Sony | BDV-E880 | Sony BDV-E880 E880 3D Blu-ray Disc™/ DVD 5.1ch Home Cinema Használati útmutató

4-261-387-11(1) (HU)
Blu-ray lemez/DVD
Házimozi-rendszer
Kezelési utasítás
BDV-E980/BDV-E880/BDV-E380
FIGYELMEZTETÉS
A készüléket nem szabad több
oldalról zárt térben elhelyezni és
működtetni (pl. könyvszekrényben
vagy beépített fülkében).
A tűzveszély megelőzése érdekében
ne takarja el a készülék
szellőzőnyílásait újsággal, terítővel,
függönnyel stb. Ne tegyen nyílt
lángot keltő tárgyat, például égő
gyertyát a készülékre.
A tűzeset és az áramütés elkerülése
érdekében óvja a készüléket
a cseppenő vagy fröccsenő víztől,
és soha ne tegyen folyadékkal teli
edényt, például virágvázát
a készülékre.
Az elemeket vagy az elemekkel
ellátott eszközt ne helyezze el olyan
helyen, ahol sugárzó hőnek van
kitéve, például a napfény vagy tűz.
A sérülések elkerülése érdekében a
készüléket a telepítési útmutatónak
megfelelően biztonságosan
rögzíteni kell a padlóra/falra.
Csak beltéri használatra.
FIGYELEM!
Az ebben a termékben található
optikai készülékek használata
veszélyeztetheti a szemet. Az ebben
a Blu-ray Disc / DVD házimozirendszer készülékben használt
lézersugár ártalmas a szemre, ezért
ne próbálja meg szétszerelni
a készülékházat.
Minden javítást bízzon
szakemberre.
Ez a készülék a CLASS 3R LASER
termékosztályba sorolható. Látható
és nem látható lézersugárzást
bocsát ki a készülék, ha kinyitják
2HU
a lézer-védőházat, ezért gondosan
kerülje el a sugarak szembe jutását.
Ez a jelzés a doboz belsejében,
a lézer-védőházon található.
Ez a készülék a CLASS 1 LASER
termékosztályba sorolható.
Ez a jelzés a hátlap külső részén
található.
Az európai vásárlók
számára
Feleslegessé
vált elektromos
és elektronikus
készülékek
hulladékként
való
eltávolítása (Az Európai
Unióra és egyéb, szelektív
hulladékgyűjtési
rendszerrel rendelkező
országokra érvényes.)
Ez a szimbólum a készüléken vagy
a csomagolásán azt jelzi, hogy
a terméket ne kezelje háztartási
hulladékként. Kérjük, hogy az
elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen
adja le. A feleslegessé vált
termékének helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi
egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi
a hulladékkezelés helyes módját.
Az anyagok újrahasznosítása segít
a természeti erőforrások
megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a
lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket
megvásárolta.
A kimerült
elemek
hulladékként
való
eltávolítása
(Az Európai
Unióra és
egyéb, szelektív
hulladékgyűjtési
rendszerrel rendelkező
országokra érvényes.)
Ez a jelölés az elemen vagy annak
csomagolásán arra figyelmeztet,
hogy az elemet ne kezelje háztartási
hulladékként.
Egyes elemeken ez a jelzés egy
vegyjellel együtt van feltüntetve.
A higany (Hg) vagy ólom (Pb)
vegyjele akkor van feltüntetve, ha
az elem több, mint 0,0005% higanyt
vagy 0,004% ólmot tartalmaz.
A feleslegessé vált elemek helyes
kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség
károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi
a hulladékkezelés helyes módját.
Az anyagok újrahasznosítása segít
a természeti erőforrások
megőrzésében.
Olyan termékek esetén, ahol
biztonsági, hatékonysági és
adatkezelési okok miatt állandó
kapcsolat szükséges a beépített
elemekkel, az elemek
eltávolításához szakember
szükséges.
Az elemek szakszerű
hulladékkezelése érdekében
a készülék hasznos élettartamának
végén adja le azt a megfelelő
hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító
telepen.
Egyéb elemek esetén olvassa el az
elemek biztonságos kicserélésére
vonatkozó szakaszt. Az elemet adja
le a megfelelő gyűjtőhelyen.
A termék vagy az elem
újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a
lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket
megvásárolta.
Megjegyzés a vásárlók számára:
a következő információk csak az
EU irányelveket alkalmazó
országokban eladott készülékekre
érvényesek.
Ennek a terméknek a gyártója a
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
A termékbiztonsággal és az EMC
irányelvekkel kapcsolatban a Sony
Deutschland GmbH (Németország,
70327 Stuttgart, Hedelfinger
Strasse 61.) a jogosult képviselő.
Kérjük, bármely szervizeléssel vagy
garanciával kapcsolatos ügyben
forduljon a különálló szerviz- vagy
garanciadokumentumokban
megadott címekhez.
A adattábla a készülékház alján
található.
Óvintézkedések
Áramforrások
• A készülék mindaddig áram alatt
van, amíg a hálózati
csatlakozóvezetéket nem húzta ki
a hálózati aljzatból, még akkor is,
ha maga a készülék kikapcsolt
állapotban van.
• A készüléket könnyen
hozzáférhető hálózati aljzathoz
csatlakoztassa. Amennyiben
bármilyen rendellenességet észlel
a készülék működésében, azonnal
húzza ki a hálózati aljzatból.
A térhatású képek
nézésével kapcsolatban
Egyesek számára
kellemetlenségeket (a szem
megerőltetése, fáradtság vagy
émelygés) okozhat a térhatású
képek nézése. A Sony azt ajánlja,
hogy mindenki tartson rendszeres
időközönként szüneteket a
térhatású képek nézése közben.
A szükséges szünetek hossza és
gyakorisága egyénenként változik.
Önnek kell eldöntenie, mi a legjobb
a Ön számára. Ha kellemetlenséget
érez, hagyja abba a térhatású képek
nézését, és várja meg, amíg a
kellemetlen érzet elmúlik; forduljon
orvoshoz, ha szükségét érzi. Olvassa
el (i) az ezzel a készülékkel használt
bármely más eszköz vagy az ezen a
készüléken lejátszott Blu-ray Disc
lemez használati útmutatóját és/
vagy figyelmeztető üzenetét, és (ii)
a webhelyünkön (http://
esupport.sony.com/) található
legfrissebb információkat.
A kisgyermekekre (különösen a hat
évesnél fiatalabbakra) vonatkozó
nézési szabályok fejlesztés alatt
vannak. Kérjen tanácsot orvosától
(gyermekgyógyász vagy
szemorvos), mielőtt megengedné
kisgyermekének a térhatású képek
megnézését.
A felnőttek tartsák szemmel a
kisgyermekeket annak érdekében,
hogy kövessék a fenti ajánlásokat.
Másolásvédelem
Engedje meg, hogy tájékoztassuk
a Blu-ray™ lemezeknél és a DVDhordozóknál használt fejlett
tartalomvédelmi rendszerekről.
Ezek az AACS (Advanced Access
Content System, fejlett tartalomhozzáférési rendszer) és CSS
(Content Scramble System,
tartalom-összezavaró rendszer)
nevű rendszerek némi
korlátozásokat okozhatnak a
lejátszás, az analóg kimenet és más
hasonló jellemzők terén. Ennek
a terméknek a működése és az
okozott korlátozások változhatnak
a vásárlás időpontjától függően,
mivel az AACS intéző bizottsága
módosíthatja a korlátozás
szabályait, vagy akár újakat is
elfogadhat a vásárlás
időpontja után.
Szerzői jogok és
védjegyek
• Ez a rendszer Dolby* Digital és
Dolby Pro Logic (II) adaptív
mátrix térhangzás kitömörítőt,
illetve DTS** Digital Surround
System rendszert tartalmaz.
* A készülék gyártása a Dolby
Laboratories engedélyével
történt.
A Dolby, a Pro Logic és a
dupla D szimbólum a Dolby
Laboratories hivatalos
védjegye.
** A készülék gyártása a
következő számú U.S.
szabadalmak
felhasználásával történt:
5,451,942; 5,956,674;
5,974,380; 5,978,762;
6,226,616; 6,487,535;
7,212,872; 7,333,929;
7,392,195; 7,272,567 számú
és egyéb egyesült
államokbeli, valamint azon
kívüli megadott és
folyamatban levő
nemzetközi szabadalmak.
A DTS, DTS-HD és a
szimbólum bejegyzett
védjegyek, a DTS-HD
Master Audio és a DTS
logók a DTS, Inc. védjegyei.
A termék szoftvert
tartalmaz. © DTS, Inc.
Minden jog fenntartva.
• Ez a rendszer alkalmazza a HighDefinition Multimedia Interface
(HDMI™) technológiát.
A HDMI, a HDMI logó és a HighDefinition Multimedia Interface
kifejezés a HDMI Licensing LLC
védjegye vagy bejegyzett védjegye
az Egyesült Államokban és egyéb
országokban.
• A Java az Oracle és/vagy
leányvállalatai védjegye.
• A „BD-LIVE” és „BONUSVIEW”
a Blu-ray Disc szövetség védjegye.
• A „Blu-ray Disc” hivatalos
védjegy.
• A „Blu-ray Disc”, „DVD+RW”,
„DVD-RW”, „DVD+R”,
„DVD-R”, „VIDEO DVD” és
„CD” logók hivatalos védjegyek.
• A „Blu-ray 3D” és „Blu-ray 3D”
logó a Blu-ray Disc szövetség
védjegyei.
• A „BRAVIA” a Sony Corporation
hivatalos védjegye.
• Az „AVCHD” és „AVCHD” logó
a Panasonic Corporation és a
Sony Corporation védjegye.
• Az , az „XMB” és az „xross
media bar” a Sony Corporation és
3HU
a Sony Computer Entertainment
Inc. hivatalos védjegyei.
• A „PLAYSTATION” a Sony
Computer Entertainment Inc.
hivatalos védjegye.
• A zene- és videofelismerési
technológiát a Gracenote®
bocsátotta rendelkezésre.
A Gracenote a zenefelismerési
technológia és a kapcsolódó
tartalomszolgáltatás ipari
szabványa. További információk
találhatóak a www.gracenote.com
honlapon.
CD, DVD, Blu-ray Disc és a
zenével és videóval kapcsolatos
adatok a Gracenote, Inc. cégtől,
szerzői jogok © 2000-től
napjainkig Gracenote. Gracenote
Software, szerzői jogok © 2000-től
napjainkig Gracenote.
A Gracenote által birtokolt egy
vagy több szabadalom vonatkozik
erre a termékre és szolgáltatásra.
Lásd a Gracenote webhelyen a
megfelelő Gracenote szabadalmak
nem teljes listáját. A Gracenote,
CDDB, MusicID, MediaVOCS,
a Gracenote logó és logotípia,
valamint a „Powered by
Gracenote” logó a Gracenote
bejegyzett védjegyei vagy
védjegyei az Egyesült Államokban
és/vagy más országokban.
• A Wi-Fi CERTIFIED™ logó
a Wi-Fi Alliance szövetség
tanúsító jele.
• A Wi-Fi Protected Setup™
jel a Wi-Fi Alliance jele.
• A „Wi-Fi CERTIFIED™” és
a „Wi-Fi Protected Setup™”
a Wi-Fi Alliance védjegyei.
• A „PhotoTV HD” és a „PhotoTV
HD” logó a Sony Corporation
védjegyei.
• Az MPEG Layer-3 audiokódolási
technológiát és szabadalmait
a Fraunhofer IIS és a Thomson
licenceli.
• Az iPhone, iPod, iPod classic,
iPod nano és iPod touch az Apple
4HU
Inc. védjegyei az Egyesült
Államokban és egyéb
országokban.
• A „Made for iPod” és „Made for
iPhone” azt jelenti, hogy egy
elektronikus kiegészítőt
kifejezetten az iPod vagy iPhone
készülékekhez való
csatlakoztatásra tervezték, és
a fejlesztő tanúsította, hogy
megfelel az Apple
teljesítménykövetelményeinek.
Az Apple nem felelős ezen eszköz
működéséért, vagy a biztonsági és
törvényi előírásoknak való
megfeleléséért. Ne feledje, hogy
ezen kiegészítő és az iPod vagy
iPhone együttes használata
befolyásolhatja a vezeték nélküli
teljesítményt.
• A Windows Media a Microsoft
Corporation bejegyzett védjegye
vagy védjegye az Egyesült
Államokban és/vagy egyéb
országokban.
Ez a termék olyan technológiát
használ, amely a Microsoft egyes
szellemi tulajdonjogainak hatálya
alá eshet. Ennek a technológiának
a használata vagy terjesztése ezen
terméken kívül tilos a Microsoft
megfelelő engedélye(i) nélkül.
A tartalmak tulajdonosai a
Microsoft PlayReady™ tartalomhozzáférési technológiát
használják szellemi tulajdonuk
védelmére, beleértve a szerzői jog
alá eső tartalmakat. Ez az eszköz a
PlayReady technológiát használja
a PlayReady által védett tartalmak
és/vagy a WMDRM által védett
tartalmak elérésére. Ha az eszköz
nem képes megfelelően
kikényszeríteni a tartalmak
használatának korlátozásait,
a tartalomtulajdonosok
követelhetik a Microsofttól, hogy
érvénytelenítse az eszköz
alkalmasságát a PlayReady által
védett tartalmak használatára.
Ez az érvénytelenítés nem
érintheti a nem védett tartalmakat
vagy a más tartalom-hozzáférési
technológiával védett tartalmakat.
A tartalomtulajdonosok
megkövetelhetik Öntől a
PlayReady frissítését ahhoz, hogy
hozzáférhessen a tartalmaikhoz.
Ha visszautasítja a frissítést, nem
férhet hozzá olyan tartalmakhoz,
amelyek csak a frissítéssel
elérhetők.
• A DLNA®, a DLNA logó és a
DLNA CERTIFIED™ a Digital
Living Network Alliance
védjegyei, szolgáltatási védjegyei
vagy tanúsító védjegyei.
• Minden más védjegy a vonatkozó
tulajdonosokhoz tartozik.
• Az egyéb rendszernevek és
terméknevek általában a gyártók
védjegyei vagy bejegyzett
védjegyei. Ebben a leírásban a ™
és ® jelek nincsenek jelezve.
Erről a Kezelési
utasításról
általában
• Az ebben a Kezelési
utasításban szereplő
instrukciók a mellékelt
távirányító kezelőszerveire
vonatkoznak. Használhatja
az egység kezelőszerveit is,
ha azok neve azonos vagy
hasonló a távirányítón
találhatóval.
• Ebben a kézikönyvben
a „lemez” szót használjuk, ha
általánosságban hivatkozunk
a BD-kre, DVD-kre, Super
Audio CD-kre vagy CD-kre,
és a szöveg vagy az
illusztrációk ezt nem
határozzák meg másképp.
• A kézikönyv leírásai
a BDV-E980, a BDV-E880
és a BDV-E380 modellekre
vonatkoznak.
Az illusztrációkon
a BDV-E980 modell látható.
A működésbeli
különbségeket a szövegben
egyértelműen jelezzük,
például: „Csak a BDV-E980
modell esetén”.
• Egyes illusztrációk elvi vázlat
jellegűek, és eltérhetnek
a konkrét terméktől.
• A tv képernyőjén megjelenő
elemek változhatnak
a területtől függően.
• Az alapértelmezett beállítás
alá van húzva.
5HU
Tartalomjegyzék
Erről a Kezelési utasításról általában........5
Kicsomagolás...............................................7
Index – részek és kezelőszervek ..............11
Kezdeti lépések
1. lépés: A rendszer telepítése......... 16
2. lépés: A rendszer összekötése..... 20
3. lépés: Csatlakoztatás
a hálózathoz ............................... 27
4. lépés: A gyorsbeállítás
elvégzése .................................... 29
5. lépés: A forrás kiválasztása.......... 30
6. lépés: Térhatású hang
megszólaltatása ......................... 31
Lejátszás
Lejátszás lemezről .....................................34
Lejátszás USB-eszközről...........................36
Az iPod/iPhone használata......................36
Lejátszás hálózaton keresztül...................38
Használható beállítások............................41
Hangszabályzás
Az effektus kiválasztása a forrásnak
megfelelően .........................................43
A hangformátum, különböző nyelvű
hangsávok vagy csatorna
kiválasztása..........................................43
Élvezze a multiplex-alapú műsorok
hangzását .............................................44
Vevőegység
A rádió hallgatása......................................45
A Radio Data System (RDS, rádiós
adatrendszer) használata...................46
Haladó műveletek
A Control for HDMI (HDMI-vezérlés)
funkció használata a „BRAVIA”
Sync technológiájú készülékekkel....47
A megfelelő beállítások megkeresése
automatikus kalibrálással..................48
A hangsugárzók beállítása .......................49
A kikapcsolásidőzítő használata .............50
Az egységen található gombok
deaktiválása .........................................50
6HU
A tv-készülék irányítása a rendszerhez
kapott távvezérlővel...........................51
Az előlapi kijelző fényerejének
módosítása ..........................................51
Energiatakarékos készenléti mód ...........51
Böngészés az interneten...........................52
A hálózat beállítása ...................................53
Beállítások és módosítási
lehetőségek
A beállítóképernyő használata ................57
[Network Update] (Hálózati frissítés) ...57
[Screen Settings]
(Képernyőbeállítások) .......................58
[Audio Settings] (Hangbeállítások)........59
[BD/DVD Viewing Settings]
(BD/DVD-lejátszás beállításai) ........60
[Parental Control Settings]
(Szülői felügyelet beállításai) ............61
[Music Settings] (Zenebeállítások).........62
[System Settings]
(Rendszebeállítások)..........................62
[Network Settings]
(Hálózati beállítások) ........................63
[Easy Setup] (Gyorsbeállítás) ..................64
[Resetting] (Alaphelyzet).........................64
További információk
Óvintézkedések .........................................64
Megjegyzések a lemezekkel
kapcsolatban .......................................65
Hibaelhárítás .............................................66
Lejátszható lemezek..................................71
Lejátszható fájltípusok .............................72
Támogatott hangformátumok ................73
Műszaki adatok .........................................74
Nyelvkódok listája ....................................76
Tárgymutató..............................................77
Kicsomagolás
BDV-E980
• Első hangsugárzók (2)
• Hangsugárzó-vezetékek
(5, piros/fehér/zöld/szürke/
kék)
• FM huzalantenna (1)
vagy
• Videovezeték (1) (csak
az orosz modell)
• Hangsugárzók alsó burkolatai
(4)
• Távirányító (távvezérlő) (1)
• Hátsó hangsugárzók (2)
• Talapzatok (4)
• R6 (AA méretű) elemek (2)
• Kalibrációs mikrofon (1)
• Az első és hátsó hangsugárzók
alsó részei (4)
• Nagy sebességű HDMIkábel (1)
(csak indiai és kínai
modellek)
• Középső hangsugárzó (1)
• Csavarok (ezüst) (4)
• Mélysugárzó (1)
• Csavarok (fekete) (12)
• Kezelési utasítás
• Útmutató a gyors
beállításhoz
• Útmutató a hangsugárzók
telepítéséhez
• Szoftverlicenc-információk
7HU
BDV-E880
• Első hangsugárzók (2)
• Hangsugárzók alsó burkolatai • R6 (AA méretű) elemek (2)
(2)
• Alapok (2)
• Az első hangsugárzók alsó
részei (2)
• Hátsó hangsugárzók (2)
• Kalibrációs mikrofon (1)
• Nagy sebességű HDMIkábel (1)
(csak indiai, szaúd-arábiai,
szingapúri, kínai és tajvani
modellek)
• Csavarok (ezüst) (2)
• iPod/iPhone-dokkoló
(TDM-iP30) (1) (csak
szingapúri modellek)
• Középső hangsugárzó (1)
• Csavarok (fekete) (6)
• Mélysugárzó (1)
• FM huzalantenna (1)
vagy
• Hangsugárzó-vezetékek
(5, piros/fehér/zöld/szürke/
kék)
• Videovezeték (1) (csak
az orosz, szaúd-arábiai,
szingapúri és tajvani
modellek)
• Távirányító (távvezérlő) (1)
8HU
• USB-kábel (1) (csak
szingapúri modellek)
• Kezelési utasítás
• Útmutató a gyors
beállításhoz
• Útmutató a hangsugárzók
telepítéséhez
• Szoftverlicenc-információk
BDV-E380
• Első hangsugárzók (2)
• FM huzalantenna (1)
vagy
• iPod/iPhone-dokkoló
(TDM-iP30) (1) (csak
európai, thaiföldi és
szingapúri modellek)
• Videovezeték (1)
• Hátsó hangsugárzók (2)
• Távirányító (távvezérlő) (1)
• Középső hangsugárzó (1)
• USB-kábel (1) (csak európai,
szingapúri és thaiföldi
modellek
• R6 (AA méretű) elemek (2)
• Kalibrációs mikrofon (1)
• Mélysugárzó (1)
• Kezelési utasítás
• Útmutató a gyors
beállításhoz
• Útmutató a hangsugárzók
telepítéséhez
• Szoftverlicenc-információk
• Nagy sebességű HDMIkábel (1)
(csak szingapúri, thaiföldi és
tajvani modellek)
• Hangsugárzó-vezetékek
(5, piros/fehér/zöld/szürke/
kék)
9HU
A távirányító előkészítése
Helyezzen be két R6 (AA méretű) elemet (tartozék) úgy, hogy a 3 és # végeik feleljenek meg az
elemtartó rekesz belsejében látható jelzéseknek.
10HU
Index – részek és kezelőszervek
További információk találhatók a zárójelben megadott oldalakon.
Előlap
VOL
A Előlapi kijelző
B Érintő gombok/jelzők
Z (kitol/behúz) (34. oldal)
A lemeztálca kitolása vagy behúzása.
N (lejátszás)
A lejátszás elindítása vagy újraindítása
(a lejátszás folytatása).
Diavetítés lejátszása, ha JPEG-képfájlokat
tartalmazó lemezt tettek be.
x (leállítás)
A lejátszás leállítása és a leállási pont
(folytatási pont) megjegyzése.
A címek/sávok folytatási pontja az utolsó
lejátszott pont, vagy a fényképmappa utolsó
fényképe.
VOL +/–
A rendszer hangerejének módosítása.
FUNCTION
A lejátszás forrásának kiválasztása.
C
VOL
FUNCTION
(USB) port (35. oldal)
Az USB-eszköz csatlakoztatására
használható.
D Az áramellátás jelzője
Világít mindaddig, amíg a rendszer be van
kapcsolva.
E Lemeztálca (34. oldal)
F "/1 (Be/készenlét)/A távirányító
érzékelője
Az egység bekapcsolása vagy készenléti
állapotba helyezése.
Az érintő gombokról/jelzőkről
Ezek az érintő gombok akkor működnek,
ha a jelzőik világítanak.
A jelzőket be/ki lehet kapcsolni az
[Illumination/Display] (Világítás/megjelenítés)
beállításával (61. oldal). Ha az [Illumination/
Display] (Világítás/megjelenítés) elemet
[Simple/Off] (Egyszerű/ki) értékre állítja,
a jelzők kikapcsolódnak. Ebben az esetben
bármely érintő gombot megérintheti. Amikor a
jelzők világítanak, érintse meg a kívánt gombot.
Megjegyzés
• Ezek a gombok enyhe érintés hatására működnek.
Ne nyomja meg őket túl nagy erővel.
11HU
Előlapi kijelző
Az előlapi kijelző jelzéseiről
A A rendszer lejátszási állapotának jelzése.
B Az ismételt lejátszás aktiválásakor világít.
F Akkor világít, ha a némítás be van
kapcsolva.
C Sztereó hang vételekor világít.
(Csak rádió esetén)
G A rendszer lejátszási állapotának jelzése,
például rádiófrekvencia.
D Akkor világít, ha a lejátszás a PARTY
STREAMING funkcióval történik.
H Akkor világít, ha 720p/1080i/1080p
videojelek mennek ki a HDMI (OUT)
csatlakozón keresztül, vagy 720p/1080i/
1080p videojelek mennek ki a
COMPONENT VIDEO OUT csatlakozón
keresztül*.
E Akkor világít, ha a HDMI (OUT) aljzatba
megfelelően csatlakoztatva van egy
a HDCP (High-bandwidth Digital Content
Protection) szabványnak megfelelő,
HDMI vagy DVI (Digital Visual Interface)
bemenetű készülék.
12HU
* COMPONENT VIDEO OUT csatlakozókkal
vannak a nem európai / nem szaúd-arábiai
készülékek felszerelve.
Hátoldal
SPEAKERS
FRONT R
FRONT L
SUR R
COMPONENT VIDEO OUT
SUBWOOFER
CENTER
Y
PB
DIGITAL IN
COAXIAL
SAT/
CABLE
L
DIGITAL IN
OPTICAL
PR
AUDIO IN
SUR L
OUT
ARC
IN 1
ECM-AC2
IN 2
FM
COAXIAL
75
R
VIDEO OUT
LAN (100)
TV
AUDIO
A.CAL MIC
ANTENNA
A SPEAKERS aljzatok (20. oldal)
H TV (DIGITAL IN OPTICAL) aljzat (22. oldal)
B COMPONENT VIDEO OUT aljzatok
(22. oldal) (nem európai / nem szaúdarábiai modellek)
I LAN (100) csatlakozó (27. oldal)
C
(USB) port (35. oldal)
D SAT/CABLE (DIGITAL IN COAXIAL) aljzat
(24. oldal)
J HDMI (IN 2) aljzat (24. oldal)
K HDMI (IN 1) aljzat (24. oldal)
L HDMI (OUT) aljzat (22. oldal)
M VIDEO OUT aljzat (22. oldal)
E ANTENNA (FM COAXIAL 75Ω) aljzat
(26. oldal)
F A.CAL MIC aljzat (29., 48. oldal)
G AUDIO (AUDIO IN L/R) aljzatok (24. oldal)
13HU
A tv bekapcsolása vagy készenléti állapotba
helyezése.
Távirányító
"/1 (be/készenlét) (29., 45. oldal)
SPEAKERS
TV AUDIO
A rendszer bekapcsolása vagy készenléti
állapotba helyezése.
TV
1
BRAVIA Sync
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SLEEP
9
FUNCTION
2
(feliratozás) (60. oldal)
RETURN
A feliratozás nyelvének kiválasztása,
ha többnyelvű feliratozás található
a BD-ROM/DVD VIDEO lemezen.
4
C Színes gombok (piros/zöld/sárga/kék)
OPTIONS
SOUND MODE
HOME
8
3
POP UP/ MENU
SOUND MODE
(audio) (43., 44. oldal)
A hangformátum/-sáv kiválasztása.
0
TOP MENU
B Számgombok (46., 51. oldal)
A cím-/fejezetszámok, a tárolt állomások
számainak stb. bevitele.
DIMMER
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
5
Gyorsgombok egyes BD-menük pontjainak
kiválasztásához (interaktív Javaműveletekhez is használható a BD-ken).
D TOP MENU
6
DISPLAY
A BD-k vagy DVD-k legfelső menüjének
megnyitása vagy bezárása.
POP UP/MENU
TV
TV
7
Az 5. számjegy,
, 2 + és N gombokon
tapintópontok találhatók. A tapintópont
viszonyítási pontként használható a távirányító
használata közben.
A BD-ROM-ok felugró menüjének vagy
a DVD-k menüjének megnyitása vagy
bezárása.
OPTIONS (31., 40., 52. oldal)
A beállítómenü megjelenítése a tvképernyőn vagy az előlap kijelzőjén.
(A hely a választott funkciótól függ.)
RETURN
•
: A tv működtetéséhez
(Részletekért lásd: „A tv-készülék irányítása
a rendszerhez kapott távvezérlővel”
(51. oldal).)
Visszatérés az előző kijelzéshez.
C/X/x/c
A kiemelést átvitele egy megjelenített
elemre.
(belépés)
A Z (kitolás/behúzás)
A lemeztálca kitolása vagy behúzása.
E SOUND MODE +/– (43. oldal)
SPEAKERS TVyAUDIO
A hangzásmód kiválasztása.
Annak a kiválasztása, hogy a tv hangja
a rendszer hangsugárzóiból vagy a tv
hangsugárzó(i)(já)ból szól. Ez a funkció
csak akkor működik, ha a [Control for
HDMI] (HDMI-vezérlés) elem [On] (Be)
értékre van állítva (62. oldal).
HOME (29., 45., 48., 49., 52., 53., 57. oldal).
TV "/1 (be/készenlét) (51. oldal)
14HU
Belépés a kijelölt elembe.
Belépés a rendszer főmenüjébe.
F A lejátszást működtető gombok
Lásd: „Lejátszás” (34. oldal).
./> (előző/következő)
Ugrás az előző/következő fejezetre, sávra
vagy fájlra.
(újrajátszás/előrelépés)
Az aktuális jelenetek rövid, 10 másodperces
újrajátszása. / Az aktuális jelenetek rövid,
15 másodperces gyors előretekerése.
m/M (gyors/lassú/kimerevítés)
A lemez gyors visszatekerése / gyors
előretekerése a lejátszás alatt. A gomb
minden megnyomásakor a keresési
sebesség változik.
A lassított lejátszás aktiválása, ha a gombot
egy másodpercnél hosszabban megnyomja
a szünet üzemmódban. Képkockánkénti
lejátszás a gomb minden megnyomásakor
a szünet üzemmódban.
A lassított és képkockánkénti lejátszás nem
használható a Blu-ray 3D lemezeknél.
N (lejátszás)
A lejátszás elindítása vagy újraindítása
(a lejátszás folytatása).
Az egyérintéses lejátszás (47. oldal)
aktiválása, ha a rendszer be van kapcsolva és
a „BD/DVD” funkcióra van állítva.
X (szünet)
A lejátszás szüneteltetése vagy újraindítása.
H DISPLAY (34., 38., 52. oldal)
A lejátszási és webes böngészési
információk megjelenítése a tv-képernyőn.
A tárolt rádióállomások, frekvencia stb.
megjelenítése az előlap kijelzőjén.
Az adatfolyam-információk/ a dekódolás
állapotának megjelenítése az előlap
kijelzőjén, ha nem a „BD/DVD” funkció
van beállítva. Ha a rendszeren a „HDMI1”,
„HDMI2”, „TV” vagy „SAT/CABLE”
funkció van beállítva, az adatfolyaminformációk/ a dekódolás állapota csak
akkor jelennek meg, ha digitális jel van
a bemeneten.
Előfordulhat, hogy az adatfolyaminformációk vagy a dekódolás állapota nem
jelennek meg az éppen dekódolt
adatfolyamtól vagy elemtől függően.
I DIMMER (51. oldal)
Az előlapi kijelző fényerejének módosítása.
SLEEP (50. oldal)
A kikapcsolásidőzítő beállítása.
FUNCTION (30., 45. oldal)
A lejátszás forrásának kiválasztása.
(kedvencek)
A kedvencek listájához adott internetes
tartalmak megjelenítése. 18 kedvenc
internetes tartalmat lehet tárolni.
x (leállítás)
A lejátszás leállítása és a leállási pont
(folytatási pont) megjegyzése. A címek/
sávok folytatási pontja az utolsó lejátszott
pont, vagy a fényképmappa utolsó fényképe.
A rádiót működtető gombok
Lásd: „Vevőegység” (45. oldal).
PRESET +/–
TUNING +/–
G
(némítás)
A hang ideiglenes kikapcsolása.
2 (hangerő) +/– (45. oldal)
A hangerő módosítása.
TV 2 (hangerő) +/–
A tv hangerejének módosítása.
TV t (TV-bemenet)
A tv bemeneti forrásának átkapcsolása
a tv-jel és egyéb bemeneti források között.
15HU
Kezdeti lépések
Kezdeti lépések
1. lépés: A rendszer telepítése
A rendszer elhelyezése
A rendszert az alábbi ábra szerint telepítse.
A
B
F
C
G
D
A Első hangsugárzó (L (bal))
B Első hangsugárzó (R (jobb))
C Középső hangsugárzó
D Hátsó hangsugárzó (L (bal))
E Hátsó hangsugárzó (R (jobb))
F Mélysugárzó
G Egység
E
Megjegyzés
• Járjon el elővigyázatosan, amikor a hangsugárzókat és/vagy a hangsugárzókra szerelt hangsugárzó-állványokat
különlegesen kezelt (viaszolt, olajozott, fényezett stb.) padlóra helyezi, mivel foltok vagy fakulások keletkezhetnek.
• Ne támaszkodjon a hangsugárzókra, és ne is kapaszkodjon beléjük, mert leeshetnek.
Tipp
• A hangsugárzók összeszerelését az „Útmutató a hangsugárzók telepítéséhez” című melléklet alapján végezze.
(Csak BDV-E980/BDV-E880 modellek esetén.)
• A hangsugárzókat a falra is lehet szerelni. A részleteket az „Útmutató a hangsugárzók telepítéséhez” című melléklet
tartalmazza.
16HU
Tudnivalók a mélysugárzó hangsugárzó-vezetékéről
A mélysugárzó hangsugárzó-vezetékét elrendezve eldöntheti, hogy az milyen irányban nyúljon ki
a mélysugárzó alján.
A mélysugárzó alja
A csomagolásból való kibontáskor
a hangsugárzó-vezeték csatlakoztatva van.
Megjegyzés
• A hangsugárzók rövidzárlatának elkerülése érdekében bizonyosodjon meg arról, hogy a vezeték csatlakozásánál
nem tapasztalhatók az alábbi példákban látható problémák. Ha problémát talál, javítsa ki.
Példák a hangsugárzó-vezetékek helytelen csatlakozására
A hangsugárzó-vezeték csupasz vége egy
másik hangsugárzó-csatlakozóhoz ér
A vezetékek csupasz végei egymáshoz érnek
a túlságosan hosszan eltávolított szigetelés miatt
17HU
Kezdeti lépések
(csak BDV-E980 esetén)
Kezdeti lépések
Ha a mélysugárzót a széles oldalával előrefele helyezi el
A hallgatási hely iránya
1
Rögzítse a hangsugárzó vezetékét a hangsugárzó csatlakozójától jobbra található
vezetéktartóba.
A hangsugárzó csatlakozójától
jobbra található vezetéktartó
Hangsugárzó-vezeték
2
Vezesse át a hangsugárzó-vezetéket a mélysugárzó oldalán kialakított bevágáson.
Bevágás
18HU
Ha a mélysugárzót a keskeny oldalával előrefele helyezi el
Kezdeti lépések
A hallgatási hely iránya
1
Rögzítse a hangsugárzó vezetékét a hangsugárzó csatlakozójától balra található
vezetéktartóba.
A hangsugárzó csatlakozójától balra
található vezetéktartó
Hangsugárzó-vezeték
2
Vezesse át a hangsugárzó-vezetéket a mélysugárzó oldalán kialakított bevágáson.
Bevágás
19HU
Kezdeti lépések
2. lépés: A rendszer összekötése
A rendszer összekötéséhez olvassa el a következő oldalakon található információkat.
Ne csatlakoztassa az egység hálózati tápvezetékét a fali csatlakozóhoz (a hálózathoz) mindaddig,
amíg létre nem hozta az összes többi összeköttetést.
A hangsugárzók összeszerelését az „Útmutató a hangsugárzók telepítéséhez” című melléklet alapján
végezze. (Csak BDV-E980/BDV-E880 modellek esetén.)
Megjegyzés
• Ha hangerő-szabályozással ellátott készüléket csatlakoztat, a többi készülék hangerejét csavarja le olyan szintre,
hogy a hang ne torzuljon.
A hangsugárzók csatlakoztatása
A hangsugárzó-vezetékek csatlakoztatása a hangsugárzókhoz
Hangsugárzó-vezetéket kell csatlakoztatni minden egyes első, középső és hátsó hangsugárzóhoz.
A hangsugárzó-vezetékek csatlakozói és a színes csövek színnel vannak kódolva a hangsugárzó
típusa alapján.
Ügyeljen rá, hogy a hangsugárzó-vezetékeket a hangsugárzók megfelelő csatlakozóihoz párosítva
csatlakoztassa: A színes csővel ellátott hangsugárzó-vezetéket a 3 csatlakozóba, a színes cső nélküli
hangsugárzó-vezetéket pedig a # csatlakozóba. A hangsugárzó-vezetékek szigetelését (gumi
burkolatát) ne csíptesse be a hangsugárzó csatlakozóiba.
Színes cső
Csatlakozó
20HU
A hangsugárzó hátlapja vagy alja
(+)
(–)
A hangsugárzó-vezetékek csatlakoztatása az egységhez
Fehér
(Bal első
hangsugárzó (L))
Kezdeti lépések
A hangsugárzó-vezetékeket úgy csatlakoztassa, hogy a színek egyezzenek az egység SPEAKERS
aljzatainak színeivel.
Az egységhez való csatlakozásnál addig nyomja be a csatlakozót, amíg be nem kattan.
Bíbor
(Mélysugárzó)
Piros
(Jobb első
hangsugárzó (R))
Zöld
(Középső hangsugárzó)
Az egység hátlapja
SPEAKERS
FRONT R
FRONT L
SUR R
Szürke
(Jobb hátsó
hangsugárzó (R))
SUBWOOFER
CENTER
SUR L
Kék
(Bal hátsó
hangsugárzó (L))
21HU
Kezdeti lépések
A tv-készülék csatlakoztatása
Csatlakoztassa a rendszert a tv-hez annak érdekében, hogy a rendszer képe a tv-n jelenjen meg,
és a tv hangját a rendszer hangsugárzóin keresztül hallhassa.
A tv csatlakozóaljzataitól és funkcióitól függően lehet a csatlakozási módszert megválasztani:
• Ha a tv-n „ARC1)” jelölésű HDMI aljzat van: A csatlakozás
• Ha a tv-n HDMI aljzat van: A és D csatlakozás
• Ha a tv-n component video bemeneti aljzatok vannak (nem európai / nem szaúd-arábiai
modelleknél): B és D csatlakozás
• Ha a tv-n a fenti aljzatok egyike sincs: C és D csatlakozás
Audiocsatlakozó
Videocsatlakozók
A
B
C
D
HDMI-kábel2)
Component
video kábel (külön
megvásárolható)
Videovezeték3)
Digitális optikai
vezeték (külön
megvásárolható)
Képminőség
Tv
HDMI IN
COMPONENT VIDEO IN
Y
PB
PR
VIDEO IN
DIGITAL OUT
OPTICAL
Zöld
Piros
Sárga
Kék
A jelek áramlása
: Videojel
: Audiojel
A
vagy
B
C
vagy
D
4)
Kék
Az egység hátlapja
Zöld
Piros
Sárga
COMPONENT VIDEO OUT
Y
PB
OUT
VIDEO OUT
DIGITAL IN
OPTICAL
PR
ARC
IN 1
IN 2
TV
1)
Audio Return Channel. Részletekért lásd: „Az Audio Return Channel témájáról” (23. oldal).
2)
Nagy sebességű HDMI-kábelt csak az indiai, szaúd-arábiai, szingapúri thaiföldi és kínai modellekhez biztosítunk.
22HU
3)
Ezt a videovezetéket csak az orosz, szaúd-arábiai és tajvani modellekhez mellékeljük.
4) Csak
akkor használható, ha a tv kompatibilis az Audio Return Channel funkcióval.
Ha a tv-n van HDMI aljzat, csatlakozzon a tv-hez HDMI-kábellel. Ez jobb képminőséget eredményez,
mint a többi csatlakozási mód.
A HDMI-kábeles csatlakozásnál a gyorsbeállítás elvégzése során (29. oldal) ki kell jelölni a kimeneti
jel típusát.
A további HDMI-beállításokat lásd: „[HDMI Settings] (HDMI-beállítások)” (62. oldal).
Az Audio Return Channel témájáról
Ha a tv kompatibilis az Audio Return Channel funkcióval, a HDMI-kábeles csatlakozás digitális
audiojelet is küld a tv-nek. Ezért nem kell külön audio-összeköttetést is létrehozni a tv hangjának
hallgatásához. Az Audio Return Channel funkció beállítása megtalálható az [Audio Return Channel]
(62. oldal) részben.
B Component video kábeles csatlakozás (nem európai és nem szaúd-arábiai modellek)
Ha a tv-n nincs HDMI aljzat, de van component video bemenet aljzat, csatlakozzon a tv-hez
component video kábellel. Ez jobb képminőséget eredményez, mint a videovezetékes csatlakozás.
A component video kábeles csatlakozásnál a gyorsbeállítás elvégzése során (29. oldal) ki kell jelölni
a kimeneti jel típusát.
C Videovezetékes csatlakozás
Ha a tv-n nincs HDMI aljzat vagy component video bemenet aljzat, használja ezt a csatlakozási módot.
D Optikai digitális vezetékes csatlakozás
Ez a csatlakozás audiojelet juttat a tv-ről a rendszerbe. Ha a tv hangját a rendszeren keresztül kívánja
hallgatni, használja ezt a csatlakozási módot. Ezzel a csatlakozással a rendszer Dolby Digital multiplex
adásjelet fogad, így multiplex-alapú műsorok hangzását élvezheti.
Megjegyzés
• Élvezheti a tv hangját a „TV” funkció kijelölésével (30. oldal).
• Ha a tv-n nincs optikai digitális kimeneti aljzat, az egységet és a tv-t audiovezetékkel kötheti össze annak érdekében,
hogy a tv hangját a rendszeren keresztül hallgathassa. A csatlakozás részleteit lásd: „A többi készülék
csatlakoztatása” (24. oldal).
23HU
Kezdeti lépések
A HDMI-kábeles csatlakozás
Kezdeti lépések
A többi készülék csatlakoztatása
A csatlakoztatni kívánt készüléken van HDMI (OUT) aljzat
A HDMI (OUT) aljzattal ellátott bármely készüléket - amely lehet például set-top box/digitális
műholdvevő vagy PLAYSTATION®3 stb. – HDMI-kábellel lehet csatlakoztatni. A HDMI-kábeles
csatlakozás video- és audiojeleket egyaránt továbbíthat. Ha a rendszert és a készüléket HDMI-kábellel,
a HDMI (IN 1) vagy HDMI (IN 2) aljzat használatával köti össze, élvezheti a jó minőségű digitális jelet
és hangot.
Az egység hátlapja
OUT
ARC
IN 1
IN 2
HDMI-kábel (külön megvásárolható)
Használja a HDMI (IN 1) vagy HDMI (IN 2) aljzatot.
A set-top box/digitális műholdvevő
vagy PLAYSTATION®3 stb.
HDMI OUT aljzatába.
HDMI OUT
Megjegyzés
• A HDMI (IN 1/2) aljzatokról a videojelek csak akkor jutnak a HDMI (OUT) aljzatra, ha kijelölte a „HDMI1” vagy
„HDMI2” funkciót.
• Ahhoz, hogy audiojelet küldhessen a HDMI (IN 1/2) aljzatoktól a HDMI (OUT) aljzatra, szükség lehet az
audiokimenet beállításának megváltoztatására. Részletekért lásd: [Audio Output] (Hangkimenet), [Audio Settings]
(Hangbeállítások) (59. oldal).
• Megváltoztathatja a HDMI (IN 1) aljzathoz csatlakoztatott készülék audio bemenetét a TV (DIGITAL IN
OPTICAL) aljzatra. Részletekért lásd: [HDMI1 Audio Input mode] (HDMI1 hangbemenet mód), [HDMI Settings]
(HDMI-beállítások) (62. oldal). (Csak európai modellek esetén.)
24HU
A készüléken nincs HDMI OUT aljzat
Kezdeti lépések
Csatlakoztassa a rendszert úgy, hogy a rendszerből és a másik készülékből a videojelek a tv-re
kerüljenek, az audiojelek pedig a készülékből a rendszerbe kerüljenek a következők szerint:
tv
Video kimenet
Készülék
Audio kimenet
A jelek áramlása
Rendszer
: Videojel
: Audiojel
Ha a készülék csak hangot ad, csatlakoztassa a készülék audio kimenetét a rendszerhez.
A készüléken található aljzatoktól függően lehet a csatlakozási módszert megválasztani:
• Digitális koaxiális kimeneti aljzattal felszerelt készülék: A
• Digitális koaxiális kimeneti aljzattal nem felszerelt készülék: B
Az egység hátlapja
DIGITAL IN
COAXIAL
SAT/
CABLE
L
AUDIO IN
R
AUDIO
: A jelek áramlása
Fehér
Piros
A Digitális koaxiális vezeték
(külön megvásárolható)
B Audiovezeték
(külön megvásárolható)
Piros
Fehér
A VCR vagy digitális
műholdvevő stb. digital
coaxial out aljzatába.
COAXIAL
DIGITAL OUT
L
R
AUDIO OUT
A VCR, digitális műholdvevő, PlayStation
vagy hordozható hangforrás stb. audio out
aljzataiba.
Megjegyzés
• Ha a fenti csatlakozást választja, állítsa a [Control for HDMI] (HDMI-vezérlés) lehetőséget [Off] (Ki) értékre a
[HDMI Settings] (HDMI-beállítások) beállításban a [System Settings] (Rendszerbeállítások) részeként (62. oldal).
• Élvezheti a készülék hangját, ha a „SAT/CABLE” funkciót választja az A csatlakozási módhoz, vagy a „AUDIO”
funkciót a B csatlakozási módhoz (30. oldal).
25HU
Kezdeti lépések
Az antenna csatlakoztatása
Az egység hátlapja
FM
COAXIAL
75
ANTENNA
vagy
FM huzalantenna (antenna)
(tartozék)
Megjegyzés
• Csatlakoztatás után feszítse ki teljes hosszában az FM huzalantennát.
• Az FM huzalantennát a csatlakoztatás után lehetőleg vízszintes állásban kell rögzíteni.
Tipp
• Ha gyenge az FM-vétel, kösse össze az egységet 75 ohmos koaxiális kábellel (külön megvásárolható) egy kültéri
FM antennával.
26HU
3. lépés: Csatlakoztatás a hálózathoz
A megfelelő módszert a LAN (helyi hálózati) környezet alapján kell kiválasztani.
Az egység hátlapja
Internet
2
1
ADSL modem/
kábelmodem
ETHER
LAN (100)
Szélessávú útválasztó
WAN
LAN 1
LAN 2
LAN 3
LAN 4
LAN kábel
(külön megvásárolható)
USB vezeték nélküli
hálózati adapter
(külön megvásárolható)
1 Vezetékes elrendezés
Csatlakoztassa a LAN kábelt az egység LAN (100) csatlakozójához.
2 USB Vezeték nélküli elrendezés
Használja a vezeték nélküli LAN-t az USB vezeték nélküli hálózati adapteren keresztül (csak Sony
UWA-BR100*)
Lehetséges, hogy az USB vezeték nélküli hálózati adapter nem kapható egyes területeken/országokban.
* 2010. novemberében
Kapcsolja ki az egységet, mielőtt csatlakoztatja a bővítő kábelt, vagy bedugja az USB vezeték nélküli
hálózati adaptert. Miután bedugta az USB vezeték nélküli hálózati adaptert az alapba és csatlakoztatta
a hosszabbítókábelt az
(USB) porthoz (első vagy hátsó), kapcsolja be újra az egységet.
27HU
Kezdeti lépések
Megjegyzés
• Ha csatlakoztatja a rendszert a hálózatához, olyan hálózati beállításokat kell alkalmazni, amelyek megfelelnek
a használat környezetének és a készülékeknek. Részletekért lásd: „A hálózat beállítása” (53. oldal) és „[Network
Settings] (Hálózati beállítások)” (62. oldal).
Kezdeti lépések
Megjegyzés
• Az elhelyezési távolság az USB vezeték nélküli hálózati adapter és a vezeték nélküli LAN útválasztó között
különböző lehet a használati környezettől függően. Ha a rendszer nem tud kapcsolódni a hálózathoz, vagy a hálózati
kapcsolat nem stabil, vigye át az USB vezeték nélküli hálózati adaptert egy másik helyre, vagy tegye egymáshoz
közelebb az USB vezeték nélküli hálózati adaptert és a vezeték nélküli LAN útválasztót.
• A hálózati beállításokról hasznos információk találhatók a következő Sony támogató honlapokon:
Európai vásárlók számára:
http://support.sony-europe.com
Tajvani vásárlók számára:
http://www.sony-asia.com/support/tw
Egyéb országok/régiók vásárlói számára:
http://www.sony-asia.com/support
28HU
5
A 4. lépés elvégzése előtt
Ellenőrizze, hogy minden csatlakozás stabil-e,
majd csatlakoztassa a hálózati (táp)vezetéket.
Végezze el az alábbi lépéseket a rendszer
használatához szükséges alapvető beállításokhoz.
A bemutatott elemek változhatnak az adott
országban forgalmazott modelltől függően.
A csatlakozási módszertől (22. oldal)
függően végezze el a következő beállítások
valamelyikét:
• A HDMI-kábeles csatlakozás: Kövesse
a tv-képernyőn megjelenő utasításokat.
• Component video kábeles csatlakozás
(nem európai és nem szaúd-arábiai
modellek): Válassza ki a képminőséget.
A következő beállítások közül választhat,
a leggyengébbtől a legjobb képminőségig:
480i/576i, 480p/576p, 720p és 1080i.
"/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Megjegyzés
• A védett tartalmú BD-ROM lemezek lejátszását
a component video kimeneten keresztül csak
a 480i/576i kimeneti felbontással támogatja
a rendszer. Részletekért lásd: „Másolásvédelem”
(3. oldal).
C/X/x/c,
HOME
1
2
Csatlakoztassa a kalibrációs mikrofont a
hátlapon levő A.CAL MIC aljzathoz.
Állítsa fel a kalibrációs mikrofont a fül
magasságába egy háromlábú állvány vagy
más eszköz segítségével (külön megvásárolható). Az összes hangsugárzó előlapja
a kalibrációs mikrofon felé nézzen, és ne
legyen semmilyen akadály a hangsugárzók
és a kalibrációs mikrofon között.
3
4
• Videovezetékes csatlakozás: Válassza
a [16:9] vagy [4:3] beállítást, hogy a kép
megfelelően jelenjen meg.
Kapcsolja be a tv-t.
Nyomja meg a [/1 gombot.
Állítsa be a tv-készülék
bemenetválasztóját úgy, hogy
a rendszerről érkező jel jelenjen meg
a tv-képernyőn.
Megjelenik az Easy Setup (Gyorsbeállítás)
OSD nyelvválasztó képernyő.
Az [Easy Setup] (Gyorsbeállítás) során
elvégezhető [Auto Calibration]
(Automatikus kalibráció) beállítások
részleteit lásd: „A megfelelő beállítások
megkeresése automatikus kalibrálással”
(48. oldal).
Visszatérés az Easy Setup
(Gyorsbeállítás) képernyőhöz
1
Nyomja meg a HOME gombot.
A televízió képernyőjén megjelenik
a főmenü.
2
3
4
Válassza ki a
[Setup] (Beállítás)
lehetőséget a C/c gombbal.
Válassza ki az [Easy Setup]
(Gyorsbeállítás) lehetőséget a X/x
gombbal, majd nyomja meg a
gombot.
Válassza ki a [Start] (Indítás) lehetőséget a
C/c gombbal, majd nyomja meg a
gombot.
Megjelenik az Easy Setup (Gyorsbeállítás)
képernyő.
29HU
Kezdeti lépések
4. lépés: A gyorsbeállítás
elvégzése
Végezze el az [Easy Setup]
(Gyorsbeállítás) műveletet. Kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat, és
végezze el az alapvető beállításokat a C/
X/x/c gombok segítségével, majd
nyomja meg a
gombot.
Kezdeti lépések
5. lépés: A forrás
kiválasztása
A lejátszás forrásának kiválasztása.
FUNCTION
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Nyomja meg ismételten a FUNCTION gombot
mindaddig, amíg a kívánt funkció meg nem
jelenik az előlap kijelzőjén.
A FUNCTION gomb minden egyes
megnyomásakor a funkció a következők
szerint módosul:
„BD/DVD” t „FM” t „HDMI1” t
„HDMI2” t „TV” t „SAT/CABLE” t
„AUDIO” t „BD/DVD” t …
Funkció
Forrás
„BD/DVD”
A rendszeren lejátszandó lemez,
USB-eszköz, iPod/iPhone* vagy
hálózati eszköz
„FM”
FM rádió (45. oldal)
„HDMI1”/
„HDMI2”
A hátlap HDMI (IN 1) vagy
HDMI (IN 2) aljzatára
csatlakoztatott készülék (24. oldal)
„TV”
A hátlap TV (DIGITAL IN
OPTICAL) aljzatára
csatlakoztatott készülék (tv stb.),
vagy a hátlap HDMI (OUT)
aljzatára csatlakoztatott, az Audio
Return Channel funkcióval
kompatibilis tv (22. oldal).
„SAT/CABLE”
A hátlap SAT/CABLE (DIGITAL
IN COAXIAL) aljzatára
csatlakoztatott készülék (24. oldal)
„AUDIO”
A hátlap AUDIO (AUDIO IN L/R)
aljzatára csatlakoztatott készülék
(24. oldal)
* Kivéve az orosz és indiai modelleket.
30HU
6. lépés: Térhatású hang megszólaltatása
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
X/x/c,
OPTIONS
A térhatású hangbeállítások kiválasztása a hallgatási szokások alapján
A beállítási módszer különböző lehet a funkciótól függően.
A „BD/DVD”* vagy „FM” funkcióval történő lejátszás esetén:
1
Nyomja meg az OPTIONS gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a beállítómenü.
2
Válassza ki a X/x gombbal a [Surround Setting] (Térhangzás beállítása) lehetőséget, majd
nyomja meg a
gombot.
3
Nyomja meg ismételten a X/x gombot mindaddig, amíg a kívánt térhatású hangbeállítás meg
nem jelenik a tv-képernyőn.
A következő táblázat tartalmazza a térhatású hangbeállítások leírásait.
4
Nyomja meg a
gombot.
A beállítás kész.
* A térhatású hangbeállítás nem alkalmazható az internetes tartalmakra.
A „HDMI1”, „HDMI2”, „TV”, „SAT/CABLE” vagy „AUDIO” funkcióval történő lejátszás
esetén
1
Nyomja meg az OPTIONS gombot.
Az előlapi kijelzőn megjelenik a beállítómenü.
2
Nyomja meg ismételten a X/x gombot mindaddig, amíg a „SUR. SET” meg nem jelenik az
előlapi kijelzőn, majd nyomja meg a
vagy a c gombot.
3
Nyomja meg ismételten a X/x gombot mindaddig, amíg a kívánt térhatású hangbeállítás meg
nem jelenik az előlap kijelzőjén.
A következő táblázat tartalmazza a térhatású hangbeállítások leírásait.
4
Nyomja meg a
gombot.
A beállítás kész.
31HU
Kezdeti lépések
Az előző lépések elvégzése után elindíthatja a lejátszást, és térhatású hangzást élvezhet. Kiválaszthatja
a rendszer előre beprogramozott térhatású hangbeállításainak egyikét is, amelyek illeszkednek a
különböző hangforrásokhoz. Így otthonában élvezheti a filmszínházak izgalmas, erőteljes légkörét.
5
Nyomja meg az OPTIONS gombot.
Kezdeti lépések
Az előlapi kijelzőről eltűnik a beállítómenü.
Megjegyzés
• Ha a főmenü látszik a tv képernyőjén, ezt a beállítást meg lehet változtatni a térhatású hangbeállítás kiválasztásával
a [Setup] (Beállítás) menü [Audio Settings] (Hangbeállítások) menüpontjának [Surround Setting] (Térhatású
hangbeállítás) lehetőségével (60. oldal).
Hangsugárzó-kimenetek az egyes térhatású hangbeállítások esetén
Az alábbi táblázat ismerteti a választási lehetőségeket arra az esetre, amikor minden hangsugárzó
csatlakoztatva van az egységhez.
Az alapértelmezett beállítás az [A.F.D. Multi] („A.F.D. MULTI”).
Megszólaló hangsugárzók
Térhatású
hangbeállítás
Hatás
A forrástól függ.
[A.F.D. Standard]
„A.F.D. STD”
A rendszer felismeri a forrás hangformátumát, a hang az
eredeti felvétel/kódolás szerint hallható.
(AUTO FORMAT
DIRECT STANDARD)
[A.F.D. Multi]
„A.F.D. MULTI”
(AUTO FORMAT
DIRECT MULTI)
• 2-csatornás forrás: A rendszer szimulálja a térhangzást
a 2-csatornás forrás alapján, és úgy adja ki a hangot az 5.1
csatornás hangsugárzókon, hogy megkettőzi a 2-csatornás
forrás hangját minden hangsugárzó számára.
• Többcsatornás forrás: A rendszer a csatornák forráson
található számától függően szólaltatja meg a hangot
a hangsugárzókon.
• [Dolby Pro Logic]
• 2-csatornás forrás: A rendszer szimulálja a térhangzást
„PRO LOGIC”
a 2-csatornás forrás alapján, és az 5.1 csatornás
• [Dolby PL II Movie] hangsugárzókon adja ki a hangot.
„PLII MOVIE”
– [Dolby Pro Logic] („PRO LOGIC”): a készülék Dolby
Pro Logic dekódolást végez.
– [Dolby PL II Movie] („PLII MOVIE”): a készülék Dolby
Pro Logic II movie módú dekódolást végez.
• Többcsatornás forrás: A rendszer a csatornák forráson
található számától függően szólaltatja meg a hangot
a hangsugárzókon.
• [DTS Neo:6 Cinema] • 2-csatornás forrás: A rendszer szimulálja a térhangzást
„NEO6 CIN”
a 2-csatornás forrás alapján, és 6.1 csatornán szólaltatja
meg a hangot.
• [DTS Neo:6 Music]
– [DTS Neo:6 Cinema] („NEO6 CIN”): a készülék DTS
„NEO6 MUS”
Neo:6 Cinema módú dekódolást végez.
– [DTS Neo:6 Music] („NEO6 MUS”): a készülék DTS
Neo:6 Music módú dekódolást végez.
• Többcsatornás forrás: A rendszer a csatornák forráson
található számától függően szólaltatja meg a hangot
a hangsugárzókon.
[2ch Stereo]
„2CH ST.”
32HU
A rendszer a hangformátumtól vagy a csatornák számától
függetlenül az első hangsugárzókon és a mélysugárzón
szólaltatja meg a hangot. A többcsatornás térhatású
formátumokat két csatornára keveri le a készülék.
Megjegyzés
Tipp
• A térhatású hangbeállítás elvégezhető az [Audio Settings] (Hangbeállítások) menü [Surround Setting] (Térhangzás
beállítása) elemének kiválasztásával is (60. oldal).
• A „BD/DVD”-től eltérő funkciók esetén ellenőrizheti a [Dolby Pro Logic] („PRO LOGIC”), [Dolby PL II Movie]
(„PLII MOVIE”) vagy DTS Neo:6 üzemmódok aktiválását úgy, hogy mindaddig ismételten megnyomja a DISPLAY
gombot, amíg az adatfolyam-információk / a dekódolás állapota meg nem jelennek az előlap kijelzőjén.
33HU
Kezdeti lépések
• Az [A.F.D. Multi] „A.F.D. MULTI” mód választása esetén a lemeztől vagy a forrástól függően előfordulhat, hogy az
optimális mód automatikus kiválasztásakor a rendszer levágja a hang elejét. Ha el szeretné kerülni a hang levágását,
válassza az [A.F.D. Standard] („A.F.D. STD”) lehetőséget.
• Ha kétnyelvű műsor van a bemeneten, a [Dolby Pro Logic] („PRO LOGIC”) és a [Dolby PL II Movie]
(„PLII MOVIE”) nem működik.
• A bemeneti adatfolyamtól függően előfordulhat, hogy a térhatású hangbeállítás nem jut érvényre.
• Super Audio CD lejátszása esetén a térhatású hangbeállítás nem aktiválódik.
2
Készítse elő a BD-LIVE funkciót
(csak BD-LIVE).
Lejátszás
• Csatlakoztassa a rendszert egy hálózathoz
(27. oldal).
• A [BD Internet Connection] (BD
internetes kapcsolat) beállításhoz adja
meg az [Allow] (Engedélyezés) (60. oldal)
értéket.
Lejátszás lemezről
A lejátszható lemezekre vonatkozó
információkért lásd: „Lejátszható lemezek”
(71. oldal).
1
2
Állítsa be a tv-készülék bemenetválasztóját úgy, hogy a rendszerről érkező jel
a tv-képernyőn jelenjen meg.
Nyomja meg a Z gombot, és helyezzen
egy lemezt a lemeztálcára.
3
Helyezzen be egy BONUSVIEW/BD-LIVE
emblémájú BD-ROM-ot.
Az üzemmód a lemeztől függően eltér.
Olvassa el a lemez kezelési utasítását.
Tipp
• Az USB memórián lévő adatok törléséhez válassza
az [Erase BD Data] (BD-adatok törlése) funkciót
a
[Video] (Videó) kategóriában, és nyomja meg
a
gombot. A buda mappában lévő összes
adat törlődik.
A Blu-ray 3D
3
Nyomja meg a Z gombot a lemeztálca
behúzásához.
A főmenüben megjelenik a
ikon,
és a lejátszás elindul.
Ha a lejátszás nem indul el automatikusan,
válassza a
ikont a
[Video] (Videó),
a
[Music] (Zene) vagy a
[Photo]
(Fénykép) kategóriában, majd nyomja meg
a
gombot.
Lejátszhatja a 3D emblémával* rendelkező
Blu-ray 3D lemezeket is.
*
1
• Csatlakoztassa a rendszert a 3Dkompatibilis tv-hez nagy sebességű
HDMI-kábellel (csak az indiai, szaúdarábiai, szingapúri, thaiföldi és kínai
modellek tartozéka).
• Adja meg a [3D Output Setting] (3D
kimenet beállítása) és a [TV Screen Size
Setting for 3D] (Tv-képernyő méretének
beállítása 3D-hez) beállítást a [Screen
Settings] (Képernyőbeállítások)
(58. oldal) pontban.
A BONUSVIEW/BD-LIVE tartalmak
elérése
A „BD-LIVE emblémával*” rendelkező egyes
BD-ROM-ok további letölthető szórakoztató
tartalmat és egyéb adatokat tartalmaznak.
2
*
1
Csatlakoztassa az USB-eszközt a készülék
hátlapján lévő
(USB) porthoz.
Helyezzen be egy Blu-ray 3D lemezt.
Az üzemmód a lemeztől függően eltér.
Olvassa el a lemezhez kapott kezelési
utasítást.
Helyi tároláshoz használjon 1 GB-os vagy
nagyobb USB memóriát.
Tipp
Hátlap
• Tanulmányozza a 3D-kompatibilis tv kezelési
utasítását is.
USB memória
34HU
Készítse elő a Blu-ray 3D lemez
lejátszását.
A lejátszási információk
megjelenítése
Lejátszás USB-eszközről
A csatlakoztatott USB-eszközön lejátszhat
video-, zene- vagy fényképfájlokat.
A lejátszható fájltípusokra vonatkozó
információkért lásd: „Lejátszható fájltípusok”
(72. oldal).
1
Példa: BD-ROM lejátszása esetén
Csatlakoztassa az USB-eszközt a készülék
(USB) portjához.
Lejátszás
A lejátszási és egyéb információk a DISPLAY
gomb megnyomásával ellenőrizhetők.
A megjelenített információk a lemez típusától és
a rendszer állapotától függően eltérnek.
A csatlakoztatás előtt olvassa el az
USB-eszköz kezelési utasítását.
Hátlap
USB-eszköz
Előlap
A Kimeneti felbontás/Videofrekvencia
B Cím száma vagy neve
C Az aktuálisan kiválasztott hangbeállítás
D Elérhető funkciók (
feliratozás)
szög,
hang,
E Lejátszási információk
A lejátszási mód, lejátszási állapotsáv,
lemeztípus, videokodek, bitsebesség, ismétlés
típusa, eltelt idő, teljes lejátszási idő
megjelenítése
F Fejezet száma
USB-eszköz
2
Nyomja meg a HOME gombot.
A televízió képernyőjén megjelenik
a főmenü.
3
A C/c gombokkal válassza ki a
[Video]
(Videó), a
[Music] (Zene) vagy
a
[Photo] (Fénykép) kategóriát.
4
A X/x gombokkal válassza ki az
[USB
device (front)] (USB-eszköz (elülső)) vagy
az
[USB device (rear)] (USB-eszköz
(hátsó)) lehetőséget, majd nyomja meg
a
gombot.
G Az aktuálisan kiválasztott szög
Megjegyzés
• Működés közben ne távolítsa el az USB-eszközt.
Az adatvesztés vagy az USB-eszköz
károsodásának elkerülése érdekében kapcsolja
ki a rendszert az USB-eszköz csatlakoztatásakor
vagy eltávolításakor.
35HU
Az iPod/iPhone használata
(Kivéve az orosz és indiai modelleket)
Előlap
TV
Hátlap
vagy
Lejátszhat zene-, video-* vagy fényképfájlokat*,
és az iPod/iPhone akkumulátorát is töltheti
a rendszeren keresztül.
* Csak európai, ausztrál, szingapúri és thaiföldi
modellek esetén.
VIDEO IN
Dokkoló –
iPod/iPhone
Kompatibilis iPod/iPhone modellek
A kompatibilis iPod/iPhone-típusok az
alábbiak. Frissítse az iPod/iPhone szoftverét
a legújabb verzióra, mielőtt a rendszerrel
használná.
USB-kábel (tartozék)
V I D E O O UT
Készült a következőkhöz: iPod classic, iPod 5.
generáció (videó), iPod nano 6. generáció, iPod
nano 5. generáció (videokamera), iPod nano 4.
generáció (videó), iPod nano 3. generáció
(videó), iPod nano 2. generáció (alumínium),
iPod nano 1. generáció, iPod touch 4. generáció,
iPod touch 3. generáció, iPod touch 2. generáció,
iPod touch 1. generáció, iPhone 4, iPhone 3GS,
iPhone 3G, iPhone
Videovezeték (tartozék)
(Más modellek)
Csatlakoztassa az iPod/iPhone készüléket
az egységen lévő
(USB) porthoz
az iPod/iPhone USB-kábelével.
iPod/iPhone használata a rendszerben
1
USB
Hátlap
(Európai, ausztrál, szingapúri és thaiföldi
modellek)
Csatlakoztassa az iPod/iPhone-dokkolót
(tartozék) a készülék előlapi vagy hátlapi
(USB) portjához, majd helyezze az
iPod/iPhone készüléket az iPod/iPhonedokkolóra.
USB-kábel az iPod/iPhone
készülékhez csatlakoztatva
Video- vagy fényképfájl lejátszásakor egy
videovezetékkel (tartozék) csatlakoztassa az
iPod/iPhone készülékhez tartozó dokkoló
videokimeneti aljzatát a TV videokimeneti
aljzatához, mielőtt az iPod/iPhone
készüléket az iPod/iPhone dokkolójára
helyezné.
Előlap
USB-kábel az iPod/iPhone
készülékhez csatlakoztatva
2
Nyomja meg a HOME gombot.
A televízió képernyőjén megjelenik
a főmenü.
36HU
3
A
[Video] (Videó)*/
esetén
Gomb
Művelet
* Csak európai, ausztrál, szingapúri és thaiföldi
modellek esetén.
N
Lejátszás indítása.
X
Lejátszás szüneteltetése.
x
Lejátszás leállítása.
m vagy M
Gyors hátra- vagy előretekerés.
A X/x gombokkal válassza ki az [iPod
(front)] (iPod (elülső)) vagy az [iPod
(rear)] (iPod (hátsó)) lehetőséget, majd
nyomja meg a
gombot.
x Ha a 3. lépésben a [Video] (Videó)* vagy
a [Music] (Zene) kategóriát választotta
A zenei és videofájlok listája megjelenik a
tv-képernyőn. Ugorjon a következő lépésre.
x Ha a 3. lépésben a [Photo] (Fénykép)
kategóriát választotta*
A [Please change the TV input to the video
input...] (Módosítsa a tv-bemenetet
videobemenetre...) utasítás jelenik meg a tvképernyőn. Állítsa be a tv-készülék
bemenetválasztóját úgy, hogy az iPod/
iPhone készülékről érkező jel jelenjen meg a
tv-képernyőn. Ezután közvetlenül az iPod/
iPhone készüléket kezelve indítsa el a
diavetítést.
* Csak európai, ausztrál, szingapúri és thaiföldi
modellek esetén.
5
A C/X/x/c és a
gombokkal válassza ki
a lejátszandó fájlt.
A rendszeren megszólal az iPod/iPhone
készülékről származó hang.
Videofájl lejátszásakor állítsa be a tvkészülék bemenetválasztóját úgy, hogy az
iPod/iPhone készülékről érkező jel jelenjen
meg a tv-képernyőn. (Csak európai, ausztrál,
szingapúri és thaiföldi modellek esetén)
Az iPod/iPhone a távvezérlő gombjaival
működtethető.
Az iPod/iPhone használatával kapcsolatos
részleteket a készülék kezelési
útmutatójában talál.
Megjegyzés
• Ha a rendszerbeállításokat (például a térbeli
hangzást) meg szeretné változtatni, miközben a tvkészüléken az iPod/iPhone készülékről származó
képeket néz, a rendszer működtetése előtt válassza ki
a rendszert a tv bemeneteként. (Csak európai,
ausztrál, szingapúri és thaiföldi modellek esetén.)
Az iPod/iPhone működtetése
a távvezérlő használatával
Az iPod/iPhone a távvezérlő gombjaival
működtethető. Az alábbi táblázatban a
használható gombok példája látható. (Az iPod/
iPhone típusától függően a működtetés eltérhet.)
[Music] (Zene) kategória
. vagy > Ugrás az előző/következő fájlra vagy
fejezetre (ha van).
Lejátszás
4
A C/c gombokkal válassza ki a
[Video]
(Videó), a*,
[Music] (Zene) vagy
a
[Photo] (Fénykép)* kategóriát.
[Photo] (Fénykép)* kategória esetén
A
Gomb
Művelet
N, X
Lejátszás indítása/szüneteltetése.
Ha bármelyik gombot hosszan
megnyomja néhány másodpercig,
a csatlakoztatott iPod/iPhone alvó
üzemmódra vált.
x
Lejátszás szüneteltetése.
m vagy M
Gyors hátra- vagy előretekerés.
. vagy > Ugrás az előző/következő fájlra.
Ha bármelyik gombot hosszan
megnyomja néhány másodpercig,
a csatlakoztatott iPod/iPhone
gyorsan hátra- vagy előreteker.
DISPLAY
A háttérvilágítás bekapcsolása (vagy
meghosszabbítása 30 másodperccel).
OPTIONS, C
Visszatérés az előző képernyőre/
mappahierarchiába.
X/x
Az előző/következő elem
kiválasztása.
,c
Belépés a kijelölt elembe.
* Csak európai, ausztrál, szingapúri és thaiföldi
modellek esetén.
Megjegyzés
• Az iPod/iPhone a bekapcsolt rendszerhez
csatlakoztatva töltődik.
• Ha az [Auto Standby] (Automatikus készenlét)
állapota [On] (Bekapcsolva), előfordulhat, hogy egy
iPod/iPhone használata során a rendszer
automatikusan kikapcsol.
• Nem vihet át dalokat erről a rendszerről az iPod/
iPhone készülékre.
• A Sony nem vállal felelősséget, amennyiben az iPod/
iPhone adatai elvesznek vagy megsérülnek
a készülékhez csatlakoztatott iPod/iPhone
használata során.
• Ezt a terméket kifejezetten az iPod/iPhone
készülékekkel való együttműködésre tervezték,
és tanúsították, hogy megfelel az Apple
teljesítménykövetelményeinek.
• Működés közben ne távolítsa el az iPod/iPhone
eszközt. Az adatvesztés vagy az iPod/iPhone készülék
károsodásának elkerülése érdekében kapcsolja ki
a rendszert az iPod/iPhone csatlakoztatásakor vagy
eltávolításakor.
37HU
• A rendszer csak a korábban a rendszerhez
csatlakoztatott iPod/iPhone készülékeket ismeri fel.
• Az összehangolt hangvezérlés nem működik a videovagy fényképfájlok iPod/iPhone készüléken történő
lejátszása során (csak európai, ausztrál, szingapúri és
thaiföldi modellek esetén).
• Ha a videokimeneti funkcióval nem kompatibilis
iPod készüléket csatlakoztat, és az [iPod (front)]
(iPod (elülső)) vagy [iPod (rear)] (iPod (hátsó))
lehetőséget választja a [Video] (Videó) vagy a [Photo]
(Fénykép) kategóriában, a tv-képernyőn megjelenik
egy figyelmeztető üzenet (csak európai, ausztrál,
szingapúri és thaiföldi modellek esetén).
• A rendszer képes akár 3000 fájl (mappákat is
beleértve) felismerésére.
A Vezérlés kijelzője
Nyomja meg a C/X/x/c vagy a
a lejátszási műveletekhez.
gombot
B Lejátszási állapotsáv
Állapotsáv, amelyen a kurzor jelzi az aktuális
pozíciót, a lejátszási időt és a videofájl
időtartamát
C Hálózati állapot jelzője
A vezeték nélküli kapcsolat jelerősségét
mutatja meg.
Vezeték nélküli kapcsolatot jelez.
D Hálózati átvitel sebessége
E A következő videofájl neve
Lejátszás hálózaton keresztül
BRAVIA Internet Video átvitele
A BRAVIA Internet Video átjáróként szolgál
a kiválasztott internetes tartalom és számos
tetszés szerinti szórakoztatóanyag
továbbításában a készülékéhez.
Tipp
• Egyes internetes tartalmak lejátszása előtt
a számítógépen keresztül regisztrálnia kell.
1
Készítse elő a BRAVIA Internet Video
használatát.
Csatlakoztassa a rendszert egy hálózathoz
(27. oldal).
2
A C/c gombokkal válassza ki a
[Video]
(Videó), a
[Music] (Zene) vagy a
[Photo] (Fénykép) kategóriát.
3
A X/x gombokkal válassza ki egy
internetes tartalomszolgáltató ikonját,
majd nyomja meg a
gombot.
F Az aktuálisan kiválasztott videofájl neve
Fájlok lejátszása otthoni
hálózaton keresztül (DLNA)
Zenei, video- vagy fényképfájlokat más DLNAminősítésű készüléken is lejátszhat, ha az
otthoni hálózatához csatlakoztatja azt.
Ez a készülék lejátszóként és megjelenítőként
is használható.
• Kiszolgáló: Fájlokat tárol és küld
• Lejátszó: A kiszolgálóról fogad és játszik
le fájlokat
• Megjelenítő: A kiszolgálóról fogad és játszik le
fájlokat, és egy másik készülékkel (vezérlővel)
működtethető
• Vezérlő: Működteti a megjelenítő készüléket
Kiszolgáló
Ha az internetes tartalmak listája nem
olvasható be, azt egy nem beolvasott vagy új
ikon jelzi.
A vezérlőpanel használata
A vezérlőpanel a videofájl lejátszásakor jelenik
meg. A megjelenített elemek az internetes
tartalomszolgáltatóktól függően eltérhetnek.
Ismételt megjelenítéshez nyomja meg
a DISPLAY gombot.
Lejátszó
(ez a rendszer)
Lejátszó
Készítse elő a DLNA funkció használatát.
38HU
• Csatlakoztassa a rendszert egy hálózathoz
(27. oldal).
• Készítse elő a többi DLNA-minősítésű
készüléket. A részletek a készülékek kezelési
utasításában olvashatók.
DLNA-kiszolgálón tárolt fájlok
lejátszása a rendszeren keresztül
(DLNA-lejátszó)
Kiszolgáló
Ugyanazt a zenét lejátszhatja egyidejűleg a
PARTY STREAMING funkcióval kompatibilis
és az otthoni hálózathoz csatlakozó összes Sonykészüléken.
Kétféle PARTY STREAMING-kompatibilis
eszköz létezik.
• PARTY gazda: Fájlokat küld és játszik le
• PARTY vendég: Fájlokat fogad és játszik le
Lejátszás
Válassza ki a DLNA-kiszolgáló ikonját a főmenü
[Video] (Videó),
[Music] (Zene) vagy
[Photo] (Fénykép) kategóriájából, majd
jelölje ki a lejátszandó fájlt.
Azonos zene lejátszása különböző
szobákban (PARTY STREAMING)
Ez az eszköz PARTY gazdaként vagy PARTY
vendégként is használható.
PARTY gazda
(ez a rendszer)
Lejátszó
(ez a rendszer)
Távoli fájlok lejátszása a rendszer
(megjelenítő) működtetésével DLNAvezérlőn keresztül
PARTY vendég
A rendszer egy DLNA-minősítésű vezérlővel
(például iPhone) működtethető a DLNAkiszolgálókon tárolt fájlok lejátszásakor.
PARTY vendég
Kiszolgáló
Készítse elő a PARTY STREAMING használatát.
• Csatlakoztassa a rendszert egy hálózathoz
(27. oldal).
• Csatlakoztasson a PARTY STREAMING
funkcióval kompatibilis készülékeket.
A rendszer használata PARTY gazdaként
Vezérlő
Megjelenítő
(ez a rendszer)
Ez a rendszer egy DLNA-vezérlővel
működtethető.
A működtetésről a DLNA-vezérlő kezelési
utasításában olvashat.
Megjegyzés
• A rendszer működtetéséhez ne használja egyidejűleg
a kapott távvezérlőt és a DLNA-vezérlőt.
• A DLNA-vezérlőről a hozzá tartozó kezelési
utasításban olvashat bővebben.
Tipp
• A rendszer kompatibilis a Windows Media® Player
12 „Play To” funkciójával, amely a Windows 7
rendszer részét képezi.
Jelöljön ki egy számot a
[Music] (Zene)
kategóriában, majd válassza a [Start Party]
(Megosztás indítása) lehetőséget a
beállítómenüben egy PARTY indításához.
A PARTY bezárásához nyomja meg
a HOME gombot.
A rendszer használata PARTY vendégként
Válassza a
[Party] (Megosztás) lehetőséget a
[Music] (Zene) kategóriában, majd jelölje ki
egy PARTY gazdaeszköz ikonját.
Ha ki szeretne lépni a PARTY funkcióból,
nyomja meg az OPTIONS gombot, majd
válassza a [Leave Party] (Kilépés megosztásból)
lehetőséget.
Ha be szeretné zárni a PARTY funkciót, nyomja
meg az OPTIONS gombot, majd válassza a
[Close Party] (Megosztás bezárása) lehetőséget.
39HU
Megjegyzés
További kapcsolódó információk keresése
• A PARTY STREAMING funkcióval kompatibilis
termékek értékesítése és terméksora a régiótól
függően változik.
Jelöljön ki egy elemet a listában, és válassza az
[Information Search] (Információ keresése)
vagy az [Internet Video Search] (Internetes
videó keresése) funkciót.
Videóra vagy zenére vonatkozó
információk keresése
A Gracenote technológia segítségével tartalomra
vonatkozó adatokat olvashat be, és további
kapcsolódó információkat kereshet.
1
2
Csatlakoztassa a rendszert egy
hálózathoz (27. oldal).
Helyezzen be egy keresni kívánt
tartalommal rendelkező lemezt vagy
csatlakoztasson egy USB-eszközt.
Videokeresést végezhet egy BD-ROM vagy
DVD-ROM, illetve zenét kereshet egy
CD-DA (zenei CD) lemezről vagy
USB-eszközről.
3
A C/c gombokkal válassza ki a
[Video]
(Videó) vagy a
[Music] (Zene)
kategóriát.
4
A X/x gombokkal válassza ki a
[Video Search] (Videó keresése) vagy
a
[Music Search] (Zene keresése)
lehetőséget.
Megjelennek a tartalomra vonatkozó
információk.
A Tartalom adatai
Megjeleníti a kapcsolódó információk
(például cím, stáb, szám vagy előadó) listáját.
B [Playback History] (Lejátszási előzmények)
Megjeleníti a korábban lejátszott BD-ROM/
DVD-ROM/CD-DA (zenei CD) címeinek
listáját. Jelöljön ki egy címet a tartalomra
vonatkozó információk beolvasásához.
C [Search History] (Keresési előzmények)
Megjeleníti a [Video Search] (Videó keresése)
vagy a [Music Search] (Zene keresése)
funkcióval végrehajtott korábbi keresések
listáját.
40HU
Használható beállítások
Különféle beállítások és lejátszási műveletek
válnak elérhetővé az OPTIONS gomb
megnyomásakor. Az elérhető elemek
a helyzettől függően változnak.
Általános beállítások
Elemek
Leírás
[Surround Setting]
(Térhangzás
beállítása)
Térhatású hangbeállítás
módosítása (31. oldal).
[Repeat Setting]
(Ismétlés beállítása)
A lejátszás ismétlésének
beállítása.
[3D Menu]
(3D menü)
[3D Depth Adjustment]:
(Háromdimenziós mélység
beállítása) Módosítja a
térhatású képek mélységét.
[Favourites List]
(Kedvencek listája)
Megjeleníti a Kedvencek
listáját.
[Play/Stop]
(Lejátszás/Leállítás)
A lejátszás indítása vagy
leállítása.
[Play from start]
Elem lejátszása az elejéről.
(Lejátszás az elejéről)
[Add to Favourites]
(Hozzáadás a
kedvencekhez)
Internetes tartalomelem
hozzáadása a Kedvencek
listájához.
[Remove from
Favourites]
(Eltávolítás a
kedvencek közül)
Internetes tartalomelem
törlése a Kedvencek listájából.
[Start Party]
(Megosztás indítása)
Megosztás indítása a
kiválasztott forrással.
A forrástól függően
előfordulhat, hogy ez az elem
nem jelenik meg.
[Leave Party] (Kilépés Kilép egy megosztásból,
megosztásból)
amelyben a rendszer részt
vesz. A PARTY
STREAMING funkció a többi
résztvevő eszköz között
tovább működik.
[Close Party]
Bezár egy megosztást,
(Megosztás bezárása) amelyben a rendszer részt
vesz. A PARTY
STREAMING funkció
befejeződik az összes többi
részt vevő készülék esetén.
Csak [Video] (Videó)
Csak [Music] (Zene)
Részletek
Elemek
Leírás
[A/V SYNC] (Hangkép szinkronizáció)
A kép és a hang közötti késés
módosítása. Részletekért lásd:
„A kép és a hang közötti késés
módosítása” (42. oldal).
[Add Slideshow
BGM] (Diavetítés
háttérzenéjének
hozzáadása)
Zenei fájlok regisztrálása az
USB memóriában a diavetítés
háttérzenéjeként.
[3D Output Setting]
(3D kimenet
beállítása)
Beállíthatja, hogy a térhatású
videó kimenete automatikus
legyen-e.
[Music Search]
(Zene keresése)
Az audio CD (CD-DA)
információinak megjelenítése
a Gracenote technológiával.
Megjegyzés
[Shuffle Setting]
(Véletlen sorrendű
lejátszás beállítása)
(csak iPod/iPhone)
Véletlen sorrendű lejátszás
beállítása.
• A HDMI (IN 1) és HDMI
(IN 2) aljzat térhatású képet
továbbít ettől a beállítástól
függetlenül.
[Video Settings]
(Videobeállítások)
• [Picture Quality Mode]
(Képminőség módja):
Kiválaszthatja a különböző
fényviszonyokkal
rendelkező környezetek
képbeállításait.
• [FNR]: A képen megjelenő
véletlen zaj csökkentése.
• [BNR]: A képen megjelenő
mozaikszerű blokkzaj
csökkentése.
• [MNR]: A kép körvonala
körüli kisebb zaj
(szúnyogzaj) csökkentése.
[Pause] (Szünet)
Lejátszás szüneteltetése.
[Top Menu]
(Legfelső menü)
A BD-k vagy DVD-k legfelső
menüjének megjelenítése.
Csak [Photo]
Elemek
Leírás
[Slideshow]
(Diavetítés)
Diavetítés indítása.
[Slideshow Speed]
A diavetítés sebességének
(Diavetítés sebessége) módosítása.
[Slideshow Effect]
(Diavetítési effektus)
Az effektus beállítása a
diavetítés lejátszásakor.
[Slideshow BGM]
(Diavetítés
háttérzenéje)
• [Off] (Kikapcsolva):
A funkció kikapcsolása.
• [My Music from USB] (Saját
zene USB-ről): Az [Add
Slideshow BGM] (Diavetítés
háttérzenéjének
hozzáadása) funkcióban
regisztrált zenei fájlok
beállítása.
• [Play from Music CD]
(Lejátszás zenei CD-ről):
A számok beállítása
a CD-DA (zenei CD)
lemezeken.
[Rotate Left]
(Forgatás balra)
A fénykép forgatása az
óramutató járásával
ellentétesen 90 fokkal.
[Rotate Right]
(Forgatás jobbra)
A fénykép forgatása az
óramutató járásával egyező
irányban 90 fokkal.
[View Image]
(Kép megtekintése)
A kijelölt kép törlése.
[Menu/Popup Menu] A BD-ROM-ok felugró
([Menü/Felugró
menüjének vagy a DVD-k
menü])
menüjének megjelenítése.
[Title Search]
(Cím keresése)
Címek keresése BD-ROM-on
vagy DVD VIDEO lemezen,
és a lejátszás indítása
az elejéről.
[Chapter Search]
(Fejezet keresése)
Fejezet keresése és lejátszás
indítása az elejéről.
[Angle] (Szög)
Másik nézőszögre váltás, ha
több szög van rögzítve a
BD-ROM-on vagy DVD
VIDEO lemezen.
[IP Content Noise
Reduction]
(Internetes tartalom
zajcsökkentése)
Az internetes tartalom
videominőségének javítása.
[Video Search]
(Videó keresése)
A BD-ROM/DVD-ROM-ra
vonatkozó információk
megjelenítése a Gracenote
technológiával.
Lejátszás
Elemek
41HU
A kép és a hang közötti késés
módosítása
(A/V SYNC)
Ha a hang nem egyezik a tv-képernyőn látható
képekkel, módosíthatja a kép és a hang
közötti késést.
A beállítási módszer különböző lehet
a funkciótól függően.
Megjegyzés
• A bemeneti adatfolyamtól függően előfordulhat,
hogy az A/V SYNC nem megfelelő.
A videotartalom „BD/DVD” funkcióval
történő lejátszása esetén
1
Nyomja meg az OPTIONS gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a beállítómenü.
2
A X/x gombokkal válassza ki az
[A/V SYNC] (Hang-kép szinkronizáció)
lehetőséget, majd nyomja meg
a
gombot.
3
A C/c gombokkal módosítsa a kép
és a hang közötti késést.
0–300 másodperc között módosíthat,
25 másodperces léptékekkel.
4
Nyomja meg a
gombot.
A beállítás kész.
A „HDMI1”, „HDMI2”, „TV”, „SAT/
CABLE” vagy „AUDIO” funkcióval
történő lejátszás esetén
1
Nyomja meg az OPTIONS gombot.
Az előlapi kijelzőn megjelenik a
beállítómenü.
2
Nyomja meg ismételten a X/x gombokat,
amíg az „A/V SYNC” meg nem jelenik az
előlapi kijelzőn, majd nyomja meg a
vagy a c gombot.
3
Az X/x gombokkal módosítsa a kép
és a hang közötti késést.
0–300 másodperc között módosíthat,
25 másodperces léptékekkel.
4
Nyomja meg a
A beállítás kész.
42HU
gombot.
5
Nyomja meg az OPTIONS gombot.
Az előlapi kijelzőről eltűnik a beállítómenü.
Megjegyzés
Hangszabályzás
Az effektus kiválasztása
a forrásnak megfelelően
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
SOUND
MODE +/–
Nyomja meg ismételten a SOUND MODE +/–
gombot a lejátszás során addig, amíg a kívánt
mód meg nem jelenik az előlap kijelzőjén.
• „AUTO”: A rendszer automatikusan
kiválasztja a „MOVIE” vagy a „MUSIC”
módot a lemeztől vagy a hangadatfolyamtól
függő hangeffektus létrehozásához.
• „MOVIE”: A rendszer a filmekhez megfelelő
hangzást biztosít.
• „MUSIC”: A rendszer a zenéhez megfelelő
hangzást biztosít.
• „SPORTS”: A rendszer utózengést ad
a sportprogramokhoz.
• „GAME ROCK”: A rendszer a zenei/
ritmusjátékokhoz megfelelő hangzást biztosít.
• „OMNI-DIR”: A hangzás a szoba minden
részében ugyanolyan lesz.
• „3D SUR.”: A „3D SUR.” a 3D
(háromdimenziós) tartalmak lejátszásához
használt egyedi Sony-algoritmus, amely
a füléhez közeli virtuális hangmező
létrehozásával ér el térhatású hangzást.
• „HALL”: A rendszer a hangversenytermek
hangzását biztosítja.
• „NIGHT”: A hangeffektusokat vagy
párbeszédeket még alacsony hangerőn is
ugyanúgy élvezheti, mintha moziban lenne.
Ez hasznos funkció az éjszakai filmnézésekhez.
Hangszabályzás
Kiválaszthat egy, a filmekhez vagy zenéhez
megfelelő hangzásmódot.
• Az „AUTO” mód választása esetén a lemeztől vagy
a forrástól függően előfordulhat, hogy az optimális
mód kiválasztásakor a rendszer levágja a hang elejét.
Ha el szeretné kerülni a hang levágását, az „AUTO”
mód helyett egy másikat válasszon.
• A bemeneti adatfolyamtól függően előfordulhat,
hogy a hangzás módja nem megfelelő.
• Ez a funkció nem működik Super Audio CD
lejátszásakor.
• Ha a „NIGHT” mód kiválasztásakor a középső
hangsugárzó biztosítja a hangot, ez az effektus sokkal
erőteljesebb, mivel a beszéd (filmbeli párbeszéd stb.)
jól hallható. Ha nem a középső hangsugárzó biztosítja
a hangot, a rendszer automatikusan módosítja
a hangerőt.
A hangformátum, különböző
nyelvű hangsávok vagy
csatorna kiválasztása
Több hangformátumban (PCM, Dolby Digital,
MPEG audio vagy DTS) rögzített BD/DVD
VIDEO vagy különböző nyelvű számok
lejátszásakor módosíthatja a hangformátumot
vagy a nyelvet.
CD esetén kiválaszthatja a jobb vagy a bal
csatorna hangját, és azt a jobb és a bal
hangsugárzón keresztül is hallgathatja.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
A kívánt audiojel kiválasztásához nyomja meg
ismételten a
gombot a lejátszás során.
A tv képernyőjén megjelennek a hanggal
kapcsolatos információk.
43HU
x BD/DVD VIDEO
A választható nyelvek a BD/DVD VIDEO
formátumtól függően eltérőek lehetnek.
A megjelenített 4 számjegy nyelvkódot jelent.
Ha meg szeretné ismerni, hogy a kód melyik
nyelvre vonatkozik, olvassa el a következő részt:
„Nyelvkódok listája” (76. oldal). Ha ugyanaz a
nyelv kétszer vagy többször látható, a BD/DVD
VIDEO több azonos nyelvű, különböző
formátumú hangsávot tartalmaz.
Élvezze a multiplex-alapú
műsorok hangzását
x DVD-VR
• A Dolby Digital jel fogadásához digitális koaxiális
vagy optikai vezetékkel (22. és 24. oldal) kell
csatlakoztatnia egy tévét vagy más készüléket az
egységhez. Ha a tv-készülék kompatibilis az Audio
Return Channel funkcióval (22. és 62. oldal), a Dolby
Digital jeleket egy HDMI-kábelen keresztül
is fogadhatja.
Megjelenik a lemezen rögzített hangsávok
típusa.
Példa:
• [ Stereo]
• [ Stereo (Audio1)]
• [ Stereo (Audio2)]
• [ Main]
• [ Sub]
• [ Main/Sub]
Megjegyzés
(DUAL MONO)
Multiplex-alapú műsorok hangzását élvezheti,
ha a rendszer Dolby Digital multiplex adásjelet
fogad vagy játszik le.
Megjegyzés
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
• A [ Stereo (Audio1)] és a [ Stereo (Audio2)] nem
jelenik meg, ha a lemezen csak egy hangadatfolyam
van rögzítve.
x CD
• [ Stereo]: A szabványos sztereó hang.
• [ 1/L]: A bal csatorna hangja (mono).
• [ 2/R]: A jobb csatorna hangja (mono).
• [ L+R]: A bal és a jobb csatorna hangjának
továbbítása az egyes hangsugárzókhoz.
Nyomja meg ismételten a
gombot addig,
amíg a kívánt jel meg nem jelenik az előlap
kijelzőjén.
• „MAIN”: Az adás a fő nyelven történik.
• „SUB”: Az adás a másodlagos nyelven történik.
• „MAIN/SUB”: Az adás a fő és a másodlagos
nyelven vegyesen történik.
44HU
Az automatikus hangolás leállításához
nyomja meg a TUNING +/– vagy a x
gombot.
Vevőegység
Kézi hangolás
A rádió hallgatása
A rádió hangját a rendszer hangsugárzóival
szólaltathatja meg.
"/1
2
3
4
5
6
7
8
9
Számgombok
0
3
Zajos FM-program esetén
Ha egy FM-program zajos, beállíthat monó
vételt. Ekkor nem lesz sztereó hatás, a vétel
azonban javul.
1
C/X/x/c,
PRESET +/–
2
A X/x gombokkal válassza ki az [FM
Mode] (FM mód) beállítást, majd nyomja
meg a
gombot.
3
A X/x gombokkal válassza ki a [Monaural]
(Monó) beállítást.
TUNING +/–
x
2 +/–
Aktuális állomás
• [Stereo]: Sztereó vétel.
• [Monaural] (Monó): Monó vétel.
Aktuális sáv és memóriahely
4
FM 07
Nyomja meg az OPTIONS gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a beállítómenü.
OPTIONS
HOME
A hangerő a következő gombbal
módosítható: 2 +/–.
Vevőegység
FUNCTION
1
Nyomja meg ismételten a TUNING +/–
gombot.
Nyomja meg a
gombot.
A beállítás kész.
88.00 MHz
SONY FM
A rádió kikapcsolása
Nyomja meg a "/1 gombot.
Rádióállomások beállítása
Állomás neve (csak európai
és orosz típusok)
1
2
Nyomja meg ismételten a FUNCTION
gombot addig, amíg az „FM” felirat meg
nem jelenik az előlap kijelzőjén.
Legfeljebb 20 állomás tárolható. A hangolás előtt
minden esetben csökkentse a hangerőt.
1
Válassza ki a rádióállomást.
Automatikus hangolás
Nyomja meg és tartsa lenyomva a TUNING
+/– gombot, amíg az automatikus keresés el
nem indul.
A tv képernyőjén megjelenik az [Auto
Tuning] (Automatikus hangolás) felirat.
A keresés leáll, amikor a rendszer behangol
egy állomást.
2
Nyomja meg ismételten a FUNCTION
gombot addig, amíg az „FM” felirat meg
nem jelenik az előlap kijelzőjén.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a TUNING
+/– gombot, amíg az automatikus keresés
el nem indul.
A keresés leáll, amikor a rendszer behangol
egy állomást.
3
Nyomja meg az OPTIONS gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a beállítómenü.
45HU
4
A X/x gombokkal válassza ki a [Preset
Memory] (Tárolt memória) beállítást,
majd nyomja meg a
gombot.
5
A X/x gombokkal válassza ki a kívánt
memóriahelyet, majd nyomja meg
a
gombot.
6
A 2–5. lépések ismétlésével további
állomásokat tárolhat.
A memóriahely módosítása
A PRESET +/– gomb megnyomásával válassza
ki a kívánt memóriahelyet, majd hajtsa végre az
eljárást a 3. lépéstől.
A tárolt állomás kiválasztása
1
Nyomja meg ismételten a FUNCTION
gombot addig, amíg az „FM” felirat meg
nem jelenik az előlap kijelzőjén.
A rendszer behangolja az utoljára fogadott
állomást.
2
Nyomja meg ismételten a PRESET +/–
gombot a tárolt állomás kiválasztásához.
A memóriahely és a frekvencia megjelenik
a tv képernyőjén és az előlap kijelzőjén.
Valahányszor megnyomja a gombot,
a rendszer behangol egy tárolt állomást.
Tipp
• A számgombokkal közvetlenül beírhatja a tárolt
állomás memóriahelyét.
A Radio Data System (RDS,
rádiós adatrendszer)
használata
(csak európai és orosz modellek esetén)
Mi az az RDS?
A Radio Data System (RDS, rádiós
adatrendszer) egy műsorszolgáltatás, amely
lehetővé teszi, hogy a rádióállomások a normál
rádióműsorral együtt kiegészítő információkat
46HU
juttassanak el a hallgatókhoz. A vevőegység
nagyon hasznos RDS-szolgáltatásokat nyújt
(például az állomásnév kijelzését).
A tv képernyőjén megjelenik az állomás neve.
RDS-adások vétele
Egyszerűen válasszon ki egy állomást az
FM sávról.
RDS-szolgáltatásokat nyújtó állomás
hangolásakor az állomás neve* megjelenik az
előlap kijelzőjén.
* Ha nem fogható egy RDS-adás, az állomás neve
valószínűleg nem jelenik az előlap kijelzőjén.
Megjegyzés
• Ha a behangolt állomás nem továbbítja megfelelően
az RDS-jeleket, illetve ha gyenge a jelerősség,
előfordulhat, hogy az RDS funkció nem tud
megfelelően működni.
• Nem minden FM állomás sugároz RDS-adást, illetve
nem mindegyik nyújtja ugyanazokat a
szolgáltatásokat. Ha nem ismeri az RDS rendszert,
a régiójában elérhető RDS-szolgáltatásokra
vonatkozó információkért vegye fel a kapcsolatot a
helyi rádióállomásokkal.
Tipp
• RDS-adás vételekor az előlap kijelzője a DISPLAY
gomb minden megnyomásakor a következők szerint
módosul:
Állomás neve t Frekvencia t Memóriahely t
Adatfolyam-információk/Dekódolás állapota* t
Állomás neve t …
* A [Surround Setting] (Térhangzás beállítása) egyes
értékeinél nem jelenik meg.
Haladó műveletek
A Control for HDMI (HDMIvezérlés) funkció használata
a „BRAVIA” Sync
technológiájú készülékekkel
Megjegyzés
• Bizonyos funkciók csak akkor használhatók, ha a
csatlakoztatott tv kompatibilis, és előzetesen be kell
állítani őket a tv-n keresztül. Ehhez olvassa el a tv
kezelési útmutatóját.
• Az összehangolt hangvezérlés használatához
hangkapcsolatot kell létesíteni a rendszer és a tv
között (22. oldal).
A „BRAVIA” Sync szolgáltatás
használata
Megjegyzés
• Ha a tv PAP (picture and picture) módban van, vagy
a rendszer iPod/iPhone készülékről játszik le videovagy fényképfájlokat, az összehangolt hangvezérlés
nem használható.
• A tv típusától függően a hangerőszint megjelenhet a
tv-képernyőn az egység hangerejének módosításakor.
Ilyenkor előfordulhat, hogy a tv-képernyőn és az
egység előlapi kijelzőjén eltérő hangerőszint látható.
Audio Return Channel
A tv hangját a rendszeren keresztül élvezheti
csupán egyetlen HDMI-kábel használatával.
A beállítással kapcsolatos részletekért lásd:
„A tv-készülék csatlakoztatása” (22. oldal).
HDMI-vezérlés – gyorsbeállítás
Egyszerű távvezérlés
A rendszer [Control for HDMI] (HDMIvezérlés) funkcióját automatikusan beállíthatja
a tv megfelelő beállításának engedélyezésével.
A HDMI-vezérléssel kapcsolatos részlekért lásd:
„[HDMI Settings] (HDMI-beállítások)”
(62. oldal).
A rendszer alapvető funkcióit a tv
távvezérlőjével irányíthatja, ha a rendszer
videokimenete a tv-képernyőre van irányítva.
Összehangolt kikapcsolás
A rendszert kikapcsolhatja a tv-vel együtt.
Haladó műveletek
Ez a funkció csak a „BRAVIA” Sync
technológiát támogató tv-ken érhető el.
Ha a Control for HDMI (HDMI-vezérlés)
funkcióval kompatibilis Sony készülékeket
csatlakoztat (külön megvásárolható) HDMIkábellel, a működtetés egyszerűbbé válik.
Az összehangolt hangvezérlés a
következőképpen működik:
• Amikor a rendszer be van kapcsolva, a tv
és más készülékek hangját a rendszer
hangsugárzóin keresztül hallhatja.
• Ha a tv vagy más készülékek hangját a rendszer
hangsugárzóira irányította, a következő gomb
megnyomásával módosíthatja, hogy melyik
hangsugárzókon keresztül legyen hallható a tv
hangja:
SPEAKERS TVyAUDIO.
• Ha a tv vagy más készülékek hangját a rendszer
hangsugárzóira irányította, a tv-n keresztül
módosíthatja a rendszer hangerejét, vagy
teljesen kikapcsolhatja a hangot.
Nyelvkövetés
Ha módosítja a tv képernyőn megjelenített
feliratainak nyelvét, a rendszer képernyőn
megjelenített elemeinek nyelve is megváltozik
a rendszer ki- és bekapcsolását követően.
Megjegyzés
• A rendszer nem kapcsol ki automatikusan
zenelejátszás közben, illetve az FM funkcióra állítva.
Egygombos lejátszás
Amikor megnyomja a távvezérlő N gombját,
a rendszer és a tv bekapcsol, és a tv átvált arra
a HDMI-bemenetre, amelyre a rendszer
csatlakoztatva van.
Összehangolt hangvezérlés
Vezérlés továbbítása
Amikor egygombos lejátszást végez a
csatlakoztatott készüléken, a rendszer
bekapcsol, átvált a HDMI1 vagy HDMI2
bemenetre (attól függően, hogy melyik HDMI
bemeneti aljzat van használatban), és a tv
bemenetét automatikusan átállítja arra a HDMIbemenetre, amelyikhez csatlakoztatva van.
A tv és az egyéb készülékek hangját egyszerűbb
kezelés mellett élvezheti.
47HU
Megjegyzés
• Győződjön meg róla, hogy a készülék össze van kötve
a rendszerrel HDMI-vezetéken keresztül, és hogy
a csatlakoztatott készülék Control for HDMI
(HDMI-vezérlés) funkciója be van kapcsolva.
6
A művelet megszakításához válassza ki
a [Cancel] (Mégse) lehetőséget.
7
• Az [Auto Calibration] (Automatikus kalibrálás)
megkezdése előtt győződjön meg róla, hogy a
térhangerősítő be van kapcsolva, és a megfelelő
helyen üzemel. Ha a térhangerősítőt rosszul
helyezi el, például egy másik szobában, nem kap
megfelelő mérési eredményeket.
A D.C.A.C. (Digital Cinema Auto Calibration)
szolgáltatással automatikusan beállíthatja
a megfelelő térhangzást.
1
8
Nyomja meg a HOME gombot.
A X/x gombokkal jelölje ki az [Audio
Settings] (Hangbeállítások) elemet, majd
nyomja meg a
gombot.
4
A X/x gombokkal jelölje ki az [Auto
Calibration] (Automatikus kalibrálás)
elemet, majd nyomja meg a
gombot.
Megjelenik az [Auto Calibration]
(Automatikus kalibrálás) megerősítő
képernyője.
5
Csatlakoztassa a kalibrációs mikrofont
a hátlapon levő A.CAL MIC aljzathoz.
Állítsa fel a kalibrációs mikrofont a fül
magasságába egy háromlábú állvány vagy
más eszköz segítségével (külön
megvásárolható). Az összes hangsugárzó
előlapja a kalibrációs mikrofon felé nézzen,
és ne legyen semmilyen akadály
a hangsugárzók és a kalibrációs
mikrofon között.
48HU
Megjegyzés
• Ha a mérés nem sikerült, kövesse az üzenet
szövegét, és ismételje meg az [Auto Calibration]
(Automatikus kalibrálás) eljárást.
• A [Subwoofer] (Mélysugárzó) eredménye
mindig [Yes] (Igen), és a [Speaker Settings]
(Hangsugárzó-beállítások) értékei alaphelyzetbe
állnak az [Auto Calibration] (Automatikus
kalibrálás) végrehajtásakor.
Válassza ki a
[Setup] (Beállítás)
lehetőséget a C/c gombbal.
3
Hagyja jóvá az [Auto Calibration]
(Automatikus kalibrálás) eljárás
eredményeit.
Az egységhez csatlakoztatott
hangsugárzókhoz a [Yes] (Igen) felirat
jelenik meg a képernyőn.
A televízió képernyőjén megjelenik
a főmenü.
2
gombot.
Megjegyzés
[Auto Calibration] (Automatikus
kalibrálás)
Megjegyzés
Nyomja meg a
Elindul az [Auto Calibration]
(Automatikus kalibrálás) eljárás.
A rendszer automatikusan megkeresi
a megfelelő hangsugárzó-beállításokat.
A mérési folyamat során maradjon
csendben.
A megfelelő beállítások
megkeresése automatikus
kalibrálással
• A rendszer hangos teszthangot játszik le, amikor az
[Auto Calibration] (automatikus kalibrálás) elindul.
A hangerő nem csökkenthető. Figyelmeztesse
szomszédait és a gyermekeket.
A X/x gombokkal válassza ki az [OK]
lehetőséget.
9
A X/x gombokkal jelölje ki az [OK] vagy
a [Cancel] (Mégse) lehetőséget, és nyomja
meg a
gombot.
x A mérés rendben befejeződött.
Válassza le a kalibrációs mikrofont, és
válassza az [OK] lehetőséget. A eredményül
kapott beállítások életbe lépnek.
x A mérés nem fejeződött be rendben.
Kövesse az üzenet szövegét, és válassza
az [OK] lehetőséget az ismételt
próbálkozáshoz.
Megjegyzés
• Ne használja a rendszert az automatikus kalibrációs
eljárás közben.
A hangsugárzók beállítása
[Speaker Settings] (Hangsugárzóbeállítások)
A lehető legjobb térhangzás eléréséhez állítsa be
a hangsugárzók kapcsolatát és a hallgatási
helytől való távolságát. Ezután a teszthang
segítségével állítsa be a hangsugárzók hangerejét
és hangegyensúlyát ugyanarra a szintre.
1
Nyomja meg a HOME gombot.
2
Válassza ki a
[Setup] (Beállítás)
lehetőséget a C/c gombbal.
3
A X/x gombokkal jelölje ki az [Audio
Settings] (Hangbeállítások) elemet, majd
nyomja meg a
gombot.
4
A X/x gombokkal jelölje ki a [Speaker
Settings] (Hangsugárzó-beállítások)
elemet, majd nyomja meg a
gombot.
Ha áthelyezi a hangsugárzókat, ne felejtse el
beállítani a hangsugárzók és a hallgatási hely
közötti távolságot (A).
A paraméterekben 0,0 és 7,0 méter közötti
távolságot adhat meg.
Az ábrán jelzett hangsugárzók az alábbiaknak
felelnek meg:
1Középső hangsugárzó
2Bal első hangsugárzó (L)
3Jobb első hangsugárzó (R)
4Mélysugárzó
5Bal hátsó hangsugárzó (L)
6Jobb hátsó hangsugárzó (R)
1
2
3
4
Haladó műveletek
A televízió képernyőjén megjelenik
a főmenü.
x [Distance] (Távolság)
A
Megjelenik a [Speaker Settings]
(Hangsugárzó-beállítások) képernyő.
5
Nyomja meg a X/x gombot a kívánt elem
kijelöléséhez, és nyomja meg a
gombot.
5
A
6
Ellenőrizze az alábbi beállításokat.
x [Connection] (Csatlakoztatás)
Ha nem csatlakoztat középső és hátsó
hangsugárzót, állítsa be megfelelően a [Center]
(Középső) és [Surround] (Hátsó) paramétert.
Mivel az első hangsugárzó és a mélysugárzó
beállítása rögzített, ezeket nem módosíthatja.
[Front] (Első)
[Yes] (Igen)
[Front Left/Right] (Bal/jobb első) 3,0 m: Állítsa
be az első hangsugárzók távolságát.
[Centre]* (Középső) 3,0 m: Állítsa be a középső
hangsugárzó távolságát.
[Surround Left/Right]* (Bal/jobb hátsó) 3,0 m:
Állítsa be a hátsó hangsugárzók távolságát.
[Subwoofer] (Mélysugárzó) 3,0 m: Állítsa be
a mélysugárzó távolságát.
* Ez az elem akkor jelenik meg, ha [Yes] (Igen) értékre
állítja a [Connection] (Csatlakoztatás) beállításban.
[Centre] (Középső)
Megjegyzés
[Yes] (Igen): Általában ezt a beállítást kell
választani.
[None] (Nincs): Válassza ezt a beállítást, ha nem
használ középső hangsugárzót.
• A bemeneti adatfolyamtól függően előfordulhat,
hogy a [Distance] (Távolság) beállítás nem lép
érvénybe.
[Surround] (Hátsó)
x [Level] (Szint)
[Yes] (Igen): Általában ezt a beállítást kell
választani.
[None] (Nincs): Válassza ezt a beállítást, ha nem
használ hátsó hangsugárzót.
Módosíthatja a hangsugárzók hangerejét.
A paraméterekben -6,0 és +6,0 dB közötti
hangerőt adhat meg. Ne felejtse el [On]
(Bekapcsolva) értékre állítani a [Test Tone]
(Teszthang) beállítást a megfelelő hangerő
egyszerűbb megtalálása érdekében.
[Subwoofer] (Mélysugárzó)
[Yes] (Igen)
49HU
[Front Left/Right] (Bal/jobb első) 0,0 dB: Állítsa
be az első hangsugárzók hangerejét.
[Centre]* (Középső) 0,0 dB: Állítsa be a középső
hangsugárzó hangerejét.
[Surround Left/Right]* (Bal/jobb hátsó) 0,0 dB:
Állítsa be a hátsó hangsugárzók hangerejét.
[Subwoofer] (Mélysugárzó) 0,0 dB: Állítsa be
a mélysugárzó hangerejét.
* Ez az elem akkor jelenik meg, ha [Yes] (Igen) értékre
állítja a [Connection] (Csatlakoztatás) beállításban.
x [Test Tone] (Teszthang)
A hangsugárzókból teszthang szólal meg,
lehetővé téve a [Level] (Szint) beállítását.
A kikapcsolásidőzítő
használata
Beállíthatja a rendszert, hogy egy megadott
időpontban kikapcsoljon, így zenehallgatás
közben merülhet álomba. Az időpont 10 perces
időközökkel léptethető.
Nyomja meg a SLEEP gombot.
[Off] (Kikapcsolva): A teszthang nem szólal meg
a hangsugárzókból.
[On] (Bekapcsolva): A teszthang sorrendben
megszólal a hangsugárzókból a hangerőszint
beállítása során. Amikor kiválasztja a [Speaker
Settings] (Hangsugárzó-beállítások) egyes
elemeit, egymás után megszólal
a hangsugárzókból a teszthang.
A hangsugárzók hangerejét az alábbiak szerint
állítsa be.
Az előlap kijelzőjén látható időtartam
(a hátralévő idő) a SLEEP gomb minden egyes
megnyomásakor 10 perccel változik.
1
A hátralévő idő módosítása
Állítsa a [Test Tone] (Teszthang) beállítást
[On] (Bekapcsolva) értékre.
2
A X/x gombokkal jelölje ki a [Level]
(Szint) lehetőséget, majd nyomja meg
a
gombot.
3
A X/x gombokkal jelölje ki a kívánt
hangsugárzótípust, majd nyomja meg
a
gombot.
4
A C/c gombokkal válassza ki a bal oldali
vagy a jobb oldali hangsugárzót, és állítsa
be a hangerőt a X/x gombokkal.
5
6
7
Nyomja meg a
gombot.
Ismételje meg a 3–5 lépést.
Nyomja meg a RETURN gombot.
A rendszer visszatér az előző képernyőre.
8
A X/x gombokkal jelölje ki a [Test Tone]
(Teszthang) elemet, és nyomja meg
a
gombot.
9
A X/x gombokkal jelölje ki az [Off]
(Kikapcsolva) lehetőséget, majd nyomja
meg a
gombot.
Megjegyzés
• A teszthang jelét nem a HDMI (OUT) aljzaton
keresztül továbbítja a rendszer.
50HU
Tipp
• Az összes hangsugárzó hangerejének egyidejű
módosításához nyomja meg a 2 +/– gombot.
A kikapcsolásidőzítő beállítását követően
a hátralévő idő 5 percenként megjelenik.
Amikor a hátralévő idő 2 perc alá csökken, a
„SLEEP” felirat villogni kezd az előlap kijelzőjén.
A hátralévő idő megjelenítése
Nyomja meg egyszer a SLEEP gombot.
Nyomja meg többször egymás után a SLEEP
gombot a kívánt időtartam beállításához.
Az egységen található
gombok deaktiválása
(Gyermekzár)
Az egységen található gombokat (a "/1 gomb
kivételével) deaktiválhatja a nem kívánt
használat, például a gyermekcsínyek
megakadályozása érdekében
(gyermekzárfunkció).
Nyomja meg, és tartsa nyomva 5
másodpercnél hosszabb ideig az egység x
gombját.
Az előlapi kijelzőn megjelenik a „LOCKED”
felirat.
A rendszer aktiválja a gyermekzárfunkciót,
és zárolja az egységen található gombokat.
(A rendszer a távvezérlővel működtethető.)
A zár feloldásához nyomja meg 5 másodpercnél
hosszabban a x gombot. Ezt követően az
„UNLOCK” felirat jelenik meg az előlap
kijelzőjén.
Megjegyzés
• Ha az egység gombjait megnyomják, miközben
a gyermekzárfunkció be van kapcsolva, az előlap
kijelzőjén villogni kezd a „LOCKED” felirat.
Az előlapi kijelző
fényerejének módosítása
Nyomja meg a DIMMER gombot.
A tv-készülék irányítása
a rendszerhez kapott
távvezérlővel
Megjegyzés
• A távvezérlő elemeinek cseréjekor a kódszám
visszaállhat az alapértelmezett (SONY) beállításra.
Állítsa vissza a megfelelő kódszámot.
A távvezérlő előkészítése a tv
irányítására
Energiatakarékos
készenléti mód
Győződjön meg arról, hogy mindkét alábbi
beállítás az itt megadott értékkel rendelkezik:
– A [HDMI Settings] (HDMI-beállítások)
[Control for HDMI] (HDMI-vezérlés) eleme
[Off] (Kikapcsolva) értékű (62. oldal).
– A [Quick Start Mode] (Gyorsindítás mód)
beállítás értéke [Off] (Kikapcsolva)
(62. oldal).
Haladó műveletek
A távvezérlő jelének módosítását követően a tvt a rendszerhez kapott távvezérlővel irányíthatja.
Az előlapi kijelző fényereje a DIMMER gomb
minden egyes megnyomásakor megváltozik.
Nyomja meg és tartsa nyomva a TV "/1
gombot, és adja meg a gyártó kódját
(lásd a táblázatban) a számgombokkal.
Ezután engedje el a TV "/1 gombot.
Ha a beállítás nem sikerül, az aktuálisan
regisztrált kód nem változik. Írja be újra
a kódszámot.
Az irányítható tv-készülékek
kódszámai
Ha több kódszám is fel van tüntetve egy
készülékhez, próbálja ki azokat egyesével, amíg
meg nem találja azt, amelyik megfelelően
működik a tv-vel.
Gyártó
Kódszám
SONY
01 (alapbeállítás)
LG
05
PANASONIC
06
PHILIPS
02, 03, 07
SAMSUNG
02, 08
TOSHIBA
04
51HU
A Lap címe
Böngészés az interneten
A rendszerrel az internetre kapcsolódva
webhelyeket tekinthet meg, például a Sony
honlapját.
B Kurzor
Mozgatásához nyomja meg a C/X/x/c
gombokat. Helyezze a kurzort a megtekinteni
kívánt hivatkozásra, és nyomja meg a
gombot. Megjelenik a hivatkozott webhely.
1
C Lap címe
Készítse elő a rendszert az
internetböngészésre.
Csatlakoztassa a rendszert egy hálózathoz
(27. oldal).
2
Nyomja meg a HOME gombot.
A televízió képernyőjén megjelenik
a főmenü.
3
4
D SSL ikon
Akkor jelenik meg, ha a hivatkozott URL-cím
titkosítást használ.
E Jelerősségjelző
Akkor látható, ha a rendszer vezeték nélküli
hálózatra van csatlakoztatva.
Válassza ki a
[Network] (Hálózat)
lehetőséget a C/c gombokkal.
F Folyamatjelző sáv/töltésikon
A lapok beolvasása és fájlletöltés/fájlátvitel
közben jelenik meg.
A X/x gombokkal válassza ki az [Internet
Browser] (Internetböngésző) lehetőséget,
majd nyomja meg a
gombot.
G Szövegbeviteli mező
Nyomja meg a
gombot, és válassza
a beállítómenü [Input] (Bevitel) elemét
a szoftveres billentyűzet megnyitásához.
Megjelenik az [Internet Browser]
(Internetböngésző) képernyő.
Megjegyzés
• Előfordulhat, hogy bizonyos webhelyek nem jelennek
meg megfelelően vagy nem működnek.
URL-cím megadása
A beállítómenüből válassza ki az [URL entry]
(URL megadása) lehetőséget.
Írja be az URL-címet a szoftveres billentyűzettel,
és válassza az [Enter] (Bevitel) lehetőséget.
Az alapértelmezett kezdőlap beállítása
Miközben a beállítani kívánt lap van
megjelenítve, válassza ki a [Set as start page]
(Beállítás kezdőlapként) lehetőséget a
beállítómenüből.
H Görgetősáv
A C/X/x/c gombokkal görgetheti a lapot
balra, felfelé, lefelé vagy jobbra.
Használható beállítások
Különféle beállítások és műveletek válnak
elérhetővé az OPTIONS gomb megnyomásakor.
Az elérhető elemek a helyzettől függően
változnak.
Elemek
Leírás
[Browser Setup]
(Böngésző beállítása)
Megjeleníti az
internetböngésző beállításait.
• [Zoom] (Nagyítás/
kicsinyítés): A megjelenített
tartalom méretének
növelése vagy csökkentése
• [JavaScript Setup]
(JavaScript beállítása):
A JavaScript használatának
engedélyezése vagy letiltása
• [Cookie Setup] (Sütik
beállítása): A böngészősütik
elfogadásának
engedélyezése vagy letiltása
• [SSL Alarm Display]
(SSL-figyelmeztetés
megjelenítése): Az SSL
használatának
engedélyezése vagy letiltása
[Input] (Bevitel)
Megjeleníti a szoftveres
billentyűzetet, amellyel
karakterek írhatók be
böngészés közben.
Kilépés az internetböngészőből
Nyomja meg a HOME gombot.
Az internetböngésző képernyő
A webhelyek tartalmát a DISPLAY gomb
megnyomásával tekintheti meg. A megjelenített
információk a webhely és a lap állapotától
függően eltérnek.
52HU
Leírás
[Break] (Sortörés)
A kurzort a következő sor
elejére lépteti a szövegbeviteli
mezőben.
[Delete] (Törlés)
Törli a kurzor bal oldalán
látható karaktert a
szövegbevitel során.
[Window List]
(Ablaklista)
Megjeleníti az adott
pillanatban nyitva lévő
webhelyek listáját.
A felhasználó visszatérhet egy
korábban megjelenített
webhelyre a megfelelő ablak
kiválasztásával.
[Bookmark List]
(Könyvjelzőlista)
A hálózat beállítása
[Internet Settings] (Internetbeállítások)
A beállítás előtt csatlakoztassa a rendszert
a hálózathoz. Részletekért lásd: „3. lépés:
Csatlakoztatás a hálózathoz” (27. oldal).
A beállítás-képernyő megnyitása
1
Nyomja meg a HOME gombot.
Megjeleníti a könyvjelzők
listáját.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
[Character encoding] Lehetővé teszi a
(Karakterkódolás)
karakterkódolás megadását.
[Previous page]
(Előző lap)
Visszatér egy korábban
megjelenített lapra.
[Next page]
(Következő lap)
Visszatér a korábban
megjelenített következő
lapra.
[Cancel loading]
(Betöltés
megszakítása)
Megszakítja a lap betöltését.
[Reload] (Újratöltés)
Újra betölti ugyanazt a lapot.
[URL entry]
(URL megadása)
Lehetővé teszi az URL-címek
megadását a megjelenített
szoftveres billentyűzettel.
HOME
Haladó műveletek
Elemek
A televízió képernyőjén megjelenik
a főmenü.
2
Válassza ki a
[Setup] (Beállítás)
lehetőséget a C/c gombbal.
[Add to Bookmark]
Felveszi az éppen
(Könyvjelző felvétele) megjelenített webhelyet
a könyvjelzők listájára.
[Set as start page]
(Beállítás
kezdőlapként)
Beállítja az éppen
megjelenített webhelyet
alapértelmezett kezdőlapnak.
[Open in new
window] (Megnyitás
új ablakban)
Új ablakban nyit meg egy
hivatkozást.
[Display certificate]
(Tanúsítvány
megjelenítése)
Megjeleníti az SSL-titkosítást
támogató webhelyek által
küldött
kiszolgálótanúsítványokat.
3
A X/x gombokkal válassza ki a [Network
Settings] (Hálózatbeállítások) elemet,
majd nyomja meg a
gombot.
53HU
4
A X/x gombokkal válassza ki az
[Internet Settings] (Internetbeállítások)
lehetőséget, majd nyomja meg
a
gombot.
Megjelenik az [Internet Settings]
(Internetbeállítások) képernyő.
4
5
A X/x gombokkal válassza ki a [Save &
Connect] (Mentés és kapcsolódás)
lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
A rendszer megkezdi a hálózati kapcsolat
ellenőrzését.
Várjon, amíg megjelenik az [Internet
Settings is now complete.] (Az internet
beállítása befejeződött.) üzenet, majd
nyomja meg a
gombot.
A beállítás ezzel befejeződött. Ha a fenti
üzenet nem jelenik meg, kövesse a
képernyőn megjelenő útmutatást.
Kézi beállítás
1
A X/x gombok megnyomásával válassza
ki a [Wired Setup] (Beállítás vezetékes
hálózathoz) lehetőséget az [Internet
Settings] (Internetbeállítások) képernyőn,
majd nyomja meg a
gombot.
2
A X/x gombokkal válassza ki a [Custom]
(Egyéni) lehetőséget, majd nyomja meg
a
gombot.
3
A X/x gombokkal válassza ki a
hálózatbeállítási kategóriát, majd
nyomja meg a
gombot.
Megjegyzés
• Az [Internet Settings] (Internetbeállítások) képernyő
beállításait az internetre való csatlakozás érdekében
kell megadni. Adja meg a szélessávú útválasztóra vagy
vezeték nélküli LAN-útválasztóra vonatkozó
(alfanumerikus) értékeket. A beállítandó elemek az
internetszolgáltatótól vagy az útválasztótól függően
eltérhetnek. Részleteket az internetszolgáltatójától
vagy az útválasztó gyártójától kapott kezelési
útmutatóban talál.
• További információkért látogasson el az alábbi
webhelyek egyikére.
Európai vásárlók számára:
http://support.sony-europe.com
Tajvani vásárlók számára:
http://www.sony-asia.com/support/tw
Egyéb országok/régiók vásárlói számára:
http://www.sony-asia.com/support
Csatlakozás LAN hálózatra LANkábellel
Kövesse az alábbi lépéseket a LAN (Local Area
Network) hálózatra való csatlakozáshoz.
Automatikus beállítás
1
A X/x gombok megnyomásával válassza
ki a [Wired Setup] (Beállítás vezetékes
hálózathoz) lehetőséget az [Internet
Settings] (Internetbeállítások) képernyőn,
majd nyomja meg a
gombot.
2
A X/x gombokkal válassza ki az [Auto]
(Automatikus) elemet, majd nyomja meg
a
gombot.
A rendszer automatikusan megállapítja
a hálózati beállításokat, és az
internetbeállításokat megjeleníti a tvképernyőn.
3
54HU
Nyomja meg a c gombot.
• [Auto] (Automatikus): A rendszer
automatikusan beállítja az IP-címet,
és megjeleníti a [DNS Settings]
(DNS-beállítások) képernyőt.
Ha itt az [Auto] (Automatikus)
lehetőséget választja, és megnyomja a
gombot, a rendszer automatikusan
megállapítja a DNS-beállításokat.
Ha a [Specify IP address] (IP-cím
megadása) lehetőséget választja, és
megnyomja a
gombot, a DNSbeállításokat kézzel kell megadnia.
Állítsa be az alábbi elemeket a C/X/x/c
gombokkal és a számgombokkal, majd
nyomja meg a
gombot.
– [Primary DNS] (Elsődleges DNS)
– [Secondary DNS] (Másodlagos DNS)
• [Specify IP address] (IP-cím megadása):
Adja meg a hálózati beállításokat saját
kezűleg a hálózati környezetnek
megfelelően.
Állítsa be az alábbi elemeket a C/X/x/c
gombokkal és a számgombokkal, majd
nyomja meg a
gombot.
– [IP Address] (IP-cím)
– [Subnet Mask] (Alhálózati maszk)
– [Default Gateway] (Alapértelmezett
átjáró)
– [Primary DNS] (Elsődleges DNS)
– [Secondary DNS] (Másodlagos DNS)
4
A X/x gombokkal válassza ki a
proxykiszolgáló-beállítást, majd nyomja
meg a
gombot.
• [No] (Nem): Nem használatos
proxykiszolgáló.
• [Yes] (Igen): Adja meg a proxykiszolgáló
beállítását.
Használja a C/X/x/c gombokat és a
számgombokat, és ha végzett, nyomja
meg a
gombot.
A tv-képernyőn megjelenik az
internetbeállítások értéke.
7
A WPS funkció bekapcsolásáról az
útválasztó kezelési utasításában olvashat
bővebben.
4
A X/x gombokkal válassza ki a [Save
& Connect] (Mentés és kapcsolódás)
lehetőséget, majd nyomja meg
a
gombot.
Várjon, amíg megjelenik az [Internet
Settings is now complete.] (Az internet
beállítása befejeződött.) üzenet, majd
nyomja meg a
gombot.
Ha a vezeték nélküli útválasztó nem
kompatibilis a WPS funkcióval
1
A X/x gombok megnyomásával válassza
ki az [USB Wireless Setup] (Beállítás
vezeték nélküli USB-adapterhez)
lehetőséget az [Internet Settings]
(Internetbeállítások) képernyőn,
majd nyomja meg a
gombot.
2
A X/x gombokkal válassza ki a [Scan]
(Keresés) lehetőséget, majd nyomja meg
a
gombot.
A beállítás ezzel befejeződött. Ha a fenti
üzenet nem jelenik meg, kövesse
a képernyőn megjelenő útmutatást.
Csatlakozás vezeték nélküli LAN
hálózatra az USB vezeték nélküli
hálózati adapterrel
Kövesse az alábbi lépéseket a vezeték nélküli
LAN (Local Area Network) hálózatra való
csatlakozáshoz.
Ha a vezeték nélküli útválasztó
kompatibilis a WPS funkcióval
1
A X/x gombok megnyomásával válassza
ki az [USB Wireless Setup] (Beállítás
vezeték nélküli USB-adapterhez)
lehetőséget az [Internet Settings]
(Internetbeállítások) képernyőn,
majd nyomja meg a
gombot.
2
A X/x gombokkal válassza ki a [Wi-Fi
Protected Setup (WPS)] (WPS-beállítás)
lehetőséget, majd nyomja meg
a
gombot.
Várjon, amíg megjelenik a [Wi-Fi
Protected Setup was successful.] (A WPSbeállítás sikerült.) üzenet, majd nyomja
meg a c gombot.
A vezeték nélküli LAN-kapcsolat és az
IP-cím beállítása ezzel befejeződött.
Ezután adja meg a proxykiszolgáló
beállítását. Végezze el a “Csatlakozás LAN
hálózatra LAN-kábellel” című rész
“Kézi beállítás” szakaszában ismertetett
4–7. lépést.
Nyomja meg a c gombot.
A rendszer megkezdi a hálózati kapcsolat
ellenőrzését.
Aktiválja a vezeték nélküli útválasztó
WPS funkcióját, a X/x gombokkal
válassza ki a [Start] (Indítás) lehetőséget,
és nyomja meg a
gombot.
Haladó műveletek
5
6
3
A rendszer keresni kezdi az elérhető vezeték
nélküli LAN hálózatokat, majd megjeleníti
a vezeték nélküli LAN hálózatok listáját.
3
A X/x gombokkal válassza ki a vezeték
nélküli LAN nevét, majd nyomja meg
a
gombot.
x Ha a vezeték nélküli LAN nem védett
A vezeték nélküli LAN-kapcsolat beállítása
befejeződött. Következő lépésként adja meg
az IP-címre vonatkozó beállításokat a fenti
“Csatlakozás LAN hálózatra LAN-kábellel”
című rész “Automatikus beállítás” és “Kézi
beállítás” szakaszában ismertetett módon.
x Ha a vezeték nélküli LAN védett
Megjelenik a WEP- vagy WPA-kulcs
megadására szolgáló képernyő.
Ugorjon az 5. lépésre.
55HU
4
5
x A vezeték nélküli LAN nevének megadása
Nincs védelem
Válassza ki a [Manual Entry] (Kézi bevitel)
lehetőséget.
Megjelenik a beviteli képernyő. Adja meg
a vezeték nélküli LAN nevét a képernyőn
megjelenő üzeneteket követve, majd
nyomja meg a c gombot.
Habár a beállítások megadása egyszerű, bárki
elfoghatja a vezeték nélküli jeleket vagy
behatolhat a vezeték nélküli hálózatba, és ehhez
még csak bonyolult módszerekre sincs szüksége.
Számoljon a jogosulatlan behatolás vagy az
adatok idegen kézbe kerülésének kockázatával.
A X/x gombokkal válassza ki a biztonsági
módot, majd nyomja meg a
gombot.
WEP
• [None] (Nincs): Válassza ezt a
lehetőséget, ha a vezeték nélküli LAN nem
védett. A vezeték nélküli LAN-kapcsolat
beállítása befejeződött. Következő
lépésként adja meg az IP-címre vonatkozó
beállításokat a fenti “Csatlakozás LAN
hálózatra LAN-kábellel” című rész
“Automatikus beállítás” és “Kézi beállítás”
szakaszában ismertetett módon.
• [WEP]: A vezeték nélküli LAN hálózatot
WEP-kulcs védi.
• [WPA/WPA2-PSK]: A vezeték nélküli
LAN hálózatot WPA-PSK vagy WPA2PSK védi.
• [WPA2-PSK]: A vezeték nélküli LAN
hálózatot WPA2-PSK védi.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
Adja meg a WEP-kulcsot vagy a WPAkulcsot a képernyőn megjelenő
üzeneteket követve, majd nyomja meg
a c gombot.
A vezeték nélküli LAN-kapcsolat beállítása
befejeződött. Következő lépésként adja meg
az IP-címre vonatkozó beállításokat a fenti
“Csatlakozás LAN hálózatra LAN-kábellel”
című rész “Automatikus beállítás” és “Kézi
beállítás” szakaszában ismertetett módon.
Tudnivalók a vezeték nélküli LAN
hálózatok biztonságáról
Mivel a vezeték nélküli LAN funkció
rádióhullámok segítségével létesít kapcsolatot,
a vezeték nélküli jelet elfoghatják. A vezeték
nélküli kommunikáció védelme érdekében
a rendszer különféle biztonsági funkciókat
támogat. Fordítson gondot arra, hogy a
biztonsági beállításokat a hálózati környezetnek
megfelelően konfigurálja.
56HU
A WEP védelmet biztosít a hálózatoknak annak
érdekében, hogy megakadályozza a
kommunikációs jelek elfogását és a hálózatra
való behatolást. A WEP egy régebbi biztonsági
technológia, amely lehetővé teszi az olyan
eszközök csatlakozását, amelyek nem
támogatják a TKIP/AES titkosítást.
A TKIP biztonsági technológiát a WEP
hiányosságainak kiküszöbölésére fejlesztették ki.
A TKIP magasabb biztonsági szintet nyújt
a WEP-nél.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES biztonsági technológia fejlett, a WEP és
a TKIP technológiától alapvetően különböző
védelmi módszert alkalmaz.
Az AES magasabb biztonsági szinten nyújt, mint
a WEP vagy a TKIP.
Ikon
Beállítások és módosítási lehetőségek
A beállítóképernyő használata
A képek, hangok és más elemek beállításait
számos módon módosíthatja.
Válassza a
[Setup] (Beállítás) lehetőséget
a főmenüben, ha módosítani szeretné a rendszer
beállításait.
Az alapértelmezett beállítások alá vannak húzva.
Megjegyzés
• A lemezen tárolt lejátszási beállítások felülbírálják
a Setup képernyőn megadott beállításokat, valamint
nem biztos, hogy az összes ismertetett funkció
működik.
Nyomja meg a HOME gombot.
A televízió képernyőjén megjelenik
a főmenü.
2
Válassza ki a
[Setup] (Beállítás)
lehetőséget a C/c gombbal.
[Screen Settings]
(Képernyőbeállítások) (58. oldal)
A csatlakozók típusának megfelelő
képernyő-beállítások megadása.
[Audio Settings]
(Hangbeállítások) (59. oldal)
A csatlakozók típusának megfelelő
hangbeállítások megadása.
[BD/DVD Viewing Settings] (BD/
DVD-lejátszás beállításai)
(60. oldal)
A BD/DVD-lejátszás részletes
beállításainak megadása.
[Parental Control Settings]
(Szülői felügyelet beállításai)
(61. oldal)
A szülői felügyeleti funkció
részletes beállításainak megadása.
[Music Settings]
(Zenebeállítások) (61. oldal)
A Super Audio CD-lejátszás
részletes beállításainak megadása.
[System Settings]
(Rendszebeállítások) (61. oldal)
A rendszerbeállítások megadása.
[Network Settings] (Hálózati
beállítások) (62. oldal)
Az internetkapcsolat és a hálózat
részletes beállításainak megadása.
[Easy Setup] (Gyorsbeállítás)
(63. oldal)
3
Válassza ki a módosítandó
beállításkategória ikonját a X/x gombbal,
majd nyomja meg a
gombot.
Példa: [Screen Settings]
(Képernyőbeállítások)
Az alapvető beállítások megadása
az egyszerű beállítás újbóli
futtatásával.
Beállítások és módosítási lehetőségek
1
Magyarázat
[Resetting] (Alaphelyzet)
(63. oldal)
A rendszer gyári beállításainak
visszaállítása.
[Network Update]
(Hálózati frissítés)
A következő beállításokat adhatja meg.
Ikon
Magyarázat
[Network Update] (Hálózati
frissítés) (57. oldal)
A rendszer szoftverének frissítése.
A rendszer funkcióit frissítheti továbbfejlesztett
verziókra.
57HU
A frissítési funkciókról az alábbi webhelyen talál
tájékoztatást:
Európai vásárlók számára:
http://support.sony-europe.com
Tajvani vásárlók számára:
http://www.sony-asia.com/support/tw
Egyéb országok/régiók vásárlói számára:
http://www.sony-asia.com/support
x [Screen Format] (Képernyőformátum)
[Original] (Eredeti): Válassza ezt a beállítást,
ha a készülékhez széles képernyős megjelenítést
támogató tv-t csatlakoztat. A beállítás hatására
a 4:3 méretarányú kép 16:9 méretaránnyal
jelenik meg még a széles képernyős tv-ken is.
[Fixed Aspect Ratio] (Fix nézetarány):
A beállítás hatására a képméret a képernyő
méretéhez igazodik az eredeti méretarány
megtartásával.
Szoftverfrissítés közben az UPDATING szöveg
látható az előlap kijelzőjén. Miután a frissítés
befejeződik, a fő egység automatikusan
kikapcsol. Várja meg, amíg a szoftverfrissítés
befejeződik; ne kapcsolja be vagy ki a fő egységet,
és ne használja a fő egységet vagy a tv-t.
x [DVD Aspect Ratio] (DVD-nézeterány)
[Screen Settings]
(Képernyőbeállítások)
[Pan & Scan] (Levágva): A készülék teljes
magasságú képet jelenít meg a teljes képernyőn,
levágott szélekkel.
[Letter Box] (Keretben): Ezzel a beállítással
a készülék széles képet jelenít meg, az alján és
a tetején fekete csíkkal.
x [3D Output Setting] (3D kimenet beállítása)
[Auto]: Általában ezt a beállítást kell választani.
[Off] (Ki): Válassza ezt a beállítást, ha az összes
tartalmat 2D-ben szeretné látni.
Megjegyzés
• A HDMI (IN 1) és HDMI (IN 2) aljzat térhatású képet
továbbít ettől a beállítástól függetlenül.
x [TV Screen Size Setting for 3D] (Tv-képernyő
méretének beállítása a 3D-hez)
Ezzel a beállítással megadhatja térhatású tv-je
képernyőméretét.
Megjegyzés
• A beállítás nem vonatkozik a HDMI (IN 1) és HDMI
(IN 2) aljzaton továbbított térhatású képre.
x [TV Type] (Tv típusa)
[16:9]: Válassza ezt a beállítást, ha a készülékhez
széles képernyős tv-t vagy széles képernyős
megjelenítést támogató tv-t csatlakoztat.
[4:3]: Válassza ezt a beállítást, ha a készülékhez
4:3 képarányú, a széles képernyős megjelenítést
nem támogató tv-t csatlakoztat.
58HU
x [Cinema Conversion Mode]
(Filmkonverziós mód)
[Auto]: Általában ezt a beállítást kell választani.
A készülék automatikusan érzékeli, hogy az
anyag videoalapú vagy filmalapú, és a megfelelő
konverziós módra vált.
[Video]: A készülék az anyagtól függetlenül
mindig a videoalapú anyagnak megfelelő
konverziós módszert választja.
x [Output Video Format] (Kimeneti
videoformátum)
[HDMI]: Általában az [Auto] beállítást kell
választani. Válassza az [Original Resolution]
(Eredeti felbontás) lehetőséget, ha a lemezen
rögzített felbontást szeretné megjeleníteni.
(Ha a felbontás kisebb az SD-felbontásnál,
a készülék felkonvertálja arra.)
[Component Video] (Komponens video)
(nem európai és nem szaúd-arábiai modellek):
Válassza ki a tv-nek megfelelő felbontást.
[Video]: A legkisebb felbontás automatikus
beállítása.
Megjegyzés
• Ha a kép nem jelenik meg a [HDMI] vagy
[Component Video] (Komponens video) felbontás
beállítását követően, próbálkozzon egy másik
felbontással. (Csak nem európai és nem szaúd-arábiai
modellek esetén.)
• Ha a COMPONENT VIDEO OUT aljzat
használatakor a [Component Video] (Komponens
video) beállítást választja, a védett tartalmú BD-ROM
lemezek lejátszása csak 480i/576i kimeneti
felbontással támogatott (lásd: 22. és 29. oldal). (Csak
nem európai és nem szaúd-arábiai modellek esetén.)
x [BD/DVD-ROM 1080/24p Output]
(BD/DVD-ROM 1080/24p kimenet)
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]: A készülék automatikusan érzékeli
a külső eszköz típusát, és a megfelelő
színbeállításra vált.
[YCbCr (4:2:2)]: A készülék YCbCr 4:2:2-es
videojelet továbbít.
[YCbCr (4:4:4)]: A készülék YCbCr 4:4:4-es
videojelet továbbít.
[RGB]: Válassza ezt a beállítást, ha a készülékhez
HDCP-kompatibilis DVI-csatlakozóval illeszt
egy eszközt.
x [HDMI Deep Colour Output] (HDMI Deep
Colour kimenet)
[Auto]: Általában ezt a beállítást kell választani.
[16bit], [12bit], [10bit]: A készülék 16 bites/
12 bites/10 bites videojelet továbbít, ha a
csatlakoztatott tv támogatja a Deep Colour
színleképezést.
[Off] (Ki): Válassza ezt a beállítást, ha a kép nem
stabil, vagy a színek nem tűnnek természetesnek.
x [Pause Mode] (Pillanatmegállítás módja)
(csak BD/DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW
formátumú lemezek esetén)
[Auto]: A kép, beleértve a dinamikusan mozgó
tárgyakat is, sebességingadozás (szaggatás)
nélkül kerül a kimenetre. Általában ezt
a beállítást kell választani.
[Frame] (Képkocka): A kép, beleértve a nem
dinamikusan mozgó tárgyakat is, nagy
felbontásban kerül a kimenetre.
x [BD Audio MIX Setting] (BD hangkeverés
beállítása)
[On] (Be): Az interaktív hangból és a
másodlagos hangból kevert hangjel kerül
az elsődleges hangkimenetre.
[Off] (Ki): Csak az elsődleges hang kerül
a kimenetre.
x [Audio DRC]
A felhasználó szűkítheti a hangsáv
dinamikatartományát.
[Auto]: A lejátszás a lemezen meghatározott
dinamikatartománnyal történik (csak BD-ROM
lemezek esetén).
[On] (Be): A rendszer a hangsávot
a hangmérnök által meghatározott
dinamikatartománnyal játssza le.
[Off] (Ki): A rendszer nem szűkíti
a dinamikatartományt.
x [Attenuate - AUDIO] (Halkítás - HANG)
A hang torzulhat az AUDIO (AUDIO IN L/R)
aljzatra csatlakoztatott készülékről történő
lejátszáskor. A torzítást megszüntetheti az
egység bemeneti jelszintjének csökkentésével.
Beállítások és módosítási lehetőségek
[Auto]: A készülék csak akkor továbbít 1920 ×
1080p felbontású, 24 Hz-es videojelet, ha 1080/
24p-kompatibilis tv csatlakozik a HDMI (OUT)
aljzatra.
[Off] (Ki): Válassza ezt a beállítást, ha a tv nem
támogatja az 1080/24p formátumú videojelet.
[Audio Settings]
(Hangbeállítások)
[On] (Be): A bemeneti jelerősség csillapítása.
A kimeneti hangerő megváltozik.
[Off] (Ki): Normál bemeneti jelerősség.
x [Audio Output] (Hangkimenet)
Kiválaszthatja a hangjel kimenetre
továbbításának módszerét.
[Speaker] (Hangsugárzó): Többcsatornás hang
továbbítása kizárólag a rendszer
hangsugárzóihoz.
[Speaker + HDMI] (Hangsugárzó + HDMI):
Többcsatornás hangjel továbbítása a rendszer
hangsugárzóihoz és kétcsatornás lineáris
PCM-jel továbbítása a HDMI (OUT) aljzaton.
[HDMI]: Hangtovábbítás kizárólag a HDMI
(OUT) aljzaton. A hangformátum
a csatlakoztatott készüléktől függ.
59HU
Megjegyzés
• Ha a [Control for HDMI] (HDMI-vezérlés) beállítás
az [On] (Be) értékre van állítva (62. oldal), az [Audio
Output] (Hangkimenet) beállítást automatikusan
a [Speaker + HDMI] (Hangsugárzó + HDMI) értékre
állítja a rendszer, és ezt a beállítást nem lehet
megváltoztatni.
• A hangjelet nem továbbítja a rendszer a HDMI
(OUT) aljzatra, ha az [Audio Output] (Hangkimenet)
beállításban a [Speaker + HDMI] (Hangsugárzó
+ HDMI) érték, a [HDMI1 Audio Input Mode]
(HDMI1 hangbemenet módja) beállításban
(62. oldal) pedig a [TV] érték van megadva.
(Csak európai modellek esetén.)
• Ha az [Audio Output] (Hangkimenet) beállításban
a [HDMI] kimenetet választja, a „TV” és a „SAT/
CABLE” funkció kétcsatornás lineáris PCM-jelet
használ kimeneti hangformátumként.
[BD/DVD Viewing
Settings] (BD/DVD-lejátszás
beállításai)
Megadhatja a BD/DVD-lejátszás részletes
beállításait.
x [BD/DVD Menu] (BD/DVD menü)
Kiválaszthatja a BD-ROM vagy DVD VIDEO
lemezek alapértelmezett menünyelvét.
Ha a [Select Language Code] (Nyelvkód
választása) lehetőséget választja, megjelenik
a nyelvkód megadására szolgáló felület. Adja
meg a nyelvének megfelelő kódot a következő
táblázat alapján: „Nyelvkódok listája” (76. oldal).
x [Sound Effect] (Hangeffektus)
Be- és kikapcsolhatja a rendszer hangeffektusait
(SOUND MODE és [Surround Setting]
(Térhangzás beállítása)).
[On] (Be): A rendszer összes hangeffektusának
engedélyezése. A mintavételezési frekvencia
felső korlátja 48 kHz.
[Off] (Ki): A hangeffektusok letiltása. Válassza
ezt a beállítást, ha nem szeretné meghatározni
a mintavételezési frekvencia felső korlátját.
x [Surround Setting] (Térhangzás beállítása)
Kiválaszthatja a térbeli hangzás beállítását.
Részletekért lásd: „6. lépés: Térhatású hang
megszólaltatása” (31. oldal).
x [Speaker Settings] (Hangsugárzók
beállításai)
A lehető legjobb térbeli hangzáshoz állítsa be
a hangsugárzókat. Részletekért lásd:
„A hangsugárzók beállítása” (49. oldal).
x [Auto Calibration] (Automatikus kalibrálás)
A megfelelő beállításokat megkeresheti az
automatikus kalibrálással. Részletekért lásd:
„A megfelelő beállítások megkeresése
automatikus kalibrálással” (48. oldal).
x [Audio] (Hang)
Kiválaszthatja a BD-ROM vagy DVD VIDEO
lemezek alapértelmezett sávnyelvét.
Ha az [Original] (Eredeti) beállítást választja,
a lemezen meghatározott alapértelmezett nyelvet
használja a rendszer.
Ha a [Select Language Code] (Nyelvkód
választása) lehetőséget választja, megjelenik
a nyelvkód megadására szolgáló felület. Adja
meg a nyelvének megfelelő kódot a következő
táblázat alapján: „Nyelvkódok listája” (76. oldal).
x [Subtitle] (Felirat)
Kiválaszthatja a BD-ROM vagy DVD VIDEO
lemezek alapértelmezett feliratnyelvét.
Ha a [Select Language Code] (Nyelvkód
választása) lehetőséget választja, megjelenik
a nyelvkód megadására szolgáló felület. Adja
meg a nyelvének megfelelő kódot a következő
táblázat alapján: „Nyelvkódok listája” (76. oldal).
x [BD Hybrid Disc Playback Layer] (BD hibrid
lemez lejátszandó rétege)
[BD]: A BD-réteg lejátszása.
[DVD/CD]: A DVD- vagy CD-réteg lejátszása.
x [BD Internet Connection]
(BD internetkapcsolat)
[Allow] (Engedélyezés): Általában ezt
a beállítást kell választani.
[Do not allow] (Tiltás): Ezzel a beállítással
letilthatja az internetkapcsolatot.
60HU
[Parental Control
Settings] (Szülői felügyelet
beállításai)
x [Internet Video Unrated] (Nem besorolt
internetes videó)
[Allow] (Engedélyezés): A nem besorolt
internetes videók lejátszásának engedélyezése.
[Block] (Tiltás): A nem besorolt internetes
videók lejátszásának tiltása.
x [Password] (Jelszó)
Megadhatja vagy módosíthatja a szülői felügyeleti
funkció jelszavát. A jelszóval korlátozhatja
a BD-ROM és DVD VIDEO lemezek, illetve az
internetes videók lejátszását. Ha szükséges,
különböző korlátozási szintet is beállíthat
a BD-ROM és a DVD VIDEO lemezekhez.
Bizonyos BD-ROM és DVD VIDEO lemezek
lejátszását földrajzi hely szerint korlátozzák.
Elképzelhető, hogy néhány jelenet nem játszható
le, vagy helyettük másik jelenet látható. Kövesse
a képernyőn megjelenő útmutatást, és adja meg
négyjegyű jelszavát.
x [BD Parental Control] (BD szülői felügyelet)
Bizonyos BD-ROM lemezek lejátszását a
felhasználók életkora szerint korlátozzák.
Elképzelhető, hogy néhány jelenet nem játszható
le, vagy helyettük másik jelenet látható. Kövesse
a képernyőn megjelenő útmutatást, és adja meg
négyjegyű jelszavát.
x [DVD Parental Control] (DVD szülői felügyelet)
Bizonyos DVD VIDEO lemezek lejátszását egy
előre meghatározott feltétel, például a
felhasználók életkora szerint korlátozzák.
Elképzelhető, hogy néhány jelenet nem játszható
le, vagy helyettük másik jelenet látható. Kövesse
a képernyőn megjelenő útmutatást, és adja meg
négyjegyű jelszavát.
x [Internet Video Parental Control]
(Internetes videó szülői felügyelet)
Bizonyos internetes videók lejátszását a
felhasználók életkora szerint korlátozzák.
Elképzelhető, hogy néhány jelenet nem játszható
le, vagy helyettük másik jelenet látható. Kövesse
a képernyőn megjelenő útmutatást, és adja meg
négyjegyű jelszavát.
Megadhatja a Super Audio CD lemezek
lejátszásának részletes beállításait.
x [Super Audio CD Playback Layer] (Super
Audio CD lejátszandó réteg)
[Super Audio CD]: A Super Audio CD-réteg
lejátszása.
[CD]: A CD-réteg lejátszása.
x [Super Audio CD Playback Channels] (Super
Audio CD lejátszandó csatornák)
[DSD 2ch]: A kétcsatornás terület lejátszása.
[DSD Multi]: A többcsatornás terület lejátszása.
[System Settings]
(Rendszebeállítások)
Beállítások és módosítási lehetőségek
x [Parental Control Area Code] (Szülői
felügyelet területkód)
[Music Settings]
(Zenebeállítások)
Megadhatja a rendszerbeállításokat.
x [OSD]
Megadhatja a rendszer képernyőn megjelenített
feliratainak nyelvét.
x [Illumination/Display] (Kivilágítás/kijelző)
Kijelölheti az érintőgombok (11. oldal) és az
előlapi kijelző (12. oldal) állapotát.
[Standard/On] (Normál/be): Az érintőgombok
és az előlapi kijelző fénye bekapcsolva marad.
[Simple/Off] (Normál/be): Az érintőgombok és
az előlapi kijelző kikapcsolnak, ha a rendszer
használaton kívül van.
61HU
x [HDMI Settings] (HDMI-beállítások)
x [Screen Saver] (Képernyőkímélő)
[Control for HDMI] (HDMI-vezérlés)
[On] (Be): Bekapcsolás. A HDMI-kábellel
összekötött készülékeket egymásról vezérelheti.
[Off] (Ki): Kikapcsolás.
[On] (Be): A képernyőkímélő funkció
bekapcsolása.
[Off] (Ki): Kikapcsolás.
[Audio Return Channel]
Ez a funkció akkor használható, ha a
rendszerhez csatlakoztatott tv kompatibilis az
Audio Return Channel funkcióval.
[Auto]: A rendszer automatikusan fogadhatja a
tv-ről érkező digitális hangjelet HDMI-kábelen
keresztül.
[Off] (Ki): Kikapcsolás.
Megjegyzés
• Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a [Control for
HDMI] (HDMI-vezérlés) beállítás [On] (Be) értékre
van állítva.
[HDMI1 Audio Input Mode] (HDMI1
hangbemenet módja) (csak európai modellek
esetén)
Kiválaszthatja a HDMI (IN 1) aljzathoz
csatlakoztatott készülék hangbemenetét.
[HDMI1]: A HDMI (IN 1) aljzathoz
csatlakoztatott készülék hangja a HDMI (IN 1)
aljzatról érkezik.
[TV]: A HDMI (IN 1) aljzathoz csatlakoztatott
készülék hangja a TV (DIGITAL IN OPTICAL)
aljzatról érkezik.
x [Quick Start Mode] (Gyorsindítás mód)
[On] (Be): A rendszer gyorsabban elindul
készenléti módból, így a bekapcsolást követően
hamarabb használni kezdheti.
[Off] (Ki): Az alapértelmezett beállítás.
x [Software Update Notification]
(Figyelmeztetés szoftverfrissítésre)
[On] (Be): Az újabb szoftververziókról való
értesítések bekapcsolása a rendszerben
(57. oldal).
[Off] (Ki): Kikapcsolás.
x [Gracenote Settings] (Gracenotebeállítások)
[Auto]: A rendszer automatikusan letölti
a lemezadatokat a lemez lejátszásának
leállításakor. A letöltéshez hálózati hozzáférés
szükséges.
[Manual] (Kézi): A rendszer a [Video Search]
(Videókeresés) vagy [Music Search]
(Zenekeresés) lehetőség kiválasztásakor tölt
le lemezadatokat.
x [System Information] (Rendszerinformáció)
Megjelenítheti a rendszer szoftververzió-adatait
és MAC-címét.
[Network Settings]
(Hálózati beállítások)
Megadhatja az internetkapcsolat és a hálózat
részletes beállításait.
x [Internet Settings] (Internetbeállítások)
x [Auto Standby] (Automatikus készenlét)
[On] (Be): Az [Auto Standby] (Automatikus
készenlét) funkció bekapcsolása. Ha körülbelül
30 percen keresztül nem használja a rendszert,
az automatikusan készenléti módba lép.
[Off] (Ki): A funkció kikapcsolása.
x [Auto Display] (Automatikus kijelzés)
[On] (Be): A rendszer automatikusan
információt jelenít meg a képernyőn a műsorok,
képmódok, hangjelek és egyebek átváltásakor.
[Off] (Ki): A rendszer csak a DISPLAY gomb
megnyomásakor jelenít meg információt.
62HU
Előzőleg csatlakoztassa a rendszert a hálózathoz.
Részletekért lásd: „3. lépés: Csatlakoztatás a
hálózathoz” (27. oldal).
x [Network Connection Diagnostics] (Hálózati
diagnosztika)
A hálózati diagnosztika futtatásával
ellenőrizheti, hogy a hálózati kapcsolat
megfelelően létrejött-e.
x [Connection Server Settings] (Kapcsolódó
kiszolgáló beállításai)
Beállíthatja, hogy megjelenjen-e a rendszer által
használt DLNA-kiszolgáló.
x [Renderer Set-up] (Megjelenítő beállítása)
x [Renderer Access Control] (Megjelenítőhozzáférésvezérlés)
Engedélyezheti vagy letilthatja a parancsok
fogadását a DLNA-vezérlőktől.
x [Party Auto Start] (Megosztás
automatikus indítása)
[On] (Be): PARTYt indíthat, illetve
bekapcsolódhat egy már folyamatban lévő
PARTYba egy a hálózaton található, a PARTY
STREAMING funkciót támogató eszköz
kérésére.
[Off] (Ki): Kikapcsolás.
Megadhatja az alapvető beállításokat az egyszerű
beállítás újbóli futtatásával. Kövesse
a képernyőn megjelenő utasításokat.
[Resetting] (Alaphelyzet)
x [Reset to Factory Default Settings]
(Gyári alapbeállítások visszaállítása)
Visszaállíthatja a rendszerbeállítások kijelölt
csoportját a gyári alapértékekre. A csoporton
belül mindegyik beállítás alaphelyzetbe áll.
x [Initialize Personal Information]
(Személyes adatok törlése)
Törölheti a rendszerben tárolt személyes adatait.
Beállítások és módosítási lehetőségek
[Automatic Access Permission] (Automatikus
hozzáférés-engedélyezés): Engedélyezheti vagy
letilthatja az automatikus hozzáférést az
újonnan észlelt DLNA-vezérlők számára.
[Smart Select] (Intelligens választás): Ezzel
a beállítással engedélyezheti, hogy egy Sony
DLNA-vezérlő az infravörös sugárral
működtethető célkészülékként azonosítsa
a rendszert. A funkciót bekapcsolhatja vagy
kikapcsolhatja.
[Renderer Name] (Megjelenítő neve):
Megjeleníti a rendszer nevét úgy, ahogy az
a hálózaton található egyéb DLNA-eszközökön
látható.
[Easy Setup]
(Gyorsbeállítás)
x [Media Remote Device Registration]
(Média-távvezérlő eszköz regisztrálása)
Regisztrálhatja média-távvezérlő eszközét.
x [Registered Media Remote Devices]
(Regisztrált média-távvezérlő eszközök)
Megjelenítheti a regisztrált média-távvezérlő
eszközök listáját.
63HU
Működés
További információk
Óvintézkedések
Biztonság
• A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében soha ne
tegyen folyadékkal teli edényt, például virágvázát
a rendszerre, és a rendszert ne helyezze víz, például
fürdőkád vagy zuhanyzófülke közelébe.
Ha bármilyen szilárd anyag vagy folyadék kerül
a készülék belsejébe, húzza ki a hálózati
csatlakozóvezetéket, és forduljon szakemberhez.
• Ne érintse vizes kézzel a hálózati csatlakozóvezetéket,
mert ez áramütéshez vezethet.
Áramforrások
• Ha hosszabb ideig nem használja az egységet, húzza
ki a fali dugaszolóaljzatból (konnektorból). Mindig
a csatlakozódugasznál, és soha ne a vezetéknél fogva
húzza ki a vezetéket.
Elhelyezés
• Úgy helyezze el a rendszert, hogy a levegő szabadon
áramolhasson körülötte, máskülönben
túlmelegedhet.
• Ha hosszabb időn keresztül magas hangerőn
használja a készüléket, a burkolat felmelegszik.
Ez nem jelent hibás működést, de lehetőleg ne érintse
meg a készülék burkolatát. Ne helyezze a rendszert
rosszul szellőző, több oldalról zárt térbe, mert az
túlmelegedést okozhat.
• Ne helyezzen semmilyen olyan tárgyat a rendszerre,
amely eltakarhatja a szellőzőnyílásokat. A rendszer
nagyteljesítményű erősítőt tartalmaz.
Ha a szellőzőnyílások elzáródnak, a rendszer
túlmelegedhet, ami működési hibákhoz vezethet.
• Ne helyezze a rendszer olyan felületekre (szőnyegre,
pokrócra stb.) vagy olyan anyagok (függönyök és más
drapériák) közelébe, amelyek eltakarhatják
a szellőzőnyílásokat.
• A rendszert nem szabad több oldalról zárt térben,
például könyvespolcon vagy hasonló helyen
elhelyezni.
• Ne helyezze a rendszert fűtőtestek (például
radiátorok vagy légvezetékek) közelébe, illetve olyan
helyre, ahol közvetlen napfénynek, túlzott pornak,
mechanikai rázkódásnak vagy ütődésnek van kitéve.
• Ne döntse meg a rendszert, mert csak vízszintes
helyzetű működtetéshez készült.
• Tartsa távol a rendszert és a lemezeket az erős
mágneses terű berendezésektől, például
mikrohullámú sütőktől vagy nagyméretű
hangszóróktól.
• Ne tegyen nehéz tárgyakat a rendszerre.
64HU
• Ha a rendszert a hidegről közvetlenül meleg helyre
viszi, illetve nagyon nedves szobába helyezi, a
nedvesség a készülékben lecsapódhat a lencsékre.
Ekkor előfordulhat, hogy a rendszer nem működik
megfelelően. Ilyen esetben távolítsa el a lemezt, és
hagyja bekapcsolva a rendszert körülbelül fél órán át,
amíg a nedvesség elpárolog.
• Mielőtt a rendszert megmozdítja, vegye ki belőle a
lemezt. Ha ezt nem teszi meg, a lemez megsérülhet.
• Ha bármi a készülék belsejébe kerül, húzza ki a
hálózati csatlakozóvezetéket, és a további használat
előtt ellenőriztesse a készüléket szakemberrel.
A hangerő módosítása
• Ne hangosítsa fel a rendszert a nagyon halk vagy
hangjel nélküli részeknél, mert a hangsugárzók
megsérülhetnek, amikor hirtelen nagy hangerejű rész
következik.
Tisztítás
• Kímélő tisztítószerrel enyhén megnedvesített puha
kendővel törölje le a készülék burkolatát és
kezelőszerveit. A tisztításhoz soha ne használjon
súrolószivacsot, súrolószert vagy oldószereket,
például alkoholt vagy benzint.
Ha a rendszerrel kapcsolatban bármilyen kérdése
vagy problémája merül fel, keresse fel a legközelebbi
Sony-forgalmazót.
Tisztítólemezek, lemez-/lencsetisztítók
• Ne használjon tisztítólemezeket vagy lemez-/
lencsetisztítókat (beleértve a folyékony és a
szórófejes típusúakat is). Ez a készülék
meghibásodásához vezethet.
Az alkatrészek cseréje
• A rendszer javításakor a kicserélt alkatrészeket újbóli
felhasználás vagy hulladék-újrahasznosítás céljából
visszatarthatja a szerviz.
A tv színe
• Ha a tv-képernyőn a hangsugárzók közelében
elszíneződés jelentkezik, kapcsolja ki a tv-készüléket,
majd 15–30 perc múlva kapcsolja be. Ha az
elszíneződés tartósan fennáll, helyezze a
hangsugárzókat a tv-készüléktől távolabbra.
FONTOS MEGJEGYZÉS
Figyelem! A rendszer korlátlan ideig képes álló
videoképeket vagy képernyőkijelzéseket
megjeleníteni a televízió képernyőjén. Ha hosszú
ideig hagyja megjelenítve ezeket a képeket,
a tv-képernyő tartós károsodását okozhatja.
A projektoros televíziók különösen
érzékenyek erre.
A rendszer áthelyezése
• A rendszer áthelyezése előtt győződjön meg arról,
hogy nincs benne lemez, és húzza ki a hálózati
vezetéket a hálózati aljzatból (konnektorból).
Megjegyzések a lemezekkel
kapcsolatban
A lemezek kezelése
• A lemezt a tisztán tartása érdekében a szélénél
fogja meg, és ne érintse meg a felületét.
• Ne ragasszon papírt vagy ragasztószalagot
a lemezre.
Tisztítás
• Lejátszás előtt tisztítsa meg a lemezt egy
törlőkendővel.
A lemezt a belsejétől kifelé törölje le.
További információk
• Ne tegye ki a lemezt közvetlen napfénynek
vagy hőhatásnak (például hővezetékek
hőjének), és ne hagyja közvetlen napsütésben
álló autóban, mivel az autó belseje nagyon
felmelegedhet.
• Lejátszás után helyezze vissza a lemezt
a tokjába.
• Ne használjon oldószert, például benzint,
hígítószert, a kereskedelemben kapható
tisztítószereket vagy a bakelitlemezekhez
készült antisztatikus spray-ket.
A rendszer csak szabványos kerek lemezeket tud
lejátszani. A szabványostól vagy kerektől eltérő
(például kártya, szív vagy csillag alakú) lemez
használata meghibásodáshoz vezethet.
Ne használjon olyan lemezt, amelyen
a kereskedelemben kapható kiegészítő,
például címke vagy gyűrű van elhelyezve.
65HU
Hibaelhárítás
Ha a rendszer működésében az alábbi rendellenességek bármelyikét észleli, a javítás előtt próbálkozzon
meg a hiba elhárításával az útmutatóban leírt módon. Ha a probléma tartósan fennáll, keresse fel
a legközelebbi Sony-forgalmazót.
Ne feledje, hogy ha a javítás közben a szerviz kicserél egyes alkatrészeket, azokat visszatarthatják.
Általános
Jelenség
Problémák és megoldások
Az egység nincs bekapcsolva.
• Ellenőrizze, hogy a hálózati vezetéket biztonságosan csatlakoztatta-e.
A távvezérlő nem működik.
• A távvezérlő és az egység túl messze van egymástól.
• Kimerültek a távvezérlő elemei.
A lemeztálca nem nyílik ki, és
nem lehet eltávolítani a lemezt
akkor sem, ha megnyomja
a Z gombot.
• Próbálkozzon a következőkkel: 1 Nyomja meg és tartsa nyomva legalább
5 másodpercig az egység N és Z gombját a lemeztálca kiadásához.
2 Távolítsa el a lemezt. 3 Húzza ki a hálózati vezetéket a fali
csatlakozóaljzatból, majd néhány perc múlva csatlakoztassa újra.
A rendszer nem működik
megfelelően.
• Húzza ki a hálózati vezetéket a hálózati aljzatból, majd néhány perc múlva
csatlakoztassa újra.
Üzenetek
Jelenség
Problémák és megoldások
Az [A new software version is
• Frissítse a rendszert az újabb szoftververzióra a [Network Update]
available. Please go to the
(Hálózati frissítés) szakaszban (57. oldal) ismertetett módon.
„Setup” section of the menu and
select „Network Update” to
perform the update.] (Új
szoftververzió érhető el. Lépjen
a menü „Beállítás” részébe, és
válassza a „Hálózati frissítés”
lehetőséget a frissítés
végrehajtásához.) üzenet jelenik
meg a tv-képernyőn.
66HU
Az előlapi kijelzőn megjelenik
egymást váltva a PROTECTOR
és a PUSH PWR felirat.
Kapcsolja ki a rendszert a "/1 gombbal, és ellenőrizze a következőket,
miután a „STANDBY” szöveg eltűnik.
• Nincs rövidzárlat a + és a - hangsugárzó-vezeték között?
• Csak engedélyezett hangsugárzókat használ?
• Nem takarja el valami a rendszer szellőzőnyílásait?
• Miután ellenőrizte a fentieket, és elhárította az esetleges problémákat, kapcsolja
be a rendszert. Ha a probléma okára a fenti összes ellenőrzési lépés elvégzését
követően sem derül fény, keresse fel a legközelebbi Sony-forgalmazót.
Az előlapi kijelzőn megjelenik
a „LOCKED” felirat.
• Kapcsolja ki a gyermekzárfunkciót (50. oldal).
Az előlapi kijelzőn megjelenik
a DEMO LOCK felirat.
• Forduljon a legközelebbi Sony-forgalmazóhoz vagy a helyileg illetékes
Sony-szervizhez.
Az előlapi kijelzőn megjelenik
a Exxxx felirat.
• Forduljon a Sony-forgalmazóhoz vagy a helyileg illetékes Sony-szervizhez,
és adja meg a szervizkódot.
A
jel jelenik meg a tvképernyőn bárminemű
üzenet nélkül.
• Forduljon a legközelebbi Sony-forgalmazóhoz vagy a helyileg illetékes
Sony-szervizhez.
Kép
Jelenség
Problémák és megoldások
Nincs kép.
• Ellenőrizze a kimeneti módot a rendszeren (22. oldal).
Nincs kép, amikor a HDMIvezetékkel létesít kapcsolatot.
• Az egység olyan bemeneti eszközhöz van csatlakoztatva, amely nem
kompatibilis a HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)
szabvánnyal (az előlapi kijelzőn nem világít a HDMI jelzés) (22. oldal).
A HDMI (IN 1) vagy HDMI (IN • A tv- vagy videokészüléktől függően előfordulhat, hogy a térhatású képek nem
2) aljzaton továbbított térhatású jelennek meg.
képek nem jelennek meg
a tv-képernyőn.
Nincs kép, vagy alacsony
• BD-ROM lejátszásakor a rendszer nem továbbít nagyfelbontású képet
a képfelbontás, ha komponens
másolásvédelmi okokból. Ajánlott HDMI-kapcsolatot használni (22. oldal).
videokábeles kapcsolatot hoz
létre. (Csak nem európai és nem
szaúd-arábiai modellek esetén.)
A kép sötét területei túlságosan • Állítsa a [Picture Quality Mode] (Képminőség módja) beállítást az
sötétek, illetve a világos területek alapértelmezett [Standard] (Normál) értékre (40. oldal).
túlságosan világosak vagy nem
természetesek.
A kép nem megfelelően kerül
a kimenetre.
• Ellenőrizze az [Output Video Format] (Kimeneti videoformátum) beállításokat
a [Screen Settings] (Képernyő-beállítások) menüben (58. oldal).
• Ha egyszerre analóg és digitális jelet is továbbít a rendszer, állítsa a [BD/DVDROM 1080/24p Output] (BD/DVD-ROM 1080/24p kimenet) beállítást [Off]
értékre a [Screen Settings] (Képernyő-beállítások) menüben (59. oldal).
• BD-ROM lejátszása esetén ellenőrizze a [BD/DVD-ROM 1080/24p Output]
(BD/DVD-ROM 1080/24p kimenet) beállításokat a [Screen Settings]
(Képernyő-beállítások) menüben (59. oldal).
Képzaj jelentkezik.
• Tisztítsa meg a lemezt.
• Ha a rendszer képkimenete videomagnón halad át, mielőtt a tv-re kerül,
a BD/DVD-műsorok egy részére alkalmazott másolásvédelmi jel ronthatja a
képminőséget. Ha akkor is tapasztalja a problémát, ha az egységet közvetlenül
a tv-hez csatlakoztatja, próbálja meg másik bemeneti aljzatra csatlakoztatni.
Egy kép nem a teljes tvképernyőn jelenik meg.
• Ellenőrizze a [TV Type] (Tv típusa) beállítást a [Screen Settings]
(Képernyő-beállítások) menüben (58. oldal).
• A lemezen a méretarány rögzített.
Elszíneződés tapasztalható
a tv-képernyőn.
• Ha a hangsugárzókat katódsugárcsöves tv-vel vagy projektorral használja,
helyezze a hangsugárzókat legalább 0,3 méter távolságra a tv-készüléktől.
• Ha az elszíneződés tartósan fennáll, kapcsolja ki a tv-készüléket,
majd 15-30 perc múlva kapcsolja be.
• Gondoskodjon róla, hogy ne legyen mágneses tárgy (tv-állvány mágneszára,
egészségügyi eszköz, játék stb.) a hangsugárzók közelében.
Nincs kép, miután video-/
fényképfájlt játszok le az iPod/
iPhone készüléken. (Csak
európai, ausztrál, szingapúri és
thaiföldi modellek esetén.)
• Állítsa be a tv-készüléken a rendszernek megfelelő bemenetet.
További információk
Nincs kép, ha az [Output Video • Nyomja meg és tartsa nyomva legalább 5 másodpercig az egység N és VOL –
Format] (Kimeneti
gombját a videokimenet visszaállításához a legalacsonyabb videofelbontásra.
videoformátum) beállításban
kiválasztott kimeneti
videofelbontás helytelen.
67HU
Hang
Jelenség
Problémák és megoldások
Nincs hang.
• A hangsugárzó-vezetékek csatlakozása nem megfelelő.
• Ellenőrizze a hangsugárzók beállításait (49. oldal).
A Super Audio CD lemez hangja • A HDMI (IN 1) és a HDMI (IN 2) aljzat nem fogad másolásvédelmet tartalmazó
nem hallható a HDMI (IN 1)
hangformátumot. Csatlakoztassa a készülék analóg hangkimenetét az egység
vagy HDMI (IN 2) aljzathoz
AUDIO (AUDIO IN L/R) aljzataihoz.
csatlakoztatott készülékről való
lejátszáskor.
Nem érkezik hang a tv-ről a
• Állítsa a [Control for HDMI] (HDMI-vezérlés) beállítást [On] (Bekapcsolva)
HDMI (OUT) aljzaton az Audio értékre a [System Settings] (Rendszerbeállítások) képernyő [HDMI Settings]
Return Channel funkció
(HDMI-beállítások) menüjében (62. oldal). Állítsa továbbá az [Audio Return
használatakor.
Channel] (Audio visszacsatorna) beállítást [Auto] (Automatikus) értékre
a [System Settings] (Rendszerbeállítások) képernyő [HDMI Settings]
(HDMI-beállítások) menüjében (62. oldal).
• Győződjön meg róla, hogy a tv-készüléke kompatibilis az Audio Return
Channel funkcióval.
• Ellenőrizze, hogy a HDMI-vezeték olyan aljzatra van csatlakoztatva a tv-n,
amely kompatibilis az Audio Return Channel funkcióval.
A rendszer nem megfelelő
hangot ad ki, ha set-top box
készülékhez van csatlakoztatva.
• Állítsa az [Audio Return Channel] (Audio visszacsatorna) beállítást [Off]
(Kikapcsolva) értékre a [System Settings] (Rendszerbeállítások) képernyő
[HDMI Settings] (HDMI-beállítások) menüjében (62. oldal).
Erős zúgás vagy zaj hallható.
• Vigye távolabb a tv-készüléket az audiokészülékektől.
• Tisztítsa meg a lemezt.
CD lejátszásakor nincs sztereó
hanghatás.
• Válasszon sztereó hangzást az
gomb megnyomásával (43. oldal).
Csak a középső hangsugárzóból • Vannak olyan lemezek, amelyekről csak a középső hangsugárzón játszható
szólal meg hang.
le hang.
Nincs hang, vagy csak nagyon
halk hang hallható a hátsó
hangsugárzókból.
• Ellenőrizze a hangsugárzók csatlakoztatását és beállításait (20. és 49. oldal).
• Ellenőrizze a térhatású hangzás beállítását (31. oldal).
• Bizonyos források esetén a hátsó hangsugárzók hatása kevésbé érvényesül.
• Kétcsatornás forrást játszik le.
Torzítva szólal meg a
csatlakoztatott készülék hangja.
• Csökkentse a csatlakoztatott készülékről érkező bemenet jelerősségét az
[Attenuate - AUDIO] (Audiocsillapítás) beállítás engedélyezésével (59. oldal).
Vevőegység
68HU
Jelenség
Problémák és megoldások
A rádióállomásokat nem lehet
behangolni.
• Ellenőrizze, hogy az antennát megfelelően csatlakoztatta-e. Állítsa az antennát
a megfelelő irányba, és csatlakoztasson külső antennát, ha szükséges.
• Az állomások jelerőssége túl alacsony (az automatikus hangolás használatakor).
Használjon kézi hangolást.
Lejátszás
Jelenség
Problémák és megoldások
Nem játszható le a lemez.
• A BD/DVD lemezen területkódja nem egyezik meg a rendszerével.
• Nedvesség csapódott le az egység belsejében, ami károsíthatja a lencséket.
Távolítsa el a lemezt, és hagyja bekapcsolva a rendszert körülbelül fél órán át.
• A rendszer nem tudja lejátszani a nem megfelelően lezárt házilag írt lemezeket
(71. oldal).
A fájlnevek nem jelennek
meg megfelelően.
• A rendszer csak az ISO 8859-1 szabvány szerinti karakterformátumokat tudja
megjeleníteni. Más karakterek lehet, hogy nem jelennek meg megfelelően.
• A használt lemezíró szoftvertől függően előfordulhat, hogy a beviteli karakterek
másképp jelennek meg.
A lemez lejátszása nem az
elejéről indul el.
• A lejátszás folytatását választotta. Nyomja meg az OPTIONS gombot, válassza
ki a [Play from start] (Lejátszás az elejéről) lehetőséget, és nyomja meg
a
gombot.
Nem változtatható meg a
• Használja a BD vagy DVD menüjét.
hangsáv vagy a feliratozás nyelve, • Nincs többnyelvű hangsáv/feliratozás vagy több nézetszög rögzítve a lejátszott
illetve a nézeti szög.
BD vagy DVD lemezen.
Nem játszhatók le a BD-ROM
lemezen található
ráadástartalmak vagy
más adatok.
• Próbálkozzon a következőkkel: 1 Távolítsa el a lemezt. 2 Kapcsolja ki a
rendszert. 3 Válassza le és csatlakoztassa újra az USB-eszközt (35. oldal).
4 Kapcsolja be a rendszert. 5 Helyezze be a BONUSVIEW/BD-LIVE
tartalommal rendelkező BD-ROM lemezt.
További információk
A lejátszás nem attól a folytatási • A lemeztől függően előfordulhat, hogy a folytatási pont törlődik
ponttól indul újra, ahol legutóbb a memóriából, ha:
megállította.
– kiadja a lemeztálcát,
– leválasztja az USB-eszközt,
– más tartalmat játszik le, illetve
– kikapcsolja az egységet.
USB-eszköz
Jelenség
Problémák és megoldások
A rendszer nem ismeri fel az
USB-eszközt.
• Próbálkozzon a következőkkel: 1 Kapcsolja ki a rendszert. 2 Válassza le
és csatlakoztassa újra az USB-eszközt. 3 Kapcsolja be a rendszert.
• Győződjön meg róla, hogy az USB-eszköz megfelelően csatlakozik
az
(USB) portra.
• Ellenőrizze, hogy nem sérült-e az USB-eszköz vagy egy vezeték.
• Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva az USB-eszköz.
• Ha az USB-eszköz USB-hubon keresztül csatlakozik, válassza le
és csatlakoztassa közvetlenül az egységhez az USB-eszközt.
BRAVIA Internetes videó
Jelenség
Problémák és megoldások
A kép vagy a hang rossz
• A kép vagy a hang gyenge minőségű lehet bizonyos internetes
minőségű, illetve bizonyos
tartalomszolgáltatók esetében.
műsorok kisebb részletességgel • A kép vagy a hang minősége javítható a kapcsolat sebességének módosításával.
jelennek meg, különösen a gyors A Sony az SD videókhoz legalább 2,5 Mb/s sebességű, a HD videókhoz pedig
mozgást ábrázoló vagy sötét
legalább 10 Mb/s sebességű kapcsolat használatát javasolja.
jelenetek közben.
• Nem minden videó tartalmaz hangot.
A kép kicsi.
• Nagyítsa ki a X gombbal.
69HU
„BRAVIA” Sync – [Control for HDMI] (HDMI-vezérlés)
Jelenség
Problémák és megoldások
A [Control for HDMI] (HDMI- • Ellenőrizze, hogy a [Control for HDMI] (HDMI-vezérlés) beállításban az [On]
vezérlés) funkció nem működik
(Bekapcsolva) érték van-e megadva (62. oldal)
(„BRAVIA” Sync).
• Ha megváltoztatja a HDMI-kapcsolatot, kapcsolja ki és be a rendszert.
• Áramszünetet követően állítsa a [Control for HDMI] (HDMI-vezérlés)
beállítást [Off] (Kikapcsolva), majd ismét [On] (Bekapcsolva) értékre
(62. oldal).
• Ellenőrizze az alábbiakat, és további információkért olvassa el a készülékhez
kapott kezelési útmutatót.
– A csatlakoztatott készülék kompatibilis a [Control for HDMI] (HDMIvezérlés) funkcióval.
– A csatlakoztatott készülék [Control for HDMI] (HDMI-vezérlés) funkcióra
vonatkozó beállításai megfelelőek.
Hálózati kapcsolat
Jelenség
Problémák és megoldások
A rendszer nem tud csatlakozni • Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot (27. oldal) és a hálózati beállításokat
a hálózathoz.
(62. oldal).
USB vezeték nélküli LAN-kapcsolat
Jelenség
Problémák és megoldások
Nem tud kapcsolódni a
• Az útválasztó vezeték nélküli hálózatra vonatkozó beállításai automatikusan
számítógép az internetre, miután megváltozhatnak, ha a Wi-Fi Protected Setup funkciót az útválasztó
végrehajtotta a [Wi-Fi Protected konfigurálását megelőzően használja. Ilyen esetben módosítsa megfelelően
Setup (WPS)] (WPS-beállítás)
a számítógép beállításait is.
eljárást.
A rendszer nem csatlakoztatható • Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a vezeték nélküli LAN-útválasztó.
a vezeték nélküli LAN• A felhasználási körülmények (például a falak anyaga, a rádióhullám-vételi
útválasztóhoz.
feltételek vagy a rendszer és a vezeték nélküli LAN-útválasztó közötti
akadályok) következtében csökkenhet a lehetséges kommunikációs távolság.
Helyezze közelebb egymáshoz a rendszert és a vezeték nélküli LAN-útválasztót.
• A 2,4 GHz-es frekvenciasávot használó készülékek – például a mikrohullámú
sütők, Bluetooth-eszközök vagy digitális vezeték nélküli eszközök –
megszakíthatják a kommunikációt. Helyezze távolabb az egységet az ilyen
készülékektől, vagy kapcsolja ki a készülékeket.
A vezeték nélküli útválasztót
• Nyomja meg a RETURN gombot az előző képernyőre való visszatéréshez, és
nem találja a rendszer még akkor indítsa el újra a [Scan] (Keresés) műveletet. Ha a vezeték nélküli útválasztót
sem, ha végrehajtja a [Scan]
továbbra sem találja a rendszer, nyomja meg a RETURN gombot
a [Manual registration] (Kézi regisztráció) lehetőség kiválasztásához.
(Keresés) műveletet.
A rendszer nem tud csatlakozni • Az egység és a vezeték nélküli LAN-útválasztó túl messze van egymástól
(27. oldal).
a hálózatra, vagy a hálózati
kapcsolat nem stabil.
70HU
Lejátszható lemezek
Blu-ray lemez
BD-ROM1)
BD-R/BD-RE2)
DVD3)
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD3)
CD-DA (zenei CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
1)
Gyakran előfordul, hogy a szoftverek gyártói
szándékosan korlátozzák a BD/DVD lejátszási
műveleteit. Mivel ez a rendszer a BD/DVD
lemezeket a szoftvergyártók által kialakított
tartalomnak megfelelően játssza le, egyes
lejátszási funkciók hiányozhatnak.
Megjegyzés a kétrétegű BD/DVD
lemezekről
A lejátszás képe és hangja a rétegek váltásakor
rövid időre megszakadhat.
Területkód (csak BD-ROM/DVD VIDEO
lemezek esetén)
A rendszer területkódja az egység hátlapjára van
nyomtatva, és csak ezzel egyező területkóddal
vagy ALL szimbólummal felcímkézett BD-ROM/
DVD VIDEO (csak lejátszás) lemezt lehet
lejátszani.
További információk
Mivel a Blu-ray lemez specifikációk újak és gyorsan
változnak, előfordulhat, hogy bizonyos lemeztípusok
és -verziók nem játszhatók le. Ezenkívül
a hangkimenet különbözik a forrástól, a
csatlakozáshoz használt kimeneti aljzattól és a
választott hangkimeneti beállításoktól függően.
2) BD-RE: 2.1-es verzió
BD-R: 1.1-es, 1.2-es és 1.3-as verzió, beleértve
a szerves pigment típusú BD-R formátumot
(LTH típus)
A számítógépen írt BD-R lemezek nem játszhatók le,
ha a postscriptek írhatók.
3)
Akkor sem lehet a CD vagy DVD lemezt lejátszani,
ha nincs megfelelően lezárva. További
információkért olvassa el a felvevő eszközhöz kapott
kezelési utasítást.
Megjegyzés a BD/DVD lemezek
lejátszási műveleteiről
Nem lejátszható lemezek
• Kazettás BD lemezek
• BDXL lemezek
• DVD-RAM lemezek
• HD DVD lemezek
• DVD Audio lemezek
• PHOTO CD lemezek
• CD-Extra lemezek adatrésze
• Super VCD lemezek
• DualDisc lemezek hanganyagot tartalmazó
oldala
Megjegyzések a lemezekről
Ezt a terméket a Compact Disc (CD)
szabványnak megfelelő lemezek lejátszására
tervezték.
A DualDisc lemezek és a másolásvédelmi
technológiákkal kódolt egyes lemezek nem
felelnek meg a Compact Disc (CD)
szabványnak, ezért ezek a lemezek esetleg nem
kompatibilisek ezzel a termékkel.
71HU
Lejátszható fájltípusok
Videó1)
Fájlformátum
Kiterjesztések
MPEG-1 Video/PS2)5)
MPEG-2 Video/PS,
TS2)6)
„.mpg”, „.mpeg”, „.m2ts”,
„.mts”
Xvid
„.avi”
MPEG4/AVC2)5)
„.mkv”, „.mp4”, „.m4v”,
„.m2ts”, „.mts”
WMV92)5)
„.wmv”, „.asf”
AVCHD
3)5)
Zene
Fájlformátum
Kiterjesztések
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
„.mp3”
AAC2)4)5)
„.m4a”
WMA9 Standard2)4)
„.wma”
LPCM
„.wav”
Fénykép1)
Fájlformátum
Kiterjesztések
JPEG
„.jpg”, „.jpeg”
GIF
„.gif”
PNG
„.png”
1)
A rendszer nem játssza le ezeket a fájlokat
a megjelenítő funkción keresztül.
2) A rendszer nem játssza le a DRM-mel kódolt fájlokat.
3) A rendszer lejátssza a digitális videokamerával stb.
felvett AVCHD formátumú fájlokat. Az AVCHD
formátumú fájlok csak akkor játszhatók le, ha az
AVCHD-fájlokat tartalmazó lemez le van zárva.
4) A rendszer nem játssza le a Lossless stb. kódolású
fájlokat.
5)
A rendszer nem játssza le ezeket a fájlokat a DLNA
funkción keresztül.
6)
A rendszer csak SD felbontásban képes lejátszani
a DLNA funkcióval.
72HU
Megjegyzés
• Egyes fájlok nem játszhatók le a fájlformátumtól,
a fájlkódolástól, a rögzítési állapottól vagy
a DLNA-kiszolgáló állapotától függően.
• A számítógépen szerkesztett fájlok nem játszhatók
le minden esetben.
• A rendszer az alábbi fájlok és mappák felismerésére
képes a BD, DVD és CD lemezeken, valamint az
USB-eszközökön:
– legfeljebb 3 fa mappái
– legfeljebb 500 fájl egy fán belül
• A rendszer a DLNA-kiszolgálón lévő alábbi fájlok
és mappák felismerésére képes:
– legfeljebb 18 fa mappái
– legfeljebb 999 fájl egy fán belül
• Előfordulhat, hogy egyes USB-eszközök nem
működnek ezzel a rendszerrel.
• A rendszer felismeri a Mass Storage Class (MSC)
osztályú eszközöket (például flash-memóriákat vagy
merevlemezeket), az állóképrögzítő eszközöket
(SICD-ket) és a 101 gombos billentyűzeteket (csak az
előlapi
(USB) porton keresztül).
• Az adatvesztés, illetve az USB-memória vagy más
eszközök károsodásának elkerülése érdekében
kapcsolja ki a rendszert az USB-memória vagy más
eszközök csatlakoztatását és eltávolítását megelőzően.
• Az eszköz nem minden esetben képes folyamatosan
lejátszani a nagy bitsebességű videofájlokat ADAT
CD-ről. Ajánlott a nagy bitsebességű számokat
ADAT DVD használatával lejátszani.
Támogatott hangformátumok
A rendszer a következő hangformátumokat támogatja.
Formátum
LPCM 2ch
Funkció
LPCM 5.1ch
LPCM 7.1ch
Dolby Digital
Dolby
TrueHD,
Dolby Digital
Plus
DTS
DTS-ES
Discrete 6.1,
DTS-ES
Matrix 6.1,
DTS96/24
DTS-HD High
Resolution
Audio
DTS-HD
Master Audio
„BD/DVD”
a
a
a
a
a
a
a
a
„HDMI1”
„HDMI2”
a
–
a
–
a
–
–
–
„SAT/CABLE”
„TV”
(DIGITAL IN)
a
–
a
–
a
–
–
–
a: Támogatott formátum.
–: Nem támogatott formátum.
További információk
Megjegyzés
• A HDMI (IN 1) és HDMI (IN 2) aljzat nem továbbít hangot másolásvédelmet tartalmazó hangformátumok, például
a Super Audio CD vagy a DVD-Audio formátum esetén.
• A kétcsatornás LPCM formátum esetén a digitális jel mintavételezési frekvenciája legfeljebb 96 kHz lehet a HDMI1
vagy HDMI2 funkció, illetve 48 kHz a TV vagy SAT/CABLE funkció használatakor.
73HU
Műszaki adatok
Erősítő
KIMENŐ TELJESÍTMÉNY (névleges)
Bal első/jobb első:
108 W + 108 W (3 Ω,
1 kHz, 1% THD)
KIMENŐ TELJESÍTMÉNY (referencia)
Bal első/jobb első/középső/bal hátsó/jobb hátsó:
167 W (csatornánként,
3 Ω, 1 kHz)
Mélysugárzó:
165 W (3 Ω, 80 Hz)
Bemenetek (analóg)
AUDIO (AUDIO IN)
Érzékenység: 450/250 mV
Bemenetek (digitális)
SAT/CABLE (COAXIAL)
TV (Audio Return Channel/OPTICAL)
Támogatott formátumok:
Kétcsatornás LPCM (max.
48 kHz), Dolby Digital,
DTS
HDMI (IN 1)/HDMI (IN 2)
Támogatott formátumok:
Kétcsatornás LPCM (max.
96 kHz), Dolby Digital,
DTS
Videó
Kimenetek
* Csak nem európai és nem szaúd-arábiai modellek
esetén.
HDMI
Első/hátsó (SS-TSB106) – BDV-E380
Hátsó (SS-TSB106) – BDV-E880
Méret (kb.)
Tömeg (kb.)
96 mm × 245 mm × 96 mm
(sz/ma/mé)
0,6 kg
Első (SS-TSB108) – BDV-E980/BDV-E880
Méret (kb.)
Tömeg (kb.)
96 mm × 775 mm × 72 mm
(sz/ma/mé) (falra szerelt
rész)
275 mm × 1205 mm ×
245 mm (sz/ma/mé)
(teljes hangsugárzó)
1,4 kg (falra szerelt rész)
2,9 kg (teljes hangsugárzó)
Hátsó (SS-TSB109) – BDV-E980
Méret (kb.)
Tömeg (kb.)
96 mm × 775 mm × 72 mm
(sz/ma/mé) (falra szerelt
rész)
275 mm × 1205 mm ×
245 mm (sz/ma/mé)
(teljes hangsugárzó)
1,3 kg (falra szerelt rész)
2,8 kg (teljes hangsugárzó)
Középső (SS-CTB103)
Méret (kb.)
Type A (19 érintkezős)
315 mm × 59 mm × 53 mm
(sz/ma/mé)
0,4 kg
BD/DVD/Super Audio CD/CD rendszer
Tömeg (kb.)
Jelformátumrendszer
Egyesült államokbeli és kanadai modellek:
NTSC
Más modellek:
NTSC/PAL
Mélysugárzó (SS-WSB104) – BDV-E880/BDVE380
USB
(USB) port:
Type A (USB-memória,
memóriakártya-olvasó,
digitális fényképezőgép
és digitális kamera
csatlakoztatása)
LAN (100) csatlakozó
100BASE-TX csatlakozó
FM vevőegység
Rendszer
Méret (kb.)
Tömeg (kb.)
Digitális szintézeres,
fáziszárt hurkú (PLL)
kvarc hangolóegység
380 mm × 330 mm ×
191 mm (sz/ma/mé)
6,3 kg
Mélysugárzó (SS-WSB105) – BDV-E980
Méret (kb.)
Tömeg (kb.)
LAN
74HU
Hangsugárzók
VIDEO: 1 Vp-p, 75 Ω
COMPONENT*:
Y: 1 Vp-p 75 Ω
PB, PR: 0,7 Vp-p
75 Ω
Csatlakozó
Vételi frekvenciák
Egyesült államokbeli és kanadai modellek:
87,5 MHz – 108,0 MHz
(100 kHz lépésköz)
Más modellek:
87,5 MHz – 108,0 MHz
(50 kHz lépésköz)
Antenna
FM-huzalantenna
Antennacsatlakozók
75 Ω, kiegyensúlyozatlan
415 mm × 340 mm ×
215 mm (sz/ma/mé)
7,8 kg
Általános
Áramellátási követelmények
Tajvani modellek:
120 V AC, 50/60 Hz
Más modellek:
220 V – 240 V AC,
50/60 Hz
Teljesítményfelvétel
Méret (kb.)
Tömeg (kb.)
Bekapcsolva: 165 W
Készenlét: 0,3 W
(energiatakarékos
módban)
430 mm × 75 mm ×
320 mm (sz/ma/mé) a
legnagyobb kinyúlásokkal
4,1 kg
A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül
megváltozhatnak.
• A készenléti teljesítményfelvétel 0,3 W.
• Több mint 85%-os hatásfok érhető el a teljesen
digitális S-Master erősítővel.
További információk
75HU
Nyelvkódok listája
A nyelvek írásmódja az ISO 639: 1988 (E/F) szabványt követi.
Kód
Nyelv
Kód
Nyelv
Kód
Nyelv
Kód
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian;
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Nyelv
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Nincs megadva
Szülői felügyeleti/területkódok listája
Kód
Terület
Argentína
Ausztrália
Ausztria
Belgium
Brazília
Chile
Kína
Kolumbia
Dánia
Finnország
Franciaország
76HU
Kód
Terület
Németország
Görögország
Hong Kong
India
Indonézia
Írország
Olaszország
Japán
Korea
Luxemburg
Malajzia
Kód
Terület
Mexikó
Hollandia
Új-Zéland
Norvégia
Pakisztán
Fülöp-szigetek
Lengyelország
Portugália
Oroszország
Szingapúr
Spanyolország
Kód
Terület
Svédország
Svájc
Tajvan
Thaiföld
Egyesült
Királyság
Tárgymutató
Számok
előlapi kijelző 12
3D 34
3D Output Setting (3D kimenet
beállítása) 58
F
FM mód 45
frissítés 57
A
G
A/V SYNC 43
Attenuate - AUDIO (Halkítás HANG) 59
Audio (Hang) 60
Audio DRC 59
Audio Output (Hangkimenet) 59
Audio Return Channel 62
Audio Settings (Hangbeállítások) 59
Auto Calibration (Automatikus
kalibrálás) 48, 60
Auto Display (Automatikus kijelzés)
62
Auto Standby (Automatikus
készenlét) 62
Gracenote Settings (Gracenotebeállítások) 63
gyermekzár 50
B
BD Audio MIX Setting (BD
hangkeverés beállítása) 59
BD Hybrid Disc Playback Layer (BD
hibrid lemez lejátszandó rétege) 60
BD Internet Connection (BD
internetkapcsolat) 60
BD Parental Control (BD szülői
felügyelet) 61
BD/DVD Menu (BD/DVD menü)
60
BD/DVD Viewing Settings (BD/
DVD-lejátszás beállításai) 60
BD/DVD-ROM 1080/24p Output
(BD/DVD-ROM 1080/24p
kimenet) 59
BD-LIVE 34
BONUSVIEW 34
BRAVIA Internet Video 38
BRAVIA Sync 47
C
CD 71
Cinema Conversion Mode
(Filmkonverziós mód) 58
Connection Server Settings
(Kapcsolódó kiszolgáló beállításai)
63
Control for HDMI (HDMI-vezérlés)
47, 62
D
D.C.A.C. (Digital Cinema Auto
Calibration) 48
diavetítés 42
DLNA 39, 63
Dolby Digital 43
DTS 43
DVD 71
DVD Aspect Ratio (DVDnézeterány) 58
DVD Parental Control (DVD szülői
felügyelet) 61
E
Easy Setup (Gyorsbeállítás) 29, 64
előlap 11
H
hátoldal 13
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 59
HDMI Deep Colour Output (HDMI
Deep Colour kimenet) 59
I
Illumination/Display (Kivilágítás/
kijelző) 62
Initialize Personal Information
(Személyes adatok törlése) 64
Internet Settings 53
Internet Settings
(Internetbeállítások) 63
Internet Video Parental Control
(Internetes videó szülői felügyelet)
61
Internet Video Unrated (Nem
besorolt internetes videó) 62
internetes tartalom 38
L
lejátszási információk 35
lejátszható lemezek 71
M
Media Remote Device Registration
(Média-távvezérlő eszköz
regisztrálása) 63
multiplex-alapú műsorok hangzása
44
Music Settings (Zenebeállítások) 62
N
Network Connection Diagnostics
(Hálózati diagnosztika) 63
Network Settings (Hálózati
beállítások) 63
Network Update (Hálózati frissítés)
57
nyelvkódok listája 76
O
OSD 62
Output Video Format (Kimeneti
videoformátum) 58
Pause Mode (Pillanatmegállítás
módja) 59
Q
Quick Start Mode (Gyorsindítás
mód) 62
R
RDS 46
Registered Media Remote Devices
(Regisztrált média-távvezérlő
eszközök) 63
Renderer Access Control
(Megjelenítő-hozzáférésvezérlés)
63
Renderer Set-up (Megjelenítő
beállítása) 63
Reset to Factory Default Settings
(Gyári alapbeállítások
visszaállítása) 64
Resetting (Alaphelyzet) 64
S
Screen Format
(Képernyőformátum) 58
Screen Saver (Képernyőkímélő) 63
Screen Settings
(Képernyőbeállítások) 58
SLEEP 50
Sound Effect (Hangeffektus) 60
Speaker Settings (Hangsugárzóbeállítások) 49
Connection (Csatlakoztatás) 49
Distance (Távolság) 49
Level (Szint) 49
Speaker Settings (Hangsugárzók
beállításai) 60
Subtitle (Felirat) 60
Super Audio CD Playback Channels
(Super Audio CD lejátszandó
csatornák) 62
Super Audio CD Playback Layer
(Super Audio CD lejátszandó
réteg) 62
Surround Setting (Térhangzás
beállítása) 60
System Information
(Rendszerinformáció) 63
T
távirányító 14
területkód 71
Test Tone (Teszthang) 50
TV Screen Size Setting for 3D
(Tv-képernyő méretének beállítása
a 3D-hez) 58
TV Type (Tv típusa) 58
U
P
USB 36
Parental Control Area Code (Szülői
felügyelet területkód) 61
Parental Control Settings (Szülői
felügyelet beállításai) 61
Party Auto Start (Megosztás
automatikus indítása) 63
Password (Jelszó) 61
WEP 56
WPA2-PSK (AES) 56
WPA2-PSK (TKIP) 56
WPA-PSK (AES) 56
WPA-PSK (TKIP) 56
W
77HU
A rendszer szoftvere a jövőben frissíthető. Az elérhető frissítésekre vonatkozó információkért
keresse fel az alábbi URL-címet.
Európai vásárlók számára:
http://support.sony-europe.com
Tajvani vásárlók számára:
http://www.sony-asia.com/support/tw
Egyéb országok/régiók vásárlói számára:
http://www.sony-asia.com/support
©2011 Sony Corporation
(1)
Download PDF

advertising