Sony | ICD-P330F | Sony ICD-P330F Használati útmutató

IC felvevő
Kezelési útmutató
A tulajdonos feljegyzései
A típusszám a hátoldalon, a gyártási szám az elemtartó belsejében található.
Jegyezze fel a gyártási számot az alább található részen. Hivatkozzon ezekre az
adatokra minden esetben, amikor Sony kereskedőjével a termékkel kapcsolatban
beszél.
Típusszám: ICD-P330F
ICD-P330F
© 2006 Sony Corporation
Gyártási szám: ––––––––––––––––
Információ
A TERMÉK FORGALMAZÓJA SEMMILYEN
ESETBEN NEM TEHETŐ FELELŐSSÉ A
BÁRMILYEN MÓDON KELETKEZŐ KÖZVETLEN,
ESETI ILLETVE ÁTTÉTELES MEGHIBÁSODÁS
MIATT, ÉS NEM TEHETŐ FELELŐSSÉ A
TERMÉK HASZNÁLATÁBÓL ILLETVE
MEGHIBÁSODÁSÁBÓL ADÓDÓ ELVESZETT
ADATOKBÓL ÉS KELETKEZŐ KIADÁSOK MIATT.
Feleslegessé vált elektromos
és elektronikus készülékek
hulladékként való
eltávolítása (Használható
az Európai Unió és
egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt
jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként.
Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet
és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne,
ha nem követi a hulladék kezelés helyes módját. Az
anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol
a terméket megvásárolta.
Óvintézkedések
Áramellátás
• A készüléket csak 3 V-os egyenárammal működtesse.
Használjon két darab LR03 (AAA) alkáli elemet.
Biztonság
• Ne használja a készüléket kerékpározás vagy bármilyen
gépjármű vezetése közben.
Kezelés
• Ne hagyja a készüléket hőt sugárzó berendezések
közelében valamint közvetlen napfénynek kitett helyeken.
Ne tegye ki a készüléket pornak vagy erős mechanikai
hatásnak.
• Ha bármilyen szilárd tárgy vagy folyadék kerülne
a készülék belsejébe, vegye ki az elemeket, és vizsgáltassa
meg egy szakemberrel a további használatot megelőzően.
Zaj
• Ha a készüléket váltóáramú áramforrás, fénycső vagy
mobiltelefon közelében helyezi el, előfordulhat, hogy
lejátszás vagy felvétel közben zaj keletkezik.
• Zaj keletkezhet a felvett anyagon, ha felvétel közben
valamilyen tárgy, pl. az ön ujja véletlenül dörzsölte vagy
karcolta a készülék burkolatát.
Karbantartás
• A külső burkolat tisztításához használjon vízzel enyhén
megnedvesített puha rongyot. Ne használjon alkoholt,
benzint vagy hígítót.
Ha bármilyen kérdése vagy problémája van a készülékkel
kapcsolatban, keresse fel a legközelebbi Sony képviseletet.
Javaslat a biztonsági mentésekkel
kapcsolatban
A véletlen műveletekből vagy az IC felvevő
meghibásodásokból adódó adatvesztés kockázatának
csökkentése érdekében javasoljuk, hogy készítsen
biztonsági másolatot hanganyagairól magnókazettára vagy
egyéb adathordozóra.
2HU
Tartalomjegyzék
Óvintézkedések .................................................................................................... 2
B Kezdeti lépések
1. lépés: Az elemek behelyezése ................................. 4
2. lépés: Az óra beállítása ............................................ 5
B Alapműveletek
Felvételek készítése ..................................................... 6
A mappa kiválasztása........................................................................................... 7
A mikrofon érzékenységének beállítása ............................................................... 8
Felvételek lejátszása .................................................... 8
Felvételek törlése ....................................................... 10
Részegységek és kezelőszervek ................................ 11
FM rádióadás hallgatása ............................................ 12
FM rádióadások tárolása ............................................ 12
Tárolt rádióadások hallgatása .................................... 13
Tárolt rádióadások törlése ......................................... 14
Az FM rádióvétel érzékenységének mgváltoztatása........................................... 15
B Különféle felvételi lehetőségek
Felvételek kiegészítése ...................................................................................... 16
Felvétel külső mikrofonról vagy egyéb eszközről ................................................ 17
B Egyéb funkciók
Felvétel két részre osztása ................................................................................. 17
Felvételek áthelyezése egy másik mappába — Áthelyezés funkció................... 18
Felvétel lejátszása egy meghatározott időpontban, hangjelzés kíséretében ...... 18
Védelem a véletlenszerű műveletek ellen — HOLD funkció ............................... 20
A kijelzés módjának kiválasztása ....................................................................... 20
A műveleti hangjelzés kikapcsolása ................................................................... 21
A felvételi mód kiválasztása ................................................................................ 21
Az OPR (működés) jelző (LED) kikapcsolása .................................................... 22
A mappában található összes felvétel folyamatos lejátszása ............................. 22
A „Digital Voice Editor” (Digitális hangszerkesztő) program használata ............. 23
Hibaelhárítás ...................................................................................................... 24
Minőségtanúsítás ............................................................................................... 25
3HU
B Kezdeti lépések
1. lépés: Az elemek behelyezése
1
Az elemek cseréje
Csúsztassa el, majd nyissa fel
az elemtartó fedelet.
Az elem aktuális energiaszintjét
a kijelzőn található ikon mutatja.
ikon villog, cserélje ki az
Ha a
elemeket.
Ha a
ikon villog, az elemek
lemerültek és a készülék hamarosan ki
fog kapcsolni.
Az elemek élettartama*
(folyamatos használat mellett)
HQ üzemmódban
Felvétel:
Lejátszás:
FM adás felvételekor:
FM adás hallgatásakor:
kb. 11 óra
kb. 7,5 óra
kb. 5 óra
kb. 13 óra
SP és LP üzemmódban
2
Ügyelve a megfelelő
polaritásra, helyezzen be
két LR03 (AAA méretű)
alkáli elemet, majd zárja le
a fedelet.
Az elemek − pólusú végét
helyezze be először.
Ha az elemtartó fedele véletlenül leesne,
a fedelet az ábra szerint illessze vissza
a helyére.
Ha első alkalommal helyezi be az elemeket, vagy ha elemet cserél, a kijelzőn
az időbeállító képernyő jelenik meg. Olvassa el a 2. és 3. lépést a „2. lépés:
Órabeállítás” pontban és állítsa be az időt és a dátumot.
4HU
Felvétel:
Lejátszás:
FM adás felvételekor:
FM adás hallgatásakor:
kb. 22 óra
kb. 11 óra
kb. 7 óra
kb. 13 óra
* LR03 (AAA) Sony alkáli elemek
használata esetén.
* A beépített hangszóró
használatával, közepes hangerő
mellett.
A készülék használatától függően az
elemek élettartama csökkenhet.
Megjegyzések
• A készülékben ne használjon
mangán elemet.
• Elemcsere esetén bekapcsoláskor
a kijelzőn az időbeállítás
menüpontja jelenik meg. Ebben az
esetben, állítsa be újra a dátumot
és a pontos időt. A korábban
rögzített hangfelvételek és időzített
figyelmeztetők beállításai azonban
ilyenkor is megmaradnak.
• Elemcserekor mindkét elemet
újakkal helyettesítse.
• Ne töltsön fel szárazelemeket.
• Ha a készüléket hosszabb ideig
nem használja, távolítsa el belőle az
elemeket, hogy megelőzze az elem
szivárgásából vagy korróziójából
származó károkat.
• Az „ACCESS” üzenet
megjelenésekor, vagy ha az
OPR jelző narancssárgán villog,
a készülék adatfeldolgozást végez.
Ez alatt ne vegye ki az elemeket,
ellenkező esetben a felvételei
megsérülhetnek.
2. lépés: Az óra beállítása
Ha első alkalommal helyezi be az elemeket vagy elemet cserél, a kijelzőn az időbeállító képernyő jelenik meg. Ebben az esetben
kezdje a műveletet a 2. lépéssel.
1
Az időbeállító képernyő megjelenítése.
1 Nyomja le a DISPLAY/MENU gombot
1 másodpercnél hosszabb ideig,
amíg a „MODE” felirat meg nem
jelenik a kijelzőn.
A készülék menü üzemmódba lép.
2 Nyomja meg a –.
vagy a >+ gombot
a „SET DATE” (dátum
beállítás) opció
megjelenítéséhez.
3 Nyomja meg a Nx
PLAY/STOP gombot.
Az évnek megfelelő
számjegy villogni kezd.
2
A dátum beállítása.
1 Nyomja meg a –. vagy
a >+ gombot az évszámnak
megfelelő számjegy
kiválasztásához.
1 Hasznos tudnivaló
A 2006. év beállításához
a „06Y”-nek kell
megjelennie.
3
2 Nyomja meg a Nx
PLAY/STOP gombot.
A hónapnak megfelelő
számjegy villogni kezd.
3 Először állítsa be
a hónapot, majd a napot,
és nyomja meg a Nx
PLAY/STOP gombot.
Az óra számjegye kezd el
villogni.
A pontos idő beállítása.
1 Nyomja meg a –. vagy a >+
gombot az órának megfelelő
számjegy kiválasztásához.
2 Nyomja meg a NxPLAY/STOP
gombot.
A percnek megfelelő számjegy villogni
kezd.
1 Hasznos tudnivaló
Ez a készülék nem
rendelkezik ki/bekapcsoló
gombbal. A kijelző
folyamatosan működik.
3 Állítsa be a percet.
4 A hangjelzés
megszólalásakor nyomja
meg a NxPLAY/STOP
gombot.
A kijelző visszatér a „SET
DATE” képernyőre.
5 A menü módból való
kilépéshez nyomja meg
a xSTOP gombot.
Ha a készüléket 3
másodpercen túl nem
működteti állj üzemmódban,
a kijelzőn a pontos idő
jelenik meg.
5HU
B Alapműveletek
Felvételek készítése
A négy mappa (A, B, C és D) mindegyikében 99 felvételt tárolhat. Mivel az újonnan
készült felvétel automatikusan az utolsó felvétel mögé kerül, a felvétel kezdetekor
nem kell megkeresnie az utolsó felvétel végét.
1. felvétel
pl.
2. felvétel
Legújabb felvétel
Megjegyzések a felvételről
Ha felvétel közben valamilyen tárgy, pl. az
Ön ujja véletlenül dörzsölte vagy karcolta
a készülék burkolatát, ez a zaj hallható lesz
a rögzített anyagon.
Üres hely
A maximális felvételi idő
Megjegyzés
Hosszú időtartamú felvétel készítését megelőzően helyezzen be új elemeket, és
ellenőrizze a töltöttségi szint jelzőjét.
1
2
3
Válassza ki a felvételi módot.
Olvassa el „A felvételi mód kiválasztása” a 21. oldalon.
Válassza ki a mappát.
Olvassa el „A mappa kiválasztása” részt.
Indítsa el a felvételt.
1 Nyomja meg a zX
REC/PAUSE gombot.
Felvételi mód
Az aktuális
felvétel száma
Számláló*
Memória telítettség
jelző
2 Beszéljen
a beépített
mikrofonba.
OPR jelző.
(felvétel közben pirosan
világít)
* A kívánt kijelzés
a DISPLAY/MENU
gombbal választható ki.
Felvétel alatt a zXREC/PAUSE gombot nem szükséges nyomva tartani.
4
Állítsa meg a felvételt.
zXREC/PAUSE
–. (léptetés hátra)
NxPLAY/STOP
Nyomja meg
a NxSTOP
gombot.
A készülék az aktuális
felvétel elejénél áll
meg.
Ha a felvétel leállítása után nem vált mappát, a legközelebb készülő felvétel
ugyanebbe a mappába kerül.
6HU
A maximális felvételi idő az összes mappára
vonatkozóan a következő. Egy felvétel
maximális ideje az adott mappa maximális
felvételi idejével egyenlő.
HQ*
SP**
LP***
7 ó. 20 p.
19 ó. 35 p.
32 ó. 10 p.
(ó.: óra, p.: perc)
*
HQ: kiváló minőségű felvételi mód
(mono hang)
** SP: hagyományos lejátszásnak
megfelelő felvételi mód (mono hang)
*** LP: hosszúidejű lejátszásnak megfelelő
felvételi mód (mono hang)
Megjegyzések
• Ha a HQ módot választja, jobb
hangminőségű felvételeket készíthet.
A felvételi mód kiválasztásáról olvassa
el „A felvételi mód kiválasztása” a 21.
oldalon.
• Hosszú időtartamú felvétel készítését
megelőzően ellenőrizze a töltöttségi szint
jelzőjét.
• A maximális felvételi idő és a maximálisan
rögzíthető felvételek száma a használat
módjától függően változhat.
• Ha a felvételeket HQ, SP és LP módokban,
vegyesen készíti, a ténylegesen elérhető
felvételi idő a HQ üzemmódban elérhető
maximális felvételi idő, és az LP módban
elérhető maximális felvételi idő közé fog
esni.
• Az IC felvételi rendszer korlátai miatt ez
a készülék kb. 2 másodperces minimális
felvételi egységenként tud felvételeket
készíteni. Ebből adódóan a következő
jelenségek fordulhatnak elő:
– Ha egy felvétel rövidebb időtartamú,
mint a minimális felvételi egység, az
akkor is kb. 2 másodperces időtartamnak
megfelelő helyet foglal a memóriában,
így a maradék felvételi idő nagyobb
mértékben csökken, mint az aktuális
felvétel időtartama.
– Ha a felvétel hosszabb, mint a minimális
felvételi egység, a maradék felvételi idő
nagyobb mértékben csökken, mint az
aktuális felvétel időtartama, ha a felvétel
hossza nem egész számú többszöröse
a minimális felvételi egységnek.
– Előfordulhat, hogy a számláló állásának
megfelelő (elhasznált felvételi idő) és
a maradék felvételi idő összege kisebb,
mint a készülék maximális felvételi
ideje.
Feladat
Művelet
a felvétel szüneteltetése* Nyomja meg a zXREC/PAUSE gombot.
A felvétel szüneteltetése közben az OPR jelző pirosan
villog, valamint a kijelzőn a „PAUSE” felirat villog.
a szüneteltetés feloldása, Nyomja meg a zXREC/PAUSE gombot.
a felvétel folytatása
A felvétel az adott ponttól folytatódik.
(Ha a felvétel szüneteltetése után le akarja állítani
a felvételt, nyomja meg a xSTOP gombot.)
az aktuális felvétel
visszahallgatása
Állítsa le a felvételt a xSTOP gombbal, majd nyomja
meg a NxPLAY/STOP gombot.
Felvétel közben nyomja meg a NxPLAY/STOP
az aktuális felvétel
azonnali visszahallgatása gombot.
keresés visszafelé,
felvétel közben
(gyorskeresés hátra)
Hangfelvétel közben vagy annak szüneteltetésekor
tartsa lenyomva a –. gombot. A hangfelvétel
megáll, és a rögzített felvétel gyors lejátszása közben
visszakeresheti a kívánt részt. A gomb felengedését
követően a lejátszás az adott ponttól elindul.
a mikrofon
érzékenységének
beállítása
A mikrofon érzékenységének beállítása a menüből érhető
el. Olvassa el „A mikrofon érzékenységének beállítása”
c. részt.
H (magas): felvételkészítés értekezleten vagy egy
csendes és/vagy tágas helyen.
L (alacsony): felvételkészítés diktáláskor vagy zajos
helyen.
* Ha kb. egy óráig szünetelteti a felvételt, a készülék automatikusan feloldja
a szüneteltetést és állj üzemmódba kapcsol.
A mappa kiválasztása
1
Nyomja le a DISPLAY/MENU gombot 1
másodpercnél hosszabb ideig, amíg a „MODE”
felirat meg nem jelenik a kijelzőn.
2
Nyomja meg a –. vagy a >+ gombot
a „FOLDER” (mappa) opció kiválasztásához, majd
nyomja meg a Nx PLAY/STOP gombot.
3
Nyomja meg a –. vagy a >+ gombot
a használni kívánt mappa kiválasztásához, majd
nyomja meg a NxPLAY/STOP gombot.
4
A menüből való kilépéshez nyomja meg a xSTOP
gombot.
Aktuális mappa
A memória telítettségének
kijelzése
Felvétel közben a lefoglalt memóriaterület
jelzője folyamatosan növekszik.
A memória hamarosan
megtelik.
Villog
Abban az esetben, ha a maradék felvételi
idő 5 perc alá csökken, a jelző utolsó
szegmense villogni kezd. Ha a maradék
felvételi idő kijelzési módot használja,
a maradék felvételi idő kijelzése szintén
villogni kezd az 1 perc maradék felvételi
idő elérésekor.
A memória betelésekor a felvétel
automatikusan leáll és a „FULL” felirat
kezd el villogni a kijelzőn egy hangjelzés
kíséretével. A felvétel folytatásához
töröljön néhány korábbi felvételt.
Megjegyzések
• Ha a memória betelt és megnyomja
a zXREC/PAUSE gombot,
a „FULL” (megtelt) felirat kezd el
villogni egy hangjelzés kíséretében.
A felvételkészítés újraindítása előtt
töröljön néhány felvételt.
• Ha a 99. felvétel rögzítése után
megnyomja a zXREC/PAUSE
gombot, a „FULL” (megtelt) felirat
kezd el villogni egy hangjelzés
kíséretében. Válasszon egy másik
mappát, vagy töröljön néhány felvételt.
Hang hatására
automatikusan elinduló
felvétel — Korszerű VOR
funkció
Ha a VOR (hangra induló felvétel)
funkcióhoz az ON (be) beállítást állítja
be a menüben, a felvétel automatikusan
elindul, ha a készülék hangot észlel.
(A „VOR” felirat megjelenik a kijelzőn.).
Ha a készülék nem
érzékel hangot, a felvétel
szünetel. (A „VOR
PAUSE” (VOR szünet)
felirat villog a kijelzőn.)
Megjegyzés
A VOR funkcióra az összes környezeti
hang befolyással van. A menü
segítségével állítsa „H” (magas) vagy
„L” (alacsony) állásba a mikrofon
érzékenységét. Ha nem elégedett
a felvétellel a mikrofon érzékenységének
beállítása után, vagy ha különösen fontos
felvételt készült, válassza az OFF (ki)
beállítást a VOR funkcióhoz.
7HU
A mikrofon érzékenységének beállítása
1
Nyomja le a DISPLAY/MENU gombot 1
másodpercnél hosszabb ideig, amíg a „MODE”
felirat meg nem jelenik a kijelzőn.
2
Nyomja meg a –. vagy a >+ gombot
a „SENS” (érzékenység) opció kiválasztásához,
majd nyomja meg a NxPLAY/STOP gombot.
3
Nyomja meg a –. vagy a >+ gombot a „H”
(magas érzékenység) vagy a „L” (alacsony
érzékenység) beállítás kiválasztásához, majd
nyomja meg a NxPLAY/STOP gombot.
4
A menüből való kilépéshez nyomja meg a xSTOP
gombot.
Felvételek lejátszása
Ha egy korábban rögzített felvételt kíván lejátszani, kezdje a műveletet az 1.
lépéstől.
Ha az aktuálisan befejezett felvételt kívánja lejátszani, kezdje a műveletet a 3.
lépéstől.
1
2
Válassza ki a mappát.
Olvassa el „A mappa kiválasztása” c. részt.
Válassza ki a felvétel számát.
Nyomja meg a –.
vagy a >+ gombot
a kívánt felvétel számának
megjelenítéséhez.
–.: a kisebb számmal
rendelkező felvételekhez
>+: a nagyobb számmal
rendelkező felvételekhez
A kiválasztott felvétel száma
A mappában
található
felvételek
száma
Számláló*
* A kijelzés a DISPLAY/MENU gombbal kiválasztott módon jelenik meg (olvassa
el a később található információkat).
8HU
Felvételek ismételt
lejátszása
— Ismételt lejátszás
Lejátszás közben tartsa lenyomva
a NxPLAY/STOP gombot több mint
egy másodpercig.
A kijelzőn a „ ” ikon jelenik meg és
a kiválasztott felvétel ismételten lesz
lejátszva.
A normál lejátszásba való
visszatéréshez nyomja meg újra
a NxPLAY/STOP gombot.
A lejátszás megállításához nyomja meg
a xSTOP gombot.
A mappában található
összes felvétel
folyamatos lejátszása
— Folyamatos lejátszás
A folyamatos lejátszási módot a menü
CONT pontjából érheti el. Ha a CONT
opcióhoz az ON (be) beállítást
választja, a készülék folytatólagosan
lejátssza a mappában található összes
üzenetet.
3
Indítsa el a lejátszást.
i (fülhallgató) aljzat
1 Nyomja meg
a NxPLAY/
STOP gombot.
OPR jelző
(lejátszás közben zölden világít.)
2 Állítsa be a hangerőt
a (VOL) hangerőszabályzóval.
Számláló (vagy
a kiválasztott
kijelzési mód)
xSTOP
A felvétel lejátszása után a készülék a következő felvétel elejénél áll meg. Ha
bekapcsolta a folyamatos lejátszási funkciót („ON” beállítás, olvassa el a később
leírtakat), a készülék az adott mappában található összes felvétel lejátszása után áll
meg.
Ha a lejátszott felvétel az utolsó volt a mappában, a készülék ennek az elején áll
meg.
Ha egyedül szeretné visszahallgatni a felvételeket
Csatlakoztasson egy fülhallgatót vagy egy fejhallgatót (nem tartozék) a i
(fülhallgató) aljzathoz. A beépített hangszóró automatikusan kikapcsol. Ha
a megszólaló hang zajos, tisztítsa meg a fejhallgató csatlakozódugóját.
Egyéb műveletek
Feladat
Művelet
megállítás adott
pozícióban
Nyomja meg a NxPLAY/STOP vagy a xSTOP
gombot.
A lejátszás folytatásához nyomja meg újra a NxPLAY/
STOP gombot.
visszatérés az aktuális
felvétel elejére
Nyomja meg a –. gombot egyszer.*
ugrás a következő
felvételre.
Nyomja meg a >+ gombot egyszer.*
visszatérés az
előző felvételekre/
ugrás a következő
felvételekre
Nyomja meg ismételten a –. vagy a >+ gombot.
(Állj üzemmódban, a felvételek folyamatos átugrásához
tartsa lenyomva a gombokat.)
* Ezek a műveletek akkor érhetőek el, ha az EASY-S (egyszerűsített keresés)
funkció ki van kapcsolva.
Lejátszás közbeni
keresés előre- és
hátrafelé
— Folyamatos lejátszás
(Keresés előre- és
hátrafelé)
Előrefelé kereséshez, lejátszás közben
tartsa lenyomva a >+ gombot, majd
engedje el annál a pontnál, ahonnan
a lejátszást folytatni kívánja.
Hátrafelé kereséshez, lejátszás közben
tartsa lenyomva a –. gombot, majd
engedje el annál a pontnál, ahonnan
a lejátszást folytatni kívánja.
Ha lenyomva tartja a >+ vagy a –.
gombot, a keresés sebessége növekszik.
A gyorskeresés első 7 másodpercében
a gyorsított lejátszás hangja hallható.
Nagyobb sebesség melletti keresésénél
a lejátszás hangja nem hallható.
Előre- és hátrafelé történő keresés közben
a számláló látható, függetlenül a kijelzési
mód aktuális beállításaitól.
1 Hasznos tudnivaló
Ha gyorsított lejátszás közben eléri az
utolsó felvétel végét, az „END” (vége)
felirat villan fel ötször. (Hang nem
hallható.) Ha lenyomva tartja a –.
gombot, miközben az „END” felirat
villog, a felvétel gyorsítva lesz lejátszva.
A gomb elengedésekor normál lejátszás
indul el, attól a ponttól, ahol a gombot
elengedte.
Amikor az „END” felirat befejezte
a villogást, és az OPR jelző kikapcsol,
a készülék megáll az utolsó felvétel
elejénél.
Ha az utolsó felvétel időtartama hosszú,
és a lejátszást egy későbbi résztől kívánja
elindítani, tartsa lenyomva a >+
gombot, majd a felvétel végére érve,
nyomja meg a –. gombot az „END”
felirat villogása közben, így könnyebben
megtalálhatja a keresett részt.
(Ha ugyanezt a feladatot akarja
végrehajtani az utolsót megelőző
felvételekkel kapcsolatban, lépjen
a következő üzenet elejére, majd indítsa
el a lejátszást visszafelé, a keresett pont
eléréséig.)
Egy adott felvételrészlet
gyors megkeresése
(Easy Search)
Amikor az EASY-S menüponthoz az
„ON” beállítást választja, a >+ gomb
megnyomásával kb. 10 másodpercnyi
részt ugorhat át. Ez a funkció hasznos
lehet, ha egy hosszabb felvételben kíván
megtalálni egy adott részletet.
(Az „EASY-S” felirat
megjelenik a kijelzőn.)
9HU
Felvételek törlése
A felvételeket egyesével vagy az egy mappában található összes üzenetet egyszerre
is törölheti. Felhívjuk a figyelmét, hogy a törölt üzenetek nem állíthatóak vissza.
Felvételek törlése egyenként
Ha töröl egy felvételt, a fennmaradó felvételek egy hellyel előrébb lépnek és új
sorszámot kapnak, tehát nem keletkezik üres hely a felvételek között.
Törlés előtt
1. felvétel
2. felvétel
3. felvétel
4. felvétel
3. felvétel
4. felvétel
5. felvétel
A 3. felvétel törlése
Törlés után
1. felvétel
2. felvétel
A fennmaradó felvételek új sorszámot kapnak.
1 Válassza ki a törölni kívánt felvételt.
A törlésből való
kilépéshez
2 Nyomja meg a DISPLAY/MENU gombot
1 másodpercnél hosszabb ideig, amíg
a „MODE” felirat megjelenik a kijelzőn.
A 4-es lépés előtt nyomja meg
a xSTOP gombot.
3 Nyomja meg –. vagy a >+
gombot az „ERASE” (törlés) felirat
megjelenítéséhez.
A felvétel száma és az „ERASE” (törlés)
felirat villog a kijelzőn, miközben a készülék
10-szer lejátssza a felvételt.
4 Nyomja meg a NxPLAY/STOP
gombot.
A készülék törli a felvételt, és a sorban
következő üzenetek új sorszámot kapnak.
(Például ha törli a 3. felvételt, a 4. felvétel a továbbiakban
3. felvételként szerepel. A törlés befejeztével a készülék
a következő felvétel elejénél áll meg.)
A további felvételek
törléséhez
Ismételje meg az 1-es és a 4-es
lépést.
A felvétel részleges
törléséhez
Először bontsa két részre a felvételt,
majd a lépéseket követve törölje ki
a fölösleges felvételt.
A mappában található összes
felvétel törlése
pl. A mappa
B mappa
1. felvétel 2. felvétel 3. felvétel
Üres hely
Üres hely
1. felvétel 2. felvétel
3. felvétel
1. felvétel 2. felvétel
3. felvétel
1 Válassza ki a törölni kívánt mappát.
2 Nyomja meg a DISPLAY/MENU gombot 1 másodpercnél
hosszabb ideig, amíg a „MODE” felirat jelenik meg
a kijelzőn.
3 Nyomja meg –. vagy a >+ gombot
az „ALL ERASE” (mindent töröl) felirat
megjelenítéséhez, majd nyomja meg
a NxPLAY/STOP gombot.
A felvétel száma és az „ALL ERASE” (mindent
töröl) felirat villog 10 alkalommal.
4 Nyomja meg a NxPLAY/STOP gombot,
miközben a kijelzőn a felirat villog.
A törlés megtörtént.
10HU
5 A menüből való kilépéshez nyomja meg
a xSTOP gombot.
A törlésből való
kilépéshez
A 4-as lépés előtt nyomja meg
a xSTOP gombot.
Részegységek és kezelőszervek
Fő egység
MIC (beépített mikrofon)
i (fülhallgató) aljzat
(mikrofon) aljzat
OPR (működés) jelző
Kijelző
DIVIDE (kettéosztás)
DISPLAY/MENU
FM i (fejhallgató)/5 (hangszóró) választó
xSTOP
zXREC (felvétel)/PAUSE (szünet)
–. (léptetés hátra/gyorskeresés hátra)/
>+ (léptetés előre/gyorskeresés előre)
(KIVÁLASZTÁS)
Hangszóró
Kijelző
VOL (hangerőszabályzó)*
HOLD
NxPLAY/STOP (BEVITEL)**
* A hangerőszabályzó mellet egy tapintópont
található, mely a hangerő növelésének irányát
jelzi.
** A gombon egy tapintópont található.
Maradék elemkapacitás kijelzése
Mappaazonosító
Felvételi mód kijelzése
Mikrofon érzékenység
REC (felvétel) kijelzés
Figyelmeztető jelzés
A kiválasztott felvétel száma
Ismételt lejátszás kijelzése
EASY-S (egyszerűsített keresés) kijelzés
REC DATE (felvételi dátum) kijelzés
REMAIN (maradék) jelzés
Az FM rádióvétel érzékenysége
A mappában található felvételek száma/Menü
kijelzés/Számláló/Hátralevő idő kijelzése/
Felvételi dátum kijelzése/Aktuális idő
kijelzése/Felvételek
Memória telítettség jelző
Hátoldal
USB aljzat
Elemtartó fedél
A csuklószíj (nem tartozék) rögzítési helye
11HU
FM rádióadás hallgatása
A kijelzőn megjelenő tartalom a régióktól eltérően különböző lehet.
1
2
Nyomja meg az FM
gombot, hogy az FM
rádióvételi módba
belépjen.
Hangoljon be egy állomást.
Nyomja meg –. vagy a >+ gombot
többször egy állomás behangolásához,
vagy tartsa nyomva a –. vagy a >+
gombot, amíg a frekvencia értékei változni
kezdenek a kijelzőn.
Az IC felvevő önműködő keresést végez és egy
tisztán fogható rádió adást hangol be.
Ha nem tud behangolni egy állomást, nyomja
meg többször egymás után a –. vagy a >+
gombot, és állítsa be lépésenként a frekvenciát.
Ha a behangolt állomás egy tárolt állomás, akkor
a kijelzőn annak az állomásnak a sorszáma fog
megjelenni, ellenkező esetben „- -” fog megjelenni.
Megjegyzés
A fülhallgató vezetéke a rádió antenna,
ezért csatlakoztassa a fülhallgatót,
amikor a rádiót hallgatja.
FM rádió hallgatásának
váltása a fülhallgató és
a hangszóró között.
Csatlakoztatott fülhallgatóval
rádióvétel, vagy rádióról történő
felvétel közben válthat a fülhallgatóval
vagy a hangszóróval történő hallgatás
között, ha nyomva tartja az FM
gombot 1 másodpercnél tovább.
A hang a fülhallgatóban vagy
a hangszóróból hallható.
FM rádióadások
rögzítése
1 Nyomja meg az FM gombot
a rádióvételi módba történő
belépéshez.
2 Válassza ki a rögzíteni kívánt
állomást.
3 Nyomja meg a zXREC/PAUSE
gombot a rögzítés megkezdéséhez.
4 A befejezéshez nyomja meg
a xSTOP gombot.
FM rádióadások tárolása
A kijelzőn megjelenő tartalom a régióktól eltérően különböző lehet.
Legfeljebb 25 állomást tud tárolni az IC felvevő memóriájában.
1
Nyomja meg az FM gombot, hogy az FM
rádióvételi módba belépjen.
2
Hangolja be a tárolni kívánt FM adás
frekvenciáját.
Nyomja meg és tartsa nyomva a NxPLAY/
STOP gombot, amíg egy tárolási szám jelenik
meg a képernyőn.
Az állomás tárolva lett, miután a száma 3 másodpercig
villogott a kijelzőn.
12HU
FM rádióadások automatikus
tárolása
A kijelzőn megjelenő tartalom a régióktól eltérően különböző lehet.
Legfeljebb 25 állomást tud tárolni az IC felvevő memóriájában.
1
Nyomja meg az FM gombot, hogy az FM
rádióvételi módba belépjen.
2
Hangolja be az állomásokat automatikusan.
1 Nyomja le a DISPLAY/MENU
gombot 1 másodpercnél hosszabb
ideig, amíg az „AUTO-P” felirat meg
nem jelenik a kijelzőn
2 Nyomja meg a NxPLAY/STOP
gombot.
3 Nyomja meg –. vagy
a >+ gombot a „YES” opció
kiválasztásához és nyomja meg
a NxPLAY/STOP gombot.
Az IC felvevő önműködően megkeresi
a behangolható állomásokat és eltárolja
azokat az alacsonyabb frekvenciájútól
a magasabb frekvenciájú felé.
4 Nyomja meg xSTOP gombot
a menüből való kilépéshez.
Ha az eszközt 3 másodpercnél tovább
nem használja, a kijelző az óra
kijelzésére vált.
Tárolt rádióadások hallgatása
A kijelzőn megjelenő tartalom a régióktól eltérően különböző lehet.
1
Nyomja meg többször az FM gombot, amíg
a „[P]” kijelzés jelenik meg.
1 Hasznos tudnivaló
Ha az FM gombot többször megnyomja, a rádió a kézi hangolás („P” kijelzés) és a tárolt adások vétele között
(„[P]” kijelzés) vált.
13HU
2
Hangoljon egy állomásra.
1 Nyomja meg –. vagy a >+ gombot
többször, amíg a kívánt tárolt állomás
száma megjelenik.
Ha a –. vagy a >+ gombot lenyomva
tartja, a tárolt állomások számai gyorsan
változnak.
2 Nyomja meg xSTOP gombot a rádió
kikapcsolásához.
Tárolt rádióadások törlése
A kijelzőn megjelenő tartalom a régióktól eltérően különböző lehet.
1
Nyomja meg többször az
FM gombot, amíg a „[P]”
kijelzés jelenik meg.
2
Nyomja meg –. vagy
a >+ gombot többször,
amíg a törölni kívánt tárolt
állomás száma megjelenik.
3
Törölje a tárolt állomás
számát.
1 Nyomja le a NxPLAY / STOP
gombot 1 másodpercnél tovább.
A tárolt állomás száma és az „ERASE”
(törlés) felirat villog a képernyőn.
2 Nyomja le a NxPLAY/STOP
gombot.
A tárolt állomás kijelzése „- -”-re változik.
14HU
A törlési művelet
megszakításához
Nyomja meg xSTOP gombot,
mielőtt a NxPLAY/STOP gombot
megnyomja a 3-as lépésben.
Az FM rádióvétel érzékenységének megváltoztatása
1
Nyomja meg az FM gombot, hogy az FM rádióvételi módba belépjen.
2
Nyomja le a DISPLAY/MENU gombot 1 másodpercnél hosszabb ideig, amíg
a „AUTO-P” felirat meg nem jelenik a kijelzőn.
3
Nyomja meg –. vagy a >+ gombot a „SENS” opció kiválasztásához és
nyomja meg a NxPLAY/STOP gombot.
4
Nyomja meg a –. vagy a >+ gombot a „LOCAL” (helyi) vagy a „DX”
(távolsági) vétel kiválasztásához, és nyomja meg a NxPLAY/STOP gombot.
5
Nyomja meg xSTOP gombot a menüből való kilépéshez.
15HU
B Különféle felvételi lehetőségek
Felvételek kiegészítése
Kiegészítő felvételek beállításai
Ha az „OVER” opciót választotta a menüben
Egy kiválasztott ponttól kezdve felülírhatja a korábban
rögzített felvételt. A felvétel kiválasztott pontja utáni rész
törlődik.
A felülírás kezdete
A gyári beállítás szerint nem folytathat egy korábban
rögzített felvételt, elkerülendő a véletlen törlés lehetőségét.
Ha folytatni kíván egy korábban rögzített felvételt, vagy
felül akarja írni annak egy részletét, módosítsa a REC-OP
menüpont beállítását a következők szerint.
1
2
A beállítás érvénybe lép.
4
Nyomja meg a –. vagy a >+
gombokat az „ADD” vagy az
„OVER” beállítás kiválasztásához,
majd nyomja meg a NxPLAY/
STOP gombot.
• ADD: kiegészíthet egy korábban rögzített
felvételt.
• OVER: felülírhatja egy korábban rögzített felvétel
végét.
5
A menüből való kilépéshez nyomja meg
a xSTOP gombot.
A felvétel-kiegészítés letiltása
A 3. lépésben válassza az „OFF” beállítást, majd nyomja meg
a NxPLAY/STOP gombot.
Felvétel hozzáadása egy korábban
rögzített felvételhez
Hozzáadhat egy újabb felvételt a lejátszott felvételhez.
Ha az „ADD” opciót választotta a menüben
A beszúrt hangfelvétel az aktuális felvétel után foglal helyet,
a felvétel részeként.
A 3. felvétel
lejátszása
közben
A felvétel
beszúrása után
3. felvétel
3. felvétel
4. felvétel
4. felvétel
Beszúrt felvétel
16HU
4. felvétel
A 3. felvétel felülírt része
1
Nyomja meg a –. vagy a >+
gombot a „REC-OP” opció
kiválasztásához, majd nyomja
meg a NxPLAY/STOP gombot.
Nyomja meg a –. vagy a >+
gombokat az „ON” beállítás
kiválasztásához, majd nyomja
meg a NxPLAY/STOP gombot.
4. felvétel
A 3. felvétel törölt
része
3. felvétel
Nyomja le a DISPLAY/MENU
gombot 1 másodpercnél hosszabb
ideig, amíg a „MODE” felirat meg
nem jelenik a kijelzőn.
Megjelenik a kiegészítő felvétel képernyő.
3
3. felvétel
Nyomja le több mint 1
másodpercig a zXREC/PAUSE
gombot lejátszás közben.
Megjelenik a „REC” kijelzés. Az „ADD”
vagy az „OVER” felirat villog, és
a készülék szünetelteti a felvételt.
2
Az „ADD” vagy „OVER” feliratok villogása
közben nyomja meg újra a zXREC/PAUSE
gombot.
Az OPR jelző pirosan kezd világítani. A kiegészítő vagy
felülíró felvétel elkezdődik.
3
A felvétel leállításához nyomja meg
a xSTOP gombot.
Megjegyzések
• Nem tud felvételrészletet hozzáadni az aktuális
felvételhez, ha ehhez nem áll rendelkezésre elegendő
memóriakapacitás.
• A kiegészítő vagy felülírt felvételrészlet felvételi módja
(HQ, SP vagy LP) megegyezik az eredeti felvétel felvételi
módjával.
B Egyéb funkciók
Felvétel külső mikrofonról
vagy egyéb eszközről
1 Csatlakoztasson egy „plug-in-power”
típusú mikrofont vagy egyéb berendezést
a készülék (mikrofon) aljzatához.
Ha külső mikrofonról készít felvételt
(mikrofon)
3,5 mm-es (mono) csatlakozódugó
Külső mikrofon
(nem tartozék)
Felvétel két részre osztása
Felvétel vagy lejátszás közben kettéválaszthatja felvételeket.
A különválasztott felvétel új sorszámot kap. A felvétel
elválasztásával könnyedén meghatározhatja a helyet, ahonnan
később a lejátszást kívánja elindítani, ha hosszabb felvételt
készít, pl. egy értekezleten.
A felvételeket mindaddig kettéoszthatja, amíg a mappában
található felvételek száma el nem éri a 99-et.
Felvétel vagy lejátszás közben nyomja
meg a DIVIDE gombot annál a pontnál,
ahol a felvételt ketté kívánja osztani.
•
Amikor külső mikrofont csatlakoztat, a beépített mikrofon
automatikusan kikapcsol. Ha „plug-in-power” típusú
mikrofont csatlakoztat, a tápfeszültséget automatikusan az IC
felvevő szolgáltatja.
1. felvétel
Ha egyéb eszközről készít felvételt
(mikrofon)
3,5 mm-es (mono)
csatlakozódugó
Audio
csatlakozókábel
osztóellenállással
(nem tartozék)
EAR,
EARPHONE, v
vagy REC OUT
3,5 mm-es
(sztereó
vagy mono)
csatlakozódugó
Magnó, TV, rádió, stb.
2
A felvételek készítéséhez kövesse
a „Felvételek készítése” a 6. oldalon.
Megjegyzések
• Győződjön meg róla, hogy a csatlakozódugók biztosan
illeszkednek-e.
• Javasoljuk, hogy készítsen próbafelvételt, mellyel
ellenőrizheti a csatlakoztatásokat és a hangerőszintet.
• Ha nem Sony berendezést csatlakoztat, olvassa el
a használati útmutatót.
Ha felvétel közben nyomja meg
a DIVIDE gombot:
A készülék egy új felvételi számot
rendel ahhoz a ponthoz, ahol a gombot
megnyomta. Az új felvételi szám és
a „DIVIDE” felirat háromszor felvillan.
A felvétel két részre válik, de a felvételek
lejátszásakor nem érzékelhető megakadás.
2. felvétel
3. felvétel
A felvétel két részre lett osztva.
A felvétel folytatódik.
1 Hasznos tudnivaló
A felvételt a felvétel szüneteltetése közben is ketté lehet
osztani.
•
Ha lejátszás közben nyomja meg
a DIVIDE gombot:
A felvétel két részre oszlik, attól a ponttól,
ahol a gombot megnyomta. 3 másodpercig
az új felvételi szám és a „DIVIDE” felirat
villog. A következő felvételek száma
eggyel nő.
1. felvétel
2. felvétel
3. felvétel
A felvétel két részre lett osztva.
1. felvétel
2. felvétel
3. felvétel
4. felvétel
A felvételek száma eggyel nő.
A kettéosztott felvétel meghallgatása
Csupán meg kell nyomnia a –. vagy a >+ gombot
a felvétel számának megjelenítéséhez, mivel a kettéosztott
felvételek is rendelkeznek sorszámmal.
1 A kettéosztott felvételek folyamatos lejátszása
Válassza az ON (be) beállítást a CONT opcióhoz. A beállítást
„A mappában található összes felvétel folyamatos lejátszása”
c. részben leírtak szerint végezze.
Megjegyzések
• Ha a mappában már 99 felvétel található, a felvételeket
nem lehet kettéosztani. Ebben az esetben a felvételek
szétválasztása előtt csökkentse a felvételek számát 98-ra
vagy kevesebbre, a fölösleges felvételek törlésével, vagy
helyezzen át néhány felvételt egy másik mappába.
17HU
•
•
•
•
Ha egy figyelmeztető jelzés-beállítással ellátott felvételt
választ ketté, a figyelmeztető jelzés-beállítás csak
a kettéválasztott felvétel első részére vonatkozóan marad
érvényben.
A felvétel nem választható ketté az első vagy az utolsó
1 másodpercen belül.
Ha többszörösen vág ketté egy felvételt, előfordulhat,
hogy a készülék alkalmatlanná válik a feladat elvégzésére.
A kettéválasztott felvételek nem fűzhetők újra egybe
az IC felvevő segítségével. A kettéválasztott felvételek
összefűzéséhez használja a mellékelt szoftvert.
Felvételek áthelyezése egy
másik mappába — Áthelyezés
funkció
Megjegyzés
Az áthelyezési művelet nem egy másolatot hoz létre a másik
mappában. Ha egy üzenetet áthelyez egy másik mappába, az
eredeti mappában található felvétel törlődik.
Felvétel lejátszása egy
meghatározott időpontban,
hangjelzés kíséretében
Megszólaltathat egy időzített hangjelzést és elindíthatja egy
felvétel lejátszását egy előre meghatározott időpontban. Ha
a 6. lépésben a „B-ONLY” opciót választja, a lejátszás nem
indul el, csak a hangjelzés szólal meg.
1
Válassza ki a mappát (olvassa
el „A mappa kiválasztása” c.
részt) és válassza ki a felvételt,
amelyet figyelmeztetésként kíván
megszólaltatni.
2
Lépjen be az időzített hangjelzés
beállítási üzemmódba.
A felvételek áthelyezhetőek egy másik mappába.
Példa: az A mappában található 3. felvétel áthelyezése a C
mappába.
1
2
3
Állj üzemmódban válassza ki az
áthelyezni kívánt felvételt.
Nyomja le 1 másodpercnél
hosszabb ideig a DISPLAY/
MENU gombot a „MODE”
megjelenéséig.
Nyomja meg a –. vagy a >+
gombot a „MOVE” (Áthelyezés)
opció kiválasztásához, majd
nyomja meg a NxPLAY/STOP
gombot.
A célmappa azonosítója villogni kezd.
4
A –. vagy a >+ gomb
megnyomásával válassza ki
a mappát, ahová áthelyezni
kívánja a felvételt (ebben az
esetben a C mappát).
5
Nyomja meg a NxPLAY/STOP
gombot.
1 Nyomja le a DISPLAY/MENU
gombot 1 másodpercnél
hosszabb ideig, a „MODE” felirat
megjelenéséig.
2 Nyomja meg a –. vagy
a >+ gombot az „ALARM
OFF” opció kiválasztásához.
(Ha az időzített hangjelzés már be van
állítva a kiválasztott felvételhez, az
„ALARM ON” felirat jelenik meg.
Ha nem kívánja megváltoztatni a beállításokat,
a menüből való kilépéshez nyomja meg a xSTOP
gombot.)
Megjegyzés
Az „ALARM OFF” (vagy „ON”) felirat nem jelenik
meg a kijelzőn, és így az időzített hangjelzés nem
állítható be, ha az óra nincs beállítva, vagy ha
a kiválasztott mappa nem tartalmaz felvételt.
3 Nyomja meg a NxPLAY/STOP
gombot.
Az „OFF” felirat villogni kezd.
A felvétel át lett helyezve a célmappába.
6
A menüből való kilépéshez
nyomja meg a xSTOP gombot.
Az áthelyezés
megszakításához
Az 5. lépés előtt nyomja meg a xSTOP
gombot.
18HU
4 Nyomja meg a –. vagy
a >+ gombot az „ON”
beállítás kiválasztásához.
Az „ON” felirat kezd villogni.
5 Nyomja meg a NxPLAY/STOP
gombot.
A „DATE” (dátum) felirat kezd
villogni.
3
Állítsa be az időzített hangjelzés dátumát.
6
Ha egy meghatározott napon kívánja
lejátszani a felvételt
(a felvétel az adott napon, az adott időben minden évben
lejátszásra kerül, amíg a felvételt le nem törli)
1 Nyomja meg a –. vagy
a >+ gombot hogy
kiválassza, az időzített
hangjelzés lejátssza-e
a felvételt a figyelmeztető
jelzés után („B-PLAY”) vagy
csak a figyelmeztető jelzés
szólaljon-e meg („B-ONLY”).
1 Nyomja meg a NxPLAY/
STOP gombot a „DATE” felirat
villogása közben.
Az év számjegye kezd villogni.
2 Nyomja meg a –. vagy
a >+ gombot az év
beállításához, majd nyomja meg
a NxPLAY/STOP gombot.
A hónap számjegye kezd villogni.
3 Nyomja meg a –. vagy
a >+ gombot a hónap
beállításához, majd nyomja meg
a NxPLAY/STOP gombot.
A nap számjegye kezd villogni.
4 Nyomja meg a –. vagy
a >+ gombot a nap beállításához.
Ha hetente egyszer kívánja
lejátszani a felvétel
Nyomja meg a –. vagy a >+
gombot a hét napjának kiválasztásához.
Válassza ki, hogy az időzített hangjelzés
milyen hangot használjon.
2 Nyomja meg a NxPLAY/STOP gombot.
Az „ALARM ON” felirat jelenik meg.
7
A menüből való kilépéshez
nyomja meg a xSTOP gombot.
Ha olyan felvételt választ ki, melyhez időzített hangjelzést
állított be, a kijelzőn a „,” ikon jelenik meg.
A beállított időpontban megszólal a figyelmeztető hangjelzés,
mely kb. 10 másodpercig hallható, majd elindul a kiválasztott
felvétel lejátszása. (Ha a „B-ONLY” opciót választotta, csak
a figyelmeztető hangjelzés szólal meg.)
A lejátszás közben az „ALARM” felirat villog a kijelzőn.
A lejátszás befejezése után a készülék automatikusan az adott
felvétel elejénél áll meg.
Ha újra meg kívánja hallgatni a felvételt
Ha minden nap ugyanabban az
időpontban kívánja lejátszani
a felvétel
Nyomja meg a –. vagy a >+
gombot a „DAILY” (naponta) opció
kiválasztásához.
4
Nyomja meg a NxPLAY/STOP
gombot.
Az óra számjegye kezd villogni.
5
Állítsa be az időzített hangjelzés
pontos idejét.
1 Nyomja meg a –. vagy
a >+ gombot az óra
beállításához, majd nyomja meg
a NxPLAY/STOP gombot.
A percek számjegyei kezdenek
villogni.
2 Nyomja meg a –. vagy
a >+ gombot a perc
beállításához, majd nyomja meg
a NxPLAY/STOP gombot.
A „B-PLAY” felirat jelenik meg
a kijelzőn.
Nyomja meg a NxPLAY/STOP gombot. A felvétel
lejátszása újra elindul.
Az időzített hangjelzés leállítása
a lejátszás elindulása előtt
Nyomja meg a xSTOP gombot a figyelmeztető hangjelzés
közben. A leállítás abban az esetben is lehetséges, ha a HOLD
funkció aktív.
Megjegyzések
• Az időzített hangjelzés nem állítható be, ha az óra nincs
beállítva, vagy ha a kiválasztott mappa nem tartalmaz
felvételt (A DISPLAY/MENU gomb megnyomásakor
a készülék nem lép be az időzített hangjelzés beállító
módba. Lásd 2. lépés.)
• Ha időzítést próbál meg beállítani egy felvételhez egy
olyan időpontra, melyhez korábban már beállított egy
másik felvételt, „PRE SET” üzenet jelenik meg a kijelzőn,
megelőzendő az új beállítást.
• Ha a beállított időpontban éppen egy másik időzített
lejátszás folyik, az éppen lejátszott felvétel leáll és helyette
az új felvétel lejátszása indul el.
• Ha az időzítési időpontban éppen felvételt készít, a felvétel
befejezése után a figyelmezető hangjelzés szólal meg,
mintegy 10 másodpercen át, majd elindul a lejátszás. Az
időzítés időpontjában a „,” ikon villog.
• Ha felvétel közben több időzítési időpont lép érvénybe,
csak az első felvétel kerül lejátszásra.
19HU
•
•
•
•
•
•
Ha az időzítés azalatt lép érvénybe miközben Ön
a menüben végez műveleteket, a figyelmeztető jelzés
megszólal, és a készülék kilép a menüből.
Ha kitörli a felvételt, melyhez időzített hangjelzést állított
be, az időzített hangjelzés törlődik.
Ha kettéoszt egy időzített hangjelzéssel jelölt felvételt,
a lejátszás annál a pontnál áll le, ahol a felvételt
kettéválasztotta.
A lejátszás hangereje beállítható a VOL
hangerőszabályzóval.
Ha az időzítési időpontban éppen egy felvételt töröl, csak
a törlés befejeztével szólal meg a figyelmeztető hangjelzés
(10 másodpercig) és indul el a lejátszás.
Az időzített hangjelzés a lejátszás befejeztével
is érvényben marad. Az időzített hangjelzés
érvénytelenítéséről olvassa el a következő részt.
Az időzített hangjelzés
érvénytelenítése vagy módosítása
1 Válassza ki a felvételt, melyhez időzített lejátszást
állított be, majd a menübe való belépéshez nyomja le
1 másodpercnél hosszabb ideig a DISPLAY/MENU
gombot.
2 Nyomja meg a –. vagy a >+ gombot az „ALARM
ON” opció kiválasztásához.
3 Nyomja meg a NxPLAY/STOP gombot, az „ON”
villogni kezd.
4 Az időzített hangjelzés érvénytelenítéséhez: nyomja
meg a –. vagy a >+ gombot. Amikor az „OFF”
villog, nyomja meg a NxPLAY/STOP gombot.
Az időzített hangjelzés módosításához: nyomja meg
a NxPLAY/STOP gombot. Amikor az időzítés dátuma
kijelzésre kerül, kövesse a „Felvétel lejátszása egy
meghatározott időpontban, hangjelzés kíséretében” c. rész
3–6. pontjait.
5 A menüből való kilépéshez nyomja meg a xSTOP
gombot.
Védelem a véletlenszerű
műveletek ellen
— HOLD funkció
Csúsztassa a HOLD kapcsolót „ON” (be) állásba. A kijelzőn
háromszor felvillan a „HOLD” felirat, jelezve, hogy
a gombok zárolva lettek.
Ha a HOLD funkciót állj üzemmódban kapcsolja be,
a „HOLD” felirat villogása után az összes kijelzés eltűnik.
HOLD
A HOLD funkció kikapcsolása
Csúsztassa a HOLD kapcsolót az „OFF” állásba.
20HU
Megjegyzés
Ha a HOLD funkciót aktiválja felvételkészítés közben,
a felvétel leállításához előbb ki kell kapcsolni a HOLD
funkciót.
1 Hasznos tudnivaló
Az időzített hangjelzés lejátszását akkor is ki lehet kapcsolni,
ha a HOLD funkció aktív. A figyelmeztető hangjelzés vagy
a lejátszás megállításához nyomja meg a xSTOP gombot.
A kijelzés módjának
kiválasztása
Kiválaszthatja az állj-, felvételi- és lejátszási üzemmódok
kijelzési módját.
A DISPLAY/MENU gomb minden egyes megnyomására,
a kijelzési módja a következők szerint változik:
1 A pontos idő kijelzése
Ha 3 másodpercen túl nem működteti
a készüléket állj üzemmódban, a kijelző
a pontos időt mutatja, függetlenül a kijelzési
mód beállításaitól.
B
Számláló:
A felvétel eltelt lejátszási/felvételi
ideje.
m
Hátralevő idő (REMAIN):
Lejátszási üzemmódban: a felvétel
lejátszásából hátralévő idő kijelzése.
Állj és felvételi üzemmódban:
a rendelkezésre álló felvételi idő
kijelzése.
m
Felvétel dátuma (REC DATE)*:
Az aktuális felvétel készítésének
dátuma.
m
Felvétel időpontja (REC
DATE)**:
A felvétel készítésének pontos ideje.
* Ha a felvétel készítésekor az óra nem volt beállítva,
a „--Y--M--D” kijelzés látható.
** Ha a felvétel készítésekor az óra nem volt beállítva,
a „--:--” kijelzés látható.
A műveleti hangjelzés
kikapcsolása
BEEP ON: hangjelzés hallható a műveletek bevitelekor.
BEEP OFF: nem hallható hangjelzés, kivéve az időzítéseket
és a figyelmeztető hangjelzéseket.
1
Nyomja le 1 másodpercnél
hosszabb ideig a DISPLAY/
MENU gombot a „MODE” felirat
megjelenéséig.
2
Nyomja meg a –. vagy a >+
gombot a „BEEP ON” (vagy
„OFF”) opció kiválasztásához,
majd nyomja meg a NxPLAY/
STOP gombot.
Az „ON” (vagy „OFF”) felirat kezd
villogni.
3
Nyomja meg a –. vagy a >+
gombot az „ON” vagy az „OFF”
opció kiválasztásához, majd
nyomja meg a NxPLAY/STOP
gombot.
A beállítás befejeződött.
4
A menüből való kilépéshez
nyomja meg a xSTOP gombot.
A felvételi mód kiválasztása
HQ: kiváló minőségű felvételeket készíthet (mono hang).
SP: jó hangminőségű felvételek készítéséhez (mono hang).
LP: hosszabb idejű felvételeket készíthet (mono hang).
1
Nyomja le 1 másodpercnél
hosszabb ideig a DISPLAY/
MENU gombot a „MODE” felirat
megjelenéséig.
2
Győződjön meg róla, hogy
a „MODE” felirat megjelent-e
a kijelzőn, majd nyomja meg
a NxPLAY/STOP gombot.
A „HQ (vagy SP, LP)” felirat kezd
villogni.
3
Nyomja meg a –. vagy
a >+ gombot a „HQ”, „SP”
vagy az „LP” felvételi mód
kiválasztásához, majd nyomja
meg a NxPLAY/STOP gombot.
A beállítás befejeződött.
4
A menüből való kilépéshez
nyomja meg a xSTOP gombot.
Az új beállítás lép érvénybe és a kijelzés
visszatér a normál állapotba.
Ha 3 másodpercen túl nem működteti
a készüléket, a kijelző a pontos időt és
a kiválasztott felvételi módot mutatja.
21HU
A mappában található összes
felvétel folyamatos lejátszása
Az OPR (működés) jelző (LED)
kikapcsolása
CONT ON: az egyes mappákban található összes felvételt
folyamatosan játszhatja le.
CONT OFF: a lejátszás az egyes felvételek végén leáll.
Felvétel vagy lejátszás közben az OPR (működés) jelző
világít vagy villog. Beállíthatja, hogy az OPR jelző legyen
kikapcsolva működés közben.
1
Nyomja le 1 másodpercnél
hosszabb ideig a DISPLAY/
MENU gombot a „MODE” felirat
megjelenéséig.
1
Nyomja le 1 másodpercnél
hosszabb ideig a DISPLAY/
MENU gombot a „MODE” felirat
megjelenéséig.
2
Nyomja meg a –. vagy
a >+ gombot a „CONT” felirat
megjelenítéséhez, majd nyomja
meg a NxPLAY/STOP gombot.
2
Nyomja meg a –. vagy
a >+ gombot a „LED” felirat
megjelenítéséhez, majd nyomja
meg a NxPLAY/STOP gombot.
Az „OFF” (vagy az „ON”) felirat kezd
villogni.
3
Nyomja meg a –. vagy a >+
gombot az „ON” vagy az „OFF”
beállítás kiválasztásához, majd
nyomja meg a NxPLAY/STOP
gombot.
Az „ON” (vagy az „OFF”) felirat kezd
villogni.
3
Nyomja meg a –. vagy a >+
gombot az „OFF” beállítás
kiválasztásához, majd nyomja
meg a NxPLAY/STOP gombot.
A beállítás befejeződött.
A beállítás befejeződött.
4
4
A menüből való kilépéshez
nyomja meg a xSTOP gombot.
A menüből való kilépéshez
nyomja meg a xSTOP gombot.
Megjegyzés
Ha az IC felvevő készülékét a számítógéphez csatlakoztatja
USB csatlakozón keresztül, az OPR (működés) jelző
folyamatosan villog, a beállítástól függetlenül.
22HU
A „Digital Voice Editor”
(Digitális hangszerkesztő)
program használata
Ha az IC felvevő készülékét a mellékelt USB kábel
segítségével a számítógéphez csatlakoztatja, a „Digital Voice
Editor” program használatával a következő műveleteket
végezheti el:
• Az IC felvevőn tárolt felvételeket a számítógép
merevlemezére mentheti.
• A számítógépen tárolt felvételeket átmásolhatja az IC
felvevőre.
• A felvételeket lejátszhatja, illetve szerkesztheti
a számítógépen.
• Hangos elektronikus leveleket küldhet a MAPI e-mail
program segítségével.
A részletekről olvassa el a mellékelt „Digital Voice Editor 2”
program kezelési útmutatóját.
Csatlakoztatás
Az IC felvevő USB
aljzatába
Mellékelt csatlakozókábel
A számítógép
USB aljzatába
23HU
Hibaelhárítás
Mielőtt javítani vinné a készüléket, olvassa el a következő
fejezetet. Ha az alábbi sorok áttanulmányozása után
a hiba továbbra is fennáll, keresse fel a legközelebbi Sony
képviseletet.
Az „--Y--M--D” vagy a „--:--” kijelzés
jelenik meg a REC DATE (felvételi
dátum) kijelzőn.
•
Ha úgy vesz fel hangot, hogy az óra nincsen beállítva,
a felvétel dátuma és ideje a továbbiakban nem fog
megjelenni.
A felvételt nem lehet kettéválasztani.
A készülék nem működik.
•
•
•
•
•
Az elemeket fordított polaritással helyezte be.
Az elemek lemerültek.
A gombok zárolva lettek a HOLD kapcsolóval.
(Bármelyik gomb megnyomásakor a „HOLD” felirat
villog 3 másodpercig.)
Nem hallható hang a hangszóróból.
•
•
Fülhallgatót vagy fejhallgatót csatlakoztatott
a készülékhez.
A hangerő teljesen le lett halkítva.
•
Nem képes a maximális felvételi időnek
megfelelő időtartamban felvételeket
készíteni.
•
A „FULL” felirat látható, és nem lehet
felvételt elindítani.
•
•
A készülék memóriája megtelt. Töröljön néhány felvételt.
A kiválasztott mappában 99 felvétel található. Az új
felvételhez válasszon egy másik mappát, vagy töröljön
néhány felvételt.
•
•
Zaj hallható.
•
•
•
•
Felvétel közben valamilyen tárgy, pl. az Ön ujja véletlenül
dörzsölte vagy karcolta a készülék burkolatát, és ez a zaj
hallható a rögzített anyagon.
A felvétel vagy a lejátszás közben a készülék hálózati
adapter, fénycső vagy mobiltelefon közelében volt.
A felvételhez használt mikrofon csatlakozódugója
szennyezett volt. Tisztítsa meg a csatlakozódugót.
A fülhallgató/fejhallgató csatlakozódugója szennyezett.
Tisztítsa meg a csatlakozódugót.
A felvételi szint alacsony.
•
A menü használatával állítsa a mikrofon érzékenységét
„H” (magas)-ra.
A felvétel megszakadt.
•
A VOR (hangra induló felvétel) funkció bekapcsolt.
Válassza a VOR funkció „OFF” (kikapcsolt) beállítását.
A készülék automatikusan állítja be a felvételi szintet,
alkalmazkodva a felvett értekezlethez, stb. A készülék
nem alkalmas zenei események hangjának rögzítésére.
Az „--Y--M--D” vagy a „--:--” kijelzés
jelenik meg.
•
Nem állította be az órát.
24HU
Ha a felvételeket HQ, SP és LP módokban, vegyesen
készíti, a ténylegesen elérhető felvételi idő a HQ
üzemmódban elérhető maximális felvételi idő és az LP
módban elérhető maximális felvételi idő közé fog esni.
Egy mappa maximum 99 felvételt tartalmazhat.
Az IC felvételi rendszer korlátai miatt ez a készülék
minimális felvételi egységenként tud felvételeket
készíteni. Ha az egyes felvételek hossza nem egész
számú többszöröse a minimális felvételi egységnek,
a fennmaradó felvételi idő nagyobb mértékben csökken,
mint a felvételek teljes időtartama.
A készülék kijelzőjén kevesebb
maradék felvételi idő jelenik meg, mint
ami a mellékelt „Digital Voice Editor”
programban látható.
•
A készüléknek egy bizonyos memóriamennyiségre van
szüksége a működtetéshez. Az eltérés oka az, hogy ez
a mennyiség csökkenti a maradék felvételi időt.
A hang gyenge vagy rossz minőségű
a rádió hallgatása közben.
•
•
Az elemek lemerültek. Cserélje ki az összes elemet újakra.
Helyezze távolabb a készüléket a televíziótól.
A televízió képe zavarossá válik.
•
A felvételi szint ingadozik (zene, stb.
felvételekor).
•
A felvétel nem választható kétfelé, ha az egy olyan
mappában található, mely már 99 felvételt tartalmaz.
Ha gyakran vág ketté felvételeket, előfordulhat, hogy
a készülék alkalmatlanná válik a feladat elvégzésére.
A felvétel nem vágható el az első vagy az utolsó
1 másodpercen belül.
Ha egy beltéri antennával rendelkező televízió közelében
FM rádióadást hallgat, helyezze távolabb a készüléket
a televíziótól.
A készülék nem megfelelően működik.
•
Vegye ki, majd helyezze vissza az elemeket.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy javítás során a készülékben
tárolt felvételek törlődhetnek.
Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a Sony ICD-P320 típusú
IC felvevő az IpM-BkM. 2/1984. (III. 10.) számú együttes
rendeletben előírtak szerint megfelel a következő műszaki
jellemzőknek.
Az IC felvevő
Adathordozó
Beépített 64 MB-os memória, mono felvétel
Felvételi idő
HQ:
7 óra 20 perc
SP:
19 óra 35 perc
LP:
32 óra 10 perc
Frekvenciatartomány
HQ:
260–6800 Hz
SP/LP: 220–3400 Hz
Külön megvásárolható tartozékok
Elektrét kondenzátormikrofon ECM-DM5P,
ECM-CZ10, ECM-TL1 (telefonról történő
felvételhez)
Audio csatlakozóvezeték RK-G64HG/RK-G69HG
(kivéve Európában)
Aktív hangsugárzó SRS-T88, SRS-T80
Előfordulhat, hogy az Ön kereskedőjénél nem szerezhető be
az összes, itt felsorolt kiegészítő. Ebben az esetben kérjen
részletesebb információkat.
A modell és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül
változhatnak.
Az FM rádió
Frekvenciatartomány
87,5–105 MHz
Középfrekvencia
225 kHz
Antenna A fülhallgató vezetéke
Általános
Hangszóró
kb. 2,8 cm átmérőjű
Leadott teljesítmény
250 mW
Bemenet/Kimenet
• Fülhallgató aljzat (3,5 mm-es csatlakozóaljzat)
8–300 Ω-os fül/fejhallgatókhoz
• Mikrofon aljzat (3,5 mm-es csatlakozóaljzat,
mono)
„Plug-in-power”, saját áramforrást nem igénylő
típus
Minimális bemenő jelszint 0,6 mV
3 kΩ-os vagy alacsonyabb impedanciájú
mikrofon
• USB aljzat
Áramforrás
2 db LR03 (AAA) alkáli elem: 3 V, egyenáram
Méretek (szé/ma/mé)
(kinyúló alkatrészek és kezelőszervek nélkül)
34,6 × 109,5 × 18,0 mm
Tömeg (elemekkel együtt)
68 g
Tartozékok
Kezelési útmutató (az IC felvevőhöz (1 db))/
a szoftverhez (1 db)
LR03 (AAA) alkáli elem (2 db) (csak az Egyesült
Államokban és Kanadában)
Fejhallgató (1 db)
Hordtasak (1 db) (kivéve az Egyesült Államokban,
Kanadában és Európában)
USB csatlakozókábel (1 db)
Szoftver (CD-ROM) (1 db)
25HU
26HU
zst24510
Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való
eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje
háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére
kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne,
ha nem követi a hulladék kezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít
a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz
vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Download PDF

advertising