Sony | VGN-TT1 | Sony VGN-TT1 Használati útmutató

N
Felhasználói útmutató
Személyi számítógép
VGN-T T soroza t
n 2 N
Tartalomjegyzék
Bevezetés...........................................................................................................................................................................6
Szerzői jogi megjegyzés ..............................................................................................................................................7
ENERGY STAR ................................................................................................................................................................8
Dokumentáció..............................................................................................................................................................9
Ergonómiai szempontok ............................................................................................................................................13
Az első lépések ................................................................................................................................................................15
A kezelőszervek és a csatlakozók .............................................................................................................................16
A jelzőfények..............................................................................................................................................................23
Áramforrás csatlakoztatása .......................................................................................................................................24
Az akkumulátor használata ........................................................................................................................................25
A számítógép biztonságos kikapcsolása...................................................................................................................32
A VAIO számítógép használata ........................................................................................................................................33
A billentyűzet használata ...........................................................................................................................................34
Az érintőpárna használata..........................................................................................................................................36
A speciális funkciógombok használata......................................................................................................................37
A beépített MOTION EYE kamera használata ...........................................................................................................38
Az optikai meghajtó használata .................................................................................................................................41
Az ExpressCard modul használata ............................................................................................................................51
A Memory Stick használata .......................................................................................................................................55
Az SD memóriakártya használata ..............................................................................................................................61
Az internet használata................................................................................................................................................65
n 3 N
A vezeték nélküli hálózat (WLAN) használata ............................................................................................................66
A Bluetooth funkció használata .................................................................................................................................74
Perifériás eszközök használata ........................................................................................................................................80
A zajszűrős fejhallgató használata .............................................................................................................................81
Dokkolóegység csatlakoztatása ................................................................................................................................87
Külső hangszóró csatlakoztatása ..............................................................................................................................95
Külső megjelenítő eszköz csatlakoztatása ................................................................................................................96
Megjelenítési mód választása ..................................................................................................................................105
A többmonitoros funkció használata .......................................................................................................................106
Külső mikrofon csatlakoztatása ...............................................................................................................................108
USB-eszköz csatlakoztatása ...................................................................................................................................109
Nyomtató csatlakoztatása .......................................................................................................................................112
i.LINK-eszköz csatlakoztatása.................................................................................................................................113
Csatlakozás helyi hálózathoz...................................................................................................................................115
A VAIO számítógép testreszabása.................................................................................................................................117
Jelszavak beállítása .................................................................................................................................................118
Az ujjlenyomat-felismerő hitelesítés használata ......................................................................................................130
A Trusted Platform Module (TPM) használata .........................................................................................................138
A számítógép beállítása a VAIO Control Center segédprogram használatával .......................................................146
Az energiatakarékos üzemmódok használata .........................................................................................................147
Az energiagazdálkodás beállítása a VAIO Power Management programmal..........................................................152
A merevlemez védelme............................................................................................................................................155
A VAIO számítógép bővítése .........................................................................................................................................156
Memóriamodulok behelyezése és eltávolítása ........................................................................................................157
n 4 N
Az eszközök biztonságos kezelése................................................................................................................................164
Az LCD-képernyő kezelése......................................................................................................................................165
Az áramforrás használata ........................................................................................................................................166
A számítógép kezelése ............................................................................................................................................167
A beépített MOTION EYE kamera kezelése.............................................................................................................169
A hajlékonylemezek kezelése ..................................................................................................................................170
A lemezek kezelése..................................................................................................................................................171
Az akkumulátor használata ......................................................................................................................................172
A fejhallgató használata ...........................................................................................................................................173
A Memory Stick memóriakártyák kezelése..............................................................................................................174
A merevlemez kezelése ...........................................................................................................................................175
A rendszer frissítése.................................................................................................................................................176
Problémamegoldás ........................................................................................................................................................177
Számítógép ..............................................................................................................................................................179
Rendszerbiztonság ..................................................................................................................................................187
Akkumulátor .............................................................................................................................................................188
Beépített MOTION EYE kamera...............................................................................................................................190
Hálózatkezelés .........................................................................................................................................................193
Bluetooth technológia..............................................................................................................................................197
Optikai lemezek .......................................................................................................................................................202
Megjelenítő eszköz ..................................................................................................................................................207
Nyomtatás................................................................................................................................................................211
Mikrofon ...................................................................................................................................................................212
Egér..........................................................................................................................................................................213
n 5 N
Hangszóró................................................................................................................................................................214
Érintőpárna ..............................................................................................................................................................216
Billentyűzet...............................................................................................................................................................217
Hajlékonylemezek ....................................................................................................................................................218
Hang és videó ..........................................................................................................................................................219
Memory Stick...........................................................................................................................................................223
Perifériás eszközök ..................................................................................................................................................224
Dokkolóegység ........................................................................................................................................................225
Terméktámogatás ..........................................................................................................................................................226
A Sony terméktámogatási szolgáltatásai.................................................................................................................227
Az e-Support szolgáltatás........................................................................................................................................228
Védjegyek.......................................................................................................................................................................230
n 6 N
Bevezetés
Bevezetés
Köszönjük, hogy megvásárolta a Sony VAIO® számítógépet, és üdvözöljük a Felhasználói útmutatóban. A Sony a hangkezelés,
a videokezelés, a számítástechnika és a kommunikáció legfejlettebb technológiáinak egyesítésével kínálja a legkorszerűbb
számítógépek által nyújtott élményt.
!
Az útmutatóban szereplő illusztrációk különbözhetnek kissé a számítógép valódi megjelenésétől.
n 7 N
Bevezetés
Szerzői jogi megjegyzés
© 2008 Sony Corporation. Minden jog fenntartva.
A jelen útmutató és az abban ismertetetett szoftver sem egészében, sem részben nem másolható, nem fordítható le és nem
alakítható át semmilyen gépileg értelmezhető formátumra előzetes írásos engedély nélkül.
A Sony Corporation nem vállal garanciát a jelen útmutatóra, a szoftverre, illetve az itt ismertetett egyéb információkra
vonatkozóan, és ezúton elzárkózik minden vélelmezett garanciavállalástól is a jelen útmutató, a szoftver, illetve az egyéb
információk eladhatóságára vagy adott célra való alkalmazhatóságára vonatkozóan. A Sony Corporation nem tehető
felelőssé bármilyen véletlenszerű, következményes vagy különleges kárért, amely vétség miatt, szerződésszegés miatt vagy
másképpen következett be a jelen útmutatóval, a szoftverrel, illetve az itt ismertetett egyéb információkkal vagy ezek
használatával kapcsolatban.
Az útmutatóban nincs feltüntetve a ™ és az ® jelölés.
A Sony Corporation fenntartja a jogot arra, hogy bármikor előzetes értesítés nélkül módosítsa a jelen útmutatót és az itt
ismertetett információkat. Az itt ismertetett szoftverre külön végfelhasználói licencszerződés feltételei vonatkoznak.
n 8 N
Bevezetés
ENERGY STAR
Az ENERGY STAR program partnereként a Sony megállapította, hogy ez a termék megfelel az ENERGY STAR
energiatakarékossági irányelveinek.
Az International ENERGY STAR Office Equipment Program a számítógépek és az irodai berendezések gazdaságos
használatával elérhető energiamegtakarítást központba helyező nemzetközi program. A program olyan termékek
fejlesztését és terjesztését szorgalmazza, amelyekkel hatékonyan csökkenthető az energiafelhasználás.
Az ENERGY STAR program részletes ismertetését a következő webhelyeken találja:
❑ http://www.energystar.gov (USA)
❑ http://www.eu-energystar.org (Európa)
A gyártó a tervezés során figyelembe vette az ENERGY STAR szabványait, és a számítógép a következő
energiatakarékossági beállításokat tartalmazza:
❑ Az LCD háttér-megvilágítása automatikusan kikapcsol, ha a számítógépen kb. 15 percig nem történik semmilyen
művelet.
❑ A számítógép automatikusan alvó üzemmódra vált, ha kb. 30 percig nem történik semmilyen művelet.
A számítógép normál üzemmódja visszaállítható bármelyik billentyűjének megnyomásával.
További tudnivalók az energiatakarékos üzemmódokról: Az energiatakarékos üzemmódok használata (147. oldal).
n 9 N
Bevezetés
Dokumentáció
A dokumentáció nyomtatott kiadványokat és a VAIO számítógépen olvasható felhasználói útmutatókat tartalmaz.
Nyomtatott dokumentáció
❑ Üzembe helyezési útmutató – Ez a kiadvány a VAIO számítógép kicsomagolásának és bekapcsolásának műveletét
mutatja be.
❑ Hibaelhárítási és visszaállítási útmutató – A normál működés során jelentkezőktől eltérő problémák megoldásait
tartalmazza.
❑ Előírások, garanciavállalás, EULA és technikai támogatás – A Sony garanciavállalási feltételeit, a biztonsági
előírásokat, a modem, a vezeték nélküli LAN, a vezeték nélküli WAN és a Bluetooth használatára vonatkozó előírásokat,
a végfelhasználói licencszerződést, valamint a Sony terméktámogatási információit tartalmazza.
n 10 N
Bevezetés
Elektronikus formátumú dokumentáció
❑ Felhasználói útmutató (a jelen útmutató) – Ez a kiadvány a számítógép jellemzőit és szolgáltatásait ismerteti.
Bemutatja ezenkívül a számítógéphez tartozó szoftvereket, valamint segítséget nyújt a gyakori problémák
megoldásához. A Felhasználói útmutató a böngészés megkönnyítése és a nyomtathatóság érdekében PDF
formátumú.
Az útmutató megtekintése a számítógép képernyőjén:
1
Kattintson duplán az asztalon található VAIO User Guide ikonra.
2
Nyissa meg a kívánt nyelv mappáját.
3
Válassza ki az elolvasni kívánt útmutatót.
✍
Az útmutatókat kézzel is megkeresheti, ehhez lépjen a Számítógép > VAIO (C:) (az Ön C: meghajtója) > Documentation >
Documentation mappába, és nyissa meg a kívánt nyelv mappáját.
Az útmutatóban megadott webhelyeket úgy keresheti fel, hogy a http:// előtaggal kezdődő megfelelő URL-címre kattint. A webhely
eléréséhez a számítógépnek csatlakoznia kell az internethez.
❑ Műszaki jellemzők – Az interneten elérhető műszaki jellemzők a VAIO számítógép hardver- és szoftverkonfigurációját
írják le.
Az online műszaki jellemzők megtekintése:
1
Csatlakozzon az internethez.
2
Keresse fel a Sony online terméktámogatási webhelyét a http://www.vaio-link.com címen.
✍
A csomagban lévő tartozékok dokumentációját különálló lemez tartalmazhatja.
n 11 N
Bevezetés
Windows súgó és támogatás
A Windows súgó és támogatás szolgáltatás a számítógép használatának elsajátítását segítő gyakorlati tanácsok,
oktatóanyagok és bemutatók átfogó forrása.
A keresési funkció, a tárgymutató és a tartalomjegyzék segítségével a Windows súgó teljes tartalmát elérheti, beleértve az
interneten található forrásokat is.
A Windows súgó és támogatás szolgáltatás eléréséhez kattintson a Start
gombra, és válassza a Súgó és támogatás
parancsot. A Windows súgó és támogatás szolgáltatást a Microsoft Windows billentyű lenyomva tartásával és az F1
billentyű megnyomásával is elérheti.
n 12 N
Bevezetés
További források
❑ A funkciókkal és a hibaelhárítással kapcsolatos részletes tájékoztatást a használt szoftverhez mellékelt súgóban talál.
❑ A kedvenc VAIO szoftveréhez tartozó online bemutatókat a http://www.club-vaio.com webhelyen tekintheti meg.
n 13 N
Bevezetés
Ergonómiai szempontok
A számítógépet hordozható eszközként fogja használni a legkülönbözőbb körülmények között. Javasoljuk, hogy lehetőség
szerint vegye figyelembe a következő ergonómiai szempontokat az állandó és a hordozható környezetek esetén egyaránt:
❑ A számítógép elhelyezése – Helyezze pontosan maga elé a számítógépet (1). Alsókarját tartsa vízszintesen (2), csuklója
legyen laza, kényelmes tartásban (3) a billentyűzet, az érintőpárna vagy a külső egér használata közben. Felsőkarját
tartsa ellazítva természetes helyzetben az oldala mellett. A számítógép használata közben gyakran tartson szünetet.
A túlságosan hosszú ideig tartó folyamatos számítógép-használat megerőltetheti a szemet, az izomzatot és az inakat.
❑ Bútor és testhelyzet – Válasszon olyan széket, amely megfelelően megtámasztja a hátát. A szék magasságát úgy állítsa
be, hogy lábfeje vízszintesen nyugodjon a padlón. Lábtámasz használatával még kényelmesebben ülhet. Üljön laza,
egyenes tartásban, ne görnyedjen előre és ne dőljön túlságosan hátra.
n 14 N
Bevezetés
❑ A számítógép kijelzőjének látószöge – A kijelző megdöntésével keresse meg a legjobb helyzetet. A kijelző megfelelő
dőlésszögének beállításával csökkentheti szeme megterhelését és szemizmai kifáradását. Állítsa be a kijelző fényerejét is.
❑ Megvilágítás – Válasszon olyan helyet, ahol az ablakokból és a lámpákból érkező fény nem okoz csillogást és tükröződést
a kijelzőn. Közvetett megvilágítás használatával elkerülheti a fényes foltok megjelenését a kijelzőn. A helyes megvilágítás
hozzájárul a kényelemérzethez, és hatékonyabbá teszi a munkát.
❑ A külső megjelenítő eszköz elhelyezése – Ha külső megjelenítő eszközt használ, megfelelő távolságra helyezze el.
Ügyeljen arra, hogy a képernyő szemmagasságban vagy annál kicsit lejjebb legyen, amikor a monitor előtt ül.
n 15 N
Az első lépések
Az első lépések
Ez a szakasz a VAIO számítógép használatának első lépéseit ismerteti.
❑ A kezelőszervek és a csatlakozók (16. oldal)
❑ A jelzőfények (23. oldal)
❑ Áramforrás csatlakoztatása (24. oldal)
❑ Az akkumulátor használata (25. oldal)
❑ A számítógép biztonságos kikapcsolása (32. oldal)
n 16 N
Az első lépések
A kezelőszervek és a csatlakozók
Tekintse át a következő oldalakon felsorolt kezelőszerveket és csatlakozókat, és keresse meg azokat a számítógépen.
!
A számítógép megjelenése a műszaki jellemzők eltéréseitől függően különbözhet az útmutatóban szereplő ábráktól. A különbségek
az országtól vagy régiótól is függhetnek.
n 17 N
Az első lépések
A számítógép eleje
A
B
C
D
E
F
G
Num lock jelzőfény (23. oldal)
Caps lock jelzőfény (23. oldal)
Scroll lock jelzőfény (23. oldal)
Beépített MOTION EYE kamera (38. oldal)
A beépített MOTION EYE kamera jelzőfénye (23. oldal)
LCD-képernyő (165. oldal)
Környezeti fényérzékelő (208. oldal)
A környezeti fény intenzitását méri, és ennek alapján optimális
szintre állítja az LCD fényerejét.
H Billentyűzet (34. oldal)
I Érintőpárna (36. oldal)
J Ujjlenyomat-érzékelő* (130. oldal)
*
Csak egyes típusok esetében.
n 18 N
Az első lépések
A Adathordozó jelzőfénye (23. oldal)
B Memory Stick memóriakártya foglalata*1 (55. oldal)
C WIRELESS jelzőfény (23. oldal)
D Töltés jelzőfénye (23. oldal)
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Merevlemez*2/optikai meghajtó jelzőfénye (23. oldal)
*1
A számítógép a normál Memory Stick és a Memory Stick Duo
memóriakártyát egyaránt kezeli.
*2
A számítógép tárolóeszköz-konfigurációjának a megvásárolt
modelltől függően beépített flash memóriás tárolóeszköz is a része
lehet. Az online műszaki jellemzők áttekintésével megismerheti
számítógépe konfigurációját.
Beépített mikrofon (monó)
SD memóriakártya foglalata (61. oldal)
WIRELESS kapcsoló (66. oldal)
Beépített hangszóró (sztereó)
Elnémító gomb (37. oldal)
Hangerőszabályzó gombok (37. oldal)
S1 gomb (37. oldal)
Lemezmeghajtó kiadógombja (37. oldal), (41. oldal)
n 19 N
Az első lépések
A számítógép hátulja
A Akkumulátor csatlakozója (25. oldal)
n 20 N
Az első lépések
A számítógép jobb oldala
A
B
C
D
E
F
Optikai meghajtó (41. oldal)
Kézi lemezkiadás nyílása (202. oldal)
Optikai meghajtó jelzőfénye (23. oldal)
Második kiadógomb (41. oldal)
Monitorcsatlakozó (97. oldal)
Tápellátás gomb és jelzőfény (23. oldal)
n 21 N
Az első lépések
A számítógép bal oldala
A
B
C
D
E
F
G
DC IN csatlakozó (24. oldal)
Hálózati (Ethernet) csatlakozó (115. oldal)
HDMI csatlakozó (97. oldal)
Szellőzőnyílások
Biztonsági nyílás
ExpressCard/34 modul foglalata (51. oldal)
4 érintkezős i.LINK-port (S400) (113. oldal)
H Nagy sebességű USB-portok (USB 2.0)*1 (109. oldal)
I Mikrofon csatlakozója (108. oldal)
J Fejhallgató csatlakozója*2 (95. oldal), (81. oldal)
*1
Kezeli a nagy sebességű, a teljes sebességű és a kis sebességű
eszközöket is.
*2
Ilyen alakú fejhallgató-csatlakozó a zajszűrős fejhallgatóval szállított
modelleken található. Egyéb esetben a hagyományos, kerek
csatlakozó található a számítógépen. Bár mini sztereocsatlakozóval
rendelkező fejhallgató vagy hangszóró is csatlakoztatható az ilyen
aljzathoz, a beépített zajszűrő funkció teljes mértékű kihasználásához
javasolt a tartozék zajszűrős fejhallgató csatlakoztatása.
n 22 N
Az első lépések
A számítógép alja
A Szellőzőnyílások
B Dokkolóegység csatlakozója (88. oldal)
C Memóriamodul tartórekesze (157. oldal)
n 23 N
Az első lépések
A jelzőfények
A számítógépen a következő jelzőfények találhatók:
Jelzőfény
Funkció leírása
Tápellátás 1
Zöld színnel világít, amikor a számítógép be van kapcsolva; narancs színnel lassan villog, amikor a számítógép
alvó állapot módban van; és nem világít, amikor a számítógép ki van kapcsolva, vagy hibernált üzemmódban van.
Töltés
Világít az akkumulátor töltése közben. További tudnivalók: Az akkumulátor feltöltése (28. oldal).
Beépített MOTION EYE kamera
Világít a beépített MOTION EYE kamera használata közben.
Adathordozó
Világít a behelyezett memóriakártyán lévő adatok olvasása, illetve a kártyára történő írás közben. (Amikor világít
ez a jelzőfény, ne állítsa alvó állapot módba és ne kapcsolja ki a számítógépet.) Ha a jelzőfény nem világít,
a memóriakártya nincs használatban.
Optikai meghajtó
Merevlemez
*
Akkor világít, ha a meghajtó adatot olvas vagy ír. Ha a jelzőfény nem világít, az optikai lemez nincs használatban.
Akkor világít, ha a meghajtó adatot olvas vagy ír. Amikor világít ez a jelzőfény, ne állítsa alvó állapot módba és
ne kapcsolja ki a számítógépet.
/Optikai meghajtó
Num lock
Caps lock
Scroll lock
WIRELESS
*
Nyomja meg a Num Lk billentyűt a numerikus billentyűzet bekapcsolásához. Nyomja meg újból ezt a billentyűt
a numerikus billentyűzet kikapcsolásához. Ha a jelzőfény nem világít, a numerikus billentyűzet ki van kapcsolva.
Nyomja meg a Caps Lock billentyűt, ha nagybetűket szeretne írni. Amikor a jelzőfény világít, a Shift billentyű
megnyomásakor kisbetűt írhat. Nyomja meg újból ezt a billentyűt a jelzőfény kikapcsolásához. Ha nem világít
a Caps lock jelzőfény, a szokásos módon kisbetűket írhat.
Nyomja meg a Scr Lk billentyűt a képernyőtartalom görgetési módjának megváltoztatásához. Ha nem világít
a Scroll lock jelzőfény, a szokásos módon történik a görgetés. A Scr Lk billentyű az egyes programokban
másképpen vagy egyáltalán nem működik.
Világít, amikor be van kapcsolva a WIRELESS kapcsoló, és a VAIO Smart Network ablakban engedélyezve
van egy vagy több vezeték nélküli funkció.
A számítógép tárolóeszköz-konfigurációjának a megvásárolt modelltől függően beépített flash memóriás tárolóeszköz is a része lehet. Az online
műszaki jellemzők áttekintésével megismerheti számítógépe konfigurációját.
n 24 N
Az első lépések
Áramforrás csatlakoztatása
A számítógép energiaellátásának biztosításához használhat tápegységet vagy újratölthető akkumulátort.
A tápegység használata
✍
Kizárólag a számítógéphez tartozó tápegységet használja.
A tápegység használata
1
Csatlakoztassa a tápkábel (1) egyik végét a tápegységhez (3).
2
Csatlakoztassa a tápkábel másik végét egy hálózati csatlakozóaljzathoz (2).
3
Csatlakoztassa a tápegységhez (3) csatlakoztatott kábelt a számítógép vagy a választható dokkolóegység DC IN
csatlakozójához (4).
✍
A számítógép energiaellátásának megszüntetéséhez húzza ki a tápegység kábelét.
Ügyeljen arra, hogy a hálózati csatlakozóaljzat könnyen elérhető legyen.
Ha hosszabb ideig nem használja a számítógépet, állítsa hibernált üzemmódba. Lásd: A hibernált üzemmód használata (150. oldal).
Ezzel az energiatakarékos üzemmóddal megtakaríthatja a számítógép leállításának és újraindításának idejét.
n 25 N
Az első lépések
Az akkumulátor használata
Az újonnan megvásárolt számítógéphez tartozó akkumulátor nincs teljesen feltöltve.
Az akkumulátor behelyezése
Az akkumulátor behelyezése
1
Kapcsolja ki a számítógépet, és csukja le az LCD-kijelzőt.
2
Csúsztassa befelé az akkumulátor LOCK kapcsolóját (1).
n 26 N
Az első lépések
3
Csúsztassa be az akkumulátort átlós irányban az akkumulátortartó rekeszbe, amíg a rekesz két oldalán található
kiszögellések (2) pontosan nem illeszkednek az akkumulátor két oldalán található U alakú hornyokba (3).
4
Forgassa el az akkumulátort a nyíl irányába, és nyomja lefelé az akkumulátortartó rekeszbe, amíg a helyére nem kattan.
5
Az akkumulátor számítógéphez rögzítéséhez csúsztassa kifelé a LOCK kapcsolót.
n 27 N
Az első lépések
✍
Amikor a számítógép hálózati áramforráshoz van csatlakoztatva, és be van helyezve az akkumulátor, a hálózati áramforrás
szolgáltatja a számítógép energiaellátását.
!
Egyes újratölthető akkumulátorok nem felelnek meg a Sony minőségi és biztonsági szabványainak. Biztonsági okokból ez a számítógép
csak az ehhez a típushoz kialakított eredeti Sony akkumulátorral működik. Ha nem engedélyezett típusú akkumulátort helyez be, az
akkumulátor nem töltődik fel, és a számítógép nem fog működni.
n 28 N
Az első lépések
Az akkumulátor feltöltése
Az újonnan megvásárolt számítógéphez tartozó akkumulátor nincs teljesen feltöltve.
Az akkumulátor feltöltése
1
Helyezze be az akkumulátort.
2
Csatlakoztassa a tápegységet a számítógéphez.
A töltés jelzőfénye az akkumulátor töltése közben világít. Amikor az akkumulátor töltöttsége eléri az akkumulátortöltési
funkció használatával beállított maximális töltöttségi szintet, a töltés jelzőfénye kialszik. A kívánt maximális töltöttségi
szint kiválasztásáról a következő részben olvashat: Az akkumulátortöltési funkció használata (30. oldal).
Töltés jelzőfény állapota
Jelentés
Narancs színnel világít
Az akkumulátor töltése folyamatban van.
Villog, miközben a tápellátás jelzőfénye
zöld színnel világít
Az akkumulátor hamarosan lemerül. (Normál üzemmód)
Villog, miközben a tápellátás jelzőfénye
narancs színnel világít
Az akkumulátor hamarosan lemerül. (Alvó üzemmód)
Gyorsan villog narancs színnel
Hiba történt az akkumulátornál: az akkumulátor
meghibásodott vagy nincs rögzítve.
!
Töltse fel az akkumulátort az útmutató első akkumulátortöltésre vonatkozó leírása szerint.
n 29 N
Az első lépések
✍
Tartsa az akkumulátort a számítógépben, amikor a számítógép hálózati áramforráshoz van csatlakoztatva. Az akkumulátor a számítógép
használata közben is töltődik.
Ha az akkumulátor töltöttségi szintje 10% alá esik, az akkumulátor feltöltéséhez csatlakoztassa a tápegységet a számítógéphez, vagy
kapcsolja ki a számítógépet, és helyezzen be egy teljesen feltöltött akkumulátort.
A számítógép akkumulátora lítiumion akkumulátor, amely bármikor feltölthető. A nem teljesen lemerült akkumulátor feltöltése nem
csökkenti annak élettartamát.
Amíg bizonyos programok és perifériás eszközök használatban vannak, a számítógép nem állítható hibernált üzemmódba, még akkor
sem, amikor alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje. Ha akkumulátorról működteti a számítógépet, az adatvesztés elkerülése
érdekében mentse gyakran az adatokat, és kézzel kapcsolja be az energiagazdálkodási szolgáltatást, például az alvó vagy a hibernált
üzemmódot.
Ha az akkumulátor akkor merül le, amikor a számítógép alvó üzemmódra vált, elveszíti az összes nem mentett adatot. Az adatok előző
állapota nem állítható vissza. Az adatvesztés elkerülése érdekében mentse gyakran az adatokat.
Amikor a számítógép hálózati áramforráshoz van csatlakoztatva, és be van helyezve az akkumulátor, a hálózati áramforrás
szolgáltatja a számítógép energiaellátását.
n 30 N
Az első lépések
Az akkumulátortöltési funkció használata
Az akkumulátortöltési üzemmód az Battery Charge Functions egyikével választható ki: az akkumulátorkímélő funkcióval és
a gyorstöltési funkcióval. Az akkumulátorkímélő funkció az akkumulátor élettartamát hosszabbítja meg, míg a gyorstöltési
funkció az akkumulátor gyors feltöltését teszi lehetővé.
Az akkumulátorkímélő funkció és a gyorstöltési funkció engedélyezése
1
Kattintson a Start gombra, és válassza a Minden program, majd a VAIO Control Center parancsot.
2
Kattintson a Power Management, majd a Battery Charge Functions elemre.
3
Jelölje be a jobb oldali ablaktáblában található Enable Battery Care Function jelölőnégyzetet, majd kattintson az
gombra gombra.
4
Jelölje be a jobb oldali ablaktáblában található Enable Quick Charge Function jelölőnégyzetet, majd kattintson az
gombra gombra.
5
Kattintson az Advanced gombra.
6
Válassza ki a kívánt maximális töltöttségi szintet.
7
Kattintson az OK gombra.
✍
Másik megoldásként az S1 gombot is lenyomhatja a VAIO Power Management Viewer elindításához, és a funkciók
engedélyezéséhez.
Az akkumulátor elhasználódottságának ellenőrzése
Hajtsa végre a fenti Az akkumulátorkímélő funkció és a gyorstöltési funkció engedélyezése című részben található 1–5.
lépést, és tekintse át a részletes információkat. Ha az akkumulátor már erősen elhasználódott, cserélje ki egy új, eredeti
Sony akkumulátorra.
n 31 N
Az első lépések
Az akkumulátor eltávolítása
!
Ha az akkumulátort akkor távolítja el, amikor a számítógép be van kapcsolva, de nincs hálózati áramforráshoz csatlakoztatva, vagy
amikor a számítógép alvó üzemmódban van, elveszítheti az adatait.
Az akkumulátor eltávolítása
1
Kapcsolja ki a számítógépet, és csukja le az LCD-kijelzőt.
2
Csúsztassa befelé az akkumulátor LOCK kapcsolóját (1).
3
Csúsztassa befelé és tartsa meg az akkumulátor RELEASE reteszét (2), nyúljon ujjbeggyel az akkumulátoron található
fül (3) alá, fordítsa el az akkumulátort a nyíl irányába, majd húzza ki a számítógépből.
n 32 N
Az első lépések
A számítógép biztonságos kikapcsolása
A nem mentett adatok elvesztésének elkerülése érdekében mindig az alább ismertetett művelet végrehajtásával kapcsolja
ki a számítógépet.
A számítógép kikapcsolása
1
Kapcsolja ki a számítógéphez csatlakoztatott perifériás eszközöket.
2
Kattintson a Start gombra, majd a lakatot ábrázoló Zárolás gomb melletti
3
Válaszoljon a dokumentumok mentésére vagy a más felhasználók csatlakozására figyelmeztető üzenetekre, és várjon,
amíg a számítógép automatikusan kikapcsolódik.
A tápellátás jelzőfénye kialszik.
nyílra, végül a Leállítás lehetőségre.
n 33 N
A VAIO számítógép használata
A VAIO számítógép használata
Ez a szakasz bemutatja, hogyan használhatja leghatékonyabban a VAIO számítógépet.
❑ A billentyűzet használata (34. oldal)
❑ Az érintőpárna használata (36. oldal)
❑ A speciális funkciógombok használata (37. oldal)
❑ A beépített MOTION EYE kamera használata (38. oldal)
❑ Az optikai meghajtó használata (41. oldal)
❑ Az ExpressCard modul használata (51. oldal)
❑ A Memory Stick használata (55. oldal)
❑ Az SD memóriakártya használata (61. oldal)
❑ Az internet használata (65. oldal)
❑ A vezeték nélküli hálózat (WLAN) használata (66. oldal)
❑ A Bluetooth funkció használata (74. oldal)
n 34 N
A VAIO számítógép használata
A billentyűzet használata
A billentyűzet nagyon hasonlít az asztali számítógépekére, de ez a billentyűzet a számítógép típusától függően további
billentyűket is tartalmaz speciális feladatok végrehajtásához.
A VAIO-Link webhelyen (http://www.vaio-link.com) is találhat hasznos információkat a billentyűzet használatával kapcsolatban.
Az Fn billentyűvel elérhető billentyűkombinációk és funkciók
✍
A billentyűzet néhány funkciója csak az operációs rendszer indítási műveleteinek befejeződése után használható.
Billentyűkombinációk/funkciók
Funkció leírása
Fn + 8 (F5/F6): fényerő szabályozása
Módosítja a számítógép LCD képernyőjének fényerejét.
A fényerő növeléséhez tartsa lenyomva a Fn+F6 billentyűkombinációt, vagy nyomja le az
Fn+F6 billentyűkombinációt, és aztán a M vagy , billentyűt.
A fényerő csökkentéséhez tartsa lenyomva az Fn+F5 billentyűkombinációt, vagy nyomja le az
Fn+F5 billentyűkombinációt és aztán a m vagy < billentyűt.
Fn +
/T (F7): megjelenítő eszköz
Átvált a számítógép képernyője, a külső megjelenítő eszköz, illetve a két megjelenítő eszköz
együttes használata között.
Fn +
/
(F9/F10): nagyítás és kicsinyítés
Megváltoztatja a képernyőn megjelenített kép méretét.
A képernyőkép kisebbre állításához és távolításához (kicsinyítés) nyomja meg az Fn+F9
billentyűkombinációt.
A képernyőkép nagyobbra állításához és közelítéséhez (nagyítás) nyomja meg az Fn+F10
billentyűkombinációt.
További tájékoztatást a VAIO Control Center súgófájljában talál.
n 35 N
A VAIO számítógép használata
Billentyűkombinációk/funkciók
Fn +
*
(F12): hibernálás
Funkció leírása
A legkisebb energiafelhasználású állapotot biztosítja. Amikor ezt a parancsot választja,
a számítógép a beépített tárolóeszközre* menti a rendszer és a csatlakoztatott perifériás
eszközök állapotát, és kikapcsolja az áramellátást. A rendszer eredeti állapota a tápellátás
gomb megnyomásával állítható vissza.
Az energiagazdálkodás részletes ismertetését lásd: Az energiatakarékos üzemmódok
használata (147. oldal).
Az online műszaki jellemzők áttekintésével megismerheti számítógépe tárolóeszköz-konfigurációját.
n 36 N
A VAIO számítógép használata
Az érintőpárna használata
Az érintőpárna használatával kiválaszthatja, kijelölheti, húzhatja és görgetheti a képernyőn megjelenített objektumokat.
Művelet
Leírás
Kiválasztás
Az ujját az érintőpárnán (1) csúsztatva viheti a mutatót (2) egy elemre vagy egy objektumra.
Kattintás
Nyomja meg egyszer a bal oldali gombot (3).
Dupla kattintás
Nyomja meg kétszer a bal oldali gombot.
Jobb kattintás
Nyomja meg egyszer a jobb oldali gombot (4). Számos alkalmazásban ez a művelet megjeleníti a helyi menüt.
Húzás
Csúsztassa az ujját az érintőpárnán a bal oldali gomb lenyomva tartása közben.
Görgetés
Függőleges görgetéshez csúsztassa az ujját az érintőpárna jobb szélén. Vízszintes görgetéshez csúsztassa az ujját az
érintőpárna alsó szélén (a görgetési funkció csak azokban az alkalmazásokban érhető el, amelyek támogatják az
érintőpados görgetést).
✍
Amikor egeret csatlakoztat a számítógéphez, letilthatja vagy engedélyezheti az érintőpárna használatát. Az érintőpárna beállításainak
módosításához kattintson a Start gombra, és válassza a Minden program, a VAIO Control Center, a Keyboard and Mouse, majd
a Pointing Device parancsot.
!
Ügyeljen arra, hogy az egeret az érintőpárna letiltása előtt csatlakoztassa. Ha az érintőpárnát az egér csatlakoztatása előtt tiltja le,
csak a billentyűzet használatával tud műveleteket végezni.
n 37 N
A VAIO számítógép használata
A speciális funkciógombok használata
A számítógépen speciális gombok találhatók, amelyekkel a számítógép meghatározott funkcióit használhatja.
Speciális funkciógomb
Funkció leírása
% Elnémító gomb
Elnémítja és visszakapcsolja a hangot.
- 2 + Hangerőszabályzó gombok
A hangerő csökkentésére (-) és növelésére (+) szolgálnak.
S1 gomb
Az S1 gomb alapértelmezés szerint a VAIO Power Management Viewer alkalmazást indítja el.
✍
A gombok alapértelmezett hozzárendelése eltérhet a fent közöltektől. Az S1 gomb hozzárendelt funkciójának
módosításához nyomja le és tartsa lenyomva a gombot, vagy indítsa el a VAIO Control Center alkalmazást
és navigáljon a beállítási ablakhoz. Az S1 billentyűhöz rendelhető funkciókkal kapcsolatban a VAIO Control
Center súgófájljában talál további tájékoztatást.
Z Lemezmeghajtó kiadógombja
Ezzel a gombbal nyitható ki az optikai meghajtó tálcája.
Ha a gomb nem működik, próbálja meg az optikai meghajtó második kiadógombjával kinyitni a tálcát.
n 38 N
A VAIO számítógép használata
A beépített MOTION EYE kamera használata
A számítógép tartalmaz egy beépített MOTION EYE kamerát.
A beépített MOTION EYE kamera segítségével igénybe veheti az azonnali üzenetváltási programok és a videoszerkesztő
programok videoszolgáltatásait, és lehetősége nyílik állóképek és filmek rögzítésére az előtelepített képrögzítő program
használatával.
A számítógép bekapcsolásakor a beépített MOTION EYE kamera is bekapcsol. A videokonferenciák lebonyolítása a megfelelő
szoftverrel lehetséges.
Ne feledje, hogy az azonnali üzenetváltási és a videoszerkesztési programok elindítása, illetve bezárása nem kapcsolja be,
illetve ki a beépített MOTION EYE kamerát.
✍
A beépített MOTION EYE kamerát nem használhatja egyszerre több program. Ha más szoftveralkalmazás használja a kamerát, lépjen
ki az alkalmazásból a beépített MOTION EYE kamerának a kívánt alkalmazással való használata előtt.
!
Ha a figyelt tárgy vagy személy gyorsan mozog, a megjelenítési ablakban kissé zajos képet láthat, például vízszintes csíkok futhatnak
a képen. Ez nem rendellenesség, vagyis nem jelez meghibásodást.
A beépített MOTION EYE kamera nem használható a Microsoft Windows Movie Maker programmal.
n 39 N
A VAIO számítógép használata
Állóképek rögzítése
Állókép rögzítése
1
Kattintson a Start gombra, válassza a Minden program, az ArcSoft WebCam Companion 2, majd a WebCam
Companion 2 parancsot. Ekkor elindul a WebCam Companion 2 program.
2
Kattintson a főablakban található Capture ikonra.
3
Fogja be a témát a keresővel.
4
Kattintson a megjelenített kép alatt található Capture gombra.
A program rögzíti a keresőben látható aktuális képet, és a kép miniatűr változatát felveszi a főablak bal oldali
ablaktáblájába.
✍
Ha sötét helyen készít képet, a 2. lépés végrehajtása után kattintson a WebCam Settings ikonra, és a tulajdonságok ablakában
válassza a kevés fényre vonatkozó beállítást vagy az ezt kompenzáló beállítást.
A WebCam Companion 2 program számos más funkciót tartalmaz. Erről a program súgójában olvashat bővebben.
n 40 N
A VAIO számítógép használata
Filmek rögzítése
Film rögzítése
1
Kattintson a Start gombra, válassza a Minden program, az ArcSoft WebCam Companion 2, majd a WebCam
Companion 2 parancsot. Ekkor elindul a WebCam Companion 2 program.
2
Kattintson a főablakban található Record ikonra.
3
Fogja be a témát a keresővel.
4
A filmfelvétel elkezdéséhez kattintson a megjelenített kép alatt található Record Video gombra.
5
A felvétel befejezéséhez kattintson ismét a Record Video gombra.
A rögzített film első kockáját a program miniatűr képként jeleníti meg a főablak bal oldali ablaktáblájában.
✍
Ha sötét helyen rögzít filmet, a 2. lépés végrehajtása után kattintson a WebCam Settings ikonra, és a tulajdonságok ablakában
válassza a kevés fényre vonatkozó beállítást vagy az ezt kompenzáló beállítást.
A WebCam Companion 2 számos más funkciót is tartalmaz. Erről a program súgójában olvashat bővebben.
n 41 N
A VAIO számítógép használata
Az optikai meghajtó használata
A számítógép tartalmaz egy optikai meghajtót.
Lemez behelyezése
1
Kapcsolja be a számítógépet.
2
A lemezmeghajtó kiadógombjának (1) megnyomásával nyissa ki a tálcát.
A számítógép kitolja a tálcát.
✍
Ha a kiadógomb nem működik, próbálja meg az optikai meghajtó második kiadógombjával kinyitni a tálcát.
Ha a VAIO Power Management szolgáltatás letiltotta az optikai meghajtó tápellátását, a tálca kinyitása igénybe vehet némi időt. Ne
feledje, hogy a második kiadógomb le van tiltva, ha ki van kapcsolva az optikai meghajtó tápellátása.
Ha rendszer-helyreállítást hajt végre, kapcsolja be a számítógépet, és nyomja meg az optikai meghajtó második kiadógombját.
Helyezze be a helyreállító lemezt az optikai meghajtóba, kapcsolja ki a számítógépet, majd a helyreállítási folyamat elkezdéséhez
kapcsolja be ismét a számítógépet.
3
A lemezt a tálca közepére helyezze, címkével felfelé, és óvatosan nyomja lefelé, amíg a lemez kattanó hang kíséretében
a helyére nem kerül.
n 42 N
A VAIO számítógép használata
4
A tálcát óvatosan nyomja befelé a bezáráshoz.
!
Az optikai lemezt ne vegye ki a meghajtóból, amikor a számítógép energiatakarékos (alvó vagy hibernált) üzemmódban van.
Ez a számítógép hibás működését okozhatja.
✍
Ha külső optikai meghajtót kíván használni, először csatlakoztassa a meghajtót, és csak ezután indítsa el az előtelepített lemezkezelő
programot.
n 43 N
A VAIO számítógép használata
Optikai lemezek olvasása és írása
A számítógép a megvásárolt típustól függően alkalmas CD-k, DVD-k és Blu-ray Disc™ lemezek lejátszására, illetve
a felsorolt adathordozók írására. A műszaki jellemzők között ellenőrizheti, hogy a számítógépben milyen típusú optikai
meghajtó található.
Az alábbi táblázat alapján megállapíthatja, hogy az adott optikai meghajtó milyen típusú adathordozókat kezel.
n 44 N
A VAIO számítógép használata
OÍ: olvasható és írható
O: olvasható, de nem írható
–: nem olvasható és nem írható
CDROM
Videó
CD
Zenei
CD
CD
Extra
CD-R/ DVDRW
ROM
DVDvideó
BDROM
DVD-R/ DVD+R/ DVD+R
RW
RW
DL
O
O
O
O
OÍ
O
O
–
OÍ*1 *2
OÍ
Blu-ray Disc O
Combo
O
O
O
OÍ
O
O
O
OÍ*1 *2
Blu-ray Disc O
O
O
O
OÍ
O
O
O
OÍ*1 *2
DVD±RW/
±R DL/RAM
DVD-R
DL
DVDRAM
BD-R*8/RE*9
OÍ*5
OÍ*6
OÍ*3 *4
–
OÍ
OÍ*5
OÍ*6
OÍ*3 *4
O*10
OÍ
O
O
OÍ*3 *4
OÍ*7 *10 *11
*1
Az általános DVD-R 2.0-ás és 2.1-es verzióval kompatibilis DVD-R-lemezek írását teszi lehetővé.
*2
A DVD-RW 1.1-es és 1.2-es verzióval kompatibilis DVD-RW-lemezek írását teszi lehetővé.
*3
A számítógép DVD±RW/RAM-meghajtója nem kezeli a kazettás DVD-RAM-lemezeket. Használjon kazetta nélküli vagy eltávolítható kazettás
lemezeket.
*4
A DVD-RAM 1.0-s verzióval kompatibilis egyoldalas DVD-RAM-lemezek (2,6 GB) írása nem támogatott.
A DVD-RAM 2.2-es verziójú és a 12-szeres sebességű DVD-RAM 5.0-s verziójú lemezek nem támogatottak.
*5
DVD+R DL (Double Layer, kétrétegű) típusú írásra csak a DVD+R DL (Double Layer, kétrétegű) lemezek alkalmasak.
*6
DVD-R DL (Dual Layer, kétrétegű) típusú írásra csak a DVD-R DL (Double Layer, kétrétegű) lemezek alkalmasak.
*7
A BD-R 1.1-es verziójú lemezek (egyrétegű, 25 GB tárolókapacitású lemezek; kétrétegű, 50 GB tárolókapacitású lemezek) és a BD-RE 2.1-es
verziójú lemezek (egyrétegű, 25 GB tárolókapacitású lemezek; kétrétegű, 50 GB tárolókapacitású lemezek) írását teszi lehetővé.
*8
A BD-R jelölés írható, 1.1-es verziójú Blu-ray Disc-lemezt jelent.
*9
A BD-RE jelölés újraírható, 2.1-es verziójú Blu-ray Disc-lemezt jelent.
*10
A számítógép Blu-ray Disc-meghajtója nem kezeli a BD-RE 1.0-s verziójú adathordozókat és a kazettás Blu-ray Disc-adathordozókat.
*11
A számítógép nem támogatja a BD-R LTH TYPE hordozóra való írást.
n 45 N
A VAIO számítógép használata
!
Ez a készülék alkalmas a hanganyag tárolására vonatkozó CD-DA (Compact Disc Digital Audio) szabvány előírásainak (CD-szabvány)
megfelelő lemezek lejátszására. A DualDisc típusú lemez olyan kétoldalas adathordozó, amelynek egyik oldalán DVD-réteg található,
a másik oldalán pedig digitális audioréteg. Ügyeljen arra, hogy a DualDisc típusú lemezek hanganyagot tartalmazó oldala (a nem
DVD-oldal) nem játszható le ezzel a készülékkel, mivel ez a lemezoldal nem felel meg a CD-szabványnak.
A gyári felvételt tartalmazó vagy az üres lemezek vásárlásakor ellenőrizze, hogy azok használhatók-e a VAIO számítógéppel. Mindig
olvassa el a lemez csomagolásán feltüntetett megjegyzéseket, így megállapíthatja, hogy a lemez alkalmas-e a számítógép optikai
meghajtójával történő lejátszásra vagy írásra. A Sony NEM szavatolja a VAIO optikai meghajtók kompatibilitását az olyan lemezekkel,
amelyek nem felelnek meg a hivatalos CD-, DVD- vagy Blu-ray Disc szabványnak. A NEM KOMPATIBILIS LEMEZEK HASZNÁLATA
A VAIO SZÁMÍTÓGÉP HELYREÁLLÍTHATATLAN SÉRÜLÉSÉT OKOZHATJA, VAGY A RENDSZER LEÁLLÁSÁHOZ VEZETŐ
PROGRAMÜTKÖZÉSEKET IDÉZHET ELŐ.
A lemezformátumokkal kapcsolatos kérdéseivel forduljon a gyári felvételt tartalmazó lemez kiadójához vagy az írható lemez gyártójához.
✍
A 8 cm-es lemezek írása nem támogatott.
n 46 N
A VAIO számítógép használata
!
A szerzői jogi védelem alatt álló Blu-ray Disc-adathordozók folyamatos lejátszásához frissítenie kell az AACS-kulcsot. Az AACS-kulcs
frissítéséhez internetkapcsolat szükséges.
Az egyéb optikai adathordozókhoz hasonlóan egyes körülmények korlátozhatják a Blu-ray Disc-adathordozók kompatibilitását, vagy
megakadályozhatják azok lejátszását. A VAIO számítógépeken nem játszhatók le a tömörített adathordozón található, AVC- vagy
VC1-formátumban, nagy bitsebességgel rögzített filmek.
A DVD-lemezeken és a BD-ROM Disc típusú adathordozókon található egyes tartalmak megfelelő régióbeállítást igényelnek. Ha az
optikai meghajtó régióbeállítása nem egyezik a lemez régiókódjával, nem lehet lejátszani a lemezt.
Ha a külső megjelenítő eszköz nem felel meg a nagy sávszélességű digitális tartalom védelmére vonatkozó HDCP-szabványnak
(High-bandwidth Digital Content Protection), nem játszhatja le, illetve nem tekintheti meg a szerzői jogi védelem alatt álló Blu-ray
Disc-adathordozók tartalmát.
Előfordulhat, hogy egyes tartalmak csak normál felbontású videokimenetet tesznek lehetővé, illetve nem engedélyezik a videokimenet
megjelenítését. Az optimális kompatibilitás és megjelenítési minőség elérése érdekében célszerű digitális HDCP-kompatibilis
környezetet kialakítani.
Lemez lejátszása vagy az adatok lemezre írása közben ne használjon memóriarezidens programot. Ez a számítógép hibás működését
okozhatja.
n 47 N
A VAIO számítógép használata
A lemezek írásával kapcsolatos megjegyzések
❑ Csak kör alakú lemezeket használjon. Ne helyezzen be a meghajtóba más alakú (csillag, szív, négyszög stb.) lemezeket,
ez a meghajtó sérülését okozhatja.
❑ Ne tegye ki ütődésnek vagy rázkódásnak a számítógépet, amikor az optikai meghajtó adatot ír a lemezre.
❑ Ne csatlakoztassa vagy húzza ki a tápegységet, amikor az optikai meghajtó adatot ír a lemezre.
❑ Ne csatlakoztassa dokkolóhoz, illetve ne válassza le a dokkolóról a számítógépet, amikor az optikai meghajtó adatot ír
a lemezre.
A lemezek lejátszásával kapcsolatos megjegyzések
A következő tanácsok követésével optimális teljesítményt érhet el a lemezek lejátszásakor.
❑ Nem minden CD-lejátszó és számítógépes optikai meghajtó alkalmas a CD-R- vagy a CD-RW-adathordozó használatával
létrehozott zenei CD-k lejátszására.
❑ Nem minden DVD-lejátszó és számítógépes optikai meghajtó alkalmas a DVD+R DL, a DVD-R DL, a DVD+R, a DVD+RW,
a DVD-R, a DVD-RW vagy a DVD-RAM típusú adathordozó használatával létrehozott DVD-k lejátszására.
❑ A videolejátszás a videó típusától vagy bitsebességétől függően akadozhat.
❑ Lemez lejátszása közben ne állítsa a számítógépet egyik energiatakarékos üzemmódba sem.
❑ A lemezen vagy a csomagoláson feltüntetett régiókód azt jelzi, hogy a lemez melyik régióban és milyen típusú lejátszóval
játszható le. A számítógépen csak a „2” (Európa a 2-es régióhoz tartozik) vagy az „all” (ez a jelzés azt jelenti, hogy a DVD
a világ legtöbb régiójában lejátszható) jelzéssel ellátott lemez játszható le.
!
Ha a WinDVD vagy a WinDVD BD program futása közben megváltoztatja a régiókódot, az új beállítás érvénybe léptetéséhez indítsa
újra a programot, vagy vegye ki és helyezze be újból a lemezt.
❑ Ne módosítsa a meghajtó régiókód-beállítását. A meghajtó régiókód-beállításának megváltoztatása által okozott
hibákra a jótállás nem terjed ki.
n 48 N
A VAIO számítógép használata
CD-k lejátszása
Zenei CD lejátszása
1
Helyezzen be egy lemezt az optikai meghajtóba.
2
Ha semmilyen program nem indul el, a CD lejátszásához kattintson a Start gombra, válassza a Minden program
elemet, majd válassza a kívánt CD-lejátszó programot.
Ha megjelenik a Hang CD ablak, kattintson a kívánt beállításra.
Fájlok másolása CD-re
Fájlok másolása lemezre
1
Helyezzen be egy írható lemezt az optikai meghajtóba.
A megjelenő Automatikus lejátszás ablakban kattintson a Fájlok lemezre írása gombra, és kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat, amíg meg nem jelenik az üres lemez mappája.
2
Nyissa meg azt a mappát, amely a másolni kívánt fájlokat tartalmazza, és húzza a fájlokat az üres lemez mappájába.
3
Zárja be a lemez mappáját.
n 49 N
A VAIO számítógép használata
DVD-k lejátszása
DVD lejátszása
1
Zárjon be minden futó programot.
2
Helyezzen be egy DVD-t az optikai meghajtóba.
3
Ha semmilyen program nem indul el, a DVD lejátszásához kattintson a Start gombra, válassza a Minden program
elemet, majd válassza a kívánt DVD-lejátszó programot.
A program használatával kapcsolatos tájékoztatást a DVD-lejátszó program súgójában talál.
Fájlok másolása DVD-re
Fájlok másolása lemezre
1
Csatlakoztassa a tápegységet a számítógéphez.
2
Zárjon be minden futó programot.
3
Helyezzen be egy írható lemezt az optikai meghajtóba.
4
Ha semmilyen program nem indul el, a fájlok lemezre másolásához kattintson a Start gombra, válassza a Minden
program elemet, majd válassza a kívánt DVD-író programot.
A program használatával kapcsolatos tájékoztatást a DVD-író szoftver súgófájlja tartalmazza.
n 50 N
A VAIO számítógép használata
Blu-ray Disc lejátszása
!
A Blu-ray Disc lejátszása funkció csak egyes típusok esetében érhető el. Az online műszaki jellemzők, majd az Optikai lemezek
olvasása és írása (43. oldal) című rész áttekintésével állapíthatja meg, hogy az Ön által vásárolt számítógéptípus milyen
lemezfajtákat támogat.
A videolejátszás a videó típusától vagy bitsebességétől függően akadozhat.
A Blu-ray Disc lemez lejátszása
Zárjon be minden futó programot.
Helyezzen be egy Blu-ray lemezt az optikai meghajtóba.
Ha semmilyen program nem indul el, a lemez lejátszásához kattintson a Start gombra, válassza a Minden program
elemet, majd válassza a kívánt Blu-ray-lejátszó programot.
A program használatával kapcsolatos tájékoztatást a szoftver súgójában talál.
1
2
3
Fájlok másolása Blu-ray lemezre
!
A Blu-ray lemez írási funkció csak egyes típusok esetében érhető el. Az online műszaki jellemzők, majd az Optikai lemezek olvasása
és írása (43. oldal) című rész áttekintésével állapíthatja meg, hogy az Ön által vásárolt számítógéptípus milyen lemezfajtákat támogat.
Fájlok másolása Blu-ray lemezre
Csatlakoztassa a tápegységet a számítógéphez.
Zárjon be minden futó programot.
Helyezzen be egy írható Blu-ray lemezt az optikai meghajtóba.
Ha semmilyen program nem indul el, a fájlok lemezre másolásához kattintson a Start gombra, válassza a Minden
program elemet, majd válassza a kívánt Blu-ray-író programot.
A program használatával kapcsolatos tájékoztatást a Blu-ray lemez írásáraszolgáló szoftver súgófájlja tartalmazza.
1
2
3
4
n 51 N
A VAIO számítógép használata
Az ExpressCard modul használata
A számítógép tartalmaz egy univerzális ExpressCard foglalatot* vagy egy ExpressCard/34 foglalatot*, amely a számítógép
és a digitális fényképezőgépek és kamerák, a zenelejátszók, illetve egyéb hang- és videoeszközök közötti adatátvitelhez
használható. Az elsőként említett foglalatba ExpressCard/34 (34 mm széles) vagy ExpressCard/54 (54 mm széles) modul*
helyezhető be az alábbi ábrának megfelelően; a másodikként említett foglalatba csak ExpressCard/34 modul* helyezhető be.
❑ ExpressCard/34 modul*
❑ ExpressCard/54 modul*
A számítógép ExpressCard/34 foglalatot* tartalmaz.
*
Az útmutatóban az ExpressCard foglalat és az ExpressCard modul elnevezést alkalmazzuk.
n 52 N
A VAIO számítógép használata
ExpressCard modul behelyezése
!
A számítógép ExpressCard foglalata foglalatvédőt tartalmaz. A foglalat használata előtt a foglalatvédőt el kell távolítani.
Óvatosan kezelje az ExpressCard modult, amikor behelyezi a foglalatba, vagy eltávolítja onnan. Egyik irányba se erőltesse a modult.
✍
Az ExpressCard modul behelyezése vagy eltávolítása előtt nem kell kikapcsolnia a számítógépet.
ExpressCard modul behelyezése
1
Keresse meg az ExpressCard foglalatot.
2
Nyomja be az ExpressCard foglalatvédőt: ekkor a foglalatvédő kipattan helyéről.
3
Óvatosan fogja meg az ExpressCard foglalatvédőt, és húzza ki a foglalatból.
4
Fogja meg az ExpressCard modult úgy, hogy a nyíl felfelé és a foglalat felé mutasson.
5
Óvatosan csúsztassa be az ExpressCard modult a foglalatba, amíg a helyére nem kattan.
Behelyezéskor ne nyomja erősen a modult.
n 53 N
A VAIO számítógép használata
!
Helyezze be az ExpressCard foglalatvédőt, hogy megakadályozza a kisebb méretű idegen testek bekerülését az ExpressCard
foglalatba, amikor nincs benne modul. A számítógép mozgatása előtt ne mulassza el a foglalatba helyezni az ExpressCard foglalatvédőt.
✍
Ha a modul nem csúszik be könnyen a foglalatba, óvatosan húzza ki, és győződjön meg arról, hogy a megfelelő irányban tartva helyezi be.
Ellenőrizze, hogy az ExpressCard modul gyártójától származó legújabb illesztőprogramot használja-e.
n 54 N
A VAIO számítógép használata
ExpressCard modul eltávolítása
A számítógép bekapcsolt állapotában a következő lépések végrehajtásával távolíthatja el az ExpressCard modult.
A helytelen eltávolítás a rendszer nem megfelelő működését okozhatja.
ExpressCard modul eltávolítása
✍
Ha a számítógép kikapcsolt állapotában szeretné eltávolítani az ExpressCard modult, kezdje a 4. lépéstől a műveletet.
1
Kattintson duplán a tálcán található Hardver biztonságos eltávolítása ikonra.
2
Jelölje ki az eltávolítani kívánt hardvereszközt.
3
Kattintson a Leállítás gombra.
4
Az ExpressCard modul eltávolításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
5
Nyomja meg az ExpressCard modult a számítógép felé, hogy a modul kimozduljon a helyéről.
6
Óvatosan fogja meg az ExpressCard modult, és húzza ki a foglalatból.
n 55 N
A VAIO számítógép használata
A Memory Stick használata
A Memory Stick kisméretű, hordozható, sokoldalú, írható adathordozó, amelyet elsősorban a digitális adatok cseréjére és
megosztására terveztek a kompatibilis termékek, például a digitális fényképezőgépek, a mobiltelefonok és egyéb eszközök
között. Mivel a memóriakártya kivehető a készülékekből, külső adattárolóként is használható.
n 56 N
A VAIO számítógép használata
A Memory Stick használatával kapcsolatos tudnivalók
A számítógép Memory Stick foglalata a normál és a Memory Stick Duo memóriakártyák fogadására egyaránt alkalmas,
és kezeli a nagy sebességű adatátvitelt és a nagyméretű adattárolási kapacitást kínáló Memory Stick PRO és Memory Stick
PRO-HG Duo formátumot is.
✍
A Memory Stick Duo memóriakártya közvetlenül, Memory Stick Duo adapter nélkül helyezhető be a Memory Stick foglalatba.
!
A Memory Stick Micro (M2) memóriakártya használata előtt helyezze be a kártyát a normál vagy a dupla méretű M2 adapterbe. Ha az
ilyen memóriakártyát adapter nélkül helyezi be a Memory Stick foglalatba, előfordulhat, hogy nem fogja tudni kivenni onnan.
A Memory Stick memóriakártyákkal kapcsolatos naprakész tájékoztatást a Memory Stick webhelyén talál, a következő
címen: http://www.memorystick.com/en/.
!
A számítógép tesztekkel igazoltan kompatibilis a 2008 májusa óta forgalomban lévő Sony márkájú, legfeljebb 16 GB kapacitású
Memory Stick memóriakártyákkal. Nem szavatolt azonban a kompatibilis adathordozókkal azonos jellemzőkkel rendelkező összes
Memory Stick memóriakártya kompatibilitása.
A több átalakító használatával behelyezett Memory Stick memóriakártyák kompatibilitása nem garantált.
A MagicGate a Sony által a szerzői jog védelmére kifejlesztett technológia általános megnevezése. E szolgáltatás használatához
válasszon MagicGate emblémával ellátott Memory Stick kártyát.
A személyes használat kivételével a szerzői jogi törvényekkel ellentétes a felvett hang- vagy képadatok felhasználása a szerzői jogok
tulajdonosainak előzetes hozzájárulása nélkül. Ennek megfelelően a szerzői joggal védett adatokat tartalmazó Memory Stick kártya
csak a jogszabályi előírások betartásával használható.
A számítógép Memory Stick foglalata nem teszi lehetővé a 8 bites párhuzamos adatátvitelt (a nagy sebességű adatátvitelt).
Előfordulhat, hogy a dupla méretű M2 adapterbe helyezett Memory Stick Micro memóriakártya egy másik Memory Stick Duo
adapterbe helyezve nem működik megfelelően.
n 57 N
A VAIO számítógép használata
A Memory Stick behelyezése
A Memory Stick memóriakártya behelyezése
1
2
3
Keresse meg a Memory Stick foglalatot.
Fogja meg a Memory Stick kártyát úgy, hogy a nyíl felfelé és a foglalat felé mutasson.
Óvatosan csúsztassa be a Memory Stick memóriakártyát a foglalatba, amíg a helyére nem kattan.
A rendszer automatikusan felismeri a Memory Stick kártyát, és megjeleníti annak tartalmát. Ha semmilyen program nem
indul el, kattintson a Start gombra, válassza a Számítógép parancsot, és kattintson duplán a Memory Stick ikonjára.
!
Ügyeljen arra, hogy a Memory Sticken lévő nyíl a megfelelő irányba mutasson, amikor a foglalatba helyezi a kártyát. A számítógép
vagy a Memory Stick károsodásának elkerülése érdekében ne erőltesse a kártyát a foglalatba, ha nem tudja könnyen behelyezni azt.
Ne helyezzen be a foglalatba egynél több Memory Stick memóriakártyát. A memóriakártya helytelen behelyezése a számítógép, illetve
a kártya károsodását okozhatja.
n 58 N
A VAIO számítógép használata
A Memory Stick tartalmának megtekintése
1
Kattintson a Start gombra, és válassza a Számítógép parancsot. Megjelenik a Számítógép ablak.
2
A Memory Stick kártyán tárolt adatfájlok listájának megtekintéséhez kattintson duplán a kártya ikonjára.
Memory Stick formázása
A Memory Stick a gyári alapbeállítás szerint van megformázva, használatra kész.
Ha a számítógépen újból formázni szeretné a memóriakártyát, hajtsa végre a következő lépéseket.
!
A memóriakártya formázása előtt győződjön meg arról, hogy a használandó eszköz alkalmas a formázásra, és kezeli a Memory Stick
memóriakártyákat.
A Memory Stick formázása törli a kártyán található összes adatot. A kártya formázása előtt ellenőrizze, hogy nem tartalmaz-e fontos
adatot.
A Memory Stick kártyát formázás közben ne vegye ki a foglalatból. Ez hibát okozhat.
1
Óvatosan csúsztassa be a Memory Stick memóriakártyát a foglalatba, amíg a helyére nem kattan.
2
Kattintson a Start gombra, és válassza a Számítógép parancsot. Megjelenik a Számítógép ablak.
3
Kattintson az egér jobb gombjával a Memory Stick ikonjára, és válassza a Formázás parancsot.
4
Kattintson az Eszköz alapértelmezéseinek visszaállítása elemre.
!
A művelet megváltoztathatja a foglalási egység méretét és a fájlrendszert.
Ne válassza az NTFS elemet a Fájlrendszer listán, mert ez hibát okozhat.
✍
A rendszer gyorsabban végrehajtja a formázást, ha a Formázási beállítások csoportban a Gyorsformázás beállítást választja.
n 59 N
A VAIO számítógép használata
5
Kattintson az Indítás gombra.
6
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
!
A Memory Stick formázása időigényes lehet a kártya típusától függően.
n 60 N
A VAIO számítógép használata
A Memory Stick eltávolítása
!
Ne távolítsa el a Memory Stick kártyát, amikor világít az adathordozó jelzőfénye. Ez adatvesztést okozhat. A Memory Stick kártyán
található nagy mennyiségű adat betöltése hosszú időt vehet igénybe, ezért a kártya eltávolítása előtt mindig bizonyosodjon meg arról,
hogy nem világít az adathordozó jelzőfénye.
A Memory Stick eltávolítása
1
Győződjön meg arról, hogy nem világít az adathordozó jelzőfénye.
2
Nyomja meg a Memory Stick kártyát a számítógép felé.
A Memory Stick kimozdul a helyéről.
3
Húzza ki a Memory Stick kártyát a foglalatból.
!
A Memory Stick kártyát mindig óvatosan vegye ki, ellenkező esetben váratlanul kiugorhat a foglalatból.
n 61 N
A VAIO számítógép használata
Az SD memóriakártya használata
A számítógép SD memóriakártya-foglalattal rendelkezik. Ez a foglalat teszi lehetővé az adatátvitelt a számítógép és az ilyen
típusú kártyát használó digitális fényképezőgépek, kamerák, zenelejátszók, illetve egyéb hang- és videoeszközök között.
n 62 N
A VAIO számítógép használata
Az SD memóriakártya használatával kapcsolatos tudnivalók
A számítógép SD foglalata a következő kártyatípusokat kezeli:
❑ SD memóriakártya
❑ SDHC memóriakártya
❑ MultiMediaCard (MMC) memóriakártya
A kompatibilis memóriakártyákkal kapcsolatos naprakész tájékoztatás A Sony terméktámogatási szolgáltatásai (227. oldal)
című részben felsorolt webhelyeken található.
!
A számítógép tesztekkel igazoltan kompatibilis a 2008 májusa óta forgalomban lévő elterjedtebb memóriakártyákkal. Nem
szavatolható azonban a kompatibilis adathordozókkal azonos jellemzőkkel rendelkező összes memóriakártya kompatibilitása.
Mindig megfelelő memóriakártyát helyezzen be az SD foglalatba.
A legfeljebb 2 GB tárolókapacitású SD memóriakártyák és a legfeljebb 32 GB tárolókapacitású SDHC memóriakártyák az elvégzett
tesztek alapján kompatibilisek a számítógéppel.
A számítógép SD foglalata nem kezeli az SD memóriakártya és az SDHC memóriakártya nagy sebességű adatátviteli funkcióját.
Ne kíséreljen meg más típusú SD memóriakártyát vagy SD memóriakártya-adaptert behelyezni az SD memóriakártya-foglalatba.
A foglalatba helyezett nem kompatibilis memóriakártya vagy átalakító eltávolítása problémákat okozhat, és károsíthatja a számítógépet.
Legyen óvatos, amikor SD memóriakártyát helyez be az SD memóriakártya-foglalatba, illetve amikor kiveszi a kártyát. Egyik irányban
se erőltesse az SD memóriakártyát.
n 63 N
A VAIO számítógép használata
Az SD memóriakártya behelyezése
Az SD memóriakártya behelyezése
1
Keresse meg az SD foglalatot.
2
Fogja meg az SD memóriakártyát úgy, hogy a nyíl felfelé és a foglalat felé mutasson.
3
Óvatosan csúsztassa be az SD memóriakártyát a foglalatba, amíg a helyére nem kattan.
Behelyezéskor ne nyomja erősen a kártyát.
✍
Ha az SD memóriakártya nem csúszik be könnyen a foglalatba, óvatosan húzza ki, és győződjön meg arról, hogy a megfelelő irányban
tartva helyezi be.
n 64 N
A VAIO számítógép használata
Az SD memóriakártya eltávolítása
!
Ne távolítsa el az SD memóriakártyát, amikor világít az adathordozó jelzőfénye. Ez a kártya vagy az azon tárolt adatok sérülését
okozhatja.
Az SD memóriakártya eltávolítása
1
Győződjön meg arról, hogy nem világít az adathordozó jelzőfénye.
2
Nyomja meg az SD memóriakártyát a számítógép felé.
Az SD memóriakártya kimozdul a helyéről.
3
Húzza ki az SD memóriakártyát a foglalatból.
n 65 N
A VAIO számítógép használata
Az internet használata
Az internet használatához külső modemet, például USB telefonmodemet, xDSL modemet vagy kábelmodemet kell
a számítógéphez csatlakoztatni. A csatlakoztatási beállításokra és a modem beállítására vonatkozó további ismertetést
a modem útmutatójában talál.
n 66 N
A VAIO számítógép használata
A vezeték nélküli hálózat (WLAN) használata
A Sony vezeték nélküli hálózat (WLAN) szolgáltatásának használatával a beépített WLAN funkcióval rendelkező összes
digitális eszköz hálózaton keresztül kommunikálhat egymással. A WLAN olyan hálózat, amelyben a felhasználó vezeték
nélküli kapcsolattal (rádiós kapcsolattal) érheti el a helyi hálózatot (LAN). Ez feleslegessé teszi azt, hogy kábelek lefektetés
miatt át kelljen törni a falakat vagy a plafont.
A Sony WLAN szolgáltatása támogat minden szokásos Ethernet-kapcsolatot, emellett a mobilitás és a vándorlás előnyeit is
kínálja. Bármikor elérheti az összes szükséges információt, az internetet, az intranetet és a hálózati erőforrásokat, akár
értekezlet közben is, vagy amikor más asztalnál dolgozik.
A kommunikációt megvalósíthatja hozzáférési pont használata nélkül, ami azt jelenti, hogy meghatározott számú
számítógéppel kommunikálhat (alkalmi hálózatban). Illetve választhatja a hozzáférési ponton keresztül történő kommunikációt
is, ami lehetővé teszi, hogy infrastruktúrán alapuló teljes hálózatot hozzon létre.
n 67 N
A VAIO számítógép használata
✍
Néhány országban a WLAN-termékek használatát helyi szabályozások korlátozhatják (például csak korlátozott számú csatorna
használható). Mielőtt igénybe venné a WLAN szolgáltatást, olvassa el a vezeték nélküli helyi hálózatokra vonatkozó előírásokat.
A WLAN funkció az IEEE 802.11a*/b/g szabványt vagy az IEEE 802.11n* szabványtervezetet használja, amely az alkalmazott technológiát
határozza meg. A szabvány a következő titkosítási módszereket tartalmazza: WEP titkosítás (Wired Equivalent Privacy, amely egy
biztonsági protokoll), WPA2 titkosítás (Wi-Fi Protected Access 2) és WPA titkosítás (Wi-Fi Protected Access). Az IEEE és a Wi-Fi Alliance
által közösen javasolt WPA2, illetve WPA titkosítás egyaránt szabványokon alapuló, együttműködést lehetővé tevő biztonsági fejlesztéseket
tartalmazó előírás, amely megnöveli a meglévő Wi-Fi hálózatok adatvédelmi és hozzáférés-szabályozási szintjét. A WPA előremutató
kompatibilitást valósít meg az IEEE 802.11i specifikációval. A továbbfejlesztett adattitkosítási TKIP protokollt (Temporal Key Integrity
Protocol), valamint a 802.1X és az EAP protokollt (Extensible Authentication Protocol) használó felhasználóhitelesítést alkalmazza.
Az adattitkosítás védelmet nyújt az ügyfelek és a hozzáférési pontok közötti sebezhető vezeték nélküli kapcsolat számára. Emellett
a helyi hálózatok további szokásos biztonsági mechanizmusai is részei az adatvédelemnek, ilyen például a jelszavas védelem,
a végponttól végpontig történő titkosítás, a virtuális magánhálózatok és a hitelesítés. A WPA2 titkosítás, a WPA második generációja,
erősebb adatvédelmet és hálózati hozzáférés-szabályozást valósít meg, és biztosítja a 802.11 szabvány összes verziójának megfelelő
eszköz védelmét, beleértve a 802.11b szabványt, a 802.11a szabványt, a 802.11g szabványt és a 802.11n szabványtervezetet,
többsávos és többmódú változatban. Ezenkívül az elfogadott IEEE 802.11i szabványon alapulva a WPA2 titkosítás kormányzati szintű
biztonságot nyújt a National Institute of Standards and Technology (NIST) FIPS 140-2 szabványának megfelelő AES titkosítási
algoritmus és a 802.1X-alapú hitelesítés felhasználásával. A WPA2 titkosítás visszamenőlegesen kompatibilis a WPA titkosítással.
* Az online műszaki jellemzők áttekintésével megállapíthatja, hogy az Ön által vásárolt számítógéptípus támogatja-e az IEEE 802.11a
szabványt, illetve az IEEE 802.11n szabványtervezetet.
n 68 N
A VAIO számítógép használata
Az IEEE 802.11b/g szabvány a 2,4 GHz-es frekvenciasávot használó vezeték nélküli helyi hálózati szabvány. Az IEEE 802.11g szabvány
az IEEE 802.11b szabványnál gyorsabb, nagy sebességű kommunikációt biztosít.
Az IEEE 802.11a szabvány az 5 GHz-es frekvenciasávot használó vezeték nélküli helyi hálózati szabvány.
Az IEEE 802.11n szabvány a 2,4 vagy 5 GHz-es frekvenciasávot használó vezeték nélküli helyi hálózati szabvány.
Az eltérő frekvenciák miatt a 2,4 GHz-es frekvenciasávot használó és az 5 GHz-es frekvenciasávot használó vezeték nélküli helyi
hálózati eszközök nem tudnak kommunikálni egymással.
A vezeték nélküli hálózati eszközök által használt 2,4 GHz-es frekvenciasávot más eszközök is használják. Bár a vezeték nélküli hálózati
eszközök az azonos frekvenciasávot használó egyéb eszközök okozta interferenciát minimálisra csökkentő technológiákat alkalmaznak,
az esetlegesen fellépő interferencia kisebb sebességű kommunikációt, kisebb kommunikációs tartományt vagy a vezeték nélküli kapcsolat
megszakadását idézheti elő.
A kommunikáció sebessége az egymással kommunikáló eszközök közötti távolságtól függ, és befolyásolhatják az eszközök között
található akadályok, az eszközök konfigurációja, az adási körülmények, valamint a kommunikációhoz használt szoftver. A rossz adási
körülmények meg is szakíthatják a kommunikációt.
A kommunikáció hatósugara az egymással kommunikáló eszközök távolságától, az eszközök közötti akadályoktól, az adási
körülményektől, a környezettől (falak és azok anyaga), valamint a kommunikációhoz használt szoftvertől függ.
A tényleges adatátviteli sebesség adott esetben nem olyan gyors, mint a számítógépen kijelzett sebesség.
Ha a vezeték nélküli hálózatban egyszerre működnek az IEEE 802.11b és az IEEE 802.11g szabványnak megfelelő eszközök,
a rádióinterferencia miatt csökkenhet a kommunikáció sebessége. Ezt figyelembe véve az IEEE 802.11g szabványnak megfelelő
eszközök úgy vannak tervezve, hogy csökkentsék a kommunikáció sebességét, és ezzel biztosítsák a kommunikációt az IEEE 802.11b
szabványú termékekkel. Ha a kommunikáció sebessége elmarad a várt értéktől, célszerű másik vezeték nélküli csatornát választani
a hozzáférési ponton, ez növelheti a sebességet.
n 69 N
A VAIO számítógép használata
Hozzáférési pont nélküli kommunikáció (alkalmi)
Alkalmi hálózat esetén csak a vezeték nélküli eszközök alkotják a helyi hálózatot, központi vezérlő vagy hozzáférési pont
nincs a hálózatban. Mindegyik eszköz közvetlenül kommunikál a hálózatban található többi eszközzel. Alkalmi hálózatot
otthon is könnyen létrehozhat.
n 70 N
A VAIO számítógép használata
Kommunikáció hozzáférési pont nélkül (alkalmi)
!
Alkalmi hálózat esetében az IEEE 802.11a szabvány szerinti 5 GHz-es frekvenciatartomány nem választható.
Alkalmi hálózatokban nem érhető el a 2,4 vagy 5 GHz-es frekvenciasávot használó IEEE 802.11n szabványtervezet.
1
Kapcsolja be a WIRELESS kapcsolót.
2
A VAIO Smart Network ablakban kattintson a kívánt vezeték nélküli beállítások mellett vagy felett található gombra.
Győződjön meg arról, hogy a WIRELESS jelzőfény világít.
3
Kattintson a Start gombra, és válassza a Vezérlőpult parancsot.
4
Kattintson a Hálózat és internet csoportban található A hálózati állapot és feladatok megjelenítése elemre.
5
Kattintson a bal oldali ablaktáblában található Kapcsolat vagy hálózat beállítása elemre.
Megjelenik a Kapcsolat vagy hálózat beállítása ablak.
6
Adja meg az alkalmi hálózat beállításait, és kattintson a Tovább gombra.
7
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
n 71 N
A VAIO számítógép használata
Hozzáférési pontot használó kommunikáció (infrastruktúra)
Az infrastruktúrán alapuló hálózat a meglévő vezetékes helyi hálózat kiterjesztése a vezeték nélküli eszközökre hozzáférési
pont használatával (nem tartozék). A hozzáférési pont összeköti a vezeték nélküli és a vezetékes helyi hálózatot, és a vezeték
nélküli helyi hálózat központi vezérlőjeként működik. A hozzáférési pont irányítja meghatározott tartományon belül a vezeték
nélküli eszközök közötti adattovábbítást és vételt.
A hozzáférési pont választja ki az infrastruktúrán alapuló hálózatban használandó csatornát.
!
A használandó csatorna kiválasztásának módjáról a hozzáférési pont útmutatójában tájékozódhat.
n 72 N
A VAIO számítógép használata
Csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz
1
Győződjön meg arról, hogy a hálózatban van beállított hozzáférési pont.
További ismertetést a hozzáférési pont útmutatójában talál.
2
Kapcsolja be a WIRELESS kapcsolót.
3
A VAIO Smart Network ablakban kattintson a kívánt vezeték nélküli beállítások mellett vagy felett található gombra.
Győződjön meg arról, hogy a WIRELESS jelzőfény világít.
4
Kattintson az egér jobb gombjával a tálcán található
parancsot.
5
Válassza ki a kívánt hozzáférési pontot, és kattintson a Csatlakozás gombra.
✍
vagy
ikonra, és válassza a Kapcsolódás hálózathoz
WPA-PSK vagy WPA2-PSK hitelesítés esetén meg kell adni a hozzáférési kódot. A hozzáférési kód a kis- és nagybetűket
megkülönböztető, 8–63 karakter hosszúságú szöveges karakterlánc, vagy 64 karakter hosszúságú hexadecimális karakterlánc.
n 73 N
A VAIO számítógép használata
A vezeték nélküli helyi hálózati kommunikáció leállítása
A kommunikáció leállítása a vezeték nélküli helyi hálózatban
Kattintson a VAIO Smart Network ablakban található WLAN ikon melletti vagy feletti gombra.
!
Ha a vezeték nélküli hálózat funkciót a távoli dokumentumok, fájlok vagy erőforrások elérése közben kapcsolja ki, adatvesztés
történhet.
n 74 N
A VAIO számítógép használata
A Bluetooth funkció használata
A számítógép és más Bluetooth-eszköz, például egy másik számítógép vagy egy mobiltelefon között vezeték nélküli
kommunikációs csatorna létesíthető. Az ilyen eszközök között nyílt térben legfeljebb 10 méteres távolságig valósulhat meg
a vezeték nélküli adatátvitel.
Bluetooth-kommunikáció kezdeményezése
1
Kapcsolja be a WIRELESS kapcsolót.
2
Kattintson a VAIO Smart Network ablakban található Bluetooth ikon melletti vagy feletti gombra.
Győződjön meg arról, hogy a WIRELESS jelzőfény világít.
n 75 N
A VAIO számítógép használata
A Bluetooth funkció használatával kapcsolatos megjegyzések
❑ Az adatátviteli sebesség a következő körülményektől függően változhat:
❑ Akadályok az eszközök között, például falak
❑ Az eszközök távolsága
❑ A falakhoz használt építőanyag
❑ Mikrohullámú sütők és vezeték nélküli telefonok közelsége
❑ Rádiófrekvenciás interferencia és egyéb környezeti tényezők
❑ Az eszköz konfigurációja
❑ A kommunikációhoz használt szoftver
❑ Az operációs rendszer
❑ A vezeték nélküli hálózat és a Bluetooth funkció együttes használata a számítógépen
❑ Az átvitt fájlok mérete
❑ Ne felejtse el, hogy a nagyméretű fájlok megsérülhetnek a hosszú ideig tartó átvitel folyamán a Bluetooth-szabvány
korlátai és a környezetben keletkező elektromágneses interferencia miatt.
❑ Minden Bluetooth-eszköznek tanúsítvánnyal kell rendelkeznie, amely igazolja a vonatkozó szabványoknak való
megfelelőségüket. Ha az eszközök megfelelnek a szabványoknak, akkor is lehetnek eltérések az egyes eszközök
teljesítményében, műszaki jellemzőiben és működtetésében. Előfordulhat, hogy az adatátvitel nem minden helyzetben
lehetséges.
❑ Előfordulhat, hogy a videó és a hanganyag nem lesz szinkronban, ha a számítógép olyan videót játszik le, amelynek
hangkimenete a csatlakoztatott Bluetooth-eszközön szólal meg. Ez a Bluetooth technológia velejárója, és nem hiba.
n 76 N
A VAIO számítógép használata
❑ A Bluetooth-eszközök és a vezeték nélküli hálózat által is használt 2,4 GHz-es frekvenciasávot számos készülék
használja. A Bluetooth-eszközök az azonos hullámhosszt használó egyéb eszközök okozta interferenciát minimálisra
csökkentő technológiákat alkalmaznak. A Bluetooth funkció és a vezeték nélküli kommunikáció eszközeinek együttes
használata azonban rádióinterferenciát okozhat, aminek eredménye a szokásos értékeknél lassabb kommunikáció és
kisebb hatótávolság lehet.
✍
Mielőtt igénybe venné a Bluetooth funkciót, olvassa el a Bluetooth használatára vonatkozó előírásokat.
❑ Előfordulhat, hogy a Bluetooth funkció az érintett eszköz gyártójától, illetve a gyártó által alkalmazott szoftverváltozattól
függően nem működik más eszközökkel.
❑ Több Bluetooth-eszköz csatlakoztatása a számítógéphez túlzottan igénybe veheti a sávszélességet, ami az eszközök
teljesítményének visszaesését okozza. Ez a Bluetooth technológia esetében normális viselkedésnek számít, tehát nem hiba.
n 77 N
A VAIO számítógép használata
A Bluetooth funkció biztonságos használata
A Bluetooth vezeték nélküli technológia hitelesítési funkciót alkalmaz, amellyel meghatározhatja, kivel kíván kommunikációt
folytatni. A hitelesítési funkció használatával elkerülhető a névtelen Bluetooth-eszközök számítógéphez való hozzáférése.
Amikor két Bluetooth-eszköz első alkalommal kommunikál egymással, egy közös hitelesítő kulcsot (a hitelesítéshez
szükséges jelszót) kell mindkét eszközhöz beállítani és regisztrálni. Az eszköz regisztrálása után nem kell újból megadni
a hitelesítő kulcsot.
✍
A hitelesítő kulcs lehet különböző minden alkalommal, azonban mindkét eszközön azonosnak kell lennie.
Néhány eszköznél nem lehet hitelesítő kulcsot megadni, például az egereknél.
n 78 N
A VAIO számítógép használata
Kommunikáció más Bluetooth-eszközzel
A számítógéphez vezeték használata nélkül csatlakoztathat más Bluetooth-eszközt, például másik számítógépet,
mobiltelefont, kéziszámítógépet vagy digitális fényképezőgépet.
Kommunikáció másik Bluetooth-eszközzel
Ha másik Bluetooth-eszközzel szeretne kommunikációt folytatni, először be kell állítania a Bluetooth funkciót. A Bluetooth
funkció beállítására és használatára vonatkozó tudnivalókat a Windows súgó és támogatás szolgáltatással keresheti meg.
A Windows súgó és támogatás szolgáltatás eléréséhez kattintson a Start gombra, és válassza a Súgó és támogatás
parancsot.
n 79 N
A VAIO számítógép használata
A Bluetooth-kommunikáció leállítása
Bluetooth-kommunikáció leállítása
1
Kapcsolja ki az eszközt, amely Bluetooth-kommunikációt folytat a számítógéppel.
2
Kattintson a VAIO Smart Network ablakban található Bluetooth ikon melletti vagy feletti gombra.
n 80 N
Perifériás eszközök használata
Perifériás eszközök használata
A VAIO számítógép szolgáltatásainak bővítéséhez különböző perifériás eszközöket csatlakoztathat a megfelelő csatlakozók
használatával.
❑ A zajszűrős fejhallgató használata (81. oldal)
❑ Dokkolóegység csatlakoztatása (87. oldal)
❑ Külső hangszóró csatlakoztatása (95. oldal)
❑ Külső megjelenítő eszköz csatlakoztatása (96. oldal)
❑ Megjelenítési mód választása (105. oldal)
❑ A többmonitoros funkció használata (106. oldal)
❑ Külső mikrofon csatlakoztatása (108. oldal)
❑ USB-eszköz csatlakoztatása (109. oldal)
❑ Nyomtató csatlakoztatása (112. oldal)
❑ i.LINK-eszköz csatlakoztatása (113. oldal)
❑ Csatlakozás helyi hálózathoz (115. oldal)
n 81 N
Perifériás eszközök használata
A zajszűrős fejhallgató használata
A megvásárolt típustól függően a zajszűrős fejhallgató a számítógép tartozéka lehet.
A zajszűrős fejhallgató a környezeti zajokat érzékelő mikrofonnal rendelkezik, és ellentétes fázisú zajt kelt a zaj csökkentése
érdekében.
Az online műszaki jellemzők áttekintésével megállapítható, hogy a zajszűrős fejhallgató tartozéka-e a számítógépnek.
n 82 N
Perifériás eszközök használata
A zajszűrős fejhallgató használatával kapcsolatos tudnivalók
❑ A zajszűrő funkció csak akkor működik, ha a tartozék zajszűrős fejhallgatót olyan fejhallgató-aljzathoz csatlakoztatja,
amelyik támogatja ezt a funkciót.
❑ A zajszűrő funkció nem működik, ha a következő eszközöket köti a hangkimenetre:
❑ Külső hangszóró
❑ Zajszűrő funkció nélküli fejhallgató
❑ Bluetooth-kapcsolaton keresztül a számítógéphez csatlakoztatott hangkimeneti eszköz
❑ A zajszűrő funkció kizárólag a fejhallgató helyes viselése esetén működik tökéletesen. Illessze szorosan a fülébe
a fejhallgató mindkét fülhallgatóját.
Ha úgy érzi, hogy a zajszűrő funkció hatásfoka alacsony, igazítsa meg, illetve cserélje megfelelő méretűre a zajszűrő
fejhallgató fülhallgatókúpjait. A fejhallgatóra alapértelmezetten egy pár közepes méretű fülhallgatókúp van felszerelve,
valamint további egy-egy pár kis és nagy méretű fülhallgatókúp is tartozik a fejhallgatóhoz.
n 83 N
Perifériás eszközök használata
❑ A zajszűrő funkció kizárólag a környezet alacsony frekvenciájú zajait szűri ki, a nagyfrekvenciás zajt nem. Nem alkalmas
a teljes mértékben zajmentes audiokörnyezet megteremtésére sem.
❑ Ha úgy tűnik, hogy nem működik a zajszűrő funkció, húzza ki teljesen a tartozék zajszűrő fejhallgatót az aljzatból, majd
csatlakoztassa ismét.
❑ Ügyelni kell arra, hogy semmi ne fedje el a zajszűrő fejhallgató beépített mikrofonját (1), így biztosítva a zajszűrő funkció
megfelelő működését.
❑ Ha a zajszűrő funkció be van kapcsolva, előfordulhat, hogy lágy, sziszegő hang hallható. Ez a funkció által keltett üzemi
zaj, és nem jelez meghibásodást.
❑ Előfordulhat, hogy a környezetének zajtípusától vagy a csend mértékétől függően úgy érzi, kicsi a zajszűrő funkció
hatásfoka, vagy a környezeti zaj még hangosabbnak hallatszik. Ebben az esetben kapcsolja ki a zajszűrő funkciót.
❑ A mobiltelefon használata rádióinterferenciát kelthet a zajszűrő fejhallgatóval. Fejhallgató használata esetén tartsa távol
a mobiltelefont a fejhallgatótól.
❑ A zajszűrő fejhallgató csatlakoztatása vagy csatlakoztatásának megszüntetése zajt kelt. Ez nem rendellenesség, vagyis
nem jelez meghibásodást. Ügyeljen arra, hogy a fejhallgató csatlakoztatása, illetve csatlakoztatásának megszüntetése
előtt vegye le a fejéről a fejhallgatót.
❑ A zajszűrő funkció engedélyezése/tiltása vagy a hangnak a Windows hangerőszabályzójával való be-/kikapcsolása zajt
kelt. Ezt a zajszűrő áramkör be- és kikapcsolása okozza, és nem jelez meghibásodást.
❑ Ügyeljen arra, hogy a tartozék zajszűrő fejhallgatót használja. Walkman® készülék fejhallgatója is csatlakoztatható
a számítógéphez, de az ilyen fejhallgatóval nem működik jó hatásfokkal a számítógép zajszűrő funkciója.
n 84 N
Perifériás eszközök használata
A zajszűrős fejhallgató csatlakoztatása
A zajszűrős fejhallgató csatlakoztatása
1
Csatlakoztassa a fejhallgató kábelét a fejhallgató-csatlakozóhoz i.
Az
ikon jelenik meg a tálcán, ami azt jelzi, hogy a zajszűrő funkció engedélyezve van, és egy üzenetbuborék jelenik
meg az ikon felett.
!
A fejhallgató kábelének a fejhallgató-aljzathoz való csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a csatlakozó domborodó jelölése felfelé
nézzen.
✍
Ha az
ikon jelenik meg a tálcán, a zajszűrő funkció kikapcsolt állapotban van. Kattintson az egér jobb gombjával az ikonra,
majd válassza az Enable Noise Canceling Function lehetőséget a menüből.
Ha a tálcán nincs ikon, akkor olvassa el a Teendők az ikon és az üzenetbuborék megjelenésének elmaradása esetén (86. oldal)
című részt a beállítások módosításához.
n 85 N
Perifériás eszközök használata
A zajszűrő funkció hatásának módosítása
A számítógép tartozékát képező zajszűrő fejhallgató gyári beállításai optimális zajszűrő hatást biztosítanak.
Ha úgy érzi, hogy a zajszűrő funkció nem teljes hatásfokú, a Noise Canceling Headphones ablak Noise Canceling Control
csúszkájával állíthatja a hatásfokot.
A zajszűrő funkció hatásának módosítása
1
Kattintson az egér jobb gombjával a tálcán található
Megjelenik a Noise Canceling Headphones ablak.
ikonra, majd válassza a Beállítások lehetőséget.
✍
Ha a tálcán nincs ikon, akkor olvassa el a Teendők az ikon és az üzenetbuborék megjelenésének elmaradása esetén (86. oldal)
című részt a beállítások módosításához.
2
A kívánt zajcsökkentési szint kiválasztásához húzza a Noise Canceling Control csúszkát a Mic+ vagy a Mic- felé.
✍
Az optimális szint eléréséhez a csúszkának a tartomány közepén kell lennie. Ha a csúszkát teljesen a Mic+ érték végére húzza, azzal
nem éri el a zajcsökkentési funkció teljes hatásfokát.
3
Kattintson az gombra gombra.
4
Erősítse meg, hogy a zajcsökkentő hatás kielégítő, majd kattintson az OK gombra.
n 86 N
Perifériás eszközök használata
Teendők az ikon és az üzenetbuborék megjelenésének elmaradása esetén
Ha a zajcsökkentés funkció ikonja (
/
) nincs a tálcán, és nem jelenik meg az ikon felett az üzenetbuborék,
módosítsa a zajcsökkentési funkció beállításait.
Az üzenetbuborék és az ikon megjelenítése
1
Kattintson a Start gombra, és válassza a Vezérlőpult parancsot.
2
Kattintson a Hardver és hang elemre.
3
Kattintson a Hang csoportban található Hangeszközök kezelése elemre.
4
A Lejátszás lapon kattintson duplán a hangszóró vagy a fejhallgató ikonjára.
5
Kattintson az Kiemelés lapra.
6
Kattintson a Noise Canceling Function jelölőnégyzetre, majd a Modify Settings lehetőségre.
✍
Ha a Minden kiemelés tiltása jelölőnégyzet van kiválasztva, kattintson a négyzetre a kijelölés megszüntetéséhez.
7
Jelölje be a Display an icon for the noise canceling headphones in the task tray vagy a Display a message when
noise canceling headphones are connected négyzetet.
8
Kattintson az OK gombra.
n 87 N
Perifériás eszközök használata
Dokkolóegység csatlakoztatása
Dokkolóegység csatlakoztatásával további perifériás eszközöket csatlakoztathat a számítógéphez, például nyomtatót és
külső megjelenítő eszközt.
A dokkolóegység nem tartozéka a számítógépnek, külön vásárolható meg.
A dokkolóegység csatlakozói
A DC IN jelzőfény
Világít, amikor a dokkolóegység tápellátása be van kapcsolva.
B
C
D
E
IN USE jelzőfény (91. oldal)
UNDOCK gomb (91. oldal)
DC IN csatlakozó (88. oldal)
Hálózati (Ethernet) csatlakozó (1000BASE-T / 100BASE-TX /
10BASE-T) (115. oldal)
F Nagy sebességű USB (USB 2.0) portok* (109. oldal)
G DVI-D csatlakozó (97. oldal)
H MONITOR csatlakozó (97. oldal)
*
Kezeli a nagy sebességű, a teljes sebességű és a kis sebességű
eszközöket is.
!
A dokkolóegység tápellátásához csak a számítógéphez tartozó tápegység használható. A dokkolóegység használata közben ne
húzza ki a tápkábelt se a dokkolóegységből, se a hálózati csatlakozóaljzatból. Ez az adatok sérülését vagy a hardver hibás működését
okozhatja.
n 88 N
Perifériás eszközök használata
A számítógép csatlakoztatása a dokkolóegységhez
!
Mielőtt csatlakoztatná a számítógépet a dokkolóegységhez, helyezze be az akkumulátort.
A számítógép csatlakoztatása a dokkolóegységhez
!
Használja a számítógéphez tartozó tápegységet.
Ne helyezze át a számítógépet, amikor az a dokkolóegységhez csatlakozik. Ezzel leválaszthatja a számítógépet a dokkolóegységről,
és mindkét eszközt károsíthatja.
A számítógépen lévő monitorcsatlakozó nem hozzáférhető, ha a számítógép a dokkolóegységhez csatlakozik. Külső megjelenítő
csatlakoztatásához a dokkolóegység DVI-D vagy MONITOR csatlakozója használható.
1
Szüntesse meg a számítógép és az összes perifériás eszköz között a csatlakozást.
2
Csatlakoztassa a tápkábel (1) egyik végét a tápegységhez (2), másik végét pedig egy hálózati csatlakozóaljzathoz.
3
Csatlakoztassa a tápegységhez (2) csatlakoztatott kábelt a dokkolóegység (4) DC IN csatlakozójához (3).
n 89 N
Perifériás eszközök használata
4
Távolítsa el a dokkolóegység csatlakozójának fedelét a számítógép aljáról.
!
Előfordulhat, hogy a dokkolóegység csatlakozófedelének eltávolítása nehéz, mivel szorosan van a helyén. Ne fejtsen ki túlzott erőt
a fedél eltávolításakor, nehogy megsérüljön a számítógép vagy a dokkolóegység csatlakozójának fedele.
✍
Miután eltávolította a dokkolóegység csatlakozójának fedelét, helyezze a dokkolóegység erre fenntartott részébe (1).
n 90 N
Perifériás eszközök használata
5
Igazítsa a számítógép két hátsó sarkát a dokkolóegység tartóelemeihez.
6
Óvatosan nyomja lefelé a számítógépet, amíg a helyére nem kattan.
7
Nyissa fel az LCD-képernyő fedelét és kapcsolja be a számítógépet.
n 91 N
Perifériás eszközök használata
A számítógép leválasztása a dokkolóegységről
!
A számítógép leválasztása előtt győződjön meg arról, hogy a dokkolóegységhez csatlakoztatott eszközök nincsenek használatban.
Amíg világít az IN USE jelzőfény, ne válassza le a számítógépet a dokkolóegységről. Ha a számítógépet olyankor választja le, amikor
világít az IN USE jelzőfény, elveszhetnek a nem mentett adatok, vagy megsérülhet a számítógép.
Ha az akkumulátor lemerült állapotában választja le a számítógépet a dokkolóegységről, elveszhetnek a nem mentett adatok.
Videolejátszás közben ne válassza le a számítógépet a dokkolóegységről. A leválasztás előtt zárja be a videolejátszó programot.
Miután végrehajtotta A számítógép leválasztása a dokkolóegységről (92. oldal) című részben ismertetett lépéseket, mindenképpen
távolítsa el a számítógépet a dokkolóegységről. Ha a dokkolóegységen hagyva használja a számítógépet, instabillá válhat annak
működése.
n 92 N
Perifériás eszközök használata
A számítógép leválasztása a dokkolóegységről
1
Nyomja meg az UNDOCK gombot (1), és várjon, amíg kialszik az IN USE jelzőfény (2).
✍
Ha az IN USE jelzőfény nem világít, nem kell megnyomnia az UNDOCK gombot.
Ha olyankor nyomja meg az UNDOCK gombot, amikor a számítógép energiatakarékos üzemmódban van, a számítógép először
visszavált normál üzemmódra, majd elindítja a leválasztási műveletet.
!
Miután a számítógép visszaváltott normál üzemmódra, vegye le a számítógépet a dokkolóegységről. Ha a dokkolóegységen hagyva
használja a számítógépet, instabillá válhat annak működése.
n 93 N
Perifériás eszközök használata
2
Emelje le a számítógépet a dokkolóegységről.
3
Helyezze vissza a dokkolóegység csatlakozójának fedelét a számítógép aljára.
n 94 N
Perifériás eszközök használata
A számítógépet a következőképpen is leválaszthatja a dokkolóegységről:
1
Kattintson a Start gombra, majd a lakatot ábrázoló Zárolás gomb melletti nyílra, végül a Dokkolás megszüntetése
lehetőségre.
2
Ellenőrizze az üzenetbuborék megjelenését, és azt, hogy kialszik az IN USE jelzőfény. Ezt követően emelje le a számítógépet
a dokkolóegységről.
3
Helyezze vissza a dokkolóegység csatlakozójának fedelét a számítógép aljára.
!
Rendkívül fontos, hogy a számítógép leválasztását követően visszahelyezze a dokkolóegység csatlakozójának fedelét. Ha nem helyezi
vissza a fedelet, por kerülhet a számítógép belsejébe, ami a számítógép meghibásodását okozhatja.
✍
A dokkolóegység energiaellátásának megszüntetéséhez húzza ki a tápegység kábelét.
n 95 N
Perifériás eszközök használata
Külső hangszóró csatlakoztatása
A számítógéphez külső hangkimeneti eszköz (nem tartozék), például hangszóró vagy fejhallgató is csatlakoztatható.
Külső hangszóró csatlakoztatása
1
Csatlakoztassa a hangszóró kábelét (1) (nem tartozék) a fejhallgató csatlakozójához (2) i.
2
Csatlakoztassa a hangszóró kábelének másik végét a külső hangszóróhoz (3).
3
Bekapcsolása előtt halkítsa le a hangszórót.
✍
Ellenőrizze, hogy a hangszóró számítógéphez használható hangszóró-e.
!
Ne helyezzen hajlékonylemezt a hangszóróra. A hangszóró mágneses mezője károsíthatja a lemezen lévő adatokat.
A zajszűrő funkció nem működik, ha külső hangszórókat használ hangkimenetként.
n 96 N
Perifériás eszközök használata
Külső megjelenítő eszköz csatlakoztatása
A számítógéphez külső megjelenítő eszközt csatlakoztathat (nem tartozék). Használhat például monitort vagy kivetítőt
a számítógéppel.
!
A Blu-ray lemezek lejátszása a videó átviteli sebességétől függően akadozhat a csatlakozatott külső kijelzőn. Lehetséges, hogy a képernyő
felbontásának a csökkentése megoldja ezt a problémát. Kövesse a Miért nem jelenik meg a képernyőn a videó? (208. oldal) című
részben leírt lépéseket a képernyő felbontásának módosításához.
✍
Ha a külső megjelenítőnek a külön megvásárolható dokkolóegységről való leválasztása nem módosítja automatikusan a számítógép
LCD-kijelzőjének a felbontását, az aktuális megjelenítőbeállítások módosítása szükséges. A módosítások beállításával kapcsolatban
a Megjelenítési mód választása (105. oldal) című rész ad tájékoztatást.
A külső megjelenítő eszköz tápkábelének csatlakoztatását a többi kábel csatlakoztatása után hajtsa végre.
n 97 N
Perifériás eszközök használata
Monitor csatlakoztatása
A számítógéphez közvetlenül vagy a dokkolóegységen keresztül csatlakoztathat monitort.
Monitor csatlakoztatása
!
A számítógépen lévő monitorcsatlakozó nem hozzáférhető, ha a számítógép a dokkolóegységhez csatlakozik. Monitor csatlakoztatásához
használja a dokkolóegység MONITOR csatlakozóját.
1
Ha szükséges, csatlakoztassa a megjelenítő eszköz tápkábelének (1) egyik végét a megjelenítő eszközhöz, másik végét
pedig egy hálózati csatlakozóaljzathoz.
2
Ha analóg monitort kíván csatlakoztatni, csatlakoztassa a monitorkábelt (2) (nem tartozék) a monitorcsatlakozóhoz (3)
a számítógépen vagy a dokkolóegységen.
n 98 N
Perifériás eszközök használata
3
Ha TFT/DVI monitort kíván csatlakoztatni, csatlakoztassa a monitorkábelt (2) (nem tartozék) HDMI/DVI-D adapterhez (3)
(nem tartozék), és csatlakoztassa a HDMI-kábel (4) (nem tartozék) egyik végét a HDMI/DVI-D adapterhez (3), a másik
végét pedig a számítógépen lévő HDMI-csatlakozóhoz (5), vagy csatlakoztassa a monitorkábelt (2) (nem tartozék)
a dokkolóegységen lévő DVI-D-csatlakozóhoz.
4
Ha a külső monitor rendelkezik HDMI bemeneti csatlakozóval, csatlakoztassa a HDMI-kábel (nem tartozék) egyik végét
a számítógép HDMI-csatlakozójához, a másikat pedig a monitor HDMI bemeneti csatlakozójához.
!
A számítógép kompatibilis a HDCP szabvánnyal, és lehetővé teszi a videojelek átviteli csatornájának titkosítását a szerzői jogok
védelme céljából, így megtekintheti a szerzői joggal védett, kiváló minőségű tartalmakat is. A szerzői joggal védett tartalmak
megtekintéséhez HDCP-kompatibilis monitort kell csatlakoztatnia a számítógép HDMI csatlakozójához vagy a dokkolóegység DVI-D
csatlakozójához. Ha a számítógéphez nincs csatlakoztatva kompatibilis monitor, nem tudja lejátszani vagy megtekinteni a szerzői
joggal védett tartalmakat.
✍
A DVI-D a Digital Visual Interface – Digital kifejezés rövidítése (jelentése: digitális vizuális illesztőfelület – digitális). Ez olyan típusú
DVI-csatlakozó, amely csak a digitális videojeleket támogatja, az analóg videojeleket nem. Az ilyen csatlakozónak 24 érintkezője van.
A DVI-I-csatlakozó (digitális vizuális illesztőfelület – integrált) a digitális és az analóg videojeleket egyaránt támogatja. Az ilyen
csatlakozónak 29 érintkezője van.
n 99 N
Perifériás eszközök használata
Multimédiás monitor csatlakoztatása
A számítógéphez közvetlenül vagy a dokkolóegységen keresztül csatlakoztathat beépített hangszóróval és mikrofonnal
rendelkező multimédiás monitort.
Multimédiás monitor csatlakoztatása
!
A számítógépen lévő monitorcsatlakozó nem hozzáférhető, ha a számítógép a dokkolóegységhez csatlakozik. Multimédiás monitor
csatlakoztatásához használja a dokkolóegység MONITOR csatlakozóját.
1
Csatlakoztassa a multimédiás monitor tápkábelét (1) egy hálózati csatlakozóaljzathoz.
2
Csatlakoztassa a monitorkábelt (2) (nem tartozék) a monitorcsatlakozóhoz (3) a a számítógépen vagy a dokkolóegységen.
3
Csatlakoztassa a hangszórókábelt (4) (nem tartozék) a számítógép fejhallgató-csatlakozójához (5) i.
4
Csatlakoztassa a mikrofonkábelt (6) (nem tartozék) a számítógép mikrofoncsatlakozójához (7) m.
n 100 N
Perifériás eszközök használata
n 101 N
Perifériás eszközök használata
Tévékészülék csatlakoztatása
A számítógéphez HDMI bemenettel rendelkező tévékészüléket csatlakoztathat.
Tévékészülék csatlakoztatása a számítógéphez
!
Ahhoz, hogy a hang a HDMI-csatlakozóhoz csatlakoztatott eszközön hallható legyen, meg kell változtatni a hangkimeneti eszközt.
Ennek részletes ismertetése a következő részben található: Hogyan módosítható a hangkimeneti eszköz? (220. oldal).
1
Csatlakoztassa a tévékészülék tápkábelét (1) egy hálózati csatlakozóaljzathoz.
2
Csatlakoztassa a HDMI-kábel (2) (nem tartozék) egyik végét a számítógép HDMI-csatlakozójához (3), másik végét pedig
a tévékészülékhez.
3
Váltsa át a tévékészülék bemeneti csatornáját külső bemenetre.
4
Adja meg a tévékészülék konfigurációs beállításait.
n 102 N
Perifériás eszközök használata
!
Ha nem a Sony illesztőprogramját használja, a készülék nem fogja megjeleníteni a képet, és nem fogja lejátszani a hangot. Mindig
a Sony által rendelkezésre bocsátott illesztőprogramot használja.
✍
A beállítással és a használattal kapcsolatos tudnivalókat a tévékészülék útmutatójában találja.
A HDMI-kábel video- és audiojelek átvitelére egyaránt alkalmas.
n 103 N
Perifériás eszközök használata
Emellett házimozi-erősítőt vagy más, térhatású erősítő berendezést is csatlakoztathat a számítógép és a TV közé
a HDMI-csatlakozás segítségével.
Csúcsminőségű digitális hangkimeneti eszköz csatlakoztatása a számítógép és a tévékészülék közé
!
Mielőtt a számítógéphez csatlakoztatja az eszközt először ellenőrizze, hogy létrejött-e a HDMI-kapcsolat a tévékészülék és
a házimozi-erősítő vagy a térhatású hangdekódoló eszköz között.
Ahhoz, hogy a hang a HDMI-csatlakozóhoz csatlakoztatott eszközön hallható legyen, meg kell változtatni a hangkimeneti eszközt.
Ennek részletes ismertetése a következő részben található: Hogyan módosítható a hangkimeneti eszköz? (220. oldal).
1
Kapcsolja be a tévékészüléket és bemenetnek adja meg a HDMI-bemenetet.
2
Kapcsolja be a házimozi-erősítőt vagy a térhatású erősítő berendezést, és bemenetének adja meg a HDMI-bemenetet.
3
Csatlakoztassa a HDMI-kábel (nem tartozék) egyik végét a házimozi-erősítő vagy a térhatású erősítő berendezés
HDMI-bemeneti csatlakozójához, a másik végét pedig a számítógépen lévő HDMI-csatlakozóhoz.
4
Nyomja le az Fn+F7 billentyűkombinációt a megjelenítő eszköznek a csatlakoztatott megjelenítőre való változtatásához.
✍
A csatlakoztatott képernyő felbontásának átállítása a számítógépen lehetséges. Az eljárást a Miért nem jelenik meg a képernyőn
a videó? (208. oldal) című rész ismerteti részletesen.
HDMI-csatlakozás esetén a hangerő kizárólag a csatlakoztatott audioeszközön állítható. A számítógép egyik csatlakoztatott eszköz
kimeneti hangerejét sem tudja szabályozni.
n 104 N
Perifériás eszközök használata
Kivetítő csatlakoztatása
A számítógéphez közvetlenül vagy a dokkolóegységen keresztül csatlakoztathat kivetítőt (például a Sony LCD-kivetítőt).
Kivetítő csatlakoztatása
!
A számítógépen lévő monitorcsatlakozó nem hozzáférhető, ha a számítógép a dokkolóegységhez csatlakozik. Kivetítő
csatlakoztatásához használja a dokkolóegység MONITOR csatlakozóját.
1
Csatlakoztassa a kivetítő tápkábelét (1) egy hálózati csatlakozóaljzathoz.
2
Csatlakoztasson monitorkábelt (2) (nem tartozék) a monitorcsatlakozóhoz (3) a a számítógépen vagy a dokkolóegységen.
3
Csatlakoztasson audiokábelt (4) (nem tartozék) a számítógép fejhallgató-csatlakozójához (5) i.
4
Csatlakoztassa a videokábelt és az audiokábelt a kivetítő (6) csatlakozójához és aljzatához.
n 105 N
Perifériás eszközök használata
Megjelenítési mód választása
Amikor külső megjelenítő eszköz (például asztali monitor stb.) van csatlakoztatva a számítógéphez, kiválaszthatja az
elsődlegesként használandó monitort.
Ha egyszerre szeretne dolgozni a számítógép és a külső megjelenítő eszköz képernyőjén, további tájékoztatást
A többmonitoros funkció használata (106. oldal) című részben találhat.
Megjelenítő eszköz választása
1
Kattintson az egér jobb gombjával az asztalra, és válassza a Testreszabás parancsot.
2
Kattintson a Képernyő-beállítások elemre.
3
A beállítások megváltoztatásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
✍
Előfordulhat, hogy nem lehet egyszerre ugyanazt a tartalmat megjeleníteni a számítógép képernyőjén és a külső monitoron, illetve
a kivetítőn. Ez a külső monitor, illetve a kivetítő típusától függ.
A külső megjelenítő eszközt a számítógép bekapcsolását megelőzően kapcsolja be.
n 106 N
Perifériás eszközök használata
A többmonitoros funkció használata
A többmonitoros funkció lehetővé teszi az asztal különálló megjelenítő eszközök között felosztott megjelenítését. Ha például
egy külső megjelenítő eszközt csatlakoztatott a monitorcsatlakozóhoz, a számítógép képernyője és a külső megjelenítő
eszköz képernyője egyetlen képernyőként is használható.
A mutatót áthúzhatja az egyik képernyőről a másikra. Ez lehetővé teszi különböző objektumok, például egy megnyitott
alkalmazásablak vagy eszköztár áthúzását az egyik képernyőről a másikra.
✍
Előfordulhat, hogy a külső megjelenítő eszköz nem támogatja a többmonitoros funkciót.
Nem minden szoftver kompatibilis a többmonitoros funkció beállításaival.
Ügyeljen arra, hogy a számítógép ne váltson át alvó vagy hibernált üzemmódra a többmonitoros funkció használata közben. Ellenkező
esetben előfordulhat, hogy a számítógép nem vált vissza normál üzemmódra.
Ha az egyes képernyőkön más-más színeket állít be, ne jelenítse meg úgy az ablakokat, hogy átnyúljanak az egyik képernyőről
a másikra. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy nem fog megfelelően működni az adott program.
Mindkét képernyőn állítson be kevesebb színt vagy kisebb felbontást.
n 107 N
Perifériás eszközök használata
A többmonitoros funkció használata
1
Kattintson az egér jobb gombjával az asztalra, és válassza a Testreszabás parancsot.
2
Kattintson a Képernyő-beállítások elemre.
3
A beállítások megváltoztatásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
✍
Az S1 gomb hozzárendelt funkcióját is módosíthatja úgy, hogy a többmonitoros funkció az S1 gombbal legyen aktiválható. Az S1
gomb hozzárendelésének módosításához nyomja le és tartsa lenyomva a gombot a hozzárendelés megváltoztatására szolgáló ablak
megjelenítéséhez. Az S1 gomb ismertetése a A speciális funkciógombok használata (37. oldal) című részben található.
Ezenkívül beállíthatja mindkét monitor színeit és felbontását, és testre szabhatja a többmonitoros funkciót.
n 108 N
Perifériás eszközök használata
Külső mikrofon csatlakoztatása
Ha hangbemeneti eszközt szeretne használni (például internetes csevegéshez), csatlakoztatnia kell egy külső mikrofont
(nem tartozék).
Külső mikrofon csatlakoztatása
Csatlakoztassa a mikrofon kábelét (1) a mikrofonaljzathoz (2) m.
✍
Ellenőrizze, hogy a mikrofon számítógépekhez használható mikrofon-e.
n 109 N
Perifériás eszközök használata
USB-eszköz csatlakoztatása
A számítógép, illetve az USB-eszközök sérülésének elkerülése érdekében ügyeljen a következőkre:
❑ Amikor csatlakoztatott USB-eszközzel együtt mozgatja a számítógépet, ne tegye ki az USB-portot rázkódásnak vagy
ütődésnek.
❑ Ne tegye a számítógépet hordtáskába, amikor USB-eszközök vannak csatlakoztatva a számítógéphez.
USB-egér csatlakoztatása
USB-egér csatlakoztatása
1
Válassza ki a használni kívánt USB-portot (1)
.
2
Csatlakoztassa az USB-egér kábelét (2) az USB-porthoz.
Ezután már használhatja az USB-egeret (3) (nem tartozék).
n 110 N
Perifériás eszközök használata
Hajlékonylemezes USB-meghajtó csatlakoztatása
A számítógéphez csatlakoztathat külön megvásárolható hajlékonylemezes USB-meghajtót.
Hajlékonylemezes USB-meghajtó csatlakoztatása
1
Válassza ki a használni kívánt USB-portot (1)
.
2
Csatlakoztassa a hajlékonylemezes USB-meghajtó kábelét (2) az USB-porthoz.
Ezután már használhatja a hajlékonylemezes USB-meghajtót (3).
!
A hajlékonylemezes USB-meghajtó használata közben ne gyakoroljon nyomást az USB-portra. Ez hibát okozhat.
n 111 N
Perifériás eszközök használata
Hajlékonylemezes USB-meghajtó leválasztása
A hajlékonylemezes USB-meghajtót a számítógép bekapcsolt és kikapcsolt állapotában egyaránt eltávolíthatja. Ha
a meghajtót akkor választja le, amikor a számítógép energiatakarékos (alvó vagy hibernált) üzemmódban van, ezzel
a művelettel a számítógép hibás működését okozhatja.
Hajlékonylemezes USB-meghajtó leválasztása
✍
Ha a hajlékonylemezes USB-meghajtót a számítógép kikapcsolt állapotában választja le, ugorja át az 1–5. lépéseket.
1
Zárja be a hajlékonylemezes meghajtót használó összes programot.
2
Kattintson duplán a tálcán található Hardver biztonságos eltávolítása ikonra.
3
Jelölje ki az eltávolítani kívánt hajlékonylemezes meghajtót.
4
Kattintson a Leállítás gombra.
5
A hajlékonylemezes meghajtó eltávolításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
6
Húzza ki a hajlékonylemezes meghajtó csatlakozóját a számítógépből.
n 112 N
Perifériás eszközök használata
Nyomtató csatlakoztatása
A dokumentumok kinyomtatásához Windows-kompatibilis nyomtatót csatlakoztathat a számítógéphez.
Nyomtató csatlakoztatása az USB-port használatával
A számítógéphez a Windows verziójával kompatibilis USB-nyomtatót csatlakoztathat.
Nyomtató csatlakoztatása az USB-port használatával
1
Csatlakoztassa a nyomtató tápkábelét (1) egy hálózati csatlakozóaljzathoz.
2
Válassza ki a használni kívánt USB-portot (3)
3
Csatlakoztassa az USB-nyomtatókábel (2) (nem tartozék) egyik végét az USB-porthoz, másik végét pedig
a nyomtatóhoz.
.
n 113 N
Perifériás eszközök használata
i.LINK-eszköz csatlakoztatása
Az i.LINK-eszközök csatlakoztatására vonatkozó megjegyzések
❑ A számítógép tartalmaz egy i.LINK-portot, amelynek segítségével i.LINK-eszközöket, például digitális videokamerát
csatlakoztathat a számítógéphez.
❑ A számítógép i.LINK-portja nem biztosítja a külső eszközök energiaellátását. Ha a külső eszköz külső energiaellátást
igényel, ne feledje áramforráshoz csatlakoztatni.
❑ Az i.LINK-port által támogatott legnagyobb adatátviteli sebesség 400 Mb/s. A tényleges adatátviteli sebesség
ugyanakkor a külső eszköz adatátviteli sebességétől függ.
❑ A külön beszerezhető i.LINK-kábelek nem minden országban vagy területen vannak kereskedelmi forgalomban.
❑ A más kompatibilis eszközökkel létesített i.LINK-kapcsolat megfelelő működése nem garantálható teljes mértékben.
❑ Előfordulhat, hogy az i.LINK-kapcsolat a szoftveralkalmazások, az operációs rendszer és a használt i.LINK-kompatibilis
eszközök miatt nem elérhető. További ismertetést a szoftver útmutatójában talál.
❑ Mielőtt a számítógéphez csatlakoztatja az i.LINK-kompatibilis perifériás eszközöket (például merevlemezt vagy
CD-RW-meghajtót), ellenőrizze a működési körülményeiket és az operációs rendszerrel való kompatibilitásukat.
n 114 N
Perifériás eszközök használata
Digitális videokamera csatlakoztatása
Digitális videokamera csatlakoztatása
Csatlakoztassa az i.LINK-kábel (1) (nem tartozék) egyik végét a számítógép i.LINK-portjához (2), másik végét pedig
a digitális videokamera DV In/Out csatlakozójához (3).
✍
A Sony digitális videokamerák esetében a DV Out, a DV In/Out és az i.LINK feliratú csatlakozók i.LINK-kompatibilis csatlakozók.
Az ábrán látható Sony digitális videokamera csak példaként szolgál. Lehetséges, hogy az Ön digitális videokameráját másképpen kell
csatlakoztatni.
Az i.LINK-kapcsolat használata közben nem férhet hozzá a Memory Stick kártyán tárolt képekhez.
n 115 N
Perifériás eszközök használata
Csatlakozás helyi hálózathoz
A számítógépet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T típusú hálózatokhoz csatlakoztathatja Ethernet hálózati kábel
használatával. Csatlakoztassa a hálózati kábelt (nem tartozék) a számítógép hálózati (Ethernet) csatlakozójához vagy
a külön megvásárolható dokkolóegységhez, másik végét pedig a számítógépes hálózathoz. A hálózathoz való csatlakozás
szükséges eszközeiről és beállításairól a rendszergazdától kaphat tájékoztatást.
!
A számítógép hálózati (Ethernet) csatlakozóját a rendszer letiltja, ha a számítógép a dokkolóegységhez csatlakozik.
✍
A számítógép alapértelmezett beállításai lehetővé teszik a hálózathoz való csatlakoztatását.
n 116 N
Perifériás eszközök használata
!
Ne csatlakoztasson telefonkábelt a számítógép hálózati (LAN) portjához.
Ha a hálózati (LAN) portba az alább felsorolt telefonvonalak valamelyike csatlakozik, a portot érő áram a számítógép károsodását,
túlmelegedését, illetve tüzet okozhat.
- Házi telefonvonal (hangszórós telefon) vagy üzleti telefonvonal (többvonalas üzleti telefon)
- Nyilvános előfizetéses telefonvonal
- Telefonalközpont (PBX)
A hálózati (Ethernet) csatlakozóhoz ne csatlakoztasson telefonkábelt.
n 117 N
A VAIO számítógép testreszabása
A VAIO számítógép testreszabása
Ez a szakasz a VAIO számítógép főbb beállításainak megváltoztatását mutatja be. Megismerkedhet többek között a Sony
szoftver és a segédprogramok használatával és megjelenésük testre szabásával.
❑ Jelszavak beállítása (118. oldal)
❑ Az ujjlenyomat-felismerő hitelesítés használata (130. oldal)
❑ A Trusted Platform Module (TPM) használata (138. oldal)
❑ A számítógép beállítása a VAIO Control Center segédprogram használatával (146. oldal)
❑ Az energiatakarékos üzemmódok használata (147. oldal)
❑ Az energiagazdálkodás beállítása a VAIO Power Management programmal (152. oldal)
❑ A merevlemez védelme (155. oldal)
n 118 N
A VAIO számítógép testreszabása
Jelszavak beállítása
A Windows-jelszó használata mellett a BIOS szolgáltatásaival beállítható kétféle jelszó is hozzájárul a számítógép
védelméhez: a bekapcsolási jelszó és a merevlemez jelszava*1.
Ha beállítja a bekapcsolási jelszót, a számítógép elindításához a VAIO embléma megjelenése után meg kell adnia a jelszót.
A bekapcsolási jelszóval megakadályozhatja, hogy illetéktelen felhasználók hozzáférhessenek a számítógéphez.
A merevlemez jelszava a beépített tárolóeszközön tárolt adatok számára nyújt további védelmet*2. Ha beállítja a merevlemez
jelszavát, más felhasználók nem férhetnek hozzá az adatokhoz a jelszó ismerete nélkül még akkor sem, ha a jelszóval védett
beépített tárolóeszközt kiveszik a számítógépből, és egy másik számítógépbe helyezik be.
*1
A merevlemezjelszó nem áll rendelkezésre azon modellek esetében, amelyekben két beépített flash memóriás tárolóeszköz van RAID konfigurációban.
*2
Az online műszaki jellemzők áttekintésével megismerheti számítógépe tárolóeszköz-konfigurációját.
n 119 N
A VAIO számítógép testreszabása
A bekapcsolási jelszó beállítása
A bekapcsolási jelszóval megakadályozhatja, hogy illetéktelen felhasználók hozzáférhessenek a számítógéphez.
Kétféle bekapcsolási jelszó állítható be: számítógépjelszó és felhasználói jelszó. A számítógépjelszó a számítógép
rendszergazdai jogosultságú felhasználói számára adható meg, akik e jelszó ismeretében módosíthatják a BIOS összes
beállítását, és elindíthatják a számítógépet. A felhasználói jelszó a szokásos felhasználók számára adható meg, akik e jelszó
ismeretében módosíthatják a BIOS egyes beállításait, és elindíthatják a számítógépet. A felhasználói jelszó beállításához
először a számítógépjelszót kell beállítania.
!
Miután beállította a bekapcsolási jelszót, nem indíthatja el a számítógépet a jelszó beírása nélkül. Jól jegyezze meg a jelszót. Jó
megoldás, ha feljegyzi a jelszót egy papírra, és biztonságos, mások számára nem hozzáférhető helyen tárolja.
Ha elfelejti a bekapcsolási jelszót, és segítségre van szüksége a visszaállításához, díjat kell fizetnie a jelszó alaphelyzetbe állításáért,
és lehetséges, hogy a számítógépet el kell küldenie egy szakszervizbe, ahol végrehajtják ezt a műveletet.
✍
Ha a számítógép tartalmaz ujjlenyomat-felismerő érzékelőt, és a bekapcsolási jelszót összekapcsolta az ujjlenyomat-felismerő
hitelesítési funkcióval, a számítógép bekapcsolásakor az ujjlenyomat-felismerő hitelesítéssel helyettesítheti a jelszó beírását. További
tudnivalók: Az ujjlenyomat-felismerő hitelesítés használata (130. oldal).
n 120 N
A VAIO számítógép testreszabása
A bekapcsolási jelszó (számítógépjelszó) beállítása
1
Kapcsolja be a számítógépet.
2
A VAIO embléma megjelenésekor nyomja meg az F2 billentyűt.
Megjelenik a BIOS beállítási képernyője. Ha nem jelenik meg a képernyő, indítsa újra a számítógépet, és a VAIO
embléma megjelenésekor nyomja meg többször az F2 billentyűt.
3
A < vagy , billentyű megnyomásával válassza a Security elemet. A megjelenő Security lapon válassza a Set
Machine Password lehetőséget, és nyomja meg az Enter billentyűt.
4
A jelszó megadására szolgáló képernyőn írja be kétszer a jelszót, és nyomja meg az Enter billentyűt.
A jelszó legfeljebb 32 alfanumerikus karaktert tartalmazhat (szóközök is szerepelhetnek benne).
5
A Security csoportban válassza a Password when Power On beállítást, és nyomja meg az Enter billentyűt.
6
Módosítsa a beállítást Disabled értékűről Enabled értékűre.
7
A < vagy , billentyű megnyomásával válassza az Exit elemet, majd az Exit Setup lehetőséget, végül nyomja meg az
Enter billentyűt.
A megerősítést kérő párbeszédpanel megjelenésekor nyomja meg az Enter billentyűt.
n 121 N
A VAIO számítógép testreszabása
A bekapcsolási jelszó (felhasználói jelszó) beállítása
!
A felhasználói jelszó beállításához először a számítógépjelszót kell beállítania.
1
Kapcsolja be a számítógépet.
2
A VAIO embléma megjelenésekor nyomja meg az F2 billentyűt.
Megjelenik a BIOS beállítási képernyője. Ha nem jelenik meg a képernyő, indítsa újra a számítógépet, és a VAIO
embléma megjelenésekor nyomja meg többször az F2 billentyűt.
3
Írja be a számítógépjelszót, és nyomja meg az Enter billentyűt.
4
A < vagy , billentyű megnyomásával válassza a Security elemet. A megjelenő Security lapon válassza a Set User
Password lehetőséget, és nyomja meg az Enter billentyűt.
5
A jelszó megadására szolgáló képernyőn írja be kétszer a jelszót, és nyomja meg az Enter billentyűt.
A jelszó legfeljebb 32 alfanumerikus karaktert tartalmazhat (szóközök is szerepelhetnek benne).
6
A < vagy , billentyű megnyomásával válassza az Exit elemet, majd az Exit Setup lehetőséget, végül nyomja meg az
Enter billentyűt.
A megerősítést kérő párbeszédpanel megjelenésekor nyomja meg az Enter billentyűt.
n 122 N
A VAIO számítógép testreszabása
A bekapcsolási jelszó megváltoztatása vagy törlése
A bekapcsolási jelszó (számítógépjelszó) megváltoztatása vagy törlése
1
Kapcsolja be a számítógépet.
2
A VAIO embléma megjelenésekor nyomja meg az F2 billentyűt.
Megjelenik a BIOS beállítási képernyője. Ha nem jelenik meg a képernyő, indítsa újra a számítógépet, és a VAIO
embléma megjelenésekor nyomja meg többször az F2 billentyűt.
3
Írja be a számítógépjelszót, és nyomja meg az Enter billentyűt.
4
A < vagy , billentyű megnyomásával válassza a Security elemet. A megjelenő Security lapon válassza a Set
Machine Password lehetőséget, és nyomja meg az Enter billentyűt.
5
A jelszó megadására szolgáló képernyőn írja be egyszer az aktuális jelszót, majd írja be kétszer az új jelszót, és nyomja
meg az Enter billentyűt.
A jelszó törléséhez hagyja üresen az Enter New Password és a Confirm New Password mezőt, és nyomja meg az
Enter billentyűt.
6
A < vagy , billentyű megnyomásával válassza az Exit elemet, majd az Exit Setup lehetőséget, végül nyomja meg az
Enter billentyűt.
A megerősítést kérő párbeszédpanel megjelenésekor nyomja meg az Enter billentyűt.
n 123 N
A VAIO számítógép testreszabása
A bekapcsolási jelszó (felhasználói jelszó) megváltoztatása vagy törlése
1
Kapcsolja be a számítógépet.
2
A VAIO embléma megjelenésekor nyomja meg az F2 billentyűt.
Megjelenik a BIOS beállítási képernyője. Ha nem jelenik meg a képernyő, indítsa újra a számítógépet, és a VAIO
embléma megjelenésekor nyomja meg többször az F2 billentyűt.
3
Írja be a felhasználói jelszót, és nyomja meg az Enter billentyűt.
4
A < vagy , billentyű megnyomásával válassza a Security elemet. A megjelenő Security lapon válassza a Set User
Password lehetőséget, és nyomja meg az Enter billentyűt.
5
A jelszó megadására szolgáló képernyőn írja be egyszer az aktuális jelszót, majd írja be kétszer az új jelszót, és nyomja
meg az Enter billentyűt.
A jelszó törléséhez hagyja üresen az Enter New Password és a Confirm New Password mezőt, és nyomja meg az
Enter billentyűt.
6
A < vagy , billentyű megnyomásával válassza az Exit elemet, majd az Exit Setup lehetőséget, végül nyomja meg az
Enter billentyűt.
A megerősítést kérő párbeszédpanel megjelenésekor nyomja meg az Enter billentyűt.
n 124 N
A VAIO számítógép testreszabása
A merevlemez jelszavának beállítása
A merevlemez jelszava a beépített tárolóeszközön tárolt adatok számára nyújt további védelmet*. A merevlemez jelszavának
beállításával erősebb adatvédelmet biztosíthat.
*
Az online műszaki jellemzők áttekintésével megismerheti számítógépe tárolóeszköz-konfigurációját.
A merevlemez jelszavának beállításakor két jelszót kell megadnia, a fő jelszót és a felhasználói jelszót. A fő jelszó a számítógép
rendszergazdai jogosultsággal rendelkező felhasználói számára adható meg, akik e jelszó ismeretében alaphelyzetbe
állíthatják a felhasználói jelszót a BIOS beállítási képernyőjén. A felhasználói jelszó ismeretében zárolható a beépített
tárolóeszköz. Miután beállította a felhasználói jelszót, a VAIO embléma megjelenésekor a bekapcsolási jelszó megadása
mellett (ha be van állítva ez a jelszó) meg kell adnia a felhasználói jelszót is.
!
A merevlemezjelszó nem áll rendelkezésre azon modellek esetében, amelyekben két beépített flash memóriás tárolóeszköz van RAID
konfigurációban. Az online műszaki jellemzők áttekintésével megismerheti számítógépe tárolóeszköz-konfigurációját.
A fő jelszóval nem indítható el a számítógép.
Ha elfelejti a fő jelszót, vagy meghibásodik a billentyűzet, amely nélkülözhetetlen a jelszó beírásához, nem lehet továbblépni, és nem
lehet hozzáférni a beépített tárolóeszközön tárolt adatokhoz. Ez a jelszó NEM ÁLLÍTHATÓ ALAPHELYZETBE. A beépített tárolóeszközt
saját költségére kell kicseréltetnie, és az eszközön tárolt összes adatát elveszíti. Jegyezze fel a jelszót egy papírra, és tárolja azt
biztonságos, mások számára nem hozzáférhető helyen.
✍
Ha a számítógép tartalmaz ujjlenyomat-felismerő érzékelőt, és a merevlemez jelszavát összekapcsolta az ujjlenyomat-felismerő
hitelesítési funkcióval, a számítógép bekapcsolásakor az ujjlenyomat-felismerő hitelesítéssel helyettesítheti a jelszó beírását. További
tudnivalók: Az ujjlenyomat-felismerő hitelesítés használata (130. oldal).
n 125 N
A VAIO számítógép testreszabása
A merevlemez jelszavának beállítása
1
Kapcsolja be a számítógépet.
2
A VAIO embléma megjelenésekor nyomja meg az F2 billentyűt.
Megjelenik a BIOS beállítási képernyője. Ha nem jelenik meg a képernyő, indítsa újra a számítógépet, és a VAIO
embléma megjelenésekor nyomja meg többször az F2 billentyűt.
✍
Ha beállította a bekapcsolási jelszót, írja be ezt a jelszót.
3
A < vagy , billentyű megnyomásával válassza a Security elemet. A megjelenő Security lapon válassza a Hard Disk
Password lehetőséget, és nyomja meg az Enter billentyűt.
Megjelenik a Hard Disk Password képernyő.
✍
Ha a számítógép beépített flash memóriás tárolóeszközt és merevlemezt is tartalmaz, a beépített flash memóriás tárolóeszközhöz
jelölje ki a Hard Disk 1 Password lehetőséget, a beépített merevlemezhez pedig a Hard Disk 2 Password elemet.
4
Válassza az Enter Master and User Passwords beállítást, és nyomja meg az Enter billentyűt.
5
A figyelmeztető képernyőn válassza a Continue elemet, és nyomja meg az Enter billentyűt.
6
Írja be kétszer a fő jelszót, és nyomja meg az Enter billentyűt.
A jelszó legfeljebb 32 alfanumerikus karaktert tartalmazhat (szóközök is szerepelhetnek benne).
7
Írja be kétszer a felhasználói jelszót, és nyomja meg az Enter billentyűt.
A jelszó legfeljebb 32 alfanumerikus karaktert tartalmazhat (szóközök is szerepelhetnek benne).
8
A megerősítést kérő párbeszédpanel megjelenésekor nyomja meg az Enter billentyűt.
9
Nyomja meg az Esc billentyűt, majd a < vagy , billentyű megnyomásával lépjen az Exit lapra.
10 A M vagy m billentyű megnyomásával válassza az Exit Setup elemet, és nyomja meg az Enter billentyűt.
A megerősítést kérő párbeszédpanel megjelenésekor nyomja meg az Enter billentyűt.
n 126 N
A VAIO számítógép testreszabása
A merevlemez jelszavának megváltoztatása vagy törlése
A merevlemez jelszavának megváltoztatása
1
Kapcsolja be a számítógépet.
2
A VAIO embléma megjelenésekor nyomja meg az F2 billentyűt.
Megjelenik a BIOS beállítási képernyője. Ha nem jelenik meg a képernyő, indítsa újra a számítógépet, és a VAIO
embléma megjelenésekor nyomja meg többször az F2 billentyűt.
✍
Ha beállította a bekapcsolási jelszót, írja be ezt a jelszót.
3
A < vagy , billentyű megnyomásával válassza a Security elemet. A megjelenő Security lapon válassza a Hard Disk
Password lehetőséget, és nyomja meg az Enter billentyűt.
Megjelenik a Hard Disk Password képernyő.
✍
Ha a számítógép beépített flash memóriás tárolóeszközt és merevlemezt is tartalmaz, a beépített flash memóriás tárolóeszközhöz
jelölje ki a Hard Disk 1 Password lehetőséget, a beépített merevlemezhez pedig a Hard Disk 2 Password elemet.
4
Válassza a Change Master Password vagy a Change User Password beállítást, és nyomja meg az Enter billentyűt.
5
Írja be egyszer az aktuális jelszót, majd írja be kétszer az új jelszót.
6
Nyomja meg az Enter billentyűt.
7
A művelet sikeres végrehajtásáról értesítő üzenet megjelenésekor nyomja meg az Enter billentyűt.
8
Nyomja meg az Esc billentyűt, majd a < vagy , billentyű megnyomásával lépjen az Exit lapra.
9
A M vagy m billentyű megnyomásával válassza az Exit Setup elemet, és nyomja meg az Enter billentyűt.
A megerősítést kérő párbeszédpanel megjelenésekor nyomja meg az Enter billentyűt.
n 127 N
A VAIO számítógép testreszabása
A merevlemez jelszavának törlése
1
Kapcsolja be a számítógépet.
2
A VAIO embléma megjelenésekor nyomja meg az F2 billentyűt.
Megjelenik a BIOS beállítási képernyője. Ha nem jelenik meg a képernyő, indítsa újra a számítógépet, és a VAIO
embléma megjelenésekor nyomja meg többször az F2 billentyűt.
✍
Ha beállította a bekapcsolási jelszót, írja be ezt a jelszót.
3
A < vagy , billentyű megnyomásával válassza a Security elemet. A megjelenő Security lapon válassza a Hard Disk
Password lehetőséget, és nyomja meg az Enter billentyűt.
Megjelenik a Hard Disk Password képernyő.
✍
Ha a számítógép beépített flash memóriás tárolóeszközt és merevlemezt is tartalmaz, a beépített flash memóriás tárolóeszközhöz
jelölje ki a Hard Disk 1 Password lehetőséget, a beépített merevlemezhez pedig a Hard Disk 2 Password elemet.
4
Válassza az Enter Master and User Passwords beállítást, és nyomja meg az Enter billentyűt.
5
Az Enter Current Hard Disk Master Password mezőbe írja be az aktuális jelszót, és nyomja meg az Enter billentyűt.
6
Hagyja üresen a további mezőket, és nyomja meg az Enter billentyűt.
7
A művelet sikeres végrehajtásáról értesítő üzenet megjelenésekor nyomja meg az Enter billentyűt.
8
Nyomja meg az Esc billentyűt, majd a < vagy , billentyű megnyomásával lépjen az Exit lapra.
9
A M vagy m billentyű megnyomásával válassza az Exit Setup elemet, és nyomja meg az Enter billentyűt.
A megerősítést kérő párbeszédpanel megjelenésekor nyomja meg az Enter billentyűt.
n 128 N
A VAIO számítógép testreszabása
A Windows-jelszó beállítása
A Windows-jelszó akkor lehet hasznos, ha a számítógépet más felhasználókkal közösen használja. A Windows-jelszó
beállításával megakadályozhatja, hogy más felhasználók illetéktelenül hozzáférjenek a felhasználói fiókjához.
A Windows-jelszót a felhasználói fiókjának kiválasztása után kell megadnia.
!
Jól jegyezze meg a jelszót. Jó megoldás, ha feljegyzi a jelszót egy papírra, és biztonságos, mások számára nem hozzáférhető helyen
tárolja.
✍
Ha a számítógép tartalmaz ujjlenyomat-felismerő érzékelőt, és a Windows-jelszót összekapcsolta az ujjlenyomat-felismerő hitelesítési
funkcióval, a számítógép bekapcsolásakor az ujjlenyomat-felismerő hitelesítéssel helyettesítheti a jelszó beírását. További tudnivalók:
Az ujjlenyomat-felismerő hitelesítés használata (130. oldal).
A Windows-jelszó beállítása
1
Kattintson a Start gombra, és válassza a Vezérlőpult parancsot.
2
Kattintson A felhasználói fiókok és a család biztonsága vagy a Felhasználói fiókok elemre.
3
Kattintson a Felhasználói fiókok elemre.
4
Kattintson a Fiókok módosítása csoportban található Jelszó létrehozása a fiókhoz elemre.
5
Az Új jelszó és az Új jelszó megerősítése mezőbe írja be a fiók jelszavát.
6
Kattintson a Jelszó létrehozása gombra.
✍
A Windows-jelszóval kapcsolatos további tájékoztatást a Windows súgó és támogatás szolgáltatás segítségével keresheti meg.
n 129 N
A VAIO számítógép testreszabása
A Windows-jelszó megváltoztatása vagy törlése
A Windows-jelszó megváltoztatása
1
Kattintson a Start gombra, és válassza a Vezérlőpult parancsot.
2
Kattintson A felhasználói fiókok és a család biztonsága vagy a Felhasználói fiókok elemre.
3
Kattintson a Felhasználói fiókok elemre.
4
Kattintson A jelszó módosítása elemre.
5
A Jelenlegi jelszó mezőbe írja be az aktuális jelszót.
6
Az Új jelszó és az Új jelszó megerősítése mezőbe írja be az új jelszót.
7
Kattintson a Jelszó módosítása gombra.
A Windows-jelszó törlése
1
Kattintson a Start gombra, és válassza a Vezérlőpult parancsot.
2
Kattintson A felhasználói fiókok és a család biztonsága vagy a Felhasználói fiókok elemre.
3
Kattintson a Felhasználói fiókok elemre.
4
Kattintson A jelszó eltávolítása elemre.
5
A Jelenlegi jelszó mezőbe írja be a törölni kívánt aktuális jelszót.
6
Kattintson a Jelszó eltávolítása gombra.
n 130 N
A VAIO számítógép testreszabása
Az ujjlenyomat-felismerő hitelesítés használata
A számítógép ujjlenyomat-érzékelőt tartalmazhat, amely megkönnyíti a biztonsági funkciók használatát. Az érintőpárna bal
és jobb gombja között található kisméretű vízszintes sáv az ujjlenyomat-olvasó érzékelője; a továbbiakban az ujjlenyomatérzékelő elnevezéssel fog szerepelni az útmutatóban.
Az online műszaki jellemzők áttekintésével állapíthatja meg, hogy az Ön által vásárolt számítógéptípus tartalmazza-e
ujjlenyomat-érzékelőt.
Miután regisztrálta az ujjlenyomatait, az ujjlenyomat-felismerő hitelesítési funkció a következő lehetőségeket kínálja:
❑ A jelszavak beírásának helyettesítése
❑ Bejelentkezés a Windows rendszerbe (135. oldal)
Ha ujjlenyomatait elmentette a felhasználói fiókjába, az ujjlenyomat-felismerő hitelesítéssel helyettesítheti a jelszó
beírását, amikor bejelentkezik a Windows rendszerbe.
❑ Power-on Security szolgáltatás (135. oldal)
Ha beállította a bekapcsolási jelszót (119. oldal) és/vagy a merevlemez jelszavát* (124. oldal), az ujjlenyomatfelismerő hitelesítéssel helyettesítheti a jelszavak beírását, amikor elindítja a számítógépet.
❑ Password Bank szolgáltatás a webhelyek gyors eléréséhez (136. oldal)
Az ujjlenyomat-felismerő hitelesítéssel helyettesítheti a jelszóval védett webhelyek eléréséhez szükséges adatok
(felhasználói fiókok, jelszavak stb.) beírását.
❑ File Safe szolgáltatás az adatok titkosításához és visszafejtéséhez (136. oldal)
A File Safe szolgáltatással fájlokat és mappákat titkosíthat, így titkosított archívumot hozhat létre. Az ilyen titkosított
archívumok visszafejtéséhez vagy eléréséhez használhatja az ujjlenyomat-felismerő hitelesítést, vagy beírhatja
a titkosításhoz megadott jelszót.
❑ Alkalmazásindító funkció az alkalmazások gyors eléréséhez (136. oldal)
Ha ujjlenyomatához hozzárendel egy alkalmazást, úgy is elindíthatja az alkalmazást, hogy végighúzza az ujját az
ujjlenyomat-érzékelőn.
*
A merevlemezjelszó nem áll rendelkezésre azon modellek esetében, amelyekben két beépített flash memóriás tárolóeszköz van RAID konfigurációban.
Az online műszaki jellemzők áttekintésével megismerheti számítógépe tárolóeszköz-konfigurációját.
n 131 N
A VAIO számítógép testreszabása
Az ujjlenyomat-felismerő hitelesítés használatával kapcsolatos megjegyzések
❑ Az ujjlenyomat-felismerő hitelesítési technológia nem biztosítja teljes mértékben a felhasználó hitelesítését, illetve az
adatok és a hardver védelmét.
A Sony nem vállal felelősséget az olyan problémákért vagy károkért, amelyek az ujjlenyomat-érzékelő használata vagy
használatra való alkalmatlansága miatt következnek be.
❑ Az ujjlenyomat-felismerési arány a működési körülményektől függ, és egyénenként is változó lehet.
❑ Ha javíttatnia kell a számítógépet, a szervizbe küldés előtt készítsen biztonsági másolatot a beépített tárolóeszközön*
tárolt adatokról, különösképpen a File Safe szolgáltatással létrehozott titkosított archívumokról.
A Sony nem vállal felelősséget a javítás során esetlegesen előforduló adatvesztésért és adatmódosításért.
❑ Ha a beépített tárolóeszközt* inicializálni kell, például a javítási munkálatok után, az ujjlenyomatsablonok elvesznek. Az
összes ujjlenyomatot ismét be kell jegyeznie.
❑ Az ujjlenyomat-felismerő hitelesítéssel kapcsolatos adatok karbantartását és kezelését saját felelősségére kell végeznie.
A Sony nem vállal felelősséget az adatok karbantartása és kezelése kapcsán bekövetkezett hibákért.
❑ A számítógép leselejtezése vagy más személynek való továbbadása előtt feltétlenül törölje az ujjlenyomat-érzékelővel
bejegyzett összes ujjlenyomatadatot, miután törölte a beépített tárolóeszközön tárolt adatokat*. A művelet részletes
ismertetését A bejegyzett ujjlenyomatok törlése (137. oldal) című rész tartalmazza.
❑ Az ujjlenyomat-érzékelő hibás működését vagy sérülését okozhatja, ha felületét megkarcolja:
❑ kemény vagy hegyes végű tárggyal,
❑ apró tárgyakkal, például ha valamilyen szennyeződés vagy szemcsék ragadtak az ujjára, és így húzza végig azt az
ujjlenyomat-érzékelőn.
❑ Ujjlenyomatának leolvasása előtt valamilyen fémből készült tárgy megérintésével süsse ki a kezén keletkezett
elektrosztatikus töltést, különösen a száraz időszakokban. Az elektrosztatikus töltés az ujjlenyomat-érzékelő hibás
működését okozhatja.
*
Az online műszaki jellemzők áttekintésével megismerheti számítógépe tárolóeszköz-konfigurációját.
n 132 N
A VAIO számítógép testreszabása
Ujjlenyomatok bejegyzése
Az ujjlenyomat-felismerő hitelesítés használatához be kell jegyeznie az ujjlenyomatait a számítógépen.
✍
A bejegyzési művelet végrehajtása előtt állítsa be a Windows-jelszót a számítógépen. Erről A Windows-jelszó beállítása (128. oldal)
című részben olvashat részletesen.
Ujjlenyomat bejegyzése
!
Minden felhasználóhoz legfeljebb 10 ujjlenyomat jegyezhető be, a rendszerbe való bejelentkezéshez a Power-on Security
szolgáltatás használatával pedig legfeljebb 21 ujjlenyomat jegyezhető be. Kiválaszthatja azt is, hogy melyik ujjlenyomatot kívánja
használni a későbbiekben a Power-on Security szolgáltatással.
1
Kattintson a Start gombra, és válassza a Minden program, a Protector Suite QL, majd a Control Center parancsot.
2
Kattintson a Fingerprints, majd az Initialize elemre.
3
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
✍
A művelet részletes ismertetését a súgófájlban olvashatja el.
n 133 N
A VAIO számítógép testreszabása
Ha nem sikerült egy ujjlenyomat bejegyzése, hajtsa végre a következő lépéseket.
1
Helyezze az ujját az ujjlenyomat-érzékelőre (1) úgy, hogy az első ízülete érintse az érzékelőt.
2
Húzza végig egyenesen az ujját az ujjlenyomat-érzékelőn.
n 134 N
A VAIO számítógép testreszabása
!
Ujjhegyét az ujját kinyújtva helyezze az ujjlenyomat-érzékelő közepére.
Ujjlenyomatának leolvasását az első ízülettől az ujjhegye felé haladva végezze el.
Miközben végighúzza az ujját, folyamatosan érjen hozzá az érzékelőhöz.
Az ujjlenyomat-bejegyzés sikertelenségét okozhatja, ha túl gyorsan vagy túl lassan húzza végig az ujját az érzékelőn. Az ujjlenyomat
leolvasásához kb. egy másodperc szükséges.
Ujjlenyomatainak bejegyzése vagy felismerése sikertelen lehet, ha az ujja nagyon száraz vagy nedves, esetleg ráncok, sérülések,
szennyeződések stb. vannak rajta.
Jegyezzen be egynél több ujjlenyomatot arra az esetre, ha az ujjlenyomat-érzékelő nem ismerné fel valamelyik ujjlenyomatot.
Személyenként legfeljebb 10 ujjlenyomat jegyezhető be. A Power-on Security szolgáltatással végrehajtott bejelentkezéshez
legfeljebb 21 ujjlenyomat jegyezhető be.
Az optimális felismerési teljesítmény biztosításához leolvasás előtt tisztítsa meg az ujjait és az ujjlenyomat-érzékelőt.
n 135 N
A VAIO számítógép testreszabása
Bejelentkezés a rendszerbe
Ha a rendszerbe való bejelentkezéshez a jelszavak beírása helyett az ujjlenyomat-felismerő hitelesítést szeretné használni,
be kell állítania a bekapcsolási jelszót, a merevlemez jelszavát és a Windows-jelszót, valamint be kell állítania a számítógépen
az ujjlenyomat-felismerő hitelesítést.
A bekapcsolási jelszó, a merevlemezjelszó* és a Windows-jelszó beállításáról a Jelszavak beállítása (118. oldal) című
részben olvashat.
*
A merevlemezjelszó nem áll rendelkezésre azon modellek esetében, amelyekben két beépített flash memóriás tárolóeszköz van RAID konfigurációban.
Az online műszaki jellemzők áttekintésével megismerheti számítógépe tárolóeszköz-konfigurációját.
További részletes ismertetést a Protector Suite QL súgójában talál.
Bejelentkezés a Windows rendszerbe
Ha ujjlenyomatait bejegyezte a felhasználói fiókjába, az ujjlenyomat-felismerő hitelesítéssel helyettesítheti a Windows-jelszó
beírását. A Windows rendszerbe való bejelentkezéshez a Windows bejelentkezési képernyőjének megjelenésekor húzza
végig az ujjlenyomat-érzékelőn azt az ujját, amelyiknek ujjlenyomatát előzőleg már bejegyezte.
Power-on Security szolgáltatás
Ha beállította a bekapcsolási jelszót (119. oldal) és/vagy a merevlemez jelszavát (124. oldal), az ujjlenyomat-felismerő
hitelesítéssel helyettesítheti a jelszavak beírását, amikor elindítja a számítógépet.
n 136 N
A VAIO számítógép testreszabása
A Password Bank szolgáltatás használata
Miután regisztrálta a webhelyekhez kapcsolódó felhasználói adatait (felhasználói fiókok, jelszavak stb.) a Password Bank
szolgáltatásban, a jelszóval védett webhelyek elérésekor az ujjlenyomat-felismerő szolgáltatással helyettesítheti a szükséges
adatok beírását.
További részletes ismertetést a Protector Suite QL súgójában talál.
!
A Password Bank szolgáltatást az elérni kívánt webhelytől függően veheti igénybe, előfordulhat, hogy egyes webhelyeken nem
használható.
A File Safe szolgáltatás használata
A File Safe szolgáltatással titkosított archívumot hozhat létre az illetéktelen hozzáféréstől megóvni kívánt fájlok és mappák
tárolására. Amikor hozzá szeretne férni a védett fájlokhoz vagy mappákhoz, a titkosított archívumot úgy fejtheti vissza, illetve
úgy oldhatja fel a zárolását, hogy végighúzza az ujját az ujjlenyomat-érzékelőn, vagy beírja a titkosításhoz megadott jelszót.
További részletes ismertetést a Protector Suite QL súgójában talál.
Az alkalmazásindító szolgáltatás használata
Az alkalmazásindító szolgáltatással a számítógépen található kiválasztott alkalmazást (végrehajtható fájlt) indíthatja el azzal
az ujjával, amelynek ujjlenyomatát előzőleg már bejegyezte. Miután hozzárendelt egy alkalmazást az ujjához, az alkalmazás
elindításához húzza végig az ujját az ujjlenyomat-érzékelőn.
További részletes ismertetést a Protector Suite QL súgójában talál.
n 137 N
A VAIO számítógép testreszabása
Az ujjlenyomat-felismerő hitelesítés használata a TPM szolgáltatással
A TPM adattitkosítási szolgáltatás és az ujjlenyomat-felismerő hitelesítés együttes használatával nagyobb biztonság érhető el.
A TPM szolgáltatás használatáról A Trusted Platform Module (TPM) használata (138. oldal) című részben olvashat.
Az ujjlenyomat-felismerő hitelesítés és a TPM szolgáltatás együttes használatához a számítógépnek tartalmaznia kell
ujjlenyomat-érzékelőt és TPM biztonsági lapkát. Az online műszaki jellemzők áttekintésével állapíthatja meg, hogy az Ön
által vásárolt számítógéptípus tartalmazza-e ezeket az eszközöket.
További részletes ismertetést a Protector Suite QL súgójában talál.
A bejegyzett ujjlenyomatok törlése
A számítógép leselejtezése vagy más személynek való továbbadása előtt feltétlenül törölje az ujjlenyomat-érzékelővel
bejegyzett összes ujjlenyomatadatot, miután törölte a beépített tárolóeszközön tárolt adatokat*.
*
Az online műszaki jellemzők áttekintésével megismerheti számítógépe tárolóeszköz-konfigurációját.
A bejegyzett ujjlenyomatok törlése
1
Kapcsolja be a számítógépet.
2
A VAIO embléma megjelenésekor nyomja meg az F2 billentyűt.
Megjelenik a BIOS beállítási képernyője. Ha nem jelenik meg a képernyő, indítsa újra a számítógépet, és a VAIO
embléma megjelenésekor nyomja meg többször az F2 billentyűt.
3
A < vagy , billentyű megnyomásával válassza a Security elemet. Megjelenik a Security lap.
4
A m billentyű megnyomásával válassza a Clear Fingerprint Data beállítást, és nyomja meg az Enter billentyűt.
5
A megerősítést kérő párbeszédpanelen válassza a Continue elemet, és nyomja meg az Enter billentyűt.
Az ujjlenyomat-érzékelőhöz bejegyzett ujjlenyomatadatok automatikusan törlődnek a rendszer újraindítását követően.
n 138 N
A VAIO számítógép testreszabása
A Trusted Platform Module (TPM) használata
Az alapvető biztonsági funkciókat nyújtó Trusted Platform Module (TPM) beépített tartozék a számítógép meghatározott
típusainál. A TPM szolgáltatás használatával titkosíthatja és visszafejtheti az adatokat, ami hozzájárul a számítógép
illetéktelen hozzáférése elleni védelemhez.
A TPM-eszközök a Trusted Computing Group (TCG) fejlesztései, és biztonsági lapka néven is ismertek.
Az online műszaki jellemzők áttekintésével állapíthatja meg, hogy az Ön által vásárolt számítógéptípus tartalmazza-e a TPM
eszközt.
n 139 N
A VAIO számítógép testreszabása
A TPM szolgáltatás használatával kapcsolatos megjegyzések
❑ A számítógép által tartalmazott TPM biztonsági szolgáltatások sem garantálhatják az adatok és a hardver tökéletes
védelmét. A Sony nem vállal felelősséget a szolgáltatások használata miatt bekövetkezett problémákért és károkért.
❑ Az Infineon TPM Professional Package telepítése után be kell állítania néhány TPM-jelszót a számítógépen. E jelszavak
nélkül nem lehet visszaállítani a TPM szolgáltatással védett adatokat. Jegyezze fel a jelszavakat egy papírra, és tárolja
azokat biztonságos, mások számára nem hozzáférhető helyen.
❑ Mielőtt szervizbe küldené a számítógépet, készítsen biztonsági másolatot a legutolsó helyreállítási archívum fájljáról,
a helyreállítási tokenfájlról, a jelszó alaphelyzetbe állítási tokenfájljáról, valamint a saját titkos fájljáról, és mindezeket az
adatokat tárolja biztonságos, mások által nem hozzáférhető helyen. Az alaplapra integrált TPM-lapka által tárolt adatok
elveszhetnek vagy megsérülhetnek a javítás során.
❑ Ha a javításhoz az alaplap cseréje szükséges, a TPM-lapkát is ki kell cserélni. Ilyen esetben a helyreállítási archívum
fájljáról, a helyreállítási tokenfájlról, a jelszó alaphelyzetbe állítási tokenfájljáról és a saját titkos fájljáról készült biztonsági
másolat felhasználásával állíthatja vissza a TPM-konfigurációt.
❑ Mielőtt szervizbe küldené a számítógépet, készítsen biztonsági másolatot a beépített tárolóeszközön* tárolt adatokról.
Előfordulhat, hogy a javítás során inicializálni kell a beépített tárolóeszközt. Ilyen esetben nem lehet visszaállítani az
eszköz tartalmát a helyreállítási archívum fájljáról, a helyreállítási tokenfájlról, a jelszó alaphelyzetbe állítási tokenfájljáról
és a saját titkos fájljáról készült biztonsági másolatból.
❑ A TPM szolgáltatás inicializálási varázslójának lefuttatása után állítsa be a biztonsági mentések automatikus végrehajtását.
Ha a beállítások megadása után megjelenik a Run automatic backup now négyzetet tartalmazó ablak, jelölje be
a négyzetet, és frissítse a biztonsági másolatok fájljait. Ha nem állítja be az automatikus biztonsági mentéseket, nem
biztos, hogy sikerül végrehajtania a visszaállítási műveletet.
❑ A TPM-védelemmel ellátott adatok karbantartását és kezelését saját felelősségére kell végeznie. A Sony nem vállal
felelősséget az adatok karbantartása és kezelése kapcsán bekövetkezett hibákért.
*
Az online műszaki jellemzők áttekintésével megismerheti számítógépe tárolóeszköz-konfigurációját.
n 140 N
A VAIO számítógép testreszabása
Fontos figyelmeztetés
❑ Soha ne titkosítsa az olyan fájlokat, amelyek a titkosításhoz szükséges kulcsokat tartalmazzák, valamint azokat
a mappákat sem, amelyekben ezek a fájlok találhatók.
Ha Encrypting File System (EFS) titkosított fájlrendszer használatával titkosítja az alapvető felhasználói kulcsokat és
egyéb kulcsokat tartalmazó mappákat, nem fogja tudja elindítani a TPM szoftvert, és nem fogja tudni visszafejteni
a titkosított adatokat a következő esetekben:
❑ Ha telepítve van a TPM szoftver.
❑ Ha inicializálva lett a platform.
❑ Ha az EFS titkosított fájlrendszer funkció engedélyezve lett a felhasználói inicializálás során.
Az alapértelmezés szerinti beállítások használata esetén az alábbi mappákban található fájlok nem titkosíthatók, mivel
rendszerattribútumokat tartalmaznak.
Ne módosítsa az alábbi mappákban található fájlok által tartalmazott rendszerattribútumokat.
!
A következő mappák alapértelmezés szerint rejtettek.
❑ Alapvető felhasználói kulcsokat és egyéb kulcsokat tartalmazó mappák
C:\<felhasználónév>\All Users\Infineon\TPM Software 2.0\BackupData
C:\<felhasználónév>\All Users\Infineon\TPM Software 2.0\PlatformKeyData
C:\<felhasználónév>\All Users\Infineon\TPM Software 2.0\RestoreData
(A C:\<felhasználónév>\All Users a C:\ProgramData hivatkozása.)
C:\<felhasználónév>\<fiók>\AppData\Roaming\Infineon\TPM Software 2.0\UserKeyData
n 141 N
A VAIO számítógép testreszabása
❑ Ne titkosítsa a következő archívumfájlok, biztonságimásolat-fájlok és tokenfájlok egyikét sem. Ha véletlenül titkosítja az
ilyen fájlokat, semmilyen módon nem tudja visszaállítani azokat.
A Sony nem vállal felelősséget a következő fájlok és az azokat tartalmazó mappák elővigyázatlan titkosítása miatt
bekövetkezett problémákért és károkért.
❑ Automatikus biztonsági mentés fájlja
Alapértelmezett fájlnév: SPSystemBackup.xml
Alapértelmezett elérési út: Nincs. (A Browse gombra kattintva a <felhasználó mappája>\Documents\Security
Platform ablak jelenik meg.)
❑ Az automatikus biztonsági mentés adatait tároló mappa
Alapértelmezett mappanév: SPSystemBackup
A mappa az SPSystemBackup.xml fájl melletti almappaként jön létre.
❑ A TPM-konfiguráció visszaállításához szükséges tokenfájl
Alapértelmezett fájlnév: SPEmRecToken.xml
Alapértelmezett elérési út: Cserélhető adathordozó (hajlékonylemez, USB-memória stb.)
❑ A kulcs és a tanúsítvány biztonsági másolatát tartalmazó fájl
Alapértelmezett fájlnév: SpBackupArchive.xml
Alapértelmezett elérési út: Nincs. (A Browse gombra kattintva a <felhasználó mappája>\Documents\Security
Platform ablak jelenik meg.)
❑ PSD biztonsági másolatának fájlja
Alapértelmezett fájlnév: SpPSDBackup.fsb
Alapértelmezett elérési út: Nincs. (A Browse gombra kattintva a <felhasználó mappája>\Documents\Security
Platform ablak jelenik meg.)
n 142 N
A VAIO számítógép testreszabása
❑ Ne titkosítsa a következő jelszó-alaphelyzetbeállítási tokenfájlok és saját titkos fájlok egyikét sem. Ha véletlenül titkosítja
az ilyen fájlokat, semmilyen módon nem tudja alaphelyzetbe állítani a jelszavakat.
A Sony nem vállal felelősséget a következő fájlok és az azokat tartalmazó mappák elővigyázatlan titkosítása miatt
bekövetkezett problémákért és károkért.
❑ Jelszó alaphelyzetbe állításához szükséges tokenfájl
Alapértelmezett fájlnév: SPPwdResetToken.xml
Alapértelmezett elérési út: Cserélhető adathordozó (hajlékonylemez, USB-memória stb.)
❑ Jelszó alaphelyzetbe állításához szükséges titkos fájl
Alapértelmezett fájlnév: SPPwdResetSecret.xml
Alapértelmezett elérési út: Cserélhető adathordozó (hajlékonylemez, USB-memória stb.)
n 143 N
A VAIO számítógép testreszabása
A TPM szolgáltatás konfigurálása
A beépített TPM szolgáltatás használatához a következő műveleteket kell végrehajtania:
1
Engedélyeznie kell a TPM szolgáltatást a BIOS beállítási képernyőjén.
2
Telepítenie kell az Infineon TPM Professional Package programcsomagot.
3
Inicializálnia és konfigurálnia kell a TPM szolgáltatást.
A TPM szolgáltatás engedélyezése a BIOS beállítási képernyőjén
1
Kapcsolja be a számítógépet.
2
A VAIO embléma megjelenésekor nyomja meg az F2 billentyűt.
Megjelenik a BIOS beállítási képernyője. Ha nem jelenik meg a képernyő, indítsa újra a számítógépet, és a VAIO
embléma megjelenésekor nyomja meg többször az F2 billentyűt.
3
A < vagy , billentyű megnyomásával jelenítse meg a Security lapot, a M vagy m billentyű megnyomásával válassza
a Change TPM State beállítást, majd nyomja meg az Enter billentyűt.
4
A M vagy m billentyű megnyomásával válassza az Enable elemet, és nyomja meg az Enter billentyűt.
5
A < vagy , billentyű megnyomásával válassza az Exit elemet, majd az Exit Setup lehetőséget, végül nyomja meg az
Enter billentyűt.
6
A rendszer újraindulása után megjelenik egy megerősítést kérő ablak. Válassza az Execute elemet, és nyomja meg az
Enter billentyűt.
n 144 N
A VAIO számítógép testreszabása
!
A TPM szolgáltatás engedélyezése előtt a TMP-konfiguráció illetéktelen módosításának megakadályozása érdekében állítsa be
a bekapcsolási jelszót és a merevlemez* jelszavát.
* A merevlemezjelszó nem áll rendelkezésre azon modellek esetében, amelyekben két beépített flash memóriás tárolóeszköz van
RAID konfigurációban. Az online műszaki jellemzők áttekintésével megismerheti számítógépe tárolóeszköz-konfigurációját.
Ha a TPM szolgáltatás engedélyezve van, a számítógép bekapcsolásakor a biztonsági ellenőrzések végrehajtása miatt hosszabb idő
telik el a VAIO embléma megjelenéséig.
✍
Ha kívánja, a BIOS beállítási képernyőjén letilthatja a TPM szolgáltatást, és törölheti a TPM-konfiguráció beállításait. Ne feledje, hogy
a TPM szolgáltatás tulajdonosi adatainak törlése után nem tud hozzáférni a TPM-védelemmel ellátott adatokhoz. A TPM-konfiguráció
törlése előtt készítsen biztonsági másolatot a TPM szolgáltatással védett adatokról.
n 145 N
A VAIO számítógép testreszabása
Az Infineon TPM Professional Package programcsomag telepítése
Olvassa el a C:\Infineon\Readme mappában található Readme.txt fájlt. Ezután a programcsomag telepítéséhez kattintson
duplán a C:\Infineon mappában található setup.exe fájlra.
A programcsomag telepítéséhez rendszergazdai jogosultsággal kell rendelkeznie a számítógépen.
!
Az Infineon TPM Professional Package telepítése közben be kell állítania néhány jelszót. E jelszavak nélkül nem lehet visszaállítani
a TPM szolgáltatással védett adatokat és biztonsági másolatokat. Jegyezze fel a jelszavakat egy papírra, és tárolja azokat biztonságos,
mások számára nem hozzáférhető helyen.
A TPM szolgáltatás inicializálása és konfigurálása
A művelet végrehajtásának részletes ismertetését az elektronikus dokumentáció tartalmazza. A dokumentáció
megnyitásához kattintson a Start gombra, és válassza a Minden program, az Infineon Security Platform Solution, majd
a Help parancsot.
!
A TPM-védelemmel ellátott adatok karbantartását és kezelését saját felelősségére kell végeznie. A Sony nem vállal felelősséget az
adatok karbantartása és kezelése kapcsán bekövetkezett hibákért.
n 146 N
A VAIO számítógép testreszabása
A számítógép beállítása a VAIO Control Center segédprogram használatával
A VAIO Control Center segédprogrammal megjelenítheti a rendszer adatait, és megadhatja a rendszer működését
meghatározó beállításokat.
A VAIO Control Center használata
1
Kattintson a Start gombra, és válassza a Minden program, majd a VAIO Control Center parancsot.
2
Válassza ki a kívánt elemet, és módosítsa megfelelően a beállításait.
3
Amikor elkészült, kattintson az OK gombra.
Ezzel érvénybe léptette az új beállításokat.
✍
Az egyes beállítások részletes ismertetését a VAIO Control Center súgója tartalmazza.
Ha általános jogú felhasználóként indítja el a VAIO Control Center segédprogramot, nem jelenik meg minden beállítható elem.
n 147 N
A VAIO számítógép testreszabása
Az energiatakarékos üzemmódok használata
Az energiagazdálkodási beállítások használatával kímélheti az akkumulátort. A normál üzemmód mellett a számítógép
további két energiatakarékos üzemmóddal is rendelkezik: az alvó és a hibernált üzemmóddal. Ha az akkumulátorral
használja a számítógépet, ne feledje, hogy a számítógép a megadott energiagazdálkodási beállítástól függetlenül
automatikusan hibernált üzemmódra vált, amikor az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsonyra csökken.
!
Ha az akkumulátor töltöttségi szintje 10% alá esik, az akkumulátor feltöltéséhez csatlakoztassa a tápegységet a számítógéphez,
vagy kapcsolja ki a számítógépet, és helyezzen be egy teljesen feltöltött akkumulátort.
A normál üzemmód használata
Ez a használatban lévő számítógép normál állapota. Ebben az üzemmódban a zöld tápellátási jelzőfény világít.
n 148 N
A VAIO számítógép testreszabása
Az alvó üzemmód használata
Alvó üzemmódban kikapcsol az LCD-képernyő, továbbá a tárolóeszközök és a processzor alacsony energiafelhasználású
üzemmódra vált. Ebben az üzemmódban lassú ütemben villog a narancs színű jelzőfény.
!
Ha hosszabb ideig nem használja a számítógépet, és az nincs csatlakoztatva hálózati áramforráshoz, állítsa hibernált üzemmódba
vagy kapcsolja ki a számítógépet.
Az alvó üzemmód bekapcsolása
Kattintson a Start gombra, majd a lakatot ábrázoló Zárolás gomb melletti nyílra, végül az Alvó állapot lehetőségre.
✍
Amikor a számítógép alvó üzemmódban van, nem helyezhet be lemezt.
A számítógép az alvó üzemmódból hamarabb tér vissza a normál üzemmódba, mint a hibernált üzemmódból.
Az alvó üzemmód több energiát használ, mint a hibernált üzemmód.
!
Ha az akkumulátor lemerül, amikor a számítógép alvó üzemmódban van, elveszíti az összes nem mentett adatot. Az adatok előző
állapota nem állítható vissza. Az adatvesztés elkerülése érdekében mentse gyakran az adatokat.
n 149 N
A VAIO számítógép testreszabása
Visszatérés a normál üzemmódba
❑ Nyomja meg bármelyik billentyűt.
❑ Nyomja meg a számítógép tápellátás gombját.
!
Ha a tápellátás gombot négy másodpercnél hosszabb ideig tartja lenyomva, a számítógép automatikusan kikapcsol. Ekkor az összes
nem mentett adatot elveszíti.
✍
A VAIO Control Center segítségével beállíthatja úgy a számítógépet, hogy az LCD-képernyő fedélének felnyitásakor visszatérjen
normál üzemmódba. Ha a számítógép ki van húzva a hálózati áramforrásból, és az akkumulátort is eltávolítja, a számítógép elveszíti
ezt a beállítást, és nem tér vissza normál üzemmódba. A számítógép beállítása a VAIO Control Center segédprogram
használatával (146. oldal) témakör áttekintésével további hasznos információkhoz juthat.
Ha meghatározott ideig nem használja, a számítógép alvó üzemmódra vált át. Az alvó üzemmódra váltás előtti időtartamot
megváltoztathatja.
Az alvó üzemmód beállításainak megváltoztatása
1
Kattintson az egér jobb gombjával a tálcán található energiaellátási állapotot jelző ikonra, és válassza az
Energiagazdálkodási lehetőségek parancsot.
2
Kattintson az aktuális energiagazdálkodási séma alatt található Séma beállításainak módosítása elemre.
3
Adja meg az alvó mód bekapcsolása előtti tétlen időtartamot, és kattintson a Módosítások mentése gombra.
n 150 N
A VAIO számítógép testreszabása
A hibernált üzemmód használata
Hibernált üzemmódban a számítógép a beépített tárolóeszközre* menti a rendszer állapotát, majd kikapcsolja az áramellátást.
Ilyenkor nem történik adatvesztés, ha lemerül az akkumulátor. Ebben az üzemmódban nem világít a tápellátás jelzőfénye.
*
Az online műszaki jellemzők áttekintésével megismerheti számítógépe tárolóeszköz-konfigurációját.
✍
Ha hosszabb ideig nem használja a számítógépet, állítsa hibernált üzemmódba. Ezzel az energiatakarékos üzemmóddal
megtakaríthatja a számítógép leállításának és újraindításának idejét.
A hibernált üzemmód bekapcsolása
Nyomja meg az Fn+F12 billentyűkombinációt.
A számítógép hibernált üzemmódra vált.
A hibernált üzemmódot úgy is bekapcsolhatja, hogy a Start gombra, majd a lakatot ábrázoló Zárolás gomb melletti nyílra,
végül a Hibernálás lehetőségre kattint.
✍
Amikor a számítógép hibernált üzemmódban van, nem helyezhet be lemezt.
A hibernált üzemmód érvénybe lépéséhez több idő szükséges, mint az alvó üzemmód érvénybe lépéséhez.
A hibernált üzemmód kevesebb energiát használ, mint az alvó üzemmód.
!
Ne mozdítsa meg a számítógépet, amíg ki nem alszik a tápellátást jelzőfénye.
n 151 N
A VAIO számítógép testreszabása
Visszatérés a normál üzemmódba
Nyomja meg a tápellátás gombot.
A számítógép visszatér a normál üzemmódba.
!
Ha a tápellátás gombot négy másodpercnél hosszabb ideig tartja lenyomva, a számítógép automatikusan kikapcsol.
✍
A hibernált üzemmódból a normál üzemmódba való visszatéréshez több idő szükséges, mint az alvó üzemmódból való visszatéréshez.
A VAIO Control Center segítségével beállíthatja úgy a számítógépet, hogy az LCD-képernyő fedélének felnyitásakor visszatérjen
normál üzemmódba. Ha a számítógép ki van húzva a hálózati áramforrásból, és az akkumulátort is eltávolítja, a számítógép elveszíti
ezt a beállítást, és nem tér vissza normál üzemmódba. A számítógép beállítása a VAIO Control Center segédprogram
használatával (146. oldal) témakör áttekintésével további hasznos információkhoz juthat.
n 152 N
A VAIO számítógép testreszabása
Az energiagazdálkodás beállítása a VAIO Power Management programmal
Az energiagazdálkodást szabályzó programmal az energiafelhasználási követelményeinek megfelelő energiagazdálkodási
sémákat állíthat be a számítógép hálózati áramforrásról vagy akkumulátorról való működtetéséhez.
A VAIO Power Management program kizárólag a VAIO számítógépekhez fejlesztett szoftver. Ezzel a programmal bővítheti
a Windows energiagazdálkodási funkcióit, így még optimálisabbá tehető a számítógép működése és meghosszabbítható
az akkumulátor élettartama. Erről a program súgójában olvashat bővebben.
Energiagazdálkodási séma választása
Amikor elindítja a számítógépet, a tálcán megjelenik az energiaellátási állapot ikonja. Ez az ikon azt jelzi, milyen energiaforrást
használ a számítógép, például hálózati áramforrást. Erre az ikonra kattintva megjelenítheti az energiaellátási állapotot
mutató ablakot.
A VAIO Power Management funkció a Windows Energiagazdálkodási lehetőségek tulajdonságai szolgáltatásának
tulajdonságlapjáról érhető el.
Energiagazdálkodási séma választása
1
Kattintson az egér jobb gombjával a tálcán található energiaellátási állapotot jelző ikonra, és válassza az
Energiagazdálkodási lehetőségek parancsot.
2
Válassza ki a kívánt energiagazdálkodási sémát.
n 153 N
A VAIO számítógép testreszabása
Az energiagazdálkodási séma beállításainak megváltoztatása
1
Az Energiagazdálkodási lehetőségek ablakban kattintson a kívánt energiagazdálkodási séma alatt található Séma
beállításainak módosítása elemre.
Adja meg az alvó üzemmód és a képernyőkezelés megfelelő beállításait.
2
Ha a speciális beállításokat is módosítani szeretné, kattintson a Speciális energiaellátási beállítások módosítása
elemre, és folytassa a 3. lépéssel.
Ellenkező esetben kattintson a Módosítások mentése gombra.
3
Jelenítse meg a VAIO Power Management lapot.
Módosítsa megfelelően a beállításokat.
4
Kattintson az OK gombra.
n 154 N
A VAIO számítógép testreszabása
VAIO Power Management Viewer
A módosított energiagazdálkodási sémán alapuló teljesítményt megtekintheti a VAIO Power Management
segédprogrammal.
A VAIO Power Management Viewer program elindítása
1
Kattintson a Start gombra, és válassza a Minden program, majd a VAIO Control Center parancsot.
2
Kattintson a Power Management, majd a VAIO Power Management Viewer elemre.
✍
Az S1 gomb lenyomásával is elindíthatja a VAIO Power Management Viewer segédprogramot.
n 155 N
A VAIO számítógép testreszabása
A merevlemez védelme
Amennyiben a számítógépe rendelkezik beépített merevlemezzel, akkor előtelepítve tartalmazza a VAIO HDD Protection
segédprogramot, amelynek a segítségével testre szabhatja a merevlemez rázkódások elleni védelmét. A megfelelő védelmi
szint beállításához kiválaszthatja a beépített rázkódásérzékelő érzékenységi szintjét.
Az online műszaki jellemzők áttekintésével megismerheti számítógépe tárolóeszköz-konfigurációját.
!
Ügyeljen arra, hogy a beépített flash memóriás tárolóeszközre nem terjed ki a VAIO HDD Protection segédprogram hatóköre.
A VAIO HDD Protection szolgáltatás bekapcsolása
A merevlemez rázkódás elleni védelméhez be kell kapcsolnia a VAIO HDD Protection szolgáltatást.
A VAIO HDD Protection szolgáltatás bekapcsolása
1
Kattintson a Start gombra, és válassza a Minden program, majd a VAIO Control Center parancsot.
2
Kattintson a Security, majd a Hard Disk Drive Protection Settings elemre.
3
Jelölje be az Activate hard disk drive protection négyzetet.
4
Válassza ki a kívánt érzékenységi szintet.
5
Kattintson az OK gombra.
További ismertetést a program súgójában talál.
!
A VAIO HDD Protection szolgáltatás minimálisra csökkenti a merevlemez és a felhasználói adatok sérülésének veszélyét. azonban
nem garantálható minden esetben a 100%-os adatvédelem.
A merevlemez-védelem ki van kapcsolva a Windows rendszer elindítása előtt, valamint a hibernált vagy az alvó üzemmódra váltás,
a rendszer helyreállítása és a rendszer leállítása közben.
n 156 N
A VAIO számítógép bővítése
A VAIO számítógép bővítése
A VAIO számítógép és a memóriamodulok precíziós alkatrészeket és elektronikus csatlakozókat tartalmaznak. A termékre
vonatkozó garancia érvényességi ideje alatt a garancia elvesztésének elkerülése érdekében a következőket javasoljuk:
❑ Ha új memóriamodult szeretne behelyezni a számítógépbe, forduljon a forgalmazóhoz.
❑ Ha nem tudja, hogyan kell bővíteni a számítógép memóriáját, ne próbálkozzon a memóriamodul önálló behelyezésével.
❑ Ne érintse meg a csatlakozókat, és ne nyissa ki a memóriamodul tartórekeszének fedelét.
Az online műszaki jellemzők áttekintésével tájékozódhat az Ön által megvásárolt számítógéptípus memóriamoduljainak
típusáról és a memória méretéről.
Ha segítségre van szüksége, keresse fel a VAIO-Link webhelyet.
n 157 N
A VAIO számítógép bővítése
Memóriamodulok behelyezése és eltávolítása
Ha bővíteni szeretné a számítógép funkcióit, a beszerelt memóriamodul cseréjével növelheti a memória méretét. A számítógép
memóriájának bővítése előtt olvassa el a következő megjegyzéseket, valamint a művelet végrehajtásának leírását.
A memóriamodulok behelyezésével kapcsolatos megjegyzések
❑ A memóriamodulok behelyezése vagy eltávolítása előtt győződjön meg arról, hogy a számítógépet sík felületre helyezte.
❑ A memóriamodulok kezelésekor körültekintően járjon el. A memóriamodulok nem megfelelő behelyezésével kárt okozhat
a rendszerben. Az ilyen sérülés érvénytelenítheti a gyártó garanciáját.
❑ Kizárólag a számítógéppel kompatibilis memóriamodulokat használjon. Ha a számítógép nem ismeri fel valamelyik
memóriamodult, vagy a Windows operációs rendszer működése instabillá válik, forduljon a memóriamodul forgalmazójához
vagy gyártójához.
❑ Az elektrosztatikus kisülés károsíthatja az elektronikus alkatrészeket. A memóriamodulok megérintése előtt kövesse az
alábbi útmutatást:
❑ Az itt ismertetett műveletek azt feltételezik, hogy a felhasználó ismeri a személyi számítógépekkel kapcsolatos
általános fogalmakat és kifejezéseket, az elektronikus berendezések használatának és cseréjének biztonságos
végrehajtását, valamint a vonatkozó kompatibilitási követelményeket.
❑ A számítógép burkolatának vagy paneljeinek eltávolítása előtt kapcsolja ki a számítógépet, húzza ki a tápkábelt és
vegye ki az akkumulátort, és szüntessen meg minden telekommunikációs vagy hálózati kapcsolatot. Ennek
elmulasztása személyi sérülést okozhat, vagy károsíthatja a készüléket.
❑ Az elektrosztatikus kisülés a memóriamodulok és egyéb alkatrészek károsodását okozhatja. A memóriamodul
behelyezését elektrosztatikus kisüléstől mentes munkahelyen végezze. Ha nincs ilyen kialakított speciális hely,
ne válasszon olyan helyet, ahol szőnyeg van a padlón, és ne fogjon meg olyan anyagokat, amelyek sztatikus
elektromosságot gerjesztenek vagy tárolnak (ilyenek például a celofán csomagolóanyagok). A művelet végrehajtása
közben a számítógépház festetlen fémrészéhez érve biztosítsa önmaga földelését.
❑ Ne nyissa ki a memóriamodul csomagolását, amíg nem áll készen a modul cseréjére. A csomagolás megóvja
a memóriamodult az elektrosztatikus kisüléstől.
n 158 N
A VAIO számítógép bővítése
❑ Az elektrosztatikus kisülés elleni védelemhez használja a memóriamodul speciális tasakját, vagy burkolja alumíniumfóliába
a modult.
❑ A memóriamodulok bővítőhelyébe vagy a számítógép más belső alkatrészeibe kerülő folyadékok, idegen anyagok vagy
tárgyak a számítógép károsodását okozzák, és az ilyen károk esetében a garancia nem fedezi a javítási költségeket.
❑ Ne helyezze a memóriamodult olyan helyre, ahol a következő hatásoknak lehet kitéve:
❑ hőforrás (például fűtőtest vagy szellőzőcső)
❑ közvetlen napsugárzás
❑ nagy mennyiségű por
❑ mechanikus rezgés vagy ütődés
❑ erős mágnes vagy árnyékolás nélküli hangszóró
❑ 35 °C-nál magasabb vagy 5 °C-nál alacsonyabb hőmérséklet
❑ magas páratartalom
❑ Óvatosan kezelje a memóriamodult. Keze és ujjai sérülésének elkerülése érdekében ne érjen hozzá a számítógép
belsejében található alkatrészek és áramköri kártyák pereméhez.
n 159 N
A VAIO számítógép bővítése
Memóriamodulok eltávolítása és behelyezése
Memóriamodul cseréje vagy behelyezése
1
Kapcsolja ki a számítógépet, és válassza le az összes perifériás eszközt.
2
Húzza ki a számítógép tápkábelét, és vegye ki az akkumulátort.
3
Várjon körülbelül egy órát, amíg lehűl a számítógép.
4
Csavarja ki a számítógép alján található csavart (az ábrán a nyíllal jelölt csavart), és távolítsa el a memóriamodul
tartórekeszének fedelét.
5
Az elektrosztatikus töltés elvezetéséhez érintsen meg egy fémből készült tárgyat.
n 160 N
A VAIO számítógép bővítése
6
A következő lépések végrehajtásával vegye ki a számítógépben lévő memóriamodult:
❑ Húzza el a reteszeket a nyilak (1) által jelzett irányba.
Ezzel kioldotta a memóriamodul rögzítését.
❑ Ellenőrizze, hogy a memóriamodul kibillent-e felfelé, majd a nyíl (2) által jelzett irányba húzza ki az aljzatból.
7
Vegye ki az új memóriamodult a csomagolásából.
n 161 N
A VAIO számítógép bővítése
8
Csúsztassa be a memóriamodult a bővítőhelyre, és nyomja meg kissé, amíg a helyére nem kattan.
!
Ne érintse meg az alaplapon található egyéb alkatrészeket.
Ha csak egy memóriamodult kíván behelyezni, használja az alsó bővítőhelyet.
Ügyeljen arra, hogy a memóriamodult az érintkezős oldalával helyezze be az aljzatba úgy, hogy a modul bevágását az aljzat
kiszögelléséhez igazítja. Ne erőltesse a memóriamodult fordítva az aljzatba, mert ezzel megrongálhatja az aljzatot és a modult is.
n 162 N
A VAIO számítógép bővítése
9
Helyezze vissza a memóriamodul tartórekeszének fedelét.
10 Csavarja vissza a számítógép alján található csavart.
11 Helyezze vissza az akkumulátort, és kapcsolja be a számítógépet.
n 163 N
A VAIO számítógép bővítése
A memória méretének megtekintése
A memória méretének megtekintése
1
Kapcsolja be a számítógépet.
2
Kattintson a Start gombra, és válassza a Minden program, majd a VAIO Control Center parancsot.
3
Kattintson a System Information, majd a System Information elemre.
A memória méretét a jobb oldali ablaktáblában tekintheti meg. Ha a memóriabővítés nem tükröződik a megjelenített
adatokban, hajtsa végre újból a memóriamodul behelyezésének műveletét, és indítsa újra a számítógépet.
n 164 N
Az eszközök biztonságos kezelése
Az eszközök biztonságos kezelése
Ez a szakasz az eszközök biztonságos használatával kapcsolatos útmutatást és tanácsokat tartalmaz, amelyek betartásával
megelőzheti a VAIO számítógép esetleges sérüléseit.
❑ Az LCD-képernyő kezelése (165. oldal)
❑ Az áramforrás használata (166. oldal)
❑ A számítógép kezelése (167. oldal)
❑ A beépített MOTION EYE kamera kezelése (169. oldal)
❑ A hajlékonylemezek kezelése (170. oldal)
❑ A lemezek kezelése (171. oldal)
❑ Az akkumulátor használata (172. oldal)
❑ A fejhallgató használata (173. oldal)
❑ A Memory Stick memóriakártyák kezelése (174. oldal)
❑ A merevlemez kezelése (175. oldal)
❑ A rendszer frissítése (176. oldal)
n 165 N
Az eszközök biztonságos kezelése
Az LCD-képernyő kezelése
❑ Ne tegye ki az LCD-képernyőt napsugárzás hatásának. Ez károsíthatja az LCD-képernyőt. Legyen körültekintő, amikor
ablak közelében használja a számítógépet.
❑ Ne karcolja meg az LCD-képernyő felületét, és ne gyakoroljon nyomást rá. Ez hibát okozhat.
❑ Ha alacsony hőmérsékleten használja a számítógépet, maradványkép (szellemkép) jelenhet meg az LCD-képernyőn.
Ez nem hiba. Amikor a számítógép visszakerül a normál hőmérsékletű környezetbe, visszaáll a képernyő megszokott
állapota.
❑ Maradványkép jelenhet meg az LCD-képernyőn akkor is, ha ugyanazt a képet jeleníti meg hosszú ideig. A maradványkép
kis idő elteltével eltűnik. Képernyőkímélő használatával megakadályozhatja a jelenség kialakulását.
❑ Az LCD-képernyő használat közben felmelegszik. Ez nem rendellenesség, vagyis nem jelez meghibásodást.
❑ Az LCD-képernyő gyártásánál nagy pontosságú technológiát alkalmaznak. Ennek ellenére előfordulhat, hogy apró
fekete pontokat, illetve világos pontokat (piros, kék vagy zöld) figyelhet meg, amelyek folyamatosan láthatók az
LCD-képernyőn. Ez a gyártási folyamat által eredményezett jelenség, és nem jelez meghibásodást.
❑ Kerülje az LCD-képernyő dörzsölését. Ez károsíthatja a képernyőt. Az LCD-képernyő felületének tisztításához
használjon puha, száraz törlőruhát.
❑ Ne változtassa meg az LCD-képernyő tájolását a Táblaszámítógép beállításai ablakban még akkor sem, ha erre
van lehetőség, mivel ennek következtében instabillá válhat a számítógép működése. A Sony nem vállal felelősséget
a beállítások megváltoztatásából eredő működési hibákért.
❑ Ne gyakoroljon nyomást az LCD-képernyő fedelére, amikor a fedél le van csukva, mivel ezzel megkarcolhatja vagy
beszennyezheti az LCD-képernyőt.
n 166 N
Az eszközök biztonságos kezelése
Az áramforrás használata
❑ Az online műszaki jellemzők áttekintésével állapíthatja meg az Ön által megvásárolt számítógéptípus energiaellátási
követelményeit.
❑ A hálózati csatlakozóaljzatot ne használja elosztottan más nagy energiafogyasztású eszközökkel, például fénymásoló
vagy iratmegsemmisítő készülékkel.
❑ Vásárolhat túlfeszültség elleni védelemmel ellátott hálózati elosztót. Ezzel az eszközzel megakadályozhatja a számítógép
hirtelen feszültséglökések okozta károsodását, például elektromos vihar esetén.
❑ Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre.
❑ Amikor kihúzza az aljzatból a tápkábelt, mindig a csatlakozót fogja, soha ne a kábelt.
❑ Ha hosszabb ideig nem használja a számítógépet, húzza ki a tápkábelt a hálózati csatlakozóaljzatból.
❑ Ügyeljen arra, hogy a hálózati csatlakozóaljzat könnyen elérhető legyen.
❑ Amikor nem használja a tápegységet, húzza ki a kábelt a hálózati csatlakozóaljzatból.
❑ A számítógéphez mellékelt tápegységet vagy eredeti Sony terméket használjon. Ne használjon más tápegységet, mert
ez hibát okozhat.
n 167 N
Az eszközök biztonságos kezelése
A számítógép kezelése
❑ A számítógép burkolatát puha törlőruhával tisztítsa. A törlőruhát használhatja szárazon, vagy benedvesítheti enyhe
tisztítószeres vízzel. Ne használjon semmilyen dörzsölő hatású tisztítóeszközt, súrolóport vagy oldószert (például
alkoholt vagy benzint), mivel ezek károsíthatják a számítógép burkolatát.
❑ Ha valamilyen tárgyat ejt vagy folyadékot önt a számítógépre, kapcsolja ki a számítógépet, húzza ki a tápkábelt, és vegye
ki az akkumulátort. A számítógép újbóli használata előtt ajánlott szakemberrel megvizsgáltatni a számítógépet.
❑ Ne ejtse le a számítógépet, és ne helyezzen rá semmilyen tárgyat.
❑ Ne helyezze a számítógépet olyan helyre, ahol a következő hatásoknak lehet kitéve:
❑ hőforrás (például fűtőtest vagy szellőzőcső)
❑ közvetlen napsugárzás
❑ nagy mennyiségű por
❑ nedvesség vagy eső
❑ mechanikus rezgés vagy ütődés
❑ erős mágnes vagy árnyékolás nélküli hangszóró
❑ 35 °C-nál magasabb vagy 5 °C-nál alacsonyabb hőmérséklet
❑ magas páratartalom
❑ Ne helyezzen elektronikus berendezéseket a számítógép közelébe. A berendezés elektromágneses mezője a számítógép
hibás működését okozhatja.
❑ A számítógépet szilárd, stabil felületen használja.
❑ Azt tanácsoljuk, hogy a számítógépet használat közben ne fektesse közvetlenül az ölébe. A számítógép aljának
hőmérséklete normál működés közben megemelkedhet, ami hosszabb idő elteltével kényelmetlenségérzést vagy égési
sérülést okozhat.
n 168 N
Az eszközök biztonságos kezelése
❑ A számítógép túlmelegedésének megakadályozása érdekében biztosítsa a megfelelő levegőáramlást. Ne helyezze
a számítógépet porózus szerkezetű felületre, például szőnyegre, takaróra, paplanra vagy ágyra, és ne helyezze olyan
anyagok közelébe (például függönyök vagy drapériák), amelyek eltakarhatják a számítógép szellőnyílásait.
❑ A számítógép nagy frekvenciájú rádiójeleket használ, amelyek zavarhatják a rádió- vagy tévékészülék vételét. Ilyen
esetben helyezze távolabbra a számítógépet ezektől a készülékektől.
❑ Csak az útmutatóban megadott perifériás eszközöket és kábeleket használja. Ellenkező esetben problémák
fordulhatnak elő.
❑ Ne használjon sérült vagy elszakadt csatlakozókábeleket.
❑ Ha a számítógépet hideg környezetből közvetlenül meleg helyre viszi, pára csapódhat le a számítógép belsejében.
Ilyenkor várjon legalább egy órát a számítógép bekapcsolásáig. Ha bármilyen problémát észlel, húzza ki a számítógép
tápkábelét, és keresse fel a VAIO-Link webhelyet.
❑ A számítógép tisztítása előtt húzza ki a hálózati adaptert és távolítsa el az akkumulátort.
❑ A számítógép sérülése miatt bekövetkező esetleges adatvesztések elkerülése érdekében rendszeresen készítsen
biztonsági másolatot az adatokról.
n 169 N
Az eszközök biztonságos kezelése
A beépített MOTION EYE kamera kezelése
❑ Ne érintse meg a beépített MOTION EYE kamera objektívjének védőburkolatát, mert megkarcolhatja a burkolatot, ami
azt eredményezi, hogy a készített képeken is láthatók lesznek a karcolások.
❑ Ne tegye ki közvetlen napsugárzás hatásának a beépített MOTION EYE kamerát, függetlenül a számítógép tápellátási
állapotától, mivel ez a kamera hibás működését okozhatja.
❑ A beépített MOTION EYE kamera le van tiltva, amikor az i.LINK-csatlakozóhoz csatlakoztatott i.LINK-kompatibilis
eszközről videókat vagy állóképeket importál.
❑ A beépített MOTION EYE kamera objektívjének védőburkolatát pumpás objektívecsettel vagy puha szálú kefével
tisztítsa. Ha a burkolat nagyon szennyezett, törölje meg puha, száraz törlőruhával. Ne dörzsölje a burkolatot, mivel
az érzékeny a nyomásra.
n 170 N
Az eszközök biztonságos kezelése
A hajlékonylemezek kezelése
❑ Ne nyissa ki kézzel a hajlékonylemez védőlapját, és ne érjen hozzá a hajlékonylemez belső alkatrészeihez.
❑ Tartsa távol a hajlékonylemezeket a mágnesektől.
❑ Tartsa távol a hajlékonylemezeket a közvetlen napsugárzástól és más hőforrásoktól.
❑ Tartsa távol a hajlékonylemezeket a folyadékoktól. Ügyeljen arra, hogy ne érje nedvesség a lemezeket. Amikor nem
használja a hajlékonylemezt, mindig vegye ki a lemezmeghajtóból, és helyezze lemeztartó tokba.
❑ Ha a hajlékonylemezen címke van, ellenőrizze, hogy a címke megfelelően van-e felragasztva. Ha a címke valamelyik
sarka felpöndörödött, a lemez elakadhat a meghajtó belsejében, és hibás működést vagy a lemez sérülését okozhatja.
n 171 N
Az eszközök biztonságos kezelése
A lemezek kezelése
❑ Ne érintse meg a lemez felületét.
❑ A lemez felületére kerülő ujjlenyomatok és szennyeződések olvasási hibát okozhatnak. A lemezt mindig a pereménél és
a középső nyílásánál fogja meg az alábbi ábrán bemutatott módon:
❑ A lemez megfelelő kezelése elengedhetetlen a folyamatos megbízható használatához. Ne használjon oldószereket
(például benzint, hígítót, alkoholt, illetve az üzletekben kapható tisztítószert vagy antisztatikus sprayt), mert ezek
károsíthatják a lemezt.
❑ Az egyszerű tisztításhoz fogja meg a lemezt a pereménél, és puha törlőruhával törölje meg a felületét a középponttól
kifelé irányuló mozdulatokkal.
❑ Ha a lemez erősen szennyezett, nedvesítsen meg vízzel egy puha törlőruhát, és törölje meg a lemez felületét
a középponttól kifelé irányuló mozdulatokkal. A lemezen maradt nedvességet távolítsa el száraz, puha törlőruhával.
❑ Ne helyezzen öntapadó címkét a lemezre. Ez befolyásolja a lemez használatát és helyrehozhatatlanul károsíthatja
a lemezt.
n 172 N
Az eszközök biztonságos kezelése
Az akkumulátor használata
❑ Az akkumulátort ne hagyja 60 °C feletti hőmérsékletű környezetben, például napos helyen parkoló autóban vagy
közvetlen napsugárzásnak kitett helyen.
❑ Az akkumulátor élettartama rövidebb lesz hideg környezetben. Ezt az okozza, hogy alacsony hőmérsékleten csökken az
akkumulátor teljesítménye.
❑ Az akkumulátort 10 °C és 30 °C közötti hőmérsékleten töltse. Alacsonyabb hőmérsékleten hosszabb lesz a töltési idő.
❑ Egyes újratölthető akkumulátorok nem felelnek meg a Sony minőségi és biztonsági szabványainak. Biztonsági okokból
ez a számítógép csak az ehhez a típushoz kialakított eredeti Sony akkumulátorral működik. Ha ettől eltérő, nem
engedélyezett akkumulátort helyez be, az akkumulátor nem töltődik fel, és a számítógép nem fog működni.
❑ Töltés vagy használat közben az akkumulátor felmelegszik. Ez nem rendellenesség, vagyis nem jelez meghibásodást.
❑ Tartsa távol az akkumulátort minden hőforrástól.
❑ Tartsa szárazon az akkumulátort.
❑ Ne nyissa ki és ne próbálja szétszerelni az akkumulátort.
❑ Ne tegye ki az akkumulátort semmilyen mechanikus ütődésnek, és ügyeljen arra, hogy ne ejtse le kemény felületre.
❑ Ha hosszú ideig nem használja a számítógépet, az akkumulátor károsodásának elkerülése érdekében vegye ki azt
a számítógépből.
❑ Ha hosszú ideig nem használta az akkumulátort, azt tapasztalhatja, hogy nagyon alacsony a töltöttségi szintje. Ez nem
rendellenesség, és nem jelez meghibásodást, mivel az akkumulátor akkor is fokozatosan elveszíti a töltöttségét, ha nincs
használva. A számítógép újbóli használata előtt csatlakoztassa a tápegységet a számítógéphez, és töltse fel az
akkumulátort.
❑ Az akkumulátort nem kell kisütni az újratöltése előtt.
❑ Ha az akkumulátor hamar lemerül a teljes feltöltés után, az arra utal, hogy az élettartama végére ért, és ki kell cserélni.
n 173 N
Az eszközök biztonságos kezelése
A fejhallgató használata
❑ Biztonságos közlekedés – Ne használjon fejhallgatót autóvezetés, kerékpározás vagy bármilyen gépjármű használata
közben. A fejhallgató használata veszélyes közlekedési helyzetet okozhat, és egyes területeken szabályellenes is.
A hangos zenehallgatás gyalogos közlekedés esetén is veszélyes lehet, különösen a gyalogátkelőhelyeken.
❑ A halláskárosodás megelőzése – Ne használja nagy hangerővel a fejhallgatót. A szakértők nem javasolják a folyamatos,
hangos és hosszú ideig tartó zenehallgatást. Ha csengő hangot hall a fülében, csökkentse a hangerőt, vagy szakítsa
meg a zenehallgatást.
n 174 N
Az eszközök biztonságos kezelése
A Memory Stick memóriakártyák kezelése
❑ Ne érjen a Memory Stick memóriakártya csatlakozójához az ujjával vagy valamilyen fémből készült tárggyal.
❑ Csak a Memory Stick memóriakártyához mellékelt öntapadó címkét használja.
❑ Ne hajlítsa meg, ejtse le vagy tegye ki hőhatásnak a Memory Stick memóriakártyát.
❑ Ne szerelje szét és ne változtassa meg a Memory Stick memóriakártyát.
❑ Ügyeljen arra, hogy ne érje nedvesség a Memory Stick memóriakártyát.
❑ Ne használja és ne tárolja olyan helyen a Memory Stick memóriakártyát, ahol a következő hatások érhetik:
❑ sztatikus elektromosság,
❑ elektromos zaj,
❑ rendkívül magas hőmérséklet (például napos helyen parkoló autóban),
❑ közvetlen napsugárzás,
❑ magas páratartalom,
❑ korróziót okozó anyagok.
❑ A tároláshoz használja a Memory Stick memóriakártyához tartozó tokot.
❑ Fontos adatairól készítsen biztonsági másolatot.
❑ A Memory Stick memóriakártyát és az adaptereket tartsa távol a gyermekektől. A gyermekek könnyen lenyelhetik az apró
tárgyakat.
❑ Memory Stick Duo memóriakártya használata esetén ne írjon vékony hegyű tollal a memóriakártyára ragasztott címkére.
A memóriakártyára gyakorolt nyomás károsíthatja a belső alkatrészeket.
n 175 N
Az eszközök biztonságos kezelése
A merevlemez kezelése
!
A merevlemezzel forgalomba hozott modellek esetében ajánlott betartani a következő elővigyázatossági szabályokat. Az online
műszaki jellemzők áttekintésével állapíthatja meg, hogy az Ön által vásárolt számítógéptípus tartalmaz-e merevlemezt.
A merevlemez nagy tárolókapacitású eszköz, amelynek írása és olvasása rövid idő alatt történik. A mechanikus rázkódás,
ütődés vagy a por azonban könnyen kárt okozhat benne.
Bár a merevlemez tartalmaz egy belső biztonsági egységet a mechanikus rázkódás, az ütődés vagy a porosodás miatti
adatvesztés megakadályozására, a számítógépet mindig gondosan kell kezelnie.
A merevlemez károsodásának elkerülése
❑ Ne tegye ki hirtelen elmozdulásnak a számítógépet.
❑ Tartsa távol a számítógépet a mágnesektől.
❑ Ne helyezze olyan helyre a számítógépet, amely instabil, és ahol mechanikus rázkódás keletkezhet.
❑ Ne helyezze át a számítógépet bekapcsolt állapotban.
❑ Ne kapcsolja ki, és ne indítsa újra a számítógépet a merevlemez adatainak írása vagy olvasása közben.
❑ Ne használja a számítógépet nagy hőmérséklet-ingadozásnak kitett helyeken.
✍
Ha megsérül a merevlemez, nem lehet visszaállítani az adatokat.
n 176 N
Az eszközök biztonságos kezelése
A rendszer frissítése
A számítógép hatékony működéséhez a következő szolgáltatások segítségével telepítse a legújabb frissítéseket.
❑ Windows Update
Kattintson a Start gombra, válassza a Minden program, majd a Windows Update parancsot, és kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat.
❑ VAIO Update 4
Kattintson a Start gombra, válassza a Minden program, a VAIO Update 4, majd a VAIO Update Options parancsot,
és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
!
A frissítések letöltése előtt a számítógépet csatlakoztatni kell az internethez.
n 177 N
Problémamegoldás
Problémamegoldás
Ez a szakasz a VAIO számítógép használata közben előforduló esetleges problémák megoldását ismerteti. Számos
probléma könnyen megoldható. A VAIO-Link webhely felkeresése előtt próbálja ki a megoldási javaslatokat.
❑ Számítógép (179. oldal)
❑ Rendszerbiztonság (187. oldal)
❑ Akkumulátor (188. oldal)
❑ Beépített MOTION EYE kamera (190. oldal)
❑ Hálózatkezelés (193. oldal)
❑ Bluetooth technológia (197. oldal)
❑ Optikai lemezek (202. oldal)
❑ Megjelenítő eszköz (207. oldal)
❑ Nyomtatás (211. oldal)
❑ Mikrofon (212. oldal)
❑ Egér (213. oldal)
❑ Hangszóró (214. oldal)
❑ Érintőpárna (216. oldal)
❑ Billentyűzet (217. oldal)
❑ Hajlékonylemezek (218. oldal)
❑ Hang és videó (219. oldal)
❑ Memory Stick (223. oldal)
n 178 N
Problémamegoldás
❑ Perifériás eszközök (224. oldal)
❑ Dokkolóegység (225. oldal)
n 179 N
Problémamegoldás
Számítógép
Mi a teendő, ha nem indul el a számítógép?
❑ Ellenőrizze, hogy a számítógép megfelelően van-e csatlakoztatva van az áramforrásra, be van-e kapcsolva, és világít-e
a tápellátás jelzőfénye.
❑ Ellenőrizze, hogy az akkumulátor megfelelően van-e behelyezve, és fel van-e töltve.
❑ Ellenőrizze, hogy üres-e a hajlékonylemez-meghajtó (ha van ilyen meghajtó a számítógépben).
❑ Ha a számítógép hálózati elosztóhoz vagy szünetmentes tápegységhez (UPS) van csatlakoztatva, ellenőrizze, hogy
a hálózati elosztó vagy a szünetmentes tápegység csatlakoztatva van-e a hálózati áramforráshoz, és be van-e kapcsolva.
❑ Ha külső megjelenítő eszközt használ, ellenőrizze, hogy az csatlakoztatva van-e a hálózati áramforráshoz, és be van-e
kapcsolva. Ellenőrizze, hogy a fényerő és a kontraszt beállítása megfelelő-e. További ismertetést a megjelenítő eszköz
útmutatójában talál.
❑ Húzza ki a tápegység kábelét, és távolítsa el az akkumulátort. Várjon 3–5 percet. Helyezze vissza az akkumulátort,
csatlakoztassa a tápegységet, majd a tápellátás gomb megnyomásával kapcsolja be a számítógépet.
❑ A páralecsapódás a számítógép hibás működését okozhatja. Ha ezt tapasztalja, ne használja a számítógépet legalább
egy órán keresztül.
❑ Távolítsa el a számítógép megvásárlása óta behelyezett kiegészítő memóriamodulokat.
❑ Ellenőrizze, hogy a számítógéphez mellékelt Sony tápegységet használja-e. Biztonsága érdekében csak a VAIO
számítógéphez mellékelt eredeti Sony újratölthető akkumulátort és tápegységet használja.
n 180 N
Problémamegoldás
Mi a teendő, ha a zöld jelzőfény világít, azonban a képernyő üres?
❑ Nyomja meg néhányszor az Alt+F4 billentyűkombinációt a megnyitott alkalmazások bezárásához. Lehetséges, hogy
alkalmazáshiba történt.
❑ Nyomja meg a Ctrl+Alt+Delete billentyűkombinációt, és kattintson a Leállítás gomb melletti nyílra, majd az Újraindítás
lehetőségre.
❑ A számítógép kikapcsolásához tartsa lenyomva négy másodpercnél hosszabb ideig a tápellátás gombot. Húzza ki
a tápegység kábelét, és várjon kb. öt percet. Ezután csatlakoztassa a tápegységet, és kapcsolja be a számítógépet.
!
A számítógép kikapcsolása a tápellátás gomb vagy a Ctrl+Alt+Delete billentyűkombináció megnyomásával a nem mentett adatok
elvesztését okozhatja.
Mi a teendő, ha a számítógép vagy a szoftver nem válaszol?
❑ Ha a számítógép nem válaszol, miközben fut egy szoftver, a programablak bezárásához nyomja meg az Alt+F4
billentyűkombinációt.
❑ Ha az Alt+F4 billentyűkombináció hatástalan, a számítógép kikapcsolásához kattintson a Start gombra, majd a Zárolás
gomb melletti nyílra, végül a Leállítás lehetőségre.
❑ Ha a számítógép nem kapcsolódik ki, nyomja meg a Ctrl+Alt+Delete billentyűkombinációt, kattintson a Leállítás gomb
melletti
nyílra, majd kattintson a Leállítás lehetőségre.
Ha megjelenik a Windows rendszerbiztonság ablak, kattintson a Leállítás gombra.
!
A számítógép kikapcsolása a Ctrl+Alt+Delete billentyűkombináció vagy a tápellátás gomb megnyomásával a nem mentett adatok
elvesztését okozhatja.
❑
❑
❑
❑
Ha a számítógép továbbra sem kapcsolódik ki, tartsa lenyomva a tápellátás gombot addig, amíg ez meg nem történik.
Húzza ki a tápegység kábelét, és távolítsa el az akkumulátort.
Próbálja meg újratelepíteni a szoftvert.
Lépjen kapcsolatba a szoftver kiadójával, vagy forduljon a megfelelő technikai ügyfélszolgálathoz.
n 181 N
Problémamegoldás
Miért nem vált át a számítógép alvó vagy hibernált üzemmódba?
A számítógép működése instabillá válhat, ha az üzemmód megváltozik, mielőtt teljesen befejeződne az alvó vagy a hibernált
üzemmódra való átváltás.
A számítógép visszaállítása normál üzemmódra
1
Zárjon be minden futó programot.
2
Kattintson a Start gombra, majd a lakatot ábrázoló Zárolás gomb melletti nyílra, végül az Újraindítás lehetőségre.
3
Ha a számítógép nem indul újra, nyomja meg a Ctrl+Alt+Delete billentyűkombinációt, kattintson a Leállítás gomb
melletti nyílra, majd kattintson az Újraindítás lehetőségre.
4
Ha ez a művelet hatástalan, tartsa lenyomva a tápellátás gombot, amíg ki nem kapcsolódik a számítógép.
!
A számítógép kikapcsolása a tápellátás gombbal a nem mentett adatok elvesztését okozhatja.
Mi a teendő, ha a töltés jelzőfénye gyorsan villog, és a számítógép nem indul el?
❑ Ennek a problémának az lehet az oka, hogy az akkumulátor nem megfelelően lett behelyezve. A probléma megoldásához
kapcsolja ki a számítógépet, és vegye ki az akkumulátort. Ezután helyezze vissza az akkumulátort a számítógépbe.
A művelet részletes ismertetését Az akkumulátor behelyezése (25. oldal) című részben olvashatja el.
❑ Ha a fenti művelet végrehajtását követően a probléma továbbra is fennáll, az azt jelenti, hogy a behelyezett akkumulátor
nem kompatibilis a számítógéppel. Távolítsa el az akkumulátort, és keresse fel a VAIO-Link webhelyet.
n 182 N
Problémamegoldás
Mi a teendő, ha a számítógép hibernált üzemmódra váltásakor az akkumulátor
inkompatibilitásáról vagy nem megfelelő behelyezéséről értesítő üzenet jelenik meg?
❑ Ennek a problémának az lehet az oka, hogy az akkumulátor nem megfelelően lett behelyezve. A probléma megoldásához
kapcsolja ki a számítógépet, és vegye ki az akkumulátort. Ezután helyezze vissza az akkumulátort a számítógépbe.
A művelet részletes ismertetését Az akkumulátor behelyezése (25. oldal) című részben olvashatja el.
❑ Ha a fenti művelet végrehajtását követően a probléma továbbra is fennáll, az azt jelenti, hogy a behelyezett akkumulátor
nem kompatibilis a számítógéppel. Távolítsa el az akkumulátort, és keresse fel a VAIO-Link webhelyet.
Miért jelenik meg a maximálisnál kisebb processzorsebesség a Rendszer tulajdonságai
ablakban?
Ez nem hiba. A számítógép processzora energiatakarékossági okokból sebességszabályozó technológiát alkalmaz.
A Rendszer tulajdonságai ablakban a processzor aktuális sebessége jelenik meg, és nem a maximális sebesség.
Mi a teendő, ha a számítógép bekapcsolásakor nem indul el a Windows, és megjelenik
egy üzenet?
Ha helytelen bejelentkezési jelszót ad meg háromszor egymás után, az Enter Onetime Password üzenet jelenik meg,
és a Windows nem indul el. Tartsa lenyomva négy másodpercnél hosszabb ideig a tápellátás gombot, és figyelje, hogy
kialszik-e a tápellátás jelzőfénye. Várjon 10–15 másodpercet, majd indítsa újra a számítógépet, és írja be a helyes jelszót.
A jelszó beírása előtt ellenőrizze, hogy világít-e a Num lock vagy a Caps lock jelzőfény. Ha mindkét vagy valamelyik jelzőfény
világít, akkor a jelszó beírása előtt a bekapcsolt funkció kikapcsolásához nyomja meg a Num Lk (vagy Num Lock) billentyűt
vagy a Caps Lock billentyűt.
n 183 N
Problémamegoldás
Mi a teendő, ha egy játékprogram nem működik vagy gyakran összeomlik?
❑ Ellenőrizze a játék webhelyén, hogy letölthető-e esetleg valamilyen javítás vagy frissítés a játékhoz.
❑ Ellenőrizze, hogy a legújabb videokártya-illesztőprogram van-e telepítve a számítógépre.
❑ A VAIO számítógépek néhány típusa a rendszerrel megosztva használja a grafikus memóriát. Ilyen esetben nem
garantálható az optimális grafikus megjelenítés.
Mi a teendő, ha elfelejtettem a bekapcsolási jelszót?
Ha nem emlékszik a bekapcsolási jelszóra, keresse fel a VAIO-Link webhelyet, és kérje a jelszó alaphelyzetbe állítását.
Ennek végrehajtásáért díjat kell fizetnie.
Hogyan lehet megváltoztatni a rendszerindító eszközök sorrendjét?
A rendszerindító eszközök sorrendjét a BIOS egyik funkciójával változtathatja meg. Hajtsa végre a következő lépéseket:
1
Kapcsolja be a számítógépet.
2
A VAIO embléma megjelenésekor nyomja meg az F2 billentyűt.
Megjelenik a BIOS beállítási képernyője. Ha nem jelenik meg a képernyő, indítsa újra a számítógépet, és a VAIO
embléma megjelenésekor nyomja meg többször az F2 billentyűt.
3
Nyomja meg a < vagy , gombot a Boot elem kiválasztásához.
4
Nyomja meg a M vagy m gombot annak a meghajtónak a kijelöléséhez, amelyiket át szeretne helyezni az indítási
sorrendben.
5
Az F5 vagy az F6 billentyű megnyomásával adja meg a meghajtó helyét a rendszerindító eszközök listáján.
6
A < vagy , billentyű megnyomásával válassza az Exit elemet, majd az Exit Setup lehetőséget, végül nyomja meg az
Enter billentyűt.
A megerősítést kérő párbeszédpanel megjelenésekor nyomja meg az Enter billentyűt.
n 184 N
Problémamegoldás
Miért nem kapcsolódik ki a képernyő, miután letelt az automatikus kikapcsoláshoz
beállított idő?
A VAIO eredeti képernyőkímélője kikapcsolja a Windows energiagazdálkodási beállításainál a képernyő kikapcsolásához
megadott időzítési beállítást.
A VAIO eredeti képernyőkímélője helyett válasszon másik képernyőkímélőt.
Mi a teendő, ha nem lehet elindítani a számítógépet a csatlakoztatott hajlékonylemezes
USB-meghajtóról?
Ha hajlékonylemezes USB-meghajtóról szeretné elindítani a számítógépet, meg kell változtatnia a rendszerindító eszközök
sorrendjét.
Kapcsolja be a számítógépet, majd a VAIO embléma megjelenésekor nyomja meg az F11 billentyűt.
n 185 N
Problémamegoldás
Hogyan lehet csökkenteni a helyreállítási partíció területét?
A beépített tárolóeszköz* helyreállítási partíciója tartalmazza a rendszer helyreállításához szükséges adatokat. A helyreállítási
partíció méretének csökkentéséhez hajtsa végre a következő lépéseket:
*
1
Az online műszaki jellemzők áttekintésével megismerheti számítógépe tárolóeszköz-konfigurációját.
Helyezze be a helyreállítási lemezt az optikai meghajtóba, miközben a számítógép működik, kapcsolja ki a számítógépet,
majd kapcsolja be újra.
!
Használja azt a helyreállítási lemezt, amelyet a számítógép megvásárlása után hozott létre.
2
Válassza ki a billentyűzet-kiosztást a legördülő listából, majd kattintson a Tovább gombra.
3
Válassza ki az operációs rendszert, majd kattintson a Tovább gombra.
4
Kattintson a VAIO Recovery Center elemre.
5
Kattintson a Restore Complete System lehetőségre, majd a Start gombra.
6
Válassza a Skip lehetőséget, majd kattintson a Tovább gombra.
A program meg fogja kérdezni, hogy megtartsa-e a VAIO Value-added (VAIO értéknövelt) tartalmakat.
7
Válassza a Nem lehetőséget, majd kattintson a Tovább gombra.
8
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
!
A fenti műveletsor a rendszer visszaállítását eredményezi. Ne feledje, hogy a tárolóeszközre a helyreállítási partíció csökkentése előtt
felrakott alkalmazások és adatok mind el fognak veszni.
A helyreállítási partíció méretének csökkentése után a rendszer később visszaállításához szüksége lesz a helyreállítási lemezre.
n 186 N
Problémamegoldás
Hogyan lehet ellenőrizni a helyreállítási partíció területét?
A beépített tárolóeszköz* helyreállítási partíciója tartalmazza a rendszer helyreállításához szükséges adatokat. A helyreállítási
partíció méretének ellenőrzéséhez hajtsa végre a következő lépéseket:
*
Az online műszaki jellemzők áttekintésével megismerheti számítógépe tárolóeszköz-konfigurációját.
1
Kattintson a Start gombra, majd kattintson az egér jobb gombjával a Számítógép elemre, és válassza a Kezelés
parancsot.
2
A bal oldali ablaktáblában kattintson a Tárolás elem alatt található Lemezkezelés elemre.
A helyreállítási partíció és a C: meghajtó teljes területe a középső ablaktábla Lemez 0 sorában szerepel.
n 187 N
Problémamegoldás
Rendszerbiztonság
Hogyan védhető a számítógép a biztonsági veszélyektől, például a vírusoktól?
A számítógép előtelepítetten tartalmazza a Microsoft Windows operációs rendszert. A számítógépet úgy védheti legjobban
a biztonsági veszélyektől, például a vírusoktól, hogy rendszeresen letölti és telepíti a Windows legújabb frissítéseit.
A Windows fontos frissítéseinek letöltéséhez hajtsa végre a következő lépéseket:
!
A frissítések letöltése előtt a számítógépet csatlakoztatni kell az internethez.
1
Csatlakozzon az internethez.
2
Kattintson duplán a tálcán található Windows biztonsági riasztások ikonra.
3
Az automatikus vagy az ütemezett frissítések beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Hogyan frissíthető a víruskereső szoftver?
A McAfee Internet Security Suite programot a McAfee, Inc. által kiadott legújabb frissítésekkel tarthatja naprakészen.
A legújabb biztonsági frissítések letöltéséhez és telepítéséhez hajtsa végre a következő lépéseket:
1
Kattintson a Start gombra, és válassza a Minden program, a McAfee, majd a McAfee SecurityCenter parancsot.
2
A szoftver frissítéséhez kattintson az ablak bal felső sarkában található gombra.
3
A frissítések letöltéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
További információkat a program súgójában olvashat.
n 188 N
Problémamegoldás
Akkumulátor
Hogyan állapítható meg az akkumulátor töltöttségi szintje?
Lásd: Az akkumulátor feltöltése (28. oldal).
Mikor működik a számítógép hálózati áramforrásról?
Amikor csatlakoztatva van a tápegység, a számítógép a hálózati áramforrást használja, még akkor is, ha be van helyezve az
akkumulátor.
Mikor kell feltölteni az akkumulátort?
❑ Amikor az akkumulátor töltöttségi szintje 10% alá esik.
❑ Amikor mind a töltés jelzőfénye, mind a tápellátás jelzőfénye villog.
❑ Amikor hosszabb ideig nem használta az akkumulátort.
Mikor kell kicserélni az akkumulátort?
Ha az akkumulátor hamar lemerül a teljes feltöltés után, az arra utal, hogy az élettartama végére ért, és ki kell cserélni.
Az akkumulátor elhasználódottságának megállapításáról Az akkumulátor elhasználódottságának ellenőrzése (30. oldal)
című részben olvashat.
n 189 N
Problémamegoldás
Hibára utal-e a behelyezett akkumulátor melegedése?
Ez nem hiba. Az akkumulátor melegedése szokásos jelenség, amikor a számítógép az akkumulátorról működik.
Átválthat-e a számítógép hibernált üzemmódra, amikor az akkumulátorról működik?
A számítógép átválthat hibernált üzemmódra, amikor az akkumulátor biztosítja az energiaellátását, azonban néhány program
és perifériás eszköz megakadályozza a rendszer hibernált üzemmódjának bekapcsolását. Ha olyan programot használ,
amely megakadályozza az átváltást a hibernált üzemmódra, az adatvesztés elkerülése érdekében mentse gyakran az
adatokat. A hibernált üzemmód kézi bekapcsolásáról A hibernált üzemmód használata (150. oldal) című részben olvashat.
n 190 N
Problémamegoldás
Beépített MOTION EYE kamera
Miért nem jelenik meg kép a megjelenítési ablakban, illetve miért rossz minőségű a kép?
❑ A beépített MOTION EYE kamerát nem használhatja egyszerre több program. Ha egy program használja a kamerát,
zárja be az adott programot, és csak ezután használja a beépített MOTION EYE kamerát egy másik programmal.
❑ Lehetséges, hogy a számítógép videomemóriája nem elegendő a beépített MOTION EYE kamera képeinek
megjelenítéséhez. Próbálja meg csökkenteni az LCD-kijelző felbontását vagy színminőségét.
❑ Ha a figyelt tárgy vagy személy gyorsan mozog, a megjelenítési ablakban kissé zajos képet láthat, például vízszintes
csíkok futhatnak a képen. Ez nem rendellenesség, vagyis nem jelez meghibásodást.
❑ Ha nem szűnik meg a probléma, indítsa újra a számítógépet.
Miért rossz minőségűek a felvett képek?
❑ A fénycsöves megvilágítás mellett készített képeken a fény visszaverődése látszódhat.
❑ A képek sötét részein képzaj jelenhet meg.
❑ Ha az objektív védőburkolata beszennyeződött, nem lesz tiszta a kép. Tisztítsa meg a védőburkolatot. Lásd: A beépített
MOTION EYE kamera kezelése (169. oldal).
Mi okozza a képkockák kihagyását és a szaggatott hangot?
❑ A képkockák kihagyását a program beállításai okozhatják. További információkat a program súgójában olvashat.
❑ Előfordulhat, hogy a kezelhető mennyiségnél több program fut a számítógépen. Lépjen ki az éppen nem használt
programokból.
❑ Lehetséges, hogy bekapcsolódott a számítógép energiagazdálkodási funkciója. Ellenőrizze a processzor teljesítményét.
n 191 N
Problémamegoldás
Mi okozza a képkockák kihagyását videolejátszás közben, amikor a számítógép az
akkumulátorról működik?
Az akkumulátor hamarosan lemerül. Csatlakoztassa hálózati áramforráshoz a számítógépet.
Miért látható vibrálás a beépített MOTION EYE kamera által felvett képen?
Ez a jelenség akkor fordul elő, amikor fénycsöves megvilágítás mellett használja a kamerát, és a megvilágítás kimeneti
frekvenciája és a zársebesség közötti eltérés okozza.
A vibrálás csökkentéséhez fordítsa más irányba a kamerát, vagy változtassa meg a képek fényerejét. A vibrálás okozta zaj
megszüntetéséhez egyes programokban beállíthatja a kamerának megfelelő értékeket (például a fényforrást, a vibrálást stb.).
Mi okozza a beépített MOTION EYE kamera videobemenetének néhány másodperces
leállását?
A videobemenet leállhat néhány másodpercre, ha:
❑ megnyomja valamelyik billentyűt az Fn billentyűvel együtt,
❑ megnövekszik a processzor terhelése.
Ez nem rendellenesség, vagyis nem jelez meghibásodást.
n 192 N
Problémamegoldás
Miért nem lehet használni a beépített MOTION EYE kamerát?
❑ A beépített MOTION EYE kamerát nem használhatja egyszerre több program. Ha egy program használja a kamerát,
zárja be az adott programot, és csak ezután használja a beépített MOTION EYE kamerát egy másik programmal.
❑ Ha nem szűnik meg a probléma, telepítse újra a kamera illesztőprogramját. Hajtsa végre a következő lépéseket:
1
Kattintson a Start gombra, és válassza a Vezérlőpult, a Hardver és hang, majd az Eszközkezelő parancsot.
2
Kattintson duplán a Imaging-eszközök elemre.
3
Kattintson az egér jobb gombjával a kamera nevére, majd kattintson az Illesztőprogram-frissítő gombra.
Mi a teendő, ha a számítógép működése instabillá válik, amikor energiatakarékos
üzemmódra vált a beépített MOTION EYE kamera használata közben?
❑ A beépített MOTION EYE kamera használata közben ne állítsa alvó vagy hibernált üzemmódba a számítógépet.
❑ Ha a számítógép automatikusan vált át alvó vagy hibernált üzemmódba, akkor módosítsa a megfelelő energiagazdálkodási
beállítást. Ennek végrehajtásáról Az energiatakarékos üzemmódok használata (147. oldal) című részben olvashat.
n 193 N
Problémamegoldás
Hálózatkezelés
Mi a teendő, ha a számítógép nem tud csatlakozni a vezeték nélküli hálózat hozzáférési
pontjához?
❑ A kapcsolat teljesítményét a távolság és az akadályok is befolyásolják. Esetleg szükség lehet a számítógép áthelyezésére,
hogy a használni kívánt hozzáférési pont és a számítógép között ne legyen akadály, vagy kisebb legyen a távolság.
❑ Ellenőrizze a számítógépen, hogy be van-e kapcsolva a WIRELESS kapcsoló, és világít-e a WIRELESS jelzőfény.
❑ Ellenőrizze, hogy a hozzáférési pont tápellátása be van-e kapcsolva.
❑ A beállítások ellenőrzéséhez hajtsa végre a következő lépéseket:
1 Kattintson a Start gombra, és válassza a Vezérlőpult parancsot.
2 Kattintson a Hálózat és internet csoportban található A hálózati állapot és feladatok megjelenítése elemre.
3 Kattintson a Kapcsolódás hálózathoz elemre, és ellenőrizze, hogy ki van-e választva a hozzáférési pont.
❑ Ellenőrizze a titkosítási kulcs helyességét.
❑ Ellenőrizze, hogy az Energiagazdálkodási lehetőségek ablakban található Vezeték nélküli csatoló beállításai
beállításnál a Legnagyobb teljesítmény érték van-e megadva. Más beállítás választása esetén kommunikációs hiba
történhet. A beállítások megváltoztatásához hajtsa végre a következő lépéseket:
1 Kattintson az egér jobb gombjával a tálcán található energiaellátási állapotot jelző ikonra, és válassza az
Energiagazdálkodási lehetőségek parancsot.
2 Kattintson az aktuális energiagazdálkodási séma alatt található Séma beállításainak módosítása elemre.
3 Kattintson a Speciális energiaellátási beállítások módosítása elemre.
4 Jelenítse meg a Speciális beállítások lapot.
5 Kattintson duplán a Vezeték nélküli csatoló beállításai és az Energiatakarékos mód elemre.
6 A legördülő listáról válassza a Legnagyobb teljesítmény értéket mind a Működés telepről, mind a Működés
hálózatról beállításnál.
n 194 N
Problémamegoldás
Mi a teendő, ha nem sikerül csatlakozni az internethez?
❑ Ellenőrizze a hozzáférési pont beállításait. További ismertetést a hozzáférési pont útmutatójában talál.
❑ Ellenőrizze, hogy a számítógép és a hozzáférési pont közötti kapcsolat létrejött-e.
❑ Helyezze át a számítógépet, hogy a használni kívánt hozzáférési pont és a számítógép között ne legyen akadály, vagy
kisebb legyen a távolság.
❑ Ellenőrizze, hogy megfelelőek-e az internetkapcsolat beállításai a számítógépen.
❑ Ellenőrizze, hogy az Energiagazdálkodási lehetőségek ablakban található Vezeték nélküli csatoló beállításai
beállításnál a Legnagyobb teljesítmény érték van-e megadva. Más beállítás választása esetén kommunikációs hiba
történhet. A beállítások megváltoztatásához hajtsa végre a Mi a teendő, ha a számítógép nem tud csatlakozni a vezeték
nélküli hálózat hozzáférési pontjához? (193. oldal) című részben leírt lépéseket.
Miért lassú az adatátvitel?
❑ A vezeték nélküli helyi hálózat adatátviteli sebességét az eszközök és a hozzáférési pont távolsága, valamint a közöttük
lévő akadályok befolyásolják. További befolyásoló tényező az eszközök konfigurációja, az adási körülmények és a szoftver
kompatibilitása. A maximális adatátviteli sebesség eléréséhez szükség lehet a számítógép áthelyezésére, hogy a használni
kívánt hozzáférési pont és a számítógép között ne legyen akadály vagy kisebb legyen a távolság.
❑ Ha a vezeték nélküli hálózathoz hozzáférési ponton keresztül csatlakozik, előfordulhat, hogy az eszköz átmenetileg
túlterhelt, attól függően, hogy hány eszköz kommunikál a hozzáférési ponton keresztül.
❑ Ha a hozzáférési pont ütközik más hozzáférési pontokkal, változtassa meg a hozzáférési pont csatornáját. További
ismertetést a hozzáférési pont útmutatójában talál.
❑ Ellenőrizze, hogy az Energiagazdálkodási lehetőségek ablakban található Vezeték nélküli csatoló beállításai
beállításnál a Legnagyobb teljesítmény érték van-e megadva. Más beállítás választása esetén kommunikációs hiba
történhet. A beállítások megváltoztatásához hajtsa végre a Mi a teendő, ha a számítógép nem tud csatlakozni a vezeték
nélküli hálózat hozzáférési pontjához? (193. oldal) című részben leírt lépéseket.
n 195 N
Problémamegoldás
Hogyan kerülhető el az adatátvitel megszakadása?
❑ Amikor a számítógép egy hozzáférési ponthoz van csatlakoztatva, az adatátvitel megszakadhat, ha a cserélt fájlok túl
nagy méretűek, vagy ha a számítógép közelében mikrohullámú sütő vagy vezeték nélküli telefon található.
❑ Helyezze közelebb a számítógépet a hozzáférési ponthoz.
❑ Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a hozzáférési pont csatlakoztatása.
❑ Változtassa meg a hozzáférési pont csatornáját. További ismertetést a hozzáférési pont útmutatójában talál.
❑ Ellenőrizze, hogy az Energiagazdálkodási lehetőségek ablakban található Vezeték nélküli csatoló beállításai
beállításnál a Legnagyobb teljesítmény érték van-e megadva. Más beállítás választása esetén kommunikációs hiba
történhet. A beállítások megváltoztatásához hajtsa végre a Mi a teendő, ha a számítógép nem tud csatlakozni a vezeték
nélküli hálózat hozzáférési pontjához? (193. oldal) című részben leírt lépéseket.
Mire valók a csatornák?
❑ A vezeték nélküli helyi hálózaton belüli kommunikáció csatornáknak nevezett különálló frekvenciasávokat használ.
A más gyártóktól származó vezeték nélküli LAN hozzáférési pontokhoz beállított csatornák különbözhetnek a Sony
eszközök által használt csatornáktól.
❑ Ha a vezeték nélküli hálózathoz hozzáférési ponton keresztül csatlakozik, tekintse át a csatlakoztatási tudnivalókat
a hozzáférési pont felhasználói útmutatójában.
Miért szakad meg a hálózati kapcsolat a titkosítási kulcs megváltoztatásakor?
Két, vezeték nélküli hálózaton keresztül kommunikáló, közvetlen kapcsolatban álló számítógép hálózati kapcsolata
megszakadhat, ha megváltozik a titkosítási kulcs. Állítsa vissza a titkosítási kulcs eredeti profilját, vagy adja meg újból
a kulcsot mindkét számítógépen, hogy a kulcsok azonosak legyenek.
n 196 N
Problémamegoldás
Hogyan jeleníthető meg a VAIO Smart Network ablak?
A VAIO Smart Network ablak megjelenítéséhez hajtsa végre a következő lépéseket:
1
Kattintson a Start gombra, és válassza a Minden program, majd a VAIO Control Center parancsot.
2
Kattintson a Network Connections, majd a VAIO Smart Network elemre.
3
Kattintson a jobb oldali ablaktáblában található Advanced elemre.
✍
A VAIO Smart Network program használatával kapcsolatos tájékoztatást a program súgójában talál.
n 197 N
Problémamegoldás
Bluetooth technológia
Mi a teendő, ha más Bluetooth-eszközök nem találják meg a számítógépet?
❑ Ellenőrizze, hogy mindkét eszközön engedélyezve van-e a Bluetooth funkció.
❑ Ha nem világít a WIRELESS jelzőfény, kapcsolja be a WIRELESS kapcsolót.
❑ A Bluetooth funkció nem használható, ha a számítógép energiatakarékos üzemmódban van. Állítsa vissza normál
üzemmódba a számítógépet, és kapcsolja be a WIRELESS kapcsolót.
❑ A számítógép és az eszköz túl nagy távolságra van egymástól. A vezeték nélküli Bluetooth technológia optimális
működéséhez az eszközöknek 10 méteres távolságon belül kell lenniük.
Miért nem találja meg a számítógép a többi Bluetooth-eszközt?
Ha a csatlakoztatott eszköz más eszközökhöz is csatlakoztatva van, előfordulhat, hogy nem jelenik meg a Bluetooth-eszközök
ablakban, illetve nem lehet kommunikálni az eszközzel.
Mi a teendő, ha nem található a kommunikációhoz használni kívánt Bluetooth-eszköz?
❑ Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a Bluetooth funkció az eszközön, amelyikkel kommunikálni szeretne. További
ismertetést az eszköz felhasználói útmutatójában talál.
❑ Ha az eszköz, amelyikkel kommunikálni szeretne, egy másik Bluetooth-eszközzel kommunikál, előfordulhat, hogy nem
lehet megtalálni, vagy nem tud kommunikálni a számítógéppel is.
❑ Ha engedélyezni akarja, hogy egyéb Bluetooth-eszközök is kommunikálhassanak a számítógéppel, hajtsa végre
a következő lépéseket:
1
Kattintson a Start gombra, és válassza először a Vezérlőpult, majd a Hardver és hang, azután a Bluetooth-eszközök
végül a Bluetooth-beállítások elemet.
2
Kattintson a Beállítások fülre, majd jelölje be az A Bluetooth-eszközök láthatják a számítógépet jelölőnégyzetet.
n 198 N
Problémamegoldás
Mi a teendő, ha más Bluetooth-eszközök nem tudnak csatlakozni a számítógéphez?
❑ Ellenőrizze, hogy hitelesítve vannak-e az eszközök.
❑ Ha engedélyezni akarja, hogy egyéb Bluetooth-eszközök is kommunikálhassanak a számítógéppel, hajtsa végre a következő
lépéseket:
1
Kattintson a Start gombra, és válassza először a Vezérlőpult, majd a Hardver és hang, azután a Bluetooth-eszközök
végül a Bluetooth-beállítások elemet.
2
Kattintson a Beállítások fülre, majd jelölje be az A Bluetooth-eszközök láthatják a számítógépet jelölőnégyzetet.
❑ Az adatátvitel hatótávolsága nem minden esetben éri el a 10 métert. Ez a két eszköz között található akadályoktól,
a rádióhullámok minőségétől és a használt operációs rendszertől, illetve szoftvertől függ. Helyezze közelebb egymáshoz
a számítógépet és a Bluetooth-eszközöket.
❑ Ha az eszköz, amelyikkel kommunikálni szeretne, egy másik Bluetooth-eszközzel kommunikál, előfordulhat, hogy nem
lehet megtalálni, vagy nem tud kommunikálni a számítógéppel is.
❑ Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a Bluetooth funkció az eszközön, amelyikkel kommunikálni szeretne. További
ismertetést az eszköz felhasználói útmutatójában talál.
n 199 N
Problémamegoldás
Miért lassú a Bluetooth-kapcsolat?
❑ Az adatátviteli sebesség a két eszköz távolságától, a közöttük található akadályoktól, a rádióhullámok minőségétől,
valamint a használt operációs rendszertől, illetve szoftvertől függ. Helyezze közelebb egymáshoz a számítógépet és
a Bluetooth-eszközöket.
❑ A Bluetooth-eszközök és a vezeték nélküli hálózati eszközök által használt 2,4 GHz-es rádiófrekvenciát más eszközök
is használják. A Bluetooth-eszközök az azonos hullámhosszt használó egyéb eszközök okozta interferenciát minimálisra
csökkentő technológiát alkalmaznak, azonban a kommunikáció sebessége és a kapcsolat hatótávolsága csökkenhet.
A más eszközök okozta interferencia teljesen meg is gátolhatja a kommunikációt.
❑ A kapcsolat teljesítményét a távolság és az akadályok is befolyásolják. A számítógépet vagy távolabb kell helyeznie az
akadályoktól, vagy közelebb a csatlakoztatott eszközhöz.
❑ Keresse meg és távolítsa el a számítógép és a csatlakoztatott eszköz közötti akadályokat.
❑ Ne felejtse el, hogy a nagyméretű fájlok megsérülhetnek a hosszú ideig tartó átvitel folyamán a Bluetooth-szabvány
korlátai és a környezetben keletkező elektromágneses interferencia miatt.
Mi a teendő, ha a számítógép működése instabillá válik a Bluetooth-hangeszköz
használata közben?
A számítógép működése instabillá válhat, ha Bluetooth-hangeszközt állít be hangkimeneti eszközként, miközben fut egy
hang- vagy videolejátszó program.
Amikor Bluetooth-hangeszközön lejátszott hanganyagot hallgat, először csatlakoztassa a Bluetooth-hangeszközt
a számítógéphez, és ezután indítsa el a hang- vagy videolejátszó programot.
A Bluetooth-hangeszköz csatlakoztatásával kapcsolatos részletes ismertetést a súgóban találja.
n 200 N
Problémamegoldás
Miért nem lehet használni a Bluetooth-eszköz által támogatott szolgáltatásokat?
A csatlakozás csak akkor lehetséges, ha a Bluetooth funkciót használó számítógép is támogatja az adott szolgáltatást.
A Bluetooth funkcióra vonatkozó további tájékoztatást a Windows súgó és támogatás szolgáltatással kereshet. A Windows
súgó és támogatás szolgáltatás eléréséhez kattintson a Start gombra, és válassza a Súgó és támogatás parancsot.
Használhatók-e a Bluetooth-eszközök repülőgépen?
A Bluetooth-eszközök használata közben a számítógép 2,4 GHz-es frekvenciájú rádiójeleket sugároz. A rádióinterferencia
elkerülése érdekében az érzékeny berendezéseket használó helyeken – például a kórházakban és a repülőgépeken –
korlátozhatják a Bluetooth-eszközök használatát. Az ilyen helyeken kérdezze meg a személyzetet, hogy engedélyezett-e
a számítógép Bluetooth funkciójának használata.
Miért nem használható a Bluetooth funkció a számítógépen normál felhasználói fiókkal
bejelentkezve?
Lehetséges, hogy a Bluetooth funkció nem érhető el a számítógép normál felhasználói fiókkal rendelkező felhasználói
számára. Jelentkezzen be a számítógépre rendszergazdai jogosultsággal rendelkező felhasználóként.
Miért nem lehet csatlakozni a Bluetooth-eszközhöz személyi hálózaton (PAN) keresztül?
Ha az eszköz, amelyhez csatlakozni kíván, nem támogatja a PANU (személyi hálózati felhasználó) üzemmódban folytatott
kommunikációt, nem csatlakozhat az eszközhöz személyi hálózaton keresztül (PAN).
n 201 N
Problémamegoldás
Miért nem lehet használni a Bluetooth-eszközöket felhasználóváltás után?
Ha a felhasználóváltás előtt nem jelentkezik ki a rendszerből, a Bluetooth-eszközök nem fognak megfelelően működni.
Felhasználóváltás előtt mindig jelentkezzen ki a rendszerből. A kijelentkezéshez kattintson a Start gombra, majd a lakatot
ábrázoló Zárolás gomb melletti nyílra, végül a Kijelentkezés lehetőségre.
Miért nem lehet névjegykártyaadatokat cserélni a mobiltelefonnal?
A névjegykártyaadatok küldésének és fogadásának funkciója nem támogatott.
n 202 N
Problémamegoldás
Optikai lemezek
Miért fagy le a számítógép a lemez olvasásakor?
A számítógép által beolvasni próbált lemez szennyezett vagy sérült. Hajtsa végre a következő lépéseket:
1
A számítógép újraindításához nyomja meg a Ctrl+Alt+Delete billentyűkombinációt, és kattintson a Leállítás gomb
melletti nyílra, majd az Újraindítás gombra.
2
Távolítsa el a lemezt az optikai meghajtóból.
3
Ellenőrizze, hogy nem szennyezett vagy nem sérült-e a lemez. Ha meg kell tisztítani a lemezt, a művelet megfelelő
végrehajtásáról A lemezek kezelése (171. oldal) című részben olvashat.
Mi a teendő, ha nem nyílik ki a meghajtó tálcája?
❑ Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a számítógép.
❑ Ha az optikai meghajtó tápellátása le van tiltva a VAIO Power Management programmal, a meghajtó második kiadógombja
nem működik. Használja a tálcakiadó gombot, amely a számítógép elején, a jobb oldalon található. Ha az optikai meghajtó
tápellátása ki van kapcsolva, hosszabb időt vesz igénybe a tálca kiadása.
❑ Ha a tálcakiadó gomb nem működik, kattintson a Start gombra, majd a Számítógép elemre; utána az egér jobb
gombjával kattintson az optikai meghajtó ikonjára, és válassza a Kiadás parancsot.
❑ Ha a fenti megoldások egyike sem működik, helyezzen be egy vékony, egyenes tárgyat (például egy kiegyenesített
gemkapcsot) a második kiadógomb mellett található kézi lemezkiadó nyílásba.
❑ Próbálja meg újraindítani a számítógépet.
n 203 N
Problémamegoldás
Mi a teendő, ha nem lehet lejátszani a számítógépbe helyezett lemezt?
❑ Ellenőrizze, hogy a lemezt a címkéjével felfelé helyezte-e be az optikai meghajtóba.
❑ Ellenőrizze, hogy a szükséges programok telepítve vannak-e a gyártó utasításainak megfelelően.
❑ A Blu-ray lemezek lejátszása a videó átviteli sebességétől függően akadozhat a csatlakozatott külső kijelzőn.
Lehetséges, hogy a képernyő felbontásának a csökkentése megoldja ezt a problémát. Kövesse a Miért nem jelenik
meg a képernyőn a videó? (208. oldal) című részben leírt lépéseket a képernyő felbontásának módosításához.
❑ A szennyezett vagy sérült lemezek a számítógép lefagyását okozzák. Hajtsa végre a következő lépéseket:
1
A számítógép újraindításához nyomja meg a Ctrl+Alt+Delete billentyűkombinációt, és kattintson a Leállítás gomb
melletti nyílra, majd az Újraindítás gombra.
2
Távolítsa el a lemezt az optikai meghajtóból.
3
Ellenőrizze, hogy nem szennyezett vagy nem sérült-e a lemez. Ha meg kell tisztítani a lemezt, a művelet megfelelő
végrehajtásáról A lemezek kezelése (171. oldal) című részben olvashat.
❑ Ha a lemez lejátszása közben nem hallható hang, hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét:
❑ Lehetséges, hogy a hang ki lett kapcsolva az elnémító gomb használatával. Nyomja meg ismét ezt a gombot.
❑ Lehetséges, hogy a hang le lett halkítva a hangerőcsökkentő gomb használatával. Nyomja meg néhányszor, vagy
tartsa lenyomva a hangerőnövelő gombot, hogy eléggé felhangosítsa a hangot ahhoz, hogy hallható legyen.
❑ Kattintson az egér jobb gombjával a tálcán található hangerőszabályzó ikonra, válassza a Hangerőkeverő
megnyitása parancsot, és ellenőrizze a beállításokat.
❑ Ellenőrizze a hangerőkeverő beállításait.
❑ Ha külső hangszórót használ, ellenőrizze a hangszóró hangerejének beállítását, valamint a számítógép és
a hangszóró csatlakoztatását.
❑ Ellenőrizze, hogy a megfelelő illesztőprogram van-e telepítve. Hajtsa végre a következő lépéseket:
1
Kattintson a Start gombra, és válassza a Vezérlőpult parancsot.
2
Kattintson a Rendszer és karbantartás elemre.
n 204 N
Problémamegoldás
3
Kattintson a Rendszer elemre.
4
A bal oldali ablaktáblában kattintson az Eszközkezelő elemre.
A megjelenő Eszközkezelő ablak tartalmazza a számítógép hardvereszközeinek listáját.
Ha valamelyik eszköz mellett „X” vagy felkiáltójel látható, engedélyeznie kell az eszközt, vagy újra kell telepítenie az
illesztőprogramjait.
5
A számítógép optikai meghajtóit tartalmazó lista megnyitásához az eszközlistán kattintson duplán az optikai
meghajtóra.
6
Kattintson duplán a megfelelő meghajtóra.
Az illesztőprogram ellenőrzéséhez jelenítse meg az Illesztőprogram lapot, és kattintson a Illesztőprogram adatai
gombra.
7
Az ablak bezárásához kattintson az OK gombra.
❑ Ellenőrizze, nincs-e öntapadó címke a lemezekre ragasztva. Ha az öntapadó címke leválik a lemezről az optikai
meghajtóban, az a meghajtó sérülését vagy hibás működését okozhatja.
❑ Ha a régiókóddal kapcsolatos figyelmeztetés jelenik meg, lehetséges, hogy a lemez nem kompatibilis az optikai
meghajtóval. Ellenőrizze a lemez csomagolásán feltüntetett adatokat, amelyek alapján megállapíthatja, hogy a lemez
kompatibilis-e a meghajtóval.
❑ Ha páralecsapódást észlel a számítógépen, ne használja azt legalább egy órán keresztül. A páralecsapódás a számítógép
hibás működését okozhatja.
❑ Ellenőrizze, hogy a számítógép hálózati áramforrásról működik-e, és helyezze be ismét a lemezt.
n 205 N
Problémamegoldás
Mi a teendő, ha nem lehet lejátszani egy Blu-ray lemezt?
!
Ez a rész csak a számítógép meghatározott típusaira vonatkozik. Az online műszaki jellemzők, majd az Optikai lemezek olvasása
és írása (43. oldal) című rész áttekintésével állapíthatja meg, hogy az Ön által vásárolt számítógéptípus milyen lemezfajtákat támogat.
Lehetséges, hogy a Blu-ray lemezeken lévő egyes tartalmakat nem fogja tudni lejátszani a számítógépén. Az ilyen tartalmak
lejátszásához töltse le és telepítse a WinDVD BD legújabb frissítéseit a VAIO Update segítségével.
A frissítések letöltéséhez és a számítógépre telepítéséhez a számítógépet csatlakoztatni kell az internethez. Az internethez
csatlakozással kapcsolatos további információkért olvassa el Az internet használata (65. oldal) című részt.
Mi a teendő, ha nem sikerül a CD-írás?
❑ A lemez írása közben ne indítson el semmilyen programot, és ne engedélyezze a programok automatikus indítását, még
a képernyőkímélő indítását sem.
❑ Ne használja a billentyűzetet.
❑ Ha olyan CD-R/RW-lemezt használ, amelyre öntapadó címke van ragasztva, cserélje olyan lemezre, amelyiken nincs
öntapadó címke. Az öntapadó címkével ellátott lemezek használata írási hibát vagy más sérülést okozhat.
Mi a teendő, ha nem sikerül a DVD-írás?
❑ Ellenőrizze, hogy megfelelő írható DVD-t használ-e.
❑ Ellenőrizze, milyen formátumú írható DVD-k kompatibilisek az optikai meghajtóval. Előfordulhat, hogy egyes DVD-márkák
nem használhatók a meghajtóhoz.
n 206 N
Problémamegoldás
Miért nem lehet adatot írni a Blu-ray lemezre?
!
Ez a rész csak a számítógép meghatározott típusaira vonatkozik. Az online műszaki jellemzők, majd az Optikai lemezek olvasása
és írása (43. oldal) című rész áttekintésével állapíthatja meg, hogy az Ön által vásárolt számítógéptípus milyen lemezfajtákat támogat.
❑ Ellenőrizze, hogy az optikai meghajtója támogatja-e a Blu-ray-lemez írási funkciót. A DVD±RW/±R DL/RAM meghajtók
nem támogatják ezt a funkciót.
❑ A BD-R lemez nem újraírható. A BD-R lemezekhez nem lehet adatot hozzáadni vagy azokról adatot törölni.
Mi a teendő, ha az optikai meghajtó nem használható egy USB háttértár kihúzása után
a Hardver biztonságos eltávolítása ablak használatával?
A rendszer letiltja az optikai meghajtót, ha az USB háttértár eltávolítása a Hardver biztonságos eltávolítása ablak
segítségével történik. Az optikai meghajtó újraengedélyezéséhez hajtsa végre a következő lépéseket:
1
Kattintson az egér jobb gombjával az optikai meghajtó ikonjára a tálcán, majd válassza az optikai meghajtó
áramellátásának letiltása lehetőséget.
2
Kattintson ismét az egér jobb gombjával az optikai meghajtó ikonjára, majd válassza az optikai meghajtó
áramellátásának engedélyezése lehetőséget.
n 207 N
Problémamegoldás
Megjelenítő eszköz
Miért lesz üres a képernyő?
❑ A képernyő olyankor vált üresre, amikor megszűnik a számítógép energiaellátása, vagy energiatakarékos (alvó vagy
hibernált) üzemmódra vált. Ha a számítógép alvó LCD (videó) üzemmódban van, a normál üzemmódba való visszatéréshez
nyomja meg valamelyik billentyűt. További tájékoztatást Az energiatakarékos üzemmódok használata (147. oldal)
című részben talál.
❑ Ellenőrizze, hogy a számítógép megfelelően van-e csatlakoztatva van az áramforrásra, be van-e kapcsolva, és világít-e
a tápellátás jelzőfénye.
❑ Ha a számítógépet az akkumulátorral használja, ellenőrizze, hogy az akkumulátor megfelelően van-e behelyezve, és fel
van-e töltve. További tájékoztatást Az akkumulátor használata (25. oldal) című részben talál.
❑ Ha a megjelenítési mód a külső megjelenítő eszközre van állítva, nyomja meg az Fn+F7 billentyűkombinációt. További
tájékoztatást Az Fn billentyűvel elérhető billentyűkombinációk és funkciók (34. oldal) című részben talál.
Mi a teendő, ha nem jelenik meg a kép a tévékészülék képernyőjén vagy a HDMIcsatlakozóhoz csatlakoztatott külső megjelenítő eszközön?
❑ Ellenőrizze, hogy HDCP-kompatibilis kijelzőt használ-e. A szerzői joggal védett tartalom nem jeleníthető meg a nem
HDCP-kompatibilis kijelzőkön. További tájékoztatást a Monitor csatlakoztatása (97. oldal) című részben talál.
❑ Másik külső képernyőt is lehet csatlakoztatni a számítógép monitor-csatlakozójához. A megjelenítő eszközt az Fn+F7
billentyűkombináció megnyomásával változtathatja. További tájékoztatást Az Fn billentyűvel elérhető
billentyűkombinációk és funkciók (34. oldal) című részben talál.
n 208 N
Problémamegoldás
Miért nem jelenik meg a képernyőn a videó?
❑ Ha a külső megjelenítő eszközt választja kimenetként, de az nincs csatlakoztatva a számítógéphez, a videó nem jelenik
meg a számítógép képernyőjén. Állítsa le a videó lejátszását, állítsa be a számítógép képernyőjét kimenetként, és indítsa
újra a videó lejátszását. További tájékoztatást a Megjelenítési mód választása (105. oldal) című részben talál.
A megjelenítő eszköz átváltásához használhatja az Fn+F7 billentyűkombinációt is. További tájékoztatást Az Fn
billentyűvel elérhető billentyűkombinációk és funkciók (34. oldal) című részben talál.
❑ Előfordulhat, hogy a számítógép videomemóriája nem elegendő a nagy felbontású videók lejátszásához. Ilyen esetben
csökkentse az LCD-képernyő felbontását.
A képernyő felbontásának megváltoztatásához hajtsa végre a következő lépéseket:
1
Kattintson az egér jobb gombjával az asztalra, és válassza a Testreszabás parancsot.
2
Kattintson a Képernyő-beállítások elemre.
3
A képernyőfelbontás csökkentéséhez húzza balra a Felbontás beállítás csúszkáját, a felbontás növeléséhez pedig
húzza jobbra a csúszkát.
✍
Az összes rendelkezésre álló grafikus- és videomemória mennyisége ellenőrizhető. Kattintson az egér jobb gombjával az asztalra,
válassza a Testreszabás parancsot, kattintson a Képernyő-beállítások, majd a Speciális beállítások elemre, és jelenítse meg az
Adapter lapot. A megjelenített érték különbözhet a számítógép tényleges memóriaméretétől.
Mi a teendő, ha sötét a képernyő?
❑ A számítógép képernyőjét az Fn+F6 billentyűkombináció megnyomásával állíthatja világosabbra.
❑ A környezeti fény érzékelőjének eltakarása elsötétíti a képernyőt. Ellenőrizze, hogy az érzékelő nincs-e eltakarva.
n 209 N
Problémamegoldás
Mi a teendő, ha megváltozik a képernyő LCD-fényereje?
❑ Az Fn+F5/F6 billentyűkombinációval beállított LCD-fényerő értéke ideiglenes, és visszaállhat az eredeti értékére, amikor
a számítógép az alvó vagy a hibernált üzemmódból visszatér a normál üzemmódba. A fényerő beállításának mentéséhez
hajtsa végre a következő lépéseket:
1
Kattintson az egér jobb gombjával a tálcán található energiaellátási állapotot jelző ikonra, és válassza az
Energiagazdálkodási lehetőségek parancsot.
2
Kattintson az aktuális energiagazdálkodási séma alatt található Séma beállításainak módosítása elemre.
3
Kattintson a Speciális energiaellátási beállítások módosítása elemre.
4
Jelenítse meg a Speciális beállítások lapot.
5
Kattintson duplán a Képernyő elemre.
6
A fényerő beállításánál adja meg az LCD-fényerő kívánt értékét.
❑ Az Automatic Brightness Settings funkció nem működik a telepítési és helyreállítási folyamatok során.
Az LCD-képernyő fényereje a környezeti fény intenzitásától függetlenül is ingadozhat.
Mi a teendő, ha a külső megjelenítő eszköz üres marad?
Ha az Fn+F7 billentyűkombináció segítségével nem tudja megváltoztatni a megjelenítő eszközt, a VAIO Control Center
programban kell megváltoztatnia a külső megjelenítő eszköz beállításait. A beállítások megváltoztatásához indítsa el a VAIO
Control Center programot, válassza a külső megjelenítő eszközre vonatkozó beállítást, majd jelölje be a külső megjelenítő
eszköz felismerését engedélyező négyzetet. Ezután használja az Fn+F7 billentyűkombinációt a megjelenítő eszköz
módosításához.
n 210 N
Problémamegoldás
Hogyan indítható el a Windows Aero program?
!
Ez a rész csak a számítógép meghatározott típusaira vonatkozik.
A Windows Aero program elindításához hajtsa végre a következő lépéseket:
1
Kattintson a Start gombra, és válassza a Vezérlőpult parancsot.
2
Kattintson a Megjelenés és személyes beállítások csoportban található Színek testreszabása elemre.
3
Kattintson a További színbeállításokért nyissa meg a Klasszikus megjelenés tulajdonságait elemre.
4
A Megjelenés lap Színséma beállításánál válassza a Windows Aero elemet.
5
Kattintson az OK gombra.
A Windows Aero program szolgáltatásairól, például a Windows Flip 3D funkcióról a Windows súgó és támogatás
szolgáltatás segítségével tájékozódhat.
n 211 N
Problémamegoldás
Nyomtatás
Mi a teendő, ha nem lehet kinyomtatni a dokumentumokat?
❑ Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a nyomtató, és a nyomtatókábel megfelelően van-e csatlakoztatva a nyomtatóhoz,
illetve a számítógéphez.
❑ Ellenőrizze, hogy a nyomtató kompatibilis-e a számítógépre telepített Windows operációs rendszerrel.
❑ Lehetséges, hogy a nyomtató használata előtt telepítenie kell a nyomtató illesztőprogramját. További ismertetést
a nyomtató útmutatójában talál.
❑ Ha a nyomtató akkor nem működik, amikor a számítógép visszatér az energiatakarékos (alvó vagy hibernált)
üzemmódból, indítsa újra a számítógépet.
❑ Ha a kétirányú kommunikáció funkcióit a nyomtató szolgáltatja, próbálja meg kikapcsolni ezeket a funkciókat
a számítógépen. Hajtsa végre a következő lépéseket:
1
Kattintson a Start gombra, és válassza a Vezérlőpult parancsot.
2
Kattintson a Hardver és hangok csoportban található Nyomtató elemre.
3
Kattintson az egér jobb gombjával a nyomtató ikonjára, és válassza a Tulajdonságok parancsot.
4
Jelenítse meg a Portok lapot.
5
Törölje a Kétirányú támogatás engedélyezése négyzet jelölését.
6
Kattintson az OK gombra.
Ez a módosítás letiltja a nyomtató kétirányú kommunikációs funkcióját, például az adatátvitelt, az állapotfigyelést és
a távoli panelt.
Ha a nyomtató a külön megvásárolható dokkolóegységhez van csatlakoztatva, ellenőrizze, hogy a dokkolóegység
csatlakoztatva van-e a hálózati áramforráshoz.
n 212 N
Problémamegoldás
Mikrofon
Mi a teendő, ha nem működik a mikrofon?
❑ Ha külső mikrofont használ, ellenőrizze, hogy a mikrofon be van-e kapcsolva, és megfelelően van-e csatlakoztatva
a számítógép mikrofoncsatlakozójához.
❑ Lehet, hogy a hangbeviteli eszköz nincs megfelelően beállítva. A hangbeviteli eszköz beállításához hajtsa végre a következő
lépéseket:
1
Zárjon be minden futó programot.
2
Kattintson a Start gombra, és válassza a Vezérlőpult parancsot.
3
Kattintson a Hardver és hang elemre.
4
Kattintson a Hang csoportban található Hangeszközök kezelése elemre.
5
A Felvétel lapon válassza ki a kívánt hangbeviteli eszközt, és kattintson az Alapértelmezett elemre.
Hogyan küszöbölhető ki a mikrofonvisszhang?
A mikrofonvisszhang olyankor jön létre, amikor a mikrofon észleli a hangkimeneti eszköz, például a hangszóró hangját.
A visszhangot a következőképpen csillapíthatja:
❑ Tartsa távol a mikrofont a hangkimeneti eszköztől.
❑ Csökkentse a hangszóró és a mikrofon hangerejét.
n 213 N
Problémamegoldás
Egér
Mi a teendő, ha a számítógép nem ismeri fel az egeret?
❑ Ellenőrizze, hogy az egér megfelelően van-e csatlakoztatva.
❑ Indítsa újra a számítógépet úgy, hogy csatlakoztatva van az egér.
Mi a teendő, ha a mutató nem mozog a képernyőn az egér mozgatásakor?
❑ Ellenőrizze, hogy nincs-e csatlakoztatva másik egér.
❑ Ha a mutató nem mozog a képernyőn, miközben fut egy szoftver, a programablak bezárásához nyomja meg az Alt+F4
billentyűkombinációt.
❑ Ha az Alt+F4 kombináció nem működik, nyomja meg egyszer a Windows gombot, majd utána néhányszor a ,
billentyűt, ezután válassza az Újraindítás lehetőséget a M vagy m gomb megnyomásával, végül nyomja meg az Enter
gombot a számítógép újraindításához.
❑ Ha a számítógép nem indul újra, nyomja meg a Ctrl+Alt+Delete billentyűkombinációt, válassza ki először a Leállítás
gomb melletti nyilat a m és a , gombok segítségével, majd az Újraindítás lehetőséget a M vagy m gombokkal, végül
nyomja meg az Enter gombot a számítógép újraindításához.
❑ Ha ez a művelet hatástalan, tartsa lenyomva a tápellátás gombot, amíg ki nem kapcsolódik a számítógép.
!
A számítógép kikapcsolása a tápellátás gombbal a nem mentett adatok elvesztését okozhatja.
n 214 N
Problémamegoldás
Hangszóró
Mi a teendő, ha nem működik a külső hangszóró?
❑ Ha olyan programot futtat, amely saját hangerőszabályzót használ, ellenőrizze, hogy megfelelő-e a hangerőszabályzó
beállítása. További tájékoztatást a program súgójában talál.
❑ Ellenőrizze, hogy a hangszóró megfelelően van-e csatlakoztatva, és fel van-e hangosítva annyira, hogy hallani lehessen
a hangot.
❑ Ellenőrizze, hogy a hangszóró számítógéphez használható hangszóró-e.
❑ Ha a hangszórónak van elnémító gombja, kapcsolja ki az elnémítást.
❑ Lehetséges, hogy a hang ki lett kapcsolva az elnémító gomb használatával. Nyomja meg ismét ezt a gombot.
❑ Lehetséges, hogy a hang le lett halkítva a hangerőcsökkentő gomb használatával. Nyomja meg néhányszor, vagy tartsa
lenyomva a hangerőnövelő gombot, hogy eléggé felhangosítsa a hangot ahhoz, hogy hallható legyen.
❑ Ha a hangszóró külső áramforrásról működik, ellenőrizze, hogy csatlakoztatva van-e az áramforráshoz. További
ismertetést a hangszóró útmutatójában talál.
❑ Ellenőrizze a Windows hangerőszabályzóját a tálcán található hangerő ikonra kattintva.
❑ Lehet, hogy a hangkimeneti eszköz nincs megfelelően beállítva. A hangkimeneti eszköz módosításához tekintse át
a következő részt: Hogyan módosítható a hangkimeneti eszköz? (220. oldal).
n 215 N
Problémamegoldás
Mi a teendő, ha nem szól a beépített hangszóró?
❑ Ha olyan programot futtat, amely saját hangerőszabályzót használ, ellenőrizze, hogy megfelelő-e a hangerőszabályzó
beállítása. További tájékoztatást a program súgójában talál.
❑ Lehetséges, hogy a hang ki lett kapcsolva az elnémító gomb használatával. Nyomja meg ismét ezt a gombot.
❑ Lehetséges, hogy a hang le lett halkítva a hangerőcsökkentő gomb használatával. Nyomja meg néhányszor, vagy tartsa
lenyomva a hangerőnövelő gombot, hogy eléggé felhangosítsa a hangot ahhoz, hogy hallható legyen.
❑ Ellenőrizze a Windows hangerőszabályzóját a tálcán található hangerő ikonra kattintva.
❑ Lehet, hogy a hangkimeneti eszköz nincs megfelelően beállítva. A hangkimeneti eszköz módosításához tekintse át
a következő részt: Hogyan módosítható a hangkimeneti eszköz? (220. oldal).
n 216 N
Problémamegoldás
Érintőpárna
Mi a teendő, ha nem működik az érintőpárna?
❑ Lehetséges, hogy letiltotta az érintőpárnát, mielőtt egeret csatlakoztatott volna a számítógéphez. További tájékoztatást
Az érintőpárna használata (36. oldal) című részben talál.
❑ Ellenőrizze, hogy nincs-e egér csatlakoztatva a számítógéphez.
❑ Ha a mutató nem mozog a képernyőn, miközben fut egy szoftver, a programablak bezárásához nyomja meg az Alt+F4
billentyűkombinációt.
❑ Ha az Alt+F4 kombináció nem működik, nyomja meg egyszer a Windows gombot, majd utána néhányszor a ,
billentyűt, ezután válassza az Újraindítás lehetőséget a M vagy m gomb megnyomásával, végül nyomja meg az Enter
gombot a számítógép újraindításához.
❑ Ha a számítógép nem indul újra, nyomja meg a Ctrl+Alt+Delete billentyűkombinációt, válassza ki először a Leállítás
gomb melletti nyilat a m és a , gombok segítségével, majd az Újraindítás lehetőséget a M vagy m gombokkal, végül
nyomja meg az Enter gombot a számítógép újraindításához.
❑ Ha ez a művelet hatástalan, tartsa lenyomva a tápellátás gombot, amíg ki nem kapcsolódik a számítógép.
!
A számítógép kikapcsolása a tápellátás gombbal a nem mentett adatok elvesztését okozhatja.
n 217 N
Problémamegoldás
Billentyűzet
Mi a teendő, ha nem megfelelő a billentyűzet konfigurációja?
A számítógép billentyűzetének kiosztása fel van tüntetve a csomagolódobozon. Ha a Windows telepítése közben más
billentyűzetkiosztást választ, a billentyűzetkiosztás nem fog egyezni a billentyűkön feltüntetett karakterekkel.
A billentyűzetkiosztás megváltoztatásához hajtsa végre a következő lépéseket:
1
Kattintson a Start gombra, és válassza a Vezérlőpult parancsot.
2
Kattintson az Óra, nyelv és terület, majd a Területi és nyelvi beállítások elemre.
3
Adja meg a megfelelő beállításokat.
Mi a teendő, ha egyes karaktereket nem lehet beírni a billentyűzet használatával?
Ha nem tud U, I, O, P, J, K, L, M stb. betűt írni, lehetséges, hogy aktív a Num Lk funkció. Ellenőrizze, hogy világít-e a Num lock
jelzőfény. Ha a Num lock jelzőfény világít, a kívánt betűk beírása előtt a funkció kikapcsolásához nyomja meg a Num Lk
billentyűt.
n 218 N
Problémamegoldás
Hajlékonylemezek
Miért nem jelenik meg a Hardver biztonságos eltávolítása ikon a tálcán, amikor
csatlakoztatva van a meghajtó?
A számítógép nem ismeri fel a hajlékonylemezes meghajtót. Először ellenőrizze, hogy az USB-kábel megfelelően van-e
csatlakoztatva az USB-porthoz. Ha meg kell igazítania a kábelt, utána várjon kis ideig, hogy a számítógép felismerje
a meghajtót. Ha az ikon továbbra sem jelenik meg, hajtsa végre a következő lépéseket:
1
Zárja be a hajlékonylemezes meghajtót használó összes programot.
2
Várjon, amíg kialszik a lemezmeghajtó jelzőfénye.
3
Nyomja meg a lemezkiadó gombot a lemez eltávolításához, és húzza ki az USB-meghajtó kábelét a számítógépből.
4
Csatlakoztassa újból a hajlékonylemez-meghajtó USB-kábelét az USB-porthoz.
5
Indítsa újra a számítógépet. Ehhez kattintson a Start gombra, majd a lakatot ábrázoló Zárolás gomb melletti nyílra,
végül az Újraindítás lehetőségre.
Mi a teendő, ha nem lehet írni a hajlékonylemezre?
❑ Ellenőrizze, hogy a lemez megfelelően van-e behelyezve a meghajtóba.
❑ Ha a lemez megfelelően van behelyezve, és továbbra sem lehet írni rá, lehet, hogy betelt vagy írásvédett. Használjon
olyan hajlékonylemezt, amely nem írásvédett, vagy kapcsolja ki az írásvédelmet.
n 219 N
Problémamegoldás
Hang és videó
Mi a teendő, ha nem használható a DV-kamera?
Ha a rendszer egy üzenet megjelenítésével arra figyelmezteti, hogy az i.LINK-eszköz nincs csatlakoztatva vagy ki van
kapcsolva, lehetséges, hogy az i.LINK-kábel nincs megfelelően csatlakoztatva a számítógép vagy a kamera csatlakozójához.
Húzza ki a kábelt, majd csatlakoztassa újból. További tájékoztatást az i.LINK-eszköz csatlakoztatása (113. oldal) című
részben talál.
✍
Az i.LINK a Sony Corporation védjegye, amely azt jelzi, hogy a termék IEEE 1394 típusú kapcsolatot használ. Az i.LINK-kapcsolat
létrehozásának művelete a szoftvertől, az operációs rendszertől és a kompatibilis i.LINK-eszköztől függően eltérő lehet. Nem minden
i.LINK-kompatibilis eszköz tud kommunikálni egymással. A működési körülményekről és a megfelelő csatlakoztatásról a kompatibilis
i.LINK-eszköz útmutatójában olvashat. Mielőtt kompatibilis i.LINK PC-perifériát csatlakoztat a számítógéphez, például CD-RW-meghajtót
vagy merevlemezes meghajtót, ellenőrizze a kompatibilitásukat az operációs rendszerrel és a szükséges működési feltételeket.
Hogyan kapcsolható ki a Windows rendszerindítási hangjelzése?
A Windows rendszerindítási hangjelzésének kikapcsolásához hajtsa végre a következő lépéseket:
1
Kattintson a Start gombra, és válassza a Vezérlőpult parancsot.
2
Kattintson a Hardver és hang elemre.
3
Kattintson a Hang csoportban található Hangeszközök kezelése elemre.
4
A Hangok lapon törölje a Rendszerindítási hangjelzés lejátszása négyzet jelölését.
5
Kattintson az OK gombra.
n 220 N
Problémamegoldás
Mi a teendő, ha nem használható az i.LINK-eszköz?
Ha a rendszer arra figyelmezteti, hogy az i.LINK-eszköz nincs csatlakoztatva vagy ki van kapcsolva, lehetséges, hogy az
i.LINK-kábel nincs megfelelően csatlakoztatva a számítógép vagy a kamera csatlakozójához. Húzza ki a kábelt, majd
csatlakoztassa újból. További tájékoztatást az i.LINK-eszköz csatlakoztatása (113. oldal) című részben talál.
✍
Az i.LINK a Sony védjegye, amely azt jelzi, hogy a termék IEEE 1394 típusú kapcsolatot használ. Az i.LINK-kapcsolat létrehozásának
művelete a szoftvertől, az operációs rendszertől és a kompatibilis i.LINK-eszköztől függően eltérő lehet. Nem minden i.LINK-kompatibilis
eszköz tud kommunikálni egymással. A működési körülményekről és a megfelelő csatlakoztatásról a kompatibilis i.LINK-eszköz
útmutatójában olvashat. Mielőtt kompatibilis i.LINK PC-perifériát csatlakoztat a számítógéphez, például CD-RW-meghajtót vagy
merevlemezes meghajtót, ellenőrizze a kompatibilitásukat az operációs rendszerrel és a szükséges működési feltételeket.
Hogyan módosítható a hangkimeneti eszköz?
Ha a HDMI csatlakozóhoz csatlakoztatott eszköz nem játssza le a hangot, meg kell változtatnia a hangkimeneti eszközt.
1
Zárjon be minden futó programot.
2
Kattintson a Start gombra, és válassza a Vezérlőpult parancsot.
3
Kattintson a Hardver és hang elemre.
4
Kattintson a Hang csoportban található Hangeszközök kezelése elemre.
5
A Lejátszás lapon válassza ki a kívánt hangkimeneti eszközt, és kattintson az Alapértelmezett elemre.
n 221 N
Problémamegoldás
Mi a teendő, ha nem szól a HDMI-csatlakozóhoz csatlakoztatott hangkimeneti eszköz?
❑ Miután csatlakoztatott egy eszközt a HDMI csatlakozóhoz, meg kell változtatnia a hangkimeneti eszközt, ha a hangot
a csatlakoztatott eszközzel szeretné hallgatni. A művelet részletes ismertetését a következő rész tartalmazza: Hogyan
módosítható a hangkimeneti eszköz? (220. oldal).
❑ Ha a hang továbbra sem hallható a hangkimeneti eszközön, hajtsa végre a következő lépéseket:
1
Hajtsa végre a következő részben leírt 1–4. lépést: Hogyan módosítható a hangkimeneti eszköz? (220. oldal).
2
A Lejátszás lapon jelölje ki a HDMI ikont, és kattintson a Tulajdonságok gombra.
3
Jelenítse meg a Speciális lapot.
4
Válassza ki az eszköz által támogatott mintavételezési gyakoriságot és bitmélységet (például 16 bit, 48 000 Hz).
5
Kattintson az OK gombra.
n 222 N
Problémamegoldás
Hogyan lehet lejátszani Dolby Digital- vagy DTS-hangot HDMI-kompatibilis eszközön?
Ha Dolby Digital- vagy DTS-hangot szeretne lejátszani a számítógéphez csatlakoztatott HDMI-kompatibilis eszközön, hajtsa
végre a következő lépéseket:
1
Kattintson a Start gombra, és válassza a Vezérlőpult parancsot.
2
Kattintson a Hardver és hang elemre.
3
Kattintson a Hang csoportban található Hangeszközök kezelése elemre.
4
A Lejátszás lapon jelölje ki a HDMI ikont, és kattintson a Tulajdonságok gombra.
5
Jelenítse meg a Támogatott formátumok lapot.
6
Jelölje be a DTS Audio és a Dolby Digital négyzetet.
7
Kattintson az OK gombra.
!
Ha a Dolby Digital- vagy DTS-kimenetet olyan eszközre irányítja, amely nem kezeli azt, az eszköz nem fogja lejátszani a hangot. Ilyen
esetben törölje a DTS Audio és a Dolby Digital négyzet jelölését.
n 223 N
Problémamegoldás
Memory Stick
Mi a teendő, ha a VAIO számítógépen formázott Memory Stick memóriakártya nem
használható más eszközökkel?
Formázza meg újból a Memory Stick memóriakártyát.
A Memory Stick formázásával törli az azon tárolt összes adatot, beleértve a kártyára korábban másolt zenei adatokat is.
A Memory Stick újraformázása előtt készítsen biztonsági másolatot minden fontos adatról, és győződjön meg arról, hogy
a kártya nem tartalmaz olyan fájlokat, amelyeket meg szeretne őrizni.
1
2
*
Az adatok vagy a képek mentéséhez másolja a Memory Stick memóriakártyán tárolt adatokat a beépített tárolóeszközre*.
Formázza meg a Memory Stick memóriakártyát a Memory Stick formázása (58. oldal) című részben leírt művelet
végrehajtásával.
Az online műszaki jellemzők áttekintésével megismerheti számítógépe tárolóeszköz-konfigurációját.
Miért nem lehet zenefájlokat másolni a Memory Stick memóriakártyára?
Védett zenei tartalom csak a MagicGate emblémával ellátott Memory Stick memóriakártyákra tehető fel.
!
A zenei felvételek használatához a szerzői jog tulajdonosának engedélye szükséges.
A Sony nem vállal felelősséget az olyan zenefájlokért, amelyeket nem lehet CD-ről másolni, illetve más forrásokból letölteni.
Lehet-e képeket másolni Memory Stick memóriakártyát használó digitális kameráról?
Igen, és a Memory Stick memóriakártyákkal kompatibilis digitális kamerával készített videoklipeket is megtekintheti.
Miért nem lehet adatot írni a Memory Stick memóriakártyára?
A Memory Stick egyes verziói írásvédelmi kapcsolóval vannak ellátva az adatok véletlen törlésének vagy felülírásának
megakadályozása érdekében. Ellenőrizze, hogy nincs-e bekapcsolva az írásvédelem.
n 224 N
Problémamegoldás
Perifériás eszközök
Mi a teendő, ha nem lehet csatlakoztatni az USB-eszközt?
❑ Ha lehetséges, ellenőrizze, hogy az USB-eszköz be van-e kapcsolva, és a saját tápellátásával működik-e. Ha például
digitális kamerát használ, ellenőrizze, hogy fel van-e töltve az akkumulátor. Ha nyomtatót használ, ellenőrizze, hogy
a tápkábel megfelelően van-e csatlakoztatva a hálózati csatlakozóaljzathoz.
❑ Próbálja ki a számítógép másik USB-portját. Ha első alkalommal csatlakoztatja az eszközt, lehetséges, hogy telepíteni
kell az illesztőprogramot a meghatározott porthoz.
❑ További ismertetést az USB-eszköz útmutatójában talál. Előfordulhat, hogy az eszköz csatlakoztatása előtt telepítenie
kell annak szoftverét.
❑ A port működőképességének ellenőrzéséhez próbáljon csatlakoztatni egy kis energiafelhasználású, egyszerű eszközt,
például egy egeret.
❑ Az USB-hubok a tápellátás elosztásának hibája miatt akadályozhatják az eszközök működését. Célszerű közvetlenül,
hub használata nélkül csatlakoztatni az eszközt a számítógéphez.
n 225 N
Problémamegoldás
Dokkolóegység
Mi a teendő, ha hibaüzenet jeleneik meg, amikor a számítógépet lecsatlakoztatom
a dokkolóegységről?
❑ Amikor a dokkolóegységbe helyezett vagy ahhoz csatlakoztatott bármilyen eszköz használatban van, a számítógép nem
választható le a dokkolóegységről. Mentse a nem mentett adatokat, zárja be az ilyen eszközöket használó alkalmazásokat,
és próbálja meg újból.
Ha a fenti megoldás nem oldja meg a problémát, kapcsolja ki a számítógépet, és válassza le azt a dokkolóegységről.
❑ Amikor az akkumulátor lemerülőben van, a számítógép nem csatlakoztatható le a dokkolóegységről. Töltse fel az
akkumulátort, vagy állítsa le a számítógépet és próbálja meg újra.
❑ Mielőtt leválasztaná a számítógépet a dokkolóegységről, váltson vissza arra a felhasználói fiókra, amellyel eredetileg
bejelentkezett a számítógépre. A más felhasználóként történő leválasztás működési hibákat okozhat.
A felhasználóváltásról a Windows súgó és támogatás szolgáltatás segítségével tájékozódhat.
n 226 N
Terméktámogatás
Terméktámogatás
Ebből a szakaszból megtudhatja, hová fordulhat, ha kérdései merülnek fel a VAIO számítógéppel kapcsolatban.
❑ A Sony terméktámogatási szolgáltatásai (227. oldal)
❑ Az e-Support szolgáltatás (228. oldal)
n 227 N
Terméktámogatás
A Sony terméktámogatási szolgáltatásai
Kérdéseire az alább felsorolt forrásokban találhat választ. A forrásokban az alábbi sorrendben próbáljon keresni.
A Dokumentáció (9. oldal) című rész tartalmazza a számítógép nyomtatott és elektronikus dokumentációjára vonatkozó
tudnivalókat, valamint az egyéb igénybe vehető forrásokat.
❑ Az egyes szoftverek használatával kapcsolatos tudnivalókat az adott szoftver súgójában találja.
❑ Használja a Windows súgó és támogatás szolgáltatás keresési funkcióját, amelyet a Microsoft Windows billentyű
lenyomva tartásával és az F1 billentyű megnyomásával érhet el.
❑ VAIO-Link webhely: Ha problémája van a számítógéppel, a VAIO-Link webhelyen találhat megoldási javaslatokat.
Keresse fel a http://www.vaio-link.com webhelyet.
❑ e-Support: A http://www.vaio-link.com webhely interaktív részén az interneten keresztül léphet kapcsolatba a technikai
tanácsadással foglalkozó szakértőinkkel. Személyre szabott fiókjának használatával egyszerűen jelezheti technikai
problémáit.
❑ VAIO-Link telefonos tanácsadás: Mielőtt telefonon keresné fel a VAIO-Link munkatársait, próbálja megoldani
a problémát a nyomtatott és az elektronikus dokumentációban foglalt tanácsok alapján.
❑ Keresse fel a Sony egyéb webhelyeit:
❑ http://www.club-vaio.com – Itt teljes alapossággal megismerkedhet a VAIO termékekkel, és csatlakozhat
a folyamatosan növekvő VAIO-közösséghez.
❑ http://www.sonystyle-europe.com – Ezen a webhelyen online vásárlásra nyílik lehetősége.
❑ http://www.sony.net – Itt böngészhet a Sony egyéb termékei között.
✍
A fenti online szolgáltatások eléréséhez internetkapcsolat szükséges.
n 228 N
Terméktámogatás
Az e-Support szolgáltatás
Mire használható az e-Support szolgáltatás?
Végigkereste már az összes felhasználói útmutatónkat és a webhelyünket (http://www.vaio-link.com), de nem talált választ
a kérdésére vagy megoldást a problémájára? Az e-Support szolgáltatás megoldja problémáit.
Az e-Support webportál olyan interaktív webhely, ahol a számítógéppel kapcsolatos bármilyen technikai kérdését elküldheti
szakértőinknek, akik megválaszolják ezeket a kérdéseket.
Minden beküldött kérdés egyedi azonosítót kap, amely az Ön és az e-Support munkatársai közötti zökkenőmentes
kommunikációt biztosítja.
Ki veheti igénybe az e-Support szolgáltatást?
A VAIO összes regisztrált ügyfele jogosult a VAIO-Link e-Support webportál korlátlan elérésére.
Hogyan érhető el az e-Support portál?
Amikor regisztrálja a számítógépét, néhány órán belül automatikus választ kap e-mailben, amely tartalmazza az e-Support
webportál hivatkozását, az Ön ügyfélazonosítóját, valamint a szolgáltatás rövid leírását.
Önnek csupán aktiválnia kell a fiókját az e-mailben található hivatkozásra kattintva.
Ezt követően bármikor elküldheti kérdéseit.
Az e-Support webportált bármilyen számítógépről elérheti, ha az rendelkezik aktív internetkapcsolattal.
Az e-Support szolgáltatás részletes ismertetését az e-Support webhelyen elérhető súgó tartalmazza.
Elküldhetők-e a kérdések saját nyelven megfogalmazva?
Mivel Ön olyan portálon keresztül kommunikál az e-Support csoportunkkal, amely közvetlen kapcsolatban áll a központi
adatbázisunkkal, az e-Support csak az angol, a francia vagy a német nyelvű kérdéseket tudja fogadni és kezelni.
n 229 N
Terméktámogatás
Elküldhetők-e a kérdések a nap bármelyik időpontjában?
Igen, a kérdések bármikor elküldhetők (a hét minden napján bármilyen időpontban), azonban vegye figyelembe, hogy az
e-Support munkatársai csak hétfőtől péntekig, 8 és 18 óra között tudják megválaszolni a kérdéseket.
Kell díjat fizetni az e-Support szolgáltatás használatáért?
Nem, ez a szolgáltatás ingyenes a VAIO minden regisztrált ügyfele számára.
Hogyan állapítható meg, hogy az e-Support munkatársai foglalkoztak-e a kérdéssel vagy
a problémával?
Amikor az e-Support szolgáltatás munkatársai megoldást találtak a kérdésre, e-mailben kap értesítést a megfelelő
tájékoztatással.
n 230 N
Védjegyek
Védjegyek
A Sony, a Battery Checker, a Click to Disc, a Click to Disc Editor, a SonicStage Mastering Studio, a VAIO Control Center,
a VAIO Edit Components, a VAIO Media plus, a VAIO Movie Story, a VAIO MusicBox, a VAIO Power Management,
a VAIO Power Management Viewer és a VAIO Update a Sony Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye.
A
embléma, valamint a „Memory Stick”, a „Memory Stick Duo”, a „MagicGate”, az „OpenMG”,
a „MagicGate Memory Stick”, a „Memory Stick PRO”, a „Memory Stick PRO-HG”, a „Memory Stick Micro”, az „M2”,
a Memory Stick embléma, a VAIO és a VAIO embléma a Sony Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye.
A Walkman a Sony Corporation bejegyzett védjegye.
A Blu-ray Disc™ és a Blu-ray Disc embléma a Blu-ray Disc Association védjegye.
Az Intel, a Pentium és az Intel SpeedStep az Intel Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye.
A Microsoft Windows Vista, a Windows Media Center Edition, az MS Works, a Microsoft Office 2007 Home & Student,
a Microsoft Office Ready 2007 és a Windows a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai
Egyesült Államokban és más országokban.
Az i.LINK a Sony védjegye, amely azt jelzi, hogy a termék IEEE 1394 típusú kapcsolatot használ.
A Roxio Easy Media Creator a Sonic Solutions védjegye.
A WinDVD for VAIO és a WinDVD BD for VAIO az InterVideo, Inc. védjegye.
Az ArcSoft és az ArcSoft embléma az ArcSoft, Inc. bejegyzett védjegye. Az ArcSoft WebCam Companion az ArcSoft, Inc.
védjegye.
n 231 N
Védjegyek
A Bluetooth márkanév és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezik, és a Sony Corporation ezen márkaneveket és
védjegyeket licenc keretein belül használja. Az egyéb védjegyek és márkanevek tulajdonosaik birtokában vannak.
A termék kialakítása és műszaki jellemzői előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
Az ExpressCard márkanév és emblémák a PCMCIA tulajdonát képezik, és a Sony Corporation ezen márkaneveket és
védjegyeket licenc keretein belül használja. Az egyéb védjegyek és márkanevek tulajdonosaik birtokában vannak.
Az SD embléma védjegy.
Az SDHC embléma védjegy.
A MultiMediaCard™ a MultiMediaCard Association védjegye.
A HDMI, a HDMI embléma és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC védjegye vagy bejegyzett
védjegye.
Az ENERGY STAR és az ENERGY STAR jelölés az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett jelölés.
Az összes egyéb rendszernév, terméknév és szolgáltatásnév a tulajdonosaik védjegye. Az útmutatóban nincs feltüntetve
a ™ és az ® jelölés.
A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az összes egyéb védjegy tulajdonosaik védjegye.
Az online műszaki jellemzők áttekintésével tájékozódhat arról, hogy milyen szoftverek érhetők el a termék Ön által használt
típusához.
n
© 2008 Sony Corporation
Download PDF