Sony | NWZ-E474 | Sony NWZ-E474 NWZ-E474 8GB Walkman® Video MP3 player Instrucţiuni de utilizare

Ghid scurt de utilizare
Modul de instalare a pachetului software
Modul de utilizare a „WALKMAN”
NWZ-E473/E474/E475/E473K/E474K/E573/E574/E575
©2012 Sony Corporation Printed in Czech Republic
Conţinut
Transferul fişierelor muzicale
Modul de instalare a pachetului software (Ghid de asistenţă inclus)
Vă rugăm să verificaţi următoarele elemente din pachet.
 „WALKMAN” (1)
 Căşti (1)
 Auriculare (Dimensiune S, L) (1)
 Difuzor (RDP-NWT18) (1) (doar pentru NWZ-E473K/E474K)
 Cablu USB (1)
 Ghid scurt de utilizare (acest manual)
 Software
Software-ul este stocat în memoria internă a Walkman şi include următoarele
elemente:
Media Go
WALKMAN Guide
Ghid de asistenţă, etc.
Pentru detalii cu privire la modul de instalare, consultaţi „Modul de instalare a
pachetului software (Ghid de asistenţă inclus)”.
De pe CD-uri, etc., folosind Media Go
1 Conectaţi Walkman la computer.
Media Go acceptă transferul de date de la iTunes 10 la Walkman.
Prin metoda glisare şi fixare, folosind Windows Explorer
Despre manuale
Pe lângă acest Ghid scurt de utilizare, acest model este însoţit de Ghidul de
asistenţă (document HTML), pe care îl puteţi vizualiza din WALKMAN Guide.
Pentru detalii, consultaţi „Modul de instalare a pachetului software (Ghid de
asistenţă inclus)”.
*1 [Mod compatibilitate] pentru Windows XP nu este acceptat.
2 Selectaţi următoarea succesiune la computer.
Selectaţi [Start] - [Computer] sau [Computerul meu] - [WALKMAN]
- [Storage Media].
3 Faceţi dublu-clic pe [Setup.exe].
Despre sistemul de operare Windows
Asiguraţi-vă că sistemul de operare este Windows XP (Service Pack 3 sau o versiune
ulterioară), Windows Vista*1 (Service Pack 2 sau o versiune ulterioară) sau
Windows 7*1 (Service Pack 1 sau o versiune ulterioară).
Cablul USB (inclus)
Pentru detalii cu privire la transferul fişierelor muzicale, video, fotografii sau
podcasturi, consultaţi Ghidul de asistenţă. Ghidul de asistenţă poate fi accesat rapid
din WALKMAN Guide.
Se afişează expertul de instalare.
 Când rulaţi [Setup.exe], fişierul [Setup.exe] stocat în folderul
[Storage Media] al Walkman se copiază în computer pentru
siguranţă şi se instalează WALKMAN Guide şi aplicaţia Media Go.
 Dacă [Setup.exe] nu porneşte, copiaţi fişierul [Setup.exe] pe
suprafaţa de lucru şi apoi faceţi dublu-clic pe el.
4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
După ce instalarea este finalizată, comanda rapidă pentru
WALKMAN Guide apare pe desktopul computerului.
5 Faceţi dublu-clic pe
(WALKMAN Guide) pe
desktop pentru a lansa Walkman Guide.
Pentru detalii cu privire la transferul fişierelor muzicale, etc. consultaţi
ghidul de asistenţă inclus în WALKMAN Guide.
4-425-225-81(1)
Modul de utilizare a „WALKMAN”
 Sfat
Puteţi lansa WALKMAN Guide şi Media Go din meniul [Start] (se afişează făcând clic
pe [Start]).
Puteţi instala software-ul inclus pe alt computer folosind următoarea procedură, chiar
dacă ştergeţi fişierul [Setup.exe] prin formatarea memoriei interne a Walkman. Copiaţi
fişierul [Setup.exe] şi folderul [Install] din folderul [Backup] al computerului pe
Walkman. Apoi, conectaţi Walkman la un alt computer pe care doriţi să instalaţi
software-ul şi urmaţi procedura de mai sus de la pasul 2. Folderul [Backup] poate fi
găsit la
C:\Program Files*1\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-E470\Backup
*1 Se poate afişa [Program Files(x86)] în funcţie de sistemul de operare al computerului.
Ce puteţi face cu Walkman Guide?
Walkman Guide include următoarele elemente:
 Ghid de asistenţă
Următorul conţinut poate fi vizualizat în browserul web.
Detalii cu privire la modul de utilizare a Walkman
Modul de utilizare a software-ului pentru a transfera conţinut pe Walkman
Depanare
 Legătura la pagina de înregistrare pentru clienţi
 Legătura la pagina de asistenţă pentru clienţi
 Alte legături utile
Include informaţii cu privire la legături, etc., pe site-ul de descărcare.
Elementele incluse în pachet diferă în funcţie de ţara/regiunea din care se face
achiziţia.
 Sfat
După executarea [Setup.exe] puteţi utiliza spaţiul disponibil din folderul [Storage
Media] mai eficient prin formatarea memoriei flash încorporate a Walkman. Pentru a
formata memoria flash încorporată a Walkman, consultaţi „Pentru iniţializarea
(formatarea) „WALKMAN”” pe verso.
Buton BACK/HOME
Buton OPTION/PWR OFF
Modul de utilizare al meniului principal
Dacă apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul BACK/HOME, va apărea meniul principal.
Meniul principal este punctul de pornire pentru redarea fişierelor audio, căutarea
pieselor muzicale modificarea setărilor, etc.
Din meniul principal, puteţi selecta elementul dorit de pe ecran, folosind butonul cu
5 căi.
Meniu principal
NWZ-E473/E474/E475/E473K/E474K
SensMe™ Channels
FM Radio
Voice Recording
Music
Buton cu 5 căi
Videos
Photos
Încărcarea bateriei
Bateria se reîncarcă în timp ce Walkman este conectat la un computer aflat în
funcţiune.
Revenire la ecranul anterior.
Încărcare
Aproximativ
3 ore
Încărcare...
Confirmare.
Playlists
Podcasts
Settings
Music
Unlimited *1
Go to song
playback screen
NWZ-E573/E574/E575
SensMe™ Channels
FM Radio
Voice Recording
Music
Videos
Încărcat complet
Photos
Pornirea şi oprirea „WALKMAN”
Pentru a porni
Apăsaţi orice buton.
Pentru a opri
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
OPTION/PWR OFF.
Games
Noise Canceling
Settings
Games
Podcasts
Music
Unlimited *1
Go to song
playback screen
*1:Este posibil ca această pictogramă să nu fie afişată, în funcţie de ţara/regiunea din care
aţi achiziţionat Walkman.
Componente şi comenzi
 Buton BACK/HOME
 Buton cu 5 căi*1
Butonul  (redare/pauză/confirmare)
Butoanele /
Pentru detalii cu privire la conectarea la un computer, consultaţi tabelele din
dreapta.
 Afişajul
 Buton VOL +*1/–
 Buton OPTION/PWR OFF
Notă
1
Puteţi creşte volumul peste nivelul specificat* după dezactivarea alarmei şi a avertizării.
După avertizarea iniţială, alarma şi avertizarea se repetă pentru fiecare 20 de ore
cumulate în care volumul este setat peste nivelul specific*1; când se întâmplă acest lucru,
volumul este schimbat automat la setarea iniţială.
1
Dacă volumul este setat peste nivelul specific* şi opriţi Walkman, volumul revine
automat la nivelul specific*1.
*1 Nivelul specific = [16]
1 Găsiţi simptomele problemei în „Depanare” în ghidul de
asistenţă (document HTML) şi încercaţi oricare dintre
acţiunile de corecţie indicate.
Conectaţi cablul USB (inclus) sau dispozitivele periferice (neincluse).
Alarma (bip) şi avertizarea [Check the volume level] au rolul de a vă proteja urechile
atunci când creşteţi volumul peste un nivel specificat*1 pentru prima dată.
Puteţi dezactiva alarma şi avertizarea prin apăsarea oricărui buton.
Dacă Walkman nu funcţionează conform aşteptărilor, încercaţi paşii următori
pentru a rezolva problema.
Butoanele /
 Mufă căşti
 Mufă WM-PORT
Despre utilizarea volumului (Doar pentru
ţările/regiunile care se supun Directivelor
Europene)
Depanare
Apăsaţi pentru a afişa meniul cu opţiuni.
Dacă apăsaţi şi menţineţi apăsat acest buton, ecranul se stinge şi Walkman intră în
modul aşteptare.
2 Conectaţi Walkman la computer pentru a încărca bateria.
Este posibil să rezolvaţi unele probleme prin încărcarea bateriei.
3 Apăsaţi butonul RESET cu un pix
Buton RESET
sau cu o agrafă de birou, etc.
Înainte de a reiniţializa Walkman, asiguraţi-vă
că nu sunt redate piese muzicale, fişiere video,
etc. Acum puteţi să reiniţializaţi Walkman în
siguranţă.
4 Căutaţi informaţii despre
problema respectivă în sistemul
Ajutor al fiecărui software.
 Comutator HOLD
 Orificiu pentru curea
 Microfon
5 Căutaţi informaţii despre problemă într-unul din site-urile
 Buton RESET
6 Dacă nu reuşiţi să rezolvaţi problema cu niciuna dintre
Utilizaţi pentru a efectua înregistrări vocale.
Folosiţi un pix sau o agrafă de birou, etc.
*1 Există puncte tactile. Utilizaţi-le pentru a facilita operaţiile cu butoane.
web de asistenţă pentru clienţi.
Consultaţi „Pentru cele mai recente informaţii” cu privire la site-urile web de
asistenţă pentru clienţi.
metodele enumerate mai sus, consultaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
Simptom
Cauză/Soluţie
Nu puteţi încărca bateria  Cablul USB nu este cuplat în mod corespunzător la
Walkman.
un conector USB al computerului.
Deconectaţi cablul USB şi apoi reconectaţi-l.
Utilizaţi cablul USB inclus.
 Bateria este încărcată la o temperatură ambientală
care nu se încadrează în intervalul 5 °C şi 35 °C.
, încărcarea bateriei
La apariţia pictogramei
nu este posibilă. Încărcaţi bateria la o temperatură
ambientală cuprinsă între 5 °C şi 35 °C.
 Computerul nu este pornit.
Porniţi computerul.
 Computerul a intrat în starea Repaus sau în starea
Hibernare.
Scoateţi computerul din starea Repaus sau din
starea Hibernare.
 Se utilizează un hub USB.
Este posibil ca Walkman să nu funcţioneze când
este conectat printr-un hub USB. Conectaţi
Walkman direct la computer folosind cablul USB
(inclus).
 Sistemul de operare instalat pe computer nu este
acceptat de Walkman.
Pentru a încărca Walkman, conectaţi-l la un
computer cu sistemul de operare care este acceptat
de Walkman.
 Nu aţi utilizat Walkman pentru o perioadă mai mare
de un an.
În funcţie de condiţiile în care este utilizat
Walkman, este posibil ca bateria să se fi deteriorat.
Consultaţi cel mai apropiat distribuitor Sony.
Simptom
Cauză/Soluţie
[Connected USB. The
 Cablul USB nu este cuplat în mod corespunzător la
player cannot be
un conector USB al computerului.
operated.] sau
Deconectaţi cablul USB şi apoi reconectaţi-l.
[Connected USB (MTP).
Utilizaţi cablul USB inclus.
The player cannot be
 Se utilizează un hub USB.
operated.] nu se afişează
Este posibil ca Walkman să nu funcţioneze când
când este conectat la
este conectat printr-un hub USB. Conectaţi
computer printr-un
Walkman direct la computer folosind cablul USB
cablu USB (inclus)
(inclus).
(Computerul nu
 Este posibil să existe o problemă la conectorul USB al
recunoaşte Walkman).
computerului.
Conectaţi Walkman la un alt conector USB al
computerului.
 Când utilizaţi Walkman pentru prima dată sau când
bateria este slabă, este posibil să dureze aproximativ
30 secunde pentru ca mesajul să fie afişat pe
Walkman după ce este conectat la un computer.
Aceasta nu reprezintă o funcţionare defectuoasă.
 Autentificarea pentru software se poate face şi poate
dura un timp destul de lung. Aşteptaţi puţin.
 Nu s-a reuşit instalarea software-ului.
Reinstalaţi software-ul utilizând utilitarul de
instalare. Datele importate vor rămâne neatinse.
 Computerul rulează un alt software decât cel utilizat
pentru transfer.
Deconectaţi cablul USB, aşteptaţi câteva minute şi
apoi reconectaţi-l. Dacă problema persistă,
deconectaţi cablul USB, reporniţi computerul şi
apoi reconectaţi cablul USB.
Walkman devine instabil  Se utilizează un hub USB sau un cablu prelungitor
în timp ce este conectat
USB.
la computer.
Este posibil ca Walkman să nu funcţioneze când
este conectat printr-un hub USB sau cablu
prelungitor. Conectaţi Walkman direct la computer
folosind cablul USB (inclus).
Când faceţi dublu-clic pe  Instalaţi pachetul software după ce instalaţi Windows
[Setup.exe] pentru a
Media Player 11 sau o versiune ulterioară. Pentru
instala pachetul software, detalii cu privire la Windows Media Player, vizitaţi
[Setup.exe] nu rulează şi
următorul site web:
se deschide fereastra de http://support.microsoft.com/
proprietăţi.
Măsuri de precauţie
Pentru iniţializarea (formatarea) „WALKMAN”
Puteţi formata memoria flash încorporată a Walkman. Dacă se formatează
memoria, toate fişierele inclusiv ghidul de asistenţă (document HTML) vor fi
şterse şi toate setările vor reveni la valorile implicite. Nu uitaţi să verificaţi
fişierele stocate în memorie înainte de formatare şi să exportaţi, în prealabil,
toate fişierele necesare pe hard disk-ul computerului.
1 Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul BACK/HOME, până
la apariţia meniului principal.
2 Selectaţi
[Settings] – [Common Settings] – [Reset/
Format] – [Format] – [Yes] – [Yes] în această ordine.
Apăsaţi butonul /// pentru a selecta elementul, apoi apăsaţi butonul
 pentru a confirma.
Când se încheie iniţializarea, apare [Memory formatted.].
Notă
Nu formataţi memoria flash încorporată folosind Windows Explorer. Dacă
formataţi memoria flash incorporată, faceţi acest lucru direct pe Walkman.
Notificare privind licenţele şi mărcile comerciale
Consultaţi ghidul de asistenţă (document HTML).
Pentru cele mai recente informaţii
Dacă aveţi întrebări sau probleme legate de acest produs sau dacă doriţi informaţii
despre dispozitive şi componente compatibile cu acest produs, vizitaţi următoarele
site-uri Web.
Pentru clienţii din Statele Unite:
http://www.sony.com/walkmansupport
Pentru clienţii din Canada:
http://esupport.sony.com/ca/
Pentru clienţii din Europa:
http://support.sony-europe.com/DNA
Pentru clienţii din America Latină:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Pentru clienţii din alte ţări/regiuni:
http://www.sony-asia.com/support
Pentru clienţii care au achiziţionat modelele comercializate internaţional:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Download PDF

advertising