Sony CMT-EH15 Operating instructions

Sony CMT-EH15 Operating instructions
Micro sistem de
componente Hi-Fi
Manual de instrucţiuni
RO
CMT-EH15
© 2010 Sony Corporation
Numai pentru modelul european
AVERTIZARE
Pentru a reduce riscul de incendii sau
de electrocutări, nu expuneţi aparatul la
ploaie sau umezeală.
Pentru a preveni incendiile şi şocurile
electrice, nu expuneţi aparatul la stropire sau
udare cu apă şi nu aşezaţi pe aparat recipiente
ce conţin lichide (cum ar fi vazele cu apă).
Pentru a preveni incendiile, nu acoperiţi
fantele de aerisire ale aparatului cu ziare, cu
faţa de masă, cu draperii etc. Nu aşezaţi pe
aparat flăcări deschise, de exemplu lumânări
aprinse.
Conectaţi aparatul la o priză de perete uşor
accesibilă, deoarece ştecărul este folosit la
deconectarea aparatului de la reţea. În cazul
în care constataţi un comportament anormal,
decuplaţi imediat ştecărul de la priza de
perete.
Nu montaţi aparatul în spaţii închise şi
strâmte, cum ar fi o bibliotecă sau un dulap.
Nu expuneţi bateriile sau aparatul cu bateriile
montate la căldură excesivă spre exemplu la
radiaţii solare directe, la foc sau la surse de
căldură similare.
ATENŢIE
Utilizarea de instrumente optice în paralel cu
acest produs, conduce la creşterea pericolului
de a vă fi afectată vederea.
Cu excepţia clienţilor din S.U.A. şi
Canada
Acest aparat este
clasificat ca produs
LASER din Clasa 1.
Acest marcaj se află
în partea din spate
a aparatului, spre
exterior.
2
Presiunea exagerată exercitată de sunetul
emis de căşti sau minicăşti, poate conduce
la pierderea auzului.
Notă pentru clienţii din ţările în care se
aplică Directivele Uniunii Europene
Producătorul acestui aparat este Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo,
108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat
pentru EMC şi pentru siguranţa produsului
este Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania.
Pentru orice servicii sau chestiuni legate
de garanţie, vă rugăm să apelaţi la adresa
menţionată în documentele separate pentru
service sau garanţie.
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice
vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte
state europene cu sisteme
de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau
pe ambalajul acestuia indică faptul că
respectivul produs nu trebuie considerat
reziduu menajer în momentul în care doriţi
să îl dezafectaţi. El trebuie dus la punctele de
colectare destinate reciclării echipamentelor
electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi
ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător
şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate
de tratarea inadecvată a acestor reziduuri.
Reciclarea materialelor va ajuta totodată la
conservarea resurselor naturale. Pentru mai
multe detalii legate de reciclarea acestui
produs, vă rugăm să consultaţi biroul
local, serviciul de preluare a deşeurilor
sau magazinul de unde aţi achiziţionat
produsul.
Dezafectarea bateriilor
(acumulatoarelor) uzate
(Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte
state europene cu sisteme
de colectare separate)
Acest simbol marcat pe baterie (acumulator)
sau pe ambalajul acestuia indică faptul că
respectivul produs nu trebuie considerat
reziduu menajer în momentul în care doriţi
să îl dezafectaţi. Puteţi ajuta la prevenirea
posibilelor consecinţe negative asupra
mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor
care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a
acestor reziduuri dezafectând în mod corect
acest produs. Reciclarea materialelor va ajuta
totodată la conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care din motive de
siguranţă, de asigurare a performanţelor sau
de integritate a datelor necesită conectarea
permanentă a acumulatorului încorporat,
acesta trebuie înlocuit numai de personalul
calificat al unui service.
Pentru a fi siguri că acumulatorul va fi
corect tratat, la încheierea duratei de viaţă
a acestuia, duceţi-l la punctele de colectare
stabilite pentru reciclarea echipamentelor
electrice şi electronice.
Pentru orice alt fel de baterii, vă rugăm să
citiţi secţiunea referitoare la demontarea în
siguranţă a acumulatorului şi să le duceţi
la punctele de colectare pentru reciclarea
bateriilor uzate.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea
acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul
local, serviciul de preluare a deşeurilor
sau magazinul de unde aţi achiziţionat
produsul.
Note referitoare la discurile DualDisc
Un DualDisc conţine date înregistrate pe
ambele feţe : conţinutul DVD înregistrat pe
una dintre feţe este în corelaţie cu materialul
audio digital înregistrat pe cealaltă faţă. Vă
rugăm să reţineţi însă faptul că, deoarece
partea cu materialul audio nu respectă
standardul Compact Disc (CD), redarea
unui astfel de disc cu acest aparat nu este
garantată.
Discuri audio codate utilizând
tehnologii de protecţie a copyright-ului
Acest aparat este proiectat să poată reda
discuri care respectă standardul pentru
Compact Discuri (CD). Recent, unele case
de discuri au lansat pe piaţă diferite discuri
de muzică la codarea cărora au folosit
tehnologii de protecţie a copyright-ului. Vă
atenţionăm că printre aceste discuri unele
nu sunt în conformitate cu standardul CD şi
nu pot fi redate cu acest aparat.
Tehnologia de codare MPEG Layer-3 şi patentele
sunt sub licenţă Fraunhofer IIS şi Thomson.
3
Cuprins
Conectarea în siguranţă a
sistemului ................................. 5
Operaţii de bază ....................... 6
Înainte de a folosi sistemul ................. 6
Alegerea sursei de muzică ................ 7
Ajustarea sunetului ............................. 7
Redarea unui disc CD/MP3 ................ 8
Ascultarea radioului ............................ 9
Redarea unei casete ........................ 10
Modificarea afişajului ........................ 10
Utilizarea echipamentelor audio
opţionale ........................................... 11
Alte operaţii ............................ 12
Crearea propriului program CD ........ 12
Fixarea posturilor de radio în
memorie............................................ 13
Înregistrarea pe o casetă .................. 14
Utilizarea cronometrelor ................... 14
Soluţionarea problemelor ..... 16
Revenirea la reglajele
efectuate în fabrică ................ 17
Mesaje..................................... 18
Măsuri de precauţie ............... 19
Specificaţii.............................. 21
4
Conectarea în siguranţă a sistemului
Antene
Găsiţi pentru antene o poziţie şi o orientare
care să asigure o bună recepţie, apoi fixaţile.
Menţineţi antenele cât mai departe de cablurile boxelor audio şi de cablul de alimentare,
pentru a evita apariţia zgomotului.
Antenă cablu FM
(întindeţi cablul
pe orizontală)
Antenă
circulară AM
Cablul boxelor (Roşu/3)
Spre boxa
din dreapta
Cablul boxelor
(Negru/#)
Spre boxa
din stânga
Boxe
Introduceţi în mufă numai partea
dezizolată.
Spre priza
de perete
Alimentare
Pentru modelele cu selector de tensiune,
puneţi VOLTAGE SELECTOR în poziţia
care corespunde tensiunii reţelei locale.
Conectaţi cablul de alimentare la o priză de
perete. Dacă ştecărul nu se potriveşte la priza
de perete, detaşaţi adaptorul de priză furnizat
(doar pentru modelele dotate cu adaptor).
5
Operaţii de bază
Acest manual explică, în principal,
acţionarea aparatului folosind telecomanda,
dar aceleaşi operaţii pot fi efectuate şi
folosind butoanele aparatului care au
aceleaşi nume sau cu nume similare cu cele
ale telecomenzii.
Înainte de a folosi
sistemul
Folosirea telecomenzii
Glisaţi şi scoateţi capacul compartimentului
pentru baterii qh şi introduceţi cele două
baterii R6 (mărime AA) (nu sunt furnizate),
mai întâi cu borna E, având grijă să
respectaţi polaritatea corectă, aşa cum este
arătat mai jos.
Deschideţi capacul
secţiunii casetofon
Note
• În cazul utilizării obişnuite, energia bateriilor durează circa 6 luni.
• Nu folosiţi simultan o baterie nouă cu
una veche, şi nu utilizaţi tipuri diferite de
baterii.
• Dacă urmează să nu utilizaţi telecomanda
pentru o perioadă lungă de timp, scoateţi
bateriile pentru a evita producerea de defecţiuni provocate de scurgerea lichidului
coroziv conţinut de acestea.
6
Potrivirea ceasului
Folosiţi butoanele telecomenzii pentru a
potrivi ceasul.
1
Porniţi aparatul.
Apăsaţi butonul [/1 (on/standby) 1.
2
Selectaţi modul ce permite potrivirea
ceasului.
Apăsaţi CLOCK / TIMER SET q d .
Dacă apare modul curent, apăsaţi de mai
multe ori ./> 2 pentru a selecta
“CLOCK”, apoi apăsaţi ENTER qg.
3
Stabiliţi ora exactă.
Apăsaţi în mod repetat ./> 2
pentru a stabili ora, apoi apăsaţi ENTER
qg . Folosiţi aceeaşi procedură pentru a
stabili indicaţia corectă a minutelor.
Reglarea ceasului este anulată dacă
decuplaţi cablul de alimentare de la reţea
sau dacă are loc o pană de curent.
Ajustarea sunetului
Reglarea volumului sonor
Apăsaţi butonul VOLUME +/– (sau rotiţi
butonul VOLUME al aparatului) 8).
Adăugarea unui efect sonor
Pentru
Apăsaţi
A genera un sunet
cu dinamică
superioară
(Generator de
Dinamică a
Sunetului X-tra)
butonul DSGX 4
al aparatului.
A stabili un efect
sonor
EQ qj.
Alegerea sursei de
muzică
Apăsaţi următoarele butoane (sau apăsaţi în
mod repetat FUNCTION 7).
Pentru a alege
Apăsaţi
CD
Tuner
Casetofon
CD 7
TUNER/BAND 7
FUNCTION 7 în mod
repetat până ce este afişată
indicaţia “TAPE”.
AUDIO IN 7
Componentă*
conectată prin
cablu audio
* În cazul în care componenta dispune de
funcţia AVLS (sistem de limitare automată
a volumului) sau de cea BASS BOOST
(intensificarea başilor), opriţi funcţia pentru
a evita difuzarea unui sunet distorsionat de
către boxe.
7
Redarea unui disc CD/
MP3
1
Selectaţi funcţia CD.
Apăsaţi butonul CD (sau apăsaţi în mod
repetat butonul FUNCTION) 7.
2
Aşezaţi discul pe suport.
Apăsaţi butonul Z PUSH OPEN/CLOSE
al aparatului şi aşezaţi discul pe suportul
care îi este destinat, cu eticheta în sus.
Pentru a închide compartimentul pentru
disc, apăsaţi din nou butonul Z PUSH
OPEN/CLOSE al aparatului.
Z PUSH OPEN/CLOSE
3 Porniţi redarea.
Apăsaţi N (play) (sau CD/ NX (play/
pause) la aparat) 7.
Pentru
Apăsaţi
A face o pauză
X (pauză) (sau CD/
NX de la aparat)7.
Pentru a relua redarea,
apăsaţi butonul din nou.
A opri redarea
x (stop) 6.
A selecta un
+/- (alegerea
director de pe un directorului) 3.
disc MP3.
A selecta o pistă ./ > (deplasare
sau un fişier.
înainte / înapoi)
(l/L de la
aparat) 2.
8
Pentru
Apăsaţi
A găsi un anumit În timpul redării,
punct al pistei sau apăsaţi şi menţineţi
al fişierului.
apăsat m / M
(rulare rapidă înainte/
înapoi)2 până se
ajunge la punctul dorit.
A selecta redarea De mai multe ori
repetată
REPEAT qf până când
este afişat “REP” sau
“REP1.
Schimbarea modului de
redare
Apăsaţi în mod repetat PLAY MODE qf în
timp ce player-ul este oprit. Puteţi selecta :
• redarea obişnuită ( “ ” pentru toate
fişierele MP3 din directorul de pe disc),
• redarea în ordine aleatorie (“SHUF”,
SHUF*” pentru redarea
respectiv “
aleatorie directorului),
• redarea unui program (“PGM”).
* Atunci când este redat un disc CD-DA
(SHUF) Play realizează
(audio),
aceeaşi acţiune ca şi SHUF Play.
Note despre redarea repetitivă
• Toate pistele sau fişierele de pe un disc sunt
redate în mod repetat, de cel mult 5 ori.
• “REP1” indică faptul că o singură pistă sau
un singur fişier va fi redat în mod repetat,
până când dvs. îl veţi opri.
Note despre redarea discurilor MP3
• Nu salvaţi pe un disc cu fişiere MP3 alte
tipuri de fişiere sau directoare care nu sunt
necesare.
• Directoarele care nu conţin fişiere MP3
vor fi omise.
• Fişierele MP3 sunt redate în ordinea în care
sunt înregistrate pe disc.
• Acest sistem poate reda numai fişiere MP3
care au extensia “.MP3”.
• Dacă pe disc există fişiere care au extensia
“.MP3”, dar sunt fişiere de alt tip, redarea
acestora poate conduce la generarea unui
zgomot puternic care poate defecta boxele
sau poate deteriora sistemul.
• Acest sistem poate recunoaşte până la:
- 150 directoare (inclusiv directorul
rădăcină),
- 255 fişiere MP3,
- numărul de fişiere şi directoare MP3 care
pot fi conţinute pe un singur disc este de
256,
- 8 nivele de ramificaţie a directoarelor
(structură arborescentă a fişierelor).
• Nu poate fi garantată compatibilitatea
cu toate software-urile de codare/scriere
MP3, echipamentele de înregistrare şi
suporturile de înregistrare. Discurile MP3
incompatibile pot genera zgomot sau
întreruperea sunetului, sau chiar nu pot fi
deloc redate.
Note despre redarea discurilor
multisesiune
• Dacă un disc începe cu o sesiune CD-DA
(sau MP3), acesta va fi recunoscut ca un
disc CD-DA (sau MP3) şi redarea continuă
până ce este întâlnită o altă sesiune.
• Un disc în format CD mixt este recunoscut
ca disc CD-DA.
Ascultarea radioului
1 Selectaţi “FM” sau “AM”.
Apăsaţi în mod repetat TUNER/BAND
7.
2
Alegeţi modul de acord.
Apăsaţi TUNING MODE 7 până ce este
afişat “AUTO“.
3
Depistaţi postul de radio.
Apăsaţi +/– (sau apăsaţi TUNING +/– la
aparat) 2. Căutarea se opreşte automat
atunci când a fost realizat acordul pe
frecvenţa unei staţii radio. Dacă aţi
realizat acordul pe frecvenţa unui post
care furnizează servicii RDS, va fi afişat
numele postului.
Observaţie
Apăsaţi butonul x (stop) 6 pentru a opri
parcurgerea automată a frecvenţelor.
Pentru a recepţiona un post
cu semnal slab
Apăsaţi în mod repetat butonul TUNING
MODE qf, până ce apare indicaţia
“MANUAL”, apoi apăsaţi în mod repetat
+/– (sau apăsaţi TUNING +/– la aparat) 2
pentru a depista postul de radio dorit.
Pentru a reduce nivelul de
zgomot static în cazul unui
post de radio cu semnal slab
Apăsaţi în mod repetat FM MODE qf
până când este afişată indicaţia “MONO”,
pentru a opri recepţia stereo.
9
Redarea unei casete
Modificarea afişajului
Folosiţi butoanele aparatului pentru redarea
unei casete.
Pentru
Apăsaţi
A modifica
informaţiile
afişate1)
În mod repetat butonul
DISPLAY ql când
sistemul este pornit.
1 Selectaţi funcţia TAPE de casetă.
Apăsaţi în mod repetat butonul
FUNCTION 7.
2
3
Introduceţi o casetă în aparat.
Apăsaţi xZ (stop/eject) 9 şi
introduceţi caseta în compartiment.
Aveţi grijă ca banda să nu fie prea largă
pentru a nu se deteriora caseta sau
aparatul.
Porniţi redarea.
Apăsaţi butonul N (play) 9.
Pentru
Apăsaţi
Ca redarea să
facă o pauză
X (pause) 9.
Pentru reluarea redării,
apăsaţi din nou acest
buton.
A opri redarea
xZ (stop/eject) 9
A derula sau
a rula rapid
înainte banda*
m / M (rewind/ fast
forward) 9.
* Aveţi grijă să apăsaţi xZ (stop/eject) 9
după ce banda a fost rulată sau derulată
până la capăt.
Notă
Nu opriţi sistemul în cursul redării sau
înregistrării.
10
A selecta un alt În mod repetat butonul
mod de afişare DISPLAY ql când
(Ceas)
sistemul este oprit2).
Va fi afişat ceasul pentru
8 secunde.
1)
Spre exemplu, pentru un disc CD / MP3
pot fi vizualizate informaţii cum ar fi
numărul pistei sau al fişierului în timpul
redării obişnuite sau durata totală a
redării când player-ul este oprit.
2) Indicatorul STANDBY qs se aprinde
când sistemul este oprit.
Note referitoare la informaţiile
afişate
• Următoarele informaţii nu sunt afişate :
– durata totală de redare a unui disc CD-DA
în funcţie de modul de redare,
– durata totală de redare pentru un disc
MP3,
– durata rămasă de redat pentru o pistă sau
un fişier MP3.
• Următoarele informaţii nu sunt afişate
corect :
– durata de redare scursă pentru un fişier
MP3 codat folosind viteza de transfer
variabilă (VBR),
– denumirile directoarelor sau ale fişierelor
care nu îndeplinesc cerinţele standardului
ISO9660 Level 1, Level 2 sau Joliet în
format extins.
• Sunt afişate următoarele informaţii :
– informaţia legată de marcajul ID3 pentru
fişiere MP3 când sunt utilizate marcaje
ID3 versiune 1 şi versiune 2,
– pentru informaţii legate de marcajul
ID3 pot fi utilizate până la 15 caractere :
majuscule (de la A la Z), numere (de la
0 la 9) şi simboluri cum ar fi ( ‘ < > * +
, – / @ [ \ ] _).
Utilizarea
echipamentelor audio
opţionale
Pentru a conecta o pereche
de căşti opţionale
Conectaţi căştile la mufele PHONES 0 ale
aparatului.
Pentru a conecta o
componentă audio opţională
Conectaţi componenta sursă audio opţională
la mufa AUDIO IN qa a aparatului folosind
un cablu audio analogic (nu este furnizat).
Opriţi volumul sonor al sistemului şi apoi
selectaţi funcţia AUDIO IN.
11
Alte operaţii
Crearea propriului program CD
– Redarea unui program
Folosiţi butoanele telecomenzii pentru a
realiza propriul program.
1
2
Apăsaţi butonul CD 7 pentru a
selecta funcţia CD.
Apăsaţi în mod repetat PLAY MODE
qf până ce apare indicaţia “PGM”,
în timp ce playerul este oprit.
3 Apăsaţi în mod repetat ./ >
2 până ce este afişat numărul
pistei dorite.
La inserarea în program a fişierelor MP3,
+/– 3
apăsaţi de mai multe ori
pentru a selecta directorul dorit, apoi
selectaţi fişierul care vă interesează.
Numărul pistei sau al fişierului selectat
4
Apăsaţi butonul ENTER qg pentru a
introduce în program pista sau fişierul
selectat.
5
Repetaţi paşii 3 şi 4 pentru a
introduce în program piste sau
fişiere suplimentare, până la un total
de 15 de piste sau fişiere.
6
Pentru redarea programului creat,
apăsaţi butonul N 7.
Programul rămâne valabil până ce este
deschis compartimentul pentru discuri.
Pentru reluarea aceluiaşi program,
selectaţi funcţia CD, apoi apăsaţi butonul
N 7.
12
Pentru a renunţa la redarea unui program,
apăsaţi repetat PLAY MODE qf până când
indicaţia “PGM” dispare de pe afişaj în timp
ce playerul este oprit.
Pentru a şterge ultima pistă sau ultimul fişier
din program, apăsaţi butonul CLEAR qk în
timp ce playerul este oprit.
Pentru a fi afişate informaţii cum ar fi numărul
total de piste al programului, apăsaţi în mod
repetat butonul DISPLAY ql.
Fixarea posturilor de radio în memorie
Puteţi fixa în memoria aparatului posturile de
radio favorite, pentru ca apoi să le depistaţi
instantaneu, prin selectarea numărului
corespunzător alocat.
Utilizaţi butoanele telecomenzii pentru a fixa
posturile de radio în memoria aparatului.
1 Apăsaţi în mod repetat TUNER/BAND
7 pentru a selecta “AM“ sau “FM“.
2
5 Apăsaţi în mod repetat +/– 2
pentru
a selecta numărul de alocat dorit.
Dacă numărul respectiv este deja alocat
unui alt post de radio, acel post va fi
înlocuit cu noul post de radio.
6
7
Apăsaţi în mod repetat butonul
TUNING MODE qf până ce
este afişat “AUTO“ (în cazul unui
post cu semnal slab, va fi afişat
“MANUAL“).
3 Apăsaţi +/– 2 pentru a face acordul
pe frecvenţa postului dorit.
Parcurgerea frecvenţelor încetează în mod
automat atunci când a fost detectat un post
de radio; sunt afişate mesajele “TUNED“
şi “STEREO” (în cazul programelor
stereo).
Dacă mesajul “TUNED“ nu apare şi
parcurgerea frecvenţelor nu încetează,
apăsaţi TUNING MODE qf până ce este
afişat “MANUAL“, apoi apăsaţi în mod
repetat +/– 2 pentru a realiza acordul
pe frecvenţa postului dorit.
4
Apăsaţi TUNER MEMORY qf.
număr alocat
8
Apăsaţi ENTER qg .
Repetaţi paşii de la 1 la 6 pentru a fi
fixate în memorie şi alte posturi de
radio.
În memorie pot fi reţinute până la 20 de
posturi FM şi până la 10 posturi AM.
Posturile vor rămâne în memoria aparatului
timp de o jumătate de zi, chiar dacă este
decuplat cablul de alimentare de la reţea
sau dacă survine o pană de curent.
Pentru a găsi un post de radio deja
fixat în memorie, apăsaţi de mai multe
ori TUNING MODE qf, până ce apare
indicaţia “PRESET, apoi apăsaţi +/–
2 de mai multe ori pentru a selecta
numărul alocat dorit.
Pentru a modifica intervalul de acord
AM stabilit din fabrică la 9 kHz (sau de
10 kHz pentru anumite regiuni ; această
funcţie nu este disponibilă pentru modelele
europene şi ruseşti), depistaţi un post de
radio AM, apoi opriţi sistemul. Apăsaţi
butonul DISPLAY ql pentru a fi afişat
ceasul, iar apoi, în timp ce ţineţi apăsat
butonul TUNING+ 2, apăsaţi butonul
[/1 1 al aparatului.
Toate posturile de radio AM fixate în
memoria aparatului vor fi şterse. Pentru
revenirea la intervalul de acord stabilit din
fabrică, repetaţi această procedură.
13
Înregistrarea pe o
casetă
Utilizaţi numai casete TYPE I (obişnuite).
Puteţi înregistra numai porţiunile dorite de la
o sursă de sunet, inclusiv de la o componentă
audio conectată.
Folosiţi butoanele aparatului pentru a
comanda operaţiile de înregistrare pe
bandă.
1
2
3
Introduceţi o casetă ce poate fi
înregistrată în compartimentul pentru
casete al aparatului, cu partea pe
care doriţi să înregistraţi îndreptată
în sus.
Pregătiţi sursa de alimentare.
Selectaţi sursa de înregistrare dorită.
Introduceţi în aparat discul de pe care
doriţi să înregistraţi.
Când înregistraţi un director de pe un
disc MP3, apăsaţi PLAY MODE qf de
mai multe ori pentru a selecta “ ”, apoi
+/– 3 pentru
apăsaţi de mai multe ori
a selecta directorul dorit.
Pentru a înregistra numai pistele sau
fişierele MP3 dorite de pe un CD, în
ordinea pe care o preferaţi, parcurgeţi
paşii de la 2 la 5 ai procedurii “Crearea
propriului program CD” (pag. 12).
Porniţi înregistrarea.
Apăsaţi butonul z (înregistrare) 9 şi
apoi porniţi redarea sursei de înregistrare
dorite.
Va începe în mod automat redarea CDului.
Dacă apare zgomot în cazul înregistrării
de la un tuner, repoziţionaţi antena
corespunzătoare pentru ca zgomotul să
fie diminuat.
În cursul înregistrării, nu puteţi asculta
alte surse sonore.
Pentru a opri înregistrarea, apăsaţi xZ 9.
14
Observaţie
Recomandăm să apăsaţi mai întâi X 9, iar
apoi xZ 9, pentru a evita înregistrarea
zgomotului produs la oprirea înregistrării.
Utilizarea cronometrelor
Sistemul pune la dispoziţie două funcţii
pentru cronometru. Dacă folosiţi ambele
cronometre, va avea prioritate cel pentru
oprire automată.
Folosiţi butoanele telecomenzii pentru a
acţiona funcţiile ce apelează la cronometre.
Cronometrul pentru oprire
automată
Puteţi regla sistemul astfel încât acesta să
se oprească după o anumită perioadă de
timp, permiţându-vă să adormiţi pe un fond
muzical. Această funcţie este disponibilă
chiar dacă ceasul nu este potrivit.
Apăsaţi în mod repetat butonul SLEEP
w;.
Dacă selectaţi “AUTO”, sistemul se va opri
automat la finalul discului, casetei sau după
100 de minute.
Dacă la momentul respectiv casetofonul
continuă să redea sau să înregistreze,
sistemul se opreşte după ce este oprit
casetofonul.
Cronometrul pentru redare
Puteţi să vă treziţi cu ajutorul unei melodii
de pe un CD sau cu ajutorul radioului la o
oră prestabilită.
Aveţi grijă ca mai întâi să potriviţi ceasul
pentru a arăta ora exactă.
1 Pregătiţi sursa de sunet.
Pregătiţi sursa de sunet, apoi apăsaţi
butoanele VOLUME +/– 8 pentru a
ajusta volumul.
Pentru ca redarea să înceapă de la o
anumită pistă sau fişier MP3, creaţi
propriul dvs. program personalizat
(pag. 12).
2 Apăsaţi CLOCK/TIMER SET qd.
3 Apăsaţi în mod repetat ./>
2 pentru a selecta “PLAY SET“,
apoi apăsaţi ENTER qg.
Apare mesajul “ON TIME”, iar indicaţia
orei luminează intermitent.
Pentru a renunţa la cronometru, repetaţi
aceeaşi procedură de mai sus, până când
apare indicaţia “OFF”, apoi apăsaţi ENTER
qg.
Pentru a modifica reglajul, reluaţi procedura
de la pasul 1.
Observaţie
Reglajul cronometrului pentru redare rămâne
valabil câtă vreme nu este anulat în mod
manual.
4 Stabiliţi ora la care să înceapă
redarea.
Apăsaţi în mod repetat ./>
2 pentru a stabili ora, apoi apăsaţi
ENTER qg.
Indicaţia minutelor clipeşte. Folosiţi
procedura de mai sus pentru a stabili
numărul de minute dorit.
5 Folosiţi aceeaşi procedură ca la
pasul 4 pentru a stabili ora la care
să fie oprită redarea.
6 Selectaţi sursa de sunet.
Apăsaţi în mod repetat ./> 2
până ce este afişată sursa dorită, apoi
apăsaţi ENTER qg.
Pe afişaj apar reglajele pentru
cronometru.
7
Apăsaţi [/1 1 pentru a opri
sistemul.
Sistemul porneşte cu 15 secunde înainte
de ora stabilită. Dacă sistemul este pornit
la ora prestabilită, Cronometrul pentru
redare nu va declanşa redarea.
Pentru a activa cronometrul sau pentru a
verifica reglajele efectuate, apăsaţi CLOCK
/ TIMER SELECT qd, apăsaţi de mai multe
ori ./> 2, până când apare indicaţia
“PLAY SEL”, apoi apăsaţi ENTERqg.
15
Soluţionarea problemelor
1
2
Aveţi grijă să fie corect şi ferm
conectate cablul de alimentare şi cele
pentru boxe.
Identificaţi problema apărută în lista
următoare, apoi luaţi măsura care
se impune.
Dacă problema persistă, contactaţi cel
mai apropiat dealer Sony.
D a c ă i n d i c a t o r u l S TA N D B Y
clipeşte
Decuplaţi imediat de la priză cablul de
alimentare al aparatului şi verificaţi
următorul aspect :
• Dacă sistemul dvs. este prevăzut cu
selector de tensiune, este acesta pus în
poziţia corespunzătoare tensiunii de
alimentare corecte ?
După ce indicatorul STANDBY qs se
opreşte, reconectaţi cablul de alimentare şi
porniţi sistemul. Dacă problema persistă,
contactaţi cel mai apropiat dealer Sony.
Probleme generale
Sistemul se opreşte în mod neaşteptat
în timpul funcţionării.
• Cablurile boxelor, + şi –, sunt puse în
contact şi fac scurtcircuit ?
Verificaţi dacă sunt corect conectate
cablurile boxelor.
Nu se aude sunetul.
• Sunt cablurile boxelor, + şi –, puse în
contact şi fac scurtcircuit ?
• Folosiţi exclusiv boxele furnizate ?
• Există vreun obiect care astupă fantele de
aerisire aflate în spatele aparatului ?
16
Sunetul este emis de un singur canal,
respectiv volumul canalelor din
stânga şi din dreapta este inegal.
• Aşezaţi boxele cât mai simetric posibil.
• Conectaţi numai boxele furnizate.
Se aude brum sau un zgomot
puternic.
• Deplasaţi sistemul cât mai departe de sursa
de zgomot.
• Conectaţi sistemul la altă priză de
tensiune.
• Instalaţi, la cablul de alimentare, un filtru
de zgomot (disponibil separat).
Telecomanda nu funcţionează.
• Îndepărtaţi orice obstacol situat între
telecomandă şi senzorul de telecomandă
5 al aparatului şi aşezaţi sistemul cât mai
departe de sursele de lumină fluorescentă.
• Orientaţi telecomanda către senzorul care
îi este destinat, al sistemului.
• Deplasaţi telecomanda mai aproape de
sistem.
Player CD/MP3
Apar omisiuni ale sunetului sau
redarea discului nu este posibilă.
• Ştergeţi suprafaţa discului.
• Amplasaţi sistemul într-un loc fără vibraţii
(de ex. pe un suport stabil.)
• Aşezaţi boxele departe de sistem sau
plasaţi-le pe un suport separat. La volum
ridicat, este posibil ca vibraţiile produse să
provoace omisiuni ale sunetului.
Redarea discului nu începe de la
prima pistă.
• Apăsaţi în mod repetat PLAY MODE qf
până ce mesajele “PGM” şi “SHUF” dispar
de pe afişaj şi redarea revine la modul
normal.
Pentru începerea redării este necesar
mai mult timp decât de obicei.
• În cazul următoarelor discuri, durata până
la începerea redării poate fi mai lungă :
– discul are o structură arborescentă
complicată,
– discul este înregistrat în mod
multisesiune,
– discul nu a fost finalizat (mai pot fi
adăugate date pe disc),
– discul conţine multe directoare.
Revenirea la reglajele
efectuate din fabrică
Dacă sistemul continuă să nu funcţioneze
corespunzător, iniţializaţi-l, readucându-l la
parametrii stabiliţi din fabrică.
Utilizaţi butoanele telecomenzii pentru a
iniţializa aparatul şi a-l readuce la configurarea
stabilită din fabrică.
1
Decuplaţi cablul de alimentare de
la priză, apoi reconectaţi-l şi porniţi
sistemul.
2
Apăsaţi simultan x 6, l 2 şi
[/1 1.
Toate reglajele efectuate de utilizator,
precum fixarea posturilor radio în
memorie, cronometrul şi ceasul vor fi
anulate.
Radio (Tuner)
Există un zgomot puternic sau
posturile radio nu pot fi recepţionate
(mesajele “TUNED” sau “STEREO”
clipesc pe ecran).
• Conectaţi corespunzător antena.
• Găsiţi o poziţie şi o orientare care asigură
o recepţie bună a semnalului şi apoi fixaţi
din nou antena.
• Menţineţi antenele la depărtare de cablurile
boxelor audio şi de cablul de alimentare
pentru a preveni preluarea de zgomote.
• Opriţi echipamentele electrice din
apropiere.
Se aud mai multe posturi de radio
simultan.
• Găsiţi un loc şi o orientarea a aparatului
unde recepţia este bună, apoi reglaţi din
nou antena.
• Prindeţi cablurile de antenă cu clipsuri
destinate acestora, achiziţionate din
comerţ (de exemplu) şi ajustaţi lungimea
cablurilor.
Casetofon
Sunetul prezintă ecouri, şuierături sau
omisiuni.
• Curăţaţi cabestanele, tamburii şi capetele
benzii. Consultaţi capitolul “Măsuri de
precauţie” pentru mai multe detalii.
17
Mesaje
În timpul funcţionării, unul dintre următoarele
mesaje pot apărea sau pot fi afişate intermitent
pe panoul frontal al sistemului.
COMPLETE (Operaţie încheiată)
Operaţia de fixare a posturilor de radio în
memorie s-a încheiat în mod normal.
FULL (Complet)
Aţi încercat să introduceţi în program mai
mult de 15 de piste sau fişiere (paşi).
NO DISC (Nici un disc)
În player nu există nici un disc sau cel
introdus nu poate fi redat de sistem.
NO STEP (Eroare de dispozitiv)
Toate pistele din program au fost şterse.
NOT USED (Nedisponibilă)
Aţi încercat să efectuaţi o anumită operaţie
în condiţiile în care aceasta nu este
disponibilă.
OVER (Final)
S-a ajuns la capătul discului datorită
apăsării butonului M 2 în timpul redării
sau al pauzei.
PUSH SELECT (Apăsaţi Select)
Aţi încercat să reglaţi ceasul sau cronometrul
în timp ce cronometrul funcţionează.
PUSH STOP (Apăsaţi Stop)
Aţi apăsat butonul PLAY MODE qf în
timpul redării.
READING (Citire)
• Sistemul citeşte informaţiile de pe disc.
Anumite butoane nu sunt disponibile.
SET CLOCK (Potrivire ceas)
Aţi încercat să reglaţi cronometrul, fără ca
ceasul să fi fost potrivit anterior.
SET TIMER (Reglare cronometru)
Aţi încercat să selectaţi cronometrul când
nu este reglat cronometrul de redare.
TIME NG (Eroare cronometru)
Momentul de pornire coincide cu cel
de oprire stabilit pentru Cronometrul de
redare.
Exemple de elemente afişate
Afişaj
Semnificaţie
2 (doi)
5 (cinci)
6 (şase)
8 (opt)
0 (zero)
A
B
D
G
H
K
M
O
Q
R
S
Z
,
.
@
18
Măsuri de precauţie
Discuri pe care acest sistem le poate
reda
• AUDIO CD
• CD-R/CD-RW (date audio / fişiere MP3)
Discuri pe care acest sistem NU le
poate reda
• CD-ROM.
• CD-R/CD-RW, înregistrate în alt format
decât CD de muzică sau MP3 în conformitate
cu ISO 9660 Level 1 / Level 2, Joliet.
• Discuri CD-R / CD-RW înregistrate în
sesiune multiplă şi care nu au fost finalizate
prin “închiderea sesiunii”.
• CD-R / CD-RW de o calitate slabă a
înregistrării, CD-R / CD-RW murdare sau cu
zgârieturi sau CD-R / CD-RW înregistrate
cu un echipament incompatibil.
• CD-R/CD-RW incorect finalizate.
• Discuri care conţin alt tip de fişiere decât
MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3).
• Discuri cu formă non-standard (de ex. în
formă de inimă, rectangulare sau de stea).
• Discuri pe care sunt aplicate benzi adezive,
hârtie sau etichete.
• Unele discuri de închiriat sau uzate au
aplicat un sigiliu, iar adezivul acestuia s-a
prelins în exterior.
• Discuri care au etichete inscripţionate cu
vopsea lipicioasă la atingere.
Note referitoare la discuri
• Înainte de redare, ştergeţi discul cu o pânză
curată efectuând mişcări dinspre centru
spre margine.
• Nu ştergeţi discurile cu solvenţi, precum
benzină, tiner sau substanţe de curăţat
din comerţ sau spray antistatic utilizat la
curăţarea discurilor LP din vinil.
• Nu expuneţi discul la radiaţii solare directe,
la surse de căldură cum ar fi conducte de
aer cald, nici nu le lăsaţi în maşina parcată
la soare.
Privind siguranţa
• Sistemul nu este deconectat de la sursa
de alimentare (de la reţea) atâta timp cât
este conectat la priza de perete, chiar dacă
aparatul propriu-zis este oprit.
• Deconectaţi sistemul de la priză în cazul în
care urmează a nu fi folosit mai mult timp.
Pentru a deconecta cablul de alimentare
scoateţi-l din priză trăgând de ştecăr. Nu
trageţi niciodată de cablu.
• În cazul în care în interiorul aparatului cade
vreun obiect solid sau un lichid, deconectaţi
sistemul de la reţea şi aveţi grijă să fie
verificat de o persoană calificată înainte de
a-l mai folosi.
• Cablul de alimentare de la reţea trebuie
schimbat doar la un service specializat.
Privind amplasarea aparatului
• Nu aşezaţi sistemul în poziţie înclinată sau
în locuri unde :
– este foarte cald sau frig, mult praf sau
murdărie,
– este umezeală crescută şi lipseşte o
ventilaţie adecvată,
– este supus vibraţiilor,
– este expus radiaţiilor solare directe sau
unor surse de iluminare puternice.
• Acordaţi atenţie în cazul aşezării aparatului
sau boxelor audio pe suprafeţe tratate
special (cu ceară, lac etc.), deoarece pot
rezulta decolorări sau exfolieri ale acestor
suprafeţe.
• Dacă aparatul este adus direct dintr-un
loc rece într-unul cald, ori este amplasat
într-o cameră cu umiditate ridicată,
umezeala poate condensa pe lentila din
interiorul aparatului, ceea ce poate cauza
Continuare l
19
disfuncţionalităţi sistemului. Dacă se
întâmplă acest lucru, scoateţi discul şi
lăsaţi sistemul pornit circa o oră, până când
umezeala se evaporă.
Privind acumularea căldurii
• Cu toate că sistemul se încălzeşte în
timpul funcţionării, aceasta nu reprezintă
o defecţiune.
• Dacă aparatul a fost utilizat continuu cu
volumul la nivel înalt, nu atingeţi carcasa
aparatului deoarece poate fi fierbinte.
• Nu acoperiţi fantele de ventilaţie ale
sistemului.
Privind sistemul de boxe
• Acest sistem de boxe nu este ecranat
magnetic şi imaginile de la televizorul aflat
în apropiere pot fi distorsionate. În această
situaţie, opriţi televizorul, aşteptaţi 15
÷30 min., apoi reporniţi-l. Dacă imaginea
nu se ameliorează, îndepărtaţi boxele de
televizor.
Curăţarea carcasei
Ştergeţi carcasa folosind o bucată de pânză
moale, uşor umezită într-o soluţie slabă de
detergent. Nu utilizaţi nici un fel de material
abraziv, praf de curăţat sau solvenţi precum
tiner, benzină sau alcool.
Pentru evitarea suprascrierii
accidentale a unei casete
Pentru a evita supraînregistrarea accidentală
a unei casete, rupeţi clapetele de siguranţă
corespunzătoare feţei A sau feţei B a benzii,
aşa cum este ilustrat mai jos.
Ruperea
clapetei de
siguranţă
Dacă ulterior doriţi să refolosiţi caseta pentru
a o înregistra, acoperiţi cu bandă adezivă locul
liber lăsat de clapetele rupte.
20
Când folosiţi benzi mai lungi decât
pentru 90 de minute
Nu este recomandată utilizarea casetelor a
căror durată de redare este mai mare de 90
de minute, ce excepţia necesităţii înregistrării
sau redării continue.
Curăţarea capetelor casetofonului
Curăţaţi capetele casetofonului cu ajutorul
unei casete de curăţare uscată sau umedă
(disponibilă separat), după fiecare 10 ore de
funcţionare. Aveţi grijă să curăţaţi capetele
înainte de a face o înregistrare importantă şi
după ce ascultaţi o casetă veche. Dacă nu sunt
curăţate capetele este posibil ca sonorul să fie
de slabă calitate sau să nu se poată înregistra
sau reda. Pentru detalii, citiţi instrucţiunile
casetei de curăţare.
Specificaţii
Unitatea centrală
Secţiunea amplificator
Modelele european şi rusesc
Putere DIN la ieşire (estimată)
4 W + 4 W (la 4 ?, 1kHz, DIN)
Putere continuă RMS la ieşire (de referinţă)
5 W + 5 W (la 4 ?, 1kHz, 10 % THD)
Putere muzicală la ieşire (de referinţă)
7W + 7W)
Alte modele
Putere DIN la ieşire (estimată)
4 W + 4 W (la 4 ?, 1kHz, DIN)
Putere continuă RMS la ieşire (de referinţă)
5 W + 5 W (la 4 ?, 1kHz, 10 % THD)
Intrări
AUDIO IN (mini mufă stereo) :
Sensibilitate : 800 mV
Impedanţă 47 k?
Ieşiri
PHONES (mini mufă stereo) : sunt
acceptate căşti cu impedanţa de 8 ? sau
mai mare.
SPEAKER : acceptă o impedanţă de 4
?
Secţiunea CD player
Sistem :
Compact disc şi sistem audio digital
Proprietăţile diodei laser
Durata emisiei : Continuu
Ieşire laser* : sub 44,6 µW
* Această valoare la ieşire este măsurată
la o distanţă de 200 mm de la suprafaţa
lentilelor pe un bloc optic de culegere a
semnalului cu apertura de 7 mm.
Răspunsul în frecvenţă : 20 Hz ÷ 20 kHz
Raportul semnal zgomot : sub 90 dB
Registrul dinamic : peste 90 dB
Secţiunea casetofon
Sistem de înregistrare :
4 piste
2canale, stereo
Secţiunea tuner
Tuner
FM stereo
FM/AM cu superheterodină
Antenă
FM cablu
AM circulară
• Tuner FM
Domeniul de acord :
Modelul canadian
87,5 ÷ 108,0 MHz (trepte de 100
kHz)
Alte modele
87,5 ÷ 108,0 MHz (trepte de 50 kHz)
Frecvenţa intermediară : 10,7 MHz
• Tuner AM
Domeniul de acord :
• Modelele pentru Canada şi America
Latină :
530 ÷ 1710 kHz
(cu interval de acord de 10 kHz)
531 ÷ 1710 kHz
(cu interval de acord de 9 kHz)
• Modelele pentru Europa şi Rusia :
531 ÷ 1602 kHz
(cu interval de acord de 9 kHz)
• Modelul australian:
531 ÷ 1710 kHz
(cu interval de acord de 9 kHz)
530 ÷ 1710 kHz
21
• Alte modele :
531 ÷ 1602 kHz
(cu interval de acord de 9 kHz)
530 ÷ 1610 kHz
(cu interval de acord de 10 kHz)
Frecvenţa intermediară : 450 kHz
Accesorii furnizate :
– telecomandă (1),
– antenă cadru AM/FM (1)
Design-ul şi specificaţiile pot fi modificate
fără să fiţi avizaţi.
Boxe
Sistem de boxe : bandă completă, 8 cm
diametru, tip conic.
Impedanţa nominală : 4 ?
Dimensiuni (L×A×Î) :
aprox. 148 × 241 × 135,5 mm
Masa :
aprox : 1,3 kg net per boxă
Caracteristici generale
Cerinţe privind alimentarea
• modelul canadian :
120 V c.a., 60 Hz
• modelul mexican :
120 V c.a., 60 Hz
• modele european şi rusesc :
230 V c.a., 50/60 Hz
• modelul australian :
230-240 V c.a.50/60 Hz
• modelul argentinian şi tailandez :
220 V c.a.50/60 Hz
• modelul corean :
220 V c.a.60 Hz
• modelul taiwanez :
120 V c.a.50/60 Hz
• alte modele :
110 ÷ 120 V sau 220 ÷ 240V c.a.,
50/60 Hz reglabile cu selectorul de
tensiune
Consum de putere : 25 W
Dimensiuni (L/Î/A) (exclusiv boxele) :
cca. 155 × 241 × 224,6 mm
Masă (exclusiv boxele) : aprox. 2,2 kg
22
• Consum de putere în standby : 1,0 W
• La imprimarea anumitor circuite pe plăci
nu sunt utilizati inhibitori de combustie
cu halogeni.
• La fabricarea carcaselor nu sunt utilizati
inhibitori de combustie cu halogeni.
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare
separate).
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că
respectivul produs nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi
să îl dezafectaţi. El trebuie dus la punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor
electrice şi electronice. Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea
posibilelor consecinţe negative asupra mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care
pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor va ajuta
totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea
acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau
magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement