Sony BDP-S590, BDP-S490 Operating instructions

Sony BDP-S590, BDP-S490 Operating instructions
Player
Blu-ray Disc™ / DVD
Manual de instrucţiuni
Punerea în funcţiune
Redare
Internet
Reglaje şi ajustări
Informaţii suplimentare
RO
© 2012 Sony Corporation
BDP-S490/ S590
Fabricat în : Malaysia
AVERTIZARE
Pentru a reduce riscul de incendii sau de
electrocutări, nu expuneţi aparatul la ploaie sau
umezeală.
Pentru a evita electrocutările nu demontaţi
niciodată carcasa aparatului. Apelaţi pentru
aceasta doar la persoane calificate.
Cablul de alimentare trebuie să fie înlocuit numai
la un service specializat.
Nu expuneţi bateriile (acumulatorul sau bateriile
montate) la căldură prea mare, cum ar fi la radiaţii
solare directe, foc sau alte surse similare.
ATENŢIE
Utilizarea de instrumente optice în paralel cu acest
produs măreşte riscul de a vă fi afectată vederea.
Nu încercaţi să demontaţi carcasa, deoarece raza
laser utilizată în acest player de disc Blu-ray /
DVD este dăunătoare pentru ochi.
Pentru service, apelaţi numai la persoane
calificate.
Această etichetă se află în partea interioară a
compartimentului protector pentru laser, in
interiorul carcasei.
Pentru clienţii din ţările europene
Produs cu
laser din
clasa 1
Acest aparat este clasificat ca produs cu LASER
DIN CLASA 1. Marcajul CLASS 1 LASER
PRODUCT se află în partea din spate a aparatului,
spre exterior.
Notă pentru clienţii din Marea
Britanie şi din Republica Irlanda
Pentru protecţie, la acest echipament este adaptat
un conector compatibil BS1363.
Dacă siguranţa acestuia se arde ea trebuie înlocuită
cu o siguranţă care prezintă aceleaşi caracteristici
şi care este aprobată de ASTA sau BSI pentru BS
1362 (marcată cu semnele
sau ).
Dacă siguranţa prezintă un capac de protecţie
detaşabil, nu uitaţi să-l puneţi la loc după înlocuirea
siguranţei. Nu folosiţi niciodată siguranţa fără
capac. În cazul în care îl pierdeţi, contactaţi cel
mai apropiat service Sony.
2
Dezafectarea echipamentelor
electrice şi electronice
vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte
state europene cu sisteme de
colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe
ambalajul acestuia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer
în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El
trebuie dus la punctele de colectare destinate
reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi
ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea
inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea
materialelor va ajuta totodată la conservarea
resurselor naturale. Pentru mai multe detalii
legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să
consultaţi biroul local, serviciul de preluare a
deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat
produsul.
Pentru clienţii din Australia/ Noua
Zeelandă
Simbolul de mai sus este valabil pentru atât pentru
ţările din Uniunea Europeană, cât şi pentru alte
ţări europene, cu sisteme de colectare diferite.
Dezafectarea bateriilor
uzate
(Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte
state europene cu sisteme
de colectare separate)
Acest simbol marcat pe baterie (acumulator) sau
pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer în
momentul în care doriţi să îl dezafectaţi.
Pe anumite baterii, acest simbol poate fi utilizat
în combinaţie cu simbolul unui element chimic.
Simbolul chimic pentru mercur (Hg) sau cel
pentru plumb (Pb) este marcat în cazul în care
bateria conţine mai mult de 0,0005% mercur,
respectiv mai mult de 0,004% plumb.
Puteţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea
inadecvată a acestor reziduuri dezafectând în
mod corect acest produs.
Măsuri de precauţie
Reciclarea materialelor va ajuta totodată la
conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care din motive de siguranţă,
de asigurare a performanţelor sau de integritate
a datelor necesită conectarea permanentă a
acumulatorului încorporat, acesta trebuie înlocuit
numai de personalul calificat al unui service.
Pentru a fi siguri că acumulatorul va fi corect tratat,
la încheierea duratei de viaţă a acestuia, duceţi-l
la punctele de colectare stabilite pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice.
Pentru orice alt fel de baterii, vă rugăm să citiţi
secţiunea referitoare la demontarea în siguranţă
a acumulatorului şi să le duceţi la punctele de
colectare pentru reciclarea bateriilor uzate.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea
acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local,
serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul
de unde aţi achiziţionat produsul.
Pentru clienţii din ţările europene
Producătorul acestui aparat este Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Reprezentantul autorizat pentru EMC şi pentru
siguranţa produsului este Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germania. Pentru orice servicii sau chestiuni
legate de garanţie, vă rugăm să apelaţi la adresele
menţionate în documentele de garanţie sau de
service furnizate separat.
Măsuri de precauţie
• Acest aparat acţionează în următoarele condiţii
de alimentare 220 - 240 V c.a., 50/ 60 Hz. Aveţi
grijă ca tensiunea de funcţionare a aparatului
să fie aceeaşi cu cea furnizată de reţeaua de
electricitate locală.
• Pentru a reduce riscul de incendiu şi electrocutări,
nu puneţi pe aparat recipiente ce conţin lichide,
cum ar fi vazele.
• Instalaţi acest aparat aşa încât cablul de
alimentare să poată fi scos imediat din priza de
perete, în caz de necesitate.
Acest produs a fost testat şi s-a dovedit a se încadra
în limitele stabilite de Directiva EMC pentru
folosirea cablurilor de conectare mai scurte de
3 metri.
Privind amplasarea
• Aşezaţi player-ul într-un spaţiu cu ventilaţie
adecvată pentru a evita acumularea căldurii în
interior.
• Nu aşezaţi player-ul pe suprafeţe moi (carpete
etc.) care pot bloca fantele de aerisire.
• Nu amplasaţi player-ul în spaţii închise, cum ar
fi într-o bibliotecă sau în locuri similare.
• Nu plasaţi player-ul în apropierea unor surse
de încălzire şi nici în spaţii supuse la radiaţii
solare directe, la prea mult praf sau la şocuri
mecanice.
• Nu lăsaţi aparatul la exterior, în maşini, în
ambarcaţiuni sau alte nave.
• Dacă aparatul este adus direct dintr-un loc răcoros
într-unul încălzit, sau dacă este aşezat într-o
cameră cu umiditate ridicată, este posibil ca pe
lentilele din interiorul aparatului să condenseze
umezeală. Într-un astfel de caz, este posibil ca
aparatul să nu funcţioneze în mod adecvat. Pentru
a remedia situaţia, scoateţi discul din aparat
şi lăsaţi echipamentul pornit timp de circa o
jumătate de oră, până ce umezeala se evaporă.
• Nu instalaţi aparatul în poziţie înclinată. Acesta
este proiectat să funcţioneze numai în poziţie
orizontală.
• Nu aşezaţi obiecte metalice în faţa panoului
frontal deoarece pot limita recepţia undelor
radio.
• Nu amplasaţi player-ul în locuri unde există
echipamente medicale în stare de funcţionare
deoarece pot surveni disfuncţionalităţi ale
respectivelor echipamente.
• Dacă folosiţi un stimulator cardiac sau un alt
dispozitiv medical, consultaţi doctorul dvs. sau
producătorul respectivului dispozitiv înainte de
a folosi funcţia LAN wireless.
• Acest player trebuie să fie amplasat şi să
funcţioneze la o distanţă de cel puţin 20 de cm
de corpul unei persoane (exclusiv extremităţile :
mâini, încheieturi, picioare sau glezne).
• Nu aşezaţi pe aparat obiecte grele sau instabile.
• Nu puneţi alte obiecte decât discuri în compartimentul pentru discuri. În caz contrar, aparatul
sau obiectul se pot deteriora.
• Scoateţi orice disc din aparat atunci când
îl deplasaţi. În caz contrar, discul se poate
deteriora.
• Deconectaţi cablul de alimentare şi toate
celelalte cabluri atunci când deplasaţi aparatul.
3
Privind sursele de alimentare
• Aparatul nu este deconectat de la reţea câtă
vreme este cuplat la priza de perete, chiar dacă
aparatul propriu-zis a fost oprit.
• Dacă echipamentul urmează să nu fie utilizat o
perioadă îndelungată de timp, decuplaţi-l de la
priza de perete. Pentru aceasta, apucaţi şi trageţi
de ştecăr. Nu trageţi niciodată de cablu.
• Ţineţi cont de următoarele puncte pentru a
preveni deteriorarea cablului de alimentare. Nu
folosiţi cablul de alimentare în cazul în care
acesta s-a deteriorat, deoarece există riscul de
şocuri electrice sau de incendiu.
– Nu prindeţi cablul între aparat şi perete, un raft
etc.
– Nu puneţi nimic greu pe cablul de alimentare şi
nu trageţi de cablu.
Privind ajustarea volumului sonor
Nu măriţi volumul sonor în timpul ascultării unei
porţiuni cu nivel de intrare foarte scăzut sau fără
sonor. În caz contrar, vă poate fi afectat auzul şi
se pot deteriora boxele în dreptul unei porţiuni cu
nivel sonor de mare intensitate.
Privind curăţarea
Curăţaţi carcasa, panoul şi butoanele cu o bucată
de pânză moale. Nu folosiţi nici un fel de material
abraziv, praf de curăţat sau solvenţi, cum ar fi
alcoolul sau benzina.
Privind curăţarea discurilor, substanţe de
curăţare pentru discuri / lentile
Nu folosiţi discuri de curăţare sau substanţe de
curăţare pentru discuri / lentile (inclusiv de tip umed
sau spray) deoarece pot cauza disfuncţionalităţi.
La înlocuirea pieselor
În cazul în care sistemul este reparat, piesele
înlocuite pot fi reţinute pentru a fi reutilizate sau
reciclate.
La realizarea conexiunii la mufa HDMI
OUT
Urmaţi paşii de mai jos. Manevrarea inadecvată
poate conduce la deteriorarea atât a mufei HDMI
OUT, cât şi a conectorului.
• Aliniaţi cu grijă mufa HDMI OUT din partea din
spate a player-ului, cu conectorul HDMI, fiind
atenţi la forma acestora.
Aveţi grijă să nu încercaţi introducerea
conectorului invers sau înclinat în mufă.
4
• Aveţi grijă să decuplaţi cablul HDMI când
deplasaţi player-ul.
• Ţineţi drept conectorul HDMI atunci când îl
introduceţi sau îl scoateţi din mufa HDMI. Nu
răsuciţi şi nu încercaţi să introduceţi cu forţa
conectorul HDMI în mufa HDMI OUT.
Relativ la vizionarea de imagini 3D
Este posibil ca anumite persoane să resimtă un
disconfort (cum ar fi dureri de ochi, ameţeli
sau senzaţii de oboseală) în timp ce vizionează
imagini 3D. Când urmăriţi imagini 3D, Sony
vă recomandă să faceţi în mod periodic
pauze. Deoarece necesitatea de a face pauze şi
frecvenţa acestora variază de la o persoană la
alta, vă rugăm să vă stabiliţi propriul standard,
adecvat pentru organismul dvs. Dacă nu vă
simţiţi bine, întrerupeţi vizionarea imaginilor
3D şi consultaţi un doctor dacă este necesar.
Totodată, vă recomandăm să consultaţi (i)
manualul de instrucţiuni şi/sau mesajul de
atenţionare al oricărui alt echipament utilizat
împreună cu acesta sau conţinutul discului
Blu-ray redat cu prezentul produs, precum
şi (ii) site-ul nostru web* pentru a afla cele
mai recente informaţii. Capacitatea vizuală a
copiilor (în special a celor cu vârsta mai mică
de şase ani) este în curs de dezvoltare. Înainte
de a le permite să vizioneze imagini 3 D, vă
rugăm să consultaţi un expert, cum ar fi un
doctor pediatru sau oftalmolog. Aveţi grijă ca
recomandările acestora să fie respectate de
copilul dvs.
* Pentru clienţii din ţările europene :
http://www.support.sony-europe.com/myproduct/
Pentru clienţii din Australia/Noua Zeelandă :
http://www.sony-asia.com/support/
NOTĂ IMPORTANTĂ
Atenţie : Sistemul este capabil să menţină o
perioadă de timp nedefinită o imagine statică sau
o interfaţă pe ecranul TV. Dacă lăsaţi acest tip
de imagini afişate multă vreme, există riscul de
deteriorare definitivă a ecranului. Televizoarele
cu panou cu plasmă şi proiectoarele TV sunt
cele mai predispuse la aceasta.
Dacă aveţi probleme sau întrebări legate de
player-ul dvs., vă rugăm să consultaţi cel mai
apropiat dealer Sony.
Protejare la copiere
Vă rugăm să luaţi la cunoştinţă că atât în cazul
Blu-ray DiscTM, cât şi în cel al suporturilor media
DVD, sunt folosite sisteme avansate de protejare
a conţinutului. Aceste sisteme, denumite AACS
(Advanced Access Content System - Sistem
avansat de acces la conţinut) şi CSS (Content
Scramble System - Sistem de codificare a
conţinutului), pot conţine anumite restricţii pentru
redare, pentru transmiterea la ieşire a conţinutului
analogic şi alte facilităţi similare. Funcţionarea
acestui produs şi restricţiile aplicate pot varia în
funcţie de data cumpărării, deoarece conducerea
AACS poate adopta sau modifica reglementările
de restricţie după data la care aţi achiziţionat
produsul.
În legătură cu acest manual
Pe copertă este prezentată imaginea modelului
BDP-S590.
Drepturi de autor şi mărci
comerciale
• “AVCHD” şi sigla „AVCHD 3D/ Progressive”
sunt mărci comeriale ale Panasonic Corporation
şi Sony Corporation.
• “Java" este marcă de comerţ a Oracle şi/ sau a
firmelor afiliate.
, „XMB” şi „xross media bar” sunt mărci
•
comerciale ale Sony Corporation şi Sony
Computer Entertainment Inc.
• Acest player încorporează tehnologia HighDefinition Multimedia Interface (HDMI ®).
HDMI, sigla HDMI şi High-Definition
Multimedia Interface sunt mărci comerciale
sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI
Licensing LLC în Statele Unite şi în alte ţări.
• “Blu-ray Disc™”, “Blu-ray Disc™”, BD-Live™”,
BONUSVIEW™” şi siglele asociate sunt mărci
de comerţ ale Blu-ray Disc Association.
• “DVD VIDEO”, “DVD-R”, “DVD-RW”,
“DVD+R”, “DVD+RW” şi „CD” sunt mărci
comerciale.
• “x.v.Colour” şi sigla “x.v.Colour” sunt mărci de
comerţ ale Sony Corporation.
• “BRAVIA” este marcă de comerţ a Sony
Corporation.
• „PhotoTV HD” şi sigla „PhotoTV HD” sunt
mărci comerciale ale Sony Corporation.
• Tehnologia de codare audio MPEG Layer-3 şi
patentele aparţin Fraunhofer IIS şi Thomson.
• Windows Media este marcă de comerţ sau marcă
de comerţ înregistrată a Microsoft Corporation
din Statele Unite şi /sau alte ţări.
Acest produs conţine o tehnologie ce se supune
anumitor drepturi de proprietate intelectuală
ce aparţin Microsoft. Folosirea sau distribuţia
acestei tehnologii în afara acestui produs este
interzisă fără deţinerea unei licenţe adecvate
emisă de Microsoft.
Proprietarii conţinutului folosesc tehnologia
Microsoft PlayRead de acces la conţinut
pentru a proteja proprietatea intelectuală,
inclusiv conţinutul protejat de drepturi de
autor. Acest echipament utilizează tehnologia
PlayReady™ pentru a accesa conţinutul protejat
PlayReady şi/sau cel protejat WMDRM. Dacă
echipamentul nu reuşeşte să aplice restricţiile la
utilizarea conţinutului, deţinătorul conţinutului
poate solicita Microsoft să revoce capacitatea
echipamentului de a folosi conţinut protejat
PlayReady™. Revocarea nu trebuie să afecteze
conţinutul neprotejat sau cel protejat cu ajutorul
altor tehnologii. Deţinătorii conţinutului pot
solicita actualizarea PlayReady™ pentru a-l
putea accesa. Dacă refuzaţi actualizarea, nu
veţi putea folosi un conţinut ce necesită această
aducere la zi pentru a putea fi citit.
• Tehnologia de identificare a muzicii şi a
datelor video asociate este furnizată de către
Gracenote®. Gracenote este standardul industrial
în tehnologia de identificare a muzicii şi a
furnizării conţinutului aferent. Pentru mai multe
informaţii, vă rugăm să vizitaţi
www.gracenote.com
5
Datele referitoare la muzică, la CD-uri şi DVDuri, discuri Blue-ray precum şi cele legate de
video provin de la Gracenote, Inc., copyright ©
2000 - până în prezent, Gracenote. Gracenote
Software, copyright © 2000 - până în prezent,
Gracenote. Acest produs şi serviciu pot
folosi unul sau mai multe patente deţinute de
Gracenote. Consultaţi site-ul Gracenote pentru
a avea acces la o listă neexhaustivă a patentelor
Gracenote implicate.
Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS şi
siglele Gracenote şi “Powered by Gracenote“
sunt mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale Gracenote în Statele Unite şi /
sau alte ţări.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® şi Wi-Fi
Alliance® sunt mărci înregistrate ale Wi-Fi
Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ şi
Wi-Fi Protected Setup™ sunt mărci ale Wi-Fi
Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED Logo este o marcă de
certificare a Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi Protected Setup Mark este o marcă a
Wi-Fi Alliance.
• DLNA®, sigla DLNA şi DLNA CERTIFIED™
sunt mărci comerciale, mărci de service sau
mărci de certificare ale Digital Living Network
Alliance.
• Opera® Browser de la Opera Software ASA.
Copyright 1995-2010 Opera Software ASA.
Toate drepturile sunt rezervate.
• Alte mărci şi denumiri comerciale aparţin
respectivilor proprietari.
• Toate celelalte denumiri de sisteme şi produse
folosite în acest manual pot fi mărci comerciale
înregistrate sau mărci comerciale ale respectivelor
companii. În continuare, în acest manual nu vor
apărea, însă, în fiecare caz, marcajele ™ sau
®.
6
Convenţie de licenţă pentru
utilizatorii de Gracenote®
Versiunea 20061005
Această aplicaţie sau dispozitiv conţine software
de la Gracenote, Inc. of Emeryville, California
(“Gracenote”). Software-ul de la Gracenote
(“Gracenote Software“) face ca această aplicaţie
să identifice discurile şi/sau fişierele şi să obţină
informaţia referitoare la muzică, incluzând
informaţia despre nume, artist, pistă şi titlu
(“Gracenote Data“) de la servere online sau baze
de date conţinute (în mod colectiv, “Servere
Gracenote“) şi să efectueze şi alte funcţii. Puteţi
utiliza baza de date Gracenote exclusiv prin
funcţiile destinate utilizatorului final al acestei
aplicaţii sau dispozitiv.
Sunteţi de acord să folosiţi baza de date Gracenote,
software-ul Gracenote şi server-ele Gracenote
exclusiv cu scop personal şi non-comercial.
Sunteţi de acord să nu atribuiţi, copiaţi, transferaţi
sau transmiteţi software-ul Gracenote sau orice
date Gracenote unui terţ. SUNTEŢI DE ACORD
SĂ NU FOLOSIŢI ŞI SĂ NU EXPLOATAŢI
BAZA DE DATE GRACENOTE, SOFTWAREUL
GRACENOTE
SAU
SERVERELE
GRACENOTE CU EXCEPŢIA CAZURILOR
PERMISE EXPRES AICI.
, Continuă pe pagina 8
Cuprins
AVERTIZARE..................................................................................................................... 2
Măsuri de precauţie ........................................................................................................... 3
Punerea în funcţiune
Prezentarea părţilor componente şi a butoanelor .............................................................. 9
Pasul 1 : Accesorii furnizate ............................................................................................ 13
Pasul 2 : Conectarea player-ului ..................................................................................... 13
Pasul 3 : Pregătirea pentru conectarea la reţea ............................................................. 15
Pasul 4 : Configurare facilă (Easy Setup) ........................................................................ 16
Redare
Redarea unui disc ............................................................................................................ 17
Redarea datelor stocate pe un dispozitiv USB ................................................................ 18
Redarea prin intermediul reţelei ....................................................................................... 19
Opţiuni disponibile .......................................................................................................... 21
Internet
Parcurgerea site-urilor de internet ................................................................................... 23
Reglaje şi ajustări
Folosirea interfeţei de configurare .................................................................................. 25
Actualizarea prin reţea ..................................................................................................... 25
Reglaje pentru ecran ....................................................................................................... 25
Reglaje audio ................................................................................................................... 26
Reglaje pentru vizionarea BD/DVD ................................................................................. 27
Reglaje pentru control parental ........................................................................................ 28
Reglaje pentru muzică ..................................................................................................... 28
Reglaje de sistem ............................................................................................................ 28
Reglaje de reţea .............................................................................................................. 29
Reglaje facile ................................................................................................................... 30
Reiniţializare .................................................................................................................... 30
Informaţii suplimentare
Soluţionarea problemelor ................................................................................................. 31
Specificaţii ........................................................................................................................ 35
7
Sunteţi de acord ca licenţa nonexclusivă de
utilizare a bazei de date Gracenote, a software-ului
Gracenote şi a serverelor Gracenote să se încheie
dacă încălcaţi aceste restricţii. Dacă licenţa se
termină, sunteţi de acord să încetaţi oricare şi
orice fel de utilizare a bazei de date Gracenote,
a software-ului Gracenote şi a serverelor
Gracenote. Gracenote îşi rezervă toate drepturile
asupra bazei de date Gracenote, a software-ului
Gracenote şi a serverelor Gracenote, inclusiv
drepturile de proprietate. În nici o circumstanţă
Gracenote nu devine răspunzător pentru orice
plată pe care o obţineţi prin informaţia pe care
o furnizaţi. Sunteţi de acord că Gracenote, Inc.
îşi poate exercita drepturile, în virtutea acestei
Convenţii, împotriva dumneavoastră, direct în
numele propriu.
Serviciul Gracenote utilizează un identificator
unic pentru a urmări solicitările utilizatorilor, în
scop statistic. Scopul identificatorilor numerici
atribuiţi aleatoriu este de a permite serviciului
Gracenote să numere solicitările fără a şti nimic
în legătură cu dumneavoastră. Pentru mai multe
informaţii, consultaţi pagina de internet destinată
politicii de confidenţialitate Gracenote pentru
serviciul Gracenote. Software-ul Gracenote şi
fiecare înregistrare din baza de date Gracenote
vă sunt oferite sub licenţă “as is” (aşa cum
sunt). Gracenote nu face reprezentări şi nu oferă
garanţii, în mod expres sau implicit, cu privire
la acurateţea nici uneia dintre datele Gracenote
din serverele Gracenote. Gracenote îşi rezervă
dreptul de a şterge date din serverele Gracenote
sau de a modifica categoriile de date, pentru
orice motiv considerat suficient de Gracenote.
Nu este oferită nicio garanţie că software-ul
Gracenote sau serverele Gracenote sunt lipsite de
erori sau că software-ul Gracenote sau serverele
Gracenote funcţionează neîntrerupt. Gracenote
nu este obligat să vă pună la dispoziţie tipuri sau
categorii de date suplimentare sau avansate pe
care Gracenote le poate oferi în viitor şi Gracenote
este liber în orice moment să întrerupă serviciile
puse la dispoziţie.
8
GRACENOTE NU RECUNOAŞTE NICI
UN FEL DE GARANŢII EXPRIMATE
EXPRES SAU IMPLICIT, INCLUSIV DAR
NU LIMITATIV, GARANŢII IMPLICITE
DE ACHIZIŢIONARE, DE ADAPTARE
PENTRU UN ANUMIT SCOP, TITLU ŞI NONÎNCĂLCARE. GRACENOTE NU OFERĂ
NICI O GARANŢIE PENTRU REZULTATELE
OBŢINUTE DE DUMNEAVOASTRĂ ÎN
URMA
FOLOSIRII
SOFTWARE-ULUI
GRACENOTE SAU A ORICĂRUI SERVER
GRACENOTE. ÎN NICI UN CAZ GRACENOTE
NU VA FI RESPONSABIL DE PAGUBELE
ACCIDENTALE SAU DE CONSECINŢĂ ŞI
PENTRU NICI UN FEL DE PIERDERI DE
PROFIT SAU DE VENITURI.
© Gracenote, Inc. 2006.
Punerea în funcţiune
Prezentarea părţilor componente şi a butoanelor
Panoul frontal
z
Butonul N are un punct tactil. Folosiţi acest punct tactil ca referinţă când acţionaţi playerul.
1 Butonul ]/1 (pornire/standby)
Porneşte aparatul sau îl trece în modul
standby.
2 Compartimentul pentru disc
3 Panou de afişaj frontal
4 Butonul Z (deschis / închis)
5 Butonul N (redare)
Blocarea compartimentului pentru discuri
(Control parental)
Compartimentul pentru discuri poate fi blocat
pentru a preveni acţionarea lui accidentală.
Menţineţi apăsat mai mult de 10 secunde butonul
N al aparatului în timp ce aparatul este pornit.
Compartimentul pentru discuri se blochează sau
se deblochează.
6 Butonul x (stop)
(USB)
7 Mufă
Conectaţi un dispozitiv USB la această
mufă.
8 Senzor pentru telecomandă
9
Panoul din spate
1 Mufă LINE OUT (VIDEO) (ieşire video)
5 Mufă HDMI OUT
2 Mufă DIGITAL OUT (COAXIAL) (ieşire
digitală coaxială)
6 Mufe LINE OUT (R-AUDIO-L) (ieşire
audio)
3 Mufă
7 Mufă DIGIAL OUT (OPTICĂ) (ieşire
digitală – optică)
(USB)
4 Terminal LAN (100) (de reţea)
10
Telecomandă
Funcţiile disponibile la telecomandă diferă în
funcţie de disc şi de situaţie.
- TV- ]/1 (TV pornit/standby)
Porneşte televizorul sau îl trece în standby.
]/1 (pornit/standby)
Porneşte player-ul sau îl trece în modul
standby.
2 Butoane numerice (0 - 9)
Pentru introducerea numerelor titlurilor /
capitolelor, etc.
2 (volum sonor)+/–
Pentru ajustarea volumului sonor.
AUDIO (pag. 27)
Selectează limba coloanei sonore la redarea
unui disc video multilingv BD-ROM/DVD
VIDEO.
Selectează pista cu coloana sonoră de pe
CD-uri.
SUBTITLE (subtitrare) (pag. 27)
Selectează limba pentru subtitrare când pe
un disc video BD-ROM/DVD VIDEO sunt
înregistrate subtitrări multilingve.
% (suprimarea sonorului)
Sonorul este suprimat temporar.
3 Butoane colorate (roşu / verde /
galben / albastru)
Butoane de acces rapid pentru funcţiile
interactive.
4 TOP MENU
Deschide sau închide meniul superior pentru
BD sau DVD.
POP UP / MENU
Deschide sau închide meniul extensibil al
unui disc BD-ROM sau meniul DVD.
OPTIONS (pag. 21)
Afişează pe ecranul televizorului meniul de
opţiuni.
z
Butoanele 5, AUDIO, 2 +, şi N au câte un
punct tactil. Folosiţi punctele tactile ca referinţă
când utilizaţi telecomanda.
1 Z (deschis/închis)
Deschide sau închide compartimentul pentru
discuri.
- TV t (intrare TV)
Comută intrarea între sursa de semnal TV şi
celelalte surse de intrare.
HOME
Deschide meniul principal.
Atunci când este apăsat simbolul meniului
HOME (principal), este afişată imaginea de
fundal.
RETURN
Se revine la interfaţa precedentă.
</M/m,
Deplasează zona activă pentru a selecta un
element afişat.
Continuă pe pagina următoare T
11
Butonul central (ENTER)
Introduce elementul selectat.
Afişarea meniului
principal (HOME)
5 ./> (precedent/următor)
Trece la capitolul, pista sau fişierul
precedent/următor.
Meniul principal apare atunci când apăsaţi
butonul HOME. Alegeţi o categorie folosind
</,; alegeţi un element folosind M/m, apoi
apăsaţi ENTER.
X (pauză)
Întrerupe sau reporneşte redarea.
m/M (derulare rapidă înapoi/
înainte)
• Derulează rapid discul înapoi / înainte în
timpul redării. De fiecare dată când apăsaţi
butonul, viteza de căutare se modifică.
• Activează redarea cu încetinitorul atunci când
este apăsat pentru mai mult de o secundă, în
modul pauză.
• La fiecare apăsare a butonului în modul
pauză, este redat câte un cadru.
z
• Pentru discurile Blu-ray 3D, redarea cu
încetinitorul sau cea cadru cu cadru nu sunt
disponibile
(Photo) : Afişarea imaginilor.
N (redare)
Porneşte sau reporneşte redarea.
(Music) : Redarea muzicii.
DISPLAY (afişaj) (pag. 18)
Afişează pe ecran informaţii legate de redarea
şi de parcurgerea site-urilor web.
x (stop)
Opreşte redarea şi reţine punctul de oprire
(punctul de reluare a redării). Punctul de
reluare pentru un titlu/o pistă este ultimul
punct redat sau ultima imagine pentru un
director de imagini.
SEN (pag. 19)
Este accesat online serviciul
Entertainment Network™”.
12
(Setup) : Pentru reglajele playerului.
„“Sony
(Video) : Redarea filmelor.
(Reţea) : Afişarea elementelor de reţea.
Pasul 1 : Accesorii furnizate
Verificaţi dacă aţi primit următoarele elemente :
• Cablul audio/ video (conector fono × 3) (1) – numai la modelul australian
• Telecomandă (1)
• Baterii R6 (mărimea AA) (2)
Pasul 2 : Conectarea player-ului
Nu cuplaţi cablul de alimentare înainte de a realiza toate conexiunile.
Conectarea la televizor
Alegeţi una dintre următoarele metode de conectare corespunzător cu mufele de intrare ale televizorului
dvs. Potriviţi culorile mufelor atunci când conectaţi cablurile.
A
Calitate înaltă
Cablu HDMI de mare viteză
(nu este furnizat)
B
Cablu audio/video*
Calitate
standard
* Consultaţi secţiunea „Accesorii furnizate” (pag 12).
b
Nu conectaţi player-ul prin intermediul unui aparat video. Semnalele video furnizate prin intermediul
aparatului video pot fi afectate de sistemul de protecţie al drepturilor de autor, iar imaginea de la televizor
va fi deformată.
13
Conectarea la amplificatorul AV (receptor)
Alegeţi una dintre următoarele metode de conectare corespunzător cu mufele de intrare ale amplificatorului
AV (receptorului) dvs. Dacă alegeţi conexiunea A sau B, efectuaţi reglajele adecvate de la secţiunea
“Reglaje audio“ (pag. 26).
A
Cablu HDMI de mare viteză
(nu este furnizat)
Cablu HDMI de mare viteză
(nu este furnizat)
T Efectuaţi [Reglajele BD Audio MIX] (pag. 27)
B
Cablu coaxial digital
(nu este furnizat)
sau
Cablu optic digital
(nu este furnizat)
T Efectuaţi reglajele [Dolby Digital*2 / DTS*3] (pag. 27)
C
Cablu audio/video*1
*1 Consultaţi secţiunea „Pasul 1 : Accesorii
furnizate”
(pag. 12).
*2 Produs sub licenţă Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic şi simbolul dublu-D sunt mărci
comerciale ale Dolby Laboratories.
*3 Produs sub licenţă conform următoarelor
patente din S.U.A. Nr: 5.956.674; 5.974.380;
6.226.616; 6.487.535; 7.212.872; 7.333.929;
14
7.392.195; 7.272.567 precum şi altor patente
din Statele Unite şi din întreaga lume emise sau
solicitate. DTS-HD, simbolul asociat, precum şi
&DTS-HD şi simbolul împreună sunt mărci de
comerţ înregistrate, iar DTS-HD Master Audio
este marcă de comerţ a DTS, Inc. Produsul
conţine software. © DTS Inc.Toate drepturile
sunt rezervate.
Pasul 3 : Pregătirea pentru conectarea la reţea
Dacă nu urmează să conectaţi player-ul la o reţea,
treceţi direct la „Pasul 4 : Configurarea facilă”
(pag. 16).
Conectarea prin cablu
Folosiţi un cablu LAN pentru a efectua conexiunea
la conectorul LAN(100) al player-ului.
Cablu LAN
(nu este furnizat)
Conectarea USB wireless
(numai pentru BDP-S490)
Opriţi playerul, apoi conectaţi adaptorul USB
pentru reţea LAN wireless (UWA-BR100
disponibil din octombrie 2011) la una dintre
mufele USB ale aparatului (aflate în partea din
spate a acestuia).
b
• Este posibil ca adaptorul LAN wireless USB să
nu fie disponibil în unele regiuni/ţări.
• Sensibilitatea recepţiei se modifică în funcţie
de mediu. Folosiţi cablul de extensie furnizat
împreună cu adaptorul LAN wireless USB, dacă
este necesar.
Adaptor USB pentru reţea LAN
Internet
Modem ADSL/
modem de cablu
Router de
bandă largă
z Este recomandată folosirea unui cablu de
interfaţă ecranat (cablu LAN) direct sau
inversor .
Cablu LAN (nu este furnizat)
Router LAN
wireless
Modem ADSL/
modem de cablu
Internet
Conectarea fără cablu
(numai pentru BDP-S590)
Folosiţi secţiunea LAN wireless încorporată în
acest player.
Cablu LAN
(nu este furnizat)
Router LAN
wireless
Modem ADSL/
Internet
modem de cablu
15
Pasul 4 : Configurare facilă (Easy Setup)
Când porniţi aparatul pentru prima
dată
Aşteptaţi o scurtă perioadă până ce playerul porneşte şi iniţiază operaţia [Easy Initial
Settings] (Reglaje iniţiale facile).
5 Efectuaţi reglajele facile [Easy Initial
Settings] (Reglaje iniţiale facile).
Urmăriţi instrucţiunile afişate pe ecran
pentru a efectua reglajele de bază folosind
butoanele </M/m/, şi butonul ENTER
al telecomenzii.
1 Introduceţi două baterii R6 (mărimea
AA) potrivind capetele 3 şi # ale
bateriilor cu marcajele din interiorul
compartimentului pentru baterii.
b Când este definitivată procedura [Easy Initial
Settings] (Reglaje iniţiale facile), selectaţi
[Easy Network Settings] (Reglaje facile de
reţea) pentru a utiliza funcţiile de reţea ale
player-ului.
2 Conectaţi player-ul la priza de perete.
Spre priza de perete
3 Apăsaţi [/1 pentru a porni player-ul.
4 Porniţi televizorul, apoi comutaţi
selectorul de intrare al televizorului
dvs. pentru ca pe ecran să apară
semnalul de la player.
16
Redare
Redarea unui disc
Pentru informaţii legate de discurile ce pot fi redate,
consultaţi „Discuri ce pot fi redate” (pag. 35).
1 Puneţi selectorul de intrări al televizorului
în poziţia ce permite afişarea pe ecranul
televizorului a semnalului de la acest
player.
2 Apăsaţi butonul Z şi puneţi un disc pe
suportul pentru discuri.
Pentru a beneficia de
BONUSVIEW / BD-LIVE
Anumite discuri BD-ROMs cu sigla „BD-LIVE”*
conţin un supliment de conţinut şi alte date care
pot fi preluate pentru a vă delecta.
*
1 Conectaţi o memorie USB la portul USB
al player-ului (pag. 9).
Folosiţi ca memorie locală o memorie USB de
1 GB sau mai mult.
2 Pregătiţi BD-LIVE (numai BD-LIVE).
Cu partea care urmează
a fi redată orientată în jos
3
Apăsaţi butonul Z pentru a închide
compartimentul pentru discuri.
Începe redarea.
Dacă redarea nu începe automat, selectaţi
din categoria
[Video],
[Muzică] sau
[Foto], apoi apăsaţi ENTER.
• Conectaţi aparatul la o reţea (pag. 15).
• Alegeţi pentru [BD Internet Connection]
varianta [Allow] (pag. 28).
3 Introduceţi un BD-ROM cu BONUSVIEW/
BD-LIVE.
Metoda de funcţionare diferă în funcţie de disc.
Consultaţi instrucţiunile ce însoţesc discul.
z
Pentru a şterge datele din memoria USB, selectaţi
[Video] şi apăsaţi
[Erase BD Data] din
ENTER. Toate datele stocate în directorul „buda”
vor fi şterse.
17
Pentru a beneficia de Blu-ray
3D
Puteţi beneficia de discurile Blu-ray 3D cu sigla*
„Blu-ray 3D”.
*
1 Pregătiţi redarea unui disc Blu-ray 3D.
• Conectaţi aparatul la televizorul dvs.
compatibil 3D folosind un cablu HDMI de
mare viteză (High Speed).
• Efectuaţi reglajele pentru „3D Output Setting”
şi „TV Screen Size Setting for 3D” din
secţiunea „Screen Setting” (pag. 25).
2 Introduceţi un disc Blu-ray.
Metoda de funcţionare diferă în funcţie de disc.
Consultaţi instrucţiunile ce însoţesc discul.
z Consultaţi, de asemenea, manualul de
utilizare al televizorului şi al dispozitivului
conectat.
Afişarea informaţiilor
referitoare la redare
Puteţi vizualiza informaţii referitoare la redare etc.
apăsând butonul DISPLAY.
Informaţia afişată diferă în funcţie de tipul discului
şi de starea aparatului.
Exemplu : la redarea unui BD-ROM
1 Rezoluţia la ieşire/ Frecvenţa video
2 Numărul sau denumirea titlului
3 Unghiul curent selectat.
4 Reglajul audio curent selectat
5 Funcţii disponibile (
audio,
subtitrare)
unghi,
6 Informaţii legate de redare
Sunt afişate modul de redare, bara ce indică
progresul redării, tipul de disc, tipul de codaredecodare video, viteza de transfer, tipul de
redare repetitivă, timpul de redare scurs şi
timpul total de redare.
7 Numărul capitolului.
Redarea datelor stocate
pe un dispozitiv USB
Pentru informaţii privind „Tipuri de fişiere care
pot fi redate“, consultaţi pag. 36.
1 Conectaţi dispozitivul USB la mufa
USB a player-ului (pag. 9).
Înainte de conectare, consultaţi manualul de
instrucţiuni furnizat împreună cu dispozitivul
USB.
2 Alegeţi
[Video],
[Music] sau
[Photo] în meniul principal, folosind
butoanele </,.
3 Alegeţi
[Dispozitiv USB] folosind
butoanele M/m, apoi apăsaţi ENTER.
18
Redarea prin intermediul reţelei
Pentru a beneficia de
Sony Entertainment
Network
Facilitatea
Sony
Entertainment
Network
funcţionează ca portal de Internet, funizând direct
pentru player-ul dvs. conţinut de pe Internet şi o
varietate de programe de divertisment la cerere.
z
• Unele materiale de pe Internet pot cere să fie
înregistrate pe calculator înainte de a putea fi
redate.
• O parte a conţinutului de Internet este posibil să
nu fie disponibil în anumite regiuni/ ţări.
1
Conectaţi playerul la o reţea
(pag. 15).
2 Apăsaţi butonul SEN al telecomenzii.
3 Alegeţi simbolul unui conţinut de pe
Internet şi o varietate de divertisment
la cerere folosind butoanele
</M/m/,, apoi apăsaţi ENTER.
Folosirea panoului de comandă
pentru transmisia video
1 Afişajul butoanelor de comandă
Apăsaţi </M/m/, sau ENTER pentru
operaţiile de redare.
2 Indicatorul pentru progresul redării, cursorul
care indică poziţia curentă, timpul de redare,
durata fişierului video.
3 Condiţiile din reţea
indică tăria semnalului în cazul
conexiunilor wireless
indică o conexiune prin cablu.
4 Indicatorul vitezei de transmisie prin reţea.
5 Numele următorului fişier video.
6 Numele fişierului video curent selectat.
Redarea fişierelor dintr-o
reţea la domiciliu (DLNA)
Un produs compatibil DLNA poate reda, prin
intermediul reţelei, fişiere video/ de muzică/
foto stocate în memoria altui produs compatibil
DLNA.
1 Pregătirea pentru folosirea DLNA.
• Conectaţi player-ul la o reţea (pag. 15).
• Pregătiţi celelalte echipamente compatibile
DLNA necesare. Consultaţi manualul de
instrucţiuni furnizat împreună cu acest
produs.
Panoul de comandă este afişat când începe redarea
unui fişier video. Simbolurile afişate pot diferi în
funcţie de programul cu conţinut de Internet.
Pentru reafişare, apăsaţi DISPLAY.
19
Pentru redarea unui fişier de la
un server DLNA prin intermediul
acestui aparat (player DLNA)
Redarea aceleiaşi muzici în
camere diferite
(Transmisie pentru serbare)
Puteţi reda fişiere de muzică de pe acest player
(gazdă serbare) simultan în mai multe camere,
în care se află alte echipamente marca Sony
compatibile DLNA (invitaţi serbare) conectate
la player şi care beneficiază de funcţia PARTY
STREAMING sau vice versa.
Server
Player
Selectaţi simbolul de server DLNA de la
[Video],
[Muzică] sau
[Foto], apoi alegeţi
fişierul care doriţi să fie redat.
Pentru redarea unui fişier de la
un server DLNA folosind un alt
echipament (Renderer)
Când sunt redate, cu acest player, fişiere de la
un server DLNA, puteţi utiliza un echipament
compatibil cu controler-ul DLNA (telefon mobil
etc.) pentru a comanda redarea.
1 Pregătiţi transmisia pentru o serbare
PARTY STREAMING.
• Conectaţi playerul la o reţea (pag. 15).
• Conectaţi în reţea echipamente compatibile
cu funcţia PARTY STREAMING.
Pentru a utiliza player-ul ca echipament
gazdă a unei serbări
Selectaţi o pistă din
[Music], apoi selectaţi
[Start PARTY] (Începerea serbării) din meniul
de opţiuni pentru ca serbarea să înceapă.
Pentru a utiliza player-ul ca echipament
invitat la o serbare
Selectaţi
(Party) din (Music), apoi selectaţi
simbolul corespunzător echipamentului gazdă.
Server
Renderer
Controller
Acţionaţi această unitate folosind un controler
DLNA. Consultaţi manualul de instrucţiuni
furnizat pentru Controlerul DLNA.
20
b Vânzarea şi gama de produse compatibile cu
facilitatea PARTY STREAMING diferă de la o
regiune la alta.
Opţiuni disponibile
Apăsarea butonului OPTIONS vă pune la
dispoziţie o varietate de reglaje şi operaţii de
redare. Elementele disponibile diferă în funcţie
de situaţie.
Element
Opţiuni generale (Common options)
[Chapter
Search]
[Audio]
Element
[Repeat
Setting]
[3D Menu]
[Play]/[Stop]
[Play from
start]
Detalii
Stabileşte modul repetitiv.
• Simulated 3D : ajustează
efectul 3D simulat.
• 3D Depth Adjustment :
ajustează adâncimea de
imagine 3D.
• Redare 2D : stabileşte pentru
redare varianta 2D.
Porneşte sau opreşte redarea.
Pentru redarea unui element de
la început.
(Video) only - doar pentru video
Element
[3D Output
Setting]
[A/V SYNC]
[Video
Settings]
[Pause]
[Top Menu]
[Menu/
Popup
menu]
Detalii
Stabileşte dacă să fie sau nu
transmis la ieşire semnal video
3D în mod automat.
Stabileşte diferenţa temporală
între imagine şi sunet, prin
întârzierea sunetului la ieşire
în raport cu imaginea la ieşire.
(între 0 şi 120 milisecunde)
• [Picture Quality Mode] :
Pentru a regla imaginea în
diferite condiţii de iluminare
din jur.
• [BNR] : Reduce zgomotul
bloc mozaicat din imagine.
• [MNR] : Reduce zgomotul
minor de contur (zgomot
ţânţar).
Pentru a face o pauză de
redare.
Afişează meniul principal al
unui disc BD sau DVD.
Afişează meniul extensibil
al unui disc BD-ROM sau
meniul unui DVD.
[Title
Search]
[Subtitle]
[Angle]
[IP Content
Noise
Reduction]
[Video
Search]
Detalii
Pentru căutarea unui titlu pe
un disc video BD-ROM /
DVD VIDEO şi redarea de la
început.
Pentru căutarea unui capitol şi
redarea de la început.
Schimbă pista corespunzătoare
limbii folosite în cazul pistelor
multilingve înregistrate pe
un BD-ROM/ DVD VIDEO.
Selectează coloana sonoră la
CD-uri.
Comută limba folosită
pentru subtitrare când pe un
BD-ROM/ DVD VIDEO
subtitrarea este multilingva.
Comută către un alt unghi de
vedere atunci când pe discul
video BD-ROM/DVD VIDEO
sunt înregistrări multiunghi.
Ajustează calitatea imaginii
conţinutului de pe Internet.
Afişează informaţiile de pe un
BD-ROM/DVD ROM pe baza
tehnologiei Gracenote. Caută
informaţii asociate folosind
cuvinte cheie de la Gracenote
când este selectată una dintre
opţiunile [Cast] sau [Related].
Este afişată o listă de titluri
la selectarea uneia dintre
opţiunile [Playback History]
sau [Search History].
(Music) only - doar pentru muzică
Element
Detalii
[Add
Slideshow
BGM]
[Start
PARTY]
Marchează fişiere de sunet din
memoria USB ca fundal sonor
pentru succesiunile de imagini.
Începe o serbare folosind sursa
selectată. În funcţie de sursă,
este posibil ca acest element să
nu fie afişat.
21
Element
Detalii
[Leave
PARTY]
Este părăsită o serbare la care
participă player-ul. Funcţia
PARTY STREAMING
continuă să fie activă la celelalte
echipamente participante.
Încheie o serbare la care
participă player-ul. Funcţia
PARTY STREAMING se
încheie pentru toate celelalte
produse participante.
Sunt afişate informaţii de pe
audio CD (CD-DA) pe baza
tehnologiei Gracenote. Sunt
căutate informaţii asociate
folosindu-se cuvinte cheie de
la Gracenote când selectaţi
[Track], [Artist] sau [Related].
Este afişată o listă a titlurilor
când selectaţi [Playback
History] sau [Search History].
[Close
PARTY]
[Music
Search]
(Photo) only - doar pentru imagini
Element
Detalii
[Slideshow
Speed]
Modifică viteza de succesiune
a imaginilor.
[Slideshow
Effect]
Stabileşte efectele pentru
succesiunile de imagini.
[Slideshow
BGM]
• [Off] : Opreşte funcţia.
• [My music from USB]:
Stabileşte fişierele de muzică
înregistrate în secţiunea
[Add Slideshow BGM].
• [Play from Music CD] :
Stabileşte pistele de pe
discul CD-DA.
Comută între [Grid View] şi
[List View].
Redarea unei succesiuni de
imagini.
Fotografia este rotită în sens
anti-orar cu 90°.
Fotografia este rotită în sens
orar cu 90°.
[Change
Display]
[Slideshow]
[Rotate Left]
[Rotate
Right]
22
Internet
Parcurgerea site-urilor de internet
Puteţi să conectaţi aparatul la Internet şi să aveţi
acces la diverse site-uri web.
1 Pregătiţi aparatul pentru parcurgerea
site-urilor web (Internet Browser).
Conectaţi player-ul la o reţea (pag. 15).
2 Alegeţi
(Network) în meniul
principal, folosind butoanele </,.
Interfaţa corespunzătoare
facilităţii Internet Browser
Puteţi consulta informaţiile furnizate de site-urile
web apăsând butonul DISPLAY.
Interfaţa cu informaţii diferă în funcţie de site-ul
web şi de starea paginii.
3 Selectaţi
(Internet Browser)
folosind butoanele M/m, apoi apăsaţi
ENTER.
z Anumite site-uri web folosesc funcţii care nu
sunt compatibile cu acest browser. Anumite
site-uri de internet este posibil să nu fie
afişate corect.
Pentru a introduce un URL
Selectaţi [URL entry] din meniul de opţiuni.
Introduceţi URL-ul cu ajutorul tastelor virtuale,
apoi selectaţi [Enter].
Pentru a stabili o anumită
pagină de pornire
La afişarea paginii pe care vreţi să o stabiliţi
pentru pornire, selectaţi [Set as start page] din
meniul de opţiuni.
Pentru a reveni la pagina
precedentă
Selectaţi [Previous page] din meniul de opţiuni.
Când nu apare pagina precedentă deşi aţi selectat
opţiunea [Previous page], selectaţi [Window List]
din meniul de opţiuni şi selectaţi pagina la care
doriţi să reveniţi din listă.
Pentru a părăsi facilitatea
Internet Browser
Apăsaţi butonul HOME.
1 Titlul paginii
2 Adresa paginii
3 Cursor
Deplasaţi-vă apăsând </M/m/,. Aşezaţi
cursorul în dreptul legăturii pentru site-ul pe
care doriţi să îl vizionaţi, apoi apăsaţi ENTER.
Este afişat site-ul web aflat în legătură.
4 Simbolul SSL
Este afişat când site-ul web este securizat şi
conectat în siguranţă.
5 Indicatorul tăriei semnalului
Numai când player-ul este conectat la o reţea
wireless.
6 Bara de evoluţie/ Simbol de preluare
Apare când pagina este în curs de citire sau la
preluarea / transferul unui fişier.
7 Câmp pentru introducerea textului
Apăsaţi ENTER când alegeţi [Input] din
meniul de opţiuni pentru a face accesibilă
tastatura virtuală.
8 Indicator liniar de parcurgere
Apăsaţi </M/m/, pentru vă deplasa spre
stânga, în sus, în jos, spre dreapta pe pagină.
23
Opţiuni disponibile
Sunt disponibile diverse reglaje şi operaţii la
apăsarea butonului OPTIONS.
Elementele disponibile diferă în funcţie de
situaţie.
Element
Detalii
Afişează reglajele de parcurgere
a site-urilor de Internet.
• [Zoom] : Măreşte sau micşorează dimensiunea conţinutului afişat.
• [JavaScript Setup] : activează
sau dezactivează Java Script.
• [Cookie Setup] : stabileşte
dacă să fie sau nu acceptate
„cookies”.
• [SSL Alarm Display] :
activează sau dezactivează
SSL.
[Input]
Afişează tastatura virtuală
ce permite introducerea de
caractere în timpul parcurgerii
de site-uri web.
[Break]
Deplasează cursorul pe
rândul următor în fereastra de
introducere a textului.
[Delete]
Şterge un caracter din partea
stângă a cursorului, la
introducerea de text.
[Window List] Este afişată o listă a tuturor
site-urilor web.
Vă permite să reveniţi la siteul web anterior afişat, prin
selectarea ferestrei.
[Bookmark
Este afişată lista site-urilor
List]
marcate pentru a fi reţinute.
[URL entry]
Vă permite să introduceţi un
URL când este afişată tastatura
virtuală.
[Previous
Pentru deplasarea la pagina
page/ Next
precedentă / următoare.
[Browser
Setup]
page]
[Cancel
loading]
Opreşte accesarea unei pagini.
[Reload]
Accesează din nou aceeaşi
pagină.
24
Element
[Add to
Bookmark]
[Set as start
page]
[Open in new
windows]
[Character
encoding]
[Display
certificate]
Detalii
Adaugă pagina curentă în
lista celor marcate pentru a fi
reţinute.
Stabileşte site-ul web curent
afişat ca pagină de pornire
implicită.
Deschide o legătură într-o
nouă fereastră.
Stabileşte codul de caractere.
Vizualizarea certificatelor de
server transmise de pagini
compatibile SSL.
Reglaje şi ajustări
Folosirea interfeţei de
configurare
(Setup) în meniul principal
Selectaţi
atunci când este necesar să modificaţi reglajele
playerului. Reglajele implicite sunt subliniate.
1 Alegeţi
(Setup) în meniul
principal, folosind butoanele </,.
2 Selectaţi simbolul categoriei de
reglaje folosind butoanele M/m, apoi
apăsaţi ENTER.
[ Network Update] Actualizarea prin reţea
Selectaţi [OK] pentru a actualiza software-ul
player-ului prin intermediul reţelei.
z
• Vă recomandăm să actualizaţi software-ul de
reţea la fiecare 2 luni (aproximativ).
• Pentru informaţii despre actualizare, vizitaţi
următoarele pagini de Internet :
– pentru clienţii din ţările europene :
http://support.sony-europe.com/
– pentru clienţii din Australia/ Noua Zeelandă :
http://sony-asia.com/support/
x [TV Type] - modul ecranului
[16:9]: Alegeţi această variantă la conectarea unui
televizor panoramic sau cu funcţie panoramică.
[4:3]: Alegeţi această variantă la conectarea unui
televizor 4:3 fără funcţie panoramică.
x [Screen Format] - formatul ecranului
[Full]: Alegeţi această variantă la conectarea
unui televizor cu funcţie panoramică. O imagine
în format 4:3 va fi afişată în format 16:9 chiar şi
pe un televizor panoramic.
[Normal]: Modifică dimensiunea imaginii
pentru a se potrivi cu ecranul, păstrând raportul
iniţial al imaginii.
x [DVD Aspect Ratio] - raportul de
imagine
[Letter Box]: Afişează o imagine panoramică cu
benzi negre deasupra şi dedesubt.
[Pan & Scan]: Foloseşte tot ecranul pentru o
imagine care are marginile laterale decupate.
[ Screen Settings ]Reglaje pentru ecran
x [3D Output Setting] - reglaj ieşire 3D
[Auto]: În mod normal alegeţi această variantă.
[Off]: Alegeţi această variantă pentru afişarea
întregului conţinut în 2D.
x [TV Screen Size Setting for 3D] –
Stabilirea dimensiunii ecranului TV
pentru 3D
x [Cinema Conversion Mode] - mod de
conversie cinematografică
[Auto]: În mod normal alegeţi această variantă.
Playerul detectează în mod automat dacă
materialul este pe bază de video sau pe bază film
şi comută la metoda de conversie adecvată.
[Video]: Este stabilită metoda de conversie
adecvată pentru materialul pe bază de video,
indiferent de tipul materialului.
Stabileşte dimensiunea ecranului pentru
televizorul dvs. 3D.
25
x [Output Video Format] - format video
de ieşire
x [HDMI Deep Color Output] - adâncimea
de culoare la ieşirea HDMI
[HDMI]: În mod normal, alegeţi [Auto]. Selectaţi
[Original Resolution] pentru a trimite la ieşire
rezoluţia înregistrată pe disc. Dacă rezoluţia este
mai mică decât rezoluţia SD, este scalată până la
rezoluţia SD.
[Auto]: În mod normal alegeţi această variantă.
[16 bit], [12bit], [10bit]: Atunci când televizorul
conectat este compatibil Deep Colour, este trimis
la ieşire semnal video pe 16 biţi/12 biţi/10 biţi.
[Video]: Se trece în mod automat la cea mai
joasă rezoluţie.
[Off]: Alegeţi această variantă atunci când
imaginea este instabilă sau culorile apar
nenaturale.
x [BD-ROM 24p Output] - Ieşire BD-ROM
24p
x [Pause Mode] - modul pauză
[Auto]: Sunt trimise la ieşire semnale video 1920
× 1080p/ 24Hz numai atunci când conectaţi un
televizor compatibil 1080/24p folosind mufa de
ieşire HDMI OUT.
[Auto]: În mod normal alegeţi această variantă.
Imaginile dinamice în mişcare vor apărea clare.
[Frame]: Imaginile statice sunt afişate la înaltă
rezoluţie.
[On]: Activarea funcţiei.
[Off]: Alegeţi această variantă atunci când
televizorul dvs. nu este compatibil cu semnale
video 1080/24p.
x [DVD-ROM 24p Output] - Ieşire DVDROM 24p
[Auto]: Sunt trimise la ieşire semnale video 1920
× 1080p/ 24Hz numai atunci când conectaţi un
televizor compatibil 1080/24p folosind mufa de
ieşire HDMI OUT.
[Off]: Alegeţi această variantă atunci când
televizorul dvs. nu este compatibil cu semnale
video 1080/24p.
[ Audio Settings ]
Reglaje audio
x [Audio (HDMI)]
[Auto]: În mod normal alegeţi această variantă.
Sunt trimise la ieşire semnale corespunzător cu
starea dispozitivului HDMI conectat.
[PCM]: Sunt trimise la ieşire semnale PCM prin
mufa HDMI OUT .
x [DSD Output Mode]
[Auto]: Este detectat în mod automat televizorul
conectat şi este ales reglajul de culoare potrivit.
[On]: Trimite la ieşire semnale DSD de la mufa
HDMI OUT la redarea unui Super Audio CD.
Când este selectată varianta [On], nu este transmis
nici un semnal de ieşire la celelalte mufe.
[YCbCr (4:2:2)]: Este trimis la ieşire semnal
video YCbCr 4:2:2.
[Off]: Trimite la ieşire semnale PCM de la mufa
HDMI OUT la redarea unui Super Audio CD.
[YCbCr (4:4:4)]: Este trimis la ieşire semnal
video YCbCr 4:4:4.
x [BD Audio Mix Setting]
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[RGB]: Este trimis la ieşire semnal video RGB.
[On]: Trimite la ieşire semnal audio obţinut prin
mixarea canalului interactiv şi a celui secundar
cu canalul principal.
[Off]: Trimite la ieşire numai semnal audio
primar. Alegeţi această variantă pentru a trimite
la ieşire semnale audio HD către un amplificator
(receptor) AV.
26
x [Dolby Digital/ DTS]
[Downmix PCM]: Converteşte pentru a trimite
la ieşire semnale PCM Liniar. Alegeţi această
variantă la conectarea unui dispozitiv audio fără
decodor încorporat Dolby Digital sau DTS.
[Bitstream]: Alegeţi această variantă la conectarea
unui dispozitiv audio cu decodor încorporat
Dolby Digital sau DTS.
x [DTS Neo:6]
[Cinema] / [Music] : Transmite la ieşire sunet
multicanal, simulat, pornind de la surse cu 2
canale, prin intermediul mufei HDMI OUT, în
funcţie de capacitatea echipamentului conectat,
folosind modul DTS Neo:6 Cinema sau modul
DTS Neo:6 Music.
[ BD/DVD Viewing
Settings ] - Reglaje pentru
vizionarea BD/DVD
x [BD/DVD Menu Language]
Alege limba de bază a meniului pentru discuri
BD-ROM sau DVD VIDEO.
Dacă alegeţi [Select Language Code], este afişată
interfaţa pentru introducerea codului de limbă.
Introduceţi codul de limbă regăsit în „Lista
codurilor de limbă” (pag. 38).
x [Audio Language]
[Off]: Transmite la ieşire sunetul cu numărul
original de canale, prin intermediul mufei HDMI
OUT.
Alege limba de bază a coloanei sonore pentru
discuri BD-ROM sau DVD VIDEO.
Dacă alegeţi [Original], este aleasă limba care are
prioritate pe disc. Dacă alegeţi [Select Language
Code], este afişată interfaţa pentru introducerea
codului de limbă. Introduceţi codul de limbă
regăsit în „Lista codurilor de limbă” (pag. 38).
x [Audio DRC]
x [Subtitle Language] - subtitrare
[Auto]: Redarea se efectuează la parametrii
dinamici specificaţi de disc (numai pentru BDROM). Alte tipuri de discuri sunt redate la nivelul
[On].
Alege limba de bază a subtitrării pentru discuri
BD-ROM sau DVD VIDEO.
Dacă alegeţi [Select Language Code], este afişată
interfaţa pentru introducerea codului de limbă.
Introduceţi codul de limbă regăsit în „Lista
codurilor de limbă” (pag. 38).
[On]: Redarea se efectuează la un nivel standard
de compresie .
[Off]: Redarea se efectuează fără compresia
dinamicii. Este produs un sunet mai dinamic.
x [Downmix]
[Surround]: Sunt trimise la ieşire semnale audio
cu efect surround. Alegeţi această variantă la
conectarea unui dispozitiv audio care acceptă
Dolby Surround (Pro Logic) sau DTS Neo:6.
[Stereo]: Sunt trimise la ieşire semnale audio
fără efect surround. Alegeţi această variantă la
conectarea unui dispozitiv audio care nu acceptă
Dolby Surround (Pro Logic) sau DTS Neo:6
x [BD Hybrid Disc Playback Layer] redarea straturilor unui disc hibrid
[BD]: Se redă stratul BD.
[DVD/CD]: Se redă stratul DVD sau CD.
x [BD Internet Connection] - conectarea
la internet a discului BD
[Allow] (Permis) : Alegeţi în mod normal această
variantă.
[Do not allow] (Nu permite): Nu permite
conectarea la Internet.
27
[ Parental Control
Settings ] - Reglaje
[ Music Settings ]
- Reglaje pentru muzică
pentru control parental
x [Password] - parolă
Stabileşte sau schimbă parola pentru funcţia de
control parental. Parola vă permite să restricţionaţi
accesul la redarea unui BD-ROM, DVD VIDEO
sau la redarea video de pe Internet. Dacă este
necesar, puteţi diferenţia nivelele de restricţie
pentru BD-ROM, DVD VIDEO sau Internet.
x [Parental Control Area Code] - codul
parental de regiune
Redarea anumitor discuri BD-ROM, DVD
VIDEO sau fişiere video de pe Internet poate
fi limitată în funcţie de regiunea geografică.
Anumite scene pot fi blocate sau înlocuite cu
alte scene. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran şi
introduceţi parola dvs. de 4 cifre.
x [BD Parental Control] - control parental
pentru discuri BD / [DVD Parental
Control] - control parental pentru DVD/
[Internet Video Parental Control] control parental pentru conţinut video
de Internet
La activarea controlului parental, anumite scene
pot fi blocate sau înlocuite cu alte scene. Urmaţi
instrucţiunile de pe ecran şi introduceţi parola
dvs. de 4 cifre.
x [Internet Video Unrated] - conţinut
video de Internet neevaluat
[Allow]: Este permisă redarea conţinutului
video de Internet neevaluat.
[Block]: Conţinutul video de Internet neevaluat
este blocat.
x [Super Audio CD Playback Layer]
- Stratul Super Audio CD redat
[Super Audio CD]: este redat stratul SACD.
[CD]: Este redat stratul CD.
x [Super Audio CD Playback Channels]
- Canale Super Audio CD redate
[DSD 2ch]: Este redată zona cu 2 canale.
[DSD Multi]: Este redată zona multicanal.
[ System Settings ]
- Reglaje de sistem
x [OSD Language]
Stabileşte limba de afişare pe ecran a
interfeţelor.
x [Dimmer] - luminozitate
[Bright]: Luminozitate crescută.
[Dark]: Luminozitate redusă.
[Off]: Opreşte iluminarea în timpul redării.
Luminozitatea este mai redusă în timpul altor
operaţii decât la redare.
x [Control for HDMI]
[On]: Vă permite folosirea funcţiei BRAVIA
SYNC.
Sunt disponibile facilităţile :
– One-Touch Play
– System Power-Off
– Language follow
[Off]: Opreşte această funcţie.
z
Pentru detalii, consultaţi manualul furnizat
împreună cu televizorul sau componentele.
28
x [HDMI: Linked to TV-OFF]
[On]: Playerul şi componentele compatibile
HDMI se opresc în mod automat atunci când
televizorul conectat intră în modul standby
(BRAVIA Sync).
[Off]: Opreşte această funcţie.
x [Quick Start Mode]
x [System information] - informaţii de
sistem
Este afişată versiunea de software a playerului şi
adresa MAC.
x [Software License Information] informaţii privind licenţa software-ului
Sunt afişate informaţiile legate de Licenţa pentru
software.
[On]: Scurtează perioada necesară pentru pornirea
aparatului.
[Off]: Reduce consumul de putere în standby.
x [Auto Standby]
[On]: Se revine automat în modul standby dacă
nu a fost apăsat nici un buton timp de peste 30
de minute.
[Off]: Opreşte această funcţie.
x [Auto Display]
[On]: Pe ecran sunt afişate în mod automat
informaţii la schimbarea titlurilor, modurilor de
imagine, semnalelor audio etc.
[Off]: Informaţiile sunt afişate numai atunci
când apăsaţi DISPLAY.
x [Screen Saver]
[On]: Activează funcţia de protecţie a ecranului.
Imaginea de protecţie a ecranului apare dacă nu
folosiţi playerul pentru mai mult de 10 minute,
când pe ecran este afişată o interfaţă.
[Off]: Opreşte această funcţie.
x [Software Update Notification]
[On]: Stabileşte ca playerul să vă semnaleze cele
mai noi versiuni software, pag. 25.
[Off]: Opreşte această funcţie.
x [Gracenote Settings]
[Auto]: Preia automat informaţiile despre disc
când redarea acestuia se opreşte. Conectarea la
reţea este necesară pentru preluare.
[ Network Settings ]
- Reglaje de reţea
x [Internet settings]
Conectaţi mai întâi playerul la reţea. Pentru
detalii, consultaţi secţiunea „Pasul 3 : Pregătirea
pentru conectarea la reţea“ (pag. 15).
[Wired Setup]: Alegeţi această variantă atunci
când aţi conectat aparatul direct la un router de
bandă largă, folosind un cablu LAN.
[Wireless Setup (încorporat)] – numai la modelul
BDP-S590 : Selectaţi aceasta când doriţi să
folosiţi LAN wireless care este încorporat în
player pentru conectarea la reţeaua fără fir.
[USB Wireless Setup] – numai la modelul BDPS490 : Alegeţi această variantă atunci când
folosiţi un adaptor LAN wireless USB, pentru o
conexiune într-o reţea fără fir.
[View Network Status]: Este afişată starea curentă
a reţelei.
z
Pentru mai multe detalii, vizitaţi următorul site
de Internet şi citiţi cele mai frecvente întrebări
(FAQ) :
http://support.sony-europe.com/
x [Network Connection Diagnostic]
Puteţi efectua diagnosticarea reţelei pentru a
verifica dacă a fost realizată în mod corespunzător
conexiunea.
[Manual]: Sunt preluate informaţiile despre disc
când este selectată una dintre opţiunile [Video
Search] sau [Music Search].
29
[ Easy Setup ] x [Connection Server Setting]
Stabileşte dacă să fie afişat sau nu server-ul
conectat.
x [Renderer Set-up]
[Automatic Access Permission] : Stabileşte dacă
să fie permis sau nu accesul automat de la un
produs recent detectat, compatibil cu rendererul DLNA.
[Renderer Name] : afişează denumirea playerului aşa cum este prezentată în lista cu alte
produse DLNA din reţea.
x [Renderer Access Control]
Este afişată o listă a produselor compatibile cu
controler-ul DLNA şi este stabilit dacă fiecare
produs este accesibil prin intermediul player-ului
sau nu.
x [Party Auto Start]
Reglaje facile
x [Easy Initial Settings]
Selectaţi [Easy Initial Settings] pentru a
specifica reglajele de bază. Urmaţi instrucţiunile
afişate pe ecran.
x [Easy Network Settings]
Selectaţi [Easy Network Settings] pentru a
specifica reglajele de reţea. Urmaţi instrucţiunile
afişate pe ecran.
[Resetting] Reiniţializare
[On]: Este începută o serbare (PARTY) sau
se alătură uneia deja în curs de desfăşurare, la
solicitarea unui produs din reţea compatibil cu
funcţia PARTY STREAMING.
[Off]: Este oprită funcţia.
x [Reset to Factory Default Setting]
Puteţi aduce toate reglajele playerului la valorile
stabilite în fabrică prin selectarea unui grup de
elemente. Toate valorile elementelor din acel
grup vor fi aduse la valorile iniţiale.
x [Media Remote Device Registration]
x [Initialize Personal Information]
Puteţi şterge informaţiile personale stocate în
player.
Înregistrează dispozitivul dvs. de comandă la
distanţă („Media Remote”).
x [Registered Media Remote Device]
Afişează o listă a dispozitivelor dvs. de comandă
la distanţă („Media Remote”).
x [Remote start]
[On] : activează sau dezactivează player-ul cu
ajutorul „Media Remote” (dispozitiv de comandă
la distanţă) la conectarea la reţea.
[Off] : Dezactivează funcţiile.
b
• Această funcţie nu acţionează împreună cu
adaptorul LAN wireless USB (numai pentru
BDP-S490).
30
Informaţii suplimentare
Soluţionarea
problemelor
Dacă în timpul utilizării aparatului întâmpinaţi
oricare dintre problemele prezentate mai jos,
folosiţi acest ghid de soluţionare a defecţiunilor
care vă ajută să remediaţi problemele apărute
înainte de a solicita reparaţii. În cazul în care
problema persistă, consultaţi cel mai apropiat
dealer Sony.
Imagine
Imaginea nu este prezentă sau nu
este trimisă în mod corespunzător la
ieşire
• Verificaţi dacă toate cablurile de conexiune
sunt ferm conectate (pag. 13).
• Comutaţi selectorul de intrare al televizorului
dvs. pentru a afişa semnal primit de la player.
• Reiniţializaţi reglajul pentru rezoluţia video cea
mai redusă la ieşire, apăsând pentru mai mult
de 10 secunde butonul x al playerului.
• În cazul conexiunilor HDMI, încercaţi să :
1 Opriţi şi reporniţi playerul. 2 Opriţi şi
reporniţi echipamentul conectat. 3 Deconectaţi
şi apoi reconectaţi cablul HDMI.
• Mufa HDMI OUT este conectată la un dispozitiv
DVI care nu acceptă tehnologia de protecţie a
drepturilor de autor.
• Pentru conexiuni HDMI, verificaţi reglajele
[Output Video Format] de la [Reglaje pentru
ecran] (pag. 26).
• Atunci când la ieşire sunt trimise semnale
analogice, alegeţi pentru [BD-ROM 24p
Output] sau pentru [DVD-ROM 24p Output]
varianta [Off] la secţiunea [Reglaje pentru
ecran] (pag. 26).
• Pentru discuri BD-ROM, verificaţi opţiunea
[BD-ROM 24p Output] sau [DVD-ROM 24p
Output] de la [Reglaje pentru ecran] (pag. 26).
Limba de afişare pe ecran este
comutată în mod automat când este
conectată mufa HDMI OUT
• În cazul în care pentru [Control for HDMI] a
fost aleasă varianta [ON] (pag. 28), limba de
afişare pe ecran comută corespunzător cu
reglajele de limbă ale televizorului conectat
(dacă modificaţi reglajele televizorului etc.)
Sunet
Sunetul nu este prezent sau nu este
trimis în mod corespunzător la ieşire.
• Verificaţi ca toate cablurile de conexiune să fie
ferm conectate (pag. 13).
• Comutaţi selectorul de intrare al amplificatorului
AV (receptorului) dvs. astfel ca semnalele audio
de la player să ajungă la ieşirea amplificatorului
AV (receptorului).
• În cazul în care semnalul audio nu iese prin
mufa DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL)/
HDMI OUT, verificaţi reglajele audio
(pag. 26).
• În cazul conexiunilor HDMI, încercaţi
următoarele:
1 Opriţi şi reporniţi playerul. 2 Opriţi şi
reporniţi echipamentul conectat. 3 Deconectaţi
şi apoi reconectaţi cablul HDMI.
• În cazul unei conexiuni HDMI, dacă playerul
este conectat la televizor prin intermediul unui
amplificator AV (receptor), încercaţi să conectaţi
cablul HDMI direct la televizor. Deasemenea,
consultaţi manualul de utilizare furnizat
împreună cu amplificatorul AV (receptorul).
• Mufa HDMI OUT este conectată la un dispozitiv
DVI (mufele DVI nu transmit semnal audio).
• Dispozitivul conectat la mufa HDMI OUT nu
acceptă formatul audio al playerului. Verificaţi
reglajele audio (pag. 26).
Datele audio HD nu sunt trimise
la ieşire (pentru Dolby Digital
Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High
Resolution Audio sau DTS-HD Master
Audio).
• Alegeţi pentru pentru [BD Audio MIX Setting]
varianta [Off] la secţiunea [Audio Settings]
(pag. 27).
• Verificaţi dacă amplificatorul AV (receptor)
conectat este compatibil cu fiecare dintre
formatele HD Audio.
Continuă pe pagina următoare T
31
Sunetul interactiv nu este trimis la
ieşire.
• Alegeţi pentru pentru [BD Audio MIX Setting]
varianta [On] la secţiunea [Reglaje audio]
(pag. 27).
Disc
Discul nu este redat
• Discul este murdar sau este îndoit.
• Discul este plasat cu faţa în sus. Amplasaţi
discul cu faţa înregistrată orientată în jos.
• Discul a fost înregistrat într-un format care nu
este redat de acest player. (pag. 36).
• Acest player nu redă discuri care nu au fost
corect finalizate.
• Codul de regiune al discului BD sau DVD nu
se potriveşte cu acest player.
Reţea de divertisment
Sony
Sunetul/ imaginea sunt de slabă
calitate /anumite programe suferă
o pierdere de detalii, în special în
timpul redării cu viteză mărită sau pe
durata scenelor întunecate
• Calitatea imaginii/ sunetului poate fi ameliorată
prin modificarea vitezei conexiunii. Sony
recomandă o viteză de cel puţin 2,5 Mbps
pentru definiţie video standard şi de 10 Mbps
pentru video de înaltă definiţie.
Imaginea este prea mică
• Apăsaţi M pentru a o mări.
Conectarea la reţea
Playerul nu poate fi conectat la reţea
Dispozitive USB
Playerul nu recunoaşte un dispozitiv
USB conectat la player
• Verificaţi dacă dispozitivul USB este ferm
conectat la mufa USB.
• Verificaţi integritatea cablului şi a dispozitivului
USB.
• Verificaţi ca dispozitivul USB să fie pornit.
• Dacă dispozitivul USB este conectat prin
intermediul unui hub USB, conectaţi
dispozitivul USB direct la player.
• Verificaţi conexiunea la reţea (pag. 15) şi
reglajele de reţea (pag. 29).
Nu puteţi conecta calculatorul la
Internet după ce a fost efectuată
procedura [Wi-Fi Protected Setup
(WPS)].
• Reglajele wireless ale router-ului pot fi
modificate automat dacă folosiţi funcţia
Wi-Fi Protected Setup înainte de a efectua
reglajele router-ului. În acest caz, modificaţi
în mod corespunzător reglajele wireless ale
calculatorului.
Nu puteţi conecta player-ul la routerul LAN wireless.
• Verificaţi dacă este pornit router-ul LAN
wireless.
• În funcţie de elementele mediului înconjurător,
de exemplu materialul din care sunt construiţi
pereţii, condiţiile de recepţie a undelor radio
sau de obstacolele dintre player şi router-ul
LAN wireless, distanţa de comunicaţie se poate
scurta. Apropiaţi playerul de router-ul LAN
wireless.
32
• Dispozitivele care folosesc banda de frecvenţe
de 2,4 GHz, cum ar fi cuptoarele cu microunde,
dispozitivele Bluetooth sau echipamentele
digitale fără cabluri, pot întrerupe comunicaţia.
Îndepărtaţi player-ul de astfel de echipamente
sau opriţi respectivele aparate.
Router-ul wireless dorit nu apare în
lista de reţele wireless.
• Apăsaţi RETURN pentru a reveni la interfaţa
precedentă şi efectuaţi încă o dată operaţia de
configurare wireless. Dacă router-ul wireless
dorit nu este detectat nici în acest caz, apăsaţi
RETURN pentru a selecta [Manual registration]
(Înregistrare manuală).
Când porniţi playerul, este afişat mesajul
[A new software version is available.
Please go to the “Setup” section of the
menu and select “Network update” to
perform the update.] (O nouă versiune
software este disponibilă. Vă rugăm
să treceţi la secţiunea „Configurare” a
meniului şi să selectaţi „Network Update“
pentru actualizare).
• Vedeţi [Actualizarea prin reţea] (pag. 25) pentru a
actualiza playerul cu o nouă versiune software.
Nu puteţi activa funcţia PARTY
STREAMING.
• Verificaţi dacă pentru [Party Auto Start] este
aleasă varianta [On] la [Network Settings]
(pag. 30).
Comanda HDMI
(BRAVIA Sync)
Funcţia de comandă pentru HDMI nu
acţionează (BRAVIA Sync)
• Verificaţi ca pentru [Control for HDMI] să fie
aleasă varianta [On] (pag. 28).
• Dacă aţi schimbat conexiunea HDMI, opriţi şi
reporniţi playerul.
• Dacă a intervenit o cădere de tensiune, alegeţi
pentru [Control for HDMI] varianta [Off] apoi
alegeţi din nou pentru [Control for HDMI]
varianta [On] (pag. 28).
• Verificaţi următoarele şi consultaţi manualul de
utilizare furnizat împreună cu echipamentele.
– Componenta conectată este compatibilă
cu funcţia de comandă HDMI [Control for
HDMI].
– Reglajele pentru funcţia de comandă HDMI
ale componentei au fost corect efectuate.
• Atunci când conectaţi playerul la televizor prin
intermediul unui amplificator AV (receptor)
– Dacă amplificatorul AV (receptorul) nu este
compatibil cu funcţia [Control for HDMI],
este posibil să nu puteţi comanda televizorul
de la player.
– Când modificaţi conexiunea HDMI,
când deconectaţi şi reconectaţi cablul de
alimentare, sau dacă a intervenit o cădere de
tensiune, încercaţi următoarele:
1 Comutaţi selectorul de intrare al
amplificatorului AV (receptor) astfel ca
imaginea provenită de la player să apară
pe ecran.
2 Alegeţi pentru [Control for HDMI] varianta
[Off], apoi alegeţi din nou pentru [Control
for HDMI] varianta [On] (pag. 28).
Consultaţi manualul de utilizare
furnizat împreună cu amplificatorul AV
(receptor).
Continuă pe pagina următoare T
33
Funcţia de oprire a alimentării
sistemului (System Power-Off) nu
este disponibilă (BRAVIA Sync).
• Verificaţi dacă pentru [Control for HDMI] şi
[HDMI: Linked to TV-off] este aleasă varianta
[On] (pag. 28).
Altele
Redarea nu este efectuată de la
începutul secţiunii de conţinut
• Apăsaţi OPTIONS, apoi alegeţi [Play from
start] (Redare de la început).
Redarea nu se reia din punctul de
reluare în care aţi întrerupt ultima
dată redarea.
• Punctul de reluare poate fi şters din memorie
atunci când :
– aţi deschis compartimentul pentru discuri,
– aţi deconectat cablul USB,
– redaţi altă secţiune de conţinut,
– aţi oprit playerul.
Compartimentul pentru discuri nu se
deschide şi pe panoul frontal sunt
afişate mesajele „LOCKED” sau „D
ON”.
• Atunci când este afişat mesajul „LOCK”,
playerul este blocat. Pentru a anula blocajul
parental, menţineţi apăsat butonul N până ce
pe panoul frontal este afişat mesajul „UNLCK”
(pag. 9).
• Atunci când este afişat mesajul „D ON”
contactaţi dealer-ul dvs. Sony sau un service
Sony autorizat.
34
Compartimentul pentru disc nu se
deschide şi nu puteţi scoate discul
nici după ce aţi apăsat Z.
• Încercaţi următoarele:
1 Opriţi playerul şi decuplaţi cablul de
alimentare.
2 Recuplaţi cablul de alimentare în timp ce ţineţi
apăsat butonul Z al playerului.
3 Menţineţi apăsat Z până ce se deschide
compartimentul pentru disc.
4 Scoateţi discul.
5 Când pe afişajul panoului frontal apare
indicaţia „OPEN”, menţineţi apăsat butonul
]/1 al player-ului mai mult de 10 secunde
până ce playerul se opreşte.
Pe afişajul panoului frontal apare
indicaţia „Exxxx” sau „TEMP”.
• Atunci când este afişat „Exxxx” contactaţi
cel mai apropiat dealer Sony sau un service
Sony autorizat, şi comunicaţi codul de eroare
apărut.
• Atunci când este afişat „TEMP” aşezaţi playerul într-un loc cu ventilaţie adecvată pentru
a preveni acumularea căldurii în interiorul
acestuia. Indicaţia „TEMP” este afişată pentru
scurt timp.
Playerul nu răspunde la nici o
comandă de la butoane.
• În interiorul playerului a condensat umezeală
(pag. 3).
• Menţineţi apăsat butonul [/1 al playerului mai
mult de 10 secunde până ce playerul se opreşte.
Dacă playerul nu răspunde în continuare la
nici o comandă de la butoane, deconectaţi şi
reconectaţi cablul de alimentare.
Specificaţii
Laser : Laser cu semiconductor
Dimensiuni (aprox.):
430 mm × 199 mm × 42 mm (L/A/Î)
inclusiv părţile proeminente
Intrări şi ieşiri
Masa (aprox.):
1,5 kg
Numele mufei:
tip mufă/ nivel de ieşire/impedanţă în
sarcină)
Temperatură de lucru:
5º C la 35º C
Sistem
LINE OUT R-AUDIO-L:
Mufă phono/2Vrms/10 kilohm
DIGITAL OUT (OPTICAL):
Mufă de ieşire optică/ -18 dBm
(lungimea de undă 660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL):
Mufă Phone/ 0,5Vp-p/ 75 ohm
Umiditate de lucru:
25% la 80%
Accesorii furnizate
Consultaţi pag. 12
Design-ul şi specificaţiile pot fi modificate fără
să fiţi avizaţi.
HDMI OUT:
conector standard HDMI 19-pin
Discuri ce pot fi redate
LINE OUT VIDEO:
Mufă fono/1.0Vp-p/ 75 ohm
LAN (100):
100BASE-TX Terminal
USB:
Mufă USB tip A
(Pentru conectarea unei memorii USB, a
unui cititor de carduri de memorie, a unei
camere foto digitale sau a unei camere
video digitale)
Wireless
(numai pentru BDP-S590)
LAN wireless standard :
IEEE 802.11 b/g/n
Domeniul de frecvenţe :
Banda de 2,4 GHz ; canalele 1 - 13
Modulaţie :
modem DSSS şi OFDM
Caracteristici generale
Cerinţe de alimentare:
220 V – 240 V c.a., 50/60 Hz
Consultaţi pagina 3 pentru mai multe
informaţii.
Disc*1
Blu-ray
DVD*3
CD*3
BD-ROM
BD-R*2/BD-RE*2
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD-DA (CD de muzică)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
*1
Deoarece specificaţiile discurilor Blu-ray sunt
noi şi în curs de dezvoltare, anumite discuri este
posibil să nu poată fi redate, în funcţie de tipul de
disc şi de versiune. Totodată, ieşirea audio diferă
în funcţie de sursă, de mufa de ieşire conectată şi
de reglajele audio selectate.
2)
BD-RE: Ver.2.1
BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3 inclusiv BD-R (tip LTH), tip
pigment organic.
BD-R înregistrat cu un calculator nu poate fi redat
dacă postscripturile sunt înregistrabile.
3)
Un disc CD sau DVD nu va fi redat dacă nu a
fost corect finalizat. Pentru mai multe informaţii,
consultaţi manualul de instrucţiuni ce însoţeşte
dispozitivul de înregistrare.
Consum de putere (aprox.):
• BDP-S490: 15 W
• BDP-S590: 16 W
35
Discuri ce nu pot fi redate
g
g
g
g
g
g
g
g
g
BD cu cartuş,
BDXL,
DVD-RAM,
HD DVD,
discuri DVD Audio,
PHOTO CD,
partea cu date a unui CD-Extras,
Super VCD,
Partea cu material audio de discuri duale
Note legate de discuri
Acest produs este destinat redării discurilor ce
corespund standardului Compact Disc (CD).
Discurile Duale şi anumite discuri de muzică
codate cu ajutorul tehnologiei de protejare a
copyright-ului nu corespund standardului Compact
Disc (CD).
De aceea, aceste discuri este posibil să nu fie redate
de acest aparat.
Note legate de operaţiile de redare
ale unui BD/ DVD
Anumite operaţii de redare ale unui BD/DVD pot
fi impuse intenţionat de producătorii softwareului. Cum sistemul redă un BD/DVD conform
conţinutului discului proiectat de producătorii
software-ului, este posibil ca anumite facilităţi de
redare să nu fie disponibile.
Note legate de discuri BD/ DVD
cu strat dublu
Redarea imaginii şi a sunetului pot fi întrerupte
momentan la trecerea de la un strat la altul.
Codul de regiune
(doar pentru BD-ROM / DVD VIDEO)
Sistemul dvs. are un cod de regiune marcat pe
spatele aparatului şi va reda doar discuri BDROM/ DVD VIDEO marcate cu acelaşi cod de
regiune sau cu simbolul
.
36
Tipuri de fişiere care pot fi
redate
Video
Formatul fişierului
MPEG-1 Video/ PS*1*2
MPEG-2 Video/PS, TS*1*3
MPEG-4 AVC*1*2
WMV9*1*2
AVCHD*2*4
Xvid
Extensii
„.mpg,” „.mpeg,”
„.m2ts”, „.mts”
„.mkv”, „.mp4,”
„.m4v”, „.m2ts”,
„.mts”
„.wmv”, „.asf”
*5
„.avi,”
Muzică
Formatul fişierului
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
AAC/HE-AAC*1*2*6
WMA9 Standard*1*2*6
LPCM
Extensii
„.mp3”
„.m4a”
„.wma”
„.wav”
Foto
Formatul fişierului
JPEG
PNG
GIF
MPO
Extensii
“.jpg,” “.jpeg”
„.png” *7
„.gif” *7
„.mpo” *8
*1 Acest aparat nu redă fişiere codate cu DRM.
*2 Player-ul nu redă acest format de fişier cu un
server DLNA.
*3 Player-ul poate reda numai materiale video
cu definiţie standard cu un server DLNA.
*4 Acest player poate reda fişiere în format
AVCHD Ver. 2.0.
*5 Aparatul redă fişiere în format AVCHD care
sunt înregistrate prin intermediul unei camere
video digitale etc. Discurile în format AVCHD
nu vor fi redate dacă nu sunt corect finalizate.
*6 Aparatul nu redă fişiere codate cu Lossless.
*7 Player-ul nu poate reda fişiere animate tip
PNG sau GIF.
*8 Pentru alte fişiere MPO decât 3D, este afişată
imaginea cheie sau prima imagine.
b
• În funcţie de format, de condiţiile de codare sau
de cele de înregistrare, este posibil ca anumite
fişiere să nu fie redate.
• Este posibil ca anumite fişiere editate cu un
calculator PC să nu fie redate.
• Playerul poate recunoaşte următoarele fişiere
sau directoare de pe discuri BD, DVD, CD sau
de pe dispozitive USB :
– directoare până la nivelul de imbricare 9
– până la 500 de fişiere/ directoare într-un
singur arbore.
• Playerul poate recunoaşte următoarele fişiere
sau directoare stocate pe un server DLNA :
– directoare până la nivelul de imbricare 19
– până la 999 de fişiere/ directoare pe un singur
strat.
• Este posibil ca anumite dispozitive USB să nu
funcţioneze cu acest sistem.
• Sistemul poate recunoaşte dispozitive Mass
Storage Class (MSC) (cum ar fi o memorie flash
sau un HDD) şi dispozitive din categoria celor
de captură de fotografii (SICD) şi o tastatură cu
101 de taste.
• Pentru a evita deteriorarea datelor, a dispozitivului
de memorie USB sau a altor dispozitive, opriţi
player-ul înainte de conectarea sau de decuplarea
memoriei USB sau a altor dispozitive.
• Este posibil ca acest aparat să nu redea uniform
fişiere video de mare viteză înregistrate pe un
DATA CD. Vă recomandăm să vizionaţi astfel
de fişiere înregistrate pe discuri DATA DVD
sau DATA BD.
În legătură cu securitatea
LAN wireless
Deoarece comunicaţia prin intermediul funcţiei
LAN wireless este stabilită prin unde radio,
semnalul wireless poate fi interceptat. Pentru
a proteja comunicaţia wireless, acest aparat
acceptă diverse funcţii de securitate. Aveţi grijă
să realizaţi corect reglajele legate de securitate,
în concordanţă cu mediul reţelei.
Fără securitate
Cu toate că reglajele pot fi efectuate cu uşurinţă,
oricine poate intercepta comunicaţia wireless
sau se poate conecta la reţeaua dvs. wireless,
chiar fără a dispune de instrumente sofisticate.
Reţineţi că există riscul de acces neautorizat sau
de intercepţie a datelor.
WEP
WEP aplică securitatea comunicaţiilor pentru
a împiedica persoanele străine să intercepteze
comunicaţia sau să aibă acces la reţeaua dvs.
wireless. WEP este o tehnologie de securitate
menţinută pentru compatibilitate, care permite şi
conectarea de dispozitive mai vechi, care nu sunt
compatibile cu TKIP/AES.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP este o tehnologie de securitate dezvoltată
pentru a corecta deficienţele tehnologiei WEP.
TKIP asigură un nivel de securitate mai înalt
decât WEP.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES este o tehnologie de securitate care utilizează
o metodă de securitate avansată, diferită de WEP
şi TKIP.
AES asigură un nivel de securitate mai înalt decât
WEP sau TKIP.
37
Note despre discuri
Note despre discuri
• Pentru a menţine discurile curate, când le folosiţi
prindeţi-le de muchie. Nu atingeţi suprafaţa.
Praful, amprentele digitale şi zgârieturile de pe
suprafaţa discului pot cauza disfuncţionalităţi.
• Nu expuneţi discurile radiaţiilor solare directe
sau surselor de căldură cum ar fi conductele de
aer cald şi nici nu le lăsaţi în maşina parcată
la soare deoarece temperatura în interior poate
creşte foarte mult.
• După redare, păstraţi discurile în cutiile lor.
• Curăţaţi discul cu o bucată de pânză de şters.
Ştergeţi discul dinspre centru spre exterior.
• Nu folosiţi solvenţi cum ar fi benzina, tinerul,
agenţi de curăţare disponibili în comerţ sau
spray-uri antistatice pentru LP de vinil.
• Dacă aţi imprimat eticheta discului, aveţi grijă
ca aceasta să se usuce înainte de a reda discul.
• Nu folosiţi următoarele tipuri de discuri :
– discuri pentru ştergerea lentilelor,
– care au forme nonstandard (de ex.
dreptunghiulare, în formă de inimă),
– care au etichete sau abţibilduri lipite pe ele,
– care au celofan sau lipici pe ele.
• Nu retuşaţi suprafaţa înregistrată a unui disc
pentru a înlătura zgârieturile.
38
Numere de cod ale
televizoarelor care pot fi
acţionate
În timp ce menţineţi apăsat -TV- [/1, introduceţi
numărul de cod al producătorului, folosind
butoanele numerice.
Dacă sunt listate mai multe numere de cod,
introduceţi pe rând câte unul, până ce găsiţi unul
care funcţionează pentru televizorul dvs.
Producător
Sony
Hitachi
LG/Goldstar
Loewe
Panasonic
Philips
Samsung
Sharp
Toshiba
Cod numeric
01 (implicit)
24
76
45
17, 49
06, 08, 72
71
29
38
Lista codurilor de limbă
Pentru detalii, consultaţi [BD/DVD Viewing Settings] (Reglaje pentru vizionarea BD/DVD) (pag. 27)
Denumirea limbilor este conformă cu standardul ISO 639 : 1988 (E/F).
Cod Limbă
Cod Limbă
Cod Limbă
Cod Limbă
1027Afar
1028 Abkhazian
1032 Afrikaans
1039 Amharic
1044 Arabă
1045 Assamese
1051 Aymara
1052 Azerbaijani
1053 Bashkir
1057 Bielorusă
1059 Bulgară
1060 Bihari
1061 Bislama
1066 Bengali
1067 Tibetană
1070 Bretonă
1079 Catalană
1093 Corsicană
1097 Cehă
1103 Galeză
1105 Daneză
1109 Germană
1130 Bhutani; Dzongkha
1142 Greacă
1144 Engleză
1145 Esperanto
1149 Spaniolă
1150 Estoniană
1151 Bască
1157 Persană
1165 Finlandeză
1166 Fiji
1171 Faroese
1174 Franceză
1181 Frisian
1183 Irlandeză
1186 Scots Gaelic
1194 Galiciană
1196 Guarani
1203 Gujarati
1209 Hausa
1217 Hindi
1226 Croată
1229 Maghiară
1233 Armeană
1235 Interlingua
1239 Interlingue
1245 Inupiak
1248 Indoneziană
1253 Icelandic
1254 Italiană
1257 Hebrew (Ebraică)
1261 Japoneză
1269 Yidiş
1283 Javanese
1287 Georgiană
1297 Kazakh
1298 Greenlandic;
Kalaallisut
1299 Cambogiană
1300 Kannada
1301 Koreană
1305 Kashmiri
1307 Kurdă
1311 Kirghiză
1313 Latină
1326 Lingala
1327 Laothian; Lao
1332 Lituaniană
1334 Letonă
1345 Malagasy
1347 Maori
1349 Macedoneană
1350 Malayalam
1352 Mongolă
1353 Moldovenească
1356 Marathi
1357 Malay
1358 Malteză; Malese
1363 Burmese
1365 Nauru
1369 Nepaleză
1376 Olandeză
1379 Norvegiană
1393 Occitan
1403 (Afan) Oromo
1408 Oriya
1417 Punjabi; Panjabi
1428 Poloneză
1435 Pashto; Pushto
1436 Portugheză
1463 Quechua
1481 Rhaeto-Romance
1482 Kirundi; Rundi
1483 Română
1489 Rusă
1491 Kinyarwanda
1495 Sanskrită
1498 Sindhi
1501 Sangho; Sango
1502 Sârbo-Croată
1503 Singhaleză;
Sinhalese
1505 Slovacă
1506 Slovenă
1507 Samoan
1508 Shona
1509 Somaleză
1511 Albaneză
1512 Sârbă
1513 Siswati; Swati
1514 Sesotho; Sotho sud
1515 Sundaneză
1516 Suedeză
1517 Swahili
1521 Tamilă
1525 Telugu
1527 Tajik
1528 Thai
1529 Tigrinya
1531 Turkmenă
1532 Tagalog
1534 Setswana
1535 Tonga; i-le Tonga
1538 Turcă
1539 Tsonga
1540 Tătară
1543 Twi
1557 Ucrainiană
1564 Urdu
1572 Uzbecă
1581 Vietnameză
1587 Volapük
1613 Wolof
1632 Xhosa
1665 Yoruba
1684 Chineză
1697 Zulu
1703 Nu este specificată
Lista codurilor de zonă / pentru control parental
Pentru detalii, consultaţi [Parental Control Area Code] - codul parental de regiune (pag. 28).
Cod Zonă
Cod Zonă
Cod Zonă
Cod Zonă
2044, Argentina (ar)
2047, Australia (au)
2046, Austria (at)
2057, Belgia (be)
2070, Brazilia (br)
2090, Chile (cl)
2092, China (cn)
2093, Columbia (co)
2304, Coreea (kr)
2115, Danemarca (dk)
2086, Elveţia (ch)
2165, Finlanda (fi)
2174, Franţa (fr)
2109, Germania (de)
2200, Grecia(gr)
2219, Hong Kong (hk)
2248, India (in)
2238, Indonezia (id)
2239, Irlanda (ie)
2254, Italia (it)
2276, Japonia (jp)
2333, Luxemburg (lu)
2363, Malaezia (my)
2184, Marea Britanie (gb)
2362, Mexic (mx)
2376, Olanda (nl)
2390, Noua Zeelandă (nz)
2379, Norvegia (no)
2427, Pakistan (pk)
2424, Philippines (ph)
2428, Polonia (pl)
2436, Portugalia (pt)
2489, Rusia (ru)
2501, Singapore (sg)
2149, Spania (es)
2499, Suedia (se)
2528, Tailanda (th)
2543, Taivan (tw)
39
Software-ul acestui player poate fi actualizat în viitor. Pentru a afla detalii despre
orice aduceri la zi disponibile, vă rugăm să vizitaţi următoarele adrese de Internet :
• pentru clienţii din ţările europene :
http://support.sony-europe.com/
• pentru clienţii din Australia / Noua Zeelandă :
http://www.sony-asia.com/support/
z
Pentru a găsi observaţii utile, sfaturi şi informaţii despre produse Sony şi
servicii, vă rugăm să vizitaţi adresa de Internet:
http://www.sony-europe.com/myproduct/
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs
nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie
dus la punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra
mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri.
Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii
legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor
sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement