Sony | ICD-PX312 | Sony ICD-PX312 PX312 2 GB digitális diktafon memóriakártya-nyílással Használati útmutató

4-267-068-62(1)
IC Recorder
Használati utasítás
Üzembe helyezés
Alapvető műveletek
Egyéb rögzítési műveletek
Egyéb lejátszási műveletek
Fájlok szerkesztése
FM-rádió hallgatása
A menü funkció
A számítógép használata
Kiegészítő információk
Hibaelhárítás
ICD-PX312/PX312F
A halláskárosodás megelőzése
érdekében ne hallgasson
felvételeket hosszú ideig nagy
hangerő mellett.
FIGYELEM!
Ne tegye ki az akkumulátorokat
(akkumulátorcsomagot vagy telepített
akkumulátorokat) túlzott hőnek, például
napsütésnek, tűznek vagy hasonló hatásnak
hosszú ideig.
NÉVLEGES ÁRAMFELVÉTEL: 800 mA
Feleslegessé vált elektromos
és elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió
és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy
a csomagolásán azt jelzi, hogy a
terméket ne kezelje háztartási
hulladékként. Kérjük, hogy az
elektromos és elektronikai
hulladék gyűjtésére kijelölt
gyűjtőhelyen adja le.
A feleslegessé vált termék helyes
kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását,
mely bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében. A termék újrahasznosítása
érdekében további információért forduljon a
lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az
üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Használható kiegészítők: Sztereó fejhallgató,
sztereó mikrofon csíptetővel
2
HU
Feleslegessé vált elemek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy
annak csomagolásán azt jelzi,
hogy a terméket ne kezelje
háztartási hulladékként.
Egyes elemeken vagy azok
csomagolásán ez a szimbólum
együtt szerepelhet a higany (Hg) vagy az ólom (Pb)
vegyjelével akkor, ha az elem 0,0005%-nál több
higanyt vagy 0,004%-nál több ólmot tartalmaz.
Kérjük, hogy azt a használt elemek gyűjtésére
kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
elemek helyes kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék kezelés
helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a
természeti erőforrások megőrzésében.
Olyan berendezéseknél alkalmazott elemeket, ahol
biztonsági, teljesítményi, illetve adatok megőrzése
érdekében elengedhetetlen az energiaellátás
folyamatosságának biztosítása, csak az arra
felkészült szerviz állomány cserélheti ki.
Beépített elem esetén, hogy biztosítható legyen
az elem megfelelő kezelése, a termékének
elhasználódásakor jutassa el azt az arra kijelölt
elektromos és elektronikus hulladékgyűjtő pontra.
Minden más elem esetén kérjük, hogy
tanulmányozza, milyen módon lehet biztonságosan
az elemet a készülékből eltávolítani.
A termék újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez,
ahol a terméket megvásárolta.
Megjegyzés a vásárlók számára:
a következő információk csak az
EU irányelveit alkalmazó
országokban értékesített
készülékekre vonatkoznak
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán,
108-0075 Tokió, 1-7-1 Konan, Minato-ku)
gyártotta. A termékbiztonsággal és az EMC
irányelvekkel kapcsolatban a Sony Deutschland
GmbH (Németország, 70327 Stuttgart,
Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult képviselő.
Kérjük, bármely szervizeléssel vagy garanciával
kapcsolatos ügyben, a különálló szerviz- vagy
garanciadokumentumokban megadott
címekhez forduljon.
• A felvett zene csak magáncélokra
használható. A zenének a fenti korlátozásba
ütköző felhasználásához a szerzői jog
tulajdonosának engedélye szükséges.
• A Sony nem felelős a hiányos felvételért/
letöltésért, sem a diktafon vagy a számítógép
hibájából eredő adatsérülésért.
• A szöveg és a karakterek jellemzőitől
függően előfordulhat, hogy a diktafonon
megjelenő szöveg helytelenül látható a
készüléken. Ez a következőkből eredhet:
– A csatlakoztatott diktafon kapacitásából
– A diktafon hibás működéséből
– Abból, hogy az információk leírására a
diktafon által nem támogatott nyelvet vagy
karaktereket használtak
Felhasználói tájékoztatás
Minden jog fenntartva. A jelen útmutató vagy az
itt bemutatott szoftver részben és egészben sem
másolható, fordítható le vagy kicsinyíthető le
semmilyen gépi úton olvasható formába a Sony
Corporation előzetes írásbeli engedélye nélkül.
A SONY CORPORATION SEMMILYEN
KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM TEHETŐ
FELELŐSSÉ BÁRMILYEN VÉLETLEN,
KÖZVETLEN VAGY KÜLÖNLEGES
KÁRÉRT, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY
AZ SZERZŐDÉSEN KÍVÜL VAGY
SZERZŐDÉSI KÖTELEM ALATT, VAGY
EGYÉBKÉNT A JELEN ÚTMUTATÓVAL, A
SZOFTVERREL VAGY AZ ITT
TALÁLHATÓ EGYÉB INFORMÁCIÓKKAL,
ILLETVE AZOK HASZNÁLATÁVAL
KAPCSOLATBAN KELETKEZETT.
A Sony Corporation fenntartja a jogot, hogy a
jelen útmutatót vagy az itt leírt információkat
előzetes értesítés nélküli módosítsa.
Az itt bemutatott szoftverre külön
licencszerződés vonatkozhat.
• A jelen szoftver Windows operációs
rendszerhez készült, és Macintosh
számítógépen nem használható.
• A tartozék összekötőkábel az ICD-PX312/
PX312F típusú diktafonhoz való. Más diktafont
nem csatlakoztathat.
3
HU
A rögzítés csak személyes használat és
szórakoztatás céljából megengedett.
A szerzői jogi törvények tiltják a
jogtulajdonos engedélye nélkül való,
bármilyen más célra való felhasználást.
A Memory Stick™ adathordozóra
csak a vonatkozó szerzői jogi
törvények által megengedett
mértékben rögzíthető jogvédett
grafika vagy egyéb adat. Bármilyen
ezen túlmenő használat tilos.
Ez a termék támogatja a „Memory
Stick Micro™ (M2™)” adathordozót.
Az „M2™” a „Memory Stick
Micro™” rövidítése. A továbbiakban
az „M2™” rövidítést használjuk a
dokumentumban.
Védjegyek
• A Microsoft, a Windows, a Windows Vista és a
Windows Media a Microsoft Corporation
védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban és/vagy más országokban.
• A Macintosh és a Mac OS az Apple Inc.
védjegye, melyeket az Egyesült Államokban és
más országokban jegyeztek be.
• A Pentium az Intel Corporation bejegyzett
védjegye.
4
HU
• Az MPEG Layer-3 hangkódolási technológiák
és szabványok licencét a Fraunhofer IIS and
Thomson biztosítja.
• A microSD és a microSDHC logó az SD-3C,
LLC védjegye.
• A „Memory Stick Micro”, az „M2” és a
a
Sony Corporation védjegye vagy bejegyzett
védjegye.
• A „MagicGate” a Sony Corporation védjegye.
• Nuance, the Nuance logo, Dragon, Dragon
NaturallySpeaking, and RealSpeak are
trademarks and/or registered trademarks of
Nuance Communications Inc., and/or its
affiliates in the United States and/or other
countries.
Minden más védjegy és bejegyzett védjegy az illető
tulajdonosok védjegye vagy bejegyzett védjegye.
Továbbá sem a „™”, sem a „®” jel nincs feltüntetve
minden esetben ebben a kézikönyvben.
A „Sound Organizer” az alábbi
szoftvermodulokat használja:
Windows Media Format Runtime
This product contains technology subject to
certain intellectual property rights of Microsoft.
Use or distribution of this technology outside of
this product is prohibited without the appropriate
license(s) from Microsoft.
Tartalomjegyzék
Üzembe helyezés
Egyéb rögzítési műveletek
1. lépés: A csomag tartalmának
ellenőrzése ...............................................8
A készülék részei és kezelőszervei ......9
A véletlen műveletek megelőzése
(HOLD) ............................................11
A hangerő mértékletes
szinten tartása (AVLS) ....................12
2. lépés: Áramforrás előkészítése .......13
Mikor kell az elemeket/
akkumulátorokat cserélni? .............14
3. lépés: A diktafon bekapcsolása .......15
Bekapcsolás .......................................15
Kikapcsolás .......................................15
4. lépés: Az óra beállítása ....................16
5. lépés: A kijelzőn használt nyelv
beállítása ................................................18
A rögzítési beállítások
megváltoztatása .....................................31
Felvételi színhely kiválasztása a
különböző helyzetekhez ..................31
Felvétel hozzáadása egy korábban
felvett fájlhoz ....................................34
Felülíró felvétel hozzáadása
lejátszás során ...................................36
A felvétel automatikus indítása
hang érzékelésekor – a
VOR funkció .....................................38
Rögzítés memóriakártyára ..................40
Felvétel más eszközökön keresztül ....44
Felvétel külső mikrofonnal .............44
Felvétel más eszközről .....................46
Kezelés rögzítés közben .......................48
A felvétel ellenőrzése .......................48
Alapvető műveletek
Rögzítés .........................................19
Hallgatás ........................................24
Törlés .............................................29
Egyéb lejátszási műveletek
A lejátszási beállítások
megváltoztatása .....................................49
Kényelmes lejátszási funkciók ........49
A lejátszott hang zajának
csökkentése és a beszéd tisztábbá
tétele – a zajvágás funkció ...............50
5
HU
A lejátszás sebességének
beállítása – a DPC (Digital
Pitch Control) funkció .....................52
A lejátszási mód kiválasztása ..........53
Fájl lejátszása egy kívánt
időpontban riasztással ..........................56
Lejátszás más eszközökön keresztül .....59
Felvétel más eszközzel .....................59
Fájlok szerkesztése
Mappa fájljainak elrendezése .............60
Fájl áthelyezése másik mappába ....60
Fájl másik memóriába másolása .....61
Az összes fájl törlése egy
mappából ...........................................63
Műsorszámjelzés használata ................65
Műsorszámjelzés megadása ............65
Műsorszámjelzés törlése ..................66
A fájl összes műsorszámjelzésének
törlése egyszerre ...............................67
Fájl felosztása ........................................69
Fájl felosztása az aktuális helyen ....69
Fájl felosztása a műsorszámjelzést
tartalmazó helyeken .........................70
Fájl védelme ..........................................73
6
HU
FM-rádió hallgatása (csak az
ICD-PX312F típus esetén)
Adó behangolása az FM-rádión ..........75
Rádióadó behangolása
frekvenciapásztázással .....................75
Tárolt adó behangolása ...................76
FM-adások rögzítése ........................77
Az FM-rádióadók tárolása ..................78
Az FM-rádióadók automatikus
tárolása ...............................................78
Az FM-rádióadók kézi tárolása ......79
Tárolt FM-rádióadók törlése ..........80
Az FM-rádióvételi beállítások
módosítása .............................................81
Az FM-rádió vételi
érzékenységének beállítása .............81
Az adókeresés érzékenységének
beállítása ............................................82
Az FM-rádió hangjának
átkapcsolása a hangszóró és a
fejhallgató között ..............................83
A menü funkció
Beállítások a menüben .........................84
Menübeállítások ...................................86
A számítógép használata
Kiegészítő információk
A diktafon használata
a számítógéppel .................................. 100
A diktafon csatlakoztatása a
számítógéphez .................................100
Mappa- és fájlszerkezet ................. 101
A diktafon lecsatlakoztatása a
számítógépről .................................. 105
Fájlok másolása a diktafonról a
számítógépre .......................................107
MP3-fájlok másolása a
számítógépről a diktafonra
és a fájlok lejátszása ...........................108
MP3-fájl másolása
a számítógépről a diktafonra
(áthúzással) ..................................... 108
A számítógépről átmásolt
MP3-fájlok lejátszása a
diktafonnal ...................................... 108
A diktafon használata
USB-memóriaként ............................. 110
A mellékelt Sound Organizer
szoftver használata ............................. 111
A Sound Organizer szoftverrel
elvégezhető műveletek ..................111
A számítógépre vonatkozó
rendszerkövetelmények ................. 112
A Sound Organizer telepítése ...... 114
A Sound Organizer ablaka ........... 115
USB hálózati adapter használata ......117
A diktafon lecsatlakoztatása a
hálózati dugaszolóaljzatról ............117
Óvintézkedések ...................................119
Műszaki adatok ...................................122
Rendszerkövetelmények ...............122
Kivitel és műszaki adatok ..............123
Elemek élettartama/
akkumulátorok üzemideje .............126
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás .......................................127
Üzenetlista ...........................................137
Rendszerkorlátok ...............................142
Útmutató a kijelzőhöz ........................144
Tárgymutató ........................................149
7
HU
Üzembe helyezés
1. lépés: A csomag tartalmának ellenőrzése
Diktafon (1)
LR03 (AAA méretű) alkáli elemek (2)
P Megjegyzés
Akkumulátorok töltése esetén
NH-AAA-B2KN méretű újratölthető
akkumulátorokat vásároljon (nem tartozék).
A diktafon használata előtt távolítsa el
a kijelzőn található fóliát.
Sztereó fejhallgató (1)
(csak a ICD-PX312F típus esetén)
Sztereó mikrofon csíptetővel* (1)
Sound Organizer szoftver
(CD-ROM) (1)
Dragon NaturallySpeaking szoftver
(DVD-ROM)*
Használati utasítás
USB-csatlakozókábel (1)
A diktafon számítógéphez való
csatlakoztatásához mindig a mellékelt
USB-csatlakozókábelt használja.
8
HU
A használati utasítás a diktafon beépített
memóriájában található PDF-fájlok
formájában.
* A csíptetős sztereó mikrofon és
a Dragon NaturallySpeaking szoftver
(DVD-ROM) csak egyes típusok
esetében és egyes régiókban tartozék.
Minden olyan módosítás, amely
a jelen kézikönyvben nincs kifejezetten
jóváhagyva, semmissé teheti az Ön
jogosultságát a készülék működtetésére.
A készülék részei és
kezelőszervei
Elölnézet
Üzembe helyezés
J Hangszóró
K i (fejhallgató) aljzat*2
L Műveletjelző
M ERASE gomb
N VOL (hangerő) –/+*1 gomb
O
(ismétlés)/ A-B gomb
P z REC/PAUSE gomb
Q NOISE CUT kapcsoló
R T-MARK (műsorszámjelzés) gomb
*1 Ezek a gombok és az aljzat egy tapintható
jellel vannak ellátva. A jel segít a
kezelőszervek és az aljzatok
megkülönböztetésében.
*2 Csatlakoztassa a fejhallgatót a
i (fejhallgató) aljzathoz. Ha zaj
hallható, tisztítsa meg a fejhallgatót.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Beépített mikrofon
m (mikrofon) aljzat*1
Kijelző
DISP/MENU gomb
SCENE gomb
(mappa) gomb
N PLAY/STOP•ENTER*1 gomb
x (stop) gomb
–. (áttekintés/visszatekerés), >+
(gyorskeresés/előretekerés) gombok
i (fejhallgató)
aljzat
9
HU
Hátulnézet
S
T
U
V
W
10
HU
(USB) csatlakozó
M2™/microSD memóriakártya-nyílás
HOLD•POWER ON/OFF kapcsoló
Akkumulátortartó
Szíjrögzítő nyílás (a szíj nem tartozék)
A véletlen műveletek
megelőzése (HOLD)
A „HOLD” felirat jelenik meg, ha
bármelyik gombot megnyomja a HOLD
állapotba.
Az összes gomb letiltásával (HOLD
állapot) megakadályozhatja a véletlen
műveleteket, például a diktafon zsebben
hordásakor.
A diktafon kioldása (a HOLD
állapot megszüntetése)
Üzembe helyezés
A diktafon HOLD állapotba
helyezése
Csúsztassa a HOLD•POWER ON/OFF
kapcsolót a középső állásba.
P Megjegyzés
Csúsztassa a HOLD•POWER ON/OFF
kapcsolót a „HOLD” irányba.
„HOLD” felirat olvasható kb.
3 másodpercig, jelezve hogy az összes
gomb le van tiltva.
Ha felvétel közben aktiválja a HOLD
funkciót, az összes gombot letiltja. A
rögzítés leállításához először ki kell
kapcsolnia a HOLD funkciót.
z Tipp
A riasztást akkor is leállíthatja, ha a
HOLD funkció be van kapcsolva – ehhez
nyomja meg bármelyik gombot.
(A normál lejátszást nem állíthatja le így.)
11
HU
A hangerő mértékletes
szinten tartása (AVLS)
Az AVLS (Automatic Volume Limiter
System) funkció lehetővé teszi
fülhallgató használatakor a mértékletes
hangerőn való hallgatást. Az AVLS
funkció korlátozza a maximális hangerőt
a halláskárosodás és a figyelemelterelés
megelőzése, illetve a hangerő
mértékletes szinten tartása érdekében.
Amikor az „AVLS” beállítása „ON”
1 A •DISP–MENU gomb nyomva
tartásával léphet a menü üzemmódba.
Nyomja meg a –. vagy >+
gombot az „AVLS” beállítás
kiválasztásához, majd nyomja meg a
N PLAY/STOP•ENTER gombot.
2 Nyomja meg az –. vagy >+
gombot az „OFF” érték
kiválasztásához, majd nyomja meg a
N PLAY/STOP•ENTER gombot.
Megjelenik az „AVLS OFF?” üzenet
hangjelzés elhangzása mellett.
Amikor megkísérli a hangerőt az AVLS
által megszabottnál nagyobbra állítani, az
„AVLS” jelző kigyullad. A hangerőt nem
állíthatja a határértéknél magasabbra.
3 Nyomja meg a –. vagy >+
gombot a „YES” pont
kiválasztásához, majd nyomja meg a
N PLAY/STOP•ENTER gombot.
P Megjegyzés
Az „AVLS” funkció a diktafon
megvásárlásakor az „ON” értékre van
állítva. Ha ki szeretné kapcsolni a funkciót,
és a fájlokat az eredeti hangerejükön
szeretné lejátszani, a menüben állítsa az
„AVLS” funkciót „OFF” értékre.
Amikor az „AVLS” beállítása „OFF”
Az AVLS funkció letiltásához tegye a
következőt:
12
HU
4 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x (stop) gombot.
Az AVLS funkció újbóli engedélyezéséhez
válassza az „ON” lehetőséget a 2. lépésben.
Ha adott ideig a beállított AVLS-szintet
meghaladó hangerőn játszik le fájlokat,
az „AVLS” felirat jelenik meg, és a
menüben az „AVLS” funkció beállítása
automatikusan „ON” értékre vált.
2. lépés: Áramforrás előkészítése
A diktafon használata előtt távolítsa el
a kijelzőn található fóliát.
Ha az akkumulátortartó fedele
véletlenül leválik, illessze vissza az ábrán
látható módon.
z Tippek
• Elemcsere közben a rögzített fájlok és
riasztási beállítások nem törlődnek még
akkor sem, ha eltávolítják az elemeket.
• Az elemek/akkumulátorok cseréjekor az
óra még körülbelül 1 percig jár az
elemek/akkumulátorok eltávolítása után.
• Használhat két NH-AAA-B2KN
újratölthető akkumulátort is (nem tartozék).
Üzembe helyezés
Csúsztassa el, majd emelje fel az
akkumulátortartó fedelét, helyezzen be
LR03 (AAA méretű) alkáli elemeket a
helyes polaritással, majd csukja le a fedelet.
Az órabeállító képernyő jelenik meg és
az év mező villog, ha először vagy azután
helyez akkumulátort a diktafonba, hogy
adott ideig nem volt elem/akkumulátor
a diktafonban. A dátum és az idő
beállításával kapcsolatban lásd:
„4. lépés: Az óra beállítása”, 16. oldal.
P Megjegyzések
• Ne használjon mangánelemeket ebben
a diktafonban.
• Az elemek/akkumulátorok cseréjekor
ügyeljen rá, hogy mindkettőt cserélje.
• Szárazelemet soha nem töltsön.
A mellékelt LR03 (AAA méretű)
alkáli elemek nem tölthetők.
• Ha hosszú ideig nem tervezi használni a
diktafont, távolítsa el az elemeket, hogy
megakadályozza azok szivárgását és
korrodálását.
13
HU
Mikor kell az elemeket/
akkumulátorokat cserélni?
A kijelzőn látható töltésjelző mutatja az
elem/akkumulátor állapotát.
Töltésjelző
: A „Low Battery Level” felirat
olvasható. Cserélje a régi
elemeket/akkumulátorokat újakra.
m
: A „Low Battery” felirat
olvasható, és a diktafon leáll.
14
HU
3. lépés: A diktafon bekapcsolása
Bekapcsolás
Üzembe helyezés
z Tippek
• Ha hosszú ideig nem tervezi használni
a diktafont, érdemes kikapcsolni.
• Ha a diktafon stop üzemmódban van,
és bizonyos ideig nem hajt végre
műveletet rajta, aktiválódik az
automatikus kikapcsolási funkció.
(Az automatikus kikapcsoláshoz
szükséges idő a diktafon megvásárlásakor
a „10min” (10 perc) értékre van állítva.)
A menüben kiválaszthatja, hogy mennyi
időnek kell eltelnie az automatikus
kikapcsoláshoz (98. oldal).
Csúsztassa a HOLD•POWER ON/OFF
kapcsolót a „POWER ON/OFF”
irányba legalább 1 másodpercig.
A diktafon bekapcsol, és megjelenik
az „Accessing...” animáció.
Kikapcsolás
Csúsztassa a HOLD•POWER ON/OFF
kapcsolót a „POWER ON/OFF” irányba
legalább 2 másodpercig, aminek hatására
megjelenik a „Power Off” felirat.
A diktafon néhány másodpercen belül
kikapcsol.
15
HU
4. lépés: Az óra beállítása
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
– . , >+
A riasztás funkció használatához,
valamint a dátum és az idő felvételeken
való rögzítéséhez be kell állítania az órát.
Ha először, vagy ha azután helyez be
elemeket/akkumulátorokat, hogy a
diktafonban 1 percnél hosszabb ideig
nem volt elem/akkumulátor, akkor
megjelenik a „Set Date&Time” felirat,
majd az órabeállító képernyő.
Állítsa be az órát az alábbi módon:
A N PLAY/STOP•ENTER
megnyomásakor a kurzor a hónap
mezőre lép.
2 Ugyanilyen módon állítsa be sorban a
hónapot, a napot, az órát és a percet.
A –. és a >+ gombbal válassza ki
a kívánt számjegyeket, majd nyomja
meg a N PLAY/STOP•ENTER
gombot.
1 Állítsa be az évet.
A –. és a >+ gombbal állítsa
be az évet, majd nyomja meg a
N PLAY/STOP•ENTER gombot.
Az év utolsó két számjegyét adja meg.
16
HU
A perc beállításakor az „Executing...”
animáció, majd a stop üzemmód
képernyője jelenik meg.
Ha először használja a diktafont vagy
ha nincs fájl rögzítve, a következő
ablak jelenhet meg.
Aktuális mappa
Eltelt idő
A dátum és az idő megjelenítése
A diktafon stop üzemmódjában a
x (stop) gomb megnyomásával
jelenítheti meg a dátumot és az időt,
körülbelül 3 másodpercre.
Üzembe helyezés
Aktuális fájl száma/a
mappában található
fájlok összes száma
Lépjen be a menü üzemmódba a
DISP/MENU gomb nyomva tartásával.
Ezután válassza a „Detail Menu”, majd
a „Date&Time” lehetőséget az óra
beállításához (97. oldal).
P Megjegyzések
• Ha nem nyomja meg a N PLAY/
STOP•ENTER gombot az óra beállítását
követő 1 percen belül, akkor az óra
beállítása törlődik, és a stop üzemmód
képernyője jelenik meg.
• Ha az óra beállítása során bármelyik
olyan gombot megnyomja, amely nem
használatos az órabeállítási módban,
akkor az órabeállítás törlődik. Az óra
beállításához használja a menüt.
Az óra beállítása a menü
segítségével
Amikor a diktafon a stop üzemmódban
van, a menü segítségével lehet beállítani
az órát.
17
HU
5. lépés: A kijelzőn használt nyelv beállítása
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
3 A –. és a >+ gombbal válassza
ki a „Language” pontot, majd nyomja
meg a N PLAY/STOP•ENTER
gombot.
x
– . , >+
Az üzenetek, menük stb. nyelvét 6 nyelv
közül választhatja ki.
1 Lépjen be a menü üzemmódba a
DISP/MENU gomb nyomva tartásával.
Megjelenik a menü üzemmód ablaka.
2 A –. és a >+ gombbal válassza ki
a „Detail Menu” pontot, majd nyomja
meg a N PLAY/STOP•ENTER
gombot.
4 A –. és a >+ gombbal válassza ki
a használni kívánt nyelvet, majd nyomja
meg a N PLAY/STOP•ENTER
gombot.
A következő nyelvek közül választhat.
Deutsch (német), English (angol),
Español (spanyol), Français (francia),
Italiano (olasz), Русский (orosz)
5 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x (stop) gombot.
18
HU
Alapvető műveletek
Rögzítés
P Megjegyzések
• A rögzítés megkezdése előtt ellenőrizze a töltésjelzőt (14. oldal).
• Zajt is rögzíthet a készülék, ha valami, például az ujja, véletlenül megdörzsöli vagy
megkarcolja a diktafont a felvétel közben.
z Tipp
Javasoljuk, hogy mielőtt felvételbe kezdene, készítsen próbafelvételt, vagy közben
ellenőrizze a felvételt (48. oldal).
Alapvető műveletek
Rögzítés indítása
1 Csúsztassa a HOLD•POWER ON/OFF kapcsolót
középre a diktafon HOLD funkciójának
kikapcsolásához (11. oldal).
Megjelenik a stop üzemmód képernyője.
2 Először válassza ki a mappát, amelybe fájlokat
szeretne rögzíteni (25. oldal).
19
HU
3 Helyezze el a diktafont úgy, hogy a beépített
mikrofon a rögzíteni kívánt hangforrás irányába
nézzen.
4 Nyomja meg stop üzemmódban a z REC/PAUSE
gombot.
A műveletjelző narancssárgán villog, majd piros
színnel folyamatosan világítani kezd. (Ha a
menüben a „LED” beállítása „OFF” (96. oldal),
akkor a műveletjelző nem világít.)
Felvétel közben nem kell lenyomva tartani
a z REC/PAUSE gombot.
Az új fájlt a diktafon automatikusan a legutoljára
felvett fájl után rögzíti.
Az aktuális felvételből eltelt idő
A rögzített fájl száma/a mappában
található rögzített fájlok összes száma
zTipp
A DISP/MENU (28. oldal) gomb megnyomásával az
eltelt idő helyett megjelenítheti a hátralévő időt is.
20
HU
Műveletjelző
z REC/
PAUSE
Rögzítés leállítása
1 Nyomja meg a x (stop) gombot.
Az „Accessing...” animáció jelenik meg, a diktafon
pedig leállítja a rögzítést, és az aktuális felvételfájl
elejére ugrik.
A rögzített fájlt a későbbi lejátszáshoz
megtalálhatja a mappaneve és fájlszáma alapján.
x
A rögzített fájlt tartalmazó mappa
Alapvető műveletek
A rögzített fájl száma, amely azt jelzi,
hogy a fájlt milyen korán rögzítették a
mappában.
Az adathozzáféréssel kapcsolatos megjegyzés
Ha az „Accessing...” animáció látható a képernyőn, vagy ha a műveletjelző
narancssárgán villog, a diktafon adatokat rögzít és tárol a memóriában. Amikor a
diktafon adatokhoz fér hozzá, ne távolítsa el az akkumulátorokat, illetve ne
csatlakoztassa/ne húzza ki az USB hálózati adaptert (nem tartozék). Ha ezt nem tartja
be, megsérülhetnek az adatok.
21
HU
Egyéb műveletek
rögzítés
szüneteltetése*
Nyomja meg a z REC/PAUSE gombot. A rögzítés szüneteltetése
közben a műveletjelző pirosan villog, és a „PAUSE” ikon villog a
kijelzőn.
szünet feloldása és Nyomja meg újra a z REC/PAUSE gombot. A rögzítés a
a rögzítés folytatása szüneteltetési ponttól folytatódik. (Szüneteltetés után a x (stop)
gomb megnyomásával állíthatja le a rögzítést.)
az aktuális felvétel Nyomja meg a N PLAY/STOP•ENTER gombot. A rögzítés leáll,
és a lejátszás elkezdődik az imént rögzített fájl elejétől.
azonnali
áttekintése
áttekintés rögzítés
közben
Nyomja meg és tartsa lenyomva a –. gombot rögzítés vagy szünet
közben. A rögzítés leáll, és visszafelé tud keresni, miközben hallja a
gyors lejátszás hangját. Amikor felengedi a –. gombot, a lejátszás
az aktuális ponttól indul.
* A rögzítés szüneteltetésétől számított 1 óra múlva a rögzítés szüneteltetése automatikusan
feloldódik, és a diktafon stop üzemmódba lép.
z Tippek
• A diktafonnal rögzített fájlok MP3 formátumúak.
• Minden mappában 199 fájl rögzíthető.
• A mellékelt Sound Organizer szoftverrel (111. oldal) új mappákat hozhat létre, illetve
törölheti a felesleges mappákat.
22
HU
Memóriajelző
A rögzítés során a memóriajelző által mutatott érték egyre csökken. Amikor a
rögzítéshez rendelkezésre álló idő 10 percre csökken, felvillan az utolsó jelzés. Amikor
a hátralévő idő 1 percre csökken, a képernyő automatikusan átvált a hátralévő idő
kijelzésére, és a hátralévő felvételi idő jelzése villogni kezd. A felvétel folytatásához
törölnie kell néhány fájlt.
A hátralévő idő
Alapvető műveletek
Villog
Rögzítés az egyes felvételi helyzeteknek megfelelően (színhelyválasztás)
Az egyes felvételi beállításokat – például REC Mode (94. oldal), Mic Sensitivity
(94. oldal) stb. – együtt módosíthatja a felvétel helyszínének megfelelően.
A színhelyválasztásról a 31. oldalon olvashat bővebben.
23
HU
Hallgatás
Lejátszás indítása
1 Csúsztassa a HOLD•POWER ON/OFF kapcsolót
középre a diktafon HOLD funkciójának
kikapcsolásához (11. oldal).
Megjelenik a stop üzemmód képernyője.
2 Válassza ki a lejátszani kívánt fájlt (25. oldal).
3 Nyomja meg a N PLAY/STOP•ENTER gombot.
Műveletjelző
A lejátszás hamarosan megkezdődik, és a
műveletjelző zöld színnel kigyullad. (Ha a menüben
a „LED” beállítása „OFF” (96. oldal), akkor a
műveletjelző nem világít.)
N PLAY/
STOP•ENTER
4 A hangerő a VOL –/+ gombokkal állítható.
P Megjegyzés
Ha a menüben (90. oldal) az „AVLS” beállítása „ON”
(be van kapcsolva), és világít az „AVLS” jelzés, akkor
nem állíthatja a hangerőt a beállított AVLS-szintnél
magasabbra. Ha ki szeretné kapcsolni a funkciót, és a
fájlokat az eredeti hangerejükön szeretné lejátszani, a
menüben állítsa az „AVLS” funkciót „OFF” értékre.
24
HU
VOL –/+
Lejátszás leállítása
1 Nyomja meg a x (stop) gombot.
x
Mappa és fájl kiválasztása
1 Nyomja meg a
Alapvető műveletek
(mappa) gombot a
mappaválasztó képernyő megjelenítéséhez.
Aktuális mappa
Aktuális fájl száma/a mappában
található fájlok összes száma
2 A –. és a >+ gombbal válasszon mappát.
A diktafon megvásárlásakor 5 mappa már létre van
hozva (
FOLDER01–05).
–., >+
25
HU
3 Nyomja meg a N PLAY/STOP•ENTER gombot.
N PLAY/
STOP•ENTER
4 A –. és a >+ gombbal válasszon fájl.
–., >+
A >+ gombot nyomja meg, ha nagyobb számú
fájlt szeretne kiválasztani.
A –. gombot nyomja meg, ha kisebb számú fájlt
szeretne kiválasztani.
26
HU
Egyéb műveletek
Nyomja meg a N PLAY/STOP•ENTER gombot.
Ha innen szeretné folytatni a lejátszást, nyomja meg újra a
N PLAY/STOP•ENTER gombot.
visszatérés az aktuális
fájl elejére
Nyomja meg a –. gombot egyszer.*1*2
visszalépés korábbi
fájlokra
Nyomja meg a –. gombot többször. (Stop üzemmódban a
gomb folyamatos nyomva tartásával folyamatosan lépkedhet
visszafelé a számok között.*3)
ugrás a következő fájlra
Nyomja meg a >+ gombot egyszer.*1*2
ugrás a következő
fájlokra
Nyomja meg a >+ gombot többször. (Stop üzemmódban a
gomb folyamatos nyomva tartásával folyamatosan lépkedhet
visszafelé a fájlok között.*3)
Alapvető műveletek
megállítás az aktuális
helyen (lejátszás
szüneteltetése funkció)
*1 Ha van beállítva műsorszámjelzés, a diktafon az aktuális pont előtti vagy utáni
műsorszámjelzésre ugrik (65. oldal).
*2 Ezek a műveletek akkor használhatók, ha az „Easy Search” funkció beállítása „OFF” (49. oldal).
3
* A folyamatos keresési módban a diktafon nem keres műsorszámjelzéseket.
27
HU
A kijelzőről
Fájlinformáció
Nyomja meg a DISP/MENU gombot röviden a fájlinformációs képernyőre való
átváltáshoz.
A diktafonnal felvett fájlok esetében az alábbiak jelenek meg.
Eltelt idő: A fájl játékidejéből eltelt idő
Hátralévő idő: A maximális felvételi idő a rögzítés során
Fájl hátralévő lejátszási ideje (stop vagy lejátszás üzemmódban)
Rögzítés dátuma/ideje: A felvétel készítésének dátuma/ideje
: Fájlnév (stop vagy lejátszás üzemmódban): Dátum_fájlszám (pl. 110101_001 vagy
FM_110101_001)
: Cím (stop vagy lejátszás üzemmódban):
Dátum_fájl száma (pl. 110101_001
vagy FM_110101_001)
: Előadó neve (lejátszás üzemmódban):
Előadó neve (pl. My Recording)
28
HU
Törlés
P Megjegyzés
Ha törölt egy felvételt, azt nem lehet visszaállítani.
Fájl kiválasztása és törlése
1 Csúsztassa a HOLD•POWER ON/OFF kapcsolót
Alapvető műveletek
középre a diktafon HOLD funkciójának
kikapcsolásához (11. oldal).
Megjelenik a stop üzemmód képernyője.
2 Válassza ki a törölni kívánt fájlt, amikor a diktafon
stop vagy lejátszás üzemmódban van (25. oldal).
3 Nyomja meg az ERASE gombot.
Az „Erase?” felirat jelenik meg, és a készülék
ismételve lejátssza a beállított szakaszt.
ERASE
4 A –. vagy a >+ gombbal válassza ki a „YES”
lehetőséget.
–., >+
29
HU
5 Nyomja meg a N PLAY/STOP•ENTER gombot.
Az „Erasing...” animáció jelenik meg a kijelzőn,
és a diktafon törli a kiválasztott fájlt.
Fájl törlésekor a megmaradt fájlok átszámozódnak,
így nem lesz üres hely a fájlok között.
N PLAY/
STOP•ENTER
Az első fájl törlésre került, és a
következő fájlok száma 1-gyel
csökkent.
A mappában lévő fájlok teljes számát
mutató jelzés 05-ről 04-re változik.
A törlés megszakítása
1 Válassza a „NO” lehetőséget a „Fájl kiválasztása és
törlése” rész 4. lépésében, majd nyomja meg a
N PLAY/STOP•ENTER gombot.
N PLAY/
STOP•ENTER
Újabb fájl törlése
Hajtsa végre a 2–5. lépéseket a „Fájl kiválasztása és törlése” részben.
Fájl egy részének törlése
Először ossza fel a fájlt két fájlra (69. oldal), majd hajtsa végre a 3–5. lépéseket a „Fájl
kiválasztása és törlése” részben, miután kiválasztotta a törölni kívánt fájlt.
30
HU
Egyéb rögzítési műveletek
A rögzítési beállítások megváltoztatása
Felvételi színhely
kiválasztása a különböző
helyzetekhez
SCENE
N PLAY/
STOP•ENTER
Meeting (
) Sokféle helyzetben, például
Egyéb rögzítési műveletek
– . , >+
Megjelenik a kiválasztott színhelynek
megfelelő jelző.
konferenciateremben való
rögzítés.
Az egyes felvételi beállításokat (REC
Mode (94. oldal), Mic Sensitivity
(94. oldal) stb.) együtt módosíthatja
a felvétel helyszínének megfelelően.
1 Nyomja meg stop üzemmódban a
SCENE gombot.
Megjelenik a Scene Select ablak.
2 A –. és a >+ gombbal válassza
ki a kívánt színhelyet, majd nyomja
meg a N PLAY/STOP•ENTER
gombot.
Voice Notes
(
)
Interview (
Diktálás a szája elé
helyezett mikrofonnal.
) Beszéd rögzítése 1–2
méterről.
Lecture (
) Sokféle hang, például
tantermi előadás vagy
kóruspróba rögzítése.
Audio IN (
) Külső eszköz, például
hordozható CD/MDlejátszó vagy magnó
hangjának rögzítése, amely
a hangkimeneti aljzatán
keresztül (sztereó kisjack)
csatlakozik a diktafonhoz.
Szinkronizálásra is
használható.
31
HU
P Megjegyzések
Hangos jegyzet rögzítése
• Felvétel közben nem állíthat be színhelyet.
• Ha a Scene Select képernyő megjelenése
után 60 másodpercig nem tesz semmit, a
stop üzemmód képernyője jelenik meg.
Ha a diktafont a szája egyik széléhez
helyezi közel, akkor nem lélegzik a
beépített mikrofonba, ami tisztább
felvételt eredményez.
Tippek jobb felvételek
készítéséhez
A színhelyválasztáson kívül más
módszerekkel is készíthetők jobb
felvételek.
Beépített
mikrofon
Felvétel értekezleten
A diktafon állványra vagy kendőre
helyezve tiszta és zajmentes hangot
rögzít mivel így nem veszi fel az asztal
rezgését.
32
HU
Interjú felvétele
Úgy helyezze el a diktafont, hogy a
beépített mikrofon az interjúalany felé
nézzen.
Zenei előadás felvétele
Ha háromlábú állványra (nem tartozék)
rögzíti, vagy állványra vagy asztalra
helyezi a diktafont, akkor pontosabban
állíthatja a diktafon és a beépített
mikrofon szögét.
Ének vagy például zongora-előadás
felvételekor helyezze a diktafont az
előadó(k)tól 2–3 méterre lévő asztalra.
Állítsa a diktafont úgy, hogy a kijelző
felfelé, a beépített mikrofon pedig a
hangforrás felé nézzen.
Scene Select beállítások
Meeting
( )
Voice Notes Interview
( )
( )
VOR
OFF
OFF
REC
Mode
192kbps 128kbps 192kbps
(MONO) (MONO) (MONO)
(SHQ)
(HQ)
(SHQ)
OFF
Mic
Medium Low
Sensitivity ( )
( )
Medium
( )
LCF(Low ON
Cut)
ON
ON
Select
Input
MIC IN
MIC IN
MIC IN
Egyéb rögzítési műveletek
A menüpontokról és -beállításokról
a 88–95. oldalon olvashat bővebben.
33
HU
Lecture (
) Audio IN (
)
Felvétel hozzáadása egy
korábban felvett fájlhoz
VOR
OFF
OFF
REC Mode
192kbps
(MONO)
(SHQ)
192kbps
(MONO)
(SHQ)
Mic
Sensitivity
Medium
( )
Low
( )
z REC/PAUSE
LCF(Low
Cut)
OFF
OFF
x
Select Input
MIC IN
Audio IN
–., >+
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
P Megjegyzés
A Scene Select beállításokat nem
módosíthatja. Ha módosítani szeretné az
egyes beállításokat (például REC Mode
(94. oldal), Mic Sensitivity (94. oldal) stb.)
a felvételi helyzethez, akkor használja
a menüt az egyes rögzítési beállítások
módosításához.
Ha a menü „Add/Overwrite”
beállításának „Add” az értéke, akkor
hozzáadhat felvételt az éppen lejátszott
fájlhoz. A hozzáadott felvétel az aktuális
fájlt végére kerül, és a készülék a fájl
részeként kezeli.
A 3. fájl lejátszása közben
3. fájl
4. fájl
Felvétel hozzáadása után
3. fájl
4. fájl
Hozzáadott felvétel
Először válassza ki a fájlt, amelyhez
felvételt szeretne adni.
34
HU
1 A diktafon stop üzemmódjából
a DISP/MENU gomb nyomva
tartásával lépjen menü üzemmódba.
Megjelenik a menü üzemmód ablaka.
4 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x (stop) gombot.
2 A –. és a >+ gombbal válassza ki a
„Add/Overwrite” pontot, majd nyomja
meg a N PLAY/STOP•ENTER
gombot.
5 Miközben lejátssza azt a fájlt, amelyet
3 A –. és a >+ gombbal válassza
ki a „Add” pontot, majd nyomja meg
a N PLAY/STOP•ENTER gombot.
Egyéb rögzítési műveletek
ki szeretne egészíteni, nyomja meg a
z REC/PAUSE gombot.
Az „Add REC?” felirat jelenik meg.
A lejátszásról részletek a 24. oldalon
olvashatók.
6 Miközben az „Add REC?” felirat
olvasható, nyomja meg újra a
z REC/PAUSE gombot.
A műveletjelző piros színre vált.
Ekkor megkezdődik a felvétel.
7 A rögzítés leállításához nyomja meg a
x (stop) gombot.
„Add/Overwrite” funkció a diktafon
megvásárlásakor a „OFF” értékre van
állítva.
A felvétel
hozzáadódik az
aktuális fájlhoz.
A fájl száma és a
mappában található
fájlok összes száma
változatlan marad.
35
HU
P Megjegyzések
• Nem adhat felvételt olyan fájlhoz,
amelynek mérete elérte a maximális
méretkorlátot (500 MB).
• Nem adhat felvételt olyan MP3-fájlhoz,
amelyet nem a diktafonnal rögzítettek.
Továbbá ha a mellékelt Sound Organizer
szoftverrel szerkeszti a fájlokat, akkor
előfordulhat, hogy többé nem adhat
hozzájuk felvételeket.
• A kiegészítő felvétel esetén a REC Mode
beállítás ugyanaz lesz, mint a
kiegészítendő fájlé.
• Ha az 5. lépés után 10 perc eltelt, újra kell
kezdeni az eljárást az 5. lépéstől.
Ha a menü „Add/Overwrite”
beállításának „Overwrite” az értéke,
akkor a fájlt egy kiválasztott pontjától
felülírhatja egy új felvétellel. A fájlnak a
kiválasztott pont utáni része törlődik.
A felülíró felvétel kezdőpontja
2. fájl
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
z REC/PAUSE
x
– . , >+
36
HU
4. fájl
A 2. fájl törölt
része
2. fájl
Felülíró felvétel hozzáadása
lejátszás során
3. fájl
3. fájl
4. fájl
A 2. fájlhoz hozzáadott felülíró felvétel
Először válassza ki a fájlt, amelyhez
felülíró felvételt szeretne adni.
1 A diktafon stop üzemmódjából a
DISP/MENU gomb nyomva
tartásával lépjen menü üzemmódba.
Megjelenik a menü üzemmód ablaka.
2 A –. és a >+ gombbal válassza ki a
„Add/Overwrite” pontot, majd nyomja
meg a N PLAY/STOP•ENTER
gombot.
4 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x (stop) gombot.
5 A kiegészíteni kívánt fájl lejátszásakor
ki a „Overwrite” pontot, majd nyomja
meg a N PLAY/STOP•ENTER
gombot.
nyomja meg a z REC/PAUSE gombot
azon a helyen, ahonnan felül szeretné
írni a fájlt.
„Overwrite REC?” felirat jelenik meg.
A lejátszásról részletek a 24. oldalon
olvashatók.
Egyéb rögzítési műveletek
3 A –. és a >+ gombbal válassza
6 Miközben az „Overwrite REC?”
felirat olvasható, nyomja meg újra
a z REC/PAUSE gombot.
A műveletjelző piros színre vált.
Ekkor megkezdődik a felvétel.
„Add/Overwrite” funkció a diktafon
megvásárlásakor a „OFF” értékre van
állítva.
37
HU
7 A rögzítés leállításához nyomja meg
a x (stop) gombot.
A felvétel felülírja az
aktuális fájlt. A fájl
száma és a mappában
található fájlok összes
száma változatlan
marad.
A felvétel automatikus
indítása hang érzékelésekor –
a VOR funkció
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
z REC/PAUSE
P Megjegyzések
• Nem adhat felülíró felvételt olyan
MP3-fájlhoz, amelynek mérete elérte a
maximális méretkorlátot (500 MB).
Azonban a méretkorlátot elért fájlhoz
adhat felülíró felvételt abban az esetben,
ha a felülírási pont a maximális
méretkorlát előtt van.
• Nem adhat felülíró felvételt olyan
MP3-fájlhoz, amelyet nem a diktafonnal
rögzítettek. Továbbá ha a mellékelt
Sound Organizer szoftverrel szerkeszti a
fájlokat, akkor előfordulhat, hogy többé
nem adhat hozzájuk felülíró felvételeket.
• A kiegészítő felvétel esetén a REC Mode
beállítás ugyanaz lesz, mint a
kiegészítendő fájlé.
• Ha az 5. lépés után 10 perc eltelt, újra kell
kezdeni az eljárást az 5. lépéstől.
38
HU
x
–., >+
A VOR (Voice Operated Recording)
(hangvezérelt felvétel) funkciót „ON”
értékre állíthatja, aminek hatására a
diktafon elindítja a rögzítést, amikor
hangot érzékel, és szünetelteti a rögzítést,
ha nem hallható hang, tehát kihagyja a
felvételből a néma időszakokat.
1 A diktafon stop vagy felvétel
üzemmódjából a DISP/MENU gomb
nyomva tartásával lépjen menü
üzemmódba.
Megjelenik a menü üzemmód ablaka.
2 A –. és a >+ gombbal válassza
ki a „VOR” pontot, majd nyomja meg
a N PLAY/STOP•ENTER gombot.
3 A –. és a >+ gombokkal válassza
” ikon
A felvétel szünetel, ha nem érzékel
hangot a készülék, ekkor a „PAUSE”
ikon villog. Ha a diktafon újra hangot
érzékel, a felvétel újra elindul.
Egyéb rögzítési műveletek
ki az „ON” pontot, majd nyomja meg
a N PLAY/STOP•ENTER gombot.
A „VOR” felirat és a „
jelenik meg a kijelzőn.
A VOR funkció kikapcsolása
Állítsa a „VOR” beállítást „OFF”
állásba a 3. lépésben.
P Megjegyzések
A „VOR” funkció a diktafon
megvásárlásakor az „OFF” értékre
van állítva.
4 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x (stop) gombot.
5 Nyomja meg a z REC/PAUSE
gombot.
• A VOR funkcióra hatással vannak a
környező hangok. Állítsa be a menü „Mic
Sensitivity” pontjának értékét (94. oldal)
a felvételi körülményeknek megfelelően.
Ha a „Mic Sensitivity” érték átállítása
után sem megfelelő a felvétel, vagy ha
egy fontos felvételt szeretne elkészíteni,
állítsa a „VOR” beállítást „OFF” állásba
a menüben.
• FM-adás rögzítése közben (77. oldal)
a VOR funkció nem működik.
39
HU
Rögzítés memóriakártyára
N PLAY/STOP•ENTER
DISP/MENU
z REC/PAUSE
x
– . , >+
Az M2™ kártyát úgy helyezze be,
hogy az érintkezőket tartalmazó fele
Ön felé nézzen.*
* Ha úgy helyezi be
a memóriakártyát,
hogy hátulról látja
a diktafont.
A microSD kártyát úgy helyezze be,
hogy a címkézett oldal Ön felé nézzen.*
A beépített memórián kívül
memóriakártyára is rögzíthet fájlokat.
40
HU
Kompatibilis memóriakártyák
A diktafonnal az alábbi memóriakártyák
használhatók:
• Memory Stick Micro™ (M2™)
adathordozó: Max. 16 GB kapacitásig
támogatott.
• microSD kártya: A 2 GB-nál kisebb
microSD (FAT16) kártyák és a 4 GB
és 32 GB közötti méretű microSDHC
(FAT32) kártyák támogatottak.
A 64 MB-os vagy annál kisebb
memóriakártyákat az eszköz nem
támogatja.
Az alábbi microSD/microSDHC kártyákat
teszteltük saját szabványaink alapján.
microSD/microSDHC kártyák
Gyártó
2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB
SONY
a
a
a
—
—
Toshiba
a
a
a
a
—
Panasonic a
a
a
a
—
a
a
a
a
a
SanDisk
a: tesztelt művelet
–: nem tesztelt művelet
2011. januári adat
A ICD-PX312/PX312F típussal való
működést a 2011. januárjában elérhető
memóriakártyákkal teszteltük.
A tesztelt memóriakártyákkal kapcsolatban
a legfrissebb információkat a diktafon
támogatási honlapján találhatja meg:
http://support.sony-europe.com/DNA
A diktafon fájlrendszer-specifikációi
miatt csak 500 MB-nál kisebb fájlokat
rögzíthet és játszhat le memóriakártya
használata esetén.
M2™ adathordozón 4 074 fájl rögzíthető.
P Megjegyzés
Semmilyen típusú kompatibilis
memóriakártya működését nem
garantáljuk.
Memóriakártya behelyezése
Rögzítés előtt másolja a
memóriakártyán lévő összes adatot a
számítógépre, és formázza a diktafonnal
a memóriakártyát (99. oldal), hogy ne
legyenek rajta adatok.
fedelét a stop üzemmódban.
2 Helyezzen be teljesen egy M2™ vagy
microSD kártyát a 40. oldalon lévő
ábrán látható irányban a nyílásba,
amíg a helyére nem kattan. Ezután
zárja le a fedelet.
Memóriakártya eltávolítása
Nyomja be a memóriakártyát. Miután
kiugrott a kártya, vegye ki a nyílásból.
Mappa- és fájlszerkezet
Egyéb rögzítési műveletek
Ebben az útmutatóban a M2™ és microSD
kártyákra általában a „memóriakártya”
kifejezéssel hivatkozunk.
Az M2™/microSD kártyanyílásra a
„memóriakártya-nyílás” kifejezéssel
hivatkozunk.
1 Nyissa fel a memóriakártya-nyílás
Az eszköz 5 mappát hoz létre a
memóriakártyán a beépített
memóriában lévő mappákon kívül.
A mappa- és fájlszerkezet kissé eltér a
beépített memória mappaszerkezetétől
(103. oldal).
P Megjegyzések
• Felvétel/lejátszás/formázás közben ne
helyezze be és ne távolítsa el a
memóriakártyát. Ha ezt nem tartja be,
azzal a diktafon meghibásodását
okozhatja.
• Ne távolítsa el a memóriakártyát, ha a
kijelzőn az „Accessing...” animáció
látható a kijelzőn. Ha ezt nem tartja be,
megsérülhetnek az adatok.
41
HU
• Ha a diktafon nem ismeri fel a
memóriakártyát, vegye ki, majd helyezze
be újra.
• Csukja le a memóriakártya-nyílás fedelét
megfelelően. Emellett ügyeljen rá, hogy a
nyílásba ne öntsön folyadékot, illetve ne
tegyen bele se fém, se gyúlékony se más
tárgyat. Ellenkező esetben tüzet,
áramütést vagy hibás működést okozhat.
3 A –. és a >+ gombokkal
válassza ki az „Memory Card”
pontot, majd nyomja meg a
N PLAY/STOP•ENTER gombot.
A diktafon rögzítési
memóriájának átállítása a
memóriakártyára
1 A diktafon stop üzemmódjából
a DISP/MENU gomb nyomva
tartásával lépjen menü üzemmódba.
Megjelenik a menü üzemmód ablaka.
2 A –. és a >+ gombbal válassza ki a
„Select Memory” pontot, majd nyomja
meg a N PLAY/STOP•ENTER
gombot.
„Select Memory” funkció a diktafon
megvásárlásakor az „Built-In
Memory” értékre van állítva.
Ha a memóriakártya már volt
formázva, akkor folytassa a
7. lépéssel.
4 Ha a memória kártya nincs formázva,
a –. és a >+ gombbal válassza ki
a „Detail Menu” pontot, majd nyomja
meg a N PLAY/STOP•ENTER
gombot.
5 A –. és a >+ gombbal válassza
ki a „Format” pontot, majd nyomja
meg a N PLAY/STOP•ENTER
gombot.
„Erase All Data?” felirat jelenik meg.
42
HU
6 A –. és a >+ gombbal válassza
ki a „YES” pontot, majd nyomja meg
a N PLAY/STOP•ENTER gombot.
7 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x (stop) gombot.
Megjelenik a
memóriakártya jelzése.
Egyéb rögzítési műveletek
A beépített memória használata
Válassza a „Built-In Memory”
lehetőséget a 3. lépésben.
Rögzítés indítása
Válassza ki a mappát, és nyomja meg
a z REC/PAUSE gombot. Részletek
a 19. oldalon olvashatók.
43
HU
Felvétel más eszközökön keresztül
Felvétel külső mikrofonnal
Külső mikrofon
(nem tartozék)
m (mikrofon) aljzat
1 Csatlakoztasson külső mikrofont
(nem tartozék) a m (mikrofon)
aljzatba, amikor a diktafon stop
üzemmódban van.
„Select Input” felirat jelenik meg
a kijelzőn.
Ha nem jelenik meg a „Select Input”
felirat, állítsa be a menüben ( 95. oldal).
2 A –. és a >+ gombbal válassza
N PLAY/
STOP•ENTER
z REC/PAUSE
ki a „MIC IN” pontot, majd nyomja
meg a N PLAY/STOP•ENTER
gombot.
– . , >+
x
Ha a diktafonhoz sztereó mikrofont
csatlakoztat (nem tartozék), és a felvételi
mód beállítása „SHQ” vagy „HQ”, akkor a
hangot sztereóban rögzítheti.
A hangot sztereó fejhallgató
segítségével játszhatja le sztereóban.
44
HU
A „Select Input” funkció a diktafon
megvásárlásakor az „MIC IN” értékre
van állítva.
3 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x (stop) gombot.
4 A rögzítés elindításához nyomja meg
a z REC/PAUSE gombot.
A beépített mikrofon automatikusan
kikapcsol, és a diktafon megkezdi a
külső mikrofon hangjának rögzítését.
Ha a bemeneti jelszint nem elég erős,
akkor állítsa át a „Mic Sensitivity”
beállítást a diktafonon (94. oldal).
Ha csatlakozón táplált mikrofont
csatlakoztat, akkor a szükséges
feszültséget automatikusan megkapja
a mikrofon a diktafontól.
a x (stop) gombot.
Egyéb rögzítési műveletek
5 A rögzítés leállításához nyomja meg
P Megjegyzések
• A csatlakoztatás után, a felvétel
elindítása előtt ellenőrizze a beszélgetés
hangminőségét és a felvételi szintet.
• Ha a telefon csipogását vagy a
tárcsahangot is rögzíti a diktafon,
akkor a beszélgetés valószínűleg kisebb
hangerővel is felvehető. Ebben az
esetben a beszélgetés elkezdése után
indítsa el a felvételt.
• A telefon típusától és a vonal minőségétől
függően előfordulhat, hogy a VOR funkció
(38. oldal) nem fog működni.
• Az esetleges kényelmetlenségekért még
akkor sem vállalunk felelősséget, ha nem
tudja a beszélgetést rögzíteni a
diktafonnal.
z Ajánlott mikrofonok
Használhatja például a Sony ECM-CS10,
ECM-CZ10, ECM-DS70P, ECM-DS30P
elektret kondenzátormikrofont (nem
tartozék).
Hang felvétele telefonról vagy
mobiltelefonról
A telefon vagy mobiltelefon hangjának
felvételére használhatja például az
ECM-TL1 fülhallgató típusú elektret
kondenzátormikrofont (nem tartozék).
A csatlakoztatásról az ECM-TL1
mikrofonhoz mellékelt használati
utasítás nyújt bővebb tájékoztatást.
45
HU
Felvétel más eszközről
CD-lejátszó stb.
m (mikrofon) aljzat
z Tippek
• Javasoljuk, hogy mielőtt felvételbe
kezdene, készítsen próbafelvételt, vagy
közben ellenőrizze a felvételt (48. oldal).
• Ha nem elég erős a bemeneti jel, kösse
össze a másik eszköz fejhallgatóaljzatát
(kisjack, sztereó) a diktafon m (mikrofon)
aljzatával, és állítsa be a hangerőt a
diktafonhoz csatlakoztatott eszközön.
1 Csatlakoztassa a másik eszközt a
N PLAY/
STOP•ENTER
z REC/PAUSE
– . , >+
x
Számítógép használata nélkül is
rögzíthet fájlokat a készülékre úgy,
hogy a diktafonhoz csatlakoztatott
eszköz hangját felveszi.
Ha az „Audio IN” lehetőséget választja
a „Scene Select” menüben, akkor a más
eszközökről való felvételre alkalmas
beállítások már ki vannak választva.
Részletek a 31. oldalon olvashatók.
46
HU
diktafonhoz, miközben a diktafon
stop üzemmódban van.
Kösse össze a másik eszköz
hangkimenetét (mini
sztereócsatlakozó) a diktafon
m (mikrofon) aljzatával egy
kereskedelmi forgalomban kapható
audiokábellel.
„Select Input” felirat jelenik meg
a kijelzőn.
Ha nem jelenik meg a „Select Input”
felirat, állítsa be a menüben ( 95. oldal).
2 A –. és a >+ gombbal válassza
ki a „Audio IN” pontot, majd nyomja
meg a N PLAY/STOP•ENTER
gombot.
P Megjegyzés
Ha a diktafonhoz csatlakoztatott külső
eszköz hangkimenete monó, és a felvételi
mód beállítása „192kbps(MONO)” (SHQ)
vagy „128kbps(MONO))” (HQ), akkor a
hang csak egy csatornán rögzül. Ilyen
esetben a menüben állítsa a felvételi
módot „48kbps(MONO)” (SP) vagy
„8kbps(MONO)” (LP) értékre (94. oldal).
Egyéb rögzítési műveletek
„Select Input” funkció a diktafon
megvásárlásakor az „MIC IN”
értékre van állítva.
3 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x (stop) gombot.
4 A rögzítés elindításához nyomja meg
a z REC/PAUSE gombot.
A beépített mikrofon automatikusan
kikapcsol, és a diktafon megkezdi a
csatlakoztatott berendezés hangjának
rögzítését.
5 Indítsa el a lejátszást a diktafonhoz
csatlakoztatott eszközön.
6 A rögzítés leállításához nyomja meg
a x (stop) gombot.
47
HU
Kezelés rögzítés közben
A felvétel ellenőrzése
i (fejhallgató) aljzat
VOL –/+
Ha csatlakoztatja a fejhallgatót a
i (fejhallgató) aljzatba, rögzítés közben
hallgatással ellenőrizheti a felvételt.
A hallgatás hangerejét a VOL –/+
gombbal szabályozhatja, de a rögzítés
hangereje rögzített.
P Megjegyzés
Ha a fülhallgató vezetéke hozzáér a
diktafonhoz a felvétel monitorozása
közben, a diktafon zajt vehet fel. A zajt
csökkentheti, ha távol tartja a vezetéket a
diktafontól.
48
HU
Egyéb lejátszási műveletek
A lejátszási beállítások megváltoztatása
Kényelmes lejátszási
funkciók
Jobb minőségben való hallgatás
• Hallgatás fejhallgatóval:
Csatlakoztassa a fejhallgatót a
i (fejhallgató) aljzathoz. A beépített
hangszóró automatikusan kikapcsol.
• Hallgatás külső hangszóróval:
Csatlakoztasson aktív vagy passzív
hangszórót a i (fejhallgató) aljzathoz.
Ha a menüben az „Easy Search”
beállítás értéke „ON” (89. oldal), akkor
gyorsan megtalálhatja azt a pontot,
ahonnan el szeretné indítani a lejátszást,
ha a –. vagy a >+ gombot többször
lenyomja lejátszás közben.
Visszaléphet kb. 3 másodpercet a –.
gomb egyszeri megnyomásával, vagy
előre léphet kb. 10 másodpercet a >+
gomb egyszeri megnyomásával. Ezzel
a funkcióval könnyen megkereshető
a kívánt pont a hosszú felvételekben.
• Keresés előre (előretekerés):
Tartsa lenyomva a >+ gombot
lejátszás közben, és engedje fel annál
a pontnál, ahonnan folytatni szeretné
a lejátszást.
• Keresés hátra (visszatekerés):
Tartsa lenyomva a –. gombot
lejátszás közben, és engedje fel annál
a pontnál, ahonnan folytatni szeretné
a lejátszást.
Egyéb lejátszási műveletek
A lejátszási pont gyors
megkeresése (könnyű keresés)
Keresés előre/hátra lejátszás
közben (előretekerés/
visszatekerés)
A diktafon először lassan,
hanglejátszással keres. Ez akkor lehet
hasznos, ha például csak egy szóval
előre vagy vissza szeretne keresni. Majd,
ha lenyomva tartja a gombot, a diktafon
gyorsabban kezd el keresni.
z Ha a lejátszás az utolsó fájl
végéhez ért
• Ha lejátssza az utolsó fájlt, vagy előreteker
az utolsó fájl végére, a „FILE END” felirat
jelenik meg kb. 5 másodpercig.
49
HU
• Amikor a „FILE END” felirat eltűnik,
és a műveletjelző nem világít tovább,
akkor a diktafon az utolsó fájl elejére áll.
• Ha lenyomja és nyomva tartja a –.
gombot, miközben a „FILE END” felirat
látható, akkor a készülék gyorsan játssza
le a fájlokat, és a normál lejátszás onnan
folytatódik, ahol a lejátszás a gomb
felengedésekor tartott.
• Ha az utolsó fájl hosszú, és a fájl egy
későbbi részénél szeretné elkezdeni a
lejátszást, akkor tartsa lenyomva a >
gombot a fájl végére ugráshoz, majd
nyomja meg a –. gombot a „FILE
END” felirat közben a kívánt pontra való
visszatéréshez.
• Ha nem az utolsó fájlról van szó, akkor
ugorjon a következő fájl elejére, és
játssza le visszafelé a kívánt pontig.
A lejátszott hang zajának
csökkentése és a beszéd
tisztábbá tétele – a zajvágás
funkció
N PLAY/
STOP•ENTER
x
DISP/MENU
–., >+
Ha a NOISE CUT kapcsolót lejátszás
üzemmódban „ON” állásba állítja,
a diktafon elnyomja a beszéden kívüli
környezeti zajokat. A fájlok hangja
tiszta lesz, mivel a diktafon az összes
frekvenciasávban csökkenti a zajt,
beleértve a beszédet is.
50
HU
P Megjegyzések
• A zajvágás hatása a rögzített hang
tulajdonságaitól függően eltérő lehet.
• Amikor a beépített hangszórót használja,
a zajvágás nem működik.
• Ha az FM-rádiót használja a zajvágás
nem működik.
A zajvágási szint beállítása
1 A diktafon stop vagy lejátszás
üzemmódjából a DISP/MENU gomb
nyomva tartásával lépjen menü
üzemmódba.
Megjelenik a menü üzemmód ablaka.
4 A –. és a >+ gombbal válassza
ki a „Maximum” vagy a „Medium”
pontot, majd nyomja meg a
N PLAY/STOP•ENTER gombot.
a „Detail Menu” pontot, majd nyomja
meg a N PLAY/STOP•ENTER
gombot.
Egyéb lejátszási műveletek
2 A –. és a >+ gombbal válassza ki
„Noise Cut Level” funkció a diktafon
megvásárlásakor az „Maximum”
értékre van állítva.
5 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x (stop) gombot.
A zajvágás kikapcsolása
3 A –. és a >+ gombokkal
válassza ki az „Noise Cut Level”
pontot, majd nyomja meg a
N PLAY/STOP•ENTER gombot.
Állítsa a NOISE CUT kapcsolót az
„OFF” állásba.
51
HU
A lejátszás sebességének
beállítása – a DPC (Digital
Pitch Control) funkció
2 A –. és a >+ gombbal válassza
ki a „DPC(Speed Control)”
pontot, majd nyomja meg a
N PLAY/STOP•ENTER gombot.
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
– . , >+
3 A –. és a >+ gombokkal válassza
A lejátszás sebességét 0,50-szeres és
2,00-szeres között állíthatja. A készülék
természetes hangmagassággal játssza le
a fájlt a digitális jelfeldolgozásnak
köszönhetően.
1 A diktafon stop vagy lejátszás
üzemmódjából a DISP/MENU gomb
nyomva tartásával lépjen menü
üzemmódba.
Megjelenik a menü üzemmód ablaka.
52
HU
ki az „ON” pontot, majd nyomja meg
a N PLAY/STOP•ENTER gombot.
4 A lejátszás sebességét a –.
és a >+ gombbal állíthatja.
–.: Minden megnyomásra
0,05-dal csökken a lejátszási sebesség
(×0,50 és ×1,00 között).
>+: Minden megnyomásra
0,10-del nő a lejátszási sebesség
(×1,00 és ×2,00 között).
A gombokat nyomva tartva
folyamatosan módosíthatja
a sebességet.
A lejátszási mód kiválasztása
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
A-B
x
–., >+
A lejátszási sebesség a diktafon
megvásárlásakor „×0,70”.
Visszatérés a normál lejátszási
sebességhez
Válassza a „OFF” lehetőséget a
3. lépésben.
P Megjegyzés
Egyéb lejátszási műveletek
A menü segítségével, illetve a gombok
kezelésével válassza a lejátszási
körülményeknek megfelelő lejátszási
módot.
Mappa összes fájljának
lejátszása folyamatosan –
folyamatos lejátszás
1 A diktafon stop vagy lejátszás
üzemmódjából a DISP/MENU gomb
nyomva tartásával lépjen menü
üzemmódba.
Megjelenik a menü üzemmód ablaka.
A zajvágás funkció (50. oldal) nem
működik, ha a „DPC(Speed Control)”
beállítást „ON” értékre állítja.
53
HU
2 A –. és a >+ gombbal válassza ki
a „Detail Menu” pontot, majd nyomja
meg a N PLAY/STOP•ENTER
gombot.
„Continuous Play” funkció a diktafon
megvásárlásakor az „OFF” értékre
van állítva.
5 A menü üzemmódból való kilépéshez
3 A –. és a >+ gombbal válassza
ki a „Continuous Play” pontot,
majd nyomja meg a N PLAY/
STOP•ENTER gombot.
nyomja meg a x (stop) gombot.
Visszatérés a normál lejátszásra –
egyetlen fájl lejátszása
Válassza a „OFF” lehetőséget a
4. lépésben.
Fájl ismételt lejátszása
4 A –. és a >+ gombokkal válassza
ki az „ON” pontot, majd nyomja meg
a N PLAY/STOP•ENTER gombot.
54
HU
Lejátszás közben tartsa nyomva a
N PLAY/STOP•ENTER gombot
addig, amíg meg nem jelenik a „ 1”
jelzés. Elindul a kiválasztott fájl ismételt
lejátszása.
A normál lejátszáshoz való
visszatéréshez nyomja meg újra a
N PLAY/STOP•ENTER gombot.
Visszatérés a normál lejátszáshoz:
Nyomja meg a N PLAY/STOP•ENTER
gombot.
Adott szakasz ismételt
lejátszása – A-B ismétlés
Az A-B ismételt lejátszás leállítása:
Nyomja meg a x (stop) gombot.
1 Lejátszás közben nyomja meg
a
(ismétlés) A-B gombot az
A kezdőpont beállításához.
„A-B B?” felirat jelenik meg.
2 Nyomja meg újra az
P Megjegyzés
Egyéb lejátszási műveletek
(ismétlés)
A-B gombot a B befejező pont
beállításához.
Az „
A-B” jelzés jelenik meg,
és a készülék ismételve lejátssza
a beállított szakaszt.
Az A-B ismételt lejátszás beállított
szakaszának megváltoztatása:
Az A-B ismételt lejátszás közben nyomja
meg a
(ismétlés) A-B gombot az új
A kezdőpont beállításához. Ezután adjon
meg egy új B befejező pontot, a 2.
lépésben leírt módon.
Az A és B pontot nem helyezheti a fájl
eleje vagy vége, illetve műsorszámjelzés
közelébe.
55
HU
Fájl lejátszása egy kívánt időpontban
riasztással
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
2 A –. és a >+ gombbal
válassza ki a „Alarm” pontot,
majd nyomja meg a N PLAY/
STOP•ENTER gombot.
x
– . , >+
Megszólaltathat egy riasztást, és
elindíthatja egy kiválasztott fájl
lejátszását egy kívánt időpontban.
A fájlt lejátszhatja egy meghatározott
napon, hetente egyszer, vagy minden
nap ugyanabban az időpontban.
A fájlokkal riasztást is beállíthat.
3 A –. és a >+ gombokkal
válassza ki az „ON” pontot,
majd nyomja meg a N PLAY/
STOP•ENTER gombot.
1 Válassza ki azt a fájlt, amelyet
riasztással le szeretne játszani.
2 Lépjen be a riasztásbeállítási módba.
1 A diktafon stop üzemmódjából
a DISP/MENU gomb nyomva
tartásával lépjen menü
üzemmódba.
Megjelenik a menü üzemmód ablaka.
56
HU
„Alarm” funkció a diktafon
megvásárlásakor az „OFF” értékre
van állítva.
3 Állítsa be a riasztás dátumát és
időpontját.
1 A –. és a >+ gombbal válassza
5 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x (stop) gombot.
Beep&Play
A riasztás után a kiválasztott
fájl kerül lejátszásra.
Beep
Csak a riasztás hallható.
Play
Csak a kiválasztott fájl kerül
lejátszásra.
Egyéb lejátszási műveletek
a „Date” lehetőséget, a hét
valamelyik napját vagy a „Daily”
lehetőséget, majd nyomja meg a
N PLAY/STOP•ENTER gombot.
2 Ha a „Date” lehetőséget választotta:
Állítsa be az évet, a hónapot, a napot,
az órát és a percet, a korábban
ismertetett módon („4. lépés: Az óra
beállítása”, 16. oldal).
Ha a hét valamelyik napját vagy
a „Daily” beállítást választja:
A –. és a >+ gombbal állítsa
be az órát, nyomja meg a N PLAY/
STOP•ENTER gombot, majd a
–. és a >+ gombbal állítsa
be a percet, és nyomja meg a
N PLAY/STOP•ENTER gombot.
Gyárilag a „Beep&Play” hang van
beállítva.
Megjelenik az „Executing...” animáció.
4 A –. és a >+ gombbal válassza ki
a riasztás kívánt hangját, majd nyomja
meg a N PLAY/STOP•ENTER
gombot.
A riasztás beállításának
módosítása
Válassza ki azt a fájlt, amelynek a
riasztását módosítani szeretné, majd
kövesse a 2–5. lépéseket.
57
HU
A riasztás beállításának törlése
A riasztás lejátszásának leállítása
Kövesse az 1. és 2. lépés utasításait.
A 2-3. lépésben válassza az „OFF”
lehetőséget, majd nyomja meg a
N PLAY/STOP•ENTER gombot.
A riasztás törlődik, és a riasztásjelző
eltűnik a kijelzőről.
A riasztás közben nyomja meg a
VOL –/+ gombok kivételével bármelyik
gombot. A riasztást akkor is leállíthatja,
ha a HOLD funkció be van kapcsolva –
ehhez nyomja meg bármelyik gombot.
Ha elérkezik a beállított dátum és
időpont
• Minden riasztáshoz csak egy fájlt állíthat be.
• Ha az órát nem állította be, vagy
nincsenek fájlok rögzítve, akkor nem
tudja a riasztást beállítani.
• A riasztás akkor is megszólal, ha a
„Beep” beállítás az „OFF” értékre van
állítva a menüben (98. oldal).
• Ha akkor érkezik el a riasztás időpontja,
amikor a diktafon például adatokhoz fér
hozzá, a riasztást a diktafon
automatikusan kihagyhatja.
• Egynél több riasztás időpontja érkezik el,
csak az első fájl lesz riasztással lejátszva.
• Ha feloszt egy fájlt, amelyet riasztáshoz
állított be, akkor a riasztáskor csak a
felosztott fájl első fele hangzik el.
• Ha töröl egy olyan fájl, amelyet
riasztáshoz állított be, akkor a riasztás is
törlődik.
• Podcastfájlokkal nem állíthat be riasztást.
• A memóriakártyán tárolt fájlokkal nem
állíthat be riasztást.
A beállított időpontban az „ALARM”
felirat jelenik meg a kijelzőn, és a
diktafon lejátssza a kiválasztott fájlt
a kiválasztott hangbeállítással.
A fájl lejátszása után a diktafon stop
üzemmódba kerül. (Ha a hangbeállítás
a „Beep&Play” vagy a „Play”, akkor
a diktafon a kiválasztott fájl elejére áll.)
58
HU
P Megjegyzések
Lejátszás más eszközökön keresztül
Felvétel más eszközzel
Magnó Mini
disc-felvevő stb.
1 Kösse össze a diktafon i (fejhallgató)
aljzatát a másik készülék külső
bemeneti aljzatával egy kereskedelmi
forgalomban kapható audiokábellel.
2 A N PLAY/STOP•ENTER gomb
i (fejhallgató) aljzat
megnyomásával indítsa el a lejátszást,
ugyanakkor állítsa a csatlakoztatott
eszközt felvétel módba.
A csatlakoztatott készülék felveszi
a diktafon által lejátszott fájlt.
N PLAY/
STOP•ENTER
x
A diktafon hangját felveheti más
eszközzel.
Javasoljuk, hogy mielőtt felvételbe
kezdene, készítsen próbafelvételt.
Egyéb lejátszási műveletek
3 A rögzítés leállításához nyomja
meg egyszerre a x (stop) gombot a
diktafonon és a csatlakoztatott
készüléken.
z Tipp
Ha a felvétel hangereje nem elég nagy,
akkor állítson a diktafon lejátszási
beállításain (24. oldal).
59
HU
Fájlok szerkesztése
Mappa fájljainak elrendezése
Fájl áthelyezése másik
mappába
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
3 A –. és a >+ gombbal válassza ki
a „Move & Copy” pontot, majd nyomja
meg a N PLAY/STOP•ENTER
gombot.
x
– . , >+
1 Válassza ki az áthelyezni kívánt fájlt.
2 A diktafon stop üzemmódjából a
DISP/MENU gomb nyomva
tartásával lépjen menü üzemmódba.
Megjelenik a menü üzemmód ablaka.
60
HU
4 A –. és a >+ gombokkal válassza
ki a „Move File” pontot, majd nyomja
meg a N PLAY/STOP•ENTER
gombot.
5 A –. és a >+ gombokkal válassza
ki azt a mappát, amelybe át szeretné
helyezni a számot, majd nyomja meg a
N PLAY/STOP•ENTER gombot.
Fájl másik memóriába
másolása
Memóriakártya-nyílás
DISP/MENU
N PLAY/
STOP•ENTER
x
A „Moving File...” felirat jelenik meg
a kijelzőn, és a fájl a célmappa utolsó
helyére kerül.
Ha áthelyezi a fájlt egy másik
mappába, akkor a diktafon törli az
eredeti fájlt az előző mappából.
nyomja meg a x (stop) gombot.
A fájl áthelyezésének
megszakítása
Nyomja meg a x (stop) gombot az
5. lépés előtt.
P Megjegyzések
• Nem helyezhet át podcastfájlokat.
• Nem helyezhet át védett fájlokat
(73. oldal).
• Nem helyezhet át fájlokat másik
memóriába.
A fájlokat másolhatja a beépített
memória és a memóriakártya között, ami
a biztonsági mentések szempontjából
hasznos lehet. A művelet megkezdése
előtt helyezze be a másoláshoz használni
kívánt memóriakártyát a memóriakártyanyílásba.
1 Válassza ki a másolni kívánt fájlt.
Ha memóriakártyáról a beépített
memóriába szeretne másolni egy fájlt,
állítsa a forrásmemóriát „Memory
Card” értékre (42. oldal).
61
Fájlok szerkesztése
6 A menü üzemmódból való kilépéshez
–., >+
HU
2 A diktafon stop üzemmódjából
a DISP/MENU gomb nyomva
tartásával lépjen menü üzemmódba.
Megjelenik a menü üzemmód ablaka.
A „Copy to Memory Card” vagy a
„Copy to Built-In Memory” animáció,
majd a mappaválasztó ablak jelenik
meg.
3 A –. és a >+ gombbal válassza ki
5 A –. és a >+ gombokkal válassza
a „Move & Copy” pontot, majd nyomja
meg a N PLAY/STOP•ENTER
gombot.
4 A –. és a >+ gombbal válassza
ki a „File Copy” pontot, majd nyomja
meg a N PLAY/STOP•ENTER
gombot.
ki azt a mappát, amelybe másolni
szeretné a számot, majd nyomja meg
a N PLAY/STOP•ENTER gombot.
A „Copying...” animáció jelenik
meg a kijelzőn, a fájl a célmappába
másolódik, és ez lesz az utolsó fájl.
A fájlok másolásakor a fájlnév nem
változik.
6 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x (stop) gombot.
A másolás megszakítása
Nyomja meg a x (stop) gombot az
5. lépés előtt.
62
HU
A másolás megszakítása
másolás közben
Miközben a „Copying...” animáció
látható az 5. lépésben, nyomja meg a
x (stop) gombot.
P Megjegyzések
Ha a kiválasztott mappa védett fájlt
tartalmaz (73. oldal), nem törölheti
a mappában lévő védett fájlt.
1 A diktafon stop üzemmódjában
válassza ki a törölni kívánt fájlokat
tartalmazó mappát.
2 Lépjen be a menü üzemmódba
a DISP/MENU gomb nyomva
tartásával.
Megjelenik a menü üzemmód ablaka.
3 A –. és a >+ gombbal válassza
ki a „Delete” pontot, majd nyomja meg
a N PLAY/STOP•ENTER gombot.
Fájlok szerkesztése
• A fájl másolásának megkezdése előtt
ellenőrizze a töltésjelzőt (14. oldal).
Ha alacsony a töltöttség, előfordulhat,
hogy nem tudja átmásolni a fájlokat.
• Ha a célmemória hátralévő
memóriakapacitása nem elegendő, lehet,
hogy nem tudja átmásolni a fájlokat.
• Nem másolhat podcastfájlokat.
• Másolás közben ne vegyen ki és ne
helyezzen be memóriakártyát, és ne
kapcsolja ki a diktafont. Megsérülhetnek
a fájlok.
P Megjegyzés
Az összes fájl törlése egy
mappából
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
– . , >+
63
HU
4 A –. és a >+ gombbal válassza
ki a „Erase All” pontot, majd nyomja
meg a N PLAY/STOP•ENTER
gombot.
„Erase All?” felirat jelenik meg.
5 A –. és a >+ gombokkal válassza
ki a „YES” pontot, majd nyomja meg a
N PLAY/STOP•ENTER gombot.
Az „Erasing...” animáció jelenik meg
a kijelzőn, és a diktafon törli a
kiválasztott mappa összes fájlját.
6 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x (stop) gombot.
A törlés megszakítása
Válassza a „NO” lehetőséget az
5. lépésben, majd nyomja meg a
N PLAY/STOP•ENTER gombot.
64
HU
Műsorszámjelzés használata
Műsorszámjelzés megadása
N PLAY/
STOP•ENTER
– . , >+
A
(műsorszámjelzés) ikon villogni
kezd, és a készülék hozzáadja a
műsorszámjelzést a fájlhoz.
T-MARK
Rögzítés, lejátszás vagy
felvételszüneteletés közben nyomja meg
a T-MARK gombot azon a ponton,
amelyhez hozzá szeretné adni a
műsorszámjelzést.
P Megjegyzések
• Csak a diktafonnal rögzített fájlokhoz
adhat hozzá műsorszámjelzést. Továbbá
ha a mellékelt Sound Organizer
szoftverrel szerkeszti a fájlokat, akkor
előfordulhat, hogy többé nem adhat
hozzájuk műsorszámjelzést.
• Nem adhat a fájl olyan pontjához
műsorszámjelzést, amely
0,5 másodpercnyire vagy közelebb
van egy másik műsorszámjelzéstől.
• Nem adható meg műsorszámjelzés
sem a fájl legelején, sem a legvégén.
• Ha már van a fájlban 98 műsorszámjelzés,
akkor nem adhat meg további jelzéseket.
• Amikor egy fájlhoz lejátszás közben ad
műsorszámjelzést, a lejátszás megáll.
Fájlok szerkesztése
Műsorszámjelzést olyan pontokon
állíthat be, amelynél később fel szeretné
osztani a fájlt, vagy amelyet meg
szeretne keresni lejátszáskor. Minden
fájlhoz legfeljebb 98 műsorszámjelzést
adhat hozzá.
65
HU
Műsorszámjelzés megkeresése
és a lejátszás indítása a
műsorszámjelzéstől
3 A –. és a >+ gombbal válassza ki
a „Delete” pontot, majd nyomja meg
a N PLAY/STOP•ENTER gombot.
Nyomja meg stop üzemmódban a –.
vagy a >+ gombot. Amikor felvillan
egyszer a (műsorszámjelzés) ikon,
nyomja meg a N PLAY/STOP•ENTER
gombot.
Műsorszámjelzés törlése
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
4 A –. és a >+ gombbal válassza
ki a „Erase Track Mark” pontot,
majd nyomja meg a N PLAY/
STOP•ENTER gombot.
x
– . , >+
1 Állítsa meg a keresést a törölni kívánt
műsorszámjelzés után.
2 A diktafon stop üzemmódjából a
DISP/MENU gomb nyomva
tartásával lépjen menü üzemmódba.
Megjelenik a menü üzemmód ablaka.
66
HU
Az „Erase Track Mark?” felirat jelenik
meg, és felvillan a műsorszámjelzés
jelzője és a törlendő műsorszámjelzés
száma.
5 A –. és a >+ gombokkal válassza
ki a „YES” pontot, majd nyomja meg a
N PLAY/STOP•ENTER gombot.
Az „Erasing...” animáció jelenik meg
a kijelzőn, és a diktafon törli a
kiválasztott műsorszámjelzést.
Megállítás helye
A fájl összes
műsorszámjelzésének
törlése egyszerre
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
Műsorszámjel
zés törlése
A készülék törli a megállítás helye előtti
műsorszámjelzést.
6 A menü üzemmódból való kilépéshez
1 Válasszon fájlt, amelyből törölni
szeretné a műsorszámjelzéseket.
2 A diktafon stop üzemmódjából
a DISP/MENU gomb nyomva
tartásával lépjen menü üzemmódba.
Megjelenik a menü üzemmód ablaka.
Fájlok szerkesztése
nyomja meg a x (stop) gombot.
–., >+
3 A –. és a >+ gombbal válassza ki
a „Delete” pontot, majd nyomja meg a
N PLAY/STOP•ENTER gombot.
A törlés megszakítása
Válassza a „NO” lehetőséget az
5. lépésben, majd nyomja meg a
N PLAY/STOP•ENTER gombot.
67
HU
4 A –. és a >+ gombbal válassza
ki a „Erase All Track Marks” pontot,
majd nyomja meg a N PLAY/
STOP•ENTER gombot.
„Erase All Track Marks?” felirat
jelenik meg.
5 A –. és a >+ gombokkal válassza
ki a „YES” pontot, majd nyomja meg
a N PLAY/STOP•ENTER gombot.
Az „Erasing...” animáció jelenik meg
a kijelzőn, és a diktafon egyszerre
törli az összes műsorszámjelzést.
6 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x (stop) gombot.
A törlés megszakítása
Válassza a „NO” lehetőséget az
5. lépésben, majd nyomja meg a
N PLAY/STOP•ENTER gombot.
68
HU
Fájl felosztása
Fájl felosztása az aktuális
helyen
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
2 A diktafon stop üzemmódjából a
DISP/MENU gomb nyomva
tartásával lépjen menü üzemmódba.
Megjelenik a menü üzemmód ablaka.
3 A –. és a >+ gombbal válassza ki
a „Divide” pontot, majd nyomja meg a
N PLAY/STOP•ENTER gombot.
– . , >+
Fájlok szerkesztése
Stop üzemmódban feloszthatja a fájlokat,
aminek eredményeként két rész jön létre,
és a felosztott fájl újabbik része új
fájlszámot kap. A fájlok felosztásával
könnyebben megtalálhatja a kívánt
lejátszási pontot egy hosszú felvételben
(pl. egy értekezlet felvételében).
Csak addig lehet felosztani a fájlokat,
amíg a fájlok száma el nem éri az adott
mappában a maximálisan megengedett
mennyiséget.
4 A –. és a >+ gombbal válassza
ki a „Divide Current Position”
pontot, majd nyomja meg a
N PLAY/STOP•ENTER gombot.
1 Állítsa meg a fájlt azon a helyen, ahol
fel szeretné osztani.
„Divide?” felirat jelenik meg.
69
HU
5 A –. és a >+ gombokkal válassza
ki a „YES” pontot, majd nyomja meg a
N PLAY/STOP•ENTER gombot.
Megjelenik a „Dividing...” felirat,
és a készülék a felosztott fájl részeit
sorszámmal látja el (az eredeti fájl
csonkolt részének fájlnevéhez az „_1”
utótagot, az új fájl nevéhez pedig a
„_2” utótagot adja).
1. fájl
2. fájl
1. fájl
2_1. fájl 2_2. fájl
3. fájl
Fájl felosztása
• Csak a diktafonnal felvett fájlokat lehet
felosztani (tehát a számítógépről
átmásolt fájlokat nem). Továbbá ha a
mellékelt Sound Organizer szoftverrel
szerkeszti a fájlokat, akkor előfordulhat,
hogy többé nem oszthatja fel őket.
• Ha egy fájlt már felosztott, nem állíthatja
vissza az eredeti állapotába.
• Ha egy fájlt egy műsorszámjelzéstől
0,5 másodpercen belüli ponton oszt fel,
azzal törli a műsorszámjelzést.
• A rendszer korlátai miatt nem oszthat fel
fájlt a legelején és a legvégén.
Felosztás megszakítása
3. fájl
A felosztott fájlnevekhez a készülék egy
sorszámot illeszt hozzá.
6 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x (stop) gombot.
P Megjegyzések
• Ahhoz, hogy két részre lehessen osztani
egy fájlt, bizonyos mennyiségű szabad
memóriának kell rendelkezésre állnia.
• Ha olyan fájlt oszt fel, amely tartalmazza a
címet és az előadó nevét is, az új résznek is
ugyanaz lesz a címe és az előadója.
Válassza a „NO” lehetőséget az
5. lépésben, majd nyomja meg a
N PLAY/STOP•ENTER gombot.
Fájl felosztása a
műsorszámjelzést
tartalmazó helyeken
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
–., >+
70
HU
1 Válassza ki a felosztani kívánt fájlt.
2 A diktafon stop üzemmódjából
a DISP/MENU gomb nyomva
tartásával lépjen menü üzemmódba.
Megjelenik a menü üzemmód ablaka.
3 A –. és a >+ gombbal válassza
ki a „Divide” pontot, majd nyomja meg
a N PLAY/STOP•ENTER gombot.
5 A –. és a >+ gombokkal válassza
ki a „YES” pontot, majd nyomja meg
a N PLAY/STOP•ENTER gombot.
Megjelenik a „Dividing...” animáció,
és a készülék felosztja a fájlt a
műsorszámjelzést tartalmazó
helyeken. A fájl összes
műsorszámjelzése törlődik.
1. fájl
Fájl felosztása
1_01. fájl 1_02. fájl
1_03. fájl
A felosztott fájlnevekhez a készülék egy
sorszámot illeszt hozzá.
ki a „Divide All Track Marks”
pontot, majd nyomja meg a
N PLAY/STOP•ENTER gombot.
„Divide All Track Marks?” felirat
jelenik meg.
Fájlok szerkesztése
4 A –. és a >+ gombbal válassza
6 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x (stop) gombot.
Felosztás megszakítása
Válassza a „NO” lehetőséget az
5. lépésben, majd nyomja meg a
N PLAY/STOP•ENTER gombot.
z Tipp
A fájl hátralévő műsorszámjelzéseknél való
felosztásának megszakításához nyomja meg
a x (stop) gombot. A megszakítás előtt
végrehajtott felosztások megmaradnak.
71
HU
P Megjegyzések
• Ahhoz, hogy két részre lehessen osztani
egy fájlt, bizonyos mennyiségű szabad
memóriának kell rendelkezésre állnia.
• Ha olyan fájlt oszt fel, amely tartalmazza a
címet és az előadó nevét is, az új résznek is
ugyanaz lesz a címe és az előadója.
• Csak a diktafonnal felvett fájlokat lehet
felosztani (tehát a számítógépről
átmásolt fájlokat nem). Továbbá ha a
mellékelt Sound Organizer szoftverrel
szerkeszti a fájlokat, akkor előfordulhat,
hogy többé nem oszthatja fel őket.
• Ha egy fájlt már felosztott, nem állíthatja
vissza az eredeti állapotába.
72
HU
Fájl védelme
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
3 A –. és a >+ gombbal válassza
ki a „Protect” pontot, majd nyomja
meg a N PLAY/STOP•ENTER
gombot.
x
– . , >+
4 A –. és a >+ gombokkal válassza
ki az „ON” pontot, majd nyomja meg a
N PLAY/STOP•ENTER gombot.
Fájlok szerkesztése
A véletlen törlés vagy szerkesztés
megakadályozása érdekében megvédheti
a fontos fájlokat. A védett fájlokat
a (védelem) ikon jelzi, és ezeket a
fájlokat csak olvasni lehet, törölni és
szerkeszteni nem.
1 Keresse meg a megvédeni kívánt fájlt.
2 A diktafon stop üzemmódjából a
DISP/MENU gomb nyomva
tartásával lépjen menü üzemmódba.
Megjelenik a menü üzemmód ablaka.
73
HU
5 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x (stop) gombot.
Védelemjelzés
Védelem feloldása
Válassza ki a védett fájlt, majd folytassa
a 2 – 5. lépésekkel.
Ebben az esetben válassza az „OFF”
lehetőséget a 4. lépésben, majd nyomja
meg a N PLAY/STOP•ENTER
gombot.
P Megjegyzés
Nem állíthat be védelmet podcastfájlokra.
74
HU
FM-rádió hallgatása
FM-rádió hallgatása (csak az ICD-PX312F típus esetén)
Adó behangolása az FM-rádión
Rádióadó behangolása
frekvenciapásztázással
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
2 A –. és a >+ gombbal válassza
ki a „FM Radio” pontot, majd nyomja
meg a N PLAY/STOP•ENTER
gombot.
x
– . , >+
A diktafon FM-rádió üzemmódba lép.
A fejhallgató zsinórja szolgál FMantennaként, ezért rádióhallgatásnál
csatlakoztassa a fejhallgatót a
i (fejhallgató) aljzathoz.
3 Nyomja meg röviden a DISP/MENU
FM-rádió hallgatása
gombot a kurzoroknak a (b, B) a
képernyőn lévő felső frekvenciajelző
vonal két szélére mozgatásához.
P Megjegyzés
FM-adás rögzítése közben a DPC funkció
és a zajvágás funkció nem működik.
1 A diktafon stop üzemmódjából
a DISP/MENU gomb nyomva
tartásával lépjen menü üzemmódba.
Megjelenik a menü üzemmód ablaka.
A diktafon most már készen áll a
frekvenciapásztázással való
adóhangolásra.
75
HU
4 A –. és a >+ gomb többszöri
Tárolt adó behangolása
megnyomásával hangolhat be állomást.
5 Ha ki szeretné kapcsolni az FM-rádiót,
nyomja meg a x (stop) gombot.
Rádiófrekvenciák pásztázása
automatikusan
A 4. lépésben tartsa nyomva a –.
vagy a >+ gombot, amíg a frekvencia
számjegyei változni kezdenek a kijelzőn.
A diktafon automatikusan végigkutatja
a rádiófrekvenciákat, és megáll, ha jól
vehető adót talál.
Ha egyetlen adót sem sikerül
behangolnia, a –. és a >+ gombbal
lépésenként módosíthatja a frekvenciát.
A kijelző az FM-rádió hallgatása
közben
FM-jelző
Rádiófrekvencia
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
–., >+
Ha már eltárolt FM-rádióadókat
(78. oldal), a számuk megnyomásával
hangolhatja a rádiót az egyes adókra.
1 A diktafon stop üzemmódjából
a DISP/MENU gomb nyomva
tartásával lépjen menü üzemmódba.
Megjelenik a menü üzemmód ablaka.
2 A –. és a >+ gombbal válassza
ki a „FM Radio” pontot, majd nyomja
meg a N PLAY/STOP•ENTER
gombot.
A rádióvevő érzékenysége
Tárolt adó száma
A diktafon FM-rádió üzemmódba lép.
76
HU
3 Nyomja meg röviden a DISP/MENU
FM-adások rögzítése
gombot a kurzoroknak a (b, B) a
képernyőn lévő alsó adójelző vonal
két szélére mozgatásához.
z REC/PAUSE
x
1 Hangolja be azt az adót, amelyet fel
szeretne venni.
A diktafon most már készen áll
a tárolt adónak az adó számának
kiválasztásával való behangolására.
4 Nyomja meg többször a –. vagy a
>+ gombot, amíg a kívánt (P) adó
száma meg nem jelenik.
nyomja meg a x (stop) gombot.
a z REC/PAUSE gombot.
3 A rögzítés leállításához nyomja meg
a x (stop) gombot.
P Megjegyzések
• Amíg be van kapcsolva az FM-rádió, nem
módosíthatja a használt memóriát, illetve
nem választhat mappát. Az FM-rádióadás
rögzítésének megkezdése előtt előre
válassza ki azt a memóriát és mappát,
amelybe az FM-adást rögzíteni szeretné.
• FM-adás rögzítése közben a „Mic
Sensitivity” (94. oldal), a „VOR”
(38. oldal) és az „LCF(Low Cut)”
(95. oldal) funkció le van tiltva.
FM-rádió hallgatása
5 Ha ki szeretné kapcsolni az FM-rádiót,
2 A rögzítés elindításához nyomja meg
77
HU
Az FM-rádióadók tárolása
Az FM-rádióadók
automatikus tárolása
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
– . , >+
„Auto Preset?” felirat jelenik meg.
3 A –. és a >+ gombbal válassza
ki a „YES” pontot, majd nyomja meg a
N PLAY/STOP•ENTER gombot.
Automatikusan behangolhatja a
rádióadókat, és eltárolhatja őket adott
számmal. Az adók tárolására szolgáló
menü segítségével akár 30 FM-rádióadó is
tárolható automatikusan a készülékben.
1 FM-adás vétele közben lépjen be a
menü üzemmódba a DISP/MENU
gomb nyomva tartásával.
Megjelenik a menü üzemmód ablaka.
2 A –. és a >+ gombbal válassza ki
a „Auto Preset” pontot, majd nyomja
meg a N PLAY/STOP•ENTER
gombot.
78
HU
A diktafon automatikusan
végigkutatja a rádiófrekvenciákat,
és a fogható adókat eltárolja a
memóriában, a kisebb frekvenciáktól
a nagyobbak felé haladva.
Az FM-rádióadók automatikus
tárolása közben villog az adóhoz való
hozzárendelésre készen álló szám.
Az automatikus adótárolás
leállítása
Nyomja meg a x (stop) gombot.
A x (stop) gomb megnyomásáig tárolt
adók megmaradnak a memóriában.
Az FM-rádióadók kézi
tárolása
N PLAY/
STOP•ENTER
– . , >+
A még el nem tárolt FM-rádióadókat
eltárolhatja adott számmal. Legfeljebb
30 FM-rádióadót tárolhat el.
1
P Megjegyzés
Ha eltelik 10 másodperc az „Assign to
Preset?” felirat megjelenése után,
a beállítási művelet megszakad.
FM-rádió hallgatása
Hajtsa végre az 1–4. lépést a
„Rádióadó behangolása
frekvenciapásztázással”, 75. oldal
részben, és keresse meg azt az adót,
amelyet tárolni szeretne. Ha olyan
adót hangol be, amely nem szerepel
a tárolt adók között, akkor a „ - -/P”
felirat jelenik meg. Az adót
eltárolhatja egy adott állomásszámon.
A készülék eltárolja az adót a
memóriában az adott számmal.
2 Nyomja meg a N PLAY/
STOP•ENTER gombot.
Megjelenik az adó száma és a „Assign
to Preset?” felirat.
3 A –. és a >+ gombbal válassza
ki a „YES” pontot, majd nyomja meg
a N PLAY/STOP•ENTER gombot.
79
HU
Tárolt FM-rádióadók törlése
N PLAY/
STOP•ENTER
– . , >+
1 Hajtsa végre az 1–4. lépést a „Tárolt
adó behangolása”, 76. oldal részben,
és keresse meg azt az adót, amelyet
törölni szeretne.
2 Nyomja meg a N PLAY/
STOP•ENTER gombot.
Megjelenik az adó száma és a „Erase
Preset?” felirat.
3 A –. és a >+ gombokkal válassza
ki a „YES” pontot, majd nyomja meg
a N PLAY/STOP•ENTER gombot.
Az adó száma helyén a következő
felirat jelenik meg: „ - -/P.”
80
HU
Az FM-rádióvételi beállítások módosítása
Az FM-rádió vételi
érzékenységének beállítása
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
– . , >+
3 A –. és a >+ gombbal válassza
ki a „DX” vagy a „LOCAL” pontot,
majd nyomja meg a N PLAY/
STOP•ENTER gombot.
Beállíthatja az FM-rádió hallgatása
közben a vétel érzékenységét.
1 FM-adás vétele közben lépjen be a
2 A –. és a >+ gombbal válassza ki
a „DX/LOCAL” pontot, majd nyomja
meg a N PLAY/STOP•ENTER
gombot.
FM-rádió hallgatása
menü üzemmódba a DISP/MENU
gomb nyomva tartásával.
Megjelenik a menü üzemmód ablaka.
4 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x (stop) gombot.
DX
Az esetek többségében ezt a
beállítást érdemes választania.
LOCAL Ha interferencia észlelhető (amit
pl. a műsort szóró adó antennája
körüli erős elektromos mező
okozhat), válassza ezt a beállítást.
81
HU
„DX/LOCAL” funkció a diktafon
megvásárlásakor az „DX” értékre van
állítva.
P Megjegyzés
2 A –. és a >+ gombbal válassza ki a
„Scan Sensitivity” pontot, majd nyomja
meg a N PLAY/STOP•ENTER
gombot.
Ha a diktafon vétele a gyenge jel miatt nem
megfelelő, akkor a „DX” beállítást válassza.
Az adókeresés
érzékenységének beállítása
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
3 A –. és a >+ gombbal válassza ki
a „High” vagy a „Low” pontot,
majd nyomja meg a N PLAY/
STOP•ENTER gombot.
– . , >+
Beállíthatja, hogy az FM-rádióadók
keresésekor mekkora legyen az
adókeresés érzékenysége.
1 FM-adás vétele közben lépjen be a
menü üzemmódba a DISP/MENU
gomb nyomva tartásával.
Megjelenik a menü üzemmód ablaka.
82
HU
Gyárilag a „High” keresési érzékenység
van beállítva.
4 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x (stop) gombot.
Az FM-rádió hangjának
átkapcsolása a hangszóró
és a fejhallgató között
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
– . , >+
3 A –. és a >+ gombbal válassza
ki a „Headphones” vagy a „Speaker”
pontot, majd nyomja meg a
N PLAY/STOP•ENTER gombot.
Az FM-rádió hallgatása és az FM-rádió
felvétele közben a menü segítségével
átválthat a hangszóróról a fejhallgatóra.
1 FM-adás vétele közben lépjen be a
2 A –. és a >+ gombbal válassza ki
a „Audio Output” pontot, majd nyomja
meg a N PLAY/STOP•ENTER
gombot.
A diktafon megvásárlásakor a
„Headphones” (fejhallgató) van
beállítva az FM-rádió kimeneteként.
FM-rádió hallgatása
menü üzemmódba a DISP/MENU
gomb nyomva tartásával.
Megjelenik a menü üzemmód ablaka.
4 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x (stop) gombot.
83
HU
A menü funkció
Beállítások a menüben
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
– . , >+
Amikor a „Divide”, a „Move &
Copy”, a „Delete” vagy a „Detail
Menu” menüt választja, a –. vagy a
>+ gombbal válassza ki a beállítani
kívánt menüpontot, majd nyomja meg
a N PLAY/STOP•ENTER gombot.
1 Lépjen be a menü üzemmódba a
DISP/MENU gomb nyomva tartásával.
Megjelenik a menü üzemmód ablaka.
3 A –. és a >+ gombbal válassza
ki a megadni kívánt beállítást,
majd nyomja meg a N PLAY/
STOP•ENTER gombot.
2 A –. és a >+ gombbal válassza
ki a beállítani kívánt menüpontot,
majd nyomja meg a N PLAY/
STOP•ENTER gombot.
84
HU
4 A –. és a >+ gombbal végezze
el a beállítást, majd nyomja meg a
N PLAY/STOP•ENTER gombot.
5 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x (stop) gombot.
P Megjegyzés
Ha 60 másodpercig nem nyom meg
egyetlen gombot sem, akkor a készülék
automatikusan kilép a menü üzemmódból.
Visszatérés az előző
képernyőhöz
A menü funkció
A menüműveletek közben nyomja
meg a DISP/MENU gombot.
Amikor az almenüválasztó képernyő
látható, miután a „Divide”, a „Move &
Copy”, a „Delete” vagy a „Detail
Menu” menüt választotta, a –. vagy
a >+ gombbal válassza „[Back]”
lehetőséget, majd nyomja meg a
N PLAY/STOP•ENTER gombot.
Kilépés a menü üzemmódból
Nyomja meg a x (stop) gombot.
85
HU
Menübeállítások
Menüpontok
Működési mód
(a: beállítható / —: nem állítható be)
Stop
üzemmód
Rögzítési mód FM-rádióvétel FMüzemmód*
rádiófelvétel
üzemmód*
Add/Overwrite
a
—
—
—
—
VOR
a
—
a
—
—
DPC(Speed Control)
a
a
—
—
—
Easy Search
a
a
—
—
—
Alarm
a
—
—
—
—
AVLS
a
a
—
a
a
Protect
a
—
—
—
—
Divide
a
—
—
—
—
Divide Current Position
a
—
—
—
—
Divide All Track Marks
a
—
—
—
—
[Back]
a
—
—
—
—
a
—
—
—
—
Move File
a
—
—
—
—
File Copy
a
—
—
—
—
[Back]
a
—
—
—
—
a
—
—
—
—
Erase Track Mark
a
—
—
—
—
Erase All Track Marks
a
—
—
—
—
Erase All
a
—
—
—
—
[Back]
a
—
—
—
—
Move & Copy
Delete
86
Lejátszás
üzemmód
* Csak a ICD-PX312F típus esetén
HU
Menüpontok
Működési mód
(a: beállítható / —: nem állítható be)
Stop
üzemmód
Lejátszás
üzemmód
Rögzítési mód FM-rádióvétel FMüzemmód*
rádiófelvétel
üzemmód*
a
—
—
—
—
FM Radio*
a
—
—
—
—
Auto Preset*
—
—
—
a
—
DX/LOCAL*
—
—
—
a
a
Scan Sensitivity*
—
—
—
a
—
Audio Output*
—
—
—
a
a
Detail Menu
a
a
a
a
—
REC Mode
a
—
—
a
—
Mic Sensitivity
a
—
a
—
—
LCF(Low Cut)
a
—
a
—
—
Select Input
a
—
—
—
—
Continuous Play
a
a
—
—
—
Noise Cut Level
a
a
—
—
—
LED
a
—
—
—
—
Language
a
—
—
—
—
Date&Time
a
—
—
—
—
Time Display
a
—
—
—
—
Beep
a
—
—
—
—
Auto Power Off
a
—
—
—
—
Format
a
—
—
—
—
[Back]
a
a
a
—
—
A menü funkció
Select Memory
* Csak a ICD-PX312F típus esetén
87
HU
Menüpontok
Beállítások (*: kezdeti beállítás)
Add/Overwrite
Lehetővé teszi, hogy felvételt adjon hozzá egy
korábban rögzített fájlhoz, illetve felülíró felvételt
adjon hozzá a lejátszás során.
Add:
Felvételt adhat a fájlhoz.
Overwrite:
Felülíró felvételt adhat a fájlhoz.
OFF*:
Nem adhat felvételt, illetve felülíró felvételt a
fájlhoz.
VOR
Beállítja az VOR (Voice Operated Recording)
funkciót.
ON:
A diktafon elkezdi a felvételt, ha hangot érzékel,
és szünetelteti, ha nem érzékel hangot, kihagyva
ezzel a hangtalan szakaszokat. A VOR funkció
a z REC/PAUSE gomb megnyomásával
kapcsolható be.
OFF*:
A VOR funkció nem működik.
Ismertetés
oldalszáma
34, 36
38
P Megjegyzés
FM-adás rögzítése közben (77. oldal) a VOR funkció
nem működik (csak az ICD-PX312F típus esetén).
DPC(Speed Control)
88
HU
Beállítja az DPC (Digital Pitch Control) funkciót.
ON:
A lejátszás sebességét 0,50-szeres és 2,00-szeres
között állíthatja.
OFF*:
Az DPC funkció ki van kapcsolva.
52
Beállítások (*: kezdeti beállítás)
Ismertetés
oldalszáma
Easy Search
Beállítja az egyszerű keresés funkciót.
ON:
Előreléphet kb. 10 másodpercet a >+
megnyomásával, vagy visszaléphet kb. 3
másodpercet a –. gomb megnyomásával.
Ez a funkció akkor hasznos, ha egy hosszú
felvételben szeretné megtalálni a kívánt pontot.
OFF*:
Az egyszerű keresés funkció kikapcsolása.
Ha megnyomja a >+ vagy a –. gombot,
akkor az előző vagy a következő fájlra ugrik.
49
Alarm
Beállítja a riasztást.
ON:
A riasztás funkció be van kapcsolva. Állítsa be a
lejátszáshoz a dátumot, az időpontot vagy a hét
napját vagy válassza a napi lejátszást, majd állítsa
be a riasztás hangját.
Beep&Play: A diktafon a kiválasztott fájlt a
riasztás (sípszó) megszólalása után játssza le.
Beep: Csak a riasztás (sípszó) hallható.
Play: A diktafon csak a kiválasztott fájlt játssza le.
OFF*:
A riasztás funkció be van kapcsolva.
56
A menü funkció
Menüpontok
89
HU
Menüpontok
Beállítások (*: kezdeti beállítás)
AVLS
Beállítja az AVLS (Automatic Volume Limiter
System) funkciót.
ON*:
Az AVLS funkció lehetővé teszi fülhallgató
használatakor a mértékletes hangerőn való
hallgatást.
OFF:
Az AVLS funkció nem működik, és a diktafon az
eredeti hangerőn játssza le a hangokat.
Ismertetés
oldalszáma
12
P Megjegyzések
• A funkció kikapcsolása esetén ügyeljen rá, hogy ne
hallgassa a diktafon túl nagy hangerőn.
• Ha fülhallgatóval adott ideig hallgatja a diktafont
túl nagy hangerőn, az AVLS funkció akkor is
automatikusan bekapcsol, ha az „AVLS” beállítást
„OFF” értékre állította a menüben.
• Ha a beállított AVLS-szintet meghaladó hangerőt
állít be, a diktafon kikapcsoláskor visszaáll a
mértékletes hangerőre.
Protect
90
HU
Megvédi a kiválasztott fájlt a törléstől, felosztástól és
áthelyezéstől.
ON:
A védelmi funkció be van kapcsolva.
OFF*:
A védelmi funkció ki van kapcsolva.
73
Menüpontok
Beállítások (*: kezdeti beállítás)
Divide
Két részre osztja a fájlt.
YES:
A fájl két részre lesz osztva.
NO:
A diktafon nem hajtja végre a felosztást.
Divide Current
Position
Ismertetés
oldalszáma
69
70
Move & Move File
Copy
A kiválasztott fájlt a kiválasztott mappába helyezi át.
Fájl áthelyezése előtt válassza ki az áthelyezni kívánt
fájlt, majd lépjen a menü ablakba.
60
File Copy
A kiválasztott fájl átmásolása a beépített memóriából
egy memóriakártya kívánt mappájába, vagy a
memóriakártyából a beépített memória kívánt
mappájába.
Fájl másolása előtt válassza ki a másolandó fájlt, majd
lépjen a menü ablakba.
61
Erase Track
Mark
Törli az aktuális pont előtti műsorszámjelzést.
YES:
A készülék törli a műsorszámjelzést.
NO:
A készülék nem törli a műsorszámjelzést.
66
Delete
A menü funkció
Divide All Track Felosztja a fájlt az összes műsorszámjelzést
Marks
tartalmazó helyen.
YES:
A diktafon végrehajtja a műsorszámjelzéseknél
való felosztást.
NO:
A diktafon nem hajtja végre a műsorszámjelzéseknél
való felosztást.
91
HU
Menüpontok
Delete
Beállítások (*: kezdeti beállítás)
Ismertetés
oldalszáma
Erase All Track Törli a kiválasztott fájl összes műsorszámjelzését.
Marks
YES:
A készülék törli az összes műsorszámjelzést.
NO:
A készülék nem törli a műsorszámjelzéseket.
67
Erase All
Select Memory
Törli a kiválasztott mappa összes fájlját.
A fájlok törlése előtt nyomja meg a
(mappa)
gombot a mappaválasztó ablak megjelenítéséhez,
válassza ki, hogy melyik mappából szeretné törölni
az összes fájlt, majd lépjen a menüablakba.
YES:
A diktafon törli a kiválasztott mappából az összes
fájlt.
NO:
A diktafon nem törli a fájlokat.
63
Kiválaszthatja azt a memóriát, amelybe menteni szeretné
a fájlokat, illetve amelyik a lejátszani, szerkeszteni vagy
másolni kívánt fájlt tartalmazza.
Built-In Memory*:
A diktafon beépített memóriájának kiválasztása.
Memory Card:
A memóriakártya-nyílásba helyezett memóriakártya
kiválasztása.
42
P Megjegyzés
Ha nincs memóriakártya a diktafonban, a készülék
automatikusan a beépített memóriát választja.
FM Radio
A diktafon FM-rádió üzemmódba lép.
(csak a ICD-PX312F típus
esetén)
92
HU
75
Menüpontok
Beállítások (*: kezdeti beállítás)
Ismertetés
oldalszáma
Auto Preset
Automatikusan megkeresi az elérhető rádióadókat.
(csak a ICD-PX312F típus A talált adókat tárolja a memóriában.
esetén)
YES:
Az automatikus adókeresés be van kapcsolva.
NO:
Az automatikus adókeresés ki van kapcsolva.
78
DX/LOCAL
Beállítja a vevő érzékenységét az FM-rádió
(csak a ICD-PX312F típus hallgatása közben.
esetén)
DX*:
Az esetek többségében ezt a beállítást érdemes
választania.
LOCAL:
Ha interferencia észlelhető (amit pl. a műsort
szóró adó antennája körüli erős elektromos mező
okozhat), válassza ezt a beállítást.
81
A menü funkció
P Megjegyzés
Ha a diktafon vétele a gyenge jel miatt nem
megfelelő, akkor a „DX” beállítást válassza.
Scan Sensitivity
Beállítja az adókeresés érzékenységét az
(csak a ICD-PX312F típus FM-rádióadók kereséséhez.
esetén)
High*:
A keresési érzékenység nagy.
Low:
A keresési érzékenység kicsi.
82
Audio Output
Az FM-rádió hallgatása és az FM-rádió felvétele
(csak a ICD-PX312F típus közben átvált a hangszóróról a fejhallgatóra.
esetén)
Headphones*:
A fejhallgatóból szól a hang.
Speaker:
A hangszóróból szól a hang.
83
93
HU
Menüpontok
Beállítások (*: kezdeti beállítás)
Detail
Menu
REC Mode
Beállítja a rögzítési módot, amely a hangminőséget is
befolyásolja.
192kbps(MONO)*:
A legjobb minőségű monó rögzítési mód („SHQ”)
128kbps(MONO):
Kiváló minőségű monó rögzítési mód („HQ”)
48kbps(MONO):
Normál minőségű monó rögzítési mód („SP”)
8kbps(MONO):
Monó rögzítési mód hosszú felvételekhez („LP”)
–
Mic Sensitivity
Beállítja a mikrofon érzékenységét.
High:
A diktafontól távol lévő vagy halk hangforrás
felvételéhez, pl. tágas teremben való rögzítéshez
(
).
Medium*:
Átlagos hangerejű beszélgetés vagy értekezlet
hangjának felvételéhez, pl. tárgyalóban való
rögzítéshez vagy interjúkhoz (
).
Low:
Diktált szöveg rögzítéséhez, amikor a mikrofont a
szája elé tartja, a diktafonhoz közeli hangok
rögzítéséhez, valamint hangos hangforrás
rögzítéséhez ( ).
–
P Megjegyzés
FM-adás rögzítése közben (77. oldal) a Mic Sensitivity
funkció le van tiltva (csak a ICD-PX312F típus esetén).
94
HU
Ismertetés
oldalszáma
Menüpontok
Beállítások (*: kezdeti beállítás)
Detail
Menu
Bekapcsolja az LCF (Low Cut Filter) funkciót, amely
levágja az alacsony frekvenciákat, csökkentve ezzel a
szél zúgásából eredő zajt, aminek köszönhetően
tisztábban vehető fel a fájl.
ON:
A LCF funkció be van kapcsolva.
OFF*:
Az LCF funkció ki van kapcsolva.
LCF(Low Cut)
Ismertetés
oldalszáma
–
P Megjegyzés
FM-adás rögzítése közben (77. oldal) a LCF funkció
nem működik (csak az ICD-PX312F típus esetén).
Select Input
Continuous Play Beállítja a folyamatos lejátszási módot.
ON:
A készülék a mappában található fájlokat játssza le
folyamatosan.
OFF*:
A diktafon lejátssza a fájlt, majd megáll a
következő fájl elején.
44, 46
A menü funkció
Válassza ki a rögzíteni kívánt külső bemenetet,
amely a m (mikrofon) aljzathoz csatlakozik.
MIC IN*:
Válassza ezt a beállítást, ha külső mikrofonnal
rögzít fájlokat.
Audio IN:
Válassza ezt a beállítást, ha más eszközről rögzít.
53
95
HU
Menüpontok
Detail
Menu
Beállítások (*: kezdeti beállítás)
Noise Cut Level Beállítja, hogy a diktafon milyen zajvágási szintet
használjon a zajvágási funkcióval rögzített fájlok
lejátszásakor.
Maximum*:
A zajvágás intenzívebb lesz.
Medium:
A zajvágás kevésbé intenzív lesz. Akkor válassza,
ha nem tud hatékonyan felvenni a „Noise Cut
Level” beállítás „Maximum” értékre állításával.
LED
Be- és kikapcsolja a műveletjelzőt.
ON*:
A memóriához való hozzáférés közben a
műveletjelző világít vagy villog.
OFF:
A műveletjelző nem világít, és nem villog a
műveletek közben sem.
Ismertetés
oldalszáma
51
–
P Megjegyzés
Ha a diktafon a számítógéphez csatlakozik, akkor a
műveletjelző akkor is világít vagy villog, ha a „LED”
beállítás értéke „OFF”.
Language
96
HU
Beállítja az üzenetek, a menük, a mappanevek,
a fájlnevek stb. nyelvét.
Deutsch (német), English (angol)*,
Español (spanyol), Français (francia), Italiano (olasz),
Русский (orosz)
18
Beállítások (*: kezdeti beállítás)
Ismertetés
oldalszáma
Detail
Menu
Date&Time
Beállítja az órát a riasztás funkció használatához,
valamint a dátum és az idő felvételeken való
rögzítéséhez.
1Lépjen be a menü üzemmódba a DISP/MENU
gomb nyomva tartásával. Válassza a „Detail
Menu”, majd a „Date&Time” lehetőséget.
2A –. és a >+ gombokkal válassza ki az
„Auto(Synchronizing)” vagy a „Manual” pontot,
majd nyomja meg a N PLAY/STOP•ENTER
gombot.
Auto(Synchronizing)*:
Ha a diktafon egy olyan számítógéphez
csatlakozik, amelyen a Sound Organizer
szoftver fut, az óra automatikusan beállítódik
a számítógép órája alapján.
Manual:
Beállítja az órát az év, hónap, nap, óra és perc
megadásával.
3Amikor a „Manual” lehetőséget választja, a –.
és a >+ gombbal állítsa be sorban az évet,
a hónapot, a napot, az órát és a percet, majd
nyomja meg a N PLAY/STOP•ENTER gombot.
Az év beállításakor az év utolsó két számjegyét
adja meg. Ha beállította a percet is, megjelenik az
„Executing...” animáció.
16
Time Display
Beállítja az óra megjelenítését.
12-Hour:
12:00AM = éjfél, 12:00PM= dél
24-Hour*:
0:00 = éjfél, 12:00 = dél
–
A menü funkció
Menüpontok
97
HU
Menüpontok
Beállítások (*: kezdeti beállítás)
Detail
Menu
Beállítja, hogy hallható legyen-e sípszó.
ON*:
Sípszó jelzi a műveletek elfogadását és a hibákat.
OFF:
Nem hallható sípszó.
Beep
Ismertetés
oldalszáma
–
P Megjegyzés
A riasztás akkor is megszólal, ha a „Beep” beállítás
az „OFF” értékre van állítva a menüben.
Auto Power Off Ha a diktafon be van kapcsolva, és a beállított ideig
nem használják, automatikusan kikapcsol.
5min:
A diktafon kb. 5 perc után kapcsol ki.
10min*:
A diktafon kb. 10 perc után kapcsol ki.
30min:
A diktafon kb. 30 perc után kapcsol ki.
60min:
A diktafon kb. 60 perc után kapcsol ki.
OFF:
A diktafon nem kapcsol ki automatikusan.
98
HU
–
Menüpontok
Beállítások (*: kezdeti beállítás)
Detail
Menu
Az aktuálisan kiválasztott memória (beépített memória
vagy memóriakártya) formázása, azaz az összes adat
törlése és a mappaszerkezet alapértelmezett állapotba
állítása.
YES:
Megjelenik a „Formatting...” animáció,
és a készülék formázza a memóriát.
NO:
A készülék nem formázza a memóriát.
Format
Ismertetés
oldalszáma
–
P Megjegyzések
A menü funkció
• A diktafon formázó funkcióját használja a memória
formázásához.
• A formázás megkezdése előtt váltsa át a memóriát
a formázni kívántra (42. oldal).
• Ha formázza a memóriát, akkor a diktafonon tárolt
összes adat törlődik. Ha törölte a memóriát, többé
nem nyerheti vissza a törölt adatokat.
• A beépített memória formázásakor a beépített
memóriában tárolt használati utasítást is törli.
A használati utasításokat újbóli beszerzéséhez
keresse fel a Sony támogatási weblapját:
http://support.sony-europe.com/DNA
99
HU
A számítógép használata
A diktafon használata a számítógéppel
Amikor a diktafon csatlakoztatva van
a számítógéphez, adatokat másolhat át
egyikről a másikra.
Fájlok másolása a diktafonról
a számítógépre mentés céljából
(107. oldal)
MP3-fájlok másolása a
diktafonról a számítógépre
lejátszás céljából (108. oldal)
A diktafon használata USBmemóriaként (110. oldal)
A számítógépen tárolt képes vagy
szöveges adatokat elmentheti a
diktafonra átmeneti tárolás céljából.
A számítógépre vonatkozó
rendszerkövetelmények
A részletes rendszerkövetelmények
a 112. és 122. oldalon találhatók.
P Megjegyzés
Ha a diktafon csatlakoztatva van a
számítógéphez, a diktafon- és FM-vételi
műveletek nem érhetők el.
A diktafon csatlakoztatása
a számítógéphez
Számítógép
A számítógép
USB-portjába
Fájlok kezelése és szerkesztése
a Sound Organizer szoftverrel
(111. oldal)
A mellékelt Sound Organizer szoftver
lehetővé teszi, hogy a diktafonnal felvett
fájlokat a számítógépre másolja és
szerkessze. A számítógépen tárolt
MP3-fájlok és podcastfájlok is
átmásolhatók vele a diktafonra.
100
HU
Diktafon
Az
(USB)
csatlakozóba
USBcsatlakozókábel
Ahhoz, hogy fájlokat tudjon a diktafon
és a számítógép között átvinni,
csatlakoztatnia kell a diktafont
a számítógéphez.
1 Kösse össze a diktafon
(USB)
csatlakozóját a bekapcsolt számítógép
USB-portjával – csatlakoztassa
megfelelően a mellékelt USBcsatlakozókábel végeit az egyes
csatlakozóaljzatokba.
2 Ellenőrizze, hogy a számítógép
A diktafont a számítógép a
csatlakoztatás után hamarosan felismeri.
Amikor folyamatban van a diktafon
csatlakoztatása a számítógéphez, a
„Connecting” üzenet látható a diktafon
kijelzőjén.
Mappa- és fájlszerkezet
A mappák és a fájlok a feltüntetett módon
jelennek meg a számítógép képernyőjén.
A Windows Explorer (Intéző)
programjával, illetve a Macintosh Finder
programjával a „IC RECORDER”
vagy a „MEMORY CARD” kötet
megnyitásával jelenítheti meg a
mappákat és fájlokat.
A számítógép használata
helyesen felismerte-e a diktafont.
A Windows képernyőjén kattintson
duplán a „My Computer” vagy
a „Computer” ikonra, és ellenőrizze,
hogy a számítógép felismerte-e
a készüléket „IC RECORDER” vagy
„MEMORY CARD” néven.
A Macintosh képernyőjén ellenőrizze,
hogy az „IC RECORDER” vagy
a „MEMORY CARD” meghajtó
megjelenik-e az asztalon.
P Megjegyzések
• Ha kettőnél több USB-eszközt
csatlakoztat a számítógéphez, nem
garantált a megfelelő működés.
• A diktafon működése USB-elosztó vagy
nem a mellékelt USB-csatlakozókábel
használata esetén nem garantálható.
• Egyszerre több USB-eszköz
csatlakoztatása hibás működést
eredményezhet.
• A diktafon csatlakoztatása előtt
ellenőrizze, hogy az akkumulátorok/
elemek benne vannak-e a diktafonban.
• Javasoljuk, hogy ha nem használja a
számítógéphez csatlakoztatott diktafont,
csatlakoztassa le a számítógépről.
101
HU
Beépített memória
„IC RECORDER”
A diktafonnal rögzített
fájlokat tároló mappa
VOICE*1
FOLDER01
FOLDER05
A számítógépről másolt
mappa
MUSIC
POP
J-POP*2
MP3
PODCASTS
MP3
NEWS*2
MP3
MP3
Conversation*2
MP3
MP3
MP3
MP3
*4
Instructions*5
102
HU
*3
*3
*1 Ha közvetlenül a VOICE mappába fájlt
másol, a diktafon felismeri és a
számítógépről átmásolt fájlként kezeli
a fájlt. Amikor fájlokat másol a
számítógépről a diktafonra, helyezze
őket a VOICE mappa almappáiba.
*2 Az MP3-fájlokat tartalmazó mappa neve
ugyanúgy jelenik meg a diktafonon,
ezért érdemes már előre is egy könnyen
megjegyezhető nevet adni a mappának.
Az ábrán látható mappák példákat
mutatnak be a mappanevekre.
*3 A diktafon max. 8 szintnyi mélységig
képes felismerni a diktafonra másolt
mappákat.
*4 Ha külön másolja át az MP3-fájlokat,
akkor azokat a „No Folder” osztályba
sorolja a készülék.
*5 A diktafon használati utasítása az „IC
RECORDER” mappa „Instructions”
mappájában található.
z Tippek
• Az MP3-fájlokba írt cím, előadó stb.
megjeleníthető a diktafonon. Hasznos, ha
az ID3-címkeadatokat azzal a szoftverrel
viszi be, amellyel elkészíti az MP3fájlokat a számítógépen.
• Ha nincs cím vagy előadónév az ID3címkében, akkor a „No Data” felirat
jelenik meg a diktafon kijelzőjén.
Ha a diktafont azután csatlakoztatja
a számítógéphez, hogy használandó
memóriának a memóriakártyát adta
meg („Memory Card”), (42. oldal),
a mappák szerkezete eltér attól, mint
amikor a „Built-In Memory” a beállítás.
Memory Stick Micro™ (M2™)
„MEMORY CARD”
MSSONY
A diktafonnal rögzített
fájlokat tároló mappa
VOICE
FOLDER01
FOLDER05
A számítógépről másolt
mappa
MUSIC
POP
MP3
MP3
PODCASTS
NEWS
MP3
Conversation
MP3
A számítógép használata
J-POP
MP3
MP3
MP3
MP3
103
HU
microSD kártya
„MEMORY CARD”
PRIVATE
Sony
A diktafonnal rögzített
fájlokat tároló mappa
VOICE
A diktafon kijelzőjén megjelenő
mappaszerkezet
A diktafon kijelzőjén látható
mappaszerkezet eltér a számítógépen
látottól.
A diktafon kijelzőjének mappajelzései
a következők:
FOLDER01
:
A diktafonnal rögzített fájlokat
tároló mappa
FOLDER05
:
Számítógépről másolt mappa
(Akkor láthatók ilyen mappák,
ha MP3-fájlokat másolt
számítógépről.)
:
A számítógépről másolt
podcastfájlok mappája (Ezek a
mappák csak akkor láthatók,
ha számítógépről podcastfájlokat
másoltak a diktafonra.)
A számítógépről másolt
mappa
MUSIC
POP
J-POP
MP3
PODCASTS
MP3
NEWS
Conversation
MP3
MP3
MP3
MP3
104
HU
MP3
P Megjegyzés
MP3
Ha a
vagy
mappákban nincsenek
olyan fájlok, amelyek lejátszhatók
a diktafon segítségével, akkor ezek
a mappák nem jelennek meg a diktafon
kijelzőjén. A
mappák még akkor is
megjeleníthetők, ha nincsenek bennük
fájlok.
A diktafonnal rögzített fájl
megjelenítése
• „No Folder” mappa (Ha külön-külön
másol át MP3-fájlokat, akkor ezek a
fájlok ebben a mappában jelennek meg.)
Számítógépről átmásolt
podcastfájl megjelenítése
A diktafonnal rögzített fájlok mappái
(a VOICE mappa alatti mappák)
láthatók.
A számítógépről átmásolt podcastfájlok
mappái jelennek meg.
Ha podcastfájlokat másol a
számítógépről a diktafonra, használja
a mellékelt Sound Organizer szoftvert.
A diktafon lecsatlakoztatása
a számítógépről
Az alábbi mappák jelennek meg a
számítógépről átmásolt mappák között.
• A MUSIC mappában lévő, fájlokat
tartalmazó mappák (többszintű
mappák esetében minden mappa
megjelenik párhuzamosan.)
• A MUSIC vagy PODCASTS mappán
kívüli helyre másolt mappák
Kövesse az alábbi eljárást – ellenkező
esetben az adatok megsérülhetnek.
A számítógép használata
Számítógépről átmásolt MP3-fájl
megjelenítése
1 Ügyeljen rá, hogy a diktafon
műveletjelzője ne világítson.
105
HU
2 Hajtsa végre az alábbi műveletet
a számítógépen.
A Windows képernyőjének jobb alsó
sarkában kattintson az alábbi ikonra.
t Kattintson az „IC RECORDER
kiadása” lehetősegre.
Az ikon és a megjelenő menü a
különböző operációsrendszer-verziók
esetén eltérő lehet.
A Macintosh képernyőjén húzza az
asztalon az „IC RECORDER” ikont
a „Trash” (Kuka) ikonra.
A diktafon lecsatlakoztatásáról a
számítógéphez mellékelt használati
utasításban olvashat részletesen.
3 Húzza ki a diktafonhoz
csatlakoztatott USB-csatlakozókábelt
a számítógép USB-portjából.
106
HU
Fájlok másolása a diktafonról a számítógépre
z Fájl vagy mappa másolása
(áthúzással)
A fájlokat és a mappákat átmásolhatja
a diktafonról a számítógépre.
1 Csatlakoztassa a diktafont a
2 Másolja azokat a fájlokat és
mappákat, amelyeket át szeretne
vinni a számítógépre.
Húzza át az „IC RECORDER” vagy
a „MEMORY CARD” kötetről a
kívánt fájlokat és mappákat a
számítógép helyi lemezére.
3 Csatlakoztassa le a diktafont a
számítógépről (105. oldal).
A számítógép használata
számítógéphez (100. oldal).
1 Kattintson a kívánt elemre,
tartsa nyomva az egérgombot,
2 húzza át az elemet,
3 majd engedje fel az egérgombot.
107
HU
MP3-fájlok másolása a számítógépről a
diktafonra és a fájlok lejátszása
A számítógépen lévő MP3-fájlokat
áthúzással felmásolhatja a diktafonra,
és lejátszhatja őket vele.
A Windows Explorer programjával,
illetve a Macintosh Finder
programjával húzza az MP3-fájlokat
tartalmazó mappát az „IC
RECORDER” vagy a „MEMORY
CARD” kötetre.
A diktafon legfeljebb 400 mappát
képes felismerni. Egy mappába
legfeljebb 199 fájl másolható.
A diktafon továbbá legfeljebb
4 095 mappát és fájlt képes egy
adathordozón kezelni.
MP3-fájl másolása a
számítógépről a diktafonra
(áthúzással)
3 Csatlakoztassa le a diktafont
1 Csatlakoztassa a diktafont a
A számítógépről átmásolt
MP3-fájlok lejátszása a
diktafonnal
számítógéphez (100. oldal).
2 Másolja át a kívánt MP3-fájlokat
tartalmazó mappát a diktafonra.
a számítógépről (105. oldal).
1 Nyomja meg a
(mappa) gombot.
2 A –. és a >+ gombbal válassza
ki azt a mappát ( ), amely az MP3fájlokat tárolja, majd nyomja meg a
N PLAY/STOP•ENTER gombot.
108
HU
3 A –. és a >+ gombbal válassza
ki a lejátszani kívánt MP3-fájlt.
4 A lejátszás indításához nyomja meg
a N PLAY/STOP•ENTER gombot.
A kijelző MP3-fájlok lejátszása
közben
Nyomja meg a DISP/MENU gombot
röviden az MP3-fájlinformációk
lejátszás közbeni megjelenítéséhez.
5 A lejátszás leállításához nyomja meg
a x (stop) gombot.
P Megjegyzések
: Mappanév
: Fájlnév
: Cím
: Előadó neve
A számítógép használata
• A számítógépről átmásolt MP3-fájlok
lejátszhatók a diktafonnal. Fájlt
felosztani illetve műsorszámjelzést
beállítani azonban nem lehet.
• Ha a számítógéppel másolt át MP3fájlokat, akkor előfordulhat, hogy ezek
a fájlok a rendszer korlátai miatt nem
sorrendben lettek felmásolva. Ha a
számítógépen lévő MP3-fájlokat
egyesével másolja a diktafonra, akkor
megjelenítheti és lejátszhatja őket a
másolás sorrendjében.
109
HU
A diktafon használata USB-memóriaként
Ha a diktafon csatlakozik a
számítógéphez, akkor a diktafonnal
rögzített fájlok mellett a számítógépen
lévő kép- és szövegadatokat is
eltárolhatja ideiglenesen a diktafonon.
Ahhoz, hogy a diktafont USBmemóriaként használhassa,
a számítógépnek meg kell felelnie
bizonyos, az operációs rendszerre és a
portokra vonatkozó követelményeknek.
A részletes rendszerkövetelmények
a 122. oldalon találhatók.
110
HU
A mellékelt Sound Organizer szoftver
használata
A Sound Organizer
szoftverrel elvégezhető
műveletek
A diktafonnal rögzített fájlok
importálása
A diktafonnal rögzített fájlokat
importálhatja a Sound Organizer
programba.
Az importált fájlokat a program
a számítógépre menti.
Importálhatja zenei CD-k számait
a Sound Organizer programba.
Az importált számokat a program
a számítógépre menti.
A számítógépen lévő számok
importálása
A számítógépen lévő zenei és egyéb
fájlokat importálhatja a Sound
Organizer programba.
Előfizetés podcastokra és frissítés
A Sound Organizer programban
előfizethet podcastokra.
A podcastokra való előfizetés, illetve
a podcastok frissítése lehetővé teszi a
legfrissebb információk beszerzését az
internetről.
A számítógép használata
A Sound Organizer lehetővé teszi a
diktafon memóriája vagy memóriakártya
segítségével való fájlcserét. A zenei
CD-kről és egyéb hordozókról importált
zeneszámok, a számítógépről importált
MP3- és egyéb hangfájlok, valamint a
podcastok is átmásolhatók a diktafonnal
és lejátszhatók vele. Különböző
műveletek végezhetők el az importált
fájlokon, ilyen például a lejátszás, a
szerkesztés vagy az MP3- és egyéb
formátumokba való átalakítás. Ezenkívül
CD-t írhat az Ön által kedvelt zenékből,
és hangfájlokat küldhet e-mailben.
Zeneszámok importálása zenei
CD-ről
Fájlok lejátszása
Lejátszhatja a Sound Organizer
programba importált fájlokat.
111
HU
A fájlok adatainak módosítása
Más hasznos lehetőségek
Módosíthatja a címet, az előadó nevét és
a fájllistában megjelenő egyéb
fájladatokat.
• Elindíthatja a levelezőprogramot,
és felvételfájlt küldhet e-mailhez
csatolva.
• A Dragon NaturallySpeaking*
hangfelismerő szoftver használatával,
amely kompatibilis az Sound Organizer,
hangfelismerést végezhet a fájlokon,
és a beszédet szöveggé alakíthatja.
Fájlok felosztása
Több részre oszthatja a fájlokat.
Fájlok egyesítése
Több fájlt egy fájllá egyesíthet.
Fájlok törlése diktafonról
Törölheti a diktafonra mentett egyes
fájlokat.
Ezzel a művelettel törölheti a diktafonra
mentett fájlokat, ha növelni szeretné a
diktafonon lévő szabad terület méretét,
vagy ha bizonyos fájlokra nincs szüksége.
Fájlok átmásolása diktafonra
Átmásolhatja a fájlokat a Sound
Organizer programból diktafonra vagy
memóriakártyára.
A diktafonon használhatja az átmásolt
fájlokat, podcastokat és egyéb
tartalmakat.
Zenei CD írása
Kiválaszthatja kedvenc számait a Sound
Organizer programba importált fájlok
közül, és elkészítheti saját zenei CD-jét.
112
HU
* A Dragon NaturallySpeaking szoftver
(DVD-ROM) csak egyes típusok
esetében és egyes régiókban tartozék.
A számítógépre vonatkozó
rendszerkövetelmények
A Sound Organizer használatának
rendszerkövetelményei az alábbiak.
Operációs rendszerek
• Windows 7 Ultimate
• Windows 7 Professional
• Windows 7 Home Premium
• Windows 7 Starter (32 bites változat)
• Windows Vista Ultimate Service Pack 2
vagy újabb
• Windows Vista Business Service Pack 2
vagy újabb
• Windows Vista Home Premium
Service Pack 2 vagy újabb
• Windows Vista Home Basic Service
Pack 2 vagy újabb
• Windows XP Media Center Edition
2005 Service Pack 3 vagy újabb
• Windows XP Media Center Edition
2004 Service Pack 3 vagy újabb
• Windows XP Professional Service
Pack 3 vagy újabb
• Windows XP Home Edition Service
Pack 3 vagy újabb
Előre telepített.
P Megjegyzések
IBM PC/AT kompatibilis
számítógép
• CPU
Windows XP: Legalább 500 MHz-es
Pentium III processzor
Windows Vista: Legalább 800 MHz-es
Pentium III processzor
Windows 7: Legalább 1 GHz-es
Pentium III processzor
• Memória
Windows XP: Legalább 256 MB
A számítógép használata
• A működés nem garantálható, ha
bármely, a fent felsoroltaktól különböző
operációs rendszert használ (112. oldal).
• A Windows XP 64 bites verziói nem
támogatottak.
Windows Vista: Legalább 512 MB
(Windows Vista Ultimate/Business/
Home Premium rendszeren legalább
1 GB ajánlott)
Windows 7: Legalább 1 GB (32 bites
változat)/legalább 2 GB (64 bites változat)
• Szabad merevlemez-terület
Legalább 400 MB szükséges.
A Windows-verziótól függően 400 MBnál nagyobb területre is szükség lehet.
A zenei adatok kezeléséhez további
szabad területre van szükség.
• Képernyőbeállítások
Képernyőfelbontás: Legalább
800 × 600 képpont (1 024 × 768
képpontos felbontás ajánlott)
Képernyőszín: Legalább High Color
(16 bit)
• Hangkártya
SoundBlaster-kompatibilis hangkártya
ajánlott.
• USB-port
Az eszközök és az adathordozó
használatához USB-port szükséges.
Az USB-elosztón keresztüli megfelelő
üzemeltetés nem garantált, kivéve azon
típusok esetében, amelyek működését
kifejezetten garantálják.
113
HU
A Sound Organizer telepítése
Telepítse a Sound Organizer programot
a számítógépre.
P Megjegyzések
• A Sound Organizer telepítésekor
rendszergazdai jogokkal rendelkező
fiókba jelentkezzen be.
Ezenkívül ha Windows 7 operációs
rendszer használ, és megjelenik a
[Felhasználói fiókok felügyelete]
képernyő, hagyja jóvá a futtatást a [Igen]
(Windows Vista rendszerben [Tovább])
gombra kattintva.
• A Sound Organizer programot
Windows XP rendszerben korlátozott
jogosultságokkal rendelkező felhasználó
nem indíthatja el.
• A Windows XP szoftverfrissítési
funkciójának használatához
rendszergazdai jogokkal rendelkező
fiókba kell bejelentkeznie.
• A Sound Organizer program hozzáadja a
rendszerhez a Windows Media Format
Runtime modult. A Sound Organizer
eltávolításakor ez a modul nem törlődik.
Azonban a modult a program nem
feltétlenül telepíti, ha az előre telepítve
van.
• A tartalommappákban lévő adatok nem
törlődnek a Sound Organizer
eltávolításakor.
114
HU
• Több operációs rendszert futtató
számítógépen ne telepítse a Sound
Organizer programot az összes operációs
rendszerre. Ez adatinkonzisztenciához
vezethet.
1 Győződjön meg róla, hogy a diktafon
nincs csatlakoztatva, majd kapcsolja
be a számítógépet, és indítsa el a
Windows rendszert.
2 Helyezze be a mellékelt CD-ROM-ot
a CD-ROM-meghajtóba.
A [Sound Organizer - InstallShield
Wizard] menü automatikusan elindul,
és a [Welcome to Sound Organizer
Installer] ablak jelenik meg.
Ha nem jelenik meg a [Welcome to
Sound Organizer Installer] menü,
akkor nyissa meg a Windows Explorer
(Intéző) programot, kattintson duplán a
CD-ROM-meghajtóra, majd kattintson
duplán a [SoundOrganizerInstaller.exe]
fájlra.
3 Fogadja el a licencszerződés feltételeit
az [I accept the terms in the license
agreement] lehetőség választásával,
majd kattintson a [Next] gombra.
4 Amikor megjelenik a [Setup Type]
A Sound Organizer ablaka
ablak, kattintson a [Standard]
vagy a [Custom] lehetőségre,
majd kattintson a [Next] gombra.
Kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat, és adja meg a telepítési
beállításokat, ha a [Custom]
lehetőséget választotta.
5 Amikor megjelenik a [Ready to
Install the Program] ablak, kattintson
az [Install] gombra.
A telepítés elkezdődik.
has been installed successfully.] ablak,
kattintson a [Launch Sound Organizer
Now] lehetőségre, majd kattintson
a [Finish] gombra.
P Megjegyzés
Lehet, hogy a Sound Organizer telepítése
után újra kell indítani a számítógépet.
A Help
Megjeleníti a Sound Organizer
súgóját. A súgófájlokban részletes
ismertetést talál minden művelethez.
B A Sound Organizer fájllistája
(My Library)
Megjeleníti a Sound Organizer My
Library tárában lévő fájlok listáját
a működésnek megfelelően.
Recording Files: A felvételfájlok
listáját jeleníti meg.
A diktafonnal rögzített felvételfájlok
importálás után ebben a tárban
láthatók.
A számítógép használata
6 Amikor megjelenik a [Sound Organizer
115
HU
C
D
E
F
116
HU
Music: A zenei fájlok listáját
jeleníti meg.
Ebben a tárban a zenei CD-ről
importált számok láthatók.
Podcast: Megjeleníti a podcastok
listáját.
A diktafon fájllistája
A csatlakoztatott diktafonra vagy
memóriakártyára mentett fájlokat
tartalmazza.
Edit Mode gomb
Megjeleníti a szerkesztési területet
a fájlok szerkesztéséhez.
Quick Operation Guide gomb
Megjeleníti a Quick Operation
Guide útmutatót, amely a Sound
Organizer alapvető funkcióit
ismerteti.
Oldalsáv (Import/Transfer)
IC Recorder: Megjeleníti az
átviteli képernyőt. Megjelenik a
csatlakoztatott eszköz fájljainak
listája.
Import CD: Megjeleníti a zenei
CD-k importálására szolgáló
képernyőt.
Burn CD/DVD: Megjeleníti a
lemezek írására szolgáló képernyőt.
G Átviteli gombok
: A Sound Organizer fájljait
diktafonra vagy memóriakártyára
másolja.
: Importálja a diktafon vagy
memóriakártya fájljait a Sound
Organizer My Library tárába.
Kiegészítő információk
USB hálózati adapter használata
Az
(USB)
csatlakozóba
USBcsatlakozókábel
A diktafon lecsatlakoztatása
a hálózati dugaszolóaljzatról
Kövesse az alábbi eljárást. Ha a diktafon
adatfájlokat tartalmaz, és nem így tesz,
a fájlok megsérülhetnek vagy
lejátszhatatlanná válhatnak.
1 Ha éppen felvesz vagy lejátszik
1 Csatlakoztassa az USB hálózati
adaptert (nem tartozék) egy hálózati
dugaszolóaljzathoz.
2 Csatlakoztassa az USB hálózati
adaptert a mellékelt USBcsatlakozókábelhez.
egy fájlt, állítsa a diktafont stop
üzemmódba a x (stop) gomb
megnyomásával.
2 Ügyeljen rá, hogy a diktafon
műveletjelzője ne világítson.
3 Húzza ki az USB-csatlakozókábelt
a diktafon
(USB) aljzatából,
válassza le az USB hálózati adaptert
az USB-csatlakozókábelről, majd
húzza ki az USB hálózati adaptert
a hálózati dugaszolóaljzatból.
Kiegészítő információk
A diktafon használhatja úgy is, hogy
a diktafon hálózati dugaszolóaljzathoz
csatlakozik egy AC-U50AG típusú USB
hálózati adapterrel (nem tartozék).
Ez akkor lehet hasznos, ha hosszú ideig
szeretne felvenni.
3 Csatlakoztassa a tartozék USBcsatlakozókábelt a diktafon
(USB) csatlakozójához.
117
HU
P Megjegyzések
• A felvétel ideje alatt (a műveletjelző
világít vagy pirosan villog), illetve
adathozzáférés közben (a műveletjelző
narancssárgán villog)
– ne húzza ki a diktafonból az USB
hálózati adaptert, és ne csatlakoztassa az
adaptert a diktafonhoz, ha az adapter be
van dugva a hálózati aljzatba.
– ne dugja be az USB hálózati adaptert
a hálózati aljzatba, illetve ne húzza a ki
belőle, ha az adapter csatlakoztatva van
a diktafonhoz.
Ha ezt nem tartja be, megsérülhetnek
az adatok. Ha a diktafonnak nagy
mennyiségű adatot kell feldolgoznia,
akkor az indítóképernyő hosszú ideig
látható lehet. Ez nem a diktafon hibája.
Várja meg, amíg az indítóképernyő
eltűnik a kijelzőről.
• Az USB hálózati adapter használata
közben a töltésjelző nem jelenik meg
a kijelzőn.
118
HU
Óvintézkedések
Áramellátás
A készüléket csak 3,0 V vagy 2,4 V
egyenfeszültségről üzemeltesse.
Két LR03 (AAA méretű) alkáli elemet
vagy két NH-AAA-B2KN
akkumulátort használjon.
Biztonság
Ne használja a készüléket vezetés,
kerékpározás vagy bármilyen gépjármű
működtetése közben.
Kezelés
Kiegészítő információk
• Ne hagyja a készüléket hőforrások
közelében, se olyan helyen, ahol
közvetlen napfény, nagy mennyiségű
por vagy ütés érheti.
• Ha valamilyen szilárd tárgy vagy
folyadék kerül a készülékbe, távolítsa
el az elemeket, majd ellenőriztesse a
készüléket szakemberrel, mielőtt
tovább használná.
• Ügyeljen arra, hogy ne fröccsenjen víz
a készülékre. A készülék nem vízálló.
Különösképpen az alábbi
helyzetekben legyen óvatos:
– Ha a készülékét a zsebében tartja és
WC-re vagy hasonló helyre megy.
Amikor lehajol, a készülék
kicsúszhat a zsebéből és a vízbe
eshet.
– Ne használja a készüléket olyan
környezetben, ahol ki van téve eső,
hó vagy magas páratartalom
hatásának.
– Olyan körülmények között, ahol
megizzadhat. Ha nedves kézzel
érinti meg a készüléket, vagy
izzadsággal telített ruházat zsebébe
teszi azt, a készülék vizes lehet.
• Fájdalmat érezhet a fülében, ha olyan
helyen használja a fejhallgatót (nem
tartozék), ahol nagyon száraz a levegő.
Ez nem a fejhallgató meghibásodása
miatt van így, hanem az Ön testében
összegyűlt elektrosztatikus töltés
miatt. Az elektrosztatikus feltöltődés
mértékét csökkentheti, ha természetes
szálból készült ruházatot visel, ami
megakadályozza az elektrosztatikus
feltöltődést.
119
HU
Zaj
• Zajt hallhat, ha a diktafont váltakozó
áramú áramforrás, fénycső vagy
mobiltelefon közelébe helyezi a
felvétel vagy a lejátszás közben.
• Zajt is rögzíthet a készülék, ha egy
tárgy, például az ujja, véletlenül
megdörzsöli vagy megkarcolja a
diktafont a felvétel közben.
Karbantartás
A burkolat tisztítására használjon puha,
vízzel enyhén megnedvesített kendőt.
Ezután száraz puha kendővel törölje le a
burkolatot. Ne használjon alkoholt,
benzint és hígítót.
Ha bármilyen kérdése vagy problémája
van a készülékkel kapcsolatban, vegye
fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony
kereskedővel.
Javaslatok a biztonsági
mentéssel kapcsolatban
A diktafon véletlen működtetéséből
vagy meghibásodásából eredő esetleges
adatvesztés kockázatának elkerülése
érdekében tanácsos a rögzített fájlokról
például számítógépre biztonsági
másolatot készíteni.
120
HU
Memóriakártya használata
P Megjegyzések
• A memóriakártyák formázását
(inicializálását) a diktafonnal végezze.
A Windows rendszerrel vagy más
eszközökkel formázott memóriakártyák
működése nem garantált.
• Ha olyan memóriakártyát formáz, amely
adatokat tartalmaz, az adatok elvesznek.
Ügyeljen rá, nehogy fontos adatokat
töröljön.
• Ne hagyjon memóriakártyát
kisgyermekek által elérhető helyen.
A gyermekek a kártyát lenyelhetik.
• Felvétel/lejátszás/formázás közben ne
helyezze be és ne távolítsa el a
memóriakártyát. Ha ezt nem tartja be,
azzal a diktafon meghibásodását
okozhatja.
• Ne távolítsa el a memóriakártyát, ha a
kijelzőn az „Accessing...” animáció
látható, vagy ha a jelző narancssárgán
villog. Ha ezt nem tartja be,
megsérülhetnek az adatok.
• Nem garantáljuk, hogy minden
kompatibilis memóriakártya működni
fog a diktafonnal.
• A kompatibilis M2™ kártyákról a Sony
webhelyén olvashat (123. oldal).
• Ne használja a memóriakártyát az alábbi
körülmények között:
– Olyan helyeken, ahol nem biztosítottak
a szükséges működési körülmények,
például a (nyári) napon álló autó forró
légterében, közvetlen napfénynek
kitéve vagy fűtőtest közelében.
– Párás helyeken vagy olyan helyeken,
ahol maró hatású anyagok vannak.
• A memóriakártya használatakor ügyeljen
rá, hogy a megfelelő irányban helyezze
be a kártyát a memóriakártya-nyílásba.
Kiegészítő információk
• A „MagicGate™” a Sony által
kifejlesztett tartalomvédelmi
technológiák gyűjtőneve. A diktafon nem
támogatja az olyan rögzítést/lejátszást,
amely MagicGate™ funkciókat igényel.
• A diktafon nem támogatja a párhuzamos
adatátvitelt.
• ROM (read-only-memory) típusú, illetve
írásvédett memóriakártya nem
használható.
• Adatsérülés történhet az alábbi
esetekben:
– Memóriakártya eltávolításakor, vagy ha
a diktafont kikapcsolják az írási/
olvasási művelet során.
– Ha a memóriakártyát statikus
elektromosságnak vagy elektromos
zajnak kitett helyen használják.
• A rögzített adatok sérüléséért vagy
elvesztéséért semmilyen felelősséget nem
vállalunk.
• Javasoljuk, hogy a fontos adatokról
készítsen biztonsági másolatot.
• Ne érintse meg a memóriakártya
érintkezőit kézzel vagy fém tárggyal.
• Ne üsse meg, ne hajlítsa meg és ne ejtse le
a memóriakártyát.
• Ne szerelje szét és ne módosítsa a
memóriakártyát.
• Ne tegye ki a memóriakártyát víznek.
121
HU
Műszaki adatok
Rendszerkövetelmények
A számítógép használata a
Sound Organizer programmal
A számítógépnek a Sound Organizer
programmal való használatáról a 112.
oldalon lévő „A számítógépre
vonatkozó rendszerkövetelmények”
című részben olvashat.
A számítógép használata a
Sound Organizer program nélkül
Ha a Sound Organizer program nélkül
szeretné a diktafont a számítógépével
használni, vagy ha USB-háttértárként
kívánja használni a diktafont,
a számítógépnek az alábbi
követelményeknek kell megfelelnie az
operációs rendszer és az elérhető portok
szempontjából.
Operációs rendszer:
– Windows 7 Ultimate
– Windows 7 Professional
– Windows 7 Home Premium
– Windows 7 Home Basic
– Windows 7 Starter
122
HU
– Windows Vista Ultimate Service Pack 2
vagy újabb
– Windows Vista Business Service Pack 2
vagy újabb
– Windows Vista Home Premium
Service Pack 2 vagy újabb
– Windows Vista Home Basic Service
Pack 2 vagy újabb
– Windows XP Media Center Edition
2005 Service Pack 3 vagy újabb
– Windows XP Media Center Edition
2004 Service Pack 3 vagy újabb
– Windows XP Media Center Edition
Service Pack 3 vagy újabb
– Windows XP Professional Service
Pack 3 vagy újabb
– Windows XP Home Edition Service
Pack 3 vagy újabb
– Mac OS X (v10.2.8-v10.6)
Előre telepített
P Megjegyzések
• A működés nem garantálható, ha
bármely, a fent felsoroltaktól különböző
operációs rendszert (pl. Windows 98,
Windows 2000, Linux stb.) használ.
• A Windows XP 64 bites verziói nem
támogatottak.
• A legfrissebb verzióinformációkat és
az egyes operációs rendszerekkel való
kompatibilitásról szóló információkat
a diktafon támogatási honlapján
találhatja meg:
http://support.sony-europe.com/DNA
Hardverkörnyezet:
– Hangkártya: Bármilyen hangkártya,
amely kompatibilis a támogatott
Microsoft Windows operációs
rendszerekkel
– Port: USB-port
P Megjegyzés
Kivitel és műszaki adatok
Diktafon összetevő
• SHQ: 75Hz – 20 000 Hz
• HQ: 75Hz – 17 000 Hz
• SP: 75Hz – 14 000 Hz
• LP: 75Hz – 3 500 Hz
Az MP3-fájlok bitsebessége és
mintavételi frekvenciája*1
Bitsebesség: 32 kbit/s – 320 kbit/s, VBR
Mintavételi frekvencia:
16/22.05/24/32/44,1/48 kHz
Fájlkiterjesztés: .mp3
*1 A diktafonnal rögzített MP3-fájlokat is
le lehet játszani. Nem minden kódolót
támogat a készülék.
FM-rádió összetevő (csak a
ICD-PX312F típus esetén)
Frekvenciatartomány
87,50 MHz – 108,00 MHz
KF: 128 kHz
Antenna
Sztereó fejhallgató vezetéke
Általános
Hangszóró
Kiegészítő információk
• Az alábbi rendszerek nem támogatottak:
– A 122. oldalon feltüntetettől eltérő
operációs rendszerek
– Házi építésű számítógépek és operációs
rendszerek
– Korábbi verzióról frissített operációs
rendszerek
– Többrendszeres környezetek
– Többmonitoros környezetek
Frekvenciatartomány
Kb. 28 mm-es átmérő
Kapacitás (felhasználó által használható)
2 GB (kb. 1,80 GB = 1 932 735 283 bájt)
A rendelkezésre álló memória egy része
működési célokra van fenntartva.
123
HU
Be- és kimenetek
• Mikrofonaljzat (kisjack, sztereó)
– táplált („Plug in Power”) bemenet,
minimális bemeneti szint
– 0,6 mV
• Fejhallgatóaljzat (kisjack, sztereó)
– kimenet a 8 Ohmos – 300 Ohm
impedanciájú fejhallgatók számára
• USB-csatlakozó (USB mini-B jack)
– High-Speed USB-kompatibilis
• Memory Stick Micro™ (M2™)/microSD
memóriakártya-nyílás
Lejátszási sebesség vezérlése (DPC)
2,00-szoros – 0,50-szoros
Kimenő teljesítmény
300 mW
Teljesítményfelvétel
Két LR03 (AAA méretű) alkáli elem
(tartozék): 3,0 V DC
Két NH-AAA-B2KN akkumulátor
(nem tartozék): 2,4 V DC
Működési hőmérséklet
5 °C – 35 °C
Méretek (Sz/Ma/Mé) (kivéve a kiálló
részeket és a kezelőszerveket (JEITA)*2
Kb. 37,5 mm × 114 mm × 20,9 mm
Tömeg (JEITA)*2
Kb. 74 g két LR03 alkáli elemmel
124
HU
*2 A mérések a következő szervezet
szabványa alapján történtek: JEITA
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association)
Mellékelt tartozékok
Lásd a 8. oldalon.
Opcionális kiegészítők
Memory Stick Micro™ (M2™) MS-A16GU2,
MS-A8GU2, MS-A4GU2, MS-A2GU2
microSD/microSDHC SR-8A4, SR-4A4,
SR-2A1
Aktív hangszóró SRS-M50
ECM-CS10, ECM-CZ10, ECM-DS70P,
ECM-DS30P, ECM-TL1 elektret
kondenzátormikrofon
NH-AAA-B2KN akkumulátor
USB hálózati adapter – AC-U50AG
BCG-34HSN akkumulátortöltő
Előfordulhat, hogy a kereskedő a fenti
kiegészítők némelyikét nem árusítja.
Bővebben a kereskedőnél tájékozódhat.
A konstrukció és a műszaki adatok
előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
Maximális felvételi idő*3*4
A maximális felvételi idő az összes mappára vonatkozóan a következő.
REC Mode
Felvételi színhely Beépített
memória
Memóriakártya
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
192kbps(MONO) Meeting ( )
(SHQ)
Interview ( )
Lecture ( )
Audio IN ( )
22 h
20 min
22 h
44 h
20 min 40 min
89 h
25 min
178 h
0 min
357 h
0 min
128kbps(MONO) Voice Notes
( )
(HQ)
33 h
30 min
33 h
67 h
30 min 5 min
134 h
0 min
268 h
0 min
536 h
0 min
48kbps(MONO) –
(SP)
89 h
25 min
89 h
178 h
25 min 0 min
357 h
0 min
715 h
0 min
1 431 h
0 min
8kbps(MONO)
(LP)
536 h
0 min
536 h
0 min
4 294 h
0 min
8 589 h
0 min
–
1 073 h 2 147 h
0 min
0 min
(h: óra, min: perc)
Kiegészítő információk
*3 Ha hosszú ideig folyamatosan szeretne felvenni, akkor előfordulhat, hogy a felvétel
közepén cserélnie kell az akkumulátorokat/elemeket. Az elemek/akkumulátorok
kapacitásáról a következő táblázatból tájékozódhat.
*4 A maximális felvételi idő eltérhet, ha a fájlokat különböző rögzítési módokban rögzíti.
125
HU
Elemek élettartama/akkumulátorok üzemideje
Sony LR03 (SG) (AAA méretű) alkáli elemek használatakor*1
REC Mode
Rögzítés
Lejátszás
hangszóróval*2
Lejátszás
fejhallgatóval
FM-rádió
felvétele*3
192kbps(MONO) (SHQ)
55 h
16 h
41 h
20 h
128kbps(MONO) (HQ)
55 h
16 h
41 h
20 h
48kbps(MONO) (SP)
60 h
16 h
41 h
20 h
8kbps(MONO) (LP)
72 h
16 h
41 h
20 h
FM-vétel*3 : 22 h
(h: óra)
Tölthető Sony NH-AAA-B2KN akkumulátorok használatakor*1
REC Mode
Rögzítés
Lejátszás
hangszóróval*2
Lejátszás
fejhallgatóval
FM-rádió
felvétele*3
192kbps(MONO) (SHQ)
37 h
11 h
30 h
14 h
128kbps(MONO) (HQ)
37 h
11 h
30 h
14 h
48kbps(MONO) (SP)
39 h
11 h
30 h
14 h
8kbps(MONO) (LP)
50 h
11 h
30 h
14 h
FM-vétel*3 : 14 h
*1 Az akkumulátoros üzemidő mérése a Sony egyedi módszere alapján történt.
Az elem élettartama rövidebb lehet a diktafon használatának módjától függően.
*2 A beépített hangszóróval, 14-as hangerőn történő zenelejátszás esetén.
*3 Csak a ICD-PX312F típus esetén
126
HU
(h: óra)
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Mielőtt szervizbe vinné a diktafont, olvassa el a következő fejezetet. Ha az itt leírtak
ellenőrzése után sem szűnt meg a probléma, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi
Sony kereskedővel.
Ne felejtse, hogy a rögzített fájlok a szervizelés vagy javítás közben elveszhetnek.
Megoldás
Zaj hallható.
• Egy tárgy, például az ujja, véletlenül megdörzsölte vagy
megkarcolta a diktafont a felvétel közben, ezért rögzítette
a zajt.
• A diktafont hálózati áramforrás, neoncső vagy mobiltelefon
közelébe helyezte a felvétel vagy a lejátszás közben.
• A csatlakoztatott mikrofon csatlakozója koszos. Tisztítsa
meg a csatlakozót.
• A csatlakoztatott fejhallgató csatlakozója koszos. Tisztítsa
meg a csatlakozót.
• Fájl rögzítésének szüneteltetése közben, illetve VOR
rögzítés során zajt hallhat.
A diktafont nem lehet
kikapcsolni.
• Csúsztassa a HOLD•POWER ON/OFF kapcsolót a
„POWER ON/OFF” állásba legalább 2 másodpercig,
miközben a diktafon a stop üzemmódban van (15. oldal).
A diktafont nem lehet
bekapcsolni.
• A diktafon ki van kapcsolva. Csúsztassa a HOLD•POWER
ON/OFF kapcsolót a „POWER ON/OFF” irányba
legalább 1 másodpercig (15. oldal).
• Az akkumulátorok rossz polaritással lettek behelyezve
(13. oldal).
Hibaelhárítás
Jelenség
127
HU
Jelenség
Megoldás
A diktafon automatikusan • Ha a diktafon stop üzemmódban van, és bizonyos ideig nem
kikapcsol.
hajt végre műveletet rajta, aktiválódik az automatikus
kikapcsolási funkció. (Az automatikus kikapcsoláshoz
szükséges idő a diktafon megvásárlásakor a „10min” (10 perc)
értékre van állítva.) A menüben kiválaszthatja, hogy mennyi
időnek kell eltelnie az automatikus kikapcsoláshoz (98. oldal).
A diktafon nem működik
megfelelően.
• Vegye ki az akkumulátorokat, és helyezze be őket újra.
A diktafon indulása sokáig • Ha a diktafonnak nagy mennyiségű adatot kell feldolgoznia,
tart.
akkor tovább tarthat a diktafon elindítása. Ez nem a diktafon
hibája. Várja meg, amíg az indítóképernyő eltűnik.
A diktafon nem működik. • Lehet, hogy a számítógéppel formázta a diktafon
memóriáját. A diktafon formázás funkcióját használja
a memória formázására (99. oldal).
A diktafon nem működik, • Az akkumulátorok lemerültek (14. oldal).
hiába nyomják meg
• A diktafon ki van kapcsolva. Csúsztassa a HOLD•POWER
bármelyik gombot.
ON/OFF kapcsolót a „POWER ON/OFF” irányba
legalább 1 másodpercig (15. oldal).
• A HOLD funkció be van kapcsolva. Csúsztassa a
HOLD•POWER ON/OFF kapcsolót a középső irányba
(11. oldal).
Nem jön hang a
hangszóróból.
128
HU
• A hangerő teljesen le van véve (24. oldal).
• Fejhallgató van bedugva (49. oldal).
• Az FM-rádió hallgatásakor az „Audio Output” beállítás a
„Headphones” értékre van állítva. Állítsa át a „Speaker”
értékre (83. oldal) (a ICD-PX312F típus esetén).
Megoldás
Csak az egyik
hangszóróból jön hang.
• Ha a diktafonhoz csatlakoztatott külső eszköz hangkimenete
monó, és a felvételi mód beállítása „192kbps(MONO)” (SHQ)
vagy „128kbps(MONO)” (HQ), akkor a hang csak egy
csatornán rögzül. Ilyen esetben a menüben állítsa a felvételi
módot „48kbps(MONO)” (SP) vagy „8kbps(MONO)” (LP)
értékre (94. oldal).
Akkor is jön hang a
hangszóróból, ha a
fejhallgató be van dugva.
• Ha nem megfelelően dugja be a fejhallgatót, lejátszáskor a
hangszóróból is jön hang. Húzza ki a fejhallgatót, és dugja be
újra.
• Az FM-rádió hallgatásakor az „Audio Output” beállítás
a „Speaker” értékre van állítva. Állítsa át a „Headphones”
értékre (83. oldal) (a ICD-PX312F típus esetén).
A műveletjelző nem
világít.
• „LED” beállítás értéke „OFF”. Lépjen be a menübe,
és állítsa a „LED” beállítást „ON” értékre (96. oldal).
A „Memory Full” üzenet
jelenik meg, és nem lehet
elindítani a rögzítést.
• A memória megtelt. Töröljön a fájlok közül (29. oldal), vagy
töröljön minden fájlt, miután átmásolta őket más memóriára
vagy a számítógépre.
A „File Full” üzenet
jelenik meg, és nem lehet
működtetni a diktafont.
• 199 fájlt vett fel a kiválasztott mappába ( ), vagy összesen
4 074 fájlt vett fel (ha 21 mappa van). Ezért nem tud újabb
fájlt rögzíteni, sem fájlokat áthelyezni. Töröljön a fájlok
közül (29. oldal), vagy töröljön minden fájlt, miután
átmásolta őket más memóriára vagy a számítógépre.
Nem lehet fájlt rögzíteni.
• Kevés a szabad memóriakapacitás.
• Nem rögzíthet fájlokat, ha
(zene) vagy a
(podcast)
mappát választ a csak lejátszásra használható területről.
Hibaelhárítás
Jelenség
129
HU
Jelenség
Megoldás
A lejátszás hangereje kicsi. • A hangerő teljesen le van véve. A hangerő a VOL
–/+ gombokkal állítható (24. oldal).
• A felvételi színhely beállítása „Voice Notes” ( ) vagy
„Audio IN” ( ). Válasszon az aktuális helyzetnek
megfelelő felvételi helyszínt (31. oldal).
• A „Mic Sensitivity” beállítás értéke „Low” ( ). Állítsa
„High” (
) vagy „Medium” ( ) értékre (94. oldal).
130
A lejátszás hangereje
kicsi.Az „AVLS” felirat
jelenik meg.
• Az AVLS (Automatic Volume Limiter System) funkció
korlátozza a lejátszott hangok hangerejét fejhallgató
használatakor. Állítsa a menü „AVLS” beállítását „OFF”
értékre. Ha a funkciót „OFF” értékre állítja, ügyeljen rá,
hogy ne hallgassa a diktafont túl nagy hangerőn.
Nem lehet a fájlhoz
felvételt vagy felülíró
felvételt adni.
• „Add/Overwrite” beállítása „OFF” értéken van. Állítsa az
„Add/Overwrite” beállítást „Add” vagy „Overwrite” értékre
(34., 36. oldal).
• Kevés a szabad memóriakapacitás. A felülírt részt a diktafon
a felülíró rész felvétele után törli. Ezért csak a hátralévő
felvételi időnél rövidebb felvételt vehet fel.
• Nem adhat felvételt vagy felülíró felvételt olyan fájlhoz,
amelyet nem a diktafonnal rögzítettek.
• Nem adhat felvételt vagy felülíró felvételt olyan fájlhoz,
amely csak lejátszásra használható területen lévő mappában
van (a
(zene) vagy a
(podcast) mappában).
A felvétel megszakadt.
• A VOR funkció be van kapcsolva. Állítsa a menü „VOR”
beállítását „OFF” értékre (38. oldal).
A VOR funkció nem
működik.
• FM-adás rögzítése közben a VOR funkció nem működik
(csak az ICD-PX312F típus esetén).
HU
Jelenség
Megoldás
Amikor más készülékről
készít felvételt, túl erős
vagy nem elég erős a
bemeneti jel.
• Kösse össze a másik eszköz fejhallgatóaljzatát a diktafon
m (mikrofon) aljzatával, és állítsa be a hangerőt a
diktafonhoz csatlakoztatott készüléken.
A lejátszási sebesség túl
gyors vagy túl lassú.
• A lejátszási sebesség a DPC funkcióval állítható. Módosítsa a
sebességet újra a menü „DPC” beállításában (52. oldal).
Nem lehet fájlt felosztani. • Ahhoz, hogy két részre lehessen osztani egy fájlt, bizonyos
mennyiségű szabad memóriának kell rendelkezésre állnia.
• A kiválasztott mappába ( ) 199 fájlt vettek fel. Töröljön
a fájlok közül (29. oldal), vagy töröljön minden fájlt, miután
átmásolta őket más memóriára vagy a számítógépre.
• A rendszer korlátai miatt nem oszthat fel fájlt a legelején és
a legvégén.
• Csak a diktafonnal felvett fájlokat lehet felosztani (tehát a
számítógépről átmásolt fájlokat nem).
A „--:--” felirat jelenik
meg.
Hibaelhárítás
A készülék nem ismeri fel • Lehet, hogy a memóriakártya képadatokat és egyéb fájlokat
a memóriakártyát.
tartalmaz, ezért nincs elég hely a mappák létrehozására.
Windows rendszeren az Explorer (Intéző), Macintosh
rendszeren az asztal vagy más eszközök segítségével törölje a
felesleges fájlokat, vagy inicializálja a memóriakártyát a
diktafonon.
• Állítsa a diktafon memóriáját a memóriakártyára („Memory
Card”) (42. oldal).
• Vegye ki a memóriakártyát, és ellenőrizze az oldalait. Ezután
helyezze be a megfelelő oldalával és a megfelelő irányban.
• Nem állította be az órát (16. oldal).
Az „--y--m--d” vagy a
• A felvétel dátuma nem jelenik meg, ha a fájl felvételekor az
„--:--” felirat jelenik meg a óra nem volt beállítva.
rögzítési dátum
képernyőjén.
131
HU
Jelenség
Megoldás
Kevesebb menüpont
jelenik meg menü
üzemmódban.
• A megjelenő menüpontok a működési üzemmódtól függenek
(stop, lejátszás, felvétel és FM-rádió üzemmód (csak a
ICD-PX312F típus esetén)) (86. oldal).
A kijelzőn megjelenő
• A diktafonnak a működéshez szüksége van bizonyos
hátralévő idő rövidebb
mennyiségű memóriára. Ezt a mennyiséget levonja a készülék
annál, mint ami a
a hátralévő időből, ezért van különbség a két adat között.
mellékelt Sound Organizer
szoftverben megjelenik.
Az elem/akkumulátor
gyorsan lemerül.
• A 126. oldalon közölt értékek a 14-as hangerőre
vonatkoznak. Az akkumulátor lemerülésének gyorsasága
a diktafon használatától is függ.
Az akkumulátorok
• Ha nem használja a diktafont, lassan akkor is lemerülnek
(elemek) akkor is
az akkumulátorok (elemek). Ha hosszú ideig nem szeretné
lemerülnek, ha benne
használni a diktafont, akkor tanácsos kikapcsolni a
hagyta őket a diktafonban, készüléket (15. oldal) vagy eltávolítani az akkumulátorokat
és hosszabb ideig nem
(elemeket). Továbbá ha az „Auto Power Off” beállítást rövid
használta a készüléket.
időre állítja (98. oldal), megakadályozhatja, hogy a
bekapcsolva felejtett diktafon lemerítse az akkumulátorokat
(elemeket).
Az akkumulátorok
gyorsan lemerülnek.
132
HU
• Az akkumulátorokat olyan környezetben használja,
amelynek hőmérséklete nem éri el az 5 °C-ot. Az
akkumulátorokat 5 °C és 35 °C közötti hőmérsékletű
környezetben töltse.
• Egy ideje nem használta a diktafont. Töltse fel és merítse
le az akkumulátorokat néhányszor a diktafonnal.
• Cserélje ki a régi akkumulátorokat újakra.
• A töltésjelző csak rövid ideig jelenik meg, azonban nem tölti
fel teljesen a készülék az akkumulátorokat. Töltse fel az
akkumulátorokat teljesen.
Jelenség
Megoldás
A menüben nem változnak • Ha az akkumulátorokat azután távolítják el, hogy a
meg a módosított
menübeállítást módosítják, vagy ha a menübeállítást a Sound
beállítások.
Organizer szoftver „IC Recorder Settings” beállításával
módosítják, miközben a lemerült akkumulátorok vannak
behelyezve, akkor előfordulhat, hogy ez a menübeállítás nem
működik.
• A diktafon nem támogatja vagy nem tudja megjeleníteni
a Windows Explorer (Intéző) vagy a Macintosh asztalának
használatával megadott speciális karaktereket vagy
szimbólumokat.
Nem tűnik el az
„Accessing...” animáció.
• Ha a diktafonnak nagy mennyiségű adatot kell feldolgoznia,
akkor az animáció hosszú ideig látható lehet. Ez nem a
diktafon hibája. Várja meg, hogy az üzenet eltűnjön.
A fájl másolása sok időt
vesz igénybe.
• Ha egy fájl mérete nagy, akkor sokáig tart a másolás.
Várjon, amíg a másolás befejeződik.
Az átmásolt fájlok nem
jelennek meg.
• A diktafon max. 8 szintnyi mélységig képes felismerni
a diktafonra másolt mappákat.
• A nem kompatibilis, azaz nem a diktafon által rögzített
MP3-fájlok (.mp3) nem feltétlenül jelennek meg.
Lásd a 123. oldalon.
A számítógép nem ismeri
fel a diktafont.
Nem lehet átvinni
egy fájlt vagy mappát a
számítógépről.
• Csatlakoztassa le a diktafont a számítógépről, és csatlakoztassa
újra.
• Ne használjon USB-elosztót vagy USB-hosszabbítót,
csak a mellékelt USB-csatlakozókábelt.
• Nem garantálható a működés, ha a rendszerkövetelmények
eltérnek a 122. oldalon olvashatóktól.
• Előfordulhat, hogy az adott USB-portban nem ismeri fel a
számítógép a diktafont. Ilyen esetben próbálkozzon egy
másik porttal.
Hibaelhárítás
Egy mappa vagy fájl
nevében olvashatatlan
karakterek láthatók.
133
HU
Jelenség
Megoldás
Nem lehet lejátszani egy, a • Előfordulhat, hogy a fájl formátuma nem tartozik a
számítógépről átvitt fájlt.
diktafonnal lejátszható formátumok közé (MP3 (.mp3).
Ellenőrizze a fájl nevét (123. oldal).
A számítógép nem indul el. • Ha úgy indítja újra a számítógépet, hogy a diktafon a
számítógéphez van csatlakoztatva, előfordulhat, hogy a
számítógép lefagy, vagy nem megfelelően indul el. Húzza ki a
diktafont a számítógépből, és újból indítsa újra a számítógépet.
Gyenge vagy rossz
• Az akkumulátorok lemerültek. Cserélje őket újakra (13. oldal).
minőségű a hang
• Vigye távolabb a diktafont a tévékészüléktől.
rádióhallgatás közben.
(csak a ICD-PX312F típus
esetén)
Zavar látható a televízió
• Ha beltéri antennával, a tévékészülék közelében hallgat
képernyőjén.
FM-adást, vigye távolabb a diktafont a tévékészüléktől.
(csak a ICD-PX312F típus
esetén)
Nem lehet fogni az
• Nincs csatlakoztatva a fejhallgató (a fejhallgató zsinórja az
FM-rádióállomásokat,
FM-rádió antennája). Csatlakoztassa a fejhallgatót a
i (fejhallgató) aljzathoz, és egyenesítse ki a fejhallgató
vagy sok zaj hallható.
(csak a ICD-PX312F típus zsinórját.
esetén)
• A „DX/LOCAL” beállítás értéke „LOCAL”. Állítsa át
„DX” értékre (81. oldal).
Nem lehet tárolni egy
• Már tárolt 30 FM-rádióadót. Törölje közülük a
FM-rádióadót.
fölöslegeseket (79. oldal).
(csak a ICD-PX312F típus • A „Scan Sensitivity” beállítás értéke „Low”. Állítsa át
esetén)
„High” értékre (82. oldal).
134
HU
Sound Organizer
Olvassa el a Sound Organizer szoftver súgóját is.
Jelenség
Ok/megoldás
Nem lehet telepíteni a
• A számítógépen rendelkezésre álló szabad lemezterület vagy
Sound Organizer szoftvert. memória nem elegendő. Ellenőrizze a merevlemez- és a
memóriaterületet.
• Olyan operációs rendszerre próbálja meg telepíteni a Sound
Organizer szoftvert, amelyet az nem támogat. A támogatott
operációs rendszerek (112. oldal) valamelyikére telepítse
a szoftvert.
• A Windows XP rendszerben olyan felhasználói fiókhoz
tartozó felhasználónévvel jelentkezett be, amely korlátozva
van. Ha pedig Windows Vista vagy Windows 7 rendszert
használ, akkor vendég fiókkal jelentkezett be. Ügyeljen rá,
hogy rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező
felhasználóként jelentkezzen be.
A diktafon nem
csatlakoztatható
megfelelően.
Hibaelhárítás
• Ellenőrizze, hogy sikeres volt-e a szoftver telepítése.
Ezenkívül ellenőrizze a csatlakozást a következő
szempontokból:
– Külső USB-elosztó használata esetén használja a tartozék
USB-csatlakozókábelt.
– Csatlakoztassa le, majd csatlakoztassa újra a diktafont.
– Csatlakoztassa a diktafont egy másik USB-porthoz.
• Lehet, hogy a számítógép készenléti vagy hibernált állapotban
van. Ne hagyja, hogy a számítógép készenléti vagy hibernált
állapotba váltson, amíg a diktafon csatlakoztatva van.
• Készítsen biztonsági másolatot a beépített memóriában, illetve
a memóriakártyán tárolt összes adatról, majd formázza a
beépített memóriát vagy a memóriakártyát a menü formázási
funkciójával (99. oldal).
135
HU
Jelenség
Ok/megoldás
Kicsi a hangerő a
• Nincs telepítve hangkártya.
számítógéppel való
• Nincs beépített hangszóró, vagy nem csatlakozik hangszóró
lejátszáskor./A számítógép a számítógéphez.
nem ad ki hangot.
• A hangerő alacsony szintre van állítva.
• Növelje a hangerőt a számítógépen. (Erről a számítógép
kezelési útmutatója tartalmaz további információt.)
• A WAV-fájlok hangereje módosítható és menthető a
Microsoft Sound Recorder „Increase Volume” funkciójával.
A tárolt fájlok nem
játszhatók le vagy nem
szerkeszthetők.
• Nem lehet olyan fájlokat lejátszani, amelynek formátumát a
Sound Organizer szoftver nem támogatja. A fájlformátumtól
függően a szoftver egyes szerkesztési funkciói nem
használhatók. Olvassa el a Sound Organizer szoftver súgóját.
A számláló vagy a csúszka • Ez akkor történhet meg, ha olyan fájlokat játszik le, amelyeket
nem megfelelően halad
felosztott. A fájlokat először tárolja el a számítógépen*, és
előre, vagy zaj hallható.
utána másolja a diktafonra. (*Olyan mentési fájlformátumot
válasszon, amely megfelel a diktafonnak.)
136
Lassabban működik a
diktafon, ha sok fájl van
rajta.
• A fájlok számának növekedésével a működés lelassul,
függetlenül a felvételi időtől.
A kijelző nem működik
fájlok mentése,
hozzáadása vagy törlése
közben.
• A nagy fájlok másolása és törlése több időt vesz igénybe.
Várjon, amíg a másolás befejeződik. A műveletek befejezése
után a kijelző visszatér a normál állapotba.
A Sound Organizer
szoftver induláskor
„lefagy”.
• Ne húzza ki a diktafon kábelét, miközben a számítógép
a diktafonnal kommunikál. Ellenkező esetben a számítógép
instabillá válhat, és a diktafonon található adatok
megsérülhetnek.
• Lehet, hogy ütközés van a szoftver és egy másik illesztőprogram
vagy alkalmazás között.
HU
Üzenetlista
Üzenet
Ok/megoldás
HOLD
• Minden gombművelet le van tiltva, mert a diktafon HOLD
állapotban van a véletlen megelőzések megakadályozása
érdekében. Csúsztassa a HOLD•POWER ON/OFF
kapcsolót középre a diktafon HOLD funkciójának
kikapcsolásához (11. oldal).
Low Battery
• Az akkumulátorok lemerültek. Cserélje ki a régi LR03
(AAA méretű) alkáli elemeket újakra (13. oldal).
Vagy cserélje ki a régi akkumulátorokat újakra.
Memory Card Error
• Hiba történt a memóriakártyának a memóriakártya-nyílásba
való behelyezése közben. Távolítsa el, majd próbálja meg
behelyezni újra. Ha az üzenet továbbra is megjelenik,
használjon egy új memóriakártyát.
Memory Card Not
Supported
• Olyan memóriakártya van behelyezve, amelyet a diktafon
nem támogat. Lásd: „Kompatibilis memóriakártyák”,
40. oldal.
• Olyan M2™ memóriakártya van behelyezve, amelyet a
diktafon nem támogat. Lásd: „Kompatibilis
memóriakártyák”, 40. oldal.
Memory Card Locked
• A memóriakártya írásvédett. Írásvédett memóriakártya nem
használható a diktafonban.
Memory Card Access
Denied
• Mivel hozzáférés-vezérlési funkciót tartalmazó memóriakártya
van behelyezve, a memóriakártya nem használható.
Memory Full
• Kevés a diktafon szabad memóriakapacitása. Mielőtt
felvételt készítene, töröljön néhányat a fájlok közül.
Hibaelhárítás
Read Only Memory Card • Csak olvasható memóriakártya van behelyezve. Csak
olvasható memóriakártya nem használható a diktafonban.
137
HU
138
Üzenet
Ok/megoldás
File Full
• Ha már maximális számú fájl van a kiválasztott mappában,
vagy ha a diktafonon tárolt fájlok teljes száma elérte a
maximumot, akkor nem rögzíthet új fájlt. Mielőtt felvételt
készítene, töröljön néhányat a fájlok közül.
File Damaged
• Nem játszhatja le és nem szerkesztheti a fájlt, mert a
kiválasztott fájl adatai megsérültek.
Format Error
• A diktafon nem kapcsolható be a számítógéppel, mert a
működéshez szükséges fájl hiányzik. Formázza a diktafont a
menüben található formázás funkcióval (99. oldal).
Ne használja a számítógépet a diktafon formázására.
Process Error
• A diktafon nem tudja elérni a memóriát. Távolítsa el, majd
helyezze be újra az elemeket.
• Készítsen biztonsági másolatot az adatairól, és formázza a
diktafont a menü használatával (99. oldal).
Stop and Reinsert
Memory Card
• Rögzítés vagy lejátszás közben memóriakártyát helyeztek be
a készülékbe. Távolítsa el a memóriakártyát, és a diktafon
stop üzemmódjában helyezze be.
Set Date&Time
• Állítsa be az órát, ellenkező esetben nem állíthatja be a
riasztást.
Track Marks are Full
• Minden fájlban maximum 98 műsorszámjelzés állítható be.
Törölje a nem kívánt műsorszámjelzéseket (66. oldal).
No File
• A kiválasztott mappában nincs egyetlen fájl sem. Ebből
eredően nem helyezheti át a fájlt, és nem állíthatja be a
riasztást stb.
No Track Marks
• Nem található műsorszámjelzés műsorszámjelzések
törlésekor vagy keresésekor, illetve adott fájl
műsorszámjelzéseinél való felosztásakor.
HU
Ok/megoldás
• Nem formázhatja a memóriát, és nem törölhet minden fájlt
a mappából, mert alacsony az akkumulátor (elem) töltése.
Cserélje ki a régi LR03 (AAA méretű) alkáli elemeket
újakra (13. oldal). Vagy cserélje ki a régi akkumulátorokat
újakra.
Already Set
• A kiválasztott fájl már be lett állítva egy riasztáshoz.
Válasszon másik fájlt.
• Olyan időpontra állította be egy fájl lejátszását, amelyre
korábban egy másik fájlt állított be. Módosítsa a riasztási
beállítást.
Past Date/Time
• A riasztást olyan időpontra állította be, amely már elmúlt.
Ellenőrizze, és állítsa be a megfelelő dátumot és időpontot
(56. oldal).
File Protected
• A kiválasztott fájl védett vagy csak olvasható. Nem törölheti.
A fájlnak a diktafonnal való szerkesztéséhez kapcsolja ki a
fájl védelmét a diktafonon, vagy törölje az „írásvédett”
attribútumot a számítógépen (73. oldal).
Settings are Full
• Ha már tárolva van 30 FM-adó a diktafon memóriájában,
nem lehet új FM-adót tárolni (csak az ICD-PX312F típus
esetén).
Set Add/Overwrite
• „Add/Overwrite” beállítás értéke „OFF”. Nem lehet a
fájlhoz felvételt vagy felülíró felvételt adni (34., 36. oldal).
Unknown Data
• Az adat olyan fájlformátumú, amelyet nem támogat a
diktafon. A diktafon csak az MP3(.mp3) fájlokat támogatja.
Részletek: „Kivitel és műszaki adatok”, 123. oldal.
• Szerzői joggal védett fájlokat nem lehet lejátszani.
Hibaelhárítás
Üzenet
Low Battery Level
139
HU
140
Üzenet
Ok/megoldás
Invalid Operation
• Nem végezhet felosztást, illetve nem állíthat be
műsorszámjelzést olyan fájlok esetében, amelyek
(zene)
vagy
(podcast) mappában vannak a csak lejátszásra
használható területen.
• Ha a memóriakártyán rossz szektor van, a kártyára nem lehet
írni. Készítsen elő egy új memóriakártyát a jelenlegi
cseréjéhez.
• A fájlnévben elérte a karakterek maximálisan megengedett
számát; nem oszthatja fel a fájlt. Rövidítse a fájl nevét.
• A „Divide All Track Marks” funkció nem használható, mivel
egy műsorszámjelzés 0,5 másodpercen belül van az
osztásponthoz képest.
• A „Divide All Track Marks” funkció nem használható, mivel
egy műsorszámjelzés kevesebb mint 0,5 másodpercre van a
fájl elejétől vagy végétől.
• A fájl hossza kevesebb mint 1 másodperc; ilyen rövid fájl
nem osztható fel.
• A „Divide Current Position” funkció nem használható olyan
ponton, amely kevesebb mint 0,5 másodpercre van a fájl
elejétől vagy végétől.
Cannot Divide - Max #
Files
• Ha már van 199 szám a kiválasztott mappában, vagy a
diktafonon tárolt fájlok száma elérte a maximumot, akkor
nem oszthatja fel a számot. Mielőtt felvételt készítene,
töröljön a fájlok közül.
Same File Name Exists
• Az adathordozón már létezik a mappában egy olyan nevű
fájl, mint amelyet szeretne használni egy adott fájl
felosztásakor, másolásakor vagy áthelyezésekor.
No Memory Card
• Nincs memóriakártya a memóriakártya-nyílásba helyezve a
„Select Memory” vagy a „File Copy” menüpontok
beállításakor.
HU
Üzenet
Ok/megoldás
New File
• A rögzített fájl elérte a maximális méretkorlátot (500 MB).
A fájlt a készülék automatikusan felosztja, és a rögzítés új
fájlként folytatódik.
Erased-too near Track
Marks
• Ha a felosztás helyétől 0,5 másodpercen belül
műsorszámjelzés található, a készülék automatikusan törli a
műsorszámjelzést.
No operation with
Memory Card
• A memóriakártyán tárolt fájlokkal nem állíthat be riasztást.
Állítsa a diktafon memóriáját a memóriakártyára „Built-In
Memory” (42. oldal).
AVLS
• A lejátszás hangereje meghaladja a beállított AVLS-szintet.
Állítsa a hangerőt mérsékelt szintre.
• Olyan hangerőn játszik le fájlokat fejhallgatóval, amely a
megadott ideig meghaladja a beállított AVLS-szintet.Az
„AVLS” beállítás értéke a menüben automatikusan „ON”
lesz.
Change Folder
• Ha nincsenek fájlok egy
(zene) vagy
(podcast)
mappában a csak lejátszásra használható területen, akkor
nem jelennek meg mappák a képernyőn. Csak a fájlokat
tartalmazó mappák jelennek meg.
System Error
• A fentiektől eltérő rendszerhiba történt. Távolítsa el az
elemeket/akkumulátorokat, és helyezze be őket újra.
Hibaelhárítás
141
HU
Rendszerkorlátok
A diktafonra bizonyos rendszerkorlátok érvényesek. Az alább említett jelenségek
nem a diktafon hibái.
Jelenség
Ok/megoldás
Nem lehet fájlokat
• Ha többféle felvételi módban veszi fel a fájlokat, a felvételek
rögzíteni a maximális
maximális időtartama a legjobb minőségű mód maximális felvételi
felvételi időtartamig.
ideje és a legrosszabb minőségű mód maximális ideje közötti érték
lesz.
• A számlálón található szám (eltelt felvételi idő) és a hátralevő
felvételi idő lehet kevesebb, mint a diktafon maximális felvételi
ideje.
Nem lehet
sorrendben
megjeleníteni vagy
lejátszani az MP3fájlokat.
• Ha a számítógéppel másolta át az MP3-fájlokat, akkor
előfordulhat, hogy nem lehetett őket sorrendben átmásolni a
rendszer korlátai miatt. Ha a számítógépen lévő MP3-fájlokat
egyesével másolja a diktafonra, akkor megjelenítheti és
lejátszhatja őket a másolás sorrendjében.
Egy fájlt a diktafon
automatikusan
felosztott.
• A rögzített fájl elérte a maximális méretkorlátot (500 MB). Ezért a
fájlt a diktafon automatikusan felosztotta.
Nem lehet kisbetűt
beírni.
• Attól függően, hogy milyen karakterkombinációk szerepelnek a
számítógépen létrehozott mappa nevében, előfordulhat, hogy a
betűk nagybetűkké válnak.
„s” karakter látható a • Olyan karakter szerepel a szövegben, amelyet nem tud
mappanév, a cím, az
megjeleníteni a diktafon. Cserélje ki a karaktert a számítógépen
előadó neve vagy a fájl egy olyanra, amelyet meg lehet jeleníteni a diktafonon.
neve helyett.
142
HU
Jelenség
Ok/megoldás
Az A-B ismételt
lejátszás beállítása
után kicsit
elmozdulnak a
beállított pozíciók.
• A fájlok méretőtől függően a beállított pozíciók elmozdulhatnak.
Fájl felosztásakor a
• Ahhoz, hogy felosszon egy fájlt, bizonyos mennyiségű szabad
hátralévő felvételi idő
területre van szükség a fájlkezelési területhez, ezért a hátralévő
rövidebb lesz.
felvételi idő rövidül.
Hibaelhárítás
143
HU
Útmutató a kijelzőhöz
A kijelző stop üzemmódban
A Műsorszámjelzés jelzője
Törli az aktuális pont előtti
műsorszámjelzést. Akkor jelenik meg,
ha van beállítva műsorszámjelzés a
fájlban.
B Jelzés új podcast érkezéséről
C Mappainformáció-jelző
: Olyan mappa, amelybe fájl rögzíthet.
: Csak lejátszásra szolgáló mappa.
: Csak podcastfájlok tárolására
szolgáló mappa.
144
HU
D Mappanévjelző
E Fájlinformáció-jelző
A fájlinformációs képernyő a
DISP/MENU gomb többszöri rövid
megnyomásával a következők
között vált (sorrendben): Eltelt idő
c Hátralévő idő c Rögzítés dátuma
és ideje c Fájlnév c Cím c Előadó
neve
: Fájlnév
: Cím
: Előadó neve (csak lejátszás
közben)
F Fájlhelyjelző
A kiválasztott fájlszám a
számlálóban, a mappában lévő fájlok
teljes száma pedig a nevezőben
jelenik meg.
G Védelemjelző
Akkor jelenik meg, ha egy fájlra
engedélyezve van a védelem.
H Riasztásjelző
I Memóriajelző
A fennmaradó memóriát mutatja;
a kijelzett érték a rögzítés során
egyre csökken.
J Memóriakártya-jelző
Ha a „Memory Card” beállítás van
kiválasztva a „Select Memory”
pontban, akkor megjelenik ez a
jelzés. Ha a „Built-In Memory”
érték van kiválasztva, nem jelenik
meg semmi.
K Töltésjelző
A kijelző rögzítés közben
Hibaelhárítás
L A felvétel előrehaladtát jelző
animációs képernyő
Animálva jeleníti meg a felvétel
előrehaladását.
M Felvételjelző
Akkor jelenik meg, amikor a
diktafon felvesz.
N VOR rögzítés jelző
Akkor jelenik meg, ha a „VOR”
beállítás értéke „ON”.
145
HU
O Színhelyválasztás-jelző
Megjeleníti a felvételhez aktuálisan
kiválasztott színhelyet. Színhely
beállításakor jelenik meg.
: Meeting
: Voice Notes
: Interview
: Lecture
: Audio IN
P LCF (Low Cut Filter) jelző
Akkor jelenik meg, ha a „LCF(Low
Cut)” beállítás értéke „ON”.
Q Mikrofonérzékenység-jelző
: High
: Medium
: Low
R Rögzítési mód jelzője
A menüben beállított rögzítési módot
jeleníti meg, amikor a diktafon stop
üzemmódban van, illetve az aktuális
rögzítési módot jeleníti meg, amikor
a diktafon lejátszás vagy felvétel
üzemmódban van.
SHQ: A legjobb minőségű monó
rögzítési mód (192kbps(MONO))
HQ: Kiváló minőségű monó
rögzítési mód (128kbps(MONO))
146
HU
SP: Normál minőségű monó
rögzítési mód (48kbps(MONO))
LP: Monó rögzítési mód hosszú
felvételekhez (8kbps(MONO))
A kijelző lejátszás közben
U FM-jelző
V Rádiófrekvencia
W A rádióvevő érzékenysége
LOCAL: LOCAL
DX: DX
X Tárolt adó száma
Hibaelhárítás
S Lejátszási mód jelzője
1: Akkor jelenik meg, ha egyetlen
fájl ismételt lejátszása folyik.
A-B: Akkor jelenik meg, ha adott
A-B szakasz ismételt lejátszása
folyik.
×0,50 – ×2,00: DPC lejátszás
ALARM: Riasztás lejátszása
T EASY-S (Easy Search) jelző
Akkor jelenik meg, ha az „Easy
Search” beállítás értéke „ON”.
A kijelző az FM-rádió hallgatása
közben (csak a ICD-PX312F típus
esetén)
147
HU
FM-rádióadás felvételekor jelenik
meg (csak a ICD-PX312F típus
esetén)
A kijelző HOLD állapotban
Y HOLD jelző
Akkor jelenik meg, amikor a diktafon
HOLD állapotban van a véletlen
műveletek megakadályozása
érdekében.
A HOLD állapot megszüntetéséhez
csúsztassa a HOLD•POWER
ON/OFF kapcsolót a középső
állásba (11. oldal).
148
HU
Tárgymutató
A
A dátum és az idő megjelenítése ........17
A diktafon csatlakoztatása a
számítógéphez ..................................... 100
A diktafon használata a
számítógéppel ....................................100
A felvétel ellenőrzése ...........................48
A hangerő beállítása ......................24, 48
A hangerő mértékletes szinten
tartása .........................................12, 86, 90
A készülék részei és kezelőszervei
Elölnézet .............................................9
Hátulnézet .........................................10
Kijelző .............................................. 144
A kijelző lejátszás közben ...................28
A nyelv beállítása .....................18, 87, 96
A Scene Select beállítások
módosítása .............................................31
A-B ismétlés ..........................................55
Akkumulátorok .................................. 126
Alarm ...............................................56, 86
Alkáli elemek ................................ 13, 126
AVLS (Automatic Volume
Limiter System) ........................12, 86, 90
Az összes fájl törlése egy
mappából ...................................63, 86, 92
Az óra beállítása .......................16, 87, 97
Á
Áttekintés ........................................22, 49
B
Bemenetválasztás ................44, 46, 87, 95
D
DPC (Digital Pitch Control) ...52, 86, 88
E
Elemek behelyezése .............................13
Elemek élettartama/
akkumulátorok üzemideje .................126
Előretekerés ..........................................49
F
Fájl áthelyezése .........................60, 86, 91
Fájl felosztása a
műsorszámjelzést tartalmazó
helyeken .....................................70, 86, 91
Fájl felosztása az aktuális
helyen .........................................69, 86, 91
149
HU
Fájl másik memóriába
másolása .....................................61, 86, 91
Fájl védelme ..............................73, 86, 90
Fájlok másolása a számítógépre .......107
Fájlok szerkesztése ...............................60
Felülíró felvétel .....................................36
Felülíró felvétel hozzáadása ................36
Felvétel hozzáadása ..............................34
Felvétel más eszközről .........................46
Felvétel más eszközzel .........................59
Felvétel telefonról ................................45
Felvételi idő ......................................... 125
FM-rádió
A vevő érzékenységének
beállítása ................................81, 87, 93
Az adókeresés
érzékenységének
beállítása ................................82, 87, 93
Az FM-rádió kimenetének
beállítása ................................83, 87, 93
Az FM-rádióadók
automatikus tárolása ............78, 87, 93
Az FM-rádióadók kézi tárolása ......79
FM-adások rögzítése ........................77
FM-rádió hallgatása .......75, 76, 87, 92
Folyamatos lejátszás .................53, 87, 95
150
HU
H
Hibaelhárítás .......................................127
HOLD ....................................................11
HOLD•POWER ON/OFF
kapcsoló ...........................................11, 15
K
Karbantartás ........................................120
Könnyű keresés .........................49, 86, 89
Külső mikrofon .....................................44
L
Lejátszás ...........................................24, 49
Lejátszási módok ..................................53
M
Mappa ......................................25, 60, 101
Mappa és fájl kiválasztása ....................25
Memóriakártya ..............................40, 120
Memóriaváltás ...........................42, 87, 92
Memory Stick Micro™ (M2™) ...40, 103
Menü
Add/Overwrite ............................86, 88
Alarm ...........................................86, 89
Audio Output ..............................87, 93
Auto Power Off ..........................87, 98
Auto Preset .................................87, 93
AVLS ...........................................86, 90
Beállítások .........................................84
Beep .............................................87, 98
Continuous Play .........................87, 95
Date&Time .................................87, 97
Delete ..........................................86, 91
Detail Menu ................................87, 94
Divide All Track Marks ............86, 91
Divide Current Position ............86, 91
DPC(Speed Control) .................86, 88
DX/LOCAL ................................87, 93
Easy Search .................................86, 89
Erase All .....................................86, 92
Erase All Track Marks ..............86, 92
Erase Track Mark ......................86, 91
Felosztás ......................................86, 91
File Copy .....................................86, 91
FM Radio ....................................87, 92
Format .........................................87, 99
Language .....................................87, 96
LCF(Low Cut) ............................87, 95
LED .............................................87, 96
Menübeállítások ...............................86
Mic Sensitivity ............................87, 94
Move & Copy .............................86, 91
Move File ....................................86, 91
Noise Cut Level ..........................87, 96
Protect ..........................................86, 90
REC Mode ..................................87, 94
Scan Sensitivity ...........................87, 93
Select Input .................................87, 95
Select Memory ............................87, 92
Time Display ...............................87, 97
VOR .............................................86, 88
microSD/microSDHC ..................40, 104
MP3-fájlok ...........................................123
MP3-fájlok másolása a diktafonra ....108
Műsorszámjelzés ...................................65
Műsorszámjelzés törlése ..........66, 86, 91
Műsorszámjelzések törlése ......67, 86, 92
Műszaki adatok ...................................122
Ó
Óvintézkedések ...................................119
P
Podcast .................................................111
R
Rendszerkövetelmények ...........112, 122
Rendszerkorlátok ...............................142
Riasztás ..................................................89
Rögzítés ............................................19, 31
151
HU
Rögzítés szüneteltetése ........................22
S
Sound Organizer .................................111
Színhelyválasztás ..................................31
T
Töltésjelző .............................................14
Törlés .....................................................29
U
USB hálózati adapter ......................... 117
USB-memória ..................................... 110
Ü
Üzenetlista ........................................... 137
V
VOR (Voice Operated
Recording) .................................38, 86, 88
Z
Zaj ........................................................120
Zajvágás .................................................50
Zajvágási szint ...........................51, 87, 96
152
HU
© 2011 Sony Corporation
Download PDF

advertising