Sony | NSZ-GS7 | Sony NSZ-GS7 Ghid de configurare şi iniţiere rapidă

© 2012 Sony Corporation
4-421-775-11(1) (RO)
Conţinutul cutiei
RO
Ghid de configurare
rapidă
Player media de reţea
Telecomandă
(Telecomandă) (1)
Introducerea bateriilor
în telecomandă
Cablu de alimentare CA
(de la reţea) (1)
Baterii R6
(mărimea AA) (2)
Ghid de configurare
rapidă (1)
Introducere (1)
Ghid de referinţă şi alte
documente
Ce reprezintă acesta?
Cablu IR
(infraroşu)
Blaster (1)
IR Blaster vă permite să comandaţi dispozitive
conectate cu telecomanda. Consultaţi
secţiunea „Comandarea dispozitivelor
conectate utilizând telecomanda” de mai jos,
pentru a afla mai multe informaţii.
Player media de reţea
NSZ-GS7
Conectare
pasul
1
Conectarea la televizor
Urmaţi : A pentru a îl conecta direct la televizor.
: B pentru a îl conecta la televizor utilizând un receptor AV
: C în cazul în care conexiunea dumneavoastră diferă de diagramele de mai jos.
A Direct la televizor
B La televizor prin receptor AV
C Alte conexiuni
Consultaţi Help Guide (Ghidul de ajutor) pentru alte modele
de conexiuni.
Cablu HDMI (nefurnizat)
Receptor AV
Televizor
Cablu HDMI (nefurnizat)
Televizor
De la PC
http://www.sony.net/helpguide/r/networkplayer/
De la telefon inteligent
(opţional)
(opţional)
Set Top Box / Dispozitiv
personal de înregistrare video
pasul
2
Cablu HDMI (nefurnizat)
Pregătirea unei conexiuni
de reţea
Set Top Box / Dispozitiv
personal de înregistrare video
pasul
3
Conectaţi sursa
de alimentare (de la reţea)
Cablu de alimentare CA
(de la reţea)
Router LAN
wireless *1*2
sau
Router de bandă largă*2
Cablu LAN (nefurnizat)
Cablu HDMI (nefurnizat)
 Conectaţi sursa
de alimentare (de la reţea)
 Schimbarea intrării
televizorului
Comutaţi selectorul de intrare
de pe televizor, astfel încât semnalul
de la player să apară pe ecranul
televizorului.
Apoi, apare un ecran care vă arată cum
să configuraţi telecomanda.
Notă
*1 Dacă utilizaţi o conexiune wireless, trebuie să configuraţi Network Setup (Configurare reţea) din Initial Setup Wizard
(Expert configurare iniţială) (pasul 4).
*2 Puteţi găsi adresa MAC în Initial Setup Wizard (Expert configurare iniţială) (pasul 4), după cum aveţi nevoie.
Selectaţi „Explain step” (Explicare pas) în ecranul „Connect to the Internet” (Conectare la internet).
Acesta va apărea doar prima dată când configuraţi
playerul.
pasul
4
Porniţi Initial Setup
Wizard (Expert
configurare iniţială)
Urmaţi instrucţiunile pentru Initial Setup
(Configurare iniţială) afişate pe ecran.
– Este posibil ca ecranul să rămână întunecat pentru câteva
secunde după ce apare sigla, apoi, apare ecranul Initial Setup
(Configurare iniţială).
– Când apare ecranul Initial Setup (Configurare iniţială)
(pe care este afişată o imagine cu un player şi o mână ce ţine
o telecomandă), apăsaţi şi menţineţi apăsat (Enter) pentru
a sincroniza telecomanda cu playerul.
– Finalizaţi procesul Network setup (Configurare reţea), altfel
Initial Setup Wizard (Expert configurare iniţială) nu poate
fi închis.
– Durează aproximativ 15 minute pentru a finaliza Initial Setup
(Configurare iniţială).
Comandarea dispozitivelor conectate utilizând telecomanda
Acest player este echipat cu un IR Blaster încorporat ce acceptă comenzi de la distanţă şi le transmite către diferitele dispozitive conectate pentru a le comanda cu telecomanda. Această funcţie este activă atunci când playerul
este pornit.
Când amplasaţi playerul în apropierea unui dispozitiv conectat (după cum este ilustrat
în dreapta), puteţi comanda dispozitivul utilizând telecomanda, inclusiv în ceea ce priveşte
reglarea volumului televizorului sau receptorului AV.
Totuşi, dacă amplasaţi playerul într-un loc în care semnalele cu infraroşu nu pot ajunge,
nu puteţi comanda dispozitivele conectate cu dispozitivul IR Blaster încorporat. În acest caz,
conectaţi dispozitivul IR Blaster furnizat după cum urmează:
 Conectaţi mai întâi cablul dispozitivului IR Blaster la player.
 Amplasaţi dispozitivul IR Blaster astfel încât transmiţătorul de infraroşii să fie orientat
către receptorul (senzorul) de infraroşii de pe dispozitivul pe care doriţi să îl comandaţi,
după cum este ilustrat în dreapta.
*
IR Blaster
* Amplasarea receptorului cu infraroşii poate varia în funcţie de produsul utilizat.
Depanare
Nu se vede imaginea (ecranul este întunecat).
Imaginea de la Set Top Box nu este afişată corect (printr-un receptor AV).
– Asiguraţi-vă că este bine conectat cablul de alimentare CA (de la reţea).
– Asiguraţi-vă că toate cablurile HDMI sunt conectate ferm la Set Top Box şi la player.
– Asiguraţi-vă că toate cablurile de conectare sunt conectate bine. (Asiguraţi-vă, în special,
că HDMI IN şi OUT sunt conectate corect.)
– Opriţi dispozitivul Set Top Box şi apoi porniţi-l din nou.
– Schimbaţi intrarea televizorului, astfel încât să afişeze semnalul de la acest player.
– Dacă imaginea nu este, în continuare, afişată corect, reconectaţi televizorul direct la player
şi conectaţi receptorul AV şi playerul cu un cablu digital optic, după cum este ilustrat mai jos.
– Asiguraţi-vă că indicatorul de alimentare emite o lumină albă după cum este ilustrat mai jos.
Player media de reţea
Indicator alimentare
Cablu HDMI*
– Încercaţi următoarele:
Cablu digital optic*
Cablu HDMI*
– Opriţi playerul şi porniţi-l din nou.
– Opriţi dispozitivul conectat şi porniţi-l din nou.
– Deconectaţi cablul HDMI şi apoi conectaţi-l din nou.
– Deconectaţi cablul de alimentare CA (de la reţea) de la player şi reconectaţi-l după aproximativ
două minute.
– Mufa HDMI OUT este conectată la un dispozitiv DVI ce nu acceptă tehnologia de protecţie
a drepturilor de autor.
Playerul nu se poate conecta la Internet.
– Asiguraţi-vă că routerul LAN sau LAN wireless este pornit.
– Asiguraţi-vă că cablul LAN este conectat corect atunci când utilizaţi o conexiune la reţea prin cablu.
– Verificaţi setările routerului LAN sau LAN wireless. Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de utilizare
primite cu routerul LAN sau LAN wireless.
– Mutaţi playerul şi routerul LAN wireless mai aproape unul de celălalt. Conexiunea LAN wireless
este afectată de mediul înconjurător (materialul pereţilor, condiţiile de recepţie a undelor radio,
obstacolele dintre player şi routerul LAN wireless, etc.).
– Mutaţi playerul la distanţă de dispozitivele care utilizează banda de frecvenţă de 2,4 GHz (cuptoare
cu microunde, dispozitive Bluetooth, dispozitive digitale fără fir) sau opriţi dispozitivele de acest tip.
Aceste dispozitive pot întrerupe comunicarea dintre player şi routerul LAN wireless.
Televizor
Receptor AV
Set Top Box
* Nefurnizat
– Atunci când acest player şi televizorul sunt conectate cu cabluri HDMI prin intermediul unui
receptor AV, este posibil ca imaginile să nu fie afişate corect datorită caracteristicii de protecţie
a drepturilor de autor de pe unele dispozitive Set Top Box. În acest caz, contactaţi operatorul
dumneavoastră de televiziune prin cablu/satelit.
Telecomanda nu funcţionează.
– Asiguraţi-vă că bateriile sunt introduse corect.
– Acţionaţi telecomanda mai aproape de player.
– Deconectaţi şi reconectaţi cablul de alimentare CA (de la reţea).
– Efectuaţi o resincronizare conform următoarei proceduri.
 Apăsaţi butonul CONNECT, localizat sub player, cu un obiect subţire, ascuţit, cum ar fi vârful
unui stilou, etc.
 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
– Dacă nu vă puteţi conecta prin Wi-Fi la Internet, asiguraţi-vă că nu aveţi un cablu LAN conectat.
Player acordă prioritate unei conexiuni prin LAN faţă de o conexiune prin Wi-Fi.
Utilizaţi un obiect subţire, ascuţit, cum ar fi vârful
unui stilou pentru a apăsa butonul CONNECT.
– Dacă suportul tactil al telecomenzii nu este acţionat o perioadă timp, nu va detecta nicio tentativă
de acţionare. Dacă doriţi să îl utilizaţi din nou, ţineţi telecomanda în sus sau, după ce faceţi clic
pe suportul tactil, ridicaţi degetul de pe acesta timp de câteva secunde.
– Nu acoperiţi partea din stânga sus a telecomenzii deoarece în acel loc este amplasată antena.
Telecomanda se poate defecta sau poate să nu funcţioneze corect dacă acoperiţi antena.
Altele
Asistenţă clienţi Sony
Vizitaţi următorul site Web:
Pentru clienţii din Europa şi Marea Britanie
http://support.sony-europe.com/
Pentru clienţii din Asia Pacific şi Africa
http://www.sony-asia.com/support/
Download PDF

advertising