Sony | ICD-LX30 | Sony ICD-LX30 Asztali digitális diktafon Használati útmutató

D:\munka\0001 sony\00000
halad\ICD-LX30\01 tordelt\book\010COV.fm
Master: Cover_Right
010COV.book Page 1 Monday, April 16, 2012 1:24 AM
4-297-164-13(1)
Memóriakártya-felvevő
Kezelési útmutató
A kezdeti lépések
Felvétel
Lejátszás
Törlés
A menü funkció
További információk
Hibaelhárítás
Tárgymutató
ICD-LX30
ICD-LX30
4-297-164-13(1)
flyins.indd 19
2012.04.16. 1:35:05
Memóriakártya-felvevő
Egyszerűsített útmutató
ICD-LX30
4-297-165-31 (1)
© 2011 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
flyins.indd 1
I
2012.04.16. 0:59:32
Gratulálunk az új Sony memóriakártya-felvevőjéhez!
Ebben az Egyszerűsített útmutatóban a memóriakártya-felvevő alapfunkcióinak
használatát és beállításának módját ismertetjük.
Kérjük, olvassa végig figyelmesen. Reméljük, sok örömöt szerez Önnek ez az új
Sony memóriakártya-felvevő.
A részletes kezelési útmutatót lásd a mellékelt SD-memóriakártyán.
A mellékelt tartozékok ellenőrzése
Memóriakártya-felvevő (1 db)
SD-memóriakártya (2 GB) (1 db)
LR03 (AAA méretű) alkáli elem
Hordtasak (1 db)
(2 db)
Csuklópánt (1 db)
A pántot a memóriakártya-felvevő
rögzítőfüléhez kell erősíteni.
Kezelési útmutató
(A mellékelt SD-memóriakártyán.)
Egyszerűsített útmutató (1 db)
Hálózati tápegység (1 db)
Ha megformázza a mellékelt SD-memóriakártyát, a rajta tárolt kezelési útmutató is
törlődik. Ha szeretne egy másolatot, látogasson el az alábbi Sony honlapra:
http://support.sony-europe.com/DNA
II
flyins.indd 2
2012.04.16. 0:59:32
A kezdő lépések
1
Helyezzen be két elemet.
Csúsztassa el és emelje fel az elemtartó fedelét.
Helyezzen be két AAA (LR03) méretű elemet, ügyelve a helyes
polaritásra, majd zárja be az elemtartó rekeszt.
III
flyins.indd 3
2012.04.16. 0:59:32
2
Helyezze be a mellékelt SD-memóriakártyát.
Nyissa ki a memóriakártya-rekesz fedelét.
Ütközési tolja be a memóriakártyát a memóriakártya-rekeszbe.
Zárja be a memóriakártya-rekesz fedelét.
Megjegyzés
Ez a memóriakártya-felvevő nem rendelkezik belső memóriával. Felvétel előtt ne
feledje el behelyezni a memóriakártyát.
IV
flyins.indd 4
2012.04.16. 0:59:32
3
A memóriakártya-felvevő bekapcsolásához tolja a
HOLD•POWER kapcsolót a „POWER” felirat felé, és
tartsa ott.
Hasznos tudnivaló
Amikor elengedi, a HOLD·POWER kapcsoló önműködően visszatér középső állásba.
V
flyins.indd 5
2012.04.16. 0:59:32
4
A
a
vagy gombbal válassza ki a „YES” opciót, majd
gombbal lépjen az órabeállítási képernyőre.
Az órabeállítási képernyő megjelenik.
5
és a
A
vagy
gombbal állítsa be az év,
hónap, nap, óra és perc értékét.
Miután beállította a perc értékét, a „Setting Completed” üzenet jelenik meg.
VI
flyins.indd 6
2012.04.16. 0:59:33
Hasznos tudnivaló
Ha az órabeállítás közben hibát vétett, az előző ablakba a MENU gombbal léphet
vissza.
A memóriakártya-felvevő
használata
1
Ebben a fejezetben bemutatjuk, hogyan tudja azonnal visszajátszani a felvett
próbafájlt.
Ha néhány másodpercen belül újabb felvételt készít, a korább fájlok nem
törlődnek.
Indítsa el a felvételt a
gombbal.
A gomb világít, és a memóriakártya-felvevő felvételi üzemmódba
kapcsol.
Eltelt felvételi idő
Maradék felvételi idő
flyins.indd 7
VII
2012.04.16. 0:59:33
2
Állítsa le a felvételt a
gombbal.
A „Please Wait” üzenet jelenik meg, és a memóriakártya-felvevő állj
üzemmódba kapcsol.
A memóriakártyafelvevő állapota
A felvett fájl sorszáma (az aznapi felvételek
alapján)/Az összes aznapi felvétel
VIII
flyins.indd 8
2012.04.16. 0:59:33
3
Indítsa el a lejátszást a
gombbal.
A próbafelvétel lejátszása megkezdődik.
A felvétel
kezdődátuma
4
Az eltelt lejátszási idő
Állítsa le a lejátszást a
gombbal.
A próbafelvétel lejátszása kikapcsol.
IX
flyins.indd 9
2012.04.16. 0:59:33
A készülék kikapcsolása
Tolja a HOLD•POWER kapcsolót a „POWER” felirat felé, és tartsa ott, amíg a „Power
Off” animáció meg nem jelenik.
Néhány másodperc múlva a készülék kikapcsol.
Hasznos tudnivalók
Ha a memóriakártya-felvevőt hosszabb ideig nem használja, javasoljuk, hogy kapcsolja ki.
Ha minden művelet leállítása után a készüléket kb. 30 percig nem működteti, bekapcsol az
önműködő kikapcsolás funkció (automatikus kikapcsolás).
A memóriakártya működésjelző
X
flyins.indd 10
Memóriakártya működésjelző
2012.04.16. 0:59:33
A memóriakártya működésjelző narancssárgán villog , amíg a memóriakártyafelvevő a memóriakártya adatait kezeli.
Amíg a memóriakártya működésjelző villog, ne vegye ki az SD-memóriakártyát
vagy az elemeket, és ne húzza ki a hálózati tápegységet.
A hangjelzések kikapcsolása
A MENU gombbal kapcsolja be a menüképernyőt.
A vagy gombbal válassza ki a „Beep” menüpontot, és nyomja meg a
gombot.
A vagy gombbal válassza ki az „OFF” beállítást, majd nyomja meg a
gombot.
XI
flyins.indd 11
2012.04.16. 0:59:33
Keresés a felvételek között
1
Nyomja meg a SEARCH gombot.
A dátumválasztó képernyő megjelenik.
2
Felvételi dátum ablak
A
vagy
gombbal válassza ki a kívánt felvételi
dátumot, és nyomja meg a
gombot.
XII
flyins.indd 12
2012.04.16. 0:59:33
3
A
A
A
vagy
gombbal válasszon egy fájlt.
gombbal újabb fájlokat választhat.
gombbal régebbi fájlokat választhat.
A megtalált fájl lejátszása
1
A lejátszás elindításához nyomja meg a
gombot.
A kiválasztott fájl lejátszása megkezdődik.
XIII
flyins.indd 13
2012.04.16. 0:59:34
2
A VOL +/– gombbal állítsa be a hangerőt.
3
A lejátszás leállításához nyomja meg a
gombot.
A lejátszás kikapcsol.
XIV
flyins.indd 14
2012.04.16. 0:59:34
A megtalált fájl törlése
1
Nyomja meg az ERASE gombot.
Az „Erase?” üzenet megjelenik, és a megerősítés érdekében a készülék
lejátssza a törölni kívánt fájlt.
2
A
vagy
gombbal válassza ki a „YES” opciót.
XV
flyins.indd 15
2012.04.16. 0:59:34
3
Nyomja meg a
gombot.
Az „Erasing...” animáció megjelenik a kijelzőn, és a kiválasztott fájl törlődik.
Hasznos tudnivaló
Amikor egy fájlt töröl, a többi fájl előrelép, így nem marad üres hely a felvételek között.
Óvintézkedések
Energiaellátás
A készüléket kizárólag 3,0 V vagy 2,4 V-os egyenárammal szabad üzemeltetni.
Használjon 2 db LR03 (AAA) méretű alkáli elemet, vagy két NH-AAA akkumulátort,
illetve csatlakoztassa a hálózati tápegységet a DC IN 3V aljzathoz.
Biztonság
Ne használja a készüléket járművezetés vagy kerékpározás közben.
XVI
flyins.indd 16
2012.04.16. 0:59:34
Kezelés
Kerülje az alábbi elhelyezéseket: hőforrás közelében illetve olyan helyen, ahol
közvetlen napfénynek, túlzott pornak vagy mechanikai behatásnak van kitéve.
Ha bármilyen folyadék vagy tárgy kerül a készülék belsejébe, vegye ki az
elemeket, és forduljon szakemberhez.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy problémája merül fel,
keresse fel a vásárlás helyét.
Ne működtesse a hálózati tápegységet szűk térben, például a fal és a bútor
között.
A hálózati tápegységet könnyen hozzáférhető, közelben lévő hálózati aljzathoz
csatlakoztassa. A hálózati tápegység meghibásodása esetén azonnal húzza ki a
hálózati aljzatból.
Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne tegye a hálózati tápegységet
olyan helyre, ahol nedvesség érheti.
A mellékelt SD-memóriakártya kapacitása (hasznos kapacitás)
2 GB (kb. 1,80 GB = 1 932 734,976 bájt)
A memória egy része rendszerkezelő funkciók számára van fenntartva.
Az esetleges halláskárosodás megelőzése érdekében ne hallgassa
hosszú ideig magas hangerőszinten a készüléket.
XVII
flyins.indd 17
2012.04.16. 0:59:34
Megjegyzés az EU irányelveket alkalmazó országok vásárlói számára
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió, 1-7-1 Konan, Minato-ku)
gyártotta. A termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel kapcsolatban a Sony
Deutschland GmbH (Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.) a
jogosult képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy jótállással kapcsolatos
ügyben, a különálló szerviz- vagy jótállási dokumentumokban megadott címekhez
forduljon.
4-423-557-11(1)
Ne feledje
regisztrálni új készülékét!
Tegye teljessé az újonnan vásárolt Sony terméke nyújtotta élményt és szánjon néhány percet annak internetes
regisztrációjára.
A regisztrációval az alábbi szolgáltatásokhoz juthat:
ˎˎ Termék- és szoftverfrissítések
ˎˎ Különleges ajánlatok
ˎˎ Támogatás a honlapon keresztül
Látogassa meg az alábbi honlapot: www.sony-europe.com/myproducts
A „Sony”, a „make.believe” és ezek logói a Sony Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.
XVIII
flyins.indd 18
2012.04.16. 0:59:34
flyins.indd 19
2012.04.16. 1:35:05
D:\munka\0001 sony\00000
halad\ICD-LX30\01 tordelt\book\020REG.fm
Master: Left
010COV.book Page 2 Monday, April 16, 2012 1:24 AM
• A felvett műsorszámok csak magáncélra
használhatók fel. A műsorszámok korlátozáson
felüli felhasználásához a jogtulajdonos engedélye
szükséges.
• A Sony nem felelős a számítógép vagy a
memóriakártya-olvasó által okozott befejezetlen
felvételért vagy letöltésért, illetve adatsérülésért.
• A szöveg és a karakterek típusától függően
elképzelhető, hogy a memóriakártya-felvevőn
megjelenített szöveg az eszközön nem jelenik
meg megfelelően. Ennek lehetséges okai a
következők:
– A csatlakoztatott memóriakártya-felvevő
tárterülete.
– A memóriakártya-felvevő nem működik
megfelelően.
– A memóriakártya-felvevő nem támogatja a
tartalom nyelvét vagy karaktereit.
Az európai vásárlók számára
A hálózati tápegységet nem szabad több oldalról
zárt térben elhelyezni és működtetni (pl.
könyvszekrényben vagy beépített fülkében).
A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében soha ne
tegyen folyadékkal teli edényt, pl. virágvázát a
hálózati tápegységre.
Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a
terméket ne kezelje háztartási
hulladékként. Kérjük, hogy az
elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja
le. A feleslegessé vált termékének
helyes kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség
károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz
vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Érvényes erre a tartozékra is: SD-memóriakártya
Mivel a hálózati tápegység hálózati dugaszával lehet
áramtalanítani a rendszert, a hálózati tápegységet
könnyen hozzáférhető hálózati aljzathoz
csatlakoztassa. Amennyiben bármilyen
rendellenességet észlel a működésében, azonnal
húzza ki a hálózati aljzatból.
2
HU
ICD-LX30
4-297-164-13(1)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\ICD-LX30\01 tordelt\book\020REG.fm
Master: Right
010COV.book Page 3 Monday, April 16, 2012 1:24 AM
Feleslegessé vált elemek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a
termékhez mellékelt elemet ne
kezelje háztartási hulladékként.
Egyes elemeken ez a jelzés egy
vegyjellel együtt van feltüntetve. A
higany (Hg) vagy ólom (Pb) vegyjele akkor van
feltüntetve, ha az elem több mint 0,0005% higanyt
vagy 0,004% ólomot tartalmaz.
Az elemek hulladékként való elhelyezésének
szakszerű módjával segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne,
ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az
anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. Olyan termékek esetén,
ahol biztonsági, hatékonysági és adatkezelési okok
miatt az elemek állandó használata szükséges, az
elemek eltávolításához szakember szükséges. Az
elemek szakszerű hulladékkezelése érdekében a
készülék hasznos élettartamának végén adja le azt a
megfelelő hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító
telepen. Más típusú elemek esetében olvassa el az
útmutató azon szakaszát, mely az elemek szakszerű
eltávolítását részletezi. Az elemeket adja le a használt
elemek számára kijelölt hulladékgyűjtő helyen. A
termék vagy az elemek újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz
vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Megjegyzés az EU irányelveket
alkalmazó országok vásárlói
számára
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió, 1-71 Konan, Minato-ku) gyártotta. A termékbiztonsággal
és az EMC irányelvekkel kapcsolatban a Sony
Deutschland GmbH (Németország, 70327 Stuttgart,
Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult képviselő. Kérjük,
bármely szervizeléssel vagy jótállással kapcsolatos
ügyben, a különálló szerviz- vagy jótállási
dokumentumokban megadott címekhez forduljon.
Az esetleges halláskárosodás
megelőzése érdekében ne hallgassa
hosszú ideig magas hangerőszinten
a készüléket.
3
ICD-LX30
4-297-164-13(1)
HU
D:\munka\0001 sony\00000
halad\ICD-LX30\01 tordelt\book\020REG.fm
Master: Left
010COV.book Page 4 Monday, April 16, 2012 1:24 AM
Megjegyzések a
felhasználók számára
Védjegyek
Minden jog fenntartva. A kezelési útmutató vagy az
itt bemutatott szoftver részben vagy egészben történő
sokszorosítása, fordítása, vagy átírása bármilyen
számítógép által olvasható formátumra a Sony
Corporation előzetes beleegyezése nélkül tilos.
• Az MPEG Layer-3 hangtömörítési technológia és
szabadalom felhasználása a Fraunhofer IIS és
Thomson engedélyével történt.
• Az SD, az SDHC, microSD és a microSDHC logó
az SD-3C LLC védjegye.
A SONY CORPORATION SEMMILYEN
FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A KEZELÉSI
ÚTMUTATÓVAL VAGY A MELLÉKELT
SZOFTVERREL KAPCSOLATBA HOZHATÓ
VAGY ANNAK HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ
KÁROKÉRT.
A Sony Corporation fenntartja a kezelési útmutató és
az itt található információ előzetes bejelentés nélküli
változtatásának jogát.
Az ismertetett szoftver használatára vonatkozóan
további információkat talál a csatolt végfelhasználói
szerződésben.
Bármely más, ebben a kezelési útmutatóban
előforduló márkanév annak jogos tulajdonosának
védjegye vagy bejegyzett védjegye. A továbbiakban a
„ ™ ” és „®” szimbólumokat nem mindenhol
tüntetjük fel ebben az útmutatóban.
A felvett tartalmat kizárólag személyes
célokra szabad felhasználni. A
másolásvédelmi törvény tiltja a szerzői
jog tulajdonosának engedélye nélküli,
eltérő célú felhasználást.
4
HU
ICD-LX30
4-297-164-13(1)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\ICD-LX30\01 tordelt\book\010COVTOC.fm
Master: Right
010COV.book Page 5 Monday, April 16, 2012 1:24 AM
Tartalomjegyzék
A kezdeti lépések
Felvétel
1. lépés: A mellékelt tartozékok
ellenőrzése ................................................7
Részegységek és kezelőszervek ............8
Véletlen működtetés megakadályozása
(HOLD) ..............................................11
A hangerő korlátozása (csak az európai
modellen) ............................................12
2. lépés: az áramforrás előkészítése ........13
Mikor szükséges az elemek (akkumulátorok) cseréje vagy töltése? ........14
A memóriakártya-felvevő csatlakoztatása
a hálózati aljzathoz .............................14
3. lépés: memóriakártya behelyezése ......16
A memóriakártya eltávolítása .............17
4. lépés: a memóriakártya-felvevő
bekapcsolása ...........................................19
Bekapcsolás ........................................19
Kikapcsolás..........................................19
5. lépés: az óra beállítása ........................20
Az óra beállítása a menü használatával ...21
6. lépés: a kijelzések nyelvének
kiválasztása .............................................22
A kezdeti lépések .................................... 24
A felvétel leállítása ............................. 25
Az adatkezelésről ............................... 25
Felvétel kiegészítő eszközökkel ............. 27
Felvétel külső mikrofonnal ................. 27
Felvétel külső eszközről ..................... 28
Lejátszás
A lejátszás elindítása .............................. 30
A lejátszás leállítása ........................... 31
Az új felvétel azonnali visszajátszása .... 31
További műveletek ............................. 31
Felvétel külső készülékkel ................. 34
Törlés
Fájl törlése .............................................. 35
Az aktuális felvétel azonnali törlése ... 37
A felvételi dátumhoz tartozó összes fájl
törlése ................................................. 37
A menü funkció
Beállítások a menüben ............................ 38
Menübeállítások ..................................... 40
5
ICD-LX30
4-297-164-13(1)
HU
D:\munka\0001 sony\00000
halad\ICD-LX30\01 tordelt\book\010COVTOC.fm
Master: Left
010COV.book Page 6 Monday, April 16, 2012 1:24 AM
További információk
Óvintézkedések .......................................44
Minőségtanúsítás ....................................47
Memóriakártya-felvevő egység ..........47
Elem élettartam ...................................49
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás ...........................................50
Üzenetek listája .......................................54
Kijelzések ................................................57
Tárgymutató ............................................59
6
HU
ICD-LX30
4-297-164-13(1)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\ICD-LX30\01 tordelt\book\030GET.fm
Master: Right_L0
010COV.book Page 7 Monday, April 16, 2012 1:24 AM
A kezdeti lépések
1. lépés: A mellékelt tartozékok ellenőrzése
Memóriakártya-felvevő (1 db)
Csuklópánt (1 db)
A pántot a memóriakártya-felvevő
rögzítőfüléhez kell erősíteni.
Egyszerűsített útmutató
A kezdeti lépések
Kezelési útmutató
A kezelési útmutató a memóriakártyafelvevőhöz mellékelt SD kártyán, PDF
fájl formájában van tárolva.
SD memóriakártya (2 GB) (1 db)
Hálózati tápegység* (1 db)
AC-ES3010K2
* A hálózati tápegység kizárólag a kínai,
koreai és európai modell tartozéka.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a készüléknek az ebben az útmutatóban leírtaktól
eltérő módosítása vagy átalakítása után a
készüléket nem szabad tovább
üzemeltetni.
AAA (LR03) típusú alkáli elem
(2 db)
Hordtasak (1 db)
7
ICD-LX30
4-297-164-13(1)
HU
D:\munka\0001 sony\00000
halad\ICD-LX30\01 tordelt\book\030GET.fm
Master: Left
010COV.book Page 8 Monday, April 16, 2012 1:24 AM
Részegységek és kezelőszervek
Előlap
A
B
C
D
E
8
Kijelző
m (mikrofon) aljzat*1
i (fejhallható) aljzat*2
Rögzítőfül*3
. PREV gomb
F
G
H
I
J
Memóriakártya működésjelző
N PLAY/ENTER*1 gomb
Memóriakártya meghajtó
m FR gomb
M FF gomb
HU
ICD-LX30
4-297-164-13(1)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\ICD-LX30\01 tordelt\book\030GET.fm
Master: Right
010COV.book Page 9 Monday, April 16, 2012 1:24 AM
K
L
M
N
A kezdeti lépések
SEARCH gomb
Hangszóró
VOL (hangerő) +*1/– gomb
z REC/PAUSE gomb
(felvétel jelző)
O HOLD•POWER kapcsoló
P x STOP gomb
Q > NEXT gombok
*1 Ezek a gombok és az aljzat tapintható
kiemelkedéssel vannak ellátva. A készülék
használata közben tájékozódásra és
azonosításra használhatja ezeket.
2
* Csatlakoztasson sztereó fejhallgatót (külön
megvásárolható) a i (fejhallgató) aljzathoz.
Ha a hang zajos, tisztítsa meg a fejhallgató
dugaszát.
Fejhallgató
(külön
megvásárolható)
i (fejhallgató) aljzat
*3 Gyári állapotban a csuklópánt a rögzítőfülhöz
van erősítve.
9
ICD-LX30
4-297-164-13(1)
HU
D:\munka\0001 sony\00000
halad\ICD-LX30\01 tordelt\book\030GET.fm
Master: Left
010COV.book Page 10 Monday, April 16, 2012 1:24 AM
Hátoldal
R
S
T
U
V
10
Beépített mikrofon
ERASE gomb
MENU gomb
DC IN 3V aljzat
Elemtartó
HU
ICD-LX30
4-297-164-13(1)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\ICD-LX30\01 tordelt\book\030GET.fm
Master: Right
010COV.book Page 11 Monday, April 16, 2012 1:24 AM
Véletlen működtetés
megakadályozása (HOLD)
A véletlen működtetés megakadályozása
érdekében zárolhatja a készülék gombjait
(HOLD), ha bekapcsolt állapotban
szállítani akarja azt.
A kezdeti lépések
A billentyűzár bekapcsolása a
készüléken
A „HOLD. Slide HOLD Switch to
Activate.” üzenet jelenik meg, ha a
HOLD funkció bekapcsolása után
bármelyik gombot megnyomja.
A billentyűzár kikapcsolása a
készüléken
Tolja a HOLD•POWER kapcsolót a
„HOLD” felirat irányába.
A „HOLD” üzenet 3 másodpercig világít
a kijelzőn, jelezve, hogy a készülék
kezelőszervei működésképtelenek.
Tolja a HOLD•POWER kapcsolót
középállásba.
PMegjegyzés
Ha felvétel közben bekapcsolja a HOLD
funkciót, az összes kezelőszervet zárolja.
Ilyenkor csak úgy tudja leállítani a felvételt,
he előtt kikapcsolja a HOLD funkciót.
11
ICD-LX30
4-297-164-13(1)
GB
D:\munka\0001 sony\00000
halad\ICD-LX30\01 tordelt\book\030GET.fm
Master: Left
010COV.book Page 12 Monday, April 16, 2012 1:24 AM
A hangerő korlátozása
(csak az európai modellen)
Fejhallgató használata esetén
korlátozhatja a készülék maximális
hangerejét a halláskárosodás megelőzése
érdekében.
Ha a meghatározott szintnél magasabbra
próbálja állítani a hangerőt, a „Check
The Volume Level” üzenet jelenik meg.
Nyomja meg a N PLAY/ENTER
gombot, és állítsa be a hangerőt.
PMegjegyzés
Ha a „Check The Volume Level” üzenet
megjelenése után nem csökkenti le a
hangerőt meghatározott időn belül, a
készülék önműködően mérsékli a
hangerőszintet, és a „Volume Lowered”
üzenet jelenik meg.
12
HU
ICD-LX30
4-297-164-13(1)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\ICD-LX30\01 tordelt\book\030GET.fm
Master: Right
010COV.book Page 13 Monday, April 16, 2012 1:24 AM
2. lépés: az áramforrás előkészítése
1 Csúsztassa el és emelje fel az
elemtartó fedelét.
behelyezésekor az órabeállítási kijelzés
jelenik meg. Olvassa el az „5. lépés: az
óra beállítása” című fejezetet a dátum és
az idő beállításához (20. oldal).
2 Helyezzen be két AAA (LR03) típusú
elemet, ügyelve a helyes polaritásra,
majd zárja be az elemtartó rekeszt.
A kezdeti lépések
z Hasznos tudnivalók
• Az elemek cseréjekor (amikor az
elemeket kiveszi a készülékből) a felvett
fájlok nem törlődnek.
• Ha az elemeket kiveszi a készülékből, a
beépített óra kb. 20 napig megőrzi a
beállított időt.
Használható elemek
• AAA (LR03) típusú alkáli elem
• NH-AAA-B2KN akkumulátor (külön
megvásárolható)
(Az akkumulátort ez a memóriakártyafelvevő nem tölti.)
Nem használható elemek
Mangán elem
PMegjegyzések
Behelyezésnél ügyeljen az elemek
megfelelő e és E polaritására.
Az elemek legelső, illetve hosszabb ideig
történő, elem nélküli tárolás utáni
• Az elemek cseréjekor ügyeljen arra, hogy
mindkét elemet cserélje ki.
• Ha a készüléket hosszú ideig nem
használja, az elemszivárgás és az ennek
13
ICD-LX30
4-297-164-13(1)
HU
D:\munka\0001 sony\00000
halad\ICD-LX30\01 tordelt\book\030GET.fm
Master: Left
010COV.book Page 14 Monday, April 16, 2012 1:24 AM
következtében fellépő korrózió elkerülése
érdekében vegye ki az elemeket.
• Hálózati tápegységgel történő működtetés
esetén a maradék elemkapacitás nem
látható.
A memóriakártya-felvevő
csatlakoztatása a hálózati
aljzathoz
DC IN 3V aljzat Hálózati tápegység
Mikor szükséges az elemek
(akkumulátorok) cseréje
vagy töltése?
A kijelzőn megjelenő szimbólum az
akkumulátor állapotát jelzi.
Maradék elemkapacitás jelző
: Cserélje ki az elemeket. Vagy
töltse fel az akkumulátorokat.
m
: „Low Battery” üzenet jelenik
meg, és a készülék kikapcsol.
A memóriakártya-felvevőt egy hálózati
tápegység segítségével a hálózati
aljzatról is működtetheti.
Ez különösen előnyös, ha hosszú ideig
kívánja működtetni a készüléket, és nem
akar az elemkapacitás miatt aggódni.
A készülékben lévő elemek kapacitása
ilyenkor nem csökken, mert a
működtetés a hálózati tápegységgel
történik.
PMegjegyzés
Ne vegye ki a memóriakártyát vagy az
elemeket, és ne húzza ki a hálózati
tápegységet, amíg a felvétel tart (a felvétel
14
HU
ICD-LX30
4-297-164-13(1)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\ICD-LX30\01 tordelt\book\030GET.fm
Master: Right
010COV.book Page 15 Monday, April 16, 2012 1:24 AM
A kezdeti lépések
jelző pirosan világít), illetve amíg a
készülék a memóriakártyát használja (a
memóriakártya működés jelző
narancssárgán villog). Ellenkező esetben az
adatok megsérülhetnek.
A „Please Wait” animáció jelenik meg, ha a
a memóriakártyán nagyon sok adat van. Ez
nem hibajelenség. Várjon, amíg az
animáció eltűnik.
A kínai, koreai, európai
modellnél
1 Csatlakoztassa a mellékelt hálózati
tápegység dugaszát a készülék DC IN 3V
aljzatába, ütközésig.
2 Csatlakoztassa a hálózati tápegységet a
hálózati aljzathoz.
15
ICD-LX30
4-297-164-13(1)
HU
D:\munka\0001 sony\00000
halad\ICD-LX30\01 tordelt\book\030GET.fm
Master: Left
010COV.book Page 16 Monday, April 16, 2012 1:24 AM
3. lépés: memóriakártya behelyezése
PMegjegyzés
A memóriakártya-felvevő nem rendelkezik
belső memóriával. Felvétel előtt ne feledje
el behelyezni a memóriakártyát.
1 Állj üzemmódban nyissa ki a
memóriakártya-rekesz fedelét.
Felvétel nem készíthető, ha a
memóriakártya törlésvédő kapcsolója
bekapcsolt (törlésvédett) állásban van.
A törlésvédelem kikapcsolásához tolja a
törlésvédő kapcsolót a nyíl irányába.
Törlésvédő
kapcsoló
2 Ütközési tolja be a memóriakártyát a
memóriakártya-rekeszbe.
Ügyeljen a kártya csonkolt
sarkának helyzetére.
16
HU
ICD-LX30
4-297-164-13(1)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\ICD-LX30\01 tordelt\book\030GET.fm
Master: Right
010COV.book Page 17 Monday, April 16, 2012 1:24 AM
3 Zárja be a memóriakártya-rekesz
fedelét.
A memóriakártya
eltávolítása
Ellenőrizze, hogy a memóriakártya
működésjelző nem világít-e, majd tolja
befelé a memóriakártyát. Amikor a
memóriakártya előbukkan, húzza ki a
rekeszből.
PMegjegyzések
• Felvétel, lejátszás vagy formázás közben
ne vegye ki a memóriakártyát. Ellenkező
esetben a memóriakártya-felvevő
meghibásodhat.
A kezdeti lépések
PMegjegyzés
Az adatok megsérülhetnek, ha a memóriakártya nem megfelelő behelyezését
követően bezárja a rekesz fedelét.
• Amíg a „Please Wait” animáció látható a
kijelzőn, ne vegye ki a memóriakártyát.
Adatsérülés fordulhat elő.
• Ha a memóriakártyát nem ismeri fel a
készülék, vegye ki, majd helyezze be
újból.
• Zárja be megfelelően a memóriakártyarekeszt. A memóriakártya-rekeszbe tilos
folyadékot, fém eszközt, gyúlékony
anyagot, illetve a memóriakártyán kívül
bármilyen más tárgyat juttatni. Tűz,
áramütés vagy meghibásodás fordulhat elő.
A kompatibilis memóriakártyák
Ebben a memóriakártya-felvevőben SD/
SDHC/microSD/microSDHC
memóriakártyát használhat.
Nem garantálható a teljes kompatibilitás
a felsorolt memóriakártyák
mindegyikével.
Memóriakártya
Kompatibilis
SD memóriakártya
a
SDHC memóriakártya
a
SDXC memóriakártya
×
microSD memóriakártya
a
microSDHC memóriakártya
a
17
ICD-LX30
4-297-164-13(1)
HU
D:\munka\0001 sony\00000
halad\ICD-LX30\01 tordelt\book\030GET.fm
Master: Left
010COV.book Page 18 Monday, April 16, 2012 1:24 AM
Ebben az útmutatóban az SD
memóriakártyát és a microSD
memóriakártyát „memóriakártya”
gyűjtőfogalommal helyettesítjük.
Az SD memóriakártya-rekeszt
„memóriakártya-rekesz”-ként említjük.
A memóriakártya-felvevő által
alkalmazott fájlrendszer miatt csak 1
GB-nál kisebb méretű fájlokat lehet
felvenni és lejátszani. (Ezzel a
memóriakártya-felvevővel max. 11 óra
10 perc hosszúságú hangfelvételt lehet
készíteni.)
Legfeljebb 4074 fájlt vehet fel a
memóriakártyára.
PMegjegyzések
• A microSD vagy microSDHC
memóriakártya használata illesztővel
lehetséges.
• 64 MB-os vagy kisebb, illetve 32 GB-os
vagy nagyobb memóriakártya nem
támogatott.
18
HU
ICD-LX30
4-297-164-13(1)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\ICD-LX30\01 tordelt\book\030GET.fm
Master: Right
010COV.book Page 19 Monday, April 16, 2012 1:24 AM
4. lépés: a memóriakártya-felvevő
bekapcsolása
Bekapcsolás
Kikapcsolás
Tolja a HOLD•POWER kapcsolót a
„POWER” felirat felé, és tartsa ott, amíg
a nyitóanimáció meg nem jelenik.
A kezdeti lépések
Tolja a HOLD•POWER kapcsolót a
„POWER” felirat felé, és tartsa ott, amíg
a „Power Off” animáció meg nem
jelenik.
Néhány másodperc múlva a készülék
kikapcsol.
z Hasznos tudnivalók
• Ha a memóriakártya-felvevőt hosszabb
ideig nem használja, javasoljuk, hogy
kapcsolja ki.
• Ha minden művelet leállítása után a
készüléket kb. 30 percig nem működteti,
bekapcsol az önműködő kikapcsolás
funkció (automatikus kikapcsolás).
19
ICD-LX30
4-297-164-13(1)
HU
D:\munka\0001 sony\00000
halad\ICD-LX30\01 tordelt\book\030GET.fm
Master: Left
010COV.book Page 20 Monday, April 16, 2012 1:24 AM
5. lépés: az óra beállítása
N PLAY/ENTER
Az elemek első behelyezésekor, illetve
ha a készülékben legalább 20 napig nem
volt elem, a „Set Date & Time ? Set to
Search by Date” üzenet jelenik meg. A
. PREV vagy > NEXT gombbal
válassza ki a „YES” opciót, és nyomja
meg a N PLAY/ENTER gombot. Az
órabeállító ablakban az évszámon jelenik
meg a kurzor.
Az alábbi módon állítsa be az órát:
x STOP
MENU
. PREV, > NEXT
A felvételi dátum rögzítése csak akkor
lehetséges, ha előzőleg beállította az
órát. Ezt követően lehetőség nyílik a
dátumkeresési funkció használatára,
mellyel a felvételi dátum alapján tud
keresni a felvett fájlok között.
Ha nem állítja be az órát, a felvett fájl
címkéjén a „No Date Info” lesz látható.
Ez megnehezíti a kívánt fájl
megkeresését.
20
1 Állítsa be az évet.
A . PREV vagy > NEXT
gombbal állítsa be az évet, és nyomja
meg a N PLAY/ENTER gombot.
Ha megnyomja a N PLAY/ENTER
gombot, a kurzor a hónap szekcióra
ugrik.
HU
ICD-LX30
4-297-164-13(1)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\ICD-LX30\01 tordelt\book\030GET.fm
Master: Right
010COV.book Page 21 Monday, April 16, 2012 1:24 AM
2 Az előzőekben leírtakkal azonos
Miután beállította a perc értékét, a
„Setting Completed” üzenet jelenik
meg.
a készülék kilép az órabeállítási módból, és
az állj üzemmód kijelzése jelenik meg.
A dátum és az idő megjelenítése
Ha a memóriakártya-felvevő állj
üzemmódban van, nyomja meg a
x STOP gombot az idő és a dátum
megjelenítéséhez (3 másodpercig
látható).
A kezdeti lépések
módon állítsa be a hónap, nap, óra és
perc értékét.
A . PREV vagy > NEXT
gombbal válassza ki kívánt értéket, és
nyomja meg a N PLAY/ENTER
gombot.
Ha az órabeállítás közben hibát vétett,
az előző ablakba a MENU gombbal
léphet vissza.
Az óra beállítása a menü
használatával
Ha a memóriakártya-felvevő állj
üzemmódban van, az órát a menü
használatával is beállíthatja.
Lépjen be a menübe a MENU gombbal.
Ezután válassza ki a „Date&Time”
opciót az óra beállításához (41. oldal).
PMegjegyzés
Ha az óra beállítása közben 1 percig nem
nyomja meg a N PLAY/ENTER gombot,
21
ICD-LX30
4-297-164-13(1)
HU
D:\munka\0001 sony\00000
halad\ICD-LX30\01 tordelt\book\030GET.fm
Master: Left
010COV.book Page 22 Monday, April 16, 2012 1:24 AM
6. lépés: a kijelzések nyelvének kiválasztása
N PLAY/ENTER
x STOP
2 A . PREV vagy > NEXT
gombbal válassza ki a „Language”
opciót, és nyomja meg a N PLAY/
ENTER gombot.
MENU
. PREV, > NEXT
Kiválaszthatja a megjelenő kijelzések,
menüpontok, üzenetek nyelvét.
1 Lépjen be a menübe a MENU
gombbal.
Megjelenik a menüképernyő.
22
3 A . PREV vagy > NEXT gombbal válassza ki a nyelvet, és nyomja
meg a N PLAY/ENTER gombot.
HU
ICD-LX30
4-297-164-13(1)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\ICD-LX30\01 tordelt\book\030GET.fm
Master: Right
010COV.book Page 23 Monday, April 16, 2012 1:24 AM
A választható nyelvek listája függ az
országtól vagy régiótól, ahol a
készüléket megvásárolta. Lásd a
„Nyelvek” szakaszt a 42. oldalon.
4 A x STOP gombbal lépjen ki a
menüből.
A kezdeti lépések
23
ICD-LX30
4-297-164-13(1)
HU
D:\munka\0001 sony\00000
halad\ICD-LX30\01 tordelt\book\040REC.fm
Master: Left_L0
010COV.book Page 24 Monday, April 16, 2012 1:24 AM
Felvétel
A kezdeti lépések
N PLAY/ENTER
x STOP
• Zajt rögzíthet a készülék, ha egy tárgy,
például az ujja stb. véletlenül végigsimítja
a készüléket felvétel közben.
• Felvétel közben ne vegye ki a
memóriakártyát.
• Ha üres memóriakártyát helyez be, a
„Start Recording” üzenet jelenik meg.
z Hasznos tudnivalók
HOLD•POWER
z REC/PAUSE
. PREV, > NEXT
Egy új fájl felvételéhez nyomja meg a
z REC/PAUSE gombot. A korábban
felvett fájlok nem törlődnek. A felvételi
jelszint beállítása önműködően történik.
A legutóbb felvett fájl lejátszásához
nyomja meg a N PLAY/ENTER
gombot.
• A felvétel megkezdése előtt javasolt egy
próbafelvétel elvégzése, vagy a felvétel
folyamatos ellenőrzése.
• Ha a felvételi hangerő túl alacsony, vigye
közelebb a készüléket a hangforráshoz.
1 A billentyűzár (HOLD funkció)
kikapcsolásához tolja a
HOLD•POWER kapcsolót
középállásba (11. oldal).
Az állj üzemmód képernyője jelenik
meg.
PMegjegyzések
• A felvétel megkezdése előtt ellenőrizze az
elemkapacitás jelzőt (14. oldal).
24
HU
ICD-LX30
4-297-164-13(1)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\ICD-LX30\01 tordelt\book\040REC.fm
Master: Right
010COV.book Page 25 Monday, April 16, 2012 1:24 AM
2 Úgy helyezze el a memóriakártyafelvevőt, hogy a beépített mikrofon a
felvenni kívánt hangforrás felé
nézzen.
z REC/PAUSE gombot.
A felvételjelző pirosan világít.
Felvétel közben nem kell nyomva
tartani a z REC/PAUSE gombot.
Az új fájlt a legutoljára felvett fájl
utáni szabad területre rögzíti a
készülék.
Maradék
felvételi idő
Eltelt felvételi
idő
Nyomja meg a x STOP gombot.
A „Please Wait” animáció jelenik meg,
és a memóriakártya-felvevő állj
üzemmódba kapcsol a felvett fájl
kezdőpontjában.
A felvett fájlt később a dátumkeresési
funkcióval is megtalálhatja (30. oldal).
Felvétel
3 Állj üzemmódban nyomja meg a
A felvétel leállítása
A felvett fájl
sorszáma (az
aznapi felvételek
alapján)
Az adatkezelésről
Amíg a „Please Wait” animáció látható,
vagy a memória működésjelző
narancssárgán villog, a memóriakártyafelvevő rögzíti és tárolja az adatokat a
memóriakártyán. Adatkezelés közben ne
vegye ki a memóriakártyát, és ne
kapcsolja ki a memóriakártya-felvevőt.
Adatsérülés fordulhat elő.
25
ICD-LX30
4-297-164-13(1)
HU
D:\munka\0001 sony\00000
halad\ICD-LX30\01 tordelt\book\040REC.fm
Master: Left
010COV.book Page 26 Monday, April 16, 2012 1:24 AM
A felvétel szüneteltetése
Nyomja meg a z REC/PAUSE gombot.
A felvétel szüneteltetése közben a
felvételjelző pirosan villog, és a jelenlegi
felvételből eltelt idő, illetve a felvételi
szünet szimbóluma villog a kijelzőn.
A felvétel folytatásához nyomja meg a
z REC/PAUSE gombot. Ha a felvételi
szünet 1 óránál tovább tart, a
memóriakártya-felvevő önműködően
megszakítja a felvételt, és állj
üzemmódba kapcsol.
z Hasznos tudnivaló
Ez a memóriakártya-felvevő a
hangfelvételeket MP3 formátumban készíti
el.
26
HU
ICD-LX30
4-297-164-13(1)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\ICD-LX30\01 tordelt\book\040REC.fm
Master: Right
010COV.book Page 27 Monday, April 16, 2012 1:24 AM
Felvétel kiegészítő eszközökkel
Felvétel külső mikrofonnal
Külső mikrofon
(külön megvásárolható)
m (mikrofon) aljzat
z REC/PAUSE
2 A . PREV vagy > NEXT
gombbal válassza ki a „MIC IN”
beállítást, és nyomja meg a
N PLAY/ENTER gombot.
Felvétel
N PLAY/ENTER
A kijelzőn megjelenik a „Select Input”
üzenet.
Ha a „Select Input” nem jelenik meg,
állítsa be a menüben (42. oldal).
Gyári állapotban a „Select Input”
menüpont beállítása „MIC IN”.
x STOP
. PREV, > NEXT
1 Csatlakoztassa a külső mikrofont
(külön megvásárolható) a készülék
m (mikrofon) aljzatához, állj
üzemmódban.
3 A menüből a x STOP gombbal léphet ki.
4 A felvétel megkezdéséhez nyomja
meg a z REC/PAUSE gombot.
A beépített mikrofon önműködően
lekapcsol, és a memóriakártya-felvevő
megkezdi a felvételt a külső mikrofon
használatával.
27
ICD-LX30
4-297-164-13(1)
HU
D:\munka\0001 sony\00000
halad\ICD-LX30\01 tordelt\book\040REC.fm
Master: Left
010COV.book Page 28 Monday, April 16, 2012 1:24 AM
Ha külső tápellátású mikrofont
csatlakoztat, a mikrofon
áramellátásáról a memóriakártyafelvevő gondoskodik.
Felvétel külső eszközről
CD-lejátszó stb.
5 A felvétel leállításához nyomja meg a
x STOP gombot.
m (mikrofon) aljzat
N PLAY/ENTER
z REC/PAUSE
x STOP
. PREV, > NEXT
A memóriakártya-felvevővel a
csatlakoztatott külső eszköz műsorát
MP3 formátumban rögzítheti,
számítógép használata nélkül.
28
HU
ICD-LX30
4-297-164-13(1)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\ICD-LX30\01 tordelt\book\040REC.fm
Master: Right
010COV.book Page 29 Monday, April 16, 2012 1:24 AM
z Hasznos tudnivalók
• A tényleges felvétel előtt javasolt egy
próbafelvétel elvégzése.
• Ha a bemenő jelszint nem kielégítő,
csatlakoztassa a külső készülék
fejhallgató aljzatát (sztereó minijack) a
memóriakártya-felvevő m (mikrofon)
aljzatához, és állítsa be a megfelelő
hangerőt a külső készüléken.
felvevő csatlakoztatását a
memóriakártya-felvevő kikapcsolt
állapotában kell elvégezni.
Egy audió csatlakozóvezetékkel
(külön megvásárolható) csatlakoztassa
a külső készülék audió kimenetét
(sztereó minijack) a memóriakártyafelvevő m (mikrofon) aljzatához.
A „Select Input” üzenet jelenik meg a
kijelzőn. Ha a „Select Input” nem
jelenik meg, válassza ki a menüben
(42. oldal).
3 A menüből a x STOP gombbal léphet ki.
Felvétel
1 A külső készülék és a memóriakártya-
Gyári állapotban a „Select Input”
menüpont beállítása „MIC IN”.
4 A felvétel megkezdéséhez nyomja
meg a z REC/PAUSE gombot.
A beépített mikrofon önműködően
lekapcsol, és a memóriakártya-felvevő
megkezdi a felvételt a külső eszközről.
5 Indítsa el a lejátszást a
memóriakártya-felvevőhöz
csatlakoztatott külső készüléken.
6 A felvétel leállításához nyomja meg a
x STOP gombot.
2 A . PREV vagy > NEXT
gombbal válassza ki az „AUDIO IN”
beállítást, és nyomja meg a N PLAY/
ENTER gombot.
29
ICD-LX30
4-297-164-13(1)
HU
D:\munka\0001 sony\00000
halad\ICD-LX30\01 tordelt\book\050PLY.fm
Master: Left_L0
010COV.book Page 30 Monday, April 16, 2012 1:24 AM
Lejátszás
A lejátszás elindítása
N PLAY/ENTER
SEARCH
x STOP
Felvételi dátum ablak
3 A . PREV vagy > NEXT
VOL +/–
gombbal válassza ki a kívánt felvételi
dátumot, majd nyomja meg a
N PLAY/ENTER gombot.
HOLD•POWER
. PREV, > NEXT
1 A billentyűzár (HOLD funkció)
kikapcsolásához tolja a
HOLD•POWER kapcsolót
középállásba (11. oldal).
Az állj üzemmód képernyője jelenik
meg.
2 A SEARCH gombbal jelenítse meg a
dátumválasztó képernyőt.
30
z Hasznos tudnivalók
• Csak akkor folytassa az 5. lépéssel, ha
a kiválasztott felvételi dátum ablakban
csak egy fájl látható.
• A dátum nélküli fájlokat a készülék a
„No Date Info” tárolóban gyűjti. A
külső eszközzel felvett MP3 fájlok
tárolása a „ ” ablakban történik. A
külső eszközzel felvett podcast fájlokat
a „ ” ablakban tárolja a készülék.
HU
ICD-LX30
4-297-164-13(1)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\ICD-LX30\01 tordelt\book\050PLY.fm
Master: Right
010COV.book Page 31 Monday, April 16, 2012 1:24 AM
4 A . PREV vagy > NEXT
A lejátszás leállítása
gombbal válasszon egy fájlt.
Nyomja meg a x STOP gombot.
Felvétel
A felvett fájl sorszáma/A kiválasztott kezdődátuma
felvétellel azonos
napon készített képek
száma.
5 Nyomja meg a N PLAY/ENTER
gombot.
A lejátszás rövid időn belül
megkezdődik.
Lejátszás
A > NEXT gombbal újabb fájlokat
választhat.
A . PREV gombbal régebbi
fájlokat választhat.
Az új felvétel azonnali
visszajátszása
A felvétel leállítása után nyomja meg a
N PLAY/ENTER gombot.
A legutoljára felvett fájl lejátszása
megkezdődik.
További műveletek
A lejátszás leállítása az aktuális
pontban
Nyomja meg a x STOP gombot.
Ha a lejátszást az aktuális pontból
szeretné folytatni, nyomja meg a
N PLAY/ENTER gombot.
6 Állítsa be a hangerőt a VOL +/–
gombbal.
31
ICD-LX30
4-297-164-13(1)
HU
D:\munka\0001 sony\00000
halad\ICD-LX30\01 tordelt\book\050PLY.fm
Master: Left
010COV.book Page 32 Monday, April 16, 2012 1:24 AM
Ugrás a jelenlegi fájl
kezdőpontjára
Nyomja meg egyszer a . PREV
gombot.
Korábbi fájlokra a . PREVgomb
többszöri megnyomásával léphet vissza.
(Ha állj üzemmódban nyomva tartja ezt a
gombot, a készülék folyamatosan lépteti
a fájlokat.) Ha a . PREV gombot
nyomva tartva a memóriakártya-felvevő
eléri a legelső fájl elejét, 3 hangjelzés
hallható. Ebből a pozícióból nem tud
továbblépni.
Ugrás a következő fájlra
Nyomja meg egyszer a > NEXT
gombot.
Ha a következő fájlokra kíván ugrani,
nyomja meg többször a > NEXT
gombot. (Ha állj üzemmódban nyomva
tartja ezt a gombot, a készülék
folyamatosan lépteti a fájlokat.) Ha a
> NEXT gombot nyomva tartva a
memóriakártya-felvevő eléri az utolsó
fájl elejét, 3 hangjelzés hallható. Ebből a
pozícióból nem tud továbblépni.
32
z Hasznos tudnivaló
A hangjelzés nem hallható, ha a „Beep”
menüben kiválasztotta az „OFF” beállítást.
A hangminőség fokozása
• Fejhallgató használata:
Csatlakoztasson sztereó fejhallgatót
(külön megvásárolható) a
i (fejhallgató) aljzathoz. A beépített
hangszóró önműködően lekapcsol.
• Zenehallgatás külső hangszóróval:
Csatlakoztasson egy aktív vagy passzív
hangszórót (külön megvásárolható) a
i (fejhallgató) aljzathoz.
Keresés előre/hátra lejátszás
közben (gyorskeresés előre/hátra)
• Gyorskeresés előre:
Lejátszás közben tartsa nyomva a
M FF gombot, majd engedje el a
keresett részletnél.
• Gyorskeresés hátra:
Lejátszás közben tartsa nyomva a
m FR gombot, majd engedje el a
keresett részletnél.
A memóriakártya-felvevő először kis
sebességgel keres. Ez kiválóan alkalmas
a szavankénti keresésre. Ha ezt követően
a gombot nyomva tartja, a készülék
nagysebességgel folytatja a keresést.
HU
ICD-LX30
4-297-164-13(1)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\ICD-LX30\01 tordelt\book\050PLY.fm
Master: Right
010COV.book Page 33 Monday, April 16, 2012 1:24 AM
z Ha a lejátszás elérte az utolsó
fájl végét
Ha a lejátszással vagy a kereséssel elérte az
utolsó fájl végét, az „END” jelző kb. 5
másodpercig világít.
A kijelző
dátumhoz tartozó fájlok között)/A
kiválasztott felvétellel azonos napon
készített képek száma.
D Az eltelt lejátszási idő/lejátszási
folyamatjelző
Az aktuális fájlból eltelt idő és a
lejátszás állapotát jelző sáv.
Lejátszás
A A memóriakártya-felvevő állapota
A memóriakártya-felvevő
állapotának megjelenítése ikonokkal
és karakterekkel.
B A felvétel kezdődátuma
Megjeleníti a felvételi
kezdődátumot.
z Hasznos tudnivaló
Ha olyan fájlt választ ki, melyet másik
készülékkel vettek fel, az első sorban a
mappanév, a másodikban a fájlnév
jelenik meg.
C Fájl információ
A felvett fájl sorszáma (az aktuális
33
ICD-LX30
4-297-164-13(1)
HU
D:\munka\0001 sony\00000
halad\ICD-LX30\01 tordelt\book\050PLY.fm
Master: Left
010COV.book Page 34 Monday, April 16, 2012 1:24 AM
Felvétel külső készülékkel
Kazettás magnó stb.
1 Egy audió csatlakozóvezetékkel
(külön megvásárolható) csatlakoztassa
a memóriakártya-felvevő
i (fejhallgató) aljzatát a külső
készülék bemeneti aljzatához.
2 Nyomja meg a N PLAY/ENTER
i (fejhallgató) aljzat
N PLAY/ENTER
x STOP
gombot a lejátszás elindításához, ezzel
egy időben indítsa el a felvételt a
külső eszközön.
A memóriakártya-felvevővel lejátszott
fájlt felveszi a csatlakoztatott
készülék.
3 A felvétel leállításához nyomja meg
az állj gombot a külső eszközön, majd
a x STOP gombot ezen a
memóriakártya-felvevőn.
z Hasznos tudnivaló
A memóriakártya-felvevővel lejátszott
műsort felveheti külső készülékkel.
A felvétel megkezdése előtt javasolt egy
próbafelvétel elvégzése.
34
Ha a felvételben hangkiesések
tapasztalhatók, vagy a felvett műsor
hangerőszintje alacsony, állítsa be a
megfelelő hangerőt a memóriakártyafelvevőn (31. oldal).
HU
ICD-LX30
4-297-164-13(1)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\ICD-LX30\01 tordelt\book\060ERS.fm
Master: Right_L0
010COV.book Page 35 Monday, April 16, 2012 1:24 AM
Törlés
Fájl törlése
N PLAY/ENTER
HOLD•POWER kapcsolót
középállásba (11. oldal).
Az állj üzemmód képernyője jelenik
meg.
SEARCH
HOLD•POWER
2 A SEARCH gombbal jelenítse meg a
Törlés
ERASE
dátumválasztó képernyőt.
. PREV, > NEXT
PMegjegyzések
• Miután a felvételt törölte, nincs lehetőség
annak visszaállítására.
• Fájl törlése közben ne vegye ki a
memóriakártyát, és ne kapcsolja ki a
memóriakártya-felvevőt.
1 A billentyűzár (HOLD funkció)
kikapcsolásához tolja a
Felvételi dátum ablak
3 A . PREV vagy > NEXT
gombbal válassza ki a kívánt felvételi
dátumot, majd nyomja meg a
N PLAY/ENTER gombot.
35
ICD-LX30
4-297-164-13(1)
HU
D:\munka\0001 sony\00000
halad\ICD-LX30\01 tordelt\book\060ERS.fm
Master: Left
010COV.book Page 36 Monday, April 16, 2012 1:24 AM
A > NEXT gombbal újabb fájlokat
választhat.
A . PREV gombbal régebbi
fájlokat választhat.
5 Nyomja meg az ERASE gombot.
z Hasznos tudnivalók
• Csak akkor folytassa az 5. lépéssel, ha
a kiválasztott felvételi dátum ablakban
csak egy fájl látható.
• A dátum nélküli fájlokat a készülék a
„No Date Info” tárolóban gyűjti. A
külső eszközzel felvett MP3 fájlok
tárolása a „ ” ablakban történik. A
külső eszközzel felvett podcast fájlokat
a „ ” ablakban tárolja a készülék.
Az „Erase?” üzenet megjelenik, és a
megerősítés érdekében a készülék
lejátssza a törölni kívánt fájlt.
6 A . PREV vagy > NEXT
gombbal válassza ki a „YES” opciót.
4 A . PREV vagy > NEXT
gombbal válasszon egy fájlt.
7 Nyomja meg a N PLAY/ENTER
Felvétel
A felvett fájl sorszáma/A kiválasztott kezdődátuma
felvétellel azonos
napon készített
képek száma.
36
gombot.
Az „Erasing...” animáció megjelenik a
kijelzőn, és a kiválasztott fájl törlődik.
Amikor egy fájlt töröl, a többi fájl
előrelép, így nem marad üres hely a
felvételek között.
HU
ICD-LX30
4-297-164-13(1)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\ICD-LX30\01 tordelt\book\060ERS.fm
Master: Right
010COV.book Page 37 Monday, April 16, 2012 1:24 AM
A 2. fájl törlődik,
az utána
következő
fájlok sorszáma
1-gyel csökken.
A felvételek
száma 5-ről 4re csökken a
felvételi
dátumhoz
tartozó
ablakban.
2 A . PREV vagy > NEXT
gombbal válassza ki a „YES” opciót.
3 Nyomja meg a N PLAY/ENTER
gombot.
Az „Erasing...” animáció megjelenik a
kijelzőn, és a kiválasztott fájl törlődik.
A törlés megszakítása
A felvételi dátumhoz tartozó
összes fájl törlése
A „Fájl törlése” műveletsor 6. lépésében
válassza ki a „NO” opciót, majd nyomja
meg a N PLAY/ENTER gombot.
1 A „Fájl törlése” műveletsor 2.
Ismételje meg a „Fájl törlése” műveletsor
2–7. lépéseit.
Az aktuális felvétel azonnali
törlése
1 A felvétel leállítása után nyomja meg
az ERASE gombot.
Az „Erase?” üzenet megjelenik, és a
készülék jóváhagyás céljából lejátssza
a fájlt.
Törlés
További fájlok törlése
lépésében válassza ki a kívánt dátumot
a . PREV vagy > NEXT
gombbal, majd nyomja meg az
ERASE gombot.
2 A . PREV vagy > NEXT
gombbal válassza ki a „YES” opciót.
3 Nyomja meg a N PLAY/ENTER
gombot.
Az „Erasing...” animáció megjelenik a
kijelzőn, és a kiválasztott dátumhoz
tartozó fájlok törlődnek.
37
ICD-LX30
4-297-164-13(1)
HU
D:\munka\0001 sony\00000
halad\ICD-LX30\01 tordelt\book\070MEN.fm
Master: Left_L0
010COV.book Page 38 Monday, April 16, 2012 1:24 AM
A menü funkció
Beállítások a menüben
2 A . PREV vagy > NEXT
N PLAY/ENTER
gombbal válassza ki a kívánt
menüpontot, majd nyomja meg a
N PLAY/ENTER gombot.
x STOP
MENU
. PREV, > NEXT
1 A MENU gombbal lépjen be a
3 A . PREV vagy > NEXT
gombbal válassza ki a kívánt
beállítást, majd nyomja meg a
N PLAY/ENTER gombot.
menübe.
A menüképernyő megjelenik.
4 A x STOP gombbal kiléphet a
menüből.
38
HU
ICD-LX30
4-297-164-13(1)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\ICD-LX30\01 tordelt\book\070MEN.fm
Master: Right
010COV.book Page 39 Monday, April 16, 2012 1:24 AM
PMegjegyzés
Ha 60 másodpercig egyetlen gombot sem
nyom meg, a menü önműködően kikapcsol,
és a normál kijelzés jelenik meg.
Visszalépés az előző
menüképernyőre
Menü üzemmódban nyomja meg a
MENU gombot.
Kilépés a menüből
Nyomja meg a x STOP gombot.
A menü funkció
39
ICD-LX30
4-297-164-13(1)
HU
D:\munka\0001 sony\00000
halad\ICD-LX30\01 tordelt\book\070MEN.fm
Master: Left
010COV.book Page 40 Monday, April 16, 2012 1:24 AM
Menübeállítások
Menüpontok
40
Működési állapot
(a: beállítás lehetséges / —: beállítás nem lehetséges)
Állj üzemmód
Lejátszás
Felvétel
Re-Sort by Date
a
—
—
Date&Time
a
—
—
Beep
a
—
—
Language
a
—
—
System Information
a
—
—
Select Input
a
—
—
Format
a
—
—
HU
ICD-LX30
4-297-164-13(1)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\ICD-LX30\01 tordelt\book\070MEN.fm
Master: Right
010COV.book Page 41 Monday, April 16, 2012 1:24 AM
Menüpontok
Beállítások (*: alapbeállítás)
Re-Sort by Date
A memóriakártya karbantartásával és a fájlok dátum szerinti
rendezésével az adattároló terület hatékonyabban hasznosítható.
Ezt a műveletet akkor javasolt végrehajtani, ha a
memóriakártya-felvevővel többször rögzített és törölt
fájlokat a memóriakártyán.
1 A MENU gombbal lépjen be a menübe, majd válassza ki a
„Re-Sort by Date” menüpontot a . PREV vagy
> NEXT gombbal, és nyomja meg a N PLAY/ENTER
gombot.
Jóváhagyáskérő képernyő jelenik meg.
2 A . PREV vagy > NEXT gombbal válassza ki a
„YES” opciót, majd nyomja meg a N PLAY/ENTER
gombot.
A „Re-Sorting...” üzenet megjelenik. Az átrendezés
végén a „Re-Sorting Completed” üzenet jelenik meg.
Lásd itt
–
P Megjegyzések
Date&Time
Az óra beállítása a felvételi dátum rögzítéséhez, és a dátum
alapján történő kereséshez.
1 A MENU gombbal lépjen be a menübe, majd válassza ki a
„Date&Time” menüpontot a . PREV vagy > NEXT
gombbal, és nyomja meg a N PLAY/ENTER gombot.
2 Állítsa be az órát a . PREV vagy > NEXT, és a
N PLAY/ENTER gombokkal.
A perc beállítása után a „Setting Completed” üzenet
jelenik meg, és a kijelzőn újból a menüképernyő látható.
A menü funkció
• Az átrendezés több percet is igénybe vehet.
• Az átrendezés közben ne vegye ki a memóriakártyát, és ne
kapcsolja ki a készüléket.
• Ha a készülék olyan adatot talál, mely nem rendezhető át, a 2
lépés után a „Could Not Erase Some Files” üzenet jelenik meg.
20
41
ICD-LX30
4-297-164-13(1)
HU
D:\munka\0001 sony\00000
halad\ICD-LX30\01 tordelt\book\070MEN.fm
Master: Left
010COV.book Page 42 Monday, April 16, 2012 1:24 AM
Menüpontok
Beállítások (*: alapbeállítás)
Beep
A hangjelzések beállítása.
ON*:
Hangjelzés figyelmeztet a kiválasztott művelet
végrehajtására, illetve az esetleges hibákra.
OFF:
A hangjelzések nem hallhatók.
Lásd itt
–
Language
Kiválaszthatja a menü, az üzenetek, a dátumablak stb.
nyelvét.
Deutsch (német), English, Español (spanyol),
Français (francia), Italiano (olasz), Ðóññêèé (orosz),
(japán),
(koreai),
(kínai),
(kínai),
(tájföldi)
22
z Hasznos tudnivaló
A választható nyelvek listája és az alapértelmezett nyelv
függ az országtól vagy régiótól, ahol a készüléket
megvásárolta.
System Information Az alábbi rendszerinformációk jelennek meg.
–
A memóriakártya-felvevő típusa és szoftver verziója.
Select Input
42
Kiválaszthatja a m (mikrofon) aljzathoz csatlakoztatott
felvételi forrás típusát.
MIC IN*:
Ezt válassza, ha külső mikrofonnal készít felvételt.
Audio IN:
Ezt válassza, ha külső készülékről készít felvételt.
27, 28
HU
ICD-LX30
4-297-164-13(1)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\ICD-LX30\01 tordelt\book\070MEN.fm
Master: Right
010COV.book Page 43 Monday, April 16, 2012 1:24 AM
Menüpontok
Beállítások (*: alapbeállítás)
Format
A memóriakártya-felvevőben lévő memóriakártya
formázása, mellyel minden adat törlődik. Ha az adott
memóriakártyát először használja ebben a memóriakártyafelvevőben, javasolt formázni azt. Ha a „Format Error” vagy
a „Process Error” üzenet megjelenik, formázza a
memóriakártyát.
YES:
A „Formatting...” animáció megjelenik, és a
memóriakártyát megformázza a készülék.
NO*:
A memóriakártyát nem formázza meg a készülék.
Lásd itt
–
P Megjegyzések
A menü funkció
• A formázáshoz feltételnül a memóriakártya-felvevő
formázási funkcióját használja.
• Amikor a memóriakártyát megformázza, a rajta lévő
összes adat törlődik. A formázással törölt adatok nem
állíthatók vissza.
• Ha megformázza a mellékelt SD-memóriakártyát, a rajta
tárolt kezelési útmutató is törlődik. Ha szeretne egy
másolatot, látogasson el az alábbi Sony honlapra:
http://support.sony-europe.com/DNA
43
ICD-LX30
4-297-164-13(1)
HU
D:\munka\0001 sony\00000
halad\ICD-LX30\01 tordelt\book\080ADX.fm
Master: Left_L0
010COV.book Page 44 Monday, April 16, 2012 1:24 AM
További információk
Óvintézkedések
Energiaellátás
A készüléket kizárólag 3,0 V vagy 2,4 V,
egyenárammal szabad üzemeltetni.
Használjon 2 db AAA (LR03) típusú
alkáli elemet, vagy két NH-AAA
akkumulátort, illetve csatlakoztassa a
hálózati tápegységet a DC IN 3V
aljzathoz.
Biztonság
Ne használja a készüléket járművezetés
vagy kerékpározás közben.
Kezelés
• Kerülje az alábbi elhelyezéseket:
hőforrás közelében illetve olyan
helyen, ahol közvetlen napfénynek,
túlzott pornak vagy ütődésnek van
kitéve.
• Ha bármilyen folyadék vagy tárgy
kerül a készülék belsejébe, vegye ki az
elemeket, és forduljon szakemberhez.
• Ügyeljen arra, nehogy a készüléket víz
érje. A készülék nem vízálló. Különös
figyelmet fordítson az alábbi
körülményekre:
44
– Ha a készüléket a zsebében hordja, és
pl. a fürdőszobában lehajol
valamiért, a készülék beleeshet a
vízbe, és víz kerülhet a belsejébe.
– Ha a készüléket olyan környezetben
használja, ahol esőnek, hónak vagy
nedvességnek van kitéve.
– Ha a készüléket izzadtság éri. Ha a
készüléket izzadt kézzel megfogja,
vagy az izzadtságtól nedves zsebbe
helyezi, a készülékbe nedvesség
kerülhet.
• Ha a környező légtér nagyon száraz, a
fülhallgató használata során fülfájás
fordulhat elő. Ezt nem a készülék
meghibásodása okozza, hanem a
felhasználó testében felhalmozódó
statikus elektromosság. Ezt a jelenséget
úgy csökkentheti, hogy nem szintetikus
öltözéket visel, mely megakadályozza
a statikus elektromosság kialakulását.
Zajok
• Ha a készüléket felvétel vagy lejátszás
üzemmódban gerjesztési elven működő
HU
ICD-LX30
4-297-164-13(1)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\ICD-LX30\01 tordelt\book\080ADX.fm
Master: Right
010COV.book Page 45 Monday, April 16, 2012 1:24 AM
fénycső vagy mobiltelefon közelében
üzemelteti, elektromos zaj hallható.
• Ha felvételkészítés közben valamilyen
tárgyat – vagy az ujját – véletlenül
végighúzza a készüléken, a felvételen
zaj hallható.
Gondozás
A készülék külső burkolatát enyhén
megnedvesített puha ruhával tisztítsa.
Ezután törölje szárazra a burkolatot. A
tisztításhoz ne használjon alkoholt,
benzint vagy hígítót.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen
kérdése vagy problémája merül fel,
keresse fel a vásárlás helyét.
Hálózati tápegység
Memóriakártya
PMegjegyzések
• Ha a „Format Error” vagy a „Process
Error” üzenet megjelenik, formázza meg
a memóriakártyát.
• A memóriakártya formázásához
feltétlenül ezt a készüléket használja. A
Windows operációsrendszerrel vagy más
eszközzel formázott memóriakártya
hibátlan működése nem garantálható.
• Mielőtt legelső alkalommal behelyezné a
memóriakártyát a készülékbe, formázza
meg.
• Ha a memóriakártyán vannak adatok, a
formázás megsemmisíti azokat. Ügyeljen
arra, nehogy fontos adatokat töröljön
véletlenül.
• A memóriakártyát tartsa távol a
gyermekektől. A kisgyermekek véletlenül
lenyelhetik azt.
• Felvétel, lejátszás vagy formázás közben
ne vegye ki a memóriakártyát, mert a
memóriakártya-felvevő meghibásodhat.
További információk
• A hálózati
tápegységet
könnyen
A dugasz polaritása
hozzáférhető,
közelben lévő
hálózati
aljzathoz csatlakoztassa. A hálózati
tápegység meghibásodása esetén
azonnal húzza ki a hálózati aljzatból.
• Ne működtesse a hálózati tápegységet
szűk térben, például a fal és a bútor
között.
• Az áramütés veszélyének csökkentése
érdekében ne tegye a hálózati
tápegységet olyan helyre, ahol
nedvesség érheti.
45
ICD-LX30
4-297-164-13(1)
HU
D:\munka\0001 sony\00000
halad\ICD-LX30\01 tordelt\book\080ADX.fm
Master: Left
010COV.book Page 46 Monday, April 16, 2012 1:24 AM
• Amíg a „Please Wait” animáció látható a
készülék kijelzőjén, vagy a
memóriaműködés jelző narancssárgán
villog, ne vegye ki a memóriakártyát.
Adatsérülés fordulhat elő.
• Nem garantált az összes kompatibilis
memóriakártya hibátlan működése.
• Nem használható ROM (csak olvasható)
típusú vagy írásvédett memóriakártya. Ha
a memóriakártya írásvédelmét szeretné
kikapcsolni, tolja a kapcsolót a nyíl
irányába.
Írásvédő
kapcsoló
• Az alábbi esetekben adatsérülés fordulhat
elő:
– Ha olvasási vagy írási művelet közben
kiveszi a memóriakártyát, vagy
kikapcsolja a memóriakártya-felvevőt.
– Ha a memóriakártyát statikus
elektromosságnak vagy elektromos
zajnak kitett környezetben használja.
• A felvett adatok sérüléséért vagy
megsemmisüléséért nem vállalunk
felelősséget.
• Javasoljuk, hogy a fontos adatokról
készítsen biztonsági másolatot.
46
• A memóriakártya kártya érintkezőit soha
ne érintse meg kézzel vagy fémtárggyal.
• Ne hajlítsa meg, ne ejtse le, és ne tegye ki
erős ütésnek a memóriakártyát.
• Ne szerelje szét és ne próbálja meg
átalakítani a memóriakártyát.
• Ne tegye ki a memóriakártyát víz
hatásának.
• Ne használja a memóriakártyát az alábbi
körülmények között:
– Az előírt üzemi paramétereket
meghaladó körülmények között, például
a napon parkoló gépjárműben, nyáron, a
tűző napon vagy fűtőtest közelében.
– Magas páratartalmú helyen vagy maró
hatású anyagok közelében.
• Ha memóriakártyát használ, ügyeljen
arra, hogy megfelelő helyzetben helyezze
be azt a meghajtóba.
HU
ICD-LX30
4-297-164-13(1)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\ICD-LX30\01 tordelt\book\080ADX.fm
Master: Right
010COV.book Page 47 Monday, April 16, 2012 1:24 AM
Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy az ICDLX30 típusú memóriakártya-felvevő a 2/
1984. (III. 10.) számú BkM-IpM. együttes
rendeletben előírtak szerint megfelel a
következő műszaki jellemzőknek.
• DC IN 3V aljzat
• SD-memóriakártya meghajtó
• Fejhallgató aljzat (minijack, sztereó)
– 16–300 Ω-os fejhallgatókhoz
Memóriakártya-felvevő egység
Kimenőteljesítmény: 330 mW
PMegjegyzés
Energiaellátási követelmények
Két db AAA (LR03) típusú alkáli elem
(tartozék): 3,0 V egyenáram
3 V egyenáram: hálózati tápegységgel*2
2 db NH-AAA-B2KN akkumulátor (külön
megvásárolható): 2,4 V egyenáram
Ez a memóriakártya-felvevő nem rendelkezik
belső memóriával. A felvételhez be kell
helyezni egy memóriakártyát.
Frekvencia átvitel: 75 Hz - 20 000 Hz
Felvételi formátum
Hangtömörítési formátum (kodek): MP3
Bitsűrűség: 192 kbps
Mintavételezési frekvencia: 44,1 kHz
Fájlkiterjesztés: .mp3
Hangszóró: kb. 36 mm átmérő
Bemenet, kimenet
• Mikrofon aljzat (minijack, sztereó)
– áramellátással, minimális bemeneti szint
1,0 mV
Üzemi hőmérséklet
5–35°C
Méretek (szé × ma × mé) (kinyúló
részek és kezelőszervek nélkül)
(JEITA)*3
Kb. 116 × 28,5 × 78 mm
További információk
Lejátszható fájlformátumok
Hangtömörítési formátum (kodek): MP3*1
Bitsűrűség: 32 kbps - 320 kbps, VBR
Mintavételezési frekvenciák: 16 kHz/
22,05 kHz/24 kHz/32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
Fájlkiterjesztés: .mp3*1
Névleges teljesítményfelvétel: 780 mW
Tömeg (JEITA)*3
Kb. 145 g két LR03 alkáli elemmel
*1 Nem minden kódolás támogatott.
*2 A hálózati tápegység csak a kínai/koreai/
európai modell tartozéka.
*3 A mérés a JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
47
ICD-LX30
4-297-164-13(1)
HU
D:\munka\0001 sony\00000
halad\ICD-LX30\01 tordelt\book\080ADX.fm
Master: Left
010COV.book Page 48 Monday, April 16, 2012 1:24 AM
Association) szabványnak megfelelően
történt.
A mellékelt SD memóriakártya
tárterülete (hasznos tárterület)
2 GB
(kb. 1,80 GB = 1 932 734 976 bájt)
A memória egy része rendszerkezelő
funkciók számára van fenntartva.
Mellékelt tartozékok
Lásd a 7. oldalon.
Külön megvásárolható tartozékok
Audió csatlakozóvezeték
RK-G136, RK-G139 (kivéve Kína és
Európa)
Fejhallgató
MDR-EX sorozat, pl. MDR-EX60LP
Akkumulátortöltő
Európa és más régió, Egyéb ország/
régió: BCG-34HSN
Korea: BCG-34HSSN
Akkumulátor
NH-AAA-B2KN (kivéve Kína)
Kompakt töltő és 2 db AAA típusú
prémium akkumulátor
Prémium akkumulátor
BCG-34HS2KAN (kivéve Kína)
A műszaki adatok és a kivitel előzetes
bejelentés nélkül változhatnak.
48
HU
ICD-LX30
4-297-164-13(1)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\ICD-LX30\01 tordelt\book\080ADX.fm
Master: Right
010COV.book Page 49 Monday, April 16, 2012 1:24 AM
Legnagyobb felvételi idő*1 *2
A mappák összesített felvételi ideje a következő.
SD memóriakártya
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
22 óra 20 perc
44 perc 40 perc
89 óra 25 perc
178 óra
357 óra
*1 Ha hosszú, folyamatos felvételt készít, előfordulhat, hogy felvétel közben ki kell cserélni az
elemeket. Az elemek élettartamát lásd a lenti táblázatban.
*2 A fenti táblázatban szereplő lehetséges felvételi értékek csupán tájékoztató jellegűek, és a
memóriakártya műszaki adataitól függően változhatznak.
Elem élettartam
Sony AAA (LR03 (SG)) típusú alkáli elemek*1
Felvétel
Lejátszás a
hangszóróval*2
Lejátszás a
fejhallgatóval
32 óra
13 óra
31 óra
További információk
Sony NH-AAA-B2KN akkumulátor*1
Felvétel
Lejátszás a
hangszóróval*2
Lejátszás a
fejhallgatóval
22 óra
10 óra
20 óra
*1 Az élettartam mérése a Sony saját módszerével történt. Az elemek/akkumulátorok kapacitása a
memóriakártya-felvevő használatának módjától is függ.
*2 Ha a beépített hangszórón keresztül, 14-es hangerőbeállítással játssza le a felvételt.
49
ICD-LX30
4-297-164-13(1)
HU
D:\munka\0001 sony\00000
halad\ICD-LX30\01 tordelt\book\090TRB.fm
Master: Left_L0
010COV.book Page 50 Monday, April 16, 2012 1:24 AM
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Mielőtt a memóriakártya-felvevőt szervizbe vinné, ellenőrizze az alábbi táblázatot. Ha
a probléma tartósan fennáll, forduljon a legközelebbi Sony márkaszervizhez.
A memóriakártya-felvevőre vonatkozó támogatási információkért látogassa meg az
alábbi honlapot:
http://support.sony-europe.com/DNA
Kérjük ne feledje, hogy a készülék karbantartása vagy javítása során a fájlok
törlődhetnek.
Jelenség
Megoldás
Zaj hallható.
• Felvételkészítés közben valamilyen tárgyat – vagy az ujját –
véletlenül végighúzott a készüléken, és ezt a zajt a készülék
rögzítette.
• A készüléket felvétel vagy lejátszás üzemmódban váltóáramú
hálózati tápegység, gerjesztési elven működő fénycső vagy
mobiltelefon közelében üzemeltette.
• A csatlakoztatott mikrofon dugasza piszkos. Tisztítsa meg.
• A csatlakoztatott fejhallgató dugasza piszkos. Tisztítsa meg.
• Felvételi szünet üzemmódban zaj hallható.
A memóriakártya-felvevő • Tolja a HOLD•POWER kapcsolót a „POWER” felirat
irányába, amíg a „Power Off” animáció meg nem jelenik (19.
nem kapcsolható ki.
oldal).
50
HU
ICD-LX30
4-297-164-13(1)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\ICD-LX30\01 tordelt\book\090TRB.fm
Master: Right
010COV.book Page 51 Monday, April 16, 2012 1:24 AM
Jelenség
Megoldás
A memóriakártya-felvevő • A memóriakártya-felvevő ki van kapcsolva.
nem kapcsolható be.
Tolja a HOLD•POWER kapcsolót a „POWER” felirat
irányába, amíg a nyitóanimáció meg nem jelenik (19. oldal).
• Az elemeket fordítva helyezte be (13. oldal).
• Helyezzen be új elemeket (13. oldal).
• Vegye ki az elemet és helyezze be újból.
A memóriakártya-felvevő • Vegye ki az elemet és helyezze be újból.
nem megfelelően működik.
Hosszú időbe telik, mire a • Ha a memóriakártya-felvevőnek nagyon nagy
memóriakártya-felvevő
adatmennyiséget kell feldolgoznia, a bekapcsolás hosszabb
bekapcsol.
időt is igénybe vehet. Ez nem hibajelenség. Várjon, amíg a
nyitóképernyő eltűnik.
A memóriakártya-felvevő • A memóriakártyát számítógép használatával formázta meg. A
nem működik.
memóriakártya formázásához használja a memóriakártyafelvevő formázási funkcióját (43. oldal).
A hangszóró nem szól.
Hibaelhárítás
A memóriakártya-felvevő • Az elemek kimerültek (14. oldal).
semmilyen gombnyomásra • A memóriakártya-felvevő ki van kapcsolva.
nem reagál.
Tolja a HOLD•POWER kapcsolót a „POWER” felirat
irányába, amíg a nyitóanimáció meg nem jelenik (19. oldal).
• A HOLD funkciót bekapcsolta. Tolja a HOLD•POWER
kapcsolót a középső állás irányába (11. oldal).
• Lehalkította a készüléket (31. oldal).
• Fejhallgatót csatlakoztatott (32. oldal).
Akkor is hallható hang a
• Ha nem elég szorosan csatlakoztatja a fejhallgatót lejátszás
készülékből, amikor
közben, a hang továbbra is hallható a készülék
fejhallgatót csatlakoztatott. hangszórójából. Szüntesse meg a fejhallgató csatlakozását,
majd csatlakoztassa ismét.
51
ICD-LX30
4-297-164-13(1)
HU
D:\munka\0001 sony\00000
halad\ICD-LX30\01 tordelt\book\090TRB.fm
Master: Left
010COV.book Page 52 Monday, April 16, 2012 1:24 AM
Jelenség
Megoldás
A „Memory Full”
megjelenik, és a felvétel
nem indítható el.
• A memóriakártya megtelt. Törölje a szükségtelen fájlokat (35.
oldal), majd hajtsa végre a „Re-Sort by Date” funkciót, vagy
helyezzen be egy új memóriakártyát.
A „File Full” megjelenik,
és a memóriakártyafelvevő nem működik.
• Törölje a szükségtelen fájlokat (35. oldal), majd hajtsa végre a
„Re-Sort by Date” funkciót, vagy helyezzen be egy új
memóriakártyát.
Nem lehet felvételt
készíteni.
• A maradék memória tárterület túl kevés.
A lejátszási hangerő
alacsony.
• Teljesen lehalkította a készüléket. A VOL + vagy – gombbal
állítsa be a megfelelő hangerőt (31. oldal).
• Ha lehetséges, közelebbről készítsen hangfelvételt.
A lejátszási hangerő
alacsony. A „Volume
Lowered” jelenik meg.*
• Ha megjelenik a „Check The Volume Level” üzenet, és Ön
meghatározott időn belül nem halkítja le a készüléket, a
hangerő önműködően lecsökken.
Külső készülékről történő • Csatlakoztassa a külső készülék fejhallgató aljzatát a
felvételnél a bemenő
memóriakártya-felvevő m (mikrofon) aljzatához, és állítsa be
jelszint túl magas, vagy túl a megfelelő hangerőt a külső készüléken.
alacsony.
A készülék nem ismeri fel • Vegye ki a memóriakártyát. Ezután helyezze be a megfelelő
a memóriakártyát.
módon.
52
A „---- --- --” „--:--”
jelenik meg a felvételi
dátumkijelzés helyén.
• A felvételi dátum nem jelenik meg, ha a fájl felvételekor az
óra nem volt beállítva.
Az elemek élettartama
rövid.
• A 49. oldalon feltüntetett elem-élettartam 14-es hangerővel
történő lejátszásra vonatkozik. Az élettartam rövidebb lehet a
memóriakártya-felvevő használati módjától függően.
HU
ICD-LX30
4-297-164-13(1)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\ICD-LX30\01 tordelt\book\090TRB.fm
Master: Right
010COV.book Page 53 Monday, April 16, 2012 1:24 AM
Jelenség
Megoldás
A memóriakártya-felvevőt • A memóriakártya-felvevő kikapcsolt állapotban is fogyaszt
hosszabb ideig nem
némi energiát. Ha hosszabb ideig nem tervezi a
használta, a behelyezett
memóriakártya-felvevő használatát, javasoljuk, hogy
elemek mégis kimerültek.
kapcsolja ki (19. oldal), vagy vegye ki az elemeket.
A mappa- vagy fájlnévben • A memóriakártya-felvevő nem támogat néhány olyan
értelmezhetetlen karakter
karaktert, melyet Windows Explorer vagy Macintosh
jelenik meg.
operációsrendszerrel működő számítógéppel írtak be.
A „Please Wait” animáció • Ha a memóriakártya-felvevőnek nagyon nagy
nem tűnik el.
adatmennyiséget kell feldolgoznia, a bekapcsolás hosszabb
időt is igénybe vehet. Ez nem hibajelenség. Várjon, amíg a
nyitóképernyő eltűnik.
* Csak az európai modellnél.
Hibaelhárítás
53
ICD-LX30
4-297-164-13(1)
HU
D:\munka\0001 sony\00000
halad\ICD-LX30\01 tordelt\book\090TRB.fm
Master: Left
010COV.book Page 54 Monday, April 16, 2012 1:24 AM
Üzenetek listája
54
Üzenet
Ok/Megoldás
HOLD.
Slide HOLD Switch to
Activate.
• A memóriakártya-felvevő véletlen működtetésének
megakadályozása érdekében bekapcsolta a HOLD funkciót. A
billentyűzár kikapcsolásához tolja a HOLD•POWER
kapcsolót a középső állás irányába (11. oldal).
Low Battery
• Az elemek kimerültek. Cserélje ki az AAA (LR03) típusú
alkáli elemeket újakra (13. oldal).
Memory Card Error
• A memóriakártya behelyezése közben valamilyen hiba
történt. Vegye ki és helyezze be ismét a memóriakártyát. Ha
az üzenet ismét megjelenik, használjon egy másik
memóriakártyát.
Memory Card Not
Supported
• Olyan memóriakártyát helyezett be, melyet a memóriakártyafelvevő nem támogat. Lásd „A kompatibilis memóriakártyák”
című szakaszt a 17. oldalon.
Memory Card Locked
• A memóriakártya írásvédett. Írásvédett memóriakártya nem
használható ebben a memóriakártya-felvevőben.
Read Only Memory Card
• A memóriakártya csak olvasható. Csak olvasható
memóriakártya nem használható ebben a memóriakártyafelvevőben.
Memory Full
• A memóriakártya maradék tárterülete kevés. Törölje a
szükségtelen fájlokat (35. oldal), majd hajtsa végre a „Re-Sort
by Date” funkciót, vagy helyezzen be egy új memóriakártyát.
HU
ICD-LX30
4-297-164-13(1)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\ICD-LX30\01 tordelt\book\090TRB.fm
Master: Right
010COV.book Page 55 Monday, April 16, 2012 1:24 AM
Üzenet
Ok/Megoldás
File Full
• Ha a kiválasztott mappában lévő fájlok száma elérte a
lehetséges maximumot, vagy meghaladta a memóriakártya
maximális tárterületét, újabb fájlok felvétele nem lehetséges.
Törölje a szükségtelen fájlokat (35. oldal), majd hajtsa végre a
„Re-Sort by Date” funkciót, vagy helyezzen be egy új
memóriakártyát.
File Damaged
• A fájl nem játszható le és nem szerkeszthető, mert a fájl adatai
megsérültek.
Format Error
• A memóriakártya formázásához használja a készülék menüjét
(43. oldal). Ne a számítógéppel formázza a memóriakártyát.
Process Error
• Vegye ki és helyezze vissza az elemeket a készülékbe.
• Készítsen biztonsági mentést a fájlokról, majd formázza a
memóriakártyát a menü segítségével (43. oldal).
• A memóriakártyán nincsenek fájlok.
Low Battery-Cannot
Execute
• Nem használható a „Format” vagy a „Re-Sort by Date”
funkció, és nem működik az ERASE gomb, mert az elemek
hamarosan kimerülnek. Cserélje ki az AAA (LR03) típusú
alkáli elemeket újakra (13. oldal).
Unknown Data
• Az adott fájlformátumot ez a memóriakártya-felvevő nem
támogatja. Ez a készülék csak az MP3(.mp3) fájlokat
támogatja. A részleteket lásd a „Memóriakártya-felvevő
egység” című szakaszban a 47. oldalon.
• Másolásvédett fájlok nem játszhatók le ezzel a készülékkel.
Invalid Operation
• Ha a memóriakártya hibás szektort tartalmaz, a
felvételkészítés nem lehetséges. Használjon egy másik
memóriakártyát.
Hibaelhárítás
No File
55
ICD-LX30
4-297-164-13(1)
HU
D:\munka\0001 sony\00000
halad\ICD-LX30\01 tordelt\book\090TRB.fm
Master: Left
010COV.book Page 56 Monday, April 16, 2012 1:24 AM
Üzenet
Ok/Megoldás
New File
• Az éppen felvett fájl mérete elérte az engedélyezett
legnagyobb értéket (1 GB). A készülék önműködően
kettéosztja a fájlt, és a felvétel többi része már egy új fájlként
fog szerepelni.
No Memory Card
• Nincs memóriakártya a memóriakártya-meghajtóban.
Helyezzen be egy memóriakártyát.
System Error
• A fentiektől eltérő rendszerhiba keletkezett. Vegye ki az
elemeket, és helyezze be újra.
No Files Found
• Ez a memóriakártya-felvevő nem tudja végrehajtani a
„Re-Sort by Date” funkciót, mert nincsenek célfájlok a
memóriakártyán.
Could Not Re-sort Some
Files
• A „Re-Sort by Date” funkció eredménye: egyes fájlokat nem
lehetett időrend szerint rendezni.
Could Not Erase Some
Files
• A „Re-Sort by Date” funkció eredménye: egyes fájlokat nem
lehetett törölni.
Cannot Erase This File
• A fájl nem törölhető, mert írásvédett vagy csak olvasható
státuszú.
Start Recording
• Még nem vett fájlokat a memóriakártyára.
Check The Volume Level* • Legyen elővigyázatos, ne hallgassa túl nagy hangerőn a
készüléket.
Volume Lowered*
• Ha megjelenik a „Check The Volume Level” üzenet, és Ön
meghatározott időn belül nem halkítja le a készüléket, a
hangerő önműködően lecsökken.
* Csak az európai modellnél.
56
HU
ICD-LX30
4-297-164-13(1)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\ICD-LX30\01 tordelt\book\090TRB.fm
Master: Right
010COV.book Page 57 Monday, April 16, 2012 1:24 AM
Kijelzések
Állj üzemmódban
F Eltelt lejátszási idő
G Maradék felvételi idő
Felvétel közben
A A memóriakártya-felvevő állapota
B A felvétel kezdődátuma
z Hasznos tudnivaló
H A memóriakártya-felvevő állapota
I Maradék felvételi idő
J Eltelt felvételi idő
Hibaelhárítás
Ha olyan fájlt választ ki, melyet egy
másik készülékkel vettek fel, a
mappanév az első sorban, a fájlnév a 2.
sorban jelenik meg.
C Memóriakártya jelző
D Akkumulátor jelző
E Fájl adatok
A felvett fájl sorszáma (az aznap
felvett fájlok viszonylatában)/Az
aznap felvett fájlok összes száma
57
ICD-LX30
4-297-164-13(1)
HU
D:\munka\0001 sony\00000
halad\ICD-LX30\01 tordelt\book\090TRB.fm
Master: Left
010COV.book Page 58 Monday, April 16, 2012 1:24 AM
58
Lejátszás közben
HOLD üzemmódban
K Eltelt lejátszási idő/a jelenlegi fájl
lejátszási folyamatjelzője
L HOLD jelző
Akkor látható, ha a memóriakártyafelvevő véletlen működtetésének
megakadályozása érdekében
bekapcsolta a HOLD funkciót. A
billentyűzár kikapcsolásához tolja a
HOLD•POWER kapcsolót a középső
állás irányába (11. oldal).
HU
ICD-LX30
4-297-164-13(1)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\ICD-LX30\01 tordelt\book\010COVIX.fm
Master: Right
010COV.book Page 59 Monday, April 16, 2012 1:24 AM
Tárgymutató
A
H
Akkumulátorok .......................................49
Alkáli elemek ....................................13, 49
Azonnali visszajátszás ............................31
Hangerő beállítása .................................. 31
Hibaelhárítás ........................................... 50
HOLD ..................................................... 11
HOLD•POWER kapcsoló ................ 11, 19
B
Bemenetválasztás ..................27, 28, 40, 42
E
Elem élettartam .......................................49
Elem maradék kapacitás jelző .................14
Elemek behelyezése ................................13
J
Jelenlegi dátum és idő megjelenítése ...... 21
K
Közepes hangerőszint alkalmazása ........ 12
Külső mikrofon ....................................... 27
F
L
Felvétel.....................................................24
Felvétel külső készülékkel ......................34
Felvétel külső készülékről .......................28
Felvételi idő ............................................49
Felvételi szünet .......................................26
Lejátszás ................................................. 30
Gondozás ................................................45
Gyorskeresés ...........................................32
Memóriakártya ................................. 16, 45
Menü
Hangjelzés .................................... 40, 42
Dátum és idő ................................. 40, 41
Formázás ...................................... 40, 43
Nyelv ............................................ 40, 42
Beállítások .......................................... 38
Menübeállítások ................................. 40
59
ICD-LX30
4-297-164-13(1)
Tárgymutató
G
M
HU
D:\munka\0001 sony\00000
halad\ICD-LX30\01 tordelt\book\010COVIX.fm
Master: Left
010COV.book Page 60 Monday, April 16, 2012 1:38 AM
M
S
Memóriakártya ..................................16, 45
Menü
Hangjelzés ....................................40, 42
Dátum és idő .................................40, 41
Formázás .......................................40, 43
Nyelv ............................................40, 42
Beállítások ..........................................38
Menübeállítások ..................................40
Újrarendezés .................................40, 41
Bemenetválasztás ..........................40, 42
Rendszerinformáció ......................40, 42
Minőségtanúsítás ....................................47
MP3 fájlok ..............................................47
SD/SDHC memóriakártya ...................... 16
T
Törlés ...................................................... 35
U
Újrarendezés ..................................... 40, 41
Üzenetek listája ...................................... 54
z
Zaj ........................................................... 44
N
Nyelv kiválasztása ......................22, 40, 42
O
Óra beállítása ..............................20, 40, 41
Óvintézkedések .......................................44
R
Részegységek és kezelőszervek
Kijelző ................................................57
Előlap ....................................................8
Hátoldal ..............................................10
60
© 2011 Sony Corporation
HU
ICD-LX30
4-297-164-13(1)
Download PDF

advertising