Sony | ICD-AX412F | Sony ICD-AX412F Használati útmutató

4-265-825-62(1)
IC Recorder
Használati utasítás
Üzembe helyezés
Alapvető műveletek
Egyéb rögzítési műveletek
Egyéb lejátszási műveletek
Fájlok szerkesztése
FM-rádió hallgatása
A menü funkció
A számítógép használata
Kiegészítő információk
Hibaelhárítás
ICD-AX412F
A halláskárosodás megelőzése
érdekében ne hallgasson
felvételeket hosszú ideig nagy
hangerő mellett.
FIGYELEM!
Ne tegye ki az akkumulátorokat
(akkumulátorcsomagot vagy telepített
akkumulátorokat) túlzott hőnek, például
napsütésnek, tűznek vagy hasonló hatásnak
hosszú ideig.
NÉVLEGES ÁRAMFELVÉTEL: 800 mA
Feleslegessé vált elektromos
és elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió
és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy
a csomagolásán azt jelzi, hogy a
terméket ne kezelje háztartási
hulladékként. Kérjük, hogy az
elektromos és elektronikai
hulladék gyűjtésére kijelölt
gyűjtőhelyen adja le.
A feleslegessé vált termék helyes
kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását,
mely bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében. A termék újrahasznosítása
érdekében további információért forduljon a
lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az
üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Kapcsolódó tartozék: Sztereó fejhallgató
2
HU
Feleslegessé vált elemek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy
annak csomagolásán azt jelzi,
hogy a terméket ne kezelje
háztartási hulladékként.
Egyes elemeken vagy azok
csomagolásán ez a szimbólum
együtt szerepelhet a higany (Hg) vagy az ólom (Pb)
vegyjelével akkor, ha az elem 0,0005%-nál több
higanyt vagy 0,004%-nál több ólmot tartalmaz.
Kérjük, hogy azt a használt elemek gyűjtésére
kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
elemek helyes kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék kezelés
helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a
természeti erőforrások megőrzésében.
Olyan berendezéseknél alkalmazott elemeket, ahol
biztonsági, teljesítményi, illetve adatok megőrzése
érdekében elengedhetetlen az energiaellátás
folyamatosságának biztosítása, csak az arra
felkészült szerviz állomány cserélheti ki.
Beépített elem esetén, hogy biztosítható legyen
az elem megfelelő kezelése, a termékének
elhasználódásakor jutassa el azt az arra kijelölt
elektromos és elektronikus hulladékgyűjtő pontra.
Minden más elem esetén kérjük, hogy
tanulmányozza, milyen módon lehet biztonságosan
az elemet a készülékből eltávolítani.
A termék újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez,
ahol a terméket megvásárolta.
Megjegyzés a vásárlók számára:
a következő információk csak az
EU irányelveit alkalmazó
országokban értékesített
készülékekre vonatkoznak
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán,
108-0075 Tokió, 1-7-1 Konan, Minato-ku)
gyártotta. A termékbiztonsággal és az EMC
irányelvekkel kapcsolatban a Sony Deutschland
GmbH (Németország, 70327 Stuttgart,
Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult képviselő.
Kérjük, bármely szervizeléssel vagy garanciával
kapcsolatos ügyben, a különálló szerviz- vagy
garanciadokumentumokban megadott
címekhez forduljon.
• A felvett zene csak magáncélokra
használható. A zenének a fenti korlátozásba
ütköző felhasználásához a szerzői jog
tulajdonosának engedélye szükséges.
• A Sony nem felelős a hiányos felvételért/
letöltésért, sem a diktafon vagy a számítógép
hibájából eredő adatsérülésért.
• A szöveg és a karakterek jellemzőitől
függően előfordulhat, hogy a diktafonon
megjelenő szöveg helytelenül látható a
készüléken. Ez a következőkből eredhet:
– A csatlakoztatott diktafon kapacitásából
– A diktafon hibás működéséből
– Abból, hogy az információk leírására a
diktafon által nem támogatott nyelvet vagy
karaktereket használtak
Felhasználói tájékoztatás
Minden jog fenntartva. A jelen útmutató vagy az
itt bemutatott szoftver részben és egészben sem
másolható, fordítható le vagy kicsinyíthető le
semmilyen gépi úton olvasható formába a Sony
Corporation előzetes írásbeli engedélye nélkül.
A SONY CORPORATION SEMMILYEN
KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM TEHETŐ
FELELŐSSÉ BÁRMILYEN VÉLETLEN,
KÖZVETLEN VAGY KÜLÖNLEGES
KÁRÉRT, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY
AZ SZERZŐDÉSEN KÍVÜL VAGY
SZERZŐDÉSI KÖTELEM ALATT, VAGY
EGYÉBKÉNT A JELEN ÚTMUTATÓVAL, A
SZOFTVERREL VAGY AZ ITT
TALÁLHATÓ EGYÉB INFORMÁCIÓKKAL,
ILLETVE AZOK HASZNÁLATÁVAL
KAPCSOLATBAN KELETKEZETT.
A Sony Corporation fenntartja a jogot, hogy a
jelen útmutatót vagy az itt leírt információkat
előzetes értesítés nélküli módosítsa.
Az itt bemutatott szoftverre külön
licencszerződés vonatkozhat.
• A jelen szoftver Windows operációs
rendszerhez készült, és Macintosh
számítógépen nem használható.
• A tartozék összekötőkábel az ICD-AX412F
típusú diktafonhoz való. Más diktafont nem
csatlakoztathat.
3
HU
A rögzítés csak személyes használat és
szórakoztatás céljából megengedett.
A szerzői jogi törvények tiltják a
jogtulajdonos engedélye nélkül való,
bármilyen más célra való felhasználást.
A Memory Stick™ adathordozóra
csak a vonatkozó szerzői jogi
törvények által megengedett
mértékben rögzíthető jogvédett
grafika vagy egyéb adat. Bármilyen
ezen túlmenő használat tilos.
Ez a termék támogatja a „Memory
Stick Micro™ (M2™)” adathordozót.
Az „M2™” a „Memory Stick
Micro™” rövidítése. A továbbiakban
az „M2™” rövidítést használjuk a
dokumentumban.
Védjegyek
• A Microsoft, a Windows, a Windows Vista és a
Windows Media a Microsoft Corporation
védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban és/vagy más országokban.
• A Macintosh és a Mac OS az Apple Inc.
védjegye, melyeket az Egyesült Államokban és
más országokban jegyeztek be.
• A Pentium az Intel Corporation bejegyzett
védjegye.
4
HU
• Az MPEG Layer-3 hangkódolási technológiák
és szabványok licencét a Fraunhofer IIS and
Thomson biztosítja.
• A microSD és a microSDHC logó az SD-3C,
LLC védjegye.
a
• A „Memory Stick Micro”, az „M2” és a
Sony Corporation védjegye vagy bejegyzett
védjegye.
• A „MagicGate” a Sony Corporation védjegye.
• Nuance, the Nuance logo, Dragon, Dragon
NaturallySpeaking, and RealSpeak are
trademarks and/or registered trademarks of
Nuance Communications Inc., and/or its
affiliates in the United States and/or other
countries.
Minden más védjegy és bejegyzett védjegy az illető
tulajdonosok védjegye vagy bejegyzett védjegye.
Továbbá sem a „™”, sem a „®” jel nincs feltüntetve
minden esetben ebben a kézikönyvben.
A „Sound Organizer” az alábbi
szoftvermodulokat használja:
Windows Media Format Runtime
Tartalomjegyzék
Üzembe helyezés
Egyéb rögzítési műveletek
1. lépés: A csomag tartalmának
ellenőrzése ...............................................8
A készülék részei és kezelőszervei .... 9
A véletlen műveletek megelőzése
(HOLD) ............................................11
A hangerő mértékletes szinten
tartása (AVLS) .................................12
2. lépés: Áramforrás előkészítése .......13
Mikor kell az akkumulátorokat
tölteni/az elemeket cserélni? ...........14
3. lépés: A diktafon bekapcsolása .......15
Bekapcsolás .......................................15
Kikapcsolás .......................................15
4. lépés: Az óra beállítása ....................16
5. lépés: A kijelzőn használt nyelv
beállítása ................................................18
A rögzítési beállítások
megváltoztatása .....................................34
Felvételi színhely kiválasztása a
különböző helyzetekhez ..................34
Felvétel hozzáadása egy korábban
felvett fájlhoz ....................................37
Felülíró felvétel hozzáadása
lejátszás során ...................................39
A felvétel automatikus indítása
hang érzékelésekor – a VOR
funkció ...............................................41
Rögzítés memóriakártyára ..................43
Felvétel más eszközökön keresztül ....47
Felvétel külső mikrofonnal .............47
Felvétel más eszközről .....................49
Kezelés rögzítés közben .......................51
A felvétel ellenőrzése .......................51
Alapvető műveletek
Rögzítés .........................................19
Hallgatás ........................................25
Törlés .............................................31
5
HU
Egyéb lejátszási műveletek
FM-rádió hallgatása
A lejátszási beállítások
megváltoztatása ....................................52
Kényelmes lejátszási funkciók ........52
A lejátszott hang zajának
csökkentése és a beszéd tisztábbá
tétele – a zajvágás funkció ...............53
A lejátszás sebességének beállítása –
a DPC (Digital Pitch Control)
funkció ...............................................55
A lejátszási mód kiválasztása ..........56
Fájl lejátszása egy kívánt időpontban
riasztással ...............................................58
Lejátszás más eszközökön keresztül ...... 61
Felvétel más eszközzel .....................61
Adó behangolása az FM-rádión ..........76
Rádióadó behangolása
frekvenciapásztázással .....................76
Tárolt adó behangolása ...................77
FM-adások rögzítése ........................78
Az FM-rádióadók tárolása ..................80
Az FM-rádióadók automatikus
tárolása ...............................................80
Az FM-rádióadók kézi tárolása ......81
Tárolt FM-rádióadók törlése ..........82
Az FM-rádióvételi beállítások
módosítása .............................................83
Az FM-rádió vételi
érzékenységének beállítása .............83
Az adókeresés érzékenységének
beállítása ............................................84
Az FM-rádió hangjának
átkapcsolása a hangszóró és a
fejhallgató között ..............................85
Fájlok szerkesztése
Mappa fájljainak elrendezése .............62
Fájl áthelyezése másik mappába ....62
Fájl másik memóriába másolása .....63
Az összes fájl törlése egy
mappából ...........................................65
Műsorszámjelzés használata ................67
Műsorszámjelzés megadása ............67
Műsorszámjelzés törlése ..................68
A fájl összes műsorszámjelzésének
törlése egyszerre ...............................69
Fájl felosztása ........................................71
Fájl felosztása az aktuális helyen ..... 71
Fájl felosztása a műsorszámjelzést
tartalmazó helyeken .........................72
Fájl védelme ..........................................75
6
HU
A menü funkció
Beállítások a menüben .........................86
Menübeállítások ...................................88
A számítógép használata
Kiegészítő információk
A diktafon használata a
számítógéppel ..................................... 102
A diktafon csatlakoztatása a
számítógéphez .................................102
Mappa- és fájlszerkezet ................. 103
A diktafon lecsatlakoztatása a
számítógépről .................................. 107
Fájlok másolása a diktafonról a
számítógépre .......................................109
MP3-fájlok másolása a számítógépről
a diktafonra és a fájlok lejátszása ..... 110
MP3-fájl másolása a számítógépről
a diktafonra (áthúzással) ...............110
A számítógépről átmásolt
MP3-fájlok lejátszása a
diktafonnal ...................................... 110
A diktafon használata USBmemóriaként .......................................112
A mellékelt Sound Organizer szoftver
használata ............................................ 113
A Sound Organizer szoftverrel
elvégezhető műveletek ..................113
A számítógépre vonatkozó
rendszerkövetelmények ................. 114
A Sound Organizer telepítése ...... 116
A Sound Organizer ablaka ........... 117
Az akkumulátorok töltése
számítógéppel ......................................119
USB hálózati adapter használata ......122
A diktafon lecsatlakoztatása a
hálózati dugaszolóaljzatról ............123
Óvintézkedések ...................................124
Műszaki adatok ...................................127
Rendszerkövetelmények ...............127
Kivitel és műszaki adatok ..............128
Elemek élettartama/
akkumulátorok üzemideje .............131
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás .......................................132
Üzenetlista ...........................................143
Rendszerkorlátok ...............................148
Útmutató a kijelzőhöz ........................150
Tárgymutató ........................................155
7
HU
Üzembe helyezés
1. lépés: A csomag tartalmának ellenőrzése
Diktafon (1)
Csatlakozóátalakító (sztereó/
monó) (1)
LR03 (AAA méretű) alkáli elemek (2)
A diktafon használata előtt távolítsa el
a kijelzőn található fóliát.
Sztereó fejhallgató (1)
P Megjegyzés
Akkumulátorok töltése esetén
NH-AAA-B2KN méretű újratölthető
akkumulátorokat vásároljon (nem tartozék).
Hordtáska (1)
USB-csatlakozókábel (1)
Sound Organizer szoftver
(CD-ROM) (1)
Használati utasítás
A használati utasítás a diktafon beépített
memóriájában található PDF-fájlok
formájában.
A diktafon számítógéphez való
csatlakoztatásához mindig a mellékelt
USB-csatlakozókábelt használja.
Audiokábel (sztereó) (1)
8
HU
Minden olyan módosítás, amely a jelen
kézikönyvben nincs kifejezetten
jóváhagyva, semmissé teheti az Ön
jogosultságát a készülék működtetésére.
A készülék részei és
kezelőszervei
Elölnézet
Beépített mikrofonok (sztereó)
Hozzáférésjelző
Kijelző
•DISP–MENU gomb
FOLDER gomb
N PLAY/STOP•ENTER*1 gomb
(lejátszásjelző)
G SPEED+/– gomb
Üzembe helyezés
A
B
C
D
E
F
H –. (áttekintés/visszatekerés),
>+ (gyorskeresés/előretekerés)
gombok
I Hangszóró
J m (mikrofon) aljzat*1
K i (fejhallgató) aljzat*2
L ERASE gomb
M VOL (hangerő) –/+*1 gomb
N DPC(SPEED CTRL) kapcsoló
O z REC/PAUSE gomb
(felvételjelző)
P
(ismétlés)/ A-B gomb
Q NOISE CUT kapcsoló
R x (stop) gomb
S T-MARK (műsorszámjelzés) gomb
*1 Ezek a gombok és az aljzat egy
tapintható jellel vannak ellátva. A jel
segít a kezelőszervek és az aljzatok
megkülönböztetésében.
9
HU
*2 Csatlakoztassa a mellékelt sztereó
Hátulnézet
fejhallgatót a i (fejhallgató) aljzathoz.
Ha zaj hallható, tisztítsa meg a
fejhallgatót.
i (fejhallgató)
aljzat
T Láb
A láb kinyitásával a diktafont kissé
felfelé nézve helyezheti el asztalon
való rögzítéskor.
U Akkumulátortartó
V
(USB) csatlakozó
W M2™/microSD memóriakártyanyílás
X HOLD•POWER ON/OFF kapcsoló
Y Szíjrögzítő nyílás (a szíj nem tartozék)
10
HU
A véletlen műveletek
megelőzése (HOLD)
Az összes gomb letiltásával (HOLD
állapot) megakadályozhatja a véletlen
műveleteket, például a diktafon zsebben
hordásakor.
„HOLD” felirat jelenik meg, ha
bármelyik gombot megnyomja a HOLD
állapotba.
A diktafon kioldása (a HOLD
állapot megszüntetése)
Üzembe helyezés
A diktafon HOLD állapotba
helyezése
Csúsztassa a HOLD•POWER ON/OFF
kapcsolót a középső állásba.
Csúsztassa a HOLD•POWER ON/OFF
kapcsolót a „HOLD” irányba.
„HOLD” felirat olvasható kb.
3 másodpercig, jelezve hogy az összes
gomb le van tiltva.
P Megjegyzés
Ha felvétel közben aktiválja a HOLD
funkciót, az összes gombot letiltja.
A rögzítés leállításához először ki kell
kapcsolnia a HOLD funkciót.
z Tipp
A riasztást akkor is leállíthatja, ha a
HOLD funkció be van kapcsolva – ehhez
nyomja meg bármelyik gombot. (A normál
lejátszást nem állíthatja le így.)
11
HU
A hangerő mértékletes
szinten tartása (AVLS)
Az AVLS (Automatic Volume Limiter
System) funkció lehetővé teszi
fülhallgató használatakor a mértékletes
hangerőn való hallgatást. Az AVLS
funkció korlátozza a maximális hangerőt
a halláskárosodás és a figyelemelterelés
megelőzése, illetve a hangerő
mértékletes szinten tartása érdekében.
Amikor az „AVLS” beállítása „ON”
Amikor megkísérli a hangerőt az AVLS
által megszabottnál nagyobbra állítani, az
„AVLS” jelző kigyullad. A hangerőt nem
állíthatja a határértéknél magasabbra.
1 A •DISP–MENU gomb nyomva
tartásával léphet a menü üzemmódba.
Nyomja meg a –. vagy >+
gombot az „AVLS” beállítás
kiválasztásához, majd nyomja meg a
N PLAY/STOP•ENTER gombot.
2 Nyomja meg az –. vagy >+
gombot az „OFF” érték
kiválasztásához, majd nyomja meg a
N PLAY/STOP•ENTER gombot.
Megjelenik az „AVLS OFF?” üzenet
hangjelzés elhangzása mellett.
3 Nyomja meg a –. vagy >+
P Megjegyzés
Az „AVLS” funkció a diktafon
megvásárlásakor az „ON” értékre van
állítva. Ha ki szeretné kapcsolni a funkciót,
és a fájlokat az eredeti hangerejükön
szeretné lejátszani, a menüben állítsa az
„AVLS” funkciót „OFF” értékre.
Amikor az „AVLS” beállítása „OFF”
Az AVLS funkció letiltásához tegye a
következőt:
12
HU
gombot a „YES” pont
kiválasztásához, majd nyomja meg a
N PLAY/STOP•ENTER gombot.
4 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x (stop) gombot.
Az AVLS funkció újbóli engedélyezéséhez
válassza az „ON” lehetőséget a 2. lépésben.
Ha adott ideig a beállított AVLS-szintet
meghaladó hangerőn játszik le fájlokat,
az „AVLS” felirat jelenik meg, és a
menüben az „AVLS” funkció beállítása
automatikusan „ON” értékre vált.
2. lépés: Áramforrás előkészítése
A diktafon használata előtt távolítsa el a
kijelzőn található fóliát.
Üzembe helyezés
Csúsztassa el, majd emelje fel az
akkumulátortartó fedelét, helyezzen be
LR03 (AAA méretű) alkáli elemeket a
helyes polaritással, majd csukja le a
fedelet.
Az órabeállító képernyő jelenik meg és
az év mező kigyullad, ha először vagy
azután helyez akkumulátort a
diktafonba, hogy adott ideig nem volt
elem/akkumulátor a diktafonban.
A dátum és az idő beállításával
kapcsolatban lásd: „4. lépés: Az óra
beállítása”, 16. oldal.
Ha az akkumulátortartó fedele
véletlenül leválik, illessze vissza az ábrán
látható módon.
z Tippek
• Elemcsere közben a rögzített fájlok és
riasztási beállítások nem törlődnek még
akkor sem, ha eltávolítják az elemeket.
• Az elemek/akkumulátorok cseréjekor az
óra még körülbelül 1 percig jár az
elemek/akkumulátorok eltávolítása után.
13
HU
P Megjegyzések
• Ne használjon mangánelemeket ebben
a diktafonban.
• Az elemek/akkumulátorok cseréjekor
ügyeljen rá, hogy mindkettőt cserélje.
• Szárazelemet soha nem töltsön. A
mellékelt LR03 (AAA méretű) alkáli
elemek nem tölthetők.
• Ha hosszú ideig nem tervezi használni a
diktafont, távolítsa el az elemeket, hogy
megakadályozza azok szivárgását és
korrodálását.
Újratölthető akkumulátorok
használatakor
Használhat két NH-AAA-B2KN
újratölthető akkumulátort is (nem
tartozék). Az akkumulátorokat töltheti
úgy, hogy a diktafont számítógéphez
csatlakoztatja, illetve AC-U50AG
típusú USB hálózati adapterrel is (nem
tartozék). Az akkumulátorok töltésével
kapcsolatban az alábbi részekben
olvashat:
• „Az akkumulátorok töltése
számítógéppel”, 119. oldal
• „USB hálózati adapter
használata”, 122. oldal
14
HU
Mikor kell az
akkumulátorokat tölteni/az
elemeket cserélni?
A kijelzőn látható töltésjelző mutatja az
elem/akkumulátor állapotát.
Töltésjelző
: „Low Battery Level” felirat
olvasható.
Cserélje a régi elemeket/
akkumulátorokat újakra. Vagy
helyezzen be akkumulátorokat.
m
: „Low Battery” felirat olvasható,
és a diktafon leáll.
3. lépés: A diktafon bekapcsolása
Bekapcsolás
Kikapcsolás
Csúsztassa a HOLD•POWER ON/OFF
kapcsolót a „POWER ON/OFF”
irányba legalább 1 másodpercig.
A diktafon bekapcsol, és megjelenik
az „Accessing...” animáció.
Üzembe helyezés
Csúsztassa a HOLD•POWER ON/OFF
kapcsolót a „POWER ON/OFF” irányba
legalább 2 másodpercig, aminek hatására
megjelenik a „Power Off” felirat.
A diktafon néhány másodpercen belül
kikapcsol.
z Tippek
• Ha hosszú ideig nem tervezi használni
a diktafont, érdemes kikapcsolni.
• Ha a diktafon stop üzemmódban van, és
bizonyos ideig nem hajt végre műveletet
rajta, aktiválódik az automatikus
kikapcsolási funkció. (Az automatikus
kikapcsoláshoz szükséges idő a diktafon
megvásárlásakor a „10min” (10 perc)
értékre van állítva.) A menüben
kiválaszthatja, hogy mennyi időnek kell
eltelnie az automatikus kikapcsoláshoz
(100. oldal).
15
HU
4. lépés: Az óra beállítása
1 Állítsa be az évet.
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
x
A –. és a >+ gombbal állítsa
be az évet, majd nyomja meg a
N PLAY/STOP•ENTER gombot.
Az év utolsó két számjegyét adja meg.
–., >+
A riasztás funkció használatához,
valamint a dátum és az idő felvételeken
való rögzítéséhez be kell állítania az órát.
Ha először, vagy ha azután helyez be
akkumulátorokat, hogy a diktafonban
1 percnél hosszabb ideig nem volt
akkumulátor, akkor megjelenik a „Set
Date&Time” üzenet, és az év mező van
kijelölve az órabeállító ablakban.
Állítsa be az órát az alábbi módon:
16
HU
A N PLAY/STOP•ENTER
megnyomásakor a kurzor a hónap
mezőre lép.
2 Ugyanilyen módon állítsa be sorban a
hónapot, a napot, az órát és a percet.
A –. és a >+ gombbal válassza ki
a kívánt számjegyeket, majd nyomja
meg a N PLAY/STOP•ENTER
gombot.
A perc beállításakor az „Executing...”
animáció, majd a stop üzemmód
képernyője jelenik meg.
Ha először használja a diktafont vagy
ha nincs fájl rögzítve, a következő
ablak jelenhet meg.
Aktuális fájl száma/a
mappában található
fájlok összes száma
P Megjegyzések
• Ha nem nyomja meg a N PLAY/
STOP•ENTER gombot az óra beállítását
követő 1 percen belül, akkor az óra
beállítása törlődik, és a stop üzemmód
képernyője jelenik meg.
• Ha az óra beállítása során bármelyik
olyan gombot megnyomja, amely nem
használatos az órabeállítási módban,
akkor az órabeállítás törlődik. Az óra
beállításához használja a menüt.
Amikor a diktafon a stop üzemmódban
van, a menü segítségével lehet beállítani
az órát.
Lépjen be a menü üzemmódba a •DISP–
MENU gomb nyomva tartásával. Ezután
válassza a „Detail Menu”, majd a
„Date&Time” lehetőséget az óra
beállításához (99. oldal).
Üzembe helyezés
Aktuális mappa
Eltelt idő
Az óra beállítása a menü
segítségével
A dátum és az idő megjelenítése
A diktafon stop üzemmódjában a
x (stop) gomb megnyomásával
jelenítheti meg a dátumot és az időt,
körülbelül 3 másodpercre.
17
HU
5. lépés: A kijelzőn használt nyelv beállítása
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
x
– . , >+
3 A –. és a >+ gombbal válassza
ki a „Language” pontot, majd nyomja
meg a N PLAY/STOP•ENTER
gombot.
Az üzenetek, menük stb. nyelvét 6 nyelv
közül választhatja ki.
1 Lépjen be a menü üzemmódba
a •DISP–MENU gomb nyomva
tartásával.
Megjelenik a menü üzemmód ablaka.
2 A –. és a >+ gombbal válassza ki
a „Detail Menu” pontot, majd nyomja
meg a N PLAY/STOP•ENTER
gombot.
4 A –. és a >+ gombbal válassza ki
a használni kívánt nyelvet, majd nyomja
meg a N PLAY/STOP•ENTER
gombot.
A következő nyelvek közül választhat.
Deutsch (német), English (angol),
Español (spanyol), Français (francia),
Italiano (olasz), Русский (orosz)
5 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x (stop) gombot.
18
HU
Alapvető műveletek
Rögzítés
P Megjegyzések
• A rögzítés megkezdése előtt ellenőrizze a töltésjelzőt (14. oldal).
• Zajt is rögzíthet a készülék, ha valami, például az ujja, véletlenül megdörzsöli vagy
megkarcolja a diktafont a felvétel közben.
z Tipp
Javasoljuk, hogy mielőtt felvételbe kezdene, készítsen próbafelvételt, vagy közben
ellenőrizze a felvételt (51. oldal).
Alapvető műveletek
Rögzítés indítása
1 Csúsztassa a HOLD•POWER ON/OFF kapcsolót
középre a diktafon HOLD funkciójának
kikapcsolásához (11. oldal).
Megjelenik a stop üzemmód képernyője.
2 Először válassza ki a mappát, amelybe fájlokat
szeretne rögzíteni (26. oldal).
19
HU
3 Helyezze el a diktafont úgy, hogy a beépített
mikrofonok a rögzíteni kívánt hangforrás irányába
nézzenek.
zTipp
A diktafon hátlapján lévő láb kinyitásával a diktafont
kissé felfelé nézve helyezheti el asztalon való
rögzítéskor.
Ha a láb véletlenül leválik, helyezze vissza az ábrán
látható módon.
20
HU
4 Nyomja meg stop üzemmódban a z REC/PAUSE
gombot.
A felvételjelző piros színnel kigyullad. (Ha a
menüben a „LED” beállítása „OFF” (98. oldal),
akkor a jelző nem világít.)
Felvétel közben nem kell lenyomva tartani a
z REC/PAUSE gombot.
Az új fájlt a diktafon automatikusan a legutoljára
felvett fájl után rögzíti.
z REC/
PAUSE
(felvételjelző)
Alapvető műveletek
Az aktuális felvételből eltelt idő
A rögzített fájl száma/a mappában
található rögzített fájlok összes
száma
zTipp
A •DISP–MENU (29. oldal) gomb megnyomásával az
eltelt idő helyett megjelenítheti a hátralévő időt is.
21
HU
Rögzítés leállítása
1 Nyomja meg a x (stop) gombot.
Az „Accessing...” animáció jelenik meg, a diktafon
pedig leállítja a rögzítést, és az aktuális felvételfájl
elejére ugrik.
A rögzített fájlt a későbbi lejátszáshoz
megtalálhatja a mappaneve és fájlszáma alapján.
x
A rögzített fájlt tartalmazó mappa
A rögzített fájl száma, amely azt
jelzi, hogy a fájlt milyen korán
rögzítették a mappában.
Az adathozzáféréssel kapcsolatos megjegyzés
Ha az „Accessing...” animáció látható a képernyőn, vagy ha a hozzáférésjelző
narancssárgán villog, a diktafon adatokat rögzít és tárol a memóriában. Amikor
a diktafon adatokhoz fér hozzá, ne távolítsa el az akkumulátorokat, illetve ne
csatlakoztassa/ne húzza ki az USB hálózati adaptert (nem tartozék). Ha ezt nem tartja
be, megsérülhetnek az adatok.
22
HU
Egyéb műveletek
rögzítés
szüneteltetése*
Nyomja meg a z REC/PAUSE gombot. A rögzítés szüneteltetése
közben a felvételjelző pirosan villog, és a „PAUSE” ikon villog a
kijelzőn.
szünet feloldása és Nyomja meg újra a z REC/PAUSE gombot. A rögzítés a
a rögzítés folytatása szüneteltetési ponttól folytatódik. (Szüneteltetés után a x (stop)
gomb megnyomásával állíthatja le a rögzítést.)
az aktuális felvétel Nyomja meg a N PLAY/STOP•ENTER gombot. A rögzítés leáll,
és a lejátszás elkezdődik az imént rögzített fájl elejétől.
azonnali
áttekintése
Alapvető műveletek
áttekintés rögzítés
közben
Nyomja meg és tartsa lenyomva a –. gombot rögzítés vagy szünet
közben. A rögzítés leáll, és visszafelé tud keresni, miközben hallja a
gyors lejátszás hangját. Amikor felengedi a –. gombot, a lejátszás
az aktuális ponttól indul.
* A rögzítés szüneteltetésétől számított 1 óra múlva a rögzítés szüneteltetése automatikusan
feloldódik, és a diktafon stop üzemmódba lép.
z Tippek
• A diktafonnal rögzített fájlok MP3 formátumúak.
• Minden mappában 199 fájl rögzíthető.
• A mellékelt Sound Organizer szoftverrel (113. oldal) új mappákat hozhat létre, illetve
törölheti a felesleges mappákat.
Memóriajelző
A rögzítés során a memóriajelző által mutatott érték egyre csökken. Amikor a
rögzítéshez rendelkezésre álló idő 10 percre csökken, felvillan az utolsó jelzés. Amikor
a hátralévő idő 1 percre csökken, a képernyő automatikusan átvált a hátralévő idő
kijelzésére, és a hátralévő felvételi idő jelzése villogni kezd. A felvétel folytatásához
törölnie kell néhány fájlt.
23
HU
A hátralévő idő
Villog
Rögzítés az egyes felvételi helyzeteknek megfelelően
(színhelyválasztás)
Az egyes felvételi beállításokat – például REC Mode (96. oldal), Mic Sensitivity (96. oldal)
stb. – együtt módosíthatja a felvétel helyszínének megfelelően. A színhelyválasztásról
a 34. oldal on olvashat bővebben.
24
HU
Hallgatás
Lejátszás indítása
1 Csúsztassa a HOLD•POWER ON/OFF kapcsolót
középre a diktafon HOLD funkciójának
kikapcsolásához (11. oldal).
Megjelenik a stop üzemmód képernyője.
Alapvető műveletek
2 Válassza ki a lejátszani kívánt fájlt (26. oldal).
3 Nyomja meg a N PLAY/STOP•ENTER gombot.
A lejátszás hamarosan megkezdődik, és a lejátszásjelző
zöld színnel kigyullad. (Ha a menüben a „LED”
beállítása „OFF” (98. oldal), akkor a jelző nem világít.)
N PLAY/
STOP•ENTER
(lejátszásjelző)
25
HU
4 A hangerő a VOL –/+ gombokkal állítható.
VOL –/+
P Megjegyzés
Ha a menüben (92. oldal) az „AVLS” beállítása „ON”
(be van kapcsolva), és világít az „AVLS” jelzés, akkor
nem állíthatja a hangerőt a beállított AVLS-szintnél
magasabbra. Ha ki szeretné kapcsolni a funkciót, és a
fájlokat az eredeti hangerejükön szeretné lejátszani,
a menüben állítsa az „AVLS” funkciót „OFF” értékre.
Lejátszás leállítása
1 Nyomja meg a x (stop) gombot.
x
Mappa és fájl kiválasztása
1 Nyomja meg a FOLDER gombot a mappaválasztó
képernyő megjelenítéséhez.
Aktuális mappa
Aktuális fájl száma/a mappában
található fájlok összes száma
26
HU
FOLDER
2 A –. és a >+ gombbal válasszon mappát.
A diktafon megvásárlásakor 5 mappa már létre van
hozva (
FOLDER01–05).
–. , > +
Alapvető műveletek
3 Nyomja meg a N PLAY/STOP•ENTER gombot.
N PLAY/
STOP•ENTER
4 A –. és a >+ gombbal válasszon fájl.
– . , >+
A >+ gombot nyomja meg, ha nagyobb számú
fájlt szeretne kiválasztani.
A –. gombot nyomja meg, ha kisebb számú fájlt
szeretne kiválasztani.
27
HU
Egyéb műveletek
megállítás az aktuális
helyen (lejátszás
szüneteltetése funkció)
Nyomja meg a N PLAY/STOP•ENTER gombot. Ha innen
szeretné folytatni a lejátszást, nyomja meg újra a N PLAY/
STOP•ENTER gombot.
visszatérés az aktuális
fájl elejére
Nyomja meg a –. gombot egyszer.*1*2
visszalépés korábbi
fájlokra
Nyomja meg a –. gombot többször. (Stop üzemmódban a
gomb folyamatos nyomva tartásával folyamatosan lépkedhet
visszafelé a számok között.*3)
ugrás a következő fájlra
Nyomja meg a >+ gombot egyszer.*1*2
ugrás a következő fájlokra Nyomja meg a >+ gombot többször. (Stop üzemmódban a
gomb folyamatos nyomva tartásával folyamatosan lépkedhet
visszafelé a fájlok között.*3)
*1 Ha van beállítva műsorszámjelzés, a diktafon az aktuális pont előtti vagy utáni
műsorszámjelzésre ugrik (67. oldal).
*2 Ezek a műveletek akkor használhatók, ha az „Easy Search” funkció beállítása „OFF”
(52. oldal).
*3 A folyamatos keresési módban a diktafon nem keres műsorszámjelzéseket.
28
HU
A kijelzőről
Alapvető műveletek
A Mappainformációk
A diktafon külön kezeli a rajta tárolt mappákban azt a területet, amelyre felvenni is,
illetve azt, amelyről csak lejátszani lehet, és ezeket a mappajelzőjük különbözteti meg.
(hang): Rögzítésre használható mappa. Ezen a területen kezelhetők
a diktafonnal rögzített fájlok (FOLDER01-FOLDER05).
(zene): Csak lejátszásra használható mappa. Ezen a területen kezelhetők
a számítógépről átmásolt MP3-fájlok.
(podcast): Csak lejátszásra használható mappa. Ezen a területen kezelhetők
a számítógépről átmásolt podcastfájlok.
A diktafon megvásárlása után csak a
(hang) mappák láthatók. A
(zene)
és a
(podcast) mappák csak azután jelennek meg, hogy fájlokat másol rá
számítógépről (110., 114. oldal).
B Fájlinformáció
Nyomja meg a •DISP–MENU gombot röviden a fájlinformációs képernyőre való
átváltáshoz.
A diktafonnal felvett fájlok esetében az alábbiak jelenek meg.
A fájl játékidejéből eltelt idő
v
Felvétel közben a hátralévő felvételi időt, lejátszás és stop
üzemmódban pedig a fájlból hátralévő játékidőt jeleníti meg.
• 10 óra vagy több van hátra: órában és percben
• Kevesebb mint 10 óra van hátra: órában, percben és másodpercben
29
HU
v
A felvétel készítésének dátuma és ideje
v
Fájlnév (lejátszás stop vagy lejátszás üzemmódban): Dátum_fájl
száma (pl. 100101_001, FM_100101_001)
v
Cím (lejátszás stop vagy lejátszás üzemmódban): Dátum_fájl
száma (pl. 100101_001, FM_100101_001)
Előadó neve (stop üzemmódban) (pl. My Recording)
C
30
HU
(Külső memória) jel
A
(Külső memória) jel akkor jelenik meg, ha memóriakártyát helyez
a diktafonba. Válthat a diktafon beépített memóriája és külső memóriája
(memóriakártya) között (45. oldal).
Törlés
P Megjegyzés
Ha törölt egy felvételt, azt nem lehet visszaállítani.
Fájl kiválasztása és törlése
1 Csúsztassa a HOLD•POWER ON/OFF kapcsolót
Alapvető műveletek
középre a diktafon HOLD funkciójának
kikapcsolásához (11. oldal).
Megjelenik a stop üzemmód képernyője.
2 Válassza ki a törölni kívánt fájlt, amikor a diktafon
stop vagy lejátszás üzemmódban van (26. oldal).
3 Nyomja meg az ERASE gombot.
„Erase?” felirat jelenik meg, és a készülék
ismételve lejátssza a beállított szakaszt.
ERASE
31
HU
4 A –. vagy a >+ gombbal válassza ki a „YES”
lehetőséget.
–., >+
5 Nyomja meg a N PLAY/STOP•ENTER gombot.
Az „Erasing...” animáció jelenik meg a kijelzőn,
és a diktafon törli a kiválasztott fájlt.
Fájl törlésekor a megmaradt fájlok átszámozódnak,
így nem lesz üres hely a fájlok között.
N PLAY/
STOP•ENTER
A 11. fájl törlésre került, és a
következő fájlok száma 1-gyel
csökkent. A mappában lévő fájlok
száma 20-ról 19-re csökkent.
A törlés megszakítása
1 Válassza a „NO” lehetőséget a „Fájl kiválasztása és
törlése” rész 4. lépésében, majd nyomja meg a
N PLAY/STOP•ENTER gombot.
32
HU
N PLAY/
STOP•ENTER
Újabb fájl törlése
Hajtsa végre a 2–5. lépéseket a „Fájl kiválasztása és törlése” részben.
Fájl egy részének törlése
Először ossza fel a fájlt két fájlra (71. oldal), majd hajtsa végre a 3–5. lépéseket a „Fájl
kiválasztása és törlése” részben, miután kiválasztotta a törölni kívánt fájlt.
Alapvető műveletek
33
HU
Egyéb rögzítési műveletek
A rögzítési beállítások megváltoztatása
Felvételi színhely kiválasztása
a különböző helyzetekhez
Megjelenik a Scene Select ablak.
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
x
–., >+
Az egyes felvételi beállításokat (REC
Mode (96. oldal), Mic Sensitivity
(96. oldal) stb.) együtt módosíthatja
a felvétel helyszínének megfelelően.
1 A diktafon stop üzemmódjából
a •DISP–MENU gomb nyomva
tartásával lépjen menü üzemmódba.
Megjelenik a menü üzemmód ablaka.
3 A –. és a >+ gombbal válassza
ki a kívánt színhelyet, majd nyomja
meg a N PLAY/STOP•ENTER
gombot.
Megjelenik a kiválasztott színhelynek
megfelelő jelző.
4 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x (stop) gombot.
2 A –. és a >+ gombbal válassza ki
a „Scene Select” pontot, majd nyomja
meg a N PLAY/STOP•ENTER
gombot.
34
HU
Kiválasztott színhely
) Sokféle helyzetben, például
Meeting (
konferenciateremben való
rögzítés.
Voice
Notes(
Diktálás a szája elé
helyezett mikrofonnal.
)
Interview(
Lecture(
Audio IN(
) Beszéd rögzítése
1–2 méterről.
)
Sokféle hang, például
tantermi előadás vagy
kóruspróba rögzítése.
A színhelyválasztáson kívül más
módszerekkel is készíthetők jobb
felvételek.
Felvétel értekezleten
Ha kinyitja a diktafon hátlapján lévő
lábat, és a diktafont kissé felfelé nézve
helyezi el az asztalon, akkor a diktafon
tiszta és zajmentes hangot rögzít mivel
így nem veszi fel az asztal rezgését.
Egyéb rögzítési műveletek
) Külső eszköz, például
hordozható CD/MDlejátszó vagy magnó
hangjának rögzítése, amely
a hangkimeneti aljzatán
keresztül (sztereó kisjack)
csatlakozik a diktafonhoz.
Szinkronizálásra is
használható.
Tippek jobb felvételek
készítéséhez
P Megjegyzések
• Felvétel közben nem állíthat be
színhelyet.
• Ha a Scene Select képernyő megjelenése
után 60 másodpercig nem tesz semmit, a
stop üzemmód képernyője jelenik meg.
35
HU
Hangos jegyzet rögzítése
Zenei előadás felvétele
Ha a diktafont a szája egyik széléhez
helyezi közel, akkor nem lélegzik a
beépített mikrofonokba, ami tisztább
felvételt eredményez.
Ha háromlábú állványra (nem tartozék)
rögzíti, vagy kinyitja a hátlapon lévő lábat
és a diktafon kissé felfelé nézve helyezi el
az asztalon, akkor pontosabban állíthatja
be a diktafon és a beépített mikrofonok
szögét.
Ének vagy például zongora-előadás
felvételekor helyezze a diktafont az
előadó(k)tól 2–3 méterre lévő asztalra.
Állítsa a diktafont úgy, hogy a kijelző
felfelé, a beépített mikrofonok pedig a
hangforrás felé nézzenek.
Beépített
mikrofonok
Interjú felvétele
Úgy helyezze el a diktafont, hogy a
beépített mikrofonok az interjúalany
felé nézzenek.
36
HU
Scene Select beállítások
P Megjegyzés
A menüpontokról és -beállításokról a
90–97. oldalon olvashat bővebben.
A Scene Select beállításokat nem
módosíthatja. Ha módosítani szeretné az
egyes beállításokat (például REC Mode
(96. oldal), Mic Sensitivity (96. oldal) stb.)
a felvételi helyzethez, akkor használja a
menüt az egyes rögzítési beállítások
módosításához.
Voice
Notes
( )
Interview
( )
VOR
OFF
OFF
OFF
REC
Mode
192kbps 128kbps 192kbps
(ST)
(STSP) (ST)
Mic
Sensitivity
Medium Low
(
)
( )
Medium
(
)
LCF(Low
Cut)
ON
ON
Select
Input
MIC IN MIC IN MIC IN
ON
Felvétel hozzáadása egy
korábban felvett fájlhoz
N PLAY/
STOP•ENTER
Egyéb rögzítési műveletek
Meeting
( )
•DISP–MENU
z REC/PAUSE
Lecture
( )
Audio IN
( )
VOR
OFF
OFF
REC
Mode
192kbps (ST) 192kbps (ST)
Mic
Sensitivity
Medium
(
)
Low
( )
LCF(Low
Cut)
OFF
OFF
Select
Input
MIC IN
Audio IN
x
–. , > +
Ha a menü „Add/Overwrite”
beállításának „Add” az értéke, akkor
hozzáadhat felvételt az éppen lejátszott
fájlhoz. A hozzáadott felvétel az aktuális
fájlt végére kerül, és a készülék a fájl
részeként kezeli.
37
HU
A 3. fájl lejátszása közben
3. fájl
4. fájl
Felvétel hozzáadása után
3. fájl
4. fájl
Hozzáadott felvétel
Először válassza ki a fájlt, amelyhez
felvételt szeretne adni.
1 A diktafon stop üzemmódjából
a •DISP–MENU gomb nyomva
tartásával lépjen menü üzemmódba.
Megjelenik a menü üzemmód ablaka.
2 A –. és a >+ gombbal válassza ki a
„Add/Overwrite” pontot, majd nyomja
meg a N PLAY/STOP•ENTER
gombot.
„Add/Overwrite” funkció a diktafon
megvásárlásakor az „OFF” értékre
van állítva.
4 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x (stop) gombot.
5 Miközben lejátssza azt a fájlt, amelyet
ki szeretne egészíteni, nyomja meg a
z REC/PAUSE gombot.
„Add REC?” felirat jelenik meg.
A lejátszásról részletek a 25. oldalon
olvashatók.
6 Miközben az „Add REC?” felirat
olvasható, nyomja meg újra a z REC/
PAUSE gombot.
A felvételjelző piros színre vált.
Ekkor megkezdődik a felvétel.
3 A –. és a >+ gombbal válassza
ki a „Add” pontot, majd nyomja meg
a N PLAY/STOP•ENTER gombot.
38
HU
7 A rögzítés leállításához nyomja meg
a x (stop) gombot.
P Megjegyzések
Felülíró felvétel hozzáadása
lejátszás során
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
z REC/PAUSE
Ha a menü „Add/Overwrite”
beállításának „Overwrite” az értéke,
akkor a fájlt egy kiválasztott pontjától
felülírhatja egy új felvétellel. A fájlnak a
kiválasztott pont utáni része törlődik.
A felülíró felvétel kezdőpontja
2. fájl
3. fájl
4. fájl
A 2. fájl törölt
része
2. fájl
3. fájl
Egyéb rögzítési műveletek
• Nem adhat felvételt olyan fájlhoz,
amelynek mérete elérte a maximális
méretkorlátot (500 MB).
• Nem adhat felvételt olyan MP3-fájlhoz,
amelyet nem a diktafonnal rögzítettek.
Továbbá ha a mellékelt Sound Organizer
szoftverrel szerkeszti a fájlokat, akkor
előfordulhat, hogy többé nem adhat
hozzájuk felvételeket.
• A kiegészítő felvétel esetén a REC Mode
beállítás ugyanaz lesz, mint a
kiegészítendő fájlé.
• Ha a 5. lépés után 10 perc eltelt, újra kell
kezdeni az eljárást a 5. lépéstől.
4. fájl
A 2. fájlhoz hozzáadott felülíró felvétel
Először válassza ki a fájlt, amelyhez
felülíró felvételt szeretne adni.
1 A diktafon stop üzemmódjából a
•DISP–MENU gomb nyomva
tartásával lépjen menü üzemmódba.
Megjelenik a menü üzemmód ablaka.
x
–., >+
39
HU
2 A –. és a >+ gombbal válassza ki a
„Add/Overwrite” pontot, majd nyomja
meg a N PLAY/STOP•ENTER
gombot.
5 A kiegészíteni kívánt fájl lejátszásakor
nyomja meg a z REC/PAUSE gombot
azon a helyen, ahonnan felül szeretné
írni a fájlt.
„Overwrite REC?” felirat jelenik meg.
A lejátszásról részletek a 25. oldalon
olvashatók.
6 Miközben az „Overwrite REC?”
3 A –. és a >+ gombbal válassza
ki a „Overwrite” pontot, majd nyomja
meg a N PLAY/STOP•ENTER
gombot.
felirat olvasható, nyomja meg újra
a z REC/PAUSE gombot.
A felvételjelző piros színre vált.
Ekkor megkezdődik a felvétel.
7 A rögzítés leállításához nyomja meg
a x (stop) gombot.
P Megjegyzések
„Add/Overwrite” funkció a diktafon
megvásárlásakor az „OFF” értékre
van állítva.
4 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x (stop) gombot.
40
HU
• Nem adhat felülíró felvételt olyan
MP3-fáljlhoz, amelynek mérete elérte
a maximális méretkorlátot (500 MB).
Azonban a méretkorlátot elért fájlhoz
adhat felülíró felvételt abban az esetben,
ha a felülírási pont a maximális
méretkorlát előtt van.
• Nem adhat felülíró felvételt olyan
MP3-fájlhoz, amelyet nem a diktafonnal
rögzítettek. Továbbá ha a mellékelt
Sound Organizer szoftverrel szerkeszti a
fájlokat, akkor előfordulhat, hogy többé
nem adhat hozzájuk felülíró felvételeket.
• A kiegészítő felvétel esetén a REC Mode
beállítás ugyanaz lesz, mint a kiegészítendő
fájlé.
• Ha a 5. lépés után 10 perc eltelt, újra kell
kezdeni az eljárást a 5. lépéstől.
1 A diktafon stop vagy felvétel
A felvétel automatikus
indítása hang érzékelésekor –
a VOR funkció
2 A –. és a >+ gombbal válassza
üzemmódjából a •DISP–MENU
gomb nyomva tartásával lépjen menü
üzemmódba.
Megjelenik a menü üzemmód ablaka.
ki a „VOR” pontot, majd nyomja meg
a N PLAY/STOP•ENTER gombot.
Egyéb rögzítési műveletek
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
z REC/PAUSE
x
–., >+
A VOR (Voice Operated Recording)
(hangvezérelt felvétel) funkciót „ON”
értékre állíthatja, aminek hatására
a diktafon elindítja a rögzítést, amikor
hangot érzékel, és szünetelteti a
rögzítést, ha nem hallható hang, tehát
kihagyja a felvételből a néma
időszakokat.
3 A –. és a >+ gombbal válassza
ki a „ON” pontot, majd nyomja meg
a N PLAY/STOP•ENTER gombot.
„VOR” funkció a diktafon
megvásárlásakor az „OFF” értékre van
állítva.
4 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x (stop) gombot.
41
HU
5 Nyomja meg a z REC/PAUSE
gombot.
A „VOR” felirat és a „
jelenik meg a kijelzőn.
” ikon
A felvétel szünetel, ha nem érzékel
hangot a készülék, ekkor a „PAUSE”
ikon villog. Ha a diktafon újra hangot
érzékel, a felvétel újra elindul.
A VOR funkció kikapcsolása
Állítsa a „VOR” beállítást „OFF”
állásba a 3. lépésben.
P Megjegyzések
• A VOR funkcióra hatással vannak a
környező hangok. Állítsa be a menü „Mic
Sensitivity” pontjának értékét a felvételi
körülményeknek megfelelően. Ha a „Mic
Sensitivity” érték átállítása után sem
megfelelő a felvétel, vagy ha egy fontos
felvételt szeretne elkészíteni, állítsa a
„VOR” beállítást „OFF” állásba a
menüben.
• FM-adás rögzítése közben (78. oldal)
a VOR funkció nem működik.
42
HU
Rögzítés memóriakártyára
N PLAY/STOP•ENTER
•DISP–MENU
z REC/PAUSE
x
–., >+
* Ha úgy helyezi be a
memóriakártyát, hogy
hátulról látja a
diktafont.
A microSD kártyát úgy helyezze
be, hogy a címkézett oldal Ön felé
nézzen.*
A beépített memórián kívül
memóriakártyára is rögzíthet fájlokat.
A diktafonnal az alábbi
memóriakártyák használhatók:
• Memory Stick Micro™ (M2™)
adathordozó: Max. 16 GB kapacitásig
támogatott.
• microSD kártya: A 2 GB-nál kisebb
microSD (FAT16) kártyák és a 4 GB
és 32 GB közötti méretű microSDHC
(FAT32) kártyák támogatottak.
A 64 MB-os vagy annál kisebb
memóriakártyákat az eszköz nem
támogatja.
Egyéb rögzítési műveletek
Az M2™ kártyát úgy helyezze be, hogy az
érintkezőket tartalmazó fele Ön felé nézzen.*
Kompatibilis memóriakártyák
Az alábbi microSD/microSDHC
kártyákat teszteltük saját szabványaink
alapján.
microSD/microSDHC kártyák
Gyártó
2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB
SONY
a
a
a
—
—
Toshiba
a
a
a
a
—
Panasonic a
a
a
a
—
a
a
a
a
a
SanDisk
a: tesztelt művelet
–: nem tesztelt művelet
2011. januári adat
43
HU
A ICD-AX412F típussal való működést
a 2011. januárjában elérhető
memóriakártyákkal teszteltük.
A tesztelt memóriakártyákkal kapcsolatban
a legfrissebb információkat a diktafon
támogatási honlapján találhatja meg:
http://support.sony-europe.com/DNA
Ebben az útmutatóban a M2™ és microSD
kártyákra általában a „memóriakártya”
kifejezéssel hivatkozunk.
Az M2™/microSD kártyanyílásra a
„memóriakártya-nyílás” kifejezéssel
hivatkozunk.
A diktafon fájlrendszer-specifikációi
miatt csak 500 MB-nál kisebb fájlokat
rögzíthet és játszhat le memóriakártya
használata esetén.
M2™ adathordozón 4 074 fájl rögzíthető.
P Megjegyzés
Semmilyen típusú kompatibilis
memóriakártya működését nem garantáljuk.
Memóriakártya behelyezése
Rögzítés előtt másolja a memóriakártyán
lévő összes adatot a számítógépre, és
formázza a diktafonnal a memóriakártyát
(101. oldal), hogy ne legyenek rajta
adatok.
44
HU
1 Nyissa fel a memóriakártya-nyílás
fedelét a stop üzemmódban.
2 Helyezzen be teljesen egy M2™ vagy
microSD kártyát a 43. oldalon lévő
ábrán látható irányban a nyílásba,
amíg a helyére nem kattan. Ezután
zárja le a fedelet.
Memóriakártya eltávolítása
Nyomja be a memóriakártyát. Miután
kiugrott a kártya, vegye ki a nyílásból.
Mappa- és fájlszerkezet
Az eszköz 5 mappát hoz létre a
memóriakártyán a beépített
memóriában lévő mappákon kívül.
A mappa- és fájlszerkezet kissé eltér a
beépített memória mappaszerkezetétől
(105. oldal).
P Megjegyzések
• Felvétel/lejátszás/formázás közben ne
helyezze be és ne távolítsa el a
memóriakártyát. Ha ezt nem tartja be,
azzal a diktafon meghibásodását okozhatja.
• Ne távolítsa el a memóriakártyát, ha a
kijelzőn az „Accessing...” animáció látható
a kijelzőn. Ha ezt nem tartja be,
megsérülhetnek az adatok.
• Ha a diktafon nem ismeri fel a
memóriakártyát, vegye ki, majd helyezze
be újra.
• Csukja le a memóriakártya-nyílás fedelét
megfelelően. Emellett ügyeljen rá, hogy a
nyílásba ne öntsön folyadékot, illetve ne
tegyen bele se fém, se gyúlékony se más
tárgyat. Ellenkező esetben tüzet,
áramütést vagy hibás működést okozhat.
3 A –. és a >+ gombbal válassza ki
a „Memory Card” pontot, majd nyomja
meg a N PLAY/STOP•ENTER
gombot.
A diktafon rögzítési
memóriájának átállítása a
memóriakártyára
1 A diktafon stop üzemmódjából a
2 A –. és a >+ gombbal válassza
ki a „Select Memory” pontot, majd
nyomja meg a N PLAY/
STOP•ENTER gombot.
„Select Memory” funkció a diktafon
megvásárlásakor az „Built-In Memory”
értékre van állítva.
Ha a memóriakártya már volt
formázva, akkor folytassa az 7. lépéssel.
Egyéb rögzítési műveletek
•DISP–MENU gomb nyomva
tartásával lépjen menü üzemmódba.
Megjelenik a menü üzemmód ablaka.
4 Ha a memória kártya nincs formázva,
a –. és a >+ gombbal válassza ki
a „Detail Menu” pontot, majd nyomja
meg a N PLAY/STOP•ENTER
gombot.
5 A –. és a >+ gombbal válassza
ki a „Format” pontot, majd nyomja
meg a N PLAY/STOP•ENTER
gombot.
„Erase All Data?” felirat jelenik meg.
45
HU
6 A –. és a >+ gombbal válassza
ki a „YES” pontot, majd nyomja meg
a N PLAY/STOP•ENTER gombot.
7 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x (stop) gombot.
Megjelenik a
memóriakártya
jelzése.
A beépített memória használata
Válassza a „Built-In Memory”
lehetőséget a 3. lépésben.
Rögzítés indítása
Válassza ki a mappát, és nyomja meg
a z REC/PAUSE gombot. Részletek
a 19. oldalon olvashatók.
46
HU
Felvétel más eszközökön keresztül
Felvétel külső mikrofonnal
Külső mikrofon
(nem tartozék)
N PLAY/
STOP•ENTER
z REC/PAUSE
2 A –. és a >+ gombbal válassza
Egyéb rögzítési műveletek
m (mikrofon) aljzat
Ha a rögzítési mód beállítása
„128kbps” (STSP) vagy „192kbps”
(ST), és sztereó mikrofont használ,
sztereóban rögzíthet hangot.
„Select Input” felirat jelenik meg a
kijelzőn.
Ha nem jelenik meg a „Select Input”
felirat, állítsa be a menüben (97. oldal).
ki a „MIC IN” pontot, majd nyomja
meg a N PLAY/STOP•ENTER
gombot.
–., >+
x
1 Csatlakoztasson külső mikrofont
(nem tartozék) a m (mikrofon)
aljzatba, amikor a diktafon stop
üzemmódban van.
„Select Input” funkció a diktafon
megvásárlásakor az „MIC IN”
értékre van állítva.
3 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x (stop) gombot.
47
HU
4 A rögzítés elindításához nyomja meg
a z REC/PAUSE gombot.
A beépített mikrofonok
automatikusan kikapcsolnak, és a
diktafon megkezdi a külső mikrofon
hangjának rögzítését.
Ha a bemeneti jelszint nem elég erős,
akkor állítsa át a „Mic Sensitivity”
beállítást a diktafonon.
Ha csatlakozón táplált mikrofont
csatlakoztat, akkor a szükséges
feszültséget automatikusan megkapja
a mikrofon a diktafontól.
5 A rögzítés leállításához nyomja meg
a x (stop) gombot.
z Ajánlott mikrofonok
Használhatja például a Sony ECM-CS10,
ECM-CZ10, ECM-DS70P, ECM-DS30P
elektret kondenzátormikrofont (nem
tartozék).
Hang felvétele telefonról vagy
mobiltelefonról
A telefon vagy mobiltelefon hangjának
felvételére használhatja például az
ECM-TL1 fülhallgató típusú elektret
kondenzátormikrofont (nem tartozék).
48
HU
A csatlakoztatásról az ECM-TL1
mikrofonhoz mellékelt használati
utasítás nyújt bővebb tájékoztatást.
P Megjegyzések
• A csatlakoztatás után, a felvétel
elindítása előtt ellenőrizze a beszélgetés
hangminőségét és a felvételi szintet.
• Ha a telefon csipogását vagy a
tárcsahangot is rögzíti a diktafon, akkor
a beszélgetés valószínűleg kisebb
hangerővel is felvehető. Ebben az
esetben a beszélgetés elkezdése után
indítsa el a felvételt.
• A telefon típusától és a vonal
minőségétől függően előfordulhat, hogy
a VOR funkció (41. oldal) nem fog
működni.
• Az esetleges kényelmetlenségekért még
akkor sem vállalunk felelősséget, ha nem
tudja a beszélgetést rögzíteni a
diktafonnal.
Felvétel más eszközről
CD-lejátszó stb.
m (mikrofon) aljzat
–. , > +
x
1 Csatlakoztassa a másik eszközt a
diktafonhoz, miközben a diktafon
stop üzemmódban van.
Kösse össze a másik eszköz
hangkimenetét (mini sztereó
csatlakozó) a diktafon m (mikrofon)
aljzatával a tartozék audiokábellel.
„Select Input” felirat jelenik meg a
kijelzőn.
Ha nem jelenik meg a „Select Input”
felirat, állítsa be a menüben (97. oldal).
Egyéb rögzítési műveletek
N PLAY/
STOP•ENTER
z REC/PAUSE
z Tippek
• Javasoljuk, hogy mielőtt felvételbe
kezdene, készítsen próbafelvételt, vagy
közben ellenőrizze a felvételt (51. oldal).
• Ha nem elég erős a bemeneti jel, kösse
össze a másik eszköz fejhallgatóaljzatát
(kisjack, sztereó) a diktafon m (mikrofon)
aljzatával, és állítsa be a hangerőt a
diktafonhoz csatlakoztatott eszközön.
Számítógép használata nélkül is
rögzíthet MP3-fájlokat a készülékre úgy,
hogy a diktafonhoz csatlakoztatott
eszköz hangját felveszi.
Ha az „Audio IN” lehetőséget választja
a „Scene Select” menüben, akkor a más
eszközökről való felvételre alkalmas
beállítások már ki vannak választva.
Részletek a 34. oldalon olvashatók.
49
HU
2 A –. és a >+ gombbal válassza
ki a „Audio IN” pontot, majd nyomja
meg a N PLAY/STOP•ENTER
gombot.
„Select Input” funkció a diktafon
megvásárlásakor az „MIC IN”
értékre van állítva.
3 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x (stop) gombot.
4 A rögzítés elindításához nyomja meg
a z REC/PAUSE gombot.
A beépített mikrofonok
automatikusan kikapcsolnak, és a
diktafon megkezdi a csatlakoztatott
berendezés hangjának rögzítését.
5 Indítsa el a lejátszást a diktafonhoz
csatlakoztatott eszközön.
6 A rögzítés leállításához nyomja meg
a x (stop) gombot.
50
HU
P Megjegyzés
Ha a külső eszköz hangkimenete monó,
és a rögzítési mód beállítása „128kbps”
(STSP) vagy „192kbps” (ST), akkor a
diktafon csak az egyik csatornán rögzít
hangot.
Ebben az esetben állítsa a rögzítési módot
„48kbps(MONO)” (SP) vagy
„8kbps(MONO)” értékre (LP), vagy
használja a tartozék csatlakozóadaptert
a monó hang sztereó hanggá alakításához.
Kezelés rögzítés közben
A felvétel ellenőrzése
i (fejhallgató) aljzat
VOL –/+
Egyéb rögzítési műveletek
Ha csatlakoztatja a sztereó fejhallgatót a
i (fejhallgató) aljzatba, rögzítés közben
hallgatással ellenőrizheti a felvételt. A
hallgatás hangerejét a VOL –/+ gombbal
szabályozhatja, de a rögzítés hangereje
rögzített.
P Megjegyzés
Ha a fülhallgató vezetéke hozzáér a
diktafonhoz a felvétel monitorozása
közben, a diktafon zajt vehet fel. A zajt
csökkentheti, ha távol tartja a vezetéket
a diktafontól.
51
HU
Egyéb lejátszási műveletek
A lejátszási beállítások megváltoztatása
Kényelmes lejátszási
funkciók
Jobb minőségben való hallgatás
• Hallgatás fejhallgatóval:
Csatlakoztassa a sztereó fejhallgatót
a i (fejhallgató) aljzathoz. A beépített
hangszóró automatikusan kikapcsol.
• Hallgatás külső hangszóróval:
Csatlakoztasson aktív vagy passzív
hangszórót (nem tartozék) a
i (fejhallgató) aljzathoz.
A lejátszási pont gyors
megkeresése (könnyű keresés)
Ha a menüben az „Easy Search”
beállítás értéke „ON” (91. oldal), akkor
gyorsan megtalálhatja azt a pontot,
ahonnan el szeretné indítani a lejátszást,
ha a –. vagy a >+ gombot többször
lenyomja lejátszás közben.
Visszaléphet kb. 3 másodpercet a –.
gomb egyszeri megnyomásával, vagy
előre léphet kb. 10 másodpercet a >+
gomb egyszeri megnyomásával. Ezzel
a funkcióval könnyen megkereshető
a kívánt pont a hosszú felvételekben.
52
HU
Keresés előre/hátra lejátszás
közben (előretekerés/
visszatekerés)
• Keresés előre (előretekerés):
Tartsa lenyomva a >+ gombot
lejátszás közben, és engedje fel annál a
pontnál, ahonnan folytatni szeretné a
lejátszást.
• Keresés hátra (visszatekerés):
Tartsa lenyomva a –. gombot
lejátszás közben, és engedje fel annál a
pontnál, ahonnan folytatni szeretné a
lejátszást.
A diktafon először lassan, hanglejátszással
keres. Ez akkor lehet hasznos, ha például
csak egy szóval előre vagy vissza szeretne
keresni. Majd, ha lenyomva tartja a
gombot, a diktafon gyorsabban kezd el
keresni.
z Ha a lejátszás az utolsó fájl
végéhez ért
• Ha lejátssza az utolsó fájlt, vagy előreteker
az utolsó fájl végére, a „FILE END” felirat
jelenik meg kb. 5 másodpercig.
A lejátszott hang zajának
csökkentése és a beszéd
tisztábbá tétele – a zajvágás
funkció
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
x
Egyéb lejátszási műveletek
• Amikor a „FILE END” felirat eltűnik,
és a lejátszásjelző nem világít tovább,
akkor a diktafon az utolsó fájl elejére áll.
• Ha lenyomja és nyomva tartja a –.
gombot, miközben a „FILE END” felirat
látható, akkor a készülék gyorsan játssza
le a fájlokat, és a normál lejátszás onnan
folytatódik, ahol a lejátszás a gomb
felengedésekor tartott.
• Ha az utolsó fájl hosszú, és a fájl egy
későbbi részénél szeretné elkezdeni a
lejátszást, akkor tartsa lenyomva a >+
gombot a fájl végére ugráshoz, majd
nyomja meg a –. gombot a „FILE
END” felirat közben a kívánt pontra való
visszatéréshez.
• Ha nem az utolsó fájlról van szó, akkor
ugorjon a következő fájl elejére, és
játssza le visszafelé a kívánt pontig.
–., >+
Ha a NOISE CUT kapcsolót lejátszás
üzemmódban „ON” állásba állítja, a
diktafon elnyomja a beszéden kívüli
környezeti zajokat. A fájlok hangja
tiszta lesz, mivel a diktafon az összes
frekvenciasávban csökkenti a zajt,
beleértve a beszédet is.
53
HU
P Megjegyzések
• A zajvágás hatása a rögzített hang
tulajdonságaitól függően eltérő lehet.
• Amikor a beépített hangszórót használja,
a zajvágás nem működik.
• Ha az FM-rádiót használja a zajvágás
nem működik.
Megjelenik a „Noise Cut Level”
beállítás ablaka.
A zajvágási szint beállítása
1 A diktafon stop vagy lejátszás
üzemmódjából a •DISP–MENU
gomb nyomva tartásával lépjen menü
üzemmódba.
Megjelenik a menü üzemmód ablaka.
4 A –. és a >+ gombbal válassza
ki a „Maximum” vagy a „Medium”
pontot, majd nyomja meg a
N PLAY/STOP•ENTER gombot.
2 A –. és a >+ gombbal válassza
ki a „Detail Menu” pontot, majd
nyomja meg a N PLAY/
STOP•ENTER gombot.
„Noise Cut Level” funkció a diktafon
megvásárlásakor az „Maximum”
értékre van állítva.
5 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x (stop) gombot.
3 A –. és a >+ gombokkal
válassza ki az „Noise Cut Level”
pontot, majd nyomja meg a
N PLAY/STOP•ENTER gombot.
54
HU
A zajvágás kikapcsolása
Állítsa a NOISE CUT kapcsolót az
„OFF” állásba.
A lejátszás sebességének
beállítása – a DPC (Digital
Pitch Control) funkció
SPEED+/–
1 Állítsa a DPC(SPEED CTRL)
kapcsolót az „ON” állásba.
2 Lejátszás közben a lejátszás sebességét
a SPEED+/– gombbal állíthatja.
–: Minden megnyomásra 0,05-del
csökken a lejátszási sebesség
(×0,50 és ×1,00 között).
A lejátszási sebesség a diktafon
megvásárlásakor „×0,70”.
Egyéb lejátszási műveletek
A lejátszás sebességét 0,50-szeres és
2,00-szeres között állíthatja. A készülék
természetes hangmagassággal játssza le
a fájlt a digitális jelfeldolgozásnak
köszönhetően.
+: Minden megnyomásra 0,10-del nő
a lejátszási sebesség
(×1,00 és ×2,00 között).
A gombokat nyomva tartva
folyamatosan módosíthatja a
sebességet.
Visszatérés a normál lejátszási
sebességhez
Állítsa a DPC(SPEED CTRL)
kapcsolót az „OFF” állásba.
P Megjegyzések
• Ha olyankor nyomja meg a SPEED+/–
gombot, amikor a DPC(SPEED CTRL)
kapcsoló „OFF” értéken áll, akkor a
„DPC is OFF” felirat jelenik meg, és a
lejátszás sebessége nem álllítható. Állítsa
a DPC(SPEED CTRL) kapcsolót a
„ON” állásba.
• A zajvágás funkció (53. oldal) nem
működik, ha a DPC(SPEED CTRL)
kapcsoló beállítása „ON”.
55
HU
A lejátszási mód
kiválasztása
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
x
2 A –. és a >+ gombbal válassza ki
a „Detail Menu” pontot, majd nyomja
meg a N PLAY/STOP•ENTER
gombot.
3 A –. és a >+ gombbal válassza ki a
„Continuous Play” pontot, majd nyomja
meg a N PLAY/STOP•ENTER
gombot.
A-B
–., >+
A menü segítségével, illetve a gombok
kezelésével válassza a lejátszási
körülményeknek megfelelő lejátszási
módot.
4 A –. és a >+ gombbal válassza
ki a „ON” pontot, majd nyomja meg
a N PLAY/STOP•ENTER gombot.
Mappa összes fájljának
lejátszása folyamatosan –
folyamatos lejátszás
1 A diktafon stop vagy lejátszás
üzemmódjából a •DISP–MENU
gomb nyomva tartásával lépjen menü
üzemmódba.
Megjelenik a menü üzemmód ablaka.
A „Continuous Play” beállítás értéke
„OFF”, amikor a diktafont
megvásárolja.
5 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x (stop) gombot.
56
HU
Visszatérés a normál lejátszásra –
egyetlen fájl lejátszása
Válassza a „OFF” lehetőséget
a 4. lépésben.
Fájl ismételt lejátszása
Lejátszás közben tartsa nyomva
a N PLAY/STOP•ENTER gombot
addig, amíg meg nem jelenik a „ 1”
jelzés. Elindul a kiválasztott fájl ismételt
lejátszása.
2 Nyomja meg újra az
(ismétlés)
A-B gombot a B befejező pont
beállításához.
Az „
A-B” jelzés jelenik meg,
és a készülék ismételve lejátssza
a beállított szakaszt.
A normál lejátszáshoz való
visszatéréshez nyomja meg újra
a N PLAY/STOP•ENTER gombot.
Adott szakasz ismételt
lejátszása – A-B ismétlés
1 Lejátszás közben nyomja meg
a
(ismétlés) A-B gombot az A
kezdőpont beállításához.
„A-B B?” felirat jelenik meg.
Egyéb lejátszási műveletek
Visszatérés a normál lejátszáshoz:
Nyomja meg a N PLAY/STOP•ENTER
gombot.
Az A-B ismételt lejátszás leállítása:
Nyomja meg a x (stop) gombot.
Az A-B ismételt lejátszás beállított
szakaszának megváltoztatása:
Az A-B ismételt lejátszás közben nyomja
meg a
(ismétlés) A-B gombot az új
A kezdőpont beállításához. Ezután adjon
meg egy új B befejező pontot, a 2. lépésben
leírt módon.
P Megjegyzés
Az A és B pontot nem helyezheti a fájl
eleje vagy vége, illetve műsorszámjelzés
közelébe.
57
HU
Fájl lejátszása egy kívánt időpontban
riasztással
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
2 A –. és a >+ gombbal válassza
ki a „Alarm” pontot, majd nyomja
meg a N PLAY/STOP•ENTER
gombot.
x
–. , > +
Megszólaltathat egy riasztást,
és elindíthatja egy kiválasztott fájl
lejátszását egy kívánt időpontban.
A fájlt lejátszhatja egy meghatározott
napon, hetente egyszer, vagy minden
nap ugyanabban az időpontban.
A fájlokkal riasztást is beállíthat.
3 A –. és a >+ gombbal válassza
ki a „ON” pontot, majd nyomja meg
a N PLAY/STOP•ENTER
gombot.
1 Válassza ki azt a fájlt, amelyet
riasztással le szeretne játszani.
2 Lépjen be a riasztásbeállítási módba.
1 A diktafon stop üzemmódjából a
•DISP–MENU gomb nyomva
tartásával lépjen menü
üzemmódba. Megjelenik a menü
üzemmód ablaka.
58
HU
„Alarm” funkció a diktafon
megvásárlásakor az „OFF” értékre
van állítva.
3 Állítsa be a riasztás dátumát és
időpontját.
1 A –. és a >+ gombbal
4 A –. és a >+ gombbal válassza ki
a riasztás kívánt hangját, majd nyomja
meg a N PLAY/STOP•ENTER
gombot.
Gyárilag a „Beep&Play” hang van
beállítva.
Megjelenik az „Executing...” animáció.
5 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x (stop) gombot.
Riasztásjelző
Beep&Play
A riasztás után a kiválasztott
fájl kerül lejátszásra.
Beep
Csak a riasztás hallható.
Play
Csak a kiválasztott fájl kerül
lejátszásra.
Egyéb lejátszási műveletek
válassza a „Date” lehetőséget, a hét
valamelyik napját vagy a „Daily”
lehetőséget, majd nyomja meg a
N PLAY/STOP•ENTER gombot.
2 Ha a „Date” lehetőséget választotta:
Állítsa be az évet, a hónapot,
a napot, az órát és a percet, a
korábban ismertetett módon
(„4. lépés: Az óra beállítása”,
16. oldal).
Ha a hét valamelyik napját vagy
a „Daily” beállítást választja:
A –. és a >+ gombbal állítsa
be az órát, nyomja meg a
N PLAY/STOP•ENTER
gombot, majd a –. és a >+
gombbal állítsa be a percet, és
nyomja meg a N PLAY/
STOP•ENTER gombot.
A riasztás beállításának
módosítása
Válassza ki azt a fájlt, amelynek a
riasztását módosítani szeretné, majd
kövesse a 2–5. lépéseket.
59
HU
A riasztás beállításának törlése
Hajtsa végre az 1. és a 2. lépést.
A 2-3. lépésben válassza az „OFF”
lehetőséget, és nyomja meg a N PLAY/
STOP•ENTER gombot. A riasztás
törlődik, és a riasztásjelző eltűnik a
kijelzőről.
Ha elérkezik a beállított dátum
és időpont
A beállított időpontban az „ALARM”
felirat jelenik meg a kijelzőn, és a
diktafon lejátssza a kiválasztott fájlt
a kiválasztott hangbeállítással.
A fájl lejátszása után a diktafon stop
üzemmódba kerül. (Ha a hangbeállítás
a „Beep&Play” vagy a „Play”, akkor a
diktafon a kiválasztott fájl elejére áll.)
60
HU
A riasztás lejátszásának
leállítása
A riasztás közben nyomja meg a VOL –/+
gombok kivételével bármelyik gombot. A
riasztást akkor is leállíthatja, ha a HOLD
funkció be van kapcsolva – ehhez nyomja
meg bármelyik gombot.
P Megjegyzések
• Minden riasztáshoz csak egy fájlt állíthat be.
• Ha az órát nem állította be, vagy
nincsenek fájlok rögzítve, akkor nem
tudja a riasztást beállítani.
• A riasztás akkor is megszólal, ha a
„Beep” beállítás az „OFF” értékre van
állítva a menüben (100. oldal).
• Ha akkor érkezik el a riasztás időpontja,
amikor a diktafon például adatokhoz fér
hozzá, a riasztást a diktafon
automatikusan kihagyhatja.
• Egynél több riasztás időpontja érkezik el,
csak az első fájl lesz riasztással lejátszva.
• Ha feloszt egy fájlt, amelyet riasztáshoz
állított be, akkor a riasztáskor csak a
felosztott fájl első fele hangzik el.
• Ha töröl egy olyan fájl, amelyet
riasztáshoz állított be, akkor a riasztás is
törlődik.
• Podcastfájlokkal nem állíthat be riasztást.
• A memóriakártyán tárolt fájlokkal nem
állíthat be riasztást.
Lejátszás más eszközökön keresztül
Felvétel más eszközzel
Magnó Mini
disc-felvevő stb.
1 Kösse össze a diktafon i (fejhallgató)
aljzatát a másik készülék külső
bemeneti aljzatával a tartozék
audiokábellel.
2 A N PLAY/STOP•ENTER gomb
i (fejhallgató) aljzat
megnyomásával indítsa el a lejátszást,
ugyanakkor állítsa a csatlakoztatott
eszközt felvétel módba.
A csatlakoztatott készülék felveszi a
diktafon által lejátszott fájlt.
N PLAY/
STOP•ENTER
x
A diktafon hangját felveheti más
eszközzel.
Javasoljuk, hogy mielőtt felvételbe
kezdene, készítsen próbafelvételt.
Egyéb lejátszási műveletek
3 A rögzítés leállításához nyomja meg
egyszerre a x (stop) gombot a
diktafonon és a csatlakoztatott
készüléken.
z Tipp
Ha a felvétel hangereje nem elég nagy,
akkor állítson a diktafon lejátszási
beállításain (26. oldal).
61
HU
Fájlok szerkesztése
Mappa fájljainak elrendezése
Fájl áthelyezése másik
mappába
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
x
– . , >+
4 A –. és a >+ gombokkal
válassza ki az „Move File” pontot,
majd nyomja meg a N PLAY/
STOP•ENTER gombot.
1 Válassza ki az áthelyezni kívánt fájlt.
2 A diktafon stop üzemmódjából a
•DISP–MENU gomb nyomva
tartásával lépjen menü üzemmódba.
Megjelenik a menü üzemmód ablaka.
3 A –. és a >+ gombbal válassza ki
a „Move & Copy” pontot, majd nyomja
meg a N PLAY/STOP•ENTER
gombot.
62
HU
5 A –. és a >+ gombbal válassza
ki azt a mappát, amelybe át szeretné
helyezni a számot, majd nyomja meg
a N PLAY/STOP•ENTER gombot.
A „Moving File...” felirat jelenik meg
a kijelzőn, és a fájl a célmappa utolsó
helyére kerül.
Ha áthelyezi a fájlt egy másik
mappába, akkor a diktafon törli az
eredeti fájlt az előző mappából.
6 A menü üzemmódból való kilépéshez
Fájl másik memóriába
másolása
Memóriakártya-nyílás
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
nyomja meg a x (stop) gombot.
A fájl áthelyezésének
megszakítása
Nyomja meg a x (stop) gombot az
5. lépés előtt.
P Megjegyzések
–., >+
A fájlokat másolhatja a beépített memória
és a memóriakártya között, ami a
biztonsági mentések szempontjából
hasznos lehet. A művelet megkezdése
előtt helyezze be a másoláshoz használni
kívánt memóriakártyát a memóriakártyanyílásba.
Fájlok szerkesztése
• Nem helyezhet át podcastfájlokat.
• Nem helyezhet át védett fájlokat
(75. oldal).
• Nem helyezhet át fájlokat másik
memóriába.
x
1 Válassza ki a másolni kívánt fájlt.
Ha memóriakártyáról a beépített
memóriába szeretne másolni egy fájlt,
állítsa a forrásmemóriát „Memory
Card” értékre (45. oldal).
63
HU
2 A diktafon stop üzemmódjából a
•DISP–MENU gomb nyomva
tartásával lépjen menü üzemmódba.
Megjelenik a menü üzemmód ablaka.
5 A –. és a >+ gombbal válassza
ki azt a mappát, amelybe másolni
szeretné a számot, majd nyomja meg
a N PLAY/STOP•ENTER gombot.
3 A –. és a >+ gombbal válassza ki
a „Move & Copy” pontot, majd nyomja
meg a N PLAY/STOP•ENTER
gombot.
A „Copying...” animáció jelenik meg a
kijelzőn, a fájl a célmappába másolódik,
és ez lesz az utolsó fájl. A fájlok
másolásakor a fájlnév nem változik.
4 A –. és a >+ gombbal válassza
ki a „File Copy” pontot, majd nyomja
meg a N PLAY/STOP•ENTER
gombot.
6 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x (stop) gombot.
A másolás megszakítása
Nyomja meg a x (stop) gombot az
5. lépés előtt.
A másolás megszakítása
másolás közben
„Copy to Memory Card” vagy a
„Copy to Built-In Memory” animáció,
majd a mappaválasztó ablak jelenik
meg.
64
HU
Miközben a „Copying...” animáció
látható az 5. lépésben, nyomja meg
a x (stop) gombot.
1 A diktafon stop üzemmódjában
P Megjegyzések
• A fájl másolásának megkezdése előtt
ellenőrizze az akkumulátorjelzőt. Ha
alacsony a töltöttség, előfordulhat, hogy
nem tudja átmásolni a fájlokat.
• Ha a célmemória hátralévő
memóriakapacitása nem elegendő, lehet,
hogy nem tudja átmásolni a fájlokat.
• Nem másolhat podcastfájlokat.
• Másolás közben ne vegyen ki és ne
helyezzen be memóriakártyát, és ne
kapcsolja ki a diktafont. Megsérülhetnek
a fájlok.
válassza ki a törölni kívánt fájlokat
tartalmazó mappát.
2 Lépjen be a menü üzemmódba
a •DISP–MENU gomb nyomva
tartásával.
Megjelenik a menü üzemmód ablaka.
3 A –. és a >+ gombbal válassza
ki az „Delete” pontot, majd nyomja
meg a N PLAY/STOP•ENTER
gombot.
Az összes fájl törlése egy
mappából
x
–., >+
Fájlok szerkesztése
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
4 A –. és a >+ gombbal válassza
ki a „Erase All” pontot, majd nyomja
meg a N PLAY/STOP•ENTER
gombot.
P Megjegyzés
Ha a kiválasztott mappa védett fájlt
tartalmaz (75. oldal), nem törölheti a
mappában lévő védett fájlt.
„Erase All?” felirat jelenik meg.
65
HU
5 A –. és a >+ gombbal válassza
ki az „YES” pontot, majd nyomja meg
a N PLAY/STOP•ENTER gombot.
Az „Erasing...” animáció jelenik meg
a kijelzőn, és a diktafon törli a
kiválasztott mappa összes fájlját.
6 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x (stop) gombot.
A törlés megszakítása
Válassza a „NO” lehetőséget az
5. lépésben, majd nyomja meg a
N PLAY/STOP•ENTER gombot.
66
HU
Műsorszámjelzés használata
Műsorszámjelzés megadása
N PLAY/
STOP•ENTER
A
(műsorszámjelzés) ikon villogni
kezd, és a készülék hozzáadja a
műsorszámjelzést a fájlhoz.
– . , >+
T-MARK
P Megjegyzések
Rögzítés, lejátszás vagy szünet közben
nyomja meg a T-MARK gombot azon
a ponton, amelyhez hozzá szeretné adni
a műsorszámjelzést.
• Csak a diktafonnal rögzített fájlokhoz
adhat hozzá műsorszámjelzést. Továbbá
ha a mellékelt Sound Organizer
szoftverrel szerkeszti a fájlokat, akkor
előfordulhat, hogy többé nem adhat
hozzájuk műsorszámjelzést.
• Nem adhat a fájl olyan pontjához
műsorszámjelzést, amely
0,5 másodpercnyire vagy közelebb
van egy másik műsorszámjelzéstől.
• Nem adható meg műsorszámjelzés sem
a fájl legelején, sem a legvégén.
• Ha már van a fájlban 98 műsorszámjelzés,
akkor nem adhat meg további jelzéseket.
• Amikor egy fájlhoz lejátszás közben ad
műsorszámjelzést, a lejátszás megáll.
Fájlok szerkesztése
Műsorszámjelzést olyan pontokon állíthat
be, amelynél később fel szeretné osztani
a fájlt, vagy amelyet meg szeretne keresni
lejátszáskor. Minden fájlhoz legfeljebb
98 műsorszámjelzést adhat hozzá.
67
HU
Műsorszámjelzés megkeresése
és a lejátszás indítása a
műsorszámjelzéstől
Nyomja meg stop üzemmódban a –.
vagy a >+ gombot. Amikor felvillan
egyszer a (műsorszámjelzés) ikon,
nyomja meg a N PLAY/STOP•ENTER
gombot.
Műsorszámjelzés törlése
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
3 A –. és a >+ gombbal válassza
ki az „Delete” pontot, majd nyomja
meg a N PLAY/STOP•ENTER
gombot.
4 A –. és a >+ gombbal válassza
ki a „Erase Track Mark” pontot,
majd nyomja meg a N PLAY/
STOP•ENTER gombot.
x
–. , > +
1 Állítsa meg a keresést a törölni kívánt
műsorszámjelzés után.
2 A diktafon stop üzemmódjából a
•DISP–MENU gomb nyomva
tartásával lépjen menü üzemmódba.
Megjelenik a menü üzemmód ablaka.
68
HU
Az „Erase Track Mark?” felirat jelenik
meg, és felvillan a műsorszámjelzés
jelzője és a törlendő műsorszámjelzés
száma.
5 A –. és a >+ gombbal válassza
ki a „YES” pontot, majd nyomja meg
a N PLAY/STOP•ENTER gombot.
Az „Erasing...” animáció jelenik meg
a kijelzőn, és a diktafon törli a
kiválasztott műsorszámjelzést.
A fájl összes
műsorszámjelzésének
törlése egyszerre
Megállítás helye
N PLAY/
STOP•ENTER
Műsorszámjel
zés törlése
•DISP–MENU
x
A készülék törli a megállítás helye előtti
műsorszámjelzést.
–., >+
6 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x (stop) gombot.
A törlés megszakítása
1 Válasszon fájlt, amelyből törölni
szeretné a műsorszámjelzéseket.
2 A diktafon stop üzemmódjából
Fájlok szerkesztése
Válassza a „NO” lehetőséget az
5. lépésben, majd nyomja meg a
N PLAY/STOP•ENTER gombot.
a •DISP–MENU gomb nyomva
tartásával lépjen menü üzemmódba.
Megjelenik a menü üzemmód ablaka.
3 A –. és a >+ gombbal válassza ki
a „Delete” pontot, majd nyomja meg a
N PLAY/STOP•ENTER gombot.
69
HU
4 A –. és a >+ gombbal válassza
ki az „Erase All Track Marks” pontot,
majd nyomja meg a N PLAY/
STOP•ENTER gombot.
„Erase All Track Marks?” felirat
jelenik meg.
5 A –. és a >+ gombbal válassza
ki a „YES” pontot, majd nyomja meg
a N PLAY/STOP•ENTER gombot.
Az „Erasing...” animáció jelenik meg
a kijelzőn, és a diktafon egyszerre
törli az összes műsorszámjelzést.
6 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x (stop) gombot.
A törlés megszakítása
Válassza a „NO” lehetőséget az
5. lépésben, majd nyomja meg a
N PLAY/STOP•ENTER gombot.
70
HU
Fájl felosztása
Fájl felosztása az aktuális
helyen
1 Állítsa meg a fájlt azon a helyen, ahol
fel szeretné osztani.
2 A diktafon stop üzemmódjából a
•DISP–MENU gomb nyomva
tartásával lépjen menü üzemmódba.
Megjelenik a menü üzemmód ablaka.
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
x
– . , >+
A –. és a >+ gombbal válassza
ki a „Divide” pontot, majd nyomja
meg a N PLAY/STOP•ENTER
gombot.
Fájlok szerkesztése
Stop üzemmódban feloszthatja a fájlokat,
aminek eredményeként két rész jön létre,
és a felosztott fájl újabbik része új
fájlszámot kap. A fájlok felosztásával
könnyebben megtalálhatja a kívánt
lejátszási pontot egy hosszú felvételben
(pl. egy értekezlet felvételében). Csak
addig lehet felosztani a fájlokat, amíg
a fájlok száma el nem éri az adott
mappában a maximálisan megengedett
mennyiséget.
3
4 A –. és a >+ gombbal válassza
ki a „Divide Current Position”
pontot, majd nyomja meg a
N PLAY/STOP•ENTER gombot.
71
HU
„Divide?” felirat jelenik meg.
5 A –. és a >+ gombbal válassza
ki a „YES” pontot, majd nyomja meg
a N PLAY/STOP•ENTER gombot.
Megjelenik a „Dividing...” felirat, és
a készülék a felosztott fájl részeit
sorszámmal látja el (az eredeti fájl
csonkolt részének fájlnevéhez az
„_1” utótagot, az új fájl nevéhez pedig
a „_2” utótagot adja).
1. fájl
2. fájl
3. fájl
Sound Organizer szoftverrel szerkeszti
a fájlokat, akkor előfordulhat, hogy többé
nem oszthatja fel őket.
• Ha egy fájlt már felosztott, nem állíthatja
vissza az eredeti állapotába.
• Ha egy fájlt egy műsorszámjelzéstől
0,5 másodpercen belüli ponton oszt fel,
azzal törli a műsorszámjelzést.
• A rendszer korlátai miatt nem oszthat fel
fájlt a legelején és a legvégén.
Felosztás megszakítása
Válassza a „NO” lehetőséget az
5. lépésben, majd nyomja meg a
N PLAY/STOP•ENTER gombot.
Fájl felosztása
1. fájl
2_1. fájl 2_2. fájl
3. fájl
A felosztott fájlnevekhez a készülék egy
sorszámot illeszt hozzá.
6 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x (stop) gombot.
P Megjegyzések
• Ahhoz, hogy két részre lehessen osztani
egy fájlt, bizonyos mennyiségű szabad
memóriának kell rendelkezésre állnia.
• Ha olyan fájlt oszt fel, amely tartalmazza
a címet és az előadó nevét is, az új résznek
is ugyanaz lesz a címe és az előadója.
• Csak a diktafonnal felvett fájlokat lehet
felosztani (tehát a számítógépről átmásolt
fájlokat nem). Továbbá ha a mellékelt
72
HU
Fájl felosztása a
műsorszámjelzést
tartalmazó helyeken
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
x
–., >+
1 Válassza ki a felosztani kívánt fájlt.
2 A diktafon stop üzemmódjából a
•DISP–MENU gomb nyomva
tartásával lépjen menü üzemmódba.
Megjelenik a menü üzemmód ablaka.
3 A –. és a >+ gombbal válassza
ki a „Divide” pontot, majd nyomja
meg a N PLAY/STOP•ENTER
gombot.
5 A –. és a >+ gombbal válassza
ki a „YES” pontot, majd nyomja meg
a N PLAY/STOP•ENTER gombot.
Megjelenik a „Dividing...” animáció,
és a készülék felosztja a fájlt a
műsorszámjelzést tartalmazó
helyeken. A fájl összes
műsorszámjelzése törlődik.
1. fájl
Fájl felosztása
1_01. fájl 1_02. fájl
1_03. fájl
A felosztott fájlnevekhez a készülék egy
sorszámot illeszt hozzá.
ki a „Divide All Track Marks”
pontot, majd nyomja meg a
N PLAY/STOP•ENTER gombot.
„Divide All Track Marks?” felirat
jelenik meg.
6 A menü üzemmódból való kilépéshez
Fájlok szerkesztése
4 A –. és a >+ gombbal válassza
nyomja meg a x (stop) gombot.
Felosztás megszakítása
Válassza a „NO” lehetőséget az
5. lépésben, majd nyomja meg a
N PLAY/STOP•ENTER gombot.
z Tipp
A fájl hátralévő műsorszámjelzéseknél
való felosztásának megszakításához
nyomja meg a x (stop) gombot.
A megszakítás előtt végrehajtott
felosztások megmaradnak.
73
HU
P Megjegyzések
• Ahhoz, hogy két részre lehessen osztani
egy fájlt, bizonyos mennyiségű szabad
memóriának kell rendelkezésre állnia.
• Ha olyan fájlt oszt fel, amely tartalmazza
a címet és az előadó nevét is, az új
résznek is ugyanaz lesz a címe és az
előadója.
• Csak a diktafonnal felvett fájlokat lehet
felosztani (tehát a számítógépről
átmásolt fájlokat nem). Továbbá ha a
mellékelt Sound Organizer szoftverrel
szerkeszti a fájlokat, akkor előfordulhat,
hogy többé nem oszthatja fel őket.
• Ha egy fájlt már felosztott, nem állíthatja
vissza az eredeti állapotába.
74
HU
Fájl védelme
4 A –. és a >+ gombbal válassza
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
ki az „ON” pontot, majd nyomja meg
a N PLAY/STOP•ENTER gombot.
x
–., >+
1 Keresse meg a megvédeni kívánt fájlt.
2 A diktafon stop üzemmódjából
a •DISP–MENU gomb nyomva
tartásával lépjen menü üzemmódba.
Megjelenik a menü üzemmód ablaka.
3 A –. és a >+ gombbal válassza
ki a „Protect” pontot, majd nyomja
meg a N PLAY/STOP•ENTER
gombot.
5 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x (stop) gombot.
Védelemjelző
Fájlok szerkesztése
A véletlen törlés vagy szerkesztés
megakadályozása érdekében
megvédheti a fontos fájlokat. A védett
fájlokat a
(védelem) ikon jelzi, és
ezeket a fájlokat csak olvasni lehet,
törölni és szerkeszteni nem.
Védelem feloldása
Hajtsa végre a 2. és az 5. lépést.
A 4. lépésben válassza az „OFF”
lehetőséget, és nyomja meg a
N PLAY/STOP•ENTER gombot.
P Megjegyzés
Nem állíthat be védelmet podcastfájlokra.
75
HU
FM-rádió hallgatása
Adó behangolása az FM-rádión
Rádióadó behangolása
frekvenciapásztázással
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
x
1 A diktafon stop üzemmódjából a
•DISP–MENU gomb nyomva
tartásával lépjen menü üzemmódba.
Megjelenik a menü üzemmód ablaka.
2 A –. és a >+ gombbal válassza
ki a „FM Radio” pontot, majd nyomja
meg a N PLAY/STOP•ENTER
gombot.
–., >+
A sztereó fejhallgató zsinórja szolgál FMantennaként, ezért rádióhallgatásnál
csatlakoztassa a sztereó fejhallgatót
a i (fejhallgató) aljzathoz.
P Megjegyzések
• Az FM-rádió hallgatása közben nem
lehet tölteni az akkumulátorokat.
• FM-adás vétele közben a DPC (SPEED
CTRL) és a NOISE CUT funkció nem
működik.
76
HU
A diktafon FM-rádió üzemmódba lép.
3 Nyomja meg röviden a •DISP–
MENU gombot a kurzoroknak
a (b, B) az ablakban lévő felső
frekvenciajelző vonal két szélére
mozgatásához.
A diktafon most már készen áll
a frekvenciapásztázással való
adóhangolásra.
4 A –. és a >+ gomb többszöri
megnyomásával hangolhat be
állomást.
5 Ha ki szeretné kapcsolni az FM-
A kijelző az FM-rádió hallgatása
közben
FM-jelző
Rádiófrekvencia
A rádióvevő
érzékenysége
Tárolt adó száma
rádiót, nyomja meg a x (stop)
gombot.
Rádiófrekvenciák pásztázása
automatikusan
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
x
– . , >+
FM-rádió hallgatása
A 4. lépésben tartsa nyomva a –.
vagy a >+ gombot, amíg a frekvencia
számjegyei változni kezdenek a kijelzőn.
A diktafon automatikusan végigkutatja
a rádiófrekvenciákat, és megáll, ha jól
vehető adót talál.
Ha egyetlen adót sem sikerül behangolnia,
a –. és a >+ gombbal lépésenként
módosíthatja a frekvenciát.
Tárolt adó behangolása
Ha már eltárolt FM-rádióadókat
(80. oldal), a számuk megnyomásával
hangolhatja a rádiót az egyes adókra.
77
HU
1 A diktafon stop üzemmódjából
a •DISP–MENU gomb nyomva
tartásával lépjen menü üzemmódba.
Megjelenik a menü üzemmód ablaka.
2 A –. és a >+ gombbal válassza ki
az „FM Radio” pontot, majd nyomja
meg a N PLAY/STOP•ENTER
gombot.
4 Nyomja meg többször a –. vagy a
>+ gombot, amíg a kívánt (P) adó
száma meg nem jelenik.
5 Ha ki szeretné kapcsolni az FMrádiót, nyomja meg a x (stop)
gombot.
FM-adások rögzítése
z REC/PAUSE
x
A diktafon FM-rádió üzemmódba lép.
3 Nyomja meg röviden a •DISP–MENU
gombot a kurzoroknak a (b, B) a
képernyőn lévő alsó adójelző vonal két
szélére mozgatásához.
1 Hangolja be azt az adót, amelyet fel
szeretne venni.
2 A rögzítés elindításához nyomja meg
a z REC/PAUSE gombot.
3 A rögzítés leállításához nyomja meg
a x (stop) gombot.
A diktafon most már készen áll
a tárolt adónak az adó számának
kiválasztásával való behangolására.
78
HU
P Megjegyzések
• Amíg be van kapcsolva az FM-rádió, nem
módosíthatja a használt memóriát, illetve
nem választhat mappát. Az FM-rádióadás
rögzítésének megkezdése előtt előre
válassza ki azt a memóriát és mappát,
amelybe az FM-adást rögzíteni szeretné.
• FM-adás vétele közben a Mic Sensitivity,
a VOR és az LCF funkció nem működik.
FM-rádió hallgatása
79
HU
Az FM-rádióadók tárolása
Az FM-rádióadók
automatikus tárolása
2 A –. és a >+ gombbal válassza ki
az „Auto Preset” pontot, majd nyomja
meg a N PLAY/STOP•ENTER
gombot.
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
x
–. , > +
„Auto Preset?” felirat jelenik meg.
3 A –. és a >+ gombbal válassza
Automatikusan behangolhatja a
rádióadókat, és eltárolhatja őket adott
számmal. Az adók tárolására szolgáló
menü segítségével akár 30 FM-rádióadó is
tárolható automatikusan a készülékben.
1 FM-adás vétele közben lépjen be a
menü üzemmódba a •DISP–MENU
gomb nyomva tartásával.
Megjelenik a menü üzemmód ablaka.
80
HU
ki a „YES” pontot, majd nyomja meg
a N PLAY/STOP•ENTER gombot.
A diktafon automatikusan végigkutatja
a rádiófrekvenciákat, és a fogható
adókat eltárolja a memóriában, a
kisebb frekvenciáktól a nagyobbak felé
haladva.
Az FM-rádióadók automatikus
tárolása közben villog az adóhoz való
hozzárendelésre készen álló szám.
Az automatikus adótárolás
leállítása
Nyomja meg a x (stop) gombot. A
x (stop) gomb megnyomásáig tárolt
adók megmaradnak a memóriában.
Az FM-rádióadók kézi
tárolása
2 Nyomja meg a N PLAY/
STOP•ENTER gombot.
Megjelenik az adó száma és az
„Assign to Preset?” felirat.
3 A –. és a >+ gombbal válassza
ki a „YES” pontot, majd nyomja meg
a N PLAY/STOP•ENTER gombot.
N PLAY/
STOP•ENTER
–., >+
A még el nem tárolt FM-rádióadókat
eltárolhatja adott számmal. Legfeljebb
30 FM-rádióadót tárolhat el.
1 Hajtsa végre az 1. és a 4. lépést
P Megjegyzés
Ha eltelik 10 másodperc az „Assign to
Preset?” felirat megjelenése után, a
beállítási művelet megszakad.
FM-rádió hallgatása
a „Rádióadó behangolása
frekvenciapásztázással” részben
(76. oldal), és keresse meg azt az adót,
amelyet tárolni szeretne. Ha olyan
adót hangol be, amely nem szerepel
a tárolt adók között, akkor a „ - -/P”
felirat jelenik meg. Az adót
eltárolhatja egy adott állomásszámon.
A készülék eltárolja az adót a
memóriában az adott számmal.
81
HU
Tárolt FM-rádióadók törlése
N PLAY/
STOP•ENTER
–., >+
1 Hajtsa végre az 1. és a 4. lépést a
„Tárolt adó behangolása” részben
(77. oldal), és keresse meg azt az adót,
amelyet törölni szeretne.
2 Nyomja meg a N PLAY/
STOP•ENTER gombot.
Megjelenik az adó száma és a „Erase
Preset?” felirat.
3 A –. és a >+ gombbal válassza
ki a „YES” pontot, majd nyomja meg
a N PLAY/STOP•ENTER gombot.
Az adó száma helyén a következő
felirat jelenik meg: „ - -/P”.
82
HU
Az FM-rádióvételi beállítások módosítása
Az FM-rádió vételi
érzékenységének beállítása
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
x
–., >+
3 A –. és a >+ gombbal válassza
ki a „DX” vagy a „LOCAL” pontot,
majd nyomja meg a N PLAY/
STOP•ENTER gombot.
Beállíthatja az FM-rádió hallgatása
közben a vétel érzékenységét.
menü üzemmódba a •DISP–MENU
gomb nyomva tartásával.
Megjelenik a menü üzemmód ablaka.
2 A –. és a >+ gombbal válassza ki
a „DX/LOCAL” pontot, majd nyomja
meg a N PLAY/STOP•ENTER
gombot.
4 A menü üzemmódból való kilépéshez
FM-rádió hallgatása
1 FM-adás vétele közben lépjen be a
nyomja meg a x (stop) gombot.
DX
Az esetek többségében ezt a
beállítást érdemes választania.
LOCAL Ha interferencia észlelhető (amit
pl. a műsort szóró adó antennája
körüli erős elektromos mező
okozhat), válassza ezt a beállítást.
83
HU
„DX/LOCAL” funkció a diktafon
megvásárlásakor az „DX” értékre van
állítva.
P Megjegyzés
2 A –. és a >+ gombbal válassza
ki a „Scan Sensitivity” pontot,
majd nyomja meg a N PLAY/
STOP•ENTER gombot.
Ha a diktafon vétele a gyenge jel miatt nem
megfelelő, akkor a „DX” beállítást válassza.
Az adókeresés
érzékenységének beállítása
3 A –. és a >+ gombbal válassza
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
ki a „High” vagy a „Low” pontot,
majd nyomja meg a N PLAY/
STOP•ENTER gombot.
x
–. , > +
Beállíthatja, hogy az FM-rádióadók
keresésekor mekkora legyen az
adókeresés érzékenysége.
1 FM-adás vétele közben lépjen be a
menü üzemmódba a •DISP–MENU
gomb nyomva tartásával.
Megjelenik a menü üzemmód ablaka.
84
HU
Gyárilag a „High” keresési
érzékenység van beállítva.
4 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x (stop) gombot.
Az FM-rádió hangjának
átkapcsolása a hangszóró
és a fejhallgató között
2 A –. és a >+ gombbal válassza ki
az „Audio Output” pontot, majd nyomja
meg a N PLAY/STOP•ENTER
gombot.
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
x
–., >+
3 A –. és a >+ gombbal válassza
ki a „Headphones” vagy a „Speaker”
pontot, majd nyomja meg a
N PLAY/STOP•ENTER gombot.
Az FM-rádió hallgatása és az FM-rádió
felvétele közben a menü segítségével
átválthat a hangszóróról a fejhallgatóra.
menü üzemmódba a •DISP–MENU
gomb nyomva tartásával.
Megjelenik a menü üzemmód ablaka.
FM-rádió hallgatása
1 FM-adás vétele közben lépjen be a
A diktafon megvásárlásakor a
„Headphones” (fejhallgató) van
beállítva az FM-rádió kimeneteként.
4 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x (stop) gombot.
85
HU
A menü funkció
Beállítások a menüben
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
x
Amikor a „Divide”, a „Move & Copy”,
a „Delete” vagy a „Detail Menu”
menüt választja, a –. vagy a >+
gombbal válassza ki a beállítani kívánt
menüpontot, majd nyomja meg a
N PLAY/STOP•ENTER gombot.
– . , >+
1 Lépjen be a menü üzemmódba
a •DISP–MENU gomb nyomva
tartásával.
Megjelenik a menü üzemmód ablaka.
2 A –. és a >+ gombbal válassza
ki a beállítani kívánt menüpontot,
majd nyomja meg a N PLAY/
STOP•ENTER gombot.
86
HU
3 A –. és a >+ gombbal válassza
ki a megadni kívánt beállítást,
majd nyomja meg a N PLAY/
STOP•ENTER gombot.
4 A –. és a >+ gombbal végezze
el a beállítást, majd nyomja meg a
N PLAY/STOP•ENTER gombot.
5 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x (stop) gombot.
P Megjegyzés
A menü funkció
Ha 60 másodpercig nem nyom meg
egyetlen gombot sem, akkor a készülék
automatikusan kilép a menü üzemmódból.
Visszatérés az előző képernyőhöz
A menüműveletek közben nyomja meg
a •DISP–MENU gombot.
Amikor az almenüválasztó képernyő
látható, miután a „Divide”, a
„Move & Copy”, a „Delete” vagy a
„Detail Menu” menüt választotta,
a –. vagy a >+ gombbal válassza
„[Back]” lehetőséget, majd nyomja meg
a N PLAY/STOP•ENTER gombot.
Kilépés a menü üzemmódból
Nyomja meg a x (stop) gombot.
87
HU
Menübeállítások
Menüpontok
Működési mód
(a: beállítható / —: nem állítható be)
Stop
üzemmód
Rögzítési
mód
FMrádióvétel
üzemmód
FMrádiófelvétel
üzemmód
Scene Select
a
—
—
—
—
Add/Overwrite
a
—
—
—
—
VOR
a
—
a
—
—
Easy Search
a
a
—
—
—
Alarm
a
—
—
—
—
AVLS
a
a
—
a
a
Protect
a
—
—
—
—
Divide
a
—
—
—
—
Divide Current Position
a
—
—
—
—
Divide All Track Marks
a
—
—
—
—
[Back]
a
—
—
—
—
a
—
—
—
—
Move File
a
—
—
—
—
File Copy
a
—
—
—
—
[Back]
a
—
—
—
—
a
—
—
—
—
Erase Track Mark
a
—
—
—
—
Erase All Track Marks
a
—
—
—
—
Erase All
a
—
—
—
—
[Back]
a
—
—
—
—
Move & Copy
Delete
88
Lejátszás
üzemmód
HU
Menüpontok
Működési mód
(a: beállítható / —: nem állítható be)
Stop
üzemmód
Lejátszás
üzemmód
Rögzítési
mód
FMrádióvétel
üzemmód
FMrádiófelvétel
üzemmód
a
—
—
—
—
FM Radio
a
—
—
—
—
Auto Preset
—
—
—
a
—
DX/LOCAL
—
—
—
a
a
Scan Sensitivity
—
—
—
a
—
Audio Output
—
—
—
a
a
Detail Menu
a
a
a
a
—
REC Mode
a
—
—
a
—
Mic Sensitivity
a
—
a
—
—
LCF(Low Cut)
a
—
a
—
—
Select Input
a
—
—
—
—
Continuous Play
a
a
—
—
—
Noise Cut Level
a
a
—
—
—
LED
a
—
—
—
—
Language
a
—
—
—
—
Date&Time
a
—
—
—
—
Time Display
a
—
—
—
—
Beep
a
—
—
—
—
USB Charge
a
—
—
—
—
Auto Power Off
a
—
—
—
—
Format
a
—
—
—
—
[Back]
a
a
a
—
—
A menü funkció
Select Memory
89
HU
Menüpontok
Beállítások (*: kezdeti beállítás)
Scene Select
Lehetővé teszi, hogy a felvétel színhelyét a
különböző helyzetekben a következők közül
kiválassza: Meeting ( ), Voice Notes ( ),
Interview ( ), Lecture ( ), Audio IN ( ).
Ismertetés
oldalszáma
34
z Tipp
Színhely választásakor a diktafon a következő felvételi
beállításokat automatikusan a felvételi helyzethez
legoptimálisabb értékre állítja: „REC Mode” (96. oldal),
„Mic Sensitivity” (96. oldal), „LCF(Low Cut)”
(97. oldal), „VOR” (41. oldal)
Add/Overwrite
Lehetővé teszi, hogy felvételt adjon hozzá egy
korábban rögzített fájlhoz, illetve felülíró felvételt
adjon hozzá a lejátszás során.
Add:
Felvételt adhat a fájlhoz.
Overwrite:
Felülíró felvételt adhat a fájlhoz.
OFF*:
Nem adhat felvételt, illetve felülíró felvételt a fájlhoz.
37, 39
VOR
Beállítja az VOR (Voice Operated Recording) funkciót.
ON:
A diktafon elkezdi a felvételt, ha hangot érzékel, és
szünetelteti, ha nem érzékel hangot, kihagyva ezzel
a hangtalan szakaszokat. A VOR funkció a z REC/
PAUSE gomb megnyomásával kapcsolható be.
OFF*:
A VOR funkció nem működik.
41
P Megjegyzés
FM-adás rögzítése közben (78. oldal) a VOR funkció
nem működik.
90
HU
Beállítások (*: kezdeti beállítás)
Ismertetés
oldalszáma
Easy Search
Beállítja az egyszerű keresés funkciót.
ON:
Előreléphet kb. 10 másodpercet a >+ gomb
megnyomásával, vagy visszaléphet kb.
3 másodpercet a –. gomb megnyomásával.
Ez a funkció akkor hasznos, ha egy hosszú
felvételben szeretné megtalálni a kívánt pontot.
OFF*:
Az egyszerű keresés funkció kikapcsolása. Ha
megnyomja a >+ vagy a –. gombot, akkor az
előző vagy a következő fájlra ugrik.
52
Alarm
Beállítja a riasztást.
ON:
A riasztás funkció be van kapcsolva. Állítsa be
a lejátszáshoz a dátumot, az időpontot vagy a hét
napját vagy válassza a napi lejátszást, majd állítsa
be a riasztás hangját.
Beep&Play: A diktafon a kiválasztott fájlt a
riasztás (sípszó) megszólalása után játssza le.
Beep: Csak a riasztás (sípszó) hallható.
Play: A diktafon csak a kiválasztott fájlt játssza
le.
OFF*:
A riasztás funkció be van kapcsolva.
58
A menü funkció
Menüpontok
91
HU
Menüpontok
Beállítások (*: kezdeti beállítás)
AVLS
Beállítja az AVLS (Automatic Volume Limiter
System) funkciót.
ON*:
Az AVLS funkció lehetővé teszi fülhallgató
használatakor a mértékletes hangerőn való
hallgatást.
OFF:
Az AVLS funkció nem működik, és a diktafon az
eredeti hangerőn játssza le a hangokat.
Ismertetés
oldalszáma
12
P Megjegyzések
• A funkció kikapcsolása esetén ügyeljen rá, hogy ne
hallgassa a diktafon túl nagy hangerőn.
• Ha fülhallgatóval adott ideig hallgatja a diktafont
túl nagy hangerőn, az AVLS funkció akkor is
automatikusan bekapcsol, ha az „AVLS” beállítást
„OFF” értékre állította a menüben.
• Ha a beállított AVLS-szintet meghaladó hangerőt
állít be, a diktafon kikapcsoláskor visszaáll a
mértékletes hangerőre.
Protect
92
HU
Megvédi a kiválasztott fájlt a törléstől, felosztástól és
áthelyezéstől.
ON:
A védelmi funkció be van kapcsolva.
OFF*:
A védelmi funkció ki van kapcsolva.
75
Menüpontok
Beállítások (*: kezdeti beállítás)
Divide
Két részre osztja a fájlt.
YES:
A fájl két részre lesz osztva.
NO:
A diktafon nem hajtja végre a felosztást.
Divide Current
Position
Divide All Track Felosztja a fájlt az összes műsorszámjelzést
Marks
tartalmazó helyen.
YES:
A diktafon végrehajtja a műsorszámjelzéseknél
való felosztást.
NO:
A diktafon nem hajtja végre a
műsorszámjelzéseknél való felosztást.
Ismertetés
oldalszáma
71
72
A kiválasztott fájlt a kiválasztott mappába helyezi át.
Fájl áthelyezése előtt válassza ki az áthelyezni kívánt
fájlt, majd lépjen a menü ablakba.
62
File Copy
A kiválasztott fájl átmásolása a beépített memóriából
egy memóriakártya kívánt mappájába, vagy a
memóriakártyából a beépített memória kívánt
mappájába.
Fájl másolása előtt válassza ki a másolandó fájlt, majd
lépjen a menü ablakba.
63
Erase Track
Mark
Törli az aktuális pont előtti műsorszámjelzést.
YES:
A készülék törli a műsorszámjelzést.
NO:
A készülék nem törli a műsorszámjelzést.
68
Delete
A menü funkció
Move & Move File
Copy
93
HU
Menüpontok
Beállítások (*: kezdeti beállítás)
Delete Erase All Track Törli a kiválasztott fájl összes műsorszámjelzését.
Marks
YES:
A készülék törli az összes műsorszámjelzést.
NO:
A készülék nem törli a műsorszámjelzéseket.
Erase All
Select Memory
Ismertetés
oldalszáma
69
Törli a kiválasztott mappa összes fájlját.
A fájlok törlése előtt nyomja meg a FOLDER
gombot a mappaválasztó ablakba való visszatéréshez,
válassza ki, hogy melyik mappából szeretné törölni az
összes fájlt, majd lépjen a menüablakba.
YES:
A diktafon törli a kiválasztott mappából az összes
fájlt.
NO:
A diktafon nem törli a fájlokat.
65
Kiválaszthatja azt a memóriát, amelybe menteni
szeretné a fájlokat, illetve amelyik a lejátszani,
szerkeszteni vagy másolni kívánt fájlt tartalmazza.
Built-In Memory*:
A diktafon beépített memóriájának kiválasztása.
Memory Card:
A memóriakártya-nyílásba helyezett
memóriakártya kiválasztása.
45
P Megjegyzés
Ha nincs memóriakártya a diktafonban, a készülék
automatikusan a beépített memóriát választja.
FM Radio
94
HU
A diktafon FM-rádió üzemmódba lép.
76
Menüpontok
Beállítások (*: kezdeti beállítás)
Ismertetés
oldalszáma
Auto Preset
Automatikusan megkeresi az elérhető rádióadókat.
A talált adókat tárolja a memóriában.
YES:
Az automatikus adókeresés be van kapcsolva.
NO:
Az automatikus adókeresés ki van kapcsolva.
80
DX/LOCAL
Beállítja a vevő érzékenységét az FM-rádió
hallgatása közben.
DX*:
Az esetek többségében ezt a beállítást érdemes
választania.
LOCAL:
Ha interferencia észlelhető (amit pl. a műsort
szóró adó antennája körüli erős elektromos mező
okozhat), válassza ezt a beállítást.
83
A menü funkció
P Megjegyzés
Ha a diktafon vétele a gyenge jel miatt nem
megfelelő, akkor a „DX” beállítást válassza.
Scan Sensitivity
Beállítja az adókeresés érzékenységét az FMrádióadók kereséséhez.
High*:
A keresési érzékenység nagy („SCAN H”).
Low:
A keresési érzékenység kicsi („SCAN L”).
84
Audio Output
Az FM-rádió hallgatása és az FM-rádió felvétele
közben átvált a hangszóróról a fejhallgatóra.
Headphones*:
A fejhallgatóból szól a hang.
Speaker:
A hangszóróból szól a hang.
85
95
HU
Menüpontok
Beállítások (*: kezdeti beállítás)
Detail
Menu
REC Mode
Beállítja a rögzítési módot, amely a hangminőséget is
befolyásolja.
192kbps*:
Sztereó rögzítési mód („ST”)
128kbps:
Sztereó rögzítési mód normál hosszúságú
felvételekhez („STSP”)
48kbps(MONO):
Monó rögzítési mód normál hosszúságú
felvételekhez („SP”)
8kbps(MONO):
Monó rögzítési mód hosszú felvételekhez („LP”)
–
Mic Sensitivity
Beállítja a mikrofon érzékenységét.
High:
A diktafontól távol lévő vagy halk hangforrás
felvételéhez, pl. tágas teremben való rögzítéshez
(„
”).
Medium*:
Átlagos hangerejű beszélgetés vagy értekezlet
hangjának felvételéhez, pl. tárgyalóban való
rögzítéshez vagy interjúkhoz („
”).
Low:
Diktált szöveg rögzítéséhez, amikor a mikrofont
a szája elé tartja, a diktafonhoz közeli hangok
rögzítéséhez, valamint hangos hangforrás
rögzítéséhez („ ”).
–
P Megjegyzés
FM-adás rögzítése közben (78. oldal) a Mic
Sensitivity beállítás le van tiltva.
96
HU
Ismertetés
oldalszáma
Menüpontok
Beállítások (*: kezdeti beállítás)
Detail
Menu
Bekapcsolja az LCF (Low Cut Filter) funkciót, amely
levágja az alacsony frekvenciákat, csökkentve ezzel
a szél zúgásából eredő zajt, aminek köszönhetően
tisztábban vehető fel a fájl.
ON:
A LCF funkció be van kapcsolva.
OFF*:
Az LCF funkció ki van kapcsolva.
LCF(Low Cut)
Ismertetés
oldalszáma
–
P Megjegyzés
FM-adás rögzítése közben (78. oldal) az LCF funkció
nem működik.
Select Input
Continuous Play Beállítja a folyamatos lejátszási módot.
ON:
A készülék a mappában található fájlokat játssza
le folyamatosan.
OFF*:
A diktafon lejátssza a fájlt, majd megáll a
következő fájl elején.
47, 49
A menü funkció
Válassza ki a rögzíteni kívánt külső bemenetet, amely
a m (mikrofon) aljzathoz csatlakozik.
MIC IN*:
Válassza ezt a beállítást, ha külső mikrofonnal
rögzít fájlokat.
Audio IN:
Válassza ezt a beállítást, ha más eszközről rögzít.
56
97
HU
Menüpontok
Detail
Menu
Beállítások (*: kezdeti beállítás)
Noise Cut Level Beállítja, hogy a diktafon milyen zajvágási szintet
használjon a zajvágási funkcióval rögzített fájlok
lejátszásakor.
Maximum*:
A zajvágás intenzívebb lesz.
Medium:
A zajvágás kevésbé intenzív lesz. Akkor válassza,
ha nem tud hatékonyan felvenni a „Noise Cut
Level” beállítás „Maximum” értékre állításával.
LED
A működés során be- és kikapcsolja a hozzáférés-,
felvétel- és lejátszásjelzőt.
ON*:
A memóriához való hozzáférés, rögzítés vagy
lejátszás közben a jelzők világítanak vagy
villognak.
OFF:
A jelzők nem világítanak, és nem villognak
a műveletek közben sem.
Ismertetés
oldalszáma
54
–
P Megjegyzés
Ha a diktafon a számítógéphez csatlakozik, akkor
a hozzáférésjelző akkor is világít vagy villog, ha a
„LED” beállítás értéke „OFF”.
Language
98
HU
Beállítja az üzenetek, menük stb. nyelvét.
Deutsch (német), English (angol)*,
Español (spanyol), Français (francia), Italiano (olasz),
Русский (orosz)
18
Beállítások (*: kezdeti beállítás)
Ismertetés
oldalszáma
Detail
Menu
Date&Time
Beállítja az órát a riasztás funkció használatához,
valamint a dátum és az idő felvételeken való
rögzítéséhez.
1Lépjen be a menü üzemmódba a •DISP–MENU
gomb nyomva tartásával. Válassza a „Detail
Menu”, majd a „Date&Time” lehetőséget.
2A –. és a >+ gombokkal válassza ki az
„Auto(Synchronizing)” vagy a „Manual” pontot,
majd nyomja meg a N PLAY/STOP•ENTER
gombot.
Auto(Synchronizing)*:
Ha a diktafon egy olyan számítógéphez
csatlakozik, amelyen a Sound Organizer szoftver
fut, az óra automatikusan beállítódik a számítógép
órája alapján.
Manual:
Beállítja az órát az év, hónap, nap, óra és perc
megadásával.
3Amikor a „Manual” lehetőséget választja, a –.
és a >+ gombbal állítsa be sorban az évet, a
hónapot, a napot, az órát és a percet, majd nyomja
meg a N PLAY/STOP•ENTER gombot.
Az év beállításakor az év utolsó két számjegyét
adja meg. Ha beállította a percet is, megjelenik az
„Executing...” animáció.
16
Time Display
Beállítja az óra megjelenítését.
12-Hour:
12:00AM = éjfél, 12:00PM= dél
24-Hour*:
0:00 = éjfél, 12:00 = dél
–
A menü funkció
Menüpontok
99
HU
Menüpontok
Beállítások (*: kezdeti beállítás)
Detail
Menu
Beállítja, hogy hallható legyen-e sípszó.
ON*:
Sípszó jelzi a műveletek elfogadását és a hibákat.
OFF:
Nem hallható sípszó.
Beep
Ismertetés
oldalszáma
–
P Megjegyzés
A riasztás akkor is megszólal, ha a „Beep” beállítás
az „OFF” értékre van állítva a menüben.
USB Charge
Beállítja, hogy töltődjenek-e az akkumulátorok USBportról.
ON*:
Az akkumulátorok töltődnek.
OFF:
Az akkumulátorok nem töltődnek.
–
P Megjegyzés
Ha USB hálózati adapterrel (nem tartozék)
csatlakoztatja a diktafont egy hálózati
dugaszolóaljzathoz (122. oldal), akkor a beállítástól
függetlenül töltheti az akkumulátorokat (nem tartozék).
Auto Power Off Ha a diktafon be van kapcsolva, és a beállított ideig
nem használják, automatikusan kikapcsol.
5min:
A diktafon kb. 5 perc után kapcsol ki.
10min*:
A diktafon kb. 10 perc után kapcsol ki.
30min:
A diktafon kb. 30 perc után kapcsol ki.
60min:
A diktafon kb. 60 perc után kapcsol ki.
OFF:
A diktafon nem kapcsol ki automatikusan.
100
HU
–
Menüpontok
Beállítások (*: kezdeti beállítás)
Detail
Menu
Az aktuálisan kiválasztott memória (beépített
memória vagy memóriakártya) formázása, azaz az
összes adat törlése és a mappaszerkezet
alapértelmezett állapotba állítása.
YES:
Megjelenik a „Formatting...” animáció, és a
készülék formázza a memóriát.
NO:
A készülék nem formázza a memóriát.
Format
Ismertetés
oldalszáma
–
P Megjegyzések
A menü funkció
• A diktafon formázó funkcióját használja a memória
formázásához.
• A formázás megkezdése előtt váltsa át a memóriát
a formázni kívántra (45. oldal).
• Ha formázza a memóriát, akkor a diktafonon tárolt
összes adat törlődik. Ha törölte a memóriát, többé
nem nyerheti vissza a törölt adatokat.
• A beépített memória formázásakor a beépített
memóriában tárolt használati utasítást is törli.
A használati utasításokat újbóli beszerzéséhez
keresse fel a Sony támogatási weblapját:
http://support.sony-europe.com/DNA
101
HU
A számítógép használata
A diktafon használata a számítógéppel
Amikor a diktafon csatlakoztatva van
a számítógéphez, adatokat másolhat át
egyikről a másikra.
Fájlok másolása a diktafonról
a számítógépre mentés céljából
(109. oldal)
MP3-fájlok másolása a
diktafonról a számítógépre
lejátszás céljából (110. oldal)
A diktafon használata USBmemóriaként (112. oldal)
A számítógépen tárolt képes vagy
szöveges adatokat elmentheti a
diktafonra átmeneti tárolás céljából.
Fájlok kezelése és szerkesztése
a Sound Organizer szoftverrel
(113. oldal)
A mellékelt Sound Organizer szoftver
lehetővé teszi, hogy a diktafonnal felvett
fájlokat a számítógépre másolja és
szerkessze. A számítógépen tárolt
MP3-fájlok és podcastfájlok is
átmásolhatók vele a diktafonra.
102
HU
A számítógépre vonatkozó
rendszerkövetelmények
A részletes rendszerkövetelmények
a 114. és 127. oldalon találhatók.
P Megjegyzés
Ha a diktafon csatlakoztatva van a
számítógéphez, a diktafon- és FM-vételi
műveletek nem érhetők el.
A diktafon csatlakoztatása
a számítógéphez
Számítógép
A számítógép
USB-portjába
Diktafon
Az
(USB)
csatlakozóba
USBcsatlakozókábel
Ahhoz, hogy fájlokat tudjon a diktafon
és a számítógép között átvinni,
csatlakoztatnia kell a diktafont
a számítógéphez.
1 Kösse össze a diktafon
(USB)
csatlakozóját a bekapcsolt számítógép
USB-portjával – csatlakoztassa
megfelelően a mellékelt USBcsatlakozókábel végeit az egyes
csatlakozóaljzatokba.
2 Ellenőrizze, hogy a számítógép
A diktafont a számítógép a
csatlakoztatás után hamarosan felismeri.
Amikor folyamatban van a diktafon
csatlakoztatása a számítógéphez, a
„Connecting” üzenet látható a diktafon
kijelzőjén.
Mappa- és fájlszerkezet
A mappák és a fájlok a feltüntetett
módon jelennek meg a számítógép
képernyőjén.
A Windows Explorer (Intéző)
programjával, illetve a Macintosh
Finder programjával a „IC
RECORDER” vagy a „MEMORY
CARD” kötet megnyitásával
jelenítheti meg a mappákat és fájlokat.
A számítógép használata
helyesen felismerte-e a diktafont.
A Windows képernyőjén kattintson
duplán a „Sajátgép” vagy a
„Számítógép” ikonra, és ellenőrizze,
hogy a számítógép felismerte-e a
készüléket „IC RECORDER”
vagy „MEMORY CARD” néven.
A Macintosh képernyőjén ellenőrizze,
hogy az „IC RECORDER” vagy
a „MEMORY CARD” meghajtó
megjelenik-e az asztalon.
P Megjegyzések
• Ha kettőnél több USB-eszközt
csatlakoztat a számítógéphez, nem
garantált a megfelelő működés.
• A diktafon működése USB-elosztó vagy
nem a mellékelt USB-csatlakozókábel
használata esetén nem garantálható.
• Egyszerre több USB-eszköz
csatlakoztatása hibás működést
eredményezhet.
• A diktafon csatlakoztatása előtt
ellenőrizze, hogy az akkumulátorok/
elemek benne vannak-e a diktafonban.
• Javasoljuk, hogy ha nem használja a
számítógéphez csatlakoztatott diktafont,
csatlakoztassa le a számítógépről.
103
HU
Beépített memória
„IC RECORDER”
A diktafonnal rögzített
fájlokat tároló mappa
VOICE*1
FOLDER01
FOLDER05
A számítógépről másolt
mappa
MUSIC
POP
J-POP*2
MP3
PODCASTS
MP3
NEWS*2
MP3
MP3
Conversation*2
MP3
MP3
MP3
MP3
Instructions*5
104
HU
*4
*3
*3
*1 Ha közvetlenül a VOICE mappába fájlt
másol, a diktafon felismeri és a
számítógépről átmásolt fájlként kezeli a
fájlt. Amikor fájlokat másol a
számítógépről a diktafonra, helyezze
őket a VOICE mappa almappáiba.
*2 Az MP3-fájlokat tartalmazó mappa neve
ugyanúgy jelenik meg a diktafonon,
ezért érdemes már előre is egy könnyen
megjegyezhető nevet adni a mappának.
Az ábrán látható mappák példákat
mutatnak be a mappanevekre.
*3 A diktafon max. 8 szintnyi mélységig
képes felismerni a diktafonra másolt
mappákat.
*4 Ha külön másolja át az MP3-fájlokat,
akkor azokat a „No Folder” osztályba
sorolja a készülék.
*5 A diktafon használati utasítása az „IC
RECORDER” mappa „Instructions”
mappájában található.
z Tippek
• Az MP3-fájlokba írt cím, előadó stb.
megjeleníthető a diktafonon. Hasznos, ha
az ID3-címkeadatokat azzal a szoftverrel
viszi be, amellyel elkészíti az MP3-fájlokat
a számítógépen.
• Ha nincs cím vagy előadónév az
ID3-címkében, akkor a „No Data”
felirat jelenik meg a diktafon kijelzőjén.
Ha a diktafont azután csatlakoztatja a
számítógéphez, hogy használandó
memóriának a memóriakártyát adta
meg („Memory Card”), (45. oldal), a
mappák szerkezete eltér attól, mint
amikor a „Built-In Memory” a beállítás.
Memory Stick Micro™ (M2™)
„MEMORY CARD”
MSSONY
A diktafonnal rögzített
fájlokat tároló mappa
VOICE
FOLDER01
FOLDER05
A számítógépről másolt
mappa
MUSIC
POP
MP3
MP3
PODCASTS
NEWS
MP3
MP3
Conversation
A számítógép használata
J-POP
MP3
MP3
MP3
MP3
105
HU
microSD kártya
„MEMORY CARD”
PRIVATE
Sony
A diktafonnal rögzített
fájlokat tároló mappa
VOICE
A diktafon kijelzőjén megjelenő
mappaszerkezet
A diktafon kijelzőjén látható
mappaszerkezet eltér a számítógépen
látottól.
A diktafon kijelzőjének mappajelzései
a következők:
FOLDER01
:
A diktafonnal rögzített fájlokat
tároló mappa
FOLDER05
:
Számítógépről másolt mappa
(Akkor láthatók ilyen mappák,
ha MP3-fájlokat másolt
számítógépről.)
:
A számítógépről másolt
podcastfájlok mappája (Ezek a
mappák csak akkor láthatók, ha
számítógépről podcastfájlokat
másoltak a diktafonra.)
A számítógépről másolt
mappa
MUSIC
POP
J-POP
MP3
PODCASTS
MP3
NEWS
Conversation
MP3
MP3
MP3
MP3
106
HU
MP3
P Megjegyzés
MP3
Ha a
vagy
mappákban nincsenek
olyan fájlok, amelyek lejátszhatók a
diktafon segítségével, akkor ezek a mappák
nem jelennek meg a diktafon kijelzőjén.
A
mappák még akkor is megjeleníthetők,
ha nincsenek bennük fájlok.
A diktafonnal rögzített fájl
megjelenítése
Számítógépről átmásolt
podcastfájl megjelenítése
A diktafonnal rögzített fájlok mappái
(a VOICE mappa alatti mappák) láthatók.
A számítógépről átmásolt podcastfájlok
mappái jelennek meg.
Ha podcastfájlokat másol a számítógépről
a diktafonra, használja a mellékelt Sound
Organizer szoftvert.
Számítógépről átmásolt MP3-fájl
megjelenítése
Az alábbi mappák jelennek meg a
számítógépről átmásolt mappák között.
• A MUSIC mappában lévő, fájlokat
tartalmazó mappák (többszintű
mappák esetében minden mappa
megjelenik párhuzamosan.)
• A MUSIC vagy PODCASTS mappán
kívüli helyre másolt mappák
• „No Folder” mappa (Ha külön-külön
másol át MP3-fájlokat, akkor ezek a
fájlok ebben a mappában jelennek meg.)
Kövesse az alábbi eljárást – ellenkező
esetben az adatok megsérülhetnek.
1 Ügyeljen rá, hogy a diktafon
hozzáférés-, felvétel és lejátszásjelzője
ne világítson.
A számítógép használata
A diktafon lecsatlakoztatása
a számítógépről
2 Hajtsa végre az alábbi műveletet
a számítógépen.
A Windows képernyőjének jobb alsó
sarkában kattintson az alábbi ikonra.
107
HU
t Kattintson az „Eject IC
RECORDER” (IC RECORDER
kiadása) lehetőségre.
Az ikon és a megjelenő menü a
különböző operációsrendszer-verziók
esetén eltérő lehet.
A Macintosh képernyőjén húzza az
asztalon az „IC RECORDER” ikont
a „Trash” (Kuka) ikonra.
A diktafon lecsatlakoztatásáról a
számítógéphez mellékelt használati
utasításban olvashat részletesen.
3 Húzza ki a diktafonhoz csatlakoztatott
USB-csatlakozókábelt a számítógép
USB-portjából.
108
HU
Fájlok másolása a diktafonról a
számítógépre
z Fájl vagy mappa másolása
(áthúzással)
A fájlokat és a mappákat átmásolhatja
a diktafonról a számítógépre.
számítógéphez (102. oldal).
2 Másolja azokat a fájlokat és
mappákat, amelyeket át szeretne
vinni a számítógépre.
Húzza át az „IC RECORDER”
vagy a „MEMORY CARD” kötetről
a kívánt fájlokat és mappákat a
számítógép helyi lemezére.
1 Kattintson a kívánt elemre, tartsa
nyomva az egérgombot,
2 fogja meg az elemet,
3 és helyezze át.
3 Csatlakoztassa le a diktafont
a számítógépről (107. oldal).
A számítógép használata
1 Csatlakoztassa a diktafont a
109
HU
MP3-fájlok másolása a számítógépről a
diktafonra és a fájlok lejátszása
A diktafon legfeljebb 400 mappát
képes felismerni. Egy mappába
legfeljebb 199 fájl másolható.
A diktafon továbbá legfeljebb
4 095 mappát és fájlt képes egy
adathordozón kezelni.
3 Csatlakoztassa le a diktafont
A számítógépen lévő MP3-fájlokat
áthúzással felmásolhatja a diktafonra,
és lejátszhatja őket vele.
MP3-fájl másolása a
számítógépről a diktafonra
(áthúzással)
1 Csatlakoztassa a diktafont
a számítógéphez (102. oldal).
2 Másolja át a kívánt MP3-fájlokat
tartalmazó mappát a diktafonra.
A Windows Explorer programjával,
illetve a Macintosh Finder programjával
húzza az MP3-fájlokat tartalmazó
mappát az „IC RECORDER” vagy
a „MEMORY CARD” kötetre.
110
HU
a számítógépről (107. oldal).
A számítógépről átmásolt
MP3-fájlok lejátszása a
diktafonnal
1 Nyomja meg a FOLDER gombot.
2 A –. és a >+ gombbal válassza
ki azt a mappát ( ), amely az MP3fájlokat tárolja, majd nyomja meg a
N PLAY/STOP•ENTER gombot.
3 A –. és a >+ gombbal válassza
ki a lejátszani kívánt MP3-fájlt.
4 A lejátszás indításához nyomja meg
a N PLAY/STOP•ENTER gombot.
5 A lejátszás leállításához nyomja meg
a x (stop) gombot.
A maximális lejátszási idő (fájlok*)
az MP3-fájlok diktafonnal történő
lejátszásakor a következő:
48 kbit/s
128 kbit/s
256 kbit/s
89 h
15 min
(1 338 fájl)
33 h
25 min
(501 fájl)
16 h
40 min
(250 fájl)
(h: óra, min: perc)
P Megjegyzések
• A számítógépről átmásolt MP3-fájlok
lejátszhatók a diktafonnal. Fájlt
felosztani illetve műsorszámjelzést
beállítani azonban nem lehet.
• Ha a számítógéppel másolt át MP3fájlokat, akkor előfordulhat, hogy ezek
a fájlok a rendszer korlátai miatt nem
sorrendben lettek felmásolva. Ha a
számítógépen lévő MP3-fájlokat egyesével
másolja a diktafonra, akkor megjelenítheti
és lejátszhatja őket a másolás sorrendjében.
Nyomja meg a •DISP–MENU gombot
röviden az MP3-fájlinformációk lejátszás
közbeni megjelenítéséhez.
: Mappanév
: Fájlnév
: Cím
: Előadó neve
A számítógép használata
* Abban az esetben, ha a diktafonra átmásolt
MP3-fájlok átlagosan 4 percesek.
A kijelző MP3-fájlok lejátszása
közben
111
HU
A diktafon használata USB-memóriaként
Ha a diktafon csatlakozik a
számítógéphez, akkor a diktafonnal
rögzített fájlok mellett a számítógépen
lévő kép- és szövegadatokat is
eltárolhatja ideiglenesen a diktafonon.
Ahhoz, hogy a diktafont USBmemóriaként használhassa, a
számítógépnek meg kell felelnie
bizonyos, az operációs rendszerre és a
portokra vonatkozó követelményeknek.
A részletes rendszerkövetelmények
a 127. oldalon találhatók.
112
HU
A mellékelt Sound Organizer szoftver
használata
A Sound Organizer
szoftverrel elvégezhető
műveletek
A diktafonnal rögzített fájlok
importálása
A diktafonnal rögzített fájlokat
importálhatja a Sound Organizer
programba.
Zeneszámok importálása zenei
CD-ről
Importálhatja zenei CD-k számait
a Sound Organizer programba.
Az importált számokat a program
a számítógépre menti.
A számítógépen lévő számok
importálása
A számítógépen lévő zenei és egyéb
fájlokat importálhatja a Sound
Organizer programba.
Előfizetés podcastokra és
frissítés
A Sound Organizer programban
előfizethet podcastokra.
A podcastokra való előfizetés, illetve
a podcastok frissítése lehetővé teszi a
legfrissebb információk beszerzését az
internetről.
A számítógép használata
A Sound Organizer lehetővé teszi
a diktafon memóriája vagy
memóriakártya segítségével való
fájlcserét. A zenei CD-kről és egyéb
hordozókról importált zeneszámok, a
számítógépről importált MP3- és egyéb
hangfájlok, valamint a podcastok is
átmásolhatók a diktafonnal és
lejátszhatók vele. Különböző műveletek
végezhetők el az importált fájlokon,
ilyen például a lejátszás, a szerkesztés
vagy az MP3- és egyéb formátumokba
való átalakítás. Ezenkívül CD-t írhat az
Ön által kedvelt zenékből, és
hangfájlokat küldhet e-mailben.
Az importált fájlokat a program
a számítógépre menti.
113
HU
Fájlok lejátszása
Zenei CD írása
Lejátszhatja a Sound Organizer
programba importált fájlokat.
Kiválaszthatja kedvenc számait a Sound
Organizer programba importált fájlok
közül, és elkészítheti saját zenei CD-jét.
A fájlok adatainak módosítása
Módosíthatja a címet, az előadó nevét
és a fájllistában megjelenő egyéb
fájladatokat.
Fájlok felosztása
Több részre oszthatja a fájlokat.
Fájlok egyesítése
Több fájlt egy fájllá egyesíthet.
Fájlok törlése diktafonról
Törölheti a diktafonra mentett egyes
fájlokat.
Ezzel a művelettel törölheti a diktafonra
mentett fájlokat, ha növelni szeretné a
diktafonon lévő szabad terület méretét,
vagy ha bizonyos fájlokra nincs
szüksége.
Fájlok átmásolása diktafonra
Átmásolhatja a fájlokat a Sound
Organizer programból diktafonra vagy
memóriakártyára.
A diktafonon használhatja az átmásolt
fájlokat, podcastokat és egyéb
tartalmakat.
114
HU
Más hasznos lehetőségek
• Elindíthatja a levelezőprogramot,
és felvételfájlt küldhet e-mailhez
csatolva.
• A Dragon NaturallySpeaking
hangfelismerő szoftver használatával
(nem tartozék), amely kompatibilis a
Sound Organizer programmal,
hangfelismerést végezhet a fájlokon,
és a beszédet szöveggé alakíthatja.
A számítógépre vonatkozó
rendszerkövetelmények
A Sound Organizer használatának
rendszerkövetelményei az alábbiak.
Operációs rendszerek
• Windows 7 Ultimate
• Windows 7 Professional
• Windows 7 Home Premium
• Windows 7 Starter (32 bites változat)
• Windows Vista Ultimate Service Pack 2
vagy újabb
• Windows Vista Business Service Pack 2
vagy újabb
• Windows Vista Home Premium
Service Pack 2 vagy újabb
• Windows Vista Home Basic Service
Pack 2 vagy újabb
• Windows XP Media Center Edition
2005 Service Pack 3 vagy újabb
• Windows XP Media Center Edition
2004 Service Pack 3 vagy újabb
• Windows XP Professional Service
Pack 3 vagy újabb
• Windows XP Home Edition Service
Pack 3 vagy újabb
Előre telepített.
• A működés nem garantálható, ha
bármely, a fent felsoroltaktól különböző
operációs rendszert használ.
• A Windows XP 64 bites verziói nem
támogatottak.
IBM PC/AT kompatibilis
számítógép
• CPU
Windows XP: Legalább 500 MHz-es
Pentium III processzor
Windows Vista: Legalább 800 MHz-es
Pentium III processzor
Windows 7: Legalább 1 GHz-es
Pentium III processzor
A számítógép használata
P Megjegyzések
• Memória
Windows XP: Legalább 256 MB
Windows Vista: Legalább 512 MB
(Windows Vista Ultimate/Business/
Home Premium rendszeren legalább
1 GB ajánlott)
Windows 7: Legalább 1 GB (32 bites
változat)/legalább 2 GB (64 bites
változat)
• Szabad merevlemez-terület
Legalább 400 MB szükséges.
A Windows-verziótól függően
400 MB-nál nagyobb területre is
szükség lehet.
A zenei adatok kezeléséhez további
szabad területre van szükség.
• Képernyőbeállítások
Képernyőfelbontás: Legalább
800 × 600 képpont (1 024 × 768
képpontos felbontás ajánlott)
Képernyőszín: Legalább High Color
(16 bit)
• Hangkártya
SoundBlaster-kompatibilis hangkártya
ajánlott.
• USB-port
Az eszközök és az adathordozó
használatához USB-port szükséges.
Az USB-elosztón keresztüli megfelelő
üzemeltetés nem garantált, kivéve
115
HU
azon típusok esetében, amelyek
működését kifejezetten garantálják.
A Sound Organizer
telepítése
Telepítse a Sound Organizer programot
a számítógépre.
P Megjegyzések
• A Sound Organizer telepítésekor
rendszergazdai jogokkal rendelkező
fiókba jelentkezzen be.
Ezenkívül ha Windows 7 operációs
rendszer használ, és megjelenik a [User
Account Control] (Felhasználói fiókok
felügyelete) képernyő, hagyja jóvá a
futtatást a [Yes] (Igen) (Windows Vista
rendszerben [Continue] (Tovább))
gombra kattintva.
• A Sound Organizer programot
Windows XP rendszerben korlátozott
jogosultságokkal rendelkező felhasználó
nem indíthatja el.
• A Windows XP szoftverfrissítési
funkciójának használatához
rendszergazdai jogokkal rendelkező
fiókba kell bejelentkeznie.
• A Sound Organizer program hozzáadja
a rendszerhez a Windows Media Format
Runtime modult. A Sound Organizer
eltávolításakor ez a modul nem törlődik.
116
HU
Azonban a modult a program nem
feltétlenül telepíti, ha az előre telepítve
van.
• A tartalommappákban lévő adatok nem
törlődnek a Sound Organizer
eltávolításakor.
• Több operációs rendszert futtató
számítógépen ne telepítse a Sound
Organizer programot az összes operációs
rendszerre. Ez adatinkonzisztenciához
vezethet.
1 Győződjön meg róla, hogy a diktafon
nincs csatlakoztatva, majd kapcsolja
be a számítógépet, és indítsa el a
Windows rendszert.
2 Helyezze be a mellékelt CD-ROM-ot
a CD-ROM-meghajtóba.
A [Sound Organizer - InstallShield
Wizard] menü automatikusan elindul,
és a [Welcome to Sound Organizer
Installer] ablak jelenik meg.
Ha nem jelenik meg a [Welcome to
Sound Organizer Installer] menü,
akkor nyissa meg a Windows
Explorer (Intéző) programot,
kattintson duplán a CD-ROMmeghajtóra, majd kattintson duplán
a [SoundOrganizerInstaller.exe]
fájlra.
3 Fogadja el a licencszerződés feltételeit
A Sound Organizer ablaka
az [I accept the terms in the license
agreement] lehetőség választásával,
majd kattintson a [Next] gombra.
4 Amikor megjelenik a [Setup Type]
ablak, kattintson a [Standard] vagy
a [Custom] lehetőségre, majd
kattintson a [Next] gombra.
Kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat, és adja meg a telepítési
beállításokat, ha a [Custom]
lehetőséget választotta.
Install the Program] ablak, kattintson
az [Install] gombra.
A telepítés elkezdődik.
6 Amikor megjelenik a [Sound
Organizer has been installed
successfully.] ablak, kattintson
a [Launch Sound Organizer Now]
lehetőségre, majd kattintson a
[Finish] gombra.
P Megjegyzés
Lehet, hogy a Sound Organizer telepítése
után újra kell indítani a számítógépet.
A Help
Megjeleníti a Sound Organizer
súgóját. A súgófájlokban részletes
ismertetést talál minden művelethez.
B A Sound Organizer fájllistája
(My Library)
Megjeleníti a Sound Organizer My
Library tárában lévő fájlok listáját
a működésnek megfelelően.
Recording Files : A felvételfájlok
listáját jeleníti meg.
A diktafonnal rögzített felvételfájlok
importálás után ebben a tárban
láthatók.
A számítógép használata
5 Amikor megjelenik a [Ready to
117
HU
C
D
E
F
118
HU
Music: A zenei fájlok listáját
jeleníti meg.
Ebben a tárban a zenei CD-ről
importált számok láthatók.
Podcast: Megjeleníti a podcastok
listáját.
A diktafon fájllistája
A csatlakoztatott diktafonra vagy
memóriakártyára mentett fájlokat
tartalmazza.
Edit Mode gomb
Megjeleníti a szerkesztési területet
a fájlok szerkesztéséhez.
Quick Operation Guide gomb
Megjeleníti a Quick Operation
Guide útmutatót, amely a Sound
Organizer alapvető funkcióit
ismerteti.
Oldalsáv (Import/Transfer)
IC Recorder: Megjeleníti az
átviteli képernyőt. Megjelenik
a csatlakoztatott eszköz fájljainak
listája.
Import CD: Megjeleníti a zenei
CD-k importálására szolgáló
képernyőt.
Burn CD/DVD: Megjeleníti a
lemezek írására szolgáló képernyőt.
G Átviteli gombok
: A Sound Organizer fájljait
diktafonra vagy memóriakártyára
másolja.
: Importálja a diktafon vagy
memóriakártya fájljait a Sound
Organizer My Library tárába.
Kiegészítő információk
Az akkumulátorok töltése számítógéppel
Az NH-AAA-B2KN akkumulátorokat
(nem tartozék) töltheti úgy, hogy a
diktafon számítógéphez csatlakoztatja.
Csatlakoztassa a diktafont egy bekapcsolt
számítógéphez, és töltse az
akkumulátorokat addig, amíg a töltésjelző
meg nem jeleníti a „
” ikont.
Kb. 3 óra 30 percig tart a lemerült
akkumulátor teljes feltöltése.*
Az akkumulátorokat töltheti AC-U50AG
típusú USB hálózati adapterrel is
(nem tartozék) (122. oldal).
P Megjegyzés
Csúsztassa el, majd emelje fel az
akkumulátortartó fedelét, helyezzen be
NH-AAA-B2KN akkumulátorokat a
helyes polaritással, majd csukja le a
fedelet.
2 Csatlakoztassa a diktafont a
számítógéphez.
Csatlakoztassa a diktafon
(USB)
csatlakozóját a számítógép USBportjával a diktafonhoz mellékelt
USB-csatlakozókábellel.
Kiegészítő információk
* Ez az a becsült idő, amelyre a
szobahőmérsékleten történő teljes
feltöltéshez van szükség, ha az
akkumulátorok teljesen lemerültek.
A szükséges idő függ a töltöttségi
szinttől és az akkumulátorok állapotától.
Több időre van szükség, ha az
akkumulátorok hőmérséklete alacsony,
vagy ha az akkumulátorok töltése
közben adatokat visz át a diktafonra.
1 Helyezzen be akkumulátorokat.
Ha a diktafon csatlakoztatva van a
számítógéphez, a diktafon- és FM-vételi
műveletek nem érhetők el.
119
HU
1 Ügyeljen rá, hogy a hozzáférés-,
Számítógép
A számítógép
USB-portjába
Diktafon
a felvétel- és a lejátszásjelző ne
világítson.
2 Hajtsa végre az alábbi műveletet a
számítógépen.
A Windows képernyőjének jobb
alsó sarkában kattintson az alábbi
ikonra.
Az
(USB)
csatlakozóba
t Kattintson az „Eject IC
RECORDER” (IC RECORDER
kiadása) lehetőségre.
USBcsatlakozókábel
Az akkumulátorok töltése közben
a „Connecting” felirat és a töltésjelző
jelenik meg.
Az ikon és a megjelenő menü a
különböző operációsrendszer-verziók
esetén eltérő lehet.
A Macintosh képernyőjén húzza az
asztalon az „IC RECORDER”
ikont a „Trash” (Kuka) ikonra.
A diktafon lecsatlakoztatásáról a
számítógéphez mellékelt használati
utasításban olvashat részletesen.
3 Húzza ki a diktafonhoz
Töltésjelző
3 Csatlakoztassa le a diktafont a
számítógépről.
Kövesse az alábbi eljárást. Ha a
diktafon adatfájlokat tartalmaz, és
nem így tesz, a fájlok megsérülhetnek
vagy lejátszhatatlanná válhatnak.
120
HU
csatlakoztatott USBcsatlakozókábelt a számítógép
USB-portjából.
P Megjegyzések
• Töltés közben a diktafon felmelegedhet,
ami nem rendellenes jelenség.
• Az akkumulátorok nem töltődnek, ha a
számítógép készenléti/hibernált
állapotban van.
• Ha a töltésjelző nem animálva jelenik
meg, akkor a töltés nem megfelelően
ment végbe. Lásd: „Hibaelhárítás”,
132. oldal.
• A mellékelt LR03 (AAA méretű) alkáli
elemek nem tölthetők.
• Ha a menüben az „USB Charge” beállítás
értéke „OFF”, a töltés megkezdése előtt
állítsa „ON” értékre.
Kiegészítő információk
121
HU
USB hálózati adapter használata
Az
(USB)
csatlakozóba
USBcsatlakozókábel
A diktafont használhatja úgy is, hogy
a diktafon hálózati dugaszolóaljzathoz
csatlakozik egy AC-U50AG típusú USB
hálózati adapterrel (nem tartozék). Ez
akkor lehet hasznos, ha hosszú ideig
szeretne felvenni.
Az akkumulátorok töltése USB
hálózati adapterrel
Az akkumulátorokat (nem tartozékok)
töltheti NH-AAA-B2KN típusú USB
hálózati adapterrel (nem tartozék).
Helyezzen akkumulátorokat a diktafonba
(119. oldal), majd csatlakoztassa a
diktafont hálózati dugaszolóaljzathoz
az USB hálózati adapterrel.
Az akkumulátorok töltése közben
a töltésjelző animálva jelenik meg.
Most már használhatja a diktafont az
akkumulátorok töltése közben is.
1 Csatlakoztassa az USB hálózati
adaptert (nem tartozék) egy hálózati
dugaszolóaljzathoz.
2 Csatlakoztassa az USB hálózati
adaptert a mellékelt USBcsatlakozókábelhez.
3 Csatlakoztassa a tartozék USBcsatlakozókábelt a diktafon
(USB) csatlakozójához.
122
HU
Töltésjelző
A diktafon lecsatlakoztatása
a hálózati dugaszolóaljzatról
Kövesse az alábbi eljárást. Ha a diktafon
adatfájlokat tartalmaz, és nem így tesz,
a fájlok megsérülhetnek vagy
lejátszhatatlanná válhatnak.
1 Ha éppen felvesz vagy lejátszik egy
fájlt, állítsa a diktafont stop
üzemmódba a x (stop) gomb
megnyomásával.
2 Ügyeljen rá, hogy a diktafon
hozzáférés-, felvétel és lejátszásjelzője
ne világítson.
3 Húzza ki az USB-csatlakozókábelt
P Megjegyzések
• A felvétel ideje alatt (a felvételjelző
világít vagy pirosan villog), illetve
adathozzáférés közben (a hozzáférésjelző
narancssárgán villog)
Kiegészítő információk
a diktafon
(USB) aljzatából,
válassza le az USB hálózati adaptert
az USB-csatlakozókábelről, majd
húzza ki az USB hálózati adaptert
a hálózati dugaszolóaljzatból.
– ne húzza ki a diktafonból az USB
hálózati adaptert, és ne csatlakoztassa
az adaptert a diktafonhoz, ha az
adapter be van dugva a hálózati
aljzatba.
– ne dugja be az USB hálózati adaptert a
hálózati aljzatba, illetve ne húzza a ki
belőle, ha az adapter csatlakoztatva van
a diktafonhoz.
Ha ezt nem tartja be, megsérülhetnek
az adatok. Ha a diktafonnak nagy
mennyiségű adatot kell feldolgoznia,
akkor az indítóképernyő hosszú ideig
látható lehet. Ez nem a diktafon hibája.
Várja meg, amíg az indítóképernyő
eltűnik a kijelzőről.
• Az USB hálózati adapter használata
közben a töltésjelző nem jelenik meg
a kijelzőn.
• Az FM-rádió hallgatása közben nem
lehet tölteni az akkumulátorokat.
123
HU
Óvintézkedések
Áramellátás
A készüléket csak 3,0 vagy 2,4 V
egyenfeszültségről üzemeltesse.
Két LR03 (AAA méretű) alkáli elemet
vagy két NH-AAA-B2KN
akkumulátort használjon.
Biztonság
Ne használja a készüléket vezetés,
kerékpározás vagy bármilyen gépjármű
működtetése közben.
Kezelés
• Ne hagyja a készüléket hőforrások
közelében, se olyan helyen, ahol
közvetlen napfény, nagy mennyiségű
por vagy ütés érheti.
• Ha valamilyen szilárd tárgy vagy
folyadék kerül a készülékbe, távolítsa
el az elemeket, majd ellenőriztesse a
készüléket szakemberrel, mielőtt
tovább használná.
• Ügyeljen arra, hogy ne fröccsenjen víz a
készülékre. A készülék nem vízálló.
Különösképpen az alábbi helyzetekben
legyen óvatos:
124
HU
– Ha a készülékét a zsebében tartja és
WC-re vagy hasonló helyre megy.
Amikor lehajol, a készülék kicsúszhat
a zsebéből és a vízbe eshet.
– Ne használja a készüléket olyan
környezetben, ahol ki van téve eső,
hó vagy magas páratartalom
hatásának.
– Olyan körülmények között, ahol
megizzadhat. Ha nedves kézzel
érinti meg a készüléket, vagy
izzadsággal telített ruházat zsebébe
teszi azt, a készülék vizes lehet.
• Fájdalmat érezhet a fülében, ha
rendkívül kis páratartalmú helyen
használja a fejhallgatót. Ez nem a
fejhallgató meghibásodása miatt van
így, hanem az Ön testében összegyűlt
elektrosztatikus töltés miatt. Az
elektrosztatikus feltöltődés mértékét
csökkentheti, ha természetes szálból
készült ruházatot visel, ami
megakadályozza az elektrosztatikus
feltöltődést.
Zaj
• Zajt hallhat, ha a diktafont váltakozó
áramú áramforrás, fénycső vagy
mobiltelefon közelébe helyezi a
felvétel vagy a lejátszás közben.
• Zajt is rögzíthet a készülék, ha egy
tárgy, például az ujja, véletlenül
megdörzsöli vagy megkarcolja a
diktafont a felvétel közben.
Karbantartás
Javaslatok a biztonsági
mentéssel kapcsolatban
A diktafon véletlen működtetéséből
vagy meghibásodásából eredő esetleges
adatvesztés elkerülése érdekében
tanácsos a rögzített üzenetekről
magnetofonra, számítógépre stb.
biztonsági másolatot készíteni.
P Megjegyzések
• A memóriakártyák formázását
(inicializálását) a diktafonnal végezze.
A Windows rendszerrel vagy más
eszközökkel formázott memóriakártyák
működése nem garantált.
• Ha olyan memóriakártyát formáz, amely
adatokat tartalmaz, az adatok elvesznek.
Ügyeljen rá, nehogy fontos adatokat
töröljön.
• Ne hagyjon memóriakártyát
kisgyermekek által elérhető helyen.
A gyermekek a kártyát lenyelhetik.
• Felvétel/lejátszás/formázás közben ne
helyezze be és ne távolítsa el a
memóriakártyát. Ha ezt nem tartja be,
azzal a diktafon meghibásodását okozhatja.
• Ne távolítsa el a memóriakártyát, ha
a kijelzőn az „Accessing...” animáció
látható, vagy ha a jelző narancssárgán
villog. Ha ezt nem tartja be,
megsérülhetnek az adatok.
• Nem garantáljuk, hogy minden
kompatibilis memóriakártya működni
fog a diktafonnal.
• A kompatibilis M2™ kártyákról a Sony
webhelyén olvashat (128. oldal).
• A „MagicGate™” a Sony által kifejlesztett
tartalomvédelmi technológiák gyűjtőneve.
A diktafon nem támogatja az olyan
rögzítést/lejátszást, amely MagicGate™
funkciókat igényel.
Kiegészítő információk
A burkolat tisztítására használjon puha,
vízzel enyhén megnedvesített kendőt.
Ezután száraz puha kendővel törölje le a
burkolatot. Ne használjon alkoholt,
benzint és hígítót.
Ha bármilyen kérdése vagy problémája
van a készülékkel kapcsolatban, vegye
fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony
kereskedővel.
Memóriakártyák
125
HU
• A diktafon nem támogatja a párhuzamos
adatátvitelt.
• ROM (csak olvasható memória) típusú,
illetve írásvédett memóriakártya nem
használható.
• Adatsérülés történhet az alábbi
esetekben:
– Memóriakártya eltávolításakor, vagy ha
a diktafont kikapcsolják az írási/
olvasási művelet során.
– Ha a memóriakártyát statikus
elektromosságnak vagy elektromos
zajnak kitett helyen használják.
• A rögzített adatok sérüléséért vagy
elvesztéséért semmilyen felelősséget nem
vállalunk.
• Javasoljuk, hogy a fontos adatokról
készítsen biztonsági másolatot.
• Ne érintse meg a memóriakártya
érintkezőit kézzel vagy fém tárggyal.
• Ne üsse meg, ne hajlítsa meg és ne ejtse
le a memóriakártyát.
• Ne szerelje szét és ne módosítsa a
memóriakártyát.
• Ne tegye ki a memóriakártyát víznek.
• Ne használja a memóriakártyát az alábbi
körülmények között:
– Olyan helyeken, ahol nem biztosítottak
a szükséges működési körülmények,
például a (nyári) napon álló autó forró
légterében, közvetlen napfénynek
kitéve vagy fűtőtest közelében.
126
HU
– Párás helyeken vagy olyan helyeken,
ahol maró hatású anyagok vannak.
• A memóriakártya használatakor ügyeljen
rá, hogy a megfelelő irányban helyezze
be a kártyát a memóriakártya-nyílásba.
Műszaki adatok
Rendszerkövetelmények
A számítógép használata a
Sound Organizer programmal
A számítógépnek a Sound Organizer
programmal való használatáról
a 114. oldalon lévő „A számítógépre
vonatkozó rendszerkövetelmények”
című részben olvashat.
A számítógép használata a
Sound Organizer program nélkül
Operációs rendszer:
– Windows 7 Ultimate
– Windows 7 Professional
– Windows 7 Home Premium
– Windows 7 Home Basic
– Windows 7 Starter
P Megjegyzések
Kiegészítő információk
Ha a Sound Organizer program nélkül
szeretné a diktafont a számítógépével
használni, vagy ha USB-háttértárként
kívánja használni a diktafont,
a számítógépnek az alábbi
követelményeknek kell megfelelnie
az operációs rendszer és az elérhető
portok szempontjából.
– Windows Vista Ultimate Service Pack 2
vagy újabb
– Windows Vista Business Service Pack 2
vagy újabb
– Windows Vista Home Premium
Service Pack 2 vagy újabb
– Windows Vista Home Basic Service
Pack 2 vagy újabb
– Windows XP Media Center Edition
2005 Service Pack 3 vagy újabb
– Windows XP Media Center Edition
2004 Service Pack 3 vagy újabb
– Windows XP Media Center Edition
Service Pack 3 vagy újabb
– Windows XP Professional Service
Pack 3 vagy újabb
– Windows XP Home Edition Service
Pack 3 vagy újabb
– Mac OS X (v10.2.8-v10.6)
Előre telepített
• A működés nem garantálható, ha
bármely, a fent felsoroltaktól különböző
operációs rendszert (pl. Windows 98,
Windows 2000, Linux stb.) használ.
• A Windows XP 64 bites verziói nem
támogatottak.
127
HU
• A legfrissebb verzióinformációkat és
az egyes operációs rendszerekkel való
kompatibilitásról szóló információkat
a diktafon támogatási honlapján
találhatja meg:
http://support.sony-europe.com/DNA
Hardverkörnyezet:
– Hangkártya: Bármilyen hangkártya,
amely kompatibilis a támogatott
Microsoft Windows operációs
rendszerekkel
– Port: USB-port
P Megjegyzés
• Az alábbi rendszerek nem támogatottak:
– A 127. oldalon feltüntetettől eltérő
operációs rendszerek
– Házi építésű számítógépek és operációs
rendszerek
– Korábbi verzióról frissített operációs
rendszerek
– Többrendszeres környezetek
– Többmonitoros környezetek
A rendelkezésre álló memória egy része
működési célokra van fenntartva.
Frekvenciatartomány
• 192kbps (ST): 75 Hz – 20 000 Hz
• 128kbps (STSP): 75 Hz – 17 000 Hz
• 48kbps (MONO) (SP): 75 Hz – 14 000 Hz
• 8kbps (MONO) (LP): 75 Hz – 3 500 Hz
Az MP3-fájlok bitsebessége és
mintavételi frekvenciája*1
Bitsebesség: 32 kbit/s – 320 kbit/s, VBR
Mintavételi frekvencia:
16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
Fájlkiterjesztés: .mp3
*1 A diktafonnal rögzített MP3-fájlokat is
le lehet játszani. Nem minden kódolót
támogat a készülék.
FM-rádió összetevő
Frekvenciatartomány
87,50 MHz – 108,00 MHz
KF: 128 kHz
Antenna
Sztereó fejhallgató vezetéke
Kivitel és műszaki adatok
Diktafon összetevő
Kapacitás (felhasználó által használható)
2 GB
(kb. 1,80 GB = 1 932 735 283 bájt)
128
HU
Általános
Hangszóró
Kb. 28 mm-es átmérő
Be- és kimenetek
• Mikrofonaljzat (kisjack, sztereó)
– táplált („Plug in Power”) bemenet,
minimális bemeneti szint
– 0,6 mV
• Fejhallgatóaljzat (kisjack, sztereó)
– kimenet a 8 Ohmos – 300 Ohmos
impedanciájú fejhallgatók számára
• USB-csatlakozó (USB mini-B jack)
– High-Speed USB-kompatibilis
• Memory Stick Micro™ (M2™)/microSD
memóriakártya-nyílás
Lejátszási sebesség vezérlése (DPC)
2,00-szoros – 0,50-szoros
Kimenő teljesítmény
300 mW
Teljesítményfelvétel
Működési hőmérséklet
5 °C – 35 °C
Méretek (Sz/Ma/Mé) (kivéve a kiálló
részeket és a kezelőszerveket (JEITA)*2
Mellékelt tartozékok
Lásd a 8. oldalon.
Opcionális kiegészítők
Memory Stick Micro™ (M2™) MS-A16GU2,
MS-A8GU2, MS-A4GU2, MS-A2GU2
microSD/microSDHC SR-8A4, SR-4A4,
SR-2A1
Aktív hangszóró SRS-M50
ECM-CS10, ECM-CZ10, ECM-DS70P,
ECM-DS30P, ECM-TL1 elektret
kondenzátormikrofon
NH-AAA-B2KN akkumulátor
USB hálózati adapter – AC-U50AG
BCG-34HSN akkumulátortöltő
Előfordulhat, hogy a kereskedő a fenti
kiegészítők némelyikét nem árusítja.
Bővebben a kereskedőnél tájékozódhat.
A konstrukció és a műszaki adatok
előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
Kiegészítő információk
Két LR03 (AAA méretű) alkáli elem
(tartozék): 3,0 V DC
Két NH-AAA-B2KN akkumulátor
(nem tartozék): 2,4 V DC
*2 A mérések a következő szervezet
szabványa alapján történtek: JEITA
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association)
Kb. 45,0 mm × 115,0 mm × 22,0 mm
Tömeg (JEITA)*2
Kb. 87 g két LR03 alkáli elemmel
129
HU
Maximális felvételi idő*3*4
A maximális felvételi idő az összes mappára vonatkozóan a következő.
REC
Mode
Felvételi
színhely
192kbps
(ST)
128kbps
(STSP)
Beépített
memória
Memóriakártya
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
Meeting( ) 22 h
Interview( ) 20 min
Lecture( )
Audio
IN( )
22 h
20 min
44 h
40 min
89 h
25 min
178 h
0 min
357 h
0 min
Voice
Notes(
33 h
30 min
33 h
30 min
67 h
5 min
134 h
0 min
268 h
0 min
536 h
0 min
)
48kbps
(MONO)
(SP)
—
89 h
25 min
89 h
25 min
178 h
0 min
357 h
0 min
715 h
0 min
1 431 h
0 min
8kbps
(MONO)
(LP)
—
536 h
0 min
536 h
0 min
1 073 h
0 min
2 147 h
0 min
4 294 h
0 min
8 589 h
0 min
(h: óra, min: perc)
*3 Ha hosszú ideig folyamatosan szeretne felvenni, akkor előfordulhat, hogy a felvétel
közepén cserélnie kell az akkumulátorokat/elemeket. Az elemek/akkumulátorok
kapacitásáról a következő táblázatból tájékozódhat.
*4 A maximális felvételi idő eltérhet, ha a fájlokat különböző rögzítési módokban rögzíti.
130
HU
Elemek élettartama/akkumulátorok üzemideje
Sony LR03 (SG) (AAA méretű) alkáli elemek használatakor*1
REC Mode
Rögzítés
Lejátszás
hangszóróval*2
Lejátszás
fejhallgatóval
FM-rádió
felvétele
192kbps (ST)
60 h
18 h
45 h
22 h
128kbps (STSP)
60 h
18 h
45 h
22 h
48kbps (MONO) (SP)
72 h
18 h
45 h
22 h
8kbps (MONO) (LP)
84 h
18 h
45 h
22 h
FM-rádió hallgatása
24 h
(h: óra)
Sony NH-AAA-B2KN akkumulátorok használatakor*1
REC Mode
Rögzítés
Lejátszás
hangszóróval*2
Lejátszás
fejhallgatóval
FM-rádió
felvétele
45 h
12 h
33 h
16 h
128kbps (STSP)
45 h
12 h
33 h
16 h
48kbps (MONO)(SP)
50 h
12 h
33 h
16 h
8kbps (MONO)(LP)
60 h
12 h
33 h
16 h
FM-rádió hallgatása
16 h
(h: óra)
Kiegészítő információk
192kbps (ST)
*1 Az akkumulátoros üzemidő mérése a Sony egyedi módszere alapján történt. Az elem
élettartama rövidebb lehet a diktafon használatának módjától függően.
*2 A beépített hangszóróval, 14-as hangerőn történő zenelejátszás esetén
131
HU
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Mielőtt szervizbe vinné a diktafont, olvassa el a következő fejezetet. Ha az itt leírtak
ellenőrzése után sem szűnt meg a probléma, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi
Sony kereskedővel.
Ne felejtse, hogy a rögzített fájlok a szervizelés vagy javítás közben elveszhetnek.
132
Jelenség
Megoldás
Zaj hallható.
• Egy tárgy, például az ujja, véletlenül megdörzsölte vagy
megkarcolta a diktafont a felvétel közben, ezért rögzítette a zajt.
• A diktafont hálózati áramforrás, neoncső vagy mobiltelefon
közelébe helyezte a felvétel vagy a lejátszás közben.
• A csatlakoztatott mikrofon csatlakozója koszos. Tisztítsa
meg a csatlakozót.
• A csatlakoztatott fejhallgató csatlakozója koszos. Tisztítsa
meg a csatlakozót.
• Fájl rögzítésének szüneteltetése közben, illetve VOR
rögzítés során zajt hallhat.
Nem töltődnek az
akkumulátorok, ha a
számítógéphez kapcsolja
a diktafont.
• Ha a diktafont kikapcsolt számítógéphez csatlakoztatja, az
akkumulátorok nem töltődnek.
• Az akkumulátorok akkor sem töltődnek, ha a számítógép
készenléti vagy alvó állapotban van.
• Az „USB Charge” beállítása „OFF” értéken van. Ha tölteni
szeretné az akkumulátorokat a számítógép használata
közben, akkor állítsa „ON” értékre (100. oldal).
• Csatlakoztassa le a diktafont a számítógépről, és csatlakoztassa
újra.
• Nem garantálható a működés, ha a rendszerkövetelmények
eltérnek a 127. oldalon olvashatóktól.
HU
Jelenség
Megoldás
A diktafont nem lehet
kikapcsolni.
• Csúsztassa a HOLD•POWER ON/OFF kapcsolót a
„POWER ON/OFF” állásba legalább 2 másodpercig,
miközben a diktafon a stop üzemmódban van (15. oldal).
A diktafont nem lehet
bekapcsolni.
• A diktafon ki van kapcsolva. Csúsztassa a HOLD•POWER
ON/OFF kapcsolót a „POWER ON/OFF” irányba legalább
1 másodpercig (15. oldal).
• Az akkumulátorok rossz polaritással lettek behelyezve
(13. oldal).
A diktafon automatikusan • Ha a diktafon stop üzemmódban van, és bizonyos ideig nem
kikapcsol.
hajt végre műveletet rajta, aktiválódik az automatikus
kikapcsolási funkció. (Az automatikus kikapcsoláshoz
szükséges idő a diktafon megvásárlásakor a „10min” (10
perc) értékre van állítva.) A menüben kiválaszthatja, hogy
mennyi időnek kell eltelnie az automatikus kikapcsoláshoz
(100. oldal).
• Vegye ki az akkumulátorokat, és helyezze be őket újra.
A töltésjelző nem jelenik
meg, vagy töltés közben
eltűnik.
• Nem helyezett be akkumulátorokat, vagy nem újratölthető
akkumulátort helyezett be (hanem alkáli elemet,
mangánelemet stb.).
• Az akkumulátorokat helytelen polaritással helyezte be.
• Nem NH-AAA-B2KN méretű akkumulátorokat helyezett be.
• Az akkumulátorok tönkrementek. Cserélje ki a régi
akkumulátorokat újakra.
• Az USB-csatlakozókábel nincs megfelelően csatlakoztatva.
• Az „USB Charge” beállítása „OFF” értéken van. Ha tölteni
szeretné az akkumulátorokat a számítógép használata
közben, akkor állítsa „ON” értékre (100. oldal).
• A beépített hangszórón történő fájllejátszás, illetve FM-rádió
hallgatása közben nem töltheti az akkumulátorokat.
Hibaelhárítás
A diktafon nem működik
megfelelően.
133
HU
Jelenség
Megoldás
A diktafon indulása sokáig • Ha a diktafonnak nagy mennyiségű adatot kell feldolgoznia,
tart.
akkor tovább tarthat a diktafon elindítása. Ez nem a diktafon
hibája. Várja meg, amíg az indítóképernyő eltűnik.
A diktafon nem működik. • Lehet, hogy a számítógéppel formázta a diktafon
memóriáját. A diktafon formázás funkcióját használja
a memória formázására (101. oldal).
A diktafon nem működik, • Az akkumulátorok lemerültek (14. oldal).
hiába nyomják meg
• A diktafon ki van kapcsolva. Csúsztassa a HOLD•POWER
bármelyik gombot.
ON/OFF kapcsolót a „POWER ON/OFF” irányba legalább
1 másodpercig (15. oldal).
• A HOLD funkció be van kapcsolva. Csúsztassa a
HOLD•POWER ON/OFF kapcsolót a középső irányba
(11. oldal).
134
Nem jön hang a
hangszóróból.
• A hangerő teljesen le van véve (26. oldal).
• Fejhallgató van bedugva (52. oldal).
• Az FM-rádió hallgatásakor az „Audio Output” beállítás
a „Headphones” értékre van állítva. Állítsa át „Speaker”
értékre (85. oldal).
Csak egy csatornából jön
hang.
• Ha a külső eszköz hangkimenete monó, és a rögzítési mód
beállítása „128kbps” (STSP) vagy „192kbps” (ST), akkor
a diktafon csak az egyik csatornán rögzít hangot. Ebben az
esetben állítsa a rögzítési módot „48kbps(MONO)” (SP)
vagy „8kbps(MONO)” értékre (LP), vagy használja a
tartozék csatlakozóadaptert a monó hang sztereó hanggá
alakításához.
Akkor is jön hang a
hangszóróból, ha a
fejhallgató be van dugva.
• Ha nem megfelelően dugja be a fejhallgatót, lejátszáskor
a hangszóróból is jön hang. Húzza ki a fejhallgatót, és dugja
be újra.
• Az FM-rádió hallgatásakor az „Audio Output” beállítás
a „Speaker” értékre van állítva. Állítsa át „Headphones”
értékre (85. oldal).
HU
Jelenség
Megoldás
Nem világít a hozzáférés-, • A „LED” beállítás értéke „OFF”. Lépjen be a menübe, és
a felvétel- és a
állítsa a „LED” beállítást „ON” értékre (98. oldal).
lejátszásjelző.
A „Memory Full” üzenet
jelenik meg, és nem lehet
elindítani a rögzítést.
• A memória megtelt. Töröljön a fájlok közül (31. oldal), vagy
töröljön minden fájlt, miután átmásolta őket más memóriára
vagy a számítógépre.
A „File Full” üzenet
jelenik meg, és nem lehet
működtetni a diktafont.
• 199 fájlt vett fel a kiválasztott mappába ( ), vagy összesen
4 074 fájlt vett fel (ha 21 mappa van). Ezért nem tud újabb
fájlt rögzíteni, sem fájlokat áthelyezni. Töröljön a fájlok
közül (31. oldal), vagy töröljön minden fájlt, miután
átmásolta őket más memóriára vagy a számítógépre.
Nem lehet fájlt rögzíteni.
• Kevés a szabad memóriakapacitás.
• Nem rögzíthet fájlokat, ha
(zene) vagy a
(podcast)
mappát választ a csak lejátszásra használható területről.
A lejátszás hangereje kicsi. • A hangerő teljesen le van véve. A hangerő a VOL –/+
gombokkal állítható (26. oldal).
• A felvételi színhely beállítása „Voice Notes” ( ) vagy
„Audio IN” ( ). Válasszon az aktuális helyzetnek
megfelelő felvételi helyszínt (34. oldal).
• A „Mic Sensitivity” beállítás értéke „Low” ( ). Állítsa át
„High” (
) vagy „Medium” (
) értékre (96. oldal).
Hibaelhárítás
A lejátszás hangereje kicsi. • Az AVLS (Automatic Volume Limiter System) funkció
Az „AVLS” felirat jelenik korlátozza a lejátszott hangok hangerejét fejhallgató
meg.
használatakor. Állítsa a menü „AVLS” beállítását „OFF”
értékre. Ha a funkciót „OFF” értékre állítja, ügyeljen rá,
hogy ne hallgassa a diktafont túl nagy hangerőn.
135
HU
136
Jelenség
Megoldás
Nem lehet a fájlhoz
felvételt vagy felülíró
felvételt adni.
• Az „Add/Overwrite” beállítása „OFF” értéken van. Állítsa
az „Add/Overwrite” beállítást „Add” vagy „Overwrite”
értékre (37. oldal, 39. oldal).
• Kevés a szabad memóriakapacitás. A felülírt részt a diktafon
a felülíró rész felvétele után törli. Ezért csak a hátralévő
felvételi időnél rövidebb felvételt vehet fel.
• Nem adhat felvételt vagy felülíró felvételt olyan fájlhoz,
amelyet nem a diktafonnal rögzítettek.
• Nem adhat felvételt vagy felülíró felvételt olyan fájlhoz,
amely csak lejátszásra használható területen lévő mappában
( (zene) vagy
(podcast) mappában).
A felvétel megszakadt.
• A VOR funkció be van kapcsolva. Állítsa a menü „VOR”
beállítását „OFF” értékre (41. oldal).
A VOR funkció nem
működik.
• FM-adás rögzítése közben a VOR funkció nem működik.
Amikor más készülékről
készít felvételt, túl erős
vagy nem elég erős a
bemeneti jel.
• Kösse össze a másik eszköz fejhallgatóaljzatát a diktafon
m (mikrofon) aljzatával, és állítsa be a hangerőt a
diktafonhoz csatlakoztatott készüléken.
A lejátszási sebesség túl
gyors vagy túl lassú.
• A lejátszási sebesség a DPC funkcióval állítható. Csúsztassa
a DPC(SPEED CTRL) kapcsolót az „OFF” állásba, vagy
állítsa be újra a SPEED+/– gombbal a DPC sebességét
(55. oldal).
HU
Jelenség
Megoldás
Nem lehet fájlt felosztani. • Ahhoz, hogy két részre lehessen osztani egy fájlt, bizonyos
mennyiségű szabad memóriának kell rendelkezésre állnia.
• A kiválasztott mappába ( ) 199 fájlt vettek fel. Töröljön
a fájlok közül (31. oldal), vagy töröljön minden fájlt, miután
átmásolta őket más memóriára vagy a számítógépre.
• A rendszer korlátai miatt nem oszthat fel fájlt a legelején és
a legvégén.
• Csak a diktafonnal felvett fájlokat lehet felosztani (tehát a
számítógépről átmásolt fájlokat nem).
A készülék nem ismeri fel • Lehet, hogy a memóriakártya képadatokat és egyéb fájlokat
a memóriakártyát.
tartalmaz, ezért nincs elég hely a mappák létrehozására.
Windows rendszeren az Explorer (Intéző), Macintosh
rendszeren az asztal vagy más eszközök segítségével törölje
a felesleges fájlokat, vagy inicializálja a memóriakártyát a
diktafonon.
• Állítsa a diktafon memóriáját a memóriakártyára („Memory
Card”) (45. oldal).
• Vegye ki a memóriakártyát, és ellenőrizze az oldalait. Ezután
helyezze be a megfelelő oldalával és a megfelelő irányban.
• Nem állította be az órát (16. oldal).
„--y--m--d” vagy a „--:--”
felirat jelenik meg a
rögzítési dátum
képernyőjén.
• A felvétel dátuma nem jelenik meg, ha a fájl felvételekor az
óra nem volt beállítva.
Hibaelhárítás
„--:--” felirat jelenik meg.
Kevesebb menüpont jelenik • A megjelenő menüpontok a működési üzemmódtól függenek
meg menü üzemmódban.
(stop, lejátszás, felvétel és FM-rádió üzemmód) (88. oldal).
A kijelzőn megjelenő
• A diktafonnak a működéshez szüksége van bizonyos
hátralévő idő rövidebb
mennyiségű memóriára. Ezt a mennyiséget levonja a készülék
annál, mint ami a
a hátralévő időből, ezért van különbség a két adat között.
mellékelt Sound Organizer
szoftverben megjelenik.
137
HU
Jelenség
Megoldás
Az elem/akkumulátor
gyorsan lemerül.
• A 131. oldalon közölt értékek a 14-as hangerőre
vonatkoznak. Az akkumulátor lemerülésének gyorsasága
a diktafon használatától is függ.
• Ha nem használja a diktafont, lassan akkor is lemerülnek az
Az akkumulátorok
(elemek) akkor is
akkumulátorok (elemek). Ha hosszú ideig nem szeretné
használni a diktafont, akkor tanácsos kikapcsolni a készüléket
lemerülnek, ha benne
hagyta őket a diktafonban, (15. oldal) vagy eltávolítani az akkumulátorokat (elemeket).
és hosszabb ideig nem
Továbbá ha az „Auto Power Off” beállítást rövid időre állítja
(100. oldal), megakadályozhatja, hogy a bekapcsolva felejtett
használta a készüléket.
diktafon lemerítse az akkumulátorokat (elemeket).
• Az akkumulátorok teljes feltöltés után nem töltődnek újra
Nem maradt töltés az
akkumulátorban, amikor
automatikusan, ha a diktafont az USB hálózati adapterre
lecsatlakoztatta a
csatlakoztatva hagyja. Használhatja a diktafont, miközben az
diktafont az USB hálózati
csatlakozik az USB hálózati adapterhez, de lecsatlakoztatás
adapterről, miután a
után töltse újra.
diktafon sokáig rajta volt,
teljesen feltöltve.
FM-adás rögzítése közben • A környezeti hőmérséklet kívül esik a töltési
villog a „
”, valamint
hőmérséklettartományon. Az akkumulátorokat
az akkumulátorjelzés.
5 °C és 35 °C közötti hőmérsékletű környezetben töltse.
Az akkumulátorok
gyorsan lemerülnek.
138
HU
• Az akkumulátorokat olyan környezetben használja,
amelynek hőmérséklete nem éri el az 5 °C-ot. Az
akkumulátorokat 5 °C és 35 °C közötti hőmérsékletű
környezetben töltse.
• Egy ideje nem használta a diktafont. Töltse fel és merítse
le az akkumulátorokat néhányszor a diktafonnal.
• Cserélje ki a régi akkumulátorokat újakra.
• A töltésjelző csak rövid ideig jelenik meg, azonban nem tölti fel
teljesen a készülék az akkumulátorokat. Kb. 3 óra 30 percig tart
a lemerült akkumulátorok teljes feltöltése.
Jelenség
Megoldás
A menüben nem változnak • Ha az akkumulátorokat azután távolítják el, hogy a
meg a módosított
menübeállítást módosítják, vagy ha a menübeállítást a Sound
beállítások.
Organizer szoftver „IC Recorder Settings” beállításával
módosítják, miközben a lemerült akkumulátorok vannak
behelyezve, akkor előfordulhat, hogy a menübeállítás nem
működik.
Egy mappa vagy fájl
nevében olvashatatlan
karakterek láthatók.
• A diktafon nem támogatja vagy nem tudja megjeleníteni a
Windows Explorer (Intéző) vagy a Macintosh asztalának
használatával megadott speciális karaktereket vagy
szimbólumokat.
Nem tűnik el az
„Accessing...” animáció.
• Ha a diktafonnak nagy mennyiségű adatot kell feldolgoznia,
akkor az animáció hosszú ideig látható lehet. Ez nem a
diktafon hibája. Várja meg, hogy az üzenet eltűnjön.
A fájl másolása sok időt
vesz igénybe.
• Ha egy fájl mérete nagy, akkor sokáig tart a másolás. Várjon,
amíg a másolás befejeződik.
Az átmásolt fájlok nem
jelennek meg.
• A diktafon max. 8 szintnyi mélységig képes felismerni a
diktafonra másolt mappákat.
• A nem kompatibilis, azaz nem a diktafon által rögzített
MP3-fájlok (.mp3) nem feltétlenül jelennek meg.
Lásd a 128. oldalon.
Hibaelhárítás
A számítógép nem ismeri • Csatlakoztassa le a diktafont a számítógépről, és csatlakoztassa
fel a diktafont.
újra.
Nem lehet átvinni egy fájlt • Ne használjon USB-elosztót vagy USB-hosszabbítót, csak
vagy mappát a
a mellékelt USB-csatlakozókábelt.
számítógépről.
• Nem garantálható a működés, ha a rendszerkövetelmények
eltérnek a 127. oldalon olvashatóktól.
• Előfordulhat, hogy az adott USB-portban nem ismeri fel
a számítógép a diktafont. Ilyen esetben próbálkozzon egy
másik porttal.
139
HU
Jelenség
Megoldás
Nem lehet lejátszani egy, a • Előfordulhat, hogy a fájl formátuma nem tartozik a
számítógépről átvitt fájlt.
diktafonnal lejátszható formátumok közé (MP3 (.mp3)).
Ellenőrizze a fájl nevét (128. oldal).
A számítógép nem indul el. • Ha úgy indítja újra a számítógépet, hogy a diktafon a
számítógéphez van csatlakoztatva, előfordulhat, hogy a
számítógép lefagy, vagy nem megfelelően indul el. Húzza
ki a diktafont a számítógépből, és újból indítsa újra a
számítógépet.
140
Gyenge vagy rossz
minőségű a hang
rádióhallgatás közben.
• Az akkumulátorok lemerültek. Cserélje az elemeket újakra
(13. oldal). Vagy töltse fel az akkumulátorokat.
• Vigye távolabb a diktafont a tévékészüléktől.
Zavar látható a televízió
képernyőjén.
• Ha beltéri antennával, a tévékészülék közelében hallgat
FM-adást, vigye távolabb a diktafont a tévékészüléktől.
Nem lehet fogni az
FM-rádióállomásokat,
vagy sok zaj hallható.
• Nincs csatlakoztatva a fejhallgató (a fejhallgató zsinórja
az FM-rádió antennája). Csatlakoztassa a fejhallgatót a
i (fejhallgató) aljzathoz, és egyenesítse ki a fejhallgató
zsinórját.
• A „DX/LOCAL” beállítás értéke „LOCAL”. Állítsa át
„DX” értékre (83. oldal).
Nem lehet tárolni egy
FM-rádióadót.
• Már tárolt 30 FM-rádióadót. Törölje közülük a
fölöslegeseket (82. oldal).
• „Scan Sensitivity” beállítás értéke „Low”. Állítsa át „High”
értékre (84. oldal).
HU
Sound Organizer
Olvassa el a Sound Organizer szoftver súgóját is.
Jelenség
Ok/megoldás
Nem lehet telepíteni a
• A számítógépen rendelkezésre álló szabad lemezterület vagy
Sound Organizer szoftvert. memória nem elegendő. Ellenőrizze a merevlemez- és a
memóriaterületet.
• Olyan operációs rendszerre próbálja meg telepíteni a Sound
Organizer szoftvert, amelyet az nem támogat. A támogatott
operációs rendszerek (114. oldal) valamelyikére telepítse a
szoftvert.
• A Windows XP rendszerben olyan felhasználói fiókhoz
tartozó felhasználónévvel jelentkezett be, amely korlátozva
van. Ha pedig Windows Vista vagy Windows 7 rendszert
használ, akkor vendég fiókkal jelentkezett be. Ügyeljen rá,
hogy rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező
felhasználóként jelentkezzen be.
A diktafon nem
csatlakoztatható
megfelelően.
Hibaelhárítás
• Ellenőrizze, hogy sikeres volt-e a szoftver telepítése.
Ezenkívül ellenőrizze a csatlakozást a következő
szempontokból:
– Külső USB-elosztó használata esetén használja a tartozék
USB-csatlakozókábelt.
– Csatlakoztassa le, majd csatlakoztassa újra a diktafont.
– Csatlakoztassa a diktafont egy másik USB-porthoz.
• Lehet, hogy a számítógép készenléti vagy hibernált állapotban
van. Ne hagyja, hogy a számítógép készenléti vagy hibernált
állapotba váltson, amíg a diktafon csatlakoztatva van.
• Készítsen biztonsági másolatot a beépített memóriában,
illetve a memóriakártyán tárolt összes adatról, majd
formázza a beépített memóriát vagy a memóriakártyát
a menü formázási funkciójával (101. oldal).
141
HU
Jelenség
Ok/megoldás
Kicsi a hangerő a
• Nincs telepítve hangkártya.
számítógéppel való
• Nincs beépített hangszóró, vagy nem csatlakozik hangszóró
lejátszáskor./A számítógép a számítógéphez.
nem ad ki hangot.
• A hangerő alacsony szintre van állítva.
• Növelje a hangerőt a számítógépen. (Erről a számítógép
kezelési útmutatója tartalmaz további információt.)
• A WAV-fájlok hangereje módosítható és menthető a
Microsoft Sound Recorder „Increase Volume” funkciójával.
A tárolt fájlok nem
játszhatók le vagy nem
szerkeszthetők.
• Nem lehet olyan fájlokat lejátszani, amelynek formátumát a
Sound Organizer szoftver nem támogatja. A fájlformátumtól
függően a szoftver egyes szerkesztési funkciói nem
használhatók. Olvassa el a Sound Organizer szoftver súgóját.
A számláló vagy a csúszka • Ez akkor történhet meg, ha olyan fájlokat játszik le,
nem megfelelően halad
amelyeket felosztott. A fájlokat először tárolja el a
előre, vagy zaj hallható.
számítógépen*, és utána másolja a diktafonra. (*Olyan
mentési fájlformátumot válasszon, amely megfelel a
diktafonnak.)
Lassabban működik a
diktafon, ha sok fájl van
rajta.
• A fájlok számának növekedésével a működés lelassul,
függetlenül a felvételi időtől.
A kijelző nem működik
fájlok mentése,
hozzáadása vagy törlése
közben.
• A nagy fájlok másolása és törlése több időt vesz igénybe.
Várjon, amíg a másolás befejeződik. A műveletek befejezése
után a kijelző visszatér a normál állapotba.
A Sound Organizer szoftver • Ne húzza ki a diktafon kábelét, miközben a számítógép a
induláskor „lefagy”.
diktafonnal kommunikál. Ellenkező esetben a számítógép
instabillá válhat, és a diktafonon található adatok
megsérülhetnek.
• Lehet, hogy ütközés van a szoftver és egy másik illesztőprogram
vagy alkalmazás között.
142
HU
Üzenetlista
Üzenet
Ok/megoldás
HOLD
• Minden gombművelet le van tiltva, mert a diktafon HOLD
állapotban van a véletlen megelőzések megakadályozása
érdekében. Csúsztassa a HOLD•POWER ON/OFF
kapcsolót középre a diktafon HOLD funkciójának
kikapcsolásához (11. oldal).
Low Battery
• Az akkumulátorok lemerültek. Cserélje ki a régi
LR03 (AAA méretű) alkáli elemeket újakra (13. oldal).
Vagy töltse fel az akkumulátorokat, illetve cserélje ki a
régi akkumulátorokat újakra.
Memory Card Error
• Hiba történt a memóriakártyának a memóriakártya-nyílásba
való behelyezése közben. Távolítsa el, majd próbálja meg
behelyezni újra. Ha az üzenet továbbra is megjelenik,
használjon egy új memóriakártyát.
Memory Card Not
Supported
• Olyan memóriakártya van behelyezve, amelyet a diktafon nem
támogat. Lásd: „Kompatibilis memóriakártyák”, 43. oldal.
Read Only Memory Card • Csak olvasható memóriakártya van behelyezve. Csak
olvasható memóriakártya nem használható a diktafonban.
• A memóriakártya írásvédett. Írásvédett memóriakártya nem
használható a diktafonban.
Memory Card Access
Denied
• Mivel hozzáférés-vezérlési funkciót tartalmazó memóriakártya
van behelyezve, a memóriakártya nem használható.
Memory Full
• Kevés a diktafon szabad memóriakapacitása. Mielőtt
felvételt készítene, töröljön néhányat a fájlok közül.
Hibaelhárítás
Memory Card Locked
143
HU
144
Üzenet
Ok/megoldás
File Full
• Ha már maximális számú fájl van a kiválasztott mappában,
vagy ha a diktafonon tárolt fájlok teljes száma elérte a
maximumot, akkor nem rögzíthet új fájlt. Mielőtt felvételt
készítene, töröljön néhányat a fájlok közül.
File Damaged
• Nem játszhatja le és nem szerkesztheti a fájlt, mert a kiválasztott
fájl adatai megsérültek.
Format Error
• A diktafon nem kapcsolható be a számítógéppel, mert a
működéshez szükséges fájl hiányzik. Formázza a diktafont a
menüben található formázás funkcióval (101. oldal). Ne
használja a számítógépet a diktafon formázására.
Process Error
• A diktafon nem tudja elérni a memóriát. Távolítsa el, majd
helyezze be újra az elemeket.
• Készítsen biztonsági másolatot az adatairól, és formázza a
diktafont a menü használatával (101. oldal).
Stop and Reinsert
Memory Card
• Rögzítés vagy lejátszás közben memóriakártyát helyeztek be
a készülékbe. Távolítsa el a memóriakártyát, és a diktafon
stop üzemmódjában helyezze be.
Set Date&Time
• Állítsa be az órát, ellenkező esetben nem állíthatja be a riasztást.
Track Marks are Full
• Minden fájlban maximum 98 műsorszámjelzés állítható be.
Törölje a nem kívánt műsorszámjelzéseket (68. oldal).
No File
• A kiválasztott mappában nincs egyetlen fájl sem. Ebből
eredően nem helyezheti át a fájlt, és nem állíthatja be a
riasztást stb.
No Track Marks
• Nem található műsorszámjelzés műsorszámjelzések
törlésekor vagy keresésekor, illetve adott fájl
műsorszámjelzéseinél való felosztásakor.
HU
Ok/megoldás
• Nem formázhatja a memóriát, és nem törölhet minden fájlt a
mappából, mert alacsony az akkumulátor (elem) töltése.
Cserélje ki a régi LR03 (AAA méretű) alkáli elemeket
újakra (13. oldal). Vagy töltse fel az akkumulátorokat, illetve
cserélje ki a régi akkumulátorokat újakra.
Already Set
• Olyan időpontra állította be egy fájl lejátszását, amelyre
korábban egy másik fájlt állított be. Módosítsa a riasztási
beállítást.
Past Date/Time
• A riasztást olyan időpontra állította be, amely már elmúlt.
Ellenőrizze, és állítsa be a megfelelő dátumot és időpontot
(58. oldal).
File Protected
• A kiválasztott fájl védett vagy írásvédett. Nem törölheti. A
fájlnak a diktafonnal való szerkesztéséhez kapcsolja ki a fájl
védelmét a diktafonon, vagy törölje az „írásvédett”
attribútumot a számítógépen (75. oldal).
Settings are Full
• Ha már tárolva van 30 FM-adó a diktafon memóriájában,
nem lehet új FM-adót tárolni.
DPC is OFF
• A DPC(SPEED CTRL) kapcsoló „OFF” értéken áll, és nem
módosítható a lejátszási sebesség a SPEED+/– gombokkal.
Set Add/Overwrite
• „Add/Overwrite” beállítás értéke „OFF”. Nem lehet a
fájlhoz felvételt vagy felülíró felvételt adni (37., 39. oldal).
Unknown Data
• Az adat olyan fájlformátumú, amelyet nem támogat a
diktafon. A diktafon csak az MP3(.mp3) fájlokat támogatja.
Részletek: „Kivitel és műszaki adatok”, 128. oldal.
• Szerzői joggal védett fájlokat nem lehet lejátszani.
Hibaelhárítás
Üzenet
Low Battery Level
145
HU
146
Üzenet
Ok/megoldás
Invalid Operation
• Nem végezhet felosztást, illetve nem állíthat be
műsorszámjelzést olyan fájlok esetében, amelyek
(zene)
vagy
(podcast) mappában vannak a csak lejátszásra
használható területen.
• Ha a memóriakártyán rossz szektor van, a kártyára nem lehet
írni. Készítsen elő egy új memóriakártyát a jelenlegi cseréjéhez.
• A fájlnévben elérte a karakterek maximálisan megengedett
számát; nem oszthatja fel a fájlt. Rövidítse a fájl nevét.
• A „Divide All Track Marks” funkció nem használható, mivel
egy műsorszámjelzés 0,5 másodpercen belül van az
osztásponthoz képest.
• A „Divide All Track Marks” funkció nem használható, mivel
egy műsorszámjelzés kevesebb mint 0,5 másodpercre van a
fájl elejétől vagy végétől.
• A fájl hossza kevesebb mint 1 másodperc; ilyen rövid fájl
nem osztható fel.
• A „Divide Current Position” funkció nem használható olyan
ponton, amely kevesebb mint 0,5 másodpercre van a fájl
elejétől vagy végétől.
Cannot Divide - Max 199
Files
• Ha már van 199 szám a kiválasztott mappában, vagy a
diktafonon tárolt fájlok száma elérte a maximumot, akkor
nem oszthatja fel a számot. Mielőtt felvételt készítene,
töröljön a fájlok közül.
Same File Name Exists
• Az adathordozón már létezik a mappában egy olyan nevű
fájl, mint amelyet szeretne használni egy adott fájl
felosztásakor, másolásakor vagy áthelyezésekor.
No Memory Card
• Nincs memóriakártya a memóriakártya-nyílásba helyezve a
„Select Memory” vagy a „File Copy” menüpontok
beállításakor.
HU
Üzenet
Ok/megoldás
New File
• A rögzített fájl elérte a maximális méretkorlátot (500 MB).
A fájlt a készülék automatikusan felosztja, és a rögzítés új
fájlként folytatódik.
Erased-too near Track
Marks
• Ha a felosztás helyétől 0,5 másodpercen belül
műsorszámjelzés található, a készülék automatikusan törli
a műsorszámjelzést.
No operation with
Memory Card
• A memóriakártyán tárolt fájlokkal nem állíthat be riasztást.
Állítsa a diktafon memóriáját a memóriakártyára
(„Built-In Memory”) (45. oldal).
AVLS
• A lejátszás hangereje meghaladja a beállított AVLS-szintet.
Állítsa a hangerőt mérsékelt szintre.
• Olyan hangerőn játszik le fájlokat fejhallgatóval, amely a
megadott ideig meghaladja a beállított AVLS-szintet. „AVLS”
beállítás értéke a menüben automatikusan „ON” lesz.
Change Folder
• Ha nincsenek fájlok egy
(zene) vagy
(podcast)
mappában a csak lejátszásra használható területen, akkor
nem jelennek meg mappák a képernyőn. Csak a fájlokat
tartalmazó mappák jelennek meg.
System Error
• A fentiektől eltérő rendszerhiba történt. Távolítsa el az
elemeket/akkumulátorokat, és helyezze be őket újra.
Hibaelhárítás
147
HU
Rendszerkorlátok
A diktafonra bizonyos rendszerkorlátok érvényesek. Az alább említett jelenségek
nem a diktafon hibái.
Jelenség
Ok/megoldás
Nem lehet fájlokat
rögzíteni a maximális
felvételi időtartamig.
• Ha többféle felvételi módban veszi fel a fájlokat, a felvételek
maximális időtartama a legjobb minőségű mód maximális
felvételi ideje és a legrosszabb minőségű mód maximális ideje
közötti érték lesz.
• A számlálón található szám (eltelt felvételi idő) és a hátralevő
felvételi idő lehet kevesebb, mint a diktafon maximális felvételi
ideje.
Nem lehet sorrendben • Ha a számítógéppel másolta át az MP3-fájlokat, akkor
megjeleníteni vagy
előfordulhat, hogy nem lehetett őket sorrendben átmásolni a
lejátszani az MP3rendszer korlátai miatt. Ha a számítógépen lévő MP3-fájlokat
fájlokat.
egyesével másolja a diktafonra, akkor megjelenítheti és
lejátszhatja őket a másolás sorrendjében.
Egy fájlt a diktafon
automatikusan
felosztott.
• A rögzített fájl elérte a maximális méretkorlátot (500 MB). Ezért
a fájlt a diktafon automatikusan felosztotta.
Nem lehet
kisbetűt beírni.
• Attól függően, hogy milyen karakterkombinációk szerepelnek a
számítógépen létrehozott mappa nevében, előfordulhat, hogy a
betűk nagybetűkké válnak.
„s” karakter látható a • Olyan karakter szerepel a szövegben, amelyet nem tud
mappanév, a cím, az
megjeleníteni a diktafon. Cserélje ki a karaktert a számítógépen
előadó neve vagy a fájl egy olyanra, amelyet meg lehet jeleníteni a diktafonon.
neve helyett.
148
HU
Jelenség
Ok/megoldás
Az A-B ismételt
• A fájlok méretőtől függően a beállított pozíciók elmozdulhatnak.
lejátszás beállítása után
kicsit elmozdulnak a
beállított pozíciók.
Fájl felosztásakor a
• Ahhoz, hogy felosszon egy fájlt, bizonyos mennyiségű szabad
hátralévő felvételi idő
területre van szükség a fájlkezelési területhez, ezért a hátralévő
rövidebb lesz.
felvételi idő rövidül.
Hibaelhárítás
149
HU
Útmutató a kijelzőhöz
A kijelző stop üzemmódban
A Jelzés új podcast érkezéséről
B Riasztásjelző
Akkor jelenik meg, ha riasztás van
beállítva egy fájlhoz.
C Mappainformáció-jelző
: Olyan mappa, amelybe fájl
rögzíthet.
: Csak lejátszásra szolgáló mappa.
: Csak podcastfájlok tárolására
szolgáló mappa.
150
HU
D Mappanévjelző
E Fájlinformáció-jelző
A fájlinformációs képernyő a
•DISP–MENU gomb többszöri rövid
megnyomásával a következők között
vált (sorrendben): Eltelt idő c
Hátralévő idő c Rögzítés dátuma és
ideje c Fájlnév c Cím c Előadó neve
: Fájlnév
: Cím
: Előadó neve (csak lejátszás
közben)
F Védelemjelző
Akkor jelenik meg, ha egy fájlra
engedélyezve van a védelem.
G Fájlhelyjelző
A kiválasztott fájlszám a számlálóban,
a mappában lévő fájlok teljes száma
pedig a nevezőben jelenik meg.
H Műsorszámjelzés jelzője
Törli az aktuális pont előtti
műsorszámjelzést. Akkor jelenik meg,
ha van beállítva műsorszámjelzés a
fájlban.
I LCF (Low Cut Filter) jelző
Akkor jelenik meg, ha az „LCF(Low
Cut)” beállítás értéke „ON”.
M Memóriakártya-jelző
Ha a „Memory Card” beállítás van
kiválasztva a „Select Memory”
pontban, akkor megjelenik ez a
jelzés. Ha a „Built-In Memory”
érték van kiválasztva, nem jelenik
meg semmi.
N Memóriajelző
A fennmaradó memóriát mutatja; a
kijelzett érték a rögzítés során egyre
csökken.
O Töltésjelző
Hibaelhárítás
J Rögzítési mód jelzője
A menüben beállított rögzítési módot
jeleníti meg, amikor a diktafon stop
üzemmódban van, illetve az aktuális
rögzítési módot jeleníti meg, amikor a
diktafon lejátszás vagy felvétel
üzemmódban van.
ST: Sztereó rögzítési mód (192kbps)
STSP: Sztereó rögzítési mód normál
hosszúságú felvételekhez (128kbps)
SP: Monó rögzítési mód normál
hosszúságú felvételekhez
(48kbps(MONO))
LP: Monó rögzítési mód hosszú
felvételekhez (8kbps(MONO))
K Színhelyválasztás-jelző
Megjeleníti a felvételhez aktuálisan
kiválasztott színhelyet. Színhely
beállításakor jelenik meg.
: Meeting
: Voice Notes
: Interview
: Lecture
: Audio IN
L Mikrofonérzékenység-jelző
: High
: Medium
: Low
151
HU
152
A kijelző rögzítés közben
A kijelző lejátszás közben
P A felvétel előrehaladtát jelző
animációs képernyő
Animálva jeleníti meg a felvétel
előrehaladását.
Q Felvételjelző
Akkor jelenik meg, amikor a
diktafon felvesz.
R VOR rögzítés jelző
Akkor jelenik meg, ha a menüben a
„VOR” beállítás értéke „ON”.
S Lejátszási mód jelzője
1: Akkor jelenik meg, ha egyetlen
fájl ismételt lejátszása folyik.
A-B: Akkor jelenik meg, ha adott
A-B szakasz ismételt lejátszása
folyik.
×0,50 – ×2,00: DPC lejátszás
ALARM: Riasztás lejátszása
T EASY-S (Könnyű keresés) jelző
Akkor jelenik meg, ha a menüben a
„Easy Search” beállítás értéke „ON”.
HU
A kijelző az FM-rádió hallgatása
közben
FM-rádióadás felvételekor jelenik
meg
Hibaelhárítás
U FM-jelző
V Rádiófrekvencia
W A rádióvevő érzékenysége
LOCAL: LOCAL
DX: DX
X Scan Sensitivity
SCAN H: High
SCAN L: Low
Y Tárolt adó száma
153
HU
A kijelző HOLD állapotban
Z HOLD jelző
Akkor jelenik meg, amikor a
diktafon HOLD állapotban van a
véletlen műveletek
megakadályozása érdekében.
A HOLD állapot megszüntetéséhez
csúsztassa a HOLD•POWER ON/
OFF kapcsolót a középső állásba
(11. oldal).
154
HU
Tárgymutató
A
A dátum és az idő megjelenítése ........17
A diktafon csatlakoztatása a
számítógéphez ..................................... 102
A diktafon használata a
számítógéppel ..................................... 102
A felvétel ellenőrzése ...........................51
A hangerő beállítása ......................26, 51
A hangerő mértékletes szinten
tartása .........................................12, 88, 92
A készülék részei és kezelőszervei
Elölnézet .............................................9
Hátulnézet .........................................10
Kijelző .............................................. 150
A kijelző lejátszás közben ...................29
A nyelv beállítása .....................18, 89, 98
A Scene Select beállítások
módosítása .................................34, 88, 90
A-B ismétlés ..........................................57
Akkumulátorok ..................119, 122, 131
Akkumulátortöltöttség-jelző ...............14
Alarm .........................................58, 88, 91
Alkáli elemek ................................ 13, 131
AVLS (Automatic Volume
Limiter System) .........................12, 88, 92
Az összes fájl törlése egy
mappából ...................................65, 88, 94
Az óra beállítása .......................16, 89, 99
Á
Áttekintés ........................................23, 52
B
Beépített mikrofonok ...........................20
Bemenetválasztás ................47, 49, 89, 97
D
DPC (Digital Pitch Control) ...............55
E
Elemek behelyezése .............................13
Elemek élettartama/akkumulátorok
üzemideje .............................................131
Előretekerés ..........................................52
F
Fájl áthelyezése .........................62, 88, 93
Fájl felosztása a műsorszámjelzést
tartalmazó helyeken ....................... 72, 88, 93
155
HU
Fájl felosztása az aktuális
helyen .........................................71, 88, 93
Fájl másik memóriába
másolása .....................................63, 88, 93
Fájl védelme ..............................75, 88, 92
Fájlok másolása a számítógépre .......109
Fájlok szerkesztése ...............................62
Felülíró felvétel .....................................39
Felülíró felvétel hozzáadása ................39
Felvétel hozzáadása ..............................37
Felvétel más eszközről .........................49
Felvétel más eszközzel .........................61
Felvétel telefonról ................................48
Felvételi idő ......................................... 130
FM-rádió
A vevő érzékenységének
beállítása ................................83, 89, 95
Az adókeresés érzékenységének
beállítása ................................84, 89, 95
Az FM-rádió kimenetének
beállítása ................................85, 89, 95
Az FM-rádióadók automatikus
tárolása ..................................80, 89, 95
Az FM-rádióadók kézi tárolása ......81
FM-adások rögzítése ........................78
FM-rádió hallgatása .......76, 77, 89, 94
Folyamatos lejátszás .................56, 89, 97
156
HU
H
Hibaelhárítás .......................................132
HOLD ....................................................11
HOLD•POWER ON/OFF
kapcsoló ...........................................11, 15
K
Karbantartás ........................................125
Könnyű keresés .........................52, 88, 91
Külső mikrofon .....................................47
L
Lejátszás ...........................................25, 52
Lejátszási módok ..................................56
M
Mappa ......................................26, 62, 103
Mappa és fájl kiválasztása ....................26
Memóriakártya ..............................43, 125
Memóriaváltás ...........................45, 89, 94
Memory Stick Micro™ (M2™) .... 43, 105
Menü
Add/Overwrite ............................88, 90
Alarm ...........................................88, 91
Audio Output ..............................89, 95
Auto Power Off ........................89, 100
Auto Preset .................................89, 95
AVLS ...........................................88, 92
Beállítások .........................................86
Beep ........................................... 89, 100
Continuos Play ............................89, 97
Date&Time .................................89, 99
Delete ..........................................88, 93
Detail Menu ................................89, 96
Divide ..........................................88, 93
Divide All Track Marks ............88, 93
Divide Current Position ............88, 93
DX/LOCAL ................................89, 95
Easy Search .................................88, 91
Erase All .....................................88, 94
Erase All Track Marks ..............88, 94
Erase Track Mark ......................88, 93
File Copy .....................................88, 93
FM Radio ....................................89, 94
Format .......................................89, 101
Language .....................................89, 98
LCF(Low Cut) ............................89, 97
LED .............................................89, 98
Menübeállítások ...............................88
Mic Sensitivity ............................89, 96
Move & Copy .............................88, 93
Move File ....................................88, 93
Noise Cut Level ..........................89, 98
Protect .........................................88, 92
REC Mode ..................................89, 96
Scan Sensitivity ...........................89, 95
Scene Select .................................88, 90
Select Input .................................89, 97
Select Memory ............................89, 94
Time Display ...............................89, 99
USB Charge ..............................89, 100
VOR .............................................88, 90
microSD/microSDHC ..................43, 106
MP3-fájlok ...........................................128
MP3-fájlok másolása a diktafonra ..... 110
Műsorszámjelzés ...................................67
Műsorszámjelzés törlése ..........68, 88, 93
Műsorszámjelzések törlése ......69, 88, 94
Műszaki adatok ...................................127
Ó
Óvintézkedések ...................................124
P
Podcast .................................................113
R
Rendszerkövetelmények ...........114, 127
Rendszerkorlátok ...............................148
Rögzítés ............................................19, 34
Rögzítés szüneteltetése ........................23
157
HU
S
Sound Organizer .................................113
Színhelyválasztás ......................34, 88, 90
T
Töltésjelző .............................................14
Törlés .....................................................31
U
USB hálózati adapter ......................... 122
USB-memória ..................................... 112
Ü
Üzenetlista ........................................... 143
V
VOR (Voice Operated
Recording) .................................41, 88, 90
Z
Zaj ........................................................125
Zajvágás .................................................53
Zajvágási szint ...........................54, 89, 98
158
HU
© 2011 Sony Corporation
Download PDF