Sony | ICD-UX560 | Sony ICD-UX560 UX560 digitális diktafon, UX sorozat Használati útmutató

HU
Diktafon
•Fájdalmat érezhet a fülében, ha a fejhallgatót olyan környezetben
használja, ahol nagyon száraz a levegő. Ez nem a fejhallgató
meghibásodása miatt van így, hanem az Ön testében összegyűlt
elektrosztatikus töltés miatt. Az elektrosztatikus feltöltődés mértékét
csökkentheti, ha természetes szálból készült ruházatot visel, ami
megakadályozza az elektrosztatikus feltöltődést.
Próbálja ki új diktafonját!
Töltés
Felvétel
Kezelési útmutató
A HOME menü elemei a következő sorrendben jelennek meg.
Beépített mikrofonok
Music
Recorded
Files
Record
Settings
Return to
XX*
*Az Ön által jelenleg használt funkció itt látható: „XX”.
 Válassza ki a kívánt funkciót az alábbiak közül:
STOP
Kiválaszthatja és lejátszhatja a számítógépről
importált fájlok valamelyikét.
Zenefájl helyének meghatározásához válassza ki
az „All Songs” (Összes dal), „Albums” (Albumok),
„Artists” (Előadók) vagy „Folders” (Mappák) elemet.
Music
REC/PAUSE
Recorded Files
 Töltse fel a diktafont.
Csúsztassa el a nyíl irányába a diktafon hátulján lévő USB-csatlakozó
csúszókarját, majd dugja az USB-csatlakozót egy bekapcsolt
számítógép USB-portjába.
Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, az akkumulátorjelzőn a
” jelzés jelenik meg.
„  Válassza le a diktafont.
Ellenőrizze, hogy a működésjelző nem világít-e. Ezután olvassa el a
Súgóútmutatóban a diktafon biztonságos eltávolítására vonatkozó
részt.
¼¼
•A diktafon használatának megkezdése előtt győződjön meg róla, hogy a
POWER•HOLD kapcsoló a középső pontnak megfelelő helyzetben van.
•Az OPTION menü „Scene Select” pontja segítségével minden egyes
szituációhoz kiválaszthatja a megfelelő felvételi környezetet.
 Ujjaival állítsa be a diktafon beépített mikrofonjainak 1.
Fordítsa úgy a diktafont, hogy a beépített mikrofonok a
rögzíteni kívánt hangforrás irányába álljanak.
 Nyomja meg a REC/PAUSE gombot.
A felvétel során a csúcsszintmérők látszanak, hogy segítségükkel
beállíthassa a felvételi szintet ().
Úgy állítsa be a beépített mikrofonok irányát, a hangforrástól
mért távolságot, illetve a mikrofonok érzékenységét, hogy a
felvételi szintek –12 dB körüli értékűek maradjanak. Ez az optimális
tartományba esik, amint a fenti ábra mutatja.
4-573-935-12(1)
Megjelenítheti a Settings (Beállítások) menü
képernyőjét, és módosíthatja a diktafon különféle
beállításait.
Settings
Visszaléphet a HOME menü képernyőjének
megjelenítése előtt megjelenített képernyőre.
* Az Ön által jelenleg használt funkció itt látható:
„XX”.
¼¼ Nyomja meg a STOP gombot a HOME menübe lépés előtt megjelenített
képernyőre történő visszalépéshez.
Bekapcsolás
ICD-UX560
Megjelenítheti a felvétel-készenléti képernyőt, majd
elindíthatja a felvételt.
Record
Return to XX*
A felvétel elindul, és a felvételjelző vörösen világít.
Kiválaszthatja és lejátszhatja a diktafonnal felvett
fájlok valamelyikét.
Egy felvett fájl helyének meghatározásához válassza
ki a „Latest Recording” (Legutóbbi felvétel), „Search
by REC Date” (Felvétel dátuma szerinti keresés),
„Search by REC Scene” (Felvételi környezet szerinti
keresés) vagy „Folders” (Mappák) elemet.
Az OPTION menü használata
Először a „Please Wait” (Kérem, várjon) felirat, majd a felvételkészenléti képernyő jelenik meg.
Ez a Kezelési útmutató a diktafonnal végezhető alapvető műveleteket
ismerteti.
A Súgóútmutató egy online kézikönyv.
Probléma esetén a Súgóútmutatóban talál további részleteket, műveleteket
és lehetséges megoldásokat.
http://rd1.sony.net/help/icd/u56/h_ce/
OPTION
A véletlen műveletek megelőzéséhez (HOLD)
Csúsztassa a POWER•HOLD kapcsolót a „HOLD” jelzés irányába.
 Válassza ki a kívánt funkciót a HOME menüből, majd nyomja meg
az OPTION gombot.
VOLUME –/+
(hangerő –/+)
Bevitel
¼¼ A diktafon HOLD funkciójának kikapcsolásához csúsztassa a POWER•HOLD
kapcsolót középre.
BACK/HOME
Kezdeti beállítások
 Válassza ki azt a menüpontot, amelynek módosítani kívánja a
beállítását.
 Válassza ki a „ HOME menüből.
Recorded Files” (Felvett fájlok) elemet a
 Válassza ki a „Latest Recording” (Legutóbbi felvétel), „Search
Kiválasztás
(/)
Ellenőrizze a mellékelt tételeket
Külön rendelhető kiegészítők
•ECM-CS3, ECM-TL3 elektrét kondenzátormikrofon
•AC-UD20 USB AC adapter
Megjegyzés
Bevitel
Bevitel
Visszahallgatás
Kiválasztás
(///)
•Diktafon (1)
•Hordtáska (1)
•Kezelési útmutató (ez a lap)
•Jótállási jegy
•Sound Organizer 2 szoftveralkalmazás (a telepítőfájl a beépített
memóriában található, ahonnan a számítógépre telepítheti.)
Kiválasztás
(/)
A felvétel leállítása után nyomja meg a  gombot az imént
rögzített fájl lejátszásához.
Csúsztassa a POWER•HOLD kapcsolót a „POWER” irányába és tartsa ott,
amíg meg nem jelenik a kijelzés.
Az áramellátás kikapcsolásához csúsztassa a POWER•HOLD kapcsolót a
„POWER” jelzés irányába, és tartsa ott, amíg meg nem jelenik a „Power
Off” kijelzés.
by REC Date” (Felvétel dátuma szerinti keresés), „Search
by REC Scene” (Felvételi környezet szerinti keresés) vagy
„Folders” (Mappák) elemet.
 Válassza ki a kívánt fájlt.
A lejátszás megkezdődik, és a műveletjelző zölden világít.
 Válassza ki a kívánt beállítási opciót.
 A kezdeti beállítások elindításához válasza ki a „Yes” (Igen)
pontot.
Országtól vagy térségtől függően nem minden modell vagy külön rendelhető
kiegészítő kapható.
Részek és kezelőszervek
 Válassza ki a kijelzés nyelvét.
A következő nyelveket választhatja:
Deutsch (német), English* (angol), Español (spanyol), Français
(francia), Italiano (olasz), Русский (orosz), Türkçe (török)
Sávjel hozzáadása
Lehetősége van sávjelet hozzáadni bármely ponthoz, ahol később ketté
akar vágni egy fájlt, vagy amelyet a lejátszás során azonosítani akar.
Minden egyes fájlhoz legfeljebb 98 sávjelet adhat.
A felvétel során törölheti is a sávjeleket.
 A diktafon számítógéphez csatlakoztatásához kövesse a „Töltés”
 Állítsa be az aktuális évet, hónapot, napot, órát és percet.
 Csatlakoztassa le a diktafont a számítógépről.
A Sound Organizer 2 szoftver telepítése
Telepítse a Sound Organizer szoftvert a számítógépre.
A Sound Organizer segítségével fájlokat cserélhet a diktafon és a
számítógép között.
A zenei CD-kről és egyéb adathordozókról a számítógépre importált dalok,
az MP3 és egyéb audiofájlok is lejátszhatók és átvihetők a diktafonra.
•A Sound Organizer csak Windows-számítógépekkel kompatibilis. Nem
kompatibilis Mac számítógéppel.
•Ez a diktafon csak a Sound Organizer 2 szoftverrel kompatibilis.
•Ha a beépített memóriát formázza, a rajta tárolt összes adat törlődik. (A Sound
Organizer szoftver is törlődik.)
* Alapértelmezett beállítás
Kiválasztás
(/)
¼¼ A Sound Organizer telepítésekor jelentkezzen be egy rendszergazdai
jogosultságokkal rendelkező fiókba.
Bevitel
 A diktafon számítógéphez csatlakoztatásához kövesse a „Töltés”
szakaszban található utasításokat.
 Győződjön meg róla, hogy a számítógép sikeresen észlelte a
OPTION
¼¼ Az előző órabeállítási elemre történő visszalépéshez nyomja meg a
BACK/HOME gombot.
 Válassza ki a „Next” (Következő) pontot.
Ha törölt egy fájlt, azt nem lehet visszaállítani.
 Válassza ki azt a fájlt, amelyet törölni kíván a felvett fájlok
listájáról, vagy játssza le a törölni kívánt fájlt.
 Válassza ki a „Delete a File” (Fájl törlése) pontot az OPTION
menüben.
*¹A  (lejátszás/bevitel) gombon, a VOLUME –/+ (hangerő –/+) gombon és a  (mikrofon)
aljzaton érintésérzékeny pont található. A diktafon működtetése során használja az
érintésérzékeny pontot viszonyítási pontként.
*² Ha a POWER•HOLD kapcsolót „POWER” állásba csúsztatja, és legalább 8 másodpercig
ebben a helyzetben tartja, akkor a diktafon újraindul. A részletes utasításokat lásd a
Súgóútmutatóban.
kattintson kétszer az [IC RECORDER] (Diktafon) – [FOR WINDOWS]
(Windows-hoz) pontra.
 Kattintson kétszer a [SoundOrganizer_V2001] (vagy
[SoundOrganizer_V2001.exe]) elemre.
Kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.
[I accept the terms in the license agreement] (Elfogadom a
licencszerződés feltételeit) pontot, majd kattintson a [Next]
(Tovább) gombra.
az „OFF” (Ki) pontot válassza.
A kezdeti beállítások befejezése után a befejezést jelző üzenet,
majd a HOME menü képernyője jelenik meg.
 Amikor megjelenik a [Setup Type] (Beállítás típusa) ablak, válassza
Megjelenik a „Delete?” (Törlés?) felirat, és a készülék megerősítés
céljából lejátssza a kiválasztott fájlt.
 Válassza ki a „Yes” (Igen) pontot.
ki a [Standard] (Standard) vagy a [Custom] (Egyedi) pontot, majd
kattintson a [Next] (Tovább) gombra.
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és a [Custom] (Egyedi)
pont kiválasztása esetén adja meg a telepítési beállításokat.
 Amikor a [Ready to Install the Program] (A program telepítésére
készen áll) ablak jelenik meg, kattintson az [Install] (Telepítés)
gombra.
Megjegyzések
•Ha a következő lépést nem hajtja végre 30 másodpercen belül, akkor
a kijelző kikapcsol. A kijelző bekapcsolásához és a kezdeti beállítások
folytatásához nyomja meg a BACK/HOME gombot.
•Később bármikor módosíthatja a kezdeti beállítások bármely elemét. A
részletes utasításokat lásd a Súgóútmutatóban.
A diktafon kijelzőjén a „Connecting” (Csatlakozás) kijelzés látható,
amikor a diktafon számítógéphez csatlakozik.
 Fogadja el a licencszerződés feltételeit; ehhez válassza ki az
 A hangjelzés bekapcsolásához az „ON” (Be), kikapcsolásához
Műveletjelző
Beépített mikrofonok (sztereó) (bal)
Beépített mikrofonok (sztereó) (jobb)
Kijelző
REC/PAUSE (felvétel/szünet) gomb
STOP gomb
Vezérlőgomb ( DPC (Digital Pitch Control = digitális hangmagasságA-B (A-B megismétlése),  (visszaugrás/
szabályozás), 
visszatekerés),  (előreugrás/előretekerés))
 (lejátszás/bevitel) gomb*¹
BACK/HOME gomb
T-MARK (sávjel) gomb
OPTION gomb
Pánthoz szolgáló nyílás (a diktafonhoz nincs mellékelve pánt)
Beépített hangszóró
USB-csatlakozó fedele (az USB-csatlakozó a fedél mögött található,
behúzott állapotban)
 (fejhallgató) aljzat
 (mikrofon) aljzat*¹
POWER•HOLD kapcsoló*²
VOLUME –/+ (hangerő –/+) gomb*¹
USB-csatlakozó csúszókarja
Nyílás fedele
microSD kártya nyílása (a kártyanyílás a fedél alatt található)
diktafont.
 Lépjen a [Start] menübe, kattintson a [Számítógép] pontra, majd
Megjegyzés
A CE jelölés érvényessége csak azokra az országokra korlátozódik,
amelyekben azt a törvény megköveteli, elsősorban az EEA (Európai
Gazdasági Térség) országaiban.
Feleslegessé vált elemek, villamos és elektronikus
készülékek hulladékként való eltávolítása. (Használható
az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen, a készüléken vagy annak csomagolásán azt jelzi,
hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként.
Egyes elemeken, vagy azok csomagolásán ez a szimbólum együtt
szerepelhet a higany (Hg) vagy az ólom (Pb) vegyjelével akkor, ha az elem
0,0005%-nál több higanyt, vagy 0,004%-nál több ólmot tartalmaz.
Azáltal, hogy az elhasznált elemeket és készülékeket a kijelölt
gyűjtőhelyeken adja le, segít megelőzni a környezet és az emberi egészség
károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés
helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében.
Az olyan berendezéseknél alkalmazott elemeket, ahol biztonsági, üzemviteli,
illetve adatok megőrzése érdekében elengedhetetlen az energiaellátás
folyamatosságának biztosítása, csak az arra felkészült szerviz cserélheti azt
ki.
Beépített elem esetén, hogy biztosítható legyen az elem megfelelő
kezelése, a termék elhasználódásakor jutassa el azt, az arra kijelölt
elektromos és elektronikus hulladékgyűjtő helyre. Minden más elem esetén
kérjük, hogy tanulmányozza a készülékhez mellékelt útmutatót, hogy milyen
módon lehet az elemet biztonságosan eltávolítani a készülékből. Az elemet
a használt elemek gyűjtőhelyén adja le.
Az elem, vagy készülék újrahasznosítása érdekében további információért
forduljon a lakhelyén az illetékes hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz, vagy ahhoz
az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Műszaki adatok
4 GB (körülbelül 3,20 GB = 3 435 973 837 bájt)
Maximális felvételi idő (beépített memória)
LPCM 44.1 kHz/16 bit
5 óra 20 perc
MP3 192 kbps*³
39 óra 45 perc
MP3 128 kbps
59 óra 35 perc
MP3 48 kbps (MONO)
159 óra
Megjegyzés
Hosszú időn át tartó, folyamatos felvétel készítéséhez USB AC adapterre lehet
szüksége (nincs mellékelve). Az akkumulátor élettartamára vonatkozó részleteket
lásd Az akkumulátor élettartama c. részben.
A jelen részben közölt maximális felvételi idő csak tájékoztató jellegű.
Az akkumulátor élettartama (beépített újratölthető lítiumionakkumulátor) (JEITA)*⁴*⁵
Lejátszás a
beépített
hangszórókkal*6
Lejátszás a
fejhallgatóval
LPCM 44.1 kHz/16 bit Kb. 23 óra
Kb. 5 óra
Kb. 30 óra
MP3 192 kbps
Kb. 5 óra
Kb. 45 óra
Felvétel
Kb. 27 óra
Méretek (szél./mag./mély.) (kivéve a kiálló részeket és a
kezelőszerveket) (JEITA)*⁴
Kb. 36,6 mm x 101,5 mm x 10,5 mm .
Tömeg (JEITA)*⁴
Kb. 52 g
Hőmérséklet/páratartalom
Üzemi hőmérséklet
5 °C ... 35°C
Üzemi páratartalom
25% ... 75%
Tárolási hőmérséklet
–10 °C ... +45 °C
Tárolási páratartalom
25% ... 75%
Kompatibilis memóriakártyák
•4–32 GB kapacitású microSDHC kártyák
•legalább 64 GB kapacitású microSDXC kártyák
*¹ A beépített memória kis része fájlkezelésre szolgál, ezért a felhasználó számára nem áll
rendelkezésre.
*² Ha a beépített memóriát a diktafonnal formázzák.
*³ Alapértelmezett beállítások a felvételi környezetekhez.
*⁴ A JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) szabványa
szerint mért érték.
*⁵ A diktafon használatának módjától függően az akkumulátor élettartama megrövidülhet.
*⁶ Hangszórókon keresztüli zenelejátszás esetén, 27-ös hangerőszint mellett.
Védjegyek
•A Microsoft, a Windows, a Windows Vista és a Windows Media a Microsoft
Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban
és/vagy más országokban.
•A Mac OS az Apple Inc. USA-ban és más országokban bejegyzett védjegye.
•Az MPEG Layer-3 audió kódolási technológiát és szabadalmakat a
Fraunhofer IIS és a Thomson engedélyezte.
•A microSD, a microSDHC és a microSDXC logók az SD-3C, LLC védjegyei.
Megkezdődik a telepítés.
A „Please Wait” (Kérem, várjon) felirat jelenik meg, és a kiválasztott
fájl törléséig megjelenítve marad.
Sound Organizer sikeresen telepítve lett.) ablak megjelenik, jelölje
be a [Launch Sound Organizer Now] (Sound Organizer indítása
most) jelölőnégyzetet, majd kattintson a [Finish] (Befejezés)
gombra.
A HOME menü használata
A HOME menü sokféle művelethez használható, például egy felvett fájl
helyének azonosításához és lejátszásához vagy a diktafon beállításainak
módosításához.
Kiválasztás
(/)
Bevitel
BACK/HOME
 Nyomja meg és tartsa lenyomva a BACK/HOME gombot.
Megjelenik a HOME menü képernyője.
Minden más védjegy és bejegyzett védjegy az illető tulajdonosok védjegye
vagy bejegyzett védjegye. Továbbá sem a „™”, sem a „®” jel nem szerepel
ebben a Súgóútmutatóban.
This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft
Corporation. Use or distribution of such technology outside of this product
is prohibited without a license from Microsoft or an authorized Microsoft
subsidiary.
Óvintézkedések
A „Sound Organizer 2” az alábbi szoftvermodulokat használja:
Windows Media Format Runtime
Áramellátás
A készüléket csak 3,7 V DC feszültségen működtesse a beépített, újratölthető
lítiumion-akkumulátorral.
Licenc
Biztonság
Ne használja a készüléket vezetés, kerékpározás vagy bármilyen gépjármű
működtetése közben.
A kijelző automatikusan kikapcsol
¼¼ Lehetősége van a kijelző kikapcsolásának megakadályozására,
illetve más intervallum kiválasztására az időzítő alapbeállítása
helyett. Nyomja meg és tartsa lenyomva a BACK/HOME gombot,
válassza ki a „ Settings” (Beállítások) – „Common Settings”
(Általános beállítások) – „Screen Off Timer” (Kijelző kikapcsolásának
időzítése) elemet, majd válassza ki a „No Auto Screen Off” (Ne
kapcsoljon ki automatikusan a kijelző), „15sec” (15 másodperc),
„30sec” (30 másodperc), „1min” (1 perc), „3min” (3 perc) vagy „5min”
(5 perc) lehetőséget.
A halláskárosodás megelőzése érdekében ne hallgasson felvételeket hosszú
ideig nagy hangerő mellett.
 Amikor a [Sound Organizer has been installed successfully.] (A
Megjegyzés
A Sound Organizer telepítése után lehet, hogy újra kell indítania a
számítógépet.
Az akkumulátor kímélése érdekében a diktafon „Screen Off Timer”
(Kijelző kikapcsolásának időzítése) beállítása alapértelmezésben
„30sec” (30 másodperc). Ha 30 másodpercig nem nyúl a
diktafonhoz, akkor a kijelző kikapcsol, de a diktafonon továbbra
is bármilyen gombműveletet végre lehet hajtani. A kijelző
visszakapcsolásához nyomja meg a BACK/HOME gombot.
Megjegyzés a vásárlók számára: a következő információk csak az
EU irányelveit alkalmazó országokban értékesített készülékekre
vonatkoznak
Gyártó: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokió, 108-0075 Japán
Európai uniós termékbiztonság: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium
A maximális rögzítési idő az összes mappára a következő.
Megjegyzések
Törlés
Ne tegye ki az akkumulátorokat (akkumulátorcsomagot vagy beszerelt
akkumulátorokat) túlzott hőnek, például napsütésnek, tűznek vagy hasonló
hatásnak hosszú ideig.
A diktafonon lévő fájlokat és mappákat számítógépre másolhatja, hogy ott
tárolja őket.
CARD” (Memóriakártya) helyről a számítógép helyi lemezére
másolni kívánt fájlokat, mappákat.
 A lejátszás leállításához nyomja meg a STOP gombot.
FIGYELEM!
Kapacitás (a felhasználó számára elérhető kapacitás*¹*²)
 Húzza és ejtse az „IC RECORDER” (Diktafon) vagy a „MEMORY
 A hangerőt a VOLUME –/+ gombokkal állíthatja be.
Ha bármilyen kérdése vagy problémája van a készülékkel kapcsolatban,
vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony kereskedővel.
Fájlok másolása a diktafonról
számítógépre
szakaszban található utasításokat.
A diktafon első bekapcsolásakor a „Configure Initial Settings”
(Kezdeti beállítások konfigurálása) képernyő jelenik meg a kijelzőn.
Ezután kiválaszthatja a kijelzés nyelvét, beállíthatja az órát, és be/ki
kapcsolhatja a hangjelzést.
Karbantartás
A burkolat tisztítására használjon puha, vízzel enyhén megnedvesített
kendőt. Ezután száraz puha kendővel törölje le a burkolatot. Ne használjon
alkoholt, benzint és hígítót.
Az OPTION menü segítségével különféle funkciókat hajthat végre, egyebek
között módosíthatja a diktafon beállításait.
A rendelkezésre álló elemek az adott szituációtól függenek.
 A felvétel leállításához nyomja meg a STOP gombot.
Olvassa el a Súgóútmutatót
Zaj
•Zajt hallhat, ha a diktafont váltakozó áramú áramforrás, fénycső vagy
mobiltelefon közelébe helyezi a felvétel vagy a lejátszás közben.
•Zajt is rögzíthet a készülék, ha egy tárgy, például az ujja, véletlenül
megdörzsöli vagy megkarcolja a diktafont felvétel közben.
Kezelés
•Ne hagyja a készüléket hőforrások közelében, sem olyan helyen, ahol
közvetlen napfény, nagy mennyiségű por vagy erős mechanikai hatás
érheti.
•Ha valamilyen szilárd tárgy vagy folyadék kerül a készülékbe, ellenőriztesse
szakemberrel, mielőtt tovább használná.
•A diktafon használata közben ügyeljen arra, hogy betartsa az alábbi
óvintézkedéseket, nehogy elgörbüljön a készülékház, vagy meghibásodjon
a diktafon.
––Ne üljön le a diktafonnal a farzsebében.
––Ne tegye a diktafont a táskájába úgy, hogy fejhallgató/fülhallgató kábele
a készülék köré van tekerve, majd a táskát erős ütésnek teszi ki.
•Vigyázzon, nehogy víz fröccsenjen a készülékre. A készülék nem vízálló.
Különösképpen az alábbi helyzetekben legyen óvatos:
––Amikor a készülék a zsebében van, és pl. a fürdőszobába megy.
Amikor lehajol, a készülék kicsúszhat a zsebéből, és a vízbe eshet.
––Ha a készüléket olyan környezetben használja, ahol esőnek, hónak vagy
párának lehet kitéve.
––Olyan helyzetekben, amikor leizzadhat. Ha nedves kézzel érinti meg a
készüléket, vagy izzadsággal telített ruházat zsebébe teszi azt, a készülék
vizes lehet.
•A készüléket nagy hangerővel használva halláskárosodást szenvedhet.
Forgalombiztonsági okokból járművezetés vagy kerékpározás közben ne
használja a készüléket.
Megjegyzések a Licencről
A diktafonhoz olyan szoftverek vannak mellékelve, amelyek használatára a
szoftvertulajdonosok licencszerződései vonatkoznak. E szoftveralkalmazások szerzői
jogokkal rendelkező tulajdonosainak elvárásai alapján, kötelességünk tájékoztatni Önt a
következőkről. Kérjük, olvassa el a következőket.
A licencek (angol nyelven) megtalálhatók a diktafon belső memóriájában. Ha el akarja
olvasni a „LICENSE” mappában lévő licenceket, hozzon létre Mass Storage kapcsolatot a
diktafon és a számítógép között.
A felhasznált GNU GPL/LGPL szoftverről
A diktafonban GNU General Public License (Általános Nyilvános Licenc, a továbbiakban
„GPL”), illetve GNU Lesser General Public License (Könyvtári Általános Nyilvános Licenc, a
továbbiakban „LGPL”) programok találhatók.
Tájékoztatjuk, hogy Önnek joga van hozzáférni, megváltoztatni és terjeszteni ezeket
a szoftverprogramokat az adott GPL/LGPL feltételei mellett. A forráskód a weben van
közzétéve. A következő URL használható a letöltésükhöz.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Azt szeretnénk, ha nem keresne meg minket a forráskódok tartalmával kapcsolatban.
A licencek (angol nyelven) megtalálhatók a diktafon belső memóriájában. Ha el akarja
olvasni a „LICENSE” mappában lévő licenceket, hozzon létre Mass Storage kapcsolatot a
diktafon és a számítógép között.
© 2015 Sony Corporation
Download PDF

advertising