Sony | ICD-PX470 | Sony ICD-PX470 PX470 digitális diktafon, PX sorozat Használati útmutató

HU
¼¼ Nyomja meg a STOP gombot a HOME menübe lépés előtt megjelenített
képernyőre történő visszalépéshez.
Próbálja ki új diktafonját!
Az OPTION menü használata
Diktafon
Bekapcsolás
Az OPTION menü segítségével különféle funkciókat hajthat végre, egyebek
között módosíthatja a diktafon beállításait.
A rendelkezésre álló elemek az adott szituációtól függenek.
Kezelési útmutató
Ne tegye ki az akkumulátorokat (akkumulátorcsomagot vagy beszerelt
akkumulátorokat) túlzott hőnek, például napsütésnek, tűznek vagy hasonló
hatásnak hosszú ideig.
VIGYÁZAT!
Ha az akkumulátort nem megfelelő típusúval helyettesíti, fennáll a
robbanásveszély.
Az elhasznált akkumulátorokat ártalmatlanítsa az utasításoknak
megfelelően.
Rögzítés közben megjelenik a felvételi szintjelző ().
Állítsa be a beépített mikrofonok helyzetét, a hangforrástól való
távolságot vagy a mikrofonok érzékenységét úgy, hogy a  által
jelzett bemeneti szint 3/6 vagy 4/6 szinten maradjon, amely a fenti
ábrának megfelelően az optimális szint tartományának felel meg.
Kiválasztás
(/)
Megjegyzés a vásárlók számára: a következő információk csak az
EU irányelveit alkalmazó országokban értékesített készülékekre
vonatkoznak
Gyártó: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokió, 108-0075 Japán
Európai uniós termékbiztonság: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium
Bevitel
 Nyomja meg a STOP gombot a felvétel leállításához.
OPTION
Megjelenik a „Saving... ” felirat, és a kijelző visszatér felvétel
készenléti üzemmód képernyőjére.
Miután leállította a felvételt, a  megnyomásával lejátszhatja a
felvett fájlt.
FIGYELEM!
A halláskárosodás megelőzése érdekében ne hallgasson felvételeket hosszú
ideig nagy hangerő mellett.
 Válassza ki a kívánt funkciót a HOME menüből, majd nyomja meg
az OPTION gombot.
Visszahallgatás
A CE jelölés érvényessége csak azokra az országokra korlátozódik,
amelyekben azt a törvény megköveteli, elsősorban az EEA (Európai
Gazdasági Térség) országaiban.
 Csúsztassa el és emelje meg az elemtartó fedelét, helyezzen
be LR03 (AAA méret) alkáli elemeket helyes polaritással, majd
csukja be a fedelet.
 Kapcsolja be a készüléket.
A készülék bekapcsolása
Csúsztassa a HOLD•POWER kapcsolót a „POWER” jelzés irányába és
tartsa ott, amíg meg nem jelenik a kijelzés.
Kikapcsoláshoz csúsztassa a HOLD•POWER kapcsolót „POWER”
állásba, és tartsa ott, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „Power Off”
üzenet.
ICD-PX470
A nem kívánt műveletek megelőzése (HOLD)
Csúsztassa a HOLD•POWER kapcsolót a „HOLD” jelzés irányába.
VOL –/+
(hangerő –/+)
Kiválasztás
(///)
A felvett fájlok alapértelmezésben a „FOLDER01” mappába kerülnek a „
Recorded Files” könyvtárban.
 Válassza a „ Recorded Files” elemet a HOME menüből.
 Válassza a „Folders” - „Built-In Memory” - „FOLDER01” elemet,
4-595-547-11(1)
¼¼ A diktafon HOLD funkciójának kikapcsolásához csúsztassa a
HOLD•POWER kapcsolót középre.
Olvassa el a Súgóútmutatót
Kezdeti beállítások
 A kezdeti beállítások elindításához válasza ki a „Yes” (Igen)
pontot.
 Csúsztassa el az USB csúszókapcsolót a nyíl irányába, majd dugja
az USB csatlakozót egy bekapcsolt számítógép USB-portjába.
 Húzza át az „IC RECORDER” vagy a „MEMORY CARD” tárhelyről a
másolni kívánt fájlokat és mappákat a számítógép helyi lemezére.
Fájl vagy mappa másolása (áthúzással)
 Válassza ki a kívánt fájlt.
1 Kattintson és tartsa lenyomva,
2húzza,
3 majd engedje el.
¼¼
•A hangerőt a VOL -/+ gombbal szabályozhatja.
•A beépített hangszóró elsősorban a felvett hangfájlok ellenőrzésre szolgál.
Ha úgy érzi, hogy a hangerő nem eléggé hangos vagy nehezen érti, amit
hall, használjon fejhallgatót (nem tartozék).
•Ha a „ Recorded Files” lehetőséget választja, a kijelző ablakában
megjelennek a tárolt fájlok keresési kategóriái. Kiválaszthatja a keresési
kategóriák egyikét a „Latest Recording”, „Search by REC Date”, „Search by
REC Scene” vagy „Folders” lehetőségek közül.
Sávjel hozzáadása
Lehetősége van sávjelet hozzáadni bármely ponthoz, ahol később ketté
akar vágni egy fájlt, vagy amelyet a lejátszás során azonosítani akar.
Minden egyes fájlhoz legfeljebb 98 sávjelet adhat.
A felvétel során törölheti is a sávjeleket.
Törlés
Ellenőrizze a mellékelt tételeket
IC RECORDER
vagy MEMORY
CARD
A számítógépe
 Válassza ki a kijelzés nyelvét.
A következő nyelveket választhatja:
Deutsch (német), English* (angol), Español (spanyol), Français
(francia), Italiano (olasz), Русский (orosz), Türkçe (török)
* Alapértelmezett beállítás
A Sound Organizer 2 szoftver telepítése
Műszaki adatok
Telepítse a Sound Organizer szoftvert a számítógépre.
A Sound Organizer segítségével fájlokat cserélhet a diktafon és a
számítógép között.
A zenei CD-kről és egyéb adathordozókról a számítógépre importált dalok,
az MP3 és egyéb audiofájlok is lejátszhatók és átvihetők a diktafonra.
Kapacitás (a felhasználó számára elérhető kapacitás*¹*²)
Megjegyzés
•A Sound Organizer csak Windows-számítógépekkel kompatibilis. Nem
kompatibilis Mac számítógéppel.
•Ez a diktafon csak a Sound Organizer 2 szoftverrel kompatibilis.
•Ha a beépített memóriát formázza, a rajta tárolt összes adat törlődik. (A Sound
Organizer szoftver is törlődik.)
az USB csatlakozót egy bekapcsolt számítógép USB-portjába.
Bevitel
A diktafon kijelzőjén a „Connecting” (Csatlakozás) kijelzés látható,
amikor a diktafon számítógéphez csatlakozik.
OPTION
 Lépjen a [Start] menübe, kattintson a [Számítógép] pontra, majd
kattintson kétszer az [IC RECORDER] (Diktafon) – [FOR WINDOWS]
(Windows-hoz) pontra.
 Kattintson kétszer a [SoundOrganizer_V2001] (vagy
Megjegyzés
A maximális rögzítési idő az összes mappára a következő.
 Válassza ki azt a fájlt, amelyet törölni kíván a felvett fájlok
menüben.
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és a [Custom] (Egyedi)
pont kiválasztása esetén adja meg a telepítési beállításokat.
 A hangjelzés bekapcsolásához az „ON” (Be), kikapcsolásához
az „OFF” (Ki) pontot válassza.
Megjelenik a „Delete?” (Törlés?) felirat, és a készülék megerősítés
céljából lejátssza a kiválasztott fájlt.
 Válassza ki a „Yes” (Igen) pontot.
 Amikor a [Ready to Install the Program] (A program telepítésére
készen áll) ablak jelenik meg, kattintson az [Install] (Telepítés)
gombra.
*A  (lejátszás/enter) gombon, VOL –/+ (hangerő –/+) gombon és a  (mikrofon) (PLUG
IN POWER) csatlakozón egy kitapintható pont található. A diktafon működtetése során a
tapintható pontot referenciaként használhatja.
Sound Organizer sikeresen telepítve lett.) ablak megjelenik, jelölje
be a [Launch Sound Organizer Now] (Sound Organizer indítása
most) jelölőnégyzetet, majd kattintson a [Finish] (Befejezés)
gombra.
A „Please Wait” (Kérem, várjon) felirat jelenik meg, és a kiválasztott
fájl törléséig megjelenítve marad.
A HOME menü használata
A HOME menü sokféle művelethez használható, például egy felvett fájl
helyének azonosításához és lejátszásához vagy a diktafon beállításainak
módosításához.
Bevitel
Kiválasztás
(/)
BACK/
HOME
Bevitel
 Nyomja meg és tartsa lenyomva a BACK/HOME gombot.
A felvett fájlok alapértelmezésben a „FOLDER01” mappába kerülnek a
„ Recorded Files” könyvtárban.
 Válassza a „ Record” elemet a HOME menüből.
Megjelenik a HOME menü képernyője.
A HOME menü elemei a következő sorrendben jelennek meg.
A kijelzőn megjelenik a rögzítés készenléti módjának a képernyője.
Music
Recorded
Files
Record
Settings
Back to
XX*
*Az Ön által jelenleg használt funkció itt látható: „XX”.
 Válassza ki a kívánt funkciót az alábbiak közül:
Music
 Válassza ki a mappát, amelyben tárolni kívánja a felvett
fájlokat.
Ha a hangfájlokat a „FOLDER01” mappától különböző helyen
kívánja tárolni, hozzon létre egy új mappát majd változtassa meg
a fájltárolás célmappáját az új mappára. További tudnivalókat a
Súgóútmutatóban talál.
Recorded Files
 Fordítsa a diktafont úgy, hogy a beépített mikrofonjai a
felvétel forrásának irányába nézzenek.
 Nyomja meg a REC/PAUSE gombot.
A felvétel megkezdődik, a kijelzőn megjelenik a „REC” jelzés, és a
működésjelző piros színnel világítani kezd.
A REC/PAUSE megnyomására és lenyomva tartására nem
kezdődik meg a felvételt.
A művelettel a diktafon szünetelteti a rögzítést.
Record
Settings
Back to XX*
Óvintézkedések
Áramellátás
3,0 V=: Használjon két LR03 (AAA méret) alkáli elemet
2,4 V=: Használjon két NH-AAA újratölthető akkumulátort
5,0 V=: USB AC adapter használata esetén
Névleges áramfelvétel: 500 mA
Biztonság
Ne használja a készüléket vezetés, kerékpározás vagy bármilyen gépjármű
működtetése közben.
Kiválasztás
(/)
REC/PAUSE
Megjegyzés
A Sound Organizer telepítése után lehet, hogy újra kell indítania a
számítógépet.
Kiválaszthatja és lejátszhatja a számítógépről
importált fájlok valamelyikét.
Zenefájl helyének meghatározásához válassza ki
az „All Songs” (Összes dal), „Albums” (Albumok),
„Artists” (Előadók) vagy „Folders” (Mappák) elemet.
Kiválaszthatja és lejátszhatja a diktafonnal felvett
fájlok valamelyikét.
Egy felvett fájl helyének meghatározásához válassza
ki a „Latest Recording” (Legutóbbi felvétel), „Search
by REC Date” (Felvétel dátuma szerinti keresés),
„Search by REC Scene” (Felvételi környezet szerinti
keresés) vagy „Folders” (Mappák) elemet.
Megjelenítheti a felvétel-készenléti képernyőt, majd
elindíthatja a felvételt.
Megjelenítheti a Settings (Beállítások) menü
képernyőjét, és módosíthatja a diktafon különféle
beállításait.
Visszaléphet a HOME menü képernyőjének
megjelenítése előtt megjelenített képernyőre.
* Az Ön által jelenleg használt funkció itt látható:
„XX”.
Kezelés
•Ne hagyja a készüléket hőforrások közelében, sem olyan helyen, ahol
közvetlen napfény, nagy mennyiségű por vagy erős mechanikai hatás
érheti.
•Ha valamilyen szilárd tárgy vagy folyadék kerül a készülékbe, vegye ki az
elemeket és ellenőriztesse szakemberrel, mielőtt tovább használná.
•A diktafon használata közben ügyeljen arra, hogy betartsa az alábbi
óvintézkedéseket, nehogy elgörbüljön a készülékház, vagy meghibásodjon
a diktafon.
––Ne üljön le a diktafonnal a farzsebében.
––Ne tegye a diktafont a táskájába úgy, hogy fejhallgató/fülhallgató kábele
a készülék köré van tekerve, majd a táskát erős ütésnek teszi ki.
•Vigyázzon, nehogy víz fröccsenjen a készülékre. A készülék nem vízálló.
Különösképpen az alábbi helyzetekben legyen óvatos:
––Amikor a készülék a zsebében van, és pl. a fürdőszobába megy.
Amikor lehajol, a készülék kicsúszhat a zsebéből, és a vízbe eshet.
––Ha a készüléket olyan környezetben használja, ahol esőnek, hónak vagy
párának lehet kitéve.
––Olyan helyzetekben, amikor leizzadhat. Ha nedves kézzel érinti meg a
készüléket, vagy izzadsággal telített ruházat zsebébe teszi azt, a készülék
vizes lehet.
•A készüléket nagy hangerővel használva halláskárosodást szenvedhet.
Forgalombiztonsági okokból járművezetés vagy kerékpározás közben ne
használja a készüléket.
•Fájdalmat érezhet a fülében, ha a fejhallgatót olyan környezetben
használja, ahol nagyon száraz a levegő. Ez nem a fejhallgató
meghibásodása miatt van így, hanem az Ön testében összegyűlt
elektrosztatikus töltés miatt. Az elektrosztatikus feltöltődés mértékét
csökkentheti, ha természetes szálból készült ruházatot visel, ami
megakadályozza az elektrosztatikus feltöltődést.
Zaj
•Zajt hallhat, ha a diktafont váltakozó áramú áramforrás, fénycső vagy
mobiltelefon közelébe helyezi a felvétel vagy a lejátszás közben.
•Zajt is rögzíthet a készülék, ha egy tárgy, például az ujja, véletlenül
megdörzsöli vagy megkarcolja a diktafont felvétel közben.
Karbantartás
A burkolat tisztítására használjon puha, vízzel enyhén megnedvesített
kendőt. Ezután száraz puha kendővel törölje le a burkolatot. Ne használjon
alkoholt, benzint és hígítót.
Ha bármilyen kérdése vagy problémája van a készülékkel kapcsolatban,
vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony kereskedővel.
Lejátszás a
beépített
hangszórókkal*6
Lejátszás a
fejhallgatóval
LPCM 44.1 kHz/16 bit Kb. 40 óra
Kb. 16 óra
Kb. 37 óra
MP3 192 kbps
Kb. 18 óra
Kb. 43 óra
Felvétel
Kb. 55 óra
Lejátszás a
beépített
hangszórókkal*6
Lejátszás a
fejhallgatóval
LPCM 44.1 kHz/16 bit Kb. 34 óra
Kb. 12 óra
Kb. 29 óra
MP3 192 kbps
Kb. 14 óra
Kb. 34 óra
REC Mode
Felvétel
Kb. 40 óra
Méretek (szél./mag./mély.) (kivéve a kiálló részeket és a
kezelőszerveket) (JEITA)*⁴
Kb. 38,3 mm x 114,1 mm x 19,3 mm
Tömeg (JEITA)*⁴
Kb. 74 g (két LR03 (AAA méret) alkáli elemmel)
Hőmérséklet/páratartalom
Megkezdődik a telepítés.
Beépített mikrofonok
¼¼
•A diktafon használatba vétele előtt győződjön meg róla, hogy a
HOLD•POWER kapcsoló a középső pont pozícióján áll.
•Az egyes helyzetekhez a rögzítés színhelyét a „Scene Select” lehetőséggel
választhatja ki az OPTION menüből.
159 óra
NH-AAA újratölthető akkumulátorok esetén (JEITA)*4*5
 Amikor a [Sound Organizer has been installed successfully.] (A
STOP
59 óra 35 perc
MP3 48 kbps (MONO)
REC Mode
[I accept the terms in the license agreement] (Elfogadom a
licencszerződés feltételeit) pontot, majd kattintson a [Next]
(Tovább) gombra.
ki a [Standard] (Standard) vagy a [Custom] (Egyedi) pontot, majd
kattintson a [Next] (Tovább) gombra.
Felvétel
39 óra 45 perc
MP3 128 kbps
Az akkumulátor élettartama
Sony LR03 (SG) (AAA méret) alkáli elemek használata esetén (JEITA)*4*5
 Fogadja el a licencszerződés feltételeit; ehhez válassza ki az
 Amikor megjelenik a [Setup Type] (Beállítás típusa) ablak, válassza
Beépített mikrofonok (sztereó) (bal)
Beépített mikrofonok (sztereó) (jobb)
Műveletjelző
Kijelző
REC/PAUSE (felvétel/szünet) gomb
STOP gomb
(A-B ismétlés)/ 
Kezelőgomb ( DPC (Digital Pitch Control), 
(áttekintés/visszatekerés),  (gyorskeresés/előretekerés))
 (lejátszás/enter) gomb*
 BACK/ HOME gomb ( : nyomja meg, : nyomja meg, és tartsa
lenyomva)
T-MARK (műsorszámjelzés) gomb
OPTION gomb
Beépített hangszóró
Szíjrögzítő nyílás (A szíj nem a diktafon tartozéka.)
USB-csatlakozó rekesze
 (fejhallgató) aljzat
 (mikrofon) (PLUG IN POWER) aljzat*
VOL –/+ (hangerő –/+) gomb*
Nyílásfedél
microSD kártyanyílás (A kártyanyílás a fedél alatt található.)
USB csúszókapcsoló
HOLD•POWER kapcsoló
Elem-/akkumulátortartó
5 óra 20 perc
MP3 192 kbps*³
Ha hosszú ideig folyamatosan szeretne felvenni, lehet, hogy elemet kell majd
cserélnie a felvétel közben. További információk az elem élettartamáról lásd: Elem
üzemideje.
A témában feltüntetett maximális felvételi idő csak referenciaként szolgál.
Kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.
 Válassza ki a „Delete a File” (Fájl törlése) pontot az OPTION
¼¼
•Később bármikor módosíthatja a kezdeti beállítások bármely elemét. A
részletes utasításokat lásd a Súgóútmutatóban.
•Amikor visszahelyezi vagy újakra cseréli az elemeket, megjelenik az óra
kijelzője, és a megközelítőleges dátum és idő, amikor utoljára üzemeltette a
diktafont az elemek eltávolítása előtt. Állítsa be újra az órán a pontos időt.
•Ha a kezdeti beállítás után ellenőrizni kívánja az aktuális időt, csúsztassa a
HOLD•POWER kapcsolót a „HOLD” jelzés irányába.
LPCM 44.1 kHz/16 bit
Megjegyzés
[SoundOrganizer_V2001.exe]) elemre.
Ha törölt egy fájlt, azt nem lehet visszaállítani.
listájáról, vagy játssza le a törölni kívánt fájlt.
A kezdeti beállítások befejezése után a befejezést jelző üzenet,
majd a HOME menü képernyője jelenik meg.
Maximális felvételi idő (beépített memória)
Megjegyzések
 Győződjön meg róla, hogy a számítógép sikeresen észlelte a
Országtól vagy térségtől függően nem minden modell vagy külön rendelhető
kiegészítő kapható.
 Válassza ki a „Next” (Következő) pontot.
4 GB (körülbelül 3,20 GB = 3 435 973 837 bájt)
diktafont.
 Állítsa be az aktuális évet, hónapot, napot, órát és percet.
¼¼ Az előző órabeállítási elemre történő visszalépéshez nyomja meg a
BACK/HOME gombot.
Vigyázat
Elem
megjelenítve a diktafon kijelzőjén, majd csatlakoztassa le a
diktafont a számítógépről.
 Csúsztassa el az USB csúszókapcsolót a nyíl irányába, majd dugja
Kiválasztás
(/)
Ez a szimbólum az elemen, a készüléken vagy annak csomagolásán azt jelzi,
hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként.
Egyes elemeken, vagy azok csomagolásán ez a szimbólum együtt
szerepelhet a higany (Hg) vagy az ólom (Pb) vegyjelével akkor, ha az elem
0,0005%-nál több higanyt, vagy 0,004%-nál több ólmot tartalmaz.
Azáltal, hogy az elhasznált elemeket és készülékeket a kijelölt
gyűjtőhelyeken adja le, segít megelőzni a környezet és az emberi egészség
károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés
helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében.
Az olyan berendezéseknél alkalmazott elemeket, ahol biztonsági, üzemviteli,
illetve adatok megőrzése érdekében elengedhetetlen az energiaellátás
folyamatosságának biztosítása, csak az arra felkészült szerviz cserélheti azt
ki.
Beépített elem esetén, hogy biztosítható legyen az elem megfelelő
kezelése, a termék elhasználódásakor jutassa el azt, az arra kijelölt
elektromos és elektronikus hulladékgyűjtő helyre. Minden más elem esetén
kérjük, hogy tanulmányozza a készülékhez mellékelt útmutatót, hogy milyen
módon lehet az elemet biztonságosan eltávolítani a készülékből. Az elemet
a használt elemek gyűjtőhelyén adja le.
Az elem, vagy készülék újrahasznosítása érdekében további információért
forduljon a lakhelyén az illetékes hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz, vagy ahhoz
az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
 Győződjön meg róla, hogy az „Accessing” elem nincs
¼¼ A Sound Organizer telepítésekor jelentkezzen be egy rendszergazdai
jogosultságokkal rendelkező fiókba.
Electret kondenzátoros mikrofon ECM-CS3, ECM-TL3
Részek és kezelőszervek
A diktafonon lévő fájlokat és mappákat számítógépre másolhatja, hogy ott
tárolja őket.
A microSD kártyán tárolt felvett fájlok lejátszásához válassza a
„Folders” - „SD Card” ehetőséget.
 Nyomja meg a STOP gombot a felvétel leállításához.
Kiválasztás
(/)
A diktafon első bekapcsolásakor a „Configure Initial Settings”
(Kezdeti beállítások konfigurálása) képernyő jelenik meg a kijelzőn.
Ezután kiválaszthatja a kijelzés nyelvét, beállíthatja az órát, és be/ki
kapcsolhatja a hangjelzést.
Külön rendelhető kiegészítők
 Válassza ki a kívánt beállítási opciót.
A lejátszás megkezdődik.
Bevitel
•Diktafon (1)
•LR03 (AAA méret) alkáli elem (2)
•Kezelési útmutató (ez a lap)
•Jótállási jegy
•Sound Organizer 2 szoftveralkalmazás (a telepítőfájl a beépített
memóriában található, ahonnan a számítógépre telepítheti.)
beállítását.
majd nyomja meg a  gombot.
Ez a Kezelési útmutató a diktafonnal végezhető alapvető műveleteket
ismerteti.
A Súgóútmutató egy online kézikönyv.
Probléma esetén a Súgóútmutatóban talál további részleteket, műveleteket
és lehetséges megoldásokat.
http://rd1.sony.net/help/icd/p47/h_ce/
 Válassza ki azt a menüpontot, amelynek módosítani kívánja a
Fájlok másolása a diktafonról
számítógépre
Bevitel
Feleslegessé vált elemek, villamos és elektronikus
készülékek hulladékként való eltávolítása. (Használható
az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Üzemi hőmérséklet
5 °C ... 35°C
Üzemi páratartalom
25% ... 75%
Tárolási hőmérséklet
–10 °C ... +45 °C
Tárolási páratartalom
25% ... 75%
Kompatibilis memóriakártyák
4–32 GB kapacitású microSDHC kártyák
Megjegyzés
microSDXC kártyák nem kompatibilisek a diktafonnal.
*¹ A beépített memória kis része fájlkezelésre szolgál, ezért a felhasználó számára nem áll
rendelkezésre.
*² Ha a beépített memóriát a diktafonnal formázzák.
*³ Alapértelmezett beállítások a felvételi környezetekhez.
*⁴ A JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) szabványa
szerint mért érték.
*⁵ A diktafon használatának módjától függően az akkumulátor élettartama megrövidülhet.
*⁶ Hangszórókon keresztüli zenelejátszás esetén, 27-ös hangerőszint mellett.
Védjegyek
•A Microsoft, a Windows, a Windows Vista és a Windows Media a Microsoft
Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban
és/vagy más országokban.
•A Mac OS az Apple Inc. USA-ban és más országokban bejegyzett védjegye.
•Az MPEG Layer-3 audió kódolási technológiát és szabadalmakat a
Fraunhofer IIS és a Thomson engedélyezte.
•A microSD, a microSDHC és a microSDXC logók az SD-3C, LLC védjegyei.
Minden más védjegy és bejegyzett védjegy az illető tulajdonosok védjegye
vagy bejegyzett védjegye. Továbbá sem a „™”, sem a „®” jel nem szerepel
ebben az útmutatóban.
`
This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft
Corporation. Use or distribution of such technology outside of this product
is prohibited without a license from Microsoft or an authorized Microsoft
subsidiary.
A „Sound Organizer 2” az alábbi szoftvermodulokat használja:
Windows Media Format Runtime
Licenc
Megjegyzések a Licencről
A diktafonhoz olyan szoftverek vannak mellékelve, amelyek használatára a
szoftvertulajdonosok licencszerződései vonatkoznak. E szoftveralkalmazások szerzői
jogokkal rendelkező tulajdonosainak elvárásai alapján, kötelességünk tájékoztatni Önt a
következőkről. Kérjük, olvassa el a következőket.
A licencek (angol nyelven) megtalálhatók a diktafon belső memóriájában. Ha el akarja
olvasni a „LICENSE” mappában lévő licenceket, hozzon létre Mass Storage kapcsolatot a
diktafon és a számítógép között.
A felhasznált GNU GPL/LGPL szoftverről
A diktafonban GNU General Public License (Általános Nyilvános Licenc, a továbbiakban
„GPL”), illetve GNU Lesser General Public License (Könyvtári Általános Nyilvános Licenc, a
továbbiakban „LGPL”) programok találhatók.
Tájékoztatjuk, hogy Önnek joga van hozzáférni, megváltoztatni és terjeszteni ezeket
a szoftverprogramokat az adott GPL/LGPL feltételei mellett. A forráskód a weben van
közzétéve. A következő URL használható a letöltésükhöz.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Azt szeretnénk, ha nem keresne meg minket a forráskódok tartalmával kapcsolatban.
A licencek (angol nyelven) megtalálhatók a diktafon belső memóriájában. Ha el akarja
olvasni a „LICENSE” mappában lévő licenceket, hozzon létre Mass Storage kapcsolatot a
diktafon és a számítógép között.
© 2016 Sony Corporation
Download PDF

advertising