Sony | NAS-SC55PKE | Sony NAS-SC55PKE Instrucţiuni de utilizare

Conectarea
Pentru a asculta datele audio la Serverul Audio “GIGA JUKE” cu
Player-ul Radio “GIGA JUKE”, trebuie să conectaţi aceste echipamente prin intermediul
staţiei radio.
Adaptor
radio
Staţie radio
Ghid de conectare rapidă şi setare
Player Radio “GIGA JUKE”
Serverul Audio “GIGA JUKE”
Notă
Puteţi întâmpina dificultăţi dacă Serverul Audio “GIGA JUKE”, Player-ul Radio “GIGA JUKE” şi staţia
radio sunt plasate prea departe una de cealaltă. La conectare, plasaţi echipamentele aproape unul de
celălalt.
PASUL 1
Pornirea staţiei radio
Buton RESET
Sistem audio în reţea HDD
La o priză de
alimentare
NAS-SC55PKE
Ataşaţi suportul furnizat, la staţia radio.
Folosiţi adaptorul c.a. (furnizat cu staţia radio) pentru a conecta
staţia radio la o priză de alimentare, de perete.
Aşteptaţi până când indicatorul INSTANT se aprinde şi indicatorul
AOSS se stinge. (Acest lucru poate dura un timp.) Dacă acest
lucru nu se întâmplă, apăsaţi butonul RESET de pe staţia radio.
Folosiţi un obiect cu vârf subţire pentru a apăsa butonul RESET.
Verificarea componentelor necesare
NAS-SC55PKE este un pachet compus din Sistemul Audio în reţea HDD, model
NAS-SC55PKE (sistem la care ne vom referi mai jos cu denumirea “Server Audio
“GIGA JUKE”) şi o staţie radio.
Cu NAS-SC55PKE echipamentele pot fi uşor conectate într-o reţea radio prin
conexiunea Instant (S-IWS*), permiţându-vă să ascultaţi datele audio stocate în
Serverul Audio “GIGA JUKE” prin difuzoarele Player-ului Radio “GIGA JUKE”,
plasate în camere diferite.
Pentru detalii despre conexiunea Instant (S-IWS) citiţi acest manual. pentru
detalii despre modul de funcţionare al Serverului Audio “GIGA JUKE” şi al Playerului Radio “GIGA JUKE” citiţi instrucţiunile de operare pentru fiecare echipament
în parte.
PASUL 2
Conectarea Serverului Audio “GIGA JUKE”cu staţia radio
La portul USB
La o priză de
alimentare
*S-IWS (Sony Instant Wireless Audio Setup) este o funcţie care poate conecta şi seta în mod automat
o reţea radio prin simpla alimentare a echipamentului.
Alimentare
Notă
Atunci când se conectează Serverul Audio “GIGA JUKE” şi Player-ul Radio “GIGA JUKE” la internet
sau la calculator, se recomandă folosirea unei conexiuni de tip AOSS. Pentru detalii citiţi instrucţiunea
“Conectarea Serverului Audio “GIGA JUKE” şi a Player-ului Radio “GIGA JUKE” la internet şi la
calculator (conexiune AOSS)”, de pe verso.
•
•
Notă
Folosiţi cablul USB furnizat pentru a conecta adaptorul radio la portul USB situat
în partea din spate a Serverului Audio “GIGA JUKE”.
Serverul Audio “GIGA JUKE” (NAS-S55HDE), adaptorul
radio şi cablul USB (A se vedea instrucţiunile de
operare ale NAS-S55HDE).
Conectaţi cablul de alimentare al Serverului Audio “GIGA JUKE” la o
priză de alimentare, de perete. Serverul Audio “GIGA JUKE”
se aprinde în mod automat, realizează setările iniţiale şi apoi se stinge.
Apăsaţi butonul
pentru a porni Serverul Audio “GIGA JUKE”
Serverul
Audio “GIGA JUKE” începe conectarea cu staţia radio.
Când conexiunea s-a realizat se va deschide o fereastră de
confirmare pe ecran.
Limba afişată pe ecran depinde de limba
setată pe Serverul Audio “GIGA JUKE”. În
ceea ce priveşte limba de afişare, se vor
vedea instrucţiunile de operare ale Serverul
Audio “GIGA JUKE”.
Player-ul Radio “GIGA JUKE” (NAS-C5E), adaptorul c.a.
şi cablul de alimentare (Consultaţi instrucţiunile de
operare ale NAS-C5E).
Cablu de alimentare pentru
modele de prize , exceptând UK
Cablu de alimentare pentru
modele de prize din UK
Cablu de alimentare este furnizat cu un filtru clemă ataşat.
Acest cablu este destinat pentru utilizarea exclusivă împreună cu
NAS-C5E.
•
Conectaţi adaptorul radio furnizat, la portul USB al
serverului Audio “GIGA JUKE”.
PASUL 3
Conectarea Player-ul Radio “GIGA JUKE” cu staţia radio
Alimentare
Staţia radio (WAP-NA1), cablul de reţea (LAN), adaptorul
c.a. şi cablul de alimentare.
Cablu de alimentare
pentru modele de
prize , exceptând UK
Cablu de alimentare
pentru modele de prize
din UK
La c.c. în jacul de 12 V
La o priză de
alimentare
Folosiţi adaptorul c.a. (furnizat odată cu Player-ul Radio “GIGA
JUKE”) pentru a conecta Player-ului Radio “GIGA JUKE” la o
priză de alimentare, de perete.
Apăsaţi butonul
pentru a porni Player-ul Radio “GIGA JUKE”.
Player-ul Radio “GIGA JUKE” începe conectarea cu staţia radio.
Limba afişată pe ecran depinde de limba setată în
Player-ul Radio “GIGA JUKE”.
Pentru detalii, în ceea ce priveşte limba de afişare, consultaţi instrucţiunile de operare ale Player-ului Radio
“GIGA JUKE”.
La apariţia mesajului “ Instant (S-IWS) setting with wireless station is completed “ –
selectaţi [OK]. Va apare numele Serverului Audio “GIGA JUKE”.
Conexiunea între Serverul Audio “GIGA JUKE” şi Player-ul Radio “GIGA JUKE” este
completă.
PASUL 4
Verificarea conexiunii
1. Setaţi comutatorul modului de operare al staţiei radio pe poziţia “Mode 2”
2.
3.
şi apoi conectaţi staţia radio la un router.
Pe Serverul Audio “GIGA JUKE” realizaţi conexiunea AOSS apăsând
SETTINGS şi selectând [Network setting] – [Manual setting]- [Wireless
LAN setting] – [Acces point setting] – [Automatic setting:AOSS]
([Setare reţea] - [Setare manuală] - [Setare LAN radio] - [Setare punct de
acces] - [Setare automată: AOSS]).
Pe Player-ul Radio “GIGA JUKE”, realizaţi conexiunea AOSS apăsând
SETTINGS şi selectând [Network setting] – [Manual setting]- [Connection
setting] – [AOSS] ([Setare reţea] - [Setare manuală] - [Setare conexiune]
- [AOSS]).
Urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran.
Ghid al problemelor de funcţionare
1 Pe Player-ul Radio “GIGA JUKE”, confirmaţi că numele Serverului Audio
“GIGA JUKE” ( de exemplu “NAS-S55HDE”) apare în fereastra de selecţie a
serverului şi apăsaţi ENTER.
Dacă numele Serverului Audio “GIGA JUKE” nu apare, selectaţi [Update info].
2 Apăsaţi
pentru a selecta melodia pe care doriţi să o ascultaţi.
Puteţi selecta următoarele elemente:
Problemă
Conexiunea Instant (S-IWS)
nu este posibilă (Mesajul
„Wireless LAN Instant (SIWS) connected” nu apare în
fereastra de setare a reţelei
de pe ecranul Serverului
Audio “GIGA JUKE” )
Player-ul Radio “GIGA
JUKE” nu se poate conecta
cu Serverul Audio “GIGA
JUKE”
(numele Serverul Audio
“GIGA JUKE” nu apare în
fereastra de selecţie a
serverului, a Player-ului
Radio “GIGA JUKE”.
Playlist
Artist
Album
Gen
 An
 Toate piesele
 Selectare server




•
Apăsaţi
apăsaţi
•
Apăsaţi
•
După selectarea meniului, apăsaţi
pe telecomandă pentru a derula lista.
pentru a merge la meniul superior. Dacă
după ce aţi ajuns la ultimul meniu, pe ecran apare
fereastra de redare.
pentru a merge la următorul meniu în jos.
3 Apăsaţi ENTER sau
pentru a schimba fereastra afişată şi pentru a
selecta piesa pe care doriţi să o ascultaţi. Unitatea începe redarea piesei
selectate şi apare fereastra de redare.
Verificaţi difuzoarele Player-ului Radio “GIGA JUKE”, pentru ieşirea de sunet.
Conectarea Serverului Audio “GIGA JUKE” şi a Player-ului Radio
“GIGA JUKE” la internet (conexiune Instant (S-IWS))
Folosiţi cablul de reţea (LAN) furnizat pentru a conecta staţia radio cu
echipamentul (precum un router sau un hub) conectat la internet. Pentru detalii în
ceea ce priveşte setarea routerului se va vedea manualul de operare al acestuia.
Cablu de reţea (LAN) (furnizat)
La portul
INTERNET
Staţie radio
Router , hub, etc. folosit pentru acces la internet
Notă
Folosirea conexiunii radio Instant (S-IWS) poate scădea nivelul de securitate a reţelei
dumneavoastră. Pentru a obţine un nivel de securitate mai ridicat, se recomandă folosirea conexiunii
AOSS în locul conexiunii Instant (S-IWS).
Conectarea Serverului Audio “GIGA JUKE” şi a Player-ului Radio
“GIGA JUKE” la internet şi la calculator (conexiune AOSS)
Pentru a conecta Serverul Audio “GIGA JUKE” şi Player-ul Radio “GIGA JUKE”
la internet şi la calculator se recomandă folosirea unei conexiuni AOSS.
Router
Adaptor
radio
Staţie radio
Calculator
La portul
INTERNET
Serverul Audio “GIGA JUKE”
Player Radio “GIGA JUKE”
Cauze/Măsuri
Realizaţi procedura următoare.
1. Deconectaţi adaptorul c.a. de la staţia radio şi apoi
verificaţi dacă comutatorul modului de operare al
staţiei radio este setat pe „AUTO”. Trebuie
deconectat cablul de reţea (LAN) de la staţia radio.
2. Reconectaţi adaptorul c.a., aşteptaţi câteva
momente şi apoi apăsaţi butonul RESET. Folosiţi
un obiect cu vârf subţire pentru a apăsa butonul
RESET. Aşteptaţi ca indicatorul INSTANT să se
aprindă şi indicatorul AOSS să se stingă (acest lucru
poate dura câteva momente). Dacă acest lucru nu
se întâmplă, apăsaţi din nou butonul RESET al
staţiei radio.
3. Dacă este conectat un cablu de reţea la Serverul
Audio “GIGA JUKE”, deconectaţi-l.
4. Conectaţi adaptorul radio la portul USB al
Serverului Audio “GIGA JUKE”.
5. Pe cu Serverul Audio “GIGA JUKE”, realizaţi
conexiunea Instant (S-IWS) apăsând SETTINGS şi
selectând [Network setting] – [Auto setting] sau
apăsând SETTINGS şi apoi selectând [Network
setting] - [Manual setting] - [Wireless LAN setting] –
[Acces point setting] – [Automatic setting: Instant (SIWS)]
6. Pe Player-ul Radio “GIGA JUKE”, ralizaţi
conexiunea Instant (S-IWS) apăsând SETTINGS şi
selectând [Network setting] – [Auto setting] sau
apăsând SETTINGS şi apoi selectând selectând
[Network setting] - [Manual setting] - [Connection
setting]– [ Instant (S-IWS)]
Serverul Audio “GIGA
JUKE” sau Player-ul Radio
“GIGA JUKE” nu se pot
conecta la internet
Executaţi următoarea procedură.
1. Deconectaţi adaptorul c.a. de la staţia radio şi apoi
setaţi comutatorul modului de operare al staţiei pe
poziţia „MODE 2”. Deconectaţi cablul de reţea
(LAN) de la staţia radio, dacă acesta este conectat.
2. Conectaţi staţia radio la router, cu cablul de reţea
(LAN) furnizat. Când conectaţi staţia radio la router
conectaţi cablul de reţea (LAN) la portul INTERNET
al staţiei radio. (Vedeţi figurile din coloana stângă).
3. Reconectaţi adaptorul c.a., aşteptaţi câteva
momente şi apoi apăsaţi butonul RESET. Folosiţi un
obiect cu vârf subţire pentru a apăsa butonul
RESET. Aşteptaţi ca indicatorul INSTANT să se
aprindă şi indicatorul AOSS să se stingă (acest lucru
poate dura câteva momente). Dacă acest lucru nu
se întâmplă, apăsaţi din nou butonul RESET al
staţiei radio.
4. Dacă un cablu de reţea este conectat la Serverul
Audio “GIGA JUKE”, deconectaţi-l.
5. Conectaţi adaptorul radio la portul USB al Serverului
Audio “GIGA JUKE”.
6. Când realizaţi conexiunea Instant (S-IWS):
Pe Serverul Audio “GIGA JUKE”, apăsaţi
SETTINGS şi apoi selectaţi [Network setting] – [Auto
setting] sau apăsaţi SETTINGS şi apoi selectaţi
selectând [Network setting] - [Manual setting] [Wireless LAN setting] – [Acces point setting] –
[Automatic setting: Instant (S-IWS)].
Când realizaţi conexiunea AOSS:
Executaţi pasul 2 al “Conectarea Serverului Audio
“GIGA JUKE” şi a Player-ului Radio “GIGA JUKE” la
internet şi la calculator (conexiune AOSS)” (vedeţi
mai sus).
7. Când realizaţi conexiunea Instant (S-IWS):
Pe Player-ul Radio “GIGA JUKE” apăsaţi
SETTINGS şi apoi selectaţi selectaţi [Network
setting] – [Auto setting] sau apăsaţi SETTINGS şi
apoi selectaţi [Network setting] - [Manual setting] –
[Connection setting]– [ Instant (S-IWS)].
Când realizaţi conexiunea AOSS:
Executaţi pasul 3 al “Conectarea Serverului
Audio “GIGA JUKE” şi a Player-ului Radio “GIGA
JUKE” la internet şi la calculator (conexiune AOSS)”
(vedeţi mai sus).
Pentru mai multe informaţii, accesaţi site-ul producătorului Sony Europe , secţiunea „Customer
Support” , http://support.sony-europe.com
(Numai pentru clienţii din Europa).
Mărci înregistrate:
•
“GIGA JUKE” şi logo-ul său sunt mărci înregistrate ale Sony Corporation.
•
“AOSS” este marcă înregistrată a Buffalo Inc.
Download PDF