Sony | ICD-UX81 | Sony ICD-UX81 Használati útmutató

13XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
23XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
52XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
59XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
72XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
85XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
97XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
112XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Európai vásárlóinknak
Feleslegessé vált elektromos
és elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a
terméket ne kezelje háztartási
hulladékként. Kérjük, hogy az
elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le.
A feleslegessé vált termékének helyes
kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék kezelés
helyes módját. Az anyagok, újrahasznosítása segít a
természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért
forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez,
ahol a terméket megvásárolta.
Használható kiegészítők: Fejhallgató, USB csatlakozású
kiegészítő kábel
HU
Feleslegessé vált elemek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy annak
csomagolásán azt jelzi, hogy a
terméket ne kezelje háztartási
hulladékként. Kérjük, hogy azt a
használt elemek gyűjtésére kijelölt
gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé
vált elemek helyes kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék kezelés
helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a
természeti erőforrások megőrzésében.
Olyan berendezéseknél alkalmazott elemeket, ahol
biztonsági, teljesítményi, illetve adatok megőrzése
érdekében elengedhetetlen az energiaellátás
folyamatosságának biztosítása, csak az arra felkészült
szerviz állomány cserélheti ki.
Beépített elem esetén, hogy biztosítható legyen
az elem megfelelő kezelése, a termékének
elhasználódásakor jutassa el azt az arra kijelölt
elektromos és elektronikus hulladékgyűjtő pontra.
Minden más elem esetén kérjük, hogy tanulmányozza,
milyen módon lehet biztonságosan az elemet a
készülékből eltávolítani.
A termék újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez,
a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az
üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Megjegyzés a vásárlók számára:
a következő információk csak
az EU irányelveit alkalmazó
országokban értékesített
készülékekre vonatkoznak
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió, 1-7-1
Konan, Minato-ku) gyártotta. A termékbiztonsággal
és az EMC irányelvekkel kapcsolatban a Sony
Deutschland GmbH (Németország, 70327 Stuttgart,
Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult képviselő.
Kérjük, bármely szervizeléssel vagy garanciával
kapcsolatos ügyben, a különálló szerviz- vagy
garanciadokumentumokban megadott címekhez
forduljon.



A felvett zene csak magáncélokra használható.
A zenének a fenti korlátozásba ütköző
felhasználásához a szerzői jog tulajdonosának
engedélye szükséges.
A Sony nem felelős a hiányos felvételért/
letöltésért, sem a diktafon vagy a számítógép
hibájából eredő adatsérülésért.
A szöveg és a karakterek jellemzőitől függően
előfordulhat, hogy a diktafonon megjelenő
szöveg helytelenül látható a készüléken. Ez a
következőkből eredhet:
 A csatlakoztatott diktafon kapacitásából
 A diktafon hibás működéséből
 Abból, hogy az információk leírására a
diktafon által nem támogatott nyelvet vagy
karaktereket használtak
HU
Tartalomjegyzék
A csomag tartalmának ellenőrzése........ 7
A készülék részei és kezelőszervei........... 8
Üzembe helyezés
1. lépés: Az áramforrás előkészítése.....13
Az elem behelyezése................................13
A diktafon lecsatlakoztatása a
számítógépről...............................................14
Az elem cseréje/töltése...........................15
2. lépés: Az óra beállítása............................18
Folytatás innen: „1. lépés:
Az áramforrás előkészítése”...................18
Az óra beállítása a menü
segítségével...................................................19
3. lépés: A kijelző ablakban használt
nyelv beállítása..................................................20
A diktafon ki- és bekapcsolása................22
A diktafon kikapcsolása...........................22
A diktafon bekapcsolása .......................22
Üzenetek felvétele és
lejátszása
Üzenetek felvétele..........................................23
A felvételi mód kiválasztása..................26
A mikrofon érzékenységének
beállítása...........................................................28
Az alacsony frekvenciák levágása
– az LCF funkció .........................................29
A felvétel automatikus indítása
a hang érzékelésével – a VOR
funkció...............................................................30
Egy üzenet felosztása két részre
felvétel közben.............................................31
Felvétel külső mikrofonnal....................33
Hang felvétele egy telefonról vagy
mobiltelefonról.............................................34
Felvétel más eszközről.............................35
Felvétel a szinkronizált felvételi
funkcióval........................................................35
Felvétel a szinkronizált felvételi
funkció nélkül...............................................37
Az üzenetek lejátszása..................................39
A lejátszási mód kiválasztása...............43
A lejátszás sebességének
beállítása – DPC...........................................45
A hangeffektus kiválasztása..................46
Felvétel más eszközzel.............................47
Egy üzenet lejátszása egy kívánt
időpontban riasztással.................................49
HU
Üzenetek szerkesztése
Üzenetek törlése..............................................52
Üzenetek törlése egyesével..................52
Az összes üzenet törlése egy
mappából........................................................53
Üzenet átmozgatása egy másik
mappába..............................................................54
Üzenet felosztása két részre......................56
A véletlen műveletek megelőzése
– a HOLD funkció.............................................58
A menü funkció használata
Beállítások a menüben.................................59
A számítógép felhasználása
A diktafon használata a
számítógéppel..................................................72
Rendszerkövetelmények........................72
A diktafon csatlakoztatása a
számítógéphez.............................................73
A diktafon lecsatlakoztatása a
számítógépről...............................................74
Fájlok átvitele a számítógépről a
diktafonra.............................................................75
Zenei fájl másolása a
számítógépről a diktafonra
(egérrel való húzással)..............................75
A mappák és a fájlok felépítése..........76
Fájlok átvitele a diktafonról a
számítógépre.....................................................78
A diktafon USB-adattárolóként való
használata............................................................79
Beszédfelismerő szoftver
használata............................................................80
A beszédfelismerő szoftver
bemutatása.....................................................80
Felhasználói fájl létrehozása a
rögzített beszédhez (Training)............81
A zenei fájlok lejátszása................................82
További zenehallgatási
lehetőségek ..................................................84
Az FM-rádió hallgatása
Adó behangolása az FM-rádión.............85
Az FM-rádió hangjának
átkapcsolása a hangszóró és a
fejhallgató között........................................87
Az FM-rádió vételi
érzékenységének beállítása..................88
FM-adások felvétele...................................89
HU
Az FM-rádióadók automatikus
tárolása...................................................................90
Az adókeresés érzékenységének
beállítása...........................................................91
Az FM-rádióadók kézi tárolása.................92
Tárolt FM-rádióadó hallgatása.................93
A tárolt FM-rádióadók törlése..................95
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás.......................................................97
Hibaüzenetek.............................................103
Rendszerkorlátok......................................105
További információk
USB tápadapter alkalmazása
(nem tartozék)................................................106
A diktafon lecsatlakoztatása a
váltóáramú aljzatról................................107
Óvintézkedések.............................................108
Műszaki adatok..............................................110
Tárgymutató....................................................112
HU
A csomag
tartalmának
ellenőrzése
Diktafon (1)
A diktafon használata előtt távolítsa el a
kijelző ablakon található fóliát.
Hordtáska (1)
Elemtartó (1)
CD-ROM (1)
(A használati utasítás PDF-fájlok
formájában található meg rajta.)
Használati utasítás
Figyelmeztetés: minden olyan módosítás,
amely a jelen kézikönyvben nincs
kifejezetten jóváhagyva, semmissé
teheti az Ön jogosultságát a berendezés
működtetésére.
NH-AAA (AAA méret) akkumulátor (1)
Sztereó fejhallgató (1)
USB csatlakozású kiegészítő kábel (1)
HU
A készülék részei és
kezelőszervei
Művelet jelző (17, 23, 24, 32, 39, 70,
74, 107)
Lásd a zárójelben feltüntetett oldalakat a
részletekért.
Kijelző ablak (10)
Elölnézet
Beépített mikrofonok (sztereó) (23)
Vezérlő gomb*1 (, /VOL (hangerő)
+, –)/ENT (enter) gomb
DIVIDE gomb (31, 32, 56)
 (mappa)/MENU gomb (23, 39, 59,
60, 82)
 (fejhallgató) csatlakozó*2 (23, 25,
39, 40, 47, 48)
 (mikrofon) csatlakozó (33, 35)
 (felvétel/szünet) gomb (23, 25, 30,
33, 36, 38, 64, 89)
 (stop) gomb (18, 20, 23, 24, 39, 44,
47, 48, 50, 55, 59, 60, 82, 89, 107)
 (gyorskeresés/előre keresés)
gomb (39, 40, 41, 42, 56, 57, 82)
 (lejátszás/stop) gomb (25, 39,
42, 44, 47, 48, 50, 82)
 (áttekintés/keresés hátra) gomb
(25, 39, 40, 41, 42, 56, 57, 82)
 (ismétlés) A-B gomb (39, 44)
HU
*1 A vezérlő gomb használata
A VOL – vagy + rész megnyomásával
módosíthatja a hangerőt.
A menübeállítási ablakban és a
mappabeállítási ablakban a gomb  vagy
 részének megnyomásával módosíthatja
a menübeállításokat és kiválaszthatja a
kívánt mappát, majd a középső (ENT)
gomb megnyomásával megerősítheti a
beállítást.
Az FM-rádió ablakában a  vagy a 
megnyomásával hangolhat be egy adót,
illetve választhatja ki egy tárolt adó számát.
Hátulnézet
HOLD kapcsoló (22, 23, 24, 39, 40, 58)
*2 Csatlakoztassa a mellékelt vagy a
kereskedelemben kapható sztereó
fejhallgatót a  (fejhallgató) csatlakozóhoz.
Ha zajt hall, törölje tisztára a fejhallgató
dugaszát.
DPC (SPEED CTRL) kapcsoló (45, 64)
Nyílás a szíj számára
(a szíj nem tartozék)
USB kupak
Hangszóró
Elemtartó (13)
A  (fejhallgató)
csatlakozóba
HU
Kijelző ablak
10
HU
Működési üzemmód jelző
A következőket jeleníti meg a
jelenlegi működési üzemmódtól
függően
: stop
: lejátszás
: felvétel
: felvétel készenlét/felvétel
szünet
: felvétel a VOR funkcióval
: felvételi szünet a VOR
funkcióval (villog)
Ha akkor nyomja meg a 
(felvétel/szünet) gombot a felvétel
szüneteltetése céljából, amikor a
„VOR” funkció „ON” állásba van állítva
a menüben, akkor csak a „
” jelzés
villog.
: szinkronizált felvétel
: villog, ha a szinkronizált
felvétel szünetel.
: áttekintés/keresés hátra,
gyorskeresés/előre keresés
: folyamatos lejátszás
hátra/előre
 Mappanév/ Üzenet címe/
Előadó neve/ Fájlnév kijelzése
Nyomja meg a vezérlő gombot 
vagy  irányba, hogy megjelenítse
a mappa nevét, azután az üzenet
címét, az előadó nevét, majd a fájl
nevét.
Eltelt idő/Hátralevő idő/Felvétel
dátuma és időpontja
Ismételt lejátszás
: Akkor jelenik meg, ha egyetlen
üzenet ismételt lejátszása folyik.
: Akkor jelenik meg, ha egyetlen
mappa üzeneteinek ismételt
lejátszása folyik.
: Akkor jelenik meg, ha minden
üzenet ismételt lejátszása folyik.
A kiválasztott üzenet száma/A
mappában található üzenetek száma
LCF (Low Cut Filter) jelzője
Akkor jelenik meg, ha ki van jelölve
egy mappa, amely a diktafonnal
rögzített üzeneteket tárol, és az LCF
funkció az „ON” értékre van állítva a
menüben.
Mikrofonérzékenység-jelző
Megjeleníti a mikrofon
érzékenységét.
(magas) : Ha egy értekezleten
vagy egy csendes/tágas helyen
készít felvételt.
(alacsony): Ha diktálást rögzít vagy
zajos helyen készít felvételt.
Riasztás jelzés
Akkor jelenik meg, ha riasztás van
beállítva egy üzenethez.
Felvételi üzemmód jelző
A menüben beállított felvételi
üzemmódot jeleníti meg, amikor
a diktafon stop üzemmódban van,
illetve a jelenlegi felvételi módot
jeleníti meg, amikor a diktafon lejátszási
vagy felvételi üzemmódban van.
: Standard lejátszás, sztereó
felvételi üzemmód kiváló
minőségű hanggal
: Standard lejátszás, sztereó
felvételi üzemmód
: Hosszú lejátszás, sztereó
felvételi üzemmód
: Standard lejátszás, monó
felvételi üzemmód
: Hosszú lejátszás, monó
felvételi üzemmód
A kijelzőn a következő látható, amikor
fájlátvitel zajlik a számítógépről.
: MP3-fájlok átvitele
: WMA-fájlok átvitele
11
HU
Elem/Töltés jelzés
Ha szárazelemet használ, a jelzés az
elem még megmaradt energiáját
mutatja.
Ha tölti az akkumulátort, akkor egy
animáció jelenik meg.
Hátralevő felvételi idő jelzése
Megjeleníti a hátralevő felvételi időt
órában, percben és másodpercben.
Ha több mint 10 óra van hátra, akkor
az idő órában jelenik meg.
Ha több mint 10 perc, de kevesebb
mint 10 óra van hátra, akkor az idő
órában és percben jelenik meg.
Ha kevesebb mint 10 perc van
hátra, akkor az idő percben és
másodpercben jelenik meg.
A kijelző az FM-rádió hallgatása
közben
(csak az ICD-UX71F/UX81F/
UX91F típus esetében)
FM jelző
Rádiófrekvencia
Tárolt adó száma
A rádióvevő érzékenysége
12
HU
Üzembe helyezés
1. lépés: Az áramforrás
előkészítése
3 Az akkumulátor akkor töltődik,
ha a diktafon USB-csatlakozóját a
számítógéphez kapcsolja.
A diktafon használata előtt távolítsa el a
kijelző ablakon található fóliát.
Számítógép
1 Csúsztassa el és emelje fel az
elemtartó fedelét.
Üzembe helyezés
Az elem behelyezése
Diktafon
USB-csatlakozóba
2 Helyezzen be egy NH-AAA méretű
akkumulátort helyes polaritással,
és csukja be a fedelet.
Az akkumulátor töltődése közben a
„CONNECTING” felirat és az elem/töltés
jelzés animálva jelenik meg.
Ha az elem/töltés jelzés „ ”, akkor a
töltés befejeződött. (Feltöltés időtartama:
kb. 4 óra*)
Ha először használja a diktafont, vagy ha
hosszú ideje nem használta a diktafont,
akkor ajánlatos többször feltöltenie az
13
HU
akkumulátort, amíg a a „
nem jelenik.
” jelzés meg
2 Csatlakoztassa le a diktafont a
számítógép USB-csatlakozójáról.
Kattintson a Windows képernyőjén,
a tálcán látható „Hardver biztonságos
eltávolítása” ikonra, majd kattintson a
„USB-háttértár biztonságos eltávolítása”
parancsra.
A Macintosh képernyőjén húzza az
„IC RECORDER” ikonját az asztalon
látható „Trash” (Kuka) ikonra.
A diktafon leválasztásával kapcsolatos
részletek a számítógéphez mellékelt
használati utasításban olvashatók.
Ha az elem/töltés jelzés nem jelenik meg,
akkor a töltés nem megfelelően ment
végbe. Ismételje meg az eljárást az 1.
lépéstől.
* Ez becsült idő, amelyre a
szobahőmérsékleten történő teljes
feltöltéshez van szükség, ha az akkumulátor
teljesen lemerült. Függ a töltöttségi szinttől
és az akkumulátor állapotától. Több időre van
szükség, ha az akkumulátor hőmérséklete
alacsony, vagy ha az akkumulátor töltése
közben adatokat visz át a diktafonra.
Ha a diktafon nem csatlakoztatható
közvetlenül a számítógéphez, akkor
használja a mellékelt USB csatlakozású
kiegészítő kábel.
A diktafon lecsatlakoztatása
a számítógépről
Kövesse az alábbi eljárást – ellenkező
esetben az adatok megsérülhetnek.
1 Győződjön meg arról, hogy a
működésjelző nem villog.
14
HU
 Tippek



Töltheti az akkumulátort úgy is, hogy a
diktafont egy konnektorhoz csatlakoztatja
egy USB tápadapter (nem tartozék)
használatával (71, és 106. oldal).
Elemcsere közben a rögzített üzenetek és
riasztási beállítások nem törlődnek még
akkor sem, ha eltávolítják az elemet.
Elemcsere közben az óra körülbelül három
percig jár az elem eltávolítása után.
 Megjegyzések

Ha a „
” vagy a „
” jelzés villog
az elem/töltés jelzés helyett, akkor nem
töltheti az akkumulátort. 5°C és 35°C közötti
hőmérsékletű környezetben töltse az
akkumulátort.




Ha először helyezi be az elemet,
vagy ha hosszú ideig nem volt elem
a diktafonban, akkor az órabeállítás
jelenik meg, és az év beállítása villog
benne. A dátum és az idő beállításáról
a következő rész nyújt tájékoztatást:
„Folytatás innen: 1. lépés: Az áramforrás
előkészítése” (18. oldal).
Teljesen feltöltött akkumulátor
vagy LR03 (AAA méret) alkáli
elem használata
Hajtsa végre az 1. és a 2. lépést.
Az elem cseréje/töltése
Az elem/töltés jelzés a kijelzőn
megmutatja az elem állapotát.
Elem jelzés
: Töltse fel az akkumulátort, vagy
cserélje ki a régi elemet egy újra.

: A „LOW BATTERY” felirat jelenik meg,
és a diktafon leáll.
Üzembe helyezés

Ha a „DETAIL MENU” menü „USB CHARGE”
beállítása „OFF” állásba van állítva, akkor nem
töltheti az akkumulátort a számítógéppel.
Állítsa az „USB CHARGE” beállítást „ON” állásba
(71. oldal).
Ne használjon mangánelemet ebben a
diktafonban.
A beépített hangszórón történő lejátszás
közben nem töltheti az akkumulátort.
Ha a diktafont akkumulátorral használja,
akkor lehetséges, hogy az elem/töltés jelzés
nem jelenik meg teljesen.
Az FM-rádió hallgatása közben nem lehet
tölteni az akkumulátort.
Az elem élettartama*1
Sony NH-AAA akkumulátor használata
esetén
Felvételi
üzemmód
Felvétel
ST*3
Kb. 14 óra
30 perc
Lejátszás*2 a Kb. 18 óra
hangszóróval
Lejátszás a Kb. 44 óra
fejhallgatóval 30 perc
FM-rádió
Kb. 5 óra
felvétele
STSP*4
Kb. 14 óra
30 perc
Kb. 18 óra
Kb. 44 óra
30 perc
Kb. 5 óra
15
HU
SP*6
Sony LR03 (SG) (AAA méret) alkáli elem
használata esetén
Kb. 16 óra
30 perc
Lejátszás*2 a Kb. 18 óra
hangszóróval 30 perc
Lejátszás a Kb. 47 óra
fejhallgatóval
FM-rádió
Kb. 5 óra
felvétele
30 perc
Kb. 15 óra
STSP*4
Felvételi
üzemmód
Zenei fájl
(128 kb/s/
44,1 kHz)
Felvételi
ST*3
üzemmód
Felvétel
Kb. 13 óra
Lejátszás*2 a Kb. 16 óra
hangszóróval
Lejátszás a Kb. 40 óra
fejhallgatóval
FM-rádió
Kb. 4 óra
felvétele
30 perc
Felvételi
üzemmód
Felvétel
STLP*5
SP*6
Kb. 15 óra
Kb. 13 óra
30 perc
Kb. 16 óra
30 perc
Kb. 41 óra
30 perc
Kb. 5 óra
Felvételi
üzemmód
Felvétel
STLP*5
LP
*7
Felvétel
Kb. 17 óra
30 perc
Lejátszás*2 a Kb. 19 óra
hangszóróval 30 perc
Lejátszás a Kb. 48 óra
fejhallgatóval 30 perc
FM-rádió
Kb. 5 óra
felvétele
30 perc
FM-rádió hallgatása:
Kb. 6 óra
16
HU
Kb. 18 óra
30 perc
Kb. 46 óra
Kb. 5 óra
30 perc
–
Kb. 18 óra
30 perc
Kb. 44 óra
30 perc
–
Lejátszás*2 a Kb. 16 óra
hangszóróval 30 perc
Lejátszás a Kb. 42 óra
fejhallgatóval 30 perc
FM-rádió
Kb. 5 óra
felvétele
Kb. 13 óra
Kb. 16 óra
Kb. 40 óra
Kb. 4 óra
30 perc
Felvételi
üzemmód
LP*7
–
Kb. 16 óra
Kb. 40 óra
–
FM-rádió hallgatása:
Kb. 5 óra 30 perc
Az elem élettartama rövidülhet a diktafon
használati módjától függően.
*2
Ha 24-es hangerőn történik a lejátszás a
beépített hangszóróval.
*3
ST : Sztereó, kiváló minőségű felvételi
üzemmód
*4
STSP : Sztereó, standard felvételi üzemmód
*5
STLP : Sztereó, hosszú lejátszás felvételi
üzemmód
*6
SP : Monó, standard lejátszás felvételi
üzemmód
*7
LP : Monó, hosszú lejátszás felvételi
üzemmód
*1
Megjegyzés az adatok eléréséről
A diktafon akkor ér el adatokat, amikor a
kijelző ablakban egy frissítési animáció
jelenik meg, vagy amikor a művelet
jelző narancssárgán villog vagy pirosan
világít. Amikor a diktafon adatokat
ér el, ne távolítsa el az elemet, és ne
csatlakoztassa / ne húzza ki az USB
tápadaptert (nem tartozék). Ilyenkor az
adatok megsérülhetnek.
Üzembe helyezés
Felvétel
Kb. 16 óra
Lejátszás*2 a Kb. 17 óra
hangszóróval
Lejátszás a Kb. 43 óra
fejhallgatóval 30 perc
FM-rádió
Kb. 5 óra
felvétele
Zenei fájl
(128 kb/s/
44,1 kHz)
 Megjegyzés
Ha a diktafonnak nagy mennyiségű adatot kell
feldolgoznia, akkor a frissítési animáció hosszú
ideig látható lehet. Ez nem a diktafon hibája.
Várjon addig, amíg az animáció eltűnik, mielőtt
valamilyen műveletet végezne.
17
HU
Folytatás innen: „1. lépés:
Az áramforrás előkészítése”
2. lépés: Az óra
beállítása
1 Állítsa be az évet, a hónapot,
a napot, az órát és a percet a
vezérlő gomb  vagy  részének
megnyomásával, majd nyomja meg
az ENT gombot.
, 
/MENU

ENT
2 Állítsa vissza a kijelzőt a stop
üzemmódba a  (stop) gomb
megnyomásával.
Be kell állítania az órát, hogy használni
tudja a riasztás funkciót, és rögzíteni
tudja a dátumot és az időpontot.
Akkor jelenik meg az óra-beállítási
képernyő, ha először helyez elemet a
diktafonba, vagy ha több mint 3 percig
nem volt elem a készülékben; ekkor a
„SET DATE & TIME” felirat látható a kijelző
ablakban, és villog a dátum év része.
18
HU
Az óra beállítása a menü
segítségével
Amikor a diktafon a stop üzemmódban
van, a menü segítségével lehet beállítani
az órát.
2 Válassza ki a „08y1m1d” elemet a
vezérlő gomb  vagy  részének
megnyomásával, majd nyomja meg
az ENT gombot.
1 Válassza a menü „DATE & TIME”
menüpontját.
/MENU gomb hosszú lenyomásával.
A kijelző ablakban a menü üzemmód
válik láthatóvá.
Üzembe helyezés
Lépjen a menü üzemmódba a
3 Állítsa be az évet, a hónapot,
a napot, az órát és a percet a
vezérlő gomb  vagy  részének
megnyomásával, majd nyomja meg
az ENT gombot.
Válassza ki a „DETAIL MENU” elemet
a vezérlő gomb  vagy  részének
megnyomásával, majd nyomja meg
az ENT gombot.
Válassza ki a „DATE & TIME” elemet
a vezérlő gomb  vagy  részének
megnyomásával, majd nyomja meg
az ENT gombot.
4 Állítsa vissza a kijelzőt a stop
üzemmódba a  (stop) gomb
megnyomásával.
19
HU
 Tippek



Az előző művelethez a /MENU gombbal
térhet vissza.
A menüben beállíthatja, hogy az óra 12
órás („12-HOUR”) vagy 24 órás („24-HOUR”)
alakban jelenjen meg. Ha a „12-HOUR”
beállítás van kiválasztva, akkor a kijelző
ablakban látható az „AM” (délelőtt) vagy a
„PM” (délután) jelzés.
Az óra beállítása közben a vezérlő
gomb VOL + és – részével mozgathatja
a kurzort balra és jobbra. A VOL + és –
megnyomásával ekkor nem módosítható a
hangerő.
 Megjegyzés
Ha nem nyomja meg az ENT gombot az óra
beállítását követő 1 percen belül, akkor az óra
beállítása törlődik, és a kijelző visszatér a stop
üzemmódba.
3. lépés: A kijelző
ablakban használt
nyelv beállítása
, 
ENT
/MENU
A dátum és az idő megjelenítése
Nyomja meg a  (stop) gombot a
jelenlegi dátum és idő megjelenítéséhez.
20
HU
Az üzenetek, menük, mappanevek,
fájlnevek stb. nyelve az európai modellen
2 nyelv közül, az egyéb modelleken 7
nyelv közül választható ki.
1 Lépjen a menü üzemmódba a
/MENU gomb hosszú
lenyomásával.
Megjelenik a menü üzemmód ablak.
4 Válassza ki a kívánt nyelvet a
vezérlő gomb  vagy  részének
megnyomásával, majd nyomja meg
az ENT gombot.
2 Válassza ki a „DETAIL MENU” elemet
3 Válassza ki a „LANGUAGE” elemet
a vezérlő gomb  vagy  részének
megnyomásával, majd nyomja meg
az ENT gombot.
Üzembe helyezés
a vezérlő gomb  vagy  részének
megnyomásával, majd nyomja meg
az ENT gombot.
A következő nyelvek közül választhat.
Európai modell:
ENGLISH (angol), Pyccкий (orosz)
Egyéb modellek:
ENGLISH (angol), Pyccкий (orosz),
(japán),
(koreai),
(kínai),
(kínai),
(thai)
21
HU
A diktafon ki- és
bekapcsolása
A diktafon kikapcsolása
Csúsztassa el a HOLD kapcsolót stop
üzemmódban a nyíl irányába. Megjelenik
a „HOLD” felirat, villog a kulcs jel, majd
a „POWER OFF” felirat válik láthatóvá.
A diktafon pár másodpercen belül
kikapcsolódik.
A diktafon bekapcsolása
Csúsztassa el a HOLD kapcsolót a
nyíllal ellentétes irányban. A diktafon
bekapcsolódik, és megjelenik az
adatelérési animáció.
 Tippek

Ha nem használja a diktafont,
késleltetheti az elem lemerülését azzal,
hogy kikapcsolja a készüléket.
22
HU

Ha hosszú ideig nem tervezi használni a
diktafont, azt ajánljuk, hogy kapcsolja ki.
Ha a diktafon bekapcsolását követően
10 percig semmilyen műveletre sem kerül
sor, a kijelző automatikusan kikapcsolódik.
(Bármelyik gombbal újra megjeleníthető
a kijelző tartalma.)
Üzenetek felvétele és lejátszása
Üzenetek felvétele
Művelet jelző
, 
Üzenetek felvétele és lejátszása
Beépített
mikrofonok
 (fejhallgató)
csatlakozó


HOLD

/MENU

ENT
1 Jelöljön ki egy mappát.
Jelenítse meg a mappaválasztó
ablakot a /MENU gomb
megnyomásával.
Nyomja meg a vezérlő gomb 
vagy  részét annak a mappának
a kiválasztásához, amelybe az
üzeneteket szeretné rögzíteni
( FOLDER01-05), majd nyomja
meg az ENT gombot.
2 Indítsa el a felvételt.
Nyomja meg stop üzemmódban a
 (felvétel/szünet) gombot.
A művelet jelző pirosan világít.
(Ha a „LED” beállítása „OFF” a menüben
(70. oldal), akkor a művelet jelző nem
világít.)
Felvétel közben nem kell lenyomva
tartani a  (felvétel/szünet) gombot.
Az új üzenet automatikusan a
legutoljára felvett üzenet után kerül.
Beszéljen a beépített mikrofonokba.
23
HU
3 Ha le szeretné állítani a felvételt,
nyomja meg a  (stop) gombot.
 Megjegyzések

A diktafon a jelenlegi felvétel elején
áll meg.
 Tippek
 A diktafonnal rögzített üzenetek MP3
formátumúak.
 Azt ajánljuk, hogy mielőtt felvételbe
kezdene, készítsen egy próbafelvételt.
 A diktafon megvásárlása után 5 mappa már
elérhető, és mindegyik mappában 99 üzenet
rögzíthető.
 A felvétel közben a véletlen műveletek
elkerülése érdekében lezárhatja minden
gomb minden funkcióját a HOLD
kapcsolónak a nyíl irányában történő
elcsúsztatásával.





24
HU
Számítógépről másolt
mappába nem
lehet üzeneteket felvenni. Ha egy
mappa kiválasztása után nyomja meg
a  (felvétel/szünet) gombot, a mappa
automatikusan felvételtárolásra alkalmas
mappává változik, és a készülék a mappában
utolsóként rögzíti az üzenetet.
Ha a művelet jelző villog, illetve pirosan vagy
narancssárgán világít, akkor ne távolítsa el az
elemet, illetve ne csatlakoztassa / ne húzza
ki az USB tápadaptert. Ilyenkor az adatok
megsérülhetnek.
Zajt is rögzíthet a készülék, ha valami,
például az ujja, véletlenül megdörzsöli vagy
megkarcolja a diktafont a felvétel közben.
A felvétel elkezdése előtt ellenőrizze az
elem/töltés jelzőt (15. oldal).
Hosszú felvétel közben elkerülheti az
elemcserét, ha USB tápadaptert (nem
tartozék) használ (106. oldal).
A maximális felvételi idő eltérhet, ha az
üzeneteket különböző felvételi módokban
rögzíti.
szünet
feloldása és
a felvétel
folytatása
Nyomja meg újra a 
(felvétel/szünet) gombot.
A felvétel attól a ponttól
folytatódik. (A szünet után
leállíthatja a felvételt a 
(stop) gomb lenyomásával.)
a jelenlegi
felvétel
azonnali
áttekintése
Nyomja meg a 
gombot.
A felvétel leáll, és a lejátszás
elkezdődik az éppen
rögzített felvétel elejétől.
áttekintés
felvétel
közben
Nyomja meg és tartsa
lenyomva a  gombot
a felvétel vagy a felvétel
szüneteltetése közben.
A felvétel leáll, és visszafelé
tud keresni, miközben hallja
a gyors lejátszás hangját.
Amikor felengedi a 
gombot, a lejátszás attól
a ponttól elindul.
A felvétel ellenőrzése
Csatlakoztassa a mellékelt sztereó
fejhallgatót a  (fejhallgató)
csatlakozóhoz, és ellenőrizze a felvételt.
Beállíthatja az ellenőrzés hangerejét a
vezérlő gomb VOL + vagy VOL – részének
megnyomásával, de a felvétel hangereje
változatlan marad.
Üzenetek felvétele és lejátszása
Feladat
Művelet
felvétel szüne- Nyomja meg a  (felvétel/
teltetése*
szünet) gombot.
A felvétel szüneteltetése
közben a művelet jelző
pirosan villog, és a „
”
jelzés villog a kijelző
ablakban.
* A felvétel szüneteltetésétől számított egy óra
múlva a felvétel szüneteltetése automatikusan
feloldódik, és a diktafon stop üzemmódba lép.
25
HU
A felvételi mód kiválasztása
1 Lépjen a menü üzemmódba a
/MENU gomb hosszú
lenyomásával.
Megjelenik a menü üzemmód ablak.
, 
ENT
2 Válassza ki a „REC MODE” elemet a
vezérlő gomb  vagy  részének
megnyomásával, majd nyomja meg
az ENT gombot.
/MENU
3 Válasszon az „ST”, az „STSP”, az
A felvételi módot a menüben lehet
kiválasztani, ha le van állítva a diktafon.
A diktafon megvásárlásakor az „ST”
felvételi mód van beállítva.
26
HU
„STLP”, az „SP” és az „LP”, üzemmód
közül a vezérlő gomb  vagy 
részének megnyomásával, majd
nyomja meg az ENT gombot.
ST:
STSP:
SP:
LP:
Ha jobb minőségű felvételt szeretne
készíteni, válassza az ST vagy STSP
üzemmódot.
 Megjegyzés
Felvétel közben nem lehet módosítani a
felvételi módot.
Maximális felvételi idő
A maximális felvételi idő az összes
mappára vonatkozóan a következő:
ICD-UX71/UX71F
ST üzemmód STSP
STLP
üzemmód
üzemmód
11 óra 55 perc 17 óra 55 perc 47 óra 50 perc
Üzenetek felvétele és lejátszása
STLP:
Kiváló minőségű sztereó felvételi
üzemmód (44,1 kHz/192 kb/s)
Kiváló minőségű, sztereó hangot
rögzíthet.
Standard minőségű sztereó felvételi
üzemmód (44,1 kHz/128 kb/s)
Sztereó hangot rögzíthet.
Hosszú lejátszású sztereó felvételi
üzemmód (22,05 kHz/48 kb/s)
Hosszabb ideig rögzíthet sztereó
hangot.
Standard minőségű monó felvételi
üzemmód (44,1 kHz/32 kb/s)
Standard minőségű hangot
rögzíthet.
Hosszú lejátszású monó felvételi
üzemmód (11,025 kHz/8 kb/s)
Hosszabb ideig rögzíthet monó
hangot.
SP üzemmód LP üzemmód
71 óra 45 perc 287 óra 15 perc
ICD-UX81/UX81F
ST üzemmód STSP
STLP
üzemmód
üzemmód
23 óra 55 perc 35 óra 55 perc 95 óra 55 perc
SP üzemmód LP üzemmód
143 óra 50 perc 575 óra 35 perc
ICD-UX91F
ST üzemmód STSP
üzemmód
47 óra 55 perc 72 óra
STLP
üzemmód
192 óra
SP üzemmód LP üzemmód
288 óra
1152 óra 5 perc
27
HU
A mikrofon
érzékenységének beállítása
1 Lépjen a menü üzemmódba a
/MENU gomb hosszú
lenyomásával.
Megjelenik a menü üzemmód ablak.
2 Válassza ki a „MIC SENSITIVITY”
, 
elemet a vezérlő gomb  vagy 
részének megnyomásával, majd
nyomja meg az ENT gombot.
ENT
/MENU
3 Válasszon a „HIGH (H)” és a „LOW
A mikrofon érzékenységét a menüben
lehet beállítani, ha a diktafon le van állítva
vagy felvételt készít.
A diktafon megvásárlásakor a „HIGH (H)”
érzékenység van beállítva.
(L)” beállítás közül a vezérlő gomb
 vagy  részének megnyomásával,
majd nyomja meg az ENT gombot.
HIGH (H): Ha értekezleten vagy
csendes/tágas helyen készít felvételt.
LOW (L): Ha diktálást rögzít vagy zajos
helyen készít felvételt.
28
HU
Az alacsony frekvenciák
levágása – az LCF funkció
1 Lépjen a menü üzemmódba a
/MENU gomb hosszú
lenyomásával.
Megjelenik a menü üzemmód ablak.
, 
Üzenetek felvétele és lejátszása
2 Válassza ki az „LCF (LOW CUT)”
elemet a vezérlő gomb  vagy 
részének megnyomásával, majd
nyomja meg az ENT gombot.
ENT
/MENU
3 Válassza az „ON” beállítást a
Ha stop vagy felvétel üzemmódban
be van kapcsolva az LCF (Low Cut
Filter) funkció (a beállítás „ON” értékre
van állítva), akkor a készülék levágja
az alacsony frekvenciákat, kiszűrve
ezzel például a szél zúgását, aminek
köszönhetően tisztábban vehető fel az
üzenet.
A diktafon megvásárlásakor az LCF
funkció ki van kapcsolva (az „OFF” értékre
van beállítva).
vezérlő gomb  vagy  részének
megnyomásával, majd nyomja meg
az ENT gombot.
Az LCF funkció kikapcsolása
Állítsa az „LCF (LOW CUT)” beállítást az
„OFF” értékre a 3. lépésben.
29
HU
1 Lépjen a menü üzemmódba a
A felvétel automatikus
indítása a hang
érzékelésével – a VOR
funkció
gomb hosszú lenyomásával.
/MENU
Megjelenik a menü üzemmód ablak.
2 Válassza ki a „VOR” elemet a
vezérlő gomb  vagy  részének
megnyomásával, majd nyomja meg
az ENT gombot.


ENT
, 
/MENU
A VOR (Voice Operated Recording,
hangvezérelt felvétel) funkció
bekapcsolása „ON” esetén a diktafon
akkor indítja el a felvételt, amikor hangot
észlel, és szünet üzemmódra vált, ha
nem hallható hang, tehát kihagyja a
felvételből a hangtalan időszakokat.
A diktafon megvásárlásakor a VOR
funkció ki van kapcsolva (az „OFF” értékre
van beállítva).
30
HU
3 Válassza az „ON” beállítást a
vezérlő gomb  vagy  részének
megnyomásával, majd nyomja meg
az ENT gombot.
4 Lépjen ki a menü üzemmódból a
 (stop) gomb megnyomásával.
5 Nyomja meg a  (felvétel/szünet)
gombot.
A„
” és a „
” szimbólum jelenik
meg a kijelző ablakban.
Egy üzenet felosztása két
részre felvétel közben
Üzenetek felvétele és lejátszása
A felvétel elkezdődik, amikor a diktafon
hangot érzékel. A felvétel szünetel, ha
nem érzékel hangot a készülék, ekkor a
„
” és a „
” szimbólum villog. Ha
a diktafon újra hangot érzékel, akkor a
felvétel újra elindul.
A VOR funkció kikapcsolása
Állítsa a „VOR” funkciót „OFF” állásba a 3.
lépésben.
 Megjegyzések



A VOR funkcióra hatással vannak a
környezeti hangok. Állítsa be a menü „MIC
SENSITIVITY” pontjának értékét a felvételi
körülményeknek megfelelően. Ha a mikrofon
érzékenységének átállítása után a felvétel
nem megfelelő, vagy ha egy fontos felvételt
szeretne elkészíteni, állítsa a „VOR” funkciót
„OFF” állásba menüben.
Ha akkor nyomja meg a  (felvétel/szünet)
gombot a felvétel szüneteltetése céljából,
amikor a „VOR” funkció „ON” állásba van állítva
a menüben, akkor csak a „
” jelzés villog.
Szinkronizált felvétel (35. oldal) és az
FM-rádió felvétele (89. oldal) közben nem
működik a VOR funkció.
DIVIDE
Felvétel közben két részre lehet osztani
egy üzenetet, aminek eredményeképpen
két üzenet jön létre, és az üzenet újabbik
része új üzenetszámot kap.
31
HU
Nyomja meg felvétel közben a DIVIDE
gombot.
A „DIVIDING…” felirat jelenik meg
a kijelzőn, és a készülék új számot
rendel az üzenethez a gomb
megnyomásának időpontjától kezdve.
Az üzenetet két üzenetként rögzíti a
készülék, a felvétel azonban megállás
nélkül folytatódik.
1. üzenet
2. üzenet
3. üzenet
 Megjegyzések




Az üzenetet két részre osztják.
A diktafon megállás nélkül felveszi
a 2. üzenetet és a 3. üzenetet.
 Tipp
A felvétel szüneteltetése közben is két részre
lehet osztani a felvett üzenetet.



32
HU
Ahhoz, hogy két részre lehessen osztani
egy üzenetet, bizonyos mennyiségű szabad
memóriának kell rendelkezésre állnia.
További tájékoztatás a „Rendszerkorlátok”
című fejezetben olvasható (105. oldal.)
Ha egy mappában már 99 felvett üzenet
található, akkor abban nem lehet üzenetet
felosztani.
Ha egy üzenetet már felosztott, akkor nem
lehet újra egyesíteni a két részt.
Az üzeneteket nem lehet közvetlenül
az elejükön (a kezdetüktől számított
0,5 másodpercen belül) és a legvégükön
(a végüktől számított 0,5 másodpercen belül)
felosztani.
Ha két részre oszt egy üzenetet,
megtörténhet, hogy a felosztás pontján
megszakad az első üzenet vége és a második
üzenet eleje.
Szinkronizált felvétel (35. oldal) és az
FM-rádió felvétele (89. oldal) közben nem
használható az üzenetfelosztási funkció.
Ha túl gyakran osztja fel felvétel közben az
üzeneteket, a következő jelenség fordulhat
elő: A művelet jelző folyamatosan villog, és a
készülékkel egy ideig semmilyen műveletet
sem lehet végrehajtani. Ez nem hiba. Várja
meg, hogy kialudjon a művelet jelző.
Felvétel külső mikrofonnal
Sztereó
mikrofon
vezérlő gomb  vagy  részének
megnyomásával, majd nyomja meg
az ENT gombot.
Üzenetek felvétele és lejátszása
A
2 Válassza ki a „MIC IN” elemet a
(mikrofon)
csatlakozóba

, 

ENT
1 Csatlakoztassa a külső mikrofont
a  (mikrofon) csatlakozóhoz,
miközben a diktafon stop
üzemmódban van.
A „SELECT INPUT” üzenet jelenik meg a
kijelző ablakban.
3 Lépjen ki a menü üzemmódból a
 (stop) gomb megnyomásával.
4 Indítsa el a felvételt a  (felvétel/
szünet) gomb megnyomásával.
A beépített mikrofon automatikusan
kikapcsol.
Ha a bemeneti jelszint nem elég
erős, akkor állítsa át a mikrofon
érzékenységét a diktafonon.
Ha csatlakozón táplált mikrofont
csatlakoztat, akkor az energiát
automatikusan megkapja a mikrofon
a diktafontól.
33
HU
 Megjegyzés
Ha nem jelenik meg a „SELECT INPUT” beállítás,
állítsa be a menüben (68. oldal).
 Ajánlott mikrofonok
Használhatja a Sony ECM-CS10, ECMCZ10, ECM-DS70P és ECM-DS30P elektret
kondenzátor mikrofont (nem tartozék).
Hang felvétele egy
telefonról vagy
mobiltelefonról
Használhatja a ECM-TL1 fejhallgatós
típusú elektret kondenzátoros
mikrofont (nem tartozék) a telefon vagy
mobiltelefon hangjának felvételére.
A csatlakoztatás részleteiről az ECM-TL1
mikrofonhoz mellékelt használati utasítás
nyújt tájékoztatást.
 Megjegyzések




34
HU
A csatlakoztatás után, a felvétel
elindítása előtt ellenőrizze a beszélgetés
hangminőségét és a felvételi szintet.
Ha a telefon csipogását vagy a vonalat
jelző hangot is rögzíti a diktafon, akkor a
beszélgetés valószínűleg kisebb hangerővel
is felvehető. Ebben az esetben a beszélgetés
elkezdése után indítsa el a felvételt.
Lehetséges, hogy a VOR funkció nem
működik, a telefon típusától és a vonal
minőségétől függően.
Nem vállalunk felelőséget az esetleges
kényelmetlenségekért, még akkor sem,
ha nem tudja a beszélgetést rögzíteni a
diktafonnal.
 Tipp
Azt ajánljuk, hogy mielőtt felvételbe kezdene,
készítsen egy próbafelvételt.
Felvétel más eszközről
A
Üzenetek felvétele és lejátszása
Felvétel a szinkronizált felvételi
funkcióval
Magnetofon
stb.
1 Lépjen a menü üzemmódba a
(mikrofon)
csatlakozóba
/MENU gomb hosszú
lenyomásával.
Megjelenik a menü üzemmód ablak.

, 

ENT
2 Válassza ki a „DETAIL MENU” elemet
a vezérlő gomb  vagy  részének
megnyomásával, majd nyomja meg
az ENT gombot.
/MENU
Számítógép használata nélkül is rögzíthet
zeneszámokat a készülékre úgy, hogy
felveszi egy, a diktafonhoz csatlakoztatott
eszköz hangját.
A szinkronizált felvételi funkció
használata esetén a diktafon felvételi
szünet üzemmódba áll, ha több mint
2 másodpercig nem érzékel hangot,
majd hang érzékelése esetén újra elkezd
felvenni egy új üzenetet.
35
HU
3 Válassza ki a „SYNC REC” elemet a
vezérlő gomb  vagy  részének
megnyomásával, majd nyomja meg
az ENT gombot.
4 Válassza az „ON” beállítást a
vezérlő gomb  vagy  részének
megnyomásával, majd nyomja meg
az ENT gombot.
csatlakozójához egy audio összekötő
kábellel*.
A „SELECT INPUT” üzenet jelenik meg a
kijelző ablakban.��
7 Válassza ki az „AUDIO IN” elemet a
vezérlő gomb  vagy  részének
megnyomásával, majd nyomja meg
az ENT gombot.
8 Indítsa el a felvételt a  (felvétel/
szünet) gomb megnyomásával.
A„
” villog, és a diktafon
felvételi szünet üzemmódra vált.
5 Lépjen ki a menü üzemmódból a
 (stop) gomb megnyomásával.
6 Csatlakoztassa a másik eszközt a
diktafonhoz, miközben a diktafon
stop üzemmódban van.
Csatlakoztassa a másik eszköz hang
kimeneti csatlakozóját (sztereó mini
csatlakozó) a diktafon  (mikrofon)
36
HU
9 Indítsa el a lejátszást a diktafonhoz
csatlakoztatott eszközön.
A kijelzőn megjelenik a „
”
felirat, és elindul a szinkronizált felvétel.
A felvétel szünetel, ha több mint 2
másodpercig nem érzékel hangot
a készülék, ekkor a „
” és a „
”
szimbólum villog.
Amikor a diktafon hangot érzékel, elkezd
felvenni egy új üzenetet.
 Megjegyzések


Felvétel a szinkronizált
felvételi funkció nélkül
1 Lépjen a menü üzemmódba a
/MENU gomb hosszú
lenyomásával.
3 Válassza ki a „SYNC REC” elemet a
vezérlő gomb  vagy  részének
megnyomásával, majd nyomja meg
az ENT gombot.
Üzenetek felvétele és lejátszása
Szinkronizált felvétel közben nem lehet
felosztani az üzenetet (31. oldal), illetve nem
lehet szüneteltetni a felvételt ( 25. oldal).
A diktafonhoz csatlakoztatott eszköztől
függően előfordulhat, hogy a hangbemeneti
szintben való eltérés miatt nem működik a
szinkronizált felvételi funkció.
4 Válassza ki az „OFF” elemet a
vezérlő gomb  vagy  részének
megnyomásával, majd nyomja meg
az ENT gombot.
Megjelenik a menü üzemmód ablak.
2 Válassza ki a „DETAIL MENU” elemet
a vezérlő gomb  vagy  részének
megnyomásával, majd nyomja meg
az ENT gombot.
5 Lépjen ki a menü üzemmódból a
 (stop) gomb megnyomásával.
6 Csatlakoztassa a másik eszközt a
diktafonhoz, miközben a diktafon
stop üzemmódban van.
Csatlakoztassa a másik eszköz hang
kimeneti csatlakozóját (sztereó mini
csatlakozó) a diktafon  (mikrofon)
37
HU
csatlakozójához egy audio összekötő
kábellel*.
A „SELECT INPUT” üzenet jelenik meg a
kijelző ablakban.
* Opcionális audio összekötő kábel
(nem tartozék)
RK-G139
RK-G136
7 Válassza ki az „AUDIO IN” elemet a
vezérlő gomb  vagy  részének
megnyomásával, majd nyomja meg
az ENT gombot.
8 Lépjen ki a menü üzemmódból a
 (stop) gomb megnyomásával.
 Megjegyzések


9 Indítsa el a felvételt a  (felvétel/
szünet) gomb megnyomásával.
A beépített mikrofonok automatikusan
kikapcsolnak, és készülék a
csatlakoztatott eszköz hangját veszi fel.
10 Indítsa el a lejátszást a diktafonhoz
csatlakoztatott eszközön.
38
HU
A diktafonhoz A másik
eszközhöz
Sztereó mini Mini csatlakozó
csatlakozó
(monó)
(ellenállás
(ellenállás
nélkül)
nélkül)
Sztereó mini Sztereó mini
csatlakozó
csatlakozó
(ellenállás
(ellenállás
nélkül)
nélkül)


Amikor más készülékről készít felvételt,
a mikrofon érzékenysége nem állítható.
Ha nem elég erős a bemeneti
jel, csatlakoztassa a másik eszköz
fejhallgatójának csatlakozóját (minijack,
sztereó) a diktafon  (mikrofon)
csatlakozójához, és állítsa be a hangerőt
a diktafonhoz csatlakoztatott eszközön.
Ha nem jelenik meg a „SELECT INPUT”
beállítás, állítsa be a menüben (68. oldal).
Lehetséges, hogy a kereskedő nem tud
szolgálni a fent megjelölt opcionális
tartozékokkal. Kérjen részletes információkat
az eladótól.
Az üzenetek lejátszása
 (fejhallgató)
csatlakozó


, 
/MENU
Üzenetek felvétele és lejátszása
VOL +, –
Művelet jelző
HOLD


A-B
1 Válasszon ki egy mappát.
Nyomja meg a /MENU gombot.
Válassza ki a mappát a vezérlő gomb
 vagy  részének megnyomásával,
majd nyomja meg az ENT gombot.
2 Válassza ki a lejátszani kívánt
üzenetet a  vagy a  gomb
megnyomásával.
3 Indítsa el a lejátszást a  gomb
megnyomásával.
A művelet jelző zölden világít.
(Ha a „LED” beállítása „OFF” a menüben
(70. oldal), akkor a művelet jelző nem
világít.)
4 Ha módosítani szeretné a hangerőt,
nyomja meg a vezérlő gomb VOL +
vagy – részét.
5 Ha le szeretné állítani a lejátszást,
nyomja meg a  (stop) gombot.
39
HU
 Tipp
A lejátszás közben a véletlen műveletek
elkerülése érdekében lezárhatja minden gomb
minden funkcióját a HOLD kapcsolónak a nyíl
irányában történő elcsúsztatásával.
Meghallgatás jobb
hangminőségben

A kijelző üzenetlejátszás közben
Lejátszás közben a vezérlő gomb  vagy
 részének megnyomásával ellenőrizheti
a fájl adatait.
A diktafonnal felvett üzenetek esetében a
következő jelenik meg.

Meghallgatás fejhallgatóval:
Csatlakoztassa a mellékelt fejhallgatót
a  (fejhallgató) csatlakozóhoz.
A beépített hangszóró automatikusan
kikapcsol.
Meghallgatás külső hangszóróval:
Csatlakoztasson egy aktív vagy
passzív hangszórót (nem tartozék) a 
(fejhallgató) csatlakozóhoz.
A lejátszási pont gyors
megkeresése (Egyszerű keresés)
: Mappanév:
FOLDER01-FOLDER05
: Cím: Dátum_fájl száma
(pl. 080101_001)
: Előadó neve: Unknown
: Fájlnév: Dátum_fájl száma.mp3
(pl. 080101_001.mp3)
Számítógép segítségével módosíthatja a
mappa nevét, a címet, az előadó nevét és
a fájl nevét.
40
HU
Ha a menü „EASY SEARCH” beállításának
„ON” az értéke (65. oldal), akkor gyorsan
megtalálhatja azt a pontot, ahonnan el
szeretné indítani a lejátszást, ha a 
vagy a  gombot többször lenyomja
lejátszás közben.
Visszaléphet kb. 3 másodpercet a 
gomb egyszeri megnyomásával, vagy
előre léphet kb. 10 másodpercet a 
gomb egyszeri megnyomásával. Ezzel
a funkcióval könnyen megkereshető a
kívánt pont a hosszú felvételekben.
Keresés előre/hátra a lejátszás
közben (Gyorskeresés/
Áttekintés)

A diktafon lassan, hanglejátszással
keres. Ez hasznos, ha egy szót szeretne
ellenőrizni előre vagy hátra. Majd, ha
lenyomva tartja a gombot, a diktafon
gyorsabban kezd el keresni.
végéhez ért





Ha a legutolsó üzenet végére ért a lejátszás
vagy a gyors lejátszás, akkor a „MESSAGE
END” (Üzenet vége) felirat olvasható 5
másodpercig, és a művelet jelző zölden
világít. (Ekkor nem hallható a hang.)
Amikor a „MESSAGE END” felirat és a művelet
jelző világítása megszűnik, akkor a diktafon
az utolsó üzenet elejére áll.
Ha lenyomva tartja a  gombot a
„MESSAGE END” felirat közben, akkor az
üzeneteket gyorsan játssza le a készülék, és
a normál lejátszás akkor tér vissza, amikor
elengedi a gombot.
Ha az utolsó üzenet hosszú, és az üzenet
egy későbbi részénél szeretné elkezdeni
a lejátszást, akkor tartsa lenyomva a 
gombot, hogy az üzenet végére ugorjon,
majd nyomja meg a  gombot a
„MESSAGE END” felirat közben, hogy
visszatérjen a kívánt pontra.
Ha nem az utolsó üzenetről van szó, akkor
ugorjon a következő üzenet elejére, és
játssza le visszafelé a kívánt pontig.
Üzenetek felvétele és lejátszása

Keresés előre (Gyorskeresés): Tartsa
lenyomva a  gombot lejátszás
közben, és engedje fel annál a pontnál,
ahol folytatni szeretné a lejátszást.
Keresés hátra (Áttekintés): Tartsa
lenyomva a  gombot lejátszás
közben, és engedje fel annál a pontnál,
ahol folytatni szeretné a lejátszást.
 Ha a lejátszás az utolsó üzenet
41
HU
Feladat
Művelet
megállítás a
jelenlegi helyen
(Lejátszás
szünet funkció)
Nyomja meg a  (stop)
vagy a  gombot.
Ha innen szeretné
folytatni a lejátszást,
nyomja meg a újra a 
gombot.
visszatérés a
Nyomja meg egyszer a
jelenlegi üzenet  gombot.*
elejére
visszalépés az
előző üzenetre
Nyomja meg többször
a  gombot. (Stop
üzemmódban tartsa
lenyomva a gombot,
hogy folyamatosan
visszaléptesse az
üzeneteket.)
ugrás a
következő
üzenetre
Nyomja meg egyszer a
 gombot.*
ugrás a
következő
üzenetekre
Nyomja meg többször a
 gombot.
(Stop üzemmódban tartsa
lenyomva a gombot,
hogy folyamatosan
léptesse az üzeneteket.)
* Ezek a műveletek akkor használhatók, ha
az „EASY SEARCH” funkció beállítása „OFF”
(65. oldal).
42
HU
Egy üzenet ismételt lejátszása
A lejátszás közben tartsa lenyomva a
 gombot addig, amíg meg nem
jelenik a „ 1” jelzés. Elindul a kiválasztott
üzenet ismételt lejátszása.
A normál lejátszás folytatásához ismét
nyomja meg a  gombot.
A lejátszási mód
kiválasztása
1 Lépjen a menü üzemmódba a
/MENU gomb hosszú
lenyomásával.
Megjelenik a menü üzemmód ablak.
, 
Üzenetek felvétele és lejátszása
2 Válassza ki a „PLAY MODE” elemet
a vezérlő gomb  vagy  részének
megnyomásával, majd nyomja meg
az ENT gombot.
ENT
/MENU
3 Válasszon az „1,” a „
A lejátszási módot a menüben lehet
kiválasztani.
”, az „ALL”,
a „ 1”, a „ ” és az „ ALL”
beállítás közül a vezérlő gomb 
vagy  részének megnyomásával,
majd nyomja meg az ENT gombot.
43
HU
1
ALL
1
ALL
Egy üzenetet játszik le a
készülék.
A mappában található
üzeneteket egymás után
lejátssza a készülék.
Az összes üzenetet egymás
után lejátssza a készülék.
Egy üzenetet ismétel a
készülék.
A mappában található
üzeneteket ismétli a készülék.
Az összes üzenetet ismétli a
készülék.
Egy meghatározott szakasz
ismételt lejátszása – A-B ismétlés
1 Lejátszás közben nyomja meg
a (ismétlés) A-B gombot az A
kezdőpont meghatározásához.
Az „A-B B?” felirat jelenik meg a kijelzőn.
2 Nyomja meg újra az
(ismétlés)
A-B gombot, hogy meghatározza a
B befejező pontot.
Az „ A-B” jelzés jelenik meg, és a
meghatározott szakaszt ismételten
lejátssza a készülék.
44
HU
Visszatérés a normál lejátszáshoz
Nyomja meg a  gombot.
Az A-B ismételt lejátszás
leállítása
Nyomja meg a  (stop) gombot.
Az A-B ismételt lejátszás
meghatározott szakaszának
megváltoztatása
Az A-B ismételt lejátszás közben nyomja
meg az A-B gombot újra az új A
kezdőpont meghatározásához. Ezután
határozza meg az új B befejezési pontot a
2. lépésnek megfelelően
 Megjegyzés
Nem határozhatja meg a B befejező pontot
azelőtt, hogy az A pontot meghatározta volna.
A lejátszás sebességének
beállítása – DPC
1 Csúsztassa a DPC (SPEED CTRL)
kapcsolót „ON” állásba.
2 Lépjen a menü üzemmódba a
/MENU gomb hosszú lenyomásával.
3 Válassza a „DPC” beállítást a
, 
vezérlő gomb  vagy  részének
megnyomásával, majd nyomja meg
az ENT gombot.
ENT
/MENU
Üzenetek felvétele és lejátszása
Megjelenik a menü üzemmód ablak.
DPC
(SPEED CTRL)
Ha a DPC (Digital Pitch Control, digitális
hangmagasság-szabályozó) (SPEED CTRL)
kapcsolót az „ON” állásba állítja, akkor
a menüben módosíthatja a lejátszás
sebességét +100% és –50% között a
normál sebességhez viszonyítva.
Az üzenetet természetes
hangmagassággal játssza le a készülék a
digitális feldolgozásnak köszönhetően.
* A WMA-fájlként rögzített üzenetek lejátszási
sebessége csak 0 és –50% között állítható.
4 Lejátszás közben a vezérlő gomb 
vagy  részének megnyomásával
módosíthatja a lejátszási sebességet.
A sebességet 10%-kal növeli a + beállítás,
és 5%-kal csökkenti a – beállítás.
Visszatérés a normál lejátszáshoz
Csúsztassa a DPC (SPEED CTRL) kapcsolót
„OFF” állásba.
45
HU
A hangeffektus kiválasztása
1 Lépjen a menü üzemmódba a
/MENU gomb hosszú
lenyomásával.
Megjelenik a menü üzemmód ablak.
, 
ENT
2 Válassza az „EFFECT” beállítást a
vezérlő gomb  vagy  részének
megnyomásával, majd nyomja meg
az ENT gombot.
/MENU
3 Válassza ki a kívánt lejátszási
A lejátszás kívánt hangeffektusát a
menüben lehet beállítani. Ha viszont a
beépített hangszóróval játszik le, akkor a
beállítás nem érvényesül.
46
HU
effektust a vezérlő gomb  vagy
 részének megnyomásával, majd
nyomja meg az ENT gombot.
Felvétel más eszközzel
Az audio bemeneti
csatlakozóba
Magnetofon
stb.
Üzenetek felvétele és lejátszása
NOISE CUT Csökkenti a torzítást,
érthetőbbé téve ezzel az
emberi hangot.
POP
Kiemeli a
középtartományokat,
ideális az énekhang
számára.
ROCK
Kiemeli a magas- és
a mélytartományt
az erőteljes hangzás
érdekében.
JAZZ
Kiemeli a magas
tartományt az élénk
hangzás érdekében.
BASS 1
Kiemeli a mély hangokat.
BASS 2
Még inkább kiemeli a mély
hangokat.
OFF
Az EFFECT funkció nem
működik.
A  (fejhallgató)
csatlakozóba


Ha más eszközzel szeretné felvenni
a diktafon hangját, csatlakoztassa a
diktafon  (fejhallgató) csatlakozóját
a másik eszköz audio bemeneti
csatlakozójához (minijack, sztereó)
egy audio összekötő kábellel*.
47
HU
1 Csatlakoztassa a diktafon
 (fejhallgató) csatlakozóját a
másik készülék audio bemeneti
csatlakozójához (sztereó minijack)
egy audio összekötő kábellel*.
2 Indítsa el a lejátszást a  gomb
megnyomásával, és ugyanakkor
állítsa a csatlakoztatott berendezést
felvételi módra.
A csatlakoztatott készülék felveszi a
diktafonon lejátszott üzenetet.
3 Állítsa le a felvételt a  (stop)
gomb egyidejű megnyomásával
a diktafonon és a csatlakoztatott
készüléken.
* Opcionális audio összekötő kábel (nem
tartozék)
A diktafonhoz A másik
eszközhöz
48
Sztereó mini
csatlakozó
(ellenállás
nélkül)
Mini csatlakozó
(monó)
(ellenállás
nélkül)
RK-G136
Sztereó mini
csatlakozó
(ellenállás
nélkül)
Sztereó mini
csatlakozó
(ellenállás
nélkül)
HU
RK-G139
 Megjegyzés
Lehetséges, hogy a kereskedő nem tud
szolgálni a fent megjelölt opcionális
tartozékokkal. Kérjen részletes információkat
az eladótól.
 Tipp
Azt ajánljuk, hogy mielőtt felvételbe kezdene,
készítsen egy próbafelvételt.
, 

ENT
1 Válassza ki azt az üzenetet, amelyet
riasztással szeretne lejátszani.
2 Lépjen be a riasztásbeállítási
üzemmódba.
Lépjen a menü üzemmódba a
Üzenetek felvétele és lejátszása
Egy üzenet
lejátszása egy
kívánt időpontban
riasztással
/MENU gomb hosszú
lenyomásával.
A menü üzemmód ablaka jelenik
meg.
Válassza ki az „ALARM” elemet a
vezérlő gomb  vagy  részének
megnyomásával, majd nyomja meg
az ENT gombot.

/MENU
Válassza ki az „ON” elemet a
vezérlő gomb  vagy  részének
Megszólaltathat egy riasztást, és
elindíthatja egy kiválasztott üzenet
lejátszását egy kívánt időpontban.
Lejátszhatja az üzenetet egy
meghatározott napon, hetente egyszer,
vagy minden nap ugyanabban az
időpontban.
megnyomásával, majd nyomja meg
az ENT gombot.
49
HU
3 Állítsa be a riasztás dátumát és
időpontját.
Ha a lejátszás befejeződött, a diktafon
automatikusan az üzenet elejére áll.
A vezérlőgomb  vagy  részének
Az üzenet újbóli meghallgatása
megnyomásával válasszon a „DATE”
(Dátum), a hét valamelyik napja, illetve
a „DAILY” (Naponta) lehetőség közül,
majd nyomja meg az ENT gombot.
Ha a „DATE” beállítást választotta:
Állítsa be sorban az évet, a hónapot, a
napot az órát és a percet a „2. lépés: Az
óra beállítása” című részben (18. oldal)
ismertetett módon, majd nyomja
meg az ENT gombot.
Ha a hét valamelyik napját vagy a
„DAILY” beállítást választja:
Állítsa be az órát a vezérlő gomb 
vagy  részének megnyomásával,
állítsa be a percet a vezérlő gomb 
vagy  részének megnyomásával,
majd nyomja meg az ENT billentyűt.
A beállítási folyamat befejeződött, és a
„” (riasztás jelző) megjelenik a kijelző
ablakban.
Ha elérkezik a beállított dátum
és időpont
A beállított időpontban a riasztás kb. 10
másodpercig szól, közben az „ALARM”
felirat olvasható a kijelző ablakban,
és lejátssza a diktafon a kiválasztott
üzenetet.
50
HU
Nyomja meg a  gombot, és készülék
újra lejátssza az üzenetet az elejétől.
A riasztás leállítása a lejátszás
elindulása előtt
Nyomja meg a  (stop) gombot, amikor
a riasztás hangját hallja. A riasztást akkor
is leállíthatja, ha a HOLD funkció be van
kapcsolva.
A riasztás beállításának
módosítása
Kezdje a 49. oldalon található 2. lépéstől.
A riasztás beállításának törlése
Hajtsa végre az 1. és a 2-. lépést a
49. oldalról. A 2-. lépésben válassza
ki az „OFF” elemet a vezérlő gomb 
vagy  részének megnyomásával, majd
nyomja meg az ENT gombot. A riasztás
törlődik, és a riasztás jelző eltűnik a kijelző
ablakból.
 Megjegyzések





Üzenetek felvétele és lejátszása

Csak egy riasztást állíthat be.
Ha az órát nem állította be, vagy nincsenek
üzenetek rögzítve, akkor nem tudja a
riasztást beállítani.
A riasztás akkor is megszólal, ha a „BEEP”
beállítás az „OFF” értékre van állítva a
menüben (69. oldal).
Ha felvétel közben érkezik el a riasztás
ideje, akkor a riasztás a felvétel befejezése
után szólal meg. A „” jelző villog a riasztás
időpontjában.
A „DATE” riasztás törlődik, amikor befejeződik
a riasztás lejátszása.
Ha törli azt az üzenetet, amelyet a riasztáshoz
állított be, akkor a riasztás is törlődik.
51
HU
Törölheti egyenként a rögzített
üzeneteket, vagy az összes mappában
található üzenetet egyszerre.
Törölheti a nem kívánt üzeneteket,
megtartva az összes többi üzenetet,
ha a diktafon stop vagy lejátszás
üzemmódban van.
Ha egy üzenetet törölt, a megmaradt
üzenetek átszámozódnak, így nem lesz
üres hely az üzenetek között.
 Megjegyzés
1 Válassza ki a törölni kívánt
Üzenetek szerkesztése
Üzenetek törlése
Ha törölt egy felvételt, azt nem lehet
visszaállítani.
Üzenetek törlése egyesével
üzenetet.
2 Lépjen a menü üzemmódba a
/MENU gomb hosszú
lenyomásával.
Megjelenik a menü üzemmód ablak.
3 Válassza ki az „ERASE A FILE” elemet
, 
ENT
/MENU
52
HU
a vezérlő gomb  vagy  részének
megnyomásával, majd nyomja meg
az ENT gombot.
A törölni kívánt fájlt lejátssza a diktafon.
4 Válassza az „EXECUTE” lehetőséget
a vezérlő gomb  vagy  részének
megnyomásával, majd nyomja meg
az ENT gombot.
Az „ERASING …” felirat jelenik meg
a kijelző ablakban, és a kiválasztott
üzenet törlődik.
Az összes üzenet törlése egy
mappából
, 
Üzenetek szerkesztése
ENT
/MENU
A törlés megszakítása
Válassza a „CANCEL” lehetőséget a 4.
lépésben, majd nyomja meg az ENT
gombot.
Másik üzenet törlése
Ismételje meg ugyanazokat a lépéseket
az elejétől kezdve.
Egy üzenet részleges törlése
Először ossza fel két részre az üzenetet,
majd végezze el ugyanazokat a lépéseket
az elejétől kezdve.
1 A diktafon stop üzemmódjában
válassza ki azt a mappát, amely
azokat az üzeneteket tartalmazza,
amelyeket törölni kíván.
2 Lépjen a menü üzemmódba a
/MENU gomb hosszú
lenyomásával.
Megjelenik a menü üzemmód ablak.
53
HU
3 Válassza az „ERASE ALL” beállítást
a vezérlő gomb  vagy  részének
megnyomásával, majd nyomja meg
az ENT gombot.
Üzenet átmozgatása
egy másik mappába
, 

ENT
4 Válassza az „EXECUTE” lehetőséget
a vezérlő gomb  vagy  részének
megnyomásával, majd nyomja meg
az ENT gombot.
/MENU
Az „ERASING …” (Törlés) felirat jelenik
meg a kijelző ablakban, és minden,
a kiválasztott mappában található
üzenet törlődik.
 Megjegyzések


A törlés megszakítása
Válassza a „CANCEL” lehetőséget a 4.
lépésben, majd nyomja meg az ENT
gombot.
54
HU
Ha a „ ” szimbólum jelenik meg
mappajelzőként, akkor nem mozgathatja az
üzenetet (76. oldal).
A
típusú mappákba nem lehet
üzeneteket áthelyezni.
1 Válassza ki az áthelyezni kívánt
üzenetet.
2 Lépjen a menü üzemmódba a
/MENU gomb hosszú
lenyomásával.
Megjelenik a menü üzemmód ablak.
3 Válassza a „MOVE” lehetőséget a
 részének megnyomásával azt
a mappát, amelybe át szeretné
helyezni az üzenetet, majd nyomja
meg az ENT gombot.
Az „EXECUTING…” felirat jelenik meg
a kijelzőn, és az üzenet a célmappa
utolsó helyére kerül.
Ha átmozgatja az üzenetet egy másik
mappába, akkor az eredeti üzenet
törlődik a korábbi mappából.
Üzenetek szerkesztése
vezérlő gomb  vagy  részének
megnyomásával, majd nyomja meg
az ENT gombot.
4 Válassza ki vezérlő gomb  vagy
Az áthelyezni kívánt üzenetet lejátssza
a diktafon.
A üzenet átmozgatásának
megszakítása
Nyomja meg a  (stop) gombot a 4.
lépés előtt.
55
HU
Üzenet felosztása két
részre
1 Nyomja meg a DIVIDE gombot,
miközben a felosztandó üzenetet
játssza le a készülék.
A „DIVIDE? PRESS [DIVIDE]” kérdés
jelenik meg, az üzenet címével együtt.
2 Nyomja meg a DIVIDE gombot.
, 
DIVIDE
A „DIVIDING…” felirat válik láthatóvá,
az üzenet újabbik része a soron
következő számot kapja, az utána
következő üzenetek sorszáma pedig
eggyel megnő.
1. üzenet
2. üzenet
3. üzenet
Egy üzenetet két
részre osztanak.
1. üzenet
2. üzenet
3. üzenet
4. üzenet
Az üzenetek sorszáma eggyel nő.
Lejátszás közben két részre lehet osztani
egy üzenetet, aminek eredményeképpen
két üzenet jön létre, és az üzenet újabbik
része új üzenetszámot kap. Az üzenetek
felosztásával könnyebben megtalálhatja
azt a pontot, amelytől kezdve a hosszabb
felvételeket (például egy értekezletet)
le szeretné játszani. Csak addig lehet
felosztani az üzeneteket, amíg el nem
éri az üzenetek száma a 99-et az adott
mappában.
56
HU
 Megjegyzések






A felosztott üzenet lejátszása
Jelenítse meg az üzenet számát a 
vagy a  gomb megnyomásával,
ugyanis már külön számuk van a
felosztott üzeneteknek.
Üzenetek szerkesztése

Ahhoz, hogy két részre lehessen osztani
egy üzenetet, bizonyos mennyiségű szabad
memóriának kell rendelkezésre állnia.
További tájékoztatás a „Rendszerkorlátok”
című fejezetben olvasható (105. oldal.)
Ha olyan üzenetet oszt fel, amely tartalmazza
a címet és az előadó nevét is, az új résznek
is ugyanaz lesz a címe, az előadója és a
fájlneve.
Csak a diktafonnal felvett üzeneteket lehet
felosztani (tehát a számítógépről másolt
MP3-/WMA-fájlokat nem).
Ha egy üzenetet már felosztott, akkor nem
lehet újra egyesíteni a két részt a diktafonnal.
Ha gyors egymásutánban többször is feloszt
egy üzenetet, előfordulhat, hogy a készülék
nem tudja tovább osztani az üzenetet.
Ha olyan üzenetet oszt fel, amelyre riasztás
van beállítva, akkor a riasztási beállítás
változatlanul megmarad, de a korábbi,
immár felosztott üzenetnél.
Az üzeneteket nem lehet közvetlenül
az elejükön (a kezdetüktől számított 0,5
másodpercen belül) és a legvégükön (a
végüktől számított 0,5 másodpercen belül)
felosztani.
57
HU
A véletlen műveletek
megelőzése
– a HOLD funkció
Ha meg szeretné akadályozni a véletlen
műveleteket, csúsztassa el a HOLD
kapcsolót a nyíl irányában, miközben a
felvételi vagy a lejátszási üzemmód van
érvényben.
A „HOLD” felirat megjelenése jelzi, hogy a
gombok minden funkciója zárolva van.
A HOLD funkció kikapcsolása
Csúsztassa el a HOLD kapcsolót a nyíllal
ellentétes irányban.
 Megjegyzés
Ha felvétel közben aktiválva van a HOLD
funkció, akkor először a HOLD funkciót kell
visszavonni, csak utána lehet leállítani a
felvételt.
 Tipp
A riasztást akkor is leállíthatja, ha a HOLD
funkció be van kapcsolva. A riasztást és a
lejátszást a  (stop) gomb megnyomásával
lehet leállítani.
58
HU
1 Lépjen a menü üzemmódba a
A menü funkció használata
/MENU gomb hosszú
lenyomásával.
Beállítások a
menüben
Megjelenik a menü üzemmód ablak.
, 
/MENU
A menü funkció használata

ENT
2 Válassza ki a vezérlő gomb  vagy
 részének megnyomásával azt a
menüpontot, amelynek módosítani
szeretné a beállítását, majd nyomja
meg az ENT gombot.
59
HU
3 Válassza ki a vezérlő gomb  vagy
 részének megnyomásával a
kívánt beállítást, majd nyomja meg
az ENT gombot.
4 Lépjen ki a menü üzemmódból a
 (stop) gomb megnyomásával.
 Megjegyzés
Ha egy percig nem nyom meg egyetlen
gombot sem, akkor a menü üzemmód
automatikusan megszakad, és az ablak
visszatér a normál megjelenítéshez.
Visszatérés az előző képernyőhöz
Nyomja meg a
üzemmódban.
/MENU gombot menü
Kilépés a menü üzemmódból
Nyomja meg a  (stop) gombot.
60
HU
Menübeállítások
Menüpont
Beállítás
Működési mód
( : módosítható a beállítás/
 : nem módosítható a beállítás)
Stop
Lejátszási Felvételi FM-rádió FM-rádió
üzemmód üzemmód üzemmód üzemmód felvételi
üzemmód
REC MODE
ST, STSP, STLP, SP, LP









LCF (LOW CUT) ON, OFF





VOR
ON, OFF





DISPLAY
ELAPSE, REMAIN, REC DATE,
REC TIME





DPC
n% (n=–50 - +100)





EFFECT
NOISE CUT, POP, ROCK, JAZZ,
BASS1, BASS2, OFF





EASY SEARCH
ON, OFF





PLAY MODE
1,





MOVE
(A mozgatandó mappa)





ALARM
ON, OFF





ERASE ALL
EXECUTE, CANCEL





ERASE A FILE
EXECUTE, CANCEL










, ALL,
1,
,
ALL
FM RADIO*
AUTO PRESET*
EXECUTE, CANCEL





DX/LOCAL*
DX, LOCAL










SCAN SENSITIVITY* HIGH (SCAN H), LOW (SCAN L)
A menü funkció használata

MIC SENSITIVITY HIGH (H), LOW (L)
61
HU
Menüpont
Beállítás
AUDIO OUTPUT* HEADPHONES, SPEAKER





DETAIL MENU










SELECT INPUT MIC IN, AUDIO IN





DATE&TIME





TIME DISPLAY 12-HOUR, 24-HOUR





FORMAT
EXECUTE, CANCEL





BEEP
ON, OFF





LED
ON, OFF





BACKLIGHT
ON, OFF





LANGUAGE
Európai modell:
ENGLISH (angol),
Pyccкий (orosz)
Más modell:
ENGLISH (angol),
Pyccкий (orosz),
(japán),
(koreai),
(kínai),
(kínai), (thai)










SYNC REC
ON, OFF
__y__m__d__:__
USB CHARGE ON, OFF
* csak ICD-UX71F/UX81F/UX91F esetében
62
Működési mód
( : módosítható a beállítás/
 : nem módosítható a beállítás)
Stop
Lejátszási Felvételi FM-rádió FM-rádió
üzemmód üzemmód üzemmód üzemmód felvételi
üzemmód
HU
Menüpont
Beállítások (*: induló beállítás)
REC MODE
Beállítja a felvételi módot.
ST*:
Sztereó, kiváló minőségű felvételi üzemmód.
STSP:
Sztereó, standard felvételi üzemmód.
STLP:
Sztereó, hosszú lejátszás felvételi üzemmód.
SP:
Monó, standard lejátszás felvételi üzemmód.
LP:
Monó, hosszú lejátszás felvételi üzemmód.
26
MIC SENSITIVITY
Beállítja a mikrofon érzékenységét.
HIGH (H)*:
Ha egy értekezleten vagy egy csendes/tágas helyen készít
felvételt.
LOW (L):
Ha diktálást rögzít vagy zajos helyen készít felvételt.
28
LCF (LOW CUT)
Bekapcsolja a LCF (Low Cut Filter) funkciót, amely levágja az
alacsony frekvenciákat, csökkentve ezzel a szél zúgásából
eredő zajt; ennek köszönhetően tisztábban vehető fel az
üzenet.
ON:
Az LCF funkció be van kapcsolva.
OFF*:
Az LCF funkció ki van kapcsolva.
29
Ismertetés
oldalszáma
A menü funkció használata
63
HU
Menüpont
Beállítások (*: induló beállítás)
VOR
Beállítja a VOR (Voice Operated Recording, hangvezérlésű
felvétel) funkciót.
ON:
A diktafon elkezdi a felvételt, ha hangot érzékel, és
szünetelteti, ha nem érzékel hangot, kihagyva ezzel a
hangtalan szakaszokat. A VOR funkció akkor kapcsol be,
amikor megnyomja a  (felvétel/szünet) gombot.
OFF*:
A VOR funkció nem működik.
30
DISPLAY
Módosítja a kijelző üzemmódját.
ELAPSE*:
Az üzenetből eddig lejátszott időtartam
REMAIN:
Az üzenetből hátralevő időtartam stop vagy lejátszási
üzemmódban.
Az elérhető felvételi idő felvétel közben
REC DATE:
A felvétel dátuma
REC TIME:
A felvétel időpontja
–
DPC
Beállítja a DPC (Digital Pitch Control, digitális
hangmagasság-szabályzó) funkciót.
Ha a DPC (SPEED CTRL) kapcsolót „ON” állásba helyezi, akkor
átállíthatja a lejátszás sebességét +100% és –50% között. A
sebességet 10%-kal növeli a + beállítás, 5%-kal csökkenti a – beállítás.
–30%*
45
 Megjegyzés
A WMA-fájlként rögzített üzenetek lejátszási sebessége csak 0 és
-50% között állítható.
64
HU
Ismertetés
oldalszáma
Beállítások (*: induló beállítás)
EFFECT
Beállítja a lejátszás kívánt hangeffektusát a menüben.
NOISE CUT:
Csökkenti a torzítást, érthetőbbé téve ezzel az emberi hangot.
POP:
Kiemeli a középtartományokat, ideális az énekhang számára.
ROCK:
Kiemeli a magas- és a mélytartományt az erőteljes hangzás
érdekében.
JAZZ:
Kiemeli a magas tartományt az élénk hangzás érdekében.
BASS1:
Kiemeli a mély hangokat.
BASS2:
Még jobban kiemeli a mély hangokat.
OFF*:
Az EFFECT funkció nem működik.
Ismertetés
oldalszáma
46
A menü funkció használata
Menüpont
 Megjegyzés
Ha a beépített hangszóróval játssza le az üzeneteket, akkor az
EFFECT funkció nem működik.
EASY SEARCH
Beállítja az egyszerű keresés funkciót.
ON:
Előre léptethet kb. 10 másodpercet a  gomb
lenyomásával, és hátra léptethet kb. 3 másodpercet a
 gomb lenyomásával. Ez a funkció akkor hasznos, ha
egy hosszú felvételben próbálja meg megtalálni a kívánt
pontot.
OFF*:
Az egyszerű keresés funkció nem működik. Ha megnyomja
a  vagy  gombot, akkor az üzenet előre vagy hátra
mozog.
40
65
HU
66
Beállítások (*: induló beállítás)
PLAY MODE
Beállítja a lejátszási üzemmódot.
1:
Egy üzenetet játszik le a készülék.
*:
A mappában található üzeneteket egymás után lejátssza a
készülék.
ALL:
Az összes üzenetet egymás után lejátssza a készülék.
1:
Egy üzenetet ismétel a készülék.
:
A mappában található üzeneteket ismétli a készülék.
ALL:
Az összes üzenetet ismétli a készülék.
43
MOVE
A kiválasztott üzenetet átmozgatja a kiválasztott mappába.
Mielőtt megpróbál átmozgatni egy üzenetet, válassza ki a
kívánt üzenetet, és utána lépjen be a menü ablakába.
54
ALARM
Beállítja a riasztást.
ON:
A riasztás beállításához válassza az „ON” beállítást, majd
állítsa be a dátumot, az időpontot vagy a hét napját, vagy
válassza a napi lejátszást.
OFF*:
A riasztás ki van kapcsolva.
49
HU
Menüpont
Ismertetés
oldalszáma
Menüpont
Beállítások (*: induló beállítás)
ERASE ALL
Minden üzenet törlődik a kiválasztott mappából.
Nyomja meg a /MENU gombot, hogy visszatérjen a mappa
ablakba az üzenetek törlése előtt, és válassza ki azt a mappát,
amelyből minden üzenetet törölni kíván, majd lépjen a menü
ablakába, és válassza az „EXECUTE” menüpontot.
53
ERASE A FILE
A kiválasztott üzenet törlődik.
Mielőtt törölne egy üzenetet, válassza ki a kívánt üzenetet,
majd lépjen be a menü ablakába, és válassza az „EXECUTE”
menüpontot.
52
FM RADIO**
A diktafon FM-rádió üzemmódba lép.
85
AUTO PRESET**
Automatikusan megkeresi az elérhető rádióadókat.
A megtalált adókat tárolja a memóriában.
EXECUTE:
Az automatikus adókeresés aktiválva van.
CANCEL*:
Az automatikus adókeresés ki van kapcsolva.
90
DX/LOCAL**
Beállítja a vevő érzékenységét az FM-rádió hallgatása
közben.
DX*:
Ha elég erős a vehető jel, ezt a beállítást válassza.
LOCAL:
Ha gyenge a vehető jel, ezt a beállítást válassza.
88
Ismertetés
oldalszáma
A menü funkció használata
** csak ICD-UX71F/UX81F/UX91F esetében
67
HU
Menüpont
Beállítások (*: induló beállítás)
Ismertetés
oldalszáma
SCAN SENSITIVITY** Az adókeresés érzékenységét állítja be az FM-rádióadók
keresése esetére.
HIGH (SCAN H)*:
Nagy érzékenységgel megy végbe a keresés.
LOW (SCAN L) :
Kis érzékenységgel megy végbe a keresés.
91
AUDIO OUTPUT**
Az FM-rádió hallgatása és az FM-rádió felvétele közben át
lehet váltani a hangszóróról a fejhallgatóra.
HEADPHONES*:
A fejhallgatóból szól a hang.
SPEAKER:
A hangszóróból szól a hang.
87
Ha az „ON” értékre van állítva, a diktafon felvételi szünet
üzemmódba áll, ha több mint 2 másodpercig nem érzékel
hangot, majd hang érzékelése esetén újra elkezd felvenni
egy új üzenetet.
ON:
A szinkronizált felvételi funkció be van kapcsolva.
OFF*:
A szinkronizált felvételi funkció ki van kapcsolva.
35
DETAIL MENU
SYNC REC
SELECT INPUT Válassza ki a rögzíteni kívánt külső bemenetet, amely a
(mikrofon) csatlakozóhoz csatlakozik.
MIC IN*:
Válassza ezt a beállítást, ha külső mikrofonnal rögzít
üzeneteket.
AUDIO IN:
Válassza ezt a beállítást, ha más eszközről rögzít.
68
HU
33, 36
Menüpont
Beállítások (*: induló beállítás)
Ismertetés
oldalszáma
19
TIME DISPLAY Beállítja az óra megjelenítését.
12-HOUR:
12:00AM = éjfél, 12:00PM = dél
24-HOUR*:
0:00 = éjfél, 12:00 = dél
–
FORMAT
–
Beállítja a meghajtó formázását.
EXECUTE:
A „FORMATTING …” üzenet jelenik meg, és megformázza a
készülék a meghajtót.
CANCEL*:
A meghajtót nem formázza meg a készülék.
A menü funkció használata
DATE & TIME Beállítja az órát az év, hónap, nap, óra és perc megadásával.
 Megjegyzések


BEEP
Használja a diktafon formázó funkcióját a memória
formázásához.
Ha formázza a memóriát, akkor a diktafonon tárolt összes adat
törlődik. Ha törölte a memóriát, akkor már nem nyerheti vissza a
törölt adatokat.
Beállítja, hogy hallható legyen-e csipogás.
ON*:
Egy csipogó hang jelzi, hogy a műveletet elfogadta a
készülék.
OFF:
Nem hallható csipogó hang.
–
 Megjegyzés
A riasztás akkor is megszólal, ha a „BEEP” beállítás „OFF” állásra van
állítva a menüben.
69
HU
Menüpont
LED
Beállítások (*: induló beállítás)
Be- és kikapcsolja a művelet jelzőt.
ON*:
Felvétel és lejátszás közben a művelet jelző világít vagy
villog.
OFF:
A művelet jelző nem világít és nem villog a műveletek
közben sem.
Ismertetés
oldalszáma
–
 Megjegyzés
Ha a diktafon a számítógéphez csatlakozik, akkor a művelet jelző
akkor is világít vagy villog, ha a „LED” beállítás „OFF” állásra van
állítva.
70
HU
BACKLIGHT
Be- illetve kikapcsolja a kijelző ablak háttérvilágítását.
ON*:
A kijelző ablak háttérvilágítása 10 másodpercig világít.
OFF:
A háttérvilágítás nem világít a kijelző ablakban, még a
műveletek közben sem.
–
LANGUAGE
Beállítja az üzenetek, a menük, a mappanevek, a fájlnevek
stb. nyelvét.
Európai modell:
ENGLISH (angol)*, Pyccкий (orosz)
Egyéb modellek:
ENGLISH (angol)*, Pyccкий (orosz),
(japán),
(koreai),
(kínai),
(kínai), (thai)
20
Menüpont
Beállítások (*: induló beállítás)
USB CHARGE Beállítja, hogy töltődik-e az akkumulátor USB-kapcsolatról.
ON*:
Az akkumulátor töltődik.
OFF:
Az akkumulátor nem töltődik.
Ismertetés
oldalszáma
–
 Megjegyzés
A menü funkció használata
Ha egy USB tápadapterrel (nem tartozék) csatlakoztatja a diktafont
egy konnektorhoz, akkor a beállítástól függetlenül töltheti az
akkumulátort.
71
HU
A számítógép felhasználása
A diktafon használata
a számítógéppel
 Megjegyzések


Rendszerkövetelmények
Operációs rendszer:
Windows Vista® Ultimate
Windows Vista® Business
Windows Vista® Home Premium
Windows Vista® Home Basic
Windows® XP Media Center Edition 2005
Service Pack 2 vagy újabb
Windows® XP Media Center Edition 2004
Service Pack 2 vagy újabb
Windows® XP Media Center Edition
Service Pack 2 vagy újabb
Windows® XP Professional
Service Pack 2 vagy újabb
Windows® XP Home Edition
Service Pack 2 vagy újabb
Windows® 2000 Professional Service Pack
4 vagy újabb
Mac OS X (v10.2.8-v10.5)
Előre telepített
72
HU

A működés nem garantálható, ha bármely,
a fent felsoroltaktól különböző operációs
rendszert (pl. Windows® 98 vagy Linux)
használ.
A 64 bites operációs rendszerek nem
támogatottak.
A legfrissebb verzióinformációkat és
az egyes operációs rendszerekkel való
kompatibilitásról szóló információkat a
diktafon támogatási honlapján találhatja
meg:
Európai modell:
http://support.sony-europe.com/DNA
Egyéb modellek:
http://www.sony-asia.com/support
Hardverkörnyezet:
– Port: USB-port
– Hangkártya: Bármilyen hangkártya,
amely kompatibilis a támogatott
Microsoft® Windows® operációs
rendszerekkel
 Megjegyzés
A következő rendszerek nem támogatottak:
 A bal oldalon feltüntetettől eltérő
operációs rendszerek
 Házi építésű számítógépek és operációs
rendszerek
 Frissített operációs rendszerek
 Többrendszeres környezetek
 Többmonitoros környezetek
Windows® 2000 Professional
használata esetén
A „SonyRecorder_Driver.exe” segítségével
telepítse az illesztőprogramot a
diktafonra.
A diktafon csatlakoztatása a
számítógéphez
Diktafon
A számítógép felhasználása
Átviheti a diktafon adatait a számítógépre
úgy, hogy csatlakoztatja a diktafont a
számítógéphez.
Távolítsa el az USB kupakot a diktafonról,
majd csatlakoztassa a diktafont a
számítógép USB csatlakozójához.
A diktafont felismeri a számítógép,
ahogy a kapcsolatot létrehozta.
Amikor folyamatban van a diktafon
csatlakoztatása a számítógéphez, a
„CONNECTING” üzenet jelenik meg a
diktafon kijelzőjén.
Számítógép
USB-csatlakozóba
 Tipp
Ha a diktafon nem csatlakoztatható
közvetlenül a számítógép USB csatlakozójához,
akkor használja a mellékelt USB csatlakozású
kiegészítő kábel.
USB csatlakozású
kiegészítő kábel
(tartozék)
73
HU
 Megjegyzések





74
HU
Ha kettőnél több USB-eszközt csatlakoztat a
számítógéphez, akkor a normális működés
nem garantálható.
A diktafon USB-hubbal vagy nem a mellékelt
USB csatlakozású kiegészítő kábellel történő
használata nem garantálható.
Egyszerre több USB-eszköz csatlakoztatása
hibás működést eredményezhet.
A diktafon csatlakoztatása előtt ellenőrizze,
hogy az akkumulátor benne van-e a
diktafonban.
Ajánlatos a diktafont lekapcsolni a
számítógépről, ha nem használja a
számítógéphez csatlakoztatott diktafont.
A diktafon lecsatlakoztatása
a számítógépről
Kövesse az alábbi eljárást – ellenkező
esetben az adatok megsérülhetnek.
1 Győződjön meg arról, hogy a
működésjelző nem villog.
2 Csatlakoztassa le a diktafont a
számítógép USB-csatlakozójáról.
Kattintson a Windows képernyőjén,
a tálcán látható „Hardver biztonságos
eltávolítása” ikonra, majd kattintson a
„USB-háttértár biztonságos eltávolítása”
parancsra.
A Macintosh képernyőjén húzza az
„IC RECORDER” ikonját az asztalon
látható „Trash” (Kuka) ikonra.
A diktafon leválasztásával kapcsolatos
részletek a számítógéphez mellékelt
használati utasításban olvashatók.
Fájlok átvitele a
számítógépről a
diktafonra
A diktafonnal lejátszhatja a számítógépről
származó zenei és nyelvi fájlokat (MP3/
WMA*).
* A diktafonnal lejátszható fájlformátumokat
a „Műszaki adatok” című fejezet ismerteti
(110. oldal).
1 Csatlakoztassa a diktafont a
számítógépéhez (73. oldal).
A Windows képernyőjén nyissa meg a
„Sajátgép” ikont, és ellenőrizze, hogy
„IC RECORDER” készüléket felismerte a
számítógép. A Macintosh képernyőjén
ellenőrizze, hogy az „IC RECORDER”
meghajtó megjelenik az asztalon.
A számítógép felhasználása
MP3-/WMA-fájlok készítésére
a számítógépre telepített
lejátszóprogramokat vagy a kereskedelmi
forgalomban kapható programokat
használhat.
Zenei fájl másolása a
számítógépről a diktafonra
(egérrel való húzással)
2 Másolja át a zenei fájlokat
tartalmazó mappát a diktafonra.
A Windows képernyőjén az Intéző
segítségével, a Macintosh képernyőjén
a Finder segítségével húzza a mappát
a diktafonra.
A diktafon legfeljebb 500 mappát
képes felismerni. Legfeljebb 999 fájlt
másolhat egy mappába, összesen
pedig 5 000 fájlt tárolhat.
75
HU
 Megjegyzés
A számítógépről átvitt zenei fájlokat le lehet
játszani, nem lehet viszont felosztani és
áthelyezni.
 Mappa másolása (egérrel való
húzással)
 Kattintson rá, tartsa lenyomva a gombot,
 húzza át,
 majd engedje fel a gombot.
76
HU
A mappák és a fájlok
felépítése
A mappák és a fájlok a feltüntetett
módon jelennek meg a számítógép
képernyőjén.
A diktafon kijelző ablakának
mappajelzései a következők:
:Az ilyen mappákba készíthet
felvételeket a diktafonnal (már
léteznek a diktafon megvásárlásakor).
:Számítógépről másolt mappa (akkor
láthatók, ha zenei fájlokat másolt egy
számítógépről).
 Megjegyzés
Legfeljebb 5 mappába vehet fel üzeneteket a
diktafonnal.
A zenei fájlokat tartalmazó mappa neve
ugyanúgy jelenik meg a diktafonon,
ezért érdemes már előre is egy könnyen
megjegyezhető nevet adni a mappának.
Ábráján látható mappák példákat mutatnak
be a mappanevekre.
*2
A diktafon legfeljebb három szinten képes
felismerni a diktafonra másolt mappákat, így
legfeljebb az ábra szerinti „OLDIES” mappa
látható.
*3
Ha külön másol át zenei fájlokat, azokat a
„NO FOLDER” osztályba sorolja a készülék.
*1
„IC RECORDER”
A diktafonnal rögzített
üzeneteket tároló mappa
VOICE
FOLDER01
FOLDER05
Beszélgetés
MUSIC
POP
 Tippek
 Beírhatja a címet és az előadó nevét
stb. a zenei fájlokba ID3-címkékben
tárolt adatként. Az ID3-címke adatai
megjeleníthetők a diktafonnal. Hasznos, ha
az ID3-címkeadatokat azzal a szoftverrel
viszi be, amellyel elkészíti a zenei fájlokat a
számítógépen.
 Sorban megjelenítheti az ID3-címkékben
tárolt adatokat a vezérlőgomb  vagy 
részének megnyomásával (83. oldal).
A számítógép felhasználása
A számítógépről másolt
mappa
OLDIES *1
*2
*3
77
HU
 Megjegyzések


Nem másolhat 511 vagy annál több
mappát (kivéve a VOICE mappákat) és fájlt a
számítógépen közvetlenül az „IC RECORDER”
alatt elhelyezkedő gyökérkönyvtárba. Ez a
Windows rendszer korlátai miatt van így
(csak ICD-UX71/UX81/UX71F/UX81F esetén).
Ha nincs cím vagy előadónév beírva az
ID3-címkékbe, akkor az „Unknown” felirat
jelenik meg.
Fájlok átvitele
a diktafonról a
számítógépre
A fájlokat és a mappákat számítógépre
mentheti úgy, hogy átviszi őket a
diktafonról a számítógépre.
1 Csatlakoztassa a diktafont a
számítógépéhez (73. oldal).
A Windows képernyőjén nyissa meg a
„Sajátgép” ikont, és ellenőrizze, hogy
„IC RECORDER” készüléket felismerte a
számítógép. A Macintosh képernyőjén
ellenőrizze, hogy az „IC RECORDER”
meghajtó megjelenik az asztalon.
2 Másolja azokat a fájlokat vagy
mappákat, amelyeket át szeretne
vinni a számítógépre.
Húzza át az „IC RECORDER” meghajtóról
a kívánt fájlokat tartalmazó mappákat
a számítógép helyi lemezére.
78
HU
A diktafon USBadattárolóként való
használata
Operációs rendszer:
Windows Vista® Ultimate
Windows Vista® Business
Windows Vista® Home Premium
Windows Vista® Home Basic
Windows® XP Media Center Edition 2005
Service Pack 2 vagy újabb
Windows® XP Media Center Edition 2004
Service Pack 2 vagy újabb
Windows® XP Media Center Edition
Service Pack 2 vagy újabb
Port:
USB-port
 Megjegyzés
A számítógép felhasználása
Ha a diktafon a számítógéphez
közvetlenül vagy egy USB csatlakozású
kiegészítő kábelen keresztül csatlakozik,
akkor a számítógépről származó
kép- vagy szövegadatokat is tárolhatja
ideiglenesen a diktafonon diktafonnal
készített üzeneteken és fájlokon kívül.
A számítógépnek meg kell felelnie
az alább ismertetett, az operációs
rendszerre és a portkörnyezetre
vonatkozó követelményeknek ahhoz,
hogy USB-adattárolóként lehessen
használni a diktafont.
Windows® XP Professional
Service Pack 2 vagy újabb
Windows® XP Home Edition
Service Pack 2 vagy újabb
Windows® 2000 Professional Service Pack
4 vagy újabb
Mac OS X (v10.2.8-v10.5)
Előre telepített
A következő rendszerek nem támogatottak:
 64 bites operációs rendszerek
 A bal oldalon feltüntetettől eltérő
operációs rendszerek
 Házi építésű számítógépek és operációs
rendszerek
 Frissített operációs rendszerek
 Többrendszeres környezetek
 Többmonitoros környezetek
79
HU
Beszédfelismerő
szoftver használata
 Megjegyzések

Ha beszédfelismerő szoftver (nem
tartozék) van telepítve a számítógépre,
akkor átírhatja a szöveget egy
szövegfájlba.

A beszédfelismerő szoftver
bemutatása
A Dragon NaturallySpeaking egy
beszédfelismerő szoftver, amely
lehetőséget nyújt a felvett hang
felismertetésére és átírására, valamint
szövegfájllá való alakítására.
A Dragon NaturallySpeaking részletes
információit megtalálja a Dragon
NaturallySpeaking alkalmazáshoz
mellékelt használati utasításban.
A Dragon NaturallySpeaking
szoftverrel kapcsolatban a hozzá
mellékelt dokumentáció nyújt további
tájékoztatást. Dragon NaturallySpeaking
legújabb verziója és az egyes régiókban
való elérhetőségére vonatkozó
információk a következő oldalon
találhatók:
http://www.nuance.com
80
HU

Csak akkor használhatja az átírási
szolgáltatást, ha a Dragon NaturallySpeaking
Select vagy Professional Edition (nem
tartozék) változata telepítve van a
számítógépre. A Dragon NaturallySpeaking
telepítéséhez számítógépének meg kell
felelnie a megadott rendszerkövetelmény
eknek.
Átírhatja a következő üzeneteket, melyeket a
diktafonon vagy a számítógépen tárol:
 ST, STSP, STLP, vagy SP felvételi módú
üzenetek (MP3-fájlok)
 44,1/16/11 kHz 16 bites WAV-fájlok a
számítógépen
Nem tudja átírnia azokat a felvételeket,
amelyekben több személy beszél.
Felhasználói fájl létrehozása
a rögzített beszédhez
(Training)
Mi az a „Training” ?
A következő tanácsok segítenek abban,
hogy maximális pontossággal sikerüljön
felismerni a diktafonnal rögzített
üzeneteket az átírás során.
 Állítsa a menü „REC MODE”
beállítását a következő értékek
valamelyikére: „ST,” „STSP,” „STLP”
vagy „SP”.
A felhasználói beszédfájl létrehozása
(tréning) közben arra az üzemmódra
állítsa a „REC MODE” beállítást, amelyet
általában a beszédfelismerő szoftverrel
használ.
 Állítsa a menü „MIC SENSITIVITY”
beállítását a „LOW (L)” értékre.
 Tartsa mozdulatlanul a diktafont,
és indítsa el a felvételt.
Úgy tartsa a diktafont, hogy a mikrofon
kb. 2 - 3 cm-re legyen a szája sarkától,
ne közvetlenül előtte. Ez csökkenti a
lélegzetvétel hangját a felvételen, és
lehetővé teszi a maximális felvételi
pontosságot.
A számítógép felhasználása
Mielőtt átírhatná a felvett üzeneteket a
Dragon NaturallySpeaking alkalmazással,
létre kell hoznia egy felhasználói fájlt,
amely kifejezetten a felvett beszéd
hangjához alkalmazkodik. Ez az eljárás a
„Training”.
Ha a tréning befejeződött, a Dragon
NaturallySpeaking létrehozza a
felhasználói beszédfájlt, amely
információkat tartalmaz a rögzített
beszédről.
 Erről a Dragon NaturallySpeaking
használati utasítása és súgója nyújt
tájékoztatást, mivel a tréning részben
ugyanolyan, mint amire a közvetlenül
a számítógépnek, fejhallgatós
mikrofonnal való diktálás esetén
szükség van.
 Ha már létrehozott egy felhasználói
beszédfájlt egy fejhallgatós
mikrofonnal, akkor is létre kell hoznia
egy különálló beszédfájlt a diktafon
számára, hogy jobb legyen a felismerés
pontossága.
Tippek a diktafon használatához
 Megjegyzés
Kerülje a zajos helyeken, pl. a metróállomáson,
történő felvételt, hogy maximális felismerési
pontosságot érjen el.
81
HU
A zenei fájlok
lejátszása
, 


ENT
/MENU
1 Válassza le a diktafont a
számítógépről, nyomja meg a
/MENU gombot, válassza ki a
zenei fájlokat tartalmazó mappát
( ) a vezérlő gomb  vagy 
részének megnyomásával, majd
nyomja meg az ENT gombot.


2 Válassza ki a lejátszani kívánt
zenei fájlt a  vagy a  gomb
megnyomásával.
3 Indítsa el a lejátszást a  gomb
megnyomásával.
4 Ha le szeretné állítani a lejátszást,
nyomja meg a  (stop) gombot.
82
HU
A maximális lejátszási idő (műsorszám*)
a zenei fájlok diktafonnal történő
lejátszásakor a következő:
128 kb/s
17 óra 55 perc
(268 műsorszám)
35 óra 55 perc
(538 műsorszám)
72 óra
(1 080 műsorszám)
* Abban az esetben, ha a diktafonra átmásolt
műsorszámok egyenként 4 percesek.
Lejátszás közben a vezérlő gomb  vagy
 részének megnyomásával ellenőrizheti
a zenei fájl adatait.
:
:
:
:
Mappanév
Cím*
Előadó neve*
Fájlnév
A számítógép felhasználása
48 kb/s
ICD-UX71/ 47 óra 50 perc
UX71F
(717 műsorszám)
ICD-UX81/ 95 óra 55 perc
UX81F
(1 438 műsorszám)
ICD-UX91F 192 óra
(2 880 műsorszám)
A kijelző zenei fájlok lejátszása
közben
* Az ID3-címkében tárolt adatok
láthatók.
83
HU
További zenehallgatási
lehetőségek
A lejátszási mód kiválasztása
A menüben kiválaszthatja a lejátszási
módot a következő lehetőségek közül:
egyetlen zenei fájl lejátszása, az egy
mappában lévő zenei fájlok lejátszása,
minden zenei fájl lejátszása, egyetlen
zenei fájl ismételt lejátszása, az egy
mappában található zenei fájlok ismételt
lejátszása, illetve az összes zenei fájl
ismételt lejátszása.
Részletek a 43. oldalon olvashatók.
Hangeffektus kiválasztása
A menüben megadható a kívánt
lejátszási hangeffektus: „NOISE CUT”,
„POP”, „ROCK”, „JAZZ”, „BASS 1”, vagy
„BASS 2”.
Részletek a 46. oldalon olvashatók.
84
HU
A lejátszás sebességének
beállítása – DPC (Digital Pitch
Control, digitális hangmagasságszabályzó) funkció
A menü segítségével +100%-kal és
–50%-kal módosíthatja a lejátszási
sebességet a normál lejátszáshoz képest.
A WMA-fájlként rögzített üzenetek
lejátszási sebessége csak 0 és -50% között
állítható.
Részletek a 45. oldalon olvashatók.
Egy üzenet lejátszása egy kívánt
időpontban riasztással
Megszólaltathat egy riasztást, és
elindíthatja egy kiválasztott üzenet
lejátszását egy kívánt időpontban.
Részletek a 49. oldalon olvashatók.
Az FM-rádió hallgatása
(csak ICD-UX71F/UX81F/UX91F
esetében)
A fejhallgató zsinórja szolgál FMantennaként, tehát rádióhallgatás
közben csatlakoztatva kell lennie a
fejhallgatónak.
Az FM-rádió hallgatása és az
FM-rádió felvétele közben át
lehet váltani a hangszóróról a
fejhallgatóra a menüvel.
Részletek a 87. oldalon olvashatók.
Adó behangolása az
FM-rádión
, 
ENT
/MENU
Az FM-rádió hallgatása
 Megjegyzés
Az FM-rádió hallgatása közben nem lehet
tölteni az akkumulátort.
Egyes régiókban a kijelző ablak tartalma
eltérő lehet.
85
HU
1 Lépjen a menü üzemmódba a
/MENU gomb hosszú
lenyomásával.
Megjelenik a menü üzemmód ablak.
2 Válassza az „FM RADIO” beállítást
a vezérlő gomb  vagy  részének
megnyomásával, majd nyomja meg
az ENT gombot.
A diktafon FM-rádió üzemmódba lép.
A tárolt adók számának és a
frekvenciának a megjelenítése között
az ENT gomb megnyomásával válthat.
86
HU
3 Hangoljon be egy adót.
4 Nyomja meg többször a vezérlő
gomb  vagy  részét egy állomás
behangolásához, vagy tartsa
lenyomva a vezérlő gomb  vagy
 részét, amíg el nem kezdenek
változni a kijelzőn a frekvenciát
mutató számjegyek.
A diktafon automatikusan végigkutatja
a rádiófrekvenciákat, és megáll, ha jól
vehető adót talál.
Ha egyetlen adót sem sikerül
behangolnia, a vezérlőgomb  vagy 
részének nyomogatásával lépésenként
módosíthatja a frekvenciát.
Ha olyan adót hangol be, amely
szerepel a tárolt adók között, akkor
annak megjelenik a száma, más
esetben a „P - -” felirat látható.
A kijelző az FM-rádió hallgatása
közben
FM jelző
Az FM-rádió hangjának
átkapcsolása a hangszóró és
a fejhallgató között
Rádiófrekvencia
Tárolt adó száma
, 
ENT
/MENU
Az FM-rádió hallgatása
A rádióvevő érzékenysége
Az FM-rádió hallgatása és az FM-rádió
felvétele közben át lehet váltani a
hangszóróról a fejhallgatóra a menüvel.
A diktafon megvásárlásakor a
„HEADPHONES” (Fejhallgató) van beállítva
az FM-rádió kimeneteként.
87
HU
1 Az FM-rádió hallgatása közben a
/MENU gomb hosszú lenyomásával
léphet a menü üzemmódba.
Az FM-rádió vételi
érzékenységének beállítása
Megjelenik a menü üzemmód ablak.
2 Válassza ki az „AUDIO OUTPUT”
elemet a vezérlő gomb  vagy 
részének megnyomásával, majd
nyomja meg az ENT gombot.
, 
ENT
/MENU
3 Válasszon a „HEADPHONES” és
a „SPEAKER” beállítás közül a
vezérlő gomb  vagy  részének
megnyomásával, majd nyomja meg
az ENT gombot.
88
HU
Beállíthatja az FM-rádió hallgatása
közben a vétel érzékenységét.
A rádió vételi érzékenységéről a
„DX/LOCAL” beállításnál, a 67. oldalon
olvashat.
1 Az FM-rádió hallgatása közben a
/MENU gomb hosszú lenyomásával
léphet a menü üzemmódba.
FM-adások felvétele
Megjelenik a menü üzemmód ablak.
2 Válassza a „DX/LOCAL” beállítást a
vezérlő gomb  vagy  részének
megnyomásával, majd nyomja meg
az ENT gombot.


Az FM-rádió hallgatása
3 Válasszon a „LOCAL” és a „DX”
beállítás közül a vezérlő gomb 
vagy  részének megnyomásával,
majd nyomja meg az ENT gombot.
1 Hangolja be azt az adót, amelyet fel
szeretne venni.
2 Indítsa el a felvételt a  (felvétel/
szünet) gomb megnyomásával.
3 Ha le szeretné állítani a felvételt,
nyomja meg a  (stop) gombot.
89
HU
Az FM-rádióadók
automatikus tárolása
2 Válassza ki az „AUTO PRESET”
elemet a vezérlő gomb  vagy 
részének megnyomásával, majd
nyomja meg az ENT gombot.
, 

ENT
/MENU
Egyes régiókban a kijelző ablak tartalma
eltérő lehet.
Az adók tárolására szolgáló menü
segítségével akár 30 FM-rádióadó is
tárolható automatikusan a készülékben.
1 Az FM-rádió hallgatása közben a
/MENU gomb hosszú lenyomásával
léphet a menü üzemmódba.
Megjelenik a menü üzemmód ablak.
90
HU
3 Válassza ki az „EXECUTE” elemet a
vezérlő gomb  vagy  részének
megnyomásával, majd nyomja meg
az ENT gombot.
A diktafon automatikusan végigkutatja
a rádiófrekvenciákat, és a fogható
adókat tárolja a memóriában, az
alacsonyabb frekvenciáktól kezdve a
magasabbak felé haladva.
Az FM-rádióadók automatikus
tárolása közben villog az adóhoz való
hozzárendelésre készen álló szám.
Az automatikus adótárolás
leállítása
Nyomja meg a  (stop) gombot.
A  (stop) gomb megnyomásáig tárolt
adók megmaradnak a memóriában.
Az adókeresés
érzékenységének beállítása
, 
ENT
/MENU
Az FM-rádió hallgatása
Beállíthatja az adókeresés érzékenységét
az FM-rádióadók tárolásának esetére.
A diktafon megvásárlásakor a „HIGH
(SCAN H)” érzékenység van beállítva.
91
HU
1 Az FM-rádió hallgatása közben a
/MENU gomb hosszú lenyomásával
léphet a menü üzemmódba.
Az FM-rádióadók kézi
tárolása
Megjelenik a menü üzemmód ablak.
2 Válassza ki a „SCAN SENSITIVITY”
elemet a vezérlő gomb  vagy 
részének megnyomásával, majd
nyomja meg az ENT gombot.
ENT
3 Válasszon a „HIGH (SCAN H)” és a
„LOW (SCAN L)” beállítás közül a
vezérlő gomb  vagy  részének
megnyomásával, majd nyomja meg
az ENT gombot.
92
HU
Egyes régiókban a kijelző ablak tartalma
eltérő lehet.
Akár 30 FM-rádióadó is tárolható a
diktafon memóriájában.
1 Hangolja be azt az adót, amelyet
tárolni szeretne egy számon.
Ha olyan adót hangol be, amely nem
szerepel a tárolt adók között, akkor a
„P - -” felirat látható.
Tárolt FM-rádióadó
hallgatása
2 Nyomja le hosszan az ENT gombot,
amíg villogni nem kezd a kijelzőn
egy adótárolásra szolgáló szám.
A készülék tárolja az adót a
memóriában.

ENT
, 
/MENU
Az FM-rádió hallgatása
Egyes régiókban a kijelző ablak tartalma
eltérő lehet.
93
HU
1 Lépjen a menü üzemmódba a
/MENU gomb hosszú
lenyomásával.
Megjelenik a menü üzemmód ablak.
2 Válassza az „FM RADIO” beállítást
a vezérlő gomb  vagy  részének
megnyomásával, majd nyomja meg
az ENT gombot.
A diktafon FM-rádió üzemmódba lép.
94
HU
3 Hangolja be a kívánt állomást úgy,
hogy addig nyomogatja a vezérlő
gomb  vagy  részét, amíg a
kívánt adó száma nem jelenik meg.
Ha lenyomva tartja a vezérlő gomb 
vagy  részét, gyorsan változik a tárolt
adók sorszáma.
4 Ha ki szeretné kapcsolni az FMrádiót, nyomja meg a  (stop)
gombot.
A tárolt FM-rádióadók
törlése
1 Lépjen a menü üzemmódba a
/MENU gomb hosszú
lenyomásával.
Megjelenik a menü üzemmód ablak.
2 Válassza az „FM RADIO” beállítást
a vezérlő gomb  vagy  részének
megnyomásával, majd nyomja meg
az ENT gombot.

ENT
A diktafon FM-rádió üzemmódba lép.
, 
/MENU
Az FM-rádió hallgatása
Egyes régiókban a kijelző ablak tartalma
eltérő lehet.
3 Hangolja be a törölni kívánt
állomást úgy, hogy addig
nyomogatja a vezérlő gomb  vagy
 részét, amíg a kívánt adó száma
nem jelenik meg.
95
HU
4 Nyomja le hosszan az ENT gombot.
Megjelenik a kijelzőn a tárolt adó
száma és az „ERASE?” felirat.
5 Válassza az „EXECUTE” lehetőséget
a vezérlő gomb  vagy  részének
többszöri megnyomásával, majd
nyomja meg az ENT gombot.
Az adó száma helyén a „P- -” felirat
jelenik meg.
96
HU
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Mielőtt szervizbe vinné a diktafont, olvassa el a következő fejezetet. Ha az ellenőrzés
után sem szűnt meg a probléma, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony
kereskedővel.
Elhárítás
A diktafont nem lehet
bekapcsolni.

Csúsztassa el a HOLD kapcsolót stop üzemmódban a nyíl
irányában (22. oldal).
A diktafont nem lehet
bekapcsolni.

A HOLD kapcsoló be van kapcsolva. Csúsztassa el a HOLD
kapcsolót a nyíllal ellentétes irányban (22. oldal).
Nem jelenik meg a kijelző.
Homályos a kijelző
tartalma.

A diktafon használata előtt távolítsa el a kijelző ablakon
található védőfóliát.
A diktafon nem működik.

Az akkumulátor rossz polaritással van behelyezve (13. oldal).
Az akkumulátor lemerült (15. oldal).
A gombokat lezárta a HOLD kapcsoló (58. oldal).


Nem jön hang a
hangszóróból.



Akkor is jön hang a
hangszóróból, ha a
fejhallgató be van dugva.


Hibaelhárítás
Jelenség
A hangerő teljesen le van véve (39. oldal).
Fejhallgató van bedugva (40. oldal).
Az FM-rádió hallgatásakor az „AUDIO OUTPUT” beállítás a
„HEADPHONES” értékre van állítva. Állítsa át a „SPEAKER” értékre
(68. oldal).
Ha nem elég jól dugja be a fejhallgatót lejátszás közben, akkor
a hangszóróból is jön a hang. Húzza ki a fejhallgatót, és dugja
be újra.
Az FM-rádió hallgatásakor az „AUDIO OUTPUT” beállítás a
„SPEAKER” értékre van állítva. Állítsa át a „HEADPHONES” értékre
(68. oldal).
97
HU
Jelenség
Elhárítás
A művelet jelző nem
világít.

A „LED” beállítása „OFF” (70. oldal). Jelenítse meg a menüt, és
állítsa a „LED” beállítást „ON” értékre.
A „MEMORY FULL” üzenet
jelenik meg, és nem lehet
elindítani a felvételt.

A memória megtelt. Töröljön az üzenetek közül (52. oldal),
vagy töröljön minden üzenetet, miután átmásolta őket a
számítógépre.
A „FILE FULL” üzenet
jelenik meg, és nem lehet
működtetni a diktafont.

99 üzenetet vett fel a kiválasztott
mappába, vagy összesen
495 üzenetet vett fel (ha 5 mappa van). Ezért nem tud újabb
üzenetet rögzíteni, sem üzeneteket átmozgatni. Töröljön az
üzenetek körül (52. oldal), vagy töröljön minden üzenetet,
miután átmásolta őket a számítógépre.
A felvétel megszakadt.

Aktiválva van a VOR funkció (30. oldal). Állítsa a „VOR” funkciót
„OFF” beállításra a menüben (64. oldal).
Zaj hallható.

Egy tárgy, például az ujja, véletlenül megdörzsölte vagy
megkarcolta a diktafont a felvétel közben, ezért rögzítette a
zajt.
A diktafont egy hálózati áramforrás, egy neoncső vagy egy
mobiltelefon közelébe helyezte a felvétel vagy a lejátszás
közben.
A csatlakoztatott mikrofon csatlakozója szennyezett volt a
felvétel közben. Tisztítsa meg a csatlakozót.
A  (fejhallgató) csatlakozója szennyezett. Tisztítsa meg a
csatlakozót.



A felvételi szint alacsony.
98
HU

A „MIC SENSITIVITY” (mikrofonérzékenység) a „LOW (L)” értékre
van állítva.
Jelenítse meg a menüt, és állítsa a „MIC SENSITIVITY” beállítást a
„HIGH (H)” értékre (28. oldal).
Elhárítás
Amikor más készülékről
készít felvételt, túl erős
vagy nem elég erős a
bemeneti jel.

Csatlakoztassa a másik eszköz fejhallgatójának csatlakozóját a
diktafon  (mikrofon) csatlakozójához, és állítsa be a hangerőt
a diktafonhoz csatlakoztatott eszközön.
A lejátszási sebesség túl
gyors vagy túl lassú.

A lejátszási sebesség át van állítva a DPC segítségével.
Csúsztassa a DPC (SPEED CTRL) kapcsolót „OFF” állásba, vagy
jelenítse meg a menüt, és állítsa be újra a sebességet a DPC
segítségével (45. oldal, 64. oldal).
„--:--” felirat jelenik meg.

Nem állította be az órát (18. oldal).
A „--y--m--d” vagy „--:--”
kijelzés látható a REC DATE
megjelenítésénél.

A felvétel dátuma nem jelenik meg, ha az üzenet felvételekor
az óra nem volt beállítva.
Kevesebb menüpont
jelenik meg menü
üzemmódban.

A megjelenő menüpontok a működési üzemmódtól függenek
(stop, lejátszási és felvételi üzemmód) (61. oldal, 62. oldal).
Az elem gyorsan lemerül.

A 15–17. oldalon közölt elemélettartamok 24-es szintre állított
hangerő esetére vonatkoznak. Az akkumulátor élettartama
csökkenhet a diktafon használatának módjától függően.
Az elem akkor is lemerül,
ha benne hagyta a
diktafonban, és hosszabb
ideig nem használta a
készüléket.

Ha nem használja a diktafont, akkor is lassan merül az elem.
Ebben az esetben az elem élettartama függ a páratartalomtól
és más környezeti feltételektől. Általában körülbelül négy
hónapig tart az elem. Ha hosszú ideig nem szeretné használni
a diktafont, akkor tanácsos kikapcsolni a készüléket (22. oldal)
vagy eltávolítani az elemet.
Hibaelhárítás
Jelenség
99
HU
Jelenség
Elhárítás
A töltés jelző nem jelenik
meg.




A töltés jelző a töltés
közben eltűnik.



Nem NH-AAA típusú akkumulátort helyezett be.
Az akkumulátor tönkrement.
A beépített hangszórón történő lejátszás közben nem töltheti
az akkumulátort.
Az „
” vagy a „
”
szimbólum villog az elem/
töltés jelző helyett.

Olyan a környezeti hőmérséklet, hogy nem lehet tölteni az
akkumulátort. Töltse az akkumulátort 5 °C–35 °C hőmérsékletű
környezetben.
Az akkumulátort gyorsan
lemerül.

Akkumulátort használ olyan környezetben, amelynek
hőmérséklete nem éri el az 5 °C mértéket. Töltse fel az
akkumulátort 5 °C - 35 °C hőmérsékletű környezetben.
Egy ideje nem használta a diktafont. Töltse fel és merítse le az
akkumulátort néhányszor a diktafonnal.
Cserélje ki a régi akkumulátort újra.
Az elem/töltés jelző csak egy rövid ideig jelenik meg, azonban
nem tölti fel teljesen a készülék az akkumulátort. Kb. 4 óráig tart
a lemerült akkumulátor teljes feltöltése.



100
Nem akkumulátort használ.
Az akkumulátort helytelen polaritással helyezte be.
A „DETAIL MENU”„USB CHARGE” beállítása az „OFF” értékre
van állítva. Ha tölteni szeretné az akkumulátort a számítógép
használata közben, akkor állítsa „ON” beállításra.
A beépített hangszórón történő lejátszás közben nem töltheti
az akkumulátort.
HU
Jelenség
Elhárítás
A módosított
menübeállítás nem
működik.

Ha kiveszi az elemet rögtön a menübeállítás módosítása után,
akkor lehetséges, hogy a menü beállítás nem működik.
Nem töltődik az
akkumulátor, ha a
számítógéphez kapcsolja
a diktafont.

Válassza le a diktafont a számítógépről, és csatlakoztassa újra.
Nem garantálható a működés, ha a rendszerkövetelménynek
eltérnek a 72. oldalon olvashatóktól.
Az FM-rádió hallgatása közben nem lehet tölteni az
akkumulátort
Gyenge vagy rossz
minőségű a hang
rádióhallgatás közben.

Zavarok láthatók a
televízió képernyőjén.

Ha beltéri antennával, a tévékészülék közelében hallgat egy
FM-adást, vigye távolabb a diktafont a tévékészüléktől.
Nem lehet fogni az FMrádióállomásokat vagy sok
zaj hallható.

Nincs csatlakoztatva a fejhallgató (a fejhallgató zsinórja szolgál
az FM-rádió antennájaként).
Csatlakoztassa a fejhallgatót a  (fejhallgató) csatlakozóhoz, és
egyenesítse ki a fejhallgató zsinórját.
A „DX/LOCAL” beállítás a „LOCAL” értékre van beállítva. Állítsa át
a „DX” értékre (67. oldal).




Nem lehet tárolni egy FMrádióadót.


Már tárolt 30 FM-rádióadót. Törölje közülük a fölöslegeseket
(95. oldal).
A „SCAN SENSITIVITY” beállítás a „LOW (SCAN L)” értékre van
beállítva. Állítsa át a „HIGH (SCAN H)” értékre (68. oldal).
Hibaelhárítás

Az akkumulátor lemerült. Cserélje ki (13. oldal).
Vigye távolabb a diktafont a tévékészüléktől.
101
HU
Jelenség
Elhárítás
Sokáig tart a diktafon
elindítása.

Ha a diktafonnak nagy mennyiségű adatot kell feldolgoznia,
akkor tovább tarthat a diktafon elindítása. Ez nem a diktafon
hibája. Várja meg, amíg az indítási kijelzés eltűnik.
A diktafon nem működik
megfelelően.

Vegye ki az elemet, és tegye be újra (13. oldal).
A diktafon nem működik.

Lehet, hogy a számítógéppel formázta meg a diktafon
memóriáját. A diktafon formázó funkcióját használja a memória
formázására (69. oldal).
A számítógép nem ismeri
fel a diktafont.
Nem lehet átvinni egy
fájlt vagy mappát a
számítógépről.

Válassza le a diktafont a számítógépről, és csatlakoztassa újra.
Ne használjon USB-hubot vagy a mellékelt USB csatlakozású
kiegészítő kábeltől eltérő USB-hosszabbítókábelt.
Csatlakoztassa a diktafont közvetlenül a számítógéphez, vagy
használja a mellékelt USB csatlakozású kiegészítő kábelt.
Nem garantálható a működés, ha a rendszerkövetelménynek
eltérnek a 72. oldalon olvashatóktól.
Előfordulhat, hogy az adott USB-csatlakozóban nem ismeri fel a
számítógép a diktafont. Ilyen esetben próbálkozzon egy másik
csatlakozóval.



Nem lehet lejátszani egy, a
számítógépről átvitt fájlt.

Előfordulhat, hogy a fájl formátuma nem tartozik a diktafonnal
lejátszható formátumok (.mp3/.wma) közé (40. oldal).
Ellenőrizze a fájl nevét.
Ne felejtse el, hogy a rögzített üzenetek törlődhetnek szervizelés vagy javítás közben.
102
HU
Hibaüzenetek
Ok/Elhárítás
BATTERY LOWER-LEVEL

Nem formázhatja a memóriát, és nem törölhet minden fájlt a
mappából, mert alacsony az elem töltése. Készítsen elő egy új
elemet a jelenlegi cseréjéhez.
LOW BATTERY

Az elem lemerült. Cserélje ki a régi elemet újra. Vagy töltse fel
az akkumulátort, vagy cserélje ki a régi akkumulátort újra.
MEMORY FULL

Kevés a diktafont szabad memóriakapacitása. Mielőtt felvételt
készítene, töröljön az üzenetek közül.
FILE FULL

Ha már 99 üzenet található a kiválasztott mappában, vagy a
diktafonon tárolt fájlok száma elérte a maximumot, akkor nem
rögzíthet új üzenetet. Mielőtt felvételt készítene, töröljön az
üzenetek közül.
FILE DAMAGED

Nem játszhatja le és nem szerkesztheti az üzeneteket, mert a
kiválasztott fájl adatai megsérültek.
FORMAT ERROR

A diktafon nem kapcsolható be a számítógéppel, mert a
működéshez szükséges szabályzó fájl hiányzik. Formázza a
diktafont a menüben található formázó funkcióval.
PROCESS ERROR

A diktafon nem tudja elérni a memóriát. Távolítsa el, majd
helyezze be újra az elemet.
Készítsen biztonsági másolatot az adatairól, és formázza a
diktafont a menü használatával.

Hibaelhárítás
Hibaüzenet
103
HU
Hibaüzenet
Ok/Elhárítás
SET DATE&TIME

Állítsa be az órát, ellenkező esetben nem állíthatja be a
riasztást.
NO FILE

A kiválasztott mappában nincs egyetlen üzenet sem. Ebből
eredően nem mozgathatja az üzenetet és nem állíthatja be a
riasztást stb.
PAST DATE/TIME

A riasztást olyan időpontra állította be, amely már elmúlt.
Ellenőrizze, és állítsa be a megfelelő dátumot és időpontot.
FILE PROTECTED

A kiválasztott üzenet védett, és a fájl jelenleg „Írásvédett”. Nem
törölheti. Törölje az „Írásvédett” attribútumot a számítógépen,
hogy szerkeszthesse az üzenetet a diktafonnal.
UNKNOWN DATA

Az adat olyan fájlformátumú, amelyet a diktafon nem támogat.
CANNOT OPERATE

Nem mozgat és nem oszthat fel üzeneteket, mert több mappa
tartalmaz ugyanilyen nevű fájlt. Változtassa meg a fájlneveket.
A
típusú mappában található üzeneteket nem lehet
átnevezni és felosztani.
A nem a diktafonnal felvett üzeneteket nem lehet felosztani.


104

Az üzenet- és zenei fájlok maximális mérete 1 GB. Ha a felvett
üzenet vagy zenei fájl mérete meghaladja a mérethatárt, az
ezen túl eső felvételt új üzenetként rögzíti a készülék.
CHANGE FOLDER

Ha nincsenek MP3-fájlok a
jelzésű mappában, nem jelennek
meg mappák a kijelző ablakban, ezért a mappa beállítása
megváltozik.
FULL SETTING

Ha már tárolva van 30 FM-adó a diktafon memóriájában, nem
lehet új FM-adót tárolni.
SYSTEM ERROR

A fentiektől eltérő rendszerhiba történt. Vegye ki és helyezze
vissza az elemet.
HU
NEW MESSAGE
Rendszerkorlátok
A diktafonra bizonyos rendszerkorlátok érvényesek. Az alább említett jelenségek nem a
diktafon hibái.
Jelenség
Ok/Elhárítás
Nem lehet üzenetet
rögzíteni a maximális
felvételi időtartamig.


Ha ST, STSP, STLP, SP és LP üzemmódban is készít felvételt, akkor
a felvételi időtartam a maximális ST és a minimális LP felvételi
időtartam között lesz.
A számlálón található szám (eltelt felvételi idő) és a hátralevő
felvételi idő lehet kevesebb, mint a diktafon maximális felvételi
ideje.

Ha a számítógéppel másolta át a zenei fájlokat, akkor
előfordulhat, hogy nem lehetett őket sorrendben átmásolni a
rendszerkorlát miatt.
A készülék automatikusan
feloszt egy üzenetet vagy
egy zenei fájlt.

Az üzenet vagy zenei fájl elérte a mérethatárt (az 1 GB-ot),
ezért automatikusan felosztja a készülék.
Nem lehet kisbetűt beírni.

A számítógépen létrehozott mappa nevében levő
karakterkombinációktól függően lehetséges, hogy azok a betűk
nagybetűkké válnak.
„” látható a mappanév, a
cím, az előadó neve vagy
a fájl neve helyett.

Olyan karakter szerepel a szövegben, amelyet nem tud
megjeleníteni a diktafon. Cserélje ki a karaktert a számítógépen
egy olyanra, amelyet meg lehet jeleníteni a diktafonon.
Nem lehet meghatározni
a B befejező pontot.

Nem határozhatja meg a B befejező pontot az előtt, hogy az A
pontot meghatározta volna.
Az A-B ismételt lejátszás
beállítása után kicsit
elmozdulnak a beállított
pozíciók.

Attól függően, hogy milyen fájlokat vitt át a számítógépről a
diktafonra, elmozdulhatnak a beállított pozíciók.
Hibaelhárítás
Nem lehet sorrendben
megjeleníteni a zenei
fájlokat.
105
HU
További információk
1 Vegye le az USB-kupakot a
USB tápadapter
alkalmazása
(nem tartozék)
2 Csatlakoztassa az USB tápadaptert
A diktafon USBcsatlakozója
USB tápadapter
(nem tartozék)
Úgy is töltheti az akkumulátort,
hogy a diktafont egy konnektorhoz
csatlakoztatja egy AC-U50A/ACU50AD USB tápadapter (nem tartozék)
használatával.
Töltheti az akkumulátort a diktafon
használata közben is, ez akkor hasznos,
ha hosszú felvételt szeretne készíteni.
 Megjegyzés
Lehetséges, hogy a kereskedő nem tud
szolgálni az opcionális tartozékokkal. Kérjen
részletes információkat az eladótól.
106
HU
diktafonról, és csatlakoztassa a
diktafont egy USB tápadapterhez
(nem tartozék).
egy konnektorhoz.
Most már használhatja a diktafont az
akkumulátor töltése közben is.
Az akkumulátor töltődése közben az
elem/töltés jelzés animálva jelenik
meg.
Ha az elem/töltés jelzés „ ”, akkor
a töltés befejeződött. (Feltöltés
időtartama: kb. 4 óra*)
Ha először használja a diktafont, vagy
ha hosszú ideje nem használta, akkor
ajánlatos többször feltöltenie az
akkumulátort, amíg a „ ” jelzés meg
nem jelenik.
Ha az elem/töltés jelzés nem jelenik
meg, akkor a töltés nem megfelelően
ment végbe. Ismételje meg az eljárást
az 1. lépéstől.
* Ez egy becsült idő, amelyre a
szobahőmérsékleten történő teljes
feltöltéshez van szükség, ha az
akkumulátor teljesen lemerült. Függ a
töltöttségi szinttől és az akkumulátor
állapotától. Több időre van szükség, ha
az akkumulátor hőmérséklete alacsony,
vagy ha az akkumulátor töltése közben
adatokat visz át a diktafonra.
A diktafon lecsatlakoztatása
a váltóáramú aljzatról
Kövesse az alábbi eljárást – ellenkező
esetben az adatok megsérülhetnek.
1 Ha éppen felvesz vagy lejátszik
egy üzenetet, állítsa a diktafont
stop üzemmódba a  (stop) gomb
megnyomásával.
2 Győződjön meg arról, hogy a
működésjelző nem villog.
3 Csatlakoztassa le az USB
tápadaptert a váltóáramú aljzatról,
majd csatlakoztassa le a diktafont a
tápadapterről.


Ha a „
” vagy a „
” jelzés látható az
elem/töltés jelzés helyett, akkor nem töltheti
az akkumulátort. Töltse az akkumulátort
5 °C - 35 °C hőmérsékletű környezetben.
A beépített hangszórón történő lejátszás
közben nem töltheti az akkumulátort.
További információk
 Megjegyzések
107
HU
A felvétel ideje alatt (a műveletjelző világít
vagy pirosan villog), illetve adathozzáférés
közben (a műveletjelző narancssárgán
villog),
 ne húzza ki a diktafonból az USB
tápadaptert, és ne csatlakoztassa az
adaptert a diktafonhoz, ha az adapter be
van dugva a konnektorba.
 ne dugja be az USB tápadaptert a
konnektorba, illetve ne húzza a ki a
konnektorból, ha az adapter csatlakoztatva
van a diktafonhoz.
Ilyenkor az adatok megsérülhetnek. Ha a
diktafonnak nagy mennyiségű adatot kell
feldolgoznia, akkor az indítási ablak hosszú
ideig látható lehet. Ez nem a diktafon hibája.
Várja meg, amíg az indítási kijelzés eltűnik a
kijelző ablakból.
 Az USB tápadapter (nem tartozék) használata
közben az elem/töltés jelző nem jelenik meg
a kijelző ablakban.

Óvintézkedések
Áramellátás

Biztonság

HU
Ne használja a készüléket vezetés,
kerékpározás vagy bármilyen gépjármű
működtetése közben.
Kezelés


108
A készüléket csak 1,5 vagy 1,2 V
egyenfeszültségről üzemeltesse.
Használjon egy NH-AAA akkumulátort
vagy egy LR03 (AAA méret) alkáli
elemet.
Ne hagyja a készüléket hőforrások
közelében, sem olyan helyen, ahol
közvetlen napfény, nagy mennyiségű
por vagy mechanikus sokk érheti.
Ha valamilyen szilárd tárgy vagy
folyadék kerül a készülékbe, távolítsa
el az elemet, majd ellenőriztesse
szakemberrel, mielőtt tovább
használná.
Zaj


Zajt hallhat, ha a diktafont egy
váltakozó feszültségű áramforrás,
egy neoncső vagy egy mobiltelefon
közelébe helyezte a felvétel vagy a
lejátszás közben.
Zajt is rögzíthet a készülék, ha egy tárgy,
például az ujja, véletlenül megdörzsöli
vagy megkarcolja a diktafont a felvétel
közben.
Biztonsági mentés
A diktafon véletlen működtetéséből
vagy meghibásodásából eredő
esetleges adatvesztés kockázatának
elkerülése érdekében tanácsos a
rögzített üzenetekről magnetofonra,
számítógépre stb. biztonsági
másolatot készíteni.
Karbantartás

A burkolat tisztítására használjon egy
puha, vízzel enyhén megnedvesített
kendőt. Ne használjon alkoholt, benzint
és hígítót.
További információk
Ha bármilyen kérdése vagy problémája
van a készülékkel kapcsolatban, akkor
vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi
Sony kereskedővel.
109
HU
Műszaki adatok�
Diktafon összetevő
Kapacitás (felhasználó által
használható)
ICD-UX71/UX71F:
1 GB (Kb. 986 MB =1 034 354 688 bájt)
ICD-UX81/UX81F:
2 GB (Kb. 1,92 GB =2 072 313 856 bájt)
ICD-UX91F:
4 GB (Kb. 3,86 GB =4 147 806 208 bájt)
A rendelkezésre álló memória egy része
működési célokra van fenntartva.
Felvételi idő*
1
Lásd a 27. oldalon.
*1Ha hosszú ideig folyamatosan szeretne
felvenni, akkor előfordulhat, hogy a felvétel
közepén kell kicserélnie az elemet egy újra.
Az elem élettartamáról a 15–17. oldalon
olvashat.
Frekvenciatartomány





110
HU
ST: 40 Hz–20 000 Hz
STSP: 40 Hz–15 000 Hz
STLP: 60 Hz–7 500 Hz
SP: 60 Hz–10 000 Hz
LP: 60 Hz–3 400 Hz
Az MP3-fájlok bitsűrűsége és
mintavételezési frekvenciája*2
Bitsűrűség: 32 – 320 kb/s, VBR
Mintavételezési frekvencia: 16/22,05/24/32/
44,1/48 kHz
*2A diktafonnal rögzített MP3-fájlokat is le
lehet játszani.
Nem minden kódolót támogat a készülék.
A WMA-fájlok bitsűrűsége és
mintavételezési frekvenciája*3
Bitsűrűség: 32 – 192 kb/s*4, VBR
Mintavételezési frekvencia: 44,1 kHz
*3A WMA Ver. 8 Class2A szabvánnyal
kompatibilis, nem játszható azonban le az
MBR (Multi Bit Rate), a Lossless, a Professional
és a Voice típusú kódolás.
*4A NoiseSubstitution funkciót nem támogatja
a készülék, ezért a lejátszás egyszerű 32 kb/s
bitsűrűségű lejátszás lesz.
FM-rádió összetevő
Frekvenciatartomány
87,5 - 108 MHz
IF 150 kHz
Antenna
Fejhallgató-zsinór mint antenna
Általános
Hangszóró
Kb.10 mm-es átmérő.
Kimenő teljesítmény
90 mW
Bemenet/kimenet



Mikrofoncsatlakozó (minijack, sztereó)
 bemeneti tápellátás, minimális bemeneti
szint 0,9 mV, 3 kiloohm vagy kisebb
ellenállású mikrofon
Fejhallgatóaljzat (minijack, sztereó)
 kimenet a 8 - 300 ohmos fejhallgatók
számára
USB-csatlakozó
 Nagy sebességű USB-kompatibilis
Lejátszási sebesség vezérlése (DPC)
Teljesítményfelvétel
Egy NH-AAA akkumulátor (nem tartozék):
1,2 V egyenfeszültség
Egy LR03 (AAA méret) alkáli elem (tartozék):
1,5 V egyenfeszültség
Működési hőmérséklet
5˚C - 35˚C
34,4 × 99,0 × 13,4 mm
Tömeg (JEITA)*5
Kb. 48 g NH-AAA akkumulátorral együtt
*5A JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association)
szabványa szerinti mérés.
Mellékelt tartozékok
Lásd a 7. oldalon.
Opcionális tartozékok
SRS-T80 aktív hangszóró
ECM-CS10, ECM-CZ10, ECM-DS70P, ECMDS30P, ECM-TL1 elektret kondenzátormikrofon
RK-G136, RK-G139 (Európa kivételével) audio
összekötőkábel
NH-AAA-B2F akkumulátor
AC-U50A, AC-U50AD USB tápadapter
BCG- 34HE4 akkumulátortöltő
Lehetséges, hogy a kereskedő nem tud
szolgálni a fent megjelölt opcionális
tartozékokkal. Kérjen részletes
információkat az eladótól.
További információk
+100% és –50% között (MP3)
0% és –50% között (WMA)
Méretek (sz/m/h) (kivéve a kilógó
részeket és a kezelőszerveket (JEITA)*5
A konstrukció és a műszaki
adatok előzetes értesítés nélkül
megváltozhatnak.
111
HU
Tárgymutató
A
A-B ismétlés....................................................................44
A diktafon csatlakoztatása a
számítógéphez............................................................73
A készülék részei és kezelőszervei
Kijelző ablak.............................................................10
Elölnézet........................................................................8
Hátulnézet...................................................................9
Akkumulátor..........................................................13, 15
Áramforrás előkészítése..........................................13
Fájlátvitel..................................................................75, 78
Felvétel ellenőrzése...................................................25
Felvétel időtartama...................................................27
Felvételi üzemmód....................................26, 61, 63
Felvétel külső mikrofonnal....................................33
Felvétel más eszközről.............................................35
Felvétel más eszközzel.............................................47
Felvétel szüneteltetése............................................25
Felvétel telefonról.......................................................34
FM-rádió hallgatása...................................................85
G
B
Gyorskeresés/Áttekintés.........................................41
Beépített mikrofonok...............................................23
H
D
Hangeffektus kiválasztása.....................46, 61, 65
Hangerő beállítása.............................................25, 39
Hibaelhárítás..................................................................97
Hibaüzenetek.............................................................103
HOLD.................................................. 22, 23, 24, 39, 40
DPC (a Digital Pitch Control
funkció).............................................................45, 61, 64
E
Egyszerű keresés.........................................40, 61, 65
Elem....................................................................................13
Elem/Töltés jelzés.......................................................15
Elem élettartama........................................................15
112
F
HU
K
Karbantartás................................................................109
Külső mikrofon.............................................................33
L
LCF funkció.....................................................29, 61, 63
Lejátszási üzemmódok............................43, 61, 66
LP.......................................................... 16, 17, 27, 61, 63
M
N
Nyelv beállítása............................................20, 62, 70
O
Óra beállítása.................................................................18
Óvintézkedések........................................................108
Tárgymutató
Mappa................................23, 39, 40, 53, 54, 76, 83
Mély frekvenciák levágása.....................29, 61, 63
Menü
ALARM.................................................................61, 66
AUDIO OUTPUT.............................................62, 68
AUTO PRESET..................................................61, 67
BACKLIGHT.......................................................62, 70
Beállítások.................................................................59
BEEP......................................................................62, 69
DATE & TIME.....................................................62, 69
DETAIL MENU..................................................62, 68
DISPLAY..............................................................61, 64
DPC........................................................................61, 64
DX/LOCAL.........................................................61, 67
EASY SEARCH..................................................61, 65
EFFECT.................................................................61, 65
ERASE A FILE....................................................61, 67
ERASE ALL.........................................................61, 67
FORMAT..............................................................62, 69
LANGUAGE.......................................................62, 70
LCF (LOW CUT)...............................................61, 63
LED........................................................................62, 70
Menübeállítások....................................................61
MIC SENSITIVITY............................................61, 63
MOVE...................................................................61, 66
PLAY MODE......................................................61, 66
REC MODE.........................................................61, 63
SCAN SENSITIVITY........................................61, 68
SELECT INPUT.................................................62, 68
SYNC REC...........................................................62, 68
TIME DISPLAY..................................................62, 69
USB CHARGE...................................................62, 71
VOR........................................................................61, 64
Mikrofonérzékenység..............................28, 61, 63
Műszaki adatok.........................................................110
113
HU
R
V
Rendszerkorlátok.....................................................105
Riasztás..............................................................49, 61, 66
VOR funkció....................................................30, 61, 64
S
Zaj......................................................................................109
Zenei fájlok lejátszása...............................................82
SP.................................................................. 16, 27, 61, 63
ST.......................................................... 15, 16, 27, 61, 63
STLP............................................................. 16, 27, 61, 63
STSP..................................................... 15, 16, 27, 61, 63
Szinkronizált felvétel.................................35, 62, 68
U
USB adattároló eszköz.............................................79
USB tápadapter.........................................................106
Üzenet átmozgatása.................................54, 61, 66
Üzenetek felvétele.....................................................23
Üzenetek lejátszása...................................................39
Üzenetek szerkesztése.............................................52
Üzenetek törlése.........................................................52
Üzenet felosztása................................................31, 56
Üzenetszám........................................... 31, 32, 56, 57
114
HU
Z
Védjegyek




A Microsoft, a Windows, a Windows Vista és a
Windows Media a Microsoft Corporation védjegye
vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban
és/vagy más országokban.
Az Apple, a Macintosh és a Mac OS az Apple Inc.
védjegyei, melyeket az Egyesült Államokban és
más országokban jegyeztek be.
A Nuance, a Nuance embléma, a Dragon
NaturallySpeaking és a RealSpeak a Nuance
Communications, Inc. és/vagy társvállalatai
védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban és/vagy más országokban.
© 2007 Nuance Communications, Inc.
Minden jog fenntartva.
Az MPEG Layer-3 hangkódolási technológiák és
szabványok licencét a Fraunhofer IIS and Thomson
biztosítja.
This product is protected by certain
intellectual property rights of Microsoft
Corporation. Use or distribution of such
technology outside of this product
is prohibited without a license from
Microsoft or an authorized Microsoft
subsidiary.
Minden más védjegy és bejegyzett védjegy az illető
tulajdonosok védjegye vagy
bejegyzett védjegye.
Továbbá sem a „ ™ ”, sem a „� ® ������������������������
” jel nincs feltüntetve
minden esetben ebben a kézikönyvben.
Tárgymutató
115
HU
Download PDF

advertising