Sony | ICD-P520 | Sony ICD-P520 Használati útmutató

Európai vásárlóinknak
Feleslegessé vált elektromos
és elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy
a csomagolásán azt jelzi, hogy a
terméket ne kezelje háztartási
hulladékként. Kérjük, hogy az
elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le.
A feleslegessé vált termékének helyes
kezelésével segít megelőzni
a környezet és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék kezelés
helyes módját. Az anyagok, újrahasznosítása segít a
természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért
forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez,
ahol a terméket megvásárolta.
Kapcsolódó tartozékok: Fejhallgató
HU
Feleslegessé vált elemek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy annak
csomagolásán azt jelzi, hogy a
terméket ne kezelje háztartási
hulladékként. Kérjük, hogy azt a
használt elemek gyűjtésére kijelölt
gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé
vált elemek helyes kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék kezelés
helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a
természeti erőforrások megőrzésében.
Olyan berendezéseknél alkalmazott elemeket, ahol
biztonsági, teljesítményi, illetve adatok megőrzése
érdekében elengedhetetlen az energiaellátás
folyamatosságának biztosítása, csak az arra felkészült
szerviz állomány cserélheti ki.
Beépített elem esetén, hogy biztosítható legyen
az elem megfelelő kezelése, a termékének
elhasználódásakor jutassa el azt az arra kijelölt
elektromos és elektronikus hulladékgyűjtő pontra.
Minden más elem esetén kérjük, hogy tanulmányozza,
milyen módon lehet biztonságosan az elemet a
készülékből eltávolítani.
A termék újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez,
a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az
üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Felhasználói
tájékoztató
Program © 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
2006, 2007, 2008 Sony Corporation
Documentation ©2008 Sony Corporation
Minden jog fenntartva. A jelen útmutató vagy
az itt bemutatott szoftver részben és egészben
sem másolható, fordítható le vagy kicsinyíthető le
semmilyen gépi úton olvasható formába a Sony
Corporation előzetes írásbeli engedélye nélkül.
A SONY CORPORATION SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK
KÖZÖTT SEM TEHETŐ FELELŐSSÉ BÁRMILYEN
VÉLETLEN, KÖZVETLEN VAGY KÜLÖNLEGES KÁRÉRT,
FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ SZERZŐDÉSEN KÍVÜL
VAGY SZERZŐDÉSI KÖTELEM ALATT, VAGY EGYÉBKÉNT
A JELEN ÚTMUTATÓVAL, A SZOFTVERREL VAGY AZ ITT
TALÁLHATÓ EGYÉB INFORMÁCIÓKKAL, ILLETVE AZOK
HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN KELETKEZETT.
A Sony Corporation fenntartja a jogot, hogy a jelen
útmutatót vagy az itt leírt információkat előzetes
értesítés nélküli módosítsa.
Az itt bemutatott szoftverre külön licencszerződés
vonatkozhat.
 A jelen szoftver Windows operációs rendszerhez
készült, és Macintosh számítógépen nem
használható.
 A mellékelt a csatlakozókábel az ICD-P520
diktafonhoz használandó. Más diktafonokat nem tud
ezzel csatlakoztatni.
HU
Tartalomjegyzék
A készülék részei és kezelőszervei........6
Üzembe helyezés
1. lépés: Az elemek behelyezése...........9
Az elemek cseréje.................................10
2. lépés: Az óra beállítása...........................11
Alapvető működtetés
Üzenetek felvétele.........................................13
A mappa kiválasztása...................................17
A felvétel automatikus indítása
a hang érzékelésével
– a fejlett VOR funkció ................................17
A mikrofon érzékenységének
kiválasztása.........................................................18
Különféle felvételi
üzemmódok
Felvétel hozzáadása......................................19
Hozzáadott felvétel használata.....19
Felvétel hozzáadása az előzőleg
rögzített üzenethez..............................20
Felvétel külső mikrofonnal vagy
más eszközről....................................................21
HU
Lejátszás/törlés
Üzenetek lejátszása.......................................23
Egy üzenet ismételt lejátszása
– Ismételt lejátszás................................25
Egy adott mappa összes
üzenetének folyamatos lejátszása
– Folyamatos lejátszás........................25
Keresés előre/hátra
a lejátszás közben
(Gyorskeresés/Áttekintés)................25
A lejátszási pont gyors
megkeresése
(Egyszerű keresés).................................26
Egy üzenet lejátszása egy kívánt
időpontban riasztással................................26
Üzenetek törlése.............................................30
Üzenetek törlése egyesével............30
Az összes üzenet törlése egy
mappából...................................................31
Üzenetek szerkesztése
Üzenet felosztása............................................32
Üzenet áthelyezése egy másik
mappába – Áthelyezés funkció.............33
A menü funkció használata
Hibaelhárítás
A kijelzőablak üzemmódjának
kiválasztása.........................................................35
A csipogó hang kikapcsolása..................36
A felvételi üzemmód módosítása.........36
Egy adott mappa összes üzenetének
folyamatos lejátszása....................................37
Az OPR jelző kikapcsolása (LED)............37
Hibaelhárítás......................................................46
További információk
Óvintézkedések...............................................52
Műszaki adatok................................................53
A diktafon használata a
számítógéppel
A mellékelt Digital Voice Editor szoftver
használata...........................................................38
Mire használhatja a Digital Voice
Editor szoftvert........................................38
Rendszerkövetelmények...................39
A szoftver telepítése............................40
A diktafon csatlakoztatása a
számítógéphez.......................................44
A súgófájlok megtekintése..............45
HU
A készülék részei és kezelőszervei
Főegység
MIC (b������������������
eépített mikrofon�)
(�����������������������
mikrofon) csatlakozója
Kijelzőablak
MENU/DISPLAY
DIVIDE
STOP
REC (����������������
felvétel��������
) /PAUSE
 (�������������������������
fejhallgató) csatlakozója
OPR (művelet) jelző
ERASE
VOL (hangerő) szabályozó*
HOLD
PLAY/STOP (ENTER)**
– (��������������������������
áttekintés/keresés hátra��
)/
+ (������������������������������������
gyorskeresés/keresés előre����������
) (SELECT)
Hangszóró
* A hangerőszabályzó mellett található egy
kiemelkedő pont, amely jelzi a hangerő
növelésének irányát.
**A gomb rendelkezik egy kiemelkedő ponttal.
HU
Véletlen működés megelőzése
— HOLD funkció
Csúsztassa a HOLD kapcsolót ON állásba.
A „HOLD” felirat háromszor felvillan, ami jelzi,
hogy az összes gomb zárolva van.
Amikor a HOLD funkció aktiválva van leállítás
közben, akkor az összes kijelzés kikapcsol, és a
„HOLD” felirat villog. �
Hátulnézet
USB-csatlakozó
HOLD
Elemtartó
A HOLD funkció kikapcsolása
Nyílás a szíj számára
(nem tartozék)
Csúsztassa a HOLD kapcsolót OFF állásba.
 Megjegyzés
Amikor a HOLD funkció aktiválva van felvétel
közben, akkor a felvétel leállításához előbb
kapcsolja ki a HOLD funkciót.
 Tipp
A riasztást akkor is leállíthatja, ha a HOLD
funkció be van kapcsolva. A riasztás vagy a
lejátszás leállításához nyomja meg a STOP
gombot.
HU
Kijelzőablak
Mappa jelzése
Mikrofon érzékenysége
Riasztás jelzése
Kiválasztott üzenet száma
REC DATE
(felvétel dátuma) jelzése
REMAIN jelzése
Szabad
memóriakapacitás jelzése
HU
Elem jelzése
Felvételi üzemmód
jelzése
REC (felvétel) jelzése
Ismételt lejátszás jelzése
EASY-S (Egyszerű
keresés) jelzése
Üzenetek száma egy
mappában/menü
jelzése/számláló/
hátralévő idő jelzése/
felvétel dátumának
jelzése/pontos idő
jelzése/üzenetek
Üzembe helyezés�
1. lépés: Az elemek
behelyezése�
Ha az elemtartó fedele véletlenül
leválna, akkor helyezze vissza az ábrán
látható módon.
1 Csúsztassa el és emelje fel az
elemtartó fedelét.
méretű) alkáli elemet a megfelelő
polaritással, és csukja be a fedelet.
Üzembe helyezés
2 Helyezzen be két LR03-as (AAA
Az órabeállítási képernyő jelenik meg,
amikor először helyezünk a készülékbe
elemeket, vagy új elemekre cseréljük a
régieket. Lásd a 2–3. lépést a „2. lépés:
Az óra beállítása” fejezetben a dátum és az
idő beállításához.
Győződjön meg róla, hogy mindkét
elemet a – végükkel helyezte be.
HU
Az elemek cseréje
Az elem jelzése a kijelzőablakban
megmutatja az elem állapotát.
Amikor a „
” villog, akkor cserélje ki az
elemeket újakra.
Amikor a „
” villog, akkor az elemek
lemerültek, és a készülék leáll�.
Az elem élettartama* (folyamatos
használat mellett)
HQ üzemmódban
Felvétel:
Kb. 11 óra
Lejátszás**:
Kb. 7,5 óra
SP vagy LP üzemmódban
Felvétel:
Kb. 22 óra
Lejátszás**:
Kb. 11 óra
* Sony LR03-as (AAA méretű) alkáli elemek
használatakor
**Ha a lejátszás a beépített hangszórón
történik, közepes hangerővel.
Az elem élettartama rövidülhet a készülék
használatától függően.
10
HU
 Megjegyzések






Ne használjon mangán elemet ebben a
készülékben.
Amikor az elemeket újakra cseréli,
megjelenik az órabeállítási képernyő.
Ilyenkor állítsa be ismét a dátumot és az időt.
Azonban a felvett üzenetek és a riasztási
beállítások megmaradnak.
Az elemek cseréjekor győződjön meg róla,
hogy mindkét elemet lecserélte újra.
Ne töltse a szárazelemeket.
Amikor hosszabb ideig nem használja
a készüléket, távolítsa el az elemeket a
savszivárgás és a korrózió megakadályozása
érdekében.
A készülék akkor fér hozzá az adatokhoz,
amikor a kijelzőablakban az „ACCESS” felirat
jelenik meg, vagy amikor az OPR jelző
narancs színben villog. Hozzáférés közben ne
távolítsa el az elemeket. Ilyenkor az adatok
megsérülhetnek.
2. lépés: Az óra
beállítása�
MENU/DISPLAY
STOP
– /+
Az órabeállítási képernyő jelenik meg,
amikor először helyezünk a készülékbe
elemeket, vagy új elemekre cseréljük
a régieket. Ebben az esetben lépjen a
2. lépésre.
képernyőt.
Nyomja meg a��������������
MENU/DISPLAY
gombot legalább 1 másodpercig,
amíg a „MODE” felirat meg nem jelenik
a kijelzőablakban.
A készülék menümódba lép.
Nyomja meg a���
–  vagy
�������a�
+ gombot
����������������������������
a „SET DATE” felirat
megjelenítéséhez.
Nyomja meg a� PLAY/STOP
gombot.
Az év számjegyei villogni kezdenek.
2 Állítsa be a dátumot.
Üzembe helyezés
PLAY/STOP
1 Jelenítse meg az órabeállítási
Nyomja meg a –  vagy +
gombot az év számjegyeinek
beállításához.
Nyomja meg a� PLAY/STOP
gombot.
A hónap számjegyei villogni
kezdenek.
Állítsa be a hónapot, majd a napot,
és nyomja meg a� PLAY/STOP
gombot.
Az óra számjegyei villogni kezdenek.
 Tipp
A dátum 2007-as évre való beállításához
válassza a „07Y” értéket.
11
HU
3 Állítsa be az időt.
Nyomja meg a���
–  vagy�
����� +
gombot az óra számjegyeinek
beállításához.
Nyomja meg a� PLAY/STOP
gombot.
A perc számjegyei villogni kezdenek�.
Állítsa be a perceket.
Nyomja meg a� PLAY/STOP
gombot az időjelnél.
A kijelzőablakban ismét megjelenik a
„SET DATE” felirat.
Nyomja meg a� STOP gombot
���������a
menümódból való kilépéshez.
Ha a készüléket több mint 3
másodpercig nem használja stop
üzemmódban, a kijelzőablakban
megjelenik a pontos idő.
 Tipp
Ez a készülék nem rendelkezik
bekapcsológombbal. A kijelző tartalma mindig
látható.
12
HU
Alapvető működtetés�
Üzenetek felvétele�
Beépített mikrofon
Kijelzőablak
Felvételi üzemmód
Szabad
memóriakapacitás
jelzése
* A MENU/DISPLAY gombbal
választott kijelzés jelenik meg.
Legfeljebb 99 üzenetet vehet fel a négy
mappa (A, B, C és D) mindegyikében.
Mivel az újonnan felvett üzenet
automatikusan az utoljára felvett üzenet
mögé kerül, gyorsan elindíthatja a
felvételt anélkül, hogy meg kéne keresnie
az utolsó felvétel végét.
Alapvető működtetés
Aktuális üzenet
száma
Számláló*
OPR jelző
(a fény piros
felvétel közben.)
REC/PAUSE
STOP
1 Válassza ki a felvételi üzemmódot.
Lásd „A felvételi üzemmód módosítása”
című részt a 36. oldalon.
2 Válassza ki a mappát.
Lásd „Mappa kiválasztása” című részt a
17. oldalon.
 Megjegyzés
Hosszú felvétel készítése előtt helyezzen be új
elemeket, és ellenőrizze az elem jelzését.
13
HU
3 Indítsa el a felvételt.
Nyomja meg a� REC/PAUSE
gombot.
Nem kell lenyomva tartania a�
REC/PAUSE gombot
����������������
felvétel
közben�.
Beszéljen a beépített mikrofonba�.
4 Állítsa meg el a felvételt�.
Nyomja meg a� STOP gombot.
�������
A készülék a jelenlegi felvétel elején
áll meg.
Ha nem módosítja a mappát a felvétel
befejezése után, akkor a következő felvételt
is ugyanabba a mappába fogja készíteni�.
Egyéb műveletek
Feladat
Művelet
felvétel szü- Nyomja meg a� REC/PAUSE
neteltetése* gombot.
A felvétel szüneteltetése
közben az OPR jelző pirosan
villog és a „PAUSE” felirat villog
a kijelzőablakban��.
szünet
feloldása és
a felvétel
folytatása
14
HU
Nyomja meg a� REC/PAUSE
gombot.
A felvétel attól a ponttól
folytatódik.
(A szünet után leállíthatja
a felvételt a� STOP gomb
�����
lenyomásával.)
Feladat
Művelet
az aktuális Nyomja meg a� STOP
felvétel meg- gombot a felvétel
hallgatása megállításához, majd nyomja
meg a a� PLAY/STOP.
a jelenlegi
felvétel
azonnali
áttekintése
Nyomja meg a� PLAY/
STOP gombot
�����������������������
felvétel közben.
Keresés
Tartsa lenyomva a – 
hátra felvétel gombot a felvétel vagy
közben
a felvétel szüneteltetése
(Áttekintés) közben. A készülék kilép a
felvételi üzemmódból, és
elindítja az aktuális felvétel
áttekintését. Amikor felengedi
a gombot, a lejátszás attól a
ponttól elindul.
a mikrofon
érzékenységének
kiválasztása
A menüben kiválaszthatja a
mikrofon érzékenységét. Lásd
„A mikrofon érzékenységének
kiválasztása” című részt.
H (magas) : Ha egy értekezleten
vagy egy csendes/tágas
helyen készít felvételt.
L (alacsony): Ha diktálást
rögzít vagy zajos helyen készít
felvételt.
* A felvétel szüneteltetésétől számítva
körülbelül egy óra múlva a felvétel
szüneteltetése automatikusan feloldódik,
és a készülék stop üzemmódba lép.
Zajt is rögzíthet a készülék, ha egy tárgy
– például az ujja stb. – véletlenül megdörzsöli
vagy megkarcolja a diktafont a felvétel közben�.
Maximális felvételi idő
HQ*
29 óra 45 perc
SP**
79 óra 20 perc
LP***
130 óra 25 perc
* HQ: Kiváló minőségű felvételi üzemmód
(monó hang)
** SP: Normál minőségű felvételi üzemmód
(monó hang)
***LP: Hosszú idejű felvételi üzemmód
(monó hang)
 Megjegyzések




Ha keverve HQ, SP és LP módban és rögzít
felvételt, akkor a maximális felvételi idő a HQ
és az LP mód közti idő lesz.
A diktafon felvételi rendszerének korlátai
miatt a készülék egy minimális felvételi
egységet használ, amely körülbelül 2
másodperc, ezért a következő jelenségek
léphetnek fel:
 Amikor egy üzenet rövidebb, mint a
minimális felvételi egység, akkor az akkor
is körülbelül 2 másodperc hosszúságúként
fog számítani, így a szabad felvételi idő az
üzenet tényleges hosszánál több idővel
fog csökkenni.
 Ha az üzenet hosszabb, mint a minimális
felvételi egység, és az üzenet hossza nem
osztható a minimális felvételi egységgel,
a hátralévő felvételi idő az összes üzenet
teljes hosszánál nagyobb mértékben
csökkenhet.
 A számlálón található szám (eltelt felvételi
idő) és a hátralevő felvételi idő lehet
kevesebb, mint a készülék maximális
felvételi ideje.
Alapvető működtetés
A maximális felvételi idő az összes
mappára vonatkozóan a következő:
Üzenetet a mappa maximális felvételi
időtartamáig lehet rögzíteni. �

Megjegyzés a felvétellel
kapcsolatban
A jobb hangminőséghez válassza a HQ
üzemmódot. A felvételi üzemmód váltásához
lásd „A felvételi mód módosítása” című részt
a 36. oldalon.
Hosszú felvétel készítése előtt ellenőrizze az
elem jelzését.
A maximális felvételi idő és a készíthető
üzenetek száma a használat módjától függ.
15
HU
Szabad memóriakapacitás
jelzése
Felvétel közben a szabad
memóriakapacitás jelzése egyesével
csökken.
A memória
majdnem megtelt.
Villog
Amikor a hátralévő felvételi idő eléri az
5 másodpercet, az utolsó jelzés villogni
kezd.
Ha a hátralévő felvételi idő megjelenítése
van kiválasztva, akkor a hátralévő felvételi
idő is villogni fog, amikor eléri az 1 percet.
Amikor a memória megtelt, a felvétel
automatikusan leáll, és a „FULL”
felirat villogni fog a kijelzőablakban
egy hangjelzéssel együtt. A felvétel
folytatásához előbb töröljön néhány
üzenetet.
16
HU
 Megjegyzések


Ha megnyomja a� REC/PAUSE gombot,
��������
amikor a memória megtelt, a „FULL” felirat
villogni fog egy hangjelzéssel. Töröljön
néhány üzenetet, mielőtt felvételt készítene.
Ha megnyomja a� REC/PAUSE gombot,
��������
miután 99 üzenetet rögzített, a „FULL” felirat
villogni fog egy hangjelzéssel. Válasszon
egy másik mappát, vagy töröljön néhány
üzenetet.
1 Nyomja meg a��������������
MENU/DISPLAY
gombot legalább 1 másodpercig,
amíg a „MODE” felirat meg nem
jelenik a kijelzőablakban.
+ gombot a „FOLDER” érték
kiválasztásához, majd nyomja meg
a� PLAY/STOP gombot.
�������
3 Nyomja meg a –  vagy a
+ gombot a kívánt mappa
kiválasztásához, majd nyomja meg
a� PLAY/STOP gombot�
�������.
Aktuális
mappa
Amikor a VOR (voice operated recording
– hangvezérelt felvétel) „ON” értékre
van állítva a menüben, akkor a felvétel
automatikusan elindul, ha a készülék
hangot észlel. (A „VOR” felirat jelenik meg
a kijelzőablakban.)
A felvétel leáll, ha nem hallgató
hang. (A „VOR PAUSE” felirat villog a
kijelzőablakban.)
Alapvető működtetés
2 Nyomja meg a –  vagy a
A felvétel automatikus
indítása a hang
érzékelésével
– a fejlett VOR funkció
A mappa kiválasztása
 Megjegyzés
A VOR funkcióra az Önt körülvevő hang van
hatással. Állítsa a mikrofon érzékenységét „H
(high)” vagy „L (alacsony)” értékre a menüben.
Ha a mikrofon érzékenységének átállítása után
a felvétel nem megfelelő, vagy egy fontos
felvételhez állítsa a VOR funkciót „OFF” értékre.
4 Nyomja meg a� STOP gombot
���������
a
menümódból való kilépéshez.
17
HU
A mikrofon
érzékenységének
kiválasztása�
1 Nyomja meg a��������������
MENU/DISPLAY
gombot legalább 1 másodpercig,
amíg a „MODE” felirat meg nem
jelenik a kijelzőablakban.
2 Nyomja meg a –  vagy a
+ gombot a „SENS” érték
kiválasztásához, majd nyomja meg
a� PLAY/STOP gombot.
�������
3 Nyomja meg a –  vagy a +
gombot a „H (magas érzékenység)”
vagy az „L” (alacsony érzékenység)
lehetőség kiválasztásához, majd
nyomja meg a� PLAY/STOP
gombot.
4 Nyomja meg a STOP gombot a
menümódból való kilépéshez.
18
HU
Felvétel hozzáadása
A gyári beállítások szerint nem adható
hozzá felvétel, és nem törölhető
véletlenül üzenet. Ha hozzá akar adni
egy felvételt egy előzőleg rögzített
üzenethez, vagy hozzá akar adni egy
felülírásos felvételt, akkor módosítsa a
REC-OP beállítást az alábbi eljárásnak
megfelelően.
1 Nyomja meg a��������������
MENU/DISPLAY
gombot legalább 1 másodpercig,
amíg a „MODE” felirat meg nem
jelenik a kijelzőablakban.
2 Nyomja meg a –  vagy a
+ gombot az „ON” érték
kiválasztásához, majd nyomja meg
a� PLAY/STOP gombot�
�������.
A beállítás módosul.
4 Nyomja meg a –  vagy a +
gombot az „ADD” vagy az „OVER”
érték kiválasztásához, majd nyomja
meg a� PLAY/STOP gombot�
�������.
•������������������������������������
ADD: felvételt ad hozzá az előzőleg
rögzített üzenethez.
• OVER: felülírásos felvételt ad hozzá�.
5 Nyomja meg a� STOP gombot
���������a
menümódból való kilépéshez�.
A felvétel hozzáadásának
megakadályozása
Különféle felvételi üzemmódok
Hozzáadott felvétel
használata
3 Nyomja meg a –  vagy a
Különféle felvételi üzemmódok�
A 3. lépésben válassza az „OFF” értéket,
majd nyomja meg a� PLAY/STOP
gombot�.
+ gombot a „REC-OP” érték
megjelenítéséhez, majd nyomja
meg a� PLAY/STOP��������
gombot.
Megjelenik a felvétel hozzáadása ablak�.
19
HU
Felvétel hozzáadása az
előzőleg rögzített üzenethez
Hozzáadhat üzenetet az éppen lejátszott
üzenethez.
Amikor az „ADD” érték van
kiválasztva a menüben
A hozzáadott felvétel az aktuális üzenet
végéhez lesz hozzáadva, és az üzenet
része lesz.
Amikor az „OVER” érték van
kiválasztva a menüben
Hozzáadhat felülírásos üzenetet a kijelölt
pont után egy rögzített üzenetben.
Az üzenet kijelölt pont utáni része
törölve lesz.
A kezdőpontja egy
felülírásos felvételnek
2. üzenet
3. üzenet 4. üzenet
A 3. üzenet lejátszása közben
3. üzenet
4. üzenet
A 2. üzenet törölt
része
2. üzenet
Felvétel hozzáadása után
3. üzenet
4. üzenet
3. üzenet
4. üzenet
Hozzáadott felülírásos üzenet a 2. üzenetben
Hozzáadott felvétel
1 A lejátszás közben nyomja meg és
tartsa lenyomva a� REC/PAUSE
gombot.
Megjelenik a „REC” jelzése.
Az „ADD” vagy az „OVER” villog, és a
készülék megáll a felvételi szünet
üzemmódban.
20
HU
villog, nyomja meg ismét a� REC/
PAUSE gombot.
�������
Az OPR jelző pirosan világít.
Elindul egy hozzáadásos vagy
felülírásos felvétel.
(����������
mikrofon)
csatlakozója
a� STOP gombot�
�������.
 Megjegyzések


Nem írhat felül egy felvételt, ha a szabad
memóriakapacitás nem elég hosszú.
Az üzenet hozzáadott vagy felülírt része
ugyanolyan felvételi üzemmódban lesz
rögzítve (HQ, SP vagy LP).
Külső mikrofon
(nem tartozék)
Magnó, TV,
rádió, stb.
Különféle felvételi üzemmódok
3 A rögzítés leállításához nyomja meg
Felvétel külső
mikrofonnal vagy
más eszközről
2 Miközben az „ADD” vagy az „OVER”
1 Csatlakoztasson egy csatlakozón
táplált mikrofont vagy más eszközt
a� (��������������������������
mikrofon) csatlakozójához�.
21
HU
Amikor külső mikrofont csatlakoztat,
a beépített mikrofon automatikusan
kikapcsol. Ha csatlakozón táplált
mikrofont csatlakoztat, akkor az
energiát automatikusan megkapja a
mikrofon a diktafontól.
2 Üzenetek felvételéhez kövesse az
„Üzenetek felvétele” című részt a
13. oldalon.
 Megjegyzések



22
HU
Győződjön meg róla, hogy a csatlakozók
megfelelően csatlakoztatva vannak.
Javasoljuk, hogy készítsen próbafelvételt a
csatlakozások és a hangerő ellenőrzéséhez.
Na nem Sony eszközt csatlakoztat, akkor
olvassa el az eszköz felhasználói útmutatóját.
Lejátszás/törlés�
Üzenetek lejátszása
PLAY/STOP
 (�������������������������
fejhallgató) csatlakozója
OPR jelző
(a fény zölden világít
lejátszás közben)
VOL
STOP
Ha előzőleg rögzített felvételt játszik le,
akkor kezdje az 1. lépéssel.
Ha az éppen rögzített felvételt játssza le,
akkor kezdje az 3. lépéssel.
Lejátszás/törlés
– /+
1 Válassza ki a mappát.
Lásd „Mappa kiválasztása” című részt a
17. oldalon.
2 Válassza ki az üzenet számát.
Nyomja meg a –  vagy a +
gombot a kívánt üzenetszám
megjelenítéséhez.
– : a kisebb üzenetszámhoz
+: a nagyobb üzenetszámhoz
23
HU
3 Indítsa el a lejátszást.
Nyomja meg a� PLAY/STOP
gombot�.
Állítsa be a hangerőt a VOL (hangerő-)
szabályozóval.
Egyéb műveletek
Feladat
megállítás a
jelenlegi helyen
Művelet
Nyomja meg a�
PLAY/STOP vagy
�����
a STOP gombot.
Az ettől a ponttól való
folytatáshoz nyomja
meg a� PLAY/STOP
gombot újra�.
visszatérés a
jelenlegi üzenet
elejére
Nyomja meg a – 
gombot egyszer.*
4 Lejátszás leállítása.
Nyomja meg a STOP gombot.
Ha egy üzenetet lejátszott, akkor a
készülék leáll a következő üzenet
elején. Ha a folyamatos lejátszás funkció
„CONT ON” értékre van állítva (lásd a 37.
oldalt), akkor a készülék a mappa összes
üzenetének lejátszása után áll meg.
Ha a mappa utolsó üzenetét is lejátszotta,
akkor a készülék leáll az utolsó üzenet
elején.
Meghallgatás egyedül
Csatlakoztassa a fülhallgatót
vagy fejhallgatót a  (fejhallgató)
csatlakozójához. A beépített hangszóró
automatikusan kikapcsol. Ha zajt hall,
törölje meg a fejhallgató dugaszát.
24
HU
ugrás a következő Nyomja meg a +
üzenetre
gombot egyszer.*
visszalépés az
előző üzenetre/
ugrás a következő
üzenetekre
Nyomja meg a
– vagy a +
gombot többször.
(stop üzemmódban
tartsa lenyomva
a gombot, hogy
folyamatosan léptesse az
üzeneteket.)
* Ezek a műveletek arra az esetre készültek, ha
az EASY-S (Egyszerű keresés) funkció „OFF”
értékre van állítva.�
Keresés előre/hátra
a lejátszás közben
(Gyorskeresés/Áttekintés)
Lejátszás közben nyomja meg a
PLAY/STOP gombot
����������������
legalább
1 másodpercig.
Megjelenik a „ ” jel, és elindul a
kiválasztott üzenet ismételt lejátszása.
A normál lejátszás folytatásához nyomja
meg a PLAY/STOP gombot
�������������
újra.
A lejátszás leállításához nyomja meg a�
STOP gombot�
�������.
Az előre történő kereséshez tartsa
lenyomva a + gombot lejátszás
közben, és engedje fel annál a pontnál,
ahol folytatni szeretné a lejátszást.
A hátra történő kereséshez tartsa
lenyomva a –  gombot lejátszás
közben, és engedje fel annál a pontnál,
ahol folytatni szeretné a lejátszást.
A menüben a CONT lehetőséggel
választható ki a folyamatos lejátszás.
Ha a CONT beállítást „ON” értékre állítja,
akkor lehetősége van egy mappa összes
üzenetének folyamatos lejátszására.
Lejátszás/törlés
Egy adott mappa összes
üzenetének folyamatos
lejátszása – Folyamatos
lejátszás
Ha nyomva tartja a + vagy
–  gombot, a készülék gyorsabb
sebességgel keres.
A gyorskeresés/áttekintés első hét
másodperce hallható. Nagyobb
sebességgel történő kereséskor a hang
nem hallható.
Gyorskereséskor/áttekintéskor
megjelenik a számláló a kijelzési módtól
függetlenül.
Egy üzenet ismételt
lejátszása – Ismételt
lejátszás
25
HU
 Tipp
Ha a gyors lejátszás eléri az utolsó szám végét,
akkor az „END” felirat ötször felvillan. (Ekkor nem
hallható a hang.) Ha megnyomja és lenyomva
tartja a –  gombot az „END” felirat villogása
közben, akkor az üzeneteket gyorsan játssza le
a készülék, és a normál lejátszás akkor tér vissza,
amikor elengedi a gombot.
Amikor az „END” felirat villogása és az OPR
jelző világítása megszűnik, akkor a készülék az
utolsó üzenet elejére áll.
Ha az utolsó üzenet hosszú, és az üzenet
későbbi részénél szeretné elkezdeni a
lejátszást, akkor nyomja meg és tartsa
lenyomva a + gombot, hogy az üzenet
végére ugorjon, majd nyomja meg a – 
gombot, miközben az „END” felirat villog, hogy
visszatérjen a kívánt pontra.
(Ha nem az utolsó üzenetről van szó, akkor
ugorjon a következő üzenet elejére, és játssza
le visszafele a kívánt pontig.)
Egy üzenet lejátszása
egy kívánt időpontban
riasztással
Megszólaltathat egy riasztást, és
elindíthatja egy kiválasztott üzenet
lejátszását egy kívánt időpontban. Ha
a 6. lépésben a „B-ONLY” lehetőséget
választja, akkor csak egy riasztás szólal
meg, és a lejátszás nem indul el.
1 Válassza ki a mappát (lásd a
„Mappa kiválasztása” című részt
a 17. oldalon), és jelenítse meg a
riasztással lejátszani kívánt üzenetet.
2 Lépjen be a riasztás beállítás
üzemmódba.
A lejátszási pont gyors
megkeresése
(Egyszerű keresés)
Amikor a menüben az EASY-S
beállítás „ON” értékre van állítva, akkor
visszaléphet kb. 10 másodpercet a +
gomb megnyomásával. Ez a funkció
hasznos a kívánt pont egy hosszú
felvételben történő megtalálásában.
(Az „EASY-S” felirat jelenik meg a
kijelzőablakban.)
26
HU
Nyomja meg a��������������
MENU/DISPLAY
gombot legalább 1 másodpercig,
amíg a „MODE” felirat meg nem jelenik
a kijelzőablakban.
Nyomja meg a –  vagy a +
gombot az „ALARM OFF” érték
kiválasztásához.
(Ha a riasztás már be volt állítva a
kijelölt üzenethez, akkor az „ALARM
ON” felirat jelenik meg. Ha nem akarja
módosítani a beállítást, nyomja meg
a� STOP gombot,
�����������������������
és lépjen ki a
menüből.)
 Megjegyzés
3 Állítsa be a riasztás dátumát�.
Lejátszás a kívánt dátumon
(Az üzenet minden évben ugyanazon
a dátumon, ugyanabban az időben
lesz lejátszva, amíg nem törli az
üzenetet)
Nyomja meg a� PLAY/STOP
gombot, amikor a „DATE” villog.
Az év számjegyei villogni kezdenek.
Nyomja meg a –  vagy a +
gombot az év számjegyeinek
kiválasztásához, majd nyomja meg a�
PLAY/STOP gombot.
�������
A hónap számjegyei villogni
kezdenek.
gombot a hónap számjegyeinek
kiválasztásához, majd nyomja meg a�
PLAY/STOP gombot.
�������
A nap számjegyei villogni kezdenek.
Nyomja meg a���
–  vagy
�������a� +
gombot a nap számjegyeinek
kiválasztásához.
Lejátszás egyszer egy héten
Nyomja meg a���
–  vagy
�������a� +
gombot a hét napjának kiválasztásához.
Lejátszás minden nap azonos
időpontban
Nyomja meg a –  vagy a +
gombot a „DAILY” érték kiválasztásához.
4 Nyomja meg a� PLAY/STOP
gombot.
Az óra számjegyei villogni kezdenek.
Lejátszás/törlés
gombot.
Az „OFF” felirat villogni kezd.
Nyomja meg a –  vagy a +
gombot az „ON” érték kiválasztásához.
Az „ON” felirat villogni kezd.
Nyomja meg a� PLAY/STOP
gombot.
A „DATE” felirat villogni kezd a
kijelzőablakban.
Nyomja meg a –  vagy a +
Az „ALARM OFF (vagy ON)” felirat nem
jelenik meg, és a riasztás nem állítható
be, ha az óra nincs beállítva, vagy ha
nincs üzenet felvéve a kiválasztott
mappában.
Nyomja meg a� PLAY/STOP
5 Állítsa be a riasztás idejét.
Nyomja meg a���
–  vagy
�������a� +
gombot az óra számjegyeinek
kiválasztásához, majd nyomja meg a�
PLAY/STOP gombot.
�������
A perc számjegyei villogni kezdenek.
Nyomja meg a���
–  vagy
�������a� +
gombot a perc számjegyeinek
kiválasztásához, majd nyomja meg a�
PLAY/STOP gombot.
�������
A „B-PLAY” felirat jelenik meg a
kijelzőablakban.
27
HU
6 Állítsa be a riasztás hangját�.
Nyomja meg a –  vagy a +
gombot a „B-PLAY” (üzenet lejátszása
a riasztás után) vagy a „B-ONLY”
(csak riasztás) kiválasztásához.
Nyomja meg a� PLAY/STOP
gombot.
Az „ALARM ON” felirat jelenik meg a
kijelzőablakban.
7 Nyomja meg a� STOP gombot
���������a
menümódból való kilépéshez.
„” jel jelenik meg, amikor kiválasztotta
a riasztással lejátszani kívánt üzenet
számát.
A beállított időpontban a riasztás kb.
10 másodpercig szól, és a kiválasztott
üzenetet lejátssza a készülék. (Ha a „BONLY” lehetőséget választotta, akkor csak
a riasztás szólal meg.)
Lejátszás közben az „ALARM” felirat villog
a kijelzőablakban.
Ha a lejátszás befejeződött, a készülék
automatikusan az üzenet elejére áll.
Az üzenet újbóli meghallgatása
Nyomja meg a� PLAY/STOP gombot.
��������
Az üzenetet újból lejátssza a készülék az
elejétől.
A riasztás leállítása a lejátszás
elindulása előtt
Nyomja meg a� STOP gombot,
���������������
amikor
a riasztás hangját hallja. A riasztást akkor
is leállíthatja, ha a HOLD funkció be van
kapcsolva.
 Megjegyzések




28
HU
Ha az órát nem állította be, vagy a
mappában nincsenek üzenetek rögzítve,
akkor nem tudja a riasztást beállítani
(a készülék nem lép riasztásbeállítási módba,
amikor megnyomja a MENU/DISPLAY
gombot a 2. lépésben).
Ha megpróbálja beállítani a riasztást egy
üzenetnél, hogy egy előzőleg beállított
időpontban játsszon le egy üzenetet, akkor a
„PRE SET” üzenet jelenik meg, és nem tudja
módosítani a beállítást.
Ha a riasztás ideje akkor jön el, amikor
a készülék egy másik üzenetet játszik le
riasztással, akkor a lejátszás megáll, és a
készülék az új üzenetet fogja lejátszani.
Ha felvétel közben érkezik el a riasztás
ideje, akkor a riasztás a felvétel befejezése
után megszólal 10 másodpercre, és elindul
a lejátszás. „” jelzése villog a riasztás
időpontjában.





1 Válassza ki az üzenetet, amelyet le
akar játszani riasztásként, és egy
másodpercnél hosszabban nyomja
meg a��������������
MENU/DISPLAY����������
gombot
���������
a
menümódba való belépéshez.
2 Nyomja meg a –  vagy a +
gombot az „ALARM ON” érték
kiválasztásához.
3 Nyomja meg a� PLAY/STOP
gombot, hogy az „ON” érték villogni
kezdjen.
4 A riasztás beállításának törlése:
Nyomja meg a –  vagy a
+ gombot az „OFF” érték
kiválasztásához, majd nyomja meg
a� PLAY/STOP gombot�
�������.
Lejátszás/törlés

A riasztás beállításának törlése
vagy módosítása

Ha egynél több riasztás ideje jön el felvétel
közben, akkor csak az első üzenet lesz
lejátszva.
Ha a riasztás ideje akkor érkezik el, amikor
a készülék menü üzemmódban van, akkor
a riasztás megszólal, és a menü üzemmód
megszakad.
Ha töröl egy olyan üzenetet, amelyhez
riasztást állított be, akkor a riasztási beállítás
törölve lesz.
Ha szétoszt egy riasztással rendelkező
üzenetet, akkor a lejátszás megáll azon a
ponton, ahol szétosztotta az üzenetet.
A lejátszás hangerejét a VOL (hangerő-)
szabályozóval állíthatja be.
Ha törlés közben érkezik el a riasztás ideje,
akkor a riasztás a törlés befejezése után
megszólal 10 másodpercre, és elindul a
lejátszás.
A riasztási beállítás nem lesz törölve, ha a
riasztás lejátszása befejeződik. A riasztás
beállításának törlését lásd alább.
A riasztás beállításának módosítása:
Nyomja meg a� PLAY/STOP
gombot. Amikor megjelenik a riasztás
dátuma, kövesse a „Egy üzenet
lejátszása egy kívánt időpontban
riasztással” című rész 3–6. lépését a
riasztás beállításának módosításához�.
5 Nyomja meg a� STOP gombot
���������
a
menümódból való kilépéshez�.
29
HU
Üzenetek törlése
ERASE
MENU/DISPLAY
STOP
Törölheti egyenként a rögzített
üzeneteket, vagy az összes mappában
található üzenetet egyszerre.
Megjegyzés: Ha a felvételt törölte, azt
nem lehet visszaállítani.
30
HU
Üzenetek törlése egyesével
Ha egy üzenetet törölt, a megmaradt
üzenetek átszámozódnak, így nem lesz
üres hely az üzenetek között.
1 A törölni kívánt üzenet lejátszása
közben nyomja meg az ERASE
gombot, vagy nyomja le az ERASE
gombot több mint 1 másodpercre
stop módban.
A készülék sípol, valamint az üzenet
száma és az „ERASE” felirat villogni fog,
amíg a készülék tízszer lejátssza a teljes
üzenetet.
2 Az üzenet lejátszása közben nyomja
meg az ERASE gombot.
A törlés megszakítása
Nyomja meg a� STOP gombot
������������������
a 2. lépés
előtt.
Ismételje meg az 1. és 2. lépést.
Üzenet részleges törlése
Előbb ossza szét az üzenetet, majd
kövesse az üzenet törlésének lépéseit.
mappát a MENU/DISPLAY gomb
használatával. (Lásd „A mappa
kiválasztása” című részt a
17. oldalon.)
2 A STOP gomb lenyomva tartása
mellett nyomja le az ERASE gombot
több mint 1 másodpercre.
Az „ALL ERASE” felirat villogni fog
10 másodpercig.
3 Miközben villog a képernyő,
nyomja meg az ERASE gombot.
A törlés megszakítása
Lejátszás/törlés
További üzenetek törlése
1 Válassza ki a törölni kívánt
Az üzenet törölve van, és a megmaradt
üzeneteket átszámozza a készülék.
(Ha például törölte a 3. üzenetet,
akkor a 4. üzenet át lesz számozva
3. üzenetre. Amikor a törlés
befejeződött, a készülék a következő
üzenet elejére ugrik.)
Az összes üzenet törlése egy
mappából
Nyomja meg a� STOP gombot
������������������
a 3. lépés
előtt.
31
HU
Üzenetek szerkesztése�
Üzenet felosztása
Felvétel vagy lejátszás közben szétoszthat
egy üzenetet úgy, hogy az üzenet
két részre lesz osztva, és a szétosztott
üzenet új üzenetszámot kap. Az üzenet
szétosztásával egyszerűen megtalálhatja
azt a pontot, ahonnan a lejátszást
kezdeni akarja, amikor hosszú felvételt
készít, például egy tárgyalást.
Addig oszthatja szét az üzeneteket, amíg
az üzenetek száma a mappában 99 nem
lesz. �
Egy üzenet felvétele vagy lejátszása
közben nyomja meg a DIVIDE
gombot a kívánt ponton.
 Amikor felvétel közben megnyomja
a DIVIDE gombot: A készülék új
üzenetszámot ad hozzá azon a ponton,
ahol megnyomta a gombot, illetve
az új üzenetszám és a „DIVIDE” felirat
háromszor felvillan. Az üzenet két
részre lesz osztva, azonban az üzenetek
szünet nélkül lesznek felvéve.
32
HU
 Tipp
Az üzenetet szétoszthatja a szüneteltetett
felvétel közben is.

Amikor lejátszás közben megnyomja
a DIVIDE gombot: A készülék
szétosztja az üzenetet azon a ponton,
ahol megnyomta a gombot, illetve
az új üzenetszám és a „DIVIDE” felirat
háromszor felvillan. Az üzenetet követő
üzenetszámok eggyel megnőnek.
1. üzenet
2. üzenet
3. üzenet
Az üzenet szét van osztva.
1. üzenet
2. üzenet
3. üzenet
4. üzenet
Az üzenetszámok megnőnek.
A szétosztott üzenetek lejátszása
 A szétosztott üzenetek folyamatos
lejátszása
A menüben válassza az „ON” értéket a CONT
beállításnál az „Egy adott mappa összes
üzenetének folyamatos lejátszása” című
részben leírtaknak megfelelően.





Ha a mappában 99 üzenet van, akkor
nem osztható meg üzenet. Ilyen esetben
az üzenet szétosztása előtt csökkentse
98-ra vagy kevesebbre az üzenetek számát
a nem kívánt üzenetek törlésével vagy
néhány üzenet más mappába történő
áthelyezésével.
Ha szétoszt egy riasztással rendelkező
üzenetet, akkor a riasztási beállítás csak az
első üzenetnél marad meg.
Nem osztható szét egy üzenet az első vagy
az utolsó 1 másodpercben.
Ha gyakran oszt szét üzenetet, a készülék
idővel nem lesz képes szétosztani azokat.
Ha egyszer egy üzenetet szétosztott, akkor
azt nem egyesítheti újra a diktafonnal.
A szétosztott üzenet egyesítéséhez használja
az alkalmazásszoftvert.
A felvett üzenetek áthelyezhetők másik
mappába.
1 A megállított készüléknél válassza
ki az áthelyezni kívánt üzenetet.
2 Nyomja meg a��������������
MENU/DISPLAY
gombot legalább 1 másodpercig,
amíg a „MODE” felirat meg nem
jelenik a kijelzőablakban.
3 Nyomja meg a –  vagy a
+ gombot a „MOVE” érték
kiválasztásához, majd nyomja meg
a� PLAY/STOP��������
gombot�.
Megjelenik a célmappa jelzése.
Üzenetek szerkesztése
 Megjegyzések
Üzenet áthelyezése
egy másik mappába
– Áthelyezés funkció
Nyomja meg a –  vagy a
+ gombot az üzenetszám
megjelenítéséhez, mivel a szétosztott
üzenetek mindegyike rendelkezik
üzenetszámmal.
33
HU
4 Nyomja meg a –  vagy a +
gombot a mappa kiválasztásához,
amelybe az üzenetet át akarja
helyezni.
5 Nyomja meg a� PLAY/STOP
gombot.
A készülék áthelyezi az üzenetet a
célmappába.�
6 Nyomja meg a� STOP gombot
���������
a
menümódból való kilépéshez.
A üzenet(ek) áthelyezésének
megszakítása
Nyomja meg a� STOP gombot
������������������
a 5. lépés
előtt.
 Megjegyzés
Az áthelyezési funkció nem hoz létre másolatot
az üzenetről a másik mappában. Ha áthelyezi
az üzenetet egy másik mappába, akkor az
üzenet a korábbi mappából törlődik.
34
HU
A menü funkció használata�
A kijelzőablak
üzemmódjának
kiválasztása
* Ha az óra nem lett beállítva, akkor
a „--Y--M--D” látható.
**Ha az óra nem lett beállítva, akkor
a „--:--” látható.
A menü funkció használata
 A pontos idő kijelzéséről
Ha a készüléket több mint 3 másodpercig nem
használja stop üzemmódban, a kijelzőablakban
megjelenik a pontos idő, függetlenül a
kijelzőablakban üzemmód-beállításától.
Számláló:
Egy adott üzenetből eltelt lejátszási/
felvételi idő

Hátralévő idő (REMAIN):
Lejátszási módban: Az üzenetből
hátralévő időt jelzi. Stop vagy felvételi
üzemmódban: A hátralévő felvételi
időt jelzi.

Felvétel dátuma (REC DATE)*:
Az aktuális üzenet felvételének dátumát
jelzi.

Felvétel ideje (REC DATE)**:
Az aktuális üzenet felvételének idejét
jelzi.
Kiválaszthatja a kijelzőablak üzemmódját
a stop, a felvételi és a lejátszási
üzemmódhoz.
Minden egyes alkalommal, amikor
megnyomja a����������������������
MENU/DISPLAY gombot,
��������
a kijelzőablak üzemmódja az alábbiak
alapján módosul:

35
HU
A csipogó hang
kikapcsolása
A felvételi üzemmód
módosítása
BEEP ON: Csipogó hang jelzi, hogy a
művelet el lett fogadva.
BEEP OFF: Nem lesz hallgató csipogó
hang, kivéve a riasztás és az
időzítő használatakor.
HQ: A hangfelvétel kiváló minőségű lesz
(monó hang).
SP : A hangfelvétel jó minőségű lesz (monó hang).
LP : A felvétel hosszabb ideig tart (monó hang).
1 Nyomja meg a MENU/DISPLAY
gombot legalább 1 másodpercig,
amíg a „MODE” felirat meg nem
jelenik a kijelzőablakban.
2 Nyomja meg a –  vagy a +
gombot a „BEEP ON (vagy OFF)”
lehetősé megjelenítéséhez, majd
nyomja meg a� PLAY/STOP
gombot�.
Az „ON (vagy OFF)” felirat villogni kezd.
3 Nyomja meg a –  vagy a
+ gombot az „ON” vagy „OFF”
lehetőség kiválasztásához, majd
nyomja meg a� PLAY/STOP
gombot.
A beállítás véget ért.
4 Nyomja meg a STOP gombot a
menümódból való kilépéshez.
36
HU
1 Nyomja meg a��������������
MENU/DISPLAY
gombot legalább 1 másodpercig,
amíg a „MODE” felirat meg nem
jelenik a kijelzőablakban.
2 Győződjön meg arról, hogy a „MODE”
felirat látható a kijelzőablakban, és
nyomja meg a PLAY/STOP
gombot.
A „HQ (vagy SP, LP)” villogni kezd�.
3 Nyomja meg a –  vagy a +
gombot a „HQ,”„SP” vagy „LP”
lehetőség kiválasztásához, és nyomja
meg a� PLAY/STOP gombot�
�������.
A beállítás véget ért�.
4 Nyomja meg a� STOP gombot
���������
a
menümódból való kilépéshez.
A beállítás érvénybe lép, és a
kijelzőablak visszatér normál állapotba.
Ha a készüléket több mint 3 másodpercig
nem használja, a kijelzőablakban megjelenik
a pontos idő és a kiválasztott felvételi mód.
Egy adott mappa
összes üzenetének
folyamatos lejátszása
1 Nyomja meg a��������������
MENU/DISPLAY
2 Nyomja meg a –  vagy a
+ gombot a „CONT” érték
megjelenítéséhez, majd nyomja
meg a� PLAY/STOP gombot�
�������.
Az „OFF (vagy ON)” felirat villogni kezd�.
3 Nyomja meg a –  vagy a
+ gombot az „ON” vagy „OFF”
lehetőség kiválasztásához, majd
nyomja meg a� PLAY/STOP
gombot.
A beállítás véget ért.
4 Nyomja meg a STOP gombot a
menümódból való kilépéshez.
1 Nyomja meg a��������������
MENU/DISPLAY
gombot legalább 1 másodpercig,
amíg a „MODE” felirat meg nem
jelenik a kijelzőablakban.
2 Nyomja meg a –  vagy a
+ gombot a „LED” érték
megjelenítéséhez, majd nyomja
meg a� PLAY/STOP��������
gombot�.
Az „ON (vagy OFF)” felirat villogni kezd�.
3 Nyomja meg a –  vagy a
+ gombot az „OFF” érték
kiválasztásához, majd nyomja meg
a� PLAY/STOP gombot�
�������.
A menü funkció használata
gombot legalább 1 másodpercig,
amíg a „MODE” felirat meg nem
jelenik a kijelzőablakban.
Felvétel és lejátszás közben az OPR
(művelet) jelző világít vagy villog.
Beállíthatja, hogy az OPR jelző művelet
közben kikapcsoljon.
CONT ON:��������������������
Lehetősége van egy
mappa összes üzenetének
folyamatos lejátszására.
CONT OFF: A lejátszás leáll minden
üzenet végén.
Az OPR jelző
kikapcsolása (LED)
A beállítás véget ért.
4 Nyomja meg a STOP gombot a
menümódból való kilépéshez.
 Megjegyzés
Ha a diktafon a számítógép USB-csatlakozójához
kapcsolódik, akkor az OPR jelző a
menübeállításoktól függetlenül folyamatosan
villog.
37
HU
A diktafon használata a számítógéppel�

A mellékelt Digital
Voice Editor szoftver
használata
Mire használhatja a Digital
Voice Editor szoftvert
A Digital Voice Editor szoftver lehetővé
teszi üzenetek kijelzőre való átvitelét,
azok a számítógép merevlemezére
való mentését, valamint az üzenetek
visszajátszását és szerkesztését.
 A diktafonnal rögzített üzenetek
átmásolása a számítógépre.
 Üzenetek mentése a számítógép
merevlemezére.
 Üzenetek számítógépen való
megtekintése, lejátszása és
szerkesztése.
 Üzenetek visszamásolása a diktafonra.
MP3-fájlt átalakítás nélkül is hozzáadhat.
 Hangos e-mail küldése MAPIlevelezőszoftver segítségével.
 Átírógombok használata az
üzenet visszajátszásához és
szövegszerkesztővel vagy más
szerkesztővel történő átírásához.
38
HU

A diktafonnal rögzített üzenet
átírása a Dragon NaturallySpeaking®
beszédfelismerő szoftverrel (csak ha a
Dragon NaturallySpeaking 5.0-s (vagy
újabb) verziójának Preferred vagy
Professional Edition változata telepítve
van a számítógépre).
A CD Recording Tool for DVE
használatával a számítógép CDlejátszójába helyezett CD számait
lejátszhatja, és azokat a számítógép
merevlemezére mentheti olyan
formátumban, amelyet támogat a
Digital Voice Editor. A mentett fájlok
ezután hozzáadhatók a diktafonhoz a
Digital Voice Editor használatával.
A CD Recording Tool for DVE csak
személyes célokra használható.
Rendszerkövetelmények
 Megjegyzés
A 64 bites operációs rendszerek nem
támogatottak.
Hardverkörnyezet:
Számítógép: IBM PC/AT vagy
kompatibilis
 Processzor: 266 MHz-es Pentium® II
processzor vagy fejlettebb (Windows
Vista® esetén 800 MHz-es Pentium® III
processzor vagy fejlettebb)

A következő rendszerek nem támogatottak:
 A fentiektől eltérő operációs rendszerek
 Házi készítésű számítógépek és operációs
rendszerek
 Frissített operációs rendszerek
 Több rendszeres környezetek
 Több monitoros környezetek
A diktafon használata a számítógéppel
Windows Vista® Home Basic
Windows Vista® Home Premium
Windows Vista® Business
Windows Vista® Ultimate
Windows® XP Home Edition Service Pack
2 vagy újabb
Windows® XP Professional Service Pack 2
vagy újabb
Windows® XP Media Center Edition
Service Pack 2 vagy újabb
Windows® XP Media Center Edition 2004
Service Pack 2 vagy újabb
Windows® XP Media Center Edition 2005
Service Pack 2 vagy újabb
Windows® 2000 Professional Service Pack
4 vagy újabb
Előre telepített
Operációs rendszerek:
Memória: 128 MB vagy több
(Windows Vista® esetén 512 MB vagy
több)
 Hely a merevlemezen: 70 MB vagy
több
 CD-meghajtó (audio-CD vagy adatCD létrehozásához CD-RW-meghajtó
szükséges).
 Port: USB-port
 Hangkártya: Bármilyen hangkártya,
amely kompatibilis a támogatott
Microsoft® Windows® operációs
rendszerekkel
 Kijelző: High color (16 bit) vagy jobb
és 800x480 képpont vagy több
 Internet-hozzáférés a Hangposta
funkcióhoz és a CD-adatbázis
szolgáltatáshoz
 Megjegyzés

39
HU
Megjegyzés az üzenetek
átírásáról
Ha üzenet átírásához a Dragon
NaturallySpeaking® beszédfelismerő
alkalmazást használja, a számítógépnek
a Dragon NaturallySpeaking
rendszerkövetelményeinek is meg kell
felelnie. A Dragon NaturallySpeaking
legújabb verzióját és az egyes régióbeli
elérhetőségeket lásd a következő
weboldalon: http://www.nuance.com/
A szoftver telepítése
Telepítse a Digital Voice Editor szoftvert a
számítógép merevlemezére.
 Megjegyzések

Megjegyzés a hangos
e‑mailekhez
Ha Microsoft® Outlook Express 5.0/5.5/6.0-t
használ hangos e-mail küldéséhez, a
számítógépnek meg kell felelnie az Outlook
Express rendszerkövetelményeinek is.



40
HU
A Digital Voice Editor telepítésekor
létrehozhatja mindegyik kompatibilis
fájltípust a DVF (TRC) -fájlok kivételével.
(A DVF (TRC) -fájlok visszajátszhatók.)
Ha mindkét típusú Digital Voice Editor
alkalmazást telepíti, győződjön meg
arról, hogy felülírja a telepítést annak
érdekében, hogy mindegyik kompatibilis
fájlformátumot kezelni tudja.
Ne csatlakoztassa a diktafont a
számítógéphez a szoftver telepítése előtt.
Ezenkívül ne csatlakoztassa vagy ne bontsa
a csatlakozást a diktafonnal a szoftver
telepítése közben, mert lehet, hogy a
rendszer nem fogja felismerni a diktafont
vagy a szoftver hibásan települhet.
Győződjön meg arról, hogy a Digital Voice
Editor szoftver telepítése előtt bezár minden
futó alkalmazást.
A szoftver Windows® 2000 Professional alatt
történő telepítésekor vagy eltávolításakor
győződjön meg arról, hogy „Rendszergazda”
néven jelentkezik be.



diktafon nincs csatlakoztatva, majd
kapcsolja be a számítógépet, és
indítsa el a Windows.
2 Helyezze be a mellékelt CD-ROM-ot
a CD-meghajtóba.
Automatikusan elindul a [IC Recorder
Software Setup] menü, és megjelenik
az [Welcome to IC Recorder Software
Setup] ablak. Ha nem jelenik meg az
[IC Recorder Software Setup] menü,
akkor kattintson jobb gombbal a CDROM-on a Windows Intézőben, majd
kattintson duplán a [SetupLauncher.
exe] elemre.
3 Győződjön meg róla, hogy
elfogadja a licencszerződés
feltételeit, válassza az [I accept the
terms of the license agreement]
lehetőséget, majd kattintson a
[Next] gombra.
A diktafon használata a számítógéppel

1 Győződjön meg arról, hogy a

A szoftver Windows Vista® Home Basic/
Windows Vista® Home Premium/Windows
Vista® Business/Windows Vista® Ultimate/
Windows® XP Home Edition Service Pack
2 vagy újabb/Windows® XP Professional
Service Pack 2 vagy újabb/Windows® XP
Media Center Edition Service Pack 2 vagy
újabb/Windows® XP Media Center Edition
2004 Service Pack 2 vagy újabb/Windows®
XP Media Center Edition 2005 Service Pack
2 vagy újabb alatt történő telepítésekor
vagy eltávolításakor „Rendszergazda” néven
jelentkezzen be. (Annak ellenőrzéséhez,
hogy egy felhasználó „Rendszergazda”
fiókkal rendelkezik-e, válassza a „Vezérlőpult”
„Felhasználói fiókok” lehetőségét, és tekintse
meg a megjelenített név alatti részt.)
Ha a „Memory Stick Voice Editor
1.0/1.1/1.2/2.0” szoftver már telepítve
van, a mellékelt szoftver telepítésével
automatikusan eltávolítja a „Memory Stick
Voice Editor” szoftvert. (Az üzenetek nem
törlődnek.)
A telepítés után a Microsoft DirectX
modul is telepítésre kerül a számítógép
operációs rendszerétől függően. A szoftver
eltávolításakor ez a modul nem törlődik.
A Digital Voice Editor szoftver telepítése után
ne telepítse a „Memory Stick Voice Editor
1.0/1.1/1.2/2.0” szoftvert. A Digital Voice
Editor nem fog megfelelően működni.
A mellékelt szoftverrel mentheti vagy
szerkesztheti a „Memory Stick” üzeneteit.
Megjelenik a [Software Install] ablak.
4 4 Válassza a [Digital Voice Editor]
lehetőséget, majd kattintson a
[Install] gombra.
Kövesse a képernyőn megjelenő
útmutatást a telepítéshez szükséges
beállítások megadása érdekében.
41
HU
Ha már telepítette a Digital Voice
Editor egy korábbi vagy a „Memory
Stick Voice Editor” bármely verzióját
Megjelenik a már telepített a Digital
Voice Editor egy korábbi vagy a
„Memory Stick Voice Editor” bármely
verzióját eltávolítására szolgáló
párbeszédpanel. Kövesse a képernyőn
megjelenő útmutatást a szoftver
eltávolításához. Az üzenetfájlok nem
törlődnek.
Amikor megjelenik a tulajdonos
nevét kérő párbeszédablak
Adja meg a tulajdonos nevét.
A tulajdonos neve szolgál a Digital
Voice Editor használata során
alkalmazandó jogok és korlátozások
megadásához.
42
HU
 Megjegyzések


Ha egyszer megadta a tulajdonos nevét,
az később nem módosítható. Írja le, és
tartsa meg a későbbiekre. Egy CD-ről
rögzített fájl csak azon a számítógépen
kezelhető, amelyen rögzítették.
A fájlkezelés csak azokra a
számítógépekre korlátozódik, amelyeken
ugyanazt a nevet adták meg a Digital
Voice Editor telepítésekor. Ha bármilyen
jogtalan adatmódosítást kísérel meg,
vagy ha a fájl magáncélokon túl is
felhasználja, a fájl lejátszhatatlanná
válhat, vagy a Digital Voice Editor
működésképtelenné válik.
Amikor megjelenik a fájlok
mentésének módját kérő
párbeszédablak
Amikor menti a diktafonnal rögzített
fájlokat a fent nevezett számítógépre,
akkor megadhatja, hogy ezeket MP3
formátumban akarja menteni. Válassza
ki a kívánt beállítást.
Amikor megjelenik a súgó nyelvének
kiválasztását kérő párbeszédablak
Kattintson arra a nyelvre, amelyiken
használni kívánja a súgót.
5 Amikor megjelenik [Ready to Install
A szoftver eltávolítása
Ha el kívánja távolítani a szoftvert,
kövesse az alábbi lépéseket.
A telepítés elkezdődik.
Windows 2000 vagy Windows XP
esetén
6 Amikor megjelenik az [InstallShield
Wizard Complete] ablak, válassza az
[Yes, I want to restart my computer
now] lehetőséget, majd kattintson
a [Finish] gombra.
1 Kattintson a [Start] gombra, válassza a
[Beállítások], [Vezérlőpult] lehetőséget,
majd a [Programok telepítése és
törlése] vagy [Alkalmazások telepítése
és törlése] lehetőséget.
2 Válassza a [Digital Voice Editor
3] lehetőséget, majd kattintson
az [Eltávolítás] vagy [Módosítás/
Eltávolítás] gombra.
3 Kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
Windows Vista esetén
1 Kattintson a [Start] – [Vezérlőpult]
– [Programok] lehetőséget, majd a
[Program eltávolítása] lehetőségre.
2 Válassza a [Digital Voice Editor 3]
A diktafon használata a számítógéppel
A számítógép újraindul. Amikor a
számítógép újraindult, a telepítés
befejeződött.
the Program] ablak, kattintson a
[Install] gombra.
lehetőséget a listából, majd kattintson
az [Eltávolítás] gombra.
3 Kattintson a [Folytatás] gombra a
[Felhasználói fiókok felügyelete]
ablakban.
4 Kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
43
HU
 Megjegyzés:
Ha a szoftvert telepítés után át kívánja helyezni
egy másik meghajtóra vagy mappába,
akkor előbb el kell távolítania azt, majd újra
telepítenie kell. A szoftver nem működik
megfelelően, ha egyszerűen átmásolja a
fájlokat.
 Tipp
Az eltávolítás során az üzenetfájlok nem
törlődnek.
A diktafon csatlakoztatása a
számítógéphez
Átviheti a diktafon adatait a számítógépre
úgy, hogy csatlakoztatja a diktafont a
számítógéphez.
A diktafon és a számítógép USBportjainak csatlakoztatásához használja
a diktafonhoz mellékelt USBcsatlakozókábelt.
A diktafont felismeri a számítógép,
ahogy a kábelt csatlakoztatta. A kábel
csatlakoztatható, illetve kihúzható, amikor
a diktafon és a számítógép be vagy ki van
kapcsolva.
A diktafon
USB-csatlakozójába
Csatlakozókábel
(tartozék)
44
HU
A számítógép
USB-csatlakozójába
 Megjegyzések





Az egyes lépésekkel kapcsolatos
részletekért tekintse meg a súgófájlokat.
Súgó
A diktafon használata a számítógéppel

A súgófájlok megtekintése

Győződjön meg arról, hogy a diktafon
számítógéphez való csatlakoztatása előtt
telepíti a Digital Voice Editor szoftvert.
Ellenkező esetben az [Új hardver varázsló]
jelenhet meg a képernyőn, amikor a
diktafont a számítógéphez csatlakoztatja.
Ebben az esetben kattintson a [Mégse]
gombra.
Ne csatlakoztasson kettőnél több USBeszközt a számítógéphez. A normál működés
nem lesz garantálható.
A diktafon USB-hubbal vagy -hosszabbítóval
való használhatósága nem garantált.
Az adott pillanatban csatlakoztatott USBeszközöktől függően rendellenes működés
alakulhat ki.
A diktafon számítógéphez való
csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy az
elemek be lettek-e helyezve a diktafonba.
A diktafon számítógéphez való
csatlakoztatásakor győződjön meg arról,
hogy a diktafon stop üzemmódban van.
Ajánlott a kábelt kihúzni a számítógépből,
amikor nem használja a Digital Voice Editor
szoftvert.
45
HU
Hibaelhárítás�
Hibaelhárítás
Mielőtt a készüléket szervizbe vinné, olvassa el a következő fejezetet. Ha az ellenőrzés után
sem szűnt meg a probléma, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony kereskedővel.
Diktafon
Jelenség
Elhárítás
A készülék nem működik.



Nem jön hang a
hangszóróból.

A „FULL” üzenet jelenik
meg, és nem lehet
elindítani a felvételt.

Zaj hallható.






46
HU
Az elemek rossz polaritással lettek behelyezve (9. oldal).
Az elemek kezdenek lemerülni.
A gombokat lezárta a HOLD kapcsoló (7. oldal).
(Ha megnyomja bármely gombot, a „HOLD” felirat háromszor
felvillan.)
Fülhallgató vagy fejhallgató van a készülékhez csatlakoztatva.
A hangerő teljesen le van véve.
A memória megtelt. Töröljön néhány üzenetet (30. oldal).
A kiválasztott mappában 99 üzenet van. Válasszon egy másik
mappát, vagy töröljön néhány üzenetet (30. oldal).
Egy tárgy, például az ujja stb., véletlenül megdörzsölte vagy
megkarcolta a készüléket a felvétel közben, és az rögzítette ezt
a zajt.
A készüléket egy AC áramforrás, egy neoncső vagy egy
mobiltelefon közelébe helyezte a felvétel vagy a lejátszás
közben.
A csatlakoztatott mikrofon csatlakozója szennyezett volt a
felvétel közben. Tisztítsa meg a csatlakozót.
A fülhallgató/fejhallgató csatlakozója szennyezett. Tisztítsa meg
a csatlakozót.
Elhárítás
A felvételi szint alacsony.

Állítsa a mikrofon érzékenységét „H (magas)” értékre a
menüben (18. oldal).
A felvétel megszakadt.

A fejlett VOR funkció be van kapcsolva. Állítsa a VOR funkciót
„OFF” értékűre (17. oldal).
A felvételi szint nem
egyenletes (például zene
felvételénél).

A készülék úgy lett kialakítva, hogy automatikusan állítsa be a
felvételi szintet például tárgyalások stb. rögzítésénél, és ezért
nem alkalmas zene rögzítésére.
A „--Y--M--D” vagy a
„--:--” kijelzés látható a
kijelzőablakban.

Nem állította be az órát (11. oldal).
A „--Y--M--D” vagy a „--:--”
kijelzés látható a REC DATE
megjelenítésénél.

A felvétel dátuma és ideje nem jelenik meg, ha az üzenet
felvételekor az óra nem volt beállítva.
Az üzenet nem osztható
szét.

Nem osztható üzenet olyan mappában, amelyben 99 üzenet
van (32. oldal).
Ha gyakran oszt szét üzenetet, a készülék idővel nem lesz
képes szétosztani azokat.
Nem osztható szét egy üzenet az első vagy az utolsó 1
másodpercben.
Jelenség

Nem lehet üzenetet
rögzíteni a maximális
felvételi időtartamig.



Ha HQ, SP és LP üzemmódokban is készít felvételt, akkor a
felvételi időtartam a maximális HQ és a minimális LP felvételi
időtartam között lesz (15. oldal).
Nem hozható létre újabb üzenet, ha egy mappában az
üzenetek száma elérte a 99-et.
A diktafon felvételi rendszerének korlátai miatt a készülék egy
minimális felvételi egységet használ. Ha egy üzenet hossza
nem osztható a minimális felvételi egységgel, a hátralévő
felvételi idő az összes üzenet teljes hosszánál nagyobb
mértékben csökkenhet.
Hibaelhárítás

47
HU
Jelenség
Elhárítás
A kijelzőablakban
megjelenő hátralévő idő
rövidebb annál, mint
ami a melléket Digital
Voice Editor szoftverben
megjelenik.

A készüléknek szüksége van egy bizonyos mennyiségű
memóriára a rendszerműködéshez. Ez a mennyiség levonásra
kerül a hátralévő időből, ezért van különbség a két adat között.
A készülék nem működik
megfelelően.

Vegye ki az elemeket, majd tegye be újra (9. oldal).
Ne felejtse el, hogy a rögzített üzenetek törlődhetnek a szerviz vagy javítási munka közben.
48
HU
Digital Voice Editor
Olvassa el a Digital Voice Editor szoftver súgóját is.
Jelenség
Elhárítás
A Digital Voice Editor
szoftver nem telepíthető.




Ellenőrizze, hogy a szoftver telepítése sikeres volt. Ezenkívül
ellenőrizze a kapcsolatot a következő szempontokból:
Külső USB-hub használata esetén a diktafont közvetlenül a
számítógéphez csatlakoztassa.
 Húzza ki, majd csatlakoztassa ismét a kábelt a diktafonhoz.
 Csatlakoztassa a diktafont egy másik USB-csatlakozóhoz.


Hibaelhárítás
A diktafon vagy a
„Memory Stick” nem
csatlakoztatható
megfelelően.

A számítógépen rendelkezésre álló szabad lemezterület vagy
memória nem elegendő. Ellenőrizze a merevlemezt és a
memóriát.
Olyan operációs rendszerre próbálja meg telepíteni a Digital
Voice Editor szoftvert, amelyet az nem támogat.
Windows Vista® Home Basic/Windows Vista® Home Premium/
Windows Vista® Business/Windows Vista® Ultimate/Windows®
XP Home Edition Service Pack 2 vagy újabb/Windows® XP
Professional Service Pack 2 vagy újabb/Windows® XP Media
Center Edition Service Pack 2 vagy újabb/Windows® XP Media
Center Edition 2004 Service Pack 2 vagy újabb/Windows®
XP Media Center Edition 2005 Service Pack 2 vagy újabb
operációs rendszer esetén olyan felhasználói fiók alatt lép be,
amely korlátozásokkal rendelkezik. Győződjön meg arról, hogy
„Rendszergazda” felhasználóként lép be.
Windows® 2000 Professional rendszer esetén győződjön meg
arról, hogy „Rendszergazda” felhasználóként lép be.
Lehet, hogy a számítógép készenléti vagy hibernált állapotban
van. Ne hagyja, hogy a számítógép készenléti vagy hibernált
állapotba váltson, amíg a diktafon csatlakoztatva van.
49
HU
Jelenség
Elhárítás
A diktafon nem működik.

Lehet, hogy formázni kell a diktafon memóriáját. Használja a
diktafon formázó funkcióját a memória formázásához.
Az üzenetek nem
játszhatók le./A lejátszás
hangja nagyon halk.

Nincs telepítve hangkártya.
Nincs beépített hangszóró és nem csatlakozik hangszóró a
számítógéphez.
A hangerő alacsony szintre van állítva.
Hangosítsa fel a számítógépet. (Ezzel kapcsolatban olvassa el a
számítógép kezelési útmutatóját.)
A WAV-fájlok hangereje módosítható és menthető a Microsoft
Sound Recorder „Hangerő növelése” pontjában.




50

Nem tud lejátszani olyan üzenetet, amelynek formátumát a
Digital Voice Editor szoftver nem támogatja. A fájlformátumtól
függően a szoftver egyes szerkesztési funkciói nem
használhatók.
A számláló vagy a csúszka
nem megfelelően mozog.
A felvétel zajos.

Ez akkor történhet meg, ha olyan üzeneteket játszik le,
amelyeket szétosztott, összerakott, felülírt vagy amelyhez
felvételt adott hozzá. Előbb mentsen egy üzenetet a
merevlemezre, majd adja hozzá a diktafonhoz. Válassza ki azt a
mentési fájlformátumot, amely a diktafonhoz megfelelő.
A működés lassú, ha sok
üzenet van a készüléken.

Ha az üzenetek számának növekedésével a működés lelassul,
függetlenül a felvételi időtől.
A kijelzőablakban nem
működik üzenetek
mentése, hozzáadása vagy
törlése közben.

Hosszabb üzenetek másolása vagy törlése több időt vesz
igénybe. A műveletek befejezése után a kijelzőablakban
visszatér a normális működéshez.
Egy fájl átalakítása sok időt
vesz igénybe.

Egy fájl átalakításához szükséges idő a fájlméret növekedésével
együtt nő.
HU
A mentett üzenetek nem
játszhatók vissza vagy
nem szerkeszthetők.
Jelenség
Elhárítás
A szoftver 'lefagy', amikor
a Digital Voice Editor
szoftver elindul.



Ne húzza ki a diktafon kábelét, miközben a számítógép a
diktafonnal kommunikál. Ellenkező esetben a művelet hibás
lehet, és a diktafonon található adatok megsérülhetnek.
Lehet, hogy ütközés van a szoftver és egy másik
illesztőprogram vagy alkalmazás között.
Ne telepítse a „Memory Stick Voice Editor” szoftvert és a Digital
Voice Editor 2x-es verzióját a Digital Voice Editor szoftver
telepítése után. Lehet, hogy a Digital Voice Editor nem fog
megfelelően működni.
Hibaelhárítás
51
HU
További információk�

Óvintézkedések
Áramellátás

A készüléket csak 3 V DC feszültségről
üzemeltesse. Használjon kettő LR03-as
(AAA méretű) alkáli elemet.
Biztonság

Ne használja a készüléket vezetés,
kerékpározás vagy bármilyen motoros
jármű működtetése közben.
Kezelés


Ne hagyja a készüléket hőforrások
közelében, vagy olyan helyen, ahol
közvetlen napfény, nagy mennyiségű
por vagy mechanikus sokk érheti.
Ha valamilyen szilárd tárgy vagy
folyadék kerül a készülékbe, távolítsa
el az elemeket, majd ellenőriztesse
szakemberrel, mielőtt tovább
használná.
Zaj

52
HU
Zajt hallhat, ha a diktafont egy AC
áramforrás, egy neoncső vagy egy
mobiltelefon közelébe helyezte a
felvétel vagy a lejátszás közben.
Zajt is rögzíthet a készülék, ha egy
tárgy, például az ujja stb., véletlenül
megdörzsöli vagy megkarcolja a
diktafont a felvétel közben.
Karbantartás

A burkolat tisztításához használjon egy
puha, vízzel enyhén megnedvesített
kendőt. Ne használjon alkoholt, benzint
vagy hígítót.
Ha bármilyen kérdése vagy problémája
van a készülékkel kapcsolatban, akkor
vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi
Sony kereskedővel.
Biztonsági mentés
A diktafon véletlen vagy hibás
működtetéséből eredő lehetséges
adatvesztés kockázatának elkerülése
érdekében ajánlott a rögzített
üzenetek szalagos felvevőre vagy
számítógépre stb. való biztonsági
mentése.
Műszaki adatok
Tápellátási követelmények
Diktafon
Felvétel adathordozója
Méretek (sz/m/h) (kivéve a kilógó
részeket ls a szabályzókat)
Beépített flash-memória, 256 MB, monó rögzítés
A valóban felhasználható kapacitás kisebb is
lehet.
Felvétel időtartama
HQ: 29 óra 45 perc
SP : 79 óra 20 perc
LP : 130 óra 25 perc
HQ: 260 Hz - 6 800 Hz
SP/LP: 220 Hz - 3 400 Hz
Általános
Hangszóró
Nagyjából 2,8 cm átmérőjű
250 mW
Bemenet/kimenet



Fejhallgató csatlakozója (mini Jack)
8‑300 Ohmos fülhallgatóhoz/fejhallgatóhoz
Mikrofon csatlakozója (mini Jack, monó)
Tápcsatlakozó
Minimális bemeneti szint 0,6 mV
3 kiloohm-os vagy kisebb ellenállású mikrofon
USB-csatlakozó
Tömeg (elemekkel)
68 g
Mellékelt tartozékok
Használati utasítás (1)
LR03-as (AAA méretű) alkáli elemek (2)
Fejhallgató (1) (kivéve az Egyesült Államok,
Kanada és Európa)
Hordtáska (1) (kivéve az Egyesült Államok,
Kanada és Európa)
USB-csatlakozókábel (1)
Alkalmazásszoftver (CD-ROM) (1)
Opcionális tartozékok
ECM-DM5P, ECM-CZ10, ECM-TL1
elektrolitkondenzátoros mikrofon
(telefonbeszélgetés rögzítéséhez)
RK-G64HG / RK-G69HG audiocsatlakozó-kábel
(kivéve Európában)
SRS-T88, SRS-T80 aktív hangszóró
Lehetséges, hogy a kereskedő nem tud szolgálni
a fent megjelölt opcionális tartozékokkal. Kérjen
részletes információkat az eladótól.
További információk
Teljesítmény kimenet
34,6 × 109,5 × 18,0 mm
Frekvenciatartomány
Két LR03-as (AAA méretű) alkáli elem: 3 V DC
A konstrukció és a műszaki adatok előzetes
értesítés nélkül megváltozhatnak.
53
HU
Védjegyek











54
HU
A Microsoft, a Windows, a Windows Vista, az
Outlook, a DirectX Microsoft Corporation védjegye
vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban
és/vagy más országokban.
Az Apple és a Macintosh Apple Inc., Egyesült
Államokban és más országokban bejegyzett
védjegye.
A Pentium az Intel Corporation bejegyzett védjegye.
Nuance, the Nuance logo, Dragon
NaturallySpeaking, and RealSpeak are trademarks
and/or registered trademarks of Nuance
Communications, Inc., and/or its affiliates in the
United States and/or other countries.
© 2007 Nuance Communications, Inc.
All rights reserved.
MPEG Layer-3 licenc: Fraunhofer IIS és Thomson.
A „Memory Stick” és a
a Sony Corporation
védjegye.
A „Memory Stick Duo” és a
a Sony Corporation
védjegye.
A „Memory Stick PRO Duo” és a
a Sony Corporation
védjegye.
A „MagicGate Memory Stick” a Sony Corporation
védjegye.
Az „LPEC” és az
a Sony Corporation védjegye.
A Dolby Laboratories vállalattól egyesült
államokbeli és más országokból származó licencek
kerültek felhasználásra.
A zeneazonosítási technológiát és a kapcsolódó
adatokat a Gracenote® biztosítja. A Gracenote MusicID
egy ipari szabvány a digitális zenék azonosítására CDről vagy egyéni fájlokból. További részletekért tekintse
meg a következő webhelyet: www.gracenote.com
A Gracenote® a Gracenote, Inc. bejegyzett védjegye.
A Gracenote logó és a „Powered by Gracenote” logó
a Gracenote védjegye. A Gracenote-szolgáltatások
használatával kapcsolatban tekintse meg a
következőt: www.gracenote.com/corporate
Minden más védjegy és bejegyzett védjegy az illető
tulajdonosok védjegye vagy bejegyzett védjegye.
Ezenfelül a „ ™ ” és az „ ® ” jelek nem kerülnek mindig
feltüntetésre a jelen kézikönyvben.
A „Digital Voice Editor” az alábbi szoftvermodulokat
használja:
Microsoft® DirectX®
©2001 Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva.
Download PDF

advertising