Sony | ICD-UX512 | Sony ICD-UX512 ICD-UX512 „3 az 1-ben” sztereó diktafon, zenelejátszó és USB Használati útmutató

4-196-550-61(1)
IC Recorder
Használati utasítás
Üzembe helyezés
Alapvető műveletek
Egyéb rögzítési műveletek
Egyéb lejátszási műveletek
Fájlok szerkesztése
FM-rádió hallgatása
A menü funkció
A számítógép használata
Kiegészítő információk
Hibaelhárítás
ICD-UX512/UX513F
A halláskárosodás megelőzése
érdekében ne hallgasson
felvételeket hosszú ideig nagy
hangerő mellett.
FIGYELEM!
Ne tegye ki az akkumulátorokat
(akkumulátorcsomagot vagy telepített
akkumulátorokat) túlzott hőnek, például
napsütésnek, tűznek vagy hasonló hatásnak
hosszú ideig.
NÉVLEGES ÁRAMFELVÉTEL: 800 mA
Feleslegessé vált elektromos
és elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió
és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy
a csomagolásán azt jelzi, hogy a
terméket ne kezelje háztartási
hulladékként. Kérjük, hogy az
elektromos és elektronikai
hulladék gyűjtésére kijelölt
gyűjtőhelyen adja le.
A feleslegessé vált termék helyes
kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását,
mely bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében. A termék újrahasznosítása
érdekében további információért forduljon a
lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az
üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Használható kiegészítők: Fejhallgató, USBcsatlakozókábel
2
HU
Feleslegessé vált elemek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy
annak csomagolásán azt jelzi,
hogy a terméket ne kezelje
háztartási hulladékként.
Egyes elemeken vagy azok
csomagolásán ez a szimbólum
együtt szerepelhet a higany (Hg) vagy az ólom (Pb)
vegyjelével akkor, ha az elem 0,0005%-nál több
higanyt vagy 0,004%-nál több ólmot tartalmaz.
Kérjük, hogy azt a használt elemek gyűjtésére
kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
elemek helyes kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék kezelés
helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a
természeti erőforrások megőrzésében.
Olyan berendezéseknél alkalmazott elemeket, ahol
biztonsági, teljesítményi, illetve adatok megőrzése
érdekében elengedhetetlen az energiaellátás
folyamatosságának biztosítása, csak az arra
felkészült szerviz állomány cserélheti ki.
Beépített elem esetén, hogy biztosítható legyen
az elem megfelelő kezelése, a termékének
elhasználódásakor jutassa el azt az arra kijelölt
elektromos és elektronikus hulladékgyűjtő pontra.
Minden más elem esetén kérjük, hogy
tanulmányozza, milyen módon lehet biztonságosan
az elemet a készülékből eltávolítani.
A termék újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez,
ahol a terméket megvásárolta.
Megjegyzés a vásárlók számára:
a következő információk csak az
EU irányelveit alkalmazó
országokban értékesített
készülékekre vonatkoznak
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán,
108-0075 Tokió, 1-7-1 Konan, Minato-ku)
gyártotta. A termékbiztonsággal és az EMC
irányelvekkel kapcsolatban a Sony Deutschland
GmbH (Németország, 70327 Stuttgart,
Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult képviselő.
Kérjük, bármely szervizeléssel vagy garanciával
kapcsolatos ügyben, a különálló szerviz- vagy
garanciadokumentumokban megadott
címekhez forduljon.
• A felvett zene csak magáncélokra
használható. A zenének a fenti korlátozásba
ütköző felhasználásához a szerzői jog
tulajdonosának engedélye szükséges.
• A Sony nem felelős a hiányos felvételért/
letöltésért, sem a diktafon vagy a számítógép
hibájából eredő adatsérülésért.
• A szöveg és a karakterek jellemzőitől
függően előfordulhat, hogy a diktafonon
megjelenő szöveg helytelenül látható a
készüléken. Ez a következőkből eredhet:
– A csatlakoztatott diktafon kapacitásából
– A diktafon hibás működéséből
– Abból, hogy az információk leírására a
diktafon által nem támogatott nyelvet vagy
karaktereket használtak
Felhasználói tájékoztatás
Minden jog fenntartva. A jelen útmutató vagy az
itt bemutatott szoftver részben és egészben sem
másolható, fordítható le vagy kicsinyíthető le
semmilyen gépi úton olvasható formába a Sony
Corporation előzetes írásbeli engedélye nélkül.
A SONY CORPORATION SEMMILYEN
KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM TEHETŐ
FELELŐSSÉ BÁRMILYEN VÉLETLEN,
KÖZVETLEN VAGY KÜLÖNLEGES
KÁRÉRT, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY
AZ SZERZŐDÉSEN KÍVÜL VAGY
SZERZŐDÉSI KÖTELEM ALATT, VAGY
EGYÉBKÉNT A JELEN ÚTMUTATÓVAL,
A SZOFTVERREL VAGY AZ ITT
TALÁLHATÓ EGYÉB INFORMÁCIÓKKAL,
ILLETVE AZOK HASZNÁLATÁVAL
KAPCSOLATBAN KELETKEZETT.
A Sony Corporation fenntartja a jogot, hogy a
jelen útmutatót vagy az itt leírt információkat
előzetes értesítés nélküli módosítsa.
Az itt bemutatott szoftverre külön
licencszerződés vonatkozhat.
• A jelen szoftver Windows operációs
rendszerhez készült, és Macintosh
számítógépen nem használható.
• A mellékelt csatlakozókábel az ICD-UX512/
UX513F jelű diktafonhoz való. Más diktafont
nem csatlakoztathat.
3
HU
A rögzítés csak személyes használat és
szórakoztatás céljából megengedett.
A szerzői jogi törvények tiltják a
jogtulajdonos engedélye nélkül való,
bármilyen más célra való felhasználást.
A Memory Stick™ adathordozóra
csak a vonatkozó szerzői jogi
törvények által megengedett
mértékben rögzíthető jogvédett
grafika vagy egyéb adat. Bármilyen
ezen túlmenő használat tilos.
Ez a termék támogatja a „Memory
Stick Micro™ (M2™)” adathordozót.
Az „M2™” a „Memory Stick
Micro™” rövidítése. A továbbiakban
az „M2™” rövidítést használjuk a
dokumentumban.
Védjegyek
• A Microsoft, a Windows, a Windows Vista és a
Windows Media a Microsoft Corporation
védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban és/vagy más országokban.
• A Macintosh és a Mac OS az Apple Inc.
védjegye, melyeket az Egyesült Államokban és
más országokban jegyeztek be.
• A Pentium az Intel Corporation bejegyzett
védjegye.
4
HU
• Az MPEG Layer-3 hangkódolási technológiák
és szabványok licencét a Fraunhofer IIS and
Thomson biztosítja.
• A microSD és a microSDHC logó az SD-3C,
LLC védjegye.
• A „Memory Stick Micro”, az „M2” és a
a
Sony Corporation védjegye vagy bejegyzett
védjegye.
• A „MagicGate” a Sony Corporation védjegye.
• Nuance, the Nuance logo, Dragon, Dragon
NaturallySpeaking, and RealSpeak are
trademarks and/or registered trademarks of
Nuance Communications Inc., and/or its affiliates
in the United States and/or other countries.
• A Dolby Laboratories vállalattól egyesült
államokbeli és más országokból származó
licencek kerültek felhasználásra.
Minden más védjegy és bejegyzett védjegy az illető
tulajdonosok védjegye vagy bejegyzett védjegye.
Továbbá sem a „™”, sem a „®” jel nincs feltüntetve
minden esetben ebben a kézikönyvben.
A „Sound Organizer” az alábbi
szoftvermodulokat használja:
Windows Media Format Runtime
This product contains technology subject to
certain intellectual property rights of Microsoft.
Use or distribution of this technology outside of
this product is prohibited without the appropriate
license(s) from Microsoft.
Tartalomjegyzék
Üzembe helyezés
1. lépés: A csomag tartalmának
ellenőrzése ...............................................8
A készülék részei és
kezelőszervei .......................................9
A véletlen műveletek megelőzése
(HOLD) ............................................10
A hangerő mértékletes szinten
tartása (AVLS) .................................11
2. lépés: Az akkumulátor töltése ........12
Az akkumulátor töltése
számítógéppel ...................................12
Az akkumulátorok töltése USB
hálózati adapterrel ...........................14
Mikor kell az akkumulátort
(elemet) tölteni (cserélni) ...............14
3. lépés: A diktafon bekapcsolása .......15
Bekapcsolás .......................................15
Kikapcsolás .......................................15
4. lépés: Az óra beállítása ....................16
Az óra beállítása az akkumulátor
feltöltése után ...................................16
Az óra beállítása a menü
segítségével .......................................16
5. lépés: A kijelzőn használt nyelv
beállítása ................................................19
Alapvető műveletek
Rögzítés ........................................ 20
Hallgatás ....................................... 25
Törlés ............................................ 30
Egyéb rögzítési műveletek
A rögzítési beállítások
megváltoztatása .....................................32
Felvételi színhely kiválasztása a
különböző helyzetekhez ..................32
A felvétel automatikus indítása
hang érzékelésekor – a VOR
funkció ...............................................37
Rögzítés memóriakártyára ..................39
Felvétel más eszközökön keresztül ....43
Felvétel külső mikrofonnal .............43
Felvétel más eszközről .....................44
Kezelés rögzítés közben .......................47
A felvétel ellenőrzése .......................47
Egyéb lejátszási műveletek
A lejátszási beállítások
megváltoztatása .....................................48
Kényelmes lejátszási funkciók ........48
5
HU
A lejátszott hang zajának
csökkentése és a beszéd tisztábbá
tétele – a zajvágás funkció ...............49
A lejátszás sebességének
beállítása – a DPC (Digital Pitch
Control) funkció ...............................50
A hangeffekt kiválasztása ...............51
A lejátszási mód kiválasztása ..........53
Fájl lejátszása egy kívánt időpontban
riasztással ...............................................55
Lejátszás más eszközökön
keresztül .................................................58
Felvétel más eszközzel .....................58
Fájlok szerkesztése
Mappa fájljainak elrendezése .............59
Fájl áthelyezése másik mappába ....59
Fájl másik memóriába másolása .....60
Az összes fájl törlése egy
mappából ...........................................62
Műsorszámjelzés használata ................63
Műsorszámjelzés megadása ............63
Műsorszámjelzés törlése ..................64
A fájl összes műsorszámjelzésének
törlése egyszerre ...............................65
Fájl felosztása ........................................66
Fájl felosztása az aktuális
helyen .................................................66
Fájl felosztása a műsorszámjelzést
tartalmazó helyeken .........................67
Fájl védelme ..........................................69
6
HU
FM-rádió hallgatása
(csak az ICD-UX513F típus esetén)
Adó behangolása az FM-rádión ..........70
Rádióadó behangolása
frekvenciapásztázással .....................70
Tárolt adó behangolása ...................71
FM-adások rögzítése ........................72
Az FM-rádióadók tárolása ..................73
Az FM-rádióadók automatikus
tárolása ...............................................73
Az FM-rádióadók kézi tárolása ......73
Tárolt FM-rádióadók törlése ..........74
Az FM-rádióvételi beállítások
módosítása .............................................75
Az FM-rádió vételi
érzékenységének beállítása .............75
Az adókeresés érzékenységének
beállítása ............................................76
Az FM-rádió hangjának
átkapcsolása a hangszóró és a
fejhallgató között ..............................77
A menü funkció
Beállítások a menüben .........................78
Menübeállítások ...................................80
A számítógép használata
A diktafon használata a
számítógéppel ........................................99
A diktafon csatlakoztatása a
számítógéphez ...................................99
Mappa- és fájlszerkezet ................. 101
A diktafon lecsatlakoztatása a
számítógépről .................................. 105
Fájlok másolása a diktafonról a
számítógépre .......................................106
Zenei fájlok másolása a
számítógépről a diktafonra és
a fájlok lejátszása ................................ 107
Zenei fájl másolása a
számítógépről a diktafonra
(áthúzással) ..................................... 107
A számítógépről átmásolt zenei
fájlok lejátszása a diktafonnal .......107
A diktafon használata
USB-memóriaként ............................. 109
A mellékelt Sound Organizer
szoftver használata ............................. 110
A Sound Organizer szoftverrel
elvégezhető műveletek ..................110
A számítógépre vonatkozó
rendszerkövetelmények ................. 111
A Sound Organizer telepítése ...... 113
A Sound Organizer ablaka ........... 114
Rendszerkövetelmények ...............121
Kivitel és műszaki adatok ..............122
Elemek élettartama/
akkumulátorok üzemideje .............126
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás .......................................128
Üzenetlista ...........................................139
Rendszerkorlátok ...............................144
Útmutató a kijelzőhöz ........................146
Tárgymutató ........................................152
Kiegészítő információk
USB hálózati adapter használata ...... 116
A diktafon lecsatlakoztatása a
hálózati dugaszolóaljzatról ............117
Óvintézkedések .................................. 118
Műszaki adatok ................................... 121
7
HU
Üzembe helyezés
1. lépés: A csomag tartalmának ellenőrzése
Diktafon (1)
Akkumulátortartó (1)
Sound Organizer szoftver
(CD-ROM) (1)
Hordtáska (1)
A diktafon használata előtt távolítsa el
a kijelzőn található fóliát.
Sztereó fejhallgató (1)
USB-csatlakozókábel (1)
Ha a diktafon nem csatlakoztatható
közvetlenül a számítógéphez, akkor
használja a mellékelt USBcsatlakozókábelt.
NH-AAA (AAA méretű)
akkumulátor (1)
8
HU
Használati utasítás
A használati utasítás a diktafon beépített
memóriájában található PDF-fájlok
formájában.
Minden olyan módosítás, amely a jelen
kézikönyvben nincs kifejezetten
jóváhagyva, semmissé teheti az Ön
jogosultságát a készülék működtetésére.
A készülék részei és
kezelőszervei
Elölnézet
L ERASE gomb
M VOL (hangerő) –/+* gomb
N
(ismétlés) A-B gomb
O T-MARK (műsorszámjelzés) gomb
Hátulnézet
Üzembe helyezés
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Műveletjelző
Beépített mikrofonok (sztereó)
Kijelző
x STOP gomb
z REC (rögzítés)/PAUSE gomb
Kezelőgomb (v, V / . (áttekintés/
visszatekerés), > (gyorskeresés/
előretekerés))
N (lejátszás)/ENT (enter) gomb*
(mappa) gomb
MENU/NOISE CUT gomb
m (mikrofon) aljzat*
i (fejhallgató) aljzat
P
Q
R
S
T
U
V
Szíjrögzítő nyílás (a szíj nem tartozék)
Hangszóró
USB-csúszka
HOLD/POWER kapcsoló
DPC(SPEED CTRL) kapcsoló
M2™/microSD memóriakártya-nyílás
Akkumulátortartó
* Ezek a gombok és az aljzat egy
tapintható jellel vannak ellátva. A jel
segít a kezelőszervek és az aljzatok
megkülönböztetésében.
9
HU
A véletlen műveletek
megelőzése (HOLD)
A diktafon kioldása (a HOLD
állapot megszüntetése)
Az összes gomb letiltásával (HOLD
állapot) megakadályozhatja a véletlen
műveleteket, például a diktafon zsebben
hordásakor.
A diktafon HOLD állapotba
helyezése
Csúsztassa a HOLD/POWER kapcsolót
a középső állásba.
P Megjegyzés
Ha felvétel közben aktiválja a HOLD
funkciót, az összes gombot letiltja.
A rögzítés leállításához először ki kell
kapcsolnia a HOLD funkciót.
Csúsztassa a HOLD/POWER kapcsolót
a „HOLD” irányba.
A „HOLD” felirat olvasható kb.
3 másodpercig, jelezve hogy az összes
gomb le van tiltva.
10
HU
z Tipp
A riasztást akkor is leállíthatja, ha a
HOLD funkció be van kapcsolva – ehhez
nyomja meg bármelyik gombot. (A normál
lejátszást nem állíthatja le így.)
A hangerő mértékletes
szinten tartása (AVLS)
Ha a menüben (90. oldal) az „AVLS”
beállítása „ON” (be van kapcsolva), és Ön
a hangerőt a beállított AVLS szintnél
magasabbra próbálja állítani, kigyullad
az „AVLS” jelző. A hangerőt nem
állíthatja a korlátot meghaladó szintre.
Üzembe helyezés
Az AVLS (Automatic Volume Limiter
System) funkció lehetővé teszi
fülhallgató használatakor a mértékletes
hangerőn való hallgatást. Az AVLS
funkció korlátozza a maximális hangerőt
a halláskárosodás és a figyelemelterelés
megelőzése, illetve a hangerő
mértékletes szinten tartása érdekében.
gomb megnyomásával visszatérhet a
menü üzemmód képernyőjére.
Ha adott ideig a beállított AVLS-szintet
meghaladó hangerőn játszik le fájlokat,
az alábbi animáció jelenik meg, és a
menüben az „AVLS” funkció beállítása
automatikusan „ON” értékre vált.
P Megjegyzés
A diktafon megvásárlásakor az „AVLS”
funkció az „ON” értékre van állítva. Ha ki
szeretné kapcsolni a funkciót, és a fájlokat
az eredeti hangerejükön szeretné
lejátszani, a menüben állítsa a „AVLS”
funkciót „OFF” értékre (90. oldal).
Ha a menüben az „AVLS” beállítása
„OFF” (ki van kapcsolva), akkor az
„Advise to not listen at high VOL for
long periods” animált szöveg jelenik
meg, és sípszó hallható. A x STOP
11
HU
2. lépés: Az akkumulátor töltése
Az akkumulátor töltése
számítógéppel
A diktafon használata előtt távolítsa el a
kijelzőn található fóliát.
Csatlakoztassa a diktafont egy
bekapcsolt számítógéphez, és töltse az
akkumulátort addig, amíg a töltésjelző
meg nem jeleníti a „
” ikont.
Kb. 3 óra 30 percig tart a lemerült
akkumulátor teljes feltöltése.*1
Csúsztassa a diktafon hátulján lévő
USB-csúszkát a nyíl irányába, majd
dugja be az USB DIRECTcsatlakozót egy bekapcsolt
számítógép USB-portjába.*2
1 Helyezze be az akkumulátort.
Csúsztassa el, majd emelje fel az
akkumulátortartó fedelét, helyezzen
be egy NH-AAA akkumulátort a
helyes polaritással, majd csukja le a
fedelet.
Számítógép
Diktafon
A számítógép
USB-portjába
Az akkumulátor töltése közben a
„Connecting” jelzés és a töltésjelző
animálva jelenik meg.
2 Csatlakoztassa a diktafont a
számítógéphez.
12
HU
Töltésjelző
Ha az akkumulátor teljesen
feltöltődött, az akkumulátorjelzőn a
„
” felirat olvasható.
A Macintosh képernyőjén húzza az
asztalon az „IC RECORDER”
ikont a „Trash” (Kuka) ikonra.
A diktafon lecsatlakoztatásáról a
számítógéphez mellékelt használati
utasításban olvashat részletesen.
3 Húzza ki a diktafont a számítógép
3 Csatlakoztassa le a diktafont a
USB-portjából, és az USBcsúszkának a nyíl irányába
csúsztatásával húzza be az USB
DIRECT-csatlakozót.
Üzembe helyezés
Teljesen feltöltve
jelzés
számítógépről.
Kövesse az alábbi eljárást. Ha a
diktafon adatfájlokat tartalmaz, és
nem így tesz, a fájlok megsérülhetnek
vagy lejátszhatatlanná válhatnak.
1 Ellenőrizze, hogy a műveletjelző
nem világít-e.
2 Hajtsa végre az alábbi műveletet a
számítógépen.
A Windows képernyőjének jobb
alsó sarkában kattintson az alábbi
ikonra.
t Kattintson az „Eject IC
RECORDER” (IC RECORDER
kiadása) lehetőségre.
Az ikon és a megjelenő menü a
különböző operációsrendszer-verziók
esetén eltérő lehet.
*1 Ez egy becsült idő, amelyre a
szobahőmérsékleten történő teljes
feltöltéshez van szükség, ha az
akkumulátor teljesen lemerült. A
szükséges idő függ a töltöttségi szinttől
és az akkumulátor állapotától. Több
időre van szükség, ha az akkumulátor
hőmérséklete alacsony, vagy ha az
akkumulátor töltése közben adatokat
visz át a diktafonra.
*2 Ha a diktafon nem csatlakoztatható
közvetlenül a számítógéphez, akkor
használja a mellékelt USBcsatlakozókábelt.
13
HU
P Megjegyzés
Ha a töltésjelző nem animálva jelenik meg,
akkor a töltés nem megfelelően ment
végbe. Lásd: „Hibaelhárítás”, 128. oldal.
Teljesen feltöltött akkumulátor
vagy LR03 (AAA méretű) alkáli
elem használata esetén
Mikor kell az akkumulátort
(elemet) tölteni (cserélni)
A kijelzőn látható töltésjelző mutatja az
akkumulátor állapotát.
A töltöttség jelzése
: A „Low Battery Level” felirat
olvasható. Töltse fel az
akkumulátort, vagy cserélje ki a
régi elemet egy újra.
Kövesse az 1. lépés utasításait.
P Megjegyzés
Az LR03 (AAA méretű) alkáli elem (nem
tartozék) nem tölthető.
z Tippek
• Ne használjon mangánelemet a
diktafonban.
• Elemcsere közben a rögzített fájlok és
riasztási beállítások nem törlődnek még
akkor sem, ha eltávolítják az elemet.
• Az akkumulátor (elem) cseréjekor az óra
még körülbelül 1 percig jár az
akkumulátor (elem) eltávolítása után.
Az akkumulátorok töltése
USB hálózati adapterrel
Az akkumulátorokat töltheti
AC-U50AG típusú USB hálózati
adapterrel is (nem tartozék) (116. oldal).
14
HU
m
: A „Low Battery” felirat
olvasható, és a diktafon leáll.
3. lépés: A diktafon bekapcsolása
Bekapcsolás
Üzembe helyezés
z Tippek
• Ha hosszú ideig nem tervezi használni a
diktafont, érdemes kikapcsolni.
• Ha a diktafon stop üzemmódban van, és
bizonyos ideig nem hajt végre műveletet
rajta, aktiválódik az automatikus
kikapcsolási funkció. (Az automatikus
kikapcsoláshoz szükséges idő a diktafon
megvásárlásakor a „10min” (10 perc)
értékre van állítva.) A menüben
kiválaszthatja, hogy mennyi időnek kell
eltelnie az automatikus kikapcsoláshoz
(96. oldal).
Csúsztassa a HOLD/POWER kapcsolót
a „POWER” irányba legalább
1 másodpercig. A diktafon bekapcsol, és
megjelenik az „Accessing...” animáció.
Kikapcsolás
Csúsztassa a HOLD/POWER kapcsolót
a „POWER” irányba legalább
2 másodpercig, aminek hatására
megjelenik a „Power Off” animáció.
15
HU
4. lépés: Az óra beállítása
x STOP
Az év beállításakor az év utolsó két
számjegyét adja meg.
.
N/ENT
MENU/NOISE CUT
v, V
A riasztás funkció használatához, valamint
a dátum és az idő felvételeken való
rögzítéséhez be kell állítania az órát.
Ha először, vagy ha azután helyez be
akkumulátort, hogy a diktafonban
1 percnél hosszabb ideig nem volt
akkumulátor, akkor megjelenik a „Set
Date&Time” animáció, és az órabeállító
képernyőn villog a dátum év része.
2 A x STOP gomb megnyomásával
visszatérhet a stop üzemmód
képernyőjére.
Az óra beállítása a menü
segítségével
Amikor a diktafon a stop üzemmódban
van, a menü segítségével lehet beállítani
az órát.
1 Válassza a „Date&Time” lehetőséget
Az óra beállítása az
akkumulátor feltöltése után
1 A v és a V gombbal állítsa be sorban
az évet, a hónapot, a napot, az órát és
a percet, majd nyomja meg a N/ENT
gombot.
16
HU
a menüben.
1 Lépjen be a menü üzemmódba a
MENU/NOISE CUT gomb
megnyomásával.
Megjelenik a menü üzemmód
ablaka.
(A
(FM-rádió) fül
csak az ICD-UX513F
típuson látható.)
(Diktafonbeállítások) fület, majd
nyomja meg a N/ENT gombot.
3 A v és a V gombbal válassza ki a
„Date&Time” lehetőséget, majd
nyomja meg a N/ENT gombot.
(A
(FM-rádió) fül
csak az ICD-UX513F
típuson látható.)
2 A v és a V gombbal válassza ki az
„Auto” vagy a „Manual” lehetőséget,
majd nyomja meg a N/ENT gombot.
Üzembe helyezés
2 Nyomja meg a . gombot, a v és
a V gombbal válassza ki a
Ha az „Auto” lehetőséget választja,
a diktafon az órát automatikusan
beállítja annak a csatlakoztatott
számítógépnek az órája szerint,
amelyen a mellékelt Sound Organizer
szoftver fut.
Ha a „Manual” lehetőséget választja,
folytassa a következő lépésekkel.
3 A v és a V gombbal válassza ki a
„10y1m1d” lehetőséget, majd nyomja
meg a N/ENT gombot.
4 A v és a V gombbal állítsa be sorban
az évet, a hónapot, a napot, az órát és
a percet, majd nyomja meg a N/ENT
gombot.
Az év beállításakor az év utolsó két
számjegyét adja meg.
17
HU
5 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x STOP gombot.
P Megjegyzés
Ha nem nyomja meg a N/ENT gombot az
óra beállítását követő 1 percen belül, akkor
az óra beállítása törlődik, és a kijelző
visszatér a stop üzemmódba.
A dátum és az idő megjelenítése
A diktafon stop üzemmódjában a
x STOP gomb megnyomásával
jelenítheti meg a dátumot és az időt,
körülbelül 3 másodpercre.
18
HU
5. lépés: A kijelzőn használt nyelv beállítása
2 A v és a V gombbal válassza ki a
x STOP
használt nyelvet, majd nyomja meg a
N/ENT gombot.
Üzembe helyezés
N/ENT
v, V
Az üzenetek, menük, mappanevek,
fájlnevek stb. nyelvét 6 nyelv közül
választhatja ki.
1 Válassza a menüben a
(Diktafonbeállítások) fül t
„Language” lehetőséget, majd
nyomja meg a N/ENT gombot.
A következő nyelvek közül választhat.
Deutsch (német), English (angol),
Español (spanyol), Français (francia),
Italiano (olasz), Русский (orosz)
3 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x STOP gombot.
(A
(FM-rádió) fül
csak az ICD-UX513F
típuson látható.)
19
HU
Alapvető műveletek
Rögzítés
P Megjegyzések
• A rögzítés megkezdése előtt ellenőrizze a töltésjelzőt (14. oldal).
• Zajt is rögzíthet a készülék, ha valami, például az ujja, véletlenül megdörzsöli vagy
megkarcolja a diktafont a felvétel közben.
z Tipp
Javasoljuk, hogy mielőtt felvételbe kezdene, készítsen próbafelvételt, vagy közben
ellenőrizze a felvételt (47. oldal).
Mappa kiválasztása
1 Csúsztassa a HOLD/POWER kapcsolót középre
a diktafon HOLD funkciójának kikapcsolásához
(10. oldal).
2 Nyomja meg a
megjelenítéséhez.
20
HU
gombot a mappaválasztó képernyő
3 Nyomja meg a . gombot, a v és a V gombbal
válassza ki a
> gombot.
(Hang) fület, majd nyomja meg a
v, V
., >
Alapvető műveletek
P Megjegyzés
A diktafon megvásárlása után csak a
(Hang) fül
látható.
A
(Zene) és a
(Podcast) fül csak azután
jelenik meg, hogy fájlokat másol rá számítógépről
(107., 111. oldal). A
(Beépített memória) fül akkor
jelenik meg, ha memóriakártyát helyez a diktafonba
(40. oldal).
4 A v és a V gombbal válassza ki azt a mappát,
amelybe a fájlokat rögzíteni szeretné.
A diktafon megvásárlásakor 5 mappa már létre van
hozva (
FOLDER01–05).
v
V
21
HU
5 Nyomja meg a N/ENT gombot.
N/ENT
Rögzítés indítása (automatikus (AGC) rögzítés)
1 Helyezze el a diktafont úgy, hogy a beépített
mikrofonok a rögzíteni kívánt hangforrás irányába
nézzenek.
2 Nyomja meg stop üzemmódban a z REC/PAUSE
gombot.
A műveletjelző piros színnel kigyullad.
Felvétel közben nem kell lenyomva tartani a
z REC/PAUSE gombot.
Az új fájlt a diktafon automatikusan a legutoljára
felvett fájl után rögzíti.
22
HU
Műveletjelző
z REC/
PAUSE
Rögzítés leállítása
1 Nyomja meg a x STOP gombot.
Az „Accessing...” animáció jelenik meg, a diktafon
pedig leállítja a rögzítést, és az aktuális felvételfájl
elejére ugrik.
x STOP
Az adathozzáféréssel kapcsolatos megjegyzés
Alapvető műveletek
Ha az „Accessing...” animáció látható a képernyőn, a diktafon adatokat rögzít és tárol a
memóriában. Amikor a diktafon adatokat ér el, ne távolítsa el az akkumulátort, illetve ne
csatlakoztassa/ne húzza ki az USB hálózati adaptert (nem tartozék). Ha ezt nem tartja be,
megsérülhetnek az adatok.
Egyéb műveletek
rögzítés
szüneteltetése*
Nyomja meg a z REC/PAUSE gombot. A rögzítés szüneteltetése
közben a műveletjelző pirosan villog, és a „
” ikon villog a
kijelzőn.
szünet feloldása és Nyomja meg újra a z REC/PAUSE gombot. A rögzítés a
a rögzítés folytatása szüneteltetési ponttól folytatódik. (Szüneteltetés után a x STOP
gomb megnyomásával állíthatja le a rögzítést.)
az aktuális felvétel Nyomja meg a N/ENT gombot. A rögzítés leáll, és a lejátszás
azonnali
elkezdődik az imént rögzített fájl elejétől.
áttekintése
áttekintés rögzítés
közben
Nyomja meg és tartsa lenyomva a . gombot rögzítés vagy szünet
közben. A rögzítés leáll, és visszafelé tud keresni, miközben hallja a
gyors lejátszás hangját. Amikor felengedi a . gombot, a lejátszás az
aktuális ponttól indul.
* A rögzítés szüneteltetésétől számított 1 óra múlva a rögzítés szüneteltetése automatikusan
feloldódik, és a diktafon stop üzemmódba lép.
23
HU
z Tippek
• Minden mappában 199 fájl rögzíthető.
• A mellékelt Sound Organizer szoftverrel (110. oldal) új mappákat hozhat létre, illetve
törölheti a felesleges mappákat.
24
HU
Hallgatás
Lejátszás indítása
1 Csúsztassa a HOLD/POWER kapcsolót középre a
diktafon HOLD funkciójának kikapcsolásához
(10. oldal).
Alapvető műveletek
2 Nyomja meg a
gombot.
3 Nyomja meg a . gombot, a v és a V gombbal
válassza ki a
(Hang) fület, a
(Zene) fület
vagy a
(Podcast) fület, majd nyomja meg a >
gombot.
4 A v és a V gombbal válassza ki a mappát.
v, V
., >
v
V
25
HU
5 Nyomja meg a > gombot.
>
6 A v és a V gombbal válassza ki a lejátszani kívánt fájlt.
v
V
7 Nyomja meg a N/ENT gombot.
A lejátszás hamarosan megkezdődik, és a
műveletjelző zöld színnel kigyullad. (Ha a menüben
a „LED” beállítása „OFF” (93. oldal), akkor a
műveletjelző nem világít.)
Műveletjelző
N/ENT
8 A hangerő a VOL –/+ gombokkal állítható.
P Megjegyzés
Ha a menüben (90. oldal) az „AVLS” beállítása „ON”
(be van kapcsolva), és villog az „AVLS” jelzés, akkor
nem állíthatja a hangerőt a beállított AVLS-szintnél
magasabbra. Ha ki szeretné kapcsolni a funkciót, és a
fájlokat az eredeti hangerejükön szeretné lejátszani, a
menüben állítsa az „AVLS” funkciót „OFF” értékre.
26
HU
VOL –/+
Lejátszás leállítása
1 Nyomja meg a x STOP gombot.
x STOP
Egyéb műveletek
Nyomja meg a N/ENT gombot. Ha innen szeretné folytatni a
lejátszást, nyomja meg újra a N/ENT gombot.
visszatérés az aktuális
fájl elejére
Nyomja meg a . gombot egyszer.*1*2
visszalépés korábbi
fájlokra
Nyomja meg a . gombot többször. (Stop üzemmódban a
gomb folyamatos nyomva tartásával folyamatosan lépkedhet
visszafelé a számok között.*3)
ugrás a következő fájlra
Nyomja meg a > gombot egyszer.*1*2
ugrás a következő
fájlokra
Nyomja meg a > gombot többször. (Stop üzemmódban a
gomb folyamatos nyomva tartásával folyamatosan lépkedhet
visszafelé a fájlok között.*3)
Alapvető műveletek
megállítás az aktuális
helyen (lejátszás
szüneteltetése funkció)
*1 Ha van beállítva műsorszámjelzés, a diktafon az aktuális pont előtti vagy utáni
műsorszámjelzésre ugrik (63. oldal).
*2 Ezek a műveletek akkor használhatók, ha az „Easy Search” funkció beállítása „OFF” (48. oldal).
*3 A folyamatos keresési módban a diktafon nem keres műsorszámjelzéseket.
27
HU
A többlapos nézetről
A diktafon külön kezeli a rajta tárolt mappákban azt a területet, amelyre felvenni is,
illetve azt, amelyről csak lejátszani lehet, és fülekkel jeleníti meg őket. Amikor
kiválaszt egy mappát, a fülekkel váltogathat a mappa ezen területei között.
Lapok
(Hang): Rögzítésre használható terület. Ezen a területen kezelhetők a diktafonnal
rögzített fájlok.
(Zene): Csak lejátszásra használható terület. Ezen a területen kezelhetők a
számítógépről átmásolt zenei fájlok.
(Podcast): Csak lejátszásra használható terület. Ezen a területen kezelhetők a
számítógépről átmásolt podcastfájlok.
(Beépített memória) vagy
(Külső memória): Válthat a diktafon beépített
memóriája és külső memóriája (memóriakártya) között (41. oldal).
A diktafon megvásárlása után csak a
(Hang) fül látható.
A
(Zene) és a
(Podcast) fül csak azután jelenik meg, hogy fájlokat másol rá
számítógépről (107., 111. oldal). A
(Beépített memória) fül akkor jelenik meg, ha
memóriakártyát helyez a diktafonba (40. oldal).
A kijelző fájlok lejátszása közben
28
HU
A Fájlinformáció
Lejátszás közben a v és a V gomb megnyomásával ellenőrizheti a fájl adatait.
A diktafonnal felvett fájlok esetében az alábbiak jelenek meg.
: Mappanév: FOLDER01-FOLDER05
: Fájlnév: Dátum_fájl száma (pl. 100101_001)
Alapvető műveletek
: Előadó neve (pl. My Recording)
: Cím: Dátum_fájl száma (pl. 100101_001)
B Számláló
A megjelenítési módot a menüben választhatja ki (93. oldal).
Eltelt idő: A fájl játékidejéből eltelt idő
Hátralévő idő: A fájl játékidejéből hátralévő idő
Rögzítés dátuma: A felvétel készítésének dátuma
Rögzítés ideje: A felvétel készítésének időpontja
C Hátralévő felvételi idő
Megjeleníti a hátralevő felvételi időt órában, percben és másodpercben.
Ha több mint 10 óra van hátra, akkor az idő órában jelenik meg.
Ha több mint 10 perc, de kevesebb mint 10 óra van hátra, akkor az idő órában és
percben jelenik meg.
Ha kevesebb mint 10 perc van hátra, akkor az idő percben és másodpercben
jelenik meg.
29
HU
Törlés
P Megjegyzés
Ha törölt egy felvételt, azt nem lehet visszaállítani.
Fájl kiválasztása és törlése
1 Csúsztassa a HOLD/POWER kapcsolót középre
a diktafon HOLD funkciójának kikapcsolásához
(10. oldal).
2 Válassza ki a törölni kívánt fájlt, amikor a diktafon
stop vagy lejátszás üzemmódban van.
3 Nyomja meg a ERASE gombot.
Az „Erase?” felirat jelenik meg, és a készülék
ismételve lejátssza a beállított szakaszt.
ERASE
4 A v és a V gombbal válassza az „Execute” lehetőséget.
v
V
30
HU
5 Nyomja meg a N/ENT gombot.
Az „Erasing...” animáció jelenik meg a kijelzőn,
és a diktafon törli a kiválasztott fájlt.
Fájl törlésekor a megmaradt fájlok átszámozódnak,
így nem lesz üres hely a fájlok között.
N/ENT
A törlés megszakítása
1 Válassza a „Cancel” lehetőséget a „Fájl
Alapvető műveletek
kiválasztása és törlése” rész 4. lépésében,
majd nyomja meg a N/ENT gombot.
N/ENT
Újabb fájl törlése
Hajtsa végre a 2–5. lépéseket a „Fájl kiválasztása és törlése” részben.
Fájl egy részének törlése
Először ossza fel a fájlt két fájlra (66. oldal), majd hajtsa végre a 2–5. lépéseket a „Fájl
kiválasztása és törlése” részben.
31
HU
Egyéb rögzítési műveletek
A rögzítési beállítások megváltoztatása
Felvételi színhely
kiválasztása a különböző
helyzetekhez
(A
(FM-rádió) fül
csak az ICD-UX513F
típuson látható.)
x STOP
2 A v és a V gombbal válassza ki a
N/ENT
kívánt színhelyet, majd nyomja meg a
N/ENT gombot.
v, V
Az egyes felvételi beállításokat (REC
Mode (83. oldal), Mic Sensitivity
(84. oldal) stb.) együtt módosíthatja a
felvétel helyszínének megfelelően.
Az egyes színhelyek beállításait külön is
módosíthatja.
1 Válassza a menüben a
(Felvétel)
fül t „Scene Select” lehetőséget,
majd nyomja meg a N/ENT gombot.
Megjelenik a Scene Select ablak.
32
HU
3 A v és a V gombbal válassza ki a
„Save Scene Setting” lehetőséget,
majd nyomja meg a N/ENT gombot.
4 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x STOP gombot.
(Meeting)
Sokféle helyzetben, például
tágas konferenciateremben
való rögzítés.
Diktálás a szája elé
(Voice Notes) helyezett mikrofonnal.
(Interview)
(Lecture)
(My Scene)
Sokféle hang, például
tantermi előadás vagy
kóruspróba rögzítése.
A színhelyválasztáson kívül más
módszerekkel is készíthetők jobb
felvételek.
Felvétel értekezleten
A diktafon állványra vagy kendőre
helyezve tiszta és zajmentes hangot
rögzít mivel így nem veszi fel az asztal
rezgését.
Egyéb rögzítési műveletek
(Audio IN)
Beszéd rögzítése
1–2 méterről.
Tippek jobb felvételek
készítéséhez
Külső eszköz, például
hordozható CD/MDlejátszó vagy magnó
hangjának rögzítése, amely
a hangkimeneti aljzatán
keresztül (sztereó kisjack)
csatlakozik a diktafonhoz.
Szinkronizálásra is
használható.
A kedvenc beállításait
őrizheti meg vele.
P Megjegyzések
• Felvétel közben nem állíthat be
színhelyet.
• Ha az 1–3. lépésekben a Scene Select
ablak megjelenése után 60 másodpercig
nem tesz semmit, a stop üzemmód
képernyője jelenik meg.
Hangos jegyzet rögzítése
Ha a diktafont a szája egyik széléhez
helyezi közel, akkor nem lélegzik a
beépített mikrofonokba, ami tisztább
felvételt eredményez.
33
HU
Beépített
mikrofonok
Interjú felvétele
Úgy helyezze el a diktafont, hogy a
beépített mikrofonok az interjúalany
felé nézzenek.
Zenei előadás felvétele
Ha háromlábú állványra (nem tartozék)
rögzíti, vagy állványra vagy asztalra
helyezi a diktafont, akkor pontosabban
állíthatja a diktafon és a beépített
mikrofonok szögét.
34
HU
Ének vagy például zongora-előadás
felvételekor helyezze a diktafont az
előadó(k)tól 2–3 méterre lévő asztalra.
Állítsa a diktafont úgy, hogy a kijelző
felfelé, a beépített mikrofonok pedig a
hangforrás felé nézzenek.
A beállítások módosítása a
színhely megadásakor
1 Válassza ki a módosítani kívánt
színhelyet a „Felvételi színhely
kiválasztása a különböző
helyzetekhez” rész 2. lépésében,
nyomja meg a v vagy a V gombot az
„Edit from Current Setting” vagy az
„Edit” lehetőség kiválasztásához,
majd nyomja meg a N/ENT gombot.
A menüpontokról és -beállításokról a
83–85. oldalon olvashat bővebben.
4 A v és a V gombbal válassza ki a
„Edit Complete” lehetőséget, majd
nyomja meg a N/ENT gombot.
Egyéb rögzítési műveletek
5 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x STOP gombot.
P Megjegyzés
2 A v és a V gombbal válassza ki
módosítani kívánt menüpontot, majd
nyomja meg a N/ENT gombot.
A beállítások módosítása esetén is
folytatódik a felvételválasztás folyamata.
A Scene Select menüpontbeállítások alapértelmezett
értékre állítása
1 A „Felvételi színhely kiválasztása a
3 A v és a V gombbal válasszon egy
beállításpontot, majd nyomja meg a
N/ENT gombot.
különböző helyzetekhez” rész 2.
lépésében válassza ki azt a színhelyet,
amelynek beállításait az alapértelmezett
értékre szeretné állítani, nyomja meg a
v vagy a V gombot a „Set Default
Value” lehetőség kiválasztásához, majd
nyomja meg a N/ENT gombot.
35
HU
(Voice
(Meeting) Notes)
(Interview)
A „Default Value?” felirat jelenik meg.
VOR
OFF
OFF
OFF
SYNC
REC
OFF
OFF
OFF
Select
Input
MIC IN MIC IN
MIC IN
2 A v és a V gombbal válassza ki a
„Execute” lehetőséget, majd nyomja
meg a N/ENT gombot.
A menüpont-beállítások az
alapértelmezett értékre állnak.
3 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x STOP gombot.
Alapértelmezett beállítások
A menüpontokról és -beállításokról a
83–85. oldalon olvashat bővebben.
(Voice
(Meeting) Notes)
(Interview)
REC
Mode
36
MP3
MP3
192kbps 128kbps
MP3
192kbps
Mic
High
Sensitivity
Low
Medium
LCF(Low ON
Cut)
ON
ON
HU
(Audio
(My
(Lecture) IN)
Scene)
REC
Mode
MP3
MP3
192kbps 192kbps
MP3
192kbps
Mic
Medium Low
Sensitivity
Medium
LCF(Low OFF
Cut)
OFF
OFF
VOR
OFF
OFF
OFF
SYNC
REC
OFF
ON
OFF
Select
Input
MIC IN Audio IN MIC IN
A felvétel automatikus
indítása hang érzékelésekor –
a VOR funkció
x STOP
z REC/PAUSE
N/ENT
v, V
1 Amikor a diktafon stop vagy felvétel
üzemmódban van, válassza a
menüben a
(Felvétel) fül t
„VOR” lehetőséget, majd nyomja
meg a N/ENT gombot.
„ON” lehetőséget, majd nyomja meg
a N/ENT gombot.
A „VOR” funkció a diktafon
megvásárlásakor „OFF” értékre van
állítva.
3 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x STOP gombot.
4 Nyomja meg a z REC/PAUSE
gombot.
A„
kijelzőn.
” jelzés jelenik meg a
Egyéb rögzítési műveletek
A VOR (Voice Operated Recording)
(hangvezérelt felvétel) funkciót „ON”
értékre állíthatja, aminek hatására a
diktafon elindítja a rögzítést, amikor
hangot érzékel, és szünetelteti a rögzítést,
ha nem hallható hang, tehát kihagyja a
felvételből a néma időszakokat.
2 A v és a V gombbal válassza ki a
A felvétel szünetel, ha nem érzékel
hangot a készülék, ekkor a „
”
ikon villog. Ha a diktafon újra hangot
érzékel, a felvétel újra elindul.
A VOR funkció kikapcsolása
Állítsa a „VOR” beállítást „OFF”
állásba a 2. lépésben.
(A
(FM-rádió) fül
csak az ICD-UX513F
típuson látható.)
37
HU
P Megjegyzések
• A VOR funkcióra hatással vannak a
környező hangok. Állítsa be a menü „Mic
Sensitivity” pontjának értékét a felvételi
körülményeknek megfelelően. Ha a „Mic
Sensitivity” érték átállítása után sem
megfelelő a felvétel, vagy ha egy fontos
felvételt szeretne elkészíteni, állítsa a
„VOR” beállítást „OFF” állásba a
menüben.
• Ha akkor nyomja meg a z REC/PAUSE
gombot a felvétel szüneteltetéséhez,
amikor a „VOR” funkció be van
kapcsolva, akkor csak a „
” jelzés
villog.
• Szinkronizált felvétel közben (45. oldal)
és FM-adás rögzítése közben (72. oldal)
(csak az ICD-UX513F típus esetében)
a VOR funkció nem működik.
38
HU
Rögzítés memóriakártyára
Kompatibilis memóriakártyák
x STOP
z REC/PAUSE
.
N/ENT
v, V
* Ha úgy helyezi be a
memóriakártyát, hogy
hátulról látja a
diktafont.
A microSD kártyát úgy helyezze
be, hogy a címkézett oldal Ön felé
nézzen.*
A beépített memórián kívül
memóriakártyára is rögzíthet fájlokat.
Egyéb rögzítési műveletek
Az M2™ kártyát úgy helyezze be,
hogy az érintkezőket tartalmazó
fele Ön felé nézzen.*
A diktafonnal az alábbi
memóriakártyák használhatók:
• Memory Stick Micro™ (M2™)
adathordozó: Max. 16 GB kapacitásig
támogatott.
• microSD kártya: A 2 GB-nál kisebb
microSD (FAT16) kártyák és a 4 GB
és 32 GB közötti méretű microSDHC
(FAT32) kártyák támogatottak.
A 64 MB-os vagy annál kisebb
memóriakártyákat az eszköz nem
támogatja.
Az alábbi microSD/microSDHC kártyákat
teszteltük saját szabványaink alapján.
microSD/microSDHC kártyák
Gyártó
2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB
SONY
a
a
a
—
—
Toshiba
a
a
a
a
—
Panasonic a
a
a
a
—
a
a
a
a
a
SanDisk
a: tesztelt művelet
–: nem tesztelt művelet
2010. szeptemberi adat
39
HU
Az ICD-UX512/UX513F típussal való
működést a 2010. szeptemberében elérhető
memóriakártyákkal teszteltük.
A tesztelt memóriakártyákkal kapcsolatban
a legfrissebb információkat a diktafon
támogatási honlapján találhatja meg:
http://support.sony-europe.com/DNA
Ebben az útmutatóban a M2™ és microSD
kártyákra általában a „memóriakártya”
kifejezéssel hivatkozunk.
Az M2™/microSD kártyanyílásra a
„memóriakártya-nyílás” kifejezéssel
hivatkozunk.
A diktafon fájlrendszer-specifikációi miatt
csak 2 GB-nál kisebb LPCM-fájlokat,
illetve 1 GB-nál kisebb MP3-/WMA-/
AAC-LC-fájlokat rögzíthet és játszhat le
memóriakártya használata esetén.
M2™ adathordozón 4 074 fájl rögzíthető.
fedelét a stop üzemmódban.
2 Helyezzen be teljesen egy M2™ vagy
microSD kártyát a 39. oldalon lévő
ábrán látható irányban a nyílásba,
amíg a helyére nem kattan. Ezután
zárja le a fedelet.
Memóriakártya eltávolítása
Nyomja be a memóriakártyát. Miután
kiugrott a kártya, vegye ki a nyílásból.
Mappa- és fájlszerkezet
Az eszköz 5 mappát hoz létre a
memóriakártyán a beépített
memóriában lévő mappákon kívül.
A mappa- és fájlszerkezet kissé eltér a
beépített memória mappaszerkezetétől
(103. oldal).
P Megjegyzés
P Megjegyzések
Semmilyen típusú kompatibilis
memóriakártya működését nem
garantáljuk.
• Felvétel/lejátszás/formázás közben ne
helyezze be és ne távolítsa el a
memóriakártyát. Ha ezt nem tartja be,
azzal a diktafon meghibásodását okozhatja.
• Ne távolítsa el a memóriakártyát, ha a
kijelzőn az „Accessing...” animáció
látható a kijelzőn. Ha ezt nem tartja be,
megsérülhetnek az adatok.
• Ha a diktafon nem ismeri fel a
memóriakártyát, vegye ki, majd helyezze
be újra.
Memóriakártya behelyezése
Rögzítés előtt másolja a memóriakártyán
lévő összes adatot a számítógépre, és
formázza a diktafonnal a memóriakártyát
(97. oldal), hogy ne legyenek rajta adatok.
40
1 Nyissa fel a memóriakártya-nyílás
HU
• Csukja le a memóriakártya-nyílás fedelét
megfelelően. Emellett ügyeljen rá, hogy a
nyílásba ne öntsön folyadékot, illetve ne
tegyen bele se fém, se gyúlékony se más
tárgyat. Ellenkező esetben tüzet,
áramütést vagy hibás működést okozhat.
A diktafon rögzítési
memóriájának átállítása a
memóriakártyára (a
mappaválasztó ablakból)
1 Nyomja meg a
2 Nyomja meg a . gombot, a v és a V
gombbal válassza ki a
(Beépített
memória) fület, majd nyomja meg a
N/ENT gombot.
3 A v és a V gombbal válassza ki a
„Memory Card” lehetőséget, majd
nyomja meg a N/ENT gombot.
(Beépített memória) fül a
(Külső memória) füllé változik,
és megjelenik a mappaválasztó ablak.
4 A x STOP gomb megnyomásával
visszatérhet a stop üzemmód
képernyőjére.
Egyéb rögzítési műveletek
gombot.
Megjelenik a mappaválasztó ablak.
A
A beépített memória használata
Válassza a „Built-In Memory”
lehetőséget a 3. lépésben.
A diktafon rögzítési
memóriájának átállítása a
memóriakártyára (a menüből)
1 Válassza a menüben a
(Diktafonbeállítások) fül t
„Select Memory” lehetőséget, majd
nyomja meg a N/ENT gombot.
(Az
(FM-rádió) fül
csak az ICD-UX513F
típuson látható.)
41
HU
2 A v és a V gombbal válassza ki a
„Memory Card” lehetőséget, majd
nyomja meg a N/ENT gombot.
A beépített memória használata
Válassza a „Built-In Memory”
lehetőséget a 2. lépésben.
Rögzítés indítása
Válassza ki a mappát, és nyomja meg a
z REC/PAUSE gombot. Részletek a
20. oldalon olvashatók.
A „Select Memory” funkció a
diktafon megvásárlásakor „Built-In
Memory” értékre van állítva.
Ha a memóriakártya már volt
formázva, akkor folytassa az 5.
lépéssel.
3 Ha a memóriakártya nincs formázva,
válassza a menüben a
(Diktafonbeállítások) fül t
„Format” lehetőséget, majd nyomja
meg a N/ENT gombot.
Az „Erase All Data?” felirat jelenik
meg.
4 A v és a V gombbal válassza ki a
„Execute” lehetőséget, majd nyomja
meg a N/ENT gombot.
5 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x STOP gombot.
42
HU
Felvétel más eszközökön keresztül
Felvétel külső mikrofonnal
Sztereó mikrofon
2 A v és a V gombbal válassza ki a
„MIC IN” lehetőséget, majd nyomja
meg a N/ENT gombot.
m (mikrofon) aljzat
z REC/PAUSE
Egyéb rögzítési műveletek
x STOP
A „Select Input” funkció a diktafon
megvásárlásakor „MIC IN” értékre
van állítva.
3 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x STOP gombot.
N/ENT
v, V
1 Csatlakoztasson egy külső mikrofont
a m (mikrofon) aljzatba, amikor a
diktafon stop üzemmódban van.
A „Select Input” felirat jelenik meg a
kijelzőn.
Ha nem jelenik meg a „Select Input”
felirat, állítsa be a menüben (85. oldal).
4 A rögzítés elindításához nyomja meg
a z REC/PAUSE gombot.
A beépített mikrofonok
automatikusan kikapcsolnak.
Ha a bemeneti jelszint nem elég erős,
akkor állítsa át a „Mic Sensitivity”
beállítást a diktafonon.
Ha csatlakozón táplált mikrofont
csatlakoztat, akkor a szükséges
feszültséget automatikusan megkapja
a mikrofon a diktafontól.
43
HU
z Ajánlott mikrofonok
Használhatja például a Sony ECM-CS10
vagy ECM-CZ10 elektret
kondenzátormikrofont (nem tartozék).
Felvétel más eszközről
CD-lejátszó stb.
Hang felvétele telefonról vagy
mobiltelefonról
A telefon vagy mobiltelefon hangjának
felvételére használhatja például az
ECM-TL1 fülhallgató típusú elektret
kondenzátormikrofont (nem tartozék).
A csatlakoztatásról az ECM-TL1
mikrofonhoz mellékelt használati
utasítás nyújt bővebb tájékoztatást.
P Megjegyzések
• A csatlakoztatás után, a felvétel
elindítása előtt ellenőrizze a beszélgetés
hangminőségét és a felvételi szintet.
• Ha a telefon csipogását vagy a
tárcsahangot is rögzíti a diktafon,
akkor a beszélgetés valószínűleg kisebb
hangerővel is felvehető. Ebben az
esetben a beszélgetés elkezdése után
indítsa el a felvételt.
• A telefon típusától és a vonal minőségétől
függően előfordulhat, hogy a VOR funkció
(37. oldal) nem fog működni.
• Az esetleges kényelmetlenségekért még
akkor sem vállalunk felelősséget, ha nem
tudja a beszélgetést rögzíteni a
diktafonnal.
44
HU
m (mikrofon) aljzat
x STOP
z REC/PAUSE
v, V
N/ENT
Számítógép használata nélkül is
rögzíthet fájlokat a készülékre úgy, hogy
a diktafonhoz csatlakoztatott eszköz
hangját felveszi.
Ha az „Audio IN” lehetőséget választja
a „Scene Select” menüben, akkor a más
eszközökről való felvételre alkalmas
beállítások már ki vannak választva.
Részletek a 32. oldalon olvashatók.
z Tippek
• Javasoljuk, hogy mielőtt felvételbe
kezdene, készítsen próbafelvételt.
• Ha nem elég erős a bemeneti jel, kösse
össze a másik eszköz fejhallgatóaljzatát
(kisjack, sztereó) a diktafon
m (mikrofon) aljzatával, és állítsa be a
hangerőt a diktafonhoz csatlakoztatott
eszközön.
Felvétel a szinkronizált felvételi
funkcióval
1 Válassza a menüben a
(Felvétel)
fül t „SYNC REC” lehetőséget,
majd nyomja meg a N/ENT gombot.
„ON” lehetőséget, majd nyomja meg
a N/ENT gombot.
A „SYNC REC” funkció a diktafon
megvásárlásakor „OFF” értékre van
állítva.
3 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x STOP gombot.
4 Csatlakoztassa a másik eszközt a
diktafonhoz, miközben a diktafon
stop üzemmódban van.
Kösse össze a másik eszköz
hangkimenetét (mini sztereócsatlakozó)
a diktafon m (mikrofon) aljzatával egy
kereskedelmi forgalomban kapható
audiokábellel.
A „Select Input” felirat jelenik meg a
kijelzőn.
Ha nem jelenik meg a „Select Input”
felirat, állítsa be a menüben (85. oldal).
Egyéb rögzítési műveletek
A diktafon szünetet tart, ha
2 másodpercnél hosszabb ideig nem
észlel hangot. Amikor a diktafon újra
hangot érzékel, új fájl rögzítésébe kezd.
Ha az „Audio IN” lehetőséget választja a
„Scene Select” menüben, akkor a „SYNC
REC” beállítás értéke már „ON”.
2 A v és a V gombbal válassza ki a
(A
(FM-rádió) fül
csak az ICD-UX513F
típuson látható.)
45
HU
5 A v és a V gombbal válassza ki a
„Audio IN” lehetőséget, majd nyomja
meg a N/ENT gombot.
A „Select Input” funkció a diktafon
megvásárlásakor „MIC IN” értékre
van állítva.
6 A rögzítés elindításához nyomja meg
a z REC/PAUSE gombot.
A„
” ikon villog, és a
diktafon felvételi szünet üzemmódra
vált.
7 Indítsa el a lejátszást a diktafonhoz
csatlakoztatott eszközön.
A„
” ikon jelenik meg a
kijelzőn, és elindul a szinkronizált
felvétel.
A diktafon szünetelteti a rögzítést, ha
több mint 2 másodpercig nem érzékel
hangot a készülék, ekkor a „
”
ikon villogni kezd.
46
HU
Amikor a diktafon újra hangot érzékel,
új fájl rögzítésébe kezd.
P Megjegyzések
• Szinkronizált felvétel során nem
szüneteltetheti a rögzítést (23. oldal),
nem rögzíthet a VOR funkcióval
(37. oldal), és nem adhat a felvételhez
műsorszámjelzést (63. oldal).
• A diktafonhoz csatlakoztatott eszköztől
függően előfordulhat, hogy a
hangbemeneti szintben való eltérés miatt
nem működik a szinkronizált felvételi
funkció.
• Amikor más készülékről készít felvételt,
a „Mic Sensitivity” beállítás nem
módosítható.
Felvétel a szinkronizált felvételi
funkció nélkül
A “Felvétel a szinkronizált felvételi
funkcióval”, 45. oldal rész 2. lépésében
válassza az „OFF” lehetőséget, majd
folytassa a 3–7. lépésekkel. Amikor a 6.
lépésben megnyomja a z REC/PAUSE
gombot, a diktafon automatikusan
kikapcsolja a beépített mikrofonokat.
Kezelés rögzítés közben
A felvétel ellenőrzése
i (fejhallgató) aljzat
VOL –/+
Egyéb rögzítési műveletek
Ha csatlakoztatja a tartozék sztereó
fejhallgatót a i (fejhallgató) aljzatba,
rögzítés közben hallgatással
ellenőrizheti a felvételt. Az ellenőrzés
hangerejét módosíthatja a VOL –/+
gombokkal, de a felvételi szint rögzített.
P Megjegyzés
Ha a fülhallgató vezetéke hozzáér a
diktafonhoz a felvétel monitorozása
közben, a diktafon zajt vehet fel. A zajt
csökkentheti, ha távol tartja a vezetéket a
diktafontól.
47
HU
Egyéb lejátszási műveletek
A lejátszási beállítások megváltoztatása
Kényelmes lejátszási
funkciók
Jobb minőségben való hallgatás
• Hallgatás fejhallgatóval:
Csatlakoztassa a mellékelt sztereó
fejhallgatót a i (fejhallgató) aljzathoz.
A beépített hangszóró automatikusan
kikapcsol.
• Hallgatás külső hangszóróval:
Csatlakoztasson aktív vagy passzív
hangszórót (nem tartozék) a
i (fejhallgató) aljzathoz.
A lejátszási pont gyors
megkeresése (könnyű keresés)
Ha a menüben az „Easy Search”
beállítás értéke „ON” (88. oldal), akkor
gyorsan megtalálhatja azt a pontot,
ahonnan el szeretné indítani a lejátszást,
ha a > vagy a . gombot többször
lenyomja lejátszás közben.
Visszaléphet kb. 3 másodpercet a .
gomb egyszeri megnyomásával, vagy
előre léphet kb. 10 másodpercet a >
gomb egyszeri megnyomásával. Ezzel a
funkcióval könnyen megkereshető a
kívánt pont a hosszú felvételekben.
48
HU
Keresés előre/hátra lejátszás
közben (előretekerés/
visszatekerés)
• Keresés előre (előretekerés):
Tartsa lenyomva a > gombot
lejátszás közben, és engedje fel annál a
pontnál, ahonnan folytatni szeretné a
lejátszást.
• Keresés hátra (visszatekerés):
Tartsa lenyomva a . gombot lejátszás
közben, és engedje fel annál a pontnál,
ahonnan folytatni szeretné a lejátszást.
A diktafon először lassan,
hanglejátszással keres. Ez akkor lehet
hasznos, ha például csak egy szóval
előre vagy vissza szeretne keresni. Majd,
ha lenyomva tartja a gombot, a diktafon
gyorsabban kezd el keresni.
z Ha a lejátszás az utolsó fájl
végéhez ért
• Ha lejátssza az utolsó fájlt, vagy előreteker
az utolsó fájl végére, a „FILE END” felirat
jelenik meg kb. 5 másodpercig.
• Amikor a „FILE END” felirat eltűnik, és
a műveletjelző nem világít tovább, akkor
a diktafon az utolsó fájl elejére áll.
• Ha lenyomja és nyomva tartja a .
gombot, miközben a „FILE END” felirat
látható, akkor a készülék gyorsan játssza
le a fájlokat, és a normál lejátszás onnan
folytatódik, ahol a lejátszás a gomb
felengedésekor tartott.
• Ha az utolsó fájl hosszú, és a fájl egy
későbbi részénél szeretné elkezdeni a
lejátszást, akkor tartsa lenyomva a >
gombot a fájl végére ugráshoz, majd
nyomja meg a . gombot a „FILE
END” felirat közben a kívánt pontra való
visszatéréshez.
• Ha nem az utolsó fájlról van szó, akkor
ugorjon a következő fájl elejére, és
játssza le visszafelé a kívánt pontig.
x STOP
N/ENT
P Megjegyzések
• A zajvágás hatása a rögzített hang
tulajdonságaitól függően eltérő lehet.
• Amikor a beépített hangszórót használja,
a zajvágás nem működik.
• Ha a zajvágás funkció be van kapcsolva,
a hangeffekt funkció nem működik.
• Ha az FM-rádiót használja (csak az
ICD-UX513F típus esetén), a zajvágás
nem működik.
• Ha AAC-LC vagy WMA fájlt hallgat,
a zajvágás funkció nem működik.
Egyéb lejátszási műveletek
A lejátszott hang zajának
csökkentése és a beszéd
tisztábbá tétele – a zajvágás
funkció
Ha be van kapcsolva a zajvágás funkció
lejátszás üzemmódban, akkor a diktafon
csökkenti az emberi hang tartományán
kívül eső környezeti zajt. A fájlok
hangja tiszta lesz, mivel a diktafon az
összes frekvenciasávban csökkenti a
zajt, beleértve a beszédet is.
1 Tartsa nyomva a MENU/NOISE
CUT gombot legalább 2 másodpercig,
amikor a diktafon stop vagy lejátszás
üzemmódban van.
Megjelenik a „Noise Cut” beállítás
ablaka.
MENU/NOISE CUT
v, V
49
HU
2 A v és a V gombbal válassza ki az
„Maximum” vagy a „Medium”
lehetőséget, majd nyomja meg a
N/ENT gombot.
A lejátszás sebességének
beállítása – a DPC (Digital
Pitch Control) funkció
Hátulnézet
A „Noise Cut” funkció a diktafon
megvásárlásakor az „OFF” értékre
van állítva.
3 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x STOP gombot.
Elölnézet
A zajvágás kikapcsolása
Válassza a „OFF” lehetőséget a
2. lépésben.
v, V
A zajvágás funkció beállítása
a menüben
Válassza a „Noise Cut” lehetőséget
a menü
(Lejátszás) lapján.
A lejátszás sebességét 0,50-szeres és
2,00-szeres között állíthatja. A készülék
természetes hangmagassággal játssza le
a fájlt a digitális jelfeldolgozásnak
köszönhetően.
50
HU
1 Állítsa a DPC(SPEED CTRL)
A hangeffekt kiválasztása
kapcsolót az „ON” állásba.
2 Lejátszás közben a v és a V gombbal
Visszatérés a normál lejátszási
sebességhez
Állítsa a DPC(SPEED CTRL)
kapcsolót az „OFF” állásba.
x STOP
v, V
N/ENT
., >
A menüben beállíthatja a kívánt
hangeffektet a lejátszáshoz.
Egyéb lejátszási műveletek
állíthatja a lejátszás sebességét.
V: Minden megnyomásra 0,05-del
csökken a lejátszási sebesség
(×0,50 és ×1,00 között).
v: Minden megnyomásra 0,10-del
nő a lejátszási sebesség
(×1,00 és ×2,00 között).
A gombokat nyomva tartva
folyamatosan módosíthatja a
sebességet.
A lejátszási sebesség a diktafon
megvásárlásakor „×0,70”.
1 Amikor a diktafon stop vagy lejátszás
üzemmódban van, válassza a
menüben a
(Lejátszás) fül t
„Effect” lehetőséget, majd nyomja
meg a N/ENT gombot.
P Megjegyzés
A lejátszás sebességét 0,50-szeres és
1,00-szeres között állíthatja, amennyiben
a fájlok LPCM-/WMA-/AAC-LC-fájlként
vannak rögzítve. Ha a lejátszási sebességet
ezen a tartományon túlra szeretné állítani, a
„NO FAST” felirat jelenik meg a kijelzőn.
(A
(FM-rádió) fül
csak az ICD-UX513F
típuson látható.)
51
HU
2 A v és a V gombbal válassza ki a
lejátszáshoz a kívánt hangeffektet,
majd nyomja meg a N/ENT gombot.
A kedvenc hangbeállítások
megadása
1 Állítsa az „Effect” beállítást
„Custom” értékre a 2. lépésben, majd
nyomja meg a N/ENT gombot.
Megjelenik az egyéni beállítások ablaka.
2 A 100 Hz-es, 300 Hz-es, 1 kHz-es,
3 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x STOP gombot.
Pop
Kiemeli a középtartományt,
ideális az énekhang számára.
Rock
Kiemeli a magas és a mély
tartományt az erőteljes hangzás
érdekében.
Jazz
Kiemeli a magas tartományt az
élénk hangzás érdekében.
Bass1
Kiemeli a basszust.
Bass2
Még inkább kiemeli a basszust.
Custom Az 5 sávos hangszínszabályozóval
egyéni hangbeállítást készíthet.
OFF
Letiltja az effekt funkciót.
Az „Effect” funkció a diktafon
megvásárlásakor az „OFF” értékre van
állítva.
52
HU
3 kHz-es és 10 kHz-es sáv erősítésének
beállításakor a . és a > gombbal
léphet jobbra, majd a v vagy a V
gombot kell megnyomnia.
A beállítás 7 fokozatban állítható,
–3 és +3 között.
3 Nyomja meg a N/ENT gombot.
4 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x STOP gombot.
P Megjegyzések
• Amikor a beépített hangszórót használja,
vagy FM-rádiót hallgat (csak az
ICD-UX513F típus esetében), a beállítás
nincs hatással.
• Ha a zajvágás funkció be van kapcsolva,
a hangeffekt funkció nem működik.
(A
(FM-rádió) fül
csak az ICD-UX513F
típuson látható.)
2 A v és a V gombbal válassza ki a
kívánt módot az „1”, „
”, „ALL”,
„
1”, „
” és „
ALL”
lehetőségek közül, majd nyomja meg
a N/ENT gombot.
A lejátszási mód kiválasztása
x STOP
A-B
Egyéb lejátszási műveletek
N/ENT
v, V
3 A menü üzemmódból való kilépéshez
A lejátszási módot a menüben lehet
kiválasztani.
nyomja meg a x STOP gombot.
1
A készülék egy fájlt játszik le.
1 Amikor a diktafon stop vagy lejátszás
üzemmódban van, válassza a menüben
a
(Lejátszás) fül t „Play Mode”
lehetőséget, majd nyomja meg a
N/ENT gombot.
A készülék a mappában található
fájlokat játssza le folyamatosan.
ALL
1
A készülék az összes fájlt játssza
le folyamatosan.
A készülék egy fájlt ismétel.
53
HU
A készülék a mappában található
fájlokat játssza le, ismételve.
ALL A készülék az összes fájlt
lejátssza, ismételve.
A „Play Mode” funkció a diktafon
megvásárlásakor az „
” értékre van
állítva.
Adott szakasz ismételt
lejátszása – A-B ismétlés
1 Lejátszás közben nyomja meg a
(ismétlés) A-B gombot az A
kezdőpont beállításához.
Az „A-B B?” felirat jelenik meg.
2 Nyomja meg újra az
(ismétlés)
A-B gombot a B befejező pont
beállításához.
Az „
A-B” jelzés jelenik meg, és a
készülék ismételve lejátssza a
beállított szakaszt.
Visszatérés a normál lejátszáshoz:
Nyomja meg a N/ENT gombot.
Az A-B ismételt lejátszás leállítása:
Nyomja meg a x STOP gombot.
54
HU
Az A-B ismételt lejátszás beállított
szakaszának megváltoztatása:
Az A-B ismételt lejátszás közben nyomja
meg a
(ismétlés) A-B gombot az új
A kezdőpont beállításához. Ezután adjon
meg egy új B befejező pontot,
a 2. lépésben leírt módon.
P Megjegyzés
Az A és B pontot nem helyezheti a fájl eleje
vagy vége, illetve műsorszámjelzés közelébe.
Fájl lejátszása egy kívánt időpontban
riasztással
x STOP
N/ENT
1 Amikor a diktafon stop
üzemmódban van, válassza a
menüben a
(Lejátszás) fül t
„Alarm” lehetőséget, majd nyomja
meg a N/ENT gombot.
v, V
(A
(FM-rádió) fül
csak az ICD-UX513F
típuson látható.)
1 Válassza ki azt a fájlt, amelyet
riasztással le szeretne játszani.
2 Lépjen be a riasztásbeállítási módba.
2 A v és a V gombbal válassza ki a
„ON” lehetőséget, majd nyomja
meg a N/ENT gombot.
3 Állítsa be a riasztás dátumát és
időpontját.
1 A v és a V gombbal válassza ki,
hogy a riasztás konkrét napon
(„Date”), a hét egyik napján vagy
naponta („Daily”) történjen, majd
nyomja meg a N/ENT gombot.
2 Ha a „Date” lehetőséget választotta:
Állítsa be az évet, a hónapot,
a napot, az órát és a percet,
a korábban ismertetett módon („4.
lépés: Az óra beállítása”, 16. oldal).
55
Egyéb lejátszási műveletek
Megszólaltathat egy riasztást, és
elindíthatja egy kiválasztott fájl
lejátszását egy kívánt időpontban.
A fájlt lejátszhatja egy meghatározott
napon, hetente egyszer, vagy minden
nap ugyanabban az időpontban.
A fájlokkal riasztást is beállíthat.
HU
Ha a hét valamelyik napját vagy
a „Daily” beállítást választja:
A v és a V gombbal állítsa be az
órát, nyomja meg a N/ENT
gombot, majd a v és a V gombbal
állítsa be a percet, és nyomja meg a
N/ENT gombot.
4 A v és a V gombbal válassza ki a
riasztás kívánt hangját, és nyomja
meg a N/ENT gombot.
Az „Executing...” felirat jelenik meg.
5 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x STOP gombot.
A beállítás befejeződött, és a „,”
(riasztásjelző) ikon jelenik meg a
kijelzőn.
A riasztás beállításának
módosítása
Válassza ki azt a fájlt, amelynek a
riasztását módosítani szeretné, majd
kövesse a 55. oldaltól kezdve a 2–5.
lépéseket.
56
HU
A riasztás beállításának törlése
Hajtsa végre az 55. oldalon ismertetett 1.
és 2. lépést. A 2. lépésben válassza az
„OFF” lehetőséget, és nyomja meg a
N/ENT gombot. A riasztás törlődik,
és a riasztásjelző eltűnik a kijelzőről.
Ha elérkezik a beállított dátum és
időpont
A beállított időpontban az „ALARM”
felirat jelenik meg a kijelzőn, és a
diktafon lejátssza a kiválasztott fájlt a
kiválasztott hangbeállítással.
A fájl lejátszása után a diktafon stop
üzemmódba kerül. (Ha a hangbeállítás a
„Beep&Play” vagy a „Play”, akkor a
diktafon a kiválasztott fájl elejére áll.)
A riasztás lejátszásának
leállítása
A riasztás közben nyomja meg a
VOL –/+ gombok kivételével bármelyik
gombot. A riasztást akkor is leállíthatja,
ha a HOLD funkció be van kapcsolva –
ehhez nyomja meg bármelyik gombot.
P Megjegyzések
Egyéb lejátszási műveletek
• Minden riasztáshoz csak egy fájlt állíthat
be.
• Ha az órát nem állította be, vagy
nincsenek fájlok rögzítve, akkor nem
tudja a riasztást beállítani.
• A riasztás akkor is megszólal, ha a
„Beep” beállítás az „OFF” értékre van
állítva a menüben (95. oldal).
• Ha adatok frissítése közben érkezik el a
riasztás időpontja, a riasztást a diktafon
automatikusan kihagyja.
• Egynél több riasztás időpontja érkezik el,
csak az első fájl lesz riasztással lejátszva.
• Ha feloszt egy fájlt, amelyet riasztáshoz
állított be, akkor a riasztáskor csak a
felosztott fájl első fele hangzik el.
• Ha töröl egy olyan fájl, amelyet
riasztáshoz állított be, akkor a riasztás is
törlődik.
• Podcastfájlokkal nem állíthat be riasztást.
• A memóriakártyán tárolt fájlokkal nem
állíthat be riasztást.
57
HU
Lejátszás más eszközökön keresztül
Felvétel más eszközzel
Magnó Mini discfelvevő stb.
2 A N/ENT gomb megnyomásával
indítsa el a lejátszást, ugyanakkor
állítsa a csatlakoztatott eszközt
felvétel módba.
A csatlakoztatott készülék felveszi
a diktafon által lejátszott fájlt.
3 A rögzítés leállításához nyomja meg
i (fejhallgató) aljzat
x STOP
N/ENT
A diktafon hangját felveheti más
eszközzel.
Javasoljuk, hogy mielőtt felvételbe
kezdene, készítsen próbafelvételt.
1 Kösse össze a diktafon i (fejhallgató)
aljzatát a másik készülék külső
bemeneti aljzatával egy kereskedelmi
forgalomban kapható audiokábellel.
58
HU
egyszerre a x STOP gombot a
diktafonon és a csatlakoztatott
készüléken.
z Tipp
Ha a felvétel hangereje nem elég nagy,
akkor állítson a diktafon lejátszási
beállításain (26. oldal).
Fájlok szerkesztése
Mappa fájljainak elrendezése
Fájl áthelyezése másik
mappába
x STOP
3 Nyomja meg a . gombot, a v és a
V gombbal válassza ki a
(Hang)
vagy a
(Zene) fület, majd nyomja
meg a > gombot.
v, V
N/ENT
., >
mappát, amelybe a fájlt át szeretné
helyezni, majd nyomja meg a N/ENT
gombot.
Fájlok szerkesztése
1 Válassza ki az áthelyezni kívánt fájlt.
4 A v és a V gombbal válassza ki azt a
2 Amikor a diktafon stop üzemmódban
van, válassza a menüben a
(Szerkesztés) fül t „Move File”
lehetőséget, majd nyomja meg a
N/ENT gombot.
(A
(FM-rádió) fül
csak az ICD-UX513F
típuson látható.)
A „Moving File...” felirat jelenik meg
a kijelzőn, és a fájl a célmappa utolsó
helyére kerül.
Ha áthelyezi a fájlt egy másik
mappába, akkor a diktafon törli az
eredeti fájlt az előző mappából.
59
HU
5 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x STOP gombot.
A fájl áthelyezésének
megszakítása
Nyomja meg a x STOP gombot a
4. lépés előtt.
P Megjegyzések
• Nem helyezhet át podcastfájlokat.
• Nem helyezhet át védett fájlokat
(69. oldal).
• Nem helyezhet át fájlokat másik
memóriába.
Fájl másik memóriába
másolása
A fájlokat másolhatja a beépített
memória és a memóriakártya között, ami
a biztonsági mentések szempontjából
hasznos lehet. A művelet megkezdése
előtt helyezze be a másoláshoz használni
kívánt memóriakártyát a memóriakártyanyílásba.
1 Válassza ki a másolni kívánt fájlt.
Ha memóriakártyáról a beépített
memóriába szeretne másolni egy fájlt,
állítsa a forrásmemóriát „Memory
Card” értékre (41. oldal).
2 Válassza a menüben a
(Szerkesztés)
fül t „File Copy” lehetőséget, majd
nyomja meg a N/ENT gombot.
Memóriakártya-nyílás
x STOP
., >
N/ENT
v, V
60
HU
(A
(FM-rádió) fül
csak az ICD-UX513F
típuson látható.)
Megjelenik a „Copy to Memory Card
Select Folder” vagy a „Copy to BuiltIn Memory Select Folder” animáció,
majd a mappaválasztó ablak.
3 Nyomja meg a . gombot, a v és a
V gombbal válassza ki a
(Hang)
vagy a
(Zene) fület, majd nyomja
meg a > gombot.
A másolás megszakítása
Nyomja meg a x STOP gombot a 4. lépés
előtt.
A másolás megszakítása
másolás közben
Miközben a „Copying...” animáció
látható a 4. lépésben, nyomja meg újra a
x STOP gombot.
P Megjegyzések
4 A v és a V gombbal válassza ki azt
a mappát, amelybe a fájlt át szeretné
helyezni, majd nyomja meg a N/ENT
gombot.
Fájlok szerkesztése
A „Copying...” animáció jelenik meg
a kijelzőn, a fájl a célmappába
másolódik, és ez lesz az utolsó fájl.
A fájlok másolásakor a fájlnév nem
változik.
• A fájl másolásának megkezdése előtt
ellenőrizze az akkumulátorjelzőt.
Ha alacsony a töltöttség, előfordulhat,
hogy nem tudja átmásolni a fájlokat.
• Ha a célmemória hátralévő
memóriakapacitása nem elegendő, lehet,
hogy nem tudja átmásolni a fájlokat.
• Nem másolhat podcastfájlokat.
• Másolás közben ne vegyen ki és ne
helyezzen be memóriakártyát, és ne
kapcsolja ki a diktafont. Megsérülhetnek
a fájlok.
5 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x STOP gombot.
61
HU
Az összes fájl törlése egy
mappából
x STOP
N/ENT
v, V
Az „Erase All Files in the Folder?”
felirat jelenik meg.
3 A v és a V gombbal válassza ki az
„Execute” lehetőséget, majd nyomja
meg a N/ENT gombot.
Az „Erasing...” animáció jelenik meg
a kijelzőn, és a diktafon törli a
kiválasztott mappa összes fájlját.
4 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x STOP gombot.
P Megjegyzés
A törlés megszakítása
Ha a kiválasztott mappa védett fájlt
tartalmaz (69. oldal), nem törölheti
a mappában lévő védett fájlt.
Válassza a „Cancel” lehetőséget a
3. lépésben, majd nyomja meg a
N/ENT gombot.
1 A diktafon stop üzemmódjában
válassza ki a törölni kívánt fájlokat
tartalmazó mappát.
2 Válassza a menüben a
(Szerkesztés)
fül t „Erase All” lehetőséget, majd
nyomja meg a N/ENT gombot.
(A
(FM-rádió) fül
csak az ICD-UX513F
típuson látható.)
62
HU
Műsorszámjelzés használata
Műsorszámjelzés megadása
T-MARK
N/ENT
P Megjegyzések
., >
Rögzítés, lejátszás vagy szünet közben
nyomja meg a T-MARK gombot azon
a ponton, amelyhez hozzá szeretné adni
a műsorszámjelzést.
A (Műsorszámjelzés) ikon háromszor
felvillan, és a készülék hozzáadja a
műsorszámjelzést a fájlhoz.
Fájlok szerkesztése
Műsorszámjelzést olyan pontokon állíthat
be, amelynél később fel szeretné osztani a
fájlt, vagy amelyet meg szeretne keresni
lejátszáskor. Minden fájlhoz legfeljebb 98
műsorszámjelzést adhat hozzá.
• Csak a diktafonnal rögzített fájlokhoz
adhat hozzá műsorszámjelzést. Továbbá
ha a mellékelt Sound Organizer
szoftverrel szerkeszti a fájlokat, akkor
előfordulhat, hogy többé nem adhat
hozzájuk műsorszámjelzést.
• Nem adhat a fájl olyan pontjához
műsorszámjelzést, amely
0,5 másodpercnyire vagy közelebb
van egy másik műsorszámjelzéstől.
• Nem adható meg műsorszámjelzés sem a
fájl legelején, sem a legvégén.
• Ha már van a fájlban 98 műsorszámjelzés,
akkor nem adhat meg további jelzéseket.
• Amikor egy fájlhoz lejátszás közben ad
műsorszámjelzést, a lejátszás megáll.
63
HU
Műsorszámjelzés megkeresése
és a lejátszás indítása a
műsorszámjelzéstől
Nyomja meg stop üzemmódban a .
vagy a > gombot. Amikor felvillan
egyszer a
(Műsorszámjelzés) ikon,
nyomja meg a N/ENT gombot.
Műsorszámjelzés törlése
x STOP
N/ENT
v, V
2 Válassza a menüben a
(Szerkesztés)
fül t „Erase Track Mark” lehetőséget,
majd nyomja meg a N/ENT gombot.
(A
(FM-rádió) fül
csak az ICD-UX513F
típuson látható.)
Az „Erase Track Mark?” felirat
jelenik meg.
3 A v és a V gombbal válassza ki az
„Execute” lehetőséget, majd nyomja
meg a N/ENT gombot.
Az „Erasing...” animáció jelenik meg
a kijelzőn, és a diktafon törli a
kiválasztott műsorszámjelzést.
Megállítás helye
1 Állítsa meg a keresést a törölni kívánt
műsorszámjelzés után.
Műsorszámjel
zés törlése
A készülék törli a megállítás helye előtti
műsorszámjelzést.
4 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x STOP gombot.
64
HU
A törlés megszakítása
Válassza a „Cancel” lehetőséget a
3. lépésben, majd nyomja meg a
N/ENT gombot.
A fájl összes
műsorszámjelzésének
törlése egyszerre
x STOP
N/ENT
v, V
szeretné a műsorszámjelzéseket.
(Szerkesztés)
fül t „Erase All Track Marks”
lehetőséget, majd nyomja meg a N/
ENT gombot.
(A
(FM-rádió) fül
csak az ICD-UX513F
típuson látható.)
Az „Erase All Track Marks?” felirat
jelenik meg.
3 A v és a V gombbal válassza ki a
„Execute” lehetőséget, majd nyomja
meg a N/ENT gombot.
Az „Erasing...” animáció jelenik meg
a kijelzőn, és a diktafon egyszerre
törli az összes műsorszámjelzést.
Fájlok szerkesztése
1 Válasszon fájlt, amelyből törölni
2 Válassza a menüben a
4 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x STOP gombot.
A törlés megszakítása
Válassza a „Cancel” lehetőséget a
3. lépésben, majd nyomja meg a
N/ENT gombot.
65
HU
Fájl felosztása
Fájl felosztása az aktuális
helyen
2 Válassza a menüben a
(Szerkesztés) fül t „Divide Current
Position” lehetőséget, majd nyomja
meg a N/ENT gombot.
x STOP
(A
(FM-rádió) fül
csak az ICD-UX513F
típuson látható.)
N/ENT
v, V
A „Divide?” felirat jelenik meg.
3 A v és a V gombbal válassza ki a
Stop üzemmódban feloszthatja a
fájlokat, aminek eredményeként két
rész jön létre, és a felosztott fájl újabbik
része új fájlszámot kap. A fájlok
felosztásával könnyebben megtalálhatja
a kívánt lejátszási pontot egy hosszú
felvételben (pl. egy értekezlet
felvételében). Csak addig lehet
felosztani a fájlokat, amíg a fájlok száma
el nem éri az adott mappában a
maximálisan megengedett mennyiséget.
1 Állítsa meg a fájlt azon a helyen, ahol
fel szeretné osztani.
66
HU
„Execute” lehetőséget, majd nyomja
meg a N/ENT gombot.
Megjelenik a „Dividing...” felirat,
és a készülék a felosztott fájl részeit
sorszámmal látja el (az eredeti fájl
csonkolt részének fájlnevéhez az „_1”
utótagot, az új fájl nevéhez pedig a
„_2” utótagot adja).
Fájl 1
Fájl 2
Fájl 3
Fájl felosztása
Fájl 1
Fájl 2_1
Fájl 2_2
Fájl 3
A felosztott fájlnevekhez a készülék egy
sorszámot illeszt hozzá.
4 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x STOP gombot.
P Megjegyzések
x STOP
N/ENT
v, V
1 Válassza ki a felosztani kívánt fájlt.
2 Amikor a diktafon stop üzemmódban
Fájlok szerkesztése
• Ahhoz, hogy két részre lehessen osztani
egy fájlt, bizonyos mennyiségű szabad
memóriának kell rendelkezésre állnia.
• Ha olyan fájlt oszt fel, amely tartalmazza
a címet és az előadó nevét is, az új
résznek is ugyanaz lesz a címe és az
előadója.
• Csak a diktafonnal felvett fájlokat lehet
felosztani (tehát a számítógépről
átmásolt fájlokat nem). Továbbá ha a
mellékelt Sound Organizer szoftverrel
szerkeszti a fájlokat, akkor előfordulhat,
hogy többé nem oszthatja fel őket.
• Ha egy fájlt már felosztott, nem állíthatja
vissza az eredeti állapotába.
• Ha egy fájlt egy műsorszámjelzéstől
0,5 másodpercen belüli ponton oszt fel,
azzal törli a műsorszámjelzést.
• A rendszer korlátai miatt nem oszthat fel
fájlt a legelején és a legvégén.
Fájl felosztása a
műsorszámjelzést
tartalmazó helyeken
van, válassza a menüben a
(Szerkesztés) fül t „Divide All
Track Marks” lehetőséget, majd
nyomja meg a N/ENT gombot.
Felosztás megszakítása
Válassza a „Cancel” lehetőséget a
3. lépésben, majd nyomja meg a
N/ENT gombot.
(A
(FM-rádió) fül
csak az ICD-UX513F
típuson látható.)
A „Divide All Track Marks?” felirat
jelenik meg.
67
HU
3 A v és a V gombbal válassza ki a
„Execute” lehetőséget, majd nyomja
meg a N/ENT gombot.
Megjelenik a „Dividing...” animáció,
és a készülék felosztja a fájlt a
műsorszámjelzést tartalmazó
helyeken. A fájl összes
műsorszámjelzése törlődik.
Fájl 1
Fájl felosztása
Fájl 1_01 Fájl 1_02
Fájl 1_03
A felosztott fájlnevekhez a készülék egy
sorszámot illeszt hozzá.
4 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x STOP gombot.
Felosztás megszakítása
Válassza a „Cancel” lehetőséget a
3. lépésben, majd nyomja meg a
N/ENT gombot.
z Tipp
A fájl hátralévő műsorszámjelzéseknél
való felosztásának megszakításához
nyomja meg a x STOP gombot.
A megszakítás előtt végrehajtott
felosztások megmaradnak.
68
HU
P Megjegyzések
• Ahhoz, hogy két részre lehessen osztani
egy fájlt, bizonyos mennyiségű szabad
memóriának kell rendelkezésre állnia.
• Ha olyan fájlt oszt fel, amely tartalmazza a
címet és az előadó nevét is, az új résznek is
ugyanaz lesz a címe és az előadója.
• Csak a diktafonnal felvett fájlokat lehet
felosztani (tehát a számítógépről
átmásolt fájlokat nem). Továbbá ha a
mellékelt Sound Organizer szoftverrel
szerkeszti a fájlokat, akkor előfordulhat,
hogy többé nem oszthatja fel őket.
• Ha egy fájlt már felosztott, nem állíthatja
vissza az eredeti állapotába.
Fájl védelme
x STOP
(A
(FM-rádió) fül
csak az ICD-UX513F
típuson látható.)
N/ENT
A „Set Protection?” felirat jelenik meg.
v, V
3 A v és a V gombbal válassza ki a
1 Jelenítse meg a megvédeni kívánt fájlt
a
(Hang) vagy a
(Zene) lapról.
2 Amikor a diktafon stop üzemmódban
van, válassza a menüben a
(Szerkesztés) fül t „Protect”
lehetőséget, majd nyomja meg a
N/ENT gombot.
4 A menü üzemmódból való kilépéshez
Fájlok szerkesztése
A véletlen törlés vagy szerkesztés
megakadályozása érdekében
megvédheti a fontos fájlokat. A védett
fájlokat a (védelem) ikon jelzi,
és ezeket a fájlokat csak olvasni lehet,
törölni és szerkeszteni nem.
„Execute” lehetőséget, majd nyomja
meg a N/ENT gombot.
A fájl mostantól védve van. A védett
fájlokat a (védelem) jelző azonosítja.
nyomja meg a x STOP gombot.
Védelem feloldása
Válassza ki a védett fájlt, majd hajtsa
végre a 2–4. lépéseket. Ebben az esetben
az „Erase Protection?” felirat jelenik
meg a 2. lépésben.
P Megjegyzés
Nem állíthatja be a fájlok védelmét a
(Podcast) lapról.
69
HU
FM-rádió hallgatása (csak az ICD-UX513F típus esetén)
Adó behangolása az FM-rádión
Rádióadó behangolása
frekvenciapásztázással
x STOP
1 Amikor a diktafon stop üzemmódban
van, válassza a menüben a
(FMrádió) fül t „FM Radio”
lehetőséget, majd nyomja meg a
N/ENT gombot.
N/ENT
., >
A tartozék sztereó fejhallgató zsinórja
szolgál FM-antennaként, ezért
rádióhallgatásnál csatlakoztassa a
sztereó fejhallgatót a i (fejhallgató)
aljzathoz.
P Megjegyzés
Az FM-rádió hallgatása közben nem lehet
tölteni az akkumulátort.
A diktafon FM-rádió üzemmódba lép.
2 A . és a > gombok többszöri
megnyomásával hangolhatja be az
egyes adókat.
3 Ha ki szeretné kapcsolni az FM-rádiót,
nyomja meg a x STOP gombot.
70
HU
Rádiófrekvenciák pásztázása
automatikusan
A 2. lépésben tartsa nyomva a . vagy
a > gombot, amíg a frekvencia
számjegyei változni kezdenek a kijelzőn.
A diktafon automatikusan végigkutatja
a rádiófrekvenciákat, és megáll, ha jól
vehető adót talál.
Ha egyetlen adót sem sikerül
behangolnia, a . és a > gombbal
lépésenként módosíthatja a frekvenciát.
A kijelző az FM-rádió hallgatása
közben
FM jelző
Rádiófrekvencia
Tárolt adó száma
Tárolt adó behangolása
x STOP
N/ENT
v, V
Ha már eltárolt FM-rádióadókat
(73. oldal), a számuk megnyomásával
hangolhatja a rádiót az egyes adókra.
1 Amikor a diktafon stop üzemmódban
FM-rádió hallgatása
van, válassza a menüben a
(FMrádió) fül t „FM Radio” lehetőséget,
majd nyomja meg a N/ENT gombot.
A rádióvevő érzékenysége
71
HU
FM-adások rögzítése
z REC/PAUSE
x STOP
1 Hangolja be azt az adót, amelyet fel
szeretne venni.
A diktafon FM-rádió üzemmódba lép.
2 Nyomja meg többször a v vagy a V
gombot, amíg a kívánt adó száma
(P-vel vannak jelölve) meg nem
jelenik.
3 Ha ki szeretné kapcsolni az FM-rádiót,
nyomja meg a x STOP gombot.
72
HU
2 A rögzítés elindításához nyomja meg
a z REC/PAUSE gombot.
3 A rögzítés leállításához nyomja meg
a x STOP gombot.
P Megjegyzések
• Amíg be van kapcsolva az FM-rádió, nem
módosíthatja a használt memóriát, illetve
nem választhat mappát. Az FM-rádióadás
rögzítésének megkezdése előtt előre
válassza ki azt a memóriát és mappát,
amelybe az FM-adást rögzíteni szeretné.
• LPCM módban nem lehet tárolni FMadást. Ha a „REC Mode” beállítás értéke
„LPCM 44.1kHz/16bit”, az FMrádióadásokat a diktafon „MP3 192kbps”
formátumban rögzíti.
• FM-adás rögzítése közben a Mic Sensitivity,
a VOR és az LCF (Low Cut Filter) funkció
le van tiltva.
Az FM-rádióadók tárolása
Az FM-rádióadók
automatikus tárolása
x STOP
N/ENT
v, V
„Execute” lehetőséget, majd nyomja
meg a N/ENT gombot.
A diktafon automatikusan
végigkutatja a rádiófrekvenciákat,
és a fogható adókat eltárolja a
memóriában, a kisebb frekvenciáktól
a nagyobbak felé haladva.
Az FM-rádióadók automatikus
tárolása közben villog az adóhoz való
hozzárendelésre készen álló szám.
Az automatikus adótárolás
leállítása
Nyomja meg a x STOP gombot.
A x STOP gomb megnyomásáig tárolt
adók megmaradnak a memóriában.
FM-rádió hallgatása
Automatikusan behangolhatja a
rádióadókat, és eltárolhatja őket adott
számmal. Az adók tárolására szolgáló
menü segítségével akár 30 FM-rádióadó is
tárolható automatikusan a készülékben.
2 A v és a V gombbal válassza ki az
1 Válassza a menüben a
(FM-rádió)
fül t „Auto Preset” lehetőséget,
majd nyomja meg a N/ENT gombot.
Az FM-rádióadók kézi tárolása
N/ENT
v, V
Az „Auto Preset?” felirat jelenik meg.
73
HU
A még el nem tárolt FM-rádióadókat
eltárolhatja adott számmal. Akár
30 FM-rádióadó is tárolható a diktafon
memóriájában.
1 Hajtsa végre az 1. és a 2. lépést a
Tárolt adó behangolása részben,
és hangolja be azt az adót, amelyet el
szeretne tárolni adott számmal.
Ha olyan adót hangol be, amely nem
szerepel a tárolt adók között, akkor
a „P - -” felirat jelenik meg. Ebben az
esetben eltárolhatja az adót egy adott
állomásszámon.
2 Nyomja meg a N/ENT gombot.
Megjelenik a kijelzőn a tárolt adó
száma és az „Set?” kérdés.
3 A v és a V gombbal válassza ki az
„Execute” lehetőséget, majd nyomja
meg a N/ENT gombot.
A készülék eltárolja az adót a
memóriában az adott számmal.
74
HU
Tárolt FM-rádióadók törlése
N/ENT
v, V
1 Hajtsa végre az 1. és a 2. lépést a
Tárolt adó behangolása részben,
és keresse meg azt az adót, amelyet
törölni szeretne.
2 Nyomja meg a N/ENT gombot.
Megjelenik a kijelzőn a tárolt adó
száma és az „Erase?” kérdés.
3 A v és a V gombbal válassza ki az
„Execute” lehetőséget, majd nyomja
meg a N/ENT gombot.
Az adó száma helyén a „P - -” felirat
jelenik meg.
Az FM-rádióvételi beállítások módosítása
Az FM-rádió vételi
érzékenységének beállítása
2 A v és a V gombbal válassza ki az
„DX” vagy a „LOCAL” lehetőséget,
majd nyomja meg a N/ENT gombot.
x STOP
N/ENT
v, V
3 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x STOP gombot.
Beállíthatja az FM-rádió hallgatása
közben a vétel érzékenységét.
(FM-rádió)
fül t „DX/LOCAL” lehetőséget,
majd nyomja meg a N/ENT gombot.
Az esetek többségében ezt a
beállítást érdemes választania.
LOCAL Ha interferencia észlelhető (amit
pl. a műsort szóró adó antennája
körüli erős elektromos mező
okozhat), válassza ezt a beállítást.
FM-rádió hallgatása
1 Válassza a menüben a
DX
A „DX/LOCAL” funkció a diktafon
megvásárlásakor a „DX” értékre van
állítva.
P Megjegyzés
Ha a diktafon vétele a gyenge jel miatt nem
megfelelő, akkor a „DX” beállítást válassza.
75
HU
Az adókeresés
érzékenységének beállítása
2 A v és a V gombbal válassza ki az
„High(SCAN H)” vagy a
„Low(SCAN L)” lehetőséget, majd
nyomja meg a N/ENT gombot.
x STOP
N/ENT
v, V
Gyárilag a „High(SCAN H)” keresési
érzékenység van beállítva.
3 A menü üzemmódból való kilépéshez
Beállíthatja, hogy az FM-rádióadók
keresésekor mekkora legyen az
adókeresés érzékenysége.
1 Válassza a menüben a
(FM-rádió)
fül t „Scan Sensitivity” lehetőséget,
majd nyomja meg a N/ENT gombot.
76
HU
nyomja meg a x STOP gombot.
Az FM-rádió hangjának
átkapcsolása a hangszóró
és a fejhallgató között
2 A v és a V gombbal válassza ki az
„Headphones” vagy a „Speaker”
lehetőséget, majd nyomja meg a
N/ENT gombot.
x STOP
N/ENT
v, V
A diktafon megvásárlásakor a
„Headphones” (fejhallgató) van
beállítva az FM-rádió kimeneteként.
3 A menü üzemmódból való kilépéshez
Az FM-rádió hallgatása és az FM-rádió
felvétele közben a menü segítségével
átválthat a hangszóróról a fejhallgatóra.
nyomja meg a x STOP gombot.
FM-rádió hallgatása
1 FM-rádióadás hallgatása vagy
felvétele közben válassza a menüben
a
(FM-rádió) fül t „Audio
Output” lehetőséget, majd nyomja
meg a N/ENT gombot.
77
HU
A menü funkció
Beállítások a menüben
2 Nyomja meg a . gombot, a v és a
x STOP
V gombbal válassza ki a
.
a
a
N/ENT
MENU/NOISE CUT
v, V
1 Lépjen be a menü üzemmódba
(Felvétel),
(Lejátszás), a
(Szerkesztés),
(Megjelenítés), a
(Diktafonbeállítások) vagy az
(FM-rádió) fület, majd nyomja
meg a N/ENT gombot.
3 A v és a V gombbal válassza ki a
beállítani kívánt menüpontot, majd
nyomja meg a N/ENT gombot.
a MENU/NOISE CUT gomb
megnyomásával.
Megjelenik a menü üzemmód ablaka.
(A
(FM-rádió) fül
csak az ICD-UX513F
típuson látható.)
(A
(FM-rádió) fül
csak az ICD-UX513F
típuson látható.)
4 A v és a V gombbal válassza ki a
kívánt beállítást, majd nyomja meg
a N/ENT gombot.
5 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x STOP gombot.
P Megjegyzés
Ha 60 másodpercig nem nyom meg
egyetlen gombot sem, akkor a készülék
automatikusan kilép a menü üzemmódból.
78
HU
Visszatérés az előző képernyőhöz
A menü üzemmódban nyomja meg
a . gombot.
Kilépés a menü üzemmódból
Nyomja meg a x STOP vagy a MENU/
NOISE CUT gombot.
A menü funkció
79
HU
Menübeállítások
Lapok
Menüpontok
Működési mód
(a: beállítható / —: nem állítható be)
Stop
üzemmód
(Rögzítés)
(Lejátszás)
FMrádióvétel
üzemmód*
FMrádiófelvétel
üzemmód*
a
—
—
—
—
REC Mode
a
—
—
—
—
Mic Sensitivity
a
—
a
—
—
LCF(Low Cut)
a
—
a
—
—
VOR
a
—
a
—
—
SYNC REC
a
—
—
—
—
Select Input
a
—
—
—
—
Noise Cut
a
a
—
—
—
Effect
a
a
—
—
—
Easy Search
a
a
—
—
—
Play Mode
a
a
—
—
—
Alarm
a
—
—
—
—
AVLS
a
a
—
a
a
Protect
a
—
—
—
—
a
—
—
—
—
Move File
a
—
—
—
—
File Copy
a
—
—
—
—
Erase Track Mark
a
—
—
—
—
* csak az ICD-UX513F típus esetén
HU
Rögzítési
mód
Scene Select
(Szerkesztés) Divide Current
Position
80
Lejátszás
üzemmód
Lapok
Menüpontok
Működési mód
(a: beállítható / —: nem állítható be)
Stop
üzemmód
Lejátszás
üzemmód
Rögzítési
mód
FMrádióvétel
üzemmód*
FMrádiófelvétel
üzemmód*
—
—
—
—
a
—
—
—
—
Erase All
a
—
—
—
—
Display
a
a
a
—
a
a
—
—
—
—
Backlight
a
—
—
—
—
Select Memory
a
—
—
—
—
a
—
—
—
—
a
—
—
—
—
Time Display
a
—
—
—
—
Beep
a
—
—
—
—
USB Charge
a
—
—
—
—
Auto Power Off
a
—
—
—
—
Format
a
—
—
—
—
FM Radio*
a
—
—
—
—
—
—
—
a
—
DX/LOCAL*
—
—
—
a
a
Scan Sensitivity*
—
—
—
a
—
Audio Output*
—
—
—
a
a
(Megjelenítés) LED
(Diktafon- Language
beállítások) Date&Time
(FM-rádió)* Auto Preset*
A menü funkció
a
Erase All Track
(Szerkesztés) Marks
Divide All Track
Marks
* csak az ICD-UX513F típus esetén
81
HU
Lapok
Menüpontok Beállítások (*: kezdeti beállítás)
Scene Select
(Rögzítés)
Lehetővé teszi, hogy a felvétel színhelyét a
különböző helyzetekben a következők közül
kiválassza:
(Meeting),
(Voice Notes),
(Interview),
(Lecture),
(Audio IN),
(My Scene). A „Scene Select” menüben előre
beállított különböző rögzítési menüpontok
beállításait is szerkesztheti.
Save Scene Setting
A módosított beállítások mentése és az aktuális
menüművelet befejezése.
Edit from Current Setting:
A menüben előre megadott beállítások
módosítása.
Set Default Value:
A beállítások alapértelmezett értékre állítása.
Execute: A beállítások alapértelmezett
értékre állítása, és a folyamat befejezése.
Cancel: A folyamat befejezése a beállítások
módosítása nélkül.
Edit:
A beállítások módosítása a kiválasztott színhely
beállításairól.
z Tipp
A következő menüpontokat szerkesztheti: “REC
Mode” (83. oldal), „Mic Sensitivity” (84. oldal),
„LCF(Low Cut)” (84. oldal), „VOR” (37. oldal),
„SYNC REC” (45. oldal), „Select Input”
(43. oldal). Az „Edit Complete” lehetőséget
választva befejezheti a folyamatot.
82
HU
Ismertetés
oldalszáma
32
Lapok
Menüpontok Beállítások (*: kezdeti beállítás)
REC Mode
(Rögzítés)
–
A menü funkció
Beállítja a rögzítési módot.
LPCM 44.1kHz/16bit:
LPCM (tömörítetlen), kiváló minőségű sztereó
rögzítési mód
MP3 192kbps*:
MP3 (tömörített), normál minőségű sztereó
rögzítési mód
MP3 128kbps:
MP3 (tömörített), sztereó rögzítési mód hosszú
felvételekhez
MP3 48kbps(MONO):
MP3 (tömörített), monó rögzítési mód normál
felvételekhez
MP3 8kbps(MONO):
MP3 (tömörített), monó rögzítési mód hosszú
felvételekhez
Ismertetés
oldalszáma
P Megjegyzés
LPCM módban nem vehet fel FM-rádióadást (csak
az ICD-UX513F típus esetén). Ha az LPCM mód
van kiválasztva, a rádióadás automatikusan MP3
192kbps formátumban lesz rögzítve.
83
HU
Lapok
(Rögzítés)
Menüpontok Beállítások (*: kezdeti beállítás)
Mic Sensitivity Beállítja a mikrofon érzékenységét.
High
:
A diktafontól távol lévő vagy halk hangforrás
felvételéhez, pl. tágas teremben való rögzítéshez.
Medium
*:
Átlagos hangerejű beszélgetés vagy értekezlet
hangjának felvételéhez, pl. tárgyalóban való
rögzítéshez vagy interjúkhoz.
Low
:
Diktált szöveg rögzítéséhez, amikor a mikrofont
a szája elé tartja, a diktafonhoz közeli hangok
rögzítéséhez, valamint hangos hangforrás
rögzítéséhez.
Ismertetés
oldalszáma
–
P Megjegyzés
FM-adás rögzítése közben (72. oldal) a Mic
Sensitivity funkció le van tiltva (csak az
ICD-UX513F típus esetén).
LCF(Low Cut) Bekapcsolja az LCF (Low Cut Filter) funkciót,
amely levágja az alacsony frekvenciákat,
csökkentve ezzel a szél zúgásából eredő zajt,
aminek köszönhetően tisztábban vehető fel a fájl.
ON:
Az LCF funkció be van kapcsolva.
OFF*:
Az LCF funkció ki van kapcsolva.
P Megjegyzés
FM-adás rögzítése közben (72. oldal) az LCF funkció
nem működik (csak az ICD-UX513F típus esetén).
84
HU
–
Lapok
Menüpontok Beállítások (*: kezdeti beállítás)
VOR
(Rögzítés)
Beállítja a VOR (Voice Operated Recording)
funkciót.
ON:
A diktafon elkezdi a felvételt, ha hangot érzékel,
és szünetelteti, ha nem érzékel hangot, kihagyva
ezzel a hangtalan szakaszokat. A VOR funkció a
z REC/PAUSE gomb megnyomásával
kapcsolható be.
OFF*:
A VOR funkció nem működik.
Ismertetés
oldalszáma
37
P Megjegyzés
FM-adás rögzítése közben (72. oldal) a VOR funkció
nem működik (csak az ICD-UX513F típus esetén).
Ha ez a beállítás az „ON” értékre van állítva, a
diktafon felvételi szünet üzemmódba áll, ha több
mint 2 másodpercig nem érzékel hangot, majd hang
érzékelése esetén újra rögzíteni kezd egy új fájlt.
ON:
A szinkronizált felvételi funkció be van
kapcsolva.
OFF*:
A szinkronizált felvételi funkció ki van
kapcsolva.
45
Select Input
Válassza ki a rögzíteni kívánt külső bemenetet,
amely a m (mikrofon) aljzathoz csatlakozik.
MIC IN*:
Válassza ezt a beállítást, ha külső mikrofonnal
rögzít fájlokat.
Audio IN:
Válassza ezt a beállítást, ha más eszközről rögzít.
43, 44
A menü funkció
SYNC REC
85
HU
Lapok
Menüpontok Beállítások (*: kezdeti beállítás)
Noise Cut
(Lejátszás)
86
HU
Beállítja a zajvágás funkciót, illetve hogy a diktafon
milyen zajvágási szintet használjon a zajvágási
funkcióval rögzített fájlok lejátszásakor.
Maximum:
A zajvágás intenzívebb lesz.
Medium:
A zajvágás kevésbé intenzív lesz. Akkor
válassza, ha nem tud hatékonyan felvenni a
„Noise Cut” beállítás „Maximum” értékre
állításával.
OFF*:
A zajvágás funkció ki van kapcsolva.
Ismertetés
oldalszáma
49
Lapok
Menüpontok Beállítások (*: kezdeti beállítás)
Effect
(Lejátszás)
51
A menü funkció
Beállítja a lejátszás kívánt hangeffektusát.
Pop:
Kiemeli a középtartományt, ideális az énekhang
számára.
Rock:
Kiemeli a magas és a mély tartományt az erőteljes
hangzás érdekében.
Jazz:
Kiemeli a magas tartományt az élénk hangzás
érdekében.
Bass1:
Kiemeli a mély hangokat.
Bass2:
Még jobban kiemeli a mély hangokat.
Custom:
Az 5 sávos (100 Hz, 300 Hz, 1 kHz, 3 kHz és 10
kHz) hangszínszabályozóval egyéni hangbeállítást
készíthet, az erősítést 7 lépésben (–3 és +3 között)
állítva.
OFF*:
A hangeffekt funkció nem működik.
Ismertetés
oldalszáma
P Megjegyzés
Ha fájlokat játszik le a beépített hangszóróval, FMrádiót hallgat (csak az ICD-UX513F típus esetén)
(70. oldal) vagy ha a zajvágás funkció be van kapcsolva
(49. oldal), akkor a hangeffekt funkció nem működik.
87
HU
Lapok
Menüpontok Beállítások (*: kezdeti beállítás)
Easy Search
Beállítja az egyszerű keresés funkciót.
ON:
Előreléphet kb. 10 másodpercet a >
megnyomásával, vagy visszaléphet kb.
3 másodpercet a . gomb megnyomásával.
Ez a funkció akkor hasznos, ha egy hosszú
felvételben szeretné megtalálni a kívánt pontot.
OFF*:
Az egyszerű keresés funkció kikapcsolása. Ha
megnyomja a > vagy a . gombot, akkor az
előző vagy a következő fájlra ugrik.
48
Play Mode
Beállítja a lejátszási módot.
1:
A készülék egy fájlt játszik le.
53
(Lejátszás)
*:
A készülék a mappában található fájlokat játssza
le folyamatosan.
ALL:
A készülék az összes fájlt játssza le
folyamatosan.
1:
A készülék egy fájlt ismétel.
:
A készülék a mappában található fájlokat játssza
le, ismételve.
ALL:
A készülék az összes fájlt lejátssza, ismételve.
88
HU
Ismertetés
oldalszáma
Lapok
Menüpontok Beállítások (*: kezdeti beállítás)
Alarm
(Lejátszás)
Beállítja a riasztást.
ON:
A riasztás funkció be van kapcsolva. Állítsa be a
lejátszáshoz a dátumot, az időpontot vagy a hét
napját vagy válassza a napi lejátszást, majd állítsa
be a riasztás hangját.
Beep&Play: A diktafon a kiválasztott fájlt a
riasztás (sípszó) megszólalása után játssza
le.
Beep: Csak a riasztás (sípszó) hallható.
Play: A diktafon csak a kiválasztott fájlt
játssza le.
OFF*:
A riasztás funkció be van kapcsolva.
Ismertetés
oldalszáma
55
A menü funkció
89
HU
Lapok
Menüpontok Beállítások (*: kezdeti beállítás)
AVLS
(Lejátszás)
Beállítja az AVLS (Automatic Volume Limiter
System) funkciót.
ON*:
Az AVLS funkció lehetővé teszi fülhallgató
használatakor a mértékletes hangerőn való
hallgatást.
OFF:
Az AVLS funkció nem működik, és a diktafon az
eredeti hangerőn játssza le a hangokat. Ha a
menüben a funkciót „OFF” értékre állítja, az
„Advise to not listen at high VOL for long
periods” animáció jelenik meg, és sípszó hallható.
A x STOP gomb megnyomásával visszatérhet a
menü üzemmód képernyőjére.
P Megjegyzések
• A funkció kikapcsolása esetén ügyeljen rá, hogy
ne hallgassa a diktafont túl nagy hangerőn.
• Ha fülhallgatóval adott ideig hallgatja a diktafont
túl nagy hangerőn, az AVLS funkció akkor is
automatikusan bekapcsol, ha az „AVLS”
beállítást „OFF” értékre állította a menüben.
• Ha a beállított AVLS-szintet meghaladó
hangerőt állít be, a diktafon kikapcsoláskor
visszaáll a mértékletes hangerőre.
90
HU
Ismertetés
oldalszáma
11
Lapok
Menüpontok Beállítások (*: kezdeti beállítás)
Ismertetés
oldalszáma
Megvédi a kiválasztott fájlt a törléstől, felosztástól
és áthelyezéstől.
Execute:
A kiválasztott fájl védve lesz. Ha olyan fájlt ad
meg, amely már védve van, akkor kikapcsolja a
védelmet.
Cancel:
A készülék nem alkalmazza a védelmet vagy a
védelem kikapcsolását.
69
Divide
Current
Position
Két részre osztja a fájlt.
Execute:
A fájl két részre lesz osztva.
Cancel:
A diktafon nem hajtja végre a felosztást.
66
Move File
A kiválasztott fájlt a kiválasztott mappába helyezi át.
Fájl áthelyezése előtt válassza ki az áthelyezni
kívánt fájlt, majd lépjen a menü ablakba.
59
File Copy
A kiválasztott fájl átmásolása a beépített
memóriából egy memóriakártya kívánt mappájába,
vagy a memóriakártyából a beépített memória
kívánt mappájába.
Fájl másolása előtt válassza ki a másolandó fájlt,
majd lépjen a menü ablakba.
60
Erase Track
Mark
Törli az aktuális pont előtti műsorszámjelzést.
Execute:
A készülék törli a műsorszámjelzést.
Cancel:
A készülék nem törli a műsorszámjelzést.
64
A menü funkció
Protect
(Szerkesztés)
91
HU
Lapok
Menüpontok Beállítások (*: kezdeti beállítás)
Törli a kiválasztott fájl összes műsorszámjelzését.
Execute:
A készülék törli az összes műsorszámjelzést.
Cancel:
A készülék nem törli a műsorszámjelzéseket.
65
Divide All
Track Marks
Felosztja a fájlt az összes műsorszámjelzést
tartalmazó helyen.
Execute:
A diktafon végrehajtja a műsorszámjelzéseknél
való felosztást.
Cancel:
A diktafon nem hajtja végre a
műsorszámjelzéseknél való felosztást.
67
Erase All
Törli a kiválasztott mappa összes fájlját.
A fájlok törlése előtt nyomja meg a
gombot a
mappa ablakba való visszatéréshez, válassza ki,
hogy melyik mappából szeretné törölni az összes
fájlt, majd lépjen a menüablakba.
Execute:
A diktafon törli a kiválasztott mappából az összes
fájlt.
Cancel:
A diktafon nem törli a fájlokat.
62
Erase All
(Szerkesztés) Track Marks
92
HU
Ismertetés
oldalszáma
Lapok
Menüpontok Beállítások (*: kezdeti beállítás)
Ismertetés
oldalszáma
Módosítja a megjelenítési módot.
Elapsed Time*:
A fájlból eddig lejátszott időtartam
Remain Time:
A fájlból hátralevő időtartam stop vagy lejátszás
üzemmódban Az elérhető felvételi idő felvétel
közben
REC Date:
A felvétel készítésének dátuma
REC Time:
A felvétel készítésének időpontja
–
LED
Be- és kikapcsolja a műveletjelzőt.
ON*:
Felvétel és lejátszás közben a műveletjelző
világít vagy villog.
OFF:
A műveletjelző nem világít, és nem villog a
műveletek közben sem.
–
A menü funkció
Display
(Megjelenítés)
P Megjegyzés
Ha a diktafon a számítógéphez csatlakozik, akkor a
műveletjelző akkor is világít vagy villog, ha a
„LED” beállítás értéke „OFF”.
Backlight
Be- illetve kikapcsolja a kijelző háttérvilágítását.
ON*:
A kijelző háttérvilágítása kb. 10 másodpercig
világít.
OFF:
A kijelző háttérvilágítása nem világít, még a
műveletek közben sem.
–
93
HU
Lapok
(Diktafonbeállítások)
Menüpontok Beállítások (*: kezdeti beállítás)
Select Memory Kiválaszthatja azt a memóriát, amelybe menteni
szeretné a fájlokat, illetve amelyik a lejátszani,
szerkeszteni vagy másolni kívánt fájlt tartalmazza.
Built-In Memory*:
A diktafon beépített memóriájának kiválasztása.
Memory Card:
A memóriakártya-nyílásba helyezett
memóriakártya kiválasztása.
Ismertetés
oldalszáma
41
P Megjegyzés
Ha nincs memóriakártya a diktafonban, a készülék
automatikusan a beépített memóriát választja.
94
HU
Language
Beállítja az üzenetek, a menük, a mappanevek,
a fájlnevek stb. nyelvét.
Deutsch (német), English (angol)*, Español
(spanyol), Français (francia), Italiano (olasz),
Русский (orosz)
19
Date&Time
Auto*:
Ha a diktafon egy olyan számítógéphez
csatlakozik, amelyen a Sound Organizer szoftver
fut, az óra automatikusan beállítódik a
számítógép órája alapján.
Manual:
Beállítja az órát az év, hónap, nap, óra és perc
megadásával.
16
Lapok
Menüpontok Beállítások (*: kezdeti beállítás)
(Diktafonbeállítások)
Time Display Beállítja az óra megjelenítését.
12-Hour:
12:00AM = éjfél, 12:00PM= dél
24-Hour*:
0:00 = éjfél, 12:00 = dél
Beep
Beállítja, hogy hallható legyen-e sípszó.
ON*:
Sípszó jelzi a műveletek elfogadását és a hibákat.
OFF:
Nem hallható sípszó.
Ismertetés
oldalszáma
–
–
P Megjegyzés
A riasztás akkor is megszólal, ha a „Beep” beállítás
az „OFF” értékre van állítva a menüben.
Beállítja, hogy töltődjön-e az akkumulátor
USB-kapcsolatról.
ON*:
Az akkumulátor töltődik.
OFF:
Az akkumulátor nem töltődik.
–
A menü funkció
USB Charge
P Megjegyzés
Ha USB hálózati adapterrel (nem tartozék)
csatlakoztatja a diktafont egy hálózati
dugaszolóaljzathoz (116. oldal), akkor a beállítástól
függetlenül töltheti az akkumulátort.
95
HU
Lapok
(Diktafonbeállítások)
96
HU
Menüpontok Beállítások (*: kezdeti beállítás)
Auto Power
Off
Ha a diktafon be van kapcsolva, és a beállított ideig
nem használják, automatikusan kikapcsol.
5min:
A diktafon kb. 5 perc után kapcsol ki.
10min*:
A diktafon kb. 10 perc után kapcsol ki.
30min:
A diktafon kb. 30 perc után kapcsol ki.
60min:
A diktafon kb. 60 perc után kapcsol ki.
OFF:
A diktafon nem kapcsol ki automatikusan.
Ismertetés
oldalszáma
–
Lapok
Menüpontok Beállítások (*: kezdeti beállítás)
Format
(Diktafonbeállítások)
Az aktuálisan kiválasztott memória (beépített
memória vagy memóriakártya) formázása,
azaz az összes adat törlése és a mappaszerkezet
alapértelmezett állapotba állítása.
Execute:
Megjelenik a „Formatting...” animáció, és a
készülék formázza a memóriát.
Cancel:
A készülék nem formázza a memóriát.
Ismertetés
oldalszáma
–
P Megjegyzések
FM Radio** A diktafon FM-rádió üzemmódba lép.
(FM-rádió)** Auto Preset** Automatikusan megkeresi az elérhető rádióadókat.
A talált adókat tárolja a memóriában.
Execute:
Az automatikus adókeresés be van kapcsolva.
Cancel:
Az automatikus adókeresés ki van kapcsolva.
A menü funkció
• A diktafon formázó funkcióját használja a
memória formázásához.
• A formázás megkezdése előtt váltsa át a
memóriát a formázni kívántra (41. oldal).
• Ha formázza a memóriát, akkor a diktafonon
tárolt összes adat törlődik. Ha törölte a memóriát,
többé nem nyerheti vissza a törölt adatokat.
• A beépített memória formázásakor a beépített
memóriában tárolt használati utasítást is törli.
A használati utasításokat újbóli beszerzéséhez
keresse fel a Sony támogatási weblapját:
http://support.sony-europe.com/DNA
70
73
**: csak az ICD-UX513F típus esetén
97
HU
Lapok
(FM-rádió)**
Menüpontok Beállítások (*: kezdeti beállítás)
DX/LOCAL** Beállítja a vevő érzékenységét az FM-rádió
hallgatása közben.
DX*:
Az esetek többségében ezt a beállítást érdemes
választania.
LOCAL:
Ha interferencia észlelhető (amit pl. a műsort
szóró adó antennája körüli erős elektromos
mező okozhat), válassza ezt a beállítást.
Ismertetés
oldalszáma
75
P Megjegyzés
Ha a diktafon vétele a gyenge jel miatt nem
megfelelő, akkor a „DX” beállítást válassza.
Scan
Sensitivity**
Beállítja az adókeresés érzékenységét az
FM-rádióadók kereséséhez.
High(SCAN H)*:
A keresési érzékenység nagy.
Low(SCAN L):
A keresési érzékenység kicsi.
76
Audio
Output**
Az FM-rádió hallgatása és az FM-rádió felvétele
közben átvált a hangszóróról a fejhallgatóra.
Headphones*:
A fejhallgatóból szól a hang.
Speaker:
A hangszóróból szól a hang.
77
**: csak az ICD-UX513F típus esetén
98
HU
A számítógép használata
A diktafon használata a számítógéppel
Amikor a diktafon csatlakoztatva van
a számítógéphez, adatokat másolhat át
egyikről a másikra.
Fájlok másolása a diktafonról
a számítógépre mentés céljából
(106. oldal)
Zenei fájlok másolása a
diktafonról a számítógépre
lejátszás céljából (107. oldal)
A számítógépre vonatkozó
rendszerkövetelmények
A részletes rendszerkövetelmények
a 111. és 121. oldalon találhatók.
A diktafon csatlakoztatása
a számítógéphez
A számítógépen tárolt képes vagy
szöveges adatokat elmentheti a
diktafonra átmeneti tárolás céljából.
Fájlok kezelése és szerkesztése
a Sound Organizer szoftverrel
(110. oldal)
A mellékelt Sound Organizer szoftver
lehetővé teszi, hogy a diktafonnal felvett
fájlokat a számítógépre másolja és
szerkessze. A számítógépen tárolt zenei
fájlok és podcastfájlok is átmásolhatók
vele a diktafonra.
A számítógép használata
A diktafon használata USBmemóriaként (109. oldal)
Számítógép
Diktafon
A számítógép USB-portjába
Ahhoz, hogy fájlokat tudjon a diktafon
és a számítógép között átvinni,
csatlakoztatnia kell a diktafont a
számítógéphez.
99
HU
1 Csúsztassa el a diktafon hátulján lévő
USB-csúszkát, majd dugja be az USB
DIRECT-csatlakozót egy bekapcsolt
számítógép USB-portjába.
2 Ellenőrizze, hogy a számítógép
helyesen felismerte-e a diktafont.
A Windows képernyőjén kattintson
duplán a „Sajátgép” vagy a
„Számítógép” ikonra, és ellenőrizze,
hogy a számítógép felismerte-e a
készüléket „IC RECORDER” vagy
„MEMORY CARD” néven.
A Macintosh képernyőjén ellenőrizze,
hogy az „IC RECORDER” vagy a
„MEMORY CARD” meghajtó
megjelenik-e az asztalon.
A diktafont a számítógép a
csatlakoztatás után hamarosan felismeri.
Amikor folyamatban van a diktafon
csatlakoztatása a számítógéphez, a
„Connecting” üzenet látható a diktafon
kijelzőjén.
Ha a diktafon nem csatlakoztatható
közvetlenül a számítógéphez, akkor
használja a mellékelt USBcsatlakozókábelt.
100
HU
USB-csatlakozókábel
(tartozék)
P Megjegyzések
• Ha kettőnél több USB-eszközt
csatlakoztat a számítógéphez, nem
garantált a megfelelő működés.
• A diktafon működése USB-elosztó vagy
nem a mellékelt USB-összekötőkábel
használata esetén nem garantálható.
• Egyszerre több USB-eszköz
csatlakoztatása hibás működést
eredményezhet.
• A diktafon csatlakoztatása előtt
ellenőrizze, hogy van-e elem/
akkumulátor a diktafonban.
• Javasoljuk, hogy ha nem használja a
számítógéphez csatlakoztatott diktafont,
csatlakoztassa le a számítógépről.
Mappa- és fájlszerkezet
A mappák és a fájlok a feltüntetett
módon jelennek meg a számítógép
képernyőjén.
A Windows Explorer (Intéző)
programjával, illetve a Macintosh Finder
programjával a „IC RECORDER” vagy
a „MEMORY CARD” kötet
megnyitásával jelenítheti meg a
mappákat és fájlokat.
Beépített memória
„IC RECORDER”
A diktafonnal rögzített
fájlokat tároló mappa
VOICE*1
FOLDER01
FOLDER05
A számítógépről másolt
mappa
MUSIC
POP
J-POP*2
PODCASTS
AAC-LC
NEWS*2
MP3
AAC-LC
Conversation*2
LPCM
*3
*3
A számítógép használata
LPCM
MP3
MP3
*4
WMA
Instructions*5
101
HU
*1 Ha egy fájlt közvetlenül a VOICE
mappába másolnak, akkor sem fog
megjelenni a diktafon
(Hang) lapján.
Amikor fájlokat másol a számítógépről a
diktafonra, helyezze őket a VOICE
mappa almappáiba.
*2 A zenei fájlokat tartalmazó mappa neve
ugyanúgy jelenik meg a diktafonon,
ezért érdemes már előre is egy könnyen
megjegyezhető nevet adni a mappának.
Az ábrán látható mappák példákat
mutatnak be a mappanevekre.
*3 A diktafon max. 8 szintnyi mélységig
képes felismerni a diktafonra másolt
mappákat.
*4 Ha külön másolja át a zenei fájlokat,
akkor azokat a „No Folder” osztályba
sorolja a készülék.
*5 A diktafon használati utasítása az „IC
RECORDER” mappa „Instructions”
mappájában található.
z Tippek
• A zenei fájlokba írt cím, előadó stb.
megjeleníthető a diktafonon. Hasznos, ha
az ID3-címkeadatokat azzal a szoftverrel
viszi be, amellyel elkészíti a zenei fájlokat
a számítógépen.
• Ha nincs cím vagy előadónév az ID3címkében, akkor az „Unknown” felirat
jelenik meg a diktafon kijelzőjén.
102
HU
Ha a diktafont azután csatlakoztatja a
számítógéphez, hogy használandó
memóriának a memóriakártyát adta
meg („Memory Card”), (41. oldal),
a mappák szerkezete eltér attól, mint
amikor a „Built-In Memory” a beállítás.
Memory Stick Micro™ (M2™)
„MEMORY CARD”
microSD kártya
„MEMORY CARD”
PRIVATE
MSSONY
A diktafonnal rögzített
fájlokat tároló mappa
VOICE
Sony
A diktafonnal rögzített
fájlokat tároló mappa
VOICE
FOLDER01
FOLDER01
FOLDER05
FOLDER05
A számítógépről másolt
mappa
MUSIC
A számítógépről másolt
mappa
MUSIC
POP
POP
J-POP
LPCM
LPCM
AAC-LC
PODCASTS
NEWS
PODCASTS
MP3
AAC-LC
Conversation
AAC-LC
NEWS
MP3
Conversation
LPCM
AAC-LC
A számítógép használata
J-POP
LPCM
MP3
MP3
MP3
MP3
WMA
WMA
103
HU
A diktafon kijelzőjén megjelenő
mappaszerkezet
A diktafon
(Hang) lapján
megjelenő mappák
A diktafon kijelzőjén látható
mappaszerkezet eltér a számítógépen
látottól.
A diktafon kijelzőjének mappajelzései
a következők:
:
A diktafonnal rögzített fájlokat
tároló mappa
:
Számítógépről másolt mappa
(Akkor láthatók ilyen mappák,
ha zenefájlokat másolt
számítógépről.)
:
A számítógépről másolt
podcastfájlok mappája (Ezek
a mappák csak akkor láthatók,
ha számítógépről podcastfájlokat
másoltak a diktafonra.)
A diktafonnal rögzített fájlok mappái
(a VOICE mappa alatti mappák)
láthatók.
P Megjegyzés
Ha egy fájlt közvetlenül a VOICE
mappába másolnak, akkor sem fog
megjelenni a diktafon
(Hang) lapján.
A diktafon
(Zene) lapján
megjelenő mappák
P Megjegyzés
Ha a mappákban nincsenek olyan fájlok,
amelyek lejátszhatók a diktafon
segítségével, akkor ezek a mappák nem
jelennek meg a diktafon kijelzőjén.
104
HU
Az alábbi mappák jelennek meg a
számítógépről átmásolt mappák között.
• A MUSIC mappában lévő, fájlokat
tartalmazó mappák (többszintű
mappák esetében minden mappa
megjelenik párhuzamosan.)
• A MUSIC vagy PODCASTS mappán
kívüli helyre másolt mappák
• „No Folder” mappa (Ha külön-külön
másol át zenei fájlokat, akkor ezek a
fájlok ebben a mappában jelennek meg.)
A diktafon
(Podcast) lapján
megjelenő mappák
A diktafon lecsatlakoztatása
a számítógépről
t Kattintson az „IC RECORDER
kiadása” lehetőségre.
Az ikon és a megjelenő menü a
különböző operációsrendszer-verziók
esetén eltérő lehet.
A Macintosh képernyőjén húzza az
asztalon az „IC RECORDER” ikont
a „Trash” (Kuka) ikonra.
A diktafon lecsatlakoztatásáról a
számítógéphez mellékelt használati
utasításban olvashat részletesen.
3 Húzza ki a diktafont a számítógép
USB-portjából, és az USB-csúszkának
a nyíl irányába csúsztatásával húzza be
az USB DIRECT-csatlakozót.
A számítógép használata
A számítógépről átmásolt podcastfájlok
mappái jelennek meg.
Ha podcastfájlokat másol a
számítógépről a diktafonra, használja
a mellékelt Sound Organizer szoftvert.
A Windows képernyőjének jobb alsó
sarkában kattintson az alábbi ikonra.
Kövesse az alábbi eljárást – ellenkező
esetben az adatok megsérülhetnek.
1 Ügyeljen rá, hogy a diktafon
műveletjelzője ne világítson.
2 Hajtsa végre az alábbi műveletet a
számítógépen.
105
HU
Fájlok másolása a diktafonról a számítógépre
z Fájl vagy mappa másolása
(áthúzással)
A fájlokat és a mappákat átmásolhatja
a diktafonról a számítógépre.
1 Csatlakoztassa a diktafont a
számítógéphez (99. oldal).
2 Másolja azokat a fájlokat és
mappákat, amelyeket át szeretne
vinni a számítógépre.
Húzza át az „IC RECORDER” vagy
a „MEMORY CARD” kötetről a
kívánt fájlokat és mappákat a
számítógép helyi lemezére.
106
HU
1 Kattintson a kívánt elemre, tartsa
nyomva az egérgombot,
2 húzza át az elemet,
3 majd engedje fel az egérgombot.
3 Csatlakoztassa le a diktafont a
számítógépről (105. oldal).
Zenei fájlok másolása a számítógépről a
diktafonra és a fájlok lejátszása
2 Másolja át a kívánt zenei fájlokat
* A diktafonnal lejátszható
fájlformátumokat a „Műszaki adatok”
című fejezet ismerteti (121. oldal).
Zenei fájl másolása a
számítógépről a diktafonra
(áthúzással)
1 Csatlakoztassa a diktafont a
számítógéphez (99. oldal).
3 Csatlakoztassa le a diktafont a
számítógépről (105. oldal).
A számítógépről átmásolt
zenei fájlok lejátszása a
diktafonnal
1 Nyomja meg a
A számítógép használata
A számítógépen lévő zenei és az egyéb
hangfájlokat (LPCM(.wav)/MP3(.mp3)/
WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a)*)
áthúzással felmásolhatja a diktafonra, és
lejátszhatja őket vele.
tartalmazó mappát a diktafonra.
A Windows Explorer programjával,
illetve a Macintosh Finder programjával
húzza a zenei fájlokat tartalmazó
mappát az „IC RECORDER” vagy a
„MEMORY CARD” kötetre.
A diktafon legfeljebb 400 mappát
képes felismerni. Egy mappába
legfeljebb 199 fájl másolható.
A diktafon továbbá legfeljebb
4 095 mappát és fájlt képes egy
adathordozón kezelni.
gombot.
2 Nyomja meg a . gombot, a v és a V
gombbal válassza ki a
(Zene) fület,
majd nyomja meg a > gombot.
107
HU
3 A v és a V gombbal válassza ki azt a
mappát ( ), amelyben a zenei fájlok
vannak, majd nyomja meg a >
gombot.
4 A v és a V gombbal válassza ki a
lejátszani kívánt zenei fájlt.
5 A lejátszás indításához nyomja meg
a N/ENT gombot.
6 A lejátszás leállításához nyomja meg
a x STOP gombot.
A maximális lejátszási idő (fájlok*)
a zenei fájlok diktafonnal történő
lejátszásakor a következő:
ICDUX512
48 kbit/s
128 kbit/s 256 kbit/s
89 h
25 min
(1 341 fájl)
33 h
30 min
(502 fájl)
16 h
45 min
(251 fájl)
67 h
5 min
(1 006 fájl)
33 h
30 min
(502 fájl)
ICD178 h
UX513F 0 min
(2 670 fájl)
(h: óra, min: perc)
* Abban az esetben, ha a diktafonra átmásolt
MP3-fájlok átlagosan 4 percesek.
P Megjegyzések
• A számítógépről átmásolt zenei fájlok
lejátszhatók a diktafonnal. Fájlt
felosztani illetve műsorszámjelzést
beállítani azonban nem lehet.
• Ha a számítógéppel másolt át zenei
fájlokat, akkor előfordulhat, hogy ezek
a fájlok a rendszer korlátai miatt nem
sorrendben lettek felmásolva. Ha a
számítógépen lévő zenei fájlokat
egyesével másolja a diktafonra, akkor
megjelenítheti és lejátszhatja őket a
másolás sorrendjében.
Megjelenítés zenei fájlok
lejátszása közben
Lejátszás közben a v és a V gomb
megnyomásával ellenőrizheti a zenei fájl
adatait.
: Mappanév
: Fájlnév
: Előadó neve
: Cím
108
HU
A diktafon használata USB-memóriaként
A számítógép használata
Ha a diktafon csatlakozik a
számítógéphez, akkor a diktafonnal
rögzített fájlok mellett a számítógépen
lévő kép- és szövegadatokat is
eltárolhatja ideiglenesen a diktafonon.
Ahhoz, hogy a diktafont USBmemóriaként használhassa, a
számítógépnek meg kell felelnie
bizonyos, az operációs rendszerre és a
portokra vonatkozó követelményeknek.
A részletes rendszerkövetelmények
a 121. oldalon találhatók.
109
HU
A mellékelt Sound Organizer szoftver
használata
A Sound Organizer
szoftverrel elvégezhető
műveletek
A Sound Organizer lehetővé teszi a
diktafon memóriája vagy memóriakártya
segítségével való fájlcserét. A zenei
CD-kről és egyéb hordozókról importált
zeneszámok, a számítógépről importált
MP3- és egyéb hangfájlok, valamint a
podcastok is átmásolhatók a diktafonnal
és lejátszhatók vele. Különböző
műveletek végezhetők el az importált
fájlokon, ilyen például a lejátszás,
a szerkesztés vagy az MP3- és egyéb
formátumokba való átalakítás. Ezenkívül
CD-t írhat az Ön által kedvelt zenékből,
és hangfájlokat küldhet e-mailben.
A diktafonnal rögzített fájlok
importálása
A diktafonnal rögzített fájlokat
importálhatja a Sound Organizer
programba.
Az importált fájlokat a program
a számítógépre menti.
110
HU
Zeneszámok importálása zenei
CD-ről
Importálhatja zenei CD-k számait a
Sound Organizer programba.
Az importált számokat a program a
számítógépre menti.
A számítógépen lévő számok
importálása
A számítógépen lévő zenei és egyéb
fájlokat importálhatja a Sound
Organizer programba.
Előfizetés podcastokra és
frissítés
A Sound Organizer programban
előfizethet podcastokra.
A podcastokra való előfizetés, illetve
a podcastok frissítése lehetővé teszi a
legfrissebb információk beszerzését az
internetről.
Fájlok lejátszása
Lejátszhatja a Sound Organizer
programba importált fájlokat.
A fájlok adatainak módosítása
Más hasznos lehetőségek
Módosíthatja a címet, az előadó nevét
és a fájllistában megjelenő egyéb
fájladatokat.
• Elindíthatja a levelezőprogramot,
és felvételfájlt küldhet e-mailhez
csatolva.
• A Dragon NaturallySpeaking
hangfelismerő szoftver használatával
(nem tartozék), amely kompatibilis a
Sound Organizer programmal,
hangfelismerést végezhet a fájlokon,
és a beszédet szöveggé alakíthatja.
Fájlok felosztása
Több részre oszthatja a fájlokat.
Fájlok egyesítése
Több fájlt egy fájllá egyesíthet.
Fájlok törlése diktafonról
A számítógépre vonatkozó
rendszerkövetelmények
Fájlok átmásolása diktafonra
• Windows 7 Ultimate
• Windows 7 Professional
• Windows 7 Home Premium
• Windows 7 Starter (32 bites változat)
• Windows Vista Ultimate Service
Pack 2 vagy újabb
• Windows Vista Business Service
Pack 2 vagy újabb
• Windows Vista Home Premium
Service Pack 2 vagy újabb
• Windows Vista Home Basic Service
Pack 2 vagy újabb
Átmásolhatja a fájlokat a Sound
Organizer programból diktafonra vagy
memóriakártyára.
A diktafonon használhatja az átmásolt
fájlokat, podcastokat és egyéb
tartalmakat.
Zenei CD írása
Kiválaszthatja kedvenc számait a Sound
Organizer programba importált fájlok
közül, és elkészítheti saját zenei CD-jét.
A Sound Organizer használatának
rendszerkövetelményei az alábbiak.
Operációs rendszerek
A számítógép használata
Törölheti a diktafonra mentett egyes
fájlokat.
Ezzel a művelettel törölheti a diktafonra
mentett fájlokat, ha növelni szeretné a
diktafonon lévő szabad terület méretét,
vagy ha bizonyos fájlokra nincs szüksége.
111
HU
• Windows XP Media Center Edition
2005 Service Pack 3 vagy újabb
• Windows XP Media Center Edition
2004 Service Pack 3 vagy újabb
• Windows XP Professional Service
Pack 3 vagy újabb
• Windows XP Home Edition Service
Pack 3 vagy újabb
Előre telepített.
P Megjegyzések
• A működés nem garantálható, ha
bármely, a fent felsoroltaktól különböző
operációs rendszert használ.
• A Windows XP 64 bites verziói nem
támogatottak.
IBM PC/AT kompatibilis
számítógép
• CPU
Windows XP: Legalább 500 MHz-es
Pentium III processzor
Windows Vista: Legalább 800 MHz-es
Pentium III processzor
Windows 7: Legalább 1 GHz-es
Pentium III processzor
• Memória
Windows XP: Legalább 256 MB
Windows Vista: Legalább 512 MB
(Windows Vista Ultimate/Business/
112
HU
Home Premium rendszeren legalább
1 GB ajánlott)
Windows 7: Legalább 1 GB (32 bites
változat)/legalább 2 GB (64 bites
változat)
• Szabad merevlemez-terület
Legalább 400 MB szükséges.
A Windows-verziótól függően
400 MB-nál nagyobb területre is
szükség lehet.
A zenei adatok kezeléséhez további
szabad területre van szükség.
• Képernyőbeállítások
Képernyőfelbontás: Legalább 800 ×
600 képpont (1 024 × 768 képpontos
felbontás ajánlott)
Képernyőszín: Legalább High Color
(16 bit)
• Hangkártya
SoundBlaster-kompatibilis hangkártya
ajánlott.
• USB-port
Az eszközök és az adathordozó
használatához USB-port szükséges.
Az USB-elosztón keresztüli megfelelő
üzemeltetés nem garantált, kivéve azon
típusok esetében, amelyek működését
kifejezetten garantálják.
A Sound Organizer telepítése
Telepítse a Sound Organizer programot
a számítógépre.
P Megjegyzések
1 Győződjön meg róla, hogy a diktafon
nincs csatlakoztatva, majd kapcsolja
be a számítógépet, és indítsa el a
Windows rendszert.
2 Helyezze be a mellékelt CD-ROM-ot
a CD-ROM-meghajtóba.
A [Sound Organizer - InstallShield
Wizard] menü automatikusan elindul,
és a [Welcome to Sound Organizer
Installer] ablak jelenik meg.
Ha nem jelenik meg a [Welcome to
Sound Organizer Installer] menü,
akkor nyissa meg a Windows
Explorer (Intéző) programot,
kattintson duplán a CD-ROMmeghajtóra, majd kattintson duplán a
[SoundOrganizerInstaller.exe] fájlra.
A számítógép használata
• A Sound Organizer telepítésekor
rendszergazdai jogokkal rendelkező
fiókba jelentkezzen be.
Ezenkívül ha Windows 7 operációs
rendszer használ, és megjelenik a
[Felhasználói fiókok felügyelete]
képernyő, hagyja jóvá a futtatást a [Igen]
(Windows Vista rendszerben [Tovább])
gombra kattintva.
• A Sound Organizer programot
Windows XP rendszerben korlátozott
jogosultságokkal rendelkező felhasználó
nem indíthatja el.
• A Windows XP szoftverfrissítési
funkciójának használatához
rendszergazdai jogokkal rendelkező
fiókba kell bejelentkeznie.
• A Sound Organizer program hozzáadja a
rendszerhez a Windows Media Format
Runtime modult. A Sound Organizer
eltávolításakor ez a modul nem törlődik.
Azonban a modult a program nem
feltétlenül telepíti, ha az előre telepítve
van.
• A tartalommappákban lévő adatok nem
törlődnek a Sound Organizer
eltávolításakor.
• Több operációs rendszert futtató
számítógépen ne telepítse a Sound
Organizer programot az összes operációs
rendszerre. Ez adatinkonzisztenciához
vezethet.
3 Fogadja el a licencszerződés feltételeit
az [I accept the terms in the license
agreement] lehetőség választásával,
majd kattintson a [Next] gombra.
113
HU
4 Amikor megjelenik a [Setup Type]
A Sound Organizer ablaka
ablak, kattintson a [Standard] vagy
a [Custom] lehetőségre, majd
kattintson a [Next] gombra.
Kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat, és adja meg a telepítési
beállításokat, ha a [Custom]
lehetőséget választotta.
5 Amikor megjelenik a [Ready to
Install the Program] ablak, kattintson
az [Install] gombra.
A telepítés elkezdődik.
6 Amikor megjelenik a [Sound
Organizer has been installed
successfully.] ablak, kattintson a
[Launch Sound Organizer Now]
lehetőségre, majd kattintson a
[Finish] gombra.
P Megjegyzés
Lehet, hogy a Sound Organizer telepítése
után újra kell indítani a számítógépet.
114
HU
A Help
Megjeleníti a Sound Organizer
súgóját. A súgófájlokban részletes
ismertetést talál minden művelethez.
B A Sound Organizer fájllistája
(My Library)
Megjeleníti a Sound Organizer My
Library tárában lévő fájlok listáját a
működésnek megfelelően.
Recording Files: A felvételfájlok
listáját jeleníti meg.
A diktafonnal rögzített felvételfájlok
importálás után ebben a tárban
láthatók.
C
D
F
G Átviteli gombok
: A Sound Organizer fájljait
diktafonra vagy memóriakártyára
másolja.
: Importálja a diktafon vagy
memóriakártya fájljait a Sound
Organizer My Library tárába.
A számítógép használata
E
Music: A zenei fájlok listáját
jeleníti meg.
Ebben a tárban a zenei CD-ről
importált számok láthatók.
Podcast: Megjeleníti a podcastok
listáját.
A diktafon fájllistája
A csatlakoztatott diktafonra vagy
memóriakártyára mentett fájlokat
tartalmazza.
Edit Mode gomb
Megjeleníti a szerkesztési területet
a fájlok szerkesztéséhez.
Quick Operation Guide gomb
Megjeleníti a Quick Operation
Guide útmutatót, amely a Sound
Organizer alapvető funkcióit
ismerteti.
Oldalsáv (Import/Transfer)
IC Recorder: Megjeleníti az
átviteli képernyőt. Megjelenik a
csatlakoztatott eszköz fájljainak
listája.
Import CD: Megjeleníti a zenei
CD-k importálására szolgáló
képernyőt.
Burn CD/DVD: Megjeleníti a
lemezek írására szolgáló képernyőt.
115
HU
Kiegészítő információk
USB hálózati adapter használata
A diktafon USB-csatlakozója
USB hálózati
adapter (nem
tartozék)
Töltheti az akkumulátort úgy is,
hogy a diktafont egy hálózati
dugaszolóaljzathoz csatlakoztatja egy
AC-U50AG típusú USB hálózati
adapterrel (nem tartozék). Töltheti az
akkumulátort a diktafon használata
közben is, ez akkor hasznos, ha hosszú
felvételt szeretne készíteni.
Ha először használja a diktafont, vagy
ha hosszú ideje nem használta, akkor
ajánlatos folyamatosan, addig töltenie az
akkumulátort, amíg a „
” jelzés meg
nem jelenik.
Kb. 3 óra 30 percig tart a lemerült
akkumulátor teljes feltöltése.*
1 Csatlakoztassa az USB hálózati
adaptert (nem tartozék) egy hálózati
dugaszolóaljzathoz.
116
HU
2 Csúsztassa el a diktafon hátulján lévő
USB-csúszkát, majd dugja be az USB
DIRECT-csatlakozót egy bekapcsolt
számítógép USB-portjába.
Az akkumulátor töltődése közben
a töltésjelző animálva jelenik meg.
Most már használhatja a diktafont az
akkumulátor töltése közben is.
Töltésjelző
* Ez egy becsült idő, amelyre a
szobahőmérsékleten történő teljes
feltöltéshez van szükség, ha az
akkumulátor teljesen lemerült. A
szükséges idő függ a töltöttségi szinttől és
az akkumulátor állapotától. Több időre van
szükség, ha az akkumulátor hőmérséklete
alacsony, vagy ha az akkumulátor töltése
közben adatokat visz át a diktafonra.
P Megjegyzések
• Miközben fájlokat játszik le a beépített
hangszóróval, nem töltheti az akkumulátort.
• Az LR03 (AAA méretű) alkáli elem
(nem tartozék) nem tölthető.
A diktafon
lecsatlakoztatása a hálózati
dugaszolóaljzatról
Kövesse az alábbi eljárást. Ha a diktafon
adatfájlokat tartalmaz, és nem így tesz,
a fájlok megsérülhetnek vagy
lejátszhatatlanná válhatnak.
1 Ha éppen felvesz vagy lejátszik egy
fájlt, állítsa a diktafont stop
üzemmódba a x STOP gomb
megnyomásával.
– ne dugja be az USB hálózati adaptert a
hálózati aljzatba, illetve ne húzza a ki
belőle, ha az adapter csatlakoztatva van
a diktafonhoz.
Ha ezt nem tartja be, megsérülhetnek az
adatok. Ha a diktafonnak nagy
mennyiségű adatot kell feldolgoznia,
akkor az indítóképernyő hosszú ideig
látható lehet. Ez nem a diktafon hibája.
Várja meg, amíg az indítóképernyő
eltűnik a kijelzőről.
• Az USB hálózati adapter használata
közben a töltésjelző nem jelenik meg a
kijelzőn.
2 Ügyeljen rá, hogy a diktafon
műveletjelzője ne világítson.
3 Húzza ki a diktafont az USB hálózati
P Megjegyzések
• A felvétel ideje alatt (a műveletjelző
világít vagy pirosan villog), illetve
adathozzáférés közben (a műveletjelző
narancssárgán villog)
– ne húzza ki a diktafonból az USB
hálózati adaptert, és ne csatlakoztassa az
adaptert a diktafonhoz, ha az adapter be
van dugva a hálózati aljzatba.
Kiegészítő információk
adapterből, majd húzza ki az USB
hálózati adaptert a hálózati
dugaszolóaljzatból.
117
HU
Óvintézkedések
Áramellátás
A készüléket csak 1,2 vagy 1,5 V
egyenfeszültségről üzemeltesse. Egy
NH-AAA akkumulátort vagy egy LR03
(AAA méretű) alkáli elemet használjon.
Biztonság
Ne használja a készüléket vezetés,
kerékpározás vagy bármilyen gépjármű
működtetése közben.
Kezelés
• Ne hagyja a készüléket hőforrások
közelében, se olyan helyen, ahol
közvetlen napfény, nagy mennyiségű
por vagy ütés érheti.
• Ha valamilyen szilárd tárgy vagy
folyadék kerül a készülékbe, távolítsa
el az elemeket, majd ellenőriztesse a
készüléket szakemberrel, mielőtt
tovább használná.
• Ügyeljen arra, hogy ne fröccsenjen víz
a készülékre. A készülék nem vízálló.
Különösképpen az alábbi
helyzetekben legyen óvatos:
118
HU
– Ha a készülékét a zsebében tartja és
WC-re vagy hasonló helyre megy.
Amikor lehajol, a készülék
kicsúszhat a zsebéből és a vízbe
eshet.
– Ne használja a készüléket olyan
környezetben, ahol ki van téve eső,
hó vagy magas páratartalom
hatásának.
– Olyan körülmények között, ahol
megizzadhat. Ha nedves kézzel
érinti meg a készüléket, vagy
izzadsággal telített ruházat zsebébe
teszi azt, a készülék vizes lehet.
• Fájdalmat érezhet a fülében, ha olyan
helyen használja a fejhallgatót (nem
tartozék), ahol nagyon száraz a levegő.
Ez nem a fejhallgató meghibásodása
miatt van így, hanem az Ön testében
összegyűlt elektrosztatikus töltés
miatt. Az elektrosztatikus feltöltődés
mértékét csökkentheti, ha természetes
szálból készült ruházatot visel, ami
megakadályozza az elektrosztatikus
feltöltődést.
Zaj
• Zajt hallhat, ha a diktafont váltakozó
áramú áramforrás, fénycső vagy
mobiltelefon közelébe helyezi a
felvétel vagy a lejátszás közben.
• Zajt is rögzíthet a készülék, ha egy
tárgy, például az ujja, véletlenül
megdörzsöli vagy megkarcolja a
diktafont a felvétel közben.
Karbantartás
A burkolat tisztítására használjon puha,
vízzel enyhén megnedvesített kendőt.
Ezután száraz puha kendővel törölje le a
burkolatot. Ne használjon alkoholt,
benzint és hígítót.
Javaslatok a biztonsági
mentéssel kapcsolatban
A diktafon véletlen működtetéséből
vagy meghibásodásából eredő
esetleges adatvesztés kockázatának
elkerülése érdekében tanácsos a
rögzített fájlokról például
számítógépre biztonsági másolatot
készíteni.
P Megjegyzések
• A memóriakártyák formázását
(inicializálását) a diktafonnal végezze.
A Windows rendszerrel vagy más
eszközökkel formázott memóriakártyák
működése nem garantált.
• Ha olyan memóriakártyát formáz, amely
adatokat tartalmaz, az adatok elvesznek.
Ügyeljen rá, nehogy fontos adatokat
töröljön.
• Ne hagyjon memóriakártyát
kisgyermekek által elérhető helyen.
A gyermekek a kártyát lenyelhetik.
• Felvétel/lejátszás/formázás közben ne
helyezze be és ne távolítsa el a
memóriakártyát. Ha ezt nem tartja be,
azzal a diktafon meghibásodását
okozhatja.
• Ne távolítsa el a memóriakártyát, ha a
kijelzőn az „Accessing...” animáció
látható, vagy ha a jelző narancssárgán
villog. Ha ezt nem tartja be,
megsérülhetnek az adatok.
• Nem garantáljuk, hogy minden
kompatibilis memóriakártya működni
fog a diktafonnal.
• A kompatibilis M2™ kártyákról a Sony
webhelyén olvashat (122. oldal).
Kiegészítő információk
Ha bármilyen kérdése vagy problémája
van a készülékkel kapcsolatban, vegye
fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony
kereskedővel.
Memóriakártyák
119
HU
• A „MagicGate™” a Sony által
kifejlesztett tartalomvédelmi
technológiák gyűjtőneve. A diktafon nem
támogatja az olyan rögzítést/lejátszást,
amely MagicGate™ funkciókat igényel.
• A diktafon nem támogatja a párhuzamos
adatátvitelt.
• ROM (read-only-memory) típusú, illetve
írásvédett memóriakártya nem
használható.
• Adatsérülés történhet az alábbi
esetekben:
– Memóriakártya eltávolításakor, vagy ha
a diktafont kikapcsolják az írási/
olvasási művelet során.
– Ha a memóriakártyát statikus
elektromosságnak vagy elektromos
zajnak kitett helyen használják.
• A rögzített adatok sérüléséért vagy
elvesztéséért semmilyen felelősséget nem
vállalunk.
• Javasoljuk, hogy a fontos adatokról
készítsen biztonsági másolatot.
• Ne érintse meg a memóriakártya
érintkezőit kézzel vagy fém tárggyal.
• Ne üsse meg, ne hajlítsa meg és ne ejtse le
a memóriakártyát.
• Ne szerelje szét és ne módosítsa a
memóriakártyát.
• Ne tegye ki a memóriakártyát víznek.
120
HU
• Ne használja a memóriakártyát az alábbi
körülmények között:
– Olyan helyeken, ahol nem biztosítottak
a szükséges működési körülmények,
például a (nyári) napon álló autó forró
légterében, közvetlen napfénynek
kitéve vagy fűtőtest közelében.
– Párás helyeken vagy olyan helyeken,
ahol maró hatású anyagok vannak.
• A memóriakártya használatakor ügyeljen
rá, hogy a megfelelő irányban helyezze
be a kártyát a memóriakártya-nyílásba.
Műszaki adatok
Rendszerkövetelmények
A számítógép használata a
Sound Organizer programmal
A számítógépnek a Sound Organizer
programmal való használatáról a 111.
oldalon lévő „A számítógépre
vonatkozó rendszerkövetelmények”
című részben olvashat.
A számítógép használata a
Sound Organizer program nélkül
Operációs rendszer:
– Windows 7 Ultimate
– Windows 7 Professional
– Windows 7 Home Premium
– Windows 7 Home Basic
– Windows 7 Starter
P Megjegyzések
Kiegészítő információk
Ha a Sound Organizer program nélkül
szeretné a diktafont a számítógépével
használni, vagy ha USB-háttértárként
kívánja használni a diktafont, a
számítógépnek az alábbi
követelményeknek kell megfelelnie az
operációs rendszer és az elérhető portok
szempontjából.
– Windows Vista Ultimate Service Pack 2
vagy újabb
– Windows Vista Business Service Pack 2
vagy újabb
– Windows Vista Home Premium
Service Pack 2 vagy újabb
– Windows Vista Home Basic Service
Pack 2 vagy újabb
– Windows XP Media Center Edition
2005 Service Pack 3 vagy újabb
– Windows XP Media Center Edition
2004 Service Pack 3 vagy újabb
– Windows XP Media Center Edition
Service Pack 3 vagy újabb
– Windows XP Professional Service
Pack 3 vagy újabb
– Windows XP Home Edition Service
Pack 3 vagy újabb
– Mac OS X (v10.2.8-v10.6)
Előre telepített
• A működés nem garantálható, ha
bármely, a fent felsoroltaktól különböző
operációs rendszert (pl. Windows 98,
Windows 2000, Linux stb.) használ.
• A Windows XP 64 bites verziói nem
támogatottak.
121
HU
• A legfrissebb verzióinformációkat és az
egyes operációs rendszerekkel való
kompatibilitásról szóló információkat a
diktafon támogatási honlapján találhatja
meg:
http://support.sony-europe.com/DNA
Hardverkörnyezet:
– Hangkártya: Bármilyen hangkártya,
amely kompatibilis a támogatott
Microsoft Windows operációs
rendszerekkel
– Port: USB-port
P Megjegyzés
• Az alábbi rendszerek nem támogatottak:
– A 121. oldalon feltüntetettől eltérő
operációs rendszerek
– Házi építésű számítógépek és operációs
rendszerek
– Korábbi verzióról frissített operációs
rendszerek
– Többrendszeres környezetek
– Többmonitoros környezetek
Kivitel és műszaki adatok
Diktafon összetevő
Kapacitás (felhasználó által
használható)
ICD-UX512: 2 GB
(kb. 1,80 GB = 1 932 735 283 bájt)
122
HU
ICD-UX513F: 4 GB
(kb. 3,60 GB = 3 865 470 566 bájt)
A rendelkezésre álló memória egy része
működési célokra van fenntartva.
Frekvenciatartomány
• LPCM 44.1kHz/16bit: 50Hz – 20 000 Hz
• MP3 192kbps: 50 Hz – 20 000 Hz
• MP3 128kbps: 50 Hz – 16 000 Hz
• MP3 48kbps(MONO): 50 Hz – 14 000 Hz
• MP3 8kbps(MONO): 60 Hz – 3 400 Hz
Az MP3-fájlok bitsebessége és
mintavételi frekvenciája*1
Bitsebesség: 32 kbit/s – 320 kbit/s, VBR
Mintavételi frekvencia:
16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
Fájlkiterjesztés: .mp3
*1 A diktafonnal rögzített MP3-fájlokat is
le lehet játszani. Nem minden kódolót
támogat a készülék.
Az WMA-fájlok bitsebessége és
mintavételi frekvenciája*2
Bitsebesség: 32 kbit/s – 192 kbit/s, VBR
Mintavételi frekvencia: 44,1 kHz
Fájlkiterjesztés: .wma
*2 WMA Ver. 9-kompatibilis, azonban
az MBR (Multi Bit Rate), a Lossless,
Professional és a Voice módok nem
támogatottak. A jogvédett fájlok nem
játszhatók le. Nem minden kódolót
támogat a készülék.
Az AAC-LC-fájlok bitsebessége és
mintavételi frekvenciája*3
Bitsebesség: 16 kbit/s – 320 kbit/s, VBR
Mintavételi frekvencia:
11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
Fájlkiterjesztés: .m4a
*3 A jogvédett fájlok nem játszhatók le.
Nem minden AAC-kódolót támogat a
készülék.
Mintavételi frekvencia és bitszám
lineáris PCM-fájlok esetében
• Fejhallgatóaljzat (kisjack, sztereó)
– kimenet a 8 Ohmos – 300 Ohmos
impedanciájú fejhallgatók számára
• USB-csatlakozó (A típusú)
– High-Speed USB-kompatibilis
• Memory Stick Micro™ (M2™)/microSD
memóriakártya-nyílás
Lejátszási sebesség vezérlése (DPC)
2,00-szeres – 0,50-szeres (MP3)
1,00-szeres – 0,50-szeres (LPCM/WMA/
AAC-LC)
Mintavételi frekvencia: 44,1 kHz
Bit: 16 bit
Fájlkiterjesztés: .wav
Kimenő teljesítmény
FM-rádió összetevő
Egy NH-AAA akkumulátor (tartozék):
1,2 V DC
Egy LR03 (AAA méretű) alkáli elem (nem
tartozék): 1,5 V DC
(csak az ICD-UX513F típus esetén)
Frekvenciatartomány
Antenna
Sztereó fejhallgató vezetéke
Általános
Hangszóró
Kb. 16 mm-es átmérő
Be- és kimenetek
• Mikrofonaljzat (kisjack, sztereó)
– táplált („Plug in Power”) bemenet,
minimális bemeneti szint
– 0,9 mV
Teljesítményfelvétel
Működési hőmérséklet
5 °C – 35 °C
Méretek (Sz/Ma/Mé) (kivéve a kiálló
részeket és a kezelőszerveket)
(JEITA)*4
Kb. 36,6 mm × 102,0 mm × 14,6 mm
Kiegészítő információk
87,50 MHz – 108,00 MHz
KF: 128 kHz
90 mW
Tömeg (JEITA)*4
Kb. 59 g NH-AAA akkumulátorral együtt
*4 A mérések a következő szervezet
szabványa alapján történtek:JEITA
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association)
123
HU
Mellékelt tartozékok
Lásd a 8. oldalon.
Opcionális kiegészítők
Memory Stick Micro™ (M2™)
MS-A16GU2, MS-A8GU2, MS-A4GU2,
MS-A2GU2
microSD/microSDHC SR-8A4, SR-4A4,
SR-2A1
SRS-M50 aktív hangszóró
ECM-CS10, ECM-CZ10 vagy ECM-TL1
elektret kondenzátormikrofon
NH-AAA-B2KN akkumulátor
AC-U50AG USB hálózati adapter
BCG-34HSN akkumulátortöltő
A konstrukció és a műszaki adatok
előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
124
HU
Maximális felvételi idő*5*6
A maximális felvételi idő az összes mappára vonatkozóan a következő.
REC
Mode
LPCM
44.1kHz/
16bit
Felvételi
színhely*7
Beépített
memória
Memóriakártya
ICDUX512
ICD2 GB
UX513F
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
3h
0 min
6h
0 min
3h
0 min
6h
0 min
12 h
5 min
24 h
48 h
15 min 40 min
44 h
40 min
22 h
44 h
89 h
178 h
20 min 40 min 25 min 0 min
357 h
0 min
(Meeting) 22 h
(Interview) 20 min
(Lecture)
(Audio IN)
(My Scene)
MP3
128kbps
33 h
(Voice Notes) 30 min
67 h
5 min
33 h
67 h
30 min 5 min
134 h
0 min
268 h
0 min
536 h
0 min
MP3
48kbps
(MONO)
89 h
25 min
178 h
0 min
89 h
178 h
25 min 0 min
357 h
0 min
715 h
0 min
1 431 h
0 min
MP3
8kbps
(MONO)
536 h
0 min
1 073 h
0 min
536 h
0 min
1 073 h 2 147 h 4 294 h 8 589 h
0 min 0 min 0 min 0 min
(h: óra, min: perc)
Kiegészítő információk
MP3
192kbps
*5 Ha hosszú ideig folyamatosan szeretne felvenni, akkor előfordulhat, hogy a felvétel
közepén cserélnie kell az akkumulátort/elemet. Az elemek/akkumulátorok kapacitásáról
a következő táblázatból tájékozódhat.
6
* A maximális felvételi idő eltérhet, ha a fájlokat különböző rögzítési módokban rögzíti.
*7 Alapértelmezett beállítások.
125
HU
Elemek élettartama/akkumulátorok üzemideje
Tölthető Sony NH-AAA akkumulátorok használatakor*1
REC Mode
Rögzítés
Lejátszás
hangszóróval*2
Lejátszás
fejhallgatóval
FM-rádió
felvétele*3
LPCM 44.1kHz/16bit
21 h 0 min
16 h 0 min
34 h 0 min
–
MP3 192kbps
23 h 0 min
17 h 0 min
41 h 0 min
7 h 30 min
MP3 128kbps
23 h 0 min
17 h 0 min
41 h 0 min
7 h 30 min
MP3 48kbps(MONO)
24 h 0 min
17 h 0 min
41 h 0 min
7 h 30 min
MP3 8kbps(MONO)
29 h 0 min
17 h 0 min
41 h 0 min
8 h 0 min
Zenei fájl
(128 kbit/s/44,1 kHz)
–
17 h 0 min
41 h 0 min
–
FM-rádió vétele*3
9 h 0 min
(h: óra, min: perc)
126
HU
Sony LR03 (SG) (AAA méretű) alkáli elem használatakor*1
REC Mode
Rögzítés
Lejátszás
hangszóróval*2
Lejátszás
fejhallgatóval
FM-rádió
felvétele*3
–
LPCM 44.1kHz/16bit
22 h 0 min
21 h 30 min
49 h 0 min
MP3 192kbps
27 h 0 min
23 h 0 min
61 h 0 min
8 h 30 min
MP3 128kbps
30 h 30 min
23 h 0 min
61 h 0 min
8 h 30 min
MP3 48kbps(MONO)
32 h 30 min
23 h 0 min
61 h 0 min
8 h 30 min
MP3 8kbps(MONO)
42 h 0 min
23 h 0 min
61 h 0 min
10 h 0 min
Zenei fájl
(128 kbit/s/44,1 kHz)
–
23 h 0 min
61 h 0 min
–
FM-rádió vétele*3
11 h 0 min
(h: óra, min: perc)
Kiegészítő információk
*1 Az akkumulátoros üzemidő mérése a Sony egyedi módszere alapján történt. Az elem
élettartama rövidebb lehet a diktafon használatának módjától függően.
*2 A beépített hangszóróval, 14-as hangerőn történő zenelejátszás esetén.
*3 csak az ICD-UX513F típus esetén
127
HU
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Mielőtt szervizbe vinné a diktafont, olvassa el a következő fejezetet. Ha az itt leírtak
ellenőrzése után sem szűnt meg a probléma, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi
Sony kereskedővel.
Ne felejtse, hogy a rögzített fájlok a szervizelés vagy javítás közben elveszhetnek.
128
Jelenség
Megoldás
Zaj hallható.
• Egy tárgy, például az ujja, véletlenül megdörzsölte vagy
megkarcolta a diktafont a felvétel közben, ezért rögzítette a
zajt.
• A diktafont hálózati áramforrás, neoncső vagy mobiltelefon
közelébe helyezte a felvétel vagy a lejátszás közben.
• A csatlakoztatott mikrofon csatlakozója koszos. Tisztítsa
meg a csatlakozót.
• A csatlakoztatott fejhallgató csatlakozója koszos. Tisztítsa
meg a csatlakozót.
• MP3-fájl rögzítésének szüneteltetése közben, illetve VOR
vagy szinkronizált rögzítés során zajt hallhat.
• Ha AAC-LC vagy WMA fájlt hallgat, a zajvágás funkció nem
működik.
Nem töltődik
az akkumulátor,
ha a számítógéphez
kapcsolja a diktafont.
• Ha a diktafont kikapcsolt számítógéphez csatlakoztatja, az
akkumulátor nem töltődik.
• Az akkumulátor akkor sem töltődik, ha a számítógép
készenléti vagy alvó állapotban van.
• Az „USB Charge” beállítása „OFF” értéken van. Ha tölteni
szeretné az akkumulátort a számítógép használata közben,
akkor állítsa „ON” értékre (95. oldal).
• Csatlakoztassa le a diktafont a számítógépről, és
csatlakoztassa újra.
• Nem garantálható a működés, ha a rendszerkövetelmények
eltérnek a 121. oldalon olvashatóktól.
HU
Jelenség
Megoldás
A töltésjelző nem jelenik
meg, vagy töltés közben
eltűnik.
• Nincs a diktafonban akkumulátor, vagy elem van benne
(pl. alkáli elem, mangánelem stb.).
• Az akkumulátort helytelen polaritással helyezte be.
• Nem NH-AAA méretű akkumulátort helyezett be.
• Az akkumulátor tönkrement. Cserélje ki a régi akkumulátort
újra.
• A diktafon USB DIRECT-csatlakozókábele nem
megfelelően van csatlakoztatva.
• Az „USB Charge” beállítása „OFF” értéken van. Ha tölteni
szeretné az akkumulátort a számítógép használata közben,
akkor állítsa „ON” értékre (95. oldal).
• A beépített hangszórón történő fájllejátszás, illetve FM-rádió
hallgatása közben (csak az ICD-UX513F típus esetén) nem
töltheti az akkumulátort.
A diktafont nem lehet
kikapcsolni.
• Csúsztassa a HOLD/POWER kapcsolót a „POWER” állásba
legalább 2 másodpercig, miközben a diktafon a stop
üzemmódban van (15. oldal).
A diktafont nem lehet
bekapcsolni.
• A diktafon ki van kapcsolva. Csúsztassa a HOLD/POWER
kapcsolót a „POWER” irányba legalább 1 másodpercig
(15. oldal).
• Az elem/akkumulátor rossz polaritással lett behelyezve
(12. oldal).
A diktafon nem működik
megfelelően.
Hibaelhárítás
A diktafon automatikusan • Ha a diktafon stop üzemmódban van, és bizonyos ideig nem
kikapcsol.
hajt végre műveletet rajta, aktiválódik az automatikus
kikapcsolási funkció. (Az automatikus kikapcsoláshoz
szükséges idő a diktafon megvásárlásakor a „10min”
(10 perc) értékre van állítva.) A menüben kiválaszthatja,
hogy mennyi időnek kell eltelnie az automatikus
kikapcsoláshoz (96. oldal).
• Vegye ki az akkumulátort, és helyezze be újra.
129
HU
Jelenség
Megoldás
A diktafon indulása sokáig • Ha a diktafonnak nagy mennyiségű adatot kell feldolgoznia,
tart.
akkor tovább tarthat a diktafon elindítása. Ez nem a diktafon
hibája. Várja meg, amíg az indítóképernyő eltűnik.
A diktafon nem működik. • Lehet, hogy a számítógéppel formázta a diktafon
memóriáját. A diktafon formázás funkcióját használja a
memória formázására (97. oldal).
A diktafon nem működik, • Az akkumulátor lemerült (14. oldal).
hiába nyomják meg
• A diktafon ki van kapcsolva. Csúsztassa a HOLD/POWER
bármelyik gombot.
kapcsolót a „POWER” irányba legalább 1 másodpercig
(15. oldal).
• Az HOLD funkció be van kapcsolva. Csúsztassa a HOLD/
POWER kapcsolót a középső irányba (10. oldal).
130
Nem jön hang a
hangszóróból.
• A hangerő teljesen le van véve (26. oldal).
• Fejhallgató van bedugva (48. oldal).
• Az FM-rádió hallgatásakor az „Audio Output” beállítás a
„Headphones” értékre van állítva. Állítsa át a „Speaker”
értékre (77. oldal) (az ICD-UX513F típus esetén).
Akkor is jön hang a
hangszóróból, ha a
fejhallgató be van dugva.
• Ha nem megfelelően dugja be a fejhallgatót, lejátszáskor a
hangszóróból is jön hang. Húzza ki a fejhallgatót, és dugja be
újra.
• Az FM-rádió hallgatásakor az „Audio Output” beállítás a
„Speaker” értékre van állítva. Állítsa át a „Headphones”
értékre (77. oldal) (az ICD-UX513F típus esetén).
A műveletjelző nem
világít.
• A „LED” beállítás értéke „OFF”. Lépjen be a menübe,
és állítsa a „LED” beállítást „ON” értékre (93. oldal).
A „Memory Full”
animáció jelenik meg,
és nem lehet elindítani a
rögzítést.
• A memória megtelt. Töröljön a fájlok közül (30. oldal), vagy
töröljön minden fájlt, miután átmásolta őket más memóriára
vagy a számítógépre.
HU
Jelenség
Megoldás
A „File Full” animáció
jelenik meg, és nem lehet
működtetni a diktafont.
• 199 fájlt vett fel a kiválasztott mappába ( ), vagy összesen
4 074 fájlt vett fel (ha 21 mappa van). Ezért nem tud újabb
fájlt rögzíteni, sem fájlokat áthelyezni. Töröljön a fájlok
közül (30. oldal), vagy töröljön minden fájlt, miután
átmásolta őket más memóriára vagy a számítógépre.
Nem lehet fájlt rögzíteni.
• Kevés a szabad memóriakapacitás.
• Nem rögzíthet fájlokat, ha csak lejátszásra használható
területről választ ki mappát (a
(Zene) vagy a
(Podcast) lapról).
A lejátszás hangereje kicsi. • A hangerő teljesen le van véve. A hangerő a VOL +/–
gombbal állítható (26. oldal).
• A felvételi színhely beállítása
(Voice Notes) vagy
(Audio IN). Válasszon az aktuális helyzetnek megfelelő
felvételi helyszínt (32. oldal).
• A „Mic Sensitivity” beállítás értéke „Low
”. Állítsa
„High
” vagy „Medium
” értékre (84. oldal).
A lejátszás hangereje kicsi. • Az AVLS (Automatic Volume Limiter System) funkció
Az „AVLS” felirat jelenik korlátozza a lejátszott hangok hangerejét fejhallgató
meg.
használatakor. Állítsa a menü „AVLS” beállítását „OFF”
értékre. Ha a funkciót „OFF” értékre állítja, ügyeljen rá,
hogy ne hallgassa a diktafon túl nagy hangerőn.
• A VOR funkció be van kapcsolva. Állítsa a menü „VOR”
beállítását „OFF” értékre (37. oldal).
A VOR funkció nem
működik.
• Szinkronizált felvétel közben a VOR funkció nem működik
(45. oldal).
• FM-adás rögzítése közben a VOR funkció nem működik
(csak az ICD-UX513F típus esetén).
Hibaelhárítás
A felvétel megszakadt.
131
HU
Jelenség
Megoldás
Amikor más készülékről
készít felvételt, túl erős
vagy nem elég erős a
bemeneti jel.
• Kösse össze a másik eszköz fejhallgatóaljzatát a diktafon
m (mikrofon) aljzatával, és állítsa be a hangerőt a
diktafonhoz csatlakoztatott készüléken.
A lejátszási sebesség túl
gyors vagy túl lassú.
• A lejátszási sebesség a DPC funkcióval állítható. Csúsztassa a
DPC(SPEED CTRL) kapcsolót az „OFF” állásba, vagy
állítsa be újra a v és a V gombbal a DPC sebességét
(50. oldal).
Nem lehet fájlt felosztani. • Ahhoz, hogy két részre lehessen osztani egy fájlt, bizonyos
mennyiségű szabad memóriának kell rendelkezésre állnia.
• A kiválasztott mappába ( ) 199 fájlt vettek fel. Töröljön a
fájlok közül (30. oldal), vagy töröljön minden fájlt, miután
átmásolta őket más memóriára vagy a számítógépre.
• A rendszer korlátai miatt nem oszthat fel fájlt a legelején és a
legvégén.
• Csak a diktafonnal felvett fájlokat lehet felosztani (tehát a
számítógépről átmásolt fájlokat nem).
A készülék nem ismeri fel • Lehet, hogy a memóriakártya képadatokat és egyéb fájlokat
a memóriakártyát.
tartalmaz, ezért nincs elég hely a mappák létrehozására.
Windows rendszeren az Explorer (Intéző), Macintosh
rendszeren az asztal vagy más eszközök segítségével törölje
a felesleges fájlokat, vagy inicializálja a memóriakártyát a
diktafonon.
• Állítsa a diktafon memóriáját a memóriakártyára („Memory
Card”) (41. oldal).
• Vegye ki a memóriakártyát, és ellenőrizze az oldalait. Ezután
helyezze be a megfelelő oldalával és a megfelelő irányban.
A „--:--” felirat jelenik
meg.
132
HU
• Nem állította be az órát (16. oldal).
Jelenség
Megoldás
A „--y--m--d” vagy a
• A felvétel dátuma nem jelenik meg, ha a fájl felvételekor az
„--:--” felirat jelenik meg a óra nem volt beállítva.
REC Date képernyőn.
Kevesebb menüpont
jelenik meg menü
üzemmódban.
• A megjelenő menüpontok a működési üzemmódtól függenek
(stop, lejátszás, felvétel és FM-rádió üzemmód (csak az
ICD-UX513F típus esetén)) (80. oldal).
A kijelzőn megjelenő
• A diktafonnak a működéshez szüksége van bizonyos
hátralévő idő rövidebb
mennyiségű memóriára. Ezt a mennyiséget levonja a
annál, mint ami a
készülék a hátralévő időből, ezért van különbség a két adat
mellékelt Sound Organizer között.
szoftverben megjelenik.
• A 126. oldalon közölt értékek a 14-as hangerőre
vonatkoznak. Az akkumulátor lemerülésének gyorsasága a
diktafon használatától is függ.
Az akkumulátor
élettartama csökkenhet a
diktafon használatának
módjától függően.
• Az akkumulátor akkor is lemerül, ha benne hagyta a
diktafonban, és hosszabb ideig nem használta a készüléket.
Ha nem használja a diktafont, kis mértékben akkor is merül
az akkumulátor (elem). Ha hosszú ideig nem szeretné
használni a diktafont, akkor tanácsos kikapcsolni a
készüléket (15. oldal) vagy eltávolítani az akkumulátort
(elemet). Továbbá ha az „Auto Power Off” beállítást rövid
időre állítja (96. oldal), megakadályozhatja, hogy a
bekapcsolva felejtett diktafon lemerítse az akkumulátort
(elemet).
Hibaelhárítás
Az elem/akkumulátor
gyorsan lemerül.
Nem maradt töltés az
• Az akkumulátor teljes feltöltés után nem töltődik újra
akkumulátorban, amikor
automatikusan, ha a diktafont az USB hálózati adapterre
lecsatlakoztatta a
csatlakoztatva hagyja. Használhatja a diktafont, miközben az
diktafont az USB hálózati
csatlakozik az USB hálózati adapterhez, de lecsatlakoztatás
adapterről, miután a
után töltse újra.
diktafon sokáig rajta volt,
teljesen feltöltve.
133
HU
Jelenség
Megoldás
A„
” vagy a „
” • A környezeti hőmérséklet kívül esik a töltési
ikon villog a töltésjelző
hőmérséklettartományon. Töltse fel az akkumulátort egy
helyett.
5 °C és 35 °C közötti hőmérsékletű környezetben.
Az akkumulátor gyorsan
lemerül.
• Az akkumulátort olyan környezetben használja, amelynek
hőmérséklete nem éri el az 5 °C-ot. Az akkumulátort 5 °C és
35 °C közötti hőmérsékletű környezetben töltse.
• Egy ideje nem használta a diktafont. Töltse fel és merítse le
az akkumulátort néhányszor a diktafonnal.
• Cserélje ki a régi akkumulátort újra.
• A töltésjelző csak rövid ideig jelenik meg, azonban nem tölti
fel teljesen a készülék az akkumulátort. Kb. 3 óra 30 percig
tart a lemerült akkumulátor teljes feltöltése.
A menüben nem változnak • Ha az akkumulátort azután távolítják el, hogy a
meg a módosított
menübeállítást módosítják, vagy ha a menübeállítást a Sound
beállítások.
Organizer szoftver „IC Recorder Setting” beállításával
módosítják, miközben a lemerült akkumulátor van
behelyezve, akkor előfordulhat, hogy ez a menübeállítás nem
működik.
134
Egy mappa vagy fájl
nevében olvashatatlan
karakterek láthatók.
• A diktafon nem támogatja vagy nem tudja megjeleníteni a
Windows Explorer (Intéző) vagy a Macintosh asztalának
használatával megadott speciális karaktereket vagy
szimbólumokat.
Nem tűnik el az
„Accessing...” animáció.
• Ha a diktafonnak nagy mennyiségű adatot kell feldolgoznia,
akkor az animáció hosszú ideig látható lehet. Ez nem a
diktafon hibája. Várja meg, hogy az üzenet eltűnjön.
A fájl másolása sok időt
vesz igénybe.
• Ha egy fájl mérete nagy, akkor sokáig tart a másolás. Várjon,
amíg a másolás befejeződik.
HU
Jelenség
Megoldás
Az átmásolt fájlok nem
jelennek meg.
• A diktafon max. 8 szintnyi mélységig képes felismerni a
diktafonra másolt mappákat.
• A nem kompatibilis, azaz nem a diktafon által rögzített
LPCM(.wav)/MP3(.mp3)/WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a)
fájlok nem feltétlenül jelennek meg. Lásd a 122. oldalon.
A számítógép nem ismeri • Csatlakoztassa le a diktafont a számítógépről, és
fel a diktafont.
csatlakoztassa újra.
Nem lehet átvinni egy fájlt • Ne használjon USB-elosztót vagy a mellékelt USBvagy mappát a
csatlakozókábeltől eltérő USB-hosszabbítót. Csatlakoztassa
számítógépről.
a diktafont közvetlenül a számítógéphez, vagy használja a
mellékelt USB-csatlakozókábelt.
• Nem garantálható a működés, ha a rendszerkövetelmények
eltérnek a 121. oldalon olvashatóktól.
• Előfordulhat, hogy az adott USB-portban nem ismeri fel a
számítógép a diktafont. Ilyen esetben próbálkozzon egy
másik porttal.
Nem lehet lejátszani egy, a • Előfordulhat, hogy a fájl formátuma nem tartozik a diktafonnal
számítógépről átvitt fájlt.
lejátszható formátumok közé (LPCM(.wav)/MP3(.mp3)/
WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a)). Ellenőrizze a fájl nevét
(122. oldal).
Hibaelhárítás
A számítógép nem indul el. • Ha úgy indítja újra a számítógépet, hogy a diktafon a
számítógéphez van csatlakoztatva, előfordulhat, hogy a
számítógép lefagy, vagy nem megfelelően indul el. Húzza ki a
diktafont a számítógépből, és újból indítsa újra a
számítógépet.
Gyenge vagy rossz
• Az akkumulátor lemerült. Töltse fel az akkumulátort, vagy
minőségű a hang
cserélje ki a régi elemet egy újra (12. oldal).
rádióhallgatás közben
• Vigye távolabb a diktafont a tévékészüléktől.
(csak az ICD-UX513F típus
esetén).
135
HU
Jelenség
Megoldás
Zavar látható a televízió
• Ha beltéri antennával, a tévékészülék közelében hallgat FMképernyőjén (csak az
adást, vigye távolabb a diktafont a tévékészüléktől.
ICD-UX513F típus esetén).
Nem lehet fogni az FMrádióállomásokat, vagy
sok zaj hallható (csak az
ICD-UX513F típus
esetén).
• Nincs csatlakoztatva a fejhallgató (a fejhallgató zsinórja az
FM-rádió antennája). Csatlakoztassa a fejhallgatót a
i (fejhallgató) aljzathoz, és egyenesítse ki a fejhallgató
zsinórját.
• A „DX/LOCAL” beállítás értéke „LOCAL”. Állítsa át
„DX” értékre (75. oldal).
Nem lehet tárolni egy
FM-rádióadót (csak az
ICD-UX513F esetén).
• Már tárolt 30 FM-rádióadót. Törölje közülük a
fölöslegeseket (74. oldal).
• A „Scan Sensitivity” beállítás értéke „Low(SCAN L)”.
Állítsa át „High(SCAN H)” értékre (76. oldal).
LPCM rögzítési módban
• PCM módban nem lehet felvenni. Ha a „REC Mode”
nem vehet fel FMbeállítás értéke „LPCM 44.1kHz/16bit”, az FMrádióadást (csak az
rádióadásokat a diktafon „MP3 192kbps” formátumban
ICD-UX513F típus esetén). rögzíti.
136
HU
Sound Organizer
Olvassa el a Sound Organizer szoftver súgóját is.
Jelenség
Ok/megoldás
Nem lehet telepíteni a
• A számítógépen rendelkezésre álló szabad lemezterület vagy
Sound Organizer szoftvert. memória nem elegendő. Ellenőrizze a merevlemez- és a
memóriaterületet.
• Olyan operációs rendszerre próbálja meg telepíteni a Sound
Organizer szoftvert, amelyet az nem támogat. A támogatott
operációs rendszerek (111. oldal) valamelyikére telepítse a
szoftvert.
• A Windows XP rendszerben olyan felhasználói fiókhoz
tartozó felhasználónévvel jelentkezett be, amely korlátozva
van. Ha pedig Windows Vista vagy Windows 7 rendszert
használ, akkor vendég fiókkal jelentkezett be. Ügyeljen rá,
hogy rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező
felhasználóként jelentkezzen be.
A diktafon nem
csatlakoztatható
megfelelően.
Hibaelhárítás
• Ellenőrizze, hogy sikeres volt-e a szoftver telepítése. Ezenkívül
ellenőrizze a csatlakozást a következő szempontokból:
– Külső USB-elosztó használata esetén közvetlenül a
számítógéphez csatlakoztassa a diktafont, vagy használja a
mellékelt USB-csatlakozókábel.
– Csatlakoztassa le, majd csatlakoztassa újra a diktafont.
– Csatlakoztassa a diktafont egy másik USB-porthoz.
• Lehet, hogy a számítógép készenléti vagy hibernált állapotban
van. Ne hagyja, hogy a számítógép készenléti vagy hibernált
állapotba váltson, amíg a diktafon csatlakoztatva van.
• Készítsen biztonsági másolatot a beépített memóriában,
illetve a memóriakártyán tárolt összes adatról, majd
formázza a beépített memóriát vagy a memóriakártyát
a menü formázási funkciójával (97. oldal).
137
HU
Jelenség
Ok/megoldás
Kicsi a hangerő a
• Nincs telepítve hangkártya.
számítógéppel való
• Nincs beépített hangszóró, vagy nem csatlakozik hangszóró a
lejátszáskor./A számítógép számítógéphez.
nem ad ki hangot.
• A hangerő alacsony szintre van állítva.
• Növelje a hangerőt a számítógépen. (Erről a számítógép
kezelési útmutatója tartalmaz további információt.)
• A WAV-fájlok hangereje módosítható és menthető a
Microsoft Sound Recorder „Increase Volume” funkciójával.
A tárolt fájlok nem
játszhatók le vagy nem
szerkeszthetők.
• Nem lehet olyan fájlokat lejátszani, amelynek formátumát a
Sound Organizer szoftver nem támogatja. A fájlformátumtól
függően a szoftver egyes szerkesztési funkciói nem
használhatók. Olvassa el a Sound Organizer szoftver súgóját.
A számláló vagy a csúszka • Ez akkor történhet meg, ha olyan fájlokat játszik le,
nem megfelelően halad
amelyeket felosztott. A fájlokat először tárolja el a
előre, vagy zaj hallható.
számítógépen*, és utána másolja a diktafonra. (*Olyan
mentési fájlformátumot válasszon, amely megfelel a
diktafonnak.)
138
Lassabban működik a
diktafon, ha sok fájl van
rajta.
• A fájlok számának növekedésével a működés lelassul,
függetlenül a felvételi időtől.
A kijelző nem működik
fájlok mentése,
hozzáadása vagy törlése
közben.
• A nagy fájlok másolása és törlése több időt vesz igénybe.
Várjon, amíg a másolás befejeződik. A műveletek befejezése
után a kijelző visszatér a normál állapotba.
A Sound Organizer
szoftver induláskor
„lefagy”.
• Ne húzza ki a diktafon kábelét, miközben a számítógép a
diktafonnal kommunikál. Ellenkező esetben a számítógép
instabillá válhat, és a diktafonon található adatok
megsérülhetnek.
• Lehet, hogy ütközés van a szoftver és egy másik
illesztőprogram vagy alkalmazás között.
HU
Üzenetlista
Ok/megoldás
HOLD
• Minden gombművelet le van tiltva, mert a diktafon HOLD
állapotban van a véletlen megelőzések megakadályozása
érdekében. Csúsztassa a HOLD/POWER kapcsolót középre
a diktafon HOLD funkciójának kikapcsolásához (10. oldal).
Low Battery
• Az akkumulátor lemerült. Cserélje ki a régi LR03 (AAA
méretű) alkáli elemet újra. Vagy töltse fel az akkumulátort
(12. oldal), illetve cserélje ki a régi akkumulátort újra.
Memory Card Error
• Hiba történt a memóriakártyának a memóriakártya-nyílásba
való behelyezése közben. Távolítsa el, majd próbálja meg
behelyezni újra. Ha az üzenet továbbra is megjelenik,
használjon egy új memóriakártyát.
Memory Card Not
Supported
• Olyan memóriakártya van behelyezve, amelyet a diktafon
nem támogat. Lásd: „Kompatibilis memóriakártyák”, 39.
oldal.
Memory Card Locked
• A memóriakártya írásvédett. Írásvédett memóriakártya nem
használható a diktafonban.
Read Only Memory Card
• Csak olvasható memóriakártya van behelyezve. Csak
olvasható memóriakártya nem használható a diktafonban.
Memory Card Access
Denied
• Mivel hozzáférés-vezérlési funkciót tartalmazó memóriakártya
van behelyezve, a memóriakártya nem használható.
Memory Full
• Kevés a diktafon szabad memóriakapacitása. Mielőtt
felvételt készítene, töröljön néhányat a fájlok közül.
Hibaelhárítás
Üzenet
139
HU
Üzenet
Ok/megoldás
File Full
• Ha már maximális számú fájl van a kiválasztott mappában,
vagy ha a diktafonon tárolt fájlok teljes száma elérte a
maximumot, akkor nem rögzíthet új fájlt. Mielőtt felvételt
készítene, töröljön néhányat a fájlok közül.
File Damaged
• Nem játszhatja le és nem szerkesztheti a fájlt, mert a
kiválasztott fájl adatai megsérültek.
Format Error
• A diktafon nem kapcsolható be a számítógéppel, mert a
működéshez szükséges fájl hiányzik. Formázza a diktafont
a menüben található formázás funkcióval (97. oldal). Ne
használja a számítógépet a diktafon formázására.
Process Error
• A diktafon nem tudja elérni a memóriát. Távolítsa el,
majd helyezze be újra az akkumulátort (elemet).
• Készítsen biztonsági másolatot az adatairól, és formázza
a diktafont a menü használatával (97. oldal).
Stop and Reinsert Memory • Rögzítés vagy lejátszás közben memóriakártyát helyeztek be
Card
a készülékbe. Távolítsa el a memóriakártyát, és a diktafon
stop üzemmódjában helyezze be.
Advise to not listen at high • Az „AVLS” beállítás értéke „OFF”. Ügyeljen rá, hogy ne
VOL for long periods
hallgassa a diktafont túl nagy hangerőn.
140
Set Date&Time
• Állítsa be az órát, ellenkező esetben nem állíthatja be a
riasztást.
Track Marks are Full
• Minden fájlban maximum 98 műsorszámjelzés állítható be.
Törölje a nem kívánt jelzéseket (64. oldal).
No File
• A kiválasztott mappában nincs egyetlen fájl sem. Ebből
eredően nem helyezheti át a fájlt, és nem állíthatja be a
riasztást stb.
No Track Marks
• Nem található műsorszámjelzés műsorszámjelzések
törlésekor vagy keresésekor, illetve adott fájl
műsorszámjelzéseinél való felosztásakor.
HU
Ok/megoldás
Low Battery Level
• Nem formázhatja a memóriát, és nem törölhet minden fájlt a
mappából, mert alacsony az akkumulátor (elem) töltése.
Cserélje ki a régi LR03 (AAA méretű) alkáli elemet újra.
Vagy töltse fel az akkumulátort (12. oldal), illetve cserélje ki
a régi akkumulátort újra.
File Protected
• A kiválasztott fájl védett vagy csak olvasható. Nem törölheti.
A fájlnak a diktafonnal való szerkesztéséhez kapcsolja ki a
fájl védelmét a diktafonon, vagy törölje az „írásvédett”
attribútumot a számítógépen (69. oldal).
Already Set
• Olyan időpontra állította be egy fájl lejátszását, amelyre
korábban egy másik fájlt állított be. Módosítsa a riasztási
beállítást.
Past Date/Time
• A riasztást olyan időpontra állította be, amely már elmúlt.
Ellenőrizze, és állítsa be a megfelelő dátumot és időpontot
(55. oldal).
Settings are Full
• Ha már tárolva van 30 FM-adó a diktafon memóriájában,
nem lehet új FM-adót tárolni (csak az ICD-UX513F típus
esetén).
Unknown Data
• Az adat olyan fájlformátumú, amelyet nem támogat a
diktafon. A diktafon az LPCM(.wav)/MP3(.mp3)/
WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a) fájlokat támogatja. Részletek:
„Kivitel és műszaki adatok”, 122. oldal.
• Szerzői joggal védett fájlokat nem lehet lejátszani.
Hibaelhárítás
Üzenet
141
HU
142
Üzenet
Ok/megoldás
Invalid Operation
• Nem oszthat fel olyan fájlt, illetve nem állíthat be
műsorszámjelzést olyan fájlban, amely csak lejátszásra
használható területen lévő mappában van (a
(Zene) vagy
a
(Podcast) lapon).
• Ha a memóriakártyán rossz szektor van, a kártyára nem
lehet írni. Készítsen elő egy új memóriakártyát a jelenlegi
cseréjéhez.
• A fájlnévben elérte a karakterek maximálisan megengedett
számát; nem oszthatja fel a fájlt. Rövidítse a fájl nevét.
• A „Divide All Track Marks” funkció nem használható, mivel
egy műsorszámjelzés 0,5 másodpercen belül van az
osztásponthoz képest.
• A „Divide All Track Marks” funkció nem használható, mivel
egy műsorszámjelzés kevesebb mint 0,5 másodpercre van a
fájl elejétől vagy végétől.
• A fájl hossza kevesebb mint 1 másodperc; ilyen rövid fájl
nem osztható fel.
• A „Divide Current Position” funkció nem használható olyan
ponton, amely kevesebb mint 0,5 másodpercre van a fájl
elejétől vagy végétől.
New File
• A rögzített fájl elérte a maximális méretet (2 GB LPCM-fájl,
illetve 1 GB MP3-fájl esetében). A fájlt a készülék
automatikusan felosztja, és a rögzítés új fájlként folytatódik.
Invalid when Noise Cut is
ON
• Ha a zajvágás funkció be van kapcsolva, a hangeffekt funkció
nem működik. Kapcsolja ki a zajvágás funkciót (49. oldal).
Change Folder
• Ha nincsenek számok a
vagy a
mappában, a mappa
nem jelenik meg a kijelzőn. Csak a fájlokat tartalmazó
mappák jelennek meg.
HU
Üzenet
Ok/megoldás
Cannot Divide - Exceeds
Max 199 Files in Folder
• Ha már van 199 szám a kiválasztott mappában, vagy a
diktafonon tárolt fájlok száma elérte a maximumot, akkor
nem oszthatja fel a számot. Mielőtt felvételt készítene,
töröljön a fájlok közül.
Same File Name Exists
• Az adathordozón már létezik a mappában egy olyan nevű
fájl, mint amelyet szeretne használni egy adott fájl
felosztásakor, másolásakor vagy áthelyezésekor.
No Memory Card
• Nincs memóriakártya a memóriakártya-nyílásba helyezve
a „Select Memory” vagy a „File Copy” menüpontok
beállításakor.
Erased Track Marks too
near Divide Point
• Ha a felosztás helyétől 0,5 másodpercen belül
műsorszámjelzés található, a készülék automatikusan törli
a műsorszámjelzést.
No operation with
Memory Card
• A memóriakártyán tárolt fájlokkal nem állíthat be riasztást.
Állítsa a diktafon memóriáját a memóriakártyára („Built-In
Memory”) (41., 42. oldal).
AVLS
• A lejátszás hangereje meghaladja a beállított AVLS-szintet.
Állítsa a hangerőt mérsékelt szintre.
System Error
• A fentiektől eltérő rendszerhiba történt. Vegye ki és
helyezze vissza az akkumulátort (elemet).
Hibaelhárítás
143
HU
Rendszerkorlátok
A diktafonra bizonyos rendszerkorlátok érvényesek. Az alább említett jelenségek
nem a diktafon hibái.
Jelenség
Ok/megoldás
Nem lehet fájlokat rögzíteni • Ha többféle felvételi módban veszi fel a fájlokat, a
a maximális felvételi
felvételek maximális időtartama a legjobb minőségű mód
időtartamig.
maximális felvételi ideje és a legrosszabb minőségű mód
maximális ideje közötti érték lesz.
• A számlálón található szám (eltelt felvételi idő) és a
hátralevő felvételi idő lehet kevesebb, mint a diktafon
maximális felvételi ideje.
Nem lehet sorrendben
megjeleníteni vagy
lejátszani a zenei fájlokat.
• Ha a számítógéppel másolta át a zenei fájlokat, akkor
előfordulhat, hogy nem lehetett őket sorrendben átmásolni
a rendszer korlátai miatt. Ha a számítógépen lévő zenei
fájlokat egyesével másolja a diktafonra, akkor
megjelenítheti és lejátszhatja őket a másolás sorrendjében.
Egy fájlt a diktafon
automatikusan felosztott.
• A rögzített fájl elérte a maximális méretet (2 GB LPCM-fájl,
illetve 1 GB MP3-fájl esetében). Ezért a fájlt a diktafon
automatikusan felosztotta.
Nem lehet kisbetűt beírni.
• Attól függően, hogy milyen karakterkombinációk
szerepelnek a számítógépen létrehozott mappa nevében,
előfordulhat, hogy a betűk nagybetűkké válnak.
Az „s” karakter látható a
• Olyan karakter szerepel a szövegben, amelyet nem tud
mappanév, a cím, az előadó
megjeleníteni a diktafon. Cserélje ki a karaktert a
neve vagy a fájl neve helyett. számítógépen egy olyanra, amelyet meg lehet jeleníteni a
diktafonon.
144
HU
Jelenség
Ok/megoldás
Az A-B ismételt lejátszás
beállítása után kicsit
elmozdulnak a beállított
pozíciók.
• A fájlok méretőtől függően a beállított pozíciók
elmozdulhatnak.
Fájl felosztásakor a
hátralévő felvételi idő
rövidebb lesz.
• Ahhoz, hogy felosszon egy fájlt, bizonyos mennyiségű
szabad területre van szükség a fájlkezelési területhez, ezért a
hátralévő felvételi idő rövidül.
Hibaelhárítás
145
HU
Útmutató a kijelzőhöz
A kijelző stop üzemmódban
A Jelzés új podcast érkezéséről
B Színhelyválasztás jelzése
Megjeleníti a felvételhez aktuálisan
kiválasztott színhelyet. Színhely
beállításakor jelenik meg.
: Meeting
: Voice Notes
: Interview
: Lecture
: Audio IN
: My Scene
146
HU
C Fájltípusjelző
: Olyan mappa, amelybe fájl
rögzíthet.
: Csak lejátszásra szolgáló mappa.
: Csak podcastfájlok tárolására
szolgáló mappa.
: Cím
: Előadó neve
: Fájlnév
D Mikrofonérzékenység-jelző
: High
: Medium
: Low
E Fájlinformáció
Információkat jelenít meg az egyes
fájlokról a fájl típusának
megfelelően (mappanév, cím neve,
előadó neve, fájlnév).
F A fájlinformáció-váltás működése
A v és a V gomb megnyomásával
sorrendben váltogathat az egyes
fájlinformációk kijelzése között.
G Műveleti mód jelzője
A következőket jeleníti meg a
diktafon pillanatnyi működési
üzemmódjától függően.
J Riasztásjelző
Akkor jelenik meg, ha riasztás van
beállítva egy fájlhoz.
K Fájlszám
A kiválasztott fájlszám a számlálóban,
a mappában lévő fájlok teljes száma
pedig a nevezőben jelenik meg.
L Rögzítési mód jelzője
A menüben beállított rögzítési módot
jeleníti meg, amikor a diktafon stop
üzemmódban van, illetve a jelenlegi
rögzítési módot jeleníti meg, amikor
a diktafon lejátszás vagy felvétel
üzemmódban van.
: A diktafonnal rögzített
vagy a diktafonra másolt LPCM-fájl
,
,
,
: A diktafonnal rögzített
vagy a diktafonra másolt MP3-fájl
Ha a fájlok a számítógépről lettek
átmásolva, csak a fájlformátumok
(
/
) jelennek meg.
: WMA fájlok átvitele
: AAC-LC fájlok átvitele
Az alábbi jelzés látható, ha a diktafon
nem tudja megállapítani a rögzítés
módját.
: Ismeretlen
Hibaelhárítás
: stop
: lejátszás
: felvétel
: felvételi készenlét/felvételi
szünet (villog)
: felvétel a VOR
funkcióval
: felvételi szünet a VOR
funkcióval (villog)
Ha akkor nyomja meg a
z REC/PAUSE gombot a felvétel
szüneteltetéséhez, amikor a „VOR”
funkció be van kapcsolva („ON”),
akkor csak a „
” jelzés villog.
: szinkronizált felvétel
: szinkronizált felvétel
szünetel (villog)
: áttekintés/visszatekerés,
gyorskeresés/előretekerés
: folyamatos lejátszás
hátra/előre
H Eltelt idő/hátralevő idő/felvétel
dátuma és időpontja
I Műsorszámjelzés jelzője
Megjeleníti az aktuális pont előtti
műsorszámjelzést. Akkor jelenik
meg, ha van beállítva
műsorszámjelzés a fájlban.
147
HU
M Védelemjelző
Akkor jelenik meg, ha egy fájlra
engedélyezve van a védelem.
N Memóriakártya jelzése
Ha a „Memory Card” beállítás van
kiválasztva a „Select Memory”
pontban, akkor megjelenik ez a
jelzés. Ha a „Built-In Memory” van
kiválasztva, nem jelenik meg semmi.
O LCF (Low Cut Filter) jelző
Akkor jelenik meg, ha az „LCF(Low
Cut)” beállítás értéke „ON”.
P Töltésjelző
Q Hátralévő felvételi idő
Megjeleníti a hátralevő felvételi időt
órában, percben és másodpercben.
Ha több mint 10 óra van hátra,
akkor az idő órában jelenik meg.
Ha több mint 10 perc, de kevesebb
mint 10 óra van hátra, akkor az idő
órában és percben jelenik meg.
Ha kevesebb mint 10 perc van hátra,
akkor az idő percben és
másodpercben jelenik meg.
148
HU
A kijelző rögzítés közben
R A felvétel előrehaladtát jelző
animációs képernyő
Animálva megjeleníti az automatikus
(AGC), VOR, szinkronizált vagy
FM-felvétel (csak az ICD-UX513F
típus esetén) előrehaladását.
A kijelző lejátszás közben
T Zajvágás/hangeffekt jelzője
Akkor jelenik meg, ha a zajvágás
funkció be van kapcsolva vagy az
„Effect” lehetőség engedélyezve van
a menüben.
: Zajvágás
: Pop
: Rock
: Jazz
: Bass1
: Bass2
: Custom
Hibaelhárítás
S Lejátszási mód jelzője
1: Akkor jelenik meg, ha egyetlen
fájl lejátszása folyik.
: Akkor jelenik meg, ha egyetlen
mappa fájljainak folyamatos
lejátszása folyik.
ALL: Akkor jelenik meg, ha az összes
fájl folyamatos lejátszása folyik.
1: Akkor jelenik meg, ha egyetlen
fájl ismételt lejátszása folyik.
: Akkor jelenik meg, ha
egyetlen mappa fájljainak ismételt
lejátszása folyik.
ALL: Akkor jelenik meg, ha az
összes fájl ismételt lejátszása folyik.
149
HU
A kijelző az FM-rádió hallgatása közben
(csak az ICD-UX513F típus esetén)
FM-rádióadás felvételekor jelenik
meg
(csak az ICD-UX513F típus esetén)
U
V
W
X
150
HU
FM-jelző
Tárolt adó száma
Rádiófrekvencia
A rádióvevő érzékenysége
: LOCAL
: DX
A kijelző HOLD állapotban
Y HOLD jelző
Akkor jelenik meg, amikor a diktafon
HOLD állapotban van a véletlen
műveletek megakadályozása
érdekében.
A HOLD állapot megszüntetéséhez
csúsztassa a HOLD/POWER
kapcsolót a középső állásba
(10. oldal).
Hibaelhárítás
151
HU
Tárgymutató
A
A dátum és az idő megjelenítése ........18
A diktafon csatlakoztatása a
számítógéphez .......................................99
A diktafon használata a
számítógéppel .......................................99
A felvétel ellenőrzése ...........................47
A hangerő beállítása ......................26, 47
A hangerő mértékletes szinten
tartása .........................................11, 80, 90
A készülék részei és kezelőszervei
Elölnézet .............................................9
Hátulnézet ...........................................9
Kijelző .............................................. 146
A nyelv beállítása .....................19, 81, 94
A Scene Select beállítások
módosítása .................................35, 80, 82
AAC-LC-fájlok ................................... 123
A-B ismétlés ..........................................54
Akkumulátor .........................12, 116, 126
Alkáli elem ..........................................127
Automatikus (AGC) rögzítés .............22
AVLS (Automatic Volume
Limiter System) ........................11, 80, 90
152
HU
Az akkumulátor töltése .......................12
Az összes fájl törlése egy
mappából ...................................62, 81, 92
Az óra beállítása .......................16, 81, 94
Á
Áttekintés ........................................23, 48
B
Beépített mikrofonok ...........................22
Bemenetválasztás ......................43, 80, 85
D
DPC (Digital Pitch Control) ...............50
E
Elemek élettartama/akkumulátorok
üzemideje .............................................126
Előretekerés ..........................................48
F
Fájl áthelyezése .........................59, 80, 91
Fájl felosztása a műsorszámjelzést
tartalmazó helyeken .................67, 81, 92
Fájl felosztása az aktuális
helyen .........................................66, 80, 91
Fájl másik memóriába
másolása .....................................60, 80, 91
Fájl védelme ..............................69, 80, 91
Fájlok másolása a számítógépre .......106
Fájlok szerkesztése ...............................59
Felvétel más eszközről .........................44
Felvétel más eszközzel .........................58
Felvétel telefonról ................................44
Felvételi idő ......................................... 125
FM-rádió
A vevő érzékenységének
beállítása ................................75, 81, 98
Az adókeresés érzékenységének
beállítása ................................76, 81, 98
Az FM-rádió kimenetének
beállítása ................................77, 81, 98
Az FM-rádióadók automatikus
tárolása ..................................73, 81, 97
Az FM-rádióadók kézi tárolása ......73
FM-adások rögzítése ........................72
FM-rádió hallgatása .......70, 71, 81, 97
H
Hangeffekt .................................51, 80, 87
Hibaelhárítás .......................................128
HOLD ....................................................10
HOLD/POWER kapcsoló ............10, 15
K
Karbantartás ........................................119
Könnyű keresés .........................48, 80, 88
Külső mikrofon .....................................43
L
Lejátszás ...........................................25, 48
Lejátszási módok ......................53, 80, 88
M
Mappa ................................20, 25, 59, 101
Mappa kiválasztása ...............................20
Memóriakártya ..............................39, 119
Memóriaváltás ...........................41, 81, 94
Memory Stick Micro™
(M2™) ............................................39, 103
Menü
Alarm ...........................................80, 89
Audio Output ..............................81, 98
Auto Power Off ..........................81, 96
Auto Preset .................................81, 97
AVLS ...........................................80, 90
Backlight ......................................81, 93
Beállítások .........................................78
Beep .............................................81, 95
Date&Time .................................81, 94
Display .........................................81, 93
153
HU
Divide All Track Marks ............81, 92
Divide Current Position ............80, 91
DX/LOCAL ................................81, 98
Easy Search .................................80, 88
Effect ...........................................80, 87
Erase All .....................................81, 92
Erase All Track Marks ..............81, 92
Erase Track Mark ......................80, 91
File Copy .....................................80, 91
FM Radio ....................................81, 97
Format .........................................81, 97
Language .....................................81, 94
LCF(Low Cut) ............................80, 84
LED .............................................81, 93
Menübeállítások ...............................80
Mic Sensitivity ............................80, 84
Move File ....................................80, 91
Noise Cut .....................................80, 86
Play Mode ...................................80, 88
Protect .........................................80, 91
REC Mode ..................................80, 83
Scan Sensitivity ...........................81, 98
Scene Select ................................80, 82
Select Input .................................80, 85
Select Memory ............................81, 94
SYNC REC .................................80, 85
154
HU
Time Display ...............................81, 95
USB Charge ................................81, 95
VOR .............................................80, 85
microSD/microSDHC ..................39, 103
MP3-fájlok ...........................................122
Műsorszámjelzés ...................................63
Műsorszámjelzés törlése ..........64, 80, 91
Műsorszámjelzések törlése ......65, 81, 92
Műszaki adatok ...................................121
Ó
Óvintézkedések ...................................118
P
Podcast .................................................110
R
Rendszerkövetelmények ...........111, 121
Rendszerkorlátok ...............................144
Riasztás ......................................55, 80, 89
Rögzítés ............................................20, 32
Rögzítés szüneteltetése ........................23
S
Sound Organizer .................................110
Szinkronizált felvétel ................45, 80, 85
Színhelyválasztás ...................................32
T
Többlapos nézet ....................................28
Töltésjelző .............................................14
Törlés .....................................................30
U
USB hálózati adapter ......................... 116
USB-memória ..................................... 109
Ü
Üzenetlista ........................................... 139
V
VOR (Voice Operated
Recording) .................................37, 80, 85
W
WMA-fájlok ........................................ 122
Z
Zaj ........................................................119
Zajvágás .....................................49, 80, 86
Zenei fájlok másolása a
diktafonra ............................................ 107
155
HU
© 2011 Sony Corporation
Download PDF

advertising