Sony | ICD-B500 | Sony ICD-B500 Használati útmutató

BÜzembe helyezés
BAlapfunkciók
A mikrofon érzékenységének beállítása
1. lépés: Az elemek behelyezése
Elemcsere
1
IC Recorder
A kijelzőablakban az elem jelzés
mutatja az elemek állapotát.
A„
” villogásakor cserélje ki a
régi elemeket.
” villogásakor az elemek
A„
teljesen lemerültek, és a diktafon
leáll.
Csúsztassa el és
emelje fel az
elemtartó fedelét.
Az elemek élettartama*
(folyamatos használat mellett)
HQ üzemmódban
Felvétel:
Kb. 11 óra
Lejátszás**:
Kb. 7,5 óra
SP és LP üzemmódban
2
Használati utasítás
ICD-B500
2008 Sony Corporation
Helyezzen be két LR03
(AAA) méretű alkáli
ceruzaelemet a
megfelelő polaritással,
és csukja be a fedelet.
Printed in China
Európai vásárlóinknak
Hibaelhárítás
Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Mielőtt a diktafont szervizbe vinné, ellenőrizze a
következő pontok szerint. Ha az ellenőrzés után sem
szűnt meg a probléma, vegye fel a kapcsolatot a
legközelebbi Sony márkakereskedővel.
Ez a szimbólum a készüléken
vagy a csomagolásán azt jelzi,
hogy a terméket ne kezelje
háztartási hulladékként. Kérjük,
hogy az elektromos és
elektronikai hulladék gyűjtésére
kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A
feleslegessé vált termékének
helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi egészség
károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem
követi a hulladék kezelés helyes módját. Az
anyagok, újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért
forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az
üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Feleslegessé vált elemek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen
vagy annak csomagolásán azt
jelzi, hogy a terméket ne kezelje
háztartási hulladékként. Kérjük,
hogy azt a használt elemek
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen
adja le. A feleslegessé vált
elemekhelyes kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását,
mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék
kezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében. Olyan berendezéseknél
alkalmazott elemeket, ahol biztonsági,
teljesítményi, illetve adatok megőrzése érdekében
elengedhetetlen az energiaellátás
folyamatosságának biztosítása, csak az arra
felkészült szerviz állomány cserélheti ki.
Beépített elem esetén, hogy biztosítható legyen
az elem megfelelő kezelése, a termékének
elhasználódásakor jutassa el azt az arra kijelölt
elektromos és elektronikus hulladékgyűjtő pontra.
Minden más elem esetén kérjük, hogy
tanulmányozza, milyen módon lehet
biztonságosan az elemet a készülékből
eltávolítani. A termék újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.
Megjegyzés a vásárlók számára:
a következő információk csak az EU
irányelveit alkalmazó országokban
értékesített készülékekre
vonatkoznak
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió,
1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta. A
termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel
kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH
(Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger Strasse
61.) a jogosult képviselő. Kérjük, bármely
szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos ügyben,
a különálló szerviz- vagy garanciadokumentumokban
megadott címekhez forduljon.
Az elemeknek először a
negatív – végét helyezze
be.
A diktafon nem működik.
• Az elemek helytelen polaritással vannak
behelyezve.
• Lemerültek az elemek.
• A gombokat lezárta a HOLD kapcsoló. (Bármelyik
gomb megnyomásakor 3 másodpercig villog a
„HOLD”.)
Nem jön hang a hangszóróból.
• Be van dugva a fülhallgató a fejhallgató-kimenetbe.
• A hangerő teljesen le van halkítva.
Ha lejött volna az elemtartó fedele,
helyezze vissza a rajz szerint.
Felvétel:
Kb. 22 óra
Lejátszás**:
Kb. 11 óra
* Sony LR03 (AAA) alkáli
ceruzaelemekkel
**Beépített hangszóróval való
lejátszás és közepes hangerő
esetén
A diktafon használati módjától
függően az elemek élettartama
rövidebb is lehet.
Megjegyzések
• Ne használjon mangán elemeket
ebben a diktafonban.
• Elemcsere során megjelenik az
órabeállítást kérő üzenet. Ekkor
állítsa be ismét a dátumot és
pontos időt. A meglevő felvételek
és riasztási beállítások azonban
nem vesznek el.
• Elemcserék alkalmával mindkét
elem helyére tegyen újat.
• A szárazelemeket nem szabad
tölteni.
• Ha előre láthatóan hosszabb ideig
nem használja a diktafont, vegye ki
belőle az elemeket, mert szivárgó
elektrolitjuk korróziót okozhat.
• Ha az „ACCESS” felirat látható a
kijelzőablakban a diktafon az
adatok kezelésével van elfoglalva.
Ilyenkor ne vegye ki az elemeket.
Ha kiveszi, az adatok
megsérülhetnek.
Az elemek első behelyezése és a későbbi elemcserék alkalmával
megjelenik az órabeállítást kérő üzenet. Ilyenkor állítsa be az órát
a „2. lépés: Az óra beállítása” c. fejezet 2. és 3. lépésében leírtak
szerint.
Felvételek készítése
A négy mappában (A, B, C és D) egyenként 99 felvétel
készíthető.
Mivel az újonnan készült felvétel automatikusan a legutóbbi
mögé sorolódik, nem kell megkeresni annak a végét a
felvételkészítés előtt, s ezáltal a felvétel azonnal indul.
Példa.
• A memória megtelt. Töröljön egy vagy több
felvételt.
• 99 felvétel van a kiválasztott mappában. Válasszon
más mappát, vagy töröljön egy vagy több felvételt.
Zajos a felvétel.
• Egy tárgy, például az ujja stb., véletlenül a
diktafonhoz dörzsölődött felvétel közben, az okozta
a zajt.
• A diktafon hálózati áramforrás, neoncső vagy
mobiltelefon közelében volt felvétel vagy lejátszás
közben.
• A felvételhez használt külső mikrofon csatlakozója
piszkos volt. Tisztítsa meg a csatlakozót.
• Piszkos a fülhallgató csatlakozója. Tisztítsa meg a
csatlakozót.
A felvételi szint alacsony.
• Állítsa a mikrofon érzékenységét „H (nagy)”
értékűre a menüben.
A felvétel megszakadt.
• Be van kapcsolva a VOR funkció. Kapcsolja ki
(OFF) a VOR funkciót.
2 felvétel
1
A felvételi üzemmód
beállítása.
Lásd a túloldalon, „A felvételi üzemmód
módosítása” cím alatt.
2
3
Mappaválasztás.
Lásd: „Mappaválasztás”.
A felvétel elindítása.
1 Nyomja meg a
zXREC/PAUSE
gombot.
Nem osztható ketté a felvétel.
1
Az órabeállítás megjelenítése.
1 Nyomja meg és tartsa
legalább 1 másodpercig
lenyomva a DISPLAY/MENU
gombot, és várja meg, hogy
a „MODE” megjelenjen a
kijelzőablakban.
A diktafon menü üzemmódba
lép.
2 A – . vagy >+
megnyomásával lépjen a
„SET DATE”
(dátumbeállítás) üzenetre.
3 Nyomja meg a
NxPLAY/STOP gombot.
Villogni kezd az évszám.
2
A dátum beállítása.
1 A – . vagy >+
megnyomásával válassza
ki az év számjegyeit.
• Nem osztható ketté, ha már 99 felvétel van a
mappában.
• Ha gyakran osztja ketté a felvételeket, a diktafon
egy idő után már nem tudja tovább osztani őket.
• Nem osztható ketté a felvétel az első vagy utolsó
másodpercben.
Felvétel üzemmód
* A DISPLAY/MENU
gombbal kiválasztott
paraméter értéke jelenik
itt meg.
Számláló*
Szabad memória jelző
Felvétel közben nem kell nyomni a zXREC/PAUSE gombot.
4
A felvétel leállítása.
Nem lehet felvételt készíteni a maximális
felvételi időtartamig.
• Ha a felvételek vegyesen HQ, SP és LP
üzemmódban készültek, akkor a maximálisan
elérhető felvételi időtartam a HQ és az LP
maximális felvételi időtartama közé esik.
• Ha az adott mappában már 99 felvétel van, több
nem készíthető.
• Az IC felvevőrendszer korlátai miatt a diktafon
minimális felvételi egységekben számol. Ha az
egyes felvételek hossza nem a minimális felvételi
egység egész számú többszöröse, a diktafon a
maradék felvételi időt a kész felvételek együttes
hosszánál nagyobb idővel csökkenti.
A 2007-as év beállításához állítson be a kijelzőn „07Y”-t.
3
Feladat
Művelet
felvétel
szüneteltetése*
Nyomja meg a zXREC/PAUSE
gombot. A felvétel szüneteltetése
közben az OPR jelző
pirosan villog és a „PAUSE” felirat
villog a kijelzőablakban.
szünet feloldása és
a felvétel folytatása
Nyomja meg a zXREC/PAUSE
gombot. A felvétel attól a ponttól
folytatódik.
(A szünet után leállíthatja a felvételt a
xSTOP gomb lenyomásával.)
az aktuális felvétel
meghallgatása
A felvétel leállításához nyomja meg a
xSTOP gombot, majd a NxPLAY/
STOP gombot.
Ne felejtse el, hogy a rögzített felvételek törlődhetnek
a karbantartás vagy javítás közben.
az aktuális felvétel
azonnali áttekintése
Felvétel közben nyomja meg a
NxPLAY/STOP gombot.
keresés hátra felvétel
közben (áttekintés)
Felvétel vagy felvételkészítési szünet
közben tartsa lenyomva a – .
gombot. A diktafon kilép a felvétel
üzemmódból és elindul az aktuális
felvétel azonnali áttekintése. Amikor
felengedi a gombot, a lejátszás attól a
ponttól elindul.
a mikrofon
érzékenységének
beállítása
A menüben beállítható a mikrofon
érzékenysége.
Lásd: „A mikrofon érzékenységének
beállítása”.
H (nagy): Ha értekezleten vagy
csendes/tágas helyen készít felvételt.
L (kicsi): Ha diktál vagy zajos helyen
készít felvételt.
* A felvétel szüneteltetésétől számított kb. egy óra múlva a felvétel
szüneteltetése automatikusan feloldódik, és a diktafon stop
üzemmódba lép.
A pontos idő beállítása.
1 A – . vagy >+
megnyomásával válassza ki
az óraérték számjegyeit.
3 Állítsa be a percértéket.
4 Pontos időjelzésre
nyomja meg a NxPLAY/
STOP gombot.
A kijelző visszaáll a „SET
DATE” üzenetre.
2 Nyomja meg a NxPLAY/
STOP gombot.
Villogni kezd a percérték.
Nyomja meg a xSTOP
gombot.
A diktafon a jelenlegi
felvétel elején áll meg.
Ha a felvétel leállítása után nem vált mappát, a következő felvétel
is ebbe a mappába kerül.
1 Tipp
A diktafon nem, vagy rosszul működik.
• Vegye ki, majd helyezze vissza az elemeket.
NxPLAY/STOP
–.
(áttekintés)
2 Nyomja meg a NxPLAY/
STOP gombot.
Villogni kezd a hónap.
3 Állítsa be a hónapot és a
napot, majd nyomja meg
a NxPLAY/STOP
gombot.
Villogni kezd az óraérték.
Lassan indul a diktafon.
• Ha felvétel készítése közben gyakran osztja ketté a
felvételeket, a következő jelenség léphet fel: Az
OPR jelző tovább villog, és a készülék egy ideig
nem használható. Ez nem hiba. Várja meg az OPR
jelző villogásának megszűnését.
OPR jelző
(felvétel közben pirosan
világít.)
A felvétel száma
„--Y--M--D” vagy „--:--” kijelzés látható.
• A felvétel dátuma és időpontja nem jelenik meg, ha
a felvétel készítésekor az óra nem volt beállítva.
2 Beszéljen a
beépített
mikrofonba.
2. lépés: Az óra beállítása
• A diktafon automatikusan beállítja a felvételi szintet
értekezletek stb., rögzítésekor, és zene rögzítésére
nem alkalmas.
„--Y--M--D” vagy „--:--” kijelzés látható
a REC DATE megjelenítésénél.
Üres hely
Megjegyzés
zXREC/
PAUSE
Nem stabil a felvételi szint (zene, stb.
felvételekor).
• Nincs beállítva az óra.
Új felvétel
Hosszú felvétel elkezdése előtt helyezzen be új elemeket, és
ellenőrizze az elem jelzést.
Az első elemfeltöltés és a későbbi elemcserék alkalmával megjelenik az órabeállítást kérő üzenet. Ebben
az esetben lépjen a 2. lépésre („A dátum beállítása”).
A diktafon használata előtt távolítsa el a kijelző ablakon található fóliát.
5 A menü üzemmódból való
kilépéshez nyomja meg a
xSTOP gombot.
Ha a diktafonhoz a stop
üzemmódban legalább 3
másodpercig nem nyúlnak,
kijelzőjén megjelenik a
pontos idő.
Mappaválasztás
1
2
Áramellátás
A „FOLDER” kijelzés választásához
nyomja meg a – . vagy >+ gombot,
majd nyomja meg a NxPLAY/STOP
gombot.
3
A kívánt mappa kiválasztásához nyomja
meg a
– . vagy >+ gombot, majd nyomja
meg a NxPLAY/STOP gombot.
4
A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a xSTOP gombot.
Az aktuális mappa
Az áramellátás kikapcsolásához csúsztassa el a HOLD kapcsolót stop
üzemmódban a nyíl irányába.
Az áramellátás bekapcsolásához csúsztassa el a HOLD kapcsolót a
nyíllal ellentétes irányba, majd nyomja meg bármely működtetési gombot.
ICD-B500 HU U/CA/CE7/E 3-097-343-62 (1)
2
A „SENS” kijelzés választásához nyomja
meg a – . vagy >+ gombot, majd
nyomja meg a NxPLAY/STOP gombot.
3
A „H (nagy érzékenység)” vagy „L (kis
érzékenység)” választásához nyomja meg
a – . vagy >+ gombot, majd nyomja
meg a NxPLAY/STOP gombot.
4
A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a xSTOP gombot.
Felvételkészítési megjegyzés
Zajossá válhat a felvétel, ha egy
tárgy vagy az Ön ujja stb. véletlenül
a diktafonhoz dörzsölődik a felvétel
közben.
A maximális felvételi idő az összes
mappára vonatkozóan a
következő: A teljes felvételi idő
kitölthető egyetlen mappában.
HQ*
30 óra 25 perc
SP**
81 óra 15 perc
LP***
150 óra 15 perc
* HQ: Kiváló minőségű monó
felvételi üzemmód
** SP: Standard minőségű monó
felvételi üzemmód
***LP: Hosszú lejátszású monó
felvételi üzemmód
Megjegyzések
• Jobb hangminőséghez válassza a
HQ üzemmódot. Más felvételi
üzemmód beállítása: lásd a
túloldalon, „A felvételi üzemmód
módosítása” cím alatt.
• Hosszú felvétel elkezdése előtt
ellenőrizze az elem jelzést.
• Az elérhető felvételi idő és a
készíthető felvételek száma a
használati feltételektől függ.
• Ha a felvételek vegyesen HQ, SP
és LP üzemmódban készültek,
akkor a maximálisan elérhető
felvételi időtartam a HQ és az LP
maximális felvételi időtartama közé
esik.
• Az IC felvevőrendszer korlátai
miatt a diktafon legfeljebb kb. 2
másodperces minimális felvételi
egységekben számol, ami az
alábbi következményekkel járhat:
– Ha egy felvétel rövidebb, mint a
minimális felvételi egység, a
diktafon akkor is legfeljebb kb.
2 másodpercesnek veszi, s
emiatt a diktafon maradék
felvételi ideje a felvétel
tényleges idejénél nagyobb
mértékben csökkenhet.
– A diktafon maradék felvételi
ideje a felvétel tényleges
idejénél nagyobb mértékben
csökkenhet akkor is, ha egy
felvétel hosszabb, mint a
minimális felvételi egység, de
időtartama nem osztható
maradék nélkül a minimális
felvételi egység idejével.
– A számlálón kiírt szám (eltelt
felvételi idő) és a maradék
felvételi idő összege kevesebb
is lehet, mint a diktafon
maximális felvételi ideje.
Szabad memória jelzés
Felvétel készítése közben a
szabad memória jelzés egyesével
visszafelé számlál.
A memória csaknem
megtelt.
Villog
Ha a maradék felvételi idő 5 perc
alá csökken, a jelzés utolsó
számjegye villog.
Ha a diktafon kijelzési üzemmódja
a maradék felvételi időre van
állítva, a maradék felvételi idő 1
perc alá csökkenésekor villogni
kezd a „REMAIN” felirat és a
számláló kijelzés.
A felvétel folytatásához töröljön
egy vagy több korábbi felvételt.
ICD-B500 HU U/CA/CE7/E 3-097-343-62 (1)
Felvételek lejátszása
Korábbi felvételek lejátszását kezdje az 1. lépésnél.
Frissen készült felvételek lejátszását kezdje a 3. lépésnél.
1
Mappaválasztás.
Lásd: „Mappaválasztás”.
2
A felvétel számának
kiválasztása.
– .: lefelé léptet
• Ha tele van a memória, a zXREC/
PAUSE gomb megnyomásakor
villogva megjelenik a „FULL”
(megtelt) felirat és megszólal egy
hangjelzés. Ilyenkor felvétel
készítéséhez töröljön egy vagy
több korábbi felvételt.
• Ha már 99 felvétel van a
mappában, a zXREC/PAUSE
gomb megnyomásakor villogva
megjelenik a „FULL” (megtelt)
felirat és megszólal egy
hangjelzés. Ilyenkor válasszon más
mappát vagy töröljön egy vagy
több felvételt.
A felvétel automatikus
indítása hang érzékelésekor
– a speciális VOR funkció
Ha a menüben „ON” (bekapcsolt)
értékűre van állítva a VOR
(hangvezérelt felvételkészítés)
funkció, hang érzékelésekor
elindul a felvétel. (A
kijelzőablakban a „VOR” felirat
látható.)
Csend beálltakor szünetel a
felvétel. (A kijelzőablakban a „VOR
PAUSE”szöveg villog.)
Megjegyzés
A VOR funkcióra hatással van a
környezeti zaj. Ennek megfelelően
állítsa a mikrofon érzékenységét „H
(nagy)” vagy „L (kicsi)” értékűre a
menüben. Ha a mikrofon
érzékenységének átállítása után a
felvétel nem megfelelő, vagy fontos
a folyamatos felvétel, állítsa a VOR
funkciót „OFF” (kikapcsolt) állásba a
menüben.
Lejátszás közben nyomja meg
legalább 1 másodpercig a
NxPLAY/STOP gombot.
Megjelenik a „ ” jel és
folyamatosan ismétlődik a
kiválasztott felvétel.
A normál lejátszás folytatásához
nyomja meg ismét a NxPLAY/
STOP gombot. A lejátszás
leállításához nyomja meg a
xSTOP gombot.
A folyamatos lejátszást a menü
„CONT” pontjában állíthatja be.
Ha a „CONT” beállítása „ON”
(bekapcsolva), a diktafon
folyamatosan lejátssza a mappa
összes felvételét.
>+: felfelé léptet
A kiválasztott felvétel száma
A mappában levő
felvételek száma
Keresés előre/hátra a
lejátszás közben
(Gyorskeresés/Áttekintés)
Számláló*
Az előre irányú kereséshez
nyomja meg és tartsa lenyomva a
>+ gombot lejátszás közben,
és engedje fel annál a pontnál,
ahol folytatni szeretné a lejátszást.
A hátra irányú kereséshez nyomja
meg és tartsa lenyomva a – .
gombot lejátszás közben, és
engedje fel annál a pontnál, ahol
folytatni szeretné a lejátszást.
* A DISPLAY/MENU gombbal kiválasztott paraméter értéke jelenik itt
meg (további részletek a túloldalon).
3
Egy felvétel ismételt
lejátszása
– Ismétlődő lejátszás
Egy mappa összes
felvételének folyamatos
lejátszása
– Folyamatos lejátszás
A – . vagy >+ megnyomásával
válassza ki a kívánt felvétel számát.
A lejátszás elindítása.
1 Nyomja meg a
NxPLAY/STOP gombot.
i (fejhallgató)
csatlakozója
OPR jelző
(lejátszáskor zölden
világít.)
2 A VOL
hangerőszabályzóval
állítsa be a
hangerőt.
Számláló (vagy a
kiválasztott kijelzési
üzemmód)
Ha lenyomva tartja a >+ vagy
– . gombot, a diktafon
gyorsabb keresésre kapcsol.
Az előre/hátra keresés első 10
másodpercében csipogó hang
hallatszik. A gyorsabb keresés
közben a csipogó hang nem
hallható.
Előre/hátra keresés közben a
kiválasztott kijelzési üzemmódtól
függetlenül mindig a számláló
látható a kijelzőn.
1 Tipp
xSTOP
Megjegyzések
Nyomja meg és tartsa legalább 1
másodpercig lenyomva a DISPLAY/MENU
gombot, és várja meg, hogy a „MODE”
megjelenjen a kijelzőablakban.
1 Tipp
A diktafonnak nincs kikapcsoló/bekapcsoló gombja. A kijelző állandóan működik.
Nyomja meg és tartsa legalább 1
másodpercig lenyomva a DISPLAY/MENU
gombot, és várja meg, hogy a „MODE”
felirat megjelenjen a kijelzőablakban.
Maximális felvételi idő
1 felvétel
A „FULL” üzenet olvasható, és nem lehet
elindítani a felvételt.
1
Az aktuális felvétel lejátszása után a diktafon leáll a következő
felvétel kezdőpontján. Ha a folyamatos lejátszás funkció be van
kapcsolva („ON”, további részletek a túloldalon), a diktafon a
mappában levő összes felvétel lejátszása után áll le.
A mappa utolsó felvételének lejátszása után a diktafon az utolsó
felvétel kezdőpontján áll le.
Csendes lejátszás
Csatlakoztassa fej- vagy fejhallgatóját (nem tartozék) a i
(fejhallgató) csatlakozóhoz. A beépített hangszóró automatikusan
kikapcsol. Ha serceg vagy kihagy a hang, törölje tisztára a
fejhallgató dugaszát.
Egyéb műveletek
Feladat
Művelet
megállás a pillanatnyi helyen
Nyomja meg a NxPLAY/STOP
vagy a xSTOP gombot.
Az ettől a ponttól való
folytatáshoz nyomja meg ismét a
NxPLAY/STOP gombot.
visszaugrás az aktuális
felvétel elejére
Nyomja meg egyszer a – .
gombot.
ugrás a következő felvételre
Nyomja meg egyszer a >+
gombot.
visszaugrás előző
felvételekre/ugrás következő
felvételekre
Nyomja meg többször a – .
vagy >+ gombot. (Stop
üzemmódban tartsa lenyomva a
gombot, hogy folyamatosan
léptesse a felvételeket.)
Ha a keresés az utolsó felvétel
végéig futott, 5 másodpercig az
„END” üzenet villog. (Ekkor nem
hallható a hang.) Ha az „END”
villogása közben megnyomja és
lenyomva tartja a
– . gombot, akkor a felvételeket
gyorsan játssza le a készülék; a
normál lejátszás a gomb
elengedésekor áll vissza.
Amikor az „END” felirat villogása és
az OPR jelző világítása megszűnik,
akkor a készülék az utolsó üzenet
elejére áll.
Ha hosszú az utolsó felvétel és a
belsejéből akarja kezdeni a
lejátszást, addig nyomja a >+
gombot, amíg a felvétel végére nem
ér, majd az „END” villogása közben
a – . gombbal léptessen vissza a
kívánt pontra.
(Ha nem az utolsó felvétel közbenső
pontját keresi, akkor ugorjon a
következő felvétel elejére, majd
onnan léptessen vissza a kívánt
pontra.)
BA felvételkészítés különféle
módjai
Felvételek törlése
Hozzáfűzés korábbi
felvételhez
Felvételek törlése egyenként
A felvételhez, amelyet pillanatnyilag hallgat,
újabb felvételt fűzhet hozzá.
Az új felvétel a meglevő végéhez adódik, és
azzal összeolvad.
Felvétel törlésekor a megmaradt felvételek átszámozódnak, így nem lesz üres hely a
felvételek között.
1 felvételt
2 felvételt
3 felvételt
2 felvételt
3 felvételt
4 felvételt
A 3. felvétel lejátszása közben
3 felvétel
5 felvételt
4 felvétel
Törli a 3
Törlés után
1 felvételt
4 felvételt
Az új felvétel hozzáfűzése után
A megmaradt felvételek átszámozódnak.
3 felvétel
2 A törölni kívánt felvétel lejátszása közben nyomja meg az
ERASE gombot.
A felvétel törlődik és a megmaradt felvételek átszámozódnak.
(Például, ha a 3. felvétel lett törölve, a korábbi 4. felvétel lesz az
új 3. A törlés után a diktafon a következő felvétel elejére áll.)
Értekezlet december
elsején kettőkor
az A teremben
1
A 2 lépés előtt nyomja meg a xSTOP gombot.
Ha más felvételeket is törölni kíván
2
Ha egy felvételnek csak egy részét kívánja törölni
Előbb ossza ketté a felvételt, majd törölje a felesleges felet.
Egy mappa összes felvételének törlése
1 felvételt
3 felvételt
Szabad hely
Szabad hely
Megjegyzések
• Nem készíthető felvétel, ha kevés a szabad
memória.
• A hozzáfűzött rész a meglevővel azonos felvételi
üzemmódban készül (HQ, SP vagy LP).
1 felvételt
2 felvételt
1 felvételt
2 felvételt
3 felvételt
3 felvételt
2 A xSTOP lenyomva tartása
közben nyomja meg legalább 1
másodpercig az ERASE
gombot.
10 másodpercig villog az „ALL
ERASE” üzenet.
Felvétel készítése külső
mikrofonnal vagy más
készülékről
Dugaszolja a csatlakozón táplált
mikrofont vagy másik készüléket a
(mikrofon) csatlakozóba.
Felvétel külső mikrofonnal
Külső mikrofon
(nem tartozék)
(mikrofon)
Ha mégsem akarja törölni a felvételeket.
A 3 lépés előtt nyomja meg a xSTOP gombot.
A készülék részei és kezelőszervei
Külső mikrofon csatlakoztatásakor a beépített
mikrofon automatikusan kikapcsol. Ha
csatlakozón táplált mikrofont csatlakoztat,
akkor az a táplálást automatikusan megkapja a
diktafontól.
Felvétel más készülékről
Hangkábel, beépített
csillapítóval (nem tartozék)
Fő egység
i (fejhallgató) csatlakozója
mini csatlakozó
(monó)
(mikrofon) csatlakozója
OPR (művelet) jelző
Kijelzőablak
(mikrofon)
ERASE (törlés)
DISPLAY/MENU (kijelző/menü)
VOL (hangerő) szabályozó*
zXREC (felvétel)/PAUSE
– . (áttekintés/keresés hátra)/
>+ (gyorskeresés/keresés előre)
(SELECT)
Hangszóró
Hátulnézet
EAR, EARPHONE,
v vagy REC OUT
mini csatlakozó
(sztereó vagy
monó)
Magnó, TV, rádió stb.
DIVIDE (kettéoszt)
xSTOP
2
• Ha felvétel közben nyomja
meg a DIVIDE gombot:
Az új felvétel új számot kap,
amely a „DIVIDE” felirattal
együtt 3 másodpercig villog a
kijelzőn. A két felvétel
közbenső szünet nélkül
kapcsolódik egymáshoz.
1 felvétel
2 felvétel
2 Az „ALARM OFF”
választásához nyomja
meg a – . vagy >+
gombot.
(Ha a kiválasztott
felvételhez már be van
állítva a riasztás, a kijelző
ablakban megjelenik az „ALARM ON”.
Ha ezt a beállítást nem akarja
módosítani, a xSTOP megnyomásával
lépjen ki a menü üzemmódból.)
1 Tipp
A felvétel a felvételkészítés szünete közben is
kettéosztható.
• Ha lejátszás közben nyomja
meg a DIVIDE gombot:
A gomb megnyomása
időpontjában új felvétel jön
létre, amely új számot kap. Ez a
„DIVIDE” felirattal együtt 3
másodpercig villog a kijelzőn.
A következő felvételek száma
eggyel nő.
2 felvétel
HOLD
NxPLAY/STOP (ENTER)**
* A hangerőszabályzó mellett
található egy kiemelkedő pont,
amely jelzi a hangerő növelésének
irányát.
** A gomb rendelkezik egy
kiemelkedő ponttal.
2
További részletek a „Felvételek
készítése” cím alatt találhatók, a
másik oldalon.
Megjegyzés
Nem jelenik meg az „ALARM OFF” (vagy
„ALARM ON”), és nem állítható be
riasztás, ha nincs beállítva az óra vagy
nincs felvétel a kiválasztott mappában.
3 felvétel
3 Nyomja meg a
NxPLAY/STOP
gombot.
Villogni kezd az „OFF”
felirat.
VOR ON:
Nyílás a szíj számára (nem
tartozék)
VOR OFF:
Kijelzőablak
1
Mappajelző
Mikrofon érzékenysége
Riasztás jelzése
Kiválasztott üzenet száma
REC DATE (felvétel
détuma) jelzése
REMAIN jelzése
Szabad memória jelző
Elem jelzése
Felvételi üzemmód jelzése
REC (felvétel) jelzése
2
4 felvétel
A kettéosztott felvétel lejátszása
1 A kettéosztott felvétel folyamatos
lejátszásához
A VOR (hangvezérelt
felvételkészítés) funkció be van
kapcsolva. A diktafon elkezdi a
felvételt, ha hangot érzékel, és
szünetelteti azt, ha nem érzékel
hangot, megszüntetve így a
hangnélküli szakaszokat.
Ki van kapcsolva a VOR funkció.
A normál felvételi mód működik.
Nyomja meg és tartsa
legalább 1 másodpercig
lenyomva a DISPLAY/
MENU gombot, és várja
meg, hogy a „MODE”
felirat megjelenjen a
kijelzőablakban.
A „VOR” kijelzés
választásához nyomja
meg a – . vagy >+
gombot, majd nyomja
meg a NxPLAY/STOP
gombot.
Az „ON” vagy „OFF”
választásához nyomja
meg a – . vagy >+
gombot, majd nyomja
meg a NxPLAY/STOP
gombot.
Ezzel beállította a VOR funkciót.
4
5 Nyomja meg a
NxPLAY/STOP
gombot.
Villogni kezd a „DATE”
felirat a kijelzőablakban.
Megjegyzések
• Ha a mappában már 99 felvétel van, a
kettéosztás nem folytatható. Ilyenkor az újabb
kettéosztás előtt csökkentse a felvételek számát
98-ra vagy kevesebbre a felesleges felvételek
törlésével vagy más mappába való
áthelyezésével.
• Ha riasztásos felvételt választanak ketté, a
riasztás a felvételnek csak az első felében marad
meg.
• Nem osztható ketté a felvétel az első vagy utolsó
másodpercben.
• Ha gyakran osztja ketté a felvételeket, a diktafon
egy idő után már nem tudja tovább osztani őket.
• Kettéosztott felvételek nem egyesíthetők újra a
diktafonnal.
• Ha felvétel készítése közben gyakran osztja ketté
a felvételeket, a következő jelenség léphet fel: Az
OPR jelző tovább villog, és a készülék egy ideig
nem használható. Ez nem hiba. Várja meg az
OPR jelző villogásának megszűnését.
3
1 Nyomja meg a
NxPLAY/STOP
gombot miközben villog
a „DATE” felirat.
Villogni kezd az évszám.
2 Az év számjegyeinek
választásához nyomja
meg a – . vagy >+
gombot, majd nyomja
meg a NxPLAY/STOP
gombot.
Villogni kezd a hónap.
3 A hónap számjegyeinek
választásához nyomja
meg a – . vagy >+
gombot, majd nyomja
meg a NxPLAY/STOP
gombot.
Villogni kezd a nap.
A felvételek áthelyezhetők egyik mappából egy
másikba.
Példa: A 3. felvétel áthelyezése az A mappából
a C-be
1
2
3
A diktafon stop
üzemmódjában válassza
ki az átmozgatni kívánt
felvételt.
5
A – . vagy >+
gombbal válassza ki a
célmappát (esetünkben a
C-t).
A – . vagy >+
megnyomásával válassza
ki a hét napját.
Óvintézkedések
BEEP ON:
Áramellátás
• A készüléket csak 3 V DC feszültséggel
szabad táplálni. Használjon két LR03 (AAA)
alkáli ceruzaelemet.
A felvétel újbóli meghallgatása
1
Nyomja meg a NxPLAY/STOP gombot. A
diktafon újból lejátssza az egész felvételt.
Napi lejátszáshoz
A – . vagy >+
megnyomásával válassza
ki a „DAILY” pontot.
4
Nyomja meg a NxPLAY/
STOP gombot.
Nyomja meg a xSTOP gombot, amikor a riasztás
hangját hallja. A riasztást akkor is leállíthatja, ha a
HOLD funkció be van kapcsolva.
2
Megjegyzések
• Nem állítható be a riasztás, ha nincs beállítva az
óra vagy nincs felvétel a kiválasztott mappában
(a diktafon ilyenkor nem áll riasztásbeállító
üzemmódba a DISPLAY/MENU gomb
megnyomásakor a 2. lépésben).
• Ha egy felvétel riasztását egy másik felvételre
már beállítottal azonos időpontra próbálják
állítani, a diktafon kijelzőjén megjelenik a „PRE
SET” üzenet, és a beállítás meghiúsul.
• Ha a riasztást múltbeli időpontra próbálják
állítani, a diktafon kijelzőablakban megjelenik a
„BACK-D” üzenet, és a beállítás meghiúsul.
• Ha a riasztás időpontjában a diktafon éppen egy
másik riasztásos felvételt játszik le, a lejátszás
leáll és elindul az új felvétel lejátszása.
• Ha felvétel közben érkezik el a riasztás ideje,
akkor a riasztás a felvétel befejezése után szólal
meg 10 másodpercre, majd elindul a lejátszás.
„,” villog a riasztás időpontjában.
• Ha felvételkészítés közben több riasztás is befut,
a diktafon csak az elsőhöz tartozó felvételt
játssza le.
• Ha a riasztás ideje akkor érkezik el, amikor a
diktafon menü üzemmódban van, akkor a riasztás
megszólal, és a menü üzemmód megszakad.
• Riasztással összekapcsolt felvétel törlésekor
törlődik az illető riasztás is.
• Ha riasztásos felvételt választ ketté, a diktafon a
felvételnek csak az első felét játssza le.
• A VOL hangerőszabályzóval beállítható a
lejátszási hangerő.
• Ha törlés közben érkezik el a riasztás ideje, akkor
a riasztás a törlés befejezése után szólal meg 10
másodpercre, majd elindul a lejátszás.
• A riasztási beállítás nem törölhető, ha a riasztás
lejátszása befejeződött. Riasztási beállítás az
alábbiak szerint törölhető.
Riasztási beállítás törlése vagy
módosítása
1 Válassza ki a riasztásos felvételt, majd lépjen
a menü üzemmódba a DISPLAY/MENU gomb
legalább 1 másodperces megnyomásával.
2 A – . vagy >+ megnyomásával
válassza ki az „ALARM ON” pontot.
3 Nyomja meg a NxPLAY/STOP gombot,
hogy villogjon az „ON”.
4 A riasztás beállításának törlése: Az „OFF”
villogó kijelzés választásához nyomja meg a
– . vagy >+ gombot, majd nyomja meg
a NxPLAY/STOP gombot.
A riasztás beállításának módosítása:
Nyomja meg a NxPLAY/STOP gombot.
Amikor megjelenik a riasztás dátuma,
módosítsa a beállítást a „Felvétel lejátszása
egy kívánt időpontban riasztással” cím 3. – 6.
pontjában leírtak szerint.
5 A menü üzemmódból való kilépéshez nyomja
meg a xSTOP gombot
Állítsa be a riasztási
időpontot.
1 Az óra számjegyeinek
választásához nyomja
meg a – . vagy >+
gombot, majd nyomja
meg a NxPLAY/STOP
gombot.
Villogni kezd a percérték.
Nyomja meg a NxPLAY/
STOP gombot.
2 A perc számjegyeinek
választásához nyomja
meg a – . vagy >+
gombot, majd nyomja
meg a NxPLAY/STOP
gombot.
A „B-PLAY” felirat jelenik meg.
A menü üzemmódból való
kilépéshez nyomja meg a
xSTOP gombot.
6
Véletlen működtetés
megakadályozása – a HOLD
funkció
3
5 lépés előtt nyomja meg a xSTOP gombot.
Megjegyzés
A MOVE funkció nem hagy másolatot egy másik
mappában. Ha áthelyezi a felvételt egy másik
mappába, akkor az törlődik az eredeti mappából.
HOLD
4
A menü üzemmódból való
kilépéshez nyomja meg a
xSTOP gombot.
Csúsztassa a HOLD kapcsolót OFF állásba.
Ha a HOLD funkciót felvétel közben kapcsolják be,
a felvétel leállításához a funkciót előbb ki kell
kapcsolni.
HQ: Kiváló minőségű monó hangot rögzíthet.
SP: A monó felvételben kevesebb lesz a
magas hang.
LP: Ez adja a leghosszabb monó felvételi időt.
1
Nyomja meg és tartsa
legalább 1 másodpercig
lenyomva a DISPLAY/
MENU gombot, és várja
meg, hogy a „MODE”
megjelenjen a
kijelzőablakban.
2
Ellenőrizze, hogy a
„MODE” látszik-e a
kijelzőn, majd nyomja
meg a NxPLAY/STOP
gombot.
Villogni kezd az „HQ” (vagy
„SP”, „LP”) felirat.
3
4
A „HQ” vagy „SP” vagy
„LP” választásához
nyomja meg a
– . vagy >+ gombot,
majd nyomja meg a
NxPLAY/STOP gombot.
A menü üzemmódból való
kilépéshez nyomja meg a
xSTOP gombot.
A beállítás érvénybe lép és
visszatér a kijelző alapképe.
Ha a diktafonhoz stop
üzemmódban legalább 3
másodpercig nem nyúlnak,
kijelzőjén megjelenik a pontos
idő és a kiválasztott felvételi
üzemmód.
Egy mappa összes
felvételének folyamatos
lejátszása
Folyamatosan meghallgathatja
egy mappa összes felvételét.
CONT OFF: A lejátszás minden felvétel végén
leáll.
1
Nyomja meg és tartsa
legalább 1 másodpercig
lenyomva a DISPLAY/
MENU gombot, és várja
meg, hogy a „MODE”
megjelenjen a
kijelzőablakban.
2
A „CONT” kijelzés
választásához nyomja
meg a – . vagy >+
gombot, majd nyomja
meg a NxPLAY/STOP
gombot.
1 Tipp
Villogni kezd az „OFF”
(vagy „ON”) felirat.
3
1 A pontos idő
Ha a diktafonhoz stop üzemmódban
legalább 3 másodpercig nem
nyúlnak, kijelzőjén megjelenik a
pontos idő – függetlenül a kijelzési
üzemmódtól.
Számláló:
B A lejátszás/felvétel eltelt
időtartama egy
üzenetben
m
Állítsa be a riasztási hangot.
Maradék idő (REMAIN):
Lejátszási üzemmódban:
Az aktuális felvételből
hátralevő idő. Stop és
felvétel üzemmódban: A
rendelkezésre álló
felvételi idő.
m
A felvétel dátuma
(REC DATE)*:
Az aktuális felvétel
készítésének napja.
m
A menü üzemmódból való
kilépéshez nyomja meg a
xSTOP gombot.
A felvétel időpontja
(REC DATE)**:
Az aktuális felvétel
készítésének időpontja.
* Ha nincs beállítva az óra, a „--Y--M--D” kijelzés
látható.
**Ha nincs beállítva az óra, a „--:--” kijelzés látható.
ICD-B500 HU U/CA/CE7/E 3-097-343-62 (1)
Kezelés
• Ne hagyja a készüléket hőforrás közelében
vagy olyan helyen, ahol közvetlen napfény,
sok por vagy rázás, ütődés érheti.
• Ha valamilyen szilárd tárgy vagy folyadék
kerül a készülékbe, távolítsa el az elemeket,
majd ellenőriztesse szakemberrel, mielőtt
tovább használná.
Zaj
• Zajt hallhat, ha a diktafont hálózati
áramforrás, neoncső vagy mobiltelefon
közelébe helyezte a felvétel vagy a lejátszás
közben.
• Zajossá válhat a felvétel, ha egy tárgy,
például az ujja stb., véletlenül megdörzsöli
vagy megkarcolja a diktafont a felvétel
közben.
Karbantartás
• A burkolat tisztításához használjon puha,
vízzel enyhén megnedvesített kendőt. Ne
használjon alkoholt, benzint vagv hígítót.
Ha bármilyen kérdése vagy problémája van a
készülékkel kapcsolatban, akkor vegye fel a
kapcsolatot a legközelebbi Sony kereskedővel.
Biztonsági mentés
A felvételi üzemmód
módosítása
A riasztáshoz tartozó lejátszás akkor is leállítható,
ha a HOLD funkció be van kapcsolva. A riasztás
vagy lejátszás leállításához nyomja meg a xSTOP
gombot.
A stop, felvétel és lejátszás üzemmód kijelzési
üzemmódja beállítható.
A DISPLAY/MENU gomb minden
megnyomásakor a következők szerint változik
a kijelzési üzemmód:
Biztonság
• Ne használja a készüléket kerékpározás vagy
gépjármű vezetése közben.
A diktafon véletlen vagy hibás
működtetéséből eredő lehetséges
adatvesztés kockázatának elkerülése
érdekében ajánlott a rögzített felvételek
magnóra, stb. való biztonsági mentése.
CONT ON:
A HOLD funkció kikapcsolása
2 Nyomja meg a NxPLAY/
STOP gombot.
A „ALARM ON” (riasztás
bekapcsolva) felirat jelenik meg.
A menü üzemmódból való
kilépéshez nyomja meg a
xSTOP gombot.
Az „ON” vagy „OFF”
kijelzés választásához
nyomja meg a – . vagy
>+ gombot, majd
nyomja meg a NxPLAY/
STOP gombot.
Ezzel megtörtént a beállítás.
Csúsztassa a HOLD kapcsolót ON állásba. A
kijelzőn 3 másodpercig megjelenik a „HOLD”
felirat, ami azt jelenti, hogy a diktafon minden
gombja lezárt állapotba került.
Ha a HOLD funkciót stop üzemmódban
kapcsolják be, a „HOLD” felirat megjelenése
után a kijelző kikapcsol.
1 A – . vagy >+
megnyomásával
válassza ki a riasztási
hangot a „B-PLAY”
alatt (ha azt szeretné,
hogy a diktafon a
riasztás után
lejátssza a felvételt)
vagy a „B-ONLY” alatt (ha csak
riasztás kell, lejátszás nélkül).
Ha mégsem szeretné áthelyezni a
felvételt vagy felvételeket, az
A „BEEP ON” (vagy „BEEP
OFF”) kijelzés
választásához nyomja
meg a – . vagy >+
gombot, majd nyomja
meg a NxPLAY/STOP
gombot.
Villogni kezd az „ON” (vagy „OFF”) felirat.
A kijelzési üzemmód
kiválasztása
5
Nyomja meg és tartsa
legalább 1 másodpercig
lenyomva a DISPLAY/
MENU gombot, és várja
meg, hogy a „MODE”
megjelenjen a
kijelzőablakban.
Ezzel megtörtént a beállítás.
Villogni kezd az óraérték.
7
ICD-B500 HU U/CA/CE7/E 3-097-343-62 (1)
Csipogó hang jelzi, hogy a
műveletet elfogadta a készülék.
BEEP OFF: Csak riasztásnál és
visszaszámolásnál csipog a
diktafon.
Riasztás leállítása a lejátszás
elindulása előtt
Megjegyzés
A felvétel átkerül a
célmappába.
6
A csipogó hang kikapcsolása
Hetenkénti lejátszáshoz
Villogni kezd a célmappa jelző.
4
A riasztásos felvétel számának kiválasztásakor
a „,” jelenik meg a kijelzőn.
A beállított időpontban a riasztás kb. 10
másodpercig szól, és a kiválasztott felvételt
lejátssza a diktafon. Lejátszás közben az
„ALARM” felirat villog a kijelzőablakában.
Ha a lejátszás befejeződött, a diktafon
automatikusan az illető felvétel elejére áll.
4 A – . vagy >+ megnyomásával
válassza ki a nap számjegyeit.
Nyomja meg és tartsa
legalább 1 másodpercig
lenyomva a DISPLAY/
MENU gombot, és várja
meg, hogy a „MODE”
megjelenjen a
kijelzőablakban.
A „MOVE” kijelzés
választásához nyomja
meg a – . vagy >+
gombot, majd nyomja
meg a NxPLAY/STOP
gombot.
Állítsa be a riasztási dátumot
Adott napon történő lejátszáshoz
(a felvétel minden évben ugyanazon nap
ugyanazon órájában és percében szólal
meg, amíg ki nem törli a felvételt)
Felvétel átmozgatása másik
mappába – a MOVE funkció
Villogni kezd az „OFF”
(vagy „ON”) felirat.
3
4 Az „ON” választásához
nyomja meg a – .
vagy >+ gombot
Ekkor.
Ekkor villogni kezd az „ON”
felirat.
A – . vagy >+ gombbal lépjen a felvétel
számára (a kettéosztott felvételek mindkét
felének van száma).
Ismételt lejátszás jelzése
Üzenetek száma egy
mappában/menü jelzése/
számláló /hátralévő idő
jelzése /felvétel dátumának
jelzése /pontos idő jelzése
/üzenetek
3 felvétel
A felvételek száma egyet lép.
Megjegyzések
• Ellenőrizze, hogy a csatlakozók jól be vannak-e
dugva.
• Javasoljuk, hogy próbafelvétellel ellenőrizze a
csatlakozásokat és a hangerő beállításokat.
• Ha a másik készülék nem Sony, ismerje meg
használatát annak kézikönyvéből.
A felvétel automatikus
indítása hang érzékelésével
– a speciális VOR funkció
Elemtartó
2 felvétel
Lépjen be a riasztás
beállító üzemmódba.
3 felvétel
Kettéválik a felvétel
A felvétel folytatódik
1 felvétel
Válassza ki a mappát
(további részletek a
„Mappaválasztás” cím
alatt találhatók, a másik
oldalon) és válassza ki
benne a riasztással
lejátszandó felvételt.
1 Nyomja meg és tartsa
legalább 1 másodpercig
lenyomva a DISPLAY/
MENU gombot, és várja
meg, hogy a „MODE”
megjelenjen a
kijelzőablakban.
A menüben a „CONT” értékét állítsa „ON”-ra, az
„Egy mappa összes felvételének folyamatos
lejátszása” cím alatt leírtak szerint.
mini
csatlakozó
(monó)
3 A villogás közben nyomja meg
az ERASE gombot.
MIC (beépített mikrofon)
1
Kettéosztáshoz felvétel vagy lejátszás
közben nyomja meg a DIVIDE gombot
ott, ahol ketté kívánja választani a
felvételt.
1 felvétel
1
1 A DISPLAY/MENU
gombbal válassza ki a
mappát, amelyből törölni
kívánja az összes
felvételt.
(További részletek a
„Mappaválasztás” cím alatt
találhatók, a másik
oldalon.)
A felvétel leállításához nyomja meg a
xSTOP gombot.
Felvétel vagy lejátszás közben kettéoszthatja a
felvételt. Az így létrejövő új felvétel új számot
kap. A felvétel kettéosztása megkönnyíti
hosszú felvételek (pl. értekezlet) kívánt
helyének megtalálását.
A kettéosztás addig ismételhető, amíg a
mappában levő felvételek száma el nem éri a
99-et.
A kívánt időpontban megszólaltathat egy
riasztást, és elindíthatja egy kiválasztott felvétel
lejátszását. Ha a 6. lépésben a „B-ONLY”
beállítást választja, csak a riasztás szólal meg,
lejátszás nélkül.
Kettéválik a felvétel
„B” mappa
2 felvételt
Lejátszás közben nyomja
meg legalább 1
másodpercig a zXREC/
PAUSE gombot.
Megjelenik a „REC” jelzés és
a kijelzőablakban 3
másodpercig villog az „ADD”.
Az OPR jelző pirosan világít.
Az új felvétel az aktuális
végéhez adódik.
Ha mégsem akarja törölni a felvételeket.
Ismételje meg az 1 és 2 lépést.
4 felvétel
Hozzáfűzött felvétel
1 A törölni kívánt felvétel lejátszása közben nyomja meg az
ERASE gombot, vagy stop üzemmódban tartsa benyomva
legalább 1 másodpercig.
Csipogó hang szól és villog a felvétel száma, valamint az
„ERASE” üzenet, miközben a diktafon 10-szer lejátssza az
egész felvételt.
Példa:
„A” mappa
Felvétel lejátszása egy kívánt
időpontban riasztással
Felvétel kettéosztása
A felvételek törölhetők egyenként vagy mappánként.
Törölt felvételt nem lehet visszaállítani.
Törlés előtt
BEgyéb funkciók
Az „ON” vagy „OFF”
választásához nyomja
meg a – . vagy >+
gombot, majd nyomja
meg a NxPLAY/STOP
gombot.
Ezzel befejezősött a beállítás.
4
A menü üzemmódból való
kilépéshez nyomja meg a
xSTOP gombot.
Műszaki adatok
Adathordozó
Beépített 256 MB-os flash memória,
monó felvétel
A valóban felhasználható kapacitás
kisebb is lehet.
Felvételi idő
HQ: 30 óra 25 perc
SP: 81 óra 15 perc
LP: 150 óra 15 perc
Frekvenciatartomány
HQ: 260 Hz - 6 800 Hz
SP: 220 Hz - 3 400 Hz
LP: 220 Hz - 3 100 Hz
Hangszóró
Kb. 2,8 cm átmérőjű
Kimenő teljesítmény
250 mW
Bemenet/Kimenet
• Fejhallgató kimenet (minijack),
8 - 300 ohmos fülhallgatóhoz/
fejhallgatóhoz
• Mikrofon csatlakozója (minijack,
monó)
Csatlakozón táplált mikrofonokhoz is
Minimális bemeneti szint: 0,6 mV
Táplálás
Két LR03 (AAA) alkáli ceruzaelem: 3 V DC
Méretek (szé/ma/mé) (kivéve a kinyúló részeket
és a kezelőszerveket)
34,6 × 109,5 × 18,0 mm
Tömeg (elemekkel)
65 g
Mellékelt tartozékok
Használati utasítás (1)
LR03 (AAA) ceruzaelem (2)
Fejhallgató (1) (kivétel: USA, Kanada és
Európa)
Hordtáska (1) (kivétel: USA, Kanada és
Európa)
Külön rendelhető tartozékok
ECM-DM5P, ECM-CZ10, ECM-TL1
elektret kondenzátormikrofon
(telefonbeszélgetésekhez)
RK-G64HG /RK-G69HG hangkábel
(kivétel: Európa)
SRS-T88, SRS-T80 aktív hangszóró
Lehetséges, hogy a márkakereskedő nem tud
szolgálni a fenti külön rendelhető tartozékokkal.
Kérjen részletes felvilágosítást az eladótól.
A konstrukció és a műszaki adatok előzetes
értesítés nélkül megváltozhatnak.
Download PDF

advertising