Sony | NW-ZX2 | Sony NW-ZX2 Walkman® ZX2 din seria ZX Ghid de configurare şi iniţiere rapidă

Componente şi comenzi
Despre reglarea volumului (doar
pentru ţările/regiunile care respectă
Directivele Europene)
utilizarea Walkman-ului.
Semnalul sonor (bipul)* şi avertismentul [Check the volume level]
(Verificați nivelul volumului) au ca scop protejarea urechilor când măriţi
pentru prima dată volumul peste un nivel specific. Puteţi dezactiva
semnalul sonor şi avertismentul atingând opţiunea [OK] din caseta de
dialog a alertei.
Ghid de pornire rapidă
* Semnalul sonor (bipul) nu se declanşează când se conectează un dispozitiv
audio Bluetooth.
Notă
NW-ZX2
 Ecran (ecran tactil)
Pentru a acţiona Walkman-ul, atingeţi (atingere) pictogramele,
elementele etc. de pe ecran.
 Microfon încorporat
 Mufa pentru căști
Introduceţi complet mufa căştilor. În cazul în care căştile nu sunt
conectate corect, sunetul emis de căşti va fi defectuos. Când conexiunea
Bluetooth este activă, nu se aude niciun sunet din căştile conectate la
mufa pentru căşti. Întrerupeţi conexiunea Bluetooth.
Despre manualele de utilizare
Pentru a vedea informații detaliate despre dispozitivul
WALKMAN®, accesați Ghidul de Asistență pe internet.
 Port WM-PORT
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzx2/h_ww/
Deşi navigarea este gratuită, este posibil să vi se perceapă o taxă de comunicaţie, în
funcţie de contractul cu furnizorul dumneavoastră.
În ceea ce privește utilizarea de bază, adresa URL a site-ului de asistență
clienți și informațiile importante, consultați secțiunea „Cum să instalaţi şi
să citiţi ghidul de asistenţă” din acest manual.
Conectaţi cablul USB (inclus) sau alte accesorii compatibile cu portul
WM-PORT (neincluse).
 Led de acces
Ledul de acces este situat sub capacul fantei pentru cartela microSD.
 Fantă pentru cartela microSD
Fanta pentru cartela microSD este situată sub capacul fantei pentru
cartela microSD. Deschideţi capacul înainte de a introduce cartela
microSD (neinclusă). Pentru a mări spaţiul de stocare al Walkman-ului,
introduceţi o cartelă microSD. Împingeţi-o în fantă până când auziţi un
clic de fixare.
Conţinutul pachetului
 Capacul fantei pentru cartela microSD
 Antenă încorporată
Vă rugăm să verificaţi elementele din pachet.
ÿÿWalkman (1)
ÿÿCablu USB (1)
ÿÿToc de transport din piele (1)
ÿÿDistanţier (1)
ÿÿGhid de pornire rapidă (acest manual)
Antenele Wi-Fi, Bluetooth şi GPS sunt încorporate.
 Butonul  (Pornire/oprire)/Blocare ecran
Apăsaţi pentru pornire. Apăsaţi lung pentru oprire. Apăsaţi pentru
aprinderea/stingerea ecranului. Dacă apăsaţi lung butonul  timp de
circa 8 secunde, Walkman-ul va fi resetat.
Căştile şi cartela microSD sunt neincluse în pachetul de Walkman.
Detalii despre tocul de transport din
piele naturală
ˎˎAcest produs este confecţionat din piele naturală. Faţă de pielea artificială,
pielea naturală poate prezenta zgârieturi, cute sau linii pe suprafaţă. Fiecare
toc are un aspect unic şi o culoare aparte.
ˎˎDacă înfăşuraţi cablul căştilor pe tocul de transport din piele pentru
depozitare, cablul căştilor poate lăsa urme pe aceasta, deoarece pielea este
maleabilă.
ˎˎCând utilizaţi un produs de curăţare, citiţi cu atenţie instrucţiunile şi aplicaţi-l
întâi pe o porţiune inobservabilă.
ˎˎPentru curăţare, nu utilizaţi niciun tip de solvent, cum ar fi alcoolul sau
diluantul. Utilizarea unui asemenea produs poate duce la decolorare,
deformare sau degradare, fapt ce reduce calitatea tocului de transport din
piele.
ˎˎUmezeala produsă de ploaie sau transpiraţie, precum şi fricţiunea pot cauza
decolorare sau prinderea culorii de haine şi altele.
ˎˎNu utilizaţi sau depozitaţi tocul de transport din piele într-un loc expus la
raze solare directe (cum ar fi într-o maşină), la temperaturi extrem de
ridicate/scăzute, la umiditate ridicată sau praf excesiv.
ˎˎCând introduceţi sau scoateţi Walkman-ul din toc, aveţi grijă ca Walkman-ul
să nu atingă capsa tocului de transport din piele. În caz contrar, Walkman-ul
poate fi zgâriat.
 Butoanele de reglare a volumului „+” și „–”
Apăsați butonul de reglare a volumului „+” pentru a mări volumul și
butonul de reglare a volumului „–” pentru a-l reduce.
Lângă butonul „+”, veţi găsi un punct tactil. Utilizaţi-l pentru a vă ajuta să
acţionaţi butonul.
 Butonul  (Înainte)
Treceţi la melodia următoare, la capitolul următor al unui videoclip sau la
scena care urmează peste 5 minute. Dacă apăsaţi lung butonul, melodiile
şi videoclipurile vor fi rulate rapid înainte.
ˎˎDupă dezactivarea semnalului sonor şi avertismentului, puteţi mări volumul
peste nivelul specific.
ˎˎDupă prima avertizare, alarma şi avertismentul vor fi repetate la fiecare
20 de ore cumulate în care volumul este setat peste nivelul specific. La finalul
acestui interval de timp, volumul se setează automat pe valoarea iniţială.
ˎˎDacă volumul este setat peste nivelul specific, iar dvs. opriţi Walkman-ul,
volumul va reveni automat la nivelul specific.
1 Utilizaţi cablul USB (inclus) pentru a conecta
Walkman-ul la un computer pornit şi a-l
încărca.
Walkman-ul porneşte.
Notă
ˎˎDacă, în timp ce încărcaţi Walkman-ul,
apare ilustraţia unei baterii mari, înseamnă
că nivelul de încărcare a acumulatorului
este încă insuficient pentru ca Walkman-ul
să funcţioneze. Walkman-ul va porni
automat după circa 10 minute de încărcare.
ˎˎÎncărcarea completă a acumulatorului durează 4,5 ore.
ˎˎPentru a evita deteriorarea bateriei, încărcaţi bateria cel puţin o dată la
şase luni sau o dată pe an.
2 Dacă apare ecranul care indică o conexiune
4-545-609-81(1)
ˎˎConexiunea Wi-Fi şi contul Google pot fi setate şi mai târziu.
Cum să instalaţi şi să citiţi ghidul de
asistenţă
Instalaţi „ghidul de asistenţă” pe computer. Acesta prezintă utilizarea
elementară a Walkman-ului, site-ul de asistenţă clienţi şi modul de
transferare a conţinuturilor precum muzica în Walkman.
1 Conectaţi Walkman-ul la un computer pornit.
2 Asiguraţi-vă că, pe ecran, apare mesajul [USB storage
in use] (Mediu de stocare USB în curs de utilizare).
Apare ecranul* de selectare a limbii.
* În funcţie de locul achiziţionării Walkman-ului, este posibil ca ecranul
de selectare a limbii să nu apară.
3 Selectaţi limba în care doriţi să fie afişat
documentul End User License Agreement
(contractul de licenţă cu utilizatorul final).
4 Asiguraţi-vă că înţelegeţi termenii şi
condiţiile din contractul de licenţă, apoi
atingeţi opţiunea [Agree] (Acceptare)
pentru a accepta.
Apare ecranul iniţial de configurare.
5 Atingeţi opţiunea .
¼¼Sugestie
ˎˎDacă apare mesajul [USB connected] (USB conectat), atingeţi opţiunea
[Turn on USB storage] (Activare mediu de stocare USB) pentru a activa
mediul de stocare USB.
3 Deschideţi următoarele foldere şi daţi dublu clic pe
fişierul executabil de pe Walkman.
Redaţi sau întrerupeţi melodii sau videoclipuri.
Pe acest buton, veţi găsi un punct tactil. Utilizaţi-l pentru a vă ajuta să
acţionaţi butonul.
ˎˎWindows 7 sau o versiune mai veche: [Start] – [Computer] –
[WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)].
ˎˎWindows 8: [ecranul Start] – [Desktop] – [Explorer] – [Computer] –
 Butonul  (Înapoi)
[WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)].
Treceţi la melodia anterioară (sau actuală), la capitolul următor al unui
videoclip sau la scena care a fost redată în urmă cu 5 minute. Dacă
apăsaţi lung butonul, melodiile şi videoclipurile vor fi rulate rapid înapoi.
ˎˎWindows 8.1: [Desktop] – [Explorer] – [Acest PC] – [WALKMAN] –
[FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)].
ˎˎMac: [Finder] – [WALKMAN] – [FOR_MAC] – [Help_Guide_Installer_
 Orificiu pentru șnur
for_mac].
Acest orificiu se utilizează pentru ataşarea unui şnur (neinclus).
Atingeţi de acest marcaj un dispozitiv audio Bluetooth care are funcţia
NFC.
¼¼Sugestie
USB, atingeţi tasta pentru a închide
ecranul, apoi treceţi la setările iniţiale.
 Butonul  (Redare/Întrerupere)
 Marcajul N
8 Setaţi conexiunea Wi-Fi, contul Google,
data/ora etc., urmând instrucţiunile afişate
pe ecran.
Setările iniţiale
Ecranele şi ilustraţiile sunt
doar de referinţă şi pot fi
diferite faţă de produsul sau
de ecranul real.
6 Selectaţi limba dorită.
©2015 Sony Corporation Printed in Czech Republic
7 Atingeţi opţiunea  pentru a începe
4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a realiza
instalarea.
5 Pentru a citi ghidul de asistenţă, daţi dublu clic pe
comanda rapidă sau pe pictograma generată pe
computer.
Pornirea/oprirea Walkman-ului
Utilizarea ecranului tactil
Opriţi Walkman-ul când nu îl utilizaţi o perioadă lungă de timp.
Ecranul Walkman-ului reacţionează la atingere. Puteţi acţiona Walkmanul prin gesturi, cum ar fi prin atingerea, apăsarea şi glisarea rapidă a
ecranului. Pentru detalii, vedeţi ghidul de asistenţă.
Atingere
Apăsare lungă
Cum să utilizaţi ghidul de asistenţă pe
Walkman
Când accesaţi internetul, puteţi afişa online de pe Walkman versiunea
completă a ghidului de asistenţă.
1 Atingeţi pictograma
apoi pictograma
1 Apăsaţi butonul  pentru a porni Walkmanul.
Apăsaţi lung butonul  pentru a opri
Walkman-ul.
Depanare
Glisare rapidă (glisare)
Dacă Walkman-ul nu funcţionează corect, încercaţi următorii paşi pentru
a rezolva problema.
Tragere
1
2 Când opriţi Walkman-ul, atingeţi opţiunea
[ Power off] (Oprire) – [OK].
Aprinderea/stingerea ecranului
Ecranul se va stinge dacă nu este acţionat o anumită perioadă de timp.
1 Apăsaţi butonul .
exteriorul cercului.
în
Walkman-ul va fi deblocat şi va
apărea ecranul principal.
Pentru a stinge ecranul, apăsaţi
butonul  din nou.
Identificaţi simptomele problemei în capitolul
„Depanare” din ghidul de asistenţă (document HTML)
şi încercaţi acţiunile de corectare enumerate.
2 Conectaţi Walkman-ul la computer pentru a încărca
acumulatorul.
3 Apăsaţi lung butonul  timp de circa 8 secunde.
Apropierea/depărtarea
degetelor
Simptome
Va apărea ecranul de blocare.
2 Trageţi pictograma
din ecranul principal,
[Ghid de asistenţă].
Ecranul principal
Ecranul principal se afişează prin atingerea tastei
.
Cauză/Remediu
Computerul nu
ˎˎDacă nivelul de încărcare a acumulatorului este
recunoaşte Walkman- scăzut, încărcaţi acumulatorul.
ul.
ˎˎCând utilizaţi Walkman-ul pentru prima dată
sau dacă nu aţi utilizat Walkman-ul o perioadă
lungă de timp, este posibil să dureze câteva
minute ca să fie recunoscut de computer.
Verificaţi dacă Walkman-ul este recunoscut de
computer după ce l-aţi conectat la acesta de
circa 10 minute.
ˎˎCablul USB trebuie să fie conectat la computer
în mod corespunzător şi sigur. Asiguraţi-vă de
acest lucru.
ˎˎFolosiţi cablul USB (inclus).
ˎˎConexiunea Walkman-ului printr-un hub USB
poate să nu funcţioneze. Conectaţi Walkman-ul
direct la conectorul USB al computerului.
ˎˎFiţi sigur că, pe dispozitiv, conexiunea USB nu
este întreruptă. Trageţi bara de stare, apoi
atingeţi opţiunea [Turn on USB storage]
(Activare mediu de stocare USB) din panoul de
notificare, iar apoi opţiunea [Turn on USB
storage] (Activare mediu de stocare USB) şi în
cele din urmă opţiunea [OK].
ˎˎDacă abordările enumerate mai sus nu reuşesc
să remedieze problema, apăsaţi lung butonul
 timp de circa 8 secunde pentru a reseta
Walkman-ul, apoi încercaţi să realizaţi
conexiunea USB din nou.
Walkman-ul devine
ˎˎWalkman-ul poate deveni instabil dacă utilizaţi
instabil dacă în timp
un hub USB sau un cablu USB de extensie.
ce este conectat la un
Conectaţi Walkman-ul direct la portul USB al
computer.
computerului.
Bara de stare
Afişează starea Walkman-ului şi notificările.
Widgetul [Music player] (Player de muzică)
Puteţi reda muzică.
Comenzile rapide ale aplicațiilor
Porneşte individual aplicaţia.
Comanda rapidă pentru [Music player] (Player de muzică)
Puteţi reda fişierele de muzică transferate cu aplicaţia Media Go sau prin
glisare şi fixare.
Comanda rapidă pentru [Sound adjustment] (Ajustare sunet)
Porneşte aplicaţia de reglare a sunetului.
Aplicaţii
Afişează toate aplicaţiile şi widgeturile.
Comanda rapidă pentru [Video player] (Player video)
Porneşte aplicaţia de redare a videoclipurilor.
Comanda rapidă pentru [DLNA]
Porneşte aplicaţia DLNA.
Walkman-ul se
încălzeşte.
ˎˎÎn funcţie de modul de utilizare a Walkman-
ului, acesta se poate încălzi în timpul încărcării
acumulatorului sau în timp ce Walkman-ul
efectuează o procesare intensă de date. Acesta
nu este un defect.
Specificaţii
Durata pornirii la încărcare din stare descărcată
Circa 10 minute
Temperatura de utilizare a acumulatorului
De la 5 °C la 35 °C
Măsuri de precauţie
Când utilizaţi Walkman-ul pentru prima dată, trebuie să acceptaţi
termenii şi condiţiile din documentul End User License Agreement
(contractul de licenţă cu utilizatorul final). Pentru a le reciti mai târziu,
glisaţi în jos bara de stare şi atingeţi opţiunea
– [SETTINGS] (SETĂRI)
– [ About device] (Despre dispozitiv) – [Legal information] (Informații
juridice) – [Sony EULA].
Informaţii despre legislaţie şi mărci comerciale
ˎˎPentru detalii privind legi, reglementări şi drepturi comerciale,
consultaţi documentul „Informaţii importante”, care se află în softwareul furnizat. Pentru a-l citi, instalaţi pe computer software-ul furnizat.
ˎˎGoogle, Android şi alte mărci sunt mărci comerciale deţinute de Google
Inc.
ˎˎRobotul Android este reprodus sau modificat pornind de la lucrări
create şi distribuite de Google şi utilizat în conformitate cu termenii
descrişi de licenţa Creative Commons 3.0 Atribuire.
Aspectul şi specificaţiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
Download PDF