Sony | ICD-UX70 | Sony ICD-UX70 Használati útmutató

3-283-659-62(1)
Üzembe helyezés
IC Recorder
Használati utasítás
Alapvető működtetés
Különféle felvételi módok
Lejátszás/törlés
Üzenetek szerkesztése
A menü funkció használata
A számítógép felhasználása
Hibaelhárítás
További információk
Tárgymutató
ICD-UX60/UX70/UX80
© 2007 Sony Corporation
Európai vásárlóinknak
Feleslegessé vált elektromos
és elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a
terméket ne kezelje háztartási
hulladékként. Kérjük, hogy az
elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le.
A feleslegessé vált termékének helyes
kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék kezelés
helyes módját. Az anyagok, újrahasznosítása segít a
természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért
forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez,
ahol a terméket megvásárolta.
Használható kiegészítők: Fejhallgató, USB csatlakozású
kiegészítő kábel
Feleslegessé vált elemek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy
annak csomagolásán azt jelzi, hogy
a terméket ne kezelje háztartási
hulladékként. Kérjük, hogy azt a
HU
használt elemek gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen
adja le. A feleslegessé vált elemek helyes kezelésével
segít megelőzni a környezet és az emberi egészség
károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi
a hulladék kezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében.
Olyan berendezéseknél alkalmazott elemeket, ahol
biztonsági, teljesítményi, illetve adatok megőrzése
érdekében elengedhetetlen az energiaellátás
folyamatosságának biztosítása, csak az arra felkészült
szerviz állomány cserélheti ki.
Beépített elem esetén, hogy biztosítható legyen
az elem megfelelő kezelése, a termékének
elhasználódásakor jutassa el azt az arra kijelölt
elektromos és elektronikus hulladékgyűjtő pontra.
Minden más elem esetén kérjük, hogy tanulmányozza,
milyen módon lehet biztonságosan az elemet a
készülékből eltávolítani.
A termék újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez,
a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az
üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Megjegyzés az EU irányelveit
alkalmazó országokban élő
vásárlók számára
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió, 1-7-1
Konan, Minato-ku) gyártotta. A termékbiztonsággal
és az EMC irányelvekkel kapcsolatban a Sony
Deutschland GmbH (Németország, 70327 Stuttgart,
Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult képviselő.
Kérjük, bármely szervizeléssel vagy garanciával
kapcsolatos ügyben, a különálló szerviz- vagy
garanciadokumentumokban megadott címekhez
forduljon.
Tartalomjegyzék
Lejátszás/törlés
Üzenetek felvétele.........................................17
Üzenetek lejátszása.......................................25
A lejátszás sebességének beállítása
– DPC (a digitális hangmagasság
szabályzó funkció).................................28
Egy meghatározott szakasz
ismételt lejátszása
– A-B ismétlés..........................................28
Egy üzenet lejátszása egy kívánt
időpontban riasztással................................29
Üzenetek törlése.............................................31
Üzenetek törlése egyesével............32
Az összes üzenet törlése egy
mappából...................................................32
Különféle felvételi módok
Üzenetek szerkesztése
A felvétel automatikus indítása a hang
érzékelésével – a VOR funkció................21
Felvétel külső mikrofonnal........................22
Felvétel más eszközről.................................23
Hang felvétele egy telefonról vagy
mobiltelefonról.......................................24
A menü funkció használata
A csomag tartalmának ellenőrzése.....5
A készülék részei és kezelőszervei........6
Üzembe helyezés
1. lépés: Az áramforrás előkészítése....11
Az elem behelyezése..........................11
Az elem cseréje/töltése.....................13
2. lépés: Az óra beállítása...........................15
Alapvető működtetés
Üzenet átmozgatása egy másik
mappába.............................................................33
Beállítások a menüben................................34
HU
A számítógép felhasználása
További információk
A diktafon használata a
számítógéppel.................................................44
Rendszerkövetelmények...................44
A diktafon csatlakoztatása a
számítógéphez.......................................45
A diktafon lecsatlakoztatása a
számítógépről..........................................46
Hangfelismerő szoftver használata......46
A hangfelismerő szoftver
bemutatása...............................................46
Felhasználói fájl létrehozása a
rögzített beszédhez (tréning)........47
Átmásolt MP3 fájlok lejátszása a
diktafon használatával.................................48
A mappák és a fájlok felépítése....50
A diktafon USB adattárolóként való
használata...........................................................51
Felvétel más eszközzel.................................59
USB AC adapter alkalmazása
(nem tartozék)..................................................60
A diktafon lecsatlakoztatása a
váltóáramú aljzatról..............................61
Óvintézkedések...............................................62
Műszaki adatok................................................63
Tárgymutató......................................................65
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás......................................................52
Hibaüzenetek...........................................56
Rendszerkorlátok...................................58
HU
A csomag
tartalmának
ellenőrzése
Diktafon (1)
Hordtáska (1)
Használati utasítás
Figyelmeztetés: minden olyan módosítás,
amely a jelen kézikönyvben nincs
kifejezetten jóváhagyva, semmissé
teheti az Ön jogosultságát a berendezés
működtetésére.
LR03 (AAA méret) alkáli elem (1)
Sztereó fejhallgató (1)
USB csatlakozású kiegészítő kábel (1)
HU
A készülék részei és
kezelőszervei
Hátulnézet
Lásd a zárójelben feltüntetett oldalakat a
részletekért.
Elölnézet
Művelet jelző (15, 17, 18, 25, 40, 61)
Beépített mikrofonok (sztereó) (17)
Kijelző ablak (8)
Vezérlő gomb (, /VOL (hangerő) +,
VOL –)/ENT (enter) gomb*1
 (mappa)/MENU gomb (17, 25, 32,
33, 34, 49)
 (fejhallgató) csatlakozó*2 (17, 19,
25, 26, 59)
 (mikrofon) csatlakozó (22, 23)
HU
 (felvétel/szünet) gomb (17, 18, 21,
37)
 (stop) gomb (18, 26, 27, 30, 33, 34)
 (gyorskeresés/előre keresés)
gomb (25, 26, 27)
 (lejátszás/stop) gomb (18, 25,
27)
 (áttekintés/keresés hátra) gomb
(18, 25, 26, 27)

*1 Hogyan használja a szabályzógombot
Nyomja a gombot balra vagy jobbra a
hangerő beállításához.
A menübeállítások és a mappa
kiválasztásához is ezt a gombot használja.
A menübeállítás vagy a mappakiválasztás
ablakban nyomja a gombot felfele
vagy lefele egy elem vagy mappa
kiválasztásához, majd nyomja meg a gomb
közepét (ENT) a beállítás megerősítéséhez.
(ismétlés) A-B gomb (25, 29)
HOLD kapcsoló*3
DPC kapcsoló (25, 28, 38)
Nyílás a szíj számára (a szíj nem
tartozék)
USB kupak
Hangszóró
Elemtartó (11)
*2 Csatlakoztassa a mellékelt vagy a
kereskedelemben kapható sztereó
fejhallgatót a  (fejhallgató) csatlakozóhoz.
Ha zajt hall, törölje tisztára a fejhallgató
dugaszát.
HU
*3 Ha leállított állapotban elcsúsztatja a
HOLD kapcsolót a nyíl irányába, a diktafon
néhány másodpercen belül kikapcsol.
A diktafon bekapcsolásához csúsztassa
a HOLD kapcsolót a nyíllal ellentétes
irányba. Felvétel vagy lejátszás közben
csúsztassa a kapcsolót a nyíl irányába, így
minden gomb minden funkcióját lezárja,
és megakadályozza a nem szándékos
működtetést.
Kijelző ablak
Működési üzemmód jelző
A következőket jeleníti meg a
jelenlegi működési üzemmódtól
függően
: stop
: lejátszás
: felvétel
: felvétel készenlét/felvétel
szünet
: felvétel a VOR funkcióval
: felvétel szünet a VOR
funkcióval (villog)
Ha akkor nyomja meg a 
(felvétel/szünet) gombot a felvétel
szüneteltetéséhez, amikor a „VOR”
„ON” állásba van állítva a menüben,
akkor csak a „
” jelzés villog.
HU
: áttekintés/keresés hátra,
gyorskeresés/előre keresés
: folyamatos lejátszás
hátra/előre
 Mappanév/ Üzenet címe/
Előadó neve
Nyomja meg a szabályzó gombot
 vagy  irányba, hogy sorrendben
megjelenítse a mappa nevét, az
üzenet címét és az előadó nevét.
Eltelt idő/Hátralevő idő/Felvétel
dátuma és időpontja
A kiválasztott üzenet száma/A
mappában található üzenetek száma
Mikrofon érzékenység jelző
Megjeleníti a mikrofon
érzékenységét.
(magas) : Ha egy értekezleten
vagy egy csendes/tágas helyen készít
felvételt.
(alacsony): Ha diktálást rögzít vagy
zajos helyen készít felvételt.
Riasztás jelzés
Akkor jelenik meg, ha egy riasztás van
beállítva egy üzenethez.
Felvételi üzemmód jelzés
A menüben beállított felvételi
üzemmódot jeleníti meg, amikor
a diktafon stop üzemmódban van,
illetve a jelenlegi felvételi módot
jeleníti meg, amikor a diktafon
lejátszás vagy felvételi üzemmódban
van.
: Standard lejátszás, sztereó
felvételi üzemmód kiváló minőségű
hanggal
: Standard lejátszás, sztereó
felvételi üzemmód
: Hosszú lejátszás, sztereó
felvételi üzemmód
: Standard lejátszás, monó
felvételi üzemmód
: Hosszú lejátszás, monó
felvételi üzemmód
Elem/Töltés jelzés
Ha szárazelemet használ, a jelzés az
elem még megmaradt energiáját
mutatja.
Ha tölti az akkumulátort, akkor egy
animáció jelenik meg.
HU
Hátralevő felvételi idő jelzés
Megjeleníti a hátralevő felvételi
időt órákban, percekben és
másodpercekben.
Ha több mint 10 óra van hátra, akkor
az idő órákban jelenik meg.
Ha több mint 10 perc, de kevesebb
mint 10 óra van hátra, akkor az idő
órákban és percekben jelenik meg.
Ha kevesebb mint 10 perc van
hátra, akkor az idő percekben és
másodpercekben jelenik meg.
10
HU
Üzembe helyezés
Az elem behelyezése
1 Csúsztassa el és emelje fel az
elemtartó fedelét.
1 Kövesse a bal oldalon látható 1.
és 2. lépést, majd helyezzen be
egy NH-AAA akkumulátort (nem
tartozék).
2 Az akkumulátor akkor töltődik,
ha a diktafon USB-csatlakozóját a
számítógéphez kapcsolja.
2 Helyezzen be egy LR03 (AAA
méret) alkáli elemet a megfelelő
polaritással, és csukja be a fedelet.
Üzembe helyezés
1. lépés: Az
áramforrás
előkészítése
Sony NH-AAA akkumulátor
használata esetén (nem tartozék)
Számítógép
Diktafon
Az USB csatlakozóhoz
Az akkumulátor töltődése közben a
„CONNECTING” felirat, és az elem/töltés
jelzés animálva jelenik meg.
11
HU
Ha az elem/töltés jelzés „ ”, akkor a
töltés befejeződött. (Feltöltés idõtartama:
kb. 8 óra*)
Ha először használja a diktafont, vagy ha
hosszú ideje nem használta a diktafont,
akkor ajánlatos, hogy többször feltöltse
az akkumulátort, amíg a a „ ” jelzés
meg nem jelenik.
Ha az elem/töltés jelzés nem jelenik meg,
akkor a töltés nem megfelelően ment
végbe. Ismételje meg az eljárást az 1.
lépéstől.
* Ez egy becsült idő, amelyre a
szobahőmérsékleten történő teljes
feltöltéshez van szükség, ha az akkumulátor
teljesen lemerült. Ez függ a töltöttségi
szinttől és az akkumulátor állapotától.
Több időre van szükség, ha az akkumulátor
hőmérséklete alacsony, vagy ha az
akkumulátor töltése közben adatokat visz át
a diktafonra.
Ha a diktafon nem csatlakoztatható
közvetlenül a számítógéphez, akkor
használja a mellékelt USB csatlakozású
kiegészítő kábel.
12
HU
 Tipp
Töltheti az akkumulátort úgy is, hogy a
diktafont egy konnektorhoz csatlakoztatja egy
USB AC adapter (nem tartozék) használatával
(60. oldal).
 Megjegyzések





Ha a „
” vagy „
” jelzés villog az
elem/töltés jelzés helyett, akkor nem töltheti
az akkumulátort. Töltse az akkumulátort 5 ˚C
– 35 ˚C-os környezetben.
Ha az „USB CHARGE” beállítás a „DETAIL
MENU” menüben „OFF” állásba van állítva,
akkor nem töltheti az akkumulátort a
számítógép használatával. Állítsa az „USB
CHARGE” beállítást „ON” állásba (43. oldal).
Ne használjon mangán elemet ebben a
diktafonban.
A beépített hangszórón történő lejátszás
közben nem töltheti az akkumulátort.
Ha a diktafont akkumulátorral használja,
akkor lehetséges, hogy az elem/töltés jelzés
nem jelenik meg teljesen.
Ha először helyezi be az elemet vagy
ha hosszú ideig nem volt elem a
diktafonban, akkor az órabeállítás jelenik
meg, melynek az év beállítása villog. Lásd
a 3. lépést a „2. lépés: Az óra beállítása”
fejezetben a 16. oldalon a dátum és az
idő beállításához.
Az elem cseréje/töltése
Elem jelzés
: Cserélje ki a régi elemet újra, vagy
töltse fel az akkumulátort.

: A „LOW BATTERY” felirat jelenik meg,
és a diktafon leáll.
Az elem élettartama
*1
Ha Sony LR03 (SG) (AAA méret) alkáli
elemet használ
Felvételi
üzemmód
Felvétel
ST*3
Kb. 9 óra
30 perc
Lejátszás*2 a Kb. 14 óra
hangszórón
keresztül
Lejátszás a Kb. 30 óra
fejhallgatóval
STSP*4
Kb. 9 óra
30 perc
Kb. 14 óra
SP*6
Felvételi
üzemmód
Zenefájl
(128 kb/s/
44,1 kHz)
LP*7
Felvétel
Kb. 12 óra
Lejátszás*2 a Kb. 15 óra
hangszórón
keresztül
Lejátszás a Kb. 34 óra
fejhallgatóval
Kb. 10 óra
Kb. 14 óra
30 perc
Üzembe helyezés
Az elem/töltés jelzés a kijelzőn
megmutatja az elem állapotát.
Felvételi
STLP*5
üzemmód
Felvétel
Kb. 11 óra
Lejátszás*2 a Kb. 14 óra
hangszórón 30 perc
keresztül
Lejátszás a Kb. 32 óra
fejhallgatóval
Kb. 32 óra
–
Kb. 14 óra
Kb. 30 óra
Kb. 30 óra
13
HU
Sony NH-AAA akkumulátor használata
esetén
Felvételi
ST*3
üzemmód
Felvétel
Kb. 9 óra
Lejátszás*2 a Kb. 13 óra
hangszórón
keresztül
Lejátszás a Kb. 28 óra
fejhallgatóval
STSP*4
Felvételi
üzemmód
Felvétel
SP*6
STLP*5
Kb. 10 óra
30 perc
Lejátszás*2 a Kb. 13 óra
hangszórón 30 perc
keresztül
Lejátszás a Kb. 30 óra
fejhallgatóval
14
HU
Kb. 9 óra
Kb. 13 óra
Kb. 28 óra
Felvételi
üzemmód
Felvétel
Kb. 11 óra
Lejátszás*2 a Kb. 14 óra
hangszórón
keresztül
Lejátszás a Kb. 31 óra
fejhallgatóval 30 perc
Kb. 13 óra
30 perc
Kb. 30 óra
Zenefájl
(128 kb/s/
44,1 kHz)
–
Kb. 13 óra
Kb. 28 óra
Az elem élettartama rövidülhet a diktafon
használatától függően.
*2
Ha a zenelejátszás a belső hangszóróval 22
hangerőn történik
*3
ST : Sztereó, kiváló minőségű felvételi
üzemmód
*4
STSP : Sztereó, standard felvételi üzemmód
*5
STLP : Sztereó, hosszú lejátszás felvételi
üzemmód
*6
SP : Monó, standard lejátszás felvételi
üzemmód
*7
LP : Monó, hosszú lejátszás felvételi
üzemmód
*1
Kb. 9 óra
LP*7
Megjegyzés az adatok
hozzáféréséről
 Megjegyzés
Ha a diktafonnak nagy mennyiségű adatot kell
feldolgoznia, akkor a frissítés animáció hosszú
ideig látható lehet. Ez nem a diktafon hibája.
Várjon addig, amíg az animáció eltűnik, mielőtt
valamilyen műveletet végezne.
2. lépés: Az óra
beállítása
Üzembe helyezés
A diktafon akkor fér hozzá az adatokhoz,
amikor a kijelző ablakban egy frissítés
animáció jelenik meg, vagy amikor a
művelet jelző narancs színben villog
vagy piros színnel világít. A diktafon
adathozzáférése közben ne távolítsa el az
elemet, és ne csatlakoztassa / ne vegye
ki az USB AC adaptert (nem tartozék).
Ilyenkor az adatok megsérülhetnek.

Vezérlő gomb
(/)
ENT
/MENU
Be kell állítania az órát, hogy használni
tudja a riasztás funkciót, vagy rögzíteni
szeretné a dátumot és az időpontot.
Az órabeállítás jelenik meg, ha először
helyezi be az elemet vagy ha hosszú
ideig nem volt elem a diktafonban.
Ebben az esetben lépjen a 3. lépésre.
15
HU
1 Válassza a „DATE & TIME”
3 Nyomja meg a vezérlő gombot 
menüpontot a menüből.
Nyomja le és tartsa lenyomva a
MENU gombot egy másodpercnél
hosszabb ideig.
A menü jelenik meg a kijelző
ablakban.
/
vagy  irányba az év, hónap, nap,
óra és a perc beállításához, majd
nyomja meg az ENT gombot.
4 Nyomja meg a  (stop) gombot
Nyomja meg a vezérlő gombot a
 vagy  irányba a „DETAIL MENU”
kiválasztásához, majd nyomja meg az
ENT gombot.
Nyomja meg a vezérlő gombot a
 vagy  irányba a „DATE & TIME”
kiválasztásához, majd nyomja meg az
ENT gombot.
2 Nyomja meg a vezérlő gombot
 vagy  irányba a „07y1m1d”
kiválasztásához, majd nyomja meg
az ENT gombot.
16
HU
a normál kijelzéshez való
visszatéréshez.
 Tipp
Nyomja le a /MENU gombot, hogy
visszatérjen az előző művelethez.
 Megjegyzés
Ha nem nyomja meg az ENT gombot az óra
beállítását követő 1 percen belül, akkor az
óra beállítása törlődik, és a kijelző visszatér a
normál kijelzésre.
Az aktuális dátum és idő
megjelenítése
Nyomja meg a  (stop) gombot a
jelenlegi dátum és idő megjelenítéséhez.
Alapvető működtetés
Üzenetek felvétele
Beépített mikrofonok
Alapvető működtetés
 (fejhallgató) csatlakozó
Művelet jelző
1
1 Jelöljön ki egy mappát.
Nyomja meg a
/MENU
gombot a mappa kiválasztó ablak
megjelenítéséhez.
Nyomja meg a vezérlő gombot a 
vagy  irányba annak a mappának
a kiválasztásához, amelybe az
üzeneteket szeretné rögzíteni, majd
nyomja meg az ENT gombot.
2
3
1
2 Indítsa el a felvételt.
Nyomja meg a  (felvétel/szünet)
gombot stop üzemmódban.
A művelet jelző pirosan világít. Nem
kell lenyomva tartania a  (felvétel/
szünet) gombot felvétel közben. Az
új üzenet automatikusan a legutoljára
felvett üzenet után kerül.
Beszéljen a beépített mikrofonba.
17
HU
3 Nyomja meg a  (stop) gombot a
felvétel leállításához.
A diktafon a jelenlegi felvétel elején
áll meg.
 Tippek
 A felvétel közben a nem szándékos
működtetés elkerülése érdekében
lezárhatja az összes gomb összes funkcióját
a HOLD kapcsoló nyíl irányába történő
elcsúsztatásával.
 A diktafonnal rögzített üzenetek MP3
formátumúak.
 A diktafon megvásárlása után 5 mappa már
elérhető, és minden egyes mappában 99
üzenetet tárolhat el.
 Megjegyzések





18
HU
Ha a művelet jelző villog, illetve piros vagy
narancs színben világít, akkor ne távolítsa
el az elemet, illetve ne csatlakoztassa / ne
vegye ki az USB AC adaptert. Ilyenkor az
adatok megsérülhetnek.
Zajt is rögzíthet a készülék, ha egy tárgy,
például az ujja stb, véletlenül megdörzsöli
vagy megkarcolja a diktafont a felvétel
közben.
A felvétel elkezdése előtt ellenőrizze az
elem/töltés jelzőt (13. oldal).
Hosszú felvétel közben elkerülheti az
elemcserét, ha USB AC adaptert (nem
tartozék) használ (60. oldal).
A maximális felvételi idő eltérhet, ha az
üzeneteket különböző felvételi módokban
rögzíti.
Feladat
Művelet
felvétel
Nyomja meg a 
szüneteltetése* (felvétel/szünet) gombot.
A felvétel szüneteltetése
közben a művelet jelző
pirosan villog és a „ ”
jelzés villog a kijelző
ablakban.
szünet feloldása Nyomja meg a 
és a felvétel
(felvétel/szünet) gombot
folytatása
újra.
A felvétel attól a ponttól
folytatódik. (A szünet
után leállíthatja a
felvételt a  (stop) gomb
lenyomásával.)
a jelenlegi
Nyomja meg a 
felvétel azonnali gombot.
áttekintése
A felvétel leáll, és a
lejátszás elkezdődik az
éppen rögzített felvétel
elejétől.
áttekintés
felvétel közben
Nyomja meg és tartsa
lenyomva a  gombot
a felvétel vagy a felvétel
szüneteltetése közben. A
felvétel leáll, és visszafele
tud keresni, miközben
hallja a gyors lejátszás
hangját. Amikor felengedi
a  gombot, a lejátszás
attól a ponttól elindul.
Felvételi mód kiválasztása
ST:
Kiváló minőségű sztereó felvételi
üzemmód (44,1 kHz/192 kb/s)
Kiváló minőségű, sztereó hangot
rögzíthet.
STSP: Standard minőségű sztereó
felvételi üzemmód (44,1 kHz/
128 kb/s)
Sztereó hangot rögzíthet.
STLP: Hosszú lejátszású sztereó felvételi
üzemmód (22,05 kHz/48 kb/s)
Hosszabb ideig rögzíthet sztereó
hangot.
SP:
Standard minőségű monó
felvételi üzemmód (44,1 kHz/
32 kb/s)
Standard minőségű hangot
rögzíthet.
LP:
Hosszú lejátszású monó felvételi
üzemmód (11,025 kHz/8 kb/s)
Hosszabb ideig rögzíthet monó
hangot.
Csatlakoztassa a mellékelt fejhallgatót
a  (fejhallgató) csatlakozóhoz, és
ellenőrizze a felvételt. Beállíthatja az
ellenőrzés hangerejét a vezérlő gomb
VOL + vagy VOL – irányba történő
mozgatásával, de a rögzítés hangereje
változatlan marad.
Alapvető működtetés
Válassza ki a felvételi módot a „REC
MODE” menüben.
A felvétel ellenőrzése
* A felvétel szüneteltetésétől számított
egy óra múlva a felvétel szüneteltetése
automatikusan feloldódik, és a diktafon
stop üzemmódba lép.
Maximális felvételi idő
A maximális felvételi idő az összes
mappára vonatkozóan a következő:
ICD-UX60
ST
üzemmód
6 óra
STSP
üzemmód
9 óra
STLP
üzemmód
24 óra 5 perc
SP üzemmód LP üzemmód
36 óra 5 perc 144 óra 30 perc
ICD-UX70
ST
STSP
STLP
üzemmód üzemmód üzemmód
12 óra 5 perc 18 óra 5 perc 48 óra 20 perc
SP üzemmód LP üzemmód
72 óra 30 perc 290 óra 10 perc
A jobb hangminőséghez válassza az ST
vagy STSP üzemmódot.
19
HU
ICD-UX80
ST
STSP
STLP
üzemmód üzemmód üzemmód
24 óra 10 perc 36 óra 20 perc 96 óra 50 perc
SP üzemmód LP üzemmód
145 óra 20 perc 581 óra 20 perc
20
HU
Különféle felvételi módok
2 Nyomja meg a  (felvétel/szünet)
1
„
” és a „
” szimbólum jelenik
meg a kijelző ablakban.
A felvétel elkezdődik, amikor a diktafon
hangot érzékel. A felvétel szünetel, ha
nem érzékel hangot a készülék, ekkor a
„
” és „
” szimbólum villog. Ha
a diktafon újra hangot érzékel, akkor a
felvétel újra elindul.
A VOR funkció kikapcsolása
Állítsa a „VOR” funkciót „OFF” Állásba a
menüben.
 Megjegyzések

1 Nyomja meg a vezérlő gombot a
 vagy  irányba, hogy a „VOR”
funkciót „ON” állásba állítsa, majd
nyomja meg az ENT gombot.
Különféle felvételi módok
2
gombot.
A felvétel
automatikus indítása
a hang érzékelésével
– a VOR funkció

A VOR funkcióra hatással van az önt
körülvevő hang. Állítsa be a „MIC
SENS” értékét a menüben a felvételi
körülményeknek megfelelően. Ha a mikrofon
érzékenységének átállítása után a felvétel
nem megfelelő, vagy egy fontos felvételhez
állítsa a „VOR” funkciót „OFF” állásba a
menüben.
Ha akkor nyomja meg a  (felvétel/szünet)
gombot a felvétel szüneteltetéséhez, amikor
a „VOR”„ON” állásba van állítva a menüben,
akkor csak a „
” jelzés villog.
21
HU
Felvétel külső
mikrofonnal
Sztereó
mikrofon
1 Csatlakoztassa a külső mikrofont
a  (mikrofon) csatlakozóhoz,
miközben a diktafon stop
üzemmódban van.
A „SELECT INPUT” üzenet jelenik meg a
kijelző ablakban.
22
HU
2 Nyomja meg a vezérlő gombot a 
vagy  irányba a „MIC IN” beállítás
kiválasztásához, majd nyomja meg
az ENT gombot.
3 Beszéljen a külső mikrofonba, és
kezdje el a felvételt.
A beépített mikrofon automatikusan
kikapcsol.
Ha a bemeneti jelszint nem elég
erős, akkor állítsa át a mikrofon
érzékenységét a diktafonon.
Ha csatlakozón táplált mikrofont
csatlakoztat, akkor az energiát
automatikusan megkapja a mikrofon a
diktafontól.
 Ajánlott mikrofonok
Használhatja a Sony ECM-CS10 vagy ECMCZ10 elektret kondenzátor mikrofont (nem
tartozék).
Felvétel más eszközről
 vagy  irányba az „AUDIO IN”
beállítás kiválasztásához, majd
nyomja meg az ENT gombot.
Az audio
bemeneti
csatlakozóhoz
2 Nyomja meg a vezérlő gombot a
3 Indítsa el a felvételt.
Különféle felvételi módok
A beépített mikrofon automatikusan
kikapcsol, és a csatlakoztatott eszköz
hangja lesz rögzítve.
 Megjegyzések


1 Csatlakoztassa a másik eszközt a
Amikor más készülékről készít felvételt, a
mikrofon érzékenysége nem állítható.
Ha a bemeneti jel nem elég erős,
csatlakoztassa a másik eszköz
fejhallgatójának csatlakozóját (minijack,
sztereó) a diktafon  (mikrofon)
csatlakozójához, és állítsa be a hangerőt a
diktafonhoz csatlakoztatott eszközön.
diktafonhoz, miközben a diktafon
stop üzemmódban van.
Csatlakoztassa a másik eszköz hang
kimeneti csatlakozóját (sztereó mini
csatlakozó) a diktafon  (mikrofon)
csatlakozójához egy hang összekötő
kábellel*.
A „SELECT INPUT” üzenet jelenik meg a
kijelző ablakban.
23
HU
* Opcionális hang összekötő kábel (nem
tartozék)
A
A másik
diktafonhoz eszközhöz
RK-G139 HG Sztereó mini Mini csatlakozó
csatlakozó (monó)
(ellenállás
(ellenállás nélkül)
nélkül)
RK-G136 HG Sztereó mini Sztereó mini
csatlakozó csatlakozó
(ellenállás
(ellenállás nélkül)
nélkül)
 Megjegyzés
Lehetséges, hogy a kereskedő nem tud
szolgálni a fent megjelölt opcionális
tartozékokkal. Kérjen részletes információkat
az eladótól.
Hang felvétele egy
telefonról vagy
mobiltelefonról
Használhatja a ECM-TL1 fejhallgató típusú
elektret kondenzátoros mikrofont (nem
tartozék) a telefon vagy mobiltelefon
hangjának felvételéhez.
A csatlakoztatás részleteiről lásd az ECMTL1 mikrofonhoz mellékelt használati
utasítást.
 Megjegyzések




24
HU
A csatlakoztatás után, a felvétel
elindítása előtt ellenőrizze a beszélgetés
hangminőségét és a felvételi szintet.
Ha a telefon csipogását vagy a tárcsahangot
is rögzíti a diktafon, akkor lehetséges, hogy
a beszélgetés hangereje alacsonyabb lesz.
Ebben az esetben a beszélgetés elkezdése
után kezdje meg a felvételt.
Lehetséges, hogy a VOR funkció nem
működik a telefon típusától és a vonal
minőségétől függően.
Nem vállalunk felelőséget az esetleges
kényelmetlenségekért, még akkor sem,
ha nem tudja a beszélgetést rögzíteni a
diktafonnal.
Lejátszás/törlés
Üzenetek lejátszása
 (fejhallgató)
csatlakozó
Művelet jelző
4
Lejátszás/törlés
1
5
3
1
A-B
DPC
2
1 Válasszon ki egy mappát.
Nyomja meg a /MENU gombot.
Nyomja meg a vezérlő gombot
a  vagy  irányba a mappa
kiválasztásához, majd nyomja meg az
ENT gombot.
2 Nyomja meg a  vagy a 
gombot a lejátszani kívánt üzenet
kiválasztásához.
3 Nyomja meg a  gombot a
lejátszás elindításához.
A művelet jelző zölden világít. (Ha a
„LED” beállítása „OFF” a menüben (40.
oldal), akkor a művelet jelző nem
világít.)
4 Nyomja meg a vezérlő gombot
VOL + vagy VOL – irányba a
hangerő beállításához.
25
HU
5 Nyomja meg a  (stop) gombot a
lejátszás leállításához.
Miután lejátszotta az utolsó üzenetet a
kiválasztott mappában, a diktafon leáll
az utolsó üzenet elején.
 Tipp
A lejátszás közben a nem szándékos
működtetés elkerülése érdekében lezárhatja
az összes gomb összes funkcióját a HOLD
kapcsoló nyíl irányába történő elcsúsztatásával.
Meghallgatás jobb
hangminőséggel


Meghallgatás fejhallgatóval:
Csatlakoztassa a mellékelt fejhallgatót
a  (fejhallgató) csatlakozóhoz. A
beépített hangszóró automatikusan
kikapcsol.
Meghallgatás külső hangszóróval:
Csatlakoztassa az aktív vagy passzív
hangszórót (nem tartozék) a 
(fejhallgató) csatlakozóhoz.
A lejátszási pont gyors
megkeresése (Egyszerű keresés)
Ha az „EASY SEARCH” beállítása „ON”
(39. oldal) a menüben, akkor gyorsan
megtalálhatja azt a pontot, ahonnan el
szeretné indítani a lejátszást, ha a 
26
HU
vagy a  gombot többször lenyomja
lejátszás közben.
Visszaléphet kb. 3 másodpercet a 
gomb egyszeri megnyomásával, vagy
előre léphet kb. 10 másodpercet a 
gomb egyszeri megnyomásával. Ez a
funkció hasznos a kívánt pont egy hosszú
felvételben történő megtalálásában.
Keresés előre/hátra a lejátszás
közben (Gyorskeresés/
Áttekintés)
Keresés előre (Gyorskeresés):
Nyomja meg és tartsa lenyomva a 
gombot lejátszás közben, és engedje fel
annál a pontnál, ahol folytatni szeretné
a lejátszást.
 Keresés hátra (Áttekintés): Nyomja
meg és tartsa lenyomva a  gombot
lejátszás közben, és engedje fel annál
a pontnál, ahol folytatni szeretné a
lejátszást.
A diktafon lassan, hanglejátszással
keres. Ez hasznos, ha egy szót szeretne
ellenőrizni előre vagy hátra. Majd,
ha megnyomja és lenyomva tartja a
gombot, a diktafon gyorsabban kezd el
keresni.

 Ha a lejátszás az utolsó üzenet
végéhez ért



Nyomja meg a  (stop)
vagy a  gombot.
Az ettől a ponttól való
folytatáshoz nyomja meg
a  gombot újra.
visszatérés a
Nyomja meg a 
jelenlegi üzenet gombot egyszer.*
elejére
visszalépés az
előző üzenetre
Nyomja meg a 
gombot többször. (Stop
üzemmódban tartsa
lenyomva a gombot,
hogy folyamatosan
visszaléptesse az
üzeneteket.)
ugrás a
következő
üzenetre
Nyomja meg a 
gombot egyszer.*
ugrás a
következő
üzenetekre
Nyomja meg a 
gombot többször. (Stop
üzemmódban tartsa
lenyomva a gombot,
hogy folyamatosan
léptesse az üzeneteket.)
Lejátszás/törlés

Ha a legutolsó üzenet végére ért a lejátszás
vagy a gyors lejátszás, akkor a „MESSAGE
END” (Üzenet vége) felirat olvasható 5
másodpercig, és a művelet jelző zölden
világít. (Ekkor nem hallható a hang.)
Amikor a „MESSAGE END” felirat és a művelet
jelző világítása megszűnik, akkor a diktafon
az utolsó üzenet elejére áll.
Ha megnyomja és lenyomva tartja a 
gombot a „MESSAGE END” felirat közben,
akkor az üzeneteket gyorsan játssza le a
készülék, és a normál lejátszás akkor tér
vissza, amikor elengedi a gombot.
Ha az utolsó üzenet hosszú, és az üzenet
későbbi részénél szeretné elkezdeni a
lejátszást, akkor nyomja meg és tartsa
lenyomva a  gombot, hogy az üzenet
végére ugorjon, majd nyomja meg a 
gombot a „MESSAGE END” felirat közben,
hogy visszatérjen a kívánt pontra.
Ha nem az utolsó üzenetről van szó, akkor
ugorjon a következő üzenet elejére, és
játssza le visszafele a kívánt pontig.
Művelet
megállítás a
jelenlegi helyen
(Lejátszás
szünet funkció)

Feladat
* Ezek a műveletek arra az esetre készültek, ha
az „EASY SEARCH” funkció beállítása „OFF” (39.
oldal).
27
HU
Különböző lejátszási
üzemmódok
Választhatja az „1 FILE” lejátszást (egy
üzenetet/fájlt játszik le egyszerre),
„FOLDER” lejátszást (a kiválasztott
mappában található az összes üzenetet/
fájlt lejátssza egymás után a készülék),
„ALL” lejátszást (az összes rögzített
üzenetet/fájlt lejátssza egymás után a
készülék) a „PLAY MODE” menüben (40.
oldal).
Egy üzenet ismételt lejátszása
A lejátszás sebességének
beállítása – DPC (a digitális
hangmagasság szabályzó
funkció)
Ha a DPC kapcsolót az „ON” állásba állítja,
akkor a menüben állíthatja a lejátszás
sebességét +100% és –50% között a
normál sebességhez viszonyítva.
Az üzenetet természetes
hangmagassággal játssza le a készülék a
digitális feldolgozásnak köszönhetően.
A lejátszás közben nyomja meg és tartsa
lenyomva a  gombot addig, amíg
a „ 1” jelzés meg nem jelenik. Elindul a
kiválasztott üzenet ismételt lejátszása.
A normál lejátszás folytatásához ismét
nyomja meg a  gombot.
1 Csúsztassa a DPC kapcsolót „ON”
Lejátszás az „EFFECT” funkcióval
Csúsztassa a DPC kapcsolót „OFF” állásra.
Állítsa be az „EFFECT” funkciót a kívánt
beállításra a menüben (39. oldal).
Azonban, ha a beépített hangszóróval
játszik le, akkor a beállítás nem
érvényesül.
Egy meghatározott szakasz
ismételt lejátszása – A-B
ismétlés
állásra.
2 Állítsa be a lejátszási sebességet a
„DPC” menüben (38. oldal).
Visszatérés a normál lejátszáshoz
1 Lejátszás közben nyomja meg
a (ismétlés) A-B gombot az A
kezdőpont meghatározásához.
A „A-B B?” felirat jelenik meg a kijelzőn.
28
HU
2 Nyomja meg
„ A-B” jelzés jelenik meg, és a
meghatározott szakaszt ismételten
lejátssza a készülék.
Visszatérés a normál lejátszáshoz
Nyomja meg a  gombot.
Nyomja meg a  (stop) gombot.
Az A-B ismételt lejátszás
meghatározott szakaszának
megváltoztatása
Az A-B ismételt lejátszás közben nyomja
meg az A-B gombot újra egy új A
kezdőpont meghatározásához. Majd
határozza meg a B befejező pontot, mint
a 2. lépésben.
 Megjegyzés
Nem határozhatja meg a B befejező pontot
azelőtt, hogy az A pontot meghatározta volna.
Megszólaltathat egy riasztást, és
elindíthatja egy kiválasztott üzenet
lejátszását egy kívánt időpontban.
Lejátszhatja az üzenetet egy
meghatározott napon, hetente egyszer,
vagy minden nap ugyanabban az
időpontban.
Lejátszás/törlés
Az A-B ismételt lejátszás
leállítása
Egy üzenet
lejátszása egy
kívánt időpontban
riasztással
(ismétlés) A-B
gombot újra, hogy meghatározza a
B befejező pontot.
1 Válassza ki azt az üzenetet, amelyet
riasztással szeretne lejátszani.
2 Lépjen be a riasztás beállítás
üzemmódba.
Válassza ki az „ALARM” menüpontot,
majd nyomja meg az ENT gombot.
Nyomja meg a vezérlő gombot
a  vagy  irányba az „ON”
kiválasztásához, majd nyomja meg az
ENT gombot.
29
HU
3 Állítsa be a riasztás dátumát és
időpontját.
Nyomja meg a vezérlő gombot a 
vagy a  gombot a „DATE” (Dátum),
a hét napja vagy a „DAILY” (Naponta)
kiválasztáshoz, majd nyomja meg az
ENT gombot.
Ha a „DATE” beállítást választotta:
Állítsa be sorrendben az évet, a
hónapot, a napot, az órát és a percet,
a „2. lépésben megadottak szerint: Az
óra beállítása” fejezetben szerepel a
15. oldalon, majd nyomja meg az ENT
gombot.
Ha a hét egy napját vagy a „DAILY”
beállítást választotta:
Nyomja meg a vezérlő gombot 
vagy  irányba az óra beállításához,
majd nyomja meg az ENT gombot,
nyomja meg a vezérlő gombot 
vagy  irányba a perc beállításához,
majd nyomja meg az ENT gombot.
A beállítási folyamat befejeződött és a
„” (riasztás jelző) megjelenik a kijelző
ablakban.
Ha elérkezik a beállított dátum
és időpont
A beállított időpontban a riasztás kb. 10
másodpercig szól, közben az „ALARM”
felirat olvasható a kijelző ablakban, és a
kiválasztott üzenetet lejátssza a diktafon.
30
HU
Ha a lejátszás befejeződött, a diktafon
automatikusan az üzenet elejére áll.
Az üzenet újbóli meghallgatása
Nyomja meg a  gombot, és az
üzenetet újból lejátssza a készülék az
elejétől.
A riasztás leállítása a lejátszás
elindulása előtt
Nyomja meg a  (stop) gombot, amikor
a riasztás hangját hallja. A riasztást akkor
is leállíthatja, ha a HOLD funkció be van
kapcsolva.
A riasztás beállításának
módosítása
Kezdje a 29. oldalon található 2. lépéstől.
A riasztás beállításának törlése
Kövesse az 1. és 2. lépést - a 29.
oldalon. A 2. lépésben -, nyomja a
vezérlő gombot  vagy  irányba az
„OFF” kiválasztásához, majd nyomja meg
az ENT gombot. A riasztás törlődik, és a
riasztás jelző eltűnik a kijelző ablakból.
 Megjegyzések





Üzenetek törlése
3, 4
2
Lejátszás/törlés

Csak egy riasztást állíthat be.
Ha az órát nem állította be, vagy nincsenek
üzenetek rögzítve, akkor nem tudja a
riasztást beállítani.
A riasztás akkor is megszólal, ha a „BEEP”
beállítás „OFF” állásra van állítva a menüben
(40. oldal).
Ha felvétel közben érkezik el a riasztás
ideje, akkor a riasztás a felvétel befejezése
után szólal meg. „” jelző villog a riasztás
időpontjában.
Ha a riasztás ideje akkor érkezik el, amikor
a diktafon menü üzemmódban van, akkor
a riasztás megszólal, és a menü üzemmód
megszakad.
A „DATE” riasztás törlődik, ha a riasztás
lejátszása befejeződött.
Ha törli azt az üzenetet, amelyet a riasztáshoz
állított be, akkor a riasztás is törlődik.

Törölheti egyenként a rögzített
üzeneteket, vagy az összes mappában
található üzenetet egyszerre.
 Megjegyzés
Ha a felvételt törölte, nem lehet azt
visszaállítani.
31
HU
Üzenetek törlése egyesével
Törölheti a nem kívánt üzeneteket,
megtartva az összes többi üzenetet,
ha a diktafon stop vagy lejátszás
üzemmódban van.
Ha egy üzenetet törölt, a megmaradt
üzenetek átszámozódnak, így nem lesz
üres hely az üzenetek között.
Az összes üzenet törlése egy
mappából
1 A diktafon stop üzemmódjában
válassza ki azt a mappát, amely
azokat az üzeneteket tartalmazza,
melyeket törölni kíván.
1 Válassza ki a törölni kívánt
üzenetet.
2 Nyomja le és tartsa lenyomva a
MENU gombot egy másodpercnél
hosszabb ideig, hogy belépjen a
menü üzemmódba.
/
Megjelenik a menü üzemmód ablak.
3 Nyomja meg a vezérlő gombot a 
vagy  irányba az „ERASE A FILE”
kiválasztásához, majd nyomja meg
az ENT gombot.
A letörölni kívánt fájlt lejátssza a
diktafon.
4 Nyomja meg a vezérlő gombot a
 vagy  irányba az „EXECUTE”
kiválasztásához, majd nyomja meg
az ENT gombot.
32
HU
Az „ERASING …” (Törlés) felirat
jelenik meg a kijelző ablakban, és a
kiválasztott üzenet törlődik.
2 Nyomja le és tartsa lenyomva a
MENU gombot egy másodpercnél
hosszabb ideig, hogy belépjen a
menü üzemmódba.
/
Megjelenik a menü üzemmód ablak.
3 Nyomja meg a vezérlő gombot a
 vagy  irányba az „ERASE ALL”
beállítás kiválasztásához, majd
nyomja meg az ENT gombot.
4 Nyomja meg a vezérlő gombot a
 vagy  irányba az „EXECUTE”
kiválasztásához, majd nyomja meg
az ENT gombot.
Az „ERASING …” (Törlés) felirat
jelenik meg a kijelző ablakban, és a
kiválasztott mappában található összes
üzenet törlődik.
Üzenet átmozgatása
egy másik mappába
 Megjegyzés
Ha a „
” szimbólum jelenik meg mappa
jelzőként, akkor nem mozgathatja az üzenetet
(50. oldal).
1 Válassza ki az átmozgatni kívánt
üzenetet.
MENU gombot egy másodpercnél
hosszabb ideig, hogy belépjen a
menü üzemmódba.
A üzenet átmozgatásának
megszakítása
Nyomja meg a  (stop) gombot a 4.
lépés előtt.
/
Üzenetek szerkesztése
2 Nyomja le és tartsa lenyomva a
Az „EXECUTING…” felirat jelenik meg
a kijelzőn, és az üzenet a célmappa
legutolsó helyére kerül.
Ha átmozgatja az üzenetet egy másik
mappába, akkor az eredeti üzenet a
korábbi mappából törlődik.
Üzenetek szerkesztése
Megjelenik a menü üzemmód ablak.
3 Nyomja meg a vezérlő gombot
a  vagy  irányba a „MOVE”
kiválasztásához, majd nyomja meg
az ENT gombot.
Az áthelyezni kívánt üzenetet a
diktafon vissza fogja játszani.
4 Nyomja meg a vezérlő gombot a 
vagy  irányba annak a mappának
a kiválasztásához, amelybe az
üzeneteket át szeretné mozgatni,
majd nyomja meg az ENT gombot.
33
HU
3 Nyomja a vezérlő gombot  vagy
A menü funkció használata
 irányba annak a beállításnak
Beállítások a
menüben
a kiválasztásához, amelyet át
szeretne állítani, majd nyomja meg
az ENT gombot.
4 Nyomja meg a  (stop) gombot
a menü üzemmódból való
kilépéshez.
 Megjegyzés
4
2, 3
2, 3
1
1 Nyomja le és tartsa lenyomva a
MENU gombot egy másodpercnél
hosszabb ideig, hogy belépjen a
menü üzemmódba.
Ha egy percig nem nyom meg egyetlen
gombot sem, akkor a menü üzemmód
automatikusan megszakad, és az ablak
visszatér a normál megjelenítéshez.
Visszatérés az előző képernyőhöz
Nyomja meg a
üzemmódban.
/
Megjelenik a menü üzemmód ablak.
2 Nyomja a vezérlő gombot  vagy
 irányba annak a menüpontnak
a kiválasztásához, amelyet be
szeretne állítani, majd nyomja meg
a ENT gombot.
34
HU
/MENU gombot menü
Menübeállítások
Beállítás
Működési mód
( : a beállítás engedélyezett/
 : a beállítás nem engedélyezett)
Stop
Lejátszási
üzemmód üzemmód
Felvételi
üzemmód
ST, STSP, STLP, SP, LP



MIC SENS
HIGH (H), LOW (L)



VOR
ON, OFF



DISPLAY
ELAPSE, REMAIN, REC DATE, REC TIME



DPC
n% (n=–50 - +100)



EFFECT
POP, ROCK, JAZZ, BASS1, BASS2, OFF



EASY SEARCH
ON, OFF



PLAY MODE
1 FILE, FOLDER, ALL



BEEP
ON, OFF



LED
ON, OFF



BACKLIGHT
ON, OFF



MOVE
(A mozgatandó mappa)



ALARM
ON, OFF



ERASE ALL
EXECUTE, CANCEL



ERASE A FILE
EXECUTE, CANCEL



A menü funkció használata
REC MODE
Menüpont
35
HU
Menüpont
Beállítás
HU
Stop
Lejátszási
üzemmód üzemmód
Felvételi
üzemmód



SELECT INPUT
MIC IN, AUDIO IN



DATE&TIME
__y__m__d__:__



FORMAT
EXECUTE, CANCEL



USB CHARGE
ON, OFF



DETAIL MENU
36
Működési mód
( : a beállítás engedélyezett/
 : a beállítás nem engedélyezett)
Beállítja a rögzítési módot.
ST:
Sztereó, kiváló minőségű felvételi üzemmód.
STSP*:
Sztereó, standard felvételi üzemmód.
STLP:
Sztereó, hosszú lejátszás felvételi üzemmód.
SP:
Monó, standard lejátszás felvételi üzemmód.
LP:
Monó, hosszú lejátszás felvételi üzemmód.
MIC SENS
Beállítja a mikrofon érzékenységét.
HIGH (H)*:
Ha egy értekezleten vagy egy csendes/tágas helyen készít felvételt.
LOW (L):
Ha diktálást rögzít vagy zajos helyen készít felvételt.
VOR
Beállítja a VOR (Hangműködtetésű felvétel) funkciót.
ON:
A diktafon elkezdi a felvételt, ha hangot érzékel, és szünetelteti azt,
ha nem érzékel hangot, megszüntetve így a hangnélküli szakaszokat.
A VOR funkció akkor kapcsol be, ha a  (felvétel/szünet) gombot
megnyomja.
OFF*:
A VOR funkció nem működik.
A menü funkció használata
Beállítás (*: Kezdeti beállítás)
REC MODE
Menüpont
37
HU
38
Beállítás (*: Kezdeti beállítás)
DISPLAY
Módosítja a kijelző üzemmódját.
ELAPSE*:
Az üzenetből eddig lejátszott időtartam
REMAIN:
Lejátszás közben, az üzenetből hátralevő időtartam
Leállítás és felvétel közben az elérhető rögzítési idő
REC DATE:
A felvétel dátuma
REC TIME:
A felvétel időpontja
DPC
Beállítja a DPC (digitális hangmagasság szabályzó) funkciót.
Ha a DPC kapcsolót „ON” állásba helyezi, akkor átállíthatja a lejátszás
sebességét +100% és –50% között. A sebességet 10%-kal növeli a +
beállítás és 5%-kal csökkenti a – beállítás.
–30%*
HU
Menüpont
POP:
Kiemeli a középtartományokat, ideális az énekhang számára.
ROCK:
Kiemeli a magas- és a mélytartományt az erőteljes hangzás
érdekében.
JAZZ:
Kiemeli a magas tartományt az élő hangzás érdekében.
BASS1:
Kiemeli a mély hangokat.
BASS2:
Még jobban kiemeli a mély hangokat.
OFF*:
Az EFFECT funkció nem működik.
Beállítás (*: Kezdeti beállítás)
EFFECT
Menüpont
A menü funkció használata
 Megjegyzés
Ha a beépített hangszóróval játssza le az üzeneteket, akkor az EFFECT funkció
nem működik.
EASY SEARCH
Beállítja az egyszerű keresés funkciót.
ON:
Előre léptethet kb. 10 másodpercet a  gomb lenyomásával, és
hátra léptethet kb. 3 másodpercet a  gomb lenyomásával. Ez
a funkció akkor hasznos, ha a kívánt pontot egy hosszú felvételben
próbálja meg megtalálni.
OFF*:
Az egyszerű keresés funkció nem működik. Ha megnyomja a 
vagy  gombot, akkor az üzenet előre vagy hátra mozog.
39
HU
Menüpont
Beállítás (*: Kezdeti beállítás)
PLAY MODE
Beállítja a lejátszási üzemmódot.
1 FILE:
Ha egy üzenetet lejátszott, akkor a diktafon leáll a következő üzenet
elején.
FOLDER*:
A mappában található üzeneteket egymás után lejátssza a készülék.
ALL:
Az összes üzenetet egymás után lejátssza a készülék.
BEEP
Beállítja, hogy csipogás hallható legyen-e vagy sem.
ON*:
Egy csipogó hang jelzi, hogy a műveletet elfogadta a készülék.
OFF:
Nem hallható csipogó hang.
 Megjegyzés
A riasztás akkor is megszólal, ha a „BEEP” beállítás „OFF” állásra van állítva a
menüben.
LED
Be- illetve kikapcsolja a művelet jelzőt.
ON*:
Felvétel vagy lejátszás közben a művelet jelző világít vagy villog.
OFF:
A művelet jelző nem világít vagy villog a műveletek közben sem.
 Megjegyzés
Ha a diktafon a számítógéphez csatlakozik, akkor a művelet jelző akkor is
világít vagy villog, ha a „LED” beállítás „OFF” állásra van állítva.
40
HU
Be- illetve kikapcsolja a kijelző ablak háttérvilágítását.
ON*:
A kijelző ablak háttérvilágítása 10 másodpercig világít.
OFF:
A háttérvilágítás nem világít a kijelző ablakban, még a műveletek
közben sem.
MOVE
A kiválasztott üzenetet átmozgatja a kiválasztott mappába (33.
oldal).
Mielőtt megpróbálja átmozgatni az üzenetet, válassza ki a mozgatni
kívánt üzenetet, és utána lépjen be a menü ablakába.
ALARM
Beállítja a riasztást (29. oldal).
ON:
A riasztás beállításához válassza az „ON” beállítást, majd állítsa be
a dátumot, az időpontot vagy a hét napját, vagy válassza a napi
lejátszást.
OFF*:
A riasztás ki van kapcsolva.
ERASE ALL
Az összes üzenet a kiválasztott mappából törlődik (32. oldal).
Nyomja meg a /MENU gombot, hogy visszatérjen a mappa ablakba
az üzenetek törlése előtt, és válassza ki azt a mappát, amelyből az összes
üzenetet törölni kívánja, majd lépjen a menü ablakába, és válassza az
„EXECUTE” menüpontot.
ERASE A FILE
A kiválasztott üzenet törlődik (32. oldal).
Az üzenet törlése előtt válassza ki a törlendő üzenetet, majd lépjen be a
menü ablakába, és válassza ki az „EXECUTE” menüpontot.
A menü funkció használata
Beállítás (*: Kezdeti beállítás)
BACKLIGHT
Menüpont
41
HU
Menüpont
Beállítás (*: Kezdeti beállítás)
DETAIL MENU
SELECT INPUT Válassza ki a rögzíteni kívánt külső bemenetet, amely a (mikrofon)
csatlakozóhoz csatlakozik.
MIC IN*:
Válassza ezt a beállítást, ha külső mikrofonnal rögzít üzeneteket.
AUDIO IN:
Válassza ezt a beállítást, ha más eszközről rögzít.
DATE & TIME Beállítja az órát az év, hónap, nap, óra és perc beállításával (15. oldal).
FORMAT
Beállítja a meghajtó formázását.
EXECUTE:
A „FORMATTING …” üzenet jelenik meg, és a meghajtót leformázza a
készülék.
CANCEL*:
A meghajtót nem formázza le a készülék.
 Megjegyzések


42
HU
Használja a diktafon formázó funkcióját a memória formázásához.
Ha a memóriát formázza, akkor a diktafonon tárolt összes adat törlődik. Ha
a memóriát törölte, akkor már nem nyerheti vissza a törölt adatokat.
Menüpont
Beállítás (*: Kezdeti beállítás)
USB CHARGE Beállítja, hogy tölti-e az akkumulátort, ha az USB csatlakoztatást
használja, vagy sem.
ON*:
Az akkumulátor töltődik.
OFF:
Az akkumulátor nem töltődik.
 Megjegyzés
Ha egy USB AC adaptert (nem tartozék) használ a diktafon konnektorhoz való
csatlakoztatásához, akkor a beállítástól függetlenül töltheti az akkumulátort.
A menü funkció használata
43
HU
A számítógép felhasználása
A diktafon használata
a számítógéppel
Rendszerkövetelmények
Operációs rendszer:
Windows Vista® Home Basic
Windows Vista® Home Premium
Windows Vista® Business
Windows Vista® Ultimate
Windows® XP Home Edition Service Pack
2 vagy újabb
Windows® XP Professional Service Pack 2
vagy újabb
Windows® XP Media Center Edition
Service Pack 2 vagy újabb
Windows® XP Media Center Edition 2004
Service Pack 2 vagy újabb
Windows® XP Media Center Edition 2005
Service Pack 2 vagy újabb
Windows® 2000 Professional Service Pack
4 vagy újabb
Mac OS X (v10.2.8-v10.5)
Előre telepített
 Megjegyzés
A 64 bites operációs rendszerek nem
támogatottak.
44
HU
Hardverkörnyezet:
– Port: USB-port
– Hangkártya: Bármilyen hangkártya,
amely kompatibilis a támogatott
operációs rendszerekkel
 Megjegyzés
A következő rendszerek nem támogatottak:
 A bal oldalon feltüntetettől eltérő
operációs rendszerek
 Házi építésű számítógépek és operációs
rendszerek
 Frissített operációs rendszerek
 Több rendszeres környezetek
 Több monitoros környezetek
Windows® 2000 Professional
használata esetén
A „SonyRecorder_Driver.exe” segítségével
telepítse az illesztőprogramot a
diktafonra.
Átviheti a diktafon adatait a számítógépre
úgy, hogy csatlakoztatja a diktafont a
számítógéphez.
Távolítsa el az USB kupakot a diktafonról,
majd csatlakoztassa a diktafont a
számítógép USB csatlakozójához.
A diktafont felismeri a számítógép, ahogy
a kapcsolatot létrehozta. Míg a diktafon
csatlakoztatva van a számítógéphez, a
„CONNECTING” üzenet jelenik meg a
diktafon kijelzőjén.
 Tipp
Ha a diktafon nem csatlakoztatható
közvetlenül a számítógép USB csatlakozójához,
akkor használja a mellékelt USB csatlakozású
kiegészítő kábel.
A diktafon csatlakoztatása a
számítógéphez
USB csatlakozású kiegészítő
kábel (tartozék)
A számítógép felhasználása
Számítógép
Diktafon
Az USB csatlakozóhoz
45
HU
 Megjegyzések





Ha kettőnél több USB eszközt csatlakoztat a
számítógéphez, akkor a normális működés
nem garantálható.
A diktafon USB hubbal, vagy nem a mellékelt
USB csatlakozású kiegészítő kábellel történő
használata nem garantálható.
Hibás működést eredményezhet az
egyszerre több USB eszköz csatlakoztatása.
A diktafon csatlakoztatása előtt ellenőrizze,
hogy az akkumulátor benne van-e a
diktafonban.
Ajánlatos a diktafont lekapcsolni a
számítógéptől, ha nem használja a
számítógéphez csatlakoztatott diktafont.
A diktafon lecsatlakoztatása
a számítógépről
Kövesse az alábbi eljárást – ha nem ezt
teszi, az adatok megsérülhetnek.
1 Győződjön meg arról, hogy a
működésjelző nem villog.
2 Csatlakoztassa le a diktafont a
számítógép USB csatlakozójáról.
46
HU
Hangfelismerő
szoftver használata
Ha hangfelismerő szoftver (nem tartozék)
van telepítve a számítógépre, akkor
átírhatja a szöveget egy szövegfájlba.
A hangfelismerő szoftver
bemutatása
A Dragon NaturallySpeaking egy
beszédfelismerő szoftver, amely lehetővé
teszi, hogy felismertesse és átírja a
rögzített hangot, és egy szövegfájlba
alakítsa.
A Dragon NaturallySpeaking részletes
információit megtalálja a Dragon
NaturallySpeaking hez mellékelt
használati utasításban.
A Dragon NaturallySpeaking további
információt megtalálja a szoftverhez
mellékelt dokumentációban. Dragon
NaturallySpeaking legújabb verzióját
és az egyes régióbeli elérhetőségi
információt lásd a következő weboldalon:
http://www.nuance.com
 Megjegyzések

Mi az a „Tréning” ?
Mielőtt átírhatná a felvett üzeneteket a
Dragon NaturallySpeaking használatával,
létre kell hoznia egy felhasználói fájlt,
amely kifejezetten a felvett beszéd
hangjához alkalmazkodik. Ezt az eljárást
hívjuk „tréningnek”.
Ha a tréning befejeződött, Dragon
NaturallySpeaking létrehozza a
felhasználói beszéd fájlt, amely
információkat tartalmaz a rögzített
beszédről.
 Lásd a Dragon NaturallySpeaking
használati utasítását vagy súgóját, mivel
a tréning néhány része ugyanolyan,
mint azok, melyek közvetlenül
számítógépes diktálást igényeltek egy
headset mikrofonnal.
 Ha már létrehozott egy felhasználói
beszéd fájlt egy headset mikrofonnal,
akkor is létre kell hoznia egy különálló
beszéd fájlt a diktafon számára, hogy
jobb legyen a felismerés pontossága.

Felhasználói fájl létrehozása
a rögzített beszédhez
(tréning)

Csak akkor használhatja az átírás
szolgáltatást, ha a Dragon NaturallySpeaking
Select vagy Professional Edition (nem
tartozék) változata található a számítógépen.
A Dragon NaturallySpeaking telepítéséhez
számítógépének meg kell felelnie a
megadott rendszerkövetelményeknek.
Átírhatja a következő üzeneteket, melyeket a
diktafonon vagy a számítógépen tárol:
 ST, STSP, STLP, vagy SP felvételi módú
üzenetek (MP3 fájlok)
 44,1/16/11 kHz 16 bites WAV fájlok a
számítógépen
Nem tudja átírnia azokat a felvételeket,
melyeken egynél több személy beszél.
A számítógép felhasználása
47
HU
Tippek a diktafon használatához
Ha a diktafonnal rögzített üzeneteket
szeretné átírni, akkor a következő tippek
segíteni fognak a maximális felismerési
pontosság elérésében.
 Állítsa a „REC MODE” beállítást
„ST”, „STSP”, „STLP”, vagy „SP”
üzemmódra a menüben.
Felhasználói beszéd fájl létrehozásakor
(tréning) állítsa a „REC MODE” beállítást
olyan üzemmódba, amelyet normális
esetben a hangfelismerő szoftvernél
használ.
 Állítsa a „MIC SENS” beállítást „LOW
(L)” beállításra a menüben.
 Tartsa a diktafont szilárdan, és
kezdje meg a felvételt.
Tartsa úgy a diktafont, hogy a mikrofon
kb. 2 - 3 cm-re legyen a szája sarkától,
ne közvetlenül előtte. Ez csökkenti a
lélegzetvétel hangját a felvételen, és
lehetővé teszi a maximális felvételi
pontosságot.
 Megjegyzés
Kerülje a zajos helyeken, pl. a metróállomáson,
történő felvételt, hogy maximális felvételi
pontosságot érjen el.
48
HU
Átmásolt MP3 fájlok
lejátszása a diktafon
használatával
Lejátszhatja az MP3 fájlokat a
számítógépen a diktafon használatával.
A maximális lejátszási idő (műsorszám*)
az MP3 fájlok diktafonnal történő
lejátszásakor a következő:
48 kbps
128 kbps
ICD-UX60 24 óra
9 óra
(360 műsorszám) (135 műsorszám)
ICD-UX70 48 óra 20 perc 18 óra 5 perc
(725 műsorszám) (271 műsorszám)
ICD-UX80 96 óra 50 perc 36 óra 20 perc
(1452 műsorszám)(545 műsorszám)
* Abban az esetben, ha a diktafonra átmásolt
műsorszámok egyenként 4 percesek.
1 Csatlakoztassa a diktafont a
A Windows képernyőjén nyissa meg a
„Sajátgép” ikont, és ellenőrizze, hogy „IC
RECORDER”-t felismerte a számítógép.
A Macintosh képernyőjén ellenőrizze,
hogy a „IC RECORDER” meghajtó
megjelenik az asztalon.
5 Nyomja meg a  gombot a
lejátszás elindításához.
számítógépéhez (45. oldal).
6 Nyomja meg a  (stop) gombot a
lejátszás leállításához.
 MP3 fájlok átmásolása (Fogd és
vidd)
2 Másolja át az MP3 fájlokat
tartalmazó mappát a diktafonra.
 Kattintsunk rá, és ragadjuk meg,
 vigyük a kívánt helyre,
 majd ejtsük le.
A számítógép felhasználása
A Windows képernyőjén az Intéző
segítségével, a Macintosh képernyőjén
a Finder segítségével húzza a mappát
a diktafonra.
A diktafon legfeljebb 500 mappát
képes felismerni. Legfeljebb 999 fájlt
másolhat egy mappába, összesen
pedig 5 000 fájlt tárolhat.
3 Válassza le a diktafont a
számítógépről, nyomja meg a /
MENU gombot, nyomja a vezérlő
gombot  vagy  irányba a kívánt
mappa kiválasztásához, majd
nyomja meg az ENT gombot.
4 Nyomja meg a  vagy a 
gombot a lejátszani kívánt fájl
kiválasztásához.
49
HU
A mappák és a fájlok
felépítése
A mappák és a fájlok a feltüntetett
módon jelennek meg a számítógép
képernyőjén.
A diktafon kijelző ablakának mappa
jelzései a következők:
:Ebbe a mappába rögzíthet a diktafon
használatával (Ezek már léteznek a
diktafon megvásárlásakor.)
:Csak lejátszható mappák (Ezek akkor
jelennek meg, amikor az MP3 fájlokat
a számítógéppel átmásolta.)
 Megjegyzés
„IC RECORDER”
Rögzítésre használható mappa
VOICE
FOLDER01
FOLDER05
Csak lejátszható mappa
1. Mappa
Legfeljebb 5 mappába rögzíthet üzeneteket a
diktafon használatával.
*1
2. Mappa
3. Mappa
4. Mappa
*2
*3
50
HU
Ha a diktafon a számítógéphez
közvetlenül vagy egy USB csatlakozású
kiegészítő kábelen keresztül csatlakozik,
akkor a számítógépen tárolt képvagy szövegadatokat, a diktafonnal
készített üzeneteket és fájlokat tárolhat
ideiglenesen a diktafonon.
Ahhoz, hogy a diktafont USB
háttértár eszközként használhassa,
számítógépének meg kell felelnie
a 44. oldalon szereplő operációs
rendszerre és csatlakozókra vonatkozó
követelményeknek.
A számítógép felhasználása
 Tippek
 Beírhatja a címet és az előadó nevét stb.
az MP3 fájlokba ID3 címke információként.
Az ID3 címke információi megjeleníthetők
a diktafonnal. Hasznos, ha az ID3 címke
információkat azzal a szoftverrel viszi
be, amellyel az MP3 fájlokat készíti el a
számítógépen.
 Megjelenítheti egymás után az ID3 címke
információkat, ha a vezérlő gombot  vagy
 irányba nyomja.
A diktafon USB
adattárolóként való
használata
Az MP3 fájlokat tartalmazó mappa neve a
diktafonon is megjelenik, ezért érdemes már
előre is egy könnyen megjegyezhető nevet
adni a mappának.
*2
A diktafon legfeljebb három szinten képes
felismerni a diktafonra másolt mappákat,
így legfeljebb az ábra szerinti Folder 4 fog
látszódni.
*3
Ha csak az MP3 fájlokat másolja át, akkor
azokat „NO FOLDER” osztályba sorolja a
készülék.
*1
 Megjegyzések


Nem másolhat 511 vagy annál több
mappát (kivéve a VOICE mappákat) és fájlt a
számítógépen közvetlenül a „IC RECORDER”
alatt elhelyezkedő gyökérkönyvtárba. Ez a
Windows rendszer korlátai miatt van így.
Ha nincs cím vagy előadónév beírva az ID3
címke információba, akkor az „Unknown”
felirat jelenik meg.
51
HU
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Mielőtt a diktafont szervizbe vinné, olvassa el a következő fejezetet. Ha az ellenőrzés
után sem szűnt meg a probléma, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony
kereskedővel.
Jelenség
Elhárítás
A diktafont nem lehet
bekapcsolni.

A HOLD kapcsoló be van kapcsolva. Csúsztassa el a HOLD
kapcsolót a nyíl irányával ellentétes irányba.
A diktafon nem működik.

Az akkumulátor rossz polaritással lett behelyezve (11. oldal).
Az akkumulátor lemerült (13. oldal).
A gombokat lezárta a HOLD kapcsoló (8. oldal).


52

Akkor is jön hang a
hangszóróból, ha a
fejhallgató be van dugva.

Ha nem elég jól dugja be a fejhallgatót lejátszás közben, akkor
a hangszóróból is jön a hang. Húzza ki a fejhallgatót, és dugja
be újra.
A művelet jelző nem
világít.

A „LED” beállítása „OFF” (40. oldal). Jelenítse meg a menüt, és
állítsa a „LED” beállítást „ON” értékre.
A „MEMORY FULL” üzenet
jelenik meg, és nem lehet
elindítani a felvételt.

A memória megtelt. Töröljön néhány üzenetet (31. oldal),
vagy törölje az összes üzenetet, miután átmásolta azokat a
számítógépre.
HU
Nem jön hang a
hangszóróból.

A hangerő teljesen le van véve (25. oldal).
Fejhallgató van bedugva (26. oldal).
Zaj hallható.

Egy tárgy, például az ujja stb., véletlenül megdörzsölte vagy
megkarcolta a diktafont a felvétel közben, ezért az ezt a zajt
rögzítette.
A diktafont egy AC áramforrás, egy neoncső vagy egy
mobiltelefon közelébe helyezte a felvétel vagy a lejátszás
közben.
A csatlakoztatott mikrofon csatlakozója szennyezett volt a
felvétel közben. Tisztítsa meg a csatlakozót.
A  (fejhallgató) csatlakozója szennyezett. Tisztítsa meg a
csatlakozót.




A „MIC SENS” (mikrofon érzékenység) „LOW (L)” állásba van téve.
Jelenítse meg a menüt, és állítsa a „MIC SENS” beállítást „HIGH
(H)” állásba (37. oldal).
Amikor más készülékről
készít felvételt, túl erős
vagy nem elég erős a
bemeneti jel.

Csatlakoztassa a másik eszköz fejhallgatójának csatlakozóját a
diktafon  (mikrofon) csatlakozójához, és állítsa be a hangerőt
a diktafonhoz csatlakoztatott eszközön.
A lejátszási sebesség túl
gyors vagy túl lassú.

A lejátszási sebesség a DPC-ben át lett állítva. Csúsztassa a DPC
kapcsolót „OFF” állásba, vagy jelenítse meg a menüt, és állítsa
be újra a sebességet a DPC-ben (28., 38. oldal).
„--:--” felirat jelenik meg.

Nem állította be az órát (15. oldal).
Hibaelhárítás
A felvételi szint alacsony.
A VOR funkció (21. oldal) aktiválva van. Állítsa a „VOR” funkciót
„OFF” beállításra a menüben (37. oldal).

A felvétel megszakadt.
99 üzenetet rögzített a kiválasztott
mappába, vagy 495
üzenetet (ha 5 mappa van) rögzített összesen. Ezért nem
tud újabb üzenetet rögzíteni, vagy egy üzenetet átmozgatni.
Töröljön néhány üzenetet (31. oldal), vagy törölje az összes
üzenetet, miután átmásolta azokat a számítógépre.

Elhárítás
A „FILE FULL” üzenet
jelenik meg, és nem lehet
működtetni a diktafont.
Jelenség
53
HU
Jelenség
Elhárítás
A „--y--m--d” vagy ” --:--”
kijelzés látható a REC DATE
megjelenítésénél.

A felvétel dátuma nem jelenik meg, ha az üzenet felvételekor
az óra nem volt beállítva.
Kevesebb menüpont
jelenik meg menü
üzemmódban.

A megjelenő menüpontok a működési üzemmódtól függenek
(stop, lejátszási és felvételi üzemmód) (35., 36. oldal).
Az elem gyorsan lemerül.

A 13. és 14. oldalon feltüntetett értékeket 22-re állított
hangerővel mérték (Sony LR03 (SG) alkáli elem használatával).
Az elem élettartama rövidülhet a diktafon használatától
függően.
Az elem akkor is lemerül,
ha benne hagyta a
diktafonban, és hosszabb
ideig nem használta a
készüléket.

Ha nem használja a diktafont, akkor is lassan merül az elem.
Ebben az esetben az elem élettartama függ a páratartalomtól
és más környezeti feltételektől. Általában az elem körülbelül
négy hónapig tart. Ha hosszú ideig nem szeretné használni a
diktafont, akkor ajánlatos az elemek eltávolítása.
A töltés jelző nem jelenik
meg.

Nem akkumulátort használ.
Az akkumulátort helytelen polaritással helyezte be.
Az „USB CHARGE” a „DETAIL MENU”-ben „OFF” állásra van állítva.
Ha tölteni szeretné az akkumulátort a számítógép használata
közben, akkor állítsa „ON” beállításra.
A beépített hangszórón történő lejátszás közben nem töltheti
az akkumulátort.



A töltés jelző a töltés
közben eltűnik.



54
HU
Nem NH-AAA típusú akkumulátort helyezett be.
Az akkumulátor tönkrement.
A beépített hangszórón történő lejátszás közben nem töltheti
az akkumulátort.
Elhárítás
„
” vagy a „
”
szimbólum villog az elem/
töltés jelző helyett.

A környezeti hőmérsékleten nem lehet tölteni az akkumulátort.
Töltse az akkumulátort 5 °C – 35 °C-os környezetben.
Az akkumulátort gyorsan
lemerül.

Olyan környezetben használja az akkumulátort, amelynek
hőmérséklete 5 °C alatt van. Töltse az akkumulátort 5 °C –
35 °C-os környezetben.
A diktafont egy ideje nem használta. Töltse fel és merítse le az
akkumulátort néhányszor a diktafonnal.
Cserélje ki a régi akkumulátort újra.
Az elem/töltés jelző csak egy rövid ideig jelenik meg, azonban
az akkumulátort nem tölti fel teljesen a készülék. Kb. 8 óráig
tart a lemerült akkumulátor teljes feltöltése.




Ha az elemet kiveszi rögtön a menü beállítás módosítása után,
akkor lehetséges, hogy a menü beállítás nem működik.
Sokáig tart a diktafon
elindítása.

Ha a diktafonnak nagy mennyiségű adatot kell feldolgoznia,
akkor tovább tarthat a diktafon elindítása. Ez nem a diktafon
hibája. Várja meg, amíg az indítási kijelzés eltűnik.
A diktafon nem működik
megfelelően.

Vegye ki az elemet, és tegye be újra (11. oldal).
A diktafon nem működik.

Lehet, hogy formázta a diktafon memóriáját a számítógéppel.
Használja a diktafon formázó funkcióját a memória
formázásához (42. oldal).
Hibaelhárítás
A módosított menü
beállítás nem működik.
Jelenség
Ne felejtse el, hogy a rögzített üzenetek törlődhetnek a szerviz vagy javítási munka közben.
55
HU
Hibaüzenetek
Hibaüzenet
Ok/Elhárítás
BATTERY LOW

Nem formázhatja a memóriát és nem törölheti az összes fájlt
a mappából, mert alacsony az elem feszültsége. Készítsen elő
egy új elemet a jelenlegi cseréjéhez.
LOW BATTERY

Az elem lemerült. Cserélje ki a régi elemet újra. Vagy töltse fel
az akkumulátort, vagy cserélje ki a régi akkumulátort újra.
MEMORY FULL

A diktafont szabad memóriakapacitása kevés. Töröljön néhány
üzenetet a felvétel előtt.
FILE FULL

Ha már 99 üzenet található a kiválasztott mappában, vagy a
diktafonon tárolt fájlok száma elérte a maximumot, akkor nem
rögzíthet új üzenetet. Töröljön néhány üzenetet az üzenet
felvétele előtt.
FILE DAMAGED

Nem játszhat le, vagy szerkesztheti az üzeneteket, mert a
kiválasztott fájl adatai megsérültek.
FORMAT ERROR

A diktafon nem kapcsolható be a számítógéppel, mert a
működéshez szükséges szabályzó fájl hiányzik. Formázza a
diktafon a menüben található formázó funkcióval.
PROCESS ERROR

A diktafon nem tudja elérni a memóriát. Távolítsa el, majd
helyezze be újra az elemet.
Készítsen biztonsági másolatot adatairól, és formázza a
diktafont a menü használatával.

56
HU
Ok/Elhárítás
SET DATE&TIME

Állítsa be az órát, ellenkező esetben nem állíthatja be a
riasztást.
NO FILE

A kiválasztott mappában nincs egyetlen üzenet sem. Nem
mozgathatja az üzenetet, vagy állíthatja be a riasztást stb.
emiatt.
PAST DATE/TIME

A riasztást olyan időpontra állította be, amely már eltelt.
Ellenőrizze, és állítsa be a megfelelő dátumot és időpontot.
FILE PROTECTED

A kiválasztott üzenet védett, és a fájl jelenleg „Csak olvasható”.
Nem törölheti le. Törölje a „Csak olvasható” jellemzőt a
számítógépen az üzenet diktafonnal történő szerkesztéséhez.
UNKNOWN DATA

Az adat olyan fájlformátumú, amelyet a diktafon nem támogat.
CANNOT OPERATE

Nem mozgathatja az üzenetet, mert egynél több mappa
tartalmaz ugyanilyen nevű fájlt. Változtassa meg a fájlneveket.
Az üzenet a
jelzésű mappából nem mozgatható át.


Ha nincsenek MP3 fájlok a
jelzésű mappában, nem jelennek
meg mappák a kijelző ablakban, ezért a mappa beállítása
megváltozik.
SYSTEM ERROR

A fentiektől eltérő rendszerhiba történt. Távolítsa el az elemet,
és helyezze be újra.
Hibaelhárítás
CHANGE FOLDER
Hibaüzenet
57
HU
Rendszerkorlátok
A diktafon rendelkezik néhány rendszerkorláttal. Az alább említett jelenségek nem a
diktafon hibái.
Jelenség
Ok/Elhárítás
Nem lehet üzenetet
rögzíteni a maximális
felvételi időtartamig.


58
Ha ST, STSP, STLP, SP és LP üzemmódokban is készít felvételt,
akkor a felvételi időtartam a maximális ST és a minimális LP
felvételi időtartam között lesz.
A számlálón található szám (eltelt felvételi idő) és a hátralevő
felvételi idő lehet kevesebb, mint a diktafon maximális felvételi
ideje.

Ha a számítógéppel másolta át az MP3 fájlokat, akkor
lehetséges, hogy nem lehetett őket sorrendben átmásolni a
rendszerkorlát miatt.
Nem lehet kisbetűt beírni.

A számítógépen létrehozott mappa nevében levő
karakterkombinációktól függően lehetséges, hogy azok a betűk
nagybetűkké válnak.
Nem lehet meghatározni
a B befejező pontot.

Nem határozhatja meg a B befejező pontot azelőtt, hogy az A
pontot meghatározta volna.
HU
Nem lehet sorrendben
megjeleníteni az MP3
fájlokat.
További információk
Az audio
bemeneti
csatlakozóhoz
Szalagos
felvevő, stb.
A  (fejhallgató)
csatlakozóhoz
Felvétel más
eszközzel
* Opcionális audio összekötő kábel (nem
tartozék)
A
A másik
diktafonhoz eszközhöz
RK-G139 HG Sztereó mini Mini csatlakozó
csatlakozó (monó)
(ellenállás
(ellenállás nélkül)
nélkül)
RK-G136 HG Sztereó mini Sztereó mini
csatlakozó csatlakozó
(ellenállás
(ellenállás nélkül)
nélkül)
 Megjegyzés
Lehetséges, hogy a kereskedő nem tud
szolgálni a fent megjelölt opcionális
tartozékokkal. Kérjen részletes információkat
az eladótól.
További információk
A diktafon hangjának más eszközzel
történő felvételéhez csatlakoztassa a
diktafon  (fejhallgató) csatlakozóját
a másik eszköz audio bemeneti
csatlakozójához (minijack, sztereó) egy
audio összekötő kábellel*.
59
HU
USB AC adapter
alkalmazása (nem
tartozék)
1 Távolítsa el az USB-kupakot a
diktafonról, és csatlakoztassa a
diktafont egy USB AC adapterhez
(nem tartozék).
2 Csatlakoztassa az USB AC adaptert
egy konnektorhoz.
A diktafon USB
csatlakozója
USB AC adapter
(nem tartozék)
Töltheti az akkumulátort úgy is,
hogy a diktafont egy konnektorhoz
csatlakoztatja egy AC-U50A/ACU50AD USB AC adapter (nem tartozék)
használatával.
Töltheti az akkumulátort a diktafon
használata közben is, ez akkor hasznos,
ha hosszú ideig szeretne rögzíteni.
 Megjegyzés
Lehetséges, hogy a kereskedő nem tud
szolgálni a fent megjelölt opcionális
tartozékokkal. Kérjen részletes információkat
az eladótól.
60
HU
Most már használhatja a diktafont az
akkumulátor töltése közben is.
Az akkumulátor töltődése közben a
az elem/töltés jelzés animálva jelenik
meg.
Ha az elem/töltés jelzés „ ”, akkor
a töltés befejeződött. (Feltöltés
idõtartama: kb. 8 óra*)
Ha először használja a diktafont,
vagy ha hosszú ideje nem használta
a diktafont, akkor ajánlatos, hogy
többször feltöltse az akkumulátort,
amíg a a „ ” jelzés meg nem jelenik.
Ha az elem/töltés jelzés nem jelenik
meg, akkor a töltés nem megfelelően
ment végbe. Ismételje meg az eljárást
az 1. lépéstől.
További információk
váltóáramú adaptert a váltóáramú
aljzatról, majd csatlakoztassa le a
diktafont a váltóáramú adapterről.
3 Csatlakoztassa le az USB
működésjelző nem villog.
2 Győződjön meg arról, hogy a
le, nyomja le a  (stop) gombot a
diktafon leállításához.
1 Ha egy üzenetet rögzít vagy játszik
Kövesse az alábbi eljárást – ha nem ezt
teszi, az adatok megsérülhetnek.
Ha a „
” vagy „
” jelzés jelenik
meg az elem/töltés jelzés helyett, akkor
nem töltheti az akkumulátort. Töltse az
akkumulátort 5 °C – 35 °C-os környezetben.
 A beépített hangszórón történő lejátszás
közben nem töltheti az akkumulátort.
 A felvétel ideje alatt (a műveletjelző világít
vagy pirosan villog), illetve adathozzáférés
közben (a műveletjelző narancs színben
villog),
 ne csatlakoztassa / ne távolítsa el a
diktafont az AC aljzathoz csatlakoztatott
USB AC adapterből.
 ne csatlakoztassa / ne távolítsa el a
diktafonhoz csatlakoztatott USB AC
adaptert az AC aljzatból.
Ilyenkor az adatok megsérülhetnek. Ha a
diktafonnak nagy mennyiségű adatot kell
feldolgoznia, akkor az indítás animáció
hosszú ideig látható lehet. Ez nem a diktafon
hibája. Várja meg, amíg az indítási kijelzés
eltűnik a kijelző ablakból.
 Az USB AC adapter (nem tartozék) használata
közben az elem/töltés jelző nem jelenik meg
a kijelző ablakban.

A diktafon lecsatlakoztatása
a váltóáramú aljzatról
 Megjegyzések
* Ez egy becsült idő, amelyre a
szobahőmérsékleten történő teljes
feltöltéshez van szükség, ha az
akkumulátor teljesen lemerült. Ez függ
a töltöttségi szinttől és az akkumulátor
állapotától. Több időre van szükség, ha
az akkumulátor hőmérséklete alacsony,
vagy ha az akkumulátor töltése közben
adatokat visz át a diktafonra.
61
HU
Óvintézkedések
Zaj

Áramellátás

A készüléket csak 1,5 vagy 1,2 V DC
feszültségről üzemeltesse. Használjon
egy LR03 (AAA méret) alkáli elemet
vagy egy NH-AAA akkumulátort.

Biztonság

Ne használja a készüléket vezetés,
kerékpározás vagy bármilyen motoros
jármű működtetése közben.
Kezelés


62
HU
Ne hagyja a készüléket hőforrások
közelében, vagy olyan helyen, ahol
közvetlen napfény, nagy mennyiségű
por vagy mechanikus sokk érheti.
Ha valamilyen szilárd tárgy vagy
folyadék kerül a készülékbe, távolítsa
el az elemet, majd ellenőriztesse
szakemberrel, mielőtt tovább
használná.
Zajt hallhat, ha a diktafont egy AC
áramforrás, egy neoncső vagy egy
mobiltelefon közelébe helyezte a
felvétel vagy a lejátszás közben.
Zajt is rögzíthet a készülék, ha egy
tárgy, például az ujja stb, véletlenül
megdörzsöli vagy megkarcolja a
diktafont a felvétel közben.
Karbantartás

A burkolat tisztításához használjon egy
puha, vízzel enyhén megnedvesített
kendőt. Ne használjon alkoholt, benzint
vagy hígítót.
Ha bármilyen kérdése vagy problémája
van a készülékkel kapcsolatban, akkor
vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi
Sony kereskedővel.
Biztonsági mentés
A diktafon véletlen vagy hibás
működtetéséből eredő lehetséges
adatvesztés kockázatának elkerülése
érdekében ajánlott a rögzített
üzenetek szalagos felvevőre vagy a
számítógépre stb. való biztonsági
mentés.
Műszaki adatok
Bitráta: 32 – 320 kb/s* , VBR
Mintavételezési frekvencia*3: 16/22,05/24/32/
44,1/48 kHz
2
*1Ha hosszú ideig folyamatosan szeretne
rögzíteni, akkor előfordulhat, hogy a felvétel
közepén kell kicserélnie az elemet egy
újra. Az elem élettartamáról a 13. oldalon
olvashat.
Lejátszási sebesség vezérlés
+100% - –50% (DPC)
Teljesítményfelvétel
Egy LR03 (AAA méret) alkáli elem (tartozék):
1,5 V DC
Egy NH-AAA akkumulátor (nem tartozék):
1,2 V DC
További információk
Az MP3 fájlok bitrátái és
mintavételezési frekvenciái

ST : 40 Hz - 20 000 Hz
STSP: 40 Hz - 15 000 Hz
STLP : 60 Hz - 7 500 Hz
SP: 60 Hz - 10 000 Hz
LP: 60 Hz - 3 400 Hz
Mikrofon jack (minijack, sztereó)
 bemeneti tápellátás, minimális bemeneti
szint 0,6 mV, 3 kiloohm vagy kisebb
ellenállású mikrofon
Fejhallgató jack (minijack, sztereó)
 kimenet a 8 - 300 ohmos fejhallgatók
számára
USB-csatlakozó
 Nagy sebességű USB kompatibilitás



Bemenet/kimenet

90 mW
Frekvenciatartomány

Teljesítmény kimenet

Lásd a 19. oldalon.

Kb.10 mm-es átmérő.
Felvételi idő*1
Hangszóró
ICD-UX60:
512 MB (Kb. 496 MB=520 454 144 bájt)
ICD-UX70:
1 GB (Kb. 996 MB =1 044 611 072 bájt)
ICD-UX80:
2 GB (Kb. 1,94 GB =2 093 056 000 bájt)
A rendelkezésre álló memória egy része
működési célokra van fenntartva.
Kapacitás (felhasználó által
használható)
*2A diktafonnal rögzített MP3 fájlokat is le lehet
játszani.
*3Nem minden enkódert támogat a készülék.
Működési hőmérséklet
5˚C - 35˚C
Méretek (sz/m/h) (kivéve a kilógó
részeket ls a szabályzókat) (JEITA)*4
34,4 × 99,0 × 13,4 mm
63
HU
Tömeg (elemmel) (JEITA)*4
48 g
*4A JEITA (������
Japan ������������
Electronics ����
and ������������
Information
Technology Industries Association��)
szabványa szerinti mérés.
Mellékelt tartozékok
Lásd az 5. oldalon.
Opcionális tartozékok
SRS-T88, SRS-T80 aktív hangszóró
ECM-CS10, ECM-CZ10, ECM-TL1 elektret
kondenzátor mikrofon
RK-G136HG, RK-G139HG audio összekötő kábel
(kivéve Európa)
NH-AAA-B2E akkumulátor
AC-U50A/AC-U50AD USB AC adapter
Lehetséges, hogy a kereskedő nem tud
szolgálni a fent megjelölt opcionális
tartozékokkal. Kérjen részletes
információkat az eladótól.
A konstrukció és a műszaki
adatok előzetes értesítés nélkül
megváltozhatnak.
64
HU
Tárgymutató
A-B ismétlés....................................................................28
A diktafon csatlakoztatása a
számítógéphez............................................................45
A felvétel ellenőrzése...............................................19
A hangerő beállítása.........................................19, 25
A készülék részei és kezelőszervei
Elölnézet........................................................................6
Hátulnézet...................................................................6
Kijelző ablak................................................................8
Akkumulátor..........................................................11, 14
Az áramforrás előkészítése...................................11
Az óra beállítása..........................................................15
B
Beépített mikrofonok..........................................6, 17
D
Egyszerű keresés.........................................................26
Elem....................................................................................11
Elem/Töltés jelzés.....................................................8, 9
Elem élettartama........................................................13
A
E
F
Felvétel időtartama...................................................19
Felvételi üzemmód....................................19, 35, 37
Felvétel külső mikrofonnal....................................22
Felvétel más eszközzel.............................................59
Felvétel szüneteltetése....................................18, 21
G
Gyorskeresés/Áttekintés.........................................26
H
Hibaelhárítás..................................................................52
Hibaüzenetek................................................................56
HOLD.....................................................................................8
Tárgymutató
DPC (a digitális hangmagasság szabályzó
funkció)..................................................... 28, 35, 38, 63
65
HU
K
Karbantartás...................................................................62
Külső mikrofon.............................................................22
L
Lejátszási üzemmódok............................................28
LP............................................. 9, 14, 19, 35, 37, 58, 63
M
Mappa...............................................................25, 32, 33
Menü
ALARM.................................................................35, 41
BACKLIGHT.......................................................35, 41
BEEP......................................................................35, 40
DATE & TIME.....................................................36, 42
DETAIL MENU..................................................36, 42
DISPLAY..............................................................35, 38
DPC........................................................................35, 38
EASY SEARCH..................................................35, 39
EFFECT.................................................................35, 39
ERASE A FILE....................................................35, 41
ERASE ALL.........................................................35, 41
FORMAT..............................................................36, 42
LED........................................................................35, 40
66
HU
MIC SENS...........................................................35, 37
MOVE...................................................................35, 41
PLAY MODE......................................................35, 40
REC MODE.........................................................35, 37
SELECT INPUT.................................................36, 42
USB CHARGE...................................................36, 43
VOR........................................................................35, 37
Mikrofon érzékenység................................9, 35, 37
MP3 lejátszás.................................................................48
Műszaki adatok............................................................63
Ó
Óvintézkedések...........................................................62
R
Rendszerkorlátok........................................................58
Riasztás..............................................................29, 35, 41
S
SP............................................. 9, 14, 19, 35, 37, 58, 63
ST............................................. 9, 14, 19, 35, 37, 58, 63
STLP........................................ 9, 14, 19, 35, 37, 58, 63
STSP........................................ 9, 14, 19, 35, 37, 58, 63
U
Védjegyek
USB AC adapter...........................................................60
USB adattároló eszköz.............................................51

Ü

Minden más védjegy és bejegyzett védjegy az illető
tulajdonosok védjegye vagy bejegyzett védjegye.
Továbbá sem a „ ™ ”, sem a „ ® ” jel nincs feltüntetve
minden esetben ebben a kézikönyvben.
Z
VOR funkció....................................................21, 35, 37

V

Üzenet átmozgatása.................................33, 35, 41
Üzenetek felvétele.....................................................17
Üzenetek szerkesztése.............................................33
Üzenetek törlése.........................................................31
Üzenet lejátszása.........................................................25
Üzenetszám.................................................................8, 9
A Microsoft, a Windows és a Windows Vista a
Microsoft Corporation védjegyei vagy bejegyzett
védjegyek az Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
Az Apple, a Macintosh és a Mac OS az Apple Inc.
védjegyei, melyeket az Egyesült Államokban és más
országokban jegyeztek be.
Nuance, the Nuance logo, Dragon
NaturallySpeaking, and RealSpeak are trademarks
and/or registered trademarks of Nuance
Communications, Inc., and/or its affiliates in the
United States and/or other countries.
© 2007 Nuance Communications, Inc.
All rights reserved.
MPEG Layer-3 licenc: Fraunhofer IIS és Thomson.
Zaj.........................................................................................62
Tárgymutató
67
HU
Download PDF

advertising