Sony | ICD-B600 | Sony ICD-B600 Használati útmutató

BÜzembe helyezés
BAlapfunkciók
A mikrofon érzékenységének beállítása
1. lépés: Az elemek behelyezése
Elemcsere
1
IC Recorder
A kijelzőablakban az elem jelzés
mutatja az elemek állapotát.
A„
” villogásakor cserélje ki a
régi elemeket.
” villogásakor az elemek
A„
teljesen lemerültek, és a diktafon
leáll.
Csúsztassa el és
emelje fel az
elemtartó fedelét.
Az elemek élettartama*
(folyamatos használat mellett)
HQ üzemmódban
Felvétel:
Lejátszás**:
Kb. 11 óra
Kb. 7,5 óra
SP és LP üzemmódban
2
Használati utasítás
ICD-B600
2008 Sony Corporation
Helyezzen be két LR03
(AAA) méretű alkáli
ceruzaelemet a
megfelelő polaritással,
és csukja be a fedelet.
Printed in China
Az elemeknek először a
negatív – végét helyezze be.
Európai vásárlóinknak
Hibaelhárítás
Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Mielőtt a diktafont szervizbe vinné, ellenőrizze a
következő pontok szerint. Ha az ellenőrzés után sem
szűnt meg a probléma, vegye fel a kapcsolatot a
legközelebbi Sony márkakereskedővel.
Ez a szimbólum a készüléken vagy
a csomagolásán azt jelzi, hogy a
terméket ne kezelje háztartási
hulladékként. Kérjük, hogy az
elektromos és elektronikai
hulladék gyűjtésére kijelölt
gyűjtőhelyen adja le. A
feleslegessé vált termékének
helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és
az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék
kezelés helyes módját. Az anyagok,
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében. A termék újrahasznosítása
érdekében további információért forduljon a
lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.
Feleslegessé vált elemek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy
annak csomagolásán azt jelzi,
hogy a terméket ne kezelje
háztartási hulladékként. Kérjük,
hogy azt a használt elemek
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen
adja le. A feleslegessé vált
elemekhelyes kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását,
mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék
kezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében. Olyan berendezéseknél
alkalmazott elemeket, ahol biztonsági,
teljesítményi, illetve adatok megőrzése érdekében
elengedhetetlen az energiaellátás
folyamatosságának biztosítása, csak az arra
felkészült szerviz állomány cserélheti ki.
Beépített elem esetén, hogy biztosítható legyen
az elem megfelelő kezelése, a termékének
elhasználódásakor jutassa el azt az arra kijelölt
elektromos és elektronikus hulladékgyűjtő pontra.
Minden más elem esetén kérjük, hogy
tanulmányozza, milyen módon lehet
biztonságosan az elemet a készülékből
eltávolítani. A termék újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.
Megjegyzés a vásárlók számára:
a következő információk csak az EU
irányelveit alkalmazó országokban
értékesített készülékekre
vonatkoznak
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió,
1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta. A
termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel
kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH
(Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger Strasse
61.) a jogosult képviselő. Kérjük, bármely
szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos ügyben,
a különálló szerviz- vagy garanciadokumentumokban
megadott címekhez forduljon.
A diktafon nem működik.
• Az elemek helytelen polaritással vannak
behelyezve.
• Lemerültek az elemek.
• A gombokat lezárta a HOLD kapcsoló. (Bármelyik
gomb megnyomásakor 3 másodpercig villog a
„HOLD”.)
Nem jön hang a hangszóróból.
• Be van dugva a fülhallgató a fejhallgató-kimenetbe.
• A hangerő teljesen le van halkítva.
Ha lejött volna az elemtartó fedele,
helyezze vissza a rajz szerint.
Felvétel:
Kb. 22 óra
Lejátszás**:
Kb. 11 óra
* Sony LR03 (AAA) alkáli
ceruzaelemekkel
**Beépített hangszóróval való
lejátszás és közepes hangerő
esetén
A diktafon használati módjától
függően az elemek élettartama
rövidebb is lehet.
Megjegyzések
• Ne használjon mangán elemeket
ebben a diktafonban.
• Elemcsere során megjelenik az
órabeállítást kérő üzenet. Ekkor
állítsa be ismét a dátumot és
pontos időt. A meglevő felvételek
és riasztási beállítások azonban
nem vesznek el.
• Elemcserék alkalmával mindkét
elem helyére tegyen újat.
• A szárazelemeket nem szabad
tölteni.
• Ha előre láthatóan hosszabb ideig
nem használja a diktafont, vegye ki
belőle az elemeket, mert szivárgó
elektrolitjuk korróziót okozhat.
• Ha az „ACCESS” felirat látható a
kijelzőablakban a diktafon az
adatok kezelésével van elfoglalva.
Ilyenkor ne vegye ki az elemeket.
Ha kiveszi, az adatok
megsérülhetnek.
Az elemek első behelyezése és a későbbi elemcserék alkalmával
megjelenik az órabeállítást kérő üzenet. Ilyenkor állítsa be az órát
a „2. lépés: Az óra beállítása” c. fejezet 2. és 3. lépésében leírtak
szerint.
A „FULL” üzenet olvasható, és nem lehet
elindítani a felvételt.
• A memória megtelt. Töröljön egy vagy több
felvételt.
• 99 felvétel van a kiválasztott mappában. Válasszon
más mappát, vagy töröljön egy vagy több felvételt.
Zajos a felvétel.
• Egy tárgy, például az ujja stb., véletlenül a
diktafonhoz dörzsölődött felvétel közben, az okozta
a zajt.
• A diktafon hálózati áramforrás, neoncső vagy
mobiltelefon közelében volt felvétel vagy lejátszás
közben.
• A felvételhez használt külső mikrofon csatlakozója
piszkos volt. Tisztítsa meg a csatlakozót.
• Piszkos a fülhallgató csatlakozója. Tisztítsa meg a
csatlakozót.
A felvételi szint alacsony.
• Állítsa a mikrofon érzékenységét „H (nagy)”
értékűre a menüben.
A felvétel megszakadt.
• Be van kapcsolva a VOR funkció. Kapcsolja ki
(OFF) a VOR funkciót.
Nem stabil a felvételi szint (zene, stb.
felvételekor).
Felvételek készítése
A négy mappában (A, B, C és D) egyenként 99 felvétel
készíthető.
Mivel az újonnan készült felvétel automatikusan a legutóbbi
mögé sorolódik, nem kell megkeresni annak a végét a
felvételkészítés előtt, s ezáltal a felvétel azonnal indul.
Zajossá válhat a felvétel, ha egy
tárgy vagy az Ön ujja stb. véletlenül
a diktafonhoz dörzsölődik a felvétel
közben.
Példa.
Maximális felvételi idő
1 felvétel
2 felvétel
Megjegyzés
1
A felvételi üzemmód
beállítása.
Lásd a túloldalon, „A felvételi üzemmód
módosítása” cím alatt.
2
3
Mappaválasztás.
Lásd: „Mappaválasztás”.
A felvétel elindítása.
1 Nyomja meg a
zXREC gombot.
2 Beszéljen a
beépített
mikrofonba.
A felvétel száma
Művelet jelzése
(felvétel közben pirosan
világít.)
Felvétel üzemmód
* A DISPLAY/MENU
gombbal kiválasztott
paraméter értéke jelenik
itt meg.
Számláló*
Szabad memória jelző
Felvétel közben nem kell nyomni a zXREC gombot.
4
A felvétel leállítása.
1
Az órabeállítás megjelenítése.
1 Nyomja meg és tartsa
legalább 1 másodpercig
lenyomva a DISPLAY/
MENU gombot, és várja
meg, hogy a „MODE”
megjelenjen a
kijelzőablakban.
A diktafon menü
üzemmódba lép.
2 A – . vagy >+
megnyomásával lépjen a
„SET DATE”
(dátumbeállítás) üzenetre.
3 Nyomja meg a
NxPLAY/ENTER
gombot.
Villogni kezd az évszám.
• Nem osztható ketté, ha már 99 felvétel van a
mappában.
• Ha gyakran osztja ketté a felvételeket, a diktafon
egy idő után már nem tudja tovább osztani őket.
• Nem osztható ketté a felvétel az első vagy utolsó
másodpercben.
2
A dátum beállítása.
1 A – . vagy >+
megnyomásával válassza
ki az év számjegyeit.
Ha a felvétel leállítása után nem vált mappát, a következő felvétel
is ebbe a mappába kerül.
Lassan indul a diktafon.
• Ha felvétel készítése közben gyakran osztja ketté a
felvételeket, a következő jelenség léphet fel: Villogni
kezd a művelet jelzése, és a diktafon egy ideig nem
használható. Ez nem hiba. Várja meg a villogás
megszűnését.
Nem lehet felvételt készíteni a maximális
felvételi időtartamig.
• Ha a felvételek vegyesen HQ, SP és LP
üzemmódban készültek, akkor a maximálisan
elérhető felvételi időtartam a HQ és az LP
maximális felvételi időtartama közé esik.
• Ha az adott mappában már 99 felvétel van, több
nem készíthető.
• Az IC felvevőrendszer korlátai miatt a diktafon
minimális felvételi egységekben számol. Ha az
egyes felvételek hossza nem a minimális felvételi
egység egész számú többszöröse, a diktafon a
maradék felvételi időt a kész felvételek együttes
hosszánál nagyobb idővel csökkenti.
1 Tipp
Feladat
Művelet
felvétel szüneteltetése*
Nyomja meg a zXREC gombot.
A felvétel szüneteltetése közben a
művelet jelzése pirosan villog és a
„PAUSE” (szünet) felirat villog a
kijelzőablakában.
szünet feloldása és
a felvétel folytatása
3
A pontos idő beállítása.
1 A – . vagy >+
megnyomásával válassza ki
az óraérték számjegyeit.
• Vegye ki, majd helyezze vissza az elemeket.
Ne felejtse el, hogy a rögzített felvételek törlődhetnek
a karbantartás vagy javítás közben.
2 Nyomja meg a NxPLAY/
ENTER gombot.
Villogni kezd a percérték.
A felvétel leállításához nyomja meg a
x(stop) gombot, majd a NxPLAY/
ENTER gombot.
az aktuális felvétel
azonnali áttekintése
Felvétel közben nyomja meg a
NxPLAY/ENTER gombot.
keresés hátra felvétel
közben (áttekintés)
Felvétel vagy felvételkészítési szünet
közben tartsa lenyomva a – .
gombot. A diktafon kilép a felvétel
üzemmódból és elindul az aktuális
felvétel azonnali áttekintése. Amikor
felengedi a gombot, a lejátszás attól a
ponttól elindul.
a mikrofon
érzékenységének
beállítása
A menüben beállítható a mikrofon
érzékenysége.
Lásd: „A mikrofon érzékenységének
beállítása”.
H (nagy): Ha értekezleten vagy
csendes/tágas helyen készít felvételt.
L (kicsi): Ha diktál vagy zajos helyen
készít felvételt.
Mappaválasztás
1
3 Állítsa be a percértéket.
4 Pontos időjelzésre
nyomja meg a NxPLAY/
ENTER gombot.
A kijelző visszaáll a „SET
DATE” üzenetre.
A diktafon nem, vagy rosszul működik.
Nyomja meg a zXREC gombot.
A felvétel attól a ponttól folytatódik.
(A szünet után leállíthatja a felvételt a
x(stop) gomb lenyomásával.)
* A felvétel szüneteltetésétől számított kb. egy óra múlva a felvétel
szüneteltetése automatikusan feloldódik, és a diktafon stop
üzemmódba lép.
A 2008-as év beállításához állítson be a kijelzőn „08Y”-t.
5 A menü üzemmódból való
kilépéshez nyomja meg a
x(stop) gombot.
Ha a diktafonhoz a stop
üzemmódban legalább 3
másodpercig nem nyúlnak,
kijelzőjén megjelenik a
pontos idő.
Áramellátás
HQ*
61 óra 10 perc
SP**
163 óra 10 perc
LP***
301 óra 35 perc
* HQ: Kiváló minőségű monó
felvételi üzemmód
** SP: Standard minőségű monó
felvételi üzemmód
***LP: Hosszú lejátszású monó
felvételi üzemmód
• Jobb hangminőséghez válassza a
HQ üzemmódot. Más felvételi
üzemmód beállítása: lásd a
túloldalon, „A felvételi üzemmód
módosítása” cím alatt.
• Hosszú felvétel elkezdése előtt
ellenőrizze az elem jelzést.
• Az elérhető felvételi idő és a
készíthető felvételek száma a
használati feltételektől függ.
• Ha a felvételek vegyesen HQ, SP
és LP üzemmódban készültek,
akkor a maximálisan elérhető
felvételi időtartam a HQ és az LP
maximális felvételi időtartama közé
esik.
• Az IC felvevőrendszer korlátai
miatt a diktafon legfeljebb kb. 2
másodperces minimális felvételi
egységekben számol, ami az
alábbi következményekkel járhat:
– Ha egy felvétel rövidebb, mint a
minimális felvételi egység, a
diktafon akkor is legfeljebb kb.
2 másodpercesnek veszi, s
emiatt a diktafon maradék
felvételi ideje a felvétel
tényleges idejénél nagyobb
mértékben csökkenhet.
– A diktafon maradék felvételi
ideje a felvétel tényleges
idejénél nagyobb mértékben
csökkenhet akkor is, ha egy
felvétel hosszabb, mint a
minimális felvételi egység, de
időtartama nem osztható
maradék nélkül a minimális
felvételi egység idejével.
– A számlálón kiírt szám (eltelt
felvételi idő) és a maradék
felvételi idő összege kevesebb
is lehet, mint a diktafon
maximális felvételi ideje.
A „SENS” kijelzés választásához nyomja
meg a – . vagy >+ gombot, majd
nyomja meg a NxPLAY/ENTER gombot.
3
A „H (nagy érzékenység)” vagy „L (kis
érzékenység)” választásához nyomja meg
a – . vagy >+ gombot, majd nyomja
meg a NxPLAY/ENTER gombot.
4
A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x(stop) gombot.
Felvételek lejátszása
Korábbi felvételek lejátszását kezdje az 1. lépésnél. Frissen
készült felvételek lejátszását kezdje a 3. lépésnél.
1
Mappaválasztás.
Lásd: „Mappaválasztás”.
2
A felvétel számának
kiválasztása.
Felvétel készítése közben a
szabad memória jelzés egyesével
visszafelé számlál.
A memória csaknem
megtelt.
– .: lefelé léptet
>+: felfelé léptet
A kiválasztott felvétel száma
A mappában levő
felvételek száma
Számláló*
* A DISPLAY/MENU gombbal kiválasztott paraméter értéke jelenik itt
meg (további részletek a túloldalon).
3
A lejátszás elindítása.
1 Nyomja meg a NxPLAY/ENTER gombot.
Ha a maradék felvételi idő 5 perc
alá csökken, a jelzés utolsó
számjegye villog.
Ha a diktafon kijelzési üzemmódja
a maradék felvételi időre van
állítva, a maradék felvételi idő 1
perc alá csökkenésekor villogni
kezd a „REMAIN” felirat és a
számláló kijelzés.
A felvétel folytatásához töröljön
egy vagy több korábbi felvételt.
2
A „FOLDER” kijelzés választásához
nyomja meg a – . vagy >+ gombot,
majd nyomja meg a NxPLAY/ENTER
gombot.
3
A kívánt mappa kiválasztásához nyomja
meg a – . vagy >+ gombot, majd
nyomja meg a NxPLAY/ENTER gombot.
4
A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x(stop) gombot.
Az aktuális mappa
ICD-B600 HU U/CA/CE7/E 3-295-267-12 (1)
i (fejhallgató)
csatlakozója
Művelet jelzése
(lejátszáskor zölden világít.)
2 A VOL
hangerőszabályzóval
állítsa be a
hangerőt.
Számláló (vagy a
kiválasztott kijelzési
üzemmód)
A felvétel automatikus
indítása hang érzékelésekor
– a speciális VOR funkció
Ha a menüben „ON” (bekapcsolt)
értékűre van állítva a VOR
(hangvezérelt felvételkészítés)
funkció, hang érzékelésekor elindul
a felvétel. (A kijelzőablakban a
„VOR” felirat látható.)
Megjegyzés
A VOR funkcióra hatással van a
környezeti zaj. Ennek megfelelően
állítsa a mikrofon érzékenységét „H
(nagy)” vagy „L (kicsi)” értékűre a
menüben. Ha a mikrofon
érzékenységének átállítása után a
felvétel nem megfelelő, vagy fontos
a folyamatos felvétel, állítsa a VOR
funkciót „OFF” (kikapcsolt) állásba a
menüben.
Lejátszás közben nyomja meg
legalább 1 másodpercig a
NxPLAY/ENTER gombot.
Megjelenik a „ ” jel és
folyamatosan ismétlődik a
kiválasztott felvétel.
A normál lejátszás folytatásához
nyomja meg ismét a NxPLAY/
ENTER gombot. A lejátszás
leállításához nyomja meg a
x(stop) gombot.
A folyamatos lejátszást a menü
„CONT” pontjában állíthatja be.
Ha a „CONT” beállítása „ON”
(bekapcsolva), a diktafon
folyamatosan lejátssza a mappa
összes felvételét.
Keresés előre/hátra a
lejátszás közben
(Gyorskeresés/Áttekintés)
Az előre irányú kereséshez
nyomja meg és tartsa lenyomva a
>+ gombot lejátszás közben,
és engedje fel annál a pontnál,
ahol folytatni szeretné a lejátszást.
A hátra irányú kereséshez nyomja
meg és tartsa lenyomva a – .
gombot lejátszás közben, és
engedje fel annál a pontnál, ahol
folytatni szeretné a lejátszást.
Ha lenyomva tartja a >+ vagy
– . gombot, a diktafon
gyorsabb keresésre kapcsol.
Az előre/hátra keresés első 10
másodpercében csipogó hang
hallatszik. A gyorsabb keresés
közben a csipogó hang nem
hallható.
Előre/hátra keresés közben a
kiválasztott kijelzési üzemmódtól
függetlenül mindig a számláló
látható a kijelzőn.
x(stop)
1 Tipp
Megjegyzések
• Ha tele van a memória, a zXREC
gomb megnyomásakor villogva
megjelenik a „FULL” (megtelt)
felirat és megszólal egy
hangjelzés. Ilyenkor felvétel
készítéséhez töröljön egy vagy
több korábbi felvételt.
• Ha már 99 felvétel van a
mappában, a zXREC gomb
megnyomásakor villogva
megjelenik a „FULL” (megtelt)
felirat és megszólal egy
hangjelzés. Ilyenkor válasszon más
mappát vagy töröljön egy vagy
több felvételt.
Egy felvétel ismételt
lejátszása
– Ismétlődő lejátszás
Egy mappa összes
felvételének folyamatos
lejátszása
– Folyamatos lejátszás
A – . vagy >+ megnyomásával
válassza ki a kívánt felvétel számát.
Szabad memória jelzés
Csend beálltakor szünetel a
felvétel. (A kijelzőablakban a „VOR
PAUSE”szöveg villog.)
Az áramellátás kikapcsolásához csúsztassa el a HOLD kapcsolót stop
üzemmódban a nyíl irányába.
Az áramellátás bekapcsolásához csúsztassa el a HOLD kapcsolót a
nyíllal ellentétes irányba, majd nyomja meg bármely működtetési gombot.
ICD-B600 HU U/CA/CE7/E 3-295-267-12 (1)
A maximális felvételi idő az összes
mappára vonatkozóan a
következő: A teljes felvételi idő
kitölthető egyetlen mappában.
Nyomja meg és tartsa legalább 1
másodpercig lenyomva a DISPLAY/MENU
gombot, és várja meg, hogy a „MODE”
megjelenjen a kijelzőablakban.
1 Tanácsok
• A diktafonnak nincs kikapcsoló/bekapcsoló gombja. A kijelző állandóan működik.
• A menüben 12-órás üzemmód is beállítható. A 12-órás üzemmód beállításához válassza az „HOUR” (óra)
menü „12H” pontját. Ilyenkor a 2. lépés 3. pontjában „AM12:00” látható a kijelzőn.
2
Felvételkészítési megjegyzés
Villog
2 Nyomja meg a NxPLAY/
ENTER gombot.
Villogni kezd a hónap.
3 Állítsa be a hónapot és a
napot, majd nyomja meg
a NxPLAY/ENTER
gombot.
Villogni kezd az óraérték.
Nyomja meg a x(stop)
gombot.
A diktafon a jelenlegi
felvétel elején áll meg.
–.
(áttekintés)
az aktuális felvétel
meghallgatása
• Nincs beállítva az óra.
Nem osztható ketté a felvétel.
NxPLAY/ENTER
2. lépés: Az óra beállítása
Az első elemfeltöltés és a későbbi elemcserék alkalmával megjelenik az órabeállítást kérő üzenet. Ebben
az esetben lépjen a 2. lépésre („A dátum beállítása”).
A diktafon használata előtt távolítsa el a kijelző ablakon található fóliát.
Nyomja meg és tartsa legalább 1
másodpercig lenyomva a DISPLAY/MENU
gombot, és várja meg, hogy a „MODE”
felirat megjelenjen a kijelzőablakban.
Megjegyzések
„--Y--M--D” vagy „--:--” kijelzés látható.
• A felvétel dátuma és időpontja nem jelenik meg, ha
a felvétel készítésekor az óra nem volt beállítva.
Üres hely
Hosszú felvétel elkezdése előtt helyezzen be új elemeket, és
ellenőrizze az elem jelzést.
zXREC
• A diktafon automatikusan beállítja a felvételi szintet
értekezletek stb., rögzítésekor, és zene rögzítésére
nem alkalmas.
„--Y--M--D” vagy „--:--” kijelzés látható
a REC DATE megjelenítésénél.
Új felvétel
1
Az aktuális felvétel lejátszása után a diktafon leáll a következő
felvétel kezdőpontján. Ha a folyamatos lejátszás funkció be van
kapcsolva („ON”, további részletek a túloldalon), a diktafon a
mappában levő összes felvétel lejátszása után áll le.
A mappa utolsó felvételének lejátszása után a diktafon az utolsó
felvétel kezdőpontján áll le.
Csendes lejátszás
Csatlakoztassa fej- vagy fejhallgatóját (nem tartozék) a
i (fejhallgató) csatlakozóhoz. A beépített hangszóró
automatikusan kikapcsol. Ha serceg vagy kihagy a hang, törölje
tisztára a fejhallgató dugaszát.
Egyéb műveletek
Feladat
Művelet
megállás a pillanatnyi helyen
Nyomja meg a NxPLAY/
ENTER vagy a x(stop) gombot.
Az ettől a ponttól való
folytatáshoz nyomja meg ismét a
NxPLAY/ENTER gombot.
visszaugrás az aktuális
felvétel elejére
Nyomja meg egyszer a – .
gombot.
ugrás a következő felvételre
Nyomja meg egyszer a >+
gombot.
visszaugrás előző
felvételekre/ugrás következő
felvételekre
Nyomja meg többször a – .
vagy >+ gombot. (Stop
üzemmódban tartsa lenyomva a
gombot, hogy folyamatosan
léptesse a felvételeket.)
Ha a keresés az utolsó felvétel
végéig futott, 5 másodpercig az
„END” üzenet villog. (Ekkor nem
hallható a hang.) Ha az „END”
villogása közben megnyomja és
lenyomva tartja a
– . gombot, akkor a felvételeket
gyorsan játssza le a készülék; a
normál lejátszás a gomb
elengedésekor áll vissza.
A villogó „END” és a művelet jelzése
kialvásakor a diktafon az utolsó
felvétel elejére áll.
Ha hosszú az utolsó felvétel és a
belsejéből akarja kezdeni a
lejátszást, addig nyomja a >+
gombot, amíg a felvétel végére nem
ér, majd az „END” villogása közben
a – . gombbal léptessen vissza a
kívánt pontra.
(Ha nem az utolsó felvétel közbenső
pontját keresi, akkor ugorjon a
következő felvétel elejére, majd
onnan léptessen vissza a kívánt
pontra.)
BA felvételkészítés különféle
módjai
Felvételek törlése
A felvételhez, amelyet pillanatnyilag hallgat,
újabb felvételt fűzhet hozzá.
Az új felvétel a meglevő végéhez adódik, és
azzal összeolvad.
Felvételek törlése egyenként
Felvétel törlésekor a megmaradt felvételek átszámozódnak, így nem lesz üres hely a
felvételek között.
1 felvételt
2 felvételt
3 felvételt
4 felvételt
1 felvételt
2 felvételt
3 felvételt
A 3. felvétel lejátszása közben
3 felvétel
4 felvétel
5 felvételt
Törli a 3
Törlés után
Az új felvétel hozzáfűzése után
3 felvétel
4 felvétel
4 felvételt
A megmaradt felvételek átszámozódnak.
Értekezlet december
elsején kettőkor
1 A törölni kívánt felvétel lejátszása közben nyomja meg az
ERASE gombot, vagy stop üzemmódban tartsa benyomva
legalább 1 másodpercig.
Csipogó hang szól és villog a felvétel száma, valamint az „ERASE”
üzenet, miközben a diktafon 10-szer lejátssza az egész felvételt.
1
A 2 lépés előtt nyomja meg a x(stop) gombot.
2
Ismételje meg az 1 és 2 lépést.
Ha egy felvételnek csak egy részét kívánja törölni
Előbb ossza ketté a felvételt, majd törölje a felesleges felet.
Lejátszás közben nyomja
meg legalább 1 másodpercig
a zXREC gombot.
Megjelenik a „REC” jelzés és a
kijelzőablakban 3 másodpercig
villog az „ADD”.
A művelet jelzése pirosan
világít.
Az új felvétel az aktuális
végéhez adódik.
Ha mégsem akarja törölni a felvételeket.
Ha más felvételeket is törölni kíván
Hozzáfűzött
felvétel
az A teremben
2 A törölni kívánt felvétel lejátszása közben nyomja meg az
ERASE gombot.
A felvétel törlődik és a megmaradt felvételek átszámozódnak.
(Például, ha a 3. felvétel lett törölve, a korábbi 4. felvétel lesz az új
3. A törlés után a diktafon a következő felvétel elejére áll.)
A felvétel leállításához nyomja meg a
x(stop) gombot.
Megjegyzések
• Nem készíthető felvétel, ha kevés a szabad
memória.
• A hozzáfűzött rész a meglevővel azonos felvételi
üzemmódban készül (HQ, SP vagy LP).
Egy mappa összes felvételének törlése
Példa:
„A” mappa
„B” mappa
1 felvételt
2 felvételt
3 felvételt
Szabad hely
1 felvételt
1 felvételt
Szabad hely
2 felvételt
2 felvételt
3 felvételt
3 felvételt
2 A x(stop) lenyomva tartása
közben nyomja meg legalább 1
másodpercig az ERASE
gombot.
10 másodpercig villog az „ALL
ERASE” üzenet.
1 A DISPLAY/MENU
gombbal válassza ki a
mappát, amelyből
törölni kívánja az
összes felvételt.
(További részletek a
„Mappaválasztás” cím
alatt találhatók, a másik
oldalon.)
Felvétel készítése külső
mikrofonnal vagy más
készülékről
1
Dugaszolja a csatlakozón táplált
mikrofont vagy másik készüléket a
(mikrofon) csatlakozóba.
Felvétel külső mikrofonnal
mini csatlakozó
(monó)
Külső mikrofon
(nem tartozék)
A készülék részei és kezelőszervei
Külső mikrofon csatlakoztatásakor a beépített
mikrofon automatikusan kikapcsol. Ha
csatlakozón táplált mikrofont csatlakoztat,
akkor az a táplálást automatikusan megkapja a
diktafontól.
Felvétel más készülékről
Hangkábel, beépített
csillapítóval (nem tartozék)
Fő egység
i (fejhallgató) csatlakozója
mini csatlakozó
(monó)
(mikrofon) csatlakozója
Művelet jelzése
(mikrofon)
Kijelzőablak
EAR, EARPHONE,
v vagy REC OUT
mini csatlakozó
(sztereó vagy
monó)
ERASE (törlés)
DISPLAY/MENU (kijelző/menü)
DIVIDE (kettéoszt)
x(stop)
zXREC (felvétel)
– . (áttekintés/keresés hátra)/
>+ (gyorskeresés/keresés előre)
Hangszóró
Hátulnézet
Magnó, TV, rádió stb.
VOL (hangerő) szabályozó*
HOLD
2
További részletek a „Felvételek
készítése” cím alatt találhatók, a
másik oldalon.
• Ellenőrizze, hogy a csatlakozók jól be vannak-e
dugva.
• Javasoljuk, hogy próbafelvétellel ellenőrizze a
csatlakozásokat és a hangerő beállításokat.
• Ha a másik készülék nem Sony, ismerje meg
használatát annak kézikönyvéből.
VOR ON:
Nyílás a szíj számára
(nem tartozék)
VOR OFF:
Kijelzőablak
Mappajelző
Mikrofon érzékenysége
Riasztás jelzése
Kiválasztott üzenet száma
REC DATE (felvétel
détuma) jelzése
REMAIN jelzése
Szabad memória jelző
Elem jelzése
1
Felvételi üzemmód jelzése
REC (felvétel) jelzése
Ismételt lejátszás jelzése
Üzenetek száma egy
mappában/menü jelzése/
számláló /hátralévő idő
jelzése /felvétel dátumának
jelzése /pontos idő jelzése
/üzenetek
2
• Ha felvétel közben nyomja
meg a DIVIDE gombot:
Az új felvétel új számot kap,
amely a „DIVIDE” felirattal
együtt 3 másodpercig villog a
kijelzőn. A két felvétel
közbenső szünet nélkül
kapcsolódik egymáshoz.
1 felvétel
2 felvétel
1 Tipp
A felvétel a felvételkészítés szünete közben is
kettéosztható.
• Ha lejátszás közben nyomja
meg a DIVIDE gombot:
A gomb megnyomása
időpontjában új felvétel jön
létre, amely új számot kap. Ez
a „DIVIDE” felirattal együtt 3
másodpercig villog a kijelzőn.
A következő felvételek száma
eggyel nő.
Megjegyzés
Nem jelenik meg az „ALARM OFF” (vagy
„ALARM ON”), és nem állítható be riasztás,
ha nincs beállítva az óra vagy nincs felvétel
a kiválasztott mappában.
3 Nyomja meg a
NxPLAY/ENTER
gombot.
Villogni kezd az „OFF”
felirat.
3 felvétel
Kettéválik a felvétel
1 felvétel 2 felvétel 3 felvétel 4 felvétel
4 Az „ON” választásához
nyomja meg a – . vagy
>+ gombot Ekkor.
Ekkor villogni kezd az
„ON” felirat.
A felvételek száma egyet lép.
A kettéosztott felvétel lejátszása
A – . vagy >+ gombbal lépjen a felvétel
számára (a kettéosztott felvételek mindkét
felének van száma).
5 Nyomja meg a
NxPLAY/ENTER
gombot.
Villogni kezd a „DATE”
felirat a kijelzőablakban.
1 A kettéosztott felvétel folyamatos
lejátszásához
A menüben a „CONT” értékét állítsa „ON”-ra, az
„Egy mappa összes felvételének folyamatos
lejátszása” cím alatt leírtak szerint.
3
• Ha a mappában már 99 felvétel van, a
kettéosztás nem folytatható. Ilyenkor az újabb
kettéosztás előtt csökkentse a felvételek számát
98-ra vagy kevesebbre a felesleges felvételek
törlésével vagy más mappába való
áthelyezésével.
• Ha riasztásos felvételt választanak ketté, a
riasztás a felvételnek csak az első felében marad
meg.
• Nem osztható ketté a felvétel az első vagy utolsó
másodpercben.
• Ha gyakran osztja ketté a felvételeket, a diktafon
egy idő után már nem tudja tovább osztani őket.
• Kettéosztott felvételek nem egyesíthetők újra a
diktafonnal.
• Ha felvétel készítése közben gyakran osztja ketté
a felvételeket, a következő jelenség léphet fel:
Villogni kezd a művelet jelzése, és a diktafon egy
ideig nem használható. Ez nem hiba. Várja meg a
villogás megszűnését.
1 Nyomja meg a
NxPLAY/ENTER
gombot miközben villog
a „DATE” felirat.
Villogni kezd az évszám.
2 Az év számjegyeinek
választásához nyomja meg
a – . vagy >+ gombot,
majd nyomja meg a
NxPLAY/ENTER gombot.
Villogni kezd a hónap.
3 A hónap számjegyeinek
választásához nyomja meg
a – . vagy >+ gombot,
majd nyomja meg a
NxPLAY/ENTER gombot.
Villogni kezd a nap.
2
A VOR (hangvezérelt
felvételkészítés) funkció be van
kapcsolva. A diktafon elkezdi a
felvételt, ha hangot érzékel, és
szünetelteti azt, ha nem érzékel
hangot, megszüntetve így a
hangnélküli szakaszokat.
Ki van kapcsolva a VOR funkció.
A normál felvételi mód működik.
Nyomja meg és tartsa
legalább 1 másodpercig
lenyomva a DISPLAY/
MENU gombot, és várja
meg, hogy a „MODE”
felirat megjelenjen a
kijelzőablakban.
A „VOR” kijelzés
választásához nyomja
meg a – . vagy >+
gombot, majd nyomja
meg a NxPLAY/ENTER
gombot.
3
A – . vagy >+
megnyomásával válassza
ki a hét napját.
Az „ON” vagy „OFF”
választásához nyomja
meg a – . vagy >+
gombot, majd nyomja
meg a NxPLAY/ENTER
gombot.
Ezzel beállította a VOR funkciót.
4
A menü üzemmódból való
kilépéshez nyomja meg a
x(stop) gombot.
A – . vagy >+
megnyomásával válassza
ki a „DAILY” pontot.
4
5
A – . vagy >+
gombbal válassza ki a
célmappát (esetünkben a
C-t).
1 Válassza ki a riasztásos felvételt, majd lépjen
a menü üzemmódba a DISPLAY/MENU
gomb legalább 1 másodperces
megnyomásával.
2 A – . vagy >+ megnyomásával
válassza ki az „ALARM ON” pontot.
3 Nyomja meg a NxPLAY/ENTER gombot,
hogy villogjon az „ON”.
4 A riasztás beállításának törlése: Az „OFF”
villogó kijelzés választásához nyomja meg a
– . vagy >+ gombot, majd nyomja
meg a NxPLAY/ENTER gombot.
A riasztás beállításának módosítása:
Nyomja meg a NxPLAY/ENTER gombot.
Amikor megjelenik a riasztás dátuma,
módosítsa a beállítást a „Felvétel lejátszása
egy kívánt időpontban riasztással” cím 3. – 6.
pontjában leírtak szerint.
5 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x(stop) gombot.
Véletlen működtetés
megakadályozása – a HOLD
funkció
Csúsztassa a HOLD kapcsolót ON állásba. A
kijelzőn 3 másodpercig megjelenik a „HOLD”
felirat, ami azt jelenti, hogy a diktafon minden
gombja lezárt állapotba került.
Ha a HOLD funkciót stop üzemmódban
kapcsolják be, a „HOLD” felirat megjelenése
után a kijelző kikapcsol.
7
Áramellátás
• A készüléket csak 3 V DC feszültséggel
szabad táplálni. Használjon két LR03 (AAA)
alkáli ceruzaelemet.
Csipogó hang jelzi, hogy a
műveletet elfogadta a készülék.
BEEP OFF: Csak riasztásnál és
visszaszámolásnál csipog a
diktafon.
1
2
Állítsa be a riasztási
időpontot.
1 Tipp
A riasztáshoz tartozó lejátszás akkor is leállítható,
ha a HOLD funkció be van kapcsolva. A riasztás
vagy lejátszás leállításához nyomja meg a x(stop)
gombot.
A „BEEP ON” (vagy „BEEP
OFF”) kijelzés választásához
nyomja meg a – . vagy
>+ gombot, majd nyomja
meg a NxPLAY/ENTER
gombot.
Villogni kezd az „ON” (vagy
„OFF”) felirat.
3
Az „ON” vagy „OFF”
kijelzés választásához
nyomja meg a – . vagy
>+ gombot, majd
nyomja meg a NxPLAY/
ENTER gombot.
Ezzel megtörtént a beállítás.
4
A menü üzemmódból való
kilépéshez nyomja meg a
x(stop) gombot.
1 A pontos idő
B
HQ: Kiváló minőségű monó hangot rögzíthet.
SP: A monó felvételben kevesebb lesz a
magas hang.
LP: Ez adja a leghosszabb monó felvételi időt.
1
Nyomja meg és tartsa
legalább 1 másodpercig
lenyomva a DISPLAY/
MENU gombot, és várja
meg, hogy a „MODE”
megjelenjen a
kijelzőablakban.
2
Ellenőrizze, hogy a
„MODE” látszik-e a
kijelzőn, majd nyomja
meg a NxPLAY/ENTER
gombot.
Villogni kezd az „HQ” (vagy
„SP”, „LP”) felirat.
3
A „HQ” vagy „SP” vagy
„LP” választásához
nyomja meg a – . vagy
>+ gombot, majd
nyomja meg a NxPLAY/
ENTER gombot.
Ezzel megtörtént a beállítás.
4
A menü üzemmódból való
kilépéshez nyomja meg a
x(stop) gombot.
A beállítás érvénybe lép
és visszatér a kijelző
alapképe.
Ha a diktafonhoz stop
üzemmódban legalább
3 másodpercig nem
nyúlnak, kijelzőjén
megjelenik a pontos idő
és a kiválasztott felvételi
üzemmód.
Egy mappa összes
felvételének folyamatos
lejátszása
CONT ON:
Folyamatosan meghallgathatja
egy mappa összes felvételét.
CONT OFF: A lejátszás minden felvétel végén
leáll.
1
Nyomja meg és tartsa
legalább 1 másodpercig
lenyomva a DISPLAY/
MENU gombot, és várja
meg, hogy a „MODE”
megjelenjen a
kijelzőablakban.
2
A „CONT” kijelzés
választásához nyomja
meg a – . vagy >+
gombot, majd nyomja
meg a NxPLAY/ENTER
gombot.
Villogni kezd az „OFF”
(vagy „ON”) felirat.
3
m
Maradék idő (REMAIN):
Lejátszási üzemmódban:
Az aktuális felvételből
hátralevő idő. Stop és
felvétel üzemmódban: A
rendelkezésre álló
felvételi idő.
m
A felvétel dátuma
(REC DATE)*:
Az aktuális felvétel
készítésének napja.
A menü üzemmódból való
kilépéshez nyomja meg a
x(stop) gombot.
m
A felvétel időpontja
(REC DATE)**:
Az aktuális felvétel
készítésének időpontja.
* Ha nincs beállítva az óra, a „--Y--M--D” kijelzés
látható.
**Ha nincs beállítva az óra, a „--:--” kijelzés látható.
Nyomja meg a NxPLAY/ENTER gombot. A
diktafon újból lejátssza az egész felvételt.
ICD-B600 HU U/CA/CE7/E 3-295-267-12 (1)
Kezelés
• Ne hagyja a készüléket hőforrás közelében
vagy olyan helyen, ahol közvetlen napfény,
sok por vagy rázás, ütődés érheti.
• Ha valamilyen szilárd tárgy vagy folyadék
kerül a készülékbe, távolítsa el az elemeket,
majd ellenőriztesse szakemberrel, mielőtt
tovább használná.
Zaj
• Zajt hallhat, ha a diktafont hálózati
áramforrás, neoncső vagy mobiltelefon
közelébe helyezte a felvétel vagy a lejátszás
közben.
• Zajossá válhat a felvétel, ha egy tárgy,
például az ujja stb., véletlenül megdörzsöli
vagy megkarcolja a diktafont a felvétel
közben.
Karbantartás
• A burkolat tisztításához használjon puha,
vízzel enyhén megnedvesített kendőt. Ne
használjon alkoholt, benzint vagv hígítót.
Ha bármilyen kérdése vagy problémája van a
készülékkel kapcsolatban, akkor vegye fel a
kapcsolatot a legközelebbi Sony kereskedővel.
Biztonsági mentés
A felvételi üzemmód
módosítása
Ha a diktafonhoz stop üzemmódban
legalább 3 másodpercig nem
nyúlnak, kijelzőjén megjelenik a
pontos idő – függetlenül a kijelzési
üzemmódtól.
Számláló:
A lejátszás/felvétel eltelt
időtartama egy
üzenetben
Biztonság
• Ne használja a készüléket kerékpározás
vagy gépjármű vezetése közben.
A diktafon véletlen vagy hibás
működtetéséből eredő lehetséges
adatvesztés kockázatának elkerülése
érdekében ajánlott a rögzített felvételek
magnóra, stb. való biztonsági mentése.
A stop, felvétel és lejátszás üzemmód kijelzési
üzemmódja beállítható.
A DISPLAY/MENU gomb minden
megnyomásakor a következők szerint változik
a kijelzési üzemmód:
Állítsa be a riasztási hangot.
A riasztásos felvétel számának kiválasztásakor
a „,” jelenik meg a kijelzőn.
A beállított időpontban a riasztás kb. 10
másodpercig szól, és a kiválasztott felvételt
lejátssza a diktafon. Lejátszás közben az
„ALARM” felirat villog a kijelzőablakában.
Ha a lejátszás befejeződött, a diktafon
automatikusan az illető felvétel elejére áll.
Nyomja meg és tartsa
legalább 1 másodpercig
lenyomva a DISPLAY/
MENU gombot, és várja
meg, hogy a „MODE”
megjelenjen a
kijelzőablakban.
Megjegyzés
Ha a HOLD funkciót felvétel közben kapcsolják be,
a felvétel leállításához a funkciót előbb ki kell
kapcsolni.
A felvétel újbóli meghallgatása
ICD-B600 HU U/CA/CE7/E 3-295-267-12 (1)
BEEP ON:
Csúsztassa a HOLD kapcsolót OFF állásba.
5 lépés előtt nyomja meg a x(stop) gombot.
Megjegyzés
Óvintézkedések
A HOLD funkció kikapcsolása
2 Nyomja meg a NxPLAY/ENTER
gombot.
A „ALARM ON” (riasztás bekapcsolva)
felirat jelenik meg.
A menü üzemmódból való
kilépéshez nyomja meg a
x(stop) gombot.
A MOVE funkció nem hagy másolatot egy másik
mappában. Ha áthelyezi a felvételt egy másik
mappába, akkor az törlődik az eredeti mappából.
A csipogó hang kikapcsolása
HOLD
1 A – . vagy >+
megnyomásával válassza
ki a riasztási hangot a „BPLAY” alatt (ha azt
szeretné, hogy a diktafon
a riasztás után lejátssza a
felvételt) vagy a „B-ONLY”
alatt (ha csak riasztás
kell, lejátszás nélkül).
Nyomja meg a NxPLAY/
ENTER gombot.
Ha mégsem szeretné áthelyezni a
felvételt vagy felvételeket, az
Riasztási beállítás törlése vagy
módosítása
A kijelzési üzemmód
kiválasztása
2 A perc számjegyeinek
választásához nyomja
meg a – . vagy >+
gombot, majd nyomja
meg a NxPLAY/ENTER
gombot.
A „B-PLAY” felirat jelenik meg.
A felvétel átkerül a
célmappába.
6
Nyomja meg a NxPLAY/
ENTER gombot.
1 Az óra számjegyeinek
választásához nyomja meg
a – . vagy >+ gombot,
majd nyomja meg a
NxPLAY/ENTER gombot.
Villogni kezd a percérték.
6
5
Megjegyzések
• Nem állítható be a riasztás, ha nincs beállítva az
óra vagy nincs felvétel a kiválasztott mappában
(a diktafon ilyenkor nem áll riasztásbeállító
üzemmódba a DISPLAY/MENU gomb
megnyomásakor a 2. lépésben).
• Ha egy felvétel riasztását egy másik felvételre
már beállítottal azonos időpontra próbálják
állítani, a diktafon kijelzőjén megjelenik a „PRE
SET” üzenet, és a beállítás meghiúsul.
• Ha a riasztást múltbeli időpontra próbálják
állítani, a diktafon kijelzőablakban megjelenik a
„BACK-D” üzenet, és a beállítás meghiúsul.
• Ha a riasztás időpontjában a diktafon éppen egy
másik riasztásos felvételt játszik le, a lejátszás
leáll és elindul az új felvétel lejátszása.
• Ha felvétel közben érkezik el a riasztás ideje,
akkor a riasztás a felvétel befejezése után szólal
meg 10 másodpercre, majd elindul a lejátszás.
„,” villog a riasztás időpontjában.
• Ha felvételkészítés közben több riasztás is befut,
a diktafon csak az elsőhöz tartozó felvételt
játssza le.
• Ha a riasztás ideje akkor érkezik el, amikor a
diktafon menü üzemmódban van, akkor a
riasztás megszólal, és a menü üzemmód
megszakad.
• Riasztással összekapcsolt felvétel törlésekor
törlődik az illető riasztás is.
• Ha riasztásos felvételt választ ketté, a diktafon a
felvételnek csak az első felét játssza le.
• A VOL hangerőszabályzóval beállítható a
lejátszási hangerő.
• Ha törlés közben érkezik el a riasztás ideje, akkor
a riasztás a törlés befejezése után szólal meg 10
másodpercre, majd elindul a lejátszás.
• A riasztási beállítás nem törölhető, ha a riasztás
lejátszása befejeződött. Riasztási beállítás az
alábbiak szerint törölhető.
Villogni kezd az óraérték.
A „MOVE” kijelzés
választásához nyomja
meg a – . vagy >+
gombot, majd nyomja
meg a NxPLAY/ENTER
gombot.
Villogni kezd az „OFF”
(vagy „ON”) felirat.
3
Napi lejátszáshoz
Villogni kezd a célmappa
jelző.
4
Nyomja meg a x(stop) gombot, amikor a
riasztás hangját hallja. A riasztást akkor is
leállíthatja, ha a HOLD funkció be van
kapcsolva.
Hetenkénti lejátszáshoz
A diktafon stop
üzemmódjában válassza
ki az átmozgatni kívánt
felvételt.
Nyomja meg és tartsa
legalább 1 másodpercig
lenyomva a DISPLAY/
MENU gombot, és várja
meg, hogy a „MODE”
megjelenjen a
kijelzőablakban.
Riasztás leállítása a lejátszás
elindulása előtt
4 A – . vagy >+ megnyomásával
válassza ki a nap számjegyeit.
A felvételek áthelyezhetők egyik mappából egy
másikba.
2
Állítsa be a riasztási dátumot
Adott napon történő lejátszáshoz
(a felvétel minden évben ugyanazon nap
ugyanazon órájában és percében szólal
meg, amíg ki nem törli a felvételt)
Felvétel átmozgatása másik
mappába – a MOVE funkció
1
Lépjen be a riasztás
beállító üzemmódba.
2 Az „ALARM OFF”
választásához nyomja
meg a – . vagy >+
gombot.
(Ha a kiválasztott felvételhez
már be van állítva a riasztás, a
kijelző ablakban megjelenik az
„ALARM ON”. Ha ezt a
beállítást nem akarja
módosítani, a x(stop)
megnyomásával lépjen ki a
menü üzemmódból.)
3 felvétel
2 felvétel
Válassza ki a mappát
(további részletek a
„Mappaválasztás” cím
alatt találhatók, a másik
oldalon) és válassza ki
benne a riasztással
lejátszandó felvételt.
1 Nyomja meg és tartsa
legalább 1 másodpercig
lenyomva a DISPLAY/MENU
gombot, és várja meg, hogy
a „MODE” megjelenjen a
kijelzőablakban.
Kettéválik a felvétel
A felvétel folytatódik
Megjegyzések
A felvétel automatikus
indítása hang érzékelésével
– a speciális VOR funkció
Elemtartó
1
Példa: A 3. felvétel áthelyezése az A mappából
a C-be
NxPLAY/ENTER**
* A hangerőszabályzó mellett található
egy kiemelkedő pont, amely jelzi a
hangerő növelésének irányát.
** A gomb rendelkezik egy kiemelkedő
ponttal.
A kívánt időpontban megszólaltathat egy
riasztást, és elindíthatja egy kiválasztott felvétel
lejátszását. Ha a 6. lépésben a „B-ONLY”
beállítást választja, csak a riasztás szólal meg,
lejátszás nélkül.
Kettéosztáshoz felvétel vagy lejátszás
közben nyomja meg a DIVIDE gombot
ott, ahol ketté kívánja választani a
felvételt.
Megjegyzések
(mikrofon)
Ha mégsem akarja törölni
a felvételeket.
A 3 lépés előtt nyomja meg a
x(stop) gombot.
Felvétel vagy lejátszás közben kettéoszthatja a
felvételt. Az így létrejövő új felvétel új számot
kap. A felvétel kettéosztása megkönnyíti
hosszú felvételek (pl. értekezlet) kívánt
helyének megtalálását.
A kettéosztás addig ismételhető, amíg a
mappában levő felvételek száma el nem éri a
99-et.
1 felvétel
3 A villogás közben nyomja meg
az ERASE gombot.
Beépített mikrofon
Felvétel lejátszása egy kívánt
időpontban riasztással
Felvétel kettéosztása
Hozzáfűzés korábbi felvételhez
A felvételek törölhetők egyenként vagy mappánként.
Törölt felvételt nem lehet visszaállítani.
Törlés előtt
BEgyéb funkciók
Az „ON” vagy „OFF”
választásához nyomja
meg a – . vagy >+
gombot, majd nyomja
meg a NxPLAY/ENTER
gombot.
Ezzel befejezősött a
beállítás.
4
A menü üzemmódból való
kilépéshez nyomja meg a
x(stop) gombot.
Műszaki adatok
Adathordozó
Beépített 512 MB-os flash memória,
monó felvétel
A rendelkezésre álló memória egy
része működési célokra van
fenntartva.
Felvételi idő
HQ: 61 óra 10 perc
SP: 163 óra 10 perc
LP: 301 óra 35 perc
Frekvenciatartomány
HQ: 260 Hz - 6 800 Hz
SP: 220 Hz - 3 400 Hz
LP: 220 Hz - 3 100 Hz
Hangszóró
Kb. 2,8 cm átmérőjű
Kimenő teljesítmény
250 mW
Bemenet/Kimenet
•Fejhallgató kimenet (minijack),
8 - 300 ohmos fülhallgatóhoz/
fejhallgatóhoz
•Mikrofon csatlakozója (minijack,
monó)
Csatlakozón táplált mikrofonokhoz is
Minimális bemeneti szint: 0,6 mV
Táplálás
Két LR03 (AAA) alkáli ceruzaelem:
3 V DC
Méretek (szé/ma/mé) (kivéve a kinyúló részeket
és a kezelőszerveket)
34,6 × 109,2 × 18,4 mm
Tömeg (elemekkel)
65 g
Mellékelt tartozékok
Használati utasítás (1)
LR03 (AAA) ceruzaelem (2)
Fejhallgató (1) (kivétel: USA, Kanada
és Európa)
Hordtáska (1) (kivétel: USA, Kanada
és Európa)
Külön rendelhető tartozékok
ECM-DM5P, ECM-CZ10, ECM-TL1
elektret kondenzátormikrofon
(telefonbeszélgetésekhez)
RK-G64HG/RK-G69HG hangkábel
(kivétel: Európa)
SRS-T88, SRS-T80 aktív hangszóró
Lehetséges, hogy a márkakereskedő nem tud
szolgálni a fenti külön rendelhető tartozékokkal.
Kérjen részletes felvilágosítást az eladótól.
A konstrukció és a műszaki adatok előzetes
értesítés nélkül megváltozhatnak.
Download PDF

advertising