Sony | NWZ-E384 | Sony NWZ-E384 WALKMAN® multimedia Ghid de configurare şi iniţiere rapidă

Ghid de pornire rapidă
Instalarea software-ului inclus
Utilizarea „WALKMAN-ului”
NWZ-E383/E384/E385
©2013 Sony Corporation Printed in China
Conţinut
Instalarea software-ului inclus
Vă rugăm să verificaţi următoarele elemente din pachet.
 „WALKMAN” (1)
 Căşti (1)
 Cablu USB (1)
 Ghid scurt de utilizare (acest manual)
Instalare WALKMAN Guide şi Media Go (pentru Windows)
Despre sistemul de operare şi Windows
Media Player
Asiguraţi-vă că sistemul de operare este Windows XP (Service Pack 3 sau o versiune
ulterioară), Windows Vista*1 (Service Pack 2 sau o versiune ulterioară), Windows
7*1 (Service Pack 1 sau o versiune ulterioară) sau Windows 8 şi că versiunea de
Windows Media Player instalată pe computerul dumneavoastră este 11 sau 12.
Pentru detalii despre utilizare sau asistenţă cu privire la Windows Media Player,
consultaţi informaţiile despre Windows Media Player de pe următorul site web:
http://support.microsoft.com/
*1 [Mod compatibilitate] pentru Windows XP nu este acceptat.
Despre manuale
Acest Ghid de pornire rapidă descrie numai instrucţiunile elementare de
operare şi modul de instalare a software-ului inclus.
Pentru informaţii detaliate şi instrucţiuni de utilizare, consultaţi Ghidul de
asistenţă (documentul HTML) furnizat cu software-ul inclus după instalare.
Pentru Mac, asiguraţi-vă că sistemul de operare este Mac OS X v10.6 sau o versiune
ulterioară.
Neacceptat de sisteme de operare în afară de cele de mai sus.
1 Conectaţi Walkman la un computer pornit,
folosind cablul USB (inclus).
2 Selectaţi următoarele din computer:
Windows 7 sau o versiune anterioară: Selectaţi [Start] – [Computer] sau [My
computer] – [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR_WINDOWS].
Windows 8: Selectaţi [Desktop] din [Start screen] pentru a deschide [File
Explorer]. În lista [Computer], selectaţi [WALKMAN] – [Storage Media] –
[FOR_WINDOWS].
3 Faceţi dublu clic pe [Setup.exe].
Apare expertul de instalare.
 Când executaţi [Setup.exe], fişierul [Setup.exe] stocat în folderul
[FOR_WINDOWS] al „Walkman” este copiat ca rezervă în
computer, iar WALKMAN Guide şi Media Go sunt instalate în
computer.
 Dacă nu porneşte [Setup.exe], copiaţi fişierul [Setup.exe] pe
desktop, apoi faceţi dublu clic pe el.
4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
După ce termină expertul de instalare, comenzile rapide WALKMAN
Guide şi Media Go apar pe desktopul computerului.
5 Dacă faceţi dublu clic pe pictograma
(WALKMAN Guide) de pe desktop vă permite să
răsfoiţi informaţii, cum ar fi Ghidul de asistenţă.
Pentru informaţii detaliate despre transferul de muzică etc., consultaţi
Ghidul de asistenţă furnizat cu WALKMAN Guide.
Modul de utilizare a „WALKMAN”
 Sugestie
Puteţi instala software-ul inclus pe un alt computer prin următoarea procedură, chiar
dacă aţi şters fişierul [Setup.exe] prin formatarea memoriei flash încorporate a
„Walkman”. Copiaţi fişierul [Setup.exe] şi folderul [Install] din folderul [Backup] al
computerului în Walkman. Apoi conectaţi „Walkman” la un alt computer pe care doriţi
să instalaţi software-ul şi urmaţi procedura de mai sus de la pasul 2.
Pentru a porni
Pentru a opri
Buton BACK/HOME
Buton OPTION/PWR/HOLD
Folderul [Backup] poate fi găsit în:
C:\Program Files*1\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-E380\Backup
2 Pe computer, selectaţi [WALKMAN] din bara
laterală a Instrumentului de găsire, apoi deschideţi
folderul [FOR_MAC].
3 Faceţi dublu clic pe [Help_Guide_Installer_for_
FM Radio
Shuffle All
Photos
Bateria se reîncarcă în timp ce Walkman este conectat la un computer aflat în
funcţiune.
După ce „Walkman” a fost complet încărcat, decuplaţi-l de la computer.
În cazul unui computer Mac, daţi clic pe pictograma de deconectare a
[WALKMAN]-ului de pe bara laterală a Instrumentului de găsire, pentru a
deconecta „Walkman”.
Confirmare.
Revenire la ecranul anterior.
4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Încărcare...
După ce termină programul de instalare, aliasul HelpGuide (comanda
rapidă) apare pe desktopul computerului.
Aproximativ
2 ore
Încărcat complet
 Sugestie
Notă
Pentru a preveni deteriorarea bateriei, aceasta trebuie încărcată cel puţin o dată la şase
luni sau anual.
Videos
Now Playing
Settings
Playlists
Pentru cele mai recente informaţii
Încărcare
Porneşte programul de instalare.
Clock Display
Music
Încărcarea bateriei
Mac].
Înainte de a încerca să ştergeţi software-ul din Walkman, copiaţi folderul [FOR_MAC]
în computerul dumneavoastră Mac, ca o copie de rezervă, dacă este necesar.
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul OPTION/PWR/HOLD.
În timpul pauzei, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul OPTION/
PWR/HOLD. Apare [POWER OFF], Walkman intră în modul
de aşteptare, iar ecranul se stinge.
Dacă apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul BACK/HOME, va apărea meniul principal.
Meniul principal este punctul de pornire redarea fişierelor audio, căutarea pieselor
muzicale modificarea setărilor, etc.
Din meniul principal, puteţi selecta elementul dorit de pe ecran, folosind butonul cu
5 căi.
Instalarea Ghidului de asistenţă (pentru Mac)
folosind cablul USB (inclus).
Meniul principal
Modul de utilizare a meniului principal
Buton cu 5 căi
*1 [Program Files(x86)] poate fi afişat în funcţie de sistemul de operare al computerului.
1 Conectaţi Walkman la un computer pornit,
Pornirea şi oprirea „WALKMAN”
Dacă aveţi întrebări sau probleme legate de acest produs sau dacă doriţi informaţii
despre dispozitive şi componente compatibile cu acest produs, vizitaţi următoarele
site-uri Web.
Pentru clienţii din Statele Unite:
http://www.sony.com/walkmansupport
Pentru clienţii din Canada:
http://esupport.sony.com/ca/
Pentru clienţii din Europa:
http://support.sony-europe.com/DNA
Pentru clienţii din America Latină:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Pentru clienţii din alte ţări/regiuni:
http://www.sony-asia.com/support
Pentru clienţii care au achiziţionat modelele comercializate internaţional:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Componente şi comenzi
 Buton BACK/HOME
Buton cu 5 căi*1
Butonul  (redare/pauză/confirmare)
Butoanele /
Apăsaţi / pentru a regla volumul în timpul redării sau a recepţiei FM (cu excepţie
în cazul în care se afişează un ecran cu liste, cum ar fi ecranul cu lista pieselor muzicale
sau meniul de opţiuni etc. sau ecranul cu informaţii detaliate).
Butoanele /
 Mufă căşti
 Conectorul USB
Conectaţi cablul USB (inclus).
 Afişajul
 Buton OPTION/PWR/HOLD
Despre utilizarea volumului (Doar pentru
ţările/regiunile care se supun Directivelor
Europene)
Alarma (bip) şi avertizarea [Check the volume level] au rolul de a vă proteja urechile
atunci când creşteţi volumul peste [14]. Puteţi dezactiva alarma şi avertizarea prin
apăsarea oricărui buton.
Notă
Puteţi creşte volumul peste [14] după dezactivarea alarmei şi a avertizării.
După avertizarea iniţială, alarma şi avertizarea se repetă pentru fiecare 20 de ore
cumulate în care volumul este setat peste [14]; când se întâmplă acest lucru, volumul
este schimbat automat la setarea iniţială.
Dacă volumul este setat peste [14] şi opriţi Walkman, volumul revine automat la [14].
Apăsaţi pentru a afişa meniul cu opţiuni.
Dacă apăsaţi şi menţineţi apăsat acest buton în timpul pauzei, ecranul se stinge şi
Walkman intră în modul aşteptare.
Dacă apăsaţi şi menţineţi apăsat acest buton, cu excepţie în timpul pauzei, toate
butoanele de operaţiuni sunt dezactivate (funcţia HOLD). Pentru a anula această
funcţie, apăsaţi şi menţineţi apăsat acest buton din nou.
Depanare
Măsuri de precauţie
Dacă Walkman nu funcţionează conform aşteptărilor, încercaţi paşii următori
pentru a rezolva problema.
1 Căutaţi simptomele problemei în capitolul „Depanare” din
Ghidul de asistenţă (documentul HTML) şi încercaţi
acţiunile de corectare enumerate.
Pentru detalii cu privire la conectarea la un computer, consultaţi tabelele din
dreapta.
2 Conectaţi Walkman la computer pentru a încărca bateria.
Este posibil să rezolvaţi unele probleme prin încărcarea bateriei.
3 Apăsaţi butonul RESET cu un ac
mic, etc.
Buton RESET
Înainte de a reiniţializa Walkman,
asiguraţi-vă că nu sunt redate piese
muzicale, fişiere video, etc. Acum puteţi să
reiniţializaţi Walkman în siguranţă.
4 Căutaţi informaţii despre
problema respectivă în
sistemul Ajutor al fiecărui
software.
 Orificiu pentru curea
 Buton RESET
5 Căutaţi informaţii despre problemă într-unul din site-urile
*1 Există puncte tactile. Utilizaţi-le pentru a facilita operaţiile cu butoane.
6 Dacă nu reuşiţi să rezolvaţi problema cu niciuna dintre
Folosiţi un ac mic, etc.
web de asistenţă pentru clienţi.
Consultaţi „Pentru cele mai recente informaţii” cu privire la site-urile web de
asistenţă pentru clienţi.
metodele enumerate mai sus, consultaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
Simptom
Cauză/Soluţie
Nu puteţi încărca bateria  Cablul USB nu este conectat în mod corespunzător la
Walkman.
un conector USB al computerului.
Deconectaţi cablul USB şi apoi reconectaţi-l.
Utilizaţi cablul USB inclus.
 Bateria este încărcată la o temperatură ambientală
care nu se încadrează în intervalul 5 °C – 35 °C.
, încărcarea bateriei
La apariţia pictogramei
este imposibilă. Încărcaţi bateria la o temperatură
ambientală cuprinsă între 5 ºC şi 35 ºC.
 Computerul nu este pornit.
Porniţi computerul.
 Computerul a intrat în starea Repaus sau în starea
Hibernare.
Scoateţi computerul din starea Repaus sau din
starea Hibernare.
 Se utilizează un hub USB.
Este posibil ca Walkman să nu funcţioneze când
este conectat printr-un hub USB. Conectaţi
Walkman direct la computer folosind cablul USB
(inclus).
 Sistemul de operare instalat pe computer nu este
acceptat de Walkman.
Pentru a încărca Walkman, conectaţi-l la un
computer cu sistemul de operare care este acceptat
de Walkman.
 Nu aţi utilizat Walkman pentru o perioadă mai mare
de un an.
În funcţie de condiţiile în care este utilizat
Walkman, este posibil ca bateria să se fi deteriorat.
Consultaţi cel mai apropiat distribuitor Sony.
Simptom
Cauză/Soluţie
[USB Connected. The
 Nivelul rămas al bateriei este insuficient.
Timer and Alarm will
Încărcaţi bateria conectând Walkman la un
not function.] sau [USB
computer aflat în funcţiune timp de minimum
5 minute.
Cnctd. (MTP) The
Timer and Alarm will
 Cablul USB nu este conectat în mod corespunzător la
not function.] nu apar
un conector USB al computerului.
atunci când este conectat
Deconectaţi cablul USB şi apoi reconectaţi-l.
la computer cu cablul
Utilizaţi cablul USB inclus.
USB (inclus)
 Se utilizează un hub USB.
(Computerul nu
Este posibil ca Walkman să nu funcţioneze când
recunoaşte Walkman).
este conectat printr-un hub USB. Conectaţi
Walkman direct la computer folosind cablul USB
(inclus).
 Este posibil să existe o problemă la conectorul USB al
computerului.
Conectaţi Walkman la un alt conector USB al
computerului.
 Când utilizaţi Walkman pentru prima dată sau când
bateria este slabă, este posibil să dureze aproximativ
5 minute pentru ca mesajul să fie afişat pe Walkman
după ce este conectat la un computer. Aceasta nu
reprezintă o funcţionare defectuoasă.
 Autentificarea pentru software se poate face şi poate
dura un timp destul de lung. Aşteptaţi puţin.
 Nu s-a reuşit instalarea software-ului.
Reinstalaţi software-ul utilizând utilitarul de
instalare. Datele importate vor rămâne neatinse.
 Computerul rulează un alt software decât cel utilizat
pentru transfer.
Deconectaţi cablul USB, aşteptaţi câteva minute şi
apoi reconectaţi-l. Dacă problema persistă,
deconectaţi cablul USB, reporniţi computerul şi
apoi reconectaţi cablul USB.
 Este posibil ca [USB Connected. The Timer and
Alarm will not function.] sau [USB Cnctd. (MTP)
The Timer and Alarm will not function.] să nu fie
afişate pe Walkman, în funcţie de software-ul care
rulează pe computer.
Activaţi Windows Media Player, sau Windows
Explorer.
Simptom
Cauză/Soluţie
Walkman devine instabil  Se utilizează un hub USB sau un cablu prelungitor
în timp ce este conectat
USB.
la computer.
Este posibil ca Walkman să nu funcţioneze când
este conectat printr-un hub USB sau cablu
prelungitor. Conectaţi Walkman direct la computer
folosind cablul USB (inclus).
Când faceţi dublu-clic pe  Instalaţi pachetul software după ce instalaţi Windows
[Setup.exe] pentru a
Media Player 11 sau 12. Pentru detalii cu privire la
instala pachetul software, Windows Media Player, vizitaţi următorul site web:
[Setup.exe] nu rulează şi http://support.microsoft.com/
se deschide fereastra de
proprietăţi.
Pentru iniţializarea (formatarea) „WALKMAN”
Puteţi formata memoria flash încorporată a Walkman. Dacă se formatează
memoria, toate fişierele inclusiv ghidul de asistenţă (document HTML) vor fi
şterse. Nu uitaţi să verificaţi fişierele stocate în memorie înainte de formatare
şi să exportaţi, în prealabil, toate fişierele necesare pe hard disk-ul
computerului.
1 Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul BACK/HOME, până
la apariţia meniului principal.
2 Selectaţi
[Settings] – [Common Settings] – [Format]
– [Yes] – [Yes] în această ordine.
Apăsaţi butonul /// pentru a selecta elementul, apoi apăsaţi butonul
 pentru a confirma.
Când se încheie iniţializarea, apare [Memory formatted.].
Notă
Nu formataţi memoria flash încorporată folosind Windows Explorer sau Mac
Finder. Dacă formataţi memoria flash încorporată, faceţi acest lucru direct
pe Walkman.
Despre căştile intraauriculare
Căştile interne sigilează urechile. De aceea, aveţi grijă că există riscul accidentării
urechilor sau timpanelor dacă aplicaţi o presiune prea mare pe căştile interne sau dacă
scoateţi căştile interne brusc. După utilizare, scoateţi căştile interne cu mare grijă.
Notificare privind licenţele şi mărcile comerciale
Consultaţi ghidul de utilizare (document HTML).
Download PDF