Sony | SHAKE-X3D | Sony SHAKE-X3D Sistem audio personal de mare putere cu tehnologia BLUETOOTH® Prospect

4-566-859-11(1) (RO)
Română
Daţi petreceri nebune cu aplicaţiile
„SongPal” şi „Fiestable”!
SongPal
1
Fiestable
Pregătiţi-vă sistemul audio şi descărcaţi „SongPal”.
Cu privire la
sistemul audio
Porniţi
sistemul.
Cu privire la dispozitivul Android™
Scanaţi codul bidimensional sau căutaţi
„SongPal” folosind adresa URL din
partea dreaptă.
http://sonyapp.jp/songpal.html
Ţineţi apăsat butonul
BLUETOOTH timp de
2 secunde sau
mai mult pentru
Cu privire la iPhone sau iPod
a intra în modul de
împerechere.
Atingeţi „Settings” >
„Bluetooth” şi porniţi funcţia
BLUETOOTH, apoi stabiliţi
conexiunea BLUETOOTH cu
sistemul dvs. audio.
BLUETOOTH
2
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru
a descărca „SongPal”.
De asemenea, puteţi descărca aplicaţia
scanând codul bidimensional sau căutând-o
folosind adresa URL de mai sus.
Lansaţi „SongPal” şi descărcaţi „Fiestable”.
Lansaţi „SongPal” şi atingeţi pictograma
„Fiestable” în colţul din stânga sus.
Puteţi descărca „Fiestable” din
App Store sau Google PlayTM.
Siglele şi marca cuvântului BLUETOOTH® sunt mărci comerciale înregistrate deţinute de Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a unor astfel de mărci
de către Sony Corporation se face în baza unei licenţe.
Android şi Google Play sunt mărci comerciale ale Google Inc.
iPhone şi iPod sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în Statele Unite ale Americii şi în alte ţări. App Store este o marcă de serviciu
a companiei Apple Inc.
Toate celelalte mărci comerciale aparţin deţinătorilor de drept ai acestora.
© 2014 Sony Corporation
Download PDF