Sony | BDV-N990W | Sony BDV-N990W BDV-N990W Házimozi-rendszer Gyors beállítási és használatbavételi útmutató

Blu-ray Disc™/DVD házimozi-rendszer
HU
Kezdje itt
Gyors üzembe helyezési útmutató
BDV-N990W
1
A csomagolás tartalma/A hangsugárzók beállítása

2
 
 
A tv-készülék csatlakoztatása
3
Egyéb készülékek csatlakoztatása
4
A képernyőn megjelenő Easy Setup (Gyorsbeállítás) funkció
5
Lemez lejátszása és az egyéb funkciók használata




Fő egység

Első hangsugárzók

Hátsó hangsugárzók

Középső hangsugárzó

Mélysugárzó

Térhangerősítő
A csomagolás tartalma
Hangsugárzó-vezetékek (4)
Hangsugárzók alsó burkolatai (4)
Csavarok (4)
Csavarok (12)
Állvány
Vezetékfedőlap
Csavarok az állványhoz (3)
Távvezérlő
R6 (AA méretű) elemek (2)
FM huzalantenna
vagy
Kalibrációs mikrofon
iPod/iPhone-dokkoló
Videovezeték
USB-kábel
Vezeték nélküli adóvevők (2)
(TDM-iP30)
03
1
Első lépésként helyezze el
a hangsugárzókat a helyiségben
a hátlapjukon látható színes
címkéknek megfelelően.
FRONT L
SUBWOOFER
CENTER
SUR L
04
FRONT R
Fő egység
Térhangerősítő
SUR R
A fő egységet az állvánnyal
emelt helyzetben használhatja.
Illessze az állványon levő
csapokat az egység alján
található lyukakba.
Ezután rögzítse az állványt
a csavarokkal.
05
1
Ezután csatlakoztassa
a hangsugárzókat a fő egységhez
és a térhangerősítőhöz.
A hangsugárzók összeszereléséről
a mellékelt „Útmutató
a hangsugárzók telepítéséhez”
dokumentumban olvashat.
06
Helyezze be a vezeték nélküli
adóvevőket a fő egységbe és
a térhangerősítőbe, hogy vezeték
nélküli kapcsolat jöjjön létre.
07
2
A kép és a hang úgy lesz
a legjobb minőségű,
ha a csatlakozáshoz nagy
sebességű HDMI-kábelt 
(külön megvásárolható) használ.
Ha a tv-készülék nem rendelkezik
HDMI ARC-aljzattal, és szeretné
a tv hangját a rendszer
hangsugárzóin keresztül élvezni,
a csatlakoztatáshoz használjon
digitális optikai kábelt 
(külön megvásárolható).


08
3
Set-top box, játékkonzol
vagy digitális műholdvevő
csatlakoztatásához használjon
HDMI-kábelt .
FM rádióadások hallgatásához
csatlakoztassa a mellékelt
huzalantennát, és húzza ki azt
a tisztább vétel érdekében. 
A mellékelt dokkoló segítségével
iPod vagy iPhone készülékét is
csatlakoztathatja a rendszerhez
és a tv-készülékhez. 



vagy
09
3
Vezeték nélküli hálózaton
keresztül vagy hálózati kábel
(külön megvásárolható)
használatával kapcsolódhat
az internethez és az otthoni
hálózathoz.
A hálózati beállítások
a főmenüből érhetők el
(lásd 15. oldal).
További tudnivalókért látogassa
meg a következő webhelyet:
http://support.sony-europe.com/
Szélessávú útválasztóhoz
10
Most helyezze fel
vezetékfedőlapot,
és a csatlakoztassa a fő egység
és a térhangerősítő hálózati
tápvezetékét a fali csatlakozóhoz.
11
4
Csatlakoztassa a kalibrációs
mikrofont, és helyezze oda,
ahol ülni szokott.
Ez azért szükséges, hogy a lehető
legjobb térhangzás eléréséhez
optimalizálhassa a hangsugárzók
beállításait. A mikrofon a folyamat
befejezése után eltávolítható.
12
A rendszer bekapcsolásához
nyomja meg a / gombot.
Az előlap kijelzőjén megjelenik
a „SETUP” (Beállítás) felirat.
A térhangerősítő LINK/STANDBY
jelzőfénye zöldre vált.
Ha elő szeretné készíteni
a rendszert használatra, a kapott
távvezérlő segítségével végezze
el az Easy Initial Settings
(Gyors kezdeti beállítások)
lépéseit. Ez csupán néhány
percet vesz igénybe.
Amikor a képernyőn megjelenik
az [Easy Initial Settings are
complete.] (A gyors kezdeti
beállítás befejeződött.) üzenet,
válassza a [Finish] (Befejezés)
lehetőséget, és a rendszer máris
használatra kész.
Ha nem jelenik meg a beállítási
képernyő, a tv-készüléken
válassza ki a megfelelő
AV-bemenetet.
/
///,
13
5
Lemezről történő lejátszáshoz
helyezzen be egy lemezt
a lemeznyílásba a címkézett
oldalával az előlap irányában.
A lemez kiadásához nyomja meg
a  gombot.
Ha a lejátszás nem indul
el automatikusan, válassza ki
a ikont a [Video] (Videó),
[Music] (Zene) vagy
[Photo] (Fénykép) kategóriában,
és nyomja meg a gombot.

Ennyi az egész!

14
Példák:
 Rádióhallgatás a rendszer hangsugárzóin
keresztül
 Tárolt rádióállomások
 Internetes tartalom elérése
 Lejátszás iPod vagy iPhone készülékről
a rendszer hangsugárzóin keresztül
A további funkciók eléréséhez nyomja
meg a HOME gombot.









Ebben a menüben
adhatja meg a hálózati
beállításokat, ha a fő
egység szélessávú
útválasztóhoz csatlakozik.
HOME
15
5
Rádióállomások beállítása
1 Nyomja meg ismételten
a FUNCTION gombot, amíg az
„FM” felirat meg nem jelenik az
előlap kijelzőjén.
2 Nyomja meg és tartsa
lenyomva a TUNING +/–
gombot, amíg az automatikus
keresés el nem indul.
3 Nyomja meg az
OPTIONS gombot.
4 A / gombokkal válassza
FUNCTION
///,
OPTIONS
HOME
PRESET +/–
TUNING +/–
ki a [Preset Memory]
(Tárolt memória) lehetőséget,
majd nyomja meg
a  gombot.
5 A / gombokkal válassza
ki a kívánt memóriahelyet,
majd nyomja meg
a  gombot.
6 A 2–5. lépések ismétlésével
további állomásokat tárolhat.
Tárolt állomás kiválasztása
1 Nyomja meg ismételten
a FUNCTION gombot, amíg az
„FM” felirat meg nem jelenik az
előlap kijelzőjén.
2 Nyomja meg többször
egymás után a PRESET +/–
gombot a tárolt állomás
kiválasztásához.
16

Hibaelhárítás
Ha a rendszer működésében az alábbi rendellenességek
bármelyikét észleli, a javítás előtt próbálkozzon meg a hiba
elhárításával az útmutatóban leírt módon.
Tanulmányozza az alábbi webhelyen elérhető kezelési utasítást is:
http://support.sony-europe.com/
Az egység nem kapcsolható be.
 Ellenőrizze, hogy a tápkábelt megfelelően csatlakoztatta-e
a konnektorhoz.

A rendszer nem működik megfelelően.
 Húzza ki a hálózati vezetéket a hálózati aljzatból, majd néhány
perc múlva csatlakoztassa újra.
A rendszer nem szólaltatja meg a tv-műsor hangját, ha beltéri
egységhez csatlakozik.
 Ellenőrizze a csatlakozásokat.
 Válassza ki a rendszeren azt a bemenetet, amelyhez a beltéri
egység csatlakozik.
Nincs hang, vagy a vezeték nélküli átvitel nem aktív.
 Ellenőrizze a térhangerősítő LINK/STANDBY jelzőjének
állapotát.
 Kialszik.
 Ellenőrizze, hogy a térhangerősítő hálózati tápvezetékét
biztonságosan csatlakoztatta-e.
 Kapcsolja be a térhangerősítőt a rajta található / gomb
megnyomásával
 Gyorsan, zöld fénnyel villog.
  Nyomja meg a térhangerősítő / gombját.
 Illessze be megfelelően a vezeték nélküli adóvevőt
a térhangerősítőbe.  Nyomja meg a térhangerősítő
/ gombját.

Piros fénnyel villog.
 Kapcsolja ki a térhangerősítőt a / gombbal,
és ellenőrizze a következőket:
 Nincs rövidzárlat a + és a - hangsugárzó-vezeték között?
 Nem takarja el valami a térhangerősítő
szellőzőnyílásait?
Miután ellenőrizte a fentieket, és elhárította az
esetleges problémákat, kapcsolja be a térhangerősítőt.
Ha a probléma okára a fenti összes ellenőrzési lépés
elvégzését követően sem derül fény, keresse fel
a legközelebbi Sony-forgalmazót.
Lassan, zöld vagy narancssárga fénnyel villog,
vagy pirosra vált.
 Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli adóvevő megfelelően
illeszkedik-e a fő egységbe.
 A hangátvitel gyenge minőségű. Helyezze át
a térhangerősítőt olyan helyre, ahol a LINK/STANDBY jelző
zöld vagy narancssárga színre vált.
 Helyezze a rendszert távolabb az egyéb vezeték nélküli
eszközöktől.
 Ne használjon más vezeték nélküli eszközöket.
Zöld vagy narancssárga színre vált.
 Ellenőrizze a hangsugárzók csatlakozásait.
Nem játszható le egy lemez.
 A lemez területkódja nem egyezik meg a rendszerével.
 Nedvesség csapódott le a fő egység belsejében található
lencséken. Távolítsa el a lemezt, és hagyja bekapcsolva a fő
egységet körülbelül fél órán át.
 A lemez nincs megfelelően lezárva.
17
Az energiafogyasztás 0,3 W alá csökkentése
készenléti módban
Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza ki
a [System Settings] (Rendszerbeállítások) képernyő [Setup]
(Beállítás) elemét a /// gombokkal. Győződjön meg arról,
hogy az alábbi beállításoknál a következő értékek szerepelnek:
 A [HDMI Settings] (HDMI-beállítások) részben a [Control for
HDMI] (HDMI-vezérlés) beállítása [Off ] (Kikapcsolva).
 A [Quick Start Mode] (Gyorsindítás mód) beállítása
[Off ] (Kikapcsolva).
18
19
Ez a gyors üzembe helyezési útmutató
környezetbarát
A természeti erőforrások megőrzése érdekében a Sony drasztikusan csökkentette
a papírfelhasználását azzal, hogy nem mellékel teljes nyomtatott használati utasítást.
A teljes kezelési útmutató azonban – további dokumentációval együtt – elérhető online,
a következő webhelyen:
http://support.sony-europe.com/
4-418-166-E1(1) (HU)
2012 Sony Corporation
(1)
Download PDF

advertising