Sony | ICD-P28 | Sony ICD-P28 Használati útmutató

3-264-818-11 (1)
IC Recorder
IC diktafon
KezelÈsi ˙tmutatÛ
Felhasználói feljegyzés
A típus és sorozatszám a készülék hátoldalán található. Jegyezze fel ezeket a számokat az alábbi
helyekre. Hivatkozzon rájuk, ha Sony kereskedőjével a termékkel kapcsolatban beszél.
Típusszám: ICD-P28
Sorozatszám:
ICD-P28
2004 Sony Corporation
Printed in Czech Republic
1HU
ICD-P28_HUbroz.p65
1
16.3.2004, 15:54
Információ
A TERMÉK FORGALMAZÓJA SEMMILYEN
KÖRÜLMÉNYEK KÖZT NEM TEHETŐ FELELŐSSÉ
A TERMÉK VAGY HIBÁS TERMÉK HASZNÁLATÁBÓL
EREDŐ KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT KÁROKÉRT ÉS
EGYÉB VESZTESÉGÉRT.
Biztonsági előírások
Tápfeszültség
• A készüléket kizárólag 3 V egyenfeszültséggel
üzemeltesse. Használjon két darab AAA (LR03) típusú
alkáli elemet.
Biztonság
• Ne használja a készüléket gépjárművezetés vagy
kerékpározás közben.
Kezelés
• Óvakodjon az alábbi elhelyezésektől: hőforrások
közelében, illetve olyan helyen, ahol közvetlen
napfénynek, túlzott pornak vagy mechanikai behatásnak
van kitéve.
• Ha bármilyen folyadék vagy tárgy kerül a készülék
belsejébe, vegye ki az elemet, és forduljon szakemberhez.
Zajok
• Ha a készüléket felvétel vagy lejátszás üzemmódban egy
váltóáramú hálózati tápegység, fluoreszcens fénycső vagy
mobil telefon közelében üzemelteti, elektromos zaj
keletkezhet.
• Ha felvételkészítés közben valamilyen tárgyat - vagy az
ujját - véletlenül végighúzza a készüléken, a felvételen zaj
hallható.
Gondozás
• A készülék külsejét enyhén megnedvesített puha ruhával
tisztíthatja meg. A tisztításhoz ne használjon alkoholt,
benzint vagy hígítót.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy
problémája merül fel, keresse fel a legközelebbi Sony
márkakereskedést.
Biztonsági másolat
A készülék akaratlan működtetése vagy meghibásodása
miatti esetleges adatvesztés elkerülése érdekében
javasoljuk, hogy a fontos felvételekből őrizzen meg egy
biztonsági másolatot magnókazettán, stb.
2HU
ICD-P28_HUbroz.p65
2
16.3.2004, 15:54
BHasználat előtt
1. lépés: Az elemek behelyezése
1
Az elemek cseréje
Csúsztassa oldalra és hajtsa
fel az elemtartó rekeszt.
A kijelzőn található az elemek
hátralévő kapacitását mutató jelző.
Ha a
kijelzés villog, cserélje ki
az elemeket.
Ha a
kijelzés villog, az elemek
teljesen kimerültek, és a készülék
kikapcsol.
Az elem kapacitása*
2
Helyezzen be két AAA (LR03)
típusú elemet, ügyelve
a helyes polaritásra, majd
zárja be az elemtartó rekeszt.
Ha az elemtartó rekesz fedele
véletlenül leesik, az ábra szerint
helyezheti azt vissza.
2
1
Folyamatos használatot feltételezve az
elem kapacitása kb. 15 óra felvétel/8 óra
lejátszás SP üzemmódban, valamint
16 óra felvétel/9 óra lejátszás LP
üzemmódban.
* Sony LR03 (AAA) alkáli elemekkel
* A beépített hangszóró használatával,
kb. 4-es hangerőn (VOL) hallgatva.
Az elem élettartama az üzemeltetési
viszonyok függvényében kevesebb is
lehet.
Megjegyzések
• Ebben a készülékben tilos mangán
elemet használni.
• Az elem kicserélését 3 percen belül
végezze el, máskülönben az
órabeállítási kijelzés jelenhet meg,
vagy a készülék nem megfelelő
dátumot és időt mutat. Ilyenkor
a dátumot és az időt újból be kell
állítani.
A felvett üzenetek nem törlődnek.
• Az elemek cseréjekor ügyeljen arra,
hogy mindkét elemet cserélje ki.
• A szárazelemet tilos feltölteni.
• Ha a készüléket hosszú ideig nem
használja, az elem szivárgás és az
ennek következtében fellépő korrózió
elkerülése érdekében vegye ki az
elemeket.
Az elem legelső, illetve hosszabb ideig történő, elem nélküli tárolás utáni
behelyezésekor az órabeállítási kijelzés jelenik meg. A dátum és az idő beállítását lásd
a "2. lépés: Az óra beállítása" című résznél.
3HU
ICD-P28_HUbroz.p65
3
17.3.2004, 11:45
2. lépés: Az óra beállítása
Az elem legelső, illetve hosszabb ideig történő, elem nélküli tárolás utáni behelyezésekor az órabeállítási kijelzés jelenik meg.
Ilyen esetben a 2. lépésnél kell kezdeni a beállítási műveletet.
1
Kapcsolja be az órabeállítási kijelzést.
1 Kapcsolja be a menüt a MENU
gombbal.
2 A - . vagy >+
gombbal válassza ki
a „SET DATE” kijelzést.
3 Nyomja meg a NxPLAY/
STOP gombot.
Az évszám villog.
2
Állítsa be a dátumot.
1 A - . vagy >+ gombbal
állítsa be az évszámot.
2 Nyomja meg a NxPLAY/
STOP gombot.
A hónap villog.
1 Tipp
A 2004. évet a kijelzőn a "04Y" jelenti.
3 Állítsa be sorban
a hónapot és a napot,
majd nyomja meg
a NxPLAY/STOP gombot.
Az óra villog.
4HU
ICD-P28_HUbroz.p65
4
16.3.2004, 15:54
3
Állítsa be az időt.
1 A - . vagy a >+
gombbal állítsa be az órát.
3 Állítsa be a percet.
4 A pontos idő szignál
felhangzásakor nyomja
meg a NxPLAY/STOP
gombot.
A kijelző visszakapcsol
a „SET DATE” kijelzésre.
2 Nyomja meg
a NxPLAY/STOP gombot.
A percérték villog.
5 A menüből való
kilépéshez nyomja meg
a MENU gombot.
1 Tipp
A készüléken nem található be/kikapcsoló gomb, ezért
a kijelző mindig bekapcsolt állapotban van.
5HU
ICD-P28_HUbroz.p65
5
16.3.2004, 15:54
BAlapműveletek
Felvétel készítése
Mind az öt mappában (A, B, C, D vagy E) legfeljebb 99 felvételt tárolhat.
Mivel felvételkor a készülék az új üzenetet automatikusan az előző üzenet végétől
kezdve veszi fel nincs szükség arra, hogy megkeresse az utolsó felvétel végét.
pl.
1. üzenet
2. üzenet
új üzenet
üres rész
Válassza ki a használni kívánt
mappát.
Nyomja meg
ismételten
a FOLDER gombot,
míg a kívánt mappa
meg nem jelenik.
2
Ha felvételkészítés közben valamilyen
tárgyat - vagy az ujját - véletlenül
végighúzza a készüléken, a felvételen
zaj hallható.
Maximális felvételi idő
Megjegyzés:
Hosszú felvétel készítése előtt ellenőrizze a hátralévő elemkapacitást, és szükség esetén
helyezzen be új elemeket.
1
Megjegyzés
a felvételkészítéshez
Jelenlegi mappa
Az összes mappa maximális felvételi
ideje a következő. Egyetlen mappába
a maximális felvételi idővel egyező
hosszú felvételt készíthet.
SP*
LP**
9 ó. 40 p.
15 ó. 45 p.
(ó: óra/p: perc)
* SP: Hagyományos felvételi üzemmód
(mono hang)
** LP: Meghosszabbított felvételi
üzemmód (mono hang)
Megjegyzések
Kezdje el a felvételt.
1 Nyomja meg a zREC/
STOP gombot.
OPR jelző
(felvétel közben vörösen
világít)
Maradék felvételi
idő
Mikrofon
érzékenység
Felvételi üzemmód
Üzenetek szám
a mappában
2 Beszéljen
a beépített
mikrofonba.
* A DISPLAY gombbal
választhatja ki a kijelző
üzemmódját.
Aktuális Felvételi
üzenet
számláló*
száma.
Felvétel közben a zREC/STOP gombot nem kell nyomva tartani.
• A jobb hangminőség érdekében
válassza az SP üzemmódot.
A felvételi üzemmód kiválasztásával
kapcsolatban olvassa el a "Felvételi
üzemmód megváltoztatása" című
fejezetet a túloldalon.
• Hosszú felvétel előtt ellenőrizze
az elemek kapacitását.
• A maximális felvételi idő és
az üzenetek száma a használat
körülményeitől függ.
• Ha SP és LP üzemmódban készít
vegyesen felvételeket, akkor
a maximális felvételi idő az SP és LP
felvételi idő közé esik.
• Az IC felvételi rendszer működési
elve miatt a készülék kb.
9 másodperces szakaszokban tud
felvételt készíteni. Ennek
következtében az alábbiak
fordulhatnak elő:
- Ha egy felvétel rövidebb
a minimális felvételi hossznál,
akkor is kb. 9 másodperccel
csökkenti a szabad memóriát.
- Ha egy felvétel hossza nem
osztható a minimális felvételi
hosszal, akkor a fennmaradó rész
a valós hossznál többel csökkenti
a szabad memóriakapacitást.
- A kijelző által mutatott eltelt és
hátralévő felvételi idő összege
kevesebb lehet a maximális
felvételi időnél.
6HU
ICD-P28_HUbroz.p65
6
16.3.2004, 15:54
3
A felvétel leállítása.
Nyomja meg a zREC/STOP
gombot.
A készülék az új felvétel elején
állj üzemmódba kapcsol.
NxPLAY/STOP
A még felhasználható
memória kijelzés
Felvétel közben a felhasználható
memória jelzése egyenként csökken.
A memória
majdnem megtelt.
Villog
XPAUSE
MIC SENS
STOP
A felvételt a STOP gombbal is
megállíthatja a zREC/STOP
helyett.
Ha a felvétel leállítása után nem választ ki egy másik mappát, a készülék a következő
üzenetet ugyanabba a mappába veszi fel.
Ehhez a funkcióhoz
Tegye ezt
A felvétel szüneteltetése*
Nyomja meg a XPAUSE gombot.
Felvételi pillanat állj üzemmódban
az OPR jelző pirosan villog, míg
a kijelzőn a "PAUSE" üzenet villog.
A felvétel folytatása
Nyomja meg a XPAUSE vagy a zREC/STOP gombot.
A felvétel az adott ponttól folytatódik.(A felvétel pillanat
állj üzemmódban történő megállításához nyomja meg
a STOP gombot.)
Az aktuális felvétel
meghallgatása
Nyomja meg a zREC/STOP vagy STOP gombot
a felvétel megállításához, majd a NxPLAY/STOP
gombot.
Az aktuális felvétel
azonnali meghallgatása
Nyomja meg a NxPLAY/STOP gombot felvétel
közben.
Mikrofon érzékenység
beállítása
Beállíthatja a mikrofon érzékenységet, a MIC SENSE
megnyomásával.
HIGH: Felvétel tárgyaláson, vagy csendes és/vagy nagy
térben.
LOW: Diktálás felvétele zajos helyen.
Amikor a maradék felvételi idő eléri az
5 percet, a hátralévő felvételi idő utolsó
jelzése villogni kezd. Amikor a maradék
felvételi idő eléri az 1 percet,
a kiválasztott számlálókijelző és
a "REMAIN" felirat felváltva kezd
villogni. Ha a memória megtelik,
a felvétel automatikusan kikapcsol és figyelmeztető hangjelzés mellett a "FULL" felirat villog a kijelzőn.
Ha további felvételeket szeretne
készíteni, töröljön néhányat a régiek
közül.
Megjegyzések
• Ha a memória megtelt, és megnyomja
a zREC/STOP gombot, a "FULL" felirat
villog a kijelzőn és hangjelzés hallható.
Ha további felvételeket szeretne készíteni,
töröljön néhányat a régiek közül.
• Ha elérte a maximális üzenetszámot (99),
és megnyomja a zREC/STOP gombot,
a "FULL" felirat villog a kijelzőn és
hangjelzés hallható. Válasszon ki egy
másik mappát, vagy töröljön néhányat
a régi felvételek közül.
* Kb. egy órával a felvétel felfüggesztése után, ha nem indítja újra a felvételt, a készülék
automatikusan kikapcsol.
7HU
ICD-P28_HUbroz.p65
7
16.3.2004, 15:54
Felvételek lejátszása
Ha egy korábbi felvételt játszik le, kezdje a műveletet az 1. lépéssel. Ha a legutóbbi
felvételt szeretné lejátszani, az alábbi műveletsort a 3. lépéssel kell kezdeni.
1
Válassza ki a használni kívánt
mappát.
Jelenlegi mappa.
Nyomja meg
ismételten a FOLDER
gombot, míg a kívánt
mappa meg nem
jelenik.
2
Az üzenet megismétlése ismételt lejátszás
Lejátszás közben tartsa nyomva
legalább egy másodpercig
a NxPLAY/STOP gombot.
A " " jelzés megjelenik, és
a készülék a kiválasztott üzenetet
fogja ismételni.
A lejátszás folytatásához nyomja meg
a NxPLAY /STOP gombot.
A lejátszás megállításához nyomja
meg a STOP gombot
A mappában lévő összes
üzenet folyamatos
lejátszása - folyamatos
lejátszás
Kiválaszthatja a folyamatos lejátszást
a menüben a CONT üzemmóddal.
Ha a CONT funkció ON beállítását
választja, a mappában lévő üzeneteket
folyamatosan játszhatja le.
Válassza ki a felvétel
sorszámát.
Kiválasztott felvétel
A - . vagy a >+
gombbal válassza ki
a lejátszani kívánt
felvétel sorszámát.
sorszáma
Üzenetek
száma
a mappában
– .: kisebb
sorszámok
kiválasztása
>+: nagyobb
sorszámok
kiválasztása
Számláló*
* A DISPLAY gombbal választhatja ki a kijelző üzemmódját.
8HU
ICD-P28_HUbroz.p65
8
16.3.2004, 15:54
3
Indítsa el a lejátszást.
EAR fülhallgató
csatlakozó
1 Nyomja meg a NxPLAY/
STOP gombot.
OPR jelző
(lejátszás közben zölden
világít)
Számláló (vagy
a kiválasztott üzemmód)
2 Állítsa be a hangerőt
a VOL gombbal
STOP
Egy-egy üzenet lejátszása után a készülék állj üzemmódba kapcsol a következő
műsorszám elején. Ha a folyamatos lejátszás funkció be van kapcsolva ("ON" beállítás)
a készülék az összes felvétel lejátszása után áll meg.
Az aktuális mappa utolsó üzenetének lejátszása után a készülék állj üzemmódba kapcsol
az utolsó műsorszám elején.
Privát hallgatás
Csatlakoztasson egy fülhallgatót (nem tartozék) az EAR aljzathoz. A beépített
hangszóró automatikusan kikapcsol. Ha fejhallgatót csatlakoztat az EAR aljzathoz, csak
a bal csatornából fog hangot hallani. Ha a hang zajos vagy recseg, tisztítsa meg
a csatlakozódugót.
Egyéb műveletek
Funkció
Teendő
Leállítás az aktuális üzenet elején
Nyomja meg a STOP.
Leállítás az aktuális pozícióban
(pillanat állj funkció)*
Nyomja meg a NxPLAY/STOP gombot.
A lejátszás folytatásához nyomja meg újból
a NxPLAY/STOP gombot.
Ugrás az aktuális üzenet elejére
Nyomja meg a – . gombot.
Ugrás a következő üzenetre
Nyomja meg a >+ gombot.
Keresés előre/hátra
lejátszás közben
Az előre kereséshez tartsa nyomva
a >+ gombot lejátszás közben, majd
engedje el a keresett rész elérésekor.
A hátrafelé történő kereséshez tartsa
nyomva a – . gombot lejátszás
közben, majd engedje el a keresett rész
elérésekor.
Ha a >+ vagy a – . gombot
10 másodpercnél hosszabb ideig tartja
nyomva, a készülék gyorsabban kezd el
keresni. Az első 10 másodpercben
a hang hallható, a gyorsabb keresés
közben nem hallható hang. Keresés
közben a kijelzőn a kijelző üzemmód
beállítástól függetlenül a számláló
jelenik meg.
1 Tipp
Ha a keresés eléri az utolsó felvétel végét,
az „END” felirat háromszor felvillan.
(A lejátszás nem hallgató). Ha a – .
gombot az „END” felirat kijelzése közben
nyomva tartja, a készülék gyorsan játsza le
a felvételeket. A normál lejátszási
sebesség a gomb elengedésekor áll vissza.
Amikor az „END” felirat abbahagyja
a villogást és az OPR jelző kialszik,
a készülék az utolsó üzenet elejénél
megáll.
Ha az utolsó felvétel hosszú, és csak
a felvétel végén szeretné elindítani
a lejátszást, tartsa nyomva a >+
gombot, míg a keresés a felvétel végére
nem ér, majd az „END” felirat villogása
közben a – . gomb nyomva tartásával
menjen vissza a keresett részhez.
(Nem utolsó felvétel esetében elég
a következő üzenetre léptetni a lejátszást,
majd onnan elkezdeni visszafelé keresni.)
Ugrás korábbi/következő üzenetekre Nyomja meg a – . vagy a >+gombot
többször. (Állj üzemmódban tartsa nyomva
a gombot az üzenetek folyamatos
léptetéséhez.)
* A lejátszás szüneteltetéséhez a NxPLAY/STOP gomb helyett a XPAUSE gombot is
használhatja. Az OPR jelző zölden villog. Kb. egy óra elteltével, ha nem folytatja
a lejátszást a készülék automatikusan kikapcsol.
9HU
ICD-P28_HUbroz.p65
9
16.3.2004, 15:54
Üzenetek törlése
Az üzenetek törölhetők egyenként, vagy egyszerre is.
Ne feledje, hogy a törölt üzeneteket nem lehet visszaállítani.
Az üzenetek törlése egyenként
Egy-egy üzenet törlésekor a következő üzenet automatikusan eggyel előrébb lép, így
az üzenetek között nem marad üres hely.
Törlés előtt
1. üzenet
2. üzenet
3. üzenet
2. üzenet
3. üzenet
4. üzenet
5. üzenet
3. üzenet törlése
Törlés után
1. üzenet
4. üzenet
A megmaradó üzenetek
újraszámozódnak
1 A törölni kívánt üzenet
lejátszása közben nyomja meg
egyszer, vagy állj üzemmódban
tartsa nyomva legalább 1
másodpercig az ERASE gombot.
Hangjelzés hallható, és az üzenet
sorszáma, illetve az "ERASE" felirat
villog, és a készülék 10-szer lejátssza
az üzenet első és utolsó 5
másodpercét.
A törlési funkció
kikapcsolása
A 2 lépés végrehajtása előtt nyomja
meg a STOP gombot.
További üzenetek törlése
Ismételje meg az 1 és 2 lépést.
Üzenet részleges törlése
Először ossza fel az üzenetet több
részre, majd törölje le a kívánt részt.
2 Az üzenet lejátszása közben
nyomja meg újból az ERASE
gombot.
Az üzenet törlődik, és a többi üzenetet
újrasorszámozza a készülék. (Például,
ha a 3. üzenetet törni, akkor a 4. üzenet
lesz az új 3. üzenet. A törlés
befejeztével a készülék a következő
üzenet elejére áll.)
10HU
ICD-P28_HUbroz.p65
10
16.3.2004, 15:54
Mappában lévő összes üzenet
törlése
Példa:
"A" mappa
1. üzenet 2. üzenet 3. üzenet
"B" mappa
Üres rész
1. üzenet 2. üzenet
3. üzenet
A törlési funkció
kikapcsolása
A 3 lépés végrehajtása előtt nyomja
meg a STOP gombot.
Üres rész
1. üzenet 2. üzenet
1 A FOLDER
gombbal
válassza ki
a törlendő
mappát.
3. üzenet
2 Állj üzemmódban nyomja meg
egyszerre a STOP és az ERASE
gombot legalább egy
másodpercig.
Az "ALL ERASE"
felirat villog
10 másodpercig.
3 A felirat villogása
közben nyomja meg
az ERASE gombot.
11HU
ICD-P28_HUbroz.p65
11
16.3.2004, 15:54
A kezelőszervek neve és
elhelyezkedése
Készülék kezelőszervek
MIC aljzat
(PLUG IN POWER típusú)
EAR (fülhallgató) aljzat
MIC
(beépített mikrofon)
OPR (üzemi) jelző
z REC (felvétel)/STOP
Kijelző
FOLDER
X PAUSE
DIVIDE
DISPLAY
– ./>+ SELECT
(ENTER)
MIC SENS
(mikrofonérzékenység)
NxPLAY/STOP
(ENTER)
MENU
ERASE
HOLD
VOL (hangerő)
USB aljzat
Hangszóró
STOP
Hátoldal
Kijelző
Hátralévő memóriakapacitás jelző
Mappa jelző
Hátralévő elemkapacitás
jelző
Figyelmeztető jelző
Mikrofon érzékenység jelző
Ismétlés jelző
Felvételi üzemmód jelző
REC (felvétel) jelző
Kiválasztott felvétel
sorszáma/üzenetek száma
egy mappában
Elemtartó fedél
Számláló/Hátralévő felvételi idő/Felvétel dátuma és ideje/
Pontos idő (15:30, stb.)/Menü jelzés (ALARM, BEEP, stb.)/
Menü üzemmód jelzése (ON, OFF, stb.)/Üzenetek (ERASE,
HOLD, stb.)
Nyílás csuklószíj
befűzéséhez (nem
tartozék)
12HU
ICD-P28_HUbroz.p65
12
16.3.2004, 15:54
Ha az "OVER" kerül kiválasztásra a menüben
Egy felvett üzenet kiválasztott pontja után felülírja az
üzenetet az új felvétel. A kiválasztott pont után az eredeti
üzenet törlésre kerül.
A felülíró felvétel kezdőpontja
BFelvételi üzemmódok
Felvétel kiegészítése
A felvétel kiegészítés használata
1
3. üzenet törölt
része
3. üzenet
Lejátszás közben tartsa nyomva
a zREC/STOP gombot legalább
1 másodpercig.
A REC jelző megjelenik, és az
"ADD" vagy "OVER" felirat
háromszor villan a kijelzőn. Az OPR
jelző pirosan világít.
A - . vagy a >+ gombbal
válassza ki a "REC-OP" funkciót
és nyomja meg a NxPLAY/
STOP gombot.
2
A felvétel hozzáadása ablak jelenik
meg.
3
4. üzenet
Felülíró felvétel a 3. üzenetben
A MENU gombbal kapcsoljon
menü üzemmódba.
1
2
4. üzenet
3. üzenet
Gyári beállításként a nem egészíthet ki egy felvételt,
a véletlen törlés megelőzése érdekében. Ha egy korábban
felvett üzenetet szeretne kiegészíteni, vagy felülírni, akkor
meg kell változtatnia a REC-OP beállítást az alábbi eljárással.
Nyomja meg a zREC/STOP gombot, vagy
a STOP gombot a felvétel megállításához.
A - . vagy a >+ gombbal
válassza ki az "ON" beállítást és
nyomja meg a NxPLAY/STOP
gombot.
A beállítás megtörtént.
4
A - . vagy a >+ gombbal
válassza ki az "ADD" vagy
"OVER" funkciót és nyomja meg
a NxPLAY/STOP gombot.
• ADD: Egy korábban felvett üzenetet
egészít ki.
• OVER: Felülírja a korábbi üzenetet.
5
A MENU gombbal lépjen ki a menüből.
A kiegészítő felvétel tiltása
A 3-as lépésben válassza az "OFF" opciót és nyomja meg
a NxPLAY/STOP gombot.
Egy korábban felvett üzenet
kiegészítése
Hozzáadhat egy üzenetet egy lejátszott üzenethez.
Ha az "ADD" kerül kiválasztásra a menüben
Az új felvétel az aktuális üzenet után kerül, és az üzenet része
lesz.
A 3. üzenet
lejátszása
közben
3. üzenet
Az üzenet
kiegészítése
után
4. üzenet
3. üzenet
4. üzenet
Kiegészítés
Találkozó december
1.-én 2 órakor
az "A"
konferenciateremben.
13HU
ICD-P28_HUbroz.p65
13
16.3.2004, 15:54
Felvétel külső mikrofonról vagy
más berendezésről
1
Csatlakoztassa a mikrofont vagy más
berendezést a készülék MIC (PLUG IN POWER)
aljzatához.
Felvétel külső mikrofonnal
mini csatlakozódugó (mono)
MIC
Külső mikrofon
(nem tartozék)
Ha a készülékhez külső mikrofont csatlakoztat, a beépített
mikrofon automatikusan kikapcsol. Ha a készülékhez
áramellátást igénylő mikrofontípust csatlakoztat, a készülék
automatikusan biztosítja az áramellátást.
mini csatlakozódugó (mono)
Audio
csatlakozóvezeték
hangerőszabályzóval
(nem tartozék)
Üzenetek kettéválasztása/
egyesítése
Feloszthat egy üzenetet, vagy egyesíthet üzeneteket.
• Feloszthat egy üzenetet két részre felvétel/lejátszás közben.
• Állj üzemmódban egyesíthet két üzenetet.
Megjegyzés
Az IC diktafon felvételi rendszere miatt egyes esetekben nem
osztható fel egy üzenet, és nem egyesíthetők az üzenetek (lásd
"Hibaelhárítás").
Üzenet felosztása
Egy üzenet lejátszás és felvétel közben felosztható, így az
üzenet két részre bomlik, és új üzenet szám kerül
hozzárendelésre a felosztott üzenethez. A felosztással könnyen
megtalálhatja azt a pontot, amit le szeretne játszani, ha hosszú
felvétellel dolgozik, mint például egy tárgyalás.
Addig oszthat fel üzeneteket, amíg az üzenetek száma
a mappában el nem éri a 99-et.
Egy üzenet felvétele vagy lejátszása közben nyomja
meg a DIVIDE gombot a felosztási pontnál.
Felvétel külső eszközről
MIC
BTovábbi funkciók
Fejhallgató
csatlakozó,
v vagy REC OUT
csatlakozó
• Ha megnyomja a DIVIDE gombot felvétel közben:
Az új üzenet sorszám hozzáadásra kerül
a megnyomás pontjához, és a "DIVIDE"
felirat villog 3 másodpercig. Az üzenet két
részre kerül felosztásra; mindezek ellenére
az üzenet megszakítás nélkül kerül
felvételre.
1. üzenet
2. üzenet
3. üzenet
Magnó, TV, rádió, stb.
A felosztott üzenet.
2
Az üzenet rögzítéséhez kövesse a „Felvétel
készítése” című fejezet lépéseit.
A felvétel folytatódik
1 Tipp
Megjegyzések
• Használat előtt ellenőrizze, hogy a csatlakozók a helyükön
vannak-e.
• A hangerő beállításához és a csatlakozások ellenőrzéséhez
a felvétel előtt javasolt egy próbafelvétel elvégzése.
• Nem Sony márkájú berendezések csatlakoztatása előtt
tanulmányozza át a csatlakoztatott berendezés kezelési
útmutatóját.
Pillanat állj üzemmódban is feloszthat egy üzenetet.
• Ha megnyomja a DIVIDE gombot lejátszás közben:
Az üzenet két részre kerül felosztásra
a gomb megnyomásának pillanatában, és
az új üzenet sorszám, valamint
a "DIVIDE" felirat villog 3 másodpercig.
Az utána következő üzenetek sorszáma
eggyel növekszik.
1. üzenet
2. üzenet
3. üzenet
A felosztott üzenet.
1. üzenet
2. üzenet
3. üzenet
4. üzenet
Az üzenet sorszáma növekszik
1 Tipp
Akkor is feloszthat egy üzenetet, ha megállította a lejátszást
a XPAUSE gombbal.
14HU
ICD-P28_HUbroz.p65
14
16.3.2004, 15:54
A felosztott üzenet lejátszása
A - . vagy a >+ gombbal válassza ki az üzenet
sorszámát, mert minden felosztott üzenet rendelkezik külön
sorszámmal.
Üzenetek áthelyezése másik
mappába — áthelyezési funkció
1 Felosztott üzenetek folyamatos lejátszása
Az üzenetek másik mappába is áthelyezhetők.
Válassza az ON opciót a CONT beállításnál a menüben, ahogy a
„Mappa üzeneteinek folyamatos lejátszása” részben ismertettük.
Megjegyzések
• Ha egy mappa már 99 üzenetet tartalmaz, akkor nem oszthat
meg üzenetet. Ilyen esetben csökkentse az üzenetek számát 98ra, vagy kevesebbre a szükségtelen üzenetek törlésével, vagy
átmozgatásával egy másik mappába.
• Ha egy figyelmeztető jelzéssel ellátott üzenetet oszt fel, akkor
a figyelmeztető jelzés csak a felosztott üzenet első részéhez
fog kapcsolódni.
Példa: A 3. üzenet áthelyezése az „A” mappából a „B”
mappába.
1
Indítsa el az áthelyezni kívánt
üzenet lejátszását.
2
Lejátszás közben nyomja meg
a FOLDER gombot mindaddig,
míg a célmappa jelzése villogni
nem kezd (esetünkben a B).
Üzenetek egyesítése
A készülék 10-szer lejátssza az
üzenet első és utolsó 5 másodpercét,
közben a mappa kijelzése és
a „MOVE” felirat villog.
Egyesíthet két üzenetet.
1. üzenet
2. üzenet
3. üzenet
4. üzenet
Egyesített üzenetek
1. üzenet
2. üzenet
3. üzenet
Az üzenet sorszáma csökken
3
Nyomja meg a NxPLAY/STOP gombot.
Az üzenet a célmappába kerül.
Az üzenetek a felvételi idejüknek
megfelelő sorrendben kerülnek
rendezésre.
Állj üzemmódban végezze el az alábbi lépéseket:
1
2
A - . vagy a >+ gombbal
jelenítse meg a második üzenet
sorszámát.
Az ERASE nyomva tartása
mellett tartsa nyomva a DIVIDE
gombot legalább 1
másodpercig.
Kilépés az áthelyezési
műveletből
A 3. lépés előtt nyomja meg a STOP gombot.
Megjegyzés
Az áthelyezéssel nem egy másolat kerül a célmappába. Ha egy
üzenetet áthelyez egy másik mappába, az eredeti mappában lévő
üzenet törlődik.
A „CMB” (egyesítés) villog
a kijelzőn 10 másodpercig.
3
Nyomja meg az ERASE gombot, miközben
a kijelzőn villog az üzenet.
A két üzenet egyesítésre kerül, és az üzenetek a fenti
ábrának megfelelően újraszámozódnak.
Az egyesítés megszakítása
Nyomja meg a STOP gombot a 3-as lépés előtt.
Megjegyzés az üzenetek felosztásával és
egyesítésével kapcsolatban
Ha felvételt készít egy IC diktafonnal, a következő események
következhetnek be a rendszer korlátai miatt. Ezek nem
hibajelenségek.
• Ha gyakran oszt fel, vagy egyesít üzeneteket, a készülék
esetleg nem fog tudni üzeneteket felosztani vagy egyesíteni.
• Nem oszthat fel üzenetet az első vagy utolsó 1 másodpercben.
• Üzenetek egyesítése után a második üzenet figyelmeztetési
beállításai törlésre kerülnek.
• Különböző felvételi üzemmódban készített üzeneteket nem
egyesíthet.
15HU
ICD-P28_HUbroz.p65
15
16.3.2004, 15:54
2 A – . vagy >+ gombbal
állítsa be a hónapot, majd
nyomja meg a NxPLAY/STOP
gombot.
A hónap villog.
3 Állítsa be a hónap után
a napot.
Üzenet lejátszása az időzítő
segítségével
A készülék beprogramozható úgy, hogy a beállított
időpontban – figyelmeztető hangjelzés kíséretében –
automatikusan lejátsszon egy üzenetet.
Lejátszás hetenként egyszer
1
2
A FOLDER és a – ./>+
gombokkal válassza ki
a megfelelő mappát és
a lejátszani kívánt üzenetet.
A – . vagy >+ gombbal
állítsa be a hét napját.
Lejátszás naponta, azonos
időpontban
Kapcsolja be az időzítő menüt.
1 Nyomja meg a MENU.
A készülék menü üzemmódba
kapcsol, és az „ALARM OFF”
kijelzés jelenik meg.
(Ha az „ALARM ON” kijelzés
jelenik meg, az időzítőt már
beállította. Ha a beállítást nem
kívánja módosítani, a MENU
gombbal lépjen ki a menüből.)
A – . vagy >+ gombbal
válassza ki a „DAILY” beállítást.
4
Az óra kijelzés villog.
Megjegyzés
Ha a beépített órát nem állította be, vagy nem vett fel
semmilyen üzenetet a kiválasztott mappába, az
„ALARM OFF (vagy ON)” kijelzés nem jelenik meg.
5
6
3 A - . vagy a >+
gombbal válassza ki az
„ON” beállítást.
Állítsa be a lejátszási időpontot.
1 A – ./>+ gombbal
állítsa be az órát, majd
nyomja meg a NxPLAY/
STOP gombot.
A percérték villog.
2 A – ./>+ gombbal
állítsa be a percet, majd
nyomja meg a NxPLAY/
STOP gombot.
2 Nyomja meg a NxPLAY/
STOP gombot.
Az „OFF” kijelzés villog.
A - ./>+ gombbal állítsa be
a percet, majd nyomja meg
a NxPLAY/STOP gombot.
Amikor az „ALARM ON” kijelzés és
a „,” jelzés megjelenik, az időzítő
beállítása megtörtént.
4 Nyomja meg a NxPLAY/
STOP gombot.
A „DATE” kijelzés villog
a kijelzőn.
3
Nyomja meg a NxPLAY/STOP
gombot.
7
A MENU gombbal lépjen ki
a menüből.
Állítsa be a lejátszás időpontját.
Lejátszás a beállított időpontban
(a készülék a beállított időpontban
(hónap, nap) minden évben lejátssza az
üzenetet, amíg nem törli azt)
1 Amíg a „DATE” felirat villog,
nyomja meg a NxPLAY/
STOP gombot.
Az év villog.
16HU
ICD-P28_HUbroz.p65
16
16.3.2004, 15:54
Amikor az üzenet számát kiválasztotta, és beállította az
időzítőt, a „,” jelzés megjelenik.
A beprogramozott napon és időpontban 10 másodperces
figyelmeztető hangjelzés után a készülék lejátssza az
üzenetet. („B-ONLY” választása esetén csak a riasztás hang
hallható.)
Az üzenet lejátszása közben az „ALARM” felirat villog
a kijelzőn.
Az üzenet végén a lejátszás kikapcsol.
Az üzenet újrahallgatása
Nyomja meg a NxPLAY/STOP gombot. A készülék az
üzenetet újrajátssza.
Az időzítési program törlése vagy
a beállított időpont módosítása
1 Válassza ki az időzített üzenetet, és nyomja meg a MENU
gombot. Az „ALARM ON” kijelzés megjelenik.
2 Nyomja meg a NxPLAY/STOP gombot és ellenőrizze,
hogy az „ON” jelzés villog-e.
3 Az időzítési program törlése
törlése: Nyomja meg a – . vagy
a >+ gombot és ellenőrizze, hogy az „OFF” jelzés
villog-e, majd nyomja meg a NxPLAY/STOP gombot.
A beállított dátum és idő módosítása
módosítása: Nyomja meg
a NxPLAY/STOP gombot. Ha a beállított dátum
megjelenik, a 3–5. lépések végrehajtásával módosítsa
a dátumot és az időt.
4 A MENU gombbal lépjen ki a menüből.
Az időzítés törlése a lejátszás előtt
A figyelmeztető hangjelzés közben nyomja meg a STOP
gombot. Az üzenet lejátszása akkor is megakadályozható, ha
a HOLD kapcsolót bekapcsolta.
Megjegyzések
• Ha a beépített órát nem állította be, vagy nem vett fel
semmilyen üzenetet, az időzítő nem állítható be (amikor a 2.
lépésben megnyomja a MENU gombot, az időzítő beállító
menü nem jelenik meg).
• Ha egy korábban beállított üzenet-lejátszási időpontra próbálja
meg egy másik üzenet lejátszását időzíteni, a kijelzőn a „PRE
SET” kijelzés jelenik meg, és az új időzítés nem hajtható
végre.
• Ha a beállított időpontban a készülék éppen egy korábban
beprogramozott üzenetet játszik le (figyelmeztető
hangjelzéssel), a lejátszás kikapcsol, majd a készülék lejátssza
az új üzenetet.
• Ha a beprogramozott időpontban a készülék éppen felvételt
készít, a felvétel után a készülék 10 másodpercig figyelmeztető
hangjelzést ad, majd lejátssza az üzenetet. A beprogramozott
időpont elérésekor a „,” jelzés villogni kezd.
• Ha felvételkészítés közben egynél több időzített lejátszás
aktivizálódik, a készülék csak az első üzenetet játssza le.
• Ha az időzített lejátszás időpontjában a készülék menü
üzemmódban működik, a menü – egy figyelmeztető
hangjelzést követően – kikapcsol.
• Ha az időzítővel lejátszani kívánt üzenetet törli,
a figyelmeztető hangjelzés és az időzített lejátszás programja
törlődik.
• Ha feloszt egy üzenetet figyelmeztető lejátszással, akkor
a lejátszás megáll a felosztási pontnál.
• Ha egyesít egy üzenetet a figyelmeztető lejátszással, akkor az
időzítés törlésre kerül.
• A VOL szabályzóval beállíthatja az időzített lejátszás
hangerejét.
• Ha a beprogramozott időpontban a készülék éppen egy
üzenetet töröl, a törlés után 10 másodpercig figyelmeztető
hangjelzés hallható, és a készülék lejátssza az üzenetet.
• Az üzenet lejátszása után az időzítési program nem törlődik.
Az időzítési program törlését lásd alább.
A véletlen működtetés
megakadályozása - HOLD
funkció
Tolja a HOLD kapcsolót a nyíllal jelzett irányba.
A kijelzőn háromszor felvillan a "HOLD" szimbólum jelezve,
hogy minden funkció és gomb zárolásra került.
HOLD
kapcsoló
Ha aktiválja a HOLD funkciót állj üzemmódban, minden
kijelzés kikapcsol, miután a "HOLD" szimbólum háromszor
felvillan.
A HOLD funkció kikapcsolása
A zárolás feloldásához tolja a HOLD kapcsolót a nyíllal
ellentétes pozícióba.
Megjegyzés
Ha a HOLD funkciót felvételkészítés közben aktivizálja, első
lépésként kapcsolja ki a HOLD funkciót a felvétel leállításához.
1 Tipp
Az időzített felvétel bekapcsolt HOLD funkció mellett is
leállítható a STOP gombbal.
17HU
ICD-P28_HUbroz.p65
17
16.3.2004, 15:54
1
A MENU gombbal kapcsoljon
menü üzemmódba.
2
A – . vagy a >+ gombbal
válassza ki a "BEEP ON (vagy
OFF)" funkciót és nyomja meg
a NxPLAY/STOP gombot.
A kijelzési üzemmód beállítása
Ezzel a funkcióval beállíthatja a készülék állj, lejátszás és
felvétel üzemmódjához a megfelelő kijelzési üzemmódot.
(Ha a készülék vezérlőgombjait állj üzemmódban 3
másodpercig nem működteti, a kijelzőn a pontos idő jelenik
meg, a beállított üzemmódtól függetlenül.)
A DISPLAY gomb megnyomására a kijelző
a következőképpen változik:
Az "ON (vagy OFF)" felirat villog.
,
Időszámláló:
Az üzenet lejátszásából/
felvételéből eltelt idő.
3
m
A – . vagy a >+ gombbal
válassza ki az "ON" vagy az
"OFF" beállítást és nyomja meg
a NxPLAY/STOP gombot.
A beállítás megtörtént.
Hátralévő felvételi idő:
4
A MENU gombbal lépjen ki
a menüből.
m
Felvételi dátum*:
Az aktuális üzenet felvételének
dátuma.
A felvételi üzemmód
megváltoztatása
m
Felvételi idő**:
Az aktuális üzenet felvételének
ideje.
SP: Jobb hangminőséggel készíthet felvételt (mono hang).
LP: Hosszabb felvételt készíthet (mono hang).
1
Nyomja meg a MENU gombot
a menü megjelenítéséhez.
2
Ellenőrizze, hogy a "MODE"
megjelenjen, majd nyomja meg
a NxPLAY/STOP gombot.
* Ha az óra nem volt beállítva, az „—Y—M—D” kijelzés jelenik
meg.
** Ha az óra nem volt beállítva, az „—:—” kijelzés jelenik meg.
A kijelzés kikapcsolása
A készülék nem rendelkezik be/kikapcsoló gombbal.
A kijelző tartalma mindig látható, mely alig befolyásolja
az elem kapacitását. A kijelző kikapcsolásához csúsztassa
a HOLD kapcsolót a nyíl irányába állj üzemmódban.
A „HOLD” felirat háromszor felvillan a kijelzőn, majd
a kijelző kikapcsol. A kijelző bekapcsolásához csúsztassa el
a HOLD kapcsolót az ellentétes irányba.
Az "SP (vagy LP)" villog a kijelzőn.
3
A hangjelzés ki- vagy
bekapcsolása
Használja a - . vagy a >+
gombokat az "SP" vagy "LP"
kiválasztásához, majd nyomja
meg a NxPLAY/STOP gombot.
A beállítást elvégezte.
BEEP ON: A készülék hangjelzéssel erősíti meg
a különböző műveletek végrehajtását.
BEEP OFF: A figyelmezető és az időzítő funkció kivételével
hangjelzés nem hallható a különböző
műveleteknél.
4
Nyomja meg a MENU gombot
a menü üzemmódból történő
kilépéshez.
A kiválasztott felvételi üzemmód
jelenik meg.
18HU
ICD-P28_HUbroz.p65
18
16.3.2004, 15:54
Üzenetek folyamatos lejátszása
CONT ON:
Az egy fájlban tárolt üzeneteket folyamatosan
lejátszhatja.
CONT OFF: A lejátszás minden üzenet végén kikapcsol.
1
A MENU gombbal kapcsoljon
menü üzemmódba.
2
A – . vagy a >+ gombbal
válassza ki a „CONT” funkciót és
nyomja meg a NxPLAY/STOP
gombot.
Az „OFF (vagy ON)” felirat villog.
3
A részletek tekintetében olvassa el a „Digital Voice Editor 2”
szoftver kezelési útmutatóját.
Csatlakoztatás
A – . vagy a >+ gombbal
válassza ki az „ON” vagy az
„OFF” beállítást és nyomja meg
a NxPLAY/STOP gombot.
Csatlakozóvezeték
(nem tartozék)
Számítógépe
USB
aljzatához
A MENU gombbal lépjen ki
a menüből.
Az OPR jelző kikapcsolása
Felvétel és lejátszás közben az OPR (működés) jelző világít,
vagy villog. A jelző kikapcsolható.
1
A MENU gombbal kapcsoljon menü
üzemmódba.
2
A - . vagy a >+ gombbal
válassza ki a „LED” funkciót és
nyomja meg a NxPLAY/STOP
gombot.
Az „OFF” (vagy ON)” felirat villog.
3
Ha a mellékelt USB vezetékkel számítógépéhez csatlakoztatja
az IC diktafont, akkor használhatja a „Digital Voice Editor”
szoftvert a következőkhöz:
• IC diktafon üzenetek mentése számítógépe
merevlemezére.
• PC üzenetek visszamásolása IC diktafonra.
• Üzenetek lejátszása, szerkesztése számítógépén.
• Hangos e-mail üzenet küldése MAPI e-mail szoftverrel.
IC diktafon
USB aljzatához
A beállítás megtörtént.
4
A „Digital Voice Editor”
szoftver alkalmazása
Hibaelhárítás
Ha a készülék használata közben az itt felsorolt jelenségek
valamelyikét tapasztalja, próbálja meg orvosolni a javasolt módon.
Ha a probléma továbbra is fennmarad, forduljon a legközelebbi
Sony márkaszervizhez.
A készülék nem működik
• Az elemet fordítva tette be.
• Az elem kimerült.
• A kezelőszerveket zárolta a HOLD gombbal.(Bármely gomb
megnyomásakor a "HOLD" jelző háromszor felvillan.)
A hangszóró nem szólÉ
• Fülhallgatót csatlakoztatott a készülékhez.
• Lehalkította a készüléket.
A - . vagy a >+ gombbal
válassza ki az „OFF” beállítást
és nyomja meg a NxPLAY/
STOP gombot.
A "FULL" felirat megjelenik, és az üzenetet nem
lehet felvenni.
• A memória megtelt. Töröljön néhány üzenetet.
• A kiválasztott mappában már 99 üzenetet rögzített. Válasszon
egy másik mappát, vagy törölje a felesleges üzeneteket.
A beállítás megtörtént.
4
A MENU gombbal lépjen ki
a menüből.
19HU
ICD-P28_HUbroz.p65
19
16.3.2004, 15:54
Zaj hallható.
• Felvételkészítés közben valamilyen tárgyat - vagy az ujját véletlenül végighúzta a készüléken, és ezt a zajt a készülék
rögzítette.
• A készüléket felvétel vagy lejátszás üzemmódban váltóáramú
hálózati tápegység, fluoreszcens fénycső vagy mobil telefon
közelében üzemeltette.
• Felvétel közben a csatlakoztatott mikrofon dugója piszkos
volt. Tisztítsa meg.
• A fülhallgató csatlakozó dugója piszkos. Tisztítsa meg.
A felvétel nagyon halk.
• Nyomja meg a MIC SENS gombot, míg a kijelzőn a "HIGH"
nem látható.
A felvételi jelszint ingadozik (például zene, stb.
felvétele közben).
• A készülék automatikusan az optimális értékre állítja a
felvételi jelszintet, emiatt nem alkalmas zenei felvételek
készítésére.
A "--Y--M--D" vagy a "--:--" jelzés jelenik meg.
• Az óra nincs beállítva.
A "--Y--M--D" vagy a "--:--" jelzés jelenik meg
a felvett dátum, vagy felvett idő kijelzése
közben.
• A felvételi dátum nem jelenik meg, ha az üzenet felvételekor
az óra nem volt beállítva.
Az üzenet nem osztható meg.
• Olyan mappában nem osztható meg üzenet, melyben
99 üzenet található.
• Ha gyakran oszt meg üzeneteket, elképzelhető, hogy
a készülék nem fog tudni üzenetet megosztani.
• Az üzenet nem osztható meg az első, vagy utolsó
1 másodpercben.
Az üzenet nem egyesíthető.
• Ha gyakran egyesít üzeneteket, elképzelhető, hogy a készülék
nem fog tudni üzenetet egyesíteni.
Nem tud üzenetet felvenni a maximális felvételi
ideig.
• Ha SP és LP üzemmódokban készít felvételeket, a felvehető
idő a maximális SP üzemmódú, és a maximális LP
üzemmódú felvételi idő között változik.
• Nem tud további felvételt készíteni, ha egy mappában már
99 felvétel található.
• Az IC felvételi rendszer korlátai miatt a készülék körülbelül
9 másodperces egységekben készít felvételt. Ha az egyes
üzenetek hossza nem osztható el a minimális felvételi
egységgel, akkor a hátralévő felvételi idő többel csökkenhet,
mint az üzenet teljes hossza.
Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy az ICD-P28 típusú IC
diktafon a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes rendeletében
előírtak szerint megfelel a következő műszaki jellemzőknek:
Adattároló
Beépített flash memória, mono felvétel
Felvételi idő
SP: 9 óra 40 perc
LP: 15 óra 45 perc
Frekvencia átvitel
180 Hz–3500 Hz
Hangszóró
Kb. 3,2 cm átmérőjű
Teljesítmény
250 mW
Bemenet/Kimenet
• Fülhallgató csatlakozó (mini jack) 8–300 Ohm
fülhallgatóhoz
• Mikrofon csatlakozó (mini jack, mono)
Áramellátást biztosító aljzat
Minimális bemenő jelszint 0,6 mV
3 kOhm vagy alacsonyabb impedanciájú
mikrofonhoz
Tápfeszültség
2 db AAA (LR03) alkáli elem: 3 V
egyenfeszültség
Méretek (szé × ma × mé) (a kinyúló részek nélkül)
44,5 × 105,3 × 14,0 mm
Tömeg (elemmel)
71 g
Mellékelt tartozékok
USB csatlakozóvezeték (1 db)
Szoftvert (CD-ROM) (1 db)
Opcionális tartozékok
ECM-C10, ECM-DM5P, ECM-Z60 elektrétkondenzátor mikrofon
Elképzelhető, hogy a márkakereskedésben, ahol a készüléket
vásárolta, a fenti opcionális tartozékok nem mindegyike
kapható. További információkért forduljon
márkakereskedőjéhez.
A modell és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül
változhatnak.
A kijelzőn megjelenő hátralévő idő rövidebb
a "Digital Voice Editor" szoftver által
megjelenítettnél.
• A készüléknek szüksége van egy bizonyos mennyiségű
memóriára a működéshez. Ez a mennyiség levonásra kerül
a hátralévő időből, és ez okozza a különbséget.
A készülék nem működik megfelelően.
• Vegye ki az elemet és tegye be újból.
Ne feledje, hogy a felvett üzenetek javítás alkalmával
törlődhetnek a készülékből.
20HU
ICD-P28_HUbroz.p65
20
16.3.2004, 15:54
1CZ
ICD-P17_cover_back.p65
1
26.4.2003, 16:21
Download PDF