Sony | ICD-TX50 | Sony ICD-TX50 TX50 digitális diktafon, TX sorozat Használati útmutató

IC Recorder
Használati utasítás
Kattintással az oldalra léphet
Tartalomjegyzék
Fájlok rögzítése
A számítógép használata
Hibaelhárítás
Tárgymutató
HU
4-300-043-61(1)
ICD-TX50
UYARI................................................................5
Felhasználói tájékoztatás..................................7
Az alkatrészek és vezérlők áttekintése ....8
A kijelző használata................................10
Véletlen műveletek megelőzése
(HOLD)................................................16
A mértékletes hangerő szinten tartása
(csak európai típusokon).....................17
Az akkumulátor töltése..........................18
Az akkumulátor töltése számítógéppel........18
Az akkumulátor feltöltése USB hálózati
adapterrel .....................................................19
A diktafon bekapcsolása.........................20
Bekapcsolás......................................................20
Kikapcsolás......................................................20
A készenléti funkció használata....................20
Az energiatakarékos mód használata...........21
Az óra beállítása.....................................22
Az óra beállítása az akkumulátor
feltöltése után................................................22
Az óra beállítása a menü segítségével...........23
A kijelzőn használt nyelv beállítása.......25
A kezdő menü.........................................26
A kezdő menü használata..............................27
Fájl kiválasztása......................................28
Fájl kiválasztása a menü segítségével............28
Fájl kiválasztása a stop vagy lejátszás
mód képernyőjén.........................................30
A fájlinformációk megjelenítése...................31
A microSD-kártya behelyezése..............32
A memória kiválasztása.........................34
Fájlok rögzítése
Alapszintű rögzítés.................................35
A felvétel ellenőrzése......................................36
A rögzítés leállítása.........................................37
Egyéb műveletek.............................................37
A rögzítési beállítások
megváltoztatása....................................38
A rögzítési célmappa kiválasztása.................38
Felvételi színhely kiválasztása különböző
helyzetekhez..................................................39
Tippek jobb felvételek készítéséhez..............40
A Scene Select menüpontok beállításainak
módosítása....................................................41
Rögzítés automatikus indítása hang
érzékelésekor – a VOR funkció............43
Fájlok lejátszása
Alapszintű lejátszás................................44
Lejátszás leállítása...........................................44
Egyéb műveletek.............................................45
A lejátszási beállítások
megváltoztatása....................................46
Zajcsökkentés és a hangeffekt kiválasztása
lejátszás közben – az effekt funkció...........46
A lejátszás sebességének beállítása –
a DPC (Digital Pitch Control) funkció.....48
A lejátszási mód kiválasztása.........................49
Kényelmes lejátszási funkciók................50
Jobb minőségben való hallgatás....................50
Keresés előre/hátra lejátszás közben
(előretekerés/visszatekerés).........................50
A lejátszási kezdőpont gyors megkeresése –
a könnyű keresési funkció...........................51
Fájl lejátszása egy kívánt időpontban
riasztással.............................................52
Fájlok törlése
Fájl törlése...............................................54
Az összes fájl törlése egy mappából.......56
Fájlok szerkesztése
Mappa fájljainak elrendezése.................57
Fájl áthelyezése másik mappába....................57
Fájl másik memóriába másolása...................58
Műsorszámjelzés használata..................60
Műsorszámjelzés megadása...........................60
Műsorszámjelzés törlése.................................61
A fájl összes műsorszámjelzésének törlése
egyszerre........................................................62
Fájl felosztása..........................................63
Fájl felosztása az aktuális helyen...................63
Fájl felosztása a műsorszámjelzést
tartalmazó helyeken.....................................64
Mappa és fájl átnevezése.........................65
Mappanév módosítása....................................65
Fájlnév módosítása.........................................66
Fájl védelme............................................67
Tárgymutató
A diktafon előkészítése
A Scene Select beállítások visszaállítása
az alapértékekre............................................42
Tartalomjegyzék
Tartalomjegyzék
Menü működési módjai.........................68
Menübeállítások.....................................70
A diktafon használata a
számítógéppel.......................................79
A diktafon csatlakoztatása
a számítógéphez...........................................80
Mappa- és fájlszerkezet..................................81
A diktafon leválasztása a számítógépről......84
Fájlok másolása a diktafonról a
számítógépre........................................85
Zenei fájlok másolása a számítógépről
a diktafonra és a fájlok lejátszása.........86
Zenei fájl másolása a számítógépről a
diktafonra (áthúzással)................................86
A számítógépről átmásolt zenei fájlok
lejátszása a diktafonnal................................87
A diktafon használata
USB-memóriaként...............................88
A mellékelt Sound Organizer szoftver
használata.............................................89
A Sound Organizer szoftverrel
elvégezhető műveletek.................................89
A számítógépre vonatkozó
rendszerkövetelmények...............................91
A Sound Organizer telepítése........................92
A Sound Organizer ablaka.............................94
Kiegészítő információk
USB hálózati adapter használata............95
A diktafon leválasztása a hálózati
dugaszolóaljzatról.........................................96
Óvintézkedések......................................97
Műszaki adatok.......................................99
Rendszerkövetelmények.................................99
Kivitel és műszaki adatok............................ 101
Elemek élettartama/akkumulátorok
üzemideje................................................... 103
Hibaelhárítás........................................104
A diktafon műveletei................................... 105
A Sound Organizer...................................... 110
Üzenetek listája.....................................112
Rendszerkorlátok.................................116
Védjegyek..............................................117
Tárgymutató.........................................118
Tárgymutató
A számítógép használata
Hibaelhárítás
Tartalomjegyzék
A menü funkció
Ugrás a tartalomjegyzékhez
A keresett kifejezést kikeresheti a kézikönyv témakörlistájából.
Ugrás a tárgymutatóhoz
A keresett kifejezést kikeresheti a kézikönyvben említett kulcsszavak listájából.
 Tippek
A tartalomjegyzékben és a tárgymutatóban az oldalszámokra kattintva a megfelelő
oldalakra léphet.
Az egyes oldalakon hivatkozott többi oldal jelzésére kattintva a jelzett oldalra léphet
(pl.  6. o.).
Ha kulcsszó szerint szeretné megkeresni a hivatkozott oldalt, akkor adja meg a kulcsszót
az Adobe Reader ablakának keresőmezőjében.
A kezelési műveletek az Adobe Reader verziójától függően eltérhetnek.
Az oldalelrendezés módosítása
Az Adobe Reader ablakának gombjaival kiválaszthatja, hogy hogyan jelenítse
meg a program az oldalakat.
Szövegmező a keresett szöveg beírásához
Folyamatos
Az oldalak folyamatos tekercsként
jelennek meg, amelynek szélessége az
ablakhoz igazodik. A görgetéssel
folyamatosan megjeleníthetők az
előző és a következő oldalak.
Egyoldalas
Egyszerre egy oldal jelenik meg,
amely az ablak méretéhez van
igazítva. Görgetéskor a kijelzőn az
előző vagy a következő oldal jelenik
meg.
Tárgymutató
Az üzemeltetési útmutató gombjainak használata
A kézikönyv oldalainak jobb felső sarkában látható gombokra kattintva a
„Tartalom” és a „Tárgymutató” oldalra léphet.
Tartalomjegyzék
Az üzemeltetési útmutató böngészése
A felvett zene csak magáncélokra
használható. A zenének a fenti
korlátozásba ütköző
felhasználásához a szerzői jog
tulajdonosának engedélye
szükséges.
•A Sony nem felelős a hiányos
felvételért/letöltésért, sem a
diktafon vagy a számítógép
hibájából eredő adatsérülésért.
•A szöveg és a karakterek
jellemzőitől függően
előfordulhat, hogy a diktafonon
megjelenő szöveg helytelenül
látható a készüléken. Ez a
következőkből eredhet:
— A csatlakoztatott diktafon
kapacitásából
— A diktafon hibás működéséből
— Abból, hogy az információk
leírására a diktafon által nem
támogatott nyelvet vagy
karaktereket használtak
Használható kiegészítők: fejhallgató
Tárgymutató
Pilleri (pil takımını veya takılı pilleri)
güneş ışığı, ateş vb. yüksek ısı
kaynaklarına uzun süre maruz
bırakmayın.
Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az
Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a
készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi,
hogy a terméket ne kezelje
háztartási hulladékként.
Kérjük, hogy az elektromos
és elektronikai hulladék gyűjtésére
kijelölt gyűjtőhelyen adja le.
A feleslegessé vált termék helyes
kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség
károsodását, mely bekövetkezhetne,
ha nem követi a hulladékkezelés
helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez,
ahol a terméket megvásárolta.
Tartalomjegyzék
UYARI
Megjegyzés a vásárlók számára: a
következő információk csak az EU
irányelveit alkalmazó országokban
értékesített készülékekre vonatkoznak
Ezt a terméket a Sony Corporation
(Japán, 108-0075 Tokió, 1-7-1 Konan,
Minato-ku) gyártotta. A
termékbiztonsággal és az EMC
irányelvekkel kapcsolatban a Sony
Deutschland GmbH (Németország,
70327 Stuttgart, Hedelfinger Strasse
61.) a jogosult képviselő. Kérjük,
bármely szervizeléssel vagy
garanciával kapcsolatos ügyben, a
különálló szerviz- vagy
garanciadokumentumokban megadott
címekhez forduljon.
A halláskárosodás megelőzése
érdekében ne hallgasson
felvételeket hosszú ideig
nagy hangerő mellett.
Tárgymutató
A termék újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon a
lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket
megvásárolta.
Tartalomjegyzék
Feleslegessé vált elemek hulladékként
való eltávolítása (Használható az
Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen
vagy annak csomagolásán
azt jelzi, hogy a terméket
ne kezelje háztartási
hulladékként.
Egyes elemeken vagy azok
csomagolásán ez a szimbólum együtt
szerepelhet a higany (Hg) vagy az
ólom (Pb) vegyjelével akkor, ha az
elem 0,0005%-nál több higanyt vagy
0,004%-nál több ólmot tartalmaz.
Kérjük, hogy azt a használt elemek
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja
le. A feleslegessé vált elemek helyes
kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség
károsodását, mely bekövetkezhetne,
ha nem követi a hulladékkezelés
helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében.
Olyan berendezéseknél alkalmazott
elemeket, ahol biztonsági,
teljesítményi, illetve adatok megőrzése
érdekében elengedhetetlen az
energiaellátás folyamatosságának
biztosítása, csak az arra felkészült
szerviz állomány cserélheti ki.
Beépített elem esetén, hogy
biztosítható legyen az elem megfelelő
kezelése, a termékének
elhasználódásakor jutassa el azt az
arra kijelölt elektromos és
elektronikus hulladékgyűjtő pontra.
Minden más elem esetén kérjük, hogy
tanulmányozza, milyen módon lehet
biztonságosan az elemet a készülékből
eltávolítani. Az elemet a használt
elemek megfelelő begyűjtőhelyén
adja le.
A SONY CORPORATION
SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK
KÖZÖTT NEM TEHETŐ
FELELŐSSÉ BÁRMILYEN
VÉLETLEN, KÖZVETLEN VAGY
KÜLÖNLEGES KÁRÉRT,
FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ
SZERZŐDÉSEN KÍVÜL VAGY
SZERZŐDÉSI KÖTELEM ALATT,
VAGY EGYÉBKÉNT A JELEN
ÚTMUTATÓVAL, A SZOFTVERREL
VAGY AZ ITT TALÁLHATÓ EGYÉB
INFORMÁCIÓKKAL, ILLETVE
AZOK HASZNÁLATÁVAL
KAPCSOLATBAN KELETKEZETT.
A Sony Corporation fenntartja a
jogot, hogy ezt az útmutatót és az itt
leírt információkat előzetes értesítés
nélküli módosítsa.
Az itt bemutatott szoftverre külön
licencszerződés vonatkozhat.
Ez a szoftver Windows rendszerre
készült. Macintosh rendszeren nem
használható.
A mellékelt csatlakozókábel az
ICD‑TX50 típusjelű diktafonhoz
való. Más diktafonok nem
csatlakoztathatók.
A kézikönyvben előforduló
kijelzőképek eltérhetnek az Ön
diktafonján látható képtől attól
függően, hogy hol vásárolta a
diktafont, és milyen beállításokat
végzett el.
Tárgymutató
Minden jog fenntartva. Ez az útmutató
és az itt bemutatott szoftver sem
részben, sem egészben nem másolható,
fordítható le vagy kicsinyíthető le
semmilyen gépi úton olvasható
formába a Sony Corporation előzetes
írásbeli engedélye nélkül.
A rögzítés csak személyes
felhasználásra és szórakoztatásra
szolgál. A szerzői jogi törvények
tiltják a jogtulajdonos engedélye
nélkül való, bármilyen más célra
való felhasználást.
Tartalomjegyzék
Felhasználói tájékoztatás
A diktafon előkészítése
A diktafon előkészítése
Elölnézet
 /ENT (lejátszás/bevitel) gomb*
 BACK/HOME (vissza/kezdő menü)
gomb
 T-MARK (műsorszámjelzés) gomb
  (USB) csatlakozó
 Szíjrögzítő nyílás
(A szíj nem tartozék.)
* Ezek a gombok és az aljzat egy tapintható
 Rögzítésjelző
 Kijelző
  STOP gomb
  REC (rögzítés)/PAUSE
(szüneteltetés) gomb
 Hangszóró
 Beépített sztereó mikrofon (bal)
 Beépített sztereó mikrofon (jobb)
 Műveletjelző
 VOL (hangerő) –/+* gomb
  (gyors előretekerés/fel)
gomb
jellel vannak ellátva. A jel segít a
kezelőszervek és az aljzatok
megkülönböztetésében.
Tárgymutató
  (gyors visszatekerés/le)
gomb
Tartalomjegyzék
Az alkatrészek és vezérlők áttekintése
A diktafon előkészítése
 POWER•HOLD kapcsoló
 microSD kártyanyílás
  (fejhallgató) aljzat
 RESET gomb
A gombot egy kis tűvel vagy egyéb
hegyes tárggyal megnyomva
alaphelyzetbe állíthatja a diktafont.
( 104. o.).
 A zajtompító eltávolítása
Pattintsa ki a zajtompító felső részét a 
lépésben leírttal ellentétes irányban, majd
vegye le.
 Tipp
A zajtompító az asztalról származó zajok
tompítására szolgál. Ha a diktafont a
ruhájához rögzíti, akkor vegye le róla a
zajtompítót.
Tárgymutató
 Csíptető
A zajtompító felhelyezése
A zajtompító diktafonra szerelésével
csökkentheti a vibrációs zajokat,
amelyek a diktafont tartó asztalról és
egyéb felületről származnak.
A zajtompítót szögben tartva illessze
annak alsó részét a diktafonhoz
(), majd nyomja meg az emblémás
részt (), hogy a zajtompító egy
halk kattanással a helyére rögzüljön.
Tartalomjegyzék
Hátulnézet
10
A diktafon előkészítése
A kijelző stop üzemmódban
A fenti kijelzőkép, valamint a fejezetben
előforduló többi kijelzőkép magyarázat
céljából jeleníti meg a jelzéseket,
számokat és elemeket. A tényleges
kijelzőképek eltérhetnek az itt
bemutatottaktól.
 Fájlhely jelzője
A kiválasztott fájlszám a
számlálóban, a mappában lévő fájlok
teljes száma pedig a nevezőben
jelenik meg.

Fájljelző
 Fájlnévjelző
Rögzítés dátuma(év/hónap/nap)_
szám (pl.: 121021_001)
 Számláló (eltelt idő) jelző
Stop üzemmódban: az aktuális
pozíció (az aktuális fájl kezdete
óta eltelt idő)
Lejátszási üzemmódban: az aktuális
fájl eddig lejátszott ideje
Rögzítési üzemmódban: az aktuális
fájl halmozott rögzítési ideje
 Műsorszámjelzés jelzője
Megjeleníti az aktuális pont előtti
műsorszámjelzést. Akkor jelenik
meg, ha van beállítva
műsorszámjelzés a fájlban.
 LCF (Low Cut Filter) jelző
Akkor jelenik meg, ha az „LCF(Low
Cut)” beállítás az „ON” értékre van
állítva (be van kapcsolva) a
menüben.
 Hátralévő felvételi idő
A hátralevő felvételi időt jeleníti meg
órában, percben és másodpercben.
Ha több mint 10 óra van hátra,
akkor az idő órában jelenik meg.
Ha több mint 10 perc, de kevesebb
mint 10 óra van hátra, akkor az idő
órában és percben jelenik meg.
Ha kevesebb mint 10 perc van hátra,
akkor az idő percben és
másodpercben jelenik meg. (A jelző
felvétel közben villog.)
Folytatás 
Tárgymutató
Megjegyzés
 Mikrofonérzékenység/
színhelyválasztási beállítás
jelzője
Az éppen kiválasztott
mikrofonérzékenységet, illetve a
felvételhez kiválasztott színhelybeállítást jeleníti meg.
Mikrofonérzékenység:
:High
: Medium
: Low
Színhelyválasztás beállítása:
: Shirt Pocket
:Meeting
: Voice Notes
: Interview
: My Scene
Tartalomjegyzék
A kijelző használata
11
A diktafon előkészítése
 Folyamatjelző sáv (idővonal)
Az aktuális leállítási vagy lejátszási
pozíciót jelzi az aktuális fájl kezdetét
jelző bal pont és végét jelző jobb
pont közötti idővonalon.
Tárgymutató
 Töltésjelző
Az akkumulátor töltését jelzi. Ahogy
az akkumulátor merül, az ikon
oszlopai egymás után eltűnnek.
Aktuális fájlinformációk kijelzése
Tartalomjegyzék
 microSD kártya jelzője
Akkor jelenik meg, ha microSD
kártya van behelyezve, és a menü
„Select Memory” beállítása a
„microSD Card” értékre van állítva.
A „Built-In Memory” érték
kiválasztásakor nem látható jelzés.
 Címjelző
Rögzítés dátuma(év/hónap/nap)_
szám (pl.: 121021_001) vagy egy
bejegyzett cím
 Előadó nevének jelzője
Előadó neve (pl.: Saját felvétel) vagy
egy bejegyzett előadónév.
 Rögzítési dátum és időpont jelzője
A rögzítés dátumát (év/hónap/nap)
és időpontját (óra/perc) jelzi.
 Fájlformátumjelző
A fájlformátum és egyéb adatok,
például a bitsebesség, „VBR” vagy
„MONO” láthatók. Ha a diktafon
nem tudja beolvasni egy fájl
formátumadatait, akkor a
fájlformátum helyén „--- ----”
jelenik meg.
 Védelemjelző
Akkor jelenik meg, ha egy fájlon be
van kapcsolva a védelem.
 Riasztásjelző
Akkor jelenik meg, ha egy fájlra
riasztás van beállítva.
Folytatás 
12
A diktafon előkészítése
 Műveleti mód jelzője
A következőket jeleníti meg a
diktafon pillanatnyi működési
üzemmódjától függően.
: lejátszás
: rögzítés
: rögzítés szüneteltetése (villog)
: rögzítés a VOR funkcióval,
vagy VOR funkcióval történő
rögzítés szüneteltetése (villog)
: visszatekerés (áttekintés),
előretekerés (gyorskeresés)
Tárgymutató
 Jelzés szerkesztői üzenetről
Ha egy fájlon le vannak tiltva
bizonyos szerkesztési funkciók,
akkor egy üzenet jelenik meg
(pl.: Cannot Divide File or Edit
Track Mark).
A kijelző rögzítés közben
Tartalomjegyzék
 Jelzés új podcast érkezéséről
13
A diktafon előkészítése
 Effektjelző
Akkor jelenik meg, ha a
hangminőség az „Effect” értékre van
állítva a menüben.
:Clear Voice 1
:Clear Voice 2
: Music: Pop
: Music: Rock
: Music: Jazz
: Music: Bass 1
: Music: Bass 2
Tárgymutató
 Lejátszási mód/DPC/Riasztás
jelzője
1:
Egy fájl lejátszása közben
jelenik meg.
:
Egy mappa fájljainak
folyamatos lejátszása közben
jelenik meg.
ALL: Az összes fájl folyamatos
lejátszása alatt jelenik meg.
1: Egy fájl ismétlődő lejátszása
közben jelenik meg.
: Egy mappa fájljainak
ismétlődő lejátszása közben
jelenik meg.
ALL:Az összes fájl folyamatosan
ismétlődő lejátszása közben
jelenik meg.
: DPC (Digital Pitch
Control) lejátszás digitális
hangszínvezérléssel
(meghatározott lejátszási
sebességgel)
:Riasztás lejátszása
A kijelző HOLD állapotban
Tartalomjegyzék
A kijelző lejátszás közben
 HOLD jelző
Akkor jelenik meg, amikor a
diktafont HOLD állapotba állítják a
véletlen műveletek megakadályozása
érdekében.
Ilyenkor minden gombművelet le
van tiltva.
 Aktuális idő jelzése
Azt az aktuális időpontot jelzi,
amikor a diktafon HOLD állapotba
került.
(pl., 12:00 (24‑Hour időmegjelenítés)/
12:00 PM (12‑Hour időmegjelenítés
esetén))
 Gomblezárás jelzése
Akkor jelenik meg, ha a HOLD
állapotban lévő diktafonon
valamilyen gombműveletet próbál
végrehajtani.
A HOLD állapot megszüntetéséhez
csúsztassa a POWER•HOLD
kapcsolót középállásba ( 16. o.).
14
A diktafon előkészítése
Kategórialista
Fájllista
 Kategóriajelző
A fájlokat tartalmazó mappák
rögzíthető és csak lejátszható
kategóriába vannak sorolva a fájlok
kezelése céljából.
Recording Files: Rögzítésre
használható terület. A
diktafonnal rögzített fájlok
kezelésére használható.
Music: Csak lejátszásra
használható terület. A
számítógépről másolt zenei fájlok
kezelésére használható. A
szerkesztő funkciók csak
korlátozottan vehetők igénybe.
Podcast: Csak lejátszásra
használható terület. A
számítógépről másolt podcastok
kezelésére használható. A törlésen
kívül semmilyen szerkesztő
funkció nem használható.
 Mappanév
FOLDER01 – FOLDER05, vagy
meghatározott mappanév jelenik
meg.
Tárgymutató
Mappalista
 Mappajelző
: Olyan mappa, amelybe fájl
rögzíthet.
: Csak lejátszásra szolgáló mappa.
: Csak podcastfájlok tárolására
szolgáló mappa.
Tartalomjegyzék
A kijelző fájlkiválasztás közben
15
A diktafon előkészítése
Kezdő menü
 Kezdő menü
A kezdő menü az alábbi öt elemből
áll, amelyek mindegyike a diktafon
egy-egy fő funkcióját jeleníti meg.
Scene Select
Select File
Erase Files
Edit
Settings
 Tipp
A következő menü kijelölésével, majd az
/ENT gomb megnyomásával
visszatérhet ahhoz a képernyőhöz,
amelyet a menü módba lépés előtt látott:
ekkor megjelenik a ikon és a menü
módba lépés előtt végrehajtott művelettől
függően a következő elemek valamelyike:
To Stop Screen/Return to Playback/
Return to REC.
 Elemkiválasztó gombok
Az elem kiválasztásához nyomja
meg a  vagy  gombot, majd
a /ENT gombot.
 Menüpontok
Megjelennek a kiválasztott menü
pontjai.
Tárgymutató
Menübeállítások
Tartalomjegyzék
A kijelző MENU műveletek közben
16
A diktafon előkészítése
A gombműveletek letiltása (HOLD állapot)
A bekapcsolt készülék gombjainak letiltásához csúsztassa a POWER•HOLD
kapcsolót a „HOLD” állásba.
Körülbelül 3 másodpercig megjelenik a „HOLD” felirat és az aktuális idő,
jelezve, hogy az összes gomb le van tiltva.
A gombműveletek engedélyezése
Csúsztassa a POWER•HOLD kapcsolót a készülék közepe felé.
Megjegyzés
Ha felvétel közben aktiválja a HOLD funkciót, akkor az összes gombot letiltja. A rögzítés
leállításához először ki kell kapcsolnia a HOLD funkciót.
 Tipp
A riasztást akkor is leállíthatja, ha a HOLD funkció be van kapcsolva – csak nyomja meg
bármelyik gombot. (A normál lejátszást nem állíthatja le így.)
Tárgymutató
Az összes gomb letiltásával (HOLD) megakadályozhatja a véletlen műveleteket,
például a diktafon zsebben hordásakor stb.
Tartalomjegyzék
Véletlen műveletek megelőzése (HOLD)
17
A diktafon előkészítése
(csak európai típusokon)
Tartalomjegyzék
A diktafonnal korlátozhatja a maximális hangerőt, így a fejhallgatóval mindig
mérsékelt hangerővel hallgathatja a felvételeket.
Ha a megadott szintnél hangosabbra próbálja állítani a hangerőt, akkor
megjelenik a „Check The Volume Level” üzenet.
Tárgymutató
A mértékletes hangerő szinten tartása
Nyomja meg az /ENT gombot, majd állítsa be a hangerőt.
Megjegyzés
A készülék automatikusan lecsökkenti a hangerőt, és megjeleníti a „Volume Lowered”
üzenetet, ha a „Check The Volume Level” üzenet megjelenítését követő 20 órában nem
halkítja le a készüléket.
18
A diktafon előkészítése
Tartalomjegyzék
Az akkumulátor töltése
 Csatlakoztassa a diktafont a számítógéphez.
A diktafonhoz kapott USB-csatlakozókábellel csatlakoztassa a diktafon
 (USB) jelű csatlakozóját a működő számítógép USB-portjához.
Diktafon
Számítógép
A számítógép
USB-portjába
USB-csatlakozókábel
Az  (USB)-csatlakozóba
Az akkumulátor töltése közben a „Connecting”
jelzés és a töltésjelző animálva jelenik meg.
Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, az
akkumulátorjelző a „ ” ikonra vált. A lemerült
akkumulátor teljes feltöltése körülbelül 1 óra 30
percet vesz igénybe.*1
Töltésjelző
Teljesen feltöltve jelzés
Ha először használja a diktafont, vagy ha hosszú
ideje nem használta, akkor ajánlatos
folyamatosan addig tölteni az akkumulátort,
amíg a „ ” akkumulátorjelző ikon megjelenik.
Folytatás 
Tárgymutató
Az akkumulátor töltése számítógéppel
19
A diktafon előkészítése
Az alábbi eljárást kövesse. Ha a diktafon adatfájlokat tartalmaz, és nem így
tesz, akkor a fájlok megsérülhetnek vagy lejátszhatatlanná válhatnak.
Hajtsa végre az alábbi műveletet a számítógépen.*2
A Windows asztalának jobb alsó sarkában, a tálcán kattintson a jobb
gombbal a következő ikonra:
 Kattintson a „IC RECORDER kiadása” menüpontra (Windows 7) vagy
az „USB-háttértár biztonságos eltávolítása” (Windows XP, Windows Vista)
menüpontra.
Az ikon és a megjelenő menü a különböző operációsrendszer-verziók
esetén eltérő lehet. Az ikon nem mindig jelenik meg a tálcán, ez a
számítógép beállításainak függvénye.
A Macintosh rendszer képernyőjén kattintson az „IC RECORDER” vagy
„MEMORY CARD” kiadási ikonjára a Finder oldalsávjában.
Húzza ki az USB-csatlakozókábelt a számítógépből és a
diktafonból.
*1Becsült idő, amelyre a szobahőmérsékleten történő teljes feltöltéshez van szükség, ha az
akkumulátor teljesen lemerült. A szükséges idő függ a töltöttségi szinttől és az akkumulátor
állapotától.
*2 A diktafon leválasztásával kapcsolatos részletek a számítógéphez mellékelt használati utasításban
olvashatók.
Az akkumulátor feltöltése USB hálózati adapterrel
Az akkumulátorok USB hálózati adapterrel (nem tartozék) is tölthetők
( 95. o.).
Tárgymutató
Győződjön meg róla, hogy a műveletjelző nem világít.
Tartalomjegyzék
 Válassza le a diktafont a számítógépről.
20
A diktafon előkészítése
Húzza a POWER•HOLD kapcsolót a „POWER” állásba, és tartsa ott, amíg a
kijelző képe meg nem jelenik. Ezzel bekapcsolta a diktafont.
Kikapcsolás
Húzza a POWER•HOLD kapcsolót a „POWER” állásba, és tartsa ott, amíg a
„Power Off ” animáció meg nem jelenik. Ezzel kikapcsolta a diktafont.
 Tipp
Ha stop módban körülbelül 5 másodpercig nem hajt végre semmilyen műveletet, akkor a
kijelző automatikusan kikapcsol (energiatakarékos módban). Ha körülbelül 10 percig nem
történik további művelet, akkor a diktafon teljesen kikapcsol (automatikus kikapcsolási
funkció).
A készenléti funkció használata
Húzza a POWER•HOLD kapcsolót „HOLD” állásba stop módban. A diktafon
készenléti módba lép, ezáltal minimálisra csökkenti az áramfelhasználást. A
műveletek azonnal folytathatók, amint kikapcsolja a HOLD állapotot a
POWER•HOLD kapcsoló „POWER” állásba csúsztatásával. Ez a funkció
hasznos, ha gyorsan szeretné felébreszteni a diktafont.
 Tipp
A normál stop üzemmódban a diktafon automatikusan kikapcsol, ha 10 percig semmilyen
művelet nem hajtanak végre. Készenléti módban a diktafon csak akkor kapcsol ki
automatikusan, ha 24 órán keresztül nem hajtanak végre műveletet.
Tárgymutató
Bekapcsolás
Tartalomjegyzék
A diktafon bekapcsolása
21
A diktafon előkészítése
 Tipp
Az energiatakarékos mód letiltásához tartsa nyomva a BACK/HOME gombot a kezdő
menü megjelenéséig, majd válassza a „ Settings” – „Common Settings” – „Power Saving
Mode” lehetőséget.
Állítsa a „Power Saving Mode” beállítást „OFF” értékre.
Tárgymutató
Az akkumulátor kímélése érdekében az energiatakarékos mód alapértelmezés
szerint az „ON” értékre van állítva (be van kapcsolva).
Ha energiatakarékos módban, stop üzemmódban körülbelül 5 másodpercig,
rögzítési és lejátszási módban pedig körülbelül 10 másodpercig nem hajt
végre semmilyen műveletet, akkor a kijelző automatikusan kikapcsol.
A gombműveletek ugyanakkor kikapcsolt kijelző mellett is végrehajthatók.
A kijelző bekapcsolásához nyomja meg a BACK/HOME gombot.
Tartalomjegyzék
Az energiatakarékos mód használata
22
A diktafon előkészítése
Az óra beállítása az akkumulátor feltöltése után

/ENT

BACK/HOME
Ha a diktafon vásárlásakor nincs beállítva az óra, akkor az első használat
alkalmával megjelenik a „Set Date&Time” üzenet, majd a „Set Date&Time?”
megerősítő üzenet.
 A  és  gomb segítségével válassza ki a „YES” értéket, majd
nyomja meg a /ENT gombot.
Megjelenik az órabeállító képernyő, amelyen az évet megjelenítő rész villog.
 Állítsa be az évet, hónapot, napot, órát és
percet.
A  és  gomb segítségével állítsa be az
évet, majd nyomja meg a /ENT gombot.
Ugyanezzel a módszerrel állítsa be a hónapot,
napot, órát és percet egymás után.
A BACK/HOME gomb megnyomásával
visszaléptetheti a mutatót az előző elemre.
A perc beállítása és a /ENT gomb
megnyomása után megjelenik a „Please Wait”
animáció, és a készülék beállítja a pontos időt.
Tárgymutató
A riasztás funkció használatához, valamint a dátum és az idő felvételeken való
rögzítéséhez be kell állítania az órát.
Tartalomjegyzék
Az óra beállítása
23
A diktafon előkészítése
Tartalomjegyzék
Az óra beállítása a menü segítségével

Tárgymutató
/ENT

BACK/HOME
 STOP
Amikor a diktafon a stop üzemmódban van, a menü segítségével lehet
beállítani az órát.
 Válassza a menü „Date&Time” pontját.
Stop módban tartsa nyomva a BACK/
HOME gombot mindaddig, amíg a kezdő
képernyő meg nem jelenik.
A  és  gomb segítségével válassza
ki a „ Settings” elemet, majd nyomja
meg a /ENT gombot.
A  és  gomb segítségével válassza
ki a „Common Settings” pontot, majd
nyomja meg a /ENT gombot.
A  és  gombbal válassza ki a
„Date&Time” pontot, majd nyomja meg a
/ENT gombot.
 A  és  gombbal válassza ki az
„Auto(Synchronizing)” vagy a „Manual”
lehetőséget, majd nyomja meg a /ENT
gombot.
Ha az „Auto(Synchronizing)” lehetőséget
választja, akkor a diktafon automatikusan
beállítja az órát annak a csatlakoztatott
számítógépnek az órája szerint, amelyen a
mellékelt Sound Organizer szoftvert elindítja.
Ha a „Manual” lehetőséget választja, akkor
hajtsa végre a következő lépéseket.
Folytatás 
24
A diktafon előkészítése
 A menü módból való kilépéshez nyomja meg a  STOP gombot.
Megjegyzések
Ha az óra beállítását követő 1 percen belül nem nyomja meg a /ENT gombot, akkor
az óra beállítása törlődik, és a kijelző visszatér a stop üzemmódba.
Az idő 12‑Hour módban, „AM” és „PM” jelzésével, illetve 24‑Hour módban is
megjeleníthető, amelyet a menü „Time Display” beállításával határozhat meg. Az
alapértelmezett beállítás attól függ, hogy melyik régióban vásárolta a diktafont.
Tárgymutató
percet.
A  és  gomb segítségével állítsa be az
évet, majd nyomja meg a /ENT gombot.
Ugyanezzel a módszerrel állítsa be a hónapot,
napot, órát és percet egymás után.
A BACK/HOME gomb megnyomásával
visszaléptetheti a mutatót az előző elemre.
A perc beállítása és a /ENT gomb
megnyomása után megjelenik a „Please Wait”
animáció, és a készülék beállítja a pontos időt.
Tartalomjegyzék
 Állítsa be az évet, hónapot, napot, órát és
25
A diktafon előkészítése
/ENT

BACK/HOME
 STOP
Kiválaszthatja, hogy milyen nyelven jelenjenek meg az üzenetek, a menük, a
mappanevek, a fájlnevek stb.
 Tartsa nyomva stop módban a BACK/HOME
gombot, amíg a kezdő menü meg nem
jelenik, válassza a „ Settings”  „Common
Settings”  „Language” pontot, majd
nyomja meg a /ENT gombot.
 A  és  gombbal válassza ki a használni kívánt nyelvet,
majd nyomja meg a /ENT gombot.
 A menü módból való kilépéshez nyomja meg a  STOP gombot.
Tárgymutató

Tartalomjegyzék
A kijelzőn használt nyelv beállítása
26
A diktafon előkészítése
Tartalomjegyzék
A kezdő menü
/ENT

BACK/HOME
A kezdő menü a BACK/HOME gomb nyomva tartásával jeleníthető meg.
A kezdő menüből hajthatók végre a diktafon egyes funkciói, például a
szerkesztés és a különböző beállítások végrehajtása.
Kezdő menü
A kezdő menü a következő öt elemből áll. A kezdő menü elemeinek
kiválasztásához használja a  és a  gombot, majd erősítse meg a
választást a /ENT gomb megnyomásával:
Scene Select
Select File
Erase Files
Edit
Settings
Tárgymutató

27
A diktafon előkészítése
Tartalomjegyzék
A kezdő menü használata

Tárgymutató
/ENT

BACK/HOME
 STOP
Amikor a  és  gombbal kiválaszt egy elemet, majd megnyomja a
/ENT gombot, akkor megjeleníti az adott elem alá tartozó menüt. A
BACK/HOME gomb megnyomásával visszatér az egyes feljebbi menübe. Ha a
menükép bármely rétegéből vissza szeretne térni a kezdő menü „Scene Select”
menüjéhez, akkor ezt a BACK/HOME gomb nyomva tartásával megteheti.
Kezdő menü
/ENT
Almenü
/ENT
Menübeállítások
Stop/Lejátszás/Rögzítés képernyő
 BACK: Nyomja meg a BACK/HOME gombot.
 HOME: Tartsa nyomva a BACK/HOME gombot.
A kezdő menüből történő kilépéshez nyomja meg a  STOP gombot.
28
A diktafon előkészítése
Tartalomjegyzék
Fájl kiválasztása
Tárgymutató
Fájl kiválasztása a menü segítségével

/ENT

BACK/HOME
 STOP
Rögzítéshez, lejátszáshoz vagy szerkesztéshez a következő módon választhat
mappát vagy fájlt:
 Jelenítse meg a „ Select File” menüt.
Stop vagy lejátszás módban tartsa
nyomva a BACK/HOME gombot, amíg a
kezdő képernyő meg nem jelenik.
A  és  gombbal válassza ki a „ Select File” menüpontot, majd
nyomja meg a /ENT gombot.
 Válasszon kategóriát.
A  és  gombbal válasszon a
„ Recording Files”, „ Music” és „ Podcast”
lehetőség közül, majd nyomja meg a /ENT
gombot.
Megjegyzés
Közvetlenül a diktafon vásárlása után csak a „ Recording files” kategóriát lehet
kiválasztani. A másik két kategória azért nem választható, mert ezekbe a kategóriákba
még nincsenek fájlok mentve. Miután fájlokat másolt a számítógépről, ezeknek a
kategóriáknak a mappáit is megjelenítheti.
 Válasszon mappát.
A megvásárolt diktafonon 5 mappa
(FOLDER01–05) már elérhető a „ Recording
Files” kategóriában.
A  és  gombbal válassza ki a kívánt
mappát, majd nyomja meg a /ENT gombot.
Folytatás 
29
A diktafon előkészítése
 A lejátszás leállításához nyomja meg a  STOP gombot.
A fájlok között a  és  gombbal válthat.
Tárgymutató
A  és  gombbal válassza ki a kívánt
fájlt, majd nyomja meg a /ENT gombot.
Megjelenik a kiválasztott fájl lejátszási módú
képernyője.
Tartalomjegyzék
 Válasszon fájlt.
30
A diktafon előkészítése
Tárgymutató

/ENT

BACK/HOME
Stop vagy lejátszás módban nyomja meg a BACK/HOME gombot.
Megjelenik az aktuális mappában lévő fájlok listája. A BACK/HOME ismételt
megnyomásával egymás után megjelenítheti a mappalistát, a kategórialistát,
majd a „ Select File” képernyőt.
Az egyes képernyőkön a  és  gombbal kiválaszthat egy elemet, majd a
/ENT gombbal megerősítheti a kiválasztást.
Megjegyzés
Ha lejátszás közben jelenít meg egy mappát, akkor a lejátszás leáll.
BACK/HOME
/ENT
Fájllista
BACK/HOME
/ENT
Mappalista
BACK/HOME
/ENT
Kategórialista
BACK/HOME
/ENT
„Select File” képernyő
Tartalomjegyzék
Fájl kiválasztása a stop vagy lejátszás mód képernyőjén
31
A diktafon előkészítése
Tartalomjegyzék
A fájlinformációk megjelenítése
Stop módban a  STOP gomb megnyomásával megjelenítheti az aktuális fájl
fájlinformációit. A  STOP gomb ismételt megnyomásával megjelenítheti a
fájlinformációk hátralévő részét, majd visszatérhet a stop mód képernyőjére.
 STOP
 STOP
 STOP
Tárgymutató
 STOP
32
A diktafon előkészítése
 Stop módban nyissa ki a microSD-kártyanyílás fedelét, majd
helyezzen be egy microSD-kártyát a microSD-kártyanyílásba, és
nyomja be ütközésig az alábbi ábrának megfelelően.
Behelyezés a csatlakozó
lapkákkal előre, a bevágott
oldallal felfelé
A microSD-kártya eltávolítása
Stop módban nyomja meg a nyílásban lévő microSD-kártyát. Miután a kártya
kiugrott, vegye ki a microSD-kártyanyílásból.
Mappa- és fájlszerkezet
A készülék a beépített memóriában lévőkön túl 5 mappát hoz létre a microSDkártyán. A mappa- és fájlszerkezet kissé eltér a beépített memória
mappaszerkezetétől ( 81. o.).
Megjegyzések
Ha a diktafon nem ismeri fel a microSD-kártyát, akkor vegye ki, és helyezze be újra.
Ne öntsön folyadékot, illetve ne helyezzen semmilyen fém vagy gyúlékony anyagot,
illetve bármilyen egyéb tárgyat a microSD-kártyanyílásba, amely nem microSD-kártya.
Ellenkező esetben tüzet, áramütést vagy hibás működést okozhat.
előtt javasoljuk, hogy másoljon minden microSD-kártyán tárolt adatot a
Rögzítés

számítógépre, és formázza a microSD-kártyát a diktafonnal, hogy az semmilyen adatot
nem tartalmazzon.
Folytatás 
Tárgymutató
A beépített memória mellett microSD-kártyára is rögzíthet fájlokat.
Ebben az útmutatóban a microSD-kártyákra és a microSDHC-kártyákra
egyaránt „microSD-kártyaként” hivatkozunk.
Tartalomjegyzék
A microSD-kártya behelyezése
33
A diktafon előkészítése
Megjegyzés
Semmilyen kompatibilis típusú microSD-kártya működését nem garantáljuk.
Tárgymutató
A diktafon fájlrendszer-specifikációi miatt csak 2 GB-nál kisebb LPCMfájlokat, illetve 1 GB-nál kisebb MP3/WMA/AAC‑LC-fájlokat rögzíthet, illetve
játszhat le a microSD-kártyáról.
Tartalomjegyzék
Kompatibilis microSD-kártyák
A diktafonnal microSD/microSDHC-kártyák használhatók.
34
A diktafon előkészítése
microSD-kártyanyílás

/ENT

BACK/HOME
A beépített memória és a microSD-kártya között a következő menü segítségével
választhat:
 Ha a microSD-kártya memóriáját szeretné használni, akkor helyezzen
be egy microSD-kártyát a microSD-kártyanyílásba ( 32. o.).
 Stop módban a BACK/HOME gomb nyomva
tartásával jelenítse meg a kezdő menüt,
válassza a „ Settings”  „Select Memory”
menüpontot, majd nyomja meg a /ENT
gombot.
 A  és  gombbal válasszon a
„microSD Card” és „Built-In Memory”
lehetőség közül, majd nyomja meg a /ENT gombot.
Ha a „microSD Card” lehetőséget választja, és a
microSD-kártya nincs formázva, akkor hajtsa
végre a következő lépést. Egyébként lépjen
tovább a 6. lépésre.
 Ha a microSD-kártya nincs formázva, akkor a BACK/HOME gomb
nyomva tartásával jelenítse meg a kezdő menüt, válassza a „ Settings”  „Common Settings”  „Format” menüpontot, majd
nyomja meg a /ENT gombot.
Megjelenik az „All Data in microSD Card Will be Erased” üzenet. Ezután
megjelenik az „Execute?” kérdés.
 A  és  gomb segítségével válassza ki a „YES” értéket, majd
nyomja meg a /ENT gombot.
Megjelenik a „Please Wait” animáció, és a készülék formázza a
microSD-kártyát.
 A menü módból való kilépéshez nyomja meg a  STOP gombot.
A „microSD Card” lehetőség kiválasztásakor megjelenik a microSD-kártya
ikonja.
Tárgymutató
 STOP
Tartalomjegyzék
A memória kiválasztása
35
Fájlok rögzítése
Fájlok rögzítése
Tartalomjegyzék
Alapszintű rögzítés
Tárgymutató
POWER•HOLD
Beépített mikrofonok (bal/jobb)
Rögzítésjelző/Műveletjelző
 REC/PAUSE
 STOP
/ENT

Az alábbi eljárással alapszintű rögzítés készíthető a megadott
mikrofonérzékenységgel és rögzítési móddal.
Megjegyzés
Ha valami, például az ujja véletlenül megdörzsöli vagy megkarcolja a diktafont a felvétel
közben, akkor a diktafon annak zaját is rögzítheti.
 Tipp
Javasoljuk, hogy a rögzítés megkezdése előtt készítsen próbafelvételt, vagy figyelje
folyamatosan a rögzítést ( 36. o.).
 A POWER•HOLD kapcsolót „POWER” irányba csúsztatva kapcsolja
be a diktafont ( 20. o.), vagy a készülék közepe felé csúsztatva
szüntesse meg a diktafon HOLD állapotát ( 16. o.).
Megjelenik a stop mód képernyője.
 Válassza ki a menüben a kívánt célmappát ( 38. o.).
 Tipp
Ha nem állít be célmappát, akkor a készülék a „FOLDER01” mappába,
a „ Recording Files” kategórián belülre menti a fájlt a beépített memóriában vagy a
microSD-kártyán.
 Ha ingzsebben szeretne felvételt készíteni
a diktafonnal, akkor helyezze a diktafont a
zsebbe, és rögzítse a csíptetővel.
Folytatás 
36
Fájlok rögzítése
 Stop módban nyomja meg a  REC/PAUSE
gombot.
A rögzítésjelző és a műveletjelző fény piros
színnel világítani kezd.
Felvétel közben nem kell nyomva tartania
a  REC/PAUSE gombot.
A diktafon automatikusan a megadott célmappa
utolsó fájljaként menti az új fájlt.
 Tipp
A rögzítési körülményeknek megfelelően kiválaszthat egy rögzítési helyszínt, például
„Shirt Pocket” vagy „Interview” ( 39. o.).
A felvétel ellenőrzése
VOL−/+

Ha csatlakoztatja a tartozék sztereó fejhallgatót a  (fejhallgató) aljzatba,
rögzítés közben hallgatással ellenőrizheti a felvételt. Az ellenőrzéshez szükséges
hangerőt a VOL –/+ gombbal beállíthatja, de a felvételi szint rögzített.
Tárgymutató
felvételt készíteni a diktafonnal, akkor
csatlakoztassa a kapott zajtompítót a
diktafonhoz, és helyezze el a diktafont úgy,
hogy a beépített mikrofonok a rögzíteni
kívánt hang forrása irányába nézzenek.
Tartalomjegyzék
Ha asztalon vagy egyéb felületen szeretne
37
Fájlok rögzítése
 Nyomja meg a  STOP gombot.
Az adathozzáféréssel kapcsolatos megjegyzés
Amikor a „Please Wait” animáció látható a kijelzőn, és a műveletjelző sárgán
villog, akkor a diktafon adatokat rögzít vagy tárol a memóriában vagy a
megfelelő adathordozón. Amíg a diktafon az adatokon dolgozik, addig nem
távolítsa el a microSD-kártyát, és ne nyomja meg a RESET gombot. Ne válassza
le, illetve csatlakoztassa továbbá az USB halozati adapterrel sem (nem tartozék),
amennyiben USB halozati adapterrel használ. Ha ezt nem tartja be,
megsérülhetnek az adatok.
Egyéb műveletek
Cél
Teendő
rögzítés szüneteltetése*
Nyomja meg a  REC/PAUSE gombot.
A rögzítés szüneteltetése közben a rögzítésjelző és a
műveletjelző piros színnel villog, és a kijelzőn
” ikon és a számláló.
villogni kezd a „
szüneteltetés feloldása és a rögzítés
folytatása
Nyomja meg újra a  REC/PAUSE gombot.
A rögzítés a szüneteltetési ponttól folytatódik.
(Ha a rögzítés szüneteltetése közben szeretné
véglegesen leállítani a rögzítést, akkor a  STOP
gombot nyomja meg.)
az aktuális felvétel azonnali
visszahallgatása
Nyomja meg a /ENT gombot. A diktafon
leállítja a rögzítést, és elkezdi lejátszani az imént
rögzített fájlt.
visszahallgatás rögzítés közben
Tartsa nyomva a  gombot a rögzítés vagy
rögzítési szünet közben. A diktafon leállítja a
rögzítést, és Ön visszafelé tud keresni, miközben
hallja a gyors lejátszás hangját. A  gomb
elengedése után a lejátszás az elért ponttól
kezdődik.
* A rögzítés szüneteltetése után 1 órával a rögzítés szüneteltetése automatikusan feloldódik,
és a diktafon stop üzemmódba lép.
 Tipp
A mellékelt Sound Organizer szoftverrel új mappákat hozhat létre, valamint törölheti a
felesleges mappákat ( 89. o.).
Tárgymutató
Ekkor a kijelzőn megjelenik a „Please Wait” animáció, és a műveletjelző
sárgán villog. A diktafon leállítja a rögzítést, és az aktuális felvételfájl elejére
ugrik.
Tartalomjegyzék
A rögzítés leállítása
38
Fájlok rögzítése

/ENT

BACK/HOME
 STOP
Beállíthatja, hogy a diktafon melyik mappába mentse a rögzített fájlokat.
A „ Recording Files” kategória számára mind a beépített memóriában,
mind a microSD-kártyán külön mappát választhat.
 Stop módban a BACK/HOME gomb nyomva
tartásával jelenítse meg a kezdő menüt,
válassza a „ Settings”  „Recording
Settings” menüpontot, majd nyomja meg a
/ENT gombot.
 A  és  gomb segítségével válassza
ki a „Save Destination” pontot, majd
nyomja meg a /ENT gombot.
 A  és  gombbal válassza ki a kívánt
célmappát, majd nyomja meg a /ENT
gombot.
 A menü módból való kilépéshez nyomja meg a  STOP gombot.
 Tipp
Ha a rögzítés megkezdésekor a megadott célmappa már a lehetséges maximális számú fájlt
tartalmazza, akkor a diktafon automatikusan egy másik elérhető mappára vált, és a fájlt az
utóbbi mappában rögzíti.
Ebben az esetben a rögzítés leállításakor egy üzenet tájékoztatja Önt arról, hogy a
célmappa megváltozott.
Tárgymutató
A rögzítési célmappa kiválasztása
Tartalomjegyzék
A rögzítési beállítások megváltoztatása
39
Fájlok rögzítése


BACK/HOME
 STOP
Az egyes felvételi beállításokat, például a REC Mode ( 72. o.), a Mic
Sensitivity ( 73. o.) stb. értékét együtt módosíthatja a felvételi helyzetnek
megfelelően. Az egyes színhelyek beállításait külön is módosíthatja.
 Stop vagy lejátszás módban tartsa nyomva
a BACK/HOME gombot, amíg a kezdő
képernyő meg nem jelenik.
 Nyomja meg a /ENT gombot.
Megjelenik a helyszínválasztó képernyő.
 A  és  gombbal válassza ki a kívánt
helyszínt, majd nyomja meg a /ENT
gombot.
 A menü módból való kilépéshez nyomja meg a  STOP gombot.
Helyszín
Shirt Pocket
Leírás
Ingzsebben történő rögzítéshez használható.
Meeting
Sokféle helyzetben, például tágas konferenciateremben
való rögzítés.
Voice Notes
Diktálás a szája elé helyezett mikrofonnal.
Interview
Beszéd rögzítése 1–2 méter (40–80 hüvelyk) távolságról.
My Scene
A kedvenc beállításait őrizheti meg vele.
Tárgymutató
/ENT
Tartalomjegyzék
Felvételi színhely kiválasztása különböző helyzetekhez
40
Fájlok rögzítése
A színhelyválasztáson kívül más módszerekkel is készíthetők jobb felvételek.
Hangos jegyzet rögzítése
Ha a diktafont a szája egyik széléhez helyezi közel,
akkor nem lélegzik a beépített mikrofonokba, ami
tisztább felvételt eredményez.
Interjú felvétele
Úgy helyezze el a diktafont, hogy a beépített
mikrofonok az interjúalany felé nézzenek.
Rögzítés az ingzsebbe helyezett diktafonnal
A diktafont ingzsebbe helyezve, majd a csíptetővel
rögzítve csökkentheti az esetleges zajokat, amelyek
akkor keletkeznek, amikor például a ruha vagy
egyéb tárgyak véletlenül a diktafonhoz
dörzsölődnek.
Tárgymutató
Felvétel értekezleten
Ha asztalra helyezett diktafonnal szeretne
felvételt készíteni, akkor a kapott zajtompítót a
diktafonra felhelyezve csökkentheti a zajt.
Tiszta, zajmentes hangot rögzíthet úgy is, hogy
a diktafont egy kendőre helyezi, minimalizálva
ezzel az asztalról származó rezgéseket.
Tartalomjegyzék
Tippek jobb felvételek készítéséhez
41
Fájlok rögzítése
 Stop vagy lejátszás módban a BACK/HOME
 A  és  gombbal válassza ki azt a
helyszínt, amelynek módosítani szeretné a
beállításait, majd nyomja meg a /ENT
gombot.
 A  és  gombbal válasszon az „Edit”
és „Edit from Current Setting” lehetőségek
közül, majd nyomja meg a /ENT gombot.
 A  és  gombbal válassza ki a
módosítani kívánt elemet, majd nyomja
meg a /ENT gombot.
 A  és  gombbal válassza ki a megfelelő beállítási elemet,
majd nyomja meg a /ENT gombot.
A menüpontok és beállításaik részletei a „Menübeállítások” című részben
olvashatók. ( 72–73. o.)
 A  és  gombbal válassza ki az „Edit Complete” pontot, majd nyomja meg
a /ENT gombot.
 A menü módból való kilépéshez nyomja meg a  STOP gombot.
Tárgymutató
gombot nyomva tartva jelenítse meg a
kezdő menüt, válassza a „ Settings” 
„Recording Settings”  „Scene Edit”
pontot, majd nyomja meg a /ENT
gombot.
Tartalomjegyzék
A Scene Select menüpontok beállításainak módosítása
42
Fájlok rögzítése
 Stop vagy lejátszás módban a BACK/HOME gombot nyomva tartva
Tartalomjegyzék
 A  és  gombbal válassza ki azt a helyszínt, amelynek
Tárgymutató
A Scene Select beállítások visszaállítása az alapértékekre
jelenítse meg a kezdő menüt, válassza a „ Settings”  „Recording
Settings”  „Scene Edit” pontot, majd nyomja meg a /ENT gombot.
beállításait vissza szeretné állítani az alapértékekre, majd nyomja
meg a /ENT gombot.
 Válassza a „Set Default Value” lehetőséget,
majd nyomja meg a /ENT gombot.
Ekkor megjelenik a „Set to Default Value?” kérdés.
 A  és  gomb segítségével válassza ki a „YES” értéket, majd
nyomja meg a /ENT gombot.
Ezzel a kiválasztott helyszín menübeállításait visszaállítja az
alapértelmezett értékekre.
 A menü módból való kilépéshez nyomja meg a  STOP gombot.
Alapértelmezett beállítások
A menüpontok és beállítások részletei a 72. és 73. oldalon találhatók.
Shirt Pocket
Meeting
Voice Notes
Interview
My Scene
MP3
192kbps
MP3
192kbps
MP3
128kbps
MP3
192kbps
MP3
192kbps
Medium
High
Low
Medium
Medium
LCF(Low Cut) ON
ON
ON
ON
ON
VOR
OFF
OFF
OFF
OFF
REC Mode
Mic Sensitivity
OFF
43
Fájlok rögzítése
 REC/PAUSE

/ENT

BACK/HOME
A VOR (Voice Operated Recording) funkciót az „ON” értékre állítva
beállíthatja, hogy a diktafon meghatározott szintnél erősebb hang észlelésekor
megkezdje a rögzítést, illetve ha a hang erőssége a megadott szint alá csökken,
akkor szüneteltesse azt.
 A BACK/HOME gomb nyomva tartásával
jelenítse meg a kezdő menüt, válassza a „ Settings”  „Recording Settings” 
„VOR” lehetőséget, majd nyomja meg a
/ENT gombot.
 A  és  gomb segítségével válassza ki az „ON” értéket, majd
nyomja meg a /ENT gombot.
 A menü módból való kilépéshez nyomja meg a  STOP gombot.
 Nyomja meg a  REC/PAUSE gombot.
A képernyőn megjelenik a „ ” ikon.
Amikor a megadott szint alá csökkenő hangerősséget észlel, a „ ” ikon és
a számláló jelzése villogni kezd, és a VOR funkció szünetelteti a rögzítést.
Ha a VOR funkció szünetelteti a rögzítést, és a diktafon a megadott szintet
meghaladó hangerősséget észlel, akkor a VOR funkció újra elindítja a rögzítést.
A VOR funkció megszakítása
Állítsa a „VOR” beállítást az „OFF” értékre a . lépésben.
Megjegyzés
A VOR funkcióra hatással vannak az Ön környezetéből érkező hangok. Állítsa be a menü
„Mic Sensitivity” beállítását a rögzítési feltételeknek megfelelően. Ha a felvétel a „Mic
Sensitivity” beállítás módosítása után sem kielégítő, vagy ha fontos eseményt szeretne
rögzíteni, akkor állítsa a „VOR” beállítást az „OFF” értékre a menüben.
Tárgymutató
 STOP
Tartalomjegyzék
Rögzítés automatikus indítása hang
érzékelésekor – a VOR funkció
44
Fájlok lejátszása
Fájlok lejátszása
 A POWER•HOLD kapcsolót „POWER” irányba csúsztatva kapcsolja
be a diktafont ( 20. o.), vagy a készülék közepe felé csúsztatva
szüntesse meg a diktafon HOLD állapotát ( 16. o.).
Megjelenik a stop mód képernyője.
 Válassza ki a lejátszani kívánt fájlt ( 28. o.).
Ha nem választ ki fájlt, akkor a diktafon a legutóbb rögzített fájlt játssza le.
 Nyomja meg a /ENT gombot.
A diktafon elindítja a lejátszást, és a
műveletjelző zöld színnel világítani kezd.
 A VOL –/+ gombbal beállíthatja a hangerőt.
Lejátszás leállítása
 Nyomja meg a  STOP gombot.
Tárgymutató
POWER•HOLD
Műveletjelző
VOL−/+

/ENT

 STOP
Tartalomjegyzék
Alapszintű lejátszás
45
Fájlok lejátszása
Teendő
megállítás az aktuális helyen
(lejátszás szüneteltetése funkció)
Nyomja meg a /ENT gombot. Ha innen
szeretné folytatni a lejátszást, nyomja meg újra a
/ENT gombot.
visszatérés az aktuális fájl elejére
Nyomja meg egyszer a  gombot.*1*2
visszalépés korábbi fájlokra
Egymás után többször nyomja meg a  gombot.
(Stop üzemmódban a gomb folyamatos nyomva
tartásával folyamatosan lépkedhet visszafelé a
számok között.*3)
ugrás a következő fájlra
Nyomja meg egyszer a  gombot.*1*2
ugrás a következő fájlokra
Egymás után többször nyomja meg a  gombot.
(Stop üzemmódban a gomb folyamatos nyomva
tartásával folyamatosan lépkedhet a fájlok között.*3)
*1 Ha van beállítva műsorszámjelzés, akkor a diktafon az aktuális pont előtti vagy utáni
műsorszámjelzésre ugrik ( 60. o.).
*2Ezek a műveletek akkor használhatók, ha az „Easy Search” funkció beállítása „OFF”
( 51. o., 75. o.).
*3A folyamatos keresési módban a diktafon nem keres műsorszámjelzéseket.
Tárgymutató
Cél
Tartalomjegyzék
Egyéb műveletek
46
Fájlok lejátszása
Tartalomjegyzék
A lejátszási beállítások megváltoztatása

/ENT

BACK/HOME
 STOP
Lejátszás közben csökkentheti a zajt, és kiválaszthatja a lejátszott fájlhoz
legjobban illő hanghatást.
 A BACK/HOME gomb nyomva tartásával
jelenítse meg a kezdő menüt, válassza a „ Settings”  „Playback Settings”
lehetőséget, majd nyomja meg a /ENT gombot.
 A  és  gombbal válassza ki az
„Effect” menüpontot, majd nyomja meg a
/ENT gombot.
 A  és  gombbal válassza ki a
lejátszáshoz beállítandó effektet, majd
nyomja meg a /ENT gombot.
Stop módban a diktafon automatikusan lejátssza
a kiválasztott fájlt, hogy Ön a bemutatott effekt
alapján megerősíthesse a választást.
 A menü módból való kilépéshez nyomja meg a  STOP gombot.
Folytatás 
Tárgymutató
Zajcsökkentés és a hangeffekt kiválasztása lejátszás közben – az effekt
funkció
47
Fájlok lejátszása
OFF
Letiltja az effekt funkciót.
Clear Voice 1
Kizárja az emberi hanghoz járuló zajokat, valamint automatikusan az
optimális hangerőre állítja a halk és a hangos részeket, így azok tiszták
és jól érthetőek lesznek.
Clear Voice 2
Tisztább hangminőséget, erősebb zajcsökkentést és automatikus
hangerő-beállítást eredményez, mint a „Clear Voice 1”.
Music: Pop
Kiemeli a középtartományt, ideális az énekhang számára.
Music: Rock
Kiemeli a magas és a mély tartományt az erőteljes hangzás érdekében.
Music: Jazz
Kiemeli a magas tartományt az élénk hangzás érdekében.
Music: Bass 1
Kiemeli a basszust.
Music: Bass 2
Még inkább kiemeli a basszust.
Tipp
A „Clear Voice 1” és „Clear Voice 2” emberi hang, például beszélgetések lejátszására van
optimalizálva, zene lejátszására nem alkalmas.
Tárgymutató
Leírás
Tartalomjegyzék
Beállítások
48
Fájlok lejátszása

Tárgymutató
/ENT
Tartalomjegyzék
A lejátszás sebességének beállítása – a DPC (Digital Pitch Control) funkció

BACK/HOME
 STOP
A lejátszás sebességét a normál sebesség 0,50-szerese és 2,00-szerese között
állíthatja. A készülék a digitális jelfeldolgozásnak köszönhetően természetes
hangmagassággal játssza le a fájlt.
 A BACK/HOME gomb nyomva tartásával
jelenítse meg a kezdő menüt, válassza a „ Settings”  „Playback Settings” 
„DPC(Speed Control)” lehetőséget, majd
nyomja meg a /ENT gombot.
 Az aktuális beállított sebességgel történő
lejátszáshoz a  vagy  gombbal
válassza ki az „ON” értéket, majd nyomja
meg a /ENT gombot. Hagyja ki a 4. lépést.
A lejátszási sebesség módosításához a 
és  gombbal válassza ki a „Set Speed”
lehetőséget, majd nyomja meg a /ENT
gombot.
 Állítsa be a lejátszás sebességét a  és
 gombbal.
A sebesség 0,05-szoros lépésközzel csökken
(0,50× értékről 1,00× értékre).
A sebesség 0,10-szoros lépésközzel nő (1,00× értékről 2,00× értékre).
A gombokat nyomva tartva folyamatosan módosíthatja a sebességet.
Stop módban a diktafon automatikusan lejátssza a kiválasztott fájlt a
megadott lejátszási sebességgel, hogy Ön megerősíthesse a választást.
 A menü módból való kilépéshez nyomja meg a  STOP gombot.
Visszatérés a normál lejátszási sebességhez
Válassza az „OFF” lehetőséget a . lépésben.
Folytatás 
49
Fájlok lejátszása
Az LPCM-fájlok nem játszhatók le a rögzítési sebesség 1,00-szorosánál gyorsabban. Ha a
lejátszási sebességet ennél a korlátnál nagyobbra szeretné állítani, akkor megjelenik a „NO
FAST” felirat a kijelzőn.
Tárgymutató
A lejátszási mód kiválasztása

/ENT

BACK/HOME
 STOP
A lejátszási módot a menüben lehet kiválasztani.
 A BACK/HOME gomb nyomva tartásával
jelenítse meg a kezdő menüt, válassza a „ Settings”  „Playback Settings”  „Play
Mode” lehetőséget, majd nyomja meg a
/ENT gombot.
 A  és  gombbal válasszon az „1”, „ ”, „ALL”, „ 1”, „
”, és „ ALL” lehetőség közül, majd nyomja meg a /ENT gombot.
 A menü módból való kilépéshez nyomja meg a  STOP gombot.
Beállítások
Leírás/hivatkozási oldal
1
A készülék egy fájlt játszik le.
A készülék a mappában található fájlokat játssza le folyamatosan.
ALL
1
A készülék az összes fájlt játssza le folyamatosan.
A készülék egy fájlt ismétel.
A készülék a mappában található fájlokat játssza le, ismételve.
ALL
Tartalomjegyzék
Megjegyzés
A készülék az összes fájlt lejátssza, ismételve.
Az aktuális fájl lejátszása egymás után többször
Lejátszás közben nyomja meg, és tartsa nyomva a /ENT gombot.
” ikon, és a diktafon az aktuális fájlt fogja ismételni.
Megjelenik a „
A normál lejátszás visszaállításához nyomja meg újra a /ENT gombot.
50
Fájlok lejátszása
/ENT

BACK/HOME
 STOP
 (fejhallgató) aljzat
Jobb minőségben való hallgatás
Hallgatás fejhallgatóval:
Csatlakoztassa a mellékelt sztereó fejhallgatót a  (fejhallgató) aljzathoz.
A beépített hangszóró automatikusan kikapcsol.
külső hangszóróval:
Hallgatás

Csatlakoztasson egy aktív hangszórót a  (fejhallgató) aljzathoz.
Keresés előre/hátra lejátszás közben (előretekerés/visszatekerés)
Keresés előre (előretekerés):
Tartsa lenyomva a  gombot lejátszás közben, és engedje fel annál a
pontnál, ahonnan folytatni szeretné a lejátszást.
Keresés hátra (visszatekerés):
Tartsa lenyomva a  gombot lejátszás közben, és engedje fel annál a
pontnál, ahonnan folytatni szeretné a lejátszást.
A diktafon először lassan, hanglejátszással keres. Ez akkor lehet hasznos, ha
például csak egy szóval előre vagy vissza szeretne keresni. Majd, ha lenyomva
tartja a gombot, a diktafon gyorsabban kezd el keresni.
 Ha a lejátszás vagy keresés az utolsó fájl végéhez ért
Ha lejátssza az utolsó fájlt, vagy előreteker az utolsó fájl végére, akkor kb. 5 másodpercig
megjelenik a „FILE END” felirat.
a „FILE END” felirat eltűnik, és a műveletjelző kialszik, a diktafon az utolsó fájl
Amikor

elejére áll.
Ha nyomva tartja a  gombot, miközben a „FILE END” jelzés látható, akkor a
diktafon gyorsan játssza le a fájlokat, majd onnan folytatja a normál lejátszást, ahol
elengedi a gombot.
Tárgymutató

Tartalomjegyzék
Kényelmes lejátszási funkciók
51
Fájlok lejátszása


BACK/HOME
 STOP
Ha az „Easy Search” funkció a menüben az „ON” értékre van állítva, akkor
lejátszás közben a  egyszeri megnyomásával a megadott időtartamnyit
léphet vissza a fájlban, a  egyszeri megnyomásával pedig a megadott
időtartamnyit léphet előre. Ezzel a funkcióval könnyen megkereshető egy adott
pont a hosszú felvételekben, például egy értekezletről készített felvételben.
 A BACK/HOME gomb nyomva tartásával
jelenítse meg a kezdő menüt, válassza a „ Settings”  „Playback Settings”  „Easy
Search” lehetőséget, majd nyomja meg a
/ENT gombot.
 A megadott lépésközzel történő előre- és
visszalépés beállításához a  vagy 
gombbal válassza ki az „ON” értéket, majd
nyomja meg a /ENT gombot. Hagyja ki a
5. lépést.
Az előre- és visszafelé kereséskor alkalmazott időköz módosításához a
 és  gombbal válassza ki a „Set Skip Time” lehetőséget, majd
nyomja meg a /ENT gombot.
 A  és  gombbal válasszon a „Set Forward Skip” és „Set Reverse Skip”
lehetőség közül, majd nyomja meg a /ENT gombot.
 A  és  gombbal válassza ki a
megfelelő lépésközt, majd nyomja meg a
/ENT gombot.
 Tipp
Ha az előrekeresési és visszafelé keresési lépésközt is módosítani szeretné, akkor
ismételje meg az 1–4. lépést.
Keresési lépésköz előre 5sec, 10sec, 30sec, 1min, 5min, 10min
Keresési lépésköz hátra 1sec, 3sec, 5sec, 10sec, 30sec, 1min, 5min, 10min
 A menü módból való kilépéshez nyomja meg a  STOP gombot.
Tárgymutató
/ENT
Tartalomjegyzék
A lejátszási kezdőpont gyors megkeresése – a könnyű keresési funkció
52
Fájlok lejátszása
Tárgymutató

Tartalomjegyzék
Fájl lejátszása egy kívánt időpontban riasztással
/ENT

BACK/HOME
 STOP
Megszólaltathat egy riasztást, és elindíthatja egy kiválasztott fájl lejátszását egy
kívánt időpontban. A fájlt lejátszhatja egy meghatározott napon, hetente egyszer,
vagy minden nap ugyanabban az időpontban. A fájlokkal riasztást is beállíthat.
 Válassza ki azt a fájlt, amelyet riasztással le szeretne játszani.
 Lépjen be a riasztásbeállítási módba.
Tartsa nyomva stop módban a BACK/HOME
gombot, amíg a kezdő menü meg nem
jelenik, válassza a „ Settings”  „Playback
Settings”  „Alarm” pontot, majd nyomja
meg a /ENT gombot.
A  és  gomb segítségével válassza ki az „ON” értéket, majd
nyomja meg a /ENT gombot.
 Állítsa be a riasztás dátumát és időpontját.
A  és  gombbal válasszon a
„Date”, a hét egy napja vagy a „Daily”
lehetőségek közül, majd nyomja meg a
/ENT gombot.
A „Date” választása esetén:
Állítsa be az évet, a hónapot, a napot, az órát és a percet „Az óra beállítása”
( 22. o.) című részben leírtak szerint.
A hét egy napja vagy a „Daily” lehetőség választása esetén:
A  és  gomb segítségével állítsa be az órát, majd nyomja meg a
/ENT gombot. A  és  gomb segítségével állítsa be a percet,
majd nyomja meg a /ENT gombot.
A BACK/HOME gomb megnyomásával visszaléptetheti a mutatót az előző
elemre.
Folytatás 
53
Fájlok lejátszása
 A menü módból való kilépéshez nyomja meg a  STOP gombot.
A riasztás beállításának módosítása
Válassza ki azt a fájlt, amelynek a riasztását módosítani szeretné, majd hajtsa
végre a –. lépést.
A riasztás beállításának törlése
Hajtsa végre az . és . lépést. A –. lépésben válassza az „OFF”
lehetőséget, és nyomja meg a /ENT gombot. A riasztás törlődik, és a
riasztásjelző eltűnik a fájlinformációs kijelzőről.
Ha elérkezik a beállított dátum és időpont
A beállított időpontban a diktafon automatikusan bekapcsol, és a kijelzőn
megjelenik az „ALARM” felirat. Ezután a diktafon a kiválasztott riasztási
hangot használva lejátssza a riasztást és a kiválasztott fájlt.
A fájl lejátszása után a diktafon stop üzemmódba kerül. (Ha a riasztási hang a
„Beep&Play” vagy „Play” értékre van állítva, akkor a diktafon a leállítás után a
kiválasztott fájl elejére lép.
A riasztás lejátszásának leállítása
Riasztás közben nyomja meg a VOL –/+ gombok kivételével bármelyik
gombot. Ha a HOLD funkció be van kapcsolva, akkor a riasztás lejátszását
bármelyik gomb megnyomásával leállíthatja.
A riasztás beállításának megerősítése
Stop módban a  STOP gomb kétszeri megnyomásával jelenítse meg a
fájlinformációs kijelzőt. Ha a „” (riasztásjelző) ikon megjelenik, akkor a
riasztás be van állítva.
Tárgymutató
kívánt hangját, majd nyomja meg a /ENT
gombot.
Megjelenik a „Please Wait” animáció, és a
diktafon aktiválja a riasztási beállítást.
Tartalomjegyzék
 A  és  gombbal válassza ki a riasztás
54
Fájlok törlése
Fájlok törlése
Tartalomjegyzék
Fájl törlése
POWER•HOLD
Tárgymutató
 STOP

/ENT

BACK/HOME
Megjegyzés
A törölt fájlokat nem lehet visszaállítani.
 A POWER•HOLD kapcsolót „POWER” irányba csúsztatva kapcsolja
be a diktafont ( 20. o.), vagy a készülék közepe felé csúsztatva
szüntesse meg a diktafon HOLD állapotát ( 16. o.).
Megjelenik a stop mód képernyője.
 Stop vagy lejátszás módban válassza ki a törölni kívánt fájlt ( 28. o.).
 Tartsa nyomva a BACK/HOME gombot, amíg a kezdő menü meg
nem jelenik.
 A  és  gombbal válassza ki az „ Erase Files” pontot, majd nyomja meg a
/ENT gombot.
 A  és  gombbal válassza ki az
„Erase a File” pontot, és nyomja meg a /ENT gombot.
Megjelenik az „Erase the File?” felirat, és a
készülék lejátssza a beállított fájlt.
 A  és  gomb segítségével válassza
ki a „YES” értéket, majd nyomja meg a /ENT gombot.
Megjelenik a „Please Wait” animáció, és a
diktafon törli a kiválasztott fájlt.
Fájl törlésekor a megmaradt fájlok átszámozódnak, így nem lesz üres hely a
fájlok között.
 A menü módból való kilépéshez nyomja meg a  STOP gombot.
Folytatás 
55
Fájlok törlése
Tárgymutató
Fájl egy részének törlése
Először ossza két fájlra a fájlt ( 63. o.), majd hajtsa végre a –. lépést.
Tartalomjegyzék
A törlés megszakítása
Válassza a „ΝΟ” értéket a . lépésben, majd nyomja meg a /ENT gombot.
56
Fájlok törlése
/ENT

BACK/HOME
 STOP
 Stop módban válassza ki azt a mappát, amely a törölni kívánt
fájlokat tartalmazza ( 28. o.).
 A BACK/HOME gomb nyomva tartásával
jelenítse meg a kezdő menüt, válassza az „ Erase Files”  „Erase All Files”
lehetőséget, és nyomja meg a /ENT
gombot.
Megjelenik az „Erase All Files?” üzenet.
 A  és  gomb segítségével válassza
ki a „YES” értéket, majd nyomja meg a /ENT gombot.
Megjelenik a „Please Wait” animáció, és a
diktafon törli a kiválasztott mappában lévő
fájlokat.
 A menü módból való kilépéshez nyomja meg a  STOP gombot.
A törlés megszakítása
Válassza a „ΝΟ” értéket a . lépésben, majd nyomja meg a /ENT gombot.
 Tipp
Ha a mappában védett fájl van, akkor az adott fájl nem törölhető.
Tárgymutató

Tartalomjegyzék
Az összes fájl törlése egy mappából
57
Fájlok szerkesztése
Fájlok szerkesztése
Tartalomjegyzék
Mappa fájljainak elrendezése
Tárgymutató
Fájl áthelyezése másik mappába

/ENT

BACK/HOME
 STOP
 Válassza ki az áthelyezni kívánt fájlt.
 Tartsa nyomva a BACK/HOME gombot, amíg a kezdő menü meg
nem jelenik.
 A  és  gombbal válassza ki az „ Edit” pontot, majd nyomja meg a /ENT gombot.
 A  és  gombbal válassza ki az „Edit Files” pontot, majd nyomja meg a /ENT gombot.
 A  és  gombbal válassza ki a „Move
File” pontot, majd nyomja meg a /ENT
gombot.
 A  és  gombbal válassza ki a
célmappa kategóriáját, majd nyomja meg a /ENT gombot.
Megjegyzés
A „ Music” kategória célként történő kiválasztása esetén olyan mappába helyezhet
át fájlt, amely a diktafon által lejátszható típusú fájlokat tartalmaz.
Folytatás 
58
Fájlok szerkesztése
 A menü módból való kilépéshez nyomja meg a  STOP gombot.
A fájl áthelyezésének megszakítása
Nyomja meg a  STOP gombot a . lépés előtt.
Fájl másik memóriába másolása
microSD-kártyanyílás
 STOP

/ENT

BACK/HOME
A fájlok másolhatók a beépített memória és a microSD-kártya között, ami
hasznos a biztonsági mentés készítésekor. Mielőtt elkezdené a műveletet,
helyezzen be a microSD-kártyanyílásba a microSD-kártyát, amelyet a
másoláshoz fog használni.
 Válassza ki a másolni kívánt fájlt.
Ha a microSD-kártyáról a beépített memóriába szeretne fájlt másolni,
akkor állítsa a forrásmemóriát a „microSD Card” értékre ( 34. o.).
 A BACK/HOME gomb nyomva tartásával
jelenítse meg a kezdő menüt, válassza az „ Edit”  „Edit Files”  „File Copy”
lehetőséget, majd nyomja meg a /ENT
gombot.
Megjelenik a „Copy to microSD card Select Folder” vagy „Copy to Built-In
Memory Select Folder” üzenet és a kategóriaválasztó kijelző.
Folytatás 
Tárgymutató
mappát, amelybe a fájlt át szeretné helyezni,
majd nyomja meg a /ENT gombot.
Megjelenik a „Please Wait” animáció, és a diktafon elhelyezi a fájlt a
célmappa utolsó pozíciójában.
Ha áthelyezi a fájlt egy másik mappába, akkor a diktafon törli az eredeti
fájlt az előző mappából.
Tartalomjegyzék
 A  és  gombbal válassza ki azt a
59
Fájlok szerkesztése
nyomja meg a /ENT gombot.
Megjelenik a kiválasztott kategória mappalistája.
A „ Music” kategória célként történő kiválasztása esetén olyan mappába másolhat
fájlt, amely a diktafon által lejátszható típusú fájlokat tartalmaz.
 A  és  gombbal válassza ki azt a mappát, amelybe a fájlt át
szeretné másolni, majd nyomja meg a /ENT gombot.
A kijelzőn megjelenik a „Please Wait” animáció, és a diktafon a
célmappába másolja a fájlt az utolsó fájlként. A fájlok másolásakor a fájlnév
nem változik.
 A menü módból való kilépéshez nyomja meg a  STOP gombot.
A másolás megszakítása
Nyomja meg a  STOP gombot a . lépés előtt.
A másolás megszakítása másolás közben
Miközben a „Please Wait” animáció látható a másolás . lépésében, nyomja
meg a  STOP gombot.
Tárgymutató
Megjegyzés
Tartalomjegyzék
 A  és  gombbal válassza ki a célmappa kategóriáját, majd
60
Fájlok szerkesztése

/ENT

T-MARK
Műsorszámjelzést olyan pontokon állíthat be, amelynél később fel szeretné
osztani a fájlt, vagy amelyet meg szeretne keresni lejátszáskor. Minden fájlhoz
legfeljebb 98 műsorszámjelzést adhat hozzá.
Rögzítés, lejátszás vagy a rögzítés szüneteltetése közben
nyomja meg a T-MARK gombot azon a ponton, ahová
be szeretné szúrni a műsorszámjelzést.
A (műsorszámjelzés) ikon és a műsorszám száma
háromszor felvillan, és a diktafon beszúrja a műsorszámjelzést.
Műsorszámjelzés megkeresése és a lejátszás indítása a műsorszámjelzéstől
Nyomja meg a  vagy  gombot stop módban. Amikor felvillan egyszer
a (műsorszámjelzés) ikon, nyomja meg a /ENT gombot.
Tárgymutató
Műsorszámjelzés megadása
Tartalomjegyzék
Műsorszámjelzés használata
61
Fájlok szerkesztése


BACK/HOME
 STOP
 Állítsa meg a keresést a törölni kívánt
műsorszámjelzés után.
 A BACK/HOME gomb nyomva tartásával
jelenítse meg a kezdő menüt, válassza az „ Edit”  „Edit Files”  „Erase Track Mark”
lehetőséget, majd nyomja meg a /ENT
gombot.
Megjelenik az „Erase Track Mark?” üzenet.
 A  és  gomb segítségével válassza ki a „YES” értéket, majd
nyomja meg a /ENT gombot.
Megjelenik a „Please Wait” animáció, és a diktafon törli a kiválasztott
műsorszámjelzést.
Megállítás helye
Műsorszámjelzés törlése
A készülék törli a megállítás helye előtti műsorszámjelzést.
 A menü módból való kilépéshez nyomja meg a  STOP gombot.
A törlés megszakítása
Válassza a „ΝΟ” értéket a . lépésben, majd nyomja meg a /ENT gombot.
Tárgymutató
/ENT
Tartalomjegyzék
Műsorszámjelzés törlése
62
Fájlok szerkesztése


BACK/HOME
 STOP
 Válassza ki a fájlt, amelyből törölni szeretné a
műsorszámjelzéseket.
 A BACK/HOME gomb nyomva tartásával
jelenítse meg a kezdő menüt, válassza a „ Edit”  „Edit Files”  „Erase All Track
Marks” pontot, majd nyomja meg a /ENT
gombot.
Megjelenik az „Erase All Track Marks?” üzenet.
 A  és  gomb segítségével válassza ki a „YES” értéket, majd
nyomja meg a /ENT gombot.
Megjelenik a „Please Wait” animáció, és a diktafon egyszerre törli az összes
műsorszámjelzést.
 A menü módból való kilépéshez nyomja meg a  STOP gombot.
A törlés megszakítása
Válassza a „ΝΟ” értéket a . lépésben, majd nyomja meg a /ENT gombot.
Tárgymutató
/ENT
Tartalomjegyzék
A fájl összes műsorszámjelzésének törlése egyszerre
63
Fájlok szerkesztése
Tartalomjegyzék
Fájl felosztása
Fájl felosztása az aktuális helyen
/ENT

BACK/HOME
 STOP
Stop üzemmódban feloszthatja a fájlokat, aminek eredményeként két rész jön létre,
és a felosztott fájl új részeinek nevei új fájlszámokat kapnak. A fájlok felosztásával
könnyebben megtalálhatja a kívánt lejátszási pontot egy hosszú felvételben (pl. egy
értekezletről készült felvételben). Csak addig lehet felosztani a fájlokat, amíg a fájlok
száma el nem éri az adott mappában a maximálisan megengedett mennyiséget.
 Állítsa meg a fájlt azon a helyen, ahol fel szeretné osztani.
 A BACK/HOME gomb nyomva tartásával
jelenítse meg a kezdő menüt, válassza az „ Edit”  „Edit Files”  „Divide at Current
Position” lehetőséget, majd nyomja meg a /ENT gombot.
Ekkor megjelenik a „Divide at Current Position?” kérdés.
 A  és  gomb segítségével válassza ki a „YES” értéket, majd
nyomja meg a /ENT gombot.
Megjelenik a „Please Wait” animáció, és a készülék felosztja a fájlt.
A felosztott fájlok nevei után egy sorozatszám kerül („_1” az eredeti fájl neve
után, „_2” az új fájl neve után).
Fájl 1
Fájl 2
Fájl 3
Fájl felosztása
Fájl 1
Fájl 2_1
Fájl 2_2
Fájl 3
A diktafon egy sorozatszámot fűz a felosztott
fájlok fájlnevéhez.
 A menü módból való kilépéshez nyomja meg a  STOP gombot.
Felosztás megszakítása
Válassza a „ΝΟ” értéket a . lépésben, majd nyomja meg a /ENT gombot.
Tárgymutató

64
Fájlok szerkesztése


BACK/HOME
 STOP
 Válassza ki a felosztani kívánt fájlt.
 Stop módban a BACK/HOME gomb nyomva
tartásával jelenítse meg a kezdő menüt,
válassza az „ Edit”  „Edit Files”  „Divide
All Track Marks” pontot, majd nyomja meg
a /ENT gombot.
Megjelenik a „Divide All Track Marks?” kérdés.
 A  és  gomb segítségével válassza ki a „YES” értéket, majd
nyomja meg a /ENT gombot.
Megjelenik a „Please Wait” animáció, és a készülék felosztja a fájlt a
műsorszámjelzést tartalmazó helyeken. A fájl összes műsorszámjelzése
törlődik.
A felosztott fájlnevekhez a készülék egy sorszámot illeszt hozzá.
Fájl 1
Fájl felosztása a műsorszámjelzéseknél
Fájl 1_01
Fájl 1_02
Fájl 1_03
 A menü módból való kilépéshez nyomja meg a  STOP gombot.
Felosztás megszakítása
Válassza a „ΝΟ” értéket a . lépésben, majd nyomja meg a /ENT gombot.
Felosztási művelet megszakítása felosztás közben
Miközben a „Please Wait” animáció látható a felosztás . lépésében, nyomja
meg a  STOP gombot.
Tárgymutató
/ENT
Tartalomjegyzék
Fájl felosztása a műsorszámjelzést tartalmazó helyeken
65
Fájlok szerkesztése

/ENT

BACK/HOME
 STOP
A diktafon fájljainak tárolására szolgáló mappák nevét módosíthatja.
Az új mappanevet sablonok segítségével választhatja ki.
 Válassza ki az átnevezni kívánt mappát a „ Recording Files”
kategória mappalistájából.
 Stop módban a BACK/HOME gomb nyomva
tartásával jelenítse meg a kezdő menüt,
válassza az „ Edit”  „Change Names”
pontot, majd nyomja meg a /ENT
gombot.
 A  és  gombbal válassza a „Change
Folder Name” lehetőséget, majd nyomja
meg a /ENT gombot.
 A  és  gombbal válassza ki a kívánt
mappanevet, majd nyomja meg a /ENT
gombot.
Megjelenik a „Please Wait” animáció, és a diktafon módosítja a mappanevet.
 A menü módból való kilépéshez nyomja meg a  STOP gombot.
 Tippek
Ha már meglévő mappa nevét javasolja, akkor a diktafon egy sorozatszámot (2 és 10 között)
fűz az új mappa végéhez.
Ha a sablonok közül a „FOLDER” lehetőséget választja, akkor a diktafon egy
sorozatszámot (01 és 10 között) fűz minden egyes mappa nevéhez.
A mellékelt Sound Organizer szoftverrel szerkesztheti a sablonokat, valamint közvetlenül
átnevezheti a mappákat.
Tárgymutató
Mappanév módosítása
Tartalomjegyzék
Mappa és fájl átnevezése
66
Fájlok szerkesztése


BACK/HOME
 STOP
Egy fájlt úgy nevezhet át, hogy a kívánt sablonból karaktereket illeszt a fájlnév
elé. A rögzíthető területen lévő fájlok átnevezhetők. A hozzáadni kívánt
karakterek sablonokból választhatók ki.
 Válassza ki az átnevezni kívánt fájlt a „ Recording Files” kategória
mappalistájából.
 Stop módban a BACK/HOME gomb nyomva
tartásával jelenítse meg a kezdő menüt,
válassza az „ Edit”  „Change Names” 
„Change File Name” lehetőséget, majd
nyomja meg a /ENT gombot.
 A  és  gombbal válassza ki a kívánt
karaktereket, amelyeket a fájlnév elé be
kíván szúrni előtagként, majd nyomja meg
a /ENT gombot.
Megjelenik a „Please Wait” animáció, és a
diktafon egy aláhúzással (_) elválasztva
hozzáadja a kívánt karaktereket a fájlnévhez.
(Pl. ha az „A” karaktert hozzáadja a 11215_001
fájlnévhez, akkor abból A_11215_001 lesz.)
 A menü módból való kilépéshez nyomja meg a  STOP gombot.
 Tipp
A mellékelt Sound Organizer szoftverrel szerkesztheti a sablonokat, valamint közvetlenül
átnevezheti a fájlokat.
Tárgymutató
/ENT
Tartalomjegyzék
Fájlnév módosítása
67
Fájlok szerkesztése
Tartalomjegyzék
Fájl védelme
/ENT

BACK/HOME
 STOP
A véletlen törlés vagy szerkesztés megakadályozása érdekében megvédheti a
fontos fájlokat. Ha egy fájl védett, akkor a fájlinformációs kijelzőn megjelenő
(védelem) ikon jelzi, hogy a fájl csak olvasható, ezért nem törölhető és nem
szerkeszthető.
 Jelenítse meg a védeni kívánt fájlt a „ Recording Files” vagy „ Music” kategória megfelelő mappájából.
 Stop módban a BACK/HOME gomb nyomva
tartásával jelenítse meg a kezdő menüt,
válassza az „ Edit”  „Edit Files” 
„Protect” pontot, majd nyomja meg a /ENT gombot.
 A  és  gomb segítségével válassza ki az „ON” értéket, majd
nyomja meg a /ENT gombot.
A fájl mostantól védve van.
 A menü módból való kilépéshez nyomja meg a  STOP gombot.
Védelem feloldása
Válassza az „OFF” értéket a . lépésben, majd nyomja meg a /ENT gombot.
Tárgymutató

68
A menü funkció
Almenük
Menüpontok


-


-
Erase a File


-
Erase All Files

-
-
Protect

-
-
Divide at Current Position

-
-
Divide All Track Marks

-
-
Move File

-
-
File Copy

-
-
Erase Track Mark

-
-
Erase All Track Marks

-
-
Change Folder Name

-
-
Change File Name

-
-


-
Save Destination

-
-
REC Mode


-
Mic Sensitivity



LCF(Low Cut)



VOR



DPC(Speed Control)



Effect



Easy Search



Play Mode



Alarm

-
-

-
-
Scene Select
Select File
Erase Files
Edit
Edit Files
Change Names
Settings
Recording Settings Scene Edit
Playback Settings
Select Memory
Stop
Lejátszás Rögzítési
üzemmód üzemmód mód
Folytatás 
Tárgymutató
Kezdő menük
Működési mód ( : beállítható/
—: nem állítható be)
Tartalomjegyzék
Menü működési módjai
69
A menü funkció
Common Settings
Menüpontok
Stop
Lejátszás Rögzítési
üzemmód üzemmód mód
LED



Power Saving Mode



Language

-
-
Date&Time

-
-
Time Display



Beep



Format

-
-
System Information

-
-
Tárgymutató
Settings
Almenük
Tartalomjegyzék
Kezdő menük
Működési mód ( : beállítható/
—: nem állítható be)
70
A menü funkció
Almenük
Menüpontok
Beállítások
(* : kezdeti beállítás)
Ismertetés
oldalszáma
Lehetővé teszi az egyes rögzítési helyzeteknek megfelelő színhelyek kiválasztását:
(Shirt Pocket)*, (Meeting), (Voice Notes), (Interview), (My Scene).
A rögzítéshez használt elemeket egyszerre visszaállíthatja a javasolt beállításokra.
39
Select File
Megjelenít egy kategórialistát, mappalistát, majd fájllistát, lehetővé téve egy fájl
kiválasztását.
28
Erase Files
Erase a File
Egy fájlt töröl.
Fájl törlése előtt válassza ki a törölni kívánt fájlt, majd lépjen a menü
ablakba.
YES:A fájl törlődni fog.
NO: A fájl nem fog törlődni.
Erase All Files Minden fájlt töröl a mappából.
Fájlok törlése előtt válassza ki azt a mappát, amelyből törölni kívánja a
fájlokat, majd lépjen a menü ablakba.
YES:A mappa minden fájlja törlődni fog.
NO: Nem fog a mappa minden fájlja törlődni.
54
56
Edit
Edit Files
Protect
Megakadályozza a fájl törlését, felosztását
vagy áthelyezését.
ON: A fájl védelem alatt áll.
OFF*:A fájlvédelem nem aktív. A fájl
törölhető, szerkeszthető és
áthelyezhető.
67
Divide at Current
Position
Két részre osztja a fájlt.
YES:A fájl két részre lesz osztva.
NO: Nem kerül sor fájlfelosztásra.
63
Divide All Track Marks
Felosztja a fájlt az összes műsorszámjelzést
tartalmazó helyen.
YES:A fájl az összes műsorszámjelzésnél
fel lesz osztva.
NO: Nem kerül sor a
műsorszámjelzéseknél történő
felosztásra.
64
Move File
Áthelyezi a kiválasztott fájlt a kiválasztott
mappába.
Fájl áthelyezése előtt válassza ki az
áthelyezni kívánt fájlt, majd lépjen a menü
ablakba.
57
Folytatás 
Tárgymutató
Scene Select
Tartalomjegyzék
Menübeállítások
71
A menü funkció
Beállítások
(* : kezdeti beállítás)
Edit Files
File Copy
A kiválasztott fájl átmásolása a beépített
memóriából egy microSD-kártya kívánt
mappájába, vagy a microSD-kártyáról a
beépített memória kívánt mappájába.
Fájl másolása előtt válassza ki a másolandó
fájlt, majd lépjen a menü ablakba.
58
Erase Track Mark
Törli az aktuális pont előtti
műsorszámjelzést.
YES:A készülék törli a műsorszámjelzést.
NO: A készülék nem törli a
műsorszámjelzést.
61
Erase All Track Marks
Törli a kiválasztott fájl összes
műsorszámjelzését.
YES:A készülék az összes
műsorszámjelzést törli.
NO: A készülék nem törli a
műsorszámjelzéseket.
62
Change Folder Name
Mappa átnevezése sablon kiválasztásával.
65
Change File Name
Fájl átnevezése sablon kiválasztásával, és a
kiválasztott sablon karaktereinek fájlnév
elé történő beszúrásával.
66
Change
Names
Ismertetés
oldalszáma
Folytatás 
Tárgymutató
Menüpontok
Tartalomjegyzék
Almenük
72
A menü funkció
Menüpontok
Beállítások
(* : kezdeti beállítás)
Scene Edit
A „Scene Select” menüben előre beállított
különböző rögzítési menüpontok
beállításainak szerkesztése.
Edit: A beállítások módosítása a
kiválasztott színhely beállításairól.
A beállítások az „Edit Complete”
pont kiválasztásakor lépnek
érvénybe.
Edit from Current Setting:
A menüben előre beállított
beállítások módosítása. A
beállítások az „Edit Complete” pont
kiválasztásakor lépnek érvénybe.
Set Default Value:
A beállítások alapértelmezett
értékre állítása.
Execute:A beállítások alapértelmezett
értékre állítása, és a folyamat
befejezése.
Cancel: A folyamat befejezése a
beállítások módosítása
nélkül.
Ismertetés
oldalszáma
Settings
41
Tárgymutató
Recording
Settings
Tartalomjegyzék
Almenük
Tipp
A következő menüpontokat szerkesztheti:
„REC Mode”, „Mic Sensitivity” ( 73. o.),
„LCF(Low Cut)” ( 73. o.), „VOR”
( 43. o.)
Save Destination
A rögzítési fájlok célmappájának
beállítása. A „ Recording Files”
kategória számára mind a beépített
memóriában, mind a microSD-kártyán
külön mappát adhat meg.
38
REC Mode
Beállítja a rögzítési módot.
LPCM 44.1kHz/16bit:
LPCM (tömörítetlen), kiváló
minőségű sztereó rögzítési mód
MP3 192kbps*:
MP3 (tömörített), normál
minőségű sztereó rögzítési mód
MP3 128kbps:
MP3 (tömörített), sztereó rögzítési
mód hosszú felvételekhez
MP3 48kbps(MONO):
MP3 (tömörített), monó rögzítési
mód normál felvételekhez
—
Folytatás 
73
A menü funkció
Beállítások
(* : kezdeti beállítás)
Recording
Settings
Mic Sensitivity
Beállítja a mikrofon érzékenységét.
High :
A diktafontól távol lévő vagy halk
hangforrás felvételéhez, pl. tágas
teremben való rögzítéshez.
Medium *:
Átlagos hangerejű beszélgetés vagy
értekezlet hangjának felvételéhez,
pl. tárgyalóban való rögzítéshez
vagy interjúkhoz.
Low :
Diktált szöveg rögzítéséhez, amikor
a mikrofont a szája elé tartja, a
diktafonhoz közeli hangok
rögzítéséhez, valamint hangos
hangforrás rögzítéséhez.
—
LCF(Low Cut)
Bekapcsolja az LCF (Low Cut Filter)
funkciót, amely levágja az alacsony
frekvenciákat, csökkentve ezzel a
projektorból vagy a szél zúgásából eredő
zajt, aminek köszönhetően tisztábban
vehető fel a fájl.
ON*: Az LCF funkció be van kapcsolva.
OFF: Az LCF funkció ki van kapcsolva.
—
VOR
A VOR (Voice Operated Recording)
funkció bekapcsolása.
ON: A rögzítés elindul, amikor a
diktafon a megadott szintnél
erősebb hangot észlel, és szünetel,
amikor az észlelt hang erőssége a
megadott szint alatt marad. A VOR
funkció a  REC/PAUSE gomb
megnyomásakor aktiválódik.
OFF*:A VOR funkció nem működik.
43
DPC(Speed Control)
A DPC (Digital Pitch Control) funkció
beállítása. A lejátszás sebességét a normál
sebesség 0,50-szerese és 2,00-szerese
között állíthatja. A készülék a digitális
jelfeldolgozásnak köszönhetően
természetes hangmagassággal játssza
le a fájlt.
ON(x n.nn):
A fájl lejátszása a megadott
sebességgel (x n.nn: n=0 és 9
között) a DPC funkcióval.
OFF*:
A DPC funkció nem működik.
Set Speed:
A lejátszási sebesség megadása 0,5x
és 2.00x között. (0,70x*)
48
Playback
Settings
Ismertetés
oldalszáma
Tárgymutató
Menüpontok
Tartalomjegyzék
Almenük
Folytatás 
74
A menü funkció
Beállítások
(* : kezdeti beállítás)
Playback
Settings
Effect
A lejátszott hangnak megfelelő effekt
beállítása.
OFF*:
A hangeffekt funkció nem
működik.
Clear Voice 1:
Kizárja az emberi hanghoz járuló
zajokat, valamint automatikusan az
optimális hangerőre állítja a halk és
a hangos részeket, így azok tiszták
és jól érthetőek lesznek.
Clear Voice 2:
Tisztább hangminőséget, erősebb
zajcsökkentést és automatikus
hangerő-beállítást eredményez,
mint a „Clear Voice 1”.
Music: Pop:
Kiemeli a középtartományt, ideális
az énekhang számára.
Music: Rock:
Kiemeli a magas és a mély
tartományt az erőteljes hangzás
érdekében.
Music: Jazz:
Kiemeli a magas tartományt az
élénk hangzás érdekében.
Music: Bass 1:
Kiemeli a basszust.
Music: Bass 2:
Még inkább kiemeli a basszust.
Ismertetés
oldalszáma
46
Tárgymutató
Menüpontok
Tartalomjegyzék
Almenük
Megjegyzés
Ha a beépített hangszórón hallgatja a
lejátszott fájlt, akkor az effekt funkció nem
működik.
Folytatás 
75
A menü funkció
Beállítások
(* : kezdeti beállítás)
Ismertetés
oldalszáma
Playback
Settings
Easy Search
Beállítja az egyszerű keresés funkciót.
ON: A  és  gomb lejátszás
közbeni megnyomásával a
megadott időközzel előrébb, illetve
hátrébb léphet. Ez a funkció akkor
hasznos, ha egy hosszú felvételben
szeretne megtalálni egy adott
pontot.
OFF*:Az egyszerű keresés funkció
kikapcsolása. A  és  gomb
megnyomásakor a fájlban előrébb,
vagy hátrébb kerül.
Set Skip Time:
Az előre és visszafelé keresés
időközének beállítása.
Set Forward Skip:
A  gombbal végzett előre
keresés időközének beállítása.
(5sec, 10sec*, 30sec, 1min, 5min,
10min)
Set Reverse Skip:
A  gombbal végzett visszafelé
keresés időközének beállítása.
(1sec, 3sec*, 5sec, 10sec, 30sec,
1min, 5min, 10min)
51
Play Mode
A lejátszási mód beállítása.
1: Egy fájl lejátszása.
*: A készülék a mappában található
fájlokat játssza le folyamatosan.
ALL: A készülék az összes fájlt játssza le
folyamatosan.
1: A készülék egy fájlt ismétel.
: A készülék a mappában található
fájlokat játssza le, ismételve.
ALL:A készülék az összes fájlt lejátssza,
ismételve.
49
Alarm
A riasztás funkció beállítása.
ON: A riasztás funkció be van
kapcsolva.
OFF*:A riasztás funkció ki van kapcsolva.
A riasztás „ON” értékre állítása után állítsa
be a lejátszás dátumát, időpontját, vagy
válassza ki a hét egy napját, majd állítsa be
a riasztás hangját.
Beep&Play: A diktafon a riasztás (sípszó)
megszólalása után lejátssza a
kiválasztott fájlt.
Beep: Csak a riasztás (sípszó)
hallható.
Play: A diktafon csak a kiválasztott
fájlt játssza le.
52
Tárgymutató
Menüpontok
Tartalomjegyzék
Almenük
Folytatás 
76
A menü funkció
Beállítások
(* : kezdeti beállítás)
Select
Memory
Kiválaszthatja azt a memóriát, amelybe menteni szeretné a fájlokat,
illetve amelyik a lejátszani, szerkeszteni vagy másolni kívánt fájlt
tartalmazza.
Built-In Memory*: A diktafon beépített memóriájának kiválasztása.
microSD Card: A microSD-kártyanyílásba behelyezett microSDkártya kiválasztása.
Ismertetés
oldalszáma
34
Tárgymutató
Menüpontok
Megjegyzés
Ha éppen nincs microSD-kártya a diktafonban, akkor a készülék
automatikusan a beépített memóriát választja.
Common
Settings
LED
A rögzítésjelző és műveletjelző be- és
kikapcsolása a műveletek közben.
ON*: Rögzítés során a rögzítésjelző és
műveletjelző világít vagy villog.
Lejátszás során a műveletjelző
világít vagy villog.
OFF: A rögzítésjelző és műveletjelző nem
világít vagy villog, még a rögzítési
és lejátszási műveletek során sem.
—
Megjegyzés
Ha a diktafon a számítógéphez csatlakozik,
akkor a műveletjelző akkor is világít vagy
villog, ha a „LED” funkció beállítása „OFF”.
Power Saving Mode
Az energiatakarékos mód beállítása az
akkumulátor-használat korlátozása céljából.
ON*: Az energiatakarékos mód be van
kapcsolva. Ha stop üzemmódban
körülbelül 5 másodpercig, rögzítési
és lejátszási módban pedig
körülbelül 10 másodpercig nem
hajt végre semmilyen műveletet,
akkor a kijelző automatikusan
kikapcsol.
OFF: Az energiatakarékos mód ki van
kapcsolva.
Tartalomjegyzék
Almenük
21
Folytatás 
77
A menü funkció
Beállítások
(* : kezdeti beállítás)
Common
Settings
Language
Beállítja az üzenetek, a menük, a
mappanevek, a fájlnevek stb. nyelvét.
Deutsch (német), English (angol),
Español (spanyol), Français (francia),
Italiano (olasz), Русский (orosz),
(koreai),
(kínai),
(kínai),
(thai)
Ismertetés
oldalszáma
25
Tárgymutató
Menüpontok
Megjegyzés
A választható nyelvi lehetőségek és az
alapértelmezett beállítás attól függ, hogy
melyik régióban vásárolta a diktafont.
Date&Time
Auto(Synchronizing)*:
Ha a diktafon olyan számítógéphez
csatlakozik, amelyen a Sound
Organizer szoftver fut, akkor a
készülék automatikusan a számítógép
órájához igazítja a saját óráját.
Manual:
Beállítja az órát az év, hónap, nap,
óra és perc megadásával.
23
Time Display
Beállítja az óra megjelenítését.
12‑Hour:12:00AM = éjfél, 12:00PM = dél
24‑Hour:0:00 = éjfél, 12:00 = dél
—
Megjegyzés
Az alapértelmezett beállítás attól függ,
hogy melyik régióban vásárolta a
diktafont.
Beep
Beállítja, hogy hallható legyen-e sípszó.
ON*: Sípszó jelzi a műveletek elfogadását
és a hibákat.
OFF: Nem hallható sípszó.
Tartalomjegyzék
Almenük
—
Megjegyzés
A riasztás akkor is megszólal, ha a „Beep”
beállítás az „OFF” értékre van állítva a
menüben.
Folytatás 
78
A menü funkció
Beállítások
(* : kezdeti beállítás)
Common
Settings
Format
Az aktuálisan kiválasztott memória
(beépített memória vagy microSD-kártya)
formázása, azaz az összes adat törlése és a
mappaszerkezet alapértelmezett állapotba
állítása.
Execute: A készülék formázza a
memóriát.
Cancel: A készülék nem formázza a
memóriát.
Ismertetés
oldalszáma
—
Tárgymutató
Menüpontok
Megjegyzések
A diktafonnal használt microSD-kártyák
formázásához a diktafon formázási
funkcióját használja. Ezeket a microSDkártyákat ne a számítógéppel formázza.
A formázás megkezdése előtt állítsa be,
hogy melyik memóriát kívánja formázni
( 34. o.).
A memória formázásakor az
adathordozón tárolt összes adat törlődik.
Ha törölte a memóriát, többé nem
nyerheti vissza a törölt adatokat.
A beépített memória formázásakor a
beépített memóriában tárolt használati
utasítást is törli. A használati útmutató
további példányának beszerzéséhez
keresse fel a Sony támogatási weblapját
saját tartózkodási helye alapján
( 104. o.).
System Information
Megjeleníti a diktafon típusszámát és a
szoftver verziószámát.
Tartalomjegyzék
Almenük
—
79
A számítógép használata
A számítógép használata
Fájlok másolása a diktafonról a számítógépre tárolás céljából ( 85. o.)
Zenei fájlok másolása a diktafonról a számítógépre lejátszás céljából ( 86. o.)
A diktafon használata USB-memóriaként ( 88. o.)
A számítógépen tárolt képeket és szöveges adatokat a diktafonra mentheti.
Fájlok kezelése és szerkesztése a Sound Organizer szoftverrel ( 89. o.)
A mellékelt Sound Organizer szoftver lehetővé teszi, hogy a diktafonnal felvett
fájlokat a számítógépre másolja és szerkessze. A számítógépen tárolt zenei
fájlok és podcastfájlok is átmásolhatók vele a diktafonra.
A számítógépre vonatkozó rendszerkövetelmények
A részletes rendszerkövetelmények a 91. és 99. oldalon találhatók.
Tárgymutató
Amikor a diktafon csatlakoztatva van a számítógéphez, adatokat másolhat át
egyikről a másikra.
Tartalomjegyzék
A diktafon használata a számítógéppel
80
A számítógép használata
Diktafon
Számítógép
USB-csatlakozókábel
Az  (USB)-csatlakozóba
Ahhoz, hogy fájlokat tudjon a diktafon és a számítógép között átvinni,
csatlakoztatnia kell a diktafont a számítógéphez.
 Csatlakoztassa a diktafon  (USB) csatlakozóját a számítógép USBportjához a mellékelt USB-csatlakozókábellel úgy, hogy a kábel
csatlakozóit ütközésig a megfelelő aljzatokba helyezi.
 Győződjön meg róla, hogy a számítógép helyesen felismerte-e a
diktafont.
A Windows képernyőjén nyissa meg a „Sajátgép” vagy „Számítógép”
mappát, és ellenőrizze, hogy megjelenik-e az „IC RECORDER” vagy
„MEMORY CARD” elem.
A Macintosh rendszer képernyőjén ellenőrizze, hogy az „IC RECORDER”
vagy „MEMORY CARD” meghajtó megjelenik-e a Finder oldalsávjában.
A számítógép röviddel a csatlakoztatás után felismeri a diktafont. Amíg
folyamatban van a diktafon csatlakoztatása a számítógéphez, a „Connecting”
üzenet látható a diktafon kijelzőjén.
Tárgymutató
A számítógép
USB-portjába
Tartalomjegyzék
A diktafon csatlakoztatása a számítógéphez
81
A számítógép használata
Beépített memória
microSD-kártya
„MEMORY CARD”
IC RECORDER
A diktafonnal rögzített
fájlokat tároló mappa
VOICE*1
PRIVATE
SONY
A diktafonnal rögzített
fájlokat tároló mappa
FOLDER01
VOICE
FOLDER05
FOLDER01
A számítógépről
másolt mappa
MUSIC
POP
J-POP*
LPCM
AAC-LC
NEWS*2
MP3
*3
POP
*3
J-POP
LPCM
PODCASTS
Conversation
LPCM
MP3
MP3
WMA
*4
AAC-LC
NEWS
AAC-LC
Conversation*2
A számítógépről
másolt mappa
MUSIC
2
PODCASTS
FOLDER05
LPCM
MP3
MP3
AAC-LC
MP3
WMA
Instructions*5
*1 Ha egy fájlt közvetlenül a VOICE mappába másolnak, akkor sem fog megjelenni a
*2
*3
*4
*5
diktafon „ Recording Files” kategóriájában. Amikor fájlokat másol a számítógépről a
diktafonra, a VOICE mappa almappáiba helyezze azokat.
A zenei fájlokat és podcastokat tartalmazó mappa neve ugyanúgy jelenik meg a
diktafonon, ezért érdemes már előre is könnyen megjegyezhető nevet adni a
mappának.
Az ábrán látható mappák példákat mutatnak be a mappanevekre.
A diktafon max. 8 szint mélységig képes felismerni a diktafonra másolt mappákat.
Ha külön másolja át a zenei fájlokat, akkor azokat a „No Folder” osztályba sorolja a
készülék.
A diktafon használati utasítása megtalálható az „Instructions” mappában, közvetlenül
az „IC RECORDER” mappa alatt.
Folytatás 
Tárgymutató
A mappák és a fájlok a feltüntetett módon jelennek meg a számítógép
képernyőjén.
A Windows képernyőjén a Explorer (Intéző), a Macintosh képernyőjén
a Finder alkalmazásban az „IC RECORDER” vagy „MEMORY CARD” elem
megnyitásával megjeleníthetők a mappák és fájlok.
Ha a diktafont azután csatlakoztatja a számítógéphez, hogy használandó
memóriaként a „microSD Card” ( 34. o.) elemet állította be, akkor a
mappaszerkezet eltér attól, mint amely a „Built-In Memory” beállítása esetén
látható.
Tartalomjegyzék
Mappa- és fájlszerkezet
82
A számítógép használata
A diktafon kijelzőjén megjelenő mappaszerkezet
A diktafon kijelzőjén látható mappaszerkezet eltér a számítógépen látottól.
A diktafon kijelzőjének mappajelzései a következők:
: A diktafonnal rögzített fájlokat tároló mappa
: Számítógépről másolt mappa (Akkor láthatók ilyen mappák, ha
zenefájlokat másolt számítógépről.)
: A számítógépről másolt podcastfájlok mappája (Ezek a mappák csak
akkor láthatók, ha számítógépről podcastfájlokat másoltak a diktafonra.)
Megjegyzés
Ha a mappákban nincsenek olyan fájlok, amelyek lejátszhatók a diktafon segítségével,
akkor ezek a mappák nem jelennek meg a diktafon kijelzőjén.
A diktafon „ Recording Files” kategóriájában megjelenített mappák
A diktafonnal rögzített fájlok mappái (a VOICE mappa alatti mappák) láthatók.
Megjegyzés
Ha egy fájlt közvetlenül a VOICE mappába másolnak, akkor sem fog megjelenni a diktafon
„ Recording Files” kategóriájában.
Folytatás 
Tárgymutató
A zenei fájlokba írt cím, előadó stb. megjeleníthető a diktafonon. Hasznos, ha az
ID3-címkeadatokat azzal a szoftverrel viszi be, amellyel elkészíti a zenei fájlokat a
számítógépen.
nincs cím vagy előadónév az ID3-címkében, akkor a „No Data” felirat jelenik meg a
Ha

diktafon kijelzőjén.
Tartalomjegyzék
Tippek
83
A számítógép használata
A diktafon „ Podcast” kategóriájában megjelenített mappák
A számítógépről átmásolt podcastfájlok mappái jelennek meg.
A podcastfájlok számítógépről diktafonra történő másolásához használja a
mellékelt Sound Organizer szoftvert.
Tárgymutató
Az alábbi mappák jelennek meg a számítógépről átmásolt mappák között.
A MUSIC mappában lévő, fájlokat tartalmazó mappák (többszintű mappák
esetében minden mappa megjelenik párhuzamosan.)
A MUSIC és a PODCASTS mappán kívüli helyre másolt mappák
Egy „No Folder” nevű mappa (ha külön-külön másol át zenei fájlokat, akkor
ezek a fájlok ebben a mappában jelennek meg.)
Tartalomjegyzék
A diktafon „ Music” kategóriájában megjelenített mappák
84
A számítógép használata
Kövesse az alábbi eljárást – ellenkező esetben az adatok megsérülhetnek.
 Hajtsa végre az alábbi műveletet a számítógépen. *1
A Windows asztalának jobb alsó sarkában, a tálcán kattintson a jobb
gombbal a következő ikonra:
 Kattintson a „IC RECORDER kiadása” menüpontra (Windows 7) vagy
az „USB-háttértár biztonságos eltávolítása” (Windows XP, Windows Vista)
menüpontra.
Az ikon és a megjelenő menü a különböző operációsrendszer-verziók
esetén eltérő lehet. Az ikon nem mindig jelenik meg a tálcán, ez a
számítógép beállításainak függvénye.
A Macintosh rendszer képernyőjén kattintson az „IC RECORDER” vagy
„MEMORY CARD” kiadási ikonjára a Finder oldalsávjában.
 Húzza ki az USB-csatlakozókábelt a diktafonból és a számítógép
USB-portjából.
*1A diktafon leválasztásával kapcsolatos részletek a számítógéphez mellékelt használati utasításban
olvashatók.
Tárgymutató
 Ügyeljen rá, hogy a diktafon műveletjelzője ne világítson.
Tartalomjegyzék
A diktafon leválasztása a számítógépről
85
A számítógép használata
 Csatlakoztassa a diktafont a számítógéphez ( 80. o).
 Másolja azokat a fájlokat és mappákat, amelyeket át szeretne vinni
a számítógépre.
Húzza át az „IC RECORDER” vagy „MEMORY CARD” kötetről a kívánt
fájlokat és mappákat a számítógép helyi lemezére.
 Fájl vagy mappa másolása (áthúzással)
Diktafon vagy
microSD-kártya
Számítógép
 Kattintson a kívánt elemre, tartsa nyomva az egérgombot,
 húzza át az elemet,
 majd engedje fel az egérgombot.
 Válassza le a diktafont a számítógépről ( 84. o.).
Tárgymutató
A fájlokat és a mappákat átmásolhatja a diktafonról a számítógépre.
Tartalomjegyzék
Fájlok másolása a diktafonról a számítógépre
86
A számítógép használata
Tartalomjegyzék
Zenei fájlok másolása a számítógépről a
diktafonra és a fájlok lejátszása
Tárgymutató
A számítógépen lévő zenei és az egyéb hangfájlokat (LPCM(.wav)/MP3(.mp3)/
WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a)*) áthúzással a diktafonra másolhatja, majd a
készülékkel lejátszhatja.
* A diktafonnal lejátszható fájlformátumokat a „Kivitel és műszaki adatok” című fejezet ( 101. o.)
ismerteti.
Zenei fájl másolása a számítógépről a diktafonra (áthúzással)
 Csatlakoztassa a diktafont a számítógéphez ( 80. o).
 Másolja át a kívánt zenei fájlokat tartalmazó mappát a diktafonra.
A Windows képernyőjén a Explorer (Intéző), a Macintosh képernyőjén
a Finder alkalmazásban húzza a zenefájlokat tartalmazó mappát az „IC
RECORDER” vagy „MEMORY CARD” kötetre.
A diktafon legfeljebb 400 mappát képes felismerni. Egy mappába legfeljebb
199 fájl másolható. A diktafon továbbá legfeljebb 4 095 mappát és fájlt
képes egy adathordozón kezelni.
 Válassza le a diktafont a számítógépről ( 84. o.).
87
A számítógép használata
 Válasszon egy mappát.
A  és  gomb megnyomásával válassza ki a „ Music”
pontot, majd nyomja meg a /ENT gombot.
A  és  gombbal válassza ki azt a mappát ( ), amely a kívánt
zenefájlokat tárolja, majd nyomja meg a /ENT gombot.
 Válassza ki a lejátszani kívánt fájlt.
A  és  gombbal válassza ki a kívánt fájlt, majd nyomja meg a
/ENT gombot.
A készülék megkezdi a kiválasztott fájl lejátszását.
 A lejátszás leállításához nyomja meg a  STOP gombot.
Másik fájl lejátszása
Stop módban a  és  gombbal jelenítse meg a kívánt fájlt, majd a
lejátszás indításához nyomja meg a /ENT gombot.
Tárgymutató
Jelenítse meg a kategórialistát a következő lehetőségek egyikével:
Stop vagy lejátszás módban a BACK/HOME gomb nyomva tartásával
jelenítse meg a kezdő menüt, válassza a „ Select File” lehetőséget, majd
nyomja meg a /ENT gombot.
Stop módban nyomogassa addig a BACK/HOME gombot, amíg a
kategórialista meg nem jelenik.
Tartalomjegyzék
A számítógépről átmásolt zenei fájlok lejátszása a diktafonnal
88
A számítógép használata
Tárgymutató
Ha a diktafon csatlakoztatva van a számítógéphez, akkor a diktafonnal rögzített
fájlok mellett a számítógépen lévő kép- és szövegadatokat is tárolhatja a
diktafonon.
Ahhoz, hogy a diktafont USB-memóriaként használhassa, a számítógépnek
meg kell felelnie bizonyos, az operációs rendszerre és a portokra vonatkozó
követelményeknek.
A részletes rendszerkövetelmények a 99. oldalon találhatók.
Tartalomjegyzék
A diktafon használata USB-memóriaként
89
A számítógép használata
A Sound Organizer lehetővé teszi a fájlcserét a diktafon memóriája vagy a
memóriakártya között. A zenei CD-kről és egyéb hordozókról importált
zeneszámok, a számítógépről importált MP3- és egyéb hangfájlok, valamint a
podcastok is a diktafonra másolhatók, és lejátszhatók vele. Különböző
műveletek végezhetők el az importált fájlokon, ilyen például a lejátszás, a
szerkesztés vagy az MP3- és egyéb formátumokba való átalakítás. Az Ön által
kedvelt zenékből CD-t is írhat, valamint hangfájlokat küldhet e-mailben.
A diktafonnal rögzített fájlok importálása
A diktafonnal rögzített fájlokat a Sound Organizer szoftverbe importálhatja.
Az importált fájlokat a program a számítógépre menti.
Zeneszámok importálása zenei CD-ről
A zenei CD-k számait a Sound Organizer szoftverbe importálhatja.
Az importált számokat a program a számítógépre menti.
A számítógépen lévő számok importálása
A számítógépen lévő zenei és egyéb fájlokat a Sound Organizer programba
importálhatja.
Podcastok előfizetése és frissítése
A Sound Organizer programban podcastokra is előfizethet.
A podcastokra való előfizetés, illetve a podcastok frissítése lehetővé teszi a
legfrissebb információk beszerzését az internetről.
Fájlok lejátszása
A Sound Organizer programba importált fájlokat lejátszhatja.
A fájlok adatainak módosítása
Módosíthatja a címet, az előadó nevét és a fájllistában megjelenő egyéb
fájladatokat.
Fájlok felosztása
Több részre oszthatja a fájlokat.
Fájlok egyesítése
Több fájlt egy fájllá egyesíthet.
Folytatás 
Tárgymutató
A Sound Organizer szoftverrel elvégezhető műveletek
Tartalomjegyzék
A mellékelt Sound Organizer szoftver használata
90
A számítógép használata
Fájlok átmásolása diktafonra
A Sound Organizer programból diktafonra vagy memóriakártyára másolhatja a
fájlokat.
A diktafonon használhatja az átmásolt fájlokat, podcastokat és egyéb
tartalmakat.
Zenei CD írása
Kiválaszthatja kedvenc számait a Sound Organizer programba importált fájlok
közül, és elkészítheti saját zenei CD-jét.
Más hasznos lehetőségek
Elindíthatja a levelezőprogramot, és felvételfájlt küldhet e-mailhez csatolva.
 A Dragon NaturallySpeaking hangfelismerő szoftver használatával (nem
tartozék), amely kompatibilis a Sound Organizer programmal,
hangfelismerést végezhet a fájlokon, és a beszédet szöveggé alakíthatja.
Tárgymutató
Fájlok törlése diktafonról
Törölheti a diktafonra mentett egyes fájlokat.
Ezzel a művelettel törölheti a diktafonra mentett fájlokat, ha növelni szeretné a
diktafonon lévő szabad terület méretét, vagy ha bizonyos fájlokra nincs
szüksége.
Tartalomjegyzék
Mappák és fájlnevek sablonjainak szerkesztése
Szerkesztheti a „Change File Name” és „Change Folder Name” menüben
használt sablonokat.
91
A számítógép használata
A Sound Organizer használatának rendszerkövetelményei az alábbiak.
* Kína kivételével
Megjegyzések
A fenti operációs rendszerek egyikének alapértelmezés szerint előre telepítettnek kell
lennie. A frissített operációs rendszerek és több környezet indítására alkalmas rendszerek
nem támogatottak.
A
 Windows XP 64 bites verziói nem támogatottak.
IBM PC/AT kompatibilis számítógép
Processzor
Windows XP: Pentium III processzor 500 MHz-es vagy magasabb órajellel
Windows Vista: Pentium III processzor 800 MHz-es vagy magasabb órajellel
Windows 7: Pentium III processzor 1 GHz-es vagy magasabb órajellel
Memória

Windows XP: Legalább 256 MB
Windows Vista: Legalább 512 MB (Windows Vista Ultimate/Business/Home
Premium esetén legalább 1 GB javasolt.)
Windows 7: Legalább 1 GB (32 bites verzió)/Legalább 2 GB (64 bites verzió)
Szabad merevlemez-terület
Legalább 400 MB szükséges.
A Windows-verziótól függően 400 MB-nál nagyobb területre is szükség lehet.
A zenei adatok kezeléséhez további szabad területre van szükség.
Képernyőbeállítások
Képernyőfelbontás: Legalább 800 × 600 képpont (1 024 × 768 képpontos
felbontás ajánlott.)
Képernyőszín: High Color (16 bit) vagy jobb
Folytatás 
Tárgymutató
Operációs rendszerek
Windows 7 Ultimate
Windows 7 Professional
Windows 7 Home Premium
Windows 7 Home Basic
Windows 7 Starter (32 bites verzió)
Windows Vista Ultimate Service Pack 2 vagy újabb
Windows Vista Business Service Pack 2 vagy újabb
Windows Vista Home Premium Service Pack 2 vagy újabb
Windows Vista Home Basic Service Pack 2 vagy újabb
Windows XP Media Center Edition 2005 Service Pack 3 vagy újabb
Windows XP Media Center Edition 2004 Service Pack 3 vagy újabb*
Windows XP Media Center Edition Service Pack 3 vagy újabb*
Windows XP Professional Service Pack 3 vagy újabb
Windows XP Home Edition Service Pack 3 vagy újabb
Előre telepített.
Tartalomjegyzék
A számítógépre vonatkozó rendszerkövetelmények
92
A számítógép használata
Telepítse a Sound Organizer programot a számítógépre.
Megjegyzések
A Sound Organizer telepítésekor rendszergazdai jogosultságokkal bíró fiókba
jelentkezzen be. Ha Windows 7 operációs rendszert használ, és megjelenik a
[Felhasználói fiókok felügyelete] képernyő, akkor hagyja jóvá a képernyő tartalmát, majd
kattintson az [Igen] gombra (Windows Vista rendszer esetén a [Tovább] gombra).
A Sound Organizer programot Windows XP rendszeren nem indíthatja el korlátozott
jogosultságokkal rendelkező felhasználó.
 A Windows XP szoftverfrissítési funkciójának használatához rendszergazdai jogokkal
rendelkező fiókba kell bejelentkeznie.
A Sound Organizer telepítője a rendszerhez adja a Windows Media Format Runtime
modult. Ez a modul a Sound Organizer eltávolításakor nem törlődik.
Ha a modul előre telepítve van, akkor a program nem telepíti.
A tartalommappákban lévő adatok nem törlődnek a Sound Organizer eltávolításakor.
Több operációs rendszert futtató számítógépen ne telepítse a Sound Organizer
programot az összes operációs rendszerre. Ez adatinkonzisztenciához vezethet.
 Győződjön meg róla, hogy a diktafon nincs csatlakoztatva, majd
kapcsolja be a számítógépet, és indítsa el a Windows rendszert.
 Helyezze be a kapott CD‑ROM-ot a CD‑ROM meghajtóba.
Automatikusan elindul a [Sound Organizer - InstallShield Wizard] menü,
és megjelenik a [Welcome to Sound Organizer Installer] ablak.
Ha nem jelenik meg a [Welcome to Sound Organizer Installer] menü,
akkor nyissa meg a Windows Explorer (Intéző) alkalmazást, kattintson
a jobb egérgombbal a CD‑ROM meghajtóra, kattintson duplán a
[SoundOrganizerInstaller.exe] fájlra, majd kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
Folytatás 
Tárgymutató
A Sound Organizer telepítése
Tartalomjegyzék
Hangkártya
SoundBlaster-kompatibilis kártya javasolt.
USB-port
Az eszközök és az adathordozó használatához USB-port szükséges.
Az USB-elosztón keresztüli megfelelő üzemeltetés nem garantált, kivéve azon
típusok esetében, amelyek működését kifejezetten garantálják.
Lemezmeghajtó
CD‑ROM meghajtó szükséges. Zenei CD készítéséhez CD‑R/RW meghajtóra
van szükség.
93
A számítógép használata
the terms in the license agreement] lehetőséget, majd kattintson a
[Next] gombra.
[Custom] lehetőségek közül, majd kattintson a [Next] gombra.
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és adja meg a telepítési
beállításokat, ha a [Custom] lehetőséget választotta.
 Amikor megjelenik a [Ready to Install the Program] ablak,
kattintson az [Install] gombra.
A telepítés elkezdődik.
 Amikor megjelenik a [Sound Organizer has been installed
successfully.] ablak, jelölje be a [Launch Sound Organizer Now] jelölőnégyzetet, majd kattintson a [Finish] gombra.
Megjegyzés
Előfordulhat, hogy a Sound Organizer telepítése után újra kell indítani a számítógépet.
Tárgymutató
 A [Setup Type] ablak megjelenítésekor válasszon a [Standard] és
Tartalomjegyzék
 Fogadja el a licencszerződés feltételeit, tehát válassza az [I accept
94
A számítógép használata
 A Sound Organizer fájllistája (My
Library)
Megjeleníti a Sound Organizer My
Library mappájában lévő fájlok
listáját a műveletnek megfelelően.
Recording Files: A felvételfájlok
listáját jeleníti meg.
A diktafonnal rögzített felvételfájlok
importálás után ebben a tárban
láthatók.
Music: A zenei fájlok listáját
jeleníti meg.
Ebben a tárban a zenei CD-ről
importált számok láthatók.
Podcast: A podcastok listáját
jeleníti meg.
 A diktafon fájllistája
A csatlakoztatott diktafonra vagy
memóriakártyára mentett fájlokat
tartalmazza.
 Edit Mode gomb
Megjeleníti a szerkesztési területet a
fájlok szerkesztéséhez.
 Oldalsáv (Import/Transfer)
IC Recorder: Az átviteli képernyőt
jeleníti meg. Megjelenik a
csatlakoztatott eszköz fájljainak listája.
Import CD: A zenei CD-k
importálására szolgáló képernyőt
jeleníti meg.
Burn CD/DVD: A lemezek írására
szolgáló képernyőt jeleníti meg.
 Átviteli gombok
: A Sound Organizer fájljainak
átvitele a diktafonra vagy
memóriakártyára.
: A diktafon vagy memóriakártya
fájljainak importálása a Sound
Organizer My Library mappájába.
Tárgymutató
 Help
Megjeleníti a Sound Organizer
súgóját. A súgófájlokban részletes
ismertetést talál minden művelethez.
 Quick Operation Guide gomb
Megjeleníti a Quick Operation
Guide útmutatót, amely a Sound
Organizer alapvető funkcióit
ismerteti.
Tartalomjegyzék
A Sound Organizer ablaka
95
Kiegészítő információk
Kiegészítő információk
USB-csatlakozókábel
A beépített akkumulátort úgy is töltheti, hogy a diktafont hálózati
dugaszolóaljzathoz csatlakoztatja egy USB szabványú hálózati adapterrel (nem
tartozék). Az akkumulátort a diktafon használata közben is töltheti; ez akkor
hasznos, ha hosszú felvételt szeretne készíteni.
Ha először használja a diktafont, vagy ha hosszú ideje nem használta, akkor
ajánlatos folyamatosan, addig töltenie az akkumulátort, amíg a „ ” jelzés meg
nem jelenik.
A lemerült akkumulátor teljes feltöltése kb. 1 óra 30 percig tart.*
* Ez az időtartam becsült érték, amelyre a szobahőmérsékleten történő teljes feltöltéshez van
szükség akkor, ha az akkumulátor teljesen lemerült. A szükséges idő függ a töltöttségi szinttől és
az akkumulátor állapotától.
 Csatlakoztassa az USB hálózati adaptert (nem tartozék) egy
hálózati dugaszolóaljzathoz.
 Csatlakoztassa az USB hálózati adaptert a kapott USBcsatlakozókábelhez.
 Csatlakoztassa az USB-csatlakozókábelt a diktafon  (USB) jelű
csatlakozójához.
Az akkumulátor töltődése közben a töltésjelző animálva jelenik meg.
Most már használhatja a diktafont az akkumulátor töltése közben is.
Töltésjelző
Megjegyzés
Miközben fájlokat játszik le a beépített hangszóróval, nem töltheti az akkumulátort.
Tárgymutató
Az  (USB)-csatlakozóba
Tartalomjegyzék
USB hálózati adapter használata
96
Kiegészítő információk
Az alábbi eljárást kövesse. Ha a diktafon adatfájlokat tartalmaz, és nem így tesz,
akkor a fájlok megsérülhetnek vagy lejátszhatatlanná válhatnak.
üzemmódba a  STOP gomb megnyomásával.
 Ügyeljen rá, hogy a diktafon műveletjelzője ne világítson.
 Húzza ki a diktafont az USB hálózati adapterből, majd húzza ki az
USB hálózati adaptert a hálózati dugaszolóaljzatból.
Tárgymutató
 Ha éppen felvesz vagy lejátszik egy fájlt, állítsa a diktafont stop
Tartalomjegyzék
A diktafon leválasztása a hálózati dugaszolóaljzatról
97
Kiegészítő információk
Tartalomjegyzék
Óvintézkedések
Biztonság
Ne használja a készüléket vezetés, kerékpározás vagy bármilyen gépjármű
működtetése közben.
Kezelés
Ne hagyja a készüléket hőforrások közelében, se olyan helyen, ahol közvetlen
napfény, nagy mennyiségű por vagy ütés érheti.
Ha valamilyen szilárd tárgy vagy folyadék kerül a készülékbe, akkor
ellenőriztesse szakemberrel, mielőtt tovább használná.
Ügyeljen arra, hogy ne fröccsenjen víz a készülékre. A készülék nem vízálló.
Különösképpen az alábbi helyzetekben legyen óvatos.
 Ha a készülékét a zsebében tartja, és a fürdőszobába vagy hasonló helyre
megy. Amikor lehajol, a készülék kicsúszhat a zsebéből, és a vízbe eshet.
 Ne használja a készüléket olyan környezetben, ahol ki van téve eső, hó
vagy magas páratartalom hatásának.
 Olyan körülmények között, ahol megizzadhat. Ha nedves kézzel érinti meg
a készüléket, vagy izzadsággal telített ruházat zsebébe teszi azt, a készülék
vizes lehet.
érezhet a fülében, ha olyan helyen használja a fejhallgatót (nem
Fájdalmat

tartozék), ahol nagyon száraz a levegő. Ez nem a fejhallgató meghibásodása
miatt van így, hanem az Ön testében összegyűlt elektrosztatikus töltés miatt.
Az elektrosztatikus feltöltődés mértékét csökkentheti, ha természetes szálból
készült ruházatot visel, ami megakadályozza az elektrosztatikus feltöltődést.
Zaj
Zajt hallhat, ha a diktafont váltakozó áramú áramforrás, fénycső vagy
mobiltelefon közelébe helyezi a felvétel vagy a lejátszás közben.
Zajt is rögzíthet a készülék, ha egy tárgy, például az ujja, véletlenül
megdörzsöli vagy megkarcolja a diktafont a felvétel közben.
Karbantartás
A burkolat tisztítására használjon puha, vízzel enyhén megnedvesített kendőt.
Ezután száraz puha kendővel törölje le a burkolatot. Ne használjon alkoholt,
benzint és hígítót.
Ha bármilyen kérdése vagy problémája van a készülékkel kapcsolatban, vegye
fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony kereskedővel.
Folytatás 
Tárgymutató
Áramellátás
A készüléket csak 3,7 voltos váltóárammal, a beépített lítium-ionos
akkumulátorról működtesse.
98
Kiegészítő információk
Tárgymutató
A microSD-kártya használata
A microSD-kártyák formázását (inicializálását) a diktafonnal végezze. A
Windows rendszerrel vagy más eszközökkel formázott microSD-kártyák
működése nem garantált.
Ha
olyan microSD-kártyát formáz, amely adatokat tartalmaz, az adatok

elvesznek. Ügyeljen rá, nehogy fontos adatokat töröljön.
Ne
 hagyjon microSD-kártyát kisgyermekek által elérhető helyen. A gyermekek
a kártyát lenyelhetik.
közben ne helyezze be és ne távolítsa el a microSDFelvétel/lejátszás/formázás

kártyát. Ha ezt nem tartja be, azzal a diktafon meghibásodását okozhatja.
távolítsa el a microSD-kártyát, amíg a műveletjelző narancssárgán villog.
Ne

Ha ezt nem tartja be, megsérülhetnek az adatok.
garantáljuk, hogy minden kompatibilis microSD-kártya működni fog a
Nem

diktafonnal.
(read-only-memory) típusú és írásvédett microSD-kártya nem
ROM

használható.
történhet az alábbi esetekben:
Adatsérülés

 A microSD-kártya eltávolításakor, vagy ha a diktafont kikapcsolják az
írási/olvasási művelet során.
 Ha a microSD-kártyát statikus elektromosságnak vagy elektromos zajnak
kitett helyen használják.
A rögzített adatok sérüléséért vagy elvesztéséért semmilyen felelősséget nem
vállalunk.
Javasoljuk, hogy a fontos adatokról készítsen biztonsági másolatot.
Ne érintse meg a microSD-kártya érintkezőit kézzel vagy fém tárggyal.
Ne üsse meg, ne hajlítsa meg és ne ejtse le a microSD-kártyát.
Ne szerelje szét és ne módosítsa a microSD-kártyát.
Ne tegye ki a microSD-kártyát víznek.
Ne használja a microSD-kártyát az alábbi körülmények között:
 Olyan helyeken, ahol nem biztosítottak a szükséges működési
körülmények, például a (nyári) napon álló autó forró légterében, közvetlen
napfénynek kitéve vagy fűtőtest közelében.
 Párás helyeken vagy olyan helyeken, ahol maró hatású anyagok vannak.
A microSD-kártya használatakor ügyeljen rá, hogy a megfelelő irányban
helyezze be a kártyát a microSD-kártyanyílásba.
Tartalomjegyzék
Javaslatok a biztonsági mentéssel kapcsolatban
A diktafon véletlen működtetéséből vagy meghibásodásából eredő esetleges
adatvesztés kockázatának elkerülése érdekében tanácsos a rögzített fájlokról
például számítógépre biztonsági másolatot készíteni.
99
Kiegészítő információk
Tartalomjegyzék
Műszaki adatok
A számítógép használata a Sound Organizer programmal
A Sound Organizer program számítógépen történő használatát „A számítógépre
vonatkozó rendszerkövetelmények” című fejezet ismerteti ( 91. o.).
A számítógép használata a Sound Organizer program nélkül
Ha a diktafont és a számítógépet a Sound Organizer program nélkül szeretné
együtt használni, vagy ha USB-háttértárként kívánja használni a diktafont,
akkor a számítógépnek az alábbi követelményeknek kell megfelelnie az
operációs rendszer és az elérhető portok szempontjából.
Operációs rendszerek
Windows 7 Ultimate
Windows 7 Professional
Windows 7 Home Premium
Windows 7 Home Basic
Windows 7 Starter
Windows Vista Ultimate Service Pack 2 vagy újabb
Windows Vista Business Service Pack 2 vagy újabb
Windows Vista Home Premium Service Pack 2 vagy újabb
Windows Vista Home Basic Service Pack 2 vagy újabb
Windows XP Media Center Edition 2005 Service Pack 3 vagy újabb
Windows XP Media Center Edition 2004 Service Pack 3 vagy újabb*
Windows XP Media Center Edition Service Pack 3 vagy újabb*
Windows XP Professional Service Pack 3 vagy újabb
Windows XP Home Edition Service Pack 3 vagy újabb
Mac OS X (v10.3.9-v10.7)
Előre telepített.
* Kína kivételével
Megjegyzések
A fenti operációs rendszerek egyikének alapértelmezés szerint előre telepítettnek kell
lennie. A fentiektől eltérő bármilyen operációs rendszer (Windows 98, Windows 2000,
Linux stb.), a frissített operációs rendszerek és a több rendszer futtatására alkalmas
környezet nem támogatott.
A
 Windows XP 64 bites verziói nem támogatottak.
 A legfrissebb verzióinformációkat és az egyes operációs rendszerekkel való
kompatibilitásról szóló információkat a diktafon támogatási honlapján találhatja meg
( 104. o.).
Folytatás 
Tárgymutató
Rendszerkövetelmények
100
Kiegészítő információk
Az alábbi rendszerek nem támogatottak:
A 99. oldalon felsoroltaktól eltérő operációs rendszerek
Házi építésű számítógépek és operációs rendszerek
Korábbi verzióról frissített operációs rendszerek
Többrendszeres környezetek
Többmonitoros környezetek
Tárgymutató
Megjegyzések
Tartalomjegyzék
Hardverkörnyezet:
Hangkártya: Bármilyen hangkártya, amely kompatibilis a támogatott
operációs rendszerekkel
USB-port
Port:

Lemezmeghajtó
CD‑ROM meghajtó szükséges. Zenei CD készítéséhez CD-R/RW meghajtóra
van szükség.
101
Kiegészítő információk
Tartalomjegyzék
Kivitel és műszaki adatok
Diktafon összetevő
Kapacitás (felhasználó által használható)
Tárgymutató
4 GB (kb. 3,60 GB = 3 865 470 566 bájt)
A rendelkezésre álló memória egy része működési célokra van fenntartva.
Mappák maximális száma (egy meghajtón)
400 mappa
Fájlok maximális száma (egy mappában)
199 fájl
Fájlok maximális száma (egy meghajtón)
4 074 fájl (ha a meghajtón 21 mappa van.)
Frekvenciatartomány
LPCM 44.1kHz/16bit
95 Hz – 20 000 Hz
MP3 192kbps
95 Hz – 18 000 Hz
MP3 128kbps
95 Hz – 16 000 Hz
MP3 48kbps(MONO)
95 Hz – 14 000 Hz
Kompatibilis fájlformátumok
MP3*1
Bitsebesség: 32 kbit/s – 320 kbit/s (változó bitsebesség (VBR)
támogatása)
Mintavételi frekvencia: 16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
Fájlkiterjesztés: .mp3
*1 A diktafonnal rögzített MP3-fájlokat is le lehet játszani. Nem
minden kódolót támogat a készülék.
WMA*2
Bitsebesség: 32 kbit/s – 192 kbit/s (változó bitsebesség (VBR)
támogatása)
Mintavételi frekvencia: 44,1 kHz
Fájlkiterjesztés: .wma
*2 A 9-es verziójú WMA kompatibilis, de az MBR (Multi Bit
Rate), Lossless, Professional, és Voice típus nem támogatott.
A jogvédett fájlok nem játszhatók le. Nem minden kódolót
támogat a készülék.
AAC-LC*3
Bitsebesség: 16 kbit/s – 320 kbit/s (változó bitsebesség (VBR)
támogatása)
Mintavételi frekvencia:
11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
Fájlkiterjesztés: .m4a
*3 Jogvédett fájlok nem játszhatók le. Nem minden
AAC-kódolót támogat a készülék.
LPCM
Mintavételi frekvencia: 44,1 kHz
Kvantálási bitsebesség: 16 bit
Fájlkiterjesztés: .wav
Folytatás 
102
Kiegészítő információk
Tartalomjegyzék
Általános rész
Hangszóró
Kb. 10 mm × 6 mm átm.
Be- és kimenetek
(minijack, sztereó)
Ajánlott terhelési impedancia: 16 ohm
USB-csatlakozó
(micro B)
High-Speed USB-kompatibilis
microSD-kártyanyílás
microSD-kártya/microSDHC-kártya kompatibilis
Tárgymutató
Fejhallgató aljzat
Lejátszási sebesség vezérlése (DPC)
2,00-szeres – 0,50-szeres
MP3/WMA/AAC-LC
1,00-szeres – 0,50-szeres
LPCM
Kimenő teljesítmény
150 mW
Teljesítményfelvétel
Beépített lítium-ionos akkumulátor
3,7 V DC
Működési hőmérséklet
5 °C – 35 °C
Méretek (SZ/Ma/Mé) (a kiálló részeket és kezelőszerveket figyelmen kívül hagyva) (JEITA)*4
Kb. 40,8 mm × 102,3 mm × 6,4 mm
Tömeg (JEITA)*4
Kb. 50 g
*4 A JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) szabványa
Mellékelt tartozékok
Lásd a mellékelt Rövid útmutatót.
A konstrukció és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
Folytatás 
103
Kiegészítő információk
Tartalomjegyzék
Maximális felvételi idő*5*6
A maximális felvételi idő az összes mappára vonatkozóan a következő.
Beépített
memória
microSD-kártya
8 GB
16 GB
32 GB
LPCM 44.1kHz/16bit
6ó.
3ó.
6ó.
12ó. 5p.
24ó. 15p.
48ó. 40p.
MP3 192kbps
( / / / )
44ó. 40p.
22ó. 20p.
44ó. 40p.
89ó. 25p.
178ó.
357ó.
MP3 128kbps ( )
67ó. 5p.
33ó. 30p.
67ó. 5p.
134ó.
268ó.
536ó.
MP3 48kbps(MONO)
178ó.
89ó. 25p.
178ó.
357ó.
715ó.
2 GB
4 GB
1431ó.
ó.: óra/p.: perc
*5 Ha hosszú ideig folyamatosan szeretne felvételt készíteni, akkor előfordulhat, hogy USB hálózati
adaptert kell használnia (nem tartozék). Az elemek/akkumulátorok kapacitásáról az „Elemek
élettartama/akkumulátorok üzemideje” táblázatból tájékozódhat.
*6 A fenti táblázatban megadott maximális felvételi idő csak tájékoztatás céljára szolgál, és a kártya
specifikációitól függően eltérhet.
*7 Alapértelmezett beállítások
Zenei fájlok maximális lejátszási ideje és maximális száma*8
Bitsebesség
Lejátszási idő
Fájlok száma
48 kbit/s
178ó.
2670 fájl
128 kbit/s
67ó. 5p.
1006 fájl
256 kbit/s
33ó. 30p.
502 fájl
ó.: óra/p.: perc
*8 Abban az esetben, ha a diktafonra átmásolt MP3-fájlok átlagosan 4 percesek.
Elemek élettartama/akkumulátorok üzemideje
Beépített lítium-ionos akkumulátorral*1
REC Mode
Rögzítés
Lejátszás hangszóróval*2 Lejátszás fejhallgatóval
LPCM 44.1kHz/16bit
Kb. 18ó.
Kb. 10ó.
Kb. 19ó.
MP3 192kbps
Kb. 24ó.
Kb. 11ó.
Kb. 23ó.
MP3 128kbps
Kb. 24ó.
Kb. 11ó.
Kb. 25ó.
MP3 48kbps(MONO)
Kb. 24ó.
Kb. 11ó.
Kb. 26ó.
Zenei fájl
(128 kbit/s/44,1kHz)
—
Kb. 11ó.
Kb. 26ó.
ó.: óra
*1 A JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) szabványa szerint
mért érték. Az elem élettartama a diktafon használatának módjától függően rövidebb lehet.
*2 A beépített hangszóróval, 28-as hangerőn történő zenelejátszás esetén.
Tárgymutató
REC mode
(Rögzítési színhely*7)
104
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Ha a diktafonnal kapcsolatban támogatási információkra van szüksége, a
következő támogatási honlapot látogassa meg:
Európai vásárlók:
http://support.sony-europe.com/DNA
Latin-amerikai vásárlók:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Egyesült államokbeli vásárlók:
http://www.sony.com/recordersupport
Kanadai vásárlók:
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport
http://fr.sony.ca/ElectronicsSupport
Egyéb országbeli/régióbeli vásárlók:
http://www.sony-asia.com/support
Felhívjuk figyelmét, hogy a rögzített fájlok a szervizelés vagy javítás közben
elveszhetnek.
A diktafon alaphelyzetbe állítása
Ha az alábbi hibaelhárító táblázatokban felsorolt műveletek kipróbálása után
sem szűnik meg a probléma, akkor a diktafon alaphelyzetbe állításával esetleg
még megoldhatja a problémát. Nyomja meg egy kis tűvel vagy egyéb eszközzel
a RESET gombot. Ha a diktafon működése közben nyomja meg a RESET
gombot, akkor törlődhetnek a tárolt adatok és beállítások. Alaphelyzetbe állítás
előtt győződjön meg róla, hogy a műveletjelző nem világít.
RESET gomb
Tárgymutató
Mielőtt szervizbe vinné a diktafont, olvassa el a következő fejezetet. Ha az itt
leírtak ellenőrzése után sem szűnt meg a probléma, vegye fel a kapcsolatot a
legközelebbi Sony kereskedővel.
Tartalomjegyzék
Hibaelhárítás
105
Hibaelhárítás
Tartalomjegyzék
A diktafon műveletei
Zaj
Áramforrás
A diktafont nem lehet bekapcsolni. A diktafon nem működik, hiába nyomják meg
bármelyik gombot.
 A beépített akkumulátor lemerült.
 A diktafon ki van kapcsolva.
 Húzza a POWER•HOLD kapcsolót „POWER” állásba, és tartsa ott, amíg a
kijelző képe meg nem jelenik. Ezzel bekapcsolta a készüléket ( 20. o.).
 A HOLD funkció be van kapcsolva.
 Csúsztassa a POWER•HOLD kapcsolót a készülék közepe felé ( 16. o.).
A diktafont nem lehet kikapcsolni.
 A diktafon stop módjában csúsztassa a POWER•HOLD kapcsolót „POWER”
állásba, és tartsa ott, amíg a „Power Off ” animáció meg nem jelenik. Ezzel
kikapcsolta a készüléket ( 20. o.).
A diktafon automatikusan kikapcsol.
 Ha a diktafon stop üzemmódban van, és körülbelül 10 percig nem hajt végre
műveletet rajta, akkor a diktafon aktiválja az automatikus kikapcsolási funkciót. Ha
a POWER•HOLD kapcsolót „HOLD” állásba húzza stop módban, akkor a diktafon
készenléti módba lép. Készenléti üzemmódban a diktafon akkor kapcsol ki
automatikusan, ha 24 óráig semmilyen művelet nem hajtanak végre. Addig a
diktafon nem kapcsol ki teljesen, csak ha kézzel kikapcsolják.
Folytatás 
Tárgymutató
Zaj hallható.
 Egy tárgy, például az ujja, véletlenül megdörzsölte vagy megkarcolta a diktafont a
felvétel közben, ezért rögzítette a zajt.
 A diktafont hálózati áramforrás, neoncső vagy mobiltelefon közelébe helyezte a
felvétel vagy a lejátszás közben.
 A csatlakoztatott fejhallgató csatlakozója koszos.
 Tisztítsa meg a csatlakozót.
106
Hibaelhárítás
Nem töltődik az akkumulátor, ha a számítógéphez kapcsolja a diktafont.
 Ha a diktafont kikapcsolt számítógéphez csatlakoztatja, az akkumulátor nem
töltődik. Az akkumulátor akkor sem töltődik, ha a számítógép készenléti vagy alvó
állapotban van.
 Válassza le a diktafont a számítógépről, és csatlakoztassa újra.
A töltésjelző nem jelenik meg, vagy töltés közben eltűnik.
 A diktafon USB-csatlakozókábele nem megfelelően van csatlakoztatva.
 Ha USB hálózati adapterrel (nem tartozék) csatlakoztatja a diktafont, és így játszik
le fájlokat a beépített hangszórón keresztül, akkor nem töltheti az akkumulátort.
Az akkumulátorjelző helyett a „ ” vagy „ ” ikon villog.
 A környezeti hőmérséklet kívül esik a töltési hőmérséklettartományon.
Az akkumulátort 5 °C és 35 °C közötti hőmérsékletű környezetben töltse.
Folytatás 
Tárgymutató
Töltés
Tartalomjegyzék
Az elem/akkumulátor gyorsan lemerül.
 A 103. oldalon jelzett elem-/akkumulátor-üzemidő 28-as hangerő melletti
lejátszásra vonatkozik. A diktafon működtetési körülményeitől függően az elem/
akkumulátor üzemideje lerövidülhet.
 Az akkumulátor (elem) kis mértékben akkor is merül, ha nem használja a diktafont.
Ha hosszú ideig nem szeretné használni a diktafont, akkor tanácsos kikapcsolni a
készüléket ( 20. o.). A menü „Power Saving Mode” beállítása alapértelmezés
szerint az „ON” értékre van állítva ( 21., 76. o.), hogy csökkentse az akkumulátorhasználatot.
 A töltésjelző csak rövid ideig jelenik meg, azonban nem tölti fel teljesen a készülék
az akkumulátort. A lemerült akkumulátor teljes feltöltése kb. 1 óra 30 percig tart.
 Olyan környezetben használja a diktafont, amelynek hőmérséklete nem éri el az
5 °C-ot. Az akkumulátor üzemideje az akkumulátorjellemzők eredményeként
rövidebbé válhat. Ez nem jelent hibás működést.
 Legalább 1 évig nem használta a diktafont.
 A beépített akkumulátor minősége leromolhatott. Forduljon a legközelebbi Sony
kereskedőhöz.
 Ha az akkumulátor üzemideje az eredeti üzemidő körülbelül felére csökkent, még
teljes töltés mellett is, akkor az akkumulátor minősége leromlott.
 Forduljon a legközelebbi Sony kereskedőhöz.
107
Hibaelhárítás
A rögzítésjelző és a műveletjelző fény nem világít.
 A „LED” beállítás az „OFF” értékre van állítva.
 Lépjen be a menübe, és állítsa a „LED” beállítást „ON” értékre ( 76. o.).
Rögzítés
Nem lehet fájlt rögzíteni.
 Kevés a szabad memóriakapacitás.
 Ha a „ Music” vagy „ Podcast” kategória csak lejátszásra használható területéről
választ ki mappát, akkor nem rögzíthet fájlokat.
 A készülék a menü „Save Destination” beállításában megadott mappába menti a
fájlokat.
A felvétel megszakadt.
 A VOR funkció be van kapcsolva. Ha nem használja a VOR funkciót, akkor állítsa a
menü „VOR” menüpontját az „OFF” értékre ( 43. o.).
Lejátszás
A lejátszás hangereje kicsi.
 A beépített hangszóró főleg a felvétel figyelésére szolgál, a lejátszási hangereje kicsi.
 Használja a kapott fejhallgatót.
Nem jön hang a hangszóróból.
 Fejhallgató van bedugva ( 50. o.).
Akkor is jön hang a hangszóróból, ha a fejhallgató be van dugva.
 Ha nem megfelelően dugja be a fejhallgatót, lejátszáskor a hangszóróból is jön hang.
 Húzza ki a fejhallgatót, és dugja be újra.
A hangeffekt az „Effect” beállítás módosítása ellenére sem változik.
 Amikor a beépített hangszórót használja, a hangeffekt funkció nem érvényes.
Folytatás 
Tárgymutató
A diktafon nem működik megfelelően.
 Lehet, hogy a számítógéppel formázta a diktafon memóriáját.
 A memória formázásához a diktafon formázó funkcióját használja ( 78. o.).
Tartalomjegyzék
Üzemeltetés
108
Hibaelhárítás
Szerkesztés
Nem lehet fájlt felosztani.
 Ahhoz, hogy két részre lehessen osztani egy fájlt, bizonyos mennyiségű szabad
memóriának kell rendelkezésre állnia.
 Védett fájlt nem lehet felosztani.
 199 fájl van rögzítve a kiválasztott mappába ( ).
 Töröljön néhányat a fájlok közül ( 54. o.), vagy töröljön minden fájlt, miután
átmásolta azokat más memóriára vagy a számítógépre.
korlátai miatt nem oszthat fel fájlt a legelején és a legvégén.
A
rendszer

a
diktafonnal
felvett fájlokat lehet felosztani (tehát a számítógépről átmásolt
Csak

fájlokat nem).
Nem lehet áthelyezni a fájlt.
 Podcast fájlt nem lehet áthelyezni.
 Védett fájlt nem lehet áthelyezni.
 A microSD-kártyára nem helyezhető át fájl.
Nem másolható át a fájl másik memóriába.
 Podcast fájl nem másolható át másik memóriába.
Óra
„--:--” látható a kijelzőn.
 Nem állította be az órát ( 22. o.).
„----y--m--d” vagy „--:--” jelenik meg a rögzítés dátumaként vagy időpontjaként.
 Ha a fájl felvételekor nem volt beállítva az óra, akkor a felvétel dátuma és időpontja
nem jelenik meg.
Folytatás 
Tárgymutató
A lejátszott hang nem jó, amikor a diktafon zenefájlt játszik le.
 A menü „Effect” pontjában a „Clear Voice 1” vagy „Clear Voice 2” van kiválasztva.
 Állítsa az „Effect” beállítást az „OFF” értékre, vagy válasszon másik hangeffektet
a „Music”: leírás beállítással zenefájlok lejátszása esetén.
Tartalomjegyzék
A lejátszási sebesség túl gyors vagy túl lassú.
 A menü „DPC(Speed Control)” menüpontja az „ON” értékre van állítva, és a
diktafon a megadott sebességgel játssza le a fájlt.
 A fájl normál sebességű lejátszásához állítsa a „DPC(Speed Control)” beállítást az
„OFF” értékre. Esetleg módosítsa a lejátszási sebességet a „Set Speed” funkcióval
( 48. o.).
 LPCM-fájlokat legfeljebb a rögzítés sebességének 1,00-szeresével játszhat le. Ha a
lejátszási sebességet ennél a korlátnál nagyobbra szeretné állítani, akkor megjelenik
a „NO FAST” felirat a kijelzőn.
109
Hibaelhárítás
Fájlok
A „Memory Full” üzenet látható, és nem lehet felvételt indítani.
 A memória megtelt.
 Töröljön néhányat a fájlok közül ( 54. o.), vagy töröljön minden fájlt, miután
átmásolta azokat más memóriára vagy a számítógépre.
A „File Full” animáció látható, és nem lehet működtetni a diktafont.
 199 fájlt vett fel a kiválasztott mappába ( ), vagy összesen 4 074 fájlt vett fel (ha 21
mappa van). Ezért nem tud újabb fájlt rögzíteni, sem fájlokat áthelyezni.
 Töröljön néhányat a fájlok közül ( 54. o.), vagy töröljön minden fájlt, miután
átmásolta azokat más memóriára vagy a számítógépre.
A készülék nem ismeri fel a microSD-kártyát.
 Vegye ki a microSD-kártyát, és ellenőrizze a microSD-kártya oldalait. Ezután
helyezze be a megfelelő oldalával és a megfelelő irányban ( 32. o.).
 Állítsa a diktafon memóriáját a „microSD Card” értékre ( 34. o.).
Számítógépek
A menüben nem jelennek meg a módosított beállítások.
 Ha a menübeállítást a Sound Organizer program „IC Recorder Setting” funkciójával
módosította, miközben a diktafon akkumulátora le volt merülve, akkor
előfordulhat, hogy a menübeállítás nem működik.
Egy mappa vagy fájl nevében olvashatatlan karakterek láthatók.
 A diktafon nem támogatja vagy nem tud megjeleníteni a Windows Explorer
(Intéző) vagy a Macintosh Finder alkalmazásával megadott bizonyos speciális
karaktereket és szimbólumokat.
A fájl másolása sok időt vesz igénybe.
 Ha egy fájl nagy, akkor a másolása sokáig eltarthat. Várjon, amíg a másolás
befejeződik.
Folytatás 
Tárgymutató
A kijelzőn megjelenő hátralévő idő rövidebb annál, mint ami a mellékelt Sound
Organizer szoftverben megjelenik.
 A diktafonnak szüksége van bizonyos mennyiségű memóriára a működéshez. A
készülék levonja ezt a mennyiséget a hátralévő időből, ezért van különbség a két
adat között.
Tartalomjegyzék
Kijelző
110
Hibaelhárítás
A számítógép nem indul el.
 Ha úgy indítja újra a számítógépet, hogy a diktafon a számítógéphez van
csatlakoztatva, előfordulhat, hogy a számítógép lefagy, vagy nem megfelelően indul el.
 Húzza ki a diktafont a számítógépből, és indítsa újra a számítógépet.
A Sound Organizer
Olvassa át a Sound Organizer program súgófájljait is.
A Sound Organizer szoftver nem telepíthető.
 A számítógépen rendelkezésre álló szabad lemezterület vagy memória nem
elegendő.
 Ellenőrizze a merevlemez- és a memóriaterületet.
 Olyan operációs rendszerre próbálja meg telepíteni a Sound Organizer szoftvert,
amelyet az nem támogat.
 A támogatott operációs rendszerek ( 91. o.) valamelyikére telepítse a szoftvert.
 A Windows XP rendszerben korlátozott felhasználói fiókhoz tartozó
felhasználónévvel jelentkezett be. Ha Windows Vista vagy Windows 7 rendszert
használ, akkor vendég fiókkal jelentkezhetett be.
 Ügyeljen rá, hogy rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező felhasználóként
jelentkezzen be.
Folytatás 
Tárgymutató
Nem lehet lejátszani egy számítógépről átvitt fájlt.
 A diktafon max. 8 szintnyi mélységig képes felismerni a diktafonra másolt
mappákat.
 A fájlformátum eltérhet a diktafonnal lejátszható fájlformátumoktól (LPCM(.wav)/
MP3(.mp3)/WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a)). Ellenőrizze a kompatibilis
fájlformátumokat ( 101. o.).
Tartalomjegyzék
A számítógép nem ismeri fel a diktafont. Nem lehet átvinni egy fájlt vagy mappát
a számítógépről.
 Válassza le a diktafont a számítógépről, és csatlakoztassa újra.
 Ne használjon USB-elosztót és USB-hosszabbítót. A diktafont a mellékelt USBcsatlakozókábellel csatlakoztassa a számítógéphez.
 Ha a rendszer nem teljesíti a 99. oldalon leírt követelményeket, akkor nem garantált
a működés.
 Előfordulhat, hogy az adott USB-portban nem ismeri fel a számítógép a diktafont.
Ilyen esetben próbálkozzon egy másik porttal.
111
Hibaelhárítás
A tárolt fájlok nem játszhatók le vagy nem szerkeszthetők.
 Nem lehet olyan fájlokat lejátszani, amelyek formátumát a Sound Organizer szoftver
nem támogatja. A fájlformátumtól függően a szoftver egyes szerkesztési funkciói
nem használhatók. Olvassa át a Sound Organizer program súgófájljait.
A számláló vagy a csúszka nem megfelelően halad előre, vagy zaj hallható.
 Ez akkor történhet meg, ha olyan fájlokat játszik le, amelyeket felosztott.
 A fájlokat először tárolja el a számítógépen*, és utána másolja a diktafonra.
(*Olyan mentési fájlformátumot válasszon, amely megfelel a diktafonnak.)
Lassabban működik a diktafon, ha sok fájl van rajta.
 A fájlok számának növekedésével a működés lelassul, függetlenül a felvételi időtől.
A kijelző nem működik fájlok mentése, hozzáadása vagy törlése közben.
 A nagy fájlok másolása és törlése több időt vesz igénybe.
 Várjon, amíg a másolás befejeződik. A műveletek befejezése után a kijelző
visszatér a normál állapotba.
A Sound Organizer program indításakor lefagy a szoftver.
 Ne húzza ki a diktafon kábelét, miközben a számítógép a diktafonnal kommunikál.
Ellenkező esetben a számítógép instabillá válhat, és a diktafonon található adatok
megsérülhetnek.
 Lehet, hogy ütközés van a szoftver és egy másik illesztőprogram vagy alkalmazás
között.
Tárgymutató
Kicsi a hangerő a számítógéppel való lejátszáskor./A számítógép nem ad ki hangot.
 Nincs telepítve hangkártya.
 Nincs beépített hangszóró, vagy nem csatlakozik hangszóró a számítógéphez.
 A hangerő alacsony szintre van állítva.
 Növelje a hangerőt a számítógépen. (Erről a számítógép kezelési útmutatója
tartalmaz további információt.)
 A WAV-fájlok hangereje a Microsoft Sound Recorder „Increase volume”
funkciójával módosítható és menthető.
Tartalomjegyzék
A diktafon nem csatlakoztatható megfelelően.
 Ellenőrizze, hogy sikeres volt-e a szoftver telepítése. Ezenkívül ellenőrizze a
csatlakozást a következő szempontokból:
− Külső USB-elosztó használata esetén a kapott USB-csatlakozókábellel
csatlakoztassa a diktafont a számítógéphez.
− Válassza le, majd csatlakoztassa újra a diktafont.
− Csatlakoztassa a diktafont egy másik USB-porthoz.
 Lehet, hogy a számítógép készenléti vagy hibernált állapotban van.
 Ne hagyja, hogy a számítógép készenléti vagy hibernált állapotba váltson, amíg a
diktafon csatlakoztatva van.
 Készítsen biztonsági másolatot a beépített memóriában, illetve a microSD-kártyán
tárolt összes adatról, majd formázza a beépített memóriát vagy a microSD-kártyát a
menü formázási funkciójával ( 78. o.).
112
Hibaelhárítás
Ha a kijelzőn üzenet jelenik meg, akkor hajtsa végre az alábbi utasításokat.
Ok/megoldás
HOLD...
Slide HOLD Switch to
Activate.
Minden gombművelet le van tiltva, mert a diktafon a véletlen
műveletek megelőzése érdekében HOLD állapotban van.
Csúsztassa a POWER•HOLD kapcsolót a diktafon közepe felé,
ha fel szeretné oldani a diktafon HOLD állapotát ( 16. o.).
Low Battery Level
Nem formázhatja a memóriát, és nem törölhet minden fájlt a
mappából, mert alacsony az akkumulátor (elem) töltése.
Cserélje ki az akkumulátort vagy elemet ( 18. o.).
Low Battery
Az akkumulátor lemerült. Cserélje ki az akkumulátort vagy
elemet ( 18. o.).
Low Battery to Update Nem frissíthető a firmware, mivel nincs elég töltés az
akkumulátorban vagy elemben. Cserélje ki az akkumulátort
vagy elemet ( 18. o.).
microSD Card Error
Hiba történt a microSD-kártyának a microSD-kártyanyílásba
való behelyezése közben. Távolítsa el, majd próbálja meg
behelyezni újra. Ha az üzenet továbbra is megjelenik,
használjon egy új microSD-kártyát.
microSD Card Not
Supported
Olyan microSD-kártyát helyezett be, amelyet a diktafon nem
támogat. Lásd a „Kompatibilis microSD-kártyák” című
fejezetet ( 33. o.).
Read Only microSD
Card
 Csak olvasható microSD-kártya van behelyezve. A
diktafonban nem használható csak olvasható microSD-kártya.
microSD Card Locked
 Írásvédett microSD-kártya van behelyezve. Oldja fel a védelmet.
Memory Full
Kevés a diktafon szabad memóriakapacitása. Mielőtt felvételt
készítene, töröljön néhányat a fájlok közül.
File Full
Ha már maximális számú fájl van a kiválasztott mappában,
vagy ha a diktafonon tárolt fájlok teljes száma elérte a
maximumot, akkor nem rögzíthet új fájlt. Mielőtt felvételt
készítene, töröljön néhányat a fájlok közül.
Settings are Full
Nem nevezhet át egy mappát, mivel már van ugyanilyen nevű
mappa. Válasszon másik mappanevet.
Track Marks are Full
Nem állíthat be műsorszámjelzést, mivel a fájlba már a
maximális számú műsorszámjelzés van beszúrva. Törölje a
nem kívánt jelzéseket ( 61. o.).
File Damaged
Nem játszhatja le és nem szerkesztheti a fájlt, mert a
kiválasztott fájl adatai megsérültek.
Folytatás 
Tárgymutató
Üzenet
Tartalomjegyzék
Üzenetek listája
113
Hibaelhárítás
Ok/megoldás
microSD Card Needs
to be Formatted
A microSD-kártyát a diktafon által nem támogatott
formátumúra formázta a számítógéppel. Formázza a
microSD-kártyát a menü formázás funkciójával ( 78. o.).
Process Error
Készítsen biztonsági másolatot az adatairól, és formázza a
diktafont a menü segítségével ( 78. o.). Ha a probléma nem
szűnik meg, akkor forduljon a legközelebbi Sony
kereskedőhöz.
Stop and Reinsert
microSD Card
Rögzítés vagy lejátszás közben microSD-kártyát helyeztek be a
készülékbe. Távolítsa el a microSD-kártyát, és a diktafon stop
üzemmódjában helyezze be.
Set Date&Time
Állítsa be az órát, ellenkező esetben nem állíthatja be a riasztást.
No File
A kiválasztott mappában nincs egyetlen fájl sem. Ebből eredően
nem helyezheti át a fájlt, és nem állíthatja be a riasztást stb.
No Track Marks
Nem található műsorszámjelzés műsorszámjelzések törlésekor
vagy keresésekor, illetve adott fájl műsorszámjelzéseinél való
felosztásakor.
No microSD Card
Nincs behelyezve microSD-kártya a microSD-kártyanyílásba,
miközben megkísérelte beállítani a „Select Memory” vagy
„File Copy” menüpontot.
File Protected
A kiválasztott fájl védett vagy csak olvasható. Nem törölheti.
A fájl diktafonnal való szerkesztéséhez kapcsolja ki a fájl
védelmét a diktafonon, vagy törölje az „írásvédett”
attribútumot a számítógépen.
Already Set
Olyan időpontra állította be egy fájl lejátszását, amelyre
korábban egy másik fájlt állított be. Módosítsa a riasztási
beállítást.
Past Date/Time
Olyan időpontra állította be a riasztást, amely már elmúlt.
Ellenőrizze a beállítást, és állítson be megfelelő dátumot és
időpontot ( 52. o.).
Unknown Data
Az adatok fájlformátumát nem támogatja a diktafon.
A diktafon LPCM(.wav)/MP3(.mp3)/WMA(.wma)/
AAC-LC(.m4a) formátumú fájlokat támogat. A részletek
a „Kivitel és műszaki adatok” című fejezetben találhatók
( 101. o.).
Szerzői joggal védett fájlokat nem lehet lejátszani.
Folytatás 
Tárgymutató
Built‑In Memory
A diktafon nem kapcsolható be a számítógéppel USBNeeds to be Formatted
kapcsolaton keresztül, mert a diktafon a számítógéppel van
formázva, és a működéshez szükséges fájl hiányzik. Formázza a
diktafont a menüben található formázás funkcióval ( 78. o.).
Ne használja a számítógépet a diktafon formázására.
Tartalomjegyzék
Üzenet
114
Hibaelhárítás
Invalid Operation
Nem oszthat fel olyan fájlt, illetve nem állíthat be
műsorszámjelzést olyan fájlban, amely csak lejátszásra
használható területen lévő mappában van (a „ Music” vagy a
„ Podcast” kategóriában).
a microSD-kártyán rossz szektor van, akkor a kártyára
Ha

nem lehet írni. Gondoskodjon új microSD-kártyáról, és
cserélje ki a jelenlegit.
A
 fájlnévben elérte a karakterek maximálisan megengedett
számát; nem oszthatja fel a fájlt. Rövidítse a fájl nevét.
A
 „Divide All Track Marks” funkció nem használható, mivel a
felosztási ponttól 0,5 másodpercre műsorszámjelzés van.
A
 „Divide All Track Marks” funkció nem használható, mivel
egy műsorszámjelzés kevesebb mint 0,5 másodpercre van a
fájl elejétől vagy végétől.
A
 fájl hossza kevesebb mint 1 másodperc, és ilyen rövid fájl
nem osztható fel.
A
 „Divide at Current Position” funkció nem használható olyan
pozícióban, amely kevesebb mint 0,5 másodpercre van a fájl
elejétől vagy végétől.
New File
A rögzített fájl elérte a maximális méretet (LPCM-fájl esetén a
2 GB-ot, MP3-fájl esetén az 1 GB-ot). A fájlt a készülék
automatikusan felosztja, és a rögzítés új fájlként folytatódik.
Change Folder
Ha nincs fájl a vagy mappában, akkor a kijelzőn nem
jelennek meg mappák. Az új fájlt tartalmazó mappa megjelenik.
Cannot Divide Exceeds Max 199 Files
in Folder
Ha a kiválasztott mappában már 199 fájl van, vagy a
diktafonon tárolt fájlok száma elérte a maximumot, akkor
nem oszthatja fel a számot. Mielőtt fájlt osztana fel, töröljön
néhányat a fájlok közül.
Same File Name Exists Az adathordozó mappájában már van olyan nevű fájl, mint
amelyet használni szeretne, ezért a fájl nem hozható létre,
illetve nem nevezhető át.
Erased Track Marks
too near Divide Point
Ha a felosztás helyétől 0,5 másodpercen belül műsorszámjelzés
található, akkor a készülék automatikusan törli a
műsorszámjelzést.
No operation with
microSD Card
A microSD-kártyán tárolt fájlokkal nem állíthat be riasztást.
Állítsa át a diktafon memóriáját a „Built-In Memory”
(Beépített memória,  34. o.) értékre.
Check the Volume
Level*
A lejátszás hangereje meghaladja a beállított szintet. Állítsa a
hangerőt mérsékelt szintre.
Operation Invalid
While Recording
Felvétel közben nem használhatja a kijelölt menüpontot.
Állítsa le a rögzítést, és kezdje újra a menüműveletet.
* csak az európai típusok esetén
Folytatás 
Tárgymutató
Ok/megoldás
Tartalomjegyzék
Üzenet
115
Hibaelhárítás
Operation Invalid
While Playing
Lejátszás közben nem használhatja a kijelölt menüpontot.
Állítsa le a lejátszást, és kezdje újra a menüműveletet.
System Error
A fentiektől eltérő rendszerhiba történt. indítsa újra a
diktafont a RESET gomb megnyomásával.
Ha a probléma nem szűnik meg, akkor forduljon a
legközelebbi Sony kereskedőhöz.
Save Destination
Changed
A „Save Destination” beállításban megadott mappában már a
maximális számú fájl van, vagy magát a mappát törölték.
A diktafon egy másik célmappát állított be.
Tárgymutató
Ok/megoldás
Tartalomjegyzék
Üzenet
116
Hibaelhárítás
Jelenség
Ok/megoldás
Nem lehet sorrendben
Ha a számítógéppel másolja át a zenei fájlokat, akkor a
megjeleníteni vagy
rendszer korlátai miatt előfordulhat, hogy ezeket nem lehet
lejátszani a zenei fájlokat.
sorrendben átmásolni. Ha a számítógépen lévő zenei
fájlokat egyesével másolja a diktafonra, akkor a másolás
sorrendjében jelenítheti meg és játszhatja le őket.
A diktafon automatikusan A rögzített fájl elérte a maximális méretet (LPCM-fájl
felosztott egy fájlt.
esetén a 2 GB-ot, MP3-fájl esetén az 1 GB-ot). Ezért a
diktafon automatikusan felosztotta a fájlt.
Nem lehet kisbetűt beírni. Attól függően, hogy milyen karakterkombinációk
szerepelnek a számítógépen létrehozott mappa nevében,
előfordulhat, hogy a betűk nagybetűkké válnak.
A „” karakter látható a
mappanév, a cím, az
előadó neve vagy a fájl
neve helyett.
Fájl felosztásakor
lerövidül a hátralévő
felvételi idő.
Olyan karakter szerepel a szövegben, amelyet a diktafon
nem tud megjeleníteni. Cserélje ki a karaktert a
számítógépen egy olyanra, amelyet meg lehet jeleníteni a
diktafonon.
Ahhoz, hogy felosszon egy fájlt, bizonyos mennyiségű
szabad területre van szükség a fájlkezelési területhez, ezért
a hátralévő felvételi idő rövidül.
Tárgymutató
A diktafonra bizonyos rendszerkorlátok érvényesek. Az alább említett
jelenségek nem a diktafon hibái.
Tartalomjegyzék
Rendszerkorlátok
117
Hibaelhárítás
A Nuance, a Nuance embléma, a Dragon, Dragon NaturallySpeaking és
RealSpeak a Nuance Communications Inc. és/vagy leányvállalatainak
védjegye és/vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
Minden más védjegy és bejegyzett védjegy az illető tulajdonosok védjegye vagy
bejegyzett védjegye. Továbbá sem a „™”, sem a „®” jel nincs feltüntetve minden
esetben ebben a kézikönyvben.
A „Sound Organizer” az alábbi szoftvermodulokat használja:
Windows Media Format Runtime
This product contains technology subject to certain intellectual property rights
of Microsoft.
Use or distribution of this technology outside of this product is prohibited
without the appropriate license(s) from Microsoft.
Tárgymutató
A Microsoft, a Windows, a Windows Vista és a Windows Media a Microsoft
Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/
vagy más országokban.
A Macintosh és a Mac OS az Apple Inc. Amerikai Egyesült Államokban és
egyéb országokban bejegyzett védjegye.
A Pentium az Intel Corporation bejegyzett védjegye.
Az MPEG Layer-3 hangkódolási technológiák és szabványok licencét a
Fraunhofer IIS és Thomson biztosítja.
A
 microSD és a microSDHC embléma az SD-3C, LLC védjegye.
Tartalomjegyzék
Védjegyek
118
Kiegészítő információk
A
Elölnézet................................................. 8
Hátulnézet.............................................. 9
Kijelző...................................................10
A memória kiválasztása.......34, 68, 76
A microSD-kártya behelyezése....... 32
A nyelv beállítása..................25, 69, 77
A Scene Select beállítások
módosítása.........................41, 68, 72
Az akkumulátor töltése.............. 18, 95
Az óra beállítása....................22, 69, 77
Az összes fájl törlése egy
mappából...........................56, 68, 70
B
Beépített memória...................... 34, 81
Beépített mikrofonok....................... 35
D
DPC (Digital Pitch
Control).............................48, 68, 73
E
Effekt......................................46, 68, 74
Elemek élettartama/
akkumulátorok üzemideje......... 103
Előretekerés....................................... 50
Energiatakarékos mód.........21, 69, 76
F
Fájl áthelyezése......................57, 68, 70
Fájl felosztása a műsorszámjelzést
tartalmazó helyeken.........64, 68, 70
H
Hátralévő felvételi idő..............10, 116
Hibaelhárítás................................... 104
HOLD.......................................... 13, 16
K
Karbantartás...................................... 97
Kategória...................................... 14, 28
Készenléti mód................................. 20
Kezdő menü..........................15, 26, 68
Kijelző................................................ 10
Könnyű keresés.....................51, 68, 75
L
Lejátszás............................................. 44
Lejátszási idő................................... 103
Lejátszási módok..................49, 68, 75
Lejátszási sebesség............................ 48
LPCM-fájlok.................................... 101
M
Mappa....................................28, 65, 81
Mappanév módosítása.........65, 68, 71
Menü
Alarm..............................................68, 75
Beep.................................................69, 77
Folytatás 
Tárgymutató
AAC-LC-fájlok................................ 101
A diktafon csatlakoztatása a
számítógéphez......................... 18, 80
A diktafon használata
a számítógéppel............................. 79
A felvétel ellenőrzése........................ 36
A hangerő beállítása................... 36, 44
A készülék részei és kezelőszervei
Fájl felosztása az aktuális
helyen.................................63, 68, 70
Fájl kiválasztása a menü
segítségével.................................... 28
Fájl kiválasztása a stop vagy
lejátszás mód képernyőjén........... 30
Fájl másik memóriába
másolása.............................58, 68, 71
Fájlnév módosítása...............66, 68, 71
Fájlok másolása a számítógépre...... 85
Fájlok szerkesztése............................ 57
Fájl törlése..............................54, 68, 70
Fájl védelme...........................67, 68, 70
Felvételi idő..................................... 103
Tartalomjegyzék
Tárgymutató
119
Kiegészítő információk
O
Óvintézkedések................................. 97
P
Podcastok..................................... 14, 89
POWER•HOLD kapcsoló......... 16, 20
Rendszerkorlátok............................ 116
Rendszerkövetelmények............ 91, 99
Riasztás..................................52, 68, 75
Rögzítés.............................................. 35
Rögzítés szüneteltetése..................... 37
S
Sound Organizer.............................. 89
Színhelyválasztás..................39, 68, 70
T
Töltésjelző.................................... 18, 95
U
USB-memória................................... 88
USB hálózati adapter........................ 95
Üzenetek listája............................... 112
V
Visszatekerés............................... 37, 50
VOR (Voice Operated
Recording).........................43, 68, 73
W
WMA-fájlok.................................... 101
Z
Zaj....................................................... 97
Zenei fájlok másolása a
diktafonra...................................... 86
Tárgymutató
microSD-kártya..............32, 34, 81, 98
MP3-fájlok....................................... 101
Műsorszámjelzés............................... 60
Műsorszámjelzések törlése..... 62, 68, 71
Műsorszámjelzés törlése......61, 68, 71
Műszaki adatok................................. 99
R
Tartalomjegyzék
Change File Name.........................68, 71
Change Folder Name....................68, 71
Date&Time.....................................69, 77
Divide All Track Marks.................68, 70
Divide at Current Position...........68, 70
DPC(Speed Control).....................68, 73
Easy Search.....................................68, 75
Effect...............................................68, 74
Erase a File......................................68, 70
Erase All Files.................................68, 70
Erase All Track Marks...................68, 71
Erase Track Mark...........................68, 71
File Copy.........................................68, 71
Format.............................................69, 78
Language.........................................69, 77
LCF(Low Cut)................................68, 73
LED..................................................69, 76
Menübeállítások...................................70
Menü működési módjai......................68
Mic Sensitivity................................68, 73
Move File........................................68, 70
Play Mode.......................................68, 75
Power Saving Mode.......................69, 76
Protect.............................................68, 70
REC Mode......................................68, 72
Save Destination............................68, 72
Scene Edit.......................................68, 72
Scene Select....................................68, 70
Select File........................................68, 70
Select Memory...............................68, 76
System Information.......................69, 78
Time Display..................................69, 77
VOR.................................................68, 73
Download PDF

advertising