Sony BDP-S380, BDP-S383 Operating instructions

Sony BDP-S380, BDP-S383 Operating instructions
Player Blu-ray™ / DVD
Manual de instrucţiuni
BDP-S380 / S383
© 2011 Sony Corporation
RO
Pentru a reduce riscul de incendii sau de electrocutări,
nu expuneţi aparatul la ploaie sau umezeală.
Pentru a evita electrocutările nu demontaţi niciodată
carcasa aparatului. Apelaţi pentru aceasta doar la
persoane calificate.
Cablul de alimentare trebuie să fie înlocuit numai la un
service specializat.
Nu expuneţi bateriile (acumulatorul sau bateriile
montate) la căldură prea mare, cum ar fi la radiaţii
solare directe, foc sau alte surse similare.
ATENŢIE
Utilizarea de instrumente optice în paralel cu acest
produs măreşte riscul de a vă fi afectată vederea. Nu
încercaţi să demontaţi carcasa, deoarece raza laser
utilizată de acest player de disc Blu-ray/DVD player
este dăunătoare pentru ochi.
Pentru service, apelaţi numai la persoane calificate.
Dezafectarea echipamentelor
electrice şi electronice vechi
(Valabil în Uniunea Europeană
şi în celelalte state europene cu
sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul
acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie
considerat reziduu menajer în momentul în care
doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la punctele de
colectare destinate reciclării echipamentelor electrice
şi electronice. Dezafectând în mod corect acest produs
veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi sănătăţii
oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată
a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor va ajuta
totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai
multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă
rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de preluare
a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat
produsul.
Pentru clienţii din Australia/ Noua Zeelandă
şi India
Simbolul de mai sus este valabil pentru atât pentru
ţările din Uniunea Europeană, cât şi pentru alte ţări, cu
sisteme de colectare diferite.
Acest marcaj este amplasat pe carcasa de protecţie a
laserului în interiorul incintei.
Pentru clienţii din ţările europene
Acest aparat este clasificat ca produs din CLASA 1
LASER. Marcajul CLASS 1 LASER PRODUCT este
amplasat pe partea exterioară, din spate a carcasei.
Notă pentru clienţii din Marea Britanie şi
Irlanda
Pentru protecţie, la acest echipament este adaptat un
conector compatibil BS1363.
Dacă siguranţa acestuia se arde ea trebuie înlocuită cu
o alta care prezintă aceleaşi caracteristici şi care este
aprobată de ASTA sau BSI pentru BS 1362 (marcată
sau ).
cu semnele
Dacă siguranţa prezintă un capac de protecţie detaşabil,
nu uitaţi să-l puneţi la loc după înlocuirea siguranţei.
Nu folosiţi niciodată siguranţa fără capac. În cazul
în care pierdeţi capacul, contactaţi cel mai apropiat
service Sony.
2
Dezafectarea bateriilor uzate
(Valabil în Uniunea Europeană
şi în celelalte state europene cu
sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe baterie (acumulator) sau pe
ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs
nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în
care doriţi să îl dezafectaţi.
Pe anumite baterii, acest simbol poate fi utilizat în
combinaţie cu simbolul unui element chimic. Simbolul
chimic pentru mercur (Hg) sau cel pentru plumb (Pb)
este marcat în cazul în care bateria conţine mai mult de
0,0005% mercur, respectiv mai mult de 0,004% Pb.
Puteţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi sănătăţii
oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată
a acestor reziduuri dezafectând în mod corect acest
produs. Reciclarea materialelor va ajuta totodată la
conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care din motive de siguranţă, de
asigurare a performanţelor sau de integritate a datelor
necesită conectarea permanentă a acumulatorului
încorporat, acesta trebuie înlocuit numai de personalul
calificat al unui service.
Pentru a fi siguri că acumulatorul va fi corect tratat,
la încheierea duratei de viaţă a acestuia, duceţi-l
la punctele de colectare stabilite pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice.
Pentru orice alt fel de baterii, vă rugăm să citiţi
secţiunea referitoare la demontarea în siguranţă a
acumulatorului şi să le duceţi la punctele de colectare
pentru reciclarea bateriilor uzate.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui
produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul
de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi
achiziţionat produsul.
Pentru clienţii din ţările europene
Producătorul acestui aparat este Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Reprezentantul autorizat pentru EMC şi pentru
siguranţa produsului este Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania.
Pentru orice servicii sau chestiuni legate de garanţie, vă
rugăm să apelaţi la adresele menţionate în documentele
de garanţie sau de service furnizate separat.
Măsuri de precauţie
• Pentru a reduce riscul de incendiu şi electrocutări, nu
puneţi pe aparat recipiente ce conţin lichide, cum ar
fi vazele.
• Instalaţi acest aparat aşa încât cablul de alimentare
să poată fi scos imediat din priza de perete, în caz
de necesitate.
Pentru clienţii din ţările europene şi din
Australia/ Noua Zeelandă
• Acest aparat lucrează la o tensiune de 220 V 240 V c.a., 50Hz/ 60Hz. Verificaţi dacă tensiunea de
funcţionare a acestuia este aceeaşi cu cea din reţeaua
locală de electricitate.
Măsuri de precauţie
Acest produs a fost testat şi s-a dovedit a se încadra în
limitele stabilite de Directiva EMC pentru folosirea
cablurilor de conectare mai scurte de 3 metri.
Privind amplasarea
• Aşezaţi sistemul într-un spaţiu cu ventilaţie adecvată
pentru a evita acumularea căldurii în interior.
• Nu aşezaţi sistemul pe suprafeţe moi (carpete etc.)
care pot bloca fantele de aerisire.
• Nu amplasaţi sistemul în spaţii închise, cum ar fi într-o
bibliotecă sau în locuri similare.
• Nu plasaţi sistemul în apropierea unor surse de încălzire
şi nici în spaţii supuse la radiaţii solare directe, la prea
mult praf sau la şocuri mecanice.
• Nu lăsaţi aparatul la exterior, în maşini, în
ambarcaţiuni sau alte nave.
• Dacă aparatul este adus direct dintr-un loc răcoros
într-unul încălzit, sau dacă este aşezat într-o cameră
cu umiditate ridicată, este posibil ca pe lentilele din
interiorul aparatului să condenseze umezeală. Într-un
astfel de caz, este posibil ca aparatul să nu funcţioneze
în mod adecvat. Pentru a remedia situaţia, scoateţi
discul din aparat şi lăsaţi echipamentul pornit timp
de circa o jumătate de oră, până ce umezeala se
evaporă.
• Nu instalaţi aparatul într-o poziţie înclinată. Aparatul
este proiectat să funcţioneze în poziţie orizontală.
• Player-ul trebuie să fie amplasat şi acţionat păstrând o
distanţă de cel puţin 20 cm de corpul uman (exclusiv
extremităţile : mâini, încheieturi, picioare şi glezne).
• Nu aşezaţi pe aparat obiecte grele sau instabile.
• Nu puneţi alte obiecte decât discuri în compartimentul
pentru discuri. În caz contrar, aparatul sau obiectul se
pot deteriora.
• Scoateţi orice disc din aparat atunci când deplasaţi
aparatul. În caz contrar, discul se poate deteriora.
• Deconectaţi cablul de alimentare şi toate celelalte
cabluri atunci când deplasaţi aparatul.
Privind sursele de alimentare
• Aparatul nu este deconectat de la reţea câtă vreme
este cuplat la priza de perete, chiar dacă aparatul
propriu-zis a fost oprit.
• Dacă echipamentul urmează să nu fie utilizat o
perioadă îndelungată de timp, decuplaţi-l de la priza
de perete. Pentru aceasta, apucaţi şi trageţi de ştecăr.
Nu trageţi niciodată de cablu.
• Ţineţi cont de următoarele puncte pentru a preveni
deteriorarea cablului de alimentare. Nu folosiţi
cablul de alimentare în cazul în care acesta s-a
deteriorat, deoarece există riscul de şocuri electrice
sau de incendiu.
– Nu prindeţi cablul între aparat şi perete, un raft
etc.
– Nu puneţi nimic greu pe cablul de alimentare şi nu
trageţi de cablu.
Privind ajustarea volumului sonor
Nu măriţi volumul sonor în timpul ascultării unei
porţiuni cu nivel de intrare foarte scăzut. În caz
contrar, vă poate fi afectat auzul şi se pot deteriora
boxele în dreptul unei porţiuni cu nivel sonor de mare
intensitate.
Privind curăţarea
Curăţaţi carcasa, panoul şi butoanele cu o bucată de pânză
moale, uşor umezită într-o soluţie slabă de detergent. Nu
folosiţi nici un fel de material abraziv, praf de curăţat
sau solvenţi, cum ar fi alcoolul sau benzina.
Privind curăţarea discurilor, substanţe de
curăţare pentru discuri / lentile
Nu folosiţi discuri de curăţare sau substanţe de curăţare
pentru discuri / lentile (inclusiv de tip umed sau spray)
deoarece pot cauza disfuncţionalităţi.
La înlocuirea pieselor
În cazul în care sistemul este reparat, piesele înlocuite
pot fi reţinute pentru a fi reutilizate sau reciclate.
La realizarea conexiunii la mufa HDMI
OUT
Urmaţi paşii de mai jos. Manevrarea inadecvată poate
conduce la deteriorarea atât a mufei HDMI OUT, cât
şi a conectorului.
• Aliniaţi cu grijă mufa HDMI din partea din spate a
playerului, cu conectorul HDMI, fiind atenţi la forma
acestora.
Continuă pe pagina următoare T
3
Aveţi grijă să nu încercaţi introducerea conectorului
invers sau înclinat în mufă.
• Aveţi grijă să decuplaţi cablul HDMI când deplasaţi
recorderul.
• Ţineţi drept conectorul HDMI atunci când îl
introduceţi sau îl scoateţi din mufa HDMI. Nu
răsuciţi şi nu încercaţi să introduceţi cu forţa
conectorul în mufa HDMI OUT.
NOTĂ IMPORTANTĂ
Atenţie : Sistemul este capabil să menţină o perioadă
de timp nedefinită o imagine statică sau o interfaţă
pe ecranul TV. Dacă lăsaţi acest tip de imagini
afişate multă vreme, există riscul de deteriorare
definitivă a ecranului. Televizoarele cu panou cu
plasmă şi proiectoarele TV sunt cele mai predispuse
la aceasta.
Dacă aveţi probleme sau întrebări legate de sistemul dvs.,
vă rugăm să consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.
Protecţia la copiere
Vă rugăm să luaţi la cunoştinţă de existenţa sistemelor
avansate de protecţie a conţinutului folosite atât de
suporturile Blu-ray DiscTM, cât şi de cele DVD. Aceste
sisteme, denumite AACS (Sisteme avansate de acces la
conţinut) şi CSS (Sisteme de codare a conţinutului), pot
conţine anumite de restricţii la redare, ieşiri analogice şi
alte facilităţi similare. Acţionarea acestui echipament şi
restricţiile aplicate, pot varia în funcţie de data achiziţie
acestuia, deoarece conducerea AACS poate adopta sau
modifica regulile de restricţie ulterior acestei date.
Drepturile de autor şi mărcile
comerciale
• „AVCHD” şi sigla „AVCHD” sunt mărci comerciale
ale Panasonic Corporation şi Sony Corporation.
• Java, sigla cu ceaşca de cafea, precum şi toate
mărcile comerciale şi siglele asociate Java sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Sun
Microsystems, Inc., în Statele Unite şi în alte ţări.
4
•
, „XMB” şi „xross media bar” sunt mărci
comerciale ale Sony Corporation şi Sony Computer
Entertainment Inc.
• Acest sistem încorporează tehnologia HDMI TM
(„High-Definition Multimedia Interface”: Interfaţă
multimedia de înaltă definiţie).
HDMI, sigla HDMI şi High-Definition Multimedia
Interface sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate
ale HDMI Licensing LLC în Statele Unite şi în alte
ţări.
• „Blu-ray Disc” este marcă de comerţ.
• Siglele „Blu-ray Disc”, „DVD+RW”, „DVD-RW”,
„DVD+R”, „DVD-R”, „DVD-VIDEO” şi „CD” sunt
mărci comerciale.
• „BD-LIVE”, sigla „BD-LIVE” şi „BONUSVIEW” sunt
mărci comerciale ale Blu-ray Disc Association.
•“x.v.Colour” şi sigla “x.v.Colour” sunt mărci
comerciale ale Sony Corporation.
• „BRAVIA” este o marcă de comerţ a Sony
Corporation.
• “PhotoTV HD” şi sigla “PhotoTV HD” sunt mărci de
comerţ ale Sony Corporation.
• Tehnologia de codare MPEG Layer-3 şi patentele sunt
sub licenţă Fraunhofer IIS şi Thomson.
• Windows Media este marcă de comerţ sau marcă de
comerţ înregistrată a Microsoft Corporation în Statele
Unite şi/sau în alte ţări.
• Acest produs este protejat prin anumite drepturi de
proprietate intelectuală ale Microsoft Corporation.
Folosirea sau distribuţia acestor tehnologii în
exteriorul acestui aparat este interzisă fără o licenţă
de la Microsoft sau de la o sucursală autorizată
Microsoft.
• Tehnologia de identificare a muzicii, a conţinutului
video şi a datelor asociate este furnizată de către
Gracenote®. Gracenote este standardul industrial
în tehnologia de identificare a muzicii şi a furnizării
conţinutului aferent. Pentru mai multe informaţii, vă
rugăm să vizitaţi : www.gracenote.com
CD, DVD, Blu-ray Disc şi datele de muzică şi video
legate de Gracenote, Inc, drepturi de autor © 2000 până în prezent ale Gracenote. Gracenote Software,
drepturile de autor © 2000 - până în prezent ale
Gracenote. Unul sau mai multe brevete deţinute de
Gracenote se aplică acestui produs şi serviciului.
Consultaţi site-ul Gracenote pentru o listă a brevetelor
Gracenote aplicabile. Gracenote,CDDB, MusicID,
MediaVOCS, sigla Gracenote şi cea „Powerd by
Gracenote” sunt fie mărci comerciale înregistrate,
fie mărci comerciale ale Gracenote în Statele Unite
şi/ sau alte ţări.
• Toate celelalte mărci comerciale aparţin
respectivilor proprietari.
• Toate celelalte denumiri de companii şi produse
folosite în acest manual pot fi mărci comerciale
înregistrate sau mărci comerciale ale respectivelor
companii. În continuare, în acest manual nu vor
apărea, însă, în fiecare caz, marcajele ™ sau ®.
Cuprins
AVERTIZARE..................................................................................................................... 2
Măsuri de precauţie ........................................................................................................... 3
Prezentarea părţilor componente şi a butoanelor .............................................................. 6
Conexiuni şi reglaje
Pasul 1: Conectarea playerului ......................................................................................... 9
Pasul 2: Reglaje facile ......................................................................................................11
Conectarea la reţea ......................................................................................................... 11
Redare
Redarea unui disc ............................................................................................................ 12
Redarea datelor stocate pe un dispozitiv USB ................................................................ 13
Redarea în reţea ............................................................................................................. 13
Opţiuni disponibile .......................................................................................................... 14
Reglaje şi ajustări
Folosirea interfeţei de configurare .................................................................................. 15
[Network Update] - Actualizarea prin reţea ...................................................................... 15
[Screen Settings] - Reglaje pentru ecran ......................................................................... 15
[Audio Settings] - Reglaje audio ...................................................................................... 16
[BD/DVD Viewing Settings] - Reglaje pentru vizionarea BD/DVD ................................... 17
[Parental Control Settings] - Reglaje pentru control parental .......................................... 18
[Music Settings] - Reglaje pentru muzică ........................................................................ 18
[System Settings] - Reglaje de sistem ............................................................................. 18
[Network Settings] - Reglaje de reţea .............................................................................. 19
[Easy Setup] - Reglaje facile ............................................................................................ 19
[Resetting] - Reiniţializare ................................................................................................ 19
Informaţii suplimentare
Soluţionarea problemelor ................................................................................................. 20
Specificaţii ........................................................................................................................ 23
Index ................................................................................................................................ 27
5
Prezentarea părţilor componente şi a butoanelor
Panoul frontal
z
Butonul N are un punct tactil. Folosiţi acest punct tactil ca referinţă când acţionaţi playerul.
1 Compartimentul pentru disc
6 Butonul x (stop)
2 Indicator luminos de alimentare
Devine luminos, de culoare albă, când este
pornit player-ul.
7 Butonul N (play)
3 Senzor pentru telecomandă
4 Afişajul panoului frontal
N, X : Se aprinde în timpul redării sau al
unei pauze de redare.
: Se aprinde când este activată redarea
repetitivă.
: Se aprinde atunci când la ieşire sunt
trimise semnale video 720p/1080i/ 1080p.
(USB)
5 Mufă
Conectaţi un dispozitiv USB la această mufă.
8 Butonul Z (deschis / închis)
9 Butonul ]/1 (pornire/standby)
Porneşte aparatul sau îl trece în modul
standby.
Blocarea compartimentului pentru discuri
(Control parental)
Compartimentul pentru discuri poate fi blocat
pentru a preveni acţionarea lui accidentală.
Menţineţi apăsat mai mult de 10 secunde butonul
N al aparatului în timp ce aparatul este pornit.
Compartimentul pentru discuri se blochează sau
se deblochează.
Panoul din spate
1 Mufe LINE OUT (R-AUDIO-L) (ieşire
audio)
2 Mufă LINE OUT (VIDEO) (ieşire video)
3 Mufă HDMI OUT (ieşire HDMI)
4 Terminal LAN (100) (de reţea)
6
5
Port USB
6 Mufă DIGITAL OUT (COAXIAL) (ieşire
digitală)
7 Mufe COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB,
PR) (ieşire video pe componente)
Telecomandă
Funcţiile disponibile la telecomandă diferă în
funcţie de disc şi de situaţie.
1 Z (deschis/închis)
Deschide sau închide compartimentul pentru
discuri.
- TV t (intrare TV)
Comută intrarea între sursa de semnal TV şi
celelalte surse de intrare.
- TV- ]/1 (TV pornit/standby)
Porneşte televizorul sau îl trece în standby.
]/1 (pornit/standby)
Porneşte sistemul sau îl trece în modul
standby.
2 Butoane numerice (0 - 9)
Pentru introducerea numerelor titlurilor /
capitolelor, etc.
2 (volum sonor)+/–
Pentru ajustarea volumului sonor.
AUDIO (pag. 17)
Selectează limba coloanei sonore la redarea
unui disc video multilingv BD-ROM/DVD
VIDEO.
Selectează pista pe CD-uri.
SUBTITLE (subtitrare) (pag. 17)
Selectează limba pentru subtitrare când pe
un disc video BD-ROM/DVD VIDEO sunt
înregistrate subtitrări multilingve.
(suprimarea sonorului)
Opreşte temporar sunetul.
3 Butoane colorate (roşu / verde /
galben / albastru)
Butoane de acces rapid pentru funcţiile
interactive.
4 TOP MENU
Deschide sau închide meniul superior pentru
BD sau DVD.
POP UP / MENU
Deschide sau închide meniul extensibil al
unui disc BD-ROM sau meniul DVD.
z
• Butoanele 5, AUDIO, 2 +, şi N au câte un
punct tactil. Folosiţi punctele tactile ca referinţă
când utilizaţi telecomanda.
• Butoanele marcate cu gri în imaginea de mai
sus sunt luminescente în întuneric (numai la
modelul BDP-S383).
OPTIONS (pag. 14)
Afişează pe ecranul televizorului meniul de
opţiuni.
HOME
Deschide meniul principal.
Atunci când este apăsat simbolul meniului
HOME, principal, este afişată imaginea de
fundal.
Continuă pe pagina următoare T
7
RETURN
Revine la interfaţa anterioară.
</M/m/,
Deplasează cursorul pentru selectarea unui
element afişat.
Butonul central (ENTER)
Introduce elementul selectat.
Afişarea meniului
principal (HOME)
Meniul principal apare atunci când apăsaţi
butonul HOME. Alegeţi o categorie folosind
</,; alegeţi un element folosind M/m, apoi
apăsaţi ENTER.
5 ./> (precedent/următor)
Trece la capitolul, pista sau fişierul
precedent/următor.
X (pauză)
Întrerupe sau reporneşte redarea.
m/M (derulare rapidă înapoi/
înainte)
• Derulează rapid discul înapoi/înainte în
timpul redării. De fiecare dată când apăsaţi
butonul, viteza de căutare se modifică.
• Activează redarea cu încetinitorul atunci când
este apăsat pentru mai mult de o secundă, în
modul pauză.
• La fiecare apăsare a butonului în modul
pauză, este redat câte un cadru.
N (redare)
Porneşte sau reporneşte redarea.
(preferate) (pag. 14)
Afişează conţinutul preluat de pe Internet
introdus în Lista favorite (cu piese preferate).
Puteţi introduce până la 18 piese de pe
Internet în Lista favorite.
x (stop)
Opreşte redarea şi reţine punctul de oprire
(punctul de reluare a redării). Punctul de
reluare pentru un titlu/o piesă este ultimul
punct redat sau ultima imagine pentru un
director de imagini.
DISPLAY (afişaj) (pag. 12)
Afişează informaţiile redate pe ecran.
8
[Setup] : Pentru reglajele playerului.
[Photo] : Afişarea imaginilor.
[Music] : Redarea muzicii.
[Video] : Redarea filmelor.
[Network] : Sunt afişate elementele de reţea.
Conexiuni şi reglaje
Pasul 1 : Conectarea playerului
Nu cuplaţi cablul de alimentare înainte de a realiza toate conexiunile. Pentru detalii referitoare la
accesoriile furnizate, consultaţi „Accesorii furnizate” (pag. 23).
Conectarea la televizor
Alegeţi una dintre următoarele metode de conectare corespunzător cu mufele de intrare ale televizorului
dvs.. Potriviţi culorile mufelor atunci când conectaţi cablurile.
Cablu HDMI*1
Calitate înaltă
Cablu audio/video*1
Cablu video pe
componente*2
(nu este furnizat)
Cablu audio/video*1
Calitate
standard
*1 Consultaţi secţiunea „Accesorii furnizate” (pag 23).
*2 Conţinutul protejat de pe discuri BD-ROM este trimis la ieşire la o rezoluţie de 480i/576i prin mufa COMPONENT
VIDEO OUT (pag 4).
b
Nu conectaţi playerul prin intermediul unui aparat video. Aparatul video poate fi afectat de sistemul de
protecţie al drepturilor de autor iar imaginea la televizor va fi deformată .
Continuă pe pagina următoare T
9
Conectarea la amplificatorul AV (receptor)
Alegeţi una dintre următoarele metode de conectare corespunzător cu mufele de intrare ale amplificatorului
AV (receptorului) dvs.. Dacă alegeţi conexiunea A sau B, efectuaţi reglajele aferente de la secţiunea
“Reglaje audio“ (pag. 16).
Cablu HDMI (nu este furnizat)*1
Cablu HDMI (nu este furnizat)
T Efectuaţi reglajele [BD Audio MIX] (pag. 16)
Cablu coaxial digital
(nu este furnizat)
T Efectuaţi reglajele [Dolby Digital*2] (pag. 17)
şi [DTS*3] (pag. 17)
Cablu audio/video*1
*1 Consultaţi secţiunea „Accesorii furnizate” (pag 23).
*2 Produs sub licenţă Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic şi simbolul dublu-D sunt mărci
comerciale ale Dolby Laboratories.
*3 Produs sub licenţă conform următoarelor patente
din S.U.A. # : 5.451.942; 5.956.674; 5.974.380;
5.978.762; 6.226.616; 6.487.535; 7.212.872;
7.333.929; 7.392.195; 7.272.567 precum şi alte
10
patente din Statele unite şi din întreaga lume
emise sau solicitate. DTS şi simbolul asociat
sunt mărci de comerţ înregistrate, iar siglele
şi simbolul DTS, DTS-HD şi DTS-HD Master
Audio sunt mărci comerciale ale DTS, Inc.
Produsul conţine software.
© DTS.Toate drepturile sunt rezervate.
Pasul 2 : Reglaje facile
(Easy Setup)
Când porniţi aparatul pentru prima
dată
Aşteptaţi o scurtă perioadă până ce playerul
porneşte şi iniţiază operaţia Easy Setup.
Conectarea la reţea
Conectarea prin cablu
Folosiţi un cablu LAN pentru a efectua conexiunea
la conectorul LAN(100) al playerului.
1 Introduceţi două baterii R6 (mărimea
AA) potrivind capetele 3 şi # ale
bateriilor cu marcajele din interiorul
compartimentului pentru baterii.
Cablu LAN
(nu este furnizat)
Router de
bandă largă
Modem ADSL/
modem de cablu
Internet
z Este recomandată folosirea unui cablu de interfaţă
ecranat (cablu LAN) direct sau inversor .
2 Conectaţi playerul la priza de perete.
Spre priza de perete
3 Apăsaţi [/1 pentru a porni playerul.
Pentru a efectua reglajele de
reţea
Alegeţi la secţiunea [Reglaje de reţea], opţiunea
[Reglaje de Internet], varianta [Wired Setup“]
(pag. 19) şi apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran
pentru a finaliza conectarea.
Conectarea USB wireless
Opriţi playerul, apoi conectaţi adaptorul USB
pentru reţea wireless LAN fără fir (UWA-BR100
disponibil din octombrie 2010) la una dintre
mufele USB ale aparatului (aflate în partea din
faţă sau din spate a acestuia).
4 Porniţi televizorul, apoi comutaţi
b Este posibil ca adaptorul LAN wireless USB să nu
fie disponibil în unele regiuni/ţări.
Adaptor USB pentru reţea LAN
selectorul de intrare al televizorului
dvs. pentru ca pe ecran să apară
semnalul de la player.
5 Efectuaţi reglajele facile [Easy
Setup].
Urmăriţi instrucţiunile afişate pe ecran
pentru a efectua reglajele de bază folosind
butoanele </M/m/, şi butonul ENTER
al telecomenzii.
Cablu LAN (nu este furnizat)
Router LAN
wireless*
Modem ADSL/
modem de cablu
Internet
Pentru a efectua reglajele de
reţea
Alegeţi la secţiunea [Reglaje de reţea], opţiunea
[Reglaje de Internet], varianta [USB Wireless
Setup] (pag. 19) şi apoi urmaţi instrucţiunile de
pe ecran pentru a finaliza conectarea.
11
Redare
Redarea unui disc
Pentru informaţii legate de discurile ce pot fi redate,
consultaţi „Discuri ce pot fi redate” (pag. 24).
1 Puneţi selectorul de intrări al televizorului
z
Pentru a şterge datele din memoria USB, selectaţi
[Video] şi apăsaţi ENTER.
[Erase BD Data] din
Toate datele stocate în directorul buda va fi şters.
în poziţia ce permite afişarea pe ecranul
TV a semnalului de la acest sistem.
2 Apăsaţi butonul Z şi puneţi un disc pe
suportul pentru discuri.
Afişarea informaţiilor
referitoare la redare
Puteţi vizualiza informaţii referitoare la redare etc.
apăsând butonul DISPLAY.
Informaţia afişată diferă în funcţie de tipul discului
şi de starea aparutului.
Exemplu : la redarea unui BD-ROM
Cu partea care urmează
a fi redată orientată în jos
3 Apăsaţi butonul Z pentru a închide
compartimentul pentru discuri.
Începe redarea.
Dacă redarea nu începe automat, selectaţi
din categoria
[Video],
[Music] sau
[Photo], apoi apăsaţi ENTER.
Pentru a beneficia de
BONUSVIEW / BD-LIVE
Anumite discuri BD-ROMs cu sigla „BD-LIVE”*
conţin un supliment de conţinut şi alte date care
pot fi preluate pentru a vă delecta.
*
1 Conectaţi o memorie USB la portul USB
din spatele playerului (pag. 6).
Folosiţi ca memorie locală o memorie USB de
1 GB sau mai mult.
2 Pregătiţi BD-LIVE (numai BD-LIVE).
• Conectaţi aparatul la o reţea (pag. 11).
• Alegeţi pentru [BD Internet Connection]
varianta [Allow] (pag. 17).
3 Introduceţi un BD-ROM cu BONUSVIEW/
BD-LIVE.
Metoda de funcţionare diferă în funcţie de disc.
Consultaţi instrucţiunile ce însoţesc discul.
12
1 Rezoluţia la ieşire/ Frecvenţa video
2 Numărul sau denumirea titlului
3 Reglajul audio curent selectat
unghi,
4 Funcţii disponibile (
audio,
subtitrare)
5 Informaţii legate de redare
Sunt afişate modul de redare, bara ce indică
progresul redării, tipul de disc, tipul de codaredecodare video, viteza de transfer, tipul de
redare repetitivă, timpul de redare scurs şi
timpul total de redare.
6 Numărul capitolului.
7 Unghiul curent selectat.
Redarea datelor stocate
pe un dispozitiv USB
Puteţi reda fişiere de video/muzică/imagini de pe
dispozitivul USB conectat.
Pentru tipurile de dispozitive USB care pot fi
citite, consultaţi „Tipuri de fişiere care pot fi
redate“ (pag. 24).
1 Conectaţi dispozitivul USB la mufa
USB a playerului.
Înainte de conectare, consultaţi manualul de
instrucţiuni furnizat împreună cu dispozitivul
USB.
1 Pregătiţi BRAVIA Internet Video.
Conectaţi playerul la o reţea (pag. 11).
2 Alegeţi
[Video],
[Music] sau
[Photo] în meniul principal, folosind
butoanele </,.
3 Alegeţi simbolul unui program
cu conţinut de Internet folosind
butoanele M/m, apoi apăsaţi ENTER.
Dacă lista conţinutului de Internet nu a fost
primită, va apărea un simbol care semnalează
acest lucru sau un alt nou simbol.
Folosirea panoului de comandă
Panoul de comandă este afişat când începe redarea
unui fişier video. Simbolurile afişate pot diferi în
funcţie de programul cu conţinut de Internet.
Pentru reafişare, apăsaţi DISPLAY.
Dispozitiv USB
2 Alegeţi
[Video],
[Music] sau
[Photo] în meniul principal, folosind
butoanele </,.
3 Alegeţi
(dispozitiv USB) folosind
butoanele M/m, apoi apăsaţi ENTER.
Redarea din reţea
Recepţionarea de video
BRAVIA Internet
BRAVIA Internet Video funcţionează ca portal
de Internet, funizând direct pentru playerul dvs.
conţinut din Internet şi o varietate de programe
de divertisment la cerere.
z
Unele materiale de pe Internet pot cere să fie
înregistrate pe calculator înainte de a putea fi
redate.
1 Afişajul butoanelor de comandă
Apăsaţi </M/m/, sau ENTER pentru
operaţiile de redare.
2 Indicatorul pentru progresul redării, cursor
care indică poziţia curentă, timpul de redare,
durata fişierului video.
3 Condiţiile din reţea
arată intensitatea semnalului pentru o
conexiune wireless.
indică o conexiune prin cablu.
4 Indicatorul vitezei de transmisie.
5 Numele următorului fişier video.
6 Numele fişierului video curent selectat.
13
Opţiuni disponibile
Apăsarea butonului OPTIONS vă pune la dispoziţie
o varietate de reglaje şi operaţii de redare.
Elementele disponibile diferă în funcţie de situaţie.
Opţiuni generale (Common options)
Element
[Playback
History]
[Repeat
Setting]
[Favourites
List]
Detalii
Este afişat un titlu din istoricul
redării unui BD-ROM/
DVD-ROM/ CD-DA, pe baza
tehnologiei Gracenote.
Stabileşte modul repetitiv.
Afişează lista conţinutului
favorit.
Porneşte sau opreşte redarea.
Pentru redarea unui element de la
început.
[Information Sunt afişate informaţii privind
Display]
BD-ROM/ DVD-ROM/ CD-DA,
pe baza tehnologiei Gracenote.
[Database
Căutarea de informaţii este
Browser]
realizată pe bază de cuvinte
cheie preluate din [Information
Display] a Gracenote.
[Search
Este căutat conţinut video de pe
Contents]
internet Bravia pe baza unor cuvinte
cheie preluate din [Information
Display] a Gracenote.
[Add to
Adaugă conţinut de Internet în
Favourites] lista de conţinut favorit.
[Remove
Şterge conţinut de Internet din
from
lista de conţinut favorit.
[Play/Stop]
[Play from
start]
Favourites]
(Video) only - numai pentru video
Element
[AV SYNC]
[Video
Settings]
[Pause]
14
Detalii
Stabileşte diferenţa temporală
între imagine şi sunet, prin
întârzierea sunetului la ieşire
în raport cu imaginea la ieşire.
(între 0 şi 120 milisecunde)
• [Picture Quality Mode] :
Pentru a regla imaginea în
diferite condiţii de iluminare
din jur.
• [BNR] : Reduce zgomotul
bloc mozaicat din imagine.
• [MNR] : Reduce zgomotul
minor de contur (zgomot
ţânţar).
Pentru a face o pauză de
redare.
Element
Detalii
Afişează meniul principal al
unui disc BD sau DVD.
[Menu/
Afişează meniul extensibil
Popup menu] al unui disc BD-ROM sau
meniul unui DVD.
[Title Search] Pentru căutarea unui titlu pe
un disc video BD-ROM /
DVD VIDEO şi redarea de la
început.
[Chapter
Pentru căutarea unui capitol şi
Search]
redarea de la început.
[Angle]
Comută către un alt unghi de
vedere atunci când pe discul
video BD-ROM/DVD VIDEO
sunt înregistrări multiunghi.
[IP Content
Ajustează calitatea imaginii
Noise
conţinutului de pe Internet.
[Top Menu]
Reduction]
(Music) only - numai pentru muzică
Element
Detalii
[Add
Slideshow
BGM]
Marchează fişiere de sunet din
memoria USB ca fundal sonor
pentru succesiunile de imagini.
(Photo) only - numai pentru imagini
Element
Detalii
[Slideshow
Speed]
Modifică viteza de succesiune
a imaginilor.
[Slideshow
Effect]
Stabileşte efectele pentru
succesiunile de imagini.
• [Off] : Opreşte funcţia.
• [My music from USB] :
Introduce ca fundal sonor
fişierele muzicale marcate
la secţiunea [Add Slideshow
BGM]. Dacă nici un fişier
nu este marcat, va fi afişat
mesajul [(Not registered)].
• [Play from Music CD] :
Stabileşte pistele de pe discul
CD-DA.
[Slideshow]
Redarea unei succesiuni de
imagini.
[Rotate Left] Fotografia este rotită în sens
anti-orar cu 90°.
[Rotate Right] Fotografia este rotită în sens
orar cu 90°.
[Slideshow
BGM]
Reglaje şi ajustări
Folosirea interfeţei de
configurare
(Setup) în meniul principal
Selectaţi
atunci când este necesar să modificaţi reglajele
playerului. Reglajele din oficiu sunt subliniate.
1 Alegeţi
(Setup) în meniul
principal, folosind butoanele </,.
2 Selectaţi simbolul categoriei de
reglaje folosind butoanele M/m, apoi
apăsaţi ENTER.
Element Explicaţii
Actualizarea prin reţea
(pag. 15)
Pentru actualizarea software-ului
playerului.
Reglaje pentru ecran (p. 15)
Pentru efectuarea reglajelor video
corespunzătoare tipului de mufe de
conectare.
Reglaje audio (pag. 16)
Pentru efectuarea reglajelor audio
corespunzătoare tipului de mufe de
conectare.
Reglaje pentru vizionarea BD/
DVD (pag. 17)
Pentru efectuarea reglajelor
detaliate de redare a unui disc BD/
DVD.
Reglaje pentru control
parental (pag. 18)
Efectuarea reglajelor detaliate
pentru funcţia de control parental.
Reglaje ptr. muzică (pag. 18)
Sunt realizate reglaje de detaliu
pentru redarea de discuri Super
Audio CD.
Reglajele sistemului
(pag. 18)
Pentru efectuarea reglajelor
sistemului.
Reglaje de reţea (pag. 19)
Pentru efectuarea reglajelor
detaliate de Internet şi reţea.
Reglaje facile (pag. 19)
Efectuarea reglajelor facile de bază,
Easy Setup.
Element
Detalii
Reiniţializare (pag. 19)
Aduce reglajele playerului la
valorile stabilite în fabrică.
[ Network Update] Actualizarea prin reţea
Selectaţi [OK] pentru a actualiza software-ul
player-ului prin intermediul reţelei.
z
• Vă recomandăm să actualizaţi software-ul
serverului la fiecare 2 luni (aproximativ).
• Pentru informaţii despre actualizarea funcţiilor,
vizitaţi următoarele adrese de Internet :
– pentru clienţii din Europa :
http://support.sony-europe.com/
– pentru clienţii din Australia/ Noua Zeelandă
şi India :
http://www.sony-asia.com/ support/
[ Screen Settings ] Reglaje pentru ecran
x [TV Type] - modul ecranului
[16:9]: Alegeţi această variantă la conectarea unui
televizor panoramic sau cu funcţie panoramică.
[4:3]: Alegeţi această variantă la conectarea unui
televizor 4:3 fără funcţie panoramică.
x [Screen Format] - formatul ecranului
[Original]: Alegeţi această variantă la conectarea
unui televizor cu funcţie panoramică. O imagine
în format 4:3 va fi afişată în format 16:9 chiar şi
pe un televizor panoramic.
[Fixed Aspect Ratio]: Modifică dimensiunea
imaginii pentru a se potrivi cu ecranul, păstrând
raportul iniţial al imaginii.
x [DVD Aspect Ratio] - raportul de
imagine
[Letter Box]: Afişează o
imagine panoramică cu benzi
negre deasupra şi dedesubt.
[Pan & Scan]: Foloseşte tot
ecranul pentru o imagine
care are marginile laterale
decupate.
Continuă pe pagina următoare T
15
x [Cinema Conversion Mode] - mod de
conversie video
[Auto]: În mod normal alegeţi această variantă.
Playerul detectează în mod automat dacă
materialul este pe bază de video sau pe bază film
şi comută la metoda de conversie adecvată.
[Video]: Este stabilită metoda de conversie
adecvată pentru materialul pe bază de video,
indiferent de tipul materialului.
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]: Este detectat în mod automat televizorul
conectat şi este ales reglajul de culoare potrivit.
[YCbCr (4:2:2)]: Este trimis la ieşire semnal
video YCbCr 4:2:2.
[YCbCr (4:4:4)]: Este trimis la ieşire semnal
video YCbCr 4:4:4.
[RGB]: Este trimis la ieşire semnal video RGB.
x [Output Video Format] - format video
de ieşire
x [HDMI Deep Color Output] - adâncimea
de culoare la ieşirea HDMI
[HDMI]: În mod normal, alegeţi [Auto]. Selectaţi
[Original Resolution] pentru a trimite la ieşire
rezoluţia înregistrată pe disc. Dacă rezoluţia este
mai mică decât rezoluţia SD, este scalată până la
rezoluţia SD.
[Auto]: În mod normal alegeţi această variantă.
[Component Video]: Selectează rezoluţia
potrivită pentru televizorul dvs..
[16 bit], [12bit], [10bit]: Atunci când televizorul
conectat este compatibil Deep Colour, este trimis
la ieşire semnal video pe 16 biţi/12 biţi/10 biţi.
[Off]: Alegeţi această variantă atunci când
imaginea este instabilă sau culorile apar
nenaturale.
[Video]: Se trece în mod automat la cea mai
joasă rezoluţie.
z
• Când conectaţi simultan mufa HDMI OUT şi
altă mufă video de ieşire, alegeţi “Component
Video“.
• Dacă nu apare imagine atunci când aţi selectat
“HDMI“ sau “Component Video“, încercaţi
altă rezoluţie de imagine.
• La conectarea prin mufa COMPONENT VIDEO
OUT, dacă este aleasă varianta [Component
Video], redarea conţinutului protejat de pe un
BD-ROM este efectuată la rezoluţia de ieşire
de 480i/576i (pag. 4).
x [BD/DVD-ROM 1080/24p Output] - ieşire
1080/24p
[Auto]: Sunt trimise la ieşire semnale video 1920
× 1080p/ 24Hz numai atunci când conectaţi un
televizor compatibil 1080/24p folosind mufa de
ieşire HDMI OUT.
[Off]: Alegeţi această variantă atunci când
televizorul dvs. nu este compatibil cu semnale
video 1080/24p.
x [Pause Mode] - modul pauză
[Auto]: În mod normal alegeţi această variantă.
Imaginile dinamice în mişcare vor apărea clare.
[Frame]: Imaginile statice sunt afişate la înaltă
rezoluţie.
16
[ Audio Settings ]
Reglaje audio
x [Audio (HDMI)]
[Auto]: În mod normal alegeţi această variantă.
Sunt trimise la ieşire semnale corespunzător cu
starea dispozitivului HDMI conectat.
[PCM]: Sunt trimise la ieşire semnale PCM prin
mufa HDMI OUT .
x [DSD Output Mode]
[On]: Trimite la ieşire semnale DSD de la mufa
HDMI OUT, la redarea unui Super Audio CD.
Când este selectată varianta [On], nu este transmis
la ieşire semnal de la nici o altă mufă.
[Off]: Trimite la ieşire semnale PCM de la mufa
HDMI OUT, la redarea unui Super Audio CD.
x [BD Audio Mix Setting]
[On]: Trimite la ieşire semnal audio obţinut prin
mixarea canalului interactiv şi a celui secundar
cu canalul principal.
[Off]: Trimite la ieşire numai semnal audio
primar. Alegeţi această variantă pentru a trimite
la ieşire semnale audio HD către un amplificator
(receptor) AV.
x [Dolby Digital]
[Downmix PCM]: Converteşte pentru a trimite
la ieşire semnale PCM Liniar. Alegeţi această
variantă la conectarea unui dispozitiv audio fără
decodor încorporat Dolby Digital.
[Dolby Digital]: Alegeţi această variantă la
conectarea unui dispozitiv audio cu decodor
încorporat Dolby Digital.
x [DTS]
[Downmix PCM]: Converteşte pentru a trimite
la ieşire semnale PCM Liniare. Alegeţi această
variantă la conectarea unui dispozitiv audio fără
decodor încorporat DTS.
[DTS]: Alegeţi această variantă la conectarea unui
dispozitiv audio cu decodor încorporat DTS.
x [DTS Neo:6]
[Cinema]: Transmite la ieşire sunet multicanal,
simulat, pornind de la surse cu 2 canale, prin
intermediul mufei HDMI OUT, în funcţie de
capacitatea echipamentului conectat, folosind
modul DTS Neo:6 Cinema.
[Music]: Transmite la ieşire sunet multicanal,
simulat, pornind de la surse cu 2 canale, prin
intermediul mufei HDMI OUT, în funcţie de
capacitatea echipamentului conectat, folosind
modul DTS Neo:6 Cinema.
[Off]: Transmite la ieşire sunetul cu numărul
original de canale, prin intermediul mufei
HDMI.
x [Audio DRC]
[Auto]: Redarea se efectuează la parametrii
dinamici specificaţi de disc (numai pentru BDROM). Alte tipuri de discuri sunt redate la nivelul
[On].
[ BD/DVD Viewing
Settings ] - Reglajepentru
vizionarea BD/DVD
x [BD/DVD Menu]
Alege limba de bază a meniului pentru discuri
BD-ROM sau DVD VIDEO.
Dacă alegeţi [Select Language Code], este afişată
interfaţa pentru introducerea codului de limbă.
Introduceţi codul de limbă regăsit în „Lista
codurilor de limbă” (pag. 26).
x [Audio]
Alege limba de bază a coloanei sonore pentru
discuri BD-ROM sau DVD VIDEO.
Dacă alegeţi [Original], este aleasă limba care are
prioritate pe disc. Dacă alegeţi [Select Language
Code], este afişată interfaţa pentru introducerea
codului de limbă. Introduceţi codul de limbă
regăsit în [Lista codurilor de limbă] (pag. 26).
x [Subtitle] - subtitrare
Alege limba de bază a subtitrării pentru discuri
BD-ROM sau DVD VIDEO.
Dacă alegeţi [Select Language Code], este afişată
interfaţa pentru introducerea codului de limbă.
Introduceţi codul de limbă regăsit în „Lista
codurilor de limbă” (pag. 26).
x [BD Hybrid Disc Playback Layer] redarea straturilor unui disc hibrid
[BD]: Se redă stratul BD.
[DVD/CD]: Se redă stratul DVD sau CD.
[On]: Redarea se efectuează la un nivel standard
de compresie .
x [BD Internet Connection] - conectarea
la internet a discului BD
[Off]: Redarea se efectuează fără compresia
dinamicii. Este produs un sunet mai dinamic.
[Allow] (Permis) : Alegeţi în mod normal această
variantă.
x [Downmix]
[Do not allow] (Nu permite): Nu permite
conectarea la Internet.
[Surround]: Sunt trimise la ieşire semnale audio
cu efect surround. Alegeţi această variantă la
conectarea unui dispozitiv audio care acceptă
Dolby Surround (Pro Logic) sau DTS Neo:6.
[Stereo]: Sunt trimise la ieşire semnale audio
fără efect surround. Alegeţi această variantă la
conectarea unui dispozitiv audio care nu acceptă
Dolby Surround (Pro Logic) sau DTS Neo:6
Continuă în pagina următoare T
17
[ Parental Control
Settings ] - Reglaje
pentru control parental
x [Password] - parolă
Stabileşte sau schimbă parola pentru funcţia de
control parental. Parola vă permite să restricţionaţi
accesul la redarea unui BD-ROM, DVD VIDEO
sau la redarea video de pe Internet. Dacă este
necesar, puteţi diferenţia nivelele de restricţie
pentru BD-ROM, DVD VIDEO sau Internet.
x [Parental Control Area Code] - codul
parental de regiune
Redarea anumitor discuri BD-ROM, DVD
VIDEO sau fişiere video de pe Internet poate
fi limitată în funcţie de regiunea geografică.
Anumite scene pot fi eliminate sau înlocuite cu
alte scene. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran şi
introduceţi parola dvs. de 4 cifre.
x [BD Parental Control] - control parental
pentru discuriBD
Redarea anumitor discuri BD poate fi limitată în
funcţie vârsta utilizatorului. Anumite scene pot
fi eliminate sau înlocuite cu alte scene. Urmaţi
instrucţiunile de pe ecran şi introduceţi parola
dvs. de 4 cifre.
x [DVD Parental Control] - control parental
pentru DVD
Redarea anumitor discuri DVD VIDEO poate fi
limitată în funcţie vârsta utilizatorului. Anumite
scene pot fi eliminate sau înlocuite cu alte scene.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran şi introduceţi
parola dvs. de 4 cifre.
x [Internet Video Parental Control] control parental video de Internet
Redarea anumitor fişiere video din Internet poate
fi limitată în funcţie vârsta utilizatorului. Anumite
scene pot fi eliminate sau înlocuite cu alte scene.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran şi introduceţi
parola dvs. de 4 cifre.
x [Internet Video Unrated] - conţinut de
Internet neevaluat
[Allow]: Este permisă redarea conţinutului
video neevaluat.
[Block]: Conţinutul video de Internet neevaluat
este blocat.
18
[ Music Settings ]
- Reglaje pentru muzică
x [Super Audio CD Playback Layer]
- Stratul Super Audio CD redat
[Super Audio CD]: Este redat stratul Super Audio
CD.
[CD]: Este redat stratul CD.
x [Super Audio CD Playback Channels]
- Canale Super Audio CD redate
[DSD 2ch]: Este redată zona cu 2 canale.
[DSD Multi]: Este redată zona multicanal.
[ System Settings ]
- Reglaje de sistem
x [OSD]
Stabileşte limba de afişare pe ecran a
interfeţelor.
x [Dimmer] - luminozitate
[Bright]: Luminozitate crescută.
[Dark]: Luminozitate redusă.
[Off]: Opreşte iluminarea în timpul redării.
Luminozitatea este mai redusă în timpul altor
operaţii decât la redare.
x [Control for HDMI]
[On]: Vă permite folosirea funcţiei BRAVIA
SYNC.
– One-Touch Play
– System Power-Off
– Language follow
[Off]: Opreşte această funcţie.
z
Pentru detalii, consultaţi manualul furnizat
împreună cu televizorul sau componentele.
x [HDMI: Linked to TV-OFF]
[On]: Playerul şi componentele compatibile
HDMI se opresc în mod automat atunci când
televizorul conectat intră în modul standby
(BRAVIA Sync).
[Off]: Opreşte această funcţie.
x [Quick Start Mode] - modul de pornire
rapidă
[On]: Scurtează timpul necesar pentru pornirea
playerului.
[Off]: Reduce consumul de energie în modul
Standby.
x [Auto Standby]
[On]: Activează funcţia “Auto Standby“. Această
funcţie trece automat aparatul în modul standby
dacă nu a fost apăsat nici un buton al playerului
sau al telecomenzii pentru mai mult de 30 de
minute.
[Off]: Opreşte această funcţie.
x [Auto Display]
[On]: Pe ecran sunt afişate în mod automat
informaţii la schimbarea titlurilor, modurilor de
imagine, semnalelor audio etc vizionate.
[Off]: Informaţiile sunt afişate numai atunci
când apăsaţi DISPLAY.
x [Screen Saver]
[On]: Activează funcţia de protecţie a ecranului.
Imaginea de protecţie a ecranului apare dacă nu
folosiţi playerul pentru mai mult de 10 minute,
când pe ecran este afişată o interfaţă.
[Off]: Opreşte această funcţie.
x [Software Update Notification]
[On]: Stabileşte ca playerul să vă semnaleze cele
mai noi versiuni software, pag. 15.
[Off]: Opreşte această funcţie.
x [Gracenote Settings]
[Auto]: Sunt preluate automat informaţii legate de
disc, când redarea acestuia este oprită. Conectaţi
aparatul la reţea pentru a permite preluarea
datelor.
[Manual]: Sunt preluate informaţii legate de
disc când în meniul de opţiuni este selectată
una dintre variantele [Playback History] sau
[Information Display].
x [System information] - informaţii de
sistem
Este afişată versiunea de software a playerului şi
adresa MAC.
[ Network Settings ]
- Reglaje de reţea
x [Internet settings]
Conectaţi mai întâi playerul la reţea. Pentru
detalii, vedeţi “Conectarea la reţea“ (pag. 11).
[View Network Status]: Este afişată starea curentă
a reţelei.
[Wired Setup]: Alegeţi această variantă atunci
când aţi conectat aparatul direct la un router de
bandă largă, folosind un cablu LAN.
[USB Wireless Setup]: Alegeţi această variantă
atunci când folosiţi un adaptor LAN wireless
USB.
z
Pentru mai multe detalii, vizitaţi următorul site
de Internet şi citiţi cele mai frecvente întrebări
(FAQ) : http://support.sony-europe.com/
x [Network Connection Diagnostic]
Puteţi efectua diagnosticarea reţelei pentru a
verifica dacă a fost realizată în mod corespunzător
conexiunea.
x [Media Remote Device Registration]
Înregistrează dispozitivul dvs. de comandă la
distanţă („Media Remote”).
x [Registered Media Remote Device]
Afişează o listă a dispozitivelor dvs. de comandă
la distanţă („Media Remote”).
[ Easy Setup ] Reglaje facile
Este reluată operaţia “Easy Setup“ pentru
efectuarea reglajelor de bază. Urmaţi instrucţiunile
afişate pe ecran.
[Resetting] Reiniţializare
x [Reset to Factory Default Setting]
Puteţi aduce toate reglajele playerului la valorile
stabilite în fabrică prin selectarea unui grup de
elemente. Toate valorile elementelor din acel
grup vor fi aduse la valorile iniţiale.
x [Initialize Personal Information]
Puteţi şterge informaţiile personale stocate în
player.
19
Informaţii suplimentare
Soluţionarea
problemelor
Dacă în timpul utilizării aparatului întâmpinaţi
oricare dintre problemele prezentate mai jos,
folosiţi acest ghid de soluţionare a defecţiunilor
care vă ajută să remediaţi problemele apărute
înainte de a solicita reparaţii. În cazul în care
problema persistă, consultaţi cel mai apropiat
dealer Sony.
Imagine
Imaginea nu este prezentă sau nu este
trimisă în mod corespunzător la ieşire
• Verificaţi dacă toate cablurile de conexiune
sunt ferm conectate (pag. 9).
• Comutaţi selectorul de intrare al televizorului
dvs. pentru a afişa semnal primit de la player.
• Reiniţializaţi reglajul pentru rezoluţia video cea
mai redusă la ieşire, apăsând pentru mai mult
de 10 secunde butonul x al playerului.
• În cazul conexiunilor HDMI, încercaţi
următoarele :
1 Opriţi şi reporniţi playerul. 2 Opriţi şi
reporniţi echipamentul conectat. 3 Deconectaţi
şi apoi reconectaţi cablul HDMI.
• Mufa HDMI OUT este conectată la un dispozitiv
DVI care nu acceptă tehnologia de protecţie a
drepturilor de autor.
• Pentru conexiuni HDMI, verificaţi reglajele
[Output Video Format] de la [Reglaje pentru
ecran] (pag. 16).
• Atunci când la ieşire sunt trimise semnale
analogice, alegeţi pentru pentru [BD/DVDROM 1080/24p Output] varianta [Off] la
secţiunea [Reglaje pentru ecran] (pag. 16).
• Pentru discuri BD-ROM, verificaţi opţiunea
[BD/DVD-ROM 1080/24p Output] de la
[Reglaje pentru ecran] (pag. 16).
Limba de afişare pe ecran este comutată
în mod automat când este conectată
mufa HDMI OUT
• În cazul în care pentru [Control for HDMI] a
fost aleasă varianta [ON] (pag. 18), limba de
afişare pe ecran comută corespunzător cu
reglajele de limbă ale televizorului conectat
(dacă modificaţi reglajele televizorului etc.)
20
Sunet
Sunetul nu este prezent sau nu este
trimis în mod corespunzător la ieşire.
• Verificaţi ca toate cablurile de conexiune să fie
ferm conectate (pag. 9).
• Comutaţi selectorul de intrare al amplificatorului
AV (receptorului) dvs. astfel ca semnalele audio
de la player să ajungă la ieşirea amplificatorului
AV (receptorului).
• În cazul în care semnalul audio nu iese prin
mufa DIGITAL OUT (COAXIAL) / HDMI
OUT, verificaţi reglajele audio (pag. 16).
• În cazul conexiunilor HDMI, încercaţi
următoarele:
1 Opriţi şi reporniţi playerul. 2 Opriţi şi
reporniţi echipamentul conectat. 3 Deconectaţi
şi apoi reconectaţi cablul HDMI.
• În cazul unei conexiuni HDMI, dacă playerul
este conectat la televizor prin intermediul unui
amplificator AV (receptor), încercaţi să conectaţi
cablul HDMI direct la televizor. Deasemenea,
consultaţi manualul de utilizare furnizat
împreună cu amplificatorul AV (receptorul).
• Mufa HDMI OUT este conectată la un dispozitiv
DVI (mufele DVI nu transmit semnal audio).
• Dispozitivul conectat la mufa HDMI OUT nu
acceptă formatul audio al playerului. Verificaţi
reglajele audio (pag. 16).
Datele audio HD nu sunt trimise
la ieşire (pentru Dolby Digital
Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High
Resolution Audio sau DTS-HD Master
Audio).
• Alegeţi pentru pentru [BD Audio MIX Setting]
varianta [Off] la secţiunea [Audio Settings]
(pag. 16).
• Verificaţi dacă amplificatorul AV (receptor)
conectat este compatibil cu fiecare dintre
formatele HD Audio.
Sunetul interactiv nu este trimis la
ieşire.
• Alegeţi pentru pentru [BD Audio MIX Setting]
varianta [On] la secţiunea [Reglaje audio]
(pag. 16).
Disc
Conectarea la reţea
Discul nu este redat
Playerul nu poate fi conectat la reţea
• Discul este murdar sau este îndoit.
• Discul este plasat cu faţa în sus. Amplasaţi
discul cu faţa înregistrată orientată în jos.
• Discul a fost înregistrat într-un format care nu
este redat de acest player. (pag. 24).
• Acest player nu redă discuri care nu au fost
corect finalizate.
• Codul de regiune al discului BD sau DVD nu
se potriveşte cu acest player.
• Verificaţi conexiunea la reţea (pag. 11) şi
reglajele de reţea (pag. 19).
Dispozitive USB
Playerul nu recunoaşte un dispozitiv
USB conectat la player
• Verificaţi dacă dispozitivul USB este ferm
conectat la mufa USB.
• Verificaţi integritatea cablului şi a dispozitivului
USB.
• Verificaţi ca dispozitivul USB să fie pornit.
• Dacă dispozitivul USB este conectat prin
intermediul unui hub USB, conectaţi
dispozitivul USB direct la player.
Video BRAVIA Internet
Sunetul/ imaginea sunt de slabă
calitate /anumite programe suferă
o pierdere de detalii, în special în
timpul redării cu viteză mărită sau pe
durata scenelor întunecate
• În funcţie de furnizorii conţinutului de pe
Internet, calitatea imaginii/ sunetului poate fi
slabă.
• Calitatea imaginii/ sunetului poate fi ameliorată
prin modificarea vitezei conexiunii. Sony
recomandă o viteză de cel puţin 2,5 Mbps
pentru definiţie video standard şi de 10 Mbps
pentru video de înaltă definiţie.
• Nu toate piesele video conţin sunet.
Imaginea este prea mică
• Apăsaţi M pentru a o mări.
Când porniţi playerul, este afişat mesajul
[A new software version is available.
Please go to the “Setup” section of the
menu and select “Network update” to
perform the update.] (O nouă versiune
software este disponibilă. Vă rugăm
să treceţi la secţiunea „Configurare” a
meniului şi să selectaţi „Network Update“
pentru actualizare).
• Vedeţi [Actualizarea prin reţea] (pag. 15) pentru a
actualiza playerul cu o nouă versiune software.
Comanda HDMI
(BRAVIA Sync)
Funcţia de comandă pentru HDMI nu
acţionează (BRAVIA Sync)
• Verificaţi ca pentru [Control for HDMI] să fie
aleasă varianta [On] (pag. 18).
• Dacă aţi schimbat conexiunea HDMI, opriţi şi
reporniţi playerul.
• Dacă a intervenit o cădere de tensiune, alegeţi
pentru [Control for HDMI] varianta [Off] apoi
alegeţi din nou pentru [Control for HDMI]
varianta [On] (pag. 18).
• Verificaţi următoarele şi consultaţi manualul de
utilizare furnizat împreună cu echipamentele.
– Componenta conectată este compatibilă
cu funcţia de comandă HDMI [Control for
HDMI].
– Reglajele pentru funcţia de comandă HDMI
ale componentei au fost corect efectuate.
• Atunci când conectaţi playerul la televizor prin
intermediul unui amplificator AV (receptor)
– Dacă amplificatorul AV (receptorul) nu este
compatibil cu funcţia [Control for HDMI],
este posibil să nu puteţi comanda televizorul
de la player.
– Când modificaţi conexiunea HDMI,
când deconectaţi şi reconectaţi cablul de
alimentare, sau dacă a intervenit o cădere de
tensiune, încercaţi următoarele:
1 Comutaţi selectorul de intrare al
amplificatorului AV (receptor) astfel ca
imaginea provenită de la player să apară
pe ecran.
Continuă pe pagina următoare T
21
2 Alegeţi pentru [Control for HDMI] varianta
[Off], apoi alegeţi din nou pentru [Control
for HDMI] varianta [On] (pag. 18).
Consultaţi manualul de utilizare
furnizat împreună cu amplificatorul AV
(receptor).
Funcţia de oprire a alimentării
sistemului (System Power-Off) nu
este disponibilă (BRAVIA Sync).
• Verificaţi dacă pentru [Control for HDMI] şi
[HDMI: Linked to TV-off] este aleasă varianta
[On] (pag. 18).
Altele
Redarea nu este efectuată de la
începutul secţiunii de conţinut
• Apăsaţi OPTIONS, apoi alegeţi [Play from
start] (Redare de la început).
Redarea nu se reia din punctul de
reluare în care aţi întrerupt ultima
dată redarea.
• Punctul de reluare poate fi şters din memorie
atunci când :
– aţi deschis compartimentul pentru discuri,
– aţi deconectat cablul USB,
– redaţi altă secţiune de conţinut,
– aţi oprit playerul.
Compartimentul pentru discuri nu se
deschide şi pe panoul frontal sunt
afişate mesajele „LOCKED” sau „TLK
ON”.
• Atunci când este afişat mesajul „LOCKED”,
playerul este blocat. Pentru a anula blocajul
parental, menţineţi apăsat butonul N până ce
panoul frontal este afişat mesajul „UNLOCK”
(pag. 6).
• Atunci când este afişat mesajul „TLK ON”
contactaţi dealer-ul dvs. Sony sau un service
Sony autorizat.
22
Compartimentul pentru disc nu se
deschide şi nu puteţi scoate discul
nici după ce aţi apăsat Z.
• Încercaţi următoarele:
1 Opriţi playerul şi decuplaţi cablul de
alimentare.
2 Recuplaţi cablul de alimentare în timp ce ţineţi
apăsat butonul Z al playerului.
3 Menţineţi apăsat Z până ce se deschide
compartimentul pentru disc.
4 Scoateţi discul.
5 Când pe afişajul panoului frontal apare
„OPEN”, menţineţi apăsat butonul ]/1 al
playerului mai mult de 10 secunde până ce
playerul se opreşte.
Pe afişajul panoului frontal apare
indicaţia „Exxxx” sau „TEM ERR”.
• Atunci când este afişat „Exxxx” contactaţi
cel mai apropiat dealer Sony sau un service
Sony autorizat, şi comunicaţi codul de eroare
apărut.
• Atunci când este afişat „TEM ERR”, amplasaţi
playerul într-un loc cu ventilaţie adecvată pentru
a preveni acumularea de căldură în interiorul
aparatului.
Playerul nu răspunde la nici o
comandă de la butoane.
• În interiorul playerului a condensat umezeală
(pag. 3).
• Menţineţi apăsat butonul [/1 al playerului mai
mult de 10 secunde până ce indicatorii luminoşi
ai panoului frontal se sting. Dacă playerul nu
răspunde în continuare la nici o comandă de la
butoane, deconectaţi şi reconectaţi cablul de
alimentare.
Specificaţii
Accesorii furnizate
Sistem
Laser : Laser cu semiconductor
Intrări şi ieşiri
Numele mufei:
tip mufă/ nivel de ieşire/impedanţă)
LINE OUT R-AUDIO-L:
Mufă phono/2Vrms/10 kilohm
DIGITAL OUT (COAXIAL):
Mufă Phone/ 0,5Vp-p/ 75 ohm
HDMI OUT:
conector standard HDMI 19-pin
COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB, PR):
Mufă fono/ Y: 1.0 Vp-p/
PB, PR: 0,7 Vp-p/ 75 ohm
• Cablu audio/ video (conector fono × 3) (1)
(doar la modelul pentru Australia/ Noua
Zeelandă)
• cablu HDMI (1) - numai la modelul Indian
• telecomandă (1)
• baterii tip R6 (AA) (2)
Design-ul şi specificaţiile pot fi modificate fără
să fiţi avizaţi.
Note despre discuri
Note despre discuri
• Pentru a menţine discurile curate, când le folosiţi
prindeţi-le de muchie. Nu atingeţi suprafaţa.
Praful, amprentele digitale şi zgârieturile de pe
suprafaţa discului pot cauza disfuncţionalităţi.
LINE OUT VIDEO:
Mufă fono/1.0Vp-p/ 75 ohm
LAN (100):
100BASE-TX Terminal
USB:
Mufă USB tip A
(Pentru conectarea unei memorii USB, a
unui cititor de carduri de memorie, a unei
camere foto digitale sau a unei camere
video digitale)
Generale
Cerinţe de alimentare:
• Modele pentru Australia/ Noua Zeelandă
220–240V c.a., 50/60Hz
• Modele pentru India
110–240V c.a., 50/60Hz
Consultaţi pagina 3 pentru informaţii
suplimentare.
Consum de putere (aprox.):
18 W
Dimensiuni (aprox.):
430 mm × 199 mm × 36 mm (L/A/Î)
inclusiv părţile proeminente
Greutate (aprox.):
1,6 kg
Temperatură de lucru:
5º C la 35º C
Umiditate de lucru:
25% la 80%
• Nu expuneţi discurile radiaţiilor solare directe
sau surselor de căldură cum ar fi conductele de
aer cald şi nici nu le lăsaţi în maşina parcată
la soare deoarece temperatura în interior poate
creşte foarte mult.
• După redare, păstraţi discurile în cutiile lor.
• Curăţaţi discul cu o bucată de pânză de şters.
Ştergeţi discul dinspre centru spre exterior.
• Nu folosiţi solvenţi cum ar fi benzina, tinerul,
agenţi de curăţare disponibili în comerţ sau
spray-uri antistatice pentru LP de vinil.
• Dacă aţi imprimat eticheta discului, aveţi grijă
ca aceasta să se usuce înainte de a reda discul.
• Nu folosiţi următoarele tipuri de discuri :
– discuri pentru ştergerea lentilelor,
– care au forme nonstandard (de ex.
dreptunghiulare, în formă de inimă),
– care au etichete sau abţibilduri lipite pe ele,
– care au celofan sau lipici pe ele.
• Nu retuşaţi suprafaţa înregistrată a unui disc
pentru a înlătura zgârieturile.
Continuă pe pagina următoare T
23
Discuri ce pot fi redate
Disc*1
Blu-ray
DVD*3
CD*3
BD-ROM
BD-R*2/BD-RE*2
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD-DA (CD de muzică)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
*1
Deoarece specificaţiile discurilor Blu-ray sunt
noi şi în curs de dezvoltare, anumite discuri este
posibil să nu poată fi redate, în funcţie de tipul de
disc şi de versiune. Totodată, ieşirea audio diferă
în funcţie de sursă, de mufa de ieşire conectată şi
de reglajele audio selectate.
2)
BD-RE: Ver.2.1
BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3 inclusiv BD-R (tip LTH), tip
pigment organic.
BD-R înregistrat cu un calculator nu pot fi redate
dacă postscripturile sunt înregistrabile.
3)
Un disc CD sau DVD nu va fi redat dacă nu a
fost corect finalizat. Pentru mai multe informaţii,
consultaţi manualul de instrucţiuni ce însoţeşte
dispozitivul de înregistrare.
Discuri ce nu pot fi redate
g
g
g
g
g
g
g
g
g
BD cu cartuş,
BDXL,
DVD-RAM,
HD DVD,
discuri DVD Audio,
PHOTO CD,
partea cu date a unui CD-Extras,
VCD/ Super VCD,
Partea cu material audio de discuri duale
Note legate de discuri
Acest produs este destinat redării discurilor ce
corespund standardului Compact Disc (CD).
Discurile Duale şi anumite discuri de muzică
codate cu ajutorul tehnologiei de protejare a
copyright-ului nu corespund standardului Compact
Disc (CD).
De aceea, aceste discuri este posibil să nu fie redate
de acest aparat.
Note legate de operaţiile de redare
ale unui BD/ DVD
Anumite operaţii de redare ale unui BD/DVD pot
fi impuse intenţionat de producătorii software-
24
ului. Cum sistemul redă un BD/DVD conform
conţinutului discului proiectat de producătorii
software-ului, este posibil ca anumite facilităţi de
redare să nu fie disponibile.
Note legate de discuri BD/ DVD
cu strat dublu
Redarea imaginii şi a sunetului pot fi întrerupte
momentan la trecerea de la un strat la altul.
Codul de regiune (doar pentru
BD-ROM / DVD VIDEO)
Sistemul dvs. are un cod de regiune marcat pe
spatele aparatului şi va reda doar discuri BDROM/ DVD VIDEO marcate cu acelaşi cod de
.
regiune sau cu simbolul
Tipuri de fişiere care pot fi
redate
Video
Formatul fişierului
MPEG-1 Video/ PS*1
MPEG-2 Video/PS, TS*1
MPEG-4 AVC*1
WMV9*1
AVCHD
Xvid
Extensii
“.mpg,” “.mpeg,”
“.m2ts,” “.mts”
“.mkv,” “.mp4,”
“.m4v,” “.m2ts,”
“.mts”
“.wmv,” “.asf”
*2
“.avi,”
Muzică
Formatul fişierului
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
AAC*1*3
WMA9 Standard*1*3
LPCM
Extensii
“.mp3”
“.m4a”
“.wma”
“.wav”
Imagine
Formatul fişierului
JPEG
Extensii
“.jpg,” “.jpeg”
*1 Acest aparat nu redă fişiere codate cu DRM.
*2 Aparatul redă fişiere în format AVCHD care
sunt înregistrate prin intermediul unei camere
video digitale etc. Discurile în format AVCHD
nu vor fi redate dacă nu sunt corect finalizate.
*4 Aparatul nu redă fişiere codate cu Lossless.
b
• În funcţie de format, de condiţiile de codare sau
de cele de înregistrare, este posibil ca anumite
fişiere să nu fie redate.
• Este posibil ca anumite fişiere editate cu un
calculator PC să nu fie redate.
• Playerul poate recunoaşte următoarele fişiere
sau directoare de pe discuri BD, DVD, CD sau
de pe dispozitive USB :
– directoare până la nivelul de imbricare 5
– până la 500 de fişiere într-un singur arbore.
• Este posibil ca anumite dispozitive USB să nu
funcţioneze cu acest sistem.
• Sistemul poate recunoaşte dispozitive Mass
Storage Class (MSC) (cum ar fi o memorie
flash sau un HDD) şi dispozitive din categoria
celor de captură de fotografii (SICD) şi o
tastatură cu 101 de taste (numai la conectorul
USB frontal).
• Pentru a evita deteriorarea datelor, a dispozitivului
de memorie USB sau a altor dispozitive, opriţi
sistemul înainte de conectarea sau de decuplarea
memoriei USB sau a altor dispozitive.
• Este posibil ca acest aparat să nu redea uniform
fişiere video de mare viteză înregistrate pe un
DATA CD. Vă recomandăm să vizionaţi astfel
de fişiere înregistrate pe discuri DATA DVD.
În legătură cu securitatea
LAN wireless
Deoarece comunicaţia prin intermediul funcţiei
LAN wireless este stabilită prin unde radio,
semnalul wireless poate fi interceptat. Pentru
a proteja comunicaţia wireless, acest sistem
acceptă diverse funcţii de securitate. Aveţi grijă
să realizaţi corect reglajele legate de securitate,
în concordanţă cu mediul reţelei.
Fără securitate
Cu toate că reglajele pot fi efectuate cu uşurinţă,
oricine poate intercepta comunicaţia wireless
sau se poate conecta la reţeaua dvs. wireless,
chiar fără a dispune de instrumente sofisticate.
Reţineţi că există riscul de acces neautorizat sau
de intercepţie a datelor.
WEP
WEP aplică securitatea comunicaţiilor pentru
a împiedica persoanele străine să intercepteze
comunicaţia sau să aibă acces la reţeaua dvs.
wireless. WEP este o tehnologie de securitate
menţinută pentru compatibilitate, care permite şi
conectarea de dispozitive mai vechi, care nu sunt
compatibile cu TKIP/AES.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP este o tehnologie de securitate dezvoltată
pentru a corecta deficienţele tehnologiei WEP.
TKIP asigură un nivel de securitate mai înalt
decât WEP.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES este o tehnologie de securitate care utilizează
o metodă de securitate avansată, diferită de WEP
şi TKIP.
AES asigură un nivel de securitate mai înalt decât
WEP sau TKIP.
Numere de cod ale
televizoarelor care pot fi
acţionate
În timp ce menţineţi apăsat -TV- [/1, introduceţi
numărul de cod al producătorului, folosind
butoanele numerotate.
Dacă sunt listate mai multe numere de cod,
introduceţi pe rând câte unul, până ce găsiţi unul
care funcţionează pentru televizorul dvs..
Producător
Sony
Hitachi
LG/Goldstar
Loewe
Panasonic
Philips
Samsung
Sharp
Toshiba
Cod numeric
01 (implicit)
24
76
45
17, 49
06, 08, 72
71
29
38
Continuă pe pagina următoare T
25
Lista codurilor de limbă
Vedeţi pentru detalii [BD/DVD Viewing Settings] (Reglaje pentru vizionarea BD/DVD) (pag. 17)
Denumirea limbilor este conformă cu standardul ISO 639 : 1988 (E/F).
Cod Limbă
Cod Limbă
Cod Limbă
Cod Limbă
1027Afar
1028 Abkhazian
1032 Afrikaans
1039 Amharic
1044 Arabă
1045 Assamese
1051 Aymara
1052 Azerbaijani
1053 Bashkir
1057 Bielorusă
1059 Bulgară
1060 Bihari
1061 Bislama
1066 Bengali
1067 Tibetană
1070 Bretonă
1079 Catalană
1093 Corsicană
1097 Cehă
1103 Galeză
1105 Daneză
1109 Germană
1130 Bhutani; Dzongkha
1142 Greacă
1144 Engleză
1145 Esperanto
1149 Spaniolă
1150 Estoniană
1151 Bască
1157 Persană
1165 Finlandeză
1166 Fiji
1171 Faroese
1174 Franceză
1181 Frisian
1183 Irlandeză
1186 Scots Gaelic
1194 Galiciană
1196 Guarani
1203 Gujarati
1209 Hausa
1217 Hindi
1226 Croată
1229 Maghiară
1233 Armeană
1235 Interlingua
1239 Interlingue
1245 Inupiak
1248 Indoneziană
1253 Icelandic
1254 Italiană
1257 Hebrew (Ebraică)
1261 Japoneză
1269 Yidiş
1283 Javanese
1287 Georgiană
1297 Kazakh
1298 Greenlandic;
Kalaallisut
1299 Cambogiană;
Khumer
1300 Kannada
1301 Koreană
1305 Kashmiri
1307 Kurdă
1311 Kirghiză
1313 Latină
1326 Lingala
1327 Laothian; Lao
1332 Lituaniană
1334 Letonă; Lettish
1345 Malagasy
1347 Maori
1349 Macedonă
1350 Malayalam
1352 Mongolă
1353 Moldovenească
1356 Marathi
1357 Malay
1358 Malteză; Malese
1363 Burmese
1365 Nauru
1369 Nepaleză
1376 Olandeză
1379 Norvegiană
1393 Occitan
1403 (Afan) Oromo
1408 Oriya
1417 Punjabi; Panjabi
1428 Poloneză
1435 Pashto; Pushto
1436 Portugheză
1463 Quechua
1481 Rhaeto-Romance
1482 Kirundi; Rundi
1483 Română
1489 Rusă
1491 Kinyarwanda
1495 Sanskrită
1498 Sindhi
1501 Sangho; Sango
1502 Sârbo-Croată
1503 Singhaleză;
Sinhalese
1505 Slovacă
1506 Slovenă
1507 Samoan
1508 Shona
1509 Somaleză
1511 Albaneză
1512 Sârbă
1513 Siswati; Swati
1514 Sesotho; Sotho sud
1515 Sundaneză
1516 Suedeză
1517 Swahili
1521 Tamilă
1525 Telugu
1527 Tajik
1528 Thai
1529 Tigrinya
1531 Turkmenă
1532 Tagalog
1534 Setswana
1535 Tonga; i-le Tonga
1538 Turcă
1539 Tsonga
1540 Tătară
1543 Twi
1557 Ucrainiană
1564 Urdu
1572 Uzbecă
1581 Vietnameză
1587 Volapük
1613 Wolof
1632 Xhosa
1665 Yoruba
1684 Chineză
1697 Zulu
1703 Nu este specificată
Lista codurilor de zonă / pentru control parental
Vedeţi pentru detalii [Parental Control Area Code] - codul parental de regiune (pag. 18).
Cod Zonă
Cod Zonă
Cod Zonă
Cod Zonă
2044, Argentina (ar)
2047, Australia (au)
2046, Austria (at)
2057, Belgia (be)
2070, Brazilia (br)
2090, Chile (cl)
2092, China (cn)
2093, Columbia (co)
2304, Coreea (kr)
2115, Danemarca (dk)
2086, Elveţia (ch)
2165, Finlanda (fi)
2174, Franţa (fr)
2109, Germania (de)
2200, Grecia(gr)
2219, Hong Kong (hk)
2248, India (in)
2238, Indonezia (id)
2239, Irlanda (ie)
2254, Italia (it)
2276, Japonia (jp)
2333, Luxemburg (lu)
2363, Malaezia (my)
2184, Marea Britanie (gb)
2362, Mexic (mx)
2376, Olanda (nl)
2390, Noua Zeelandă (nz)
2379, Norvegia (no)
2427, Pakistan (pk)
2424, Philippines (ph)
2428, Polonia (pl)
2436, Portugalia (pt)
2489, Rusia (ru)
2501, Singapore (sg)
2149, Spania (es)
2499, Suedia (se)
2528, Tailanda (th)
2543, Taivan (tw)
26
Index
Simboluri
Preferate 8
A
Actualizare 15
Actualizare software 15, 19
AUDIO 7
Audio Settings 16
Auto Standby 18
B
BD/DVD Viewing Settings 17
BD-LIVE 12
BD-R 24
BD-RE 24
Blu-ray, disc 24
BONUSVIEW 12
BRAVIA Internet Video 13
BRAVIA Sync 21
Butoane colorate 7
P
E
“Easy Setup”
- reglaje rapide 11, 19
G
Gracenote, reglaje 19
H
HDMI 16
HDMI :
Linked to TV - off 18, 22
HOME 7
Home, meniu principal 15
I
Informaţii la redare 8, 13
Iniţializarea playerului 19
IP content Noise Reduction 14
L
Language Follow 18
C
Parental Control 18
Parental Control Settings 18
POP UP/MENU 7
Q
Quick Start Mode 18
R
Resetare 19
Reluarea redării 8, 22
S
Screen Settings 15
Setup (Configurare) 15
Software, actualizare 15, 19
Soluţionarea problemelor 20
SUBTITLE 7
System Power-Off 18
System Settings 18
T
MAC, adresă 19
Muzică 18
Telecomandă 7
TOP MENU 7
TV Type 15
N
U
Network Settings 18
Network Update 15
USB 13
D
O
Deep Colour 16
Dimmer - luminozitate 18
Discuri care pot fi redate 24
DISPLAY - afişaj 8
Dolby Digital 16
DTS 16
One-Touch Play - redare la o
singură atingere 18
OPTIONS 7
OSD 18
WEP 25
WPA2-PSK (AES) 25
WPA2-PSK (TKIP) 25
WPA-PSK (AES) 25
WPA-PSK (TKIP) 25
Conectare
amplificator AV (receptor)10
Reţea 11
Televizor 9
Cod regional 30
Control for HDMI 18, 21
Control parental 6, 22
M
W
27
Software-ul acestui player poate fi actualizat în viitor. Pentru a afla detalii despre
orice aduceri la zi disponibile, vă rugăm să vizitaţi :
http://support.sony-europe.com/
z
Pentru a găsi observaţii utile, sfaturi şi informaţii despre produse Sony şi
servicii, vă rugăm să vizitaţi: www.sony-europe.com/myproduct/
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs
nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie
dus la punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra
mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri.
Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii
legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor
sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement