Sony | BDV-E780W | Sony BDV-E780W E780W 3D Blu-ray Disc™/ DVD 5.1ch Home Cinema Használati útmutató

4-261-385-11(1) (HU)
Blu-ray lemez/DVD
Házimozi-rendszer
Kezelési utasítás
BDV-E980W/BDV-E780W
FIGYELMEZTETÉS
A készüléket nem szabad több
oldalról zárt térben elhelyezni és
működtetni (pl. könyvszekrényben
vagy beépített fülkében).
A tűzveszély megelőzése érdekében
ne takarja el a készülék
szellőzőnyílásait újsággal, terítővel,
függönnyel stb. Ne tegyen nyílt
lángot keltő tárgyat, például égő
gyertyát a készülékre.
A tűzeset és az áramütés elkerülése
érdekében óvja a készüléket
a cseppenő vagy fröccsenő víztől, és
soha ne tegyen folyadékkal teli edényt,
például virágvázát a készülékre.
Az elemeket vagy az elemekkel
ellátott eszközt ne helyezze el olyan
helyen, ahol sugárzó hőnek van
kitéve, például a napfény vagy tűz.
A sérülések elkerülése érdekében
a készüléket a telepítési
útmutatónak megfelelően
biztonságosan rögzíteni kell
a padlóra/falra.
Csak beltéri használatra.
FIGYELEM!
Az ebben a termékben található
optikai készülékek használata
veszélyeztetheti a szemet. Az ebben
a Blu-ray Disc/DVD házimozirendszer készülékben használt
lézersugár ártalmas a szemre,
ezért ne próbálja meg szétszerelni
a készülékházat.
Minden javítást bízzon
szakemberre.
2HU
Ez a készülék a CLASS 3R LASER
termékosztályba sorolható. Látható
és nem látható lézersugárzást
bocsát ki a készülék, ha kinyitják
a lézer-védőházat, ezért gondosan
kerülje el a sugarak szembe jutását.
Ez a jelzés a doboz belsejében,
a lézer-védőházon található.
Ez a készülék a CLASS 1 LASER
termékosztályba sorolható. Ez a jelzés
a hátlap külső részén található.
Az európai vásárlók
számára
Feleslegessé vált
elektromos és
elektronikus
készülékek
hulladékként
való eltávolítása
(Az Európai Unióra és egyéb,
szelektív hulladékgyűjtési
rendszerrel rendelkező
országokra érvényes.)
Ez a szimbólum a készüléken vagy
a csomagolásán azt jelzi, hogy
a terméket ne kezelje háztartási
hulladékként. Kérjük, hogy az
elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja
le. A feleslegessé vált termékének
helyes kezelésével segít megelőzni
a környezet és az emberi egészség
károsodását, mely bekövetkezhetne,
ha nem követi a hulladékkezelés
helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében.
A termék újrahasznosítása
érdekében további információért
forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket
megvásárolta.
A kimerült
elemek
hulladékként
való
eltávolítása
(Az Európai
Unióra és
egyéb, szelektív
hulladékgyűjtési
rendszerrel rendelkező
országokra érvényes.)
Ez a jelölés az elemen vagy annak
csomagolásán arra figyelmeztet,
hogy az elemet ne kezelje háztartási
hulladékként.
Egyes elemeken ez a jelzés egy
vegyjellel együtt van feltüntetve.
A higany (Hg) vagy ólom (Pb)
vegyjele akkor van feltüntetve, ha
az elem több, mint 0,0005% higanyt
vagy 0,004% ólmot tartalmaz.
A feleslegessé vált elemek helyes
kezelésével segít megelőzni
a környezet és az emberi egészség
károsodását, mely bekövetkezhetne,
ha nem követi a hulladékkezelés
helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében.
Olyan termékek esetén, ahol
biztonsági, hatékonysági és
adatkezelési okok miatt állandó
kapcsolat szükséges a beépített
elemekkel, az elemek
eltávolításához szakember
szükséges.
Az elemek szakszerű
hulladékkezelése érdekében
a készülék hasznos élettartamának
végén adja le azt a megfelelő
hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító
telepen.
Egyéb elemek esetén olvassa el az
elemek biztonságos kicserélésére
vonatkozó szakaszt. Az elemet adja
le a megfelelő gyűjtőhelyen.
A termék vagy az elem
újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén
az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket
megvásárolta.
Megjegyzés a vásárlók számára:
a következő információk csak
az EU irányelveket alkalmazó
országokban eladott készülékekre
érvényesek.
Ennek a terméknek a gyártója
a Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
A termékbiztonsággal és az EMC
irányelvekkel kapcsolatban a Sony
Deutschland GmbH (Németország,
70327 Stuttgart, Hedelfinger
Strasse 61.) a jogosult képviselő.
Kérjük, bármely szervizeléssel vagy
garanciával kapcsolatos ügyben
forduljon a különálló szerviz- vagy
garanciadokumentumokban
megadott címekhez.
A fő egység
A adattábla a készülékház alján
található.
Óvintézkedések
Áramforrások
• A készülék mindaddig áram
alatt van, amíg a hálózati
csatlakozóvezetéket nem húzta
ki a hálózati aljzatból, még akkor
is, ha maga a készülék kikapcsolt
állapotban van.
• A készüléket könnyen
hozzáférhető hálózati aljzathoz
csatlakoztassa. Amennyiben
bármilyen rendellenességet észlel
a készülék működésében, azonnal
húzza ki a hálózati aljzatból.
A térhatású képek
nézésével kapcsolatban
Egyesek számára
kellemetlenségeket (a szem
megerőltetése, fáradtság vagy
émelygés) okozhat a térhatású
képek nézése. A Sony azt ajánlja,
hogy mindenki tartson rendszeres
időközönként szüneteket
a térhatású képek nézése közben.
A szükséges szünetek hossza és
gyakorisága egyénenként változik.
Önnek kell eldöntenie, mi a legjobb
a Ön számára. Ha kellemetlenséget
érez, hagyja abba a térhatású képek
nézését, és várja meg, amíg
a kellemetlen érzet elmúlik;
forduljon orvoshoz, ha szükségét
érzi. Olvassa el (i) az ezzel
a készülékkel használt bármely más
eszköz vagy az ezen a készüléken
lejátszott Blu-ray Disc lemez
használati útmutatóját és/vagy
figyelmeztető üzenetét, és (ii)
a webhelyünkön
(http://esupport.sony.com/)
található legfrissebb információkat.
A kisgyermekekre (különösen a hat
évesnél fiatalabbakra) vonatkozó
nézési szabályok fejlesztés alatt
vannak. Kérjen tanácsot orvosától
(gyermekgyógyász vagy
szemorvos), mielőtt megengedné
kisgyermekének a térhatású képek
megnézését.
A felnőttek tartsák szemmel
a kisgyermekeket annak érdekében,
hogy kövessék a fenti ajánlásokat.
A vezeték nélküli
adóvevő (EZW-RT50)
és a Blu-ray Disc/DVD
vevőegység (HBD-E980W)
(Az ausztráliai vásárlók
számára)
A berendezést úgy kell elhelyezni és
működtetni, hogy legalább 20 cm
távolság maradjon a hősugárzó
és a személy teste között (nem
számítva a végtagokat: a kézfejet,
a csuklót, a lábfejet és a bokát).
A vezeték nélküli
adóvevő (EZW-RT50)
és a Blu-ray Disc/DVD
házimozi-rendszer
(BDV-E780W/BDV-E980W)
(Az európai vásárlók számára)
Lásd: „Vezeték nélküli termékek
megfelelőségi információi”
(mellékelve).
Másolásvédelem
Engedje meg, hogy tájékoztassuk
a Blu-rayTM lemezeknél és a DVDhordozóknál használt fejlett
tartalomvédelmi rendszerekről.
Ezek az AACS (Advanced Access
Content System, fejlett tartalomhozzáférési rendszer) és CSS
(Content Scramble System,
tartalom-összezavaró rendszer)
nevű rendszerek némi
korlátozásokat okozhatnak
a lejátszás, az analóg kimenet és más
hasonló jellemzők terén. Ennek
a terméknek a működése és az
okozott korlátozások változhatnak
a vásárlás időpontjától függően,
mivel az AACS intéző bizottsága
módosíthatja a korlátozás
szabályait, vagy akár újakat is
elfogadhat a vásárlás időpontja után.
Szerzői jogok és
védjegyek
• Ez a rendszer Dolby* Digital
és Dolby Pro Logic (II) adaptív
mátrix térhangzás kitömörítőt,
illetve DTS** Digital Surround
System rendszert tartalmaz.
* A készülék gyártása a Dolby
Laboratories engedélyével
történt.
A Dolby, a Pro Logic
és a dupla D szimbólum
a Dolby Laboratories
hivatalos védjegye.
** A készülék gyártása
a következő számú
U.S. szabadalmak
felhasználásával történt:
5,451,942; 5,956,674;
5,974,380; 5,978,762;
6,226,616; 6,487,535;
7,212,872; 7,333,929;
7,392,195; 7,272,567
számú és egyéb egyesült
államokbeli, valamint
azon kívüli megadott
és folyamatban levő
nemzetközi szabadalmak.
A DTS, DTS-HD és
a szimbólum bejegyzett
védjegyek, a DTS-HD
Master Audio és a DTS
logók a DTS, Inc. védjegyei.
A termék szoftvert
tartalmaz. © DTS, Inc.
Minden jog fenntartva.
3HU
• Ez a rendszer alkalmazza a HighDefinition Multimedia Interface
(HDMITM) technológiát.
A HDMI, a HDMI logó és a HighDefinition Multimedia Interface
kifejezés a HDMI Licensing LLC
védjegye vagy bejegyzett védjegye
az Egyesült Államokban és egyéb
országokban.
• A Java az Oracle és/vagy
leányvállalatai védjegye.
• A „BD-LIVE” és
a „BONUSVIEW” a Blu-ray Disc
szövetség védjegye.
• A „Blu-ray Disc” hivatalos
védjegy.
• A „Blu-ray Disc”, „DVD+RW”,
„DVD-RW”, „DVD+R”,
„DVD-R”, „VIDEO DVD” és
„CD” logók hivatalos védjegyek.
• A „Blu-ray 3D” és „Blu-ray 3D”
logó a Blu-ray Disc szövetség
védjegyei.
• A „BRAVIA” a Sony Corporation
hivatalos védjegye.
• Az „AVCHD” és „AVCHD”
logó a Panasonic Corporation
és a Sony Corporation védjegye.
• Az , az „XMB” és a „xross
media bar” a Sony Corporation és
a Sony Computer Entertainment
Inc. hivatalos védjegyei.
• A „PLAYSTATION” a Sony
Computer Entertainment Inc.
hivatalos védjegye.
• A zene- és videofelismerési
technológiát a Gracenote®
bocsátotta rendelkezésre.
A Gracenote a zenefelismerési
technológia és a kapcsolódó
tartalomszolgáltatás ipari
szabványa. További információk
találhatóak a www.gracenote.com
honlapon.
CD, DVD, Blu-ray Disc és
a zenével és videóval kapcsolatos
adatok a Gracenote, Inc. cégtől,
szerzői jogok © 2000-től
napjainkig Gracenote. Gracenote
Software, szerzői jogok © 2000-től
napjainkig Gracenote.
A Gracenote által birtokolt egy
vagy több szabadalom vonatkozik
erre a termékre és szolgáltatásra.
Lásd a Gracenote webhelyen
4HU
a megfelelő Gracenote
szabadalmak nem teljes listáját.
A Gracenote, CDDB, MusicID,
MediaVOCS, a Gracenote logó
és logotípia, valamint a „Powered
by Gracenote” logó a Gracenote
bejegyzett védjegyei vagy
védjegyei az Egyesült Államokban
és/vagy más országokban.
• A Wi-Fi CERTIFIEDTM logó
a Wi-Fi Alliance tanúsító jele.
• A Wi-Fi Protected SetupTM jel
a Wi-Fi Alliance jele.
• A „Wi-Fi CERTIFIEDTM”
és a „Wi-Fi Protected SetupTM”
a Wi-Fi Alliance védjegyei.
• A „PhotoTV HD” és a
„PhotoTV HD” logó a Sony
Corporation védjegyei.
• Az MPEG Layer-3 audiokódolási
technológiát és szabadalmait
a Fraunhofer IIS és a Thomson
licenceli.
• Az iPhone, iPod, iPod classic, iPod
nano és iPod touch az Apple Inc.
védjegyei az Egyesült Államokban
és egyéb országokban.
• A „Made for iPod” és
„Made for iPhone” azt jelenti,
hogy egy elektronikus kiegészítőt
kifejezetten az iPod vagy
iPhone készülékekhez való
csatlakoztatásra tervezték,
és a fejlesztő tanúsította,
hogy megfelel az Apple
teljesítménykövetelményeinek.
Az Apple nem felelős ezen eszköz
működéséért, vagy a biztonsági
és törvényi előírásoknak való
megfeleléséért. Ne feledje, hogy
ezen kiegészítő és az iPod vagy
iPhone együttes használata
befolyásolhatja a vezeték nélküli
teljesítményt.
• A Windows Media a Microsoft
Corporation bejegyzett védjegye
vagy védjegye az Egyesült
Államokban és/vagy egyéb
országokban.
Ez a termék olyan technológiát
használ, amely a Microsoft egyes
szellemi tulajdonjogainak hatálya
alá eshet. Ennek a technológiának
a használata vagy terjesztése ezen
terméken kívül tilos a Microsoft
megfelelő engedélye(i) nélkül.
A tartalmak tulajdonosai
a Microsoft PlayReadyTM
tartalom-hozzáférési technológiát
használják szellemi tulajdonuk
védelmére, beleértve a szerzői jog
alá eső tartalmakat. Ez az eszköz
a PlayReady technológiát
használja a PlayReady által védett
tartalmak és/vagy a WMDRM
által védett tartalmak elérésére.
Ha az eszköz nem képes
megfelelően kikényszeríteni
a tartalmak használatának
korlátozásait,
a tartalomtulajdonosok
követelhetik a Microsofttól,
hogy érvénytelenítse az eszköz
alkalmasságát a PlayReady által
védett tartalmak használatára.
Ez az érvénytelenítés nem
érintheti a nem védett tartalmakat
vagy a más tartalom-hozzáférési
technológiával védett tartalmakat.
A tartalomtulajdonosok
megkövetelhetik Öntől
a PlayReady frissítését ahhoz,
hogy hozzáférhessen
a tartalmaikhoz. Ha visszautasítja
a frissítést, nem férhet hozzá
olyan tartalmakhoz, amelyek
csak a frissítéssel elérhetők.
• A DLNA®, a DLNA logó és
a DLNA CERTIFIEDTM a Digital
Living Network Alliance
védjegyei, szolgáltatási védjegyei
vagy tanúsító védjegyei.
• Minden más védjegy a vonatkozó
tulajdonosokhoz tartozik.
• Az egyéb rendszernevek és
terméknevek általában a gyártók
védjegyei vagy bejegyzett
védjegyei. Ebben a leírásban
a TM és ® jelek nincsenek jelezve.
Erről a Kezelési
utasításról
általában
• Az ebben a Kezelési
utasításban szereplő
instrukciók a mellékelt
távirányító kezelőszerveire
vonatkoznak. Használhatja
az egység kezelőszerveit is,
ha azok neve azonos vagy
hasonló a távirányítón
találhatóval.
• Ebben a kézikönyvben
a „lemez” szót használjuk,
ha általánosságban
hivatkozunk a BD-kre,
DVD-kre, Super Audio
CD-kre vagy CD-kre,
és a szöveg vagy
az illusztrációk nem
határozzák meg másképp.
• A kézikönyv leírásai
a BDV-E980W és
a BDV-E780W modellekre
vonatkoznak.
Az illusztrációkon
a BDV-E980W modell
látható. A működésbeli
különbségeket a szövegben
egyértelműen jelezzük,
például: „Csak a BDVE980W modell esetén”.
• Egyes illusztrációk elvi vázlat
jellegűek, és eltérhetnek
a konkrét terméktől.
• A tv képernyőjén megjelenő
elemek változhatnak
a területtől függően.
• Az alapértelmezett beállítás
alá van húzva.
5HU
Tartalomjegyzék
Erről a Kezelési utasításról általában........5
Kicsomagolás...............................................7
Index – részek és kezelőszervek ..............10
Kezdeti lépések
1. lépés: A rendszer telepítése......... 16
2. lépés: A rendszer összekötése..... 20
3. lépés: Csatlakoztatás
a hálózathoz ............................... 27
4. lépés: A vezeték nélküli rendszer
beállítása..................................... 28
5. lépés: A gyorsbeállítás
elvégzése .................................... 29
6. lépés: A forrás kiválasztása.......... 30
7. lépés: Térhatású hang
megszólaltatása ......................... 31
Lejátszás
Lejátszás lemezről .....................................34
Lejátszás USB-eszközről...........................35
Az iPod/iPhone használata......................36
Lejátszás hálózaton keresztül...................38
Használható beállítások............................40
Hangszabályzás
Az effektus kiválasztása a forrásnak
megfelelően .........................................43
A hangformátum, különböző
nyelvű hangsávok vagy
csatorna kiválasztása..........................43
Élvezze a multiplex-alapú műsorok
hangzását .............................................44
Vevőegység
A rádió hallgatása......................................45
A Radio Data System (RDS, rádiós
adatrendszer) használata...................46
Haladó műveletek
A Control for HDMI (HDMI-vezérlés)
funkció használata a „BRAVIA”
Sync technológiájú készülékekkel....47
A megfelelő beállítások megkeresése
automatikus kalibrálással..................48
A hangsugárzók beállítása .......................49
A kikapcsolásidőzítő használata .............50
6HU
Az egységen található gombok
deaktiválása.........................................51
A tv és más készülékek irányítása
a rendszerhez kapott
távvezérlővel .......................................51
Energiatakarékos készenléti mód ...........52
Böngészés az interneten...........................53
A vezeték nélküli rendszer további
beállításai.............................................54
A hálózat beállítása ...................................56
Beállítások és módosítási
lehetőségek
A beállítóképernyő használata ................60
[Remote Controller Setting Guide]
(Távvezérlő beállítási
útmutatója) .........................................61
[Network Update]
(Hálózati frissítés)..............................61
[Screen Settings]
(Képernyőbeállítások) .......................61
[Audio Settings] (Hangbeállítások)........62
[BD/DVD Viewing Settings]
(BD/DVD-lejátszás beállításai)........64
[Parental Control Settings]
(Szülői felügyelet beállításai) ............64
[Music Settings] (Zenebeállítások).........65
[System Settings]
(Rendszebeállítások)..........................65
[Network Settings]
(Hálózati beállítások) ........................66
[Easy Setup] (Gyorsbeállítás) ..................67
[Resetting] (Alaphelyzet).........................67
További információk
Óvintézkedések .........................................68
Megjegyzések a lemezekkel
kapcsolatban .......................................69
Hibaelhárítás .............................................70
Lejátszható lemezek..................................76
Lejátszható fájltípusok .............................77
Támogatott hangformátumok ................78
Műszaki adatok .........................................79
Nyelvkódok listája ....................................81
Tárgymutató ..............................................82
Kicsomagolás
BDV-E980W
• Első hangsugárzók (2)
• Hangsugárzók alsó
burkolatai (4)
• Alapok (4)
• Kalibrációs mikrofon (1)
• Dokkoló iPod/iPhone
készülékekhez
(TDM-iP30) (1)
• Az első és hátsó hangsugárzók
• USB-kábel (1)
alsó részei (4)
• Hátsó hangsugárzók (2)
• Térhangerősítő (1)
• Csavarok (ezüst) (4)
• Középső hangsugárzó (1)
• Vezeték nélküli adóvevők (2)
• Csavarok (fekete) (12)
• FM huzalantenna (1)
• Mélysugárzó (1)
vagy
• Kezelési utasítás
• Útmutató a gyors beállításhoz
• Útmutató a hangsugárzók
telepítéséhez
• Szoftverlicenc-információk
• Vezeték nélküli termékek
megfelelőségi információi
(csak európai modellek)
• Videovezeték (1)
• Hangsugárzó-vezetékek
(5, piros/fehér/zöld/szürke/
kék)
• Távirányító (távvezérlő) (1)
• R6 (AA méretű) elemek (2)
7HU
BDV-E780W
• Első hangsugárzók (2)
• FM huzalantenna (1)
• Térhangerősítő (1)
vagy
• Videovezeték (1)
• Vezeték nélküli adóvevők (2)
• Hátsó hangsugárzók (2)
• Távirányító (távvezérlő) (1)
• R6 (AA méretű) elemek (2)
• Középső hangsugárzó (1)
• Kalibrációs mikrofon (1)
• Mélysugárzó (1)
• Dokkoló iPod/iPhone
készülékekhez
(TDM-iP30) (1)
• Hangsugárzó-vezetékek
(3, zöld/szürke/kék)
8HU
• USB-kábel (1)
• Kezelési utasítás
• Útmutató a gyors beállításhoz
• Útmutató a hangsugárzók
telepítéséhez
• Szoftverlicenc-információk
• Vezeték nélküli termékek
megfelelőségi információi
A távirányító előkészítése
Helyezzen be két R6 (AA méretű) elemet (tartozék) úgy, hogy a 3 és # végeik feleljenek meg
az elemtartó rekesz belsejében látható jelzéseknek.
9HU
Index – részek és kezelőszervek
További információk találhatók a zárójelben megadott oldalakon.
Előlap
VOL
A Előlapi kijelző
B Érintő gombok/jelzők
Z (kitol/behúz) (34. oldal)
A lemeztálca kitolása vagy behúzása.
N (lejátszás)
C
VOL
FUNCTION
(USB) port (35. oldal)
Az USB -eszköz csatlakoztatására használható.
D Az áramellátás jelzője
Világít mindaddig, amíg a rendszer be van
kapcsolva.
A lejátszás elindítása vagy újraindítása
(a lejátszás folytatása).
Diavetítés lejátszása, ha JPEG-képfájlokat
tartalmazó lemezt tettek be.
E Lemeztálca (34. oldal)
x ( leállítás)
Az érintő gombokról/jelzőkről
A lejátszás leállítása, és a leállási pont
(folytatási pont) megjegyzése.
A címek/sávok folytatási pontja az utolsó
lejátszott pont, vagy a fényképmappa utolsó
fényképe.
Ezek az érintő gombok akkor működnek,
ha a jelzőik világítanak.
A jelzőket be/ki lehet kapcsolni az [Illumination/
Display] (Világítás/megjelenítés) beállításával
(65. oldal). Ha az [Illumination/Display]
(Világítás/megjelenítés) elemet [Simple/Off]
(Egyszerű/ki) értékre állítja, a jelzők
kikapcsolódnak. Ebben az esetben bármely érintő
gombot megérintheti. Amikor a jelzők
világítanak, érintse meg a kívánt gombot.
VOL +/–
A rendszer hangerejének módosítása.
FUNCTION
A lejátszás forrásának kiválasztása.
F "/1 (Be/készenlét)/A távirányító érzékelője
Az egység bekapcsolása vagy készenléti
állapotba helyezése.
Megjegyzés
• Ezek a gombok enyhe érintés hatására működnek.
Ne nyomja meg őket túl nagy erővel.
10HU
Előlapi kijelző
Az előlapi kijelző jelzéseiről
A A rendszer lejátszási állapotának jelzése.
B Az ismételt lejátszás aktiválásakor világít.
F Akkor világít, ha a némítás be
van kapcsolva.
C Sztereó hang vételekor világít.
(Csak rádió esetén)
G A rendszer lejátszási állapotának jelzése,
például rádiófrekvencia.
D Akkor világít, ha a lejátszás a PARTY
STREAMING funkcióval történik.
H Akkor világít, ha 720p/1080i/1080p
videojelek mennek ki a HDMI (OUT)
csatlakozón keresztül, vagy 720p/
1080i/1080p videojelek mennek
ki a COMPONENT VIDEO OUT
csatlakozón keresztül*.
E Akkor világít, ha a HDMI (OUT) aljzatba
megfelelően csatlakoztatva van egy
a HDCP (High-bandwidth Digital Content
Protection) szabványnak megfelelő,
HDMI vagy DVI (Digital Visual Interface)
bemenetű készülék.
* COMPONENT VIDEO OUT csatlakozókkal
vannak a nem európai/nem szaúd-arábiai
készülékek felszerelve.
11HU
Hátlap
SPEAKERS
FRONT R
FRONT L
COMPONENT VIDEO OUT
SUBWOOFER
CENTER
Y
PB
OUT
ARC
DIGITAL IN
COAXIAL
SAT/
CABLE
IN 1
EZW-RT50
L
DIGITAL IN
OPTICAL
PR
AUDIO IN
ECM-AC2
IN 2
FM
COAXIAL
75
R
VIDEO OUT
TV
AUDIO
A.CAL MIC
ANTENNA
A SPEAKERS aljzatok (20. oldal)
G A.CAL MIC aljzat (29., 48. oldal)
B COMPONENT VIDEO OUT aljzatok
(22. oldal) (nem európai/nem szaúdarábiai modellek)
H AUDIO (AUDIO IN L/R) aljzatok (24. oldal)
C
(USB) port (35. oldal)
D SAT/CABLE (DIGITAL IN COAXIAL) aljzat
(24. oldal)
E Vezeték nélküli adóvevő (EZW-RT50)
nyílása (28. oldal)
F ANTENNA (FM COAXIAL 75) aljzat
(26. oldal)
12HU
LAN (100)
I TV (DIGITAL IN OPTICAL) aljzat (22. oldal)
J LAN (100) csatlakozó (27. oldal)
K HDMI (IN 2) aljzat (24. oldal)
L HDMI (IN 1) aljzat (24. oldal)
M HDMI (OUT) aljzat (22. oldal)
N VIDEO OUT aljzat (22. oldal)
Térhangerősítő
Hátlap
Előlap
L
R
IMPEDANCE USE 3-16
SPEAKERS
EZW-RT50
SECURE LINK
LINK/STANDBY
A "/1 (Áramellátás)
A térhangerősítő be-/kikapcsolása.
B LINK/STANDBY jelző
Lehetővé teszi a fő egység és
a térhangerősítő közötti vezeték nélküli
átvitel állapotának ellenőrzését.
Jelző
Állapot
Zöld fénnyel
világít.
A rendszer be van kapcsolva,
a vezeték nélküli átvitel aktív és
térhatású hangjelek foghatók.
C Vezeték nélküli adóvevő (EZW-RT50)
nyílása
D SPEAKERS aljzatok
E SECURE LINK gomb (54. oldal)
A Biztonságos kapcsolat funkció elindítása.
Narancssárga A rendszer be van kapcsolva,
fénnyel világít. a biztonságos kapcsolatot
használó vezeték nélküli átvitel
aktív és térhatású hangjelek
foghatók.
Gyorsan, zöld
fénnyel villog.
A vezeték nélküli adóvevő
nem illeszkedik megfelelően
a nyílásába.
Lassan,
zöld vagy
narancssárga
fénnyel villog.
A vezeték nélküli átvitel
nem aktív.
Piros fénnyel
világít.
A térhangerősítő készenléti
módban van, miközben
a rendszer készenléti módban
van, vagy a vezeték nélküli
átvitel nem aktív.
Kialszik.
A térhangerősítő ki van
kapcsolva.
Piros fénnyel
villog.
A térhangerősítő védelme
aktív.
13HU
A Z (kitol/behúz)
Távirányító
A lemeztálca kitolása vagy behúzása.
Csak a rendszer működtetésére szolgáló
gombokat írjuk le e helyütt. Lásd a „A tv és más
készülékek irányítása a rendszerhez kapott
távvezérlővel” (51. oldal) című fejezetben
a csatlakoztatott összetevők működtetésére
való gombok leírását.
SPEAKERS TVyAUDIO
Annak a kiválasztása, hogy a tv hangja
a rendszer hangsugárzóiból vagy a tv
hangsugárzó(i)(já)ból szól. Ez a funkció
csak akkor működik, ha a [Control for
HDMI] (HDMI-vezérlés) elem [On]
(Bekapcsolva) értékre van állítva (65. oldal).
AV "/1 (be/készenlét) (51. oldal)
SPEAKERS
TV AUDIO
AV
1
BRAVIA Sync
BD
1
2
3
TV
4
5
6
7
8
9
STB
"/1 (be/készenlét) (29., 45. oldal)
2
9
A rendszer bekapcsolása vagy készenléti
állapotba helyezése.
B Számgombok (46., 51. oldal)
ENTER
0
3
TOP MENU
A tv vagy más készülék bekapcsolása vagy
készenléti állapotba helyezése.
A számok/fejezetek, a tárolt állomások
számainak stb. bevitelére
POP UP/ MENU
ENTER
4
TOOLS
OPTIONS
RETURN
FUNCTION
MENU
SOUND MODE
HOME
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
5
6
8
PROG
Belépés a kijelölt elembe.
C Színes gombok (piros/zöld/sárga/kék)
Gyorsgombok egyes BD-menük pontjainak
kiválasztásához (interaktív Javaműveletekhez is használható a BD-ken).
D TOP MENU
A BD-k vagy DVD-k legfelső menüjének
megnyitása vagy bezárása.
POP UP/MENU
DISPLAY
7
SLEEP
• Az 5. számjegy,
, PROG + és N
gombokon tapintópontok találhatók.
A tapintópont viszonyítási pontként
használható a távirányító használata közben.
• A TV vagy STB üzemmód-gombok
megnyomása után hatásos gombok sárga
vagy zöld címkével vannak jelölve.
A BD-ROM-ok felugró menüjének vagy
a DVD-k menüjének megnyitása vagy
bezárása.
OPTIONS (31., 40., 53. oldal)
A beállítómenü megjelenítése
a tv-képernyőn vagy az előlap kijelzőjén.
(A hely a választott funkciótól függ.)
RETURN
Visszatérés az előző kijelzéshez.
C/X/x/c
A kiemelést egy megjelenített elemre lehet
vinni ezekkel.
(belépés)
Belépés a kijelölt elembe.
14HU
E FUNCTION (30., 45. oldal)
G
(némítás)
A lejátszás forrásának kiválasztása.
A hang ideiglenes kikapcsolása.
HOME (29., 45., 48., 49., 53., 54., 56.,
60. oldal)
A hangformátum/sáv kiválasztása.
Belépés a rendszer kezdőmenüjébe.
2 (hangerő) +/– (45. oldal)
SOUND MODE (43. oldal)
A hangerő módosítása.
A hangzásmód kiválasztása.
DISPLAY (34., 38., 53. oldal)
(audio) (43., 44. oldal)
F A lejátszást működtető gombok
A lejátszási és webes böngészési
információk megjelenítése a tv-képernyőn.
A tárolt rádióállomások, frekvencia stb.
megjelenítése az előlap kijelzőjén.
Az adatfolyam-információk/a dekódolás
állapotának megjelenítése az előlap
kijelzőjén, ha nem a „BD/DVD” funkció
van beállítva. Ha a rendszeren a „HDMI1”,
„HDMI2”, „TV” vagy „SAT/CABLE”
funkció van beállítva, az adatfolyaminformációk/ a dekódolás állapota csak
akkor jelennek meg, ha digitális jel van
a bemeneten.
Előfordulhat, hogy az adatfolyaminformációk/a dekódolás állapota
nem jelennek meg az éppen dekódolt
adatfolyamtól vagy elemtől függően.
Lásd: „Lejátszás” (34. oldal).
./> (előző/következő)
Ugrás az előző/következő fejezetre,
számra vagy fájlra.
(újrajátszás/előrelépés)
Az aktuális jelenetek rövid, 10 másodperces
újrajátszása./Az aktuális jelenetek rövid,
15 másodperces gyors előretekerése.
m/M (gyors/lassú/kimerevítés)
A lemez gyors visszatekerése/gyors
előretekerése a lejátszás alatt. A gomb
minden megnyomásakor a keresési
sebesség változik.
A lassított lejátszás aktiválása, ha a gombot
egy másodpercnél hosszabban megnyomja
a szünet üzemmódban. Képkockánkénti
lejátszás a gomb minden megnyomásakor
a szünet üzemmódban.
A lassított és képkockánkénti lejátszás nem
használható a Blu-ray 3D lemezeknél.
N (lejátszás)
A lejátszás elindítása vagy újraindítása
(a lejátszás folytatása).
Az egyérintéses lejátszás (47. oldal)
aktiválása, ha a rendszer be van kapcsolva
és a „BD/DVD” funkcióra van állítva.
X (szünet)
A lejátszás szüneteltetése vagy újraindítása.
x (leállítás)
A lejátszás leállítása, és a leállási pont
(folytatási pont) megjegyzése. A címek/
sávok folytatási pontja az utolsó lejátszott
pont, vagy a fényképmappa utolsó fényképe.
A rádiót működtető gombok
Lásd: „Vevőegység” (45. oldal).
SLEEP (50. oldal)
A kikapcsolás időzítő beállítása.
H
(feliratozás) (64. oldal)
A feliratozás nyelvének kiválasztása,
ha többnyelvű feliratozás található
a BD-ROM/DVD VIDEO lemezen.
I Üzemmód gombok (51. oldal)
A távirányítóval működtetendő készülék
megváltoztatása.
BD: Ezen Blu-ray lemez/DVD házimozirendszer működtetése.
TV: A tv működtetése.
STB: Kábeles set-top-box, digitális
műholdvevő, digitális videovevő
stb. működtetése.
(kedvencek)
A Favorites Listhez (Kedvencek listájához)
adott internetes tartalmak megjelenítése.
18 kedvenc internetes tartalmat lehet
tárolni.
PRESET +/–
TUNING +/–
15HU
Kezdeti lépések
Kezdeti lépések
1. lépés: A rendszer telepítése
A rendszer elhelyezése
A rendszert az alábbi ábra szerint telepítse.
A
B
F
C
G
D
A Első hangsugárzó (L (bal))
B Első hangsugárzó (R (jobb))
C Középső hangsugárzó
D Hátsó hangsugárzó (L (bal))
E Hátsó hangsugárzó (R (jobb))
F Mélysugárzó
G Egység
H Térhangerősítő
E
H
Megjegyzés
• Járjon el elővigyázatosan, amikor a hangsugárzókat és/vagy a hangsugárzókra szerelt hangsugárzó-állványokat
különlegesen kezelt (viaszolt, olajozott, fényezett stb.) padlóra helyezi, mivel foltok vagy fakulások keletkezhetnek.
• Ne támaszkodjon a hangsugárzókra, és ne is kapaszkodjon beléjük, mert leeshetnek.
Tipp
• A hangsugárzók összeszerelését az „Útmutató a hangsugárzók telepítéséhez” című melléklet alapján végezze.
(Csak BDV-E980W modell esetén.)
• A hangsugárzókat a falra is lehet szerelni. A részleteket az „Útmutató a hangsugárzók telepítéséhez” című
melléklet tartalmazza.
16HU
Tudnivalók a mélysugárzó hangsugárzó-vezetékéről
Kezdeti lépések
A mélysugárzó hangsugárzó-vezetékét elrendezve eldöntheti, hogy az milyen irányban nyúljon
ki a mélysugárzó alján.
A mélysugárzó alja
A csomagolásból való kibontáskor
a hangsugárzó-vezeték csatlakoztatva van.
Megjegyzés
• A hangsugárzók rövidzárlatának elkerülése érdekében bizonyosodjon meg arról, hogy a vezeték csatlakozásánál
nem tapasztalhatók az alábbi példákban látható problémák. Ha problémát talál, javítsa ki.
Példák a hangsugárzó-vezetékek helytelen csatlakozására
A hangsugárzó-vezeték csupasz vége egy
másik hangsugárzó-csatlakozóhoz ér
A vezetékek csupasz végei egymáshoz érnek
a túlságosan hosszan eltávolított szigetelés miatt
17HU
Kezdeti lépések
Ha a mélysugárzót a széles oldalával előrefele helyezi el
A hallgatási hely iránya
1
Rögzítse a hangsugárzó vezetékét a hangsugárzó csatlakozójától jobbra található
vezetéktartóba.
A hangsugárzó csatlakozójától
jobbra található vezetéktartó
Hangsugárzó-vezeték
2
Vezesse át a hangsugárzó-vezetéket a mélysugárzó oldalán kialakított bevágáson.
Bevágás
18HU
Ha a mélysugárzót a keskeny oldalával előrefele helyezi el
Kezdeti lépések
A hallgatási hely iránya
1
Rögzítse a hangsugárzó vezetékét a hangsugárzó csatlakozójától balra található
vezetéktartóba.
A hangsugárzó csatlakozójától balra
található vezetéktartó
Hangsugárzó-vezeték
2
Vezesse át a hangsugárzó-vezetéket a mélysugárzó oldalán kialakított bevágáson.
Bevágás
19HU
Kezdeti lépések
2. lépés: A rendszer összekötése
A rendszer összekötéséhez olvassa el a következő oldalakon található információkat.
Ne csatlakoztassa az egység és a térhangerősítő hálózati tápvezetékét a fali csatlakozóhoz mindaddig,
amíg létre nem hozta az összes többi összeköttetést.
A hangsugárzók összeszerelését az „Útmutató a hangsugárzók telepítéséhez” című melléklet alapján
végezze. (Csak BDV-E980W modell esetén.)
Megjegyzés
• Ha hangerő-szabályozással ellátott készüléket csatlakoztat, a többi készülék hangerejét csavarja le olyan szintre,
hogy a hang ne torzuljon.
A hangsugárzók csatlakoztatása
A hangsugárzó-vezetékek csatlakoztatása a hangsugárzókhoz
Hangsugárzó-vezetéket kell csatlakoztatni a következő hangsugárzók mindegyikéhez:
• BDV-E980W: Az első, középső és hátsó hangsugárzók.
• BDV-E780W: A középső és hátsó hangsugárzók.
A hangsugárzó-vezetékek csatlakozói és a színes csövek színnel vannak kódolva a hangsugárzó típusa
alapján.
Ügyeljen rá, hogy a hangsugárzó-vezetékeket a hangsugárzók megfelelő csatlakozóihoz párosítva
csatlakoztassa: A színes csővel ellátott hangsugárzó-vezetéket a 3 csatlakozóba, a színes cső nélküli
hangsugárzó-vezetéket pedig a # csatlakozóba. A hangsugárzó-vezetékek szigetelését
(gumi burkolatát) ne csíptesse be a hangsugárzó csatlakozóiba.
Színes cső
Csatlakozó
20HU
A hangsugárzó hátlapja vagy alja
(+)
(–)
A hangsugárzó-vezetékek csatlakoztatása az egységhez és a térhangerősítőhöz
Fehér
(Bal első
hangsugárzó (L))
Bíbor
(Mélysugárzó)
Piros
(Jobb első
hangsugárzó (R))
Zöld
(Középső
hangsugárzó)
Szürke
(Jobb hátsó
hangsugárzó (R))
Kék
(Bal hátsó
hangsugárzó (L))
L
SPEAKERS
R
IMPEDANCE USE 3-16
SPEAKERS
FRONT R
Az egység hátlapja
FRONT L
SUBWOOFER
CENTER
A térhangerősítő hátlapja
21HU
Kezdeti lépések
A hangsugárzó-vezetékeket úgy csatlakoztassa, hogy a színek egyezzenek az egység és a térhangerősítő
SPEAKERS aljzatainak színeivel.
Az egységhez és a térhangerősítőhöz való csatlakozásnál kattanásig nyomja be a csatlakozót.
Kezdeti lépések
A tv-készülék csatlakoztatása
Csatlakoztassa a rendszert a tv-hez annak érdekében, hogy a rendszer képe a tv-n jelenjen meg,
és a tv hangját a rendszer hangsugárzóin keresztül hallhassa.
A tv csatlakozóaljzataitól és funkcióitól függően lehet a csatlakozási módszert megválasztani:
• Ha a tv-n „ARC*” jelölésű HDMI aljzat van: A csatlakozás
• Ha a tv-n HDMI aljzat van: A és D csatlakozás
• Ha a tv-n component video bemeneti aljzatok vannak (nem európai/nem szaúd-arábiai
modelleknél): B és D csatlakozás
• Ha a tv-n a fenti aljzatok egyike sincs: C és D csatlakozás
Audio csatlakozó
Video csatlakozók
A
B
C
D
HDMI-kábel
(külön
megvásárolható)
Component
video kábel (külön
megvásárolható)
Videovezeték
(külön
megvásárolható)
Optikai digitális
vezeték (külön megvásárolható) (külön
megvásárolható)
Képminőség
tv
HDMI IN
COMPONENT VIDEO IN
Y
PB
PR
VIDEO IN
DIGITAL OUT
OPTICAL
Zöld
Piros
Kék
Sárga
A jelek áramlása
: Videojel
: Audiojel
A
vagy
B
C
vagy
D
**
Kék
Az egység hátlapja
Zöld
Piros
Sárga
COMPONENT VIDEO OUT
Y
PB
OUT
VIDEO OUT
DIGITAL IN
OPTICAL
PR
ARC
IN 1
IN 2
TV
* Audio Return Channel. Részletekért lásd: „Az Audio Return Channel témájáról” (23. oldal).
** Csak akkor használható, ha a tv kompatibilis az „Audio Return Channel” funkcióval.
22HU
A HDMI-kábeles csatlakozás
Az Audio Return Channel témájáról
Ha a tv kompatibilis az Audio Return Channel funkcióval, a HDMI-kábeles csatlakozás digitális
audiojelet is küld a tv-nek. Ezért nem kell külön audio-összeköttetést is létrehozni a tv hangjának
hallgatásához. Az Audio Return Channel funkció beállítása megtalálható az [Audio Return Channel]
(65. oldal) részben.
B Component video kábeles csatlakozás (nem európai és nem szaúd-arábiai modellek)
Ha a tv-n nincs HDMI aljzat, de van component video bemenet aljzat, csatlakozzon a tv-hez
component video kábellel. Ez jobb képminőséget eredményez, mint a videovezetékes csatlakozás.
A component video kábeles csatlakozásnál a gyorsbeállítás elvégzése során (29. oldal) ki kell jelölni
a kimeneti jel típusát.
C Videovezetékes csatlakozás
Ha a tv-n nincs HDMI aljzat vagy component video bemenet aljzat, használja ezt a csatlakozási módot.
D Optikai digitális vezetékes csatlakozás
Ez a csatlakozás audiojelet juttat a tv-ről a rendszerbe. Ha a tv hangját a rendszeren keresztül kívánja
hallgatni, használja ezt a csatlakozási módot. Ezzel a csatlakozással a rendszer Dolby Digital multiplex
adásjelet fogad, így multiplex-alapú műsorok hangzását élvezheti.
Megjegyzés
• Élvezheti a tv hangját a „TV” funkció kijelölésével (30. oldal).
• Ha a tv-n nincs optikai digitális kimeneti aljzat, az egységet és a tv-t audiovezetékkel kötheti össze annak érdekében,
hogy a tv hangját a rendszeren keresztül hallgathassa. A csatlakozás részleteit lásd: „A többi készülék csatlakoztatása”
(24. oldal).
23HU
Kezdeti lépések
Ha a tv-n van HDMI aljzat, csatlakozzon a tv-hez HDMI-kábellel. Ez jobb képminőséget eredményez,
mint a többi csatlakozási mód.
A HDMI-kábeles csatlakozásnál a gyorsbeállítás elvégzése során (29. oldal) ki kell jelölni a kimeneti
jel típusát.
A további HDMI-beállításokat lásd: „[HDMI Settings] (HDMI-beállítások)” (65. oldal).
Kezdeti lépések
A többi készülék csatlakoztatása
A csatlakoztatni kívánt készüléken van HDMI (OUT) aljzat
A HDMI (OUT) aljzattal ellátott bármely készüléket - amely lehet például set-top box/digitális műholdvevő
vagy PLAYSTATION®3 stb. – HDMI-kábellel lehet csatlakoztatni. A HDMI-kábeles csatlakozás videoés audiojeleket egyaránt továbbíthat. Ha a rendszert és a készüléket HDMI-kábellel, a HDMI (IN 1)
vagy HDMI (IN 2) aljzat használatával köti össze, élvezheti a jó minőségű digitális jelet és hangot.
Az egység hátlapja
OUT
ARC
IN 1
IN 2
HDMI-kábel (külön megvásárolható)
Használja a HDMI (IN 1) vagy HDMI (IN 2) aljzatot.
A set-top box/digitális műholdvevő vagy
PLAYSTATION®3 stb. HDMI OUT aljzatába.
HDMI OUT
Megjegyzés
• A HDMI (IN 1/2) aljzatokról a videojelek csak akkor jutnak a HDMI (OUT) aljzatra, ha kijelölte a „HDMI1”
vagy „HDMI2” funkciót.
• Ahhoz, hogy audiojelet küldhessen a HDMI (IN 1/2) aljzatoktól a HDMI (OUT) aljzatra, szükség lehet az
audiokimenet beállításainak megváltoztatására. Részletekért lásd: [Audio Output] (Hangkimenet), [Audio Settings]
(Hangbeállítások) (63. oldal).
• Megváltoztathatja a HDMI (IN 1) aljzathoz csatlakoztatott készülék audio bemenetét a TV (DIGITAL IN OPTICAL)
aljzatra. Részletekért lásd: [HDMI1 Audio Input mode] (HDMI1 hangbemenet mód), [HDMI Settings]
(HDMI-beállítások) (65. oldal). (Csak európai modellek esetén.)
24HU
A készüléken nincs HDMI OUT aljzat
Kezdeti lépések
Csatlakoztassa a rendszert úgy, hogy a rendszerből és a másik készülékből a videojelek a tv-re
kerüljenek, az audiojelek pedig a készülékből a rendszerbe kerüljenek a következők szerint:
tv
Video kimenet
Készülék
Audio kimenet
A jelek áramlása
Rendszer
: Videojel
: Audiojel
Ha a készülék csak hangot ad, csatlakoztassa a készülék audio kimenetét a rendszerhez.
A készüléken található aljzatoktól függően lehet a csatlakozási módszert megválasztani:
• Digitális koaxiális kimeneti aljzattal felszerelt készülék: A
• Digitális koaxiális kimeneti aljzattal nem felszerelt készülék: B
Az egység hátlapja
DIGITAL IN
COAXIAL
SAT/
CABLE
L
AUDIO IN
R
AUDIO
: A jelek áramlása
Piros
Fehér
A Digitális koaxiális vezeték
(külön megvásárolható)
B Audiovezeték
(külön megvásárolható)
Piros
Fehér
A VCR vagy digitális
műholdvevő stb. digital
coaxial out aljzatába.
COAXIAL
DIGITAL OUT
L
R
AUDIO OUT
A VCR, digitális műholdvevő, PlayStation
vagy hordozható hangforrás stb. audio out
aljzataiba.
Megjegyzés
• Ha a fenti csatlakozást választja, állítsa be a [Control for HDMI] (HDMI-vezérlés) lehetőséget [Off] (Ki) értékre
a [HDMI Settings] (HDMI-beállítások) beállításban a [System Settings] (Rendszerbeállítások) részeként (65. oldal).
• Élvezheti a készülék hangját, ha a „SAT/CABLE” funkciót választja az A csatlakozási módhoz, vagy a „AUDIO”
funkciót a B csatlakozási módhoz (30. oldal).
25HU
Kezdeti lépések
Az antenna csatlakoztatása
Az egység hátlapja
FM
COAXIAL
75
ANTENNA
vagy
FM huzalantenna (antenna)
(tartozék)
Megjegyzés
• Csatlakoztatás után feszítse ki teljes hosszában az FM huzalantennát.
• Az FM huzalantennát a csatlakoztatás után lehetőleg vízszintes állásban kell rögzíteni.
Tipp
• Ha gyenge az FM-vétel, kösse össze az egységet 75 ohmos koaxiális kábellel (külön megvásárolható) egy kültéri FM
antennával.
26HU
3. lépés: Csatlakoztatás a hálózathoz
A megfelelő módszert a LAN (helyi hálózati) környezet alapján kell kiválasztani.
• Vezeték nélküli LAN használata esetén
A rendszer beépített Wi-Fi antennát tartalmaz, és a hálózathoz való csatlakozáshoz csak a hálózati
beállításokat kell megadni.
• Vezetékes LAN használata esetén
A hálózathoz való csatlakozáshoz LAN-kábeles kapcsolatot kell létesíteni az alábbiak szerint.
Internet
LAN (100)
Az egység hátlapja
ADSL modem/
kábelmodem
ETHER
Szélessávú útválasztó
WAN
LAN 1
LAN 2
LAN 3
LAN 4
LAN kábel
(külön megvásárolható)
Megjegyzés
• Az elhelyezési távolság az egység és a vezeték nélküli LAN-útválasztó között különböző lehet a használati
környezettől függően. Ha a rendszer nem tud kapcsolódni a hálózathoz, vagy a hálózati kapcsolat nem stabil,
helyezze közelebb egymáshoz az egységet és a vezeték nélküli LAN-útválasztót. Ha nem tudja egymáshoz közelebb
helyezni az egységet és a vezeték nélküli LAN-útválasztót, használja a külön megvásárolható USB vezeték nélküli
hálózati adaptert (kizárólag a Sony UWA-BR100* modell használható).
• Ahhoz, hogy az 5 GHz-es frekvenciasávban kapcsolódhasson egy vezeték nélküli LAN hálózathoz, külön
megvásárolható USB vezeték nélküli hálózati adapterre van szükség (kizárólag a Sony UWA-BR100* modell
használható).
* Lehetséges, hogy az USB vezeték nélküli hálózati adapter nem kapható egyes területeken/országokban
(a megjegyzés 2010 novemberére vonatkozik).
• A hálózati beállításokról hasznos információk találhatók a Sony következő támogatási oldalain:
Európai vásárlók számára:
http://support.sony-europe.com
Tajvani vásárlók számára:
http://www.sony-asia.com/support/tw
Egyéb országok/régiók vásárlói számára:
http://www.sony-asia.com/support
27HU
Kezdeti lépések
Megjegyzés
• Ha csatlakoztatja a rendszert a hálózatához, olyan hálózati beállításokat kell alkalmazni, amelyek megfelelnek
a használat környezetének és a készülékeknek. Részletekért lásd: „A hálózat beállítása” (56. oldal) és „[Network
Settings] (Hálózati beállítások)” (66. oldal).
Kezdeti lépések
4
4. lépés: A vezeték nélküli
rendszer beállítása
Az egység a térhangerősítőhöz továbbítja
a hangot, amely össze van kötve a hátsó
hangsugárzókkal. A vezeték nélküli átvitel
aktiválásához hajtsa végre az alábbi lépéseket.
1
Illessze be a vezeték nélküli adóvevőt
az egységbe.
Kapcsolja be a rendszer a "/1 gombbal.
"/1
5
Csatlakoztassa a térhangerősítő hálózati
tápvezetékét.
LINK/STANDBY jelző
Az egység hátlapja
LINK/STANDBY
Ha a vezeték nélküli átvitel aktív, a LINK/
STANDBY jelző zöld fénnyel világít.
Ha a LINK/STANDBY jelző nem gyullad
fel, tanulmányozza a „Térhangerősítő”
(13. oldal) és a „Vezeték nélküli hang”
(73. oldal) című részt.
0
-RT5
EZW
A készenléti módról
Vezeték nélküli adóvevő
2
Illessze be a vezeték nélküli adóvevőt
a térhangerősítőbe.
A térhangerősítő hátlapja
A vezeték nélküli kapcsolat
kiválasztása
T50
W-R
EZ
Vezeték nélküli adóvevő
3
Csatlakoztassa a hálózati tápvezetéket
az egységhez.
Mielőtt bedugja a hálózati tápvezetéket,
ellenőrizze, hogy a „2. lépés: A rendszer
összekötése” (20. oldal) résznél említett
minden csatlakozás stabil-e.
28HU
A térhangerősítő automatikusan készenléti
módba lép (a LINK/STANDBY jelző piros
fénnyel kezd világítani), amikor a fő egységet
készenléti módban találja, vagy amikor a vezeték
nélküli átvitel deaktiválódik.
A térhangerősítő automatikusan bekapcsol
(a LINK/STANDBY jelző zöld fénnyel kezd
világítani), amikor a fő egység is bekapcsol,
és a vezeték nélküli átvitel aktiválódik.
Ha több vezeték nélküli terméket használ,
vagy szomszédai is használnak vezeték nélküli
termékeket, interferencia léphet fel. Ennek
elkerüléséhez kiválaszthatja azt a vezeték
nélküli kapcsolatot, amely a fő egység és
a térhangerősítő közötti kommunikációt
biztosítja (biztonságos kapcsolat). Részletekért
lásd: „A vezeték nélküli rendszer további
beállításai” (54. oldal).
5
Végezze el az alábbi lépéseket a rendszer
használatához szükséges alapvető
beállításokhoz.
A bemutatott elemek változhatnak az adott
országban forgalmazott modelltől függően.
A csatlakozási módszertől (22. oldal)
függően végezze el a következő beállítások
valamelyikét:
• A HDMI-kábeles csatlakozás: Kövesse
a tv-képernyőn megjelenő utasításokat.
• Component video kábeles csatlakozás
(nem európai és nem szaúd-arábiai
modellek): Válassza ki a képminőséget.
A következő beállítások közül választhat,
a leggyengébbtől a legjobb képminőségig:
480i/576i, 480p/576p, 720p és 1080i.
"/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
C/X/x/c,
Megjegyzés
• A védett tartalmú BD-ROM lemezek lejátszását
a component video kimeneten keresztül csak
a 480i/576i kimeneti felbontással támogatja
a rendszer. Részletekért lásd: „Másolásvédelem”
(3. oldal).
HOME
1
2
Kapcsolja be a tv-t.
Állítsa fel a kalibrációs mikrofont a fül
magasságába egy háromlábú állvány
vagy más eszköz segítségével (külön
megvásárolható). Az összes hangsugárzó
előlapja a kalibrációs mikrofon felé nézzen,
és ne legyen semmilyen akadály
a hangsugárzók és a kalibrációs
mikrofon között.
3
4
• Videovezetékes csatlakozás: Válassza
a [16:9] vagy [4:3] beállítást, hogy
a kép megfelelően jelenjen meg.
Csatlakoztassa a kalibrációs mikrofont
a hátlapon levő A.CAL MIC aljzathoz.
Nyomja meg a [/1 gombot.
Az [Easy Setup] (Gyorsbeállítás) során
elvégezhető [Auto Calibration] (Automatikus
kalibráció) beállítások részleteit lásd:
„A megfelelő beállítások megkeresése
automatikus kalibrálással” (48. oldal).
Visszatérés az Easy Setup
(Gyorsbeállítás) képernyőhöz
Állítsa be a tv-készülék
bemenetválasztóját úgy, hogy
a rendszerről érkező jel jelenjen
meg a tv-képernyőn.
1
Megjelenik az Easy Setup (Gyorsbeállítás)
OSD nyelvválasztó képernyő.
2
Nyomja meg a HOME gombot.
A televízió képernyőjén megjelenik
a főmenü.
3
4
Válassza ki a
[Setup] (Beállítás)
lehetőséget a C/c gombbal.
Válassza ki az [Easy Setup] (Gyorsbeállítás)
lehetőséget a X/x gombbal, majd nyomja
meg a
gombot.
Válassza ki a [Start] (Indítás) lehetőséget
a C/c gombbal, majd nyomja meg a
gombot.
Megjelenik az Easy Setup (Gyorsbeállítás)
képernyő.
29HU
Kezdeti lépések
5. lépés: A gyorsbeállítás
elvégzése
Végezze el az [Easy Setup]
(Gyorsbeállítás) műveletet. Kövesse
a képernyőn megjelenő utasításokat,
és végezze el az alapvető beállításokat
a C/X/x/c gombok segítségével,
majd nyomja meg a
gombot.
Kezdeti lépések
6. lépés: A forrás
kiválasztása
Ezzel a módszerrel választhatja ki a lejátszás
forrását.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
FUNCTION
Nyomja meg ismételten a FUNCTION gombot
mindaddig, amíg a kívánt funkció meg nem
jelenik az előlap kijelzőjén.
A FUNCTION gomb minden megnyomásakor
a funkció a következők szerint módosul:
„BD/DVD” t „FM” t „HDMI1” t
„HDMI2” t „TV” t „SAT/CABLE” t
„AUDIO” t „BD/DVD” t …
Funkció
Forrás
„BD/DVD”
A rendszeren lejátszandó lemez,
USB-eszköz, iPod/iPhone vagy
hálózati eszköz
„FM”
FM rádió (45. oldal)
„HDMI1”/
„HDMI2”
A hátlap HDMI (IN 1)
vagy HDMI (IN 2) aljzatára
csatlakoztatott készülék (24. oldal)
„TV”
A hátlap TV (DIGITAL
IN OPTICAL) aljzatára
csatlakoztatott készülék (tv stb.),
vagy a hátlap HDMI (OUT)
aljzatára csatlakoztatott, az Audio
Return Channel funkcióval
kompatibilis tv (22. oldal).
„SAT/CABLE”
A hátlap SAT/CABLE
(DIGITAL IN COAXIAL)
aljzatára csatlakoztatott
készülék (24. oldal)
„AUDIO”
A hátlap AUDIO (AUDIO IN L/R)
aljzatára csatlakoztatott készülék
(24. oldal)
30HU
7. lépés: Térhatású hang megszólaltatása
1
2
4
5
3
6
7
8
9
0
X/x/c,
OPTIONS
A térhatású hangbeállítások kiválasztása a hallgatási szokások alapján
A beállítási módszer különböző lehet a funkciótól függően.
A „BD/DVD”* vagy „FM” funkcióval történő lejátszás esetén:
1
Nyomja meg az OPTIONS gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a beállítómenü.
2
Válassza ki a X/x gombbal a [Surround Setting] (Térhangzás beállítása) lehetőséget,
majd nyomja meg a
gombot.
3
Nyomja meg ismételten a X/x gombot mindaddig, amíg a kívánt térhatású hangbeállítás
meg nem jelenik a tv-képernyőn.
A következő táblázat tartalmazza a térhatású hangbeállítások leírásait.
4
Nyomja meg a
gombot.
A beállítás kész.
* A térhatású hangbeállítás nem alkalmazható az internetes tartalmakra.
A „HDMI1”, „HDMI2”, „TV”, „SAT/CABLE” vagy „AUDIO” funkcióval történő lejátszás
esetén
1
Nyomja meg az OPTIONS gombot.
Az előlapi kijelzőn megjelenik a beállítómenü.
2
Nyomja meg ismételten a X/x gombot mindaddig, amíg a „SUR. SET” meg nem jelenik
az előlapi kijelzőn, majd nyomja meg a
vagy a c gombot.
3
Nyomja meg ismételten a X/x gombot mindaddig, amíg a kívánt térhatású hangbeállítás
meg nem jelenik az előlap kijelzőjén.
A következő táblázat tartalmazza a térhatású hangbeállítások leírásait.
31HU
Kezdeti lépések
Az előző lépések elvégzése után elindíthatja a lejátszást, és térhatású hangzást élvezhet. Kiválaszthatja
a rendszer előre beprogramozott térhatású hangbeállításainak egyikét is, amelyek illeszkednek
a különböző hangforrásokhoz. Így otthonában élvezheti a filmszínházak izgalmas, erőteljes légkörét.
4
Nyomja meg a
gombot.
Kezdeti lépések
A beállítás kész.
5
Nyomja meg az OPTIONS gombot.
Az előlapi kijelzőről eltűnik a beállítómenü.
Megjegyzés
• Ha a főmenü látszik a tv képernyőjén, ezt a beállítást meg lehet változtatni a térhatású hangbeállítás kiválasztásával
a [Setup] (Beállítás) menü [Audio Settings] (Hangbeállítások) menüpontjának [Surround Setting]
(Térhatású hangbeállítás) lehetőségével (63. oldal).
Hangsugárzó-kimenetek az egyes térhatású hangbeállítások esetén
Az alábbi táblázat ismerteti a választási lehetőségeket arra az esetre, amikor minden hangsugárzó
csatlakoztatva van az egységhez.
Az alapértelmezett beállítás [A.F.D. Multi] („A.F.D. MULTI”).
Megszólaló hangsugárzók
Térhatású
hangbeállítás
Hatás
A forrástól függ.
[A.F.D. Standard]
„A.F.D. STD”
A rendszer felismeri a forrás hangformátumát, a hang
az eredeti felvétel/kódolás szerint hallható.
(AUTO FORMAT
DIRECT STANDARD)
[A.F.D. Multi]
„A.F.D. MULTI”
(AUTO FORMAT
DIRECT MULTI)
• 2-csatornás forrás: A rendszer szimulálja a térhangzást
a 2-csatornás forrás alapján, és úgy adja ki a hangot
az 5.1 csatornás hangsugárzókon, hogy megkettőzi
a 2-csatornás forrás hangját minden hangsugárzó számára.
• Többcsatornás forrás: A rendszer a forráson található csatornák
számától függően szólaltatja meg a hangot a hangsugárzókon.
• [Dolby Pro Logic]
• 2-csatornás forrás: A rendszer szimulálja a térhangzást
„PRO LOGIC”
a 2-csatornás forrás alapján, és az 5.1 csatornás
• [Dolby PL II Movie] hangsugárzókon adja ki a hangot.
„PLII MOVIE”
– [Dolby Pro Logic] („PRO LOGIC”): a készülék Dolby
Pro Logic dekódolást végez.
– [Dolby PL II Movie] („PLII MOVIE”): a készülék Dolby
Pro Logic II movie módú dekódolást végez.
• Többcsatornás forrás: A rendszer a forráson található csatornák
számától függően szólaltatja meg a hangot a hangsugárzókon.
• [DTS Neo:6 Cinema] • 2-csatornás forrás: A rendszer szimulálja a térhangzást
„NEO6 CIN”
a 2-csatornás forrás alapján, és 6.1 csatornán szólaltatja
meg a hangot.
• [DTS Neo:6 Music]
„NEO6 MUS”
– [DTS Neo:6 Cinema] („NEO6 CIN”): a készülék DTS
Neo:6 Cinema módú dekódolást végez.
– [DTS Neo:6 Music] („NEO6 MUS”): a készülék DTS
Neo:6 Music módú dekódolást végez.
• Többcsatornás forrás: A rendszer a forráson található
csatornák számától függően szólaltatja meg a hangot
a hangsugárzókon.
[2ch Stereo]
A rendszer a hangformátumtól vagy a csatornák számától
„2CH ST.”
függetlenül az első hangsugárzókon és a mélysugárzón
szólaltatja meg a hangot. A többcsatornás térhatású
formátumokat két csatornára keveri le a készülék.
32HU
Megjegyzés
Tipp
• A térhatású hangbeállítás elvégezhető az [Audio Settings] (Hangbeállítások) menü [Surround Setting]
(Térhangzás beállítása) elemének kiválasztásával is (63. oldal).
• A „BD/DVD”-től eltérő funkciók esetén ellenőrizheti a [Dolby Pro Logic] („PRO LOGIC”), [Dolby PL II Movie]
(„PLII MOVIE”) vagy DTS Neo:6 üzemmódok aktiválását úgy, hogy mindaddig ismételten megnyomja a DISPLAY
gombot, amíg az adatfolyam-információk/a dekódolás állapota meg nem jelennek az előlap kijelzőjén.
33HU
Kezdeti lépések
• Az [A.F.D. Multi] („A.F.D. MULTI”) mód választása esetén a lemeztől vagy a forrástól függően előfordulhat,
hogy az optimális mód automatikus kiválasztásakor a rendszer levágja a hang elejét. Ha el szeretné kerülni
a hang levágását, válassza az [A.F.D. Standard] („A.F.D. STD”) lehetőséget.
• Ha kétnyelvű műsor van a bemeneten, a [Dolby Pro Logic] („PRO LOGIC”) és a [Dolby PL II Movie]
(„PLII MOVIE”) nem működik.
• A bemeneti adatfolyamtól függően előfordulhat, hogy a térhatású hangbeállítás nem jut érvényre.
• Super Audio CD lejátszása esetén a térhatású hangbeállítás nem aktiválódik.
Hátlap
Lejátszás
Lejátszás lemezről
A lejátszható lemezekre vonatkozó információkért
lásd: „Lejátszható lemezek” (76. oldal).
1
2
Állítsa be a tv-készülék bemenetválasztóját
úgy, hogy a rendszerről érkező jel
a tv-képernyőn jelenjen meg.
USB memória
2
Készítse elő a BD-LIVE funkciót
(csak BD-LIVE).
• Csatlakoztassa a rendszert egy hálózathoz
(27. oldal).
• A [BD Internet Connection] (BD internetes
kapcsolat) beállításhoz adja meg az [Allow]
(Engedélyezés) (64. oldal) értéket.
Nyomja meg a Z gombot, és helyezzen
egy lemezt a lemeztálcára.
3
Helyezzen be egy BONUSVIEW/BD-LIVE
emblémájú BD-ROM-ot.
Az üzemmód a lemeztől függően eltér.
Olvassa el a lemez kezelési utasítását.
Tipp
3
Nyomja meg a Z gombot a lemeztálca
behúzásához.
A főmenüben megjelenik a
ikon,
és a lejátszás elindul.
Ha a lejátszás nem indul el automatikusan,
válassza a
ikont a
[Video] (Videó),
a
[Music] (Zene) vagy a
[Photo]
(Fénykép) kategóriában, majd nyomja meg
a
gombot.
• Az USB memórián lévő adatok törléséhez válassza
az [Erase BD Data] (BD-adatok törlése) funkciót
a
[Video] (Videó) kategóriában, és nyomja
meg a
gombot. A buda mappában lévő összes
adat törlődik.
A Blu-ray 3D
Lejátszhatja a 3D emblémával* rendelkező
Blu-ray 3D lemezeket is.
*
A BONUSVIEW/BD-LIVE tartalmak
elérése
1
• Csatlakoztassa a rendszert a 3D-kompatibilis
tv-hez egy nagy sebességű HDMIvezetékekkel (külön megvásárolható).
• Adja meg a [3D Output Setting] (3D
kimenet beállítása) és a [TV Screen Size
Setting for 3D] (Tv-képernyő méretének
beállítása 3D-hez) beállítást a [Screen
Settings] (Képernyőbeállítások)
(61. oldal) pontban.
A „BD-LIVE emblémával*” rendelkező egyes
BD-ROM-ok további letölthető szórakoztató
tartalmat és egyéb adatokat tartalmaznak.
*
1
Csatlakoztassa az USB-eszközt a készülék
hátlapján lévő
(USB) porthoz.
Helyi tároláshoz használjon 1 GB-os vagy
nagyobb USB memóriát.
Készítse elő a Blu-ray 3D lemez lejátszását.
2
Helyezzen be egy Blu-ray 3D lemezt.
Az üzemmód a lemeztől függően eltér.
Olvassa el a lemezhez kapott kezelési
utasítást.
Tipp
• Tanulmányozza a 3D-kompatibilis tv kezelési
utasítását is.
34HU
A lejátszási információk
megjelenítése
Lejátszás USB-eszközről
A csatlakoztatott USB-eszközön lejátszhat
video-, zene- vagy fényképfájlokat.
A lejátszható fájltípusokra vonatkozó
információkért lásd: „Lejátszható fájltípusok”
(77. oldal).
1
Példa: BD-ROM lejátszása esetén
Csatlakoztassa az USB-eszközt a készülék
(USB) portjához.
Lejátszás
A lejátszási és egyéb információk a DISPLAY
gomb megnyomásával ellenőrizhetők.
A megjelenített információk a lemez típusától
és a rendszer állapotától függően eltérnek.
A csatlakoztatás előtt olvassa el az
USB-eszköz kezelési utasítását.
Hátlap
USB-eszköz
Előlap
A Kimeneti felbontás/Videofrekvencia
B Cím száma vagy neve
C Az aktuálisan kiválasztott hangbeállítás
D Elérhető funkciók (
feliratozás)
szög,
hang,
E Lejátszási információk
A lejátszási mód, lejátszási állapotsáv,
lemeztípus, videokodek, bitsebesség, ismétlés
típusa, eltelt idő, teljes lejátszási idő
megjelenítése
F Fejezet száma
USB-eszköz
2
Nyomja meg a HOME gombot.
A televízió képernyőjén megjelenik
a főmenü.
3
A C/c gombokkal válassza ki
a
[Video] (Videó), a
[Music] (Zene)
vagy a
[Photo] (Fénykép) kategóriát.
4
A X/x gombokkal válassza ki az
[USB device (front)] (USB-eszköz
(elülső)) vagy az
[USB device (rear)]
(USB-eszköz (hátsó)) lehetőséget, majd
nyomja meg a
gombot.
G Az aktuálisan kiválasztott szög
Megjegyzés
• Működés közben ne távolítsa el az USB-eszközt.
Az adatvesztés vagy az USB-eszköz
károsodásának elkerülése érdekében
kapcsolja ki a rendszert az USB-eszköz
csatlakoztatásakor vagy eltávolításakor.
35HU
Az iPod/iPhone használata
Lejátszhat zene-, video- vagy fényképfájlokat,
és az iPod/iPhone akkumulátorát is töltheti
a rendszeren keresztül.
Előlap
TV
Hátlap
vagy
VIDEO IN
Kompatibilis iPod/iPhone típusok
A kompatibilis iPod/iPhone típusok az alábbiak.
Frissítse az iPod/iPhone szoftverét a legújabb
verzióra, mielőtt a rendszerrel használná.
Dokkoló –
iPod/iPhone
USB-vezeték (tartozék)
Készült a következőkhöz: iPod touch
4. generáció, iPod touch 3. generáció,
iPod touch 2. generáció, iPod touch 1. generáció,
iPod nano 6. generáció, iPod nano 5. generáció
(videokamera), iPod nano 4. generáció (videó),
iPod nano 3. generáció (videó), iPod nano
2. generáció (alumínium), iPod nano
1. generáció, iPod 5. generáció (videó), iPod
classic, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone
iPod/iPhone használata a rendszerben
1
Csatlakoztassa az iPod/iPhone dokkolóját
(tartozék) a készülék előlapi vagy hátlapi
(USB) portjához, majd helyezze az
iPod/iPhone készüléket az iPod/iPhone
dokkolójára.
Video- vagy fényképfájl lejátszásakor egy
videovezetékkel (tartozék) csatlakoztassa
az iPod/iPhone készülékhez tartozó
dokkoló videokimeneti aljzatát a TV
videokimeneti aljzatához, mielőtt az
iPod/iPhone készüléket az iPod/iPhone
dokkolójára helyezné.
V I D E O O UT
USB
Videovezeték (tartozék)
2
Nyomja meg a HOME gombot.
A televízió képernyőjén megjelenik
a főmenü.
3
A C/c gombokkal válassza ki
a
[Video] (Videó), a
[Music] (Zene)
vagy a
[Photo] (Fénykép) kategóriát.
4
A X/x gombokkal válassza ki az
[iPod (front)] (iPod (elülső)) vagy az
[iPod (rear)] (iPod (hátsó)) lehetőséget,
majd nyomja meg a
gombot.
x Ha a 3. lépésben a [Video] (Videó) vagy
a [Music] (Zene) kategóriát választotta
A zenei és videofájlok listája megjelenik
a tv-képernyőn. Ugorjon a következő lépésre.
x Ha a 3. lépésben a [Photo] (Fénykép)
kategóriát választotta
A [Please change the TV input to the video
input...] (Módosítsa a tv-bemenetet
videobemenetre...) utasítás jelenik meg
a tv-képernyőn. Állítsa be a tv-készülék
bemenetválasztóját úgy, hogy az
iPod/iPhone készülékről érkező jel
a tv-képernyőn jelenjen meg. Ezután
közvetlenül az iPod/iPhone készüléket
kezelve indítsa el a diavetítést.
36HU
5
A C/X/x/c és a
gombokkal válassza
ki a lejátszandó fájlt.
Megjegyzés
• Ha a rendszerbeállításokat (például a térbeli
hangzást) meg szeretné változtatni, miközben
a tv-készüléken az iPod/iPhone készülékről származó
képeket néz, a rendszer működtetése előtt válassza
ki a rendszerhez a bemenetet a tv-n.
Az iPod/iPhone működtetése
a távvezérlő használatával
Az iPod/iPhone a távvezérlő gombjaival
működtethető. Az alábbi táblázatban
a használható gombok példája látható. (Az iPod/
iPhone típusától függően a működtetés eltérhet.)
[Video] (Videó)/
[Music] (Zene) esetén
Gomb
Művelet
N
Lejátszás indítása.
X
Lejátszás szüneteltetése.
x
Lejátszás leállítása.
m vagy M
Gyors hátra- vagy előretekerés.
. vagy > Ugrás az előző/következő fájlra vagy
fejezetre (ha van).
[Photo] (Fénykép) esetén
Gomb
Művelet
N, X
Lejátszás indítása/szüneteltetése.
Ha bármelyik gombot hosszan
megnyomja néhány másodpercig,
a csatlakoztatott iPod/iPhone alvó
üzemmódra vált.
x
Lejátszás szüneteltetése.
m vagy M
Gyors hátra- vagy előretekerés.
Művelet
. vagy > Ugrás az előző/következő fájlra.
Ha bármelyik gombot hosszan
megnyomja néhány másodpercig,
a csatlakoztatott iPod/iPhone
gyorsan hátra- vagy előreteker.
DISPLAY
A háttérvilágítás bekapcsolása (vagy
meghosszabbítása 30 másodperccel).
OPTIONS, C
Visszatérés az előző képernyőre/
mappahierarchiába.
X/x
Az előző/következő elem
kiválasztása.
,c
Lejátszás
A rendszeren megszólal az iPod/iPhone
készülékről származó hang.
Videofájl lejátszásakor állítsa be
a tv-készülék bemenetválasztóját úgy,
hogy az iPod/iPhone készülékről érkező
jel a tv-képernyőn jelenjen meg.
Az iPod/iPhone a távvezérlő gombjaival
működtethető.
Az iPod/iPhone használatával kapcsolatos
részletek olvashatók az iPod/iPhone
kezelési utasításában is.
Gomb
Belépés a kijelölt elembe.
Megjegyzés
• Az iPod/iPhone a bekapcsolt rendszerhez
csatlakoztatva töltődik.
• Ha az [Auto Standby] (Automatikus készenlét)
állapota [On] (Bekapcsolva), előfordulhat, hogy
egy iPod/iPhone használata során a rendszer
automatikusan kikapcsol.
• Nem vihet át dalokat erről a rendszerről az iPod/
iPhone készülékre.
• A Sony nem vállal felelősséget, amennyiben
az iPod/iPhone adatai elvesznek vagy megsérülnek
a készülékhez csatlakoztatott iPod/iPhone
használata során.
• Ezt a terméket kifejezetten az iPod/iPhone
készülékekkel való együttműködésre tervezték,
és tanúsították, hogy megfelel az Apple
teljesítménykövetelményeinek.
• Működés közben ne távolítsa el az iPod/iPhone
eszközt. Az adatvesztés vagy az iPod/iPhone készülék
károsodásának elkerülése érdekében kapcsolja ki
a rendszert az iPod/iPhone csatlakoztatásakor vagy
eltávolításakor.
• A rendszer csak a korábban a rendszerhez
csatlakoztatott iPod/iPhone készülékeket ismeri fel.
• Az összehangolt hangvezérlés nem működik a videovagy fényképfájlok iPod/iPhone készüléken történő
lejátszása során.
• Ha a videokimeneti funkcióval nem kompatibilis
iPod készüléket csatlakoztat, és az [iPod (front)]
(iPod (elülső)) vagy [iPod (rear)] (iPod (hátsó))
lehetőséget választja a [Video] (Videó) vagy
a [Photo] (Fénykép) kategóriában, a tv-képernyőn
megjelenik egy figyelmeztető üzenet.
• A rendszer képes akár 3000 fájl (mappákat
is beleértve) felismerésére.
37HU
Lejátszás hálózaton keresztül
BRAVIA Internet Video átvitele
A BRAVIA Internet Video átjáróként szolgál
a kiválasztott internetes tartalom és számos
tetszés szerinti szórakoztatóanyag
továbbításában a készülékéhez.
Tipp
• Egyes internetes tartalmak lejátszása előtt
a számítógépen keresztül regisztrálnia kell.
1
Készítse elő a BRAVIA Internet Video
használatát.
Csatlakoztassa a rendszert egy hálózathoz
(27. oldal).
2
A C/c gombokkal válassza ki
a
[Video] (Videó), a
[Music] (Zene)
vagy a
[Photo] (Fénykép) kategóriát.
3
A X/x gombokkal válassza ki egy
internetes tartalomszolgáltató ikonját,
majd nyomja meg a
gombot.
C Hálózati állapot jelzője
A vezeték nélküli kapcsolat jelerősségét
mutatja meg.
Vezeték nélküli kapcsolatot jelez.
D Hálózati átvitel sebessége
E A következő videofájl neve
F Az aktuálisan kiválasztott videofájl neve
Fájlok lejátszása otthoni
hálózaton keresztül (DLNA)
Zenei, video- vagy fényképfájlokat más
DLNA-minősítésű készüléken is lejátszhat,
ha az otthoni hálózatához csatlakoztatja azt.
Ez a készülék lejátszóként és megjelenítőként
is használható.
• Kiszolgáló: Fájlokat tárol és küld
• Lejátszó: A kiszolgálóról fogad és játszik
le fájlokat
• Megjelenítő: A kiszolgálóról fogad és játszik
le fájlokat, és egy másik készülékkel
(vezérlővel) működtethető
• Vezérlő: Működteti a megjelenítő készüléket
Ha az internetes tartalmak listája nem
olvasható be, azt egy nem beolvasott vagy
új ikon jelzi.
Kiszolgáló
A vezérlőpanel használata
A vezérlőpanel a videofájl lejátszásakor jelenik
meg. A megjelenített elemek az internetes
tartalomszolgáltatóktól függően eltérhetnek.
Ismételt megjelenítéshez nyomja meg
a DISPLAY gombot.
Lejátszó
(ez a rendszer)
Lejátszó
Készítse elő a DLNA funkció használatát.
A Vezérlés kijelzője
Nyomja meg a C/X/x/c vagy a
a lejátszási műveletekhez.
gombot
B Lejátszási állapotsáv
Állapotsáv, amelyen a kurzor jelzi az aktuális
pozíciót, a lejátszási időt és a videofájl
időtartamát.
38HU
• Csatlakoztassa a rendszert egy hálózathoz
(27. oldal).
• Készítse elő a többi DLNA-minősítésű
készüléket. A részletek a készülékek kezelési
utasításában olvashatók.
DLNA-kiszolgálón tárolt fájlok
lejátszása a rendszeren keresztül
(DLNA-lejátszó)
Kiszolgáló
Ugyanazt a zenét lejátszhatja egyidejűleg
a PARTY STREAMING funkcióval
kompatibilis és az otthoni hálózathoz
csatlakozó összes Sony-készüléken.
Lejátszás
Válassza ki a DLNA-kiszolgáló ikonját
a főmenü
[Video] (Videó),
[Music]
(Zene) vagy
[Photo] (Fénykép)
kategóriájából, majd jelölje ki a lejátszandó fájlt.
Azonos zene lejátszása különböző
szobákban (PARTY STREAMING)
Kétféle PARTY STREAMING-kompatibilis
eszköz létezik.
• PARTY gazda: Fájlokat küld és játszik le
• PARTY vendég: Fájlokat fogad és játszik le
Ez az eszköz PARTY gazdaként vagy PARTY
vendégként is használható.
Lejátszó
(ez a rendszer)
PARTY gazda
(ez a rendszer)
Távoli fájlok lejátszása a rendszer
(megjelenítő) működtetésével DLNAvezérlőn keresztül
A rendszer egy DLNA-minősítésű vezérlővel
(például iPhone) működtethető a DLNAkiszolgálókon tárolt fájlok lejátszásakor.
PARTY vendég
Kiszolgáló
PARTY vendég
Készítse elő a PARTY STREAMING használatát.
• Csatlakoztassa a rendszert egy hálózathoz
(27. oldal).
• Csatlakoztasson a PARTY STREAMING
funkcióval kompatibilis készülékeket.
Vezérlő
Megjelenítő
(ez a rendszer)
Ez a rendszer egy DLNA-vezérlővel
működtethető.
A működtetésről a DLNA-vezérlő kezelési
utasításában olvashat.
Megjegyzés
• A rendszer működtetéséhez ne használja egyidejűleg
a kapott távvezérlőt és a DLNA-vezérlőt.
• A DLNA-vezérlőről a hozzá tartozó kezelési
utasításban olvashat bővebben.
A rendszer használata PARTY gazdaként
Jelöljön ki egy számot a
[Music] (Zene)
kategóriában, majd válassza a [Start Party]
(Megosztás indítása) lehetőséget
a beállítómenüben egy PARTY indításához.
A PARTY bezárásához nyomja meg a HOME
gombot.
Tipp
• A rendszer kompatibilis a Windows Media® Player 12
„Play To” funkciójával, amely a Windows 7 rendszer
részét képezi.
39HU
A rendszer használata PARTY vendégként
Válassza a
[Party] (Megosztás) lehetőséget
a
[Music] (Zene) kategóriában, majd jelölje
ki egy PARTY gazdaeszköz ikonját.
Ha ki szeretne lépni a PARTY funkcióból, nyomja
meg az OPTIONS gombot, majd válassza a [Leave
Party] (Kilépés megosztásból) lehetőséget.
Ha be szeretné zárni a PARTY funkciót, nyomja
meg az OPTIONS gombot, majd válassza
a [Close Party] (Megosztás bezárása) lehetőséget.
Megjegyzés
• A PARTY STREAMING funkcióval kompatibilis
termékek értékesítése és terméksora a régiótól
függően változik.
Videóra vagy zenére vonatkozó
információk keresése
A Gracenote technológia segítségével tartalomra
vonatkozó adatokat olvashat be, és további
kapcsolódó információkat kereshet.
1
2
4
B [Playback History] (Lejátszási előzmények)
Megjeleníti a korábban lejátszott BD-ROM/
DVD-ROM/CD-DA (zenei CD) címeinek
listáját. Jelöljön ki egy címet a tartalomra
vonatkozó információk beolvasásához.
C [Search History] (Keresési előzmények)
Megjeleníti a [Video Search] (Videó keresése)
vagy a [Music Search] (Zene keresése)
funkcióval végrehajtott korábbi keresések
listáját.
További kapcsolódó információk
keresése
Jelöljön ki egy elemet a listában, és válassza az
[Information Search] (Információ keresése)
vagy az [Internet Video Search] (Internetes
videó keresése) funkciót.
Csatlakoztassa a rendszert egy
hálózathoz (27. oldal).
Használható beállítások
Helyezzen be egy keresni kívánt
tartalommal rendelkező lemezt vagy
csatlakoztasson egy USB-eszközt.
Különféle beállítások és lejátszási műveletek
válnak elérhetővé az OPTIONS gomb
megnyomásakor. Az elérhető elemek
a helyzettől függően változnak.
Videokeresést végezhet egy BD-ROM vagy
DVD-ROM, illetve zenét kereshet egy CD-DA
(zenei CD) lemezről vagy USB-eszközről.
3
A Tartalom adatai
Megjeleníti a kapcsolódó információk
(például cím, stáb, szám vagy előadó) listáját.
A C/c gombokkal válassza ki
a
[Video] (Videó) vagy a
(Zene) kategóriát.
[Music]
A X/x gombokkal válassza ki a
[Video
Search] (Videó keresése) vagy a
[Music
Search] (Zene keresése) lehetőséget.
Megjelennek a tartalomra vonatkozó
információk.
Általános beállítások
Elemek
Leírás
[Surround Setting]
(Térhangzás
beállítása)
Térhatású hangbeállítás
módosítása (31. oldal).
[Repeat Setting]
(Ismétlés beállítása)
A lejátszás ismétlésének
beállítása.
[3D Menu]
(3D menü)
[3D Depth Adjustment]:
(Háromdimenziós mélység
beállítása) Módosítja
a térhatású képek mélységét.
[Favourites List]
(Kedvencek listája)
Megjeleníti a Kedvencek
listáját.
[Play/Stop]
(Lejátszás/Leállítás)
A lejátszás indítása vagy
leállítása.
[Play from start]
Elem lejátszása az elejéről.
(Lejátszás az elejéről)
[Add to Favourites]
(Hozzáadás
a kedvencekhez)
40HU
Internetes tartalomelem
hozzáadása a Kedvencek
listájához.
Leírás
Elemek
[Remove from
Favourites]
(Eltávolítás
a kedvencek közül)
Internetes tartalomelem
törlése a Kedvencek
listájából.
[Pause] (Szünet)
Lejátszás szüneteltetése.
[Top Menu]
(Legfelső menü)
A BD-k vagy DVD-k legfelső
menüjének megjelenítése.
[Start Party]
(Megosztás indítása)
Megosztás indítása
a kiválasztott forrással.
A forrástól függően
előfordulhat, hogy ez az
elem nem jelenik meg.
[Leave Party]
(Kilépés
megosztásból)
Kilép egy megosztásból,
amelyben a rendszer részt
vesz. A PARTY
STREAMING funkció a többi
résztvevő eszköz között
tovább működik.
[Close Party]
Bezár egy megosztást,
(Megosztás bezárása) amelyben a rendszer részt
vesz. A PARTY STREAMING
funkció befejeződik az összes
többi részt vevő készülék
esetén.
Csak [Video] (Videó)
Elemek
Részletek
[A/V SYNC]
(Hang-kép
szinkronizáció)
A kép és a hang közötti késés
módosítása. Részletekért lásd:
„A kép és a hang közötti késés
módosítása” (42. oldal).
[3D Output Setting]
(3D kimenet
beállítása)
Beállíthatja, hogy a térhatású
videó kimenete automatikus
legyen-e.
Megjegyzés
• A HDMI (IN 1) és HDMI
(IN 2) aljzat térhatású képet
továbbít ettől a beállítástól
függetlenül.
[Video Settings]
(Videobeállítások)
• [Picture Quality Mode]
(Képminőség módja):
Kiválaszthatja a különböző
fényviszonyokkal
rendelkező környezetek
képbeállításait.
• [FNR]: A képen megjelenő
véletlen zaj csökkentése.
• [BNR]: A képen megjelenő
mozaikszerű blokkzaj
csökkentése.
• [MNR]: A kép körvonala
körüli kisebb zaj
(szúnyogzaj) csökkentése.
Részletek
[Menu/Popup Menu] A BD-ROM-ok felugró
(Menü/Felugró menü) menüjének vagy a DVD-k
menüjének megjelenítése.
[Title Search]
(Cím keresése)
Címek keresése BD-ROM-on
vagy DVD VIDEO lemezen,
és a lejátszás indítása az
elejéről.
[Chapter Search]
(Fejezet keresése)
Fejezet keresése és lejátszás
indítása az elejéről.
[Angle] (Szög)
Másik nézőszögre váltás,
ha több szög van rögzítve
a BD-ROM-on vagy DVD
VIDEO lemezen.
[IP Content Noise
Reduction]
(Internetes tartalom
zajcsökkentése)
Az internetes tartalom
videominőségének javítása.
[Video Search]
(Videó keresése)
A BD-ROM/DVD-ROM-ra
vonatkozó információk
megjelenítése a Gracenote
technológiával.
Lejátszás
Elemek
Csak [Music] (Zene)
Elemek
Leírás
[Add Slideshow
BGM] (Diavetítés
háttérzenéjének
hozzáadása)
Zenei fájlok regisztrálása az
USB memóriában a diavetítés
háttérzenéjeként.
[Music Search]
(Zene keresése)
Az audio CD (CD-DA)
információinak megjelenítése
a Gracenote technológiával.
[Shuffle Setting]
(Véletlen sorrendű
lejátszás beállítása)
(csak iPod/iPhone)
Véletlen sorrendű lejátszás
beállítása.
Csak [Photo]
Elemek
Leírás
[Slideshow]
(Diavetítés)
Diavetítés indítása.
[Slideshow Speed]
A diavetítés sebességének
(Diavetítés sebessége) módosítása.
[Slideshow Effect]
(Diavetítési effektus)
Az effektus beállítása
a diavetítés lejátszásakor.
41HU
Elemek
Leírás
[Slideshow BGM]
(Diavetítés
háttérzenéje)
• [Off] (Kikapcsolva):
A funkció kikapcsolása.
• [My Music from USB]
(Saját zene USB-ről):
Az [Add Slideshow BGM]
(Diavetítés háttérzenéjének
hozzáadása) funkcióban
regisztrált zenei fájlok
beállítása.
• [Play from Music CD]
(Lejátszás zenei CD-ről):
A számok beállítása
a CD-DA (zenei CD)
lemezeken.
[Rotate Left]
(Forgatás balra)
A fénykép forgatása
az óramutató járásával
ellentétesen 90 fokkal.
[Rotate Right]
(Forgatás jobbra)
A fénykép forgatása az
óramutató járásával egyező
irányban 90 fokkal.
[View Image]
(Kép megtekintése)
A kijelölt kép törlése.
A kép és a hang közötti késés
módosítása
(A/V SYNC)
Ha a hang nem egyezik a tv-képernyőn látható
képekkel, módosíthatja a kép és a hang közötti
késést.
A beállítási módszer különböző lehet
a funkciótól függően.
Megjegyzés
• A bemeneti adatfolyamtól függően előfordulhat,
hogy az A/V SYNC nem megfelelő.
A videotartalom „BD/DVD” funkcióval
történő lejátszása esetén
1
Nyomja meg az OPTIONS gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a beállítómenü.
2
42HU
A X/x gombokkal válassza ki az
[A/V SYNC] (Hang-kép szinkronizáció)
lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
3
A C/c gombokkal módosítsa a kép
és a hang közötti késést.
0–300 másodperc között módosíthat,
25 másodperces léptékekkel.
4
Nyomja meg a
gombot.
A beállítás kész.
A „HDMI1”, „HDMI2”, „TV”, „SAT/
CABLE” vagy „AUDIO” funkcióval
történő lejátszás esetén
1
Nyomja meg az OPTIONS gombot.
Az előlapi kijelzőn megjelenik
a beállítómenü.
2
Nyomja meg ismételten a X/x gombokat,
amíg az „A/V SYNC” meg nem jelenik az
előlapi kijelzőn, majd nyomja meg a
vagy a c gombot.
3
Az X/x gombokkal módosítsa a kép
és a hang közötti késést.
0–300 másodperc között módosíthat,
25 másodperces léptékekkel.
4
Nyomja meg a
gombot.
A beállítás kész.
5
Nyomja meg az OPTIONS gombot.
Az előlapi kijelzőről eltűnik a beállítómenü.
Megjegyzés
Hangszabályzás
Az effektus kiválasztása
a forrásnak megfelelően
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
SOUND
MODE
Nyomja meg ismételten a SOUND MODE
gombot a lejátszás során addig, amíg a kívánt
mód meg nem jelenik az előlap kijelzőjén.
• „AUTO”: A rendszer automatikusan
kiválasztja a „MOVIE” vagy a „MUSIC”
módot a lemeztől vagy a hangadatfolyamtól
függő hangeffektus létrehozásához.
• „MOVIE”: A rendszer a filmekhez megfelelő
hangzást biztosít.
• „MUSIC”: A rendszer a zenéhez megfelelő
hangzást biztosít.
• „SPORTS”: A rendszer utózengést ad
a sportprogramokhoz.
• „GAME ROCK”: A rendszer a zenei/
ritmusjátékokhoz megfelelő hangzást biztosít.
• „OMNI-DIR”: A hangzás a szoba minden
részében ugyanolyan lesz.
• „3D SUR.”: A „3D SUR.” a 3D
(háromdimenziós) tartalmak lejátszásához
használt egyedi Sony-algoritmus, amely
a füléhez közeli virtuális hangmező
létrehozásával ér el térhatású hangzást.
• „HALL”: A rendszer a hangversenytermek
hangzását biztosítja.
• „NIGHT”: A hangeffektusokat vagy
párbeszédeket még alacsony hangerőn is
ugyanúgy élvezheti, mint ha moziban lenne.
Ez hasznos funkció az éjszakai filmnézésekhez.
Hangszabályzás
Kiválaszthat egy, a filmekhez vagy zenéhez
megfelelő hangzásmódot.
• Az „AUTO” mód választása esetén a lemeztől vagy
a forrástól függően előfordulhat, hogy az optimális
mód kiválasztásakor a rendszer levágja a hang elejét.
Ha el szeretné kerülni a hang levágását, az „AUTO”
mód helyett egy másikat válasszon.
• A bemeneti adatfolyamtól függően előfordulhat,
hogy a hangzás módja nem megfelelő.
• Ez a funkció nem működik Super Audio CD
lejátszásakor.
• Ha a „NIGHT” mód kiválasztásakor a középső
hangsugárzó biztosítja a hangot, ez az effektus sokkal
erőteljesebb, mivel a beszéd (filmbeli párbeszéd stb.)
jól hallható. Ha nem a középső hangsugárzó
biztosítja a hangot, a rendszer automatikusan
módosítja a hangerőt.
A hangformátum,
különböző nyelvű
hangsávok vagy csatorna
kiválasztása
Több hangformátumban (PCM, Dolby Digital,
MPEG audio vagy DTS) rögzített BD/DVD
VIDEO vagy különböző nyelvű számok
lejátszásakor módosíthatja a hangformátumot
vagy a nyelvet.
CD esetén kiválaszthatja a jobb vagy a bal
csatorna hangját, és azt a jobb és a bal
hangsugárzón keresztül is hallgathatja.
A kívánt audiojel kiválasztásához nyomja meg
ismételten a
gombot a lejátszás során.
A tv képernyőjén megjelennek a hanggal
kapcsolatos információk.
43HU
x BD/DVD VIDEO
A választható nyelvek a BD/DVD VIDEO
formátumtól függően eltérőek lehetnek.
A megjelenített 4 számjegy nyelvkódot jelent.
Ha meg szeretné ismerni, hogy a kód melyik
nyelvre vonatkozik, olvassa el a következő részt:
„Nyelvkódok listája” (81. oldal). Ha ugyanaz
a nyelv kétszer vagy többször látható, a BD/DVD
VIDEO több azonos nyelvű, különböző
formátumú hangsávot tartalmaz.
Élvezze a multiplex-alapú
műsorok hangzását
x DVD-VR
• A Dolby Digital jel fogadásához digitális koaxiális vagy
optikai vezetékkel (22. és 24. oldal) kell csatlakoztatnia
egy tévét vagy más készüléket az egységhez.
Ha a tv-készülék kompatibilis az Audio Return
Channel funkcióval (22. és 65. oldal), a Dolby Digital
jeleket egy HDMI-kábelen keresztül is fogadhatja.
Megjelenik a lemezen rögzített hangsávok
típusa.
Példa:
• [ Stereo]
• [ Stereo (Audio1)]
• [ Stereo (Audio2)]
• [ Main]
• [ Sub]
• [ Main/Sub]
(DUAL MONO)
Multiplex-alapú műsorok hangzását élvezheti,
ha a rendszer Dolby Digital multiplex adásjelet
fogad vagy játszik le.
Megjegyzés
Megjegyzés
• A [ Stereo (Audio1)] és a [ Stereo (Audio2)] nem
jelenik meg, ha a lemezen csak egy hangadatfolyam
van rögzítve.
x CD
• [ Stereo]: A szabványos sztereó hang.
• [ 1/L]: A bal csatorna hangja (mono).
• [ 2/R]: A jobb csatorna hangja (mono).
• [ L+R]: A bal és a jobb csatorna hangjának
továbbítása az egyes hangsugárzókhoz.
44HU
Nyomja meg ismételten a
gombot addig,
amíg a kívánt jel meg nem jelenik az előlap
kijelzőjén.
• „MAIN”: Az adás a fő nyelven történik.
• „SUB”: Az adás a másodlagos nyelven
történik.
• „MAIN/SUB”: Az adás a fő és a másodlagos
nyelven vegyesen történik.
Az automatikus hangolás leállításához
nyomja meg a TUNING +/– vagy a x
gombot.
Vevőegység
Kézi hangolás
A rádió hallgatása
A rádió hangját a rendszer hangsugárzóival
szólaltathatja meg.
"/1
2
3
4
5
6
7
8
9
Számgombok
0
3
Zajos FM-program esetén
Ha egy FM-program zajos, beállíthat monó
vételt. Ekkor nem lesz sztereó hatás, a vétel
azonban javul.
1
C/X/x/c,
OPTIONS
HOME
FUNCTION
PRESET +/–
x
2
A X/x gombokkal válassza ki az [FM Mode]
(FM mód) beállítást, majd nyomja meg
a
gombot.
3
A X/x gombokkal válassza ki a [Monaural]
(Monó) beállítást.
Aktuális állomás
• [Stereo]: Sztereó vétel.
• [Monaural] (Monó): Monó vétel.
Aktuális sáv és memóriahely
4
FM 07
Nyomja meg az OPTIONS gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a beállítómenü.
TUNING +/–
2 +/–
A hangerő a következő gombbal
módosítható: 2 +/–.
Vevőegység
1
Nyomja meg ismételten a TUNING +/–
gombot.
Nyomja meg a
gombot.
A beállítás kész.
88.00 MHz
SONY FM
Állomás neve (csak európai és orosz típusok)
1
2
Nyomja meg ismételten a FUNCTION
gombot addig, amíg az „FM” felirat meg
nem jelenik az előlap kijelzőjén.
A rádió kikapcsolása
Nyomja meg a "/1 gombot.
Rádióállomások beállítása
Legfeljebb 20 állomás tárolható. A hangolás előtt
minden esetben csökkentse a hangerőt.
1
Válassza ki a rádióállomást.
Automatikus hangolás
Nyomja meg és tartsa lenyomva
a TUNING +/– gombot, amíg az
automatikus keresés el nem indul.
A tv képernyőjén megjelenik az [Auto
Tuning] (Automatikus hangolás) felirat.
A keresés leáll, amikor a rendszer behangol
egy állomást.
2
Nyomja meg ismételten a FUNCTION
gombot addig, amíg az „FM” felirat meg
nem jelenik az előlap kijelzőjén.
Nyomja meg és tartsa lenyomva
a TUNING +/– gombot, amíg az
automatikus keresés el nem indul.
A keresés leáll, amikor a rendszer behangol
egy állomást.
3
Nyomja meg az OPTIONS gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a beállítómenü.
45HU
4
5
6
A X/x gombokkal válassza ki a [Preset
Memory] (Tárolt memória) beállítást,
majd nyomja meg a
gombot.
A X/x gombokkal válassza ki a kívánt
memóriahelyet, majd nyomja meg a
gombot.
A 2–5. lépések ismétlésével további
állomásokat tárolhat.
A memóriahely módosítása
A PRESET +/– gomb megnyomásával válassza
ki a kívánt memóriahelyet, majd hajtsa végre
az eljárást a 3. lépéstől.
A tárolt állomás kiválasztása
1
Nyomja meg ismételten a FUNCTION
gombot addig, amíg az „FM” felirat meg
nem jelenik az előlap kijelzőjén.
A rendszer behangolja az utoljára fogott
állomást.
2
Nyomja meg ismételten a PRESET +/–
gombot a tárolt állomás kiválasztásához.
A tárolt szám és a frekvencia megjelenik
a tv képernyőjén és az előlap kijelzőjén.
Valahányszor megnyomja a gombot,
a rendszer behangol egy tárolt állomást.
Tipp
• A számgombokkal közvetlenül beírhatja a tárolt
állomás memóriahelyét.
A Radio Data System
(RDS, rádiós adatrendszer)
használata
(Csak európai típusok)
Mi az a Radio Data System?
A Radio Data System (RDS, rádiós
adatrendszer) egy műsorszolgáltatás, amely
lehetővé teszi, hogy a rádióállomások a normál
rádióműsorral együtt kiegészítő információkat
juttassanak el a hallgatókhoz. A vevőegység
nagyon hasznos RDS-szolgáltatásokat nyújt
(például az állomásnév kijelzését).
A tv képernyőjén megjelenik az állomás neve.
RDS-adások vétele
Egyszerűen válasszon ki egy állomást
az FM sávról.
RDS-szolgáltatásokat nyújtó állomás
hangolásakor az állomás neve* megjelenik
az előlap kijelzőjén.
* Ha nem fogható egy RDS-adás, az állomás neve
valószínűleg nem jelenik az előlap kijelzőjén.
Megjegyzés
• Ha a behangolt állomás nem továbbítja megfelelően
az RDS-jeleket, illetve ha gyenge a jelerősség,
előfordulhat, hogy az RDS funkció nem tud
megfelelően működni.
• Nem minden FM állomás sugároz RDS-adást, illetve
nem mindegyik nyújtja ugyanazokat
a szolgáltatásokat. Ha nem ismeri az RDS rendszert,
a régiójában elérhető RDS-szolgáltatásokra
vonatkozó információkért vegye fel a kapcsolatot
a helyi rádióállomásokkal.
Tipp
• RDS-adás vételekor az előlap kijelzője a DISPLAY
gomb minden megnyomásakor a következők szerint
módosul:
Állomás neve t Frekvencia t Memóriahely t
Adatfolyam-információk/Dekódolás állapota* t
Állomás neve t …
* A [Surround Setting] (Térhangzás beállítása)
értékétől függően nem jelenik meg.
46HU
Összehangolt hangvezérlés
Haladó műveletek
A Control for HDMI
(HDMI-vezérlés) funkció
használata a „BRAVIA” Sync
technológiájú készülékekkel
Megjegyzés
• Bizonyos funkciók csak akkor használhatók,
ha a csatlakoztatott tv kompatibilis, és előzetesen
be kell állítani őket a tv-n keresztül. Ehhez olvassa
el a tv kezelési útmutatóját.
• Az összehangolt hangvezérlés használatához
hangkapcsolatot kell létesíteni a rendszer és
a tv között (22. oldal).
A „BRAVIA” Sync szolgáltatás
használata
Control for HDMI - Easy Setting
(HDMI-vezérlés – gyorsbeállítás)
A rendszer [Control for HDMI] (HDMIvezérlés) funkcióját automatikusan beállíthatja
a tv megfelelő beállításának engedélyezésével.
Control for HDMI (HDMI-vezérlés)
kapcsolatos részlekért lásd: „[HDMI Settings]
(HDMI-beállítások)” (65. oldal).
Összehangolt kikapcsolás
A rendszert kikapcsolhatja a tv-vel együtt.
Megjegyzés
• A rendszer nem kapcsol ki automatikusan
zenelejátszás közben, illetve az FM funkcióra állítva.
Egygombos lejátszás
Az összehangolt hangvezérlés
a következőképpen működik:
• Amikor a rendszer be van kapcsolva,
a tv és más készülékek hangját a rendszer
hangsugárzóin keresztül hallhatja.
• Ha a tv vagy más készülékek hangját
a rendszer hangsugárzóira irányította,
a következő gomb megnyomásával
módosíthatja, hogy melyik hangsugárzókon
keresztül legyen hallható a tv hangja:
SPEAKERS TVyAUDIO.
• Ha a tv vagy más készülékek hangját
a rendszer hangsugárzóira irányította, a tv-n
keresztül módosíthatja a rendszer hangerejét,
vagy teljesen kikapcsolhatja a hangot.
Megjegyzés
Haladó műveletek
Ez a funkció csak a „BRAVIA” Sync
technológiát támogató tv-ken érhető el.
Ha a Control for HDMI (HDMI-vezérlés)
funkcióval kompatibilis Sony készülékeket
csatlakoztat (külön megvásárolható) HDMIkábellel, a működtetés egyszerűbbé válik.
A tv és az egyéb készülékek hangját egyszerűbb
kezelés mellett élvezheti.
• Ha a tv PAP (picture and picture) módban van, vagy
a rendszer iPod/iPhone készülékről játszik le videovagy fényképfájlokat, az összehangolt hangvezérlés
nem használható.
• A tv típusától függően a hangerőszint megjelenhet
a tv-képernyőn az egység hangerejének
módosításakor. Ilyenkor előfordulhat, hogy a tvképernyőn és az egység előlapi kijelzőjén eltérő
hangerőszint látható.
Audio Return Channel
A tv hangját a rendszeren keresztül élvezheti
csupán egyetlen HDMI-kábel használatával.
A beállítással kapcsolatos részletekért lásd:
„A tv-készülék csatlakoztatása” (22. oldal).
Egyszerű távvezérlés
A rendszer alapvető funkcióit a tv
távvezérlőjével irányíthatja, ha a rendszer
videokimenete a tv-képernyőre van irányítva.
Nyelvkövetés
Ha módosítja a tv képernyőn megjelenített
feliratainak nyelvét, a rendszer képernyőn
megjelenített elemeinek nyelve is megváltozik
a rendszer ki- és bekapcsolását követően.
Amikor megnyomja a távvezérlő N gombját,
a rendszer és a tv bekapcsol, és a tv átvált arra
a HDMI-bemenetre, amelyre a rendszer
csatlakoztatva van.
47HU
Vezérlés továbbítása
5
Amikor egygombos lejátszást végez
a csatlakoztatott készüléken, a rendszer
bekapcsol, átvált a HDMI1 vagy HDMI2
bemenetre (attól függően, hogy melyik HDMI
bemeneti aljzat van használatban), és a tv
bemenetét automatikusan átállítja arra a HDMIbemenetre, amelyikhez csatlakoztatva van.
Megjegyzés
• Győződjön meg róla, hogy a készülék össze van kötve
a rendszerrel HDMI-vezetéken keresztül, és hogy
a csatlakoztatott készülék Control for HDMI
(HDMI-vezérlés) funkciója be van kapcsolva.
Állítsa fel a kalibrációs mikrofont a fül
magasságába egy háromlábú állvány vagy
más eszköz segítségével (külön
megvásárolható). Az összes hangsugárzó
előlapja a kalibrációs mikrofon felé nézzen, és
ne legyen semmilyen akadály a hangsugárzók
és a kalibrációs mikrofon között.
6
• Az [Auto Calibration] (Automatikus kalibrálás)
megkezdése előtt győződjön meg róla, hogy
a térhangerősítő be van kapcsolva, és a megfelelő
helyen üzemel. Ha a térhangerősítőt rosszul
helyezi el, például egy másik szobában, nem kap
megfelelő mérési eredményeket.
A D.C.A.C. (Digital Cinema Auto Calibration)
szolgáltatással automatikusan beállíthatja
a megfelelő térhangzást.
Megjegyzés
A televízió képernyőjén megjelenik a főmenü.
2
Válassza ki a
[Setup] (Beállítás)
lehetőséget a C/c gombbal.
3
A X/x gombokkal jelölje ki az [Audio
Settings] (Hangbeállítások) elemet,
majd nyomja meg a
gombot.
4
A X/x gombokkal jelölje ki az [Auto
Calibration] (Automatikus kalibrálás)
elemet, majd nyomja meg a
gombot.
Megjelenik az [Auto Calibration]
(Automatikus kalibrálás) megerősítő
képernyője.
48HU
gombot.
Megjegyzés
[Auto Calibration] (Automatikus kalibrálás)
Nyomja meg a HOME gombot.
Nyomja meg a
Elindul az [Auto Calibration]
(Automatikus kalibrálás) eljárás.
A rendszer automatikusan megkeresi
a megfelelő hangsugárzó-beállításokat.
A mérési folyamat során maradjon
csendben.
A megfelelő beállítások
megkeresése automatikus
kalibrálással
1
A X/x gombokkal válassza ki az [OK]
lehetőséget.
A művelet megszakításához válassza ki
a [Cancel] (Mégse) lehetőséget.
7
• A rendszer hangos teszthangot játszik le, amikor az
[Auto Calibration] (automatikus kalibrálás) elindul.
A hangerő nem csökkenthető. Figyelmeztesse
szomszédait és a gyermekeket.
Csatlakoztassa a kalibrációs mikrofont
a hátlapon levő A.CAL MIC aljzathoz.
8
Hagyja jóvá az [Auto Calibration]
(Automatikus kalibrálás) eljárás
eredményeit.
Az egységhez csatlakoztatott
hangsugárzókhoz a [Yes] (Igen) felirat
jelenik meg a képernyőn.
Megjegyzés
• Ha a mérés nem sikerült, kövesse az üzenet
szövegét, és ismételje meg az [Auto Calibration]
(Automatikus kalibrálás) eljárást.
• A [Subwoofer] (Mélysugárzó) eredménye
mindig [Yes] (Igen), és a [Speaker Settings]
(Hangsugárzó-beállítások) értékei alaphelyzetbe
állnak az [Auto Calibration] (Automatikus
kalibrálás) végrehajtásakor.
9
A X/x gombokkal jelölje ki az [OK] vagy
a [Cancel] (Mégse) lehetőséget, és nyomja
meg a
gombot.
x A mérés rendben befejeződött.
Válassza le a kalibrációs mikrofont, és
válassza az [OK] lehetőséget. A eredményül
kapott beállítások életbe lépnek.
x A mérés nem fejeződött be rendben.
Kövesse az üzenet szövegét, és válassza
az [OK] lehetőséget az ismételt
próbálkozáshoz.
Megjegyzés
A hangsugárzók beállítása
Ha nem csatlakoztat középső és hátsó
hangsugárzót, állítsa be megfelelően a [Center]
(Középső) és [Surround] (Hátsó) paramétert.
Mivel az első hangsugárzó és a mélysugárzó
beállítása rögzített, ezeket nem módosíthatja.
[Front] (Első)
[Yes] (Igen)
[Centre] (Középső)
[Yes] (Igen): Általában ezt a beállítást kell választani.
[None] (Nincs): Válassza ezt a beállítást, ha nem
használ középső hangsugárzót.
[Surround] (Hátsó)
[Yes] (Igen): Általában ezt a beállítást kell
választani.
[None] (Nincs): Válassza ezt a beállítást, ha nem
használ hátsó hangsugárzót.
[Subwoofer] (Mélysugárzó)
[Speaker Settings] (Hangsugárzóbeállítások)
[Yes] (Igen)
A lehető legjobb térhangzás eléréséhez állítsa
be a hangsugárzók kapcsolatát és a hallgatási
helytől való távolságát. Ezután a teszthang
segítségével állítsa be a hangsugárzók hangerejét
és hangegyensúlyát ugyanarra a szintre.
x [Distance] (Távolság)
1
Nyomja meg a HOME gombot.
A televízió képernyőjén megjelenik
a főmenü.
2
Válassza ki a
[Setup] (Beállítás)
lehetőséget a C/c gombbal.
3
A X/x gombokkal jelölje ki az [Audio
Settings] (Hangbeállítások) elemet, majd
nyomja meg a
gombot.
4
A X/x gombokkal jelölje ki a [Speaker
Settings] (Hangsugárzó-beállítások)
elemet, majd nyomja meg a
gombot.
Megjelenik a [Speaker Settings]
(Hangsugárzó-beállítások) képernyő.
5
Haladó műveletek
• Ne használja a rendszert az automatikus kalibrációs
eljárás közben.
x [Connection] (Csatlakoztatás)
Ha áthelyezi a hangsugárzókat, ne felejtse el
beállítani a hangsugárzók és a hallgatási hely
közötti távolságot (A).
A paraméterekben 0,0 és 7,0 méter közötti
távolságot adhat meg.
Az ábrán jelzett hangsugárzók az alábbiaknak
felelnek meg:
1Középső hangsugárzó
2Bal első hangsugárzó (L)
3Jobb első hangsugárzó (R)
4Mélysugárzó
5Bal hátsó hangsugárzó (L)
6Jobb hátsó hangsugárzó (R)
1
2
3
4
A
Nyomja meg a X/x gombot a kívánt elem
kijelöléséhez, és nyomja meg a
gombot.
Ellenőrizze az alábbi beállításokat.
5
A
6
49HU
[Front Left/Right] (Bal/jobb első) 3,0 m: Állítsa
be az első hangsugárzók távolságát.
[Centre]* (Középső) 3,0 m: Állítsa be a középső
hangsugárzó távolságát.
[Surround Left/Right]* (Bal/jobb hátsó) 3,0 m:
Állítsa be a hátsó hangsugárzók távolságát.
[Subwoofer] (Mélysugárzó) 3,0 m: Állítsa be
a mélysugárzó távolságát.
2
A X/x gombokkal jelölje ki a [Level]
(Szint) lehetőséget, majd nyomja meg
a
gombot.
3
A X/x gombokkal jelölje ki a kívánt
hangsugárzótípust, majd nyomja meg
a
gombot.
4
A C/c gombokkal válassza ki a bal oldali
vagy a jobb oldali hangsugárzót, és állítsa
be a hangerőt a X/x gombokkal.
* Ez az elem akkor jelenik meg, ha [Yes] (Igen) értékre
állítja a [Connection] (Csatlakoztatás) beállításban.
Megjegyzés
• A bemeneti adatfolyamtól függően előfordulhat, hogy
a [Distance] (Távolság) beállítás nem lép érvénybe.
5
6
7
[Front Left/Right] (Bal/jobb első) 0,0 dB: Állítsa
be az első hangsugárzók hangerejét.
[Centre]* (Középső) 0,0 dB: Állítsa be a középső
hangsugárzó hangerejét.
[Surround Left/Right]* (Bal/jobb hátsó) 0,0 dB:
Állítsa be a hátsó hangsugárzók hangerejét.
[Subwoofer] (Mélysugárzó) 0,0 dB: Állítsa be
a mélysugárzó hangerejét.
* Ez az elem akkor jelenik meg, ha [Yes] (Igen) értékre
állítja a [Connection] (Csatlakoztatás) beállításban.
x [Test Tone] (Teszthang)
A hangsugárzókból teszthang szólal meg,
lehetővé téve a [Level] (Szint) beállítását.
[Off] (Kikapcsolva): A teszthang nem szólal meg
a hangsugárzókból.
[On] (Bekapcsolva): A teszthang sorrendben
megszólal a hangsugárzókból a hangerőszint
beállítása során. Amikor kiválasztja a [Speaker
Settings] (Hangsugárzó-beállítások) egyes
elemeit, egymás után megszólal
a hangsugárzókból a teszthang.
A hangsugárzók hangerejét az alábbiak szerint
állítsa be.
1
50HU
Állítsa a [Test Tone] (Teszthang) beállítást
[On] (Bekapcsolva) értékre.
gombot.
Ismételje meg a 3–5 lépést.
Nyomja meg a RETURN gombot.
A rendszer visszatér az előző képernyőre.
x [Level] (Szint)
Módosíthatja a hangsugárzók hangerejét.
A paraméterekben -6,0 és +6,0 dB közötti
hangerőt adhat meg. Ne felejtse el [On]
(Bekapcsolva) értékre állítani a [Test Tone]
(Teszthang) beállítást a megfelelő hangerő
egyszerűbb megtalálása érdekében.
Nyomja meg a
8
A X/x gombokkal jelölje ki a [Test Tone]
(Teszthang) elemet, és nyomja meg a
gombot.
9
A X/x gombokkal jelölje ki az [Off]
(Kikapcsolva) lehetőséget, majd nyomja
meg a
gombot.
Megjegyzés
• A teszthang jelét nem a HDMI (OUT) aljzaton
keresztül továbbítja a rendszer.
Tipp
• Az összes hangsugárzó hangerejének egyidejű
módosításához nyomja meg a 2 +/– gombot.
A kikapcsolásidőzítő
használata
Beállíthatja a rendszert, hogy egy megadott
időpontban kikapcsoljon, így zenehallgatás
közben merülhet álomba. Az időpont 10 perces
időközökkel léptethető.
Nyomja meg a SLEEP gombot.
Az előlap kijelzőjén látható időtartam
(a hátralévő idő) a SLEEP gomb minden egyes
megnyomásakor 10 perccel változik.
A kikapcsolásidőzítő beállítását követően
a hátralévő idő 5 percenként megjelenik.
Amikor a hátralévő idő 2 perc alá csökken,
a SLEEP felirat villogni kezd az előlap kijelzőjén.
A hátralévő idő megjelenítése
Nyomja meg egyszer a SLEEP gombot.
A hátralévő idő módosítása
Nyomja meg többször egymás után a SLEEP
gombot a kívánt időtartam beállításához.
A nem Sony gyártmányú készülékek
irányításához módosítania kell a távvezérlő
tárolt kódját. Ennek módjáról lásd:
„A távvezérlő tárolt kódjának módosítása
(beállításmód)” (52. oldal).
Megjegyzés
• A távvezérlő elemeinek cseréjekor visszaállhat
az alapértelmezett (SONY) beállítás.
Az egységen található
gombok deaktiválása
1
2
Nyomja meg, és tartsa nyomva 5 másodpercnél
hosszabb ideig az egység x gombját.
Az előlapi kijelzőn megjelenik a „LOCKED”
felirat.
A rendszer aktiválja a gyermekzárfunkciót,
és zárolja az egységen található gombokat.
(A rendszer a távvezérlővel működtethető.)
A zár feloldásához nyomja meg 5 másodpercnél
hosszabban a x gombot. Ezt követően az
UNLOCK felirat jelenik meg az előlap kijelzőjén.
Megjegyzés
Nyomja meg az irányítani kívánt
készüléknek megfelelően a TV vagy
az STB üzemmódgombot.
Nyomja meg az alábbi táblázatban
felsorolt megfelelő gombokat.
• z: A gomb a távvezérlő alapértelmezett
beállítása mellett használható.
• a: A gomb a távvezérlő tárolt kódjának
módosítását követően használható.
Gomb
Távvezérlő üzemmódja
TV
STB
AV "/1
z
z
Számgombok
z
z
/
z
z
ENTER (-)
z
a
z
a
z
z
z
z
Színes gombok
(piros/zöld/
sárga/kék)
z
z
TOP MENU
( )
z
z
• Ha az egység gombjait megnyomják, miközben
a gyermekzárfunkció be van kapcsolva, az előlap
kijelzőjén villogni kezd a „LOCKED” felirat.
SLEEP (t/
A tv és más készülékek
irányítása a rendszerhez
kapott távvezérlővel
A rendszerhez mellékelt távvezérlővel
irányíthatja a tv-t és az egyéb készülékeket,
például kábeltv-vevőegységet vagy digitális
műholdvevőt. A távvezérlő eredetileg Sony
készülékek irányítására van beállítva.
Haladó műveletek
(Gyermekzár)
Az egységen található gombokat (a "/1 gomb
kivételével) deaktiválhatja a nem kívánt használat,
például a gyermekcsínyek megakadályozása
érdekében (gyermekzárfunkció).
A készülékek irányítása
a rendszerhez kapott távvezérlővel
)
z
z
POP UP/MENU
a
a
C/X/x/c,
z
z
RETURN
z
z
HOME (MENU)
z
z
OPTIONS
(TOOLS)
z
a
SOUND MODE
(
)
z
a
./>
z
a
51HU
Gomb
Távvezérlő üzemmódja
TV
STB
z
a
m/M
z
a
N
z
a
X
z
a
x
z
a
z
z
2 +/–
z
z
PROG +/–
(c/C)
z
z
DISPLAY
( / )
z
z
7
A távvezérlő beállításmódba lép. A TV vagy
az STB üzemmódgomb (attól függően,
hogy melyiket nyomta meg) villogni kezd.
8
Megjegyzés
• A beállításmódból való kilépéshez nyomja meg
a TV vagy az STB üzemmódgombot (attól függően,
hogy melyik villog).
• Ha 10 percnél hosszabb ideig nem működteti
beállításmódban, a távvezérlő kilép a beállításmódból.
A tárolt kód törlése a távvezérlő
memóriájából
1
A távvezérlő tárolt kódjának
módosítása (beállításmód)
1
Nyomja meg a HOME gombot.
A televízió képernyőjén megjelenik
a főmenü.
2
52HU
Válassza ki a
[Setup] (Beállítás)
lehetőséget a C/c gombbal.
Amikor a TV vagy STB üzemmódgomb
villogni kezd, adja meg a kódot a tvképernyőn a számgombokkal, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Ha a kódbeállítás sikerült, a TV vagy STB
üzemmódgomb kétszer lassan felvillan. Ha
a kódbeállítás nem sikerült, a TV vagy STB
üzemmódgomb ötször villan fel gyorsan.
Megjegyzés
• Ha TV vagy STB módban megnyomja a fenti
gombok bármelyikét, felgyullad a TV vagy az STB
üzemmódgomb. (A kódbeállítástól függően azonban
előfordulhat, hogy a gombok egy része nem működik,
illetve hogy a TV vagy STB üzemmódgomb fénye
nem gyullad fel.)
• Ha a fentiektől eltérő gombot nyom meg, miközben
a távvezérlő TV vagy STB módban van, a TV vagy
STB üzemmódgomb nem gyullad fel.
• A tv-től vagy a készüléktől függően egyes gombokat
esetleg nem lehet használni.
Nyomja meg a POP UP/MENU gombot,
miközben nyomva tartja a TV gombot
(tv esetében) vagy az STB gombot (kábeltvvevőegység, digitális műholdvevő, digitális
videofelvevő stb. esetében).
Nyomja meg és tartsa nyomva az AV ?/1
gombot, majd nyomja meg a 2 – gombot,
végül pedig a CH – gombot.
Felgyullad a BD, TV és STB üzemmódgomb.
2
Engedje el az összes gombot.
A BD, TV és STB üzemmódgombok fénye
kialszik, és ezzel törölte is a tárolt kódot.
A távvezérlő visszaáll az eredeti beállításaira.
3
A X/x gombokkal válassza ki a [Remote
Controller Setting Guide] (Távvezérlő
beállítási útmutatója) lehetőséget, majd
nyomja meg a
gombot.
Energiatakarékos
készenléti mód
4
A X/x gombokkal válassza ki a [Preset
Mode] (Beállításmód) lehetőséget, majd
nyomja meg a
gombot.
5
A X/x gombokkal válassza ki a mellékelt
távvezérlővel irányítandó készülék
típusát, majd nyomja meg a
gombot.
6
A X/x gombokkal válassza ki az eszköz
gyártóját, majd nyomja meg a
gombot.
Győződjön meg róla, hogy mindkét alábbi
beállítás az itt megadott értékkel rendelkezik:
– A [HDMI Settings] (HDMI-beállítások)
[Control for HDMI] (HDMI-vezérlés)
beállítása [Off] (Kikapcsolva) értékű (65. oldal).
– A [Quick Start Mode] (Gyorsindítás mód)
beállítás értéke [Off] (Kikapcsolva) (66. oldal).
Böngészés az interneten
A rendszerrel az internetre kapcsolódva
webhelyeket tekinthet meg, például a Sony
honlapját.
1
Készítse elő a rendszert az
internetböngészésre.
Az internetböngésző képernyő
A webhelyek tartalmát a DISPLAY gomb
megnyomásával tekintheti meg. A megjelenített
információk a webhely és a lap állapotától
függően eltérnek.
Csatlakoztassa a rendszert egy hálózathoz
(27. oldal).
2
Nyomja meg a HOME gombot.
A televízió képernyőjén megjelenik a főmenü.
4
Válassza ki a
[Network] (Hálózat)
lehetőséget a C/c gombokkal.
A X/x gombokkal válassza ki az [Internet
Browser] (Internetböngésző) lehetőséget,
majd nyomja meg a
gombot.
Megjelenik az [Internet Browser]
(Internetböngésző) képernyő.
Megjegyzés
• Előfordulhat, hogy bizonyos webhelyek nem jelennek
meg megfelelően vagy nem működnek.
URL-cím megadása
A beállítómenüből válassza ki az [URL entry]
(URL megadása) lehetőséget.
Írja be az URL-címet a szoftveres billentyűzettel,
és válassza az [Enter] (Bevitel) lehetőséget.
Az alapértelmezett kezdőlap beállítása
Miközben a beállítani kívánt lap van megjelenítve,
válassza ki a [Set as start page] (Beállítás
kezdőlapként) lehetőséget a beállítómenüből.
Kilépés az internetböngészőből
Nyomja meg a HOME gombot.
A Lap címe
B Kurzor
Mozgatásához nyomja meg a C/X/x/c
gombokat. Helyezze a kurzort a megtekinteni
kívánt hivatkozásra, és nyomja meg a
gombot. Megjelenik a hivatkozott webhely.
Haladó műveletek
3
C Lap címe
D SSL ikon
Akkor jelenik meg, ha a hivatkozott URL-cím
titkosítást használ.
E Jelerősségjelző
Akkor látható, ha a rendszer vezeték nélküli
hálózatra van csatlakoztatva.
F Folyamatjelző sáv/töltésikon
A lapok beolvasása és fájlletöltés/fájlátvitel
közben jelenik meg.
G Szövegbeviteli mező
Nyomja meg a
gombot, és válassza
a beállítómenü [Input] (Bevitel) elemét
a szoftveres billentyűzet megnyitásához.
H Görgetősáv
A C/X/x/c gombokkal görgetheti a lapot
balra, felfelé, lefelé vagy jobbra.
53HU
Használható beállítások
Különféle beállítások és műveletek válnak
elérhetővé az OPTIONS gomb megnyomásakor.
Az elérhető elemek a helyzettől függően változnak.
54HU
Elemek
Leírás
[Browser Setup]
(Böngésző beállítása)
Megjeleníti az
internetböngésző beállításait.
• [Zoom] (Nagyítás/
kicsinyítés): A megjelenített
tartalom méretének
növelése vagy csökkentése
• [JavaScript Setup]
(JavaScript beállítása):
A JavaScript használatának
engedélyezése vagy letiltása
• [Cookie Setup] (Sütik
beállítása): A böngészősütik
elfogadásának
engedélyezése vagy letiltása
• [SSL Alarm Display]
(SSL-figyelmeztetés
megjelenítése):
Az SSL használatának
engedélyezése vagy letiltása
[Input] (Bevitel)
Megjeleníti a szoftveres
billentyűzetet, amellyel
karakterek írhatók be
böngészés közben.
[Break] (Sortörés)
A kurzort a következő sor
elejére lépteti a szövegbeviteli
mezőben.
[Delete] (Törlés)
Törli a kurzor bal oldalán
látható karaktert
a szövegbevitel során.
[Window List]
(Ablaklista)
Megjeleníti az adott
pillanatban nyitva lévő
webhelyek listáját.
A felhasználó visszatérhet egy
korábban megjelenített
webhelyre a megfelelő ablak
kiválasztásával.
[Bookmark List]
(Könyvjelzőlista)
Megjeleníti a könyvjelzők
listáját.
Elemek
Leírás
[Cancel loading]
Megszakítja a lap betöltését.
(Betöltés megszakítása)
[Reload] (Újratöltés)
Újra betölti ugyanazt a lapot.
[URL entry]
(URL megadása)
Lehetővé teszi az URL-címek
megadását a megjelenített
szoftveres billentyűzettel.
[Add to Bookmark]
Felveszi az éppen
(Könyvjelző felvétele) megjelenített webhelyet
a könyvjelzők listájára.
[Set as start page]
(Beállítás
kezdőlapként)
Beállítja az éppen
megjelenített webhelyet
alapértelmezett kezdőlapnak.
[Open in new
window] (Megnyitás
új ablakban)
Új ablakban nyit meg egy
hivatkozást.
[Display certificate]
(Tanúsítvány
megjelenítése)
Megjeleníti az SSL-titkosítást
támogató webhelyek által
küldött
kiszolgálótanúsítványokat.
A vezeték nélküli rendszer
további beállításai
A vezeték nélküli átvitel aktiválása
meghatározott egységek között
[Secure Link] (Biztonságos kapcsolat)
A Biztonságos kapcsolat funkcióval
kiválaszthatja azt a vezeték nélküli kapcsolatot,
amely a fő egység és a térhangerősítő közötti
kommunikációt biztosítja.
Ezzel a funkcióval megakadályozhatja az
interferenciát, ha több vezeték nélküli terméket
használ, vagy szomszédai is használnak vezeték
nélküli termékeket.
1
Nyomja meg a HOME gombot.
A televízió képernyőjén megjelenik a főmenü.
[Character encoding] Lehetővé teszi
(Karakterkódolás)
a karakterkódolás megadását.
2
[Previous page]
(Előző lap)
Visszatér egy korábban
megjelenített lapra.
3
[Next page]
(Következő lap)
Visszatér a korábban
megjelenített következő lapra.
Válassza ki a
[Setup] (Beállítás)
lehetőséget a C/c gombbal.
A X/x gombokkal válassza ki a [System
Settings] (Rendszerbeállítások) elemet,
majd nyomja meg a
gombot.
4
A X/x gombokkal válassza ki a [Wireless
Sound Connection] (Vezeték nélküli
hangkapcsolat) lehetőséget, és nyomja
meg a
gombot.
Megjelenik a [Wireless Sound Connection]
(Vezeték nélküli hangkapcsolat) képernyő.
A Biztonságos kapcsolat funkció
kikapcsolása
A fő egység esetén
Válassza a fenti 6. lépésben az [Off]
(Kikapcsolva) beállítást.
A térhangerősítő esetén
Nyomja meg a térhangerősítő hátoldalán
a SECURE LINK gombot, és tartsa nyomva
addig, amíg a LINK/STANDBY jelző zöld
színűre nem vált, vagy el nem kezd zöld
fénnyel villogni.
6
7
A X/x gombokkal válassza ki a [Secure
Link] (Biztonságos kapcsolat) lehetőséget,
majd nyomja meg a
gombot.
A X/x gombokkal válassza ki az [On]
(Bekapcsolva) lehetőséget, majd nyomja
meg a
gombot.
Nyomja meg a SECURE LINK gombot
a térhangerősítő hátulján.
Folytassa a következő lépéssel néhány perc
múlva.
8
Válassza ki a [Start] (Indítás) lehetőséget
a C/c gombbal, majd nyomja meg a
gombot.
Az előző képernyőre való visszatéréshez
válassza a [Cancel] (Mégse) lehetőséget.
9
Miután megjelenik a [Secure Link setting
is complete.] (Az biztonságos kapcsolat
beállítása befejeződött.) üzenet, nyomja
meg a
gombot.
A térhangerősítőt ezzel összekapcsolta
a fő egységgel, és a LINK/STANDBY
narancssárga színűre vált.
Ha a [Cannot set Secure Link.]
(Nem állítható be a biztonságos kapcsolat.)
üzenet jelenik meg, kövesse a képernyőn
megjelenő útmutatást.
Ha a vezeték nélküli átvitel
nem stabil
[RF Channel] (RF-csatorna)
Ha több vezeték nélküli rendszert, például
vezeték nélküli LAN (helyi) hálózatot vagy
Bluetooth-kapcsolatot használ, a vezeték nélküli
jelek instabillá válhatnak. Ilyenkor az átvitel
javítható az alábbi [RF Channel] (RF-csatorna)
beállítás módosításával.
1
Haladó műveletek
5
Nyomja meg a HOME gombot.
A televízió képernyőjén megjelenik
a főmenü.
2
Válassza ki a
[Setup] (Beállítás)
lehetőséget a C/c gombbal.
3
A X/x gombokkal válassza ki a [System
Settings] (Rendszerbeállítások) elemet,
majd nyomja meg a
gombot.
4
A X/x gombokkal válassza ki a [Wireless
Sound Connection] (Vezeték nélküli
hangkapcsolat) lehetőséget, és nyomja
meg a
gombot.
Megjelenik a [Wireless Sound Connection]
(Vezeték nélküli hangkapcsolat) képernyő.
5
Válassza ki az [RF Channel] (RF-csatorna)
lehetőséget a X/x gombbal, majd nyomja
meg a
gombot.
55HU
6
A X/x gombokkal válassza ki
a kívánt beállítást, majd nyomja
meg a
gombot.
2
Válassza ki a
[Setup] (Beállítás)
lehetőséget a C/c gombbal.
• [Auto] (Automatikus): Általában ezt
a beállítást kell választani. A rendszer
automatikusan kiválasztja
a legmegfelelőbb átviteli csatornát.
• [1], [2], [3]: A rendszer rögzített
csatornán továbbítja a hangot. Válassza
ki a legjobb átvitelt biztosító csatornát.
Megjegyzés
Az átvitel esetleg javítható a többi vezetékes rendszer
átviteli csatornájának (frekvenciájának) módosításával
is. Részletekért tanulmányozza az egyéb vezeték nélküli
rendszer(ek) kezelési utasítását.
3
A X/x gombokkal válassza ki a [Network
Settings] (Hálózatbeállítások) elemet,
majd nyomja meg a
gombot.
4
A X/x gombokkal válassza ki az [Internet
Settings] (Internetbeállítások) lehetőséget,
majd nyomja meg a
gombot.
A hálózat beállítása
[Internet Settings] (Internetbeállítások)
A beállítás előtt csatlakoztassa a rendszert
a hálózathoz. Részletekért lásd: „3. lépés:
Csatlakoztatás a hálózathoz” (27. oldal).
A beállítás-képernyő megnyitása
1
Nyomja meg a HOME gombot.
1
2
4
5
6
7
8
9
Megjelenik az [Internet Settings]
(Internetbeállítások) képernyő.
3
0
HOME
Megjegyzés
A televízió képernyőjén megjelenik a főmenü.
56HU
• Az [Internet Settings] (Internetbeállítások) képernyő
beállításait az internetre való csatlakozás érdekében
kell megadni. Adja meg a szélessávú útválasztóra
vagy vezeték nélküli LAN-útválasztóra vonatkozó
(alfanumerikus) értékeket. A beállítandó elemek az
internetszolgáltatótól vagy az útválasztótól függően
eltérhetnek. Részleteket az internetszolgáltatójától
vagy az útválasztó gyártójától kapott kezelési
útmutatóban talál.
• További információkért látogasson el az alábbi
webhelyek egyikére.
Kézi beállítás
1
A X/x gombok megnyomásával válassza ki
a [Wired Setup] (Beállítás vezetékes
hálózathoz) lehetőséget az [Internet
Settings] (Internetbeállítások) képernyőn,
majd nyomja meg a
gombot.
2
A X/x gombokkal válassza ki a [Custom]
(Egyéni) lehetőséget, majd nyomja meg
a
gombot.
3
A X/x gombokkal válassza ki
a hálózatbeállítási kategóriát, majd
nyomja meg a
gombot.
Európai vásárlók számára:
http://support.sony-europe.com
Tajvani vásárlók számára:
http://www.sony-asia.com/support/tw
Egyéb országok/régiók vásárlói számára:
http://www.sony-asia.com/support
Kövesse az alábbi lépéseket a LAN (Local Area
Network) hálózatra való csatlakozáshoz.
Automatikus beállítás
1
A X/x gombok megnyomásával válassza ki
a [Wired Setup] (Beállítás vezetékes
hálózathoz) lehetőséget az [Internet
Settings] (Internetbeállítások) képernyőn,
majd nyomja meg a
gombot.
2
A X/x gombokkal válassza ki az [Auto]
(Automatikus) elemet, majd nyomja meg
a
gombot.
A rendszer automatikusan megállapítja
a hálózati beállításokat, és az
internetbeállításokat megjeleníti
a tv-képernyőn.
3
4
Nyomja meg a c gombot.
A X/x gombokkal válassza ki a [Save &
Connect] (Mentés és kapcsolódás)
lehetőséget, majd nyomja meg
a
gombot.
A rendszer megkezdi a hálózati kapcsolat
ellenőrzését.
5
Várjon, amíg megjelenik az [Internet
Settings is now complete.] (Az internet
beállítása befejeződött.) üzenet, majd
nyomja meg a
gombot.
• [Auto] (Automatikus): A rendszer
automatikusan beállítja az IP-címet,
és megjeleníti a [DNS Settings]
(DNS-beállítások) képernyőt.
Ha itt az [Auto] (Automatikus)
lehetőséget választja, és megnyomja
a
gombot, a rendszer automatikusan
megállapítja a DNS-beállításokat.
Ha a [Specify IP address] (IP-cím
megadása) lehetőséget választja,
és megnyomja a
gombot, a DNSbeállításokat kézzel kell megadnia.
Állítsa be az alábbi elemeket a C/X/x/c
gombokkal és a számgombokkal, majd
nyomja meg a
gombot.
– [Primary DNS] (Elsődleges DNS)
– [Secondary DNS] (Másodlagos DNS)
• [Specify IP address] (IP-cím megadása):
Adja meg a hálózati beállításokat saját
kezűleg a hálózati környezetnek
megfelelően.
Állítsa be az alábbi elemeket a C/X/x/c
gombokkal és a számgombokkal, majd
nyomja meg a
gombot.
– [IP Address] (IP-cím)
– [Subnet Mask] (Alhálózati maszk)
– [Default Gateway] (Alapértelmezett
átjáró)
– [Primary DNS] (Elsődleges DNS)
– [Secondary DNS] (Másodlagos DNS)
Haladó műveletek
Csatlakozás LAN hálózatra
LAN-kábellel
A beállítás ezzel befejeződött. Ha a fenti
üzenet nem jelenik meg, kövesse
a képernyőn megjelenő útmutatást.
57HU
4
A X/x gombokkal válassza ki
a proxykiszolgáló-beállítást, majd
nyomja meg a
gombot.
• [No] (Nem): Nem használatos
proxykiszolgáló.
• [Yes] (Igen): Adja meg a proxykiszolgáló
beállítását.
Használja a C/X/x/c gombokat
és a számgombokat, és ha végzett,
nyomja meg a
gombot.
A tv-képernyőn megjelenik az
internetbeállítások értéke.
5
6
2
3
4
Nyomja meg a c gombot.
A X/x gombokkal válassza ki a [Save &
Connect] (Mentés és kapcsolódás)
lehetőséget, majd nyomja meg
a
gombot.
Várjon, amíg megjelenik az [Internet
Settings is now complete.] (Az internet
beállítása befejeződött.) üzenet, majd
nyomja meg a
gombot.
A beállítás ezzel befejeződött. Ha a fenti
üzenet nem jelenik meg, kövesse
a képernyőn megjelenő útmutatást.
Csatlakozás vezeték nélküli LAN
hálózatra a rendszer beépített
Wi-Fi antennájával vagy az USB
vezeték nélküli hálózati adapterrel
1
58HU
A X/x gombok megnyomásával válassza
ki a [Wireless Setup(built-in)] (Beépített
vezeték nélküli eszköz beállítása) vagy
[USB Wireless Setup] (Beállítás vezeték
nélküli USB-adapterhez) lehetőséget az
[Internet Settings] (Internetbeállítások)
képernyőn, majd nyomja meg a
gombot.
Várjon, amíg megjelenik a [Wi-Fi
Protected Setup was successful.]
(A WPS-beállítás sikerült.) üzenet,
majd nyomja meg a c gombot.
A vezeték nélküli LAN-kapcsolat és
az IP-cím beállítása ezzel befejeződött.
Ezután adja meg a proxykiszolgáló beállítását.
Végezze el a „Csatlakozás LAN hálózatra
LAN-kábellel” című rész „Kézi beállítás”
szakaszában ismertetett 4–7. lépést.
Ha a vezeték nélküli útválasztó nem
kompatibilis a WPS funkcióval
1
A X/x gombok megnyomásával válassza
ki a [Wireless Setup(built-in)] (Beépített
vezeték nélküli eszköz beállítása) vagy
[USB Wireless Setup] (Beállítás vezeték
nélküli USB-adapterhez) lehetőséget az
[Internet Settings] (Internetbeállítások)
képernyőn, majd nyomja meg a
gombot.
2
A X/x gombokkal válassza ki a [Scan]
(Keresés) lehetőséget, majd nyomja meg
a
gombot.
Kövesse az alábbi lépéseket a vezeték nélküli
LAN (Local Area Network) hálózatra való
csatlakozáshoz.
Ha a vezeték nélküli útválasztó
kompatibilis a WPS funkcióval
Aktiválja a vezeték nélküli útválasztó
WPS funkcióját, a X/x gombokkal
válassza ki a [Start] (Indítás) lehetőséget,
és nyomja meg a
gombot.
A WPS funkció bekapcsolásáról az
útválasztó kezelési utasításában olvashat
bővebben.
A rendszer megkezdi a hálózati kapcsolat
ellenőrzését.
7
A X/x gombokkal válassza ki a [Wi-Fi
Protected Setup (WPS)] (WPS-beállítás)
lehetőséget, majd nyomja meg
a
gombot.
A rendszer keresni kezdi az elérhető vezeték
nélküli LAN hálózatokat, majd megjeleníti
a vezeték nélküli LAN hálózatok listáját.
3
A X/x gombokkal válassza ki a vezeték
nélküli LAN nevét, majd nyomja meg
a
gombot.
x Ha a vezeték nélküli LAN nem védett
A vezeték nélküli LAN-kapcsolat beállítása
befejeződött. Következő lépésként adja meg
az IP-címre vonatkozó beállításokat a fenti
„Csatlakozás LAN hálózatra LAN-kábellel”
című rész „Automatikus beállítás” és „Kézi
beállítás” szakaszában ismertetett módon.
x Ha a vezeték nélküli LAN védett
Megjelenik a WEP- vagy WPA-kulcs
megadására szolgáló képernyő. Ugorjon
az 5. lépésre.
x A vezeték nélküli LAN nevének
megadása
Válassza ki a [Manual Entry] (Kézi bevitel)
lehetőséget.
Megjelenik a beviteli képernyő. Adja meg
a vezeték nélküli LAN nevét a képernyőn
megjelenő üzeneteket követve, majd
nyomja meg a c gombot.
A X/x gombokkal válassza ki a biztonsági
módot, majd nyomja meg a
gombot.
• [None] (Nincs): Válassza ezt
a lehetőséget, ha a vezeték nélküli
LAN nem védett. A vezeték nélküli
LAN-kapcsolat beállítása befejeződött.
Következő lépésként adja meg az IP-címre
vonatkozó beállításokat a fenti
„Csatlakozás LAN hálózatra
LAN-kábellel” című rész „Automatikus
beállítás” és „Kézi beállítás” szakaszában
ismertetett módon.
• [WEP]: A vezeték nélküli LAN hálózatot
WEP-kulcs védi.
• [WPA/WPA2-PSK]: A vezeték nélküli
LAN hálózatot WPA-PSK vagy WPA2PSK védi.
• [WPA2-PSK]: A vezeték nélküli LAN
hálózatot WPA2-PSK védi.
5
Adja meg a WEP-kulcsot vagy a WPAkulcsot a képernyőn megjelenő
üzeneteket követve, majd nyomja meg
a c gombot.
A vezeték nélküli LAN-kapcsolat beállítása
befejeződött. Következő lépésként adja meg
az IP-címre vonatkozó beállításokat a fenti
„Csatlakozás LAN hálózatra LAN-kábellel”
című rész „Automatikus beállítás” és „Kézi
beállítás” szakaszában ismertetett módon.
Mivel a vezeték nélküli LAN funkció
rádióhullámok segítségével létesít kapcsolatot,
a vezeték nélküli jelet elfoghatják. A vezeték
nélküli kommunikáció védelme érdekében
a rendszer különféle biztonsági funkciókat
támogat. Fordítson gondot arra, hogy
a biztonsági beállításokat a hálózati
környezetnek megfelelően konfigurálja.
Nincs védelem
Habár a beállítások megadása egyszerű,
bárki elfoghatja a vezeték nélküli jeleket vagy
behatolhat a vezeték nélküli hálózatba, és ehhez
még csak bonyolult módszerekre sincs szüksége.
Számoljon a jogosulatlan behatolás vagy az
adatok idegen kézbe kerülésének kockázatával.
Haladó műveletek
4
Tudnivalók a vezeték nélküli LAN
hálózatok biztonságáról
WEP
A WEP védelmet biztosít a hálózatoknak
annak érdekében, hogy megakadályozza
a kommunikációs jelek elfogását és a hálózatra
való behatolást. A WEP egy régebbi biztonsági
technológia, amely lehetővé teszi az olyan
eszközök csatlakozását, amelyek nem
támogatják a TKIP/AES titkosítást.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
A TKIP biztonsági technológiát a WEP
hiányosságainak kiküszöbölésére fejlesztették ki.
A TKIP magasabb biztonsági szintet nyújt
a WEP-nél.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES biztonsági technológia fejlett, a WEP és
a TKIP technológiától alapvetően különböző
védelmi módszert alkalmaz.
Az AES magasabb biztonsági szinten nyújt,
mint a WEP vagy a TKIP.
59HU
Ikon
Beállítások és módosítási lehetőségek
A beállítóképernyő
használata
A képek, hangok és más elemek beállításait
számos módon módosíthatja.
Válassza a
[Setup] (Beállítás) lehetőséget
a főmenüben, ha módosítani szeretné a rendszer
beállításait.
Az alapértelmezett beállítások alá vannak húzva.
Megjegyzés
• A lemezen tárolt lejátszási beállítások felülbírálják
a Setup képernyőn megadott beállításokat, valamint
nem biztos, hogy az összes ismertetett funkció
működik.
1
2
Magyarázat
[Remote Controller Setting
Guide] (Távvezérlő beállítási
útmutatója) (61. oldal)
A tv és más készülékek
kezeléséhez szükséges
távvezérlő-beállítások megadása.
[Network Update] (Hálózati
frissítés) (61. oldal)
A rendszer szoftverének
frissítése.
[Screen Settings]
(Képernyőbeállítások)
(61. oldal)
A csatlakozók típusának
megfelelő képernyő-beállítások
megadása.
[Audio Settings]
(Hangbeállítások) (62. oldal)
Nyomja meg a HOME gombot.
A csatlakozók típusának
megfelelő hangbeállítások
megadása.
A televízió képernyőjén megjelenik
a főmenü.
[BD/DVD Viewing Settings]
(BD/DVD-lejátszás beállításai)
(64. oldal)
Válassza ki a
[Setup] (Beállítás)
lehetőséget a C/c gombbal.
A BD/DVD-lejátszás részletes
beállításainak megadása.
[Parental Control Settings]
(Szülői felügyelet beállításai)
(64. oldal)
A szülői felügyeleti funkció
részletes beállításainak megadása.
[Music Settings]
(Zenebeállítások) (65. oldal)
A Super Audio CD-lejátszás
részletes beállításainak megadása.
3
[System Settings]
(Rendszebeállítások) (65. oldal)
Válassza ki a módosítandó
beállításkategória ikonját a X/x gombbal,
majd nyomja meg a
gombot.
Példa: [Screen Settings]
(Képernyőbeállítások)
A rendszerbeállítások megadása.
[Network Settings] (Hálózati
beállítások) (66. oldal)
Az internetkapcsolat és a hálózat
részletes beállításainak megadása.
[Easy Setup] (Gyorsbeállítás)
(67. oldal)
Az alapvető beállítások
megadása az egyszerű beállítás
újbóli futtatásával.
[Resetting] (Alaphelyzet)
(67. oldal)
A rendszer gyári beállításainak
visszaállítása.
A következő beállításokat adhatja meg.
60HU
[Remote Controller
Setting Guide] (Távvezérlő
beállítási útmutatója)
x [Preset Mode] (Beállításmód)
A nem Sony gyártmányú készülékek
irányításához módosíthatja a távvezérlő tárolt
kódját. Részletekért lásd: „A távvezérlő tárolt
kódjának módosítása (beállításmód)” (52. oldal).
x [3D Output Setting] (3D kimenet beállítása)
[Auto]: Általában ezt a beállítást kell választani.
[Off] (Ki): Válassza ezt a beállítást, ha az összes
tartalmat 2D-ben szeretné látni.
Megjegyzés
• A HDMI (IN 1) és HDMI (IN 2) aljzat térhatású képet
továbbít ettől a beállítástól függetlenül.
x [TV Screen Size Setting for 3D] (Tv-képernyő
méretének beállítása a 3D-hez)
Ezzel a beállítással megadhatja térhatású tv-je
képernyőméretét.
Megjegyzés
• A beállítás nem vonatkozik a HDMI (IN 1) és HDMI
(IN 2) aljzaton továbbított térhatású képre.
x [TV Type] (Tv típusa)
A rendszer funkcióit frissítheti továbbfejlesztett
verziókra.
A frissítési funkciókról az alábbi webhelyen talál
tájékoztatást:
Európai vásárlók számára:
http://support.sony-europe.com
Tajvani vásárlók számára:
http://www.sony-asia.com/support/tw
Egyéb országok/régiók vásárlói számára:
http://www.sony-asia.com/support
Szoftverfrissítés közben az UPDATING szöveg
látható az előlap kijelzőjén. Miután a frissítés
befejeződik, a fő egység automatikusan
kikapcsol. Várja meg, amíg a szoftverfrissítés
befejeződik; ne kapcsolja be vagy ki a fő
egységet, és ne használja a fő egységet
vagy a tv-t.
[16:9]: Válassza ezt a beállítást, ha a készülékhez
széles képernyős tv-t vagy széles képernyős
megjelenítést támogató tv-t csatlakoztat.
[4:3]: Válassza ezt a beállítást, ha a készülékhez
4:3 képarányú, a széles képernyős megjelenítést
nem támogató tv-t csatlakoztat.
Beállítások és módosítási lehetőségek
[Network Update]
(Hálózati frissítés)
[Screen Settings]
(Képernyőbeállítások)
x [Screen Format] (Képernyőformátum)
[Original] (Eredeti): Válassza ezt a beállítást,
ha a készülékhez széles képernyős megjelenítést
támogató tv-t csatlakoztat. A beállítás hatására
a 4:3 méretarányú kép 16:9 méretaránnyal
jelenik meg még a széles képernyős tv-ken is.
[Fixed Aspect Ratio] (Fix nézetarány):
A beállítás hatására a képméret a képernyő
méretéhez igazodik az eredeti méretarány
megtartásával.
x [DVD Aspect Ratio] (DVD-nézeterány)
[Letter Box] (Keretben): Ezzel a beállítással
a készülék széles képet jelenít meg, az alján és
a tetején fekete csíkkal.
61HU
[Pan & Scan] (Levágva): A készülék teljes
magasságú képet jelenít meg a teljes képernyőn,
levágott szélekkel.
x [Cinema Conversion Mode]
(Filmkonverziós mód)
[Auto]: Általában ezt a beállítást kell választani.
A készülék automatikusan érzékeli, hogy az
anyag videoalapú vagy filmalapú, és a megfelelő
konverziós módra vált.
[Video]: A készülék az anyagtól függetlenül
mindig a videoalapú anyagnak megfelelő
konverziós módszert választja.
x [Output Video Format]
(Kimeneti videoformátum)
[HDMI]: Általában az [Auto] beállítást kell
választani. Válassza az [Original Resolution]
(Eredeti felbontás) lehetőséget, ha a lemezen
rögzített felbontást szeretné megjeleníteni.
(Ha a felbontás kisebb az SD-felbontásnál,
a készülék felkonvertálja arra.)
[Component Video] (Komponens video)
(nem európai és nem szaúd-arábiai modellek):
Válassza ki a tv-nek megfelelő felbontást.
[Video]: A legkisebb felbontás automatikus
beállítása.
Megjegyzés
• Ha a kép nem jelenik meg a [HDMI] vagy [Component
Video] (Komponens video) felbontás beállítását
követően, próbálkozzon egy másik felbontással. (Csak
nem európai és nem szaúd-arábiai modellek esetén.)
• Ha a COMPONENT VIDEO OUT aljzat
használatakor a [Component Video] (Komponens
video) beállítást választja, a védett tartalmú BD-ROM
lemezek lejátszása csak 480i/576i kimeneti
felbontással támogatott (lásd: 22. és 29. oldal). (Csak
nem európai és nem szaúd-arábiai modellek esetén.)
x [BD/DVD-ROM 1080/24p Output]
(BD/DVD-ROM 1080/24p kimenet)
[Auto]: A készülék csak akkor továbbít 1920 ×
1080p felbontású, 24 Hz-es videojelet,
ha 1080/24p-kompatibilis tv csatlakozik
a HDMI (OUT) aljzatra.
[Off] (Ki): Válassza ezt a beállítást, ha a tv nem
támogatja az 1080/24p formátumú videojelet.
62HU
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]: A készülék automatikusan érzékeli
a külső eszköz típusát, és a megfelelő
színbeállításra vált.
[YCbCr (4:2:2)]: A készülék YCbCr 4:2:2-es
videojelet továbbít.
[YCbCr (4:4:4)]: A készülék YCbCr 4:4:4-es
videojelet továbbít.
[RGB]: Válassza ezt a beállítást, ha a készülékhez
HDCP-kompatibilis DVI-csatlakozóval illeszt
egy eszközt.
x [HDMI Deep Colour Output]
(HDMI Deep Colour kimenet)
[Auto]: Általában ezt a beállítást kell választani.
[16bit], [12bit], [10bit]: A készülék 16 bites/
12 bites/10 bites videojelet továbbít, ha
a csatlakoztatott tv támogatja a Deep Colour
színleképezést.
[Off] (Ki): Válassza ezt a beállítást, ha a kép nem
stabil, vagy a színek nem tűnnek természetesnek.
x [Pause Mode] (Pillanatmegállítás módja)
(csak BD/DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW
formátumú lemezek esetén)
[Auto]: A kép, beleértve a dinamikusan mozgó
tárgyakat is, sebességingadozás (szaggatás)
nélkül kerül a kimenetre. Általában ezt
a beállítást kell választani.
[Frame] (Képkocka): A kép, beleértve a nem
dinamikusan mozgó tárgyakat is, nagy
felbontásban kerül a kimenetre.
[Audio Settings]
(Hangbeállítások)
x [BD Audio MIX Setting]
(BD hangkeverés beállítása)
[On] (Be): Az interaktív hangból és
a másodlagos hangból kevert hangjel kerül
az elsődleges hangkimenetre.
[Off] (Ki): Csak az elsődleges hang kerül
a kimenetre.
x [Audio DRC]
A felhasználó szűkítheti a hangsáv
dinamikatartományát.
[Auto]: A lejátszás a lemezen meghatározott
dinamikatartománnyal történik (csak BD-ROM
lemezek esetén).
[On] (Be): A rendszer a hangsávot
a hangmérnök által meghatározott
dinamikatartománnyal játssza le.
[Off] (Ki): A rendszer nem szűkíti
a dinamikatartományt.
x [Attenuate - AUDIO] (Audiocsillapítás)
[On] (Be): A bemeneti jelerősség csillapítása.
A kimeneti hangerő megváltozik.
[Off] (Ki): Normál bemeneti jelerősség.
x [Audio Output] (Hangkimenet)
Kiválaszthatja a hangjel kimenetre
továbbításának módszerét.
[Speaker] (Hangsugárzó): Többcsatornás hang
továbbítása kizárólag a rendszer hangsugárzóihoz.
[Speaker + HDMI] (Hangsugárzó + HDMI):
Többcsatornás hangjel továbbítása a rendszer
hangsugárzóihoz és kétcsatornás lineáris
PCM-jel továbbítása a HDMI (OUT) aljzaton.
[HDMI]: Hangtovábbítás kizárólag a HDMI
(OUT) aljzaton. A hangformátum
a csatlakoztatott készüléktől függ.
x [Sound Effect] (Hangeffektus)
Be- és kikapcsolhatja a rendszer hangeffektusait
(SOUND MODE és [Surround Setting]
(Térhangzás beállítása)).
[On] (Be): A rendszer összes hangeffektusának
engedélyezése. A mintavételezési frekvencia
felső korlátja 48 kHz.
[Off] (Ki): A hangeffektusok letiltása. Válassza
ezt a beállítást, ha nem szeretné meghatározni
a mintavételezési frekvencia felső korlátját.
x [Surround Setting] (Térhangzás beállítása)
Kiválaszthatja a térbeli hangzás beállítását.
Részletekért lásd: „7. lépés: Térhatású hang
megszólaltatása” (31. oldal).
x [Speaker Settings] (Hangsugárzók
beállításai)
A lehető legjobb térbeli hangzáshoz állítsa
be a hangsugárzókat. Részletekért lásd:
„A hangsugárzók beállítása” (49. oldal).
x [Auto Calibration] (Automatikus kalibrálás)
A megfelelő beállításokat megkeresheti az
automatikus kalibrálással. Részletekért lásd:
„A megfelelő beállítások megkeresése
automatikus kalibrálással” (48. oldal).
Beállítások és módosítási lehetőségek
A hang torzulhat az AUDIO (AUDIO IN L/R)
aljzatra csatlakoztatott készülékről történő
lejátszáskor. A torzítást megszüntetheti az
egység bemeneti jelszintjének csökkentésével.
• Ha az [Audio Output] (Hangkimenet) beállításban
a [HDMI] kimenetet választja, a „TV” és a „SAT/
CABLE” funkció kétcsatornás lineáris PCM-jelet
használ kimeneti hangformátumként.
Megjegyzés
• Ha a [Control for HDMI] (HDMI-vezérlés) beállítás
az [On] (Be) értékre van állítva (65. oldal), az [Audio
Output] (Hangkimenet) beállítást automatikusan
a [Speaker + HDMI] (Hangsugárzó + HDMI) értékre
állítja a rendszer, és ezt a beállítást nem lehet
megváltoztatni.
• A hangjelet nem továbbítja a rendszer a HDMI
(OUT) aljzatra, ha az [Audio Output] (Hangkimenet)
beállításban a [Speaker + HDMI] (Hangsugárzó +
HDMI) érték, a [HDMI1 Audio Input Mode]
(HDMI1 hangbemenet módja) beállításban
(65. oldal) pedig a [TV] érték van megadva.
(Csak európai modellek esetén.)
63HU
[BD/DVD Viewing
Settings] (BD/DVD-lejátszás
beállításai)
x [BD Internet Connection]
(BD internetkapcsolat)
[Allow] (Engedélyezés): Általában ezt
a beállítást kell választani.
[Do not allow] (Tiltás): Ezzel a beállítással
letilthatja az internetkapcsolatot.
Megadhatja a BD/DVD-lejátszás részletes
beállításait.
x [BD/DVD Menu] (BD/DVD menü)
Kiválaszthatja a BD-ROM vagy DVD VIDEO
lemezek alapértelmezett menünyelvét.
Ha a [Select Language Code] (Nyelvkód
választása) lehetőséget választja, megjelenik
a nyelvkód megadására szolgáló felület. Adja
meg a nyelvének megfelelő kódot a következő
táblázat alapján: „Nyelvkódok listája”
(81. oldal).
x [Audio] (Hang)
Kiválaszthatja a BD-ROM vagy DVD VIDEO
lemezek alapértelmezett sávnyelvét.
Ha az [Original] (Eredeti) beállítást választja,
a lemezen meghatározott alapértelmezett
nyelvet használja a rendszer.
Ha a [Select Language Code] (Nyelvkód
választása) lehetőséget választja, megjelenik
a nyelvkód megadására szolgáló felület. Adja meg
a nyelvének megfelelő kódot a következő táblázat
alapján: „Nyelvkódok listája” (81. oldal).
[Parental Control
Settings] (Szülői felügyelet
beállításai)
x [Password] (Jelszó)
Megadhatja vagy módosíthatja a szülői felügyeleti
funkció jelszavát. A jelszóval korlátozhatja
a BD-ROM és DVD VIDEO lemezek, illetve
az internetes videók lejátszását. Ha szükséges,
különböző korlátozási szintet is beállíthat
a BD-ROM és a DVD VIDEO lemezekhez.
x [Parental Control Area Code]
(Szülői felügyelet területkód)
Bizonyos BD-ROM és DVD VIDEO lemezek
lejátszását földrajzi hely szerint korlátozzák.
Elképzelhető, hogy néhány jelenet nem játszható
le, vagy helyettük másik jelenet látható. Kövesse
a képernyőn megjelenő útmutatást, és adja meg
négyjegyű jelszavát.
x [Subtitle] (Felirat)
64HU
Kiválaszthatja a BD-ROM vagy DVD VIDEO
lemezek alapértelmezett feliratnyelvét.
Ha a [Select Language Code] (Nyelvkód
választása) lehetőséget választja, megjelenik
a nyelvkód megadására szolgáló felület. Adja meg
a nyelvének megfelelő kódot a következő táblázat
alapján: „Nyelvkódok listája” (81. oldal).
x [BD Parental Control] (BD szülői felügyelet)
x [BD Hybrid Disc Playback Layer]
(BD hibrid lemez lejátszandó rétege)
x [DVD Parental Control]
(DVD szülői felügyelet)
[BD]: A BD-réteg lejátszása.
[DVD/CD]: A DVD- vagy CD-réteg lejátszása.
Bizonyos DVD VIDEO lemezek lejátszását
egy előre meghatározott feltétel, például
a felhasználók életkora szerint korlátozzák.
Elképzelhető, hogy néhány jelenet nem játszható
le, vagy helyettük másik jelenet látható. Kövesse
a képernyőn megjelenő útmutatást, és adja
meg négyjegyű jelszavát.
Bizonyos BD-ROM lemezek lejátszását
a felhasználók életkora szerint korlátozzák.
Elképzelhető, hogy néhány jelenet nem játszható
le, vagy helyettük másik jelenet látható. Kövesse
a képernyőn megjelenő útmutatást, és adja meg
négyjegyű jelszavát.
x [Internet Video Parental Control]
(Internetes videó szülői felügyelet)
x [Wireless Sound Connection]
(Vezeték nélküli hangkapcsolat)
Bizonyos internetes videók lejátszását
a felhasználók életkora szerint korlátozzák.
Elképzelhető, hogy néhány jelenet nem játszható
le, vagy helyettük másik jelenet látható. Kövesse
a képernyőn megjelenő útmutatást, és adja meg
négyjegyű jelszavát.
Megadhatja a vezeték nélküli rendszer további
beállításait. Részletekért lásd: „A vezeték nélküli
rendszer további beállításai” (54. oldal).
Ellenőrizheti a vezeték nélküli átvitel állapotát is. Ha
a vezeték nélküli átvitel aktív, a [Status] (Állapot)
felirat mellett az [OK] (Rendben) érték látható.
x [Internet Video Unrated]
(Nem besorolt internetes videó)
x [Illumination/Display] (Kivilágítás/kijelző)
[Allow] (Engedélyezés): A nem besorolt
internetes videók lejátszásának engedélyezése.
[Block] (Tiltás): A nem besorolt internetes
videók lejátszásának tiltása.
Megadhatja a Super Audio CD lemezek
lejátszásának részletes beállításait.
x [Super Audio CD Playback Layer]
(Super Audio CD lejátszandó réteg)
[Super Audio CD]: A Super Audio CD-réteg
lejátszása.
[CD]: A CD-réteg lejátszása.
x [Super Audio CD Playback Channels]
(Super Audio CD lejátszandó csatornák)
[DSD 2ch]: A kétcsatornás terület lejátszása.
[DSD Multi]: A többcsatornás terület lejátszása.
[System Settings]
(Rendszebeállítások)
Megadhatja a rendszerbeállításokat.
x [OSD] (Képernyőkijelzés)
Megadhatja a rendszer képernyőn megjelenített
feliratainak nyelvét.
[Standard/On] (Normál/be): Az érintőgombok
és az előlapi kijelző fénye bekapcsolva marad.
[Simple/Off] (Normál/be): Az érintőgombok
és az előlapi kijelző kikapcsolnak, ha a rendszer
használaton kívül van.
x [HDMI Settings] (HDMI-beállítások)
[Control for HDMI] (HDMI-vezérlés)
[On] (Be): Bekapcsolás. A HDMI-kábellel
összekötött készülékeket egymásról vezérelheti.
[Off] (Ki): Kikapcsolás.
[Audio Return Channel]
Ez a funkció akkor használható, ha
a rendszerhez csatlakoztatott tv kompatibilis
az Audio Return Channel funkcióval.
[Auto]: A rendszer automatikusan fogadhatja
a tv-ről érkező digitális hangjelet HDMIkábelen keresztül.
[Off] (Ki): Kikapcsolás.
Beállítások és módosítási lehetőségek
[Music Settings]
(Zenebeállítások)
Kijelölheti az érintőgombok (10. oldal) és az
előlapi kijelző (11. oldal) állapotát.
Megjegyzés
• Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a [Control for
HDMI] (HDMI-vezérlés) beállítás [On] (Be) értékre
van állítva.
[HDMI1 Audio Input Mode] (HDMI1
hangbemenet módja) (csak európai modellek
esetén)
Kiválaszthatja a HDMI (IN 1) aljzathoz
csatlakoztatott készülék hangbemenetét.
[HDMI1]: A HDMI (IN 1) aljzathoz
csatlakoztatott készülék hangja a HDMI (IN 1)
aljzatról érkezik.
[TV]: A HDMI (IN 1) aljzathoz csatlakoztatott
készülék hangja a TV (DIGITAL IN OPTICAL)
aljzatról érkezik.
65HU
x [Quick Start Mode] (Gyorsindítás mód)
[On] (Be): A rendszer gyorsabban elindul
készenléti módból, így a bekapcsolást követően
hamarabb használni kezdheti.
[Off] (Ki): Az alapértelmezett beállítás.
[Network Settings]
(Hálózati beállítások)
Megadhatja az internetkapcsolat és a hálózat
részletes beállításait.
x [Auto Standby] (Automatikus készenlét)
[On] (Be): Az [Auto Standby] (Automatikus
készenlét) funkció bekapcsolása. Ha körülbelül
30 percen keresztül nem használja a rendszert,
az automatikusan készenléti módba lép.
[Off] (Ki): A funkció kikapcsolása.
x [Auto Display] (Automatikus kijelzés)
[On] (Be): A rendszer automatikusan
információt jelenít meg a képernyőn a műsorok,
képmódok, hangjelek és egyebek átváltásakor.
[Off] (Ki): A rendszer csak a DISPLAY gomb
megnyomásakor jelenít meg információt.
x [Screen Saver] (Képernyőkímélő)
[On] (Be): A képernyőkímélő funkció bekapcsolása.
[Off] (Ki): Kikapcsolás.
x [Internet Settings] (Internetbeállítások)
Előzőleg csatlakoztassa a rendszert a hálózathoz.
Részletekért lásd: „3. lépés: Csatlakoztatás
a hálózathoz” (27. oldal).
x [Network Connection Diagnostics]
(Hálózati diagnosztika)
A hálózati diagnosztika futtatásával
ellenőrizheti, hogy a hálózati kapcsolat
megfelelően létrejött-e.
x [Connection Server Settings]
(Kapcsolódó kiszolgáló beállításai)
Beállíthatja, hogy megjelenjen-e a rendszer által
használt DLNA-kiszolgáló.
x [Renderer Set-up] (Megjelenítő beállítása)
x [Software Update Notification]
(Figyelmeztetés szoftverfrissítésre)
[On] (Be): Az újabb szoftververziókról való
értesítések bekapcsolása a rendszerben
(61. oldal).
[Off] (Ki): Kikapcsolás.
x [Gracenote Settings] (Gracenotebeállítások)
[Auto]: A rendszer automatikusan letölti
a lemezadatokat a lemez lejátszásának
leállításakor. A letöltéshez hálózati hozzáférés
szükséges.
[Manual] (Kézi): A rendszer a [Video Search]
(Videókeresés) vagy [Music Search]
(Zenekeresés) lehetőség kiválasztásakor tölt le
lemezadatokat.
x [System Information] (Rendszerinformáció)
Megjelenítheti a rendszer szoftververzió-adatait
és MAC-címét.
66HU
[Automatic Access Permission] (Automatikus
hozzáférés-engedélyezés): Engedélyezheti
vagy letilthatja az automatikus hozzáférést
az újonnan észlelt DLNA-vezérlők számára.
[Smart Select] (Intelligens választás): Ezzel
a beállítással engedélyezheti, hogy egy Sony
DLNA-vezérlő az infravörös sugárral
működtethető célkészülékként azonosítsa
a rendszert. A funkciót bekapcsolhatja vagy
kikapcsolhatja.
[Renderer Name] (Megjelenítő neve):
Megjeleníti a rendszer nevét úgy, ahogy
az a hálózaton található egyéb DLNAeszközökön látható.
x [Renderer Access Control]
(Megjelenítő-hozzáférésvezérlés)
Engedélyezheti vagy letilthatja a parancsok
fogadását a DLNA-vezérlőktől.
x [Party Auto Start] (Megosztás automatikus
indítása)
[On] (Be): PARTYt indíthat, illetve
bekapcsolódhat egy már folyamatban lévő
PARTYba egy a hálózaton található, a PARTY
STREAMING funkciót támogató eszköz
kérésére.
[Off] (Ki): Kikapcsolás.
x [Media Remote Device Registration]
(Média-távvezérlő eszköz regisztrálása)
Regisztrálhatja Media Remote eszközét.
x [Registered Media Remote Devices]
(Regisztrált média-távvezérlő eszközök)
[Easy Setup]
(Gyorsbeállítás)
Megadhatja az alapvető beállításokat az egyszerű
beállítás újbóli futtatásával. Kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat.
Beállítások és módosítási lehetőségek
Megjelenítheti a regisztrált Media Remote
eszközök listáját.
[Resetting]
(Alaphelyzet)
x [Reset to Factory Default Settings]
(Gyári alapbeállítások visszaállítása)
Visszaállíthatja a rendszerbeállítások kijelölt
csoportját a gyári alapértékekre. A csoporton
belül mindegyik beállítás alaphelyzetbe áll.
x [Initialize Personal Information]
(Személyes adatok törlése)
Törölheti a rendszerben tárolt személyes adatait.
67HU
További információk
Óvintézkedések
Biztonság
• A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében soha
ne tegyen folyadékkal teli edényt, például virágvázát
a rendszerre, és a rendszert ne helyezze víz,
például fürdőkád vagy zuhanyzófülke közelébe.
Ha bármilyen szilárd anyag vagy folyadék
kerül a készülék belsejébe, húzza ki a hálózati
csatlakozóvezetéket, és forduljon szakemberhez.
• Ne érintse vizes kézzel a hálózati csatlakozóvezetéket,
mert ez áramütéshez vezethet.
Áramforrások
• Ha hosszabb ideig nem használja az egységet, húzza
ki a fali dugaszolóaljzatból (konnektorból). Mindig
a csatlakozódugasznál, és soha ne a vezetéknél fogva
húzza ki a vezetéket.
Elhelyezés
• Úgy helyezze el a rendszert, hogy a levegő szabadon
áramolhasson körülötte, máskülönben
túlmelegedhet.
• Ha hosszabb időn keresztül magas hangerőn
használja a készüléket, a burkolat felmelegszik.
Ez nem jelent hibás működést, de lehetőleg ne érintse
meg a készülék burkolatát. Ne helyezze a rendszert
rosszul szellőző, több oldalról zárt térbe, mert az
túlmelegedést okozhat.
• Ne helyezzen semmilyen olyan tárgyat a rendszerre,
amely eltakarhatja a szellőzőnyílásokat. A rendszer
nagyteljesítményű erősítőt tartalmaz.
Ha a szellőzőnyílások elzáródnak, a rendszer
túlmelegedhet, ami működési hibákhoz vezethet.
• Ne helyezze a rendszer olyan felületekre (szőnyegre,
pokrócra stb.) vagy olyan anyagok (függönyök és
más drapériák) közelébe, amelyek eltakarhatják
a szellőzőnyílásokat.
• A rendszert nem szabad több oldalról zárt térben,
például könyvespolcon vagy hasonló helyen elhelyezni.
• Ne helyezze a rendszert fűtőtestek (például
radiátorok vagy légvezetékek) közelébe, illetve olyan
helyre, ahol közvetlen napfénynek, túlzott pornak,
mechanikai rázkódásnak vagy ütődésnek van kitéve.
• Ne döntse meg a rendszert, mert csak vízszintes
helyzetű működtetéshez készült.
• Tartsa távol a rendszert és a lemezeket az erős
mágneses terű berendezésektől, például mikrohullámú
sütőktől vagy nagyméretű hangszóróktól.
68HU
• Ne tegyen nehéz tárgyakat a rendszerre.
• Ne helyezzen fémből készült tárgyakat az előlapi
kijelző elé, mivel ezek akadályozhatják
a rádióhullámok vételét.
• Ne tegye a rendszert olyan helyre, ahol egészségügyi
berendezés üzemel, mivel ez megzavarhatja
a berendezés működését.
• Ha szívritmus-szabályozót vagy bármely más
egészségügyi eszközt használ, érdeklődjön orvosánál
vagy az egészségügyi eszköz gyártójánál, mielőtt
a vezeték nélküli LAN funkciót használná.
Működés
• Ha a rendszert a hidegről közvetlenül meleg helyre
viszi, illetve nagyon nedves szobába helyezi,
a nedvesség a készülékben lecsapódhat a lencsékre.
Ekkor előfordulhat, hogy a rendszer nem működik
megfelelően. Ilyen esetben távolítsa el a lemezt, és
hagyja bekapcsolva a rendszert körülbelül fél órán át,
amíg a nedvesség elpárolog.
• Mielőtt a rendszert megmozdítja, vegye ki belőle
a lemezt. Ha ezt nem teszi meg, a lemez megsérülhet.
• Ha bármi a készülék belsejébe kerül, húzza ki
a hálózati csatlakozóvezetéket, és a további használat
előtt ellenőriztesse a készüléket szakemberrel.
A hangerő módosítása
• Ne hangosítsa fel a rendszert a nagyon halk vagy
hangjel nélküli részeknél, mert a hangsugárzók
megsérülhetnek, amikor hirtelen nagy hangerejű
rész következik.
Tisztítás
• Kímélő tisztítószerrel enyhén megnedvesített
puha kendővel törölje le a készülék burkolatát
és kezelőszerveit. A tisztításhoz soha ne használjon
súrolószivacsot, súrolószert vagy oldószereket,
például alkoholt vagy benzint.
Ha a rendszerrel kapcsolatban bármilyen kérdése
vagy problémája merül fel, keresse fel a legközelebbi
Sony-forgalmazót.
Tisztítólemezek, lemez-/lencsetisztítók
• Ne használjon tisztítólemezeket vagy lemez-/
lencsetisztítókat (beleértve a folyékony és
a szórófejes típusúakat is). Ez a készülék
meghibásodásához vezethet.
Az alkatrészek cseréje
• A rendszer javításakor a kicserélt alkatrészeket újbóli
felhasználás vagy hulladék-újrahasznosítás céljából
visszatarthatja a szerviz.
A tv színe
• Ha a tv-képernyőn a hangsugárzók közelében
elszíneződés jelentkezik, kapcsolja ki a tv-készüléket,
majd 15–30 perc múlva kapcsolja be. Ha az
elszíneződés tartósan fennáll, helyezze
a hangsugárzókat a tv-készüléktől távolabbra.
FONTOS MEGJEGYZÉS
Figyelem! A rendszer korlátlan ideig képes álló
videoképeket vagy képernyőkijelzéseket
megjeleníteni a televízió képernyőjén. Ha hosszú
ideig hagyja megjelenítve ezeket a képeket,
a tv-képernyő tartós károsodását okozhatja.
A projektoros televíziók különösen
érzékenyek erre.
Megjegyzések a lemezekkel
kapcsolatban
A lemezek kezelése
• A lemezt a tisztán tartása érdekében a szélénél
fogja meg, és ne érintse meg a felületét.
• Ne ragasszon papírt vagy ragasztószalagot
a lemezre.
A rendszer áthelyezése
• A rendszer áthelyezése előtt győződjön meg arról,
hogy nincs benne lemez, és húzza ki a hálózati
vezetéket a hálózati aljzatból (konnektorból).
Tisztítás
• Lejátszás előtt tisztítsa meg a lemezt egy
törlőkendővel.
A lemezt a belsejétől kifelé törölje le.
További információk
• Ne tegye ki a lemezt közvetlen napfénynek
vagy hőhatásnak (például hővezetékek
hőjének), és ne hagyja közvetlen napsütésben
álló autóban, mivel az autó belseje nagyon
felmelegedhet.
• Lejátszás után helyezze vissza a lemezt
a tokjába.
• Ne használjon oldószert, például benzint,
hígítószert, a kereskedelemben kapható
tisztítószereket vagy a bakelitlemezekhez
készült antisztatikus spray-ket.
A rendszer csak szabványos kerek lemezeket tud
lejátszani. A szabványostól vagy kerektől eltérő
(például kártya, szív vagy csillag alakú) lemez
használata meghibásodáshoz vezethet.
Ne használjon olyan lemezt, amelyen
a kereskedelemben kapható kiegészítő, például
címke vagy gyűrű van elhelyezve.
69HU
Hibaelhárítás
Ha a rendszer működésében az alábbi rendellenességek bármelyikét észleli, a javítás előtt próbálkozzon
meg a hiba elhárításával az útmutatóban leírt módon. Ha a probléma tartósan fennáll, keresse fel
a legközelebbi Sony-forgalmazót.
Ne feledje, hogy ha a javítás közben a szerviz kicserél egyes alkatrészeket, azokat visszatarthatják.
Ha problémát tapasztal a vezeték nélküli hangfunkcióval, ellenőriztesse együtt a teljes rendszert
(a fő egységet és a térhangerősítőt) egy Sony-forgalmazóval.
Általános
Jelenség
Problémák és megoldások
Az egység nincs bekapcsolva.
A távvezérlő nem működik.
• Ellenőrizze, hogy a hálózati vezetéket biztonságosan csatlakoztatta-e.
• A távvezérlő és az egység túl messze van egymástól.
• Kimerültek a távvezérlő elemei.
• Próbálkozzon a következőkkel: 1 Nyomja meg és tartsa nyomva legalább
5 másodpercig az egység N és Z gombját a lemeztálca kiadásához.
2 Távolítsa el a lemezt. 3 Húzza ki a hálózati vezetéket a fali
csatlakozóaljzatból, majd néhány perc múlva csatlakoztassa újra.
• Húzza ki a hálózati vezetéket a hálózati aljzatból, majd néhány perc múlva
csatlakoztassa újra.
A lemeztálca nem nyílik ki, és
nem lehet eltávolítani a lemezt
akkor sem, ha megnyomja a Z
gombot.
A rendszer nem működik
megfelelően.
Üzenetek
Jelenség
Problémák és megoldások
Az [A new software version is
available. Please go to the
„Setup” section of the menu and
select „Network Update” to
perform the update.] (Új
szoftververzió érhető el. Lépjen
a menü „Beállítás” részébe, és
válassza a „Hálózati frissítés”
lehetőséget a frissítés
végrehajtásához.) üzenet jelenik
meg a tv-képernyőn.
Az előlapi kijelzőn megjelenik
egymást váltva
a „PROTECTOR” és a „PUSH
PWR” felirat.
• Frissítse a rendszert az újabb szoftververzióra a [Network Update] (Hálózati
frissítés) szakaszban (61. oldal) ismertetett módon.
Az előlapi kijelzőn megjelenik
a „LOCKED” felirat.
Az előlapi kijelzőn megjelenik
a „DEMO LOCK” felirat.
Az előlapi kijelzőn megjelenik
a „Exxxx” felirat.
A
jel jelenik meg
a tv-képernyőn bárminemű
üzenet nélkül.
70HU
Kapcsolja ki a rendszert a "/1 gombbal, és ellenőrizze a következőket, miután
a „STANDBY” szöveg eltűnik.
• Nincs rövidzárlat a + és a - hangsugárzó-vezeték között?
• Csak engedélyezett hangsugárzókat használ?
• Nem takarja el valami a rendszer szellőzőnyílásait?
• Miután ellenőrizte a fentieket, és elhárította az esetleges problémákat, kapcsolja
be a rendszert. Ha a probléma okára a fenti összes ellenőrzési lépés elvégzését
követően sem derül fény, keresse fel a legközelebbi Sony-forgalmazót.
• Kapcsolja ki a gyermekzárfunkciót (51. oldal).
• Forduljon a legközelebbi Sony-forgalmazóhoz vagy a helyileg illetékes Sonyszervizhez.
• Forduljon a legközelebbi Sony-forgalmazóhoz vagy a helyileg illetékes Sonyszervizhez, és adja meg a szervizkódot.
• Forduljon a legközelebbi Sony-forgalmazóhoz vagy a helyileg illetékes Sonyszervizhez.
Kép
Jelenség
Problémák és megoldások
Nincs kép.
• Ellenőrizze a kimeneti módot a rendszeren (22. oldal).
Nincs kép, amikor a HDMIvezetékkel létesít kapcsolatot.
• Az egység olyan bemeneti eszközhöz van csatlakoztatva, amely nem
kompatibilis a HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)
szabvánnyal (az előlapi kijelzőn nem világít a „HDMI” jelzés) (22. oldal).
A HDMI (IN 1) vagy
• A tv- vagy videokészüléktől függően előfordulhat, hogy a térhatású képek nem
HDMI (IN 2) aljzaton
jelennek meg.
továbbított térhatású képek nem
jelennek meg a tv-képernyőn.
Nincs kép, vagy alacsony
• BD-ROM lejátszásakor a rendszer nem továbbít nagyfelbontású képet
a képfelbontás, ha komponens
másolásvédelmi okokból. Ajánlott HDMI-kapcsolatot használni (22. oldal).
videokábeles kapcsolatot hoz
létre. (Csak nem európai és nem
szaúd-arábiai modellek esetén.)
• Nyomja meg és tartsa nyomva legalább 5 másodpercig az egység N és VOL –
gombját a videokimenet visszaállításához a legalacsonyabb videofelbontásra.
A kép sötét területei túlságosan • Állítsa a [Picture Quality Mode] (Képminőség módja) beállítást az
sötétek, illetve a világos területek alapértelmezett [Standard] (Normál) értékre (40. oldal).
túlságosan világosak vagy nem
természetesek.
A kép nem megfelelően kerül
a kimenetre.
• Ellenőrizze az [Output Video Format] (Kimeneti videoformátum) beállításokat
a [Screen Settings] (Képernyő-beállítások) menüben (62. oldal).
• Ha egyszerre analóg és digitális jelet is továbbít a rendszer, állítsa a [BD/DVDROM 1080/24p Output] (BD/DVD-ROM 1080/24p kimenet) beállítást [Off]
értékre a [Screen Settings] (Képernyő-beállítások) menüben (62. oldal).
• BD-ROM lejátszása esetén ellenőrizze a [BD/DVD-ROM 1080/24p Output]
(BD/DVD-ROM 1080/24p kimenet) beállításokat a [Screen Settings]
(Képernyő-beállítások) menüben (62. oldal).
Képzaj jelentkezik.
• Tisztítsa meg a lemezt.
• Ha a rendszer képkimenete videomagnón halad át, mielőtt a tv-re kerül,
a BD/DVD-műsorok egy részére alkalmazott másolásvédelmi jel ronthatja
a képminőséget. Ha akkor is tapasztalja a problémát, ha az egységet közvetlenül
a tv-hez csatlakoztatja, próbálja meg másik bemeneti aljzatra csatlakoztatni.
Egy kép nem a teljes tvképernyőn jelenik meg.
• Ellenőrizze a [TV Type] (Tv típusa) beállítást a [Screen Settings] (Képernyőbeállítások) menüben (61. oldal).
• A lemezen a méretarány rögzített.
Elszíneződés tapasztalható a tvképernyőn.
• Ha a hangsugárzókat katódsugárcsöves tv-vel vagy projektorral használja,
helyezze a hangsugárzókat legalább 0,3 méter távolságra a tv-készüléktől.
• Ha az elszíneződés tartósan fennáll, kapcsolja ki a tv-készüléket,
majd 15-30 perc múlva kapcsolja be.
• Gondoskodjon róla, hogy ne legyen mágneses tárgy (tv-állvány mágneszára,
egészségügyi eszköz, játék stb.) a hangsugárzók közelében.
Nincs kép, miután video/
fényképfájlt játszok le
az iPod/iPhone készüléken.
• Állítsa be a tv-készüléken a rendszernek megfelelő bemenetet.
További információk
Nincs kép, ha az [Output
Video Format] (Kimeneti
videoformátum) beállításban
kiválasztott kimeneti
videofelbontás helytelen.
71HU
Hang
Jelenség
Problémák és megoldások
Nincs hang.
• A hangsugárzó-vezetékek csatlakozása nem megfelelő.
• Ellenőrizze a hangsugárzók beállításait (49. oldal).
A Super Audio CD lemez hangja • A HDMI (IN 1) és a HDMI (IN 2) aljzat nem fogad másolásvédelmet
nem hallható a HDMI (IN 1)
tartalmazó hangformátumot. Csatlakoztassa a készülék analóg hangkimenetét
vagy HDMI (IN 2) aljzathoz
az egység AUDIO (AUDIO IN L/R) aljzataihoz.
csatlakoztatott készülékről való
lejátszáskor.
Nem érkezik hang a tv-ről
a HDMI (OUT) aljzaton az
Audio Return Channel funkció
használatakor.
• Állítsa a [Control for HDMI] (HDMI-vezérlés) beállítást [On] (Bekapcsolva)
értékre a [System Settings] (Rendszerbeállítások) képernyő [HDMI Settings]
(HDMI-beállítások) menüjében (65. oldal). Állítsa továbbá az [Audio Return
Channel] (Audio visszacsatorna) beállítást [Auto] (Automatikus) értékre
a [System Settings] (Rendszerbeállítások) képernyő [HDMI Settings]
(HDMI-beállítások) menüjében (65. oldal).
• Győződjön meg róla, hogy a tv-készüléke kompatibilis az Audio Return
Channel funkcióval.
• Ellenőrizze, hogy a HDMI-vezeték olyan aljzatra van csatlakoztatva a tv-n,
amely kompatibilis az Audio Return Channel funkcióval.
A rendszer nem megfelelő
hangot ad ki, ha set-top box
készülékhez van csatlakoztatva.
• Állítsa az [Audio Return Channel] (Audio visszacsatorna) beállítást [Off]
(Kikapcsolva) értékre a [System Settings] (Rendszerbeállítások) képernyő
[HDMI Settings] (HDMI-beállítások) menüjében (65. oldal).
Erős zúgás vagy zaj hallható.
• Vigye távolabb a tv-készüléket az audiokészülékektől.
• Tisztítsa meg a lemezt.
CD lejátszásakor nincs sztereó
hanghatás.
• Válasszon sztereó hangzást az
gomb megnyomásával (43. oldal).
Csak a középső hangsugárzóból • Vannak olyan lemezek, amelyekről csak a középső hangsugárzón játszható
szólal meg hang.
le hang.
72HU
Nincs hang, vagy csak nagyon
halk hang hallható a hátsó
hangsugárzókból.
• Ellenőrizze a hangsugárzók csatlakoztatását és beállításait (20. és 49. oldal).
• Ellenőrizze a térhatású hangzás beállítását (31. oldal).
• Bizonyos források esetén a hátsó hangsugárzók hatása kevésbé érvényesül.
• Kétcsatornás forrást játszik le.
Torzítva szólal meg
a csatlakoztatott készülék
hangja.
• Csökkentse a csatlakoztatott készülékről érkező bemenet jelerősségét az
[Attenuate - AUDIO] (Audiocsillapítás) beállítás engedélyezésével (63. oldal).
Vezeték nélküli hang
Problémák és megoldások
A vezeték nélküli átvitel nem
aktív, vagy nem szólalnak meg
a hátsó hangsugárzók.
Ellenőrizze a térhangerősítő LINK/STANDBY jelzőjének állapotát.
• Kialszik.
– Ellenőrizze, hogy a térhangerősítő hálózati tápvezetékét biztonságosan
csatlakoztatta-e.
– Kapcsolja be a térhangerősítőt a rajta található "/1 gomb megnyomásával.
• Gyorsan, zöld fénnyel villog.
– 1 Nyomja meg a térhangerősítő "/1 gombját.
2 Illessze be megfelelően a vezeték nélküli adóvevőt a térhangerősítőbe.
3 Nyomja meg a térhangerősítő "/1 gombját.
• Piros fénnyel villog.
– Kapcsolja ki a térhangerősítőt a "/1 gombbal, és ellenőrizze a következőket:
1 Nincs rövidzárlat a + és a - hangsugárzó-vezeték között?
2 Nem takarja el valami a térhangerősítő szellőzőnyílásait?
Miután ellenőrizte a fentieket, és elhárította az esetleges problémákat,
kapcsolja be a térhangerősítőt. Ha a probléma okára a fenti összes ellenőrzési
lépés elvégzését követően sem derül fény, keresse fel a legközelebbi Sonyforgalmazót.
• Lassan, zöld vagy narancssárga fénnyel villog, vagy pirosra vált.
– Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli adóvevő megfelelően illeszkedik-e
a fő egységbe.
– Adja meg újra a [Secure Link] (Biztonságos kapcsolat) beállítást (54. oldal).
– A hangátvitel gyenge minőségű. Helyezze át a térhangerősítőt olyan helyre,
ahol a LINK/STANDBY jelző zöld vagy narancssárga színre vált.
– Helyezze a rendszert távolabb az egyéb vezeték nélküli eszközöktől.
– Ne használjon más vezeték nélküli eszközöket.
• Zöld vagy narancssárga színre vált.
– Ellenőrizze a hangsugárzók csatlakoztatását és beállításait.
További információk
Jelenség
Zaj hallható a hátsó
• A vezeték nélküli átvitel nem stabil. Módosítsa az [RF Channel] (RF-csatorna)
hangsugárzókból, vagy megugrik beállítást a [Wireless Sound Connection] (Vezeték nélküli hangkapcsolat)
a hátsó hangsugárzók hangja.
menüben (55. oldal).
• Helyezze közelebb egymáshoz az egységet és a térhangerősítőt.
• Ne helyezze az egységet és a térhangerősítőt zárt vagy fémből készült
állványzatra, illetve asztal alá.
Vevőegység
Jelenség
Problémák és megoldások
A rádióállomásokat nem lehet
behangolni.
• Ellenőrizze, hogy az antennát megfelelően csatlakoztatta-e. Állítsa az antennát
a megfelelő irányba, és csatlakoztasson külső antennát, ha szükséges.
• Az állomások jelerőssége túl alacsony (az automatikus hangolás használatakor).
Használjon kézi hangolást.
73HU
Lejátszás
Jelenség
Problémák és megoldások
Nem játszható le a lemez.
• A BD/DVD lemezen területkódja nem egyezik meg a rendszerével.
• Nedvesség csapódott le az egység belsejében, ami károsíthatja a lencséket.
Távolítsa el a lemezt, és hagyja bekapcsolva a rendszert körülbelül fél órán át.
• A rendszer nem tudja lejátszani a nem megfelelően lezárt házilag írt lemezeket
(76. oldal).
A fájlnevek nem jelennek
meg megfelelően.
• A rendszer csak az ISO 8859-1 szabvány szerinti karakterformátumokat tudja
megjeleníteni. Más karakterek lehet, hogy nem jelennek meg megfelelően.
• A használt lemezíró szoftvertől függően előfordulhat, hogy a beviteli karakterek
másképp jelennek meg.
A lemez lejátszása nem
az elejéről indul el.
• A lejátszás folytatását választotta. Nyomja meg az OPTIONS gombot, válassza
ki a [Play from start] (Lejátszás az elejéről) lehetőséget, és nyomja meg a
gombot.
A lejátszás nem attól a folytatási • A lemeztől függően előfordulhat, hogy a folytatási pont törlődik
ponttól indul újra, ahol legutóbb a memóriából, ha:
megállította.
– kiadja a lemeztálcát,
– leválasztja az USB-eszközt,
– más tartalmat játszik le, illetve
– kikapcsolja az egységet.
Nem változtatható meg
a hangsáv vagy a feliratozás
nyelve, illetve a nézeti szög.
• Használja a BD vagy DVD menüjét.
• Nincs többnyelvű hangsáv/feliratozás vagy több nézetszög rögzítve a lejátszott
BD vagy DVD lemezen.
Nem játszhatók le a BD-ROM
• Próbálkozzon a következőkkel: 1 Távolítsa el a lemezt. 2 Kapcsolja ki
lemezen található
a rendszert. 3 Válassza le és csatlakoztassa újra az USB-eszközt (35. oldal).
ráadástartalmak vagy más adatok. 4 Kapcsolja be a rendszert. 5 Helyezze be a BONUSVIEW/BD-LIVE
tartalommal rendelkező BD-ROM lemezt.
USB-eszköz
Jelenség
Problémák és megoldások
A rendszer nem ismeri fel
az USB-eszközt.
• Próbálkozzon a következőkkel: 1 Kapcsolja ki a rendszert. 2 Válassza
le és csatlakoztassa újra az USB-eszközt. 3 Kapcsolja be a rendszert.
• Győződjön meg róla, hogy az USB-eszköz megfelelően csatlakozik az
(USB)
portra.
• Ellenőrizze, hogy nem sérült-e az USB-eszköz vagy egy vezeték.
• Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva az USB-eszköz.
• Ha az USB-eszköz USB-hubon keresztül csatlakozik, válassza le és
csatlakoztassa közvetlenül az egységhez az USB-eszközt.
BRAVIA Internet Video
Jelenség
Problémák és megoldások
A kép vagy a hang rossz
• A kép vagy a hang gyenge minőségű lehet bizonyos internetes
minőségű, illetve bizonyos
tartalomszolgáltatók esetében.
műsorok kisebb részletességgel • A kép vagy a hang minősége javítható a kapcsolat sebességének módosításával.
jelennek meg, különösen a gyors A Sony az SD videókhoz legalább 2,5 Mb/s sebességű, a HD videókhoz pedig
mozgást ábrázoló vagy sötét
legalább 10 Mb/s sebességű kapcsolat használatát javasolja.
jelenetek közben.
• Nem minden videó tartalmaz hangot.
A kép kicsi.
74HU
• Nagyítsa ki a X gombbal.
„BRAVIA” Sync – [Control for HDMI] (HDMI-vezérlés)
Jelenség
Problémák és megoldások
A [Control for HDMI]
(HDMI-vezérlés) funkció nem
működik („BRAVIA” Sync).
• Ellenőrizze, hogy a [Control for HDMI] (HDMI-vezérlés) beállításban az [On]
érték van-e megadva (65. oldal).
• Ha megváltoztatja a HDMI-kapcsolatot, kapcsolja ki és be a rendszert.
• Áramszünetet követően állítsa a [Control for HDMI] (HDMI-vezérlés) beállítást
[Off] (Kikapcsolva), majd ismét [On] (Bekapcsolva) értékre (65. oldal).
• Ellenőrizze az alábbiakat, és további információkért olvassa el a készülékhez
kapott kezelési útmutatót.
– A csatlakoztatott készülék kompatibilis a [Control for HDMI]
(HDMI-vezérlés) funkcióval.
– A csatlakoztatott készülék [Control for HDMI] (HDMI-vezérlés)
funkcióra vonatkozó beállításai megfelelőek.
Hálózati kapcsolat
Jelenség
Problémák és megoldások
Beépített/USB vezeték nélküli LAN-kapcsolat
Jelenség
Problémák és megoldások
Nem tud kapcsolódni
a számítógép az internetre,
miután végrehajtotta a [Wi-Fi
Protected Setup (WPS)]
(WPS-beállítás) eljárást.
• Az útválasztó vezeték nélküli hálózatra vonatkozó beállításai automatikusan
megváltozhatnak, ha a Wi-Fi Protected Setup funkciót az útválasztó
konfigurálását megelőzően használja. Ilyen esetben módosítsa megfelelően
a számítógép beállításait is.
További információk
A rendszer nem tud csatlakozni • Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot (27. oldal) és a hálózati beállításokat
a hálózathoz.
(66. oldal).
A rendszer nem csatlakoztatható • Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a vezeték nélküli LAN-útválasztó.
a vezeték nélküli LAN• A felhasználási körülmények (például a falak anyaga, a rádióhullám-vételi
útválasztóhoz.
feltételek vagy a rendszer és a vezeték nélküli LAN-útválasztó közötti
akadályok) következtében csökkenhet a lehetséges kommunikációs távolság.
Helyezze közelebb egymáshoz a rendszert és a vezeték nélküli LAN-útválasztót.
• A 2,4 GHz-es frekvenciasávot használó készülékek – például a mikrohullámú
sütők, Bluetooth-eszközök vagy digitális vezeték nélküli eszközök –
megszakíthatják a kommunikációt. Helyezze távolabb az egységet az ilyen
készülékektől, vagy kapcsolja ki a készülékeket.
A vezeték nélküli útválasztót
• Nyomja meg a RETURN gombot az előző képernyőre való visszatéréshez,
nem találja a rendszer még akkor és indítsa el újra a [Scan] (Keresés) műveletet. Ha a vezeték nélküli útválasztót
sem, ha végrehajtja a [Scan]
továbbra sem találja a rendszer, nyomja meg a RETURN gombot a [Manual
(Keresés) műveletet.
registration] (Kézi regisztráció) lehetőség kiválasztásához.
A rendszer nem tud csatlakozni • Az egység és a vezeték nélküli LAN-útválasztó túl messze van egymástól
a hálózatra, vagy a hálózati
(27. oldal).
kapcsolat nem stabil.
75HU
Lejátszható lemezek
Blu-ray lemez
BD-ROM1)
BD-R/BD-RE2)
DVD3)
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD3)
CD-DA (zenei CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
1)Mivel
a Blu-ray lemez specifikációk újak és gyorsan
változnak, előfordulhat, hogy bizonyos lemeztípusok
és -verziók nem játszhatók le. Ezenkívül
a hangkimenet különbözik a forrástól,
a csatlakozáshoz használt kimeneti aljzattól és
a választott hangkimeneti beállításoktól függően.
2)
BD-RE: 2.1-es verzió
BD-R: 1.1-es, 1.2-es és 1.3-as verzió, beleértve
a szerves pigment típusú BD-R formátumot
(LTH típus)
A számítógépen írt BD-R lemezek nem játszhatók le,
ha a postscriptek írhatók.
3)
Akkor sem lehet a CD vagy DVD lemezt lejátszani,
ha nincs megfelelően lezárva. További információkért
olvassa el a felvevő eszközhöz kapott kezelési utasítást.
Nem lejátszható lemezek
• Kazettás BD lemezek
• BDXL lemezek
• DVD-RAM lemezek
• HD DVD lemezek
• DVD Audio lemezek
• PHOTO CD lemezek
• CD-Extra lemezek adatrésze
• Super VCD lemezek
• DualDisc lemezek hanganyagot tartalmazó
oldala
Megjegyzések a lemezekről
Ezt a terméket a Compact Disc (CD)
szabványnak megfelelő lemezek lejátszására
tervezték.
A DualDisc lemezek és a másolásvédelmi
technológiákkal kódolt egyes lemezek nem
felelnek meg a Compact Disc (CD)
szabványnak, ezért ezek a lemezek esetleg
nem kompatibilisek ezzel a termékkel.
76HU
Megjegyzés a BD/DVD lemezek
lejátszási műveleteiről
Gyakran előfordul, hogy a szoftverek gyártói
szándékosan korlátozzák a BD/DVD lejátszási
műveleteit. Mivel ez a rendszer a BD/DVD
lemezeket a szoftvergyártók által kialakított
tartalomnak megfelelően játssza le, egyes
lejátszási funkciók hiányozhatnak.
Megjegyzés a kétrétegű BD/DVD
lemezekről
A lejátszás képe és hangja a rétegek váltásakor
rövid időre megszakadhat.
Területkód (csak BD-ROM/DVD VIDEO
lemezek esetén)
A rendszer területkódja az egység hátlapjára van
nyomtatva, és csak ezzel egyező területkóddal
vagy ALL szimbólummal felcímkézett BD-ROM/
DVD VIDEO (csak lejátszás) lemezt lehet
lejátszani.
Lejátszható fájltípusok
Videó1)
Fájlformátum
Kiterjesztések
MPEG-1 Video/PS2)5)
MPEG-2 Video/PS,
TS2)6)
„.mpg”, „.mpeg”, „.m2ts”,
„.mts”
Xvid
„.avi”
MPEG4/AVC2)5)
„.mkv”, „.mp4”, „.m4v”,
„.m2ts”, „.mts”
WMV92)5)
„.wmv”, „.asf”
AVCHD
3)5)
Zene
Kiterjesztések
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
„.mp3”
AAC2)4)5)
„.m4a”
WMA9 Standard2)4)
„.wma”
LPCM
„.wav”
Fénykép1)
Fájlformátum
Kiterjesztések
JPEG
„.jpg”, „.jpeg”
GIF
„.gif”
PNG
„.png”
További információk
Fájlformátum
Megjegyzés
• Egyes fájlok nem játszhatók le a fájlformátumtól,
a fájlkódolástól, a rögzítési állapottól vagy a DLNAkiszolgáló állapotától függően.
• A számítógépen szerkesztett fájlok nem játszhatók
le minden esetben.
• A rendszer az alábbi fájlok és mappák felismerésére
képes a BD, DVD és CD lemezeken, valamint az
USB-eszközökön:
– legfeljebb 3 fa mappái
– legfeljebb 500 fájl egy fán belül
• A rendszer a DLNA-kiszolgálón lévő alábbi fájlok
és mappák felismerésére képes:
– legfeljebb 18 fa mappái
– legfeljebb 999 fájl egy fán belül
• Előfordulhat, hogy egyes USB-eszközök nem
működnek ezzel a rendszerrel.
• A rendszer felismeri a Mass Storage Class (MSC)
osztályú eszközöket (például flash-memóriákat
vagy merevlemezeket), az állóképrögzítő eszközöket
(SICD-ket) és a 101 gombos billentyűzeteket
(csak az előlapi
(USB) porton keresztül).
• Az adatvesztés, illetve az USB-memória vagy más
eszközök károsodásának elkerülése érdekében
kapcsolja ki a rendszert az USB-memória vagy más
eszközök csatlakoztatását és eltávolítását megelőzően.
• Az eszköz nem minden esetben képes folyamatosan
lejátszani a nagy bitsebességű videofájlokat ADAT
CD-ről. Ajánlott a nagy bitsebességű számokat
ADAT DVD használatával lejátszani.
1)A
rendszer nem játssza le ezeket a fájlokat
a megjelenítő funkción keresztül.
2)A rendszer nem játssza le a DRM-mel kódolt fájlokat.
3)A rendszer lejátssza a digitális videokamerával stb.
felvett AVCHD formátumú fájlokat. Az AVCHD
formátumú fájlok csak akkor játszhatók le, ha az
AVCHD-fájlokat tartalmazó lemez le van zárva.
4)A rendszer nem játssza le a Lossless stb. kódolású
fájlokat.
5)A rendszer nem játssza le ezeket a fájlokat a DLNA
funkción keresztül.
6)
A rendszer csak SD felbontásban képes lejátszani
a DLNA funkcióval.
77HU
Támogatott hangformátumok
A rendszer a következő hangformátumokat támogatja.
Formátum
LPCM 2ch
Funkció
LPCM 5.1ch
LPCM 7.1ch
Dolby Digital
Dolby
TrueHD,
Dolby Digital
Plus
DTS
DTS-ES
Discrete 6.1,
DTS-ES
Matrix 6.1,
DTS96/24
DTS-HD High
Resolution
Audio
DTS-HD
Master Audio
„BD/DVD”
a
a
a
a
a
a
a
a
„HDMI1”
„HDMI2”
a
–
a
–
a
–
–
–
„SAT/CABLE”
„TV”
(DIGITAL IN)
a
–
a
–
a
–
–
–
a: Támogatott formátum.
–: Nem támogatott formátum.
Megjegyzés
• A HDMI (IN 1) és HDMI (IN 2) aljzat nem továbbít hangot másolásvédelmet tartalmazó hangformátumok, például
a Super Audio CD vagy a DVD-Audio formátum esetén.
• A kétcsatornás LPCM formátum esetén a digitális jel mintavételezési frekvenciája legfeljebb 96 kHz lehet a HDMI1
vagy HDMI2 funkció, illetve 48 kHz a TV vagy SAT/CABLE funkció használatakor.
78HU
FM vevőegység
Műszaki adatok
Erősítő
Vételi frekvenciák
Egyesült államokbeli és kanadai modellek:
87,5 MHz – 108,0 MHz
(100 kHz lépésköz)
Más modellek:
87,5 MHz – 108,0 MHz
(50 kHz lépésköz)
Antenna
FM huzalantenna
Antennacsatlakozók
75 Ω, kiegyensúlyozatlan
Hangsugárzók
Első (SS-TSB107) – BDV-E780W
Méret (kb.)
Tömeg (kb.)
Méret (kb.)
VIDEO: 1 Vp-p, 75 Ω
COMPONENT*:
Y: 1 Vp-p 75 Ω
PB, PR: 0,7 Vp-p
75 Ω
* Csak nem európai és nem szaúd-arábiai modellek
esetén.
Csatlakozó
Tömeg (kb.)
Type A (19 érintkezős)
BD/DVD/Super Audio CD/CD rendszer
Jelformátumrendszer
Egyesült államokbeli és kanadai modellek:
NTSC
Más modellek:
NTSC/PAL
Tömeg (kb.)
Type A (USB-memória,
memóriakártya-olvasó,
digitális fényképezőgép
és digitális kamera
csatlakoztatása)
Méret (kb.)
Tömeg (kb.)
100BASE-TX csatlakozó
Vezeték nélküli LAN
Szabványok
Frekvencia és csatorna
IEEE 802.11 b/g/n
2,4 GHz – 2,4835 GHz
[1–13. csatorna]
96 mm × 775 mm × 72 mm
(sz/ma/mé) (falra szerelt
rész)
275 mm × 1205 mm ×
245 mm (sz/ma/mé)
(teljes hangsugárzó)
1,3 kg (falra szerelt rész)
2,8 kg (teljes hangsugárzó)
Középső (SS-CTB103)
Méret (kb.)
LAN
LAN (100) csatlakozó
96 mm × 245 mm × 96 mm
(sz/ma/mé)
0,6 kg
Hátsó (SS-TSB109) – BDV-E980W
USB
(USB) port:
96 mm × 775 mm × 72 mm
(sz/ma/mé) (falra szerelt
rész)
275 mm × 1205 mm ×
245 mm (sz/ma/mé)
(teljes hangsugárzó)
1,4 kg (falra szerelt rész)
2,9 kg (teljes hangsugárzó)
Hátsó (SS-TSB106) – BDV-E780W
Méret (kb.)
HDMI
96 mm × 330 mm × 72 mm
(sz/ma/mé) (falra szerelt
rész)
106 mm × 325 mm ×
107 mm (sz/ma/mé)
(teljes hangsugárzó)
0,8 kg (falra szerelt rész)
0,8 kg (teljes hangsugárzó)
Első (SS-TSB108) – BDV-E980W
Videó
Kimenetek
Digitális szintézeres,
fáziszárt hurkú (PLL)
kvarc hangolóegység
További információk
KIMENŐ TELJESÍTMÉNY (névleges)
Bal első/jobb első:
108 W + 108 W
(3 Ω, 1 kHz, 1% THD)
KIMENŐ TELJESÍTMÉNY (referencia)
Bal első/jobb első/középső: 167 W (csatornánként,
3 Ω, 1 kHz)
Mélysugárzó:
165 W (3 Ω, 80 Hz)
Bemenetek (analóg)
AUDIO (AUDIO IN)
Érzékenység: 450/250 mV
Bemenetek (digitális)
SAT/CABLE (COAXIAL)
TV (Audio Return Channel/OPTICAL)
Támogatott formátumok:
Kétcsatornás LPCM
(max. 48 kHz), Dolby
Digital, DTS
HDMI (IN 1)/HDMI (IN 2)
Támogatott formátumok:
Kétcsatornás LPCM
(max. 96 kHz), Dolby
Digital, DTS
Rendszer
Tömeg (kb.)
315 mm × 59 mm × 53 mm
(sz/ma/mé)
0,4 kg
Mélysugárzó (SS-WSB105)
Méret (kb.)
Tömeg (kb.)
415 mm × 340 mm ×
215 mm (sz/ma/mé)
7,8 kg
79HU
Általános
Energiaellátási követelmények
220 V – 240 V AC
50/60 Hz
Teljesítményfelvétel
Bekapcsolva: 130 W
Készenlét: 0,3 W
(energiatakarékos
módban)
Méret (kb.)
430 mm × 75 mm ×
320 mm (sz/ma/mé)
a legnagyobb
kinyúlásokkal
430 mm × 75 mm ×
333 mm (sz/ma/mé)
(a behelyezett vezeték
nélküli adóvevővel)
Tömeg (kb.)
4,1 kg
Térhangerősítő (TA-SA300WR)
Erősítő
KIMENŐ TELJESÍTMÉNY (referencia)
Bal hátsó/jobb hátsó
167 W (csatornánként,
3 Ω, 1 kHz mellett)
Névleges impedancia:
3 – 16 
Energiaellátási követelmények
220 V – 240 V AC
50/60 Hz
Teljesítményfelvétel
Bekapcsolva: 50 W
Készenléti teljesítményfelvétel
0,5 W (készenléti módban)
0,18 W (kikapcsolva)
Méret (kb.)
206 mm × 60 mm ×
236 mm (sz/ma/mé)
a behelyezett vezeték
nélküli adóvevővel
Tömeg (kb.)
1,3 kg
Vezeték nélküli adóvevő (EZW-RT50)
Kommunikációs rendszer Vezeték nélküli
specifikáció: 1.0-s verzió
Frekvenciasáv
5,725 GHz – 5,875 GHz
Modulációs módszer
DSSS
Energiaellátási követelmények
DC 3,3 V, 300 mA
Méret (kb.)
30 mm × 9 mm × 60 mm
(sz/ma/mé)
Tömeg (kb.)
10 g
A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül
megváltozhatnak.
• A készenléti teljesítményfelvétel 0,3 W (fő egység)
és 0,18 W (térhangerősítő).
• Több mint 85%-os hatásfok érhető el a teljesen
digitális S-Master erősítővel.
80HU
Nyelvkódok listája
A nyelvek írásmódja az ISO 639: 1988 (E/F) szabványt követi.
Kód
Nyelv
Kód
Nyelv
Kód
Nyelv
Kód
Nyelv
További információk
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian;
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Nincs megadva
Szülői felügyeleti/területkódok listája
Kód
Terület
Argentína
Ausztrália
Ausztria
Belgium
Brazília
Chile
Kína
Kolumbia
Dánia
Finnország
Franciaország
Kód
Terület
Németország
Görögország
Hong Kong
India
Indonézia
Írország
Olaszország
Japán
Korea
Luxemburg
Malajzia
Kód
Terület
Mexikó
Hollandia
Új-Zéland
Norvégia
Pakisztán
Fülöp-szigetek
Lengyelország
Portugália
Oroszország
Szingapúr
Spanyolország
Kód
Terület
Svédország
Svájc
Tajvan
Thaiföld
Egyesült
Királyság
81HU
Tárgymutató
Számok
3D 34
3D Output Setting (3D kimenet
beállítása) 61
A
A/V SYNC 42
Attenuate - AUDIO
(Halkítás - HANG) 63
Audio (Hang) 64
Audio DRC 63
Audio Output
(Hangkimenet) 63
Audio Return Channel 65
Audio Settings
(Hangbeállítások) 62
Auto Calibration (Automatikus
kalibrálás) 48, 63
Auto Display (Automatikus
kijelzés) 66
Auto Standby (Automatikus
készenlét) 66
B
BD Audio MIX Setting (BD
hangkeverés beállítása) 62
BD Hybrid Disc Playback Layer
(BD hibrid lemez lejátszandó
rétege) 64
BD Internet Connection (BD
internetkapcsolat) 64
BD Parental Control (BD szülői
felügyelet) 64
BD/DVD Menu (BD/DVD
menü) 64
BD/DVD Viewing Settings
(BD/DVD-lejátszás
beállításai) 64
BD/DVD-ROM 1080/24p
Output (BD/DVD-ROM
1080/24p kimenet) 62
BD-LIVE 34
BONUSVIEW 34
BRAVIA Internet Video 38
BRAVIA Sync 47
C
CD 76
Cinema Conversion Mode
(Filmkonverziós mód) 62
82HU
Connection Server Settings
(Kapcsolódó kiszolgáló
beállításai) 66
Control for HDMI
(HDMI-vezérlés) 47, 65
D
D.C.A.C. (Digital Cinema Auto
Calibration) 48
Diavetítés 41
DLNA 38, 66
Dolby Digital 43
DTS 43
DVD 76
DVD Aspect Ratio (DVDnézeterány) 61
DVD Parental Control (DVD
szülői felügyelet) 64
E
Easy Setup
(Gyorsbeállítás) 29, 67
Előlap 10
Előlapi kijelző 11
F
FM mód 45
Frissítés 61
G
Gracenote Settings
(Gracenote-beállítások) 66
gyermekzár 51
H
Hátlap 12
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 62
HDMI Deep Colour Output
(HDMI Deep Colour
kimenet) 62
I
Illumination/Display
(Kivilágítás/kijelző) 65
Initialize Personal Information
(Személyes adatok törlése) 67
Internet Settings
(Internetbeállítások) 56, 66
Internet Video Parental Control
(Internetes videó szülői
felügyelet) 65
Internet Video Unrated (Nem
besorolt internetes videó) 65
internetes tartalom 38
L
Lejátszási információk 35
Lejátszható lemezek 76
M
Media Remote Device
Registration (Médiatávvezérlő eszköz
regisztrálása) 67
Multiplex-alapú műsorok
hangzása 44
Music Settings
(Zenebeállítások) 65
N
Network Connection
Diagnostics (Hálózati
diagnosztika) 66
Network Settings (Hálózati
beállítások) 66
Network Update (Hálózati
frissítés) 61
Nyelvkódok listája 81
O
OSD (Képernyőkijelzés) 65
Output Video Format
(Kimeneti videoformátum) 62
P
Parental Control Area Code
(Szülői felügyelet
területkód) 64
Parental Control Settings
(Szülői felügyelet
beállításai) 64
Party Auto Start (Megosztás
automatikus indítása) 67
Password (Jelszó) 64
Pause Mode (Pillanatmegállítás
módja) 62
Preset Mode (Beállításmód) 61
Q
Quick Start Mode (Gyorsindítás
mód) 66
R
T
RDS 46
Registered Media Remote
Devices (Regisztrált médiatávvezérlő eszközök) 67
Remote Controller Setting
Guide (Távvezérlő beállítási
útmutatója) 61
Renderer Access Control
(Megjelenítőhozzáférésvezérlés) 66
Renderer Set-up (Megjelenítő
beállítása) 66
Reset to Factory Default
Settings (Gyári
alapbeállítások
visszaállítása) 67
Resetting (Alaphelyzet) 67
Távirányító 14
Területkód 76
Test Tone (Teszthang) 50
Térhangerősítő 13
TV Screen Size Setting for 3D
(Tv-képernyő méretének
beállítása a 3D-hez) 61
TV Type (Tv típusa) 61
S
Screen Format
(Képernyőformátum) 61
Screen Saver
(Képernyőkímélő) 66
Screen Settings
(Képernyőbeállítások) 61
SLEEP 50
Sound Effect (Hangeffektus) 63
Speaker Settings (Hangsugárzóbeállítások) 49
Connection
(Csatlakoztatás) 49
Distance (Távolság) 49
Level (Szint) 50
Speaker Settings
(Hangsugárzók beállításai) 63
Subtitle (Felirat) 64
Super Audio CD Playback
Channels (Super Audio CD
lejátszandó csatornák) 65
Super Audio CD Playback
Layer (Super Audio CD
lejátszandó réteg) 65
Surround Setting (Térhangzás
beállítása) 63
System Information
(Rendszerinformáció) 66
U
USB 35
W
WEP 59
Wireless Sound Connection
(Vezeték nélküli
hangkapcsolat) 65
WPA2-PSK (AES) 59
WPA2-PSK (TKIP) 59
WPA-PSK (AES) 59
WPA-PSK (TKIP) 59
83HU
A rendszer szoftvere a jövőben frissíthető. Az elérhető frissítésekre vonatkozó információkért
keresse fel az alábbi URL-címet.
Európai vásárlók számára:
http://support.sony-europe.com
Tajvani vásárlók számára:
http://www.sony-asia.com/support/tw
Egyéb országok/régiók vásárlói számára:
http://www.sony-asia.com/support
©2011 Sony Corporation
(1)
Download PDF

advertising