Sony | NWZ-E585 | Sony NWZ-E585 Instrucţiuni de utilizare

Ghid de pornire rapidă
Modul de instalare a pachetului software
Modul de utilizare a „WALKMAN”-ului
Mod de instalare a software-ului furnizat
Vă rugăm să verificaţi articolele din pachet.
„WALKMAN” (1)
Căşti (1)
Căşti interne (1 set)
Cablu USB (1)
Ghid de pornire rapidă (acest manual)
Instalarea WALKMAN Guide şi Media Go (pentru
Windows)
1
Accesarea Ghidului de Asistenţă online
(varianta integrală).
Pentru PC sau telefoane de tip smartphone
Deşi răsfoirea este gratuită, poate fi percepută
o taxă de comunicaţie conform contractului cu
operatorul dumneavoastră.
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwze580/ro/
Despre manuale
Acest Ghid de pornire rapidă descrie numai instrucţiunile elementare
de operare şi modul de instalare a software-ului inclus.
Pentru informaţii detaliate şi instrucţiuni de utilizare, consultaţi Ghidul
de asistenţă (documentul HTML) furnizat cu software-ul inclus după
instalare.
4-466-635-81 (1)
Mod de utilizare a „WALKMAN”-ului
4 Urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran.
Pornirea şi oprirea „WALKMAN”-ului
După ce termină expertul de instalare, comenzile rapide
WALKMAN Guide şi Media Go apar pe desktopul
computerului.
Ghidul de Asistenţă este inclus în WALKMAN Guide.
Conectaţi Walkman-ul la un computer
pornit utilizând cablul USB (inclus).
1
Asiguraţi-vă că sistemul de operare este Windows XP* (Service Pack 3 sau
ulterior), Windows Vista*2 (Service Pack 2 sau ulterior), Windows 7*2 (Service
Pack 1 sau ulterior) sau Windows 8.
1
*1 Excluzând versiunile sistemelor de operare de 64 biţi.
*2 Nu este acceptat [Mod compatibilitate] pentru Windows XP.
Pentru Mac, asiguraţi-vă că sistemul de operare este Mac OS X v10.6 sau
ulterior.
Neacceptat de sisteme de operare în afară de cele de mai sus
Cablu USB (inclus)
2 Selectaţi următoarea succesiune la
computer.

Windows 7 sau anterior: Selectaţi [Start] – [Computer] sau
[Computerul meu] – [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR_
WINDOWS].
 Windows 8: Selectaţi [Desktop] din [Ecranul Start] pentru a
deschide [File Explorer]. În lista [Computer], selectaţi
[WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR_WINDOWS].
3 Daţi dublu clic pe [Setup.exe].
Apare expertul de instalare.
 Când executaţi [Setup.exe], fişierul [Setup.exe] stocat în
folderul [FOR_WINDOWS] al Walkman-ului dumneavoastră
este copiat în computer ca copie de rezervă, iar WALKMAN
Guide şi Media Go sunt instalate în computer.
 Dacă nu porneşte [Setup.exe], copiaţi fişierul [Setup.exe] pe
desktop, apoi daţi dublu clic pe el.
Conectaţi Walkman-ul la un computer
pornit utilizând cablul USB (inclus).
2 Pe computer, selectaţi [WALKMAN] din bara
laterală a Instrumentului de găsire, apoi
deschideţi folderul [FOR_MAC].
Buton BACK/HOME
Pentru
pornire
Glisaţi comutatorul HOLD în sensul contrar săgeţii şi
apăsaţi orice buton.
Buton OPTION/PWR OFF
Pentru oprire
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul OPTION/PWR OFF.
Buton cu 5 direcţii
Instalarea Ghidului de asistenţă şi a software-ului
Content Transfer (pentru Mac)
Despre sistemul de operare
NWZ-E583/E584/E585
©2013 Sony Corporation Printed in Czech Republic
Conţinut
Acumulatorul Walkman-ului se reîncarcă în timp ce Walkman-ul este
conectat la un computer pornit.
Pentru a instala Ghidul de asistenţă: [Help_Guide_Installer_for_Mac]
Pentru a instala software-ul Content Transfer:
[ContentTransfer.pkg]
 Sugestie
Înainte de a încerca să ştergeţi software-ul din Walkman, copiaţi folderul
[FOR_MAC] în computerul dumneavoastră Mac, ca o copie de rezervă, dacă
este necesar.
Încărcare...
Circa
4 ore
Încărcat complet
Când Walkman-ul este încărcat complet, deconectaţi-l de la computer.
Pentru un computer Mac, daţi clic pe pictograma de scoatere [WALKMAN]
din bara laterală a Instrumentului de găsire pentru a deconecta Walkmanul.
Notă
Pentru a evita deteriorarea acumulatorului, încărcaţi acumulatorul cel puţin o
dată la şase luni sau o dată pe an.
Canale SensMe™
Radio FM
Înregistrare voce
Muzică
Fişiere video
Fotografii
Liste de redare
Anularea zgomotului
Setări
Încărcare
de instalare a software-ului dorit:
După ce termină programul de instalare, aliasul (comanda
rapidă) a software-ului instalat (Ghid de asistenţă sau software-ul
Content Transfer) apare pe desktopul computerului.
Meniul de pornire apare când apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul BACK/HOME.
Meniul de pornire reprezintă punctul de început pentru redarea audio,
căutarea cântecelor, schimbarea setărilor etc.
Din meniul de pornire, puteţi selecta elementul dorit de pe ecran utilizând
butonul cu 5 direcţii.
Încărcarea acumulatorului
3 Daţi dublu clic pe pictograma programului
4 Urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran.
Modalitatea de utilizare a meniului de pornire
Comutator HOLD
Meniu de pornire
Confirmare.
Revenire la ecranul anterior.
Podcasts
Revenire la
ecranul de redare
a cântecelor
Componente şi comenzi
Depanare
 Afişaj
 Buton VOL +*1/–
 Buton OPTION/PWR OFF
Dacă Walkman-ul nu funcţionează conform aşteptărilor, încercaţi următorii
paşi pentru a rezolva problema.
1
Apăsaţi pentru a afişa meniul cu opţiuni.
Dacă apăsaţi şi menţineţi apăsat acest buton, ecranul se stinge şi
Walkman-ul intră în modul aşteptare.
 Buton RESET
3 Apăsaţi butonul RESET cu un pix
acumulatorul.
Despre acţionarea volumului (Doar pentru ţările/
zonele unde se aplică Directivele Europene)
O alarmă sonoră (bip) şi un avertisment [Check the volume level] au ca
scop protejarea urechilor când măriţi volumul peste nivelul specificat*1
pentru prima oară.
Puteţi anula alarma sonoră şi avertismentul apăsând pe orice buton.
Butoane /
 Mufă căşti
 Mufă WM-PORT
Conectaţi cablul USB (inclus) sau dispozitivele periferice (neincluse).
Este posibil să rezolvaţi unele probleme prin încărcarea
acumulatorului.
Buton RESET
sau cu o agrafă de birou etc.
*1 Există puncte tactile. Utilizaţi-le pentru a facilita operaţiile cu butoane.
Butoane /
Pentru detalii privind conectarea la un computer, consultaţi tabelele
din dreapta.
2 Conectaţi Walkman-ul la computer pentru a încărca
Folosiţi un pix sau o agrafă de birou etc.
Buton  (redare /pauză/confirmare)
Identificaţi simptomele problemei în capitolul
„Depanare” din Ghidul de asistenţă (document HTML)
şi încercaţi acţiunile de corectare enumerate.
 Comutator HOLD
 Orificiu curea
 Microfon
A se utiliza pentru a efectua înregistrări vocale.
 Buton BACK/HOME
 Buton cu 5 direcţii*1
Simptom
Înainte de a reseta Walkman-ul, asiguraţivă că nu redaţi muzică, fişiere video etc. în
momentul respectiv. Puteţi apoi reseta
Walkman-ul în siguranţă.
4 Verificaţi informaţiile despre
problemă în opţiunea de ajutor
a fiecărui software.
5 Căutaţi informaţii privind problema pe unul dintre
site-urile Web de asistenţă pentru clienţi.
Notă
Puteţi mări volumul peste nivelul specificat* după anularea alarmei şi a
avertismentului.
După avertizarea iniţială, alarma şi avertismentul se repetă la fiecare 20 de ore
cumulate când volumul este setat peste nivelul specificat*1; când se întâmplă
acest lucru, volumul este readus automat la setarea iniţială.
1
Dacă volumul este setat peste nivelul specificat* şi opriţi Walkman-ul, volumul
revine automat la nivelul specificat*1.
*1 Nivel specificat = [14]
1
Referitor la site-urile Web de asistenţă pentru clienţi, consultaţi
„Pentru ultimele informaţii”.
6 Dacă soluţiile enumerate mai sus nu vă ajută să
rezolvaţi problema, consultaţi cel mai apropiat
furnizor Sony.
Nu se încarcă
acumulatorul
Walkman-ului.
Cauză/Remediu
 Cablul USB nu este conectat corect la un
conector USB al computerului.
Decuplaţi cablul USB şi reconectaţi-l.
Folosiţi cablul USB inclus.
 Acumulatorul este încărcat la o temperatură
ambientală în afara intervalului între
5° C şi 35° C.
Nu puteţi încărca acumulatorul când apare
pictograma
. Încărcaţi acumulatorul la o
temperatură ambientală cuprinsă între 5° C
şi 35° C.
 Nu este pornit computerul.
Porniţi computerul.
 Computerul a intrat în starea repaus sau în
starea hibernare.
Scoateţi computerul din starea repaus sau
din starea hibernare.
 Este utilizat un hub USB.
Este posibil ca Walkman-ul să nu
funcţioneze când este conectat printr-un
hub USB. Conectaţi Walkman-ul direct la
computer, utilizând cablul USB (inclus).
 Sistemul de operare instalat pe computer nu
este acceptat de Walkman.
Pentru a încărca Walkman-ul, conectaţi-l la
un computer cu un sistem de operare care
este acceptat de Walkman.
 Nu aţi utilizat Walkman-ul pe o perioadă mai
mare de un an.
În funcţie de condiţiile în care este utilizat
Walkman-ul, este posibil ca acumulatorul să
se fi deteriorat. Consultaţi cel mai apropiat
furnizor Sony.
Simptom
Cauză/Remediu
[Connected USB. The  Cablul USB nu este conectat corect la o mufă
player cannot be
USB a computerului.
operated.] sau
Decuplaţi cablul USB şi reconectaţi-l.
[Connected USB
Folosiţi cablul USB inclus.
(MTP). The player
 Este utilizat un hub USB.
cannot be operated.]
Este posibil ca Walkman-ul să nu
nu apare când este
funcţioneze când este conectat printr-un
conectat la computer
hub USB. Conectaţi Walkman-ul direct la
cu cablul USB (inclus)
computer, utilizând cablul USB (inclus).
(Computerul nu
 Este posibil ca mufa USB a computerului să
recunoaşte Walkmanaibă o problemă.
ul).
Conectaţi Walkman-ul la o altă mufă USB de
pe computer.
 Când utilizaţi Walkman-ul pentru prima dată
sau când acumulatorul este descărcat, este
posibil să dureze aproximativ 10 minute pentru
ca mesajul să fie afişat pe Walkman după ce
este conectat la un computer. Acest lucru nu
reprezintă un defect.
 Se poate efectua autentificarea software-ului
şi poate dura destul de mult timp. Aşteptaţi
puţin.
 Nu s-a reuşit instalarea software-ului.
Reinstalaţi software-ul utilizând programul
de instalare. Datele importate vor rămâne
nemodificate.
 Computerul rulează un alt software decât cel
utilizat pentru transfer.
Deconectaţi cablul USB, aşteptaţi câteva
minute şi apoi reconectaţi-l. Dacă problema
persistă, deconectaţi cablul USB, reporniţi
computerul şi apoi reconectaţi cablul USB.
Walkman-ul devine
 Este utilizat un hub USB sau un prelungitor
instabil când este
USB.
conectat la computer.
Este posibil ca Walkman-ul să nu
funcţioneze când este conectat printr-un
hub USB sau prelungitor. Conectaţi
Walkman-ul direct la computer, utilizând
cablul USB (inclus).
Măsuri de precauţie
Informaţii despre legislaţie şi mărci comerciale
Pentru informaţii despre legislaţie, reglementări şi drepturile privind mărcile
comerciale, consultaţi capitolul „Informaţii importante” din software-ul inclus.
Pentru a le citi, instalați software-ul inclus pe computer.
Despre căştile auriculare
Căştile interne sigilează urechile. De aceea, aveţi grijă că există riscul
accidentării urechilor sau timpanelor dacă aplicaţi o presiune prea mare pe
căştile interne sau dacă scoateţi căştile interne brusc. După utilizare, scoateţi
căştile interne cu mare grijă.
Pentru ultimele informaţii
Dacă aveţi întrebări sau probleme referitoare la acest produs sau dacă doriţi
informaţii despre elemente compatibile cu produsul, vizitaţi următoarele
site-uri Web.
Pentru clienţii din SUA:
http://www.sony.com/walkmansupport
Pentru clienţii din Canada:
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Pentru clienţii din America Latină:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Pentru clienţii din Europa:
http://support.sony-europe.com/dna/wm/
Pentru clienţii din Asia, Oceania şi Africa:
Engleză: http://www.sony-asia.com/support
Coreeană: http://scs.sony.co.kr/walkman/
Chineză simplificată: http://service.sony.com.cn/KB/
Chineză tradiţională: http://service.sony.com.tw/
Pentru clienţii care au achiziţionat modele de pe un alt continent:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Download PDF

advertising