Sony | CMT-HX5BT | Sony CMT-HX5BT Instrucţiuni de utilizare

SONY
Micro HI-FI
Sistem de componente
Instrucţiuni de folosire
AVERTISMENT
Pentru a reduce riscul de
incendii şi şoc electric, nu
expuneţi acest aparat la
ploaie şi umezeală.
Pentru a reduce riscul de incendii, nu
acoperiţi sistemul de ventilaţie al aparatului
cu ziare, feţe de masă, perdele, etc. Nu
aşezaţi lumânări aprinse pe aparat.
Pentru a reduce riscul de incendii şi şoc
electric, nu aşezaţi pe aparat obiecte
conţinând lichid, cum ar fi vaze.
Conectaţi unitatea la o priză de tensiune
uşor accesibilă. Dacă observaţi ceva
anormal legat de unitate, deconectaţi
imediat fişa principală din priza de
tensiune.
Nu instalaţi aparatură într -un spaţiu închis,
cum ar fi o bibliotecă sau un dulap
încorporat.
Nu expuneţi bateriile la căldură excesivă,
cum ar fi lumina solară directă, focul sau
alte asemenea surse de căldură.
Exceptând clienţii din SUA şi
Canada
Acest aparat face parte din produsul
LASER CLASA 1. Acest semn este plasat
pe partea exterioară spate.
Aviz clienţilor din ţările ce aplică
Directivele UE
Conform Directivei UE privind siguranţa
produselor, EMC şi R&TTE, producătorul
acestui produs este Sony Corporation, 1 -71 Konan, Minato-ku, Tokio, Japonia.
Reprezentantul autorizat este Sony
Germania GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germania.
Pentru chestiuni legate de service şi
garanţie, vedeţi adresele furnizate în
documente pentru service şi garanţie
separate.
Prin prezenta, Sony Corp. Declară că acest aparat
respectă cerinţele fundamentale şi celelalte prevederi
relevante ale Directivei 1999/5/EC. Pentru detalii
suplimentare, accesaţi :
http://www.compliance.sony.de/
Utilizarea acestui aparat radio nu este permisă în aria
geografică aflată pe o rază de 20 km de centrul Ny Alesund, Svalbard, Norvegia.
Reciclarea
echipamentelor
electrice şi
electronice uzate
(aplicabil în
Uniunea Europeană
şi alte ţări
europene cu
sisteme diferite de
colectare).
Acest simbol pe aparat sau pe ambalajul său indică
faptul că produsul nu trebuie tratat ca deşeu menajer.
În schimb, va fi depus la punctele de colectare pentru
reciclarea aparatelor electrice şi electronice.
Asigurându-vă că acest produs este debarasat în mod
corect, veţi ajuta la prevenirea eventualelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi asupra
sănătăţii omului, care ar putea fi cauzate de
manevrarea inadecvată a deşeurilor acestui produs.
Reciclarea materialelor va ajuta la conservarea
resurselor naturale. Pe ntru informaţii detaliate
referitoare la reciclarea acestui produs, contactaţi
autorităţile locale sau interesaţi -vă la magazinul de
unde aţi achiziţionat produsul.
Accesorii aplicabile: Telecomandă
Observaţie asupra DualDiscs
Un DualDisc este un produs c u disc cu două feţe care
se cuplează materialului înregistrat DVD pe o parte, cu
material audio digital pe cealaltă. Totuşi, deoarece
materialul audio digital nu se conformează
standardului Compact Disc (CD), redarea pe acest
produs nu este garantată.
2RO
Discuri muzicale codificate cu
tehnologii de protecţie a dreptului de
autor
Acest produs este conceput pentru redarea
discurilor ce se conformează standardului
Compact Disc (CD). În ultima vreme, diverse
discuri muzicale codificate cu tehnologii de
protecţie a drepturilor de autor sunt scoase pe
piaţă de unele companii muzicale. Luaţi la
cunoştinţă că printre acele discuri, există unele
care nu se conformează standardului CD şi nu
pot fi redate de acest produs.






Semnul şi logo-ul Bluetooth sunt
proprietate Bluetooth SIG, Inc., şi orice
utilizare a acestor semne de către Sony
Corporation este efectuată sub licenţă. Alte
mărci şi nume sunt cele ce aparţin
proprietarului respectiv.
„WALKMAN” şi logo-ul "WALKMAN" sunt
mărci înregistrate ale Sony Corporation.
MICROVAULT este marcă înregistrată a
Sony Corporation.
ATRAC, ATRAC3, ATRAC3 plus şi logo urile acestora sunt mărci înregistrate ale
Sony Corporation.
Patentele americane şi străine autorizate
de Dolby Laboratories.
Tehnologia de codificare audio MPEG
Layer-3 şi patentele autorizate de
Fraunhofer IIS şi Thomson.
3RO
Cuprins
Ghid al componentelor şi
comenzilor.........................................
Informaţiile de pe
ecran..................................
Să începem
Cuplarea în siguranţă a
sistemului................
Setarea ceasului ………………...................
5
9
Depanare.................... ................................
28
Mesaje........................................................
32
Precauţii.............................. ........................
Specificaţii...................................................
Tehnologia wireless Bluetooth.....................
33
35
36
Dispozitive USB ce pot fi redate şi dispozitive
Bluetooth................................................ .......
38
10
12
Operaţii de bază
Redarea unui CD/disc
MP3........................................................
Audiţia radio...............................................
Utilizarea funcţiei
Bluetooth.......................................................
Ascultarea muzicii de la un dispozitiv
USB................................
Utilizarea componentelor
audio opţionale.............................................
Reglarea sunetului................................. .......
Modificarea ecranului..................................
Altele
13
14
15
21
23
23
24
Alte operaţii
Crearea propriului program
(Program Play)...........................................
Pre-configurarea posturilor
radio.................................................
Folosirea regulatorilor cu
programare.........................................
25
26
27
4RO
Ghid al componentelor şi comenzilor
În mare, acest manual explică operaţii în cadrul cărora se foloseşte telecomanda, dar care mai pot fi executate folosind
butoanele de pe unitate purtând acelaşi nume sau nume similare.
Unitate (HCD-HX5/receptor compact disc)
Panoul frontal
Panoul superior
Continuare
5RO
Telecomanda (RM -SCU35)
4
Senzor telecomandă (pagina 28)
5
Buton BLUETOTH OPR (paginile 17, 19,
20)
Apăsaţi pentru efectuarea conectării, a
deconectării, sau a potrivirii cu un dispozitiv
Bluetooth.
6
Unitate: comandă VOLUM (paginile 13,
14, 17, 20, 21, 23)
Telecomandă : buton volum +/ - (paginile
13, 14, 17, 20, 21, 23)
Învârtiţi sau apăsaţi pentru a regla volumul.
7
Mufă AUDIO IN (pagina 23)
Conectare la o componentă radio opţională.
8
Mufe pentru TELEFON
Conectare la căşti
9
buton (deschidere/închidere) (pagina
13)
Apăsaţi pentru a deschid e sau închide tăviţa
discului.
10
1
port (USB) (paginile 21, 38)
buton (de pornire) (paginile 1 2, 27, 31, 32)
Apăsaţi pentru a porni sistemul.
Conectare la un dispozitiv USB opţional (music
player digital sau media de stocare USB).
2
Indicator STANDBY (paginile 24, 28)
Se aprinde când sistemul este oprit.
3
Indicator BLUETOOTH (paginile 19, 20)
Se aprinde la când funcţia Bluetooth este activă
6RO
11
Butoane de redare şi butoane pentru
funcţii
Unitate: butonul ►▐▐ (redare/pauză)
BLUETOOTH (paginile 16, 17)
Apăsaţi pentru a selecta funcţia Bluetooth.
Apăsaţi pentru a porni sau face o pauză în
redarea muzicii pe dispozitivul Bluetooth
(telefon mobil cu Bluetooth, etc).
Unitate: butonul ►▐▐ (redare/pauză)
USB (pagina 21)
Apăsaţi pentru a selecta funcţia USB.
Apăsaţi pentru a porni sau face o pauză în
redarea unui dispozitiv USB opţional (music
player digital sau media de stocare USB).
Telecomandă: buton USB (pagina 21)
12
Unitate: butonul ■ /CANCEL
(stopare/anulare) (paginile 13, 14, 16, 17,
19, 22)
Telecomandă: butonul ■ (stop) (paginile
13, 14, 16, 17, 19, 22)
Apăsaţi pentru a opri redarea.
Apăsaţi pentru a anula căutarea.
13
Butonul SEARCH (paginile 13, 22)
Apăsaţi pentru a intra sau pentru a ieşi din modul de
căutare.
14
Butonul ENTER (paginile 12, 25, 26, 27)
Apăsaţi pentru a selecta funcţia USB.
Apăsaţi pentru a introduce setările.
Unitate: buton ►▐▐ (redare/pauză)
CD (pagina 13)
15
Butonul ▐◄◄/►►▐ (înainte/înapoi)
(paginile 13, 16, 17, 22, 25)
Apăsaţi pentru a selecta funcţia CD.
Apăsaţi pentru a porni sau pentru a face o
pauză în redarea unui disc.
Telecomandă: buton CD (pagina 13)
Apăsaţi pentru a selecta funcţia CD:
Telecomandă: butonul ► (redare),
butonul ▐▐ (pauză)
Apăsaţi pentru a porni sau pentru a face o
pauză în redare.
Buton TUNER/BAND (pagina 14)
Apăsaţi pentru a selecta funcţia TUNER.
Apăsaţi pentru a selecta modalitatea de
recepţie FM sau AM.
Unitate: butonul AUDIO IN (pagina 23 )
Apăsaţi pentru a selec ta funcţia AUDIO IN.
Apăsaţi pentru a selecta o melodie sau un fişier.
Unitate: butonul TUNE +/ - (receptare)
(pagina 14)
Telecomandă: butonul +/- (receptare)
(paginile 14, 26)
Apăsaţi pentru a recepţiona postul dorit .
Butonul
+/- (selectare dosar)
(paginile 13, 22, 25)
Apăsaţi pentru a selecta un dosar.
Butonul ◄◄/►► (derulare înapoi/înainte)
(paginile 13, 16, 17, 22)
Apăsaţi pentru a găsi un punct într -o melodie sau un
fişier.
Telecomandă: Butonul FUNCTION
(pagina 19, 20)
Apăsaţi pentru a selecta funcţia.
Continuare
7RO
16
Butonul PLAY MODE/TUNING MODE
(paginile 13, 14, 22, 25, 26)
21
Butonul CLEAR (paginile 17,19,
25)
Apăsaţi pentru a selecta modalitatea de redare a CD ului, a discului MP3 sau a unui dispozitiv USB opţional
(music player digital sau media de stocare USB).
Apăsaţi pentru a selecta modalitatea de re cepţionare.
Apăsaţi pentru a şterge o melodie sau
un fişier pre-programat.
Apăsaţi pentru a şterge inf ormaţiile
referitoare la înregistrarea prin
potrivirea dispozitivului cu ajutorul
dispozitivului Bluetooth.
17
Butoane de sunet (pagina 23)
Unitate: buton DSGX
Telecomandă: buton EQ
Apăsaţi pentru a selecta efectele sonore.
23
Buton TUNER MEMORY
(pagina 26)
Apăsaţi pentru a pre-seta postul radio.
18
Buton DISPLAY (pagina 17, 24)
Apăsaţi pentru a modifica informaţiile de pe ecran.
23
Buton SLEEP (pagina 27)
Apăsaţi pentru a seta controlul pentru
inactivitate.
19
Buton CLOCK/TIMER SELECT(pagina 27)
Buton CLOCK/TIMER SET (paginile 12, 21)
Apăsaţi pentru a seta ceasul şi Regulatorul cu
programare pentru redare.
20
Butonul REPEAT/FM MODE (paginile 13,
14, 22)
Apăsaţi pentru a asculta discul, o singură melodie sau
un fişier în repetate rânduri.
Apăsaţi pentru a selecta modalitatea de recepţie FM
(monofonică sau stereo).
21
Capac al compartimentului pentru baterii
(pagina 11)
8RO
Informaţii afişate pe ecran
1
Redare(pauză)
5
Format audio
2
DSGX (pagina 23)
6
Modalitate de redare (paginile 13, 16)
3
Modalitate de recepţie pentru tuner (pagina 14)
Recepţie tuner (pagina 14)
7
Control de timp (pagina 21)
4
Informaţii text
8
Memorie USB
Se aprinde când este ataşat un dispozitiv USB opţional.
9RO
Să începem
Cuplarea în siguranţă a sistemului
Priză electrică
Difuzor dreapta
Difuzor stânga
A Antena FM din plumb (întindeţi -o
orizontal)
B Latura albă pentru modelul nord american
C Latura maro pentru alte regiuni
D Antena-cadru AM
A Alimentare
Pentru modelele cu selector de tensiune, setaţi VOLTAGE SELECTOR la
tensiunea de alimentare locală.
Conectaţi cablul de alimentare la o mufă de perete. Dacă acesta nu se
potriveşte mufei de perete, detaşaţi adaptorul pentru fişă furnizat (doar pentru
modelele dotate cu adaptor).
B Difuzoare
C Antene
Găsiţi un loc şi o orientare care să asigure o bună recepţie, apoi setaţi
antena.
Ţineţi antenele departe de cablurile difuzoarelor, de cablul de alime ntare şi
cablul USB, pentru a evita emiterea zgomotelor.
10RO
Transportarea sistemului
1 Scoateţi un disc pentru a proteja
mecanismul CD-ului
2 Apăsaţi CD 11 pentru a selecta
funcţia CD-ului
3 Ţineţi apăsat SEARCH 13 de pe
0bservaţii



Cu o utilizare normală, bateriile ar trebui să
dureze timp de aproximativ şase luni.
Nu amestecaţi o baterie nouă cu una veche,
sau diferite tipuri de baterii.
Dacă nu folosiţi telecomanda o perioadă lungă
de timp, scoateţi bateriile pentru a evita
deteriorarea lor prin scurgeri şi coroziune.
unitate, şi apăsaţi
1 de pe
unitate până ce apare “STANDBY “
4 După ce apare "LOCK”, scoateţi
cablul de alimentare
Platformele difuzoarelor
Ataşaţi platformele difuzoarelor furnizate pe partea
inferioară a acestora pentru a împiedica alunecar ea.
Utilizarea telecomenzii
Glisaţi şi scoateţi capacul compartimentului pentru
baterii 21, şi introduceţi cele două baterii R6 (mărimea
AA) furnizate, mai întâi cu partea
, cu polarităţile
potrivite, conform celor indicate mai jos.
11RO
Setarea ceasului
Folosiţi butoanele telecomenzii pentru a seta ceasul.
1 Apăsaţi
pentru a porni sistemul.
2 Apăsaţi CLOCK/TIMER SET 19.
Dacă modul curent apare pe ecran, apăsaţi
▐◄◄/►►▐ 15 de mai multe ori pentru a selecta
“CLOCK SET?”, după care apăsaţi ENTER 14.
3 Apăsaţi ▐◄◄/►►▐ 15 de mai multe ori
pentru a seta ora, după care apăsaţi
ENTER 14.
4 Urmaţi acelaşi procedeu pentru a seta
minutele.
Setările ceasului se pierd când deconectaţi
cablul de alimentare sau dacă are loc o cădere de
tensiune.
Afişarea ceasului când sistemul este oprit
Apăsaţi DISPLAY 18. Este afişat ceasul timp de
aproximativ 8 secunde.
12RO
Operaţii de bază
Alte operaţii
Pentru a
Redarea unui CD/disc MP3
Faceţi o pauză în redare
1 Selectaţi funcţia CD.
unitate) 11. Pentru a relua
redarea, apăsaţi butonul din
nou.
Opri redarea
Apăsaţi CD 11.
2 Puneţi un disc.
Apăsaţi
9 pe unitate, şi puneţi
un disc în tăviţă cu eticheta în
sus.
Pentru a închide tăviţa discului,
■ 12.
Selecta un dosar de pe un
disc MP3.
Selecta o melodie sau un
fişier.
Apăsaţi ► (sau CD ►▐▐ pe
unitate) 11.
4 Reglarea volumului.
Apăsaţi VOLUME +/- (sau
învârtiţi butonul de comandă
pentru volum de pe unitate ) 6.
+/- 15.
▐◄◄/►►▐ 15.
Selecta un dosar şi un fişier
pe un disc MP3 în timp ce
vizionaţi numele dosarului şi
al fişierelor pe ecran.
SEARCH 13. Apăsaţi
▐◄◄/►►▐ 15 pentru a
selecta dosarul dorit, apoi
apăsaţi ENTER 14. apăsaţi
▐◄◄/►►▐ 15 pentru a
selecta dosarul dorit, apoi
apăsaţi ENTER 14.
Găsiţi un punct într-o melodie
sau fişier
Ţineţi apăsat▐◄◄/►►▐
14 în timpul redării şi
eliberaţi butonul în punctul
dorit.
Selectaţi Repeat Play
REPEAT 20 de mai multe
ori până apare „REP” sau
„REP1”.
apăsaţi
9 pe unitate din nou.
Nu împingeţi tăviţa cu degetul pentru a se închide,
deoarece acest lucru poate deteriora unitatea.
3 Începeţi redarea.
Apăsaţi
▐▐ (sau CD ►▐▐ pe
Modificarea modalităţii de redare
Apăsaţi PLAY MODE 1 6 de mai multe ori în timp ce player -ul
este oprit. Puteţi selecta redarea normală („
”pentru toate
fişierele MP3 din dosarul de pe disc), redarea la întâmplare
(“SHUFF” sau „
("PGM").

SHUFF*”), sau redare a programului
La redarea unui disc CD -DA,
(SHUFF) Play
execută aceeaşi operaţie ca şi redarea normală (la
întâmplare)
Observaţii asupra Repeat Play


Toate melodiile sau fişierele de pe un disc sunt redate
repetat până la 5 ori.
„REP1” indică faptul că o singură melodie sau fişier este
repetat până ce îl opriţi.
Continuare
13RO
Observaţii asupra redării discurilor MP3







Nu salvaţi alte tipuri de fişiere sau
dosare inutile pe un disc conţinând
fişiere MP3.
Dosarele care nu conţin fişiere MP3
sunt sărite.
Fişierele MP3 sunt redate în ordinea
înregistrării lor pe disc.
Sistemul poate reda doar f işiere mp3
care au extensia „.MP3”.
Dacă pe disc există fişiere care au
extensia „.MP3” dar care de fapt nu
sunt fişiere MP3, unitatea poate emite
zgomote sau poate funcţiona prost.

Apăsaţi TUNER/BAND 11 de mai multe ori.
2 Selectaţi modul de recepţie.
Apăsaţi TUNING MODE 16 de mai multe ori
până ce apare „AUTO”.
3 Recepţionaţi postul dorit.
Apăsaţi +/- (sau TUNE +/- pe unitate) 15. Scanarea
se opreşte automat la recepţionarea unui post, după
care sunt afişate „TUNED” şi „ST” (doar pentru
programe stereo).
Numărul maxim de:
Dosare este 255 (inclusiv dosarul
rădăcină)
Fişiere MP3 este 511.
Fişiere şi dosare MP3 ce pot fi
conţinute pe un singur disc este 512.
Nivele ale dosarelor (structura
copacului fişierelor) este 8.
Compatibilitatea cu toate programele
de codificare/scriere MP3, cu
dispozitivul de înregistrare şi cu media
de înregistrare nu poate fi garantată.
Discurile MP3 incompatibile pot
produce zgomote, pot fi întrerupte, sau
pot să nu funcţioneze deloc.
Observaţii asupra redării discurilor cu
sesiuni multiple

Audiţie radio
1 Selectaţi „FM” sau „ AM”.
Dacă discul începe cu o sesiune CD DA ( sau MP3), este recunos cut ca
disc CD-DA (sau MP3), iar alte sesiuni
nu sunt redate.
Un disc cu format CD mixt este
recunoscut ca disc CD -DA (audio).
Când recepţionaţi un post care furnizează servicii
RDS, numele postului apare pe ecran (doar în cazul
modelului european).
4 Reglarea volumului
Apăsaţi VOLUME +/- (sau învârtiţi VOLUME pe
unitate) 6.
Oprirea scanării automate
Apăsaţi ■ 12.
Recepţionarea unui post cu semnal slab
Dacă nu apare „TUNE” iar scanarea nu se opreşte,
Apăsaţi TUNING MODE 16 de mai multe ori până ce
„AUTO” şi „PRESET” dispar, după care apăsaţi +/ (sau TUNE +/- de pe unitate) 15 de mai multe or i
pentru a recepţiona postul dorit.
Reducerea zgomotului static pe un post
radio FM slab
Pentru oprirea recepţiei stereo, apăsaţi FM MODE 20
de mai multe ori până ce apare „MONO”.
14RO
Utilizarea funcţiei
Bluetooth
Acest sistem suportă profiluri Bluetooth
A2DP şi AVRCP. Pentru detalii
suplimentare referitoare la tehnologia
wireless Bluetooth, vedeţi „Tehnologia
wireless Bluetooth” (pagina 36)
Pentru cele mai recente infor maţii legate de
dispozitivele compatibile, verificaţi site -urile
de mai jos.
Pentru clienţii din SUA:
http://www.sony.com/shelfsupport
Pentru clienţii din Canada:
În engleză:
http://www.sony.caElectronicsSupport/ >
În franceză:
http://fr.sony.ca/ElectronicsSupport/
Pentru clienţii din Europa:
http://www.sonydigital-link.com/dna
Pentru clienţii din America Latină:
http://www.sony-latin.com/pa/info
Pentru clienţii din Asia şi Oceania:
http://www.css.ap.sony.c om/
Ascultaţi muzică la un telefon mobil cu
Bluetooth sau la un dispozitiv Bluetooth
Puteţi asculta muzică la telefonul mobil cu Bluetooth sau la
un dispozitiv Bluetooth printr -o conexiune fără cablu.
Urmaţi procedeul de mai jos pentru a asculta muzică prin
intermediul dispozitivelor Bluetooth cu acest sis tem.
Potrivirea acestui sistem cu un dispozitiv Bluetooth
↓
Conectarea la dispozitive înregistrate
↓
Redarea muzicii unui dispozitiv Bluetooth
Pentru mai multe detalii legate de funcţion area unui
dispozitiv Bluetooth, mai vedeţi manualul tehnic furnizat
împreună cu dispozitivul Blu etooth.
Continuare
15RO
Potrivirea sistemului cu un
dispozitiv Bluetooth
Potrivirea este o operaţie în cadrul căreia
dispozitivele Bluetooth se înregistrează
reciproc anticipat. Folosiţi procedeul de mai
jos pentru a potrivi sistemul cu dispozitivul
Bluetooth. Odată ce o operaţie de potrivire
este finalizată, nu mai trebuie executată din
nou. Dacă potrivirea este deja finalizată,
treceţi la „Redarea muzicii cu un dispozitiv
Bluetooth” (pagina 17).
4 Introducerea codului
În funcţie de tipul dispozitivului Bluetooth, este necesară
introducerea unui cod.
Când pe ecran sunt afişate „PIN?” şi un şir de numere,
introduceţi codul în sistem după cum urmează:
1 Amplasaţi dispozitivul Bluetooth
Apăsaţi ▐◄◄/►►▐ şi ◄◄/►►pe telecomandă (sau
astfel încât să fie conectat la acest
sistem, la o distanţă de până la 1
metru de sistem.
+/- şi ▐◄◄◄◄/►►►►▐ pe unitate) 15 pentru a
introduce acelaşi cod introdus în dispozitivul Bluetooth,
după care apăsaţi ENTER 14.
Odată potrivirea finalizată şi conexiunea stabilită, afişajul
de pe ecran se schimbă astfel:
“Connect” → Numele dispozitivului Bluetooth
2 Selectaţi funcţia Bluetooth.
Apăsaţi BLUETOOTH ►▐▐ 11 pe unitate.
3 Operaţi dispozitivul Bluetooth şi
executaţi operaţia de potrivire.
Pentru detalii referitoare la operaţiile
executate pe dispozitivul Bluetooth, vedeţi
manualul tehnic furnizat cu dispozitivul
Bluetooth.
Când căutaţi acest sistem cu dispozitivul
Bluetooth, o listă a dispozit ivelor găsite
poate apărea pe ecranul dispozitivului
Bluetooth, în funcţie de tipul acestuia. Acest
sistem apare ca „CMT -HX5BT”
La stabilirea conexiunii cu sistemul, selectaţi
profilul audio (A2DP, AVRCP) în cadrul
dispozitivului Bluetooth. Dacă dispozitiv ul
Bluetooth nu suportă profilul AVRCP, nu
puteţi efectua redarea sau alte operaţii cu
acest sistem (pagina 17).
Anularea parţială a introducerii codului
Apăsaţi ■ 12.
Observaţii




„Passcode” poate fi numit „P asskey”, „PIN code”, „PIN
number” sau „Password”, etc, în funcţie de dispozitiv.
Acest sistem suportă doar coduri numerice de până la
4 cifre.
Starea de aşteptare pentru potrivire a sistemului este
anulată după aproximativ 30 de secunde. Dacă
potrivirea eşuează, reluaţi procedura de la pasul 1.
În timp ce este conectat la un dispozitiv Bluetooth,
acest sistem nu poate fi detectat iar conexiunea nu
poate fi stabilită de la alt dispozitiv Bluetooth.
16RO
Ştergerea tuturor informaţiilor
înregistrate prin potrivire
1 Apăsaţi BLUETOOTH ►▐▐ 11 pe unitate.
Când sistemul este conectat la un
dispozitiv Bluetooth (când numele
dispozitivului Bluetooth sau alte informaţii
apar pe ecranul sistemului), apăsaţi şi ţineţi
apăsat BLUETOOTH OPR 5 de pe unitate
timp de aproximativ 2 secunde pentru a
pune sistemul în mod de aşteptare
Bluetooth.
2 Apăsaţi CLEAR 22.
Apare „Delete?”
3 Apăsaţi ENTER 14.
Apare „Complete!” iar toate informaţiile prin
potrivire sunt şterse.
Observaţie
Pentru conectarea cu un dispozitiv B luetooth
după această operaţie, trebuie să introduceţi
din nou parola.
Redarea muzicii cu un dispozitiv
Bluetooth
Puteţi opera un dispozitiv Bluetooth
conectând sistemul şi dispozitivul Bluetooth
prin folosirea AVRCP. Când operaţi
sistemul, apare „Not in use”.
1 Selectaţi funcţia Bluetooth.
3 Porniţi redarea.
Apăsaţi ► (sau BLUETOOTH ►▐▐ 11
pe unitate).
În funcţie de dispozitivul Bluetooth, este posibil
ca înainte să trebuiască să porniţi programul AV
al dispozitivului Bluetooth.
4 Reglaţi volumul.
Apăsaţi VOLUME +/- (sau învârtiţi comanda
VOLUME de pe unitate) 6.
Verificarea adresei unui dispozitiv Bluetooth
conectat.
Apăsaţi DISPLY 18 în timp ce numele
dispozitivului Bluetooth apare pe ecranul
sistemului.
Adresa dispozitivului Bluetooth apare timp de 8
secunde.
Anularea conexiunii cu un dispozitiv
Bluetooth
Apăsaţi şi ţineţi apăsat BLUETOOTH OPR 5 de
pe unitate timp de aproximativ 2 secunde, până
ce pe ecran apare „Disconnect”, sau până ce
informaţia de pe ecran dispare (numele
dispozitivului,, etc.).
Alte operaţii
Pentru a
Apăsaţi
Face o pauză în
redare
▐▐ (sau BLUETOOTH
►▐▐ pe unitate) 11.
Opri redarea
■ 12.
Selecta un fişier
▐◄◄/►►▐ 15.
Găsi un anumit
punct într-un fişier
Ţineţi apăsat ◄◄/►►
15.
Apăsaţi BLUETOOTH ►▐▐ 11 pe unitate.
2 Stabiliţi o conexiune din
dispozitivul Bluetooth.
Pentru detalii suplimentare referitoare la
operaţiile efectuate de dispozitivul Bluetooth,
vedeţi manualul de operare furn izat
împreună cu acesta.
Odată ce conexiunea a fost efectuată,
informaţiile de pe ecranul sistemului se
modifică după cum urmează:
„Connect” → Numele dispozitivului
Bluetooth.
Observaţie
Este posibil ca aceste operaţii să nu fie
disponibile în ceea ce priveşte anumite
dispozitive Bluetooth. în plus, operaţiile reale pot
diferi în funcţie de dispozitivul Bluetooth conectat.
Continuare
17RO
Observaţii asupra conexiunilor cu dispozitivele
Bluetooth



Dacă nu vă puteţi conecta cu un dispozitiv
Bluetooth potrivit , efectuaţi din nou operaţia de
potrivire între sistem şi dispozitivul Bluetooth.
A asculta muzică în cadrul acestui sistem
folosind căştile Bluetooth
Puteţi asculta muzica redată de acest sistem folosind căştile
Bluetooth printr-o conexiune wireless.
În funcţie de dispozitivul Bluetooth, puteţi regla
volumul folosind comenzile dispozitivului Bluetooth.
Când apăsaţi pe BLUETOOTH ►▐▐ 11 de pe
unitate în timp ce acesta e ste conectat la căştile
Bluetooth, poate dura ceva mai mult până ce
conexiunea la sistem cu un alt dispozitiv Bluetooth
este efectuată.
Urmaţi procedura de mai jos pentru a asculta muzică la
acest sistem cu căşti Bluetooth.
Potrivirea sistemului cu căşti Bluetooth
↓
Conectarea la căşti înregistrate
↓
Redarea muzicii în sist em
Pentru detalii suplimentare referitoare la operaţiile efectuate
de dispozitivul Bluetooth, vedeţi manualul de operare
furnizat împreună cu acesta.
18RO
Dotarea sistemului cu căşti
Bluetooth
Potrivirea constituie o operaţie în cadrul căreia
dispozitivele Bluetooth se înregistrează reciproc
anticipat. Urmaţi procedeul de mai jos pentru a
potrivi căştile Bluetooth la sistem. Odată ce
operaţia de potrivire este executată, ea nu mai
trebuie executată din nou. Dacă potrivirea este
deja finalizată, treceţi l a „Redarea muzicii cu
acest sistem” (pagina 20).
1 Selectaţi o funcţie diferită de funcţia
Bluetooth.
Apăsaţi FUNCTION 11 de mai multe ori.
2 Amplasaţi căştile Bluetooth ce urm ează a fi
conectate la acest sistem pe o rază de până la
1 metru de sistem.
3 Puneţi căştile Bluetooth în mod de potrivire.
Pentru detalii suplimentare referitoare la
operaţiile efectuate de căştile Bluetooth, vedeţi
manualul de operare furnizat împreună cu
acestea.
4 Apăsaţi şi ţineţi apăsat BLUETOOTH OPR 5
de pe unitate timp de aproximativ 7 secunde
până ce indicatorul BLUETOOTH 3 clipeşte.
Sunetul emis de difuzoare este oprit.
5 Introduceţi parola
Urmaţi acelaşi procedeu ca şi în cadrul
pasului 4 din „Dotarea sistemului cu căşti
Bluetooth” (pagina 16).
Odată ce potrivirea este finalizată iar
conexiunea a fost efectuată, informaţiile de pe
ecranul sistemului se modifică după cum
urmează:
„Connect” → Numele dispozitivului Bluetooth.
Anularea parţială a introducerii parolei
Apăsaţi ■ 12.
Observaţii





„Passcode” poate fi denumită „Passkey”, „PIN
code”, „PIN number” sau „Password”, etc, în
funcţie de dispozitiv.
Acest sistem suportă doar coduri numerice de
până la 4 cifre.
Starea de aşteptare pentru potrivire a sistemului
este anulată după aproximativ 30 de secunde.
Dacă potrivirea eşuează, reluaţi procedura de la
pasul 1.
În timp ce este conectat la un dispozitiv
Bluetooth, acest sistem nu poate fi detectat iar
conexiunea nu poate fi stabilită de la alt dispozitiv
Bluetooth.
Potrivirea nu este posibilă dacă alte dispozitiv e
Bluetooth se află în preajma sistemului. în acest
caz, opriţi celelalte dispozitive Bluetooth.
1 Apăsaţi BLUETOOTH ►▐▐ 11 pe unitate.
Când sistemul este conectat la un dispozitiv
Bluetooth (când numele dispozitivului Bluetooth sau
alte informaţii apar pe ecranul sistemului), apăsaţi şi
ţineţi apăsat BLUETOOTH OPR 5 de pe unitate timp
de aproximativ 2 secunde pentru a pune sistemul în
mod de aşteptare Bluetooth.
2 Apăsaţi CLEAR 22.
Apare „Delete?”
3 Apăsaţi ENTER 14.
Apare „Complete!” iar toate informaţiile prin potrivire
sunt şterse.
Observaţie
Pentru conectarea cu un dispozitiv Bluetooth după
această operaţie, trebuie să introduceţi din nou parola.
Continuare
19RO
Redarea muzicii pe acest sistem
Anularea conexiunii cu căştile Bluetooth
Puteţi opera acest sistem din căştile Blu etooth, prin
conexiunea dintre sistem şi căştile Bluetooth folosind
AVRCP.
Apăsaţi şi ţineţi apăsat BLUETOOTH OPR 5 pe unitate
timp de aproximativ 2 secunde până ce indicatorul
BLUETOOTH 3 se opreşte.
1 Selectaţi altă funcţie decât funcţia
Bluetooth.
Observaţii
Apăsaţi FUNCTION 11 de mai multe ori.
2 Stabiliţi o conexiune cu căştile Bluetooth.
Apăsaţi şi ţineţi apăsat BLUETOOTH OPR 5 pe
unitate timp de aproximativ 2 secunde până ce
indicatorul BLUETOOTH 3 se aprinde, apoi daţi
drumul butonului. dacă în cadrul sistemului sunt
prezente mai mult de un dispozitiv Bluetooth conectat
în trecut, sistemul va încerca să se conecteze cu până
la 3 dintre cel mai recent conectate dispozitive. (se va
încerca o conexiune cu până la 3 cel mai recent
conectate dispozitive, în ordine de la cel mai recent
conectat dispozitiv, iar încercările iau sfârşit în
momentul în care este stabilită o conexiune.
Odată ce potrivirea este finalizată iar conexiunea a
fost efectuată, informaţiile de pe ecranul sistemului se
modifică după cum urmează:
„Connect” → Numele dispozitivului Bluetooth.



Dacă nu vă puteţi conecta la căştile Bluetooth
potrivite , efectuaţi din nou operaţia de potrivire între
sistem şi căştile Bluetooth.
Când sistemul este schimbat la o funcţie diferită de
funcţia Bluetooth iar BLUETOOTH OP R 5 de pe
unitate este apăsat în timp ce este conectat la un
dispozitiv Bluetooth, poate dura ceva mai mult timp
până ce conexiunea la căştile Bluetooth este
efectuată.
Acest sistem stochează setări de volum diferite
pentru ascultarea la difuzoare sau la m ufa PHONE 8,
sau în cazul audiţiei la căştile Bluetooth.
3 Începeţi redarea muzicii pentru funcţia
selectată în cadrul pasului 1.
În funcţie de tipul de căşti Bluetooth, puteţi opera
acest sistem (redare, controlul volumului, etc.)
folosind comenzile căştilor.
Pentru detalii suplimentare referitoare la operaţiile
efectuate de căştile Bluetooth, vedeţi manualul de
operare furnizat împreună cu acestea.
4 Reglaţi volumul.
Apăsaţi VOLUME +/ - (sau învârtiţi comanda
VOLUME de pe unitate) 6.
20RO
Ascultarea muzicii la un
dispozitiv USB
Puteţi conecta un dispozitiv USB opţional (music
player digital sau media de stocare USB) la portul
USB 10
de pe unitate şi ascultaţi muzica
stocată în dispozitivul USB. Vedeţi „Dispozitive
USB ce pot fi redate” (pagina 29) pentru o listă de
dispozitive USB ce pot fi conectate la acest sistem.
1 Selectaţi funcţia USB
Apăsaţi USB 11.
2 Conectaţi un dispozitiv USB opţional (music player
digital sau media de stocare USB) la portul USB 10
conform celor ce urmează.
Formatele audio ce pot fi redate de acest sistem
sunt următoarele: ATRAC/MP3*/WMA*/AAC*
*Fişierele cu protecţie pentru dreptul de autor
(management-ul Drepturilor Digitale) nu pot fi
redate de acest sistem.
Când conexiunea cu cablul USB este necesară, conectaţi cablul
USB furnizat la dispozitivul USB ce urmează a fi conectat.
Pentru detalii privind metoda de operare, vedeţi manualul d e
operare furnizat cu dispozitivul USB ce urmează a fi conectat.
Când dispozitivul USB este conectat, ecranul se schimbă după
cum urmează:
“Reading” →”ATRAC AD¹” sau “STORAGE DRIVE²”
¹La conectarea unui music player digital.
²La conectarea mediei de stocar e USB. Dacă este înregistrat,
eticheta volumului este afişată în continuare.
Observaţie
Poate dura aproximativ 10 secunde înainte ca “Reading” să apară,
în funcţie de tipul de dispozitiv USB conectat.
3 Începeţi redarea
Apăsaţi ► (sau USB ►▐▐ pe unitate) 11.
4 Reglaţi volumul.
Apăsaţi VOLUME +/ - (Sau învârtiţi comanda VOLUME de pe
unitate) 6.
Continuare
21RO
Alte operaţii
Pentru a
Face o pauză în redare
Informaţii asupra dispozitivului USB
Apăsaţi

▐▐ (sau USB ►▐▐ pe
unitate) 11. pentru a relua
redarea, apăsaţi butonul
din nou.

■ 12

Opri redarea
Selecta un dosar
Selecta un fişier
+/- 15
▐◄◄/►►▐ 15
Selecta un dosar şi un fişier
în timpul vizionării numelor
dosarului şi al fişierului pe
ecranul sistemului*
Găsi un punct într-un fişier
Selecta Repeat Play
Înlătura dispozitivul USB
SEARCH 12. Apăsaţi
▐◄◄/►►▐ 15 pentru a
selecta dosarul dorit, apoi
apăsaţi ENTER 14.
Apăsaţi ▐◄◄/►►▐ 15
pentru a selecta fişierul
dorit, apoi apăsaţi ENTER
14.
Ţineţi apăsat ◄◄/►►15
în timpul redării, şi daţi
drumul butonului în punctul
dorit.
REPEAT 20 de mai multe
ori până ce apar “REP” sau
„ REP1”
Ţineţi apăsat ■ 12 până ce
apare „ No device” , apoi
scoateţi dispozitivul USB.
*În cazul music player -elor digitale, puteţi căuta pe baza
informaţiilor diferite, cum ar fi albumul sau gen ul.
Modificarea modului de redare
Apăsaţi PLAY MODE 16 de mai multe ori în timp ce
dispozitivul USB este oprit. Puteţi selecta redarea normală
(„
” pentru toate fişierele din dosarul de pe music player -
ul digital), redare la întâmplare ( “SHUFF” sau „
SHUFF”), sau redare programată ("PGM").






-
Nu conectaţi sistemul şi dispozitivul USB
printr-o bornă USB
Cu unele dispozitive co nectate, după
executarea unei operaţiuni, poate exista o
întârziere în executarea sa de către
sistem.
Acest sistem nu suportă neapărat toate
funcţiile furnizate într -un dispozitiv USB.
Ordinea de redare pentru sistem poate
diferi de ordinea de redare a di spozitivului
USB conectat.
Întotdeauna ţineţi apăsat ■ 12 şi asiguraţivă că pe ecran apare „No device” înainte
de înlăturarea dispozitivului USB.
Înlăturarea dispozitivului USB în timpul
afişării „No device” poate corupe datele
de pe el sau deteriora disp ozitivul USB
însuşi.
Nu salvaţi alte tipuri de fişiere sau dosare
inutile pe un dispozitiv USB ce conţine
fişiere audio.
Dosarele fără fişiere audio sunt sărite.
Fişierele sunt redate în ordinea
transferării lor pe dispozitivul USB.
Numărul maxim de dosa re şi fişiere ce pot
fi cuprinse pe un singur dispozitiv USB
este după cum urmează:
Pe music player-ul digital: 65.535 grupuri
(maxim 999 de melodii pe grup)
-
Media de stocare USB: 999 de fişiere.
Numărul maxim de fişiere şi dosare variază în
funcţie de structura fişierului/dosarului.

-
Formatele audio pe care le puteţi asculta
cu acest sistem sunt următoarele:
MP3: extensia „.mp3”
Fişier Windows Media Audio: extensia
„.wma”
AAC: extensia „.m4a”
Observaţi că până şi atunci când numele
fişierelor au extensiil e ante-menţionate, dacă
fişierul real diferă, sistemul poate produce
zgomote sau poate funcţiona eronat.

Compatibilitatea cu toate programele de
codificare/scriere, dispozitivele de
înregistrare, şi cu media de înregistrare
nu poate fi garantată. dispoziti vul USB
incompatibil poate produce zgomote, se
poate auzi întrerupt sau poate să nu
funcţioneze deloc.
22RO
Utilizarea componentelor
audio opţionale
1 Conectaţi componenta audio
Reglarea sunetului
suplimentară la mufa AUDIO IN 7 de pe
unitate folosind un cablu audio analog
(nefurnizat).
Genera un sunet mai dinamic
(Dynamic Sound Generator X tra)
DSGX 17 de pe unitate.
Setarea efectului sonor
EQ 17 de mai multe ori pentru
a selecta „BASS” sau
„TREBLE”, apoi apăsaţi +/ - 15
de mai multe ori pentru a regla
nivelul.
2 Opriţi volumul. Apăsaţi VOLUME – (sau
învârtiţi butonul de comandă VOLUME de pe
unitate) 6.
3 Selectaţi funcţia AUDIO IN.
Adăugarea efectelor sonore
Pentru a
Apăsaţi
Apăsaţi
AUDIO IN 11 de pe unitate.
4 Începeţi redarea componentei
selectate.
5 Reglaţi volumul.
Apăsaţi VOLUME +/- (sau învârtiţi butonul de
comandă VOLUME de pe unitate) 6.
23RO
Modificarea ecranului
Pentru a
Apăsaţi
Schimba informaţiile de pe ecran ¹)²)
DISPLAY 18 de mai multe ori când
sistemul este pornit.
Verificaţi ceasul când sistemul este oprit.
DISPLAY 18 când sistemul este oprit ³).
Ceasul este afişat timp de 8 secunde.
¹)De exemplu, puteţi vizualiza informaţiile de pe CD/MP3 sau cele de pe dispozitivul
USB, cum ar fi numărul melodiei sau al fişierului sau numele dosarului în timpul red ării
normale, Sau durata totală de redare în timp ce player -ul este oprit.
²)Când sistemul şi un dispozitiv Bluetooth sunt conectate folosind funcţia Bluetooth,
puteţi vedea adresa dispozitivului Bluetooth.
³)Indicatorul STANDBY 2 de pe unitate se aprinde când sistemul este oprit.
Observaţii asupra informaţiilor de pe ecran


-
Caracterele care nu pot fi afişate apar ca „_”.
Următoarele nu sunt afişate:
Durata totală de redare a unui disc CD -DA, în funcţie de modul de redare.
Durata totală de redare şi durata de redare rămasă pentru un disc MP3 şi un
dispozitiv USB.

-
Următoarele nu sunt afişate corect:

-
Următoarele sunt afişate:
-
Numele fişierelor şi dosarelor care nu respectă fie ISO9660 Nivelul 1 , Nivelul 2
sau Joliet în format de extindere.
Informaţii de marcaj ID3 pentru fişierele MP3 atunci când sunt folosite marcajele
ID3 versiunea 1 şi 2 (până la 62 de caractere pentru un disc MP3).
Informaţii de marcaj ID3 pentru fişierele „ATRAC” atunci când sunt folosite
marcajele ID3 versiunea 2.
24RO
Alte operaţii
4 Apăsaţi ENTER 14 pentru a adăuga
melodia sau fişierul la program.
Crearea propriului program
(Program Play)
1 Selectaţi funcţia dorită.
CD
Când durata totală a programului depăşeşte 100 de
minute pentru un CD, sau când selectaţi o melodie de
pe un CD al cărei număr este mai mare sau egal cu 21,
sau când selectaţi un fişier M P3, pe ecran apare „--.--"
CD
Apăsaţi CD 11 pentru a selecta
funcţia CD.
USB
Durata totală a programului nu poate fi afişată, astfel
încât pe ecran apare „ --.--".
USB
Apăsaţi USB 11 pentru a selecta
funcţia USB.
2 Apăsaţi PLAY MODE 16 de mai
multe ori, până apare „PGM” în timp
ce sistemul este oprit.
3 Apăsaţi ▐◄◄/►►▐ 15de mai multe ori
până ce apare numărul melodiei sau
fişierului dorite.
Când programaţi fişiere, apăsaţi
+/- 15
de mai multe ori pentru a selecta dosarul dorit, după
care selectaţi fişierul dorit.
Exemplu: Când programaţi fişiere pe un CD
5 Repetaţi paşii 3 şi 4 pentru a programa
melodiile sau fişierele suplimentare, până la
un total de 25 de melodii sau fişiere.
6 Pentru a reda programul de melodii sau
fişiere, apăsaţi ►11.
Programul rămâne disponibil până ce deschideţi tăviţa
discului sau înlăturaţi dispozitivul USB. Pentru a reda
iar acelaşi program, apăsaţi ►11.
Anularea Program Play
Apăsaţi PLAY MODE de mai multe or i până ce „PGM”
dispare în timp ce sistemul este oprit.
Ştergerea ultimului fişier sau a ultimei
melodii din program
Apăsaţi CLEAR 22 în timp ce sistemul este oprit.
Număr fişier sau melodie
selectată
Durata totală de redare
a programului (inclusiv
a fişierului sau melodiei
se lectate)
25RO
Pre-configurarea posturilor radio
6 Pentru accesarea unui
Puteţi pre-seta posturile radio favorite şi le puteţi
recepţiona instantaneu selectând numărul de pre -setare
corespunzător .
Folosiţi butoanele de pe telecomandă pentru a pre -seta
posturile.
post de radio prestabilit,
apăsaţi TUNING MODE 16
de mai multe ori până ce
apare „PRESET”, apoi
apăsaţi +/- 15 de mai multe
ori pentru a selecta
numărul prestabilit dorit.
1 Recepţionaţi postul dorit (vedeţi „Audiţia
radio”, pagina 14)
2 Apăsaţi TUNER MEMORY 23.
Număr prestabilit
3 Apăsaţi +/- 15 de mai multe ori pentru a
selecta numărul prestabilit dorit.
Dacă există deja un post at ribuit numărului prestabilit
selectat, postul este înlocuit cu un post nou.
4 Apăsaţi ENTER 14.
5 Repetaţi paşii 1 până la 4 pentru a stoca alte
posturi.
Puteţi prestabili până la 20 de posturi FM şi 10 posturi
AM. Posturile prestabilite sunt reţinute ce l puţin o
jumătate de zi, chiar dacă deconectaţi cablul de
alimentare sau dacă intervine o cădere de tensiune.
26RO
Utilizarea regulatorilor cu
programare
Sistemul vă oferă două funcţii de controale de timp.
Dacă folosiţi Play Timer (Controlul de redare) cu
Sleep Timer (Control de inactivitate), prioritar este ce l
de-al doilea.
Controlul de inactivitate
Puteţi adormi ascultând muzică. Această funcţie
operează chiar dacă nu aţi setat ceasul.
Apăsaţi SLEEP 24 de mai multe ori.
Dacă selectaţi „AUTO”, sistemul se opreşte automat
după ce discul curent se opreşte sau după 100 de
minute.
Controlul de redare
Vă puteţi trezi în sunetul muzicii, al tunerului sau al
unui dispozitiv opţional USB la o oră prestabilită.
Folosiţi butoanele de pe telecomandă pentru a
controla Controlul de redare. Asiguraţi -vă că aţi setat
ceasul.
1 Pregătiţi sursa de sunet.
Pregătiţi sursa de sunet, apoi apăsaţi VOLUME +/ 6 pentru a regla volumul.
Pentru a începe de la o anumită melodie sau de la un
anumit fişier, creaţi -vă propriul program (pagina 25).
2 Apăsaţi CLOCK/TIMER SET 19.
3 Apăsaţi ▐◄◄/►►▐ 15 de mai multe ori
pentru a selecta „PLAY SET?”, după care
apăsaţi ENTER 14.
Pe ecran apare „ON TIME”, iar indicatorul orei
clipeşte.
6 Selectaţi sursa de sunet.
Apăsaţi ▐◄◄/►►▐ 15 de mai multe ori
până apare sursa de sunet dorită, după
care apăsaţi ENTER 14. Pe ecran apar
setările controalelor.
7 Apăsaţi
pentru a opri
sistemul.
Sistemul porneşte cu 15 secunde înainte
de ora prestabilită. Dacă sistemul este
pornit la ora prestabilită, Controlul de
redare nu va funcţiona.
Observaţie
Înainte ca sistemul să fie oprit, dacă există
o conexiune cu căştile Bluetooth, sunetele
emise de Controlul de redare pot fi
transmise de căştile Bluetooth.
Activarea şi verificarea repetată
a controlului
Apăsaţi CLOCK/TIMER SELECT 19,
apăsaţi ▐◄◄/►►▐ 15 de mai multe ori
până apare „PLAY SEL?”, apoi apăsaţi
ENTER 14.
Anularea controlului
Repetaţi întocmai procedura de mai sus
până ce pe ecran apare „TIMER OFF?”,
apoi apăsaţi ENTER 14.
Modificarea setării
Reluaţi de la pasul 1.
Recomandare
Setarea de control al redării se păstrează
atât timp cât setarea nu este anulată
manual.
4 Setaţi ora de pornire a redării.
Apăsaţi ▐◄◄/►►▐ 15 de mai multe ori pentru a
seta ora, apoi apăsaţi E NTER 14. Indicatorul pentru
minute clipeşte. Folosiţi procedura de mai sus pentru
a seta minutele.
5 Urmaţi acelaşi procedeu ca pentru pasul
4 pentru a seta ora de oprire a redării.
27RO
Altele
Soluţionarea
defecţiunilor
Zgomot puternic



1 Asiguraţi-vă că aţi conectat
corect şi ferm cablul de alimentare
şi pe cel de difuzare.
2 Identificaţi problema cu care vă
confruntaţi în lista de mai jos, şi
luaţi măsurile de corectare
indicate.
Dacă problema persistă, contactaţi
cel mai apropiat distribuitor Sony.
Dacă indicatorul STANDBY
clipeşte
Scoateţi imediat cablul de
alimentare şi verificaţi următoarele
articole:


Dacă sistemul
dumneavoastră are un
selector de tensiune, este
acest selector selectat la
tensiunea corectă?
Folosiţi doar difuzoarele
furnizate?

Există ceva care să blocheze
gurile de aerisire pe partea
superioară sau pe cea din
spate a sistemului?
După ce indicatorul STANDBY 2
nu mai clipeşte, reconectaţi cablul
de alimentare şi porniţi sistemul.
Dacă problema persistă, contactaţi
cel mai apropiat distribuitor Sony.
Mutaţi sistemul la distanţă
faţă de sursele de zgomot
Conectaţi sistemul la o altă
priză electrică
Instalaţi un filtru de zgomot
(disponibil separat) la cablul
de alimentare
Nu se aude nimic

Daca indicatorul
BLUETOOTH 3 este aprins
sau pâlpâie când este
aleasă o funcţie diferită de
cea Bluetooth, nu se aude
nimic în difuzoare sau prin
mufa de căşti 8. Apăsaţi şi
menţineţi BLUETOOTH OPR
5 timp de 2 secunde până
când indicatorul
BLUETOOTH se opreşte
Nu funcţionează telecomanda

Eliminaţi orice obstacol între
telecomandă şi senzorul ei 4
de pe unitate şi amplasaţi
unitatea la distanţă de
luminile fluorescente.

Îndreptaţi telecomanda către
senzorul sistemului

Mutaţi telecomanda mai
aproape de sistem
Indicatorul STANDBY 2 rămâne
aprins după deconectarea
cablului de alimentare

Indicatorul STANDBY 2 nu
se opreşte imediat după
deconectarea cablului de
alimentare. Aceasta nu este
o defecţiune. Indicatorul se
va opri după aproximativ 40
de secunde .
CD/MP3 player
Generalităţi
Sunetul este emis printr -un
singur canal, sau volumul din
stânga sau cel din dreapta sunt
neechilibrate.


Plasaţi difuzoarele pe cât de
simetric posibil.
Conectaţi doar difuzoarele
furnizate.
Sunetul sare sau discul nu este
redat

Curăţaţi discul şi înlocuiţi -l

Mutaţi sistemul într -un loc
ferit de vibraţii (de
exemplu, pe un stativ de
masă).

Mutaţi difuzoarele departe
de sistem sau puneţi -le pe
stative separate. La volum
mare, vibraţiile difuzorului
pot cauza ca sunetul să
sară.
28RO
Redarea nu este efectuată începând cu prima
melodie.
Sunetul este sărit sau fluctuează, sau conexiunea
este pierdută.


Apăsaţi PLAY MODE 16 de mai multe ori
până ce atât „PGM”, cât şi „SHUF” dispar,
pentru a reveni la redare normală.
Începerea redării durează mai mult decât de
obicei.

-
Un disc înregistrat cu o structură de arbore
complicată.
Un disc înregistrat în modul de sesiune
multiplă.
Un disc nefinalizat (un disc la care au fost
adăugate date).
Un disc cu multe dosare.
Potrivirea nu poate fi efectuată

Mutaţi dispozitivul Bluetooth mai aproape
de sistem.
Este posibil ca potrivirea să nu fie
aplicabilă dacă alte dispozitive Bluetooth
se află în preajma sistemului. În acest caz,
opriţi celelalte dispozitive Bluetooth.
Conexiunea este imposibilă





Iniţierea redării următoarelor discuri
durează mai mult decât de obicei:
Dispozitivul Bluetooth


Dispozitivul Bluetooth pe care aţi încercat
să-l conectaţi nu suportă profi lurile A2DP
Şi AVRCP, şi nu poate fi conectat la
sistem.
Activaţi funcţia Bluetooth din cadrul
dispozitivului Bluetooth.
Informaţiile legate de înregistrarea potrivirii
au fost şterse. Efectuaţi din nou operaţia
de potrivire.
Sistemul şi dispozitivul Bluetooth sunt prea
îndepărtate.
Dacă există obstacole între sistem şi dispozitiv,
înlăturaţi sau evitaţi obstacolele.
Dacă în apropiere există echipamente care
generează radiaţii electromagnetice, cum ar fi
LAN-ul wireless, alt dispozitiv Bluetooth sau un
cuptor cu microunde, duceţi -le mai departe.
Sunetul dispozitivului Bluetooth nu poate fi
receptat de sistem.

Mai întâi măriţi volumul dispozitivului Bluetooth,
apoi reglaţi volumul folosind VOLUME +/ - 6.
Bâzâit sau zgomot tare.



Dacă există obstacole între sistem şi dispozitiv,
înlăturaţi sau evitaţi obstacolele.
Dacă în apropiere există echipamente care
generează radiaţii electromagnetice, cum ar fi
LAN-ul wireless, alt dispozitiv Bluetooth sau un
cuptor cu microunde, duceţi -le mai departe.
micşoraţi volumul dispozitivului Bluetooth
conectat.
Sunetul emis de căştile Bluetooth este denaturat



Micşoraţi volumul sistemului folosind VOLUME 6. dacă aveţi un buton de control al volumului în
cadrul căştilor, puteţi regla volumul folosind acest
buton.
Apăsaţi DSGX 17 de pe unitate de mai multe ori,
până ce „DGSX” dispare.
Apăsaţi EQ 17 de mai multe ori pentru a selecta
„BASS” sau „TREBLE”, apoi apăsaţi – 15 de mai
multe ori pentru a opri nivelul.
În timp ce este conectat la un dispozitiv
Bluetooth, acest sistem nu poate fi
detectat, şi nu poate fi stabilită o conexiune
de la alt dispozitiv Bluetooth.
Continuare
29RO
Dispozitivul USB
Folosiţi un dispozitiv USB suportat?

-
În cazul în care conecta ţi un dispozitiv USB
nesuportat, pot apărea următoarele probleme. Vedeţi
„Dispozitive USB de redare” (pagina 29) pentru tipuri
de dispozitive suportate.


Dispozitivul USB nu este recunoscut.
Numele fişierului sau ale dosarului nu sunt afişate în
sistem.

Redarea este imposibilă.
Sunetul este emis.
Nu există zgomote.
Apare „Over Current”
A fost detectată o problemă la nivelul curentului electric de
la portul (USB)
9. Opriţi sistemul şi scoateţi dispozitivul
USB din portul (USB)
9. Asiguraţi-vă că nu există nici
o problemă cu dispozitivul USB. Dacă această problemă de
afişare persistă, contactaţi cel mai apropiat distribuitor Sony.
Nu se aude nimic

Nu există zgomote iar sunetul es te omis
Dispozitivul USB nu este conectat corect. Opriţi
sistemul, apoi reconecta ţi dispozitivul USB şi verificaţi
dacă pe ecran apare „USB MEMORY”
Sunetul este denaturat
Rata de biţi folosită la codificarea fişierului a fost joasă.
Trimiteţi la dispozitivul USB codificate cu o rată mai mare a
biţilor.
Opriţi sistemul, apoi reconectaţi dispozitivul
USB.
Chiar datele muzicale conţin zgomote. Este
posibil ca zgomotul să fi fost introdus pe
parcursul procesului de creaţie muzicală din
cauza condiţiilor calculatorului. Recreaţi
datele muzicale.
Când folosiţi media de stocare USB, copiaţi
fişierele în calculatorul dumneavoastră,
formataţi media de stocare USB în format
FAT16 sau FAT32, şi copiaţi din nou fişierele
în media de stocare USB*.
Dispozitivul USB nu poate fi conectat în
portul (USB)

10.
Dispozitivul USB este conectat invers.
Conectaţi dispozitivul USB în direcţia
corectă.
Media de stocare USB care a fost folosită cu
alt dispozitiv nu funcţionează.
Poate fi înregistrată într -un format nesuportat.
Dacă aşa stau lucrurile, mai întâi luaţi măsura de
siguranţă de a salva fişierele importante din
media de stocare USB, copiindu -le pe hard
discul calculatorului dumneavoastră. Apoi,
formataţi media de stocare USB cu un sistem de
fişiere FAT16 sau FAT32 şi transferaţi din nou
fişierele audio salvate pe media de stocare
USB*.
„Reading” este afişat mai mult timp

-
Poate dura ceva mai mult timp să terminaţi
de citit dispozitivul USB dacă pe el există
multe fişiere şi dosare. De aceea, vă
recomandăm să respectaţi următoarele
principii:
Numărul total de dosare pe dispozitivul
USB: 100 sau mai puţine
Numărul total de fişiere pentru fiecare
dosar: 100 sau mai puţine
30RO
Afişaj eronat

Trimiteţi din nou datele muzicale la
dispozitivul USB, deoarece e
posibil ca datele stocate să fi fost
deteriorate.
Redarea nu începe



Opriţi sistemul, apoi reconectaţi
dispozitivul USB.
Conectaţi dispozitivul USB pe care
acest sistem îl
poate reda.
Apăsaţi ► (sau USB ►▐▐ pe
unitate) 11
pentru a iniţia
redarea.
Redarea nu începe de la prima
melodie

Setaţi modul de redare la Normal
Play.
Fişierele nu pot fi redate.



Media de stocare USB cu alte
sisteme de fişiere decât FAT16
sau FAT32 nu sunt suportate*
Dacă folosiţi media de stocare
USB partiţionată, pot fi redate doar
fişierele din prima partiţie.
Fişierele criptate sau protejate prin
parole, etc. nu pot fi redate.
*Acest sistem suportă FAT16 şi FAT32,
dar unele medii de stocare USB nu pot
suporta toate aceste FAT -uri. Pentru
detalii suplimentare, vedeţi manualul de
operare al fiecărei medii de stocare USB
sau contactaţi producătorul.
Tuner
Pot fi recepţionate bâzâituri sau
zgomote mari, sau posturile nu pot
fi recepţionate. (pe ecran clipesc
„TUNED” sau „ST”).






Conectaţi antena în mod
adecvat.
Găsiţi o locaţie şi o orientare
care să asigure o bună recepţie ,
după care setaţi antena din nou.
Feriţi antenele de cablurile
difuzoarelor, de cablul de
alimentare şi de cablul USB
pentru a evita producerea
zgomotelor.
Conectaţi o antenă externă
disponibilă pe piaţă.
Consultaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony în cazul în care
antena depăşeşte raftul din
plastic.
Opriţi aparatele electrice din
apropiere.
Modificarea intervalului de
recepţie AM
Intervalul de recepţie AM este setat în
fabrică la 9 kHz (sau 10 kHz, pentru
unele regiuni; această funcţie nu este
disponibilă în cazul modelului
european).
Folosiţi butoanele de pe unitate pentru
a schimba intervalul de recepţie AM.
1 Porniţi orice post AM, apoi
opriţi sistemul.
2 În timp ce ţineţi apăsat
TUNER/BAND 11, apăsaţi
1.
Toate posturile AM pre setate au fost
şterse. Pentru a reseta intervalul la
presetarea din fabrică, repetaţi
procedura.
Continuare
31RO
Îmbunătăţirea recepţiei
tunerului
Mesaje
Opriţi alimentarea CD -player-ului
folosind funcţia de administrare a
alimentării CD-ului. Prin presetare,
alimentarea CD-ului este pornită.
Complete!: Operaţia presetată s-a
încheiat normal.
Invalid: Aţi apăsat un buton nevalabil.
LOCKED: Tăviţa discului nu se
deschide. Contactaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
No Disc: Nu există nici un disc în
sistem, sau aţi încărcat un disc ce nu
poate fi redat.
No Step: Toate fişierele şi melodiile
programate au fost şterse.
Over: Aţi ajuns la sfârşitul discul în timp
ce ţineaţi apăsat ►►15 în timpul redării
sau al pauzei.
Push SELECT!: Aţi încercat să setaţi
ceasul sau controlul în timpul operaţiei
de control.
Push STOP!: Aţi apăsat PLAY MODE
16 în timpul redării.
Reading: Sistemul citeşte informaţiile
discului. Unele butoane sunt
indisponibile.
SET CLOCK!: Aţi încercat să selectaţi
controlul de timp când ceasul nu era
setat.
SET TIMER!: Aţi încercat să selectaţi
controlul de timp când controlul de
redare nu este setat.
Step Full!: Aţi încercat să programaţi
mai mult de 26 de melodii sau fişiere
(paşi).
TIME NG!: Orele de pornire şi de oprire
ale controlului de redare sunt setate în
acelaşi timp.
1 Apăsaţi FUNCTION 11 de
mai multe ori pentru a selecta
funcţia CD, apoi opriţi sistemul.
2 După ce „STANDBY” nu mai
clipeşte, apăsaţi
1 de pe
unitate în timp ce ţineţi apăsat
■ /CANCEL 12 de pe unit ate.
Apare „CD POWER OFF”. Cu
alimentarea pentru CD oprită, timpul
de acces al discului a crescut. Pentru
a porni alimentarea CD -player--ului,
repetaţi procedura până apare „CD
POWER ON”.
Resetarea sistemului la
setările din fabrică
Dacă sistemul tot nu m ai funcţionează
corect, readuceţi sistemul la setările
din fabrică.
Folosiţi butoanele de pe unitate pentru
a reseta sistemul la setările din fabrică.
1 Deconectaţi şi reconectaţi
cablul de alimentare, apoi
porniţi sistemul.
2 Apăsaţi ■/CANCEL 12,
DSGX 17 şi
timp.
2 în acelaşi
Toate setările configurate de
utilizator, cum ar fi posturile radio
presetate, controlul de timp, şi ceasul,
sunt şterse.
CD/mp3 player, Tuner
Dispozitivul Bluetooth
Connect: A fost stabilită comunicarea
Bluetooth.
Disconnect: A fost întreruptă
comunicarea cu un dispozitiv Bluetooth
dintr-un anume motiv, sau comunicarea
Bluetooth a fost stopată.
No Device: Nu a fost găsit nici un
dispozitiv Bluetooth care să se
potrivească, sau conexiunea nu este
posibilă.
Not in Use: Sistemul este conectat la
un dispozitiv Bluetooth folosind AVRCP.
32RO
PIN?: Sistemul solicită parola. Pentru mai
multe detalii, vedeţi „Folosirea funcţiei
Bluetooth” (pagina 15)
Please Wait: Sistemul se pregăteşte
pentru folosirea unui d ispozitiv Bluetooth.
Dispozitivul USB
ATRAC AD: Un dispozitiv audio ATRAC
AD este conectat.
Error: Dispozitivul USB nu a fost
recunoscut sau un dispozitiv necunoscut
este conectat.
Invalid: Aţi efectuat o operaţie invalidă sau
nepermisă în prezent.
No Device: Nici un dispozitiv USB nu este
conectat sau dispozitivul USB conectat a
fost oprit.
No Step: Toate melodiile sau fişierele
programate au fost şterse.
No Track: În sistem nu este încărcat nici
un fişier ce poate fi redat.
Not Supported: Este conectat un
dispozitiv USB nesuportat.
Please Wait: Sistemul se pregăteşte
pentru utilizarea unui dispozitiv USB.
Reading: Sistemul recunoaşte dispozitivul
USB.
Removed: Dispozitivul USB a fost
îndepărtat.
Step Full!: Aţi încercat să programaţi mai
mult de 26 de melodii sau fişiere (paşi).
STORAGE DRIVE: Este conectată media
de stocare USB.
Precauţii
Discuri pe care acest sistem le POATE reda:


CD audio
CD-R/CD-RW (date audio/fişiere MP3)
Discuri pe care acest sistem NU le poate reda










CD-ROM
CD-R/CD-RW , altele decât cele înregistrate
în format de CD muzică sau format MP3,
conform ISO9660 Nivel 1/Nivel 2, Joliet sau
sesiune multiplă
CD-R/CD-RW înregistrat în sesiune multiplă
ce nu s-au finalizat prin „închiderea sesiunii”
CD-R/CD-RW cu o calitate proastă a
înregistrării, CD-R/CD-RW care au zgârieturi
sau care sunt murdare, sau CD -R/CD-RW
înregistrate cu un dispozitiv de înregistrare
incompatibil
CD-R/CD-RW incorect finalizat
Discuri cu fişiere diferite de fişierele MPEG 1
Audio Layer-3 (MP3)
Discuri cu forme neconform e (de exemplu, în
formă de inimioară, pătrat sau stea)
Discuri cu bandă adezivă, hârtie, sau cu
abţibilduri ataşate
Discuri închiriate sau uzate, cu sigilii ataşate,
unde lipiciul depăşeşte zona sigiliului.
Discuri cu etichete imprimate cu cerneală
lipicioasă l atingere
Observaţii asupra discului



Înainte de redare, ştergeţi discul cu o cârpă,
pornind de la centru spre margini
Nu ştergeţi discurile cu solvenţi, cum ar fi
dizolvantul, sau agenţii de curăţare de pe
piaţă, sau pulverizator anti -static destinat
discurilor de vinil.
Nu expuneţi discurile în lumina directă a
razelor solare sau surselor de căldură cum ar
fi canalelor cu aer cald; nu le lăsaţi într -o
maşină parcată în lumina directă a soarelui.
Continuare
33RO
Despre siguranţă



Deconectaţi complet cablul de
alimentare (conductorul de reţea) din
mufa de perete (reţea) dacă acesta nu
va fi folosit o perioadă lungă de timp.
Când deconectaţi unitatea, ţineţi bine
priza. Nu trageţi niciodată chiar de
cablu.
Dacă se întâmplă ca un obiect solid
sau lichid să pătrundă în sistem,
deconectaţi sistemul, şi cereţi unei
persoane calificate să-l verifice înainte
de a-l pune din nou în funcţiune.
Cablul de alimentare cu tensiune poate
fi schimbat doar prin intermediul unui
service calificat.
Despre sistemul de difuzare
Acest sistem de difuzare nu este
protejat magnetic, iar imaginile
televizoarelor din apropiere se poate
distorsiona magnetic. În această
situaţie, închideţi televizorul, aşteptaţi
între 15 şi 30 de minute, şi aprindeţi -l
din nou. Dacă nu constataţi nici o
îmbunătăţire, mutaţi difuzoarele
departe de televizor.
Curăţarea carcasei
Curăţaţi sistemul cu o cârpă moale
umezită uşor cu o soluţie detergentă
uşoară. Nu folosiţi lavete abrazive,
pudră de curăţat sau solvenţi, cum ar
fi diluantul, benzina sau alcoolul.
Despre amplasare



Nu plasaţi sistemul pe un teren înclinat
sau în locuri extrem de calde, reci,
prăfuite, murdare sau pline de
umezeală sau lipsite de ventilaţie
adecvată, sau supuse vibraţiilor,
razelor solare sau luminii intense.
Fiţi atenţi atunci când plasaţi unitatea
sau difuzoarele pe suprafeţe care au
fost tratate special (de exemplu, cu
ceară, ulei, lac), deoarece acest lucru
poate cauza pătare sau decolorare.
Dacă sistemul este adus direct dintr -un
loc rece în unul cald, sau este plasat
într-o încăpere umedă, umezeala se
poate condensa pe lentila din interiorul
CD-player-ului, ceea ce poate
determina funcţionarea proastă a
sistemului. În această situaţie, înlăturaţi
discul, şi lăsaţi sistemul pornit timp de
aproximativ o oră până ce umezeala se
evaporă.
Despre acumularea căldurii



Acumularea căldurii în unitate în timpul
funcţionării este normală şi nu
constituie motiv de alarmă.
Nu atingeţi carcasa dacă a fost folosită
continuu la volum maxim, deoarece
aceasta e posibil să se fi încins.
Nu obstrucţionaţi gurile de aer isire.
34RO
Specificaţii
Unitatea principală (HCD -HX5/Receptor
compact disc)
Secţiunea amplificator
Debit curent electric DIN (cotat): 60+60
waţi (4 ohmi la 1 kHz, DIN)
Debit curent electric continuu RMS
(referinţă): 75+75 waţi (4 ohmi la 1 kHz,
10% THD)
Debit alimentare sistem muzical
(referinţă): 75+75 waţi (4 ohmi la 1 kHz,
10% THD)
Alimentare:
AUDIO IN (mini mufă stereo):
Voltaj 250 mV, impedanţă 47 kiloohmi
:
Port (USB)
Tip A, curent maxim
500 mA
Debite :
TELEFOANE (mini mufă stereo) :
acceptă căşti de 8 ohmi sau mai mult
DIFUZOR: acceptă impedanţă de 4 ohmi.
Secţiunea Bluetooth
Sistem de comunicare:
Versiunea 2.0 Bluetooth Standard
Debit:
Alimentare Bluetooth Standard Clasa 2
Domeniul maxim de comun icare:
Linie de aprox. 10m¹)
Bandă frecvenţă:
Bandă 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835
GHz)
Metodă de modulare:
FHSS
Profiluri Bluetooth compatibile ²):
A2DP (Profil de distribuţie audio
avansată)
AVRCP (Profil audio-video al
telecomenzii)
Codex suportat:
Recepţie: SBC (Codex sub-bandă), MP3
Transmisie: SBC (Codex sub -bandă)
¹) Domeniul real variază în func ţie
de factori precum obstacolele între
dispozitive, câmpurile magnetice
din jurul cuptoarelor cu microunde,
electricitatea statică, sensibilitatea
de recepţie, performanţa antenei,
sistemul de operare, aplicaţia
programului, etc.
²) Profilurile Bluetooth standard
indică scopul comunicării
Bluetooth între dispozitive.
Secţiunea USB
Rata de bit suportată
MP3 (MPEG 1 Audio Layer -3):
32-320 kbps, VBR
ATRAC: 48-352 Kbps
(ATRC3plus), 66/105/132 kbps
(ATRAC3)
WMA: 32-192 kbps, VBR
AAC: 48-320 kbps
Frecvenţe de eşantionare
MP3 (MPEG 1 Audio Layer -3):
32/44,1/48 kHz
ATRAC: 44,1 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC:44,1 kHz
Secţiunea CD player
Sistem: Compact disc şi sistem
audio digital
Proprietăţi diodă laser
Durata emisiei: continuă
Debit laser*: mai puţin de
44,6 μ W
*Acest debit este măsurarea
valorii la o distanţă de 200mm
de suprafaţa lentilei
obiectivului pe blocul optic de
recepţie cu apertură de 7mm.
Răspunsul frecvenţei: 20Hz – 20
kHz
Proporţia semnal-zgomot: mai mult
de 90 dB
Domeniul dinamic: mai mare de 90
dB
Continuare
35RO
Secţiunea tunerului
FM stereo, tuner superheterodin FM/AM
Secţiunea tuner FM:
Intervalul de recepţie:
87,5 – 108,0 MHz (treaptă de 50 k Z)
Antena: antenă FM plumb
Terminalele antenei: 75 ohmi neechilibrat
Frecvenţă intermediară: 10,7 Mhz
Secţiunea tuner AM:
Intervalul de recepţie:
531-1.602 kHz (interval de recepţie de 9 kHz)
Antena:
Antenă-cadru, terminal extern antenă
Frecvenţă imediată: 450 kHz
Difuzor (SS-CHX5):
Sistem difuzor: 2-direcţii, 3 unităţi, tip bas -reflex
Unităţile difuzorului: woofer 10 cm x 2, tip con,
Difuzor pentru frecvenţe înalte 2,5 cm, tip dom lin
Impedanţă nominală: 4 ohmi
Dimensiuni (l/î/a): Aprox. 145 x 300 x 200 mm
Greutate: aprox. 2,6 kg net pentru fiecare difuzor
Generalităţi
Cerinţe alimentare
220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Consum: 50 de waţi
Dimensiuni (l/î/a) (mai puţin difuzorul): aprox.
285x120x215 mm
Greutate: (excluzând difuzoarele)2,7 kg
Accesorii furnizate: telecomandă (RM -SCU35)(1),
2 baterii R6 (mărime AA), 1 antenă -cadru, 1 antenă
plumb FM, 8 platforme pentru difuzoare
Design-ul şi specificaţiile se pot schimba fără
notificare.

Consum
electricitate în
stare de
aşteptare: 0,5 W

Tehnologia wireless
Bluetooth
Tehnologia wireless Bluetooth este o
tehnologie fără cablu pentru distanţe
mici, care conectează dispozitive,
cum ar fi calculatoarele personale şi
camerele digitale. Folosind
tehnologia wireless Bluetooth, puteţi
opera unităţile implicate pe o rază de
aproximativ 10 m.
Tehnologia wireless Bluetooth se
foloseşte în general între două
dispozitive, dar numai unul singur
poate fi conectat la mai multe
dispozitive.
Pentru a vă conecta, nu aveţi nevoie
de cabluri, cum este cazul conexiunii
USB, şi nici nu este nevoie să
amplasaţi dispozitivele fa ţă în faţă,
cum e cazul tehnologiei wireless
infraroşu. puteţi folosi această
tehnologie cu un dispozitiv Bluetooth
aflat în geantă sau în buzunar.
Tehnologia wireless Bluetooth este
un standard global sprijinit de mii de
companii. Aceste companii fabrică
produse ce îndeplinesc standardele
internaţionale.
Versiune şi profiluri
Bluetooth suportate
Profilurile se referă la un set standard
de capacităţi pentru diversele
capacităţi ale produsului Bluetooth.
Acest sistem suportă următoarele
versiuni şi profiluri Bluetooth.
Versiune Bluetooth sprijinită:
Bluetooth Standard Version 2.0
Profiluri Bluetooth sprijinite:
A2DP (Profil avansat de
distribuţie audio)
AVRCP (Profil audio-video al
telecomenzii)
Compoziţia
halogenă de
izolare a focului
nu este folosită în
anumite tablouri
de conexiuni
imprimate
Compoziţia
halogenă de
izolare a focului nu
este folosită în
carcase
36RO
Rază efectivă de comunicare
Efecte asupra altor dispozitive
Dispozitivele Bluetooth trebuie folosite pe o
rază de până la 10 m unul de altul (distanţă
neobstrucţionată). Raza efectivă de
comunicare se poate scurta în următoarele
situaţii:
Când o persoană, un obiect din
metal, peretele sau alte
obstacole intervin în
conexiunea Bluetooth
Locaţii cu LAN wireless instalat
În preajma cuptoarelor cu
microunde în folosinţă
Locaţii cu alte unde
electromagnetice
Undele radio emise de acest sistem pot
interfera cu funcţionarea unor dispozitive
medicale. Deoarece aceste interferenţe pot
cauza proasta funcţionare, opriţi întotdeauna
acest sistem, telefonul mobil Bluetooth şi
dispozitivul Bluetooth în următoarele locuri:
Spitale, trenuri, avioane,
benzinării, şi în orice alt loc în
care sunt prezente substanţe
inflamabile.
Lângă uşi automate sau alarme
de incendiu.
Efecte ale altor dispozitive
Dispozitivele Bluetooth şi LAN wireless
(IEEE 802,11 b/g) au aceeaşi bandă de
frecvenţă (2,4 GHz). dacă folosiţi
dispozitivul Bluetooth lângă un dispozitiv
LAN wireless, pot apărea interferenţe
electromagnetice. acest lucru poate
determina rate joase de transfer al datelor,
zgomote, incapacitatea de conectare. Dacă
se întâmplă astfel, încercaţi următoarele:
Încercaţi să conectaţi ace st
sistem şi telefonul mobil
Bluetooth sau dispozitivul
Bluetooth când vă aflaţi la o
distanţă de cel puţin 10 m de
echipamentul LAN wireless.
Opriţi alimentarea
echipamentului LAN atunci
când folosiţi dispozitivul
Bluetooth pe o rază de până la
10 m.
Observaţii





Acest sistem suportă funcţii de securitate
ce respectă specificaţia Bluetooth ca
modalitate de securitate în timpul
comunicării cu ajutorul tehnologiei
Bluetooth. Totuşi, această măsură de
siguranţă poate fi insuficientă, în funcţie
de conţinutul setărilor şi de alţi factori,
astfel încât fiţi întotdeauna atenţi când
comunicaţi cu ajutorul tehnologiei
Bluetooth.
Sony nu poate fi răspunzătoare pentru
daunele sau pierderile rezultate din
scurgerile de informaţii în timpul
comunicării cu ajutorul tehnologiei
Bluetooth.
Comunicarea cu ajutorul tehnologiei
Bluetooth nu este neapărat garantată în
cazul tuturor dispozitivelor Bluetooth
care au acelaşi profil cu acest sistem.
Dispozitivele Bluetooth conectate la
acest sistem trebuie să respecte
specificaţia Bluetooth prevăzută de
Bluetooth SIG, Inc., şi trebuie să aibă un
certificat de conformitate. Totuşi, chiar
atunci când un dispozitiv respectă
specificaţia Bluetooth, pot exista situaţii
în care caracteristicile şi specificaţiile
dispozitivului Bluetooth fac conectarea
imposibilă, sau pot avea ca rezultat
diferite metode de comandă, afişare sau
funcţionare.
În funcţie de dispozitivul Bluetooth
conectat la acest sistem, de mediul de
comunicare, sau de condiţiile mediului
înconjurător, pot apărea zgomote sau
sistemul audio poate fi întrerupt.
37RO
Dispozitive USB şi Bluetooth
ce pot fi redate
Dispozitive USB
Puteţi reda următoarele dispozitive USB ale
sistemului. Alte dispozitive USB nu pot fi redate de
acest sistem.
Media de stocare USB Sony
verificată (din ianuarie 2007 )
Nume produs
MICROVAULT
Nume model
USM
512EX/1GEX/2GEX
USM128J/256J/512J/
1GJ/2GJ/4GJ/8GJ
Music player digital Sony verificat (din
ianuarie 2007)
USM512 JX/1GJX
/2GJX/4GJX
USM256H/512H/1GH
/2GH/4GH
USD2G/4G/5G/8G
Nume
produs
Nume model
NW-E103/E105/E107
Walkman®
NW-E205 /E207
NW –E303/E305/E307
NW-E403/E405/E407
NW-E503/E505/E507
Verificaţi site-urile de mai jos pentru cele mai noi
informaţii referitoare la dispozitive compatibile.
Pentru clienţii din SUA:
http://www.sony.com/shelfsupport
Pentru clienţii din Canada:
Engleză http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Franceză http://fr.sony.cs/ElectronicsSupport/
Pentru clienţii din Europa:
http://sonydigital-link.com/dna
Pentru clienţii din America Latină:
http://www.sony-latin.com/pa/info
Pentru clienţii din Asia şi Oceania:
http://www.css.ap.sony.com/
NWE002/E002F/003/E003F/E005/E005F
Observaţii
NW-A605/A607/A608

NW-A1000/A1200/A3000
NW-HD5
NWS603/S605/S703F/S705F/S706F


NW-S202/S202F/S203F/S205F
Nu folosiţi dispozitive USB diferite de
aceste dispozitive USB. Funcţionarea
modelelor ce lipsesc din această listă nu
este garantată.
Este posibil ca funcţionarea să nu fie
întotdeauna asigurată, chiar în cazul
folosirii acestor dispozitive USB.
Unele dintre aceste dispozitive USB pot să
nu fie disponibile pe piaţă în anumite
regiuni.
Observaţii asupra Walkman -ului


Nu puteţi reda sistemul audio Linear PCM
pe acest sistem.
Nu puteţi reda formatul audio ATRAC
Advanced Lossless pe acest sistem.
Nu puteţi reda muzică înregistrată direct pe un
Walkman fără să utilizaţi computerul pe acest
sistem.
38RO
Dispozitive Bluetooth
În cazul dispozitivelor Bluetooth compatibile, puteţi
verifica site-urile de mai jos.
Verificaţi site-urile de mai jos pentru cele mai noi
informaţii referitoare la dispozitive compatibile.
Pentru clienţii din SUA:
http://www.sony.com/shelfsupport
Pentru clienţii din Canada:
Engleză http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Franceză http://fr.sony.cs/ElectronicsSupport/
Pentru clienţii din Europa:
http://sonydigital-link.com/dna
Pentru clienţii din America Latină:
http://www.sony-latin.com/pa/info
Pentru clienţii din Asia şi Oceania:
http://www.css.ap.sony.com/
39RO
Download PDF

advertising