Sony | TCM-939 | Sony TCM-939 Instrucţiuni de utilizare

Casetofon portabil
Manual de instrucţiuni
TCM-939
© 1995 Sony Corporation
AVERTIZARE
Pentru a reduce riscul de incendii sau de electrocutări, nu expuneţi aparatul la
ploaie sau umezeală.
Nu amplasaţi aparatul în spaţii înguste, cum ar fi într-o bibliotecă sau într-un
dulap.
Pentru a preveni pericolele de incendiu sau de electrocutare, nu aşezaţi pe
aparat recipiente care conţin lichide, cum ar fi o vază cu flori.
Bun venit !
Vă mulţumim că aţi achiziţionat casetofonul TCM-939, marca Sony.
Principalele facilităţi ale acestui produs sunt :
• este un casetofon portabil, cu mâner glisant,
• beneficiază de un mecanism automat de eliberare completă a tuturor
butoanelor blocate când se ajunge la sfârşitul benzii.
• este dotat cu un contor de bandă cu trei cifre ce permite indexarea conţinutului
benzii.
Cuprins
Pornire..........................................................................................3
Pregătirea sursei de alimentare................................................3
• Alimentare de la reţeaua electrică a locuinţei...................................3
• Alimentare de la baterii uscate..........................................................3
Funcţionarea aparatului.............................................................5
Înregistrare................................................................................5
Înregistrarea cu ajutorul unui microfon extern...........................7
Redarea unei casete.................................................................8
Localizarea butoanelor aparatului.............................................8
2
Informaţii suplimentare............................................................10
Măsuri de precauţie................................................................10
Soluţionarea defecţiunilor.......................................................11
Întreţinere................................................................................12
Specificaţii...............................................................................13
B Pornire
Pregătirea sursei de alimentare
Alegeţi una dintre următoarele surse de alimentare.
Alimentare de la reţeaua electrică a locuinţei
Conectaţi adaptorul de reţea la mufa DC IN 6 V a aparatului şi la o priză de
perete.
spre priza de perete
Adaptor de reţea
Utilizaţi numai adaptorul de reţea furnizat sau unul recomandat. Nu folosiţi
nici un alt fel de adaptor.
Polaritatea conectorului
Notă
• Decuplaţi adaptorul de reţea de la priza de perete când urmează a nu fi
utilizat o perioadă îndelungată de timp. Pentru decuplarea de la priză, trageţi
de adaptorul propriu-zis. Nu trageţi niciodată de cablu.
Alimentare de la baterii uscate (fig. 1)
Aveţi grijă să nu fie nimic conectat la mufa DC IN 6V.
1 Deschideţi capacul compartimentului pentru baterii.
2 Introduceţi în compartiment patru baterii tip R6 (mărimea AA)
-nu sunt furnizate- respectând polaritatea corectă, apoi închideţi
capacul.
3
1
Pentru a scoate bateriile din compartimentul acestora acţionaţi
ca în imaginea de mai jos :
Durata de viaţă a bateriilor
(aproximativ în ore - JEITA*)
Redare
Înregistrare
Baterii alcaline (LR6) (SG)**
9
8,5
marca Sony
Baterii R6P (SR)
3
3
marca Sony
* Valori măsurate conform standardului JEITA (“Japan Electronics and
Information Technology Industries Association”), folosindu-se casete
marca Sony, din seria HF.
** Când sunt utilizate baterii alcaline uscate tip LR6 (SG) “STAMINA”,
marca Sony, produse în Japonia.
Note
• Nu încercaţi să încărcaţi baterii uscate.
• Nu folosiţi baterii noi în paralel cu baterii vechi.
• Nu folosiţi baterii de diferite tipuri.
• Dacă nu folosiţi aparatul o perioadă mai lungă de timp, scoateţi bateriile
pentru a evita deteriorarea echipamentului cauzată de scurgerea lichidului
conţinut de acestea care conduce la corodare.
• Bateriile uscate nu se vor descărca dacă aparatul este cuplat la altă sursă de
alimentare.
4
B Funcţionarea aparatului
Înregistrare
Puteţi înregistra imediat, cu ajutorul microfonului încorporat.
Aveţi grijă să nu fie nimic conectat la mufa MIC.
z REC
Contor de bandă şi buton pentru
iniţializarea indicaţiei contorului
xZ STOP / EJECT
X PAUSE
1 Apăsaţi butonul de iniţializare a indicaţiei contorului pentru ca
acesta să revină la zero.
2
Apăsaţi xZ STOP/ EJECT pentru a deschide compartimentul
pentru casete.
3 Introduceţi în compartiment o casetă Tip I (normal) cu partea
pe care doriţi să înregistraţi îndreptată în sus, apoi închideţi
compartimentul pentru casete.
4
Apăsaţi z REC (Înregistrare).
Butonul N PLAY (Redare) este dezactivat automat.
La finalul unei benzi, înregistrarea încetează şi aparatul este oprit automat.
5
Pentru
A opri înregistrarea
A face o pauză de înregistrare
Apăsaţi
xZ STOP / EJECT
X PAUSE
Apăsaţi din nou butonul pentru a fi reluată înregistrarea.
Note
• Nu puteţi monitoriza înregistrarea sunetului.
• Pentru înregistrare, vă recomandăm utilizarea exclusiv a casetelor Tip I
(normal). Nu utilizaţi casete Tip II (poziţie înaltă) sau Tip IV (metal).
Pentru a evita supraînregistrarea accidentală a casetei
Rupeţi şi îndepărtaţi clapetele de siguranţă ale casetei. Reutilizarea pentru
înregistrare a unei casete cu clapetele rupte, este posibilă dacă acoperiţi cu
bandă adezivă orificiile lăsate de clapetele rupte.
Partea A
6
Clapetă pentru
partea A
Înregistrarea cu ajutorul unui microfon
extern
Conectaţi un microfon cu impedanţă scăzută (nu este furnizat) la mufa
MIC. Microfonul încorporat va fi deconectat automat. Când este utilizat un
microfon cu sistem de alimentare prin conectare, energia necesară funcţionării
microfonului este furnizată de casetofon.
7
Redarea unei casete
1
2
3
Apăsaţi xZ STOP/ EJECT pentru a deschide compartimentul
pentru casete.
Introduceţi în compartiment o casetă Tip I (normal) cu partea
pe care doriţi să înregistraţi îndreptată în sus, apoi închideţi
compartimentul pentru casete.
Apăsaţi butonul N PLAY (Redare), apoi apăsaţi volumul.
La finalul unei benzi, înregistrarea încetează şi aparatul este oprit automat.
Localizarea butoanelor aparatului
EAR
M FF/CUE
m REW/REVIEW
N PLAY
xZ STOP / EJECT
X PAUSE
VOL (volum)
8
Pentru
Apăsaţi
A opri redarea / xZ STOP / EJECT
a opri rularea rapidă înainte
sau înapoi
A fi făcută o pauză de redare X PAUSE
Apăsaţi din nou butonul pentru reluarea redării.
A căuta înainte un punct
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de pe bandă (CUE)
M FF / CUE şi eliberaţi-l în punctul dorit, în timpul redării.
A căuta în urmă un punct
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de pe bandă (REVIEW)
m REW / REVIEW şi eliberaţi-l în punctul dorit, în timpul redării.
A rula rapid înainte banda
Apăsaţi M FF / CUE în modul stop.
A derula banda
Apăsaţi m REW / REVIEW în modul stop.
La finalul benzii
Toate butoanele blocate vor fi eliberate automat (datorită mecanismului
automat de eliberare completă a tuturor butoanelor).
Pentru a asculta sonorul prin căşti
Conectaţi o minicască (nu este furnizată) la mufa EAR a aparatului. Boxa
încorporată a aparatului va fi deconectată automat.
9
B Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie
Cu privire la alimentare
• Folosiţi aparatul numai alimentat la o tensiune continuă de 6 V. Pentru
utilizarea unei surse de curent alternativ, folosiţi adaptorul de reţea
recomandat pentru acest aparat. Nu utilizaţi nici un alt tip de adaptor. În cazul funcţionării cu alimentare de la baterii, introduceţi în aparat patru
baterii R6 (mărimea AA).
• Plăcuţa pe care este notată tensiunea de funcţionare etc. se află în partea de
jos a aparatului.
Cu privire la aparat
• Nu lăsaţi aparatul în locuri aflate în apropierea surselor de căldură sau în
care sunt supuse radiaţiilor solare directe, prafului excesiv sau şocurilor
mecanice.
• Dacă în aparat pătrunde vreun lichid sau vreun obiect, scoateţi bateriile sau
decuplaţi adaptorul de reţea şi supuneţi echipamentul verificării de către o
persoană calificată, înainte de a-l mai utiliza.
• Menţineţi cărţile de credit care au codare magnetică şi ceasurile etc. la
distanţă de acest aparat, pentru a evita deteriorarea lor cauzată de magnetul
difuzorului încorporat.
• Dacă echipamentul nu a fost utilizat o perioadă îndelungată de timp, treceţi-l
în modul redare şi lăsaţi-l să funcţioneze câteva minute pentru a se încălzi,
înainte de a introduce caseta în aparat.
Cu privire la benzile mai lungi decât 90 de minute
• Nu recomandăm utilizarea benzilor mai lungi decât cele pentru 90 de
minute, cu excepţia situaţiilor în care se efectuează operaţii de redare sau de
înregistrare continuă de lungă durată. În astfel de casete, banda este foarte
subţire şi se poate întinde cu uşurinţă, deteriorându-se.
Dacă aveţi întrebări sau probleme legate de acest aparat, vă rugăm să
consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.
10
Soluţionarea defecţiunilor
Dacă vreuna dintre probleme persistă după ce aţi efectuat verificările de mai
jos, consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.
Nu puteţi introduce o casetă în aparat.
b Caseta este incorect introdusă în aparat.
b Este apăsat butonul N PLAY.
Nu puteţi apăsa butonul z REC
b În compartimentul aparatului nu a fost introdusă nici o casetă.
b Clapeta de siguranţă a fost ruptă.
Nu puteţi apăsa butonul N PLAY.
b Banda a ajuns la capăt. Derulaţi-o.
Aparatul nu funcţionează
b În compartimentul pentru baterii nu există nici o baterie.
b Bateriile au fost introduse în aparat fără a se respecta polaritatea
corectă.
b Bateriile sunt consumate.
b Adaptorul de reţea nu este ferm conectat.
b Au fost introduse bateriile în aparat, însă, simultan, adaptorul de reţea
este conectat la o priză de perete.
b Este apăsat butonul X PAUSE.
Difuzorul nu emite sunete.
b Este cuplată minicasca.
b Volumul este suprimat.
Sonorul scade brusc sau prezintă zgomot puternic
b Bateriile sunt consumate.
b Capetele de citire sunt murdare. Consultaţi secţiunea “Întreţinere”, de
la pag. 12.
Nu poate fi realizată înregistrarea.
b Conexiunea este incorectă.
b Bateriile sunt consumate.
b Capetele de scriere / de citire sunt murdare.
Înregistrarea nu poate fi ştearsă complet.
b Este murdar capul de ştergere.
b Sunt utilizate casete Tip II (poziţie înaltă) sau Tip IV (metal).
11
Întreţinere
Pentru a curăţa capetele şi traseul benzii în aparat
Ştergeţi capetele, tamburii şi cabestanele cu puţină vată umezită cu alcool,
după fiecare 10 ore de utilizare a aparatului.
Înainte de curăţare, apăsaţi z REC în timp ce apăsaţi pârghia, aşa cum este
indicat în imaginea de mai jos. După curaţare, apăsaţi butonul Zx STOP /
EJECT.
Cap de înregistrare / redare
Vată umezită cu
alcool
Cabestan
Cap de ştergere
Tambur
Pentru a curăţa carcasa exterioară a aparatului
Utilizaţi o bucată de pânză moale, uşor umezită cu apă. Nu folosiţi pentru
curăţare alcool, benzină sau tiner.
12
Specificaţii
Sistem de înregistrare : 2 piste 1 canal monofonic
Domeniul de frecvenţă :
150 ÷ 8000 Hz
Difuzor :
diametru aproximativ 6,6 cm
Putere la ieşire : 400 mW (la distorsiune armonică de 10%)
Intrare :
mufă de intrare pentru microfon (minijack) cu sensibilitatea de 0,775 mV
pentru microfon de impedanţă scăzută
Ieşire :
mufă pentru minicăşti (minijack) de 8 ÷ 300 ohmi
Cerinţe privind alimentarea :
• patru baterii tip R6 (mărimea AA) : 6 V cc (nu sunt furnizate)
• mufa DV IN 6 V acceptă : adaptor de reţea adecvat pentru ţara unde este
utilizat aparatul.
Dimensiuni (L×Î×A) :
aproximativ 144 × 60 × 237 (inclusiv părţile proeminente şi butoanele)
Masă (exclusiv bateriile) :
aproximativ 675 g
Accesorii furnizate :
adaptor de reţea (1)
numai pentru modelele canadian, european şi australian.
Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără să fiţi avizaţi.
www.sony.ro
Download PDF

advertising