A megfelelő
Gracenote-szabadalmak nem teljes listája
a Gracenote weboldalán található.
A Gracenote, a CDDB, a MusicID,
a MediaVOCS, a Gracenote emblémája és
emblématípiája, valamint a „Powered by
Gracenote” embléma a Gracenote, Inc.
védjegye vagy bejegyzett védjegye az
Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
• A Wi-Fi®, a Wi-Fi Protected Access® és a
Wi-Fi Alliance® a Wi-Fi Alliance bejegyzett
védjegye.
• A Wi-Fi CERTIFIED™, a WPA™,
a WPA2™ és a Wi-Fi Protected Setup™
a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegyei.
• Az N-jel az NFC Forum, Inc. védjegye vagy
bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült
Államokban és más országokban.
• Az Android a Google Inc. védjegye.
• A Bluetooth® szó és embléma a Bluetooth
SIG, Inc. bejegyzett védjegye;
a Sony Corporation licenccel rendelkezik
az ilyen megjelölések használatára. Más
védjegyek és védett kereskedelmi nevek
a tulajdonosukhoz tartoznak.
• Az MPEG Layer-3 audiokódolási
technológiát és szabadalmait a Fraunhofer
IIS és Thomson licence alapján használjuk.
• A termék olyan saját tulajdonú technológiát
alkalmaz, amelynek felhasználása a Verance
Corporation engedélyével történik, és
amelyre a 7,369,677 számú és számú és egyéb
egyesült államokbeli, valamint azon kívüli
megadott és folyamatban levő nemzetközi
szabadalmak védelme vonatkozik. Az ilyen
technológiák egyes részei szerzői és üzleti
titkokra vonatkozó védelem alatt állnak.
A Cinavia a Verance Corporation védjegye.
Copyright 2004-2010 Verance Corporation.
Minden jog fenntartva a Verance által. Tilos
a működés feltárása és a felépítés elemzése.
5HU
• A Windows Media a Microsoft Corporation
bejegyzett védjegye vagy védjegye az
Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
Ezt a terméket a Microsoft bizonyos szellemi
tulajdonjogai védik. Az ilyen technológiát
e terméken kívül használni és terjeszteni
kizárólag a Microsoft vagy a Microsoft
illetékes leányvállalatának engedélyével
szabad.
A tartalmak tulajdonosai a Microsoft®
PlayReady™ tartalom-hozzáférési
technológiát használják szellemi tulajdonuk
védelmére, köztük a szerzői jogi védelem alá
eső tartalmak védelmére is. Ez az eszköz
a PlayReady technológiát használja
a PlayReady által védett tartalmak és/vagy
a WMDRM által védett tartalmak elérésére.
Ha az eszköz nem képes megfelelően
kikényszeríteni a tartalmak használatának
korlátozásait, a tartalomtulajdonosok
követelhetik a Microsofttól, hogy
érvénytelenítse az eszköz alkalmasságát
a PlayReady által védett tartalmak
használatára. Ez az érvénytelenítés nem
érintheti a nem védett tartalmakat vagy
a más tartalom-hozzáférési technológiával
védett tartalmakat. A tartalomtulajdonosok
megkövetelhetik Öntől a PlayReady
frissítését ahhoz, hogy hozzáférhessen
a tartalmaikhoz. Ha visszautasítja a frissítést,
nem fog hozzáférni olyan tartalmakhoz,
amelyek csak a frissítéssel érhetők el.
• A DLNA™, a DLNA embléma és a DLNA
CERTIFIED™ a Digital Living Network
Alliance védjegye, szolgáltatási védjegye,
illetve tanúsítási jelzése.
• Az Opera® Devices SDK az Opera Software
ASA vállalattól származik. Copyright
1995–2013 Opera Software ASA. Minden
jog fenntartva.
• Minden más védjegy tulajdonosokhoz
tartozik.
6HU
• Az egyéb rendszernevek és terméknevek
általában a gyártók védjegyei vagy bejegyzett
védjegyei. Ebben a leírásban a ™ és ® jelek
nincsenek feltüntetve.
Végfelhasználói
licencinformációk
Gracenote® végfelhasználói
licencszerződés
Ez az alkalmazás vagy eszköz tartalmazza az
Emeryville, California székhelyű Gracenote,
Inc. (a továbbiakban „Gracenote”) szoftverét/
szoftvereit. A Gracenote szoftvere/szoftverei
(a továbbiakban „Gracenote-szoftver”)
lehetővé teszi, hogy az alkalmazás online
kiszolgálók vagy beágyazott adatbázisok
(a továbbiakban gyűjtőnéven „Gracenotekiszolgálók”) használatával lemez- és/vagy
fájlazonosítást hajtson végre, ideértve a nevet,
az előadót, a dalt és a címadatokat
(a továbbiakban „Gracenote-adatok”);
az azonosítás mellett a szoftver egyéb
funkciókat is lehetővé tesz. A Gracenoteadatok csak a jelen alkalmazáshoz vagy
eszközhöz meghatározott végfelhasználói
műveletek során használhatók.
Ön beleegyezik, hogy a Gracenote-adatok,
a Gracenote-szoftvert és a Gracenotekiszolgálókat kizárólag saját, nem
kereskedelmi használatra veszi igénybe. Ön
beleegyezik, hogy nem rendeli hozzá, másolja,
viszi át vagy továbbítja a Gracenote-szoftvert
vagy bármilyen Gracenote-adatot egyetlen
harmadik félnek sem. ÖN BELEEGYEZIK
ABBA, HOGY A GRACENOTEADATOKAT, A GRACENOTESZOFTVERT ÉS A GRACENOTEKISZOLGÁLÓKAT KIZÁRÓLAG AZ ITT
KIFEJEZETTEN ENGEDÉLYEZETT
MÓDOKON HASZNÁLJA VAGY
HASZNOSÍTJA.
Ön tudomásul veszi, hogy az Ön nem
kizárólagos licence, amely engedélyezi
a Gracenote-adatok, a Gracenote-szoftver
és a Gracenote-kiszolgálók használatát,
visszavonásra kerül ezen korlátozások
megszegésekor. Ön tudomásul veszi,
hogy a licenc visszavonásakor beszünteti
a Gracenote-adatok, a Gracenote-szoftver
és a Gracenote-kiszolgálók mindennemű
használatát. A Gracenote fenntart minden,
a Gracenote-adatokra, a Gracenote-szoftverre
és a Gracenote-kiszolgálókra vonatkozó jogot,
ideértve minden tulajdonjogot. A Gracenote
semmilyen körülmények között sem köteles
fizetni semmilyen Ön által biztosított adatért.
Ön beleegyezik, hogy a Gracenote, Inc. saját
nevében érvényesítheti a jelen
Megállapodásban lefektetett jogait.
A Gracenote-szolgáltatás statisztikai okokból
egy egyéni azonosító használatával követi
nyomon a lekérdezéseket. A véletlenszerűen
hozzárendelt azonosítószám célja az, hogy
a Gracenote-szolgáltatás az Ön bármely
személyes adatának ismerete nélkül is képes
legyen a lekérdezések számlálására. További
tudnivalókért keresse fel a Gracenoteszolgáltatás adatvédelmi irányelveit
tartalmazó webhelyet.
A licenc a Gracenote-szoftver és minden
Gracenote-adat aktuális állapotban való
használatát engedélyezi az Ön számára.
A Gracenote nem vállal semmilyen kifejezett
vagy vélelmezett garanciát a Gracenotekiszolgálókról érkező Gracenote-adatok
pontosságával kapcsolatban. A Gracenote
fenntartja a jogot, hogy a Gracenote által
elegendőnek ítélt bármely okból törölhesse
az adatokat a Gracenote-kiszolgálókról,
illetve módosíthassa az adatkategóriákat.
A Gracenote-szoftver és a Gracenotekiszolgálók hibamentességére, valamint
a Gracenote-szoftver vagy a Gracenotekiszolgálók megszakítások nélküli működésére
nincs semmiféle garancia. A Gracenote nem
köteles biztosítani az Ön számára azokat
a bővített vagy hozzáadott adattípusokat vagy
kategóriákat, amelyek később bekerülhetnek
a Gracenote szolgáltatásába. A Gracenote
ezenkívül bármikor megszakíthatja
szolgáltatásai biztosítását.
A GRACENOTE KIZÁR MINDENNEMŰ
KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT
GARANCIÁT, BELEÉRTVE TÖBBEK
KÖZÖTT AZ ELADHATÓSÁGRA,
AZ ADOTT CÉLÚ, JOGCÍMŰ
FELHASZNÁLÁSRA, ILLETVE
JOGTISZTASÁGRA VONATKOZÓ
VÉLELMEZETT GARANCIÁT.
A GRACENOTE NEM VÁLLAL
GARANCIÁT A GRACENOTE-SZOFTVER
VAGY BÁRMELYIK GRACENOTEKISZOLGÁLÓ HASZNÁLATÁVAL
KAPOTT ADATOKKAL KAPCSOLATBAN.
A GRACENOTE SEMMILYEN ESETBEN
SEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMIFÉLE
KÖVETKEZMÉNYI VAGY VÉLETLEN
KÁRÉRT, ELMARADT NYERESÉGÉRT
VAGY ELMARADT BEVÉTELÉRT.
© Gracenote, Inc. 2009
7HU
A Kezelési utasítással
kapcsolatos általános
tudnivalók
• Az ebben a Kezelési utasításban szereplő
útmutatások a mellékelt távvezérlő
kezelőszerveire vonatkoznak. Használhatja
az egység kezelőszerveit is, ha azok neve
azonos vagy hasonló a távvezérlőn található
kezelőszervekével.
• Ebben a kézikönyvben a „lemez” szót
használjuk, ha általánosságban hivatkozunk
BD-kre, DVD-kre vagy CD-kre, kivéve azt az
esetet, ha a szöveg vagy az ábra más
értelmezést határoz meg.
• Egyes illusztrációk elvi vázlat jellegűek,
és eltérhetnek a konkrét terméktől.
• A tv képernyőjén megjelenő elemek
változhatnak a területtől függően.
• Az alapértelmezett beállítás alá van húzva.
8HU
Tartalomjegyzék
A Kezelési utasítással kapcsolatos
általános tudnivalók ........................ 8
Kicsomagolás .......................................... 11
A részek és kezelőszervek
ismertetése ...................................... 12
Kezdeti lépések
Hangbeállítás
A hangformátum, különböző
nyelvű hangsávok, illetve
csatorna kiválasztása ..................... 37
Élvezze a multiplexalapú műsorok
hangzását ......................................... 38
1. lépés: A hangsugárzók
elhelyezése .............................. 16
2. lépés: A rendszer
csatlakoztatása ....................... 17
Vevőegység (tuner)
A hangsugárzók
csatlakoztatása ....................... 17
A tv-készülék csatlakoztatása .... 18
Más berendezés (beltéri egység stb.)
csatlakoztatása .......................... 19
Az antenna csatlakoztatása ....... 20
További műveletek
3. lépés: A hálózati kapcsolatok
előkészítése ............................
4. lépés: Az Easy Setup
(Gyorsbeállítás)
végrehajtása ...........................
5. lépés: A lejátszás forrásának
kiválasztása .............................
6. lépés: Surround hangzás ..........
20
22
23
23
Lejátszás
Lejátszás lemezről .................................. 25
Lejátszás USB-eszközről ....................... 27
Bluetooth-eszközön lévő
zene lejátszása ................................. 27
Csatlakozás okostelefonhoz az
egygombos hallgatás (NFC)
funkcióval ........................................ 29
Lejátszás hálózaton keresztül ............... 31
Használható beállítások ........................ 35
Rádióhallgatás ........................................ 38
RDS-adások vétele ................................. 40
A Control for HDMI
(HDMI-vezérlés) funkció
használata a „BRAVIA”
Sync szolgáltatáshoz ...................... 40
A hangsugárzók beállítása .................... 41
Az elalvásidőzítő használata ................. 43
Az egységen található gombok
letiltása ............................................ 43
A tv-készülék vezérlése a mellékelt
távvezérlővel ................................... 43
Energiatakarékos készenléti mód ........ 44
Böngészés az interneten ........................ 44
Beállítások és módosítási
lehetőségek
A beállítóképernyő használata ............. 47
[Network Update]
(Hálózati frissítés) .......................... 48
[Screen Settings]
(Képernyő-beállítások) ................. 48
[Audio Settings] (Hangbeállítások) .... 50
[BD/DVD Viewing Settings]
(BD/DVD-lejátszás beállításai) .... 51
9HU
[Parental Control Settings]
(Szülői felügyelet beállításai) ........ 52
[System Settings]
(Rendszerbeállítások) .................... 52
[Network Settings]
(Hálózati beállítások) .................... 53
[Easy Network Settings]
(Gyors hálózati beállítások) .......... 55
[Resetting] (Alaphelyzet) ...................... 55
További információk
Óvintézkedések ...................................... 56
Megjegyzések a lemezekkel
kapcsolatban ................................... 58
Hibaelhárítás .......................................... 59
Lejátszható lemezek ............................... 64
Lejátszható fájltípusok .......................... 65
Támogatott hangformátumok ............. 67
Műszaki adatok ...................................... 67
Nyelvkódok listája ................................. 69
Tárgymutató ........................................... 71
10HU
Kicsomagolás
•
•
•
•
•
Útmutató a gyors beállításhoz
Referencia útmutató
Távirányító (1)
R6-os (AA méretű) elemek (2)
FM huzalantenna (1)
• Első hangsugárzók (2)
• Mélysugárzó (1)
11HU
A részek és kezelőszervek ismertetése
További információk a zárójelben megadott oldalakon találhatók.
Előlap
A "/1 (bekapcsolás/készenlét)
Az egység bekapcsolása, illetve
készenléti állapotba helyezése.
B Lemeztálca (25. oldal)
C
(N-jel) (30. oldal)
Az NCF funkció aktiválásához az
NFC-kompatibilis eszközt vigye
e jel közelébe.
D A lejátszás vezérlőgombjai
Z (kiadás/behúzás)
Na) b) (lejátszás)
xb) (leállítás)
VOL +/–a)
./> (előző/következő)
FUNCTION (23. oldal)
A lejátszás forrásának kiválasztása.
a)
A N és a VOL + gombon tapintópont
található. A tapintópont az egység
használata közben viszonyítási pontként
használható.
b) Ha több mint 2 másodpercig lenyomva
tartja a N gombot, a rendszer lejátssza
a beépített bemutatóhangot. A bemutató
leállításához nyomja meg a x gombot.
12HU
Megjegyzés
Előfordulhat, hogy a bemutató az Ön által
beállított hangerőnél hangosabban szól.
E
(USB) port (27. oldal)
F
(távirányító-érzékelő)
G Előlapon található kijelző
H LED kijelző
Fehér: Világít, amikor az egység be van
kapcsolva.
Kék (a Bluetooth állapotának jelzéséhez):
– A rendszer párosításra kész: gyorsan
villog
– Párosítás alatt: gyorsan villog
– Csatlakozás alatt: villog
– Amikor létrejött a kapcsolat: világít
Az előlapi kijelzőn megjelenő feliratok
A Sztereó hang vételekor jelenik
meg. (Csak rádió esetén)
B Bekapcsolt ismétlő lejátszás
esetén jelenik meg.
C Akkor látható, amikor a lejátszás
a PARTY STREAMING funkcióval
történik.
D Akkor látható, amikor be van
kapcsolva a némítás.
E Akkor látható, amikor a HDMI
(OUT) aljzat megfelelően
csatlakozik egy HDCP- (Highbandwidth Digital Content
Protection) kompatibilis
berendezés HDMI vagy DVI (Digital
Visual Interface) bemenetéhez.
F A rendszer állapotának (például
a rádiófrekvencia stb.) jelzése.
Ha a „TV” funkció van beállítva,
a DISPLAY megnyomásakor
megjelennek az adatfolyaminformációk, illetve megjelenik
a dekódolás állapota.
Az éppen dekódolt adatfolyamtól vagy
elemtől függően előfordulhat, hogy az
adatfolyam-információk/a dekódolás
állapota nem jelenik meg.
Megjegyzés
Amikor a [System Settings] (Rendszerbeállítások)
menüben a [Main Unit illumination] (Főegység
megvilágítása) elem értéke [Auto] (Automatikus),
az előlapon található kijelző kialszik, ha kb.
10 másodpercig nem működteti az egységet.
Hátlap
SPEAKERS
FRONT R
FRONT L
SUBWOOFER
A SPEAKERS aljzatok (17. oldal)
D HDMI (OUT) aljzat (18. oldal)
B TV (DIGITAL IN OPTICAL) aljzat
(18. oldal)
E AUDIO IN (L/R) aljzat (19. oldal)
C LAN (100) csatlakozó (20. oldal)
F ANTENNA (FM) csatlakozó
(20. oldal)
13HU
Távvezérlő
Az 5-ös számgombon, az AUDIO, a 2 +
és a N gombon tapintópont található.
A tapintópont a távvezérlő használata
közben viszonyítási pontként használható.
•
: A tv működtetéséhez
(A részleteket lásd itt: „A tv-készülék
vezérlése a mellékelt távvezérlővel”
(43. oldal).)
A Z (kiadás/behúzás)
A lemeztálca kitolása, illetve behúzása.
SPEAKERS TVyAUDIO
Annak a kiválasztása, hogy a tv hangja
a rendszer hangsugárzóiból vagy a tv
hangsugárzójából/hangsugárzóiból
szóljon-e. Ez a funkció csak akkor
működik, ha a [Control for HDMI]
(HDMI-vezérlés) elem értéke [On]
(Bekapcsolva) (52. oldal).
14HU
TV "/1 (bekapcsolva/készenlét)
(43. oldal)
A tv bekapcsolása, illetve készenléti
állapotba helyezése.
"/1 (bekapcsolva/készenlét)
(22. és 39. oldal)
A rendszer bekapcsolása, illetve
készenléti állapotba helyezése.
B Számgombok (39. és 43. oldal)
A cím-/fejezetszámok, a tárolt
állomások számának stb. bevitele.
AUDIO (37. oldal)
A hangformátum/zeneszám
kiválasztása.
SUBTITLE
A feliratozás nyelvének kiválasztása,
ha többnyelvű feliratozás található
a BD-ROM/DVD VIDEO lemezen.
C Színes gombok
Gyorsgombok egyes BD-menük
pontjainak kiválasztásához (BD-k
esetén interaktív Java-műveletekhez
is használhatók).
D TOP MENU
A BD-k vagy DVD-k legfelső
menüjének megnyitása, illetve
bezárása.
POP UP/MENU
A BD-ROM-ok felbukkanó
menüjének vagy a DVD-k menüjének
megnyitása, illetve bezárása.
OPTIONS (24., 35. és 45. oldal)
A beállítómenü megjelenítése a tvképernyőn vagy az előlapi kijelzőn.
(A hely a választott funkciótól függ.)
RETURN
Visszatérés az előző kijelzéshez.
B/V/v/b
A kiemelés átvitele egy megjelenített
elemre.
(belépés)
Belépés a kijelölt elembe.
E SOUND MODE +/– (23. oldal)
A hangzásmód kiválasztása.
HOME (22., 41. és 47. oldal)
Belépés a rendszer főmenüjébe, illetve
kilépés ebből a főmenüből.
MUSIC EQ
Az előre beprogramozott
hangszínszabályozó kiválasztása
zenehallgatáshoz.
SEN
A „Sony Entertainment Network™”
online szolgáltatás használata.
F A lejátszás működtető gombjai
Lásd: „Lejátszás” (25. oldal).
./> (előző/következő)
Ugrás az előző/következő fejezetre,
zeneszámra vagy fájlra.
m/M (gyors/lassú/kimerevítés)
Gyors visszatekerés/gyors előretekerés
lejátszás alatt. A gomb egy-egy
megnyomásakor változik a keresési
sebesség.
A lassított lejátszás bekapcsolása,
ha a gombot egy másodpercnél
tovább tartja megnyomva a szünet
üzemmódban.
Szünet üzemmódban egy-egy
megnyomásra egy-egy képkocka
jelenik meg.
x (leállítás)
A lejátszás leállítása, és a leállási
pont (folytatási pont) megjegyzése.
A számok/sávok folytatási pontja
az utolsó lejátszott pont, vagy
a fényképmappa utolsó fényképe.
Leállítja a beépített hangbemutató
lejátszását.
A rádió működtető gombjai
Lásd: „Vevőegység (tuner)” (38. oldal).
PRESET +/–
TUNING +/–
G
H
I
Megjegyzés
Blu-ray 3D lemezek lejátszásakor nem
használható a visszafelé történő lassított
és képkockánkénti lejátszás.
N (lejátszás)
A lejátszás elindítása vagy újraindítása
(a lejátszás folytatása).
Az egygombos lejátszás (40. oldal)
aktiválása, ha a rendszer be van kapcsolva
és a „BD/DVD” funkcióra van állítva.
X (szünet)
A lejátszás szüneteltetése, illetve
újraindítása.
J
K
(némítás)
A hang ideiglenes kikapcsolása.
2 (hangerő) +/–
A hangerő módosítása.
TV 2 (hangerő) +/–
A tv hangerejének módosítása.
TV t (TV-bemenet)
A tv bemeneti forrásának váltása a tvjel és egyéb bemeneti források között.
DISPLAY (26., 31., 39. és 45. oldal)
A lejátszási és webes böngészési
információk megjelenítése a tvképernyőn.
A tárolt rádióállomások, frekvencia
stb. megjelenítése az előlapi kijelzőn.
FOOTBALL
A rendszer futballmérkőzésközvetítésekre optimalizált hangzást
biztosít.
BLUETOOTH
A „BT” funkció beállítása.
Ha kialszik a kék LED kijelző, amikor
be van kapcsolva a „BT” funkció, akkor
nyomja meg ezt a gombot a párosítás
megkezdéséhez vagy a párosított
Bluetooth-eszközhöz való
csatlakozáshoz.
FUNCTION (23. oldal)
A lejátszás forrásának kiválasztása.
SLEEP (43. oldal)
Az elalvásidőzítő beállítása.
15HU
Kezdeti lépések
A hangsugárzók felszerelése
a falra
Kezdeti lépések
1. lépés: A hangsugárzók
elhelyezése
1
A hangsugárzókat az alábbi ábra szerint
helyezze el.
4 mm
A Bal első hangsugárzó (L)
B Jobb első hangsugárzó (R)
C Mélysugárzó
D TV
A C D
Készítse elő a hangsugárzók
hátulján található furatokba
illeszkedő csavarokat (nem
mellékelt tartozék). Lásd az
alábbi ábrát.
30 mm
B
5 mm
Furat a hangsugárzó hátulján
2
Mivel a rendszer támogatja az S-Force PRO
Front Surround* technológiát, a surround
hangzást a hallgatási hely előtti
hangsugárzókkal érheti el.
* Az S-Force PRO Front Surround 3D távolságés térérzetet is ad, így valódi térhatású
élményhez juthat surround hangsugárzók
nélkül is.
Megjegyzés
• Járjon el elővigyázatosan, amikor
a hangsugárzókat és/vagy a hangsugárzókra
szerelt hangsugárzó-állványokat különlegesen
kezelt (viaszolt, olajozott, fényezett stb.) padlóra
helyezi, mivel foltok vagy fakulások
keletkezhetnek.
• Ne támassza semminek a hangsugárzókat,
és ne is függessze fel azokat, mert leeshetnek.
16HU
Erősítse a csavarokat a falba.
A csavaroknak 5–7 mm-re kell
kiállniuk.
5 mm –
7 mm
3
Akassza a hangsugárzót
a csavarra.
Megjegyzés
2. lépés: A rendszer
csatlakoztatása
Ne csatlakoztassa az egység hálózati
tápkábelét a fali csatlakozóhoz
(a konnektorhoz) mindaddig, amíg létre
nem hozta az összes többi csatlakozást.
Megjegyzés
Amikor hangerő-szabályozó funkcióval
rendelkező másik berendezést csatlakoztat,
a többi berendezés hangerejét állítsa be olyan
szintre, hogy a hang ne torzuljon.
A hangsugárzók
csatlakoztatása
A hangsugárzók vezetékeit úgy
csatlakoztassa, hogy a színek egyezzenek
az egység SPEAKERS (hangsugárzók)
aljzatainak színével.
Az egységhez való csatlakozásnál addig
nyomja be a csatlakozót, amíg az a helyére
nem kattan.
Piros
(Jobb első
hangsugárzó (R))
Bíbor
(Mélysugárzó)
SPEAKERS
FRONT R
FRONT L
SUBWOOFER
Fehér
(Bal első hangsugárzó (L))
17HU
Kezdeti lépések
• A fal építőanyagával vagy a használandó
csavarokkal kapcsolatos kérdéseivel forduljon
szakemberhez.
• Az építőanyagnak és a falvastagságnak
megfelelő csavarokat használjon. Miután
a gipszkartonfalak különösen gyengék,
a csavarokat gerendába rögzítve erősítse
a falhoz. A hangsugárzókat függőleges,
sima felületű, megerősített falra szerelje.
• A Sony nem felelős a nem megfelelő
felszerelésből, falvastagságból,
csavarrögzítésből vagy természeti csapásból stb.
eredő balesetekért és károkért.
Kezdeti lépések
A tv-készülék csatlakoztatása
A tv-készülék bemeneteinek megfelelően válasszon az alábbi csatlakozási lehetőségek közül.
A
SPEAKERS
FRONT R
FRONT L
SUBWOOFER
B
C
Videocsatlakoztatás
A
HDMI-kábel1) (nem mellékelt tartozék)
2)
vagy
1)
2)
Nagysebességű HDMI-kábel
Ha a tv-készülék HDMI IN aljzata kompatibilis az ARC (Audio Return Channel) funkcióval,
a tv a HDMI-kábelen keresztül digitális audiojel küldésére is képes. Az ARC funkció beállítását
az [Audio Return Channel] (Audio visszacsatorna) című szakasz ismerteti (52. oldal).
Audiocsatlakoztatás
Ha a rendszert nem a tv ARC-kompatibilis HDMI-aljzatához csatlakoztatja, de szeretné
a tv-készülék hangkimenetét a rendszer hangsugárzóin megszólaltatni, csatlakoztassa
a megfelelő audiokábeleket.
B
Kiváló minőség
Optikai digitális kábel (nem mellékelt tartozék)
DIGITAL OUT
OPTICAL
C
Audiokábel (nem mellékelt tartozék)
L
AUDIO
OUTPUT
R
Normál
minőség
18HU
Más berendezés (beltéri egység stb.) csatlakoztatása
TV
Videokimenet
Berendezés
(beltéri egység, videomagnó, PlayStation®,
digitális műholdvevő stb.)
Audiokimenet
Rendszer
A jelek áramlása
: Videojel
: Audiojel
A berendezés csatlakozótípusának megfelelően válasszon az alábbi csatlakoztatási
lehetőségek közül.
SPEAKERS
FRONT R
FRONT L
SUBWOOFER
A
A
Optikai digitális kábel (nem mellékelt tartozék)
B
Kiváló
minőség
DIGITAL OUT
OPTICAL
B
Audiokábel (nem mellékelt tartozék)
L
AUDIO
OUTPUT
R
Normál
minőség
Megjegyzés
• Ha a fenti csatlakoztatások valamelyikét választja, a [Control for HDMI] (HDMI-vezérlés)
lehetőséget állítsa [Off] (Ki) értékre a [System Settings] (Rendszerbeállítások) menü [HDMI Settings]
(HDMI-beállítások) almenüjében (52. oldal).
• Ha a berendezés hangját szeretné élvezni, a B csatlakozási mód esetén válassza az „AUDIO” funkciót.
19HU
Kezdeti lépések
Csatlakoztassa a rendszert úgy, hogy a rendszerből és a másik berendezésből a videojelek
a tv-készülékbe, az audiojelek pedig a berendezésből a rendszerbe jussanak a következő
ábrának megfelelően.
Kezdeti lépések
Az antenna csatlakoztatása
3. lépés: A hálózati
kapcsolatok előkészítése
Tipp
Ha a hálózathoz szeretné csatlakoztatni
a rendszert, válassza az [Easy Network Settings]
(Egyszerű hálózati beállítások) lehetőséget.
A részleteket lásd itt: „4. lépés: Az Easy Setup
(Gyorsbeállítás) végrehajtása” (22. oldal).
FM huzalantenna
(mellékelt tartozék)
Megjegyzés
• Csatlakoztatás után feszítse ki teljes hosszában
az FM huzalantennát.
• Az FM huzalantennát a csatlakoztatás után
lehetőleg vízszintes állásban rögzítse.
A megfelelő módszert a LAN(helyi hálózati) környezet alapján
kell kiválasztani.
• Vezeték nélküli LAN használata esetén
A rendszer beépített Wi-Fi antennát
tartalmaz, és a hálózathoz való
csatlakozáshoz csak a hálózati
beállításokat kell megadni.
• Vezetékes LAN használata esetén
Csatlakoztasson egy LAN-kábelt az
egység LAN (100) csatlakozójához.
Szélessávú útválasztó (router)
LAN-kábel (nem mellékelt tartozék)
Tipp
Árnyékolt, egyenes bekötésű vagy keresztbe
kötött interfészkábel (LAN-kábel) használata
ajánlott.
20HU
A hálózati beállítások
végrehajtása előtt
• Ha vezeték nélküli hálózata biztonságos
protokollt használ, a biztonsági kulcs
(WEP-kulcs, WPA-kulcs)**.
* Az adott vezeték nélküli hálózatot azonosító
SSID (Service Set Identifier,
szolgáltatáscsoport-azonosító).
** Ha szeretné megtudni az SSID és a biztonsági
kulcs értékét, nézze meg a vezeték nélküli LAN
útválasztó (router) beállításait. További
tudnivalók:
– látogassa meg a következő weboldalt:
http://support.sony-europe.com/
– további kezelési tudnivalókat a vezeték
nélküli LAN útválasztó (router) használati
útmutatójában talál
– vegye fel a kapcsolatot a vezeték nélküli LAN
útválasztó (router) gyártójával
x WEP
A WEP védelmet biztosít a hálózatoknak,
hogy megakadályozza a kommunikációs
jelek elfogását és a hálózatra való
behatolást. A WEP egy régebbi biztonsági
technológia, amely az olyan eszközök
csatlakozását is lehetővé teszi, amelyek nem
támogatják a TKIP/AES titkosítást.
x WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
A TKIP biztonsági technológiát a WEP
hiányosságaira válaszul fejlesztették ki.
A TKIP magasabb biztonsági szintet nyújt
a WEP-nél.
x WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
Az AES biztonsági technológia fejlett,
a WEP és a TKIP technológiától különböző
védelmi módszert alkalmaz. Az AES
magasabb biztonsági szinten nyújt, mint
a WEP vagy a TKIP.
Tudnivalók a vezeték nélküli LAN
hálózatok biztonságáról
Mivel a vezeték nélküli LAN funkció
rádióhullámok segítségével létesít
kapcsolatot, a vezeték nélküli jelet
elfoghatják. A vezeték nélküli
kommunikáció védelme érdekében
a rendszer különféle biztonsági funkciókat
támogat. Fordítson gondot arra, hogy
a biztonsági beállításokat a hálózati
környezetnek megfelelően konfigurálja.
21HU
Kezdeti lépések
Ha a vezeték nélküli LAN útválasztó
(hozzáférési pont) kompatibilis a Wi-Fi
Protected Setup (WPS) technológiával,
a WPS gombbal egyszerűen elvégezheti
a hálózati beállításokat.
Ellenkező esetben először tekintse
át az alábbi tudnivalókat, majd írja be
a megfelelő adatokat az alábbi helyekre.
• A hálózatnév (SSID*), amely
a hálózatot** azonosítja.
x Nincs védelem
Habár a beállítások megadása egyszerű,
bárki elfoghatja a vezeték nélküli jeleket,
illetve behatolhat a vezeték nélküli
hálózatba, és ehhez még bonyolult
módszerekre sincs szüksége. Számoljon
a jogosulatlan behatolás vagy az adatok
idegen kézbe kerülésének kockázatával.
Kezdeti lépések
4. lépés: Az Easy Setup
(Gyorsbeállítás)
végrehajtása
5
A 4. lépés végrehajtása előtt
Válassza az [Easy Initial Settings]
(Gyors kezdeti beállítások)
lehetőséget. Kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat, és hajtsa
végre az alapvető beállításokat
a B/V/v/b és
gombok
segítségével.
Ellenőrizze, hogy minden csatlakozás
stabil-e, majd csatlakoztassa a tápkábelt.
Az alábbi lépésekkel hajtsa végre a rendszer
használatához szükséges alapvető és
hálózati beállításokat.
A megjelenített elemek a területtől függően
változhatnak.
1
B/V/v/b
6
Tegyen be két R6-os (AA méretű)
elemet (mellékelt tartozék) úgy,
hogy a 3 és # végük az elemtartó
rekesz belsejében látható
megfelelő jelzésekhez kerüljön.
7
2
3
4
Kapcsolja be a tv-t.
Nyomja meg a [/1 gombot.
Állítsa be a tv-készülék
bemenetválasztóját úgy, hogy
a rendszerről érkező jel jelenjen
meg a tv-képernyőn.
Megjelenik a képernyőn megjelenő
üzenetek nyelvének kiválasztására
szolgáló [Easy Initial Settings]
(Gyors kezdeti beállítások) elem.
Az [Easy Initial Settings] (Gyors
kezdeti beállítások) végrehajtása
után a V/v gombot megnyomva
jelölje ki az [Easy Network Settings]
(Gyors hálózati beállítások) elemet,
majd nyomja meg a
gombot.
Megjelenik az [Easy Network Settings]
(Gyors hálózati beállítások) képernyő.
Kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat, és hajtsa végre
a hálózati beállításokat a B/V/v/b
és
gombok segítségével.
Ha a rendszer nem tud csatlakozni
a hálózathoz, lásd: „Hálózati kapcsolat”
(63. oldal) vagy „Vezeték nélküli LANkapcsolat” (63. oldal).
Az [Easy Network Settings]
(Gyors hálózati beállítások)
képernyő előhívása
1 Nyomja meg a HOME gombot.
A televízió képernyőjén megjelenik
a főmenü.
2 A B/b gombokkal válassza ki a
[Setup] (Beállítás) lehetőséget.
3 A V/v gombokkal válassza ki az
[Easy Network Settings] (Gyors hálózati
beállítások) lehetőséget, majd nyomja
meg a
gombot.
22HU
Addig nyomogassa a FUNCTION
gombot, amíg az előlapi kijelzőn meg
nem jelenik a kívánt funkció.
Ha csak egyszer nyomja meg a FUNCTION
gombot, az előlapi kijelzőn az aktuális
funkció jelenik meg. Ezek után
a FUNCTION gomb minden
megnyomásakor az alábbiak szerint
változik ciklikusan az aktuális funkció.
„BD/DVD” t „USB” t „FM” t
„TV” t „BT” t „AUDIO”
Funkció és a lejátszás forrása
6. lépés: Surround hangzás
Az előző lépések végrehajtása és a lejátszás
indítása után kiválaszthatja a rendszer előre
beprogramozott hangbeállításainak
egyikét; ezek a beállítások illeszkednek
a különböző hangforrásokhoz. Így
otthonában élvezheti a filmszínházak
izgalmas, erőteljes légkörét.
A hangzásmód kiválasztása
Lejátszás közben addig nyomogassa
a SOUND MODE +/– gombot addig,
amíg a kívánt mód meg nem jelenik az
előlapi kijelzőn vagy a tv-képernyőn.
„BD/DVD”
Auto (Automatikus)
A rendszeren lejátszandó lemez vagy hálózati
eszköz
A rendszer a lemeztől vagy a hangadatfolyamtól függően automatikusan
kiválasztja a [Movie] (Film) vagy a [Music]
(Zene) módot a hangeffektus létrehozásához.
• Kétcsatornás forrás: A kétcsatornás hang
továbbítása változtatás nélkül.
• Többcsatornás forrás: 7.1-es vagy 5.1-es
surround hangzás szimulálása két első
hangsugárzóval és egy mélysugárzóval.
„USB”
Az (USB) porthoz csatlakoztatott USBeszköz (12. oldal)
„FM”
FM rádió (38. oldal)
„TV”
A TV (DIGITAL IN OPTICAL) aljzathoz
csatlakoztatott berendezés (tv stb.), vagy
a HDMI (OUT) aljzathoz csatlakoztatott,
az Audio Return Channel funkcióval
kompatibilis tv (18. oldal)
Film
A rendszer filmnézésre optimalizált hangzást
biztosít.
Zene
„BT”
A rendszer zenehallgatásra optimalizált
hangzást biztosít.
„AUDIO”
Digital Music Enhancer
[Digital Music] (Digitális zene)
Az AUDIO IN (L/R) aljzatokhoz
csatlakoztatott berendezés (19. oldal)
A rendszer bővített hangzást biztosít
a tömörített hangfájlok lejátszásához.
A Bluetooth-eszközön található hanganyag
Bemutatóhangzás
Tipp
• Egyes funkciók megváltoztathatók a tvképernyőn is; ehhez a FUNCTION, a V/v
és a
gombokat használhatja.
• A távirányító BLUETOOTH gombjával
közvetlenül is kiválaszthatja a „BT” funkciót.
A rendszer jól hallható hangzást biztosít,
amely többek között bemutatókhoz megfelelő.
23HU
Kezdeti lépések
5. lépés: A lejátszás
forrásának kiválasztása
Kezdeti lépések
A hangzásmód kiválasztása
a beállítómenüből
1 Nyomja meg az OPTIONS gombot,
és a V/v gombokkal jelölje ki a [Sound
Mode] (Hangzásmód) lehetőséget,
majd nyomja meg a
gombot.
2 A V/v gombokkal jelölje ki a kívánt
hangzásmódot, majd nyomja meg
a
gombot.
Az előre beprogramozott
hangszínszabályozó kiválasztása
Nyomja meg többször a MUSIC EQ
gombot a lejátszás közben.
Igényeinek megfelelő hangot választhat ki.
A gomb egy-egy megnyomásakor
a beállítás szabályos ciklusban
a következőképpen változik:
[Standard] (Normál) t [Rock] t
[Hiphop] t [Electronica]
A hangszínszabályozót [Music] (Zene)
hangzásmódban a beállítómenü
segítségével is kiválaszthatja.
Megjegyzés
A hangzásmódok csak akkor választhatók ki, ha
a [Sound Effect] (Hangeffektus) beállítás értéke
[Sound Mode On] (Hangzásmód bekapcsolva)
(50. oldal). Ha a [Sound Effect] (Hangeffektus)
beállítás értéke nem [Sound Mode On]
(Hangzásmód bekapcsolva), a rendszer
a hangzásmód beállítását nem veszi figyelembe.
24HU
A futball üzemmód
kiválasztása
Nyomja meg a FOOTBALL gombot
lejátszás közben.
A tv-képernyőn megjelenik a [Football]
(Futball) üzenet.
Futballmérkőzés nézése közben a képernyő
előtt is úgy érezheti magát, mintha
a stadionban lenne.
A futball üzemmód kikapcsolásához
nyomja meg újra a FOOTBALL gombot,
és válassza a [Football Off] (Futball
kikapcsolva) elemet. Újra a legutóbb
kiválasztott hangzásmód lép érvénybe.
Megjegyzés
• A forrástól függően előfordulhat, hogy a futball
üzemmód nem jól működik.
• Amikor kikapcsolja a rendszert, kikapcsolódik
a futball üzemmód is.
Tipp
A futball üzemmód a beállítómenüből is
kiválasztható.
Lejátszás
A lejátszható lemezekre vonatkozó
információkat lásd itt: „Lejátszható
lemezek” (64. oldal).
1
2
Állítsa be a tv-készülék
bemenetválasztóját úgy, hogy
a rendszerről érkező jel a tvképernyőn jelenjen meg.
Nyomja meg a Z gombot, és
tegyen egy lemezt a lemeztálcára.
A „BD-LIVE logo*” emblémával
rendelkező egyes BD-ROM-ok további
letölthető szórakoztató tartalmat és egyéb
adatokat tartalmaznak.
*
1
2
3
3
Nyomja meg a Z gombot
a lemeztálca behúzásához.
Elindul a lejátszás.
Ha a lejátszás nem indul el
automatikusan, válassza ki a
ikont
a
[Video] (Videó), a
[Music]
(Zene) vagy a
[Photo] (Fénykép)
kategóriában, és nyomja meg a
gombot.
Csatlakoztassa az USB-eszközt az
(USB) porthoz (27. oldal).
Helyi tároláshoz használjon 1 GB-os
vagy nagyobb USB-memóriát.
Készítse elő a BD-LIVE funkció
használatát (csak BD-LIVEkompatibilis modellek esetén).
• Csatlakoztassa a rendszert
egy hálózathoz (20. oldal).
• A [BD Internet Connection]
(BD internetes kapcsolat)
beállításhoz adja meg az [Allow]
(Engedélyezés) (51. oldal) értéket.
Tegyen be egy BONUSVIEW/
BD-LIVE emblémájú BD-ROM-ot.
A kezelési mód a lemeztől függően
eltérő lehet. Olvassa el a lemez kezelési
utasítását.
Tipp
Az USB-memórián lévő adatok törléséhez
válassza a
[Video] (Videó) kategória
[Delete BD Data] (BD-adatok törlése) funkcióját,
és nyomja meg a
gombot. A buda mappában
lévő összes adat törlődik.
25HU
Lejátszás
Lejátszás lemezről
A BONUSVIEW/BD-LIVE
használata
A Blu-ray 3D használata
Lejátszhatja a 3D emblémával* rendelkező
Blu-ray 3D Disc lemezeket is.
*
1
2
Készítse elő a Blu-ray 3D Disc
lemez lejátszását.
• Csatlakoztassa a rendszert egy
3D-kompatibilis tv-hez
nagysebességű HDMI-kábellel
(18. oldal).
• A [Screen Settings] (Képernyőbeállítások) menüpontban állítsa be
a [3D Output Setting] (3D kimenet
beállítása) és a [TV Screen Size
Setting for 3D] (TV-képernyő
méretének beállítása 3D-hez) elemet
(48. oldal).
Tegyen be egy Blu-ray 3D Disc
lemezt.
A kezelési mód a lemeztől függően
eltérő lehet. Olvassa el a lemezhez
kapott kezelési utasítást.
A lejátszási információk
megjelenítése
A lejátszási és egyéb információk
a DISPLAY gomb megnyomásával
jeleníthetők meg.
A megjelenített információk a lemez
típusától és a rendszer állapotától függően
eltérőek lehetnek.
Példa: BD-ROM lejátszása esetén
A Kimeneti felbontás/Videofrekvencia
B Műsorszám száma vagy neve
Tipp
C Az aktuálisan kiválasztott
hangbeállítás
Tanulmányozza át a 3D-kompatibilis tv kezelési
utasítását is.
D Elérhető funkciók (
nézőpont,
hang,
feliratozás)
E Lejátszási információk
A lejátszási mód, lejátszási állapotsáv,
lemeztípus, videokodek, bitsebesség,
ismétlés típusa, eltelt idő, teljes
lejátszási idő megjelenítése
F Fejezet száma
G Az aktuálisan kiválasztott nézőpont
26HU
Lejátszás USB-eszközről
1
2
Csatlakoztassa az USB-eszközt az
(USB) porthoz.
A csatlakoztatás előtt olvassa el az
USB-eszköz kezelési utasítását.
Nyomja meg a HOME gombot.
A televízió képernyőjén megjelenik
a főmenü.
3
A B/b gombokkal válassza ki a
[Video] (Videó), a
[Music]
(Zene) vagy
[Photo] (Fénykép)
kategóriát.
4
A V/v gombokkal jelölje ki az
[USB device] (USB-eszköz)
lehetőséget, majd nyomja meg
a
gombot.
Megjegyzés
Működés közben ne távolítsa el az USBeszközt. Az adatvesztés és az USB-eszköz
károsodásának elkerülése érdekében
kapcsolja ki a rendszert az USB-eszköz
csatlakoztatása vagy eltávolítása előtt.
A Bluetooth vezeték nélküli
technológiáról
A Bluetooth vezeték nélküli technológia
olyan kis hatótávú vezeték nélküli
technológia, amely digitális eszközök közti
vezeték nélküli kommunikációt tesz
lehetővé. A Bluetooth vezeték nélküli
technológia hozzávetőleg 10 méteres
hatósugáron belül működik.
Az USB-csatlakozástól eltérően itt nincs
szükség vezetékre, és az sem kell, hogy az
eszközök egymással szemben
helyezkedjenek el, mint a vezeték nélküli
infravörös technológia esetén.
A Bluetooth vezeték nélküli technológia
vállalatok ezrei által támogatott globális
szabvány. Ezek a vállalatok a globális
szabványnak megfelelő termékeket
állítanak elő.
Támogatott Bluetooth-verziók
és -profilok
A profil a különféle Bluetooth-termékek
képességeinek szabványos készlete.
Ez a rendszer a következő Bluetoothverziókat és -profilokat támogatja.
Támogatott Bluetooth-verzió:
3.0-s verziójú Bluetooth-specifikáció
Támogatott Bluetooth-profilok:
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote Control
Profile)
27HU
Lejátszás
Lejátszhatja a csatlakoztatott USB-eszközön
található video-, zene- és fényképfájlokat.
A lejátszható fájltípusokra vonatkozó
információkat lásd itt: „Lejátszható
fájltípusok” (65. oldal).
Bluetooth-eszközön lévő
zene lejátszása
Megjegyzés
• A Bluetooth-funkció használatához
a csatlakoztatandó Bluetooth-eszköznek és ennek
a rendszenek ugyanazt a profilt kell támogatnia.
A Bluetooth-eszköz specifikációjától függően
a funkciók még akkor is eltérőek lehetnek,
ha az eszköz ugyanazt a profilt támogatja.
• A Bluetooth vezeték nélküli technológia
sajátosságaiból adódóan előfordulhat, hogy
ezen a rendszeren a Bluetooth-eszközhöz képest
késik az audiolejátszás.
A rendszer és egy Bluetootheszköz párosítása
5
Megjegyzés
Legfeljebb 9 Bluetooth-eszköz párosítható.
A 10. Bluetooth-eszköz párosításakor az új
eszköz a legkorábban csatlakoztatott eszköz
helyére kerül.
6
7
A párosítás az a művelet, amelynek során
a Bluetooth-eszközök előre regisztrálják
egymást. Ha már megtörtént a párosítás,
azt többször nem kell végrehajtani.
1
2
Vigye a Bluetooth-eszközt az
egység 1 méteres körzetén belülre.
Nyomja meg a BLUETOOTH
gombot.
Választhatja a főmenü
[Input]
(Bemenet) menüjének [Bluetooth
AUDIO] elemét is.
3
Állítsa a Bluetooth-eszközt
párosító üzemmódba.
Azt, hogy miként kell a Bluetootheszközt párosító üzemmódba állítani,
az eszköz kezelési útmutatója ismerteti.
4
A Bluetooth-eszköz kijelzőjén
válassza a „BLU-RAY HOME
THEATRE SYSTEM” elemet.
Ezt a lépést 5 percen belül hajtsa végre,
különben a párosítás megszakad.
28HU
Indítsa el a lejátszást a Bluetoothkészüléken.
Állítsa be a hangerőt.
Először a Bluetooth-eszköz
hangerősségét állítsa be, és csak ha túl
halk a hang, akkor állítsa be a hangerőt
az egységen.
A párosítás megszakítása
Nyomja meg a HOME vagy a FUNCTION
gombot.
Bluetooth-eszköz
csatlakoztatása a rendszerből
Ebből a rendszerből csatlakozhat egy
Bluetooth-eszközhöz.
Zene lejátszása előtt ellenőrizze az
alábbiakat:
– Be van kapcsolva a Bluetooth-eszköz
Bluetooth funkciója.
– A párosítás befejeződött (28. oldal).
1
Nyomja meg a BLUETOOTH
gombot.
Megjegyzés
Ha a legutóbb csatlakoztatott Bluetootheszközhöz kíván csatlakozni, akkor
nyomja meg a N gombot. Aztán folytassa
a 5. lépéssel.
Megjegyzés
Ha jelszót kell megadni a Bluetootheszközön, írja be: „0000”. A jelszó elnevezése
lehet még „Passkey”, „Passcode”, „PIN
code”, „PIN number” és „Password” is.
A párosítás végeztével az eszköz
automatikusan csatlakozik
a rendszerhez.
Az eszköz neve megjelenik a tvképernyőn.
2
Nyomja meg az OPTIONS gombot.
A V/v gombokkal jelölje ki a
[Device List] (Eszközlista) elemet,
majd nyomja meg a
gombot.
Megjelenik a párosított Bluetootheszközök listája.
4
A V/v gombokkal jelölje ki a kívánt
eszközt, majd nyomja meg a
gombot.
5
6
A lejátszás indításához nyomja
meg a N gombot.
Állítsa be a hangerőt.
Először a Bluetooth-eszköz
hangerősségét állítsa be, és csak ha túl
halk a hang, akkor állítsa be a hangerőt
az egységen.
Megjegyzés
Az egység és a Bluetooth-eszköz csatlakoztatása
után a lejátszást a következő gombokkal
vezérelheti: N, X, x, m/M és ./>.
A Bluetooth-eszköz leválasztása
Nyomja meg a HOME, a FUNCTION vagy
a RETURN gombot.
Egy párosított Bluetooth-eszköz
törlése az eszközök listájáról
1 Hajtsa végre a fenti 1–3. lépéseket.
2 A V/v gombokkal jelölje ki az eszközt,
majd nyomja meg az OPTIONS gombot.
3 A V/v gombokkal jelölje ki a [Remove]
(Eltávolítás) elemet, majd nyomja meg
a
gombot.
4 Az eszköz törléséhez kövesse
a képernyőn megjelenő utasításokat,
közben használja a következő
gombokat: B/V/v/b és
.
Megjegyzés
Amíg ez a rendszer egy Bluetooth-eszközhöz
csatlakozik, más Bluetooth-eszközök nem észlelik
a rendszert, és nem tudnak kapcsolatba lépni vele.
Csatlakozás okostelefonhoz
az egygombos hallgatás
(NFC) funkcióval
Ha egy NFC-kompatibilis okostelefont
az egység
jeléhez közel tart, akkor
az egység és az okostelefon között
automatikusan megtörténik a párosítás
és a Bluetooth-kapcsolat felvétele.
Kompatibilis okostelefonok
Beépített NFC funkcióval rendelkező
okostelefonok (operációsrendszer:
Android 2.3.3–4.0.x, kivéve az
Android 3.x)
Mi az az „NFC”?
Az NFC (Near Field Communication –
közeli kommunikáció) olyan technológia,
amely különféle eszközök, például
mobiltelefonok és IC-címkék közötti kis
hatótávú vezeték nélküli kommunikációt
tesz lehetővé. Az NFC funkciónak
köszönhetően az adatok könnyen
továbbíthatók, ehhez csupán közel kell
tartani az eszközt az NFC-kompatibilis
eszközön található
jelhez.
1
Töltse le és telepítse az „NFC Easy
Connect” alkalmazást.
Az „NFC Easy Connect” (Gyors NCFcsatlakozás) Android operációs
rendszerű okostelefonokra kifejlesztett
ingyenes alkalmazás, amely a letölthető
a Google Play portálról. Az „NFC Easy
Connect” kulcsszó alapján keresse meg
az alkalmazást a weboldalon, vagy az
alábbi kétdimenziós kódot beolvasva
menjen közvetlenül a letöltési
weboldalra.
Megjegyzés: Az „NFC Easy Connect”
alkalmazás ugyan ingyenes, de
a letöltésért a szolgáltató felszámíthat
adatforgalmi díjat.
29HU
Lejátszás
3
Közvetlen elérést biztosító
kétdimenziós kód*
* Kétdimenziós kódbeolvasó alkalmazást
kell használni.
Megjegyzés
• A rendszer egyszerre csak egy NFCkompatibilis eszközt tud felismerni és csak
egy ilyen eszközhöz tud csatlakozni.
• Az okostelefontól függően előfordulhat, hogy
előbb be kell kapcsolni rajta az NFC funkciót.
A részleteket lásd az adott okostelefon kezelési
útmutatójában.
Tipp
Megjegyzés
Előfordulhat, hogy az alkalmazás egyes
országokban/térségekben nem áll
rendelkezésre.
2
3
Indítsa el az „NFC Easy Connect”
alkalmazást az okostelefonon.
Ügyeljen arra, hogy megjelenjen az
alkalmazás képernyője.
Addig tartsa az okostelefont az
egység
jele közelében, amíg az
okostelefon rezegni nem kezd.
Ha sikertelen a párosítás és a Bluetoothcsatlakozás, tegye a következőket.
– Indítsa el újra az „NFC Easy Connect”
alkalmazást, és az okostelefont lassan vigye
az
jel fölé.
– Vegye le az okostelefon tokját, ha
a kereskedelmi forgalomban kapható
okostelefon-tokot használ.
Zenehallgatás
Kezdje el a hangforrás lejátszását az
okostelefonon. A lejátszás részleteit az
okostelefon kezelési útmutatója ismerteti.
Tipp
Ha halk a hang, akkor először az okostelefonon
állítsa be a hangerőt. Ha még mindig túl halk
a hang, akkor az egységen állítsa be a hangerőt.
A lejátszás leállítása
Akkor kezd rezegni, amikor az egység
felismerte az okostelefont.
Miután az egység felismerte az
okostelefont, kövesse az okostelefon
képernyőjén megjelenő utasításokat,
és teljes mértékben hajtsa vége
a Bluetooth-kapcsolat létrehozására
szolgáló eljárást.
Amikor létrejött a Bluetoothkapcsolat, az előlap kék LED kijelzője
abbahagyja a villogást. Az előlapi
kijelzőn megjelenik a lejátszási idő.
30HU
A lejátszás leáll az alábbi esetekben:
– Amikor az okostelefont újra az egység
jele közelében tartja.
– Amikor leállítja a zenelejátszót az
okostelefonon.
– Amikor kikapcsolja az egységet vagy
az okostelefont.
– Amikor funkciót vált.
– Amikor az okostelefonon kikapcsolja
a Bluetooth funkciót.
Videó-adatfolyam vezérlőpanele
Lejátszás hálózaton
keresztül
A Sony Entertainment Network átjáróként
szolgál a kiválasztott internetes
tartalomnak és számos tetszés szerinti
szórakoztatóanyagnak az egységhez
történő továbbítása során.
Tipp
• Egyes internetes tartalmak lejátszása előtt
a számítógépen keresztül regisztrálnia kell.
További tudnivalókért látogassa meg
a következő weboldalt:
http://support.sony-europe.com/
• Előfordulhat, hogy bizonyos internetes
tartalmak egyes országokban/térségekben
nem érhetők el.
1
2
3
Készítse elő a Sony Entertainment
Network használatát.
Csatlakoztassa a rendszert egy
hálózathoz (20. oldal).
Nyomja meg a SEN gombot.
A Vezérlés kijelzője
A lejátszási műveletekhez használja
a B/V/v/b és
gombokat.
B Lejátszási állapotsáv
Állapotsáv, amelyen a kurzor jelzi az
aktuális pozíciót, a lejátszási időt és
a videofájl időtartamát
C Hálózati állapot kijelzője
A vezeték nélküli kapcsolat
jelerősségét mutatja.
Vezetékes kapcsolatot jelez.
D Hálózati átvitel sebessége
E A következő videofájl neve
F Az aktuálisan kiválasztott videofájl neve
A B/V/v/b gombbal jelölje ki
a kívánt internetes tartalmat
vagy szórakoztatóanyagot,
majd nyomja meg a
gombot.
31HU
Lejátszás
A Sony Entertainment
Network (SEN) használata
A vezérlőpanel videofájl lejátszásakor
jelenik meg. A megjelenített elemek
a használt internetes tartalomszolgáltatótól
függően eltérőek lehetnek.
Ismételt megjelenítéshez nyomja meg
a DISPLAY gombot.
Fájlok lejátszása otthoni
hálózaton keresztül (DLNA)
DLNA-kiszolgálón tárolt fájlok
lejátszása a rendszeren keresztül
(DLNA-lejátszó)
Zenei, video- vagy fényképfájlokat más
DLNA-minősítésű berendezésen is
lejátszhat, ha azt az otthoni hálózatához
csatlakoztatja.
A főmenü
[Video] (Videó),
[Music] (Zene) vagy
[Photo]
(Fénykép) menüpontjából válassza ki
a DLNA-kiszolgáló ikonját, majd válassza
ki a lejátszandó fájlt.
Ez az egység lejátszóként és
megjelenítőként is használható.
• Kiszolgáló: Digitális médiatartalmat tárol
és oszt meg
• Lejátszó: Megkeresi és lejátssza a digitális
médiakiszolgálóról származó digitális
médiatartalmat
• Megjelenítő: A kiszolgálóról fogad és
játszik le fájlokat, és egy másik
berendezéssel (vezérlővel) működtethető
• Vezérlő: A megjelenítő berendezést
működteti
Kiszolgáló
Kiszolgáló
Lejátszó
(ez a rendszer)
Távoli fájlok lejátszása a rendszer
(megjelenítő) segítségével DLNAvezérlőn keresztül
A rendszer a DLNA-kiszolgálókon tárolt
fájlok lejátszásakor egy DLNA-minősítésű
vezérlővel (például mobiltelefonnal stb.)
működtethető.
Kiszolgáló
Megjelenítő
(ez a rendszer)
Lejátszó
(ez a rendszer)
Lejátszó
Vezérlő
Készítse elő a DLNA funkció
használatát.
• Csatlakoztassa a rendszert egy hálózathoz
(20. oldal).
• Készítse elő a többi DLNA-minősítésű
berendezést. A részleteket lásd az adott
berendezés kezelési útmutatójában.
A használattal kapcsolatos részleteket lásd
a DLNA-vezérlő kezelési útmutatójában.
Megjegyzés
A rendszer működtetéséhez ne használja
egyidejűleg a mellékelt távvezérlőt és
a DLNA-vezérlőt.
Tipp
A rendszer kompatibilis a Windows 7 operációs
rendszer részét képező Windows Media®
Player 12 „Play To” funkciójával.
32HU
Azonos zene lejátszása
különböző helyiségekben
(PARTY STREAMING)
Kétféle PARTY STREAMINGkompatibilis berendezés van.
• PARTY-gazda: Zenei adatfolyamot küld
és játszik le.
• PARTY-vendég: Lejátssza a PARTYgazdától érkező zenei adatfolyamot.
Ez az egység PARTY-gazdaként és PARTYvendégként is használható.
PARTY-gazda
(ez a rendszer)
PARTY-vendég
Jelöljön ki egy zeneszámot a
[Music]
(Zene), egy rádióállomást a
[Radio]
(Rádió), illetve egy
[AUDIO] (Hang)
vagy egy [Bluetooth AUDIO]
(Bluetooth-os audioeszköz) bemenetet
az
[Input] (Bemenet) menüpontban,
és nyomja meg az OPTIONS gombot.
Majd a [Start PARTY] (PARTY indítása)
elemet kiválasztva kezdje meg a lejátszást.
A bezáráshoz nyomja meg az OPTIONS
gombot, majd válassza a [Close Party]
(PARTY bezárása) elemet.
Megjegyzés
Ha az adott tartalom nem kompatibilis
a PARTY STREAMING funkcióval, a rendszer
automatikusan bezárja a PARTY-t.
A rendszer használata PARTY
vendégként
Válassza a
[Music] (Zene) menü
[PARTY] lehetőségét, majd jelölje ki egy
PARTY-gazda eszköz ikonját.
Ha ki szeretne lépni a PARTY funkcióból,
nyomja meg az OPTIONS gombot, majd
válassza a [Leave Party] (PARTY elhagyása)
lehetőséget.
A PARTY funkció bezáráshoz nyomja meg
az OPTIONS gombot, és válassza a [Close
PARTY] (PARTY bezárása) elemet.
Megjegyzés
PARTY-vendég
Készítse elő a PARTY STREAMING
funkció használatát
• Csatlakoztassa a rendszert egy hálózathoz
(20. oldal).
• Csatlakoztassa a PARTY STREAMING
funkcióval kompatibilis berendezést.
A PARTY STREAMING funkcióval kompatibilis
termékek értékesítése és terméksora a térségtől
függően változik.
33HU
Lejátszás
Ugyanazt a zenét egyidejűleg is lejátszhatja
a PARTY STREAMING funkcióval
kompatibilis és az otthoni hálózathoz
csatlakozó összes Sony gyártmányú
berendezésen.
A
[Music] (Zene) tartalma, valamint
az „FM”, a „BT” és az „AUDIO” (Hang)
funkciók használhatók a PARTY
STREAMING funkcióval.
A rendszer használata PARTYgazdaként
Videóra, illetve zenére
vonatkozó információk
keresése
A Gracenote-technológia segítségével
tartalomra vonatkozó adatokat olvashat be,
és további kapcsolódó információkat
kereshet.
1
2
Csatlakoztassa a rendszert egy
hálózathoz (20. oldal).
Helyezzen be egy olyan lemezt,
amelynek tartalmával
kapcsolatban keresni szeretne.
Videokeresést BD-ROM vagy
DVD-ROM lemezen, zenei keresést
CD-DA (zenei CD) lemezen vagy
USB-eszközön végezhet.
3
A B/b gombokkal válassza ki
a
[Video] (Videó) vagy
a
[Music] (Zene) kategóriát.
4
A V/v gombokkal válassza ki a
[Video Search] (Videó keresése)
vagy a
[Music Search] (Zene
keresése) lehetőséget.
Megjelennek a tartalomra vonatkozó
információk (például a cím, a stáb,
a zeneszám és az előadó), és
megjelenik a [Playback History]
(Lejátszási előzmények) és a [Search
History] (Keresési előzmények) lista.
• [Playback History] (Lejátszási
előzmények)
Megjeleníti a korábban lejátszott
BD-ROM/DVD-ROM/CD-DA
(zenei CD) címeinek listáját. Jelöljön
ki egy címet a tartalomra vonatkozó
információk beolvasásához.
34HU
• [Search History] (Keresési
előzmények)
Megjeleníti a [Video Search] (Videó
keresése) vagy a [Music Search]
(Zene keresése) funkcióval
végrehajtott korábbi keresések
listáját.
További kapcsolódó információk
keresése
Jelöljön ki egy elemet a listában, majd
válassza ki a keresőszolgáltatást.
A TV SideView használata
A TV SideView egy ingyenes
mobilalkalmazás távoli eszközökhöz
(pl. okostelefonokhoz stb.) Ha a rendszerrel
együtt használja a TV SideView
alkalmazást, akkor kényelmesen, a távoli
eszközökről vezérelheti a rendszert.
Szolgáltatásokat és alkalmazásokat indíthat
közvetlenül a távoli eszközről, és lejátszás
közben megjelenítheti a lemez adatait.
A TV SideView távvezérlőként és
szoftveres billentyűzetként is használható.
Mielőtt először használná a TV SideView
eszközt ezzel a rendszerrel, ne felejtse el
regisztrálni a TV SideView eszközt.
A regisztrációhoz kövesse a TV SideView
eszköz képernyőjén megjelenő utasításokat.
Megjegyzés
Csak akkor lehet regisztrálni, amikor a tvképernyőn a főmenü látható.
[Change Category] (Kategóriaváltás)
Használható beállítások
Általános beállítások
[Sound Mode] (Hangzásmód)
Módosítja a hangzásmódot (23. oldal).
[Football]
A futball üzemmód be-, illetve kikapcsolása
(24. oldal).
[Repeat Setting] (Ismétlés beállítása)
A lejátszás ismétlésének beállítása.
[3D Menu] (3D menü)
[Simulated 3D] (Szimulált 3D): Beállítja
a szimulált 3D hatást.
[3D Depth Adjustment] (3D mélység
beállítása): Módosítja a háromdimenziós
képek mélységét.
[2D Playback] (2D lejátszás): Kétdimenziós
lejátszás beállítása.
[Play/Stop] (Lejátszás/Leállítás)
A lejátszás indítása, illetve leállítása.
[Play from start] (Lejátszás az elejétől)
Elem lejátszása az elejétől.
[Start PARTY] (PARTY indítása)
Megosztás indítása a kiválasztott forrással.
A forrástól függően előfordulhat, hogy ez az
elem nem jelenik meg.
Csak
[Video] (Videó) esetén
[A/V SYNC] (Hang-kép szinkronizálása)
A kép és a hang közötti késleltetés beállítása
(37. oldal).
[3D Output Setting] (3D kimenet beállítása)
Beállíthatja, hogy a háromdimenziós
videokimenet automatikus legyen-e.
[Video Settings] (Videobeállítások)
• [Picture Quality Mode] (Képminőség
módja): Kiválaszthatja a különböző
fényviszonyokkal rendelkező környezetek
képbeállításait.
• [BNR]: A képen megjelenő mozaikszerű
blokkzaj csökkentése.
• [MNR]: A kép körvonala körüli kisebb zaj
(szúnyogzaj) csökkentése.
[Pause] (Szünet)
A lejátszás szüneteltetése.
[Top Menu] (Legfelső menü)
A BD-, illetve DVD-lemezek legfelső
menüjének megjelenítése.
[Menu/Popup Menu] ([Menü/Felbukkanó
menü])
A BD-ROM lemezek felbukkanó menüjének
vagy a DVD-lemezek menüjének megjelenítése.
[Leave PARTY] (PARTY elhagyása)
[Title Search] (Cím keresése)
Kilép egy olyan megosztásból, amelyben
a rendszer éppen részt vesz. A PARTY
STREAMING funkció a többi résztvevő
berendezés között továbbra is működik.
Címek keresése BD-ROM vagy DVD VIDEO
lemezen, és a lejátszás indítása az elejéről.
[Close PARTY] (PARTY bezárása)
[Audio] (Hang)
PARTY-gazda esetén: Befejezi a megosztást.
PARTY-vendég esetén: Bezár egy olyan
megosztást, amelyben a rendszer éppen részt
vesz. A PARTY STREAMING funkció
befejeződik az összes többi részt vevő
berendezés számára is.
[Chapter Search] (Fejezet keresése)
Fejezet keresése, és lejátszás indítása az elejétől.
A hangformátum/zeneszám kiválasztása.
[Subtitle] (Felirat)
A feliratozás nyelvének kiválasztása, ha
többnyelvű feliratozás található a BD-ROM
vagy DVD VIDEO lemezen.
35HU
Lejátszás
Az OPTIONS gomb megnyomására
különféle beállítások és lejátszási műveletek
válnak elérhetővé. Az elérhető elemek
a helyzettől függően változnak.
Vált a
[Video] (Videó), a
[Music]
(Zene) és a
[Photo] (Fénykép) kategóriák
között a „BD/DVD” (csak lemez esetén),
illetve az „USB” funkció esetén. Ez az elem
csak akkor érhető el, amikor a kijelzőn
látható az adott kategória listája.
[Angle] (Nézőpont)
[Rotate Left] (Elforgatás balra)
Nézőpontváltás, ha több nézőpont is elérhető
a BD-ROM vagy DVD VIDEO lemezen.
A fénykép elforgatása az óramutató járásával
ellentétesen 90 fokkal.
[IP Content Noise Reduction] (Internetes
tartalom zajcsökkentése)
[Rotate Right] (Elforgatás jobbra)
Az internetes tartalom videominőségének
javítása.
[Video Search] (Videó keresése)
A BD-ROM/DVD-ROM lemezre vonatkozó
információk megjelenítése a Gracenotetechnológia alapján.
Csak
[Music] (Zene) esetén
[Add Slideshow BGM] (Háttérzene
hozzáadása diavetítéshez)
Zenei fájlok regisztrálása az USBmemóriában a diavetítés háttérzenéjeként.
[Music Search] (Zene keresése)
Zenei CD (CD-DA) lemezre vonatkozó
információk megjelenítése a Gracenotetechnológia alapján.
Csak
[Photo] (Fénykép) esetén
[Slideshow] (Diavetítés)
A diavetítés indítása.
[Slideshow Speed] (Diavetítés sebessége)
A diavetítés sebességének módosítása.
[Slideshow Effect] (Diavetítési effektus)
Az effektus beállítása a diavetítés
lejátszásakor.
[Slideshow BGM] (Diavetítés háttérzenéje)
• [Off] (Kikapcsolva): A funkció
kikapcsolása.
• [My Music from USB] (Saját zene
USB-ről): Az [Add Slideshow BGM]
(Diavetítés háttérzenéjének hozzáadása)
funkcióban regisztrált zenei fájlok
beállítása.
• [Play from Music CD] (Lejátszás zenei
CD-ről): A számok beállítása a CD-DA
lemezeken (zenei CD-ken).
[Change Display] (Megjelenítés váltása)
Váltás a [Grid View] (Rácsnézet) és
[List View] (Listanézet) között.
36HU
A fénykép elforgatása az óramutató járásával
egyező irányban 90 fokkal.
[View Image] (Kép megtekintése)
A kijelölt kép megjelenítése.
A kép és a hang közötti
késleltetés beállítása
(A/V SYNC)
A „BT” és a „TV” funkciótól eltérő
funkció választása esetén
1
2
3
Nyomja meg az OPTIONS gombot.
A tv-képernyőn megjelenik
a beállítómenü.
A V/v gombokkal válassza ki az
[A/V SYNC] (Hang-kép
szinkronizálása) lehetőséget,
majd nyomja meg a
gombot.
A B/b gombokkal állítsa be
a késleltetést, majd nyomja meg
a
gombot.
0 és 300 ezredmásodperc között
módosíthat, 25 ezredmásodperces
lépésekben.
A „TV” funkció választása esetén
1
2
3
4
Nyomja meg az OPTIONS gombot.
Az előlapi kijelzőn megjelenik az
„AV.SYNC” (Hang és kép
szinkronizálása) felirat.
Nyomja meg a
vagy a b gombot.
A V/v gombokkal állítsa be a
késleltetést, majd nyomja meg
a
gombot.
0 és 300 ezredmásodperc között
módosíthat, 25 ezredmásodperces
lépésekben.
Nyomja meg az OPTIONS gombot.
Az előlapi kijelzőről eltűnik
a beállítómenü.
A hangformátum,
különböző nyelvű
hangsávok, illetve
csatorna kiválasztása
Több hangformátumban (PCM,
Dolby Digital, MPEG audio vagy DTS)
rögzített BD/DVD VIDEO lemez vagy
többnyelvű számok lejátszásakor
módosíthatja a hangformátumot, illetve
a nyelvet.
CD esetén kiválaszthatja a jobb vagy a bal
csatorna hangját, és azt mind a jobb, mind
a bal hangsugárzón keresztül hallgathatja.
A kívánt hangjel kiválasztásához
nyomja meg ismételten az AUDIO
gombot lejátszás közben.
A tv képernyőjén megjelennek a hanggal
kapcsolatos információk.
x BD/DVD VIDEO
A választható nyelvek a BD/DVD VIDEO
lemez formátumtól függően eltérőek
lehetnek.
A megjelenő 4 számjegy a nyelvkód.
Lásd: „Nyelvkódok listája” (69. oldal).
Ha ugyanaz a nyelv kétszer vagy többször
látható, a BD/DVD VIDEO lemez több
azonos nyelvű, különböző formátumú
hangsávot tartalmaz.
x DVD-VR
Megjelenik a lemezen rögzített hangsávok
típusa.
Példa:
• [ Stereo] (Sztereó):
• [ Stereo (Audio1)] (Sztereó (Hang1))
• [ Stereo (Audio2)] (Sztereó (Hang2))
• [ Main] (Fő)
• [ Sub] (Másodlagos)
• [ Main/Sub] (Fő/másodlagos)
37HU
Hangbeállítás
Ha a hang nincs szinkronban a tvképernyőn látható képpel, az egyes
funkciókra külön-külön módosíthatja
a kép és a hang közötti késleltetést.
A beállítási módszer a funkciótól függően
eltérő lehet.
Hangbeállítás
Megjegyzés
A [ Stereo (Audio1)] (Sztereó (Hang1)) és
a [ Stereo (Audio2)] (Sztereó (Hang2))
nem jelenik meg, ha a lemezen csak egy
hangadatfolyam van rögzítve.
x CD
• [ Stereo] (Sztereó): A szabványos
sztereó hang.
• [ 1/L] (1/bal): A bal csatorna hangja
(monó).
• [ 2/R] (2/jobb): A jobb csatorna hangja
(monó).
• [ L+R] (bal+jobb): A bal és a jobb
csatorna hangjának továbbítása az egyes
hangsugárzókhoz.
Vevőegység (tuner)
Rádióhallgatás
1
2
Válassza ki a rádióállomást.
Automatikus hangolás
Nyomja meg és addig tartsa lenyomva
a TUNING +/– gombot, amíg el nem
indul az automatikus keresés.
A tv képernyőjén megjelenik az
[Auto Tuning] (Automatikus
hangolás) felirat. A keresés leáll,
amikor a rendszer behangol egy
állomást.
Az automatikus hangolás
megszakításához nyomja valamelyik
gombot.
Élvezze a multiplexalapú
műsorok hangzását
(DUAL MONO)
Ha a rendszer Dolby Digital multiplex
adásjelet fogad vagy játszik le, élvezheti
a multiplexalapú műsorok hangzását.
Kézi hangolás
Nyomja meg többször a TUNING +/–
gombot.
Megjegyzés
Dolby Digital jel fogadásához optikai digitális
kábellel kell csatlakoztatnia egy tv-t vagy más
készüléket a TV (DIGITAL IN OPTICAL)
aljzathoz (18. és 19. oldal).
Ha a tv-készülék HDMI IN aljzata
kompatibilis az Audio Return Channel
funkcióval (18. és 52. oldal), a Dolby Digital
jeleket HDMI-kábelen keresztül is fogadhatja.
3
Addig nyomogassa az AUDIO gombot,
amíg az előlapi kijelzőn meg nem
jelenik a kívánt jel.
• „MAIN”: A hang a fő nyelven hallható.
• „SUB”: A hang a másodlagos nyelven
hallható.
• „MN/SUB”: A fő és a másodlagos nyelvű
hang egyaránt hallható.
1
38HU
Addig nyomogassa a FUNCTION
gombot, amíg az előlapi kijelzőn
meg nem jelenik az „FM” felirat.
A 2 +/– gombot többször
megnyomva állítsa be a hangerőt.
Zajos FM program esetén
Ha egy FM program zajos, beállíthatja, hogy
a vétel monóban történjen. Ekkor nem lesz
sztereó hatás, a vétel azonban javul.
2
Nyomja meg az OPTIONS gombot.
A tv-képernyőn megjelenik
a beállítómenü.
A V/v gombokkal jelölje ki az
[FM Mode] (FM mód) beállítást,
majd nyomja meg a
gombot.
3
A V/v gombokkal jelölje ki
a [Monaural] (Monó) lehetőséget,
majd nyomja meg a
gombot.
• [Stereo] (Sztereó): Sztereó vétel.
• [Monaural] (Monó): Monó vétel.
Programhely módosítása
A PRESET +/– gombot megnyomva
válassza ki a kívánt programhelyet, majd
hajtsa végre az eljárást a 3. lépéstől.
Tárolt állomás kiválasztása
Tipp
Minden tárolt állomáshoz külön [FM Mode]
(FM mód) beállítást adhat meg.
1
Nyomja meg a "/1 gombot.
Rádióállomások beállítása
Legfeljebb 20 állomás tárolható. A hangolás
előtt minden esetben csökkentse
minimumra a hangerőt.
1
2
3
Addig nyomogassa a FUNCTION
gombot, amíg az előlapi kijelzőn
meg nem jelenik az „FM” felirat.
A PRESET +/– gombot többször
megnyomva válassza ki a tárolt
állomást.
A tv képernyőjén és az előlapi kijelzőn
megjelenik a programhely száma és
a frekvencia.
Valahányszor megnyomja a gombot,
a rendszer behangol egy tárolt állomást.
Tipp
Nyomja meg és addig tartsa
lenyomva a TUNING +/– gombot,
amíg el nem indul az automatikus
keresés.
A keresés leáll, amikor a rendszer
behangol egy állomást.
• A számgombokkal közvetlenül
kiválaszthatja a tárolt állomás
programhelyét.
• A DISPLAY gomb egyes megnyomásaira
az előlapi kijelző a következők szerint
változik:
Frekvencia y Programhely száma
Nyomja meg az OPTIONS gombot.
A tv-képernyőn megjelenik
a beállítómenü.
4
A V/v gombokkal jelölje ki
a [Preset Memory] (Programhely)
beállítást, majd nyomja meg
a
gombot.
5
A V/v gombokkal jelölje ki a kívánt
programhelyet, majd nyomja meg
a
gombot.
6
2
Addig nyomogassa a FUNCTION
gombot, amíg az előlapi kijelzőn
meg nem jelenik az „FM” felirat.
A rendszer behangolja a legutóbb
fogott állomást.
A 2–5. lépések ismétlésével
további állomásokat tárolhat.
39HU
Vevőegység (tuner)
A rádió kikapcsolása
RDS-adások vétele
Az RDS (Radio Data System – rádiós
adatrendszer) egy olyan műsorszolgáltatás,
amely lehetővé teszi, hogy a rádióállomások
a normál rádióműsorral együtt kiegészítő
információkat is eljuttassanak
a hallgatókhoz. Ez a rendszer hasznos
kényelmi RDS-szolgáltatásokat nyújt
(például az állomásnév kijelzését).
Az állomás neve megjelenik a tv
képernyőjén.
Egyszerűen válasszon ki egy állomást
az FM sávról.
Megjegyzés
• Ha a behangolt állomás nem továbbítja
megfelelően az RDS-jeleket, illetve ha gyenge
a jelerősség, akkor előfordulhat, hogy az RDS
funkció nem tud megfelelően működni.
• Nem minden FM állomás sugároz RDS-adást,
illetve nem mindegyik nyújtja ugyanazokat
a szolgáltatásokat. Ha nem ismeri az RDS
rendszert, a térségében elérhető RDSszolgáltatásokra vonatkozó információkért
vegye fel a kapcsolatot a helyi
rádióállomásokkal.
További műveletek
A Control for HDMI
(HDMI-vezérlés) funkció
használata a „BRAVIA”
Sync szolgáltatáshoz
Ez a funkció csak a „BRAVIA” Sync
technológiát támogató tv-készülékeken
érhető el.
Ha a Control for HDMI (HDMI-vezérlés)
funkcióval kompatibilis Sony gyártmányú
berendezést csatlakoztat HDMI-kábellel,
a működtetés egyszerűbbé válik.
Megjegyzés
A „BRAVIA” Sync funkció használatához
kapcsolja be a rendszert és a hozzá HDMIkábellel csatlakoztatott összes többi berendezést.
HDMI-vezérlés – gyorsbeállítás
A rendszer [Control for HDMI]
(HDMI-vezérlés) funkcióját automatikusan
beállíthatja a tv megfelelő beállításának
engedélyezésével.
A HDMI-vezérléssel kapcsolatos részlekért
lásd: „[HDMI Settings] (HDMI-beállítások)”
(52. oldal).
Összehangolt kikapcsolás
A rendszert kikapcsolhatja a tv-vel együtt.
Megjegyzés
A rendszer nem kapcsol ki automatikusan
zenelejátszás közben, illetve az „FM” funkcióra
állítva.
Egygombos lejátszás
Amikor megnyomja a távvezérlő N
gombját, a rendszer és a tv bekapcsol, és a tv
átvált arra a HDMI-bemenetre, amelyhez
a rendszer csatlakoztatva van.
40HU
Összehangolt hangvezérlés
A tv és az egyéb berendezések hangját
egyszerűbb kezeléssel élvezheti.
[Speaker Settings] (Hangsugárzóbeállítások)
Az optimális surround hangzás eléréséhez
állítsa be a hangsugárzók hallgatási helytől
való távolságát. Ezután a teszthang
segítségével állítsa be a hangsugárzók
hangerejének arányát.
1
2
A B/b gombokkal válassza ki a
[Setup] (Beállítás) lehetőséget.
3
A V/v gombokkal jelölje ki az
[Audio Settings] (Hangbeállítások)
elemet, majd nyomja meg
a
gombot.
4
A V/v gombokkal jelölje ki
a [Speaker Settings] (Hangsugárzóbeállítások) elemet, majd nyomja
meg a
gombot.
Megjelenik a [Speaker Settings]
(Hangsugárzó-beállítások) képernyő.
5
A V/v gombokkal jelölje ki a kívánt
elemet, majd nyomja meg
a
gombot.
6
A V/v gombokkal állítsa be
a paramétert.
7
A B/b és a
gombok
megnyomásával hagyja jóvá
a beállítást.
Ellenőrizze az alábbi beállításokat.
Audio Return Channel
A tv hangját a rendszeren keresztül
élvezheti csupán egyetlen HDMI-vezeték
használatával. A beállítással kapcsolatos
részletekért lásd: „[Audio Return Channel]
(Audio visszacsatorna)” (52. oldal).
Nyelvkövetés
Ha módosítja a tv képernyőn megjelenő
feliratainak nyelvét, a rendszer képernyőn
megjelenő elemeinek nyelve is megváltozik
a rendszer ki- és bekapcsolását követően.
Nyomja meg a HOME gombot.
A televízió képernyőjén megjelenik
a főmenü.
41HU
További műveletek
Az összehangolt hangvezérlés
a következőképpen működik:
• Amikor a rendszer be van kapcsolva, a tv
és más berendezések hangját a rendszer
hangsugárzóin keresztül hallhatja.
• Ha a tv vagy más berendezések hangját
a rendszer hangsugárzóira irányította,
a SPEAKERS TVyAUDIO gomb
megnyomásával a hangot a tv
hangsugárzóira irányíthatja át.
• Ha a tv vagy más berendezések hangját
a rendszer hangsugárzóira irányította,
a tv-n keresztül módosíthatja a rendszer
hangerejét, vagy teljesen kikapcsolhatja
a hangot.
A hangsugárzók beállítása
x [Distance] (Távolság)
Ne felejtse el beállítani a hangsugárzók
és a hallgatási hely közötti távolságot.
A paraméterekben 0,0 és 7,0 méter közötti
távolságot adhat meg.
[Front Left/Right] (Bal/jobb első) 3,0 m:
Az első hangsugárzók távolságának
beállítása.
[Subwoofer] (Mélysugárzó) 3,0 m:
A mélysugárzó távolságának beállítása.
x [Level] (Szint)
Módosíthatja a hangsugárzók hangerejét.
A paraméterekben -6,0 és +6,0 dB közötti
hangerőt adhat meg. Ne felejtse el [On]
(Bekapcsolva) értékre állítani a [Test Tone]
(Teszthang) beállítást a megfelelő hangerő
egyszerűbb megtalálása érdekében.
[Front Left/Right] (Bal/jobb első) 0,0 dB:
Állítsa be az első hangsugárzók hangerejét.
[Subwoofer] (Mélysugárzó) 0,0 dB: Állítsa
be a mélysugárzó hangerejét.
x [Test Tone] (Teszthang)
A hangsugárzókból teszthang szólal meg,
lehetővé téve a [Level] (Szint) beállítását.
[Off] (Kikapcsolva): A teszthang nem szólal
meg a hangsugárzókból.
[On] (Bekapcsolva): A teszthang
sorrendben megszólal a hangsugárzókból
a hangerőszint beállítása során. Amikor
kiválasztja a [Speaker Settings]
(Hangsugárzó-beállítások) egyes elemeit,
egymás után megszólal az egyes
hangsugárzókból a teszthang.
A hangsugárzók hangerejét az alábbiak
szerint állítsa be.
1 Állítsa a [Test Tone] (Teszthang)
beállítást [On] (Bekapcsolva) értékre.
2 A V/v gombokkal jelölje ki a [Level]
(Szint) lehetőséget, majd nyomja meg
a
gombot.
42HU
3 A V/v gombokkal jelölje ki a kívánt
hangsugárzótípust, majd nyomja meg
a
gombot.
4 A B/b gombokkal jelölje ki a bal oldali
vagy a jobb oldali hangsugárzót, majd
a V/v gombokkal állítsa be a hangerőt.
5 Nyomja meg a
gombot.
6 Ismételje meg a 3–5 lépéseket.
7 Nyomja meg a RETURN gombot.
A rendszer visszatér az előző
képernyőre.
8 A V/v gombokkal jelölje ki a [Test
Tone] (Teszthang) elemet, majd
nyomja meg a
gombot.
9 A V/v gombokkal jelölje ki az [Off]
(Kikapcsolva) elemet, majd nyomja
meg a
gombot.
Megjegyzés
A teszthang jelét nem a HDMI (OUT) aljzaton
keresztül továbbítja a rendszer.
Tipp
Az összes hangsugárzó hangerejének egyidejű
módosításához nyomja meg a 2 +/– gombot.
Az elalvásidőzítő
használata
Beállíthatja , hogy a rendszer egy megadott
időpontban kikapcsoljon, így zenehallgatás
közben merülhet álomba. Az időpont
10 perces időközökkel léptethető.
A rendszer aktiválja a gyermekzár funkciót,
és zárolja az egységen található gombokat.
(A rendszer a távvezérlővel működtethető.)
A zárolás feloldásához nyomja meg és
tartsa nyomva 5 másodpercnél hosszabb
ideig az egység x gombját, amíg az előlapi
kijelzőn meg nem jelenik az „UNLOCK”
üzenet.
Megjegyzés
Ha az egység gombjait megnyomják, miközben
a gyermekzár funkció be van kapcsolva, az előlapi
kijelzőn villogni kezd a „LOCKED” üzenet.
Az elalvásidőzítő beállítását követően
a hátralévő idő 5 percenként megjelenik.
Amikor a hátralévő idő kevesebb mint
2 perc, a „SLEEP” üzenet villog az előlapi
kijelzőn.
A tv-készülék vezérlése
a mellékelt távvezérlővel
A hátralévő idő megjelenítése
Nyomja meg egyszer a SLEEP gombot.
A hátralévő idő módosítása
Nyomja meg többször a SLEEP gombot.
Az egységen található
gombok letiltása
(Gyermekzár)
Az egységen található gombokat
(a "/1 gomb kivételével) letilthatja a nem
kívánt használat, például a gyermekcsínyek
megakadályozása érdekében.
Nyomja meg, és tartsa nyomva
5 másodpercnél hosszabb ideig
az egység x gombját.
Az előlapi kijelzőn megjelenik
a „LOCKED” üzenet.
A távvezérlő jelének beállítását követően
a tv a mellékelt távvezérlővel vezérelhető.
Megjegyzés
A távvezérlő elemeinek cseréjekor a kódszám
visszaállhat az alapértelmezett (SONY)
beállításra. Állítsa be újra a megfelelő kódszámot.
A távvezérlő előkészítése
a tv vezérléséhez
Nyomja meg és tartsa nyomva a TV "/1
gombot, és közben a számgombokkal
adja meg a tv gyártójának kódját (lásd
a táblázatban). Ezután engedje el a TV
"/1 gombot.
Gyártó
Kódszám
SONY
01 (alapbeállítás)
LG
05
PANASONIC
06
PHILIPS
02, 03, 07
SAMSUNG
02, 08
TOSHIBA
04
43HU
További műveletek
Nyomja meg a SLEEP gombot.
Az előlapi kijelzőn látható időtartam
(a hátralévő idő) a SLEEP gomb minden
egyes megnyomásakor 10 perccel változik.
Ha a beállítás nem sikerül, az aktuálisan
regisztrált kód nem változik. Írja be újra
a kódszámot.
Ha több kódszám is fel van tüntetve egy
készülékhez, próbálja ki azokat egyesével,
amíg meg nem találja azt, amelyik
megfelelően működik a tv-vel.
4
A V/v gombokkal jelölje ki az
[Internet Browser]
(Internetböngésző) lehetőséget,
majd nyomja meg a
gombot.
Megjelenik az [Internet Browser]
(Internetböngésző) képernyő.
Megjegyzés
Előfordulhat, hogy bizonyos weboldalak nem
jelennek meg megfelelően vagy nem működnek.
Energiatakarékos
készenléti mód
Győződjön meg arról, hogy az alábbi
beállításoknál a következő értékek
szerepelnek:
– A [HDMI Settings] (HDMI-beállítások)
menüben a [Control for HDMI] (HDMIvezérlés) beállítása [Off] (Kikapcsolva)
(52. oldal).
– A [Quick Start Mode] (Gyorsindítás
mód) beállítása [Off] (Kikapcsolva)
(53. oldal).
– A [Network Settings] (Hálózati
beállítások) menüben a [Remote Start]
(Távoli indítás) beállítása [Off]
(Kikapcsolva) (54. oldal).
Böngészés az interneten
1
2
3
44HU
Készítse elő a rendszert az internet
böngészésére.
Csatlakoztassa a rendszert egy
hálózathoz (20. oldal).
Nyomja meg a HOME gombot.
A televízió képernyőjén megjelenik
a főmenü.
A B/b gombokkal válassza a
[Network] (Hálózat) lehetőséget.
URL-cím megadása
A beállítómenüből válassza ki az [URL
entry] (URL megadása) lehetőséget.
Írja be az URL-címet a szoftveres
billentyűzettel, és válassza az [Enter]
(Bevitel) lehetőséget.
Az alapértelmezett kezdőlap
beállítása
Miközben a beállítani kívánt lap van
megjelenítve, válassza ki a [Set as start
page] (Beállítás kezdőlapként) lehetőséget
a beállítómenüből.
Visszatérés az előző oldalra
A beállítómenüből válassza ki a [Previous
page] (Előző oldal) lehetőséget.
Ha a [Previous page] (Előző oldal)
választása esetén sem jelenik meg az előző
oldal, akkor válassza a beállítómenüből
a [Window List] (Ablaklista) lehetőséget,
majd a listából válassza ki azt az oldalt,
ahová vissza szeretne térni.
Kilépés az internetböngészőből
Nyomja meg a HOME gombot.
Az internetböngésző
képernyő
A weboldalak tartalmát a DISPLAY
gomb megnyomásával tekintheti meg.
A megjelenített információk a weboldal
és a lap állapotától függően eltérnek.
Használható beállítások
Az OPTIONS gomb megnyomására
különféle beállítások és műveletek válnak
elérhetővé.
Az elérhető elemek a helyzettől függően
változnak.
[Browser Setup] (Böngésző beállítása)
B Oldal címe
C Kurzor
Mozgatásához nyomja meg a B/V/v/b
gombokat. Vigye a kurzort
a megtekinteni kívánt hivatkozásra,
és nyomja meg a
gombot.
Megjelenik a hivatkozott weboldal.
D SSL ikon
Akkor jelenik meg, ha a hivatkozott
URL-cím titkosítást használ.
E Jelerősségjelző
Akkor látható, ha a rendszer vezeték
nélküli hálózatra van csatlakoztatva.
[Window List] (Ablaklista)
Megjeleníti az adott pillanatban nyitva
lévő weboldalak listáját.
A megfelelő ablak kiválasztásával
a felhasználó visszatérhet egy korábban
megjelenített weboldalra.
[Bookmark List] (Könyvjelzőlista)
Megjeleníti a könyvjelzők listáját.
[URL entry] (URL megadása)
Lehetővé teszi az URL-címek megadását
a megjelenített szoftveres billentyűzettel.
[Previous page] (Előző lap)
Visszatér egy korábban megjelenített lapra.
F Folyamatjelző sáv/töltésikon
A lapok beolvasása és fájlletöltés/
fájlátvitel közben jelenik meg.
[Next page] (Következő lap)
G Szövegbeviteli mező
Nyomja meg a
gombot,
majd a szoftveres billentyűzet
megnyitásához válassza a beállítómenü
[Input] (Bevitel) elemét.
[Cancel loading] (Betöltés megszakítása)
H Gördítősáv
A B/V/v/b gombokkal görgetheti a
lapot balra, felfelé, lefelé vagy jobbra.
Visszatér a korábban megjelenített
következő lapra.
Megszakítja a lap betöltését.
[Reload] (Újratöltés)
Újra betölti ugyanazt a lapot.
[Add to Bookmark] (Könyvjelző felvétele)
Felveszi az éppen megjelenített weboldalt
a könyvjelzők listájára.
45HU
További műveletek
A Oldal címszövege
Megjeleníti az internetböngésző beállításait.
• [Zoom] (Nagyítás/kicsinyítés):
A megjelenített tartalom méretének
növelése vagy csökkentése
• [JavaScript Setup] (JavaScript beállítása):
A JavaScript használatának engedélyezése
vagy letiltása
• [Cookie Setup] (Sütik beállítása):
A böngészősütik elfogadásának
engedélyezése vagy letiltása
• [SSL Alarm Display] (SSL-figyelmeztetés
megjelenítése): Az SSL használatának
engedélyezése, illetve letiltása
[Set as start page] (Beállítás kezdőlapként)
Az éppen megjelenített weboldalt
alapértelmezett kezdőlapnak állítja be.
[Open in new window] (Megnyitás új
ablakban)
Új ablakban nyit meg egy hivatkozást.
[Character encoding] (Karakterkódolás)
Lehetővé teszi a karakterkódolási rendszer
megadását.
[Display certificate] (Tanúsítvány
megjelenítése)
Megjeleníti az SSL-titkosítást támogató
weboldalak által küldött
kiszolgálótanúsítványokat.
[Input] (Bevitel)
Megjeleníti a szoftveres billentyűzetet,
amellyel karakterek írhatók be böngészés
közben.
[Break] (Sortörés)
A kurzort a következő sor elejére lépteti
a szövegbeviteli mezőben.
[Delete] (Törlés)
Törli a kurzor bal oldalán látható karaktert
a szövegbevitel során.
46HU
Ikon
Beállítások és módosítási lehetőségek
A beállítóképernyő
használata
A képek, hangok és más elemek beállításait
többféleképpen módosíthatja.
Az alapértelmezett beállítások alá vannak
húzva.
Megjegyzés
1
Nyomja meg a HOME gombot.
A televízió képernyőjén megjelenik
a főmenü.
2
A B/b gombokkal válassza ki a
[Setup] (Beállítás) lehetőséget.
3
A V/v gombokkal jelölje ki
a kategóriabeállítás ikonját,
majd nyomja meg a
gombot.
Ikon
Magyarázat
[Network Update]
(Hálózati frissítés)
(48. oldal)
A rendszer szoftverének
frissítése.
[BD/DVD Viewing Settings]
(BD/DVD-lejátszás
beállításai) (51. oldal)
A BD/DVD-lejátszás
részletes beállításainak
megadása.
[Parental Control Settings]
(Szülői felügyelet
beállításai) (52. oldal)
A szülői felügyeleti funkció
részletes beállításainak
megadása.
[System Settings]
(Rendszerbeállítások)
(52. oldal)
A rendszerbeállítások
megadása.
[Network Settings]
(Hálózati beállítások)
(53. oldal)
Az internetkapcsolat és
a hálózat részletes
beállításainak megadása.
[Easy Network Settings]
(Gyors hálózati
beállítások) (55. oldal)
Az [Easy Network Settings]
(Gyors hálózati beállítások)
futtatása, és az alapvető
hálózati beállítások
végrehajtása.
[Resetting] (Alaphelyzet)
(55. oldal)
A rendszer gyári
beállításainak visszaállítása.
[Screen Settings]
(Képernyő-beállítások)
(48. oldal)
A tv típusának megfelelő
képernyő-beállítások
megadása.
[Audio Settings]
(Hangbeállítások)
(50. oldal)
A csatlakozók típusának
megfelelő hangbeállítások
megadása.
47HU
Beállítások és módosítási lehetőségek
A lemezen tárolt lejátszási beállítások felülbírálják
a Setup Display (Kijelző beállításai) képernyőn
megadott beállításokat. Ezért előfordulhat, hogy
egyes funkciók nem hajthatók végre.
Magyarázat
[Network Update]
(Hálózati frissítés)
A szoftver legfrissebb verzióra történő
frissítésével kihasználhatja a legújabb
funkciókat.
A frissítési funkciókról az alábbi
weboldalon talál tájékoztatást:
http://support.sony-europe.com/
Szoftverfrissítés közben az „UPDATE”
üzenet látható az előlapi kijelzőn. Miután
a frissítés befejeződik, az egység
automatikusan kikapcsol.
Frissítés alatt ne kapcsolja be vagy ki az
egységet, és ne használja se az egységet,
se a tv-t. Várjon, amíg be nem fejeződik
a frissítés.
[4:3]: Akkor válassza ezt a beállítást,
ha a készülékhez 4:3 képarányú, a széles
képernyős megjelenítést nem támogató tv-t
csatlakoztat.
x [Screen Format]
(Képernyőformátum)
[Full] (Teljes): Akkor válassza ezt
a beállítást, ha a készülékhez széles
képernyős megjelenítést támogató tv-t
csatlakoztat. A beállítás hatására a 4:3
méretarányú kép 16:9 méretaránnyal jelenik
meg még a széles képernyős tv-ken is.
[Normal] (Normál): A beállítás hatására
a képméret a képernyő méretéhez igazodik
az eredeti méretarány megtartásával.
x [DVD Aspect Ratio] (DVD-nézeterány)
[Letter Box] (Fekete sáv alul-felül): Ezzel
a beállítással a készülék széles képet jelenít
meg, az alján és a tetején fekete sávval.
[Screen Settings]
(Képernyő-beállítások)
x [3D Output Setting] (3D kimenet
beállítása)
[Auto] (Automatikus): Általában ezt
a beállítást kell választani.
[Off] (Kikapcsolva): Válassza ezt
a beállítást, ha az összes tartalmat 2D-ben
szeretné látni.
x [TV Screen Size Setting for 3D]
(TV-képernyő méretének beállítása
3D-hez)
Ezzel a beállítással megadhatja
a 3D-kompatibilis tv képernyőméretét.
x [TV Type] (TV típusa)
[16:9]: Akkor válassza ezt a beállítást, ha
a készülékhez széles képernyős tv-t vagy
széles képernyős megjelenítést támogató
tv-t csatlakoztat.
48HU
[Pan & Scan] (Szélek levágva): A készülék
teljes magasságú képet jelenít meg a teljes
képernyőn, levágott szélekkel.
x [Cinema Conversion Mode]
(Filmkonverziós mód)
[Auto] (Automatikus): Általában ezt
a beállítást kell választani. A készülék
automatikusan érzékeli, hogy az anyag
videoalapú vagy filmalapú, és a megfelelő
konverziós módra vált.
[Video] (Videó): A készülék az anyagtól
függetlenül mindig a videoalapú anyagnak
megfelelő konverziós módszert választja.
x [Output Video Resolution]
(Kimeneti képfelbontás)
[Auto] (Automatikus): A tv, illetve
a csatlakoztatott berendezés felbontásának
megfelelő videojelet ad ki.
[Original Resolution] (Eredeti felbontás):
A lemezen rögzített felbontásnak megfelelő
videojelet ad ki. (Ha a felbontás kisebb az
SD felbontásnál, a készülék felkonvertálja
azt SD felbontásra.)
[480i/576i]*, [480p/576p]*, [720p], [1080i],
[1080p]: A kiválasztott felbontásnak
megfelelő videojelet ad ki.
x [BD-ROM 24p Output] (BD-ROM 24p
kimenet)
[Auto] (Automatikus): Csak akkor ad ki
24p videojelet, ha 1080/24p-kompatibilis
tv-készülék van csatlakoztatva a HDMIaljzathoz és az [Output Video Resolution]
(Kimeneti videofelbontás) értéke [Auto]
(Automatikus) vagy [1080p].
[On] (Bekapcsolva): Akkor válassza ezt
a beállítást, ha a tv támogatja az 1080/24p
formátumú videojelet.
[Off] (Kikapcsolva): Akkor válassza ezt
a beállítást, ha a tv nem támogatja az
1080/24p formátumú videojelet.
x [DVD-ROM 24p Output] (DVD-ROM
24p kimenet)
[Auto] (Automatikus): Csak akkor ad ki
24p videojelet, ha 1080/24p-kompatibilis
tv-készülék van csatlakoztatva a HDMIaljzathoz és az [Output Video Resolution]
(Kimeneti videofelbontás) értéke [Auto]
(Automatikus) vagy [1080p].
[Off] (Kikapcsolva): Akkor válassza ezt
a beállítást, ha a tv nem támogatja az
1080/24p formátumú videojelet.
x [HDMI Deep Colour Output] (HDMI
Deep Colour kimenet)
[Auto] (Automatikus): Általában ezt
a beállítást kell választani.
[16bit], [12bit], [10bit]: A készülék 16 bites/
12 bites/10 bites videojelet továbbít,
ha a csatlakoztatott tv támogatja
a Deep Colour színleképezést.
[Off] (Kikapcsolva): Akkor válassza ezt
a beállítást, ha a kép nem stabil, vagy
a színek nem tűnnek természetesnek.
x [Pause Mode] (Szünet üzemmód)
(csak BD/DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW
formátumú lemezek esetén)
[Auto] (Automatikus): A kép, beleértve
a dinamikusan mozgó tárgyakat is,
sebességingadozás (szaggatás) nélkül kerül
a kimenetre. Általában ezt a beállítást kell
választani.
[Frame] (Képkocka): A kép, beleértve
a nem dinamikusan mozgó tárgyakat is,
nagy felbontásban kerül a kimenetre.
49HU
Beállítások és módosítási lehetőségek
* Ha a lemez NTSC színrendszerű, akkor
a videojelek felbontása csak [480i]-re és
[480p]-re konvertálható.
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto] (Automatikus): Automatikusan
érzékeli a külső berendezés típusát,
és a megfelelő színbeállításra vált.
[YCbCr (4:2:2)]: A készülék YCbCr 4:2:2
videojelet ad ki.
[YCbCr (4:4:4)]: A készülék YCbCr 4:4:4
videojelet ad ki.
[RGB]: Akkor válassza ezt a beállítást,
ha a készülékhez HDCP-kompatibilis
DVI-csatlakozóval illeszt egy berendezést.
[Audio Settings]
(Hangbeállítások)
x [Audio Output] (Hangkimenet)
Kiválaszthatja a hangjel kimenetre
továbbításának módszerét.
x [BD Audio MIX Setting]
(BD hangkeverés beállítása)
[On] (Bekapcsolva): Az interaktív hangból
és a másodlagos hangból kevert hangjel
kerül az elsődleges hangkimenetre.
[Off] (Kikapcsolva): Csak az elsődleges
hang kerül a kimenetre.
[Speaker] (Hangsugárzó): Többcsatornás
hang továbbítása kizárólag a rendszer
hangsugárzóihoz.
[Speaker + HDMI] (Hangsugárzó +
HDMI): A többcsatornás hangot a rendszer
hangsugárzóin szólaltatja meg,
a kétcsatornás PCM-jeleket pedig a HDMI
(OUT) aljzatra küldi ki.
[HDMI]: A hangot kizárólag a HDMI
(OUT) aljzatra küldi ki. A hangformátum
a csatlakoztatott berendezéstől függ.
x [Audio DRC]
A felhasználó szűkítheti a hangsáv
dinamikatartományát.
[Auto] (Automatikus): A lejátszás a lemezen
meghatározott dinamikatartománnyal
történik (csak BD-ROM lemezek esetén).
[On] (Bekapcsolva): A rendszer a hangsávot
a hangmérnök által meghatározott
dinamikatartománnyal játssza le.
[Off] (Kikapcsolva): A rendszer nem
szűkíti a dinamikatartományt.
x [Attenuate – AUDIO]
(Hangcsillapítás)
A hang torzulhat az AUDIO IN (L/R)
aljzathoz csatlakoztatott berendezésről
történő lejátszáskor. A torzítás az egység
bemeneti jelszintjének csillapításával
megszüntethető.
[On] (Bekapcsolva): A bemeneti jelerősség
csillapítása. Ennél a beállításnál csökken
a kimeneti jelerősség.
[Off] (Kikapcsolva): Normál bemeneti
jelerősség.
50HU
Megjegyzés
• Ha a [Control for HDMI] (HDMI-vezérlés)
beállítás az [On] (Be) értékre van állítva
(52. oldal), az [Audio Output] (Hangkimenet)
beállítást automatikusan a [Speaker + HDMI]
(Hangsugárzó + HDMI) értékre állítja
a rendszer, és ezt a beállítást nem lehet
megváltoztatni.
• Ha az [Audio Output] (Hangkimenet)
beállításban a [HDMI] kimenetet választja,
a „TV” funkció kétcsatornás lineáris PCM-jelet
használ kimeneti hangformátumként.
x [Sound Effect] (Hangeffektus)
Be- és kikapcsolhatja a rendszer
hangeffektusait (SOUND MODE beállítás
(23. oldal)).
[Sound Mode On] (Hangzásmód
bekapcsolva): Engedélyezi a hangzásmód
surround (térhatású) effektusát (23. oldal)
és a Football (Futball) módot (24. oldal).
[2ch Stereo] (Kétcsatornás sztereó):
A rendszer csak a két első (bal, jobb)
hangsugárzóhoz és a mélysugárzóhoz
továbbítja a hangot. A többcsatornás
surround formátumokat két csatornára
keveri le.
[Off] (Kikapcsolva): A hangeffektusok
letiltása. Felvétel közben hallható
a rögzített hang.
x [Speaker Settings] (Hangsugárzóbeállítások)
Az optimális surround hangzáshoz állítsa
be a hangsugárzókat. A részleteket lásd itt:
„A hangsugárzók beállítása” (41. oldal).
x [Bluetooth AUDIO – AAC]
Be- és kikapcsolhatja az AAC hangot.
[On] (Bekapcsolva): AAC hang szól, ha
a Bluetooth-eszköz támogatja az AAC-t.
[Off] (Kikapcsolva): SBC hang szól.
Megjegyzés
[BD/DVD Viewing
Settings] (BD/DVDlejátszás beállításai)
x [BD/DVD Menu Language]
(BD/DVD menü nyelve)
Kiválaszthatja a BD-ROM vagy
DVD VIDEO lemezek menüjének
alapértelmezett nyelvét.
Ha a [Select Language Code] (Nyelvkód
választása) lehetőséget választja, megjelenik
a nyelvkód megadására szolgáló felület.
Adja meg a nyelvének megfelelő kódot
a következő táblázat alapján: „Nyelvkódok
listája” (69. oldal).
x [Subtitle Language] (Feliratozás
nyelve)
Kiválaszthatja a BD-ROM vagy
DVD VIDEO lemezek feliratainak
alapértelmezett nyelvét.
Ha a [Select Language Code] (Nyelvkód
választása) lehetőséget választja,
megjelenik a nyelvkód megadására szolgáló
felület. Adja meg a nyelvének megfelelő
kódot a következő táblázat alapján:
„Nyelvkódok listája” (69. oldal).
x [BD Hybrid Disc Playback Layer]
(BD hibrid lemez lejátszandó rétege)
[BD]: A BD-réteg lejátszása.
[DVD/CD]: A DVD- vagy CD-réteg
lejátszása.
x [BD Internet Connection]
(BD internetkapcsolat)
[Allow] (Engedélyezés): Általában ezt
a beállítást kell választani.
[Do not allow] (Nincs engedélyezve): Ezzel a
beállítással letilthatja az internetkapcsolatot.
51HU
Beállítások és módosítási lehetőségek
Ha be van kapcsolva az AAC, akkor kiváló
minőségű hangot élvezhet. Ha az eszközről nem
hallható az AAC hang, válassza az [Off]
(Kikapcsolva) lehetőséget.
x [Audio Language] (Hangsáv nyelve)
Kiválaszthatja a BD-ROM vagy DVD
VIDEO lemezek hangsávjának
alapértelmezett nyelvét.
Ha az [Original] (Eredeti) beállítást
választja, a lemezen meghatározott
alapértelmezett nyelvet használja a rendszer.
Ha a [Select Language Code] (Nyelvkód
választása) lehetőséget választja, megjelenik
a nyelvkód megadására szolgáló felület.
Adja meg a nyelvének megfelelő kódot
a következő táblázat alapján: „Nyelvkódok
listája” (69. oldal).
[Parental Control
Settings] (Szülői felügyelet
beállításai)
x [Password] (Jelszó)
Megadhatja vagy módosíthatja a szülői
felügyeleti funkció jelszavát. A jelszóval
korlátozhatja a BD-ROM és DVD VIDEO
lemezek, illetve az internetes videók
lejátszását. Ha szükséges, különböző
korlátozási szintet is beállíthat a BD-ROM
és a DVD VIDEO lemezekhez.
x [Parental Control Area Code]
(Szülői felügyelet területkód)
Bizonyos BD-ROM és DVD VIDEO
lemezek lejátszását földrajzi hely szerint
korlátozzák. Elképzelhető, hogy néhány
jelenet nem játszható le, vagy helyettük
másik jelenet látható. Kövesse a képernyőn
megjelenő útmutatást, és adja meg
négyjegyű jelszavát.
x [BD Parental Control] (BD szülői
felügyelet)/[DVD Parental Control]
(DVD szülői felügyelet)/[Internet Video
Parental Control] (Internetes videó
szülői felügyelet)
A szülői felügyelet beállításakor a jelenetek
blokkolhatók vagy másik jelenetre
cserélhetők. Kövesse a képernyőn
megjelenő útmutatást, és adja meg
négyjegyű jelszavát.
x [Internet Video Unrated] (Be nem
sorolt internetes videó)
[Allow] (Engedélyezés): A be nem
sorolt internetes videók lejátszásának
engedélyezése.
[Block] (Tiltás): A be nem sorolt internetes
videók lejátszásának tiltása.
52HU
[System Settings]
(Rendszerbeállítások)
x [OSD Language] (OSD nyelve)
Kiválaszthatja a rendszer képernyőn
megjelenített üzeneteinek (OSD) nyelvét.
x [Main Unit illumination] (Főegység
megvilágítása)
[On] (Bekapcsolva): Az előlapi kijelző
mindig be van kapcsolva, a LED kijelző
fényereje pedig maximális.
[Auto] (Automatikus): Ha kb.
10 másodpercig nem működteti az egységet,
akkor az előlapi kijelző automatikusan
kikapcsol, a LED kijelző fényerőssége
pedig automatikusan lecsökken.
x [HDMI Settings] (HDMI-beállítások)
[Control for HDMI] (HDMI-vezérlés)
[On] (Bekapcsolva): Bekapcsolja a [Control
for HDMI] (HDMI-vezérlés) funkciót.
A HDMI-kábellel összekötött
berendezéseket egymásról vezérelheti.
[Off] (Kikapcsolva): Kikapcsolás.
[Audio Return Channel] (Audio
visszacsatorna)
Ez a funkció akkor használható, ha
a rendszerhez csatlakoztatott tv HDMI IN
aljzata kompatibilis az Audio Return
Channel funkcióval, a [Control for HDMI]
(HDMI-vezérlés) értéke pedig [On]
(Bekapcsolva).
[Auto] (Automatikus): A HDMI-kábelen
keresztül a rendszer automatikusan tudja
fogadni a tv-ről érkező digitális hangjelet.
[Off] (Kikapcsolva): Kikapcsolás.
Megjegyzés
Ha a [Quick Start Mode] (Gyorsindító üzemmód)
funkciót [On] (Bekapcsolva) értékre állítja, akkor
a [Control for HDMI] (HDMI-vezérlés) értéke
automatikusan [Off] (Kikacsolva) lesz, vagyis
kikapcsol a HDMI-vezérlés.
x [Quick Start Mode] (Gyorsindító
üzemmód)
[On] (Bekapcsolva): A rendszer
gyorsabban elindul készenléti módból,
így a bekapcsolást követően hamarabb
használni kezdheti.
[Off] (Kikapcsolva): Ez az alapértelmezett
beállítás.
Megjegyzés
x [Auto Standby] (Automatikus
készenlét)
[On] (Bekapcsolva): Az [Auto Standby]
(Automatikus készenlét) funkció
bekapcsolása. Ha körülbelül 30 percen
keresztül nem használja a rendszert, az
automatikusan készenléti módba tér át.
[Off] (Kikapcsolva): Kikapcsolás.
x [Auto Display] (Automatikus
kijelzés)
[On] (Bekapcsolva): A rendszer
automatikusan információt jelenít meg
a képernyőn a műsorok, képmódok,
hangjelek és egyebek váltásakor.
[Off] (Kikapcsolva): A rendszer csak
a DISPLAY gomb megnyomásakor jelenít
meg információt.
x [Screen Saver] (Képernyőkímélő)
[On] (Bekapcsolva): A képernyőkímélő
funkció bekapcsolása.
[Off] (Kikapcsolva): Kikapcsolás.
x [Gracenote Settings] (Gracenotebeállítások)
[Auto] (Automatikus): A rendszer
automatikusan letölti a lemezadatokat
a lemez lejátszásának leállításakor.
A letöltéshez hálózati hozzáférés szükséges.
[Manual] (Kézi): A rendszer a [Video
Search] (Videókeresés) vagy [Music
Search] (Zenekeresés) lehetőség
kiválasztásakor tölt le lemezadatokat.
x [System Information]
(Rendszerinformáció)
Megjelenítheti a rendszer
szoftververziójának adatait és MAC-címét.
x [Software License Information]
(Szoftverlicenc-információk)
Megjelenítheti a szoftverlicencinformációkat.
[Network Settings]
(Hálózati beállítások)
x [Internet Settings]
(Internetbeállítások)
Előzőleg csatlakoztassa a rendszert
a hálózathoz. A részleteket lásd itt:
„3. lépés: A hálózati kapcsolatok
előkészítése” (20. oldal).
[Wired Setup] (Beállítás vezetékes
hálózathoz): Akkor válassza ezt
a lehetőséget, ha LAN-kábel segítségével
csatlakozik a szélessávú útválasztóhoz
(routerhez).
53HU
Beállítások és módosítási lehetőségek
Ha a [Control for HDMI] (HDMI-vezérlés) vagy
a [Remote Start] (Távoli indítás) funkciót [On]
(Bekapcsolva) értékre állítja, akkor a [Quick Start
Mode] (Gyorsindító üzemmód) értéke
automatikusan [Off] (Kikacsolva) lesz, vagyis
kilép a Gyorsindító üzemmódból.
x [Software Update Notification]
(Figyelmeztetés szoftverfrissítésre)
[On] (Bekapcsolva): A rendszer
tájékoztatást ad a legújabb
szoftververziókról (48. oldal).
[Off] (Kikapcsolva): Kikapcsolás.
[Wireless Setup (built-in)] (Vezeték nélküli
beállítások (beépített)): Akkor válassza ezt
a lehetőséget, ha vezeték nélküli hálózati
kapcsolathoz a rendszer beépített vezeték
nélküli LAN-adapterét használja.
x [Renderer Access Control]
(Megjelenítő-hozzáférésvezérlés)
Engedélyezheti vagy letilthatja a parancsok
fogadását a DLNA-vezérlőktől.
Tipp
További tudnivalókért látogassa meg a következő
weboldalt, és olvassa el a Gyakran feltett kérdések
(FAQ) című részt: http://support.sony-europe.com/
x [Network Connection Status]
(Hálózati kapcsolat állapota)
A hálózati kapcsolat aktuális állapotának
megjelenítése.
x [Network Connection Diagnostics]
(Hálózati diagnosztika)
A hálózati diagnosztika futtatásával
ellenőrizheti, hogy a hálózati kapcsolat
megfelelően létrejött-e.
x [PARTY Auto Start] (PARTY
automatikus indítása)
[On] (Bekapcsolva): PARTY megosztást
indíthat, illetve bekapcsolódhat egy már
folyamatban lévő PARTY megosztásba egy
olyan eszköz kérésére, amely csatlakozik
a hálózathoz és támogatja a PARTY
STREAMING funkciót.
[Off] (Kikapcsolva): Kikapcsolás.
x [Registered Remote Devices]
(Regisztrált távoli eszközök)
Megjeleníti a regisztrált távoli eszközök
listáját.
Megjegyzés
x [Connection Server Settings]
(Kapcsolódó kiszolgáló beállításai)
Beállíthatja, hogy megjelenjen-e a rendszer
által használt DLNA-kiszolgáló.
x [Renderer Set-up] (Megjelenítő
beállítása)
[Automatic Access Permission]
(Automatikus hozzáférés engedélyezése):
Engedélyezheti vagy letilthatja az
automatikus hozzáférést az újonnan észlelt
DLNA-vezérlők számára.
[Smart Select] (Intelligens választás): Ezzel
a beállítással engedélyezheti, hogy egy
Sony DLNA-vezérlő infravörös
fénysugárral keresse meg a rendszert mint
működtetendő célberendezést. A funkciót
be-, illetve kikapcsolhatja.
[Renderer Name] (Megjelenítő neve): Úgy
jeleníti meg a rendszer nevét, ahogyan az
a hálózaton található egyéb DLNAeszközökön látható.
54HU
Ehhez a funkcióhoz ne felejtse el frissíteni
a szoftvert (48. oldal).
x [Remote Start] (Távoli indítás)
[On] (Bekapcsolva): Amikor a rendszer
készenléti állapotban van, akkor azt egy,
a hálózaton keresztül csatlakozó eszköz
mindig be tudja kapcsolni.
[Off] (Kikapcsolva): A rendszert nem tudja
bekapcsolni hálózaton keresztül csatlakozó
eszköz.
Megjegyzés
Ha a [Quick Start Mode] (Gyorsindító üzemmód)
funkciót [On] (Bekapcsolva) értékre állítja, akkor
a [Remote Start]] (Távoli indítás) értéke
automatikusan [Off] (Kikacsolva) lesz, vagyis
kikapcsol a Távoli indítás funkció.
[Easy Network
Settings] (Gyors hálózati
beállítások)
Az [Easy Network Settings] (Gyors hálózati
beállítások) futtatása, és az alapvető
hálózati beállítások végrehajtása. Kövesse
a képernyőn megjelenő utasításokat.
Beállítások és módosítási lehetőségek
[Resetting]
(Alaphelyzet)
x [Reset to Factory Default Settings]
(Gyári alapbeállítások visszaállítása)
Visszaállíthatja a rendszerbeállítások
kijelölt csoportját a gyári alapértékekre.
A csoporton belül mindegyik beállítás
alaphelyzetbe áll.
x [Initialise Personal Information]
(Személyes adatok törlése)
Törölheti a rendszerben tárolt személyes
adatait.
55HU
További információk
Óvintézkedések
Biztonság
• Ha valamilyen szilárd anyag vagy
folyadék kerül a készülék belsejébe, húzza
ki a hálózati tápkábelt, és a további
használat előtt forduljon szakemberhez.
• Ne érintse vizes kézzel a hálózati
tápkábelt, mert ez áramütéshez vezethet.
Áramforrások
Ha hosszú ideig nem használja a rendszert,
húzza ki a hálózati tápkábelt a hálózati
aljzatból (konnektorból). Mindig a
csatlakozódugót, és soha ne a kábelt húzza.
Elhelyezés
• Úgy helyezze el a rendszert, hogy a levegő
szabadon áramolhasson körülötte,
máskülönben túlmelegedhet.
• Működés közben az egység felmelegszik,
ez azonban nem hibajelenség. Ha az
egységet hosszabb időn keresztül nagy
hangerőn üzemelteti, a ház teteje, oldalai
és az alja az üzemeltetési idővel arányosan
melegszik. Az égési sérülések elkerülése
érdekében ne érintse meg a készülék
házát.
• Ne tegye az egységet puha felületre
(például szőnyegre, takaróra stb.),
mert az eltömheti a szellőzőnyílásokat.
• Ne tegye a rendszert hőforrás (például
radiátor vagy légbefúvó nyílás) közelébe,
illetve olyan helyre, ahol közvetlen
napfénynek, túlzott pornak, rázkódásnak
vagy ütődésnek van kitéve.
• Ne döntse meg a rendszert, mert csak
vízszintes helyzetű működtetéshez
készült.
56HU
• Tartsa távol a rendszert és a lemezeket
az erős mágneses terű berendezésektől,
például mikrohullámú sütőktől vagy
nagyméretű hangszóróktól.
• Ne tegyen a rendszerre nehéz tárgyat.
• Ne tegyen fémből készült tárgyat az
előlapi kijelző elé, mert ez akadályozhatja
a rádióhullámok vételét.
• Ne tegye a rendszert olyan helyre, ahol
orvosi berendezés üzemel, mivel ez
megzavarhatja a berendezés működését.
• Ha szívritmus-szabályozót vagy
valamilyen más orvosi eszközt használ,
érdeklődjön orvosánál vagy az orvosi
eszköz gyártójánál, mielőtt a vezeték
nélküli LAN funkciót használná.
Működés
Ha a rendszert a hidegről közvetlenül meleg
helyre viszi, illetve nagyon nedves szobába
helyezi, a nedvesség a készülékben
lecsapódhat a lencsékre. Ekkor előfordulhat,
hogy a rendszer nem működik megfelelően.
Ilyen esetben vegye ki a lemezt, és hagyja
bekapcsolva a rendszert körülbelül fél órán
át, amíg a nedvesség el nem párolog.
A hangerő beállítása
Ne hangosítsa fel a rendszert a nagyon halk
vagy hangjel nélküli részeknél, mert
a hangsugárzók megsérülhetnek, amikor
hirtelen nagy hangerejű rész következik.
Tisztítás
Kímélő tisztítószerrel enyhén
megnedvesített puha kendővel törölje le
a készülék burkolatát és kezelőszerveit.
A tisztításhoz soha ne használjon
súrolószivacsot, súrolószert vagy oldószert,
például alkoholt vagy benzint.
Tisztítólemezek, lemez-/
lencsetisztítók
Ne használjon tisztítólemezeket vagy
lemez-/lencsetisztítókat (beleértve a
folyékony és a szórófejes típusúakat is).
Ez a készülék meghibásodásához vezethet.
Az alkatrészek cseréje
A rendszer javításakor a kicserélt
alkatrészeket újbóli felhasználás vagy
hulladék-újrahasznosítás céljából
visszatarthatja a szerviz.
A tv színe
Ha a tv-képernyőn a hangsugárzók
közelében elszíneződés jelentkezik,
kapcsolja ki a tv-készüléket, majd
15-30 perc múlva kapcsolja be ismét.
Ha az elszíneződés továbbra is fennáll,
helyezze a hangsugárzókat a tv-készüléktől
távolabbra.
A rendszer áthelyezése
A rendszer áthelyezése előtt győződjön meg
arról, hogy nincs benne lemez, és húzza ki
a hálózati tápkábelt a hálózati aljzatból
(konnektorból).
Bluetooth-kommunikáció
• A Bluetooth-eszközöket egymástól
hozzávetőleg 10 méteren belül kell
használni (és nem lehet köztük akadály).
A hatásos kommunikációs tartomány
a következő esetekben kisebb lehet.
– Ha személy, fémből készült tárgy, fal
vagy más akadály van az egymással
Bluetooth-kapcsolatban álló eszközök
között.
– Olyan helyen, ahol vezeték nélküli LAN
van telepítve
57HU
További információk
FONTOS MEGJEGYZÉS
Figyelem! A rendszer korlátlan ideig
képes álló videoképeket vagy
képernyőkijelzéseket megjeleníteni a tv
képernyőjén. Ha hosszú ideig hagyja
megjelenítve ezeket a képeket, az a tvképernyő tartós károsodását okozhatja.
A plazmakijelzős televíziók és a kivetítő
televíziók különösen érzékenyek erre.
– Használatban lévő mikrohullámú sütő
közelében
– Olyan helyen, ahol más
elektromágneses sugárzás van jelen
• A Bluetooth-eszközök és a vezeték nélküli
LAN (IEEE 802.11b/g) ugyanazt a
frekvenciasávot (2,4 GHz) használják.
Amikor Bluetooth-eszközét egy vezeték
nélküli LAN működésre képes eszköz
közelében használja, elektromágneses
interferencia léphet fel. Ennek eredménye
lehet a kisebb adatátviteli sebesség, a zaj,
illetve az, hogy nem jön létre kapcsolat.
Ilyen esetben próbálja meg a következőket:
– Ezt az egységet a vezeték nélküli LAN
eszköztől legalább 10 méteres
távolságban használja.
– Amikor Bluetooth-eszközét a vezeték
nélküli LAN eszköztől számított
10 méteren belül használja, kapcsolja ki
a vezeték nélküli LAN eszközt.
– Ezt az egységet és Bluetooth-eszközét a
lehető legközelebb helyezze egymáshoz.
• Az ez által az egység által kibocsátott
rádióhullámok zavarhatják egyes orvosi
berendezések működését. Mivel ez az
interferencia meghibásodást
eredményezhet, a következő helyeken
mindig kapcsolja ki ezt az egységet és
a Bluetooth-eszközt:
– Kórházban, vonaton, repülőgépen,
benzinkútnál, továbbá minden olyan
helyen, ahol gyúlékony gázok lehetnek
jelen
– Automatikus ajtók és tűzjelzők
közelében
• Ez az egység a Bluetooth-specifikációnak
megfelelő biztonsági funkciók segítségével
biztosítja a biztonságos kapcsolatot
a Bluetooth-technológiát használó
kommunikáció során. A beállításoktól
és egyéb tényezőktől függően azonban
előfordulhat, hogy ez a biztonság nem
elégséges, ezért a Bluetooth-technológiát
használó kommunikáció használatakor
mindig legyen óvatos.
• A Sony semmilyen módon nem tehető
felelőssé a Bluetooth-technológiát
használó kommunikáció során
bekövetkező információkiszivárgásból
adódó károkért és vesztességekért.
• A Bluetooth-kommunikáció nem
feltétlenül garantált az ezzel az egységgel
azonos profilú minden Bluetootheszközzel.
• Az ehhez az egységhez csatlakoztatott
Bluetooth-eszközöknek meg kell felelniük
a Bluetooth SIG, Inc. által előírt Bluetoothspecifikációnak, és erről tanúsítvánnyal
kell rendelkezniük. Azonban még
a Bluetooth-specifikációnak megfelelő
eszközök esetén is előfordulhat, hogy
a Bluetooth-eszköz specifikációja vagy
jellemzői bizonyos esetekben lehetetlenné
teszik a csatlakozást, vagy más vezérlési
módszert, megjelenítést és működést
eredményeznek.
• Az egységhez csatlakoztatott Bluetootheszköztől, a kommunikációs
környezettől, illetve a környezeti
feltételektől függően előfordulhat, hogy
zaj keletkezik vagy elhallgat a hang.
Ha a rendszerrel kapcsolatban bármilyen
kérdése vagy problémája merül fel, keresse
fel a legközelebbi Sony márkakereskedőt.
Megjegyzések
a lemezekkel kapcsolatban
A lemezek kezelése
• A lemezt a tisztán tartása érdekében
a szélénél fogja meg, és ne érintse meg
a felületét.
• Ne ragasszon papírt vagy
ragasztószalagot a lemezre.
58HU
• Ne tegye ki a lemezt közvetlen
napfénynek vagy hőhatásnak (például
hővezetékek hőjének), és ne hagyja
közvetlen napsütésben álló autóban,
mivel az autó belseje nagyon
felmelegedhet.
• Lejátszás után helyezze vissza a lemezt
a tokjába.
Tisztítás
• Lejátszás előtt tisztítsa meg a lemezt egy
törlőkendővel.
A lemezt a belsejétől kifelé törölje le.
• Ne használjon oldószert, például benzint,
hígítószert, a kereskedelemben kapható
tisztítószereket vagy a bakelitlemezekhez
készült antisztatikus spray-ket.
A rendszer csak szabványos kerek
lemezeket tud lejátszani. A szabványostól
vagy kerektől eltérő (például kártya, szív
vagy csillag alakú) lemez használata
meghibásodáshoz vezethet.
Ne használjon olyan lemezt, amelyen
a kereskedelemben kapható kiegészítő,
például címke vagy gyűrű van elhelyezve.
Hibaelhárítás
Ha a rendszer működésében az alábbi
rendellenességek bármelyikét észleli,
a javítás előtt próbálkozzon meg a hiba
elhárításával az útmutatóban leírt módon.
Ha a probléma továbbra is fennáll,
forduljon a legközelebbi Sony
márkakereskedőhöz.
Általános
Az egység nem kapcsolódik be.
t Ellenőrizze, hogy a hálózati tápkábelt
megfelelően csatlakoztatta-e.
t A távvezérlő és az egység túl messze
van egymástól.
t Lemerültek a távvezérlő elemei.
A lemeztálca nem nyílik ki, és a Z gomb
megnyomása után sem lehet kivenni
a lemezt.
t Próbálkozzon a következőkkel:
1 Nyomja meg és tartsa nyomva
legalább 5 másodpercig az egység
N és Z gombját a lemeztálca
kiadásához.
2 Távolítsa el a lemezt.
3 Húzza ki a tápkábelt a hálózati
aljzatból, majd néhány perc múlva
csatlakoztassa újra.
Az [A new software version is available.
Please go to the „Setup” section of the menu
and select „Network Update” to perform the
update.] (Új szoftververzió érhető el. Lépjen
a menü „Beállítás” részébe, és a frissítés
végrehajtásához válassza a „Hálózati
frissítés” lehetőséget.) üzenet jelenik meg
a tv-képernyőn.
t Frissítse a rendszert az újabb
szoftververzióra a [Network Update]
(Hálózati frissítés) szakaszban
(48. oldal) ismertetett módon.
Az előlapi kijelzőn egymást váltva
a „PRTECT”, a „PUSH” és a „POWER” üzenet
jelenik meg.
t Kapcsolja ki a rendszert a "/1
gombbal, és ellenőrizze a következőket,
miután a „STBY” üzenet eltűnik.
• Csak a mellékelt hangsugárzókat
használja?
• Nem takarja el valami a rendszer
szellőzőnyílásait?
• Miután ellenőrizte a fentieket, és
elhárította az esetleges problémákat,
kapcsolja be a rendszert.
Ha a probléma okára a fenti összes
ellenőrzési lépés végrehajtását
követően sem derül fény, keresse
fel a legközelebbi Sony
márkakereskedőt.
A rendszer nem működik megfelelően.
Az előlapi kijelzőn a „LOCKED” üzenet
jelenik meg.
t Húzza ki a hálózati tápkábelt a hálózati
aljzatból, majd néhány perc múlva
csatlakoztassa újra.
t Kapcsolja ki a gyermekzár funkciót
(43. oldal).
Az előlapi kijelzőn a „D. LOCK” üzenet
jelenik meg.
t Forduljon a legközelebbi Sony
márkakereskedőhöz vagy a helyileg
illetékes Sony márkaszervizhez.
59HU
További információk
Nem működik a távvezérlő.
Üzenetek
Az előlapi kijelzőn az „Exxxx” (itt x egy
számot jelöl) üzenet jelenik meg.
t Forduljon a legközelebbi Sony
márkakereskedőhöz vagy a helyileg
illetékes Sony márkaszervizhez, és adja
meg a hibakódot.
A tv-képernyőn a
jel jelenik meg, más
üzenet nem látható.
t Forduljon a legközelebbi Sony
márkakereskedőhöz vagy a helyileg
illetékes Sony márkaszervizhez.
Kép
Nincs kép, vagy hibás a kimenő kép.
t Ellenőrizze a kimeneti módot
a rendszeren (18. oldal).
t Nyomja meg és tartsa nyomva legalább
5 másodpercig az egység N és VOL –
gombját, hogy így visszaállítsa a
videokimenetet a legalacsonyabb
felbontásra.
t BD-ROM esetén ellenőrizze
a [BD-ROM 24p Output] (BD-ROM
24p kimenet) beállításait a [Screen
Settings] (Képernyő-beállítások)
menüben (49. oldal).
Nincs kép, amikor a HDMI-kábellel létesít
kapcsolatot.
t Az egység olyan bemeneti eszközhöz
csatlakozik, amely nem kompatibilis
a HDCP (High-bandwidth Digital
Content Protection) szabvánnyal
(az előlapi kijelzőn nem látható
a „HDMI” üzenet) (18. oldal).
A kép sötét területei túlságosan sötétek,
illetve a világos területek túlságosan
világosak vagy nem természetesek.
t Állítsa a [Picture Quality Mode]
(Képminőség módja) beállítást az
alapértelmezett [Standard] (Normál)
értékre (35. oldal).
60HU
Képzaj jelentkezik.
t Tisztítsa meg a lemezt.
t Ha a rendszer képkimenete
videomagnón halad át, mielőtt a tv-re
kerül, a BD/DVD-műsorok egy részére
alkalmazott másolásvédelmi jel
ronthatja a képminőséget. Ha akkor
is tapasztalja a problémát, amikor
az egységet közvetlenül a tv-hez
csatlakoztatja, próbálja meg másik
bemeneti aljzatra csatlakoztatni.
Egy kép nem a teljes tv-képernyőn
jelenik meg.
t Ellenőrizze a [TV Type] (Tv típusa)
beállítást a [Screen Settings]
(Képernyő-beállítások) menüben
(48. oldal).
t A lemezen a méretarány rögzített.
Elszíneződés tapasztalható a tv-képernyőn.
t Ha a hangsugárzókat
katódsugárcsöves tv-vel vagy
projektorral használja, helyezze
a hangsugárzókat legalább 0,3 méter
távolságra a tv-készüléktől.
t Ha az elszíneződés tartósan fennáll,
kapcsolja ki a tv-készüléket, majd
15-30 perc múlva kapcsolja be.
t Gondoskodjon arról, hogy ne legyen
mágneses tárgy (tv-állvány
mágneszára, orvosi eszköz, játék stb.)
a hangsugárzók közelében.
Hang
Nincs hang.
t A hangsugárzó-vezetékek csatlakozása
nem megfelelő.
t Ellenőrizze a hangsugárzók beállításait
(41. oldal).
Nem érkezik hang a tv-készülékről a HDMI
(OUT) aljzaton az Audio Return Channel
funkció használatakor.
A rendszer beltéri egységhez csatlakoztatva
nem megfelelően szólaltatja meg a tvműsor hangját.
t Állítsa az [Audio Return Channel]
(Audio visszacsatorna) beállítást
[Off] (Kikapcsolva) értékre a [System
Settings] (Rendszerbeállítások)
képernyő [HDMI Settings] (HDMIbeállítások) menüjében (52. oldal).
t Ellenőrizze a csatlakozásokat
(19. oldal).
Erős zúgás vagy zaj hallható.
t Vigye távolabb az audiokészüléket
a tv-készüléktől.
t Tisztítsa meg a lemezt.
CD lejátszásakor nincs sztereó hanghatás.
t Csökkentse a csatlakoztatott
berendezésről érkező bemeneti jel
erősségét az [Attenuate – AUDIO]
(Audiocsillapítás) beállítás segítségével
(50. oldal).
Hirtelen hangos zene hallható.
t Elindult a beépített hangbemutató.
A 2 – gombot megnyomva
csökkentse a hangerőt, vagy a x
gombot megnyomva állítsa le a
bemutatót.
Vevőegység (tuner)
A rádióállomásokat nem lehet behangolni.
t Ellenőrizze, hogy az antennát
megfelelően csatlakoztatta-e. Állítsa
be az antennát.
t Az állomások jelerőssége túl kicsi
(automatikus hangoláskor).
Használjon kézi hangolást.
Lejátszás
Nem játszható le a lemez.
t A BD/DVD lemezen területkódja
nem egyezik meg a rendszerével.
t Nedvesség csapódott le az egység
belsejében, ami károsíthatja
a lencséket. Távolítsa el a lemezt,
és hagyja bekapcsolva a rendszert
körülbelül fél órán át.
t A rendszer nem tudja lejátszani
a nem megfelelően lezárt házilag
írt lemezeket (64. oldal).
t Az AUDIO gombot megnyomva
válassza ki a sztereó hangzást
(37. oldal).
61HU
További információk
t Állítsa a [Control for HDMI] (HDMIvezérlés) beállítást [On] (Bekapcsolva)
értékre a [System Settings]
(Rendszerbeállítások) képernyő
[HDMI Settings] (HDMI-beállítások)
menüjében (52. oldal). Állítsa továbbá
az [Audio Return Channel] beállítást
[Auto] (Automatikus) értékre a
[System Settings] (Rendszerbeállítások)
képernyő [HDMI Settings] (HDMIbeállítások) menüjében (52. oldal).
t Gondoskodjon arról, hogy a tv-készülék
kompatibilis legyen az Audio Return
Channel (ARC) funkcióval.
t Ellenőrizze, hogy a HDMI-kábel
olyan aljzathoz csatlakozik-e a tvkészüléken, amely kompatibilis az
Audio Return Channel funkcióval.
Torzítva szólal meg egy csatlakoztatott
berendezés hangja.
A fájlnevek nem jelennek meg megfelelően.
t A rendszer csak az ISO 8859-1 szabvány
szerinti karakterformátumokat tudja
megjeleníteni. Előfordulhat, hogy más
karakterek nem jelennek meg
megfelelően.
t A használt lemezíró szoftvertől
függően előfordulhat, hogy a beviteli
karakterek másképp jelennek meg.
A lemez lejátszása nem az elejéről indul el.
t A lejátszás folytatását választotta.
Nyomja meg az OPTIONS gombot,
jelölje ki a [Play from start] (Lejátszás
az elejéről) lehetőséget, majd nyomja
meg a
gombot.
A lejátszás nem attól a folytatási ponttól
indul újra, ahol legutóbb megállította.
t A lemeztől függően előfordulhat,
hogy a folytatási pont törlődik
a memóriából, ha:
• kiadja a lemeztálcát,
• leválasztja az USB-eszközt,
• más tartalmat játszik le, illetve
• kikapcsolja az egységet.
Nem változtatható meg a hangsáv vagy
a feliratozás nyelve, illetve a nézeti szög.
t Használja a BD vagy DVD menüjét.
t Nincs többnyelvű hangsáv/feliratozás
vagy több nézetszög rögzítve
a lejátszott BD vagy DVD lemezen.
Nem játszhatók le a BD-ROM lemezen
található ráadástartalmak vagy más adatok.
t Próbálkozzon a következőkkel:
1 Vegye ki a lemezt.
2 Kapcsolja ki a rendszert.
3 Válassza le és csatlakoztassa újra az
USB-eszközt (27. oldal).
4 Kapcsolja be a rendszert.
5 Tegyen be egy BONUSVIEW/BDLIVE emblémájú BD-ROM lemezt.
62HU
USB-eszköz
Az USB-eszközt nem ismeri fel a készülék.
t Próbálkozzon a következőkkel:
1 Kapcsolja ki a rendszert.
2 Válassza le és csatlakoztassa
újra az USB-eszközt.
3 Kapcsolja be a rendszert.
t Gondoskodjon arról, hogy az USBeszköz megfelelően csatlakozzon
az (USB) porthoz.
t Ellenőrizze, hogy nem sérült-e az
USB-eszköz vagy egy kábel.
t Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva
az USB-eszköz.
t Ha az USB-eszköz USB-hubon
(elosztón) keresztül csatlakozik,
akkor válassza le az USB-eszközt
és csatlakoztassa közvetlenül az
egységhez.
BRAVIA Internet Video
A kép vagy a hang rossz minőségű, illetve
bizonyos műsorok kisebb részletességgel
jelennek meg, különösen a gyors mozgást
ábrázoló vagy sötét jelenetek közben.
t A kép vagy a hang gyenge minőségű
lehet bizonyos internetes
tartalomszolgáltatók esetében.
t A kapcsolat sebességének
módosításával javulhat a kép- és
a hangminőség. A Sony legalább
2,5 Mbit/s kapcsolati sebességet ajánl
a normál felbontású videókhoz, és
10 Mbit/s sebességet a nagyfelbontású
(HD) videókhoz.
t Nem minden videó tartalmaz hangot.
A kép kicsi.
t Nagyítsa fel a V gombbal.
„BRAVIA” Sync
([Control for HDMI]
(HDMI-vezérlés))
Nem működik a [Control for HDMI]
(HDMI-vezérlés) funkció („BRAVIA” Sync).
Hálózati kapcsolat
A rendszer nem tud csatlakozni
a hálózathoz.
t Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot
(20. oldal) és a hálózati beállításokat
(53. oldal).
Nem tud kapcsolódni a számítógép
az internethez, miután végrehajtotta
a [Wi-Fi Protected Setup (WPS)]
(WPS-beállítás) eljárást.
t Az útválasztó vezeték nélküli hálózatra
vonatkozó beállításai automatikusan
megváltozhatnak, ha a Wi-Fi Protected
Setup funkciót az útválasztó
konfigurálását megelőzően használja.
Ilyen esetben módosítsa ennek
megfelelően a számítógép beállításait is.
A rendszer nem tud csatlakozni a hálózatra,
vagy a hálózati kapcsolat nem stabil.
t Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva
a vezeték nélküli LAN-útválasztó
(router).
t Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot
(20. oldal) és a hálózati beállításokat
(53. oldal).
t A felhasználási körülmények (például
a falak anyaga, a rádióhullám-vételi
feltételek vagy a rendszer és a vezeték
nélküli LAN-útválasztó (router) közötti
akadályok) következtében csökkenhet
a lehetséges kommunikációs távolság.
Helyezze közelebb egymáshoz a
rendszert és a vezeték nélküli LANútválasztót (routert).
t A 2,4 GHz-es frekvenciasávot használó
készülékek – például a mikrohullámú
sütők, Bluetooth-eszközök és digitális
vezeték nélküli eszközök –
megszakíthatják a kommunikációt.
Vigye távolabb az egységet az ilyen
készülékektől, vagy kapcsolja ki őket.
t A használat körülményeitől függően
előfordulhat, hogy instabil a vezeték
nélküli LAN-kapcsolat, különösen
a rendszer Bluetooth-funkciójának
használata közben. Ilyenkor
változtasson a használati
körülményeken.
63HU
További információk
t Ellenőrizze, hogy a [Control for
HDMI] (HDMI-vezérlés) beállításban
az [On] (Bekapcsolva) érték van-e
megadva (52. oldal).
t Ha megváltoztatja a HDMIkapcsolatot, kapcsolja ki, majd újra
be a rendszert.
t Áramszünetet követően állítsa a
[Control for HDMI] (HDMI-vezérlés)
beállítást [Off] (Kikapcsolva), majd
ismét [On] (Bekapcsolva) értékre
(52. oldal).
t Ellenőrizze az alábbiakat, és
további információkért olvassa
el a berendezéshez kapott kezelési
útmutatót.
• A csatlakoztatott berendezés
kompatibilis a [Control for HDMI]
(HDMI-vezérlés) funkcióval.
• Megfelelőek a csatlakoztatott
berendezés [Control for HDMI]
(HDMI-vezérlés) funkcióra
vonatkozó beállításai.
Vezeték nélküli LANkapcsolat
A kívánt vezeték nélküli útválasztó (router)
nem jelenik meg a vezeték nélküli hálózatok
listájában.
t Nyomja meg a RETURN gombot az
előző képernyőre való visszatéréshez,
és indítsa el újra a [Wireless Setup
(built-in)] vezeték nélküli beállítást.
Ha a vezeték nélküli útválasztó
(router) még mindig nem látható
a listán, akkor válassza a hálózatok
listájának [Add a new address.]
(Új cím hozzáadása) elemét,
majd a [Manual Registration]
(Kézi regisztráció) választása után
adja meg kézzel a hálózat nevét (SSID).
Bluetooth-eszköz
Nem lehet párosítani.
t Vigye a Bluetooth-eszközt az egységhez
közelebb.
t Ha az egység közelében más Bluetootheszközök is találhatók, akkor
előfordulhat, hogy nem lehet
párosítani. Ilyenkor kapcsolja ki
a többi Bluetooth-eszközt.
t Törölje a rendszert a Bluetootheszközéről, és újra hajtsa végre
a párosítást (28. oldal).
Nem lehet csatlakozni.
t Kitörlődött a párosítási regisztrációs
információ. Hajtsa végre újra
a párosítást (28. oldal).
Nincs hang.
t Gondoskodjon arról, hogy ez
a rendszer ne legyen túl messze
a Bluetooth-eszköztől, illetve hogy
a rendszert ne érje Wi-Fi-hálózattól,
más 2,4 GHz-es vezeték nélküli
eszköztől vagy mikrohullámú sütőtől
származó interferencia.
t Ellenőrizze, hogy a megfelelően
létrejött-e a Bluetooth-kapcsolat a
rendszer és a Bluetooth-eszköz között.
64HU
t Párosítsa ismét ezt a rendszert és
a Bluetooth-eszközt.
t A rendszert tartsa távol fémből készült
tárgyaktól és felületektől.
t Gondoskodjon arról, hogy ki legyen
választva a „BT” funkció.
t Először a Bluetooth-eszköz
hangerősségét állítsa be, és csak ha túl
halk a hang, akkor állítsa be a hangerőt
az egységen.
Ugrik vagy hullámzik a hang, illetve
megszakad a kapcsolat.
t Túl messze van egymástól a Bluetootheszköz és az egység.
t Ha akadályok vannak az egység és
a Bluetooth-eszköz között, távolítsa
el őket onnan.
t Ha elektromágneses sugárzást
kibocsátó berendezés, például vezeték
nélküli LAN, másik Bluetooth-eszköz
vagy mikrohullámú sütő van
a közelben, vigye őket távolabb.
Lejátszható lemezek
Blu-ray lemez
BD-ROM1)
BD-R/BD-RE2)
DVD3)
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD3)
CD-DA (zenei CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
1)
Mivel a Blu-ray Disc-specifikációk újak és
gyorsan változnak, előfordulhat, hogy bizonyos
lemeztípusok és -verziók nem játszhatók le.
Ezenkívül a hangkimenet a forrástól,
a csatlakozáshoz használt kimeneti aljzattól
és a választott hangkimeneti beállításoktól
függően eltérő lehet.
2)
BD-RE: 2.1-es verzió
BD-R: 1.1-es, 1.2-es és 1.3-as verzió, beleértve
a szerves pigment típusú BD-R formátumot
(LTH típus). A számítógépen írt BD-R lemezek
nem játszhatók le, ha a postscriptek írhatók.
3)
A CD- vagy DVD-lemezeket nem lehet
lejátszani, ha nincsenek megfelelően lezárva.
További tudnivalókért olvassa el a felvevő
eszközhöz kapott kezelési utasítást.
Nem lejátszható lemezek
Kazettás BD lemezek
BDXL lemezek
DVD-RAM lemezek
HD DVD lemezek
DVD Audio lemezek
PHOTO CD lemezek
CD-Extra lemezek adatrésze
Super VCD lemezek
DualDisc lemezek hanganyagot
tartalmazó oldala
Megjegyzések a lemezekkel
kapcsolatban
Ezt a terméket a Compact Disc (CD)
szabványnak megfelelő lemezek
lejátszására tervezték.
A DualDisc lemezek és a másolásvédelmi
technológiákkal kódolt egyes lemezek
nem felelnek meg a Compact Disc (CD)
szabványnak, ezért ezek a lemezek esetleg
nem kompatibilisek ezzel a termékkel.
Megjegyzés a BD/DVD lemezek
lejátszási műveleteivel
kapcsolatban
Gyakran előfordul, hogy a szoftverek
gyártói szándékosan korlátozzák
a BD/DVD lejátszási műveleteit. Mivel
ez a rendszer a BD/DVD lemezeket
a szoftvergyártók által kialakított
tartalomnak megfelelően játssza le,
egyes lejátszási funkciók hiányozhatnak.
A lejátszás képe és hangja a rétegek
váltásakor rövid időre megszakadhat.
Területkód (csak BD-ROM/DVD
VIDEO lemezek esetén)
A rendszer területkódja az egység aljára
van nyomtatva, és csak ezzel egyező
területkóddal vagy ALL szimbólummal
felcímkézett (csak lejátszható) BD-ROM/
DVD VIDEO lemezt lehet lejátszani.
Lejátszható fájltípusok
Videó
Videokodek
Tároló
MPEG-1 videó*1
PS
Kiterjesztés
.mpg, .mpeg
MPEG-2 videó*2
PS*3
.mpg, .mpeg
TS*4
.m2ts, .mts
AVI
.avi
MKV
.mkv
MKV*1
.mkv
MP4*1
.mp4, .m4v
TS*1
.m2ts, .mts
Quick
Time*6
.mov
3gpp/
3gpp2*6
.3gp, .3g2,
.3gpp, .3gp2
VC1*1
TS
.m2ts, .mts
WMV9*1
ASF
.wmv, .asf
Motion JPEG*6
Quick
Time
.mov
AVI
.avi
Videoformátum
Tároló
Kiterjesztés
AVCHD*1*7
AVCHD formátumú
mappa*8
Xvid
MPEG4/AVC*5
65HU
További információk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Megjegyzés a kétrétegű BD/DVD
lemezekkel kapcsolatban
Zene
Audiokodek
Megjegyzés
Kiterjesztés
MP3 (MPEG-1 Audio .mp3, .mka*6
Layer III)
AAC*1
.m4a, .aac*6, .mka*6
WMA9 Standard*1
.wma
LPCM
.wav, .mka*6
FLAC*6
.flac, .fla
AC3*6
.ac3, .mka
Fénykép
Fényképformátum
Kiterjesztés
JPEG
.jpeg, .jpg, .jpe
PNG
.png*9
GIF
.gif*9
MPO
.mpo*6*10
*1
Előfordulhat, hogy a rendszer nem játssza
le ezt a fájlformátumot DLNA-kiszolgálón.
*2
A rendszer csak normál felbontású
videofájlokat tud lejátszani DLNAkiszolgálóról.
*3
A rendszer nem játssza le a DTS
fájlformátumot DLNA-kiszolgálón.
*4
A rendszer a Dolby Digital fájlformátumot
csak DLNA-kiszolgálón játssza le.
*5 A rendszer a 4.1-es szintig támogatja az AVC
formátumot.
*6
A rendszer nem játssza le ezt a fájlformátumot
DLNA-kiszolgálón.
*7
A rendszer nem tudja lejátszani a 2.0-s
verziójú AVCHD (AVCHD 3D/Progressive)
formátumot.
*8
A rendszer képes a digitális videokamerával
és hasonló eszközökkel rögzített AVCHD
formátumú fájlok lejátszására.
Az AVCHD formátumú lemezt nem lehet
lejátszani, ha nincs megfelelően lezárva.
*9
A rendszer nem játssza le az animált PNGés animált GIF-fájlokat.
*10
A nem 3D formátumú MPO-fájlok esetén
az alapkép vagy a legelső kép jelenik meg.
66HU
• Előfordulhat, hogy a fájlformátumtól,
a fájlkódolástól, a rögzítési állapottól vagy
a DLNA-kiszolgáló állapotától függően egyes
fájlok nem játszhatók le.
• A számítógépen szerkesztett fájlok nem minden
esetben játszhatók le.
• Egyes fájlok esetén nem használható a gyors
előre- vagy visszatekerési funkció.
• A rendszer nem játssza le a kódolt, pl. a DRM
és a Lossless kódolású fájlokat.
• A rendszer az alábbi fájlok és mappák
felismerésére képes a BD-, DVD- és
CD-lemezeken, valamint az USB-eszközökön:
– mappák a 9. rétegig (beleértve
a gyökérmappát is)
– egy-egy rétegen belül legfeljebb
500 fájl/mappa
• A rendszer a DLNA-kiszolgálón lévő alábbi
fájlokat és mappákat tudja felismerni:
– mappák a 19. rétegig
– egy rétegen belül legfeljebb 999 fájl/mappa
• A rendszer a következő képkockasebességeket
támogatja:
– legfeljebb 60 fps, csak AVCHD formátum
esetén
– legfeljebb 30 fps más videokodekek esetén
• A rendszer legfeljebb 40 Mbps videobitsebességet támogat.
• A rendszer legfeljebb 1920 × 1080p
képfelbontást támogat.
• Előfordulhat, hogy egyes USB-eszközök nem
működnek ezzel a rendszerrel.
• A rendszer felismeri a Mass Storage Class
(MSC) osztályú eszközöket (például a flashmemóriákat és a merevlemezeket),
az állóképrögzítő eszközöket (SICD-ket)
és a 101 gombos billentyűzeteket.
• Az eszköz nem minden esetben képes
folyamatosan lejátszani a nagy bitsebességű
videofájlokat ADAT CD-ről. Ajánlott a nagy
bitsebességű számokat ADAT DVD vagy
ADAT BD használatával lejátszani.
Támogatott
hangformátumok
Műszaki adatok
Erősítő
A rendszer a következő hangformátumokat
támogatja.
Funkció
Formátum
„BD/DVD”
„TV”
(DIGITAL IN)
LPCM 2ch
a
a
LPCM 5.1ch,
LPCM 7.1ch
a
–
Dolby Digital
a
a
Dolby TrueHD,
Dolby Digital
Plus
a
–
DTS
a
a
HDMI
DTS-ES Discrete
6.1, DTS-ES
Matrix 6.1
a*
a*
Csatlakozó
Type A (19 érintkezős)
DTS96/24
a
a*
DTS-HD High
Resolution
Audio
a
–
DTS-HD Master
Audio
a
BD/DVD/CD-rendszer
Jelformátumrendszer
NTSC/PAL
USB
–
(USB) port:
Type A (USB-memória, memóriakártyaolvasó, digitális fényképezőgép és
digitális kamera csatlakoztatásához)
a: Támogatott formátum.
–: Nem támogatott formátum.
* DTS-magként dekódolt.
LAN
Megjegyzés
Vezeték nélküli LAN
A kétcsatornás LPCM formátum esetén a digitális
jel mintavételezési frekvenciája legfeljebb 48 kHz
lehet a „TV” funkció használatakor.
Szabványok:
IEEE 802.11 b/g/n
Frekvencia és csatorna
2,4 GHz-es sáv: 1–13. csatorna
LAN (100) csatlakozó
100BASE-TX csatlakozó
67HU
További információk
KIMENETI TELJESÍTMÉNY (névleges)
Bal első/Jobb első:
40 W + 40 W (3 Ω, 1 kHz,
1% THD esetén)
KIMENŐ TELJESÍTMÉNY (referencia)
Bal első/Jobb első:
40 W (csatornánként, 3 Ω, 1 kHz esetén)
Mélysugárzó:
70 W (6 Ω, 80 Hz esetén)
Bemenetek (analóg)
AUDIO IN
Érzékenység: 2 V/700 mV
Bemenetek (digitális)
TV (Audio Return Channel/OPTICAL)
Támogatott formátumok: LPCM 2CH
(48 kHz-ig), Dolby Digital, DTS
Bluetooth
Mélysugárzó (SS-WSB121)
Kommunikációs rendszer
Bluetooth-specifikáció, 3.0-s verzió
Kimenet
Bluetooth-specifikáció, Power Class 2
Legnagyobb kommunikációs hatótáv
Hatótáv: kb. 10 m1)
Frekvenciasáv
2,4 GHz-es sáv
Modulációs módszer
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatibilis Bluetooth-profilok2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
Támogatott kodekek3)
SBC4), AAC
Átvitel tartománya (A2DP)
20–20 000 Hz (mintavételi frekvencia:
44,1 kHz, 48 kHz)
Méret (szélesség/magasság/mélység)
(hozzávetőleg)
177 mm × 280 mm × 245 mm
Tömeg (hozzávetőleg)
2,7 kg (hangsugárzó-vezetékkel)
1) A tényleges hatótáv olyan tényezőktől függ,
mint az eszközök közötti akadályok,
a mikrohullámú sütő körül kialakult mágneses
tér, a sztatikus elektromosság, a vezeték nélküli
telefonok, a vételi érzékenység, az antenna
teljesítménye, az operációs rendszer,
a szoftveralkalmazás stb.
2)
A szokásos Bluetooth-profilok az eszközök
közötti Bluetooth-kommunikáció célját jelzik.
3) Kodek: Audiojel-tömörítési és konverziós
formátum
4)
Alsáv-kodek
FM vevőegység (tuner)
Rendszer
Digitális szintézeres, fáziszárt hurkú
(PLL) kvarc hangolóegység
Vételi frekvenciák
87,5–108,0 MHz (50 kHz-es lépésekben)
Antenna
FM huzalantenna
Hangsugárzók
Első (SS-TSB121)
Méret (szélesség/magasság/mélység)
(hozzávetőleg)
95 mm × 189 mm × 80 mm
Tömeg (hozzávetőleg)
0,49 kg (hangsugárzó-vezetékkel)
68HU
Általános
Áramellátási követelmények
220–240 VAC, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel
Bekapcsolva: 60 W
Készenléti állapotban: 0,3 W
(A beállítással kapcsolatos részleteket
lásd itt: 44. oldal.)
Méret (szélesség/magasság/mélység)
(hozzávetőleg)
430 mm × 50,5 mm × 296 mm
a legnagyobb kinyúlásokkal
Tömeg (hozzávetőleg)
2,6 kg
A kivitel és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül megváltozhatnak.
• Készenléti teljesítményfelvétel: 0,3 W
• Több mint 85%-os hatásfok érhető el
a teljesen digitális S-Master erősítővel.
Nyelvkódok listája
A nyelvek írásmódja az ISO 639: 1988 (E/F) szabványt követi.
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Nyelv
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Kód
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
Nyelv
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
Malagasy
Kód
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Nyelv
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Kód
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Nyelv
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703
Nincs megadva
További információk
Kód
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
69HU
Szülői felügyeleti kódok/területkódok listája
Kód
2044
2047
2046
2057
2070
2090
2115
2184
2165
2174
2424
70HU
Terület
Argentína
Ausztrália
Ausztria
Belgium
Brazília
Chile
Dánia
Egyesült Királyság
Finnország
Franciaország
Fülöp-szigetek
Kód
2200
2376
2219
2248
2238
2239
2276
2092
2093
2304
2428
Terület
Görögország
Hollandia
Hongkong
India
Indonézia
Írország
Japán
Kína
Kolumbia
Korea
Lengyelország
Kód
2333
2363
2362
2109
2379
2254
2489
2427
2436
2149
2086
Terület
Luxemburg
Malajzia
Mexikó
Németország
Norvégia
Olaszország
Oroszország
Pakisztán
Portugália
Spanyolország
Svájc
Kód
2499
2501
2543
2528
2390
Terület
Svédország
Szingapúr
Tajvan
Thaiföld
Új-Zéland
Tárgymutató
Számok
C
3D 26
3D Output Setting
(3D kimenet beállítása) 48
CD 64
Cinema Conversion Mode
(Filmkonverziós mód) 48
Connection Server Settings
(Kapcsolódó kiszolgáló beállításai) 54
Control for HDMI (HDMI-vezérlés) 40, 52
A
B
BD Audio MIX Setting
(BD hangkeverés beállítása) 50
BD Hybrid Disc Playback Layer
(BD hibrid lemez lejátszandó rétege) 51
BD Internet Connection
(BD internetkapcsolat) 51
BD Parental Control (BD szülői
felügyelet) 52
BD/DVD Menu Language
(BD/DVD menü nyelve) 51
BD/DVD Viewing Settings
(BD/DVD-lejátszás beállításai) 51
BD-LIVE 25
BD-ROM 24p Output
(BD-ROM 24p kimenet) 49
Bluetooth 27
BONUSVIEW 25
BRAVIA Sync 40
D
diavetítés 36
DLNA 32, 54
Dolby Digital 37
DTS 37
DVD 64
DVD Aspect Ratio (DVD-nézeterány) 48
DVD Parental Control
(DVD szülői felügyelet) 52
DVD-ROM 24p Output
(DVD-ROM 24p kimenet) 49
E
Easy Network Settings
(Gyors hálózati beállítások) 55
Easy Setup (Gyorsbeállítás) 22
előlap 12
előlapon található kijelző 13
F
FM mód 38
frissítés 48
G
Gracenote Settings
(Gracenote-beállítások) 53
GY
gyermekzár 43
71HU
További információk
A/V SYNC 37
Attenuate – AUDIO (Hangcsillapítás) 50
Audio DRC 50
Audio Language (Hangsáv nyelve) 51
Audio Output (Hangkimenet) 50
Audio Return Channel 52
Audio Settings (Hangbeállítások) 50
Auto Display (Automatikus kijelzés) 53
Auto Standby (Automatikus készenlét) 53
H
P
hátlap 13
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 49
HDMI Deep Colour Output
(HDMI Deep Colour kimenet) 49
Parental Control Area Code
(Szülői felügyelet területkód) 52
Parental Control Settings
(Szülői felügyelet beállításai) 52
PARTY Auto Start
(PARTY automatikus indítása) 54
Password (Jelszó) 52
Pause Mode (Szünet üzemmód) 49
I
Initialise Personal Information
(Személyes adatok törlése) 55
Internet Settings (Internetbeállítások) 53
Internet Video Parental Control
(Internetes videó szülői felügyelet) 52
Internet Video Unrated
(Be nem sorolt internetes videó) 52
internetes tartalom 31
L
lejátszási információk 26
lejátszható lemezek 64
M
Main Unit illumination
(Főegység megvilágítása) 52
multiplexalapú műsorok hangzása 38
N
Network Connection Diagnostics
(Hálózati diagnosztika) 54
Network Settings (Hálózati beállítások) 53
Network Update (Hálózati frissítés) 48
NFC 29
NY
nyelvkódok listája 69
O
OSD Language (OSD nyelve) 52
72HU
Q
Quick Start Mode
(Gyorsindító üzemmód) 53
R
RDS 40
Registered Remote Devices
(Regisztrált távoli eszközök) 54
Remote Start (Távoli indítás) 54
Renderer Access Control
(Megjelenítő-hozzáférésvezérlés) 54
Renderer Set-up (Megjelenítő beállítása) 54
Reset to Factory Default Settings
(Gyári alapbeállítások visszaállítása) 55
Resetting (Alaphelyzet) 55
S
Screen Format (Képernyőformátum) 48
Screen Saver (Képernyőkímélő) 53
Screen Settings (Képernyő-beállítások) 48
SLEEP 43
Software License Information
(Szoftverlicenc-információk) 53
Sound Effect (Hangeffektus) 50
Speaker Settings
(Hangsugárzó-beállítások) 41, 51
Distance (Távolság) 42
Level (Szint) 42
Subtitle Language (Feliratozás nyelve) 51
System Information
(Rendszerinformáció) 53
T
távvezérlő 14
területkód 65
Test Tone (Teszthang) 42
TV Screen Size Setting for 3D
(TV-képernyő méretének
beállítása 3D-hez) 48
TV Type (TV típusa) 48
U
USB 27
W
További információk
WEP 21
WPA2-PSK (AES) 21
WPA2-PSK (TKIP) 21
WPA-PSK (AES) 21
WPA-PSK (TKIP) 21
73HU
Előfordulhat, hogy a rendszer szoftvere a jövőben frissíthető lesz. Az elérhető frissítésekre
vonatkozó információkért keresse fel az alábbi URL-címet.
http://support.sony-europe.com/
©2013 Sony Corporation
Download PDF