Sony | BDV-L800 | Sony BDV-L800 BDV-L800 Premium design 2.1ch 3D Blu-ray Disc™/DVD home cinema Gyors beállítási és használatbavételi útmutató

Blu-ray lemez/DVD házimozi-rendszer
HU
Kezdje itt
Üdvözöljük,
ön a gyors üzembe helyezési útmutatót olvassa
BDV-L800
BDV-L800
BDV-L800M
HU
1
A csomagolás tartalma
A hangsugárzók
beállítása
2
A tv-készülék
csatlakoztatása
3
További eszközök
csatlakoztatása
4
A képernyő-kijelzéses
Easy Setup (Gyorsbeállítás)
5
Lejátszás lemezről és
egyéb funkciók használata
A csomagolás
a következőket tartalmazza
Fő egység
Első hangsugárzók (2)
Mélysugárzó
Távirányító
R6 (AA méretű) elemek (2)
FM huzalantenna
iPod/iPhone-dokkoló
Videovezeték
USB-kábel
Állványburkolat
Hálózati tápvezeték
Hangsugárzó-állványok (2)
Csavarok (2)
Falra szerelhető konzolok (2)
vagy
Vezeték nélküli adóvevők (2)
(TDM-iP30)
Tápegység
(EZW-RT50)
03
1
04
Első lépésként helyezze el a
hangsugárzókat a helyiségben
a hátoldalukon látható színes
címkéknek megfelelően.
Folyamatjelző
A mellékelt hangsugárzók
használata esetén egyszerűen
csatlakoztassa a hangsugárzóvezetékeket a megfelelő
színű aljzatra a mélysugárzó
hátoldalán.
05
1
Ezután helyezze be a vezeték
nélküli adóvevőket a fő egységbe
és a mélysugárzóba az egyszerű,
vezeték nélküli csatlakozás
érdekében.
EZW-RT50
EZW-RT50
06
Folyamatjelző
2
A kép és a hang úgy lesz a
legjobb minőségű, ha nagy
sebességű HDMI-kábellel 
(külön megvásárolható) létesít
összeköttetést.


Ha a tv-készüléken HDMI ARC-aljzat
található, nincs szükség digitális optikai
kábelre.
Ha a tv-készülék nem rendelkezik HDMI
ARC-aljzattal, digitális optikai kábellel 
(külön megvásárolható) kell összeköttetést
létesítenie ahhoz, hogy a tv hangját
a rendszer hangsugárzóin keresztül
élvezhesse.
07
3
Set-top box, játékkonzol
vagy digitális műholdvevő
csatlakoztatásához használjon
HDMI-kábelt. 
FM rádióadások hallgatásához
csatlakoztassa a mellékelt
huzalantennát a belső aljzatra,
és húzza ki a tisztább vétel
érdekében.  Ha szeretne, saját
külső antennát is csatlakoztathat.



vagy
08
A mellékelt dokkoló segítségével
iPod vagy iPhone készülékét is
összekötheti a rendszerrel
és a tv-készülékkel. 
Folyamatjelző
A rendszer beépített WiFi
antennát tartalmaz, amellyel
az internetre vagy az otthoni
hálózatra csatlakozhat.
Ha nem fér hozzá vezeték nélküli
hálózathoz, akkor hálózati
kábellel is csatlakozhat.
A hálózati beállítások
a főmenüből érhetők el
– lásd: 15. oldal.
A hálózati kapcsolatokra
vonatkozó további tájékoztatást
az alábbi webhelyen talál:
http://support.sony-europe.com
Szélessávú útválasztóhoz
09
3
Miután az összes eszközt
csatlakoztatta, bedughatja
a tápegységet. A szorítókkal
összefoghatja a kábeleket.
FM huzalantenna
Tápegység
10
Folyamatjelző
Most már visszahelyezheti a
panel és az állvány burkolatát,
majd csatlakoztathatja
a fő egység és a mélysugárzó
tápvezetékét a hálózati
áramforrásra.


11
3
Miután csatlakoztatta
a tápvezetéket a hálózati
csatlakozóaljzathoz,
a „WELCOME” üzenet jelenik meg
a fő egység előlapi kijelzőjén.
Kapcsolja be a rendszert a fő
egységen található / gomb
megnyomásával; a mélysugárzó
LINK/STANDBY jelzője zöld
fénnyel kezd világítani.
A kábelek üzembe helyezése
befejeződött!
/
12
Folyamatjelző
4
Következzék a képernyőkijelzéses Easy Setup
(Gyorsbeállítás)
A mellékelt Blu-ray távirányítóval
(lásd alább) végigmehet a
képernyőn megjelenített
beállítási lépéseken.
Ez csupán néhány percet vesz
igénybe.
Ha a Blu-ray menüképernyő
nem jelenik meg automatikusan,
válassza ki a tv menüjében
a megfelelő AV-bemenetet
a tv-távirányítóval.
Amikor a képernyőn megjelenik
az [Easy Set up is now complete]
(A gyorsbeállítás befejeződött)
üzenet, egyszerűen válassza
a [Finish] (Befejezés) lehetőséget,
és a rendszer máris használatra
kész.
/
///,
HOME
13
5
Lemezről történő lejátszáshoz
helyezzen be egy lemezt
a lemeznyílásba a címkézett
oldalával az előlap irányában.
A lemez kiadásához nyomja meg
a  gombot.
Ha a lejátszás nem indul el automatikusan,
[Video] (Videó),
válassza ki a ikont a
[Music] (Zene) vagy
[Photo] (Fénykép)
kategóriában, és nyomja meg a
gombot.
Ennyi az egész!
A lemez behelyezését követően
a ikon jelenik meg a
főmenüben, és a lejátszás
automatikusan elindul.


14
Folyamatjelző
Az alábbiakban néhány példa látható
A különféle egyéb funkciók és
szolgáltatások eléréséhez egyszerűen
nyomja meg a HOME gombot a Blu-ray
távirányítón.
 Rádióhallgatás a rendszer hangsugárzóin
keresztül
 Tárolt rádióállomások
 Internetes tartalom elérése
 Lejátszás iPod vagy iPhone készülékről
a rendszer hangsugárzóin keresztül





Ebben a menüben
adhatja meg a hálózati
beállításokat, ha a
fő egység szélessávú
útválasztóhoz
csatlakozik.




HOME
15
5
Rádióállomások beállítása
1 Nyomja többször egymás után
a FUNCTION gombot, amíg az
„FM” felirat meg nem jelenik
az előlap kijelzőjén.
2 Nyomja meg és tartsa
lenyomva a TUNING +/–
gombot, amíg az automatikus
keresés el nem indul.
3 Nyomja meg az OPTIONS
FUNCTION
gombot.
4 A / gombokkal válassza
ki a [Preset Memory] (Tárolt
memória) lehetőséget, majd
nyomja meg a  gombot.
5 A / gombokkal válassza ki
a kívánt memóriahelyet, majd
nyomja meg a  gombot.
///,
OPTIONS
HOME
PRESET +/–
6 A 2–5. lépések ismétlésével
további állomásokat tárolhat.
Tárolt állomás kiválasztása
1 Nyomja többször egymás után
a FUNCTION gombot, amíg az
„FM” felirat meg nem jelenik
az előlap kijelzőjén.
2 Nyomja meg többször egymás
után a PRESET +/– gombot a
tárolt állomás kiválasztásához.
16
TUNING +/–
Hibaelhárítás
Ha a rendszer működésében az alábbi rendellenességek
bármelyikét észleli, a javítás előtt próbálkozzon meg
a hiba elhárításával az útmutatóban leírt módon.
Tanulmányozza az alábbi webhelyen elérhető kezelési
útmutatót is:
http://support.sony-europe.com/
Az egység nincs bekapcsolva.
 Ellenőrizze, hogy a fő egység és a mélysugárzó
hálózati tápvezetékét biztonságosan csatlakoztatta-e.
 Ellenőrizze, hogy a fő egység hálózati tápvezetékét
biztonságosan csatlakoztatta-e a tápegységhez.
 Ellenőrizze, hogy a tápegység csatlakozója
biztonságosan illeszkedik-e a fő egység hátoldalán
található DC IN 14V aljzatba.
A rendszer nem működik megfelelően.
 Húzza ki a tápvezetéket a hálózati aljzatból,
majd néhány perc múlva csatlakoztassa újra.
Nincs kép, miután video- vagy fényképfájlt játszik
le az iPod/iPhone készüléken.
 Állítsa be a tv-készüléken a rendszernek megfelelő
bemenetet.
Nincs hang, vagy a vezeték nélküli átvitel nem
aktív.
 Ellenőrizze a mélysugárzó LINK/STANDBY jelzőjének
állapotát.
 Kialszik.
 Ellenőrizze, hogy a mélysugárzó hálózati
tápvezetékét biztonságosan csatlakoztatta-e.
 Kapcsolja be a mélysugárzót a rajta található /
gomb megnyomásával.
 Gyorsan, zöld fénnyel villog.
  Nyomja meg a / gombot a mélysugárzón.
 Illessze be megfelelően az adóvevőt a
mélysugárzóba.  Nyomja meg a / gombot
a mélysugárzón.
 Piros fénnyel villog.
 Kapcsolja ki a mélysugárzót a / gombbal,
és ellenőrizze a következőket.
 Nincs rövidzárlat a + és a - hangsugárzóvezeték között?
 Nem takarja el valami a mélysugárzó
szellőzőnyílását?
Miután ellenőrizte a fentieket, és elhárította
az esetleges problémákat, kapcsolja be a
mélysugárzót. Ha a probléma okára a fenti
összes ellenőrzési lépés elvégzését követően
sem derül fény, keresse fel a legközelebbi
Sony-forgalmazót.
 Lassan, zöld vagy narancssárga fénnyel villog,
vagy pirosra vált.
 Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli adóvevő
megfelelően illeszkedik-e a fő egységbe.
 A hangátvitel gyenge minőségű. Helyezze át
a mélysugárzót olyan helyre, ahol a LINK/
STANDBY jelző zöld vagy narancssárga színre vált.
 Helyezze a rendszert távolabb az egyéb vezeték
nélküli eszközöktől.
 Ne használjon más vezeték nélküli eszközöket.
 Zöld vagy narancssárga színre vált.
 Ellenőrizze a hangsugárzók csatlakozásait.
Nem játszható le a lemez.
 A BD/DVD lemez területkódja nem egyezik meg
a rendszerével.
 Nedvesség csapódott le a fő egység belsejében, ami
károsíthatja a lencséket. Távolítsa el a lemezt, és hagyja
bekapcsolva a fő egységet körülbelül fél órán át.
 A rendszer nem tudja lejátszani a nem megfelelően
lezárt házilag írt lemezeket.
17
Az energiafogyasztás 0,3 W alá csökkentése
készenléti módban
Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza ki a
[System Settings] (Rendszerbeállítások) képernyő [Setup]
(Beállítás) elemét a /// gombokkal. Győződjön
meg arról, hogy az alábbi beállítások az itt megadott
értékkel rendelkeznek:
 A [HDMI Settings] (HDMI-beállítások) részben a [Control
for HDMI] (HDMI-vezérlés) beállítása [Off ] (Kikapcsolva).
 A [Quick Start Mode] (Gyorsindítás mód) beállítása [Off ]
(Kikapcsolva).
18
19
Ez a gyors üzembe helyezési útmutató
környezetbarát
A természeti erőforrások megőrzése érdekében a Sony drasztikusan csökkentette a papírfelhasználását
azzal, hogy nem mellékel teljes nyomtatott használati utasítást. A teljes kezelési útmutató azonban –
további dokumentációval együtt – elérhető online, a következő webhelyen:
http://support.sony-europe.com/
4-279-075-E1(1) (HU)
©2011 Sony Corporation
Download PDF

advertising