Sony | ICD-SX712 | Sony ICD-SX712 ICD-SX712 2 GB digitális diktafon kétirányú mikrofonnal Használati útmutató

4-196-716-62(1)
IC Recorder
Használati utasítás
Üzembe helyezés
Alapvető műveletek
Egyéb rögzítési műveletek
Egyéb lejátszási műveletek
Fájlok szerkesztése
A menü funkció
A számítógép használata
Kiegészítő információk
Hibaelhárítás
Tárgymutató
ICD-SX712
A halláskárosodás megelőzése
érdekében ne hallgasson
felvételeket hosszú ideig nagy
hangerő mellett.
FIGYELEM!
Ne tegye ki az akkumulátorokat
(akkumulátorcsomagot vagy telepített
akkumulátorokat) túlzott hőnek, például
napsütésnek, tűznek vagy hasonló hatásnak
hosszú ideig.
NÉVLEGES ÁRAMFELVÉTEL: 800 mA
Feleslegessé vált elektromos
és elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió
és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy
a csomagolásán azt jelzi, hogy a
terméket ne kezelje háztartási
hulladékként. Kérjük, hogy az
elektromos és elektronikai
hulladék gyűjtésére kijelölt
gyűjtőhelyen adja le.
A feleslegessé vált termék helyes
kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását,
mely bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében. A termék újrahasznosítása
érdekében további információért forduljon a
lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az
üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Kapcsolódó tartozék: USB-csatlakozókábel
2
HU
Feleslegessé vált elemek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy
annak csomagolásán azt jelzi,
hogy a terméket ne kezelje
háztartási hulladékként.
Egyes elemeken vagy azok
csomagolásán ez a szimbólum
együtt szerepelhet a higany (Hg)
vagy az ólom (Pb) vegyjelével akkor, ha az elem
0,0005%-nál több higanyt vagy 0,004%-nál több
ólmot tartalmaz. Kérjük, hogy azt a használt elemek
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le.
A feleslegessé vált elemek helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi egészség
károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi
a hulladék kezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében.
Olyan berendezéseknél alkalmazott elemeket, ahol
biztonsági, teljesítményi, illetve adatok megőrzése
érdekében elengedhetetlen az energiaellátás
folyamatosságának biztosítása, csak az arra
felkészült szerviz állomány cserélheti ki.
Beépített elem esetén, hogy biztosítható legyen
az elem megfelelő kezelése, a termékének
elhasználódásakor jutassa el azt az arra kijelölt
elektromos és elektronikus hulladékgyűjtő pontra.
Minden más elem esetén kérjük, hogy
tanulmányozza, milyen módon lehet biztonságosan
az elemet a készülékből eltávolítani.
A termék újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez,
ahol a terméket megvásárolta.
Megjegyzés a vásárlók számára:
a következő információk csak az
EU irányelveit alkalmazó
országokban értékesített
készülékekre vonatkoznak
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán,
108-0075 Tokió, 1-7-1 Konan, Minato-ku)
gyártotta. A termékbiztonsággal és az EMC
irányelvekkel kapcsolatban a Sony Deutschland
GmbH (Németország, 70327 Stuttgart,
Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult képviselő.
Kérjük, bármely szervizeléssel vagy garanciával
kapcsolatos ügyben, a különálló szerviz- vagy
garanciadokumentumokban megadott
címekhez forduljon.
• A felvett zene csak magáncélokra
használható. A zenének a fenti korlátozásba
ütköző felhasználásához a szerzői jog
tulajdonosának engedélye szükséges.
• A Sony nem felelős a hiányos felvételért/
letöltésért, sem a diktafon vagy a számítógép
hibájából eredő adatsérülésért.
• A szöveg és a karakterek jellemzőitől
függően előfordulhat, hogy a diktafonon
megjelenő szöveg helytelenül látható a
készüléken. Ez a következőkből eredhet:
– A csatlakoztatott diktafon kapacitásából
– A diktafon hibás működéséből
– Abból, hogy az információk leírására a
diktafon által nem támogatott nyelvet vagy
karaktereket használtak
Felhasználói tájékoztatás
Minden jog fenntartva. A jelen útmutató vagy az
itt bemutatott szoftver részben és egészben sem
másolható, fordítható le vagy kicsinyíthető le
semmilyen gépi úton olvasható formába a Sony
Corporation előzetes írásbeli engedélye nélkül.
A SONY CORPORATION SEMMILYEN
KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM TEHETŐ
FELELŐSSÉ BÁRMILYEN VÉLETLEN,
KÖZVETLEN VAGY KÜLÖNLEGES
KÁRÉRT, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY
AZ SZERZŐDÉSEN KÍVÜL VAGY
SZERZŐDÉSI KÖTELEM ALATT, VAGY
EGYÉBKÉNT A JELEN ÚTMUTATÓVAL, A
SZOFTVERREL VAGY AZ ITT
TALÁLHATÓ EGYÉB INFORMÁCIÓKKAL,
ILLETVE AZOK HASZNÁLATÁVAL
KAPCSOLATBAN KELETKEZETT.
A Sony Corporation fenntartja a jogot, hogy a
jelen útmutatót vagy az itt leírt információkat
előzetes értesítés nélküli módosítsa.
Az itt bemutatott szoftverre külön
licencszerződés vonatkozhat.
• A jelen szoftver Windows operációs
rendszerhez készült, és Macintosh
számítógépen nem használható.
• A tartozék összekötőkábel az ICD-SX712
típusú diktafonhoz való. Más diktafont nem
csatlakoztathat.
3
HU
A rögzítés csak személyes használat és
szórakoztatás céljából megengedett.
A szerzői jogi törvények tiltják a
jogtulajdonos engedélye nélkül való,
bármilyen más célra való felhasználást.
A Memory Stick™ adathordozóra
csak a vonatkozó szerzői jogi
törvények által megengedett
mértékben rögzíthető jogvédett
grafika vagy egyéb adat. Bármilyen
ezen túlmenő használat tilos.
Ez a termék támogatja a „Memory
Stick Micro™ (M2™)” adathordozót.
Az „M2™” a „Memory Stick
Micro™” rövidítése. A továbbiakban
az „M2™” rövidítést használjuk a
dokumentumban.
Védjegyek
• A Microsoft, a Windows, a Windows Vista és a
Windows Media a Microsoft Corporation
védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban és/vagy más országokban.
• A Macintosh és a Mac OS az Apple Inc.
védjegye, melyeket az Egyesült Államokban és
más országokban jegyeztek be.
• A Pentium az Intel Corporation bejegyzett
védjegye.
4
HU
• Az MPEG Layer-3 hangkódolási technológiák
és szabványok licencét a Fraunhofer IIS and
Thomson biztosítja.
• A microSD és a microSDHC logó az SD-3C,
LLC védjegye.
• A „Memory Stick Micro”, az „M2” és a
a
Sony Corporation védjegye vagy bejegyzett
védjegye.
• A „MagicGate” a Sony Corporation védjegye.
• Nuance, the Nuance logo, Dragon, Dragon
NaturallySpeaking, and RealSpeak are
trademarks and/or registered trademarks of
Nuance Communications Inc., and/or its affiliates
in the United States and/or other countries.
• A Dolby Laboratories vállalattól egyesült
államokbeli és más országokból származó
licencek kerültek felhasználásra.
Minden más védjegy és bejegyzett védjegy az illető
tulajdonosok védjegye vagy bejegyzett védjegye.
Továbbá sem a „™”, sem a „®” jel nincs feltüntetve
minden esetben ebben a kézikönyvben.
A „Sound Organizer” az alábbi
szoftvermodulokat használja:
Windows Media Format Runtime
This product contains technology subject to
certain intellectual property rights of Microsoft.
Use or distribution of this technology outside of
this product is prohibited without the appropriate
license(s) from Microsoft.
Tartalomjegyzék
Üzembe helyezés
Alapvető műveletek
1. lépés: A csomag tartalmának
ellenőrzése ...............................................8
A készülék részei és kezelőszervei ....9
A véletlen műveletek megelőzése
(HOLD) ............................................11
A hangerő mértékletes szinten
tartása (AVLS) .................................12
2. lépés: Az akkumulátorok töltése ....13
Az akkumulátorok töltése
számítógéppel ...................................13
Az akkumulátorok töltése USB
hálózati adapterrel ...........................15
Mikor kell az akkumulátorokat
tölteni/az elemeket cserélni? ...........15
3. lépés: A diktafon bekapcsolása .......16
Bekapcsolás .......................................16
Kikapcsolás .......................................16
4. lépés: Az óra beállítása ....................17
Az óra beállítása az
akkumulátorok feltöltése után .......17
Az óra beállítása a menü
segítségével .......................................18
5. lépés: A kijelzőn használt nyelv
beállítása ................................................20
Rögzítés ........................................ 21
Hallgatás ....................................... 26
Törlés ............................................ 32
Egyéb rögzítési műveletek
A rögzítési beállítások
megváltoztatása .....................................34
A beépített mikrofonok
irányának módosítása ......................34
Felvételi színhely kiválasztása a
különböző helyzetekhez ..................35
Kézi rögzítés ......................................40
Felvétel hozzáadása egy
korábban felvett fájlhoz ...................41
Felülíró felvétel hozzáadása
lejátszás során ...................................43
Rögzítés néhány másodperccel
előre – az előzetes felvételi
funkció ...............................................45
A felvétel automatikus indítása
hang érzékelésekor – a VOR
funkció ...............................................47
Rögzítés memóriakártyára ..................49
Felvétel többféle memóriába –
memóriák közötti rögzítés ...............53
5
HU
Felvétel más eszközökön keresztül ....55
Felvétel külső mikrofonnal .............55
Felvétel más eszközről .....................56
Kezelés rögzítés közben .......................60
A felvétel ellenőrzése ......................60
Egyéb lejátszási műveletek
A lejátszási beállítások
megváltoztatása ....................................61
Kényelmes lejátszási funkciók ........61
Felvételi dátum kiválasztása a
naptárból és lejátszás .......................62
A lejátszott hang zajának
csökkentése és a beszéd tisztábbá
tétele – a zajvágás funkció ...............63
A lejátszott hang beállítása a nem
hallható hangok erősítésével –
a digitális beszédkiemelés
funkció ...............................................65
A lejátszás sebességének és
hangmagasságának beállítása –
a DPC (Digital Pitch Control)
funkció, kulcsvezérlés ......................66
A hangeffekt kiválasztása ...............67
A lejátszási mód kiválasztása ..........69
Fájl lejátszása egy kívánt
időpontban riasztással ..........................71
Lejátszás más eszközökön
keresztül .................................................74
Felvétel más eszközzel .....................74
6
HU
Fájlok szerkesztése
Mappa fájljainak elrendezése ..............75
Fájl áthelyezése másik mappába ....75
Fájl másik memóriába másolása .....76
Az összes fájl törlése egy
mappából ...........................................78
Műsorszámjelzés használata ................79
Műsorszámjelzés megadása .............79
Műsorszámjelzés törlése ..................80
A fájl összes műsorszámjelzésének
törlése egyszerre ...............................81
Fájl felosztása ........................................82
Fájl felosztása az aktuális helyen .....82
Fájl felosztása a műsorszámjelzést
tartalmazó helyeken .........................83
Mappa nevének megváltoztatása ........85
Fájl védelme ..........................................87
A menü funkció
Beállítások a menüben .........................88
Menübeállítások ...................................89
A számítógép használata
A diktafon használata
a számítógéppel ...................................108
A diktafon csatlakoztatása a
számítógéphez .................................108
Mappa- és fájlszerkezet .................109
A diktafon lecsatlakoztatása a
számítógépről ..................................113
Fájlok másolása a diktafonról a
számítógépre .......................................115
Zenei fájlok másolása a
számítógépről a diktafonra és
a fájlok lejátszása ................................ 116
Zenei fájl másolása a
számítógépről a diktafonra
(áthúzással) ..................................... 116
A számítógépről átmásolt
zenei fájlok lejátszása
a diktafonnal ................................... 116
A diktafon használata USBmemóriaként .......................................118
A mellékelt Sound Organizer
szoftver használata ............................. 119
A Sound Organizer szoftverrel
elvégezhető műveletek ..................119
A számítógépre vonatkozó
rendszerkövetelmények ................. 120
A Sound Organizer telepítése ...... 122
A Sound Organizer ablaka ........... 123
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás .......................................137
Üzenetlista ...........................................148
Rendszerkorlátok ...............................154
Útmutató a kijelzőhöz ........................156
Tárgymutató ........................................161
Kiegészítő információk
USB hálózati adapter használata ...... 125
A diktafon lecsatlakoztatása a
hálózati dugaszolóaljzatról ............126
Óvintézkedések .................................. 127
Műszaki adatok ................................... 130
Rendszerkövetelmények ...............130
Kivitel és műszaki adatok .............. 131
Elemek élettartama/
akkumulátorok üzemideje ............135
7
HU
Üzembe helyezés
1. lépés: A csomag tartalmának ellenőrzése
Diktafon (1)
Hordtáska (1)
NH-AAA (AAA méretű)
akkumulátorok (2)
Akkumulátortartó (1)
A diktafon használata előtt távolítsa el
a kijelzőn található fóliát.
USB-csatlakozókábel (1)
Szélvédősapka* (1)
A beépített mikrofonok letakarására
szolgál.
Bölcső* (1)
Állvány (1)
Sound Organizer szoftver
(CD-ROM) (1)
Dragon NaturallySpeaking szoftver
(DVD-ROM)* (1)
8
HU
Használati utasítás
A használati utasítás a diktafon
beépített memóriájában található
PDF-fájlok formájában.
* A szélvédősapka, a bölcső és a Dragon
NaturallySpeaking szoftver
(DVD-ROM) csak egyes típusok
esetében és egyes régiókban tartozék.
Minden olyan módosítás, amely a jelen
kézikönyvben nincs kifejezetten
jóváhagyva, semmissé teheti az Ön
jogosultságát a készülék működtetésére.
A készülék részei és
kezelőszervei
Elölnézet
N (lejátszás)/ENT (enter) gomb*
T-MARK (műsorszámjelzés) gomb
POWER/HOLD kapcsoló
MENU gomb
VOLUME –/+* gomb
(ismétlés)/ A-B gomb
ERASE gomb
Szíjrögzítő nyílás (a szíj nem
tartozék)
Üzembe helyezés
I
J
K
L
M
N
O
P
Hátulnézet
A
B
C
D
E
F
G
H
Beépített mikrofonok (sztereó)
Műveletjelző
Kijelző
SCENE gomb
(mappa) gomb
x STOP gomb
z REC (rögzítés)/PAUSE gomb
Kezelőgomb (v, V / . (áttekintés/
visszatekerés), > (gyorskeresés/
előretekerés))
Q Hangszóró
R NOISE CUT kapcsoló
9
HU
S DPC(SPEED)/KEY CTRL
kapcsoló
T Akkumulátortartó
U m (mikrofon) aljzat*
V i (fejhallgató) aljzat
W M2™/microSD memóriakártyanyílás
X (USB) csatlakozó
* Ezek a gombok és az aljzat egy
tapintható jellel vannak ellátva.
A jel segít a kezelőszervek és az aljzatok
megkülönböztetésében.
10
HU
A véletlen műveletek
megelőzése (HOLD)
A diktafon kioldása (a HOLD
állapot megszüntetése)
Az összes gomb letiltásával (HOLD
állapot) megakadályozhatja a véletlen
műveleteket, például a diktafon zsebben
hordásakor.
Üzembe helyezés
A diktafon HOLD állapotba
helyezése
Csúsztassa a POWER/HOLD kapcsolót
a középső állásba.
P Megjegyzés
Ha felvétel közben aktiválja a HOLD
funkciót, az összes gombot letiltja.
A rögzítés leállításához először ki kell
kapcsolnia a HOLD funkciót.
Csúsztassa a POWER/HOLD kapcsolót
a „HOLD” irányba.
A „HOLD” felirat olvasható kb.
3 másodpercig, jelezve hogy az összes
gomb le van tiltva.
z Tipp
A riasztást akkor is leállíthatja, ha a
HOLD funkció be van kapcsolva – ehhez
nyomja meg bármelyik gombot. (A normál
lejátszást nem állíthatja le így.)
11
HU
A hangerő mértékletes
szinten tartása (AVLS)
Az AVLS (Automatic Volume Limiter
System) funkció lehetővé teszi fülhallgató
használatakor (nem tartozék) a mértékletes
hangerőn való hallgatást. Az AVLS funkció
korlátozza a maximális hangerőt a
halláskárosodás és a figyelemelterelés
megelőzése, illetve a hangerő mértékletes
szinten tartása érdekében.
Amikor az „AVLS” beállítása „ON”
1 Nyomja meg a MENU gombot, hogy
menü üzemmódba lépjen.
2 Válassza a
(Lejátszás) fül t
„AVLS” gombot, majd nyomja meg a
N/ENT gombot.
3 Nyomja meg a v vagy V lehetőséget a
kezelőgombon az „OFF”
kiválasztásához, majd nyomja meg a
N/ENT gombot.
Megjelenik az „AVLS OFF?” üzenet
hangjelzés elhangzása mellett.
Amikor megkísérli a hangerőt az AVLS
által megszabottnál nagyobbra állítani, az
„AVLS” jelző kigyullad. A hangerőt nem
állíthatja a határértéknél magasabbra.
4 Nyomja meg a v vagy V lehetőséget a
kezelőgombon a „Yes” kiválasztásához,
majd nyomja meg a N/ENT gombot.
5 A menü üzemmódból való kilépéshez
P Megjegyzés
A diktafon megvásárlásakor az „AVLS”
funkció be van kapcsolva (az „ON” értékre
van állítva). Ha ki szeretné kapcsolni a
funkciót, és a fájlokat az eredeti
hangerejükön szeretné lejátszani, a menüben
állítsa a „AVLS” funkciót „OFF” értékre.
Amikor az „AVLS” beállítása „OFF”
Az AVLS funkció letiltásához tegye a
következőt:
12
HU
nyomja meg a x STOP gombot.
Az AVLS funkció újbóli
engedélyezéséhez válassza az „ON”
lehetőséget a 3. lépésben.
Ha adott ideig a beállított AVLS-szintet
meghaladó hangerőn játszik le fájlokat,
az „AVLS” felirat jelenik meg, és a
menüben az „AVLS” funkció beállítása
automatikusan „ON” értékre vált.
2. lépés: Az akkumulátorok töltése
Az akkumulátorok töltése
számítógéppel
számítógéphez.
Csatlakoztassa a diktafon (USB)
csatlakozóját a számítógép
USB-portjával a diktafonhoz
mellékelt USB-csatlakozókábellel.
Üzembe helyezés
A diktafon használata előtt távolítsa
el a kijelzőn található fóliát.
Csatlakoztassa a diktafont egy bekapcsolt
számítógéphez, és töltse az
akkumulátorokat addig, amíg a töltésjelző
meg nem jeleníti a „
” ikont.
Kb. 4 óráig tart a lemerült
akkumulátorok teljes feltöltése.*
2 Csatlakoztassa a diktafont a
Diktafon
Számítógép
A számítógép
USB-portjába
1 Helyezzen be akkumulátorokat.
Csúsztassa el, majd emelje fel az
akkumulátortartó fedelét, helyezzen be
két NH-AAA akkumulátort a helyes
polaritással, majd csukja le a fedelet.
Az (USB)
csatlakozóba
USB-csatlakozókábel
13
HU
Az akkumulátorok töltése közben a
„Connecting” felirat és a töltésjelző
animálva jelenik meg.
t Kattintson az „IC RECORDER
kiadása” lehetőségre.
Az ikon és a megjelenő menü a
különböző operációsrendszer-verziók
esetén eltérő lehet.
A Macintosh képernyőjén húzza az
asztalon az „IC RECORDER”
ikont a „Trash” (Kuka) ikonra.
Töltésjelző
Ha az akkumulátorok teljesen
feltöltődtek, az akkumulátorjelzőn
a„
” felirat olvasható.
3 Csatlakoztassa le a diktafont a
számítógépről.
Kövesse az alábbi eljárást. Ha a
diktafon adatfájlokat tartalmaz, és
nem így tesz, a fájlok megsérülhetnek
vagy lejátszhatatlanná válhatnak.
1 Ügyeljen rá, hogy a diktafon
műveletjelzője ne világítson.
2 Hajtsa végre az alábbi műveletet a
számítógépen.
A Windows képernyőjének jobb
alsó sarkában kattintson az alábbi
ikonra.
14
HU
A diktafon lecsatlakoztatásáról a
számítógéphez mellékelt használati
utasításban olvashat részletesen.
3 Csatlakoztassa le a diktafont a
számítógép USB-portjáról.
* Ez az a becsült idő, amelyre a
szobahőmérsékleten történő teljes
feltöltéshez van szükség, ha az
akkumulátorok teljesen lemerültek. A
szükséges idő függ a töltöttségi szinttől
és az akkumulátorok állapotától. Több
időre van szükség, ha az akkumulátorok
hőmérséklete alacsony, vagy ha az
akkumulátorok töltése közben adatokat
visz át a diktafonra.
P Megjegyzés
Ha a töltésjelző nem animálva jelenik meg,
akkor a töltés nem megfelelően ment
végbe. Lásd: „Hibaelhárítás”, 137. oldal.
Teljesen feltöltött
akkumulátorok vagy LR03 (AAA
méretű) alkáli elemek használata
esetén
Mikor kell az
akkumulátorokat tölteni/az
elemeket cserélni?
Kövesse az 1. lépés utasításait.
A kijelzőn látható töltésjelző mutatja az
akkumulátor állapotát.
P Megjegyzés
z Tippek
• Ne használjon mangánelemeket ebben
a diktafonban.
• Elemcsere közben a rögzített fájlok és
riasztási beállítások nem törlődnek még
akkor sem, ha eltávolítják az elemeket.
• Az akkumulátorok (elemek) cseréjekor
az óra még körülbelül három percig jár az
akkumulátorok (elemek) eltávolítása
után.
A töltöttség jelzése
Üzembe helyezés
Az LR03 (AAA méretű) alkáli elemek
(nem tartozékok) nem tölthetők.
: A „Low Battery Level” felirat
olvasható. Töltse fel az
akkumulátorokat, illetve cserélje
ki a régi elemeket újakra.
m
: A „Low Battery” felirat
olvasható, és a diktafon leáll.
Az akkumulátorok töltése
USB hálózati adapterrel
Az akkumulátorokat töltheti
AC-U50AG USB típusú USB hálózati
adapterrel is (nem tartozék) (125. oldal).
15
HU
3. lépés: A diktafon bekapcsolása
Bekapcsolás
Csúsztassa a POWER/HOLD kapcsolót
a „POWER” irányba legalább 1
másodpercig. A diktafon bekapcsol, és
megjelenik az „Accessing...” animáció.
Kikapcsolás
Csúsztassa a POWER/HOLD kapcsolót
a „POWER” irányba legalább 2
másodpercig, aminek hatására
megjelenik a „Power Off” animáció.
16
HU
z Tippek
• Ha hosszú ideig nem tervezi használni a
diktafont, érdemes kikapcsolni.
• Ha a diktafon stop üzemmódban van,
és bizonyos ideig nem hajt végre
műveletet rajta, aktiválódik az
automatikus kikapcsolási funkció.
(Az automatikus kikapcsoláshoz
szükséges idő a diktafon megvásárlásakor
a „10min” (10 perc) értékre van állítva.)
A menüben kiválaszthatja, hogy mennyi
időnek kell eltelnie az automatikus
kikapcsoláshoz (106. oldal).
4. lépés: Az óra beállítása
N/ENT
1 A v és a V gombbal állítsa be sorban
v, V
.
A riasztás funkció használatához,
valamint a dátum és az idő felvételeken
való rögzítéséhez be kell állítania az órát.
Ha először, vagy ha azután helyez be
akkumulátorokat, hogy a diktafonban
1 napnál hosszabb ideig nem volt
akkumulátor, akkor megjelenik a „Set
Date&Time” animáció, és az órabeállító
képernyőn villog a dátum év része.
Üzembe helyezés
x STOP
Az óra beállítása az
akkumulátorok feltöltése
után
MENU
az évet, a hónapot, a napot, az órát és
a percet, majd nyomja meg a N/ENT
gombot.
Az év beállításakor az év utolsó két
számjegyét adja meg.
2 A x STOP gomb megnyomásával
visszatérhet a stop üzemmód
képernyőjére.
17
HU
Az óra beállítása a menü
segítségével
2 A v és a V gombbal válassza ki az
„Auto” vagy a „Manual” lehetőséget,
majd nyomja meg a N/ENT gombot.
Amikor a diktafon a stop üzemmódban
van, a menü segítségével lehet beállítani
az órát.
1 Válassza a „Date&Time” lehetőséget
a menüben.
1 Lépjen be a menü üzemmódba a
MENU gomb megnyomásával.
Megjelenik a menü üzemmód
ablaka.
2 Nyomja meg a . gombot,
a v és a V gombbal válassza ki a
(Diktafonbeállítások) fület,
majd nyomja meg a N/ENT gombot.
3 A v és a V gombbal válassza ki a
„Date&Time” lehetőséget, majd
nyomja meg a N/ENT gombot.
18
HU
Ha az „Auto” lehetőséget választja,
a diktafon az órát automatikusan
beállítja annak a csatlakoztatott
számítógépnek az órája szerint,
amelyen a mellékelt Sound Organizer
szoftver fut.
Ha a „Manual” lehetőséget választja,
folytassa a következő lépésekkel.
3 A v és a V gombbal válassza ki a
„10y1m1d” lehetőséget, majd nyomja
meg a N/ENT gombot.
4 A v és a V gombbal állítsa be sorban
az évet, a hónapot, a napot, az órát és
a percet, majd nyomja meg a N/ENT
gombot.
Az év beállításakor az év utolsó két
számjegyét adja meg.
A dátum és az idő megjelenítése
A diktafon stop üzemmódjában a
x STOP gomb megnyomásával
jelenítheti meg a dátumot és az időt,
körülbelül 3 másodpercre.
Üzembe helyezés
5 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x STOP gombot.
P Megjegyzés
Ha nem nyomja meg a N/ENT gombot az
óra beállítását követő 1 percen belül, akkor
az óra beállítása törlődik, és a kijelző
visszatér a stop üzemmódba.
19
HU
5. lépés: A kijelzőn használt nyelv beállítása
2 A v és a V gombbal válassza ki a
x STOP
használt nyelvet, majd nyomja meg
a N/ENT gombot.
N/ENT
v, V
Az üzenetek, menük, mappanevek,
fájlnevek stb. nyelvét 6 nyelv közül
választhatja ki.
1 Válassza a menüben a
(Diktafonbeállítások) fül t
„Language” lehetőséget, majd
nyomja meg a N/ENT gombot.
20
HU
A következő nyelvek közül választhat.
Deutsch (német), English (angol),
Español (spanyol), Français (francia),
Italiano (olasz), Русский (orosz)
3 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x STOP gombot.
Alapvető műveletek
Rögzítés
P Megjegyzések
• A rögzítés megkezdése előtt ellenőrizze a töltésjelzőt (15. oldal).
• Zajt is rögzíthet a készülék, ha valami, például az ujja, véletlenül megdörzsöli vagy
megkarcolja a diktafont a felvétel közben.
z Tipp
Javasoljuk, hogy mielőtt felvételbe kezdene, készítsen próbafelvételt, vagy közben
ellenőrizze a felvételt (60. oldal).
Alapvető műveletek
A beépített mikrofonok irányának módosítása
1 Állítsa be manuálisan a beépített mikrofonok
irányát a rögzíteni kívánt hangforrásnak
megfelelően (34. oldal).
Beépített
mikrofonok
Beépített
mikrofonok
Mappa kiválasztása
1 Csúsztassa a POWER/HOLD kapcsolót középre
a diktafon HOLD funkciójának kikapcsolásához
(11. oldal).
21
HU
2 Nyomja meg a
gombot a mappaválasztó
képernyő megjelenítéséhez.
3 Nyomja meg a . gombot, a v és a V gombbal
válassza ki a
(Hang) fület, majd nyomja meg
a > gombot.
P Megjegyzés
A diktafon megvásárlása után csak a
(Hang) fül
látható. A
(Zene) és a
(Podcast) fül csak azután
jelenik meg, hogy fájlokat másol rá számítógépről
(116., 120. oldal).
A
(Beépített memória) fül akkor jelenik meg,
ha memóriakártyát helyez a diktafonba (50. oldal).
22
HU
v, V
., >
4 A v és a V gombbal válassza ki azt a mappát,
amelybe a fájlokat rögzíteni szeretné.
A diktafon megvásárlásakor 5 mappa már létre van
hozva (
FOLDER01-05).
v
V
Alapvető műveletek
5 Nyomja meg a N/ENT gombot.
N/ENT
Rögzítés indítása (automatikus (AGC) rögzítés)
1 Fordítsa a beépített mikrofonokat a rögzíteni
kívánt hangforrás irányába.
23
HU
2 Nyomja meg stop üzemmódban a z REC/PAUSE
gombot.
A műveletjelző piros színnel kigyullad.
Felvétel közben nem kell lenyomva tartani a
z REC/PAUSE gombot.
Az új fájlt a diktafon automatikusan a legutoljára
felvett fájl után rögzíti.
Műveletjelző
z REC/
PAUSE
Rögzítés leállítása
1 Nyomja meg a x STOP gombot.
A műveletjelző narancssárga színnel villog,
és a diktafon leállítja a rögzítést, és az aktuális
felvételfájl elejére ugrik.
x STOP
Az adathozzáféréssel kapcsolatos megjegyzés
Ha a műveletjelző narancssárgán villog, a diktafon adatokat rögzít és tárol a
memóriában. Amikor a diktafon adatokhoz fér hozzá, ne távolítsa el az
akkumulátorokat, illetve ne csatlakoztassa/ne húzza ki az USB hálózati adaptert
(nem tartozék). Ha ezt nem tartja be, megsérülhetnek az adatok.
24
HU
Egyéb műveletek
rögzítés szüneteltetése*
Nyomja meg a z REC/PAUSE gombot. A rögzítés
szüneteltetése közben a műveletjelző pirosan villog, és a „
ikon villog a kijelzőn.
”
Nyomja meg újra a z REC/PAUSE gombot. A rögzítés a
szüneteltetési ponttól folytatódik. (Szüneteltetés után a x STOP
gomb megnyomásával állíthatja le a rögzítést.)
az aktuális felvétel
azonnali áttekintése**
Nyomja meg a N/ENT gombot. A rögzítés leáll, és a lejátszás
elkezdődik az imént rögzített fájl elejétől.
áttekintés rögzítés
közben**
Nyomja meg és tartsa lenyomva a . gombot rögzítés vagy
szünet közben. A rögzítés leáll, és visszafelé tud keresni,
miközben hallja a gyors lejátszás hangját. Amikor felengedi
a . gombot, a lejátszás az aktuális ponttól indul.
Alapvető műveletek
szünet feloldása és a
rögzítés folytatása
* A rögzítés szüneteltetésétől számított 1 óra múlva a rögzítés szüneteltetése automatikusan
feloldódik, és a diktafon stop üzemmódba lép.
** Ezt a funkciót kézi rögzítési módban nem használhatja.
z Tippek
• Minden mappában 199 fájl rögzíthető.
• A mellékelt Sound Organizer szoftverrel (119. oldal) új mappákat hozhat létre, illetve
törölheti a felesleges mappákat.
• Memóriakártya behelyezésekor beállíthatja, hogy az eszköz a belső memória megtelése
esetén úgy folytassa a fájl rögzítését, hogy a mentési mappát automatikusan a belső
memóriáról a memóriakártyára helyezi (memóriák közötti rögzítés) (53. oldal).
25
HU
Hallgatás
Lejátszás indítása
1 Csúsztassa a POWER/HOLD kapcsolót középre a
diktafon HOLD funkciójának kikapcsolásához
(11. oldal).
2 Nyomja meg a
gombot.
3 Nyomja meg a . gombot, a v és a V gombbal
válassza ki a
(Hang) fület, a
(Zene) fület
vagy a
(Podcast) fület, majd nyomja meg a >
gombot.
4 A v és a V gombbal válassza ki a mappát.
v, V
., >
v
V
26
HU
5 Nyomja meg a > gombot.
>
6 A v és a V gombbal válassza ki a lejátszani kívánt fájlt.
v
V
Alapvető műveletek
7 Nyomja meg a N/ENT gombot.
Műveletjelző
A lejátszás hamarosan megkezdődik, és a
műveletjelző zöld színnel kigyullad. (Ha a menüben
a „LED” beállítása „OFF” (103. oldal), akkor
a műveletjelző nem világít.)
N/ENT
27
HU
8 A hangerő a VOLUME –/+ gombokkal állítható.
P Megjegyzés
VOLUME –/+
Ha a menüben (100. oldal) az „AVLS” beállítása
„ON” (be van kapcsolva), és megjelenik az „AVLS”
jelzés, akkor nem állíthatja a hangerőt a beállított
AVLS-szintnél magasabbra. Ha ki szeretné kapcsolni a
funkciót, és a fájlokat az eredeti hangerejükön szeretné
lejátszani, a menüben állítsa az „AVLS” funkciót
„OFF” értékre.
Lejátszás leállítása
1 Nyomja meg a x STOP gombot.
x STOP
28
HU
Egyéb műveletek
Nyomja meg a N/ENT gombot. Ha innen szeretné folytatni
a lejátszást, nyomja meg újra a N/ENT gombot.
visszatérés az aktuális
fájl elejére
Nyomja meg a . gombot egyszer.*1*2
visszalépés korábbi
fájlokra
Nyomja meg a . gombot többször. (Stop üzemmódban a
gomb folyamatos nyomva tartásával folyamatosan lépkedhet
visszafelé a számok között.*3)
ugrás a következő fájlra
Nyomja meg a > gombot egyszer.*1*2
ugrás a következő
fájlokra
Nyomja meg a > gombot többször. (Stop üzemmódban a
gomb folyamatos nyomva tartásával folyamatosan lépkedhet
visszafelé a fájlok között.*3)
Alapvető műveletek
megállítás az aktuális
helyen (lejátszás
szüneteltetése funkció)
*1 Ha van beállítva műsorszámjelzés, a diktafon az aktuális pont előtti vagy utáni
műsorszámjelzésre ugrik (79. oldal).
*2 Ezek a műveletek akkor használhatók, ha az „Easy Search” funkció beállítása „OFF” (61. oldal).
3
* A folyamatos keresési módban a diktafon nem keres műsorszámjelzéseket.
A többlapos nézetről
A diktafon külön kezeli a rajta tárolt mappákban azt a területet, amelyre felvenni is,
illetve azt, amelyről csak lejátszani lehet, és fülekkel jeleníti meg őket. Amikor
kiválaszt egy mappát, a fülekkel váltogathat a mappa ezen területei között.
Lapok
(Hang): Rögzítésre használható terület. Ezen a területen kezelhetők a diktafonnal
rögzített fájlok.
29
HU
(Zene): Csak lejátszásra használható terület. Ezen a területen kezelhetők a
számítógépről átmásolt zenei fájlok.
(Podcast): Csak lejátszásra használható terület. Ezen a területen kezelhetők a
számítógépről átmásolt podcastfájlok.
(Beépített memória) vagy
(Külső memória): Válthat a diktafon beépített
memóriája és külső memóriája (memóriakártya) között (51., 52. oldal).
A diktafon megvásárlása után csak a
(Hang) fül látható. A
(Zene) és a
(Podcast) fül csak azután jelenik meg, hogy fájlokat másol rá számítógépről
(116., 120. oldal).
A
(Beépített memória) fül akkor jelenik meg, ha memóriakártyát helyez a
diktafonba (50. oldal).
A kijelző fájlok lejátszása közben
A Fájlinformáció
Lejátszás közben a v és a V gomb megnyomásával ellenőrizheti a fájl adatait.
A diktafonnal felvett fájlok esetében az alábbiak jelenek meg.
: Mappanév: FOLDER01-FOLDER05
: Fájlnév: Dátum_fájl száma (pl. 100101_001)
30
HU
: Előadó neve (pl. My Recording)
: Cím: Dátum_fájl száma (pl. 100101_001)
Alapvető műveletek
Lejátszás hangerejének jelzése
B Számláló
A megjelenítési módot a menüben választhatja ki (103. oldal).
Eltelt idő: A fájl játékidejéből eltelt idő
Hátralévő idő: A fájl játékidejéből hátralévő idő
Rögzítés dátuma: A felvétel készítésének dátuma
Rögzítés ideje: A felvétel készítésének időpontja
C Hátralévő felvételi idő
Megjeleníti a hátralevő felvételi időt órában, percben és másodpercben.
Ha több mint 10 óra van hátra, akkor az idő órában jelenik meg.
Ha több mint 10 perc, de kevesebb mint 10 óra van hátra, akkor az idő órában és
percben jelenik meg.
Ha kevesebb mint 10 perc van hátra, akkor az idő percben és másodpercben
jelenik meg.
31
HU
Törlés
P Megjegyzés
Ha törölt egy felvételt, azt nem lehet visszaállítani.
Fájl kiválasztása és törlése
1 Csúsztassa a POWER/HOLD kapcsolót középre a
diktafon HOLD funkciójának kikapcsolásához
(11. oldal).
2 Válassza ki a törölni kívánt fájlt, amikor a diktafon
stop vagy lejátszás üzemmódban van.
3 Nyomja meg a ERASE gombot.
Az „Erase?” jelzés jelenik meg, és a készülék
ismételve lejátssza a beállított szakaszt.
4 A v és a V gombbal válassza az „Execute”
ERASE
v
lehetőséget.
V
32
HU
5 Nyomja meg a N/ENT gombot.
Az „Erasing...” animáció jelenik meg a kijelzőn, és
a diktafon törli a kiválasztott fájlt.
Fájl törlésekor a megmaradt fájlok átszámozódnak,
így nem lesz üres hely a fájlok között.
N/ENT
A törlés megszakítása
1 Válassza a „Cancel” lehetőséget a „Fájl
Alapvető műveletek
kiválasztása és törlése” rész 4. lépésében, majd
nyomja meg a N/ENT gombot.
N/ENT
Újabb fájl törlése
Hajtsa végre a 2–5. lépéseket a „Fájl kiválasztása és törlése” részben.
Fájl egy részének törlése
Először ossza fel a fájlt két fájlra (82. oldal), majd hajtsa végre a 2–5. lépéseket a „Fájl
kiválasztása és törlése” részben.
33
HU
Egyéb rögzítési műveletek
A rögzítési beállítások megváltoztatása
A beépített mikrofonok
irányának módosítása
Mindkét kapszula kifelé
(120°-os pozíció)
A beépített mikrofonok irányított
mikrofonok. A beépített mikrofonok
iránya manuálisan beállítható.
Mindkét kapszula egy irányban
(0°-os pozíció)
A jobb oldali mikrofon a jobbról jövő
hangokat, a bal oldali mikrofon a balról
jövő hangokat rögzíti. Így dinamikus
sztereó hang vehető fel, ezért ez a
beállítás ajánlott például konferencia
vagy zenei előadás felvétele esetén.
Közvetlenül a beépített mikrofonok
előtti hangforrások hangját veheti fel.
Ez akkor kényelmes, ha adott irányból
jövő hangot szeretne felvenni, pl. hangos
jegyzetet, interjút stb.
34
HU
Felvételi színhely
kiválasztása a különböző
helyzetekhez
SCENE
x STOP
(Meeting)
N/ENT
v, V
(Voice
Notes)
Az egyes felvételi beállításokat (REC
Mode (92. oldal), REC Level (93. oldal)
stb.) együtt módosíthatja a felvétel
helyszínének megfelelően. Az egyes
színhelyek beállításait külön is
módosíthatja.
(Music)
1 Nyomja meg stop üzemmódban a
SCENE gombot.
Megjelenik a Scene Select ablak.
2 A v és a V gombbal válassza ki a
kívánt színhelyet, majd nyomja meg a
N/ENT gombot.
(My Scene)
Diktálás a szája elé helyezett
mikrofonnal.
Beszéd rögzítése 1–2
méterről. Ha mindkét
mikrofonkapszulát egy
irányba fordítja (0°-os
pozíció), akkor a mikrofonok
irányítottsága jobb lesz.
Egyéb rögzítési műveletek
(Interview)
Sokféle helyzetben, például
tágas konferenciateremben
való rögzítés.
Akusztikus gitár, zongora,
hegedő vagy más hangszer
hangjának felvétele 2–3
méterről.
A kedvenc beállításait
tárolhatja el vele.
P Megjegyzések
• Felvétel közben nem állíthat be
színhelyet.
• Ha az 1. lépésben a Scene Select ablak
megjelenése után 60 másodpercig nem
tesz semmit, a stop üzemmód képernyője
jelenik meg.
35
HU
A színhelyválasztáson kívül más
módszerekkel is készíthetők jó
felvételek.
Hangos jegyzet rögzítése
Állítsa a beépített mikrofonok irányát
0°-ra (34. oldal).
Felvétel értekezleten
• Ha adott irányból érkező hangot
rögzít, állítsa a beépített mikrofonok
szögét 0°-ra. Ha nem egy irányból
érkező hangot rögzít, állítsa a beépített
mikrofonok szögét 120°-ra (34. oldal).
• A diktafon a tartozék állványra
helyezve tiszta és zajmentes hangot
rögzíthet, mivel így nem veszi fel az
asztal rezgését.
Beépített
mikrofonok
Interjú felvétele
Állítsa a beépített mikrofonok irányát
0°-ra (34. oldal).
36
HU
Zene felvétele
• Állítsa a beépített mikrofonok irányát
120°-ra (34. oldal).
• Ha a tartozék állvány segítségével
háromlábú állványra (nem tartozék)
rögzíti a diktafont, akkor pontosabban
állíthatja a diktafon és a beépített
mikrofonok szögét.
A Scene Select beállítások
módosítása a menü segítségével
1 Válassza a menüben a
(Felvétel)
fül t „Scene Edit” lehetőséget, majd
nyomja meg a N/ENT gombot.
Hangforrás
Egyéb rögzítési műveletek
2 A v és a V gombbal válassza ki a
Kb. 2–3 méter
módosítani kívánt színhelyet, majd
nyomja meg a N/ENT gombot.
Állítsa a diktafont úgy,
hogy a kijelző felfelé,
a beépített mikrofonok
pedig a hangforrás felé
nézzenek.
Háromlábú állvány (nem tartozék)
37
HU
3 A v és a V gombbal válassza ki az
„Edit from Current Setting” vagy a
„Edit” lehetőséget, majd nyomja meg
a N/ENT gombot.
4 A v és a V gombbal válassza ki
módosítani kívánt menüpontot, majd
nyomja meg a N/ENT gombot.
6 A v és a V gombbal válassza ki az
„Edit Complete” lehetőséget, majd
nyomja meg a N/ENT gombot.
7 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x STOP gombot.
A Scene Select menüpontbeállítások alapértelmezett
értékre állítása
1 Válassza a „Set Default Value”
5 A v és a V gombbal válasszon egy
beállításpontot, majd nyomja meg a
N/ENT gombot.
A menüpontokról és -beállításokról
a 92–96. oldalon olvashat bővebben.
38
HU
lehetőséget a „A Scene Select
beállítások módosítása a menü
segítségével” rész 3. lépésében, majd
nyomja meg a N/ENT gombot.
A „Default Value?” felirat jelenik meg.
2 A v és a V gombbal válassza ki az
„Execute” lehetőséget, majd nyomja
meg a N/ENT gombot.
A menüpont-beállítások az
alapértelmezett értékre állnak.
3 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x STOP gombot.
(Music)
(My Scene)
Alapértelmezett beállítások
REC
Mode
LPCM
LPCM
44.1kHz/16bit 44.1kHz/16bit
A menüpontokról és -beállításokról a
92–96. oldalon olvashat bővebben.
REC
Level
Low(Music)
Manual
REC
Level
Value
–
10
(Meeting) (Voice
Notes)
(Interview)
MP3
MP3
MP3
192kbps 128kbps 192kbps
LCF(Low OFF
Cut)
OFF
REC
Level
Medium Low
Medium
LIMITER –
ON
REC
Level
Value
–
–
–
LCF(Low ON
Cut)
ON
ON
LIMITER –
–
–
VOR
OFF
OFF
OFF
SYNC
REC
OFF
OFF
OFF
Select
Input
MIC IN MIC IN
VOR
OFF
–
SYNC
REC
OFF
OFF
Select
Input
MIC IN
MIC IN
Egyéb rögzítési műveletek
REC
Mode
MIC IN
39
HU
2 Válasszon mappát.
Kézi rögzítés
Részletek a „Mappa kiválasztása”
(21. oldal) részben olvashatók.
Beépített mikrofonok
x STOP
z REC/PAUSE
N/ENT
3 Fordítsa a beépített mikrofonokat a
rögzíteni kívánt hangforrás irányába.
4 Tartsa nyomva a z REC/PAUSE
., >
Ha a „REC Level” beállítás a „Manual
” értékre van állítva, a felvételi
szint manuálisan, a hangforrásnak
megfelelően állítható. Szükség esetén
a menü „LIMITER” (94. oldal)
funkciójával csökkenthető a torzítás.
gombot.
A diktafon belép a rögzítési
készenléti üzemmódba. Amikor a
mikrofont hang éri, mozog a kijelzőn
látható szintmérő.
1 Állítsa a menü „REC Level”
beállítását „Manual
(93. oldal).
40
HU
” értékre
5 A . és a > gombbal állíthatja
a felvételi szintet a hangforrásnak
megfelelőre.
A felvételi szintet a kijelző
csúcsszintjelzőjével is ellenőrizheti.
Állítsa a szintet a –12 dB-es szinthez
közelebb, a hangforrásnak megfelelő
tartományba.
Ha a „
” jel látható, a torzítás
megelőzése érdekében a . gomb
megnyomásával csökkentse a felvételi
szintet, amíg el nem tűnik a „
” jel.
OVER jelző
A REC Level érték folyamatos
állításához tartsa nyomva a . vagy
a > gombot. A szint a szintmérő
mellett jobbra olvasható számról is
leolvasható.
a z REC/PAUSE gombot.
8 A rögzítés leállításához nyomja meg
a x STOP gombot.
P Megjegyzések
• A kézi rögzítési módban nem rögzíthet
a VOR funkcióval (47. oldal).
• A kézi rögzítési módban nem tekintheti
át az aktuális felvételt, még a N/ENT
gomb megnyomásával sem.
Egyéb rögzítési műveletek
Állítsa a hang
maximális szintjét
körülbelül –12 dB-re.
7 A rögzítés elindításához nyomja meg
Felvétel hozzáadása egy
korábban felvett fájlhoz
6 Hajtsa végre a többi beállítást a
felvétel állapotának megfelelően.
Szükség esetén használja a menü
„LIMITER” beállítását (94. oldal).
x STOP
z REC/PAUSE
N/ENT
v, V
41
HU
Ha a menü „Add/Overwrite”
beállításának „Add” az értéke, akkor
hozzáadhat felvételt az éppen lejátszott
fájlhoz. A hozzáadott felvétel az aktuális
fájlt végére kerül, és a készülék a fájl
részeként kezeli.
2 A v és a V gombbal válassza ki az
„Add” lehetőséget, majd nyomja meg
a N/ENT gombot.
A 3. fájl lejátszása közben
3. fájl
4. fájl
Az „Add/Overwrite” funkció a
diktafon megvásárlásakor „OFF”
értékre van állítva.
Felvétel hozzáadása után
3. fájl
4. fájl
Hozzáadott felvétel
Először válassza ki a fájlt, amelyhez
felvételt szeretne adni.
1 Válassza a menüben a
(Felvétel)
fül t „Add/Overwrite” lehetőséget,
majd nyomja meg a N/ENT gombot.
3 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x STOP gombot.
4 Miközben lejátssza azt a fájlt, amelyet
ki szeretne egészíteni, nyomja meg
a z REC/PAUSE gombot.
Az „Add REC?” felirat jelenik meg.
Részletek a 26. oldalon olvashatók.
5 Miközben az „Add REC?” felirat
olvasható, nyomja meg újra a
z REC/PAUSE gombot.
A műveletjelző piros színre vált.
Ekkor megkezdődik a felvétel.
6 A rögzítés leállításához nyomja meg
a x STOP gombot.
42
HU
P Megjegyzések
Felülíró felvétel hozzáadása
lejátszás során
x STOP
z REC/PAUSE
N/ENT
Ha a menü „Add/Overwrite”
beállításának „Overwrite” az értéke,
akkor a fájlt egy kiválasztott pontjától
felülírhatja egy új felvétellel. A fájlnak
a kiválasztott pont utáni része törlődik.
A felülíró felvétel kezdőpontja
2. fájl
3. fájl
4. fájl
A 2. fájl törölt
része
2. fájl
3. fájl
Egyéb rögzítési műveletek
• Ha a fájl elérte a maximális
méretkorlátot (2 GB LPCM-fájlok,
illetve 1 GB MP3-fájlok esetén).
• Nem adhat felvételt olyan LPCM-fájlhoz
vagy MP3-fájlhoz, amelyet nem a
diktafonnal rögzítettek. Továbbá ha a
mellékelt Sound Organizer szoftverrel
szerkeszti a fájlokat, akkor előfordulhat,
hogy többé nem adhat hozzájuk
felvételeket.
• A kiegészítő felvétel esetén a REC Mode
beállítás ugyanaz lesz, mint a
kiegészítendő fájlé.
• Ha a 4. lépés után 10 perc eltelt, újra kell
kezdeni az eljárást a 4. lépéstől.
4. fájl
A 2. fájlhoz hozzáadott felülíró felvétel
Először válassza ki a fájlt, amelyhez
felülíró felvételt szeretne adni.
1 Válassza a menüben a
(Felvétel)
fül t „Add/Overwrite” lehetőséget,
majd nyomja meg a N/ENT gombot.
v, V
43
HU
2 A v és a V gombbal válassza ki az
„Overwrite” lehetőséget, majd
nyomja meg a N/ENT gombot.
Az „Add/Overwrite” funkció a
diktafon megvásárlásakor „OFF”
értékre van állítva.
3 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x STOP gombot.
4 A kiegészíteni kívánt fájl lejátszásakor
nyomja meg a z REC/PAUSE
gombot azon a helyen, ahonnan felül
szeretné írni a fájlt.
Az „Overwrite REC?” felirat jelenik
meg.
Részletek a 26. oldalon olvashatók.
5 Miközben az „Overwrite REC?”
felirat olvasható, nyomja meg újra a
z REC/PAUSE gombot.
A műveletjelző piros színre vált.
Ekkor megkezdődik a felvétel.
44
HU
6 A rögzítés leállításához nyomja meg
a x STOP gombot.
P Megjegyzések
• Nem adhat felülíró felvételt olyan
MP3-fáljlhoz, amelynek mérete elérte
a maximális méretkorlátot (1 GB).
A méretkorlátot (2 GB) elért LPCMfájlhoz adhat felülíró felvételt abban az
esetben, ha a felülírási pont a maximális
méretkorlát előtt van.
• Nem adhat felülíró felvételt olyan
LPCM-fájlhoz vagy MP3-fájlhoz, amelyet
nem a diktafonnal rögzítettek. Továbbá
ha a mellékelt Sound Organizer
szoftverrel szerkeszti a fájlokat, akkor
előfordulhat, hogy többé nem adhat
hozzájuk felülíró felvételeket.
• A kiegészítő felvétel esetén a REC Mode
beállítás ugyanaz lesz, mint a
kiegészítendő fájlé.
• Ha a 4. lépés után 10 perc eltelt, újra kell
kezdeni az eljárást a 4. lépéstől.
Rögzítés néhány
másodperccel előre – az
előzetes felvételi funkció
x STOP
z REC/PAUSE
N/ENT
v, V
A z REC/PAUSE
gomb
megnyomásával a
rögzítési készenléti
módba léphet.
Nyomja meg a
z REC/PAUSE
gombot.
Megkezdődi
k a felvétel.
1 Válassza a menüben a
(Felvétel)
fül t „PRE REC” lehetőséget, majd
nyomja meg a N/ENT gombot.
Egyéb rögzítési műveletek
Az előzetes felvételi funkció lehetővé
teszi, hogy a hangforrások felvétele kb.
5 másodperccel a z REC/PAUSE gomb
megnyomása előtt megkezdődjön. Ez
hasznos lehet például interjúk felvétele
során vagy szabadtéri felvétel
készítésekor, ha nem szeretné lemaradni
a felvenni kívánt esemény kezdetéről.
A készülék 5 másodperces
időablakban a hangokat a
memóriapufferben tárolja.
2 A v és a V gombbal válassza ki az
„ON” lehetőséget, majd nyomja meg
a N/ENT gombot.
Az „PRE REC” funkció a diktafon
megvásárlásakor „OFF” értékre van
állítva.
3 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x STOP gombot.
45
HU
4 Válasszon mappát.
5 Tartsa nyomva a z REC/PAUSE
gombot.
A diktafon belép a rögzítési
készenléti üzemmódba.
Megkezdődik az előzetes felvétel,
és az előző 5 másodperc hangjait az
eszköz a memóriapufferben tárolja.
Azt mutatja, mennyi
ideig tárolja az eszköz
a hangokat a
memóriapufferben.
6 A rögzítés elindításához nyomja meg
a z REC/PAUSE gombot.
A készülék kilép a rögzítési készenléti
üzemmódból, és folytatja a rögzítést
a 5. lépésben pufferelt hangok
felvételétől.
7 A rögzítés leállításához nyomja meg
a x STOP gombot.
46
HU
P Megjegyzések
• Ha az előzetes felvételi funkció
használata esetén a beépített
mikrofonnal készíti a felvételt, az eszköz
kattanásszerű zajt vehet fel a
z REC/PAUSE gomb megnyomásakor.
Javasoljuk, hogy az előzetes felvételi
funkció használata esetén külső
mikrofonnal készítse a felvételt.
• Ha a hátralevő felvételi idő nem éri el a
10 másodpercet, nem használható az
előzetes felvételi funkció. Az előzetes
felvételi funkció használata előtt törölje
azokat a fájlokat, amelyekre nincs
szüksége.
• Ha 60 perc eltelt azóta, hogy a diktafon
készenléti módba lépett az 5. lépésben,
akkor a diktafon kilép a készenléti
módból, és a rögzítés leáll.
• Ha a 6. lépés előtt leállítja a felvételt,
akkor a készülék nem menti a
memóriában átmenetileg tárolt
hangokat.
Az előzetes felvételi funkció
kikapcsolása
Állítsa a „PRE REC” beállítást „OFF”
állásba a 2. lépésben.
A felvétel automatikus
indítása hang érzékelésekor –
a VOR funkció
1 Amikor a diktafon stop vagy felvétel
üzemmódban van, válassza a
menüben a
(Felvétel) fül t
„VOR” lehetőséget, majd nyomja
meg a N/ENT gombot.
x STOP
z REC/PAUSE
N/ENT
v, V
2 A v és a V gombbal válassza ki az
Egyéb rögzítési műveletek
A VOR (Voice Operated Recording)
(hangvezérelt felvétel) funkciót „ON”
értékre állíthatja, aminek hatására a
diktafon elindítja a rögzítést, amikor
hangot érzékel, és szünetelteti a
rögzítést, ha nem hallható hang, tehát
kihagyja a felvételből a néma
időszakokat.
„ON” lehetőséget, majd nyomja meg
a N/ENT gombot.
A „VOR” funkció a diktafon
megvásárlásakor „OFF” értékre van
állítva.
3 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x STOP gombot.
4 Nyomja meg a z REC/PAUSE
gombot.
A„
kijelzőn.
” ikon jelenik meg a
A felvétel szünetel, ha nem érzékel
hangot a készülék, ekkor a „
”
ikon villog. Ha a diktafon újra hangot
érzékel, a felvétel újra elindul.
47
HU
A VOR funkció kikapcsolása
Állítsa a „VOR” beállítást „OFF”
állásba a 2. lépésben.
P Megjegyzések
• A VOR funkcióra hatással vannak a
környező hangok. Állítsa be a menü
„REC Level” pontjának értékét a
felvételi körülményeknek megfelelően.
Ha a „REC Level” érték átállítása után
sem megfelelő a felvétel, vagy ha egy
fontos felvételt szeretne elkészíteni,
állítsa a „VOR” beállítást „OFF” állásba
a menüben.
• Ha akkor nyomja meg a z REC/PAUSE
gombot a felvétel szüneteltetéséhez,
amikor a „VOR” funkció be van
kapcsolva, akkor csak a „
” jelzés
villog.
• Kézi (40. oldal), előzetes (45. oldal) és
szinkronizált (57. oldal) felvétel során
a VOR funkció nem működik.
48
HU
Rögzítés memóriakártyára
x STOP
z REC/PAUSE
N/ENT
v, V
.
* Ha úgy helyezi be a
memóriakártyát, hogy
hátulról látja a
diktafont.
A microSD kártyát úgy helyezze be,
hogy az érintkezős fele Ön felé nézzen.*
A beépített memórián kívül
memóriakártyára is rögzíthet fájlokat.
Kompatibilis memóriakártyák
A diktafonnal az alábbi
memóriakártyák használhatók:
Egyéb rögzítési műveletek
Az M2™ kártyát úgy helyezze be, hogy
a címkézett oldal Ön felé nézzen.*
• Memory Stick Micro™ (M2™)
adathordozó: Max. 16 GB kapacitásig
támogatott.
• microSD kártya: A 2 GB-nál kisebb
microSD (FAT16) kártyák és a 4 GB
és 32 GB közötti méretű microSDHC
(FAT32) kártyák támogatottak.
A 64 MB-os vagy annál kisebb
memóriakártyákat az eszköz nem
támogatja.
Az alábbi microSD/microSDHC
kártyákat teszteltük saját szabványaink
alapján.
microSD/microSDHC kártyák
Gyártó
2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB
SONY
a
a
a
—
—
Toshiba
a
a
a
a
—
Panasonic a
a
a
a
—
a
a
a
a
a
SanDisk
a: tesztelt művelet
–: nem tesztelt művelet
2010. szeptemberi adat
49
HU
Az ICD-SX712 típussal való működést
a 2010. szeptemberében elérhető
memóriakártyákkal teszteltük.
A tesztelt memóriakártyákkal kapcsolatban
a legfrissebb információkat a diktafon
támogatási honlapján találhatja meg:
http://support.sony-europe.com/DNA
Ebben az útmutatóban a M2™ és
microSD kártyákra általában a
„memóriakártya” kifejezéssel
hivatkozunk.
Az M2™/microSD kártyanyílásra a
„memóriakártya-nyílás” kifejezéssel
hivatkozunk.
A diktafon fájlrendszer-specifikációi
miatt csak 2 GB-nál kisebb LPCMfájlokat, illetve 1 GB-nál kisebb MP3-/
LPEC-/WMA-/AAC-LC-fájlokat
rögzíthet és játszhat le memóriakártya
használata esetén.
M2™ adathordozón 4 074 fájl rögzíthető.
P Megjegyzés
Semmilyen típusú kompatibilis
memóriakártya működését nem
garantáljuk.
50
HU
Memóriakártya behelyezése
Rögzítés előtt másolja a
memóriakártyán lévő összes adatot a
számítógépre, és formázza a diktafonnal
a memóriakártyát (107. oldal), hogy ne
legyenek rajta adatok.
1 Nyissa fel a memóriakártya-nyílás
fedelét a stop üzemmódban.
2 Helyezzen be teljesen egy M2™ vagy
microSD kártyát a 49. oldalon lévő
ábrán látható irányban a nyílásba,
amíg a helyére nem kattan. Ezután
zárja le a fedelet.
Memóriakártya eltávolítása
Nyomja be a memóriakártyát. Miután
kiugrott a kártya, vegye ki a nyílásból.
Mappa- és fájlszerkezet
Az eszköz 5 mappát hoz létre a
memóriakártyán a beépített
memóriában lévő mappákon kívül.
A mappa- és fájlszerkezet kissé eltér a
beépített memória mappaszerkezetétől
(111. oldal).
P Megjegyzések
A diktafon rögzítési
memóriájának átállítása
a memóriakártyára
(a mappaválasztó ablakból)
1 Nyomja meg a
gombot.
Megjelenik a mappaválasztó ablak.
3 A v és a V gombbal válassza ki az
„Memory Card” lehetőséget, majd
nyomja meg a N/ENT gombot.
A
(Beépített memória) fül a
(Külső memória) füllé változik,
és megjelenik a mappaválasztó ablak.
Egyéb rögzítési műveletek
• Felvétel/lejátszás/formázás közben
ne helyezze be és ne távolítsa el a
memóriakártyát. Ha ezt nem tartja be,
azzal a diktafon meghibásodását
okozhatja.
• Ne távolítsa el a memóriakártyát, ha a
kijelzőn az „Accessing...” animáció
látható a kijelzőn. Ha ezt nem tartja be,
megsérülhetnek az adatok.
• Ha a diktafon nem ismeri fel a
memóriakártyát, vegye ki, majd helyezze
be újra.
• Csukja le a memóriakártya-nyílás fedelét
megfelelően. Emellett ügyeljen rá, hogy a
nyílásba ne öntsön folyadékot, illetve ne
tegyen bele se fém, se gyúlékony se más
tárgyat. Ellenkező esetben tüzet,
áramütést vagy hibás működést okozhat.
4 A x STOP gomb megnyomásával
visszatérhet a stop üzemmód
képernyőjére.
A beépített memória használata
Válassza a „Built-In Memory”
lehetőséget a 3. lépésben.
2 Nyomja meg a . gombot, a v és a
V gombbal válassza ki a
(Beépített memória) fület, majd
nyomja meg a N/ENT gombot.
51
HU
A diktafon rögzítési
memóriájának átállítása a
memóriakártyára (a menüből)
1 Válassza a menüben a
(Diktafonbeállítások) fül t
„Select Memory” lehetőséget, majd
nyomja meg a N/ENT gombot.
3 Ha a memóriakártya nincs formázva,
válassza a menüben a
(Diktafonbeállítások) fül t
„Format” lehetőséget, majd nyomja
meg a N/ENT gombot.
A „Erase All Data?” felirat jelenik
meg.
4 A v és a V gombbal válassza ki az
„Execute” lehetőséget, majd nyomja
meg a N/ENT gombot.
5 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x STOP gombot.
2 A v és a V gombbal válassza ki az
„Memory Card” lehetőséget, majd
nyomja meg a N/ENT gombot.
A beépített memória használata
Válassza a „Built-In Memory”
lehetőséget a 2. lépésben.
Rögzítés indítása
A „Select Memory” funkció a
diktafon megvásárlásakor „Built-In
Memory” értékre van állítva.
Ha a memóriakártya már volt
formázva, akkor folytassa az 5.
lépéssel.
52
HU
Válassza ki a mappát, és nyomja meg a
z REC/PAUSE gombot.
Az automatikus (AGC) rögzítéssel
kapcsolatban lásd a 23. oldalt. A kézi
rögzítéssel kapcsolatban lásd a
40. oldalt.
Felvétel többféle
memóriába – memóriák
közötti rögzítés
x STOP
2 A v és a V gombbal válassza ki az
„ON” lehetőséget, majd nyomja meg
a N/ENT gombot.
A „Cross-Memory REC” funkció
a diktafon megvásárlásakor be van
kapcsolva (az „OFF” értékre van
állítva).
N/ENT
v, V
1 Válassza a menüben a
(Felvétel)
fül t „Cross-Memory REC”
lehetőséget, majd nyomja meg a
N/ENT gombot.
nyomja meg a x STOP gombot.
A memóriák közötti rögzítés
kikapcsolása
Egyéb rögzítési műveletek
Ha az épp használt memória felvétel
közben megtelik, a diktafon a felvétel
helyét automatikusan átteszi a másik
memóriára, és folytatja a rögzítést
(memóriák közötti rögzítés).
3 A menü üzemmódból való kilépéshez
Állítsa a „Cross-Memory REC”
beállítást „OFF” állásba a 2. lépésben.
Ha az aktuális memóriahordozó
rögzítés közben megtelik
A „Continue REC in Other Memory”
animáció jelenik meg a kijelzőn.
A felvétel folytatódik a másik
memóriahordozón elérhető legkisebb
sorszámú mappában, egy új fájlban.
A diktafon új fájlt hoz létre, új fájlnévvel.
P Megjegyzések
• Ha a másik memóriahordozó is
megtelt, egy üzenet jelenik meg, és a
diktafon abbahagyja a rögzítést.
53
HU
• Amikor a memóriák közötti rögzítés
funkcióval felvett eredeti fájlt
lejátssza, a diktafon nem játssza le
automatikusan a következő fájlt.
• A memóriák közötti rögzítés
megkísérlése előtt ellenőrizze, hogy
a diktafon át tudja-e állítani előre
a memóriát a „Memory Card”
beállításra (a memóriakártyára)
(51., 52. oldal).
• A memóriák közötti rögzítés akkor
sem fog működni, ha rögzítés közben
memóriakártyát helyez a diktafonba.
• A memóriák közötti rögzítéssel felvett
fájlokban a hang a memóriaváltás után
rövid időre megszakadhat.
54
HU
Felvétel más eszközökön keresztül
Felvétel külső mikrofonnal
2 A v és a V gombbal válassza ki az
„MIC IN” lehetőséget, majd nyomja
meg a N/ENT gombot.
m (mikrofon) aljzat
Sztereó mikrofon
z REC/PAUSE
x STOP
v, V
Egyéb rögzítési műveletek
N/ENT
A „Select Input” funkció a diktafon
megvásárlásakor be van kapcsolva
(a „MIC IN” értékre van állítva).
3 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x STOP gombot.
1 Csatlakoztasson egy külső mikrofont
a m (mikrofon) aljzatba, amikor
a diktafon stop üzemmódban van.
A „Select Input” felirat jelenik meg
a kijelzőn.
Ha nem jelenik meg a „Select Input”
felirat, állítsa be a menüben
(96. oldal).
4 A rögzítés elindításához nyomja meg
a z REC/PAUSE gombot.
A beépített mikrofonok
automatikusan kikapcsolnak.
Ha a bemeneti jelszint nem elég erős,
akkor állítsa át a „REC Level”
beállítást a diktafonon.
Ha csatlakozón táplált mikrofont
csatlakoztat, akkor a szükséges
feszültséget automatikusan megkapja
a mikrofon a diktafontól.
55
HU
z Ajánlott mikrofonok
Használhatja például a Sony ECM-CS10
elektret kondenzátormikrofont (nem
tartozék).
Hang felvétele telefonról vagy
mobiltelefonról
A telefon vagy mobiltelefon hangjának
felvételére használhatja például az
ECM-TL1 fülhallgató típusú elektret
kondenzátormikrofont (nem tartozék).
Helyezze be a mikrofon fülhallgatóját
a fülébe, majd a vevőt a fülhallgatót
tartalmazó füléhez tartva csatlakoztassa
a fülhallgató csatlakozóját a diktafon
(mikrofon) aljzatába.
P Megjegyzések
• A csatlakoztatás után, a felvétel
elindítása előtt ellenőrizze a beszélgetés
hangminőségét és a felvételi szintet.
• Ha a telefon csipogását vagy a
tárcsahangot is rögzíti a diktafon,
akkor a beszélgetés valószínűleg kisebb
hangerővel is felvehető. Ebben az
esetben a beszélgetés elkezdése után
indítsa el a felvételt.
• A telefon típusától és a vonal minőségétől
függően előfordulhat, hogy a VOR
funkció (47. oldal) nem fog működni.
• Az esetleges kényelmetlenségekért még
akkor sem vállalunk felelősséget, ha nem
tudja a beszélgetést rögzíteni a diktafonnal.
56
HU
Felvétel más eszközről
m (mikrofon) aljzat
CD-lejátszó stb.
z REC/PAUSE
x STOP
N/ENT
v, V
Számítógép használata nélkül is rögzíthet
fájlokat a készülékre úgy, hogy a
diktafonhoz csatlakoztatott eszköz
hangját felveszi.
z Tippek
• Javasoljuk, hogy mielőtt felvételbe
kezdene, készítsen próbafelvételt.
• Ha nem elég erős a bemeneti jel, kösse
össze a másik eszköz fejhallgatóaljzatát
(kisjack, sztereó) a diktafon m (mikrofon)
aljzatával, és állítsa be a hangerőt a
diktafonhoz csatlakoztatott eszközön.
Felvétel a szinkronizált felvételi
funkcióval
A diktafon szünetet tart, ha
2 másodpercnél hosszabb ideig nem
észlel hangot. Amikor a diktafon újra
hangot érzékel, új fájl rögzítésébe kezd.
1 Válassza a menüben a
(Felvétel)
fül t „SYNC REC” lehetőséget,
majd nyomja meg a N/ENT gombot.
Kösse össze a másik eszköz
hangkimenetét (mini sztereó
csatlakozó) a diktafon m (mikrofon)
aljzatával egy kereskedelmi
forgalomban kapható audiokábellel.
A „Select Input” felirat jelenik meg a
kijelzőn.
Ha nem jelenik meg a „Select Input”
felirat, állítsa be a menüben (96. oldal).
5 A v és a V gombbal válassza ki az
Egyéb rögzítési műveletek
„Audio IN” lehetőséget, majd nyomja
meg a N/ENT gombot.
2 A v és a V gombbal válassza ki az
„ON” lehetőséget, majd nyomja meg
a N/ENT gombot.
A „SYNC REC” funkció a diktafon
megvásárlásakor „OFF” értékre van
állítva.
3 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x STOP gombot.
4 Csatlakoztassa a másik eszközt a
A „Select Input” funkció a diktafon
megvásárlásakor „MIC IN” értékre
van állítva.
6 A rögzítés elindításához nyomja meg
a z REC/PAUSE gombot.
A„
” ikon villog, és a diktafon
felvételi szünet üzemmódra vált.
diktafonhoz, miközben a diktafon
stop üzemmódban van.
57
HU
7 Indítsa el a lejátszást a diktafonhoz
csatlakoztatott eszközön.
A„
” ikon jelenik meg a
kijelzőn, és elindul a szinkronizált
felvétel.
Felvétel a szinkronizált felvételi
funkció nélkül
1 Válassza a menüben a
(Felvétel)
fül t „SYNC REC” lehetőséget,
majd nyomja meg a N/ENT gombot.
A diktafon szünetelteti a rögzítést, ha
több mint 2 másodpercig nem érzékel
hangot a készülék, ekkor a „
”
ikon villogni kezd.
Amikor a diktafon újra hangot érzékel,
új fájl rögzítésébe kezd.
P Megjegyzések
• A szinkronizált felvétel során nem
szüneteltetheti a rögzítést (25. oldal),
nem rögzíthet az előzetes felvételi
funkcióval (45. oldal), nem rögzíthet a
VOR funkcióval (47. oldal), nem
rögzíthet a memóriák közötti rögzítés
funkcióval (53. oldal), és nem adhat a
felvételhez műsorszámjelzést (79. oldal).
• A diktafonhoz csatlakoztatott eszköztől
függően előfordulhat, hogy a
hangbemeneti szintben való eltérés miatt
nem működik a szinkronizált felvételi
funkció.
58
HU
2 A v és a V gombbal válassza ki az
„OFF” lehetőséget, majd nyomja meg
a N/ENT gombot.
A „SYNC REC” funkció a diktafon
megvásárlásakor „OFF” értékre van
állítva.
3 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x STOP gombot.
4 Csatlakoztassa a másik eszközt a
diktafonhoz, miközben a diktafon
stop üzemmódban van.
Kösse össze a másik eszköz
hangkimenetét (mini sztereó
csatlakozó) a diktafon m (mikrofon)
aljzatával egy kereskedelmi
forgalomban kapható audiokábellel.
A „Select Input” felirat jelenik meg a
kijelzőn.
Ha nem jelenik meg a „Select Input”
felirat, állítsa be a menüben
(96. oldal).
5 A v és a V gombbal válassza ki az
„Audio IN” lehetőséget, majd nyomja
meg a N/ENT gombot.
z Tipp
Amikor más eszközök hangját rögzíti,
javasolt a „REC Level” alábbiak szerinti
beállítása.
Csatlakoztatandó
eszköz
„REC Level”
beállítás
Magnó, hordozható
CD-lejátszó stb.
High(Music)
CD-lejátszó stb.
Low(Music)
Egyéb rögzítési műveletek
A „Select Input” funkció a diktafon
megvásárlásakor „MIC IN” értékre
van állítva.
6 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x STOP gombot.
7 A rögzítés elindításához nyomja meg
a z REC/PAUSE gombot.
A beépített mikrofonok
automatikusan kikapcsolnak, és a
készülék a csatlakoztatott eszköz
hangját veszi fel.
8 Indítsa el a lejátszást a diktafonhoz
csatlakoztatott eszközön.
59
HU
Kezelés rögzítés közben
A felvétel ellenőrzése
i(fejhallgató) aljzat
VOLUME –/+
Ha sztereó fejhallgatót csatlakoztat
(nem tartozék) a i (fejhallgató)
aljzatba, monitorozhatja a felvételt.
A hallgatás hangerejét a VOLUME –/+
gombbal szabályozhatja, de a rögzítés
hangereje rögzített.
P Megjegyzés
Ha a fülhallgató vezetéke hozzáér a
diktafonhoz a felvétel monitorozása
közben, a diktafon zajt vehet fel. A zajt
csökkentheti, ha távol tartja a vezetéket
a diktafontól.
60
HU
Egyéb lejátszási műveletek
A lejátszási beállítások megváltoztatása
Kényelmes lejátszási
funkciók
Jobb minőségben való hallgatás
A lejátszási pont gyors
megkeresése (könnyű keresés)
Ha a menüben az „Easy Search”
beállítás értéke „ON” (98. oldal), akkor
gyorsan megtalálhatja azt a pontot,
ahonnan el szeretné indítani a lejátszást,
ha a > vagy a . gombot többször
lenyomja lejátszás közben.
Visszaléphet kb. 3 másodpercet a .
gomb egyszeri megnyomásával, vagy
előre léphet kb. 10 másodpercet a >
gomb egyszeri megnyomásával. Ezzel a
funkcióval könnyen megkereshető a
kívánt pont a hosszú felvételekben.
• Keresés előre (előretekerés):
Tartsa lenyomva a > gombot
lejátszás közben, és engedje fel annál a
pontnál, ahonnan folytatni szeretné a
lejátszást.
• Keresés hátra (visszatekerés):
Tartsa lenyomva a . gombot
lejátszás közben, és engedje fel annál a
pontnál, ahonnan folytatni szeretné a
lejátszást.
Egyéb lejátszási műveletek
• Hallgatás fejhallgatóval:
Csatlakoztasson sztereó fejhallgatót
(nem tartozék) a i (fejhallgató)
aljzathoz. A beépített hangszóró
automatikusan kikapcsol.
• Hallgatás külső hangszóróval:
Csatlakoztasson aktív vagy passzív
hangszórót (nem tartozék) a
i (fejhallgató) aljzathoz.
Keresés előre/hátra lejátszás
közben (előretekerés/
visszatekerés)
A diktafon először lassan,
hanglejátszással keres. Ez akkor lehet
hasznos, ha például csak egy szóval
előre vagy vissza szeretne keresni. Majd,
ha lenyomva tartja a gombot, a diktafon
gyorsabban kezd el keresni.
z Ha a lejátszás az utolsó fájl
végéhez ért
• Ha lejátssza az utolsó fájlt, vagy
előreteker az utolsó fájl végére,
a „FILE END” felirat jelenik meg
kb. 5 másodpercig.
61
HU
• Amikor a „FILE END” felirat eltűnik, és
a műveletjelző nem világít tovább, akkor
a diktafon az utolsó fájl elejére áll.
• Ha lenyomja és nyomva tartja a .
gombot, miközben a „FILE END” felirat
látható, akkor a készülék gyorsan játssza
le a fájlokat, és a normál lejátszás onnan
folytatódik, ahol a lejátszás a gomb
felengedésekor tartott.
• Ha az utolsó fájl hosszú, és a fájl egy
későbbi részénél szeretné elkezdeni a
lejátszást, akkor tartsa lenyomva a >
gombot a fájl végére ugráshoz, majd
nyomja meg a . gombot a „FILE
END” felirat közben a kívánt pontra való
visszatéréshez.
• Ha nem az utolsó fájlról van szó, akkor
ugorjon a következő fájl elejére, és
játssza le visszafelé a kívánt pontig.
Felvételi dátum kiválasztása
a naptárból és lejátszás
x STOP
v, V
N/ENT
., >
62
HU
A diktafonnal felvett fájlokat a
naptárban keresve is lejátszhatja.
1 Válassza a menüben a
(Megjelenítés) fül t „Calendar”
lehetőséget, majd nyomja meg a
N/ENT gombot.
Az „Accessing...” animáció után
megjelenik a naptár, és a diktafon az
utolsó dátumot választja ki.
2 A . és a > gombbal válasszon
dátumot, majd nyomja meg a
N/ENT gombot.
A kijelzőn azok a dátumok, amelyekhez
van felvett fájl, alá vannak húzva.
Az előző, illetve a következő hétre a v
vagy a V gombbal léphet. Az egyes
gombokat nyomva tartva folyamatosan
lépkedhet a dátumok, illetve hetek
között.
3 A v és a V gombbal válasszon fájlt,
majd nyomja meg a N/ENT gombot.
4 A v és a V gombbal válassza ki az
„Enter” lehetőséget, majd nyomja
meg a N/ENT gombot.
Elindul a fájl lejátszása.
A lejátszott hang zajának
csökkentése és a beszéd
tisztábbá tétele – a zajvágás
funkció
Egyéb lejátszási műveletek
Megjelenik egy megerősítő üzenet, és
a diktafon lejátssza a kiválasztott fájlt.
P Megjegyzések
• A naptárból való dátumválasztáshoz
és a dátumhoz tartozó felvételek
lejátszásához be kell állítania az órát
(17. oldal).
• Ha olyan dátumot ad meg, amelyhez nem
tartozik felvett fájl, akkor a „No File”
animáció jelenik meg. Olyan dátumot
válasszon, amelyhez tartozik felvett fájl.
• A felvételi mappa csak azon fájljait
keresheti meg, illetve játszhatja le,
amelyeket a diktafonnal vettek fel.
Részletek a „Mappa- és fájlszerkezet”
(109. oldal) részben olvashatók.
Hátulnézet
5 A lejátszás leállításához nyomja meg
a x STOP gombot.
A naptárból való dátumválasztás
és lejátszás visszavonása
Nyomja meg a x STOP gombot a 4. lépés
előtt.
63
HU
A zajvágási szint beállítása
Elölnézet
1 Válassza a menüben a
x STOP
N/ENT
(Lejátszás)
fül t „Noise Cut Level” lehetőséget,
majd nyomja meg a N/ENT gombot.
v, V
Ha a NOISE CUT kapcsolót „ON”
állásba állítja, a diktafon elnyomja a
beszéden kívüli környezeti zajokat.
A fájlok hangja tiszta lesz, mivel a
diktafon az összes frekvenciasávban
csökkenti a zajt, beleértve a beszédet is.
P Megjegyzések
• A zajvágás hatása a rögzített hang
tulajdonságaitól függően eltérő lehet.
• Amikor a beépített hangszórót használja,
a zajvágás nem működik.
• Ha a NOISE CUT kapcsoló „ON”
állásban van, az effekt funkció nem
működik.
A menüpontok a használt típustól
függően eltérőek lehetnek.
2 A v és a V gombbal válassza ki a
„Maximum” vagy a „Medium”
lehetőséget, majd nyomja meg a
N/ENT gombot.
A „Noise Cut Level” funkció a
diktafon megvásárlásakor
„Maximum” értékre van állítva.
3 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x STOP gombot.
A zajvágás kikapcsolása
Állítsa a NOISE CUT kapcsolót a
„OFF” állásba.
64
HU
A lejátszott hang beállítása
a nem hallható hangok
erősítésével – a digitális
beszédkiemelés funkció
x STOP
A menüpontok a használt típustól
függően eltérőek lehetnek.
2 A v és a V gombbal válassza ki a
„Maximum” vagy a „Medium”
lehetőséget, majd nyomja meg a
N/ENT gombot.
N/ENT
v, V
Ha az „V-UP” beállítást „Maximum”
vagy „Medium” értékre állítja, a
diktafon a felvett fájl halk részeit erősíti,
lehetővé téve ezáltal a halk beszéd
könnyebb megértését.
3 A menü üzemmódból való kilépéshez
Maximum
Hatékonyabban alkalmazza
a digitális beszédkiemelést.
1 Amikor a diktafon stop vagy lejátszás
Medium
Kevésbé finoman alkalmazza
a digitális beszédkiemelést.
OFF
Kikapcsolja a digitális
beszédkiemelést.
Egyéb lejátszási műveletek
üzemmódban van, válassza a
menüben a
(Lejátszás) fül t
„V-UP” lehetőséget, majd nyomja
meg a N/ENT gombot.
nyomja meg a x STOP gombot.
Az „V-UP” funkció a diktafon
megvásárlásakor „OFF” értékre van állítva.
A digitális beszédkiemelés
kikapcsolása
Állítsa az „V-UP” beállítást „OFF”
állásba a 2. lépésben.
65
HU
A lejátszás sebességének
és hangmagasságának
beállítása – a DPC (Digital
Pitch Control) funkció,
kulcsvezérlés
Hátulnézet
A lejátszás sebességét 0,25-szörös és
3,00-szoros között állíthatja. A készülék
természetes hangmagassággal játssza le
a fájlt a digitális jelfeldolgozásnak
köszönhetően.
Ezenkívül a lejátszás hangmagasságát
is növelheti és csökkentheti
félhangonként, 6 lépésben.
Ez a felvett kíséretre való gyakorlásnál
hasznos.
1 Állítsa a DPC(SPEED)/KEY CTRL
kapcsolót az „ON” állásba.
2 Lejátszás közben a v vagy a V gomb
megnyomásával lépjen be a beállítás
üzemmódba.
3 A . és a > gombbal állíthatja a
Elölnézet
., >
N/ENT
v, V
66
HU
lejátszás sebességét.
.: Minden megnyomásra 0,05-dal
csökken a lejátszási sebesség (×0,25 és
×1,00 között).
>: Minden megnyomásra 0,10-del
nő a lejátszási sebesség (×1,00 és
×3,00 között).
A gombokat nyomva tartva
folyamatosan módosíthatja a sebességet.
A lejátszási sebesség a diktafon
megvásárásakor „×0,70”.
4 A v és a V gombbal állíthatja a
lejátszás hangmagasságát.
v: Minden megnyomásra félhanggal
növeli a hangmagasságot
(#1 és #6 között).
V: Minden megnyomásra félhanggal
csökkenti a hangmagasságot
(21 és 26 között).
A lejátszás hangmagasságának beállítása
a diktafon megvásárásakor „0”.
A hangeffekt kiválasztása
x STOP
v, V
N/ENT
., >
Aktuális beállítás
A menüben beállíthatja a kívánt
hangeffektet a lejátszáshoz.
„Key Control” beállítás
1 Amikor a diktafon stop vagy lejátszás
5 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a N/ENT gombot.
Egyéb lejátszási műveletek
DPC beállítás
üzemmódban van, válassza a
menüben a
(Lejátszás) fül t
„Effect” lehetőséget, majd nyomja
meg a N/ENT gombot.
Visszatérés a normál sebességgel
és hangmagassággal való
lejátszáshoz
Állítsa a DPC(SPEED)/KEY CTRL
kapcsolót az „OFF” állásba.
P Megjegyzés
Ha a lejátszási sebesség 2,10-szeres és
3,00-szoros között van, akkor a zajvágás
funkció (63. oldal) és az effekt funkció nem
működik.
A menüpontok a használt típustól
függően eltérőek lehetnek.
67
HU
2 A v és a V gombbal válassza ki a
lejátszáshoz a kívánt hangeffektet,
majd nyomja meg a N/ENT gombot.
Az „Effect” funkció a diktafon
megvásárlásakor „OFF” értékre van
állítva.
A kedvenc hangbeállítások
megadása
1 Állítsa az „Effect” beállítást
3 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x STOP gombot.
Pop
Kiemeli a középtartományt,
ideális az énekhang számára.
Rock
Kiemeli a magas és a mély
tartományt az erőteljes hangzás
érdekében.
Jazz
Kiemeli a magas tartományt az
élénk hangzás érdekében.
Bass1
Kiemeli a basszust.
Bass2
Még inkább kiemeli a basszust.
Custom Az 5 sávos hangszínszabályozóval
és a CLEAR BASS funkcióval
egyéni hangbeállítást készíthet.
OFF
68
HU
Letiltja az effekt funkciót.
„Custom” értékre a 2. lépésben,
majd nyomja meg a N/ENT gombot.
Megjelenik az egyéni beállítások
ablaka.
2 A 0,4 kHz-es, 1,0 kHz-es, 2,5 kHz-es,
6,3 kHz-es és 16 kHz-es sáv
erősítésének beállításakor a . és a
> gombbal léphet jobbra, majd a v
vagy a V gombot kell megnyomnia.
A beállítás 7 fokozatban állítható,
–3 és +3 között.
3 A „CLEAR BASS” funkció
erősítésének beállításakor a .
gomb megnyomásával lépjen a
„CLEAR BASS” elemre, majd
nyomja meg a v vagy a V gombot.
A beállítás 4 fokozatban állítható,
0 és +3 között.
A lejátszási módot a menüben lehet
kiválasztani.
1 Amikor a diktafon stop vagy lejátszás
üzemmódban van, válassza a
menüben a
(Lejátszás) fül t
„Play Mode” lehetőséget, majd
nyomja meg a N/ENT gombot.
4 Nyomja meg a N/ENT gombot.
5 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x STOP gombot.
P Megjegyzések
A lejátszási mód kiválasztása
A menüpontok a használt típustól
függően eltérőek lehetnek.
Egyéb lejátszási műveletek
• A beépített hangszóró használatakor ez a
beállítás érvénytelen.
• Ha a NOISE CUT kapcsoló „ON” állásban
van, az effekt funkció nem működik.
2 A v és a V gombbal válassza ki a
kívánt módot az „1”, „
”, „ALL”,
„
1”, „
” és „
ALL”
lehetőségek közül, majd nyomja meg
a N/ENT gombot.
x STOP
N/ENT
A-B
v, V
3 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x STOP gombot.
69
HU
1
A készülék egy fájlt játszik le.
A készülék a mappában található
fájlokat játssza le folyamatosan.
ALL
1
A készülék az összes fájlt játssza
le folyamatosan.
A készülék egy fájlt ismétel.
A készülék a mappában található
fájlokat játssza le, ismételve.
ALL A készülék az összes fájlt
lejátssza, ismételve.
„Play Mode” funkció a diktafon
megvásárlásakor „
” értékre van állítva.
Adott szakasz ismételt
lejátszása – A-B ismétlés
1 Lejátszás közben nyomja meg a
(ismétlés) A-B gombot az A
kezdőpont beállításához.
Az „A-B B?” felirat jelenik meg.
2 Nyomja meg újra az
(ismétlés)
A-B gombot a B befejező pont
beállításához.
Az „
A-B” jelzés jelenik meg,
és a készülék ismételve lejátssza a
beállított szakaszt.
70
HU
Visszatérés a normál lejátszáshoz:
Nyomja meg a N/ENT gombot.
Az A-B ismételt lejátszás leállítása:
Nyomja meg a x STOP gombot.
Az A-B ismételt lejátszás beállított
szakaszának megváltoztatása:
Az A-B ismételt lejátszás közben nyomja
meg a
(ismétlés) A-B gombot az új A
kezdőpont beállításához. Ezután adjon
meg egy új B befejező pontot, a 2.
lépésben leírt módon.
P Megjegyzés
Az A és B pontot nem helyezheti a fájl
eleje vagy vége, illetve műsorszámjelzés
közelébe.
Fájl lejátszása egy kívánt időpontban
riasztással
x STOP
N/ENT
v, V
1 Válassza ki azt a fájlt, amelyet
riasztással le szeretne játszani.
2 Lépjen be a riasztásbeállítási módba.
1 Amikor a diktafon stop
üzemmódban van, válassza a
menüben a
(Lejátszás) fül t
„Alarm” lehetőséget, majd nyomja
meg a N/ENT gombot.
Egyéb lejátszási műveletek
Megszólaltathat egy riasztást, és
elindíthatja egy kiválasztott fájl
lejátszását egy kívánt időpontban.
A fájlt lejátszhatja egy meghatározott
napon, hetente egyszer, vagy minden
nap ugyanabban az időpontban.
Legfeljebb 30 riasztást állíthat be.
A menüpontok a használt típustól
függően eltérőek lehetnek.
2 A v és a V gombbal válassza ki az
„New” lehetőséget, majd nyomja
meg a N/ENT gombot.
3 Állítsa be a riasztás dátumát és
időpontját.
1 A v és a V gombbal válassza ki,
hogy a riasztás konkrét napon
(„Date”), a hét egyik napján vagy
naponta („Daily”) történjen, majd
nyomja meg a N/ENT gombot.
71
HU
2 Ha a „Date” lehetőséget választotta:
Állítsa be az évet, a hónapot,
a napot, az órát és a percet, a
korábban ismertetett módon
(„4. lépés: Az óra beállítása”,
17. oldal).
Ha a hét valamelyik napját vagy a
„Daily” beállítást választja:
A v és a V gombbal állítsa be az
órát, nyomja meg a N/ENT
gombot, majd a v és a V gombbal
állítsa be a percet, és nyomja meg a
N/ENT gombot.
4 A v és a V gombbal válassza ki a
riasztás kívánt hangját, és nyomja
meg a N/ENT gombot.
A riasztás beállításának
módosítása
1 Válassza a menüben a
(Lejátszás)
fül t „Alarm” t „List” lehetőséget,
majd nyomja meg a N/ENT gombot.
Megjelenik a riasztások listája.
2 A v és a V gombbal válassza ki
módosítani kívánt riasztást, majd
nyomja meg a N/ENT gombot.
3 A v és a V gombbal válassza ki az
„Edit” lehetőséget, majd nyomja meg
a N/ENT gombot.
Elindul a kiválasztott fájl lejátszása.
4 Válasszon, hogy dátumot („Date”),
Megjelenik az „Executing...” felirat,
majd a beállítások.
5 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x STOP gombot.
A beállítás befejeződött, és a „,”
(riasztásjelző) ikon jelenik meg a
kijelzőn.
72
HU
a hét valamelyik napját vagy a napi
beállítást („Daily”) szeretné-e
alkalmazni, majd nyomja meg a
N/ENT gombot.
5 Állítsa be a riasztás dátumát és
időpontját, majd nyomja meg a
N/ENT gombot.
6 Válassza ki a riasztás hangját, és
nyomja meg a N/ENT gombot.
Megjelenik az „Executing...” felirat,
majd a beállítások.
7 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x STOP gombot.
A riasztás beállításának törlése
Hajtsa végre „A riasztás beállításának
módosítása” részben ismertetett 1. és
2. lépést. A 3. lépésben válassza a
„Cancel” lehetőséget, és nyomja meg a
N/ENT gombot.A „Cancel Alarm?”
felirat jelenik meg. A v és a V gombbal
válassza ki az „Execute” lehetőséget,
majd nyomja meg a N/ENT gombot.
A riasztás törlődik, és a riasztásjelző
eltűnik a kijelzőről.
A beállított időpontban az „ALARM”
felirat jelenik meg a kijelzőn, és a
diktafon lejátssza a kiválasztott fájlt
a kiválasztott hangbeállítással.
A fájl lejátszása után a diktafon stop
üzemmódba kerül. (Ha a hangbeállítás
a „Beep&Play” vagy a „Play”, akkor a
diktafon a kiválasztott fájl elejére áll.)
A riasztás közben nyomja meg a
VOLUME –/+ gombok kivételével
bármelyik gombot. A riasztást akkor is
leállíthatja, ha a HOLD funkció be van
kapcsolva – ehhez nyomja meg
bármelyik gombot.
P Megjegyzések
• Minden riasztáshoz csak egy fájlt állíthat
be.
• Ha az órát nem állította be, vagy
nincsenek fájlok rögzítve, akkor nem
tudja a riasztást beállítani.
• A riasztás akkor is megszólal, ha a
„Beep” beállítás az „OFF” értékre van
állítva a menüben (105. oldal).
• Ha adatok frissítése közben érkezik el a
riasztás időpontja, a riasztást a diktafon
automatikusan kihagyja.
• Egynél több riasztás időpontja érkezik el,
csak az első fájl lesz riasztással lejátszva.
• Ha feloszt egy fájlt, amelyet riasztáshoz
állított be, akkor a riasztáskor csak a
felosztott fájl első fele hangzik el.
• Ha töröl egy olyan fájl, amelyet riasztáshoz
állított be, akkor a riasztás is törlődik.
• Podcastfájlokkal nem állíthat be riasztást.
• A memóriakártyán tárolt fájlokkal nem
állíthat be riasztást.
73
Egyéb lejátszási műveletek
Ha elérkezik a beállított dátum
és időpont
A riasztás lejátszásának
leállítása
HU
Lejátszás más eszközökön keresztül
Felvétel más eszközzel
i (fejhallgató) aljzat
Magnó
Mini disc-felvevő stb.
x STOP
N/ENT
A diktafon hangját felveheti más
eszközzel.
Javasoljuk, hogy mielőtt felvételbe
kezdene, készítsen próbafelvételt.
1 Kösse össze a diktafon i (fejhallgató)
aljzatát a másik készülék külső
bemeneti aljzatával egy kereskedelmi
forgalomban kapható audiokábellel.
74
HU
2 A N/ENT gomb megnyomásával
indítsa el a lejátszást, ugyanakkor
állítsa a csatlakoztatott eszközt
felvétel módba.
A csatlakoztatott készülék felveszi
a diktafon által lejátszott fájlt.
3 A rögzítés leállításához nyomja meg
egyszerre a x STOP gombot a
diktafonon és a csatlakoztatott
készüléken.
z Tipp
Ha a felvétel hangereje nem elég nagy,
akkor állítson a diktafon lejátszási
beállításain (28. oldal).
Fájlok szerkesztése
Mappa fájljainak elrendezése
Fájl áthelyezése másik
mappába
A diktafon lejátssza az áthelyezni
kívánt fájlt.
3 Nyomja meg a . gombot, a v és a
x STOP
v, V
V gombbal válassza ki a
(Hang)
vagy a
(Zene) fület, majd nyomja
meg a > gombot.
N/ENT
., >
1 Válassza ki az áthelyezni kívánt fájlt.
üzemmódban van, válassza a
menüben a
(Szerkesztés) fül t
„Move File” lehetőséget, majd
nyomja meg a N/ENT gombot.
Fájlok szerkesztése
2 Amikor a diktafon stop vagy lejátszás
4 A v és a V gombbal válassza ki azt
a mappát, amelybe a fájlt át szeretné
helyezni, majd nyomja meg a N/ENT
gombot.
75
HU
A „Moving File...” felirat jelenik meg
a kijelzőn, és a fájl a célmappa utolsó
helyére kerül.
Ha áthelyezi a fájlt egy másik
mappába, akkor a diktafon törli az
eredeti fájlt az előző mappából.
5 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x STOP gombot.
Fájl másik memóriába
másolása
Memóriakártya-nyílás
x STOP
N/ENT
A fájl áthelyezésének
megszakítása
v, V
Nyomja meg a x STOP gombot a
4. lépés előtt.
., >
P Megjegyzések
• Nem helyezhet át podcastfájlokat.
• Nem helyezhet át védett fájlokat
(87. oldal).
• Nem helyezhet át fájlokat másik
memóriába.
A fájlokat másolhatja a beépített
memória és a memóriakártya között, ami
a biztonsági mentések szempontjából
hasznos lehet. A művelet megkezdése
előtt helyezze be a másoláshoz használni
kívánt memóriakártyát a memóriakártyanyílásba.
1 Válassza ki a másolni kívánt fájlt.
Ha memóriakártyáról a beépített
memóriába szeretne másolni egy fájlt,
állítsa a forrásmemóriát „Memory
Card” értékre (51., 52. oldal).
76
HU
2 Válassza a menüben a
(Szerkesztés) fül t „File Copy”
lehetőséget, majd nyomja meg a
N/ENT gombot.
Megjelenik a „Copy to Memory Card
Select Folder” vagy a „Copy to BuiltIn Memory Select Folder” animáció,
majd a mappaválasztó ablak.
3 Nyomja meg a . gombot, a v és a
V gombbal válassza ki a
5 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x STOP gombot.
A másolás megszakítása
Nyomja meg a x STOP gombot a
4. lépés előtt.
Fájlok szerkesztése
(Hang)
vagy a
(Zene) fület, majd nyomja
meg a > gombot.
A „Copying...” animáció jelenik meg
a kijelzőn, a fájl a célmappába
másolódik, és ez lesz az utolsó fájl.
A fájlok másolásakor a fájlnév nem
változik.
A másolás megszakítása
másolás közben
Miközben a „Copying...” animáció
látható a 4. lépésben, nyomja meg újra
a x STOP gombot.
P Megjegyzések
4 A v és a V gombbal válassza ki azt a
mappát, amelybe a fájlt át szeretné
helyezni, majd nyomja meg a N/ENT
gombot.
• A fájl másolásának megkezdése előtt
ellenőrizze az akkumulátorjelzőt. Ha
alacsony a töltöttség, előfordulhat, hogy
nem tudja átmásolni a fájlokat.
77
HU
• Ha a célmemória hátralévő
memóriakapacitása nem elegendő, lehet,
hogy nem tudja átmásolni a fájlokat.
• Nem másolhat podcastfájlokat.
• Másolás közben ne vegyen ki és ne
helyezzen be memóriakártyát, és ne
kapcsolja ki a diktafont. Megsérülhetnek
a fájlok.
Az összes fájl törlése egy
mappából
2 Válassza a menüben a
(Szerkesztés)
fül t „Erase All” lehetőséget, majd
nyomja meg a N/ENT gombot.
A „Erase All Files in the Folder?”
felirat jelenik meg.
3 A v és a V gombbal válassza ki az
x STOP
N/ENT
v, V
„Execute” lehetőséget, majd nyomja
meg a N/ENT gombot.
Az „Erasing...” animáció jelenik
meg a kijelzőn, és a diktafon törli
a kiválasztott mappa összes fájlját.
4 A menü üzemmódból való kilépéshez
P Megjegyzés
Ha a kiválasztott mappa védett fájlt
tartalmaz (87. oldal), nem törölheti
a mappában lévő védett fájlt.
1 A diktafon stop üzemmódjában
válassza ki a törölni kívánt fájlokat
tartalmazó mappát.
78
HU
nyomja meg a x STOP gombot.
A törlés megszakítása
Válassza a „Cancel” lehetőséget a
3. lépésben, majd nyomja meg a
N/ENT gombot.
Műsorszámjelzés használata
Műsorszámjelzés megadása
., >
N/ENT
T-MARK
Rögzítés, lejátszás vagy szünet közben
nyomja meg a T-MARK gombot azon
a ponton, amelyhez hozzá szeretné adni
a műsorszámjelzést.
A
(Műsorszámjelzés) ikon háromszor
felvillan, és a készülék hozzáadja a
műsorszámjelzést a fájlhoz.
Fájlok szerkesztése
Műsorszámjelzést olyan pontokon
állíthat be, amelynél később fel szeretné
osztani a fájlt, vagy amelyet meg
szeretne keresni lejátszáskor. Minden
fájlhoz legfeljebb 98 műsorszámjelzést
adhat hozzá.
P Megjegyzések
• Csak a diktafonnal rögzített fájlokhoz
adhat hozzá műsorszámjelzést. Továbbá
ha a mellékelt Sound Organizer
szoftverrel szerkeszti a fájlokat, akkor
előfordulhat, hogy többé nem adhat
hozzájuk műsorszámjelzést.
• Nem adhat a fájl olyan pontjához
műsorszámjelzést, amely 0,5
másodpercnyire vagy közelebb van egy
másik műsorszámjelzéstől.
• Nem adható meg műsorszámjelzés sem
a fájl legelején, sem a legvégén.
• Ha már van a fájlban 98
műsorszámjelzés, akkor nem adhat meg
további jelzéseket.
• Amikor egy fájlhoz lejátszás közben ad
műsorszámjelzést, a lejátszás megáll.
79
HU
Műsorszámjelzés megkeresése
és a lejátszás indítása
a műsorszámjelzéstől
Nyomja meg stop üzemmódban a .
vagy a > gombot. Amikor felvillan
egyszer a
(Műsorszámjelzés) ikon,
nyomja meg a N/ENT gombot.
Műsorszámjelzés törlése
Az „Erase Track Mark?” felirat
jelenik meg.
3 A v és a V gombbal válassza ki az
„Execute” lehetőséget, majd nyomja
meg a N/ENT gombot.
Az „Erasing...” animáció jelenik meg
a kijelzőn, és a diktafon törli a
kiválasztott műsorszámjelzést.
Megállítás helye
x STOP
Műsorszámjelzés törlése
N/ENT
v, V
A készülék törli a megállítás helye előtti
műsorszámjelzést.
1 Állítsa meg a keresést a törölni kívánt
műsorszámjelzés után.
2 Válassza a menüben a
(Szerkesztés)
fül t „Erase Track Mark” lehetőséget,
majd nyomja meg a N/ENT gombot.
80
HU
4 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x STOP gombot.
A törlés megszakítása
Válassza a „Cancel” lehetőséget a
3. lépésben, majd nyomja meg a
N/ENT gombot.
A fájl összes
műsorszámjelzésének
törlése egyszerre
3 A v és a V gombbal válassza ki az
x STOP
„Execute” lehetőséget, majd nyomja
meg a N/ENT gombot.
Az „Erasing...” animáció jelenik meg
a kijelzőn, és a diktafon egyszerre
törli az összes műsorszámjelzést.
N/ENT
4 A menü üzemmódból való kilépéshez
v, V
nyomja meg a x STOP gombot.
A törlés megszakítása
1 Válasszon fájlt, amelyből törölni
szeretné a műsorszámjelzéseket.
Válassza a „Cancel” lehetőséget a
3. lépésben, majd nyomja meg a
N/ENT gombot.
2 Válassza a menüben a
Fájlok szerkesztése
(Szerkesztés)
fül t „Erase All Track Marks”
lehetőséget, majd nyomja meg a
N/ENT gombot.
Az „Erase All Track Marks?” felirat
jelenik meg.
81
HU
Fájl felosztása
Fájl felosztása az aktuális
helyen
2 Válassza a menüben a
(Szerkesztés)
fül t „Divide Current Position”
lehetőséget, majd nyomja meg a N/
ENT gombot.
x STOP
N/ENT
v, V
Stop üzemmódban feloszthatja a fájlokat,
aminek eredményeként két rész jön létre,
és a felosztott fájl újabbik része új
fájlszámot kap. A fájlok felosztásával
könnyebben megtalálhatja a kívánt
lejátszási pontot egy hosszú felvételben
(pl. egy értekezlet felvételében).
Csak addig lehet felosztani a fájlokat,
amíg a fájlok száma el nem éri az adott
mappában a maximálisan megengedett
mennyiséget.
A készülék az osztási pont előtt kb.
4 másodperces részt többször
lejátssza.
3 A v és a V gombbal módosíthatja
a felosztási pontot, ha szükséges.
v: Hátrébb helyezi a pozíciót.
V: Előrébb helyezi a pozíciót.
1 Állítsa meg a fájlt azon a helyen,
ahol fel szeretné osztani.
82
HU
A felosztás pontját kb. 0,3 másodperces
lépésekben kb. 6 másodperccel az
aktuális pont elé vagy után helyezheti.
4 Nyomja meg a N/ENT gombot.
A „Divide?” felirat jelenik meg.
5 A v és a V gombbal válassza ki az
„Execute” lehetőséget, majd nyomja
meg a N/ENT gombot.
Megjelenik a „Dividing...” felirat,
és a készülék a felosztott fájl részeit
sorszámmal látja el (az eredeti fájl
csonkolt részének fájlnevéhez az „_1”
utótagot, az új fájl nevéhez pedig a
„_2” utótagot adja).
• Csak a diktafonnal felvett fájlokat lehet
felosztani (tehát a számítógépről
átmásolt fájlokat nem). Továbbá ha a
mellékelt Sound Organizer szoftverrel
szerkeszti a fájlokat, akkor előfordulhat,
hogy többé nem oszthatja fel őket.
• Ha egy fájlt már felosztott, nem állíthatja
vissza az eredeti állapotába.
• Ha egy fájlt egy műsorszámjelzéstől
0,5 másodpercen belüli ponton oszt fel,
azzal törli a műsorszámjelzést.
• A rendszer korlátai miatt nem oszthat fel
fájlt a legelején és a legvégén.
Felosztás megszakítása
Fájl 1
Fájl 2
Fájl 3
Fájl felosztása
Fájl 1
Fájl 2_1
Fájl 2_2
Válassza a „Cancel” lehetőséget az 5.
lépésben, majd nyomja meg a N/ENT
gombot.
Fájl 3
6 A menü üzemmódból való kilépéshez
Fájlok szerkesztése
A felosztott fájlnevekhez a készülék egy
sorszámot illeszt hozzá.
Fájl felosztása a
műsorszámjelzést
tartalmazó helyeken
nyomja meg a x STOP gombot.
P Megjegyzések
• Ahhoz, hogy két részre lehessen osztani
egy fájlt, bizonyos mennyiségű szabad
memóriának kell rendelkezésre állnia.
• Ha olyan fájlt oszt fel, amely tartalmazza a
címet és az előadó nevét is, az új résznek is
ugyanaz lesz a címe és az előadója.
x STOP
N/ENT
v, V
1 Válassza ki a felosztani kívánt fájlt.
83
HU
2 Amikor a diktafon stop üzemmódban
van, válassza a menüben a
(Szerkesztés) fül t „Divide All
Track Marks” lehetőséget, majd
nyomja meg a N/ENT gombot.
A „Divide All Track Marks?” felirat
jelenik meg.
3 A v és a V gombbal válassza ki az
„Execute” lehetőséget, majd nyomja
meg a N/ENT gombot.
Megjelenik a „Dividing...” animáció,
és a készülék felosztja a fájlt
a műsorszámjelzést tartalmazó
helyeken. A fájl összes
műsorszámjelzése törlődik.
Fájl 1
Fájl felosztása
Fájl 1_01 Fájl 1_02
Fájl 1_03
A felosztott fájlnevekhez a készülék egy
sorszámot illeszt hozzá.
84
HU
4 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x STOP gombot.
Felosztás megszakítása
Válassza a „Cancel” lehetőséget a 3.
lépésben, majd nyomja meg a N/ENT
gombot.
z Tipp
A fájl hátralévő műsorszámjelzéseknél való
felosztásának megszakításához nyomja meg
a x STOP gombot. A megszakítás előtt
végrehajtott felosztások megmaradnak.
P Megjegyzések
• Ahhoz, hogy két részre lehessen osztani
egy fájlt, bizonyos mennyiségű szabad
memóriának kell rendelkezésre állnia.
• Ha olyan fájlt oszt fel, amely tartalmazza
a címet és az előadó nevét is, az új
résznek is ugyanaz lesz a címe és az
előadója.
• Csak a diktafonnal felvett fájlokat lehet
felosztani (tehát a számítógépről
átmásolt fájlokat nem). Továbbá ha a
mellékelt Sound Organizer szoftverrel
szerkeszti a fájlokat, akkor előfordulhat,
hogy többé nem oszthatja fel őket.
• Ha egy fájlt már felosztott, nem állíthatja
vissza az eredeti állapotába.
Mappa nevének megváltoztatása
3 A v és a V gombbal válassza ki a
x STOP
N/ENT
v, V
A diktafonnal felvett fájlokat tároló
mappák neve megváltoztatható.
16 sablon közül választhatja ki az új
mappanevet.
kívánt mappanevet, és nyomja meg
a N/ENT gombot.
Az alábbi 16 sablon közül választhatja
ki az új mappanevet.
Conference, Meeting, Lecture, Class,
Music, Singing, Interview, Language
Lesson, Travel, Outdoors, Message,
Schedule, Shopping List, To Do,
Voice Notes, FOLDER
1 Válassza ki a mappalista
2 Amikor a diktafon stop üzemmódban
van, válassza a menüben a
Szerkesztés) fül t „Change
Folder Name” lehetőséget, majd
nyomja meg a N/ENT gombot.
Fájlok szerkesztése
(Hang)
lapjáról azt a mappát, amelynek
módosítani szeretné a nevét.
Az „Executing...” felirat jelenik meg
a kijelzőn, és a diktafon módosítja a
mappanevet.
4 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x STOP gombot.
85
HU
z Tippek
• Ugyanazt a mappanevet legfeljebb
10-szer adhatja meg. Ha olyan
mappanevet ad meg, amely már létezik,
a diktafon az új mappa nevéhez egy
sorszámból (2–10) álló utótagot ad hozzá.
• Ha a „FOLDER” sablont választja a
sablonok közül, a diktafon az egyes
mappanevekhez egy sorszámból (01–10)
álló utótagot ad hozzá.
P Megjegyzés
Nem módosíthatja a mappanevet a csak
lejátszásra használt lapokon, például a
(Zene) és a
(Podcast) lapon.
86
HU
Fájl védelme
x STOP
N/ENT
v, V
A „Set Protection?” felirat jelenik
meg.
A véletlen törlés vagy szerkesztés
megakadályozása érdekében megvédheti
a fontos fájlokat. A védett fájlokat a
(védelem) ikon jelzi, és ezeket a
fájlokat csak olvasni lehet, törölni és
szerkeszteni nem.
a
(Hang) vagy a
(Zene) lapról.
2 Amikor a diktafon stop üzemmódban
van, válassza a menüben a
(Szerkesztés) fül t „Protect”
lehetőséget, majd nyomja meg a
N/ENT gombot.
„Execute” lehetőséget, majd nyomja
meg a N/ENT gombot.
A fájl mostantól védve van. A védett
fájlokat a (védelem) jelző
azonosítja.
Fájlok szerkesztése
1 Jelenítse meg a megvédeni kívánt fájlt
3 A v és a V gombbal válassza ki az
4 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x STOP gombot.
Védelem feloldása
Válassza ki a védett fájlt, majd hajtsa
végre a 2–4. lépéseket. Ebben az esetben
az „Erase Protection?” felirat jelenik
meg a 2. lépésben.
P Megjegyzés
Nem állíthatja be a fájlok védelmét a
(Podcast) lapról.
87
HU
A menü funkció
Beállítások a menüben
3 A v és a V gombbal válassza ki a
MENU
x STOP
beállítani kívánt menüpontot, majd
nyomja meg a N/ENT gombot.
N/ENT
v, V
.
4 A v és a V gombbal válassza ki a
1 Lépjen be a menü üzemmódba
a MENU gomb megnyomásával.
Megjelenik a menü üzemmód ablaka.
kívánt beállítást, majd nyomja meg
a N/ENT gombot.
5 A menü üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a x STOP gombot.
P Megjegyzés
Ha 60 másodpercig nem nyom meg
egyetlen gombot sem, akkor a készülék
automatikusan kilép a menü üzemmódból.
2 Nyomja meg a . gombot, a v és a V
gombbal válassza ki a
(Felvétel),
a
(Lejátszás), a
(Szerkesztés),
a
(Megjelenítés) vagy a
(Diktafonbeállítások) fület, majd
nyomja meg a N/ENT gombot.
88
HU
Visszatérés az előző
képernyőhöz
A menü üzemmódban nyomja meg a
. gombot.
Kilépés a menü üzemmódból
Nyomja meg a x STOP vagy a MENU
gombot.
Menübeállítások
Lapok
(Rögzítés)
(Lejátszás)
Menüpontok
Működési mód
(a: beállítható / —: nem állítható be)
Stop üzemmód
Lejátszás üzemmód Rögzítési mód
Scene Edit
a
—
—
REC Mode
a
—
—
REC Level
a
—
a
LCF(Low Cut)
a
—
a
LIMITER
a
—
a
Add/Overwrite
a
—
—
PRE REC
a
—
—
Cross-Memory REC
a
—
—
VOR
a
—
a
SYNC REC
a
—
—
a
—
a
a
a
—
V-UP
a
a
—
Effect
a
a
—
Easy Search
a
a
—
Play Mode
a
a
—
Alarm
a
—
—
AVLS
a
a
—
A menü funkció
Select Input
Noise Cut Level
89
HU
Lapok
(Szerkesztés)
(Megjelenítés)
Menüpontok
Működési mód
(a: beállítható / —: nem állítható be)
Stop üzemmód
Lejátszás üzemmód Rögzítési mód
Protect
a
—
—
Divide Current Position a
—
—
Move File
a
a
—
File Copy
a
—
—
Change Folder Name
a
—
—
Erase Track Mark
a
—
—
Erase All Track Marks a
—
—
Divide All Track Marks a
—
—
Erase All
a
—
—
Calendar
a
—
—
Display
a
a
a
LED
a
—
—
Backlight
a
—
—
Select Memory
a
—
—
a
—
—
Date&Time
a
—
—
Time Display
a
—
—
Beep
a
—
—
USB Charge
a
—
—
Auto Power Off
a
—
—
Format
a
—
—
(Diktafonbeállítások) Language
90
HU
Lapok
(Rögzítés)
Menüpontok
Beállítások (*: kezdeti beállítás)
Scene Edit
A „Scene Select” menüben előre beállított
különböző rögzítési menüpontok beállításának
szerkesztésére szolgál. A következő színhelyek
közül választhat:
(Meeting),
(Voice
Notes),
(Interview),
(Music),
(My
Scene)
Edit from Current Setting:
A menüben előre megadott beállítások
módosítása.
Set Default Value:
A beállítások alapértelmezett értékre állítása.
Execute: A beállítások alapértelmezett
értékre állítása, és a folyamat befejezése.
Cancel: A folyamat befejezése a
beállítások módosítása nélkül.
Edit:
A beállítások módosítása a kiválasztott
színhely beállításairól.
Ismertetés
oldalszáma
37
A menü funkció
z Tipp
A következő menüpontokat szerkesztheti:
„REC Mode” (92. oldal), „REC Level”
(93. oldal), „LCF(Low Cut)” (93. oldal),
„LIMITER” (94. oldal), „VOR” (47. oldal),
„SYNC REC” (57. oldal), „Select Input”
(55., 56. oldal). Az „Edit Complete” lehetőséget
választva befejezheti a folyamatot.
91
HU
Lapok
(Rögzítés)
92
HU
Menüpontok
Beállítások (*: kezdeti beállítás)
REC Mode
Beállítja a felvételi módot.
LPCM 44.1kHz/16bit:
LPCM (tömörítetlen), kiváló minőségű
sztereó rögzítési mód
MP3 320kbps*:
MP3 (tömörített), kiváló minőségű sztereó
rögzítési mód
MP3 192kbps:
MP3 (tömörített), normál minőségű sztereó
rögzítési mód
MP3 128kbps:
MP3 (tömörített), sztereó rögzítési mód
hosszú felvételekhez
MP3 48kbps(MONO):
MP3 (tömörített), monó rögzítési mód normál
felvételekhez
MP3 8kbps(MONO):
MP3 (tömörített), monó rögzítési mód hosszú
felvételekhez
Ismertetés
oldalszáma
–
Lapok
Beállítások (*: kezdeti beállítás)
REC Level
Beállítja a mikrofon érzékenységét.
High
:
A diktafontól távol lévő vagy halk hangforrás
felvételéhez, pl. tágas teremben való
rögzítéshez.
Medium
*:
A diktafonhoz viszonylag közel lévő
hangforrás felvételéhez, pl. értekezleten való
rögzítéshez.
Low
:
Diktált szöveg rögzítéséhez, amikor a
mikrofont a szája elé tartja, a diktafonhoz
közeli hangok rögzítéséhez, valamint hangos
hangforrás rögzítéséhez.
High(Music)
:
Természetesebb akusztikus hang felvételéhez,
valamint a torzítás megelőzéséhez.
Low(Music)
:
Hangos hangforrás felvételéhez, például
zenekarpróba rögzítéséhez.
Manual
:
Kézi rögzítés során kézzel állíthatja be a
felvételi szintet.
–
LCF(Low Cut)
Bekapcsolja az LCF (Low Cut Filter) funkciót,
amely levágja az alacsony frekvenciákat,
csökkentve ezzel a szél zúgásából eredő zajt,
aminek köszönhetően tisztábban vehető fel a
fájl.
ON:
Az LCF funkció be van kapcsolva.
OFF*:
Az LCF funkció ki van kapcsolva.
–
(Rögzítés)
Ismertetés
oldalszáma
A menü funkció
Menüpontok
93
HU
Lapok
Menüpontok
Beállítások (*: kezdeti beállítás)
LIMITER
Automatikusan beállítja a beviteli szintet a
torzítás elkerülése érdekében, amely akkor
léphet fel, ha túl hangos hangot vesz fel.
ON*:
A LIMITER funkció be van kapcsolva.
OFF:
A LIMITER funkció ki van kapcsolva.
(Rögzítés)
Ismertetés
oldalszáma
–
P Megjegyzés
Ha a „REC Level” beállítás értéke „Manual
”, akkor ez a beállítás van érvényben.
94
HU
Add/Overwrite
Lehetővé teszi, hogy felvételt adjon hozzá egy
korábban rögzített fájlhoz, illetve felülíró
felvételt adjon hozzá a lejátszás során.
Add:
Felvételt adhat a fájlhoz.
Overwrite:
Felülíró felvételt adhat a fájlhoz.
OFF*:
Nem adhat felvételt, illetve felülíró felvételt a
fájlhoz.
41, 43
PRE REC
Lehetővé teszi, hogy a hangforrások felvétele
legfeljebb 5 másodperccel a rögzítés elindítása
előtt megkezdődjön. A készülék 5 másodperces
időablakban a hangokat a memóriapufferben
tárolja.
ON:
Az előzetes felvételi funkció be van
kapcsolva.
OFF*:
Az előzetes felvételi funkció ki van kapcsolva.
45
Menüpontok
Beállítások (*: kezdeti beállítás)
Ismertetés
oldalszáma
Cross-Memory
REC
Ha az aktuálisan kiválasztott memória
(51., 52. oldal) felvétel közben megtelik, a
diktafon a felvétel helyét automatikusan átteszi
a másik hordozóra, és folytatja a rögzítést. Az új
felvételt másik fájlként menti el a készülék.
ON:
A memóriák közötti rögzítési funkció be van
kapcsolva.
OFF*:
A memóriák közötti rögzítési funkció le van
tiltva. Ha az aktuálisan kiválasztott memória
megtelik, a rögzítés leáll.
53
(Rögzítés)
VOR
Beállítja a VOR (Voice Operated Recording)
funkciót.
ON:
A diktafon elkezdi a felvételt, ha hangot
érzékel, és szünetelteti, ha nem érzékel
hangot, kihagyva ezzel a hangtalan szakaszokat.
Az VOR funkció a z REC/PAUSE gomb
megnyomásával kapcsolható be.
OFF*:
A VOR funkció nem működik.
47
SYNC REC
Ha ez a beállítás az „ON” értékre van állítva, a
diktafon felvételi szünet üzemmódba áll, ha több
mint 2 másodpercig nem érzékel hangot, majd hang
érzékelése esetén újra rögzíteni kezd egy új fájlt.
ON:
A szinkronizált felvételi funkció be van
kapcsolva.
OFF*:
A szinkronizált felvételi funkció ki van
kapcsolva.
57
A menü funkció
Lapok
95
HU
Lapok
Menüpontok
Beállítások (*: kezdeti beállítás)
Select Input
Válassza ki a rögzíteni kívánt külső bemenetet,
amely a m (mikrofon) aljzathoz csatlakozik.
MIC IN*:
Válassza ezt a beállítást, ha külső
mikrofonnal rögzít fájlokat.
Audio IN:
Válassza ezt a beállítást, ha más eszközről
rögzít.
Noise Cut Level
Beállítja, hogy a diktafon milyen zajvágási
szintet használjon a zajvágási funkcióval
rögzített fájlok lejátszásakor (63. oldal).
Maximum*:
A zajvágás intenzívebb lesz.
Medium:
A zajvágás kevésbé intenzív lesz. Akkor
válassza, ha nem tud hatékonyan felvenni a
„Noise Cut Level” beállítás „Maximum”
értékre állításával.
64
V-UP
A felvett fájlok halk tartománya erősíthető,
így könnyebben meghallhatja a leghalkabb
hangokat.
Maximum:
Hatékonyabban alkalmazza a digitális
beszédkiemelést.
Medium:
Kevésbé finoman alkalmazza a digitális
beszédkiemelést.
OFF*:
Kikapcsolja a digitális beszédkiemelést.
65
(Rögzítés)
(Lejátszás)
96
HU
Ismertetés
oldalszáma
55, 56
Lapok
(Lejátszás)
Beállítások (*: kezdeti beállítás)
Effect
Beállítja a lejátszás kívánt hangeffektusát a
menüben.
Pop:
Kiemeli a középtartományt, ideális az
énekhang számára.
Rock:
Kiemeli a magas és a mély tartományt az
erőteljes hangzás érdekében.
Jazz:
Kiemeli a magas tartományt az élénk hangzás
érdekében.
Bass1:
Kiemeli a mély hangokat.
Bass2:
Még jobban kiemeli a mély hangokat.
Custom:
Az 5 sávos (0,4 kHz, 1,0 kHz, 2,5 kHz, 6,3 kHz
és 16 kHz) hangszínszabályozóval egyéni
hangbeállítást készíthet, az erősítést 7
lépésben (–3 és +3 között), a CLEAR BASS
funkciót 4 lépésben (0 és +3 között) állítva.
OFF*:
A hangeffekt funkció nem működik.
Ismertetés
oldalszáma
67
A menü funkció
Menüpontok
P Megjegyzés
Amikor a beépített hangszórót használja, vagy
ha a NOISE CUT beállítás értéke „ON”
(63. oldal), akkor a hangeffekt funkció nem
működik.
97
HU
Lapok
Menüpontok
Beállítások (*: kezdeti beállítás)
Easy Search
Beállítja az egyszerű keresés funkciót.
ON:
Előreléphet kb. 10 másodpercet a >
megnyomásával, vagy visszaléphet kb.
3 másodpercet a . gomb megnyomásával.
Ez a funkció akkor hasznos, ha egy hosszú
felvételben szeretné megtalálni a kívánt
pontot.
OFF*:
Az egyszerű keresés funkció kikapcsolása. Ha
megnyomja a > vagy a . gombot, akkor
az előző vagy a következő fájlra ugrik.
61
Play Mode
Beállítja a lejátszási módot.
1:
A készülék egy fájlt játszik le.
*:
A készülék a mappában található fájlokat
játssza le folyamatosan.
ALL:
A készülék az összes fájlt játssza le
folyamatosan.
1:
A készülék egy fájlt ismétel.
:
A készülék a mappában található fájlokat
játssza le, ismételve.
ALL:
A készülék az összes fájlt lejátssza, ismételve.
69
(Lejátszás)
98
HU
Ismertetés
oldalszáma
Lapok
(Lejátszás)
Menüpontok
Beállítások (*: kezdeti beállítás)
Alarm
Beállítja a riasztást.
New:
Beállítja a riasztást. A riasztás beállításához
válassza a „New” lehetőséget, majd állítsa be
a dátumot, az időpontot vagy a hét napját,
vagy válassza a napi lejátszást, és állítsa be a
riasztás hangját.
Beep&Play: A diktafon a kiválasztott fájlt
a riasztás (sípszó) megszólalása után
játssza le.
Beep: Csak a riasztás (sípszó) hallható.
Play: A diktafon csak a kiválasztott fájlt
játssza le.
List:
Megjelennek azok a fájlszámok, dátumok,
illetve a hét azon napjai, amelyekre riasztás van
beállítva.
Edit: Módosíthatja az időt, valamint a
kiválasztott dátumot vagy a hét napját.
Cancel: A kiválasztott dátum vagy nap
riasztási beállítása törölhető.
Ismertetés
oldalszáma
71
A menü funkció
99
HU
Lapok
(Lejátszás)
Menüpontok
Beállítások (*: kezdeti beállítás)
AVLS
Beállítja az AVLS (Automatic Volume Limiter
System) funkciót.
ON*:
Az AVLS funkció lehetővé teszi fülhallgató
használatakor a mértékletes hangerőn való
hallgatást.
OFF:
Az AVLS funkció nem működik, és a
diktafon az eredeti hangerőn játssza le a
hangokat.
P Megjegyzések
• A funkció kikapcsolása esetén ügyeljen rá,
hogy ne hallgassa a diktafon túl nagy
hangerőn.
• Ha fülhallgatóval adott ideig hallgatja a
diktafont túl nagy hangerőn, az AVLS funkció
akkor is automatikusan bekapcsol, ha az
„AVLS” beállítást „OFF” értékre állította a
menüben.
• Ha a beállított AVLS-szintet meghaladó
hangerőt állít ba, a diktafon kikapcsoláskor
visszaáll a mértékletes hangerőre.
100
HU
Ismertetés
oldalszáma
12
Lapok
Beállítások (*: kezdeti beállítás)
Protect
Megvédi a kiválasztott fájlt a törléstől,
felosztástól és áthelyezéstől.
Execute:
A kiválasztott fájl védve lesz. Ha olyan fájlt
ad meg, amely már védve van, akkor
kikapcsolja a védelmet.
Cancel:
A készülék nem alkalmazza a védelmet vagy
a védelem kikapcsolását.
87
Divide Current
Position
Két részre osztja a fájlt.
Execute:
A fájl két részre lesz osztva.
Cancel:
A diktafon nem hajtja végre a felosztást.
82
Move File
A kiválasztott fájlt a kiválasztott mappába helyezi
át.
Fájl áthelyezése előtt válassza ki az áthelyezni
kívánt fájlt, majd lépjen a menü ablakba.
75
File Copy
A kiválasztott fájl átmásolása a beépített
memóriából egy memóriakártya kívánt
mappájába, vagy a memóriakártyából a
beépített memória kívánt mappájába.
Fájl másolása előtt válassza ki a másolandó fájlt,
majd lépjen a menü ablakba.
76
Change Folder
Name
Mappa átnevezése sablon kiválasztásával.
Conference*, Meeting, Lecture, Class, Music,
Singing, Interview, Language Lesson, Travel,
Outdoors, Message, Schedule, Shopping List,
To Do, Voice Notes, FOLDER
85
(Szerkesztés)
Ismertetés
oldalszáma
A menü funkció
Menüpontok
101
HU
Lapok
(Szerkesztés)
Menüpontok
Beállítások (*: kezdeti beállítás)
Erase Track Mark Törli az aktuális pont előtti műsorszámjelzést.
Execute:
A készülék törli a műsorszámjelzést.
Cancel:
A készülék nem törli a műsorszámjelzést.
Erase All Track
Marks
Törli a kiválasztott fájl összes
műsorszámjelzését.
Execute:
A készülék törli az összes műsorszámjelzést.
Cancel:
A készülék nem törli a műsorszámjelzéseket.
Divide All Track Felosztja a fájlt az összes műsorszámjelzést
Marks
tartalmazó helyen.
Execute:
A diktafon végrehajtja a
műsorszámjelzéseknél való felosztást.
Cancel:
A diktafon nem hajtja végre a
műsorszámjelzéseknél való felosztást.
Erase All
102
HU
Törli a kiválasztott mappa összes fájlját.
A fájlok törlése előtt nyomja meg a
gombot
a mappa ablakba való visszatéréshez, válassza
ki, hogy melyik mappából szeretné törölni az
összes fájlt, majd lépjen a menüablakba.
Execute:
A diktafon törli a kiválasztott mappából az
összes fájlt.
Cancel:
A diktafon nem törli a fájlokat.
Ismertetés
oldalszáma
80
81
83
78
Lapok
Beállítások (*: kezdeti beállítás)
Calendar
Megjeleníti a naptárat, és lehetővé teszi a
diktafonnal a naptárból kiválasztott napon
rögzített fájlok lejátszását.
Enter:
A diktafon lejátssza a kiválasztott fájlt.
Back:
A diktafon nem játssza le a kiválasztott fájlt,
és visszatér a naptár nézethez.
62
Display
Módosítja a megjelenítési módot.
Elapsed Time*:
A fájlból eddig lejátszott időtartam
Remain Time:
A fájlból hátralevő időtartam stop vagy
lejátszás üzemmódban
Az elérhető felvételi idő felvétel közben
REC Date:
A felvétel készítésének dátuma
REC Time:
A felvétel készítésének időpontja
–
LED
Be- és kikapcsolja a műveletjelzőt.
ON*:
Felvétel és lejátszás közben a műveletjelző
világít vagy villog.
OFF:
A műveletjelző nem világít, és nem villog a
műveletek közben sem.
–
(Megjelenítés)
Ismertetés
oldalszáma
A menü funkció
Menüpontok
P Megjegyzés
Ha a diktafon a számítógéphez csatlakozik,
akkor a műveletjelző akkor is világít vagy villog,
ha a „LED” beállítás értéke „OFF”.
103
HU
Lapok
Menüpontok
Beállítások (*: kezdeti beállítás)
Backlight
Be- illetve kikapcsolja a kijelző háttérvilágítását.
10 SEC*:
A kijelző háttérvilágítása kb. 10 másodpercig
világít.
60 SEC:
A kijelző háttérvilágítása kb. 60 másodpercig
világít.
Always-ON:
A kijelző háttérvilágítása mindig világít.
OFF:
A kijelző háttérvilágítása nem világít, még a
műveletek közben sem.
(Megjelenítés)
Ismertetés
oldalszáma
–
P Megjegyzés
Ha az „Always-ON” beállítást választja, az
elemek/akkumulátorok gyorsabban lemerülnek.
Ha a diktafont elemről/akkumulátorról
működteti, javasoljuk, hogy ne az „Always-ON”
beállítást használja.
Select Memory
(Diktafonbeállítások)
Kiválaszthatja azt a memóriát, amelybe menteni
szeretné a fájlokat, illetve amelyik a lejátszani,
szerkeszteni vagy másolni kívánt fájlt tartalmazza.
Built-In Memory*:
A diktafon beépített memóriájának
kiválasztása.
Memory Card:
A memóriakártya-nyílásba helyezett
memóriakártya kiválasztása.
P Megjegyzés
Ha nincs memóriakártya a diktafonban, a
készülék automatikusan a beépített memóriát
választja.
104
HU
52
Lapok
Beállítások (*: kezdeti beállítás)
Language
Beállítja az üzenetek, a menük, a mappanevek,
a fájlnevek stb. nyelvét.
Deutsch (német), English (angol)*,
Español (spanyol), Français (francia),
Italiano (olasz), Русский (orosz)
20
Date&Time
Auto*:
Ha a diktafon egy olyan számítógéphez
csatlakozik, amelyen a Sound Organizer
szoftver fut, az óra automatikusan beállítódik
a számítógép órája alapján.
Manual:
Beállítja az órát az év, hónap, nap, óra és perc
megadásával.
18
Time Display
Beállítja az óra megjelenítését.
12-Hour:
12:00AM = éjfél, 12:00PM= dél
24-Hour*:
0:00 = éjfél, 12:00 = dél
–
Beep
Beállítja, hogy hallható legyen-e sípszó.
ON*:
Sípszó jelzi a műveletek elfogadását és a
hibákat.
OFF:
Nem hallható sípszó.
–
(Diktafonbeállítások)
P Megjegyzés
Ismertetés
oldalszáma
A menü funkció
Menüpontok
A riasztás akkor is megszólal, ha a „Beep”
beállítás az „OFF” értékre van állítva a
menüben.
105
HU
Lapok
Menüpontok
Beállítások (*: kezdeti beállítás)
USB Charge
Beállítja, hogy töltődjenek-e az akkumulátorok
USB-portról.
ON*:
Az akkumulátorok töltődnek.
OFF:
Az akkumulátorok nem töltődnek.
(Diktafonbeállítások)
Ismertetés
oldalszáma
–
P Megjegyzés
Ha USB hálózati adapterrel (nem tartozék)
csatlakoztatja a diktafont egy hálózati
dugaszolóaljzathoz (125. oldal), akkor a
beállítástól függetlenül töltheti az akkumulátort.
Auto Power Off
106
HU
Ha a diktafon be van kapcsolva, és a beállított
ideig nem használják, automatikusan kikapcsol.
5min:
A diktafon kb. 5 perc után kapcsol ki.
10min*:
A diktafon kb. 10 perc után kapcsol ki.
30min:
A diktafon kb. 30 perc után kapcsol ki.
60min:
A diktafon kb. 60 perc után kapcsol ki.
OFF:
A diktafon nem kapcsol ki automatikusan.
–
Lapok
(Diktafonbeállítások)
Menüpontok
Beállítások (*: kezdeti beállítás)
Format
Az aktuálisan kiválasztott memória (beépített
memória vagy memóriakártya) formázása, azaz
az összes adat törlése és a mappaszerkezet
alapértelmezett állapotba állítása.
Execute:
Megjelenik a „Formatting...” animáció,
és a készülék formázza a memóriát.
Cancel:
A készülék nem formázza a memóriát.
Ismertetés
oldalszáma
–
P Megjegyzések
A menü funkció
• A diktafon formázó funkcióját használja a
memória formázásához.
A formázás megkezdése előtt váltsa át a
memóriát a formázni kívántra (51., 52. oldal).
• Ha formázza a memóriát, akkor a diktafonon
tárolt összes adat törlődik. Ha törölte a
memóriát, többé nem nyerheti vissza a törölt
adatokat.
• A beépített memória formázásakor a beépített
memóriában tárolt használati utasítást is törli.
A használati utasításokat újbóli beszerzéséhez
keresse fel a Sony támogatási weblapját:
http://support.sony-europe.com/DNA
107
HU
A számítógép használata
A diktafon használata a számítógéppel
Amikor a diktafon csatlakoztatva van
a számítógéphez, adatokat másolhat át
egyikről a másikra.
Fájlok másolása a diktafonról a
számítógépre mentés céljából
(115. oldal)
Zenei fájlok másolása a
diktafonról a számítógépre
lejátszás céljából (116. oldal)
A diktafon használata USBmemóriaként (118. oldal)
A számítógépen tárolt képes vagy
szöveges adatokat elmentheti a
diktafonra átmeneti tárolás céljából.
Fájlok kezelése és szerkesztése
a Sound Organizer szoftverrel
(119. oldal)
A mellékelt Sound Organizer szoftver
lehetővé teszi, hogy a diktafonnal felvett
fájlokat a számítógépre másolja és
szerkessze. A számítógépen tárolt zenei
fájlok és podcastfájlok is átmásolhatók
vele a diktafonra.
108
HU
A számítógépre vonatkozó
rendszerkövetelmények
A részletes rendszerkövetelmények
a 120. és 130. oldalon találhatók.
A diktafon csatlakoztatása
a számítógéphez
Számítógép
Diktafon
A számítógép
USB-portjába
Az (USB)
csatlakozóba
USB-csatlakozókábel
Ahhoz, hogy fájlokat tudjon a diktafon
és a számítógép között átvinni,
csatlakoztatnia kell a diktafont a
számítógéphez.
1 Kösse össze a diktafon
(USB)
csatlakozóját a bekapcsolt számítógép
USB-portjával – csatlakoztassa
megfelelően a mellékelt USBcsatlakozókábel végeit az egyes
csatlakozóaljzatokba.
2 Ellenőrizze, hogy a számítógép
A diktafont a számítógép a
csatlakoztatás után hamarosan felismeri.
Amikor folyamatban van a diktafon
csatlakoztatása a számítógéphez, a
„Connecting” üzenet látható a diktafon
kijelzőjén.
Mappa- és fájlszerkezet
A mappák és a fájlok a feltüntetett
módon jelennek meg a számítógép
képernyőjén.
A Windows Explorer (Intéző)
programjával, illetve a Macintosh
Finder programjával a „IC
RECORDER” vagy a „MEMORY
CARD” kötet megnyitásával jelenítheti
meg a mappákat és fájlokat.
A számítógép használata
helyesen felismerte-e a diktafont.
A Windows képernyőjén kattintson
duplán a „Sajátgép” vagy a
„Számítógép” ikonra, és ellenőrizze,
hogy a számítógép felismerte-e a
készüléket „IC RECORDER” vagy
„MEMORY CARD” néven.
A Macintosh képernyőjén ellenőrizze,
hogy az „IC RECORDER” vagy
a „MEMORY CARD” meghajtó
megjelenik-e az asztalon.
• A diktafon működése USB-elosztó vagy
nem a mellékelt USB-összekötőkábel
használata esetén nem garantálható.
• Egyszerre több USB-eszköz
csatlakoztatása hibás működést
eredményezhet.
• A diktafon csatlakoztatása előtt
ellenőrizze, hogy az akkumulátorok/
elemek benne vannak-e a diktafonban.
• Javasoljuk, hogy ha nem használja a
számítógéphez csatlakoztatott diktafont,
csatlakoztassa le a számítógépről.
P Megjegyzések
• Ha kettőnél több USB-eszközt
csatlakoztat a számítógéphez, nem
garantált a megfelelő működés.
109
HU
Beépített memória
„IC RECORDER”
A diktafonnal rögzített
fájlokat tároló mappa
VOICE*1
FOLDER01
FOLDER05
A számítógépről másolt
mappa
MUSIC
POP
J-POP*2
LPCM
AAC-LC
PODCASTS
NEWS*2
MP3
AAC-LC
Conversation*2
LPCM
MP3
MSV
WMA
Instructions*5
110
HU
*4
*3
*3
*1 Ha egy fájlt közvetlenül a VOICE
mappába másolnak, akkor sem fog
megjelenni a diktafon
(Hang) lapján.
Amikor fájlokat másol a számítógépről a
diktafonra, helyezze őket a VOICE
mappa almappáiba.
*2 A zenei fájlokat tartalmazó mappa neve
ugyanúgy jelenik meg a diktafonon,
ezért érdemes már előre is egy könnyen
megjegyezhető nevet adni a mappának.
Az ábrán látható mappák példákat
mutatnak be a mappanevekre.
*3 A diktafon max. 8 szintnyi mélységig
képes felismerni a diktafonra másolt
mappákat.
*4 Ha külön másolja át a zenei fájlokat,
akkor azokat a „No Folder” osztályba
sorolja a készülék.
*5 A diktafon használati utasítása a „IC
RECORDER” mappa „Instructions”
mappájában található.
z Tippek
• A zenei fájlokba írt cím, előadó stb.
megjeleníthető a diktafonon. Hasznos, ha
az ID3-címkeadatokat azzal a szoftverrel
viszi be, amellyel elkészíti a zenei fájlokat
a számítógépen.
• Ha nincs cím vagy előadónév az ID3címkében, akkor az „Unknown” felirat
jelenik meg a diktafon kijelzőjén.
Ha a diktafont azután csatlakoztatja
a számítógéphez, hogy használandó
memóriának a memóriakártyát adta
meg („Memory Card”), (51., 52. oldal),
a mappák szerkezete eltér attól, mint
amikor a „Built-In Memory” a beállítás.
Memory Stick Micro™ (M2™)
„MEMORY CARD”
MSSONY
A diktafonnal rögzített
fájlokat tároló mappa
VOICE
FOLDER01
FOLDER05
A számítógépről másolt
mappa
POP
J-POP
LPCM
AAC-LC
PODCASTS
NEWS
MP3
A számítógép használata
MUSIC
AAC-LC
Conversation
LPCM
MP3
MSV
WMA
111
HU
microSD kártya
„MEMORY CARD”
A diktafon kijelzőjén megjelenő
mappaszerkezet
A diktafon kijelzőjén látható
mappaszerkezet eltér a számítógépen
látottól.
PRIVATE
SONY
A diktafonnal rögzített
fájlokat tároló mappa
VOICE
FOLDER01
A diktafon kijelzőjének mappajelzései
a következők:
:
A diktafonnal rögzített fájlokat
tároló mappa
:
Számítógépről másolt mappa
(Akkor láthatók ilyen mappák,
ha zenefájlokat másolt
számítógépről.)
:
A számítógépről másolt
podcastfájlok mappája (Ezek
a mappák csak akkor láthatók,
ha számítógépről podcastfájlokat
másoltak a diktafonra.)
FOLDER05
A számítógépről másolt
mappa
MUSIC
POP
J-POP
LPCM
PODCASTS
AAC-LC
NEWS
MP3
Conversation
LPCM
MP3
MSV
WMA
112
HU
AAC-LC
P Megjegyzés
Ha a mappákban nincsenek olyan fájlok,
amelyek lejátszhatók a diktafon
segítségével, akkor ezek a mappák nem
jelennek meg a diktafon kijelzőjén.
A diktafon
(Hang) lapján
megjelenő mappák
• „No Folder” mappa (Ha külön-külön
másol át zenei fájlokat, akkor ezek a
fájlok ebben a mappában jelennek meg.)
A diktafon
(Podcast) lapján
megjelenő mappák
A diktafonnal rögzített fájlok mappái (a
VOICE mappa alatti mappák) láthatók.
P Megjegyzés
A diktafon
(Zene) lapján
megjelenő mappák
A számítógépről átmásolt podcastfájlok
mappái jelennek meg.
Ha podcastfájlokat másol a
számítógépről a diktafonra, használja
a mellékelt Sound Organizer szoftvert.
A diktafon lecsatlakoztatása
a számítógépről
Az alábbi mappák jelennek meg a
számítógépről átmásolt mappák között.
• A MUSIC mappában lévő, fájlokat
tartalmazó mappák (többszintű
mappák esetében minden mappa
megjelenik párhuzamosan.)
• A MUSIC vagy PODCASTS mappán
kívüli helyre másolt mappák
A számítógép használata
Ha egy fájlt közvetlenül a VOICE
mappába másolnak, akkor sem fog
megjelenni a diktafon
(Hang) lapján.
Kövesse az alábbi eljárást – ellenkező
esetben az adatok megsérülhetnek.
1 Ügyeljen rá, hogy a diktafon
műveletjelzője ne világítson.
113
HU
2 Hajtsa végre az alábbi műveletet a
számítógépen.
A Windows képernyőjének jobb alsó
sarkában kattintson az alábbi ikonra.
t Kattintson az „IC RECORDER
kiadása” lehetőségre.
Az ikon és a megjelenő menü a
különböző operációsrendszer-verziók
esetén eltérő lehet.
A Macintosh képernyőjén húzza az
asztalon az „IC RECORDER” ikont
a „Trash” (Kuka) ikonra.
A diktafon lecsatlakoztatásáról a
számítógéphez mellékelt használati
utasításban olvashat részletesen.
3 Húzza ki a diktafonhoz
csatlakoztatott USB-csatlakozókábelt
a számítógép USB-portjából.
114
HU
Fájlok másolása a diktafonról a számítógépre
z Fájl vagy mappa másolása
(áthúzással)
A fájlokat és a mappákat átmásolhatja
a diktafonról a számítógépre.
számítógéphez (108. oldal).
2 Másolja azokat a fájlokat és
mappákat, amelyeket át szeretne
vinni a számítógépre.
Húzza át az „IC RECORDER”
vagy a „MEMORY CARD” kötetről
a kívánt fájlokat és mappákat a
számítógép helyi lemezére.
1 Kattintson a kívánt elemre, tartsa
nyomva az egérgombot,
2 húzza át az elemet,
3 majd engedje fel az egérgombot.
3 Csatlakoztassa le a diktafont a
számítógépről (113. oldal).
A számítógép használata
1 Csatlakoztassa a diktafont a
115
HU
Zenei fájlok másolása a számítógépről a
diktafonra és a fájlok lejátszása
2 Másolja át a kívánt zenei fájlokat
A számítógépen lévő zenei és az egyéb
hangfájlokat (LPCM(.wav)/MP3(.mp3)/
LPEC(.msv)/WMA(.wma)/
AAC-LC(.m4a)*) áthúzással
felmásolhatja a diktafonra, és lejátszhatja
őket vele.
* A diktafonnal lejátszható
fájlformátumokat a „Műszaki adatok”
című fejezet ismerteti (130. oldal).
3 Csatlakoztassa le a diktafont a
Zenei fájl másolása a
számítógépről a diktafonra
(áthúzással)
A számítógépről átmásolt
zenei fájlok lejátszása a
diktafonnal
1 Csatlakoztassa a diktafont a
1 Nyomja meg a
számítógéphez (108. oldal).
116
tartalmazó mappát a diktafonra.
A Windows Explorer programjával,
illetve a Macintosh Finder
programjával húzza a zenei fájlokat
tartalmazó mappát az „IC
RECORDER” vagy a „MEMORY
CARD” kötetre.
A diktafon legfeljebb 400 mappát
képes felismerni. Egy mappába
legfeljebb 199 fájl másolható.
A diktafon továbbá legfeljebb
4 095 mappát és fájlt képes egy
adathordozón kezelni.
HU
számítógépről (113. oldal).
gombot.
2 Nyomja meg a . gombot, a v és a V
gombbal válassza ki a
(Zene) fület,
majd nyomja meg a > gombot.
3 A v és a V gombbal válassza ki azt a
mappát ( ), amelyben a zenei fájlok
vannak, majd nyomja meg a >
gombot.
4 A v és a V gombbal válassza ki a
lejátszani kívánt zenei fájlt.
a N/ENT gombot.
6 A lejátszás leállításához nyomja meg
a x STOP gombot.
• A számítógépről átmásolt zenei fájlok
lejátszhatók a diktafonnal. Fájlt
felosztani illetve műsorszámjelzést
beállítani azonban nem lehet.
• Ha a számítógéppel másolt át zenei
fájlokat, akkor előfordulhat, hogy ezek
a fájlok a rendszer korlátai miatt nem
sorrendben lettek felmásolva. Ha a
számítógépen lévő zenei fájlokat
egyesével másolja a diktafonra, akkor
megjelenítheti és lejátszhatja őket a
másolás sorrendjében.
Megjelenítés zenei fájlok
lejátszása közben
Lejátszás közben a v és a V gomb
megnyomásával ellenőrizheti a zenei fájl
adatait.
A maximális lejátszási idő (fájlok*)
a zenei fájlok diktafonnal történő
lejátszásakor a következő:
48 kbit/s
128 kbit/s
256 kbit/s
89 h 25 min
(1 341 fájl)
33 h 30 min
(502 fájl)
16 h 45 min
(251 fájl)
(h: óra, min: perc)
* Abban az esetben, ha a diktafonra átmásolt
MP3-fájlok átlagosan 4 percesek.
A számítógép használata
5 A lejátszás indításához nyomja meg
P Megjegyzések
: Mappanév
: Fájlnév
: Előadó neve
: Cím
117
HU
A diktafon használata USB-memóriaként
Ha a diktafont USB-csatlakozókábelen
keresztül csatlakoztatja a
számítógéphez, akkor a diktafonnal
rögzített fájlok mellett a számítógépen
lévő kép- és szövegadatokat is
eltárolhatja ideiglenesen a diktafonon.
Ahhoz, hogy a diktafont USBmemóriaként használhassa, a
számítógépnek meg kell felelnie
bizonyos, az operációs rendszerre és a
portokra vonatkozó követelményeknek.
A részletes rendszerkövetelmények
a 130. oldalon találhatók.
118
HU
A mellékelt Sound Organizer szoftver
használata
A Sound Organizer
szoftverrel elvégezhető
műveletek
A diktafonnal rögzített fájlok
importálása
A diktafonnal rögzített fájlokat
importálhatja a Sound Organizer
programba.
Zeneszámok importálása zenei
CD-ről
Importálhatja zenei CD-k számait
a Sound Organizer programba.
Az importált számokat a program
a számítógépre menti.
A számítógépen lévő számok
importálása
A számítógépen lévő zenei és egyéb
fájlokat importálhatja a Sound
Organizer programba.
Előfizetés podcastokra és
frissítés
A számítógép használata
A Sound Organizer lehetővé teszi
a diktafon memóriája vagy
memóriakártya segítségével való
fájlcserét. A zenei CD-kről és egyéb
hordozókról importált zeneszámok,
a számítógépről importált MP3- és
egyéb hangfájlok, valamint a podcastok
is átmásolhatók a diktafonnal és
lejátszhatók vele. Különböző műveletek
végezhetők el az importált fájlokon,
ilyen például a lejátszás, a szerkesztés
vagy az MP3- és egyéb formátumokba
való átalakítás. Ezenkívül CD-t írhat az
Ön által kedvelt zenékből, és
hangfájlokat küldhet e-mailben.
Az importált fájlokat a program a
számítógépre menti.
A Sound Organizer programban
előfizethet podcastokra.
A podcastokra való előfizetés, illetve
a podcastok frissítése lehetővé teszi a
legfrissebb információk beszerzését az
internetről.
119
HU
Fájlok lejátszása
Zenei CD írása
Lejátszhatja a Sound Organizer
programba importált fájlokat.
Kiválaszthatja kedvenc számait a Sound
Organizer programba importált fájlok
közül, és elkészítheti saját zenei CD-jét.
A fájlok adatainak módosítása
Módosíthatja a címet, az előadó nevét
és a fájllistában megjelenő egyéb
fájladatokat.
Fájlok felosztása
Több részre oszthatja a fájlokat.
Fájlok egyesítése
Több fájlt egy fájllá egyesíthet.
Fájlok törlése diktafonról
• Elindíthatja a levelezőprogramot,
és felvételfájlt küldhet e-mailhez
csatolva.
• A Dragon NaturallySpeaking*
hangfelismerő szoftver használatával,
amely kompatibilis a Sound Organizer
programmal, hangfelismerést végezhet
a fájlokon, és a beszédet szöveggé
alakíthatja.
Törölheti a diktafonra mentett egyes
fájlokat.
Ezzel a művelettel törölheti a diktafonra
mentett fájlokat, ha növelni szeretné a
diktafonon lévő szabad terület méretét,
vagy ha bizonyos fájlokra nincs szüksége.
* A Dragon NaturallySpeaking szoftver
(DVD-ROM) csak egyes típusok
esetében és egyes régiókban tartozék.
Fájlok átmásolása diktafonra
A Sound Organizer használatának
rendszerkövetelményei az alábbiak.
Átmásolhatja a fájlokat a Sound
Organizer programból diktafonra
vagy memóriakártyára.
A diktafonon használhatja az átmásolt
fájlokat, podcastokat és egyéb
tartalmakat.
120
Más hasznos lehetőségek
HU
A számítógépre vonatkozó
rendszerkövetelmények
Operációs rendszerek
• Windows 7 Ultimate
• Windows 7 Professional
• Windows 7 Home Premium
• Windows 7 Starter (32 bit változat)
P Megjegyzések
• A működés nem garantálható, ha
bármely, a fent felsoroltaktól különböző
operációs rendszert használ.
• A Windows XP 64 bit verziói nem
támogatottak.
IBM PC/AT kompatibilis
számítógép
• CPU
Windows XP: Legalább 500 MHz-es
Pentium III processzor
Windows Vista: Legalább 800 MHz-es
Pentium III processzor
Windows 7: Legalább 1 GHz-es
Pentium III processzor
• Memória
Windows XP: Legalább 256 MB
Windows Vista: Legalább 512 MB
(Windows Vista Ultimate/Business/
Home Premium rendszeren legalább
1 GB ajánlott)
Windows 7: Legalább 1 GB (32 bit
változat)/legalább 2 GB (64 bit
változat)
• Szabad merevlemez-terület
Legalább 400 MB szükséges.
A Windows-verziótól függően
400 MB-nál nagyobb területre is
szükség lehet.
A zenei adatok kezeléséhez további
szabad területre van szükség.
• Képernyőbeállítások
Képernyőfelbontás: Legalább 800 × 600
képpont (1 024 × 768 képpontos
felbontás ajánlott)
Képernyőszín: Legalább High Color
(16 bit)
• Hangkártya
SoundBlaster-kompatibilis hangkártya
ajánlott.
A számítógép használata
• Windows Vista Ultimate Service Pack 2
vagy újabb
• Windows Vista Business Service Pack 2
vagy újabb
• Windows Vista Home Premium
Service Pack 2 vagy újabb
• Windows Vista Home Basic Service
Pack 2 vagy újabb
• Windows XP Media Center Edition
2005 Service Pack 3 vagy újabb
• Windows XP Media Center Edition
2004 Service Pack 3 vagy újabb
• Windows XP Professional Service
Pack 3 vagy újabb
• Windows XP Home Edition Service
Pack 3 vagy újabb
Előre telepített.
121
HU
• USB-port
Az eszközök és az adathordozó
használatához USB-port szükséges.
Az USB-elosztón keresztüli megfelelő
üzemeltetés nem garantált, kivéve
azon típusok esetében, amelyek
működését kifejezetten garantálják.
A Sound Organizer telepítése
Telepítse a Sound Organizer programot
a számítógépre.
P Megjegyzések
• A Sound Organizer telepítésekor
rendszergazdai jogokkal rendelkező
fiókba jelentkezzen be.
Ezenkívül ha Windows 7 operációs
rendszer használ, és megjelenik a
[Felhasználói fiókok felügyelet]
képernyő, hagyja jóvá a futtatást az
[Igen] (Windows Vista rendszerben
[Tovább]) gombra kattintva.
• A Sound Organizer programot
Windows XP rendszerben korlátozott
jogosultságokkal rendelkező felhasználó
nem indíthatja el.
• A Windows XP szoftverfrissítési
funkciójának használatához
rendszergazdai jogokkal rendelkező
fiókba kell bejelentkeznie.
122
HU
• A Sound Organizer program hozzáadja
a rendszerhez a Windows Media Format
Runtime modult. A Sound Organizer
eltávolításakor ez a modul nem törlődik.
Azonban a modult a program nem
feltétlenül telepíti, ha az előre telepítve van.
• A tartalommappákban lévő adatok nem
törlődnek a Sound Organizer eltávolításakor.
• Több operációs rendszert futtató
számítógépen ne telepítse a Sound
Organizer programot az összes operációs
rendszerre. Ez adatinkonzisztenciához
vezethet.
1 Győződjön meg róla, hogy a diktafon
nincs csatlakoztatva, majd kapcsolja
be a számítógépet, és indítsa el a
Windows rendszert.
2 Helyezze be a mellékelt CD-ROM-ot
a CD-ROM-meghajtóba.
A [Sound Organizer - InstallShield
Wizard] menü automatikusan elindul,
és a [Welcome to Sound Organizer
Installer] ablak jelenik meg.
Ha nem jelenik meg a [Welcome to
Sound Organizer Installer] menü,
akkor nyissa meg a Windows
Explorer (Intéző) programot,
kattintson duplán a CD-ROMmeghajtóra, majd kattintson duplán a
[SoundOrganizerInstaller.exe] fájlra.
3 Fogadja el a licencszerződés
A Sound Organizer ablaka
feltételeit az [I accept the terms in the
license agreement] lehetőség
választásával, majd kattintson a
[Next] gombra.
4 Amikor megjelenik a [Setup Type]
5 Amikor megjelenik a [Ready to
Install the Program] ablak, kattintson
az [Install] gombra.
A telepítés elkezdődik.
6 Amikor megjelenik a [Sound
A Help
Megjeleníti a Sound Organizer
súgóját. A súgófájlokban részletes
ismertetést talál minden művelethez.
A számítógép használata
ablak, kattintson a [Standard] vagy
a [Custom] lehetőségre, majd
kattintson a [Next] gombra.
Kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat, és adja meg a telepítési
beállításokat, ha a [Custom]
lehetőséget választotta.
Organizer has been installed
successfully.] ablak, kattintson a
[Launch Sound Organizer Now]
lehetőségre, majd kattintson a
[Finish] gombra.
P Megjegyzés
Lehet, hogy a Sound Organizer telepítése
után újra kell indítani a számítógépet.
123
HU
B A Sound Organizer fájllistája
(My Library)
Megjeleníti a Sound Organizer My
Library tárában lévő fájlok listáját a
működésnek megfelelően.
Recording Files: A felvételfájlok
listáját jeleníti meg.
A diktafonnal rögzített felvételfájlok
importálás után ebben a tárban
láthatók.
Music: A zenei fájlok listáját
jeleníti meg.
Ebben a tárban a zenei CD-ről
importált számok láthatók.
Podcast: Megjeleníti a podcastok
listáját.
C A diktafon fájllistája
A csatlakoztatott diktafonra vagy
memóriakártyára mentett fájlokat
tartalmazza.
D Edit Mode gomb
Megjeleníti a szerkesztési területet
a fájlok szerkesztéséhez.
E Quick Operation Guide gomb
Megjeleníti a Quick Operation
Guide útmutatót, amely a Sound
Organizer alapvető funkcióit
ismerteti.
124
HU
F Oldalsáv (Import/Transfer)
IC Recorder: Megjeleníti az
átviteli képernyőt. Megjelenik a
csatlakoztatott eszköz fájljainak
listája.
Import CD: Megjeleníti a zenei
CD-k importálására szolgáló
képernyőt.
Burn CD/DVD: Megjeleníti a
lemezek írására szolgáló képernyőt.
G Átviteli gombok
: A Sound Organizer fájljait
diktafonra vagy memóriakártyára
másolja.
: Importálja a diktafon vagy
memóriakártya fájljait a Sound
Organizer My Library tárába.
Kiegészítő információk
USB hálózati adapter használata
akkumulátorokat, amíg a „
” jelzés
meg nem jelenik.
Kb. 4 óráig tart a lemerült
akkumulátorok teljes feltöltése.*
Az (USB)
csatlakozóba
USB-csatlakozókábel
(tartozék)
1 Csatlakoztassa az USB hálózati
adaptert (nem tartozék) egy hálózati
dugaszolóaljzathoz.
2 Csatlakoztassa az USB hálózati
adaptert a mellékelt
USB-csatlakozókábelhez.
Töltheti az akkumulátorokat úgy is,
hogy a diktafont egy hálózati
dugaszolóaljzathoz csatlakoztatja egy
AC-U50AG típusú USB hálózati
adapterrel (nem tartozék). Töltheti az
akkumulátorokat a diktafon használata
közben is, ez akkor hasznos, ha hosszú
felvételt szeretne készíteni.
Ha először használja a diktafont, vagy
ha hosszú ideje nem használta, akkor
ajánlatos folyamatosan, addig töltenie az
USB-csatlakozókábelt a diktafon
(USB) csatlakozójához.
Az akkumulátorok töltése közben
a töltésjelző animálva jelenik meg.
Most már használhatja a diktafont
az akkumulátorok töltése közben is.
Kiegészítő információk
3 Csatlakoztassa a tartozék
Töltésjelző
125
HU
* Ez egy becsült idő, amelyre a
szobahőmérsékleten történő teljes
feltöltéshez van szükség, ha az
akkumulátor teljesen lemerült. A
szükséges idő függ a töltöttségi szinttől és
az akkumulátorok állapotától. Több időre
van szükség, ha az akkumulátorok
hőmérséklete alacsony, vagy ha az
akkumulátorok töltése közben adatokat
visz át a diktafonra.
P Megjegyzések
• Miközben fájlokat játszik le a beépített
hangszóróval, nem töltheti az
akkumulátorokat.
• Az LR03 (AAA méretű) alkáli elemek
(nem tartozékok) nem tölthetők.
A diktafon
lecsatlakoztatása a hálózati
dugaszolóaljzatról
Kövesse az alábbi eljárást. Ha a diktafon
adatfájlokat tartalmaz, és nem így tesz,
a fájlok megsérülhetnek vagy
lejátszhatatlanná válhatnak.
1 Ha éppen felvesz vagy lejátszik
egy fájlt, állítsa a diktafont stop
üzemmódba a x STOP gomb
megnyomásával.
126
HU
2 Ügyeljen rá, hogy a diktafon
műveletjelzője ne világítson.
3 Húzza ki a diktafont az USB hálózati
adapterből, majd húzza ki az USB
hálózati adaptert a hálózati
dugaszolóaljzatból.
P Megjegyzések
• A felvétel ideje alatt (a műveletjelző
világít vagy pirosan villog), illetve
adathozzáférés közben (a műveletjelző
narancssárgán villog)
– ne húzza ki a diktafonból az USB
hálózati adaptert, és ne csatlakoztassa
az adaptert a diktafonhoz, ha az
adapter be van dugva a hálózati
aljzatba.
– ne dugja be az USB hálózati adaptert
a hálózati aljzatba, illetve ne húzza a ki
belőle, ha az adapter csatlakoztatva van
a diktafonhoz.
Ha ezt nem tartja be, megsérülhetnek
az adatok. Ha a diktafonnak nagy
mennyiségű adatot kell feldolgoznia,
akkor az indítóképernyő hosszú ideig
látható lehet. Ez nem a diktafon hibája.
Várja meg, amíg az indítóképernyő
eltűnik a kijelzőről.
• Az USB hálózati adapter használata
közben a töltésjelző nem jelenik meg
a kijelzőn.
Óvintézkedések
Áramellátás
A készüléket csak 2,4 vagy 3,0 V
egyenfeszültségről üzemeltesse.
Két NH-AAA akkumulátort vagy két
LR03 (AAA méretű) alkáli elemet
használjon.
Biztonság
Ne használja a készüléket vezetés,
kerékpározás vagy bármilyen gépjármű
működtetése közben.
• Ne hagyja a készüléket hőforrások
közelében, se olyan helyen, ahol
közvetlen napfény, nagy mennyiségű
por vagy ütés érheti.
• Ha valamilyen szilárd tárgy vagy
folyadék kerül a készülékbe, távolítsa
el az elemeket, majd ellenőriztesse a
készüléket szakemberrel, mielőtt
tovább használná.
• Ügyeljen arra, hogy ne fröccsenjen víz
a készülékre. A készülék nem vízálló.
Különösképpen az alábbi
helyzetekben legyen óvatos:
Kiegészítő információk
Kezelés
– Ha a készülékét a zsebében tartja és
WC-re vagy hasonló helyre megy.
Amikor lehajol, a készülék
kicsúszhat a zsebéből és a vízbe
eshet.
– Ne használja a készüléket olyan
környezetben, ahol ki van téve eső,
hó vagy magas páratartalom
hatásának.
– Olyan körülmények között, ahol
megizzadhat. Ha nedves kézzel
érinti meg a készüléket, vagy
izzadsággal telített ruházat zsebébe
teszi azt, a készülék vizes lehet.
• Fájdalmat érezhet a fülében, ha olyan
helyen használja a fejhallgatót (nem
tartozék), ahol nagyon száraz a levegő.
Ez nem a fejhallgató meghibásodása
miatt van így, hanem az Ön testében
összegyűlt elektrosztatikus töltés
miatt. Az elektrosztatikus feltöltődés
mértékét csökkentheti, ha természetes
szálból készült ruházatot visel, ami
megakadályozza az elektrosztatikus
feltöltődést.
127
HU
Zaj
• Zajt hallhat, ha a diktafont váltakozó
áramú áramforrás, fénycső vagy
mobiltelefon közelébe helyezi a
felvétel vagy a lejátszás közben.
• Zajt is rögzíthet a készülék, ha egy
tárgy, például az ujja, véletlenül
megdörzsöli vagy megkarcolja a
diktafont a felvétel közben.
Karbantartás
A burkolat tisztítására használjon puha,
vízzel enyhén megnedvesített kendőt.
Ne használjon alkoholt, benzint és hígítót.
Ha bármilyen kérdése vagy problémája
van a készülékkel kapcsolatban, vegye
fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony
kereskedővel.
Javaslatok a biztonsági
mentéssel kapcsolatban
A diktafon véletlen működtetéséből
vagy meghibásodásából eredő
esetleges adatvesztés kockázatának
elkerülése érdekében tanácsos a
rögzített fájlokról például
számítógépre biztonsági másolatot
készíteni.
128
HU
Memóriakártya használata
P Megjegyzések
• A memóriakártyák formázását
(inicializálását) a diktafonnal végezze.
A Windows rendszerrel vagy más
eszközökkel formázott memóriakártyák
működése nem garantált.
• Ha olyan memóriakártyát formáz, amely
adatokat tartalmaz, az adatok elvesznek.
Ügyeljen rá, nehogy fontos adatokat
töröljön.
• Ne hagyjon memóriakártyát
kisgyermekek által elérhető helyen.
A gyermekek a kártyát lenyelhetik.
• Felvétel/lejátszás/formázás közben ne
helyezze be és ne távolítsa el a
memóriakártyát. Ha ezt nem tartja be,
azzal a diktafon meghibásodását
okozhatja.
• Ne távolítsa el a memóriakártyát, ha a
kijelzőn az „Accessing...” animáció
látható, vagy ha a jelző narancssárgán
villog. Ha ezt nem tartja be,
megsérülhetnek az adatok.
• Nem garantáljuk, hogy minden
kompatibilis memóriakártya működni
fog a diktafonnal.
• A kompatibilis M2™ kártyákról a Sony
webhelyén olvashat (131. oldal).
• Ne használja a memóriakártyát az alábbi
körülmények között:
– Olyan helyeken, ahol nem biztosítottak
a szükséges működési körülmények,
például a (nyári) napon álló autó forró
légterében, közvetlen napfénynek
kitéve vagy fűtőtest közelében.
– Párás helyeken vagy olyan helyeken,
ahol maró hatású anyagok vannak.
• A memóriakártya használatakor ügyeljen
rá, hogy a megfelelő irányban helyezze
be a kártyát a memóriakártya-nyílásba.
Kiegészítő információk
• A „MagicGate™” a Sony által
kifejlesztett tartalomvédelmi
technológiák gyűjtőneve. A diktafon nem
támogatja az olyan rögzítést/lejátszást,
amely MagicGate™ funkciókat igényel.
• A diktafon nem támogatja a párhuzamos
adatátvitelt.
• ROM (read-only-memory) típusú, illetve
írásvédett memóriakártya nem
használható.
• Adatsérülés történhet az alábbi
esetekben:
– Memóriakártya eltávolításakor, vagy ha
a diktafont kikapcsolják az írási/
olvasási művelet során.
– Ha a memóriakártyát statikus
elektromosságnak vagy elektromos
zajnak kitett helyen használják.
• A rögzített adatok sérüléséért vagy
elvesztéséért semmilyen felelősséget nem
vállalunk.
• Javasoljuk, hogy a fontos adatokról
készítsen biztonsági másolatot.
• Ne érintse meg a memóriakártya
érintkezőit kézzel vagy fém tárggyal.
• Ne üsse meg, ne hajlítsa meg és ne ejtse le
a memóriakártyát.
• Ne szerelje szét és ne módosítsa a
memóriakártyát.
• Ne tegye ki a memóriakártyát víznek.
129
HU
Műszaki adatok
Rendszerkövetelmények
A számítógép használata a
Sound Organizer programmal
A számítógépnek a Sound Organizer
programmal való használatáról a 120.
oldalon lévő „A számítógépre
vonatkozó rendszerkövetelmények”
című részben olvashat.
A számítógép használata a
Sound Organizer program nélkül
Ha a Sound Organizer program nélkül
szeretné a diktafont a számítógépével
használni, vagy ha USB-háttértárként
kívánja használni a diktafont, a
számítógépnek az alábbi
követelményeknek kell megfelelnie az
operációs rendszer és az elérhető portok
szempontjából.
Operációs rendszer:
– Windows 7 Ultimate
– Windows 7 Professional
– Windows 7 Home Premium
– Windows 7 Home Basic
– Windows 7 Starter
130
HU
– Windows Vista Ultimate Service Pack 2
vagy újabb
– Windows Vista Business Service Pack 2
vagy újabb
– Windows Vista Home Premium
Service Pack 2 vagy újabb
– Windows Vista Home Basic Service
Pack 2 vagy újabb
– Windows XP Media Center Edition
2005 Service Pack 3 vagy újabb
– Windows XP Media Center Edition
2004 Service Pack 3 vagy újabb
– Windows XP Media Center Edition
Service Pack 3 vagy újabb
– Windows XP Professional Service
Pack 3 vagy újabb
– Windows XP Home Edition Service
Pack 3 vagy újabb
– Mac OS X (v10.2.8-v10.6)
Előre telepített
P Megjegyzések
• A működés nem garantálható, ha
bármely, a fent felsoroltaktól különböző
operációs rendszert (pl. Windows 98,
Windows 2000, Linux stb.) használ.
• A Windows XP 64 bit verziói nem
támogatottak.
• A legfrissebb verzióinformációkat és
az egyes operációs rendszerekkel való
kompatibilitásról szóló információkat
a diktafon támogatási honlapján
találhatja meg:
http://support.sony-europe.com/DNA
Hardverkörnyezet:
– Hangkártya: Bármilyen hangkártya,
amely kompatibilis a támogatott
Microsoft Windows operációs
rendszerekkel
– Port: USB-port
P Megjegyzés
Kivitel és műszaki adatok
Diktafon összetevő
Kapacitás (felhasználó által
használható)
2 GB (kb. 1,80 GB = 1 932 735 283 bájt)
Frekvenciatartomány
• LPCM 44.1kHz/16bit: 40 Hz – 20 000 Hz
• MP3 320kbps: 40 Hz – 16 000 Hz
• MP3 192kbps: 40 Hz – 16 000 Hz
• MP3 128kbps: 40 Hz – 16 000 Hz
• MP3 48kbps(MONO): 40 Hz – 14 000 Hz
• MP3 8kbps(MONO): 50 Hz – 2 000 Hz
Az MP3 fájlok bitsebessége és
mintavételi frekvenciája*1
Bitsebesség: 32 kbit/s – 320 kbit/s, VBR
Mintavételi frekvencia:
16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
Fájlkiterjesztés: .mp3
*1 A diktafonnal rögzített MP3-fájlokat is
le lehet játszani. Nem minden kódolót
támogat a készülék.
A WMA-fájlok bitsebessége és
mintavételi frekvenciája*2
Bitsebesség: 32 kbit/s – 192 kbit/s, VBR
Mintavételi frekvencia: 44,1 kHz
Fájlkiterjesztés: .wma
Kiegészítő információk
• Az alábbi rendszerek nem támogatottak:
– A 130. oldalon feltüntetettől eltérő
operációs rendszerek
– Házi építésű számítógépek és operációs
rendszerek
– Korábbi verzióról frissített operációs
rendszerek
– Többrendszeres környezetek
– Többmonitoros környezetek
A rendelkezésre álló memória egy része
működési célokra van fenntartva.
*2 WMA Ver. 9-kompatibilis, azonban
az MBR (Multi Bit Rate), a Lossless,
Professional és a Voice módok nem
támogatottak.
A jogvédett fájlok nem játszhatók le.
Nem minden kódolót támogat a
készülék.
131
HU
Az AAC-LC-fájlok bitsebessége és
mintavételi frekvenciája*3
Bitsebesség: 16 kbit/s – 320 kbit/s, VBR
Mintavételi frekvencia:
11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
Fájlkiterjesztés: .m4a
*3 A
jogvédett fájlok nem játszhatók le.
Nem minden AAC-kódolót támogat a
készülék.
Mintavételi frekvencia és bitszám
lineáris PCM-fájlok esetében
Mintavételi frekvencia: 22,05/44,1 kHz
Bit: 16 bit
Fájlkiterjesztés: .wav
Általános
Hangszóró
Kb. 16 mm-es átmérő
Be- és kimenetek
• Mikrofonaljzat (kisjack, sztereó)
– táplált („Plug in Power”) bemenet,
minimális bemeneti szint
– 1,5 mV
• Fejhallgatóaljzat (kisjack, sztereó)
– kimenet a 8 Ohmos – 300 Ohm
impedanciájú fejhallgatók számára
• USB-csatlakozó (mini-B jack)
– High-Speed USB-kompatibilis
• Memory Stick Micro™ (M2™)/microSD
memóriakártya-nyílás
132
HU
Lejátszási sebesség vezérlése (DPC)
3,00-szoros – 0,25-szoros
Kimenő teljesítmény
150 mW
Teljesítményfelvétel
Két NH-AAA újratölthető akkumulátor:
2,4 V egyenfeszültség
Két LR03 (AAA méretű) alkáli elem:
3,0 V egyenfeszültség
Működési hőmérséklet
5 °C – 35 °C
Méretek (Sz/Ma/Mé) (kivéve a kiálló
részeket és a kezelőszerveket (JEITA)*4
Kb. 32,4 mm × 137,8 mm × 16 mm
Tömeg (JEITA)*4
Kb. 92 g két NH-AAA akkumulátorral
együtt
*4 A mérések a következő szervezet
szabványa alapján történtek:JEITA
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association)
Mellékelt tartozékok
Lásd a 8. oldalon.
Opcionális kiegészítők
Memory Stick Micro™ (M2™)
MS-A16GU2, MS-A8GU2, MS-A4GU2,
MS-A2GU2
microSD/microSDHC SR-8A4, SR-4A4,
SR-2A1
Aktív hangszóró SRS-M50
Elektret kondenzátormikforon –
ECM-CS10, ECM-TL1
Akkumulátor – NH-AAA-B2KN
USB hálózati adapter – AC-U50AG
Akkumulátortöltő – BCG-34HSN
Kiegészítő információk
A konstrukció és a műszaki adatok
előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
133
HU
Maximális felvételi idő*5*6
A maximális felvételi idő az összes mappára vonatkozóan a következő.
REC Mode
Felvételi
színhely*7
Beépített
memória
Memóriakártya
ICD-SX712
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
3h
0 min
3h
0 min
6h
0 min
12 h
5 min
24 h
15 min
48 h
40 min
13 h
20 min
13 h
20 min
26 h
45 min
53 h
40 min
107 h
0 min
214 h
0 min
22 h
20 min
22 h
20 min
44 h
40 min
89 h
25 min
178 h
0 min
357 h
0 min
33 h
30 min
33 h
30 min
67 h
5 min
134 h
0 min
268 h
0 min
536 h
0 min
MP3
48kbps(MONO)
89 h
25 min
89 h
25 min
178 h
0 min
357 h
0 min
715 h
0 min
1 431 h
0 min
MP3
8kbps(MONO)
536 h
0 min
536 h
0 min
1 073 h
0 min
2 147 h
0 min
4 294 h
0 min
8 589 h
0 min
LPCM
44.1kHz/16bit
(Music)
(My Scene)
MP3 320kbps
MP3 192kbps
(Meeting)
(Interview)
MP3 128kbps
(Voice
Notes)
(h: óra, min: perc)
*5 Ha hosszú ideig folyamatosan szeretne felvenni, akkor előfordulhat, hogy a felvétel
közepén cserélnie kell az akkumulátorokat/elemeket. Az elemek/akkumulátorok
kapacitásáról a következő táblázatból tájékozódhat.
*6 A maximális felvételi idő eltérhet, ha a fájlokat különböző rögzítési módokban rögzíti.
7
* Alapértelmezett beállítások.
134
HU
Elemek élettartama/akkumulátorok üzemideje
Tölthető Sony NH-AAA akkumulátorok használatakor*1
REC Mode
Rögzítés
Lejátszás
hangszóróval*2
Lejátszás fejhallgatóval
(nem tartozék)
LPCM 44.1kHz/16bit
19 h
16 h
22 h
MP3 320kbps
17 h
16 h
22 h
MP3 192kbps
17 h
16 h
22 h
MP3 128kbps
17 h
16 h
22 h
MP3 48kbps(MONO)
19 h
16 h
22 h
MP3 8kbps(MONO)
19 h
16 h
22 h
Zenei fájl
(128 kbit/s/44,1 kHz)
–
16 h
22 h
Kiegészítő információk
(h: óra)
135
HU
Sony LR03 (SG) (AAA méretű) alkáli elemek használatakor*1
REC Mode
Rögzítés
Lejátszás
hangszóróval*2
Lejátszás fejhallgatóval
(nem tartozék)
LPCM 44.1kHz/16bit
25 h
21 h
30 h
MP3 320kbps
22 h
21 h
30 h
MP3 192kbps
22 h
21 h
30 h
MP3 128kbps
22 h
21 h
30 h
MP3 48kbps(MONO)
25 h
21 h
30 h
MP3 8kbps(MONO)
25 h
21 h
30 h
Zenei fájl
(128 kbit/s/44,1 kHz)
–
21 h
30 h
(h: óra)
*1 Az akkumulátoros üzemidő mérése a Sony egyedi módszere alapján történt. Az elem
élettartama rövidebb lehet a diktafon használatának módjától függően.
*2 A beépített hangszóróval, 20-as hangerőn történő zenelejátszás esetén
136
HU
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Mielőtt szervizbe vinné a diktafont, olvassa el a következő fejezetet. Ha az itt leírtak
ellenőrzése után sem szűnt meg a probléma, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi
Sony kereskedővel.
Ne felejtse, hogy a rögzített fájlok a szervizelés vagy javítás közben elveszhetnek.
Jelenség
Megoldás
Zaj hallható.
• Egy tárgy, például az ujja, véletlenül megdörzsölte vagy
megkarcolta a diktafont a felvétel közben, ezért rögzítette
a zajt.
• A diktafont hálózati áramforrás, neoncső vagy mobiltelefon
közelébe helyezte a felvétel vagy a lejátszás közben.
• A csatlakoztatott mikrofon csatlakozója koszos. Tisztítsa
meg a csatlakozót.
• A csatlakoztatott fejhallgató csatlakozója koszos. Tisztítsa
meg a csatlakozót.
• MP3-fájl rögzítésének szüneteltetése közben, illetve VOR
vagy szinkronizált rögzítés során zajt hallhat.
Hibaelhárítás
Nem lehet tölteni az
• Ha a diktafont kikapcsolt számítógéphez csatlakoztatja,
akkumulátorokat, ha a
az akkumulátorok nem töltődnek.
diktafont a számítógéphez • Az akkumulátorok akkor sem töltődnek, ha a számítógép
csatlakoztatja.
készenléti vagy alvó állapotban van.
• A menü „USB Charge” beállítása „OFF” értéken van. Ha
tölteni szeretné az akkumulátorokat a számítógép használata
közben, akkor állítsa „ON” értékre (106. oldal).
• Csatlakoztassa le a diktafont a számítógépről, és
csatlakoztassa újra.
• Nem garantálható a működés, ha a rendszerkövetelmények
eltérnek a 130. oldalon olvashatóktól.
137
HU
Jelenség
Megoldás
A töltésjelző nem jelenik
meg, vagy töltés közben
eltűnik.
• Nem helyezett be akkumulátorokat, vagy nem újratölthető
akkumulátort helyezett be (hanem alkáli elemet,
mangánelemet stb.).
• Az akkumulátorokat helytelen polaritással helyezte be.
• Nem NH-AAA méretű akkumulátorokat helyezett be.
• Az akkumulátorok tönkrementek. Cserélje ki a régi
akkumulátorokat újakra.
• Az USB-csatlakozókábel nincs megfelelően csatlakoztatva.
• A menü „USB Charge” beállítása „OFF” értéken van. Ha
tölteni szeretné az akkumulátorokat a számítógép használata
közben, akkor állítsa „ON” értékre (106. oldal).
• Miközben fájlokat játszik le a beépített hangszóróval, nem
töltheti az akkumulátorokat.
A diktafont nem lehet
kikapcsolni.
• Csúsztassa a POWER/HOLD kapcsolót a „POWER” állásba
legalább 2 másodpercig, miközben a diktafon a stop
üzemmódban van (16. oldal).
A diktafont nem lehet
bekapcsolni.
• A diktafon ki van kapcsolva. Csúsztassa a POWER/HOLD
kapcsolót a „POWER” irányba legalább 1 másodpercig
(16. oldal).
• Az akkumulátorok rossz polaritással lettek behelyezve
(13. oldal).
A diktafon automatikusan • Ha a diktafon stop üzemmódban van, és bizonyos ideig
kikapcsol.
nem hajt végre műveletet rajta, aktiválódik az automatikus
kikapcsolási funkció. (Az automatikus kikapcsoláshoz
szükséges idő a diktafon megvásárlásakor a „10min”
(10 perc) értékre van állítva.) A menüben kiválaszthatja,
hogy mennyi időnek kell eltelnie az automatikus
kikapcsoláshoz (106. oldal).
A diktafon nem működik
megfelelően.
138
HU
• Vegye ki az akkumulátorokat, és helyezze be őket újra.
Jelenség
Megoldás
A diktafon indulása sokáig • Ha a diktafonnak nagy mennyiségű adatot kell feldolgoznia,
tart.
akkor tovább tarthat a diktafon elindítása. Ez nem a diktafon
hibája. Várja meg, amíg az indítóképernyő eltűnik.
A diktafon nem működik. • Lehet, hogy a számítógéppel formázta a diktafon
memóriáját. A diktafon formázás funkcióját használja
a memória formázására (107. oldal).
A diktafon nem működik, • Az akkumulátorok lemerültek (15. oldal).
hiába nyomják meg
• A diktafon ki van kapcsolva. Csúsztassa a POWER/HOLD
bármelyik gombot.
kapcsolót a „POWER” irányba legalább 1 másodpercig
(16. oldal).
• A HOLD funkció be van kapcsolva. Csúsztassa a POWER/
HOLD kapcsolót a középső irányba (11. oldal).
• A hangerő teljesen le van véve (28. oldal).
• Fejhallgató van bedugva (61. oldal).
Akkor is jön hang a
hangszóróból, ha a
fejhallgató be van dugva.
• Ha nem megfelelően dugja be a fejhallgatót (nem tartozék),
lejátszáskor a hangszóróból is jön hang. Húzza ki a
fejhallgatót, és dugja be újra.
A műveletjelző nem
világít.
• A „LED” beállítás értéke „OFF”. Lépjen be a menübe,
és állítsa a „LED” beállítást „ON” értékre (103. oldal).
A „Memory Full”
animáció jelenik meg,
és nem lehet elindítani
a rögzítést.
• A memória megtelt. Töröljön a fájlok közül (32. oldal), vagy
töröljön minden fájlt, miután átmásolta őket más memóriára
vagy a számítógépre.
A „File Full” animáció
jelenik meg, és nem lehet
működtetni a diktafont.
• 199 fájlt vett fel a kiválasztott mappába ( ), vagy összesen
4 074 fájlt vett fel (ha 21 mappa van). Ezért nem tud újabb
fájlt rögzíteni, sem fájlokat áthelyezni. Töröljön a fájlok
közül (32. oldal), vagy töröljön minden fájlt, miután
átmásolta őket más memóriára vagy a számítógépre.
Hibaelhárítás
Nem jön hang a
hangszóróból.
139
HU
Jelenség
Megoldás
Nem lehet fájlt rögzíteni.
• Kevés a szabad memóriakapacitás.
• Nem rögzíthet fájlokat, ha csak lejátszásra használható
területről választ ki mappát (a
(Zene) vagy a
(Podcast) lapról).
A lejátszás hangereje kicsi. • A hangerő teljesen le van véve. A hangerő a VOLUME –/+
gombbal állítható (28. oldal).
• A felvételi színhely beállítása
(Voice Notes). Válasszon az
aktuális helyzetnek megfelelő felvételi helyszínt (35. oldal).
• A „REC Level” beállítás értéke „Low
” vagy
„Low(Music)
”. Állítsa „High
”, „Medium
”
vagy „High(Music)
” értékre (93. oldal).
• Ha a „REC Level” beállítást „Manual
” értékre állítja,
állítsa be a felvételi szintet manuálisan a . és a >
gombbal (40. oldal).
• Ha a felvett fájl halk részei nehezen hallhatók, állítsa az
„V-UP” beállítást „Maximum” vagy „Medium” értékre
(65. oldal). Előfordulhat, hogy a hang hallhatóbbá válik.
140
A lejátszás hangereje
kicsi.Az „AVLS” felirat
jelenik meg.
• Az AVLS (Automatic Volume Limiter System) funkció
korlátozza a lejátszott hangok hangerejét fejhallgató
használatakor. Állítsa a menü „AVLS” beállítását „OFF”
értékre. Ha a funkciót „OFF” értékre állítja, ügyeljen rá,
hogy ne hallgassa a diktafon túl nagy hangerőn.
A felvett hang torz.
• A hangforrás bizonyos részei túl hangosak. Állítsa a menü
„LIMITER” beállítását „ON” értékre (94. oldal).
HU
Megoldás
• „Add/Overwrite” beállítása „OFF” értéken van. Állítsa az
„Add/Overwrite” beállítást „Add” vagy „Overwrite” értékre
(94. oldal).
• Kevés a szabad memóriakapacitás. A felülírt részt a diktafon
a felülíró rész felvétele után törli. Ezért csak a hátralévő
felvételi időnél rövidebb felvételt vehet fel.
• Nem adhat felvételt vagy felülíró felvételt olyan fájlhoz,
amelyet nem a diktafonnal rögzítettek.
• Nem adhat felvételt vagy felülíró felvételt olyan fájlhoz,
amely csak lejátszásra használható területen lévő mappában
van (a
(Zene) vagy a
(Podcast) lapon).
A felvétel megszakadt.
• A VOR funkció be van kapcsolva. Állítsa a menü „VOR”
beállítását „OFF” értékre (47. oldal).
A VOR funkció nem
működik.
• Kézi rögzítés és szinkronizált felvétel készítése során a VOR
funkció nem működik.
Amikor más készülékről
készít felvételt, túl erős
vagy nem elég erős a
bemeneti jel.
• Kösse össze a másik eszköz fejhallgatóaljzatát a diktafon
m (mikrofon) aljzatával, és állítsa be a hangerőt a diktafonhoz
csatlakoztatott készüléken.
A lejátszás hirtelen
felhangosodik.
• Az „V-UP” beállítás értéke „Maximum” vagy „Medium”.
Állítsa át „OFF” értékre (65. oldal).
A lejátszási sebesség túl
gyors vagy túl lassú.
• A lejátszási sebesség a DPC funkcióval állítható. Csúsztassa a
DPC(SPEED)/KEY CTRL kapcsolót az „OFF” állásba,
vagy állítsa be újra a . és a > gombbal a DPC
sebességét (66. oldal).
Hibaelhárítás
Jelenség
Nem lehet a fájlhoz
felvételt vagy felülíró
felvételt adni.
141
HU
Jelenség
Megoldás
Nem lehet fájlt felosztani. • Ahhoz, hogy két részre lehessen osztani egy fájlt, bizonyos
mennyiségű szabad memóriának kell rendelkezésre állnia.
• A kiválasztott mappába ( ) 199 fájlt vettek fel. Töröljön
a fájlok közül (32. oldal), vagy töröljön minden fájlt, miután
átmásolta őket más memóriára vagy a számítógépre.
• A rendszer korlátai miatt nem oszthat fel fájlt a legelején
és a legvégén.
• Csak a diktafonnal felvett fájlokat lehet felosztani (tehát
a számítógépről átmásolt fájlokat nem).
A készülék nem ismeri fel • Lehet, hogy a memóriakártya képadatokat és egyéb fájlokat
a memóriakártyát.
tartalmaz, ezért nincs elég hely a mappák létrehozására.
Windows rendszeren az Explorer (Intéző), Macintosh
rendszeren az asztal vagy más eszközök segítségével törölje
a felesleges fájlokat, vagy inicializálja a memóriakártyát a
diktafonon.
• Állítsa a diktafon memóriáját a memóriakártyára („Memory
Card”) (51., 52. oldal).
• Vegye ki a memóriakártyát, és ellenőrizze az oldalait. Ezután
helyezze be a megfelelő oldalával és a megfelelő irányban.
A „--:--” felirat jelenik
meg.
• Nem állította be az órát (17. oldal).
A „--y--m--d” vagy a
• A felvétel dátuma nem jelenik meg, ha a fájl felvételekor az
„--:--” felirat jelenik meg a óra nem volt beállítva.
REC Date képernyőn.
Kevesebb menüpont
jelenik meg menü
üzemmódban.
142
HU
• A megjelenő menüpontok a működési üzemmódtól függenek
(stop, lejátszás és felvétel üzemmód) (89. oldal).
Jelenség
Megoldás
A kijelzőn megjelenő
• A diktafonnak a működéshez szüksége van bizonyos
hátralévő idő rövidebb
mennyiségű memóriára. Ezt a mennyiséget levonja a készülék
annál, mint ami a
a hátralévő időből, ezért van különbség a két adat között.
mellékelt Sound Organizer
szoftverben megjelenik.
Az elem/akkumulátor
gyorsan lemerül.
• A 135. oldalon közölt értékek a 20-as hangerőre
vonatkoznak. Az akkumulátor lemerülésének gyorsasága
a diktafon használatától is függ.
Az akkumulátorok
• Ha nem használja a diktafont, lassan akkor is lemerülnek
az akkumulátorok (elemek). Ha hosszú ideig nem szeretné
(elemek) akkor is
lemerülnek, ha benne
használni a diktafont, akkor tanácsos kikapcsolni a
hagyta őket a diktafonban, készüléket (16. oldal) vagy eltávolítani az akkumulátorokat
és hosszabb ideig nem
(elemeket). Továbbá ha az „Auto Power Off” beállítást rövid
használta a készüléket.
időre állítja (106. oldal), megakadályozhatja, hogy a
bekapcsolva felejtett diktafon lemerítse az akkumulátorokat
(elemeket).
A„
” vagy a „
” • A környezeti hőmérséklet kívül esik a töltési
ikon villog a töltésjelző
hőmérséklettartományon. Az akkumulátorokat 5 °C és 35 °C
helyett.
közötti hőmérsékletű környezetben töltse.
Hibaelhárítás
• Az akkumulátorok teljes feltöltés után nem töltődnek újra
Nem maradt töltés az
automatikusan, ha a diktafont az USB hálózati adapterre
akkumulátorban, amikor
csatlakoztatva hagyja. Használhatja a diktafont, miközben az
lecsatlakoztatta a
csatlakozik az USB hálózati adapterhez, de lecsatlakoztatás
diktafont az USB hálózati
után töltse újra.
adapterről, miután a
diktafon sokáig rajta volt,
teljesen feltöltve.
143
HU
Jelenség
Megoldás
Az akkumulátorok
gyorsan lemerülnek.
• Az akkumulátorokat olyan környezetben használja,
amelynek hőmérséklete nem éri el az 5 °C-ot. Az
akkumulátorokat 5 °C és 35 °C közötti hőmérsékletű
környezetben töltse.
• Egy ideje nem használta a diktafont. Töltse fel és merítse
le az akkumulátorokat néhányszor a diktafonnal.
• Cserélje ki a régi akkumulátorokat újakra.
• A töltésjelző csak rövid ideig jelenik meg, azonban nem tölti
fel teljesen a készülék az akkumulátorokat. Kb. 4 óráig tart
a lemerült akkumulátorok teljes feltöltése.
A menüben nem változnak • Ha az akkumulátorokat azután távolítják el, hogy a
meg a módosított
menübeállítást módosítják, vagy ha a menübeállítást a Sound
beállítások.
Organizer szoftver „IC recorder settings” beállításával
módosítják, miközben a lemerült akkumulátorok vannak
behelyezve, akkor előfordulhat, hogy ez a menübeállítás nem
működik.
144
Egy mappa vagy fájl
nevében olvashatatlan
karakterek láthatók.
• A diktafon nem támogatja vagy nem tudja megjeleníteni a
Windows Explorer (Intéző) vagy a Macintosh asztalának
használatával megadott speciális karaktereket vagy
szimbólumokat.
Nem tűnik el az
„Accessing...” animáció.
• Ha a diktafonnak nagy mennyiségű adatot kell feldolgoznia,
akkor az animáció hosszú ideig látható lehet. Ez nem a
diktafon hibája. Várja meg, hogy az üzenet eltűnjön.
A fájl másolása sok időt
vesz igénybe.
• Ha egy fájl mérete nagy, akkor sokáig tart a másolás. Várjon,
amíg a másolás befejeződik.
Az átmásolt fájlok nem
jelennek meg.
• A diktafon max. 8 szintnyi mélységig képes felismerni a
diktafonra másolt mappákat.
• A nem kompatibilis, azaz nem a diktafon által rögzített
LPCM(.wav)/MP3(.mp3)/LPEC(.msv)/WMA(.wma)/
AAC-LC(.m4a) fájlok nem feltétlenül jelennek meg. Lásd
a 131. oldalon.
HU
Jelenség
Megoldás
A számítógép nem ismeri • Csatlakoztassa le a diktafont a számítógépről, és
fel a diktafont.
csatlakoztassa újra.
Nem lehet átvinni egy fájlt • Ne használjon USB-elosztót vagy USB-hosszabbítót,
vagy mappát a
csak a mellékelt USB-csatlakozókábelt. A mellékelt
számítógépről.
USB-csatlakozókábellel csatlakoztassa a diktafont a
számítógéphez.
• Nem garantálható a működés, ha a rendszerkövetelmények
eltérnek a 130. oldalon olvashatóktól.
• Előfordulhat, hogy az adott USB-portban nem ismeri fel
a számítógép a diktafont. Ilyen esetben próbálkozzon egy
másik porttal.
Nem lehet lejátszani egy, • Előfordulhat, hogy a fájl formátuma nem tartozik a
a számítógépről átvitt fájlt. diktafonnal lejátszható formátumok közé (LPCM(.wav)/
MP3(.mp3)/LPEC(.msv)/WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a)).
Ellenőrizze a fájl nevét (131. oldal).
A számítógép nem indul el. • Ha úgy indítja újra a számítógépet, hogy a diktafon a
számítógéphez van csatlakoztatva, előfordulhat, hogy a
számítógép lefagy, vagy nem megfelelően indul el. Húzza ki a
diktafont a számítógépből, és újból indítsa újra a számítógépet.
Hibaelhárítás
145
HU
Sound Organizer
Olvassa el a Sound Organizer szoftver súgóját is.
Jelenség
Ok/megoldás
Nem lehet telepíteni a
• A számítógépen rendelkezésre álló szabad lemezterület vagy
Sound Organizer szoftvert. memória nem elegendő. Ellenőrizze a merevlemez- és a
memóriaterületet.
• Olyan operációs rendszerre próbálja meg telepíteni a Sound
Organizer szoftvert, amelyet az nem támogat. A támogatott
operációs rendszerek (120. oldal) valamelyikére telepítse
a szoftvert.
• A Windows XP rendszerben olyan felhasználói fiókhoz
tartozó felhasználónévvel jelentkezett be, amely korlátozva
van. Ha pedig Windows Vista vagy Windows 7 rendszert
használ, akkor vendég fiókkal jelentkezett be. Ügyeljen rá,
hogy rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező
felhasználóként jelentkezzen be.
A diktafon nem
csatlakoztatható
megfelelően.
146
HU
• Ellenőrizze, hogy sikeres volt-e a szoftver telepítése.
Ezenkívül ellenőrizze a csatlakozást a következő
szempontokból:
– Külső USB-elosztó használata esetén közvetlenül
a számítógéphez csatlakoztassa a diktafont.
– Húzza ki a kábelt, majd dugja vissza a diktafonba.
– Csatlakoztassa a diktafont egy másik USB-porthoz.
• Lehet, hogy a számítógép készenléti vagy hibernált állapotban
van. Ne hagyja, hogy a számítógép készenléti vagy hibernált
állapotba váltson, amíg a diktafon csatlakoztatva van.
• Készítsen biztonsági másolatot a beépített memóriában,
illetve a memóriakártyán tárolt összes adatról, majd
formázza a beépített memóriát vagy a memóriakártyát
a menü formázási funkciójával (107. oldal).
Jelenség
Ok/megoldás
Kicsi a hangerő a
• Nincs telepítve hangkártya.
számítógéppel való
• Nincs beépített hangszóró, vagy nem csatlakozik hangszóró a
lejátszáskor./A számítógép számítógéphez.
nem ad ki hangot.
• A hangerő alacsony szintre van állítva.
• Növelje a hangerőt a számítógépen. (Erről a számítógép
kezelési útmutatója tartalmaz további információt.)
• A WAV-fájlok hangereje módosítható és menthető a
Microsoft Sound Recorder „Increase Volume” funkciójával.
A tárolt fájlok nem
játszhatók le vagy nem
szerkeszthetők.
• Nem lehet olyan fájlokat lejátszani, amelynek formátumát a
Sound Organizer szoftver nem támogatja. A fájlformátumtól
függően a szoftver egyes szerkesztési funkciói nem
használhatók. Olvassa el a Sound Organizer szoftver súgóját.
A számláló vagy a csúszka • Ez akkor történhet meg, ha olyan fájlokat játszik le,
nem megfelelően halad
amelyeket kettéosztott, egyesített, felülírt, vagy amelyhez
előre, vagy zaj hallható.
felvételt adott hozzá. A fájlokat először tárolja el a
számítógépen*, és utána másolja a diktafonra. (*Olyan
mentési fájlformátumot válasszon, amely megfelel a
diktafonnak.)
• A fájlok számának növekedésével a működés lelassul,
függetlenül a felvételi időtől.
A kijelző nem működik
fájlok mentése,
hozzáadása vagy törlése
közben.
• A nagy fájlok másolása és törlése több időt vesz igénybe.
Várjon, amíg a másolás befejeződik. A műveletek befejezése
után a kijelző visszatér a normál állapotba.
A Sound Organizer
szoftver induláskor
„lefagy”.
• Ne húzza ki a diktafon kábelét, miközben a számítógép a
diktafonnal kommunikál. Ellenkező esetben a számítógép
instabillá válhat, és a diktafonon található adatok
megsérülhetnek.
• Lehet, hogy ütközés van a szoftver és egy másik
illesztőprogram vagy alkalmazás között.
Hibaelhárítás
Lassabban működik a
diktafon, ha sok fájl van
rajta.
147
HU
Üzenetlista
Üzenet
Ok/megoldás
HOLD
• Minden gombművelet le van tiltva, mert a diktafon HOLD
állapotban van a véletlen megelőzések megakadályozása
érdekében. Csúsztassa a POWER/HOLD kapcsolót középre
a diktafon HOLD funkciójának kikapcsolásához (11. oldal).
Low Battery
• Az elemek lemerültek. Cserélje ki a régi LR03 (AAA
méretű) alkáli elemeket újakra. Vagy töltse fel az
akkumulátorokat (13. oldal), illetve cserélje ki a régi
akkumulátorokat újakra.
Memory Card Error
• Hiba történt a memóriakártyának a memóriakártya-nyílásba
való behelyezése közben. Távolítsa el, majd próbálja meg
behelyezni újra. Ha az üzenet továbbra is megjelenik,
használjon egy új memóriakártyát.
Memory Card Not
Supported
• Olyan memóriakártya van behelyezve, amelyet a diktafon
nem támogat. Lásd: „Kompatibilis memóriakártyák”, 49.
oldal.
Unknown Memory Card
• Olyan M2™ memóriakártya van behelyezve, amelyet a
diktafon nem támogat. Lásd: „Kompatibilis
memóriakártyák”, 49. oldal.
Memory Card Locked
• A memóriakártya írásvédett. Írásvédett memóriakártya nem
használható a diktafonban.
Read Only Memory Card • Csak olvasható memóriakártya van behelyezve. Csak
olvasható memóriakártya nem használható a diktafonban.
Memory Card Access
Denied
148
HU
• Mivel hozzáférés-vezérlési funkciót tartalmazó
memóriakártya van behelyezve, a memóriakártya nem
használható.
Ok/megoldás
Memory Full
• Kevés a diktafon szabad memóriakapacitása. Mielőtt
felvételt készítene, töröljön néhányat a fájlok közül.
File Full
• Ha már maximális számú fájl van a kiválasztott mappában,
vagy ha a diktafonon tárolt fájlok teljes száma elérte a
maximumot, akkor nem rögzíthet új fájlt. Mielőtt felvételt
készítene, töröljön néhányat a fájlok közül.
File Damaged
• Nem játszhatja le és nem szerkesztheti a fájlt, mert a
kiválasztott fájl adatai megsérültek.
Format Error
• A diktafon nem kapcsolható be a számítógéppel, mert a
működéshez szükséges fájl hiányzik. Formázza a diktafont
a menüben található formázás funkcióval (107. oldal).
Process Error
• A diktafon nem tudja elérni a memóriát. Távolítsa el, majd
helyezze be újra az elemeket.
• Készítsen biztonsági másolatot az adatairól, és formázza
a diktafont a menü használatával (107. oldal).
Stop and Reinsert
Memory Card
• Rögzítés vagy lejátszás közben memóriakártyát helyeztek be
a készülékbe. Távolítsa el a memóriakártyát, és a diktafon
stop üzemmódjában helyezze be.
Set Date&Time
• Állítsa be az órát, ellenkező esetben nem állíthatja be a
riasztást.
Set Add/Overwrite
• A menüben az „Add/Overwrite” beállítás értéke „OFF”.
Nem lehet a fájlhoz felvételt vagy felülíró felvételt adni
(94. oldal).
Track Marks are Full
• Minden fájlban maximum 98 műsorszámjelzés állítható be.
Törölje a nem kívánt jelzéseket (80. oldal).
Hibaelhárítás
Üzenet
149
HU
150
Üzenet
Ok/megoldás
No File
• A kiválasztott mappában nincs egyetlen fájl sem. Ebből
eredően nem helyezheti át a fájlt, és nem állíthatja be a
riasztást stb.
No Track Marks
• Műsorszámjelzés törlésekor vagy keresésekor nem található
műsorszámjelzés.
No Setting
• Ha nem állított be riasztást, a riasztások listája nem jelenik
meg. Állítson be riasztást a „New” pontban (71. oldal).
Low Battery Level
• Nem formázhatja a memóriát, és nem törölhet minden fájlt
a mappából, mert alacsony az akkumulátor (elem) töltése.
Cserélje ki a régi LR03 (AAA méretű) alkáli elemeket
újakra. Vagy töltse fel az akkumulátorokat (13. oldal), illetve
cserélje ki a régi akkumulátorokat újakra.
File Protected
• A kiválasztott fájl védett vagy csak olvasható. Nem törölheti.
A fájlnak a diktafonnal való szerkesztéséhez kapcsolja ki a
fájl védelmét a diktafonon, vagy törölje az „írásvédett”
attribútumot a számítógépen (87. oldal).
Already Set
• A kiválasztott fájl már be lett állítva egy riasztáshoz.
Válasszon másik fájlt.
• Olyan időpontra állította be egy fájl lejátszását, amelyre
korábban egy másik fájlt állított be. Módosítsa a riasztási
beállítást.
Past Date/Time
• A riasztást olyan időpontra állította be, amely már elmúlt.
Ellenőrizze, és állítsa be a megfelelő dátumot és időpontot
(71. oldal).
Settings are Full
• Legfeljebb 30 riasztást állíthat be. Törölje a nem kívánt
riasztásokat.
• Ha a menü „Change Folder Name” funkcióját használja, már
van 10 ugyanolyan nevű, mint amit kiválasztott. Válasszon
másik mappanevet a sablonok közül (85. oldal).
HU
Ok/megoldás
Unknown Data
• Az adat olyan fájlformátumú, amelyet nem támogat a
diktafon. A diktafon a LPCM(.wav)/MP3(.mp3)/
LPEC(.msv)/WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a) fájlokat
támogatja. Részletek a „Kivitel és műszaki adatok”
(131. oldal) részben olvashatók.
• Szerzői joggal védett fájlokat nem lehet lejátszani.
Invalid Operation
• Nem oszthat fel olyan fájlt, illetve nem állíthat be
műsorszámjelzést olyan fájlban, amely csak lejátszásra
használható területen lévő mappában van (a
(Zene) vagy
a
(Podcast) lapon).
• Ha a memóriakártyán rossz szektor van, a kártyára nem lehet
írni. Készítsen elő egy új memóriakártyát a jelenlegi
cseréjéhez.
• A fájlnévben elérte a karakterek maximálisan megengedett
számát; nem oszthatja fel a fájlt. Rövidítse a fájl nevét.
• A „Divide All Track Marks” funkció nem használható, mivel
egy műsorszámjelzés 0,5 másodpercen belül van az
osztásponthoz képest.
• A „Divide All Track Marks” funkció nem használható, mivel
egy műsorszámjelzés kevesebb mint 0,5 másodpercre van a
fájl elejétől vagy végétől.
• A fájl hossza kevesebb mint 1 másodperc; ilyen rövid fájl
nem osztható fel.
• A „Divide Current Position” funkció nem használható olyan
ponton, amely kevesebb mint 0,5 másodpercre van a fájl
elejétől vagy végétől.
• LPEC(.msv) fájlok esetében nem használhatja a menü
szerkesztési funkcióit.
New File
• A rögzített fájl elérte a maximális méretet (2 GB LPCM-fájl,
illetve 1 GB MP3-fájl esetében). A fájlt a készülék
automatikusan felosztja, és a rögzítés új fájlként folytatódik.
Hibaelhárítás
Üzenet
151
HU
Üzenet
Ok/megoldás
Invalid when Noise Cut is • Ha a NOISE CUT kapcsoló „ON” állásban van, az effekt
ON
funkció nem működik. Kapcsolja ki a zajvágás funkciót
(63. oldal).
152
Change Folder
• Ha nincsenek számok a
vagy a
mappában, a mappa
nem jelenik meg a kijelzőn. Csak a fájlokat tartalmazó
mappák jelennek meg.
Cannot Divide - Exceeds
Max 199 Files in Folder
• Ha már van 199 szám a kiválasztott mappában, vagy a
diktafonon tárolt fájlok száma elérte a maximumot, akkor
nem oszthatja fel a számot. Mielőtt felvételt készítene,
töröljön a fájlok közül.
Same File Name Exists
• Az adathordozón már létezik a célmappában egy olyan nevű
fájl, mint amelyet szeretne használni egy fájlnak a
másolásakor.
No Memory Card
• Nincs memóriakártya a memóriakártya-nyílásba helyezve
a „Select Memory”, a „File Copy” vagy a „Cross-Memory
REC” menüpontok beállításakor.
Continue REC in Other
Memory
• Ha a menüben engedélyezve van a „Cross-Memory REC”
funkció, és az épp használt memória felvétel közben
megtelik, a diktafon a felvétel helyét automatikusan átteszi
a másik hordozóra, és folytatja a rögzítést.
Invalid in Manual Setting
• A menüben a „REC Level” beállítás értéke „Manual
A VOR funkció nem működik (93. oldal).
”.
Manual Setting Only
• A menüben a „REC Level” beállítás értéke „Manual
A LIMITER funkció nem működik (93. oldal).
”.
Erased Track Marks too
near Divide Point
• Ha a felosztás helyétől 0,5 másodpercen belül
műsorszámjelzés található, a készülék automatikusan törli
a műsorszámjelzést.
HU
Üzenet
Ok/megoldás
No operation with
Memory Card
• A memóriakártyán tárolt fájlokkal nem állíthat be riasztást.
Állítsa a diktafon memóriáját a memóriakártyára („Built-In
Memory”) (51., 52. oldal).
AVLS
• A lejátszás hangereje meghaladja a beállított AVLS-szintet.
Állítsa a hangerőt mérsékelt szintre.
System Error
• A fentiektől eltérő rendszerhiba történt. Távolítsa el az
elemeket, és helyezze be őket újra.
Hibaelhárítás
153
HU
Rendszerkorlátok
A diktafonra bizonyos rendszerkorlátok érvényesek. Az alább említett jelenségek
nem a diktafon hibái.
Jelenség
Ok/megoldás
Nem lehet fájlokat
rögzíteni a maximális
felvételi időtartamig.
• Ha többféle felvételi módban veszi fel a fájlokat, a felvételek
maximális időtartama a legjobb minőségű mód maximális
felvételi ideje és a legrosszabb minőségű mód maximális
ideje közötti érték lesz.
• A számlálón található szám (eltelt felvételi idő) és a
hátralevő felvételi idő lehet kevesebb, mint a diktafon
maximális felvételi ideje.
Nem lehet sorrendben
• Ha a számítógéppel másolta át a zenei fájlokat, akkor
megjeleníteni vagy
előfordulhat, hogy nem lehetett őket sorrendben átmásolni
lejátszani a zenei fájlokat.
a rendszer korlátai miatt. Ha a számítógépen lévő zenei
fájlokat egyesével másolja a diktafonra, akkor megjelenítheti
és lejátszhatja őket a másolás sorrendjében.
Egy fájlt a diktafon
automatikusan felosztott.
• A rögzített fájl elérte a maximális méretet (2 GB LPCM-fájl,
illetve 1 GB MP3-fájl esetében). Ezért a fájlt a diktafon
automatikusan felosztotta.
Nem lehet kisbetűt beírni. • Attól függően, hogy milyen karakterkombinációk
szerepelnek a számítógépen létrehozott mappa nevében,
előfordulhat, hogy a betűk nagybetűkké válnak.
A „s” karakter látható
a mappanév, a cím, az
előadó neve vagy a fájl
neve helyett.
154
HU
• Olyan karakter szerepel a szövegben, amelyet nem tud
megjeleníteni a diktafon. Cserélje ki a karaktert a
számítógépen egy olyanra, amelyet meg lehet jeleníteni
a diktafonon.
Jelenség
Ok/megoldás
Az A-B ismételt lejátszás
beállítása után kicsit
elmozdulnak a beállított
pozíciók.
• A fájlok méretőtől függően a beállított pozíciók
elmozdulhatnak.
Fájl felosztásakor a
hátralévő felvételi idő
rövidebb lesz.
• Ahhoz, hogy felosszon egy fájlt, bizonyos mennyiségű szabad
területre van szükség a fájlkezelési területhez, ezért a
hátralévő felvételi idő rövidül.
Hibaelhárítás
155
HU
Útmutató a kijelzőhöz
A kijelző stop üzemmódban
A Jelzés új podcast érkezéséről
B Színhelyválasztás jelzése
Megjeleníti a felvételhez aktuálisan
kiválasztott színhelyet. Színhely
beállításakor jelenik meg.
: Meeting
: Voice Notes
: Interview
: Music
: My Scene
156
HU
C Fájltípusjelző
: Olyan mappa, amelybe fájl
rögzíthet.
: Csak lejátszásra szolgáló mappa.
: Csak podcastfájlok tárolására
szolgáló mappa.
: Cím
: Előadó neve
: Fájlnév
D Mikrofonérzékenység-jelző
: High
: Medium
: Low
: High(Music)
: Low(Music)
: Manual
Megjeleníti a felvételi szintet, ha a
„Manual
” beállítás van
megadva.
E Fájlinformáció
Információkat jelenít meg az egyes
fájlokról a fájl típusának
megfelelően (mappanév, cím neve,
előadó neve, fájlnév).
H
I
J
K
: folyamatos lejátszás
hátra/előre
Eltelt idő/hátralevő idő/felvétel
dátuma és időpontja
Műsorszámjelzés jelzője
Törli az aktuális pont előtti
műsorszámjelzést. Akkor jelenik meg,
ha van beállítva műsorszámjelzés a
fájlban.
Riasztásjelző
Akkor jelenik meg, ha riasztás van
beállítva egy fájlhoz.
Rögzítési mód jelzője
A menüben beállított rögzítési
módot jeleníti meg, amikor a
diktafon stop üzemmódban van,
illetve a jelenlegi rögzítési módot
jeleníti meg, amikor a diktafon
lejátszás vagy felvétel üzemmódban
van.
: A diktafonnal rögzített
vagy a diktafonra másolt LPCM-fájl
,
,
,
,
: A diktafonnal
rögzített vagy a diktafonra másolt
MP3-fájl
Ha a fájlok a számítógépről lettek
átmásolva, csak a fájlformátumok
(
/
) jelennek meg.
Hibaelhárítás
F A fájlinformáció-váltás működése
A v és a V gomb megnyomásával
sorrendben váltogathat az egyes
fájlinformációk kijelzése között.
Megjelenítheti a felvételi szintjelzőt is.
G Műveleti mód jelzője
A következőket jeleníti meg a
diktafon pillanatnyi működési
üzemmódjától függően.
: stop
: lejátszás
: felvétel
: felvételi készenlét/felvételi
szünet (villog)
: felvétel a VOR
funkcióval
: felvételi szünet a VOR
funkcióval (villog)
Ha akkor nyomja meg a z REC/
PAUSE gombot a felvétel
szüneteltetéséhez, amikor a
„VOR” funkció be van kapcsolva
(„ON”), akkor csak a „
”
jelzés villog.
: szinkronizált felvétel
: szinkronizált felvétel
szünetel (villog)
: áttekintés/visszatekerés,
gyorskeresés/előretekerés
157
HU
L
M
N
O
158
HU
: WMA fájlok átvitele
: AAC-LC fájlok átvitele
: LPEC fájlok átvitele
Az alábbi jelzés látható, ha a
diktafon nem tudja megállapítani a
rögzítés módját.
: Ismeretlen
Limiter jelzője (csak kézi felvétel
során jelenik meg)
Akkor jelenik meg, ha a
„LIMITER” beállítás értéke „ON”.
LCF (Low Cut Filter) jelző
Akkor jelenik meg, ha az „LCF(Low
Cut)” beállítás értéke „ON”.
Védelemjelző
Akkor jelenik meg, ha egy fájlra
engedélyezve van a védelem.
Hátralévő felvételi idő
Megjeleníti a hátralevő felvételi időt
órában, percben és másodpercben.
Ha több mint 10 óra van hátra,
akkor az idő órában jelenik meg.
Ha több mint 10 perc, de kevesebb
mint 10 óra van hátra, akkor az idő
órában és percben jelenik meg.
Ha kevesebb mint 10 perc van hátra,
akkor az idő percben és
másodpercben jelenik meg.
A kijelző rögzítés közben
(automatikus (AGC) rögzítés)
A kijelző rögzítés közben (kézi
rögzítés)
A kijelző rögzítés közben (előzetes
felvétel)
A kijelző lejátszás közben
U Lejátszási mód jelzője
1: Akkor jelenik meg, ha egyetlen
fájl lejátszása folyik.
: Akkor jelenik meg, ha egyetlen
mappa fájljainak folyamatos
lejátszása folyik.
ALL: Akkor jelenik meg, ha az
összes fájl folyamatos lejátszása
folyik.
1: Akkor jelenik meg, ha egyetlen
fájl ismételt lejátszása folyik.
: Akkor jelenik meg, ha
egyetlen mappa fájljainak ismételt
lejátszása folyik.
Hibaelhárítás
P Szintmérő képernyő
A szintmérő képernyő automatikus
(AGC) rögzítési módban jelenik
meg. Kézi rögzítés során a szintmérő
inverz módon jelenik meg.
Q Fájlszám
A kiválasztott fájlszám a
számlálóban, a mappában lévő fájlok
teljes száma pedig a nevezőben
jelenik meg.
R Memóriakártya jelzése
Ha a „Memory Card” beállítás van
kiválasztva a „Select Memory”
pontban, akkor megjelenik ez a
jelzés. Ha a „Built-In Memory” van
kiválasztva, nem jelenik meg semmi.
S Töltésjelző
T Előzetes felvétel pufferidejének
kijelzése
Akkor jelenik meg, ha a rögzítési
készenléti üzemmódban van.
159
HU
ALL: Akkor jelenik meg, ha az
összes fájl ismételt lejátszása
folyik.
V Zajvágás/hangeffekt jelzője
Akkor jelenik meg, ha a menüben a
NOISE CUT beállítás értéke „ON”
vagy „Effect”.
: Zajvágás
: Pop
: Rock
: Jazz
: Bass1
: Bass2
: Custom
A kijelző HOLD állapotban
160
HU
W HOLD jelző
Akkor jelenik meg, amikor a
diktafon HOLD állapotban van a
véletlen műveletek
megakadályozása érdekében.
A HOLD állapotból
megszüntetéséhez csúsztassa a
POWER/HOLD kapcsolót a
középső állásba (11. oldal).
Tárgymutató
A
Az összes fájl törlése egy
mappából .................................78, 90, 102
Az óra beállítása .....................17, 90, 105
Á
Áttekintés ........................................25, 61
B
Bemenetválasztás ......................55, 89, 96
D
Digitális beszédkiemelés ..........65, 89, 96
DPC (Digital Pitch Control) ...............66
E
Effekt ..........................................67, 89, 97
Elemek élettartama/
akkumulátorok üzemideje .................135
Előretekerés ..........................................61
Előzetes felvétel ........................45, 89, 94
F
Fájl áthelyezése .......................75, 90, 101
Fájl felosztása a
műsorszámjelzést tartalmazó
helyeken ...................................83, 90, 102
Tárgymutató
A dátum és az idő megjelenítése ........19
A diktafon használata
a számítógéppel .................................. 108
A felvétel ellenőrzése ...........................60
A hangerő beállítása ......................28, 60
A készülék részei és kezelőszervei
Elölnézet .............................................9
Hátulnézet ...........................................9
Kijelző .............................................. 156
A nyelv beállítása ...................20, 90, 105
A Scene Select beállítások
módosítása .................................37, 89, 91
AAC-LC-fájlok ................................... 132
A-B ismétlés ..........................................70
Akkumulátor .........................13, 125, 135
Alarm .....................................................71
Alkáli elem ..........................................136
Automatikus (AGC) rögzítés .............23
AVLS (Automatic Volume
Limiter System) ......................12, 89, 100
Az akkumulátorok töltése ...................13
161
HU
Fájl felosztása az aktuális
helyen .......................................82, 90, 101
Fájl másik memóriába
másolása ...................................76, 90, 101
Fájl védelme ............................87, 90, 101
Fájlok másolása
a számítógépre ....................................115
Fájlok szerkesztése ...............................75
Felülíró felvétel .........................43, 89, 94
Felvétel hozzáadása ..................41, 89, 94
Felvétel más eszközről .........................56
Felvétel más eszközzel .........................74
Felvétel telefonról ................................56
Felvételi idő ......................................... 134
Felvételi szint ........................................40
H
Hibaelhárítás .......................................137
HOLD ....................................................11
K
Karbantartás .......................................128
Kézi rögzítés ..........................................40
Könnyű keresés ........................61, 89, 98
Kulcsvezérlés .........................................66
Külső mikrofon .....................................55
162
HU
L
Lejátszás ...........................................26, 61
Lejátszási módok ......................69, 89, 98
M
Mappa ................................21, 26, 75, 109
Mappa nevének
megváltoztatása .......................85, 90, 101
Memóriakártya ..............................49, 128
Memóriaváltás ...................51, 52, 90, 104
Memóriák közötti rögzítés .......53, 89, 95
Memory Stick Micro™ (M2™) ....49, 111
Menü
Add/Overwrite ............................89, 94
Alarm ...........................................89, 99
Auto Power Off ........................90, 106
AVLS .........................................89, 100
Backlight ....................................90, 104
Beállítások a menüben .....................88
Beep ...........................................90, 105
Calendar ....................................90, 103
Cross-Memory REC ..................89, 95
Date&Time ...............................90, 105
Display .......................................90, 103
Divide All Track Marks ...........90, 102
Divide Current Position ...........90, 101
Easy Search .................................89, 98
VOR .............................................89, 95
V-UP ............................................89, 96
microSD kártya .............................49, 112
Mikrofonirány .................................21, 34
MP3-fájlok ...........................................131
Műsorszámjelzés ...................................79
Műsorszámjelzés törlése ........80, 90, 102
Műsorszámjelzések törlése .....81, 90, 102
Műszaki adatok ...................................130
N
Naptár ......................................62, 90, 103
Ó
Óvintézkedések ...................................127
P
POWER/HOLD kapcsoló .............11, 16
Podcast .................................................119
R
Rendszerkövetelmények ...........120, 130
Rendszerkorlátok ...............................154
Riasztás ............................................89, 99
Rögzítés ............................................21, 34
Rögzítés szüneteltetése ........................25
Tárgymutató
Effect ...........................................89, 97
Erase All ................................... 90, 102
Erase All Track Marks ............90, 102
Erase Track Mark .................... 90, 102
File Copy ................................... 90, 101
Format .......................................90, 107
Change Folder Name ...............90, 101
Language ................................... 90, 105
LCF(Low Cut) ............................89, 93
LED ........................................... 90, 103
LIMITER ....................................89, 94
Menübeállítások ...............................89
Move File .................................. 90, 101
Noise Cut Level ..........................89, 96
Play Mode ...................................89, 98
PRE REC ....................................89, 94
Protect .......................................90, 101
REC Level ..................................89, 93
REC Mode ..................................89, 92
Scene Edit ...................................89, 91
Select Input .................................89, 96
Select Memory .......................... 90, 104
SYNC REC .................................89, 95
Time Display ............................. 90, 105
USB Charge ..............................90, 106
163
HU
S
Z
Sound Organizer .................................119
Szinkronizált felvétel ................57, 89, 95
Színhelyválasztás ..................................35
Zaj .........................................................128
Zajvágás .................................................63
Zajvágási szint ...........................64, 89, 96
Zenei fájlok másolása
a diktafonra .........................................116
T
Többlapos nézet ....................................29
Töltésjelző .............................................15
Törlés .....................................................32
U
USB hálózati adapter ......................... 125
USB-memória ..................................... 118
Ü
Üzenetlista ........................................... 148
V
VOR (Voice Operated
Recording) .................................47, 89, 95
W
WMA-fájlok ........................................ 131
164
HU
© 2011 Sony Corporation
Download PDF

advertising