Sony | BDP-S300 | Sony BDP-S300 Instrucţiuni de utilizare

3-214-800-11(1)
Blu-ray Disc Player
BDP-S300
Manual de utilizare
TM
Pentru sfaturi utile, indicii şi informaţii despre produsele şi serviciile Sony vă
rugăm vizitaţi: www.sony-europe.com/myproduct
3-214-800-11 (1)
Tipărit în Malaiezia
Tipărit pe 70% sau hârtie mai reciclată
cu VOC (Volatile Organic Compound)cerneală pe bază de ulei vegetal.
©2007 Sony Corporation
Număr total actual:
PANTONE 2925C Sony BDP-S300(GB) 3-214-800-11 (1)
ATENŢIE!
Pentru a reduce riscul de şoc electric sau incendiu
nu expuneţi acest aparat condiţiilor de ploaie sau
umezeala.
Pentru a evita şocurile electrice, nu deschideţi
carcasa. Lăsaţi reparaţiile numai pe seama
personalului specializat.
Cablul de alimentare trebuie schimbat doar
la un centru de reparaţii autorizat.
Bateriile ce urmează a fi instalate în aparat
nu trebuie expuse la căldură excesivă cum ar fi
lumina intensă, căldura sau altele asemenea.
ATENŢIE
Folosirea instrumentelor optice cu acest
produs va mari pericolul pentru ochi. Cum
raza laser folosită de acest player Blu-ray
este dăunător ochilor, nu încercaţi
să dezasamblaţi carcasa.
Lăsaţi reparaţiile numai pe seama
personalului specializat.
Sfaturi despre
discuri
Dezafectarea aparatelor electrice si electronice vechi
(aplicabilă în Uniunea Europeană si în alte
ţări europene care dispun de sisteme de colectare
separate)
Aceste simbol aplicat pe produs sau ambalaj
indica faptul ca acest produs nu trebuie tratat ca un
deşeu menajer obişnuit. Produsul respectiv va fi predat
punctelor de colectare pentru reciclarea aparatelor electrice şi
electronice. Asigurându-vă ca acest produs este eliminat
in mod corespunzător, veţi ajuta la prevenirea
unor potenţiale consecinţe negative pentru mediul înconjurător
si pentru sănătatea umană, care pot interveni prin eliminarea
necorespunzătoare a acestui produs.
Prin reciclarea materialelor ajutaţi la conservarea resurselor
naturale. Pentru detalii suplimentare referitoare
la reciclarea acestor produse, contactaţi autorităţile publice
locale, centrul de reciclare a materialelor sau magazinul de unde
aţi cumpărat produsul.
Producătorul acestui produs este Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japonia. Reprezentantul
autorizat pentru EMC şi siguranţa
produsului este Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germania. Pentru orice informaţii legate de
reparaţii si garanţie, contactaţi adresele
furnizate in documentele separate de service şi
garanţie.
• Pentru a menţine un disc curat, apucaţi-l doar
de margine. Nu atingeţi suprafaţa sa.
• Nu expuneţi discul la lumina soarelui sau
la surse de căldură cum ar fi tuburile de aer cald
şi nu îl lăsaţi în maşina parcată în soare,
întrucât temperatura poate creşte considerabil în
interiorul maşinii.
• După folosire, aşezaţi discul în carcasa lui..
• Curăţaţi discul cu o cârpă moale.
Ştergeţi discul dinspre interior spre exterior.
Măsuri de precauţie
Siguranţă
• Această unitate funcţionează la 220 – 240 V CA,
Această etichetă se găseşte pe nişa protectoare a
laserului înăuntrul carcasei.
50/60 Hz. Verificaţi dacă voltajul de funcţionare
este identic cu voltajul casnic.
• Pentru a preveni şocurile electrice şi incendiile, nu
aşezaţi pe aparat obiecte care conţin apă, cum ar fi
vazele cu flori.
Acest produs este clasificat ca
un produs CLASS 1 LASER.
Eticheta de marcare a clasei produsului
este localizată pe nişa protectoare dinăuntrul
carcasei
Notă pentru cumpărătorii din Marea Britanie
şi Republica Irlanda.
Un ştecher conform cu normele BS1363 este ataşat acestui
aparat pentru siguranţa si confortul dumneavoastră.
În cazul în care siguranţa din ştecher trebuie înlocuită
trebuie folosită o siguranţă de acelaşi fel, sau una
Aprobată de ASTA sau BSI conform cu BS1362, (ex.,
marcată cu
sau
Daca ştecherul ataşat acestui aparat are un capac detaşabil
Asiguraţi-vă ca reataşaţi acest capac
După ce înlocuiţi siguranţa. Nu folosiţi niciodată ştecherul
Fără capacul siguranţei. Dacă pierdeţi capacul siguranţei,
vă rugăm să contactaţi cel mai apropiat magazin de reparaţii
Sony
• Nu folosiţi dizolvanţi precum benzina, dizolvant
agenţi de curăţare disponibili în comerţ
pentru discuri/lentile, sau spray anti-praf
folosit la discuri de vinil.
• Dacă aţi tipărit pe eticheta discului, uscaţi
eticheta înainte de redare.
Instalare
• Nu instalaţi aparatul într-o poziţie înclinată.
Acesta este proiectat să funcţioneze numai
în poziţie orizontală.
• Menţineţi aparatul si discurile departe de
obiectele ce conţin magneţi puternici, precum
cuptoarele cu microunde, sau boxele
mari.
• Nu aşezaţi obiecte grele pe aparat.
• Nu instalaţi această unitate în locuri strâmte
cum ar fi rafturile de cărţi sau locuri asemănătoare.
• Instalaţi acest sistem astfel încât cablul de alimentare
să poată fi scos din priză imediat
în eventualitatea unor probleme.
2
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
Măsuri de
precauţie
Privind discurile de curăţare/ soluţiile
de curăţat discuri
Nu folosiţi discuri de curăţare sau soluţii de curăţat
discuri disponibile in comerţ (ude sau tip spray).
Acestea pot face ca aparatul să nu funcţioneze
corespunzător.
Privind siguranţa
Privind înlocuirea pieselor
În cazul în care un obiect solid sau lichid
cade în interiorul carcasei, scoateţi din priză
aparatul şi duceţi-l spre verificare
personalului specializat înainte de a-l folosi
din nou.
În cazul în care acest aparat va fi reparat
piesele înlocuite pot fi refolosite sau
reciclate.
Privind sursa de alimentare
• Aparatul nu este deconectat de la sursa de
curent AC atâta timp cât este conectat la
priză, chiar dacă aparatul în sine a fost
oprit.
• Dacă nu folosiţi aparatul pentru o perioadă
mai lungă de timp, deconectaţi-l din priză.
Pentru a scoate cablul AC din priză,
apucaţi de ştecher, nu trageţi niciodată de fir.
Privind poziţionarea
• Aşezaţi aparatul intr-un loc cu
ventilaţie corespunzătoare pentru a evita
supraîncălzirea in interiorul său.
• Nu aşezaţi aparatul pe un material moale, cum
ar fi un covor, care ar putea bloca
fantele de ventilaţie.
• Nu aşezaţi aparatul lângă surse de căldura, sau
într-un loc expus direct luminii soarelui,
prafului excesiv sau şocului mecanic.
IMPORTANT!
Atenţie: Acest aparat este capabil de a menţine
o imagine video fixă pe ecranul televizorului
dumneavoastră pe timp nelimitat.
Dacă păstraţi imaginea video pe ecranul
televizorului pentru o perioadă lunga de timp,
riscaţi pagube iremediabile pentru ecranul
televizorului dumneavoastră.
Predispuse acestui risc sunt televizoarele cu
plasmă si cu proiectoare.
Dacă aveţi orice întrebare sau problemă
legate de aparatul dumneavoastră, apelaţi la cel
mai apropiat dealer Sony.
Privind funcţionarea
• Daca aparatul este adus direct dintr-un loc
rece intr-unul cald, sau daca este aşezat intr-o
cameră foarte umedă, umezeala poate crea
condens pe lentilele din interiorul aparatului.
În cazul în care aceasta se întâmplă, aparatul
poate să nu funcţioneze corespunzător. În
acest caz, scoateţi discul şi lăsaţi aparatul
pornit aproximativ o jumătate de oră, până
când umezeala se evaporă.
• Când deplasaţi aparatul, scoateţi discurile.
Dacă nu le scoateţi, discurile ar putea fi
avariate.
Privind reglarea volumului
Nu măriţi volumul in timp ce ascultaţi un pasaj
cu un nivel al sonorului foarte scăzut sau fără
sonor. Altfel, boxele pot fi avariate atunci
când intervine un pasaj cu volum ridicat.
Privind curăţarea
Curăţaţi carcasa, panoul şi butoanele cu o
cârpă moale uşor umezită cu un detergent
uşor. Nu folosiţi nici un tip de lavetă abrazivă,
praf de curăţat sau solvent cum ar fi alcoolul
sau benzina.
3
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
Blocarea unui disc ....................................................
29
Setarea/schimbarea parolei ..........................
29
Setarea funcţiei de Control Parental pentru
DVD-uri ................................................
30
Setarea funcţiei de Control Parental pentru BD-ROM-uri ........30
Cuprins
AVERTIZARE ......................................................
Sfaturi despre discuri ........................................
Măsuri de precauţie ...........................................................
Cuprins .................................................
Despre acest manual ................................................
Acest player poate reda următoarele
discuri si fişiere ................................................
Exemple de discuri pe care playerul nu le poate reda .....
Despre redarea discurilor înregistrate în format AVCHD
.............................................................
Codul regional BD/DVD...........................................
Notă despre redarea BD/DVD-urilor .........
Drepturile de autor ............................................................
Funcţii principale.......................................................
2
2
Vizionarea filmelor
Vizionarea tuturor titlurilor ............................................... 32
3
Redarea unui film .....................................................
33
4
5
Căutarea după gen, programare sau fişier .....
Căutarea unui titlu ..........................................
Programarea ordinii de redare (Quicklist) ...............
34
5
6
6
7
7
7
7
34
35
Ascultarea melodiilor
Vizionarea tuturor artiştilor .............................................
36
Redarea unei piese ...................................................
Căutarea după Artist, Album, Gen,
Programare sau Fişier ......................................
Căutarea unei piese.......................................
Programarea ordinii de redare(Quicklist) ...............
37
38
38
39
Instalare
Pasul 1: Despachetarea...............................................
9
Pasul 2: Conectarea cablurilor video/ cablului HDMI
.................................................................
Conectarea la o mufa video ...........
10
10
Conectarea la o mufa S VIDEO ...........
Conectarea la mufele componentelor video
(Y, PB/CB, PR/CR) ..........................................
Conectarea la o mufa HDMI ................
Despre funcţiile ‘BRAVIA’ Theatre Sync
(numai pentru conectările HDMI) .........................
10
10
11
11
Step 3: Conectarea cablurilor audio ............
12
A
Conectarea la televizorul dumneavoastră ...................... 13
B
Conectarea la un amplificator stereo (receiver)
si doua boxe .............................................
13
C
Conectarea la un amplificator AV (receiver)
cu decodor Dolby Surround (Pro Logic)
şi 3-6 boxe. ........................
14
D-1
Conectarea la un amplificator AV (receiver)
cu mufe 5.1ch si 6 boxe .........
14
D-2 Conectarea la un amplificator AV (receiver)
cu mufă digitală şi 6 boxe ........
15
D-3 Conectarea la un amplificator AV(receiver)
cu mufă HDMI şi 8 boxe ......
15
Pasul 4: Conectarea cablului de alimentare.............
Pasul 5: Pregătirea telecomenzii ........................
Dacă doriţi sa controlaţi televizorul cu telecomanda
furnizată ..........................................................
Pasul 6: Instalare uşoară ............................................
Pasul 7: Reglări suplimentare .....................
.16
16
17
18
19
Introducerea caracterelor ............................................
Ghidul telecomenzii .........................................
Redarea in mai multe variante .............................
Căutarea folosind telecomanda ...............................
Verificarea informaţiilor de pe disc .......................
Clarificarea sunetelor cu volum scăzut
(Audio DRC) ...................................................
Reglarea imaginilor ......................................
Reglarea imaginii după preferinţele dumneavoastră .........
Vizualizarea tuturor fotografiilor ..................................
40
Redarea sub forma diapozitivelor ........................................... 41
Căutare după Dată, Programare sau Fişier ........
Căutarea unei fotografii .......................................
Programarea unei redări sub forma diapozitivelor
(Quicklist) .......................................................
42
42
43
Schimbarea setărilor iniţiale
Folosirea afişării setărilor .....................
Setarea Video .........................................................
Setarea Audio .........................................................
Limba.............................................................
Control Parental.................................................
Boxele...............................................................
Opţiuni.................................................................
Resetarea aparatului ..........................................
44
45
47
49
50
51
52
53
Alte informaţii
Probleme de funcţionare .................................................
Funcţia de auto diagnosticare ...................................
Lista pieselor şi comenzilor ............................
Panoul frontal.........................................................
Afişajul panoului frontal............................................
Panoul dorsal .........................................................
54
57
58
58
59
59
20
Glosar ...............................................................
60
Specificaţii .....................................................
61
Lista cu codurile lingvistice ..........................................
62
Lista cu codurile pentru Control Parental/codurile zonale
22
23
………………………………………………………………
63
Index ......................................................................
63
Operaţiuni de bază
Redarea unui disc .....................................................
Ghid pentru afişaje ...............................................
Vizualizarea fotografiilor
24
25
26
26
27
28
28
4
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
Despre acest manual
Instrucţiunile din acest manual descriu comenzile de pe telecomandă.
Puteţi folosi şi comenzile de pe aparat dacă au acelaşi nume sau nume
asemănătoare cu cele de pe telecomandă.
Semnificaţiile simbolurilor din acest manual sunt descrise mai jos:
Simbol
BD
DVD
DATA DVD
CD
Semnificaţie
Acest player poate reda
următoarele discuri şi fişiere
Formatul discului
Funcţii disponibile pentru BD-ROM-uri
incluzând discurile DL.
Disc Blu-ray
Funcţii disponibile pentru DVD-uri VIDEO şi
DVD+RW/DVD+R în modulul +VR sau
DVD-RW/DVD-R în modulul video,
inclusiv discuri de 8 cm
DVD VIDEO
Funcţii disponibile pentru DVD-uri cu date
(DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVDR conţinând filme in format MPEG-2 PS,
piese audio şi MP3* , şi imagini in format JPEG ).
DVD-RW/-R
DVD+RW/+R
Funcţii disponibile pentru CD-uri sau CDR-uri/CD-RW-uri în format CD.
* MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) este un format standard definit de ISO
(Organizaţia Internaţionala pentru Standardizare)/IEC (Comisia
Internaţionala de Electrotehnică) care comprima datele audio.
Notă
Este posibil ca ilustraţiile privind afişajul electronic folosite in acest manual
să nu se potrivească cu cele de pe ecranul TV.
CD
“Blu-ray Disc” este marcă înregistrată
Logo-urile “Blu-ray Disc,” “DVD+RW,” “DVD-RW,” “DVD+R,” “DVDR,” “DVD VIDEO,” şi “CD” sunt mărci înregistrate.
Formate suportate (numai DATA DVD)
DVD+RW/DVD-RW/DVD+R/DVD-R sunt numite “DATA
DVD” în acest manual când conţin elemente ce pot fi redate. formate de
următoarele fişiere sunt suportate:
• Filme în format MPEG-2 PS.
• Muzica în format MP3.
• Imagini în format JPEG* .
* Format JPEG în conformitate cu UDF (Universal Disk Format).
Note asupra compatibilităţii BD-ROM
Acest player suportă numai BD-ROM Profil 1. Nu este garantată
redarea versiunilor ulterioare si ale BD-urilor altele decât BD-ROM .
Deoarece specificaţiile Blu-ray sunt noi şi evoluează, este posibil ca
unele discuri să nu fie redate, în funcţie de tipul discului si versiune.
Ieşirea audio depinde de sursă, de mufa de ieşire conectată şi de setările
audio. Pentru detalii, consultaţi pag. 48.
continuare
5
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
Exemple de discuri pe care playerul
nu le poate reda
Playerul nu poate reda următoarele discuri:
• BD-RE/BD-R.
• BD cu peliculă
• DVD-RW/DVD-R de tip VR.
• DVD-RAM
• HD DVD
• Discuri DVD Audio
• CD-uri DATA (CD-R/CD-RW altele decât formatul pentru muzică).
• CD-ROM înregistrat în format PHOTO CD
• Partea cu date din CD-urile mixte
• VCD/Super VCD.
• Stratul HD de pe Super Audio CD.
De asemenea, playerul nu poate reda următoarele discuri:
• Un BD-ROM/DVD VIDEO cu un cod regional diferit
• Un disc cu o forma diferită faţă de cea standard (ex. inimă).
•Un disc cu hârtie sau autocolante lipite pe el.
• Un disc care are încă adezivul benzii de celofan sau un autocolant
rămas pe el.
Despre redarea discurilor înregistrate
în format AVCHD
Acest player poate reda discuri in format AVCHD
TM
Ce este formatul AVCHD?
Formatul AVCHD este un format al camerei video digitală de înaltă
definiţie folosit pentru a înregistra semnale SD (definiţie standard) sau
HD (înaltă definiţie) fie de specificaţie 1080i *1 fie de specificaţie 720p
*2 pe DVD-uri, folosind tehnologie eficace de înregistrare prin
comprimarea datelor. Formatul MPEG-4 AVC/H.264 este folosit pentru
comprimarea datelor video, iar sistemul Dolby Digital sau Linear PCM
este folosit pentru a comprima date audio. Formatul MPEG-4 AVC/
H.264 este capabil de a comprima imagini cu o mai mare eficacitate
decât cea a formatului de comprimare convenţional
Formatul MPEG-4 AVC/H.264 permite unui semnal video de înaltă
definiţie (HD) filmat cu o cameră video digitală sa fie înregistrat pe
DVD, în acelaşi mod ca şi în cazul unui semnal de televiziune
de definiţie standard.
Note
• Note privind DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/DVD-R, sau CD-R/
CD-RW
Anumite discuri DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/DVD-R, sau CD-R/
CD-RW nu pot fi redate de acest player datorita calităţii înregistrării
sau a stării fizice a discului, sau a caracteristicilor aparatului de
înregistrare şi a programului autorului.
Discul DVD nu va fi redat dacă nu a fost finalizat în mod corect.
Pentru mai multe informaţii, verificaţi instrucţiunile de folosire ale
aparatului de înregistrare. Reţineţi că este posibil ca anumite
funcţii de redare să nu funcţioneze cu anumite DVD+RW/DVD+R,
chiar daca au fost finalizate corect. În acest caz, vizionaţi discul
prin redare normală.
• Discuri muzicale înregistrate cu tehnici de protejare a dreptului de autor
Acest produs este proiectat pentru a reda discuri conforme cu
Standardele Compact Discurilor (CD). În ultima perioadă, mai multe
discuri muzicale înregistrate cu tehnologii de protecţie a dreptului de
autor sunt comercializate de către anumite companii de discuri. Vă
rugam sa notaţi ca printre acele discuri, sunt unele neconforme cu
standardele CD şi care nu pot fi redate de acest produs
Denumirea “AVCHD” şi logoul AVCHD sunt mărci înregistrate ale
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. şi Sony Corporation.
*1 Specificaţie de înaltă definiţie care foloseşte 1080 de linii de scanare
si sistemul de îmbunătăţire a imaginii.
*2 Specificaţie de înaltă definiţie care foloseşte 720 de linii de scanare
şi sistemul progresiv.
Note
• Este posibil ca anumite discuri in format AVCHD sa nu funcţioneze, în
funcţie de starea înregistrării.
• Discul în format AVCHD nu va fi redat dacă nu a fost finalizat în mod
corespunzător.
• Notă asupra discurilor duble
Un disc dublu este un disc cu două părţi care combină materialul
DVD înregistrat pe o parte cu materialul digital audio de pe cealaltă
parte.
Totuşi cum partea cu material audio nu este conformă cu standardele
CD redarea pe acest produs nu este garantată
• Notă asupra DVD-urilor cu strat dublu
Este posibil ca imaginile şi sunetul sa se întrerupă atunci când se
schimbă straturile.
6
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
Funcţii principale
Codul regional BD/DVD
Aparatul dumneavoastră are un cod regional tipărit pe spatele unităţii
şi nu va reda decât BD-ROM/DVD VIDEO (numai redare) având aceleaşi
coduri regionale. Acest sistem este folosit pentru a proteja drepturile
de autor.
DVD VIDEO cu eticheta
vor fi de asemenea redate de acest aparat.
în funcţie de BD-ROM/DVD VIDEO, este posibil să nu existe un cod
regional, chiar dacă folosirea BD-ROM/DVD VIDEO este interzisă
prin restricţiile zonale.
DIGITAL OUT
PR/CR
S VIDEO
5.1CH OUTPUT
FRONT
REAR
CENTER
PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
PB/CB
HDMI
OUT
AUDIO
OUT
Y
VIDEO
Redare BD-ROM
BD-ROM este un format de nouă generaţie al discului optic în era HD.
Având o capacitate de stocare imensă de 25 până la 50 GB (de 5 ori mai
mare decât a unui DVD) şi o viteză de transfer de până la 54
Mbps, formatul oferă nu numai calitate video HD
*1*2, dar permite un conţinut bogat pe disc şi o calitate audio HD
de până la 8ch, ca şi operabilitate interactivă.
COMPONENT
VIDEO OUT
VIDEO
OUT
AC IN
Încercaţi experienţa unei redări audio/video de înaltă definiţie (HD) şi
calitate ca şi funcţie de „bibliotecă”ale acestui DVD player Sony.
COAXIAL
OPTICAL
L
L
R
R
WOOFER
Notă asupra operaţiunilor de redare
ale BD-urilor/DVDurilor
Anumite operaţiuni în redare ale BD-urilor/DVD-urilor pot fi reglate
intenţionat de către producătorii de software. Cum acest aparat redă
BD/DVD în funcţie de specificaţiile proiectate de producătorii de
software, anumite funcţii ale redării pot fi indisponibile. Consultaţi de
asemenea instrucţiunile BD-urilor/DVD-urilor.
Drepturile de autor
Acest produs conţine tehnologie de protecţie a dreptului de autor care
este reglementată de patentele Statelor Unite si de alte drepturi privind
proprietatea intelectuală. Folosirea acestei tehnologii trebuie autorizată
de către Macrovision, si este destinată vizionării casnice, dacă nu este
autorizată în alt mod de către Macrovision.
Dezasamblarea este interzisă.
*1 Este nevoie de un aparat compatibil HD pentru a înregistra aceeaşi calitate.
*2 Anumite discuri permit vizionarea cu o conexiune HDMI.
Cinema 24p
Filmele realizate cu o cameră video care conţin 24 cadre pe secundă.
De vreme ce televizoarele convenţionale (si cu tub catodic si cu ecran
plat) afişează cadrele la intervale de 1/60 sau 1/50 secunde, cele 24 de
cadre nu apar intr-un ritm egal.
Când este conectat la un televizor cu capacitate de 24p, playerul
afişează fiecare cadru la intervale de 1/24 secunde — acelaşi interval
folosit iniţial în timpul filmării cu camera, astfel reproducând fidel
imaginea originală de cinema.
HDMI Control (‘BRAVIA’ Theatre Sync)
Funcţia ‘BRAVIA’ Theatre Sync simplifică operaţiunile
conectând componentele playerului Sony compatibile cu funcţia
HDMI Control cu un cablu HDMI (neinclus).
Aplicaţia BD-J
Formatul BD-ROM suportă Java pentru funcţiile interactive.
“BD-J” oferă furnizorilor de conţinut funcţionalitate aproape nelimitată
în crearea titlurilor BD-ROM interactive*.
Java si toate mărcile înregistrate si logo-urile Java sunt mărci înregistrate
ale Sun Microsystems, Inc. în Statele Unite sau în alte ţări.
Esmertec şi Jbed sunt mărci înregistrate ale
Esmertec AG.
© 2000-2007 Esmertec AG
* Acest player nu suportă conţinut BD-J descărcabil.
Suport pentru PCM Linear necomprimat pentru
mai multe canale
În combinaţie cu un amplificator AV compatibil, playerul poate reda
sunet surround PCM linear de până la 8ch*. Cu un amplificator
incompatibil, playerul poate reda semnale analog de 5.1ch
din mufa de redare 5.1 CH pentru calitate audio ridicată si plăcere.
* Mufa DIGITAL OUT (COAXIAL sau OPTICAL) nu redă
semnale 8ch. Aveţi nevoie de un cablu HDMI şi de un aparat compatibil HDMI
care sa suporte semnale 8ch.
Redarea discurilor în format AVCHD
Playerul suportă fişiere în format AVCHD– înregistrări de înaltă definiţie
făcute cu camere video compatibile AVCHD. Arhiva dumneavoastră
personala este gata de a fi redată in calitate HD.
continuare
7
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
Interfaţa
digitală
HDMI
Multimedia de Înaltă Definitie)
(Interfaţă
Când este ataşat la un aparat compatibil HDMI folosind
un singur cablu HDMI, playerul poate reda semnale video SD şi
HD ca şi semnale audio pe mai multe canale, în forma digitală
nealterată.
Specificaţia HDMI suportă HDCP (Protecţia Conţinutului
Digital de Bandă Largă), o tehnologie împotriva copierii care
încorporează tehnologie de înregistrare pentru semnale video
digitale.
Funcţia „bibliotecă” pentru fişierele
înregistrate(numai pentru imagini JPEG
MP3 audio, filme în format MPEG-2 PS)
Cu DVD-urile de date create pe alte aparate DVD, trei aparate
de căutare separate pentru liste cu filme/muzică/fotografii
permit sortarea, căutarea si redarea simplă, inclusiv o
succesiune de diapozitive.
8
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
Pasul 1:
Despachetare
Pornire
Urmaţi paşii 1-7 pentru a conecta şi a seta
playerul.
Pentru denumirile mufelor şi butoanelor consultaţi
“Indexul Pieselor şi comenzilor” (pag. 58).
Verificaţi dacă aveţi următoarele elemente:
• Cablu video (mufă × 1) (1)
• Cablu audio stereo (mufă × 2) (1)
• Cablu de alimentare (1)
• Telecomandă (1)
• Baterii R6 (mărime AA) (2)
• Informaţii GNU despre Licenţă (numai în engleză) (1)
Pornire
Note
• Introduceţi cablurile cu atenţie pentru a preveni zgomotele nedorite.
• Consultaţi instrucţiunile furnizate cu componentele pentru a le
conecta.
• Nu puteţi conecta acest player la un TV care nu are o mufă
de ieşire video.
• Asiguraţi-va ca deconectaţi cablul de alimentare al fiecărei
componente înainte conectare.
• Nu aplicaţi multa presiune pe cablurile de conectare.
Presarea de perete etc., poate avaria cablul.
• Pasul 1: Despachetare .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
• Pasul 2: Conectarea cablurilor video/cablului
HDMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
• Pasul 3: Conectarea cablurilor audio . . . . . . . ...12
• Pasul 4: Conectarea cablului de alimentare. . . .16
• Pasul 5: Pregătirea telecomenzii . . . . . . . . . . . .16
• Pasul 6: Instalarea uşoară. . . . . . . . . . . . . . .. . .18
• Pasul 7: Alte reglaje………… . . . . . . . . . . . . . 19
9
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
Pasul 2: Conectarea
Cablurilor Video/Cablului
HDMI
Conectarea la o mufă de ieşire S VIDEO
Conectaţi folosind un cablu S VIDEO (nefurnizat). Vă veţi bucura de imagini
la o calitate înaltă.
Disc player Blu-ray
Pentru a conecta acest player la televizor, proiector sau amplificator AV
folosiţi un cablu video. Selectaţi unul din modelele de la
la
în funcţie de mufa de ieşire a televizorului, proiectorului sau
amplificatorului AV(receptor).
Pentru a viziona semnale progresive 1080p pe un TV, proiector sau monitor
compatibil cu o mufă de ieşire HDMI input jack, trebuie selectat
modelul
. Puteţi folosi modelul
pentru a viziona semnale
480p/576p/720p sau semnale 1080i mixte pe un aparat compatibil cu
mufele de ieşire video.
COMPONENT
VIDEO OUT
VIDEO
OUT
AC IN
DIGITAL OUT
5.1CH OUTPUT
FRONT
REAR
CENTER
PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
COAXIAL
PB/CB
HDMI
OUT
AUDIO
OUT
Y
VIDEO
OPTICAL
PR/CR
L
L
R
R
S VIDEO
WOOFER
S VIDEO
VIDEO
OUT
VIDEO
cablu S VIDEO (nefurnizat)
IEŞIRE
S VIDEO
S VIDEO
Conectarea la o mufă de ieşire video
Conectaţi cablul video furnizat (galben) la mufa (video) galbenă (video).
Vă veţi bucura de imagini de calitate standard.
TV, proiector, sau amplificator
(receptor) AV.
: Fluxul semnalului
Disc player Blu-Ray
COMPONENT
VIDEO OUT
VIDEO
OUT
DIGITAL OUT
5.1CH OUTPUT
FRONT
REAR
COAXIAL
OPTICAL
PR/CR
L
L
R
R
S VIDEO
VIDEO
OUT
CENTER
Conectare la mufele de ieşire ale
componentelor video (Y, PB/CB, PR/CR)
PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
PB/CB
HDMI
OUT
AUDIO
OUT
Y
VIDEO
AC IN
WOOFER
Ieşire video
VIDEO
(galben)
IEIRE
(galben)
S VIDEO
VIDEO
Cablul video (furnizat)
Conectaţi playerul la mufele de ieşire video ale componentelor folosind
un cablu video al componentei (nefurnizat) sau trei cabluri video
(nefurnizate) de acelaşi fel si lungime. Vă veţi bucura de reproduceri
exacte ale culorilor si imagini de înaltă calitate. Puteţi obţine de asemenea
imagini de calitatedin semnalele progresive 480p/576p/720p
sau din semnalele 1080i mixte, dacă TV, proiectorul sau amplificatorul
dumneavoastră AV sunt compatibile.
L
AUDIO
Disc player Blu-ray
R
COMPONENT
VIDEO OUT
VIDEO
OUT
TV, proiector, sau amplificator
AV (receptor)
: Fluxul semnalului
DIGITAL OUT
5.1CH OUTPUT
FRONT
REAR
CENTER
PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
PB/CB
HDMI
OUT
AUDIO
OUT
Y
VIDEO
AC IN
COAXIAL
OPTICAL
PR/CR
L
L
R
R
S VIDEO
WOOFER
La ieşirea video a
componentei
În cazul conectării la un TV
cu ecran standard 4:3
Ieşire video
(verde)
(verde)
(albastru)
(albastru)
(roşu)
(roşu)
Intrare video
Y
În funcţie de disc, este posibil ca imaginea să nu încapă pe ecranul
televizorului. Pentru a modifica raportul imaginii, v. pag. 45.
Y
PB/CB
PR/CR
Notă
Nu conectaţi un aparat video etc., între televizor si player. Dacă treceţi
semnalele playerului prin video, este posibil sa nu primiţi o imagine clara pe
ecranul televizorului. Dacă TV are doar o mufa audio/video, conectaţi
playerul la acea mufă.
PB/CB
Cablu video componente
(nefurnizat)
PR/CR
TV, proiector, sau amplificator AV
(receptor)
: Fluxul semnalului
Video
Disc player Blu-ray
TV
Conectare
directă
10
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
Despre indicatorii conexiunii HDMI
Conectarea la o mufă HDMI.
Folosiţi un cablu autorizat Sony HDMI (nefurnizat) pentru a vă bucura
de imagini şi sunet digital de calitate prin mufa HDMI de ieşire.
Veţi avea imagini de calitate prin semnalele 480p/576p/1080i, sau
1080p (cel mai mare la ieşirea playerului), dacă TV, proiectorul
sau amplificatorul AV (receptorul) sunt compatibile.
Playerul Blu-ray Disc
COMPONENT
VIDEO OUT
VIDEO
OUT
AC IN
DIGITAL OUT
COAXIAL
OPTICAL
PR/CR
S VIDEO
HDMI
OUT
5.1CH OUTPUT
FRONT
REAR
CENTER
PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
PB/CB
HDMI
OUT
AUDIO
OUT
Y
VIDEO
L
L
R
R
WOOFER
IEŞIRE HDMI
După ce playerul este pornit, indicatorul HD de pe panoul frontal
se luminează când emite semnale video 720p/1080i/1080p.
Indicatorul HDMI se aprinde când un aparat HDMI este conectat.
Note
• Consumatorii trebuie sa reţină ca nu toate televizoarele de înalta definiţie
sunt compatibile cu acest produs si pot cauza apariţia neclarităţilor
în imagine. În cazul problemelor de imagine pentru scanarea progresivă
480/576/720/1080 a imaginii, este recomandat ca utilizatorul să schimbe
conexiunea pe redarea ‘definiţie standard’ output. Dacă aveţi întrebări
compatibilitatea TV cu acest model de player Blu-ray 480p/576p/720p/
1080p, vă rugăm contactaţi centrul de relaţii cu clienţii.
• Dacă imaginea nu este clară, naturala, sau pe placul dumneavoastră,
schimbaţi rezoluţia video apăsând VIDEO FORMAT (pag. 46).
• Folosiţi un cablu HDMI care are înscris logoul HDMI.
Pornire
Despre funcţiile ‘BRAVIA’ Theatre Sync
(numai pentru conexiunile HDMI)
Cablu HDMI (nefurnizat)
TV, proiector, sau
amplificator AV (receptor)
HDMI IN
Playerul Blu-ray Disc încorporează tehnologia High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™) ,HDMI, logoul HDMI
şi High-Definition Multimedia Interface sunt mărci înregistrate
ale HDMI Licensing LLC.
Note despre conectarea la mufa HDMI de ieşire
Acordaţi atenţie indicaţiilor, întrucât manevrarea necorespunzătoare
poate avaria mufa de ieşire HDMI si conectorul.
• Aliniaţi cu atenţie mufa HDMI OUT de la spatele playerului cu
conectorul HDMI verificând formele lor. Fiţi sigur că conectorul
nu este întors invers sau pe o parte.
Conectând componente Sony compatibile cu funcţia HDMI Control
printr-un cablu HDMI (nefurnizat), operaţiunile se simplifică
după cum urmează:
• Redarea printr-o singură atingere (pag. 21)
Puteţi porni playerul şi TV/receptorul AV, puteţi seta redarea
receptorului TV/AV, şi puteţi porni redarea cu o singură
apăsare a butonului
.
• Oprirea sistemului
Când opriţi TV apăsând butonul POWER de pe telecomandă,
componentele HDMI compatibile se opresc automat
Pregătirea funcţiilor pentru ‘BRAVIA’ Theatre Sync
Setaţi “HDMI Control” din meniul “Options” la “On” (pag 52).
Notă
În funcţie de componentele conectate, funcţia HDMI
ar putea să nu funcţioneze. Consultaţi instrucţiunile de operare
furnizate împreună cu componentele.
MI
HD T
OU
MI
HD T
OU
• Fiţi sigur ca deconectaţi cablul HDMI când deplasaţi playerul.
• Dacă aşezaţi playerul în dulap cu cablul HDMI conectat nu
aplicaţi multă presiune pe peretele dulapului.
Se poate avaria mufa HDMI OUT sau cablul HDMI.
• La conectare sau deconectare nu înşurubaţi sau rotiţi conectorul
HDMI.
11
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
Note despre mufa de ieşire HDMI
Pasul 3: Conectarea
cablurilor audio
• Când conectaţi playerul la un amplificator AV (receptor)
folosind un cablu HDMI, va trebui sa faceţi unul din următoarele:
– Conectaţi amplificatorul AV (receptorul) la TV cu cablul
HDMI
Selectaţi conexiunea care se potriveşte cel mai bine sistemului dumneavoastră.
Citiţi instrucţiunile componentelor pe care doriţi sa le instalaţi.
Conexiunea
Aranjarea dvs.
A
TV
B
Amplificator (receptor) stereo şi
două boxe.
– Conectaţi playerul la TV folosind un cablu video, altul decât cel
HDMI (cablul video al componentei, cablul S VIDEO ,sau cablul
video)
• Când conectaţi la mufa HDMI OUT , aliniaţi cu atenţie
conectorul HDMI cu mufa. Nu îndoiţi sau aplicaţi presiune
cablului HDMI.
• Dacă schimbaţi componenta conectată la mufa HDMI OUT
modificaţi din “Audio (HDMI)” în “Audio Setup” pentru a se
potrivi noii componente (pag. 47). Playerul stochează setările
legate de HDMI pentru până la 5 componente.
• Conexiunea HDMI este compatibilă cu semnalele 2ch Linear
PCM (48 - 192 kHz, 16/20/24 bit), şi semnalele 6 - 8ch Linear
PCM (48 - 96 kHz, 16/20/24 bit), pe lângă Dolby
Digital şi DTS bit stream (semnale 5.1ch de până 96 kHz, 16/20/
24bit).
Notă
Dacă conectaţi o componentă care nu este conformă cu semnalul audio
selectat, un sunet puternic (sau nici un sunet) se va auzi din boxe; acesta
ar putea să dăuneze urechilor sau boxelor.
C
Amplificator (receptor) AV dotat
cu decodor Dolby*1 Surround (Pro
Logic) şi 3 - 6 boxe.
• Efecte surround: Dolby Surround
(Pro Logic)
D-1
Amplificator (receptor) AV cu
mufe de ieşire 5.1ch input şi 6 boxe
• Efecte surround: Dolby Digital
(5.1ch), DTS (5.1ch)
D-2
Amplificator (receptor) AV cu mufă
digitală de ieşire dotat cu decodor
Dolby Digital sau DTS*2 şi 6 boxe.
• Efecte surround: Dolby Digital
(5.1ch), DTS (5.1ch)
D-3
Amplificator (receptor) AV cu mufă
HDMI de ieşire şi 8 boxe
• Efecte surround: 8ch Linear
PCM
*1
*2
Produs sub licenţa Dolby laboratories.
“Dolby,” “Pro Logic,” si simbolul dublu-D sunt mărci înregistrate
ale Dolby Laboratories.
“DTS” şi “DTS Digital Surround” sunt mărci înregistrate ale
DTS, Inc.
12
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
A
Conectare la televizorul dvs.
Conectarea unui amplificator stereo
(receiver) şi 2 difuzoare
B
Aceasta conexiune va folosi difuzoarele TV pentru sunet.
Dacă amplificatorul dvs. stereo (receiver) are doar mufele de intrare audio L
şi R, folosiţi B-1 . Dacă amplificatorul dvs. (receiver) are o mufă digitală
folosiţi
B-2 .
Pornire
Blu-ray Disc player
Blu-ray Disc player
COMPONENT
VIDEO OUT
VIDEO
OUT
DIGITAL OUT
VIDEO
OUT
5.1CH OUTPUT
FRONT
REAR
CENTER
PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
PB/CB
HDMI
OUT
COMPONENT
VIDEO OUT
AUDIO
OUT
Y
VIDEO
AC IN
PR/CR
COAXIAL
OPTICAL
L
DIGITAL OUT
S VIDEO
HDMI
OUT
R
COAXIAL
OPTICAL
PR/CR
WOOFER
5.1CH OUTPUT
FRONT
REAR
CENTER
PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
PB/CB
R
AUDIO
OUT
Y
VIDEO
AC IN
L
L
L
R
R
S VIDEO
WOOFER
- AUDIO OUT L/R
AUDIO
OUT
(alb)
B-2
L
B-1
DIGITAL OUT
PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL
AUDIO
OUT
L
R
(roşu)
R
TV
INPUT
Cablu audio stereo
(furnizat)
VIDEO
La ieşirea digitală
(coaxială sau optică)
La ieşirea audio
L/R
(alb)
L
AUDIO
(roşu)
R
: Fluxul semnalului
(alb)
Cablu optic digital
(nefurnizat)
or
Cablu audio stereo
(furnizat)
Cablu digital coaxial
(nefurnizat)
(alb)
spre redarea digitală
[Boxe]
(roşu)
(roşu)
către redarea audio
Amplificator stereo (receptor)
Faţă (L)
Faţă (R)
: Fluxul semnalului
continuare
13
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
Conectare la un amplificator AV
(receptor) cu decodor Dolby Surround (Pro
Logic) şi 3 - 6 boxe
C
Dacă amplificatorul (receptorul) AV are numai mufele audio L şi R
folosiţi
C-1 . Dacă amplificatorul (receptorul) are mufă digitală
C-2 .
folosiţi
Puteţi asculta efectele surround numai cu discuri audio Dolby
Surround sau audio multi-canal (Dolby Digital sau DTS)
Conectare la un amplificator AV
(receiver) cu mufe de intrare de 5.1ch şi
6 difuzoare
D-1
Dacă amplificatorul AV (receiver) are intrări de canal de 5.1, folosiţi
D-1 .
Blu-ray Disc player
Blu-ray Disc player
COMPONENT
VIDEO OUT
COMPONENT
VIDEO OUT
VIDEO
OUT
DIGITAL OUT
VIDEO
AC IN
COAXIAL
OPTICAL
PR/CR
FRONT
L
L
R
R
REAR
CENTER
COAXIAL
C-1
OPTICAL
OPTICAL
PR/CR
L
L
R
R
S VIDEO
WOOFER
DIGITAL OUT
FRONT
REAR
CENTER
PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
PB/CB
HDMI
OUT
D-1
AUDIO
OUT
WOOFER
5.1CH OUTPUT
PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
COAXIAL
DIGITAL OUT
VIDEO
5.1CH OUTPUT
AUDIO
OUT
Y
AC IN
S VIDEO
C-2
VIDEO
OUT
5.1CH OUTPUT
PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
PB/CB
HDMI
OUT
AUDIO
OUT
Y
FRONT
L
REAR
CENTER
L
R
R
WOOFER
spre ieşirea digitală
(COAXIALA sau OPTICĂ)
spre ieşirea audio
L/R
(alb)
Cablu digital optic
(nefurnizat)
(roşu)
or
Cablu audio stereo
(furnizat)
Cablu digital coaxial
(nefurnizat)
(alb)
(nefurnizat)
(roşu)
la intrarea audio
Amplificator AV
(receptor) cu decodor
[Boxe]
Faţă (R)
Spate (L) Spate (R)
Centru
Subwoofer
Cablu audio monoaural
Cablu audio stereo
(unul este furnizat)
către redarea audio
spre redarea digitală
coaxială sau optică
[Difuzoare]
spre ieşirea
de 5.1CH
Faţă (L)
Spate (mono)
: Fluxul semnalului
Sfat util
Pentru amplasarea corectă a boxelor, consultaţi instrucţiunile de utilizare
ale componentelor conectate.
[Boxe
Amplificator AV
(receptor )cu
redări pe 5.1ch
[Boxe
Spate (L)
Centru
Spate(R)
Subwoofer
Faţă (R)
Faţă (L)
: Fluxul semnalului
Sfat util
Pentru amplasarea corectă a boxelor, consultaţi instrucţiunile de utilizare
ale componentelor conectate.
Notă
Când conectaţi toate boxele, nu aveţi nevoie de boxa „spate (mono)”
de deasupra.
14
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
Conectarea la un amplificator AV
(receptor) cu mufă de ieşire digitală şi
6 boxe
D-2
Dacă doriţi să folosiţi funcţia de Dolby Digital, sau decodorul DTS la
amplificatorul (receptorul) dvs. AV, conectaţi la mufa digitală folosind
D-2 . vă veţi bucura de o prezenţa audio mult mai realistă.
Conectare la un amplificator AV
(receiver) cu o mufă de intrare HDMI şi
8 difuzoare
D-3
Dacă amplificatorul AV (receiver) acceptă intrarea lineară PCM de 8ch
cu conexiune HDMI, vă puteţi bucura de sunetul de tip surround folosind
tasta D-3 .
Pornire
Blu-ray Disc player
Blu-ray Disc player
COMPONENT
VIDEO OUT
VIDEO
OUT
COMPONENT
VIDEO OUT
DIGITAL OUT
FRONT
REAR
COAXIAL
L
OPTICAL
R
HDMI
OUT
R
S VIDEO
DIGITAL OUT
5.1CH OUTPUT
FRONT
REAR
CENTER
PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL
PR/CR
WOOFER
AUDIO
OUT
Y
VIDEO
AC IN
L
PB/CB
PR/CR
D-2
VIDEO
OUT
CENTER
PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
PB/CB
HDMI
OUT
5.1CH OUTPUT
AUDIO
OUT
Y
VIDEO
AC IN
L
L
R
R
S VIDEO
WOOFER
D-3
DIGITAL OUT
PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL
HDMI
OUT
HDMI
OUT
în ieşirea HDMI
în ieşirea DIGITALĂ
(COAXIALĂ
sau OPTICĂ)
cablu HDMI
(nefurnizat)
sau
în ieşirea HDMI
Cablu digital coaxial
(nefurnizat)
sau
cablu HDMI
(nefurnizat)
Cablu digital optic
(nefurnizat)
in intrarea digitală
coaxială sau optică
în redarea HDMI
[Boxe]
Amplificator (receptor) AV
dotat cu decodor.
[Boxe]
Spate (L)
[Difuzoare]
Centru
Spate (R)
Subwoofer
în intrarea HDMI
Amplificator
(receptor) AV cu ieşiri
8ch
Spate (L)
Spate 2 (R)
Spate 2 (L)
Faţă (L)
Centru
Subwoofer
Spate 1 (R)
Faţă (R)
[Boxe]
Faţă (R)
Faţă (L)
: Flux semnal
Sfat util
Pentru amplasarea corectă a boxelor, consultaţi instrucţiunile de folosire
ale componentelor conectate.
Sfat util
Pentru amplasarea corectă a boxelor, consultaţi instrucţiunile de operare ale
componentelor conectate.
Notă
Nu toate amplificatoarele (receptoarele) AV compatibile HDMI acceptă
8ch Linear semnale PCM lineare pe 8ch. Consultaţi instrucţiunile
furnizate împreună cu amplificatorul (receptorul) AV conectat..
15
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
Pasul 4: Conectarea
cablului de
alimentare
După executarea tuturor conexiunilor, conectaţi cablul de alimentare
furnizat la terminalul AC IN al playerului. Apoi introduceţi cablurile
de alimentare a playerului si TV în prize.
Pasul 5: Pregătirea
telecomenzii
Puteţi controla playerul folosind telecomanda furnizată. Introduceţi
2 baterii R6 (mărime AA) potrivind capetele bateriilor cu marcajele
dinăuntrul compartimentului bateriilor. Când folosiţi telecomanda,
îndreptaţi-o spre senzorul telecomenzii de la player (pag 58).
AC IN
în AC IN
în priză
Note
• Nu lăsaţi telecomanda in locuri extrem de calde sau umede.
• Nu scăpaţi nici un obiect străin in carcasa telecomenzii, mai ales când
înlocuiţi bateriile.
• Nu expuneţi senzorul telecomenzii la lumină directă sau unor aparate de
iluminat. Aceasta poate cauza funcţionarea necorespunzătoare.
• Dacă nu folosiţi telecomanda pentru o perioadă lungă de timp, scoateţi
bateriile pentru a evita posibile avarii datorate scurgerii bateriilor
si coroziunii.
16
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
Dacă doriţi să controlaţi televizorul din
telecomandă
Puteţi controla volumul, sursa de redare, si întrerupătorul televizorului
dumneavoastră Sony cu telecomanda furnizată.
TV
Taste
numerice
t
1
În timp ce ţineţi apăsat
, apăsaţi butoanele
numerice pentru a selecta codul producătorului TV
(v. tabelul de mai jos).
2
Luaţi degetul de pe
DISPLAY
1
2
3
4
5
6
♦ Codurile numerice ale televizoarelor controlabile
7
8
9
CLEAR
0
Dacă sunt mai mult coduri afişate, încercaţi sa le introduceţi pe rând
până găsiţi unul care să funcţioneze cu TV dumneavoastră.
AUDIO
RED
SUBTITLE
.
Pornire
ANGLE
GREEN YELLOW BLUE
SYSTEM
MENU
TOP
MENU
POP UP/
MENU
RETURN
PLAY MODE
PROG
PROG +/–
Producător
Cod numeric
Sony
01 (presetat)
Aiwa
01
Grundig
11
Hitachi
23, 24, 72
Loewe
06, 45
Nokia
15, 16, 69, 73
Panasonic
17, 49
Philips
06, 07, 08, 23, 45, 72
Saba
12, 13, 36, 43, 74, 75
Samsung
06, 22, 23, 71, 72
Sanyo
25
Sharp
29
Telefunken
12, 13, 36, 43, 74, 75
Thomson
12, 13, 43, 74, 75
Toshiba
38
LG
06
JVC
33
Puteţi
♦ Pentru a readuce telecomanda la setările iniţiale
Porni/opri televizorul
1
2
Scoateţi bateriile din telecomandă
3
Aşteptaţi câteva secunde.
Regla volumul TV
Schimba sursa de redare a TV cu alte
surse de redare.
PROG +/–
Puteţi controla volumul, sursa de redare, şi întrerupătorul unui TV altul
decât Sony.
Dacă televizorul dumneavoastră este afişat in tabelul de mai jos, setaţi
codul de producător potrivit.
DIMMER
VIDEO
FORMAT
Apăsând
Pentru a controla alte televizoare cu telecomanda
Selecta canalele.
Opri sunetul (Numai pentru TV Sony ).
Reintroduceţi bateriile ţinând apăsat 1, 2, şi 3
Notă
În funcţie de unitatea setată, este posibil să nu puteţi controla TV dumneavoastră
folosind unele sau toate butoanele telecomenzii furnizată.
17
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
5
Pasul 6:
Instalare uşoară
Alegeţi “Start,” şi apăsaţi ENTER pentru a
începe “Instalarea Uşoară.”
Easy Setup
Before using, make some simple
settings for the BD player.
Start
Cancel
Urmaţi paşii de mai jos pentru a efectua numărul minim de reglaje
de bază pentru a folosi playerul. Dacă nu efectuaţi Instalare Uşoară
va apărea de câte ori veţi porni playerul.
Efectuaţi reglajele de mai jos in următoarea ordine:
Please use the Initial Setup if you
want to make more detailed settings.
Use
to select then press ENTER.
Confirm SYSTEM MENU Exit
La prima pornire
Aşteptaţi aproximativ 90 de secunde pentru ca playerul să pornească
şi să iniţieze Instalarea Uşoară. Timpul de pornire va fi mult mai mic
o dată ce Instalarea Uşoară a fost efectuată.
♦Dacă afişajul de mai sus nu apare
Mergeţi la pasul 6.Acest afişaj apare doar când playerul este pornit
pentru prima oară.
6
TV
Selectaţi format de ieşire video pentru TV
conectat şi apăsaţi ENTER.
Pentru detalii despre redarea video, v. pag 46.
♦ Dacă folosiţi mufa de ieşire HDMI
DIMMER
DISPLAY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Output Video Format
VIDEO
FORMAT
0
Auto
CLEAR
AUDIO
SUBTITLE
Easy Setup
576i/480i
576p/480p
RED
720p
ANGLE
1080i
GREEN YELLOW BLUE
1080p
Source Direct
SYSTEM
MENU
TOP
MENU
Select [Auto] to automatically match the video output
format with the HDMI-connected TV.
Confirm SYSTEM MENU Exit
RETURN
Selectaţi dintre “Auto,” “576i/480i,” “576p/480p,”
“720p,” “1080i,” “1080p,” sau “Source Direct,”
apoi mergeţi la pasul 8. “TV Type” în pasul 7 va
fi setată la “16:9” (ecran lat).
POP UP/
MENU
1
Porniţi televizorul.
2
Apăsaţi [/1 pentru a porni playerul.
♦ Dacă folosiţi alte mufe decât HDMI OUT
Easy Setup
Playerul porneşte în câteva momente.
Output Video Format
S-Video/Video only
3
Schimbaţi selectorul sursei de pe TV dumneavoastră
astfel încât semnalul playerului să apară pe ecranul
TV.
Dacă afişajul pentru selectarea limbii nu apare,
alegeţi “Start” al “Easy Setup” din “Options”
(pag 52).
4
Selectaţi limba afişajului şi apăsaţi ENTER.
576i/480i
576p/480p
720p
1080i
Don't Know
Select [Auto] to automatically match the video output
format with the HDMI-connected TV.
Confirm SYSTEM MENU Exit
Selectaţi dintre “S-Video/Video only,” “576i/480i,”
“576p/480p,” “720p,” “1080i” sau “Don’t Know.”
Dacă selectaţi “720p” or “1080i,” mergeţi la pasul 8.
“TV Type” în pasul 7 va fi setat la “16:9” (ecran
lat).
Easy Setup
Language
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Select the on-screen display language. Audio, subtitle and BD/DVD menu
language options will be set to the same language as this.
Confirm SYSTEM MENU Exit
Aceasta va stabili şi limbile meniurilor audio, subtitrări
şi BD/DVD.
18
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
7
Alegeţi rezoluţia care se potriveşte cu TV
dumneavoastră şi apăsaţi ENTER.
Easy Setup
Pasul 7:
Alte Reglaje
TV Type
16:9
4:3
Următoarele reglaje sunt necesare când aplicaţi conexiunea.
Pentru conexiunea video
Select the screen aspect ratio to match
your TV.
Confirm SYSTEM MENU Exit
♦ Dacă aveţi un TV cu ecran sau un TV standard 4:3
cu funcţie de ecran lat
Selectaţi “16:9” (pag. 45).
♦ Dacă aveţi un TV standard 4:3
Selectaţi “Finish Setup,” şi apăsaţi ENTER.
(Model – pag. 10)
• Selectaţi rezoluţia video pentru TV dumneavoastră apăsând
VIDEO FORMAT (pag. 46).
( Model – pag. 11)
• Selectaţi rezoluţia video pentru TV dumneavoastră apăsând
VIDEO FORMAT (pag. 46).
• Selectaţi tipul ieşirii video din mufa HDMI în
“YCbCr/RGBPC (HDMI)” din “Video Setup” (pag. 45).
Pentru conexiuni audio
Easy Setup
♦Când folosiţi mufa de ieşire digitală (OPTICĂ sau COAXIALĂ)
Settings are complete.
Enjoy using your BD player!
(Conexiunea
B-2 , C-2 , D-2 – pag. 13 - 15)
• Setaţi “Redării Digitale Dolby” şi “Redarea DTS” în “Setări Audio”
(pag. 47) conform cu decodorul amplificatorului (receptorului) AV
Finish Setup
Go Back
Use
Pornire
♦ Când folosiţi mufa de ieşire HDMI.
Selectaţi “4:3” (pag. 45).
8
♦Când folosiţi mufele de ieşire video ale componentelor.
♦Când folosiţi o mufă de ieşire HDMI
to select then press ENTER.
Confirm SYSTEM MENU Exit
Sfaturi utile
• Dacă doriţi să reveniţi la setările din fabrică, consultaţi
“Resetarea playerului” (pag. 53).
• Puteţi relua “Instalarea uşoară” din“Opţiuni” (pag. 52).
(conexiunea HDMI
D-2 ,
D-3 – pag. 15)
• Setaţi “Dolby Digital Output” şi “DTS Output” din “Audio
Setup” (pag. 47) conform cu decodorul amplificatorului
(receptorului) AV
• Selectaţi metoda de redare audio din mufa de ieşire HDMI în
“Audio (HDMI)” al “Audio Setup” (pag. 47).
♦Când folosiţi mufe de ieşire AUDIO (L/R)
(Conexiunea C-1 – pag. 14)
• Setaţi “DTS Downmix” al “Lt/Rt” în “Audio Setup” (pag. 47).
♦ Când folosiţi mufe 5.1CH OUTPUT
(Conexiunea
D-1 – pag. 14)
• Setaţi “Audio Output Mode” la “5.1 Channel” în “Speakers”
Setup (pag. 51), şi reglaţi setarea “Speaker Setup” pentru
sistemul dumneavoastră.
Note
• Dacă veţi conecta o componentă care nu este conformă cu semnalul audio
selectat este posibil ca un zgomot puternic (sau nici un sunet) să se
audă din boxe, care ar putea dăuna urechilor sau boxelor dumneavoastră
• Dacă vă conectaţi folosind o mufă de ieşire HDMI sau mufe de ieşire
ale componentelor video şi imaginea nu apare clar, este posibil ca
aparatul conectat să nu fie compatibil cu semnalele progresive. În acest
caz, conectaţi aparatul la mufa S VIDEO sau la mufa VIDEO
model sau – v. pag. 10), reluaţi „Easy Setup”
din meniul “Options” (pag. 52), şi selectaţi “S-Video/Video only”
la pasul 6 (pag. 18). De asemenea, verificaţi din nou elementele
de mai sus pentru a vedea dacă este nevoie de reglaje suplimentare.
19
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
Redarea
unui disc
Operaţiuni
de bază
BD
DVD
CD
TV
Majoritatea operaţiunilor de redare BD sunt aceleaşi
cu ale DVD-ului. Această secţiune acoperă redarea
BD/DVD/CD în general, împreună cu operaţiunile
de bază a playerului.
Pentru alegerea fişierelor de pe DVD-uri* cu date,
este disponibilă o funcţie separată de „bibliotecă”.
De asemenea v. pag. 32 pentru filme, 36 pentru
muzică, 40 pentru fotografii.
Pentru operaţiuni în care folosiţi telecomanda, o listă
completă se găseşte la pag. 24.
Taste
numerice
DIMMER
DISPLAY
1
2
4
5
7
8
3
6
9
VIDEO
FORMAT
0
CLEAR
AUDIO
RED
SUBTITLE
ANGLE
GREEN YELLOW BLUE
SYSTEM
MENU
Taste colorate
TOP
MENU
MENIU SISTEM
TOP MENU
ÎNAPOI
POP UP/MENU
* DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R conţinând
filme MPEG-2 PS, fişiere audio în format MP3, sau imagini în format
JPEG.
POP UP/
MENU
RETURN
PLAY MODE
PROG
1
Apăsaţi
.
Playerul porneşte în câteva momente.
2
Schimbaţi selectorul TV dumneavoastră astfel încât
semnalul playerului să apară pe ecranul TV.
3
Apăsaţi
4
Aşezaţi un disc pe tavă cu faţa de redare în jos.
pentru a deschide tava discului.
• Redarea unui disc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
• Ghid al afişajelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
• Ghidul telecomenzii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
• Verificarea informaţiilor de pe disc . . . . . . . . 26
• Clarificarea sunetelor cu volum scăzut . .. ... 27
Faţa de redare în jos.
• Reglarea imaginilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
• Blocarea unui disc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
20
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
5
Apăsaţi
pentru a închide tava discului.
Aşteptaţi un scurt timp până când tipul discului apare
pe afişajul panoului frontal.
6
Apăsaţi
pentru a porni redarea.
Pentru mai multe informaţii despre funcţiile telecomenzii,
v. pag. 24.
Butoane
Detalii
Întrerupe sau reia redarea din acelaşi punct.
Opreşte redarea, sau anulează punctul de reluare când
este apăsat de două ori.
Porneşte redarea sau o reporneşte de la punctul de oprire
precedent.
7
După ce încheiaţi redarea, apăsaţi Z pentru a
deschide tava discului.
8
Luaţi discul şi apăsaţi din nou Z pentru a închide
tava discului.
9
Apăsaţi
Despre funcţia de protejare a ecranului
Pentru a preveni avarierea ecranului playerului (ghosting),
o imagine de protejare a ecranului apare când playerul nu
este utilizat, dacă nu are un disc introdus, sau un titlu/piesă
nu este afişat timp de 15 minute. Pentru a anula, apăsaţi orice
tastă de pe telecomandă sau de pe player.
Despre redarea cu o atingere (numai pentru
conexiuni HDMI)
Cu o singură atingere a butonului
, playerul şi
TV/receptorul AV pornesc automat şi redarea TV/AV este
automat schimbată cu a playerului. Redarea porneşte automat.
Pentru a folosi aceasta funcţie reglaţi “HDMI Control” din
meniul “Options” la “On” (pag. 52).
Redarea TV/AV va trece de asemenea automat pe player
în următoarele cazuri:
– Apăsaţi
, SYSTEM MENU, TOP MENU, sau POP UP/
MENU pe telecomandă.
– Este încărcat un disc cu funcţie de auto redare.
Operaţiuni de
bază
pentru a închide playerul.
Pentru folosirea meniului BD sau DVD
Când redaţi un BD-ROM, DVD VIDEO, sau un
DVD+RW finalizat, DVD-RW (Video mode), DVD+R, sau DVD-R
(Video), puteţi afişa meniul discului apăsând TOP
MENU sau POP UP/MENU. Anumite BD/DVD afişează
meniul automat. În ambele cazuri, navigaţi prin meniu folosind
, sau tastele numerice şi cele colorate
conform indicaţiilor din instrucţiunile afişate. Meniul BD
poate fi accesat fără a întrerupe redarea.
Pentru a reda BD-uri restricţionate
Dacă apare “CAN’T PLAY” pe afişajul de pe panoul frontal
pentru un BD-ROM, schimbaţi setarea “BD Parental Control”
(pag. 30).
Pentru a reda DVD-uri restricţionate
Pentru DVD restricţionate, afişajul cere parola. Pentru setarea
“DVD Parental Control” , v. pag. 30.
1
Introduceţi parola din patru cifre folosind
tastele numerice.
2
Apăsaţi ENTER pentru a confirma.
Pentru a înregistra sau schimba parola, v. pag. 29.
Note despre reluarea redării
• Redarea porneşte de la început dacă titlul nu a fost redat sau
dacă punctul de oprire precedent a fost anulat.
• Punctul de oprire este anulat când:
– modificaţi setările playerului
– opriţi playerul (numai BD-ROM sau DATA DVD ).
– apăsaţi
de două ori.
– deschideţi tava discului.
– finalizaţi o căutare.
• Playerul memorează punctul de oprire numai pentru
un titlu/piesă/fişier. Pe un CD cu muzică, redarea se
reia de la începutul piesei.
• În funcţie de disc, funcţia de reluare ar putea să nu
funcţioneze.
21
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
Lista titlurilor
Ghidul
afişajelor
Pentru DVD-urile DATA, acest afişaj conduce la liste cu titluri de tip
conţinut. Cele trei Liste cu Titluri sunt asemănătoare şi sunt
utilizabile în acelaşi mod.
Title List
BD
DVD
DATA DVD
CD
Movies
Photos
Când apare ‘Select an item, and press ENTER’ în acest manual,
apăsaţi tastele
de pe telecomandă pentru
a selecta alegerea apoi tasta din mijloc. Puteţi utiliza de asemenea
playerul folosind afişajele.
Music
Access the BD-R/RE titles.
Select SYSTEM MENU Exit
System Menu
Selectaţi lista pe care doriţi să o vizionaţi; din “Movies,” “Photos,”
sau “Music,” şi apăsaţi ENTER.
Title List
♦ Movies
A/V Control
Afişează numai titluri de filme/video (pag. 32).
Setup
♦ Photos
Afişează numai imagini (pag. 40).
Search for the part you want to play from a list of the disc's content.
♦ Music
Select SYSTEM MENU Exit
1
Apăsaţi SYSTEM MENU pentru a afişa
“System Menu.”
Va apărea meniul de start al playerului cu lista tuturor
funcţiilor.
2
Afişează numai fişierele muzicale (pag. 36).
Control A/V (pag. 27)
Reglează setările audio/video. Selectaţi fie “Video Control,”
fie “Audio Control,” şi apăsaţi ENTER.
A/V Control
Alegeţi un element şi apăsaţi ENTER.
Fiecare element duce la afişajele funcţiilor următoare.
Consultaţi paginile din paranteze pentru operaţiuni.
Când doriţi să reveniţi la afişajul anterior, apăsaţi
RETURN.
Video Control
Audio Control
Set the playback picture quality.
Select SYSTEM MENU Exit
Setări (pag. 44)
Intră în afişajele pentru modificarea setărilor playerului.
Selectaţi afişajul necesar, şi apăsaţi ENTER.
Setup
Video Setup
TV Type
16:9
Audio Setup
4:3 Video Output
Normal
Language
DVD Aspect Ratio
Letter Box
Parental Control
YCbCr/RGBPC(HDMI)
Y, Cb, Cr
Speakers
24p Output
Off
Options
Use
to select an item, then press [RR] or
ENTER.
Confirm SYSTEM MENU Exit
22
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
Introducerea caracterelor
DATA DVD
Când pe ecran apare o tastatură (ex. când căutaţi un titlu)
introduceţi caracterele după cum urmează.
s_
A
K
U
1
_
BC D
L MN
VWX
2 3 4
( )
SHFT
F
P
Z
6
SPC
DONE
1
E
O
Y
5
G
Q
,
7
H
R
.
8
DEL
I
S
:
9
J
T
;
0
Operaţiuni
de bază
CLR
CANCEL
Selectaţi caracterul pe care doriţi să-l introduceţi şi
apăsaţi ENTER.
Caracterul apare în câmpul de introducere. Dacă este necesar,
selectaţi elementele următoare şi apăsaţi ENTER.
2
3
Elemente
Detalii
SHFT
Comută între caractere cu majuscule sau fără.
Selectaţi aceasta înainte de a introduce
caracterul.
SPC
Introduce un spaţiu.
DEL
Şterge ultimul caracter introdus.
CLR
Şterge toate caracterele introduse.
Repetaţi pasul 1 pentru a finaliza intrarea.
Selectaţi “DONE,” şi apăsaţi ENTER pentru a
închide tastatura de pe ecran.
Notă
Nu puteţi folosi setul extins de caractere.
23
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
(pornire/oprire) (pag. 20)
Ghidul
telecomenzii
– Deschide/închide tava discului.
(pornire/standby) (pag. 17)
– Porneşte TV sau îl ţine în standby
Următoarele instrucţiuni acoperă toate funcţiile telecomenzii.
Consultaţi lista când este necesar.
(pornire/standby) (pag. 18)
– Porneşte sau menţine playerul în mod standby.
DIMMER (pag. 59)
– Modifică luminozitatea afişajului panoului frontal
al playerului, (când este complet închis
indicatorii de pe panoul frontal sunt de asemenea opriţi
iar indicatorul FL OFF se aprinde).
TV
DIMMER
DISPLAY
1
2
3
4
5
6
7
8
AFIŞAJUL (pag. 26)
– Afişează informaţiile discului pe ecran.
(TV/video) (pag. 17)
– Comută între TV si alte surse de redare.
Taste numerice (pag. 26)
9
VIDEO
FORMAT
CLEAR
0
AUDIO
SUBTITLE
RED
ANGLE
GREEN YELLOW
SYSTEM
MENU
BLUE
TOP
MENU
– Introduc numerele titlului/capitolului etc.
ŞTERGERE
– Şterge toate înscrierile.
VIDEO FORMAT (pag. 45)
– Schimbă rezoluţia video a mufei de ieşire
HDMI şi ale mufelor de ieşire ale COMPONENTELOR
VIDEO. Apăsaţi butonul în mod repetat dacă nu apare
imaginea.
AUDIO *1 (pag. 49)
– Selectaţi the sunetul sau limba pe un
BD/DVD.
*1
POP UP/
MENU
RETURN
Când redaţi filme în format MPEG-2 sau muzică în format MP3 de pe un
DVD DATA, sau de pe un CD muzical, nu puteţi selecta doar canalul stâng
sau drept.
SUBTITRĂRI (pag. 49)
– Selectează limba subtitrării pe un BD/DVD.
UNGHI
– Comută spre alte unghiuri de vizionare când este disponibil.
PLAY MODE
PROG
Taste colorate (ROŞU/VERDE/GALBEN/ALBASTRU)
– Tastele pentru selectarea elementelor pe anumite meniuri BD
pot fi folosite si pentru operaţiunile interactive Java BD)
Butoanele numărul 5, AUDIO, PROG+ şi
au un punct tactil.
Folosiţi punctul tactil ca punct de reper când folosiţi telecomanda.
24
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
MENIU SISTEM (pag. 22)
– Afişează/ascunde meniul de start al playerului
(“System Menu”).
Pentru TV pentru care se pot folosi următoarele butoane,
v.pag.17
(mutare) (pag. 17)
TOP MENU (pag. 20)
– Opreşte sonorul TV.
– Deschide/închide meniul BD sau DVD.
(volum) +/– (pag. 17)
POP UP/MENU (pag. 20)
– Reglează volumul TV.
– Deschide/închide meniul fereastră BV, sau
meniul de disc DVD.
PROG (program) +/– (pag. 17)
– Selectează canalele TV.
ÎNAPOI (pag. 20, 22)
– Revine la afişajul anterior.
(pag. 20, 22)
– Deplasează sublinierea pentru a selecta un element afişat.
Operaţiuni
de bază
Redarea în diferite moduri
BD
DVD
DATA DVD
CD
Buton central (ENTER) (pag. 20, 22)
– Introduce elementul selectat.
(precedent/următor)
– Sare la precedentul/următorul capitol, piesă, fişier.
(lent/secvenţial)*2
– Redă în mişcare lentă sau opreşte. Pentru a reveni la redare
normală, apăsaţi
.
• Pentru a reda lent
în timpul redării. Când redarea lentă începe,
în mod repetat pentru a schimba
apăsaţi
viteza : 1/16 → 1/8 → 1/4 → 1/2 din viteza normală
de redare.
• Pentru a reda în mod secvenţial (pas cu pas)
Apăsaţi
în timpul redării, apoi apăsaţi
sau
în mod repetat.
(scanare)
*2
– Scanează înainte sau înapoi. Viteza se modifică
dacă se apasă în mod repetat.
*2
În funcţie de disc sau fişier, este posibil ca scanarea să nu funcţioneze,
sau ca vitezele să difere.
(redare)
– Începe sau reia redarea.
MOD DE REDARE
– Comută pe alte modalităţi de redare (Repeat Play, etc.)
când este apăsat în timpul redării.
– Caută un anumit punct (pag. 26).
1
În timpul redării, apăsaţi PLAY MODE
în mod repetat.
Elementele disponibile variază în funcţie de titlul/
piesa/fişierul sau tipul discului. Pentru a anula modul de redare,
apăsaţi PLAY MODE din nou. Pentru “Time Search,” v.
“Căutarea folosind telecomanda” (pag. 26).
♦ Când redaţi un fişier video sau un film
Elemente
Detalii
Repetare capitol
(numai
BD-ROM/DVD VIDEO)
Repetă capitolul curent
Repetare titlu
Repetă titlul curent
♦ Când redaţi o piesă muzicală
Elemente
Detalii
Repetarea piesei
Repetă melodia curentă.
Repetare toate
Repetă toate piesele de pe disc sau toată
lista cu titluri..
Aleatoriu
Redă toate piesele de pe disc sau de pe listă
în ordine aleatorie.
♦ Când redaţi o imagine foto
Elemente
Detalii
Repetare toate
Repetă toate fişierele de pe disc
sau din listă .
Aleatoriu
Redă toate piesele de pe disc sau din listă
în ordine aleatorie.
(pauză)
– Întrerupe/reia redarea.
(stop)
– Opreşte redarea.
– Anulează punctul de reluare când este apăsat de 2 ori.
Punctul de reluare al unui titlu este ultima porţiune
redată ultima piesă pentru un fişier audio, sau ultima
poză pentru un fişier foto.
continuare
25
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
Căutare din telecomandă
BD
DVD
DATA DVD
Puteţi căuta introducând numărul titlului/capitolului sau acelaşi cod
(timp scurs de la începutul discului).
BD
TV
Butoane numerice
DIMMER
DISPLAY
1
2
4
5
7
8
DATA DVD
CD
6
9
CLEAR
0
AUDIO
SUBTITLE
1
Apăsaţi DISPLAY.
ANGLE
GREEN YELLOW BLUE
SYSTEM
MENU
Exemplu: Când redaţi un DVD VIDEO.
TOP
MENU
ENTER
Play
DVD-VIDEO
1-1 2.01.23
Chapters 12
Title Total
Repeat Title
2h15m34s
POP UP/
MENU
RETURN
MOD REDARE
DVD
Puteţi verifica informaţiile despre titlu/capitol/piesă inclusiv rata de
transmisie video etc., apăsând DISPLAY. Informaţia diferă în funcţie
de disc şi de player.
3
VIDEO
FORMAT
RED
Verificarea
informaţiilor
de pe disc.
PLAY MODE
PROG
Vor apărea următoarele informaţii:
Situaţia redării
Tipul discului
Informaţii despre titlu
• Numărul titlului/capitolului în redare
• Numărul total de capitole din titlu.
• Timpul total de redare al capitolului
Pentru a căuta un titlu sau capitol (numai
BD-ROM, DVD, VIDEO)
Timpul scurs din titlul actual
1
Modul de redare
2
Introduceţi numărul titlului folosind butoanele numerotate
cât timp playerul este oprit.
Pentru a căuta un capitol, introduceţi numărul capitolului
în timpul redării. Dacă faceţi o greşeală, apăsaţi
CLEAR o dată si reintroduceţi.
Apăsaţi ENTER pentru a începe redarea.
2
Apăsaţi din nou DISPLAY
Play
DVD-VIDEO
1-1 2.01.23
Chapter Time
Chapter Total
Pentru a căuta un anumit punct
1
În timpul redării, apăsaţi PLAY MODE în mod repetat
până când apare “Time Search”.
2
Introduceţi codul temporal folosind butoanele numerice.
Introduceţi timpul în minute şi secunde (ex., ‘12030’
pentru 1 oră, 20 minute şi 30 secunde). Dacă faceţi o greşeală,
apăsaţi CLEAR o dată şi reintroduceţi.
3
Apăsaţi ENTER pentru a porni redarea.
Notă
În funcţie de DVD VIDEO/BD-ROM/DATA DVD, aceste funcţii de căutare
ar putea să nu funcţioneze.
Repeat Title
01.11.56
2h15m34s
10.03 Mbps
Afişajul se schimbă pentru a arăta următoarele informaţii
Informaţii despre capitol
• Timpul scurs din capitol.
• Timpul total de redare a capitolului..
Rata de transmisie video şi informaţii
despre emisie.
26
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
Sfaturi utile
• Puteţi verifica informaţiile de pe disc de asemenea pe afişajul panoului
frontal (pag. 59) sau pe lista cu titluri (pag. 22).
• Puteţi verifica informaţiile audio apăsând AUDIO
Clarificarea sunetelor
cu volum scăzut
(Audio DRC)
BD
DVD
DATA DVD
Chiar la un volum scăzut, puteţi face sunetele scăzute precum dialogurile,
mai uşor de auzit.
Operaţiuni
de bază
Audio Control
Audio DRC
Off
Max
Adjusting sound accentual width (dynamic range).
This is effective when playback sound is Dolby Digital.
Folositor când nu puteţi mări volumul (ex. noaptea)
1
Apăsaţi SYSTEM MENU în timpul redării.
2
Selectaţi “A/V Control,” şi apăsaţi ENTER.
3
Selectaţi “Audio Control,” şi apăsaţi ENTER pentru
a activa afişajul de mai sus.
4
În timp ce “Audio DRC” este subliniat, schimbaţi
din “Max” în “Off” apăsând .
5
Apăsaţi ENTER.
Notă
“Audio DRC” este eficient când discul este Dolby Digital Blu-ray
Disc sau DVD şi:
– “Dolby Digital Output” în “Audio Setup” este setat la “Downmix PCM”
(pag. 47) iar semnalele audio sunt redate prin mufa DIGITALĂ de ieşire
(OPTICĂ sau COAXIALĂ) sau mufa HDMI de ieşire.
– “Audio (HDMI)” din “Audio Setup” este setată la “PCM” (pag. 47) iar
semnalele audio sunt redate din mufa HDMI de ieşire.
– semnalele audio sunt redate prin mufele AUDIO de ieşire(L/R) sau
prin mufele 5.1CH de ieşire.
27
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
Ajustarea
imaginilor
Ajustarea imaginii după propria
dorinţă
Memory1
BD
DVD
White Enhancer
DATA DVD
Black Enhancer
Hue
Chroma Level
Presetarea imaginii gen „sală de cinema” vă permite să maximizaţi
impactul vizual al BD-ului sau DVD-ului pe care îl urmăriţi
optimizând setările imaginii pentru medii de luminozitate
diferite. “Memory” vă permite să faceţi propriile reglaje
detaliate.
Min
Min
Green
Min
Max
Max
Red
Max
Use [LL][RR] to set the behavior of film source
input. Press ENTER to preview.
1
2
Schimbaţi din “Memory 1” în “Memory 3” în
pasul 4 din “Reglarea imaginilor” (pag. 28).
Selectaţi “Setări detaliate,” şi apăsaţi ENTER
pentru a deschide afişajul de mai sus.
Pentru a trece la altă “Memory,” apăsaţi RETURN.
3
Selectaţi fiecare din elementele imaginii, şi
ajustaţi folosind
Standard
Detailed Settings
♦ Pentru a regla şi a previzualiza efectele.
1
Apăsaţi SYSTEM MENU în timpul redării.
2
Selectaţi “A/V Control,” şi apăsaţi ENTER.
3
Selectaţi “Video Control,” şi apăsaţi ENTER
pentru a deschide afişajul de mai sus.
4
5
Press
Alegeţi o setare şi apăsaţi ENTER pentru a schimba
afişajul setării. Apăsaţi
pentru a regla
imaginea în timp ce urmăriţi efectul în imaginea de
fundal. Apoi apăsaţi ENTER pentru a salva reglarea.
Mai jos sunt evidenţiate presetările pentru “Memory.”
, pentru a alege o setare.
Elemente
Detalii
Cameră luminoasă
Pentru camera mai mare decât una normală.
Sală de cinema
Pentru o cameră întunecată ca o cameră
de cinema.
Standard (presetat)
În mod normal, alegeţi aceasta.
Memorie (1-3)
Alegeţi setarea pe care vreţi să o folosiţi
cu reglările detaliate făcute anterior
sau când doriţi sa efectuaţi o nouă
setare. Playerul memorează
până la 3 seturi (v. pag. 28).
4
Elemente
Detalii
Amplificare Alb
(Min~(mid)~Max)
Reglează luminozitatea culorilor
deschise.
Amplificare Negru
(Min~(mid)~Max)
Reglează intensitatea culorilor închise.
Nuanţa
(Green~(mid)~Red)
Balansează culorile roşu şi verde
Nivelul cromatic
(Min~(mid)~Max)
Reglează saturaţia culorilor.
Apăsaţi RETURN.
Apăsaţi ENTER.
Sfat util
Descrierea de mai sus se aplică atunci când setarea TV dumneavoastră (dacă există)
este ‘Standard.’
Notă
Setările “Memory” nu afectează redarea prin mufele S VIDEO de ieşire sau
VIDEO de ieşire.
28
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
Setarea/schimbarea parolei
Blocarea
unui disc
BD
DVD
Setup
BD
DVD
Fixând parola şi limita dumneavoastră în meniul “Control Parental”
puteţi controla redarea discurilor neadecvate.
Video Setup
Change Password
Next Screen
Audio Setup
DVD Parental Control
Next Screen
Language
BD Parental Control
Next Screen
Parental Control
Speakers
Options
Use
to select an item, then press [RR] or
ENTER.
Operaţiuni de
bază
Confirm SYSTEM MENU Exit
Parental Control
BD PLAYER
Use the number buttons to
enter the password to turn
off parental control.
Current Level
Disc Level
3
5
1
Apăsaţi SYSTEM MENU.
2
Selectaţi “Setup,” si apăsaţi ENTER.
3
Selectaţi “Parental Control,” si apăsaţi ENTER
pentru a porni afişajul meniului “Parental Control”
4
Selectaţi “Change Password (Set Password),” si
apăsaţi ENTER.
5
Selectaţi “Next Screen,” si apăsaţi ENTER pentru a
porni a porni afişajul parolei.
Parola este cerută când DVD-ul trece de nivelul
pe care l-aţi setat.
Note
• Nu puteţi reda limitarea dacă DVD VIDEO/BD-ROM nu are funcţia
“Control Parental”.
• Dacă uitaţi parola, va trebui sa reveniţi la toate presetările
playerul (pag. 53).
• Afişajul de mai sus nu apare pentru BD-ROM. Daca nu puteţi reda un
BD-ROM din cauza funcţiei „Control Parental”, resetaţi “Change
Age Restriction” la “BD Parental Control” (pag. 30).
♦ Daca nu aţi fixat încă o parolă.
Introduceţi o parola de patru cifre folosind butoanele
numerice, si apăsaţi
. Reintroduceţi-o pentru
confirmare, si apăsaţi ENTER.
♦ Dacă aţi fixat deja o parola.
Introduceţi o parolă de patru cifre folosind tastele
numerice şi apăsaţi ENTER. Introduceţi o nouă parolă
si apăsaţi , apoi reintroduceţi-o pentru confirmare şi
apăsaţi ENTER.
Sfat util
Pentru a seta „ Control Parental pt. DVD,” mergeţi la pasul 4 din “Setarea
Controlului Parental pentru DVD VIDEO” (pag. 30).
continuare
29
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
Setarea Controlului Parental pentru
DVD VIDEO
Setarea Controlului Parental pentru
BD-ROM
DVD
BD
Setup
Video Setup
Setup
Change Level
Video Setup
Audio Setup
Parental Control
Speakers
Options
Change Age Restriction
Audio Setup
Language
Language
Password
Level
Parental Control
Speakers
Off
Options
Use the number keys to enter the password, and press ENTER.
Password
Age Restriction
255
Use the number keys to enter the password, and press ENTER.
Confirm SYSTEM MENU Exit
Confirm SYSTEM MENU Exit
1
Apăsaţi SYSTEM MENU.
1
Apăsaţi SYSTEM MENU.
2
Selectaţi “Setup,” şi apăsaţi ENTER.
2
Selectaţi “Setup,” şi apăsaţi ENTER.
3
Selectaţi “Control Parental,” şi apăsaţi ENTER
pentru a intra în setările “Control Parental” .
3
Selectaţi “Parental Control,” şi apăsaţi ENTER
pentru a intra în meniul “Parental Control”.
4
Selectaţi “Control Parental DVD,” şi apăsaţi ENTER.
4
Selectaţi “BD Parental Control,” şi apăsaţi ENTER.
5
Selectaţi “Schimbare Nivel,” şi apăsaţi ENTER
pentru a apărea afişajul de mai sus.
5
Selectaţi “Change Age Restriction,” şi apăsaţi
ENTER pentru a apărea afişajul.
Aceasta va regla limita nivelului..
6
7
Introduceţi parola folosind butoanele numerice şi
apăsaţi ENTER.
Apăsaţi
pentru a selecta nivelul
limitării de la “Off” la “Level 8,” şi apăsaţi
ENTER.
Pentru BD-ROM-uri, the restricţia este setată pe ani, nu pe
nivel.
6
Introduceţi parola folosind butoanele numerice şi
apăsaţi ENTER.
7
Apăsaţi
, pentru a selecta vârsta de la
“0” la “255,” şi apăsaţi ENTER.
8
Când afişajul arată meniul “Parental Control” ,
selectaţi “BD Parental Control,” şi apăsaţi ENTER.
9
Selectaţi “BD Country Code,” şi apăsaţi ENTER.
Cu cât e mai mică valoarea, cu atât mai strictă e
limitarea.
8
Când afişajul revine la setările “Control Parental”,
selectaţi “DVD Parental Control,” şi apăsaţi
ENTER.
9
Selectaţi “DVD Country Code,” şi apăsaţi ENTER.
Aceasta va asigura că vedeţi imaginile admise
pentru zona în care locuiti.
Aceasta va asigura că vedeţi imaginile admise
în zona în care locuiti.
10
Pe afişajul “DVD Country Code”, introduceţi
parola folosind butoanele numerice şi apăsaţi
ENTER.
Apăsaţi
, pentru a selecta codul ţării
11 (v. pag. 63), sau apăsaţi
şi introduceţi
codul zonei dumneavoastră folosind tastele
numerice.
10
11
Pe afişajul “BD Country Code” , introduceţi parola
folosind butoanele numerice şi apăsaţi ENTER.
Apăsaţi
, pentru a selecta codul ţării
(v. pag. 63), sau apăsaţi
şi introduceţi codul
pentru zona dumneavoastră folosind tastele
numerice.
12 Apăsaţi ENTER.
12 Apăsaţi ENTER.
Sfat util
Pentru a continua setarea “BD Parental Control,” mergeţi la “Setarea
Controlului Parental pentru BD-ROM” (pag.30).
30
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
Operaţiuni
de bază
31
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
Vizionarea
Filmelor
Vizionarea
tuturor
titlurilor
DATA DVD
Lista cu Titlurile “Movies” afişează mai întâi toate fişierele de pe disc.
Folosiţi lista “Movies” pentru a alege şi
sorta filme MPEG-2 PS pe
DVD-uri DATA.
All Movies
1214 items
Spider
1:31
Smoother
1:02
Sideway
1:31
Home
1:25
Alpinist
1:33
All Movies
Electricity
1:26
Browse
Lemon Grove
1:57
Bridget
1:36
Finding Never-Ever Land
1:18
Search
Sort
Meet My Mom
1:18
Select SYSTEM MENU Exit
List
Meniul de alegere apare când apăsaţi
.
1
Apăsaţi SYSTEM MENU.
2
Selectaţi “Title List,” şi apăsaţi ENTER.
3
Selectaţi “Movies,” şi ENTER.
Afişajul “All Movies” de mai sus apare, arătând
toate titlurile (pot fi răsfoite apăsând ). Din “All
Movies” puteţi aplica elemente tuturor titlurilor folosind
meniul Browse(vezi mai jos).
Pentru a folosi meniul Browse
Apăsaţi
după pasul 3 pentru a afişa elementele Listei “Movies” .
Pentru operaţii, a se vedea paginile din paranteză. Elementele disponibile
diferă în funcţie de afişaj.
Elemente
Detalii
All Movies
Arată toate filmele (ca mai sus).
Browse
Arată lista filmelor, Lista programării, sau
folderele (pag. 34).
Search
Caută un titlu folosind tastatura de pe ecran
(pag. 34).
Sort
Reordonează titlurile după data sau alfabet (vezi
dedesubt).
♦ Exemplu: Pentru a aplica “Sort” la toate titlurile.
Selectaţi “Sort,” si apăsaţi ENTER.
Selectaţi setarea după care doriţi sa sortaţi; “Recent first,” “Oldest
first,” “By title (A→Z),” “By title (Z→A),” si apăsaţi ENTER.
• Vizionarea tuturor filmelor. .. . . . . . . . . . . . . . . 32
• Căutare după Gen, Listă, sau Folder. . . . . . . . 34
• Căutarea unui titlu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
• Programarea Redării (Quicklist) . . . . . . . . . 35
32
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
Despre afişajul Listei de titluri
“Movies” (All Movies)
Redarea unui titlu
1
După pasul 3 din “Viewing All Titles” de mai sus,
selectaţi titlul pe care doriţi sa-l redaţi, şi apăsaţi
ENTER.
Titlul începe sa fie redat. Puteţi aplica alte setări ale
redării titlului ales folosind meniul “Options”
(vezi mai jos).
All Movies
Date : 2006
Genre : Adventure
Format : MPEG
1214 items
Spider
1:31
Smoother
1:02
Sideway
1:31
Home
1:25
Alpinist
1:33
Electricity
1:26
Lemon Grove
1:57
Bridget
1:36
Finding Never-Ever Land
1:18
Meet My Mom
All Movies
1:18
1214 items
List
Options
Spider
Smoother
1:31
1:02
Play from Beginning
Add to Quicklist1:31
Sideway
Date : 2006
Genre : Adventure
Format : MPEG
Select SYSTEM MENU Exit
Home
1:25
Alpinist
1:33
Electricity
1:26
Lemon Grove
1:57
Bridget
1:36
Finding Never-Ever Land
1:18
Meet My Mom
1:18
List
Select SYSTEM MENU Exit
Meniul “Options” apare când selectaţi un titlu şi
apăsaţi .
.
Vizionarea
filmelor
Informaţii detaliate
Afişează detalii despre titlul selectat.
• Date: Arată anul înregistrării.
• Genre: Arată denumirea genului..
• Format: Arată formatul înregistrării..
Zona listei
Arată toate numele titlurilor.
Pentru a folosi meniul “Options”
Apăsaţi ,
în loc de ENTER în pasul de mai jos pentru a afişa
setările meniului “Options” aplicabile în situaţia respectivă.
În exemplul de mai sus, următoarele elemente sunt
disponibile.
Elemente
Detalii
Play from Beginning
Începe redarea de la început a titlului selectat
Add to Quicklist
Adaugă la titlul selectat în lista programată.
♦ Exemplu: Pentru a aplica “Play from Beginning” la titlul selectat.
Selectaţi “Play from Beginning,” şi apăsaţi ENTER.
Pentru redare în alt mod
Pe timpul redării , apăsaţi PLAY MODE în mod repetat. Elementul
selectat se modifică la fiecare apăsare: “Time Search” (pag. 26) —
“Repeat Title” — “Repeat Off”
Vezi pag. 25 pentru detalii.
Sfat util
Vezi pag. 24 pentru funcţiile telecomenzii.
33
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
Alegerea după gen,
programare
sau folder
Căutarea
unui
titlu
DATA DVD
DATA DVD
Micşoraţi lista selectând tipul categoriei (ex. “Folders”), apoi
categoria.
Puteţi găsi titlul exact, sau titluri cu un nume asemănător.
Folders
Search Results
2 items
5 items
Winter games 2006
Say No
1:31
Interviews
Sea
1:02
Sideway
1:31
Spider
1:25
Stay Alive
1:33
s_
A
K
U
1
_
B
L
V
2
C
M
W
3
(
D E
N O
X Y
4 5
)
SHFT
F
P
Z
6
G
Q
,
7
H
R
.
8
I
S
:
9
J
T
;
0
SPC DEL CLR
DONE CANCEL
Confirm SYSTEM MENU Exit
Select SYSTEM MENU Exit
Rezultatele căutării sunt triate pe măsură ce se introduc mai multe
caractere.
1
Apăsaţi SYSTEM MENU.
2
Selectaţi “Title List,” şi apăsaţi ENTER.
3
Selectaţi “Movies,” şi apăsaţi ENTER.
4
Apăsaţi
5
Selectaţi “Browse,” şi apăsaţi ENTER.
6
Apăsaţi SYSTEM MENU.
2
Selectaţi “Title List,” şi apăsaţi ENTER.
3
Selectaţi “Movies,” şi apăsaţi ENTER.
4
Apăsaţi
5
Selectaţi “Search,” şi apăsaţi ENTER pentru a porni
afişajul de mai sus.
6
Introduceţi numele titlului folosind tastatura de pe
ecran (v. pag. 23).
pentru a porni meniul Browse.
Selectaţi lista pe care doriţi să o vizionaţi dintre
“Genres,” “Quicklist,” sau “Folders,” şi apăsaţi
ENTER.
Lista genurilor /Programării/folderelor apare ca mai sus.
Pentru detalii despre lista programată, a se vedea
“ProgramareaRedării(Quicklist)” (pag. 35).
7
1
Selectaţi genul/lista programării/fişierul pe care
doriţi sa-l vizionaţi şi apăsaţi ENTER.
pentru a porni meniul Browse.
Sfat util
Puteţi selecta un titlu si porni redarea apăsând ENTER, sau folosind meniul
“Options” (apăsaţi
) ).
Sfat util
Puteţi selecta un titlu porni redarea apăsând ENTER, sau folosind
meniul “Options” (apăsaţi
).
34
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
Pentru a şterge un titlu din “Quicklist”
Programarea
Redării
(Quicklist)
1
Selectaţi titlul pe care doriţi să-l înlăturaţi din lista
“Quicklist,” afişată şi apăsaţi
.
2
Selectaţi “Remove,” şi apăsaţi ENTER.
Sfat util
Puteţi reda conţinutul „Quicklist” în alte moduri de redare apăsând
PLAY MODE (pag. 25).
DATA DVD
Redaţi titlurile preferate în ordinea în care doriţi alcătuind propria
listă de programare (“Quicklist.”)
Quicklist
Date : 2006
Genre : Adventure
Format : MPEG
Notă
“Quicklist” poate fi golită după anumite operaţiuni (ex. deschiderea
tăvii discului, oprirea playerului etc.).
14 items
Spider
1:31
Smoother
1:02
Sideway
1:31
Home
1:25
Alpinist
1:33
Electricity
1:26
Lemon Grove
1:57
Bridget
1:36
Finding Never-Ever Land
1:18
Meet My Mom
Vizionarea
filmelor
1:18
List
Select SYSTEM MENU Exit
“Quicklist” nu afectează înregistrarea originală de pe disc
1
2
3
4
5
6
Apăsaţi SYSTEM MENU.
Selectaţi “Title List,” şi apăsaţi ENTER.
Selectaţi “Movies,” şi apăsaţi ENTER.
Când apare lista “All Movies”, selectaţi titlul pe
care doriţi să-l adăugaţi în topul listei de
programare şi apăsaţi
.
Selectaţi “Add to Quicklist” din meniul “Options”,
şi apăsaţi ENTER.
Repetaţi pasul 4 şi 5 pentru a selecta toate titlurile
dorite
Selectaţi ordinea în care doriţi redarea. Puteţi adăuga acelaşi
titlu de mai multe ori.
“Quicklist”-ul poate conţine până la 25 titluri.
7
Apăsaţi
pentru a porni meniul Browse.
8
Selectaţi “Browse,” şi apăsaţi ENTER.
9
Selectaţi “Quicklist,” şi apăsaţi ENTER pentru a
porni afişajul de mai sus.
Lista titlurilor “Quicklist” va apărea cu conţinutul
programat.
10
Selectaţi titlul pentru care doriţi redarea, şi apăsaţi
ENTER.
35
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
Ascultarea
melodiilor
Vizualizarea
tuturor
artiştilor
DATA DVD
Lista de titluri „Music” afişează prima oară o listă cu numele artiştilor
de pe disc.
Folosiţi Lista de titluri „Music” pentru a alege si
reda piese MP3 pe DVD DATA.
Puteţi face un Quicklist (listă programată) cu piesele
favorite şi le puteţi reda în diferite moduri.
Artists
7 items
All Artists
Angela Simpson
6 Albums
Blue Glass
5 Albums
Bohemian Beat
6 Albums
Cela
4 Albums
Classic Remix
5 Albums
Commotion
2 Albums
Count Dra"Q"la
2 Albums
Main Menu
Meniul Browse apare când apăsaţi
Options
Play SYSTEM MENU Exit
.
1
Apăsaţi SYSTEM MENU.
2
Selectaţi “Title List,” şi apăsaţi ENTER.
3
Selectaţi “Music,” şi apăsaţi ENTER.
Afişajul “Artists” de mai sus va apărea, arătând toate
toate numele artiştilor (pot fi văzute apăsând
). Din
“Artists” puteţi aplica elemente tuturor pieselor folosind
meniul Browse (vezi dedesubt).
Pentru a folosi meniul Browse
Apăsaţi
după pasul 3 pentru a afişa elementele listei “Music”.
Pentru operaţiuni consultaţi paginile din paranteze. Elementele disponibile
diferă în funcţie de afişaj.
Elemente
Detalii
All Songs
Afişează toate piesele (pag. 37).
Browse
Arată o listă a artiştilor, albumelor, genurilor,
Quicklist, sau a folderelor (pag. 38).
Search
Caută o piesă folosind tastatura
de pe ecran (pag. 38).
Sort
Ordonează piesele după alfabet, an etc.,
(vezi mai jos).
Now Playing
Arată informaţiile despre piesă şi informaţiile
despre redare în timpul acesteia.
♦ Exemplu: Pentru a aplica “Sort” tuturor pieselor
Pentru a afişa lista cu piese, selectaţi “All Songs” din meniul
Browse şi apăsaţi ENTER.
Apăsaţi
pentru a afişa meniul Browse.
Selectaţi “Sort,” şi apăsaţi ENTER.
• Vizionarea tuturor artiştilor . . . . . . . . . . . . . . . 36
• Căutare după Artist, Album, Gen, Programare,
sau Folder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Selectaţi setarea după care doriţi sa ordonaţi; “Recent first,”
“Oldest first,” “By title (A→Z),” “By title (Z→A),” “By artist
(A→Z),” “By artist (Z→A),” şi apăsaţi ENTER.
• Căutarea unei piese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
• Programarea redării(Quicklist) . . . . . . . . . . . 39
36
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
Despre afişajul listei “Music” (All Songs)
Redarea unei piese
După pasul 3 din “Viewing All Artists” de mai sus,
micşoraţi lista pieselor selectând artistul apoi
albumul.
Pentru a afişa toate piesele, apăsaţi
Songs” din meniul Browse.
şi selectaţi “All
Selectaţi piesa pe care doriţi să o redaţi şi apăsaţi
ENTER.
Începe redarea titlului. Puteţi aplica alte setări ale redării
piesei selectate folosind meniul “Options”
(vezi mai jos).
All Songs
1214 items
Never Let Me Down (Split Mix)
Artist
Album
Genre
Format
:
:
:
:
Deep Green
Splash!
Alternative
MP3
Options
9:31
Policies of Truth
Play Song 8:00
Shout in Rio
Add to Quicklist7:31
Home
3:55
Strangled
6:33
Rash (Spiritual Mix)
5:26
I Feel You (Remix)
4:57
Route 57 (Beatmasters Mix)
9:36
Free (DJ Remix)
6:18
Personal Note
Main Menu
6:18
Options
Play SYSTEM MENU Exit
Meniul “Options” apare când selectaţi o piesă
şi apăsaţi
.
Pentru a folosi meniul “Options”
Apăsaţi
în loc de ENTER în pasul de mai sus pentru a afişa
setările meniului “Options” aplicabile piesei în situaţia dată. În
exemplul de mai sus, următoarele elemente sunt disponibile.
Elemente
Detalii
Play Song
Începe redarea de la început a piesei
selectate.
Add to Quicklist
Adaugă piesa selectată la Quicklist.
All Songs
Artist:Deep
Artist
: DeepGreen
Green
Album : Splash! 81-04
Album:Remixes
Genre : Alternative
Genre:Alternative
Format : MP3
Format:MP3
1214 items
Never Let Me Down (Split Mix)
9:31
Policies of Truth
8:00
Shout in Rio
7:31
Home
3:55
Strangled
6:33
Rash (Spiritual Mix)
5:26
I Feel You (Remix)
4:57
Route 57 (Beatmasters Mix)
9:36
Free (DJ Remix)
6:18
Personal Note
Main Menu
6:18
Options
Play SYSTEM MENU Exit
Informaţii detaliate
Afişează detalii despre piesa selectată.
• Artist: Afişează numele artistului.
• Album: Afişează numele albumului.
• Genre: Afişează denumirea genului.
• Format: Afişează formatul de înregistrare.
Ascultarea
fişierelor de
muzică
Zona listării
Afişează conţinutul general.
• Zona principală : Afişează numele pieselor.
• Zona secundară: Afişează durata totală de redare a
fiecărei piese.
Despre piesele audio ce nu pot fi redate
Playerul nu redă fişierul dacă:
– DVD-ul DATA nu este înregistrat într-un format MP3 conform cu
UDF (Format Universal al Discului).
– Piesa audio nu are extensia “.MP3.”
– Datele nu sunt formatate corespunzător chiar dacă au extensia
“.MP3.”
– Datele nu sunt MPEG-1 Audio Layer III.
– Datele sunt înregistrate în format mp3PRO.
– Numele fişierului conţine caractere altele decât numere
şi litere din alfabetul englez.
♦ Exemplu: Pentru a aplica “Play Song” la piesa selectată.
Selectaţi “Play Song” şi apăsaţi ENTER.
Pentru a reda în alt mod
În timpul redării, apăsaţi PLAY MODE în mod repetat. Elementul
selectat se modifică la fiecare apăsare: “Repeat Track” — “Repeat All”
— “Random” — “Repeat Off”
Vezi pag. 25 pentru detalii.
Sfaturi
• Vezi pag. 24 pentru funcţiile telecomenzii.
• Chiar şi după oprirea redării, playerul o reia de la ultima
piesă redată.
• În funcţie de programul de scriere folosit, numele piesei sau albumului afişate
pot să difere de caracterele pe care le introduceţi.
Note
• Durata redării pieselor audio MP3 pot să nu fie afişate în mod corect.
• Dacă adăugaţi extensia “.MP3” la un fişier non-MP3, fişierul
ar putea fi redat accidental de player. Această redare poate cauza dereglări ale
aparatului conectat.
• Este posibil ca redarea să nu pornească imediat după ce săriţi la alt album.
• Când folosiţi funcţia Resume la piese MP3, redarea începe de la
începutul piesei.
37
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
Căutarea după Artist,
Album, Gen, Quicklist,
sau Folder
Căutarea
unei
piese
DATA DVD
DATA DVD
Micşoraţi lista pieselor selectând tipul categoriei (ex. “Genres”),
apoi categoria.
Puteţi căuta piesa exactă, sau piese cu nume similar.
Genres
Search Results
20 items
All Genres
Alternative
2876 Songs
9:31
Raging Plants
8:00
Ragamufin
7:31
16 Songs
Ree
7:32
Celtic
304 Songs
Rise
6:33
Classical
841 Songs
Rose Bed
6:34
Comedy
32 Songs
Rule the World
6:35
Country
2 Songs
Blues
195 Songs
Books And Spoken
Dance
R
A
K
U
1
_
460 Songs
Dark
60 Songs
B
L
V
2
C
M
W
3
(
SHFT
Main Menu
Options
1
Apăsaţi SYSTEM MENU.
2
Selectaţi “Title List” şi apăsaţi ENTER.
3
Selectaţi “Music” şi apăsaţi ENTER.
4
Apăsaţi
5
Selectaţi “Browse” şi apăsaţi ENTER.
6
Selectaţi lista pe care doriţi să o vizionaţi dintre
“Artists,” “Albums,” “Genres,” “Quicklist” sau
“Folders,” şi apăsaţi ENTER.
pentru a afişa meniul Browse.
Lista artiştilor/albumelor/genurilor/a programării/a
folderelor apare ca mai sus.
Pentru detalii asupra listei programării, a se vedea
“Programarea Redării(Quicklist)” (pag. 39).
Selectaţi artistul/albumul/genul/Quicklist-ul/
folderul pe care doriţi să-l vizionaţi, şi apăsaţi
ENTER.
Sfat util
Puteţi selecta o piesă din listă şi să începeţi redarea apăsând
ENTER, sau folosind meniul “Options” (apăsaţi
)).
D E
N O
X Y
4 5
)
F
P
Z
6
G
Q
,
7
H
R
.
8
I
S
:
9
J
T
;
0
SPC DEL CLR
DONE CANCEL
Play SYSTEM MENU Exit
Select SYSTEM MENU Exit
Rezultatele căutării sunt triate pe măsură ce sunt introduse
mai multe caractere.
Genurile fără conţinut nu apar în listă
7
7 items
Raga
1
Apăsaţi SYSTEM MENU.
2
Selectaţi “Title List,” şi apăsaţi ENTER.
3
Selectaţi “Music,” şi apăsaţi ENTER.
4
Apăsaţi
5
Selectaţi “All Songs,” şi apăsaţi ENTER.
6
Apăsaţi
7
Selectaţi “Search,” şi apăsaţi ENTER pentru a
apărea afişajul de mai sus.
8
Introduceţi numele piesei folosind tastatura de pe
ecran (vezi pag. 23).
pentru a afişa meniul Browse.
pentru a afişa meniul Browse.
Sfaturi utile
• Puteţi selecta o piesă din rezultatul căutării, şi porniţi redarea apăsând
ENTER, sau folosind meniul “Options” (apăsaţi
).
• Puteţi căuta un nume de gen, artist, album, sau folder din fiecare listă
(ex. “Genres”).
38
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
Pentru a şterge un titlu din “Quicklist”
Programarea
redării
(Quicklist)
1
Selectaţi piesa pe care doriţi să o înlăturaţi de pe
“Quicklist” şi apăsaţi
.
2
Selectaţi “Remove” şi apăsaţi ENTER.
Sfat util
Puteţi reda conţinutul “Quicklist” în alte moduri de redare apăsând
PLAY MODE (pag. 25).
DATA DVD
Redaţi piesele preferate în ordinea pe care o doriţi alcătuindu-vă
propria “Quicklist.”
Notă
“Quicklist”-ul poate fi golit după anumite operaţiuni (ex. deschiderea
tăvii discului sau oprirea playerului etc.).
Quicklist
3 items
Never Let Me Down (Split Mix)
9:31
Policies of Truth
8:00
Shout in Rio
7:31
: Deep Green
Artist
Album : Splash!
Genre : Alternative
Format : MP3
Main Menu
Options
Ascultarea
fişierelor de
muzică
Play SYSTEM MENU Exit
“Quicklist” nu afectează înregistrarea originală de pe disc.
1
Apăsaţi SYSTEM MENU.
2
Selectaţi “Title List” şi apăsaţi ENTER.
3
Selectaţi “Music” şi apăsaţi ENTER.
4
Apăsaţi
5
Selectaţi “All Songs” şi apăsaţi ENTER.
6
Când lista “All Songs” apare, selectaţi piesa pe care
doriţi să o adăugaţi în “Quicklist” şi apăsaţi
.
7
Selectaţi “Add to Quicklist” din meniul “Options”
şi apăsaţi ENTER.
8
Repetaţi paşii 6 şi 7 pentru a selecta toate piesele
dorite.
pentru a afişa meniul Browse.
Selectaţi ordinea în care doriţi sa fie redate.
Puteţi adăuga aceeaşi de mai multe ori.
“Quicklist”-ul poate conţine până la 25 de piese.
9
Apăsaţi
pentru a afişa meniul Browse.
10
Selectaţi “Browse” şi apăsaţi ENTER.
11
Selectaţi “Quicklist” şi apăsaţi ENTER pentru a
apărea afişajul de mai sus.
Apare “Quicklist” cu conţinutul programat.
12
Selectaţi piesa pe care doriţi să o redaţi şi apăsaţi
ENTER.
39
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
Vizionarea
fişierelor foto
Vizionarea
tuturor
folderelor
DATA DVD
Lista “Photos” afişează mai întâi toate folderele de pe disc.
Folosiţi lista „Photos” pentru a viziona
imagini JPEG de pe DVD DATA.
Puteţi reordona fişierele şi puteţi începe o
prezentare de diapozitive.
Folders
2 items
Kurobe-dam 2005
Jungfraujoch 2006
Confirm SYSTEM MENU Exit
Meniul Browse apare când apăsaţi
mai din stânga
aflându-vă pe rândul cel
1
Apăsaţi SYSTEM MENU.
2
Selectaţi “Title List” şi apăsaţi ENTER.
3
Selectaţi “Photos” şi apăsaţi ENTER.
Va apărea afişajul “Folders”de mai sus, arătând toate
folderele (pot fi răsfoite apăsând
). Din “Folders”
puteţi aplica elemente tuturor fişierelor folosind meniul
Browse (vezi mai jos).
Pentru a folosi meniul Browse
Apăsaţi
după pasul 3 pentru a afişa elementele listei “Photos”.
Pentru operaţiuni, vezi paginile din paranteze. Elementele disponibile
diferă în funcţie de display.
Elemente
Detalii
All Photos
Arată toate fişierele în ordine alfabetică
(pag. 41).
Browse
Arată o listă cu datele, Quicklist sau
foldere (pag. 42).
Search
Caută un fişier folosind tastatura
de pe ecran (pag. 42).
Sort
Reordonează fişierele după dată sau alfabet
(vezi mai jos).
♦ Exemplu: Pentru a aplica “Sort” tuturor fişierelor
Pentru a afişa lista cu toate fişierele, selectaţi “All Photos” din
meniul Browse şi apăsaţi ENTER.
Mutaţi sublinierea pe rândul cel mai din stânga şi apăsaţi
a afişa meniul Browse.
pentru
Selectaţi “Sort” şi apăsaţi ENTER.
• Vizionarea tuturor folderelor. . . . . . . . . . . . . 40
Selectaţi setarea după care doriţi să sortaţi; “Recent first,” “Oldest
first,” “By title (A→Z),” “By title (Z→A),” şi apăsaţi ENTER.
• Căutare după Dată, Programare sau Folder . 42
• Căutarea unei fotografii. . . . . . . . . . . . . . . . 42
• Programarea unei redări pe diapozitive(Quicklist)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
40
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
Despre afişajul listei “Photos” (All Photos)
Rularea unui slideshow
1
După pasul 3 din “Viewing All Folders” de mai
sus, apăsaţi
şi selectaţi “All Photos” din
meniul Browse.
2
Selectaţi fişierul de la care doriţi să porniţi, şi
apăsaţi ENTER pentru a afişa meniul “Options”
3
Selectaţi “Slideshow,” şi apăsaţi ENTER.
All Photos
1214 items
File:Summer
File
: DSC00434.jpg
of '06.jpg
Date : 12/10/2007
Date:July/23/2006
Resolution: 293 x pixels
Resolution:196x298196
Format: JPEG
Format:JPEG
Confirm SYSTEM MENU Exit
Va începe prezentarea de diapozitive.
Puteţi aplica alte setări de redare la fişierul selectat
folosind meniul “Options”(vezi mai jos).
Informaţii detaliate
Afişează detalii despre fişierul selectat.
All Photos
1214 items
Options
Slideshow
Add to Quicklist
File : DSC00434.jpg
Date : 12/10/2007
Resolution: 293 x 196
Format: JPEG
• File: Afişează numele fişierului.
• Date: Afişează data efectuării.
• Resolution: Afişează rezoluţia pozei în lăţime ×
înălţime.
• Format: Afişează formatul de înregistrare.
Vizualizarea
fişierelor foto
Zona listării
Arată conţinutul total al folderului în poze mici.
Confirm SYSTEM MENU Exit
Meniul “Options” apare când selectaţi fişierul şi apăsaţi
ENTER
Pentru a folosi meniul “Options”
Setările meniului “Options” diferă în funcţie de situaţie.
În exemplul de mai sus despre folosirea meniului “Options”
următoarele elemente sunt valabile.
Elemente
Detalii
Slideshow
Începe prezentarea de diapozitive ca mai sus.
Add to Quicklist
Adaugă fişierul selectat la Quicklist
pentru o redare ulterioară.
Pentru a reda în alt mod
În timpul redării, apăsaţi PLAY MODE în mod repetat. Elementul
selectat se modifică la fiecare apăsare:
“Repeat All” — “Random” — “Repeat Off”
Vezi pag. 25 pentru detalii.
În modul Random, numai fişierele din zona listei (maximum 20 fişiere)
sunt redate aleatoriu.
Despre fişierele foto ce nu pot fi redate
Playerul nu redă fişierul dacă:
– DVD-ul DATA nu este înregistrat într-un format JPEG conform
cu UDF (Format Universal de disc).
– Fişierul foto nu este înregistrat într-un format conform cu
DCF*
– Fişierul are altă extensie decât “.JPEG.”
– Imaginea este mai mare decât 4,096 (lăţime) × 4,096 (înălţime) în
mod normal sau în JPEG progresiv.
– Imaginea nu încape pe ecran (imaginea este redusă).
– Numele fişierului conţine caractere altele decât numerele şi
alfabetul englez.
• Chiar şi când cele de mai sus nu se aplică, este posibil ca anumite
fişiere să nu poată fi redate în funcţie starea sau metoda înregistrării
(ex. programele de scriere).
• Este posibil ca fişierele sa nu fie redate de acest player dacă au fost
modificate pe computer.
* “Design rule for Camera File system”: Standarde de imagine pentru camere digitale
reglementate de JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries
Association).
Sfaturi utile
• Vezi pag 24 pentru funcţiile telecomenzii
• Chiar si după oprirea redării, playerul o reia de la
ultimul fişier redat.
Notă
Este posibil ca pozele să apară lent în funcţie de mărimea şi numărul lor.
41
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
Căutarea după Dată,
Quicklist, sau Folder
Căutarea
unei fotografii
DATA DVD
DATA DVD
Micşoraţi lista fişierelor selectând tipul categoriei (ex. “Date”),
apoi categoria.
Puteţi găsi fişierul exact, sau fişiere cu nume asemănătoare.
Year
Search Results
10 items
7 items
2007
2006
2005
File:Summer of '06.jpg
Date:July/23/2006
Resolution:196x298 pixels
Format:JPEG
2004
2003
R_
2002
A
K
U
1
_
2001
2000
1999
1998
B
L
V
2
C
M
W
3
(
SHFT
Apăsaţi SYSTEM MENU.
2
Selectaţi “Title List” şi apăsaţi ENTER.
3
Selectaţi “Photos” şi apăsaţi ENTER.
4
Apăsaţi
5
Selectaţi “Browse” şi apăsaţi ENTER.
6
Selectaţi lista pe care doriţi să o vizionaţi dintre
“Date” “Quicklist” sau “Folders” şi apăsaţi
ENTER.
pentru a afişa meniul Browse.
Lista datelor/Quicklist/folderelor va apărea ca mai sus.
Pentru detalii despre Quicklist, vezi “Programarea unei
redări de diapozitive (Quicklist)” (pag. 43).
7
Selectaţi data/Quicklist/folderul pe care doriţi să-l
vizionaţi şi apăsaţi ENTER.
Sfat util
Puteţi selecta un fişier şi sa porniţi o prezentare de diapozitive folosind meniul
Options” (apăsaţi
).
E
O
Y
5
F
P
Z
6
G
Q
,
7
H
R
.
8
I
S
:
9
J
T
;
0
SPC DEL CLR
DONE CANCEL
Confirm SYSTEM MENU Exit
1
D
N
X
4
)
Select SYSTEM MENU Exit
Rezultatele căutării se sortează pe măsură ce se introduc
mai multe caractere.
1
Apăsaţi SYSTEM MENU.
2
Selectaţi “Title List” şi apăsaţi ENTER.
3
Selectaţi “Photos” şi apăsaţi ENTER.
4
Apăsaţi
5
Selectaţi “All Photos” şi apăsaţi ENTER.
6
Mutaţi sublinierea pe rândul cel mai din stânga şi
apăsaţi
pentru a afişa meniul Browse.
7
Selectaţi “Search” şi apăsaţi ENTER pentru a
apărea afişajul de mai sus.
8
Introduceţi numele fişierului folosind tastatura de
pe ecran (vezi pag. 23).
pentru a afişa meniul Browse.
Sfat util
Puteţi selecta un fişier si sa porniţi o prezentare folosind meniul “Options”
(apăsaţi
).
42
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
Programarea redării
unui slideshow (Quicklist)
13
Selectaţi “Slideshow” din meniul “Options”, şi
apăsaţi ENTER.
Pentru a şterge din “Quicklist”
1 Selectaţi fişierul pe care doriţi să-l ştergeţi din
“Quicklist,” şi apăsaţi ENTER.
DATA DVD
2
Redaţi o prezentare preferată alcătuind propria listă de programare
(“Quicklist.”)
Quicklist
Selectaţi “Remove,” şi apăsaţi ENTER.
Sfat util
Puteţi reda conţinutul “Quicklist” în alte moduri de redare apăsând
PLAY MODE (pag. 25).
22 items
Notă
“Quicklist”-ul se poate goli după anumite operaţiuni (ex. deschiderea
tăvii discului sau oprirea playerului etc.).
File : DSC00434.jpg
Date : 12/10/2007
Resolution: 293 x 196
Format: JPEG
Vizualizarea
fişierelor foto
Confirm SYSTEM MENU Exit
“Quicklist” nu afectează înregistrarea originală de pe disc
1
Apăsaţi SYSTEM MENU.
2
Selectaţi “Title List,” şi apăsaţi ENTER.
3
Selectaţi “Photos,” şi apăsaţi ENTER.
4
Apăsaţi
5
Selectaţi “All Photos,” şi apăsaţi ENTER.
6
Când apare lista “All Photos”, selectaţi fişierul pe
care doriţi să-l adăugaţi în “Quicklist,” şi apăsaţi
ENTER.
7
Selectaţi “Add to Quicklist” din meniul “Options”
şi apăsaţi ENTER.
8
Repetaţi paşii 6 şi 7 pentru a selecta toate fişierele
dorite.
pentru a afişa meniul Browse.
Selectaţi ordinea în care doriţi sa fie redate. Puteţi
adăuga acelaşi fişier de mai multe ori.
“Quicklist” poate conţine până la 25 de fişiere.
9
Mutaţi sublinierea pe rândul cel mai din stânga şi
apăsaţi
pentru a afişa meniul Browse.
10 Selectaţi “Browse,” şi apăsaţi ENTER.
11
Selectaţi “Quicklist,” şi apăsaţi ENTER pentru a
apărea afişajul de mai sus.
Va apărea “Quicklist” cu conţinutul programării.
12 Selectaţi fişierul pe care doriţi să îl redaţi şi
apăsaţi ENTER.
43
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
Schimbarea
setărilor iniţiale
Folosirea
afişajelor
setărilor
BD
DVD
DATA DVD
CD
Din “System Menu,” intraţi în afişajele “Setup” pentru a modifica
setările playerului.
Selectaţi “Setup” din “System Menu”
când doriţi să modificaţi setările
playerului (ex. când schimbaţi aparatul
conectat sau ieşirea audio/video etc.).
Ultima parte a acestei secţiuni explică cum
să reveniţi la toate setările iniţiale.
Setup
Video Setup
TV Type
16:9
Audio Setup
4:3 Video Output
Normal
Language
DVD Aspect Ratio
Letter Box
Parental Control
YCbCr/RGBPC(HDMI)
Y, Cb, Cr
Speakers
24p Output
Off
Options
Use
to select an item, then press [RR] or
ENTER.
Confirm SYSTEM MENU Exit
Notă
Este posibil ca setările de redare descrise în această secţiune să nu
funcţioneze când pe disc se află setări prestabilite. Setările de redare
ale discului au prioritate în faţa setărilor playerului.
1
Apăsaţi SYSTEM MENU în timp ce playerul este
oprit.
2
Selectaţi “Setup,” şi apăsaţi ENTER.
3
Selectaţi afişajul “Setup” pe care doriţi să-l folosiţi,
dintre “Video Setup,” “Audio Setup,” “Language,”
“Parental Control,” “Speakers,” sau “Options,” şi
apăsaţi ENTER.
Afişajul “Setup” va apărea împreună cu elementele
sale. Afişajul trece pe screen saver (protector ecran)
dacă nu-l utilizaţi timp de 15 minute.
4
Selectaţi elementul pe care doriţi să-l schimbaţi şi
apăsaţi ENTER.
Consultaţi explicaţiile din secţiunile următoare.
Pentru a reveni la afişajul anterior
Apăsaţi RETURN.
• Folosirea afişajelor meniului . . . . . . . . . . . . . 44
• Instalarea Video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
• Instalarea Audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
• Limbă. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
• Control Parental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
• Boxe. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
• Opţiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
• Resetarea playerului . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
44
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
Setări
Video
Elementele subliniate sunt setările iniţiale.
Tipul televizorului
– Selectaţi tipul dumneavoastră de TV.
4:3
– Ecran TV 4:3 .
16:9
– TV cu ecran lat sau TV cu funcţie de ecran lat.
Redare video 4:3
Full
– Afişează imagine 4:3 cu rezoluţie 16:9.
– Selectaţi configurarea afişajului pentru imagine 4:3
pe un ecran TV 16:9.
Normal
– Afişează imagine 4:3 cu rezoluţie 4:3 cu benzi negre pe margini. Selectaţi
aceasta dacă TV nu are funcţie de imagine 4:3.
Rezoluţia de aspect DVD
– Selectaţi configuraţia afişajului pentru imagine 16:9
pe ecran TV 4:3 screen TV
Rezoluţia este fixă pe anumite discuri
De exemplu o imagine 4:3 vedere plic
poate apărea chiar şi când este selectat modul
panoramă.
YCbCr / RGBPC (HDMI)
– Selectaţi tipul de redare de la mufa HDMI
OUT.
Vedere plic
– Arată o imagine lată cu benzi negre deasupra si dedesubt.
Schimbarea
setărilor iniţiale
Panoramă.
– Arată o imagine la înălţime maximă pe întreg ecranul, cu marginile
scurtate.
Y, Cb, Cr
– Alegeţi aceasta când vă conectaţi la un aparat HDMI.
RGB (16-235)
– Selectaţi aceasta când vă conectaţi la un aparat cu mufă DVI compatibilă cu HDCP.
RGB (0-255)
– Selectaţi aceasta când vă conectaţi la un aparat RGB (0-255).
Redare 24p
– Pentru conexiunea cu un TV compatibil 1080/24p
folosind mufa HDMI OUT.
Pornit
– Trimite semnale video 1920 × 1080p/24 când redă filme pe BDROM-uri (720p/24 Hz or 1080p/24 Hz). Selectaţi aceasta când conexiunea se aplică.
Oprit
– Selectaţi aceasta pentru orice altă conexiune.
Notă
“TV Type” şi “DVD Aspect Ratio” pot fi setate când rezoluţia video este 480i/576i sau 480p/576p.
continuare
45
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
Pentru a seta rezoluţia de redare video
Apăsaţi VIDEO FORMAT în mod repetat pentru a selecta rezoluţia dorită. Rezoluţia diferă în funcţie de aparatul de afişare, mufa de conectare şi
materialul sursă ca mai jos.
Mufă conectoare
HDMI OUT
COMPONENTĂ VIDEO OUT
VIDEO/S VIDEO
Selectează automat rezoluţia
recomandată acceptabilă
pentru TV dumneavoastră.
480i/576i
480i/576i
576i/480i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
576p/480p
480p/576p
720p
720p
480p/576p
BD:720p/576i*1, DVD:480p/576i
480i/576i
1080i
1080i
BD:1080i/576i*1,
480i/576i
1080p
1080p
480i/576i
Source Direct
Redarea diferă în funcţie de materialul Redarea diferă în funcţie de materialul
sursă*2
sursă*3
Setări
Auto
DVD:480p/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
*1
576i când sunt 50Hz pentru a fi conform cu standardele internaţionale.
Redările sunt la aceeaşi rezoluţie şi frecvenţă ca şi înregistrările.
*3
Semnalele video 1080/24p nu sunt redate prin mufele COMPONENT VIDEO OUT.
*2
Note
• Dacă imaginea nu este clară, naturală sau pe placul dumneavoastră, încercaţi o altă rezoluţie care se potriveşte cu discul şi TV/proiectorul dumneavoastră etc.
Pentru detalii, consultaţi si manualul de instrucţiuni furnizat împreună cu TV/proiectorul etc.
• Semnalele video 480i/576i sau 480p/576p pot fi redate când vă conectaţi la mufele COMPONENT VIDEO OUT şi redaţi BD-uri/
DVD-uri protejate împotriva copierii. Pentru a vă bucura de rezoluţie HD, conectaţi aparatul de afişare la mufa HDMI OUT folosind un cablu HDMI.
• Chiar când selectaţi o setare alta decât “Auto,” playerul reglează automat semnalele video dacă TV nu acceptă rezoluţia setată.
Pentru a reda semnale video 1080/24p.
Pentru această setare este necesar un TV compatibil 1080/24p.
1
2
Setaţi “24p Output” în “Video Setup” la “On” (pag. 45).
Apăsaţi VIDEO FORMAT în mod repetat pentru a selecta “Auto” sau “Source Direct.”
Notă
Dacă nu apare nici o imagine, apăsaţi VIDEO FORMAT în mod repetat până când imaginea apare în mod corect.
46
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
Setări
Audio
Elementele subliniate sunt setările din fabrică. Deoarece mulţi factori
pot afecta tipul redării audio, consultaţi de asemenea “Despre semnalele
de ieşire audio” la pag. 48.
Redare Dolby Digitală
– Selectaţi redarea semnalelor audio când redaţi
discuri Dolby Digital. Această setare afectează
redarea din mufa DIGITAL OUT (COAXIALĂ
sau OPTICĂ) jack.
Redare DTS
– Selectaţi redarea semnalelor audio când redaţi
discuri DTS. Această setare afectează redarea
din mufa digitală de ieşire (COAXIALĂ sau
OPTICĂ).
DTS Downmix
– Selectaţi tipul semnalelor pe 2 canale când
sunt amestecate din mai multe surse DTS
(eficient pentru conexiuni audio
când “DTS Output” este setat la “Downmix
PCM”).
Audio (HDMI)
– Selectaţi metoda de ieşire de la mufa HDMI
OUT.
Dolby Digital
– Selectaţi aceasta când vă conectaţi la un aparat cu decodor Dolby Digital încorporat.
Downmix PCM
– Trece pe semnale de ieşire Linear PCM. Selectaţi aceasta când vă conectaţi la un aparat
fără un decodor Dolby Digital.
DTS
– Selectaţi aceasta când vă conectaţi la un aparat cu un decodor DTS.
Downmix PCM
– Trece pe semnale de ieşire Linear PCM. Selectaţi aceasta când vă conectaţi la un aparat
fără un decodor DTS.
Stereo
– Transformă semnalele multi-canal în semnale pentru 2 canale stereo.
Schimbarea
setărilor iniţiale
Lt/Rt
– Vă permite sa ascultaţi sunetul surround când aparatul are un decodor Dolby
Pro Logic.
Auto
– În mod normal,alegeţi aceasta. Redă semnale audio în funcţie de nivelul aparatului HDMI
conectat.
PCM
– Transformă toate semnalele audio în semnale Linear PCM.
continuare
47
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
Despre semnalele audio de ieşire
Redarea audio diferă după cum urmează în funcţie de sursă, mufă de ieşire şi de setările selectate..
Mufe/
setări
Mufe AUDIO OUT L/R *1
Mufe digitale de ieşire (optice
/coaxiale)*2
Mufă HDMI OUT *3
2ch
5.1ch
PCM
Bitstream
PCM*4
Auto*4
2ch
2ch
2ch LPCM
2ch LPCM
2ch LPCM
2ch LPCM
5.1ch*5
2ch Downmix
5.1ch
2ch Downmix
LPCM
2ch Downmix
LPCM
5.1ch LPCM
5.1ch LPCM
7.1ch
2ch Downmix
5.1ch
Downmix
2ch Downmix
LPCM
2ch Downmix
LPCM
7.1ch LPCM
7.1ch LPCM
Dolby Digital
2ch Downmix
5.1ch
2ch Downmix
LPCM
Dolby Digital
5.1ch LPCM
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
2ch Downmix
5.1ch
2ch Downmix
LPCM
Dolby Digital
7.1ch LPCM*6 Dolby Digital
Dolby TrueHD
2ch Downmix
5.1ch
2ch Downmix
LPCM
Dolby Digital
5.1ch LPCM
Dolby Digital
DTS
2ch Downmix
5.1ch
2ch Downmix
LPCM
DTS
5.1ch LPCM
DTS
DTS-HD
2ch Downmix
5.1ch
2ch Downmix
LPCM
DTS
5.1ch LPCM
DTS
Linear PCM
2ch
2ch
2ch LPCM
2ch LPCM
2ch LPCM
2ch LPCM
Dolby Digital
2ch Downmix
5.1ch
2ch Downmix
LPCM
Dolby Digital
5.1ch LPCM
Dolby Digital
DTS
2ch Downmix
5.1ch
2ch Downmix
LPCM
DTS
5.1ch LPCM
DTS
MPEG
2ch
2ch
2ch LPCM
—
2ch LPCM
2ch LPCM
Linear PCM 2ch
2ch
2ch
2ch LPCM
2ch LPCM
2ch LPCM
2ch LPCM
DTS
2ch Downmix
5.1ch
2ch Downmix
LPCM
DTS
5.1ch LPCM
DTS
Disc/sursă
BDROM
DVD
CD
Linear PCM 2ch
*1
“2 Channel” şi “5.1 Channel” se pot alege la “Audio Output Mode” în setarea boxelor “Speakers” (pag. 51).
PCM : când “Dolby Digital Output” sau “DTS Output” din “Audio Setup” este setat la “Downmix PCM” (pag. 47).
Bitstream : când “Dolby Digital Output” sau “DTS Output” în “Audio Setup” este setat la “Dolby Digital” sau “DTS” (pag. 47).
*2
*3
Se poate alege la “Audio (HDMI)” în “Audio Setup” (pag. 47).
Se poate alege la “Audio (HDMI)” în “Audio Setup” (pag. 47). Redarea rezultată poate diferi în funcţie de aparatul HDMI conectat.
Când frecvenţa este de 192 kHz, playerul trece la semnale de 2ch chiar dacă discul sau sursa este de 5.1ch.
*6
Redă semnale LPCM pe 7.1ch LPCM decodate din Dolby Digital Plus.
*4
*5
48
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
Limba
Elementele subliniate reprezintă setările iniţiale.
Note
• Când alegeţi o limbă în “Audio,” “Subtitles,” “Menu BD/DVD”
care nu este înregistrată pe disc, una din limbile înregistrate este
selectată automat.
• Setările de redare înregistrate pe disc au prioritate în faţa acestor setări.
OSD
– Selectaţi limba pentru afişajele de pe ecran
English / Français / Deutsch / Italiano / Español
– Arată meniurile şi mesajele în Engleză/Franceză/Germană/Italiană/Spaniolă.
Audio
Engleză/ Franceză / Germană / Italiană / Spaniolă
– Redă coloana muzicală în limba aleasă
– Selectaţi limba pentru
BD-ROM-uri/DVD VIDEO.
Subtitrări
– Selectaţi limba subtitrărilor pentru
BD-ROM-uri/DVD VIDEO.
Meniu BD/DVD
– Selectaţi limba meniului pentru
BD-ROM-uri/DVD VIDEO.
Altele
– Vezi “Lista cu codurile limbilor” la pag 62 şi introduceţi codul pentru limba dumneavoastră.
Engleză/ Franceză / Germană / Italiană / Spaniolă
– Afişează subtitrărilor în limba aleasă.
Altele
– Vezi “Lista cu codurile limbilor” la pag 62 şi introduceţi codul pentru limba dumneavoastră.
Schimbarea
setărilor
iniţiale
w/Limba de subtitrare
– Afişează meniurile BD/DVD în aceeaşi limbă ca a subtitrării.
Engleză/ Franceză / Germană / Italiană / Spaniolă
– Afişează meniurile BD/DVD în limba selectată.
Altele
– Vezi “Lista cu codurile limbilor” la pag 62 şi introduceţi codul pentru limba dumneavoastră.
Afişare subtitrare
Activ
– Porneşte subtitrarea.
Inactiv
– Opreşte subtitrarea.
49
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
Control
Parental
Această funcţie limitează redarea DVD VIDEO şi BD-ROM.
Pentru activare, a se vedea “Blocarea unui disc” (pag. 29).
Setările iniţiale au fost subliniate.
Note
• Nu puteţi limita redarea dacă discul nu are funcţia Control Parental
• Dacă uitaţi parola pentru “Control Parental” va trebui să resetaţi
playerul (pag. 53). Toate setările făcute vor reveni la cele din fabrică.
Schimbarea parolei (Setarea Parolei)
Next Screen
– Setaţi sau modificaţi parola pentru funcţia “Control Parental”. Vă va fi cerută
parola când redaţi discuri restricţionate sau când schimbaţi nivelul de control.
Control Parental al DVD-urilor
Change Level
– Setaţi nivelul de control. Afişajul va cere parola daca limita prestabilită a discului
o depăşeşte pe cea setată de dumneavoastră. Setarea din fabrică este „Off”.
DVD Country Code
– Aceasta asigură că urmăriţi imaginile admise în zona dumneavoastră rezidenţială. Setarea din fabrică
este “us” (2119).
Control Parental al BD-urilor
Change Age Restriction
– Setaţi nivelul de control. Afişajul va cere parola dacă restricţia de vârstă prestabilită a discului
este mai mare decât cea setată de dumneavoastră. Setarea din fabrică este “255”.
BD Country Code
– Aceasta asigură ca urmăriţi imaginile admise în zona dumneavoastră rezidenţială când redaţi
BD-ROM-uri. Setarea din fabrică este “us” (2119).
50
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
Boxe
Următoarele elemente sunt necesare când folosiţi mufe de ieşire 5.1CH
Setările iniţiale au fost subliniate.
Ieşire audio
– Pentru conexiuni analog.
2 Channel
– Selectaţi aceasta când vă conectaţi la un amplificator AV folosind mufe AUDIO OUT (L/
R).
5.1 Channel
– Selectaţi aceasta când vă conectaţi la un amplificator AV folosind mufe 5.1CH OUTPUT
Setarea boxelor
– Această setare afectează redarea din mufele de ieşire
5.1CH OUTPUT.
Next Screen
1 Selectaţi setarea boxelor care trebuie reglată apăsând .
.
• “C” (boxa centrală): “Da” sau “Nu”
• “Ls/Rs” (boxa stângă de surround/boxa dreaptă de surround): “Da” sau “Nu”
• “L/R” (boxa stângă/boxa dreaptă): “Mare” sau “Mică”
2 Reglarea setării prin apăsarea
.
• Pentru “C” şi “Ls/Rs,” selectaţi dacă boxele sunt incluse în sistemul dumneavoastră.
• Pentru “L/R,” selectaţi mărimea. Această setare este indisponibilă dacă fie “C” fie “Ls/Rs”
este setată pe “Nu.”
3 Apăsaţi ENTER pentru a salva reglajele.
Schimbarea
setărilor iniţiale
51
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
Opţiuni
Elementele subliniate sunt setările iniţiale.
Afişaj pe ecran
– Selectaţi dacă sa afişaţi situaţia redării
pe ecran (Stop, Play etc.).
Oprire automată
– Selectaţi dacă sa activaţi funcţia “Oprire
automată” a playerului.
Setare uşoară
– Reia „Setarea Uşoară” pentru a reface setările
de bază.
Controlul HDMI
– Selectaţi dacă să activaţi funcţia de control HDMI
a playerului (pag. 11).
Hybrid Disc Playback Layer
– Selectaţi prioritatea stratului când redaţi
un disc hibrid. Scoateţi discul când
modificaţi setarea.
On
– Afişează nivelul redării.
Off
– Nivelul redării nu este afişat.
On
– Opreşte playerul când este lăsat fără să fie utilizat timp de 30 de minute.
Off
– Playerul rămâne pornit, cu sau fără utilizare.
Start
– Apăsaţi ENTER şi consultaţi pag. 18.
On
– Activarea funcţiei.
Off
– Opreşte funcţia.
BD
– Redă BD layer-ul.
DVD
– Redă DVD layer-ul.
CD
– Redă CD layer-ul.
52
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
Resetarea
playerului
Puteţi readuce playerul la setările iniţiale.
@/1
x
HDMI
1
Când playerul este pornit, ţineţi apăsat
panoul frontal şi apăsaţi
.
HD
FL OFF
pe
Playerul se opreşte şi toate setările revin la cele din
fabrică.
Schimbarea
setărilor
iniţiale
53
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
Alte
informaţii
Probleme
de
funcţionare
Dacă întâlniţi vreuna din dificultăţile următoare în timp ce folosiţi
playerul, folosiţi acest ghid pentru a ajuta la remedierea
problemei înainte de a necesita reparaţii. Dacă problema persistă,
contactaţi cel mai apropiat dealer Sony.
Alimentarea cu curent
Alimentarea nu porneşte.
→ Verificaţi dacă firul de alimentare este conectat.
→ Durează o mică perioadă până porneşte playerul.
Imaginea
Nu apare imaginea/imaginea apare cu zgomot.
→ Reconectaţi cablul de conectare.
→ Cablurile de conectare sunt avariate.
→ Verificaţi conexiunea cu TV (pag. 10) şi schimbaţi selectorul
sursei de pe TV astfel încât semnalul playerului să apară pe
ecranul TV.
→ Discul este murdar sau zgâriat.
→ Dacă imaginea playerului trece prin aparatul video pentru a ajunge
la TV dumneavoastră sau dacă sunteţi conectat la o combinaţie
TV/VIDEO, semnalul protejat împotriva copierii aplicat unor
programe BD/DVD poate afecta calitatea imaginii. Dacă
întâmpinaţi probleme chiar daca vă conectaţi playerul direct la
TV. încercaţi să conectaţi playerul la mufa de ieşire S VIDEO a
TV dumneavoastră (pag. 10).
→ Playerul este conectat la un aparat care nu este compatibil HDCP
indicatorul HDMI de pe panoul frontal nu se aprinde).
Vezi pag. 11.
→ Dacă mufa HDMI OUT sau mufele COMPONENT VIDEO AUT
sunt folosite pentru redarea video, schimbarea rezoluţiei poate
rezolva problema (pag. 46). Apăsaţi VIDEO FORMAT în mod
repetat până când imaginea apare corect.
→ În funcţie de disc, calitatea imaginii poate fi slabă când setarea
VIDEO FORMAT este alta decât “480i,” chiar când playerul este
conectat la un TV progresiv sau HD folosind un cablu al
componentei sau un cablu HDMI. Dacă aceasta se întâmplă,
apăsaţi VIDEO FORMAT in mod repetat pentru a trece pe
“480i.”
→ Când redaţi un DVD cu strat dublu, elementele audio şi video se
pot întrerupe pentru puţin timp în momentul în care se schimbă
straturile
• Probleme de funcţionare . . . . . . . . . . . . . . . . 54
• Funcţia de auto-diagnosticare . . . . . . . . . . . 57
• Indexul pieselor si funcţiilor . . . . . . . . . . . . . . 58
• Glosar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
• Specificaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
• Lista cu codul limbilor . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
• Lista codurilor regionale/control parental . . .63
• Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
Nu apare imagine sau apare zgomot când
este conectat la mufa HDMI OUT.
→ Încercaţi următoarele:
Opriţi si reporniţi playerul.
Opriţi si porniţi echipamentele conectate.
Deconectaţi si apoi conectaţi cablul HDMI.
→ Dacă mufa HDMI OUT este folosită pentru redarea video,
schimbarea rezoluţiei de redare video poate rezolva problema (pag.
46). Apăsaţi VIDEO FORMAT în mod repetat până când imaginea
apare în mod corect.
Imaginea nu umple ecranul, chiar dacă
rezoluţia este setată în “TV Type”
la “Video Setup.”
→ Rezoluţia unui disc este fixată pe BD/DVD-ul dumneavoastră. Vezi
pag. 45.
Partea întunecată a imaginii este prea închisă/
partea luminoasă este prea luminată.
→ Setaţi “Video Control” în “A/V Control” la “Standard” (din fabrică)
(pag. 28).
Discul nu este redat.
→ Discul este introdus invers. Introduceţi discul cu faţa înregistrată în jos.
→ Discul este îndoit.
→ Playerul nu poate reda anumite discuri (pag. 6).
→ Codul regional de pe BD/DVD nu se potriveşte cu playerul.
→ S-a creat condens în interiorul playerului (pag. 3).
→ Playerul nu poate reda un disc dacă nu a fost finalizat corect (pag. 6).
→ Filmul are peste 2 GB.
→ Fişierul de pe DATA DVD conţine alte caractere decât numerele si
alfabetul englez.
→ Reglaţi fiecare setare a imaginii pentru “Memory” în “Video Control”
la mijloc (din fabrică) (pag. 28).
Piesa audio MP3 nu poate fi redată
(pag. 36)
Sunet
Nu apare sunetul.
→ Discul este murdar sau zgâriat.
→ Reintroduceţi în mod corect cablul de conectare.
→ Cablul de conectare este avariat..
→ Playerul este conectat la mufa greşită în amplificator (pag. 12).
→ Intrarea Amplificatorului (receiver) nu este setată în mod corect.
→ Playerul este în pauză sau în modul de redare lentă.
→ Playerul este în modul de scanare.
→ Dacă semnalul audio nu trece prin mufa DIGITAL OUT (OPTICĂ
sau COAXIALĂ)/HDMI OUT, verificaţi setările audio (pag. 47).
→ Echipamentul conectat la mufa HDMI OUT nu este conform cu
formatul semnalului audio, în acest caz setaţi “Audio (HDMI)” în
“Audio Setup” la “PCM” (pag. 47).
Sunetul nu este redat corect.
→ Verificaţi “Audio Output Mode” în “Speakers” Setup (pag. 51) dacă
mufele AUDIO OUT (L/R) sau cele 5.1CH OUTPUT sunt folosite
pentru conexiunea audio.
Nici un sunet nu este redat prin mufa HDMI OUT
→ Încercaţi următoarele: Opriţi si reporniţi playerul.
Opriţi si reporniţi echipamentul conectat.
Deconectaţi si apoi reconectaţi cablul HDMI.
→ Mufa HDMI OUT este conectată la un aparat DVI (mufele DVI
nu suportă semnale audio).
→ DATA DVD-ul is nu este înregistrat într-un format MP3 conform cu
UDF (Format Universal al Discului).
→ Piesa audio nu are extensia “.MP3.”
→ Datele nu sunt formatate în mod corect chiar dacă au extensia “.MP3.”
→ Datele nu sunt în format MPEG-1 Audio Layer III.
→ Playerul nu poate reda piese audio în format mp3PRO.
→ Caracterele altele decât numerele şi alfabetul englez conţinute în
numele fişierului.
Alte informaţii
Fişierul foto nu poate fi redat (pag. 40)
→ Discul este murdar sau zgâriat.
→ DATA DVD-ul nu este înregistrat într-un format JPEG conform
UDF (Format Universal al Discului).
→ Fişierul are altă extensie decât “.JPEG” sau “.JPG.”
→ Imaginea este mai mare decât 4,096 (lăţime) × 4,096 (înălţime) în
stare normală. (Anumite fişiere JPEG progresive nu pot fi afişate
chiar dacă mărimea imaginii se încadrează în limitele specificate.)
→ Imaginea este mai mică decât ecranul (imaginea este micşorată).
→ Formatul fişierului foto nu este conform DCF* (pag. 41).
→ Numele fişierului conţine caractere altele decât numerele şi alfabetul
englez.
* “Design rule for Camera File system”: Standarde de imagine pentru camere digitale
reglementate de JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries
Association).
Numele fişierului nu este afişat corect
→ Playerul nu poate afişa decât numere si alfabetul englez. Alte
caractere vor fi afişate diferit.
→ În funcţie de programul de scriere folosit, caracterele introduse pot fi
afişate diferit.
Volumul audio este scăzut
→ Volumul sunetului este scăzut pe unele BD/DVD-uri. Volumul
sunetului poate creşte dacă reglaţi setarea “Audio Control” în “A/V
Control” (pag. 27).
Discul nu este redat de la început
→ A fost selectată Redarea aleatorie sau Repetarea (pag. 25).
→ Playerul este setat pentru a relua redarea (pag. 20).
Operaţiuni
Playerul începe automat redarea
Telecomanda nu funcţionează.
→ Discul conţine o funcţie de redare automată.
→ Bateriile din telecomandă sunt consumate (pag. 16).
→ Există obstacole între telecomandă si player.
→ Distanţa dintre telecomandă si player este prea mare.
→ Telecomanda nu este orientată înspre senzorul playerului.
Redarea se opreşte automat.
→ Dacă redaţi discuri cu un semnal de pauză automată, playerul se va
opri la acest semnal.
continuare
55
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
Anumite funcţii ca Stop, Căutare, Redare
lentă, Repetare sau redare automată
nu pot fi îndeplinite.
→ În funcţie de disc, este posibil să nu puteţi executa unele din
operaţiunile de mai sus. Consultaţi manualul de operare furnizat
împreună cu discul.
Limba pentru coloana sonoră nu poate fi
schimbată.
→ Încercaţi să folosiţi meniul BD sau DVD în locul butonului de
selectare de pe telecomandă (pag. 21).
Tava discului nu se deschide şi “LOCK”
apare pe afişajul panoului frontal.
→ Contactaţi dealerul Sony sau un magazin autorizat Sony
Tava discului nu se deschide şi nu puteţi scoate
discul chiar şi după ce apăsaţi .
→
Porniţi playerul.
Imediat ce apare “POWER ON” pe afişajul panoului frontal, apăsaţi
p pe player (nu pe telecomandă) în mod repetat până când se
deschide tava. Repetaţi procedura de mai sus de câteva ori dacă tava
nu se deschide de la prima încercare.
→ Piese multilingve nu sunt înregistrate pe BD-ul/DVD-ul redat
→ BD-ul/DVD-ul interzice schimbarea limbii pentru coloana sonoră.
Limba subtitrării nu poate fi schimbată sau oprită
→ Încercaţi să folosiţi meniul BD sau DVD în locul butonului de selectare
de pe telecomandă (pag. 21).
→ Nu sunt înregistrate subtitrări multingue pe BD-ul/DVD-ul redat.
→ BD-ul/DVD-ul interzice schimbarea subtitrărilor.
“UNPLAYABLE” apare când redaţi un DATA
DVD.
→ Vedeţi de asemenea “Fişierul foto nu poate fi redat” sau “Piesa audio
MP3 nu poate fi redată ” (pag. 55).
→ Piesa audio MP3/imaginea JPEG pe care doriţi sa o redaţi/vedeţi este
avariată.
→ Datele nu sunt MPEG-1 Audio Layer III.
→ Formatul JPEG nu este conform cu DCF* (pag. 41).
→ Imaginea JPEG are extensia “.JPG” sau “.JPEG,” dar nu este în format
JPEG.
* “Design rule for Camera File system”: Standarde de imagine pentru camere digitale
Unghiurile nu pot fi schimbate.
reglementate de JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries
Association).
→ Încercaţi să folosiţi meniul BD sau DVD în locul butonului de
selectare de pe telecomandă (pag. 21).
→ Nu sunt înregistrate unghiuri multiple pe BD-ul/DVD-ul redat.
→ BD-ul/DVD-ul interzice schimbarea unghiurilor
Playerul nu acceptă alt buton.
→ Ţineţi apăsat
pe player pentru mai mult de 5 secunde până când
afişajul de pe panoul frontal se stinge.
Funcţia de control HDMI Control nu funcţionează.
→ Dacă indicatorul HDMI de pe panoul frontal nu se aprinde, verificaţi
conexiunea HDMI (pag. 11, 15).
→ Setaţi “HDMI Control” pe “On” (pag. 52).
→ Asiguraţi-vă ca componenta conectată este compatibilă cu funcţia de
control HDMI. Consultaţi instrucţiunile de operare ale componentei
pentru detalii.
→ Verificaţi dacă firul de alimentare a componentei conectate este
conectat corespunzător.
→ Verificaţi setarea componentei conectate pentru funcţia de control
HDMI. Consultaţi instrucţiunile de folosire ale componentei.
→ Dacă schimbaţi conexiunea HDMI, conectaţi si deconectaţi cablul de
alimentare, iar dacă intervine o pană de curent, setaţi “HDMI Control”
la “Off,” apoi setaţi “HDMI Control” pe “On” (pag. 52).
→ Pentru detalii asupra funcţiei de control HDMI, vezi “Despre funcţiile
‘BRAVIA’ Theatre Sync (numai pentru conexiuni HDMI)” (pag. 11).
Limba afişajului de pe ecran se schimbă automat.
→ Când “HDMI Control” este setat la “On” (pag. 52), limba afişajului de
pe ecran se schimbă automat în funcţie de setarea limbii televizorului
conectat (dacă schimbaţi setarea TV dumneavoastră etc.).
Playerul nu funcţionează corespunzător.
→ Dacă electricitatea statică etc., afectează playerul, scoateţi-l din priză.
56
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
Funcţia
de
auto-diagnosticare
Când funcţia de autodiagnosticare este activată pentru a preveni
problemele de funcţionare, codul de eroare “ERR” apare pe afişajul
panoului frontal, indicând cauza.
Cod eroare
Cauza şi/sau acţiunea
corectoare
AACS ERR
Eroare de citire AACS .
→ Scoateţi discul protejat.
LSI1 ERR
LSI2 ERR
LSI3 ERR
MEM ERR
FLASH ERR
ROM ERR
→ Contactaţi cel mai apropiat dealer
Sony sau un service Sony autorizat şi
furnizaţi codul de eroare.
Alte
informaţii
57
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
Indexul
pieselor
şi funcţiilor
Tastele de pe player şi de pe telecomandă au aceeaşi funcţie dacă au nume identice sau asemănătoare.
Pentru detalii, a se vedea paginile scrise între paranteze.
Panoul frontal
HDMI
HD
FL OFF
Indicator HDMI (11)
– Porneşte playerul, sau îl reglează in stand-by.
B Tava discului (20)
– Porneşte, întrerupe, sau opreşte redarea.
– Sare la capitolul sau piesa următoare/anterioară.
– Scanează înainte sau înapoi când este apăsat.
– Se aprinde când un aparat HDMI este conectat.
Indicator HD (11)
– Se aprinde când se redau semnale video 720p/1080i
/1080p
Indicator FL OFF (24)
– Se aprinde când afişajul panoului frontal si alţi
indicator de pe panoul frontal sunt opriţi.
Senzor de telecomandă (16)
Indicator Blu-ray Disc
– Deschide sau închide tava discului.
– Se aprinde când un BD este recunoscut.
– Se aprinde câteva secunde când porneşte playerul
Afişajul panoului frontal (59)
58
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
Afişajul panoului frontal
Informaţiile despre redare sunt afişate după cum urmează:
Exemplu: Când redaţi un DVD VIDEO sau un BD-ROM
– Se aprinde pe durata redării.
Informaţii despre redare
Sfat util
Puteţi schimba luminozitatea afişajului panoului frontal apăsând DIMMER
(pag 24).
Numărul titlului curent
Numărul capitolului curent
Numărul capitolului nu este afişat dacă
timpul scurs al titlului depăşeşte 10 ore.
Alte
informaţii
Timpul scurs din titlu
Panoul posterior
Pentru conexiuni, a se vedea pag. 10 - 16.
COMPONENT
VIDEO OUT
VIDEO
OUT
Y
VIDEO
AC IN
PB/CB
HDMI
OUT
PR/CR
S VIDEO
DIGITAL OUT
PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
COAXIAL OPTICAL
AUDIO
OUT
5.1CH OUTPUT
FRONT
L
L
R
R
REAR
CENTER
WOOFER
Terminal AC IN (16)
Mufe AUDIO OUT (L/R) (13, 14)
Mufă HDMI ieşire (11, 12, 15)
Mufe redare 5.1CH de ieşire (faţă L/R, spate L/R, centru,
woofer) (14)
Mufe VIDEO ieşire (VIDEO/S VIDEO) (10)
Mufe ieşire ale COMPONENTELOR VIDEO
PB / CB, PR / CR) (10)
(Y,
Mufă digitală de ieşire (coaxială/optică) (13, 14)
59
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
Glosar
AACS
“Sistem avansat de acces la conţinut” este o
specificaţie pentru a organiza conţinuturi
de divertisment stocate pe suporturi optice
de nouă generaţie
Specificaţia permite consumatorilor să se
bucure de conţinutul digital de divertisment
inclusiv conţinut de înaltă definiţie.
BD-ROM (pag. 5)
Dolby TrueHD (pag. 48)
BD-ROM-urile (Blu-ray Disc Read-Only
Memory) sunt discuri produse în scop comercial
şi sunt disponibile în aceeaşi capacitate ca şi
BD-urile de mai jos. Pe lângă con
ţinutul convenţional de filme şi clipuri video,
aceste discuri au funcţii aprofundate cum ar fi
conţinutul interactiv, operaţiuni cu meniul
folosind meniuri fereastră (vezi dedesubt),
selectarea de afişare a subtitlului, şi
diapozitive. Deşi un BD-ROM poate conţine
orice fel de date, majoritatea discurilor BD ROM
conţin filme în format de Înaltă definiţie
pentru redarea pe playere Blu-ray.
Dolby TrueHD este o tehnologie de
înregistrare care suportă 8 canale
de sunet surround pe mai multe canale
pentru discuri optice de nouă generaţie.
sunetul reprodus reflectă
sursa originală parte cu parte.
Blu-ray Disc (BD) (pag. 5)
AVCHD (page 6)
Formatul AVCHD este un format de
cameră video de înaltă definiţie folosit
pentru a înregistra semnale SD (standard
definition) sau HD (high definition) fie de
specificaţie 1080i*1 fie de specificaţie
720p *2 pe DVD-uri, folosind tehnologie de
înregistrare prin comprimarea datelor.
Formatul MPEG-4 AVC/H.264 este
Adoptat pentru a comprima datele video ,
iar
Dolby Digital sau Linear PCM este folosit
pentru a comprima datele audio. Formatul
MPEG-4 AVC/H.264 este capabil să
comprime date cu o mai are eficienţă decât
cea a unui format convenţional de
comprimare a imaginilor. Formatul MPEG-4
AVC/ H.264 permite un semnal video de
înaltă definiţie (HD) înregistrat pe o
camera video digitală care să fie înregistrat
pe DVD-uri în acelaşi fel
pentru un semnal de televiziune
de înaltă definiţie .
*1
specificaţie de înaltă definiţie care utilizează
1080 de linii de scanare eficientă
şi un format mixt.
*2
specificaţie de înaltă definiţie care utilizează
720 de linii de scanare eficientă şi
formatul progresiv.
Aplicaţia BD-J
Formatul BD-ROM suportă Java pentru
funcţii interactive.
“BD-J” oferă furnizorilor de conţinut
funcţionalitate aproape nelimitată în
crearea titlurilor interactive BD-ROM.
BD-R
BD-R (Blu-ray Disc Recordable) este un
disc Blu-ray înregistrabil, o singură dată,
disponibil în aceeaşi capacitate ca şi
BD de mai jos. De vreme ce conţinutul
este înregistrat şi nu se poate scrie pe el, un
BD-R poate fi folosit pentru a arhiva
date importante sau pentru a stoca material
video.
Un format de disc dezvoltat pentru înregistrarea/
redarea video de înaltă definiţie (HD) (pentru
HDTV etc.), şi pentru stocarea
a mari cantităţi de date. Un disc Blu-ray cu un
strat conţine 25 GB, iar un Disc Blu-ray cu strat
dublu conţine 50 GB de date.
DTS (pag. 47)
Tehnologie de comprimare audio
digitală dezvoltată de DTS, Inc.. Această
tehnologie este conformă cu sunetul
surround pe mai multe canale. Canalul
din spate este stereo şi există un canal
discret subwoofer în acest format. DTS
furnizează aceleaşi canale discrete de
semnal audio digital.
Se realizează o separaţie a canalelor
deoarece toate datele sunt înregistrate
discret iar deteriorarea este mică nu apare
deoarece procesarea datelor este digitală.
DTS-HD (pag. 48)
Capitolul (pag. 25)
Porţiuni de imagine sau muzică
ce sunt mai mici decât titlurile. Un titlu este
compus din mai multe capitole.
În funcţie de disc, este posibil să nu se poată
înregistra capitole.
Dolby Digital (pag. 47)
Tehnologie de comprimare audio digitală
dezvoltată de Dolby Laboratories. Această
tehnologie este conformă cu sunetul surround
pe mai multe canale. Canalul din spate este
stereo şi există un canal subwoofer discret
în acest format. Dolby Digital
furnizează aceleaşi canale discrete de înaltă
calitate audio digitală găsită în
sistemele “Dolby Digital” surround
Se realizează o separare de canale
deoarece toate datele de pe canale sunt
înregistrate discret şi intervine puţină
deteriorare deoarece întreaga procesare
de date este digitală.
DTS-HD este un format extins al
sistemului de înregistrare audio Coherent
Acoustics care cuprinde DTS Digital
Surround, DTS-ES, şi DTS 96/24. DTS-HD
este foarte flexibil în a suporta numărul
de canale discrete de sunet surround.
În timp ce sunetul surround 7.1ch
este planificat pentru discurile Blu-ray
semnalele audio pot fi transformate în
5.1 sau 2 canale pentru compatibilitate
inversă, iar calitatea audio reprodusă poate
fi sau la rata biţilor DTS Digital Surround
sau fără pierderi.
Dolby Digital Plus (pag. 48)
Dezvoltată ca o extensie a Dolby
Digital, tehnologia de înregistrare audio
suportă sunet surround 7.1 pe mai multe canale.
Dolby Surround (Pro Logic)
(pag. 47)
Tehnologie de procesare a semnalului audio
dezvoltată de Dolby Laboratories pentru
sunetul surround. Când semnalul de redare
conţine o componentă surround, procesul Pro
Logic redă semnalele frontal, central şi
din spate. Canalul din spate este monaural
BD-RE
BD-RE (Blu-ray Disc Rewritable) este
un Disc Blu-ray, reinscriptibil, disponibil
în aceeaşi capacitate ca şi BD de mai jos.
Funcţia de reinscriptibil
face posibile aplicaţii de editare.
60
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
DVD-R (pag. 5)
Un DVD-R este un disc înregistrabil de
aceeaşi mărime cu un DVD VIDEO.
Conţinutul poate fi înregistrat numai o dată
pe un DVD-R, şi va avea acelaşi format
ca un DVD VIDEO. DVD-R-ul are două
moduri diferite: VR şi Video.
DVD-urile create în modul Video mode
au acelaşi format ca şi un DVD VIDEO,
în timp ce discurile create în VR (Video
Recording)permit conţinutului să fie
programat sau editat.
DVD-RW (pag. 5)
Un DVD-RW este un disc reinscriptibil
de aceeaşi mărime ca un DVD VIDEO.
DVD-RW-ul are două moduri diferite:
VR şi Video.
DVD-urile create în modul Video
au aceleaşi format ca un DVD VIDEO,
în timp ce discurile create în VR (Video
Recording) permit conţinutului să fie
programat sau editat.
DVD+R (pag. 5)
Un DVD+R (se citeşte “plus R”) este un
disc înregistrabil de aceeaşi mărime ca un
DVD VIDEO. Conţinutul poate fi înregistrat
o singură dată pe un DVD+R, şi va avea
acelaşi format ca un DVD VIDEO.
DVD+RW (pag. 5)
Un DVD+RW (citiţi “plus RW”) este un disc
înregistrabil şi reinscriptibil. DVD+RW-urile
folosesc un format de înregistrare ce poate fi
comparat cu formatul DVD VIDEO.
Programe bazate pe film/pe video
DVD-urile pot fi clasificate ca bazate pe film sau
pe video. DVD-urile bazate pe film conţin aceleaşi
imagini (24 cadre pe secundă) arătate la cinema.
DVD-urile video, ca dramele si comediile, arată
imaginile la 25 cadre/50 câmpuri (30 cadre/60
câmpuri) pe secunde.
Specificaţii
Sistem
Laser: laser semiconductor
Ieşiri
(Numele mufei: Tipul mufei/Nivel de ieşire/
Impedanţa)
IEŞIRE AUDIO L/R:
Mufă fono/2 Vrms/10 kilohmi
IEŞIRE DIGITALĂ (OPTICĂ):
Mufă de ieşire optică/–18 dBm (
lungime 660 nm)
IEŞIRE DIGITALĂ (COAXIALĂ):
Mufă fono/0.5 Vp-p/75 ohm
IEŞIRE 5.1CH:
Mufă fono/2 Vrms/10 kilohm
IEŞIRE HDMI:
Conector standard HDMI 19-pin
IEŞIRE COMPONENTĂ VIDEO(Y, PB/
CB, PR/CR):
Mufă fono/Y: 1.0 Vp-p, PB/CB, PR/
CR: progresiv sau mixt
= 0.7 Vp-p/75 ohm
VIDEO: Mufă fono/1.0 Vp-p/75 ohm
S VIDEO: 4-pin mini DIN/Y:
1.0 Vp-p, C: 0.3 Vp-p (PAL)/
75 ohm
Alte
informaţii
Informaţii Generale
Cerinţe de alimentare:
220-240 V AC, 50/60 Hz
Consum: 33 W
Dimensiuni (aprox.):
430 ⋅ 79 ⋅ 375 mm (lungime/înălţime/
adâncime) inclusiv piesele proiectate
Masa (aprox.): 4.5 kg
Temperatura de funcţionare:
5 ºC - 35 ºC
Umiditate de funcţionare:
25 % - 80 %
Accesorii furnizate
HDMI
A se vedea pagina 9.
HDMI este o interfaţă care suportă
formate video şi audio pe aceeaşi
conexiune. Conexiunea HDMI
conduce semnale standard şi de înaltă
definiţie şi semnale audio pe mai multe
canale spre componente AV ca TV
echipate cu HDMI în formă digitală
fără degradare.
Specificaţia HDMI suportă HDCP
(High-bandwidth Digital Contents
Protection), o tehnologie de protecţie
împotriva copierii pentru divertisment.
Specificaţiile si designul se pot modifica
fără notificare.
61
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
Lista
cu codurile
limbilor
Pentru detalii, a se vedea la pagina 49.
Limbă (abr.)
Code
Limbă (abr.)
Code
Hindusă (hi)
0809
Sinhalese (si)
1909
Croată (hr)
0818
lovak (sk)
1911
Maghiară (hu)
0821
Slovenă (sl)
1912
Armeană (hy)
0825
Samoană (sm)
1913
Interlingua (ia)
0901
Shona (sn)
1914
Interlingue (ie)
0905
Somaleză (so)
1915
Limbă (abr.)
Cod
Inupiak (ik)
0911
Albaneză (sq)
1917
Japoneză (ja)
1001
Indoneziană (in)
0914
Sîrbă (sr)
1918
Engleză (en)
0514
Islandeză (is)
0919
Siswati (ss)
1919
Franceză (fr)
0618
Ebraică (iw)
0923
Sesotho (st)
1920
Germană (de)
0405
Yiddish (ji)
1009
Sundaneză (su)
1921
Italiană (it)
0920
Javaneză (jw)
1023
Suedeză (sv)
1922
Spaniolă (es)
0519
Georgiană (ka)
1101
Swahili (sw)
1923
Olandeză (nl)
1412
Kazahă (kk)
1111
Tamil (ta)
2001
Rusă (ru)
1821
Groenlandeză (kl)
1112
Telugu (te)
2005
Chineză (zh)
2608
Cambodgiană (km)
1113
Tajik (tg)
2007
Coreană (ko)
1115
Kannada (kn)
1114
Thailandeză (th)
2008
Greacă (el)
0512
Kashmiri (ks)
1119
Tigrinya (ti)
2009
Afariană (aa)
0101
Kurdă (ku)
1121
Turkmenă (tk)
2011
Abkhaziană (ab)
0102
Kirghiză (ky)
1125
Tagalog (tl)
2012
Afrikaans (af)
0106
Latină (la)
1201
Setswana (tn)
2014
Amharică (am)
0113
Lingala (ln)
1214
Tonga (to)
2015
Arabă (ar)
0118
Laothiană (lo)
1215
Turcă (tr)
2018
Assameză (as)
0119
Lituaniană (lt)
1220
Tsonga (ts)
2019
Aymară (ay)
0125
Letonă (lv)
1222
Tătară (tt)
2020
Azerbaijiană (az)
0126
Malagasy (mg)
1307
Twi (tw)
2023
Bashkiriană (ba)
0201
Maori (mi)
1309
Ucrainiană (uk)
2111
Bielorusă (be)
0205
Macedonă (mk)
1311
Urdu (ur)
2118
Bulgară (bg)
0207
Malayalam (ml)
1312
Uzbecă (uz)
2126
Bihari (bh)
0208
Mongolă (mn)
1314
Vietnameză (vi)
2209
Bislama (bi)
0209
Moldoveană (mo)
1315
Volapük (vo)
2215
Bengaleză (bn)
0214
Marathi (mr)
1318
Wolof (wo)
2315
Tibetană (bo)
0215
Malay (ms)
1319
Xhosa (xh)
2408
Bretonă (br)
0218
Malteză (mt)
1320
Yoruba (yo)
2515
Catalană (ca)
0301
Birmaneză (my)
1325
Zulu (zu)
2621
Corsicană (co)
0315
Nauru (na)
1401
Cehă (cs)
0319
Nepaleză (ne)
1405
Galeză (cy)
0325
Norvegiană (no)
1415
Daneză (da)
0401
Occitan (oc)
1503
Bhutaneză (dz)
0426
Oromo (om)
1513
Esperanto (eo)
0515
Oriya (or)
1518
Estoniană (et)
0520
Panjabi (pa)
1601
Bască (eu)
0521
Poloneaz (pl)
1612
Persană (fa)
0601
Pashto, Pushto (ps)
1619
Finlandeză (fi)
0609
Portugheză (pt)
1620
Fijiană (fj)
0610
Quechua (qu)
1721
Faroeză (fo)
0615
Rhaeto-Romană (rm)
1813
Frisiană (fy)
0625
Kirundi (rn)
1814
Irlandeză (ga)
0701
Română (ro)
1815
Scoţiană-Gaelică (gd)
0704
Kinyarwanda (rw)
1823
Galiciană (gl)
0712
Sanskrită (sa)
1901
Guarani (gn)
0714
Sindhi (sd)
1904
Gujarati (gu)
0721
Sangho (sg)
1907
Hausa (ha)
0801
Serbo-Croată (sh)
1908
62
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
Lista cu coduri
zonale/control
parental
Pentru detalii, v. pag. 50.
Index
„Limbă” 49
Cuvintele din ghilimele apar în afişajele
de pe ecran.
Cod
Argentina (ar)
0118
Numere
Australia (au)
0121
5.1CH OUTPUT 14, 51
Austria (at)
0120
Belgia (be)
0205
Brazilia (br)
0218
Canada (ca)
0301
Chile (cl)
0312
China (cn)
0314
Danemarca (dk)
0411
Finlanda (fi)
0609
Franţa (fr)
0618
Germania (de)
0405
Hong Kong (hk)
0811
India (in)
0914
Indonezia (id)
0904
Italia (it)
0920
Japonia (jp)
1016
A
“Control A/V ” 22
AACS 60
ANGLE 24
AUDIO 24
“Control Audio” 27
“Mod Redare Audio” 51
“Setări Audio” 47
AVCHD 6, 60
B
Baterii 16
Blu-ray Disc 5, 60
‘BRAVIA’ Theatre Sync 11
C
CD 5
Capitol 60
Butoane colorate 24
Conectarea
cablurilor audio 12
cablurilor video 10
Republica Coreea (kr)
1118
Malaysia (my)
1325
Mexic (mx)
1324
Olanda (nl)
1412
Noua Zeelandă (nz)
1426
D
Norvegia (no)
1415
Pakistan (pk)
1611
Filipine (ph)
1608
Portugalia (pt)
1620
Federaţia Rusă (ru)
1821
DIMMER 24
Informaţii Disc 26
AFIŞAJ 24
Afişaj
Afişajul panoului frontal 59
Dolby Digital 14, 60
“Redare Dolby Digital” 47
Dolby Digital Plus 48, 60
Dolby TrueHD 48, 60
DTS 60
“DTS Downmix” 47
“Semnal DTS” 47
DTS-HD 48, 60
DVD VIDEO 60
DVD+R 61
DVD+RW 61
DVD-R 61
DVD-RW 61
1907
Spania (es)
0519
Elveţia (ch)
0308
Suedia (se)
1905
Taiwan (tw)
2023
Thailanda (th)
2008
Regatul Unit (gb)
0702
Statele Unite ale Americii
(us)
2119
Format mixt 61
L
Zonă (abr.)
Singapore (sg)
I
M
“Memorie” 28
“Filme” 32
MPEG 32
“Muzică” 36
O
“Opţiuni” 52
P
“Control Parental” 50
“Fotografii” 40
POP UP/MENU 25
Pro Logic 14, 47, 60
Format progresiv 61
R
Cod regional 7
Telecomandă 16, 17, 24
Resetarea playerului 53
S
Alte
informaţii
Căutare 26, 34, 38, 42
“Setări” 22
Afişaje setări 44
“Diapozitive” 41
“Setarea boxelor” 51
“Boxe” 12, 51
SUBTITRĂRI 24
T
Titlu 61
Listă Titluri 22
TOP MENU 25
Probleme de funcţionare 54
“Tip TV” 45
U
Discuri utilizabile 5
V
Programe video 61
“Control Video” 28
“Setări Video” 45
E
Setare rapidă 18
F
Program de filme 61
Afişarea tabloului frontal 59
H
HDMI 11, 12, 18, 45, 47, 61
HDMI Control 11, 21, 52
63
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
Download PDF

advertising