Sony BDP-S770 Operating instructions

Sony BDP-S770 Operating instructions
Player Blu-ray™ / DVD
Manual de instrucţiuni
RO
BDP-S770
© 2010 Sony Corporation
AVERTIZARE
Pentru a reduce riscul de incendii sau de
electrocutări, nu expuneţi aparatul la ploaie sau
umezeală.
Pentru a evita electrocutările nu demontaţi
niciodată carcasa aparatului. Apelaţi pentru
aceasta doar la persoane calificate.
Cablul de alimentare trebuie să fie înlocuit numai
la un service specializat.
Nu expuneţi bateriile (acumulatorul sau bateriile
montate) la căldură prea mare, cum ar fi la radiaţii
solare directe, foc sau alte surse similare.
ATENŢIE
Utilizarea de instrumente optice în paralel cu acest
produs măreşte riscul de a vă fi afectată vederea.
Nu încercaţi să demontaţi carcasa, deoarece raza
laser utilizată în acest Blu-ray Disc/DVD player
este dăunătoare pentru ochi.
Pentru service, apelaţi numai la persoane
calificate.
Acest marcaj este amplasat pe carcasa de protecţie
a laserului în interiorul incintei.
Dacă siguranţa prezintă un capac de protecţie
detaşabil, nu uitaţi să-l puneţi la loc după înlocuirea
siguranţei. Nu folosiţi niciodată siguranţa fără
capac. În cazul în care pierdeţi capacul, contactaţi
cel mai apropiat service Sony.
Dezafectarea echipamentelor electrice
şi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene
cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe
ambalajul acestuia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer
în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El
trebuie dus la punctele de colectare destinate
reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi
ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea
inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea
materialelor va ajuta totodată la conservarea
resurselor naturale. Pentru mai multe detalii
legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să
consultaţi biroul local, serviciul de preluare a
deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat
produsul.
Pentru clienţii din Australia
Simbolul de mai sus este aplicabil în Uniunea
Europeană şi în alte ţări europene cu sisteme de
colectare separate.
Acest aparat este clasificat ca produs din CLASA 1
LASER. Marcajul CLASS 1 LASER PRODUCT
este amplasat pe carcasa de protecţie a laserului
în interiorul incintei.
Notă pentru clienţii din Marea Britanie şi
Irlanda
Pentru protecţie, la acest echipament este adaptat
un conector compatibil BS1363.
Dacă siguranţa acestuia se arde ea trebuie înlocuită
cu o alta care prezintă aceleaşi caracteristici şi
care este aprobată de ASTA sau BSI pentru BS
sau ).
1362 (marcată cu semnele
2
Dezafectarea bateriilor uzate
(Valabil în Uniunea Europeană şi în
celelalte state europene cu sisteme de
colectare separate)
Acest simbol marcat pe baterie (acumulator) sau
pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer în
momentul în care doriţi să îl dezafectaţi.
Pe anumite baterii, acest simbol poate fi utilizat
în combinaţie cu simbolul unui element chimic.
Simbolul chimic pentru mercur (Hg) sau cel
pentru plumb (Pb) este marcat în cazul în care
bateria conţine mai mult de 0,0005% mercur,
respectiv mai mult de 0,004% plumb.
Puteţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi sănătăţii
oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată
a acestor reziduuri dezafectând în mod corect
acest produs. Reciclarea materialelor va ajuta
totodată la conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care din motive de siguranţă,
de asigurare a performanţelor sau de integritate
a datelor necesită conectarea permanentă a
acumulatorului încorporat, acesta trebuie înlocuit
numai de personalul calificat al unui service.
Pentru a fi siguri că acumulatorul va fi corect tratat,
la încheierea duratei de viaţă a acestuia, duceţi-l
la punctele de colectare stabilite pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice.
Pentru orice alt fel de baterii, vă rugăm să citiţi
secţiunea referitoare la demontarea în siguranţă
a acumulatorului şi să le duceţi la punctele de
colectare pentru reciclarea bateriilor uzate.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea
acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local,
serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul
de unde aţi achiziţionat produsul.
Pentru clienţii din ţările europene
Producătorul acestui aparat este Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Reprezentantul autorizat pentru EMC şi pentru
siguranţa produsului este Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germania. Pentru orice servicii sau chestiuni
legate de garanţie, vă rugăm să apelaţi la adresele
menţionate în documentele de garanţie sau de
service furnizate separat.
Măsuri de precauţie
• Acest aparat lucrează la o tensiune de 220 V ÷
240 V c.a., 50Hz/60Hz. Verificaţi dacă tensiunea
de funcţionare a acestuia este aceeaşi cu cea din
reţeaua locală de electricitate.
• Pentru a reduce riscul de incendiu şi electrocutări,
nu puneţi pe aparat recipiente ce conţin lichide
cum ar fi vazele.
• Instalaţi acest aparat aşa încât cablul de
alimentare să poată fi scos imediat din priza de
perete, în caz de necesitate.
Note despre discuri
• Pentru a menţine discurile curate, când le folosiţi
prindeţi-le de muchie. Nu atingeţi suprafaţa.
Praful, amprentele digitale şi zgârieturile de pe
suprafaţa discului pot cauza disfuncţionalităţi.
• Nu expuneţi discurile radiaţiilor solare directe
sau surselor de căldură cum ar fi conductele de
aer cald şi nici nu le lăsaţi în maşina parcată
la soare deoarece temperatura în interior poate
creşte foarte mult.
• După redare, păstraţi discurile în cutiile lor.
• Curăţaţi discul cu o bucată de pânză de şters.
Ştergeţi discul dinspre centru spre exterior.
• Nu folosiţi solvenţi cum ar fi benzina, tinerul,
agenţi de curăţare disponibili în comerţ sau
spray-uri antistatice pentru LP de vinil.
• Dacă aţi imprimat eticheta discului, aveţi grijă
ca aceasta să se usuce înainte de a reda discul.
• Nu folosiţi :
– discuri pentru ştergerea lentilelor,
– discuri care au forme nonstandard (de ex.
dreptunghiulare, în formă de inimă),
– discuri care au etichete sau abţibilduri lipite
pe ele,
– discuri care au celofan sau lipici pe ele.
• Nu retuşaţi suprafaţa înregistrată a unui disc
pentru a înlătura zgârieturile.
3
Măsuri de precauţie
Acest produs a fost testat şi s-a dovedit a se încadra
în limitele stabilite de Directiva EMC pentru
folosirea cablurilor de conectare mai scurte de 3
metri.
• Scoateţi orice disc din aparat atunci când
deplasaţi aparatul. În caz contrar, discul se poate
deteriora.
• Deconectaţi cablul de alimentare şi toate
celelalte cabluri atunci când deplasaţi aparatul.
Privind amplasarea
• Aşezaţi sistemul într-un spaţiu cu ventilaţie
adecvată pentru a evita acumularea căldurii în
interior.
• Nu aşezaţi sistemul pe suprafeţe moi (pături,
carpete etc.) care pot bloca fantele de aerisire.
• Nu amplasaţi sistemul în spaţii închise, cum ar fi
într-o bibliotecă sau în locuri similare.
• Nu plasaţi sistemul în apropierea unor surse
de încălzire şi nici în spaţii supuse la radiaţii
solare directe, la prea mult praf sau la şocuri
mecanice.
• Nu lăsaţi aparatul la exterior, în maşini, în
ambarcaţiuni sau alte nave.
• Dacă aparatul este adus direct dintr-un loc răcoros
într-unul încălzit, sau dacă este aşezat într-o
cameră cu umiditate ridicată, este posibil ca pe
lentilele din interiorul aparatului să condenseze
umezeală. Într-un astfel de caz, este posibil ca
aparatul să nu funcţioneze în mod adecvat. Pentru
a remedia situaţia, scoateţi discul din aparat
şi lăsaţi echipamentul pornit timp de circa o
jumătate de oră, până ce umezeala se evaporă.
• Nu instalaţi aparatul într-o poziţie înclinată.
Aparatul este proiectat să funcţioneze în poziţie
orizontală.
• Nu puneţi obiecte metalice în faţa panoului
frontal. Acestea pot limita recepţionarea undelor
radio.
• Nu amplasaţi aparatul într-un spaţiu unde este
folosit echipament medical. Aceasta poate
produce o disfuncţionalitate a instrumentelor
medicale.
• Dacă folosiţi un stimulator cardiac sau alt
echipament medical, consultaţi medicul dvs. sau
producătorul echipamentului medical înainte de
a folosi funcţia de reţea LAN wireless.
• Acest player trebuie menţinut şi folosit la o
distanţă de cel puţin 20 de centimetri sau mai
mult între aparat şi corpul persoanei (excluzând
extremităţile : mâini, încheieturi, picioare şi
glezne).
• Nu aşezaţi pe aparat obiecte grele sau instabile.
• Nu puneţi alte obiecte decât discuri în
compartimentul pentru discuri. În caz contrar,
aparatul sau obiectul se pot deteriora.
4
Privind sursele de alimentare
• Aparatul nu este deconectat de la reţea câtă
vreme este cuplat la priza de perete, chiar dacă
aparatul propriu-zis a fost oprit.
• Dacă echipamentul urmează să nu fie utilizat o
perioadă îndelungată de timp, decuplaţi-l de la
priza de perete. Pentru aceasta apucaţi şi trageţi
de ştecăr. Nu trageţi niciodată de cablu.
• Ţineţi cont de următoarele puncte pentru a
preveni deteriorarea cablului de alimentare. Nu
folosiţi cablul de alimentare în cazul în care
acesta s-a deteriorat, deoarece există riscul de
şocuri electrice sau de incendiu.
- Nu prindeţi cablul între aparat şi perete, un raft,
etc.
- Nu puneţi nimic greu pe cablul de alimentare şi
nu trageţi de cablu.
Privind ajustarea volumului sonor
Nu măriţi volumul sonor în timpul ascultării
unei porţiuni cu nivel de intrare foarte scăzut sau
atunci când nu există semnal sonor. În caz contrar,
vă poate fi afectat auzul şi se pot deteriora boxele
în dreptul unei porţiuni cu nivel sonor de mare
intensitate.
Privind curăţarea
Curăţaţi carcasa, panoul şi butoanele cu o bucată
de pânză moale, uşor umezită într-o soluţie slabă
de detergent. Nu folosiţi nici un fel de material
abraziv, praf de curăţat sau solvenţi cum ar fi
alcoolul sau benzina.
Privind curăţarea discurilor, substanţe
de curăţare pentru discuri / lentile
Nu folosiţi substanţe de curăţare pentru discuri sau
discuri / lentile (inclusiv de tip umed sau spray)
deoarece pot cauza disfuncţionalităţi.
La înlocuirea pieselor
În cazul în care sistemul este reparat, piesele
înlocuite pot fi reţinute pentru a fi reutilizate sau
reciclate.
La realizarea conexiunii la mufa HDMI
OUT
Urmaţi paşii de mai jos. Manevrarea inadecvată
poate conduce la deteriorarea atât a mufei HDMI
OUT, cât şi a conectorului.
• Aliniaţi cu grijă mufa HDMI OUT din partea din
spate a player-ului, cu conectorul HDMI, fiind
atenţi la forma acestora.
Aveţi grijă să nu încercaţi introducerea
conectorului invers sau înclinat în mufă.
fel de disconfort, întrerupeţi vizionarea imaginilor
3 D până ce dispare această senzaţie. Consultaţi
un doctor dacă este necesar. Totodată, trebuie să
revedeţi
- manualul de instrucţiuni şi/sau mesajele de
avertizare ale echipamentului folosit sau al
discului Blue-ray redat cu acest aparat şi
- pagina noastră de Internet http:// www.sonyeurope.com/myproduct/
pentru a fi la curent cu cele mai recente
informaţii.
Vederea copiilor mici (mai ales a acelora cu vârsta
sub 6 ani) este încă în curs de formare. Înainte de
a le permite să vizioneze imagini 3 D, vă rugăm să
consultaţi un expert, cum ar fi un doctor pediatru
sau oftalmolog.
Adulţii trebuie să supravegheze copiii şi să se
asigure că recomandările mai sus menţionate sunt
respectate de copil.
NOTĂ IMPORTANTĂ
• Aveţi grijă să decuplaţi cablul HDMI când
deplasaţi recorderul.
Atenţie : Sistemul este capabil să menţină o
perioadă de timp nedefinită o imagine statică sau
o interfaţă pe ecranul TV. Dacă lăsaţi acest tip
de imagini afişate multă vreme, există riscul de
deteriorare definitivă a ecranului. Televizoarele
cu panou cu plasmă şi proiectoarele TV sunt
cele mai predispuse la aceasta.
Dacă aveţi probleme sau întrebări legate de sistemul
dvs., vă rugăm să consultaţi cel mai apropiat dealer
Sony.
Notă pentru clienţi din Europa
• Ţineţi drept conectorul HDMI atunci când îl
introduceţi sau îl scoateţi din mufa HDMI. Nu
răsuciţi şi nu încercaţi să introduceţi cu forţa
conectorul în mufa HDMI OUT.
La vizionarea imaginilor video 3D
Este posibil ca unele persoane să resimtă un
disconfort (cum ar fi dureri de ochi, ameţeli sau
senzaţii de oboseală) în timp ce urmăresc imagini
video 3D. Sony recomandă ca toţi spectatorii să
facă pauze, în mod regulat, la vizionarea de imagini
3D. Deoarece necesitatea de a face pauze, dutata
şi frecvenţa acestora variază de la o persoană la
alta, vă rugăm să vă stabiliţi propriul standard,
adecvat pentru organismul dvs.. Dacă simţiţi orice
Acest produs este destinat folosirii în
următoarele ţări :
AD, AL, AT, BA, BE, BG, CH, CY, CZ, DE,
DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS,
IT,, LI, LT, LU, LV, MC, MD, ME, MK, MT,
NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM,
TR, VA
Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest
sistem BDP-S770 corespunde cerinţelor esenţiale
şi altor prevederi relevante ale Directivei 1999/5/
EC.
Pentru detalii, vă rugăm să vizitaţi următoarea
pagina de internet :
http://www.compliance.sony.de/
5
Notă pentru clienţi din Franţa
Facilitatea WLAN a acestui echipament BDPS770 trebuie utilizată exclusiv în interiorul
clădirilor.
Orice utilizare a facilităţii WLAN a BDP-S770
în aer liber este interzisă pe teritoriul Franţei. Vă
rugăm să verificaţi ca această facilitate a BDPS770 să fie dezactivată câtă vreme vă aflaţi în
exteriorul clădirilor. (Decizia ART 2002 - 1009,
amendată prin Decizia 03-908, cu privire la
restricţiile ce se aplică la utilizarea frecvenţelor
radio).
Notă pentru clienţi din Italia
Utilizarea reţelei RLAN este reglementată astfel:
– cu privire la uzul privat : prin Decretul legislativ
nr. 259 din 1.8.2003 (“Codul comunicaţiilor
electronice”). În particular, Articolul 104 indică
situaţiile în care este necesară obţinerea unei
autorizaţii generale prealabile, iar Articolul
105 precizează situaţiile în care este permisă
utilizarea liberă ;
– cu privire la furnizarea pentru public a accesului
RLAN la reţelele şi serviciile telecom: prin
Decretul Ministerial din 28.5.2003 şi Articolul
nr. 25 (autorizaţia generală pentru reţelele
şi serviciile de comunicaţie electronică) din
“Codul comunicaţiilor electronice” ;
– cu privire la utilizarea uzul privat, prin Decretul
Ministerial 12.07.2007.
Notă pentru clienţi din Cipru
Utilizatorul final trebuie să înregistreze
dispozitivele RLAN (sau cele WAS ori WiFi) la
Departamentul Comunicaţiilor Electronice (P.I.
6/2006 şi P.I. 6A/2006).
P.I. 6/2006 este Ordinul privind Radiocomunicaţiile (referitor la categoriile : Staţii supuse autorizării şi înregistrării generale), din 2006.
P.I. 6A/2006 reprezintă Autorizaţia generală
pentru utilizarea radiofrecvenţelor de către
reţelele radio locale şi de către sistemele de acces
wireless, inclusiv Reţelele radio locale (WAS/
RLAN).
Notă pentru clienţi din Norvegia
Utilizarea acestui echipament radio nu este permisă
în zona geografică având raza de 20 km şi centrul
la Ny-Alesund, Svalbard, în Norvegia.
6
Cuprins
AVERTIZARE..................................................................................................................... 2
Măsuri de precauţie ........................................................................................................... 3
Prezentarea părţilor componente şi a butoanelor .............................................................. 8
Conexiuni şi reglaje
Pasul 1: Pregătirea playerului ...........................................................................................11
Pasul 2: Conectarea playerului ....................................................................................... 12
Pasul 3: Reglaje facile ..................................................................................................... 14
Conectarea la reţea ........................................................................................................ 15
Redare
Redarea unui disc ............................................................................................................ 16
Redarea datelor stocate pe un dispozitiv USB ................................................................ 17
Redarea din reţea ........................................................................................................... 18
Opţiuni disponibile .......................................................................................................... 19
Reglaje şi ajustări
Folosirea interfeţei de configurare .................................................................................. 21
Actualizarea prin reţea ..................................................................................................... 22
Reglaje pentru ecran ....................................................................................................... 22
Reglaje audio ................................................................................................................... 24
Reglaje pentru vizionarea BD/DVD ................................................................................. 25
Reglaje pentru control parental ........................................................................................ 25
Reglaje pentru muzică ..................................................................................................... 26
Reglaje de sistem ............................................................................................................ 26
Reglaje de reţea .............................................................................................................. 27
Reglaje facile ................................................................................................................... 28
Reiniţializare .................................................................................................................... 28
Informaţii suplimentare
Soluţionarea problemelor ................................................................................................. 29
Specificaţii ........................................................................................................................ 33
Index ................................................................................................................................ 39
7
Prezentarea părţilor componente şi a butoanelor
Panoul frontal
z
Butonul N are un punct tactil. Folosiţi acest
punct tactil ca referinţă când acţionaţi playerul.
1 Butonul ]/1 (pornire/ standby)
Porneşte aparatul sau îl trece în modul
standby.
2 Compartimentul pentru disc
3 Senzor pentru telecomandă
4 Afişajul panoului frontal
N, X : Se aprinde în timpul redării sau al
unei pauze de redare.
: Se aprinde când este activată redarea
repetitivă.
: Se aprinde atunci când la ieşire sunt
trimise semnale video 720p/1080i/ 1080p.
5 Butonul N (play)
6 Butonul x (stop)
7 Butonul Z (deschis / închis)
8
Port USB
Folosit pentru a conecta un dispozitiv USB.
9 Indicatorul WLAN
Devine luminos când folosiţi o reţea WLAN
fără fir la domiciliu.
0 Indicator de alimentare
Devine luminos când sistemul este pornit.
Blocarea compartimentului pentru discuri
(Control parental)
Compartimentul pentru discuri poate fi blocat
pentru a preveni acţionarea lui accidentală.
Menţineţi apăsat mai mult de 10 secunde butonul
N al aparatului în timp ce acesta este pornit.
Compartimentul pentru discuri se blochează sau
se deblochează.
Panoul din spate
1 Mufe LINE OUT (R-AUDIO-L) (ieşire
audio)
5 Fante de ventilaţie
2 Mufă LINE OUT (VIDEO) (ieşire video)
7 Mufă HDMI OUT (ieşire HDMI)
3 Mufă DIGITAL OUT (COAXIAL) (ieşire
digitală)
8 Mufe COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB,
PR) (ieşire video pe componente)
4 Mufă DIGITAL OUT (OPTICAL) (ieşire
optică)
9 Terminal LAN (100) (de reţea)
8
6
Port USB
Telecomandă
Funcţiile disponibile la telecomandă diferă în
funcţie de disc şi de situaţie.
1 Z (deschis/închis)
Deschide sau închide compartimentul pentru
discuri.
– TV t (intrare TV)
Comută intrarea între sursa de semnal TV şi
celelalte surse de intrare.
– TV- ]/1 (TV pornit/standby)
Porneşte televizorul sau îl trece în standby.
]/1 (pornit/standby)
Porneşte sistemul sau îl trece în modul
standby.
2 Butoane numerice (0 - 9)
Pentru introducerea numerelor titlurilor /
capitolelor, etc.
2 (volum sonor)+/–
Pentru ajustarea volumului sonor.
THEATRE (pag. 35)
Comută automat în modul video optim pentru
vizionarea filmelor.
Butonul THEATRE funcţionează numai atunci
când aţi conectat un amplificator (receptor)
AV compatibil cu modul Sony Theatre sau un
televizor compatibil cu modul Sony Theatre.
AUDIO (pag. 25)
Selectează limba coloanei sonore la redarea
unui disc video multilingv BD-ROM/DVD.
Selectează pista pe CD-uri.
SUBTITLE (subtitrare) (pag. 25)
Selectează limba pentru subtitrare când pe un
disc video BD-ROM/DVD sunt înregistrate
subtitrări multilingve.
(preferate) (pag. 19)
Afişează conţinutul preluat de pe Internet
introdus în Lista favorite (cu piese preferate).
Puteţi introduce până la 18 piese de pe
Internet în Lista favorite.
z
Butoanele 5, AUDIO, 2 +, şi N au câte un
punct tactil. Folosiţi punctele tactile ca referinţă
când utilizaţi telecomanda.
3 Butoane colorate (roşu / verde /
galben / albastru)
Butoane de acces rapid pentru funcţiile
interactive.
4 TOP MENU
Deschide sau închide meniul superior pentru
BD sau DVD.
POP UP / MENU
Deschide sau închide meniul extensibil al
unui disc BD-ROM sau meniul DVD.
Continuă pe pagina următoare T
9
OPTIONS (pag. 19)
Afişează pe ecranul televizorului meniul de
opţiuni.
HOME
Deschide meniul principal.
Atunci când este apăsat simbolul meniului
HOME principal, este afişată imaginea de
fundal.
RETURN
Revine la interfaţa anterioară.
</M/m/,
Deplasează cursorul pentru selectarea unui
element afişat.
Butonul central (ENTER)
Introduce elementul selectat.
6
(iluminare)
Butoanele 4 şi 5 sunt iluminate (cu
excepţia </M/m/, şi a celui ENTER)
pentru a facilita acţionarea aparatului în
întuneric).
Afişarea meniului
principal (HOME)
Meniul principal apare atunci când apăsaţi
butonul HOME: Alegeţi o categorie folosind
</,; alegeţi un element folosind M/m, apoi
apăsaţi ENTER.
5 ./> (precedent/următor)
Trece la capitolul, pista sau fişierul prcedent/
următor.
(reluare imediată / avans
instantaneu)
Reluarea imediată a actualei scene timp de 10
secunde. / Derularea imediată, rapidă înainte a
scenei actuale timp de 15 secunde.
m/M (derulare rapidă înapoi/
înainte)
Derulează rapid discul înapoi/înainte în timpul
redării. De fiecare dată când apăsaţi butonul,
viteza de căutare se modifică.
Activează redarea cu încetinitorul atunci când
este apăsat pentru mai mult de o secundă, în
modul pauză.
La fiecare apăsare a butonului în modul pauză,
este redat câte un cadru.
N (redare)
Porneşte sau reporneşte redarea.
DISPLAY (afişaj) (pag. 17)
Accesează sau părăseşte meniul de bază al
sistemului.
X (pauză)
Întrerupe sau reporneşte redarea.
x (stop)
Opreşte redarea şi reţine punctul de oprire
(punctul de reluare a redării). Punctul de
reluare pentru un titlu/o piesă este ultimul
punct redat sau ultima imagine pentru un
director de imagini.
10
(Setup) : Pentru reglajele playerului.
(Photo) : Afişarea imaginilor.
(Music) : Redarea muzicii.
(Video) : Redarea filmelor.
(Network) : Sunt afişate elementele de reţea.
Pasul 1 : Pregătirea
playerului
Verificarea accesoriilor
furnizate
Verificaţi dacă aveţi următoarele piese :
• Cablu audio/video (mufă phono × 3) (1)
(numai la modelul australian)
• Telecomandă (1)
• Baterii R6 (mărimea AA) (2)
Pregătirea telecomenzii
Conexiuni şi
reglaje
Introduceţi două baterii R6 (mărimea AA)
potrivind capetele 3 şi # ale bateriilor cu
marcajele din interiorul compartimentului pentru
baterii.
11
Pasul 2 : Conectarea playerului
Nu cuplaţi cablul de alimentare înainte de a realiza toate conexiunile.
Conectarea la televizor
Alegeţi una dintre următoarele metode de conectare corespunzător cu mufele de intrare ale televizorului
dvs.. Potriviţi culorile mufelor atunci când conectaţi cablurile.
Calitate înaltă
Cablu HDMI (nu este furnizat)
Cablu audio/video
Cablu video pe componente
(nu este furnizat)
Cablu audio/video *
Calitate
standard
* Vedeţi „Verificarea accesoriilor furnizate” (pag. 11).
12
b Nu conectaţi playerul prin intermediul unui aparat video. Aparatul video poate fi afectat de sistemul
de protecţie al drepturilor de autor iar imaginea la televizor va fi deformată .
Conectarea la amplificatorul AV (receptor)
Alegeţi una dintre următoarele metode de conectare corespunzător cu mufele de intrare ale amplificatorului
AV (receptorului) dvs. Dacă alegeţi conexiunea A sau B, efectuaţi reglajele aferente de la secţiunea
“Reglaje audio“ (pag. 24).
Cablu HDMI (nu este furnizat)
Cablu HDMI (nu este furnizat)
T Efectuaţi reglajele “BD Audio MIX“ (pag. 24)
Cablu coaxial digital
(nu este furnizat)
Cablu optic digital (nu este furnizat)
T Efectuaţi reglajele “Dolby Digital (coaxial/optic)”*1 (pag. 24)
şi “DTS (coaxial/optic)”*2 (pag. 24)
Cablu audio/video*3
*1 Produs sub licenţă Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic şi simbolul dublu-D sunt mărci comerciale
ale Dolby Laboratories.
Continuă pe pagina următoare T
13
*2 Produs sub licenţă conform următoarelor
patente din S.U.A. # : 5.451.942; 5.956.674;
5.974.380; 5.978.762; 6.226.616; 6.487.535;
7.212.872; 7.333.929; 7.392.195; 7.272.567
precum şi alte patente din Statele unite şi din
întreaga lume emise sau solicitate. DTS este
marcă de comerţ înregistrată, iar siglele şi
simbolul DTS, DTS-HD şi DTS-HD Master
Audio sunt mărci comerciale ale DTS, Inc.
© 1996 - 2008 DTS. Toate drepturile sunt
rezervate.
*3 Consultaţi „Verificarea accesoriilor furnizate”
(pag. 11).
Pasul 3 : Reglaje facile
(Easy Setup)
Când porniţi aparatul pentru prima
dată
Aşteptaţi o scurtă perioadă până ce playerul
porneşte şi deschide operaţia Easy Setup.
1 Conectaţi playerul la priza de perete.
Spre priza de perete
2 Apăsaţi [/1 pentru a porni playerul.
3 Porniţi
televizorul, apoi comutaţi
selectorul de intrare al televizorului
dvs. pentru ca pe ecran să apară
semnalul de la player.
4 Efectuaţi reglajele rapide “Easy
Setup“.
Urmăriţi instrucţiunile afişate pe ecran
pentru a efectua reglajele de bază folosind
butoanele </M/m/, şi butonul ENTER
al telecomenzii.
14
Conectarea la reţea
Conectarea prin cablu
Folosiţi un cablu LAN pentru a efectua conexiunea
la conectorul LAN(100) al playerului.
Cablu LAN
(nu este furnizat)
Router de
bandă largă
Modem ADSL/
modem de cablu
Conectarea wireless
Folosiţi facilitatea LAN, încorporată, a
playerului.
Cablu LAN
(nu este furnizat)
Internet
Router LAN
wireless
Modem ADSL/
modem de cablu
Internet
z
Se recomandă utilizarea unui cablu de interfaţă
ecranat (cablu LAN), direct sau inversor.
Pentru a efectua reglajele de
reţea
Pentru a efectua reglajele de
reţea
La Reglaje de ecran alegeţi pentru “Internet
Settings” (Reglaje de internet) varianta “Wireless
Setup” ( (pag. 27) şi apoi urmaţi instrucţiunile de
pe ecran pentru a finaliza conectarea.
Alegeţi “Reglaje de reţea“, varianta “Internet
Settings“, apoi “Wired Setup“ (pagina 27) şi apoi
urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza
conectarea.
15
Redarea unui disc
Pentru informaţii legate de discurile ce pot fi
redate, consultaţi „Discuri ce pot fi redate”
(pag. 33).
1 Puneţi selectorul de intrări al televizorului
în poziţia ce permite afişarea pe ecranul
TV a semnalului de la acest sistem.
2 Apăsaţi butonul Z şi puneţi un disc pe
suportul pentru discuri.
Cu partea care urmează
a fi redată orientată în jos
3 Apăsaţi butonul Z pentru a închide
compartimentul pentru discuri.
În meniul de bază apare simbolul
şi începe
redarea.
Dacă redarea nu începe automat, selectaţi
din categoria
[Video],
[Music] sau
[Photo], apoi apăsaţi ENTER.
Redare
Pentru a beneficia de
BONUSVIEW / BD-LIVE
Anumite discuri BD-ROMs cu sigla „BD-LIVE”*
conţin un supliment de conţinut şi alte date care
pot fi preluate pentru a vă delecta.
*
1 Pregătiţi BONUSVIEW/BD-LIVE.
• Conectaţi aparatul la reţea (pag. 15).
• Alegeţi pentru „BD Internet Connection”
varianta „Allow” (pag. 25).
2 Introduceţi un BD-ROM cu BONUSVIEW/
BD-LIVE.
Metoda de funcţionare diferă în funcţie de disc.
Consultaţi instrucţiunile ce însoţesc discul.
16
z
Pentru a şterge datele din memoria internă sau
din memoria USB, selectaţi [Erase BD Data] din
[Video] şi apăsaţi ENTER. Dacă folosiţi un
dispozitiv USB ca memorie locală, toate datele
stocate în directorul buda/budb vor fi şterse.
Pentru a beneficia de Blu-ray
3D
Puteţi beneficia de discurile Blu-ray 3D cu sigla*
„Blu-ray 3D”.
*
1 Rezoluţia la ieşire/ Frecvenţa video
2 Numărul sau denumirea titlului
3 Reglajul audio curent selectat
4 Funcţii disponibile (
audio,
subtitrare)
unghi,
5 Informaţii legate de redare
Sunt afişate modul de redare, bara ce indică
progresul redării, tipul de disc, codorul
video, viteza de transfer şi tipul de redare
repetitivă.
6 Numărul capitolului.
7 Unghiul curent selectat.
1 Pregătiţi redarea unui disc Blu-ray 3D.
• Conectaţi aparatul la televizorul dvs.
compatibil 3D folosind un cablu HDMI de
mare viteză (High Speed).
• Efectuaţi reglajele pentru [3D Output Setting]
şi [TV Screen Size Setting for 3D] din
secţiunea [Screen Setting] (pag. 22).
2 Introduceţi un disc Blu-ray.
Metoda de funcţionare diferă în funcţie de disc.
Consultaţi instrucţiunile ce însoţesc discul.
z Consultaţi şi manualul de utilizare al
televizorului.
Afişarea informaţiilor
referitoare la redare
Puteţi vizualiza informaţii referitoare la redare,
etc. apăsând butonul DISPLAY.
Informaţia afişată diferă în funcţie de tipul discului
şi de starea aparutului.
Redarea datelor stocate
pe un dispozitiv USB
Puteţi reda fişiere de video/muzică/imagini de pe
dispozitivul USB conectat.
Pentru tipurile de dispozitive USB care pot fi
citite, vedeţi “Tipuri de fişiere care pot fi redate“
(pag. 34).
1 Conectaţi dispozitivul USB la mufa
USB a playerului.
Înainte de conectare, consultaţi manualul de
instrucţiuni furnizat împreună cu dispozitivul
USB.
Exemplu : la redarea unui BD-ROM
Dispozitiv USB
2 Alegeţi
(Video),
(Music) sau
(Photo) în meniul principal, folosind
butoanele </,.
3 Alegeţi
(dispozitiv USB) folosind
butoanele M/m, apoi apăsaţi ENTER.
17
Redarea din reţea
Recepţionarea de
materiale video BRAVIA
pe Internet
BRAVIA Internet Video funcţionează ca portal
de Internet, funizând direct pentru playerul dvs.
conţinut din Internet şi o varietate de programe
de divertisment la cerere.
1 Pregătiţi BRAVIA Internet Video.
Conectaţi playerul la o reţea (pag. 15).
2 Alegeţi
(Video),
(Music) sau
(Photo) în meniul principal, folosind
butoanele </,.
3 Alegeţi simbolul unui program
cu conţinut de Internet folosind
butoanele M/m, apoi apăsaţi ENTER.
Dacă lista conţinutului de Internet nu a fost
primită, va apărea un simbol care semnalează
acest lucru sau un alt nou simbol.
Folosirea panoului de comandă
Panoul de comandă este afişat când începe redarea
unui fişier video. Simbolurile afişate pot diferi în
funcţie de programul cu conţinut de Internet.
Pentru reafişare, apăsaţi DISPLAY.
1 Afişajul butoanelor de comandă
Apăsaţi </M/m/, sau ENTER pentru
operaţiile de redare.
2 Indicatorul pentru progresul redării, cursor
care indică poziţia curentă, durata de redare,
durata fişierului video.
3 Numele următorului fişier video.
4 Numele fişierului video curent selectat şi
recomandarea de vârstă.
18
Redarea fişierelor de pe
un server DLNA
Prin conectarea playerului la reţeaua de la
domiciliu, puteţi reda fişiere de video/muzică/
imagini de pe serverul dvs., care poate fi, spre
exemplu, un calculator PC compatibil DLNA.
1 Pregătiţi redarea fişierelor de pe un
server DLNA.
• Conectaţi playerul la o reţea (pag. 15).
• Vedeţi “Reglaje pentru conectarea la server“
(pag. 27).
2 Alegeţi
(Video),
(Music) sau
(Photo) în meniul principal, folosind
butoanele </,.
3 Alegeţi un server DLNA folosind
butoanele M/m, apoi apăsaţi ENTER.
Va fi afişată lista fişierelor sau lista
directoarelor.
Opţiuni disponibile
Apăsarea butonului OPTIONS vă pune la
dispoziţie o varietate de reglaje şi operaţii de
redare. Elementele disponibile diferă în funcţie
de situaţie.
Opţiuni generale (Common options)
Element
Playback
History
Repeat
Setting
Favourites
List
Play/Stop
Play from
start
Information
Display
Search
History
Search
Contents
Add to
Favourites
Remove
from
Favourites
Detalii
Afişează un titlu în istoricul
redării discului BD-ROM/
DVD-ROM/CD-DA folosind
tehnologia Gracenote.
Stabileşte modul repetitiv.
Afişează lista conţinutului
favorit.
Porneşte sau opreşte redarea.
Pentru redarea unui element de
la început.
Afişează informaţii referitoare
la discul BD-ROM/DVDROM/CD-DA folosind
tehnologia Gracenote.
Caută informaţii disponibile
folosind cuvinte cheie obţinute
de Gracenote în „Information
Display”.
Caută conţinut BRAVIA
Internet Video disponibil
folosind cuvinte cheie obţinute
de Gracenote în „Information
Display”.
Adaugă conţinut de Internet în
lista de conţinut favorit.
3D Output
setting
AV SYNC
Detalii
• Picture Quality Mode :
Pentru a regla imaginea în
diferite condiţii de iluminare
din jur.
• FNR: Reduce zgomotul
aleator.
• BNR: Reduce zgomotul bloc
mozaicat din imagine.
• MNR: Reduce zgomotul
minor de contur (zgomot
ţânţar).
Play /Pause Pentru a porni redarea sau
pentru a face o pauză de
redare.
Afişează meniul principal al
Top Menu
unui disc BD sau DVD.
Afişează meniul extensibil
Menu/
al unui disc BD-ROM sau
Popup
meniul unui DVD.
menu
Title Search Pentru căutarea unui titlu pe
un disc video BD-ROM /
DVD VIDEO şi redarea de la
început.
Pentru căutarea unui capitol şi
Chapter
redarea de la început.
Search
Comută către un alt unghi de
Angle
vedere atunci când pe discul
video BD-ROM/DVD VIDEO
sunt înregistrări multi-unghi.
Reglează calitatea imaginii
IP Content
conţinutului de Internet
Noise
Reduction
Video
Settings
Şterge conţinut de Internet din
lista de conţinut favorit.
(Music) only - numai pentru muzică
(Video) only - numai pentru video
Element
Element
Detalii
Stabileşte dacă semnalul video
3D este trimis în mod automat
la ieşire sau nu.
Stabileşte diferenţa temporală
între imagine şi sunet, prin
întârzierea sunetului la ieşire
în raport cu imaginea la ieşire.
(între 0 şi 120 milisecunde)
Element
Detalii
Add
Slideshow
BGM
Marchează fişiere de sunet din
memoria USB ca fundal sonor
pentru succesiunile de imagini.
19
(Photo) only - numai pentru imagini
Element
Detalii
Slideshow
Speed
Modifică viteza de succesiune
a imaginilor.
Slideshow
Effect
Stabileşte efectele pentru
succesiunile de imagini.
Slideshow
BGM
• Opreşte funcţia.
• “My music from USB“:
Introduce ca fundal sonor
fişierele muzicale marcate la
secţiunea “Add Slideshow
BGM“. Dacă nici un fişier
nu este marcat, va fi afişat
mesajul “Not registered“.
• Redare de pe disc : Stabileşte
pistele de pe discul CD-DA.
Redarea unei succesiuni de
imagini.
Fotografia este rotită în sens
anti-orar cu 90°.
Fotografia este rotită în sens
orar cu 90°.
Slideshow
Rotate Left
Rotate Right
20
Folosirea interfeţei de
configurare
Selectaţi
(Setup) în meniul principal
atunci când este necesar să modificaţi reglajele
playerului. Reglajele din oficiu sunt subliniate.
1 Alegeţi
(Setup) în meniul
principal, folosind butoanele </,.
2 Selectaţi simbolul categoriei de
reglaje folosind butoanele M/m, apoi
apăsaţi ENTER.
Element
Reglaje şi ajustări
Explicaţii
Actualizarea prin reţea (p. 22)
Pentru actualizarea software-ului
playerului.
Reglaje pentru ecran (p. 22)
Pentru efectuarea reglajelor video
corespunzătoare tipului de mufe de
conectare.
Reglaje audio (p. 24)
Pentru efectuarea reglajelor audio
corespunzătoare tipului de mufe de
conectare.
Reglaje pentru vizionarea
BD/DVD (p. 25)
Pentru efectuarea reglajelor
detaliate de redare a unui disc BD/
DVD.
Reglaje pentru control
parental (p. 25)
Efectuarea reglajelor detaliate
pentru funcţia de control parental.
Reglaje pentru muzică (p. 26)
Efectuarea reglajelor detaliate de
redare a unui disc Super Audio
CD.
Reglajele sistemului (p. 26)
Pentru efectuarea reglajelor
sistemului.
Reglaje de reţea (p. 27)
Pentru efectuarea reglajelor
detaliate de Internet şi reţea.
Reglaje facile (p. 28)
Efectuarea reglajelor de bază facile
Easy Setup.
Reiniţializare (p. 28)
Aduce reglajele playerului la
valorile stabilite în fabrică.
21
Actualizarea prin
reţea
Reglaje pentru ecran
3D Output Setting-
format video 3D
de ieşire
Selectaţi “OK“ pentru a actualiza software-ul
playerului prin intermediul reţelei.
z
• Vă recomandăm să actualizaţi software-ul
serverului la fiecare două luni (aproximativ).
• Pentru informaţii despre actualizare, vizitaţi
următoarele adrese de Internet :
Pentru utilizatorii din ţările europene :
http://support.sony-europe.com/
Pentru utilizatorii din Australia :
http://www.sony-asia.com/support/
Auto
În mod normal alegeţi această
variantă.
Off
Selectaţi această variantă pentru
redarea în modul 2D.
TV Screen size setting for 3D reglaj pentru dimensiunea ecranului TV
la redarea 3D
Selectează dimensiunea imaginii pentru
televizorul dvs. compatibil 3D.
TV Type - tipul de ecran TV
16:9
Alegeţi această variantă la
conectarea unui televizor panoramic
sau cu funcţie panoramică.
4:3
Alegeţi această variantă la
conectarea unui televizor 4:3 fără
funcţie panoramică.
Screen Format - formatul ecranului
Original
Alegeţi această variantă la conectarea unui televizor cu funcţie panoramică. O imagine în format 4:3
va fi afişată în format 16:9 chiar şi
pe un televizor panoramic.
Fixed
Aspect
Ratio
Modifică dimensiunea imaginii
pentru a se potrivi cu ecranul, păstrând raportul iniţial al imaginii.
DVD Aspect Ratio - formatul
imaginilor DVD
22
Letter
Box
Afişează o imagine panoramică cu
benzi negre deasupra şi dedesubt.
Pan &
Scan
Foloseşte tot ecranul pentru o
imagine care are marginile laterale
decupate.
Cinema Conversion Mode
- mod
de conversie video
Auto
Video
În mod normal alegeţi această
variantă. Playerul detectează în mod
automat dacă materialul este pe bază
de video sau pe bază film şi comută
la metoda de conversie adecvată.
Este stabilită metoda de conversie
adecvată pentru materialul pe
bază de video, indiferent de tipul
materialului.
Output Video Format - format video
de ieşire
HDMI
În mod normal, alegeţi “Auto“.
Selectaţi „Original Resolution”
pentru a trimite la ieşire
rezoluţia înregistrată pe disc.
Dacă rezoluţia este mai mică
decât rezoluţia SD, este scalată
până la rezoluţia SD.
Component
Video
Selectează rezoluţia potrivită
pentru televizorul dvs.
Video
Se trece în mod automat la cea
mai joasă rezoluţie.
z
• Când conectaţi simultan mufa HDMI OUT şi
altă mufă video de ieşire, alegeţi “Component
Video“.
• Dacă nu apare imagine atunci când aţi selectat
“HDMI“ sau “Component Video“, încercaţi
altă rezoluţie de imagine.
YCbCr/RGB (HDMI)
Auto
Este detectat în mod automat
televizorul conectat şi este ales
reglajul de culoare potrivit.
YCbCr
(4:2:2)
Este trimis la ieşire semnal video
YCbCr 4:2:2.
YCbCr
(4:4:4)
Este trimis la ieşire semnal video
YCbCr 4:4:4.
RGB
Este trimis la ieşire semnal video
RGB.
HDMI Deep Color Output adâncimea de culoare la ieşirea HDMI
Auto
În mod normal alegeţi această
variantă.
12bit
Atunci când televizorul conectat
este compatibil Deep Colour, este
trimis la ieşire semnal video pe 12
biţi/10 biţi.
10bit
Off
Alegeţi această variantă atunci
când imaginea este instabilă sau
culorile apar ne-naturale.
Pause Mode - modul pauză
Auto
În mod normal alegeţi această
variantă. Imaginile dinamice în
mişcare vor apărea clare.
Frame
Imaginile statice sunt afişate la
înaltă rezoluţie.
BD/DVD-ROM 1080/24p Output ieşire 1080/24p
Auto
Sunt trimise la ieşire semnale
video 1920 × 1080p/ 24Hz numai
atunci când conectaţi un televizor
compatibil 1080/24p folosind
mufa de ieşire HDMI OUT.
Off
Alegeţi această variantă atunci
când televizorul dvs. nu este
compatibil cu semnale video
1080/24p.
23
Reglaje audio
Audio (HDMI)
DTS Neo:6
Auto
În mod normal alegeţi această
variantă. Sunt trimise la ieşire
semnale corespunzător cu starea
dispozitivului HDMI conectat.
Cinema
Converteşte spre modul „DTS
Neo:6 Cinema. O sursă înregistrată
în formatul cu 2 canale este
decodată în 7 canale.
PCM
Sunt trimise la ieşire semnale PCM
prin mufa HDMI OUT .
Music
Converteşte spre modul „DTS
Neo:6 Music”. O sursă înregistrată
în formatul cu 2 canale este
decodată în 7 canale. Această
variantă este ideală pentru surse
obişnuite cum ar fi discurile CD.
Off
Opreşte conversia „DTS Neo:6”
DSD Output Mode
On
Off
Trimite la ieşire semnale DSD
prin mufa HDMI OUT, atunci
când redaţi un disc Super Audio
CD. Când alegeţi „On”, nici o altă
mufă nu trimite semnal.
Trimite la ieşire semnale PCM prin
mufa HDMI OUT, atunci când
redaţi un disc Super Audio CD.
Audio DRC
Auto
Redarea se efectuează la
parametrii dinamici specificaţi de
disc (numai pentru BD-ROM).
Alte tipuri de discuri sunt redate
la nivelul „Standard”.
Standard
Redarea se efectuează la un nivel
standard de compresie.
Wide
Range
Redarea se efectuează fără
compresia dinamicii. Este produs
un sunet mai dinamic.
BD Audio Mix Setting
On
Trimite la ieşire semnal audio
obţinut prin mixarea canalului
interactiv şi a celui secundar cu
canalul principal.
Off
Trimite la ieşire numai semnal
audio primar. Alegeţi această
variantă pentru a trimite la
ieşire semnale audio către un
amplificator (receptor) AV.
Downmix
Surround
Sunt trimise la ieşire semnale
audio cu efect surround. Alegeţi
această variantă la conectarea
unui dispozitiv audio care acceptă
Dolby Surround (Pro Logic) sau
DTS Neo:6.
Stereo
Sunt trimise la ieşire semnale
audio fără efect surround. Alegeţi
această variantă la conectarea unui
dispozitiv audio care nu acceptă
Dolby Surround (Pro Logic) sau
DTS Neo:6
Dolby Digital (Coaxial/ Optical)
Downmix
PCM
Dolby
Digital
Converteşte pentru a trimite la
ieşire semnale PCM Liniar. Alegeţi
această variantă la conectarea
unui dispozitiv audio fără decodor
încorporat Dolby Digital.
Alegeţi această variantă la
conectarea unui dispozitiv audio cu
decodor încorporat Dolby Digital.
DTS (Coaxial/ Optical)
Downmix
PCM
Converteşte pentru a trimite la
ieşire semnale PCM Liniare.
Alegeţi această variantă la
conectarea unui dispozitiv audio
fără decodor încorporat DTS.
DTS
Alegeţi această variantă la
conectarea unui dispozitiv audio
cu decodor încorporat DTS.
24
Reglaje pentru
control parental
Reglaje pentru
vizionarea BD/DVD
BD/DVD Menu
Password - parolă
Alege limba de bază a meniului pentru discuri
BD-ROM sau DVD VIDEO.
Dacă alegeţi „Select Language Code”, este afişată
interfaţa pentru introducerea codului de limbă.
Introduceţi codul de limbă regăsit în „Lista
codurilor de limbă” (pag. 38).
Stabileşte sau schimbă parola pentru funcţia de
control parental. Parola vă permite să restricţionaţi
accesul la redarea unui BD-ROM, DVD VIDEO
sau la redarea video din Internet. Puteţi diferenţia
nivelele de restricţie pentru BD-ROM, DVD
VIDEO sau Internet.
Parental Control Area Code -
Audio
Alege limba de bază a coloanei sonore pentru
discuri BD-ROM sau DVD VIDEO.
Dacă alegeţi „Original”, este aleasă limba care are
prioritate pe disc. Dacă alegeţi „Select Language
Code”, este afişată interfaţa pentru introducerea
codului de limbă. Introduceţi codul de limbă
regăsit în „Lista codurilor de limbă” (pag. 38).
codul parental de regiune
Redarea anumitor discuri BD-ROM, DVD VIDEO
sau fişiere video din Internet poate fi limitată în
funcţie de regiunea geografică. Anumite scene
pot fi blocate sau înlocuite cu alte scene. Urmaţi
instrucţiunile de pe ecran şi introduceţi parola
dvs. de 4 cifre.
BD Parental Control - control
Subtitle
Alege limba de bază a subtitrării pentru discuri
BD-ROM sau DVD VIDEO.
Dacă alegeţi „Select Language Code”, este afişată
interfaţa pentru introducerea codului de limbă.
Introduceţi codul de limbă regăsit în „Lista
codurilor de limbă” (pag. 38).
BD Hybrid Disc Playback Layer redarea straturilor unui disc hibrid
BD
Se redă stratul BD.
DVD/CD
Se redă stratul DVD sau CD.
BD Internet Connection conectarea la internet a discului BD
Allow
(permis)
Alegeţi în mod normal această
variantă.
Do not
allow
Nu permite conectarea la
Internet.
parental pentru BD
Redarea anumitor discuri BD poate fi limitată în
funcţie vârsta utilizatorului. Anumite scene pot
fi eliminate sau înlocuite cu alte scene. Urmaţi
instrucţiunile de pe ecran şi introduceţi parola
dvs. de 4 cifre.
DVD Parental Control - control
parental pentru DVD
Redarea anumitor discuri DVD VIDEO poate fi
limitată în funcţie vârsta utilizatorului. Anumite
scene pot fi eliminate sau înlocuite cu alte scene.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran şi introduceţi
parola dvs. de 4 cifre.
Internet Video Parental Control control parental video de Internet
Redarea anumitor fişiere video de pe Internet
poate fi limitată în funcţie vârsta utilizatorului.
Anumite scene pot fi eliminate sau înlocuite cu
alte scene. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran şi
introduceţi parola dvs. de 4 cifre.
BD Data Storage Options - opţiuni
pentru stocarea datelor
Internal
Memory
Datele sunt stocate în memoria
internă.
USB
device
(spate)
Datele sunt stocate în memoria
USB conectată la mufa USB din
spatele aparatului.
Internet Video Unrated - conţinut
de Internet neevaluat
Allow
Este permisă redarea conţinutului
video neevaluat.
Block
Conţinutul video de Internet
neevaluat este blocat.
25
Reglaje de sistem
Reglaje pentru
muzică
Super Audio CD Playback Layer
OSD
- stratul care să fie redat
Stabileşte limba de afişare pe ecran a
interfeţelor.
Super
Audio CD
Este redat stratul Super Audio
CD.
CD
Este redat stratul CD.
Super Audio CD Playback
Channels - canalele redate
DSD 2Ch
Este redată zona cu 2 canale.
DSD
Multi
Este redată zona multicanal.
Dimmer - luminozitate
Bright
Luminozitate crescută.
Dark
Luminozitate redusă.
Off
Opreşte iluminarea în timpul redării.
Luminozitatea este redusă în timpul
altor operaţii.
Control for HDMI
On
Vă permite folosirea funcţiei de
“Comanda HDMI“ (pag. 35).
Off
Opreşte această funcţie.
Quick Start Mode - modul de pornire
rapidă
On
Scurtează timpul necesar pentru
pornirea playerului.
Off
Reduce consumul de energie în modul
Standby.
Auto Standby
On
Activează funcţia “Auto Standby“.
Această funcţie trece automat
aparatul în modul standby dacă nu a
fost apăsat nici un buton al playerului
sau al telecomenzii pentru mai mult
de 30 de minute.
Off
Opreşte această funcţie.
Auto Display
26
On
Pe ecran sunt afişate în mod automat
informaţii la schimbarea titlurilor,
modurilor de imagine, semnalelor
audio etc. vizionate.
Off
Informaţiile sunt afişate numai atunci
când apăsaţi DISPLAY.
Reglaje de reţea
Screen Saver
On
Off
Activează funcţia de protecţie a
ecranului. Imaginea de protecţie
a ecranului apare dacă nu folosiţi
playerul pentru mai mult de 10 minute
când pe ecran este afişată o interfaţă.
Opreşte această funcţie.
Software Update Notification
On
Off
Stabileşte ca playerul să semnaleze
cele mai recente versiuni software
(pag. 22).
Opreşte această funcţie.
Gracenote Settings - reglaje pentru
Gracenote
Auto
Informaţiile despre disc sunt
preluate în mod automat când
redarea discului se opreşte.
Conectaţi-vă la reţea pentru
preluare.
Manual
Informaţiile despre disc sunt
preluate când selectaţi în
meniu „Playback History” sau
„Information Display”.
DivX(R) VOD
Pentru detalii vizitaţi următorul site de Internet :
vod.divx.com
System information -
informaţii de
sistem
Este afişată versiunea de software a playerului şi
adresa MAC.
Internet settings
Internet)
(Reglaje
de
Conectaţi mai întâi playerul la reţea. Pentru
detalii, vedeţi “Conectarea la reţea“ (pag. 15).
View
Network
Status
Este afişată starea curentă a
reţelei.
Wired
Setup
Alegeţi această variantă atunci
când aţi conectat aparatul direct
la un router de bandă largă.
Wireless
Setup
Alegeţi această variantă atunci
când folosiţi un router LAN
wireless.
Pentru mai multe detalii, vizitaţi
următoarea adresă de Internet
şi urmăriţi informaţia FAQ
(întrebări frecvente).
Pentru utilizatorii din Europa:
http://support.sony-europe.com/
Network Connection Diagnostic
(Diagnosticarea conexiunii la
reţea)
Puteţi efectua diagnosticarea reţelei pentru a
verifica dacă a fost realizată în mod corespunzător
conexiunea.
Connection Server Settings
(Reglaje pentru conexiunea la
server)
Stabiliţi dacă să fie afişat sau nu serverul
conectat.
BD Remote Device Registration
(Înregistrarea dispozitivului BD)
Pentru înregistrarea dispozitivului dvs. “BD
Remote“.
Registered BD Remote Device
(Dispozitive BD înregistrate)
Este afişată lista dispozitivelor dvs. “BD Remote“
înregistrate.
27
Reglaje facile
Este reluată operaţia “Easy Setup“ pentru
efectuarea reglajelor de bază. Urmaţi instrucţiunile
afişate pe ecran.
Reiniţializare
Reset to Factory Default Setting
(Revenirea la reglajele implicite,
stabilite din fabrică)
Puteţi aduce toate reglajele playerului la valorile
stabilite în fabrică prin selectarea unui grup de
elemente. Toate valorile elementelor din acel
grup vor fi aduse la valorile iniţiale.
Initialize Personal Information
(Iniţializarea informaţiilor
personale)
Puteţi şterge informaţiile personale stocate la
player.
28
Soluţionarea problemelor
Dacă în timpul utilizării aparatului întâmpinaţi
oricare dintre problemele prezentate mai jos,
folosiţi acest ghid de soluţionare a defecţiunilor
care vă ajută să remediaţi problemele apărute
înainte de a solicita reparaţii. În cazul în care
problema persistă, consultaţi cel mai apropiat
dealer Sony.
Imagine
Informaţii
suplimentare
Imaginea nu este prezentă sau nu este
trimisă în mod corespunzător la ieşire
• Verificaţi dacă toate cablurile de conexiune sunt
ferm conectate (pag. 12).
• Comutaţi selectorul de intrare al televizorului
dvs. pentru a afişa semnal primit de la player.
• Reiniţializaţi reglajul pentru rezoluţia video cea
mai redusă la ieşire, apăsând pentru mai mult
de 10 secunde butonul x al playerului.
• În cazul conexiunilor HDMI, încercaţi
următoarele:
1 Opriţi şi reporniţi playerul. 2 Opriţi şi
reporniţi echipamentul conectat. 3 Deconectaţi
şi apoi reconectaţi cablul HDMI.
• Mufa HDMI OUT este conectată la un dispozitiv
DVI care nu acceptă tehnologia de protecţie a
drepturilor de autor.
• Pentru conexiuni HDMI, verificaţi reglajele
“Output Video Format“ de la “Reglaje pentru
ecran” (pag. 23).
• Atunci când la ieşire sunt trimise semnale
analogice, alegeţi pentru pentru „BD/DVDROM 1080/24p Output” varianta „Off” la
secţiunea „Reglaje pentru ecran” (pag. 23).
• Pentru discuri BD-ROM, verificaţi opţiunea
„BD/DVD-ROM 1080/24p Output” de la
“Reglaje pentru ecran” (pag. 23).
Limba de afişare pe ecran nu este
comutată în mod automat când este
conectată mufa HDMI OUT
• În cazul în care pentru “Control for HDMI“
a fost aleasă varianta “ON“ (pag. 26), limba
de afişare pe ecran comută corespunzător cu
reglajele de limbă ale televizorului conectat
(dacă modificaţi reglajele televizorului etc.).
Continuă pe pagina următoare T
29
Sunet
Sunetul nu este prezent sau nu este
trimis în mod corespunzător la ieşire.
• Verificaţi ca toate cablurile de conexiune să fie
ferm conectate (pag. 12).
• Comutaţi selectorul de intrare al amplificatorului
AV (receptorului) dvs. astfel ca semnalele audio
de la player să ajungă la ieşirea amplificatorului
AV (receptorului).
• În cazul în care semnalul audio nu iese prin
mufa DIGITAL OUT (OPTICAL / COAXIAL)/
HDMI OUT, verificaţi reglajele audio
(pag. 24).
• În cazul conexiunilor HDMI, încercaţi
următoarele:
1 Opriţi şi reporniţi playerul.
2 Opriţi şi reporniţi echipamentul conectat.
3 Deconectaţi şi apoi reconectaţi cablul HDMI.
• În cazul unei conexiuni HDMI, dacă playerul
este conectat la televizor prin intermediul unui
amplificator AV (receptor), încercaţi să conectaţi
cablul HDMI direct la televizor. De asemenea,
consultaţi manualul de utilizare furnizat
împreună cu amplificatorul AV (receptorul).
• Mufa HDMI OUT este conectată la un dispozitiv
DVI (mufele DVI nu transmit semnal audio).
• Dispozitivul conectat la mufa HDVI OUT nu
acceptă formatul audio al playerului. Verificaţi
reglajele audio (pag. 24).
Datele audio HD nu sunt trimise
la ieşire (pentru Dolby Digital
Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High
Resolution Audio sau DTS-HD Master
Audio).
• Alegeţi pentru pentru „BD Audio MIX Setting”
varianta „Off” la secţiunea „Reglaje audio”
(pag. 24).
• Verificaţi dacă amplificatorul AV conectat este
compatibil cu fiecare din formatele HD Audio.
Sunetul interactiv nu este trimis la
ieşire.
• Alegeţi pentru pentru „BD Audio MIX Setting”
varianta „On” la secţiunea „Reglaje audio”
(pag. 24).
30
Disc
Discul nu este redat
• Discul este murdar sau este îndoit.
• Discul este plasat cu faţa în sus. Amplasaţi
discul cu faţa înregistrată orientată în jos.
• Discul a fost înregistrat într-un format care nu
este redat către acest player. (pag. 33)
• Acest player nu redă discuri care nu au fost
corect finalizate.
• Codul de regiune al discului BD sau DVD nu
se potriveşte cu acest player.
Dispozitive USB
Playerul nu recunoaşte un dispozitiv
USB conectat la player
• Verificaţi dacă dispozitivul USB este ferm
conectat la mufa USB.
• Verificaţi integritatea cablului şi a
dispozitivului USB.
• Verificaţi ca dispozitivul USB să fie pornit.
• Dacă dispozitivul USB este conectat prin
intermediul unui hub USB, conectaţi
dispozitivul USB direct la player.
Video BRAVIA Internet
Sunetul/ imaginea sunt de slabă
calitate /anumite programe suferă
o pierdere de detalii, în special în
timpul redării cu viteză mărită sau pe
durata scenelor întunecate
• În funcţie de furnizorii conţinutului de pe
Internet calitatea imaginii/ sunetului poate fi
slabă.
• Calitatea imaginii/ sunetului poate fi ameliorată
prin modificarea vitezei conexiunii. Sony
recomandă o viteză de cel puţin 2,5 Mbps
pentru definiţie video standard şi de 10 Mbps
pentru video de înaltă definiţie.
• Nu toate piesele video conţin sunet.
Imaginea este prea mică
• Apăsaţi M pentru a o mări.
Conectarea la reţea
Playerul nu poate fi conectat la reţea
• Verificaţi conexiunea la reţea (pag. 15) şi
reglajele de reţea (pag. 27)
Nu puteţi conecta calculatorul PC la
Internet după ce aţi efectuat „Wi-Fi
Protected Setup (WPS)“
• Reglajele wireless ale routerului se pot
modifica în mod automat dacă folosiţi funcţia
„Wi-Fi Protected Setup“ înainte de a stabili
reglajele routerului. În acest caz, modificaţi în
mod corespunzător reglajele calculatorului PC.
Nu puteţi conecta playerul la routerul
LAN wireless
• Verificaţi dacă routerul LAN wireless este
pornit.
• În funcţie de mediul înconjurător, cum ar fi materialul pereţilor, condiţiile de recepţie ale undelor radio sau diferite obstacole între player şi
routerul LAN wireless, distanţa de comunicaţie
poate fi redusă. Amplasaţi playerul şi routerul
LAN wireless mai aproape unul de altul.
• Dispozitivele care folosesc banda de frecvenţe
de 2,4 Ghz, cum ar fi cuptoarele cu microunde,
Bluetooth sau dispozitivele de comandă
digitale, pot întrerupe comunicaţia. Mutaţi
playerul departe de astfel de dispozitive sau
opriţi aceste dispozitive.
Routerul wireless dorit nu este
detectat chiar dacă aţi efectuat
operaţia „Scan“
• Apăsaţi RETURN pentru a reveni la interfaţa
precedentă şi efectuaţi din nou operaţia de
detecţie „Scan“. Dacă în continuare routerul
dorit nu este detectat, apăsaţi RETURN pentru
a selecta „Manual registration“ (înregistrare
manuală).
Comanda HDMI
(BRAVIA Sync)
Funcţia de comandă pentru HDMI nu
acţionează (BRAVIA Sync)
• Verificaţi ca pentru „Control for HDMI“ să fie
aleasă varianta „On“ (pag. 26).
• Dacă aţi schimbat conexiunea HDMI, opriţi şi
reporniţi playerul.
• Dacă a intervenit o cădere de tensiune, alegeţi
pentru „Control for HDMI“ varianta „Off“
apoi alegeţi din nou pentru „Control for
HDMI“ varianta „On“ (pag. 26).
• Verificaţi următoarele şi consultaţi manualul de
utilizare furnizat împreună cu echipamentele.
– Componenta conectată este compatibilă cu
funcţia de comandă HDMI „Control for
HDMI“.
– Reglajele pentru funcţia de comandă HDMI
ale componentei au fost corect efectuate.
• Atunci când conectaţi playerul la televizor prin
intermediul unui amplificator AV (receptor)
– Dacă amplificatorul AV (receptorul) nu este
compatibil cu funcţia „Control for HDMI“,
este posibil să nu puteţi comanda televizorul
de la player.
– Când modificaţi conexiunea HDMI,
când deconectaţi şi reconectaţi cablul de
alimentare, sau dacă a intervenit o cădere de
tensiune, încercaţi următoarele:
1 Comutaţi selectorul de intrare al
amplificatorului AV (receptor) astfel ca
imaginea provenită de la player să apară
pe ecranul televizorului.
2 Alegeţi pentru „Control for HDMI”
varianta „Off” apoi alegeţi din nou
pentru „Control for HDMI“ varianta
„On” (pag. 26).
Consultaţi manualul de utilizare furnizat
împreună cu amplificatorul AV (receptor).
Când porniţi playerul, este afişat
mesajul „A new software version has
been found on the network. Perform
update under „Network Update”
(O nouă versiune software a fost găsită în
reţea. Efectuaţi actualizarea la secţiunea
„Network Update”)
• Vedeţi „Actualizarea prin reţea“ (pag. 22)
pentru a actualiza playerul cu o nouă versiune
software.
31
Altele
Redarea nu este efectuată de la
începutul secţiunii de conţinut
• Apăsaţi OPTIONS, apoi alegeţi „Play from
start“ (redare de la început).
Redarea nu se reia din punctul de
reluare în care aţi întrerupt ultima
dată redarea.
• Punctul de reluare poate fi şters din memorie
atunci când :
– aţi deschis compartimentul pentru discuri,
– aţi deconectat cablul USB,
– redaţi altă secţiune de conţinut,
– aţi oprit playerul.
Compartimentul pentru discuri nu se
deschide şi pe panoul frontal sunt
afişate mesajele „LOCKED” sau „TLK
ON”.
• Atunci când este afişat mesajul „LOCKED”,
playerul este blocat. Pentru a anula blocajul
parental, menţineţi apăsat butonul N până ce
este este afişat mesajul „UNLOCK” pe panoul
frontal (pag. 8).
• Atunci când este afişat mesajul „TLK ON”
contactaţi dealer-ul dvs. Sony sau un service
Sony autorizat.
Compartimentul pentru disc nu se
deschide şi nu puteţi scoate discul
nici după ce aţi apăsat Z.
• Încercaţi următoarele:
1 Opriţi playerul şi decuplaţi cablul de
alimentare.
2 Recuplaţi cablul de alimentare în timp ce ţineţi
apăsat butonul Z al playerului.
3 Menţineţi apăsat Z până ce se deschide
compartimentul pentru disc.
4 Scoateţi discul.
5 Când pe afişajul panoului frontal apare
„OPEN”, menţineţi apăsat butonul ]/1 al
playerului mai mult de 10 secunde până ce
playerul porneşte din nou.
32
Pe afişajul panoului frontal apare
indicaţia „Exxxxx” sau „FAN ERR”.
• Atunci când este afişat „Exxxxx” contactaţi
cel mai apropiat dealer Sony sau un service
Sony autorizat, şi comunicaţi codul de eroare
apărut.
• Atunci când este afişat „FAN ERR” încercaţi
următoarele:
1 Verificaţi ca fantele de ventilaţie din spatele
playerului să nu fie blocate.
2 Amplasaţi playerul într-un loc cu ventilaţie
adecvată pentru a preveni acumularea de
căldură în interiorul aparatului.
Playerul nu răspunde la nici o
comandă de la butoane.
• În interiorul playerului a condensat umezeală
(pag. 3).
• Menţineţi apăsat butonul [/1 al playerului mai
mult de 10 secunde până ce indicatorii luminoşi
ai panoului frontal se sting. Dacă playerul nu
răspunde în continuare la nici o comandă de la
butoane, deconectaţi şi reconectaţi cablul de
alimentare.
Specificaţii
Sistem
Generale
Laser : Laser cu semiconductor
Cerinţe de alimentare :
220 – 240V c.a., 50/60 Hz
Consum de putere (aprox.) :
24 W
Dimensiuni (aprox.) :
430 mm × 219 mm × 50 mm (L/A/Î)
inclusiv părţile proeminente
Greutate (aprox.) :
2,5 kg
Temperatură de lucru :
5ºC la 35ºC
Umiditate de lucru :
25 % la 80 %
Intrări şi ieşiri
Denumirea mufei :
tip de mufă / nivel de ieşire/ impedanţă)
LINE OUT R-AUDIO-L :
Mufă Phono/ 2Vrms/ 10 kilohmi
DIGITAL OUT (OPTICAL) :
Mufă de ieşire Optică / –18 dBm
(lungimea de undă de 660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL) :
Mufă Phono/ 0,5 Vp-p/ 75 ohmi
HDMI OUT :
conector standard HDMI 19-pin
COMPONENT VIDEO OUT
(Y, PB, PR):
Mufă Phono/ Y: 1,0Vp-p/ PB, PR: 0,7 Vp-p/
75 ohm
LINE OUT VIDEO:
Mufă Phono/ 1,0 Vp-p/ 75 ohm
LAN (100):
Terminal tip 100BASE-TX
USB:
Conector USB tip A
(Pentru conectarea unei memorii USB, a
unui cititor de carduri de memorie, a unei
camere digitale sau a unei camere video
digitale)
Accesorii furnizate
Consultaţi pagina 11.
Design-ul şi specificaţiile pot fi modificate fără
să fiţi avizaţi.
Discuri ce pot fi redate
Disc*1
Blu-ray
DVD*3
CD*3
Wireless
Standard Wireless LAN fără fir :
IEEE802.11 a/b/g/n
Bandă de frecvenţă:
• Modelele europene:
2,4 GHz: Canalele 1-13
5 GHz: Canalele 36-64, 100-140
• Modelele pentru Australia/Noua Zeelandă
– Australia
banda de 2,4 GHz : canalele 1-13
banda de 5 GHz : canalele 36-64,
100-116, 132-140, 149-165
– Noua Zeelandă
banda de 2,4 GHz : canalele 1-13
banda de 5 GHz : canalele 36-64,
100-140, 149-165
Modulaţie:
Modem DS-SS şi Modem OFDM
BD-ROM
BD-R*2/BD-RE*2
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD-DA (CD de muzică)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
*1
Deoarece specificaţiile discurilor Blu-ray sunt
noi şi în curs de dezvoltare, anumite discuri este
posibil să nu poată fi redate, în funcţie de tipul
de disc şi de versiune. Totodată, ieşirea audio
diferă în funcţie de sursă, de mufa de ieşire
conectată şi de reglajele audio selectate.
2)
BD-RE: Ver.2.1
BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3 inclusiv BD-R
(tip LTH), tip pigment organic.
BD-R înregistrat cu un calculator nu pot fi redate
dacă postscripturile sunt înregistrabile.
3)
Un disc CD sau DVD nu va fi redat dacă nu
a fost corect finalizat. Pentru mai multe
informaţii, consultaţi manualul de instrucţiuni
ce însoţeşte dispozitivul de înregistrare.
Continuă pe pagina următoare T
33
Discuri ce nu pot fi redate
g
g
g
g
g
g
g
g
BD cu cartuş,
DVD-RAM,
HD DVD,
discuri DVD Audio,
PHOTO CD,
partea cu date a unui CD-Extras,
VCD/ Super VCD,
Partea cu material audio de discuri duale
Note legate de discuri
Tipuri de fişiere care pot fi
redate
Video
Formatul fişierului
MPEG-1 Video/ PS*1*5
MPEG-2 Video/PS,
TS*1*6
DivX*2
MPEG-4 AVC*1*5
WMV9*1*5
AVCHD*5
Acest produs este destinat redării discurilor ce
corespund standardului Compact Disc (CD).
Discurile Duale şi anumite discuri de muzică
codate cu ajutorul tehnologiei de protejare a
copyright-ului nu corespund standardului Compact
Disc (CD).
De aceea, aceste discuri este posibil să nu fie redate
de acest aparat.
Muzică
Note legate de operaţiile de redare
ale unui BD/ DVD
Imagine
Anumite operaţii de redare ale unui BD/DVD pot
fi impuse intenţionat de producătorii softwareului. Cum sistemul redă un BD/DVD conform
conţinutului discului proiectat de producătorii
software-ului, este posibil ca anumite facilităţi de
redare să nu fie disponibile.
Note legate de discuri BD/DVD cu
strat dublu
Redarea imaginii şi a sunetului pot fi întrerupte
momentan la trecerea de la un strat la altul.
Codul de regiune (doar pentru
BD-ROM / DVD VIDEO)
Sistemul dvs. are un cod de regiune marcat în
partea din spate a aparatului şi va reda doar discuri
BD-ROM/ DVD-ROM (numai redare) marcate cu
acelaşi cod de regiune sau cu simbolul
.
34
Formatul fişierului
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
AAC*1*4*5
WMA9
Standard*1*4*5
LPCM
Formatul fişierului
JPEG
Extensii
„.mpg”, „.mpeg,”
„.m2ts”, „.mts”
„.avi”, „.divx”
„.mkv”, „.mp4,”
“.m4v”, „.m2ts,”
“.mts”
„.wmv”, „.asf”
*3
Extensii
„.mp3”
„.m4a”
„.wma”
„.wav”
Extensii
„.jpg”, „.jpeg”
*1 Acest aparat nu redă fişiere codate cu DRM.
*2 Despre DIVX VIDEO : DivX ® este un format
video digital creat de DivX, Inc. Acesta este
un dispozitiv certificat oficial DivX care redă
materiale DivX video. Vizitaţi www.divx.com
pentru mai multe informaţii şi pentru aplicaţii
software de conversie a fişierelor către formatul
video DivX.
Despre DIVX VIDEO-ON-DEMAND (video la
cerere): Acest dispozitiv DivX Certified ® trebuie să fie înregistrat pentru a reda conţinut
DivX Video-on-Demand (VOD). Pentru a genera codul de înregistrare, localizaţi secţiunea
DivX VOD din meniul de configurare al dispozitivului. Accesaţi adresa vod.divx.com cu acest
cod pentru a definitiva procesul de înregistrare
şi a afla mai multe despre DivX VOD.
*3 Aparatul redă fişiere în format AVCHD care
sunt înregistrate prin intermediul unei camere
video digitale etc. Discurile în format AVCHD
nu vor fi redate dacă nu sunt corect finalizate.
*4Aparatul nu redă fişiere codate cu Lossless.
*5 Aparatul nu redă acest format de fişier de pe
un server DLNA.
*6 Aparatul redă numai definiţii video standard
de pe un server DLNA.
b
• Este posibil ca, în funcţie de format, de codare,
de condiţiile de înregistrare sau de serverul
DLNA, anumite fişiere să nu fie redate.
• Este posibil ca anumite fişiere editate cu un
calculator PC să nu fie redate.
• Playerul poate recunoaşte următoarele fişiere
sau directoare de pe dispozitive BD, DVD, CD
şi USB :
– directoare până la nivelul de imbricare 5
– până la 500 de fişiere într-un singur arbore.
• Playerul poate recunoaşte următoarele fişiere
sau directoare stocate pe un server DLNA :
– directoare până la nivelul de imbricare 20
– până la 999 de fişiere într-un singur arbore.
• Este posibil ca anumite dispozitive USB să nu
funcţioneze cu acest sistem.
• Sistemul poate recunoaşte dispozitive Mass
Storage Class (MSC) (cum ar fi o memorie
flash sau un HDD) care sunt compatibile
FAT şi nepartiţionate, dispozitive de captură
de fotografii (SICD) şi tastaturi cu 101 taste
(numai la portul USB frontal).
• Pentru a evita deteriorarea datelor, a dispozitivului
de memorie USB sau a altor dispozitive, opriţi
sistemul înainte de conectarea sau de decuplarea
memoriei USB sau a altor dispozitive.
• Este posibil ca acest aparat să nu redea uniform
fişiere video de mare viteză înregistrate pe un
DATA CD. Vă recomandăm să vizionaţi astfel
de fişiere înregistrate pe discuri DATA DVD.
Despre facilităţile BRAVIA
Sync (numai pentru
conexiuni HDMI)
Prin conectarea unor componente Sony compatibile cu funcţia „Control for HDMI“ folosind un
cablu HDMI (nu este furnizat), acţionarea echipamentelor se simplifică după cum urmează :
• One Touch Play - redare cu o singură atingere
Printr-o singură atingere a următoarelor butoane,
televizorul conectat porneşte şi selectorul de
intrare al televizorului este comutat în mod
automat către player.
– [/1
– HOME : este afişat în mod automat meniul
principal (pag. 10, 16, 21)
– N PLAY : redarea începe în mod automat.
• System Pwer-Off - oprirea sistemului
Când opriţi televizorul folosind -TV- [/1 sau
butonul de pornire al telecomenzii, playerul şi
componentele compatibile HDMI se vor opri în
mod automat.
• Theatre
Atunci când apăsaţi THEATRE, playerul
comută automat către cel mai bun mod video
pentru urmărirea filmelor. La conectarea unui
amplificator (receptor) AV Sony folosind un
cablu HDMI, boxa este deasemenea comutată
în mod automat.
La conectarea unui televizor compatibil cu
modul Theatre folosind un cablu HDMI, modul
televizorului comută către modul Theatre.
Apăsaţi din nou butonul pentru a reveni la
reglajele iniţiale.
• Language Follow- alegerea limbii
Dacă schimbaţi limba de prezentare a indicaţiilor
pe ecranul TV, va fi stabilită aceeaşi limbă şi
pentru prezentarea interfeţei, după ce playerul
este oprit şi apoi pornit.
Pregătiri pentru facilităţile
BRAVIA Sync
Alegeţi pentru „Control for HDMI“ varianta
„On” la secţiunea de reglaje „Reglaje de sistem”
(pag. 26).
Pentru detalii despre reglajele televizorului dvs.
sau a altor componente, consultaţi manualele de
utilizare furnizate împreună cu televizorul sau
componentele.
z
• La conectarea unui televizor compatibil cu
funcţia „Control for HDMI” Easy Setting
folosind un cablu HDMI, reglajele pentru
„Control for HDMI” ale playerului sunt activate
în mod automat („On“) dacă funcţia „Control
for HDMI” a televizorului este activă („On”).
Consultaţi manualul de utilizare furnizat
împreună cu televizorul.
• La conectarea unui televizor marca Sony,
compatibil BRAVIA Sync, folosind un cablu
HDMI, puteţi comanda funcţiile de bază ale
playerului folosind telecomanda televizorului
dacă pentru „Control for HDMI” a fost aleasă
varianta „On“ la televizorul conectat. Consultaţi
manualul de utilizare furnizat împreună cu
televizorul.
b
În funcţie de componentele conectate, este
posibil ca funcţia „Control for HDMI“ să nu fie
operaţională. Consultaţi manualul de utilizare
furnizat împreună cu componenta.
35
Despre securitatea în
reţeaua LAN wireless
Deoarece comunicaţia prin intermediul
funcţiei LAN wireless este stabilită prin unde
radio, semnalul wireless poate fi interceptat.
Pentru a proteja comunicaţia wireless, acest
sistem acceptă diverse funcţii de securitate.
Aveţi grijă să realizaţi corect reglajele legate
de securitate, în concordanţă cu mediul
reţelei.
Fără securitate
Cu toate că reglajele pot fi efectuate cu
uşurinţă, oricine poate intercepta comunicaţia
wireless sau se poate conecta la reţeaua dvs.
wireless, chiar fără a dispune de instrumente
sofisticate. Reţineţi că există riscul de acces
neautorizat sau de intercepţie a datelor.
WEP
WEP aplică securitatea comunicaţiilor pentru
a împiedica persoanele străine să intercepteze
comunicaţia sau să aibă acces la reţeaua dvs.
wireless. WEP este o tehnologie de securitate
menţinută pentru compatibilitate, care permite
şi conectarea de dispozitive mai vechi, care
nu sunt compatibile cu TKIP/AES.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK
(TKIP)
TKIP este o tehnologie de securitate
dezvoltată pentru a corecta deficienţele
tehnologiei WEP. TKIP asigură un nivel de
securitate mai înalt decât WEP.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK
(AES)
AES este o tehnologie de securitate care
utilizează o metodă de securitate avansată,
diferită de WEP şi TKIP.
AES asigură un nivel de securitate mai înalt
decât WEP sau TKIP.
36
Drepturi de autor şi mărci
comerciale
• „AVCHD" şi sigla „AVCHD" sunt mărci
comerciale ale Panasonic Corporation şi Sony
Corporation.
• Java, toate mărcile comerciale şi siglele asociate
Java sunt mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale Sun Microsystems, Inc. în S.U.A.
şi în alte ţări.
• , „XMB” şi „xross media bar” sunt mărci
comerciale ale Sony Corporation şi Sony
Computer Entertainment Inc.
• Acest produs include tehnologie HDMI™
(High Definition Multimedia Interface).
HDMI, sigla HDMI şi denumirea High
Definition Multimedia Interface sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale înregistrate
ale HDMI Licensing LLC.
• „Blu-ray Disc” este marcă de comerţ.
• Siglele „Blu-ray Disc”, „DVD+RW”, „DVDRW”, „DVD+R”, „DVD-R”, „DVD-VIDEO”
şi „CD” sunt mărci comerciale.
• „BD-LIVE”, sigla „BD-LIVE” şi „BONUSVIEW”
sunt mărci comerciale ale Blu-ray Disc
Association.
• „Blu-ray 3D” şi sigla „Blu-ray 3D”, sunt mărci
comerciale ale Blu-ray Disc Association.
• Siglele „x.v.Colour” şi „x.v.Color “ sunt mărci
de comerţ ale Sony Corporation.
• „BRAVIA” este marcă de comerţ a Sony
Corporation.
• „PhotoTV HD” şi sigla „PhotoTV HD” sunt
mărci comerciale ale Sony Corporation.
• Tehnologia de codare MPEG Layer-3 şi patentele
sunt sub licenţă Fraunhofer IIS şi Thomson.
• „DivX®” şi „DivX Certified®” şi siglele asociate
sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci
comerciale ale DivX, Inc. şi sunt folosite sub
licenţă.
• Windows Media este marcă de comerţ sau marcă
de comerţ înregistrată a Microsoft Corporation
din Statele Unite şi/sau din alte ţări.
Acest produs este protejat de anumite prevederi
legale privind drepturile de proprietate
intelectuală deţinute de Microsoft Corporation.
Utilizarea sau distribuţia acestor tehnologii în
afara acestui produs este interzisă, fără a deţine
licenţă Microsoft sau fără a fi autorizate de
sucursale ale Microsoft.
• Tehnologia de identificare a muzicii, a conţinutului
video şi a datelor asociate este furnizată de
către Gracenote®. Gracenote este standardul
industrial în tehnologia de identificare a muzicii
şi a furnizării conţinutului aferent. Pentru mai
multe informaţii, vă rugăm să vizitaţi site-ul :
www.gracenote.com
CD, DVD, Blu-ray Disc şi datele de muzică
şi video legate de Gracenote, Inc, drepturi de
autor © 2000 - până în prezent ale Gracenote.
Gracenote Software, drepturile de autor ©
2000 - până în prezent ale Gracenote. Unul sau
mai multe brevete deţinute de Gracenote se
aplică acestui produs şi serviciului. Consultaţi
site-ul Gracenote pentru o listă a brevetelor
Gracenote aplicabile. Gracenote,CDDB,
MusicID, MediaVOCS, sigla Gracenote şi
cea „Powerd by Gracenote” sunt fie mărci
comerciale înregistrate, fie mărci comerciale ale
Gracenote în Statele Unite şi/ sau alte ţări.
• Sigla „Wi-Fi CERTIFIED™“ este un marcaj de
certificare al Wi-Fi Alliance.
• Marcajul „Wi-Fi Protected Setup™” este un
marcaj al Wi-Fi Alliance.
• „Wi-Fi CERTIFIED™“ şi „Wi-Fi Protected
Setup™” sunt mărci comerciale ale Wi-Fi
Alliance.
• DLNA®, sigla DLNA şi DLNA CERTIFIED™
sunt mărci comerciale, mărci de service sau
mărci de certificare ale Digital Living Network
Alliance.
• Toate celelalte denumiri de companii şi
produse folosite în acest manual pot fi mărci
comerciale înregistrate sau mărci comerciale
ale respectivelor companii. În continuare, în
acest manual nu vor apărea, însă, în fiecare caz,
marcajele ™ sau ®.
Numere de cod ale
televizoarelor care pot fi
acţionate
În timp ce menţineţi apăsat -TV- [/1, introduceţi
numărul de cod al producătorului, folosind
butoanele numerotate.
Dacă sunt listate mai multe numere de cod,
introduceţi pe rând, câte unul, până ce găsiţi unul
care funcţionează cu televizorul dvs..
Producător
Sony
Grundig
Hitachi
ITT
JVC
LG/Goldstar
Loewe
Nokia
Panasonic
Philips
Saba
Samsung
Sanyo
Sharp
Telefunken
Thomson
Toshiba
Cod numeric
01 (din oficiu)
11
24
15, 16
33
76
45
15, 16, 69, 73
17, 49
06, 07, 08, 72
12, 13, 74
22, 23, 71
25
29
36
43, 75
38
37
Lista codurilor de limbă
Vedeţi pentru detalii „Reglaje pentru vizionarea BD/DVD” (pag. 25)
Denumirea limbilor este conformă cu standardul ISO 639 : 1988 (E/F).
Cod Limbă
Cod Limbă
Cod Limbă
Cod Limbă
1027Afar
1028 Abkhazian
1032 Afrikaans
1039 Amharic
1044 Arabă
1045 Assamese
1051 Aymara
1052 Azerbaijani
1053 Bashkir
1057 Bielorusă
1059 Bulgară
1060 Bihari
1061 Bislama
1066 Bengali; Bangla
1067 Tibetană
1070 Bretonă
1079 Catalană
1093 Corsicană
1097 Cehă
1103 Welsh
1105 Daneză
1109 Germană
1130 Bhutani
1142 Greacă
1144 Engleză
1145 Esperanto
1149 Spaniolă
1150 Estoniană
1151 Bască
1157 Persană
1165 Finlandeză
1166 Fiji
1171 Faroese
1174 Franceză
1181 Frisian
1183 Irlandeză
1186 Scots Gaelic
1194 Galiciană
1196 Guarani
1203 Gujarati
1209 Hausa
1217 Hindi
1226 Croată
1229 Maghiară
1233 Armeană
1235 Interlingua
1239 Interlingue
1245 Inupiak
1248 Indoneziană
1253 Icelandic
1254 Italiană
1257 Hebrew
1261 Japoneză
1269 Yidiş
1283 Javanese
1287 Georgiană
1297 Kazakh
1298 Greenlandic
1299 Cambogiană
1300 Kannada
1301 Koreană
1305 Kashmiri
1307 Kurdă
1311 Kirghiză
1313 Latină
1326 Lingala
1327 Laothian
1332 Lituaniană
1334 Letonă; Lettish
1345 Malagasy
1347 Maori
1349 Macedonă
1350 Malayalam
1352 Mongolă
1353 Moldovenească
1356 Marathi
1357 Malay
1358 Malteză
1363 Burmese
1365 Nauru
1369 Nepaleză
1376 Olandeză
1379 Norvegiană
1393 Occitan
1403 (Afan)Oromo
1408 Oriya
1417 Punjabi
1428 Poloneză
1435 Pashto; Pushto
1436 Portugheză
1463 Quechua
1481 Rhaeto-Romance
1482 Kirundi
1483 Română
1489 Rusă
1491 Kinyarwanda
1495 Sanskrită
1498 Sindhi
1501 Sangho
1502 Sârbo-Croată
1503 Singhaleză
1505 Slovacă
1506 Slovenă
1507 Samoan
1508 Shona
1509 Somaleză
1511 Albaneză
1512 Sârbă
1513 Siswati
1514 Sesotho
1515 Sundaneză
1516 Suedeză
1517 Swahili
1521 Tamilă
1525 Telugu
1527 Tajikă
1528 Thai
1529 Tigrinya
1531 Turkmenă
1532 Tagalog
1534 Setswana
1535 Tonga
1538 Turcă
1539 Tsonga
1540 Tătară
1543 Twi
1557 Ucrainiană
1564 Urdu
1572 Uzbecă
1581 Vietnameză
1587 Volapük
1613 Wolof
1632 Xhosa
1665 Yoruba
1684 Chineză
1697 Zulu
1703 Nu este specificată
Lista codurilor de zonă / pentru control parental
Vedeţi pentru detalii „Parental Control Area Code” - codul parental de regiune (pag. 25)
Cod Zonă
Cod Zonă
Cod Zonă
Cod Zonă
2044, Argentina (ar)
2047, Australia (au)
2046, Austria (at)
2057, Belgia (be)
2070, Brazilia (br)
2090, Chile (cl)
2092, China (cn)
2093, Columbia (co)
2304, Coreea (kr)
2115, Danemarca (dk)
2086, Elveţia (ch)
2165, Finlanda (fi)
2174, Franţa (fr)
2109, Germania (de)
2200, Grecia(gr)
2219, Hong Kong (hk)
2248, India (in)
2238, Indonezia (id)
2239, Irlanda (ie)
2254, Italia (it)
2276, Japonia (jp)
2333, Luxemburg (lu)
2363, Malaezia (my)
2184, Marea Britanie (gb)
2362, Mexic (mx)
2376, Olanda (nl)
2390, Noua Zeelandă (nz)
2379, Norvegia (no)
2427, Pakistan (pk)
2424, Philippines (ph)
2428, Polonia (pl)
2436, Portugalia (pt)
2489, Rusia (ru)
2501, Singapore (sg)
2149, Spania (es)
2499, Suedia (se)
2528, Tailanda (th)
2543, Taivan (tw)
38
Index
Cuvintele în ghilimele apar pe
interfeţele de ecran.
Simboluri
Preferate 9
Numerice
3D 17
“3D Output Setting” 22
A
Actualizare 22
Actualizare software 22, 27
AUDIO 9
“Audio Settings” 24
“Auto Standby” 26
„Dimmer” -Luminozitate 26
Discuri care pot fi redate 33
DISPLAY - afişaj 10
DLNA 18, 27
Dolby Digital 24
“DSD Output Mode” 24
DTS 24
DVD 33
Baterii 11
“BD/DVD Viewing
Settings” 25
BD-LIVE 16
BD-R 33
BD-RE 33
Blu-ray, disc 33
BONUSVIEW 16
BRAVIA Internet Video 18
BRAVIA Sync 31, 35
Butoane colorate 9
Q
“Quick Start Mode” 26
“Easy Setup” - reglaje
rapide 14, 28
“Resetting” 28
Reiniţializarea playerului 28
Reluarea redării 10, 32
G
S
“Gracenote Settings” 27
HDMI 23, 24
HOME 10, 21
Home, meniu principal 21
“Screen Settings” 22
“Setup” 21
Soluţionarea problemelor 29
SUBTITLE 9
System Power-Off 35
“System Settings” 26
I
T
Informaţii la redare 17
Internet 9, 18
“IP Content Noise Reduction”
19
Telecomandă 9, 11
THEATER 9, 35
TOP MENU 9
“TV Screen Size Setting
for 3D” 22
“TV Type” 22
L
Language Follow 35
C
M
CD, disc 33
Conectare
amplificator AV
(receptor) 13
Reţea 15
Televizor 12
Cod regional 34
“Control for HDMI” 26,
31, 35
Control parental 25
MAC, adresă 27
“Music Settings” 26
D
Parental Control 25
“Parental Control Settings” 25
POP UP/MENU 9
R
E
H
B
P
N
“Network Settings” 27
“Network Update” 22
O
U
USB 17
W
WEP 36
WPA2-PSK (AES) 36
WPA2-PSK (TKIP) 36
WPA-PSK (AES) 36
WPA-PSK (TKIP) 36
One-Touch Play - redare cu o
singură atingere 35
OPTIONS 10
“OSD” 26
Deep Colour 23
39
Software-ul acestui player poate fi actualizat în viitor. Pentru a afla detalii despre
orice aduceri la zi disponibile, vă rugăm să vizitaţi :
Pentru clienţii din ţările europene :
http://support.sony-europe.com/
Pentru clienţii din Australia
http://www.sony-asia.com-support/
z
Pentru a găsi observaţii utile, sfaturi şi informaţii despre produse Sony şi
servicii, vă rugăm să vizitaţi: http://sony-europe.com/myproduct/
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs
nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie
dus la punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra
mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri.
Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii
legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor
sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement