Sony BDP-S780 Operating instructions

Sony BDP-S780 Operating instructions
Player Blu-ray™ / DVD
Manual de instrucţiuni
BDP-S780
© 2011 Sony Corporation
RO
Avertizare
Pentru a reduce riscul de incendii sau de
electrocutări, nu expuneţi aparatul la ploaie sau
umezeală.
Pentru a evita electrocutările nu demontaţi
niciodată carcasa aparatului. Apelaţi pentru
aceasta doar la persoane calificate.
Cablul de alimentare trebuie să fie înlocuit numai
la un service specializat.
Nu expuneţi bateriile (acumulatorul sau bateriile
montate) la căldură prea mare, cum ar fi la radiaţii
solare directe, foc sau alte surse similare.
ATENŢIE
Utilizarea de instrumente optice în paralel cu acest
produs măreşte riscul de a vă fi afectată vederea.
Nu încercaţi să demontaţi carcasa, deoarece raza
laser utilizată de acest player de disc Blu-ray/
DVD player este dăunătoare pentru ochi.
Pentru service, apelaţi numai la persoane
calificate.
Acest marcaj este amplasat pe carcasa de protecţie
a laserului în interiorul incintei.
Pentru clienţii din ţările europene
Acest aparat este clasificat ca produs din CLASA 1
LASER. Marcajul CLASS 1 LASER PRODUCT
este amplasat pe partea exterioară, din spate a
carcasei.
Notă pentru clienţii din Marea Britanie şi
Irlanda
Pentru protecţie, la acest echipament este adaptat
un conector compatibil BS1363.
Dacă siguranţa acestuia se arde ea trebuie înlocuită
cu o alta care prezintă aceleaşi caracteristici şi
care este aprobată de ASTA sau BSI pentru BS
1362 (marcată cu semnele
sau ).
Dacă siguranţa prezintă un capac de protecţie
detaşabil, nu uitaţi să-l puneţi la loc după înlocuirea
2
siguranţei. Nu folosiţi niciodată siguranţa fără
capac. În cazul în care pierdeţi capacul, contactaţi
cel mai apropiat service Sony.
Dezafectarea echipamentelor
electrice şi electronice vechi
(Valabil în Uniunea Europeană
şi în celelalte state europene cu
sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau
pe ambalajul acestuia indică faptul
că respectivul produs nu trebuie considerat
reziduu menajer în momentul în care doriţi
să îl dezafectaţi. El trebuie dus la punctele de
colectare destinate reciclării echipamentelor
electrice şi electronice. Dezafectând în mod
corect acest produs veţi ajuta la prevenirea
posibilelor consecinţe negative asupra mediului
înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi
cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri.
Reciclarea materialelor va ajuta totodată la
conservarea resurselor naturale. Pentru mai
multe detalii legate de reciclarea acestui produs,
vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de
preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi
achiziţionat produsul.
Pentru clienţii din Australia/ Noua
Zeelandă
Simbolul de mai sus este valabil pentru atât pentru
ţările din Uniunea Europeană, cât şi pentru alte
ţări europene, cu sisteme de colectare diferite.
Dezafectarea bateriilor uzate
(Valabil în Uniunea Europeană
şi în celelalte state europene
cu sisteme de colectare
separate)
Acest simbol marcat pe baterie
(acumulator) sau pe ambalajul
acestuia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer în
momentul în care doriţi să îl dezafectaţi.
Pe anumite baterii, acest simbol poate fi utilizat
în combinaţie cu simbolul unui element chimic.
Simbolul chimic pentru mercur (Hg) sau cel
pentru plumb (Pb) este marcat în cazul în care
bateria conţine mai mult de 0,0005% mercur,
respectiv mai mult de 0,004% Pb.
Puteţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi sănătăţii
oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată
a acestor reziduuri dezafectând în mod corect
acest produs. Reciclarea materialelor va ajuta
totodată la conservarea resurselor naturale.
Măsuri de precauţie
În cazul produselor care din motive de siguranţă,
de asigurare a performanţelor sau de integritate
a datelor necesită conectarea permanentă a
acumulatorului încorporat, acesta trebuie înlocuit
numai de personalul calificat al unui service.
Pentru a fi siguri că acumulatorul va fi corect tratat,
la încheierea duratei de viaţă a acestuia, duceţi-l
la punctele de colectare stabilite pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice.
Pentru orice alt fel de baterii, vă rugăm să citiţi
secţiunea referitoare la demontarea în siguranţă
a acumulatorului şi să le duceţi la punctele de
colectare pentru reciclarea bateriilor uzate.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea
acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local,
serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul
de unde aţi achiziţionat produsul.
Măsuri de precauţie
• Acest aparat lucrează la tensiuni de 220V - 240V
c.a., 50Hz/ 60Hz. Verificaţi dacă tensiunea de
funcţionare a acestuia este aceeaşi cu cea din
reţeaua locală de electricitate.
• Pentru a reduce riscul de incendiu şi electrocutări,
nu puneţi pe aparat recipiente ce conţin lichide,
cum ar fi vazele.
• Instalaţi acest aparat aşa încât cablul de
alimentare să poată fi scos imediat din priza de
perete, în caz de necesitate.
Pentru clienţii din ţările europene şi din
Australia/ Noua Zeelandă
Acest produs a fost testat şi s-a dovedit a se încadra
în limitele stabilite de Directiva EMC pentru
folosirea cablurilor de conectare mai scurte de 3
metri.
Privind amplasarea
• Aşezaţi sistemul într-un spaţiu cu ventilaţie
adecvată pentru a evita acumularea căldurii în
interior.
• Nu aşezaţi sistemul pe suprafeţe moi (carpete
etc.) care pot bloca fantele de aerisire.
• Nu amplasaţi sistemul în spaţii închise, cum ar fi
într-o bibliotecă sau în locuri similare.
• Nu plasaţi sistemul în apropierea unor surse
de încălzire şi nici în spaţii supuse la radiaţii
solare directe, la prea mult praf sau la şocuri
mecanice.
• Nu lăsaţi aparatul la exterior, în maşini, în
ambarcaţiuni sau alte nave.
• Dacă aparatul este adus direct dintr-un loc răcoros
într-unul încălzit, sau dacă este aşezat într-o
cameră cu umiditate ridicată, este posibil ca pe
lentilele din interiorul aparatului să condenseze
umezeală. Într-un astfel de caz, este posibil ca
aparatul să nu funcţioneze în mod adecvat. Pentru
a remedia situaţia, scoateţi discul din aparat
şi lăsaţi echipamentul pornit timp de circa o
jumătate de oră, până ce umezeala se evaporă.
• Nu instalaţi aparatul într-o poziţie înclinată.
Aparatul este proiectat să funcţioneze în poziţie
orizontală.
• Nu aşezaţi obiecte metalice în faţa panoului
frontal deoarece poate fi limitată recepţia radio.
• Nu amplasaţi player-ul în locuri unde există
echipamente medicale în funcţiune deoarece
pot apărea disfuncţionalităţi ale respectivelor
echipamente.
• Dacă folosiţi un stimulator cardiac sau alte
echipamente medicale, consultaţi medicul sau
producătorul acestuia înainte de a folosi funcţia
LAN wireless.
• Player-ul trebuie să fie amplasat şi acţionat
păstrând o distanţă de cel puţin 20 cm de corpul
uman (exclusiv extremităţile : mâini, încheieturi,
picioare şi glezne).
• Nu aşezaţi pe aparat obiecte grele sau instabile.
• Nu puneţi alte obiecte decât discuri în
compartimentul pentru discuri. În caz contrar,
aparatul sau obiectul se pot deteriora.
• Scoateţi orice disc din aparat atunci când
deplasaţi aparatul. În caz contrar, discul se poate
deteriora.
• Deconectaţi cablul de alimentare şi toate
celelalte cabluri atunci când deplasaţi aparatul.
Continuă pe pagina următoare T
3
Privind sursele de alimentare
• Aparatul nu este deconectat de la reţea câtă
vreme este cuplat la priza de perete, chiar dacă
aparatul propriu-zis a fost oprit.
• Dacă echipamentul urmează să nu fie utilizat o
perioadă îndelungată de timp, decuplaţi-l de la
priza de perete. Pentru aceasta, apucaţi şi trageţi
de ştecăr. Nu trageţi niciodată de cablu.
• Ţineţi cont de următoarele puncte pentru a
preveni deteriorarea cablului de alimentare. Nu
folosiţi cablul de alimentare în cazul în care
acesta s-a deteriorat, deoarece există riscul de
şocuri electrice sau de incendiu.
– Nu prindeţi cablul între aparat şi perete, un raft
etc.
– Nu puneţi nimic greu pe cablul de alimentare şi
nu trageţi de cablu.
Privind ajustarea volumului sonor
Nu măriţi volumul sonor în timpul ascultării unei
porţiuni cu nivel de intrare foarte scăzut. În caz
contrar, vă poate fi afectat auzul şi se pot deteriora
boxele în dreptul unei porţiuni cu nivel sonor de
mare intensitate.
Privind curăţarea
Curăţaţi carcasa, panoul şi butoanele cu o bucată
de pânză moale, uşor umezită într-o soluţie slabă
de detergent. Nu folosiţi nici un fel de material
abraziv, praf de curăţat sau solvenţi, cum ar fi
alcoolul sau benzina.
Privind curăţarea discurilor, substanţe de
curăţare pentru discuri / lentile
Nu folosiţi discuri de curăţare sau substanţe de
curăţare pentru discuri / lentile (inclusiv de tip umed
sau spray) deoarece pot cauza disfuncţionalităţi.
La înlocuirea pieselor
În cazul în care sistemul este reparat, piesele
înlocuite pot fi reţinute pentru a fi reutilizate sau
reciclate.
La realizarea conexiunii la mufa HDMI OUT
Urmaţi paşii de mai jos. Manevrarea inadecvată
poate conduce la deteriorarea atât a mufei HDMI
OUT, cât şi a conectorului.
• Aliniaţi cu grijă mufa HDMI OUT din partea
din spate a playerului, cu conectorul HDMI,
fiind atenţi la forma acestora. Aveţi grijă să nu
încercaţi introducerea conectorului invers sau
înclinat în mufă.
• Aveţi grijă să decuplaţi cablul HDMI când
deplasaţi playerul.
• Ţineţi drept conectorul HDMI atunci când îl
introduceţi sau îl scoateţi din mufa HDMI
OUT. Nu răsuciţi şi nu încercaţi să introduceţi
cu forţa conectorul în mufa HDMI OUT.
Relativ la vizionarea imaginilor video 3D
Este posibil ca unele persoane să resimtă un
disconfort (cum ar fi dureri de ochi, ameţeli sau
senzaţii de oboseală) în timp ce urmăresc imagini
video 3D. Sony recomandă ca toţi spectatorii să
facă pauze, în mod regulat, la vizionarea de imagini
3D. Deoarece necesitatea de a face pauze, durata şi
frecvenţa acestora variază de la o persoană la alta,
vă rugăm să vă stabiliţi propriul standard, adecvat
pentru organismul dvs.. Dacă simţiţi orice fel de
disconfort, întrerupeţi vizionarea imaginilor 3 D
până ce dispare această senzaţie de disconfort.
Consultaţi un doctor dacă este necesar. Totodată,
trebuie să revedeţi :
- manualul de instrucţiuni şi/sau mesajele de
avertizare ale echipamentului folosit sau al
discului Blue-ray redat cu acest aparat şi
- pagina noastră de Internet http:// www.sonyeurope.com/myproduct/
pentru a fi la curent cu cele mai recente
informaţii.
Vederea copiilor mici (mai ales de către cei cu vârsta
sub 6 ani) este încă în curs de formare. Înainte de
a le permite să vizioneze imagini 3 D, vă rugăm să
consultaţi un expert, cum ar fi un doctor pediatru
sau oftalmolog.
Adulţii trebuie să supravegheze copiii şi să se
asigure că recomandările mai sus menţionate sunt
respectate de copil.
* Pentru clienţii din ţările Europene
http://www.sony-europe.com/myproduct
Pentru clienţii din Australia/ Noua Zeelandă şi
India : http://www.sony-asia.com/support/
Dacă aveţi probleme sau întrebări legate de sistemul
dvs., vă rugăm să consultaţi cel mai apropiat dealer
Sony.
NOTĂ IMPORTANTĂ
Atenţie : Sistemul este capabil să menţină o
perioadă de timp nedefinită o imagine statică sau
o interfaţă pe ecranul TV. Dacă lăsaţi acest tip
de imagini afişate multă vreme, există riscul de
deteriorare definitivă a ecranului. Televizoarele
cu panou cu plasmă şi proiectoarele TV sunt
cele mai predispuse la aceasta.
4
Protecţia la copiere
Vă rugăm să luaţi la cunoştinţă de existenţa
sistemelor avansate de protecţie a conţinutului
folosite atât de suporturile Blu-ray DiscTM, cât şi
de cele DVD. Aceste sisteme, denumite AACS
(Sisteme avansate de acces la conţinut) şi CSS
(Sisteme de codare a conţinutului), pot conţine
anumite de restricţii la redare, ieşiri analogice şi alte
facilităţi similare. Acţionarea acestui echipament
şi restricţiile aplicate, pot varia în funcţie de data
achiziţie acestuia, deoarece conducerea AACS
poate adopta sau modifica regulile de restricţie
ulterior acestei date.
Drepturile de autor şi mărcile
comerciale
• „AVCHD” şi sigla „AVCHD” sunt mărci comerciale
ale Panasonic Corporation şi Sony Corporation.
• Java este marcă de comerţ a Oracle şi/sau a firmelor
afiliate.
, „XMB” şi „xross media bar” sunt mărci
•
comerciale ale Sony Corporation şi Sony Computer
Entertainment Inc.
• Acest sistem încorporează tehnologia HDMITM
(„High-Definition Multimedia Interface”: Interfaţă
multimedia de înaltă definiţie).
HDMI, sigla HDMI şi High-Definition Multimedia
Interface sunt mărci comerciale sau mărci
înregistrate ale HDMI Licensing LLC în Statele
Unite şi în alte ţări.
• „Blu-ray Disc” este marcă de comerţ.
• Siglele „Blu-ray Disc”, „DVD+RW”, „DVD-RW”,
„DVD+R”, „DVD-R”, „DVD-VIDEO” şi „CD”
sunt mărci comerciale.
• „BD-LIVE”, sigla „BD-LIVE” şi „BONUSVIEW”
sunt mărci comerciale ale Blu-ray Disc
Association.
• „Blu-ray 3D”, sigla „Blu-ray 3D” sunt mărci
comerciale ale Blu-ray Disc Association.
•“x.v.Colour” şi sigla “x.v.Colour” sunt mărci
comerciale ale Sony Corporation.
• „BRAVIA” este o marcă de comerţ a Sony
Corporation.
• “PhotoTV HD” şi sigla “PhotoTV HD” sunt mărci
de comerţ ale Sony Corporation.
• Tehnologia de codare MPEG Layer-3 şi patentele
sunt sub licenţă Fraunhofer IIS şi Thomson.
• Windows Media este marcă de comerţ sau marcă
de comerţ înregistrată a Microsoft Corporation în
Statele Unite şi/sau în alte ţări.
Acest produs este protejat prin anumite drepturi de
proprietate intelectuală ale Microsoft Corporation.
Folosirea sau distribuţia acestor tehnologii în
exteriorul acestui aparat este interzisă fără o licenţă
de la Microsoft sau de la o sucursală autorizată
Microsoft.
Proprietarii conţinutului utilizează tehnologia
Microsoft PlayReadyTM de limitare a accesului
pentru a-şi proteja proprietatea intelectuală, inclusiv
drepturile de proprietate asupra respectivului
conţinut. Acest dispozitiv foloseşte tehnologia
PlayReady pentru a accesa conţinutul protejat cu
PlayReady şi/ sau cu WMDRM. Dacă dispozitivul
nu reuşeşte să asigure restricţii adecvate privind
utilizarea conţinutului, proprietarii acestuia
pot solicita Microsoft să revoce capacitatea
dispozitivului de a reda conţinuturi protejate cu
PlayReady. Revocarea nu trebuie să afecteze
conţinuturi ce nu sunt protejate sau care sunt
protejate cu alte tehnologii de limitare a accesului.
Proprietarii conţinutului vă pot solicita să actualizaţi
PlayReady pentru a accesa conţinutul ce le aparţine.
Dacă refuzaţi actualizarea, nu veţi avea acces la
conţinuturi care necesită această actualizare pentru
a fi redate.
• Tehnologia de identificare a muzicii, a conţinutului
video şi a datelor asociate este furnizată de către
Gracenote®. Gracenote este standardul industrial
în tehnologia de identificare a muzicii şi a furnizării
conţinutului aferent. Pentru mai multe informaţii,
vă rugăm să vizitaţi : www.gracenote.com
CD, DVD, Blu-ray Disc şi datele de muzică şi
video legate de Gracenote, Inc, drepturi de autor ©
2000 - până în prezent ale Gracenote. Gracenote
Software, drepturile de autor © 2000 - până
în prezent ale Gracenote. Unul sau mai multe
brevete deţinute de Gracenote se aplică acestui
produs şi serviciului. Consultaţi site-ul Gracenote
pentru o listă a brevetelor Gracenote aplicabile.
Gracenote,CDDB, MusicID, MediaVOCS, sigla
Gracenote şi cea „Powerd by Gracenote” sunt fie
mărci comerciale înregistrate, fie mărci comerciale
ale Gracenote în Statele Unite şi/ sau alte ţări.
• Acest produs conţine un SkypeKit versiunea
3. Copyright 2003 - 2010, patent revendicat de
Skype Limited
Skype, mărcile comerciale şi siglele asociate,
simbolul „S” sunt mărci comerciale ale Skype
Limited.
• Sigla Wi-Fi CertifiedTM reprezintă o marcă de
certificare a Wi-Fi Alliance.
• Marca Wi-Fi Protected Setup™ Mark este o marcă
a Wi-Fi Alliance.
•“Wi-Fi CERTIFIED™” şi “Wi-Fi Protected
Setup™” sunt mărci comerciale ale Wi-Fi
Alliance.
• DLNA®, sigla DLNA şi DLNA CERTIFIED™
sunt mărci comerciale, mărci de service sau
mărci de certificare ale Digital Living Network
Alliance.
• Toate celelalte mărci comerciale aparţin
respectivilor proprietari.
• Toate celelalte denumiri de companii şi produse
folosite în acest manual pot fi mărci comerciale
înregistrate sau mărci comerciale ale respectivelor
companii. În continuare, în acest manual nu vor
apărea, însă, în fiecare caz, marcajele ™ sau ®.
5
Cuprins
AVERTIZARE..................................................................................................................... 2
Măsuri de precauţie ........................................................................................................... 3
Prezentarea părţilor componente şi a butoanelor .............................................................. 7
Conexiuni şi reglaje
Pasul 1: Conectarea playerului ........................................................................................11
Pasul 2: Reglaje facile ..................................................................................................... 13
Conectarea la reţea ........................................................................................................ 14
Redare
Redarea unui disc ............................................................................................................ 15
Redarea datelor stocate pe un dispozitiv USB ................................................................ 16
Redarea în reţea ............................................................................................................. 17
Opţiuni disponibile .......................................................................................................... 19
Internet
Parcurgerea site-urilor de internet ................................................................................... 21
Utilizarea Skype ............................................................................................................... 23
Reglaje şi ajustări
Folosirea interfeţei de configurare .................................................................................. 25
Network Update - Actualizarea prin reţea ........................................................................ 25
Screen Settings - Reglaje pentru ecran ........................................................................... 25
Audio Settings - Reglaje audio ........................................................................................ 26
BD/DVD Viewing Settings - Reglaje pentru vizionarea BD/DVD ..................................... 27
Parental Control Settings - Reglaje pentru control parental ............................................ 28
Music Settings - Reglaje pentru muzică .......................................................................... 28
System Settings - Reglaje de sistem ............................................................................... 28
Network Settings - Reglaje de reţea ................................................................................ 29
Easy Setup - Reglaje facile .............................................................................................. 30
Resetting - Reiniţializare .................................................................................................. 30
Informaţii suplimentare
Soluţionarea problemelor ................................................................................................. 31
Specificaţii ........................................................................................................................ 34
Index ................................................................................................................................ 39
6
Prezentarea părţilor componente şi a butoanelor
Panoul frontal
z
Butonul N are un punct tactil. Folosiţi acest punct tactil ca referinţă când acţionaţi playerul.
1 Compartimentul pentru disc
6 Butonul x (stop)
2 Indicator luminos de alimentare
Devine luminos, de culoare albă, când este
pornit player-ul.
7 Butonul N (play)
3 Senzor pentru telecomandă
4 Afişajul panoului frontal
N, X : Se aprinde în timpul redării sau al
unei pauze de redare.
: Se aprinde când este activată redarea
repetitivă.
: Se aprinde atunci când la ieşire sunt
trimise semnale video 720p/1080i/ 1080p.
(USB)
5 Mufă
Conectaţi un dispozitiv USB la această mufă.
8 Butonul Z (deschis / închis)
9 Butonul ]/1 (pornire/standby)
Porneşte aparatul sau îl trece în modul
standby.
Blocarea compartimentului pentru discuri
(Control parental)
Compartimentul pentru discuri poate fi blocat
pentru a preveni acţionarea lui accidentală.
Menţineţi apăsat mai mult de 10 secunde butonul
N al aparatului în timp ce aparatul este pornit.
Compartimentul pentru discuri se blochează sau
se deblochează.
7
Panoul din spate
1 Mufe LINE OUT (R-AUDIO-L) (ieşire
audio)
6 Mufă DIGITAL OUT (OPTICAL) (ieşire
digitală)
2 Mufă LINE OUT (VIDEO) (ieşire video)
7 Terminal LAN (100) (de reţea)
3 Mufă DIGITAL OUT (COAXIAL) (ieşire
digitală)
8 Mufe COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB,
PR) (ieşire video pe componente)
4 Fante de aerisire
9 Mufă HDMI OUT (ieşire HDMI)
5
8
Port USB
Telecomandă
Funcţiile disponibile la telecomandă diferă în
funcţie de disc şi de situaţie.
1 Z (deschis/închis)
Deschide sau închide compartimentul pentru
discuri.
- TV t (intrare TV)
Comută intrarea între sursa de semnal TV şi
celelalte surse de intrare.
- TV- ]/1 (TV pornit/standby)
Porneşte televizorul sau îl trece în standby.
]/1 (pornit/standby)
Porneşte sistemul sau îl trece în modul
standby.
2 Butoane numerice (0 - 9)
Pentru introducerea numerelor titlurilor /
capitolelor etc.
2 (volum sonor)+/–
Pentru ajustarea volumului sonor.
3D (pag. 19)
Converteşte conţinutul 2D în conţinut 3D
simulat, când aparatul este conectat la un
echipament compatibil 3D.
AUDIO (pag. 26)
Selectează limba coloanei sonore la redarea
unui disc video multilingv BD-ROM/DVD
VIDEO.
Selectează pista pe CD-uri.
SUBTITLE (subtitrare) (pag. 27)
Selectează limba pentru subtitrare când pe
un disc video BD-ROM/DVD VIDEO sunt
înregistrate subtitrări multilingve.
(preferate) (pag. 19)
Afişează conţinutul preluat de pe Internet
introdus în Lista favorite (cu piese preferate).
Puteţi introduce până la 18 piese de pe
Internet în Lista favorite.
3 Butoane colorate (roşu / verde /
galben / albastru)
Butoane de acces rapid pentru funcţiile
interactive.
z
• Butoanele 5, AUDIO, 2 +, şi N au câte un
punct tactil. Folosiţi punctele tactile ca referinţă
când utilizaţi telecomanda.
• Butoanele marcate cu gri în imaginea de mai
sus sunt luminescente în întuneric.
4 TOP MENU
Deschide sau închide meniul superior pentru
BD sau DVD.
POP UP / MENU
Deschide sau închide meniul extensibil al
unui disc BD-ROM sau meniul DVD.
Continuă pe pagina următoare T
9
OPTIONS (pag. 19)
Afişează pe ecranul televizorului meniul de
opţiuni.
HOME
Deschide meniul principal.
Atunci când este apăsat simbolul meniului
HOME, principal, este afişată imaginea de
fundal.
RETURN
Revine la interfaţa anterioară.
</M/m/,
Deplasează cursorul pentru selectarea unui
element afişat.
Butonul central (ENTER)
Introduce elementul selectat.
x (stop)
Opreşte redarea şi reţine punctul de oprire
(punctul de reluare a redării). Punctul de
reluare pentru un titlu/o piesă este ultimul
punct redat sau ultima imagine pentru un
director de imagini.
Afişarea meniului
principal (HOME)
Meniul principal apare atunci când apăsaţi
butonul HOME. Alegeţi o categorie folosind
</,; alegeţi un element folosind M/m, apoi
apăsaţi ENTER.
5 ./> (precedent/următor)
Trece la capitolul, pista sau fişierul
precedent/următor.
(reluare imediată / avans
instantaneu)
Reluarea imediată a actualei scene timp de 10
secunde. / Derularea imediată, rapidă înainte a
scenei actuale timp de 15 secunde.
m/M (derulare rapidă înapoi/
înainte)
• Derulează rapid discul înapoi/înainte în
timpul redării. De fiecare dată când apăsaţi
butonul, viteza de căutare se modifică.
• Activează redarea cu încetinitorul atunci când
este apăsat pentru mai mult de o secundă, în
modul pauză.
• La fiecare apăsare a butonului în modul
pauză, este redat câte un cadru.
z
• Redarea cu încetinitorul şi cea cadru cu
cadru nu sunt disponibile pentru un disc
Blu-ray 3D.
N (redare)
Porneşte sau reporneşte redarea.
DISPLAY (afişaj) (pag. 16)
Afişează informaţiile redate pe ecran.
X (pauză)
Întrerupe sau reporneşte redarea.
10
[Setup] : Pentru reglajele playerului.
[Photo] : Afişarea imaginilor.
[Music] : Redarea muzicii.
[Video] : Redarea filmelor.
[Network] : Sunt afişate elementele de reţea.
Conexiuni şi reglaje
Pasul 1 : Conectarea playerului
Nu cuplaţi cablul de alimentare înainte de a realiza toate conexiunile. Pentru detalii referitoare la
accesoriile furnizate, consultaţi „Accesorii furnizate” (pag. 34).
Conectarea la televizor
Alegeţi una dintre următoarele metode de conectare corespunzător cu mufele de intrare ale televizorului
dvs.. Potriviţi culorile mufelor atunci când conectaţi cablurile.
Cablu HDMI*1
Calitate înaltă
Cablu audio/video*1
Cablu video pe
componente*2
(nu este furnizat)
Cablu audio/video*1
Calitate
standard
*1 Consultaţi secţiunea „Accesorii furnizate” (pag 34).
*2 Conţinutul protejat de pe discuri BD-ROM este trimis la ieşire la o rezoluţie de 480i/576i prin mufa COMPONENT
VIDEO OUT (pag 4).
b
Nu conectaţi playerul prin intermediul unui aparat video. Aparatul video poate fi afectat de sistemul de
protecţie al drepturilor de autor iar imaginea la televizor va fi deformată .
11
Conectarea la amplificatorul AV (receptor)
Alegeţi una dintre următoarele metode de conectare corespunzător cu mufele de intrare ale amplificatorului
AV (receptorului) dvs. Dacă alegeţi conexiunea A sau B, efectuaţi reglajele aferente de la secţiunea
“Reglaje audio“ (pag. 26).
Cablu HDMI (nu este furnizat)
Cablu HDMI (nu este furnizat)
T Efectuaţi reglajele „BD Audio MIX” (pag. 27)
Cablu coaxial digital (nu este furnizat)
sau
Cablu optic digital (nu este furnizat)
T Efectuaţi reglajele „Dolby Digital*1” (pag. 27)
şi „DTS*2” (pag. 27)
Cablu audio/video*3
12
Pasul 2 : Reglaje facile
(Easy Setup)
*1 Produs sub licenţă Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic şi simbolul dublu-D sunt mărci
comerciale ale Dolby Laboratories.
*2 Produs sub licenţă conform următoarelor patente
din S.U.A. # : 5.451.942; 5.956.674; 5.974.380;
5.978.762; 6.226.616; 6.487.535; 7.212.872;
7.333.929; 7.392.195; 7.272.567 precum şi alte
patente din Statele unite şi din întreaga lume
emise sau solicitate. DTS şi simbolul asociat
sunt mărci de comerţ înregistrate, iar siglele,
DTS-HD şi DTS-HD Master Audio şi simbolul
DTS sunt mărci comerciale ale DTS, Inc.
Produsul conţine software.
© DTS Inc.Toate drepturile sunt rezervate.
Când porniţi aparatul pentru prima
dată
Aşteptaţi o scurtă perioadă până ce playerul
porneşte şi iniţiază operaţia „Easy Setup”.
1 Introduceţi două baterii R6 (mărimea
AA) potrivind capetele 3 şi # ale
bateriilor cu marcajele din interiorul
compartimentului pentru baterii.
*3 Consultaţi secţiunea „Accesorii furnizate” (pag 35).
2 Conectaţi playerul la priza de perete.
Spre priza de perete
3 Apăsaţi [/1 pentru a porni playerul.
4 Porniţi televizorul, apoi comutaţi
selectorul de intrare al televizorului
dvs. pentru ca pe ecran să apară
semnalul de la player.
5 Efectuaţi reglajele facile „Easy
Setup”.
Urmăriţi instrucţiunile afişate pe ecran
pentru a efectua reglajele de bază folosind
butoanele </M/m/, şi butonul ENTER
al telecomenzii.
13
Conectarea la reţea
Conectarea prin cablu
Folosiţi un cablu LAN pentru a efectua conexiunea
la conectorul LAN(100) al playerului.
Cablu LAN
(nu este furnizat)
Router de
bandă largă
Pentru a efectua reglajele de
reţea
Alegeţi la secţiunea [Reglaje de reţea], opţiunea
[Reglaje de Internet], varianta [USB Wireless
Setup] (pag. 29) şi apoi urmaţi instrucţiunile de
pe ecran pentru a finaliza conectarea.
Configurare wireless
Modem ADSL/
modem de cablu
Internet
Folosiţi dispozitivul LAN wireless încorporat în
player.
z Este recomandată folosirea unui cablu de
interfaţă ecranat (cablu LAN) direct sau
inversor .
Pentru a efectua reglajele de
reţea
Alegeţi la secţiunea „Reglaje de reţea”, opţiunea
„Reglaje de Internet”, varianta „Wired Setup”
(pag. 29) şi apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran
pentru a finaliza conectarea.
Conectarea USB wireless
Opriţi playerul, apoi conectaţi adaptorul USB
pentru reţea LAN wireless (UWA-BR100
disponibil din octombrie 2010) la una dintre
mufele USB ale aparatului (aflate în partea din
faţă sau din spate a acestuia).
b
Este posibil ca adaptorul LAN wireless USB să
nu fie disponibil în unele regiuni/ţări.
Adaptor USB pentru reţea LAN
Cablu LAN (nu este furnizat)
Router LAN
wireless
14
Modem ADSL/
modem de cablu
Internet
Cablu LAN
(nu este furnizat)
Router LAN
wireless
Modem ADSL/
modem de cablu
Internet
Pentru a efectua reglajele de
reţea
Alegeţi la secţiunea „Reglaje de reţea”, opţiunea
„Reglaje de Internet”, varianta „Wireless Setup
(încorporat)” (pag. 29) şi apoi urmaţi instrucţiunile
de pe ecran pentru a finaliza conectarea.
Redare
Redarea unui disc
Pentru informaţii legate de discurile ce pot fi redate,
consultaţi „Discuri ce pot fi redate” (pag. 35).
1 Puneţi selectorul de intrări al televizorului
în poziţia ce permite afişarea pe ecranul
TV a semnalului de la acest player.
2 Apăsaţi butonul Z şi puneţi un disc pe
suportul pentru discuri.
z
Pentru a şterge datele din memoria USB, selectaţi
(Video) şi apăsaţi
„Erase BD Data” din
ENTER. Toate datele stocate în directorul buda
va fi şters.
Pentru a beneficia de Blu-ray
3D
Puteţi beneficia de discurile Blu-ray 3D cu sigla*
„Blu-ray 3D”.
*
1 Pregătiţi redarea unui disc Blu-ray 3D.
Cu partea care urmează
a fi redată orientată în jos
3 Apăsaţi butonul Z pentru a închide
compartimentul pentru discuri.
Începe redarea.
Dacă redarea nu începe automat, selectaţi
din categoria
(Video), (Muzică) sau
(Foto), apoi apăsaţi ENTER.
Pentru a beneficia de
BONUSVIEW / BD-LIVE
• Conectaţi aparatul la televizorul dvs.
compatibil 3D folosind un cablu HDMI de
mare viteză (High Speed).
• Efectuaţi reglajele pentru „3D Output Setting”
şi „TV Screen Size Setting for 3D” din
secţiunea „Screen Setting” (pag. 25).
2 Introduceţi un disc Blu-ray.
Metoda de funcţionare diferă în funcţie de disc.
Consultaţi instrucţiunile ce însoţesc discul.
z Consultaţi, de asemenea, manualul de
utilizare al televizorului şi al dispozitivului
conectat.
Anumite discuri BD-ROMs cu sigla „BD-LIVE”*
conţin un supliment de conţinut şi alte date care
pot fi preluate pentru a vă delecta.
*
1 Conectaţi o memorie USB la portul USB
din spatele playerului (pag. 8).
Folosiţi ca memorie locală o memorie USB de
1 GB sau mai mult.
2 Pregătiţi BD-LIVE (numai BD-LIVE).
• Conectaţi aparatul la o reţea (pag. 14).
• Alegeţi pentru „BD Internet Connection”
varianta „Allow” (pag. 28).
3 Introduceţi un BD-ROM cu BONUSVIEW/
BD-LIVE.
Metoda de funcţionare diferă în funcţie de disc.
Consultaţi instrucţiunile ce însoţesc discul.
15
Redarea datelor stocate
pe un dispozitiv USB
Afişarea informaţiilor
referitoare la redare
Puteţi vizualiza informaţii referitoare la redare etc.
apăsând butonul DISPLAY.
Informaţia afişată diferă în funcţie de tipul discului
şi de starea aparutului.
Exemplu : la redarea unui BD-ROM
Puteţi reda fişiere de video/muzică/imagini de pe
dispozitivul USB conectat.
Pentru tipurile de dispozitive USB care pot fi
citite, consultaţi „Tipuri de fişiere care pot fi
redate“ (pag. 36).
1 Conectaţi dispozitivul USB la mufa
USB a playerului.
Înainte de conectare, consultaţi manualul de
instrucţiuni furnizat împreună cu dispozitivul
USB.
Dispozitiv USB
1 Rezoluţia la ieşire/ Frecvenţa video
2 Numărul sau denumirea titlului
3 Reglajul audio curent selectat
unghi,
4 Funcţii disponibile (
audio,
subtitrare)
5 Informaţii legate de redare
Sunt afişate modul de redare, bara ce indică
progresul redării, tipul de disc, tipul de codaredecodare video, viteza de transfer, tipul de
redare repetitivă, timpul de redare scurs şi
timpul total de redare.
6 Numărul capitolului.
7 Unghiul curent selectat.
16
2 Alegeţi
(Video),
(Muzică) sau
(Foto) în meniul principal, folosind
butoanele </,.
3 Alegeţi
(dispozitiv USB) folosind
butoanele M/m, apoi apăsaţi ENTER.
Redarea în reţea
Recepţionarea de video
BRAVIA Internet
BRAVIA Internet Video funcţionează ca portal
de Internet, funizând direct pentru playerul dvs.
conţinut din Internet şi o varietate de programe
de divertisment la cerere.
z
Unele materiale de pe Internet pot cere să fie
înregistrate pe calculator înainte de a putea fi
redate.
1 Pregătiţi BRAVIA Internet Video.
4 Indicatorul vitezei de transmisie.
5 Numele următorului fişier video.
6 Numele fişierului video curent selectat.
Redarea fişierelor într-o
reţea la domiciliu (DLNA)
Player-ul (player DLNA) poate reda, prin
intermediul unei reţele, fişiere video/ de muzică/
foto stocate în memoria altui echipament
compatibil DLNA (Server DLNA).
Conectaţi playerul la o reţea (pag. 14).
2 Alegeţi
(Video),
(Muzică) sau
(Foto) în meniul principal, folosind
butoanele </,.
3 Alegeţi simbolul unui program
cu conţinut de Internet folosind
butoanele M/m, apoi apăsaţi ENTER.
Dacă lista conţinutului de Internet nu a fost
primită, va apărea un simbol care semnalează
acest lucru sau un alt nou simbol.
Folosirea panoului de comandă
Panoul de comandă este afişat când începe redarea
unui fişier video. Simbolurile afişate pot diferi în
funcţie de programul cu conţinut de Internet.
Pentru reafişare, apăsaţi DISPLAY.
1 Pregătiţi redarea fişierelor de pe un
server DLNA.
• Conectaţi playerul la o reţea (pag. 14).
• Pregătiţi alte echipamente compatibile
DLNA, necesare. Consultaţi manualul de
instrucţiuni furnizat împreună cu produsul.
2 Selectaţi simbolul Server-ului DLNA
dintre
(Video),
(Muzică) sau
(Foto) din meniul principal.
3 Selectaţi fişierul care vreţi să fie
redat folosind butoanele M/m, apoi
apăsaţi ENTER.
1 Afişajul butoanelor de comandă
Apăsaţi </M/m/, sau ENTER pentru
operaţiile de redare.
2 Indicator pentru progresul redării, cursor
care indică poziţia curentă, timpul de redare,
durata fişierului video.
3 Condiţiile din reţea
arată intensitatea semnalului pentru o
conexiune wireless.
indică o conexiune prin cablu.
17
Pentru acţionarea player-ului
folosind un alt echipament
(Renderer)
Când sunt redate, cu acest player, fişiere de la
un server DLNA, puteţi utiliza un echipament
compatibil cu controler-ul DLNA (telefon mobil
etc.) pentru a acţiona redarea.
1 Pregătiţi transmisia pentru o serbare
PARTY STREAMING.
• Conectaţi playerul la o reţea (pag. 14).
• Conectaţi în reţea echipamente compatibile
cu funcţia PARTY STREAMING.
2 Selectaţi o pistă din
(Music), din
meniul principal, HOME.
3 Selectaţi „Start Party” din meniul de
opţiuni.
Pentru ca player-ul să se alăture unei
serbări (numai ca echipament invitat)
Selectaţi
(Party) din (Music), apoi selectaţi
simbolul corespunzător echipamentului gazdă.
z Consultaţi manualul de instrucţiuni furnizat
pentru Controlerul DLNA.
Pentru a renunţa la facilitatea PARTY
(serbare)
Apăsaţi HOME.
Redarea aceleiaşi muzici în
camere diferite
(Transmisie pentru serbare)
Puteţi reda fişiere de muzică de pe acest player
(gazdă serbare) simultan în mai multe camere,
în care se află alte echipamente marca Sony
compatibile DLNA (invitaţi serbare) conectate
la player şi care beneficiază de funcţia PARTY
STREAMING sau vice versa.
b
Vânzarea şi gama de produse compatibile cu
facilitatea PARTY STREAMING diferă de la o
regiune la alta.
Căutarea de informaţii
legate de video / muzică
Puteţi obţine informaţii legate de conţinut cu
ajutorul tehnologiei Gracenote şi să căutaţi
informaţii asociate.
1 Conectaţi playerul la o reţea
Gazdă serbare
(pag. 14).
Invitat serbare
Invitat serbare
2 Introduceţi
un disc sau conectaţi
un dispozitiv USB pe care vreţi să
efectuaţi căutarea.
• Video : numai pentru BD-ROM sau
DVD-ROM.
• Muzică : numai pentru CD-DA sau pentru
un dispozitiv USB.
3 Selectaţi
(Video) sau
(Muzică)
folosind butoanele </,.
18
Opţiuni disponibile
4 Selectaţi
(Căutare video) sau
(Căutare muzică) folosind
butoanele M/m, apoi apăsaţi ENTER.
Sunt afişate informaţii legate de conţinut.
Apăsarea butonului OPTIONS vă pune la
dispoziţie o varietate de reglaje şi operaţii de
redare. Elementele disponibile diferă în funcţie
de situaţie.
Opţiuni generale (Common options)
Exemplu : Lista lucrărilor corespunzătoare
categoriei selectate.
Element
[Repeat
Setting]
[3D Menu]
[Favourites
List]
1 Detalii legate de conţinut
Este afişată o listă de informaţii asociate, cum
ar fi titlul, distribuţia, pista sau artistul.
2 Istoricul redării
Este afişat un titlu în istoricul redării unui
BD-ROM/ DVD-ROM/ CD-DA.
3 Istoricul căutării
Istoricul căutărilor este afişat sub formă de
listă.
[Play/Stop]
[Play from
start]
[Add to
Favourites]
[Remove
from
Favourites]
Este selectat un element în liste şi se selectează
„Information Search” (Căutare informaţii) sau
„Internet Video Search” (Căutare video pe
Internet).
• Simulated 3D : ajustează
efectul 3D simulat.
• 3D Depth Adjustment :
ajustează adâncimea de
imagine 3D.
Afişează lista conţinutului
favorit.
Porneşte sau opreşte redarea.
Pentru redarea unui element de
la început.
Adaugă conţinut de Internet în
lista de conţinut favorit.
Şterge conţinut de Internet din
lista de conţinut favorit.
(Video) only - numai pentru video
Element
Pentru a căuta în continuare
informaţii suplimentare
Detalii
Stabileşte modul repetitiv.
[3D Output
Setting]
[AV SYNC]
Detalii
Stabileşte dacă să fie sau nu
transmis la ieşire semnal video
3D.
Stabileşte diferenţa temporală
între imagine şi sunet, prin
întârzierea sunetului la ieşire
în raport cu imaginea la ieşire.
(între 0 şi 120 milisecunde)
Continuă pe pagina următoare T
19
(Video) only - numai pentru video
Element
Video
Settings
Pause
Top Menu
Menu/
Popup menu
Title Search
Chapter
Search
Angle
IP Content
Noise
Reduction
Detalii
• Picture Quality Mode : selectează reglajul de imagine. Sunt
disponibile variantele „Auto”,
„Custom 1” sau „Custom 2”,
numai pentru conexiunile
HDMI.
• Texture Remaster : ajustează
claritatea şi detaliile
conturului.
• Super Resolution : este
ameliorată rezoluţia.
• Smoothing : sunt reduse
benzile prin cursivitatea
degradeurilor în zonele fără
semnal.
• Contrast Remaster : ajustează
automat nivelurile de alb şi
de negru pentru ca ecranul să
nu fie prea întunecat sau prea
luminos, iar imaginea să fie
modulată.
• Clear Black : ajustează
afişarea elementelor
întunecate ale imaginii. Nu
sunt suprimate umbrele,
permiţând reproducerea
minunată a tonurilor
întunecate.
Pentru a face o pauză de
redare.
Afişează meniul principal al
unui disc BD sau DVD.
Afişează meniul extensibil
al unui disc BD-ROM sau
meniul unui DVD.
Pentru căutarea unui titlu pe
un disc video BD-ROM /
DVD VIDEO şi redarea de la
început.
Pentru căutarea unui capitol şi
redarea de la început.
Comută către un alt unghi de
vedere atunci când pe discul
video BD-ROM/DVD VIDEO
sunt înregistrări multiunghi.
Ajustează calitatea imaginii
conţinutului de pe Internet.
Video Search Sunt afişate informaţii de pe
BD-ROM/ DVD-ROM cu
ajutorul tehnologiei Gracenote.
20
(Music) only - numai pentru muzică
Element
Detalii
Add
Slideshow
BGM
Start Party
Marchează fişiere de sunet din
memoria USB ca fundal sonor
pentru succesiunile de imagini.
Este pornită facilitatea PARTY
(serbare) la sursa selectată. În
funcţie de sursă, acest element
este posibil să nu fie afişat.
Leave Party Este părăsită o serbare
(PARTY) la care player-ul
participă. Funcţia PARTY
STREAMING continuă să fie
folosită de celelalte aparate
participante.
Close Party Este încheiată o serbare
(PARTY) la care participă
player-ul. Funcţia PARTY
STREAMING este oprită la
toate aparate participante.
Sunt afişate informaţii legate
Music
de CD-DA pe baza tehnologiei
Search
Gracenote.
(Photo) only - numai pentru imagini
Element
Detalii
Slideshow
Speed
Modifică viteza de succesiune
a imaginilor.
Slideshow
Effect
Stabileşte efectele pentru
succesiunile de imagini.
• [Off] : Opreşte funcţia.
• [My music from USB] :
Introduce ca fundal sonor
fişierele muzicale marcate
la secţiunea [Add Slideshow
BGM].
• [Play from Music CD] :
Stabileşte pistele de pe discul
CD-DA.
Redarea unei succesiuni de
Slideshow
imagini.
Rotate Left Fotografia este rotită în sens
anti-orar cu 90°.
Rotate Right Fotografia este rotită în sens
orar cu 90°.
Slideshow
BGM
Internet
Parcurgerea site-urilor de internet
Puteţi conecta aparatul la Internet şi să aveţi acces
la diverse site-uri web.
1 Pregătiţi aparatul pentru parcurgerea
site-urilor web (Internet Browser).
Conectaţi player-ul la o reţea (pag. 14).
2 Alegeţi
(Network) în meniul
principal, folosind butoanele </,.
Interfaţa corespunzătoare
facilităţii Internet Browser
Puteţi consulta informaţiile furnizate de site-urile
web apăsând butonul DISPLAY.
Interfaţa cu informaţii diferă în funcţie de site-ul
web şi de starea paginii.
3 Selectaţi
(Internet Browser)
folosind butoanele M/m, apoi apăsaţi
ENTER.
z Anumite site-uri web folosesc funcţii care nu
sunt compatibile cu acest browser. Anumite
site-uri de internet este posibil să nu fie
afişate corect sau să nu fie accesibile.
Pentru a introduce un URL
Selectaţi „URL entry” din meniul de opţiuni.
Introduceţi URL-ul cu ajutorul tastelor virtuale,
apoi selectaţi „Enter”.
Pentru a stabili o anumită
pagină de pornire
La afişarea paginii pe care vreţi să o stabiliţi
pentru pornire, selectaţi „Set as start page” din
meniul de opţiuni.
1 Titlul paginii
2 Cursor
Deplasaţi-vă apăsând </M/m/,. Aşezaţi
cursorul în dreptul legăturii pentru site-ul
pe care doriţi să îl vizionaţi, apoi apăsaţi
ENTER.
3 Adresa paginii
Pentru a părăsi facilitatea
Internet Browser
4 Simbolul SSL
Este afişat când site-ul web este securizat.
Apăsaţi butonul HOME.
5 Indicatorul tăriei semnalului
Numai când player-ul este conectat la o reţea
wireless.
6 Bara de evoluţie/ Simbol de preluare
Apare când pagina este în curs de citire sau la
preluarea / transferul unui fişier.
7 Câmp pentru introducerea textului
Apăsaţi ENTER când alegeţi „Input” din
meniul de opţiuni pentru a face accesibilă
tastatura virtuală.
8 Indicator liniar de parcurgere
Apăsaţi </M/m/, pentru vă deplasa în
pagină.
Continuă pe pagina următoare T
21
Opţiuni disponibile
Sunt disponibile diverse reglaje şi operaţii la
apăsarea butonului OPTIONS.
Elementele disponibile diferă în funcţie de
situaţie.
Element
Detalii
• [Zoom] : Măreşte sau micşorează dimensiunea imaginii
afişate.
• [JavaScript Setup] : activează
sau dezactivează Java Script.
• [Cookie Setup] : stabileşte
dacă să fie sau nu acceptate
„cookies”.
• [SSL Alarm Display] :
activează sau dezactivează
SSL.
[Input]
Afişează tastatura virtuală
ce permite introducerea de
caractere în timpul parcurgerii
de site-uri web.
[Break]
Deplasează cursorul pe
rândul următor în fereastra de
introducere a textului.
[Delete]
Şterge un caracter din partea
stângă a cursorului, la
introducerea de text.
[Window List] Este afişată o listă a tuturor
site-urilor web.
Vă permite să reveniţi la siteul web anterior afişat, prin
selectarea ferestrei.
[Bookmark
Este afişată lista site-urilor
List]
marcate pentru a fi reţinute.
[Character
Stabileşte codul de caractere.
[Browser
Setup]
encoding]
[Previous
page/ Next
page]
Pentru deplasarea la pagina
precedentă / următoare.
[Cancel
loading]
Opreşte accesarea unei pagini.
[Reload]
Accesează din nou aceeaşi
pagină.
22
Element
Detalii
Vă permite să introduceţi un
URL când este afişată tastatura
virtuală.
[Add to
Adaugă pagina curentă în
Bookmark]
lista celor marcate pentru a fi
reţinute.
[Set as start
Stabileşte site-ul web curent
page]
afişat ca pagină de pornire
implicită.
[Open in new Deschide o legătură într-o
windows]
nouă fereastră.
[Display
Vizualizarea certificatelor de
certificate]
server transmise de pagini
compatibile SSL.
[URL entry]
Utilizarea Skype
Skype este un software de comunicaţie prin
Internet.
Cu ajutorul acestui player, puteţi beneficia de
următoarele funcţii :
– Video apeluri de la Skype la Skype / convorbiri
gratuite,
– posibilitatea de apelare a unor telefoane fixe
sau mobile (este necesară achiziţionarea de
credit Skype).
Utilizarea meniului Skype
După accesarea ca utilizator a aplicaţiei Skype,
puteţi să efectuaţi / să recepţionaţi apeluri sau
puteţi să realizaţi reglaje pentru Skype.
1 Numele dvs. de identificare pe Skype
2 Indicatorul tăriei semnalului (numai la
conectarea într-o reţea wireless)
Calculator
Telefoane
1 Pregătiţi echipamentul pentru Skype.
• Conectaţi player-ul la o reţea (pag. 14).
• Conectaţi o cameră web cu microfon la
mufa USB (pag. 7).
2 Alegeţi
(Network) în meniul
principal, folosind butoanele </,.
3 Selectaţi
(Skype) folosind
butoanele M/m, apoi apăsaţi ENTER.
Când lansaţi Skype pentru prima dată,
urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran şi accesaţi aplicaţia ca utilizator. Dacă nu aveţi încă
un cont personal de Skype, creaţi-vă unul.
z Pentru informaţii legate de camerele web
disponibile, vizitaţi următoarele adrese de
internet :
• pentru clienţii din ţările europene
http://support.sony-europe.com/
• pentru clienţii din Australia/Noua Zeelandă
http://www.sony-asia.com/section/support
3 Zona cu etichete active
• Contacts (Persoane de contact) : sunt afişate
persoanele cu care intraţi în contact pe
Skype.
• History (Istoric) : este afişat istoricul
apelurilor.
• Tools (Instrumente) : activează funcţii utile,
cum ar fi căutarea unei persoane cu care
doriţi să intraţi în contact.
• Settings (Reglaje) : puteţi achiziţiona credit
Skype prin intermediul „Additional Skype
services” din secţiunea de configurare „My
Account”.
Pentru a efectua un apel
Selectaţi simbolul asociat contactului pe care
doriţi să îl apelaţi, din meniul Skype şi apăsaţi
ENTER.
Pentru a recepţiona un apel
Activaţi şi porniţi Skype.
Pentru a părăsi Skype
Apăsaţi butonul HOME.
Odată ce aţi accesat Skype ca utilizator (sign in),
parola dvs. va fi reţinută în memoria player-ului,
la oprirea aplicaţiei. Pentru a şterge parola dvs.
din memorie, trebuie să părăsiţi contul dvs. de
utilizator (sign out) înainte de a opri Skype.
Pentru ca un alt utilizator să
acceseze Skype
Selectaţi „Sign out” din meniul de opţiuni.
Selectaţi
din meniul principal (Home) şi
urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran.
Continuă pe pagina următoare T
23
Interfaţa Skype
Opţiuni disponibile
Sunt disponibile diverse reglaje şi operaţii la
apăsarea butonului OPTIONS.
Elementele disponibile diferă în funcţie de
situaţie.
Element
Switch
Display
Change
Status
Sign Out
1 Numele persoanei contactate
2 Imaginea video corespunzătoare
apelului realizat (numai pentru video
apeluri)
3 Indicatorul tăriei semnalului /
Viteza de transfer în reţea (numai la
conectarea într-o reţea wireless)
4 Durata apelului/ Balanţa creditului
Skype
5 Imaginea video transmisă de dvs.
(numai pentru video apeluri)
6 Butoane disponibile
Butoanele disponibile diferă în funcţie de
situaţie :
• Full screen (Pe tot ecranul) / Window screen
(În fereastră) : modifică modul de afişare.
• Hang Up (încheierea convorbirii)
• Hold (Aşteptare) / Resume (Reluare)
• Mute (Suprimare sonor) /Unmute (Revenirea
sonorului la nivelul stabilit înainte de
suprimare)
• Start My Video (Pornire semnal video) /Stop
My Video (Oprire semnal video): Pornirea/
oprirea transmiterii semnalului video de
către dvs.
• Voice call (Apel vocal) / Video call (Video
apel).
24
About Skype
Microphone
Settings
Buy Skype
Credit
Help
Detalii
Modifică afişarea contactelor/
istoricului.
Modifică starea Skype.
Este părăsit Skype de către
respectivul utilizator.
Este afişată interfaţa cu detalii
privind drepturile de autor.
Pentru reglarea microfonului
conectat.
Este afişat site-ul web la
Skype, prin Internet.
Este afişată interfaţa de
asistenţă a aplicaţiei Skype.
Reglaje şi ajustări
Folosirea interfeţei de
configurare
(Setup) în meniul principal
Selectaţi
atunci când este necesar să modificaţi reglajele
playerului. Reglajele din oficiu sunt subliniate.
1 Alegeţi
(Setup) în meniul
principal, folosind butoanele </,.
2 Selectaţi simbolul categoriei de
reglaje folosind butoanele M/m, apoi
apăsaţi ENTER.
[ Network Update] Actualizarea prin reţea
Selectaţi [OK] pentru a actualiza software-ul
player-ului prin intermediul reţelei.
z
• Vă recomandăm să actualizaţi software-ul
serverului la fiecare 2 luni (aproximativ).
• Pentru informaţii despre actualizarea funcţiilor,
vizitaţi următoarele adrese de Internet :
– pentru clienţii din Europa :
http://support.sony-europe.com/
– pentru clienţii din Australia/ Noua Zeelandă
şi India :
http://www.sony-asia.com/ support/
Element Explicaţii
Actualizarea prin reţea
(pag. 25)
Pentru actualizarea software-ului
playerului.
Reglaje pentru ecran (pag. 25)
Pentru efectuarea reglajelor video
corespunzătoare tipului de mufe de
conectare.
Reglaje audio (pag. 26)
Pentru efectuarea reglajelor audio
corespunzătoare tipului de mufe de
conectare.
Reglaje pentru vizionarea BD/
DVD (pag. 27)
Pentru efectuarea reglajelor
detaliate de redare a unui disc BD/
DVD.
Reglaje pentru control
parental (pag. 28)
Efectuarea reglajelor detaliate
pentru funcţia de control parental.
Reglaje ptr. muzică (pag. 28)
Sunt realizate reglaje de detaliu
pentru redarea de discuri Super
Audio CD.
Reglajele sistemului
(pag. 28)
Pentru efectuarea reglajelor
sistemului.
Reglaje de reţea (pag. 29)
Pentru efectuarea reglajelor
detaliate de Internet şi reţea.
Reglaje facile (pag. 30)
Efectuarea reglajelor facile de bază,
Easy Setup.
Reiniţializare (pag. 30)
Aduce reglajele playerului la
valorile stabilite în fabrică.
[ Screen Settings ] Reglaje pentru ecran
x [3D Output Setting] - reglaj ieşire 3D
[Auto]: În mod normal alegeţi această variantă.
[Off]: Alegeţi această variantă pentru afişarea
întregului conţinut în 2D.
x [TV Screen Size Setting for 3D] - Stabilirea dimensiunii ecranului TV pentru 3D
Stabileşte dimensiunea
televizorul dvs. 3D.
ecranului
pentru
x [TV Type] - modul ecranului
[16:9]: Alegeţi această variantă la conectarea
unui televizor panoramic sau cu funcţie
panoramică.
[4:3]: Alegeţi această variantă la conectarea unui
televizor 4:3 fără funcţie panoramică.
x [Screen Format] - formatul ecranului
[Original]: Alegeţi această variantă la conectarea
unui televizor cu funcţie panoramică. O
imagine în format 4:3 va fi afişată în format
16:9 chiar şi pe un televizor panoramic.
[Fixed Aspect Ratio]: Modifică dimensiunea
imaginii pentru a se potrivi cu ecranul,
păstrând raportul iniţial al imaginii.
x [DVD Aspect Ratio] - raportul de
imagine
[Letter Box]: Afişează o
imagine panoramică cu
benzi negre deasupra şi
dedesubt.
[Pan & Scan]: Foloseşte tot
ecranul pentru o imagine
care
are
marginile
laterale decupate.
25
x [Cinema Conversion Mode] - mod de
conversie video
x [HDMI Deep Color Output] - adâncimea
de culoare la ieşirea HDMI
[Auto]: În mod normal alegeţi această variantă.
Playerul detectează în mod automat dacă
materialul este pe bază de video sau pe
bază film şi comută la metoda de conversie
adecvată.
[Video]: Este stabilită metoda de conversie
adecvată pentru materialul pe bază de video,
indiferent de tipul materialului.
[Auto]: În mod normal alegeţi această variantă.
[12bit], [10bit]: Atunci când televizorul conectat
este compatibil Deep Colour, este trimis la
ieşire semnal video pe 12 biţi/10 biţi.
[Off]: Alegeţi această variantă atunci când
imaginea este instabilă sau culorile apar
nenaturale.
x [Output Video Format] - format video
de ieşire
[HDMI]: În mod normal, alegeţi [Auto]. Selectaţi
[Original Resolution] pentru a trimite la ieşire
rezoluţia înregistrată pe disc. Dacă rezoluţia
este mai mică decât rezoluţia SD, este scalată
până la rezoluţia SD.
[Component Video]: Selectează rezoluţia
potrivită pentru televizorul dvs..
[Video]: Se trece în mod automat la cea mai
joasă rezoluţie.
z
• Când conectaţi simultan mufa HDMI OUT şi
altă mufă video de ieşire, alegeţi „Component
Video“.
• Dacă nu apare imagine atunci când aţi selectat
„HDMI“ sau „Component Video”, încercaţi
altă rezoluţie de imagine.
• La conectarea prin mufa COMPONENT VIDEO
OUT, dacă este aleasă varianta „Component
Video”, redarea conţinutului protejat de pe un
BD-ROM este efectuată la rezoluţia de ieşire
de 480i (pag. 4).
x [BD/DVD-ROM 1080/24p Output] - ieşire
1080/24p
[Auto]: Sunt trimise la ieşire semnale video 1920
× 1080p/ 24Hz numai atunci când conectaţi
un televizor compatibil 1080/24p folosind
mufa de ieşire HDMI OUT.
[Off]: Alegeţi această variantă atunci când
televizorul dvs. nu este compatibil cu semnale
video 1080/24p.
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]: Este detectat în mod automat televizorul
conectat şi este ales reglajul de culoare
potrivit.
[YCbCr (4:2:2)]: Este trimis la ieşire semnal
video YCbCr 4:2:2.
[YCbCr (4:4:4)]: Este trimis la ieşire semnal
video YCbCr 4:4:4.
[RGB]: Este trimis la ieşire semnal video RGB.
26
x [SMB] - Super cartare biţi
[On]: Semnalul video transmis la ieşire prin mufa
HDMI OUT devine mai cursiv.
[Off]: În cazul semnalelor distorsionate sau cu
culori nenaturale.
x [Pause Mode] - modul pauză
[Auto]: În mod normal alegeţi această variantă.
Imaginile dinamice în mişcare vor apărea
clare.
[Frame]: Imaginile statice sunt afişate la înaltă
rezoluţie.
[ Audio Settings ]
Reglaje audio
x [Audio (HDMI)]
[Auto]: În mod normal alegeţi această variantă.
Sunt trimise la ieşire semnale audio
corespunzător cu starea dispozitivului HDMI
conectat.
[PCM]: Sunt trimise la ieşire semnale PCM prin
mufa HDMI OUT .
x [DSD Output Mode]
[On]: Trimite la ieşire semnale DSD de la mufa
HDMI OUT, la redarea unui Super Audio
CD. Când este selectată varianta [On], nu este
transmis la ieşire semnal de la nici o altă mufă.
[Off]: Trimite la ieşire semnale PCM de la mufa
HDMI OUT, la redarea unui Super Audio CD.
x [BD Audio Mix Setting]
[On]: Trimite la ieşire semnal audio obţinut
prin mixarea canalului interactiv şi a celui
secundar cu canalul principal.
[Off]: Trimite la ieşire numai semnal audio
primar. Alegeţi această variantă pentru a
trimite la ieşire semnale audio HD către un
amplificator (receptor) AV.
x [Dolby Digital]
[Downmix PCM]: Converteşte pentru a trimite
la ieşire semnale PCM Liniar. Alegeţi această
variantă la conectarea unui dispozitiv audio
fără decodor încorporat Dolby Digital.
[Dolby Digital]: Alegeţi această variantă la
conectarea unui dispozitiv audio cu decodor
încorporat Dolby Digital.
x [DTS]
[Downmix PCM]: Converteşte pentru a trimite la
ieşire semnale PCM Liniare. Alegeţi această
variantă la conectarea unui dispozitiv audio
fără decodor încorporat DTS.
[DTS]: Alegeţi această variantă la conectarea
unui dispozitiv audio cu decodor încorporat
DTS.
x [DTS Neo:6]
[Cinema]: Transmite la ieşire sunet multicanal,
simulat, pornind de la surse cu 2 canale, prin
intermediul mufei HDMI OUT, în funcţie de
capacitatea echipamentului conectat, folosind
modul DTS Neo:6 Cinema.
[Music]: Transmite la ieşire sunet multicanal,
simulat, pornind de la surse cu 2 canale, prin
intermediul mufei HDMI OUT, în funcţie de
capacitatea echipamentului conectat, folosind
modul DTS Neo:6 Music.
[Off]: Transmite la ieşire sunetul cu numărul
original de canale, prin intermediul mufei
HDMI OUT.
x [Audio DRC]
[Auto]: Redarea se efectuează la parametrii
dinamici specificaţi de disc (numai pentru
BD-ROM). Alte tipuri de discuri sunt redate
la nivelul [On].
[On]: Redarea se efectuează la un nivel standard
de compresie .
[Off]: Redarea se efectuează fără compresia
dinamicii. Este produs un sunet mai dinamic.
x [Downmix]
[Surround]: Sunt trimise la ieşire semnale audio
cu efect surround. Alegeţi această variantă la
conectarea unui dispozitiv audio care acceptă
Dolby Surround (Pro Logic) sau DTS Neo:6.
[Stereo]: Sunt trimise la ieşire semnale audio
fără efect surround. Alegeţi această variantă
la conectarea unui dispozitiv audio care nu
acceptă Dolby Surround (Pro Logic) sau DTS
Neo:6
[ BD/DVD Viewing
Settings ] - Reglajepentru
vizionarea BD/DVD
x [BD/DVD Menu]
Alege limba de bază a meniului pentru discuri
BD-ROM sau DVD VIDEO.
Dacă alegeţi [Select Language Code], este afişată
interfaţa pentru introducerea codului de limbă.
Introduceţi codul de limbă regăsit în „Lista
codurilor de limbă” (pag. 38).
x [Audio]
Alege limba de bază a coloanei sonore pentru
discuri BD-ROM sau DVD VIDEO.
Dacă alegeţi [Original], este aleasă limba care are
prioritate pe disc. Dacă alegeţi [Select Language
Code], este afişată interfaţa pentru introducerea
codului de limbă. Introduceţi codul de limbă
regăsit în [Lista codurilor de limbă] (pag. 38).
x [Subtitle] - subtitrare
Alege limba de bază a subtitrării pentru discuri
BD-ROM sau DVD VIDEO.
Dacă alegeţi [Select Language Code], este afişată
interfaţa pentru introducerea codului de limbă.
Introduceţi codul de limbă regăsit în „Lista
codurilor de limbă” (pag. 38).
x [BD Hybrid Disc Playback Layer] redarea straturilor unui disc hibrid
[BD]: Se redă stratul BD.
[DVD/CD]: Se redă stratul DVD sau CD.
x [BD Internet Connection] - conectarea
la internet a discului BD
[Allow] (Permis) : Alegeţi în mod normal această
variantă.
[Do not allow] (Nu permite): Nu permite
conectarea la Internet.
Continuă în pagina următoare T
27
[ Parental Control
Settings ] - Reglaje
pentru control parental
x [Password] - parolă
Stabileşte sau schimbă parola pentru funcţia de
control parental. Parola vă permite să restricţionaţi
accesul la redarea unui BD-ROM, DVD VIDEO
sau la redarea video de pe Internet. Dacă este
necesar, puteţi diferenţia nivelele de restricţie
pentru BD-ROM, DVD VIDEO sau Internet.
x [Parental Control Area Code] - codul
parental de regiune
Redarea anumitor discuri BD-ROM, DVD
VIDEO sau fişiere video de pe Internet poate
fi limitată în funcţie de regiunea geografică.
Anumite scene pot fi eliminate sau înlocuite cu
alte scene. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran şi
introduceţi parola dvs. de 4 cifre.
x [BD Parental Control] - control parental
pentru discuriBD
Redarea anumitor discuri BD poate fi limitată în
funcţie vârsta utilizatorului. Anumite scene pot
fi eliminate sau înlocuite cu alte scene. Urmaţi
instrucţiunile de pe ecran şi introduceţi parola
dvs. de 4 cifre.
x [DVD Parental Control] - control parental
pentru DVD
Redarea anumitor discuri DVD VIDEO poate fi
limitată în funcţie vârsta utilizatorului. Anumite
scene pot fi eliminate sau înlocuite cu alte scene.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran şi introduceţi
parola dvs. de 4 cifre.
x [Internet Video Parental Control] control parental video de Internet
Redarea anumitor fişiere video din Internet poate
fi limitată în funcţie vârsta utilizatorului. Anumite
scene pot fi eliminate sau înlocuite cu alte scene.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran şi introduceţi
parola dvs. de 4 cifre.
x [Internet Video Unrated] - conţinut de
Internet neevaluat
[Allow]: Este permisă redarea conţinutului
video neevaluat.
[Block]: Conţinutul video de Internet neevaluat
este blocat.
28
[ Music Settings ]
- Reglaje pentru muzică
x [Super Audio CD Playback Layer]
- Stratul Super Audio CD redat
[Super Audio CD]: este redat stratul SACD.
[CD]: Este redat stratul CD.
x [Super Audio CD Playback Channels]
- Canale Super Audio CD redate
[DSD 2ch]: Este redată zona cu 2 canale.
[DSD Multi]: Este redată zona multicanal.
[ System Settings ]
- Reglaje de sistem
x [OSD] - afişare pe ecran
Stabileşte limba de afişare pe ecran a
interfeţelor.
x [Dimmer] - luminozitate
[Bright]: Luminozitate crescută.
[Dark]: Luminozitate redusă.
[Off]: Opreşte iluminarea în timpul redării.
Luminozitatea este mai redusă în timpul altor
operaţii decât la redare.
x [Control for HDMI]
[On]: Vă permite folosirea funcţiei BRAVIA
SYNC.
– One-Touch Play
– System Power-Off
– Language follow
[Off]: Opreşte această funcţie.
z
Pentru detalii, consultaţi manualul furnizat
împreună cu televizorul sau componentele.
x [HDMI: Linked to TV-OFF]
[On]: Playerul şi componentele compatibile
HDMI se opresc în mod automat atunci când
televizorul conectat intră în modul standby
(BRAVIA Sync).
[Off]: Opreşte această funcţie.
x [Quick Start Mode] - modul de pornire
rapidă
[On]: Scurtează timpul necesar pentru pornirea
playerului.
[Off]: Reduce consumul de energie în modul
Standby.
x [Auto Standby]
[On]: Trece automat aparatul în modul standby
dacă nu a fost apăsat nici un buton al playerului
sau al telecomenzii pentru mai mult de 30 de
minute.
[Off]: Opreşte această funcţie.
x [Auto Display]
[On]: Pe ecran sunt afişate în mod automat
informaţii la schimbarea titlurilor, modurilor
de imagine, semnalelor audio etc vizionate.
[Off]: Informaţiile sunt afişate numai atunci
când apăsaţi DISPLAY.
x [Screen Saver]
[On]: Activează funcţia de protecţie a ecranului.
Imaginea de protecţie a ecranului apare dacă nu
folosiţi playerul pentru mai mult de 10 minute,
când pe ecran este afişată o interfaţă.
[Off]: Opreşte această funcţie.
x [Software Update Notification]
[On]: Stabileşte ca playerul să vă semnaleze cele
mai noi versiuni software, pag. 25.
[Off]: Opreşte această funcţie.
x [Gracenote Settings]
[Auto]: Sunt preluate automat informaţii legate
de disc, când redarea acestuia este oprită.
Conectaţi aparatul la reţea pentru a permite
preluarea datelor.
[Manual]: Sunt preluate informaţii legate de disc
când în meniul de opţiuni este selectată una
dintre variantele [Video Search] sau [Music
Search].
x [System information] - informaţii de
sistem
Este afişată versiunea de software a playerului şi
adresa MAC.
[ Network Settings ]
- Reglaje de reţea
x [Internet settings]
Conectaţi mai întâi playerul la reţea. Pentru
detalii, vedeţi “Conectarea la reţea“ (pag. 14).
[View Network Status]: Este afişată starea curentă
a reţelei.
[Wired Setup]: Alegeţi această variantă atunci
când aţi conectat aparatul direct la un router de
bandă largă, folosind un cablu LAN.
[Wireless Setup (built-in)]
Alegeţi această variantă când folosiţi LAN
wireless încorporat în player, pentru o conexiune
într-o reţea fără fir.
[USB Wireless Setup]: Alegeţi această variantă
atunci când folosiţi un adaptor LAN wireless
USB, pentru o conexiune într-o reţea fără fir.
z
Pentru mai multe detalii, vizitaţi următorul site
de Internet şi citiţi cele mai frecvente întrebări
(FAQ) : http://support.sony-europe.com/
x [Network Connection Diagnostic]
Puteţi efectua diagnosticarea reţelei pentru
a verifica dacă a fost realizată în mod
corespunzător conexiunea.
x [Connection Server Setting]
Stabileşte dacă să fie afişat sau nu server-ul
conectat.
x [Renderer Set-up]
[Automatic Access Permission] : Stabileşte dacă
să fie permis sau nu accesul automat de la un
produs compatibil recent detectat cu rendererul DLNA.
[Renderer Name] : afişează denumirea playerului aşa cum este prezentată în lista cu alte
produse DLNA din reţea.
x [Renderer Access Control]
Este afişată o listă a produselor compatibile cu
controler-ul DLNA şi este stabilită dacă fiecare
produs este accesibil prin intermediul playerului.
29
x [Party Auto Start]
[On]: Este începută o serbare (PARTY) sau
se alătură uneia deja în curs de desfăşurare, la
solicitarea unui produs din reţea compatibil cu
funcţia PARTY STREAMING.
[Off]: Este oprită funcţia.
[ Easy Setup ] Reglaje facile
Este reluată operaţia “Easy Setup“ pentru
efectuarea reglajelor de bază. Urmaţi instrucţiunile
afişate pe ecran.
x [Media Remote Device Registration]
Înregistrează dispozitivul dvs. de comandă la
distanţă („Media Remote”).
x [Registered Media Remote Device]
Afişează o listă a dispozitivelor dvs. de comandă
la distanţă („Media Remote”).
[Resetting] Reiniţializare
x [Reset to Factory Default Setting]
Puteţi aduce toate reglajele playerului la valorile
stabilite în fabrică prin selectarea unui grup de
elemente. Toate valorile elementelor din acel
grup vor fi aduse la valorile iniţiale.
x [Initialize Personal Information]
Puteţi şterge informaţiile personale stocate în
player.
30
Informaţii suplimentare
Soluţionarea
problemelor
Dacă în timpul utilizării aparatului întâmpinaţi
oricare dintre problemele prezentate mai jos,
folosiţi acest ghid de soluţionare a defecţiunilor
care vă ajută să remediaţi problemele apărute
înainte de a solicita reparaţii. În cazul în care
problema persistă, consultaţi cel mai apropiat
dealer Sony.
Imagine
Imaginea nu este prezentă sau nu este
trimisă în mod corespunzător la ieşire
• Verificaţi dacă toate cablurile de conexiune
sunt ferm conectate (pag. 11).
• Comutaţi selectorul de intrare al televizorului
dvs. pentru a afişa semnal primit de la player.
• Reiniţializaţi reglajul pentru rezoluţia video cea
mai redusă la ieşire, apăsând pentru mai mult
de 10 secunde butonul x al playerului.
• În cazul conexiunilor HDMI, încercaţi
următoarele :
1 Opriţi şi reporniţi playerul. 2 Opriţi şi
reporniţi echipamentul conectat. 3 Deconectaţi
şi apoi reconectaţi cablul HDMI.
• Mufa HDMI OUT este conectată la un dispozitiv
DVI care nu acceptă tehnologia de protecţie a
drepturilor de autor.
• Pentru conexiuni HDMI, verificaţi reglajele
[Output Video Format] de la [Reglaje pentru
ecran] (pag. 25).
• Atunci când la ieşire sunt trimise semnale
analogice, alegeţi pentru pentru „BD/DVDROM 1080/24p Output” varianta [Off] la
secţiunea „Reglaje pentru ecran” (pag. 25).
• Pentru discuri BD-ROM, verificaţi opţiunea
„BD/DVD-ROM 1080/24p Output” de la
„Reglaje pentru ecran” (pag. 25).
Limba de afişare pe ecran este comutată
în mod automat când este conectată
mufa HDMI OUT
• În cazul în care pentru „Control for HDMI”
a fost aleasă varianta [ON] (pag. 28), limba
de afişare pe ecran comută corespunzător cu
reglajele de limbă ale televizorului conectat
(dacă modificaţi reglajele televizorului etc.)
Sunet
Sunetul nu este prezent sau nu este
trimis în mod corespunzător la ieşire.
• Verificaţi ca toate cablurile de conexiune să fie
ferm conectate (pag. 11).
• Comutaţi selectorul de intrare al amplificatorului
AV (receptorului) dvs. astfel ca semnalele audio
de la player să ajungă la ieşirea amplificatorului
AV (receptorului).
• În cazul în care semnalul audio nu iese prin mufa
DIGITAL OUT (COAXIAL/OPTIC) / HDMI
OUT, verificaţi reglajele audio (pag. 26).
• În cazul conexiunilor HDMI, încercaţi
următoarele:
1 Opriţi şi reporniţi playerul. 2 Opriţi şi
reporniţi echipamentul conectat. 3 Deconectaţi
şi apoi reconectaţi cablul HDMI.
• În cazul unei conexiuni HDMI, dacă playerul
este conectat la televizor prin intermediul unui
amplificator AV (receptor), încercaţi să conectaţi
cablul HDMI direct la televizor. Deasemenea,
consultaţi manualul de utilizare furnizat
împreună cu amplificatorul AV (receptorul).
• Mufa HDMI OUT este conectată la un dispozitiv
DVI (mufele DVI nu transmit semnal audio).
• Dispozitivul conectat la mufa HDMI OUT nu
acceptă formatul audio al playerului. Verificaţi
reglajele audio (pag. 26).
Datele audio HD nu sunt trimise
la ieşire (pentru Dolby Digital
Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High
Resolution Audio sau DTS-HD Master
Audio).
• Alegeţi pentru pentru [BD Audio MIX Setting]
varianta [Off] la secţiunea [Audio Settings]
(pag. 26).
• Verificaţi dacă amplificatorul AV (receptor)
conectat este compatibil cu fiecare dintre
formatele HD Audio.
Sunetul interactiv nu este trimis la
ieşire.
• Alegeţi pentru pentru [BD Audio MIX Setting]
varianta [On] la secţiunea [Reglaje audio]
(pag. 26).
Continuă pe pagina următoare T
31
Disc
Discul nu este redat
• Discul este murdar sau este îndoit.
• Discul este plasat cu faţa în sus. Amplasaţi
discul cu faţa înregistrată orientată în jos.
• Discul a fost înregistrat într-un format care nu
este redat de acest player. (pag. 34).
• Acest player nu redă discuri care nu au fost
corect finalizate.
• Codul de regiune al discului BD sau DVD nu
se potriveşte cu acest player.
Dispozitive USB
Playerul nu recunoaşte un dispozitiv
USB conectat la player
• Verificaţi dacă dispozitivul USB este ferm
conectat la mufa USB.
• Verificaţi integritatea cablului şi a dispozitivului
USB.
• Verificaţi ca dispozitivul USB să fie pornit.
• Dacă dispozitivul USB este conectat prin
intermediul unui hub USB, conectaţi
dispozitivul USB direct la player.
Video BRAVIA Internet
Sunetul/ imaginea sunt de slabă
calitate /anumite programe suferă
o pierdere de detalii, în special în
timpul redării cu viteză mărită sau pe
durata scenelor întunecate
• În funcţie de furnizorii conţinutului de pe
Internet, calitatea imaginii/ sunetului poate fi
slabă.
• Calitatea imaginii/ sunetului poate fi ameliorată
prin modificarea vitezei conexiunii. Sony
recomandă o viteză de cel puţin 2,5 Mbps
pentru definiţie video standard şi de 10 Mbps
pentru video de înaltă definiţie.
• Nu toate piesele video conţin sunet.
Imaginea este prea mică
• Apăsaţi M pentru a o mări.
32
Skype
Se aude un zgomot sau bruiaj
puternic
• Reduceţi volumul televizorului conectat.
• Încercaţi să deplasaţi camera web cu microfon
la distanţă mai mare de boxele televizorului
conectat.
Conectarea la reţea
Playerul nu poate fi conectat la reţea
• Verificaţi conexiunea la reţea (pag. 14) şi
reglajele de reţea (pag. 29).
Nu puteţi conecta calculatorul al
Intrenet după ce a fost efectuată
procedura [Wi-Fi Protected Setup
(WPS)].
• Reglajele wireless ale router-ului pot fi
modificate automat dacă folosiţi funcţia
Wi-Fi Protected Setup înainte de a efectua
reglajele router-ului. În acest caz, modificaţi
în mod corespunzător reglajele wireless ale
calculatorului.
Nu puteţi conecta player-ul la routerul LAN wireless.
• Verificaţi dacă este pornit router-ul LAN
wireless.
• În funcţie de elementele mediului înconjurător,
de exemplu materialul din care sunt construiţi
pereţii, condiţiile de recepţie a undelor radio
sau de obstacolele dintre player şi router-ul
LAN wireless, distanţa de comunicaţie se
poate scurta. Apropiaţi playerul de router-ul
LAN wireless.
• Dispozitivele care folosesc banda de
frecvenţe de 2,4 GHz, cum ar fi cuptoarele
cu microunde, Bluetooth sau echipamentele
digitale fără cabluri, pot întrerupe comunicaţia.
Îndepărtaţi player-ul de astfel de echipamente
sau opriţi respectivele aparate.
Router-ul wireless dorit nu este
detectat chiar dacă este efectuată
operaţia de scanare [Scan].
• Apăsaţi RETURN pentru a reveni la interfaţa
precedentă şi efectuaţi încă o dată operaţia
[Scan]. Dacă router-ul wireless dorit nu este
detectat nici în acest caz, apăsaţi RETURN
pentru a selecta [Manual registration]
(Înregistrare manuală).
Când porniţi playerul, este afişat mesajul
[A new software version is available.
Please go to the “Setup” section of the
menu and select “Network update” to
perform the update.] (O nouă versiune
software este disponibilă. Vă rugăm
să treceţi la secţiunea „Configurare” a
meniului şi să selectaţi „Network Update“
pentru actualizare).
• Vedeţi [Actualizarea prin reţea] (pag. 25) pentru a
actualiza playerul cu o nouă versiune software.
Nu puteţi activa funcţia PARTY
STREAMING.
• Verificaţi dacă pentru [Party Auto Start] este
aleasă varianta [On] la [Network Settings]
(pag. 29).
Comanda HDMI
(BRAVIA Sync)
• Atunci când conectaţi playerul la televizor prin
intermediul unui amplificator AV (receptor)
– Dacă amplificatorul AV (receptorul) nu este
compatibil cu funcţia [Control for HDMI],
este posibil să nu puteţi comanda televizorul
de la player.
– Când modificaţi conexiunea HDMI,
când deconectaţi şi reconectaţi cablul de
alimentare, sau dacă a intervenit o cădere de
tensiune, încercaţi următoarele:
1 Comutaţi selectorul de intrare al
amplificatorului AV (receptor) astfel ca
imaginea provenită de la player să apară
pe ecran.
2 Alegeţi pentru [Control for HDMI] varianta
[Off], apoi alegeţi din nou pentru [Control
for HDMI] varianta [On] (pag. 28).
Consultaţi manualul de utilizare
furnizat împreună cu amplificatorul AV
(receptor).
Funcţia de oprire a alimentării
sistemului (System Power-Off) nu
este disponibilă (BRAVIA Sync).
• Verificaţi dacă pentru [Control for HDMI] şi
[HDMI: Linked to TV-off] este aleasă varianta
[On] (pag. 28).
Altele
Funcţia de comandă pentru HDMI nu
acţionează (BRAVIA Sync)
Redarea nu este efectuată de la
începutul secţiunii de conţinut
• Verificaţi ca pentru [Control for HDMI] să fie
aleasă varianta [On] (pag. 28).
• Dacă aţi schimbat conexiunea HDMI, opriţi şi
reporniţi playerul.
• Dacă a intervenit o cădere de tensiune, alegeţi
pentru [Control for HDMI] varianta [Off] apoi
alegeţi din nou pentru [Control for HDMI]
varianta [On] (pag. 28).
• Verificaţi următoarele şi consultaţi manualul de
utilizare furnizat împreună cu echipamentele.
– Componenta conectată este compatibilă
cu funcţia de comandă HDMI [Control for
HDMI].
– Reglajele pentru funcţia de comandă HDMI
ale componentei au fost corect efectuate.
• Apăsaţi OPTIONS, apoi alegeţi [Play from
start] (Redare de la început).
Redarea nu se reia din punctul de
reluare în care aţi întrerupt ultima
dată redarea.
• Punctul de reluare poate fi şters din memorie
atunci când :
– aţi deschis compartimentul pentru discuri,
– aţi deconectat cablul USB,
– redaţi altă secţiune de conţinut,
– aţi oprit playerul.
33
Specificaţii
Sistem
Compartimentul pentru discuri nu se
deschide şi pe panoul frontal sunt
afişate mesajele „LOCKED” sau „TLK
ON”.
• Atunci când este afişat mesajul „LOCKED”,
playerul este blocat. Pentru a anula blocajul
parental, menţineţi apăsat butonul N până ce pe
panoul frontal este afişat mesajul „UNLOCK”
(pag. 7).
• Atunci când este afişat mesajul „TLK ON”
contactaţi dealer-ul dvs. Sony sau un service
Sony autorizat.
Compartimentul pentru disc nu se
deschide şi nu puteţi scoate discul
nici după ce aţi apăsat Z.
• Încercaţi următoarele:
1 Opriţi playerul şi decuplaţi cablul de
alimentare.
2 Recuplaţi cablul de alimentare în timp ce ţineţi
apăsat butonul Z al playerului.
3 Menţineţi apăsat Z până ce se deschide
compartimentul pentru disc.
4 Scoateţi discul.
5 Când pe afişajul panoului frontal apare
„OPEN”, menţineţi apăsat butonul ]/1 al
playerului mai mult de 10 secunde până ce
playerul se opreşte.
Pe afişajul panoului frontal apare
indicaţia „Exxxx” sau „FAN ERR”.
• Atunci când este afişat „Exxxx” contactaţi
cel mai apropiat dealer Sony sau un service
Sony autorizat, şi comunicaţi codul de eroare
apărut.
Playerul nu răspunde la nici o
comandă de la butoane.
• În interiorul playerului a condensat umezeală
(pag. 3).
• Menţineţi apăsat butonul [/1 al playerului mai
mult de 10 secunde până ce indicatorii luminoşi
ai panoului frontal se sting. Dacă playerul nu
răspunde în continuare la nici o comandă de la
butoane, deconectaţi şi reconectaţi cablul de
alimentare.
Laser : Laser cu semiconductor
Intrări şi ieşiri
Numele mufei:
tip mufă/ nivel de ieşire/impedanţă)
LINE OUT R-AUDIO-L:
Mufă phono/2Vrms/10 kilohm
DIGITAL OUT (OPTICAL):
Mufă de ieşire optică/ – 18 dBm (lungimea
de undă 660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL):
Mufă Phone/ 0,5Vp-p/ 75 ohm
HDMI OUT:
conector standard HDMI 19-pin
COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB, PR):
Mufă fono/ Y: 1.0 Vp-p/
PB, PR: 0,7 Vp-p/ 75 ohm
LINE OUT VIDEO:
Mufă fono/1.0Vp-p/ 75 ohm
LAN (100):
100BASE-TX Terminal
USB:
Mufă USB tip A
(Pentru conectarea unei memorii USB, a
unui cititor de carduri de memorie, a unei
camere foto digitale sau a unei camere
video digitale)
Wireless
LAN wireless standard :
IEEE 802.11 b/g/n
Domeniul de frecvenţe :
Banda de 2,4 GHz ; canalele 1 - 13
Modulaţie :
modem DSSS şi OFDM
Caracteristici generale
Cerinţe de alimentare:
220 V – 240 V c.a., 50/60 Hz
Consum de putere (aprox.):
22 W
Dimensiuni (aprox.):
430 mm × 199 mm × 46 mm (L/A/Î)
inclusiv părţile proeminente
Masa (aprox.):
• Modelul pentru Marea Britanie 1,9 kg
• Modelul pentru Austalia/ Noua Zeelandă :
1,8 kg
Temperatură de lucru:
5º C la 35º C
34
Umiditate de lucru:
25% la 80%
Accesorii furnizate
• Cablu audio/ video (conector fono × 3) (1)
(doar la modelul pentru Australia/ Noua
Zeelandă)
• telecomandă (1)
• baterii tip R6 (AA) (2)
Design-ul şi specificaţiile pot fi modificate fără
să fiţi avizaţi.
Discuri ce nu pot fi redate
g BD cu cartuş,
g BDXL,
g DVD-RAM,
g HD DVD,
g discuri DVD Audio,
g PHOTO CD,
g partea cu date a unui CD-Extras,
g Super VCD,
g Partea cu material audio de discuri duale
Note legate de discuri
Discuri ce pot fi redate
Disc*1
Blu-ray
DVD*3
CD*
*1
3
BD-ROM
BD-R*2/BD-RE*2
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD-DA (CD de muzică)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
Deoarece specificaţiile discurilor Blu-ray sunt
noi şi în curs de dezvoltare, anumite discuri este
posibil să nu poată fi redate, în funcţie de tipul de
disc şi de versiune. Totodată, ieşirea audio diferă
în funcţie de sursă, de mufa de ieşire conectată şi
de reglajele audio selectate.
2)
BD-RE: Ver.2.1
BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3 inclusiv BD-R (tip LTH), tip
pigment organic.
BD-R înregistrat cu un calculator nu poate fi redat
dacă postscripturile sunt înregistrabile.
3)
Un disc CD sau DVD nu va fi redat dacă nu a
fost corect finalizat. Pentru mai multe informaţii,
consultaţi manualul de instrucţiuni ce însoţeşte
dispozitivul de înregistrare.
Acest produs este destinat redării discurilor ce
corespund standardului Compact Disc (CD).
Discurile Duale şi anumite discuri de muzică
codate cu ajutorul tehnologiei de protejare a
copyright-ului nu corespund standardului Compact
Disc (CD).
De aceea, aceste discuri este posibil să nu fie redate
de acest aparat.
Note legate de operaţiile de redare
ale unui BD/ DVD
Anumite operaţii de redare ale unui BD/DVD pot
fi impuse intenţionat de producătorii softwareului. Cum sistemul redă un BD/DVD conform
conţinutului discului proiectat de producătorii
software-ului, este posibil ca anumite facilităţi de
redare să nu fie disponibile.
Note legate de discuri BD/ DVD
cu strat dublu
Redarea imaginii şi a sunetului pot fi întrerupte
momentan la trecerea de la un strat la altul.
Codul de regiune
(doar pentru BD-ROM / DVD VIDEO)
Sistemul dvs. are un cod de regiune marcat pe
spatele aparatului şi va reda doar discuri BDROM/ DVD VIDEO marcate cu acelaşi cod de
regiune sau cu simbolul
.
Continuă pe pagina următoare T
35
Tipuri de fişiere care pot fi
redate
Video
Formatul fişierului
MPEG-1 Video/ PS*1*2
MPEG-2 Video/PS, TS*1*3
MPEG-4 AVC*1*2
WMV9*1*2
AVCHD*2
Xvid
Extensii
“.mpg,” “.mpeg,”
“.m2ts,” “.mts”
“.mkv,” “.mp4,”
“.m4v,” “.m2ts,”
“.mts”
“.wmv,” “.asf”
*4
“.avi,”
Muzică
Formatul fişierului
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
AAC*1*2*5
WMA9 Standard*1*2*5
LPCM
Extensii
“.mp3”
“.m4a”
“.wma”
“.wav”
Foto
Formatul fişierului
JPEG
Extensii
“.jpg,” “.jpeg”
*1 Acest aparat nu redă fişiere codate cu DRM.
*2 Player-ul nu redă acest format de fişier cu un
server DLNA.
*3 Player-ul poate reda numai materiale video
cu definiţie standard cu un server DLNA.
*4 Aparatul redă fişiere în format AVCHD care
sunt înregistrate prin intermediul unei camere
video digitale etc. Discurile în format AVCHD
nu vor fi redate dacă nu sunt corect finalizate.
*5 Aparatul nu redă fişiere codate cu Lossless.
b
• În funcţie de format, de condiţiile de codare sau
de cele de înregistrare, este posibil ca anumite
fişiere să nu fie redate.
• Este posibil ca anumite fişiere editate cu un
calculator PC să nu fie redate.
• Playerul poate recunoaşte următoarele fişiere
sau directoare de pe discuri BD, DVD, CD sau
de pe dispozitive USB :
– directoare până la nivelul de imbricare 5
– până la 500 de fişiere într-un singur arbore.
• Playerul poate recunoaşte următoarele fişiere
sau directoare stocate pe un server DLNA :
– directoare până la nivelul de imbricare 20
– până la 999 de fişiere într-un singur arbore.
36
• Este posibil ca anumite dispozitive USB să nu
funcţioneze cu acest sistem.
• Sistemul poate recunoaşte dispozitive Mass
Storage Class (MSC) (cum ar fi o memorie
flash sau un HDD) şi dispozitive din categoria
celor de captură de fotografii (SICD) şi o
tastatură cu 101 de taste (numai la conectorul
USB frontal).
• Pentru a evita deteriorarea datelor, a dispozitivului
de memorie USB sau a altor dispozitive, opriţi
sistemul înainte de conectarea sau de decuplarea
memoriei USB sau a altor dispozitive.
• Este posibil ca acest aparat să nu redea uniform
fişiere video de mare viteză înregistrate pe un
DATA CD. Vă recomandăm să vizionaţi astfel
de fişiere înregistrate pe discuri DATA DVD.
În legătură cu securitatea
LAN wireless
Deoarece comunicaţia prin intermediul funcţiei
LAN wireless este stabilită prin unde radio,
semnalul wireless poate fi interceptat. Pentru
a proteja comunicaţia wireless, acest sistem
acceptă diverse funcţii de securitate. Aveţi grijă
să realizaţi corect reglajele legate de securitate,
în concordanţă cu mediul reţelei.
Fără securitate
Cu toate că reglajele pot fi efectuate cu uşurinţă,
oricine poate intercepta comunicaţia wireless
sau se poate conecta la reţeaua dvs. wireless,
chiar fără a dispune de instrumente sofisticate.
Reţineţi că există riscul de acces neautorizat sau
de intercepţie a datelor.
WEP
WEP aplică securitatea comunicaţiilor pentru
a împiedica persoanele străine să intercepteze
comunicaţia sau să aibă acces la reţeaua dvs.
wireless. WEP este o tehnologie de securitate
menţinută pentru compatibilitate, care permite şi
conectarea de dispozitive mai vechi, care nu sunt
compatibile cu TKIP/AES.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP este o tehnologie de securitate dezvoltată
pentru a corecta deficienţele tehnologiei WEP.
TKIP asigură un nivel de securitate mai înalt
decât WEP.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES este o tehnologie de securitate care utilizează
o metodă de securitate avansată, diferită de WEP
şi TKIP.
AES asigură un nivel de securitate mai înalt decât
WEP sau TKIP.
Note despre discuri
Note despre discuri
• Pentru a menţine discurile curate, când le folosiţi
prindeţi-le de muchie. Nu atingeţi suprafaţa.
Praful, amprentele digitale şi zgârieturile de pe
suprafaţa discului pot cauza disfuncţionalităţi.
• Nu expuneţi discurile radiaţiilor solare directe
sau surselor de căldură cum ar fi conductele de
aer cald şi nici nu le lăsaţi în maşina parcată
la soare deoarece temperatura în interior poate
creşte foarte mult.
• După redare, păstraţi discurile în cutiile lor.
• Curăţaţi discul cu o bucată de pânză de şters.
Ştergeţi discul dinspre centru spre exterior.
Numere de cod ale
televizoarelor care pot fi
acţionate
În timp ce menţineţi apăsat -TV- [/1, introduceţi
numărul de cod al producătorului, folosind
butoanele numerotate.
Dacă sunt listate mai multe numere de cod,
introduceţi pe rând câte unul, până ce găsiţi unul
care funcţionează pentru televizorul dvs..
Producător
Sony
Hitachi
LG/Goldstar
Loewe
Panasonic
Philips
Samsung
Sharp
Toshiba
Cod numeric
01 (implicit)
24
76
45
17, 49
06, 08, 72
71
29
38
• Nu folosiţi solvenţi cum ar fi benzina, tinerul,
agenţi de curăţare disponibili în comerţ sau
spray-uri antistatice pentru LP de vinil.
• Dacă aţi imprimat eticheta discului, aveţi grijă
ca aceasta să se usuce înainte de a reda discul.
• Nu folosiţi următoarele tipuri de discuri :
– discuri pentru ştergerea lentilelor,
– care au forme nonstandard (de ex.
dreptunghiulare, în formă de inimă),
– care au etichete sau abţibilduri lipite pe ele,
– care au celofan sau lipici pe ele.
• Nu retuşaţi suprafaţa înregistrată a unui disc
pentru a înlătura zgârieturile.
37
Lista codurilor de limbă
Vedeţi pentru detalii [BD/DVD Viewing Settings] (Reglaje pentru vizionarea BD/DVD) (pag. 27)
Denumirea limbilor este conformă cu standardul ISO 639 : 1988 (E/F).
Cod Limbă
Cod Limbă
Cod Limbă
Cod Limbă
1027Afar
1028 Abkhazian
1032 Afrikaans
1039 Amharic
1044 Arabă
1045 Assamese
1051 Aymara
1052 Azerbaijani
1053 Bashkir
1057 Bielorusă
1059 Bulgară
1060 Bihari
1061 Bislama
1066 Bengali
1067 Tibetană
1070 Bretonă
1079 Catalană
1093 Corsicană
1097 Cehă
1103 Galeză
1105 Daneză
1109 Germană
1130 Bhutani; Dzongkha
1142 Greacă
1144 Engleză
1145 Esperanto
1149 Spaniolă
1150 Estoniană
1151 Bască
1157 Persană
1165 Finlandeză
1166 Fiji
1171 Faroese
1174 Franceză
1181 Frisian
1183 Irlandeză
1186 Scots Gaelic
1194 Galiciană
1196 Guarani
1203 Gujarati
1209 Hausa
1217 Hindi
1226 Croată
1229 Maghiară
1233 Armeană
1235 Interlingua
1239 Interlingue
1245 Inupiak
1248 Indoneziană
1253 Icelandic
1254 Italiană
1257 Hebrew (Ebraică)
1261 Japoneză
1269 Yidiş
1283 Javanese
1287 Georgiană
1297 Kazakh
1298 Greenlandic;
Kalaallisut
1299 Cambogiană;
Khumer
1300 Kannada
1301 Koreană
1305 Kashmiri
1307 Kurdă
1311 Kirghiză
1313 Latină
1326 Lingala
1327 Laothian; Lao
1332 Lituaniană
1334 Letonă; Lettish
1345 Malagasy
1347 Maori
1349 Macedonă
1350 Malayalam
1352 Mongolă
1353 Moldovenească
1356 Marathi
1357 Malay
1358 Malteză; Malese
1363 Burmese
1365 Nauru
1369 Nepaleză
1376 Olandeză
1379 Norvegiană
1393 Occitan
1403 (Afan) Oromo
1408 Oriya
1417 Punjabi; Panjabi
1428 Poloneză
1435 Pashto; Pushto
1436 Portugheză
1463 Quechua
1481 Rhaeto-Romance
1482 Kirundi; Rundi
1483 Română
1489 Rusă
1491 Kinyarwanda
1495 Sanskrită
1498 Sindhi
1501 Sangho; Sango
1502 Sârbo-Croată
1503 Singhaleză;
Sinhalese
1505 Slovacă
1506 Slovenă
1507 Samoan
1508 Shona
1509 Somaleză
1511 Albaneză
1512 Sârbă
1513 Siswati; Swati
1514 Sesotho; Sotho sud
1515 Sundaneză
1516 Suedeză
1517 Swahili
1521 Tamilă
1525 Telugu
1527 Tajik
1528 Thai
1529 Tigrinya
1531 Turkmenă
1532 Tagalog
1534 Setswana
1535 Tonga; i-le Tonga
1538 Turcă
1539 Tsonga
1540 Tătară
1543 Twi
1557 Ucrainiană
1564 Urdu
1572 Uzbecă
1581 Vietnameză
1587 Volapük
1613 Wolof
1632 Xhosa
1665 Yoruba
1684 Chineză
1697 Zulu
1703 Nu este specificată
Lista codurilor de zonă / pentru control parental
Vedeţi pentru detalii [Parental Control Area Code] - codul parental de regiune (pag. 28).
Cod Zonă
Cod Zonă
Cod Zonă
Cod Zonă
2044, Argentina (ar)
2047, Australia (au)
2046, Austria (at)
2057, Belgia (be)
2070, Brazilia (br)
2090, Chile (cl)
2092, China (cn)
2093, Columbia (co)
2304, Coreea (kr)
2115, Danemarca (dk)
2086, Elveţia (ch)
2165, Finlanda (fi)
2174, Franţa (fr)
2109, Germania (de)
2200, Grecia(gr)
2219, Hong Kong (hk)
2248, India (in)
2238, Indonezia (id)
2239, Irlanda (ie)
2254, Italia (it)
2276, Japonia (jp)
2333, Luxemburg (lu)
2363, Malaezia (my)
2184, Marea Britanie (gb)
2362, Mexic (mx)
2376, Olanda (nl)
2390, Noua Zeelandă (nz)
2379, Norvegia (no)
2427, Pakistan (pk)
2424, Philippines (ph)
2428, Polonia (pl)
2436, Portugalia (pt)
2489, Rusia (ru)
2501, Singapore (sg)
2149, Spania (es)
2499, Suedia (se)
2528, Tailanda (th)
2543, Taivan (tw)
38
Index
Cuvintele indicate între
ghilimele sau paranteze drepte
apar în forma respectivă pe
ecran.
D
P
Parental Control 28
„Parental Control Settings” 28
PARTY STREAMING 18
POP UP/MENU 9
3D 9, 15
„3D Output Setting” 25
Deep Colour 26
„Dimmer” - luminozitate 28
Discuri care pot fi redate 34
DISPLAY - afişaj 10
Dolby Digital 27
DTS 27
„DSD Output mode” 27
DVD 34
A
E
Actualizare 25
Actualizare software 25, 29
AUDIO 9
„Audio Settings” 26
„Auto Standby” 29
“Easy Setup”
- reglaje rapide 13, 30
„Resetare” 30
Reglaje pentru dimensiunea
ecranului pentru 3D 25
G
S
Gracenote 18
„Gracenote Settings” 29
B
H
„BD/DVD Viewing Settings”
23
BD-LIVE 15
BD-R 34
BD-RE 34
Blu-ray, disc 34
BONUSVIEW 15
BRAVIA Internet Video 17
BRAVIA Sync 33
Butoane colorate 9
HDMI 26
HOME 10, 25
Home, meniu principal 25
„Screen Settings” (Reglaje de
ecran) 25
„Setup” (Configurare) 25
Software, actualizare 25, 29
Soluţionarea problemelor 31
SUBTITLE 9
„System Settings” 28
I
T
Informaţii la redare 16
Iniţializarea playerului 30
IP content Noise Reduction 20
Internet Browser 21
Telecomandă 9
TOP MENU 9
„TV Type” 25
Simboluri
Preferate 9
Numerice
C
Conectare
amplificator AV (receptor)12
Reţea 14
Televizor 11
Cod regional 35
„Control for HDMI” 29, 33
Control parental 7, 28, 33
Conţinut Internet
Q
„Quick Start Mode” 29
R
U
M
USB 16
MAC, adresă 29
„Music Settings” 28
W
N
„Network Settings” 29
„Network Update” 25
WEP 36
WPA2-PSK (AES) 36
WPA2-PSK (TKIP) 36
WPA-PSK (AES) 36
WPA-PSK (TKIP) 36
O
„OSD” - afişare pe ecran 28
OPTIONS 9
OSD 24
39
Software-ul acestui player poate fi actualizat în viitor. Pentru a afla detalii despre
orice actualizări disponibile şi cel mai recent manual de instrucţiuni, vă rugăm să
vizitaţi :
• pentru clienţii din ţările europene :
http://support.sony-europe.com/
• pentru clienţii din Australia / Noua Zeelandă
http://www.sony-asia.com/ support/
z
Pentru a găsi observaţii utile, sfaturi şi informaţii despre produse Sony şi
servicii, vă rugăm să vizitaţi: www.sony-europe.com/myproduct/
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs
nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie
dus la punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra
mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri.
Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii
legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor
sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement