Sony | NAS-SC55PKE | Sony NAS-SC55PKE Instrucţiuni de utilizare

Ghid de conectare şi
configurare rapidă
– Manual de instrucţiuni
Sistem Audio HDD de reţea
NAS-SC55PKE
© 2008 Sony Corporation
1
Cuprins
Verificarea accesoriilor necesare (Conţinutul ambalajului)............................................... 3
Conectarea boxelor şi a antenelor server-ului de muzică “GIGA JUKE”......................... 4
Configurarea conexiunii Instant (S-IWA).......................................................................... 7
Conectarea la Internet........................................................................................................ 9
Alegerea limbii folosite la afişarea pe ecran.................................................................... 11
Despre server-ul de muzică “GIGA JUKE”........................................................... 11
Despre player-ul wireless “GIGA JUKE”.............................................................. 11
Înregistrarea unui CD pe hard diskul Jukebox al server-ului de muzică “GIGA JUKE”.12
Redarea datelor de pe hard diskul Jukebox al server-ului de muzică “GIGA JUKE”..... 13
Redarea datelor audio stocate pe server-ul de muzică “GIGA JUKE” prin intermediul
player-ului wireless “GIGA JUKE”.............................................................................. 14
Ascultarea radioului pe Internet cu ajutorul player-ului wireless “GIGA JUKE”........... 16
Transferul datelor audio de la hard diskul Jukebox al server-ului de muzică
“GIGA JUKE” la “WALKMAN”................................................................................. 17
Soluţionarea problemelor................................................................................................. 19
Note privind acest manual
În acest manual, sistemul audio HDD de reţea (NAS-S55HDE) este denumit server de muzică
“GIGA JUKE”, iar sistemul audio de reţea fără fir (NAS-C5E) este denumit player wireless “GIGA
JUKE”.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi următoarele elemente :
• Manualul de instrucţiuni al server-ului de muzică “GIGA JUKE”, pentru a afla detalii legate de
operaţii, de funcţionare şi de soluţionarea problemelor asociate server-ului de muzică “GIGA
JUKE”.
• Manualul de instrucţiuni al player-ului wireless “GIGA JUKE”, pentru a afla detalii legate de
operaţii, de funcţionare, de radioul prin Internet (web radio) şi de soluţionarea problemelor asociate
player-ului wireless “GIGA JUKE”. Pentru detalii legate de serviciile oferite de radioul prin
Internet, consultaţi broşura «Servicii Radio prin Internet cu player-ul wireless “GIGA JUKE”»
pentru player-ul wireless “GIGA JUKE”
• Manualul de instrucţiuni al Staţiei wireless, care descrie acest tip de staţie.
• Manualul de instrucţiuni al adaptorului Digital media port, pentru a afla detalii legate de
funcţionarea şi soluţionarea problemelor asociate acestui tip de adaptor.
• Site-ul de internet destinat asistenţei pentru clienţi ai Sony Europa cu adresa (numai pentru clienţii
din Europa) :http://support.sony-europe.com/
2
Verificarea accesoriilor necesare
(Conţinutul ambalajul)
Dacă constataţi că vreunul dintre elemente
lipseşte sau este deteriorat, vă rugăm să
contactaţi cel mai apropiat dealer Sony.
s Player-ul wireless “GIGA JUKE” şi
accesoriile aferente, furnizate
s Server-ul de muzică “GIGA JUKE” şi
accesoriile aferente, furnizate
• Player wireless
• Server-ul de muzică “GIGA JUKE” “GIGA JUKE”
NAS-C5E (1)
• Adaptor de reţea de
12 V c.c. (1)
NAS-S55HDE (1)
• Cablu de alimentare (1)
• Adaptor wireless (1) • Cablu prelungitor
Pentru toate modelele cu
excepţia celor pentru Marea
Britanie
Pentru modelele destinate
Marii Britanii
USB (1)
Cablul de alimentare este furnizat cu un filtru ataşat cu o
clemă. Acest cablu de alimentare este destinat exclusiv
utilizării pentru NAS-C5E.
• Cablu antenă FM (1) • Antenă circulară AM
(1)
s Staţie wireless şi accesorii furnizate
• Staţie wireless
• Cablu de reţea LAN
WAP-NA1 (1)
(1)
• Cabluri pentru boxe (2)
• Adaptor de reţea 5 V a.c. (1)
• Antenă fir DAB (doar pentru modelul destinat
Marii Britanii) (1)
• Cablu de alimentare (1)
Pentru toate modelele cu
excepţia celor pentru Marea
Britanie
Pentru Marea Britanie
3
Conectarea boxelor şi a antenelor
server-ului de muzică “GIGA JUKE”
Această operaţie se efectuează la Server-ul de muzică “GIGA JUKE”.
Notă
NU cuplaţi cablul de alimentare la priză până ce nu este astfel indicat în instrucţiuni.
Parcurgeţi etapele următoare pentru a conecta boxele şi antenele furnizate la server-ul de muzică
“GIGA JUKE”.
1 Conectaţi la boxe cablurile destinate acestora.
Verificaţi ca părţile dezizolate ale cablurilor (de la extremităţile acestora) să fie introduse corect în
terminalele boxelor.
Introduceţi capătul cablului marcat cu o linie roşie în terminalul +,
iar pe cel nemarcat în terminalul –.
Linie roşie
4
2 Conectaţi boxele la acest aparat.
Aveţi grijă să introduceţi corect şi ferm conectorii cablurilor de boxe în mufele corespunzătoare
(notate cu SPEAKER).
Aveţi grijă să păstraţi boxele la distanţă de antene deoarece pot produce zgomot care să afecteze
recepţia radio.
3 Conectaţi antena circulară AM.
Aveţi grijă să menţineţi antena circulară AM la distanţă de aparat sau de alte echipamente AV,
deoarece pot produce zgomot care să afecteze recepţia radio.
4 Conectaţi antena cablu FM.
Pentru a conecta aparatul la o antenă de exterior, folosiţi un cablu coaxial de 75 ?, disponibil în
comerţ.
Antenă de exterior
5
5 Conectaţi antena cablu DAB (numai pentru modelele destinate Marii Britanii).
Cu ajutorul unei antene de exterior DAB (opţională), puteţi beneficia de o recepţie mai bună.
Se recomandă utilizarea antenei cablu DAB, care v-a fost furnizată, numai în zonele cu recepţie
puternică. Pentru montarea antenei de exterior DAB, este necesar un cablu coaxial de 75 ?, cu
conector F, tip tată.
Antenă cablu DAB
6
Configurarea conexiunii Instant (S-IWS)
Pentru a asculta date audio de la server-ul dvs.
de muzică “GIGA JUKE” cu ajutorul playerului wireless “GIGA JUKE”, este necesar să
conectaţi aceste dispozitive prin intermediul
unei staţii wireless (fără fir).
Cu ajutorul NAS-SC55PKE, puteţi conecta
dispozitivele într-o reţea wireless (fără fire)
folosind conexiunea Instant (S-IWS*), ceea ce
vă va permite ascultarea prin boxele playerului wireless “GIGA JUKE” - plasate într-o altă
cameră - a datelor audio stocate de server-ul de
muzică “GIGA JUKE”.
* S-IWS (Sony Instant Wireless Audio Setup)
este o funcţie care poate conecta şi configura
automat o reţea wireless, prin pornirea
alimentării dispozitivelor.
1 Montaţi, la staţia wireless, suportul
furnizat.
2 Verificaţi plasarea comutatorului
pentru modul de funcţionare (aflat în
partea din spate a staţiei wireless),
în poziţia “AUTO”.
3 Utilizaţi adaptorul de reţea de 5 V c.a.
(furnizat cu staţia wireless) pentru a
conecta această staţie la o priză de
perete.
4 Verificaţi dacă indicatorul POWER
este aprins.
Aşteptaţi până ce indicatorul INSTANT
devine luminos şi indicatorul AOSS
se stinge. (Aceasta poate dura câteva
minute.)
Dacă indicatorul nu se aprinde la staţia
wireless, apăsaţi butonul RESET, cu
ajutorul unui obiect cu vârf ascuţit.
Această operaţie este efectuată la
server-ul de muzică “GIGA JUKE”, la
player-ul wireless “GIGA JUKE” şi la
staţia wireless.
Staţie wireless
Adaptor wireless
Player wireless
“GIGA JUKE”
Server de muzică
“GIGA JUKE”
2
Conectaţi server-ul de muzică “GIGA
JUKE” şi staţia wireless.
spre priza
de perete
2
spre portul USB
1
Notă
Este posibil să întâmpinaţi unele dificultăţi dacă
server-ul de muzică “GIGA JUKE”, player-ului
wireless “GIGA JUKE” şi staţia wireless se află
prea departe unele de altele. Într-un astfel de
caz, apropiaţi echipamentele unele de altele.
1 Porniţi staţia wireless.
3 ]/1 (alimentare)
1 Conectaţi adaptorul wireless furnizat
la portul USB al server-ului de
muzică “GIGA JUKE”, folosind cablul
prelungitor USB.
Butonul
RESET
spre priza de perete
7
2 Conectaţi cablul de alimentare al
server-ului de muzică “GIGA JUKE”
la o priză de perete.
Server-ul de muzică “GIGA JUKE”
porneşte automat, efectuează reglajele
iniţiale (este afişat mesajul “Checking
System Please Wait” - Se verifică sistemul
Vă rugăm aşteptaţi) şi apoi se opreşte.
Reglajele iniţiale pot dura câteva minute,
în funcţie de starea server-ului de muzică
“GIGA JUKE”.
Nu decuplaţi cablul de alimentare în timp
ce este efectuată configurarea iniţială,
deoarece pot apărea disfuncţionalităţi ale
server-ului de muzică “GIGA JUKE”.
3 Apăsaţi butonul ]/1 (alimentare) al
server-ului de muzică “GIGA JUKE”.
Server-ul de muzică “GIGA JUKE”
începe conectarea la staţia wireless.
Realizarea conexiunii este indicată prin
afişarea unei ferestre extensibile.
2 Apăsaţi butonul ]/1 (alimentare)
pentru a porni player-ul wireless
“GIGA JUKE”.
Player-ul de muzică “GIGA JUKE”
începe operaţia de conectare la staţia
wireless.
Limba în care sunt afişate mesajele pe ecran
diferă în funcţie de limba stabilită la server-ul de
muzică “GIGA JUKE”. Pentru detalii legate de
limba de afişare pe ecran, consultaţi pag. 11.
Când apare mesajul “Instant (S-IWS)
setting with wireless station is completed”
apăsaţi M/m pentru a selecta [OK] şi
apăsaţi ENTER. Pe ecranul de selecţie
al server-ului apare numele server-ului
de muzică “GIGA JUKE” (de exemplu :
“NAS-S55HDE”).
Limba în care sunt afişate mesajele pe ecran
diferă în funcţie de limba stabilită la server-ul de
muzică “GIGA JUKE”. Pentru detalii legate de
limba de afişare pe ecran, consultaţi pag. 11.
3 Conectaţi player-ul wireless “GIGA
JUKE” şi staţia wireless.
2 ]/1 (alimentare)
1
Spre mufa DC IN 12 V
8
Spre priza de perete
1 Utilizaţi adaptorul de reţea 12 V c.a.
(ce însoţeşte player-ul wireless “GIGA
JUKE”) pentru a conecta acest player
la o priză de perete.
Dacă nu apare denumirea server-ului de muzică
“GIGA JUKE”, apăsaţi m pentru a selecta
[Update info] şi apăsaţi ENTER.
Conexiunea dintre server-ul de muzică
“GIGA JUKE” şi player-ul wireless
“GIGA JUKE se realizează. Dacă
întâlniţi probleme, consultaţi secţiunea
“Soluţionarea problemelor”, la pag. 19.
Conectarea la Internet
Alegeţi fie conexiunea Instant (S-IWS), fie pe cea AOSS pentru a conecta dispozitivele la Internet, cu
toate că este recomandată conexiunea AOSS când echipamentele sunt conectate la Internet împreună
cu un calculator. Conectarea dispozitivelor la Internet permite player-ului de muzică “GIGA JUKE”
să recepţioneze radioul prin Internet (radio web). Pentru detalii legate de modul de utilizare a acestei
facilităţi, consultaţi «Ascultarea radioului pe Internet cu ajutorul player-ului wireless “GIGA JUKE”»
(pag. 16). Pentru a afla detalii legate de alte facilităţi ale fiecărui dispozitiv în parte, în cursul conectării
la Internet, consultaţi capitolul “Facilităţile acestui aparat” din manualul de instrucţiuni furnizat pentru
server-ul de muzică “GIGA JUKE”, respectiv din cel al player-ului wireless “GIGA JUKE”.
Notă
Utilizând conexiunea wireless Instant (S-IWS), este posibil ca nivelul de securitate al reţelei de
la domiciliul dvs. să scadă. Pentru a obţine un nivel de securitate mai înalt decât cel al conexiunii
wireless Instant (S-IWS), se recomandă utilizarea conexiunii AOSS.
x Conexiunea Instant (S-IWS) Cablu de reţea (LAN), furnizat
La portul de
Internet
Staţie wireless
Router de bandă largă, hub etc.
utilizat în mod curent pentru
accesul la internet
Adaptor wireless
Player wireless “GIGA JUKE”
Server de muzică “GIGA JUKE”
Folosiţi cablul de reţea (LAN) care v-a fost furnizat împreună cu staţia wireless, pentru a conecta
această staţie cu dispozitivul care este conectat la Internet (spre exemplu un router de bandă largă
sau un hub). Pentru detalii legate de modul de configurare a unui router de bandă largă, consultaţi
manualul de instrucţiuni furnizat împreună cu respectivul echipament.
9
x Conexiunea AOSS
Comutator
pentru
modul de
operare
Adaptor
wireless
Router de bandă largă
Calculator
Staţie wireless
spre
portul
de
Internet
Server de muzică “GIGA JUKE”
Player wireless “GIGA JUKE”
1 Puneţi comutatorul modului de funcţionare de la staţia wireless în poziţia “MODE 2”,
apoi conectaţi staţia wireless la un router de bandă largă.
2 La server-ul de muzică “GIGA JUKE”, realizaţi conexiunea AOSS apăsând butonul
SETTINGS şi selectând [Network setting] – [Manual setting] – [Wireless LAN setting]
– [Access point setting] – [Automatic setting : AOSS] cu ajutorul butoanelor M/m şi al
butonului ENTER.
Urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran.
3 La player-ul wireless “GIGA JUKE”, realizaţi conexiunea AOSS apăsând butonul
SETTINGS şi selectând [Network setting] – [Manual setting] – [Connection setting] –
[AOSS] folosind M/m şi ENTER.
Urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran.
10
Alegerea limbii folosite la afişarea pe
ecran
Pentru afişarea pe ecran, poate fi folosită una
dintre limbile : engleză, franceză, germană,
italiană sau spaniolă.
Despre player-ul wireless
“GIGA JUKE”
M/m/ENTER
Despre serverul de muzică “GIGA JUKE”
1 Apăsaţi SETTINGS.
Apare meniul Settings (Reglaje).
2 Apăsaţi M/m pentru a selecta [Option],
apoi apăsaţi ENTER.
M/m/</,
ENTER
1 Apăsaţi SETTINGS.
3 Apăsaţi M/m pentru a selecta
2 Apăsaţi M/m pentru a selecta [Screen
4 Apăsaţi M/m pentru a selecta limba
Apare meniul Settings (Reglaje).
setting], apoi apăsaţi ENTER.
Este afişată interfaţa de alegere a limbii.
3 Apăsaţi M/m pentru a selecta limba
dorită folosind opţiunea [Language],
apoi apăsaţi ENTER.
Interfaţă
t English
Français
Deutsch
Italiano
Espanol
Limba disponibilă
Engleză
Franceză
Germană
Italiană
Spaniolă
[Language] şi apăsaţi ENTER.
dorită, folosind opţiunea [Language].
Interfaţă
t English
Français
Deutsch
Italiano
Espanol
Limba disponibilă
Engleză
Franceză
Germană
Italiană
Spaniolă
(t : variantă de reglaj stabilită din fabrică)
5 Apăsaţi ENTER.
Interfaţa se modifică, fiind afişată în limba
aleasă.
(t : variantă de reglaj stabilită din fabrică)
4 Apăsaţi M/m/</, pentru a selecta
[Execute], apoi apăsaţi ENTER.
Interfaţa se modifică, fiind afişată în limba
aleasă.
11
Înregistrarea unui CD pe hard diskul
Jukebox al server-ului de muzică “GIGA
JUKE”
Puteţi înregistra date audio de pe un CD la
server-ul de muzică “GIGA JUKE”.
Această operaţie este efectuată la server-ul de
muzică “GIGA JUKE”.
1 Apăsaţi CDZ de la server-ul de muzică
“GIGA JUKE” pentru a introduce discul
în compartimentul care îi este destinat.
Suportul pentru disc glisează în exterior.
2 Apăsaţi HDD REC.
Pistele sunt înregistrate în format audio MP3
şi viteza de transfer este de 128 kbps. Pentru
a modifica reglajele pentru înregistrare,
consultaţi “Reglarea aparatului pentru
înregistrare sau pentru importul de date” din
manualul de instrucţiuni ce însoţeşte serverul de muzică “GIGA JUKE”.
HDD REC
Aşezaţi discul cu eticheta
în sus pe suport.
Suportul pentru disc glisează în interiorul
aparatului când apăsaţi din nou butonul
CDZ.
Aparatul începe automat căutarea
informaţiilor legate de cel mai recent titlu
de disc, în baza de date şi pe Internet, în
cazul în care există o conexiune la Internet.
Dacă nu poate găsi informaţii legate de
titlu, acesta nu va fi afişat.
La finalul înregistrării, interfaţa se modifică
automat, revenind la interfaţa principală
corespunzătoare funcţiei CD.
Notă
La înregistrarea unui CD, aparatul poate produce
zgomot şi vibraţii mai puternice decât la redarea
unui disc. Aceasta se datorează vitezei mai
mari de rotaţie a discului în cursul operaţiei de
înregistrare şi nu unei disfuncţionalităţi. Nivelul
de zgomot şi de vibraţii produse variază în
funcţie de tipul de CD.
12
Redarea datelor de pe hard diskul Jukebox
al server-ului de muzică “GIGA JUKE”
Această operaţie este efectuată la server-ul de
muzică “GIGA JUKE”.
HDD BX
Pentru a reda piste indiferent în
modul de redare
Apăsaţi în mod repetat < pentru a selecta
directorul “Mode”, apăsaţi M/m pentru a
selecta modul dorit de listare, apoi apăsaţi
ENTER.
Puteţi selecta unul dintre elementele : [Album],
[Artist], [Genre], [Recording source], [Folder]
sau [Playlist].
Apăsaţi HDDBX la server-ul de muzică
“GIGA JUKE”.
Redarea începe de la pista cea mai recent redată
sau înregistrată.
Denumirea pistei
Informaţii temporale
(durata scursă de timp)
Indicaţia de redare
Alte operaţii
Pentru
a opri redarea
Efectuaţi următoarele
a selecta o pistă
Apăsaţi M/m/</,.
Apăsaţi x.
Denumirea albumului etc.
Numele artistului
13
Redarea datelor audio stocate pe server-ul
de muzică “GIGA JUKE” prin intermediul
player-ului wireless “GIGA JUKE”
Puteţi utiliza player-ul wireless “GIGA JUKE”
pentru a reda datele audio stocate de server-ul de
muzică “GIGA JUKE”.
Înainte de a efectua acestă operaţie, trebuie să
conectaţi player-ul wireless “GIGA JUKE” la
server-ul de muzică “GIGA JUKE”.
Această operaţie se efectuează la player-ul
wireless “GIGA JUKE”.
Notă
Dacă modul standby de la server-ul de muzică
“GIGA JUKE” este stabilit “Standard (mod
economic de funcţionare)”, player-ul wireless
“GIGA JUKE” nu se va putea conecta la
server-ul de muzică “GIGA JUKE”.
HOME NETWORK
3 Apăsaţi M/m pentru a selecta categoria
care doriţi să fie redată.
Puteţi selecta dintre [Playlist]* (lista de
redare), [Artist]* (artist), [Album]* (album),
[Genre]* (gen), [Year]* (an), [All track]*
(toate pistele) sau [Select server] (selectaţi
server-ul).
• Apăsaţi < pentru a trece la directorul
superior. Dacă apăsaţi < după ce aţi atins
nivelul cel mai înalt, interfaţa va reveni la
fereastra de redare.
• Apăsaţi , pentru a trece la directorul
inferior.
* Elementele sunt afişate în limba stabilită
la server-ul de muzică “GIGA JUKE”.
M/m/</,
ENTER
1 Apăsaţi HOME NETWORK la player-ul
wireless “GIGA JUKE”.
2 Verificaţi dacă denumirea server-ului
de muzică “GIGA JUKE” (de ex. [NASS55HDE]) apare în fereastra de selecţie
a server-ului, apoi apăsaţi ENTER.
Notă
Dacă server-ul de muzică “GIGA JUKE” conţine
o cantitate mare de date audio, este posibil ca
schimbarea interfeţei să dureze mai mult, până
ce aparatul caută o pistă.
4 Apăsaţi ENTER sau , pentru a schim-
ba interfaţa, apoi apăsaţi M/m pentru a
selecta pista care vreţi să fie redată.
Aparatul începe redarea pistei selectate şi
apare interfaţa de redare.
Reglaţi nivelul volumului aparatului.
14
Dacă denumirea server-ului de muzică “GIGA
JUKE” nu este afişată, apăsaţi m pentru a selecta
[Update Info], apoi apăsaţi ENTER.
Alte operaţii
Pentru
Efectuaţi următoarele
a se face pauză de Apăsaţi BX în cursul
redare
redării. Apăsaţi BX din nou
pentru a fi reluată redarea.
a se opri redarea
Apăsaţi ]/1 pentru a opri
aparatul. Următoarea dată
când îl veţi porni, aparatul
va începe redarea pistei din
punctul în care a fost oprit.
15
Ascultarea radioului pe Internet cu ajutorul
player-ului wireless “GIGA JUKE”
Cu ajutorul player-ului wireless “GIGA JUKE”,
puteţi asculta posturi de radio difuzate prin
Internet, puse la dispozitie pe Web de către Live
365 şi SHOUTcast. Pentru ascultarea radioului
prin Internet, staţia wireless sau punctul de acces
LAN wireless trebuie să fie conectate la Internet.
Pentru detalii legate de conectarea la Internet,
consultaţi “Conectarea la Internet”, de la pag.
9. Pentru detalii legate de serviciile radio prin
Internet, consultaţi «Serviciul radio prin Internet
de la player-ul wireless “GIGA JUKE”».
Această operaţie se efectuează la player-ul
wireless “GIGA JUKE”.
Notă
Dacă ceasul nu este corect reglat, nu veţi putea
obţine lista posturilor de radio pusă la dispoziţie
de site-ul de Internet al Live365. Consultaţi
manualul de instrucţiuni al player-ului wireless
“GIGA JUKE” pentru a afla cum se poate regla
ceasul.
INTERNET
RADIO
M/m
ENTER
2 Apăsaţi M/m pentru a selecta [Live365]
sau [SHOUTcast], apoi apăsaţi ENTER.
3
Dacă selectaţi [Live365] la Pasul 2,
apăsaţi M/m pentru a selecta postul
de radio dorit, apoi apăsaţi ENTER.
Dacă selectaţi [SHOUTcast] la pasul
2, apăsaţi M/m pentru a selecta genul
dorit, categoria, postul de radio, apoi
apăsaţi ENTER.
Aparatul va începe recepţionarea postului de
radio selectat.
Note
• Conţinutul serviciului menţionat în acest
manual este cel valabil în iulie 2008. Acest
conţinut poate fi modificat sau anulat fără
aviz prealabil.
• Dacă după selectarea unui post de radio,
aparatul nu se conectează în timp de un minut,
în fereastra de afişare va aparea indicaţia
“Cannot connect to the radio station” (Nu
se poate conecta la postul de radio.). Dacă
selectaţi [OK], interfaţa de redare apare fără
sonor.
Alte operaţii
1 Apăsaţi INTERNET RADIO la player-ul
wireless “GIGA JUKE”.
Aparatul trece la funcţionarea în modul radio
de Internet.
16
Pentru
ca recepţia postului
de radio să facă o
pauză
Efectuaţi următoarele
Apăsaţi BX. Apăsaţi din
nou BX pentru ca redarea
să fie reluată.
a schimba postul de Apăsaţi < pentru ca să
radio
reveniţi la lista posturilor de
radio şi să selectaţi din nou
postul de radio.
Transferul datelor audio de la hard diskul
Jukebox al server-ului de muzică “GIGA
JUKE” la “WALKMAN”
Puteţi transfera date audio la un “WALKMAN”.
Pentru a afla modelele compatibile de
“WALKMAN”, consultaţi site-ul de Internet al
Sony Europa, dedicat asistenţei clienţilor
http://support.sony-europe.com/
Această operaţie se efectuează la server-ul de
muzică “GIGA JUKE”.
1 Conectaţi un WALKMAN compatibil la
portul USB aflat în parea de sus a server-ului de muzică “GIGA JUKE”.
Consultaţi şi manualul de instrucţiuni care
însoţeşte WALKMAN-ul.
Port USB
HOME
M/m/</,
ENTER
TRANSFER
2 Apăsaţi butonul HOME pentru a selecta
meniul cu acelaşi nume.
Note
• Dacă WALKMAN-ul este furnizat împreună
cu un adaptor de reţea, se recomandă să îl
folosiţi alimentat de la reţeaua locală. Dacă
WALKMAN-ul funcţionează alimentat
de baterii, verificaţi dacă energia rămasă
a acestora este suficientă. Nu oferim
compensaţii pentru disfuncţionalităţile ce pot
apărea, pentru transferurile eşuate sau pentru
distrugerea datelor audio cauzate de energia
insuficientă a bateriilor.
• Aveţi grijă să nu decuplaţi cablul USB în cursul
transferului de date către un WALKMAN,
deoarece pot apărea disfuncţionalităţi ale
acestuia.
3 Apăsaţi M/m/</, pentru a selecta
[HDD JUKEBOX], apoi apăsaţi ENTER.
17
4 Apăsaţi de mai multe ori < pentru a
selecta directorul “Mode”.
5 Apăsaţi M/m/</, pentru a fi afişate
categoriile : album, listă de redare, grup
sau piste pe care doriţi să le transferaţi.
6 Apăsaţi TRANSFER.
7 Apăsaţi M/m pentru a selecta albumele,
listele de redare, grupurile sau pistele
care doriţi să fie transferate, apoi apăsaţi
ENTER pentru a le marca.
8 Apăsaţi , pentru a selecta [Execute]
şi apăsaţi ENTER, sau apăsaţi
TRANSFER.
Când transferul se încheie, decuplaţi
WALKMAN-ul.
Alte
Apăsaţi BACK.
Când anulaţi un transfer, poate dura mai mult
timp până ce transferul se întrerupe.
18
Soluţionarea problemelor
Dacă apare vreo problemă la conectare,
urmaţi procedurile de mai jos. În cazul în care
problemele sunt de alt tip, consultaţi manualul de
instrucţiuni furnizat pentru fiecare echipament
în parte.
Conexiunea Instant (S-IWS) nu este posibilă (Mesajul “Wireless LAN Instant (SIWS) Connected.” nu este afişat în interfaţa
de reglaje a server-ului de muzică “GIGA
JUKE”).
Player-ul wireless “GIGA JUKE” nu poate
fi conectat cu server-ul de muzică “GIGA
JUKE” (denumirea server-ului de muzică
“GIGA JUKE” nu apare în fereastra de
selecţie a acestui player).
, Parcurgeţi următoarea procedură :
1 Decuplaţi adaptorul de reţea 5V c.a. de la
staţia wireless şi verificaţi dacă este pus în
poziţia “AUTO” comutatorul pentru modul
de funcţionare al staţiei wireless. Dacă este
conectat cablul de reţea (LAN) furnizat la
staţia wireless, decuplaţi-l.
2 Reconectaţi adaptorul de reţea de 5 V c.a.,
aşteptaţi un timp, apoi apăsaţi butonul
RESET.
Folosiţi un obiect cu vârf ascuţit, spre exemplu
un ac, pentru a apăsa butonul RESET. Aşteptaţi
până ce indicatorul INSTANT se aprinde, iar
cel AOSS se stinge (poate dura câteva minute).
Dacă nu se întâmplă aceasta la staţia wireless,
apăsaţi din nou butonul RESET.
3 Dacă este conectat cablul de reţea la serverul de muzică “GIGA JUKE”, decuplaţi-l.
4 Conectaţi adaptorul wireless la portul USB al
server-ului de muzică “GIGA JUKE”.
5 La server-ul de muzică “GIGA JUKE”,
realizaţi conexiunea Instant (S-IWS) apăsând
SETTINGS şi selectând [Network setting] [Auto setting] cu ajutorul M/m şi ENTER.
O altă variantă este să apăsaţi SETTINGS,
apoi să selectaţi [Network setting] - [Manual
setting] - [Wireless LAN setting] - [Access
point setting] - [Automatic setting: Instant
(S-IWA)] cu ajutorul M/m, apoi Enter.
6 La player-ul wireless “GIGA JUKE”
realizaţi conexiunea Instant (S-IWS) apăsând
SETTINGS şi selectând [Network setting] [Auto setting] cu ajutorul M/m şi ENTER.
Altfel, apăsaţi SETTINGS, apoi selectaţi
[Network setting] - [Manual setting] [Connection setting] - [Instant (S-IWA)] cu
ajutorul M/m, apoi Enter.
Server-ul de muzică “GIGA JUKE” sau
player-ul wireless “GIGA JUKE” nu pot fi
conectate la Internet.
, Parcurgeţi următoarea procedură :
1 Decuplaţi adaptorul de reţea 5V c.a. de la
staţia wireless şi puneţi comutatorul pentru
modul de funcţionare al acesteia în poziţia
“MODE 2”. Dacă este conectat cablul de reţea
(LAN) furnizat la staţia wireless, decuplaţi-l.
2 Conectaţi staţia wireless la router-ul de
bandă largă prin intermediul cablului de reţea
(LAN), furnizat.
Când conectaţi staţia wireless şi un router de
bandă largă, cuplaţi cablul de reţea (LAN)
furnizat la portul de INTERNET al staţiei
wireless (consultaţi imaginile de la paginile
9 şi 10).
3 Reconectaţi adaptorul de reţea de 5 V c.a.,
aşteptaţi un timp, apoi apăsaţi butonul
RESET.
Folosiţi un obiect cu vârf ascuţit, spre exemplu
un ac, pentru a apăsa butonul RESET. Aşteptaţi
până ce indicatorul INSTANT se aprinde, iar
cel AOSS se stinge (poate dura câteva minute).
Dacă nu se întâmplă aceasta la staţia wireless,
apăsaţi din nou butonul RESET.
19
4 Dacă este conectat cablul de reţea la serverul de muzică “GIGA JUKE”, decuplaţi-l.
5 Conectaţi adaptorul wireless la portul USB al
server-ului de muzică “GIGA JUKE”.
6 Dacă realizaţi conexiunea Instant
(S-IWS) :
La server-ul de muzică “GIGA JUKE”, apăsaţi SETTINGS şi apoi selectaţi [Network
setting] - [Auto setting] cu ajutorul M/m şi
ENTER.
O altă variantă este să apăsaţi SETTINGS,
apoi să selectaţi [Network setting] - [Manual
setting] - [Wireless LAN setting] - [Access
point setting] - [Automatic setting: Instant
(S-IWA)] cu ajutorul M/m, apoi Enter.
Dacă realizaţi conexiunea AOSS :
Parcurgeţi Pasul 2 al procedurii “Conexiunea
AOSS” prezentată în cardul secţiunii
“Conectarea la Internet”, la pag. 10.
7 Dacă realizaţi conexiunea Instant
(S-IWS) :
La player-ul wireless “GIGA JUKE” apăsaţi
SETTINGS şi selectaţi [Network setting] [Auto setting] cu ajutorul M/m şi ENTER.
O altă variantă este să apăsaţi SETTINGS,
apoi să selectaţi [Network setting] - [Manual
setting] - [Connection setting] - [Instant
(S-IWA)] cu ajutorul M/m şi Enter.
Dacă realizaţi conexiunea AOSS :
Parcurgeţi Pasul 3 al procedurii “Conexiunea
AOSS” prezentată în cardul secţiunii
“Conectarea la Internet”, la pag. 10.
20
Download PDF

advertising