Sony | ICD-PX720 | Sony ICD-PX720 Használati útmutató

12XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
19XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
36XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
49XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
58XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
66XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
75XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
85XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
90XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Európai vásárlóinknak
Feleslegessé vált elektromos
és elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a
terméket ne kezelje háztartási
hulladékként. Kérjük, hogy az
elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le.
A feleslegessé vált termékének helyes
kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék kezelés
helyes módját. Az anyagok, újrahasznosítása segít a
természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért
forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez,
ahol a terméket megvásárolta.
Használható kiegészítő: USB-csatlakozókábel
HU
Feleslegessé vált elemek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy annak
csomagolásán azt jelzi, hogy a
terméket ne kezelje háztartási
hulladékként. Kérjük, hogy azt a
használt elemek gyűjtésére kijelölt
gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé
vált elemek helyes kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék kezelés
helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a
természeti erőforrások megőrzésében.
Olyan berendezéseknél alkalmazott elemeket, ahol
biztonsági, teljesítményi, illetve adatok megőrzése
érdekében elengedhetetlen az energiaellátás
folyamatosságának biztosítása, csak az arra felkészült
szerviz állomány cserélheti ki.
Beépített elem esetén, hogy biztosítható legyen
az elem megfelelő kezelése, a termékének
elhasználódásakor jutassa el azt az arra kijelölt
elektromos és elektronikus hulladékgyűjtő pontra.
Minden más elem esetén kérjük, hogy tanulmányozza,
milyen módon lehet biztonságosan az elemet a
készülékből eltávolítani.
A termék újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez,
a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az
üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Megjegyzés a vásárlók számára:
a következő információk csak
az EU irányelveit alkalmazó
országokban értékesített
készülékekre vonatkoznak
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió, 1-7-1
Konan, Minato-ku) gyártotta. A termékbiztonsággal
és az EMC irányelvekkel kapcsolatban a Sony
Deutschland GmbH (Németország, 70327 Stuttgart,
Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult képviselő.
Kérjük, bármely szervizeléssel vagy garanciával
kapcsolatos ügyben, a különálló szerviz- vagy
garanciadokumentumokban megadott címekhez
forduljon.



A felvett zene csak magáncélokra használható.
A zenének a fenti korlátozásba ütköző
felhasználásához a szerzői jog tulajdonosának
engedélye szükséges.
A Sony nem felelős a hiányos felvételért/
letöltésért, sem a diktafon vagy a számítógép
hibájából eredő adatsérülésért.
A szöveg és a karakterek jellemzőitől függően
előfordulhat, hogy a diktafonon megjelenő
szöveg helytelenül látható a készüléken. Ez a
következőkből eredhet:
 A csatlakoztatott diktafon kapacitásából
 A diktafon hibás működéséből
 Abból, hogy az információk leírására a
diktafon által nem támogatott nyelvet vagy
karaktereket használtak
Felhasználói
tájékoztató
Program © 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
2006, 2007, 2008, 2009 Sony Corporation
Documentation ©2009 Sony Corporation
Minden jog fenntartva. A jelen útmutató vagy
az itt bemutatott szoftver részben és egészben
sem másolható, fordítható le vagy kicsinyíthető le
semmilyen gépi úton olvasható formába a Sony
Corporation előzetes írásbeli engedélye nélkül.
A SONY CORPORATION SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK
KÖZÖTT SEM TEHETŐ FELELŐSSÉ BÁRMILYEN
VÉLETLEN, KÖZVETLEN VAGY KÜLÖNLEGES KÁRÉRT,
FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ SZERZŐDÉSEN KÍVÜL
VAGY SZERZŐDÉSI KÖTELEM ALATT, VAGY EGYÉBKÉNT
A JELEN ÚTMUTATÓVAL, A SZOFTVERREL VAGY AZ ITT
TALÁLHATÓ EGYÉB INFORMÁCIÓKKAL, ILLETVE AZOK
HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN KELETKEZETT.
A Sony Corporation fenntartja a jogot, hogy a jelen
útmutatót vagy az itt leírt információkat előzetes
értesítés nélküli módosítsa.
Az itt bemutatott szoftverre külön licencszerződés
vonatkozhat.
 A jelen szoftver Windows operációs rendszerhez
készült, és Macintosh számítógépen nem
használható.
 A mellékelt a csatlakozókábel az ICD-PX720
diktafonhoz használandó. Más diktafonokat nem tud
ezzel csatlakoztatni.
HU
Tartalomjegyzék
A csomag tartalmának ellenőrzése........ 7
A készülék részei és kezelőszervei........... 8
Üzembe helyezés
1. lépés: Az áramforrás előkészítése......12
Az elemek behelyezése...........................12
Az elemek töltése/cseréje
közben...............................................................13
2. lépés: Az óra beállítása............................15
Folytatás innen: „1. lépés:
Az áramforrás előkészítése”...................16
Az óra beállítása a menü
segítségével...................................................16
A diktafon ki- és bekapcsolása................18
A diktafon kikapcsolása...........................18
A diktafon bekapcsolása .......................18
HU
Felvétel
Üzenetek felvétele..........................................19
A felvételi mód kiválasztása......................22
A kívánt mappa kiválasztása.....................24
A mikrofon érzékenységének
beállítása...............................................................25
A felvétel automatikus indítása a
hang érzékelésével – a VOR funkció....27
Üzenet kettéosztása felvétel
közben....................................................................28
Felvétel külső mikrofonnal vagy
más készülékről.................................................30
Hang felvétele egy telefonról
vagy mobiltelefonról................................31
Felvétel hozzáadása egy korábban
felvett üzenethez.............................................32
Felülíró felvétel hozzáadása lejátszás
során........................................................................34
Lejátszás
A menü funkció használata
Üzenetek lejátszása........................................36
Egy mappa üzeneteinek folyamatos
lejátszása – a folyamatos lejátszás.........39
Egy meghatározott szakasz ismételt
lejátszása – A-B ismétlés..............................41
A lejátszás sebességének beállítása
– a DPC funkció................................................42
Felvétel más eszközzel..................................43
Egy üzenet lejátszása egy kívánt
időpontban riasztással.................................45
Beállítások a menüben.................................58
Üzenetek szerkesztése
Üzenetek törlése..............................................49
Üzenetek törlése egyesével..................49
Az összes üzenet törlése egy
mappából........................................................51
Üzenet áthelyezése egy másik
mappába..............................................................52
Üzenet felosztása két részre......................53
A véletlen műveletek megelőzése
– a HOLD funkció.............................................55
A kijelző tartalmának kiválasztása.........56
A számítógép használata
A mellékelt Digital Voice Editor
szoftver használata.........................................66
Mire használható a Digital Voice
Editor szoftver?.............................................66
Rendszerkövetelmények........................68
A szoftver telepítése..................................69
Diktafon csatlakoztatása
számítógéphez.............................................72
A súgófájlok megtekintése...................73
A diktafon lecsatlakoztatása a
számítógépről...............................................74
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás.......................................................75
Hibaüzenetek................................................82
Rendszerkorlátok.........................................84
HU
További információk
USB tápadapter alkalmazása
(nem tartozék)...................................................85
A diktafon lecsatlakoztatása a
konnektorról...................................................86
Óvintézkedések................................................87
Műszaki adatok.................................................88
Tárgymutató.......................................................90
HU
A csomag
tartalmának
ellenőrzése
Szoftver, Digital Voice Editor
(CD‑ROM)
Diktafon (1)
CD-ROM (1)
Sztereó fejhallgató* (1)
Hordtáska* (1)
(A használati utasítás PDF-fájlok
formájában található meg rajta.)
Használati utasítás
A diktafon használata előtt távolítsa el a
kijelzőablakon található fóliát.
* A sztereó fejhallgató és a hordtáska csak
bizonyos régiókban és csak bizonyos
modellekhez van mellékelve.
LR03 (AAA méret) alkáli elemek (2)
USB-csatlakozókábel (1)
Figyelmeztetés: Minden olyan módosítás,
amely a jelen kézikönyvben nincs
kifejezetten jóváhagyva, semmissé
teheti az Ön jogosultságát a berendezés
működtetésére.
HU
A készülék részei és
kezelőszervei
Lásd a zárójelben feltüntetett oldalakat a
részletekért.
Elölnézet
Beépített mikrofonok (19)
Művelet jelzése (15, 19, 36, 64)
Kijelzőablak (9)
DIVIDE gomb (29, 54)
 REC/PAUSE gomb (19, 21)
– (áttekintés/keresés hátra)
gomb (36, 37, 58)
 (stop) gomb (20, 37, 47, 59)
Hangszóró
 (mikrofon) csatlakozó (30)
 (fejhallgató) csatlakozó (21, 37, 44)
ERASE gomb (50)
VOL (hangerő)+/– gomb (21, 37)
DISPLAY/MENU gomb (57, 58)
 (ismétlés) A-B gomb (41)
 PLAY/STOP•ENTER gomb (21, 36,
38, 58)
+ (gyorskeresés/előre keresés)
gomb (36, 37, 58)
Nyílás a szíj számára (a szíj nem
tartozék.)
HU
Hátulnézet
Elemtartó (12)
HOLD kapcsoló (18, 56)
 (USB) csatlakozó (72, 85)
Kijelzőablak
Mappajelző
A kiválasztott mappát ( , , ,
vagy ) jeleníti meg.
Mikrofonérzékenység
Megjeleníti a mikrofon
érzékenységét.
(magas) : Ha egy értekezleten
vagy egy csendes/tágas helyen
készít felvételt.
(alacsony): Ha diktálást rögzít,
vagy zajos helyen készít felvételt.
Riasztás jelzés
Akkor jelenik meg, ha riasztás van
beállítva egy üzenethez.
Ismételt lejátszás jelzője
Akkor jelenik meg, ha egyetlen
üzenet ismételt lejátszása folyik.
HU
A kiválasztott üzenet száma
REC DATE (felvételi dátum) jelzője
A REC DATE jelző a felvételi dátumot
jeleníti meg.
REMAIN jelzés
Ha a diktafon felvételi üzemmódban
van, a REMAIN jelző a hátralevő
felvételi időt jeleníti meg; ha a
diktafon lejátszás/stop üzemmódban
van, a REMAIN jelző az aktuális
üzenetből hátralevő időt jeleníti meg.
A szabad memória jelzője
A szabad memóriát jelzi, felvétel
közben folyamatosan csökken.
Elem jelző
Az elem töltöttségét jelzi.
10
HU
Felvételi üzemmód jelző
A menüben beállított felvételi
üzemmódot jeleníti meg, amikor
a diktafon stop üzemmódban van,
illetve a jelenlegi felvételi módot
jeleníti meg, amikor a diktafon
lejátszási vagy felvételi üzemmódban
van.
LP : Hosszú lejátszású monó felvételi
üzemmód
SP : Standard lejátszású monó
felvételi üzemmód
HQ : Kiváló minőségű monó felvételi
üzemmód
SHQ : Még kiválóbb minőségű monó
felvételi üzemmód

(felvétel) jelző
Akkor látható, ha a diktafon felvételt
készít.
VOR jelző
Akkor jelenik meg, ha a menü
VOR beállítása az „ON” értékre van
állítva, és villog, ha a diktafon szünet
állapotban van a VOR funkcióval való
felvétel közben.
Zárolásjelző
Akkor látható, ha a menü „LOCK”
beállítása az „ON” értékre van állítva.
EASY-S (Easy Search, egyszerű
keresés) jelző
Akkor látható, ha az egyszerű keresési
funkció menübeállítása az „ON”
értékre van állítva.
DPC jelző
Akkor látható, ha a DPC (Digital Pitch
Control, digitális hangmagasságszabályozó) funkció menübeállítása
az „ON” értékre van állítva.
A mappában található üzenetek
száma/A DPC beállítása
Eltelt idő/Hátralevő idő/Felvétel
dátuma vagy Felvétel időpontja
/Üzenet
11
HU
Üzembe helyezés
1. lépés: Az áramforrás
előkészítése
2 Helyezzen be két LR03 (AAA
méret) alkáli elemet a megfelelő
polaritással, és csukja be a fedelet.
A diktafon használata előtt távolítsa el a
kijelzőablakon található fóliát.
Az elemek behelyezése
1 Csúsztassa el és emelje fel az
elemtartó fedelét.
Ha véletlenül leválik a készülékről az
elemtartó fedele, helyezze vissza az
ábrán látható módon.
12
HU
 Tippek
 Elemcsere közben a rögzített üzenetek és
riasztási beállítások nem törlődnek még
akkor sem, ha eltávolítják az elemeket.
 Elemcsere közben az óra egy ideig az elem
eltávolítása után is jár.
Az elemek töltése/cseréje
közben
 Megjegyzések
Elem jelzés



Ha először helyezi be az elemeket,
vagy ha hosszú ideig nem volt elem
a diktafonban, akkor az órabeállítás
jelenik meg, és az év beállítása villog
benne. A dátum és az idő beállításáról
a következő rész nyújt tájékoztatást:
„Folytatás innen: 1. lépés: Az áramforrás
előkészítése” (16. oldal).
: Cserélje ki a régi elemeket újakra.

Üzembe helyezés

Ne használjon mangánelemeket ebben a
diktafonban.
Amikor elemet cserél, feltétlenül cserélje ki
mind a két elemet újra.
Ne töltse a szárazelemeket.
Ha hosszú ideig nem tervezi használni a
diktafont, vegye ki belőle az elemeket, hogy
megakadályozza az elemek szivárgásából és
korrodálódásából származó károsodást.
A kijelző elem jelzése az elem állapotát
jelzi.
: A „LO BATT” felirat jelenik meg, és a
diktafon leáll.
Az elem élettartama*1
Ha Sony LR03 (SG) (AAA méretű) alkáli
elemeket használ (folyamatos használat
mellett)
Felvételi
üzemmód
Felvétel
Lejátszás*2 a
hangszóróval
Lejátszás a
fejhallgatóval
SHQ*3
HQ*4
Kb. 30 óra
Kb. 13 óra
Kb. 30 óra
Kb. 13 óra
Kb. 32 óra
Kb. 32 óra
13
HU
Felvételi
üzemmód
Felvétel
Lejátszás*2 a
hangszóróval
Lejátszás a
fejhallgatóval
SP*5
LP*6
Kb. 35 óra
Kb. 13 óra
Kb. 48 óra
Kb. 13 óra
Kb. 32 óra
Kb. 32 óra
Ha Sony NH-AAA tölthető elemeket
használ (folyamatos használat mellett)
Felvételi
üzemmód
Felvétel
Lejátszás*2 a
hangszóróval
Lejátszás a
fejhallgatóval
14
HU
SHQ*3
HQ*4
Kb. 20 óra
Kb. 10 óra
Kb. 20 óra
Kb. 10 óra
Kb. 25 óra
Kb. 25 óra
Felvételi
üzemmód
Felvétel
Lejátszás*2 a
hangszóróval
Lejátszás a
fejhallgatóval
SP*5
LP*6
Kb. 25 óra
Kb. 10 óra
Kb. 35 óra
Kb. 10 óra
Kb. 25 óra
Kb. 25 óra
Az elem élettartama rövidülhet a diktafon
használati módjától függően.
*2
Ha 27-es hangerőn történik a lejátszás a
beépített hangszóróval.
*3
SHQ : Még kiválóbb minőségű monó
felvételi üzemmód
*4
HQ : Kiváló minőségű monó felvételi
üzemmód
*5
SP : Standard lejátszású monó felvételi
üzemmód
*6
LP : Hosszú lejátszású monó felvételi
üzemmód
*1
Megjegyzés az adatok eléréséről
 Megjegyzés
Ha a diktafonnak nagy mennyiségű adatot
kell feldolgoznia, akkor az üzenet hosszú ideig
lehet látható. Ez nem utal a diktafon hibájára.
Várja meg, hogy eltűnjön az animáció, mielőtt
valamilyen műveletet végezne.
2. lépés: Az óra
beállítása
Üzembe helyezés
A diktafon az adatokhoz fér hozzá, amikor
a kijelzőablakban az „ACCESS” felirat
jelenik meg, vagy amikor a művelet
jelzése narancssárgán villog. Amikor
a diktafon adatokat ér el, ne távolítsa
el az elemeket, és ne csatlakoztassa,
illetve ne húzza ki az USB tápadaptert
(nem tartozék). Ilyenkor az adatok
megsérülhetnek.
DISPLAY/
MENU

–,
+

PLAY/
STOP•
ENTER
Be kell állítania az órát, hogy használni
tudja a riasztás funkciót, és rögzíteni
tudja a dátumot és az időpontot.
Ha először helyezi be az elemeket,
vagy ha hosszú ideig nem volt elem a
diktafonban, akkor a kijelzőablakban
az órabeállítás jelenik meg, és az év
beállítása villog benne.
15
HU
Folytatás innen: „1. lépés:
Az áramforrás előkészítése”
Az óra beállítása a menü
segítségével
1 Állítsa be sorban az évet, a
Amikor a diktafon a stop üzemmódban
van, a menü segítségével lehet beállítani
az órát.
hónapot, a napot, az órát és a
percet a – vagy a + gomb
megnyomásával, majd nyomja meg
a  PLAY/STOP•ENTER gombot.
1 Lépjen a menü üzemmódba a
DISPLAY/MENU gomb hosszú
lenyomásával.
A menü jelenik meg a kijelző ablakban.
2 Állítsa vissza a kijelzőt a stop
üzemmódba a  (stop) gomb
megnyomásával.
16
HU
2 Válassza ki a „SET DATE” elemet
a – vagy a + gomb
megnyomásával, majd nyomja meg
a  PLAY/STOP•ENTER gombot.
3 Válassza ki az „ON” elemet
a  vagy a + gomb
megnyomásával, majd nyomja meg
a PLAY/STOP•ENTER gombot.
üzemmódba a  (stop) gomb
megnyomásával.
 Tippek
 Az előző műveletre a DISPLAY/MENU
gombbal térhet vissza.
 Az „HOUR” menüben beállíthatja, hogy az óra
a „12H (12 órás megjelenítés)” vagy a „24H (24
órás megjelenítés)” alakban jelenjen meg. Ha
a „12H (12 órás megjelenítés)” beállítás van
kiválasztva, akkor a kijelzőablakban látható az
„AM” (délelőtt) vagy a „PM” (délután) jelzés.
Üzembe helyezés
Ha az „AUTO” lehetőséget választja,
az óra automatikusan beállítódik
annak, a diktafonhoz csatlakoztatott
számítógépnek az órája szerint,
amelyen a mellékelt Digital Voice
Editor szoftvert elindítja. Ha a
„MANUAL” lehetőséget választja,
villogni kezd az év. Folytassa a
következő lépésekkel.
5 Állítsa vissza a kijelzőt a stop
 Megjegyzés
Ha nem nyomja meg a  PLAY/STOP•ENTER
gombot az óra beállítását követő 1 percen
belül, akkor az órabeállítási mód törlődik, és a
kijelző visszatér a stop üzemmódba.
4 Állítsa be sorban az évet, a
hónapot, a napot, az órát és a
percet a – vagy a + gomb
megnyomásával, majd nyomja meg
a  PLAY/STOP•ENTER gombot.
17
HU
A diktafon ki- és
bekapcsolása
A diktafon kikapcsolása
Csúsztassa el a HOLD kapcsolót stop
üzemmódban a nyíl irányában. Villogni
kezd a „HOLD” felirat. A diktafon pár
másodpercen belül kikapcsolódik.
A diktafon bekapcsolása
Csúsztassa el a HOLD kapcsolót a
nyíllal ellentétes irányban. A diktafon
bekapcsolódik.
Ha nem használja a diktafont,
késleltetheti az elemek lemerülését azzal,
hogy kikapcsolja.
18
HU
 Tippek
 Ha hosszú ideig nem tervezi használni a
diktafont, azt ajánljuk, hogy kapcsolja ki.
 Ha a diktafon bekapcsolását követően
10 percig semmilyen műveletre sem kerül
sor, a kijelző automatikusan kikapcsolódik.
(Bármelyik gombbal újra megjeleníthető a
kijelző tartalma.)
Felvétel
Üzenetek felvétele
Beépített
mikrofonok
Kijelzőablak
Művelet jelzése
Az aktuális
üzenet száma
Számláló kijelzője*
 REC/
PAUSE


PLAY/
STOP•
ENTER
1 Jelöljön ki egy mappát.
Lépjen a menü üzemmódba a DISPLAY/
MENU gomb hosszú lenyomásával.
Válassza ki a „FOLDER” elemet a –
vagy a + gomb megnyomásával,
majd nyomja meg a  PLAY/
STOP•ENTER gombot.
Válassza ki a kívánt mappát ( , ,
, vagy ) a – vagy a +
gomb megnyomásával, majd nyomja
meg a  PLAY/STOP•ENTER gombot.
Lépjen ki a menü üzemmódból a
 (stop) gomb megnyomásával.
A szabad memória jelzője
Felvétel
–, +
Felvételi üzemmód
* A DISPLAY/MENU gombbal
választott kijelzőállapot látható.
2 Indítsa el a felvételt.
Nyomja meg stop üzemmódban a
 REC/PAUSE gombot. A művelet
jelző pirosan világít. (Ha a menü
„LED” beállításának „OFF” az értéke
(64. oldal), akkor a művelet jelzése
nem világít.) Felvétel közben nem
kell lenyomva tartani a  REC/PAUSE
gombot. Az új üzenet automatikusan
a legutoljára felvett üzenet után kerül.
Beszéljen a beépített mikrofonokba.
19
HU
3 Ha le szeretné állítani a felvételt,
nyomja meg a  (stop) gombot.
 Megjegyzések

A diktafon a jelenlegi felvétel elején
áll meg.
Ha nem vált mappát a felvétel leállítása
után, a legközelebbi felvétel alkalmával
ugyanabba a mappába készül felvétel.
 Tippek
 Azt ajánljuk, hogy mielőtt felvételbe
kezdene, készítsen egy próbafelvételt.
 A diktafon megvásárlása után 5 mappa már
elérhető, és mindegyik mappában 99 üzenet
rögzíthető.
 A felvétel közben a véletlen műveletek
elkerülése érdekében lezárhatja minden
gomb minden funkcióját a HOLD
kapcsolónak a nyíl irányában történő
elcsúsztatásával.
20
HU




Ha a művelet jelzése villog vagy
narancssárgán világít, ne távolítsa el az
elemeket, valamint ne csatlakoztassa és ne
válassza le az USB tápadaptert. Ilyenkor az
adatok megsérülhetnek.
Zajt is rögzíthet a készülék, ha valami,
például az ujja, véletlenül megdörzsöli vagy
megkarcolja a diktafont a felvétel közben.
A felvétel elkezdése előtt ellenőrizze az elem
jelzését (13. oldal).
Hosszú felvétel közben elkerülheti az
elemcserét, ha USB tápadaptert (nem
tartozék) használ (85. oldal).
A maximális felvételi idő eltérhet, ha az
üzeneteket különböző felvételi módokban
rögzíti.
Feladat
felvétel szüne������
teltetése*
Művelet
Nyomja meg a  REC/PAUSE
gombot.
A felvétel szüneteltetése
közben a művelet jelzése
pirosan villog és a „PAUSE”
jelzés villog a kijelző ablakban.
szünet feloldása Nyomja meg újra a REC/
és a felvétel
PAUSE gombot.
folytatása
A felvétel attól a ponttól
folytatódik. (A szünet után
leállíthatja a felvételt a
 (stop) gomb lenyomásával.)
Nyomja meg a  PLAY/
STOP•ENTER gombot.
A felvétel leáll, és a lejátszás
elkezdődik az éppen rögzített
felvétel elejétől.
áttekintés
Nyomja meg és tartsa
felvétel közben lenyomva a – gombot
a felvétel vagy a felvétel
szüneteltetése közben. A
felvétel leáll, és visszafelé
tud keresni, miközben hallja
a gyors lejátszás hangját.
Amikor felengedi a –
gombot, a lejátszás attól a
ponttól elindul.
* A felvétel szüneteltetésétől számított
egy óra múlva a felvétel szüneteltetése
automatikusan feloldódik, és a diktafon stop
üzemmódba lép.
Csatlakoztasson egy, a kereskedelmi
forgalomban kapható fejhallgatót a
 ( fejhallg�ató) csatlakozóhoz, és
ellenőrizze a felvételt. Beállíthatja az
ellenőrzés hangerejét a V�OL + vagy –
gomb megnyomásával, de a rögzítés
hangereje változatlan marad.
A szabad memória jelzője
Felvétel közben folyamatosan látható a
szabad memória csökkenése.
A memória
majdnem megtelt.
Felvétel
a jelenlegi
felvétel
azonnali
áttekintése
A felvétel ellenőrzése
Villog
Ha a hátralévő felvétel ideje 10 perc alá
csökken, az utolsó jelző villog.
Ha a fennmaradó felvételi időt mutató
kijelzőmód van kiválasztva, a hátralévő
felvételi idő is villogni kezd, amikor a
hátralévő idő eléri az 1 percet. A kijelző
automatikusan átvált a fennmaradó idő
kijelzésére.
Amikor megtelik a memória, a felvétel
automatikusan leáll, és a kijelzőablakban
háromszor felvillan a „
”„FULL” felirat.
Ha folytatni szeretné a felvételt, töröljön a
korábbi felvételek közül.
21
HU
1 Lépjen a menü üzemmódba a
A felvételi mód
kiválasztása
DISPLAY/MENU gomb hosszú
lenyomásával.
Megjelenik a menü üzemmód ablak.
DISPLAY/
MENU

–,
+
2 Válassza ki a „MODE” elemet

PLAY/
STOP•
ENTER
A felvételi módot a menüben lehet
kiválasztani, ha le van állítva a diktafon.
A diktafon megvásárlásakor az „SHQ”
felvételi mód van beállítva.
22
HU
a – vagy a + gomb
megnyomásával, majd nyomja meg
a  PLAY/STOP•ENTER gombot.
3 Válasszon az „LP”, az „SP”, a „HQ” és
az „SHQ” elem közül a – vagy
a + gomb megnyomásával,
majd nyomja meg a  PLAY/
STOP•ENTER gombot.
LP :
SP :
HQ :
SHQ :
Maximális felvételi idő
A maximális felvételi idő az összes
mappára vonatkozóan a következő:
SHQ üzemmód
11 óra 55 perc
HQ üzemmód
17 óra 55 perc
SP mód
48 óra
LP mód
288 óra 10 perc
Felvétel
Hosszú lejátszású monó felvételi
üzemmód (11,025 kHz/8 kbps)
Hosszabb ideig rögzíthet monó
hangot.
Standard minőségű monó felvételi
üzemmód (44,1 kHz/48 kbps)
Standard minőségű hangot
rögzíthet.
Kiváló minőségű monó felvételi
üzemmód (44,1 kHz/128 kbps)
Kiváló minőségű, monó hangot
rögzíthet.
Még kiválóbb minőségű monó
felvételi üzemmód (44,1 kHz/
192 kbps)
Még kiválóbb minőségű, monó
hangot rögzíthet.
4 Lépjen ki a menü üzemmódból a
 (stop) gomb megnyomásával.
Ha jobb minőségű felvételt kíván
készíteni, válassza a HQ vagy az SHQ
módot.
 Megjegyzés
Felvétel közben nem lehet módosítani a
felvételi módot.
23
HU
1 Lépjen a menü üzemmódba a
A kívánt mappa
kiválasztása
DISPLAY/MENU gomb hosszú
lenyomásával.
Megjelenik a menü üzemmód ablak.
DISPLAY/
MENU

–,
+
2 Válassza ki a „FOLDER” elemet

PLAY/
STOP•
ENTER
Öt mappa már létezik a diktafonon a
megvásárlásakor ( , , , és ).
Válassza ki a menüben valamelyiket.
24
HU
a – vagy a + gomb
megnyomásával, majd nyomja meg
a  PLAY/STOP•ENTER gombot.
3 Válassza ki a kívánt mappát
( , , , , vagy )a – vagy
a + gomb megnyomásával,
majd nyomja meg a  PLAY/
STOP•ENTER gombot.
4 Lépjen ki a menü üzemmódból a
 (stop) gomb megnyomásával.
A mikrofon
érzékenységének
beállítása
DISPLAY/
MENU
–,
+

Felvétel

PLAY/
STOP•
ENTER
A mikrofon érzékenységét a menüben
lehet beállítani, ha a diktafon le van állítva
vagy felvételt készít.
A diktafon megvásárlásakor a „
”
érzékenység van beállítva.
25
HU
1 Lépjen a menü üzemmódba a
DISPLAY/MENU gomb hosszú
lenyomásával.
Megjelenik a menü üzemmód ablak.
3 Válassza ki a „
” vagy az „ ”
beállítást a – vagy a +
gomb megnyomásával, majd
nyomja meg a  PLAY/
STOP•ENTER gombot.
: Ha értekezleten vagy csendes/
tágas helyen készít felvételt.
: Ha diktálást rögzít vagy zajos
helyen készít felvételt.
2 Válassza ki a „SENS” elemet
a – vagy a + gomb
megnyomásával, majd nyomja meg
a  PLAY/STOP•ENTER gombot.
26
HU
4 Lépjen ki a menü üzemmódból a
 (stop) gomb megnyomásával.
A felvétel automatikus
indítása a hang
érzékelésével – a VOR
funkció

–,
+
DISPLAY/MENU gomb hosszú
lenyomásával.
Megjelenik a menü üzemmód ablak.
2 Válassza ki a „VOR” elemet
a – vagy a + gomb
megnyomásával, majd nyomja meg
a  PLAY/STOP•ENTER gombot.
Felvétel
DISPLAY/
MENU
 REC/
PAUSE
1 Lépjen a menü üzemmódba a

PLAY/
STOP•
ENTER
A VOR (Voice Operated Recording)
funkció bekapcsolása „ON” esetén a
diktafon akkor indítja el a felvételt, amikor
hangot észlel, és szünet üzemmódra vált,
ha nem hallható hang, tehát kihagyja a
felvételből a hangtalan időszakokat.
A diktafon megvásárlásakor a VOR funkció ki
van kapcsolva az „OFF” értékre van beállítva.
3 Válassza ki az „ON” elemet
a – vagy a + gomb
megnyomásával, majd nyomja meg
a  PLAY/STOP•ENTER gombot.
27
HU
4 Lépjen ki a menü üzemmódból a
 (stop) gomb megnyomásával.
5 Nyomja meg a  REC/PAUSE
Üzenet kettéosztása
felvétel közben
gombot.
„
” és a „VOR” felirat jelenik meg a
kijelzőablakban.
A felvétel elkezdődik, amikor a diktafon
hangot érzékel. A felvétel szünetel, ha
nem érzékel hangot a készülék, ekkor
a „VOR” és a „PAUSE” felirat villog. Ha a
diktafon újra hangot érzékel, akkor a
felvétel újra elindul.
DIVIDE
A VOR funkció kikapcsolása
Állítsa a „VOR” funkciót az „OFF” állásba a
3. lépésben.
 Megjegyzés
A VOR funkcióra hatással vannak a környezeti
hangok. Állítsa be a „SENS” értékét a menüben
a felvételi körülményeknek megfelelően. Ha
a mikrofon érzékenységének átállítása után
nem megfelelő a felvétel, vagy ha egy fontos
felvételt szeretne elkészíteni, állítsa a „VOR”
funkciót az „OFF” állásba.
28
HU
Felvétel közben két részre lehet osztani
egy üzenetet, aminek eredményeképpen
két üzenet jön létre, és az üzenet újabbik
része új üzenetszámot kap.
Nyomja meg felvétel közben a DIVIDE
gombot.
Villogni kezd a „DIVIDE” felirat, és a
gomb megnyomásának pontjától
kezdődően új számon tárolja a
diktafon az üzenetet. Az üzenetet két
üzenetként rögzíti a készülék, a felvétel
azonban megállás nélkül folytatódik.
1. üzenet
2. üzenet
3. üzenet
 Megjegyzések



Az üzenetet két részre osztják.
A diktafon megállás nélkül felveszi
a 2. üzenetet és a 3. üzenetet.


Felvétel
 Tipp
A felvétel szüneteltetése közben is két részre
lehet osztani a felvett üzenetet.

Ahhoz, hogy két részre lehessen osztani
egy üzenetet, bizonyos mennyiségű szabad
memóriának kell rendelkezésre állnia.
További tájékoztatás a „Rendszerkorlátok”
című fejezetben olvasható (84. oldal.)
Ha egy mappában már 99 felvett üzenet
található, akkor abban nem lehet üzenetet
felosztani.
Ha egy üzenetet már felosztott, akkor nem
lehet újra egyesíteni a két részt a diktafonnal.
Ha egyesíteni kívánja a felosztott üzeneteket,
használja a mellékelt szoftvert.
Az üzenet nem osztható szét a legelején (a
kezdetétől számított 0,5 másodpercen belül).
Ha két részre oszt egy üzenetet,
megtörténhet, hogy a felosztás pontján
megszakad az első üzenet vége és a második
üzenet eleje.
Ha túl gyakran osztja fel felvétel közben az
üzeneteket, a következő jelenség fordulhat
elő: A művelet jelzése folyamatosan villog, és
a diktafonnal egy ideig semmilyen műveletet
sem lehet végrehajtani. Ez nem hiba. Várja
meg, hogy kialudjon a művelet jelzése.
29
HU
Felvétel külső
mikrofonnal vagy más
készülékről
Mikrofon
vagy más
készülék
A  (mikrofon)
csatlakozóba
1 Csatlakoztassa a külső mikrofont
vagy a kívánt készüléket a
 (mikrofon) csatlakozóhoz,
miközben a diktafon stop
üzemmódban van.
A beépített mikrofon automatikusan
kikapcsol.
Ha csatlakozón táplált mikrofont
csatlakoztat, akkor automatikusan
megkapja a mikrofon az energiát
a diktafontól.
2 Válassza ki azt a mappát, amelybe
fel szeretné venni az üzeneteket.
Részletes tájékoztatás: „A kívánt mappa
kiválasztása” (24. oldal).
 REC/
PAUSE

3 Indítsa el a felvételt a  REC/PAUSE
gomb megnyomásával.
4 Ha le szeretné állítani a felvételt,
nyomja meg a  (stop) gombot.
A lejátszással kapcsolatos részletek
az „Üzenetek felvétele” című részben
(19. oldal) találhatók.
30
HU
* Opcionális audio összekötő kábel (nem
tartozék)
RK-G139
RK-G136
A diktafonba A másik
eszközbe
Sztereó mini Mini csatlakozó
csatlakozó
(monó)
Sztereó mini Sztereó mini
csatlakozó
csatlakozó
 Megjegyzések


 Ajánlott mikrofonok
Használhatja a Sony ECM-CS10, ECMCZ10, ECM-DS70P és ECM-DS30P elektret
kondenzátor mikrofont (nem tartozék).
Használhatja a ECM-TL1 fejhallgatós
típusú elektret kondenzátoros
mikrofont (nem tartozék) a telefon vagy
mobiltelefon hangjának felvételére.
A csatlakoztatás részleteiről az ECM-TL1
mikrofonhoz mellékelt használati utasítás
nyújt tájékoztatást.
 Megjegyzések





A csatlakoztatás után, a felvétel
elindítása előtt ellenőrizze a beszélgetés
hangminőségét és a felvételi szintet.
Ha a telefon csipogását vagy a vonalat
jelző hangot is rögzíti a diktafon, akkor a
beszélgetés valószínűleg kisebb hangerővel
is felvehető. Ebben az esetben a beszélgetés
elkezdése után indítsa el a felvételt.
Lehetséges, hogy a VOR funkció nem
működik, a telefon típusától és a vonal
minőségétől függően.
Nem vállalunk felelőséget az esetleges
kényelmetlenségekért, még akkor sem,
ha nem tudja a beszélgetést rögzíteni a
diktafonnal.
Lehetséges, hogy a kereskedő nem tud
szolgálni a fent megjelölt opcionális
tartozékokkal. Kérjen részletes információkat
az eladótól.
Felvétel

Ha nem elég erős a bemeneti
jel, csatlakoztassa a másik eszköz
fejhallgatójának csatlakozóját (minijack,
sztereó) a diktafon  (mikrofon)
csatlakozójához, és állítsa be a hangerőt a
diktafonhoz csatlakoztatott eszközön.
Lehetséges, hogy a kereskedő nem tud
szolgálni a fent megjelölt opcionális
tartozékokkal. Kérjen részletes információkat
az eladótól.
Ha a „HQ” vagy az „SHQ” felvételi mód van
beállítva, és sztereó mikrofont használ,
sztereó felvételt is készíthet.
Hang felvétele egy
telefonról vagy
mobiltelefonról
31
HU
Felvétel hozzáadása
egy korábban felvett
üzenethez
A 3. üzenet lejátszása közben
3. üzenet
4. üzenet
Felvétel hozzáadása után
3. üzenet
4. üzenet
Hozzáadott felvétel
DISPLAY/
MENU
 REC/
PAUSE

–,
+
1 Lépjen a menü üzemmódba a
DISPLAY/MENU gomb hosszú
lenyomásával.
Megjelenik a menü üzemmód ablak.

PLAY/
STOP•
ENTER
2Válassza ki a „REC-OP” elemet
Ha a menü „REC-OP” beállításának
„ADD” az értéke, akkor hozzáadhat
felvételt a lejátszás alatt álló üzenethez.
A hozzáadott felvétel az aktuális üzenet
végére kerül, és a készülék az üzenet
részeként kezeli.
32
HU
a – vagy a + gomb
megnyomásával, majd nyomja meg
a  PLAY/STOP•ENTER gombot.
3Válassza ki az „ON” elemet
a – vagy a + gomb
megnyomásával, majd nyomja meg
a  PLAY/STOP•ENTER gombot.
7 Miközben villog az „ADD” felirat,
újra nyomja meg a  REC/PAUSE
gombot.
A művelet jelzése pirosan világítani
kezd, és az új felvétel hozzáadódik a
jelenlegi végéhez.
8 Ha le szeretné állítani a felvételt,
nyomja meg a  (stop) gombot.
4Válassza ki az „ADD” elemet



Ha kevés a fennmaradó memória, nem lehet
felvételt hozzáadni.
Az üzenetek hozzáadott részét az eredetivel
azonos felvételi móddal rögzíti a diktafon.
Ha 10 perc eltelik az 6. lépés után, az elejéről
újra kell kezdeni az eljárást.
Felvétel
a – vagy a + gomb
megnyomásával, majd nyomja meg
a  PLAY/STOP•ENTER gombot.
 Megjegyzések
5 Lépjen ki a menü üzemmódból a
 (stop) gomb megnyomásával.
6 Miközben lejátssza azt az üzenetet,
amelyet ki szeretne egészíteni,
nyomja meg a  (REC/PAUSE)
gombot.
„
” és az „ADD” felirat villog, és a
diktafon felvételi szünet üzemmódra
vált.
33
HU
Felülíró felvétel
hozzáadása lejátszás
során
A felülíró felvétel kezdőpontja
2. üzenet
A 2. üzenet törölt
része
2. üzenet
DISPLAY/
MENU
 REC/
PAUSE

–,
+
HU
3. üzenet
4. üzenet
A 2. üzenethez hozzáadott felülíró felvétel
1 Lépjen a menü üzemmódba a

PLAY/
STOP•
ENTER
Ha a menü „REC-OP” beállításának „OVER”
az értéke, akkor az üzenet egy kiválasztott
pontjától felülírva hozzá lehet adni egy
felvételt az üzenethez. Az üzenetnek a
kiválasztott pont utáni része törlődik.
34
3. üzenet 4. üzenet
DISPLAY/MENU gomb hosszú
lenyomásával.
Megjelenik a menü ablak.
2 Válassza ki a „REC-OP” elemet
a – vagy a + gomb
megnyomásával, majd nyomja meg
a  PLAY/STOP•ENTER gombot.
3 Válassza ki az „ON” elemet
a – vagy a + gomb
megnyomásával, majd nyomja meg
a  PLAY/STOP•ENTER gombot.
7 Miközben villog az „OVER” felirat,
újra nyomja meg a  REC/PAUSE
gombot.
A művelet jelzése pirosan világít, és
elindul a felvétel.
8 Ha le szeretné állítani a felvételt,
nyomja meg a  (stop) gombot.
 Megjegyzések
4 Válassza ki az „OVER” elemet


Ha kevés a fennmaradó memória, nem lehet
felülíró felvételt készíteni.
Az üzenetek felülíró részét az eredetivel
azonos felvételi móddal rögzíti a diktafon.
Ha 10 perc eltelik az 6. lépés után, az elejéről
újra kell kezdeni az eljárást.
Felvétel
a – vagy a + gomb
megnyomásával, majd nyomja meg
a  PLAY/STOP•ENTER gombot.

5 Lépjen ki a menü üzemmódból a
 (stop) gomb megnyomásával.
6 Miközben lejátssza azt az üzenetet,
amelyet felül szeretne írni, nyomja
meg a  (REC/PAUSE) gombot.
„
” és az „OVER” felirat villog, és a
diktafon felvételi szünet üzemmódra
vált.
35
HU
Lejátszás
Üzenetek lejátszása
Kijelzőablak
 (fejhallgató)
Művelet
jelzése
DISPLAY/
MENU

csatlakozó
 PLAY/STOP•
ENTER
1 Válasszon ki egy mappát.
Lépjen a menü üzemmódba a DISPLAY/
MENU gomb hosszú lenyomásával.
Válassza ki a „FOLDER” elemet a – vagy a
+ gomb megnyomásával, majd nyomja
meg a  PLAY/STOP•ENTER gombot.
Válassza ki a kívánt mappát a ( , ,
, , vagy )– vagy a +
gomb megnyomásával, majd nyomja
meg a  PLAY/STOP•ENTER gombot.
Lépjen ki a menü üzemmódból a
 (stop) gomb megnyomásával.
HU
Az adott
mappában lévő
üzenetek száma
VOL +, –
–, +
36
A kiválasztott
üzenet száma
Számláló kijelzője*
* A DISPLAY/MENU gombbal
választott kijelzőállapot látható.
2 Válassza ki a lejátszani kívánt
üzenetet a – vagy a + gomb
megnyomásával.
3 Indítsa el a lejátszást a
 PLAY/STOP•ENTER gomb
megnyomásával.
A művelet jelzése zölden világít.
(Ha a menü „LED” beállításának „OFF”
az értéke (64. oldal), akkor a művelet
jelzése nem világít.)
4 Ha módosítani szeretné a hangerőt,
nyomja meg VOL + vagy – gombot.
5 Ha le szeretné állítani a lejátszást,
nyomja meg a  (stop) gombot.
 Tipp
A lejátszás közben a véletlen műveletek
elkerülése érdekében lezárhatja minden gomb
minden funkcióját a HOLD kapcsolónak a nyíl
irányában történő elcsúsztatásával.
Meghallgatás jobb
hangminőségben

A lejátszási pont gyors
megkeresése (Egyszerű keresés)
Ha a menü „EASY-S” beállításának „ON”
az értéke (62. oldal), akkor gyorsan
megtalálhatja azt a pontot, ahonnan el
szeretné indítani a lejátszást, ha a –
Keresés előre/hátra a lejátszás
közben (Gyorskeresés/
Áttekintés)


Keresés előre (Gyorskeresés): Tartsa
lenyomva a + gombot lejátszás
közben, és engedje fel annál a pontnál,
ahol folytatni szeretné a lejátszást.
Keresés hátra (Áttekintés): Tartsa
lenyomva a – gombot lejátszás
közben, és engedje fel annál a pontnál,
ahol folytatni szeretné a lejátszást.
Lejátszás

Meghallgatás fejhallgatóval:
Csatlakoztassa a mellékelt (vagy
egy, a kereskedelemben kapható)
sztereó fejhallgatót a  (fejhallgató)
csatlakozóhoz. A beépített hangszóró
automatikusan kikapcsol.
Meghallgatás külső hangszóróval:
Csatlakoztasson egy aktív vagy
passzív hangszórót (nem tartozék) a 
(fejhallgató) csatlakozóhoz.
vagy a + gombot többször lenyomja
lejátszás közben.
Visszaléphet kb. 3 másodpercet a –
gomb egyszeri megnyomásával, vagy
előre léphet kb. 10 másodpercet a 
gomb egyszeri megnyomásával. Ezzel
a funkcióval könnyen megkereshető a
kívánt pont a hosszú felvételekben.
A diktafon először lassan, hanglejátszással
keres. Ez hasznos, ha egy szót szeretne
ellenőrizni előre vagy hátra. Majd, ha
lenyomva tartja a gombot, a diktafon
gyorsabban kezd el keresni.
37
HU
 Ha a lejátszás az utolsó üzenet
végéhez ért





Ha a legutolsó üzenet végére ért a lejátszás
vagy a gyors lejátszás, akkor az „END” felirat
villog 5 másodpercig, és a művelet jelzése
zölden világít. (Ekkor nem hallható a hang.)
Amikor az „END” felirat eltűnik, és a művelet
jelzése nem világít tovább, akkor a diktafon
az utolsó üzenet elejére áll.
Ha lenyomva tartja a – gombot,
miközben villog az „END” felirat, akkor a
készülék gyorsan játssza le az üzeneteket,
és a normál lejátszás akkor tér vissza, amikor
elengedi a gombot.
Ha az utolsó üzenet hosszú, és az üzenet
egy későbbi részénél szeretné elkezdeni a
lejátszást, akkor tartsa lenyomva a +
gombot, hogy az üzenet végére ugorjon,
majd nyomja meg a – gombot,
miközben villog az „END” felirat, hogy
visszatérjen a kívánt pontra.
Ha nem az utolsó üzenetről van szó, akkor
ugorjon a következő üzenet elejére, és
játssza le visszafelé a kívánt pontig.
Feladat
Művelet
megállítás a
jelenlegi helyen
(Lejátszás
szünet funkció)
Nyomja meg a  (stop)
vagy a  PLAY/
STOP•ENTER gombot. Ha
innen szeretné folytatni
a lejátszást, nyomja
meg a újra a  PLAY/
STOP•ENTER gombot.
visszatérés a
Nyomja meg egyszer a
jelenlegi üzenet – gombot.*
elejére
visszalépés az
előző üzenetre
Nyomja meg többször
a – gombot.* (Stop
üzemmódban tartsa
lenyomva a gombot,
hogy folyamatosan
visszaléptesse az
üzeneteket.)
ugrás a
következő
üzenetre
Nyomja meg egyszer a
+ gombot.*
ugrás a
következő
üzenetekre
Nyomja meg többször
a + gombot. (Stop
üzemmódban tartsa
lenyomva a gombot,
hogy folyamatosan
léptesse az üzeneteket.)
* Ezek a műveletek akkor használhatók, ha az
„EASY-S (Egyszerű keresés)” funkció beállítása
„OFF” (62. oldal).
38
HU
Egy üzenet ismételt lejátszása
A lejátszás közben tartsa lenyomva a
 PLAY/STOP•ENTER gombot addig,
amíg meg nem jelenik a „ ” jelzés.
Elindul a kiválasztott üzenet ismételt
lejátszása.
A normál lejátszás folytatásához ismét
nyomja meg a  PLAY/STOP•ENTER
gombot.
Egy mappa
üzeneteinek
folyamatos lejátszása
– a folyamatos
lejátszás

–,
+
Lejátszás
DISPLAY/
MENU

PLAY/
STOP•
ENTER
A folyamatos lejátszási módot a menü
CONT beállításával lehet kiválasztani. Ha
a CONT beállítást az „ON” értékre állítja,
folyamatosan lejátszhatja az egy-egy
mappában található üzeneteket.
39
HU
1 Lépjen a menü üzemmódba a
DISPLAY/MENU gomb hosszú
lenyomásával.
Megjelenik a menü üzemmód ablak.
2Válassza ki a „CONT” elemet
a – vagy a + gomb
megnyomásával, majd nyomja meg
a  PLAY/STOP•ENTER gombot.
40
HU
3 Válassza ki az „ON” elemet a –
vagy a + gomb megnyomásával,
majd nyomja meg a  PLAY/
STOP•ENTER gombot.
4 Lépjen ki a menü üzemmódból a
 (stop) gomb megnyomásával.
Egy meghatározott
szakasz ismételt
lejátszása – A-B
ismétlés
2 Nyomja meg újra az
(ismétlés)
A-B gombot, hogy meghatározza a
B befejező pontot.
„ ” és az „A-B” jelzés jelenik meg, és
a meghatározott szakaszt ismételten
lejátssza a készülék.
Visszatérés a normál lejátszáshoz
Nyomja meg a  PLAY/STOP•ENTER
gombot.
Az A-B ismételt lejátszás
leállítása
 PLAY/STOP•
ENTER

1 Lejátszás közben nyomja meg
a (ismétlés) A-B gombot az A
kezdőpont meghatározásához.
Az „A-B B” felirat villog.
Nyomja meg  (stop) gombot.
Lejátszás
A-B
Az A-B ismételt lejátszás
meghatározott szakaszának
megváltoztatása
Az A-B ismételt lejátszás közben nyomja
meg az (ismétlés) A-B gombot újra
az új A kezdőpont meghatározásához.
Ezután határozza meg az új B befejezési
pontot a 2. lépésnek megfelelően.
 Megjegyzés
Nem határozhatja meg a B befejező pontot az
előtt, hogy az A pontot meghatározta volna.
41
HU
A lejátszás
sebességének
beállítása – a DPC
funkció
1 Lépjen a menü üzemmódba a
DISPLAY/MENU gomb hosszú
lenyomásával.
Megjelenik a menü üzemmód ablak.
2 Válassza ki a „DPC” elemet
a – vagy a + gomb
megnyomásával, majd nyomja meg
a  PLAY/STOP•ENTER gombot.
DISPLAY/
MENU

–,
+

PLAY/
STOP•
ENTER
3 Válassza ki az „ON” elemet
Ha a „DPC” kapcsolót az „ON” állásba tolja,
akkor a menüben állíthatja a lejátszás
sebességét +100% és –50% között a
normál sebességhez viszonyítva.
Az üzenetet természetes
hangmagassággal játssza le a készülék a
digitális feldolgozásnak köszönhetően.
42
HU
a – vagy a + gomb
megnyomásával, majd nyomja meg
a  PLAY/STOP•ENTER gombot.
4 Módosítsa a lejátszás sebességét
a – vagy a + gomb
megnyomásával, majd nyomja meg
a  PLAY/STOP•ENTER gombot.
A sebességet 10%-kal növeli a +
beállítás, és 5%-kal csökkenti a
– beállítás.
Felvétel más eszközzel
Magnetofon
stb.
Az audio bemeneti
csatlakozóba
A  (fejhallgató)
csatlakozóba
Lejátszás
5 Lépjen ki a menü üzemmódból a
 (stop) gomb megnyomásával.
Visszatérés a normál lejátszáshoz
Állítsa a „DPC” funkciót az „OFF” állásba a
3. lépésben.

PLAY/
STOP•
ENTER

43
HU
Ha más eszközzel szeretné felvenni
a diktafon hangját, csatlakoztassa a
diktafon  (fejhallgató) csatlakozóját
a másik eszköz audio bemeneti
csatlakozójához (minijack, sztereó) egy
audio összekötő kábellel*.
1 Csatlakoztassa a diktafon
 (fejhallgató) csatlakozóját a
másik készülék audio bemeneti
csatlakozójához (sztereó minijack)
egy audio összekötő kábellel*.
2 Indítsa el a lejátszást a
 PLAY/STOP•ENTER gomb
megnyomásával, és ugyanakkor
állítsa a csatlakoztatott berendezést
felvételi módra.
A csatlakoztatott készülék felveszi a
diktafonon lejátszott üzenetet.
3 Állítsa le a felvételt a  (stop)
gomb egyidejű megnyomásával
a diktafonon és a csatlakoztatott
készüléken.
44
HU
* Opcionális audio összekötő kábel (nem
tartozék)
A diktafonba A másik
eszközbe
RK-G139
Sztereó mini
csatlakozó
Mini csatlakozó
(monó)
RK-G136
Sztereó mini
csatlakozó
Sztereó mini
csatlakozó
 Megjegyzés
Lehetséges, hogy a kereskedő nem tud
szolgálni a fent megjelölt opcionális
tartozékokkal. Kérjen részletes információkat
az eladótól.
 Tipp
Azt ajánljuk, hogy mielőtt felvételbe kezdene,
készítsen egy próbafelvételt.
Egy üzenet
lejátszása egy
kívánt időpontban
riasztással
DISPLAY/
MENU
–,
+

PLAY/
STOP•
ENTER
Megszólaltathat egy riasztást, és
elindíthatja egy kiválasztott üzenet
lejátszását a kívánt időpontban.
Lejátszhatja az üzenetet egy
meghatározott napon, hetente egyszer,
vagy minden nap ugyanabban az
időpontban.
riasztással szeretne lejátszani.
2 Lépjen a riasztásbeállítási
üzemmódba.
Lépjen a menü üzemmódba a
DISPLAY/MENU gomb hosszú
lenyomásával. A menü üzemmód
ablaka jelenik meg.
Válassza ki az „ALARM” elemet a –
vagy a + gomb megnyomásával,
majd nyomja meg a  PLAY/
STOP•ENTER gombot. (Ha már be volt
állítva riasztás a kiválasztott üzenetre,
akkor az „ALARM ON” felirat látható. Ha
nem kívánja módosítani a beállítást,
nyomja meg a  (stop) gombot, és
lépjen ki a menü üzemmódból.)
Lejátszás

1 Válassza ki azt az üzenetet, amelyet
 Megjegyzés
Az „ALARM OFF (vagy ON)” felirat nem
jelenik meg, és így nem állítható be a
riasztás, ha nincs beállítva az óra, vagy
ha nincs üzenet felvéve a kiválasztott
mappába.
45
HU
Válassza ki az „ON” elemet a –
vagy a + gomb megnyomásával,
majd nyomja meg a  PLAY/
STOP•ENTER gombot.
4 Adja meg a riasztás hangzását úgy,
hogy a „B-ONLY” vagy a „B-PLAY”
beállítást választja a – vagy
a + gomb megnyomásával,
majd nyomja meg a  PLAY/
STOP•ENTER gombot.
3 Állítsa be a riasztás dátumát és
időpontját.
A – vagy a + gomb
megnyomásával válasszon a „DATE”, a
hét valamelyik napja, illetve a „DAILY”
lehetőség közül, majd nyomja meg a
 PLAY/STOP•ENTER gombot.
Ha a „DATE” beállítást választotta:
Állítsa be sorban az évet, a hónapot,
a napot az órát és a percet a „2. lépés:
Az óra beállítása” című fejezetben
(15. oldal) leírtaknak megfelelően,
majd nyomja meg a  PLAY/
STOP•ENTER gombot.
Ha a hét egy napját vagy a „DAILY”
beállítást választotta:
Állítsa be az órát a – vagy a
+ gomb megnyomásával, azután
nyomja meg a  PLAY/STOP•ENTER
gombot, állítsa be a percet a –
vagy a + gomb megnyomásával,
majd nyomja meg a  PLAY/
STOP•ENTER gombot.
46
HU
B-ONLY: Csak a riasztás szólal meg.
B-PLAY: A riasztás után lejátssza a
diktafon a kiválasztott üzenetet.
A kijelzőn az „ALARM ON” felirat válik
láthatóvá.
5 Lépjen ki a menü üzemmódból a
 (stop) gomb megnyomásával.
A beállítási folyamat befejeződött
és a „” (riasztás jelző) megjelenik a
kijelzőablakban.
Ha elérkezik a beállított dátum
és időpont
A riasztás beállításának
módosítása
A beállított időpontban a riasztás kb.
10 másodpercig szól, és a kiválasztott
üzenetet lejátssza a készülék. (Ha a „BONLY” beállítást választotta, akkor csak a
riasztás hangzik el.)
A lejátszás közben villog az „ALARM”
felirat a kijelzőablakban.
Ha a lejátszás befejeződött, a diktafon
automatikusan az üzenet elejére áll.
Kezdje a 45. oldalon található 2. lépéstől.
Az üzenet ismételt
meghallgatása
A riasztás beállításának törlése
Hajtsa végre az 1. és a 2- a 46. oldalról.
A 2- lépésben válassza ki az „OFF”
elemet a – vagy a + gomb
megnyomásával, majd nyomja meg a
 PLAY/STOP•ENTER gombot. A riasztás
törlődik, és a riasztásjelző eltűnik a kijelző
ablakból.
Lejátszás
Nyomja meg a  PLAY/STOP•ENTER
gombot, és a diktafon az elejétől kezdve
újra lejátssza ugyanazt az üzenetet.
A riasztás leállítása a lejátszás
elindulása előtt
Nyomja meg a  (stop) gombot, amikor
a riasztás hangját hallja. A riasztást akkor
is leállíthatja, ha a HOLD funkció be van
kapcsolva.
47
HU
 Megjegyzések









48
HU
Ha nincs beállítva az óra, vagy nincsenek
üzenetek felvéve, akkor nem lehet beállítani
a riasztást.
A riasztás akkor is megszólal, ha a „BEEP”
beállítás az „OFF” értékre van állítva a
menüben (64. oldal).
Ha olyankorra próbálja beállítani a riasztást
egy üzenet lejátszására, amikorra korábban
már beállított egy másik üzenetet, a „PRE SET”
felirat válik láthatóvá, ami megakadályozza az
új beállítás megadását.
Ha a riasztás ideje akkor jön el, amikor
a készülék egy másik üzenetet játszik le
riasztással, akkor a lejátszás megáll, és a
készülék az új üzenetet játssza le.
Ha felvétel közben érkezik el a riasztás ideje,
a felvétel befejezése után 10 másodpercig
hallható a riasztás, majd elkezdődik a
lejátszás. A „” jelző villog a riasztás
időpontjában.
Ha egynél több riasztás ideje jön el felvétel
közben, akkor csak az első üzenetet játssza
le a készülék.
Ha törli azt az üzenetet, amelyre riasztást
állított be, akkor a riasztás is törlődik.
Ha törlési művelet közben érkezik el a riasztás
ideje, a törlés után 10 másodpercig hallható
a riasztás, majd elkezdődik a lejátszás.
Ha adatfrissítés közben jön el a riasztás ideje,
akkor a riasztás beállítása automatikusan
törlődik.
Üzenetek szerkesztése
Üzenetek törlése egyesével
Üzenetek törlése
Törölheti egyenként a rögzített
üzeneteket, vagy az összes mappában
található üzenetet egyszerre.
ERASE
 Megjegyzések


Üzenetek szerkesztése
Ha törölt egy felvételt, azt nem lehet
visszaállítani.
Ha a menüben zárolták a törölni kívánt
üzenetet, akkor nem törlődik az üzenet.

Törölheti a nem kívánt üzeneteket,
megtartva az összes többi üzenetet,
ha a diktafon stop vagy lejátszás
üzemmódban van.
Ha törölt egy üzenetet, a megmaradt
üzenetek átszámozódnak, így nem lesz
üres hely az üzenetek között.
49
HU
1 A törölni kívánt üzenet lejátszása
közben nyomja le az ERASE
gombot, vagy stop módban nyomja
le hosszan az ERASE gombot.
Elhangzik egy sípszó, és villog az
üzenet száma és az „ERASE” felirat.
A törlés megszakítása
Nyomja meg a  (stop) gombot a
2. lépés előtt.
Másik üzenet törlése
Ismételje meg ugyanazokat a lépéseket
az elejétől kezdve.
Egy üzenet részleges törlése
Először ossza ketté részre az üzenetet,
majd végezze el ugyanazokat a lépéseket
az elejétől kezdve.
2 Nyomja meg újra az ERASE gombot.
Az üzenetet törli a diktafon, a
megmaradt üzeneteket pedig
átszámozza. (Ha például törli a
3. üzenetet, akkor a 4. üzenetből
3. üzenet lesz. A törlés befejeződése
után a készülék a következő üzenet
elején áll meg.)
50
HU
Az összes üzenet törlése egy
mappából
2 Lépjen a menü üzemmódba a
DISPLAY/MENU gomb hosszú
lenyomásával.
Megjelenik a menü üzemmód ablak.
DISPLAY/
MENU
–,
+
3 Válassza ki az „ALL ERASE” elemet

PLAY/
STOP•
ENTER
1 A diktafon stop üzemmódjában
válassza ki azt a mappát, amely
azokat az üzeneteket tartalmazza,
amelyeket törölni kíván.
a – vagy a + gomb
megnyomásával, majd nyomja meg
a  PLAY/STOP•ENTER gombot.
Üzenetek szerkesztése

4 Nyomja meg a  PLAY/
STOP•ENTER gombot, miközben
villog az „ALL ERASE” felirat.
Minden üzenet törlődik a kiválasztott
mappából.
5 Lépjen ki a menü üzemmódból a
 (stop) gomb megnyomásával.
A törlés megszakítása
Nyomja meg a  (stop) gombot a
3. lépés előtt.
51
HU
Üzenet áthelyezése
egy másik mappába
1 Válassza ki az áthelyezni kívánt
üzenetet.
2 Lépjen a menü üzemmódba a
DISPLAY/MENU gomb hosszú
lenyomásával.
Megjelenik a menü üzemmód ablak.
DISPLAY/
MENU

–,
+

PLAY/
STOP•
ENTER
3 Válassza ki a „MOVE” elemet
a – vagy a + gomb
megnyomásával, majd nyomja meg
a  PLAY/STOP•ENTER gombot.
Elkezd villogni a célmappa jelzője.
A felvett üzeneteket nem lehet áthelyezni
más mappába.
52
HU
4 Válassza ki a – vagy a +
gomb megnyomásával azt a
mappát, amelybe át szeretné
helyezni az üzenetet, majd nyomja
meg a  PLAY/STOP•ENTER
gombot.
DIVIDE
Üzenetek szerkesztése
Az üzenet átkerül a célmappa utolsó
helyére.
Ha áthelyezi az üzenetet egy másik
mappába, akkor az eredeti üzenet
törlődik a korábbi mappából.
Üzenet felosztása két
részre
5 Lépjen ki a menü üzemmódból a
 (stop) gomb megnyomásával.
 Megjegyzés
–,
+
Ha már 99 üzenet van felvéve abba a
mappába, amelybe át szeretne helyezni egy
üzenetet, akkor nem lehet áthelyezni.
Az üzenet áthelyezésének
megszakítása
Nyomja meg a  (stop) gombot a
4. lépés előtt.
Lejátszás közben két részre lehet osztani
egy üzenetet, aminek eredményeképpen
két üzenet jön létre, és az üzenet újabbik
része új üzenetszámot kap. Az üzenetek
felosztásával könnyebben megtalálhatja
azt a pontot, amelytől kezdve a hosszabb
felvételeket (például egy értekezletet)
le szeretné játszani. Csak addig lehet
felosztani az üzeneteket, amíg el nem
éri az üzenetek száma a 99-et az adott
mappában.
53
HU
1 Nyomja meg a DIVIDE gombot,

miközben a felosztandó üzenetet
játssza le a készülék.
Megjelenik az aktuális üzenet száma,
és villog a „DIVIDE” felirat.
2 Nyomja meg a DIVIDE gombot.
Az üzenet újabbik része a soron
következő számot kapja, az utána
következő üzenetek sorszáma pedig
eggyel megnő.
1. üzenet
2. üzenet
2. üzenet
3. üzenet

3. üzenet
Egy üzenetet két részre osztanak.
1. üzenet


4. üzenet
Az üzenetek sorszáma eggyel nő.
Az üzenet felosztásának
megszakítása
Nyomja meg a  (stop) gombot a
1. lépés előtt.


 Megjegyzések

54
HU
Ahhoz, hogy két részre lehessen osztani
egy üzenetet, bizonyos mennyiségű szabad
memóriának kell rendelkezésre állnia.
További tájékoztatás a „Rendszerkorlátok”
című fejezetben olvasható (84. oldal.)


Ha egy mappában már 99 felvett üzenet
található, nem lehet üzenetet felosztani.
Ilyen esetben csökkentse legalább 98-ra az
üzenetek számát úgy, hogy töröl a fölösleges
üzenetek közül, vagy áthelyez egyes
üzeneteket egy másik mappába, és azután
ossza fel a kívánt üzenetet.
Ha olyan üzenetet oszt fel, amely tartalmazza
a címet és az előadó nevét is, az új résznek
is ugyanaz lesz a címe, az előadója és a
fájlneve.
Ha egy üzenetet már felosztott, akkor nem
lehet újra egyesíteni a két részt a diktafonnal.
Ha egyesíteni kívánja a felosztott üzeneteket,
használja a mellékelt szoftvert.
Ha gyors egymásutánban többször is feloszt
egy üzenetet, előfordulhat, hogy a készülék
nem tudja tovább osztani az üzenetet.
Ha olyan üzenetet oszt fel, amelyre riasztás
van beállítva, akkor a riasztási beállítás
változatlanul megmarad, de a korábbi,
immár felosztott üzenetnél.
Az üzeneteket nem lehet közvetlenül
az elejükön (a kezdetüktől számított
0,5 másodpercen belül) és a legvégükön
(a végüktől számított 0,5 másodpercen belül)
felosztani.
Ha A-B ismétléses lejátszás vagy egy üzenet
ismétlése közben oszt ketté egy üzenetet,
akkor érvényét veszti az ismétlési beállítás.
Ha több mint 10 másodperc eltelik az
1. lépés után, az elejéről újra kell kezdeni az
eljárást.
A felosztott üzenet lejátszása
Jelenítse meg az üzenet számát a –
vagy a + gomb megnyomásával,
ugyanis már külön számuk van a
felosztott üzeneteknek.
A véletlen műveletek
megelőzése – a HOLD
funkció
Üzenetek szerkesztése
55
HU
Ha meg szeretné akadályozni a véletlen
műveleteket, csúsztassa el a HOLD
kapcsolót a nyíl irányában, miközben a
felvételi vagy a lejátszási üzemmód van
érvényben.
A „HOLD” felirat megjelenése jelzi, hogy a
gombok minden funkciója zárolva van.
A kijelző tartalmának
kiválasztása
DISPLAY/
MENU
A HOLD funkció kikapcsolása
Csúsztassa el a HOLD kapcsolót a nyíllal
ellentétes irányban.
 Megjegyzés
Ha felvétel közben aktiválva van a HOLD
funkció, akkor először a HOLD funkciót kell
visszavonni, csak utána lehet leállítani a
felvételt.
 Tipp
A riasztást akkor is leállíthatja, ha a HOLD
funkció be van kapcsolva. A riasztást és a
lejátszást a  (stop) gomb megnyomásával
lehet leállítani.
56
HU
Ha a diktafon felvételi/felvételi szünet,
stop vagy lejátszás módban van,
kiválaszthatja, hogy az eltelt idő, a
hátralevő idő (REMAIN), a felvétel dátuma
(REC DATE) vagy a felvétel ideje (REC
DATE) legyen látható a kijelzőablakban.
Nyomja meg a DISPLAY/MENU
gombot.
A DISPLAY/MENU gomb minden
megnyomására a következő sorrendben
változik a kijelző tartalma.
REC DATE jelzés
REMAIN jelzés
* Ha nincs beállítva az óra, a kijelzőn az
„- -Y- -M- -D” felirat látható.
** Ha nincs beállítva az óra, a kijelzőn a „- -:- -”
felirat látható.
Ha a diktafon nem felvételi/
felvételi szünet üzemmódban
van
Eltelt idő: Az éppen felvett üzenet
felvételi idejét jeleníti meg.
Hátralevő idő: A diktafon hátralevő
felvételi idejét jeleníti meg.
Felvétel dátuma: Azt jeleníti meg, hogy
melyik napon kezdte el felvenni a
diktafon az adott üzenetet.
Ha a diktafon lejátszás/stop
üzemmódban van
Eltelt idő: Az aktuális üzenetből már
eltelt időt jeleníti meg.
Hátralevő idő: Az aktuális üzenetből
hátralevő időt jeleníti meg, ha a
diktafon a lejátszási üzemmódban van.
A hátralevő felvételi időt jeleníti meg,
ha a diktafon a stop üzemmódban van.
Felvétel dátuma: Az aktuális üzenet
felvételének dátumát jelzi.
Felvétel ideje: Az aktuális üzenet
felvételének időpontját jelzi.
Üzenetek szerkesztése
Eltelt idő  Hátralevő idő a REMAIN
jelzővel  A felvétel dátuma a REC
DATE jelzővel*  A felvétel ideje a
REC DATE jelzővel**  Eltelt idő …
Felvétel ideje: Azt jeleníti meg, hogy
mely időpontban kezdte el felvenni a
diktafon az adott üzenetet.
 Megjegyzések


Ha a hátralevő felvételi idő kevesebb, mint
1 perc, a kijelző automatikusan átvált a
hátralevő idő jelzésére, és a kijelző elkezd
villogni.
Ha stop üzemmódban több mint 3 percig
használaton kívül van a diktafon, akkor az idő
jelenik meg a kijelzőn, függetlenül a kijelző
beállításától.
57
HU
1 Lépjen a menü üzemmódba a
A menü funkció használata
DISPLAY/MENU gomb hosszú
lenyomásával.
Beállítások a
menüben
Megjelenik a menü üzemmód ablak.
2 Válassza ki a – vagy a + gomb
DISPLAY/
MENU

–,
+

PLAY/
STOP•
ENTER
megnyomásával azt a menüpontot,
amelynek módosítani szeretné a
beállítását, majd nyomja meg a
 PLAY/STOP•ENTER gombot.
3 Válassza ki a – vagy a + gomb
megnyomásával azt az elemet, amelyet
be szeretne állítani, majd nyomja meg
a  PLAY/STOP•ENTER gombot.
58
HU
4 Lépjen ki a menü üzemmódból a
 (stop) gomb megnyomásával.
 Megjegyzés
Ha egy percig nem nyom meg egyetlen
gombot sem, akkor a menü üzemmód
automatikusan megszakad, és az ablak
visszatér a stop üzemmódba.
Visszatérés az előző képernyőhöz
Nyomja meg a DISPLAY/MENU gombot
menü üzemmódban.
A menü funkció használata
59
HU
Menübeállítások
Menüpont
Beállítás
Működési mód
( : módosítható a beállítás/
 : nem módosítható a beállítás)
Felvételi
üzemmód



SENS
,



VOR
ON, OFF



LOCK
ON, OFF



DPC
ON (–50% - +100%), OFF



EASY-S
ON, OFF



CONT
ON, OFF



REC-OP
ON (ADD, OVER), OFF






MODE
LP, SP, HQ, SHQ
SET DATE
HOUR
12H, 24H



BEEP
ON, OFF



LED
ON, OFF



ALL ERASE



MOVE



ON (DATE, SUN, MON, TUE, WED, THU, 
FRI, SAT, DAILY), OFF





ALARM
FOLDER
60
Stop üzemmód Lejátszási
üzemmód
HU
,
,
,
,
Beállítások (*: Induló beállítás)
Ismertetés
oldalszáma
MODE
Beállítja a felvételi módot.
LP :
Hosszú lejátszású monó felvételi üzemmód.
SP :
Standard lejátszású monó felvételi üzemmód.
HQ :
Kiváló minőségű monó felvételi üzemmód.
SHQ*:
Még kiválóbb minőségű monó felvételi üzemmód.
22
SENS
Beállítja a mikrofon érzékenységét.
*:
Ha egy értekezleten vagy egy csendes/tágas helyen készít
felvételt.
:
Ha diktálást rögzít vagy zajos helyen készít felvételt.
25
VOR
Beállítja a VOR (Voice Operated Recording) funkciót.
ON:
A diktafon elkezdi a felvételt, ha hangot érzékel, és
szünetelteti, ha nem érzékel hangot, kihagyva ezzel a
hangtalan szakaszokat. A VOR funkció akkor kapcsol be,
amikor megnyomja a  REC/PAUSE gombot.
OFF*:
A VOR funkció nem működik.
27
LOCK
Zárolja az üzenetet, így az nem törölhető, valamint nem lehet
új üzenettel vagy felülíró üzenettel kiegészíteni, sem törölni.
ON:
A zárolási funkció be van kapcsolva.
OFF*:
A zárolási funkció nincs bekapcsolva.
–
A menü funkció használata
Menüpont
61
HU
62
Beállítások (*: Induló beállítás)
DPC
Beállítja a DPC (Digital Pitch Control) funkciót.
ON:
A lejátszás sebessége a normálhoz képest +100%-kal és
–50%-kal módosítható, felfelé 10%-os lépésekben a +
gombbal, lefelé 5%-os lépésekkel a – gombbal.
–30%*
OFF*:
A DPC funkció ki van kapcsolva.
42
EASY-S
Beállítja az egyszerű keresés funkciót.
ON:
Előre léptethet kb. 10 másodpercet a + gomb
lenyomásával, és hátra léptethet kb. 3 másodpercet a
– gomb lenyomásával. Ez a funkció akkor hasznos, ha
egy hosszú felvételben próbálja meg megtalálni a kívánt
pontot.
OFF*:
Az egyszerű keresés funkció nem működik. Ha megnyomja
a – vagy a + gombot, akkor az üzenet előre vagy
hátra mozog.
37
CONT
Folyamatosan lejátssza a kiválasztott mappában található
üzeneteket.
ON:
A CONT funkció be van kapcsolva.
OFF*:
A diktafon egy üzenetet játszik le, és leáll a következő
üzenet elejénél.
39
HU
Menüpont
Ismertetés
oldalszáma
Menüpont
Beállítások (*: Induló beállítás)
Ismertetés
oldalszáma
REC-OP
Hozzáad egy felvételt egy korábban rögzített üzenethez,
vagy felülír egy üzenetet egy felvétellel lejátszás közben.
ON:
Hozzá lehet adni felvételt és felülírásos felvételt.
ADD*:
Hozzá lehet adni felvételt.
OVER:
Lehet felülíró felvételt készíteni.
OFF*:
Nem lehet hozzáadni felvételt és felülírásos felvételt.
SET DATE
Beállítja az órát.
AUTO*:
Ha a diktafon egy olyan számítógéphez csatlakozik,
amelyen a Digital Voice Editor szoftver fut, az óra
automatikusan beállítódik a számítógép órája alapján.
MANUAL:
Beállíthatja kézzel az órát az év, hónap, nap, óra és perc
beállításával.
15
HOUR
Beállítja az óra megjelenítését.
12H:
AM12:00 = éjfél, PM12:00 = dél
24H*:
0:00 = éjfél, 12:00 = dél
17
32, 34
A menü funkció használata
63
HU
Menüpont
Beállítások (*: Induló beállítás)
BEEP
Beállítja, hogy hallható legyen-e sípolás.
ON*:
Egy sípoló hang jelzi, hogy a műveletet elfogadta a
készülék.
OFF:
Nem hallható sípoló hang.
Ismertetés
oldalszáma
–
 Megjegyzés
A riasztás akkor is megszólal, ha a „BEEP” beállítás „OFF” állásra van
állítva a menüben.
LED
Be- és kikapcsolja a művelet jelzését.
ON*:
Felvétel és lejátszás közben a művelet jelzése világít vagy
villog.
OFF:
A művelet jelzése nem világít és nem villog a műveletek
közben sem.
–
 Megjegyzés
Ha a diktafon a számítógéphez csatlakozik, akkor a művelet jelzése
akkor is világít vagy villog, ha a „LED” beállítás „OFF” állásra van
állítva.
64
Minden üzenet törlődik a kiválasztott mappából.
Válassza ki a FOLDER menüben azt a mappát, amelyből törölni
szeretné az üzeneteket, majd térjen vissza ehhez a menühöz.
Nyomja meg a  PLAY/STOP•ENTER gombot, miközben
villog az „ALL ERASE” felirat.
51
MOVE
Áthelyezi a kiválasztott üzenetet a kiválasztott mappába
( , , , vagy ).
Mielőtt megpróbál átmozgatni egy üzenetet, válassza ki a
kívánt üzenetet, és utána lépjen vissza ehhez a menühöz.
52
HU
ALL ERASE
Beállítások (*: Induló beállítás)
Ismertetés
oldalszáma
ALARM
Beállítja a riasztást.
ON:
A riasztás beállításához válassza az „ON” beállítást, majd
állítsa be a dátumot, az időpontot vagy a hét napját, vagy
válassza a napi „DAILY” lejátszást.
B-ONLY:
Csak a riasztás szólal meg a riasztás időpontjában.
B-PLAY*:
Amikor elérkezik a riasztás ideje, a diktafon lejátssza a
kiválasztott üzenetet a riasztás után.
OFF*:
A riasztási beállítás ki van kapcsolva.
45
FOLDER
Kiválaszt egy mappát az 5 közül ( ,
24
,
,
vagy
).
A menü funkció használata
Menüpont
65
HU
A számítógép használata
A mellékelt Digital
Voice Editor szoftver
használata
Mire használható a Digital
Voice Editor szoftver?
A Digital Voice Editor szoftver
lehetőséget nyújt a diktafonnal
felvett üzeneteknek a számítógépre
való átmásolására, kezelésére és
szerkesztésére. Mentheti őket a
számítógépen, továbbá lejátszhatja
és szerkesztheti őket. A számítógépen
tárolt zenei fájlok is átmásolhatók vele a
diktafonra.
A diktafonnal rögzített üzenetek
átmásolása a számítógépre
A diktafonnal felvett üzenetek
átmásolhatók a számítógépre;
ez végezhető üzenetenként,
mappánként, illetve az üzenetek
egészével. A következő formátumokban
mentheti a fájlokat: MSV- (LPEC-) fájlok,
MSV- (ADPCM-) fájlok, MP3-fájlok,
szabványos Windows WAV-fájlok.
66
HU
Az üzenetek lejátszása a
számítógépen
Az üzeneteket a következő funkciókkal
játszhatja le a számítógépen: egyetlen
üzenet ismételt lejátszása, A-B ismétlő
lejátszás, egyszerű keresés, könyvjelzőkkel
való lejátszás, valamint normál lejátszás.
A lejátszás sebességét is módosíthatja.
A számítógépre mentett
üzenetek átmásolása a
diktafonra lejátszás céljából
A számítógépre mentett üzeneteket
és egyéb fájlokat, például az e-mailben
elküldött hangfelvételeket MSV- (LPEC-/
ADPCM-) fájlokat, WAV-fájlokat, MP3fájlokat átmásolhatja a diktafonra, akár
egyenként, akár mappánként. Le is
játszhatja őket a diktafonnal.
A számítógépre vagy a
diktafonra mentett fájlok
szerkesztése a diktafonnal
Más hasznos lehetőségek


Hangos e-mailt küldhet egy MAPIlevelezőszoftver segítségével.
Átírhatja a diktafonnal
rögzített üzeneteket a Dragon
NaturallySpeaking® beszédfelismerő
szoftverrel (csak ha a Dragon
NaturallySpeaking 5.0-s (vagy újabb)
verziójának Preferred vagy Professional
Edition változata telepítve van a
számítógépre).


Beállíthatja és törölheti a számítógépen
a diktafon felhasználónevét,
módosíthatja a riasztási beállításokat
Lejátszhatja a számítógép CDmeghajtójában lévő CD-t a Digital
Voice Editor CD Recording Tool eszköze
segítségével, és mentheti a CD-n levő
számokat a számítógép merevlemezére
a Digital Voice Editor által támogatott
fájlformátumokban. A mentett fájlokat
ezután átviheti a diktafonra a Digital
Voice Editor szoftverrel.
A Digital Voice Editor program CD
Burning Tool eszközével elkészítheti
saját eredeti zenei vagy adat CD-jét a
diktafonnal felvett fájlokból, illetve a
számítógép merevlemezére a Digital
Voice Editor segítségével mentett
fájlokból.
A számítógép használata
A számítógéppel módosíthatja az
üzenetek címét és a felhasználó nevét,
rendezheti az üzeneteket, beállíthatja
és törölheti a fontossági jelzéseket
és a könyvjelzőket, feloszthatja és
egyesítheti az üzeneteket, attól
függően, hogy milyen formátumú a
fájl. A számítógéppel módosíthatja a
diktafonon tárolt üzenetek sorrendjét.
A számítógépen tárolt üzeneteket
úgy is mentheti, hogy egy célszerűbb
formátumra alakítja át a felvétel
formátumát.

A CD Recording Tool és CD Burning
Tool for DVE csak személyes célokra
használható.
67
HU
Rendszerkövetelmények
Operációs rendszer:
Windows Vista® Ultimate
Windows Vista® Business
Windows Vista® Home Premium
Windows Vista® Home Basic
Windows® XP Media Center Edition 2005
Service Pack 2 vagy újabb
Windows® XP Media Center Edition 2004
Service Pack 2 vagy újabb
Windows® XP Media Center Edition
Service Pack 2 vagy újabb
Windows® XP Professional Service Pack 2
vagy újabb
Windows® XP Home Edition Service Pack
2 vagy újabb
Windows® 2000 Professional Service Pack
4 vagy újabb
Előre telepített
 Megjegyzés
A 64 bites operációs rendszerek nem támogatottak.
Hardverkörnyezet:
Számítógép: IBM PC/AT vagy
kompatibilis
Processzor: 266 MHz-es Pentium® II
processzor vagy fejlettebb (Windows
Vista® esetén 800 MHz-es Pentium® III
processzor vagy fejlettebb)
68
HU
Memória: 128 MB vagy több (Windows
Vista® esetén 512 MB vagy több)
Hely a merevlemezen: 150 MB vagy
több
CD-meghajtó (audio-CD vagy adat-CD
létrehozásához CD-RW-meghajtó
szükséges)
Port: USB-port
Hangkártya: Bármilyen hangkártya,
amely kompatibilis a támogatott
Microsoft® Windows® operációs
rendszerekkel
Kijelző: Legalább high color (16 bit) és
legalább 800x480 képpont
Internet-hozzáférés a Voice Mail
funkcióhoz és a CD-adatbázis
szolgáltatáshoz
 Megjegyzés
A következő rendszerek nem támogatottak:
 A fentiektől különböző operációs
rendszerek
 Házi építésű számítógépek és operációs
rendszerek
 Frissített operációs rendszerek
 Többrendszeres környezetek
 Többmonitoros környezetek
Megjegyzés az üzenetek
átírásáról
Ha a Dragon NaturallySpeaking®
beszédfelismerő alkalmazást használja
az üzenetek átírására, a számítógépnek
a Dragon NaturallySpeaking
rendszerkövetelményeinek is meg kell
felelnie.
A Dragon NaturallySpeaking legújabb
verziójáról és az egyes régiókban való
elérhetőségéről a következő webhelyen
található tájékoztatás: http://www.
nuance.com/
Ha a Microsoft® Outlook Express
5.0/5.5/6.0 verziót használja hangos
e-mail küldésére, a számítógépnek
meg kell felelnie az Outlook Express
rendszerkövetelményeinek is.
Telepítse a Digital Voice Editor szoftvert a
számítógép merevlemezére.
 Megjegyzések



A Digital Voice Editor szoftver telepítése
előtt feltétlenül zárjon be minden futó
alkalmazást.
A szoftver Windows® 2000 Professional
rendszerre történő telepítése, illetve
eltávolítása alkalmával „Rendszergazda”
néven kell bejelentkezni.
Windows Vista® Home Basic/Windows Vista®
Home Premium/Windows Vista® Business/
Windows Vista® Ultimate/Windows® XP
Home Edition Service Pack 2 vagy újabb/
Windows® XP Professional Service Pack 2
vagy újabb/Windows® XP Media Center
Edition Service Pack 2 vagy újabb/Windows®
XP Media Center Edition 2004 Service Pack
2 vagy újabb/Windows® XP Media Center
Edition 2005 Service Pack 2 vagy újabb
rendszeren olyan felhasználói fiókkal kell
bejelentkezni, amely az adott számítógépen
„Rendszergazda” típusú. (Úgy tudhatja meg,
hogy egy felhasználó fiók „Rendszergazda”
típusú-e, hogy megnyitja a „Vezérlőpult”
„Felhasználói fiókok” eszközét, és elolvassa a
felhasználónév alatt látható szöveget.)
A számítógép használata
Megjegyzés a hangos emailekhez
A szoftver telepítése
69
HU




Ha a „Memory Stick Voice Editor
1.0/1.1/1.2/2.0” szoftver már telepítve
van, a mellékelt szoftver telepítésével
automatikusan eltávolítja a „Memory Stick
Voice Editor” szoftvert. (Az üzenetek nem
törlődnek.)
A telepítés után a Microsoft DirectX modul is
települ a számítógép operációs rendszerétől
függően. A szoftver eltávolításakor ez a
modul nem törlődik.
A Digital Voice Editor szoftver telepítése után
ne telepítse a „Memory Stick Voice Editor
1.0/1.1/1.2/2.0” szoftvert. Ez esetben a Digital
Voice Editor nem fog megfelelően működni.
A mellékelt szoftverrel mentheti vagy
szerkesztheti a „Memory Stick” üzeneteit.
1 Győződjön meg arról, hogy a
diktafon nincs csatlakoztatva, majd
kapcsolja be a számítógépet, és
indítsa el a Windows rendszert.
2 Helyezze be a mellékelt CD lemezt a
CD-meghajtóba.
Automatikusan elindul az [IC Recorder
Software Setup] menü, és megjelenik
a [Welcome to IC Recorder Software
Setup] ablak. Ha nem jelenik meg az
[Welcome to IC Recorder Software
Setup] menü, akkor nyissa meg a CD
lemez [Setup] mappájában található
[DVE] mappát, majd kattintson duplán
a [setup.exe] fájlra.
70
HU
3 Fogadja el a licencszerződés
feltételeit; ehhez válassza az
[I accept the terms of the license
agreement] lehetőséget, majd
kattintson a [Next] gombra.
Megjelenik a [Software Install] ablak.
4 Válassza a [Digital Voice Editor]
lehetőséget, majd kattintson az
[Install] gombra.
Adja meg a telepítéshez szükséges
beállításokat a képernyőn látható
utasítások szerint.
Ha már telepítette a Digital Voice
Editor egy korábbi vagy a „Memory
Stick Voice Editor” bármelyik verzióját
Megjelenik a már telepített a
Digital Voice Editor korábbi vagy a
„Memory Stick Voice Editor” bármelyik
verziójának eltávolítására szolgáló
párbeszédpanel. Távolítsa el a szoftvert
a képernyőn megjelenő utasítások
szerint. Az üzenetfájlok nem törlődnek.
 Megjegyzés
Ha bármilyen jogtalan adatmódosítást
kísérel meg, vagy ha egy fájlt nem
magáncélra használ, a fájl lejátszhatatlan
lehet, vagy a Digital Voice Editor
működésképtelenné válhat.
Amikor megjelenik a súgó nyelvének
kiválasztását kérő párbeszédpanel
Kattintson arra a nyelvre, amelyen
használni kívánja a súgót.
5 Amikor megjelenik a [Ready
to Install the Program] ablak,
kattintson az [Install] gombra.
A telepítés elkezdődik.
Wizard Complete] ablak, válassza a
[Yes, I want to restart my computer
now] lehetőséget, majd kattintson
a [Finish] gombra.
A számítógép újraindul.
Amikor újraindult a számítógép, a
telepítés befejeződött.
A szoftver eltávolítása
Ha el kívánja távolítani a szoftvert,
kövesse az alábbi lépéseket.
Windows 2000 vagy Windows XP
esetén
A számítógép használata
Amikor megjelenik a fájlok
mentésének módját kérő
párbeszédablak
Amikor menti a diktafonnal rögzített
fájlokat a fent nevezett számítógépre,
akkor megadhatja, hogy ezeket MP3
formátumúvá kívánja alakítani. Válassza
ki a kívánt beállítást.
6 Amikor megjelenik az [InstallShield
1 Kattintson a [Start] gombra, válassza a
[Beállítások], [Vezérlőpult] lehetőséget,
majd a [Programok telepítése és
törlése] vagy [Alkalmazások telepítése
és törlése] lehetőséget.
2 Válassza a [Digital Voice Editor
3] lehetőséget, majd kattintson
az [Eltávolítás] vagy [Módosítás/
Eltávolítás] gombra.
3 Kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
71
HU
Windows Vista esetén
1 Kattintson a [Start] – [Vezérlőpult] –
[Programok] lehetőségre, majd válassza
a [Program eltávolítása] lehetőséget.
2 Válassza a [Digital Voice Editor 3]
lehetőséget a listából, majd kattintson
az [Eltávolítás] gombra.
3 Kattintson a [Folytatás] gombra a
[Felhasználói fiókok felügyelete]
ablakban.
4 Kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
 Megjegyzés
Ha telepítés után át kívánja helyezni a szoftvert
egy másik meghajtóra vagy mappába, akkor
előbb el kell távolítania, majd újra telepítenie
kell. A szoftver nem működik megfelelően, ha
egyszerűen átmásolja a fájlokat.
 Tipp
Az eltávolítás során az üzenetfájlok nem
törlődnek.
72
HU
Diktafon csatlakoztatása
számítógéphez
Átviheti a diktafon adatait a számítógépre
úgy, hogy csatlakoztatja a diktafont a
számítógéphez.
Kösse össze a diktafon és a számítógép
 (USB) csatlakozóját a diktafonhoz
mellékelt USB-csatlakozókábellel.
A számítógép felismeri a diktafont,
ahogy a kábelt csatlakoztatta. A kábel
csatlakoztatható, illetve kihúzható, akár
ki van kapcsolva a számítógép és a
diktafon, akár be.
A diktafon 
(USB) csatlakozójába
A számíCsatlakozókábel
tógép
(tartozék)
USB-csatlakozójába
 Megjegyzések






A súgófájlok megtekintése
Az egyes lépésekkel kapcsolatos
részletekért tekintse meg a súgófájlokat.
Súgó
A számítógép használata

Mielőtt csatlakoztatja a diktafont a
számítógéphez, feltétlenül telepítse a
Digital Voice Editor szoftvert. Ellenkező
esetben az [Új hardver varázsló] jelenhet
meg a képernyőn, amikor a diktafont a
számítógéphez csatlakoztatja. Ebben az
esetben kattintson a [Mégse] gombra.
Ne csatlakoztasson kettőnél több USBeszközt a számítógéphez. A normál működés
nem lesz garantálható.
A diktafon USB-elosztóval vagy hosszabbítóval való használhatóságát nem
garantáljuk.
Az adott pillanatban csatlakoztatott USBeszközöktől függően rendellenes működés
alakulhat ki.
A diktafon számítógéphez való
csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy az
elemek be lettek-e helyezve a diktafonba.
A diktafon számítógéphez való
csatlakoztatásakor győződjön meg arról,
hogy a diktafon stop üzemmódban van.
Azt ajánljuk, hogy húzza ki a kábelt a
számítógépből, amikor nem használja a
Digital Voice Editor szoftvert.
73
HU
A diktafon lecsatlakoztatása
a számítógépről
Kövesse az alábbi eljárást – ellenkező
esetben az adatok megsérülhetnek.
1 Győződjön meg arról, hogy a
művelet jelzése nem villog.
2 Csatlakoztassa le a diktafont a
számítógép USB-csatlakozójáról.
Kattintson a Windows képernyőjén,
a tálcán látható „Hardver biztonságos
eltávolítása” ikonra, majd kattintson a
„USB-háttértár biztonságos eltávolítása”
parancsra.
A Macintosh képernyőjén húzza az „IC
RECORDER” ikonját az asztalon látható
„Trash” (Kuka) ikonra.
A diktafon leválasztásával kapcsolatos
részletek a számítógéphez mellékelt
használati utasításban olvashatók.
74
HU
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Mielőtt szervizbe vinné a diktafont, olvassa el a következő fejezetet. Ha az ellenőrzés
után sem szűnt meg a probléma, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony
kereskedővel.
Diktafon
Elhárítás
A diktafont nem lehet
kikapcsolni.

Csúsztassa el a HOLD kapcsolót stop üzemmódban a nyíl
irányában (18. oldal).
A diktafont nem lehet
bekapcsolni.

A HOLD kapcsoló be van kapcsolva. Csúsztassa el a HOLD
kapcsolót a nyíllal ellentétes irányban (18. oldal).
Nem jelenik meg a
kijelző. Homályos a kijelző
tartalma.

A diktafon használata előtt távolítsa el a kijelzőablakon
található védőfóliát.
A diktafon nem működik.

Az elemek rossz polaritással vannak behelyezve (12. oldal).
Az elemek lemerültek (13. oldal).
A gombokat lezárta a HOLD kapcsoló (55. oldal).


Nem jön hang a
hangszóróból.

Akkor is jön hang a
hangszóróból, ha a
fejhallgató be van dugva.


Hibaelhárítás
Jelenség
A hangerő teljesen le van véve (37. oldal).
Fejhallgató van bedugva (37. oldal).
Ha nem elég jól dugja be a fejhallgatót lejátszás közben, akkor
a hangszóróból is jön a hang. Húzza ki a fejhallgatót, és dugja
be újra.
75
HU
Jelenség
Elhárítás
A művelet jelzése nem
világít.

A „LED” beállítása „OFF” (64. oldal). Jelenítse meg a menüt, és
állítsa a „LED” beállítást „ON” értékre.
A „FULL” üzenet jelenik
meg, és nem lehet
elindítani a felvételt.

A memória megtelt. Töröljön az üzenetek körül (49. oldal),
vagy töröljön minden üzenetet, miután átmásolta őket a
számítógépre.
A „FULL” üzenet jelenik
meg, és nem lehet
működtetni a diktafont.

99 üzenetet vett fel a kiválasztott mappába, vagy összesen
495 üzenetet (ha 5 mappa van) vett fel. Ezért nem tud újabb
üzenetet rögzíteni, sem üzeneteket áthelyezni. Töröljön az
üzenetek körül (49. oldal), vagy töröljön minden üzenetet,
miután átmásolta őket a számítógépre.
A felvétel megszakadt.

Aktiválva van a VOR funkció (27. oldal). Állítsa a „VOR” funkciót
„OFF” beállításra a menüben (61. oldal).
Zaj hallható.

Egy tárgy, például az ujja, véletlenül megdörzsölte vagy
megkarcolta a diktafont a felvétel közben, ezért rögzítette a
zajt.
A diktafont egy hálózati áramforrás, egy neoncső vagy egy
mobiltelefon közelébe helyezte a felvétel vagy a lejátszás
közben.
A csatlakoztatott mikrofon csatlakozója szennyezett volt a
felvétel közben. Tisztítsa meg a csatlakozót.
A  (fejhallgató) csatlakozója szennyezett. Tisztítsa meg a
csatlakozót.



A felvételi szint alacsony.
76
HU

A „SENS” (mikrofonérzékenység) „
” értékre van állítva.
Jelenítse meg a menüt, és állítsa a „SENS” beállítást „
”
értékre (61. oldal).
Elhárítás
Amikor más készülékről
készít felvételt, túl erős
vagy nem elég erős a
bemeneti jel.

Csatlakoztassa a másik eszköz fejhallgatójának csatlakozóját a
diktafon  (mikrofon) csatlakozójához, és állítsa be a hangerőt
a diktafonhoz csatlakoztatott eszközön.
A lejátszási sebesség túl
gyors vagy túl lassú.

A lejátszási sebesség át van állítva a DPC segítségével.
Módosítsa ismét a menüben a DPC sebességét (62. oldal).
„--:--” felirat jelenik meg.

Nem állította be az órát (15. oldal).
A „--Y--M--D” vagy „--:--”
kijelzés látható a REC DATE
helyén.

A felvétel dátuma nem jelenik meg, ha az üzenet felvételekor
az óra nem volt beállítva.
Kevesebb menüpont
jelenik meg menü
üzemmódban.

A megjelenő menüpontok a működési üzemmódtól függenek
(stop, lejátszási és felvételi üzemmód) (60. oldal).
A kijelzőn megjelenő
hátralévő idő rövidebb
annál, mint ami a melléket
Digital Voice Editor
szoftverben megjelenik.

A diktafonnak szüksége van egy bizonyos mennyiségű
memóriára a rendszer működéséhez. Ezt a mennyiséget
levonja a készülék a hátralévő időből, ezért van különbség a két
adat között.
Az elem gyorsan lemerül.

A 13. oldalon közölt elemélettartamok 27-es szintre állított
hangerő esetére vonatkoznak. Az akkumulátor élettartama
csökkenhet a diktafon használatának módjától függően.
Hibaelhárítás
Jelenség
77
HU
Jelenség
Elhárítás
Az elemek akkor is
lemerülnek, ha benne
hagyta őket a diktafonban,
és hosszabb ideig nem
használta a készüléket.

Ha nem használja a diktafont, lassan akkor is lemerülnek
az elemek. Ebben az esetben az elem élettartama függ a
páratartalomtól és más környezeti feltételektől. Általában
körülbelül négy hónapig tartanak az elemek. Ha hosszú ideig
nem tervezi használni a diktafont, akkor tanácsos kikapcsolni a
készüléket (18. oldal), vagy eltávolítani belőle az elemeket.
Sokáig tart a diktafon
elindítása.

Ha a diktafonnak nagy mennyiségű adatot kell feldolgoznia,
akkor tovább tarthat a diktafon elindítása. Ez nem utal a
diktafon hibájára. Várja meg, hogy eltűnjön az indítási kijelző.
A diktafon nem működik
megfelelően.

Vegye ki, majd tegye be újra az elemeket (12. oldal).
A számítógép nem ismeri
fel a diktafont.
Nem lehet átvinni egy
fájlt vagy mappát a
számítógépről.

Válassza le a diktafont a számítógépről, és csatlakoztassa újra.
Ne használjon USB-elosztót vagy a mellékelt USBcsatlakozókábeltől eltérő USB-hosszabbítókábelt. A mellékelt
USB-kábellel csatlakoztassa a diktafont a számítógéphez.
Nem garantálható a működés, ha a rendszerkövetelménynek
eltérnek a 68. oldalon olvashatóktól.
Előfordulhat, hogy bizonyos USB-csatlakozóban nem ismeri
fel a számítógép a diktafont. Ilyen esetben próbálkozzon egy
másik csatlakozóval.



Ne felejtse el, hogy a rögzített üzenetek törlődhetnek szervizelés vagy javítás közben.
78
HU
Digital Voice Editor
Olvassa el a Digital Voice Editor szoftver súgóját is.
Jelenség
Elhárítás
A Digital Voice Editor
szoftver nem telepíthető.



A diktafon vagy a
„Memory Stick” nem
csatlakoztatható
megfelelően.

Hibaelhárítás

A számítógépen rendelkezésre álló szabad lemezterület vagy
memória nem elegendő. Ellenőrizze a merevlemezt és a
memóriát.
Olyan operációs rendszerre próbálja meg telepíteni a Digital
Voice Editor szoftvert, amelyet az nem támogat.
Windows Vista® Ultimate/Windows Vista® Business/Windows
Vista® Home Premium/Windows Vista® Home Basic/Windows®
XP Media Center Edition 2005 Service Pack 2 vagy újabb/
Windows® XP Media Center Edition 2004 Service Pack 2 vagy
újabb/Windows® XP Media Center Edition Service Pack 2
vagy újabb/Windows® XP Professional Service Pack 2 vagy
újabb/Windows® XP Home Edition Service Pack 2 vagy
újabb rendszerben olyan fiókkal jelentkezett be, amelynek
korlátozva vannak a jogai. Győződjön meg arról, hogy a
helyi számítógépen „Rendszergazda” jogokkal rendelkező
felhasználóként lép be.
Windows® 2000 Professional rendszer esetén győződjön meg
arról, hogy „Rendszergazda” felhasználóként lép be.
Ellenőrizze, hogy sikeres volt-e a szoftver telepítése. Ezenkívül
ellenőrizze a kapcsolatot a következő szempontokból:
Külső USB-elosztó használata esetén közvetlenül a
számítógéphez csatlakoztassa a diktafont.
 Húzza ki, majd csatlakoztassa ismét a kábelt a diktafonhoz.
 Csatlakoztassa a diktafont egy másik USB-csatlakozóhoz.


Lehet, hogy a számítógép készenléti vagy hibernált állapotban
van. Ne hagyja, hogy a számítógép készenléti vagy hibernált
állapotba váltson, amíg a diktafon csatlakoztatva van.
79
HU
Jelenség
Elhárítás
Az üzenetek nem
játszhatók le, illetve
nagyon halk a lejátszás.





80
Nincs telepítve hangkártya.
Nincs beépített hangszóró, vagy nem csatlakozik hangszóró a
számítógéphez.
A hangerő alacsony szintre van állítva.
Hangosítsa fel a számítógépet. (Ezzel kapcsolatban olvassa el a
számítógép kezelési útmutatóját.)
A WAV-fájlok hangereje módosítható és menthető a Microsoft
Sound Recorder „Increase Volume” (Hangerő növelése)
funkciójával.

Nem lehet olyan üzenetet lejátszani, amelynek formátumát a
Digital Voice Editor szoftver nem támogatja. A fájlformátumtól
függően a szoftver egyes szerkesztési funkciói nem
használhatók.
A számláló vagy a csúszka
nem megfelelően mozog.
A felvétel zajos.

Ez akkor történhet meg, ha olyan üzeneteket játszik le,
amelyeket kettéosztott, egyesített, felülírt, vagy amelyhez
felvételt adott hozzá. Előbb mentse az üzenetet a
merevlemezre, majd adja hozzá a diktafonhoz. Válassza ki azt a
mentési fájlformátumot, amely megfelel a diktafonnak.
Lassabban működik a
diktafon, ha sok üzenet
van rajta.

Az üzenetek számának növekedésével a működés lelassul,
függetlenül a felvételi időtől.
A kijelző nem működik
üzenetek mentése,
hozzáadása vagy törlése
közben.

A hosszabb üzenetek másolása és törlése több időt vesz
igénybe. A műveletek befejeződése után a kijelző visszatér a
normális működéshez.
Egy fájl átalakítása sok időt
vesz igénybe.

A fájl átalakításához szükséges idő a fájlméret növekedésével
együtt nő.
HU
A mentett üzenetek nem
játszhatók le vagy nem
szerkeszthetők.
Jelenség
Elhárítás
A szoftver „lefagy”, amikor
a Digital Voice Editor
szoftver elindul.



Ne húzza ki a diktafon kábelét, miközben a számítógép a
diktafonnal kommunikál. Ellenkező esetben a számítógépen
végrehajtott műveletek sikere bizonytalanná válhat, és a
diktafonon található adatok megsérülhetnek.
Lehet, hogy ütközés van a szoftver és egy másik
illesztőprogram vagy alkalmazás között.
Ne telepítse a „Memory Stick Voice Editor” szoftvert és a Digital
Voice Editor Ver. 2x a Digital Voice Editor szoftver telepítése
után. Lehet, hogy a Digital Voice Editor nem fog megfelelően
működni.
Hibaelhárítás
81
HU
Hibaüzenetek
Hibaüzenet
Ok/Elhárítás
LO BATT

Az elemek lemerültek. Cserélje ki a régi elemeket újakra.
FULL (ugyanakkor villog a
jelzés)

Kevés a diktafon szabad memóriakapacitása. Mielőtt felvételt
készítene, töröljön az üzenetek közül.
FULL (ugyanakkor villog az
üzenet száma)

Már 99 üzenet van az adott mappában, ezért nem lehet új
üzenetet felvenni. Mielőtt felvételt készítene, töröljön az
üzenetek közül.
FULL (ugyanakkor villog a
mappa jelzés)

Már 99 üzenet van abban a mappában, amelybe át szeretne
helyezni egy üzenetet, ezért nem lehet áthelyezni. Töröljön az
üzenetek közül, mielőtt áthelyezné az üzenetet.
SET DATE

Állítsa be az órát, ellenkező esetben nem állíthatja be a
riasztást.
NO DATA

A kiválasztott mappában nincs egyetlen üzenet sem. Ezért nem
lehet üzenetet zárolni, törölni, riasztást beállítani stb.
PRE SET

Beállítja a riasztást, amikor előzőleg már beállította. Ellenőrizze
a beállítást, és állítsa be a megfelelő dátumot és időpontot.
BACK-D

A riasztást olyan időpontra állította be, amely már elmúlt.
Ellenőrizze a beállítást, és állítsa be a megfelelő dátumot és
időpontot.

Zárolt üzenetet választott ki. Az ilyen üzenetekhez nem lehet
új üzenetet hozzáadni, nem írhatók felül és nem törölhetők.
Állítsa a menü „LOCK” beállítását az „OFF” állásba, mielőtt törli az
üzenetet.

A kiválasztott üzenet nem az, amelyet a diktafonnal felvett.
Nem lehet felosztani, felvételt adni hozzá, felülírni stb.
NO EDIT
82
HU
Hibaüzenet
Ok/Elhárítás
OFF REC-OP

Nem lehet felvételt hozzáadni, illetve felülírni egy felvételt,
mert a „REC-OP” beállítás az „OFF” értékre van állítva. Állítsa át az
„ON” értékre.
ERR ACCESS
ERR 01 – ERR 05

A fentiektől eltérő rendszerhiba történt. Vegye ki, majd tegye
be újra az elemeket (12. oldal).
Hibaelhárítás
83
HU
Rendszerkorlátok
A diktafonra bizonyos rendszerkorlátok érvényesek. Az alább említett jelenségek nem a
diktafon hibái.
Jelenség
Ok/Elhárítás
Nem lehet üzenetet
rögzíteni a maximális
felvételi időtartamig.


84
Ha az SHQ, a HQ, az SP vagy az LP üzemmódban is készít
felvételt, akkor a felvételi időtartam a maximális SHQ és a
maximális LP felvételi időtartam között lesz.
A számlálón található szám (eltelt felvételi idő) és a hátralevő
felvételi idő lehet kevesebb, mint a diktafon maximális felvételi
ideje.

Ha a számítógéppel másolta át a zenei fájlokat, akkor
előfordulhat, hogy nem lehetett őket sorrendben átmásolni a
rendszerkorlát miatt.
Nem lehet meghatározni
a B befejező pontot.

Nem határozhatja meg a B befejező pontot az előtt, hogy az A
pontot meghatározta volna.
Az A-B ismételt lejátszás
beállítása után kicsit
elmozdulnak a beállított
pozíciók.

Attól függően, hogy milyen fájlokat vitt át a számítógépről a
diktafonra, elmozdulhatnak a beállított pozíciók.
HU
Nem lehet sorrendben
megjeleníteni a zenei
fájlokat.
További információk
1 Csatlakoztassa a tartozék USB-
USB tápadapter
alkalmazása (nem
tartozék)
2 Csatlakoztassa az USB tápadaptert
csatlakozókábelt a diktafon  (USB)
csatlakozójához.
(nem tartozék) az USBcsatlakozókábelhez.
3 Csatlakoztassa az USB tápadaptert
Az  (USB)
connector
USB tápadapter
(nem tartozék)
egy konnektorhoz.
További információk
A diktafont konnektorhoz csatlakoztatja
egy AC-U50A típusú USB tápadapter
segítségével (nem tartozék).
85
HU
A diktafon lecsatlakoztatása
a konnektorról
Kövesse az alábbi eljárást – ellenkező
esetben az adatok megsérülhetnek.
1 Ha éppen felvesz vagy lejátszik
egy üzenetet, állítsa a diktafont
stop üzemmódba a  (stop) gomb
megnyomásával.
2 Győződjön meg arról, hogy a
művelet jelzése nem villog.
3 Húzza ki az USB tápadaptert a
konnektorból, majd csatlakoztassa
le az USB-csatlakozókábelt a
tápadapterről.
86
HU
 Megjegyzések
A felvétel ideje alatt (a művelet jelzése világít
vagy pirosan villog), illetve adathozzáférés
közben (a művelet jelzése narancssárgán
villog),
 ne húzza ki a diktafonból az USB
tápadaptert, és ne csatlakoztassa az
adaptert a diktafonhoz, ha az adapter be
van dugva a konnektorba.
 ne dugja be az USB tápadaptert a
konnektorba, illetve ne húzza a ki a
konnektorból, ha az adapter csatlakoztatva
van a diktafonhoz.
Ilyenkor az adatok megsérülhetnek. Ha a
diktafonnak nagy mennyiségű adatot kell
feldolgoznia, akkor az indítási ablak hosszú
ideig látható lehet. Ez nem utal a diktafon
hibájára. Várja meg, hogy az indítási kijelzés
eltűnjön a kijelzőablakból.
 Az USB tápadapter (nem tartozék) használata
közben az elem jelző nem jelenik meg a
kijelzőablakban.

Óvintézkedések
Zaj

Áramellátás

A készüléket csak 3,0 V vagy 2,4 V
egyenfeszültségről üzemeltesse.
Használjon két LR03 (AAA méret) alkáli
elemet vagy két NH-AAA tölthető
elemet.

Biztonság

Ne használja a készüléket vezetés,
kerékpározás vagy bármilyen gépjármű
működtetése közben.
Kezelés

Karbantartás

A burkolat tisztítására használjon egy
puha, vízzel enyhén megnedvesített
kendőt. Ne használjon alkoholt, benzint
és hígítót.
Ha bármilyen kérdése vagy problémája
van a készülékkel kapcsolatban, akkor
vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi
Sony kereskedővel.
További információk

Ne hagyja a készüléket hőforrások
közelében, sem olyan helyen, ahol
közvetlen napfény, nagy mennyiségű
por vagy erős mechanikai hatás érheti.
Ha valamilyen szilárd tárgy vagy
folyadék kerül a készülékbe, távolítsa
el az elemeket, majd ellenőriztesse
a készüléket szakemberrel, mielőtt
tovább használná.
Zajt hallhat, ha a diktafont egy
váltakozó feszültségű áramforrás,
egy neoncső vagy egy mobiltelefon
közelébe helyezte a felvétel vagy a
lejátszás közben.
Zajt is rögzíthet a készülék, ha egy tárgy,
például az ujja, véletlenül megdörzsöli
vagy megkarcolja a diktafont a felvétel
közben.
87
HU
Biztonsági mentés
A diktafon véletlen működtetéséből
vagy meghibásodásából eredő
esetleges adatvesztés kockázatának
elkerülése érdekében tanácsos a
rögzített üzenetekről magnetofonra,
számítógépre stb. biztonsági
másolatot készíteni.
Műszaki adatok
Diktafon összetevő
Kapacitás (felhasználó által
használható)
1 GB (Kb. 989 MB =1 037 565 952 bájt)
A rendelkezésre álló memória egy része
működési célokra van fenntartva.
Felvételi idő*1
Lásd a 23. oldalon.
*1Ha hosszú ideig folyamatosan szeretne
felvenni, akkor előfordulhat, hogy a felvétel
közepén kell kicserélnie az elemeket. Az
elem élettartamáról a 13. oldalon olvashat.
Frekvenciatartomány




SHQ: 75 Hz - 20 000 Hz
HQ: 75 Hz - 17 000 Hz
SP: 75 Hz - 15 000 Hz
LP: 75 Hz - 3 500 Hz
Az MP3 formátum bitsűrűsége és
mintavételezési frekvenciája felvételi
mód esetén*2




SHQ: 44,1 kHz, 192 kbps sztereó
HQ: 44,1 kHz, 128 kbps sztereó
SP: 44,1 kHz, 48 kbps monó
LP: 11,025 kHz, 8 kbps monó
Bitsűrűség: 32 - 320 kbps, VBR
*2A diktafonnal rögzített MP3-fájlokat is le
lehet játszani.
Nem minden kódolót támogat a készülék.
88
HU
Általános
Hangszóró
Kb. 28 mm-es átmérő
Kimenő teljesítmény
300 mW
Bemenet/kimenet



Mikrofoncsatlakozó (minijack, sztereó)
 bemeneti tápellátás, minimális bemeneti
szint 0,5 mV, 3 kiloohm vagy kisebb
ellenállású mikrofon
Fejhallgatóaljzat (minijack, sztereó)
 kimenet 8 - 300 ohmos fejhallgatók
számára
USB-csatlakozó
 Nagy sebességű USB-kompatibilis
Lejátszási sebesség vezérlése (DPC)
+100% - –50%
Két LR03 (AAA méret) alkáli elem (tartozék):
3,0 V egyenfeszültség
Két NH-AAA tölthető elem (nem tartozék):
2,4 V egyenfeszültség
Működési hőmérséklet
5˚C - 35˚C
Kb. 71 g az LR03 (AAA méret) alkáli elemekkel
*3A JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association)
szabványa szerinti mérés.
Mellékelt tartozékok
Lásd a 7. oldalon.
Opcionális tartozékok
SRS-T80 aktív hangszóró
ECM-CS10, ECM-CZ10, ECM-DS70P, ECMDS30P, ECM-TL1 elektret kondenzátormikrofon
RK-G136, RK-G139 audio összekötőkábel
(Európa kivételével)
NH-AAA-B2K tölthető elem
AC-U50A USB tápadapter
BCG-34HS2KA akkumulátortöltő
Lehetséges, hogy a kereskedő nem tud
szolgálni a fent megjelölt opcionális
tartozékokkal. Kérjen részletes
információkat az eladótól.
További információk
Tápellátás
Tömeg (JEITA)*3
A konstrukció és a műszaki
adatok előzetes értesítés nélkül
megváltozhatnak.
Méretek (sz/m/h) (kivéve a kilógó
részeket és a kezelőszerveket) (JEITA)*3
37 × 111 × 21,2 mm
89
HU
Tárgymutató
A
A-B ismétlés....................................................................41
A felvétel ellenőrzése...............................................21
A hangerő beállítása.........................................21, 37
A készülék részei és kezelőszervei
Elölnézet........................................................................8
Hátulnézet...................................................................9
Kijelzőablak..................................................................9
Áttekintés........................................................................37
Az áramforrás előkészítése...................................12
Az óra beállítása..........................................................15
E
Egyszerű keresés.................................................37, 62
Elem............................................................................12, 13
Elem élettartama........................................................13
Elem jelző........................................................................13
F
Felvétel időtartama...................................................23
Felvételi üzemmód............................................22, 61
Felvétel külső mikrofonnal....................................30
Felvétel más eszközzel.............................................43
Felvétel szüneteltetése....................................21, 28
Felvétel telefonról.......................................................31
Folyamatos lejátszás.................................................39
B
G
Beépített mikrofonok...............................................19
Gyorskeresés..................................................................37
D
H
Digital Voice Editor................................................7, 66
Diktafon csatlakoztatása
számítógéphez............................................................72
DPC (a Digital Pitch Control
funkció).............................................................42, 60, 62
Hibaelhárítás..................................................................75
Hibaüzenetek................................................................82
HOLD..........................................................................18, 55
HQ................................................................ 13, 22, 23, 61
K
Karbantartás...................................................................87
Külső mikrofon.............................................................30
90
HU
L
O
LP.................................................................. 13, 22, 23, 61
Óvintézkedések...........................................................87
M
R
Mappa.......................................................................19, 36
Menü
ALARM.................................................................60, 65
ALL ERASE.........................................................60, 64
Beállítások.................................................................58
BEEP......................................................................60, 64
CONT....................................................................60, 62
DPC........................................................................60, 62
EASY-S..................................................................60, 62
FOLDER...............................................................60, 65
HOUR...................................................................60, 63
LED........................................................................60, 64
LOCK.....................................................................60, 61
Menübeállítások....................................................60
MODE...................................................................60, 61
MOVE...................................................................60, 64
REC-OP................................................................60, 63
SENS......................................................................60, 61
SET DATE............................................................60, 63
VOR........................................................................60, 61
Mikrofonérzékenység......................................25, 61
Műszaki adatok............................................................88
Rendszerkorlátok........................................................84
Riasztás......................................................................45, 65
S
SHQ............................................................. 13, 22, 23, 61
Sípolás...............................................................................64
SP.................................................................. 13, 22, 23, 61
Szoftver.............................................................................66
T
Tölthető elem...................................................7, 12, 14
U
Tárgymutató
USB tápadapter............................................................85
Üzenet átmozgatása.........................................52, 64
Üzenetek felvétele.....................................................19
Üzenetek lejátszása...................................................36
Üzenetek szerkesztése.............................................49
Üzenetek törlése.........................................................49
Üzenet felosztása................................................28, 53
Üzenetszám...................................................................10
91
HU
V
VOR funkció............................................................27, 61
Z
Zaj.........................................................................................87
92
HU
Védjegyek








A Microsoft, a Windows, a Windows Vista, a
Windows Media, az Outlook és a DirectX a Microsoft
Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az
Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
Az Apple és a Macintosh Apple Inc., Egyesült
Államokban és más országokban bejegyzett
védjegye.
A Pentium az Intel Corporation bejegyzett védjegye.
Nuance, the Nuance logo, Dragon
NaturallySpeaking, and RealSpeak are trademarks
and/or registered trademarks of Nuance
Communications, Inc., and/or its affiliates in the
United States and/or other countries.
© 2007 - 2008 Nuance Communications, Inc.
All rights reserved.
Az MPEG Layer-3 hangkódolási technológiák és
szabványok licencét a Fraunhofer IIS and Thomson
biztosítja.
A „Memory Stick” és a
a Sony Corporation
védjegye.
Az „LPEC” és az
a Sony Corporation védjegye.
A Dolby Laboratories vállalattól egyesült
államokbeli és más országokból származó licencek
kerültek felhasználásra.
Tárgymutató
Minden más védjegy és bejegyzett védjegy az illető
tulajdonosok védjegye vagy bejegyzett védjegye.
Ezenfelül a „ ™ ” és az „ ® ” jelek nem kerülnek mindig
feltüntetésre a jelen kézikönyvben.
A „Digital Voice Editor” az alábbi szoftvermodulokat
használja:
Microsoft DirectX Runtime 9.0c
©2004 Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva.
93
HU
Download PDF

advertising