Sony | ICD-P320 | Sony ICD-P320 Használati útmutató

IC felvevő
Kezelési útmutató
A tulajdonos feljegyzései
A típusszám a hátoldalon, a gyártási szám az elemtartó belsejében található. Jegyezze fel a gyártási számot az alább található részen.
Hivatkozzon ezekre az adatokra minden esetben, amikor Sony kereskedőjével a termékkel kapcsolatban beszél.
Típusszám: ICD-P320
ICD-P320
Gyártási szám:
Információ
A termék forgalmazója semmilyen esetben nem tehető
felelőssé a bármilyen módon keletkező közvetlen, eseti illetve
áttételes meghibásodás miatt, és nem tehető felelőssé a termék
használatából illetve meghibásodásából adódó elveszett
adatokból és keletkező kiadások miatt.
• A felvétel vagy a lejátszás közben a készülék hálózati
adapter, fénycső vagy mobiltelefon közelében volt.
• A felvételhez használt mikrofon csatlakozódugója
szennyezett volt. Tisztítsa meg a csatlakozódugót.
• A fülhallgató/fejhallgató csatlakozódugója szennyezett.
Tisztítsa meg a csatlakozódugót.
A felvételi szint alacsony.
Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az Európai
Unió és egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
• A menü használatával állítsa a mikrofon érzékenységét
„H” (magas)-ra.
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket
ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük,
hogy az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le.
A feleslegessé vált termékének helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet
és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék
kezelés helyes módját.
Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.
A felvételi szint ingadozik (zene, stb.
felvételekor).
Hibaelhárítás
Mielőtt javítani vinné a készüléket, olvassa el a következő
fejezetet. Ha az alábbi sorok áttanulmányozása után a
hiba továbbra is fennáll, keresse fel a legközelebbi Sony
képviseletet.
A készülék nem működik.
• Az elemeket fordított polaritással helyezte be.
• Az elemek lemerültek.
• A gombok zárolva lettek a HOLD kapcsolóval. (Bármelyik
gomb megnyomásakor a „HOLD” felirat villog 3
másodpercig.)
Nem hallható hang a hangszóróból.
• Fülhallgatót vagy fejhallgatót csatlakoztatott a készülékhez.
• A hangerő teljesen le lett halkítva.
A „FULL” felirat látható, és nem lehet felvételt
elindítani.
• A készülék memóriája megtelt. Töröljön néhány felvételt.
• A kiválasztott mappában 99 felvétel található. Az új
felvételhez válasszon egy másik mappát, vagy töröljön
néhány felvételt.
Zaj hallható.
• Felvétel közben valamilyen tárgy, pl. az Ön ujja véletlenül
dörzsölte vagy karcolta a készülék burkolatát, és ez a zaj
hallható a rögzített anyagon.
2
A felvétel megszakadt.
• A VOR (hangra induló felvétel) funkció bekapcsolt.
Válassza a VOR funkció „OFF” (kikapcsolt) beállítását.
• A készülék automatikusan állítja be a felvételi szintet,
alkalmazkodva a felvett értekezlethez, stb. A készülék nem
alkalmas zenei események hangjának rögzítésére.
Az „--Y--M--D” vagy a „--:--” kijelzés jelenik meg.
• Nem állította be az órát.
Az „--Y--M--D” vagy a „--:--” kijelzés jelenik
meg a REC DATE (felvételi dátum) kijelzőn.
• Ha úgy vesz fel hangot, hogy az óra nincsen beállítva, a
felvétel dátuma és ideje a továbbiakban nem fog megjelenni.
A felvételt nem lehet kettéválasztani.
• A felvétel nem választható kétfelé, ha az egy olyan
mappában található, mely már 99 felvételt tartalmaz.
• Ha gyakran vág ketté felvételeket, előfordulhat, hogy a
készülék alkalmatlanná válik a feladat elvégzésére.
• A felvétel nem vágható el az első vagy az utolsó 1
másodpercen belül.
Nem képes a maximális felvételi időnek
megfelelő időtartamban felvételeket készíteni.
• Ha a felvételeket HQ, SP és LP módokban, vegyesen
készíti, a ténylegesen elérhető felvételi idő a HQ
üzemmódban elérhető maximális felvételi idő és az LP
módban elérhető maximális felvételi idő közé fog esni.
• Egy mappa maximum 99 felvételt tartalmazhat.
• Az IC felvételi rendszer korlátai miatt ez a készülék
minimális felvételi egységenként tud felvételeket
készíteni. Ha az egyes felvételek hossza nem egész számú
többszöröse a minimális felvételi egységnek, a fennmaradó
felvételi idő nagyobb mértékben csökken, mint a felvételek
teljes időtartama.
A készülék kijelzőjén kevesebb maradék
felvételi idő jelenik meg, mint ami a mellékelt
„Digital Voice Editor” programban látható.
• A készüléknek egy bizonyos memóriamennyiségre van
szüksége a működtetéshez. Az eltérés oka az, hogy ez a
mennyiség csökkenti a maradék felvételi időt.
A készülék nem megfelelően működik.
• Vegye ki, majd helyezze vissza az elemeket.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy javítás során a készülékben
tárolt felvételek törlődhetnek.
BKezdeti lépések
1. lépés: Az elemek behelyezése
1
Az elemek cseréje
Csúsztassa el, majd nyissa
fel az elemtartó fedelet.
Az elem aktuális energiaszintjét a
kijelzőn található ikon mutatja.
Ha a
, ikon villog, cserélje ki az
elemeket.
Ha a
, ikon villog, az elemek
lemerültek és a készülék hamarosan ki
fog kapcsolni.
Az elemek élettartama*
2
Ügyelve a megfelelő
polaritásra, helyezzen be két
LR03 (AAA méretű) alkáli
elemet, majd zárja le a fedelet.
Az elemek − pólusú végét
helyezze be először.
Ha az elemtartó fedele véletlenül leesne,
a fedelet az ábra szerint illessze vissza a
helyére.
Folyamatos használat mellett, HQ
üzemmódban kb. 11 óra felvétel/7,5 óra
lejátszás, SP és LP üzemmódban kb. 22
óra felvétel/11 óra lejátszás lehetséges.
* LR03 (AAA) Sony alkáli elemek
használata esetén
* A beépített hangszóró használatával,
közepes hangerő mellett
A készülék használatától függően az
elemek élettartama csökkenhet.
Megjegyzések
• A készülékben ne használjon mangán
elemet.
• Elemcsere esetén bekapcsoláskor a
kijelzőn az időbeállítás menüpontja
jelenik meg. Ebben az esetben, állítsa
be újra a dátumot és a pontos időt. A
korábban rögzített hangfelvételek és
időzített figyelmeztetők beállításai
azonban ilyenkor is megmaradnak.
• Elemcserekor mindkét elemet újakkal
helyettesítse.
• Ne töltsön fel szárazelemeket.
• Ha a készüléket hosszabb ideig
nem használja, távolítsa el belőle az
elemeket, hogy megelőzze az elem
szivárgásából vagy korróziójából
származó károkat.
• Az „ACCESS” üzenet megjelenésekor,
vagy ha az OPR jelző narancssárgán
villog, a készülék adatfeldolgozást
végez. Ez alatt ne vegye ki az
elemeket, ellenkező esetben a felvételei
megsérülhetnek.
Ha első alkalommal helyezi be az elemeket, vagy ha elemet cserél, a kijelzőn
az időbeállító képernyő jelenik meg. Olvassa el a 2. és 3. lépést a „2. lépés:
Órabeállítás” pontban és állítsa be az időt és a dátumot.
3
2. lépés: Az óra beállítása
Ha első alkalommal helyezi be az elemeket vagy elemet cserél, a kijelzőn az időbeállító képernyő jelenik meg. Ebben az esetben
kezdje a műveletet a 2. lépéssel.
1
Az időbeállító képernyő megjelenítése
1 Nyomja le a DISPLAY/MENU
gombot 1 másodpercnél hosszabb
ideig, amíg a „MODE” felirat meg
nem jelenik a kijelzőn.
A készülék menü üzemmódba lép.
2 Nyomja meg a –. vagy
a >+ gombot a „SET
DATE” (dátum beállítás)
opció megjelenítéséhez.
3 Nyomja meg a
NxPLAY/STOP gombot.
Az évnek megfelelő számjegy
villogni kezd.
2
A dátum beállítása
1 Nyomja meg a –. vagy a >+
gombot az évszámnak megfelelő
számjegy kiválasztásához.
1 Hasznos tudnivaló
2 Nyomja meg a Nx
PLAY/STOP gombot.
A hónapnak megfelelő
számjegy villogni kezd.
3 Először állítsa be a
hónapot, majd a napot, és
nyomja meg a NxPLAY/
STOP gombot.
Az óra számjegye kezd el villogni.
A 2006. év beállításához a „06Y”-nek kell megjelennie.
3
A pontos idő beállítása
1 Nyomja meg a –. vagy
a >+ gombot az órának
megfelelő számjegy
kiválasztásához.
2 Nyomja meg a Nx
PLAY/STOP gombot.
A percnek megfelelő számjegy
villogni kezd.
1 Hasznos tudnivaló
4
Ez a készülék nem rendelkezik ki/bekapcsoló
gombbal. A kijelző folyamatosan működik.
3 Állítsa be a percet.
4 A hangjelzés
megszólalásakor nyomja meg
a NxPLAY/STOP gombot.
A kijelző visszatér a „SET DATE”
képernyőre.
5 A menü módból való
kilépéshez nyomja meg
xSTOP gombot.
Ha a készüléket 3 másodpercen túl
nem működteti állj üzemmódban,
a kijelzőn a pontos idő jelenik
meg.
BAlapműveletek
Felvételek készítése
A négy mappa (A, B, C és D) mindegyikében 99 felvételt tárolhat. Mivel az
újonnan készült felvétel automatikusan az utolsó felvétel mögé kerül, a felvétel
kezdetekor nem kell megkeresnie az utolsó felvétel végét.
pl.
1. felvétel
2. felvétel
Legújabb felvétel
Üres hely
Megjegyzés
Hosszú időtartamú felvétel készítését megelőzően helyezzen be új elemeket, és
ellenőrizze a töltöttségi szint jelzőjét.
1
Válassza ki a felvételi módot.
2
Válassza ki a mappát.
3
Olvassa el „A felvételi mód kiválasztása” c. részt.
Olvassa el „A mappa kiválasztása” részt.
Felvételi mód
Az aktuális felvétel
száma
Számláló*
Memória telítettség
jelző
2 Beszéljen
a beépített
mikrofonba.
OPR jelző
(felvétel közben pirosan
világít)
* A kívánt kijelzés a
DISPLAY/MENU
gombbal választható
ki.
Felvétel alatt a zXREC/PAUSE gombot nem szükséges nyomva tartani.
4
A maximális felvételi idő
A maximális felvételi idő az összes
mappára vonatkozóan a következő. Egy
felvétel maximális ideje az adott mappa
maximális felvételi idejével egyenlő.
HQ*
7 ó. 20 p.
SP**
19 ó. 35 p.
LP***
32 ó. 10 p.
(ó.: óra, p.: perc)
* HQ: kiváló minőségű felvételi mód
(mono hang)
** SP: hagyományos lejátszásnak
megfelelő felvételi mód (mono hang)
*** LP: hosszúidejű lejátszásnak
megfelelő felvételi mód (mono hang)
Megjegyzések
Indítsa el a felvételt.
1 Nyomja meg a
zXREC/PAUSE gombot.
Megjegyzések a felvételről
Ha felvétel közben valamilyen tárgy, pl. az
Ön ujja véletlenül dörzsölte vagy karcolta
a készülék burkolatát, ez a zaj hallható
lesz a rögzített anyagon.
Állítsa meg a felvételt.
zXREC/PAUSE
NxPLAY/STOP
–.
(léptetés hátra)
Nyomja meg a xSTOP
gombot.
A készülék az aktuális felvétel
elejénél áll meg.
Ha a felvétel leállítása után nem vált mappát, a legközelebb készülő felvétel
ugyanebbe a mappába kerül.
• Ha a HQ módot választja, jobb hangminőségű
felvételeket készíthet. A felvételi mód
kiválasztásáról olvassa el „A felvételi mód
kiválasztása” c. részt.
• Hosszú időtartamú felvétel készítését
megelőzően ellenőrizze a töltöttségi szint
jelzőjét.
• A maximális felvételi idő és a maximálisan
rögzíthető felvételek száma a használat
módjától függően változhat.
• Ha a felvételeket HQ, SP és LP módokban,
vegyesen készíti, a ténylegesen elérhető
felvételi idő a HQ üzemmódban elérhető
maximális felvételi idő, és az LP módban
elérhető maximális felvételi idő közé fog esni.
• Az IC felvételi rendszer korlátai miatt ez
a készülék kb. 2 másodperces minimális
felvételi egységenként tud felvételeket
készíteni. Ebből adódóan a következő
jelenségek fordulhatnak elő:
– Ha egy felvétel rövidebb időtartamú, mint
a minimális felvételi egység, az akkor is
kb. 2 másodperces időtartamnak megfelelő
helyet foglal a memóriában, így a maradék
felvételi idő nagyobb mértékben csökken,
mint az aktuális felvétel időtartama.
– Ha a felvétel hosszabb, mint a minimális
felvételi egység, a maradék felvételi idő
nagyobb mértékben csökken, mint az
aktuális felvétel időtartama, ha a felvétel
hossza nem egész számú többszöröse a
minimális felvételi egységnek.
– Előfordulhat, hogy a számláló állásának
megfelelő (elhasznált felvételi idő) és a
maradék felvételi idő összege kisebb, mint
a készülék maximális felvételi ideje.
5
Feladat
Művelet
A memória
telítettségének kijelzése
a felvétel
szüneteltetése*
Nyomja meg a zXREC/PAUSE gombot.
A felvétel szüneteltetése közben az OPR jelző pirosan
villog, valamint a kijelzőn a „PAUSE” felirat villog.
Felvétel közben a lefoglalt
memóriaterület jelzője folyamatosan
növekszik.
a szüneteltetés
feloldása, a felvétel
folytatása
Nyomja meg a zXREC/PAUSE gombot.
A felvétel az adott ponttól folytatódik.
(Ha a felvétel szüneteltetése után le akarja állítani a
felvételt, nyomja meg a xSTOP gombot.)
az aktuális felvétel
visszahallgatása
Állítsa le a felvételt a x gombbal, majd nyomja meg a
NxPLAY/STOP gombot.
az aktuális
felvétel azonnali
visszahallgatása
Felvétel közben nyomja meg a NxPLAY/STOP
gombot.
keresés visszafelé,
felvétel közben
(gyorskeresés hátra)
Hangfelvétel közben vagy annak szüneteltetésekor tartsa
lenyomva a –. gombot. A hangfelvétel megáll, és a
rögzített felvétel gyors lejátszása közben visszakeresheti
a kívánt részt. A gomb felengedését követően a lejátszás
az adott ponttól elindul.
a mikrofon
érzékenységének
beállítása
A mikrofon érzékenységének beállítása a menüből
érhető el. Olvassa el „A mikrofon érzékenységének
beállítása” c. részt.
H (magas): felvételkészítés értekezleten vagy egy
csendes és/vagy tágas helyen.
L (alacsony): felvételkészítés diktáláskor vagy zajos
helyen.
* Ha kb. egy óráig szünetelteti a felvételt, a készülék automatikusan feloldja a
szüneteltetést és állj üzemmódba kapcsol.
A mappa kiválasztása
1
Nyomja le a DISPLAY/MENU gombot 1
másodpercnél hosszabb ideig, amíg a „MODE”
felirat meg nem jelenik a kijelzőn.
2
Nyomja meg a –. vagy a >+ gombot a
„FOLDER” (mappa) opció kiválasztásához, majd
nyomja meg a NxPLAY/STOP gombot.
3
Nyomja meg a –. vagy a >+ gombot a
használni kívánt mappa kiválasztásához, majd
nyomja meg a NxPLAY/STOP gombot.
Aktuális mappa
4
6
A menüből való kilépéshez nyomja meg a
xSTOP gombot.
A memória hamarosan
megtelik.
Villog
Abban az esetben, ha a maradék felvételi
idő 5 perc alá csökken, a jelző utolsó
szegmense villogni kezd. Ha a maradék
felvételi idő kijelzési módot használja,
a maradék felvételi idő kijelzése szintén
villogni kezd az 1 perc maradék felvételi
idő elérésekor.
A memória betelésekor a felvétel
automatikusan leáll és a „FULL” felirat
kezd el villogni a kijelzőn egy hangjelzés
kíséretével. A felvétel folytatásához
töröljön néhány korábbi felvételt.
Megjegyzések
• Ha a memória betelt és megnyomja
a zXREC/PAUSE gombot, a
„FULL” (megtelt) felirat kezd el
villogni egy hangjelzés kíséretében.
A felvételkészítés újraindítása előtt
töröljön néhány felvételt.
• Ha a 99. felvétel rögzítése után
megnyomja a zXREC/PAUSE
gombot, a „FULL” (megtelt) felirat
kezd el villogni egy hangjelzés
kíséretében. Válasszon egy másik
mappát, vagy töröljön néhány felvételt.
Hang hatására
automatikusan elinduló
felvétel
— Korszerű VOR funkció
Ha a VOR (hangra induló felvétel)
funkcióhoz az ON (be) beállítást állítja
be a menüben, a felvétel automatikusan
elindul, ha a készülék hangot észlel.
(A „VOR” felirat megjelenik a
kijelzőn.)
Ha a készülék nem érzékel hangot, a
felvétel szünetel. (A „VOR PAUSE”
(VOR szünet) felirat villog a kijelzőn.)
A mikrofon érzékenységének
beállítása
1 Nyomja le a DISPLAY/MENU gombot 1
Megjegyzés
A VOR funkcióra az összes környezeti
hang befolyással van. A menü
segítségével állítsa „H” (magas) vagy
„L” (alacsony) állásba a mikrofon
érzékenységét. Ha nem elégedett a
felvétellel a mikrofon érzékenységének
beállítása után, vagy ha különösen fontos
felvételt készült, válassza az OFF (ki)
beállítást a VOR funkcióhoz.
másodpercnél hosszabb ideig, amíg a „MODE”
felirat meg nem jelenik a kijelzőn.
2
Nyomja meg a –. vagy a >+ gombot a
„SENS” (érzékenység) opció kiválasztásához,
majd nyomja meg a NxPLAY/STOP gombot.
3
Nyomja meg a –. vagy a >+ gombot a
„H” (magas érzékenység) vagy a „L” (alacsony
érzékenység) beállítás kiválasztásához, majd
nyomja meg a NxPLAY/STOP gombot.
4
A menüből való kilépéshez nyomja meg a
xSTOP gombot.
Felvételek lejátszása
Ha egy korábban rögzített felvételt kíván lejátszani, kezdje a műveletet az 1. lépéstől.
Ha az aktuálisan befejezett felvételt kívánja lejátszani, kezdje a műveletet a 3.
lépéstől.
1
2
Válassza ki a mappát.
Olvassa el „A mappa kiválasztása” c. részt.
Válassza ki a felvétel számát.
Nyomja meg a
–. vagy a >+
gombot a kívánt
felvétel számának
megjelenítéséhez.
–.: a kisebb
számmal rendelkező
felvételekhez
>+: a nagyobb
számmal
rendelkező
felvételekhez
A kiválasztott felvétel
száma
A mappában
található
felvételek
száma
Számláló*
Felvételek ismételt
lejátszása
— Ismételt lejátszás
Lejátszás közben tartsa lenyomva a
NxPLAY/STOP gombot több mint
egy másodpercig.
A kijelzőn a „ ” ikon jelenik meg
és a kiválasztott felvétel ismételten
lesz lejátszva. A normál lejátszásba
való visszatéréshez nyomja meg újra a
NxPLAY/STOP gombot. A lejátszás
megállításához nyomja meg a xSTOP
gombot.
A mappában található
összes felvétel folyamatos
lejátszása
— Folyamatos lejátszás
A folyamatos lejátszási módot a
menü CONT pontjából érheti el. Ha a
CONT opcióhoz az ON (be) beállítást
választja, a készülék folytatólagosan
lejátssza a mappában található összes
üzenetet.
* A kijelzés a DISPLAY/MENU gombbal kiválasztott módon jelenik meg (olvassa el a
később található információkat).
7
3
Indítsa el a lejátszást.
1 Nyomja meg a
NxPLAY/STOP gombot.
i (fülhallgató) aljzat
OPR jelző
(lejátszás közben zölden
világít.)
2 Állítsa be a
hangerőt a (VOL)
hangerőszabályzóval.
Számláló (vagy a
kiválasztott kijelzési
mód)
xSTOP
A felvétel lejátszása után a készülék a következő felvétel elejénél áll meg. Ha
bekapcsolta a folyamatos lejátszási funkciót („ON” beállítás, olvassa el a később
leírtakat), a készülék az adott mappában található összes felvétel lejátszása után áll meg.
Ha a lejátszott felvétel az utolsó volt a mappában, a készülék ennek az elején áll meg.
Ha egyedül szeretné visszahallgatni a felvételeket
Csatlakoztasson egy fülhallgatót vagy egy fejhallgatót (nem tartozék) a i
(fülhallgató) aljzathoz. A beépített hangszóró automatikusan kikapcsol. Ha a
megszólaló hang zajos, tisztítsa meg a fejhallgató csatlakozódugóját.
Egyéb műveletek
Feladat
Művelet
megállítás adott
pozícióban
Nyomja meg a NxPLAY/STOP vagy a xSTOP.
gombot.
A lejátszás folytatásához nyomja meg újra a
NxPLAY/STOP gombot.
visszatérés az aktuális Nyomja meg a –.gombot egyszer.*
felvétel elejére
ugrás a következő
felvételre.
Nyomja meg a >+ gombot egyszer.*
visszatérés az
előző felvételekre/
ugrás a következő
felvételekre
Nyomja meg ismételten a –. vagy a > + gombot.
(Állj üzemmódban, a felvételek folyamatos átugrásához
tartsa lenyomva a gombokat.)
* Ezek a műveletek akkor érhetőek el, ha az EASY-S (egyszerűsített keresés) funkció ki
van kapcsolva.
8
Lejátszás közbeni keresés
előre- és hátrafelé
— Folyamatos lejátszás
(Keresés előre- és hátrafelé)
Előrefelé kereséshez, lejátszás közben
tartsa lenyomva a >+ gombot, majd
engedje el annál a pontnál, ahonnan a
lejátszást folytatni kívánja.
Hátrafelé kereséshez, lejátszás közben
tartsa lenyomva a –. gombot, majd
engedje el annál a pontnál, ahonnan a
lejátszást folytatni kívánja.
Ha lenyomva tartja a >+ vagy a –.
gombot, a keresés sebessége növekszik.
A gyorskeresés első 7 másodpercében
a gyorsított lejátszás hangja hallható.
Nagyobb sebesség melletti keresésénél a
lejátszás hangja nem hallható.
Előre- és hátrafelé történő keresés közben
a számláló látható, függetlenül a kijelzési
mód aktuális beállításaitól.
1 Hasznos tudnivaló
Ha gyorsított lejátszás közben eléri az
utolsó felvétel végét, az „END” (vége)
felirat villan fel ötször. (Hang nem
hallható.) Ha lenyomva tartja a –.
gombot, miközben az „END” felirat villog,
a felvétel gyorsítva lesz lejátszva. A gomb
elengedésekor normál lejátszás indul el,
attól a ponttól, ahol a gombot elengedte.
Amikor az „END” felirat befejezte a
villogást, és az OPR jelző kikapcsol, a
készülék megáll az utolsó felvétel elejénél.
Ha az utolsó felvétel időtartama hosszú,
és a lejátszást egy későbbi résztől kívánja
elindítani, tartsa lenyomva a >+ gombot,
majd a felvétel végére érve, nyomja meg a
–. gombot az „END” felirat villogása
közben, így könnyebben megtalálhatja a
keresett részt.
(Ha ugyanezt a feladatot akarja végrehajtani
az utolsót megelőző felvételekkel
kapcsolatban, lépjen a következő üzenet
elejére, majd indítsa el a lejátszást
visszafelé, a keresett pont eléréséig.)
Egy adott felvételrészlet
gyors megkeresése (Easy
Search)
Amikor az EASY-S menüponthoz az
„ON” beállítást választja, a >+ gomb
megnyomásával kb. 10 másodpercnyi
részt ugorhat át. Ez a funkció hasznos
lehet, ha egy hosszabb felvételben kíván
megtalálni egy adott részletet. (Az
„EASY-S” felirat megjelenik a kijelzőn.)
Felvételek törlése
A felvételeket egyesével vagy az egy mappában található összes üzenetet egyszerre
is törölheti. Felhívjuk a figyelmét, hogy a törölt üzenetek nem állíthatóak vissza.
Felvételek törlése egyenként
Ha töröl egy felvételt, a fennmaradó felvételek egy hellyel előrébb lépnek és új
sorszámot kapnak, tehát nem keletkezik üres hely a felvételek között.
Törlés előtt
1. felvétel
2. felvétel
3. felvétel
4. felvétel
5. felvétel
A 3. felvétel törlése
Törlés után
1. felvétel
2. felvétel
3. felvétel
4. felvétel
A fennmaradó felvételek új sorszámot kapnak.
1 A törölni kívánt felvétel lejátszása
A törlésből való
kilépéshez
közben nyomja meg az ERASE gombot,
vagy nyomja le a gombot több mint
egy másodpercig állj üzemmódban.
Ezután egy hangjelzés hallható, majd a
felvétel száma és az „ERASE” (törlés)
felirat villog a kijelzőn, miközben a
készülék 10-szer lejátssza a felvételt.
A 2-es lépés előtt nyomja meg a
xSTOP gombot.
A további felvételek
törléséhez
Ismételje meg az 1-es és a 2-es
lépést.
2 A felvétel lejátszása közben nyomja
meg az ERASE gombot.
A készülék törli a felvételt, és a sorban
következő üzenetek új sorszámot kapnak.
(Például ha törli a 3. felvételt, a 4. felvétel
a továbbiakban 3. felvételként szerepel. A
törlés befejeztével a készülék a következő
felvétel elejénél áll meg.)
A felvétel részleges
törléséhez
Először bontsa két részre a felvételt,
majd a lépéseket követve törölje ki a
fölösleges felvételt.
A mappában található összes felvétel törlése
Ha töröl egy felvételt, a fennmaradó felvételek egy hellyel előrébb lépnek és új
sorszámot kapnak, tehát nem keletkezik üres hely a felvételek között.
pl.
A mappa
B mappa
1. felvétel 2. felvétel 3. felvétel
Üres hely
1 Válassza ki
a törölni kívánt
mappát a
DISPLAY/MENU
gombbal.
(Olvassa el
„A mappa
kiválasztása” c.
részt.)
Üres hely
1. felvétel 2. felvétel
3. felvétel
1. felvétel 2. felvétel
3. felvétel
A törlésből való
kilépéshez
A 3-as lépés előtt nyomja meg a
xSTOP gombot.
2 A xSTOP gomb nyomva tartása
mellett nyomja meg az ERASE
gombot, több mint
1 másodpercig.
A kijelzőn az „ALL
ERASE” felirat villog
10 másodpercig.
3 A felirat villogása
közben nyomja
meg az ERASE
gombot.
9
Részegységek és kezelőszervek
Fő egység
MIC (beépített mikrofon)
i (fülhallgató) aljzat
(mikrofon) aljzat
Kijelző
DISPLAY/MENU
DIVIDE
xSTOP
zXREC(felvétel)/PAUSE (szünet)
OPR (működés) jelző
ERASE (törlés)
VOL (hangerőszabályzó)*
HOLD
NxPLAY/STOP (BEVITEL)**
–.(léptetés hátra/gyorskeresés hátra)/>+
(léptetés előre/gyorskeresés előre) (KIVÁLASZTÁS)
Hangszóró
* A hangerőszabályzó mellet egy tapintópont található, mely a
hangerő növelésének irányát jelzi.
** A gombon egy tapintópont található.
Kijelző
Maradék elemkapacitás kijelzése
Mappaazonosító
Felvételi mód kijelzése
Mikrofon érzékenység
Figyelmeztető jelzés
A kiválasztott felvétel száma
REC DATE (felvételi dátum)
kijelzés
REMAIN (maradék) jelzés
Memória telítettség jelző
REC (felvétel) kijelzés
Ismételt lejátszás kijelzése
EASY-S (egyszerűsített keresés)
kijelzés
A mappában található felvételek száma/
Menü kijelzés/Számláló/Hátralevő idő
kijelzése/Felvételi dátum kijelzése/
Aktuális idő kijelzése/Felvételek
Hátlap
USB aljzat
Elemtartó fedél
A csuklószíj (nem tartozék)
rögzítési helye
10
Felvételek kiegészítése
Ha az „OVER” opciót választotta a menüben
Egy kiválasztott ponttól kezdve felülírhatja a korábban
rögzített felvételt. A felvétel kiválasztott pontja utáni rész
törlődik.
Kiegészítő felvételek beállításai
A felülírás kezdete
BKülönféle felvételi lehetőségek
A gyári beállítás szerint nem folytathat egy korábban
rögzített felvételt, elkerülendő a véletlen törlés lehetőségét.
Ha folytatni kíván egy korábban rögzített felvételt, vagy
felül akarja írni annak egy részletét, módosítsa a REC-OP
menüpont beállítását a következők szerint.
1
2
4. felvétel
3. felvétel
A 3. felvétel törölt
része
3. felvétel
4. felvétel
A 3. felvétel felülírt része
Nyomja le a DISPLAY/MENU
gombot 1 másodpercnél hosszabb
ideig, amíg a „MODE” felirat meg
nem jelenik a kijelzőn.
1
Nyomja meg a –. vagy a
>+ gombot a „REC-OP” opció
kiválasztásához, majd nyomja
meg a NxPLAY/STOP gombot.
Nyomja le több mint 1
másodpercig a zXREC/PAUSE
gombot lejátszás közben.
Megjelenik a „REC” kijelzés. Az
„ADD” vagy az „OVER” felirat
villog, és a készülék szünetelteti a
felvételt.
Megjelenik a kiegészítő felvétel
képernyő.
2
3
Nyomja meg a –. vagy
a >+ gombokat az „ON”
beállítás kiválasztásához, majd
nyomja meg a NxPLAY/STOP
gombot.
A beállítás érvénybe lép.
Az „ADD” vagy „OVER”
feliratok villogása közben
nyomja meg újra a zXREC/
PAUSE gombot.
Az OPR jelző pirosan kezd világítani. A kiegészítő
vagy felülíró felvétel elkezdődik.
3
4
Nyomja meg a –. vagy a
>+ gombokat az „ADD”
vagy az „OVER” beállítás
kiválasztásához, majd nyomja
meg a NxPLAY/STOP gombot.
A felvétel leállításához nyomja meg a
xSTOP gombot.
Megjegyzések
• Nem tud felvételrészletet hozzáadni az aktuális felvételhez, ha
ehhez nem áll rendelkezésre elegendő memóriakapacitás.
• A kiegészítő vagy felülírt felvételrészlet felvételi módja (HQ, SP
vagy LP) megegyezik az eredeti felvétel felvételi módjával.
• ADD: kiegészíthet egy korábban
rögzített felvételt.
• OVER: felülírhatja egy korábban
rögzített felvétel végét.
5
A menüből való kilépéshez nyomja
meg a xSTOP gombot.
A felvétel-kiegészítés letiltása
A 3. lépésben válassza az „OFF” beállítást, majd nyomja meg
a NxPLAY/STOP gombot.
Felvétel hozzáadása egy korábban
rögzített felvételhez
Hozzáadhat egy újabb felvételt a lejátszott felvételhez.
Ha az „ADD” opciót választotta a menüben
A beszúrt hangfelvétel az aktuális felvétel után foglal helyet,
a felvétel részeként.
A 3. felvétel
lejátszása
közben
A felvétel
beszúrása
után
3. felvétel
3. felvétel
4. felvétel
4. felvétel
Beszúrt felvétel
11
Felvétel külső mikrofonról vagy
egyéb eszközről
1
Csatlakoztasson egy „plug-in-power”
típusú mikrofont vagy egyéb berendezést
a készülék (mikrofon) aljzatához.
Ha külső mikrofonról készít felvételt
3,5 mm-es (mono) csatlakozódugó
(mikrofon)
Külső mikrofon
(nem tartozék)
Amikor külső mikrofont csatlakoztat, a beépített mikrofon
automatikusan kikapcsol. Ha „plug-in-power” típusú
mikrofont csatlakoztat, a tápfeszültséget automatikusan az IC
felvevő szolgáltatja.
Ha egyéb eszközről készít felvételt
(mikrofon) 3,5 mm-es (mono) csatlakozódugó
EAR, EARPHONE,
v vagy REC
Audio
OUT 3,5 mmcsatlakozókábel
es (sztereó
osztóellenállással
vagy mono)
(nem tartozék)
csatlakozódugó
Magnó, TV, rádió, stb.
2
A felvételek készítéséhez kövesse a
„Felvételek készítése” c. rész lépéseit.
Megjegyzések
• Győződjön meg róla, hogy a csatlakozódugók biztosan
illeszkednek-e.
• Javasoljuk, hogy készítsen próbafelvételt, mellyel ellenőrizheti a
csatlakoztatásokat és a hangerőszintet.
• Ha nem Sony berendezést csatlakoztat, olvassa el a használati
útmutatót.
BEgyéb funkciók
Felvétel két részre osztása
Felvétel vagy lejátszás közben kettéválaszthatja felvételeket.
A különválasztott felvétel új sorszámot kap. A felvétel
elválasztásával könnyedén meghatározhatja a helyet, ahonnan
később a lejátszást kívánja elindítani, ha hosszabb felvételt
készít, pl. egy értekezleten.
A felvételeket mindaddig kettéoszthatja, amíg a mappában
található felvételek száma el nem éri a 99-et.
Felvétel vagy lejátszás közben nyomja meg
a DIVIDE gombot annál a pontnál, ahol a
felvételt ketté kívánja osztani.
• Ha felvétel közben nyomja meg a
DIVIDE gombot:
A készülék egy új felvételi számot
rendel ahhoz a ponthoz, ahol a gombot
megnyomta. Az új felvételi szám és a
„DIVIDE” felirat háromszor felvillan. A
felvétel két részre válik, de a felvételek
lejátszásakor nem érzékelhető megakadás.
1. felvétel 2. felvétel
3. felvétel
A felvétel két részre lett osztva
A felvétel folytatódik
1 Hasznos tudnivaló
A felvételt a felvétel szüneteltetése közben is ketté lehet osztani.
• Ha lejátszás közben nyomja meg a DIVIDE gombot:
A felvétel két részre oszlik, attól a
ponttól, ahol a gombot megnyomta. 3
másodpercig az új felvételi szám és a
„DIVIDE” felirat villog. A következő
felvételek száma eggyel nő.
1. felvétel
2. felvétel
3. felvétel
A felvétel két részre lett osztva
1. felvétel
2. felvétel
3. felvétel
4. felvétel
A felvételek száma eggyel nő.
A leválasztott felvétel meghallgatása
Csupán meg kell nyomnia a –. vagy a >+ gombot
a felvétel számának megjelenítéséhez, mivel a kettéosztott
felvételek is rendelkeznek sorszámmal.
1 A kettéosztott felvételek folyamatos lejátszása
Válassza az ON (be) beállítást a CONT opcióhoz. A beállítást
„A mappában található összes felvétel folyamatos lejátszása” c.
részben leírtak szerint végezze.
Megjegyzések
12
• Ha a mappában már 99 felvétel található, a felvételeket nem
lehet kettéosztani. Ebben az esetben a felvételek szétválasztása
előtt csökkentse a felvételek számát 98-ra vagy kevesebbre,
a fölösleges felvételek törlésével, vagy helyezzen át néhány
felvételt egy másik mappába.
• Ha egy figyelmeztető jelzés-beállítással ellátott felvételt választ ketté,
a figyelmeztető jelzés-beállítás csak a kettéválasztott felvétel első
részére vonatkozóan marad érvényben.
• A felvétel nem választható ketté az első vagy az utolsó 1
másodpercen belül.
• Ha többszörösen vág ketté egy felvételt, előfordulhat, hogy a
készülék alkalmatlanná válik a feladat elvégzésére.
• A kettéválasztott felvételek nem fűzhetők újra egybe az IC felvevő
segítségével. A kettéválasztott felvételek összefűzéséhez használja a
mellékelt szoftvert.
Felvételek áthelyezése egy másik
mappába — Áthelyezés funkció
Felvétel lejátszása egy
meghatározott időpontban,
hangjelzés kíséretében
Megszólaltathat egy időzített hangjelzést és elindíthatja egy
felvétel lejátszását egy előre meghatározott időpontban. Ha
a 6. lépésben a „B-ONLY” opciót választja, a lejátszás nem
indul el, csak a hangjelzés szólal meg.
1
Válassza ki a mappát (olvassa
el „A mappa kiválasztása” c.
részt) és válassza ki a felvételt,
amelyet figyelmeztetésként
kíván megszólaltatni.
2
Lépjen be az időzített hangjelzés
beállítási üzemmódba.
A felvételek áthelyezhetőek egy másik mappába.
Példa: az A mappában található 3. felvétel áthelyezése a C mappába.
1
Állj üzemmódban válassza ki
az áthelyezni kívánt felvételt.
2
Nyomja le 1 másodpercnél
hosszabb ideig a DISPLAY/
MENU gombot a „MODE”
megjelenéséig.
3
Nyomja meg a –.
vagy a >+ gombot a
„MOVE” (áthelyezés) opció
kiválasztásához, majd nyomja
meg a NxPLAY/STOP
gombot.
A célmappa azonosítója villogni kezd.
4
5
A –. vagy a >+ gomb
megnyomásával válassza ki
a mappát, ahová áthelyezni
kívánja a felvételt (ebben az
esetben a C mappát).
Nyomja meg a NxPLAY/
STOP gombot.
A felvétel át lett helyezve a
célmappába.
6
A menüből való kilépéshez
nyomja meg a xSTOP gombot.
Az áthelyezés megszakításához
Az 5. lépés előtt nyomja meg a xSTOP gombot.
1 Nyomja le a DISPLAY/MENU
gombot 1 másodpercnél
hosszabb ideig, a „MODE”
felirat megjelenéséig.
2 Nyomja meg a –.
vagy a >+ gombot
az „ALARM OFF” opció
kiválasztásához.
(Ha az időzített hangjelzés már
be van állítva a kiválasztott
felvételhez, az „ALARM ON”
felirat jelenik meg. Ha nem kívánja
megváltoztatni a beállításokat, a
menüből való kilépéshez nyomja
meg a xSTOP gombot.)
Megjegyzés
Az „ALARM OFF” (vagy „ON”) felirat nem jelenik
meg a kijelzőn, és így az időzített hangjelzés nem
állítható be, ha az óra nincs beállítva, vagy ha a
kiválasztott mappa nem tartalmaz felvételt.
3 Nyomja meg a NxPLAY/STOP
gombot.
Az „OFF” felirat villogni kezd.
4 Nyomja meg a –. vagy
a >+ gombot az „ON”
beállítás kiválasztásához.
Az „ON” felirat kezd villogni.
5 Nyomja meg a NxPLAY/
STOP gombot.
A „DATE” (dátum) felirat kezd
villogni.
Megjegyzés
Az áthelyezési művelet nem egy másolatot hoz létre a másik
mappában. Ha egy üzenetet áthelyez egy másik mappába, az
eredeti mappában található felvétel törlődik.
13
3
Állítsa be az időzített
hangjelzés dátumát.
Ha egy meghatározott napon kívánja
lejátszani a felvételt
(a felvétel az adott napon, az adott időben minden
évben lejátszásra kerül, amíg a felvételt le nem törli)
6
1 Nyomja meg a –. vagy
a >+ gombot hogy
kiválassza, az időzített
hangjelzés lejátssza-e a
felvételt a figyelmeztető
jelzés után („B-PLAY”)
vagy csak a figyelmeztető
jelzés szólaljon-e meg („BONLY”).
1 Nyomja meg a NxPLAY/STOP
gombot a „DATE” felirat
villogása közben.
Az év számjegye kezd villogni.
2 Nyomja meg a –. vagy
a >+ gombot az év
beállításához, majd nyomja
meg a NxPLAY/STOP gombot.
A hónap számjegye kezd villogni.
3 Nyomja meg a –. vagy
a >+ gombot a hónap
beállításához, majd nyomja
meg a NxPLAY/STOP gombot.
A nap számjegye kezd villogni.
4 Nyomja meg a –. vagy
a >+ gombot a nap
beállításához.
Ha hetente egyszer kívánja
lejátszani a felvétel
Nyomja meg a –. vagy a
>+ gombot a hét napjának
kiválasztásához.
Ha minden nap ugyanabban
az időpontban kívánja
lejátszani a felvétel
Nyomja meg a –.
vagy a >+ gombot a
„DAILY” (naponta) opció
kiválasztásához.
4
5
Nyomja meg a NxPLAY/STOP
gombot.
Az óra számjegye kezd villogni.
Állítsa be az időzített hangjelzés
pontos idejét.
1 Nyomja meg a –. vagy
a >+ gombot az óra
beállításához, majd nyomja
meg a NxPLAY/STOP gombot.
A percek számjegyei kezdenek villogni.
14
2 Nyomja meg a –. vagy
a >+ gombot a perc
beállításához, majd nyomja
meg a NxPLAY/STOP gombot.
A „B-PLAY” felirat jelenik meg a
kijelzőn.
Válassza ki, hogy az időzített
hangjelzés milyen hangot
használjon.
2 Nyomja meg a NxPLAY/
STOP gombot.
Az „ALARM ON” felirat jelenik
meg.
7
A menüből való kilépéshez
nyomja meg a xSTOP gombot.
Ha olyan felvételt választ ki, melyhez időzített hangjelzést
állított be, a kijelzőn a „,” ikon jelenik meg.
A beállított időpontban megszólal a figyelmeztető hangjelzés,
mely kb. 10 másodpercig hallható, majd elindul a kiválasztott
felvétel lejátszása. (Ha a „B-ONLY” opciót választotta, csak a
figyelmeztető hangjelzés szólal meg.)
A lejátszás közben az „ALARM” felirat villog a kijelzőn.
A lejátszás befejezése után a készülék automatikusan az adott
felvétel elejénél áll meg.
Ha újra meg kívánja hallgatni a felvételt
Nyomja meg a NxPLAY/STOP gombot. A felvétel
lejátszása újra elindul.
Az időzített hangjelzés leállítása a
lejátszás elindulása előtt
Nyomja meg a xSTOP gombot a figyelmeztető hangjelzés
közben. A leállítás abban az esetben is lehetséges, ha a HOLD
funkció aktív.
Megjegyzések
• Az időzített hangjelzés nem állítható be, ha az óra nincs
beállítva, vagy ha a kiválasztott mappa nem tartalmaz felvételt
(A DISPLAY/MENU gomb megnyomásakor a készülék nem lép
be az időzített hangjelzés beállító módba. Lásd 2. lépés.)
• Ha időzítést próbál meg beállítani egy felvételhez egy olyan
időpontra, melyhez korábban már beállított egy másik felvételt,
„PRE SET” üzenet jelenik meg a kijelzőn, megelőzendő az új
beállítást.
• Ha a beállított időpontban éppen egy másik időzített lejátszás
folyik, az éppen lejátszott felvétel leáll és helyette az új felvétel
lejátszása indul el.
• Ha az időzítési időpontban éppen felvételt készít, a felvétel
befejezése után a figyelmezető hangjelzés szólal meg, mintegy
10 másodpercen át, majd elindul a lejátszás. Az időzítés
időpontjában a „,“ikon villog.
• Ha felvétel közben több időzítési időpont lép érvénybe, csak az
első felvétel kerül lejátszásra.
• Ha az időzítés azalatt lép érvénybe miközben Ön a menüben
végez műveleteket, a figyelmeztető jelzés megszólal, és a
készülék kilép a menüből.
• Ha kitörli a felvételt, melyhez időzített hangjelzést állított be, az
időzített hangjelzés törlődik.
• Ha kettéoszt egy időzített hangjelzéssel jelölt felvételt, a
lejátszás annál a pontnál áll le, ahol a felvételt kettéválasztotta.
• A lejátszás hangereje beállítható a VOL hangerőszabályzóval.
• Ha az időzítési időpontban éppen egy felvételt töröl, csak a
törlés befejeztével szólal meg a figyelmeztető hangjelzés (10
másodpercig) és indul el a lejátszás.
• Az időzített hangjelzés a lejátszás befejeztével is érvényben
marad. Az időzített hangjelzés érvénytelenítéséről olvassa el a
következő részt.
Az időzített hangjelzés érvénytelenítése
vagy módosítása
1 Válassza ki a felvételt, melyhez időzített lejátszást
állított be, majd a menübe való belépéshez nyomja le 1
másodpercnél hosszabb ideig a DISPLAY/MENU gombot.
2 Nyomja meg a –. vagy a >+ gombot az „ALARM
ON” opció kiválasztásához.
3 Nyomja meg a NxPLAY/STOP gombot, az „ON”
villogni kezd.
4 Az időzített hangjelzés érvénytelenítéséhez:
nyomja meg a –. vagy a >+ gombot. Amikor az
„OFF” villog, nyomja meg a NxPLAY/STOP gombot.
Az időzített hangjelzés módosításához: nyomja
meg a NxPLAY/STOP gombot. Amikor az időzítés
dátuma kijelzésre kerül, kövesse a „Felvétel lejátszása egy
meghatározott időpontban, hangjelzés kíséretében” c. rész
3–5. pontjait.
5 A menüből való kilépéshez nyomja meg a xSTOP
gombot.
Védelem a véletlenszerű
műveletek ellen
— HOLD funkció
Csúsztassa a HOLD kapcsolót „ON” (be) állásba. A kijelzőn
háromszor felvillan a „HOLD” felirat, jelezve, hogy a
gombok zárolva lettek.
Ha a HOLD funkciót állj üzemmódban kapcsolja be, a
„HOLD” felirat villogása után az összes kijelzés eltűnik.
HOLD
A HOLD funkció kikapcsolása
Csúsztassa a HOLD kapcsolót az „OFF” állásba.
Megjegyzés
Ha a HOLD funkciót aktiválja felvételkészítés közben, a felvétel
leállításához előbb ki kell kapcsolni a HOLD funkciót.
1 Hasznos tudnivaló
Az időzített hangjelzés lejátszását akkor is ki lehet kapcsolni, ha a
HOLD funkció aktív. A figyelmeztető hangjelzés vagy a lejátszás
megállításához nyomja meg a xSTOP gombot.
A kijelzés módjának kiválasztása
Kiválaszthatja az állj-, felvételi- és lejátszási üzemmódok
kijelzési módját
A DISPLAY/MENU gomb minden egyes megnyomására, a
kijelzési módja a következők szerint változik:
1 A pontos idő kijelzése
Ha 3 másodpercen túl nem működteti a
készüléket állj üzemmódban, a kijelző a pontos
időt mutatja, függetlenül a kijelzési mód
beállításaitól.
B
Számláló:
A felvétel eltelt lejátszási/
felvételi ideje
m
Hátralevő idő (REMAIN):
Lejátszási üzemmódban: a
felvétel lejátszásából hátralévő
idő kijelzése. Állj és felvételi
üzemmódban: a rendelkezésre
álló felvételi idő kijelzése.
m
Felvétel dátuma (REC
DATE)*:
Az aktuális felvétel készítésének
dátuma.
m
Felvétel időpontja (REC
DATE)**:
A felvétel készítésének pontos
ideje.
* Ha a felvétel készítésekor az óra nem volt beállítva, a
„--Y--M--D” kijelzés látható.
** Ha a felvétel készítésekor az óra nem volt beállítva, a
„--:--” kijelzés látható.
15
A műveleti hangjelzés
kikapcsolása
3
Nyomja meg a –. vagy
a >+ gombot a „HQ”,
„SP” vagy az „LP” felvételi
mód kiválasztásához, majd
nyomja meg a NxPLAY/STOP
gombot.
A beállítás befejeződött.
4
A menüből való kilépéshez
nyomja meg a xSTOP gombot.
BEEP ON: hangjelzés hallható a műveletek bevitelekor.
BEEP OFF: nem hallható hangjelzés, kivéve az időzítéseket
és a figyelmeztető hangjelzéseket
1
Nyomja le 1 másodpercnél
hosszabb ideig a DISPLAY/
MENU gombot a „MODE”
felirat megjelenéséig.
2
Nyomja meg a –. vagy
a >+ gombot a „BEEP
ON” (vagy „OFF”) opció
kiválasztásához, majd nyomja
meg a NxPLAY/STOP
gombot.
Az „ON” (vagy „OFF”) felirat kezd villogni.
3
Nyomja meg a –. gombot
az „ON” vagy az „OFF” opció
kiválasztásához, majd nyomja
meg a NxPLAY/STOP
gombot.
A beállítás befejeződött.
4
A menüből való kilépéshez
nyomja meg a xSTOP gombot.
A felvételi mód kiválasztása
Az új beállítás lép érvénybe és
a kijelzés visszatér a normál
állapotba.
Ha 3 másodpercen túl nem
működteti a készüléket, a kijelző a
pontos időt és a kiválasztott felvételi
módot mutatja.
A mappában található összes
felvétel folyamatos lejátszása
CONT ON:
az egyes mappákban található összes felvételt
folyamatosan játszhatja le.
CONT OFF: a lejátszás az egyes felvételek végén leáll.
1
Nyomja le 1 másodpercnél
hosszabb ideig a DISPLAY/
MENU gombot a „MODE”
felirat megjelenéséig.
2
Nyomja meg a –. vagy
a >+ gombot a „CONT”
felirat megjelenítéséhez, majd
nyomja meg a NxPLAY/STOP
gombot.
Az „OFF” (vagy az „ON”) felirat kezd villogni.
3
Nyomja meg a –. vagy
a >+ gombot az „ON”
vagy az „OFF” beállítás
kiválasztásához, majd nyomja
meg a NxPLAY/STOP
gombot.
A beállítás befejeződött.
4
A menüből való kilépéshez
nyomja meg a xSTOP gombot.
HQ: kiváló minőségű felvételeket készíthet (mono hang)
SP: jó hangminőségű felvételek készítéséhez (mono hang)
LP: hosszabb idejű felvételeket készíthet (mono hang)
1
Nyomja le 1 másodpercnél
hosszabb ideig a DISPLAY/
MENU gombot a „MODE”
felirat megjelenéséig.
2
Győződjön meg róla, hogy a
„MODE” felirat megjelent-e a
kijelzőn, majd nyomja meg a
NxPLAY/STOP gombot.
A „HQ (vagy SP, LP)” felirat
kezd villogni.
16
Az OPR (működés) jelző (LED)
kikapcsolása
Felvétel vagy lejátszás közben az OPR (működés) jelző
világít vagy villog. Beállíthatja, hogy az OPR jelző legyen
kikapcsolva működés közben.
1
Nyomja le 1 másodpercnél
hosszabb ideig a DISPLAY/MENU
gombot a „MODE” felirat
megjelenéséig.
2
Nyomja meg a –. vagy a
>+ gombot a „LED” felirat
megjelenítéséhez, majd nyomja
meg a NxPLAY/STOP gombot.
Az „ON” (vagy az „OFF”) felirat kezd
villogni.
3
4
Nyomja meg a –. vagy a
>+ gombot az „OFF” beállítás
kiválasztásához, majd nyomja
meg a NxPLAY/STOP gombot.
A beállítás befejeződött.
A menüből való kilépéshez
nyomja meg a xSTOP gombot.
A „Digital Voice Editor”
(Digitális hangszerkesztő)
program használata
Ha az IC felvevő készülékét a mellékelt USB kábel
segítségével a számítógéphez csatlakoztatja, a „Digital Voice
Editor” program használatával a következő műveleteket
végezheti el:
• Az IC felvevőn tárolt felvételeket a számítógép
merevlemezére mentheti.
• A számítógépen tárolt felvételeket átmásolhatja az IC
felvevőre.
• A felvételeket lejátszhatja, illetve szerkesztheti a
számítógépen.
• Hangos elektronikus leveleket küldhet a MAPI e-mail
program segítségével.
A részletekről olvassa el a mellékelt „Digital Voice Editor 2”
program kezelési útmutatóját.
Csatlakoztatás
Az IC felvevő
USB aljzatába
A számítógép
Mellékelt
USB aljzatába
csatlakozókábel
Óvintézkedések
Áramellátás
• A készüléket csak 3 V-os egyenárammal működtesse.
Használjon két darab LR03 (AAA) alkáli elemet.
Biztonság
• Ne használja a készüléket kerékpározás vagy bármilyen
gépjármű vezetése közben.
Kezelés
• Ne hagyja a készüléket hőt sugárzó berendezések
közelében valamint közvetlen napfénynek kitett helyeken.
Ne tegye ki a készüléket pornak vagy erős mechanikai
hatásnak.
• Ha bármilyen szilárd tárgy vagy folyadék kerülne a
készülék belsejébe, vegye ki az elemeket, és vizsgáltassa
meg egy szakemberrel a további használatot megelőzően.
Zaj
• Ha a készüléket váltóáramú áramforrás, fénycső vagy
mobiltelefon közelében helyezi el, előfordulhat, hogy
lejátszás vagy felvétel közben zaj keletkezik.
• Zaj keletkezhet a felvett anyagon, ha felvétel közben
valamilyen tárgy, pl. az ön ujja véletlenül dörzsölte vagy
karcolta a készülék burkolatát.
Karbantartás
• A külső burkolat tisztításához használjon vízzel enyhén
megnedvesített puha rongyot. Ne használjon alkoholt,
benzint vagy hígítót.
Ha bármilyen kérdése vagy problémája van a készülékkel
kapcsolatban, keresse fel a legközelebbi Sony képviseletet.
Javaslat a biztonsági mentésekkel
kapcsolatban
A véletlen műveletekből vagy az IC felvevő
meghibásodásokból adódó adatvesztés kockázatának
csökkentése érdekében javasoljuk, hogy készítsen
biztonsági másolatot hanganyagairól magnókazettára
vagy egyéb adathordozóra.
17
Minőségtanúsítás
Előfordulhat, hogy az Ön kereskedőjénél nem szerezhető be
az összes, itt felsorolt kiegészítő. Ebben az esetben kérjen
részletesebb információkat.
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a Sony ICD-P320 típusú
IC felvevő az IpM-BkM. 2/1984. (III. 10.) számú együttes
rendeletben előírtak szerint megfelel a következő műszaki
jellemzőknek.
A modell és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül
változhatnak.
Adathordozó
Beépített 64 MB-os memória, mono felvétel
Felvételi idő
HQ: 7 óra 20 perc
SP: 19 óra 35 perc
LP: 32 óra 10 perc
Frekvenciatartomány
HQ:
260–6800 Hz
SP/LP: 220–3400 Hz
Hangszóró
kb. 2,8 cm átmérőjű
Leadott teljesítmény
250 mW
Bemenet/Kimenet
• Fülhallgató aljzat (3,5 mm-es csatlakozóaljzat)
8–300 Ω-os fül/fejhallgatókhoz
• Mikrofon aljzat (3,5 mm-es csatlakozóaljzat,
mono)
„Plug-in-power”, saját áramforrást nem igénylő
típus
Minimális bemenő jelszint 0,6 mV
3 kΩ-os vagy alacsonyabb impedanciájú
mikrofon
• USB aljzat
Áramforrás
2 db LR03 (AAA) alkáli elem: 3 V, egyenáram
Méretek (szé/ma/mé) (kinyúló alkatrészek és kezelőszervek
nélkül)
34,6 × 109,5 × 18,0 mm
Tömeg (elemekkel együtt)
68 g
Tartozékok
Kezelési útmutató (az IC felvevőhöz (1 db))/a
szoftverhez (1 db)
LR03 (AAA) alkáli elem (2 db) (csak az Egyesült
Államokban és Kanadában)
Fejhallgató (1 db) (kivéve az Egyesült
Államokban, Kanadában és Európában)
Hordtasak (1 db) (kivéve az Egyesült Államokban,
Kanadában és Európában)
USB csatlakozókábel (1 db)
Szoftver (CD-ROM) (1 db)
Külön megvásárolható tartozékok
Elektrét kondenzátormikrofon ECM-DM5P,
ECM-CZ10, ECM-Z60, ECM-TL1 (telefonról
történő felvételhez)
Audio csatlakozóvezeték RK-G64HG/
RK-G69HG (kivéve Európában)
Aktív hangsugárzó SRS-T88, SRS-T80
18
zst23075
19
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje
háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére
kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem
követi a hulladék kezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért
forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az
üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Download PDF